A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető Köszöntő Az iskola rövid története A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (SZOI) története Iskolatörténeti visszatekintés egységenként A legutóbbi változások a Pedagógiai Programban Helyzetelemzés Személyi feltételek A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény személyi feltételei Környezeti tényezők Belső kapcsolataink Külső kapcsolataink Továbbtanulási eredmények Az intézmény alapelvei, értékei, céljai, feladatai Alapelvek Célok, feladatok Alapműveltség megalapozása Érdeklődés szerinti szelekció biztosítása Középfokú továbbtanulásra való felkészítés az 1-8. évfolyam számára mind az intézmény keretein belül, mind más középfokú közoktatási intézményben Középfokú műveltség biztosítása, felkészítés a gimnáziumi érettségire a évfolyam tanulói számára Az általános képzés kiegészítve az arra érdeklődő tanulók számára, művészeti képzés biztosítása az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja szerint A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztése, nyelvi és informatikai tudás biztosítása A Szentgotthárd környéki nemzetiségek nyelvi, irodalmi, kulturális örökségének megőrzése Az egyéni képességek kezelése, a különleges tehetségű tanulók fejlesztésének biztosítása, a gyengébb képességű tanulók felzárkózatása Az egészséges életmódra nevelés, képességfejlesztés a sport területén, rendszeres sportolás, a testmozgás megszerettetése minden tanuló tekintetében A környezettel való harmonikus együttélés elveinek elfogadtatása A tolerancia, az emberi jogok tiszteletben tartása legyen alapvető szemléleti érték: Csökkenjenek a szociális és kulturális hátrányok! A társadalmi beilleszkedés elősegítése A hagyományok szerepének átadása az ember életében Az iskola képzési rendje Tankötelezettség teljesítése Tanulói jogviszony, beiratkozás Bekerülés a két tanítási nyelvű osztályba első évfolyamon A válogató egyes helyszínein a következő készségeket mérik a pedagógusok: a helyszín... 33

3 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 3 1.b helyszín helyszín helyszín helyszín Tanulmányok folytatása, döntési helyzetek Továbbhaladás az iskolában Óralátogatási kötelezettség teljesítése Tanulmányi kötelezettség teljesítése Tanulmányok lezárása, mérések Tanulói jogviszony megszűnése A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Tanulói közösségek A felnőtt-, pedagógusközösség Közösségfejlesztés, iskolai hagyományok kialakult gyakorlata A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetséggondozás általános elemei Tehetséggondozói eljárások A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányos helyzeteket segítő program A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Szülői munkaközösség Tanulói részvétel az iskolai szervezetben Iskolaszék A szülőkkel és tanulókkal való kapcsolattartás gyakorlata Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai: Egészségnevelési program Törvényi háttér Előkészítés Tervezés Végrehajtás Ellenőrzés, értékelés, minőségfejlesztés, ösztönzés A mindennapos testedzés feladatai Környezeti nevelési program A környezeti nevelés törvényi háttere Előkészítés Tervezés Végrehajtás A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések Helyi tanterv... 74

4 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény A kompetencia-alapú oktatás bevezetése... 89

5 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 5 1. Bevezető 1.1. Köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Pedagógiai Programját olvassa. Egy öt különböző profilú, külön épületekben, két településen működő egységet magában foglaló intézményről van szó. Ezek az iskolák korábban is eredményesen működő, saját arculattal bíró iskolák voltak, ezeket az egyediségeket a továbbiakban is meg szeretnénk őrizni. Az integráció alatt azt értjük, hogy az egyes iskolák az egymással történő együttműködés réven könnyebben tudják megvalósítani saját elképzeléseiket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egységeink képesek legyenek tanulni egymástól: célunk a jól működő elvek, módszerek, eszközök és eljárások egymástól való átvétele, és ezáltal a kevésbé jó maradványok felszámolása. Az integráció eszköz a továbbfejlesztésre. Intézményünk része 2009 nyarától a korábbi Magyarlak- Csörötneki Általános Iskola is, az intézmény ettől az időponttól a SZOI tagintézményeként működik tovább. A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézménnyel így a legtöbb kistérségi lakos kapcsolatba kerül élete során diákként, szülőként, vagy akár mindkét formában. Ez egy komoly kihívás, amelynek csak úgy tudunk megfelelni, ha mint nevelési és oktatási szolgáltató intézmény törekszünk a teljességre és az összehangolt munkára. Ugyanúgy ki kell szolgálnunk a tehetséges tanulót, mint az átlagos vagy gyenge képességűt, továbbá a hátrányos helyzetű, a részképesség-zavarral küzdő vagy fogyatékos diákot is. Az iskola vezetése azt a feladatot kapta a fenntartótól, hogy a gazdaságosabb működésen túl keresse meg, és aknázza ki az integrációban rejlő lehetőségeket. Ennek az útnak most még csak az elején járunk, de hisszük, hogy jó irányba tartunk. Meggyőződésünk, hogy a partnerség és a csapatszellem elveit valló iskolavezetés képes lesz pályára állítani ezt a speciális működési formát, és néhány év múlva már példaként szolgálhatunk a többi intézmény számára. Szentgotthárd, augusztus 3. Pénzes Tibor Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT

6 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 6 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bekezdésében és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. (1-2) bekezdése alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: az 1894-ben Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete által alapított Római Katolikus Elemi Iskola majd Arany János Általános Iskola Szentgotthárd, az 1985-ben a Városi Tanács által létesített 2. számú Általános Iskola - majd Széchenyi István Általános Iskola Szentgotthárd, az évben Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete által alapított Magyar Királyi Államgimnázium, majd Vörösmarty Mihály Gimnázium Szentgotthárd és az 1981-ben a Nagyközségi Közös Tanács Szentgotthárd által alapított Állami Zeneiskola majd Takács Jenő Zeneiskola integrálásával az évi LXXIX. Tv. 33. (4) bekezdése szerinti közös igazgatású közoktatási intézményt hozott létre, mely intézmény a felsorolt intézmények jogutódja. A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az integrált intézményegység fenntartói jogait és kötelezettségeit az 59/2005. sz. ÖKT. határozat alapján elfogadott és április 28-án aláírt Társulási Megállapodás alapján július 01. időponttól - a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsára ruházta át. Az intézmény július 1. időponttól olyan közös igazgatású közoktatási intézményként működik tovább, amely magában foglal egy egységes iskolai intézményegységet és az összetett iskolára vonatkozó előírások szerint magában foglal egy alapfokú művészetoktatási intézményegységet is. Az egységes iskolai intézményegység ellátja az általános iskolai képzést és a gimnáziumi képzést. Az június 20-án, Magyarlak és Csörötnek Község Önkormányzata által alapított Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola intézmény július 1-től a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény egységes iskolai intézményegységének tagintézményeként működik tovább. 1. Neve: Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. A szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működő tagintézményei (telephelyei): I. Intézményegység: Egységes Iskola Telephelyei: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama, 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 7. Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolája, 9963 Magyarlak, Kossuth u II. Intézményegység:

7 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 7 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége (Rövidített neve: Takács Jenő Zeneiskola), 9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 1. telephelye: 9963 Magyarlak, Kossuth u OM azonosító: Alapító szerve: Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) Alapítás időpontja: Az alapítást elrendelő határozat száma: 52/ Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 4. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete (9963 Magyarlak, Kossuth Lajos út 173.) Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (9962 Csörötnek, Vasúti út 5.) 5. Működési köre: Szentgotthárdi kistérség területe 6. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely magában foglal egy egységes iskolai intézményegységet és magában foglal egy alapfokú művészetoktatási intézményegységet is. Az egységes iskolai intézményegység ellátja az általános iskolai képzést és a gimnáziumi képzést. 7. Tagozat megnevezése: - nappali; - iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás; - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása; 8. Évfolyamok száma: - általános iskola: 8 évfolyam - gimnázium: 4 (9-12. évfolyam) 1+4 (9-13. évfolyam nyelvi előkészítő évfolyammal) (5-12. évfolyam) - alapfokú művészetoktatási intézmény: - zeneművészeti ág: 12 évfolyam - képző- és művészeti ág: 8 évfolyam 9. Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás

8 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Fenntartó szerv(einek) neve, székhelye: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 11. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Vörösmarty Mihály Gimnázium és Kollégium (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 1.) Széchenyi István Általános Iskola (9970 Szentgotthárd, Füzesi u.7.) Arany János Általános Iskola (9970 Szentgotthárd, Arany J. u.2.) Takács Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (9970 Szentgotthárd, Deák. F. u. 1.) 12. Az intézmény besorolása: Tevékenységének jellege szempontjából (típusa): Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 13. Az intézmény tevékenysége: Alaptevékenység TEÁOR száma: 8520 Alapfokú oktatás Szakágazat száma és megnevezése: alapfokú oktatás Kötelező (k) és önként (ö) vállalt önkormányzati feladatként ellátandó tevékenysége: július 1-től alkalmazandó szakfeladatok száma és megnevezése: Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: Nappai rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-13. évfolyam) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

9 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Pedagógiai szakmai szolgáltatások Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása Munkahelyi étkeztetés Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó szakfeladatok: nincs Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenysége: nem végez vállalkozási és kisegítő tevékenységet Ellátandó tevékenysége, feladata: Az intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény, amely az alábbi feladatokat látja el: Gimnáziumi nevelés és oktatás keretében: - Gimnáziumi képzés, amely általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésre és a munkába állásra felkészítő nevelés és oktatás.a gimnáziumi nevelést és oktatást az ötödik ill. a kilencedik évfolyamon kezdi és a tizenkettedik ill. tizenharmadik évfolyammal fejezi be. Egy osztályban a kilencedik évfolyamon idegen nyelvből intenzív nyelvi képzés folyik. - Ellátja a szlovén és német nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását Általános iskolai nevelés és oktatás keretében: - Biztosítja az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. A nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás során emelt szintű testnevelési, német nyelvi, angol nyelvi és nemzetiségi nyelvi (német, szlovén) képzés illetve magyar német két tanítási nyelvű oktatás folyik. - A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos és tanulószobai ellátást biztosít. - Ellátja a beszédfogyatékos, halláskárosult az enyhe értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési zavar miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekek nevelését és oktatását, otthoni ellátás keretében különleges gondozást biztosít. A Kt a értelmében a más fogyatékos tanulókkal a törvényben meghatározott óraszámban fejlesztőpedagógus foglalkozik. - Iskolai könyvtárat működtet. - Igény esetén felnőttoktatást is végez. - Etnikai nevelés oktatás megszervezése - Kis létszámú osztály működtetése - Logopédiai ellátás biztosítása - Gyógy-testnevelés megszervezése - Fejlesztő pedagógiai és felzárkóztató, integrációs foglalkozások megszervezése

10 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 10 - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,oktatása (a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakértői vélemény alapján azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket, akik testi, érzékszervi (ezen belül gyengén látó, nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdenek, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, különösen dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási zavar, olvasási nehézség, figyelemzavar, magatartás zavar, helyesírási nehézség.) Alapfokú művészetoktatás keretében: - Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában alapfokú nevelést és oktatást biztosít az alábbi tanszakokon: furulya, fuvola, oboa. Klarinét, fagott, szaxofon, kürt, tenorkürt, bariton, trombita, harsona, tuba, ütő, gitár, zongora, orgona, harmonika, szintetizátor, szintetizátorkeybord,- számítógépes zene, brácsa, hegedű, gordonka, nagybőgő, magánének, szolfézs, kamarazene. - Megalapozza a művészeti kifejező készségeket, ill. előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. - Az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészet ágában alapfokú nevelést és oktatást biztosít az alábbi tanszakokon: vizuális alapismeretek, grafika, bőrműves, kerámia, kézművesség, textil, tűzzománc készítő szakok 13.6.Maximálisan felvehető tanulólétszám: - gimnázium: 400 fő - általános iskola: nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó képzés: 1040 fő sajátos nevelést igénylő tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása: 50 fő alapfokú művészetoktatás: 265 fő képző-iparművészeti ágban 140 fő A feladatellátást szolgáló vagyon: A gimnázium területe és épülete: a sz. tulajdoni lapon, az hrsz. alatt van nyilvántartva Az általános iskolák területei és épületei: a hrsz. és a 7/2. hrsz. alatt vannak nyilvántartva (általános iskolák épülete tornateremmel, tornacsarnokkal) A magyarlaki csörötneki általános iskola területe és épülete a magyarlaki 500/3 hrsz. van nyilvántartva (tagintézmény) A zeneiskola a szentgotthárdi hrsz. alatt van nyilvántartva. A telephelynek otthont adó - Magyarlak- Csörötnek tulajdonában lévő, Magyarlak, Kossuth L. u sz. alatti ingatlan, valamint annak felszereléseinek ingyenes használata megállapodás alapján történik. Az intézmény a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat, így a tornacsarnokot, tornatermet, tantermeket egy évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha ez nem akadályozza a nevelési-oktatási intézményben folyó munkát. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni.

11 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény igazgatóját a Társulási Tanács meghatározott időtartamra bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 15. Az intézmény képviselete: Az intézményt, mint jogi személyt az igazgató vagy az általa megbízott személy képviselheti. 16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik. Záradék: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 120/2010. sz. Képviselő-testületi határozattal, Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 56/2010. sz. Képviselő-testületi határozattal, Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2010. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el, amely július 01-én lép hatályba. Szentgotthárd, május 12. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képv.: Viniczay Tibor polgármester Magyarlak Község Önkormányzata Képv.: Monek Gyula polgármester. Csörötnek Község Önkormányzata Képv.: Kocsis Zsolt polgármester Dr. Dancsecs Zsolt Szentgotthárd Város Jegyzője 1.3. Az iskola rövid története A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (SZOI) története Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 59/2005 sz. határozatával döntött arról, hogy a szakoktatás kivételével a négy oktatási intézményét integrálja. A SZOI a város oktatási rendszerének gerincét adja, az általános iskola első osztályától az érettségiig, beleértve az alapfokú művészeti oktatást, sőt a sajátos nevelési igényű tanulók

12 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 12 oktatását is. Mint egyetlen intézmény ennek kell biztosítania 6-tól tizennyolc éves korosztályig a kor kihívásainak megfelelő képzést, teljesíteni a tanulói igényeket és a szülői elvárásokat. A Szentgotthárdi Oktatási Intézménynek a lehetőségek, a sokszínűség iskolájává kell válnia, hiszen ha egyedüli intézmény, akkor nem várhat másra a feladatok megoldásában. A feladatokat nem elosztania kell, hanem felvállalnia és az integráció adta lehetőségeket kihasználva előre lépni ban, az akkori Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete az akkori Szentgotthárd elnémetesedésétől tartva megalapította Vas vármegye első állami gimnáziumát. Világosan látva, hogy a középfokú oktatás szilárd háttér nélkül nem lehet meg, 1894-ben létrehozták a Római Katolikus Elemi Iskolát. Az elemi iskola hol szétvált, fiú- és leányiskolára, hol újraegyesült. A gimnázium bizonyítva, hogy mindig is fogékony volt a nehéz feladatokra, évtizedeken át tanított alapfeladata mellett iskolaszanatóriumi keretek között tüdőbeteg gyermekeket ben, hosszú ideig tartó tagiskolai státusz után önállóvá válhatott a Zeneiskola, bővültek az alapfokú művészeti oktatás lehetőségei. A növekvő gyermeklétszám 1985-ben szükségessé tette egy új általános iskola megépítését, amit az akkori körülmények teljes mértékben indokoltak. Lehetővé vált, hogy a két általános iskola eltérő arculattal bizonyos alternatívákat kínálhatott a kisdiákok szüleinek. Jobb körülmények közé kerülhettek az eltérő tantervű tanulók is. A fenntartó döntését, hogy a négy iskolát integrálja, elsősorban a megváltozott gazdasági feltételek motiválták: a financiális feltételek javítását célozta az, hogy élve a lehetőséggel április 28-án megállapodást írt alá a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsával az integrált intézmény működtetéséről. Az integráció következű állomásaként a fenntartó 2008-ban átszervezte az általános iskolai oktatást a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben. Ennek értelmében a 2008/09-es tanévtől kezdődően az első osztályos tanulók már csak az Arany János Általános Iskola intézményegységében kezdik meg tanulmányaikat, évfolyamonként négy osztályban. A 2008/09- es tanévben ötödik évfolyamba lépő tanulók összesen négy osztályban folytathatják tanulmányaikat a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben: egy osztály a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium nyolcosztályos tagozatán, három osztály a SZOI Széchenyi István Általános Iskolában folytathatja tanulmányait. A 2008/09-es tanévben osztályos tanulók valamennyien az Arany János Általános Iskola intézményegységében folytatják tanulmányaikat. A 2008/09-es tanévben 6-8. osztályos tanulók valamennyien a Széchenyi István Általános Iskola intézményegységében folytatják tanulmányaikat. Az egyik első osztályban felmenő rendszerben elkezdődik a magyar- német két tanítási nyelvű oktatás, amely a 8. évfolyam végéig tart. A 2008/09-es tanévtől az első és ötödik évfolyamokon a testnevelés tantárgy oktatását a Nemzeti Alaptanterv iránymutatása alapján úgy kell megszervezni felmenő rendszerben, hogy a tanulók minél szélesebb köre vegyen részt minden egyes tanítási napon sportfoglalkozásokon, biztosítva ezzel a mindennapos testmozgás lehetőségét a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény tanulói számára július 1-től az integráció harmadik lépéseként az intézmény tagintézményeként működött tovább a Magyarlak-Csörötneki Általános Iskola és Óvoda. Ettől az időponttól az intézmény többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény), amely magában foglal egy egységes iskolai intézményegységet és magában foglal egy alapfokú művészetoktatási intézményegységet is. Az egységes iskolai intézményegység ellátta egy

13 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 13 tanéven át az óvodai nevelést, az általános iskolai képzést és a gimnáziumi képzést, megfelelve ezzel az egységes iskola törvényi követelményeinek július 1-től a magyarlaki és csörötneki óvodai telephelyek már nem részei az intézménynek, hanem a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) telephelyeként működnek tovább Iskolatörténeti visszatekintés egységenként Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama Az 1945 utáni évektől a tanulólétszám növekedése szükségessé tette egy új általános iskola megépítését. Az iskola jelenlegi épülete 1960-ban épült és ekkor adták át rendeltetésének. Ezzel a létesítménnyel megváltozott az általános iskola szervezeti felépítése is. A fiú- és leányiskolát egy igazgatás alá vonták, és koedukált osztályokat szerveztek ben körzetesítéssel a rábatótfalui és a máriaújfalui iskola felső tagozata, 1972-ben a szakonyfalui, 1975-ben a farkasfai felső tagozat is Szentgotthárdra került. Időközben Farkasfa kivételével valamennyi településről az alsó tagozatos osztályok is bekerültek az anyaiskolába. (Farkasfán működött az 1-3. összevonású alsó tagozatos csoport, de július 1-jével a fenntartó határozata alapján megszűnt.) Ezzel az iskola igazgatási körzetébe tartozó tanulók létszáma közel ezer főre emelkedett. A Szentgotthárdhoz csatolt településekről bejáró tanulók száma iskolánk tanulólétszámának 20%-a lett. A megnövekedett tanulólétszám elhelyezését az újonnan épült iskolában nem lehetett megoldani, ezért a Petőfi utcába (a régi diákotthon helyére) került az általános iskola alsó tagozatának egy része. A Béke téri épületben 4 alsó tagozatos osztály kapott helyet. A felső tagozat egy része a Petőfi úti iskolába, másik része az újonnan épült Arany János úti iskolába került. Az igények helytelen felmérését mutatja, hogy az újonnan épült iskolában 8 tanterem és 1 előadó, 1 tornaterem öltözőkkel és zuhanyzóval, 2 szertár, 1 kisméretű igazgatói iroda és nevelői szoba a megnövekedett igényeket nem tudta kielégíteni ban az iskola új szárnnyal bővült, nyolc tanteremmel, két szertárral, irodahelyiséggel. Ebben az épületszárnyban kapott helyet egy önálló könyvtárhelyiség is ben új általános iskolát adtak át Szentgotthárdon. Ezzel a túlzsúfoltság csökkent, de iskolánk széttagoltsága nem oldódott meg ben felvettük az Arany János nevet októberére a tetőtér beépítése is megtörtént. Így két tanteremmel, egy számítástechnika teremmel és három csoportszobával bővült iskolánk. Ennek befejeztével egy épületbe került az Arany János Általános Iskola minden diákja és nevelője. A 2008/09-es tanévtől ez az intézményegység látja el a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény valamennyi évfolyamos tanulójának alapfokú oktatását és nevelését, elnevezése 2009-től: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama. Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama Az iskola 1985-ben épült, 2.sz. Általános Iskola néven kezdte meg működését. Helyet adott 600 tanulónak és 57 pedagógusnak. Alapításakor arculatát három tényező határozta meg: városi és körzeti feladatok ellátása szlovén és német nemzetiségi oktatás

14 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 14 emelt óraszámú testnevelés-oktatás Új iskolaként a tantestület szerencsés összetétele, pozitív életszemlélete, tenni akarása és a szép esztétikus környezet biztosíték volt arra, hogy értékes oktató-nevelő munka színtere legyen az intézmény. Földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a környék nemzetiségi falvaiból érkező tanulók anyanyelvi oktatását is fel kellett vállalni. A rábatótfalusi iskolát és a rábafüzesi iskola felső tagozatát ben körzetesítették Szentgotthárdra. A rábafüzesi tagiskolában német nemzetiségi oktatás folyt a 2004/05-ös tanévig 1-4. osztályban, ahová Rábafüzesről, Jakabházáról, Rönökről és Vasszentmihályról érkeztek a tanulók. A 2005/06-os tanévtől a tagiskola megszűnése után ők is az intézményegységünkben folytatják tanulmányaikat. A szlovének lakta településekről bejáró gyerekek száma néhány év óta állandó. A nemzetiségi oktatás minőségi javítása érdekében az iskola szlovén és német lektorokat is alkalmazott. A kisebbségi nemzetiségi önkormányzatokkal sikerült szoros együttműködést kialakítani. Segítik és figyelemmel kísérik iskolánk életét. Jó kapcsolat alakult ki a szlovéniai iskolákkal, ezt igazolják a közösen szervezett szakmai, kulturális és sporttalálkozók. Ausztria felé kell új utakat keresnünk. Az iskola1995-ben, a tízéves évforduló alkalmával felvette a Széchenyi István nevet. Az emelt óraszámú testnevelés-oktatásban résztvevő tanulóink évről-évre szebb eredményeket érnek el. Az elmúlt 20 évben nemzetközi és országos versenyeken bizonyították tehetségüket, felkészültségüket. Olyan helyet igyekeztünk kialakítani, ahol tanár-diák egyaránt jól érzi magát. Az egymás tisztelete, szeretete, a barátságok, otthonos légkör, a sok jó hangulatú rendezvény pozitívan befolyásolta oktató nevelő munkánk tartalmát, lehetőségeit. A 2008/09-es tanévtől ez az intézményegység látja el a gimnázium mellett a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény évfolyamos tanulóinak alapfokú oktatását és nevelését, elnevezése 2009-től Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama. Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége Szentgotthárdon az iskolai rendszerű, folyamatos zeneoktatás - magán-zeneiskolai, zeneoktatói munkaközösségi előzmények után - a Körmendi Állami Zeneiskola kihelyezett tagozatának létesítésével indult el 1969-től ben vált a zeneiskola önálló intézménnyé. A zeneoktatás helyileg a Deák Ferenc u.1. szám alatti épületben folyt, először csak az emeleti 6 helységben, később még három teremben a földszinten, végül már az egész épület a zenetanítás céljait szolgálhatta. A nevelőtestület stabilizálása, a hangszerpark kiépítése után a zeneiskola szakmai munkája is lendületes fejlődést mutatott és 1995 között kihelyezett tagozat működött Őriszentpéteren, majd 1992-től máig, folyamatosan Magyarlakon. A zeneiskola ellátja a klasszikus hangszerek teljes körének oktatását, utánpótlást biztosít a város amatőr művészeti együttesei számára. Az elmúlt 25 évben sok növendék választotta hívatásául a zenész pályát, többen közülük már a tantestület tagjai. Nemzetközi, országos, regionális versenyeken sikerült bizonyítani tanulóink tehetségét, felkészültségét. A csoportos muzsikálás hangsúlyos szerepet kapott a tanítási folyamatban. Az állandó együttesek között található az ausztriai, Jennersdorfi zeneiskolával 1987 óta folyamatosan fenntartott Rábavölgyi vonószenekar, melynek tagjai a két iskola tanárai, tanulói, s melynek próbái felváltva zajlanak Szentgotthárdon, illetve Jennersdorfban. Az iskola 1999-ben felvette Takács Jenő ( ) magyar származású burgenlandi zeneszerző nevét, és felvállalta életművének gondozását ben az iskola tevékenysége új művészeti ággal bővült, a zeneművészet mellett a képző- és iparművészeti területén is elindult az oktatás.

15 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 15 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 1893-ban Vas megye első állami gimnáziumaként algimnázium létesült Szentgotthárdon, amely 2 évig ideiglenes helyen működött ben felavatták az új gimnáziumi épületet től felvette a Szentgotthárdi Magyar Királyi Állami Főgimnázium címet. 1924/25-ös tanévtől a főgimnáziumot reálgimnázium váltotta fel, amely 1942-ig funkcionált ban Szentgotthárdon iskolaszanatórium jött létre a tüdőbeteg gyerekek érdekében, akik közül a gimnazisták a gimnáziumba beírt magántanulók lettek. A háborús évek a gimnáziumot sem kímélték. Mind a személyi, mind a tárgyi feltételek alaposan megváltoztak ben gimnáziumunk felvette a Vörösmarty Mihály nevet. Az 1948/49-es tanévtől átalakult négyosztályos gimnáziummá, amely a tanulói létszám csökkenését hozta magával, majd egy erőteljes növekedés volt tapasztalható 1957-től. Változó elnevezéssel 1974-től folyik rendkívül eredményes nyelvi tagozatos képzés iskolánkban. Ugyancsak a hetvenes években került közös igazgatás alá a gimnázium és a kollégium. Az utóbbi évtizedek legjelentősebb változásait az elmúlt évtized hozta ben újra indult a nyolcosztályos tagozat, amelynek eredményei 90% feletti felvételi eredményesség igazolják létjogosultságát ban új tornaterem épült, és a százéves épület is megfiatalodott ben került sor a gimnázium jelentős bővítésére, amikor egy gyönyörű aulát is kialakítottak, ahol iskolai ünnepségek és diákrendezvények is helyet kapnak. Az intézmények integrálásával egy időben a kollégium igazgatásilag átkerült a III. Béla Szakképző Iskolához. A évi intézményi integráció óta a gimnázium telephelye egyúttal az integrált intézmény székhelye. Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolája Néhány évtizeddel ezelőtt a magyarlaki és csörötneki kisiskolások osztott vagy részben osztott osztályokban tanultak. A felső tagozat már akkor is közös ellátású volt. Az l970-es esztendőben épített öt tantermes iskola hozta azt a változást, hogy ettől kezdve napjainkig az intézmény igazán körzeti szerepet tölt be. A rendszerváltásig és azt követően 3 évig a neve: Csörötneki Körzeti Általános Iskola. Az ISZ kezdeményezésére változott Csörötnek és Magyarlak Általános Iskolája névre. Székhelye Magyarlak lett. Gesztor önkormányzata l996-tól Magyarlak. Az l997/98-as tanévig az alsó tagozat 2-2 osztálya a két község régi iskolaépületeiben működött. Önkormányzati döntéssel ezek az osztályok átmeneti jelleggel az ún. központi épületbe kerültek. A fenntartók célja az, hogy újabb tantermek építésével javítanak a mostani, nem éppen szerencsés helyzeten. Az intézmény életében a 2003-as év nagy változást hozott. Magyarlak, Csörötnek és Kondorfa képviselőtestületeinek döntése alapján a kondorfai alsó tagozatos iskola és óvoda iskolánkhoz került, így közös igazgatású intézmény jött létre. A székhelye továbbra is Magyarlak volt és Kondorfán két telephellyel rendelkezett. Intézményünk új neve: Magyarlak, Csörötnek, Kondorfa Általános Iskolája és Napköziotthonos Óvodája lett. A kondorfai alsó tagozaton összevont osztályokban folyt az oktató-nevelő munka. Mindkét telephelyre tíz körüli gyereklétszám volt jellemző augusztusában a három fenntartó önkormányzat képviselőtestületeinek határozatával intézményünk az addig Csörötneken és Magyarlakon működő óvodákkal, a Csörötneken és Kondorfán lévő főzőkonyhákkal bővült. Ezáltal újabb két telephely jött létre, a székhely és az intézmény neve nem változott. A magyarlaki telephelyen a férőhelyek száma 20 fő körüli, míg Csörötneken 50. A három telephelyen működő óvodák /Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa/ augusztusától egy intézményegységet alkotnak.

16 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény július 1-től az intézmény a Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (SZOI) tagintézményeként működik tovább. Az iskola ugyan elveszíti önállóságát, viszont a SZOI tagintézményeként a gyermeklétszámok alakulását figyelembe véve képes lesz megfelelni a törvényi feltételeknek, biztosítva ezzel, hogy hosszú távon nyolc évfolyamos általános iskolai oktatást végző intézményként működhessen A legutóbbi változások a Pedagógiai Programban Az integrált intézmény pedagógiai programja 2005-ben készült. Az újonnan kialakult intézményi feltételeket figyelembe véve egységesítésre kerültek a dokumentum kötelezően előírt és egyéb elemei, valamint a helyi tantervek nagy része (az intézmények speciális képzéseinek tantervei természetesen továbbra is külön egységként szerepelnek a programban.) A 2007-es, 2008-as és 2009-es években újabb módosítások történtek a programban, amit a következők indokoltak: a nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5. és 6. évfolyamokon a 2008-as intézményi átszervezés, a két tanítási nyelvű képzés és a mindennapos testnevelés bevezetése (ld fejezet) a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet 202/2007. (VII.31.) Korm. rendelettel módosított mellékletéből adódó változtatások szükségessége: A Nemzeti Alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák figyelembevételével kijelölni a fejlesztési feladatokat., elsősorban a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, és az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést. Az integrált intézmény általános iskolái konzorciumi partnerként részt vettek a vas megyei Pedagógiai Szolgáltató Központ HEFOP Vasi gyermekekért, jövőnkért című pályázatában. Az intézmény gimnáziumi intézményegysége önálló pályázóként nyert a HEFOP Kompetencia-alapú oktatás Szentgotthárdon című projekttel. Mindkét pályázat 2006-tól 2008-ig tartott, és a kompetencia-alapú oktatás intézményi elterjesztését, adaptálását és tartós megszilárdítását volt hivatott támogatni. A következő módosítást a 2009-es intézményátszervezés indokolta: székhelyen kívüli tagintézményként csatlakozik az intézményhez a Magyarlak- Csörötneki Általános Iskola és Óvoda. Az intézmény típusa továbbra is többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, a változás a belső felépítést érinti: a SZOI magában foglal egy egységes iskolai intézményegységet és magában foglal egy alapfokú művészetoktatási intézményegységet is. Az egységes iskolai intézményegység ellátja az óvodai nevelést, az általános iskolai képzést és a gimnáziumi képzést. Az átszervezés következtében a telephelyek és tagintézmények típusai és elnevezései megváltoztak (lásd még: Alapító Okirat). A legutóbbi módosítást a 2010-es intézményátszervezés indokolta július 1-től az intézmény magyarlak- csörötneki tagintézményének óvodai telephelyei az intézménytől kiszervezésre kerültek, és a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde

17 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 17 (SZEOB) részeként működnek tovább. Az adott tanévben induló osztályok számát és jellegét a mindenkori aktuális jogszabályok, fenntartói határozatok és a szülői igények határozzák meg Helyzetelemzés Személyi feltételek A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény személyi feltételei A Szentgotthárdi és Kistérsége Oktatási Intézmény vezetője a mindenkori igazgató. Az egyes telephelyeket és tagintézményeket az intézményegység vezető-helyettesek és a tagintézményvezetők irányítják, az intézményegységeket az intézményegység-vezetők. Az egységes iskolai intézményegység vezetője azonos a SZOI mindenkori igazgatójával. Az intézmény munkáját a 11 főből álló igazgatótanács segíti, amelynek tagjai az igazgató, a Takács Jenő AMI intézményegység-vezetője, a SZOI Arany 1-4. Évfolyama intézményegység vezető-helyettese, a SZOI Széchenyi 5-8. Évfolyama intézményegység vezető-helyettese, a SZOI Vörösmarty Gimnáziuma intézményegység vezető-helyettese, valamint a SZOI Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolája tagintézmény-vezetője, valamint az öt egység nevelőtestületeinek egy-egy delegált tagja. Az intézmény nevelőtestülete az egységek (intézményegység, tagintézmény és telephelyek) pedagógusaiból áll. A teljes szakos ellátottság, valamint az ésszerű és költségtakarékos tantárgyfelosztás érdekében néhány pedagógus másik telephelyen is tanít. A továbbképzésre és szakvizsgára az intézményben öt évre szóló program készül, amely alapján évente beiskolázási terv születik. Aktualizálása során tekintettel vagyunk a változó igényekre és az iskolával szemben támasztott elvárásokra, partnereink igényeire. A 2008/09-es tanévben az általános iskolai képzés 1. évfolyamán egy osztályban megkezdődött a magyar-német két tanítási nyelvű képzés, amely a 8. évfolyam, tehát az általános iskolai képzés végéig tart. A képzés elindításához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak, de felmenő rendszerben szükséges a kollégák ez irányú beiskolázása, továbbképzése. A képzés megfelelő szakmai színvonalának biztosításához a következő feltételeknek kell megfelelnünk a személyi feltételek tekintetében: 1-4. évfolyam: A német nyelv tantárgy emelt óraszámú oktatásához, valamint a két nyelven oktatott tantárgyak esetében tanító és német nyelv szakos/ német nyelv műveltségterület végzettségű pedagógusok évfolyam: a német nyelv tantárgy emelt óraszámú oktatásához német nyelv szakos pedagógus, a két nyelven oktatott tantárgyak esetében pedig az adott szakos végzettségű pedagógus, aki német szakos végzettséggel is rendelkezik. Az 5. és 6. évfolyamokon a két tannyelvű készségtárgyakat tanító és német nyelv szakos/ német nyelv műveltségterület végzettségű pedagógusok is taníthatják. A hagyományos tantervi órákon kívül idegen nyelven oktatott kiegészítő modulok is szerepelnek tantervünkben (országismeret, német irodalom, egészségfejlesztés). Ezen modulok oktatásához a német nyelv szakos végzettség mellett szükséges a megfelelő kiegészítő ez irányú végzettség is.

18 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 18 Igyekszünk megteremteni a feltételeket a pedagógusoknak szakmai megújulásához, a lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a különböző tanfolyamok és továbbképzések elvégzését. Különös hangsúlyt helyezünk a kompetencia-alapú oktatás elterjesztéséhez kapcsolódó pedagógus- továbbképzések elvégzésére. Ha intézményünk dolgozói részt kívánnak venni ezeken a továbbképzéseken, lehetőségeinkhez mérten támogatásban részesülhetnek (utazási költség, tandíj, tanfolyami díj, részvételi díj, szállásdíj, tankönyv-taneszköz, segédeszközök ára).

19 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Tárgyi feltételek Az integrált intézmény jellegéből adódóan az oktató-nevelő munka több épületben folyik. A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama a Szentgotthárd Arany János u. 2. sz. alatt található ingatlanban működik. Iskolánk jelenlegi épülete 1960-ban épült, ezzel a létesítménnyel megváltozott a település általános iskolai szervezeti felépítése ban az iskola új szárnnyal bővült, 1997-ben a tetőtér beépítése is megtörtént, ennek ellenére még mindig szűkösen vagyunk. Szertárunk mindössze egy van, felszereltsége elavult, eszközeink nagy része használhatatlan. Felújítására, új eszközök beszerzésére évek óta nem került sor. A tetőtér beépítésével egy tanteremmel és három csoportszobával bővült iskolánk. A nyelvoktatáshoz a tárgyi feltételek nagyon hiányosak. Legalább egy nyelvi terem kialakítására lenne szükség, megfelelő felszereléssel (padok, asztalok, könyvek, CD lejátszók stb.) A csoportbontások miatt fontos, hogy elegendő terem álljon rendelkezésünkre. Könyvtárunk 1960-ban létesült, jelenlegi alapterülete, állapota a pedagógiai munkához (egy teljes létszámú osztály nem helyezhető el) nem ideális. A könyvtári munkát megkönnyíti a feldolgozó helyiség kialakítása. Az iskolai sportélet tárgyi feltételei javításra szorulnak. A jelenlegi kisméretű tornaterem tartozékaival, egy nagyon kicsi tornaszoba és egy udvari bitumenezett kézilabdapálya áll rendelkezésünkre. A tornaterem beázik, fűtése korszerűtlen, a nyílászárók teljesen tönkrementek, kis méreténél fogva nem felel meg a kor elvárásainak. A mindennapos testmozgás biztosításához rövid időn belül szükséges egy új, megfelelő méretű tornaterem felépítése. Az iskola világítását az elmúlt évben a fenntartó felújíttatta, így megszűnt az ezzel kapcsolatos balesetveszély. Az intézmény negyven éve épült, állaga elavult, teljes felújításra szorul ( a víz- és szennyvízrendszer, a tetőszerkezet, a nyílászárók cseréje, tatarozás stb.). A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama az 1985-ben felépült és átadott, Szentgotthárd, Füzesi u.7.sz.alatti épületegyüttes ad otthont. A tanulók 19 tanteremben és szaktantermekben tanulhatnak. Rendelkezésükre áll kémia-fizika előadó, két technika-, ének-, rajz- és számítógépes szaktanterem ( 25 számítógéppel). A természettudományos tantárgyak oktatásához szertárak biztosítottak. Megtalálhatók az oktatást szolgáló technikai eszközök: TV-k. videók, magnók, CD-lejátszók, írásvetítők, fénymásoló. Az iskolának több, mint dokumentummal rendelkező könyvtára van. A sportcsarnok és az aula kiváló lehetőségeket nyújt sport- és kulturális rendezvények, versenyek, bajnokságok lebonyolítására. Az iskola épületében büfé üzemel. Az intézményegységben kap helyet az iskolafogászat, ami a gyermekeknek lehetőséget nyújt fogápolási kultúrájuk fejlesztésére. A sítáborok szervezéséhez 40 fő részére komplett sífelszerelés áll rendelkezésre. Az iskola három kenuja nyári vizitáborok szervezésére ad lehetőséget. Feladat a jövőben a nyelvoktatás feltételeinek javítása, az informatikai eszközök felújítása, a természettudományi szertárak eszközeinek és a szaktantermek berendezéseinek fejlesztése.

20 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 20 A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma épülete a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.sz.alatt található. A gimnázium 1997-ben befejezett bővítésével és felújításával a nevelés és oktatás tárgyi feltételei jelentősen javultak. Összesen 12 tanterem, 1 csoportterem, 3 nyelvi labor, biológiai, fizikai, kémiai előadó és labor, 2 számítógépes szaktanterem (32 számítógéppel) áll rendelkezésre. A teljes számítógépes hálózat az épületben 200 végpontra van kiépítve, teljes körű Internet eléréssel. A 2006-os évtől a vezeték nélküli hálózat is elérhető az iskola teljes területén. Az iskolához tartozik egy saját, 648 m 2 -es tornaterem - 4 öltözővel és zuhanyzóval - és egy aszfaltozott kézilabda pálya is. Az iskolának több mint kötetes könyvtára és CD-tára van, ezen kívül 16 fejhallgatóval ellátott fonotéka is a tanulók rendelkezésére áll. Az épületben büfé üzemel. Az intézményegység rendelkezik túrakenukkal, sílécekkel, illetve síbakancsokkal és kempingfelszerelésekkel, így adott a vízitúrázás és a sítáborozás lehetősége. A tanulóknak igény szerint kollégiumi férőhely, illetve menzai szolgáltatás biztosított. A közeljövőben szükséges a természettudományi szertárak eszközeinek fejlesztése, a számítógéppark felújítása. Külső támogatók anyagi segítségére számítva terv egy teniszpálya építése a meglévő kézilabdapálya mögé. Egy, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében elnyert pályázatnak köszönhetően nagyszabású eszközbeszerzésre nyílt lehetőségünk, megteremtve ezzel a kompetencia-alapú oktatás magas színvonalú technikai feltételeit három tanteremben. Ezen túl kettő darab mobil digitális szemléltető készletet is vásároltunk. A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége a szentgotthárdi zeneoktatásnak a Szentgotthárd, Deák Ferenc u.1.sz. alatt található ingatlan biztosít otthont. A magyarlaki tagintézményben folyó zeneoktatás a helyi általános iskola helyiségeinek használatával történik. A képzőművészeti oktatás a 2008-as átszervezést követően az Arany János Tagintézmény egyik tantermében folyik. A központi épületben zeneoktatás céljára 11 tanterem áll rendelkezésre:1 db 70 fős hangversenyterem zongorával, 3 szolfézsterem, audio-vizuális eszközökkel felszerelve, 7 kisebb terem az egyéni hangszeres órák ellátására. A működéshez szükséges egyéb helyiségek közé tartozik 1 irodahelyiség és a mellékhelyiségek..a tanított hangszerek köréből 195 db kisebb-nagyobb értékű eszközt tartalmaz az iskola hangszerparkja. Az intézményegység hangfelvételek készítésére alkalmas ministúdióberendezéssel rendelkezik, 2600 dokumentumos könyvtár segíti a művészetoktatást. A 104 éves épület állapota rossz, különösen sürgető a tető felújítása. A nyílászárók cseréje, hangszigetelési problémák, a hangszerpark állagmegóvása a közeljövőben remél megoldást A képző- és iparművészeti ág felszereltségét felmenő rendszer szerint szükséges biztosítani, folyamatosan számolni kell a művészeti ág anyagszükségletével. A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolája tárgyi feltételei

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

- A Tevékenység jellege: közszolgáltató költségvetési szerv és a Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény meghatározás hatályát veszti.

- A Tevékenység jellege: közszolgáltató költségvetési szerv és a Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény meghatározás hatályát veszti. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft.

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft. 25/2012. (V.3.) a település közbiztonsági helyzetéről a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Felelős: őrsparancsnok, Határidő: azonnal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ,

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc megkérdezte, hogy a Földi iskolát nem érinti a módosítás?

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc megkérdezte, hogy a Földi iskolát nem érinti a módosítás? JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én du. 15 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Alapító okirat. Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben.

Alapító okirat. Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. Alapító okirat Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. A Hit Gyülekezete a magyar ifjúság oktatása és nevelése iránti felelősségétől vezetve, a szabad és

Részletesebben