Jegyzőkönyv A Szalapai Szociális Szövetkezet i gyűléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv A Szalapai Szociális Szövetkezet 2014.12.19.-i gyűléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Szalapai Szociális Szövetkezet i gyűléséről Kiss Csaba a Szalapai Szociális szövetkezet elnöke kor megnyitja a taggyűlést, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 19 tag jelenlétével a közgyűlés határozatképes, majd 6. napirendi javasolja a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztását, melynek elfogadását a Közgyűlés egyhangúan megszavazott. Kiss Csaba elnök javasolja Mike Tündét jegyzőkönyvvezetőnek, ifj. Mike Károlyt és Mike Attila Alajost a jegyzőkönyv hitelesítőjének, a javaslatot a közgyűlés egyhangúan elfogadta az első napirendi pont megtárgyalása: Beszámoló a Kisléptékű, fenntartható munkahelyteremtő beruházások indítása Szalapán a szociális szövetkezet gondozásában (TÁMOP D.2-13/ ) megnevezésű projekttel kapcsolatos tevékenységről, majd a helyszínek bejárása következett (I. sz. melléklet). Az első napirendi ponttal kapcsolatban három kérdés hangzott el: Mike Károlyné: Elegendő a pályázati pénz az induláshoz? Kiss Csaba: Az írott formához igen, egyéb felmerülő kiadásokhoz hozzá kell tenni: tagi kölcsön, részjegy jegyzés, támogatások közötti átcsoportosítás, az önkormányzat szerződést köthet a szövetkezettel a bizonyos településüzemeltetési feladatokra, végső esetben hitelt kell felvenni. Volnerné Mesteri Andrea: Mit jelent a tagi kölcsön? Kiss Csaba: a szövetkezet egy vagy több tagja kölcsönt biztosít a szövetkezet részére. Czémán Imre: Milyen fázisban áll a Szalapai Szociális Szövetkezet és a Kis-Somlyó Szövetkezet együttműködése? Kiss Csaba: Az Apsa major keletei részének bérletéről aláírt szerződés van. Amennyiben sikeresen elkezdjük és végezzük a napraforgó olaj sajtolását, ők tényleges felvevőpiacot biztosítanának az olajra kor a közgyűlés egyhangúlag elfogadja Kiss Csaba beszámolóját a második napirendi pont megtárgyalása: Beszámoló a Tagi munkavégzés elősegítése a Szalapai Szociális Szövetkezetben megnevezésű (sz: OFA nkft/ /11) projekttel kapcsolatos tevékenységről (II.sz. melléklet). A második napirendi ponttal kapcsolatban három kérdés hangzott el: Czémán Imre: A munkát végzők kifizetése biztosítva van? Kiss Csaba: Pályázati forrás fedezi a szükséges kiadásokat A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a Kiss Csaba beszámolóját Kiss Csaba a harmadik napirendi pontra áttérve ismerteti a szövetkezeti részjegyek eladási, átruházási lehetőségeit: Tag kilépése: a szövetkezet bármely tagja szabadon dönthet arról, hogy ki szeretne lépni a szövetkezetből, ekkor részjegyét a szövetkezet bármely tagjának eladhatja, melyről írásbeli vételi megállapodást kell kötni, a vevő neve mellé pedig a tagnyilvántartásba fel kell vezetni a megvásárolt részjegyek számát. Átruházás: bármely szövetkezeti tag szabadon dönthet részjegyének átruházásáról, melyről írásbeli átruházási megállapodást kell kötni. Elhalálozás: az örökösödési szabályoknak megfelelően osztódik a részjegy, ha az örökhagyó 1

2 másként nem rendelkezik. Ebben az esetben a tagság nem öröklődik, azt írásban kell kérelmezni. A harmadik napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a harmadik napirendi pontot Kiss Csaba a negyedik napirendi pontra áttérve a meglévő szövetkezeti tagoknak részjegy vásárlási lehetőséget kínál fel, ismerteti a feltételeket: a taggyűléstől számított 8 napon belül a 30%-át, 30 napon belül pedig a 100%-át a pénztárba be kell fizetni a részjegyek árának. Részjegy vásárlási szándékát Molnár Judit (2db részjegy), Mike Tünde (2 db részjegy) megbízott útján Horváth István (2db Részjegy) fejezte ki A taggyűlés elfogadja a részjegy vásárlási szándékot mindhárom tag esetében Kiss Csaba az ötödik napirendi pontra áttérve ismerteti, hogy új szövetkezeti tagok kérték belépésüket a szövetkezetbe (III. sz. melléklet): Hosszú Lívia, Lukács László, Horváth Józsefné, Volner Szabina, Csizmadia Ferencné. Tóth László: Lukács László már a szövetkezet alakulásakor tag volt. Kiss Csaba: Lukács László tagsága anyagi nehézségek miatt nem jött létre az alakuláskor. Skapér Gábor: Volner Szabina kivételével egy jelentkező belépését sem támogatja, ugyanis a belépési lehetőség a szövetkezet alakulásakor is fel lett kínálva, azóta pedig már jelentős vagyongyarapodás történt. Kiss Csaba: új tagok belépésével a törzstőke is gyarapszik, új tagok felvételére pedig szükség van, hogy megfelelő tagokkal fel lehessen tölteni a Sui Generis (OFA) programot, ellenkező esetben a 7 millió forintnyi támogatást vissza kellene fizetni. Volnerné Mesteri Andrea: Skapér Gábor előző kijelentésére hivatkozva kijelenti, hogy a meglévő tagok újabb Ft/részjegy vásárlásával sem lehet egyetérteni. Szabó Melinda: Nem volt nyilvánosan meghirdetve a szövetkezet alakulása. Kiss Csaba: az SzMSz-nek megfelelően a SzalapaLapban meghirdetésre került. Az Alapszabályzat szerint nyitott tagság van, bárki jelentkezhet tagnak, kiemelten segíteni kell a szociálisan rászorulókon. Czémán Imre: Az egyes tagok véleménye eltérhet, az új tagok felvételét/ elutasítását a taggyűlés dönti el. Kiss Csaba szavazásra bocsátja a belépők jelentkezését, elmondja, hogy az új tagok belépéséhez a jelenlévő tagok 2/3-os támogatása szükséges: a jelenlévő 19 tagból 12-nek támogatni kell az adott jelentkezést. Horváth Józsefné: 18 igen szavazat, 1 ellenszavazat mellett elfogadásra került a felvételi kérelme. 18. Molnár Judit elhagyja a termet. Volner Szabina: 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került a felvételi kérelme. Czizmadia Ferencné: 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elfogadásra került a felvételi kérelme. 18. Molnár Judit visszatér a terembe. Szabó Melinda: 16 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elfogadásra került felvételi kérelme. Hosszú Lívia: 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 3 ellenszavazattal elfogadásra került felvételi kérelme. Lukács László: 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 5 ellenszavazattal elutasításra került felvételi kérelme. Kiss Csaba megállapítja, hogy Horváth Józsefné, Volner Szabina, Szabó Melinda, Csizmadia Ferencné felvételét a Szalapai Szociális Szövetkezet tagjai közé, Lukács László jelentkezése 2

3 elutasításra került. Horváth Józsefné 1db, Volner Szabina 2db, Szabó Melinda 4db, Csizmadia Ferencné 1 db részjegyet kíván belépésekor vásárolni. Az ötös napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el Kiss Csaba ismerteti a hatos napirendi pontot: Bata Ferenc lemondott a Felügyelő Bizottság tagi és elnöki posztjáról (IV.sz melléklet). Kiss Csaba Mike Tündét javasolja a Felügyelő Bizottság tagjának és egyben elnökének, más javaslat az elnök személyére nem érkezik, Mike Tünde a jelölést elfogadja, Kiss Csaba a javaslatot titkos szavazásra bocsátja. A titkos szavazáson Mike Tündét 19 igen szavazattal 2 tartózkodással megválasztják a Felügyelő Bizottság elnökének. Kiss Csaba felhívja Mike Tünde figyelmét a szükséges személyes adatok közlésére. Kiss Csaba felhívja a taggyűlés figyelmét az Alapszabály szükséges módosítására a tagok számának bővítése, a törzstőke emelése, és a Felügyelő Bizottság új elnökének megválasztása miatt. A hatodik napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el Kiss Csaba áttér a hetes napirendi pontra, felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy itt lehet jelezni a különböző kérdéseket, észrevételeket. Tóth László: Régebben engem megkerestek azzal, hogy dolgoznék-e a szövetkezetnél, és igennel nyilatkoztam, ezzel szemben azóta sem kaptam további információt erről, és valaki mást, aki nem tag, már foglalkoztatnak a már nekem ígért munkakörben, az ő munkabére pedig nem jól lett megállapítva. Volnerné Mesteri Andrea: a szövetkezet munkavállalói nem csak szövetkezeti tag lehet. Kiss Csaba: a Toborzási jegyzőkönyvben nem a Tóth László által elmondottak szerepelnek: nem szerepel benne, hogy elfogadná a felkínált munkát Tóth László elhagyja a termet. Kiss Csaba: a szövetkezetnél bárki dolgozhat, hiszen az Alapszabályban így került rögzítésre, kiemelt figyelmet kell azonban fordítani a munkanélküliekre, az 50 éven felüliekre, az egyedülállókra, azokra, akik gyermekeiket egyedül nevelik, vagy ha 3 vagy több gyermeket nevelnek, alacsony iskolai végzettségűekre, kisebbségiekre, és azokra, akik bármilyen szempontból hátrányos helyzetűek. A munkabéreket a munkáltató határozza meg, a mindenkor érvényes jogszabályokhoz igazodva Több napirendi pont és kérdés hiányában Kiss Csaba megköszönte a tagok megjelenését és munkáját, majd berekesztette a közgyűlést. Szalapa, Jegyzőkönyvvezető.. Hitelesítő.. Hitelesítő 3

4 Mellékletek: I.sz. melléklet: 1. napirend: Beszámoló a Kisléptékű, fenntartható munkahelyteremtő beruházások indítása Szalapán a szociális szövetkezet gondozásában (TÁMOP D.2-13/ ) megnevezésű projekttel kapcsolatos tevékenységről (A helyszíni bejárás után szóban történik a programhoz kapcsolódó kiegészítés.) Ha a projekthez kapcsolódó elszámolásokat vesszük alapul, akkor elmondható, hogy az EMIR elektronikus felületen eddig 6 db kifizetés igénylést és időszaki beszámolót nyújtottunk be, ebből 5 jóváhagyott státuszban van, 1 pedig ellenőrzés alatt áll. Az eddigi összes igényelt támogatás: Ft Az eddigi összes kifizetett támogatás: Ft Igényelt és kifizetett előlege: Ft Eddig 3 változás bejelentés és 2 támogatási szerződés módosítás került benyújtásra, amelyek elfogadásra kerültek. A változások okai költségátcsoportosítások voltak. A projekt számszerű mutatói alapján elmondható, hogy a mai nappal 4 fő munkavállaló vesz részt a szövetkezet munkájában. Ebből 2 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, 1 fő 4 órás munkavégzésű. A tényleges és teljes foglalkoztatás január 1-től indul be, amikor már 10 fő kerül át a projektbe és válik foglalkoztatottá. Eddig 1 fő vett részt sikeres képzésen, további 4 fő képzése pedig február hónapban várható. Eddig 2 közösségfejlesztési akció bonyolódott le, további közösségfejlesztési akció a műhelyek beindulását követően történnek meg. Lebonyolódott az építési munka, úgymint a Szociális bolt és az olajpréselő műhely kialakítása, illetve az Apsamajor istálló tetőfelújítása és kapcsolódó részek kialakítása. Megtörtént a fatermék gyártó műhelybe a faipari gépek beszerzése, illetve megrendelésre került a növényi olajpréselő gép és tartozékai is. Tervezetten január hónap végén érkezik meg a bolt berendezése. A program ezek után a marketing eszközök támogatásával, weblap és webshop készítéssel, piackutatással folytatódik, illetve a konkrét termeléssel, gyártással, szolgáltatással. Elmondható, hogy a projekt a Támogatási szerződésnek megfelelően, de kisebb időbeni csúszással halad, amelyet a Támogatási szerződés megkötésének és az előleg kifizetésének eltolódása okozott. II.sz. melléklet: 2. Beszámoló a Tagi munkavégzés elősegítése a Szalapai Szociális Szövetkezetben megnevezésű (sz: OFA nkft/ /11) projekttel kapcsolatos tevékenységről A szövetkezet csaknem 7 millió Ft (6.969 e Ft) támogatásban részesült az OFA Nonprofit Kft. sui generis foglalkoztatási pályázati felhívása révén. Ez azt jelenti, hogy 7 fő tag kiegészítő javadalmat kap 8 hónapon keresztül. A projekt megnevezése: Tagi munkavégzés elősegítése a Szalapai Szociális Szövetkezetben A program megvalósulása kapcsán 8 hónapon keresztül, 7 fő tag bevonása történik meg sui generis jogviszony keretében a szövetkezetnél (tagi munkavégző az elehet, aki munkanélküli 4

5 és a szövetkezet tagja vagy közfoglalkoztatásban vesz részt). A projektben a mezőgazdasági termékek feldolgozását és marketingjével kapcsolatos tevékenységet kívánunk megvalósítani. A munkavégzés és a támogatás étolajok és gyógynövényolajok előállítását, préselésére, sajtolására irányul, illetve azok palackozására, címkézésére. Ez a célkitűzés kapcsolódik a szövetkezet jelenlegi tevékenységéhez és egyéb támogatott projektjéhez is (TÁMOP), azt kiegészíti, kibővíti. A program keretében ehhez kapcsolódó előállító eszközöket, berendezéséket (1 db olaj préselő-sajtoló, kapcsolódó szűrő; 1 db folyadéktöltő; 1 db présasztal); alapanyagokat (palackok, címkék, préselendő magvak), valamint az alapanyag és melléktermék (pellet) tárolásához alkalmas épülethez, csigás felvonót kívánunk beszerezni, ahhoz villamos kapcsolatot létesíteni. A TÁMOP programban beszerzett 1 fejes prés mellé egy 2 fejes gép kerül beszerzésre, az 1 fejes gép pedig keménymag csigával is ellátott lesz. Kisértékű tárgyi eszközként beszerezni kívánunk még egy professzionális nyomtatót is, amely alkalmas minőségi címkék nyomtatására, ezzel a marketing tevékenységünkhöz elengedhetetlenné válik. A projektben célcsoport részére a támogatás terhére, készétel vásárlásra felhasználható utalvány (Erzsébet-utalvány Ft/fő/hónap) formájában kívánunk javakat és 5 alkalommal közösségfejlesztési tevékenységet, tudásbővítést biztosítani. A célcsoport tagoknak továbbá munkaruha és védőeszközök beszerzését tervezzük. A projekt menedzsmentet projektmenedzser, pénzügyi vezető és menedzserasszisztens látja el, megbízási díjjal. Tevékenységükhöz beszerzésre kerül 1 db laptop. Vásárolt szolgáltatások között terveztük még a tevékenységgel (szűréssel, palackozással) szoroson összefüggő HACCP-rendszer kialakítását és bevezetését, mivel az szorosan az újonnan, a Sui generis tagi munkavégzés keretében végzett tevékenységre irányul. A sui generis jogviszonyban részt vevő tagi munkavégzők olyan munkát, tevékenységet fognak folytatni, amely nem igényel magas iskolai végzettséget, magas kézimunka igényű, manufakturális jellegű (magok törése, manipulálás, tisztítás, szűrés, öntés, palackozás, címkézés, stb.). A tagi munkavégzési jogviszony keretében meghatározásra kerül: a tag által elvégzendő feladat; a tagi munkavégzés keretében ellátott feladatok elvégzésének igazolására jogosult személy; a tagi munkavégzés keretében elvégzett feladatok dokumentálásának módja. Az elvégzett feladatok dokumentálása időlap vezetésével történik, amelyet tagonként kell vezetni. A megtermelt javakból történő részesedés ellenértékét a tag teljesítményének figyelembevételével, a tényleges teljesítményével arányosan kell meghatározni. A célcsoport tag az elvégzendő munkáról előzetesen legalább 2 nappal értesül, ahol alternatív időpont javaslatot képez a szövetkezet. Az időlap szerint havonta 30 órát kell majd teljesíteni a tagi munkavégzőnek. 5

6 A projekt november 1-el indult és június 30-án fejeződik be december 16- án tartozáselismerő nyilatkozat került aláírásra, amely kötelező biztosítéki elem és az előleg lehívásához nélkülözhetetlen. 6

7 III. sz. melléklet: Belépési nyilatkozatok 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 IV. sz. melléklet: Bata Ferenc lemondó levele 13

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén Időpont: 2014. május 20., du. 15.00 óra Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu S E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 19-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001 A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja megnevezésű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 11/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-32/2013. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

I. Alapvető rendelkezések. 1. A Szövetkezet neve: Közösségi Szociális Szövetkezet

I. Alapvető rendelkezések. 1. A Szövetkezet neve: Közösségi Szociális Szövetkezet Közösségi Szociális Szövetkezet Szervezeti és Működési Szabályai (SZMSZ) A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései alapján szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2003. MÁRCIUS 6-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2003.MÁRCIUS 6-ÁN, 10 ÓRAKOR, ZALAEGERSZEGEN, A MEGYEHÁZA TANÁCSTERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT

Részletesebben

Szám: 8-6/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-6/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-6/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció témában városrehabilitációs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. március 10.-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. március 10.-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. sz. jegyzőkönyve a 2014. március 10.-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen - NYDOP-3.1.1/B1-13-k- 2013-0005 városrehabilitációs

Részletesebben

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2015. március 2-i üléséről. Időpontja: 2015. március 2. 15:35 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Tóth Imre

Részletesebben