19. évfolyam 2010/01. Búcsúzni jöttünk. A Gyermekfilharmónia Budakeszin. Hideg az idei tél. Mennyit lopnak a naplopók? Dumaszínház az EFMK-ban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19. évfolyam 2010/01. Búcsúzni jöttünk. A Gyermekfilharmónia Budakeszin. Hideg az idei tél. Mennyit lopnak a naplopók? Dumaszínház az EFMK-ban"

Átírás

1 19. évfolyam 2010/01. Búcsúzni jöttünk Hideg az idei tél A Gyermekfilharmónia Budakeszin Mennyit lopnak a naplopók? Dumaszínház az EFMK-ban

2 A Szentegyházi Gyermekfilharmónia Budakeszin Cikkünket a 4. oldalon olvashatják.

3 Bu da ke szi Hír mon dó 3 Tisztelt Budakesziek! Amikor ezeket a sorokat írom már nagyon elhalványultak a karácsony fényei, és már alaposan benne járunk az új esztendô elsô hónapjában. Köszönet mindazoknak, akik nem csak családjuk, de az egész város részére is igyekeztek széppé tenni az ünnepeket. Januárban sok minden történt eddig is. Mindenekelôtt szeretném kiemelni a lokálpatrióták egyesülete által megkezdett munkát, amely elsôként a GAMESZ helyzetét mérte fel. Nagyon hasznos, jó dolognak tartom, ha városunk polgárai nem csak általánosságokban fogalmaznak meg kritikai észrevételeket, elvárásokat, hanem hajlandók megismerni mélységében a hivatal munkáját annak minden buktatójával, nehézségével és ehhez mérten akarnak segíteni. A tervek egy irányban hatnak, a kérdés már csak az, hogy ezeket a véleményeket miként lehet átültetni a gyakorlatba, és a megvalósításukhoz miként lehet hozzárendelni a szükséges pénzeket. Nagyot léptünk elôre a pályázatok terén is. A ProRégiótól megjött az IVS végrehajtásához szükséges kb. 750 millió forint errôl a következô lapszámban bôvebben beszámolunk. A buszsáv a közbeszerzési pályázatnál tart. Lassan, de biztosan haladunk! Miután elkészítettük a szennyvízcsatorna hálózat megújításának terveit, beadtuk a rá vonatkozó pályázatot, nagyjából 3,5 milliárd forint értékben. Ezeket a részeredményeket együtt értük el a testület minden tagjával. Most mégis sok fanyalgást tapasztalunk. Különösen az a képviselôi megjegyzés esik roszszul, hogy a fejlesztések terén zsíros kenyéren tartjuk a várost, hogy a pályázatok színes tv-jével dicsekedhessünk. Egyfelôl több szolidaritást szeretnék kérni: vitatkoztunk, szavaztunk, döntöttünk. Most a viták ideje lejárt, együtt kell dolgoznunk, hogy sikerre vihessük az ügyet. Ami a pályázatokat illeti: sajnos nem mi döntjük, hogy az állam mire ír ki pályázatot. Arra azonban, amire ad pénzt, azt meg kell pályáznunk. Ha van alkalom és lehetôség, meg kell csinálni. Ha nem pályázzuk meg, nem tudunk elôre lépni. Komoly tárgyalásokat folytatunk a Spieth csoporttal, amely fenntartható formában akar beruházni milliárd forintot Budakeszin. Ennek keretében nyílna lehetôség a járdaépítési program, az egészségközpont, az orvosi rendelô kivitelezésére és a Forfa épület kiváltására. Ez a tárgyalássorozat nem hitelrôl szól. Lakossági fórumot szeretnénk tartani április május folyamán, ahol be fogjuk mutatni a pályázatok terén eddig elvégzett dolgokat. Sokfelé terjednek szóbeszédek. Olykor a legfantasztikusabb dolgok is. Szeretném, ha mindazon polgártársaink, akiket komolyan foglalkoztat Budakeszi jelene és a belôle kifejlôdô jövô, megtisztelnének figyelmükkel. Szerzôdésünk lejárt a BKVval, s ezért ezt most újra tárgyaljuk. Igyekszünk olyan végeredményt kihozni, amely mind a két érintett félnek jó, de legfôképpen az utazóközönség javára szolgál. Személy szerint a legfôbb szándékom, hogy októberben úgy tudjon fölállni a mostani testület, hogy az utánunk jövôknek legyen mit folytatniuk. Mindegy ki nyer. Budakeszi polgáraiként mindanynyian nyerünk! Kívánok mindannnyiunknak örömet és békességet az új évre, amely sok feladatot, elvégezni való munkát hoz, döntéseket vár tôlünk. Tagai István polgármester Levél a városházáról Ta r ta lo m levél a városházáról bu da ke szi kró ni ka A Szentegyházi Gyermekfilharmónia Budakeszin...4. Szilveszter-éjfél a Himnusz szobornál...5. Karácsonyi beteglátogatás Búcsúzni jöttünk...6. Képek egy budakeszi lokálpatrióta gyûjteményébôl...7. avagy miért ne veszítsük el a realitásérzékünket? II. rész Gazdát a köztereknek! Mennyit lopnak a naplopók? Célba ért palackposta: Levél Rozikának Bûnmegelôzési tanácsok Idôskorúak részére Rendôrségi hírek Egy fiatalember Budakeszirôl: Kovács András Péter Körözés A finn csoda Roll Dance Budakeszin Köszönetnyilvánítás Ön ko r m á n y z at i tudósítás Közhírré tétetik Tájékoztató egyéni vállalkozók részére Változás a Nevelési Tanácsadónál Pályázati felhívás Választókörzetek Programajánló TAGAI ISTVÁN polgármester fogadóóráját Majorné dr. Stahácz Éva jegyzô fogadóóráját Minden Páratlan héten Hétfôn óráig tartja. Bejelentkezés szükséges: Szabó Ákos Péter Alpolgármester fogadóóráját Negyedik Hét hétfôn óráig tartja. Bejelentkezés szükséges: Gulyás Dénes országgyûlési képviselô fogadóórája minden hónap harmadik hét csütörtök polgármesteri hivatal PÁROS HÉTEN hétfôn óráig tartja. Bejelentkezés a titkárságon dr. Csutoráné Dr. Gyôri Ottília Alpolgármester fogadóóráját elsô HÉT hétfôn óráig tartja. Bejelentkezés szükséges: VINCZE GÁBOR FALUGAZDÁSZ fogadóóráját MINDEN HÉTEN SZERDÁN óráig tartja. Tel.: Bíró Ildikó országgyûlési képviselô fogadó órája minden hónap utolsó péntekén polgármesteri hivatal

4 Budakeszi Krónika 4 Bu da ke szi Hír m o n dó Összetartozunk! A Szentegyházi Gyermekfilharmónia Budakeszin...ha meglátod és megérted a láncszemek törvényét, akkor megérted azt is, hogy sohasem vagy egyedül. Wass Albert. A Szentegyházi Gyermekfilharmónia december között tartotta téli adventi koncertkörútját, amelynek állomása december 19-én Budakeszi volt. A 160 gyermek alkotta Filharmónia Nyíradonyból érkezett hozzánk. A hatalmas hóesés miatt, viszontagságos út után többórás késéssel tudták csak a buszok Budakeszit megközelíteni. Budakeszin mintegy 110 gyermeket és kísérôt szállásoltunk el. 2 napos befogadásukra sok család jelentkezett és nagy szeretettel várta a vendég gyermekeket. Az estére meghirdetett koncertet a késôi érkezés miatt el kellett halasztani a vasárnapi szentmise utáni idôpontra, de a budakesziek így is megtöltötték a Havas Boldogasszony templomot. A koncert csodálatos volt, igazi feltöltôdést jelentett. A hallgatóság lelkét bearanyozta a székely gyermekek adventi éneke. A koncert után a filis gyermekek és a vendéglátók átvonultak az általános iskolába, ahol közösen fogyasztották el a vendéglátók által készített gulyáslevest és kemencés lángost. A fôszakácsok Zabari Hajnalka, Pénzes Kálmán és Bezeczky Erzsi voltak. Ebéd után közös kézmûves és tornatermi programok várták a gyermekeket órától a filisek csatlakoztak a Bojtár Néptáncegyüttes karácsonyi programjához. A vendégeknek betlehemes játékkal kedveskedett a Bojtár, majd közös táncházzal mulatták el az idôt a gyermekek. A heves táncolás közben a gyermekek mit sem sejtettek abból, hogy az Ôket szállító buszok az extrém hideg miatt lefagytak és az esti terézvárosi koncertre való bejutás veszélybe került. A hírtelen bonyodalom kölcsön busszal és a vendéglátó családok gyors és rugalmas akciójával szerencsésen megoldódott. Izgalmak közepette órakor elindultak Budapestre, ahol a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templomban csodálatos koncertet adtak órakor érkeztek vissza Budakeszire, a vendéglátók türelmesen várták ôket. Hétfô délelôtt mindenkinek szabad programja volt. A gyermekek, ahol a befogadóiknak aznap dolgozni kellett mennie, az iskolában vendégeskedtek. Dániel Szidónia és Kinga fellépett az iskola karácsonyi ünnepén két gyönyörû dallal, a teljesen megtöltött tornateremben nagy sikerük volt a budakeszi gyermekek és tanárok körében. A buszokat sikerült meggyógyítani, így órakor a Gyermekfilharmónia tovább tudott indulni Szeged irányába. Mind a gyermekek, mind a szervezô csapat rugalmas odaadó hozzáállása minden problémát áthidalt, és így a vendégszereplés igazi emlékezetes közösségformáló eseménnyé vált. Köszönetet mondunk minden részvevônek! Kalandos, fordulatokban gazdag napokat éltünk át együtt! Havazás, csikorgó hideg, buszlerobbanás, programváltozás ellenére minden a helyére került! Ezúton szeretnénk megköszönni minden barátunknak, segítônknek és adományozónak, hogy minden várakozásunkat felülmúlva támogatták a Szentegyházi Gyermek-filharmónia Budakeszi vendégszereplését! a Szervezô csapat A t á m o gat ó k, segítôk és vendéglátók névsora: Támogatók: Virágh Beáta, Virágh Szabolcs, Berlinger Gábor, Kacskovics Béla, Budasign Kft., Jobb Kor Polgári Egyesület. Budakeszi Fûzfa Egyesület, Budakesziweb, Bojtár Néptánccsoport, Herein Gyula, Budakeszi Kultúra Alapítvány, Kuti Gyula, dr. Csutoráné dr. Gyôri Ottília, Menczinger Tibor és Andrea, Szabados Tamás, Budakeszi Lokálpatrióták Egyesülete, Budakeszi Város Önkormányzata, Budakeszi Polgári Körök, Budakörnyéki Iránytû, Budakeszi Hírmondó, Budakeszi Székely Kör, Széchenyi István KÖSZÖNJÜK!!!... azt, hogy itt jártatok!... hogy elhoztátok az Advent finom leheletét!... hogy zenétekbôl áradt az odaadó szeretet!... hogy feltöltôdhettünk egy hosszú idôre!... hogy ekkora nyomot hagytok gyermekeinkben!... hogy semmi nem tudta elrontani együttlétünket!... hogy barátaitok lehetünk! Virágh Szabolcs és Bea, Berlinger Gábor és Orsi, Kacskovics Béla és Andi, az egész lelkes segítô csapat és Budakesziek sokasága, akik a szívükbe zártak Benneteket! Általános Iskola, Forró Gábor, Gräfl Cukrászda, Kiss Iván és Kiss- Lôrinc Éva, Pataky Szabolcs, Virágh Ferenc, Vecsey Zoltán, Kiss Ede és Bettina, Zsólyomi Zsolt, Ohr Alajos, Szemereki Zoltán, dr. Somogyi Farkas József és Cseresnyés Éva, Csidei Balázs, Brückner István, Berki Sándor. Zsilinszky Adrienne, Rajnainé Eta, Kiss Iván, Körösi Péterné, Bagyinszky Réka, Zágoni Péter Segítô szervezôk: Kacskovics-Reményi Andrea, Berlinger Orsi, Bezeczky Erzsi, Czifra Zsuzsanna, Kemény Móni, Szekula Luca, Pénzes Kálmán, Zabari Hajnalka, dr. Somogyi Farkas József, Németh János, Lukovich Petra, Pataki Kriszta, dr. Csabai Imre, Bayer Bálint, Jobb Kor Polgári Egyesület, Budakeszi Fûzfa Egyesület, Bagyinszky Réka, Kiss Bettina Fotók: Horváth Domokos, Tókos Attila, Virágh Szabolcs, Berlinger Gábor Vendéglátók: Ambrózy István, Bagyinszky Réka, Bege Attila, Berlinger Gábor és Orsi, Bezeczky Erzsi, Dalotti Tibor és Zsuzsa, dr. Lévai Pál és Somogyi Éva, Eszes Eszter, György Árpád, Harmati Péter, Kacskovics Család, Kemény Móni és Laci, Kis-György Andi, Horváth Domokos, Kiss Ede és Bettina, Kiss Iván, Kupecz Sándor, Mészáros Árpád és Kata, Pataky Emese, Petrik Magdi és Feri, Rab Vilmos, Peller Rita, Szekula Luca, Szenthe Ádám és Anna, Stock Család, Tóth Kálmán, Vecsey Zoltán és Anett, dr. Vermes László, Virágh Zsuzsanna, Nótás-Virágh Ildikó és Nótás Péter, Virágh Szabolcs és Bea, Zágoni Péter és Ágota, Zsilinszky Adrienne, Molnár Orsolya, Béresné Dávid Magdolna, Samu család, Lannert Judit, Székfiné Nemes Anikó... és még számtalan budakeszi és környékbeli segítô szimpatizáns.

5 Budakeszi Hírmondó 5 Bu da k e s z i Krónika Szilveszter-éjfél a Himnusz szobornál Ma már hagyományosnak mondható a budakesziek és máshonnan jövôk találkozója szilveszter éjfélkor a Himnusz szobor elôtt. Nagyon zord, ködös, párás és esôs volt ez az éjfél. Mégis vagy 300-an jöttünk össze, sokan frissen sütött pogácsával és pezsgôvel kis kosárkáikban. Sajnos mitán elénekeltük nemzeti imánkat, az idô egy kissé szétzilálta az ünneplô polgárokat, de mint mindig, most is feltöltôdve és reményekkel telve tért haza mindenki. A találkozót a Budakeszi Önkormányzat, az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ illetve lelkes budakeszi polgárok szervezték. Az összegyûlteket Bíró Ildikó és Dr. Hargitay András köszöntötték. Boros Pétes református lelkész, Kemenes Gábor katolikus pap illetve Szuhanszky Gábor metodista lelkész imádkoztak a város és a nemzet közösségéért. A város nevében dr. Csutoráné, dr. Gyôri Otília mondott beszédet, amelybôl az alábbiakban közlünk egy részletet: Amióta az Önkormányzat augusztus 20-án megkapta a Himnusz szobor tulajdonjogát a PSZÜÁRT Alapítványtól, egyben elvállalta, hogy hozzáteszi a magáét a minden esztendôben összegyülekezô lelkes helyi polgárok ünnepléséhez. Itt szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik részt vettek a mai este létrejöttében: háziaszszonyunknak, Bíró Ildikó képviselôasszonynak, az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ munkatársainak, és legfôképpen Majzik Mária asszonynak. Szeretnénk segíteni abban, hogy ez a szép hagyomány, Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc öröksége folytatódhassék. Annál is inkább tennünk kell ezt, hiszen a 2010-es esztendô, amelybe most beleléptünk, Erkel Ferenc születésének 200. évfordulóját is magában hordozza. A róla elnevezett emlékévet a Magyar Kultúra Napján nyitjuk meg itt, Budakeszin. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden, amit túlélünk, erôsebbé tesz minket állítja egy túlélô tanfolyam jelmondata. Mindenki tudja, milyen nehéz esztendôn van túl minden család, ez a város, és ez az ország. Ebben az ünnepélyes pillanatban nem is kedvetleníteném el magunkat ennek felemlegetésével. Megtettük, amit meg kellett tennünk, megtettük, amit meg lehetett tennünk. Emellett felkészültünk arra, hogy ha fordul a szél, megtegyük azt is, amire most nem voltunk képesek sorsfordító esztendô. Mérlegre kerül mindaz, amit az elmúlt idôszakban elmondtunk, megtettünk, átéltünk. Fordíthatunk a sorsunkon ha akarunk. Megméretünk mi magunk is: milyen változást szeretnénk, s mit tudunk ebbôl életre váltani. A 2010-es esztendô nagyon fontos lesz az életünkben. Már csak azért is, mert ez lesz a következô évünk, s immáron 14 és fél perce benne vagyunk. Engedjék meg, hogy végezetül felidézzem Pilinszky János egy gondolatát. Teszem ezt azért, hogy érezzük, az évforduló ünnepélyes pillanata, valami nagyon sokat mond el az életünkrôl. Arról, hogy megint egy esztendôvel többet tettünk meg életünk vándorútján az elöttünk járók nyomában járva. Arról, hogy reményeink szerint nem elmúlt, hanem eltelt egy esztendô: azaz teljesebbek, gazdagabbak lettünk egy évvel. És arról, hogy mindannyiunk életének van célja és értelme még akkor is, ha nem is látjuk mindig az eget borító felhôktôl. Az idézet így szól: Ne feledjük el, a legharsányabb zsivajban se: véghetetlen csendben és szelíden Isten most hajtja át csillagnyájait az ó-esztendôbôl az új-esztendô mezôire. Kívánok mindannyiunknak, Budakeszi és Magyarország minden polgárának, nemzetünk minden tagjának, Istentôl megáldott, boldog, sorsfordító új esztendôt! hírmondó Karácsonyi beteglátogatás Majdnem évtizedes hagyományra tekint vissza Budakeszin a kórház látogatás hagyománya. Az alábbi beszámoló amelybôl terjedelmi okokból csak részleteket adunk közre nem csak az eseményt írja le, hanem arról beszél, miért is vág neki minden esztendô karácsonyán a katolikus plébánia karitász csoportja, hogy meglátogassa az ünnepen azokat, akik komoly testi-lelki szenvedés közepette, sokszor magányosan élik át a karácsonyt. Érdemes a figyelmünkre. Krisztus hangját: beteg voltam és meglátogattatok... mintegy 7-8 évvel ezelôtt hallotta megszólalni lelkében sürgetôen a Budakeszi Karitász csoport egyik tagja, s indította aztán arra az egész közösséget, hogy felkeressék az Országos Rehabilitációs Intézetben még karácsonykor is ágyhoz kötött betegeket. Bevilágítani a sötétségbe, reményt sugározni a reménytelenségbe, Jézus örömhírét vinni a Születés éjszakáján is szenvedôkhöz. Ez volt a kezdetben megfogalmazott cél és ez sarkallja máig is minden karácsonykor a résztvevôket, hogy útra keljenek és hírül adják az elesetteknek Jézus üzenetét: Nem felejtettelek el, veled vagyok, minden nyomorúságodban szeretlek. A továbbiakban vegye át a szót egy olyan valaki, aki most elôször vett részt egy ilyen beteglátogatáson. Számoljon be ô a történtekrôl, és arról a mély megrendülésrôl, melyben az ünnepség során a megannyi keresztre feszítettet arcán egyszer csak megjelenô Feltámadott -at látva, neki és mindnyájunknak része volt. Délután kettôkor találkoztunk az ORI bejáratánál. Mintegy en jöttünk össze, tiszta szívvel, sok jó szándékkal és azzal a tudattal, hogy mi csak azon sokak látható képviselôi vagyunk, akik a háttérbôl aktív részesei látogatásunknak, kiszolgáltatottak felé forduló szeretetünknek. Elôször is essék szó plébánosunkról, Kristóf atyáról, aki oly szép szavakkal hirdette meg a templomban az aktuális beteglátogatást, és az abba való bekapcsolódás különféle lehetôségét, hogy azonnal áradni kezdett a karitászhoz a sütemény, a csokoládé és egyéb ajándék, hogy mire eljött a nagy nap egész furgonnyi mennyiség gyûlt össze belôlük. Azután segítettek azok is, akik bár szintén el akartak jönni, de csak lélekben lehettek jelen, mert fizikai jelenlétüknek valami váratlan akadály keresztbe tett. De ugyanilyen fontos résztvevôk voltak, akik imáikban gondoltak a betegekkel közös karácsonyunkra, az Úr áldását kérve rá. A múltba tekintve, nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik kikövezték elôttünk az utat, a kórház vezetôségénél, a közös karácsonyozás engedélyét, annak idején megszerezték. És akarva, akaratlan a szeretetlánc részeivé váltak a bevitt csokoládék, szaloncukrok ismeretlen gyártói, készítôi is. Három épületben jártunk. És mindhárom épületben megtörtént a csoda, az Írás szavaival élve: Akik sötétségben jártak, most világosságot látnak. A folyosókra bemenve a leánykar a Mennybôl az angyal, a Pásztorok, pásztorok örvendezve, az Ó gyönyörû, szép, titokzatos éj és más karácsonyi dalokkal hívták le a Kisdedet közénk és csalogatták ki szobájukból a valamiképp még mozgásképes embereket. S a szívmelengetô dallamok nyomán sorra nyíltak a kórtermek és az ajtókban járókeretek, kerekes székek, kiguruló fekvôágyak jelentek meg, s mögöttük, bennük, rajtuk magukat alig vonszoló és önálló mozgásra képtelen csonkolt, félkarú, féllábú, kar-, lábnélküli, meggyötört, fásult arcú férfiakkal, nôkkel. Az arcokon a redôk lassan-lassan elsimultak, majd az ének után már figyelve hallgatták egyikünk beköszöntôjét, karácsonyi jókívánságait. Utána az evangélium aktuális sorait olvastuk, és ismét énekek csendültek fel. Valaki közülünk vigasztaló szavakat mondott, tudatosítva a betegekben, hogy hitünk szerint szenvedésükkel Krisztus szenvedésének részesei, s ha nem érzik is, s ha netalán nem is hiszik, egykor testben és lélekben kiteljesedve, az Úr feltámadásának is részesei lesznek. Az énekek közben ajándékozók jártak körbe, kiosztva az összegyûjtött süteményeket, csokikat, narancsot. A szobákból kimozdulni egyáltalán nem tudókhoz egy kisebb csapat maga ment be és bensôséges szavakkal, kezét megsimogatva kívánt jobbulást és áldott ünnepet a tehetetlenül fekvônek. A búcsúéneknél a szemek bepárásodtak, s volt beteg (de nôvér is), akinek szemébôl patakzott a könny. Rassay Zsolt

6 Budakeszi Krónika 6 Bu da ke szi Hír m o n dó A halál az a sötét bevonat az üveg mögött, ami nélkül semmit sem látnánk a tükörben és fordulóján Budakeszinek ismét több kiváló polgárától kellett búcsút vennie. Alább összegyûjtöttünk néhány emlékezô szót azoktól, akik szeretik ôket. Szeretik ôket, értik, hogy merre keresték, milyen szépen járták a boldogulás ösvényeit az életben, tudják, hogy mit hagytak ránk egy élet munkájával. Mit hagytak ránk mûveikben ércnél maradandóbban, illetve azokban, akikkel együtt éltek, s akiknek elajándékozták legfontosabb kincsüket, az idejüket és a szeretetüket. Kezdjük velük együtt ezt az idei esztendôt, és emlékezzünk rájuk! Balogh Géza Balogh Gézától a Szépítô Egyesület nevében Hidas Mátyás elnök köszönt el. Búcsúzni jöttünk Géza! Búcsúzunk a Szépítô Egyesületünk alapító tagjától, a Budakesziért elkötelezett lokálpatriótától, a szeretett édesapától, férjtôl, testvértôl, nagypapától. Az emberi sors örök igazsága a születés, munkálkodás és az elmúlás. Nehezen fogadjuk el a halált, amely szeretteink közül ragad el bennünket és soha el nem múló fájdalmat okoz a viszszamaradt családnak. Csak kevesen tudják, hogy a Budakeszi Erkel kultusz a minden Övé a zászló az öreg toronyban... Búcsúzni jöttünk évben megrendezésre kerülô Erkel Napok, a helytörténeti múzeumban kiállított Erkel anyag, Balogh Gézának köszönhetô. Ô volt, aki szívós fáradhatatlan, kitartó munkával szinte egyedül felkutatta az írott emlékeket és fotókat. Ô volt az, aki az Erkel család még élô tagjaival évekig kapcsolatot tartott és szoros kapcsolatokat ápolt a gyulai Erkel Társasággal, különösen annak elnökével D. Nagy Andrással. Géza a nehéz idôkben 1972 és 1976 között az akkori kultúrház igazgatója volt, az alapjait ô rakta le a ma is jól mûködô klubéletnek. Köszönetet mondunk mindazért, amit Budakesziért tettél. Balogh Géza igazi közösségi ember volt, ôszinte jó barát, türelmes és tiszteletet parancsoló természetével soha nem bántott meg senkit, aktív munkáját mindig szerényen végezte, nem vágyott elismerésre, amelyet pedig oly sokszor megérdemelt volna. Géza, barátaid és mindenki, aki ismert, emlékeiben így ôriz meg Téged. Nyugodj békében! Basa Péter Basa Péter építészre kollégája, Vadász Bence emlékezik. ülsz a széken mellette, hallgatod, nagyon halkan beszél, nézed a kezét szép hosszú ujjak, már csak csontok és izület, de még rajzolnak. papírokat húz elô, könyvet a francia farm-építészetrôl, aztán a színes vázlatok, fürdôszoba metszet szabadkézzel, grafittal, a mosdó szifonján megcsillan a fény és fel kell röhögni mert hihetetlen ahogy színes ceruzával alázza a halált. vagy nem is alázza, szelídíti, - a lábához húzza és türelemre inti. aztán felnevet Ô is, és a nevetéstôl visszatér pár pillanatra valami régi kép, megint él az arca. aztán a szeretetrôl beszél és a barátokról és a családról, a szüleirôl, a gyerekeirôl és Erzsirôl, a nyugalomról és a megtalált boldogságról. aztán egy kicsit az autókról, fôleg persze az alfa romeo, és claude lelouch es hajnali párizsi rohanásáról. nem szomorú, nem mérges, nem elkeseredett. szelíd és gyôztes. csak a szemét nézed, mert az nem változott, ugyanaz az erô, ugyanaz a hit sugárzik belôle mint azelôtt. mert bár a testét már idegen hatalom bitorolja, a vár utolsó védôjeként még Övé a zászló az öregtoronyban. odahordott mindent ami fontos, néhány nagy dolgot és milliónyi apró, jelentéktelennek tûnô kacatot, kézfogásokat és csókokat, nézéseket és rajzokat, vitákat és egyetértéseket, motorozásokat és sétákat, magányos teázásokat és vad borivásokat. mindent. és a szemébe nézve látod, hogy ezekbôl a kôkemény kövekbôl már felépítette a bevehetetlen belsô várat és már tudod, hogy az utolsó bástya az övé marad. örökre. Somos Miklós Somos Miklós festômûvésztôl Makovecz Imre búcsúzott. December 27-én, a Szent Család ünnepén ment el. Nem mondom a nevét, melyet annyi mindennel együtt itt hagyott, nem tudom, hol jár, ki vezeti, s merre van. Arról tudok valamennyit, hogy míg itt élt, rendkívüli mûveltsége, hallgatagsága és képei valóban hitelesek, egyértel-mûek voltak számomra. Nehéz megállnom, hogy ne szólítsam meg ismert nevén, hogy Önöknek címzett mondatokat ne mondjak. Mégis, most mozdulok a névtelen, volt barát után,- a Megváltó angyalát sorolom mellé a mélyúton, hogy ne legyen egyedül, hogy az elszámolásnak legyen színe és anyaga, hogy más szóval, tartóztassam, hogy várj még, hogy még valamit mondhassak... de hiába. Elment. És innen csak az áldást, a keserû, szomorú együvé tartozást küldhetem utána. Isten Veled, Miklós Somos Miklós (1933. január december 27.) között a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán tanult, mestere Fónyi Géza volt. Az 50-es évek közepétôl vesz részt országos kiállításokon és külföldi seregszemléken. Egyéni stílusa, melyet Perneczky Géza lírai realizmusnak nevezett, a 60-as évek elejére alakult ki. Festészete a 70-es évek elején megújult. Komor jelenetek helyett, színesedô palettával kuboszürrealisztikus tereket, csendéleteket festett, majd a 80-as évekre mûvei még oldottabbá váltak. A világ összefüggéseit kutatta. Egyházmûvészként számtalan templomban dolgozott. Különösen vonzódott a román kor, a gótika és a reneszánsz mestereinek mûvészetéhez. Legfontosabb kitüntetései: Egry József-díj (1972); Munkácsy-díj (1973); I. Táblaképfestészeti Biennálé díja, Szeged(1987); Egyházmûvészeti kiállítás, ezüst diploma, Hatvan (1997); Szent Miklós Érdemrend Aranykeresztje; XIV. Országos Tájképfestészeti Biennálé, arany diploma, Hatvan (2000) tôl a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja. Budakeszi Hírmondó

7 Bu da ke szi Hír mon dó 7 Bu da k e s z i Krónika Képek egy budakeszi lokálpatrióta gyûjteményébôl Vitéz Motchnek Huber Mayer A kezdet 1947-ben. Balról jobbra: Mayer György, Motchnek Lôrinc, Vitéz József, Huber Lôrinc Az utolsó szilveszter a Martin vendéglôben Minden közösség múltjában vannak olyan legendák, melyeket nem szabad elfelejteni. Ha a múló idô elnyeli emléküket, üresebb lesz jelenünk és jövônk is. A címben szereplô négyes nem egy focicsapat csatársora, hanem Budakeszi hajdan híres zenekarának felállása volt. Életpályájuk fordulatai magukba foglalják Budakeszi 2. világháború után felnövô nemzedékének sajátos sorsát is. Ami maga a megélt történelem. Vitéz József (Duci) zongora, Motschnek (vagy másképpen Mocsnek) Lôrinc harmonika, Huber Lôrinc trombita, Mayer György dob. Az együttes megalakulásának elsô lépései a budakeszi Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom (SZIM) Kossuth utcai termében kezdôdtek. Itt zongorázgatott 1946-ban Motschnek Lôrinc, aztán csatlakozott hozzá a Németországból viszontagságos körülmények között visszaszökô Huber Lôrinc, majd Mayer György is. Késôbb egy rendezvényükön megjelent Vitéz József is, kinek családját abban az évben telepítették át a Benes-féle dekrétumok következményeként, a kollektív bûnösség jegyében, Pozsonyból. Itt Budakeszin egy sváb kitelepített házrészét kapták meg. Az akkor 16 éves Vitéz már 9 éves zongoraképzési múlttal rendelkezett, így aztán hamarosan csatlakozhatott egy-két évvel idôsebb kortársai triójához. Motschnek Lôrinc átadta helyét a képzettebb zongoristának, s az édesapjától kapott Hohner harmónikával folytatták a közös zenélést immáron négyen. A Szociáldemokrata Pártot azonban hamarosan lefejezték és bekebelezték a kommunisták, s történetünk szempontjából nem mellesleg megszûnt az addigi próba és fellépési lehetôség is. A következô állomás a falu kultúrháza, de legfôképpen az Erdô utcai Martin-féle vendéglô, mely Budakeszi legjobb, leghíresebb étterme volt, melyet Budapestrôl is sokan látogattak. Itt stabil hétvégi munkájuk volt, de aztán elkezdôdtek az 1948 utáni államosítások és ismét tovább kellett hurcolkodni. Közben jöttek a katonaévek. A csapat csak 1953-ban jött össze ismét, de most már a Diófa étteremben. (A vendéglôt úgy tizenöt évvel ezelôtt bontották le. Ma a helyén egy A két Lenci. Motschnek és Huber nagy parkoló van az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ mellett.) A Diófa mellett gyakran elhívták Budapestre is utcabálokra, vállalati rendezvényekre. Repertoárjuk széles skálán mozgott: tudtak svábzenét, szalonzenét, játszották a kor slágereit, és mindenféle standard számokat ot az akkor éves fiatalemberek kártyázással és aggodalmas várakozással töltötték el, többnyire Vitézék házában. Lakott ott a szomszédban egy magyar származású, volt szovjet katona is, aki 1945-ben egy T34-es tankkal tért vissza Magyarországra. Ô figyelmeztette a srácokat, hogy ne menjenek sehova, mert két hét múlva itt lesznek az oroszok. A zenélést néha változó felállásban, de azért többnyire együtt folytatták a hatvanas évek végéig. Igazi fôállású profi csak Motschnek Lôrinc lett közülük. Többek között Tabányi Mihálytól, a még mai s élô nagyhírû harmonikástól kapott képzést. Motschnek Lôrinc sok helyen muzsikált. Többek között a Béke szállóban, a Belvárosi Kávézó borozójában, a Vasmacskában, a Vár Pest-Buda éttermében, a Taverna szálló éttermében és a budajenôi Tante Suzanne-ban. Még most 81 évesen is eljár néha Bucsics Imre új éttermébe, a Telki Arborétumba. Huber Lôrinc, Kelényi Györgynél, a hajdani híres jazztrombitánál tanult négy évig, mégsem lett fôállású muzsikus. Nyugdíjba vonulásáig megbecsült iparosként, víz-, gáz-, és központifûtés-szerelôként tartották számon Budakeszin és a régióban. Negyvenkét tanuló szabadult fel a keze alól. Több, mint húsz évig játszott a legendás kvartettben és még utána is évtizedekig mindenféle felállásokban. Utoljára 2003 novemberében vette kezébe trombitáját, mikor az EFMK zenés sördélutánján játszott a két Lenci a Motschnek és a Huber. A város Budakesziért emlékéremmel tüntette ki és tavaly a Budakeszi Német Önkormányzat az újonnan alapított Budakeszi Angyal szoborral ajándékozta meg a település és a helyi németség kultúrájáért végzett munkájáért. Vitéz József fôállású mûszerészként dolgozott nyugdíjazásáig kivéve fél évet, mikor Finnországban muzsikált. Néha játszott szólóban is a Szarvas étteremben. Tíz éve hunyt el. Azon a napon a Black Hors Pub-ban zenélt együtt Huber Lencivel és Mocsnek Józseffel. Vacsora közben az étteremben érte a váratlan halál. Mayer György 1969-ben Pestre költözött. A Fôvárosi Szerelôipari Vállalatnál volt mûvezetô. Nyugdíjazása után kitelepült Németországban élô lányához ban hunyt el. A cikk megírásához nyújtott segítségért köszönettel tartozom Motschnek Lôrincnek, Huber Lôrincnek és lányának, Szabóné Huber Ágotának. Horváth Jenô

8 Budakeszi Krónika 8 Bu da ke szi Hír m o n dó Errôl beszélhetne a város avagy miért ne veszítsük el a realitásérzékünket? II. rész A képviselô-testületben jelenleg a biztonságos gazdálkodási szemlélet nem élvez egyöntetû támogatottságot, és sokkal közelebb áll a mutassunk fel valami nagy eredményt most azonnal, mindegy, milyen áron szemlélethez. ( ) De milyen is részletesebben a testület, a bizottságok hozzáállása, és mi ennek az oka? A fenti gondolatokkal fejezôdött be a cikk elsô része az elôzô lapszámban. Hogy a kérdést megválaszolhassuk, vissza kell nyúlnunk a rendszerváltásig. A város nagyon elmaradott infrastruktúrát örökölt, sok földes utcát, a 80-as évekbôl orvosi rendelôt, mûvelôdési házat, Forfa iskolaépületet, hiányos csatornahálózatot és csapadékvízelvezetést, és még sorolhatnánk. Azóta sokminden változott. Új általános iskola és rendôrörs épült, sok utca aszfaltot, a belterület szinte mindenütt csatornát kapott. Ugyanakkor az elmúlt 20 évben alig költött a város az intézményeire. A mûszaki berendezések elhasználódtak, a fûtésrendszer elavult, a csöveket megette a korrózió, a nyílászárók rosszul zárnak, tetôszigetelések mentek tönkre, az iskolabútorok szégyenteljes állapotban vannak, a mûvelôdési ház nem felel meg a tûzvédelmi elôírásoknak, a Gamesz nullára leírt, tönkrement gépekkel dolgozik és folytathatnám. Az intézményvezetôk felújítási, karbantartási kérései a Polgármesteri Hivatal fiókjaiban porosodnak. Ezek elmaradása idôzített bombát jelent, amely bármikor robbanhat. Új igény, hogy mivel hála Istennek egyre több a gyermek, az általános iskolát is sürgôsen bôvíteni kell, a bölcsôdei, óvodai férôhelyek száma pedig már most sem elegendô, Ezek a száraz tények, ez a realitás. De mivel foglalkoznak a bizottságok és a képviselô-testület? A költségvetésbe a rezsin kívül évente bekerül egy nem túl nagy összeg, a beruházásokra szánva. Ám azoknak az intézményeknek az állagmegôrzô felújítása, amelyeknek épületei még hosszú ideig alkalmasak a jelenlegi intézmények befogadására, alig foglalkoztatja a pénzügyi bizottságot és a képviselôtestületet, és nincs egy meghatározott intézmény-felújítási terv, ami évrôl évre bekerülne a költségvetésbe. Tavaly a költségvetési koncepcióba javasoltuk az intézményfelújításokat, ezt azonban a többség nem tartotta szükségesnek bevenni, a 2010-es koncepcióhoz szerencsére elfogadta a testület. A kérdés az, hogy a költségvetésbe mekkora összeggel fog bekerülni. Jelenleg az a gyakorlat, hogy szükséghelyzet esetén a testületnek kell azonnali döntést hoznia arról, hogy az általános tartalékkeret terhére biztosít fedezetet egy sürgôs beavatkozáshoz, de ez csak csepp a tengerben, és nem kiszámítható. Olyan alapvetô dolgokat, mint pl. az iskola tisztasági festése, a szülôk végeznek el, a sportpályaöltözôben a vezetékekben lecsorgó esôvíz miatt rázó falaknál az életveszélyt a sportegyesületek hárítják el. Szerencsére a képviselô-testület az Önök számára megmagyarázhatatlan döntéseket többször kikerüli és a kisebb összegû beavatkozásokhoz biztosítja a pénzt akkor is, ha a pénzügyi bizottság nem javasolta. Hogy az oktatás biztosítása és a sport támogatása kötelezô önkormányzati feladat, a pénzügyi bizottságot rendszerint ugyanis nem hatja meg. Úgy tûnik, hogy az ezeken a feladatokon megtakarított filléreket tartják szükségesnek áttenni a nagyon óhajtott nagyberuházások költségeihez, holott azokhoz nem csak a fillérek, hanem a forintok is hiányoznak. Ez sajnos már elnyert pályázat esetén is így van. Vajon felelôs döntés így indulni egy pályázaton? Lehet zsíroskenyéren tartani a gyerekeket azért, mert autóra gyûjtünk? És közben szövôdnek egyre nagyobb, 10 milliárdos léptékû beruházási tervek, amelyekhez semminemû forrása nincs jelenleg a városnak. Ehhez, ahogy a PVB külsô tagja megjegyezte, egy hosszú távú eladósodási programra van szükség. Ami 12 évig nem volt gyakorlat a városban, az az eladósodás. Azon az áron is ezt a gyakorlatot folytatta a képviselô-testület, hogy így túl nagy fejlôdés sem volt. A os ciklusban ez megváltozott: a ciklus végére kb. 200 milliós mûködési (értsd: rezsi jellegû) hitelt halmoztak fel, és egy kb. 500 milliós fejlesztési hitelkeretet kb. 300 millió Ft erejéig felhasználtak útfelújításokra. Az útfelújítások teljes összegét hitelbôl fedezték, pályázati támogatás nélkül. A mûködési hitelt ebben a ciklusban vissza lehetett fizetni a Zichy Péter utcai ingatlan 2006-ban elkezdett értékesítésébôl, viszont az új testület igénybe vette a fejlesztési hitelkeret fennmaradó részét útfelújításokra, de sokkal hatékonyabb felhasználással, mivel túlnyomó részt csak pályázaton elnyert támogatások önrészét fedeztük ebbôl. Tehát most van kezelhetô mértékû fejlesztési hiteltartozásunk, és ez tette lehetôvé, hogy mellé vissza nem térítendô támogatást is kaphattunk. Így épült meg számos intézményünk körül a járda és a parkolók, kapott új burkolatot számos utca, (Rigli u., Ösvény u., Rózsa-köz, Munkácsy u., Napsugár u., Gábor Áron u., Füredi u., Kossuth u.), megépült újonnan a Fenyô és a Tölgyfa utca, új berendezést kapott a bölcsôde, megújult a ravatalozó. Ezek a beruházások, bár nem kis erôfeszítések árán, de biztos alapokon valósultak meg. Más a helyzet a két közvetlenül elôttünk állóval. A már elnyert városrehabilitációs pályázat önrészébôl kb. 100 MFt hiányzik és az évek óta elôkészítés elôtt álló csatorna- és szenynyvíztelep beruházáshoz csak pályázati önrészként kb. 800 millió 1 Mrd forintra lenne szükség. Ha csak erre vennénk fel hitelt, ez 20 évig évi 100 milliónál magasabb törlesztés keletkezne, és minden nagyobb fejlesztéstôl elbúcsúzhatnánk hosszú idôre, hacsak nem adódik más lehetôség. Ilyen pl. a maradék igen kevés ingatlanvagyon értékesítése, de ami még megvan, annak vagy városi hasznosítása lenne szükséges, vagy a családi ezüst kategóriájába esik. Nem véletlenül írt nyílt levelet nyugodtan mondhatjuk, hogy segélykiáltást az Oktatási, Kulturális - és Sportbizottság elnöke az elôzô lapszámban ( Mi legyen a Mezei Mária házzal?, 12. old.), mert az eladási szándék elsôként erre az ingatlanra irányult. A bizottság és a képviselôk kettôslátására jó példa, hogy amikor a pályázat kiírója lehetôvé tette, hogy a városrehabilitációs pályázati összeg kb. 20 millióval magasabb legyen, egy szempillantás alatt bevállalták ennek a kb. 7 milliós önrészét, de csak a második ülésen szavaztak meg kb. 180 ezer (!!!) forintot az iskola tisztasági festésére. Visszatérve a fejlesztési tervekhez, az eladósodási programhoz és a hitelfelvételi lehetôségekhez, fel kell tenni a kérdést: eladósodás, minden áron? Ha belépnek gyermekükkel a roskadozó Forfa iskolába, és a szöggel rögzített, huzatos ablakokra néznek, Önök mit választanának? Amit Önök fontosnak tartanak, az ilyen vagy olyan módon eljut a képviselôkhöz. Csupa jogos elvárás: egészséges, tûrhetô állapotú és megfelelô férôhelyszámú iskola és óvodák biztosítása, korszerû, nagyobb kapacitású szennyvíztisztító telep, minél elôbb, majd: új orvosi rendelô, esetleg egészségház, új mûvelôdési ház, sportpályák, sportcsarnok, rendezett városközpont, nemsokára. Ma már mindenhol csak azt halljuk: a városban évek óta nem történik semmi. Összehasonlítják a várost Budaörssel és Telkivel. A megérthetô igények, de az eltérô, konkrétan: csekély anyagi lehetôségek fényében valójában irreális igények állandó sulykolása miatt a korábban óvatos képviselôk, egyszerre átestek a ló túlsó oldalára. Azaz: kezd elveszni a realitásérzék, eredményeket szeretnének felmutatni, most már mindegy, milyen áron. Veszélyes, talán ingoványos utakra tévedhetnek, ha nem figyelnek az óvatosságra figyelmeztetô szóra, jelre. Aki az eddig nagy erôfeszítések árán megvalósított fejlesztések lekicsinylésével együtt az ebben a városban nem történik semmi szlogent hangoztatja és terjeszti, akaratlanul is azt segíti elô, hogy a képviselô-testületben éppen most, az önkormányzatokra váró megszorítások idején az álmok kergetése a realitásérzék fölé kerekedjen. Nem örvendetes, hogy korlátozottak a lehetôségek, de ez a valóság, és hiba, ha ezt mi mindnyájan figyelmen kívül hagyjuk. Csomor Rita

9 Bu da ke szi Hír mon dó A Budakeszi Lokálpatrióták Egyesületének Városképi munkacsoportja elkészítette, és az egyesület honlapján publikálta elsô jelentését, amely a GAMESZ közterületi és egyéb tevékenységét vizsgálja. A munkacsoport vezetôjének, Tóth Gábornak szavaiból azonban kiderül, ennél jelentôsen többre vállalkoznak. Milyen céllal jött létre a munkacsoport? Aki Budakeszin él és nyitott szemmel jár, annak nem kell részleteznünk, hogy köztereink milyen állapotban vannak. A közparkok és közutak többségét gondozatlannak, elhanyagoltnak, szemetesnek látjuk, és ezt már szinte meg is szoktuk. Szeretnénk ezen a helyzeten változtatni, és az itt élôk tiszta, rendezett környezet iránti igényét képviselni. Munkacsoportunk azzal a céllal alakult meg, hogy ezt a változást elindítsa, és a városkép állapotában javulást érjen el. Hadd szakítsam félbe. Ezt már nagyon sokan vállalták és végzik Budakeszin, a helyzet viszont nem változik, talán azt is mondhatjuk, hogy romlik. Igen, ez így van, sok pozitív példát láthatunk arra, amikor kis közösségek, civil mozgalmak egyegy területet gondozni kezdenek, és rendben tartják azokat. Tehát mind az igény, mind a tenni akarás a város lakosságában megvan. A legfôbb problémát mi abban látjuk, hogy úgy tûnik, mintha ez az ügy összességében lenne gazdátlan, a mûködés szervezetlen, tervezetlen, így a látható eredmények is elmaradnak. Az egyéniközösségi feladatmegosztás jelenlegi rendszere alapján a közterületek gondozása, megfelelô állapotának fenntartása az önkormányzat feladatai közé tartozik. Budakeszinek létezik erre külön intézménye, a GAMESZ. Valóban, mi is úgy gondoljuk, hogy ezt a közfeladatot nekik kell végezniük, ezért elsô lépésként az intézmény tevékenységét, mûködését kezdtük el megismerni. A GAMESZ vezetôivel bejártuk a város azon forgalmas, illetve súlyponti területeit, amelyek rendezésével markánsan lehetne javítani a városképet. Ekkor szembesültünk azon 9 Gazdát a köztereknek! mûködési problémáival, amiket önállóan, a saját erôforrásaira támaszkodva sem feltárni, sem megoldani nem tud. Pedig fel kellett ismernünk, hogy ezen problémák megoldása nélkül az önkormányzat a napi szintû városképi gondozási tevékenységét hatékonyan nem tudja ellátni. Ezért munkacsoportunk elsôdleges célja az lett, hogy a helyzet megismerése után ezen mûködési problémákat feltárjuk és megoldási javaslatokat tegyünk. Ennek az eredménye lett az Önök által elkészített jelentés? Részben, azért is neveztük elsô jelentésnek. Bizonyos területeken sokkal gyorsabban haladtunk az elmúlt néhány hónapban, mint azt vártuk, ami annak is köszönhetô, hogy nagyfokú nyitottságot tapasztaltunk az illetékesek részérôl. Miután az érintetteknek megküldtük, a honlapunkra is feltettük a jelentésünket. Javaslom minden érdeklôdônek az elolvasását, laikusok számára is jól érthetô írás lett (www.ble. hu). Összegezhetô röviden a lényeg? A vizsgálatunk egyik legfontosabb tapasztalata, hogy nincs meghatározva a cél- és elvárás rendszer. Az Önkormányzat nem határozza meg a GAMESZ pontos tevékenységi körét, a feladatok fontossági sorrendjét, így annak munkája, teljesítménye nem számonkérhetô. A sokéves gyakorlat szerint a létesítmények mûködtetése prioritást élvez a közterületi feladatokhoz képest, de ennek ellenére sem lehet meghatározni, hogy mennyi pénzt fordítanak az intézmények fenntartására, és mennyit a közterületek gondozására. Összességében a GAMESZ általános probléma-megoldó, tûzoltó funkciót tölt be a városban, és ezt elavult eszközökkel teszi: ezért Bu da k e s z i Krónika csak alacsony hatékonysággal tudja feladatait ellátni. Ez így elég lehangoló. Mit tehet egy civil kezdeményezés a helyzet javításáért? Mit segíthet a város választott vezetôinek, ennek a lehetetlen küldetésnek a sikerre vitelében? A küldetés egyáltalán nem lehetetlen. A következô hetekben a GAMESZ 2010-es költségvetési tervezéséhez kidolgozunk egy javaslatot. Ez a terv elfogadása esetén egyrészt megalapozhatja a GAMESZ tevékenységének tervezését, másrészt átláthatóvá teheti a közcélokra fordított pénzek felhasználását. Ezt követôen márciustól az eredeti terveink szerint szeretnénk elindítani a Civil Gazda programot, melynek keretében egy-egy fontosabb közterület állapotát egy-egy civil személy vagy egyesület kíséri figyelemmel. Elsô lépésként rendszeres szöveges és képes jelentéseket készítünk a remélhetôleg javuló állapotokról. Eredményességünk természetesen nagyban függ attól, hogy a város vezetése pozitívan fogadja-e, támogatja-e kezdeményezésünket, és a javasolt intézkedéseket megteszi-e, illetve hogy a tenni akaró polgártársaink milyen mértékben állnak a kezdeményezés mellé. Az eddigiek alapján egyik felôl sincs kétségem. hírmondó

10 Budakeszi Krónika 10 Bu da ke szi Hír m o n dó Mennyit lopnak a naplopók? A sörkollektorok gyártásával 2006 óta új mozgalom terjedt el az országban. A jelszava: napenergia naplopóknak. Az eredetileg Kanadából származó találmányt 2006-tól Szentgyörgyi Péter terjeszti az internet segítségével. Lényege a házilagos kivitelezés mellett az olcsósága. A sörkollektor építôi létrehoztak egy tájékoztató és egymást segítô gittegyleti honlapot is. A szóra való rákereséssel számos oldalt dob ki az internet. Bernáth Róbert villamosmérnök anno környezettudatosan tervezte házát. Nemcsak a napenergiát építette be hasznosításra alkalmas hatalmas, déli tájolású ablakfelületekkel és napkollektorokkal, de az esôvizet is felhasználja a háztartásban locsoláson kívül WC öblítésre is. Tavaly csatlakozott a sörkollektor építôk táborához. Miért? Az internet segítséget nyújt a sörkollektor építésében, de nem közöl adatot a megspórolt energia mértékérôl, mindössze annyit írnak, hogy egy fûtési szezon alatt egy két négyzetméter felületû sörkollektorral KWH gázfogyasztás váltható ki. Ezt az állítást akarom ellenôrizni egy sörkollektor tesztelésével mivel decemberben szereltük fel a miénket csak fél fûtési szezon alatt. Ez alatt az idô alatt egy számítógépes mérô-adatgyûjtô rendszer állandóan követi és rögzíti az értékeket, amelyeket a oldalon teszek közzé. Ezt az oldalt szívesen ajánlom olyan házépítôk és felújítók figyelmébe, akik szeretnének spórolni az energiával, rengeteg ötletet lehet meríteni. A sörkollektorom a legoptimálisabb helyen szereltem fel - déli fekvésû, 70 fokos dôlésû, a téli napjárás szerint tájolva -, a kollektor építésében jártas szakértôk segítségével és útmutatásával dolgoztunk az elérhetô legjobb anyagokból. Egy fûtés nélküli helyiséghez illesztettük, ahol a legtöbbet hozza ki magából a rendszer, így az ezzel a kollektor típussal elérhetô maximális hozamot mérem. Jelenleg a szobában 13 celsius a hômérséklet, a bejövô levegôé 20, tehát 7 fokot emel a sörkollektorom. Mire használható a sörkollektor? A fûtés kiváltására nem, ezt jó, ha a legelején leszögezzük, mivel csak napfényes idôszakban mûködik. Az idei november és december borús volt, a 60 nap alatt körülbelül 10 nap lehetett használni, amivel 3 köbméter gázt, vagyis forintot spóroltunk. Kiegészítô fûtésként kiválóan használható, alkalmas ablaktalan, vagy nedves helyiség szellôztetésére, a penészesedés megelôzésére. Ha egy házban van egy déli tájolású, ablaktalan falfelület, a hozzá kapcsolódó helyiség szellôztetésére, temperálására is megfelel a kollektor. Ablaktalan helyiség szellôztetésére az egyik lehetôség, hogy ablakot vágunk. Ehhez statikai vizsgálat, engedélyek szükségesek. Egyszerûbb megoldás a sörkollektor, amit a déli tájolású falra függôlegesen felakasztunk s ez egyben az olcsóbb megoldás is, a légjáratok számára a falban pedig vágunk egy tíz centis lyukat. A rendszerhez ventillátor is járul, ami kiszívja a levegôt a szobából és a kollektorba juttatja, majd ez a felmelegített levegô kerül vissza a lakásba. A ventillátor hangos készülék, így a legjobb, ha az egész rendszert akkor használjuk, amikor nem tartózkodunk a helyiségben. Mennyibe kerül egy sörkollektor? Az anyagok nekem is 60 ezer forintba kerültek, errôl helyesen tájékoztatnak a honlapok. Ehhez járult a saját munka a közremûködô szakemberekkel, és a velük együtt elfogyasztott vargányás vaddisznó pörkölt vörös borral a kollektor megünneplésére. Hegedüs Ira Célba ért palackposta: Levél Rozikának Január 12-én este 6-kor a Nagy Gáspár Városi Könyvtár vendége volt Nádas László, a Palackposta... Levél Rozikának a múltról és 1956-ról címû könyv szerzôje. A könyvet egy, a forradalomról írandó iskolai házi dolgozat ihlette, amelynek megírásához Bechtold Róza segítséget kért az eseményeket személyesen átélt nagyapjától, Nádas Lászlótól. A Munkácsy-díjas iparmûvész grafikákat is készített a témáról, ezekkel illusztrálta a könyvet. A beszélgetés hangulatának megteremtéséhez a nézôközönség kivetítôn meg is tekinthette a képeket, az emlékek felidézésében pedig az eseményeket szintén átélt beszélgetôtárs, Karádi Ilona segített. Sokan voltak kíváncsiak az elôadásra, és a könyvbôl is sok fogyott kérésre a mûvész dedikálta is. A mû természetesen kikölcsönözhetô a könyvtárból, az elôadáson készített fotók, továbbá a grafikák megtekinthetôk honlapunk fényképgalériájában, a fenykepek/ címen. Szôts Dávid

11 Bu da ke szi Hír mon dó 11 Bu da k e s z i Krónika 2009 tavasza óta, szinte havi rendszerességgel, telt házak elôtt szerepelnek a Dumaszínház elôadómûvészei Budakeszin. A többségében 30 év körüli, fiatal közönség nagyon szereti ezt az új(?) mûfajt. Decemberben a Budakeszin élô Kovács András Pétert, KAP-ot láthattuk az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ pódiumán. A pályakezdésrôl, a mûfajról és egyebekrôl beszélgettem vele néhány nappal a nagysikerû elôadás után. Az adót mindig rendesen befizeti, rendezvényrôl soha nem késik el, az ebédet az utolsó szemig megeszi, naponta háromszor mos fogat, nem iszik, nem dohányzik, a kávét mérsékelten fogyasztja. Az iskolában ötös volt, hittanból és latinból többször dicséretet kapott, summa Dumaszínház az EFMK-ban Egy fiatalember Budakeszirôl: Kovács András Péter cum laude végezte az egyetemet, 15 éves kora óta nem puskázott. Két kilónál több súlyfelesleg sosincs rajta, megáll a sárgánál, türelmes a pénztárnál. Hát élet ez? (Forrás: A Stand-Up Comedy és a Dumaszínház új szavak a magyar szóhasználatban. KAP elmondása szerint a stand-up kifejezés Amerikából származik, s tulajdonképpen az a jelentése kicsit bôvebben, hogy állj fel az asztaltól és beszélj a társaidnak, aztán menj ki a pódiumra és ott folytasd!. Persze, ô is tudja, hogy ez a mûfaj az 1910-es években indult útjára a mai Mûvész mozi helyén mûködô Bonbonnieri Cabaretbôl. A Nagyváradról származó Nagy Endre konferanszai jelentették a kezdetet, melyet késôbb olyan nevek követtek, mint Békeffi László, Darvas Szilárd, Kellér Dezsô és Hofi Géza. A német származású Brachfeld Siegfried, aki ugyancsak ismert név volt ezen a palettán, így jellemezte ezt a mûfajt: A téma az utcán hever, csak fel kell emelni. KPA eredetileg jogásznak készült ben diplomázott az ELTÉ-n, majd között tanársegédként médiajogot és jogtörténetet adott elô a Károli Gáspár Református Egyetemen ban aztán otthagyta a tanársegédi állását. Nem tette le a szakvizsgáit sem és a PhD vizsgáit is félbehagyta. Úgy érezte, jogász bárkibôl lehet, aki bírja fenékkel. Mindig is a társaság bohóca, középpontja, az iskola Charlie Chaplinje volt. Így jött rá arra, hogy ô milyen nagy szórakoztató. Ez adott kellô önbizalmat ahhoz, hogy már tanársegédként belevesse magát a humor világába. Elôször a Komédium Színházban próbálkozott, többek között Bödöcs Tíborral együtt, de az elsô sikert a Litkey Gergely által megálmodott és megvalósított Madách téri Godot Kávézó Dumaszínházában érték el, elôször mindössze 30 ember elôtt. Aztán fellépett itt Kôhalmi Zoltán és Aranyosi Péter is, akik addig csak háttéremberként, gagmanként dolgoztak a Fábry Show-ban. A Dumaszínház szakmai és közönségsikerei alapján idult el a Fábry Show-ban a Showder Klub és vált országosan ismertté a Dumaszínház közel 40 fôre bôvülô elôadógárdája ban KAP megnyerte a Magyar Rádió VIII. Humorfesztválját, ahol az összes többi díjat is a dumaszínházasok kapták meg. Ezt követôen a Rádiókabaré állandó szereplôje lett egy újabb jelentôs állomása pályafutásának. Neki ítélik a Karinthy gyûrût. A dumaszínházasok egyre bôvülô társulatának tagjait nem tekinti vetélytársaknak. Nem egymás szájából veszik ki a kenyeret. Mindenkinek van egy olyan szelete a tortából, amiben ô a jó. Egyébként olyan nagy az igény a mûfajra, hogy a legjobbak, a legismertebbek nem is tudnak minden felkérésnek eleget tenni. Persze hosszútávon az idô, a piac szelektálni fog. Tíz jó percet mindenki meg tud írni. Itt is folyamatosan meg kell újulni decembere óta folyamatosan látjuk ôt az OTP harminc másodperces tv reklámjában, ill. plakátokon, szórólapokon, stb. Azt szereti ebben a munkában, hogy saját magát adhatja, s nem egy fogkrémes dobozzal a kezében kell mosolyognia. Persze ezt is ésszel kell csinálni, mert azért az nem lenne jó, ha egy éven keresztül csak egy dumaszínházas fejét látnák. Hamar ráunnának a nézôk. Nem fél attól, hogy ez a mûfaj ki fog halni néhány éven belül. Hamvas Béla szerint minél mélyebbre jutunk el egy témában, annál több általánosságot fedezhetünk fel. Ha én például az elôadásaimban mélyebbre próbálok eljutni egy férj-feleség viszonyban, vagy éppen egy közlekedési szituációban, vagy bármiben, akkor biztos lehetek benne, hogy ez mással, tehát a közönségemmel ugyanúgy megtörténhetett. Nem is rajtam nevetnek, hanem saját magukon, a helyzeten, amit ôk is átéltek, s ha ezen nevetnek, akkor már meg is békéltek magukkal, a helyzettel. mondja. Horváth Jenô utolsó napján, éjfél elôtt tartotta az M1 a Mondom a magamét cimû stand-uppos tehetségkutató döntôt, melyet egy 20 éves budakeszi egyetemista, Rácz Tamás nyert meg. Lapunk nagy nyomozásba kezdett, hogy olvasóinkat az ô történetével is megismertessük. Sajnos ezt a próbálkozásunk eddig nem járt sikerrel, de reméljük, hamarosan megtaláljuk ôt.

12 Budakeszi Krónika A rendôrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bûncselekmények áldozatává válásának tekintetében különös figyelmet kell fordítani az idôskorú állampolgárok védelmére, hiszen a bûnelkövetôk gyakran kihasználják kiszolgáltatott helyzetüket, jóindulatukat és jóhiszemûségüket. Az idôs emberekre a legnagyobb veszélyt a vagyon elleni bûncselekmények jelentik, ezek közül is elsôsorban a lopás ezen belül a zseblopás, betöréses lopás, besurranásos lopás, trükkös lopás csalás és rablás. A Budakeszi Rendôrôrs illetékességi területén a bûnelkövetôk az idôskorúak sérelmére jellemzôen a besurranásos lopást, illetve a trükkös lopást követik el a leggyakrabban. A besurranásos lopásokat jellemzôen éjszaka követik el, de természetesen nappal is elôfordulnak, elsôsorban családi házaknál, illetve földszinti lakásoknál. Célszerû rácsot felszerelni az ablakokra, a bejárati ajtót pedig zárva tartani, még akkor is, ha csak kiszaladok a kertbe, hátsó udvarba stb.. Az értékeket ne hagyják elôl, zárják el, lehetôleg lemez- vagy pénzkazettába! Ne tartsanak otthon túl sok készpénzt, inkább helyezzék el valamelyik pénzintézetnél a megtakarításukat! Ha rajtakapnak egy besurranó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolják át, hogy szembeszállnak-e vele, de ajánlatos ilyenkor a szembeszállás helyett jól megfigyelni az elkövetôt, és a lehetô legtöbb információt megjegyezni róla, amirôl a késôbbiekben személyleírást tudnak adni, esetleg grafikai rajzot tudnak készíttetni a rendôrségen! Minden esetben a lehetô legrövidebb idôn belül értesítse a rendôrséget, ha ilyen bûncselekmény áldozata lett! A trükkös lopások elkövetési módszerére jellemzô, hogy az elkövetô valamilyen ürüggyel bekéredzkedik a lakásba, elvonja a házigazda figyelmét. Néhány példa a megtörtént esetekbôl: Az önkormányzattól hoztunk fát, krumplit stb. hova tegyük le, erre az idôs ember megörül, és már mutatja is, hogy a sufniba kérném bepakolni, így amíg ô nagy örömében a bepakolást szemléli egy másik elkövetô a lakásba bemenve az értékeket, összeszedi, majd jelez társának, aki ekkor feleszmél, hogy elnézést, de eltévesztettük a címet, majd a fát, krumplit is tovább viszik a következô állítólagos címre. A másik klasszikusnak mondható eset, amikor valamelyik közmû munkatársának adja ki magát az elkövetô, hogy például a 12 Bu da k e s z i Hí r m o n d ó Bûnmegelôzési tanácsok - Idôskorúak részére villanyórát jöttek leolvasni, mert a kimutatás szerint többlet fizetése van a szolgáltató felé. Erre szintén megörül az idôs ember, hogy kap vissza pénzt. Az elkövetô közli, hogy csak Ft-os címlet van nála, de ettôl jóval kevesebb jár vissza, a következô kérdés, hogy tud e visszaadni a tisztelt elôfizetô. Általában a válasz igen, így az elkövetônek alkalma nyílik megfigyelni, hogy honnan vette elô a pénzt, majd jön az elterelés, és már el is viszi a boldog elôfizetô összes készpénzét. A fenti esetek is jól mutatják, hogy az ilyen bûncselekményre specializált bûnelkövetôk fantáziája elég dús. Több esetben hamis víz- és gázóra leolvasók a mérôkészülékek leolvasásával, az álszerelôk a házban tapasztalt rendellenességek elhárításának ürügyén jutnak be a lakásba, ahonnan a sértett figyelmének elterelésével különbözô értékeket tulajdonítanak el. Az álügynökök különféle kedvezônek tûnô üzletek felajánlásával bírják rá az idôs embereket a lakásba való bejutásra, majd eltulajdonítják az értékeket. Az elmúlt idôszakban az ország különbözô területein az idôskorú lakosság sérelmére erôszakos bûncselekményeket követtek el, amelyek közül több esetben a sértettek életüket vesztették. Ezúton is szeretném felhívni a lakosság figyelmét a Szomszédok Egymásért Mozgalomra (továbbiakban: SZEM), melynek lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeikre és közvetlen lakókörnyezetükre, felelôsséget éreznek saját és mások élet- és vagyonbiztonsága iránt. A SZEM biztonságot nyújt az egyénnek, a családnak akkor is, ha bármennyi idôre elhagyja otthonát. A mozgalomban résztvevôknek nem feltétlen az a feladata, hogy bûnelkövetôt fogjanak el, hanem az, hogy elsôdlegesen segítségnyújtást biztosítsanak a rászorulóknak. A rendôrség elérhetôségei: 107, 112 (ingyenesen hívható telefonszámok a nap 24 órájában) A Budaörsi Rendôrkapitányság telefonszáma: (a nap 24 órájában hívható) A Budakeszi Rendôrôrs telefonszáma: (hétfôtôlcsütörtökig: óráig, illetve pénteken: ügyfélfogadási idôben hívható) Dr. Medveczki Zsolt rendôr fôhadnagy Budakeszi Rendôrôrs megbízott parancsnoka Kérjük az olvasókat, amennyiben az alábbi cselekményekkel kapcsolatosan bármilyen információval rendelkeznek, úgy értesítsék a Budakeszi Rendôrôrsöt a számon, vagy a Budaörsi Rendôrkapitányságot a december 3-án az ismeretlen elkövetô a Kert utca egyik családi házába hengerzártörés módszerével behatolt és onnan laptopot, digitális fényképezôt, forint készpénzt, mobiltelefont, DVD lejátszót, tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott kár: forint, rongálással: forint december 5-én a Budakeszi Rendôrôrs járôrei két személyt elôállítottak a Budaörsi Rendôrkapitányságra bûncselekmény gyanúja miatt, mivel a két személy alaposan Rendôrségi hírek gyanúsítható azzal, hogy november 27-én a Müller drogériából forint értékben tulajdonított el különféle kozmetikai cikkeket december 4-én a Fûzfa utcában az ismeretlen elkövetô ajtózár megfúrásával több lakásba behatolt, majd onnan különféle értékeket tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott kár: forint december 15-én a Fenyô utcában egy építkezésrôl nyílászárókat és szerszámokat tulajdonítottak el. A cselekménynyel okozott lopási kár: forint, rongálási kár: forint. A széleskörû adatgyûjtés és tanúkihallgatás alapján december 16-án egy fô elôállításra került, aki megalapozottan gyanúsítható a bûncselekmény elkövetésével december 10-én a Batthyány utca egyik lakásába önkormányzati alkalmazottaknak kiadva magukat ismeretlenek bementek, majd a sértett figyelmét elterelték és a ház hálószobájából eltulajdonítottak forint készpénzt december 15-én a Fô utcát és a Széchenyi utcát összekötô szerviz úton az ismeretlen elkövetô odament az idôs sértetthez, majd azt kérte tôle, hogy váltson fel neki készpénzt. Mikor a sértett a pénztárcáját elôvette, és azt kinyitotta, abból az ismeretlen férfi az összes pénzét kivette és elszaladt a Coop áruház felé. A bûncselekménnyel okozott lopási kár: forint december 23. a Táncsics Mihály utcában található Kávézózóba az ismeretlen elkövetô ajtóbetörés módszerével behatolt és onnan készpénzt, italokat és 1 pénztárgépet tulajdonított el. Lopási kár: Ft, Rongálási kár: forint január 1-én a Tarka- Barka Óvoda építkezési területén a Budakeszi Rendôrôrs járôrei lopáson tetten értek egy férfit, aki bement az óvoda egyik nyitott épületébe, majd onnan elôször eltulajdonított egy 12,5 kg-os gázpalackot, utána pedig felfeszítette az egyik szerszámos ládát, amelybôl szerszámokat és építkezéshez használatos tárgyakat, anyagokat tulajdonított el. A cselekménnyel okozott lopási kár: forint, rongálási kár: forint Forgács Péter rendôr törzsôrmester Budakeszi Körzeti Megbízott fogadóórái a Budakeszi Rendôrôrsön: február 12-én és február 22-én 17-tôl 19 óráig.

13 Bu da ke szi Hír mon dó A Vöröskereszt köszöni A Magyar Vöröskereszt Budakeszi Szervezete köszönetét fejezi ki a karácsonyi adományoknál segítôknek. Elsôsorban köszönet a GAMESZ vezetônek, munkatársainak, akik a szállításokat végezték, valamint a Polgárôrségnek. Köszönet a Jegyzô asszonynak és munkatársainak, továbbá a Mûvelôdési Központnak, akik helyet adtak, hogy ki tudjuk osztani az összegyûjtött adományokat. Segítségünkre volt a Fenyôgyöngye Nyugdíjas Klub 15 fô önkéntese (gyûjtés, csomagolás, kiosztás plusz veresegyházis együttmûködés). Örülünk, hogy 172 családnak örömet tudtunk szerezni karácsony elôtt tartós élelmiszerekkel (12-14 kg-os). Jó volt látni az örömüket. Nem utolsó sorban köszönet Mészáros Ferencné (Katinak), hogy a Budakeszieket sem hagyta ki a hozzátartozó 17 település közül. Még egyszer köszönet a segítôknek, közremûködôknek. Tisztelettel: Nyuli Attiláné Budakeszi Vöröskereszt titkár 13 A finn csoda Bu da k e s z i Krónika Körözés A Nagy Gáspár Városi Könyvtárban február 16-án 18 órakor Szabó Kata Julianna, a Corvinus Egyetem harmadéves nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója A finn csoda címmel bemutatja Finnországot. gazdaságról, munkavállalási lehetôségekrôl és a mindennapi életrôl ad átfogó képet. A rendezvényt a Külügyminisz-térium EU-Kommunikációs Fôosztálya támogatja. A Budaörsi Rendôrkapitányság nyomozást rendelt el a Btk (1) bekezdésébe ütközô és a (4) bekezdés b/1. pontja szerint minôsülô dolog elleni erôszakkal kisebb értékre elkövetett lopás bûntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A Budakeszi, Fô u szám alatt található Biatorbágy és vidéke Takarékszövetkezet elôtt lévô ATM automata pénzkiadó nyílását ismeretlen elkövetô több alkalommal leragasztotta. A leragasztást követôen az ügyfeleknek a készpénzfelvételt sikeres tranzakciónak könyvelte el a gép, ám a leragasztás miatt a pénzt nem tudták felvenni. Az ügyfelek távozását követôen az elkövetô visszament az ATM automatához és a bennerekedt készpénzt kivette. Ezzel a cselekményével az ügyfeleknek két alkalommal összesen Ft kárt, valamint az ATM üzemeltetôjének összesen Ft rongálási kárt okozott. A bankjegykiadó gép által az elkövetôrôl készült fotókon jól felismerhetô az a férfi, aki a bûncselekményeket elkövette, azonban a környéken végzett adatgyûjtés során senki sem ismerte ôt fel. A Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kéri, hogy amennyiben az ügyfél hibát észlel a készpénz kiadása során az automatával, abban az esetben ne hagyja el az ATM-et, hanem értesítse a gép üzemeltetôjét, valamint a Rendôrséget és ott várja meg az illetékesek kiérkezését. A vetítéssel kísért elôadásában a finn irodalomról, mûvészetrôl, Roll Dance Budakeszin A budakeszi Nosztalgia Party vendége volt decemberben a Ványi Tibor vezette Roll Dance. Teljes értékû emberek, teljes értékû produkcióját láttuk. Nem sajnálni kell ôket, hanem csodálni! Az élet szép! Errôl szólt ez az este. Horváth Jenô

14 Önkormányzati tudósítás RENDELETEK Budakeszi Önkormányzat Képviselô-testületének 32/2009. (XII. 16.) számú rendelete helyi építményadóról szóló 20/1991. (XI.26.) számú rendelet módosításáról A rendelet lényege: A módosítás kapcsán pontosításra került a lakcímnyilvántartás szerint és a ténylegesen (életvitelszerûen) is lakóhellyel rendelkezô adóalanyok adómentesége és kedvezménye. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselô-testületének 33/2009. (XII. 16.) rendelete a reklámhordozók és hirdetô berendezések elhelyezésérôl szóló 45/2008. (XI. 13.) rendelet módosításáról A rendelet lényege: Magasabb szintû jogszabályi változás szerint a közterületi és magánterületi építményen vagy attól különállóan a 2,0 m 2 -es felületnagyságot meghaladó reklám-, cég-, címtáblát vagy fényreklámot, hirdetési vagy reklámcélú, illetve mûvészeti ábrázolást tartalmazó építményt, kirakatszekrényt építeni, elhelyezni, létesíteni elhelyezési engedéllyel lehet, továbbá az építésügyi hatóságnak azt be kell jelenteni a tevékenység egyidejû megkezdése mellett. Budakeszi Önkormányzat Képviselô-testületének 34/2009.(XII. 16.) rendelete a évi átmeneti gazdálkodásról A rendelet lényege: A Képviselô-testület a következô évi költségvetés elfogadásáig rendeletet alkot az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról, mely a év január és február hónapjainak pénzügyei tekintetében érvényes. Budakeszi Önkormányzat Képviselô-testületének 35/2009. (XII. 16.) számú rendelete helyi építményadóról szóló 20/1991. (XI.26.) számú rendelet módosításáról A rendelet lényege: A módosítás az építményadó 10 százalékos emelését irányozza elô a évre. 14 A rendelet lényege: Az adózással kapcsolatos eljárásokat évtôl az APEH intézi. Az új rendelet az adó mértékével kapcsolatos változást nem tartalmaz, az a évi szinthez képest változatlan. Budakeszi Város Képviselô-testületének 38/2009. (XII. 16.) számú rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggô tevékenységekrôl A rendelet lényege: A rendelet szemétszállítással kapcsolatban 6 százalék díjemelést irányoz elô évre. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselô-testületének 39/2009. (XII. 16.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezô helyi közszolgáltatásról szóló 35/2002. (IX. 19.) rendelet módosításáról A rendelet lényege: A rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatban 4 százalék díjemelést irányoz elô évre. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselô-testületének 40/2009. (XII. 16.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl szolgáltatott ivóvíz, illetve az önkormányzati tulajdonú víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról szóló 54/2005. (XII. 22.) rendelet módosításáról A rendelet lényege: A rendelet a szenynyvízlevezetéssel kapcsolatban közületek számára 3,7 százalék, a lakosság számára 4,6 százalék díjemelést irányoz elô évre. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselô-testületének 41/2009. (XII. 16) rendelete a közterület-használat általános rendjérôl, engedélyezésérôl szóló 20/2004. (IV. 22.) rendelet módosítása A rendelet lényege: A rendelet a közterület-használattal kapcsolatban a legtöbb díjtétel tekintetében változást nem tartalmaz. Bu da ke szi Hír m o n dó Budakeszi Város Önkormányzat Képviselô-testületének december 8-ai, 15-ei, január 6-ai ülésérôl Emelkedik viszont a díjtétel az alábbi tevékenységek esetén (lsd. 1. táblázat). Csökken a díjtétel az alábbi tevékenység esetén (lsd. 2. táblázat). Budakeszi Város Önkormányzata Képviselô-testületének 42/2009. (XII. 16.) rendelete a reklámhordozók és hirdetô berendezések elhelyezésérôl szóló 45/2008. (XI. 13.) rendelet módosítása A rendelet lényege: A közvilágítási oszlopokon a reklámelhelyezés díja 10 százalékkal emelkedik évben. Budakeszi Önkormányzat Képviselô-testületének 1/2010.(I. 6.) sz. rendelete a Budakeszi Város Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2009. (XII.16.) rendelet módosításáról A rendelet lényege: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet módosítása lehetôvé teszi, hogy egyedi, kivételes, sürgôs mérlegelést igénylô esetekben képviselô testületi határozat alapján a Polgármester felhatalmazást kapjon kötelezettségvállalás aláírására. A kötelezettségvállalás összegét a képviselô testület a évi költségvetésében tervezi. HATÁROZATOK 389/2009. (XII. 8.) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete úgy dönt, hogy a pátyi golfprojekt megvalósítását a Budakeszi Képviselô-testület addig ellenzi, amíg az M0 nyugati szektora és a Budakeszi központját elkerülô út meg nem valósul. 2. Budakeszi Város Képviselô-testülete felkéri a polgármestert, hogy a környezô kistérségi települések vezetôivel közösen dolgozzanak azon, hogy a forgalom növekedésének elkerülése érdekében Budakeszi központját elkerülô út és az M0 nyugati szektora mihamarabb megvalósuljon. 3. Budakeszi Város Képviselô-testülete kéri a projekttel kapcsolatban a Pátyi Önkormányzattól azon biztosítékok és ütemtervek, jogi garanciák bemutatását, melyek Budakeszi Önkormányzat Képviselô-testületének 36/2009. (XII. 16.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 7/2009. (III.11.) számú rendelet módosításáról A rendelet lényege: A módosítás magasabb jogszabályi változás okán tartalmazza a 70 év felettiek adómentességének megszüntetését. 1. táblázat Díjösszeg I. díjövezet Díjösszeg II. díjövezet Építési munkával kapcsolatos állvány, építôanyag stb. tárolása úttesten vagy járdán. 200 Ft/ m 2 /nap 160 Ft/ m 2 /nap Konténer elhelyezése úttesten vagy járdán 800 Ft/db/nap 600 Ft/db/nap Közmûvek és távközlés munkaterülete építés esetén, a szerzôdéses határidôn, javítás esetén a szükséges határidôn túl. 800 Ft/m 2 /nap 640 Ft/m 2 /nap Budakeszi Város Önkormányzata Képviselô-testületének 37/2009. (XII. 16.) rendelete a helyi iparûzési adóról 1. táblázat Idényjellegû árusítás (dinnye, növény) Díjösszeg I. díjövezet Díjösszeg II. díjövezet 190 Ft/ m 2 /nap 145 Ft/ m 2 /nap

15 Budakeszi Hírmondó 15 Önkormányzati tudósítás garantálják Budakeszi forgalomnövekedésének az elkerülését. 4. Budakeszi Város Képviselô-testülete felkéri a polgármestert, járjon el a budapesti agglomerációs törvény felülvizsgálata során, hogy épüljön be egy új, megfelelô közlekedési infrastrukturális pont, ami a fejlesztések idôbeni megvalósítását úgy engedi, amennyiben azok elôbb megvalósulnak. 5. Budakeszi Város Képviselô-testülete kinyilvánítja, hogy a tömegközlekedés fejlesztése, P+R parkolók kiépítése közösen megoldandó feladat a kistérségben közös tervek és közös megvalósítás tekintetében. 6. Budakeszi Város Képviselô-testülete a melléklet szerinti október 5-ei és november 9-ei budakeszi állásfoglalásokban foglaltakra érdemi válaszokat vár Páty Község Önkormányzattól. 392/2009. (XII. 8.) Budakeszi Város Önkormányzat Képviselôtestülete támogatja a Római Katolikus Templomot megvilágító reflektorokhoz tartozó trafók cseréjét és biztosítja az ehhez szükséges Ft-ot a évi általános tartalék keret terhére. 393/2009. (XII. 8.) Budakeszi Város Képviselô-testület úgy dönt, hogy leveszi napirendrôl a 326. g) (települési szilárd hulladékokkal összefüggô tevékenységekrôl rendelet) napirendi pontot azzal, hogy a következô testületi ülésre úgy kell kidolgozni az elôterjesztést, hogy az a 6 százalékos árképzést tartalmazza. A határozat lényege: A szemétszállítással kapcsolatban a szolgáltató 12 százalékos díjemelést irányozott elô. Ezt a Képviselôtestület nem fogadta el és kérte a rendelet átdolgozását oly módon, hogy a szemétszállítás díja 6 százalékkal emelkedjen 2010-ben. 394/2009. (XII. 8.) A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja. A határozat lényege: Korábban a Képviselô-testület pénzösszeget biztosított a Nagysándor József utca 65. szám alatti lakás szennyvízcsatornára történô rákötéséhez. A rákötés nem valósult meg, ezért a Képviselôtestület döntését visszavonta. 395/2009. (XII. 8.) A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja A határozat lényege: A korábbiakban a Képviselô-testület elviekben hozzájárult a Dragó Skorpiók Egyesület kérelmére pályázat keretében történô jégcsarnok építéséhez. A Képviselô-testület támogató döntését kényszerûségi okokból azért vonta vissza, mert a Fô utca és környezete rehabilitációja pályázaton nyert, amely kizárja a jégcsarnok építésére pályázat beadását. 396/2009. (XII. 8.) A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja. A határozat lényege: A korábbiakban a Képviselô-testület a Budakeszi Hírmondó önkormányzati lap fôszerkesztôi állására pályázatot írt ki. A pályázat elbírálása megtörtént, azonban senki nem kapott megfelelô számú szavazatot. Ennek okán a Képviselôtestület úgy döntött, hogy az újság a következô pályázat elbírálásáig is jelenjen meg, és meghosszabbította a korábbi fôszerkesztôi feladatokat ellátó Szentpály-Juhász Miklós szerzôdését. 397/2009. (XII. 8.) 1. Budakeszi Város Képviselô testülete a Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium, a Czövek Erna Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Pitypang Óvoda, valamint a Szivárvány Óvoda 2008/2009. tanévrôl, nevelési évrôl szóló beszámolóját elfogadja és megköszöni valamennyi intézményvezetônek a munkáját. 2. Budakeszi Város Képviselô testülete a Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium, a Czövek Erna Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Pitypang Óvoda, valamint a Szivárvány Óvoda 2009/2010. tanévrôl, nevelési év elôkészítésérôl szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 398/2009. (XII. 8.) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete a mellékelt Datakart Kft-vel (1126 Budapest, Királyhágó u. 2.) ,- Ft + Áfa szolgáltatási díjért kötendô térinformatikai rendszer karbantartására és frissítésére vonatkozó szolgáltatási szerzôdést az alábbi módosításokkal elfogadja. A szerzôdés III. fejezet 1. pontja helyére a következô rendelkezés lépjen: Az ügyfél- és terméktámogatási szolgáltatás nettó díja ,- Ft + 25százalék Áfa (bruttó ,- Ft), amely két egyenlô részben tárgyév március 30-ig illetve szeptember 30-ig fizetendô. Az elsô esedékesség idôpontja március 30. A szerzôdés teljesítésének fedezete a 2010-es évi költségvetést terheli. 2. Budakeszi Város Képviselô-testülete az 1. pontban megjelölt szerzôdés aláírására felhatalmazza a Polgármestert. A határozat lényege: A Képviselôtestület a térinformatikai rendszer karbantartására és frissítésére vonatkozó szolgáltatási szerzôdést módosításokkal fogadta el. A térinformatikai rendszer az Önkormányzat honlapján is elérhetô. 399/2009. (XII. 8.) Budakeszi Város Képviselô-testülete a Fô utca karácsonyi díszkivilágításának megvalósítására bruttó Ft-ot biztosít az általános tartalék keret terhére. 400/2009. (XII. 8.) A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja A határozat lényege: Budakeszi Város Képviselô testülete a 12/2001.(I. 25.) számú (Budakeszi Város Fejlesztési Koncepciója) önkormányzati határozatot több ponton módosította. A fejlesztési koncepció megváltoztatása az Önkormányzat tervezett fejlesztéseivel, szabályozási módosításával való összhangba hozatalt célozza. 401/2009. (XII. 8.) Budakeszi Város Képviselô-testülete a közmûvesítési hozzájárulásról adott tájékoztatást tudomásul veszi. A határozat lényege: A korábbiakban közmûvesítési hozzájárulást rendeletben lehetett kivetni. Magasabb szintû jogszabályi változás okán a jövôben közmûvesítési hozzájárulást hatósági határozattal lehet kivetni önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítés, csatornaépítés stb. esetén. 402/2009. (XII. 8.) Budakeszi Város Képviselô-testülete elfogadja a tájékoztatót az Önkormányzat aktuális (2009. október) pénzügyi helyzetérôl. 403/2009. (XII. 8.) A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja A határozat lényege: A Képviselôtestület úgy döntött, hogy az Önkormányzat havi pénzügyi helyzetérôl szóló tájékoztatót a szakbizottság elôzetesen tárgyalja meg, valamint abban az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének hozadéka legyen kimutatva. 404/2009. (XII. 8.) Budakeszi Város Képviselô-testülete rendeletet kíván alkotni az önkormányzati tulajdonú magán- és közterületen gépjármûvel történô várakozás (parkolás) rendjérôl az alábbi irányelvek szerint: 1. A Rendelet preambulumában a Rendelet megalkotásának indokaként az alábbi okok szerepeljenek: A budapesti parkolási rend megszigorításával és a parkolási díjak jelentôs mértékû emelkedésével egyre nagyobb parkolási igény nehezedik Budakeszire, A környezô települések lakói a városunk frekventált területeit használják P+R célra, ezért a helyi lakosság-, valamint a helyi szolgáltatásokat igénybe venni kívánó átmenô forgalom parkolási igénye nem kielégíthetô A tapasztalatok alapján szükséges a KRESZ szabályainak fokozottabb betarttatása mellett a parkolás tekintetében is rend megteremtése, mely a város lakóinak körében is igényként jelentkezett 2. Budakeszi Város lakóinak parkolási kedvezmények nyújtásra, valamint parkolási bérletek biztosítására kerüljön Keszi Kártya bevezetésre 3 kategóriában (színben): kék: minden Budakeszi lakó és Budakeszin bejegyzett cég kiválthatja (feltételek: Budakeszin bejelentett lakcím, vagy székhely/telephely, Budakeszire ténylegesen befizetett minden helyi adó). A kártya mindenhol idôkorlát nélkül érvényes, kivéve a kiemelt zónában, ahol két órás idôkorláttal. A kártya mellé egy szélvédô mögé helyezhetô

16 Önkormányzati tudósítás 16 Bu da k e s z i Hí r m o n d ó óra is tartozik, amellyel a kiemelt zónákban a parkolás megkezdését jelezni kell. Ez a kártya biztosítja - a kiemelt parkolási övezetben idôkorláttal Budakeszi lakóinak és vállalkozásainak parkolási kedvezményét, egy naptári évre érvényes. zöld: Budakeszin lakók és Budakeszin bejegyzett cégek részére megvásárolható parkolási bérlet (az elôzô bekezdésben körülírt feltételek megléte esetén). A kártya mindenhol érvényes, a kiemelt zónákban idôkorlát nélkül használható, éves és havi feliratozással (érvényességgel) vásárolható meg. Egyedi elbírálás alapján a kék kártya árán adható ki azon lakóknak (magánszemélyeknek), akik kiemelt zónában laknak és a saját ingatlanon történô parkolás bizonyítottan nem megoldható. piros: nem Budakeszin bejelentett lakosok, illetve nem Budakeszi székhelyû/ telephelyû cégek részére megvásárolható parkolási bérlet. A kártya éves és havi feliratozással (érvényességgel) vásárolható meg, Budakeszi teljes közigazgatási területén beleértve a parkoló övezeteket és a kiemelt zónákat is idôkorlát nélkül használható. 3. Egy kártya több (maximum 3) rendszámra is kiváltható azonos gépjármûtulajdonos magánszemély, vagy közvetlen családtagjai tulajdonában álló gépjármûvek részére, amennyiben azok a kiváltás feltételeinek megfelelnek. 4. Parkolási övezet (térkép melléklettel illusztrálandó): Budapest városhatárától keleti oldalon a Szarvas tér, a Gyöngyvirág u. Erkel u. - Erdô u. - Fô u. szervizútja (Erdô u. Kert u. között) által határolt terület, beleértve a keresztutcákat is teljes hosszban, valamint a Kert u. (Fô u. Domb u. között), a Hársfa u. és az Akácfa u. Kert u.-ba torkoló, Fô u.-val párhuzamos szakasza nyugati oldalon a Rózsa u. - Széchenyi utca által határolt terület a keresztutcákat is beleértve, a Dózsa Gy. tér, a Táncsics u., a Rigli u. (Dózsa Gy. tér Ösvény u. között), a Tavasz u. (Dózsa Gy. tér Ösvény u. között), valamint az Erdész tér és a Tölgyfa u. ezekbôl kiemelt zóna: a Fô u. (Erkel u.-tól délre teljes hosszában, beleértve a szerviz utakat, a kiépített parkolókat, és a mûszakibiztonsági feltételek biztosítását követôen a Mûvelôdési Központ udvarában lévô parkolót), valamint a Kert u. (Fô u. Domb u. között), a Hársfa u. és az Akácfa u. Kert u.-ba torkoló, Fô u.-val párhuzamos szakasza, továbbá a Dózsa Gy. tér, a Táncsics u., a Rigli u. (Dózsa Gy. tér Ösvény u. között), a Tavasz u. (Dózsa Gy. tér Ösvény u. között), valamint az Erdész tér és a Tölgyfa u. A fenti területek közül a balesetveszély csökkentése, és az akadálytalan forgalom biztosítása érdekében kerüljön kiemelésre és Megállni tilos táblával védve mindkét irányban az Erkel utcának a Fô utcától a Bibó I. utcáig terjedô szakasza, a Kert utcának a Fô utcától az Akácfa utcáig terjedô szakasza, valamint a Széchenyi utcának idôkorláttal az Erkel utcától a József A. utcáig terjedô szakasza 5. A parkolási zónában óradíjas parkolás legyen parkolójegy megváltása ellenében a Keszi kártyával nem rendelkezô autósok számára, valamint a kiemelt zónában a fentieken túl a kék kártyával rendelkezôk számára a kedvezményes idô túllépése esetére. A kijelölt üzletekben, és a parkolóôröknél megvásárolható parkolójegyet a parkolás megkezdésekor az autósnak kell kitölteni (év, hónap, nap, óra, perc) és ezzel érvényesíteni a díjköteles idôszakban (munkanapokon 8-18 óra között) történô parkoláshoz. 6. A parkolójegyek, és kártyák árát gazdasági számítások alapján kell meghatározni motorkerékpár, személyautó, teherautó, autóbusz kategóriánként. A menetrendszerû járatokat közlekedtetô szolgáltatók (BKV, VOLÁNBUSZ) autóbuszainak fizetô parkoltatására is készüljenek számítások. A BVV Kft készítsen kalkulációt különbözô kihasználtsági szintekre az árak meghatározásához, valamint tegyen javaslatot a szankcionálási díjak vonatkozásában. 7. A VTKB és a VÜBB tegyen javaslatot P+R parkoló(k) kijelölésére 8. A Hivatal készítsen elôterjesztést P+R parkoló(k) létesítésére szolgáló pályázati lehetôségekrôl 9. A Képviselô-testület a fentieken túl a Rendelet meghozatalának és életbe léptetésének elôkészítéséhez felkéri a BVV Kft-t: A Keszi Kártyák és a parkolójegyek paramétereinek (tartalmi elemeinek) megadása, különös tekintettel az azonosíthatóságra, és a biztonsági követelményekre A Rendelet bevezetésével járó részletes költség-haszon elemzés elkészítése (várható kiadások és bevételek tételes összevetése) Javaslattétel a parkolási rend és a díjfizetés ellenôrzésére, a szabálysértések szankcionálására (büntetési tételek) Javaslattétel a parkolójegyek árusításának megszervezésére (árusító helyek, számlaadási kötelezettség biztosítása, stb.) Javaslattétel a parkolóôrök munkaköri leírására és szakmai felügyeletére Javaslattétel a parkolóôrök és a közterület-felügyelôk együttmûködésére Javaslattétel a parkolási rendelettel összefüggô tájékoztatás megszervezésére (újság, média, szórólapok, táblák, stb. Budakeszin és a szomszédos településeken) 10. A Képviselô-testület a fentieken túl a Rendelet meghozatalának és életbe léptetésének elôkészítéséhez felkéri a Hivatalt: A Keszi Kártyák kiadásának hatósági elôkészítése, valamint a technikai és személyi feltételek biztosítása Javaslattétel a parkolási rend és a díjfizetés ellenôrzésére, a szabálysértések szankcionálására (büntetési tételek) Javaslattétel a közterület-felügyelôk munkaköri leírásának módosítására Javaslattétel a parkolóôrök és a közterület-felügyelôk együttmûködésére Javaslattétel az EFMK melletti parkoló udvar biztonságos parkolásra alkalmassá tételére (beszakadások, egyéb veszélyforrások miatti balesetveszély megszüntetése) A kapcsolódó rendeletek, ill. rendelet módosítások elôkészítése, úgy, mint a. Zöldfelületek védelmét biztosító rendelet b. Közterületek használatáról szóló rendelet c. Közterület-felügyeletrôl szóló rendelet d. Kerékbilincselésrôl szóló rendelet e. Kizárólagos várakozóhely szabályozásáról szóló rendelet 11. A Képviselô-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hivatal és a szakbizottságok bevonásával gondoskodjon A meglévô parkolókban a parkolóhelyek felfestésérôl A CBA-val történô tárgyalás lefolytatásáról (a CBA parkoló tekintetében) Szükség esetén a közlekedési vállalatokkal történô tárgyalások lefolytatásáról A rendelet bevezetéséhez szükséges költségkeret biztosításáról A parkolásból befolyó bevételek elsôsorban parkolási kiadásokra fordításáról Egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról, ill. megalkotásáról A parkolási rend forgalomtechnikai tervbe történô beépítésérôl Szükség szerint újabb parkolóhelyek kiépítésérôl 12. A Képviselô-testület felkéri a határozati javaslat kidolgozásában résztvevô munkacsoportot, hogy folytassa munkáját a parkolás szabályozás elôkészítése és mielôbbi bevezetése érdekében. 13. A rendelet-tervezet az illetékes szakbizottságok (VÜBB, VTKB, PVB, ÜJKB) véleményezése után kerüljön újra a Képviselôtestület elé 14. A Képviselô-testület felkéri az Önkormányzat és a BVV Kft jogászait, hogy alakítsanak ki közös álláspontot a Rendelet bevezethetôségével kapcsolatosan különös tekintettel az Alkotmánybíróság 109/2009. (XI. 18.) AB határozatára 15. A teljes Fô utcai zónában a helyi vállalkozók kedvezményesen parkolhassanak az üzletük elôtt A határozat lényege: A Képviselôtestület elhatározta, hogy parkolási rendeletet kíván alkotni a jövôben és az arra vonatkozó irányelveket meghatározta. 405/2009. (XII. 8.) A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja. A határozat lényege: Budakeszi fejlesztések finanszírozási lehetôségeire az Önkormányzat tulajdonában álló BVV Kft. szerzôdést kíván kötni a német Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingenieure GmbH-val. A Képviselôtestület a szerzôdést megtárgyalta és felkérte az ügyvezetôket annak átdolgozására. 406/2009. (XII. 15.) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda riasztórendszerének kiépítésére a évi általános tartalékkeret terhére ,- Ft-ot biztosít. 2. Budakeszi Város Képviselô-testülete felkéri a polgármestert, hogy az általa kiválasztott ajánlatkérôvel, - melyben nyújtson

17 Budakeszi Hírmondó 17 Önkormányzati tudósítás segítséget Müller Károly képviselô és a Beruházási Osztály - szerzôdést kössön. Budakeszi Város Képviselô-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattevô kiválasztása során az üzemeltetési költségeket is vegye figyelembe a szakértôkkel együtt. A határozat lényege: Betörtek a Szivárvány Óvodába és a riasztó rendszer kiépítése szükségessé vált. A Képviselôtestület pénzösszeget biztosított a rendszer kiépítésére és felkérte a polgármestert, hogy a megfelelô ajánlattevôvel, - melynek kiválasztásában Müller Károly képviselô és a Beruházási Osztály nyújt segítséget - szerzôdést kössön. 407/2009. (XII. 15.) Budakeszi Város Képviselô-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a beruházásokról szóló 14/1997. (V. 05.) számú rendelet módosítását a januári testületi ülésre készítse elô. A határozat lényege: A Képviselôtestület szándéka az volt, hogy a sürgôs, kis összegû beruházások testületi ülés összehívása nélkül is, soron kívül megvalósíthatók legyenek. 409/2009. (XII. 15.) Budakeszi Város Képviselô-testülete úgy dönt, hogy a körzeti megbízott részére lakhatási lehetôséget biztosít, melynek érdekében magánszemély tulajdonában álló lakás bérletére szerzôdést köt. Budakeszi Város Képviselô-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Karaszi János kizárólagos tulajdonát képezô Budakeszi, Szél utca 44. számú, 163. hrsz-ú ingatlan lakásbérleti szerzôdését készítse elô. A havi bérleti díj összege: ,-Ft, amibôl ,-Ft-ot Budakeszi Város Önkormányzata, ,-Ft-ot a körzeti megbízott fizet. A közüzemi díj megfizetése a körzeti megbízott bérlôt terheli. Budakeszi Város Képviselô-testülete úgy dönt, hogy megvizsgálja az önkormányzati bérlakások helyzetét, hogy lehetôség van-e beköltözhetô bérlakás biztosítására a körzeti megbízott részére. A határozat lényege: Budakeszi Városba körzeti megbízott kirendelését tervezi a rendôrkapitányság. A Képviselô-testület úgy döntött, hogy a körzeti megbízott lakhatását pénzösszeggel támogatja. 410/2009. (XII. 15.) Budakeszi Város Képviselô-testülete felkéri a Hivatalt, hogy utcaszintû bontásban, számszakilag készítsen egy kimutatást, hogy Budakeszin: hányan nem fizetnek szennyvízdíjat, hányan élnek a szennyvízszippantás lehetôségével, hányan fizetnek talajterhelési díjat, illetve hány fô kötött rá utólagosan a csatornára. 411/2009. (XII. 15.) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Hírmondó címû önkormányzati lap kiadója január 1-jétôl Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala helyett Budakeszi Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ (2092 Budakeszi, Fô utca 108.) legyen. 2. Budakeszi Város Képviselô-testülete felkéri az intézmény igazgatóját az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása elôkészítésére. 3. Budakeszi Város Képviselô-testülete felkéri az intézmény igazgatóját a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felé a kiadó személyében történt változás bejelentésére. 412/2009. (XII. 15.) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete a Budakeszi Önkormányzat és a Keszivíz Kft. között érvényben lévô üzemeltetôi szerzôdéshez kapcsolódó évre vonatkozó Aktualizálási Megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 2. A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja A határozat lényege: Az Aktualizálási Megállapodás szerint a Kft. 30 MFt bérleti díjat fizet az Önkormányzat számára, míg az Önkormányzat 19 MFt mûködési pénzeszközt ad a Kft. részére. 413/2009. (XII. 15.) Budakeszi Város Képviselô-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati lakások és helyiségek bérletérôl, a lakbérek mértékérôl szóló 14/2002. (IV. 8.) Ör. rendelet 14. -ban foglalt lakbérek mértékét nem emeli. 414/2009. (XII. 15.) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dolgozók valamennyi intézményben képzôdött bérmaradvány terhére ajándékutalvány és üdülési csekk formájában átcsoportosítás mellett egyenlô összegben Ft/fô jutalomban részesüljenek. 2. Budakeszi Város Képviselô-testülete úgy dönt, amennyiben az 1. pontban foglaltak nem hajthatók végre, az alábbiak szerint kerüljön sor juttatásra. az intézmények saját bérmaradványuk terhére ajándékutalvány formájában 3x Ft/fô jutalomban részesüljenek. 415/2009. (XII. 15.) 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselô-testülete jóváhagyja a Budakeszi Város Önkormányzata és a Sorsunk és Jövônk Szeretetszolgálat közötti, családok átmeneti otthonára vonatkozó Ellátási Szerzôdés március 31-ig történô meghosszabbítását, egyben felhatalmazza Budakeszi Város Polgármesterét az Ellátási Szerzôdés aláírására. 2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselô-testülete úgy dönt, hogy továbbra is biztosítani kívánja a családok átmeneti otthonát és a évi költségvetésbe a szolgáltatás nyújtásának idôarányos költségeit, azaz Ft-ot betervezi. 416/2009. (XII. 15.) Budakeszi Város Képviselô-testülete a Budaörs Kistérség Többcélú Társulással kötött feladatellátási szerzôdést a nevelési tanácsadás helyben történô ellátására vonatkozóan január 1-ei dátummal felmondja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 12. kerületi Jagelló úti Nevelési Tanácsadóval megállapodást kössön. 417/2009. (XII. 15.) A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja. A határozat lényege: A közmûvelôdési koncepció felülvizsgálatát a Képviselô-testület elhalasztotta (2009. november május 30.). 418/2009. (XII. 15.) Budakeszi Város Képviselô-testülete a melléklet szerinti az ESMA Zrt-vel kötendô Megállapodás Módosítást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A határozat lényege: A korábbiakban az Önkormányzat hatósági szerzôdést kötött az ESMA Zrt-vel a reklámhordozók és hirdetô berendezések közvilágítási oszlopokon történô elhelyezésére. A szerzôdés módosításra került, mely módosítás 10 százalékos díjemelést tartalmaz. 420/2009. (XII. 15.) A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja. A határozat lényege: Mind Budaörs polgármestere, mind Érd polgármestere megkereste Budakeszi Önkormányzatát, hogy támogassa az elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése elnevezésû pályázaton szándéknyilatkozat tételével. A Képviselôtestület úgy döntött, hogy mindkét város polgármestere kerüljön megkeresésre tájékoztatáskérés céljából. 421/2009. (XII. 15.) Budakeszi Város Képviselô-testület a Triskell Kft (1034, Budapest, Kecske u. 25., kapcsolattartó: Túri Attila építész) /09. iktatószámon nyilvántartott árajánlatában foglalt I. fázist ,- Ft + áfa összegben elfogadja. A tervezésre a fedezetet a Domain. Hu Kft által befizetett településrendezési összeg biztosítja. Budakeszi Város Képviselô-testület felhatalmazza a Polgármestert az I. fázis megvalósításához szükséges szerzôdés megkötésére. A határozat lényege: A Képviselôtestület a temetôkapuval kapcsolatos tervezôi árajánlatban foglalt I. fázist ,- Ft + áfa összegben elfogadta, mely az építészetet, a növénytelepítést és a szakági mûszaki leírást foglalja magában. 422/2009. (XII. 15.) A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja. A határozat lényege: Budakeszi Német Önkormányzat és Budakeszi Város Önkormányzat közötti együttmûködési

18 Önkormányzati tudósítás 18 Bu da k e s z i Hí r m o n d ó megállapodás felülvizsgálata megtörtént. Az új megállapodást a Képviselô-testület elfogadta azzal, hogy az akkor lépjen életbe, ha azt a Német Önkormányzat is elfogadta. 423/2009. (XII. 15.) 1. Budakeszi Város Képviselô-testülete a évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja az alábbi módosításokkal: Az idôpontok megjelölése módosuljon: január 19. helyett 26.; február 9. helyett 15.; március 16. helyett 23. és április 13. helyett április 20. legyen. A parkolási rendelet tárgyalására júliusban kerüljön sor. Szennyvízpályázattal kapcsolatos RMT és CBA tárgyalására januárban kerüljön sor. 2. Budakeszi Város Képviselô-testülete felkéri a bizottsági elnököket, hogy a képviselô-testület munkatervét figyelembe véve készítsék el a bizottság évi munkatervét. A határozat lényege: A Képviselôtestület a évi munkatervét változtatásokkal fogadta el. A munkaterv 12 testületi ülést irányoz elô a tervezett napirendekkel együtt. 424/2009. (XII. 15.) A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja A határozat lényege: Elkészült az évenkénti rendszeres beszámoló Budakeszi Város részvételével mûködô társulások tevékenységérôl, pénzügyi helyzetérôl, valamint a társulási cél megvalósulásáról. A Képviselô-testület úgy dönt, hogy megvizsgálja Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban való részvétel elônyeit és hátrányait. 425/2009. (XII. 15.) Budakeszi Város Képviselô-testülete elfogadja a Budakeszi tervtanácsának elnökének a Budakeszi tervtanács 2009-es év II. félévének munkájáról szóló beszámolóját. A határozat lényege: Korábban a Képviselô-testület úgy döntött, hogy a tervtanács munkájáról havi rendszerességgel beszámoló készüljön. Ez volt az elsô beszámoló. 426/2009. (XII. 15.) Budakeszi Város Képviselô testülete elfogadja a tájékoztatót az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetérôl. 430/2009. (XII. 15.) Budakeszi Város Önkormányzata rövid- és középtávú fejlesztési terveinek elôkészítésére, valamint a finanszírozáshoz szükséges forrás bevonására a jogszabályok adta keretek között megoldást keres. A lehetséges konstrukciók kidolgozására, valamint a finanszírozás forrásainak felkutatására felkéri a BVV kft.-t Budakeszi Város Képviselô-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a határozati javaslat mellékletét képezô Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelôsségû Társaság és az Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingnieure GmbH között kötendô Együttmûködési Megállapodást azzal, hogy a projektlista egészüljön ki a városi közfeladatok ellátásához szükséges fejlesztések szövegrésszel. 431/2009. (XII. 15.) A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja. A határozat lényege: Jogszabályi változás okán került sor az Önkormányzat tulajdonában álló BVV Kft. alapító okiratának módosítására. 432/2009. (XII. 15.) A határozat pontos szövegét a budakesziportal.hu-n olvashatja. A határozat lényege: Jogszabályi változás okán került sor az Önkormányzat tulajdonában álló BSzM Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására. 2/2010. (I. 6.) Budakeszi Város Képviselô-testülete úgy dönt, hogy a következô képviselô-testületi ülés idôpontja: január 18. Tájékoztató egyéni vállalkozók részére Változások az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézésben január 1-tôl. Az egyéni vállalkozóról, és az egyéni cégrôl szóló évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.), a végrehajtására kiadott 308/2009. (XII.28.) Kormányrendelet, valamint a kapcsolódó rendeletek (65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, és a 66/2009 (XII.17.) IRM rendelet) január 1-jei hatálybalépésével több, az egyéni vállalkozók tevékenységéhez kapcsolódó eljárást érintô változás is bekövetkezik. A fenti kormányrendelet, valamint Az okmányirodák kijelölésérôl és illetékességérôl szóló 256/2000 (XII.26.) Kormányrendelet az egyéni vállalkozói tevékenységekkel kapcsolatos ügyekben ügyintézésre a körzetközponti feladatokat ellátó települési (fôvárosi kerületi) önkormányzat jegyzôjét (továbbiakban: körzetközponti jegyzô - okmányiroda) jelöli ki. Kiemelt fontosságú, hogy a törvény az egyéni vállalkozók részére a tevékenység megkezdésének bejelentéséhez kapcsolódó eljárás kivételével nem teszi lehetôvé az okmányirodákban történô személyes ügyintézést. Az Evtv. hatálybalépését követôen eljárás kizárólag a vállalkozó nevére szóló Ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetô.( A könyvelô nevén benyújtva nem tudjuk elfogadni) Akinek még nincs érvényes ügyfélkapuja, annak nyitását bármelyik okmányirodában valamint az Ügyfélközpontban (1062 Budapest, Andrássy út 55. Tel.: ) is kezdeményezheti. A bejelentô az ügyfélkapu létesítéséhez saját elektronikus levélcíme helyett kézbesítési megbízottja elektronikus címét is megadhatja. Az ügyfélkapu aktiválását követôen rögzíthetôk a vállalkozás adatai. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás bejelentése, illetve a szüneteltetés és a megszûnés bejelentése díj és illetékmentes. A vállalkozói jogviszony igazolásához a vállalkozó elektronikusan küldött igazolást kap, amelyben feltüntetik nyilvántartási számát. Ez elegendô a vállalkozói státusz bizonyítására, megállapítására. Az ügyfél elektronikusan rögzített külön kérelmére a körzetközponti jegyzô vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke: Ft; az adatok változása miatti igazolványcsere: (a módosítások számára tekintet nélkül) Ft, illetékmentes a módosítás, ha arra a vállalkozói igazolványban feltüntetett helységnév, utcanév, házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történô megváltoztatása miatt kerül sor; a megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolvány pótlása: Ft. A törvény lehetôséget ad a vállalkozás szüneteltetésére, annak bejelentését követôen. A visszaigazolás után az igazolványt személyesen, vagy postai úton le kell adni. Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább 1 hónapig és legfeljebb 5 évig szüneteltetheti. Az egyéni vállalkozónak a szünetelés kezdônapját követô 5 éven belül intézkednie kell az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszûntetése iránt, mivel ennek elmulasztása a tevékenység folytatásának megtiltásával jár. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, gyakorlásának jogszerûségét a körzetközponti jegyzô (okmányiroda) utólag ellenôrzi. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az ügyfélkapun benyújtott kérelmek elektronikus úton történô visszaigazolását kísérjék figyelemmel! Ügyfélkapu használatával kapcsolatos további információ, tájékoztatás kérhetô a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 189-es vagy az Ügyfélközpont as telefonszámain.

19 Budakeszi Hírmondó Változás a Nevelési Tanácsadónál Tisztel Budakeszi Szülôk! Városunk közoktatási és szociális intézményei által igénybevett nevelési tanácsadás feladatkörét az elmúlt évektôl eltérô módon a Budaörsi Nevelési Tanácsadó látta el. A tavalyi évben készült a szülôk és intézményi dolgozók körében egy elégedettségi felmérés, mely eredményei alapján Budakeszi Önkormányzata úgy döntött, hogy felmondja a a Tarkabarka-Ku n t e r b u n t Óvo d a óvodavezetôi álláshelyére A pályázatot meghirdetô szerv: Budakeszi Város Német Önkormányzat (2092 Budakeszi, Fô u. 179.) Meghirdetett munkahely és beosztás: Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda óvodavezetôi álláshely (2092 Budakeszi, Fô u. 72.) Magasabb vezetôi beosztásra történô megbízás idôtartama: 5 év Megbízás kezdônapja: augusztus 1. Megbízás megszûnésének idôpontja: július 31. Megbízás feltételei: - Büntetlen elôélet, cselekvôképesség - Német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség - 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Pedagógus szakvizsga - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása Elôny: - Intézményvezetôi szakképzettség - Vezetôi gyakorlat Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény alapján Budaörsi Nevelési Tanácsadóval kötött szerzôdést. Az új, január 1-tôl életbe lépett szerzôdés értelmében, városunk oktatási-nevelési és szociális intézményeit érintô tanácsadást újra a XII. kerületi Önkormányzat Nevelési Tanácsadója látja el. Címe: 1124 Budapest, Jagelló u. 24. Telefonszáma: (1) Pályázati felhívás A pályázat benyújtásának formája: A pályázatokat magyar és német nyelven, A4-es méretû összefûzött gépelt oldalakkal, mûanyag borítással ellátva 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történô közzétételt követô 30 nap. A pályázat benyújtásának helye: Budakeszi Város Német Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2092 Budakeszi, Fô u. 179.) A pályázat elbírálásának határideje: A 30 napos véleményezési határidô lejártát követô elsô testületi ülés Tartalmi követelmények: - a pályázó szakmai, fényképes önéletrajza; - az intézmény vezetésére vonatkozó programja; - szakmai helyzetelemzésre épülô fejlesztési elképzelései; - erkölcsi bizonyítvány; - szakmai végzettséget igazoló oklevél-másolatok; - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 19 Tisztelt Választópolgárok! A választási eljárásról szóló évi C. törvény 10. (1) bekezdésében foglalt jogkörömnél eljárva a szavazóközök számát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét, évi felülvizsgálat eredményét az alábbiakban teszem közzé: Szavazókörök területi beosztása I. választókerület: Petôfi utcai Általános Iskola (Petôfi u. 47.) Erkel u ig, Erkel u. 2-16/B-ig, Fô u ig, Fô u ig, Gyöngyvirág u., Kossuth u. 2-14/ C ig, Kossuth L. u. 16-tól végig, Kossuth L. u. páratlan házszámok, Madár köz, Mezei Mária u., Petôfi u., Rákóczi u., Róka köz, Szarvas tér, Virágvölgy u. II. választókerület: Szociális Központ (Erdô u. 83.) Erdô u ig, Erdô u ig, Fô tér, Fô u ig, Fô u /A-ig, Jókai u., Kossuth köz, Rózsa köz. III. választókerület: Polgármesteri Hivatal (Fô u. 179.) Erdô u. 126-tól - végig, Erdô u tól - végig, Fô u ig, Fô u. 172-tôl végig, Gábor Áron u., Hegyhát u., Iskola köz, Napsugár köz, Napsugár u. Temetô u. 2-4-ig. IV. választókerület: Szivárvány Óvoda (Fô u. 268.) Alkony u., Alkotó u., Angol u., Attila u., Árnyas u., Avar u., Basa u., Bem u., Besenyô u., Bég u., Bognár köz, Bolgár u., Csapás köz, Cseresznyés u., Csillag u., Diófa u., Domb u., Erdôôr u., Eszter u., Fácán u., Fehérakác köz, Feketerigó u., Fogoly u., Fürj u., Gall u., Galamb u., Gazda u., Gerinc u., Gerle u., Gesztenye sor, Gida u., Görög u., Görög köz, Hajnalka u., Hajnalka köz, Harangvirág u., Határ u., Háris út, Hársfa u., Holdfény u., Illatos u., Jávor u., Kacsa u., Kalmár u., Karika u., Kelta köz, Kert u. páros házszámok, Kilátó u., Külterület, Lejtô u., Lilaakác köz, Liliom köz, Lovas u., Magor u., Makkosi út, Margaréta u., Máriamakk, Megyei út, Meredek u., Mókus u., Mûvész u., Napfény u., Nagyszénás u., Nefelejcs u., Nyárfa u., Orchidea u., Ôr u., Ôz u., Ôzike köz, Pataksor u., Skót u., Sólyom u., Sugár u., Suta u., Szalag u., Szász u., Székely u., Székely köz, Szôlô u., Tötökôr u., Törökvész u., Tövis köz, Vadrózsa u., Vezér u., Viktória u., Virágos köz, Völgy u., Közhírré tétetik Választókörzetek V. választókerület: Széchenyi István Általános Iskola (Knáb János u. 60.) Batthyány u ig, Batthyány u. 2-10/C-ig, Bibó I. u., Erkel u. 18-tól - végig, Erkel u. 25-tôl végig, Esze Tamás u., József A. u. 97-tôl végig, Kálló Esperes u., Reviczky u., Rózsa u., Szanatórium köz, Szanatórium u., Széchenyi u. 1-tôl - 43-ig. Széchenyi u. 2-tôl - 50/A-ig, VI. választókerület: Pitypang Óvoda (Ifjúság u. 2.) Árpád Fejedelem tér, Arany János u., Barackvirág u., Erzsébet Erdészlak, Erzsébet puszta, Felkeszi u., Hunor u., József A. u. 38-tól végig, Kenderföld u., Kerekmezô u., Kísérleti telep, Mandula u., Szôlô telep, Vadverem u., Villám Miklós u. VII. választókerület: Széchenyi István Általános Iskola (Knáb u. 60.) Batthyány u. 23-tól végig, Batthyány u. 12-tôl - végig, Fô u. 185-tôl végig, Hajós köz, Hajós u., József A. u. 2- tôl 36-ig, József A. u ig, Széchenyi köz, Széchenyi u. 52-tôl végig, Széchenyi u. 45-tôl végig, Temetô u. páratlan házszámok, Tulipán u. VIII. választókerület: Pitypang Óvoda (Ifjúság u. 2.) Elekpada köz, Etheles park, Béke u., Honfoglalás sétány, Honvéd u., Huszár u., Ifjúság útja, Jegenye u., Klapka u. Knáb János u., Szendeff Kristóf u., Gyümölcsföld u., Kútradûlô, Konth Miklós u., Miller József u., Mansfeld P. u köz, Mansfeld P. u.,márity L. út, Nagydemetererdeje, Paplanhát út., Zichy Péter u. IX. választókerület: Nagy Sándor József Gimnázium (Széchenyi u. 94.) Csák J. u., Füredi László u., Kinizsi köz, Krúdy Gyula u., Lakos Gusztáv u., Meggyes u., Munkácsy Mihály u., Nagy Sándor u., Pataki Ferenc u., Orgona u., Szél u., Temetô u. páros oldal 6-tól - végig, Vásárhelyi Pál u. X. választókerület: Szivárvány Óvoda (Fô u. 268.) Ady Endre u., Akácfa u., Bianka u., Budaörsi út, Dózsa Gy. tér, Erdész tér, Fenyô u., Fûzfa u., Kert u. páratlan házszámok, Kuruclesi u., Lugas köz, Muskátli u., Ösvény u., Pátyi út, Prékó, Rigli u., Szôlôskert út, Szüret u., Táncsics M. u., Tavasz u., Tiefenweg út, Tölgyfa u., Úrbéres u., Vadász u., Vastagh tanya, Vincellér u. Majorné dr. Stahácz Éva, jegyzô

20 Hirdetés 20 Budakeszi Hírmondó Fizetett politikai hirdetés A szerelem biokémiája Szerelem és szexualitás, hûség és hûtlenség, házasság és válás a biokémia és a molekulák nyelvén címmel tart elôadást Gloviczki Eszter a Kapcsolatok elôadás sorozat keretében február 25-én, csütörtökön este 8 órakor, a Telki iskola könyvtárában. A most Telkiben is hallható nagy sikerû elôadásban arról lesz szó, intenzív kutatások eredményeképp feltérképezôdni látszik, hogy milyen konkrét biokémiai-hormonális-molekuláris változások eredménye a szerelem, a beleszeretés-kiszeretés, a házasság izzása vagy kihûlése, honnan ered a vágy, amely hûtlenséghez, vagy esetleg a rossz választáshoz vezet. Mit tehetünk tudatosan élni akaró emberként azért, hogy ilyen molekulárisan irányított belsô háborúban, mégis egyre mélyülô, szép és igaz házasságban élhessük le az életünket. Melyik molekulasereget, hogyan lehet és kell kiégés, válás, hûtlenség és fájdalom helyett a kapcsolat izzásának, virágzásának, szolgálatába állítani, hogy teljesülhessen: mert erôsebb a szerelem, mint a halál. Az elôadó ötödéves orvostanhallgató, aki ötödik gyermekét várja. Mindenkit szeretettel várunk! Életet menthet! Az életmentô készülék megtalálható a Fô u.179. szám alatt. Hívja a Budakeszi Polgármesteri Hivatal udvarában lévô Polgárôrség irodáját. Telefon: Mobil: vagy a Polgármesteri Hivatalt , Tanácsadás munkanélkülieknek A Polgármesteri Titkárságon történô elôzetes telefonos bejelentkezés alapján ( ) Várady Judit a munkavállalást Életközelbôl a függôségrôl Életközelbôl a függôségrôl, hiteles tanuságtétel arról, hogy van kiút címmel tart elôadást Erdôs Eszter, a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon vezetôje, drogterápiás szakember, református lelkész Az élni tudás mûvészete sorozat keretében, február 5-én, pénteken, este 8 órakor a budakeszi Szent László közösségi házban. (Fô u. 208.) A mai feszültséggel teli hétköznapokban egyre gyakoribbá válik valamilyen függôség kialakulása. (Dohányzás, munka, számítógép, játék, alkohol,és más tudat módosító szerektôl való függés.) érintô kérdésekkel hozzá fordulóknak a továbbiakban is kéthetenként, hétfôn 16 órától tart tanácsadást. Két fô ok szinte mindig megjelenik a háttérben: a feszültség oldás igénye, vagy az élménykeresô életmód. A helyes feszültség oldási módokat, vagy a jó élményforrások megismerését már gyermekkorban meg kellene tanítani, ami nem jelenti azt, hogy késôbb nem pótolható. Erdôs Eszter, aki sokak új életre találásában segített már, megmutatja, milyen családi légkör segít abban, hogy ne alakuljon ki függôségre hajlamos magatartásmód. Két gyógyult drogbeteg beszélgetô partner is elkíséri, együtt mutatják meg, hogy van kiút a függôségbôl. Mindenkit szerettel várunk!

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Ajánlás időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére.

Ajánlás időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére. Ajánlás időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére. Kis tanácsadó kiadványunkat azért ajánljuk figyelmükbe, mert gondtalanabbá, lehetőség szerint veszélytelenebbé szeretnénk tenni az

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

BUDAKESZI POLGÁRMESTERE

BUDAKESZI POLGÁRMESTERE BUDAKESZI POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-társam! Értesítem, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete rendes ülését 2015. április 30-án (csütörtökön) 10:00 órai kezdettel tartja, melyre

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. 37/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fő képviselő a jelenléti ív szerint Dr. Csutoráné dr.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: -3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. május 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Állandó

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

XX. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme

XX. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme XX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 27-én (szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme Jelen vannak: Bóta József

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 29. (csütörtök) 08:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Művelődési Ház Termében (2621 Verőce, Árpád út 20.)

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson.

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. XVI. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 173/2009.(III.19) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAKESZI POLGÁRMESTERE

BUDAKESZI POLGÁRMESTERE BUDAKESZI POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-társam! Értesítem, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete rendes ülését 2016. szeptember 29-én (csütörtökön) 10:00 órai kezdettel tartja, melyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben