A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A ES TANÉVRÕL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2006 2007-ES TANÉVRÕL"

Átírás

1 A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A ES TANÉVRÕL 1

2 Szerkesztette: Balogh László igazgatóhelyettes Fotók: Kepe Tiborné Magyar Klára Szakony Attila BLG-rajzszakkör Balogh László Borítóterv: Györek László Kiadja: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatósága Felelõs kiadó: Dénes Sándor igazgató A szerkesztés lezárult: július 3-án Megjelent 1000 példányban Nyomdai munkálatok: Kanizsai Nyomda, Nagykanizsa Felelõs vezetõ: Brenner Árpád 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Párhuzamos monológok... 4 Bevezetõ... 5 Tanulmányi statisztika... 7 Akikre büszkék vagyunk Kitûnõ tanulmányi eredményt elért tanulók Jeles tanulmányi eredményt elért tanulók Országos jelentõségû versenyeredményeket elért tanulóink Legfontosabb regionális, megyei szintû versenyeredmények Akik a kultúra és a sport területén a legtöbbet tették Kiváló tanulóink dicsõségtablója A tanári kar Ügyviteli dolgozók Technikai dolgozók Az iskola tanulói A HEFOP pályázat által a kompetencia - alapú nevelésben - oktatásban résztvevõ osztályok a Batthyány Lajos Gimnáziumban a 2006/2007-es tanévben Kedves Tanáraink, Szüleink, Diáktársaim! Kedves fiatal Barátaim, tisztelt Tanárok, tisztelt Hozzátartozók! Kedves Vendégek, Diáktársaim! Tisztelt Tanáraink! Kedves Diáktársaim, ballagó tizenkettedikesek! Egyén és/vagy közösség Így ünnepeltük október 23-át Kik hatalmasok bûneiért megszenvedtek! Az ország, mely önmagával határos Lehota János: A klasszikusok talán még élnek Hamlet meghalt Tartuffe feltámadt. 68 First Lego League robotépítõ csapatverseny Kodály Zoltán IV. Magyar Kórusverseny Újra van zenekar a Batthyányban! Nagykanizsai Ifjúsági Szimfónikusok Szúnyogok, csónakok, éjszakák, avagy a novai tábor nyolcadikos szemmel Vasember Kupa Törökországban jártunk Batthyánysok Londonban Egy álmom valóra vált Bad Marienberg Életmód-Váltás Napja a Batthyányban Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Bálozó Batthyánysok! Kedves Erdõbarátok! Tisztelt Gyászolók! Garzó Gábor ( ) Kedves Barátom! Szülõi Munkaközösség vezetõsége A Batthyány Középiskoláért Alapítvány kuratóriuma Élet-fény-képek az iskolánkról

4 PÁRHUZAMOS MONOLÓGOK Dávid: Tízéves vagyok. És félek egy kicsit. Riaszt ez a nagy tér, a zsivajgó tömeg. Kérdések sorjáznak bennem, s rájuk a választ nem lelem. - Bírni fogom én ezt? Jó lesz nekem itt? - Akad segítõ kéz, ha szükségem lesz rá? - A nagyok nem néznek ferdén majd miránk? Oly hosszúnak tûnik a nyolc év, megrettent az idõ. Kellene egy kis kapaszkodó, egy jó barát. Dani: Tizennyolc éves vagyok. És én is félek egy kicsit. Mert ami neked az elsõ év lesz itt, az nekem az utolsó. Már kitekintgetünk innen, pedig még annyi minden ideköt. A feladat rengeteg, az idõ viszont rövidnek tûnik. - Bírni fogjuk mi ezt? - Lesz mindenhez erõnk s energiánk? Látod, a kérdések mindenkiben kavarognak, a válaszok azonban csak lassan adódnak. Te pedig ne aggódj! A zsivajt megszokod, a teret belakod, s ha valaki ferdén nézne rád, csak szólj nekem: helyetted én majd visszanézek rá. (Elhangzott tanévnyitó ünnepélyünkön a 2006/2007-es tanév köszöntõjeként.) 4

5 BEVEZETÕ A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola évkönyvének szerkesztõje és a magam nevében nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót. Bízom abban, hogy mindazok, akik kezükbe veszik évkönyvünket a benne olvasható írások, adatok, fotók alapján tájékozódhatnak a magunk mögött hagyott tanév eredményeirõl, eseményeirõl, kiemelkedõ programjairól. Kívánom, hogy évkönyvünk olvasásakor kerüljenek még közelebb az iskolához, ismerjék meg annak szellemi értékeit, erõsségeit. A es tanévrõl elmondhatjuk, hogy eredményekben és eseményekben gazdag volt. A 4,31 es iskolai tanulmányi átlag, a 133 kitûnõ és 206 jeles rendû tanuló, a 488 tantárgyi dicséret a diákok és a kollégák sikeres munkáját jelzi. Tanulóink 233 középfokú és 45 felsõfokú államilag elismert nyelvvizsgával büszkélkedhetnek. Az elmúlt évben új idegen nyelvként bevezettük az olasz nyelv oktatását a 9. évfolyamon, két csoportban. A kiegyensúlyozott tanulmányi munkát az érettségi vizsgák eredményei és a felvételi mutatók teszik hitelessé. A nyolc érettségizõ osztály 250 vizsgázója közül 37 en kitûnõ, 42-en jeles bizonyítványt vehettek át. Az emelt szintû vizsgák száma meghaladta az országos átlagot. Sikeres OKJ-s vizsgát egy levelezõs ápoló osztályunk tett jó eredménnyel. A felsõoktatási felvételi eredmények tekintetében iskolánk változatlanul a 2. helyet foglalja el az ún. vegyes középiskolák sorrendjében, az elmúlt öt év átlagát figyelembe véve. A Batthyány Lajos Gimnázium története során mindenkor, az elmúlt tanévben is kiemelt feladatának tekintette a tehetséges tanulók felkészítését, versenyeztetését. Az intézmény tehetséggondozó munkája sokágú, a tantárgyak mindegyikébõl születtek kiemelkedõ, országos versenyeredmények. Az OKTV döntõjében földrajzból, német nyelvbõl és biológiából szerepeltek tanulóink kiválóan. Iskolánk történetében egyedülálló, hogy földrajzból három tanítványunk jutott az OKTV döntõjébe, ahol nagy büszkeségünkre az 1., 4. és 10. helyezést érték el. Az országos, regionális és megyei szintû versenyeken eredményesen szereplõ diákjaink részletes versenyeredményeit az évkönyv tartalmazza. A sport területén büszkék vagyunk arra, hogy nagygimnazistáink ismét elnyerték a város Legsportosabb Középiskolája címet. Kiváló sporteredményeket értek el tanulóink a diákolimpián torna, kötélugrás, sakk, lábtoll, kard, cselgáncs sportágakban. Örömünkre iskolánk Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskara a IV. Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen ezüstdiplomát és különdíjat vehetett át. Intézményünk a tanulmányi munka mellett fontosnak tartja a hagyományok ápolását, a tanulók személyiségfejlesztését, nevelését szolgáló tanórán kívüli tevékenységeket. A tanév legfontosabb rendezvényei a nemzeti ünnepek, a Hyány Galéria, a Te Deum mellett az alábbiak voltak: XIX. Batthyány Tungsram Kanizsa Kupa Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatverseny, Matematika Tanárok Konferenciája, Füstmentes Világnap, Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny, XIV. Alapítványi bál, II. Teremtájfutó Verseny, Kaán Károly Természetvédelmi Verseny, Karácsonyi Koncert, XI. Zemplén Gyõzõ Fizikaverseny, 5

6 Életmódváltási Nap, 27 órás focibajnokság, Ifjúsági Szimfónikus Zenekar pünkösdi koncertje. Harmadik alkalommal töltöttek négy napot erdei iskolában kisgimnazistáink. Az iskola és alapítványa támogatásának köszönhetõen tanulóink külföldi tanulmányutakon gyarapították idegennyelvi ismereteiket. Járt csoportunk Londonban és Bad Marienbergben, voltak vendégeink Hirsonból és Padovából. Örülünk annak, hogy iskolánk több tanára a tanév során jelentõs elismerésben részesült.gratulálunk Dr. Pintér Ferenc kollégának, aki Rátz Tanár Úr Életmûdíjat vehetett át több évtizedes tehetséggondozó munkájáért, a matematika népszerûsítéséért; Alexa Péter kollégának, aki földrajzból több éves sikeres OKTV-re történõ felkészítéséért Miniszteri Dicséretben részesült; Stamler Lajos kollégának, aki Alkotói Díjat vehetett át a Megyei Közgyûléstõl. Végezetül köszönetemet fejezem ki az iskola nevelõtestületének, adminisztratív és technikai dolgozóinak, tanulóinknak, a szülõknek, az iskola fenntartójának és mindazon intézményeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik áldozatos munkája és támogatása nélkül nem zárhattuk volna sikeresen a es tanévet. Dénes Sándor igazgató 6

7 TANULMÁNYI STATISZTIKA Létszámadatok Beiratkozott: Év közben kimaradt: Év közben jött: Év végi létszám: 1026 tanuló 9 tanuló 1 tanuló 1018 tanuló Fiú Lány Összesen 8 osztályos gimnázium: osztályos gimnázium: Eü. szakközépiskola: Összesen: Levelezõ, esti ápolóképzés: 52 Helybeli: 681 Kollégista: 24 Bejáró: 324 Felnõttoktatás (A következõ táblázatok a felnõttoktatás adatait nem tartalmazzák.) Mulasztás Gimnázium Eü-i szakkö- Összesen 8 osztályos 4 osztályos zépiskola Igazolt: Igazolatlan: Átlag (óra/fõ): Nem mulasztott: órát mulasztott: órát mulasztott: órát mulasztott: óra felett mulasztott:

8 Tanulmányi eredmények Bukott: 1 tantárgyból 4 tanuló, 2 tantárgyból 1 tanuló, több tantárgyból 1 tanuló. G i m n á z i u m Eü-i szakkö- Iskolai 8 osztályos 4 osztályos Összesen zépiskola átlag Magatartás: 4,57 4,59 4,59 4,43 4,57 Szorgalom: 4,45 4,28 4,32 3,93 4,29 Tantárgyi átlagok Gimnázium Eü-i szakközépiskola Együtt Magyar nyelv és irodalom 4,54 3,71 4,48 Történelem 4,29 3,16 4,20 Angol nyelv 4,47 3,38 4,43 Német nyelv 4,20 3,37 4,15 Latin nyelv 4,40 3,00 4,25 Francia nyelv 4,48 3,00 4,46 Olasz nyelv 4,27 4,27 Matematika 3,98 2,82 3,89 Fizika 4,07 3,53 4,04 Biológia 4,01 3,33 3,92 Kémia 4,04 3,53 4,01 Földrajz 4,25 3,74 4,22 Informatika 4,70 4,68 4,70 Filozófia 4,20 4,20 Ének-zene 4,45 4,53 4,48 Rajz 4,82 4,67 4,81 Testnevelés 4,65 4,04 4,61 Szakmai tárgyak 3,72 3,72 Átlag 4,58 3,66 4,31 Az osztályok tanulmányi sorrendje Helyezés Osztály Átlag Helyezés Osztály Átlag A 4, A 4, E 4, D 4, D 4, C 4, A 4, A 4, A 4, G 4, A 4, B 4, D 4, D 4,38 8

9 Helyezés Osztály Átlag Helyezés Osztály Átlag B 4, F 4, C 4, B 4, H 4, F 4, F 4, C 4, C 4, E 3, F 4, G 3, A 4, E 3, A 4, E 3, G 4, B 4,20 Az érettségi vizsga eredményei Tantárgy 12. A 12. B 12. C 12. D 12. E 12. F 12. G 12. H Magyar nyelv és irodalom 4,41 4,39 4,67 4,77 2,97 3,94 4,09 4,22 Történelem 4,34 4,58 4,57 4,94 2,63 4,61 4,44 4,44 Német nyelv 5,00 4,60 4,95 5,00 2,80 4,60 4,85 4,85 Angol nyelv 4,92 4,38 4,75 4,94 3,42 4,50 4,42 4,29 Francia nyelv 4,50 3,50 Horvát nyelv 5,00 5,00 Latin nyelv 5,00 4,00 Matematika 3,86 3,26 3,80 4,65 2,06 4,33 3,34 3,19 Fizika 4,67 4,00 4,40 3,64 4,00 Kémia 4,50 5,00 4,50 3,00 4,40 4,75 4,67 Biológia 4,56 3,88 4,50 4,70 4,60 4,40 4,25 Földrajz 5,00 5,00 4,50 5,00 3,00 4,67 4,00 Ének-zene 5,00 5,00 Mûvészettörténet 4,50 Testnevelés 4,50 5,00 5,00 Informatika 4,33 4,50 3,67 4,50 3,50 4,33 4,50 3,80 Filozófia 5,00 Ember- és társadalomismeret, etika 5,00 4,83 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 5,00 Egészségügyi és szociális alapismeretek 3,69 Dráma 5,00 5,00 Osztályátlag 4,47 4,25 4,52 4,77 2,88 4,36 4,25 4,16 Gimnáziumi átlag: 4,39 Szakközépiskolai átlag 2,88 Iskolai átlag: 4,23 9

10 AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK A kitûnõ tanulók száma: 133 A jeles rendû tanulók száma: 206 A tantárgyi dicséretek száma: 488 C típusú középfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma: 233 C típusú felsõfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma: 45 A vegyes középiskolák országos sorrendjében az 2002 és 2006 közötti adatok alapján átlagban (a felsõoktatásba felvettek száma a végzettek számához viszonyítva): 2. Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 79,48%. Ádám Veronika professzorasszony által felajánlott díjat kapott: Zsoldos Amanda (12. C) (2005/2006-os tanév) Tóth Petra (11. C) Tüskés Tibor író által felajánlott díjat kapott: Horváth Dorisz (12. C) Dr. Háncs Gábor-emlékdíjat kapott: Gyõrfy Éva (12. B), Mánfai Gergõ (12.D) Garzó Gábor-emlékdíjat kapott: B. Kis Anna (11.D) Emléklapot kapott: Burka Dávid (12. A) Tóth Kinga (12. D) Czupi Dániel (12. A) Takács Eszter (12. D) Vörös Andrea (12. A) Fövényesi Angelika (12. E) Tizedes Norbert (12. B) Vezendi Leila (12. F) Lakó Imre (12. B) Vámos Janka (12. F) Zsoldos Amanda (12. C) Hujber-Pichler Regina (12. F) Hidvégi Zsuzsanna (12.C) Szij Zsófia Rozália (12. F) Tóth Andrea (12. C) Orosházi Kata (12. G) Vuk Dóra (12. C) Németh Nóra (12. G) Deme Dóra (12. C) Tringer Zsófia (12. G) Bakonyi Vera (12. D) Stróbl Edina (12. H) Berke Tamás (12. D) Horváth Hajnalka (12. D) 10

11 KITÛNÕ TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓK 5. A osztály Balázs Fruzsina Kovács Adél Szerdahelyi Péter Bujtás Ferenc Pásztor Patrícia Vida Ágnes Horváth Barbara Richter Zsóka Karádi Dávid Árpád Stamler Lili 6. A osztály Cseszkó Delinke Kapor Andrej Sneff Regina Dabi Zsófia Borbála Kovács Dorina Szilágyi Bernadett Horváth Eszter Krausz Bernadett Szokol Krisztina Horváth Teodóra Nyizsnyik Bence 7. A osztály Horváth Lilla Kiss Zsóka Szmodics Bálint Dávid Juhász Sára Rátfai Réka Tomasics Sára Kisgyura Eszter Szabados Gyula 8. A osztály Bujtás László Horváth Krisztina Nagy Eszter Czigány András Iván Dóra Oláh Zsanett 9. A osztály Balogh Júlia Dezsõ Dóra Horváth Heléna Benczik Judit Dezsõ Virág Szabados Márta Bilicz Zsolt Gyana Dániel Sándor Bárkovics Bonita 9. B osztály Rodek Fanni 9. C osztály Csernella Zsófia Kiss Mirella 9. D osztály Csorba Zsuzsanna Horváth Szabolcs Rádi Bettina Hamusics Orsolya Mikó Szandra Éva Tolnai Judit 9. E osztály Bõcskei Balbina Németh Vivien Szabó Barbara Czapári Dóra Pásztor Patrícia Fenyvesi Orsolya Poszovecz Eliza 10. B osztály Büki Annamária Gál Evelin Gergina Laura 11

12 10. C osztály Bolla Sarolta Kovács Zita Pál Judit Fehér Katalin Mikó Edit Végvári Katalin Kobra Ágota Millei Dóra Diána 10. D osztály Fehér Eszter Harangozó Gergõ Kepe Nóra Gál Petra 10. F osztály Faits Brigitta 11. A osztály Bedõ Balázs Horváth Réka Mándli Melinda Bõdör Balázs Katz Marianna Németh Gabriella 11. B osztály Árki Diána Tarr László 11. C osztály Kovács Krisztina Novák Nóra Papp Zsófia Nagy András Pálfi Nikolett Söveges Bianka 11. D osztály B.Kis Anna Hohl Zsófia Takács Veronika Dömötör Nikolett Horváth Imola Vörös Nikoletta Fábián Dóra Lakner Csaba Gál Zsuzsanna Leveli Kriszta 11. E osztály Bogdán Marcell 11. F osztály Iván Judit Kovács Edina Szrsa Zsuzsanna Kele Tünde Porpáczi Adél 11. G osztály Harangozó Petra Kiss Nóra 12. A osztály Péntek Petra 12. B Balogh Eszter Gyõrfy Éva Németh Kinga 12

13 12. C osztály Tóth Andrea Vuk Dóra Zsoldos Amanda 12. D osztály Bakonyi Veronika Anna Horváth Hajnalka Simán András Balázs Andrea Mánfai Gergõ Takács Eszter Berke Tamás Marton Zsuzsanna Tóth Ágota Kinga Dienes Zsanett Mária Páll Nóra 12. F osztály Méhes Nikoletta 12. G osztály Orosházi Kata Perge Flóra Szabadi Enikõ 12. H Cserny Mária Pusztai Anita Zalavári Réka 13

14 14 JELES TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓK 5. A osztály Dolezsár Bence Horváth Dávid Salamon Sára Gayer Mihály Németh Csongor Tarnai Hanna Herjavecz Lilla Németh Dorottya Tóth Erika Horváth Balázs Rajkó Petra Zsirai András 6. A osztály Czigány Nóra Kiss Klaudia Sárdi Mercédesz Mira Fenyvesi Dóra Éva Kupó Márton Tikos Gergõ Füle Nóra Leibinger Adrienn Anett Tóth Máté Gréger Zsófia Németh Babett Végvári Tamás Cser Balázs 7. A osztály Ács Réka Gerõly Júlia Németh Krisztina Baráth Dóra Jeszenõi Emese Vass Réka Erdõs Gergely Magdics Dóra Fekete Bálint Muzslai Borbála Rebeka 8. A osztály Aranyodi Anita Bilicz Dávid Orbán Emese Bányai Nikoletta Csejtei Dóra Pálvölgyi Máté Baráth Éva Leibinger Evelin Virth Veronika 9. A osztály Bodzai Gréta Gayer Mátyás Németh Fanni Csányi Gabriella Györek Eszter Noémi Varga Zita 9. B osztály Bányai Fanni Jávor Richárd Mezõdi Máté Baticz Brigitta Kovács Zsófia Németh Barbara Bíró Dániel Krasznai Virág 9. C osztály Csonka Eszter Kiss Melinda Lõrincz Petra 9. D osztály Benkõ Péter Gaál Szabina Ruskó Eszter Böröndi Dávid Komlós Zsóka Strommer Benjámin Cser Tamás Marton Zsófia 9. E osztály Billege Barbara Méhes Barbara Szalai Zsófia Bognár Alexandra Novák Ádám Szentes-Patka Katalin Hóbár Beáta Flóra Riczu Ramóna Tkálecz Kornélia Kucsebár Eszter Sulán Emese

15 9. F osztály Gersei Adrienn Marton Evelin Sárkány Dorottya Hajdu Anett Molnár Ivett Vida Ágota 9. G osztály Somogyi Zoltán 10. A osztály Budai Bianka Kuhár Bálint Péntek Orsolya Kanyó Zsombor Kupó Péter Wolf Attila Kardos Tamás Lukács Dorottya 10. B osztály Balázs Kitti Dömötör Szabina Kiss Ramóna Csitneki Emese Horváth Balázs Waldinger Anett Deákfalvi Virág Horváth Viktória 10. C osztály Dely Fruzsina Horváth Bettina Novák Nóra Anna Faller Máté Lukács Dóra Svélecz Ágnes 10. D osztály Harangozó Fanni Pataki Viktória Zergényi András Horváth Ábel Sonkoly Krisztina Horváth Balázs Szakáll Brigitta 10. F osztály Kiskovács Beáta Orsós Gyöngyi Eszter 11. A osztály Bali Ágnes Gilicz Fanni Novák Zsófia Balogh Zsófia Gõgös Eszter Pusztai Péter Baumgartner Nóra Kalmár Dóra Szüsz Szilvia Bock Lilla Karó Júlianna Zsemlye Nóra Csapi Nóra Kiss Dénes Farkas Viktória Nagy Franciska 11. B osztály Kovács Marianna Ombódi Kinga Rácz Lívia Németh Csilla 11. C osztály Balázs Júlia Ozorai Lilla Veit Anna Fülöp Csilla Puskás Kitti Kuzma Csilla Tóth Petra 15

16 11. D osztály Balogh Viktória Bedõ András Herman Péter Bánfai Bálint Gilitsch Annamária 11. E osztály Balázs Barbara Domsa Tünde Mihálicz Ilona 11. F osztály Erdõs Klára Kovács Henrietta Schindlberger Adrienn Gaál Krisztina Osvald Zsófia 12. A osztály Burka Dávid Rajkó Réka Vörös Andrea Horváth Tibor Somogyi Dániel 12. B osztály Dévényi Lídia Hermán Sára Vizsy Gábor Gyergyák Kinga Lakó Imre 12. C osztály Deme Dóra Hidvégi Zsuzsanna Nincsics Szabina Ginter Alexandra Horváth Dorisz Pintarics Szabina 12. D osztály Buni László Kobra Zoltán Virág Márk Dara Eszter Sebõk Nikoletta Zalai Richárd Balázs Gór Ferenc Solymár Dániel 12. F osztály Anda Dóra Meiszter Veronika Várfalvi Gergõ Fábics Anita Szíj Zsófia Rozália Hujber- Pichler Regina Tollár Gábor 12. G osztály Bencze Judit Horváth Renáta Tóth Eszter Gombor Csilla Lakatos Zsófia Tringer Zsófia Holender Vivien Németh Nóra Vajda Csaba Horváth Eszter Székely Lili 12. H osztály Fekete Anita Sik Zsuzsanna Tábori Virág Kolarics Enikõ Szabó Andrea Vinkó Veronika 16

17 ORSZÁGOS JELENTÕSÉGÛ VERSENYEREDMÉNYEKET ELÉRT TANULÓINK Richter Zsóka (5.A) Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen 9. (tanára: Bagarusné Szabó Katalin és Takácsné Róka Katalin) Kenguru Matematikaverseny országos döntõjében 18. (tanára: Erdõs Gábor) Bujtás Ferenc (5.A) Kenguru Matematikaverseny országos döntõjében 30. (tanára: Erdõs Gábor) Horváth Balázs (5.A) Kenguru Matematikaverseny országos döntõjében 38. (tanára: Erdõs Gábor) Kovács Dorina (6.A) Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen 1. (tanára: Takácsné Róka Katalin) Orbán Balázs (6.A) Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen 6. (tanára: Hermanné Tóth Erika és Herman József) Cser Balázs (6.A) Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny döntõjében 17. (tanára: Hermanné Tóth Erika) Dencs Bence (6.A) Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny döntõjében 20. (tanára: Hermanné Tóth Erika) Erdõs Gergely (7.A) Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntõjében 17. (tanára: Zsovár Anita) Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen 9. (tanára: Kele Krisztián és Erdõsné Németh Ágnes) Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen 1. (tanára: Erdõsné Németh Ágnes és Kele Krisztián) Dicséretet kapott az Abacus folyóirat Info-derby - jén Baráth Dóra (7.A) Angol nyelvi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny döntõjében 10.Û (tanára: Szili Zsuzsanna) Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny döntõjében 5. (tanára: Kele Krisztián) Bujtás László (8.A) Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntõjében 8. (tanára: Zsovár Anita) Kenguru Matematikaverseny országos döntõjében 9. (tanára: Zsovár Anita) 17

18 Varga Tamás Matematikaverseny országos döntõjében 2. (tanára: Zsovár Anita) Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen 8. (tanára: Hermanné Tóth Erika) Öveges József Országos Fizikaversenyen III. díjas (tanára: Dénes Sándorné) Az Év Zalai Tehetsége 2007 díj Kalmár László Matematikaverseny országos döntõjében 1. (tanára: Zsovár Anita) Virth Veronika (8.A) Öveges József Országos Fizikaversenyen 31. (tanára: Dénes Sándorné) Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen 2. (tanára: Takácsné Róka Katalin) Dr. Árokszállásy Zoltán Országos Biológia-környezetvédelmi Versenyen 6. (tanára: Takácsné Róka Katalin) Balogh János Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny országos döntõjében 3.(tanára: Takácsné Róka Katalin) Oláh Zsanett (8.A) Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen 12. (tanára: Takácsné Róka Katalin) Balogh János Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny országos döntõjében 3.(tanára: Takácsné Róka Katalin) Horváth Krisztina (8.A) Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen 12. (tanára: Takácsné Róka Katalin) Balogh János Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny országos döntõjében 3.(tanára: Takácsné Róka Katalin) Balogh Péter (8.A) 7-8. évfolyamos tanulók Országos Történelem Tantárgyi Versenyén 15. (tanára: Andl Melinda) Bilicz Dávid (8.A) Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntõjében 25. (tanára: Zsovár Anita) Tóth Benjámin (9.B) Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntõjében 58. (tanára: Dénes Sándorné) Arany Dániel Matematikaverseny országos döntõjébe jutott (tanára: dr. Pintér Ferenc) Baticz Brigitta (9.B) Arany Dániel Matematikaverseny országos döntõjébe jutott (tanára: dr. Pintér Ferenc) Horváth Szabolcs (9.D) Lóczy Lajos Földrajzverseny országos döntõjében 20. (tanára: Alexa Péter) Less Nándor Országos Földrajzversenyen 2. (tanára: Alexa Péter) 18

19 Strommer Benjámin (9.D) Lóczy Lajos Földrajzverseny országos döntõjében 22. (tanára: Alexa Péter) Less Nándor Országos Földrajzversenyen 4. (tanára: Alexa Péter) Csorba Zsuzsanna (9.D) Less Nándor Országos Földrajzversenyen 13. (tanára: Alexa Péter) Kupó Péter (10.A) Ordass Lajos Országos Retorikaverseny primer fokozat I. díja (tanára: dr. Hámori Zsoltné) Péntek Orsolya (10.A) Országos Arany János Irodalmi Verseny döntõjében 50. (tanára: dr. Hámori Zsoltné) Horváth Balázs (10.B) Szép magyar beszéd Verseny országos döntõjében Kazinczy-érmet kapott (tanára: Knausz Ágnes) Kálóczi Ákos (10.B) Nemes Tihamér Országos Középiskolai Alkalmazói Tanulmányi Verseny döntõjében 87. (tanára: Kele Krisztián) Pataki Viktória (10.D) Lóczy Lajos Földrajzverseny országos döntõjében 4. (tanára: Alexa Péter) Konecz László (10.D) Curie Kémia Emlékverseny országos döntõjében 8. (tanára: Dénes Sándorné) Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntõjében 46. (tanára: Dénes Sándorné) Kenguru Matematikaverseny országos döntõjében 46. (tanára: dr. Pintér Ferenc) Fehér Eszter (10.D) Lóczy Lajos Földrajzverseny országos döntõjében 12. (tanára: Alexa Péter) Balogh Péter (10.D) Nemes Tihamér Országos Középiskolai Alkalmazói Tanulmányi Versenyen 11. (tanára: Herman József) Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen 41. (tanára: Herman József és Erdõsné Németh Ágnes) Kepe Nóra (10.D) Savaria Országos Történelem Tantárgyi Versenyen 7. (tanára: Alexa Péter) 19

20 20 Horváth Balázs (10.D) Curie Kémia Emlékverseny országos döntõjében 10. (tanára: Dénes Sándorné) Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntõjében 48. (tanára: Dénes Sándorné) Örkényi Róbert(10.D) Curie Kémia Emlékverseny országos döntõjében 18. (tanára: Dénes Sándorné) Soós Csaba (10.E) Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntõjében 9. (tanára: Martonné Pálfalvi Katalin) Molnár Regõ (11.A) Kenguru Matematikaverseny országos döntõjében 19. (tanára: Bujtás Lászlóné) Gordiusz Matematikaverseny országos döntõjében 10. (tanára: Bujtás Lászlóné) A XVI. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen II. díjas (tanára: Bujtás Lászlóné) Szõkefalvi Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny döntõjében dicséretet kapott (tanára: Bujtás Lászlóné) Söveges Bianka (11.C) Földrajz Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 1. (tanára: Alexa Péter) Bugát Pál XXIV. Országos Középiskolai Természetismereti Mûveltségi Vetélkedõ döntõjébe jutott csapatban az 1. helyen Less Nándor Országos Földrajzversenyen 8. (tanára: Alexa Péter) Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntõjében 2. csapatban (tanára: Martonné Pálfalvi Katalin) Megkapta az oktatási miniszter dicsérõ oklevelét Kovács Krisztina (11.C) Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntõjében 2. csapatban (tanára: Martonné Pálfalvi Katalin) B. Kis Anna (11.D) Német nyelvi OKTV 5. (felkészítõ tanára: Baloghné Harkány Judit) Hohl Zsófia (11.D) Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntõjébe jutott (tanára: Kovácsné Nemes Adél) Földrajz OKTV 4. (tanára: Alexa Péter) Less Nándor Országos Földrajzversenyen 3. (tanára: Alexa Péter) Megkapta a Magyar Földrajzi Társaság dicsérõ oklevelét Herman Péter (11.D) Földrajz OKTV 10. (tanára: Alexa Péter) Less Nándor Országos Földrajzversenyen 6. (tanára: Alexa Péter)

21 Fábián Dóra (11.D) Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntõjében 2. csapatban (tanára: Martonné Pálfalvi Katalin) Bugát Pál XXIV. Országos Középiskolai Természetismereti Mûveltségi Vetélkedõ döntõjébe jutott csapatban az 1. helyen Puskár Máté (11.D) Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Mûveltségi Vetélkedõ döntõjébe jutott csapatban az 1. helyen Izsák Imre Gyula Természettudományi Versenyen 25. Virág Ágnes (11.G) Országos Arany János Irodalmi Verseny döntõjébe jutott (tanára: dr. Hámori Zsoltné) Burka Dávid (12.A) XVI. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen III. díjas (tanára: dr. Pintér Ferenc és Erdõs Gábor) Szõkefalvi Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny döntõjében dicséretet kapott (tanára: dr. Pintér Ferenc és Erdõs Gábor) Izsák Imre Gyula Természettudományi Versenyen 22. Mánfai Gergõ (12.D) Biológia OKTV 23. (tanára: Martonné Pálfalvi Katalin és Csörgicsné Balogh Edit) Bagladi Gábor (12.A) Mozgókép- és médiaismeret OKTV különdíjasa (tanára: Stamler Lajos) Az Országos Elsõsegélynyújtó Verseny döntõjében 4. helyezést ért el a Batthyány Lajos Gimnázium csapata: Jáni Nikoletta (11.E), Mihalicz Ilona (11.E), Rosta Melinda (11.E) 15. helyezett lett egy másik csapatunk: Berkes Laura (11.B), Kappéter Éva (11.B), Megyimórecz Dóra (11.B), Novák Éva (11.B), Pintér Judit (10.E) Felkészítõ: dr. Belsõ Marita ifjúsági védõnõ és Loncsár Gáborné Az Országos Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupán 5. helyezett lett: Vörös Nikoletta (11.D) A First Lego League országos versenyén a Legjobb csapat és a Prezentáció kategóriában 1. helyezést ért el a Batthyány Lajos Gimnázium Felkészítõ tanár: Erdõsné Németh Ágnes 21

22 22 LEGFONTOSABB REGIONÁLIS, MEGYEI SZINTÛ VERSENYEREDMÉNYEK Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. fordulójába jutott 26 tanuló!: Történelem: Horváth Imola Emese (11. D) Tanára: Pécsi László Lakó Imre (12. B) Tanára: Andl Melinda Tizedes Norbert (12. B) Tanára:Andl Melinda Vörös Andrea (12. A) Tanára: Alexa Péter Matematika: Burka Dávid (12. A) Tanárai: dr. Pintér Ferenc, Erdõs Gábor Horváth Imola Emese (11. D) Tanára: Bujtás Lászlóné MolnárRegö (11. A) Tanára: Bujtás Lászlóné Földrajz: Herman Péter (11. D) Tanára: Alexa Péter Hohl Zsófia (11. D) Tanára: Alexa Péter Söveges Bianka (11. C) Tanára: Alexa Péter Angol nyelv: Pusztai Péter (11. A) Tanára: Berecz Mónika Francia nyelv: B.Kis Anna (11. D) Tanárai: Fodorné Koller Zsuzsánna, Dénes Tünde Bakonyi Veronika (12. D) Tanárai: Dénes Tünde, Fodorné Koller Zsuzsánna Biológia: Horváth Tibor (12. A) Tanárai: Csörgicsné Balogh Edit, Takácsné Róka Katalin Mánfai Gergõ (12. D) Tanárai: Csörgicsné Balogh Edit, Martonné Pálfalvi Katalin Ortner Martin (12. A) Tanárai: Martonné Pálfalvi Katalin, Csörgicsné Balogh Edit Sajni Gábor (12. F) Tanára: Martonné Pálfalvi Katalin Söveges Bianka (11. C) Tanára: Martonné Pálfalvi Katalin Német nyelv: B. Kis Anna (11. D) Tanára: Baloghné Harkány Judit Fábián Dóra (11. D) Tanára: Baloghné Horváth Adrienn Gilicz Fanni (11. A) Tanára: Baloghné Harkány Judit Horváth Imola Emese (11. D) Tanára: Baloghné Horváth Adrienn Rinfel János (12. B) Tanára: Andl Melinda Tölgyesi Kitti (10. B) Tanára: Dobó István Zsemlye Nóra (11. A) Tanára: Olasz Nóra Informatika: Zsilavecz Bálint (11. D) Tanára: Herman József

23 Szép magyar beszéd verseny megyei döntõjében: 2. Horváth Balázs (10.B) Tanára: Knausz Ágnes 3. Kovács Zsolt (9.B) Tanára: Borók Erzsébet Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny megyei döntõjében: 2. Hohl Zsófia (11.D) Tanára: Kovácsné Nemes Adél Implom József Helyesírási Verseny megyei döntõjében: 3. Farkas Viktória (11.A) Tanára: Tislérné Tóth Zsuzsanna A megyei történelem versenyen: 1.Tolnai Judit (9.D) Tanára: Simon József 2. Bõcskei Balbina (9.E) Tanára: Andl Melinda 1. Lakó Imre (12.B) Tanára: Andl Melinda Savaria Országos Történelem Tantárgyi Verseny megyei döntõjében: 1. Kepe Nóra (10.D) Tanára: Alexa Péter 2. Stampfel László (10.D) Tanára: Alexa Péter 3. Kanyó Zsombor (10.A) Tanára: Horváth Gábor Ránki György Regionális Történelem Verseny megyei fordulójában: 1. Kanász Viktor (9.G) Tanára: Alexa Péter 1. Szabados Márta (9.A) Tanára: Pécsi László 2. Kanyó Zsombor (10.A) Tanára: Horváth Gábor A megyei matematikaversenyen: 3. Baticz Brigitta (9.B) Tanára: dr. Pintér Ferenc 2. Molnár Regõ (11.A) Tanára: Bujtás Lászlóné 3. Burka Dávid (12.A) Tanára: dr. Pintér Ferenc, Erdõs Gábor Kalmár László Matematika Verseny megyei fordulójában: 1. Bujtás Ferenc (5.A) Tanára: Erdõs Gábor 2. Dolezsár Bence (5.A) Tanára: Erdõs Gábor 3. Richter Zsóka (5.A) Tanára: Erdõs Gábor 1. Erdõs Gergely (7.A) Tanára: Zsovár Anita 1. Bujtás László (8.A)Tanára: Zsovár Anita 3. Bilicz Dávid (8.A) Tanára: Zovár Anita Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulójában: 2. Bujtás Ferenc (5.A) Tanára: Erdõs Gábor 3. Erdõs Gergely (7.A) Tanára: Zsovár Anita 1. Bujtás László (8.A) Tanára: Zsovár Anita 2. Bilicz Dávid (8.A) Tanára: Zsovár Anita 23

24 Varga Tamás Matematika Verseny megyei fordulójában: 2.Erdõs Gergely (7.A) Tanára: Zsovár Anita 2.Bilicz Dávid (8.A) Tanára: Zsovár Anita 3.Bujtás László (8.A) Tanára: Zsovár Anita Gordiusz Matematika Verseny megyei fordulójában: 2.Tóth Benjámin (9.B) Tanára: dr.pintér Ferenc 2.Molnár Regõ (11.A) Tanára: Bujtás Lászlóné A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok tavalyi matematikai pontversenyében dicséretet kapott: Anda Roland (tavalyi 9.D) Tanára: dr. Pintér Ferenc A megyei fizikaversenyen: 3. Gór Ferenc (12.D) Tanára: Piriti János A XI. Zemplén Gyõzõ Fizikaversenyen dicséretet kapott: Palkó Bálint (11.D) Tanára: Dénes Sándorné Puskár Máté (11.D) Tanára: Dénes Sándorné A megyei angol nyelvi versenyen: 1. Simán Péter (9.B) Tanára: Borók Erzsébet 2. Lajtai Ádám (9.B) Tanára: Dénes Tünde 3. Benczik Judit (9.A) Tanára: Szili Zsuzsanna 1. Horváth Balázs (10.D) Tanára: Kovácsné Nemes Adél OÁTV angol nyelvi verseny megyei fordulójában: 1. Baráth Dóra (7.A) Tanára: Szili Zsuzsanna Betty Memorial Emlékversenyen a gyõztesek londoni egyhetes tanulmányi kirándulást nyertek! Konecz László (10.D) Tanára: Földi Gábor Kátai László (12.H) Tanára: Kornay Andrea Péterfy Sándor angol nyelvi versenyen: 1. Bujtás László (8.A) Tanára: Kornay Andrea 3. Szmodics Bálint (7.A) Tanára: Szili Zsuzsanna A megyei német nyelvi versenyen: 2. Simán Péter (9.B) Tanára: dr. Szabadosné Rák Éva 2. Horváth Balázs (10.D) Tanára: Andl Melinda 3.Tölgyesi Kitti (10.B) Tanára: Dobó István 1. Mikó Edit (10.C) Tanára: Kovács András 24

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2005 2006-OS TANÉVRÕL

A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2005 2006-OS TANÉVRÕL A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2005 2006-OS TANÉVRÕL 1 Szerkesztette: Balogh László Fotók: Kepe Tiborné Magyar Klára Szakony Attila BLG-rajzszakkör

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7.

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7. Almán Csilla, 12 éves Antal Ágnes, 13 éves Appel Zoltán, 6. osztály Azari Fruzsina, 3. osztály 7 8 9 10 Chikhi Lilla, 5. osztály Czakó Csaba, 5. osztály Czékmán Csaba, 5. osztály Czinege Diána, 7. osztály

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2007 2008-AS TANÉVRÕL

A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2007 2008-AS TANÉVRÕL A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2007 2008-AS TANÉVRÕL 1 Szerkesztette: Balogh László igazgatóhelyettes Fotók: Kepe Tiborné Magyar Klára Szakony Attila

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei III. i Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei Tanuló I. éves Szalontechnika babafejen: 1. Takács Katalin Ganz Ábrahám és 11 144 2. Szalay Alexandra Kossuth Lajos 6 136 Győr 3. Császár Anita Ganz

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen!

Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen! Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen! (Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött) 1 Tartalom: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb

A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb Varga Anna a Rózsás Márta Matematikaverseny 3. Varga Pongrác a Rózsás Márta Matematikaverseny Vásárhelyi Szabolcs

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

Tantárgy Verseny neve helyezés

Tantárgy Verseny neve helyezés Sorszám Tanuló neve Osztály Tantárgy Verseny neve helyezés Verseny szintje Felkészítő tanár, tanító neve 1. Ladányi Zsuzsanna 8.b angol London Bridge 01. országos Bagdi Judit 2. Szegfű Patrik 6.c szorobán

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2010-2011 Országos első 10, megyei első 5 és városi első 3 helyezett tanulók névsora

VERSENYEREDMÉNYEK 2010-2011 Országos első 10, megyei első 5 és városi első 3 helyezett tanulók névsora VERSENYEREDMÉNYEK 2010-2011 Országos első 10, megyei első 5 és városi első 3 helyezett tanulók névsora Verseny Név Helyezés Felkészítő tanár Bibliai hittanverseny-rajz Balló Dóra 3.a városi I. Cserkuti

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város 1. Csarnai Anita 2. Vidra Ákos 3. Szécsényi Dániel István 4. Török Márk 5. Szlovenszki Boglárka 6. Szolanics Vivien 7. Kálmánchei Krisztina 8. Faragó Renáta 9. Barta Tamás 10. Mayer Edina Békéscsabai Széchenyi

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Cseke József Erdős Gábor Baráth Adrien Kócza Attila Dominikné Papp Edit Dóróné Kónya Zsuzsanna. Batthyány Lajos Gimnázium

Cseke József Erdős Gábor Baráth Adrien Kócza Attila Dominikné Papp Edit Dóróné Kónya Zsuzsanna. Batthyány Lajos Gimnázium 1 A 2015/2016-os tanévben elismerő oklevelet kaptak azon pedagógusok, akik a tanév folyamán kiemelkedő szakmai munkát végeztek. Az elismerő okleveleket Tomity Mária tankerületi igazgató asszony és Dénes

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista

Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista A Magyarország jó tanulója jó sportolója pályázat kapcsán Balog Zoltán miniszter úr döntése értelmében az alábbi döntés született. Azon pályázók, akik a pályázati

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Kós Anna 7A 125,3 2 Nagy Roland 7A 113,0 3 Varga Doroti Napsugár 7C 111,0 4 Kasza Péter 7A 94,3 5 Horváth Lili 7C 93,7 6 Ferentzi Zoé 7C 92,7 7 Vu Thu Hien 7C 92,7 8 Bottlik Jákim 7A 91,7

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 6. Gáspár Kiara 5.a 7. Gólya Bálint 5.a 8. Karácsondi Réka 5.a 9. Kátai Benjámin

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben