A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKATERVE"

Átírás

1 A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKATERVE... Farkasné Gellért Erzsébet könyvtárigazgató

2 TARTALOM A ÉV (VISSZATEKINTÉS)...4 BESZÁMOLÓ A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL...5 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK KÖLTSÉGVETÉS, GAZDÁLKODÁS KIADÁSOK...5 Személyi kiadások BEVÉTELEK PÁLYÁZATI EREDMÉNYEINK TÁRGYI FELTÉTELEK ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK ESZKÖZBESZERZÉSEK SZEMÉLYI FELTÉTELEK A DOLGOZÓK SZAKKÉPZETTSÉGI SZINTJE TOVÁBBKÉPZÉS...9 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜNK A KÖNYVTÁRI GYŰJTEMÉNY SZERVEZÉSE GYARAPÍTÁS...10 Könyvtárunk dokumentumállományának alakulása az elmúlt 5 évben...12 A dokumentumállomány nagysága fiókkönyvtáranként (2011. december 31-én) APASZTÁS FELTÁRÁS KATALÓGUSOK RAKTÁROZÁS ÁLLOMÁNYVÉDELEM INFORMATIKA INFORMATIKAI FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA...21 Hardver...22 Szoftver INTERNET ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ KARBANTARTÁSOK RENDEZVÉNYEK, KIADVÁNYOK, MEGHÍVÓK...24 Nyomdai anyagok INTÉZMÉNYI HONLAP FELHASZNÁLÓKÉPZÉS OLVASÓSZOLGÁLAT FORGALMI ADATOK...26 Regisztrált olvasók...26 Beiratkozott olvasók...28 Távhasználat...29 Személyes használatok száma...30 Kölcsönzött dokumentumok száma...31 Internet használat...32 Folyóiratok...33 Könyvtárközi kölcsönzés KÖNYVTÁRHASZNÁLATI, OLVASÁSI SZOKÁSOK...34 Gyerekek 14 éven aluliak és 65 év közöttiek...35 Középiskolások, felsőoktatásban tanulók...35 Felnőttek...36 Idősek (65 év felettiek)...37 Hátrányos helyzetű olvasóink...37 Klubok a Városi Könyvtárban...38

3 3.3. HÁLÓZATI SZINTŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK...38 Író- olvasó találkozó Nógrádi Gáborral és Nógrádi Gergellyel...38 Internet Fiesta...38 A városi könyvtár Gyermeknapi-díjátadó ünnepsége éves a Debreceni Városi Könyvtár...39 Debrezuntól Debrecenig Városismereti vetélkedő Debrecen mezővárosi rangra emelésének 650. évfordulója tiszteletére...40 Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól! Őszi könyvtári napok...41 Diákkonferencia...41 Halloween napi mulatság A TÁMOP / RENDEZVÉNYEI...43 Szerda esti Daloló...43 Együtt kerek a világ...43 Gyermekirodalmi fórum...44 Lelkem könyves titkai...44 Szent Iván napi vigasságok VÁLOGATÁS FIÓKKÖNYVTÁRAINK ÉVI PROGRAMJAIBÓL, RENDEZVÉNYEIBŐL PR TEVÉKENYSÉG ÉV FELADATAI...50 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK KÖLTSÉGVETÉS TÁRGYI FELTÉTELEK ÉPÜLETEK FESTÉS, FELÚJÍTÁS ESZKÖZBESZERZÉSEK SZEMÉLYI FELTÉTELEK...51 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG A KÖNYVTÁRI GYŰJTEMÉNY SZERVEZÉSE GYARAPÍTÁS - APASZTÁS...52 Dokumentumok beszerzése...52 Apasztás NYILVÁNTARTÁS FELTÁRÁS (KATALÓGUSOK) ÁLLOMÁNYVÉDELEM INFORMATIKA...55 Feladataink INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK...55 Hardver...55 Szoftver SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜNK...56 Karbantartások...56 Rendezvények, nyomdai anyagok...56 Felhasználóképzés...56 Honlap OLVASÓSZOLGÁLAT TERVEZETT RENDEZVÉNYEINK...57 Hálózati szintű rendezvények...58 Klubok...60 Kiállítások...62 A fiókkönyvtárak 2012-re tervezett rendezvényei PR TEVÉKENYSÉG HUMÁN ERŐFORRÁSOK MENEDZSELÉSE ÉRTEKEZLETEK...68

4 A ÉV (VISSZATEKINTÉS) A év tervezésekor azt írtam, hogy várhatóan igen nehéz évnek nézünk elébe. Utólag visszatekintve az látom, hogy a fenntartó Önkormányzat kultúráért felelős szakembereinek a támogatásával, munkatársaim elhivatott, hozzáértő, sokszor áldozatkész szakmai munkájával, a városban működő intézmények és gazdasági társaságok összefogásával, valamint a pályázati lehetőségek kihasználásával egy eseményekben, programokban gazdag, eredményes évről tudunk beszámolni. Átlagban az év 228 napján elláttuk mindennapi könyvtárosi feladatainkat: bővítettük állományunkat, nyilvántartásba vettük a gyarapodást, kiszolgáltuk a fiókkönyvtárainkba betérő használókat, válaszoltunk a személyesen feltett, telefonon és elektronikus úton érkező referensz kérdésekre, sok esetben lelki társai voltunk az intézményeinkbe betérő nyugdíjasoknak, egyedülállóknak, hátrányos helyzetű gyerekeknek és felnőtteknek, tovább képeztük magunkat, jó kapcsolatot ápoltunk a fiókkönyvtáraink vonzáskörzetében található intézményekkel, önkormányzati képviselőkkel. Megszerveztünk rendezvényt fő részvételével. Ezek között 74 kiállításra, valamint 212 alkalommal a felnőttek és a gyerekek számára (4 515 fő résztvevő) tartott informatikai eszközök használatához kapcsolódó tanfolyamokra, könyvtári órákra került sor. A könyvtárhálózatunkban megtalálható dokumentumok elektronikus katalógusban kerültek feltárásra, ami az interneten napi 24 órában hozzáférhető. Minden egységünkben megtalálhatók az információszolgáltatás, tájékoztatás segédeszközei a hagyományos nyomtatott formátumú kéziés segédkönyvek, valamint az elektronikus úton, interneten elérhető adatbázisok, információforrások. Könyvtárainkban térítéses internet hozzáférést, számítógép használatot tudunk biztosítani olvasóinknak. Könyvtárhálózaton belül dokumentumok átkölcsönzésével segítjük az olvasók igény szerinti kiszolgálását (hangoskönyvek, kevés példányban megtalálható kiadványok, stb). Az intézményhálózatunkban nem található dokumentumokat igény esetén könyvtárközi kölcsönzésekkel szerezzük be, és ebben a rendszerben mi is adunk kölcsön nálunk meglévő műveket. A Könyvtárs szolgáltatásunk segítségével a kollégák azokhoz az olvasókhoz is eljuttatják az olvasnivalót, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljönni kölcsönözni. Bekapcsolódtunk a népszámlálásba, munkatársaink segítettek az elektronikus adatlapok kitöltésében. Debrecen megalapításának 650. évfordulóján könyvtárunk kezdeményezésére városi szintű 2 fordulós vetélkedőt szerveztünk együttműködve a kulturális területen tevékenykedő intézményekkel, gazdasági társaságokkal. Az év kiemelt szakmai feladata volt, hogy az előző években elnyert NFÜ (ÚMFT-TIOP), NFÜ (ÚMFT-TÁMOP) pályázatok támogatásából beszerzett eszközök és szolgáltatásbővítési lehetőségek segítségével könyvtári munkánk minősége ne csökkenjen, szintentartásra törekedtünk. Ebben az évben került sor a könyvtárhálózatot fenntartó Önkormányzat törvényességi vizsgálatára. Az intézmény szakmai munkájának törvényességi megfelelőségét tekintették át a Kulturális Főosztály szakemberei. A vizsgálat tapasztalatait, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzítették. A hiányosságokat megbeszéltük és az év végéig pótoltuk. Ez a rövid áttekintés néhány fontos dolgot emel ki az éves sokszínű, gazdag tevékenységből. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy a Debreceni Városi Könyvtár, mint intézményhálózat a kor kihívásaira reagálva korszerű és hagyományos tájékoztatási eszközökkel szolgálja a városban élőket. Barátságos, kulturált környezetben, felkészült munkatársak segítségével fogadja a tájékozódni, tanulni, a szabadidőt hasznosan eltölteni kívánó polgárokat

5 BESZÁMOLÓ A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL 1. Költségvetés, gazdálkodás 1.1. Kiadások I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK A évi költségvetés tervezésekor rendszeres és nem rendszeres személyi kiadásokra eft eredeti előirányzat állt rendelkezésünkre. Ez az összeg évközben eft-ra módosult. A munkaadót terhelő járulékok a tervezett eft-ról évközben eft-ra emelkedett. A dologi kiadások finanszírozására eredeti előirányzatként eft, módosított előirányzatként eft állt rendelkezésünkre. A növekedés a pályázatokon nyert összegekből, a rövid- és hosszú távú közcélú foglalkoztatásból, az fenntartó finanszírozta épületek felújításából adódik. Kötelező (működési) bevételi előírásunk 2011-ben eft volt, ebből eft-ot tudtunk teljesíteni. A kötelező bérmegtakarítást a tárgyévben teljesítettük. Öt kolléganő gyed-, gyes-, gyet-en tartózkodott, valamint karbantartó kollégánk tartósan táppénzre kényszerült és egészségügyi alkalmatlanság okán felmentéssel elment intézményünkből. A dologi kiadások főkönyvi számokra tervezett összegeit következetes, odafigyelő és szigorú gazdálkodással sikerült betartanunk. Kötött kiadások térítésére (gázenergia, villamos energia, távhő, csatornadíj) 11 hónapra tervezhettünk és eft-ot fordítottunk. Személyi kiadások A kötelezően előírt bérmegtakarítást tudtuk teljesíteni, mivel kollégáink közül többen gyermekeikkel otthon tartózkodtak, valamint munkatársaink hosszabb ideig táppénzen voltak. A DMJV Önkormányzata 4/2011. (II. 18.) Ö. r. rendeletével elfogadott évi költségvetés terhére intézményünk részére rövid- és hosszú távú közcélú foglalkoztatáshoz biztosított támogatást. Az összeg 5 fő hosszú távú, 15 fő rövid távú foglalkoztatását tette lehetővé november 30-ig. Közcélú rövid távú foglalkoztatás támogatására a Fenntartó és a Munkaügyi Központ járulékokkal együtt ,-Ft támogatást, hosszú távú foglalkoztatás fedezetére ,-Ft támogatást biztosított a tárgyévben. A 2011-ben zajlott törvényességi vizsgálat megállapításai szerint 11 munkatársunk közalkalmazotti besorolását módosítottuk Bevételek Bevételek Tervezett Teljesített Többlet/hiány Alaptevékenységgel összefüggő Működési bevételek

6 1.3. Pályázati eredményeink Pályázat kiíró neve Pályázat címe Pályázat célja Nemzeti Kulturális Alap Helyi Alap NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (ÚMFT- TIOP) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (ÚMFT- TÁMOP) Nemzeti Erőforrás Minisztérium DMJV Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár- Bereg MegyeiKormányhivatal MunkaügyiKözpont Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ DMJV Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár- Bereg MegyeiKormányhivatal MunkaügyiKözpont Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ A DBVK 50 éve elektronikus kézirat elkészítése Városrészi gyermeknapi programok Koncepció a hátrányos helyzetű állampolgárok bevonására az emagyarország programba Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra - fejlesztése Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Tudásdepó Expressz Érdekeltségnövelő támogatás Közcélú hosszú távú foglalkoztatás Közcélú rövid távú foglalkoztatás Az 50 éves könyvtár történeti feldolgozása és interneten közzététele Családi rendezvények megvalósítása a DMK-val együttműködve Hátrányos helyzetű csoportok bevonása az emagyarország programba A DBVK könyvtári szolgáltatásainak infrastruktúra fejlesztése a térségi partnerség jegyében konzorciumi formában "Partnerség a tanulásban" - az egész életen át tartó tanulási környezet létrehozásának könyvtári koncepciója a hálózatban. A dokumentum beszerzési keret növelése (automatizmus alapján) Közcélú hosszú távú foglalkoztatás Közcélú rövid távú foglalkoztatás Elnyert támogatási összeg Projekt időtartama Projekt állapota megvalósítva megvalósítva megvalósítva megvalósítva megvalósítva megvalósítva megvalósítva megvalósítva A minisztériumi érdekeltségnövelő pályázaton nyert összeg az állománygyarapító munka részletezésénél kerül elemzésre. A megvalósított pályázataink közül a NKA-tól nyert és a TÁMOP keretében kapott támogatások megvalósítása áthúzódott a tárgyévre. A TÁMOP pályázat keretében az alábbi szolgáltatásbővítésre, eszközvásárlásra és programokra került sor a megvalósítás időszakában: - 6 -

7 Rendezvényszervezés Felnőttképzés 50 db olvasásnépszerűsítő rendezvény 15 helyszínen (fiókkönyvtárakban) történt megvalósítása Családi rendezvény 30 db rendezvény (gyermeknap, szüreti nap, népmese napja, őszi könyvtári napok, adventvárás, Szent Iván éjszakája) Gyermekirodalmi fórum 2 db rendezvény (kerekasztal-beszélgetés, bemutató foglalkozás) Diákkonferencia 4 db rendezvény (Én még olvasok 5-8. oszt., Az irodalom és én 4. oszt., Kedvencem 5-8. oszt. Genius loci oszt.) Esélyegyenlőségi hónap 2 db rendezvény (konferencia hátránnyal élők könyvtári ellátásának segítésére) Önképző körök működtetése 12 db rendezvény (szerda esti daloló, versbarát kör, könyvbemutató, lelki életünk támogatói, könyvklub stb) 1. Kulturális és tájékoztatási képesítések. A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) 1 fő 2. Kulturális és tájékoztatási képesítések. Könyvtárosok mentálhigiénéje. I, II. 1fő 3. Kulturális és tájékoztatási képesítések. Báb-, dráma- és médiapedagógia könyvtárosoknak. 1 fő 4. Könyvtári feldolgozó munka és tájékoztatás Internet forrásai. 2 fő Adatrögzítés A DBVK dokumentumait feltáró elektronikus katalógus bibliográfiai -példány- és lelőhelyadatainak rögzítése az integrált könyvtári rendszerbe Adatbázis konverziók 1.Helytörténeti Fotótár képi és szöveges adatainak konvertálása JADOX alá. 2.A DBVK SR-LIB típusú elektronikus katalógusának konvertálása a HUNMARC alapú HunTéka integrált könyvtári rendszerbe. Integrált könyvtári rendszer telepítése HunTéka telepítése, üzembe helyezése, oktatás, illesztő modulok telepítése, üzembe helyezése. Könyvtárhasználati program Honlap elkészítése, menedzselése Eszközbeszerzés 1. Könyvtárhasználóknak 12 db 20 órás számítógép-használói tréning került megvalósításra. 2. Online elérhető könyvtári tananyag kialakítása. Támogatási Szerződésben rögzített interaktív/dinamikus honlap kialakítása a tanulási szükségletek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően. A Portál24 honlap fejlesztése, webdesign elkészítése és két idegen nyelvre (angol, német) történő fordítása valósult meg. A honlapra a kulturális és közhasznú tartalmak és információk feltöltése folyamatos. Támogatási Szerződésben rögzített eszközök beszállítása: - 1 db olvasói asztal mozgáskorlátozottaknak - 24 db számítógépasztal - 7 db forgószék számítógépasztalhoz - 23 db kárpitozott szék számítógépasztalhoz - 5 db szőnyeg - 60 db ülőke gyermekkönyvtárba - 14 db lekerekített színes gyerekasztal - 2 db mobil gurulós állvány projektorhoz - 7 -

8 2. Tárgyi feltételek 2.1. Épületek, helyiségek Saját költségvetésünkből apróbb javításokat végeztünk el a közcélú foglalkoztatás keretében intézményünkben foglalkoztatottak segítségével (kerítés-, bejárati ajtó és fal-festés, bútorok javítása, polcok kialakítása, kertjeink és kerti játszók rendbetétele). A fenntartó támogatásával a Homokkerti Könyvtárban, a József Attila telepi Könyvtárban és a Központi Olvasóteremben fűtés felújításra került sor. Minden egységünkben elvégezték az erősáramú villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálatát. Az István úti Könyvtárban a vízvezeték meghibásodása miatt jelentős túlfogyasztás következett be, a hiba elhárításában az Önkormányzat illetékes osztálya segített Eszközbeszerzések Költségvetésünkből fiókkönyvtáraink számára kis értékű tárgyi eszközöket (porszívót, takarítógépet, számítógépet, LCD monitort, szőnyeget, kávé- és teafőzőt stb.) vásároltunk az év végén. 3. Személyi feltételek Ebben az évben karbantartó kollégánk Vincze István tartósan beteg lett, így munkaköri feladatát nem tudta elvégezni. Augusztustól egészségügyi alkalmatlanság okán felmentéssel munkaviszonya megszűnt. Számára 4 hónap végkielégítést fizettünk, ezért munkakörét csak decemberben tudtuk betölteni. A gazdasági összekötő kolléganőnk Dr. Fenyvessy Istvánné nyugdíjba vonult, az állását pályázat útján töltöttük be. Az új kolléganőnk Kovácsné Juhász Erika. Az év első hónapjaiban intézményünk életében szervezeti változásokat hajtottunk végre. Az igazgatóhelyettes Szabóné Csehely Edit kolléganőnk saját döntése alapján lemondott megbízatásáról, az István úti Könyvtár vezetője lett. Az igazgatóhelyettesi teendők ellátására Lente Tamás informatikus kapott 5 évre szóló megbízatást. Ez a változás érintette a Szervezeti és Működési Szabályzatot is; 2011-től Informatikai Osztály valamint Hálózati és Szervezési Csoport irányítja a szakmai munkát hálózatunkban ben törvényességi vizsgálat volt intézményünkben. A vizsgálat a személyi anyagok áttekintése után 11 szak- és egyéb alkalmazott esetében besorolási módosítást állapított meg. Az átsorolások érintették a következő kollégákat: Lipcsei Ádám, Semjéni Rita, Szilágyi Mariann, Aszalós Imréné, Kántor Béla, Peténé Masits Mária, Veresegyháziné Gombos Annamária, Papp Renáta, Molnárné Rávai Gabriella, Mészáros Ferencné, Pénzes Gyuláné A dolgozók szakképzettségi szintje Teljes munkaidős Rész munkaidős Összesen Felsőfokú végzettségűek szakmai munkakörben Nem felsőfokú végzettségűek szakmai munkakörben Egyéb munkakörben

9 3.2. Továbbképzés A TÁMOP pályázat felnőttképzési programjában ebben az évben az alábbi könyvtárosok vettek részt szakmai tanfolyamokon: 1. Kulturális és tájékoztatási képesítések. A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) - Gombárné Szigeti Dalma 2. Kulturális és tájékoztatási képesítések. Könyvtárosok mentálhigiénéje. II. - Czeglédi Erika Lenke 3. Könyvtári feldolgozó munka és tájékoztatás Internet forrásai. Horváth Mária, Tóthné Katona Julia 2011-ben a TÁMOP pályázat keretében a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ által szervezett nyelvtanfolyamokon 10 munkatársunk vett részt: Alapfokú angol: Szaknyelvi angol: 1. Bécsiné Kléri Ágota 2. Czeglédi Erika Lenke 3. Markovicsné Orosz Tóth Klára 4. Pappné Zsupos Mária 5. Rácz Anikó 6. Szabóné Székes Mariann 7. Lipcsei Ádám József 1. Semjéni Rita Ágnes 2. Tamás Zsolt 3. Mudra Edina ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére Farkasné Gellért Erzsébet A Goethe Intézet szakmai napján Gombárné Szigeti Dalma és Farkasné Gellért Erzsébet vett részt

10 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜNK 1. A könyvtári gyűjtemény szervezése A 2011-es év kiemelt feladata a TÁMOP es pályázatban foglaltak megvalósítása, a projekt lezárása volt. A pályázat dokumentum-feltárást érintő pontjait az alábbiak szerint teljesítettük: 1.1. Gyarapítás sor került a HunTéka könyvtári rendszer telepítésére, konfigurálására és helyszíni oktatására megtörtént az elektronikus katalógus rekordjainak konvertálása az új rendszerbe az országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusunkban meglévő rekordok adatait átadtuk a MOKKA- nak (Magyar Országos Elektronikus Katalógus) azok befogadása folyamatban van csatlakoztunk a megyei portál közös katalógusához a szükséges szoftverkomponensek (OAI) telepítésével, katalógusunk a közös rendszerből is elérhető 1 megtörtént a Helytörténeti Fotótár adatbázisának konvertálása a közös felületű megyei rendszerbe (JaDox); a már meglévő tartalmat (helytörténeti fotódokumentumok) feltöltöttük a központi objektumtárba megkezdődött a HunTéka könyvtári rendszer moduljainak bevezetése a katalogizáló és az OPAC modulok használatba vételével 2011-ben a Debreceni Városi Könyvtár bruttó eft-ot költött dokumentumok beszerzésére: Könyv, brosúra: Időszaki kiadványok: Egyéb dokumentumok (kotta, hangzó, képi, elektronikus): Összesen: eft eft eft eft Forrás megnevezése Költségvetés (induló) Költségvetés (módosítás) Fenntartói önrész (felzárkóztató pályázathoz) TÁMOP pályázat Érdekeltségnövelő támogatás* (OKM/NEFMI) Felzárkóztató pályázat (OKM/NEFMI) Összesen: * az érdekeltségnövelő támogatás teljes összege Ft volt, amiből Ft-ot eszközbeszerzésre fordítottunk

11 Az éves beszerzési keretünk csökkent az előző évekhez képest ben nem került kiírásra a felzárkóztató pályázat, így az ahhoz tartozó önkormányzati önrészről is le kellett mondanunk. A rendelkezésünkre álló e Ft-ból e Ft-ot költöttünk el. A pénzmaradványból (70e Ft) a évre kötelezettség vállalással áthúzódó összeget (számlázott dokumentumok) reményeink szerint 2012-ben visszakapjuk. A 2011-ben leltárba vett dokumentumok megoszlása dokumentumtípus és beszerzési mód szerint (gyarapodás): Dokumentumtípus Db Vásárlás Ajándék Összesen Könyv, bekötött folyóirat Hangzó dokumentum Képi dokumentum Elektronikus dokumentum Nyomtatott zenemű Összesen: Ft Dokumentumtípus Vásárlás Ajándék Összesen Könyv, bekötött folyóirat Hangzó dokumentum Képi dokumentum Elektronikus dokumentum Nyomtatott zenemű Összesen: ben került sor a Márai-program első fordulójának kivitelezésére. A program keretében a Debreceni Városi Könyvtár ,- Ft értékben válogathatott a Könyvkiadók által megpályázott nyertes dokumentum jegyzékéből. Az összeget fele részben a szép-, fele részben a tényirodalom között felkínált anyagra használhattuk fel. A dokumentumok között un. nemzeti minimumként megjelöltek is voltak, ami azt jelentette, hogy a könyvtárnak legalább egy példánnyal rendelkeznie kell az adott dokumentumból, azaz ha nincs meg az állományunkban, be kellett szereznünk. Összesen 335 könyvet és 14 hangoskönyvet választottunk a program keretében. Ajándékba kapott dokumentumaink egy része a Könyvtárellátótól ingyenesen beszerezhető, elsősorban múzeumi kiadvány (52 db nyomtatott, illetve 5 db elektronikus dokumentum összesen ,- Ft értékben). A Goethe Intézettől 2011-ben is kaptunk német nyelvű dokumentumokat. Elsősorban kortárs szépirodalmi művekből válogattunk könyveket és hangzó anyagot. Kiadók, szerzők, magánszemélyek és olvasók is hozzájárultak állományunk gyarapításához. Kaptunk kiadványokat a DMJV Önkormányzatától, melyeket szintén leltári nyilvántartásba vettünk

12 Leltári nyilvántartásba vett dokumentumok fiókkönyvtáranként és dokumentumtípus szerinti bontásban - gyarapodás 2011.: Könyvtár Könyv Kotta Hangdok. Képdok. Elektr. Összesen dok. (db) Érték (Ft) Kartács u István út Nyíl u Csapókert Újkert Homokkert Józsa Nyugdíjasok H Benedek Libakert Petőfi Zenei Tócóskert Olvasóterem József A.t Összesen: (a táblázat a leltárba vett vásárolt és ajándékba kapott dokumentumokat együttesen tartalmazza) Könyvtárunk dokumentumállományának alakulása az elmúlt 5 évben Dokumentumtípus (db, kötet) (db, kötet) (db, kötet) (db, kötet) (db, kötet) Könyv, bekötött folyóirat Hangzó dokumentum (kazetta, lemez, CD) Képi dokumentum (videó, DVD, dia) Elektronikus dokumentum (CD-ROM, DVD-ROM) Nyomtatott zenemű (kotta) Összesen:

13 A dokumentumállomány nagysága fiókkönyvtáranként (2011. december 31-én) Könyvtár Könyv Kotta Hangdok. Képdok. Elektr. Összesen dok. (db) Összesen (Ft) Kartács u ,30 István út ,50 Nyíl u ,00 Csapókert ,40 Újkert ,60 Homokkert ,10 Józsa ,50 Nyugdíjasok H ,00 Benedek ,00 Libakert ,45 Petőfi ,20 Zenei ,30 Tócóskert ,80 Olvasóterem ,00 József A. t ,60 Összesen: ,75 Könyvek 2011-ben induló könyvbeszerzési keretünk nettó 7.900e Ft volt, ezért év elején nem kellett közbeszerzési eljárást kezdeményeztünk. A előző évek gyakorlatának megfelelően a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel kötöttünk szerződést. Mint kiemelt partner egyedi feltételeket ajánlottak, így a magyar nyelvű könyveket 31 %-os, az idegen nyelvű könyveket és tankönyveket, valamint az egyéb (hangzó, képi) dokumentumokat 10 %-os kedvezménnyel vásárolhatjuk. A megkötött szerződés szerint könyvtárunk dolgozói magánvásárlásuk során is részesülhettek az intézmény számára biztosított kedvezményekben. A Könyvtárellátó biztosítja a könyvtári szerelést és a nyomtatott katalógus- és kölcsönzőcédula ellátást is. Az Új Könyvek gyarapítási tanácsadót 2011-ben már csak 2 könyvtárnak rendeltük (50 %-os kedvezménnyel ,- Ft/példány áron). Az érdekeltségnövelő támogatásból nettó 1.800e Ft-ot könyvbeszerzésre szántunk, ezzel az összeggel azonban átléptük a közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett határt. A közbeszerzési eljárást a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. nyerte meg, az újabb szerződést is velük kötöttük meg, hasonló feltételekkel (további kedvezményként a szerelés költségéből is megkaptuk a 31 %-os engedményt). Sajnos a közbeszerzési eljárás átfutási ideje több hét, ezért ősszel másfél hónapig nem tudtunk könyvet rendelni ben a Kello 2010/23. jegyzékétől a 2011/22. jegyzékéig beszerzett dokumentumokat vettük leltári nyilvántartásba

14 A vásárolt könyvek átlagárának alakulása (nyilvántartásba vételi érték alapján) Év Átlagár (Ft) A könyvek tematikus megoszlása hálózati szinten (db) Évszám Felnőtt szak Felnőtt szép Gyermek szak Gyermek szép Összesen Az előző évek gyakorlatának megfelelően az újonnan megjelenő könyvek folyamatos rendelése mellett lehetőség van korábban megjelentek pótrendelésére ben a Könyvtárellátótól 140 könyvet rendeltünk jegyzéken kívül. A Tócóskerti Könyvtárban az iskola részéről ebben az évben sem volt dokumentum beszerzés, így saját keretből láttuk el a lakótelepi és az iskolai igényeket. Idegen nyelvű könyvek Jelentősebb idegen nyelvű állományrész két fiókkönyvtárunkban található. Német nyelvű dokumentumokat az Újkerti Könyvtárban, angol nyelvű irodalmat a Központi Olvasóteremben találnak látogatóink. A Goethe Intézet 2011-ben is támogatta a partnerkönyvtárait. Ebben az évben 600 értékben válogathattunk a német könyvtermésből. Leginkább kortárs szépirodalmat és hangoskönyveket rendeltünk. Egy újabb könyvtámogatás is érkezett az év végén: Ft-ért kaptunk német nyelvkönyveket. Október közepétől november közepéig pontosan figyeltük a német állomány mozgását. Ez a következőképpen alakult: felnőtt szak felnőtt szép gyerek szak gyerek szép összesen összesen: (Újkerti Könyvtár) Kézikönyvek A hagyományos olvasótermi könyvtári kutatómunka egyre kevesebb, iskolai feladatként is ritkábban kapnak ilyen jellegű házi feladatot a diákok. A helyben használat ritkább, inkább

15 napra kikölcsönzik az alapműveket. A fiókkönyvtárakban egyre nagyobb arányban helyezzük át a kölcsönözhető állományba a kézikönyvtár kölcsönzésre alkalmas köteteit. A megjelenő lexikonok, enciklopédiák drágák, elsősorban a megkezdett sorozatok gyűjtését folytatjuk. A Központi Olvasóterem vásárolja meg a nagyobb értékű lexikonokat, kézikönyveket és itt kezeljük kiemelten a helytörténeti anyag gyarapítását. Ezt az állományt könyvtárhálózatunk valamennyi beiratkozott olvasója használhatja. Szépirodalom Változatlan az a beszerzési tendencia, hogy a olvasói igények alapján a könyvek gyarapítása eltolódik a szépirodalmi művek irányába ben a teljes könyvgyarapodásunknak 59 %-át tették ki a szépirodalmi művek (felnőtt és gyermekirodalom együtt), 2011-ben ez az arány már 64 %-ra nőtt. Minden könyvtárunk igyekszik folyamatosan felmérni az olvasói igényeket kívánságlistákkal, dezideráta jegyzékekkel. A vásárolt szépirodalmi művek egy része könnyű, szórakoztató lektűr (romantikus, kalandos, krimi), elsősorban kikapcsolódásra való. A tinik körében népszerűek a vámpíros, fantasy könyvek. A felnőttek a krimiket, a kalandos, szerelmes-romantikus könyveket keresik, ez a beszerzési arányokban is megmutatkozik. Különösen kedveltek a Vörös pöttyös könyvek sorozat kötetei, és változatlanul népszerűek pl. Nora Roberts, Debbie Macomber, Susan Wiggs könyvei. Természetesen beszerezzük a színvonalas szépirodalmi műveket is, hiszen keresik olvasóink a klasszikusokat újraolvasásra, és egyre többen ismerkednek a kortárs irodalommal (pl. Ljudmila Ulickaja, Háy János). A nagy kínálatból igen nehéz megtalálni azt a néhány kötetet, amiről úgy gondoljuk, hogy olvasóink kedvére való lesz. (Újkerti Könyvtár) Ismeretterjesztő művek, szakkönyvek Csökken a szakkönyvek iránti igény, látogatóink inkább az internetet használják információszerzéshez, tanuláshoz. Keresettek viszont a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó ismeretterjesztő művek, hobbyhoz, kedvteléshez kölcsönöznek pl. barkácskönyveket, kertészeti, kisállattartási tanácsadókat, szakácskönyveket. Legnépszerűbbek a női irodalommal, lelki élettel, életvezetési tanácsokkal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos művek (Popper Péter, Müller Péter, Csernus Imre, Rhonda Byrne, Joe Vitale, stb), s kedvelik olvasóink a híres emberek életéről szóló irodalmat. Egyre nagyobb igény mutatkozik nyelvtanuláshoz szükséges kiadványokra, új megjelenésű útikönyvekre. Sajnos magas áruk miatt csak keveset tudunk ezekből beszerezni. Sok színvonalas, szép ismeretterjesztő mű jelenik meg, ami gyermekeknek (pl. Mit? Miért? Hogyan?, ) vagy gyermekeknek is szól. A 2011-ben beszerzett szak- és ismeretterjesztő könyvek (felnőtt és gyermekirodalom együtt) témacsoportok szerinti megoszlása szakcsoport , , összesen beszerzett példány

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI MUNKATERVE Összeállította:... Farkasné Gellért Erzsébet könyvtárigazgató TARTALOM BESZÁMOLÓ A 2010-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL...4 1. KÖLTSÉGVETÉS, GAZDÁLKODÁS...4 1.1. KIADÁSOK...4

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

BESZÁMOLÓ. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár BESZÁMOLÓ a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, BARTÓK BÉLA TÉR 1. MAGONY IMRE IGAZGATÓ Tartalom 2 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 2.1. Az év meghatározó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Főváros Szabó Ervin 2012. évi beszámolójáról és 2013. évi munkatervéről szóló tájékoztatóról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2015. február 23. Tartalomjegyzék I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2008 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBEN A 2007. ÉVBEN... 2 2. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2008-RA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Pf.: 58. Ikt.sz.: 02-15602-2/2005. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2014 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolójának, és 20 ll. évi munkatervének tudomásul vételéről A Fővárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 313-6/2009. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2012 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2010. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2010. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2010. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ... 3 A könyvtár falain belül... 3 Különleges programok... 4 Szakmai innováció...

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve Orosháza, 2015. január 30. Készítette: Buzai Csaba könyvtárigazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár jövőképe...3 2. Küldetésnyilatkozat...3

Részletesebben