A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2012) 391 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról 2011 HU HU

2 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról 2011 HU 2 HU

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Végrehajtás a mikrohitel-szolgáltatók szintjén Megkötött szerződések Finanszírozott intézkedések Elfogadott és elutasított pályázatok Mikrohitel-felvevőkre gyakorolt hatás Mikrohitel volumenek és a kedvezményezettek száma Végső kedvezményezettek típusai A Progress mikrofinanszírozás társadalmi és foglalkoztatási hatása Kiegészítő jelleg és koordináció más uniós eszközökkel Következtetések és kilátások HU 3 HU

4 1. BEVEZETÉS A foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszközt (Progress mikrofinanszírozás) 2010 márciusában hozta létre a 283/2010/EU határozat (a továbbiakban: határozat). Az Unió tagállamaiban működő mikrohitel-szolgáltatók garanciákra vagy finanszírozott eszközökre (hitelviszonyt megtestesítő, tőke- és kockázatmegosztási eszközökre) pályázhatnak az Európai Beruházási Alapnál (EBA), ezáltal közvetítőkké válhatnak a Progress mikrofinanszírozás keretében 1. Ezek a szolgáltatók mikrokölcsönöket ( EUR-nál kisebb összegű kölcsönöket) nyújtanak mikrovállalkozásoknak és magánszemélyeknek, különösen a munkanélkülieknek, az állásuk elvesztése vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetetteknek vagy más módon hátrányos helyzetben levőknek, amikor hagyományos kölcsön felvételére van szükségük. A mikrokölcsönök előírt célja mikrovállalkozások létrehozása és/vagy fejlesztése. A közötti időszakban az Európai Unió 103 millió EUR összeget bocsát a Progress mikrofinanszírozási eszköz rendelkezésére 2, valamint az Európai Beruházási Bank (EBB) vállalta, hogy további 100 millió EUR összeget biztosít finanszírozott eszközökre. A teljes 203 millió EUR összeg megoszlása a két keret között: 25 millió EUR garanciákra és 178 millió EUR finanszírozott eszközökre. Az EBA a Progress mikrofinanszírozást a Bizottság és az EBB nevében hajtja végre volt a Progress mikrofinanszírozási eszköz első teljes működési éve. A határozat 8. cikkével összhangban ez a jelentés a mikrohitel-szolgáltatók szintjén történt végrehajtást mutatja be, ideértve az EBA-val kötött szerződéseket, a földrajzi eloszlást, a finanszírozott intézkedéseket valamint a jóváhagyott és az elutasított pályázatokat. A jelentés második része elemzi a mikrohitel-felvevők szintjén elért hatást, ideértve a kedvezményezettek típusait és az ágazatok szerinti eloszlást az ezen szakaszban rendelkezésre álló adatok alapján. Az utolsó fejezetek a Progress mikrofinanszírozás és más eszközök egymást kiegészítő jellegét, illetve a jövőbeli továbbfejlesztés kilátásait vizsgálják. A jelentés a évre vonatkozik, de ahol lehetséges újabb adatokat tartalmaz. 2. VÉGREHAJTÁS A MIKROHITEL-SZOLGÁLTATÓK SZINTJÉN 2.1. Megkötött szerződések Közvetítők típusai A Progress mikrofinanszírozás nemzeti, regionális vagy helyi szinten a közvetítők széles körének áll rendelkezésére, ideértve a bankokat és nem banki intézményeket, valamint magán és állami intézményeket. Az ágazat jelentős érdeklődést mutatott a mikrofinanszírozási eszköz által nyújtott eszközök iránt. Az EBA 2012 márciusáig 18 szerződést írt alá 16 mikrohitel-szolgáltatóval: 1 2 További részletek találhatók a évi végrehajtási jelentésben, COM(2011) 195. Az eredetileg előirányzott 100 millió EUR összegen túlmenően további 3 millió EUR-t biztosított egy európai parlamenti előkészítő intézkedés (további részletek találhatók a évi végrehajtási jelentésben). HU 4 HU

5 nyolc nem banki intézménnyel: microstart (BE), Mikrofond és JOBS MFI (BG), Créasol (FR), Qredits (NL), Inicjatywa Mikro (PL), FAER és Patria Credit (RO); hét bankkal: Central Cooperative Bank (CY), Pancretan Cooperative Bank (EL), Siauliu Bankas (LT), FM Bank (PL), Millennium Bank (PT), Banca Transilvania (RO) és Volksbank Slovenia (SI); és egy állami intézménnyel: ICREF (ES). A közvetítők változatossága lehetővé teszi, hogy az eszköz a mikrovállalkozók széles körének biztosítson hitelt (lásd még 3.2. pont). Minden területi szinten találhatók mikrohitel-szolgáltatók. Néhányuk egy egész országot lefed, pl. a lengyelországi FM Bank, mások pedig regionális vagy helyi szinten működnek. Például a spanyol ICREF a murciai régióra összpontosít, míg a portugál Millennium Bank ügynökségeket működtet Lisszabonban, Portóban, az Azori-szigeteken és Madeirán. A belga microstart csak Brüsszel néhány területén működik. Földrajzi eloszlás A keresletvezérelt jellege ellenére a Progress mikrofinanszírozás célja a kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás elérése. Ezért az EBA-nak 2016 végéig legalább 12 tagállamban kell garanciákat nyújtania közvetítők számára és el kell érnie a garanciákra vonatkozó, országonként meghatározott koncentráció limitet március végéig hat országban került sor garanciák nyújtására (BE, EL, NL, PL, PT, RO további részletek az 1. táblázatban találhatók). Finanszírozott eszközökre vonatkozó szerződéseket kilenc tagállamban írtak alá: BG, CY, EL, ES, FR, LT, PL, RO és SI. A Progress mikrofinanszírozás finanszírozott eszközeiről szóló gazdálkodási szabályozás (Management Regulation) szerint az egyes tagállamokban a közvetítőknek való kitettség nem haladhatja meg a befektetők összesített kötelezettségvállalásainak 10 %-át, amely jelenleg 17,5 millió EUR. Románia az egyetlen ország, amely a három szerződésének összesen 16,5 millió EUR értékével megközelíti a koncentráció limitet. A Progress mikrofinanszírozás földrajzi eloszlása (2012. március) HU 5 HU

6 Aláírt Jóváhagyott 2.2. Finanszírozott intézkedések Garanciák A Progress mikrofinanszírozás garanciakeretében, amelyet csak a Bizottság finanszíroz, az EBA portfolió-garanciákat bocsáthat ki mikrohitel-szolgáltatóknak, vagy viszontgaranciákat bocsáthat ki garancianyújtó intézményeknek, amelyek ezután garanciákat bocsátanak ki a mikrohitel-szolgáltatók mikrokölcsön portfolióinak fedezetére. A garanciával rendelkező mikrohitel-szolgáltató könnyebben tudja kiszolgálni a kockázatosnak ítélt célcsoportokat, például az üzleti előélettel még nem rendelkező, újonnan induló vállalkozásokat, fiatalokat vagy kisebbségekhez tartozókat. Ennek oka, hogy az esetlegesen előforduló nemteljesítés egy részét fedezi a garancia és ezért azt megtérítik a Progress mikrofinanszírozás keretében 3. A garanciára pályázók általában olyan mikrofinanszírozó intézmények, amelyek eleve kockázatos csoportokra koncentrálnak, mint a belga microstart, amely különösen migránsokat céloz meg, vagy olyan mikrohitel-szolgáltatók, amelyek ki akarják terjeszteni a hitelezési tevékenységüket kockázatos csoportokra. A Progress mikrofinanszírozás garanciának köszönhetően a lengyel FM Bank újonnan létrehozott vállalkozásokat szolgál ki, amelyek kevesebb mint 12 hónapja működnek. Más esetben a garanciát a mikrohitel-felvevőnek nyújtott kölcsön feltételeinek a javítására használják fel, azaz alacsonyabb kamat vagy kevésbé szigorú biztosítéki előírások elérésére. Például a román Patria Credit számára előírták, hogy a biztosítékért cserébe csökkentse a kamatlábát 2,9 százalékponttal és fogadja el az 3 A garanciák részletes leírása megtalálható a évi végrehajtási jelentésben, COM(2011) 195. HU 6 HU

7 ügyfeleitől a személyi garanciát tényleges biztosíték felmutatásának megkövetelése helyett. Mivel a Progress mikrofinanszírozás iránti kezdeti kereslet elmaradt a várakozásoktól, a garanciák futamidejét háromról hat évre hosszabbították. Ez megnövelte a garanciák iránti keresletet, és 2012 márciusáig hat garancia műveletet indítottak be. Finanszírozott eszközök A finanszírozott eszközök keretében, amelyet az Európai Bizottság és az EBB társfinanszíroz, négy típusú termék áll rendelkezésre: Kiemelt kölcsönök 4, Alárendelt kölcsönök 5, Kockázatmegosztási kölcsönök 6, Tőkerészesedések (közvetlen vagy közvetett tőke). A kiemelt kölcsönök elősegítik a közvetítők likviditását, amelyet mikrohitel nyújtásra használhatnak fel. 13 mikrohitel-szolgáltatók döntött a kiemelt kölcsön mellett, ami azt mutatja, hogy a kezdeti várakozásoknak megfelelően ez a termék volt eddig a legnépszerűbb. A kiemelt kölcsönök elterjedtségének az egyik oka, hogy viszonylag egyszerű termékről van szó, amelyet gyorsabban lehet alkalmazni, mint a bonyolultabb alárendelt vagy kockázatmegosztási kölcsönöket vagy tőkerészesedéseket. Az alárendelt kölcsönök a tőkekövetelmények könnyítését biztosítják, különösen olyan kis bankok számára, amelyek növelni akarják a tőkeellátottságukat a jogi előírások teljesítése érdekében. Ezek az eszközök megkönnyítik további finanszírozás szerzését más befektetőktől, ezáltal tőkeáttételi hatással járnak. Alárendelt kölcsönök megszerzése érdekében a közvetítőknek legalább a kapott kölcsön összegének kétszeresét kitevő mikrokölcsön portfoliót kell létrehozniuk márciusáig egy mikrohitel-szolgáltató (Volksbank Slovenia) írt alá egy alárendelt kölcsönre vonatkozó megállapodást. A kockázatmegosztási kölcsönök a kiemelt kölcsön és a portfoliókockázat-megosztás elemeit egyesítik. Kockázatmegosztási kölcsönök megszerzése érdekében a közvetítőknek legalább a kapott kölcsön összegét kell nyújtaniuk. Ez azt jelenti, hogy a tőkeáttételi hatás is legalább duplája a kezdeti összegnek. A kockázatmegosztási kölcsönöket leginkább bankok választják, különösen projektek arányos csökkentése kapcsán. 7 A tőkeeszközök formája lehet közvetlen befektetés egy mikrohitel-szolgáltatóba vagy közvetett befektetés olyan alapba, amely mikrohitel-szolgáltatókba fektet be Ha a hitelfelvevő csődbe megy, a kiemelt kölcsönt kell először visszafizetni bármely más hitelre történő kifizetés előtt. A kiemelt kölcsönnel szemben alárendelt finanszírozás. Kiemelt kölcsönök mikrohitel-portfolióban levő kockázati részesedéssel kombinálva. Az első kockázatmegosztási kölcsön megállapodás aláírására várhatóan 2012-ben kerül sor. HU 7 HU

8 Mivel a tőkeeszközök révén a mikrohitel-szolgáltatók jobb finanszírozást tudnak elérni, a közvetítőknek legalább a kapott tőkebefektetés összegének háromszorosát kitevő mikrokölcsön portfoliót kell létrehozniuk 8. Garanciák és finanszírozott eszközök közötti kiegészítő jelleg A Progress mikrofinanszírozás termékei kiterjedt körével a közvetítők széles rétegét szolgálja ki Európa különböző részein. Emellett a Progress mikrofinanszírozás két kerete kiegészíti egymást. Először, ha garanciák és finanszírozott eszközök is rendelkezésre állnak, az pozitív hatással van a földrajzi lefedettségre, mivel várhatóan különböző országokban alkalmazzák őket (lásd 2.1. pont). Másodszor, ha egy mikrohitel-szolgáltató mindkét keretből kap támogatást, akkor a termékeket egymást kiegészítő módon használják fel. Például a Pancretan Cooperative Bank (EL) (i) kockázatvédelmet alkalmaz a garancia révén a három évnél rövidebb üzleti múlttal rendelkező kezdő vállalkozások vagy az elégséges biztosítékot felmutatni nem tudó új hitelfelvevők kockázatosabb portfoliójának a fedezetére és (ii) kiemelt kölcsön révén finanszírozza külön portfolió létrehozását olyan működő vállalkozások támogatására, amelyek nehezen tudnának mikrokölcsönhöz jutni a jelenlegi gazdasági környezetben. 1. táblázat: Progress mikrofinanszírozási műveletek áttekintése (2012. március 31-i állapot) Tagállam Közvetítő Eszköz Közvetítőnek adott támogatás (EUR) BE microstart Garancia BG Mikrofond Kiemelt kölcsön BG JOBS MFI Kiemelt kölcsön CY Cooperative Central Kiemelt kölcsön Bank FR Créasol Kiemelt kölcsön EL Pancretan Cooperative Bank Garancia Kiemelt kölcsön LT Siauliu Bankas Kiemelt kölcsön NL Qredits Garancia PL FM Bank Garancia PL Inicjatywa Mikro Kiemelt kölcsön PT Millenium Bank Garancia RO Patria Credit Garancia Kiemelt kölcsön RO FAER Kiemelt kölcsön RO Banca Transilvania Kiemelt kölcsön SI Volksbank Slovenia Alárendelt kölcsön ES ICREF Kiemelt kölcsön tagállam 16 mikrohitel nyújtó 18 szerződés Várhatóan 2012-ben közvetett tőkeeszköz megállapodás jön létre egy alappal az Egyesült Királyságban. HU 8 HU

9 Pénzügyi volumen március 31-ig az EBA összesen 73,87 millió EUR kötelezettségvállalást tett mikrohitel-szolgáltatóknak. A garanciakeretből 4,87 millió EUR kötelezettségvállalás történt (a garanciákra rendelkezésre álló 25 millió EUR teljes összegből). Ez jelentős mértékben alatta van a 2001 végére várt 8 millió EUR összegnek. Az EBA azonban megerősítette, hogy növekszik az igény a garanciák iránt. Ez 2012-ben várhatóan számos további szerződést fog eredményezni, köztük nagyobb volumenűeket is. Az igények növekedésének másik oka a garanciák futamidejének háromról hat évre történt növelése. A finanszírozott eszközök keretéből mikrohitel-szolgáltatók számára nyújtott 69 millió EUR kötelezettségvállalás meghaladja a várt 44 millió EUR összeget. Ennek oka az ágazatban felmerülő erős kereslet és az EBA megállapodások kötésére irányuló folyamatos erőfeszítései. A kiemelt kölcsön megállapodások alapján hónapos részletekben történnek kifizetések. A 2011-ben aláírt műveletek kifizetése ezért várhatóan 2013-ban fejeződik be. Az első részletet akkor fizetik ki, amikor a mikrohitel-szolgáltató teljesít bizonyos feltételeket, például a működési felkészültséggel vagy az ügyfélhitelezési gyakorlatok javításával kapcsolatban. A kifizetések összege tipikusan nem haladja meg a teljes kötelezettségvállalás 50 %-át. További kifizetések csak akkor történnek, amikor a korábbi megállapodásban szereplő mikrohitel létrehozási célokat elérték márciusáig 19,1 millió EUR kifizetés történt: négy millió EUR a Cooperative Central Bank (CY), négy millió EUR az ICREF (ES), négy millió EUR a Patria Credit (RO), 2,5 millió EUR a Siauliu Bankas (LT), két millió EUR a JOBS MFI (BG), 1,5 millió EUR a Mikrofond (BG), 0,89 millió EUR az Inicjatywa Mikro (PL) és 0,24 millió EUR a FAER (RO) számára Elfogadott és elutasított pályázatok Ha egy mikrohitel-szolgáltató közvetítő kíván lenni a Progress mikrofinanszírozás keretében, akkor a garanciák esetében a pályázati felhívásra kell válaszolnia, a finanszírozott eszközökre vonatkozóan pedig közvetlenül az EBA-nak kell pályázatot benyújtania 9. Az EBA értékeli az ajánlatokat és elvégzi a kérelmező mikrohitel-szolgáltatók átvilágítását. A garanciákhoz a Bizottság jóváhagyása is szükséges. Az EBA igazgatótanácsának jóváhagyása után szerződéses tárgyalásokat folytatnak és a szerződést aláírja az EBA és a közvetítő. A Progress mikrofinanszírozás keretében eddig formálisan még egyetlen finanszírozásra vonatkozó pályázatot sem utasítottak el. Az EBA-val történt első kapcsolatfelvétel után azonban számos mikrohitel-szolgáltató úgy döntött, hogy nem pályázik. A garanciák esetében ennek részben az volt az oka, hogy a mikrohitelszolgáltatók megítélése szerint végső soron a finanszírozott eszközök jobban megfeleltek az igényeiknek. 9 HU 9 HU

10 A finanszírozott eszközök esetében a formális csatornának már részét nem képező műveletek között vannak két olyan mikrohitel-szolgáltatóval kötött kiemelt kölcsön megállapodások, amelyeknek már nem volt szükségük Progress mikrofinanszírozás támogatásra. A személyközi hitelezési platformokban való közvetlen tőkerészesedést megszüntették, mivel bizonytalan volt, hogy megfelel-e a határozatnak. Általánosságban néhány korai szakaszban történt kapcsolatfelvétel nem eredményezett konkrét műveletet, mivel a kért összegek túl magasak voltak, a mikrohitel-szolgáltató mérete és kockázati minősége elégtelen volt vagy a hitelezési gyakorlatok kérdésesek voltak. Továbbá az EBA igazgatótanácsa által jóváhagyott számos megállapodást még nem írták alá és jövőjük bizonytalan. Ez történt egy egyesült királysági alapban végrehajtott közvetlen tőkebefektetéssel, amelyet már 2010 decemberében jóváhagytak. A közvetítő szervezeti változásai miatt úgy tűnik, már nem áll érdekében megállapodást kötni az EBA-val. Egy olasz szolgáltatóval kötendő megállapodás amelyet az EBA jóváhagyott tárgyalása, függőben van egy közvetítői szinten végrehajtott új tőkeinjekció megerősítéséig. Végezetül, egy olasz garanciavállaló intézménnyel kötött viszontgarancia-megállapodás jövője bizonytalan a nemzeti jogszabályok nemrég végrehajtott módosítása miatt. A módosítás miatt a garanciavállaló intézmény nem tudja teljesíteni a Progress mikrofinanszírozás addicionalitási követelményeit. 3. MIKROHITEL-FELVEVŐKRE GYAKOROLT HATÁS 3.1. Mikrohitel volumenek és a kedvezményezettek száma Célok A végső kedvezményezetteknek nyújtott mikrohitelek esetében a 203 millió EUR teljes költségvetés becslések szerint tőkeáttétel révén 500 millió EUR mikrohitelt eredményez, azaz körülbelül mikrokölcsönt. A mikrohitel-szolgáltatókkal már megkötött 18 megállapodás szerződéses feltételei alapján várhatóan a 2012 márciusáig tett 73,87 millió EUR kötelezettségvállalás, ami a teljes rendelkezésre álló költségvetés több mint egyharmada, több mint 170 millió EUR mikrohitelt fog eredményezni a következő években. Ezt a közvetítőket érintő számos ösztönző fogja biztosítani: ha a mikrohitel-szolgáltató nem éri el a megegyezésben szereplő mikrohitel létrehozási célértéket, pl. egy kiemelt kölcsön esetében, akkor korábban vissza kell fizetnie a kölcsönt. Ez egyértelmű ösztönzést jelent arra, hogy hatékonyan és eredményesen nyújtsanak hiteleket a mikrohitelfelvevőknek. Hasonló ösztönzőt alkalmaznak a garanciák esetében: ezeket ugyan elvileg díjmentesek, de a mikrohitel-szolgáltatóknak kötelezettségvállalási díjat kell fizetniük, ha a megállapodás szerinti mikrohitel-volumen 90 %-ánál kevesebbet helyeznek ki. Létrehozott mikrohitel volumenek és a kedvezményezettek száma 2012 márciusáig a mikrohitel-szolgáltatók összesen 26,8 millió EUR mikrohitel volument hoztak létre (17,8 millió EUR-t garanciák keretében és 9,1 millió EUR-t finanszírozott eszközök keretében) az alábbi államokban: BE, BG, ES, LT, NL, PL HU 10 HU

11 és RO 10. Ez a 2012 márciusáig aláírt 18 megállapodás keretében várt volument 15,72 %-ának felel meg. Mennyiségi adatok: 2012 márciusáig ezek a mikrohitel-szolgáltatók mikrohitelt nyújtottak (1 834-et garanciák keretében, et finanszírozott eszközök keretében). Ez a 18 megállapodás alapján várt teljes mennyiség 17,8 %-át jelenti. Az EBA becslései szerint a mostani számadatok nagyjából megfelelnek az egyes szerződés-aláírást követő 2 3 éves kedvezményezett-bevonási időszak során történő mikrohitel-portfolió kialakítás szokásos mintájának. A végrehajtás tipikusan nem lineáris portfolió kialakítással jár, amely során a lassabb indulást egy erős felfutás követ. A megállapodás aláírása után a mikrohitel-szolgáltatónak fel kell készülnie a mikrohitelezési tevékenység elkezdésére, különösen egy új mikrokölcsön termék indításakor. Például az első mikrohitel kihelyezése előtt egy állami intézménynek kötelező lehet egy pályázat kiírása az együttműködő bank kiválasztására. Ez több hónapig tarthat. A garanciák általában két évig állnak rendelkezésre, kiemelt kölcsönök esetében a kedvezményezett-bevonási időszak két-három év lehet. Ez azt jelenti, hogy a már aláírt megállapodással rendelkező mikrohitel-szolgáltatóknak a közötti időszakban kell elérniük a mikrohitel volumen és darabszám célértékeket Végső kedvezményezettek típusai A Progress mikrofinanszírozás által támogatott mikrohitel-szolgáltatók a kedvezményezettek széles körét célozzák meg. Némelyikük általában önfoglalkoztatókat és/vagy mikrovállalkozásokat céloz meg, pl. a Banca Transilvania (RO), amely a vállalkozó emberek bankjaként jelenik meg, a Cooperative Central Bank (CY) egyetlen kereskedési eszközzel, vagy a Pancretan Cooperative Bank (EL), amely olyan működő mikrovállalkozásokat céloz meg, amelyek nehezen tudnak finanszírozáshoz jutni. Számos mikrohitel-szolgáltató vidéki területen levő vállalkozókat céloz meg, főleg a mezőgazdasági ágazatban. Ez különösen jelentős azokban az országokban, ahol a bankok inkább a nagyvárosokban koncentrálódnak. A FAER és a Patria Credit ezáltal egy fontos rést tölt be Romániában, csakúgy mint a Mikrofond Bulgáriában. Az Inicjatywa Mikro (PL) is önfoglalkoztatókat céloz meg, különösen mezőgazdasági termelőket. Több mikrohitel-szolgáltató olyan induló vállalkozásoknak biztosít finanszírozási lehetőséget, amelyeket általában viszonylag kockázatosnak ítélnek. A FM Bank (PL) a 12 hónapnál fiatalabb vállalkozásokra koncentrál. A Qredits (NL) a Progress mikrofinanszírozás által garantált portfolióval rendelkezik, amely induló vállalkozásokat finanszíroz. A Volksbank Slovenia és a Pancretan Cooperative Bank (EL) három évnél fiatalabb mikrovállalkozásokat céloz meg. A Pancretan Cooperative Bank is olyan új hitelfelvevőket céloz meg, amelyek életképes üzleti tervvel rendelkeznek, de nem tudnak elégséges biztosítékot nyújtani. 10 Ezek a számadatok a mikrohitel-szolgáltatók által a Progress mikrofinanszírozásnak köszönhetően létrehozott mikrohitel-portfoliókra vonatkoznak. HU 11 HU

12 Végezetül, néhány Progress mikrofinanszírozás közvetítő különösen kiszolgáltatott csoportokat céloz meg, mint a fiatalok és nők (ICREF (ES)). A JOBS MFI (BG) mikrohiteleket és mikrolízinget nyújt munkanélkülieknek vagy munkakeresőknek, akik saját vállalkozást akarnak beindítani. A microstart (BE) ügyfelei főleg migránsok, míg a Siauliu Bankas (LT) azt a célt tűzte ki magának, hogy a finanszírozott ügyfeleinek legalább 50 %-a női vállalkozó legyen vagy olyan mikrovállalkozás, amelyik vagy többségében nőket foglalkoztat, vagy csak nők a tulajdonosai. A Millennium Bank (PT) portfoliójának részeként együttműködést alakított ki egy olyan szövetséggel, amely társadalmi kirekesztés által érintett személyeket támogat, mint például hajléktalanok, gyógyult kábítószerfüggők vagy romák. A Créasol (FR) gyakran migráns hátterű munkanélkülieket céloz meg, akik vállalkozásba akarnak kezdeni vagy fejleszteni akarják a vállalkozásukat és a régióban már elutasította őket egy bank A Progress mikrofinanszírozás társadalmi és foglalkoztatási hatása Az EBA jelentést készít a Bizottságnak a Progress mikrofinanszírozás társadalmi és foglalkoztatási hatásáról az eszköz által támogatott mikrohitel-szolgáltatóktól kapott tájékoztatás alapján. Ez a fajta társadalmi hatásra vonatkozó jelentés nem általános piaci gyakorlat, ezért a belső folyamatok és rendszerek bizonyos kiigazítását tette szükségessé annak érdekében, hogy a mikrohitel-szolgáltatók jelentést tudjanak készíteni az EBA-nak. A társadalmi hatásra vonatkozó jelentést jelenleg csak évente egyszer kell elkészíteni szeptember 30-i határidővel ben addig a napig csak öt mikrohitel-szolgáltató kezdte meg a hitelnyújtást a Progress mikrofinanszírozás keretében, de csak két mikrohitel-szolgáltatótól áll rendelkezésre adat bizonyos vonatkozásokról. A problémák egy részét indokolja az a tény, hogy ilyen jelentést most készítettek először. Ezért a foglalkoztatásra és a társadalmi hatásra vonatkozó adatok nem tekinthetők reprezentatívnak. A támogatott vállalkozások fenntarthatóságára vonatkozó adatszolgáltatás is túl korai lenne még. Munkahely- és üzletteremtés A Progress mikrofinanszírozás munkahely-teremtési hatásainak mérőszáma, hogy hány munkanélküli és inaktív dolgozó indított be vállalkozást a mikrohitel segítségével. A microstart (BE) és a Mikrofond (BG) által szolgáltatott adatok alapján ez az ügyfelek 27,46 %-a esetében történt meg. Ezenkívül szóbeli információk vannak arról, hogy az előzőleg alkalmazásban állók egy része csak részmunkaidőben dolgozott. A mikrohitel nyújtásakor már működő mikrovállalkozások némelyike esetében a tájékoztatás alapján a támogatott vállalkozások majdnem 60 %-a egy évnél fiatalabb. Ezért a kockázatosnak ítélt mikrohitel-felvevők csoportjába tartoznak. A támogatott vállalkozások több mint kétharmada hat hónapnál fiatalabb. 2. táblázat: A Progress mikrofinanszírozás közvetítők által támogatott vállalkozások életkora (2011. szeptemberi adat) legfeljebb két év legfeljebb egy év legfeljebb hat hónap FM Bank 100 % 94,39 % 58,88 % Mikrofond 40,93 % 30,38 % 13,50 % HU 12 HU

13 microstart 90,74 % 85,19 % 79,63 % Patria Credit 90,21 % 79,02 % 73,43 % Qredits 75,42 % 55,87 % 24,39 % Összesen 73,01 % 58,63 % 34,69 % Hátrányos helyzetű célcsoportok elérése A magasabb végzettségű egyének nagyobb eséllyel vesznek részt vállalkozói tevékenységben, mint az alacsonyabb végzettségűek 11. A microstart és a Mikrofond által az ügyfelek képzettségére vonatkozóan szolgáltatott adatok alapján azonban a finanszírozott mikrohitel-felvevők több mint kétharmada csak középfokú (71 %) vagy alapfokú (5 %) végzettséggel rendelkezett. Ez azt mutatja, hogy ezek a közvetítők olyan embereket is kiszolgálnak, akik bizonytalanabb helyzetben vannak a munkaerő-piacon. A kor alapján hátrányos helyzetben levőket tekintve a mikrohitel-felvevők mintegy 5 %-a volt 25 év alatti és 13 %-a idősebb (54 év feletti). Biztos azonban, hogy a 25 és 54 év közötti korcsoport sem homogén. A 25 és 30 év közötti korcsoportban levő végső kedvezményezettek részvételének felmérése több információval szolgál arról, hogy a Progress mikrofinanszírozás mennyire tudja segíteni a fiatalok álláskeresését. A finanszírozott mikrovállalkozások alkalmazottainak majdnem 10 %-a 25 év alatti fiatal volt és 12 %-a volt 55 év feletti. Ezek az adatok nagy mértékben különböznek a nemek tekintetében. Míg a Mikrofond esetében, amely mindenekelőtt Bulgária vidéki területein aktív, a női ügyfelek aránya csak 28 % (ami a női vállalkozók országos átlagát jelentő 31 % alatt van 12 ), addig a brüsszeli microstart legtöbb ügyfele nő (54 %). Ez az adat messze a női vállalkozók nemzeti átlagát jelentő 29 % felett van. A többi hátrányos helyzetű csoport elérése tekintetében 2011 szeptemberéig az a két mikrohitel-szolgáltató, amely erre a mutatóra vonatkozóan készített jelentést, még nem finanszírozott fogyatékos vállalkozót. A Mikrofond jelentése alapján azonban az ügyfeleinek 18,8 %-a kisebbségi csoporthoz valószínűleg a vidéki tevékenységi területén levő roma közösséghez tartozik. A microstart sok ügyfele migráns, 93 %- a külföldön született. A sablonokat ki kell igazítani, hogy a hivatalos jelentés tükrözni tudja ezeket az adatokat. Négy mikrohitel-szolgáltató által nyújtott információk alapján a finanszírozott vállalkozók mintegy 1 %-a fogyatékossággal élő személy, míg 8 % tartozik kisebbségi csoporthoz. A minta kis mérete miatt még korai lenne következtetéseket levonni a Progress mikrofinanszírozás társadalmi és foglalkoztatási hatása tekintetében. A mikrohitelszolgáltatók által jelzett célcsoportok és a tényleges hatásra vonatkozó első jelzések azonban arra utalnak, hogy a Progress mikrofinanszírozás segíti a Európai Bizottság, Eurobarométer gyorsfelmérés 283, Vállalkozás az Unióban és azon kívül. A felmérésben résztvevő országok: EU, EFTA országok, Horvátország, Törökország, USA, Japán, Dél- Korea és Kína, május. Európai Bizottság, Nők és férfiak közötti egyenlőség 2010, COM(2009) 694 végleges. HU 13 HU

14 munkahelyteremtést és kiszolgáltja a hátrányos helyzetű csoportokat, összhangban a pénzügyi befogadásra vonatkozó politikai célkitűzéssel. Vállalkozások ágazati és földrajzi eloszlása A jelentést készítő öt mikrohitel-szolgáltató által finanszírozott mikrohitelfelvevő 2011 szeptemberében számos ágazatban tevékenykedett. A legnagyobb részarányú ágazat a kereskedelem, amely a finanszírozott mikrovállalkozások 28,5 %-át teszi ki, a második helyen a mezőgazdaság áll 20 %-os aránnyal. A mezőgazdasági ágazatban levő mikrovállalkozások magas arányának az oka a Patria Credit és a Mikrofond jelenléte a mintában, amelyek Románia és Bulgária vidéki területeire összpontosítanak. 4. KIEGÉSZÍTŐ JELLEG ÉS KOORDINÁCIÓ MÁS UNIÓS ESZKÖZÖKKEL A portfolió-kockázat csökkentése érdekében a mikrohitel-szolgáltatónak jellemzően szüksége van finanszírozásra mikrohitel-portfoliójának és kockázatmegosztási eszközeinek létrehozásához. Az intézményi kapacitásának kialakításához illetve növeléséhez magvető finanszírozásra és nem pénzügyi technikai segítségnyújtásra is szüksége van. Az utóbbi néhány év során a mikrofinanszírozási támogatás különböző elemeit nyújtották több kiegészítő uniós eszköz keretében: A Progress mikrofinanszírozás fontos hiányt pótol a portfolió finanszírozásban. A mikrohitel-portfoliókra nyújtott garanciák már rendelkezésre állnak a versenyképességi és innovációs program (CIP) keretében. Jelenleg a CIP és a Progress mikrofinanszírozás garancia fejezetei kiegészítik egymást. Alapvetően csak akkor kerül sor mikrohitel-garancia biztosítására a CIP HU 14 HU

15 keretében, ha a Progress mikrofinanszírozás keretében nem jöhet létre szerződés a cél földrajzi elhelyezkedése (nem uniós országok), a keretösszeg, vagy a portfolió kizárólag kereskedelmi jellege miatt. A mikrohitelszolgáltatók pályázati folyamatának elősegítésére az EBA a megállapodások kihelyezéséről szóló iránymutatásokat tett közzé a honlapján. Az uniós mikrohitel-szolgáltatók fejlesztésének elősegítése érdekében az európai parlamenti előkészítő intézkedés (EPPA) korlátozott összegű magvető finanszírozást biztosított a mikrofinanszírozás közvetítők kapacitásbővítésének támogatásához. A MicroStart és a Qredits kiegészítő támogatásban részesült mind a Progress mikrofinanszírozás mind az EPPA keretében. Az EPPA kísérleti projekt volt, további magvető finanszírozás a jelenlegi pénzügyi időszakban nem áll rendelkezésre. A kezdeményezés sikerének hatására azonban a Bizottság kapacitásbővítési elemet is bevont a társadalmi változás és innováció programja keretében javasolt mikrofinanszírozás támogatási eszközébe (lásd még 5. pont). A JASMINE kezdeményezés keretében, amelynek a célja a mikrohitelszolgáltatók kapacitásának a bővítése különböző területeken, mint például intézményi irányítás, információs rendszerek, jelentéstételi standardok és kockázatkezelés, értékelést és/vagy minősítő besorolást kaphatnak a mikrohitel-szolgáltatók a szervezetükről, ezt követően pedig a megállapított problémák megszüntetésére irányuló tanácsadást és oktatást. A JASMINE segít a mikrohitel-szolgáltatóknak felkészülni arra, hogy jogosultak legyenek további támogatásra. Több JASMINE kedvezményezett sikeresen pályázott Progress mikrofinanszírozásra, pl. a JOBS MFI (BG), a Mikrofond (BG), a Créasol (FR), a Qredits (NL), a Patria Credit (RO) és a FAER (RO). Ez fordítva is igaz, több Progress mikrofinanszírozás közvetítő (pl. a Qredits és a microstart) pályázott egy későbbi szakaszban a JASMINE-programban. Ez bizonyítja a két kezdeményezés kiegészítő jellegét. 13 A Progress mikrofinanszírozás a strukturális alapokat is kiegészíti. Számos tagállam veszi igénybe az Európai Szociális Alapot olyan üzletfejlesztési szolgáltatások finanszírozására, mint például az induló vállalkozások mentorálása vagy képzése. Ezek a szolgáltatások tudvalevőleg növelik az új vállalkozások túlélési arányát, habár költségesek a mikrohitel-szolgáltatók számára. Ezért írják elő a Progress mikrofinanszírozás keretében támogatott mikrohitel-szolgáltatóknak, hogy működjenek együtt ilyen szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, különösen az ESZA által finanszírozottakkal. A Bizottság a befogadó vállalkozás közösségi gyakorlata (COPIE) finanszírozásával elősegítette a kölcsönös tanulást ezen a területen. Az ESZA irányító hatóságok ezen hálózata több eszközt fejlesztett ki cselekvési tervek kidolgozása, minőségirányítás, vállalkozói képzés, finanszírozás biztosítása és integrált üzleti támogatás céljára. Ezek az eszközök segítik a politikai döntéshozókat a támogatási rendszerek javításában annak érdekében, hogy a vállalkozás megvalósítható lehetőség legyen a társadalom valamennyi tagja 13 A PSCI keretében javasolt mikrofinanszírozás támogatást célzó utódeszköz (lásd 5. pont) előírja a mikrohitel-szolgáltatók számára, hogy kiváló minőséget biztosítsanak az Európai mikrohitelezési eljárási és beszámolási szabványok elveivel összhangban. HU 15 HU

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.20. COM(2014) 639 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma

A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2013) XXX draft A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatásokra vonatkozó

Részletesebben

MELLÉKLET TERVEZET KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés

MELLÉKLET TERVEZET KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final MELLÉKLET TERVEZET KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2013. évi éves növekedési jelentés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. COM(2010) 758 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

A mikrohitelezés hazai és nemzetközi szabályozása

A mikrohitelezés hazai és nemzetközi szabályozása Handa Lászlóné A mikrohitelezés hazai és nemzetközi szabályozása A mikrohitelezés hazai és nemzetközi szabályozása Handa Lászlóné Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ handa.laszlone@arek.uni-obuda.hu

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

N 355/2008. sz. állami támogatás Magyarország Magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés

N 355/2008. sz. állami támogatás Magyarország Magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 10.12.2008 B(2008) 8350 Tárgy: N 355/2008. sz. állami támogatás Magyarország Magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés Tisztelt Asszonyom! 1. ELJÁRÁS (1) A magyar hatóságok 2008.

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013 Tervezet

A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013 Tervezet GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013 Tervezet 2006. december Tartalom Bevezetés 4 1. Helyzetelemzés, fő jellemzők, trendek 4 2. A kis-

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK TAGÁLLAMONKÉNTI VÉGREHAJTÁSA TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK TAGÁLLAMONKÉNTI VÉGREHAJTÁSA TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.4.2014 SWD(2013) 800 final/2 CORRIGENDUM Annule et remplace le document SWD(2013) 800 final du 13.11.2013 Concerne toutes les versions linguistiques (correction du paragraphe

Részletesebben

JAVASLAT az Európai Bizottság Dátum: 2006. július 14. Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról

JAVASLAT az Európai Bizottság Dátum: 2006. július 14. Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. július 14. (18.07) (OR. en) 11706/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0131 (AVC) FSTR 54 FC 29 REGIO 46 SOC 361 CADREFIN 241 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság Dátum:

Részletesebben

Foglalkoztatási és szociális politika

Foglalkoztatási és szociális politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás és a szociális politika mint beruházás Foglalkoztatási és szociális politika Ha a válságból erősebben, összetartóbban

Részletesebben

Az európai szociális alap 2007-2013: Szakszervezeti útmutató kézikönyv

Az európai szociális alap 2007-2013: Szakszervezeti útmutató kézikönyv ETUI-REHS European Trade Union Institute RESEARCH EDUCATION HEALTH & SAFETY Az európai szociális alap 2007-2013: Szakszervezeti útmutató kézikönyv European Trade Union Confederation (ETUC) SINCE 1957 Produced

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 18 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

Az új KKVmeghatározás

Az új KKVmeghatározás VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKAI KIADVÁNYOK Ez az útmutató tartalmaz(za): Az új KKVmeghatározás Felhasználói útmutató és nyilatkozatminta A 2005. január 1-jétől hatályos új KKVmeghatározásra vonatkozó részleteket

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

Tevékenységi jelentés

Tevékenységi jelentés 2014 Tevékenységi jelentés 2 Elnöki előszó 4 2014 címszavakban Tartalomjegyzék 6 Határozott válasz a gazdasági válságra 12 18 Innováció Európa intelligens növekedése érdekében Kis- és középvállalkozások

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Az Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottsága részére. A foglalkoztatáspolitika elmúlt egy évéről

T Á J É K O Z T A T Ó. Az Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottsága részére. A foglalkoztatáspolitika elmúlt egy évéről NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó Az Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottsága részére A foglalkoztatáspolitika elmúlt egy évéről 2012. június A foglalkoztatási helyzet alakulása

Részletesebben

Az európai Alapok felhasználása Magyarországon a 2007-2013-as időszakban

Az európai Alapok felhasználása Magyarországon a 2007-2013-as időszakban Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara Sportello Europa a társfinanszírozásával Az európai Alapok felhasználása Magyarországon a 2007-2013-as időszakban Augusto Cocchioni Tiziana Del Viscio Anna Raffaelli

Részletesebben

Az Európai Unió támogatási programjai KKV-k számára

Az Európai Unió támogatási programjai KKV-k számára Az Európai Unió támogatási programjai KKV-k számára Az európai KKV-k rendelkezésére álló főbb finanszírozási lehetőségek áttekintése Bevezetés Az Európai Unió támogatást biztosít európai kis- és középvállalkozások

Részletesebben