A tátrai tigris titkai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tátrai tigris titkai"

Átírás

1 Gyene István A tátrai tigris titkai Magyarország Európa problémás országa írta két héttel ezelőtt hazánkról szóló tudósításában a The New York Times. A tekintélyes amerikai lap arról számolt be, hogy bár hazánk korábban a nyugati befektetők kedvenc célországa volt, mára súlyosan eladósodott. A cikk szerzője szerint, amíg a magyar kormány az elmúlt időszakban a devizahitelekből főként saját kiadásait fedezte, addig más országok, például a szomszédos Szlovákia, a kölcsönöket saját exportjának bővítésére és a hosszú távú versenyképességének növelésére használta fel. A ránk nézve lesújtó, északi szomszédunkra nézve viszont hízelgő sajtópélda csak egy a sok közül. Napjainkban az uniós tagországok közül Szlovákia gazdasági növekedése az egyik legnagyobb; az ezredfordulón az elemzők által leírt ország neve mára egybeforrt a gazdasági csodával. Az alábbi elemzés azt kívánja bemutatni, hogy a szlovák recept titka éppen drasztikus egyszerűségében keresendő, ugyanakkor arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a sokak által irigyelt sikerességet számos negatívum is megkérdőjelezi. Korszakváltás a Dzurinda-kormány hatalomátvétele Bár Szlovákia gazdasági sikereinek babérjait most a Robert Fico vezette kormány aratja le, mégis fontos hangsúlyoznunk, hogy már egy évtizede elkezdődtek azok a reformfolyamatok, amelyek eredményei ilyen fokú növekedést tettek lehetővé. Tíz évvel ezelőtt, ban került hatalomra a Mikuláš Dzurinda vezette Szlovák Demokratikus Koalíció (SDK), amely három másik párttal köztük a Magyar Koalíció Pártjával karöltve jobboldali kormányt alakított. A kormányalakítás után az új kabinet szinte azonnal költségvetési kiigazításokba kezdett, amelyekre azért volt nagy szükség, mert a korábban hatalmon lévő Vladimír Mečiar vezette nacionalista koalíció nómenklatúra-privatizációval fűszerezett gazdaságpolitikája csupán - 1 -

2 látszatstabilitást eredményezett ben lépett életbe az új kormány stabilizációs programja, amely számos adóemelést és költségvetési megszorítást tartalmazott. A kormány mindeközben a privatizációt is felgyorsította; a korábban főleg a mečiari klientúra birtokába került állami vagyont - annak fokozatos visszaszerzése után - külföldi befektetőknek adták el újra (2000-ben került a U. S. Steel tulajdonába a Kelet-Szlovákia gazdaságában meghatározó jelentőséggel bíró Kassai Vasmű is, amely később Pozsonyba tette át székhelyét, tovább gyengítve ezzel a kassai kerület amúgy is gyenge gazdasági versenyképességét). Az ország gazdasági mutatói ugyan még az ezredfordulóig tovább romlottak, de 2001-ben már csökkenni kezdett az államháztartás hiánya. Miként itthon a rendszerváltozást követően először a szocialista-liberális koalíció tudott négyéves kormányzást követően 2006-ban ismét választást nyerni, Szlovákiában ugyanez a Dzurinda-kabinetnek sikerült 2002-ben - köszönhetően a választási évben követett osztogató politikának is, melynek eredményeképpen a GDP-ben mért hiány a 2001-ben mért 6, 5 %-ról a választás évében 7, 7 %-ra ugrott. Az átfogó reformok bevezetését Szlovákiában is csak az ismételt győzelmet követően kezdte el a kormány. Tette ezt bármiféle politikai vagy társadalmi konszenzus nélkül: az ellenzék és a szakszervezetek ugyan hevesen ellenezték a reformjavaslatokat, a csekély kormánypárti többség azonban megszavazta a stratégiai ügyeket. Szlovákia nem ismert szent teheneket A szlovák reformcsomag több lépésből állt ugyan, de ezek mindegyike egy átfogó koncepció részét alkotta. Miközben az életbe léptetett reformprojekt a legnagyobb társadalmi ellátórendszereket is érintette, a kormányzati politika komoly erőfeszítéseket tett az államháztartás konszolidációja, a külföldi tőke beáramlása, és a munkaerőpiac dinamizálása érdekében. A szlovák átalakítások közül ugyan többet is élénk magyar és nemzetközi sajtóvisszhang övezett, a legnagyobb figyelem talán mégis a 2004-ben bevezetett egykulcsos adórendszert kísérte. Az adóreform nyomán 19 % lett a társasági adó, a személyi jövedelemadó, és az ÁFA kulcsa is. Sok kisebb adót és járulékot eltöröltek (pl. az örökösödési - 2 -

3 adót), viszont megszűnt szinte minden szja-kedvezmény is. A nagymértékű egyszerűsítés átláthatóbbá tette a rendszert, nehezebbé vált az adóelkerülés, ugyanakkor könnyebbé vált az adók behajtása. A reformok másik nagy hulláma az egészségügyi és a szociális rendszert érintette. Az egészségügyben a politika teret engedett a magánbiztosítók megjelenésének, a két állami mellett így négy magánkézben lévő biztosító kezdte meg működését az országban. Sok kórházat és rendelőintézetet bezártak, a szakrendelők és a kórházi szolgáltatások egy részét privatizálták, és bevezették az azóta eltörölt vizitdíjat. A reformok központi elemét jelentette az állam szociális kiadásainak alapos megkurtítása. Az akkortájt magas munkanélküliséggel küszködő országban a segélyezés gyakorlata helyett a munkakeresés ösztönzésére tevődött át a hangsúly. A %-kal csökkentett szociális segélyek mellett a kormány jelentős mértékben mérsékelte a rokkantnyugdíjak összegét is. Az említett szociális elvonások legfőképpen a sokgyermekes roma családokat sújtották. Az intézkedések a fejlődés által érintetlenül hagyott, elmaradottabb keleti országrészben tiltakozó megmozdulásokhoz, éhséglázadásokhoz vezettek, amelyeket a kormány példátlan módon a rendőrség mellett a hadsereg bevetésével vert le. A munkahelyteremtés szándékát egyébiránt további rendeletek is elősegítették ban jelentősen egyszerűsítették a foglalkoztatási szabályokat, a munkáltatók adminisztratív terhei csökkentek, és enyhítettek az elbocsátás szabályain is. A 25 éven aluli munkanélkülieknek adott segélyeket szinte teljesen megszüntették, így kíméletlen módon ugyan, de ezt a réteget is rákényszerítették a mobilizációra. A kormányzat súlyos áron meghozott, a munkanélküliséget csökkenteni igyekvő intézkedéseinek végül az lett az eredménye, hogy 2004 és 2007 között fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, a korábban 20 % körüli munkanélküliség így 8, 5 %-ra süllyedt. Más kérdés, hogy közel százezren, azaz szinte minden harmadik új munkavállaló külföldön találta meg a boldogulását (a legtöbben az Egyesült Királyságban, Csehországban, Ausztriában és hazánkban)

4 A csoda árnyoldalai Kétszámjegyű gazdasági növekedés, az államadósság GDP-hez viszonyított 30 %-os aránya, 2 %-ot alig meghaladó államháztartási hiány, felére csökkent munkanélküliségi ráta, az euró 2009-es bevezetése - a szlovák gazdasággal foglalkozó elemzések hajlamosak csupán a csoda ezen gyümölcseire hangsúlyt fektetni és megfeledkeznek a gazdasági makroszámok mögött megbújó, igencsak húsbavágó reformok hátulütőiről, noha legalább öt ilyen lényeges pontot lehet megfogalmazni az átalakításokkal kapcsolatban. 1. Mindenekelőtt érdemes rámutatni: Szlovákia kétségkívül impozáns növekedési mutatói részben annak is köszönhetőek, hogy a gazdaságnak komoly hátrányt kellett ledolgoznia. Az ország alacsony bázisról kapaszkodott fel, hiszen az ezredfordulón az államháztartási hiány még súrolta a 12 %-ot, az infláció pedig meg is haladta ezt az értéket. Az államadósság ben tetőzött a GDP 49, 9 %-ával, ami negatív történelmi csúcs volt északi szomszédunk 15 éves önállóságának történetében. Szlovákia 8-9 éve tehát ugyanolyan súlyos gazdasági nehézségekkel (az államcsőd rémképével és a nemzeti fizetőeszköz összeomlásával) küszködött, mint ahogyan sajnos ezt manapság Magyarország teszi. 2. Ha az utóbbi években az állami kiadások drasztikus csökkentését és az adóreform bevezetését a költségvetés kiadási oldaláról vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy ez GDParányosan mindössze néhány év leforgása alatt igen jelentős mértékben, több mint 10 %-kal csökkent, s tavaly a szlovák GDP 37 %-át tette ki összehasonlításképp, nálunk ez ma a nemzeti össztermék felét jelenti. A szociális háló megnyirbálása, a segélyezési rendszer kíméletlen, konszenzus nélküli leépítése, a közszolgáltatások piacosítása, az állami támogatások megcsappanása nem meglepő módon vezetett a létminimum alatt élők ellenállásához, még ha az országos méretű sztrájkok, tüntetések a fiatal állam demokratikus tapasztalatainak hiányában - el is maradtak

5 3. A változások nyomán Szlovákia gazdasági kettészakítottsága még inkább elmélyült. A fő nyertes egyértelműen Pozsony, illetve a pozsonyi kerület, amelynek fejlődése örvendetes módon néhány nagyszombati magyarlakta járásra nézve is kedvezően hat. A fővárosban már évek óta munkaerő-hiány jelentkezik, míg a középső és keleti területek továbbra is gazdasági elmaradottsággal küszködnek. Míg (dél)-nyugaton alacsony a munkanélküliség, jó színvonalú az infrastruktúra, és ide érkezik a legtöbb külföldi befektető, addig az ország keleti részén továbbra is kevés a fejlesztés, magas a munkanélküliek száma, és elmaradottabb az infrastruktúra állapota is. A növekedés tehát nagyon eltérő mértékben jelentkezik az ország egyes vidékein: a termelékenység, a bérek, és a lehetőségek szintjén hatalmasak az országon belüli különbségek. 4. További kritikaként fogalmazható meg az is, hogy a gazdasági növekedésből és ebből származó előnyökből a társadalom 7-8 százalékát kitevő romák és a létminimum szintjén élők semmit nem érzékelnek, noha a szociális segélyek, a rokkantnyugdíjak, és a családi pótlék csökkentése következtében kialakult jövedelemcsökkenés ezt a réteget érintette a legérzékenyebben. A kormánynak a munkahelykeresést ösztönző törekvése köreikben nem járt sikerrel: integrálásuk a munkaerő-piacra, valamint a képzésükre indított programok többsége kudarcot vallott. Ezeknek a társadalmi csoportoknak az amúgy is rendkívül alacsony életszínvonala a reformok bevezetése óta tovább süllyedt. 5. S végül: a szlovák gazdaság növekedése egy fő forrásból, az autógyártásból táplálkozik, aminek hosszú távon kiszámíthatatlan vonzatai lehetnek. Bár az egy főre jutó gépkocsigyártásban Szlovákia ma már világelsőnek számít ben a járműexport a szlovák export 40 %-át, a GDP 20 %-át adta, az egy lábon állás könnyen megbosszulhatja magát: a szlovák bérek növekedésével, a keletebbre fekvő országok infrastruktúrájának javulásával a három autóóriás, a Volkswagen, a Peugeot-Citroen és a Kia könnyűszerrel továbbállhat. Ez esetben pedig felmerülhet a kérdés: vajon hosszú távon milyen motor tudja majd hajtani a szlovák gazdaságot? *** - 5 -

6 A Dzurinda-kormány a fent ecsetelt reformok bevezetésekor tisztában volt azzal, hogy az intézkedések a kormány népszerűségét jelentős mértékben aláássák majd, és a jobboldal nagy valószínűséggel elveszíti a következő választásokat. Ez 2006-ban be is következett, de Robert Fico kabinetje - a reformok elutasítása, valamint a szociális állam, és a szolidaritás jelszavának állandó hangoztatásának ellenére - néhány szociális látszatintézkedésen túl nem vitt véghez komolyabb visszarendeződést. Szlovákia helyzete mindazonáltal sajátos. A kormányfő és pártja a közvélemény-kutatások szerint kényelmes helyzetben van, a válság előtt szárnyaló gazdasággal azonban a Fico-kormány szociális és nemzeti demagógiával bőven vegyített bel- és külpolitikája párosul. A szlovák miniszterelnöknek még két éve van arra, hogy eldöntse, kivel és milyen (gazdaság)politikai választ ad a jövőben a hogyan tovább kérdésére

Reform-modellek Európában

Reform-modellek Európában Méltányosság Politikaelemző Központ Reform-modellek Európában Ismét megszólalt Bokros Lajos, és szerinte most minden eddiginél komolyabb esély van egy radikális reformprogram végrehajtására. Az alábbi

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. december

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. december TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK 2006. december TARTALOM Fókusz... 3 Elsőkből utolsók... 3 1. A zuhanás oka a kormány gazdaságpolitikai hibasorozata... 4 2. A magyar GDP növekedés csak a régió harmada lesz 2007-ben...

Részletesebben

Műhelytanulmányok 101.

Műhelytanulmányok 101. Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of World Economics MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Műhelytanulmányok

Részletesebben

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. október

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. október TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK 2006. október 2 TARTALOM Fókusz...1 A magyar óra fordítva jár...1 1. A lemaradás költségvetése...3 2. A 2007. évi költségvetés szerkezeti problémái...5 3. Rekord méretű az államadósság

Részletesebben

KELET-EURÓPA TANULMÁNYOK

KELET-EURÓPA TANULMÁNYOK M AGYAR T UDOMÁNYOS A KADÉMIA V ILÁGGAZDASÁGI K UTATÓINTÉZET KELET-EURÓPA TANULMÁNYOK EURÓPA PEREMÉN: ÚJ TAGOK ÉS SZOMSZÉDOK Szerkesztette: Novák Tamás és Szemlér Tamás Olvasó szerkesztő: Fóti Gábor Tördelés:

Részletesebben

A magyar kormány intézkedései és az eddig nyilvánosságra került jövőbeni lépések alapján a reformok irányát és mélységét leginkább a 2003-as

A magyar kormány intézkedései és az eddig nyilvánosságra került jövőbeni lépések alapján a reformok irányát és mélységét leginkább a 2003-as Valami Szlovákia 2 A magyar kormány intézkedései és az eddig nyilvánosságra került jövőbeni lépések alapján a reformok irányát és mélységét leginkább a 2003-as szlovákiai reformokhoz lehet mérni. A strukturális

Részletesebben

MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET 2007. SZEPTEMBER CZ EE HU LT LV PL SI SK

MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET 2007. SZEPTEMBER CZ EE HU LT LV PL SI SK MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET ÖSSZEHASONLÍÍTÓ MONIITORIING JELENTÉS A 2004--BEN AZ EURÓPAII UNIIÓHOZ CSATLAKOZOTT NYOLCAK IINTEGRÁCIIÓS TELJESÍÍTMÉNYÉRŐL 2007. SZEPTEMBER CZ EE HU LT LV PL SI SK MTA

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde- nemzetközi pénzintézetek szakirány A KISVÁLLALATOK A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS FŐ HAJTÓEREJE?! A NÉMET ÉS

Részletesebben

A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA

A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA Nemzeti Fejlesztési Hivatal részére 2004. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az elmúlt évtizedben Magyarország és

Részletesebben

HADMŰVÉSZET A BALTI ORSZÁGOK HELYZETE A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁGBAN

HADMŰVÉSZET A BALTI ORSZÁGOK HELYZETE A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A BALTI ORSZÁGOK HELYZETE A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A balti államok a gazdasági válság előtt nagyon hasonló fejlődési perióduson mentek keresztül. Ebben a tanulmányban bemutatom a gazdasági helyzetüket

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

Monitoring jelentés 2012

Monitoring jelentés 2012 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT VILÁGGAZDASÁGI INTÉZET HAS RCERS INSTITUTE OF WORLD ECONOMICS Monitoring jelentés 2012 Politikai és gazdasági elemzés az EU10

Részletesebben

A kormány felelősséggel vállalta a válságkezelés feladatát: meghoztuk a gyakran nehéz, de mindenképpen szükséges döntéseket és végigvisszük a

A kormány felelősséggel vállalta a válságkezelés feladatát: meghoztuk a gyakran nehéz, de mindenképpen szükséges döntéseket és végigvisszük a Adatok és tények a kormányzásról 2002-2010 Szerkesztette: dr. Molnár Csaba Bevezető Ez a kiadvány azzal a céllal született, hogy objektív számok és tényszerű adatok segítségével bemutassa az elmúlt két

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXIV. Sass Magdolna 1 :A növekedés és versenyképesség empirikus tapasztalatai három átalakuló ország példáján

ICEG VÉLEMÉNY XXIV. Sass Magdolna 1 :A növekedés és versenyképesség empirikus tapasztalatai három átalakuló ország példáján ICEG VÉLEMÉNY XXIV Sass Magdolna 1 :A növekedés és versenyképesség empirikus tapasztalatai három átalakuló ország példáján 1 Sass Magdolna a MTA Közgazdaságtudományi Intézet tudományos munkatársa 2005.

Részletesebben

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon MNB-tanulmányok 79. 2009 KÁTAY GÁBOR (SZERK.) Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Részletesebben

Tények Trendek. 2006. július

Tények Trendek. 2006. július 1 Tények ek 2006. július 2 ek...3 A magyar egyensúlyi probléma nem hagyományos okai...3 1. Magyarországon alacsony az egészségügyre fordított kiadás...6 2. A magyar nyugdíjrendszer az alacsony foglalkoztatási

Részletesebben

Konszenzus-modellek Európában

Konszenzus-modellek Európában Bozóky Tamás - Gyene István - Kőrösi Viktor Dávid Konszenzus-modellek Európában Egyre gyakrabban vetődik fel hazánkban az új kiegyezés gondolata, illetve igénye. A közvélemény, a mértékadó véleményformálók,

Részletesebben

SPANYOLORSZÁG VÁLASZÚTON

SPANYOLORSZÁG VÁLASZÚTON MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 196. sz., 2010. április Éltető Andrea SPANYOLORSZÁG VÁLASZÚTON 1. A görög válság kapcsán egyre többet hallani arról, hogy Spanyolország lehet az egyik következő

Részletesebben

JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon

JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon JÖVÔKÉP Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon 2009 Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon Jövôkép sorozat 1. 75-ök vitairata A tanulmányt szerkesztette:

Részletesebben

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG Jelentés az ország állapotáról 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 TÁRSADALMI FOLYAMATOK 9 Kedvezőtlen demográfiai trendek 9 Számos akadály kedvezőtlenül hat a gyermekvállalásra

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Készítette: Berde Éva Készült a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében Budapest, 2010. január Tartalomjegyzék Vezetői

Részletesebben

Út a keresztre Görögország kálváriája

Út a keresztre Görögország kálváriája Út a keresztre Görögország kálváriája Artner Annamária Az adósságprobléma kifejlődése Költségvetési hiány Görögország mindig is nagy deficitre hajlamos és magas adósság/gdp aránnyal rendelkező ország volt.

Részletesebben

Helyzetkép 2013. március - április

Helyzetkép 2013. március - április Helyzetkép 2013. március - április Gazdasági növekedés Az Európai Unió gazdasága a várakozásoknak megfelelően még nem lábalt ki a válságból, igaz, az első negyedéves adatok a prognosztizáltnál valamivel

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

Helyzetkép 2013. május - június

Helyzetkép 2013. május - június Helyzetkép 2013. május - június Gazdasági növekedés Az év első feléből eddig megismert adatok némileg hűtötték az optimizmust az idei növekedési kilátásokról. A Nemzetközi Valutaalap júliusban a szokásoknak

Részletesebben

Szegénység és szociális feszültségek

Szegénység és szociális feszültségek Szegénység és szociális feszültségek - Politikai Megbékélés Beszélgetéssorozat III. - 2013. június Tartalomjegyzék 1. Szegénység és egyenlőtlenség Magyarországon... 3 1.1. Szegények száma és aránya...

Részletesebben

Múlt és jövő: tanulságok Közép-Európa számára Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország kapcsán

Múlt és jövő: tanulságok Közép-Európa számára Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország kapcsán Tanulmány Múlt és jövő: tanulságok Közép-Európa számára Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország kapcsán A tanulmány elkészítését támogatták: 2003. november Economist Corporate Network Az Economist

Részletesebben