A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A ES TANÉVRÕL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2006 2007-ES TANÉVRÕL"

Átírás

1 A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A ES TANÉVRÕL 1

2 Szerkesztette: Balogh László igazgatóhelyettes Fotók: Kepe Tiborné Magyar Klára Szakony Attila BLG-rajzszakkör Balogh László Borítóterv: Györek László Kiadja: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatósága Felelõs kiadó: Dénes Sándor igazgató A szerkesztés lezárult: július 3-án Megjelent 1000 példányban Nyomdai munkálatok: Kanizsai Nyomda, Nagykanizsa Felelõs vezetõ: Brenner Árpád 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Párhuzamos monológok... 4 Bevezetõ... 5 Tanulmányi statisztika... 7 Akikre büszkék vagyunk Kitûnõ tanulmányi eredményt elért tanulók Jeles tanulmányi eredményt elért tanulók Országos jelentõségû versenyeredményeket elért tanulóink Legfontosabb regionális, megyei szintû versenyeredmények Akik a kultúra és a sport területén a legtöbbet tették Kiváló tanulóink dicsõségtablója A tanári kar Ügyviteli dolgozók Technikai dolgozók Az iskola tanulói A HEFOP pályázat által a kompetencia - alapú nevelésben - oktatásban résztvevõ osztályok a Batthyány Lajos Gimnáziumban a 2006/2007-es tanévben Kedves Tanáraink, Szüleink, Diáktársaim! Kedves fiatal Barátaim, tisztelt Tanárok, tisztelt Hozzátartozók! Kedves Vendégek, Diáktársaim! Tisztelt Tanáraink! Kedves Diáktársaim, ballagó tizenkettedikesek! Egyén és/vagy közösség Így ünnepeltük október 23-át Kik hatalmasok bûneiért megszenvedtek! Az ország, mely önmagával határos Lehota János: A klasszikusok talán még élnek Hamlet meghalt Tartuffe feltámadt. 68 First Lego League robotépítõ csapatverseny Kodály Zoltán IV. Magyar Kórusverseny Újra van zenekar a Batthyányban! Nagykanizsai Ifjúsági Szimfónikusok Szúnyogok, csónakok, éjszakák, avagy a novai tábor nyolcadikos szemmel Vasember Kupa Törökországban jártunk Batthyánysok Londonban Egy álmom valóra vált Bad Marienberg Életmód-Váltás Napja a Batthyányban Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Bálozó Batthyánysok! Kedves Erdõbarátok! Tisztelt Gyászolók! Garzó Gábor ( ) Kedves Barátom! Szülõi Munkaközösség vezetõsége A Batthyány Középiskoláért Alapítvány kuratóriuma Élet-fény-képek az iskolánkról

4 PÁRHUZAMOS MONOLÓGOK Dávid: Tízéves vagyok. És félek egy kicsit. Riaszt ez a nagy tér, a zsivajgó tömeg. Kérdések sorjáznak bennem, s rájuk a választ nem lelem. - Bírni fogom én ezt? Jó lesz nekem itt? - Akad segítõ kéz, ha szükségem lesz rá? - A nagyok nem néznek ferdén majd miránk? Oly hosszúnak tûnik a nyolc év, megrettent az idõ. Kellene egy kis kapaszkodó, egy jó barát. Dani: Tizennyolc éves vagyok. És én is félek egy kicsit. Mert ami neked az elsõ év lesz itt, az nekem az utolsó. Már kitekintgetünk innen, pedig még annyi minden ideköt. A feladat rengeteg, az idõ viszont rövidnek tûnik. - Bírni fogjuk mi ezt? - Lesz mindenhez erõnk s energiánk? Látod, a kérdések mindenkiben kavarognak, a válaszok azonban csak lassan adódnak. Te pedig ne aggódj! A zsivajt megszokod, a teret belakod, s ha valaki ferdén nézne rád, csak szólj nekem: helyetted én majd visszanézek rá. (Elhangzott tanévnyitó ünnepélyünkön a 2006/2007-es tanév köszöntõjeként.) 4

5 BEVEZETÕ A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola évkönyvének szerkesztõje és a magam nevében nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót. Bízom abban, hogy mindazok, akik kezükbe veszik évkönyvünket a benne olvasható írások, adatok, fotók alapján tájékozódhatnak a magunk mögött hagyott tanév eredményeirõl, eseményeirõl, kiemelkedõ programjairól. Kívánom, hogy évkönyvünk olvasásakor kerüljenek még közelebb az iskolához, ismerjék meg annak szellemi értékeit, erõsségeit. A es tanévrõl elmondhatjuk, hogy eredményekben és eseményekben gazdag volt. A 4,31 es iskolai tanulmányi átlag, a 133 kitûnõ és 206 jeles rendû tanuló, a 488 tantárgyi dicséret a diákok és a kollégák sikeres munkáját jelzi. Tanulóink 233 középfokú és 45 felsõfokú államilag elismert nyelvvizsgával büszkélkedhetnek. Az elmúlt évben új idegen nyelvként bevezettük az olasz nyelv oktatását a 9. évfolyamon, két csoportban. A kiegyensúlyozott tanulmányi munkát az érettségi vizsgák eredményei és a felvételi mutatók teszik hitelessé. A nyolc érettségizõ osztály 250 vizsgázója közül 37 en kitûnõ, 42-en jeles bizonyítványt vehettek át. Az emelt szintû vizsgák száma meghaladta az országos átlagot. Sikeres OKJ-s vizsgát egy levelezõs ápoló osztályunk tett jó eredménnyel. A felsõoktatási felvételi eredmények tekintetében iskolánk változatlanul a 2. helyet foglalja el az ún. vegyes középiskolák sorrendjében, az elmúlt öt év átlagát figyelembe véve. A Batthyány Lajos Gimnázium története során mindenkor, az elmúlt tanévben is kiemelt feladatának tekintette a tehetséges tanulók felkészítését, versenyeztetését. Az intézmény tehetséggondozó munkája sokágú, a tantárgyak mindegyikébõl születtek kiemelkedõ, országos versenyeredmények. Az OKTV döntõjében földrajzból, német nyelvbõl és biológiából szerepeltek tanulóink kiválóan. Iskolánk történetében egyedülálló, hogy földrajzból három tanítványunk jutott az OKTV döntõjébe, ahol nagy büszkeségünkre az 1., 4. és 10. helyezést érték el. Az országos, regionális és megyei szintû versenyeken eredményesen szereplõ diákjaink részletes versenyeredményeit az évkönyv tartalmazza. A sport területén büszkék vagyunk arra, hogy nagygimnazistáink ismét elnyerték a város Legsportosabb Középiskolája címet. Kiváló sporteredményeket értek el tanulóink a diákolimpián torna, kötélugrás, sakk, lábtoll, kard, cselgáncs sportágakban. Örömünkre iskolánk Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskara a IV. Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen ezüstdiplomát és különdíjat vehetett át. Intézményünk a tanulmányi munka mellett fontosnak tartja a hagyományok ápolását, a tanulók személyiségfejlesztését, nevelését szolgáló tanórán kívüli tevékenységeket. A tanév legfontosabb rendezvényei a nemzeti ünnepek, a Hyány Galéria, a Te Deum mellett az alábbiak voltak: XIX. Batthyány Tungsram Kanizsa Kupa Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatverseny, Matematika Tanárok Konferenciája, Füstmentes Világnap, Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny, XIV. Alapítványi bál, II. Teremtájfutó Verseny, Kaán Károly Természetvédelmi Verseny, Karácsonyi Koncert, XI. Zemplén Gyõzõ Fizikaverseny, 5

6 Életmódváltási Nap, 27 órás focibajnokság, Ifjúsági Szimfónikus Zenekar pünkösdi koncertje. Harmadik alkalommal töltöttek négy napot erdei iskolában kisgimnazistáink. Az iskola és alapítványa támogatásának köszönhetõen tanulóink külföldi tanulmányutakon gyarapították idegennyelvi ismereteiket. Járt csoportunk Londonban és Bad Marienbergben, voltak vendégeink Hirsonból és Padovából. Örülünk annak, hogy iskolánk több tanára a tanév során jelentõs elismerésben részesült.gratulálunk Dr. Pintér Ferenc kollégának, aki Rátz Tanár Úr Életmûdíjat vehetett át több évtizedes tehetséggondozó munkájáért, a matematika népszerûsítéséért; Alexa Péter kollégának, aki földrajzból több éves sikeres OKTV-re történõ felkészítéséért Miniszteri Dicséretben részesült; Stamler Lajos kollégának, aki Alkotói Díjat vehetett át a Megyei Közgyûléstõl. Végezetül köszönetemet fejezem ki az iskola nevelõtestületének, adminisztratív és technikai dolgozóinak, tanulóinknak, a szülõknek, az iskola fenntartójának és mindazon intézményeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik áldozatos munkája és támogatása nélkül nem zárhattuk volna sikeresen a es tanévet. Dénes Sándor igazgató 6

7 TANULMÁNYI STATISZTIKA Létszámadatok Beiratkozott: Év közben kimaradt: Év közben jött: Év végi létszám: 1026 tanuló 9 tanuló 1 tanuló 1018 tanuló Fiú Lány Összesen 8 osztályos gimnázium: osztályos gimnázium: Eü. szakközépiskola: Összesen: Levelezõ, esti ápolóképzés: 52 Helybeli: 681 Kollégista: 24 Bejáró: 324 Felnõttoktatás (A következõ táblázatok a felnõttoktatás adatait nem tartalmazzák.) Mulasztás Gimnázium Eü-i szakkö- Összesen 8 osztályos 4 osztályos zépiskola Igazolt: Igazolatlan: Átlag (óra/fõ): Nem mulasztott: órát mulasztott: órát mulasztott: órát mulasztott: óra felett mulasztott:

8 Tanulmányi eredmények Bukott: 1 tantárgyból 4 tanuló, 2 tantárgyból 1 tanuló, több tantárgyból 1 tanuló. G i m n á z i u m Eü-i szakkö- Iskolai 8 osztályos 4 osztályos Összesen zépiskola átlag Magatartás: 4,57 4,59 4,59 4,43 4,57 Szorgalom: 4,45 4,28 4,32 3,93 4,29 Tantárgyi átlagok Gimnázium Eü-i szakközépiskola Együtt Magyar nyelv és irodalom 4,54 3,71 4,48 Történelem 4,29 3,16 4,20 Angol nyelv 4,47 3,38 4,43 Német nyelv 4,20 3,37 4,15 Latin nyelv 4,40 3,00 4,25 Francia nyelv 4,48 3,00 4,46 Olasz nyelv 4,27 4,27 Matematika 3,98 2,82 3,89 Fizika 4,07 3,53 4,04 Biológia 4,01 3,33 3,92 Kémia 4,04 3,53 4,01 Földrajz 4,25 3,74 4,22 Informatika 4,70 4,68 4,70 Filozófia 4,20 4,20 Ének-zene 4,45 4,53 4,48 Rajz 4,82 4,67 4,81 Testnevelés 4,65 4,04 4,61 Szakmai tárgyak 3,72 3,72 Átlag 4,58 3,66 4,31 Az osztályok tanulmányi sorrendje Helyezés Osztály Átlag Helyezés Osztály Átlag A 4, A 4, E 4, D 4, D 4, C 4, A 4, A 4, A 4, G 4, A 4, B 4, D 4, D 4,38 8

9 Helyezés Osztály Átlag Helyezés Osztály Átlag B 4, F 4, C 4, B 4, H 4, F 4, F 4, C 4, C 4, E 3, F 4, G 3, A 4, E 3, A 4, E 3, G 4, B 4,20 Az érettségi vizsga eredményei Tantárgy 12. A 12. B 12. C 12. D 12. E 12. F 12. G 12. H Magyar nyelv és irodalom 4,41 4,39 4,67 4,77 2,97 3,94 4,09 4,22 Történelem 4,34 4,58 4,57 4,94 2,63 4,61 4,44 4,44 Német nyelv 5,00 4,60 4,95 5,00 2,80 4,60 4,85 4,85 Angol nyelv 4,92 4,38 4,75 4,94 3,42 4,50 4,42 4,29 Francia nyelv 4,50 3,50 Horvát nyelv 5,00 5,00 Latin nyelv 5,00 4,00 Matematika 3,86 3,26 3,80 4,65 2,06 4,33 3,34 3,19 Fizika 4,67 4,00 4,40 3,64 4,00 Kémia 4,50 5,00 4,50 3,00 4,40 4,75 4,67 Biológia 4,56 3,88 4,50 4,70 4,60 4,40 4,25 Földrajz 5,00 5,00 4,50 5,00 3,00 4,67 4,00 Ének-zene 5,00 5,00 Mûvészettörténet 4,50 Testnevelés 4,50 5,00 5,00 Informatika 4,33 4,50 3,67 4,50 3,50 4,33 4,50 3,80 Filozófia 5,00 Ember- és társadalomismeret, etika 5,00 4,83 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 5,00 Egészségügyi és szociális alapismeretek 3,69 Dráma 5,00 5,00 Osztályátlag 4,47 4,25 4,52 4,77 2,88 4,36 4,25 4,16 Gimnáziumi átlag: 4,39 Szakközépiskolai átlag 2,88 Iskolai átlag: 4,23 9

10 AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK A kitûnõ tanulók száma: 133 A jeles rendû tanulók száma: 206 A tantárgyi dicséretek száma: 488 C típusú középfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma: 233 C típusú felsõfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma: 45 A vegyes középiskolák országos sorrendjében az 2002 és 2006 közötti adatok alapján átlagban (a felsõoktatásba felvettek száma a végzettek számához viszonyítva): 2. Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 79,48%. Ádám Veronika professzorasszony által felajánlott díjat kapott: Zsoldos Amanda (12. C) (2005/2006-os tanév) Tóth Petra (11. C) Tüskés Tibor író által felajánlott díjat kapott: Horváth Dorisz (12. C) Dr. Háncs Gábor-emlékdíjat kapott: Gyõrfy Éva (12. B), Mánfai Gergõ (12.D) Garzó Gábor-emlékdíjat kapott: B. Kis Anna (11.D) Emléklapot kapott: Burka Dávid (12. A) Tóth Kinga (12. D) Czupi Dániel (12. A) Takács Eszter (12. D) Vörös Andrea (12. A) Fövényesi Angelika (12. E) Tizedes Norbert (12. B) Vezendi Leila (12. F) Lakó Imre (12. B) Vámos Janka (12. F) Zsoldos Amanda (12. C) Hujber-Pichler Regina (12. F) Hidvégi Zsuzsanna (12.C) Szij Zsófia Rozália (12. F) Tóth Andrea (12. C) Orosházi Kata (12. G) Vuk Dóra (12. C) Németh Nóra (12. G) Deme Dóra (12. C) Tringer Zsófia (12. G) Bakonyi Vera (12. D) Stróbl Edina (12. H) Berke Tamás (12. D) Horváth Hajnalka (12. D) 10

11 KITÛNÕ TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓK 5. A osztály Balázs Fruzsina Kovács Adél Szerdahelyi Péter Bujtás Ferenc Pásztor Patrícia Vida Ágnes Horváth Barbara Richter Zsóka Karádi Dávid Árpád Stamler Lili 6. A osztály Cseszkó Delinke Kapor Andrej Sneff Regina Dabi Zsófia Borbála Kovács Dorina Szilágyi Bernadett Horváth Eszter Krausz Bernadett Szokol Krisztina Horváth Teodóra Nyizsnyik Bence 7. A osztály Horváth Lilla Kiss Zsóka Szmodics Bálint Dávid Juhász Sára Rátfai Réka Tomasics Sára Kisgyura Eszter Szabados Gyula 8. A osztály Bujtás László Horváth Krisztina Nagy Eszter Czigány András Iván Dóra Oláh Zsanett 9. A osztály Balogh Júlia Dezsõ Dóra Horváth Heléna Benczik Judit Dezsõ Virág Szabados Márta Bilicz Zsolt Gyana Dániel Sándor Bárkovics Bonita 9. B osztály Rodek Fanni 9. C osztály Csernella Zsófia Kiss Mirella 9. D osztály Csorba Zsuzsanna Horváth Szabolcs Rádi Bettina Hamusics Orsolya Mikó Szandra Éva Tolnai Judit 9. E osztály Bõcskei Balbina Németh Vivien Szabó Barbara Czapári Dóra Pásztor Patrícia Fenyvesi Orsolya Poszovecz Eliza 10. B osztály Büki Annamária Gál Evelin Gergina Laura 11

12 10. C osztály Bolla Sarolta Kovács Zita Pál Judit Fehér Katalin Mikó Edit Végvári Katalin Kobra Ágota Millei Dóra Diána 10. D osztály Fehér Eszter Harangozó Gergõ Kepe Nóra Gál Petra 10. F osztály Faits Brigitta 11. A osztály Bedõ Balázs Horváth Réka Mándli Melinda Bõdör Balázs Katz Marianna Németh Gabriella 11. B osztály Árki Diána Tarr László 11. C osztály Kovács Krisztina Novák Nóra Papp Zsófia Nagy András Pálfi Nikolett Söveges Bianka 11. D osztály B.Kis Anna Hohl Zsófia Takács Veronika Dömötör Nikolett Horváth Imola Vörös Nikoletta Fábián Dóra Lakner Csaba Gál Zsuzsanna Leveli Kriszta 11. E osztály Bogdán Marcell 11. F osztály Iván Judit Kovács Edina Szrsa Zsuzsanna Kele Tünde Porpáczi Adél 11. G osztály Harangozó Petra Kiss Nóra 12. A osztály Péntek Petra 12. B Balogh Eszter Gyõrfy Éva Németh Kinga 12

13 12. C osztály Tóth Andrea Vuk Dóra Zsoldos Amanda 12. D osztály Bakonyi Veronika Anna Horváth Hajnalka Simán András Balázs Andrea Mánfai Gergõ Takács Eszter Berke Tamás Marton Zsuzsanna Tóth Ágota Kinga Dienes Zsanett Mária Páll Nóra 12. F osztály Méhes Nikoletta 12. G osztály Orosházi Kata Perge Flóra Szabadi Enikõ 12. H Cserny Mária Pusztai Anita Zalavári Réka 13

14 14 JELES TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓK 5. A osztály Dolezsár Bence Horváth Dávid Salamon Sára Gayer Mihály Németh Csongor Tarnai Hanna Herjavecz Lilla Németh Dorottya Tóth Erika Horváth Balázs Rajkó Petra Zsirai András 6. A osztály Czigány Nóra Kiss Klaudia Sárdi Mercédesz Mira Fenyvesi Dóra Éva Kupó Márton Tikos Gergõ Füle Nóra Leibinger Adrienn Anett Tóth Máté Gréger Zsófia Németh Babett Végvári Tamás Cser Balázs 7. A osztály Ács Réka Gerõly Júlia Németh Krisztina Baráth Dóra Jeszenõi Emese Vass Réka Erdõs Gergely Magdics Dóra Fekete Bálint Muzslai Borbála Rebeka 8. A osztály Aranyodi Anita Bilicz Dávid Orbán Emese Bányai Nikoletta Csejtei Dóra Pálvölgyi Máté Baráth Éva Leibinger Evelin Virth Veronika 9. A osztály Bodzai Gréta Gayer Mátyás Németh Fanni Csányi Gabriella Györek Eszter Noémi Varga Zita 9. B osztály Bányai Fanni Jávor Richárd Mezõdi Máté Baticz Brigitta Kovács Zsófia Németh Barbara Bíró Dániel Krasznai Virág 9. C osztály Csonka Eszter Kiss Melinda Lõrincz Petra 9. D osztály Benkõ Péter Gaál Szabina Ruskó Eszter Böröndi Dávid Komlós Zsóka Strommer Benjámin Cser Tamás Marton Zsófia 9. E osztály Billege Barbara Méhes Barbara Szalai Zsófia Bognár Alexandra Novák Ádám Szentes-Patka Katalin Hóbár Beáta Flóra Riczu Ramóna Tkálecz Kornélia Kucsebár Eszter Sulán Emese

15 9. F osztály Gersei Adrienn Marton Evelin Sárkány Dorottya Hajdu Anett Molnár Ivett Vida Ágota 9. G osztály Somogyi Zoltán 10. A osztály Budai Bianka Kuhár Bálint Péntek Orsolya Kanyó Zsombor Kupó Péter Wolf Attila Kardos Tamás Lukács Dorottya 10. B osztály Balázs Kitti Dömötör Szabina Kiss Ramóna Csitneki Emese Horváth Balázs Waldinger Anett Deákfalvi Virág Horváth Viktória 10. C osztály Dely Fruzsina Horváth Bettina Novák Nóra Anna Faller Máté Lukács Dóra Svélecz Ágnes 10. D osztály Harangozó Fanni Pataki Viktória Zergényi András Horváth Ábel Sonkoly Krisztina Horváth Balázs Szakáll Brigitta 10. F osztály Kiskovács Beáta Orsós Gyöngyi Eszter 11. A osztály Bali Ágnes Gilicz Fanni Novák Zsófia Balogh Zsófia Gõgös Eszter Pusztai Péter Baumgartner Nóra Kalmár Dóra Szüsz Szilvia Bock Lilla Karó Júlianna Zsemlye Nóra Csapi Nóra Kiss Dénes Farkas Viktória Nagy Franciska 11. B osztály Kovács Marianna Ombódi Kinga Rácz Lívia Németh Csilla 11. C osztály Balázs Júlia Ozorai Lilla Veit Anna Fülöp Csilla Puskás Kitti Kuzma Csilla Tóth Petra 15

16 11. D osztály Balogh Viktória Bedõ András Herman Péter Bánfai Bálint Gilitsch Annamária 11. E osztály Balázs Barbara Domsa Tünde Mihálicz Ilona 11. F osztály Erdõs Klára Kovács Henrietta Schindlberger Adrienn Gaál Krisztina Osvald Zsófia 12. A osztály Burka Dávid Rajkó Réka Vörös Andrea Horváth Tibor Somogyi Dániel 12. B osztály Dévényi Lídia Hermán Sára Vizsy Gábor Gyergyák Kinga Lakó Imre 12. C osztály Deme Dóra Hidvégi Zsuzsanna Nincsics Szabina Ginter Alexandra Horváth Dorisz Pintarics Szabina 12. D osztály Buni László Kobra Zoltán Virág Márk Dara Eszter Sebõk Nikoletta Zalai Richárd Balázs Gór Ferenc Solymár Dániel 12. F osztály Anda Dóra Meiszter Veronika Várfalvi Gergõ Fábics Anita Szíj Zsófia Rozália Hujber- Pichler Regina Tollár Gábor 12. G osztály Bencze Judit Horváth Renáta Tóth Eszter Gombor Csilla Lakatos Zsófia Tringer Zsófia Holender Vivien Németh Nóra Vajda Csaba Horváth Eszter Székely Lili 12. H osztály Fekete Anita Sik Zsuzsanna Tábori Virág Kolarics Enikõ Szabó Andrea Vinkó Veronika 16

17 ORSZÁGOS JELENTÕSÉGÛ VERSENYEREDMÉNYEKET ELÉRT TANULÓINK Richter Zsóka (5.A) Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen 9. (tanára: Bagarusné Szabó Katalin és Takácsné Róka Katalin) Kenguru Matematikaverseny országos döntõjében 18. (tanára: Erdõs Gábor) Bujtás Ferenc (5.A) Kenguru Matematikaverseny országos döntõjében 30. (tanára: Erdõs Gábor) Horváth Balázs (5.A) Kenguru Matematikaverseny országos döntõjében 38. (tanára: Erdõs Gábor) Kovács Dorina (6.A) Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen 1. (tanára: Takácsné Róka Katalin) Orbán Balázs (6.A) Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen 6. (tanára: Hermanné Tóth Erika és Herman József) Cser Balázs (6.A) Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny döntõjében 17. (tanára: Hermanné Tóth Erika) Dencs Bence (6.A) Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny döntõjében 20. (tanára: Hermanné Tóth Erika) Erdõs Gergely (7.A) Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntõjében 17. (tanára: Zsovár Anita) Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen 9. (tanára: Kele Krisztián és Erdõsné Németh Ágnes) Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen 1. (tanára: Erdõsné Németh Ágnes és Kele Krisztián) Dicséretet kapott az Abacus folyóirat Info-derby - jén Baráth Dóra (7.A) Angol nyelvi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny döntõjében 10.Û (tanára: Szili Zsuzsanna) Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny döntõjében 5. (tanára: Kele Krisztián) Bujtás László (8.A) Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntõjében 8. (tanára: Zsovár Anita) Kenguru Matematikaverseny országos döntõjében 9. (tanára: Zsovár Anita) 17

18 Varga Tamás Matematikaverseny országos döntõjében 2. (tanára: Zsovár Anita) Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen 8. (tanára: Hermanné Tóth Erika) Öveges József Országos Fizikaversenyen III. díjas (tanára: Dénes Sándorné) Az Év Zalai Tehetsége 2007 díj Kalmár László Matematikaverseny országos döntõjében 1. (tanára: Zsovár Anita) Virth Veronika (8.A) Öveges József Országos Fizikaversenyen 31. (tanára: Dénes Sándorné) Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen 2. (tanára: Takácsné Róka Katalin) Dr. Árokszállásy Zoltán Országos Biológia-környezetvédelmi Versenyen 6. (tanára: Takácsné Róka Katalin) Balogh János Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny országos döntõjében 3.(tanára: Takácsné Róka Katalin) Oláh Zsanett (8.A) Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen 12. (tanára: Takácsné Róka Katalin) Balogh János Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny országos döntõjében 3.(tanára: Takácsné Róka Katalin) Horváth Krisztina (8.A) Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen 12. (tanára: Takácsné Róka Katalin) Balogh János Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny országos döntõjében 3.(tanára: Takácsné Róka Katalin) Balogh Péter (8.A) 7-8. évfolyamos tanulók Országos Történelem Tantárgyi Versenyén 15. (tanára: Andl Melinda) Bilicz Dávid (8.A) Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntõjében 25. (tanára: Zsovár Anita) Tóth Benjámin (9.B) Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntõjében 58. (tanára: Dénes Sándorné) Arany Dániel Matematikaverseny országos döntõjébe jutott (tanára: dr. Pintér Ferenc) Baticz Brigitta (9.B) Arany Dániel Matematikaverseny országos döntõjébe jutott (tanára: dr. Pintér Ferenc) Horváth Szabolcs (9.D) Lóczy Lajos Földrajzverseny országos döntõjében 20. (tanára: Alexa Péter) Less Nándor Országos Földrajzversenyen 2. (tanára: Alexa Péter) 18

19 Strommer Benjámin (9.D) Lóczy Lajos Földrajzverseny országos döntõjében 22. (tanára: Alexa Péter) Less Nándor Országos Földrajzversenyen 4. (tanára: Alexa Péter) Csorba Zsuzsanna (9.D) Less Nándor Országos Földrajzversenyen 13. (tanára: Alexa Péter) Kupó Péter (10.A) Ordass Lajos Országos Retorikaverseny primer fokozat I. díja (tanára: dr. Hámori Zsoltné) Péntek Orsolya (10.A) Országos Arany János Irodalmi Verseny döntõjében 50. (tanára: dr. Hámori Zsoltné) Horváth Balázs (10.B) Szép magyar beszéd Verseny országos döntõjében Kazinczy-érmet kapott (tanára: Knausz Ágnes) Kálóczi Ákos (10.B) Nemes Tihamér Országos Középiskolai Alkalmazói Tanulmányi Verseny döntõjében 87. (tanára: Kele Krisztián) Pataki Viktória (10.D) Lóczy Lajos Földrajzverseny országos döntõjében 4. (tanára: Alexa Péter) Konecz László (10.D) Curie Kémia Emlékverseny országos döntõjében 8. (tanára: Dénes Sándorné) Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntõjében 46. (tanára: Dénes Sándorné) Kenguru Matematikaverseny országos döntõjében 46. (tanára: dr. Pintér Ferenc) Fehér Eszter (10.D) Lóczy Lajos Földrajzverseny országos döntõjében 12. (tanára: Alexa Péter) Balogh Péter (10.D) Nemes Tihamér Országos Középiskolai Alkalmazói Tanulmányi Versenyen 11. (tanára: Herman József) Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen 41. (tanára: Herman József és Erdõsné Németh Ágnes) Kepe Nóra (10.D) Savaria Országos Történelem Tantárgyi Versenyen 7. (tanára: Alexa Péter) 19

20 20 Horváth Balázs (10.D) Curie Kémia Emlékverseny országos döntõjében 10. (tanára: Dénes Sándorné) Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntõjében 48. (tanára: Dénes Sándorné) Örkényi Róbert(10.D) Curie Kémia Emlékverseny országos döntõjében 18. (tanára: Dénes Sándorné) Soós Csaba (10.E) Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntõjében 9. (tanára: Martonné Pálfalvi Katalin) Molnár Regõ (11.A) Kenguru Matematikaverseny országos döntõjében 19. (tanára: Bujtás Lászlóné) Gordiusz Matematikaverseny országos döntõjében 10. (tanára: Bujtás Lászlóné) A XVI. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen II. díjas (tanára: Bujtás Lászlóné) Szõkefalvi Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny döntõjében dicséretet kapott (tanára: Bujtás Lászlóné) Söveges Bianka (11.C) Földrajz Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 1. (tanára: Alexa Péter) Bugát Pál XXIV. Országos Középiskolai Természetismereti Mûveltségi Vetélkedõ döntõjébe jutott csapatban az 1. helyen Less Nándor Országos Földrajzversenyen 8. (tanára: Alexa Péter) Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntõjében 2. csapatban (tanára: Martonné Pálfalvi Katalin) Megkapta az oktatási miniszter dicsérõ oklevelét Kovács Krisztina (11.C) Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntõjében 2. csapatban (tanára: Martonné Pálfalvi Katalin) B. Kis Anna (11.D) Német nyelvi OKTV 5. (felkészítõ tanára: Baloghné Harkány Judit) Hohl Zsófia (11.D) Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntõjébe jutott (tanára: Kovácsné Nemes Adél) Földrajz OKTV 4. (tanára: Alexa Péter) Less Nándor Országos Földrajzversenyen 3. (tanára: Alexa Péter) Megkapta a Magyar Földrajzi Társaság dicsérõ oklevelét Herman Péter (11.D) Földrajz OKTV 10. (tanára: Alexa Péter) Less Nándor Országos Földrajzversenyen 6. (tanára: Alexa Péter)

21 Fábián Dóra (11.D) Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntõjében 2. csapatban (tanára: Martonné Pálfalvi Katalin) Bugát Pál XXIV. Országos Középiskolai Természetismereti Mûveltségi Vetélkedõ döntõjébe jutott csapatban az 1. helyen Puskár Máté (11.D) Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Mûveltségi Vetélkedõ döntõjébe jutott csapatban az 1. helyen Izsák Imre Gyula Természettudományi Versenyen 25. Virág Ágnes (11.G) Országos Arany János Irodalmi Verseny döntõjébe jutott (tanára: dr. Hámori Zsoltné) Burka Dávid (12.A) XVI. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen III. díjas (tanára: dr. Pintér Ferenc és Erdõs Gábor) Szõkefalvi Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny döntõjében dicséretet kapott (tanára: dr. Pintér Ferenc és Erdõs Gábor) Izsák Imre Gyula Természettudományi Versenyen 22. Mánfai Gergõ (12.D) Biológia OKTV 23. (tanára: Martonné Pálfalvi Katalin és Csörgicsné Balogh Edit) Bagladi Gábor (12.A) Mozgókép- és médiaismeret OKTV különdíjasa (tanára: Stamler Lajos) Az Országos Elsõsegélynyújtó Verseny döntõjében 4. helyezést ért el a Batthyány Lajos Gimnázium csapata: Jáni Nikoletta (11.E), Mihalicz Ilona (11.E), Rosta Melinda (11.E) 15. helyezett lett egy másik csapatunk: Berkes Laura (11.B), Kappéter Éva (11.B), Megyimórecz Dóra (11.B), Novák Éva (11.B), Pintér Judit (10.E) Felkészítõ: dr. Belsõ Marita ifjúsági védõnõ és Loncsár Gáborné Az Országos Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupán 5. helyezett lett: Vörös Nikoletta (11.D) A First Lego League országos versenyén a Legjobb csapat és a Prezentáció kategóriában 1. helyezést ért el a Batthyány Lajos Gimnázium Felkészítõ tanár: Erdõsné Németh Ágnes 21

22 22 LEGFONTOSABB REGIONÁLIS, MEGYEI SZINTÛ VERSENYEREDMÉNYEK Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. fordulójába jutott 26 tanuló!: Történelem: Horváth Imola Emese (11. D) Tanára: Pécsi László Lakó Imre (12. B) Tanára: Andl Melinda Tizedes Norbert (12. B) Tanára:Andl Melinda Vörös Andrea (12. A) Tanára: Alexa Péter Matematika: Burka Dávid (12. A) Tanárai: dr. Pintér Ferenc, Erdõs Gábor Horváth Imola Emese (11. D) Tanára: Bujtás Lászlóné MolnárRegö (11. A) Tanára: Bujtás Lászlóné Földrajz: Herman Péter (11. D) Tanára: Alexa Péter Hohl Zsófia (11. D) Tanára: Alexa Péter Söveges Bianka (11. C) Tanára: Alexa Péter Angol nyelv: Pusztai Péter (11. A) Tanára: Berecz Mónika Francia nyelv: B.Kis Anna (11. D) Tanárai: Fodorné Koller Zsuzsánna, Dénes Tünde Bakonyi Veronika (12. D) Tanárai: Dénes Tünde, Fodorné Koller Zsuzsánna Biológia: Horváth Tibor (12. A) Tanárai: Csörgicsné Balogh Edit, Takácsné Róka Katalin Mánfai Gergõ (12. D) Tanárai: Csörgicsné Balogh Edit, Martonné Pálfalvi Katalin Ortner Martin (12. A) Tanárai: Martonné Pálfalvi Katalin, Csörgicsné Balogh Edit Sajni Gábor (12. F) Tanára: Martonné Pálfalvi Katalin Söveges Bianka (11. C) Tanára: Martonné Pálfalvi Katalin Német nyelv: B. Kis Anna (11. D) Tanára: Baloghné Harkány Judit Fábián Dóra (11. D) Tanára: Baloghné Horváth Adrienn Gilicz Fanni (11. A) Tanára: Baloghné Harkány Judit Horváth Imola Emese (11. D) Tanára: Baloghné Horváth Adrienn Rinfel János (12. B) Tanára: Andl Melinda Tölgyesi Kitti (10. B) Tanára: Dobó István Zsemlye Nóra (11. A) Tanára: Olasz Nóra Informatika: Zsilavecz Bálint (11. D) Tanára: Herman József

23 Szép magyar beszéd verseny megyei döntõjében: 2. Horváth Balázs (10.B) Tanára: Knausz Ágnes 3. Kovács Zsolt (9.B) Tanára: Borók Erzsébet Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny megyei döntõjében: 2. Hohl Zsófia (11.D) Tanára: Kovácsné Nemes Adél Implom József Helyesírási Verseny megyei döntõjében: 3. Farkas Viktória (11.A) Tanára: Tislérné Tóth Zsuzsanna A megyei történelem versenyen: 1.Tolnai Judit (9.D) Tanára: Simon József 2. Bõcskei Balbina (9.E) Tanára: Andl Melinda 1. Lakó Imre (12.B) Tanára: Andl Melinda Savaria Országos Történelem Tantárgyi Verseny megyei döntõjében: 1. Kepe Nóra (10.D) Tanára: Alexa Péter 2. Stampfel László (10.D) Tanára: Alexa Péter 3. Kanyó Zsombor (10.A) Tanára: Horváth Gábor Ránki György Regionális Történelem Verseny megyei fordulójában: 1. Kanász Viktor (9.G) Tanára: Alexa Péter 1. Szabados Márta (9.A) Tanára: Pécsi László 2. Kanyó Zsombor (10.A) Tanára: Horváth Gábor A megyei matematikaversenyen: 3. Baticz Brigitta (9.B) Tanára: dr. Pintér Ferenc 2. Molnár Regõ (11.A) Tanára: Bujtás Lászlóné 3. Burka Dávid (12.A) Tanára: dr. Pintér Ferenc, Erdõs Gábor Kalmár László Matematika Verseny megyei fordulójában: 1. Bujtás Ferenc (5.A) Tanára: Erdõs Gábor 2. Dolezsár Bence (5.A) Tanára: Erdõs Gábor 3. Richter Zsóka (5.A) Tanára: Erdõs Gábor 1. Erdõs Gergely (7.A) Tanára: Zsovár Anita 1. Bujtás László (8.A)Tanára: Zsovár Anita 3. Bilicz Dávid (8.A) Tanára: Zovár Anita Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulójában: 2. Bujtás Ferenc (5.A) Tanára: Erdõs Gábor 3. Erdõs Gergely (7.A) Tanára: Zsovár Anita 1. Bujtás László (8.A) Tanára: Zsovár Anita 2. Bilicz Dávid (8.A) Tanára: Zsovár Anita 23

24 Varga Tamás Matematika Verseny megyei fordulójában: 2.Erdõs Gergely (7.A) Tanára: Zsovár Anita 2.Bilicz Dávid (8.A) Tanára: Zsovár Anita 3.Bujtás László (8.A) Tanára: Zsovár Anita Gordiusz Matematika Verseny megyei fordulójában: 2.Tóth Benjámin (9.B) Tanára: dr.pintér Ferenc 2.Molnár Regõ (11.A) Tanára: Bujtás Lászlóné A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok tavalyi matematikai pontversenyében dicséretet kapott: Anda Roland (tavalyi 9.D) Tanára: dr. Pintér Ferenc A megyei fizikaversenyen: 3. Gór Ferenc (12.D) Tanára: Piriti János A XI. Zemplén Gyõzõ Fizikaversenyen dicséretet kapott: Palkó Bálint (11.D) Tanára: Dénes Sándorné Puskár Máté (11.D) Tanára: Dénes Sándorné A megyei angol nyelvi versenyen: 1. Simán Péter (9.B) Tanára: Borók Erzsébet 2. Lajtai Ádám (9.B) Tanára: Dénes Tünde 3. Benczik Judit (9.A) Tanára: Szili Zsuzsanna 1. Horváth Balázs (10.D) Tanára: Kovácsné Nemes Adél OÁTV angol nyelvi verseny megyei fordulójában: 1. Baráth Dóra (7.A) Tanára: Szili Zsuzsanna Betty Memorial Emlékversenyen a gyõztesek londoni egyhetes tanulmányi kirándulást nyertek! Konecz László (10.D) Tanára: Földi Gábor Kátai László (12.H) Tanára: Kornay Andrea Péterfy Sándor angol nyelvi versenyen: 1. Bujtás László (8.A) Tanára: Kornay Andrea 3. Szmodics Bálint (7.A) Tanára: Szili Zsuzsanna A megyei német nyelvi versenyen: 2. Simán Péter (9.B) Tanára: dr. Szabadosné Rák Éva 2. Horváth Balázs (10.D) Tanára: Andl Melinda 3.Tölgyesi Kitti (10.B) Tanára: Dobó István 1. Mikó Edit (10.C) Tanára: Kovács András 24

A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2007 2008-AS TANÉVRÕL

A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2007 2008-AS TANÉVRÕL A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2007 2008-AS TANÉVRÕL 1 Szerkesztette: Balogh László igazgatóhelyettes Fotók: Kepe Tiborné Magyar Klára Szakony Attila

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012 2013-AS TANÉVRÕL

A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012 2013-AS TANÉVRÕL A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012 2013-AS TANÉVRÕL 1 Szerkesztette: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes Fotók: Csepreghy Attila Kepe Tiborné Magyar Klára Novák János Stamler

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2006-2007. ISKOLAI ÉVRÕL

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2006-2007. ISKOLAI ÉVRÕL A KAPOSVÁRI táncsics MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2006-2007. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 200., jubileumi ÉVÉBEN 2008 kaposvári nyomda kft. Felelõs szerkesztõ: berend judit könyvtáros Szerkesztés,

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk Akikre büszkék vagyunk A 2010 2011-es tanévben a következő tanulók kapták az alapítványi díjakat: Zrínyi-emlékérem: Pácsonyi Imre 13. A Keresztury Dezső Irodalmi Díj: Benkő Claudia Ágota 13. B Keresztury

Részletesebben

Jó tanuló és jó sportoló, a Zeneiskola Legkiválóbb Növendéke, valamint a Szakma Kiváló Tanulója díjakat

Jó tanuló és jó sportoló, a Zeneiskola Legkiválóbb Növendéke, valamint a Szakma Kiváló Tanulója díjakat A 2010/2011-es tanévben is számos kiemelkedő eredményt értek el az általános és a középiskolában tanuló diákjaink. A 343 díjazott az ünnepség előtt az aulában vehette át jutalmát (városi címeres pólókat,

Részletesebben

AZ apor Vilmos katolikus

AZ apor Vilmos katolikus 1 AZ apor Vilmos katolikus iskolaközpont emlékalbuma 2008 2 3 Előszó Az igazság mindig egyszerűen szól Örömmel és szerényen nyújtom át mindenkinek iskolaközpontunk felszentelésének 15. évfordulóján fénykép-emlék

Részletesebben

ARANYALBUMA 2009/2010

ARANYALBUMA 2009/2010 XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. Tel.: 295-08-77 E-mail: titkarsag@pihgy.hu A XVIII. kerületi tanulmányi versenyek legjobbjainak ARANYALBUMA

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink!

Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink! Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink! A 2014/2015-ös tanév - hasonlóan az eddigi évekhez bővelkedett a rendezvényekben, eseményekben, élményekben és kihívásokban. Tanulóink sok tanulmányi-, kulturális-

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL A KAPOSVÁRI táncsics MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 201. ÉVÉBEN 2009 Corvin nyomda kft. Felelõs szerkesztõ: berend judit könyvtáros Szerkesztés, nyomdai elõkészítés:

Részletesebben

2013-2014 versenyeredményei. Anyanyelv

2013-2014 versenyeredményei. Anyanyelv 2013-2014 versenyeredményei Anyanyelv A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójának eredmények a következők: 5. évfolyam: Bíró Gergő Zalán 26. helyezés, felkészítő tanár Lacziné Kiss Mária

Részletesebben

Arany Évkönyv. A Pedagógiai Szolgáltató Intézet által szervezett tanulmányi versenyek győztesei Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2012-2013.

Arany Évkönyv. A Pedagógiai Szolgáltató Intézet által szervezett tanulmányi versenyek győztesei Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2012-2013. Arany Évkönyv A Pedagógiai Szolgáltató Intézet által szervezett tanulmányi versenyek győztesei Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2012-2013. 2013. május 31. Tartalom 1848-49-es szabadságharc csatái 7-8.évfolyam...

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola. Évkönyv. Évkönyv 4 2011/2012. a 2011/2012. iskolai évről az iskola fennállásának 140. évében

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola. Évkönyv. Évkönyv 4 2011/2012. a 2011/2012. iskolai évről az iskola fennállásának 140. évében elte trefort ágoston gyakorlóiskola Évkönyv ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Évkönyv 4 2011/2012 a 2011/2012. iskolai évről az iskola fennállásának 140. évében ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Évkönyv

Részletesebben

TATAY SÁNDOR Közös Fenntartású Általános Iskola ÉRTESÍTŐJE. A 2012/2013-as tanévről. Felelős kiadó: Csizmarik Béláné igazgató

TATAY SÁNDOR Közös Fenntartású Általános Iskola ÉRTESÍTŐJE. A 2012/2013-as tanévről. Felelős kiadó: Csizmarik Béláné igazgató Tatay Sándor Iskola, Badacsonytomaj A TATAY SÁNDOR Közös Fenntartású Általános Iskola ÉRTESÍTŐJE A 2012/2013-as tanévről Felelős kiadó: Csizmarik Béláné igazgató A címlap illusztrációját az iskola művészetis

Részletesebben

Anyanyelv. (Jelmagyarázat: Országos szintű, Regionális szintű)

Anyanyelv. (Jelmagyarázat: Országos szintű, Regionális szintű) Anyanyelv (Jelmagyarázat: Országos szintű, Regionális szintű) Bella István szavalóversenyen 2. helyezést ért el Fekete Péter 11.b osztályos tanuló. Konyeczki Tímea 11.c osztályos tanuló nagy tetszést kiváltó

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT.

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT. A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT. Felelõs szerkesztõ: BEREND JUDIT könyvtáros-tanár Az egyes fejezeteket

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

Kedves Olvasó! A Tanév krónikájában az elmúlt év legfontosabb eredményeiről adunk tájékoztatást.

Kedves Olvasó! A Tanév krónikájában az elmúlt év legfontosabb eredményeiről adunk tájékoztatást. Kedves Olvasó! A Tanév krónikájában az elmúlt év legfontosabb eredményeiről adunk tájékoztatást. A 2013/14. tanévünket a 2013. január 1-jei átvétel után állami fenntartásban töltöttük. Megváltozott iskolánk

Részletesebben

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2011/2012. tanév

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2011/2012. tanév Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2011/2012. tanév Körmend, 2012 Szerkesztette: AUER MIKLÓSNÉ BALOGHNÉ ROZMÁN GYÖRGYI BÁNYAI KINGA BARTIKNÉ SZALAY TÍMEA BOLLA DÁNIELNÉ BORSITS ANDREA CSÁSZÁR

Részletesebben

A TATAY SÁNDOR Közös Fenntartású Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévről. Badacsonytomaj 2012.

A TATAY SÁNDOR Közös Fenntartású Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévről. Badacsonytomaj 2012. Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj Kivételes idők, napok, hónapok, talán évek egyetlen pillanattá tudnak sűrűsödni. Mintha egyetlen pillanatig tartottak volna. Csillaggá változnak

Részletesebben

árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2013/2014 Budapest, XI., Bartók Béla út 27.

árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2013/2014 Budapest, XI., Bartók Béla út 27. árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2013/2014 Budapest, XI., Bartók Béla út 27. Szerkesztô: Dr. Szilágyiné Missura Johanna Felelôs Kiadó: Homolay Károly Honlapunk: www. gardonyi11.hu ELÔSZÓ Lassan befejezôdik

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében!

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében! SZE N XXIX. évf. 10. szám 2015. június 15. 10 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Pedagógusainkat köszöntöttük! Gratulálunk

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar. Évkönyv 2008

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar. Évkönyv 2008 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Évkönyv 2008 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar ÉVKÖNYV 2008 SZTE JGYPK HÖK Szeged, 2008 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal

Részletesebben

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Évkönyve

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Évkönyve A Bereczki Máté Szakképző Iskola Évkönyve 2005-2006 Baja A BERECZKI MÁTÉ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE 2005-2006 BAJA 2 Szerkesztette: Horváthné Hargitai Katalin A fényképeket készítette és a számítógépes

Részletesebben

verseny szintje tantárgy helyezés felkészítő tanár

verseny szintje tantárgy helyezés felkészítő tanár tanév tanuló osztály verseny szintje tantárgy helyezés felkészítő tanár 1982 Hetyei Gábor országos Arany Dániel Matematikaverseny 3. Mátyás Gézáné 1969/1970 Jónás OKTV biológia 2. Ónodi Ildikó 1971/1972

Részletesebben

Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen!

Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen! Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen! (Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött) 1 Matematika Matematika OKTV 2. fordulójába

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 2. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 2. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 2. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2014. június 13., péntek, 10.00) ORSZÁGOS VERSENYEREDMÉNYEK XIV. Téli Madaraink - Természetismereti feladatmegoldó verseny (3-4., 5-6., 7-8.) a KISZI

Részletesebben