MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület június 24. napján 13:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. június 24. napján 13:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület június 24. napján 13:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzat Tanácsterem Napirend: 1. Hunya Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének I. módosítása 2. Hunya Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 3. Regionális Hulladékkezelő Művel kapcsolatos peres eljárás lezárása 4. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás , valamint ei határozatainak jóváhagyása 5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményvezetői pályázat véleményezése (zárt ülés) Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Hunya, június 19. Petényi Szilárdné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testület június 24. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 24-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Hunya Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének I. módosítása Készítette: Szopkó Rudolfné Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február 13.-i ülésén elfogadta évi költségvetését, a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletével, melyet a melléklet rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások, főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 716 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás előirányzata 141 ezer forint, amely a évi bérkompenzáció támogatását tartalmazza. Elkülönített állami pénzalapok (Munkaügyi Központ támogatása) ezer Ft a évi közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak támogatására megítélt összeg. Ebből működési célú bevétel e Ft, a felhalmozási célú bevétel e Ft. Az önkormányzat évi maradványából eddig felhasznált összeg (a évi költségvetésben nem szerepel) 302 ezer Ft. A költségvetési főösszeg az eredeti költségvetéshez képest ezer Ft összeggel, a módosított költségvetéshez képest ezer forinttal növekedett. Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza. Indoklás Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról. Bevételek Ezer Ft Sorszám Megnevezés Módosítás összege 1./ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Ø évi bérkompenzáció / Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Ø Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 368 Ø Lakásfenntartási támogatás Ø Rendszeres szociális segély / Munkaügyi Központ támogatása / évi maradvány 302 Összesen: Kiadások Ø Működési kiadások Ezer Ft Szociális étkeztetés Támogatás megnevezés Munkaadókat Személyi terhelő juttatás járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás hónap után járó bérkiegészítés évi bérkiegészítés Kiadás összesen: Összesen Háziorvosi alapellátás Támogatás megnevezés Személyi Munkaadókat Dologi terhelő Működési célú Összesen 2

4 juttatás járulékok kiadás pénzeszközátadás hónap után járó kompenzációi évi bérkiegészítés Összesen: Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás Támogatás megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Munkaügyi Központ támogatása Összesen Start mintaprogram Támogatás megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Beruházás Összesen Összesen Munkaügyi Központ támogatása Összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Munkaadókat Személyi Támogatás megnevezés terhelő Dologi kiadás Műk.célú Tartalék Összesen juttatás pe.átadás járulékok Egyéb működési célú kiadások Összesen: Támogatás megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Összesen Mindösszesen Ø Felhalmozási kiadások - Beruházás Szociális étkeztetés Támogatás megnevezése Egyéb építmény beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA Munkaügyi Központ támogatása Összesen Összesen Háziorvosi Szolgálat Támogatás megnevezése Egyéb építmény beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése Egyéb gép, berendezés, felszerelés Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA Összesen Összesen Város-és Községgazdálkodás Egyéb gép, Informatikai Beruházás Támogatás Egyéb építmény berendezés, gép, előzetesen le megnevezése beszerzése, létesítése felszerelés berendezés, nem vonható Összesen beszerzése felszerelés ÁFA évi maradvány

5 terhére Összesen Közművelődés- hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása Egyéb gép, Informatikai Beruházás Támogatás Egyéb építmény berendezés, gép, előzetesen le megnevezése beszerzése, létesítése felszerelés berendezés, nem vonható Összesen beszerzése felszerelés ÁFA évi maradvány terhére Összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Támogatás megnevezése Egyéb építmény beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése Informatikai gép, berendezés, felszerelés Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA évi maradvány terhére Összesen Start mintaprogram Támogatás megnevezése Egyéb építmény beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése Informatikai gép, berendezés, felszerelés Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA Összesen Összesen Munkaügyi Központ támogatása Összesen Beruházás összesen: Támogatás megnevezése Egyéb építmény beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése Informatikai gép, berendezés, felszerelés Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA Összesen Összesen Fejlesztési kiadás mindösszesen: - Beruházás: Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el: Döntési javaslat "Hunya Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének I. módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Hunya Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 1. helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban 4

6 állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 1. (1) Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) működési bevételek előirányzata ezer forint, b) felhalmozási bevételek előirányzata ezer forint, c) működési célú finanszírozási bevételek ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 4. (1) Az Ör. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre ezer forint, e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 ezer forint, f) működési célú céltartalék 0 forint g) ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint, h) Elvonások és befizetések 0 forint. (2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 5. (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 6. (1) Az Ör. 6. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 6. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 forint, b) beruházási kiadás ezer forint, c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint. (3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 7. Az Ör. 8 melléklete helyébe a 8. melléklet lép. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 5

7 1. melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban A B C D évi Megnevezés terv terv módosított előirányzat 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás államháztartáson belülről ebből: 4 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési 12 támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

8 2. melléklet a.../2015.vii...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben Adatok E Ft-ban A B C D évi módosított megnevezés terv terv előirányzat 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás államháztartáson belülről ebből: Önkormányzatok működési költségvetési 4 támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei 5 államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n 11 kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban A B C D megnevezés terv terv évi módosított előirányzat 1 Tulajdonosi bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA befizetések Mázsálási díj Helypénz Sírhely értékesítése Jogosítvány újítás Lakbér Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön 12 államháztartáson belülről Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0

9 14 Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támogatása Egyéb átvett pénzeszköz Működési célú támogatás, kölcsön 17 államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson 18 belülről Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz Magánszemélytől átvett pénzeszköz Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Működési célú támogatás államháztartáson 22 belülről Közhatalmi bevételek 24 Igazgatási szolgáltatási díj Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok bevétele Gépjármű adó Különféle bírságok Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési 34 támogatása 35 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 36 támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Központosított működési célú támogatás-lakott 41 külterület Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 42 támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 44 ártalmatlanítása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz Falugondnoki szolgáltatás Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Egyéb központi támogatás Működési célú költségvetési támogatások és 51 kiegészítő támogatások Önkormányzat működési költségvetésének 52 támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 55 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek 56 értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0

10 58 Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 59 összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 62 összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áhn kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér 65 áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési 66 támogatása Központosított felhalmozási célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési 69 támogatása össz Felhalmozási bevételek összesen melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának kiadásai évben Adatok E Ft-ban A B C D évi módosított megnevezés terv terv előirányzat 1 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások 4 államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás 5 államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések 0 6 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban évben

11 Adatok E Ft-ban A B C D E Kormányzati évi módosított funkció megnevezés terv terv előirányzat Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. 2 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Víztermelés-, kezelés ellátás 11 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása 20 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Zöldterület kezelés (parkgondozás 29 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.

12 38 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 47 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram 56 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás 65 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Községgazdálkodás 74 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás 77 államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

13 Finanszírozási műveletek 83 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szociális étkeztetés 92 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás 101 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 110 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk feladat 119 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék 0 0 0

14 125 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 128 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása 137 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 146 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Ár- és belvízvédelem 155 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Háziorvosi alapellátás 164 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0

15 169 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Fogorvosi alapellátás 173 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 182 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás 185 államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Idősek nappali ellátása 191 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás 194 államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek működési támogatása 200 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Huzamosabb idejű 208 közfoglalkoztatás 209 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 0 0 0

16 212 Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások 218 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása 227 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás 230 államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köztemető fenntartás és működtetés 236 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 245 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

17 245 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Összesen: 254 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás 257 államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzat fejlesztési kiadásainak részletezése 1 Felújítások Adatok E Ft-ban A B C D megnevezés évi terv évi terv évi módosított előirányzat 2 Útfelújítás Hunya Község Önkormányzat felújítások 3 összesen Beruházások KEOP-1.3.0/ "Békés megyei 6 Ivóvízminőség-javító Program" Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése db gáztűzhely beszerzése db Hűtőgép beszerzése Ligetbe világítás kialakítása Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Köztemető urnafal építése Önkormányzat 3 db asztali számítógép beszerzés Betonkeverő 1db Láncfűrész 1 db Villa nyéllel 5 db Ágvágó 2 db 8 18 Husqvarna fűkasza Saraboló kapa 10 db 15

18 20 kézi palántázó 5 db Gazdasági kosár 5 db Nagy rekesz 10 db Kis rekesz 10 db 9 24 Locsoló 10 db 9 25 Műanyag láda 10 db Műanyag vödör 10 db 4 27 Raschel zsák 500 db Szövetzsák 150 db Benzines kerti aprító 1 db Varta akkumlátor 1 db 6 31 Pedálos felmosó 6 db Laptop 2 db Farkas fecskendő üveg 1db Pendrive 1 db 4 Hunya Község Önkormányzat beruházások 35 összesen Egyéb felhalmozási kiadások 37 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás 38 államháztartáson kívülre 39 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 41 Első lakáshoz jutók kölcsöne Felhalmozási célú céltartalék 0 Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési 43 kiadások összesen Finanszírozási kiadások 45 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanáskozó

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztaapáti Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztaapáti Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztaapáti Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pörböly Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pörböly Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pörböly Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Babót Község Önkormányzata. 2013. június 16.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Babót Község Önkormányzata. 2013. június 16. Helyi Esélyegyenlőségi Program Babót Község Önkormányzata 2013. június 16. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata 2013. július 1. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Gégény Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...5 Célok...6 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Almáskamarás Községi Önkormányzat

Almáskamarás Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Almáskamarás Községi Önkormányzat HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata 2013. július 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza ülésterem

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Várdomb Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Várdomb Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Várdomb Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Jogszabályi háttér... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Onga Város Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. Onga Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Onga Város Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Helyi Esélyegyenlőségi programja

Füzesgyarmat Város Helyi Esélyegyenlőségi programja ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi esélyegyenlőségi Program Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. június (Felülvizsgálva: 2015. június)

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata

Mány Község Önkormányzata Helyi sélyegyenlőségi Program Mány Község Önkormányzata 2013. augusztus 7. Tartalom Helyi sélyegyenlőségi Program (HP)...3 Helyi sélyegyenlőségi Program (HP)...3 Bevezetés...3 Bevezetés...3 A település

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 10-én 9,45 órakor megtartott nyilvános üléséről

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 10-én 9,45 órakor megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 10-én 9,45 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2013. -2018. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Petőfiszállás Község Önkormányzata 2014 2019. 2 Tartalom Fogalmak...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derekegyház Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derekegyház Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Derekegyház Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben