I. KONFERENCIA TAGJAINAK NGVSORA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. KONFERENCIA TAGJAINAK NGVSORA:"

Átírás

1

2 I. KONFERENCIA TAGJAINAK NGVSORA: 1. FUNK MARTON 6. SCHMIDT JANOS 2. WALLRABENSTEIN JAKAB 7. HECKER HENRIK 3. Dr. SZALOS ARTUR 8. MARKUS J6ZSEF 4. LOBEL JANOS 9. LIEBSTOCKL JENO 5. BAUMANN EMIL 10. Dr. MEYER F. W. gok: 1. HECKER ADAM 2. DEKANY ELEMER 3. HASZICS JANOS 11. KONFERENCIAI HIVATALNOKOK: Elnok: Dr. D. J. L. NUELSEN Ziirich, IV. Badenerstrassa 69. Superintendens es p6nztdros: FUNK MARTON Budapest, V1. Felsderddsor Jegyz6 : Dr. SZAL6S ARTUR Budakeszi, Rbk6czi-u. 2, Statisztikus: LOBEL JANOS Miskolc. Ghillanvi-u. 4. Nyilvan' larto: JAKAB N lyireyyha 111. KONFERENCIAI BIZOTTSAGOK: A konferencia hltal vhlasztott bizottshgok: 1. Konferenciai vonatkozrisok bizoftsdga. Fun k Marton I. dr. Szal6s Artur, Tilkovszky Ervin, Bade Henrik Meyer Frigyes, Miihlberger Ferenc. 2. lrodalmi 7: Wallr abenste,in Jakab, dr. Szal6s Artur, UI,holdni, L.iebstoc kl Jen6, Lobel Janos, dr, Bsrta Eernat. 3 Lelkbzk6pz6 biz[ ~nk Marton, dr. Szal6s Artur dr. Barta Bernat. \?stein Jakab, Schmidt Janos.

3 -4-4. Vasdrnapi iskolai bizo:tsdg: Schmidt Jbnos, RBmai Mariska, Hecker Henrik, Markus Jozsef, Haszics Jan os, dr. Meyer Frigyeu. 5. Va: sdrnopi megszenfel6si biz1 3tfsdg: 5 Lie bstockl Jenti, Markus Jozs ef. 5, KoltiizkodQi bizottsdg : Schmidt Janos, Lobe1 Jbnos. Baade Henrik, Dekany Elemer. 7. Alkoholellenes bizotrsdg : Wallrabenstein Jakab, Funk Marton, Bagyinszky Gyula, Felps Janos, Haszics Jbnos. Quilt Manb. Gesztl~ Jozsef, Markus Jozsef. 8. P6nzlbroizsgd!6 bizottsdg: Tilkovszky Ervin, Muller ksa, dr.! Izalo's A1 +ur. 5!6 bizotl sdg: W allrabens b, Lobel Janos....,. 10.!V6~f6leti bizottsog : a) ot~honugy~ olzottsdg : Fleps Janos, Funk Mbrton, Hecker Henrik, Bade Henrik, 6zv. Hintzne, dr. Meyer Frigyes, Jahn Ferenc, Tilkovszky Ervin. b) gyermekseg6lyz6: dr. Szal6s Artur, Fleps Janos. Andrasko Anna, Quitt Man6, Meyer Frigyes. c) druoiigyi: dr. Szal6s Artur, Fleps Jdnos, Tilkovszky Ervin, Andrask6 Anna. Quitt Bela, dr. Meyer Frigyes. Lobel Jbnos, Baade Henrik. dr. Barta Bernat. Tancicsad6 tag: dr. Foldes Dezs Nyugdijugyi bizoltsdg: Wallrabenslein Jakab, dr. Meyer Frigyes, Schmidt Janos. Hecker Henrik. 13. EelebbezCi bizottsdg : Funk Mbrton, dr. Szalos Artur, Wallrabenstein Jakab, Schmidt Janos 14. Konyvtcirl6fesit~si bizottsdg: I Jbnos, Hecker Henrik. 15. Diakonis~zaug~i bizottsdgok: Funk Mbrton, Wallrabenstein Jaltab. Kubik Fanny, dr. Meyer Ffigyes. 15. Ktiszone, 6g: Heck ElemBr. 17. Hrizbizottsrigok: dr. bzalds Artur, Hecker Henrik, dr. Meyer Frigyes, Baade Henrik, h iluhlberger Ferenc. Tilkovszky Ervin. A Rabinet itltal Binevezett bfzottskgok: 1. Pgnzugyi bizoffsdg: Funk Mbrton, Dr. Szal6s Artur, Wallrabensiein Jakab, Lijbel Janos, Muller Miksa, dr. Weiss Sandor, Fleps Janos. Tilkovszky Ervin, Hecker Henrik. 2. Vizsgdzfoto' bizottsdg: Funk Marton. Wallrabenstein Jakab, dr. Szalos Artur, Lobel Janos 3. Missi6i bizottsdg: Wallrabensten Ja Schmidt Janos. Markus J6zsef. IV. Az E - --! rendtastks k :abalysafisa. 1. Ez evi konterenc!endtartas 5 szabalyai szerint szervc {ern, eli! smertet&s folyamaiban. 2 Mely predikatorok fei athelyezes dlta 1 Cs mely konferencia teriile :nki. 3. Kik v6te:tek fel u 4. Ki vctelett fel idegen megbiz6 I ts mely egyhazbol? Senki. 5. Kik vetettek fel prbbara? 6 Kik maradnak prdban? Senki. a) Az elsti tanulmanyi kvben: senki. b) A mtisodik tanulmanyi 6vben: DBkany Haszics JBnos 6s Hecker -uui... A.l"- 7. Kik vannak elboc :satva? Senki. rendes i 'agul? L 8. Kik vetettek fel dr. Meyer F. W. 9. Kik vannak a harmadik tanulrndnyi evben'! Ez Bvben felveve rendes tagul: dr. Meyer F. W. Bs LiebstocklJen6

4 10. KiE ; vannak a negyedik tanulmdnyi e lecker He xik. Markus Jozsef....?.. I I. ~ t fejeztek k be a konferanciai tantervet t benkl. 12. Let!ek-e masok diakonussa vdlasztva a missi6i szabalyok ertelmkben: Haszics Jbnos, Hecker Adam.. es Dekdny Elemer. 13. Lettek e masok lelk6ssze valasztva Cs a nissi6i. szabalyok Brlelmeben? Liebstockl Jeni Meyer- F. W. 14. Ki van beosztas nelkiil? Senki. 15. Megvizsga1tatoit.e minden lelkesz jelle: me 7 lger I. 16. Athelyeztettek-e lelkeszek 6s melyik konterencia teriiletebe? Senki. 17. Ki halt meg a IelkCszek kozul? Senki 18. Ki van helyhez kotve ( Located") sap, ~ere~mere? Senki, 19, Kik lettek egybbkknt helyhez kotve? Senki, 20, Kik vonultak vissza a munkab61? Senki, 21. Kiknek let!( isi igazc ~Ivanyai ~nva T' Senkinek, 22. Kinek lett rr felielente s vam panasz. folytan visszavonul~on ( >enk: Inek. 23. Ki lett kizarva? Senki. 24. Micsoda szemelyes megiegyz tsek vol,.,,..cg teendiik? Semmi. 25. Kik a szamfeletti predikatorok? Baumann Emil 26. Kik vannak nyugalomba? Senki. 27. Kiknek adatott sziinkv? Senkinek. 28. Kik a fellebbezesi birak? A rnissi6i konferencia nem valasztott senkit. 29. I-logy szo1 a belsd missi6i Board Cvi jelentese? Nincs. 30. Hogy sz61 a kuls6 missiji Board Cvi jelentese? LBs& misszioi bizottsag jelenteset. 31. Hogy szo1 a statisztikai jelentes? Lasd a statisztikai kimutatast. 32. Hogy sz61 a konferenciai pdnztaros jelentese? Predi- katori fizetdsre 4479 P, dltalanosgyujt&s cimcn 7230 P 33'a Mi a vegosszege a vilagkonferencia Altal el6irt jotekonycdlu ek? 258 P. 33/b Altaldnor d6sre konferenciai kollekt 34. Mik az igenyek a konferenciai alapitvanyokkal szemben? Semmi. 35. Mennyi folyt be e kre 7 Sen mi? 36. Mennyi lett kivet gyes ker~ uletekre 2 jogosultak ellatasara r >en iml Mekkora osszeg lelt az alta lanos pre dikator g ~6nztarba befizetve 7 Semr ni. 38. Van-e konferenciai seg8lypbl.-.,. An"+&..) : Nincs. I 39. blicsoda miikodesi korjeloltetett ki lelkeszek szdmara? Ldsd a beosztasi jegyzbket. 40. Hol tartassek a legkozelebbi Cvi konferencia? Buda-... Marton E ti superir eosztasi jegyzek luz,., Superintc Xozs )onti keri r, 9 auaapest I.: ur. meyer r W. Budapest 11.: Hecker Hen' rik. Budapest Ill.: Liebstockl J len6. Gyorkony: Markus A. Joz -.d.,gi. ki keriilet:wallrab kab keriil eti superi ntender Miskoc: Lobel Ji. 7.. Nyiregyhaza: Wallrabenste~n JakaL. 7~ Kisvarda: Haszics Janos 6s RBmay Maria. keriilet: Dr. Szalos Artur kerulefi superintendens. Dombovar: Schmidt Janos es mint seged Vida A. Kaposvar: DBkBny Eleme PBcs-Borjad: Hecker Ad.Taboru otthon, Budakes-...,., aggotthor 1s

5 @In zoqa?slloz!q!l?l?!a?n 'ssealo[aj'"1 'W yund eln zoqzwslloz!q!ru[spol[ nl!seln zoqzpslloz!q!l?[olda~ qasaluala! uoqllo ouauld,;oqg~" e sssen[o[aj mliv solezs.la 'laj qniaw ruau ynual IQ solezs 'SOU?[ $p!rnq~s auuyl 1dqu.l fdyd~du w w!l![yzs~aj in yodsnj -uyn yazg.ila[aj saluaja[ e!y!zalaj l?woio yods.is?&uala[!suapualu!iadns e sssenlolaj uolipli\i yu.[aj l[niam ruau sg8oj!y ualla awa[la[ 'uoligp~ yu q3~1!em iasiaqs!l 'IW~UQ S~!A~SZJ!~!W erlelnmaq AI lp!w~ aiahlsal uawalay iasq3 si?i~zso ZR yaulniay eiselelnm.laqal yunllozor ~ouy!y!zs oly? s? Is?lz!?Ap!! 2%!WzsL?y in yodsnd ~ein yodsnd![zoapn UeqyeAezs sajam.nl 'm yund.=~n=ny[z.yeueslre1 S!gio 1"'!lap [o~-otz/~ la8bak yasa1 A sou 13s.IeyoZ?s -1loz!q #lv)zswl~~ uaqha ~[nw e essealo[aj 9zAZar.~pe~eru pa ozg1a 2-8 sny!lzs!leis sa solglzuad '[at!ray aalal[! '![o[al '$A$ qeyey u!a~suaqei[[o~[n~3~m~0~'1a1 SOU?^ [aqol ["asl!bas '8am elz!q rein so[szs Bs[nBueyLBa e!>ualajuoy e [ayyopuc?peiem[a erloze81 8al!la~al 'A) uuemneg. 1 la~a(ala~!y [!rug uuemneg '~wios~au yonaluala!.olaj ozr(i3ar 'sain solelen!q s 11opopzayZaw u?jn asalyaua yaua '681 8 sa ew! u?ln Llam '. sai uaqzassozoy e10s38a -in ze uwln salapi!qa81.uaqalap! S8sze18zs 8 1!8?[ai3aur dsoq 'yunlaiai3! sedwod 110~ aa 's! eiyunw?zs!w e uuaj 118 op! ze za sa!uual assala[ayol lsnzar le118 yasapaa -uazs!yau IlazslaL.yauwaial jos3[ownl8 sa yeupnl!uap -2"?!ye 'me'le layayawiar(z sola an 'lazan )]e[e 1ioq8a snlap 8!pu!u; ]as! was ~PU!LU ap.nioq s? 0 'ynli.llqaza~ uoyeln sgw lozsyos.aillu!yq al?s?leazaaial e aaru yunlaq -118 IBIIPI?~OSJ S!!UI may 'IIOIBIII~B~'Ilapay1awla ltalaj asian '11 '9s,523 in yodsqjd urjjn asalyaua yaua '&$'I qeln[a[[e~ e s? E~?LU! '"1 sougr lp!mq3~ S? yauazogi ~l~o~zsolazs lazayalnna e ugin e!zm! ouar ppoisqa!l sa yauazoy 'ilajaj 8.~1.PSZ isapaylaqa IIOI~~I Iniiv so~ezs 'ip p!ew 'eiyugyunm e{uga!l! IES?p[E in Ze Sa Ueq -yenezs Balaru aiyasalzonpn ze ilozss[ga in yodynd '7 I aaslann 'ip uqln asjly,aua yauaipy v lala!zoapn puow uaq -?i\au e!3ualajuoy!p!ss!w r~l8ew e suapua$u!~adns uoliw~~ yrrnd suglr,.uaqaaau lazaqa[nic8 e IayaBapuaA e lu!u -yea ']eyom~bbalap e so,a) suapuaju!iadns 'lein yodsnd ellozonpn 'A{ souef 1111~1~13~ p!ew.llayaua iey1~j!8 e ilgln 'A] souwr IP!LU~>S ugjn asalyau? yauazoy

6 Funk M. tv. felolvassa 1 Emil 6 s Sebele Gyorgy tv. Ievelet. Iralokhoz. Funk N olvassa a konyv,, I,~.-I-... ielent&s6t. P6nzugy1 Dizorrsagnoz umvu ~ Funk M. tv. felolv assa Dial shg jelenteset Elfogadva. Schmidt J. tv. fel,.i.."nc~,v,u.,.-,. KBroly tv. levelkt. :I Jdnos tatisztikai jelen... Szalos 1 Artur felo lvassa az arvaiigyi bizottsag jelenteset. Elfogad Iva. Enek 6s ima uta~ ruar h6 254n Koz-nek eneklese 6s Lok tv.-nek az I. Tim igelc felett tarlott elmklkedese utan a gyulekezet kozosses :ben magasztalta az Urat a 133. knek knek- 1 es Pierir lger tv. imaja utan puspok ur megnyitja a..... hiva talos ulest. Felolvae elozo ulks jegyz6konyve. Elfogadva. Puspok tatja Pieringer Ede tesivert, mint a,. svtljci delegdtus~, s~,,,tugy Spori J6zsef graci predikatort. Fela!l6ssal koszontve. Pijsp~k felteszi rdist. Mf :g nem, ismertetes irint az eljaras foiyamatban van. 2. kerdes : nem 3.,, 7. 4.,, senki 5.,, 6.,, Haszics Janos 6 Elemkr. Hecker Adam jelleme ellen kifogi is nem I nerult fel Vizsgaztato bizottsag jelenti, how ne :vezett ai! els6 ev folyamra el6irt vizsgat letette, inditvanyl azza, hoe y a 11. e\i folyamba lkpjen el6. A konfer' encia vo~ natkozasok bizottsaga indilvanyozza, hogy neve zett mar; sdjon meg proban a It. evfolyamban. Elfogadva. Haszics Jdnos jelleme ellen kiiogi is nem r nerult fel Vizsg~ztal6bizottsag jelenlese 'szerint nevezel t az I.&v - folyamr61 a vizsgat Ietette. A konferenctm vvlra;au~aaus.--.-,i...-a-..l bizottsaga inditvanyozza, hogy nevezett 1 &s lepjen el6 a 11. evbe. Elfogadva. Dbkany Elemer jelleme ellen kifogtis nem merult tel. Vizsgdzta16 bizottsag jelenti, hogy nevezett az 1. evfolyamra el6irt vizsgbt Ieletie. Konferenciai vona~kozasok bizoilsaga inditvhnyozza, hosv nevezett maradion proban, de lepjen el6 a 11. evbe. Elfoga dva 7. kkrdes : sernrr 8 k6rdes. Liebs '. Meyer Liebstoclil Jen6,cLLcikic cilckl nllusaa nlc,xl illclub, ---::I, r-i,<i. vizs,izotlsag jelenti, h zett a frizsgat letette. ~ciai von I< bizotlsaga ajdnlja nevezett vetesskk.-. fe1,1 k,..mterencia rendes tagjau!. Miutan az egy.h&zi ren ~dtarths dllal elrjirl kcrdeselrre megfelelt es I6pjc :n el6 i s IV. evfolyamba. Elfonadva. - Meyer F. W. jelleme el len kifog 6s nem meriilt fel. Vizsgaztato bizottsag jelenti, h ogy nevc :zett a!i. evfolyamrol a vizsgat Ielelle. Konferem :iai vonat kozasok bizolts6ga x - 7, ajanlja, hogy nevezett vetess6k fel a ~onferencia rendes tagjhul, miulan az egyhfizi rendtartisbsn el6irl kerdesekre megfelelt es lepjen el6 a Ill. evfolyamba. Elfogadva. Puspok ur felteszi az egyhizi rendtartds I<&- deseit. melyekre jelollek kielcgil6 feleletet adtak, mire Puspok ur oket a konferencia rendes tagjainak nyilvanitja. Piispok imijhban aldast ker. 9. kerdks : Liebstockl Jen6 Cs Meyer F. M kerdes: Hecker Henrik es Mdrkus JCIz sef. ---::I' Hecker Henrik jelleme ellen kifogas nem iuerurt [el. > Vizs.gaztato bizottsag jelenti, hogy ne :vezelt v.izsgajat a 111. I 5vfolyamB r61 letette es lepjen el6 a 1V. evben. I <lfogadva. Markus J6zsef Andras jelleme ellen kifc )gas nem

7 merult fel. Vizsgdztat6 bizottsag jelenti, hogy nevezett a vizsg6jit a 111. evr6l letette, inditvdnyozza iv. Bvben lepjen Funk Mdrton ajdnlja, hogy minden predikdtor-jelolt -ski az iskolaba lesz kikuldve, elbz6leg mint seged muelo..a. j6s: sen1 Lod ljek biz01 nyos idei g. Elfoga dva. A bizo ttsagi jelc :ntes elfo gadva.... %s. Kor vonatk iga A vas; irnapi is kolai bi; sottsag j~ ajanlja, hogy Haszics Janos, Hecker Adam 6s Uekany 'M6dosil~ssal eltogad va. Elem61 a rnissioi szabalyok alatt diakc K. A vasarnapi IT legszente lksi bizottsdg jell :I- Konferencia ajbnlja. 13. k6rdes. Konferenciai vonalkozaso~ olzorrsaga olvasva. E!fogadva Puspok ur felh~vja a vendegeket, Glaser I\eierrnrn. Liebstockl Jenij 6s Mayer F. W. testvereket aianlia lel- Piringer Ign dc, Dresz cler KBroly 6s Sporri Jozse :k kessze avalasra. Konferencia ajanlja. rovid rneleg szavakb an szolnak a konferenciah 14. kerdes : senki. Walira ~ P ". I P. ~ ",.A-., Jakab at ad egy inditvany a. 16. k6rdes : senki. 17 kerdes: senki. tv. 20 eves jubileurnira vonatkozolag. Elfogadva, csatolva. Funk M. tv. rneghato szavakban rnond kaszonetet k8rd6s : senki. Felismeri gyengesegeit es szeretne ha ezektol mentve lenne. 25. kkrdes: Baumann Ernil. Arnit kivan, hogy munka kozben rnehetne Urahoz. lsten 26-29, kerdes : senki. az Bszinteknek sikert ad es ez az 6 er6ssege. Bocsanatot 30. k6rd6s : Felolvastatolt missioi bizottsdg jelentdse. ker mindazokkrt, ami hiba volt. Az eldre haladott Elfogadva. id6 folytan, Iditvanyo iiles felfi it 32. kerdes : Ias irnoki jt '..6s delutan ytalasat. a. 33. a) 258 P. Enek ts dldds utan az iitis leliuggesztve. iltaldnos intezkedesre - k onferenci ai collekta 691 : sziinet. Szunet utan a fel I baratim Bneklese. r az iilest irnaval megnyilj utana ruspok felteszi a 34. kerdest. Semmr. Puspok felteszi a kerd est, ki 1 egyen ji a 40. ktrdes: Meghivjdk Budapest I., Kispest, Borjad. slatisztikus? Szavazas utan Budapest I. gyulekezet rneghivasat Enyhanguan LI 3bel Janc elfogadja. a tobbi gyiilekezeteknek koszonelet rnond.....? Ki legyen konferencla~ penztaros t lnaltvanvra runk Predikatori segelyalap jelenlese felolvasva. Elfogadva. Marion. Epit&si bizottsag jelentese felolvasva. Elfogadva. Nyiiva~ Jallraben lrodalmi bizottsag jelentese felolvasva. Elfogadva. -,.=,z.: L Felolvasvtl KVIIULKUUCSI VILVLLS~Y J~ICIIICSC. Elfogadva. LelkitszkCpzo bizottsag jelentese felolvasva. Frlolve isva alk( es bizotl sag jele II- Szalos Artur inditvanyozza. hogy Marfoldi Andrks fog adva. hivassek vissza a St. Andreei iskolabol hogy 1-2 ev Falnl..s.,.,.,..rtc.tnl&,el010 ;, biz,.,.,,,.*itcin,-.,.,-,. ;r.inntarn u., ".a. alat t beigazo ien, bogy Istentijl e l van hiv.a 3statoit p, ielet bizo ttprec iikatori k Elfogad. saz re. Elfogc

8 Funk M. tv. inditvanyozz ez elisme 16s erdekeben az altala fogalmazott iy terjes: ztessek a generalis konferencia ele. Indirvanv elioeava es csatolva. Felolva: - foeadva. - Funk M.,v. lziujvaaaa lvaa,qua,u,,,.,. Felolvasva pgnzugyi bizottsdg jelentese. Elfoeadva. Felolvasva vizsgiztat6 bizo!tsbg jeleotese Elfogadva. A konferencia tagjai bizonyos ugyek megbeszelese~ c&ljnb61 zart uigst kernek. Lobl tv. inditvanyozza, hogy a pr6bapredikatorok azon reszt vehessenek. EiEogadva. Konferencia a jegyziikony-hilelesit&ssel Hecker Henrik 6s Liebstockl Jen6 testvkreket bizza meg. Welirabenstein Jakab inditvinyozza, hogy a jegyz6- konyv sajit sokszorosito gepunkon allittassek el6. Elfogadva. Zdrt u Iesben. ' Wallrabenstein Ji nkab felo Ivassa a z tvanyt. a miert zar t iilkst bertek. Funk t v. elijad ja, hogy az inc litvanyba n emlite tt egyent meg el6dje bizta rneg ismerleti az iigyet es a konferenciara bizza a hat6rozast. Funk M. feloivassa a nepiroda jelentes kt. Koszt i-,, nettel tudomasul vkve es a nepiroda tovabbi vezeiesevei a konferenci dr. Foldes Dezs6 ugyvedet bizza rneg, aki a gyulekezet tagja, mert az a meggytizo"dsse, hogy az egyhaz k~dekeit a vele kapcselatban lev6 egyen jobban szolgalhatja. Az irasbeli inditvany nemi valtoza ssal meg r- szavazva. Lobel JBnos felolvassa a rnasik kervenyt. Piispok ur igkretet tesz. hogy tole telhettjleg mindent megtesz munkatarsai erdekeben. Az ules '/z7 orakor felfuxgeszlve. Fel bruar %-an d6leliitt 10 6rs. A toz&nek eneklkse Schmidt Janos tv. imaja 6 ezek utan Piispok ur elmelkedest tart az I. Tim vers 161. Reamutat, hogy az embereknek mily kiilonboz6 rern :. A ncmet zbsz16 szinei : arany, voros e feliete. ezr solran igy magyarazzak : a mult arany, a jele vtjros 6s a j6v6 feb nem egkszen igy van, mert bizony anna1 a mult ekete. Ez a jiiv6 fekete sotet mindazokndl, akiknel..,...-.l,seguk nem a Krisztus. A mi.feladatunk, hogy e sotet vil agba vi:!yiik a K risztus remenyseget. Ez a feladat dics~ 5 feladat, adja az Ur, bogy mindnyijan megfeleljunk. A 100. kozenek eneklese utan l'uspok ur Dekeny Elemer, Haszics Janos es Hecker Adam testvereket diakonusokka, Liebstockl Jenti 6s Meyer Vilmos Friwes testvereket pedig gyulekezeti venekkk avatja. Majd atadja a kove1kez6 okmbn! ft : Avatasi bizonyitvany, rnel igazolom, hogy februar )- van zpok~ methodist~ egyhazban ; i Elemer, Haszics Janos, Hecker Adam predikatorokat diakonusokka avaltam. Tovabbi igazolorn, hogy ugyanezen id6ber n Liebstockl Jenti es Meyer Vilmos Frigyes predikatorokat tobb gyulekt I kozrem,ukod6sevel gyulekezeti venekke avattc In nevez etiek a puspoki Methodista egyhaz rnagyar mlssl oi lronfer.enciaja altal ezen tisztsegre megvfiiaszta. Dornbn ;. februar I Janos L. csp6k. sz, kozer I I. tv. lmaja utan a glrarkar eneltell, maja vreszler Jbncelmelkedet! az Efez felett. A gitarkar eneke ut8 Funk M. tv. 6s dr, Nuelsen Janos puspok ur szolt maj meleg szavakban, Buzditja a gyulekezetet, tamaszkodi~ nak az Urra 6s enge :dj&k ma: gukat ve: zetni az Ur altal es minden j6 lesz,

9 Majd piispok ur felolvassa a beoszt6si lajrtromot azzal, hogy a kabinet dltal kiielolt bizottsanok maradnak, Felolvassa a ki kt. Elfogadva. Schmidt Jdnos, o,,.,.". -.askiv srencia bi 3 idore el napoltato tt, John L.J.ZI' 'r! Szen Saj6t kerelmunkre veltek bennunket is a tavaszi konierenciak soraba. Igy alig ot honap utdn ime ujra gyiilesre joitunk ossze. A gyorkonyl konferencia Bldasos napjai meg emlekezetunkben elnek es most is vdrjuk az aldast Urunk es Megvdlldnklol. Csak hat h6napi munka- 161 teheiek jelentcst. E rovid idohoz mello, rovid j~lentesem is, annal is inkabb mer; kiilonosebb esemenyekrtil nem szamo hatok be. lstenunk lehetoskgel adolt csondes munkalkoddsrs es el6rehalad8sra. Kulonosebb nehezscgek nelkul vegezheltek prkdikatoraink es missi6i munkasaink munkalkodhsaikat. Isten szeleiete megnvott mindnyajunliat gondtol es bajtol. Mar regen varunk epy dltalanos fellendulest. Egyes helyeken tomegesen kerestek fel ugynn evang8liz8- cioi eloaddsainkal, de az altalanos nagy ebredest meg mindig v6rjuk. A fellendiilest fdeg a dombovari Cs gyorkonyi gyulekezeleinkben tapaszlalhaltuk. De kulonosen Dombovarott lapasztalhattunk elenk ebredest. Forro ohajunk az. hogv terjesztene es melyitene a mostani konferen( :ia ezen ebredest is. A meglertek, kulonosen ifju fkrfiak, a nyilv, dnossas el611 bizonysagot tesznek Isten ]elk&- nek munkaj arol. Ugyanezt mondhatjuk GyorkonyrBl is. Mils.,,.*nA&I* -,,,,,..ios dolog is az, ha egy fiatal ember, ki eddig allandit tagja volt az iv6 6s tanckompanidnak, belep a tanchelyi~t~be, ahova eddig csak szorakozni jart s baratai

10 kik orommel udvozlik a visszatirdt, csoddlattal ezt halljdk tole: csak adossegaimat szeretnem kifizetni, mert tobbet ide nem jovok. Ez az amirdl a szentiras beszel: a regit elhagyni, es egy uj eletet kezdeni. A hibat j6va tenni 6s csak a nyert uj Bletet eini, Ez a megteres. llyen esetekrbl a megteresnek iszakossagbol 6s szorakozni vagyasbol beszdhetnek Schmidt es Markus testvereink. Mndket korzetben az evangelisacioi eldadasokat, melyet Weinbrenner linzi pr6diitdtor Cyorkoonyben es Szalos dr. Dombovart tarto!t, a hallgatosag tc1 hideg dacara az ablakok eltilt allva hallgatott vegig, mert oly tomeges volt a latogatok szama, hog a teremben el sem fcrtek. Ha eddigi gondja a dornbovhri pr&dikalorunknak az volt, ki tolti majd be az ujonnan &pull kapolna ures helyeit, most az lett, honnan vesztink helyet, az uj es rendszeres hallgatosag szarnara.,.az Urt61 lett 6s ez csodalatos a mi szemunk eltitt:" Hogy az ifju gyulekezet immar egy konferenciat lathat vendigul. jeie megerosodesent ' ' gyhdzuzkhoz vonzodo szeretetenek. Halad :sten is. ktkozott UU~BIJ~JL I. cs I~-VCII. Miskolco ~r~tluun IS. A lathato eredmenyek meg csak kesdbb mutatkoznak majd. Nyiregyhazan is fejltidik a munka, lstentiszteleteink latogatottak. Elkoitozes es kilepes folytan nehany tagot veszitettunk ugyan, de ezek helyet, majd a tavasszal inegtartand~j felveteln61, az uj tagok toltik be. Innen ered, hozy tagjaink letszama 2-vel csokkent. Wallrabenstein testvkrunket szorgalmas munkajaban Haszics testverunk 6s Remay Maria testverntink nsgyban tbmogatlak. Pen7- ugyileg az egyhaz gyarapodott, Budapest 111. ugymint Kaposvar gek!zel ltuzkodott. Ilyen fiatal gyulekei zavarok is erezhetdk es megallast sbr vlsszalejlooes[ IS jelenthetnek. A predikdtorok szorgalm nkalkodtak 6s huskgben megalltak heiyuket. Mint probatagot felvettek: Budapest 1-ben 4 tagot, Budapest 11-ben 6. Budapest lll-ban 7, Dombovdrt 24. Gyorkonyon 10, PBcs-Borjadon 2, Miskolcon 3, Nyiregyhazh 9 tagot. Ez egy fel ev alatt 65 tag szaporodast jelenl, tehat egy eldrehaladdst a tavalyi 101 lagu egyevi osszaporoddssal szemben. Teljes kotelbkbe 42 tagot,vt tunk fel. ez is el6rehaladas a tavalyi 12 honappal szer ben, a hol egy egesz ev alatt 59 tagot vettunk fel. Gyulekezeteink letszama a kovetkezd: Budapest I. maradt 119 tag es pr6batag. B~~dapest tagu csokkenessel 105 tagbol 811, Budapest tagu csokbenessel 64 tagot jelent. Dombovar 21 laggal szaporodott s igy 100 tagboi ell, Cyorkony 5 trgu szaporodassal 95 tagbol all. Kaposvar I1 tagjiivai nem valtozott. Borjad ket plussal 50 tagb61 all. Miskolc 5 tagu szaporodasaval 23 tagot jelent. Legnagyobb gyulekezetunk Nyiregvhaza 2 tagu csokkenesevei 233 fagbdl ail. A 24 tagu tiszta gyarapodassal, tagjaink letszama ezzel 80 -ra emelkedett. A szarnbani gyaraoodas ugyan csekely, de a tavaszi h6napok termelik ink a lathat6 eredmenyt. Penzup)...L,..,... csalddtunk egyik gyulekez,.,.,. sem. Csak Budspest Ill. csokkent ezen tekinlelben is, Kaposvar penzugyileg sem valtozott, rnig ellenben a tobbi gyulekezetek mind beveteii gyarapodast jelentenek. Teljes asszege az onkkntes adomayoknak Pengd, a tavalyi hat hbnappal szemben 2200 pengd odds. Ez Z0'Ia-nal is tobb. Koszonjuk gyulekezetc :Zen szeu eredmenyl s orulunk, hogy penzugyi igunkhoz mindinkabb kozeledunk. Eknk tirtimmel tolt el az a tudat, how ~rediltbtoraink 6s missi6i munkasaink orommel 6s huscggel teljesitik munkajukat. Meyer dr. szepen beilleszkedett budapesti munkakorehe es ifja, oregje bizalornmal tekint fel r6. Hecker Henrik testverunk is, kit az utols6 konferencia helyezett Budanestre. lekiizdotte mar a nagyvarosi gyulekezeti rnunkaval jar6 nehezsegeket es g\ulekezeteben kozszeretelnek is bizalomnak orvend A probara felvett harorn ifju testver kitartassal 6s hiiseggel alija meg helyet es buzgon munkalkodik. Heckrr Adam testverunk s delbaranyai gyulekezetbe uj mozgalmas eletet hozokt. Dekany testver a kaposvari nehez korulrnenyek kozo:t. eros jellemnek bizonyult Haszics testv6r a nyiregyhazi teslverek szeretetet hamar megn'erte csondes munkalkodasaval es mely valldsossagaval. 6 is aldasrol 6s eredmenyrdl tehet bizonys6got Vasarnapi isk01c en halad nak eldre. bar nen 1 hidnyoznak a nehez nelyeket lelkeszel, lanito! L ujra es ujra seerezne Sajnos az elmi dt hbnapokban gvakrabban voltek nehezsegeink : a hatos bgokkal is. Egyes he!yeken megtil-

11 toltak a traktdtus osztogatasl a temet6kben. Penzbuntetes jart traktatus osztascrt. Egy helyen vasdrnapi iskolai taniton61 a rendiirsegre hivattak es nit aet magyarazfak neki. hogy azok az osszejovetelek, melyeken nehany gyermek reszt vesz es amelyeken 6 nekik bibliai torteneteke1 mond el, a nepgyulekezes sorozataba esik 6s ehez rend6ri engedely szukseges. A pecsi korzelben az utols6 idoben me:int betiliotlak lstentiszteleteink tar 1925-ben a beiugyminiszleriumba benyujtott keg re az alispani es szolgabiroi hivalal megigert,.., ily nemii znvnrok tiibbet el6 nem fordulnak majd. S ime a mosani allcalommal a haios6g meg ki is doboltatla nyilvanosan. hojy Lsfentiszleleleink megtartasa buntetes terhe alatt tiios. A mai korban csak sajndlallal vehetunk tudomast az ilyeniajta dolgokr61. Apellaltunk ez ellen a Iegfelsiibb hatosbgnd1. Egyetlen vigaszunk mindezeknel az, hogy ilyen zavarok csak elosegitik a lelki elet fejlodbset. Label lestverunk uj munkat kezdett Pesterzsebeten 6s Hecker tetverunk Kelenvolgyon es Szegeden, hol egy meghivis kovetkezteben volt alkalma munkalkodni. KemCljuk. hogy ezt a tiszamelle!ti sz&p varost czenlirl rendszeresen szolgrilhatjuk. Hecker Adam testverlink' az abszolul katholikus Sz6ked helysegb en kezde It munkat. Sajnos pinzugyeink 6s a berleti torvenyel k megake L- dalyozzak gyorsabb terjedesunket. IiCt he!yen Cpitkeztunk az elmult fdlevben. Miskolcon vpgre bekoliozheitunk sajat hazunkba, melynek oldaltpuietkbe egy termet rendezliink be 50 ulbhe!ylyel es egy kct szobis. konyhbs lakast a predikator reszere. Persze minden igen primitiv 6s sziik, de Liebstockl testverunk igen, igen orul ezen elbrehaladasnak. A gyiilekezeti elet CICnk, a munka fejl6dik. J6magam nagy orommel figyelem Liebsl5ckl lesvir munkijat, melyet az alacsonynbb. mint macasabb korokben igen ugyesen vezez. 4z &pike >e kerul, az elszamolast meg nem zartuk I tell' ert a munkalatok teljesen elvegezve me n3-~ybiirl._ Pasti szkkhazunkban a &met terem mellett kiuru 16ny helyseg Az ifjusagi egyesuletnek oly szuksege ysigei, mint egy targyal6 6s egy olvasoterem megtf rernlese ezdltal lehet6ve valik. Az osszecsukhat6 fal, melv ezen termeket egy nagy leremttil elvalasztja, megadja a lehet6segct annak, hogy a gyulekezeti termet rnegna- gyobbilhassuk. Isy 250 szernefy szernira teremthetiink ijl6helyet szukseg eseten. A predikatornak pedig van kulon szobdja, melyben Istentisztelet el6tt vagy utan szemelyes beszelgetest folvtathat az egyes tagokkal. Egy mellekszobat irodanak rendezunk be, mely altal a harmadik emeleti iroda megurul 6s az otthon szamara ezaltal egy tovabbi szobdt nyerunk. Van meg egy nagyobb szoba, melyet pothaloszobanak rendezunk be, allasnelkuli iednyok es asszonyok sz6mrira. Ez nagy szuks6gletnek mutatkozott mar, nagyvarosi szocialis munkankban. ltt alkottuk meg, a tornaberendezcsunkhoz az udvaron, oly szukskges zuhanyozasi lehetoseset. Az osszkol~seg pengot tesz ki, de itt sem zarluk le mcg az elszbmolisokat. Az Cpitkezesi koltsigeket a hdz viseli. Budakeszii epitkezesunkr61 az ezzel kapt szocialis munkankrol kiilon jelentes van. A biblia- 6s udulotelepi Apulet a tel kezc I immar fedel slatt van es j61 kiszaradt. A hosszu Luuag te1 sejnos hhtraltatta a bels6 munkak elv6gezhelds6get. Mindazaltal relnkljuk, hogy aprilis elejen bekoltozhetunk. A telep vezetoje Szal6s dr. testverunk bovebb jelenltst ad ezen munkartil. Varosi otlhonaink ikran biz :onyultak j6tcle. menynek. Ha nem is v,! kereset i forrdsn, ak, be. szel6 bizonysdatetelek L-,..,.,., rnmlmdri( 1, ha i." g *.*I. ~ - ~ lemben vezetjuk 6ket KCt fiatal pr6dikatorunk Hecker Henrik 6s Meyer Frigyes dr. testverunk hiiseggel szolgaltak reggeli 6s esti ajtatossdggal 6s az otthont betoltb jo szellem az 6 munkalkoddsukra vezethetci vissza. Az otthon vezet6je Fleps testverunk. ki jelenleseben biivebb felvilagositasokat ad az egyes adatokra vonatlrozolag. Mit is kezdenenk az orszdg minden reszbrtil 6rkez6 baratainkkal 15s ewhdzunk tagjaival. ha ezen otthonaink nem volnanak Bzdapest irgy is mint videknek es munkanknak mindkg kozeppont marad. Kell, hogy meg legyen lehef6- segunk arra, h o RZ ~ Ur parancsbt teljesithessuk: VendegszeretAk legyetek! Azutan mennyi kerveny Brkezik be kozponlunkba! Hanyszor kell anyakonyvi kivonatokat, hbzass6gi leveleket. irtleveleket, vizumokat, bizonyitvdnyokat, halotti leveleket, megszerezni ugyannyira, hogy szinten egy kulon munkaerare volna szuksegunk, aki ezen okiratokat megszerzi. Elveszett gyermekeket kell segiteni keresni, Crkezti gyermelteket fogadni, megtalalta- I

12 ~- ~ kat hazasz8llitaui, bfutaz6kat segetkezni. Or~lcltsi iiayek-- ben tudakozasokat, informaciokat beszerezni. miniszteriumokban 6s hivatalos helyeken ugyek allbsa irbnt erdekliidni. Geppydrakban geprk utin, bankokban kolcso- n6k irdnt Crdekliidni. AIIast kiizvetiteni. Lakhatasi engedklyeket szerezni stb. Mindezen ugyekben hozzank fordulnak segetkezesert, Ezl nem azert emlitettem, minthe. sokalnank a munkat, csak red akarok mutalni arra.. mennyire igenybe van veve kozpontunk. Mi munkank eavrkszenek tekinljuk ezen szolg6lalokat 6s oruiunk, lim vid6ken lako testvereinknek szolgblhatunk es ezen szc >I- gilhatunk es ezen szolgalatunk eredmenyes. Ettermiink a Dob-uccdban egyenliire feloszlott. A mag-as hazber lehetetlenne tetle munkank folytatasat. Az eddigi vezetii enyidiie vissza ohajtott vonulni f&raszt& munkakorebiil. A feloszlalds azonban csak afmeneti. Sokan fejeztek ki sajnalkozasukat, de hiaba deficiitel nem d~l~ozhatunk. Mihelyst lehetiiv6 valik ssjat hazunkban helyet teremteni, ujbol megkezdjuk ezen munkankat. A Nepiroda eredmenyer61 Fleischer dr. dr szarnol be jelentcs&ben. Ez iden is sok Cs jo munkat vkgzett szcenyeken es elhagyatotlakon. Ujabban a rendorskg 3z ijngyilkosjeloltokon vegzett munkalkodassal bizta meg. Konyvkereskedesunk oromteljes fellendulessel szbmolhat be, arnint azt a vezeti;no jelentks6b61 halljuk majd. Meaernlitendo mbg, hogy liazunkban minen szombat este a Krisztust hivii zsidok tartjak osszejoveteleiket, ugyancsak minden szerdan esle. a Good Templar Rend Nyiregyhdzdn megnyilt e lelen ujb61 a napkozi otlhon, melyet so!ian kereslek fel. Egyidiiben a tanor sg levest kaptak delben. Miskolcon Liebstockl lestverunk cigdny.,.,.al foglalkozik, mely munkara Niederhauser svajci vasdnapi iskolai titlcar buzditotta fel. Halatelt szivvel emldkeziink meg, m6g kiktpzes alatt a116 testvcreinkrii1. A St Andrai biblia iskolaban tartozkodik 1927 ev okt6ber havat61 Marfoldi A. testveriink. Az iga 12- nat6s6a minden tekintetben dicseri. A dombovari kerul let Vida testvert ajanlja a re dike tori hivatas betolt6sere. / lz ifju teljes szivvel az Ur tulajdona, erettsegizett 6s na ijrommel tesz bizonysagot az Ur kegyelmertil. A svaj Bethania egyesuletben nyert tiz havi kikepztst Alfiih "., Viima testvernonk, hon nalunk mint gyulekezeti diakonissa munkalkodhasson. - ~~ lnen halasak vagyl~nk n Bethhnia egyes iiletnek ezen szc t. Az e minden iekint etben ige In dicseri Kedves r: ~iispokiin knek mir ~dnyajunl. n rneleg --,-. -:,.I. -.-,.-:. ~OSZGC~CICL VILCIJLUK I~IUIIUOIII 111eleg erdek~oaeseerr, mellyel munkank irant v!seltetik. Niederhauser B. vas6rnapi iskolai Iitkar Svajc, Scholz E. predikator Wien. Weinbrenner predikaror Linz, testvereinknek halas koszonetet mondunk, tevekenyseguk'. ' 'lyel gyulekezeteir olgallak az elmult fele. Mi pedi! s Urunk kegyelmet es hete azert ijromteljes o~za~ommal haladunk a iov6 feli ]me husz eve ar inak, ho gy az el gyhaz M, sgyarorszagba kuldott engem missioi munkart 7. Annal. idejkn sok szep tervemet te mettem e 11. Tanulr nanyaime it szakitottilm felbe. hogy id irycljcn :.I7 a bdcskhi.. - IlaXy syaloglasokra, melyek hivatasommal jartak. Agaodalomma: lipiem 1911-ben a budapesti munkaba. Meg nagyob!, left aggodalmam amint a haboru befelyezes6vel 1919-ben egymagam maradlam mint predikator Magyarorszigon. De az Ur megsegifett. Bar a haboru elszakitotl minket bacskai anyaegyhazunktol, uj szep eleter6s gyulekezettel aldott rneg ill. csonka Magyarorszagon. Hogy ezen 20 ev alatt m~nnyi csal6da~on mentem keresztul, mily borzalmasak voltak a haborus Cvek. a forradalom, a kornmunizmus. azl lsten tudja egyedul A magamon Cszlelt gyarldsaaok mclyen sujtottak engem. de fonokeim bizalma, munkatarsaim szerefete rnindkg ujra felemeltek. Halat mondolr ezert mindnyajuknalr. Kef dolog vigasztal csak, ha az elmult Ire1 Cvtizedre viaszalekintek : Eiztos vagyok mennyei Atyam szereteteben, ugyanugy mint megbocs6to kepyelmeben ez epy, e masik, hogy teljes eriimet a magyar missioi ugy szolgalataba allitottam Nehogy mulando idenymunk~t vegezzek es hogy a politikai moigalmak hanyja vetett ernberkve ne vdljak, ezen moznalmas evekben egyet tartottam mindeg szemelijtt: egyediil Krisztushoz dlni tettekten mint szavakban. Csak igy nyerhetek talajt labam alatt es csak igy talaiom rneg az utat az emberek --:~~:,~.- rfon.

hanem hat igen, itt vagy a mi elettinkbe, Ugy tunik, hogy most lehortak Teged ide a mi eledinkbe. Latod a mi problemankat, beleszolsz, mi is

hanem hat igen, itt vagy a mi elettinkbe, Ugy tunik, hogy most lehortak Teged ide a mi eledinkbe. Latod a mi problemankat, beleszolsz, mi is hanem hat igen, itt vagy a mi elettinkbe, Ugy tunik, hogy most lehortak Teged ide a mi eledinkbe. Latod a mi problemankat, beleszolsz, mi is szolhatunk Hozzad, Rad nezhenink valami ilyesmit ereztem." (D.

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Tartalom: Az Élet. Szerkesztó. Krisztusi élet P. b. Tolsztoj emlékezete Józan Miklós. A hindu Unitárizmus jubileuma " Dr.

Tartalom: Az Élet. Szerkesztó. Krisztusi élet P. b. Tolsztoj emlékezete Józan Miklós. A hindu Unitárizmus jubileuma  Dr. VII. évfolyam l? szám. 1928 december hó Szerkesz t őség és kil!ldóhivalal : Felelős szerkeu.16 : Budapest. V. Koháry-utca 4. II. ol Ó Z A N M I K L Ó S Megjelenik havonkérll. Telefonszám : Lipót 974 24.

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A KEZDETEK LELKISÉGÉNEK MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGE 1. Karl Zehrer. A Néhány alapvető megjegyzés című bevezetést Khaled A. László fordította.

A KEZDETEK LELKISÉGÉNEK MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGE 1. Karl Zehrer. A Néhány alapvető megjegyzés című bevezetést Khaled A. László fordította. OSMAR MARTIN FUNK A KEZDETEK LELKISÉGÉNEK MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGE 1 Karl Zehrer Néhány alapvető megjegyzés 2 Rudolf Bohren Eduard Thurneysenről írott életrajzát két mondat vezeti be. Az egyik mondat az

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

Meghívó. A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár

Meghívó. A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár 1394 2012 XIX. évf. 3. szám l 2012. március l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek Bag Nagyközség Önkormányzata 2012. február 23-án tartott kép

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy utamon nem hagysz magamra, nem ölsz meg, mint halálra méltót, de megtapostad ama régi kígyót, mely tönkretette

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

2 Korinthus 9,7. Élõ Gyülekezetek. rdély történelmi eseményeirõl, a történelmi egyházak életérõl

2 Korinthus 9,7. Élõ Gyülekezetek. rdély történelmi eseményeirõl, a történelmi egyházak életérõl Ki-ki amint eltökélte szívében, úgy adjon, ne kedvetlenül vagy kényszerûségbõl, mert a jókedvû adakozót szereti az Isten. 2 Korinthus 9,7 1999. Augusztus II. Évf. 4. Szám Élõ Gyülekezetek zeretné ha befektetése

Részletesebben

V halállal, az elmúlás kérlelhetetlen más fényben láthatjuk. Messzebbre lá- södik, mert a testi ember elkendõzi a fájtényével,

V halállal, az elmúlás kérlelhetetlen más fényben láthatjuk. Messzebbre lá- södik, mert a testi ember elkendõzi a fájtényével, AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XII. évfolyam 1. szám 2005. feltámadás hava Ablak alamiképpen dûlõre kell jutnunk a kat, fájdalmainkat, de még örömeinket is múlandó világ

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015/1 Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében

Részletesebben

Ka rá cso nyi rege ha va ló ra vál na...

Ka rá cso nyi rege ha va ló ra vál na... X. év fo lyam 12. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft Ady Endre * Karácsony I / Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong

Részletesebben

69. évfolyam, 1. szám, 2015. január február. Megjelenik kéthavonta.

69. évfolyam, 1. szám, 2015. január február. Megjelenik kéthavonta. Fotó: Kriza János 69. évfolyam, 1. szám, 2015. január február. Megjelenik kéthavonta. Utak... Az új évben az ember a számvetés mellett a változás óhaját és lehetőségét is kifejezésre juttatja. Ilyenkor

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

a Mi La punk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. július X. évf. 7. szám Õszibarcak Fesz ti vál és Fa lu na pok 2007. jú li us 14-15.

a Mi La punk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. július X. évf. 7. szám Õszibarcak Fesz ti vál és Fa lu na pok 2007. jú li us 14-15. a Mi La punk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. július X. évf. 7. szám Õszibarcak Fesz ti vál és Fa lu na pok 2007. jú li us 14-15. 2007. jú li us 14. (szom bat) Mû ve lõ dé si Ház és Kör nyé

Részletesebben

Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra

Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra Ingyenes kétheti lap 12000 példányban Albert Bútor Érd, Gellért u. 2. (Riminyáki sarok) Tel./Fax: 23/361-215 Nyitva: H-P: 9-18, Sz: 9-13 50 féle matrac: Bio, rugós, vákumos, tempúr www.albertbutor.hu Pizzarendelés:

Részletesebben

szolgálat Hét éves a Gödöllõ Tánc együt tes

szolgálat Hét éves a Gödöllõ Tánc együt tes szolgálat GÖDÖLLÕI Kiadja a Gödöllõ Városáért Alapítvány Lokálpatrióta hetilap IX. évfolyam 8. szám 2000. március 2. Fotó: Magyar Bertalan Hét éves a Gödöllõ Tánc együt tes Nincs fel vé te li kö ve tel

Részletesebben

Gondolatok Szent István napján, Nemzeti Ünnepünk ünneplésére

Gondolatok Szent István napján, Nemzeti Ünnepünk ünneplésére A keresztény nemzeti gondolat hírnöke X. évfolyam 8. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományõrzõ folyóirat * Ára: 100 Ft Gondolatok Szent István napján, Nemzeti Ünnepünk ünneplésére Hatalmad alá tartozik,

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2002. Április. Mni. Én szívesen teszem ezt. Evangéliumi gondolkodású testvér szavai ezek, aki

Élõ Gyülekezetek. 2002. Április. Mni. Én szívesen teszem ezt. Evangéliumi gondolkodású testvér szavai ezek, aki Hirdesd az Igét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts... az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd! 2 Timóteus 4,2.5b 2002. Április V. Évf. 2. Szám

Részletesebben

Az úton. Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK

Az úton. Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl A Keresztény Advent Közösség 2009. május 23 24-én tartotta szokásos évi küldöttértekezletét. A küldöttértekezlet elsõ napja konferenciai

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben