I. KONFERENCIA TAGJAINAK NGVSORA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. KONFERENCIA TAGJAINAK NGVSORA:"

Átírás

1

2 I. KONFERENCIA TAGJAINAK NGVSORA: 1. FUNK MARTON 6. SCHMIDT JANOS 2. WALLRABENSTEIN JAKAB 7. HECKER HENRIK 3. Dr. SZALOS ARTUR 8. MARKUS J6ZSEF 4. LOBEL JANOS 9. LIEBSTOCKL JENO 5. BAUMANN EMIL 10. Dr. MEYER F. W. gok: 1. HECKER ADAM 2. DEKANY ELEMER 3. HASZICS JANOS 11. KONFERENCIAI HIVATALNOKOK: Elnok: Dr. D. J. L. NUELSEN Ziirich, IV. Badenerstrassa 69. Superintendens es p6nztdros: FUNK MARTON Budapest, V1. Felsderddsor Jegyz6 : Dr. SZAL6S ARTUR Budakeszi, Rbk6czi-u. 2, Statisztikus: LOBEL JANOS Miskolc. Ghillanvi-u. 4. Nyilvan' larto: JAKAB N lyireyyha 111. KONFERENCIAI BIZOTTSAGOK: A konferencia hltal vhlasztott bizottshgok: 1. Konferenciai vonatkozrisok bizoftsdga. Fun k Marton I. dr. Szal6s Artur, Tilkovszky Ervin, Bade Henrik Meyer Frigyes, Miihlberger Ferenc. 2. lrodalmi 7: Wallr abenste,in Jakab, dr. Szal6s Artur, UI,holdni, L.iebstoc kl Jen6, Lobel Janos, dr, Bsrta Eernat. 3 Lelkbzk6pz6 biz[ ~nk Marton, dr. Szal6s Artur dr. Barta Bernat. \?stein Jakab, Schmidt Janos.

3 -4-4. Vasdrnapi iskolai bizo:tsdg: Schmidt Jbnos, RBmai Mariska, Hecker Henrik, Markus Jozsef, Haszics Jan os, dr. Meyer Frigyeu. 5. Va: sdrnopi megszenfel6si biz1 3tfsdg: 5 Lie bstockl Jenti, Markus Jozs ef. 5, KoltiizkodQi bizottsdg : Schmidt Janos, Lobe1 Jbnos. Baade Henrik, Dekany Elemer. 7. Alkoholellenes bizotrsdg : Wallrabenstein Jakab, Funk Marton, Bagyinszky Gyula, Felps Janos, Haszics Jbnos. Quilt Manb. Gesztl~ Jozsef, Markus Jozsef. 8. P6nzlbroizsgd!6 bizottsdg: Tilkovszky Ervin, Muller ksa, dr.! Izalo's A1 +ur. 5!6 bizotl sdg: W allrabens b, Lobel Janos....,. 10.!V6~f6leti bizottsog : a) ot~honugy~ olzottsdg : Fleps Janos, Funk Mbrton, Hecker Henrik, Bade Henrik, 6zv. Hintzne, dr. Meyer Frigyes, Jahn Ferenc, Tilkovszky Ervin. b) gyermekseg6lyz6: dr. Szal6s Artur, Fleps Janos. Andrasko Anna, Quitt Man6, Meyer Frigyes. c) druoiigyi: dr. Szal6s Artur, Fleps Jdnos, Tilkovszky Ervin, Andrask6 Anna. Quitt Bela, dr. Meyer Frigyes. Lobel Jbnos, Baade Henrik. dr. Barta Bernat. Tancicsad6 tag: dr. Foldes Dezs Nyugdijugyi bizoltsdg: Wallrabenslein Jakab, dr. Meyer Frigyes, Schmidt Janos. Hecker Henrik. 13. EelebbezCi bizottsdg : Funk Mbrton, dr. Szalos Artur, Wallrabenstein Jakab, Schmidt Janos 14. Konyvtcirl6fesit~si bizottsdg: I Jbnos, Hecker Henrik. 15. Diakonis~zaug~i bizottsdgok: Funk Mbrton, Wallrabenstein Jaltab. Kubik Fanny, dr. Meyer Ffigyes. 15. Ktiszone, 6g: Heck ElemBr. 17. Hrizbizottsrigok: dr. bzalds Artur, Hecker Henrik, dr. Meyer Frigyes, Baade Henrik, h iluhlberger Ferenc. Tilkovszky Ervin. A Rabinet itltal Binevezett bfzottskgok: 1. Pgnzugyi bizoffsdg: Funk Mbrton, Dr. Szal6s Artur, Wallrabensiein Jakab, Lijbel Janos, Muller Miksa, dr. Weiss Sandor, Fleps Janos. Tilkovszky Ervin, Hecker Henrik. 2. Vizsgdzfoto' bizottsdg: Funk Marton. Wallrabenstein Jakab, dr. Szalos Artur, Lobel Janos 3. Missi6i bizottsdg: Wallrabensten Ja Schmidt Janos. Markus J6zsef. IV. Az E - --! rendtastks k :abalysafisa. 1. Ez evi konterenc!endtartas 5 szabalyai szerint szervc {ern, eli! smertet&s folyamaiban. 2 Mely predikatorok fei athelyezes dlta 1 Cs mely konferencia teriile :nki. 3. Kik v6te:tek fel u 4. Ki vctelett fel idegen megbiz6 I ts mely egyhazbol? Senki. 5. Kik vetettek fel prbbara? 6 Kik maradnak prdban? Senki. a) Az elsti tanulmanyi kvben: senki. b) A mtisodik tanulmanyi 6vben: DBkany Haszics JBnos 6s Hecker -uui... A.l"- 7. Kik vannak elboc :satva? Senki. rendes i 'agul? L 8. Kik vetettek fel dr. Meyer F. W. 9. Kik vannak a harmadik tanulrndnyi evben'! Ez Bvben felveve rendes tagul: dr. Meyer F. W. Bs LiebstocklJen6

4 10. KiE ; vannak a negyedik tanulmdnyi e lecker He xik. Markus Jozsef....?.. I I. ~ t fejeztek k be a konferanciai tantervet t benkl. 12. Let!ek-e masok diakonussa vdlasztva a missi6i szabalyok ertelmkben: Haszics Jbnos, Hecker Adam.. es Dekdny Elemer. 13. Lettek e masok lelk6ssze valasztva Cs a nissi6i. szabalyok Brlelmeben? Liebstockl Jeni Meyer- F. W. 14. Ki van beosztas nelkiil? Senki. 15. Megvizsga1tatoit.e minden lelkesz jelle: me 7 lger I. 16. Athelyeztettek-e lelkeszek 6s melyik konterencia teriiletebe? Senki. 17. Ki halt meg a IelkCszek kozul? Senki 18. Ki van helyhez kotve ( Located") sap, ~ere~mere? Senki, 19, Kik lettek egybbkknt helyhez kotve? Senki, 20, Kik vonultak vissza a munkab61? Senki, 21. Kiknek let!( isi igazc ~Ivanyai ~nva T' Senkinek, 22. Kinek lett rr felielente s vam panasz. folytan visszavonul~on ( >enk: Inek. 23. Ki lett kizarva? Senki. 24. Micsoda szemelyes megiegyz tsek vol,.,,..cg teendiik? Semmi. 25. Kik a szamfeletti predikatorok? Baumann Emil 26. Kik vannak nyugalomba? Senki. 27. Kiknek adatott sziinkv? Senkinek. 28. Kik a fellebbezesi birak? A rnissi6i konferencia nem valasztott senkit. 29. I-logy szo1 a belsd missi6i Board Cvi jelentese? Nincs. 30. Hogy sz61 a kuls6 missiji Board Cvi jelentese? LBs& misszioi bizottsag jelenteset. 31. Hogy szo1 a statisztikai jelentes? Lasd a statisztikai kimutatast. 32. Hogy sz61 a konferenciai pdnztaros jelentese? Predi- katori fizetdsre 4479 P, dltalanosgyujt&s cimcn 7230 P 33'a Mi a vegosszege a vilagkonferencia Altal el6irt jotekonycdlu ek? 258 P. 33/b Altaldnor d6sre konferenciai kollekt 34. Mik az igenyek a konferenciai alapitvanyokkal szemben? Semmi. 35. Mennyi folyt be e kre 7 Sen mi? 36. Mennyi lett kivet gyes ker~ uletekre 2 jogosultak ellatasara r >en iml Mekkora osszeg lelt az alta lanos pre dikator g ~6nztarba befizetve 7 Semr ni. 38. Van-e konferenciai seg8lypbl.-.,. An"+&..) : Nincs. I 39. blicsoda miikodesi korjeloltetett ki lelkeszek szdmara? Ldsd a beosztasi jegyzbket. 40. Hol tartassek a legkozelebbi Cvi konferencia? Buda-... Marton E ti superir eosztasi jegyzek luz,., Superintc Xozs )onti keri r, 9 auaapest I.: ur. meyer r W. Budapest 11.: Hecker Hen' rik. Budapest Ill.: Liebstockl J len6. Gyorkony: Markus A. Joz -.d.,gi. ki keriilet:wallrab kab keriil eti superi ntender Miskoc: Lobel Ji. 7.. Nyiregyhaza: Wallrabenste~n JakaL. 7~ Kisvarda: Haszics Janos 6s RBmay Maria. keriilet: Dr. Szalos Artur kerulefi superintendens. Dombovar: Schmidt Janos es mint seged Vida A. Kaposvar: DBkBny Eleme PBcs-Borjad: Hecker Ad.Taboru otthon, Budakes-...,., aggotthor 1s

5 @In zoqa?slloz!q!l?l?!a?n 'ssealo[aj'"1 'W yund eln zoqzwslloz!q!ru[spol[ nl!seln zoqzpslloz!q!l?[olda~ qasaluala! uoqllo ouauld,;oqg~" e sssen[o[aj mliv solezs.la 'laj qniaw ruau ynual IQ solezs 'SOU?[ $p!rnq~s auuyl 1dqu.l fdyd~du w w!l![yzs~aj in yodsnj -uyn yazg.ila[aj saluaja[ e!y!zalaj l?woio yods.is?&uala[!suapualu!iadns e sssenlolaj uolipli\i yu.[aj l[niam ruau sg8oj!y ualla awa[la[ 'uoligp~ yu q3~1!em iasiaqs!l 'IW~UQ S~!A~SZJ!~!W erlelnmaq AI lp!w~ aiahlsal uawalay iasq3 si?i~zso ZR yaulniay eiselelnm.laqal yunllozor ~ouy!y!zs oly? s? Is?lz!?Ap!! 2%!WzsL?y in yodsnd ~ein yodsnd![zoapn UeqyeAezs sajam.nl 'm yund.=~n=ny[z.yeueslre1 S!gio 1"'!lap [o~-otz/~ la8bak yasa1 A sou 13s.IeyoZ?s -1loz!q #lv)zswl~~ uaqha ~[nw e essealo[aj 9zAZar.~pe~eru pa ozg1a 2-8 sny!lzs!leis sa solglzuad '[at!ray aalal[! '![o[al '$A$ qeyey u!a~suaqei[[o~[n~3~m~0~'1a1 SOU?^ [aqol ["asl!bas '8am elz!q rein so[szs Bs[nBueyLBa e!>ualajuoy e [ayyopuc?peiem[a erloze81 8al!la~al 'A) uuemneg. 1 la~a(ala~!y [!rug uuemneg '~wios~au yonaluala!.olaj ozr(i3ar 'sain solelen!q s 11opopzayZaw u?jn asalyaua yaua '681 8 sa ew! u?ln Llam '. sai uaqzassozoy e10s38a -in ze uwln salapi!qa81.uaqalap! S8sze18zs 8 1!8?[ai3aur dsoq 'yunlaiai3! sedwod 110~ aa 's! eiyunw?zs!w e uuaj 118 op! ze za sa!uual assala[ayol lsnzar le118 yasapaa -uazs!yau IlazslaL.yauwaial jos3[ownl8 sa yeupnl!uap -2"?!ye 'me'le layayawiar(z sola an 'lazan )]e[e 1ioq8a snlap 8!pu!u; ]as! was ~PU!LU ap.nioq s? 0 'ynli.llqaza~ uoyeln sgw lozsyos.aillu!yq al?s?leazaaial e aaru yunlaq -118 IBIIPI?~OSJ S!!UI may 'IIOIBIII~B~'Ilapay1awla ltalaj asian '11 '9s,523 in yodsqjd urjjn asalyaua yaua '&$'I qeln[a[[e~ e s? E~?LU! '"1 sougr lp!mq3~ S? yauazogi ~l~o~zsolazs lazayalnna e ugin e!zm! ouar ppoisqa!l sa yauazoy 'ilajaj 8.~1.PSZ isapaylaqa IIOI~~I Iniiv so~ezs 'ip p!ew 'eiyugyunm e{uga!l! IES?p[E in Ze Sa Ueq -yenezs Balaru aiyasalzonpn ze ilozss[ga in yodynd '7 I aaslann 'ip uqln asjly,aua yauaipy v lala!zoapn puow uaq -?i\au e!3ualajuoy!p!ss!w r~l8ew e suapua$u!~adns uoliw~~ yrrnd suglr,.uaqaaau lazaqa[nic8 e IayaBapuaA e lu!u -yea ']eyom~bbalap e so,a) suapuaju!iadns 'lein yodsnd ellozonpn 'A{ souef 1111~1~13~ p!ew.llayaua iey1~j!8 e ilgln 'A] souwr IP!LU~>S ugjn asalyau? yauazoy

6 Funk M. tv. felolvassa 1 Emil 6 s Sebele Gyorgy tv. Ievelet. Iralokhoz. Funk N olvassa a konyv,, I,~.-I-... ielent&s6t. P6nzugy1 Dizorrsagnoz umvu ~ Funk M. tv. felolv assa Dial shg jelenteset Elfogadva. Schmidt J. tv. fel,.i.."nc~,v,u.,.-,. KBroly tv. levelkt. :I Jdnos tatisztikai jelen... Szalos 1 Artur felo lvassa az arvaiigyi bizottsag jelenteset. Elfogad Iva. Enek 6s ima uta~ ruar h6 254n Koz-nek eneklese 6s Lok tv.-nek az I. Tim igelc felett tarlott elmklkedese utan a gyulekezet kozosses :ben magasztalta az Urat a 133. knek knek- 1 es Pierir lger tv. imaja utan puspok ur megnyitja a..... hiva talos ulest. Felolvae elozo ulks jegyz6konyve. Elfogadva. Puspok tatja Pieringer Ede tesivert, mint a,. svtljci delegdtus~, s~,,,tugy Spori J6zsef graci predikatort. Fela!l6ssal koszontve. Pijsp~k felteszi rdist. Mf :g nem, ismertetes irint az eljaras foiyamatban van. 2. kerdes : nem 3.,, 7. 4.,, senki 5.,, 6.,, Haszics Janos 6 Elemkr. Hecker Adam jelleme ellen kifogi is nem I nerult fel Vizsgaztato bizottsag jelenti, how ne :vezett ai! els6 ev folyamra el6irt vizsgat letette, inditvanyl azza, hoe y a 11. e\i folyamba lkpjen el6. A konfer' encia vo~ natkozasok bizottsaga indilvanyozza, hogy neve zett mar; sdjon meg proban a It. evfolyamban. Elfogadva. Haszics Jdnos jelleme ellen kiiogi is nem r nerult fel Vizsg~ztal6bizottsag jelenlese 'szerint nevezel t az I.&v - folyamr61 a vizsgat Ietette. A konferenctm vvlra;au~aaus.--.-,i...-a-..l bizottsaga inditvanyozza, hogy nevezett 1 &s lepjen el6 a 11. evbe. Elfogadva. Dbkany Elemer jelleme ellen kifogtis nem merult tel. Vizsgdzta16 bizottsag jelenti, hogy nevezett az 1. evfolyamra el6irt vizsgbt Ieletie. Konferenciai vona~kozasok bizoilsaga inditvhnyozza, hosv nevezett maradion proban, de lepjen el6 a 11. evbe. Elfoga dva 7. kkrdes : sernrr 8 k6rdes. Liebs '. Meyer Liebstoclil Jen6,cLLcikic cilckl nllusaa nlc,xl illclub, ---::I, r-i,<i. vizs,izotlsag jelenti, h zett a frizsgat letette. ~ciai von I< bizotlsaga ajdnlja nevezett vetesskk.-. fe1,1 k,..mterencia rendes tagjau!. Miutan az egy.h&zi ren ~dtarths dllal elrjirl kcrdeselrre megfelelt es I6pjc :n el6 i s IV. evfolyamba. Elfonadva. - Meyer F. W. jelleme el len kifog 6s nem meriilt fel. Vizsgaztato bizottsag jelenti, h ogy nevc :zett a!i. evfolyamrol a vizsgat Ielelle. Konferem :iai vonat kozasok bizolts6ga x - 7, ajanlja, hogy nevezett vetess6k fel a ~onferencia rendes tagjhul, miulan az egyhfizi rendtartisbsn el6irl kerdesekre megfelelt es lepjen el6 a Ill. evfolyamba. Elfogadva. Puspok ur felteszi az egyhizi rendtartds I<&- deseit. melyekre jelollek kielcgil6 feleletet adtak, mire Puspok ur oket a konferencia rendes tagjainak nyilvanitja. Piispok imijhban aldast ker. 9. kerdks : Liebstockl Jen6 Cs Meyer F. M kerdes: Hecker Henrik es Mdrkus JCIz sef. ---::I' Hecker Henrik jelleme ellen kifogas nem iuerurt [el. > Vizs.gaztato bizottsag jelenti, hogy ne :vezelt v.izsgajat a 111. I 5vfolyamB r61 letette es lepjen el6 a 1V. evben. I <lfogadva. Markus J6zsef Andras jelleme ellen kifc )gas nem

7 merult fel. Vizsgdztat6 bizottsag jelenti, hogy nevezett a vizsg6jit a 111. evr6l letette, inditvdnyozza iv. Bvben lepjen Funk Mdrton ajdnlja, hogy minden predikdtor-jelolt -ski az iskolaba lesz kikuldve, elbz6leg mint seged muelo..a. j6s: sen1 Lod ljek biz01 nyos idei g. Elfoga dva. A bizo ttsagi jelc :ntes elfo gadva.... %s. Kor vonatk iga A vas; irnapi is kolai bi; sottsag j~ ajanlja, hogy Haszics Janos, Hecker Adam 6s Uekany 'M6dosil~ssal eltogad va. Elem61 a rnissioi szabalyok alatt diakc K. A vasarnapi IT legszente lksi bizottsdg jell :I- Konferencia ajbnlja. 13. k6rdes. Konferenciai vonalkozaso~ olzorrsaga olvasva. E!fogadva Puspok ur felh~vja a vendegeket, Glaser I\eierrnrn. Liebstockl Jenij 6s Mayer F. W. testvereket aianlia lel- Piringer Ign dc, Dresz cler KBroly 6s Sporri Jozse :k kessze avalasra. Konferencia ajanlja. rovid rneleg szavakb an szolnak a konferenciah 14. kerdes : senki. Walira ~ P ". I P. ~ ",.A-., Jakab at ad egy inditvany a. 16. k6rdes : senki. 17 kerdes: senki. tv. 20 eves jubileurnira vonatkozolag. Elfogadva, csatolva. Funk M. tv. rneghato szavakban rnond kaszonetet k8rd6s : senki. Felismeri gyengesegeit es szeretne ha ezektol mentve lenne. 25. kkrdes: Baumann Ernil. Arnit kivan, hogy munka kozben rnehetne Urahoz. lsten 26-29, kerdes : senki. az Bszinteknek sikert ad es ez az 6 er6ssege. Bocsanatot 30. k6rd6s : Felolvastatolt missioi bizottsdg jelentdse. ker mindazokkrt, ami hiba volt. Az eldre haladott Elfogadva. id6 folytan, Iditvanyo iiles felfi it 32. kerdes : Ias irnoki jt '..6s delutan ytalasat. a. 33. a) 258 P. Enek ts dldds utan az iitis leliuggesztve. iltaldnos intezkedesre - k onferenci ai collekta 691 : sziinet. Szunet utan a fel I baratim Bneklese. r az iilest irnaval megnyilj utana ruspok felteszi a 34. kerdest. Semmr. Puspok felteszi a kerd est, ki 1 egyen ji a 40. ktrdes: Meghivjdk Budapest I., Kispest, Borjad. slatisztikus? Szavazas utan Budapest I. gyulekezet rneghivasat Enyhanguan LI 3bel Janc elfogadja. a tobbi gyiilekezeteknek koszonelet rnond.....? Ki legyen konferencla~ penztaros t lnaltvanvra runk Predikatori segelyalap jelenlese felolvasva. Elfogadva. Marion. Epit&si bizottsag jelentese felolvasva. Elfogadva. Nyiiva~ Jallraben lrodalmi bizottsag jelentese felolvasva. Elfogadva. -,.=,z.: L Felolvasvtl KVIIULKUUCSI VILVLLS~Y J~ICIIICSC. Elfogadva. LelkitszkCpzo bizottsag jelentese felolvasva. Frlolve isva alk( es bizotl sag jele II- Szalos Artur inditvanyozza. hogy Marfoldi Andrks fog adva. hivassek vissza a St. Andreei iskolabol hogy 1-2 ev Falnl..s.,.,.,..rtc.tnl&,el010 ;, biz,.,.,,,.*itcin,-.,.,-,. ;r.inntarn u., ".a. alat t beigazo ien, bogy Istentijl e l van hiv.a 3statoit p, ielet bizo ttprec iikatori k Elfogad. saz re. Elfogc

8 Funk M. tv. inditvanyozz ez elisme 16s erdekeben az altala fogalmazott iy terjes: ztessek a generalis konferencia ele. Indirvanv elioeava es csatolva. Felolva: - foeadva. - Funk M.,v. lziujvaaaa lvaa,qua,u,,,.,. Felolvasva pgnzugyi bizottsdg jelentese. Elfoeadva. Felolvasva vizsgiztat6 bizo!tsbg jeleotese Elfogadva. A konferencia tagjai bizonyos ugyek megbeszelese~ c&ljnb61 zart uigst kernek. Lobl tv. inditvanyozza, hogy a pr6bapredikatorok azon reszt vehessenek. EiEogadva. Konferencia a jegyziikony-hilelesit&ssel Hecker Henrik 6s Liebstockl Jen6 testvkreket bizza meg. Welirabenstein Jakab inditvinyozza, hogy a jegyz6- konyv sajit sokszorosito gepunkon allittassek el6. Elfogadva. Zdrt u Iesben. ' Wallrabenstein Ji nkab felo Ivassa a z tvanyt. a miert zar t iilkst bertek. Funk t v. elijad ja, hogy az inc litvanyba n emlite tt egyent meg el6dje bizta rneg ismerleti az iigyet es a konferenciara bizza a hat6rozast. Funk M. feloivassa a nepiroda jelentes kt. Koszt i-,, nettel tudomasul vkve es a nepiroda tovabbi vezeiesevei a konferenci dr. Foldes Dezs6 ugyvedet bizza rneg, aki a gyulekezet tagja, mert az a meggytizo"dsse, hogy az egyhaz k~dekeit a vele kapcselatban lev6 egyen jobban szolgalhatja. Az irasbeli inditvany nemi valtoza ssal meg r- szavazva. Lobel JBnos felolvassa a rnasik kervenyt. Piispok ur igkretet tesz. hogy tole telhettjleg mindent megtesz munkatarsai erdekeben. Az ules '/z7 orakor felfuxgeszlve. Fel bruar %-an d6leliitt 10 6rs. A toz&nek eneklkse Schmidt Janos tv. imaja 6 ezek utan Piispok ur elmelkedest tart az I. Tim vers 161. Reamutat, hogy az embereknek mily kiilonboz6 rern :. A ncmet zbsz16 szinei : arany, voros e feliete. ezr solran igy magyarazzak : a mult arany, a jele vtjros 6s a j6v6 feb nem egkszen igy van, mert bizony anna1 a mult ekete. Ez a jiiv6 fekete sotet mindazokndl, akiknel..,...-.l,seguk nem a Krisztus. A mi.feladatunk, hogy e sotet vil agba vi:!yiik a K risztus remenyseget. Ez a feladat dics~ 5 feladat, adja az Ur, bogy mindnyijan megfeleljunk. A 100. kozenek eneklese utan l'uspok ur Dekeny Elemer, Haszics Janos es Hecker Adam testvereket diakonusokka, Liebstockl Jenti 6s Meyer Vilmos Friwes testvereket pedig gyulekezeti venekkk avatja. Majd atadja a kove1kez6 okmbn! ft : Avatasi bizonyitvany, rnel igazolom, hogy februar )- van zpok~ methodist~ egyhazban ; i Elemer, Haszics Janos, Hecker Adam predikatorokat diakonusokka avaltam. Tovabbi igazolorn, hogy ugyanezen id6ber n Liebstockl Jenti es Meyer Vilmos Frigyes predikatorokat tobb gyulekt I kozrem,ukod6sevel gyulekezeti venekke avattc In nevez etiek a puspoki Methodista egyhaz rnagyar mlssl oi lronfer.enciaja altal ezen tisztsegre megvfiiaszta. Dornbn ;. februar I Janos L. csp6k. sz, kozer I I. tv. lmaja utan a glrarkar eneltell, maja vreszler Jbncelmelkedet! az Efez felett. A gitarkar eneke ut8 Funk M. tv. 6s dr, Nuelsen Janos puspok ur szolt maj meleg szavakban, Buzditja a gyulekezetet, tamaszkodi~ nak az Urra 6s enge :dj&k ma: gukat ve: zetni az Ur altal es minden j6 lesz,

9 Majd piispok ur felolvassa a beoszt6si lajrtromot azzal, hogy a kabinet dltal kiielolt bizottsanok maradnak, Felolvassa a ki kt. Elfogadva. Schmidt Jdnos, o,,.,.". -.askiv srencia bi 3 idore el napoltato tt, John L.J.ZI' 'r! Szen Saj6t kerelmunkre veltek bennunket is a tavaszi konierenciak soraba. Igy alig ot honap utdn ime ujra gyiilesre joitunk ossze. A gyorkonyl konferencia Bldasos napjai meg emlekezetunkben elnek es most is vdrjuk az aldast Urunk es Megvdlldnklol. Csak hat h6napi munka- 161 teheiek jelentcst. E rovid idohoz mello, rovid j~lentesem is, annal is inkabb mer; kiilonosebb esemenyekrtil nem szamo hatok be. lstenunk lehetoskgel adolt csondes munkalkoddsrs es el6rehalad8sra. Kulonosebb nehezscgek nelkul vegezheltek prkdikatoraink es missi6i munkasaink munkalkodhsaikat. Isten szeleiete megnvott mindnyajunliat gondtol es bajtol. Mar regen varunk epy dltalanos fellendulest. Egyes helyeken tomegesen kerestek fel ugynn evang8liz8- cioi eloaddsainkal, de az altalanos nagy ebredest meg mindig v6rjuk. A fellendiilest fdeg a dombovari Cs gyorkonyi gyulekezeleinkben tapaszlalhaltuk. De kulonosen Dombovarott lapasztalhattunk elenk ebredest. Forro ohajunk az. hogv terjesztene es melyitene a mostani konferen( :ia ezen ebredest is. A meglertek, kulonosen ifju fkrfiak, a nyilv, dnossas el611 bizonysagot tesznek Isten ]elk&- nek munkaj arol. Ugyanezt mondhatjuk GyorkonyrBl is. Mils.,,.*nA&I* -,,,,,..ios dolog is az, ha egy fiatal ember, ki eddig allandit tagja volt az iv6 6s tanckompanidnak, belep a tanchelyi~t~be, ahova eddig csak szorakozni jart s baratai

10 kik orommel udvozlik a visszatirdt, csoddlattal ezt halljdk tole: csak adossegaimat szeretnem kifizetni, mert tobbet ide nem jovok. Ez az amirdl a szentiras beszel: a regit elhagyni, es egy uj eletet kezdeni. A hibat j6va tenni 6s csak a nyert uj Bletet eini, Ez a megteres. llyen esetekrbl a megteresnek iszakossagbol 6s szorakozni vagyasbol beszdhetnek Schmidt es Markus testvereink. Mndket korzetben az evangelisacioi eldadasokat, melyet Weinbrenner linzi pr6diitdtor Cyorkoonyben es Szalos dr. Dombovart tarto!t, a hallgatosag tc1 hideg dacara az ablakok eltilt allva hallgatott vegig, mert oly tomeges volt a latogatok szama, hog a teremben el sem fcrtek. Ha eddigi gondja a dornbovhri pr&dikalorunknak az volt, ki tolti majd be az ujonnan &pull kapolna ures helyeit, most az lett, honnan vesztink helyet, az uj es rendszeres hallgatosag szarnara.,.az Urt61 lett 6s ez csodalatos a mi szemunk eltitt:" Hogy az ifju gyulekezet immar egy konferenciat lathat vendigul. jeie megerosodesent ' ' gyhdzuzkhoz vonzodo szeretetenek. Halad :sten is. ktkozott UU~BIJ~JL I. cs I~-VCII. Miskolco ~r~tluun IS. A lathato eredmenyek meg csak kesdbb mutatkoznak majd. Nyiregyhazan is fejltidik a munka, lstentiszteleteink latogatottak. Elkoitozes es kilepes folytan nehany tagot veszitettunk ugyan, de ezek helyet, majd a tavasszal inegtartand~j felveteln61, az uj tagok toltik be. Innen ered, hozy tagjaink letszama 2-vel csokkent. Wallrabenstein testvkrunket szorgalmas munkajaban Haszics testverunk 6s Remay Maria testverntink nsgyban tbmogatlak. Pen7- ugyileg az egyhaz gyarapodott, Budapest 111. ugymint Kaposvar gek!zel ltuzkodott. Ilyen fiatal gyulekei zavarok is erezhetdk es megallast sbr vlsszalejlooes[ IS jelenthetnek. A predikdtorok szorgalm nkalkodtak 6s huskgben megalltak heiyuket. Mint probatagot felvettek: Budapest 1-ben 4 tagot, Budapest 11-ben 6. Budapest lll-ban 7, Dombovdrt 24. Gyorkonyon 10, PBcs-Borjadon 2, Miskolcon 3, Nyiregyhazh 9 tagot. Ez egy fel ev alatt 65 tag szaporodast jelenl, tehat egy eldrehaladdst a tavalyi 101 lagu egyevi osszaporoddssal szemben. Teljes kotelbkbe 42 tagot,vt tunk fel. ez is el6rehaladas a tavalyi 12 honappal szer ben, a hol egy egesz ev alatt 59 tagot vettunk fel. Gyulekezeteink letszama a kovetkezd: Budapest I. maradt 119 tag es pr6batag. B~~dapest tagu csokkenessel 105 tagbol 811, Budapest tagu csokbenessel 64 tagot jelent. Dombovar 21 laggal szaporodott s igy 100 tagboi ell, Cyorkony 5 trgu szaporodassal 95 tagbol all. Kaposvar I1 tagjiivai nem valtozott. Borjad ket plussal 50 tagb61 all. Miskolc 5 tagu szaporodasaval 23 tagot jelent. Legnagyobb gyulekezetunk Nyiregvhaza 2 tagu csokkenesevei 233 fagbdl ail. A 24 tagu tiszta gyarapodassal, tagjaink letszama ezzel 80 -ra emelkedett. A szarnbani gyaraoodas ugyan csekely, de a tavaszi h6napok termelik ink a lathat6 eredmenyt. Penzup)...L,..,... csalddtunk egyik gyulekez,.,.,. sem. Csak Budspest Ill. csokkent ezen tekinlelben is, Kaposvar penzugyileg sem valtozott, rnig ellenben a tobbi gyulekezetek mind beveteii gyarapodast jelentenek. Teljes asszege az onkkntes adomayoknak Pengd, a tavalyi hat hbnappal szemben 2200 pengd odds. Ez Z0'Ia-nal is tobb. Koszonjuk gyulekezetc :Zen szeu eredmenyl s orulunk, hogy penzugyi igunkhoz mindinkabb kozeledunk. Eknk tirtimmel tolt el az a tudat, how ~rediltbtoraink 6s missi6i munkasaink orommel 6s huscggel teljesitik munkajukat. Meyer dr. szepen beilleszkedett budapesti munkakorehe es ifja, oregje bizalornmal tekint fel r6. Hecker Henrik testverunk is, kit az utols6 konferencia helyezett Budanestre. lekiizdotte mar a nagyvarosi gyulekezeti rnunkaval jar6 nehezsegeket es g\ulekezeteben kozszeretelnek is bizalomnak orvend A probara felvett harorn ifju testver kitartassal 6s hiiseggel alija meg helyet es buzgon munkalkodik. Heckrr Adam testverunk s delbaranyai gyulekezetbe uj mozgalmas eletet hozokt. Dekany testver a kaposvari nehez korulrnenyek kozo:t. eros jellemnek bizonyult Haszics testv6r a nyiregyhazi teslverek szeretetet hamar megn'erte csondes munkalkodasaval es mely valldsossagaval. 6 is aldasrol 6s eredmenyrdl tehet bizonys6got Vasarnapi isk01c en halad nak eldre. bar nen 1 hidnyoznak a nehez nelyeket lelkeszel, lanito! L ujra es ujra seerezne Sajnos az elmi dt hbnapokban gvakrabban voltek nehezsegeink : a hatos bgokkal is. Egyes he!yeken megtil-

11 toltak a traktdtus osztogatasl a temet6kben. Penzbuntetes jart traktatus osztascrt. Egy helyen vasdrnapi iskolai taniton61 a rendiirsegre hivattak es nit aet magyarazfak neki. hogy azok az osszejovetelek, melyeken nehany gyermek reszt vesz es amelyeken 6 nekik bibliai torteneteke1 mond el, a nepgyulekezes sorozataba esik 6s ehez rend6ri engedely szukseges. A pecsi korzelben az utols6 idoben me:int betiliotlak lstentiszteleteink tar 1925-ben a beiugyminiszleriumba benyujtott keg re az alispani es szolgabiroi hivalal megigert,.., ily nemii znvnrok tiibbet el6 nem fordulnak majd. S ime a mosani allcalommal a haios6g meg ki is doboltatla nyilvanosan. hojy Lsfentiszleleleink megtartasa buntetes terhe alatt tiios. A mai korban csak sajndlallal vehetunk tudomast az ilyeniajta dolgokr61. Apellaltunk ez ellen a Iegfelsiibb hatosbgnd1. Egyetlen vigaszunk mindezeknel az, hogy ilyen zavarok csak elosegitik a lelki elet fejlodbset. Label lestverunk uj munkat kezdett Pesterzsebeten 6s Hecker tetverunk Kelenvolgyon es Szegeden, hol egy meghivis kovetkezteben volt alkalma munkalkodni. KemCljuk. hogy ezt a tiszamelle!ti sz&p varost czenlirl rendszeresen szolgrilhatjuk. Hecker Adam testverlink' az abszolul katholikus Sz6ked helysegb en kezde It munkat. Sajnos pinzugyeink 6s a berleti torvenyel k megake L- dalyozzak gyorsabb terjedesunket. IiCt he!yen Cpitkeztunk az elmult fdlevben. Miskolcon vpgre bekoliozheitunk sajat hazunkba, melynek oldaltpuietkbe egy termet rendezliink be 50 ulbhe!ylyel es egy kct szobis. konyhbs lakast a predikator reszere. Persze minden igen primitiv 6s sziik, de Liebstockl testverunk igen, igen orul ezen elbrehaladasnak. A gyiilekezeti elet CICnk, a munka fejl6dik. J6magam nagy orommel figyelem Liebsl5ckl lesvir munkijat, melyet az alacsonynbb. mint macasabb korokben igen ugyesen vezez. 4z &pike >e kerul, az elszamolast meg nem zartuk I tell' ert a munkalatok teljesen elvegezve me n3-~ybiirl._ Pasti szkkhazunkban a &met terem mellett kiuru 16ny helyseg Az ifjusagi egyesuletnek oly szuksege ysigei, mint egy targyal6 6s egy olvasoterem megtf rernlese ezdltal lehet6ve valik. Az osszecsukhat6 fal, melv ezen termeket egy nagy leremttil elvalasztja, megadja a lehet6segct annak, hogy a gyulekezeti termet rnegna- gyobbilhassuk. Isy 250 szernefy szernira teremthetiink ijl6helyet szukseg eseten. A predikatornak pedig van kulon szobdja, melyben Istentisztelet el6tt vagy utan szemelyes beszelgetest folvtathat az egyes tagokkal. Egy mellekszobat irodanak rendezunk be, mely altal a harmadik emeleti iroda megurul 6s az otthon szamara ezaltal egy tovabbi szobdt nyerunk. Van meg egy nagyobb szoba, melyet pothaloszobanak rendezunk be, allasnelkuli iednyok es asszonyok sz6mrira. Ez nagy szuks6gletnek mutatkozott mar, nagyvarosi szocialis munkankban. ltt alkottuk meg, a tornaberendezcsunkhoz az udvaron, oly szukskges zuhanyozasi lehetoseset. Az osszkol~seg pengot tesz ki, de itt sem zarluk le mcg az elszbmolisokat. Az Cpitkezesi koltsigeket a hdz viseli. Budakeszii epitkezesunkr61 az ezzel kapt szocialis munkankrol kiilon jelentes van. A biblia- 6s udulotelepi Apulet a tel kezc I immar fedel slatt van es j61 kiszaradt. A hosszu Luuag te1 sejnos hhtraltatta a bels6 munkak elv6gezhelds6get. Mindazaltal relnkljuk, hogy aprilis elejen bekoltozhetunk. A telep vezetoje Szal6s dr. testverunk bovebb jelenltst ad ezen munkartil. Varosi otlhonaink ikran biz :onyultak j6tcle. menynek. Ha nem is v,! kereset i forrdsn, ak, be. szel6 bizonysdatetelek L-,..,.,., rnmlmdri( 1, ha i." g *.*I. ~ - ~ lemben vezetjuk 6ket KCt fiatal pr6dikatorunk Hecker Henrik 6s Meyer Frigyes dr. testverunk hiiseggel szolgaltak reggeli 6s esti ajtatossdggal 6s az otthont betoltb jo szellem az 6 munkalkoddsukra vezethetci vissza. Az otthon vezet6je Fleps testverunk. ki jelenleseben biivebb felvilagositasokat ad az egyes adatokra vonatlrozolag. Mit is kezdenenk az orszdg minden reszbrtil 6rkez6 baratainkkal 15s ewhdzunk tagjaival. ha ezen otthonaink nem volnanak Bzdapest irgy is mint videknek es munkanknak mindkg kozeppont marad. Kell, hogy meg legyen lehef6- segunk arra, h o RZ ~ Ur parancsbt teljesithessuk: VendegszeretAk legyetek! Azutan mennyi kerveny Brkezik be kozponlunkba! Hanyszor kell anyakonyvi kivonatokat, hbzass6gi leveleket. irtleveleket, vizumokat, bizonyitvdnyokat, halotti leveleket, megszerezni ugyannyira, hogy szinten egy kulon munkaerare volna szuksegunk, aki ezen okiratokat megszerzi. Elveszett gyermekeket kell segiteni keresni, Crkezti gyermelteket fogadni, megtalalta- I

12 ~- ~ kat hazasz8llitaui, bfutaz6kat segetkezni. Or~lcltsi iiayek-- ben tudakozasokat, informaciokat beszerezni. miniszteriumokban 6s hivatalos helyeken ugyek allbsa irbnt erdekliidni. Geppydrakban geprk utin, bankokban kolcso- n6k irdnt Crdekliidni. AIIast kiizvetiteni. Lakhatasi engedklyeket szerezni stb. Mindezen ugyekben hozzank fordulnak segetkezesert, Ezl nem azert emlitettem, minthe. sokalnank a munkat, csak red akarok mutalni arra.. mennyire igenybe van veve kozpontunk. Mi munkank eavrkszenek tekinljuk ezen szolg6lalokat 6s oruiunk, lim vid6ken lako testvereinknek szolgblhatunk es ezen szc >I- gilhatunk es ezen szolgalatunk eredmenyes. Ettermiink a Dob-uccdban egyenliire feloszlott. A mag-as hazber lehetetlenne tetle munkank folytatasat. Az eddigi vezetii enyidiie vissza ohajtott vonulni f&raszt& munkakorebiil. A feloszlalds azonban csak afmeneti. Sokan fejeztek ki sajnalkozasukat, de hiaba deficiitel nem d~l~ozhatunk. Mihelyst lehetiiv6 valik ssjat hazunkban helyet teremteni, ujbol megkezdjuk ezen munkankat. A Nepiroda eredmenyer61 Fleischer dr. dr szarnol be jelentcs&ben. Ez iden is sok Cs jo munkat vkgzett szcenyeken es elhagyatotlakon. Ujabban a rendorskg 3z ijngyilkosjeloltokon vegzett munkalkodassal bizta meg. Konyvkereskedesunk oromteljes fellendulessel szbmolhat be, arnint azt a vezeti;no jelentks6b61 halljuk majd. Meaernlitendo mbg, hogy liazunkban minen szombat este a Krisztust hivii zsidok tartjak osszejoveteleiket, ugyancsak minden szerdan esle. a Good Templar Rend Nyiregyhdzdn megnyilt e lelen ujb61 a napkozi otlhon, melyet so!ian kereslek fel. Egyidiiben a tanor sg levest kaptak delben. Miskolcon Liebstockl lestverunk cigdny.,.,.al foglalkozik, mely munkara Niederhauser svajci vasdnapi iskolai titlcar buzditotta fel. Halatelt szivvel emldkeziink meg, m6g kiktpzes alatt a116 testvcreinkrii1. A St Andrai biblia iskolaban tartozkodik 1927 ev okt6ber havat61 Marfoldi A. testveriink. Az iga 12- nat6s6a minden tekintetben dicseri. A dombovari kerul let Vida testvert ajanlja a re dike tori hivatas betolt6sere. / lz ifju teljes szivvel az Ur tulajdona, erettsegizett 6s na ijrommel tesz bizonysagot az Ur kegyelmertil. A svaj Bethania egyesuletben nyert tiz havi kikepztst Alfiih "., Viima testvernonk, hon nalunk mint gyulekezeti diakonissa munkalkodhasson. - ~~ lnen halasak vagyl~nk n Bethhnia egyes iiletnek ezen szc t. Az e minden iekint etben ige In dicseri Kedves r: ~iispokiin knek mir ~dnyajunl. n rneleg --,-. -:,.I. -.-,.-:. ~OSZGC~CICL VILCIJLUK I~IUIIUOIII 111eleg erdek~oaeseerr, mellyel munkank irant v!seltetik. Niederhauser B. vas6rnapi iskolai Iitkar Svajc, Scholz E. predikator Wien. Weinbrenner predikaror Linz, testvereinknek halas koszonetet mondunk, tevekenyseguk'. ' 'lyel gyulekezeteir olgallak az elmult fele. Mi pedi! s Urunk kegyelmet es hete azert ijromteljes o~za~ommal haladunk a iov6 feli ]me husz eve ar inak, ho gy az el gyhaz M, sgyarorszagba kuldott engem missioi munkart 7. Annal. idejkn sok szep tervemet te mettem e 11. Tanulr nanyaime it szakitottilm felbe. hogy id irycljcn :.I7 a bdcskhi.. - IlaXy syaloglasokra, melyek hivatasommal jartak. Agaodalomma: lipiem 1911-ben a budapesti munkaba. Meg nagyob!, left aggodalmam amint a haboru befelyezes6vel 1919-ben egymagam maradlam mint predikator Magyarorszigon. De az Ur megsegifett. Bar a haboru elszakitotl minket bacskai anyaegyhazunktol, uj szep eleter6s gyulekezettel aldott rneg ill. csonka Magyarorszagon. Hogy ezen 20 ev alatt m~nnyi csal6da~on mentem keresztul, mily borzalmasak voltak a haborus Cvek. a forradalom, a kornmunizmus. azl lsten tudja egyedul A magamon Cszlelt gyarldsaaok mclyen sujtottak engem. de fonokeim bizalma, munkatarsaim szerefete rnindkg ujra felemeltek. Halat mondolr ezert mindnyajuknalr. Kef dolog vigasztal csak, ha az elmult Ire1 Cvtizedre viaszalekintek : Eiztos vagyok mennyei Atyam szereteteben, ugyanugy mint megbocs6to kepyelmeben ez epy, e masik, hogy teljes eriimet a magyar missioi ugy szolgalataba allitottam Nehogy mulando idenymunk~t vegezzek es hogy a politikai moigalmak hanyja vetett ernberkve ne vdljak, ezen moznalmas evekben egyet tartottam mindeg szemelijtt: egyediil Krisztushoz dlni tettekten mint szavakban. Csak igy nyerhetek talajt labam alatt es csak igy talaiom rneg az utat az emberek --:~~:,~.- rfon.

13 ~ - I tett es ovott meg bennunket nehezebb csapasokt61. lemn nel leljes bizalommal vettern at a budakeszii szociali: kank vezeteset, ismerven a nehezsegeket melyel Mint az e!6z6 kvben, irgy ez kvben is el6fordult, hogy mun.-_-.nt 16.17i az anyagiak hianya reszint a kezdettel jar6 ioko nkhskeres onosen r i6ket helysziike rr llett zottabb kuzdelmekbol folynak Tudtam es ludom, hogy tasitani. talalkoz unk szukseg 6s r 1 6s egyh~zunkra nagy es fontos feladat hararnlik e munka yakran hunk kozvetitessel, jotanaccsal mikenti elvegzese szerint. Az Urban vefett bizalommal.. gyi biz '. ~, 1 I azon oicso ruo ~in~nerun~ VISSZ~ az elmutt Cvi munkankra, hogy az or velunk volt. 6 segi- es elentes k,,taborcc otthon, Arvahi 6s aggok otthona feliigyelojett il. iz es -. lsten ir6nti hala legyen e jelentes alaphangja. Pele Istennek hala, sokszor cselekedetlel is segi!eni. jottern mint haszontalan szolga es ez a tudat volt amely megvigasztalt ha csuggedtem 6s meger6sitelt Beveteleink osszege - ha lankadtarn,,haszontalan szolga." Kiadasaink a (P 572'84, L.,- Hiszen az ernbe~i gyengeskgt61 ee ;em rnent. soltra es P 1860'- fizet6 a kritikanak rnindnyajan ki vagyunk tcvc ~.;~~zn az bar jt\rulbs FIeps missioi tisztv indokolt vagy jogtalan. Es megis minden az Urt6l volt. tesehez) beszarnitasaval - Torekv6sem oda hatott, hogy a telep fenntartasa mennel kevesebb koltsegbe keriiljon. Evkgbol beszuntetlem a ~ ~ I V I kocsis 611.6sat. rnely havonta 120 peng6 kiadast ielentett Kinnlevgsegek osszege azonkivul a ket lo eltartasa ami ujabb 50 pengo kiadast Mersekelt dijszabast teljesitetiiink havonta. A kocsis elbocsatasa ut6n az egyik lovat ela- A nernet gyiilekezet predikaforanal datlzm a masikat pedig kolcson adtam azon feltktel szobajat 7 h6nauon keresztui rendel alatt. hogy a telep havonta 60. pengot fizet tartasdij kezesere bocsdjtc cimen ennek fejeben kolcsonvevo koteles a lovat eltarertekben ingyen. tani 6s azonkivul a 16er6vel elvegezheto munkat ket 200 ingyen szalla,...,,,.,, loval elvegezni A falu hataraban lev6 korulbelul 6 bajosnak 7 es fel honapig egy el 'holdnyi ingatlant holc lankenti rt adtam ki berbc aggottnak ugyancsak 7 es fel ho kikotven, hogy a be11 6 annak evi idota rlarn alal napig adtunk szallast ingyen, %&r termkkeny ailapotba valo h illetve tartasart vesztesegul feltuntetunk ~ondoskodni koteles. Ezen 6s :n nem A setestartast tekinleltel arra, hogy annak ellen61 bennt a!azottak : az elkg nagy terbeli tavolsag miatt majdnem lehe a haszn, Blati vesr :tes&g. nne valt bizonytalan idore rnegszuntettern mindaddi Halat adunk Istennek a mi ke dves ha: cvezet6ni 5nk- ~g eny kozelebbi teruleten ez lehet6ve valik. Ugyanilye iek. Hintz Ludmilla testv ad6 ~r i kozt jovedelmez6nek tartom a ~5rn6nknc :k hiiskg tehentartast i! :es, oda nunkajaert, akit az or felha! sznal, hog :y munki ~nkat )bre linden evben eddig ugy jelen konferencic elot. 'ben is ~artottunk n6i bibliai hetet nemet es magye,iave -. Cs az egyseget 6s be~et a hazban me relven, melynek soran igazdn erezhet6 volt az Urnak Budr mest, febr. illinos kozelsege. Ugyancsak az 6sz folyam6n a buda- I bizottskg neveben : :sti nemet gyiilekezet predikatora ifjusagaval kin1 tabo- 70tt telepunkon, hogy a termeszet szkpsege es a jo Fleps Jdnos. I levc!g6 mellett lsten igeieben - - is elmelyedjenek, ez az egy -heti idetartar hiszem : sokaknak felejthetetlen lesz.

14 6 -.yvekben. Bar ez a kezde' hogy legr ~ehezebb volt enr Az ass-.. uls..u. ruuu.c rs,...,,u,,ul,,. v,.,., -01- >l+.."lr -- tozhetelt, orarn volt a bizonysag arnivel tavozhatott, hogy bunei megbocsattattak. Ezidtiszerint az aggok otthonaban meg kct apoltunk van, akik kozul az egyik havi 80-peng6t fizet, a rnasik mint egyhazunk tagja ingosagai fejeben elvezi a meleg otthont. Arvahazunkban 11 gyermek r 4 gyern iek rksze: vallas oktatdsban heti ket oraban. Tovdbbi terveirnet ha az Ur is ugy aka1,ja a kov bztikben foglalhatom ossze: 1. A Mo~nek villa rnegfelelti arert eladand6 volna intugy a Jozsef szanatoriurn mogott fekvo kb. 700 igyszogolnyi teriiletet kitevo ingatlan sav, a veteldrbol a szornszedos Preizler-feie telek megveend8 volna. ar: ' ist allot es egyeb qazdasagi epiileteket lehetn, ig. Y a sazd alkodast intenzivebbe tenni. 2. A kertben a f6sulyt a virdg es kulonoven zsatenyesztesre kivanom fektetni, mert arni I egkevese :fektetessel legtobbet hozott a viragkerteszet 3. A bevelel fokozasara a feinott vend6 igek mell felveszunk fizetti udulti gyermekeket. E cblb6..,.,.,,..- I -6- A-; kezesbe is lkptern a gyerrnekvedo liga igazgatojaval aki igeretet teit, hogy amennyiben fizeto gyerrnekei lennenek els6 sorban reank gondol, mert garanciat Iat az egyhazunk rnunkajaban. Igereteink van nak em1 ~ztiriil, de a gyakorlat bizonyi tja nern atunk b.-. L--. van iperetiink az L Jrt61. ho! :y u a1 rlerr~ r~agyja a uen bizokat. B enne bi; rtunk 6s benne bizunk, e s rneg nt etunk. H, 61a erte I Bneki 6s koszone!t minden.. Knsznnet azoknak is akik telepunkre gondoltak i,, 1 szeretett Puspok urunknak ski az BoitkezCsges kolcson mess Funk superintendensunltnek aki meleg szivvel karolta fel e kezdbd6 rnunka ugyet 6s bar azt hiszern sokszor f6ik a teje megsem vesztette el tiirelrnet. I Coszonet szeretelt munkatarsaimr ; velern egyutt szenvedtek a kezdet nehezsege koroltak onrne! ztagadast. Koszonet vegul allandb.,,,,,geinknek Salcer Olganok ski amellett hogy e11atasert fizetett a a penztarkezelesben es konyvelesben is segitseget nyujtott. Koszonet vegul mindazoknak akik az ugyet adomanvaikkal es imadsanaikkal tamogattak, az Ur neveben I ne felec sern ezer I nernes )zasukroi.. 42 osz il.,..,,.&i beallt6 val szab ad volt evangeli- 3m altal is szolgalnom lsl~ll 01.:szaganak ugyet. Korulbelul 4 hitten d: vol:arn tevol kulijnbozo gyulekezetekben 6s hirdettem az Ur Jezus mentlj kegyelmi Mindazokert amik tortentek es tortennek aldi Ur neve orokkon orokka.r. JZCIll 'is Artur mint c I budukesz melr jelq Halatelt szivvel tekinthetunk vissza az elmutt esztendore, mert az Ur kegyeimeb61 elenk fellendulcst tapasztalhatunk konyvkereskedesunlrben. Forgalrnunk mep ketszerezodott, ugyhogy a tavalyi 79 millioval azaz 'pengbvel szemben az ez idei forgalmunk rneghaladja a 180 rnilliot azrz pengot. Meg pedig volt keszpenz bevetel pena6. kovetelesunk eladott WruPrt 2819 P. "A R' filler,..i, cserearu forgelrnunk 1799 peng6 09 f,ller osszesen 15,000 P. Koszonhetjiik ezen fellendulcst egyes iigyes ;en rnegvalasztott kiadvanyunknak, melyek Iehetove tettpk azt, hogy uzletunket olyanok is felkeres,ek akik I,. eaa ~g nern vasaroltak nalunk. A tiszta nyereseg sajnos, mer ezen forgalorn mellett sern az, amilyennek a magam res2 :Crd az egyhaz erdekeben kivannarn, de az Ur akt ezic 1en is megmutatta, hogy o az aki a nehezsegeket 6s akadi 'ilyokat elharitja esgyozelmet ad, tovabb is veliink lesz kegyelmevel es segitsegevel, ugy hogy rniutan a regi, rneg az 1922 es 1923-as Qvekb6l szarmazo tartozasok ; Nemetorszdgban. az atszarnitdsok 6s valorizaci6k alta 1 tetemes osszeg, kifizettetett a jovo kvben, az Ur segi :tsegevel, aranyos nyereseget fudunk rnajd felrnutatni. Bar a videki kolporttir engedelyt m.62 most sern

15 kaptuk'm ~unkdnkat ezzel a hal6sag meggatolja, k~lonosen V.U,..<~, azt mondhatjuk, ' hogy mindezek dlcara velunk az Ur, mert oly kolportoroket allitott szolg8latunkba. vagyis olyanok terjesztik kiadvanyainkat, alriknek nemcsak megvan kolportor eneedelyuk, de a hatosag partfogasa alatt allanak. Mindebbol azt latjuk csak, hor 3y mind, en torek ulni. hogy hitb en, huae! aben az vesunkne :k oda I tell irany Urhoz a1 ljunk s a z 6 segits :&get varjuk. Sok 1 rgluul..ua,,a.l,cn I- ",,,G5ycr,,,~,,Gn I,-"..-l-A.--l,.L,.Linyil- -vanuldsar61, de ehhez most sern idcink, sern az alkalom nincs rneg, miutan csak rovid iizleti jelentest kell most tennem. Az az egy azonban bizonyos, aki azt hiszi, horn, konyvkereskedesunk csak uzlet, nagyon idved. Hogy mennyi az erkolcsi haszon, azt csak az tudja ertbkelni. aki rneggondolja azt, hogy rninden iizletunkhbl kimenii konyvvel Cletkenyeret lelki taplalekot adunk az ernberiseg kezebe. Legnagyobb keresletnek orvendtek az elmult esztend6ben az ujonnsn bevezetetl vasarnepi iskolai kepecskeink, perforalt ivalakban, rnelyekbbl 2000 ivet adtunk el. Konyvekbol az Aranvdeszkak. Envedul a nazv -. vilagon. fogyott a legtobb- dcsonyi I neg- IepetCs cimmel. I.. I, "ir az evl aecemoer no JI-en a ~over~ezti ; 111:. Is1 ; '81 Aktiva fiiossz,,,...,39'09-2. Raktar 9119'28 Pass -36'44 Aktiva o Ti Fa ssziv vagyon. 1V. kgybevetes. 1. Hitelez o k '44 Tiszta vagyon dec '28 Pme".,:.,. osszege: 1686'44 Tiszta vagyon dec '2'65 Tisztr s nyeresi ~zi penztt irb61 adc Marat Ebb61 fizetend6 az uzlethelylseg ben 3 6s a ve:!3 - P. kasa. Ajaqlatom, hogy a vasarnapi iskolai kipecskek kiadasat kibovitsuk es olcsova tegyuk. Vasarnapi iskolasoknak alkalmas kis falimondasokat adjunk ki. Kisebb, ol-..csdbb elbeszelesek kiadasat es egy kisebbszeru karenekgyiijternenyt, mint nemetben a.,ceistliche Chore" kiadasat. Nagy szuksegletnek rnutatkozik parbeszedek es monologok kie ldasa is. Most 1 zdig kos tartozom Wallrabt stvt1.unknek. ki nagy 1."GI" 'C"' ;el ldrnog atott mun 6s nahj IeU.L..UIu. lehet6vt.-,,,,.,..us,...". m.,.a"nr" rlrn6..al Inlln -.,I hnn., im,5-~~ sorozat kiadvanyunk van, melyet vevoink kedvelnek is vesznek. Koszonettel tartozorn testvereinknek altalaban.azon bizalornert, rnellyel uzletunket felkeresik es kerjbk tovabbi es meg nagyobb BrdeklBdesuket 6s tamogatasukat. Diakonissaugyi bizottsitg jelentese. A bizottsag febr. 19-en Budapesten FelsderdBsor 5 alatt ultst tarcott es bizonyos iranyelveket a diakonissa munkat illetoleg leszogezett. Elhataroztatott : a) Hogy a gyulekezeti testverntik reszere alapsza- balyok letesifessenek es egyseges o118zet. melynek reszletei a testverekkel torlent megbeszeles utan hatarozrsanak r neg, Eze lapon rerneljuk, h ogy meg tajuk a rnc >dot egy diakonissa munk6 1hoz. b) A s ryulekeze mcik Iehet6seg sz erint vall al- I _-11., ~ K ueiryayulas, IS, a~~iarrnyiben szolgalatuk iuruc~luedi gyiilekezeten kiviil is. Az unkaert jar6 dijazas egyhazat illeti. C) A n6vcreknelc ne enacutca.ck meg sajat resziikre fizetest vagy ajandekokat elfogadni, hanern azt a bizottsag ~hokenek, vagy a felugyel6 predikatornak szolgiiltassak at. d) A noverek szabad lakas 6s vilagitds rnellett 90,-ngti havi fizetest ka?nak, illetve teijes ellatas mellett havi 30 pengot. Minden 3 Bvi szolgalat utan havi 5 pengo a fizetes ernelkedes. e) A gyulekezeti testvi.rn6k munkakorinek megallapitasa a puspok altal tortenjek, rniikodesuk6rt a felugyelo predikatornak illetve superintendensnek fele"' ' :t61 nyerik beosztasukat is.

16 ~~ ~ f) A svajci Be~hania egyesiiletnek, kulonosen Spon inspector urnak 6s Hurter Elsa f6lestvirn6nek szivb6l ha ldsak vagyur AIfxtAi 1.. stvkrn6 kikepzeset elvallaltak e: cnak nagy szolgb- latot tettek..vahazi bizotl :sbg jel lent6se 3izottsag neveben : Funk h ik atyja I is bizon ysagot a dott, how az 6 igerete igen es 12 gyermeket lalhallunk el az 6 jovo1t8b61. A. gyerrnekek kozul ketten T6ke llonka 6s Valant Irma mint akik on6116 keny&rkeresetre kepesekke leltek sajat~ akaratukb61 elhaevtak az arvahazat., igy meg 10 gyermek nye min r dezekert. ellatas aldva t zlalva az Koszon IekezeleE L :-:.a 4 egyes lagoarian an~n JC~LLL,I ~ c r l l l c a L c c w UUYLIIIIIIJVAII1?.k ~ i ~ ~ reszint pinzaldozataikkal lehetove tettek arvahazunk fenntartasat. Kkrjuk ugy a predikator tes~verekel, v alamint R I,.. gyulekezetek., tagjait, hoev a iovoben se feleonezzenek mep arvainl 0 SO1 ljdnak 1 ~kozottabb nint eddi A l s A. rtur. LLl^ Tekintve, hogy a g~ermekakci6 a legut6bbi konfe-~ ziaval!927. szeplember havaban le let! zarva. p10- Ssebb jelenteni val6nk nincs. Orornunket ft' r. Szalos jelentise felett, bogy a gyermekliga " kl et ~g kiildeni kiknek kinntart~jzkodasuk fizetve le A bizotts6g neveben : A vizsgaztat6 bizottshg jelentese. A dombovari gyiilekezet helyisegeben 19: lr 25-&n, delutan tartottuk bizottsagi gyulesunket. Jelen voltak mint vizsgaztatok: Funk harton, dr. 5za16s Artur. Wallrabenstein Jakab, Lobel Janos. A jeloltek az eloirt konyvelcet elolvastak, a feltett kerdisekre mindnyajan jol megfeleltek. Megpedig : Markus A.. Liebstockl J., Hec i Ill. evfol yamban. Dr. Meye :I a 11. evfolyamban ; HI Dekany l 5, Hecke r A. pedi g,az I. eviolyamban. A Icovetkezo konrerenc~ai ivben uevanazon vlzseaterv a11 fenn, mint az vi jegyzo s 21. oldalon tatalhat6. A IV. evfolyamt,,., iaol~,&7"l,,,,,,la,au,,,.d- Sasztott theol bibliai t.~ ~ gozhatna k fel. A l 3izoltsag neveben lllrabensf ein Jakat ). lissi~i bizottsag jelent6se. ; halaval emlkkezik rneg arrol. hogy,,.,s ku~m~ssio ugykt dpolhattuk. Igaz erre csekeiy anyagi eszkozok ailtak rendelkezesiinkre. Kulonos oromrnel tolt el rninket, hogy gyul k n6i tagjai mindig nagyobb s nagyobb erdekiod, i- tanak a rnissio irant. Kezimunkazasok utjan c l ~ cli~rult evben befolyt P. (1927) A pog6nyok kozti missziora pengtit jutlattunk. Gyujtiiperselyeket osztottunlc nzet. arni. Bltal szinten tobb aldozatot varunk a missio, el jelentjuk, hogy nyifott ajt6t talaltunk Szeged, rzsebeten, Kelenvolgyon. Az emlitett helyeken Ulcjc.l.cnk rnunkankat al!andositani, ha az Ur tovab bra is m, bizottsag neviben llrabenst?in Jakal no1 mis! si6i egy esiilet j' elentese a fuliu IS-decem beri re161 m6l. Azon I toriilmen: y altal, hogy ko nferencia nk 6szr6l , L... 'L L.. 1 ~.. ELL. 8 1,?I iuvuslru ~rte~e~ett a1 ezen jelenresun~ csak o nora vonatkozik. Mindazonaltal szivbeli halanknak adunk kifejezest, hogy ezen rovid ido alatt is haladas eszlelhet6. Taglet-

17 szimunk 63-al emelkedell : tnkentes adom6nyokb iroda lesz hasznalva, mialtal a harmadik em~leti irodt peng6=28 dollar folyt be, csak 10 io-al keve.ebb mink helyiseg felszabadul. Ezenkivul egy tovabbi naay szob az el626 evben. dacara, hogy csak 6 honapra vonatkozik. lett berendezve, mint atutazok haloszobaja. Vegiil gon. Hdlasak vagyunk ezen adornanyokert lslennek es minden- doskodhattunk rnegfelel6 illemhelyekrtil es epithettiink egy munkalarsnonknek egyesuleteinkben, Az utobbi id6ben zuhanyt, aminek szkksege mar rirgen felmerult. az udvaregesz sereg gyujt6perselyt adhatlunk ki. Remeljuk, hogy ban torn8szo es jatszo ifjusag reszere. A teli id6 keslelezaltal is tohb adomanyt gyujthetunk. tette a befejezest, eppen ez6rt az elszamolas meg nincs Tekintve. hogy tagjaink a missi6i munkardl 6s a pog&n Y kezeink kozl, kb pengot fog kitenni. 2. Miskolcon, orszagoltban levo allapotokrol keveset tudnak. torekedr IE vegul a sajat hazunkban sikerult dtalakitas altal egy imafogunk jo missioi irodalom szt.tosztasara. Ep nrn F... HZ&..~..rt termet 50 ulbhellyel es a predikator szamara 2 szobat szivbijl ht-iasak vagvunk az anyagiakert. amelvet egy konyhaval b elciskamrilval nyerni. Ez az istall6epulet magvar nyelven irando misszioi traktatus el LE aiepitese altat volt elerhetb. Bar minden nagyon kezdetrendelltezesunkre bocsatoltak, illetve engedklye: leges es szkk. m6gis halasak vagyunk a predikatorral Arvahazunk 6s nviilekezeti testverunk reszere az ez egyeternben ezen haladasert. A leljes befejezest a hideg evben folyositott tan.t szivbo I halas :t itt is megakadalyozla Az atalakitas koriilbelul 5000 penmondunk a nbi kuln gbbe kerult. beleszamitva az illemhelyepites es az udvarkerites ellriszit~senelt koltsegeit. 3. Megemlitjuk meg a Tisztelettel atad. FU~R iwurrm budakeszi bibliaotthon hozza-, illetve uj epitkezeset. Nevezett 8sz ota tet6 hlat t van es s havaban rendeltelesenek atadl hat6 lesz rernelheti i bizottsftg jelentese. Komitee neveben : Az urnak legyen hala, hogy predikatori segelyata- Funk ~kat mindezideig meg nem kelleit igenybe vennunk. Az alap igen lassan gyarapodik. A predikalorok bizott entese ies havi befizetesei es a gyulekezetek onkenles adomanyaival e: :yut: az 6 lsszeg. an nely befiz etletelt pengbk lgyekeztunk az elrnult konferenciai rivben is.,bkketesz ki. Az ezutan jb ~ro kama t pedig 115'80 pel ngot. Ez a harang es.szentharc" cirnu lapjaink utjan az iroft igevei penzosszeg 6'10-0s kamattal bankb~ sn helye :z!etett et nepunket j6 lelki laplalekhoz jutratni Hallottak napjan ~~~~firnolcsozi ;en -... tobb ezer ropiratot teriesztettunk a ternetokben. Az al- A ' neveber I I kohol ellen kuzdo rc is nagy szamma :k 'ein Jakac b- ingen egesz even a.karacsonui mt art61) cir nen 10C 10 :r:..-a- ~Pldanyban szep fuzctci autulln ni a& s. a rqusns gycr- 3pitesi bizottsag jelentese. mekek resze Ket at1 nlakitas lett keresztulvive ez evben. mindkettd Egyeb fogytak ilt._^_ii_^l.,",,.';-i.,6clurrrn es szuksegesnek bizonyult. 1. Budapesten a evben. ugyhugy I&", Ld 1 tkycic=csi= ccuuun 3LcLL. *&met gyiilekezet imaterme rnelletli muhelv rneguresedv6n bbl azonban az uzlelhelyiseg bere Ps a vezetono lakasa egy fa1 kivaltasa allal az irnalerem kb. 80 ijlohellyel ma- levonasba hozandd Meg igy is kosz6nettel iarlozunk raaodott, de egy osszehajthat6 faajto aha1 e ler mint kis. Urbdn testvernbnek, hogy szak&rtelmevel s kilarto szorterem is hasznalhato. Kulonosen az ifjusbgi munktibam galmaval az iizlelet deficit nelkul tudta vezetni. tesz j6 szolgalatot. Ez atalakitassal rnkg egy tovabbi szo- Elfogac lasra ajanljuk, hoj :y a kov etkez6 kt si bat is nyertiink, ami ifjusagi konyvlarszoba 6s predikiitori. 6vb en ha vi sn ra fedezet az alabbi irodalmi :k targyaloszob6nak hasznalhato. Egy lovabbi kis terseg mink ade ~ssanak 1 ti:

18 Wesleg Plete. 2. Hogvan szabadultarn rneg az iszakossdg rabsdgdt PdrbeszPdek, rnonolagok, kisebb lai cikkek, : 181 kiilonosen a tanit6k is rnerithel nkpies elbeszelpsek. Ezeket ". " ' >enstein tv. fordilia. nenek, a vasarnap~ lskolai munkajukra utasitaaokat 6s ut- 1y irja. mutatasokat. 4. A g y6nds. Liebstockl lmanya. Tovabba gyujtse iulekezetekben a ~i 5. ties: zerzend pei,~,~,, uu,ulrruv "" iskolai kp-, iskolek szamdra, hog,.-., sonyi ajandekokk,., - nec :ske, arni gy keresletnek orvendett eddig is. hessiink oromet a gyermekeknek. Itt me$ :vezett termekek nem adhat6k ki, ha A bizottsag keri Victor Janos ur at, a vas.arnapi is,- ik a kiilc..,..,, celra osszehivando bizottsag ujabb kolai titkart, hogy gyu1ekeze:einkben t I vadrnr pi iskola ii 'arozatot nem hoz. tanitbknak ismeretterjesztd eliiadast tar tson. : neveben : Hblas koszonet<?rnauser Benjamin :tein Jakab vast irnapi is1 colai titkc :sti, nyiregyhazi is misl rolci gyi: ilekezetei~rnurr~,a irnapi iskolai tanitokrrun.*i, -lx"< r;lvajast es vetitett kepcq La..aa.oi eltiad+-' dredik8tork6pzo bizottsag. s, hogy Marfoldi Andras hivassek vissza St. Andraebol es mint segedpredikafor munkalkodjck legalabb Hec ker Hen1,. 1 evig, bogy ra(ermetfs6get gyakorlatban is igazolja. A frankfurti theol6giai szeminariumba leend8 felve- VasBiudep lalegszentel6si bizotts8g. telre ajanljuk Vida Sandor dornbovari gyiilekezeti tagot. Modern korunknak szomoru jelensegehez tartozil~ Nevezett a dornboviri gyulekezetben ttrt meg es nehriny hogy kulonosen a nagyvkrosban a vasarnapot mindi, honapja segit a rnunkaban a gyiilekezelben A dombovari kevesbe veszik tekintetbe. Meg nernely methodists sincs gimnaziumban te!t ereltsegi vizsgat 6s annyira tud nemetiil. teljesen tisztaban, mikent szentelle meg a vasarnapot. hogy az eloadasokat kovetni tudja. A negyedevi konferen- Ismetelten ufalunk a hatarozatra, hogy a Bekeharangnak cia ajanlhsa ks orvosi bizonyitvany cp*tnl.ir* ,- egy szarna e ternanak szenteltessek. Ajailljuli evente egy A bizottsag vasarnapon e ttma felett predikalni. Torekedjiink teljes Funk II ertinkbol, how n4punk szhmara ezen, a test es ielek szirnara annyira szukseges nyugalmi napot fenntertsuk. ashrnapi fskolai bizottsbg Dr. W. jobban belatjuk, hogy a vasirnapi iskolakra Koltbz~onesi bizor~sag jelenee! re. meg tobb gondot es figyelmet forditsunk. Naw nehezsegekbe iitkozik ez a rnunka. Az elmult konferenciai evben harom k6ltozkodi.s A lelkeszek es a tnnitok sem~ izkozt ne volt, Kreutzer testveriink Nemetorszagba helyeztetelt, kirnklve, igyelteznek Brlani vasarnapi i, mkankna Meyer Frigyes testveriink pedig a koxepnemetorszegi kon-.----l.-l. Tettleges bzintalrnakkal is riaszlottak vlszlo gyclllrcncn ferenciab61 helyeztetett at. Meyer testverunk koltozkoa \ rasarnapi iskolat61. Rerneljuk azonban. hogy a tervl des&nek koltsegeit felereszben Meyer testverunk konfevet t elismerfetes altal ezen nehezsigek is eltunnek. renciaja a kozipnemet konferencia melynek Az irodalmi bizottsag inditvanyat Cirommel iidvozolju ezuttal koszonetunket fejezziik ki. hop n vas6rnapi islrolakban perforalt kepecskeket os Koszonetet rnondunk ezuttal a ~ I c t c L k piispok >, - - assunk. nknak 6s a nernet eszakkeleli konferencianak, akik A.BC "-ban jel meg vasi utzer testverunk koltozkodesenek koltsegeit fedezlek. Liebstockl F, testveriink Hej6csabarol Miskolcra kol-!.

19 -tozkodolt, A koltozkodes kolt' lely osszeget az epitkezes vallalta. Hecker Henrik tv. Kaposvarrol Budapestre koltozkodott. A kolltizkiid&s osszegkt a misszio kasszabol fedeztuk. Az osszeg nem volt a n( I felul. Schmidt Jinos. Ciyiilekezeteinkben mlndenutt nagy sulyt nelyeznek prcdikatoraink az alkohol elleni kiizdelemre. J6 segitseget nyujt erre a,.szentharc" cimu lapocskankban kozolt cikksorozat, valamint hirek. Tobbezer ropiratot osztottunk szet vhrosokban es falvakban. A hatosagok jo1 tudjak. hogy a rnelhodista egyh6z iszhkosok mentesevel foglalkozik s itt-ott kuld ilyeneket predikatorainkhoz, akik hivatasuknal fogva szeretettel karoljak fel ezen szerencsetleneket. Alkohc ettermunket feloszlaftuk. A nagy hazbkr mial rthatluk tabbe azt, eddigi jo bevalt vezet6 is ki,,,,.. l-~lgalatunkbol. Lehet, hogy sajat hazunkban nyitjuk meg. mihelyt erre az anyagi eszkozok birtokunkban lesznek. Bordunkhoz beadott kk rvenyunk re ezideig rneg nem erkezett valasz. r #;+LA"., Alkoholellenes vetitett kepes eloadasoka, L.Lr.u.u.~k n&h&ny helyen tarthatott. Az alkoholellenes sorozat diapositivjait nkhany hatasos dallal gyarapitottuk s igyekeziink mihelyt lehet osszes gyulekezeteinkbe bemutatni. A7 nrszhgos alkoholellenes alkoholellenes ml Blzottsag natosagok elotti Lieahoz e u kervenyt 6mogatasa vegett. bizottsag neveben : ollrabensfein Jakab. kepvis 1. Az utobbi hetekben munkank ban lob bfele zav 'a r,:!..,l:,. volt. Mar minden szentek napjfin megi111u11an erycs r~~ayeken a ropc6dulak sz&tosztasfit. Egyes helyeken birsagpknzt kellett fizetni engedely nelkiili osztas miatt. Dombovaron egyik vasarnapi iskolai tanitononknek a rend6rseg ertesitesere adta, hogy a gyerrnekek osszejovetele, akiknek bibliai tortenetek lettek elmondva, a nyilvanos nepgyulesek rovataba tartozik es bejelentese kotelez6. A pecsi kerulelben negy het el6tt minden istentisztelet hirtelen be let1 tiltva. A m. kir, belugyminiszt~riumnak nagy halaval tartozunk, hogy kozbelepese altal ezen tilalma! hatalyon kivul helyezte, Ezen jeiensegek mutatjak, hogy helyzetunk sajnos mkg mindig elegge hatarozatlan. A hatdsegok a vallasszabadsasot, amely torvenyileg biztositva van, csak az elismert egyhazak reszkre hagyjak ervenyesulni. Mi azt hisszuir es ezen neze~unknel jelentos jogaszok nezeteire.tamaszkodunk, hogy a vallasszabads~g minden magyar 811ampolgar reszkre torvenyileg az evi 43. t.-c.-ben,biztositva van. 2. A nyiregyhcizi Szarvas-utca 43. szamu h&z atirasanak nehkzsegei ujabb stadiumba jottek, de meg nincsenelr elintezve. A Bethel-egyesulet, amely mint vevo irta sla a szerzadest, mikor a testverek azt 1912-ben veitek, tehat sokkal elijbb. mint ott me!hodista gyulekezet lktezett, a kormany alta! nem lett elismerve. Amikor a testverek 1919-ben gyulekezetunkhoz csatlakoztak. atadtak a hazat a,,ker. Konyveshaz"-nak. Amikor tobb 6vi utanjaras utan mas ut nem!iinalkozott, LVclirabenstein testver a regi ~ulajdonosok beleegyez6set kkrte ki irasban, hogy Bethel helyett a Ker. KonyveshAz nevere irassek at. Mindnyajan beleegyezesuket adtak. A bekebelezes &gunk aeszere telekkonyvileg meg is ioiteni. Sajnos, ugyanebben az idoben a miniszleriurn a hazat gazdatlan dolognak minositette. mert a Bethel-egyesulet nem letezik es e~pen ezert teleklrijnyvon kivuli tulajdonos sem lehet. Mint jogos birtokosok panaszt emeliunk, arnely a belugyminiszt.6riumto1 az iaazs8gl1gyminiszteriumhoz teietetl at, ahol jelenleg is fekszik. Bizton remeliuk. hogy a haz zarlata hamarosan feloldatik 6s Eolotte, valamint a berosszegek feletti rendelkezesi jogninkai visszanyerjuk. 3. Nehany meaiegyzt5s az elismertetes khdesehez auauszius 25en ismetelt bizottsagi tanacskozasok ulan, irasbeli kervenvben jdrultunk a m. kir. kultuszminiszteriumhoz. melyben kertuk, hogy a bevezeto lepesekei elismertetesunk kerdeseben tegye meg. Az ut6bbi napokban meggyozod!em, liogv a miniszterium felhivasa utban van, amelyben felszolit bennunket, adjuk bizonysagat annak, hogy az elismert egyhazakkal szemben 16- masztott torvenyes elbfelt&teleknek meg tudunk felelni.

20 A 'iispoki Methodista Egyhdz miss<& A konferencia dital kijelolt bizottsagnak a kozeli hetek- a bizoffsagdnak. ben alapos munkat kell vegeznie, mert a Methodista Egyh6z j6vbjerol van sz6 Magyaiorszdgon, Adjon az Ur rnboudr. hozzd sok bijlcsesseget es tiszta biblikus lelkuletet. A bizottsag nev6ben :~ Az Cvi naptari 6, rll.y,u.nu,,rv~,t felijlviz: %allam 6s Funk M rendben talaltarn. :st, februar :-1--4A -- ori k61 IV v ~ iig~cul~~jc. t ~ A bizottsag.,.,. 1~ - Tilkouszky, bn r. A bizo nferencid! leyer F. 1 Ervin. Miiller.!16s Artu r-. 6s Hecker :t bizza p~edikato ri' -*z -- ierenci;. se. konyvtar vezetcsevel. A bizottsag 11 Genera 1 konferencia alta: Funk Pr e dikafori :;egclyalap P. Ntii eyesuet rnisszioi p. knziigyi bizottsag felentese. World service.-. -.,...~issiohato~a~unknak, Minde: nekeltitt az Ur iranli hdla utan, koszonettel Kon thlly >+tn",ml m hop munkankat hatha- Predikatori iizetesre > tosan lamogcrtta. Koszonetet mol Nuelser cnek, hog :Y Xor lferenciai '. szemelyes baratai s iickltal vc ezese fol Y- Alfc llanos gy P tan missidnk zavarts~clrlu~ uvlgozhatot Gyiilekezeteinknelr is koszanjuk. boa onkentes adomdnyaikkal bizonysagot adtak novekvb aldozatkeszs6giikr61, amit bizonyit az pengti. A~tavalyi beve- erenciai ozasok 1 tellel szemben ez hatarozotl haladas. i..,.llnar A konferenciai penztdro s konyve i egy biz,ottsag BltaI - ~~fiu~taas o~ar~rlo rr I~IJSLUL nonterenc~a reijes n- josu tagjaul felvenni dr. Meyer F. W. es Liebstijckl Jeno felulvizsg6ltattak s miutan re ndben ta laltattak a felrne lestvereket. A testverek az el6felteteleknek megfeleltek 6s test szbmara megadni javaso Ijuk. az egyhazrend kerdeseire irasban megfelel~ valaszt adtak. 1. Javasoljulc tovabba, I.-,,.no,, 1 el iih Janos tv-nek egy 2. A missidi szabalyok alatt diakonusokul leend6 korp611&kkal tobbet szami~sunk szolgalali eveb ilk felavatasra ajanljuk Haszics Jdnos. Hecker Addm 4s 2. Akik most rendes predikatorok lesznel Dekany Elern61 testvereket. Munkateriik tavo] esik fizetese jan elsejet61 szamitassck be. -, ewmastol, bogy legtobb esetben ondl16 munkdt kell J. rel: ", lcierdtjsori hazunk ugyeben es a prc",ma,","k- vegt xniok. na k rnemor.anduma iigykben zart gyiilest keriink elren- 3. Lieb: rtockl Jer 16 6s d r. Meyer estvereket Ini. vagy meg a mai delelbtt folyaman, ha idonk nem ajdr ~ljuk lelk' Bssze avi stasra, rn ert munk szol- I~I,,.~..-a..--. ",, ma d. u. 3 orakor. gala tot igeny el. bizottsas nevebenr neveben allro bens tein Jake lb-~ rton.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923.

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923. Kny.C 4.192 A NEMZETI CASINO ALAPSZABÁLYAI KS HÁZRENDJE. 1923. ^ C Q.l ALAPSZABÁLYOK. 1. A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia, gróf Széchenyi István által 1827. évben oly célból alkotott egyesület,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik?

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik? 51 bevezetésre javasoljuk a kórház igazgatójának. Ezen belül a 17/b. pont javaslati forma. A határozati javaslat egyértelmű határozott állásfoglalás, abban az esetben, ha a testület e mellett dönt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (02.28.) Öh. sz.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Tanulói kérdőívek értékelése, 2012 Az értékelés során a tavalyi évhez hasonlóan különválasztottam az alsó

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 4. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. április Ára: 150.- Ft Fotó: Fábián Ilona Tavaszi munkálatok a házikertekben (Mezőgazdasági hírek 13. oldal) TAR TA LOM - Aranyos Kupa

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben