Fonyód Város Önkormányzata. ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés a Balaton partján című projekt Tudásmegosztás tanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fonyód Város Önkormányzata. ÁROP-1.A.5-2013-0055 Szervezetfejlesztés a Balaton partján című projekt Tudásmegosztás tanulmány"

Átírás

1 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés a Balaton partján című projekt Tudásmegosztás tanulmány

2 Tartalomjegyzék 1) Projekt bemutatása ) Tevékenységek részletes bemutatása... 5 I. ÁROP-1.A.2. számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című nyertes pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata... 5 II. Támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata és intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése... 7 III. Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly IV. Étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és finanszírozási modell kidolgozása V. Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés VI. Átfogó elemzés a lakosság körében VII. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata VIII. Minőségmenedzsment modell bevezetése IX. A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése X. A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése. 25 3) Projekt összefoglaló... 26

3 1) Projekt bemutatása Önkormányzatunk a 2013-as év során az Államreform Operatív Program 1.A.5, Szervezetfejlesztés konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára című pályázatra sikeresen nevezett Szervezetfejlesztés a Balaton partján címmel. Szervezetünk fő célja a pályázaton való indulással az volt, hogy a Magyary Programban foglaltakkal összhangban képes legyen megvalósítani olyan költségcsökkentő és hatékonyságnövelő szervezeti fejlesztéseket, átalakításokat, melyek lehetővé teszik a megfelelő szolgáltatások nyújtását a törvényi változások következtében módosult feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is. Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa és összegezze a projektben megvalósult tevékenységek eredményeit, eredménytermékeit és a megvalósítás tapasztalatait a tevékenységek leírásán és a megfogalmazott javaslatokon keresztül. A projekttel kapcsolatos fő információk Projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A Projektmegvalósítási időszak: Kedvezményezett teljes neve: Fonyód Város Önkormányzata Projekt címe: Szervezetfejlesztés a Balaton partján Megvalósult tevékenységek listája Magyary Program szervezet beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések 1. ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata. 2. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és egyéb, önkormányzati irányítás alá tartozó szervezetek tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása.

4 Magyary Program feladat beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések 3. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. 4. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat-ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. 5. Az új feladat-ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrástervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működésátvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése. Magyary Program eljárás beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések 6. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban. 7. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata. 8. A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott minőségmenedzsment modell bevezetése. Magyary Program személyzet beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések 9. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése. 10. A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása.

5 2) Tevékenységek részletes bemutatása Önkormányzatunk összességében 10 tevékenységek valósított meg az projektfolyamat során, melyek szakmaiságára és koordinációjára nagy figyelmet fordított, valamint egy megbízott rendezvényszervező cég segítségével pedig a megfelelő szervezettséget is biztosította. Az alábbiakban a projektfolyamat során megvalósult tevékenységeket mutatjuk be, valamint egyes megfogalmazott javaslatok példáján keresztül szemléltetjük, hogy milyen fejlesztések bevezetésével kívánta céljait elérni szervezetünk. I. ÁROP-1.A.2. számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című nyertes pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata Bemutatás Fonyód Város Önkormányzata a 2008-as év során az Államreform Operatív Program 1.A.2 szervezetfejlesztési tevékenységeket magában foglaló pályázatra sikeresen nevezett Fonyód Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése címmel, melyet sikeresen is valósított meg. A projekt keretében Önkormányzatunk egy szervezetfejlesztési programot valósított meg, mely a következő modulokból tevődött össze: szervezeti diagnosztika, főfolyamatok átvilágítása és átstrukturálása, stratégiaalkotás, ügyfélszolgálati elemzések, eredményességi mutatószámok kialakítása. A projekt eredményeinek beépülése a gondolkodásmódunkba és a gyakorlatba, valamint az eredmények hasznosulásáról egészben kell gondolkodnunk, így fontosnak ítéltük meg, hogy a projektben létrejövő outputokat és folyamatokat időről időre felülvizsgáljuk. A felülvizsgálat elősegítette azt, hogy a tapasztalatok be tudjanak épülni az aktuális megvalósításba, így nagyban befolyásolta a jelen projektünk sikerességét is. A felülvizsgálati dokumentum célja az eredmények felülvizsgálata volt, melyhez szükségesnek tartottuk az akkor tett helyzetfelmérés során kapott eredmények és az eredeti célkitűzések (pl.: vállalt indikátorok, pályázat beadásakor tett vállalások) ismertetését és vizsgálatát is, melyek

6 tükrében konklúziók és javaslatok kerültek megfogalmazásra a jelenlegi ÁROP projektet illetően is. A pályázat során megvalósított felülvizsgálat alapján összességében elmondható, hogy az ÁROP 1.A.2, Fonyód Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című projekt során az összes indikátor sikeresen teljesült és minden vállalt tevékenység és kitűzött cél megvalósult. Ez azt jelenti, hogy a projekt eredményeképpen egy hatékonyabban működő, stratégiai, hosszú távú tervezésre képes, ügyfélorientált és partnerkapcsolatait megfelelően ápoló szervezetté vált Fonyód Város Polgármesteri Hivatala. A felülvizsgálat során tett javaslatok nagy része a jelenlegi ÁROP projekt hatékony megvalósítása, valamint az általános működési hatékonyságának növelése érdekében került megfogalmazásra, melyeket Önkormányzatunk sikeresen be is épített a működésébe, köszönhetően a gyakorlatias javaslatoknak. A megfogalmazott javaslatok tehát összességében nagy hatással voltak a megvalósítási folyamatra annak köszönhetően, hogy tudatosultak az előző projekt során megfelelően és hatékonyan alkalmazott módszerek, eszközök. Az alábbiakban a javaslatok közül kiemelünk néhányat. Megfogalmazott javaslatok Az előző ÁROP projekt során például képzésekkel kapcsolatos fejlesztendő területként merült fel, hogy a képzések nem mindig az igényeknek megfelelően voltak előkészítve, illetve egyes alkalmak túlzott játékossága sem volt eredményes a tudásátadás szempontjából. Ennek megoldásaként javasoltuk a szakmaiságot tükröző módszerek beépítését a tanácsadásokba vagy egy előzetes felmérés készítését, hogy milyen fajta rendezvények lennének azok, melyekből a leginkább tudnának tanulni a résztvevők. A felmérés nem valósult meg, de az a javaslat eredményesnek bizonyult, hogy alkalmazzon a tanácsadásokat tartó külső szervezet elégedettségi/visszajelző íveket és azokat mielőbb elemezze annak érdekében, hogy a következő alkalmak már az újonnan kapott inputoknak megfelelően, hatékonyabban tudjanak megvalósulni.

7 Ezen felül javaslatként fogalmazódott még meg a megvalósítási időpontokra helyezett nagy figyelem is, hiszen nem sokkal a megvalósítási időszak vége után történtek például az önkormányzati választások, melyekre a felkészülés az előrevetítetteknek megfelelően kihasználta a szervezet dolgozóinak teljes kapacitását, így a rendezvények hatékonyságát nagyban csökkentették volna, ha ezekre a kritikus időpontokra szerveződnek még tanácsadások. Elmondható volt még a megvalósításról, hogy a projekt során a projektmenedzsment folyamatokat végző személyek hatékonyan végezték munkájukat, melyet a pályázat sikeressége és a tevékenység során készített kérdőívekből kapott visszajelzések is alátámasztanak. Abból a célból tehát, hogy a jelenlegi projekt során is megfelelően működjenek a fejlesztési folyamatok, hasonló projektmenedzsment módszereket javasoltunk, így például a külső tanácsadókkal való, rögzített időközönkénti egyeztetéseket, állandó kommunikációt és a fejlesztések folyamatos menedzselését, melynek eredményeként mindkét fél állandó tájékoztatás alatt állhat a fejleményekkel kapcsolatban, így képessé válva a folyamat rugalmas, hatékony kezelésére és az esetleges hibák gyors javítására, valamint megelőzésére. II. Támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata és intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése Bemutatás Önkormányzatunk működésében ilyenformán a költséghatékonyságában is nagy szerepet tölt be az, hogy milyen szereplőkkel és milyen módon működünk együtt, azaz hogy a szerződéses kapcsolataink a legoptimálisabban vannak-e kihasználva. A tevékenység során egy helyzetelemzés valósult meg a fejlesztési irányok hatékonyabb meghatározása és a kiindulási állapot pontos feltérképezése érdekében, mely eredményeképpen két tanácsadói dokumentum készült el összességében a helyzetfelmérés eredményeivel, valamint a meghatározott fejlesztési javaslatokkal.

8 Az elkészült dokumentumokban kerültek felmérésre és rendszerbe helyezésre a Fonyód Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok, az önkormányzat által kialakított közfeladatokat ellátó szervezetrendszer működése és az intézményirányítás aktuális helyzete. A tevékenység során emellett a szervezet intézményirányítási rendszere is felülvizsgálatra került. A tanácsadási folyamat során az Önkormányzat munkatársai és szakemberek segítségével az önkormányzati intézményrendszer és gazdasági társaságokkal történő együttműködés erősségei, valamint fejlesztendő területei is felmérésre kerültek, valamint ezekre reflektálva és az együttműködési hatékonyság fejlesztése érdekében egyes jobbító intézkedéseket is meghatároztak. Ezeket a belső kommunikáció és folyamatszervezés fejlesztését célzó rövid- és középtávú jobbító javaslatok az intézményirányítási rendszerre elvégzett SWOT-elemzés és a döntési folyamat modelljének elemzésére építették a résztvevők és a tanácsadók. A tanácsadási folyamat eredményeként meghatározásra került, hogy a Fonyód Város Önkormányzata felelős gondolkodásának köszönhetően olyan feladat-ellátási modell alakult ki, ahol legkevésbé, vagy csak a leginkább szükséges területeken van jelen a költségvetési gazdálkodás, míg ezek helyébe a térségi együttműködés (társulási feladatellátás), vagy a gazdasági társaságok útján történő működés került kialakításra, valamint hogy Fonyód városa az új feladatellátási rend sajátosságait időben felismerte és nem érte váratlanul az átfogó rendszer-átalakítás. A tanácsadási folyamatok során megalkotásra került alább látható ábrák, modellek jól mutatják a tevékenység során elvégzett helyzetfelmérés eredményeit.

9

10 Probléma Informátor Polgármester Polgármester véleményének/döntésének kikérése Polgármester véleményének/döntésének kikérése/ tájékoztatás nyújtása A probléma megoldása A jegyző bevonása a probléma elemzésébe, megoldásába/egyeztetés Közvetlen polgármesteri válasz A probléma vezetői értekezleten történő további elemzése Vezetői értekezlet Jegyző Hivatali szervezeti egység felkérése a probléma megoldására Jegyző véleményének kikérése Hivatali szervezeti egység felkérése a probléma megoldására Hivatali szervezeti egység felkérése a probléma megoldására A probléma megoldása Polgármesteri Hivatal A probléma megoldása

11 Megfogalmazott javaslatok A rövid távon alkalmazható javaslatok megfogalmazásával közvetetten a rugalmasabb működés szolgálata, míg közvetlenül a rendszerben dolgozók részére a naprakész információk biztosítása volt a cél. Ennek érdekében megállapodás született arról, hogy a jelenlegi, havonta egy alkalommal szervezett kevésbé hatékony vezetői konzultáció helyett, a résztvevők személyének változtatása nélkül, rövidebb időkeretek között folyó, havonta két alkalommal megrendezésre kerülő, tematizált vezetői értekezleteket tartanak az érintett személyek, melynek főbb napirendi pontjait is átalakították és megadták a hatékonyság érdekében. Középtávon az a célirány került meghatározásra a fejlődés érdekében, hogy az intézményirányítási rendszerben kialakításra kerüljön az a szervezeti működési modell, amelynek középpontjában a tapasztalatok értékelése jelenik meg, hiszen valamennyi hatékonyságot gátló működési anomália, félreértés, konfliktus, veszteség minimalizálható, ha a munkatársak értékelik az elvégzett munkát, a felszínre került tapasztalatokat megosztják egymással és mindezek alapján egy tudatos tanulási folyamatot alakítanak ki. III. Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Bemutatás A projekt során megvalósult fenntartható gazdálkodással és költségvetési egyensúllyal kapcsolatos tevékenység során olyan fejlesztési folyamat ment végbe, mely alapján számos, Önkormányzatunk munkatársainak mindennapi operatív munkavégzésével kapcsolatos problémát azonosítottunk. A problémák megoldására a külsős szakemberek által vezetett konzultációk, szemináriumok, tanácsadások során megfogalmazódtak javaslatok, melyeket az a két dokumentum tartalmaz, amik létrejöttek a folyamat eredményeképpen. A teljes folyamat során a Pénzügyi Osztály és a Pályázati Csoport működése került felülvizsgálatra.

12 A tanácsadási folyamat során az alábbi területekre fókuszáltak a fejlesztésben résztvevők: Pénzügyi Osztály működése, működési problémák beazonosítása, javasolt megoldások összegyűjtése; Beruházási és Kabinet Osztály / Pályázati Csoport működése, a működési problémák beazonosítása, javasolt megoldások összegyűjtése; szervezeti szintű működési problémák beazonosítása, javasolt megoldások összegyűjtése; a Fonyód Városi Önkormányzat osztályainak általános együttműködését fejlesztő lépések kidolgozása és a lépések kihatásának becslése az önkormányzat költségvetésére rövid, közép- és hosszú távon. A következő, tanácsadások során létrehozott ábra jól szemlélteti a tevékenység hatókörét és a Polgármesteri Hivatal osztályait:

13 A tanácsadási folyamat elején a kiinduló helyzetet kialakított munkacsoportok és egyéni interjúk segítségével mérték fel a szakértők, majd a diagnosztikai tevékenységek után azonosításra kerültek a Pénzügyi Osztály és a pályázatokkal foglalkozó csoport által a napi működésük során észlelt osztály- és csoportszintű problémák. Ugyanezt a folyamatot a szervezeti szintű problémák beazonosítása érdekében is elvégezték a munkacsoportokkal. Összesen 22 probléma került azonosításra a munkacsoportokban, melyekből 5-tel kapcsolatban jelentették ki a résztvevők, hogy szervezeti szinten állnak fenn. A problémák beazonosítását követően a munkacsoportok a tanácsadó irányításával kidolgoztak összesen 7 megoldási javaslatot az osztály- és csoportszintű problémakörökre, melyekből az alábbiakban kiemelünk néhányat. Megfogalmazott javaslatok Felmerültek egyrészről irodai eszközökkel kapcsolatos problémák, melyek nagy hatékonyságcsökkenést tudnak okozni, ha nincsenek megfelelően kezelve. Például a pályázati csoportnak nagyon sok a papírmunkája és a különálló nyomtató hiányában a központi, közös nyomtatót kellett használniuk a munkatársaknak rendszeresen, aminek következményeképpen sorban kellett állniuk másoknak a használatához, ez pedig időkiesést eredményezett. Mindezek mellé a központi nyomtató sem volt mindig működőképes, ami miatt szerelők hívása is gyakran szükségszerűvé vált. Javaslatként az fogalmazódott meg a lehetőségeket felmérve, hogy szükséges egy új nyomtató megvétele már mindenképpen a pályázati csoport számára, hiszen összességében már több a költség a kieső munkaidővel és a gyakori szervízeltetéssel, mintha egy új nyomtatót venne az Önkormányzat. Egy másik probléma, ami a helyzetfelmérés során felmerült, az a pályázati osztály saját költségvetési keretének hiánya. Ez egy gyakran előforduló problémának számított, mert minden olyan kisebb ad-hoc, minimális kiadást jelentő, ám sürgősen elhárítandó probléma esetén is a vezetőséghez kellett fordulnia a pályázati munkatársaknak engedélyért, amikről önmaguk is tudtak dönteni. Ennek hatására elhúzódtak egyes folyamatok, így időt pazaroltak, illetve vezetői

14 kapacitást terheltek fölöslegesen. Ennek megoldásaként került javaslatra, hogy legyen egy saját felhasználású keret is meghatározva a pályázati csoportnak, mely az ad-hoc módon előforduló szakmai jellegű kiadások finanszírozását segíti, annak okán, hogy ilyen kiadásokkal célszerűbb utólag elszámolni, mert gyakran azonnali megoldást igényelnek egyes problémák. IV. Étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Bemutatás Fonyód Város Önkormányzata hosszú távú stratégiája és célja a közétkeztetés területén, hogy a lehetőségekhez mérten legmagasabb szintű szolgáltatást tudja nyújtani, így kielégítve a lakosság igényeit. Működését tekintve a fonyódi közétkeztetési rendszer egyedinek mondható, mivel az üzemeltetésre egy non-profit szervezet jött létre, a Fonyódi Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. A megvalósított tevékenység során Önkormányzatunk célja Fonyód Város közétkeztetési rendszerének diagnosztizálása, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és finanszírozási modell kidolgozása volt. Minden szükséges információt a közétkeztetéséről folytatott helyzetelemző workshopok során gyűjtöttek össze a szakértők Önkormányzatunk vezetőinek és munkatársainak segítségével, melyek alapján fejlesztési javaslatokat határoztak meg annak érdekében, hogy a tevékenység eredményeképpen még hatékonyabbá válhasson az közétkeztetési rendszer. Az elkészült tanulmányban két fejlesztési javaslat is megfogalmazásra került a helyzetdiagnosztika mellett, melyeket a tanácsadók a vezetőkkel való konzultációk során állítottak össze az étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és finanszírozási modellre vonatkozóan.

15 Többek között az alábbi, feladat-ellátási folyamatmodell ábra is egy produktuma a tevékenység során megvalósult konzultációknak: Megfogalmazott javaslatok A tanácsadási folyamat során az egyes interjúk és számadatok alapján is megállapításra került, hogy az Önkormányzatunk által kialakított, a Fonyódi Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. keretrendszere és alkalmazott megoldásai által biztosított közétkeztetési rendszer működése megfelelő és céljainak teljes mértékben megfelelő. Mindössze csak kisebb hiányosságokat tapasztaltunk a folyamatban, melyek megoldásával, fejlesztésével még tovább lehet javítani az étkeztetési feladat-ellátás hatékonyságán.

16 Ilyen hatékonyságnövelő javaslat volt például, hogy az ételek szállítására szolgáló járművek felújítására vagy új szállítójárművek beszerzésére sor kerüljön. Ennek a javaslatnak a megvalósítására vonatkozóan a workshopok és a tanácsadás során az fogalmazódott meg, hogy szükséges Önkormányzatunknak arra törekedni, hogy forrást találjon a járműpark megfelelő szintre történő felfejlesztéséhez, valamint hogy az ételek autóból történő kipakolására biztosítson a konyhai személyzeten túl (például közfoglalkoztatotti állományból) munkaerőt, mert túlságosan leterheltek így az ezzel a plusz feladattal megbízott személyek. Ennek a két javasolt intézkedésnek a segítségével tovább volt javítható az egyébként is kimagasló hatékonyságú és minőségű étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátás. V. Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés Bemutatás A teljes projektnek, így ennek a tevékenységnek az indokoltságát is az a változás támasztja alá, amely január 1-én történt és amely hatására az önkormányzatok feladatköre jelentősen megváltozott, valamint aminek keretében az intézmény fenntartási illetve hatósági feladat- és hatáskörök háttérbe szorultak. Az önkormányzati tevékenység ebből adódóan nagyrészt a településfejlesztés, településüzemeltetés, vállalkozás- és közösségfejlesztés feladatkörei közé összpontosul. Ezen tanácsadási folyamat indokoltsága is ezekből a változásokból fakad, hiszen ezek kapcsán szükséges Fonyód Város Önkormányzatánál egyes feladat-ellátási kérdések újragondolása. Mindezek mellett arról is szót kell ejteni, hogy az új feladat-ellátási renddel kapcsolatos alapvető átalakítások a január óta eltelt másfél év alatt megtörténtek, valamint az új rendszerben történő feladat-ellátás a jogszabályoknak megfelelően valósul meg. Emiatt szükségesnek véltük, hogy Önkormányzatunknál a középpontban az új modell kidolgozása helyett a jelenlegi modell felülvizsgálata, az azzal kapcsolatos fejlesztési területek azonosítása, valamint az ezen tevékenységek alapján megfogalmazott megoldási javaslatok legyenek.

17 A szemináriumok és tanácsadások során a résztvevők különböző ábrázolásokon keresztül azonosították az új feladat-ellátási rend kapcsán, több lépésben kialakult szervezeti változásokat, melyről ezek alapján vizuálisan is láthatóvá vált a szervezet és az osztályok létszámához képest rövid idő alatt bekövetkezett nagymértékű és jelentős változás. Emellett a fejlesztési folyamat során még a következő tevékenységekre került sor: az új feladat-ellátási renddel kapcsolatos igények, célkitűzések megfogalmazása; egységes hatékonyság-fogalomrendszer kialakítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása; a feladat-ellátással kapcsolatos releváns irányítási struktúrák áttekintése; az új feladat-ellátási renddel és intézményirányítási modellel kapcsolatos problémák megfogalmazása; javaslatok megfogalmazása az új feladat-ellátási rend által bekövetkezett változások tükrében történő hatékonyságnövelő intézkedésekre. Megfogalmazott javaslatok Önkormányzatunknál a hatékonyság fogalmáról megoszlottak a vélemények, valamint a hatékonyságelemzés sem történt teljes mértékben megfelelően. A szemináriumok és a tanácsadási folyamat során a megfelelő elemzéséhez, nyomon követéséhez és méréséhez vezető első lépésként az fogalmazódott meg ezek alapján, hogy a hatékonyság fogalmáról kialakításra kerüljön egy egységes meghatározás, amely azért is szükséges, mert a hatékonyság számos értelmezése egyes esetekben még ellent is mondanak egymásnak. Ennek okán az a javaslat született meg, hogy a számos lehetőség közül a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési programban meghatározott értelmezést alkalmazza Önkormányzatunk, mint a hatékonyság mérésének alapját. Egyik legfőbb javaslatként a folyamatszemlélet bevezetése és megerősítése került megfogalmazásra, mely a hatékonyságnövelésnek és egyben a tudatosságnövelésnek is egy jelentős eszköze. A bevezetési folyamat integrálását nagyban megkönnyítette Önkormányzatunk számára, hogy a szemináriumok és tanácsadások alkalmával teljes mértékben gyakorlatias és a

18 szervezetünkre szabott folyamatot építettek fel a résztvevők és a szakértők. A folyamatirányítási rendszer bevezetési folyamat vázlatát az alábbi ábra kiválóan bemutatja, mely a fejlesztési folyamat során készült el: Mindezek mellett még az alábbi témakörökben kerültek javaslatok megfogalmazásra: településfejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása; folyamatok megnevezése; kistérségi és a szennyvíz projekttel kapcsolatos feladatok; a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése folyamatokkal és folyamatgazdákkal; vezetői tárgyalások és döntések eredményeinek kommunikációja; döntéshozatal szintjének felülvizsgálata és optimalizálása; jegyzői jelenlét erősítésének szükségessége.

19 VI. Átfogó elemzés a lakosság körében Bemutatás Az Önkormányzatunk egy fő irányelve az ügyfélközpontúság, az ügyfeleink, a lakosság kiszolgálása a lehető legmegfelelőbb módon. Kis városként eddig nem fektettünk kellő hangsúlyt az objektív, számokkal alátámasztott felmérések elvégzésére, mely meg is mutatkozott a minőségmenedzsment modell bevezetésekor elvégzett értékeléseknél is. Mindezen kívántunk változtatni ennek a tevékenységnek a során, melynek eredményeképpen a lakosság általános megelégedésről visszaérkező válaszok tükrében meg tudtuk határozni, hogy melyek azok a területek, amikre a legnagyobb figyelmet kell fordítanunk, valamint azt is, hogy a megvalósított fejlesztéseknek milyen hatása van a lakosság elégedettségére a 2 alkalommal is elvégzett felmérésnek köszönhetően. A 2 elemzés összehasonlítása által azt is meg tudtuk határozni, hogy általánosságban jó a fejlesztési irány, melyet követünk, ám egyes területekre jobban oda szükséges figyelnünk. Megfogalmazott javaslatok Javaslatként fogalmazódott meg a tevékenység során, hogy a lakosság igényelne egyéb szabadidős lehetőségeket, melyek nagyban növelnék az életminőséget és az elégedettséget, így ezen a területen szükségessé vált egy vizsgálat, melyből kimutathatóvá válik, hogy pontosan milyen fejlesztésekre, mely szabadidővel kapcsolatos területeken lenne igény. Emellett az is kiderült az elemzésből, hogy a lakosság nagy mértékben meg van elégedve Önkormányzatunk ügyintézőivel és az általuk nyújtott szolgáltatásokkal, ám szükséges lenne egyéb információszerzési lehetőséget is nyújtani számukra a teljes elégedettség érdekében. Ennek megoldásaként javaslatként fogalmazódott meg, majd valósult meg például a honlapunk újratervezése, rendszeresebb frissítése, átláthatóbbá tétele átlagfelhasználók számára, illetve hogy szükség lenne több információ megosztására is feltöltött dokumentumok formájában.

20 VII. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata Bemutatás A projekttevékenységgel célunk az elvárásoknak nem megfelelően működő önkormányzati feladatok feltérképezése, felülvizsgálata és ezt követő újraszervezése volt. A tevékenység során Önkormányzatunk felülvizsgált és újratervezett 3 olyan folyamatot, mely eredményeként a folyamatok erőforrásigénye is csökkent. A vezetői konzultációk során elsőként 7 főfolyamat került azonosításra, melyek fejlesztésével párhuzamosan a résztvevők megfogalmazása szerint a szervezet működési hatékonyságának, áttekinthetőségének, valamint a végrehajtás-ellenőrzésének területén is növekedést lehetett volna elérni. Ezek után a főfolyamatok elemzésére került sor, mely alapján az alábbi 3 került végül végső kiválasztásra az átszervezés, sztenderdizálás érdekében: képviselő-testületi ülések előkészítése; ügyfélszolgálat működése; naprakész dokumentumok biztosítása. A fejlesztési folyamat eredményeként a folyamatszemlélet hiányából adódó problémák kerültek azonosításra (pl.: magas humán-erőforrás szükséglet), valamint emellett a kiválasztott területekre vonatkozó főfolyamat sztenderdek jöttek létre és fejlesztési javaslatok fogalmazódtak meg a workshopok és tanácsadások során. Megfogalmazott javaslatok Az ügyfélszolgálat működése főfolyamatot SWOT-elemzés segítségével vizsgálták felül a fejlesztési folyamatban résztvevő személyek, valamint az elemzés alapján elkészítettek egy táblázatot, melyben összefoglalták a fejlesztési területeket, az intézkedési javaslatokat, illetve ezek hatását és várható eredményét is. A táblázatból két elemet emelnénk ki az alábbiakban:

21 Fejlesztési terület Intézkedés Eredmény a) Ügyfél tájékoztatás stratégiájának kidolgozása a Média Kft. bevonásával. b) Tájékoztatási felületek kialakítása a) Bárki számára hozzáférhető, transzparens szolgáltatás, mely előszűrő jelleggel az ügyfelek figyelmének, tehermentesíti az érdemi Tájékoztatás és mozgásának irányítása érdekében. ügyintézőket. kommunikáció c) Kommunikációs csatornák b) Nő az ügyfelek felhasználása az ügyfélszolgálat nyújtotta lehetőségek bevezetése, népszerűsítése, megismertetése, elfogadtatása érdekében. információs bázisa, több információra tehetnek szert kötetlenebb keretek között kérdéseik kapcsán. a) Felgyorsul az ügyintézés a) Hatósági intézkedést nem igénylő lakossági panaszok kezelése, begyűjtése, továbbítása a végrehajtásért felelős személy részére. a hatósági intézkedést nem igénylő kérdésekben. b) Állandóan elérhető kontakt a panaszok előterjesztésére. Panaszkezelés b) A hivatali közreműködést nem c) Mérhetővé válik, hogy igénylő ügykörök meghatározása melyek a legtipikusabb (pl.: kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések, közvilágítási lámpatestek meghibásodása, hulladékszolgáltatás problémáinak kiküszöbölése stb.) bejelentések, ezáltal meghatározható lesz a fejlesztendő területek iránya. d) Nő az ügyfélelégedettség.

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Döntés az Államreform Operatív Program

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ ÖSSZEFOGLALÓ ALSÓNÉMEDI NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZATÁNA SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának pályázata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049: SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke: 100 %.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke: 100 %. Pápa Város Önkormányzata 2013. augusztusában sikeres pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív program támogatási rendszeréhez Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0115)

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói Dokumentum: Koncepció beágyazása Kapcsolódó pályázati tevékenység: A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató a Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer

Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer CAF 2013 Fekete Leticia szakmai tanácsadó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2013 november 5 1 Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer Szervezeti önértékelési eszköz: Az önértékelés az intézmény

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Hajdúhadházán (ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0078) Tudásmegosztás

Szervezetfejlesztés Hajdúhadházán (ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0078) Tudásmegosztás Szervezetfejlesztés Hajdúhadházán (ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0078) Tudásmegosztás Tartalom Bevezetés... 3 A szakmai tevékenységek bemutatása... 4 Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata...

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0087. projekt 13.fejlesztési elem: A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a

Részletesebben

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek összefoglalása

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek összefoglalása ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje 1 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje Átfogó projekt előrehaladási jelentés Időszak: 2014.08.01-2014.08.31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Hiánypótlás Hiánypótlás a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Tartalom 1) Átalakított szervezeten belüli eljárások száma... 3 2) A hivatal szervezetfejlesztési

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS. a projektintézkedések megvalósításának nyomon követési ütemtervéről, tartalmáról és programjáról

MÓDSZERTANI LEÍRÁS. a projektintézkedések megvalósításának nyomon követési ütemtervéről, tartalmáról és programjáról MÓDSZERTANI LEÍRÁS a projektintézkedések megvalósításának nyomon követési ütemtervéről, tartalmáról és programjáról ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Tudásmegosztás. Balatonboglár Önkormányzata

Tudásmegosztás. Balatonboglár Önkormányzata Tudásmegosztás ÁROP-1.A.5-2013. Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Balatonboglár Önkormányzata 1 Tartalom A dokumentum

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata HATÉKONYABB MŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ SZERVEZETI JAVASLATOK Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Intézményirányítási modell Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata

Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084. Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084. Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követés

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

2. A költségvetési gazdálkodás erősítése

2. A költségvetési gazdálkodás erősítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 2. A költségvetési gazdálkodás erősítése 2.d) Költségvetés

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer. Eredményességi mutatószámok. Mutatószám megnevezése Célérték Akció

Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer. Eredményességi mutatószámok. Mutatószám megnevezése Célérték Akció Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselő Testület elvárásaihoz kötött célok mutatószámai Kintlévőségek aránya Ne

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány

A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és Költségvetési egyensúly Dokumentum (kapcsolódó indikátor): A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Interaktív Szeminárium 1. alkalom ÁROP-1.A.5-2013

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infovonal: 06 40 638

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Farkas Krisztina KIM közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Programindító tájékoztató 2009. november 17. Sugár Karolina, elnök, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete 1/15 SZÖVETSÉG A KIVÁLÓSÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET TAGI SZERVEZŐDÉSŰ,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny, 2008. május. Záradék: Jelen Szervezeti Stratégiát Kozármisleny Város Képviselő-testülete a 62/2008.(VI.16.) számú

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP 1.1.22 2012 2012 001 Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer

Részletesebben

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen MOTTÓ Kevesebb időbe telik valamit jól csinálni, mint megmagyarázni, hogy miért nem

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben