JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről augusztus

2 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2003/2004. Témaszám: 678 Vizsgálat-azonosító szám: V0104 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné drműllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dr. Kurucz István osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Bartolák Márta számvevő Beck Miklós számvevő Borsos Ferenc számvevő tanácsos Csóry Györgyné számvevő tanácsos, tanácsadó Dombovári Nóra számvevő György Mária Terézia számvevő Dr. Horváth Erika számvevő Huszár Sándorné számvevő tanácsos Keszthelyi Zoltán számvevő Knoppné Szabó Ildikó számvevő Dr. Ligeti Miklós számvevő tanácsos, tanácsadó Major Lászlóné számvevő tanácsos Murányi Sándor számvevő gyakornok Reichert Margit számvevő Szihaminé Kovács Zsuzsanna számvevő Szólya Ildikó számvevő Tóth Árpád számvevő tanácsos Dr. Telkes Imre számvevő tanácsos Dr. Zsombor András számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma A Munkerőpiaci Alap működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzése (1999.) 9923 A foglalkoztatást elősegítő támogatások felhasználásának ellenőrzése (2002.) 0226 Jelentés a szakképzési struktúra szerepéről a munkaerőpiaci igények kielégítésében (2003.) Vélemény a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről és jelentés a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről 0321 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 9 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A MUNKAERŐPIACI ALAP FELADATA, SZABÁLYOZOTTSÁGA, PÉNZÜGYI, GAZDÁLKODÁSI RENDJE A Munkaerőpiaci Alap működését meghatározó jogszabályi környezet, az Európai Uniós csatlakozásra való felkészülés feladatai A Munkaerőpiaci Alap működtetésének döntési mechanizmusa Az MPA feladatainak ellátásához szükséges források alakulása, a pénzeszközök felhasználása, valamint az Alap számviteli, beszámolási és könyvvizsgálati rendje Az Alap forrásainak tervezése, bevételeinek és kiadásainak alakulása Az Alap számviteli rendje, vagyonának alakulása A MUNKAERŐPIACI ALAP FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA Aktív foglalkoztatási eszközök Közhasznú foglalkoztatás Képzési-, bértámogatási-, munkahely teremtési eszközök felhasználásának hatékonysága, eredményessége A foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből támogatott egyéb programok A foglalkoztatási alaprész központi keretéből megvalósított programok A rehabilitációs alaprészből finanszírozott támogatások Az alaprész működési feltételei A központi és a decentralizált keret felhasználása A munkanélküliek ellátó (passzív) rendszere Az ellátásokat érintő változások jellemzői A munkanélküli ellátások kiadásai A fejlesztési és képzési alaprészből finanszírozott támogatások Az alaprész működésének feltételei Az alaprész forrása és felhasználása Bérgarancia kifizetések 52 1

4 3. A MUNKAERŐPIACI SZERVEZET MŰKÖDÉSE, ELLENŐRZÉSI ÉS INFORMATIKAI RENDSZERE A munkaerőpiaci szervezet működése Az Alap működésének ellenőrzési rendszere A szervezet feladatait támogató informatikai rendszerek működése 58 MELLÉKLETEK 1/a sz. mellékelt 1/b. sz.melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 3/a. sz. melléklet 4. sz. melléklet 4/a sz. melléklet 5. sz. melléklet 5/a sz. melléklet 6. sz. melléklet Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium észrevétele Oktatási Minisztérium észrevétele Az MPA kezelését ellátó szervezet évenkénti változása A Munkaerőpiaci Alap bevételeinek alakulása között A Munkaerőpiaci Alap bevételeinek jogcímenkénti megoszlása a évben A Munkaerőpiaci Alap kiadásainak alakulása között A Munkaerőpiaci Alap kiadásainak jogcímenkénti megoszlása a évben A teljesítmény ellenőrzéshez alkalmazott kritériumok és mutatók A teljesítmény ellenőrzésbe vont programok megvalósulásának folyamata A korábbi számvevőszéki vizsgálatok utóellenőrzése 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁFSZ Áht APEH Art ÁSZ Btv Cstv ESZA EU EURES EUROFIT FA FH FIT FKA FKT Flt FMM GFS GM HEFOP ILO KESZ MAT MKI MPA Mt MüM NSZI OÉT OFK (OFA) OGY OKJ OM OMAI OMK OMMK OSZT PM SZCSM Szht SzMSz Állami Foglalkoztatási Szolgálat Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény Állami Számvevőszék A Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. törvény A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi IL. törvény Európai Szociális Alap Európai Unió Európai Foglalkoztatási Szolgálat Európai Foglalkozási Információs Tanácsadó Foglalkoztatási Alaprész Foglalkoztatási Hivatal Foglalkoztatási Információs Tanácsadó Fejlesztési és Képzési Alaprész Fejlesztési és Képzési Tanács A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati pénzügyi statisztikai rendszer Gazdasági Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Kincstári Egységes Számla Munkaerőpiaci Alap Irányító Testület Munkaügyi Kutató Intézet Munkaerőpiaci Alap A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Szakképzési Intézet Országos Érdekegyeztető Tanács Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Országgyűlés Országos Képzési Jegyzék Oktatási Minisztérium Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Országos Munkaügyi Központ Országos Módszertani és Munkaügyi Központ Országos Szakképzési Tanács Pénzügyminisztérium Szociális és Családügyi Minisztérium A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LI. törvény Szervezeti és Működési Szabályzat 3

6 ÉRTELMEZÉSEK Alapkezelő Alaprész Foglalkoztatási alaprész Szolidaritási alaprész Képzési alaprész Bérgarancia alaprész Rehabilitációs alaprész Működési alaprész Foglalkoztatást elősegítő támogatások (aktív eszközök) Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium A korábbi öt elkülönített állami pénzalap (Munkanélküliek Szolidaritási Alapja, Foglalkoztatási Alap, Szakképzési Alap, Rehabilitációs Alap, Bérgarancia Alap) összevonásával létrehozott Munkaerőpiaci Alap céljai szerinti kiadási jogcímek, melyek a korábbi alapok jogutódjaként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok megvalósítására szolgálnak A Munkaerőpiaci Alap azon kiadási jogcíme, melyből a foglalkoztatást elősegítő támogatások, a nem az ÁFSZ által végzett munkaerőpiaci szolgáltatások, a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületének működtetése, a megyei munkaügyi tanácsok működtetéséhez való hozzájárulás, valamint a keresetpótló juttatással kapcsolatos postaköltségek finanszírozása valósul meg A munkanélkülieket az Flt alapján megillető ellátások fedezetét biztosító kiadási jogcím Az alaprész rendeltetése a nemzetgazdaság és a munkaerőpiac által igényelt, korszerűen képzett szakemberek számának növelése, a szaktudásuk továbbfejlesztése, a gazdasági fejlődés, a hatékony foglalkoztatás érdekében, valamint az ezzel kapcsolatos társadalmi érdekek érvényre juttatásának finanszírozása. A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló törvény által meghatározott juttatások, a programok, valamint a szakképzés fejlesztését célzó közalapítványok támogatására használhatók fel Az évi LXVI. törvényben foglaltak alapján a munkavállalók szociális biztonságának elősegítése érdekében a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részére a munkavállalókkal szemben fennálló, kiegyenlítetlen bértartozásuk megelőlegezésére szolgál. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások fedezetét biztosító kiemelt előirányzat A munkaügyi szervezet részére a vonatkozó törvényekben meghatározott feladatok ellátására, az intézményrendszer fejlesztésére, valamint a Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeit kezelő szervezet működtetésére és fejlesztésére szolgáló kiadási jogcím A munkanélküliség megelőzésére, a foglalkoztatási feszültségek megszüntetésére, kezelésére és feloldására, valamint csökkentésére és hátrányos következményeinek enyhítésére szolgáló foglalkoztatáspolitikai eszközök 4

7 Munkanélküli ellátások (passzív eszközök) Ajánlott képzés Elfogadott képzés Foglalkoztatási ráta Munkanélküliségi ráta Tartósan munkanélküli A munkanélküliek részére az Flt-ben meghatározott feltételek szerint pénzbeli ellátásként munkanélküli járadék, nyugdíj előtti munkanélküli segély, valamint költségtérítés jár A képzést a munkaügyi központ ajánlotta fel Az ellátásban való részvétellel a képzés megkezdése előtt egyetértett a munkaügyi központ és a támogatás odaítéléséről meghozta a határozatot A foglalkoztatottak aránya a év közötti népességhez viszonyítva A éves munkanélküliek száma a éves gazdaságilag aktív foglalkoztatott és munkanélküli népesség százalékában (ILO definíció) Aki legalább hat hónapja a pályakezdők és a 45 éven felüliek esetében legalább három hónapja - munkanélküli 5

8 6

9 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az ország Alkotmánya mindenki számára biztosítja a munkához való jogot, a munka és a foglalkozás szabad megválasztását. A 80-as és 90-es években történt politikai átalakulásokkal együtt járó gazdasági változások következtében a lakosság addig nem tapasztalható módon szembesült a munkahelyek elvesztésének következményeivel, a munkanélküliséggel. A társadalmi feszültségek és az Alkotmányban biztosított jogok között mutatkozó ellentétek feloldására törekedett az Országgyűlés és a mindenkori kormány a rendelkezésükre álló eszközeikkel, gazdasági lehetőségeiknek megfelelően. A problémák kezelésére jogi alapot a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított évi IV. törvény (Flt) teremtette meg évtől létrejött az egységes Munkaerőpiaci Alap (MPA). A foglalkoztatás elősegítésével és a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos állami feladatokat az országosan kiépített munkaerőpiaci szervezet látta el. Az ellenőrzésünk időpontjában az MPA kezelése a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) feladata volt. Az FMM felügyeleti szervként irányította az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot (ÁFSZ), valamint az Alap felhasználásával kapcsolatos tervezési, beszámolási és számviteli feladatok végrehajtását. A fejlesztési és képzési alaprész tekintetében a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, valamint az oktatási miniszter rendelkezési joga megoszlott. Az években az Alap bevételi előirányzata összesen 853 milliárd Ft, a módosított előirányzata 889 milliárd Ft, a teljesítés 914 milliárd Ft, az említett öt év együttes kiadási előirányzata és teljesítése - hasonló sorrendben- 893 milliárd Ft, 929 milliárd Ft és 947 milliárd Ft volt. A kiadás 33 milliárd Ft-tal meghaladta a bevételt, amit az előirányzat maradványokból finanszíroztak. Az egységes MPA-t először 1999-ben ellenőrizte az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A jelenlegi ellenőrzés része volt, hogy az Alap működésének értékelése mellett figyelemmel kísértük az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítésének az Alapot érintő fontosabb mozzanatait. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 120/A (1) bekezdése alapján az államháztartás külső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevőszék látja el. A jelen ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 1. (2) bekezdése, a 2. (1), (3), (5) (7) bekezdései, valamint a 17. (3) bekezdésében foglaltak adtak jogszabályi alapot. 7

10 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy - a jogszabályi környezet, az Alap feletti rendelkezési joggal felruházott minisztérium(ok) irányítási, felügyeleti és beszámoltatási tevékenysége, az érdekegyeztetés intézményrendszere mennyiben biztosította a rendelkezésre álló források célszerű felhasználását; az előirányzatok mértéke igazodott-e a jogszabályokban rögzített feladatokhoz, illetve a fejezet célkitűzéseihez; - az Alap forrásaiból megvalósított támogatások, a szervezeti háttér kiépítettsége miként segítette a munkanélküli ellátó rendszer szabályos és célszerű működését; - a munkaerőpiaci szervezet működésének és gazdálkodásának szervezeti, irányítási és ellenőrzési rendszerét, költségvetési, személyi és tárgyi feltételeit a szakmai feladatokkal összhangban alakították-e ki; az informatikai rendszereinek szabályozottsága, működtetése és fejlesztése támogatta-e a szakmai feladatok ellátását; - mennyiben hasznosultak az előző számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az ellenőrzés az közötti időszakra terjedt ki, a hangsúlyt a évek vizsgálatára helyeztük. Az Alap éves beszámolóit megbízott könyvvizsgáló hitelesítette. A korábbi ÁSZ ellenőrzés, valamint a jelenlegi ellenőrzés előkészítésének tapasztalatai alapján a teljesítmény-ellenőrzés módszerével vizsgáltuk a munkanélküliek foglalkoztatását, az elhelyezkedésüket segítő, egyes aktív foglalkoztatási eszközök hatékonyságát és eredményességét. A hatékonyság megítéléséhez értékeltük a képzést befejezettek, illetve a támogatásokban résztvevők számának, arányának alakulását. Az eredményesség szempontjából vizsgáltuk a képzési programot befejezők szakirányú elhelyezkedését, a támogatott munkavállalók munkaviszonyban maradását, illetve a támogatott vállalkozások működőképességét. A teljesítmény ellenőrzés célját és megvalósulását fókuszcsoport megbeszélések keretében egyeztettük, az ellenőrzésre kiválasztott témát és kritériumait előtanulmány alapozta meg. Helyszíni ellenőrzést tartottunk a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban, a Foglalkoztatási Hivatalban, a fővárosi és hat (Baranya-, Borsod- Abaúj-Zemplén-, Nógrád-, Pest-, Somogy-, Tolna-) megyei munkaügyi központban, valamint az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságánál és a munkahelyteremtő beruházásokat illetően kérdőíves felmérést végeztünk húsz munkaügyi központnál. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 25. (1) bekezdésének megfelelően megküldtük a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszternek, valamint az oktatási miniszterének. A levelek másolatát a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. 8

11 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A piacgazdaságba való átmenet alapvetően megváltoztatta a magyar munkaerő piacot, nőtt a munkanélküliség. A 90-es években 1993 februárjában volt a legtöbb a regisztrált munkanélküli: 705 ezer fő. A gazdaság élénkülése, a munkahely teremtő beruházások következtében csökkent a nyilvántartott munkanélküliek száma, amely az alapkezelő tájékoztatása szerint, az ellenőrzött időszakot megelőzően 1998 végén 404 ezerre, IV. negyedévében átlagosan 232 ezerre mérséklődött. Az ÁSZ vizsgálata a ténylegesen regisztrált munkanélküliek támogatására kiterjedő alaprészek felhasználására vonatkozott, a látens munkanélküliek létszámának alakulására nem volt rálátása. Az ország különböző régióinak eltérő gazdasági helyzetéből következően az években egyszerre volt jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány. Új munkahelyeket elsősorban a közép-magyarországi régióban (Budapest, Pest megye) és a közép, illetve a nyugat dunántúli megyékben létesítettek, így tovább nőttek a regionális különbségek. A évben a legjobb munkaerőpiaci helyzetben a közép-magyarországi, a legrosszabb helyzetben az észak-magyarországi (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye) régió volt. Nőtt a munkanélküliség a Baranya, Somogy, Tolna megyéket magában foglaló dél-dunántúli és a Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun- Szolnok, Szabolcs- Szatmár-Bereg megyéket érintő észak-alföldi régióban. A munkanélküliség csökkentése elősegítése érdekében többször módosult az Flt. A évi módosítás fő célja az volt, hogy hatékonyabban segítse a munkanélküliek újbóli munkába állását és az így elért megtakarítások révén több pénz jusson a foglalkoztatás támogatására. A segély helyett munka elvének érvényesítése érdekében többek között bővítették a közhasznú foglalkoztatás lehetőségét, fontos szemponttá vált, hogy a munkanélküliség kezelésében ne az ellátások, hanem a munkaalkalmak teremtése kapjon nagyobb hangsúlyt. A jogszabályi változások következtében egyes munkanélküli ellátások juttatásának (pl. a munkanélküli járadék) feltételei szigorodtak, más támogatás (pl. a jövedelempótló támogatás) fokozatosan megszűnt. Volt olyan program (pl. a munkahely megőrzése) ahol csak átmenetileg csökkent, illetve szünetelt a kifizetés. Bevezettek új eszközt is, a komplex munkaerőpiaci programot. A rászorultak részére az önkormányzatoknak a segély megállapításának feltételeként legalább 30 munkanapos - közcélú foglalkoztatást kötelesek szervezni azzal a céllal, hogy az átmeneti foglalkoztatás hatására a segélyezettek minél nagyobb számban tudjanak munkaviszonyt létesíteni. 1 1 Az ÁSZ évi, a foglalkoztatást elősegítő támogatások felhasználásának teljesítmény szempontú értékelése során megállapította, hogy az önkormányzatok nem tudták megfelelően igénybe venni a központi költségvetés által biztosított forrásokat. Megállapította azt is, hogy az azonos jellegű, de elkülönült finanszírozási alapokra támaszkodó közjellegű munkaprogramok -közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatás, közmunka - működése a kellő összehangoltság hiányában sem célszerűnek, sem hatékonynak nem volt tekinthető. 9

12 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ellenőrzött időszakban kiemelt feladat volt az európai uniós (EU) csatlakozásra való felkészülés. Ennek jegyében a Kormány és az EU Bizottság ben elkészítette a munkaerőpiaci feladatokat meghatározó közös foglalkoztatáspolitikai értékelést. A célok között elsőként nevesítette a foglalkoztatás növelésének szándékát, amelynek évi átlagos szintje Magyarországon 57%, az EU-ban 64% volt. 2 A Kormány 2002-ben és 2003-ban elkészítette, és nyilvánosságra hozta a közös célok megvalósulásáról és a további feladatokról szóló Követő Jelentést. Az Európai Bizottság illetékes főigazgatósága a pozitív értékeléssel egyidejűleg felhívta a figyelmet többek között a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésére, a munkahelyi egészség és biztonság fontosságára, a foglalkoztatási szint emelésére. Elkészült a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP), amelynek célja a foglalkoztatási szint emelése, a munkaerő versenyképességének javítása és a társadalmi beilleszkedés elősegítése. A program végrehajtásáért, annak jogszerűségéért és hatékonyságáért az FMM felelős. A regionális alapon megszervezett információs tanácsadó szolgálat a csatlakozás időpontjától lehetővé teszi a feltételek megteremtése esetén - a külföldön történő képzéshez és munkavállaláshoz való hozzáférést. A szociális partnerek (munkaadók és munkavállalók) érdekképviseleti szervei uniós felkészülését az MPA foglalkoztatási alaprészéből (FA) finanszírozták. Ez az alaprész biztosított forrást a non-profit (civil) szervezetek felkészülésére is. Ezek a programok hozzájárultak az EU tagországokkal való együttműködés megalapozásához. Az irányítás, a felügyelet folyamatos változása kedvezőtlenül hatott az Alappal kapcsolatos feladatok ellátására, a várható hatásait, költségigényét nem mérték fel sem kormányzati, sem minisztériumi szinten. A munkaerőpiaci folyamatok változását követő jogalkotási tevékenység ellenére nem történt meg az ellátó, támogató és szolgáltató tevékenység jogszabályi hátterének rendszerszerű áttekintése, illetve az Flt átfogó jellegű módosítása, 3 az MPA kezelését, felhasználását szabályozó miniszteri rendelet aktualizálása. Az Alap feletti rendelkezési jogot megosztva gyakorolta az alapkezelést ellátó tárca minisztere és a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (MAT). A MAT eleget tett a döntési, véleményezési, kezdeményezési, beszámoltatási, ellenőrzési kötelezettségeinek és az ülések jegyzőkönyvei-, a határozatok alapján megállapítható, hogy betartotta a törvényi előírásokat. A MAT kapcsolatot tartott az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal (OÉT) és annak szakbizottságával. 2 Az Európai Unió 2010-ig 70%ra akarja emelni a foglalkoztatási rátát, amely a foglalkoztatottak arányát mutatja a év közötti népességhez viszonyítva. 3 az FMM 2003 végén kezdte meg az évi IV. törvény és a kapcsolódó törvények, rendeletek felülvizsgálatát 10

13 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A MAT és a megyei munkaügyi tanácsok közötti kapcsolatot nem szabályozta az Flt, a testületek közötti együttműködés eseti, alapvetően informális volt 4. Az MPA felhasználásáról rendszeresen beszámoltak a munkaügyi központok a megyei testületek előtt. Az aktív és passzív ellátásokat biztosító alaprészek felhasználását, a jogszabályi feltételek, a rendelkezésre álló keretek, valamint a változó igények egyaránt befolyásolták. Az aktív foglalkoztatási eszközökön belül 2000-től kibővítették a támogatható, közhasznúnak minősíthető tevékenységek körét az önkormányzatok által szervezett, a települést, illetve a lakosságot érintő feladatokkal. Az átlagosnál kedvezőtlenebb helyzetű régiókban a rendszeres szociális segélyben részesülő, vagy ellátással nem rendelkező, nem megfelelő egészségi állapotú munkanélküliek közcélú foglalkoztatására törekedtek. Nem javult a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, mert az alkalmazásuk iránti munkáltatói igény nem változott. A teljesítmény-ellenőrzésre kiválasztott - munkaerőpiaci képzéssel, foglalkoztatás-bővítő bértámogatással, a pályakezdő munkanélküliekkel, vállalkozóvá, illetve önfoglalkoztatóvá válással kapcsolatos - támogatások részaránya a foglalkoztatási alaprészen belüli kiadásnak, illetve az érintett létszámnak több mint ötven százaléka volt. Az Alapkezelőnél, illetve a Foglalkoztatási Hivatalnál (FH) nem alakítottak ki hatékonysági és eredményességi kritériumokat, ezért a korábbi ÁSZ ellenőrzéshez hasonlóan a támogatások juttatásának befejezése után három hónappal elvégzett -önkéntes válaszadásokra épülő követéses vizsgálatok tapasztalatait feldolgozó FH adatsorok alapján értékeltük a hatékonyságot és az eredményességet. Figyelembe vettük, hogy az ellenőrzött időszakban csökkent a munkanélküliek száma, ezért a támogatások hasznosulása értékelésénél az arányok alakulását, illetve azok viszonylagos stabilitását tekintettük meghatározó szempontnak. A vizsgált eszközök felhasználását hatékonynak értékeltük, mert az ellenőrzött időszakban szinten maradt, illetve javult a képzésben résztvevők és az azt befejezők, valamint az egyéb támogatásokban részesülők aránya. Eredményesnek minősítettük az eszközök hasznosulását, mert a korábbi (az eredményesnek értékelt közötti) időszakhoz képest nem romlott a munkaerőpiaci képzésből, a támogatott foglalkoztatásból, a vállalkozóvá válás támogatásából kikerülők elhelyezkedési, illetve a támogatás nélkül is működőképes vállalkozások aránya. A foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből támogatott programok köre a munkaerőpiaci folyamatoknak megfelelően változott. A támogatások egy része (például a járulékok átvállalása, a mobilitási támogatás) A szabályozás hiányát az évi ÁSZ ellenőrzés kifogásolta. Az Alapkezelő álláspontja szerint a két érdekképviselet közötti együttműködés törvényi rendezésére nincs mód. 11

14 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK között folyamatosan működött, más része (például a munkahelyteremtés és a közhasznú szervezetek támogatása) a jogszabályi változások következtében fokozatosan megszűnt. Bevezetett új eszköz a komplex munkaerőpiaci program sikeresnek tekinthető, amivel elsősorban a tartósan munkanélküliek helyzetén javítottak. A foglalkoztatási alaprész központi keretéből megvalósított programokra jóváhagyott előirányzatokat minden évben módosították, azt az Alapkezelő a várható felhasználáshoz igazította. Az ellenőrzés keretében kérdőíves felmérést végeztünk húsz (a fővárosi és a megyei) munkaügyi központnál a központi keretből finanszírozott munkahelyteremtő beruházásokról, a támogatási rendszer évi tapasztalatairól. A munkaügyi központoktól kapott tájékoztatás szerint a lekötött 5,6 milliárd Ft-ból a beruházások megvalósulását követően - 5,5 ezer új munkahely jön létre, döntően a hátrányos helyzetű térségekben. A támogatott pályázók 95%-ával megkötötték a szerződést, a beruházások közel 70%-a megvalósult és a vállalkozások kétharmadánál megkezdődött a foglalkoztatás. A rehabilitációs alaprész hozzájárult a rehabilitációs munkahelyek létrehozásához és megtartásához, a munkaképesség javítását segítő programokhoz, az alaprész kezelésével, működtetésével kapcsolatos költségekhez. Az alaprész központi keretéből megvalósított programok megfeleltek az Flt-ben foglalt céloknak, de a kifizetések hasznosulásának rendszeres ellenőrzését még nem szervezték meg, az eljárási rend ezt nem tartalmazta. A decentralizált keretet érintő pályázati kiírások összhangban voltak az Flt-ben, a kapcsolódó miniszteri rendeletekben előírtakkal. Elmaradt azonban a támogatások várható munkaerőpiaci hatásainak elemzése, a konkrét követelmények megfogalmazása. A munkaügyi központokban megteremtették a rehabilitációval kapcsolatos ügyintézés feltételeit, de a munkaügyi szervezet kialakításánál nem vették figyelembe az eltérő munkaerő-piaci helyzetet, így például a megváltozott munkaképességűek területenkénti eltérő létszámát. A munkanélküli ellátásokhoz tartozott között a munkanélküli járadék, a jövedelempótló támogatás, az előnyugdíj, a nyugdíj előtti munkanélküli segély, a pályakezdők munkanélküli segélye, az álláskeresést ösztönző juttatás. Az ellátási rendszer többször változott. Az Flt évi módosításával megszigorították a munkanélküli ellátáshoz jutás feltételeit. Az évben a pályakezdők munkanélküli segélyét, 1998-ban az előnyugdíjat törölték el, majd 2000 májusától megszűnt a rászorultsági alapon megítélt jövedelempótló támogatás, de a kifizetett összegek az ellenőrzött időszakban csak fokozatosan - a jogosultsági idő megszűnésével - csökkentek. A fejlesztési és képzési (korábban szakképzési, 2004-től képzési) alaprész feletti rendelkezési jog megosztott a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, valamint az oktatási miniszter között. A szakképzési hozzájárulásból a felnőtt képzésre fordítható keret mértékét a két miniszter megállapodásban rögzítette. Az oktatási miniszter 2001 májusában létrehozta az alapkezelő 12

15 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK igazgatóságot, amelynek feladatai közé tartozott az előkészítés, a végrehajtás és az ellenőrzés. Az alaprész felhasználását szabályozó törvény és a végrehajtási rendelet hiányos, illetve nem egyértelmű, ezért az alkalmazott gyakorlat is ellentmondásos volt. A jogszabály nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy a központi keret terhére lehet-e egyedi döntéssel támogatást adni. Nem rendezi, hogy a támogatási szerződések módosítása milyen hatáskörbe tartozzon. Hiányzik a fejlesztő tevékenység fogalmának, a támogatás körének meghatározása. A nem egyértelmű szabályozás miatt az oktatási miniszter 2003-ban engedélyezte a határon túli ingatlan beruházás támogatását, amely nem volt célszerű. Ezt a gyakorlatot a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) 2002-ben kifogásolta. Az alaprész felosztásáról rendszerint áprilisban döntött az oktatási miniszter, ezért a keretek felhasználása 4-5 hónapos csúszással kezdődhetett meg. Az éven belüli felhasználása éppen ezért nem volt ütemezhető, így a kifizetések jelentős része (2003-ban a 60%-a) decemberre maradt. A rendelkezésre álló központi keret 95-98%-át egyedi döntés alapján fizették ki. Jellemzőnek tekinthető, hogy az előterjesztést megelőzően a támogatandó szervezetek alkalmasságának értékelése nem történt meg. A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai szerint az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságánál (OMAI) vezetett nyilvántartások nem biztosították az átláthatóságot, mert a gyakori - esetenként négyötszöri - szerződés módosítások során felülírták a gépi nyilvántartásban az eredeti adatokat. A sorozatos módosítási kérelmeket a szükséges feltételek kikötése, az esetleges szankciók érvényesítése nélkül fogadták el. 5 A bérgarancia alaprész felszámolás alatt álló cégeknél a bérre, a végkielégítésre részben fedezetet nyújtott. A kérelmek többsége, 95-97%-a alkalmas volt az elbírálásra. A felszámolt cégek jellemzően kis- és közepes vállalkozások voltak, fős átlagos létszámmal. Az Alap költségvetési javaslatait a munkaerő-piaci folyamatok elemzésével alakították ki. A költségvetési törvények között negatív egyenleggel, 2003-ban null szaldóval fogadták el a MPA éves előirányzatait. Az MPA forrása döntően (96-97%-ban) a járulékbevételekből, valamint a szakképzési hozzájárulásból származott. Az Alapkezelő adatai alapján a bevétel között 137 milliárd Ft-ról 221 milliárd Ft-ra nőtt, amelyben továbbra is meghatározó volt, 85-90%-os részaránnyal a járulék bevétel. A munkaadói járulék befizetés 73%-kal emelkedett. A munkavállalói járulékbevétel 2002-ig 61%-kal nőtt, 2003-ban a jóváhagyott 0,5 százalékpontos mérséklés következ- 5 A felügyeletet ellátó helyettes államtitkárság a helyszíni ellenőrzés időszakában, 2004 februárjában intézkedett a lezáratlan és elhúzódó programok áttekintéséről és a maradványok visszafizetéséről, kezdeményezte az eljárásrendek kialakítását. 13

16 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tében az előző évhez képest 40%-kal csökkent. A bevételek között jelentős volt a szakképzési hozzájárulás 8-9%-os részaránnyal. Az MPA éves beszámolói szerint a kiadás 153 milliárd Ft-ról, 217 milliárd Ft-ra emelkedett. Az aktív és passzív ellátásokat biztosító alaprészek felhasználását a jogszabályi feltételek, a rendelkezésre álló keretek, változó igények, juttatások, támogatások és a költségek összegének növekedése egyaránt befolyásolták. Az ellenőrzött időszak utolsó évében az előző évhez képest kevesebb volt az aktív foglalkoztatási, a szakképzési célú kifizetés (a keretből több mint 5 milliárd Ftot az iskolarendszeren kívüli felnőtt képzés kapott), és a költségvetésen keresztül egyéb célokra átutalt összeg. Évről-évre növekvő összeget csoportosítottak át az aktív korúak rendszeres szociális segélyezésére, a közcélú munkavégzés kiadásaira. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatására 2003-ban 16,9 milliárd Ft-ot fizettek be a központi költségvetésbe az MPA-ból. Az előirányzat tervezésében az Alapkezelő nem vett részt. Az Alapkezelő megfelelően teljesítette az MPA-val összefüggő, a pénzügyi, számviteli adatok teljes körű feldolgozásával, a folyamatok irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatait. A megyei és országos beszámolók megbízhatóságát az egységes számlarend, a számviteli rendszer szervezettsége mellett az évenkénti könyvvizsgálat is elősegítette. Az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően az Alap nem kezel vagyont. A munkaügyi központok mérlegében szereplő vagyoni eszközöket az FMM fejezet beszámolója tartalmazza. Az ellenőrzött időszakban jelentős mértékben csökkent (az évi 48 milliárd Ft-ról 2003-ban 14,6 milliárd Ftra) az induló tartalék előirányzat maradvány. Csökkent a tartósan adott kölcsönök, az értékvesztés elszámolása következtében az adósok, az egyéb követelések, és nőtt a rövid lejáratú kölcsönök állománya. A munkaerőpiaci szervezet működési rendje szabályozott volt, amely biztosította az intézmények közötti együttműködést. A Foglalkoztatási Hivatal (FH) jogelődje, az Országos Módszertani és Munkaügyi Központ (OMMK) működésének finanszírozását 2000-ig az MPA biztosította. Amikor a Munkaügyi Kutató Intézetet (MKI) az OMMK-ba integrálták, akkor a költségvetésből is kaptak támogatást. A munkaügyi központok a működésükhöz szükséges forrásokat az Alaptól kapták. Az előirányzatokkal való gazdálkodás, a felhasználás és az elszámolás szabályszerű volt. Az FH és a munkaügyi központok a szabályzataikban meghatározottak szerint végezték a felügyeleti, a hatósági és a belső ellenőrzési feladataikat. Az adott területen foglalkoztatottak szakmai képzettsége biztosította, hogy a végrehajtott ellenőrzések színvonala megfeleljen a szakmai követelményeknek. Az ellenőrzési kapacitás továbbra sem elegendő, amit már a korábbi ÁSZ ellenőrzés is megállapított. A kapacitás hiány az ellenőrzések elmaradásához, illetve átütemezéséhez vezetett. Az informatikai irányítás folyamatos változása, valamint a szűkös források miatt jelentős volt az elmaradás, esetenként éves technológiára épült az ágazat informatikai rendszere. Az európai uniós csatlakozással összhangban, 2004 májusában megkezdte működését az egységes magyar munkaügyi adat- 14

17 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK bázis, ami segítheti az EU által meghatározott feladatok végrehajtását, a szükséges információk naprakész elkészítését. Az ágazati informatikai stratégia kidolgozásáért, a kormányzati szintű és ágazaton belüli fejlesztések koordinálásáért az FMM a felelős. A miniszter által jóváhagyott informatikai stratégiája csak az ÁFSZ-nek van. A mindenkori felügyeletet ellátó minisztériumok nem fordítottak kellő figyelmet a meglévő informatikai rendszerek a biztonságára, amelyre az ÁSZ, illetve a szakértői értékelések többször felhívták a figyelmet. A Foglalkoztatási Hivatal nem rendelkezik biztonsági szabályzatokkal. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak vizsgálja felül a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási támogatásának és finanszírozásának rendszerét és intézkedjen a megfelelő felhasználás érdekében - a konkrét követelmények és a munkaerőpiaci hatások figyelembevételével - a támogatási rendszer szükséges átalakításáról, az ehhez kapcsolódó intézményi háttér feltételeiről. a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszternek 1. intézkedjen a források biztosítása mellett hogy a Foglalkoztatási Hivatalnál dolgozzák ki az alkalmazott informatikai rendszerek biztonságos működtetéséhez szükséges szabályokat és feltételeket; 2. teremtse meg az ellenőrzési feladatok és az ellenőrzési szervezet létszáma közötti összhangot. az oktatási miniszternek 1. kezdeményezze a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel együttműködve a képzési alaprészre vonatkozó szabályozások felülvizsgálatát annak érdekében, hogy egyértelművé váljanak a fejlesztési, a támogatási, a döntési feltételek, hatáskörök, a központi keret felhasználásának feltételei; 2. intézkedjen, hogy az alaprészből támogatandó szervezetek előzetes értékelése megtörténjen, a szerződéskötés, a szerződés-módosítás, a nyilvántartás, a teljesítés ellenőrzése, a szükséges szankciók érvényesítése az előírásoknak megfelelő és átlátható, illetve a keretek éven belüli felhasználása ütemezhető legyen. 15

18 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A MUNKAERŐPIACI ALAP FELADATA, SZABÁLYOZOTTSÁGA, PÉNZÜGYI, GAZDÁLKODÁSI RENDJE 1.1. A Munkaerőpiaci Alap működését meghatározó jogszabályi környezet, az Európai Uniós csatlakozásra való felkészülés feladatai Az MPA-t 1996-ban öt elkülönített állami pénzalap (Foglakoztatási, Szakképzési, Rehabilitációs, Bérgarancia, Szolidaritási) összevonásával hozták létre, amit a munkaerőpiaci problémák egységes kezelése, a foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó eszközök hatékonyabb működtetése indokolt. Az Alap működését a vizsgált időszakban folyamatos a kormányzati struktúraváltozásokból, a munkaerőpiac helyzetének és céljainak módosulásából, a szervezetrendszer átalakításából, valamint az EU-s jogharmonizációs kötelezettségekből adódó jogszabály-módosítások befolyásolták. Az Flt gyakori módosítása a törvény és a kapcsolódó rendeletek áttekinthetetlenségéhez, a foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer széttagoltságához vezetett. Az Flt 2000-től hatályos módosításával gyökeresen átalakult a munkanélküli ellátórendszer, mert a segély helyett munka elve került előtérbe. Az Flt január 1-jével hatályos módosítása - az uniós csatlakozással összefüggő jogharmonizáció eredményeként - lehetőséget biztosított a PHARE, majd az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló munkaerőpiaci programok MPA-ból történő hazai finanszírozására. Jelentős szakmai módosításokat tartalmazott az Flt-t is módosító évi LIII. törvény mely január 1- jétől bővítette a foglalkoztatást elősegítő támogatások körét, lehetővé téve a részmunkaidős foglalkoztatás, továbbá a távmunka támogatását. A munkaerőpiaci folyamatok változását követő jogalkotási tevékenység ellenére az Flt. átfogó módosítása, az ellátó, támogató és szolgáltató tevékenység jogszabályi hátterének rendszerszerű áttekintése a vizsgált időszakban nem történt meg, de év végén az FMM-ben megkezdődött és jelenleg is folyamatban van az Flt. felülvizsgálata. A foglalkoztatási törvény felülvizsgálata várhatóan több törvény, valamint kormány- és miniszteri rendelet módosítását érinti. A koncepciónak megfelelően módosítást igényel például a szociális igazgatásról és az ellátásokról szóló évi III. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint az MPA-ból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet, az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 4/2002. (X. 17.) FMM rendelet. 17

20 Előfordult, hogy a részletesebb szabályozást tartalmazó miniszteri rendeletet nem aktualizálták vagy késett a kiadása. Az MPA kezelését és felhasználását szabályozó 1/1998. (I. 16.) MüM rendelet aktualizálása, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel összhangban lévő módosítása a vizsgált időszakban elmaradt. Az Flt év július 1-jével hatályos módosításával, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) részeként létrejött a Foglalkoztatási Hivatal (FH). Az ÁFSZ irányítását és felépítését azonban csak évben a 4/2002. (X. 17.) FMM rendeletben szabályozták. Az ellenőrzött időszakban a regisztrált munkanélküliek számát vizsgáltuk amely, az alapkezelő adatai szerint az év végi 404 ezerről IV. negyed évében 232 ezerre csökkent. A munkanélküliségi ráta az évi 9,1%- kal szemben elején 6,0%-volt. Kedvezőtlen, hogy emelkedett a felsőfokú végzettségű, ezen belül a pályakezdő diplomás munkanélküliek száma, valamint az, hogy a munkanélküliek ötöde év közötti fiatal. A gazdasági átalakulás a foglalkoztatás és a munkanélküliség regionális különbségeinek kialakulásához vezetett. Az ország hátrányosabb helyzetű északmagyarországi, észak- és délalföldi régióiban a munkanélküliség növekedése nagyobb intenzitású volt, mint a központi és a nyugati térségben. A magas munkanélküliséggel jellemezhető régiók általában a munkahelyteremtésben is elmaradtak. A Kormány és az EU Bizottság évben elkészítette az uniós csatlakozásra való felkészülés munkaerőpiacot érintő feladatait, középtávú céljait meghatározó Közös Foglalkoztatáspolitikai Értékelést. A dokumentum az Európai Foglalkoztatási Stratégia megvalósítása érdekében egyeztetett munkaerőpiaci célok között elsőként nevesíti a foglalkoztatás növelésének szándékát. A magyarországi foglalkoztatási ráta 2003-ban 57%, az EU-s átlag 64% volt, amit 2010-ig 70%-os szintre akarnak emelni. A Magyar Kormány a Bizottság részére és években Követő Jelentést készített a Közös Értékelésben kitűzött célok megvalósításáról, a már teljesített és a további feladatokról. Az Európai Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Főigazgatósága év júliusában az FMM részére megküldött értékelésében a foglalkoztatás- és szociálpolitika terén elért eredményekről alkotott pozitív vélemény megfogalmazása mellett további intézkedésekre hívta fel a figyelmet. Többek között a munkajog terén, különös tekintettel a munkaidőről szóló irányelvnek megfelelő jogharmonizációra, a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésének jogalkotási folyamatára, a munkahelyi egészségre és biztonságra, a foglalkoztatásra, valamint az Európai Szociális Alap (ESZA) fogadására. Az Európai Bizottság Magyarország csatlakozási felkészüléséről készült, év szeptember végi állapotot tükröző átfogó monitoring jelentésének 13. fejezete ismertette, illetve értékelte a szociálpolitika és foglalkoztatás terén meghozott döntéseket és intézkedéseket, valamint a létrehozott szervezetrendszert. Az összegzés szerint a munkajog ( ), a foglalkoztatáspolitika ( ) területén Magyarország alapvetően teljesíti a tárgyalásokból fakadó vállalásokat 18

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítése. 2003. évi eredeti. módosított. előirányzat

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítése. 2003. évi eredeti. módosított. előirányzat A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének teljesítése 1. sz. melléklet Megnevezés eredeti előirányzat módosított kiadások, ill. bevételek FMM, illetve OM * Területi Összesen kiadások, ill. bevételek a módosított

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) 2004. év 1.) Fejezet száma, megnevezése: XVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés)

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) 1 A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) 2004. év 1.) Fejezet száma, megnevezése: XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramja 2. számú melléklet I. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Január 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok Dr. Nyári Tibor Programozási időszak 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési terv ( Új Széchenyi Terv) 15 db Operatív Program (főbb fejlesztési területek)

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Terjedelem. 18 kisdoboz. Iratok: 2,25 ifm Összesen:

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Terjedelem. 18 kisdoboz. Iratok: 2,25 ifm Összesen: Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Raktári egységek száma 18 kisdoboz Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 2,25 ifm Összesen: 2,25 ifm ifm Raktári hely: FÜSZÉRT

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

A foglalkoztatást támogató hazai intézményrendszer

A foglalkoztatást támogató hazai intézményrendszer A foglalkoztatást támogató hazai intézményrendszer Dr. Benkei-Kovács Balázs Dr. Hegyi Halmos Nóra ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet A foglalkoztatás-politikát meghatározó intézményrendszer

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM Szociális és Munkaügyi Miniszter Iktatószám: 2255-1/2008-SZMM Előterjesztés a Kormány részére az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások hazai felhasználásáról Budapest, 2008.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 89/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013.

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. OKTÓBER 31 A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem előtt

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Iktatószám: 01/102276/2012. Beszámoló a közfoglalkoztatásról. 1 db Határozati javaslat

Iktatószám: 01/102276/2012. Beszámoló a közfoglalkoztatásról. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Ménesi Imre önkormányzati képviselő Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Iktatószám: 01/102276/2012. Tárgy: Beszámoló a közfoglalkoztatásról Melléklet: 1 db Határozati javaslat

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

Tájékoztató a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatairól március 16.

Tájékoztató a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatairól március 16. Tájékoztató a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatairól 2011. március 16. Gazdasági helyzetkép Munkaerő-piaci helyzetkép I. A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben