JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről augusztus

2 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2003/2004. Témaszám: 678 Vizsgálat-azonosító szám: V0104 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné drműllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dr. Kurucz István osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Bartolák Márta számvevő Beck Miklós számvevő Borsos Ferenc számvevő tanácsos Csóry Györgyné számvevő tanácsos, tanácsadó Dombovári Nóra számvevő György Mária Terézia számvevő Dr. Horváth Erika számvevő Huszár Sándorné számvevő tanácsos Keszthelyi Zoltán számvevő Knoppné Szabó Ildikó számvevő Dr. Ligeti Miklós számvevő tanácsos, tanácsadó Major Lászlóné számvevő tanácsos Murányi Sándor számvevő gyakornok Reichert Margit számvevő Szihaminé Kovács Zsuzsanna számvevő Szólya Ildikó számvevő Tóth Árpád számvevő tanácsos Dr. Telkes Imre számvevő tanácsos Dr. Zsombor András számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma A Munkerőpiaci Alap működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzése (1999.) 9923 A foglalkoztatást elősegítő támogatások felhasználásának ellenőrzése (2002.) 0226 Jelentés a szakképzési struktúra szerepéről a munkaerőpiaci igények kielégítésében (2003.) Vélemény a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről és jelentés a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről 0321 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 9 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A MUNKAERŐPIACI ALAP FELADATA, SZABÁLYOZOTTSÁGA, PÉNZÜGYI, GAZDÁLKODÁSI RENDJE A Munkaerőpiaci Alap működését meghatározó jogszabályi környezet, az Európai Uniós csatlakozásra való felkészülés feladatai A Munkaerőpiaci Alap működtetésének döntési mechanizmusa Az MPA feladatainak ellátásához szükséges források alakulása, a pénzeszközök felhasználása, valamint az Alap számviteli, beszámolási és könyvvizsgálati rendje Az Alap forrásainak tervezése, bevételeinek és kiadásainak alakulása Az Alap számviteli rendje, vagyonának alakulása A MUNKAERŐPIACI ALAP FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA Aktív foglalkoztatási eszközök Közhasznú foglalkoztatás Képzési-, bértámogatási-, munkahely teremtési eszközök felhasználásának hatékonysága, eredményessége A foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből támogatott egyéb programok A foglalkoztatási alaprész központi keretéből megvalósított programok A rehabilitációs alaprészből finanszírozott támogatások Az alaprész működési feltételei A központi és a decentralizált keret felhasználása A munkanélküliek ellátó (passzív) rendszere Az ellátásokat érintő változások jellemzői A munkanélküli ellátások kiadásai A fejlesztési és képzési alaprészből finanszírozott támogatások Az alaprész működésének feltételei Az alaprész forrása és felhasználása Bérgarancia kifizetések 52 1

4 3. A MUNKAERŐPIACI SZERVEZET MŰKÖDÉSE, ELLENŐRZÉSI ÉS INFORMATIKAI RENDSZERE A munkaerőpiaci szervezet működése Az Alap működésének ellenőrzési rendszere A szervezet feladatait támogató informatikai rendszerek működése 58 MELLÉKLETEK 1/a sz. mellékelt 1/b. sz.melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 3/a. sz. melléklet 4. sz. melléklet 4/a sz. melléklet 5. sz. melléklet 5/a sz. melléklet 6. sz. melléklet Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium észrevétele Oktatási Minisztérium észrevétele Az MPA kezelését ellátó szervezet évenkénti változása A Munkaerőpiaci Alap bevételeinek alakulása között A Munkaerőpiaci Alap bevételeinek jogcímenkénti megoszlása a évben A Munkaerőpiaci Alap kiadásainak alakulása között A Munkaerőpiaci Alap kiadásainak jogcímenkénti megoszlása a évben A teljesítmény ellenőrzéshez alkalmazott kritériumok és mutatók A teljesítmény ellenőrzésbe vont programok megvalósulásának folyamata A korábbi számvevőszéki vizsgálatok utóellenőrzése 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁFSZ Áht APEH Art ÁSZ Btv Cstv ESZA EU EURES EUROFIT FA FH FIT FKA FKT Flt FMM GFS GM HEFOP ILO KESZ MAT MKI MPA Mt MüM NSZI OÉT OFK (OFA) OGY OKJ OM OMAI OMK OMMK OSZT PM SZCSM Szht SzMSz Állami Foglalkoztatási Szolgálat Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény Állami Számvevőszék A Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. törvény A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi IL. törvény Európai Szociális Alap Európai Unió Európai Foglalkoztatási Szolgálat Európai Foglalkozási Információs Tanácsadó Foglalkoztatási Alaprész Foglalkoztatási Hivatal Foglalkoztatási Információs Tanácsadó Fejlesztési és Képzési Alaprész Fejlesztési és Képzési Tanács A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati pénzügyi statisztikai rendszer Gazdasági Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Kincstári Egységes Számla Munkaerőpiaci Alap Irányító Testület Munkaügyi Kutató Intézet Munkaerőpiaci Alap A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Szakképzési Intézet Országos Érdekegyeztető Tanács Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Országgyűlés Országos Képzési Jegyzék Oktatási Minisztérium Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Országos Munkaügyi Központ Országos Módszertani és Munkaügyi Központ Országos Szakképzési Tanács Pénzügyminisztérium Szociális és Családügyi Minisztérium A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LI. törvény Szervezeti és Működési Szabályzat 3

6 ÉRTELMEZÉSEK Alapkezelő Alaprész Foglalkoztatási alaprész Szolidaritási alaprész Képzési alaprész Bérgarancia alaprész Rehabilitációs alaprész Működési alaprész Foglalkoztatást elősegítő támogatások (aktív eszközök) Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium A korábbi öt elkülönített állami pénzalap (Munkanélküliek Szolidaritási Alapja, Foglalkoztatási Alap, Szakképzési Alap, Rehabilitációs Alap, Bérgarancia Alap) összevonásával létrehozott Munkaerőpiaci Alap céljai szerinti kiadási jogcímek, melyek a korábbi alapok jogutódjaként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok megvalósítására szolgálnak A Munkaerőpiaci Alap azon kiadási jogcíme, melyből a foglalkoztatást elősegítő támogatások, a nem az ÁFSZ által végzett munkaerőpiaci szolgáltatások, a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületének működtetése, a megyei munkaügyi tanácsok működtetéséhez való hozzájárulás, valamint a keresetpótló juttatással kapcsolatos postaköltségek finanszírozása valósul meg A munkanélkülieket az Flt alapján megillető ellátások fedezetét biztosító kiadási jogcím Az alaprész rendeltetése a nemzetgazdaság és a munkaerőpiac által igényelt, korszerűen képzett szakemberek számának növelése, a szaktudásuk továbbfejlesztése, a gazdasági fejlődés, a hatékony foglalkoztatás érdekében, valamint az ezzel kapcsolatos társadalmi érdekek érvényre juttatásának finanszírozása. A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló törvény által meghatározott juttatások, a programok, valamint a szakképzés fejlesztését célzó közalapítványok támogatására használhatók fel Az évi LXVI. törvényben foglaltak alapján a munkavállalók szociális biztonságának elősegítése érdekében a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részére a munkavállalókkal szemben fennálló, kiegyenlítetlen bértartozásuk megelőlegezésére szolgál. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások fedezetét biztosító kiemelt előirányzat A munkaügyi szervezet részére a vonatkozó törvényekben meghatározott feladatok ellátására, az intézményrendszer fejlesztésére, valamint a Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeit kezelő szervezet működtetésére és fejlesztésére szolgáló kiadási jogcím A munkanélküliség megelőzésére, a foglalkoztatási feszültségek megszüntetésére, kezelésére és feloldására, valamint csökkentésére és hátrányos következményeinek enyhítésére szolgáló foglalkoztatáspolitikai eszközök 4

7 Munkanélküli ellátások (passzív eszközök) Ajánlott képzés Elfogadott képzés Foglalkoztatási ráta Munkanélküliségi ráta Tartósan munkanélküli A munkanélküliek részére az Flt-ben meghatározott feltételek szerint pénzbeli ellátásként munkanélküli járadék, nyugdíj előtti munkanélküli segély, valamint költségtérítés jár A képzést a munkaügyi központ ajánlotta fel Az ellátásban való részvétellel a képzés megkezdése előtt egyetértett a munkaügyi központ és a támogatás odaítéléséről meghozta a határozatot A foglalkoztatottak aránya a év közötti népességhez viszonyítva A éves munkanélküliek száma a éves gazdaságilag aktív foglalkoztatott és munkanélküli népesség százalékában (ILO definíció) Aki legalább hat hónapja a pályakezdők és a 45 éven felüliek esetében legalább három hónapja - munkanélküli 5

8 6

9 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az ország Alkotmánya mindenki számára biztosítja a munkához való jogot, a munka és a foglalkozás szabad megválasztását. A 80-as és 90-es években történt politikai átalakulásokkal együtt járó gazdasági változások következtében a lakosság addig nem tapasztalható módon szembesült a munkahelyek elvesztésének következményeivel, a munkanélküliséggel. A társadalmi feszültségek és az Alkotmányban biztosított jogok között mutatkozó ellentétek feloldására törekedett az Országgyűlés és a mindenkori kormány a rendelkezésükre álló eszközeikkel, gazdasági lehetőségeiknek megfelelően. A problémák kezelésére jogi alapot a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított évi IV. törvény (Flt) teremtette meg évtől létrejött az egységes Munkaerőpiaci Alap (MPA). A foglalkoztatás elősegítésével és a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos állami feladatokat az országosan kiépített munkaerőpiaci szervezet látta el. Az ellenőrzésünk időpontjában az MPA kezelése a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) feladata volt. Az FMM felügyeleti szervként irányította az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot (ÁFSZ), valamint az Alap felhasználásával kapcsolatos tervezési, beszámolási és számviteli feladatok végrehajtását. A fejlesztési és képzési alaprész tekintetében a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, valamint az oktatási miniszter rendelkezési joga megoszlott. Az években az Alap bevételi előirányzata összesen 853 milliárd Ft, a módosított előirányzata 889 milliárd Ft, a teljesítés 914 milliárd Ft, az említett öt év együttes kiadási előirányzata és teljesítése - hasonló sorrendben- 893 milliárd Ft, 929 milliárd Ft és 947 milliárd Ft volt. A kiadás 33 milliárd Ft-tal meghaladta a bevételt, amit az előirányzat maradványokból finanszíroztak. Az egységes MPA-t először 1999-ben ellenőrizte az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A jelenlegi ellenőrzés része volt, hogy az Alap működésének értékelése mellett figyelemmel kísértük az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítésének az Alapot érintő fontosabb mozzanatait. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 120/A (1) bekezdése alapján az államháztartás külső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevőszék látja el. A jelen ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 1. (2) bekezdése, a 2. (1), (3), (5) (7) bekezdései, valamint a 17. (3) bekezdésében foglaltak adtak jogszabályi alapot. 7

10 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy - a jogszabályi környezet, az Alap feletti rendelkezési joggal felruházott minisztérium(ok) irányítási, felügyeleti és beszámoltatási tevékenysége, az érdekegyeztetés intézményrendszere mennyiben biztosította a rendelkezésre álló források célszerű felhasználását; az előirányzatok mértéke igazodott-e a jogszabályokban rögzített feladatokhoz, illetve a fejezet célkitűzéseihez; - az Alap forrásaiból megvalósított támogatások, a szervezeti háttér kiépítettsége miként segítette a munkanélküli ellátó rendszer szabályos és célszerű működését; - a munkaerőpiaci szervezet működésének és gazdálkodásának szervezeti, irányítási és ellenőrzési rendszerét, költségvetési, személyi és tárgyi feltételeit a szakmai feladatokkal összhangban alakították-e ki; az informatikai rendszereinek szabályozottsága, működtetése és fejlesztése támogatta-e a szakmai feladatok ellátását; - mennyiben hasznosultak az előző számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az ellenőrzés az közötti időszakra terjedt ki, a hangsúlyt a évek vizsgálatára helyeztük. Az Alap éves beszámolóit megbízott könyvvizsgáló hitelesítette. A korábbi ÁSZ ellenőrzés, valamint a jelenlegi ellenőrzés előkészítésének tapasztalatai alapján a teljesítmény-ellenőrzés módszerével vizsgáltuk a munkanélküliek foglalkoztatását, az elhelyezkedésüket segítő, egyes aktív foglalkoztatási eszközök hatékonyságát és eredményességét. A hatékonyság megítéléséhez értékeltük a képzést befejezettek, illetve a támogatásokban résztvevők számának, arányának alakulását. Az eredményesség szempontjából vizsgáltuk a képzési programot befejezők szakirányú elhelyezkedését, a támogatott munkavállalók munkaviszonyban maradását, illetve a támogatott vállalkozások működőképességét. A teljesítmény ellenőrzés célját és megvalósulását fókuszcsoport megbeszélések keretében egyeztettük, az ellenőrzésre kiválasztott témát és kritériumait előtanulmány alapozta meg. Helyszíni ellenőrzést tartottunk a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban, a Foglalkoztatási Hivatalban, a fővárosi és hat (Baranya-, Borsod- Abaúj-Zemplén-, Nógrád-, Pest-, Somogy-, Tolna-) megyei munkaügyi központban, valamint az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságánál és a munkahelyteremtő beruházásokat illetően kérdőíves felmérést végeztünk húsz munkaügyi központnál. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 25. (1) bekezdésének megfelelően megküldtük a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszternek, valamint az oktatási miniszterének. A levelek másolatát a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. 8

11 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A piacgazdaságba való átmenet alapvetően megváltoztatta a magyar munkaerő piacot, nőtt a munkanélküliség. A 90-es években 1993 februárjában volt a legtöbb a regisztrált munkanélküli: 705 ezer fő. A gazdaság élénkülése, a munkahely teremtő beruházások következtében csökkent a nyilvántartott munkanélküliek száma, amely az alapkezelő tájékoztatása szerint, az ellenőrzött időszakot megelőzően 1998 végén 404 ezerre, IV. negyedévében átlagosan 232 ezerre mérséklődött. Az ÁSZ vizsgálata a ténylegesen regisztrált munkanélküliek támogatására kiterjedő alaprészek felhasználására vonatkozott, a látens munkanélküliek létszámának alakulására nem volt rálátása. Az ország különböző régióinak eltérő gazdasági helyzetéből következően az években egyszerre volt jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány. Új munkahelyeket elsősorban a közép-magyarországi régióban (Budapest, Pest megye) és a közép, illetve a nyugat dunántúli megyékben létesítettek, így tovább nőttek a regionális különbségek. A évben a legjobb munkaerőpiaci helyzetben a közép-magyarországi, a legrosszabb helyzetben az észak-magyarországi (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye) régió volt. Nőtt a munkanélküliség a Baranya, Somogy, Tolna megyéket magában foglaló dél-dunántúli és a Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun- Szolnok, Szabolcs- Szatmár-Bereg megyéket érintő észak-alföldi régióban. A munkanélküliség csökkentése elősegítése érdekében többször módosult az Flt. A évi módosítás fő célja az volt, hogy hatékonyabban segítse a munkanélküliek újbóli munkába állását és az így elért megtakarítások révén több pénz jusson a foglalkoztatás támogatására. A segély helyett munka elvének érvényesítése érdekében többek között bővítették a közhasznú foglalkoztatás lehetőségét, fontos szemponttá vált, hogy a munkanélküliség kezelésében ne az ellátások, hanem a munkaalkalmak teremtése kapjon nagyobb hangsúlyt. A jogszabályi változások következtében egyes munkanélküli ellátások juttatásának (pl. a munkanélküli járadék) feltételei szigorodtak, más támogatás (pl. a jövedelempótló támogatás) fokozatosan megszűnt. Volt olyan program (pl. a munkahely megőrzése) ahol csak átmenetileg csökkent, illetve szünetelt a kifizetés. Bevezettek új eszközt is, a komplex munkaerőpiaci programot. A rászorultak részére az önkormányzatoknak a segély megállapításának feltételeként legalább 30 munkanapos - közcélú foglalkoztatást kötelesek szervezni azzal a céllal, hogy az átmeneti foglalkoztatás hatására a segélyezettek minél nagyobb számban tudjanak munkaviszonyt létesíteni. 1 1 Az ÁSZ évi, a foglalkoztatást elősegítő támogatások felhasználásának teljesítmény szempontú értékelése során megállapította, hogy az önkormányzatok nem tudták megfelelően igénybe venni a központi költségvetés által biztosított forrásokat. Megállapította azt is, hogy az azonos jellegű, de elkülönült finanszírozási alapokra támaszkodó közjellegű munkaprogramok -közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatás, közmunka - működése a kellő összehangoltság hiányában sem célszerűnek, sem hatékonynak nem volt tekinthető. 9

12 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ellenőrzött időszakban kiemelt feladat volt az európai uniós (EU) csatlakozásra való felkészülés. Ennek jegyében a Kormány és az EU Bizottság ben elkészítette a munkaerőpiaci feladatokat meghatározó közös foglalkoztatáspolitikai értékelést. A célok között elsőként nevesítette a foglalkoztatás növelésének szándékát, amelynek évi átlagos szintje Magyarországon 57%, az EU-ban 64% volt. 2 A Kormány 2002-ben és 2003-ban elkészítette, és nyilvánosságra hozta a közös célok megvalósulásáról és a további feladatokról szóló Követő Jelentést. Az Európai Bizottság illetékes főigazgatósága a pozitív értékeléssel egyidejűleg felhívta a figyelmet többek között a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésére, a munkahelyi egészség és biztonság fontosságára, a foglalkoztatási szint emelésére. Elkészült a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP), amelynek célja a foglalkoztatási szint emelése, a munkaerő versenyképességének javítása és a társadalmi beilleszkedés elősegítése. A program végrehajtásáért, annak jogszerűségéért és hatékonyságáért az FMM felelős. A regionális alapon megszervezett információs tanácsadó szolgálat a csatlakozás időpontjától lehetővé teszi a feltételek megteremtése esetén - a külföldön történő képzéshez és munkavállaláshoz való hozzáférést. A szociális partnerek (munkaadók és munkavállalók) érdekképviseleti szervei uniós felkészülését az MPA foglalkoztatási alaprészéből (FA) finanszírozták. Ez az alaprész biztosított forrást a non-profit (civil) szervezetek felkészülésére is. Ezek a programok hozzájárultak az EU tagországokkal való együttműködés megalapozásához. Az irányítás, a felügyelet folyamatos változása kedvezőtlenül hatott az Alappal kapcsolatos feladatok ellátására, a várható hatásait, költségigényét nem mérték fel sem kormányzati, sem minisztériumi szinten. A munkaerőpiaci folyamatok változását követő jogalkotási tevékenység ellenére nem történt meg az ellátó, támogató és szolgáltató tevékenység jogszabályi hátterének rendszerszerű áttekintése, illetve az Flt átfogó jellegű módosítása, 3 az MPA kezelését, felhasználását szabályozó miniszteri rendelet aktualizálása. Az Alap feletti rendelkezési jogot megosztva gyakorolta az alapkezelést ellátó tárca minisztere és a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (MAT). A MAT eleget tett a döntési, véleményezési, kezdeményezési, beszámoltatási, ellenőrzési kötelezettségeinek és az ülések jegyzőkönyvei-, a határozatok alapján megállapítható, hogy betartotta a törvényi előírásokat. A MAT kapcsolatot tartott az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal (OÉT) és annak szakbizottságával. 2 Az Európai Unió 2010-ig 70%ra akarja emelni a foglalkoztatási rátát, amely a foglalkoztatottak arányát mutatja a év közötti népességhez viszonyítva. 3 az FMM 2003 végén kezdte meg az évi IV. törvény és a kapcsolódó törvények, rendeletek felülvizsgálatát 10

13 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A MAT és a megyei munkaügyi tanácsok közötti kapcsolatot nem szabályozta az Flt, a testületek közötti együttműködés eseti, alapvetően informális volt 4. Az MPA felhasználásáról rendszeresen beszámoltak a munkaügyi központok a megyei testületek előtt. Az aktív és passzív ellátásokat biztosító alaprészek felhasználását, a jogszabályi feltételek, a rendelkezésre álló keretek, valamint a változó igények egyaránt befolyásolták. Az aktív foglalkoztatási eszközökön belül 2000-től kibővítették a támogatható, közhasznúnak minősíthető tevékenységek körét az önkormányzatok által szervezett, a települést, illetve a lakosságot érintő feladatokkal. Az átlagosnál kedvezőtlenebb helyzetű régiókban a rendszeres szociális segélyben részesülő, vagy ellátással nem rendelkező, nem megfelelő egészségi állapotú munkanélküliek közcélú foglalkoztatására törekedtek. Nem javult a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, mert az alkalmazásuk iránti munkáltatói igény nem változott. A teljesítmény-ellenőrzésre kiválasztott - munkaerőpiaci képzéssel, foglalkoztatás-bővítő bértámogatással, a pályakezdő munkanélküliekkel, vállalkozóvá, illetve önfoglalkoztatóvá válással kapcsolatos - támogatások részaránya a foglalkoztatási alaprészen belüli kiadásnak, illetve az érintett létszámnak több mint ötven százaléka volt. Az Alapkezelőnél, illetve a Foglalkoztatási Hivatalnál (FH) nem alakítottak ki hatékonysági és eredményességi kritériumokat, ezért a korábbi ÁSZ ellenőrzéshez hasonlóan a támogatások juttatásának befejezése után három hónappal elvégzett -önkéntes válaszadásokra épülő követéses vizsgálatok tapasztalatait feldolgozó FH adatsorok alapján értékeltük a hatékonyságot és az eredményességet. Figyelembe vettük, hogy az ellenőrzött időszakban csökkent a munkanélküliek száma, ezért a támogatások hasznosulása értékelésénél az arányok alakulását, illetve azok viszonylagos stabilitását tekintettük meghatározó szempontnak. A vizsgált eszközök felhasználását hatékonynak értékeltük, mert az ellenőrzött időszakban szinten maradt, illetve javult a képzésben résztvevők és az azt befejezők, valamint az egyéb támogatásokban részesülők aránya. Eredményesnek minősítettük az eszközök hasznosulását, mert a korábbi (az eredményesnek értékelt közötti) időszakhoz képest nem romlott a munkaerőpiaci képzésből, a támogatott foglalkoztatásból, a vállalkozóvá válás támogatásából kikerülők elhelyezkedési, illetve a támogatás nélkül is működőképes vállalkozások aránya. A foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből támogatott programok köre a munkaerőpiaci folyamatoknak megfelelően változott. A támogatások egy része (például a járulékok átvállalása, a mobilitási támogatás) A szabályozás hiányát az évi ÁSZ ellenőrzés kifogásolta. Az Alapkezelő álláspontja szerint a két érdekképviselet közötti együttműködés törvényi rendezésére nincs mód. 11

14 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK között folyamatosan működött, más része (például a munkahelyteremtés és a közhasznú szervezetek támogatása) a jogszabályi változások következtében fokozatosan megszűnt. Bevezetett új eszköz a komplex munkaerőpiaci program sikeresnek tekinthető, amivel elsősorban a tartósan munkanélküliek helyzetén javítottak. A foglalkoztatási alaprész központi keretéből megvalósított programokra jóváhagyott előirányzatokat minden évben módosították, azt az Alapkezelő a várható felhasználáshoz igazította. Az ellenőrzés keretében kérdőíves felmérést végeztünk húsz (a fővárosi és a megyei) munkaügyi központnál a központi keretből finanszírozott munkahelyteremtő beruházásokról, a támogatási rendszer évi tapasztalatairól. A munkaügyi központoktól kapott tájékoztatás szerint a lekötött 5,6 milliárd Ft-ból a beruházások megvalósulását követően - 5,5 ezer új munkahely jön létre, döntően a hátrányos helyzetű térségekben. A támogatott pályázók 95%-ával megkötötték a szerződést, a beruházások közel 70%-a megvalósult és a vállalkozások kétharmadánál megkezdődött a foglalkoztatás. A rehabilitációs alaprész hozzájárult a rehabilitációs munkahelyek létrehozásához és megtartásához, a munkaképesség javítását segítő programokhoz, az alaprész kezelésével, működtetésével kapcsolatos költségekhez. Az alaprész központi keretéből megvalósított programok megfeleltek az Flt-ben foglalt céloknak, de a kifizetések hasznosulásának rendszeres ellenőrzését még nem szervezték meg, az eljárási rend ezt nem tartalmazta. A decentralizált keretet érintő pályázati kiírások összhangban voltak az Flt-ben, a kapcsolódó miniszteri rendeletekben előírtakkal. Elmaradt azonban a támogatások várható munkaerőpiaci hatásainak elemzése, a konkrét követelmények megfogalmazása. A munkaügyi központokban megteremtették a rehabilitációval kapcsolatos ügyintézés feltételeit, de a munkaügyi szervezet kialakításánál nem vették figyelembe az eltérő munkaerő-piaci helyzetet, így például a megváltozott munkaképességűek területenkénti eltérő létszámát. A munkanélküli ellátásokhoz tartozott között a munkanélküli járadék, a jövedelempótló támogatás, az előnyugdíj, a nyugdíj előtti munkanélküli segély, a pályakezdők munkanélküli segélye, az álláskeresést ösztönző juttatás. Az ellátási rendszer többször változott. Az Flt évi módosításával megszigorították a munkanélküli ellátáshoz jutás feltételeit. Az évben a pályakezdők munkanélküli segélyét, 1998-ban az előnyugdíjat törölték el, majd 2000 májusától megszűnt a rászorultsági alapon megítélt jövedelempótló támogatás, de a kifizetett összegek az ellenőrzött időszakban csak fokozatosan - a jogosultsági idő megszűnésével - csökkentek. A fejlesztési és képzési (korábban szakképzési, 2004-től képzési) alaprész feletti rendelkezési jog megosztott a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, valamint az oktatási miniszter között. A szakképzési hozzájárulásból a felnőtt képzésre fordítható keret mértékét a két miniszter megállapodásban rögzítette. Az oktatási miniszter 2001 májusában létrehozta az alapkezelő 12

15 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK igazgatóságot, amelynek feladatai közé tartozott az előkészítés, a végrehajtás és az ellenőrzés. Az alaprész felhasználását szabályozó törvény és a végrehajtási rendelet hiányos, illetve nem egyértelmű, ezért az alkalmazott gyakorlat is ellentmondásos volt. A jogszabály nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy a központi keret terhére lehet-e egyedi döntéssel támogatást adni. Nem rendezi, hogy a támogatási szerződések módosítása milyen hatáskörbe tartozzon. Hiányzik a fejlesztő tevékenység fogalmának, a támogatás körének meghatározása. A nem egyértelmű szabályozás miatt az oktatási miniszter 2003-ban engedélyezte a határon túli ingatlan beruházás támogatását, amely nem volt célszerű. Ezt a gyakorlatot a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) 2002-ben kifogásolta. Az alaprész felosztásáról rendszerint áprilisban döntött az oktatási miniszter, ezért a keretek felhasználása 4-5 hónapos csúszással kezdődhetett meg. Az éven belüli felhasználása éppen ezért nem volt ütemezhető, így a kifizetések jelentős része (2003-ban a 60%-a) decemberre maradt. A rendelkezésre álló központi keret 95-98%-át egyedi döntés alapján fizették ki. Jellemzőnek tekinthető, hogy az előterjesztést megelőzően a támogatandó szervezetek alkalmasságának értékelése nem történt meg. A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai szerint az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságánál (OMAI) vezetett nyilvántartások nem biztosították az átláthatóságot, mert a gyakori - esetenként négyötszöri - szerződés módosítások során felülírták a gépi nyilvántartásban az eredeti adatokat. A sorozatos módosítási kérelmeket a szükséges feltételek kikötése, az esetleges szankciók érvényesítése nélkül fogadták el. 5 A bérgarancia alaprész felszámolás alatt álló cégeknél a bérre, a végkielégítésre részben fedezetet nyújtott. A kérelmek többsége, 95-97%-a alkalmas volt az elbírálásra. A felszámolt cégek jellemzően kis- és közepes vállalkozások voltak, fős átlagos létszámmal. Az Alap költségvetési javaslatait a munkaerő-piaci folyamatok elemzésével alakították ki. A költségvetési törvények között negatív egyenleggel, 2003-ban null szaldóval fogadták el a MPA éves előirányzatait. Az MPA forrása döntően (96-97%-ban) a járulékbevételekből, valamint a szakképzési hozzájárulásból származott. Az Alapkezelő adatai alapján a bevétel között 137 milliárd Ft-ról 221 milliárd Ft-ra nőtt, amelyben továbbra is meghatározó volt, 85-90%-os részaránnyal a járulék bevétel. A munkaadói járulék befizetés 73%-kal emelkedett. A munkavállalói járulékbevétel 2002-ig 61%-kal nőtt, 2003-ban a jóváhagyott 0,5 százalékpontos mérséklés következ- 5 A felügyeletet ellátó helyettes államtitkárság a helyszíni ellenőrzés időszakában, 2004 februárjában intézkedett a lezáratlan és elhúzódó programok áttekintéséről és a maradványok visszafizetéséről, kezdeményezte az eljárásrendek kialakítását. 13

16 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tében az előző évhez képest 40%-kal csökkent. A bevételek között jelentős volt a szakképzési hozzájárulás 8-9%-os részaránnyal. Az MPA éves beszámolói szerint a kiadás 153 milliárd Ft-ról, 217 milliárd Ft-ra emelkedett. Az aktív és passzív ellátásokat biztosító alaprészek felhasználását a jogszabályi feltételek, a rendelkezésre álló keretek, változó igények, juttatások, támogatások és a költségek összegének növekedése egyaránt befolyásolták. Az ellenőrzött időszak utolsó évében az előző évhez képest kevesebb volt az aktív foglalkoztatási, a szakképzési célú kifizetés (a keretből több mint 5 milliárd Ftot az iskolarendszeren kívüli felnőtt képzés kapott), és a költségvetésen keresztül egyéb célokra átutalt összeg. Évről-évre növekvő összeget csoportosítottak át az aktív korúak rendszeres szociális segélyezésére, a közcélú munkavégzés kiadásaira. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatására 2003-ban 16,9 milliárd Ft-ot fizettek be a központi költségvetésbe az MPA-ból. Az előirányzat tervezésében az Alapkezelő nem vett részt. Az Alapkezelő megfelelően teljesítette az MPA-val összefüggő, a pénzügyi, számviteli adatok teljes körű feldolgozásával, a folyamatok irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatait. A megyei és országos beszámolók megbízhatóságát az egységes számlarend, a számviteli rendszer szervezettsége mellett az évenkénti könyvvizsgálat is elősegítette. Az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően az Alap nem kezel vagyont. A munkaügyi központok mérlegében szereplő vagyoni eszközöket az FMM fejezet beszámolója tartalmazza. Az ellenőrzött időszakban jelentős mértékben csökkent (az évi 48 milliárd Ft-ról 2003-ban 14,6 milliárd Ftra) az induló tartalék előirányzat maradvány. Csökkent a tartósan adott kölcsönök, az értékvesztés elszámolása következtében az adósok, az egyéb követelések, és nőtt a rövid lejáratú kölcsönök állománya. A munkaerőpiaci szervezet működési rendje szabályozott volt, amely biztosította az intézmények közötti együttműködést. A Foglalkoztatási Hivatal (FH) jogelődje, az Országos Módszertani és Munkaügyi Központ (OMMK) működésének finanszírozását 2000-ig az MPA biztosította. Amikor a Munkaügyi Kutató Intézetet (MKI) az OMMK-ba integrálták, akkor a költségvetésből is kaptak támogatást. A munkaügyi központok a működésükhöz szükséges forrásokat az Alaptól kapták. Az előirányzatokkal való gazdálkodás, a felhasználás és az elszámolás szabályszerű volt. Az FH és a munkaügyi központok a szabályzataikban meghatározottak szerint végezték a felügyeleti, a hatósági és a belső ellenőrzési feladataikat. Az adott területen foglalkoztatottak szakmai képzettsége biztosította, hogy a végrehajtott ellenőrzések színvonala megfeleljen a szakmai követelményeknek. Az ellenőrzési kapacitás továbbra sem elegendő, amit már a korábbi ÁSZ ellenőrzés is megállapított. A kapacitás hiány az ellenőrzések elmaradásához, illetve átütemezéséhez vezetett. Az informatikai irányítás folyamatos változása, valamint a szűkös források miatt jelentős volt az elmaradás, esetenként éves technológiára épült az ágazat informatikai rendszere. Az európai uniós csatlakozással összhangban, 2004 májusában megkezdte működését az egységes magyar munkaügyi adat- 14

JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január

JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről 0750 2008. január 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-07-054/2007 Témaszám: 862 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 0732 2007. szeptember

JELENTÉS. a közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 0732 2007. szeptember JELENTÉS a közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0732 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2 Szabályszerűségi és Teljesítmény

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Regionális Képző Központok (Türr István Képző és Kutató Intézet) ellenőrzéséről. 12103 2012. szeptember

JELENTÉS. a Regionális Képző Központok (Türr István Képző és Kutató Intézet) ellenőrzéséről. 12103 2012. szeptember JELENTÉS a Regionális Képző Központok (Türr István Képző és Kutató Intézet) ellenőrzéséről 12103 2012. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0013-083/2012. Témaszám: 1052 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0522 2005. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-24-053/2004/05.

Részletesebben

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése 0350 2003. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-012-052/2003.

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó JELENTÉS a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről 1002 2010. március hó 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2004-057/2009-2010.

Részletesebben

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről 13097 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0009-339/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről. 0620 2006. július

JELENTÉS. a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről. 0620 2006. július JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0620 2006. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-22-038/2005/06.

Részletesebben

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0532 2005. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-044/2004-2005.

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről 0608 J/3. 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÁSZ 2005. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Ellenőrzési feladatok, területek és súlypontok 5 1.2. Egyéb számvevőszéki

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzéséről. 1295 2012. szeptember

JELENTÉS. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzéséről. 1295 2012. szeptember JELENTÉS a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzéséről 1295 2012. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0019-034/2012. Témaszám: 1058 Vizsgálat-azonosító szám: V-0588 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus JELENTÉS a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről 1111 2011. augusztus. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Az Állam és az Állami Vagyon Működését Ellenőrző

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0711 2007. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-17-042/2006-2007.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Dr. Gere Ilona A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy minden állampolgár köztük a fogyatékos, egészségükben tartósan

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről 0429 2004. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-26-76/2003-2004. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről 0551 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-8-34/2005. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről. 1039 2010. december

JELENTÉS. a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről. 1039 2010. december JELENTÉS a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről 1039 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

J E L E N T É S. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl. 0733 2007.

J E L E N T É S. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl. 0733 2007. J E L E N T É S a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl 0733 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenrzési Igazgatóság Átfogó Ellenrzések

Részletesebben

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2001. július 0119 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr.

Részletesebben

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1026 2010. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

Részletesebben

JELENTÉS a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásának ellenőrzéséről 0348 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben