A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKATERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKATERVE"

Átírás

1 A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKATERVE... Farkasné Gellért Erzsébet könyvtárigazgató

2 TARTALOM A ÉV (VISSZATEKINTÉS)...4 BESZÁMOLÓ A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL...5 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK KÖLTSÉGVETÉS, GAZDÁLKODÁS KIADÁSOK...5 Személyi kiadások BEVÉTELEK PÁLYÁZATI EREDMÉNYEINK TÁRGYI FELTÉTELEK ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK ESZKÖZBESZERZÉSEK SZEMÉLYI FELTÉTELEK A DOLGOZÓK SZAKKÉPZETTSÉGI SZINTJE TOVÁBBKÉPZÉS...9 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜNK A KÖNYVTÁRI GYŰJTEMÉNY SZERVEZÉSE GYARAPÍTÁS...10 Könyvtárunk dokumentumállományának alakulása az elmúlt 5 évben...12 A dokumentumállomány nagysága fiókkönyvtáranként (2011. december 31-én) APASZTÁS FELTÁRÁS KATALÓGUSOK RAKTÁROZÁS ÁLLOMÁNYVÉDELEM INFORMATIKA INFORMATIKAI FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA...21 Hardver...22 Szoftver INTERNET ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ KARBANTARTÁSOK RENDEZVÉNYEK, KIADVÁNYOK, MEGHÍVÓK...24 Nyomdai anyagok INTÉZMÉNYI HONLAP FELHASZNÁLÓKÉPZÉS OLVASÓSZOLGÁLAT FORGALMI ADATOK...26 Regisztrált olvasók...26 Beiratkozott olvasók...28 Távhasználat...29 Személyes használatok száma...30 Kölcsönzött dokumentumok száma...31 Internet használat...32 Folyóiratok...33 Könyvtárközi kölcsönzés KÖNYVTÁRHASZNÁLATI, OLVASÁSI SZOKÁSOK...34 Gyerekek 14 éven aluliak és 65 év közöttiek...35 Középiskolások, felsőoktatásban tanulók...35 Felnőttek...36 Idősek (65 év felettiek)...37 Hátrányos helyzetű olvasóink...37 Klubok a Városi Könyvtárban...38

3 3.3. HÁLÓZATI SZINTŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK...38 Író- olvasó találkozó Nógrádi Gáborral és Nógrádi Gergellyel...38 Internet Fiesta...38 A városi könyvtár Gyermeknapi-díjátadó ünnepsége éves a Debreceni Városi Könyvtár...39 Debrezuntól Debrecenig Városismereti vetélkedő Debrecen mezővárosi rangra emelésének 650. évfordulója tiszteletére...40 Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól! Őszi könyvtári napok...41 Diákkonferencia...41 Halloween napi mulatság A TÁMOP / RENDEZVÉNYEI...43 Szerda esti Daloló...43 Együtt kerek a világ...43 Gyermekirodalmi fórum...44 Lelkem könyves titkai...44 Szent Iván napi vigasságok VÁLOGATÁS FIÓKKÖNYVTÁRAINK ÉVI PROGRAMJAIBÓL, RENDEZVÉNYEIBŐL PR TEVÉKENYSÉG ÉV FELADATAI...50 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK KÖLTSÉGVETÉS TÁRGYI FELTÉTELEK ÉPÜLETEK FESTÉS, FELÚJÍTÁS ESZKÖZBESZERZÉSEK SZEMÉLYI FELTÉTELEK...51 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG A KÖNYVTÁRI GYŰJTEMÉNY SZERVEZÉSE GYARAPÍTÁS - APASZTÁS...52 Dokumentumok beszerzése...52 Apasztás NYILVÁNTARTÁS FELTÁRÁS (KATALÓGUSOK) ÁLLOMÁNYVÉDELEM INFORMATIKA...55 Feladataink INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK...55 Hardver...55 Szoftver SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜNK...56 Karbantartások...56 Rendezvények, nyomdai anyagok...56 Felhasználóképzés...56 Honlap OLVASÓSZOLGÁLAT TERVEZETT RENDEZVÉNYEINK...57 Hálózati szintű rendezvények...58 Klubok...60 Kiállítások...62 A fiókkönyvtárak 2012-re tervezett rendezvényei PR TEVÉKENYSÉG HUMÁN ERŐFORRÁSOK MENEDZSELÉSE ÉRTEKEZLETEK...68

4 A ÉV (VISSZATEKINTÉS) A év tervezésekor azt írtam, hogy várhatóan igen nehéz évnek nézünk elébe. Utólag visszatekintve az látom, hogy a fenntartó Önkormányzat kultúráért felelős szakembereinek a támogatásával, munkatársaim elhivatott, hozzáértő, sokszor áldozatkész szakmai munkájával, a városban működő intézmények és gazdasági társaságok összefogásával, valamint a pályázati lehetőségek kihasználásával egy eseményekben, programokban gazdag, eredményes évről tudunk beszámolni. Átlagban az év 228 napján elláttuk mindennapi könyvtárosi feladatainkat: bővítettük állományunkat, nyilvántartásba vettük a gyarapodást, kiszolgáltuk a fiókkönyvtárainkba betérő használókat, válaszoltunk a személyesen feltett, telefonon és elektronikus úton érkező referensz kérdésekre, sok esetben lelki társai voltunk az intézményeinkbe betérő nyugdíjasoknak, egyedülállóknak, hátrányos helyzetű gyerekeknek és felnőtteknek, tovább képeztük magunkat, jó kapcsolatot ápoltunk a fiókkönyvtáraink vonzáskörzetében található intézményekkel, önkormányzati képviselőkkel. Megszerveztünk rendezvényt fő részvételével. Ezek között 74 kiállításra, valamint 212 alkalommal a felnőttek és a gyerekek számára (4 515 fő résztvevő) tartott informatikai eszközök használatához kapcsolódó tanfolyamokra, könyvtári órákra került sor. A könyvtárhálózatunkban megtalálható dokumentumok elektronikus katalógusban kerültek feltárásra, ami az interneten napi 24 órában hozzáférhető. Minden egységünkben megtalálhatók az információszolgáltatás, tájékoztatás segédeszközei a hagyományos nyomtatott formátumú kéziés segédkönyvek, valamint az elektronikus úton, interneten elérhető adatbázisok, információforrások. Könyvtárainkban térítéses internet hozzáférést, számítógép használatot tudunk biztosítani olvasóinknak. Könyvtárhálózaton belül dokumentumok átkölcsönzésével segítjük az olvasók igény szerinti kiszolgálását (hangoskönyvek, kevés példányban megtalálható kiadványok, stb). Az intézményhálózatunkban nem található dokumentumokat igény esetén könyvtárközi kölcsönzésekkel szerezzük be, és ebben a rendszerben mi is adunk kölcsön nálunk meglévő műveket. A Könyvtárs szolgáltatásunk segítségével a kollégák azokhoz az olvasókhoz is eljuttatják az olvasnivalót, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljönni kölcsönözni. Bekapcsolódtunk a népszámlálásba, munkatársaink segítettek az elektronikus adatlapok kitöltésében. Debrecen megalapításának 650. évfordulóján könyvtárunk kezdeményezésére városi szintű 2 fordulós vetélkedőt szerveztünk együttműködve a kulturális területen tevékenykedő intézményekkel, gazdasági társaságokkal. Az év kiemelt szakmai feladata volt, hogy az előző években elnyert NFÜ (ÚMFT-TIOP), NFÜ (ÚMFT-TÁMOP) pályázatok támogatásából beszerzett eszközök és szolgáltatásbővítési lehetőségek segítségével könyvtári munkánk minősége ne csökkenjen, szintentartásra törekedtünk. Ebben az évben került sor a könyvtárhálózatot fenntartó Önkormányzat törvényességi vizsgálatára. Az intézmény szakmai munkájának törvényességi megfelelőségét tekintették át a Kulturális Főosztály szakemberei. A vizsgálat tapasztalatait, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzítették. A hiányosságokat megbeszéltük és az év végéig pótoltuk. Ez a rövid áttekintés néhány fontos dolgot emel ki az éves sokszínű, gazdag tevékenységből. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy a Debreceni Városi Könyvtár, mint intézményhálózat a kor kihívásaira reagálva korszerű és hagyományos tájékoztatási eszközökkel szolgálja a városban élőket. Barátságos, kulturált környezetben, felkészült munkatársak segítségével fogadja a tájékozódni, tanulni, a szabadidőt hasznosan eltölteni kívánó polgárokat

5 BESZÁMOLÓ A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL 1. Költségvetés, gazdálkodás 1.1. Kiadások I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK A évi költségvetés tervezésekor rendszeres és nem rendszeres személyi kiadásokra eft eredeti előirányzat állt rendelkezésünkre. Ez az összeg évközben eft-ra módosult. A munkaadót terhelő járulékok a tervezett eft-ról évközben eft-ra emelkedett. A dologi kiadások finanszírozására eredeti előirányzatként eft, módosított előirányzatként eft állt rendelkezésünkre. A növekedés a pályázatokon nyert összegekből, a rövid- és hosszú távú közcélú foglalkoztatásból, az fenntartó finanszírozta épületek felújításából adódik. Kötelező (működési) bevételi előírásunk 2011-ben eft volt, ebből eft-ot tudtunk teljesíteni. A kötelező bérmegtakarítást a tárgyévben teljesítettük. Öt kolléganő gyed-, gyes-, gyet-en tartózkodott, valamint karbantartó kollégánk tartósan táppénzre kényszerült és egészségügyi alkalmatlanság okán felmentéssel elment intézményünkből. A dologi kiadások főkönyvi számokra tervezett összegeit következetes, odafigyelő és szigorú gazdálkodással sikerült betartanunk. Kötött kiadások térítésére (gázenergia, villamos energia, távhő, csatornadíj) 11 hónapra tervezhettünk és eft-ot fordítottunk. Személyi kiadások A kötelezően előírt bérmegtakarítást tudtuk teljesíteni, mivel kollégáink közül többen gyermekeikkel otthon tartózkodtak, valamint munkatársaink hosszabb ideig táppénzen voltak. A DMJV Önkormányzata 4/2011. (II. 18.) Ö. r. rendeletével elfogadott évi költségvetés terhére intézményünk részére rövid- és hosszú távú közcélú foglalkoztatáshoz biztosított támogatást. Az összeg 5 fő hosszú távú, 15 fő rövid távú foglalkoztatását tette lehetővé november 30-ig. Közcélú rövid távú foglalkoztatás támogatására a Fenntartó és a Munkaügyi Központ járulékokkal együtt ,-Ft támogatást, hosszú távú foglalkoztatás fedezetére ,-Ft támogatást biztosított a tárgyévben. A 2011-ben zajlott törvényességi vizsgálat megállapításai szerint 11 munkatársunk közalkalmazotti besorolását módosítottuk Bevételek Bevételek Tervezett Teljesített Többlet/hiány Alaptevékenységgel összefüggő Működési bevételek

6 1.3. Pályázati eredményeink Pályázat kiíró neve Pályázat címe Pályázat célja Nemzeti Kulturális Alap Helyi Alap NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (ÚMFT- TIOP) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (ÚMFT- TÁMOP) Nemzeti Erőforrás Minisztérium DMJV Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár- Bereg MegyeiKormányhivatal MunkaügyiKözpont Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ DMJV Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár- Bereg MegyeiKormányhivatal MunkaügyiKözpont Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ A DBVK 50 éve elektronikus kézirat elkészítése Városrészi gyermeknapi programok Koncepció a hátrányos helyzetű állampolgárok bevonására az emagyarország programba Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra - fejlesztése Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Tudásdepó Expressz Érdekeltségnövelő támogatás Közcélú hosszú távú foglalkoztatás Közcélú rövid távú foglalkoztatás Az 50 éves könyvtár történeti feldolgozása és interneten közzététele Családi rendezvények megvalósítása a DMK-val együttműködve Hátrányos helyzetű csoportok bevonása az emagyarország programba A DBVK könyvtári szolgáltatásainak infrastruktúra fejlesztése a térségi partnerség jegyében konzorciumi formában "Partnerség a tanulásban" - az egész életen át tartó tanulási környezet létrehozásának könyvtári koncepciója a hálózatban. A dokumentum beszerzési keret növelése (automatizmus alapján) Közcélú hosszú távú foglalkoztatás Közcélú rövid távú foglalkoztatás Elnyert támogatási összeg Projekt időtartama Projekt állapota megvalósítva megvalósítva megvalósítva megvalósítva megvalósítva megvalósítva megvalósítva megvalósítva A minisztériumi érdekeltségnövelő pályázaton nyert összeg az állománygyarapító munka részletezésénél kerül elemzésre. A megvalósított pályázataink közül a NKA-tól nyert és a TÁMOP keretében kapott támogatások megvalósítása áthúzódott a tárgyévre. A TÁMOP pályázat keretében az alábbi szolgáltatásbővítésre, eszközvásárlásra és programokra került sor a megvalósítás időszakában: - 6 -

7 Rendezvényszervezés Felnőttképzés 50 db olvasásnépszerűsítő rendezvény 15 helyszínen (fiókkönyvtárakban) történt megvalósítása Családi rendezvény 30 db rendezvény (gyermeknap, szüreti nap, népmese napja, őszi könyvtári napok, adventvárás, Szent Iván éjszakája) Gyermekirodalmi fórum 2 db rendezvény (kerekasztal-beszélgetés, bemutató foglalkozás) Diákkonferencia 4 db rendezvény (Én még olvasok 5-8. oszt., Az irodalom és én 4. oszt., Kedvencem 5-8. oszt. Genius loci oszt.) Esélyegyenlőségi hónap 2 db rendezvény (konferencia hátránnyal élők könyvtári ellátásának segítésére) Önképző körök működtetése 12 db rendezvény (szerda esti daloló, versbarát kör, könyvbemutató, lelki életünk támogatói, könyvklub stb) 1. Kulturális és tájékoztatási képesítések. A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) 1 fő 2. Kulturális és tájékoztatási képesítések. Könyvtárosok mentálhigiénéje. I, II. 1fő 3. Kulturális és tájékoztatási képesítések. Báb-, dráma- és médiapedagógia könyvtárosoknak. 1 fő 4. Könyvtári feldolgozó munka és tájékoztatás Internet forrásai. 2 fő Adatrögzítés A DBVK dokumentumait feltáró elektronikus katalógus bibliográfiai -példány- és lelőhelyadatainak rögzítése az integrált könyvtári rendszerbe Adatbázis konverziók 1.Helytörténeti Fotótár képi és szöveges adatainak konvertálása JADOX alá. 2.A DBVK SR-LIB típusú elektronikus katalógusának konvertálása a HUNMARC alapú HunTéka integrált könyvtári rendszerbe. Integrált könyvtári rendszer telepítése HunTéka telepítése, üzembe helyezése, oktatás, illesztő modulok telepítése, üzembe helyezése. Könyvtárhasználati program Honlap elkészítése, menedzselése Eszközbeszerzés 1. Könyvtárhasználóknak 12 db 20 órás számítógép-használói tréning került megvalósításra. 2. Online elérhető könyvtári tananyag kialakítása. Támogatási Szerződésben rögzített interaktív/dinamikus honlap kialakítása a tanulási szükségletek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően. A Portál24 honlap fejlesztése, webdesign elkészítése és két idegen nyelvre (angol, német) történő fordítása valósult meg. A honlapra a kulturális és közhasznú tartalmak és információk feltöltése folyamatos. Támogatási Szerződésben rögzített eszközök beszállítása: - 1 db olvasói asztal mozgáskorlátozottaknak - 24 db számítógépasztal - 7 db forgószék számítógépasztalhoz - 23 db kárpitozott szék számítógépasztalhoz - 5 db szőnyeg - 60 db ülőke gyermekkönyvtárba - 14 db lekerekített színes gyerekasztal - 2 db mobil gurulós állvány projektorhoz - 7 -

8 2. Tárgyi feltételek 2.1. Épületek, helyiségek Saját költségvetésünkből apróbb javításokat végeztünk el a közcélú foglalkoztatás keretében intézményünkben foglalkoztatottak segítségével (kerítés-, bejárati ajtó és fal-festés, bútorok javítása, polcok kialakítása, kertjeink és kerti játszók rendbetétele). A fenntartó támogatásával a Homokkerti Könyvtárban, a József Attila telepi Könyvtárban és a Központi Olvasóteremben fűtés felújításra került sor. Minden egységünkben elvégezték az erősáramú villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálatát. Az István úti Könyvtárban a vízvezeték meghibásodása miatt jelentős túlfogyasztás következett be, a hiba elhárításában az Önkormányzat illetékes osztálya segített Eszközbeszerzések Költségvetésünkből fiókkönyvtáraink számára kis értékű tárgyi eszközöket (porszívót, takarítógépet, számítógépet, LCD monitort, szőnyeget, kávé- és teafőzőt stb.) vásároltunk az év végén. 3. Személyi feltételek Ebben az évben karbantartó kollégánk Vincze István tartósan beteg lett, így munkaköri feladatát nem tudta elvégezni. Augusztustól egészségügyi alkalmatlanság okán felmentéssel munkaviszonya megszűnt. Számára 4 hónap végkielégítést fizettünk, ezért munkakörét csak decemberben tudtuk betölteni. A gazdasági összekötő kolléganőnk Dr. Fenyvessy Istvánné nyugdíjba vonult, az állását pályázat útján töltöttük be. Az új kolléganőnk Kovácsné Juhász Erika. Az év első hónapjaiban intézményünk életében szervezeti változásokat hajtottunk végre. Az igazgatóhelyettes Szabóné Csehely Edit kolléganőnk saját döntése alapján lemondott megbízatásáról, az István úti Könyvtár vezetője lett. Az igazgatóhelyettesi teendők ellátására Lente Tamás informatikus kapott 5 évre szóló megbízatást. Ez a változás érintette a Szervezeti és Működési Szabályzatot is; 2011-től Informatikai Osztály valamint Hálózati és Szervezési Csoport irányítja a szakmai munkát hálózatunkban ben törvényességi vizsgálat volt intézményünkben. A vizsgálat a személyi anyagok áttekintése után 11 szak- és egyéb alkalmazott esetében besorolási módosítást állapított meg. Az átsorolások érintették a következő kollégákat: Lipcsei Ádám, Semjéni Rita, Szilágyi Mariann, Aszalós Imréné, Kántor Béla, Peténé Masits Mária, Veresegyháziné Gombos Annamária, Papp Renáta, Molnárné Rávai Gabriella, Mészáros Ferencné, Pénzes Gyuláné A dolgozók szakképzettségi szintje Teljes munkaidős Rész munkaidős Összesen Felsőfokú végzettségűek szakmai munkakörben Nem felsőfokú végzettségűek szakmai munkakörben Egyéb munkakörben

9 3.2. Továbbképzés A TÁMOP pályázat felnőttképzési programjában ebben az évben az alábbi könyvtárosok vettek részt szakmai tanfolyamokon: 1. Kulturális és tájékoztatási képesítések. A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) - Gombárné Szigeti Dalma 2. Kulturális és tájékoztatási képesítések. Könyvtárosok mentálhigiénéje. II. - Czeglédi Erika Lenke 3. Könyvtári feldolgozó munka és tájékoztatás Internet forrásai. Horváth Mária, Tóthné Katona Julia 2011-ben a TÁMOP pályázat keretében a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ által szervezett nyelvtanfolyamokon 10 munkatársunk vett részt: Alapfokú angol: Szaknyelvi angol: 1. Bécsiné Kléri Ágota 2. Czeglédi Erika Lenke 3. Markovicsné Orosz Tóth Klára 4. Pappné Zsupos Mária 5. Rácz Anikó 6. Szabóné Székes Mariann 7. Lipcsei Ádám József 1. Semjéni Rita Ágnes 2. Tamás Zsolt 3. Mudra Edina ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére Farkasné Gellért Erzsébet A Goethe Intézet szakmai napján Gombárné Szigeti Dalma és Farkasné Gellért Erzsébet vett részt

10 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜNK 1. A könyvtári gyűjtemény szervezése A 2011-es év kiemelt feladata a TÁMOP es pályázatban foglaltak megvalósítása, a projekt lezárása volt. A pályázat dokumentum-feltárást érintő pontjait az alábbiak szerint teljesítettük: 1.1. Gyarapítás sor került a HunTéka könyvtári rendszer telepítésére, konfigurálására és helyszíni oktatására megtörtént az elektronikus katalógus rekordjainak konvertálása az új rendszerbe az országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusunkban meglévő rekordok adatait átadtuk a MOKKA- nak (Magyar Országos Elektronikus Katalógus) azok befogadása folyamatban van csatlakoztunk a megyei portál közös katalógusához a szükséges szoftverkomponensek (OAI) telepítésével, katalógusunk a közös rendszerből is elérhető 1 megtörtént a Helytörténeti Fotótár adatbázisának konvertálása a közös felületű megyei rendszerbe (JaDox); a már meglévő tartalmat (helytörténeti fotódokumentumok) feltöltöttük a központi objektumtárba megkezdődött a HunTéka könyvtári rendszer moduljainak bevezetése a katalogizáló és az OPAC modulok használatba vételével 2011-ben a Debreceni Városi Könyvtár bruttó eft-ot költött dokumentumok beszerzésére: Könyv, brosúra: Időszaki kiadványok: Egyéb dokumentumok (kotta, hangzó, képi, elektronikus): Összesen: eft eft eft eft Forrás megnevezése Költségvetés (induló) Költségvetés (módosítás) Fenntartói önrész (felzárkóztató pályázathoz) TÁMOP pályázat Érdekeltségnövelő támogatás* (OKM/NEFMI) Felzárkóztató pályázat (OKM/NEFMI) Összesen: * az érdekeltségnövelő támogatás teljes összege Ft volt, amiből Ft-ot eszközbeszerzésre fordítottunk

11 Az éves beszerzési keretünk csökkent az előző évekhez képest ben nem került kiírásra a felzárkóztató pályázat, így az ahhoz tartozó önkormányzati önrészről is le kellett mondanunk. A rendelkezésünkre álló e Ft-ból e Ft-ot költöttünk el. A pénzmaradványból (70e Ft) a évre kötelezettség vállalással áthúzódó összeget (számlázott dokumentumok) reményeink szerint 2012-ben visszakapjuk. A 2011-ben leltárba vett dokumentumok megoszlása dokumentumtípus és beszerzési mód szerint (gyarapodás): Dokumentumtípus Db Vásárlás Ajándék Összesen Könyv, bekötött folyóirat Hangzó dokumentum Képi dokumentum Elektronikus dokumentum Nyomtatott zenemű Összesen: Ft Dokumentumtípus Vásárlás Ajándék Összesen Könyv, bekötött folyóirat Hangzó dokumentum Képi dokumentum Elektronikus dokumentum Nyomtatott zenemű Összesen: ben került sor a Márai-program első fordulójának kivitelezésére. A program keretében a Debreceni Városi Könyvtár ,- Ft értékben válogathatott a Könyvkiadók által megpályázott nyertes dokumentum jegyzékéből. Az összeget fele részben a szép-, fele részben a tényirodalom között felkínált anyagra használhattuk fel. A dokumentumok között un. nemzeti minimumként megjelöltek is voltak, ami azt jelentette, hogy a könyvtárnak legalább egy példánnyal rendelkeznie kell az adott dokumentumból, azaz ha nincs meg az állományunkban, be kellett szereznünk. Összesen 335 könyvet és 14 hangoskönyvet választottunk a program keretében. Ajándékba kapott dokumentumaink egy része a Könyvtárellátótól ingyenesen beszerezhető, elsősorban múzeumi kiadvány (52 db nyomtatott, illetve 5 db elektronikus dokumentum összesen ,- Ft értékben). A Goethe Intézettől 2011-ben is kaptunk német nyelvű dokumentumokat. Elsősorban kortárs szépirodalmi művekből válogattunk könyveket és hangzó anyagot. Kiadók, szerzők, magánszemélyek és olvasók is hozzájárultak állományunk gyarapításához. Kaptunk kiadványokat a DMJV Önkormányzatától, melyeket szintén leltári nyilvántartásba vettünk

12 Leltári nyilvántartásba vett dokumentumok fiókkönyvtáranként és dokumentumtípus szerinti bontásban - gyarapodás 2011.: Könyvtár Könyv Kotta Hangdok. Képdok. Elektr. Összesen dok. (db) Érték (Ft) Kartács u István út Nyíl u Csapókert Újkert Homokkert Józsa Nyugdíjasok H Benedek Libakert Petőfi Zenei Tócóskert Olvasóterem József A.t Összesen: (a táblázat a leltárba vett vásárolt és ajándékba kapott dokumentumokat együttesen tartalmazza) Könyvtárunk dokumentumállományának alakulása az elmúlt 5 évben Dokumentumtípus (db, kötet) (db, kötet) (db, kötet) (db, kötet) (db, kötet) Könyv, bekötött folyóirat Hangzó dokumentum (kazetta, lemez, CD) Képi dokumentum (videó, DVD, dia) Elektronikus dokumentum (CD-ROM, DVD-ROM) Nyomtatott zenemű (kotta) Összesen:

13 A dokumentumállomány nagysága fiókkönyvtáranként (2011. december 31-én) Könyvtár Könyv Kotta Hangdok. Képdok. Elektr. Összesen dok. (db) Összesen (Ft) Kartács u ,30 István út ,50 Nyíl u ,00 Csapókert ,40 Újkert ,60 Homokkert ,10 Józsa ,50 Nyugdíjasok H ,00 Benedek ,00 Libakert ,45 Petőfi ,20 Zenei ,30 Tócóskert ,80 Olvasóterem ,00 József A. t ,60 Összesen: ,75 Könyvek 2011-ben induló könyvbeszerzési keretünk nettó 7.900e Ft volt, ezért év elején nem kellett közbeszerzési eljárást kezdeményeztünk. A előző évek gyakorlatának megfelelően a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel kötöttünk szerződést. Mint kiemelt partner egyedi feltételeket ajánlottak, így a magyar nyelvű könyveket 31 %-os, az idegen nyelvű könyveket és tankönyveket, valamint az egyéb (hangzó, képi) dokumentumokat 10 %-os kedvezménnyel vásárolhatjuk. A megkötött szerződés szerint könyvtárunk dolgozói magánvásárlásuk során is részesülhettek az intézmény számára biztosított kedvezményekben. A Könyvtárellátó biztosítja a könyvtári szerelést és a nyomtatott katalógus- és kölcsönzőcédula ellátást is. Az Új Könyvek gyarapítási tanácsadót 2011-ben már csak 2 könyvtárnak rendeltük (50 %-os kedvezménnyel ,- Ft/példány áron). Az érdekeltségnövelő támogatásból nettó 1.800e Ft-ot könyvbeszerzésre szántunk, ezzel az összeggel azonban átléptük a közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett határt. A közbeszerzési eljárást a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. nyerte meg, az újabb szerződést is velük kötöttük meg, hasonló feltételekkel (további kedvezményként a szerelés költségéből is megkaptuk a 31 %-os engedményt). Sajnos a közbeszerzési eljárás átfutási ideje több hét, ezért ősszel másfél hónapig nem tudtunk könyvet rendelni ben a Kello 2010/23. jegyzékétől a 2011/22. jegyzékéig beszerzett dokumentumokat vettük leltári nyilvántartásba

14 A vásárolt könyvek átlagárának alakulása (nyilvántartásba vételi érték alapján) Év Átlagár (Ft) A könyvek tematikus megoszlása hálózati szinten (db) Évszám Felnőtt szak Felnőtt szép Gyermek szak Gyermek szép Összesen Az előző évek gyakorlatának megfelelően az újonnan megjelenő könyvek folyamatos rendelése mellett lehetőség van korábban megjelentek pótrendelésére ben a Könyvtárellátótól 140 könyvet rendeltünk jegyzéken kívül. A Tócóskerti Könyvtárban az iskola részéről ebben az évben sem volt dokumentum beszerzés, így saját keretből láttuk el a lakótelepi és az iskolai igényeket. Idegen nyelvű könyvek Jelentősebb idegen nyelvű állományrész két fiókkönyvtárunkban található. Német nyelvű dokumentumokat az Újkerti Könyvtárban, angol nyelvű irodalmat a Központi Olvasóteremben találnak látogatóink. A Goethe Intézet 2011-ben is támogatta a partnerkönyvtárait. Ebben az évben 600 értékben válogathattunk a német könyvtermésből. Leginkább kortárs szépirodalmat és hangoskönyveket rendeltünk. Egy újabb könyvtámogatás is érkezett az év végén: Ft-ért kaptunk német nyelvkönyveket. Október közepétől november közepéig pontosan figyeltük a német állomány mozgását. Ez a következőképpen alakult: felnőtt szak felnőtt szép gyerek szak gyerek szép összesen összesen: (Újkerti Könyvtár) Kézikönyvek A hagyományos olvasótermi könyvtári kutatómunka egyre kevesebb, iskolai feladatként is ritkábban kapnak ilyen jellegű házi feladatot a diákok. A helyben használat ritkább, inkább

15 napra kikölcsönzik az alapműveket. A fiókkönyvtárakban egyre nagyobb arányban helyezzük át a kölcsönözhető állományba a kézikönyvtár kölcsönzésre alkalmas köteteit. A megjelenő lexikonok, enciklopédiák drágák, elsősorban a megkezdett sorozatok gyűjtését folytatjuk. A Központi Olvasóterem vásárolja meg a nagyobb értékű lexikonokat, kézikönyveket és itt kezeljük kiemelten a helytörténeti anyag gyarapítását. Ezt az állományt könyvtárhálózatunk valamennyi beiratkozott olvasója használhatja. Szépirodalom Változatlan az a beszerzési tendencia, hogy a olvasói igények alapján a könyvek gyarapítása eltolódik a szépirodalmi művek irányába ben a teljes könyvgyarapodásunknak 59 %-át tették ki a szépirodalmi művek (felnőtt és gyermekirodalom együtt), 2011-ben ez az arány már 64 %-ra nőtt. Minden könyvtárunk igyekszik folyamatosan felmérni az olvasói igényeket kívánságlistákkal, dezideráta jegyzékekkel. A vásárolt szépirodalmi művek egy része könnyű, szórakoztató lektűr (romantikus, kalandos, krimi), elsősorban kikapcsolódásra való. A tinik körében népszerűek a vámpíros, fantasy könyvek. A felnőttek a krimiket, a kalandos, szerelmes-romantikus könyveket keresik, ez a beszerzési arányokban is megmutatkozik. Különösen kedveltek a Vörös pöttyös könyvek sorozat kötetei, és változatlanul népszerűek pl. Nora Roberts, Debbie Macomber, Susan Wiggs könyvei. Természetesen beszerezzük a színvonalas szépirodalmi műveket is, hiszen keresik olvasóink a klasszikusokat újraolvasásra, és egyre többen ismerkednek a kortárs irodalommal (pl. Ljudmila Ulickaja, Háy János). A nagy kínálatból igen nehéz megtalálni azt a néhány kötetet, amiről úgy gondoljuk, hogy olvasóink kedvére való lesz. (Újkerti Könyvtár) Ismeretterjesztő művek, szakkönyvek Csökken a szakkönyvek iránti igény, látogatóink inkább az internetet használják információszerzéshez, tanuláshoz. Keresettek viszont a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó ismeretterjesztő művek, hobbyhoz, kedvteléshez kölcsönöznek pl. barkácskönyveket, kertészeti, kisállattartási tanácsadókat, szakácskönyveket. Legnépszerűbbek a női irodalommal, lelki élettel, életvezetési tanácsokkal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos művek (Popper Péter, Müller Péter, Csernus Imre, Rhonda Byrne, Joe Vitale, stb), s kedvelik olvasóink a híres emberek életéről szóló irodalmat. Egyre nagyobb igény mutatkozik nyelvtanuláshoz szükséges kiadványokra, új megjelenésű útikönyvekre. Sajnos magas áruk miatt csak keveset tudunk ezekből beszerezni. Sok színvonalas, szép ismeretterjesztő mű jelenik meg, ami gyermekeknek (pl. Mit? Miért? Hogyan?, ) vagy gyermekeknek is szól. A 2011-ben beszerzett szak- és ismeretterjesztő könyvek (felnőtt és gyermekirodalom együtt) témacsoportok szerinti megoszlása szakcsoport , , összesen beszerzett példány

16 Hangzó dokumentumok A hangzó dokumentumok gyűjtője a Zenei Könyvtár, állománya országos szinten is figyelemre méltó. Annak ellenére, hogy a CD-piacnak szűkülő a kínálata, s a lemezek kölcsönzése iránt is csökken az igény (az internetes letölthetőségek miatt), igyekszünk a gyűjtemény viszonylagos teljességét biztosítani. Kevesebbet költöttünk a korábbi évekhez képest a zenei könyvtárban hangzó dokumentumokra, de különleges értékeket 2011-ben is sikerült beszerezni. Ezek közé tartozik többek között Liszt Ferenc zongoraműveinek összkiadása 99 lézerlemezen a Hyperion cég kiadásában, valamint egy 26 CD lemezes válogatás a szerző zenekari műveiből. Népzenében az Új Pátria díszdobozos sorozatát vettük meg. Az Utolsó Óra program keretében 50 darab lézerlemezen örökítették meg a magyar tájegységek még éppen fellelhető népzenei kincseit. Könnyűzenében is gyarapodtunk néhány érdekességgel. Sting háttérzenészeként ismerhettük meg Chris Botti-t, aki önálló koncertet adott Bostonban, amiről felvétel készült; Lajkó Félix Makovecz turné című lemeze, a sármos és bársonyos hangú Michael Bublé Christmas válogatása, a Budapest Bár immár negyedik lemeze Hoppá címmel, valamint a híres hegedűművész Nigel Kennedy klezmer albuma, ami valódi öröm-muzsika és szívet gyönyörködtető. (Zenei Könyvtár) Egy névtelenséget kérő olvasó különleges ajándékkal is meglepte a Zenei Könyvtárat. Maria Callas valamennyi stúdiófelvételét tartalmazó 70 lemezes gyűjteményét ajánlotta fel a könyvtárnak. Zenei CD-éket vásárolunk a fiókkönyvtáraknak is, a nagyobb egységekbe kölcsönzésre, a kisebbekbe elsősorban könyvtári programok színesítéséhez, gyermekfoglalkozásokhoz Hangoskönyvek-et csak CD-lemezen vásárolunk. Az idősebb gyengénlátó olvasók változatlanul a kazettákat szeretik, nehezen tudják megszokni az új adathordozót. Sajnos hangkazettán már nem tudunk újabb dokumentumokat beszerezni. A megjelenő hangoskönyveket folyamatosan beszerezzük. A dokumentumtípus kiemelt gyűjtői a Nyugdíjasok Háza Könyvtára, az Újkerti Könyvtár és a Zenei Könyvtár. Mivel nem túl bőséges a kínálat, 2011-ben a tervezettnél kevesebbet költöttünk erre az állományrészre. Az elmúlt évben összesen 81 művel gyarapodott készletünk. Egyedi szolgáltatásként az Újkerti Könyvtárban egy látássérült olvasónk elkészítette a hangoskönyvek Braille-írásos jegyzékét (szerző, cím, előadó, analitikus feltárásban). Hangoskönyv állománnyal nem - vagy csak kis mértékben - rendelkező egységeink közül többen átkölcsönzik más fiókkönyvtárból az olvasóik által keresett műveket, mivel saját állomány kialakítására nem lenne elegendő keret, s az elaprózott beszerzés nem gazdaságos. (pl. Csapókerti Könyvtár, Józsai Könyvtár) Nyomtatott zenemű Kottákat kizárólag a Zenei Könyvtárunk gyűjt ben a kínálat jobb volt az előző években megszokottnál. Liszt Ferenc zongoradarabjai 50 kötetes kotta-összkiadásának beszerzésével (a magyar Editio Musica kiadásában) nincs olyan zongoradarabja a nagy zeneszerzőnek, amelyet akár kottában, akár CD-én kézbe ne tudnánk adni. (Zenei Könyvtár) Gyarapodott gyűjteményünk többek között Bellini és Donizetti áriagyűjteményével különböző hangfajokban, sőt zarzuela kottát is sikerült vásárolni. Képi dokumentumok A videóállományt már nem gyarapítjuk, a meglévő anyagban sok színvonalas, értékes film van, ezeket mindenképpen megőrizzük

17 Minden korosztálynak rendelünk DVD-filmeket. A kisebbek körében népszerűek a klaszszikus és a legújabb mese- és rajzfilmek. A fiatalok a kikapcsolódáshoz a vámpíros és fantasy filmeket keresik, de folyamatosan van igény a kötelező olvasmányok filmadaptációira is. A felnőtteknek szórakoztató vígjátékokat, családi mozikat, ismeretterjesztő filmeket vásárolunk, de beszerzünk értékes művészfilmeket, játékfilmeket elsősorban a díjazott alkotások köréből. A Központi Olvasóteremben megkezdtük DVD-filmállomány kialakítását. Szépirodalmi művek filmadaptációit, ismeretterjesztő filmeket vásárolunk, valamint beszereztük a Magyar filmek gyűjteménye 30 db-os sorozatát. Kölcsönzési joggal vásároljuk a filmeket a Fókusz Kiadótól és a Könyvtárellátótól. Sajnos a Fókusz Kiadó kínálatában az igen magas ár ellenére egyre több középszerű film van. A Könyvtárellátótól elérhető áron tudunk vásárolni, de új filmek a kínálatukban nincsenek. A Zenei Könyvtár az operafilmeket gyűjti. Az értékes alapállomány kialakítása után most már operaritkaságokat is be tudunk szerezni. Diafilmet három fiókkönyvtárnak vásároltunk (Kartács u., Petőfi Emlékkönyvtár, Csapókert), nyilvántartásba vételükre év elején kerül sor. Nagyobb állománybővítést nem tervezünk. Sajnos áruk igen magas, ráadásul kevés új film jelenik meg. Elektronikus dokumentumok CD-ROM-okat már csak ritkán vásárolunk, az Internet kiszorította ezt a dokumentumtípust. Azokat az elektronikus kiadványokat, amelyeknek kölcsönzését a kiadó engedélyezte számunkra, kölcsönözzük re is megrendeltük a Benedek Elek Könyvtárba a havi frissítésű Complex Jogtár-at. Az Országgyűlési Könyvtár kedvező ajánlatát igénybe véve a Pressdok sajtófigyelő on-line hozzáférhető változatát a valamennyi fiókkönyvtárunk számára elérhetővé tettük. Egy teljes hozzáférés ( ,- Ft) megvásárlása mellett legalább 10 további hozzáférés megrendelése esetén ,- Ft/telephely áron kaptunk lehetőséget az adatbázis megvásárlásához Apasztás A dokumentumállomány tervszerű apasztása, azaz a rongálódott/elhasználódott dokumentumok selejtezése mellett a fölöslegessé vált és avult dokumentumok állományból történő kivonása folyamatos feladatunk. Ezeket a dokumentumokat a vonatkozó jogszabályok alapján értékesítjük az olvasóink körében től a helyi pénzügyi szabályok szigorodása miatt szüneteltetnünk kellett az árusítást a Vagyonkezelési Osztály engedélyéig. Hiába állt rendelkezésünkre a megyei könyvtár hivatalos írásos szakvéleménye (amit évente a törlési listák alapján kell megkérnünk), a válasz sokáig váratott magára, s csak május 25-én kaptuk meg az engedélyt. Ezután a gazdasági egységgel kellett egyeztetnünk a kérdésben (2011. szeptember 30-án készült el a határozat), s a 2009-ben és 2010-ben törölt dokumentumokat csak október 4-étől kezdhettük eladni. A fenti bizonytalan helyzet miatt az elmúlt évben hat egységünk nem selejtezett dokumentumokat. Két fiókkönyvtár (Libakerti, József Attila telepi) a könyvállomány nagyobb válogatását ütemezte, a Zenei könyvtárban pedig megtörtént a kölcsönözhető bakelit hanglemez állomány teljes selejtezése. A 2011-ben leválogatott fölös dokumentumok kivonásához a megyei könyvtár szakvéleménye már rendelkezésünkre áll, a dokumentumok értékesítése 2012-ben megtörténhet

18 1.3. Feltárás katalógusok raktározás A TÁMOP es pályázati támogatás elnyerése minőségi változást hozott dokumentumállományunk feltárásban. Intenzív munkával folytattuk a központi elektronikus katalógus építését, augusztusig még az SR-Lib rendszerben. Az újonnan beszerzett könyvek, DVD-filmek és a Zenei Könyvtár hangzó dokumentumai azonnal bekerültek a rendszerbe, a visszamenőleges feltárás a fennmaradó időben folyamatos volt. Az adatrögzítéssel párhuzamos kezdtük meg a HunTéka integrált könyvtári rendszerrel való ismerkedést, az áttöltött adatbázis tesztelését. Döntenünk kellett a HUNMARC formátumba kerülő adatok szerkezetéről, hiszen az eddig használt program nem ezt a formátumot alkalmazta. A korábban külön kezelt négy adatbázis (hálózati könyv, hálózati média, zenei kotta és zenei média) összefésülésre kerülése újabb problémákat vetett fel, amit aprólékos elemző munkával kellett még az adatok végleges áttöltése (konverzió) előtt a fejlesztőkkel megbeszélnünk augusztus 18-án lezártuk az Sr-Lib rendszert, s átadtuk az adatbázist konverzióra. A tervezett egy hetes leállás több mint egy hónapig tartott (a régi rendszer még elérhető volt, de abba már, az újba pedig még nem vihettünk be adatokat). Igyekeztünk a konverziós hibákat a lehető legkisebbre csökkenteni, s a fejlesztők is nyitottak voltak a speciális (elsősorban a zenei könyvtár adatbázisához tartozó) kéréseink teljesítésére. Az éles átállás ra október 3-án került sor, azóta a HunTéka rendszerébe visszük be az adatokat. Az alábbi táblázat mutatja, hogy a könyvek elektronikus katalógusában jelenleg milyen készültségben állunk a retrospektív katalóguskonverzióval. A bevitt dokumentumrekordok lelőhelyés példányadatokkal az internetes katalógusunkban (OPAC) is visszakereshetők. Könyvtár Felnőtt szép Felnőtt szak Gyerek szép Gyerek szak Benedek Elek Könyvtár 100 % 100 % 100 % 100 % Csapókerti Könyvtár 100 % 100 % 100 % 100 % Homokkerti Könyvtár 100 % 100 % 100 % 100 % István úti Könyvtár 100 % 100 % 100 % 100 % Józsai Könyvtár 100 % 2010-től leltárba vett 100 % 100 % József Attila telepi könyvtár 100 % 2010-től leltárba vett 100 % 100 % Kartács utcai Könyvtár 100 % 100 % 100 % 100 % Libakerti Könyvtár 100 % 100 % 100 % 100 % Nyugdíjasok Háza Könyvtára 100 % 100 % 100 % 100 % Olvasóterem 100 % 100 % 100 % 100 % Petőfi Emlékkönyvtár 100 % 65 % 100 % 100 % Tócóskerti Könyvtár 100 % 2010-től leltárba vett 100 % 100 % Újkerti Könyvtár 100 % 100 % 100 % 100 % Zenei Könyvtár 100 % 100 % 100 % 100 %

19 Hangzó, képi és elektronikus dokumentumaink és a nyomtatott zeneművek (kották) adatai az alábbi arányban találhatók meg az elektronikus katalógusban: Könyvtár Hangzó Kép Elektronikus Kotta CD CD-ROM Bakelit Hang- Videó DVD Dia DVDlemez kazetta ROM kotta Benedek Elek K. 0 % % 100% - 100% - Csapókerti Könyvtár 100% % 100% 100% - Homokkerti Könyvtár 0 % % - 100% - István úti Könyvtár 100% % 100% 100% 100% - Józsai Könyvtár 100% % 100% 100% - József Attila telepi K. 0 % % 100% 100% - Kartács utcai Könyvtár 100% % 100% 100% - Libakerti Könyvtár 0 % 0 % 0 % - 100% 100% 100% - Nyugdíjasok Háza K. 98 % - 100% 100% 100% - 100% - Olvasóterem 0 % % - 100% - Petőfi Emlékkönyvtár 0 % 0 % 0 % 100% 100% 100% 100% - Tócóskerti Könyvtár 0 % 0 % 0 % 100% 100% - 100% - Újkerti Könyvtár 0 % 0 % 0 % 100% 100% 100% 100% - Zenei Könyvtár 95 % 12 % - 100% 100% - 100% 23 % SR-Lib katalógust már csak a Benedek Elek Könyvtár ÖKO-állományánál használunk, ez az anyag nem tartozik a könyvtár állományába (civil szervezeté), csak helyben használható. A cédulakatalógusok még megvannak, de már nem építjük azokat. Kivételt képeznek a raktári katalógusok, ezek változatlanul megmaradnak, s folyamatosan karbantartjuk a gyarapodás és apasztás átvezetésével. A nagyobb fiókkönyvtárak az olvasók színvonalasabb tájékoztatásához külön katalógusokat építenek cédula és/vagy elektronikus formátumban: Irodalmi tanulmánykötetetek analitikus feltárása (Benedek Elek Könyvtár, Újkerti Könyvtár) Debreceni Szemle tartalomjegyzéke (Benedek Elek Könyvtár) Déri Múzeum évkönyveinek tartalomjegyzéke (Benedek Elek Könyvtár) Irodalomkutatások bibliográfiája (Benedek Elek Könyvtár) Helyi szerzők művei (Benedek Elek Könyvtár) Szépirodalmi művek analitikus feltárása könyv, folyóirat (Központi Olvasóterem) Helytörténeti anyag analitikus feltárás (Központi Olvasóterem) Helyismereti katalógus (Újkerti Könyvtár) Festészeti adatbázis (Újkerti Könyvtár) Olvasói ajándékkönyvek, idegen nyelvű állomány (Újkert) Raktározás Az olvasók könyvválasztását segíti a szabadpolcos térben kialakított állományelrendezés. A fiókkönyvtárakban tematikus kiemelésekkel, új témacsoportok kialakításával, a könyvek gerincén színes matricákkal, jelzetekkel igyekszünk áttekinthetőbbé tenni az elrendezést

20 A DVD lemezek állománygyarapodása több könyvtárban is raktározási gondokat vetett fel. A filmek elhelyezéséhez további állományvédelmi szempontból is biztonságos polcok beállítása szükséges Állományvédelem 2011-ben két fiókkönyvtárban tartottunk állományellenőrzést. Januárban az István úti fiókkönyvtárban teljes körű átadó, novemberben a Kartács utcai fiókkönyvtárban teljes körű, időszaki jellegű leltár volt. volt. A hiányzó dokumentumok értéke mindkét könyvtárban jóval a megengedett összeg alatt Köttetési lehetőség nincs, a könyvek javítgatása, ragasztása változatlanul napi és szinte reménytelen feladat. Sajnos már nem csak a kommersz, lektűr irodalom kötése gyenge, az értékesebb klasszikus művek kötése, tartóssága is kívánnivalót hagy maga után. Váratlan események is nehezítik dokumentumállományunk védelmét ben négyszer ázott be a Benedek Elek Könyvtár, amíg végre sikerült az okot megtalálni. Több mint 200 könyvet kellett emiatt selejtezni, szerencsére a biztosító fizetett kártérítést (igaz, ez az összeg a kötelező bevételünket gyarapította, s nem a fiókkönyvtár állományának pótlására szolgált). A Központi Olvasóterem pincéjének állaga romlik, az ott tárolt elsősorban bekötött - folyóiratok megóvása reménytelen. Hangkazettán meglévő hangoskönyveink javítását külső segítséggel, egy látássérült olvasónk önkéntes munkájával oldjuk meg. 2. Informatika Az elmúlt évben az intézmény szervezeti felépítése megváltozott, így a korábbi csoportunk Informatikai Osztályként működik tovább. Az osztály vezetője egyben az intézmény igazgatóhelyettesi feladatait is ellátja. A 2010 decemberében sikeresen lezárult TIOP és az év közepén befejeződött TÁMOP pályázatok munkálatai mellett az osztály feladata volt a 15 fiókkönyvtár és az Igazgatási Központ gép-parkjának üzemeltetése, hálózati feladatok ellátása, a rendezvényekhez, könyvtári munkákhoz szükséges hagyományos- és elektronikus szóróanyagok biztosítása. Az intézményi kommunikáció felügyelete, szervezési feladatok valamint a felhasználóképzések is színesítették tevékenységeinket. Az év elején új telekommunikációs szolgáltatás épült ki a teljes fiókkönyvtár-hálózatban, melynek számos előnyét élvezhetjük. Osztályunk aktívan részt vett a fiókkönyvtári kisebb és nagyobb rendezvényekben, kiemelten a TÁMOP rendezvényein, az 50 éves Városi Könyvtár, a Diákkonferencia és a 650 éves Debrecen projektben is. Nagyon jó szakmai együttműködésünk van a DMJV Informatikai Osztályával, a Méliusz Központtal. Folyamatos, aktív kapcsolatot tartunk fenn a különböző kellék- és eszközszállító partnereinkkel és a különböző IT és telekommunikációs szolgáltató cégekkel. Könyvtáros kollégáink több esetben kértek tőlünk szakmai segítséget, amelyekben szívesen segédkeztünk

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

Beszámoló a Méliusz Juhász PéterKönyvtár 2013. évi munkájáról. 4026 Debrecen Bem tér 19. Dr. Kovács Béla Lóránt. 2014. február 25.

Beszámoló a Méliusz Juhász PéterKönyvtár 2013. évi munkájáról. 4026 Debrecen Bem tér 19. Dr. Kovács Béla Lóránt. 2014. február 25. A Beszámoló a Méliusz Juhász PéterKönyvtár 2013. évi munkájáról 4026 Debrecen Bem tér 19. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. február 25. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 1.1. AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI MUNKATERVE Összeállította:... Farkasné Gellért Erzsébet könyvtárigazgató TARTALOM BESZÁMOLÓ A 2010-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL...4 1. KÖLTSÉGVETÉS, GAZDÁLKODÁS...4 1.1. KIADÁSOK...4

Részletesebben

Beszámoló a. Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló a. Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkájáról Beszámoló a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 214. évi munkájáról Debrecen, Bem tér 19. Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató 215. március 12. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 1.1. Az év során történt meghatározó

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve. 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve. 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25. 1 Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 II. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 2 1. ALAPÍTÓ

Részletesebben

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében 5. KSZR Műhelynap - Debrecen 2015. szeptember 28-29. Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési könyvtárellátás terén

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, március 23.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, március 23. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgá infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz TIOP 1.2.3/08/1 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, 2010. március 23. Kedvezményezettek Miskolci Egyetem:

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyírmada, 2012.

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

A 2005. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2005. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára Szekszárd A 2005. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény. Szekszárdon

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2008...3 I. HELYZETELEMZÉS...3 SWOT analízis...3 II. ELÉRENDŐ

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtárak feladatait az 1997. évi CXL.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR, SALGÓTARJÁN, KASSAI SOR 2. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2016. JANUÁR 1. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 1. BEVEZETŐ A gyűjtőkör

Részletesebben

A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma

A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma Pályázatunk címe Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A Katona Lajos Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként meghatározza az

Részletesebben

Városi Könyvtár. Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362. 2013. december 6.

Városi Könyvtár. Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362. 2013. december 6. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár 2013. december 6.

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2014.01.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Nyitva tartás: HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Délelőtt ZÁRVA 11:00-11:45

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA A FSZEK munkatervében tervezett mérőszámok teljesülése Mutató I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 1. Heti nyitvatartási órák 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008 januárjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről 1 A könyvtár működési körülményei sokat javultak az utóbbi években, megfelelnek a törvényi előírásoknak, ami a fenntartó önkormányzat pozitív hozzáállásának

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. ) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata

A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata Koltay Klára DEENK Miről lesz szó? Az ODR fejlesztések legfontosabb célkitűzési MOKKA ODR összeolvadó szolgáltatások Feltöltések: bibliográfiai és példányadatok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Az előterjesztést készítette: könyvtáros

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Az előterjesztést készítette: könyvtáros 1787-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Könyvtári infotéka szabályzat jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtári állomány gyűjtésének helyi szabályozását, mindig a Gyűjtőköri szabályzat foglalja össze. A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE 4026 DEBRECEN, BEM TÉR 19. DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT IGAZGATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Szervezeti kérdések.. 3. II. Szakmai működés.. 4. 1. Alapító okiratban

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program A projekt: Megnevezése: Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Támogatta: Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben