A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2012) 391 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról 2011 HU HU

2 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról 2011 HU 2 HU

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Végrehajtás a mikrohitel-szolgáltatók szintjén Megkötött szerződések Finanszírozott intézkedések Elfogadott és elutasított pályázatok Mikrohitel-felvevőkre gyakorolt hatás Mikrohitel volumenek és a kedvezményezettek száma Végső kedvezményezettek típusai A Progress mikrofinanszírozás társadalmi és foglalkoztatási hatása Kiegészítő jelleg és koordináció más uniós eszközökkel Következtetések és kilátások HU 3 HU

4 1. BEVEZETÉS A foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszközt (Progress mikrofinanszírozás) 2010 márciusában hozta létre a 283/2010/EU határozat (a továbbiakban: határozat). Az Unió tagállamaiban működő mikrohitel-szolgáltatók garanciákra vagy finanszírozott eszközökre (hitelviszonyt megtestesítő, tőke- és kockázatmegosztási eszközökre) pályázhatnak az Európai Beruházási Alapnál (EBA), ezáltal közvetítőkké válhatnak a Progress mikrofinanszírozás keretében 1. Ezek a szolgáltatók mikrokölcsönöket ( EUR-nál kisebb összegű kölcsönöket) nyújtanak mikrovállalkozásoknak és magánszemélyeknek, különösen a munkanélkülieknek, az állásuk elvesztése vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetetteknek vagy más módon hátrányos helyzetben levőknek, amikor hagyományos kölcsön felvételére van szükségük. A mikrokölcsönök előírt célja mikrovállalkozások létrehozása és/vagy fejlesztése. A közötti időszakban az Európai Unió 103 millió EUR összeget bocsát a Progress mikrofinanszírozási eszköz rendelkezésére 2, valamint az Európai Beruházási Bank (EBB) vállalta, hogy további 100 millió EUR összeget biztosít finanszírozott eszközökre. A teljes 203 millió EUR összeg megoszlása a két keret között: 25 millió EUR garanciákra és 178 millió EUR finanszírozott eszközökre. Az EBA a Progress mikrofinanszírozást a Bizottság és az EBB nevében hajtja végre volt a Progress mikrofinanszírozási eszköz első teljes működési éve. A határozat 8. cikkével összhangban ez a jelentés a mikrohitel-szolgáltatók szintjén történt végrehajtást mutatja be, ideértve az EBA-val kötött szerződéseket, a földrajzi eloszlást, a finanszírozott intézkedéseket valamint a jóváhagyott és az elutasított pályázatokat. A jelentés második része elemzi a mikrohitel-felvevők szintjén elért hatást, ideértve a kedvezményezettek típusait és az ágazatok szerinti eloszlást az ezen szakaszban rendelkezésre álló adatok alapján. Az utolsó fejezetek a Progress mikrofinanszírozás és más eszközök egymást kiegészítő jellegét, illetve a jövőbeli továbbfejlesztés kilátásait vizsgálják. A jelentés a évre vonatkozik, de ahol lehetséges újabb adatokat tartalmaz. 2. VÉGREHAJTÁS A MIKROHITEL-SZOLGÁLTATÓK SZINTJÉN 2.1. Megkötött szerződések Közvetítők típusai A Progress mikrofinanszírozás nemzeti, regionális vagy helyi szinten a közvetítők széles körének áll rendelkezésére, ideértve a bankokat és nem banki intézményeket, valamint magán és állami intézményeket. Az ágazat jelentős érdeklődést mutatott a mikrofinanszírozási eszköz által nyújtott eszközök iránt. Az EBA 2012 márciusáig 18 szerződést írt alá 16 mikrohitel-szolgáltatóval: 1 2 További részletek találhatók a évi végrehajtási jelentésben, COM(2011) 195. Az eredetileg előirányzott 100 millió EUR összegen túlmenően további 3 millió EUR-t biztosított egy európai parlamenti előkészítő intézkedés (további részletek találhatók a évi végrehajtási jelentésben). HU 4 HU

5 nyolc nem banki intézménnyel: microstart (BE), Mikrofond és JOBS MFI (BG), Créasol (FR), Qredits (NL), Inicjatywa Mikro (PL), FAER és Patria Credit (RO); hét bankkal: Central Cooperative Bank (CY), Pancretan Cooperative Bank (EL), Siauliu Bankas (LT), FM Bank (PL), Millennium Bank (PT), Banca Transilvania (RO) és Volksbank Slovenia (SI); és egy állami intézménnyel: ICREF (ES). A közvetítők változatossága lehetővé teszi, hogy az eszköz a mikrovállalkozók széles körének biztosítson hitelt (lásd még 3.2. pont). Minden területi szinten találhatók mikrohitel-szolgáltatók. Néhányuk egy egész országot lefed, pl. a lengyelországi FM Bank, mások pedig regionális vagy helyi szinten működnek. Például a spanyol ICREF a murciai régióra összpontosít, míg a portugál Millennium Bank ügynökségeket működtet Lisszabonban, Portóban, az Azori-szigeteken és Madeirán. A belga microstart csak Brüsszel néhány területén működik. Földrajzi eloszlás A keresletvezérelt jellege ellenére a Progress mikrofinanszírozás célja a kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás elérése. Ezért az EBA-nak 2016 végéig legalább 12 tagállamban kell garanciákat nyújtania közvetítők számára és el kell érnie a garanciákra vonatkozó, országonként meghatározott koncentráció limitet március végéig hat országban került sor garanciák nyújtására (BE, EL, NL, PL, PT, RO további részletek az 1. táblázatban találhatók). Finanszírozott eszközökre vonatkozó szerződéseket kilenc tagállamban írtak alá: BG, CY, EL, ES, FR, LT, PL, RO és SI. A Progress mikrofinanszírozás finanszírozott eszközeiről szóló gazdálkodási szabályozás (Management Regulation) szerint az egyes tagállamokban a közvetítőknek való kitettség nem haladhatja meg a befektetők összesített kötelezettségvállalásainak 10 %-át, amely jelenleg 17,5 millió EUR. Románia az egyetlen ország, amely a három szerződésének összesen 16,5 millió EUR értékével megközelíti a koncentráció limitet. A Progress mikrofinanszírozás földrajzi eloszlása (2012. március) HU 5 HU

6 Aláírt Jóváhagyott 2.2. Finanszírozott intézkedések Garanciák A Progress mikrofinanszírozás garanciakeretében, amelyet csak a Bizottság finanszíroz, az EBA portfolió-garanciákat bocsáthat ki mikrohitel-szolgáltatóknak, vagy viszontgaranciákat bocsáthat ki garancianyújtó intézményeknek, amelyek ezután garanciákat bocsátanak ki a mikrohitel-szolgáltatók mikrokölcsön portfolióinak fedezetére. A garanciával rendelkező mikrohitel-szolgáltató könnyebben tudja kiszolgálni a kockázatosnak ítélt célcsoportokat, például az üzleti előélettel még nem rendelkező, újonnan induló vállalkozásokat, fiatalokat vagy kisebbségekhez tartozókat. Ennek oka, hogy az esetlegesen előforduló nemteljesítés egy részét fedezi a garancia és ezért azt megtérítik a Progress mikrofinanszírozás keretében 3. A garanciára pályázók általában olyan mikrofinanszírozó intézmények, amelyek eleve kockázatos csoportokra koncentrálnak, mint a belga microstart, amely különösen migránsokat céloz meg, vagy olyan mikrohitel-szolgáltatók, amelyek ki akarják terjeszteni a hitelezési tevékenységüket kockázatos csoportokra. A Progress mikrofinanszírozás garanciának köszönhetően a lengyel FM Bank újonnan létrehozott vállalkozásokat szolgál ki, amelyek kevesebb mint 12 hónapja működnek. Más esetben a garanciát a mikrohitel-felvevőnek nyújtott kölcsön feltételeinek a javítására használják fel, azaz alacsonyabb kamat vagy kevésbé szigorú biztosítéki előírások elérésére. Például a román Patria Credit számára előírták, hogy a biztosítékért cserébe csökkentse a kamatlábát 2,9 százalékponttal és fogadja el az 3 A garanciák részletes leírása megtalálható a évi végrehajtási jelentésben, COM(2011) 195. HU 6 HU

7 ügyfeleitől a személyi garanciát tényleges biztosíték felmutatásának megkövetelése helyett. Mivel a Progress mikrofinanszírozás iránti kezdeti kereslet elmaradt a várakozásoktól, a garanciák futamidejét háromról hat évre hosszabbították. Ez megnövelte a garanciák iránti keresletet, és 2012 márciusáig hat garancia műveletet indítottak be. Finanszírozott eszközök A finanszírozott eszközök keretében, amelyet az Európai Bizottság és az EBB társfinanszíroz, négy típusú termék áll rendelkezésre: Kiemelt kölcsönök 4, Alárendelt kölcsönök 5, Kockázatmegosztási kölcsönök 6, Tőkerészesedések (közvetlen vagy közvetett tőke). A kiemelt kölcsönök elősegítik a közvetítők likviditását, amelyet mikrohitel nyújtásra használhatnak fel. 13 mikrohitel-szolgáltatók döntött a kiemelt kölcsön mellett, ami azt mutatja, hogy a kezdeti várakozásoknak megfelelően ez a termék volt eddig a legnépszerűbb. A kiemelt kölcsönök elterjedtségének az egyik oka, hogy viszonylag egyszerű termékről van szó, amelyet gyorsabban lehet alkalmazni, mint a bonyolultabb alárendelt vagy kockázatmegosztási kölcsönöket vagy tőkerészesedéseket. Az alárendelt kölcsönök a tőkekövetelmények könnyítését biztosítják, különösen olyan kis bankok számára, amelyek növelni akarják a tőkeellátottságukat a jogi előírások teljesítése érdekében. Ezek az eszközök megkönnyítik további finanszírozás szerzését más befektetőktől, ezáltal tőkeáttételi hatással járnak. Alárendelt kölcsönök megszerzése érdekében a közvetítőknek legalább a kapott kölcsön összegének kétszeresét kitevő mikrokölcsön portfoliót kell létrehozniuk márciusáig egy mikrohitel-szolgáltató (Volksbank Slovenia) írt alá egy alárendelt kölcsönre vonatkozó megállapodást. A kockázatmegosztási kölcsönök a kiemelt kölcsön és a portfoliókockázat-megosztás elemeit egyesítik. Kockázatmegosztási kölcsönök megszerzése érdekében a közvetítőknek legalább a kapott kölcsön összegét kell nyújtaniuk. Ez azt jelenti, hogy a tőkeáttételi hatás is legalább duplája a kezdeti összegnek. A kockázatmegosztási kölcsönöket leginkább bankok választják, különösen projektek arányos csökkentése kapcsán. 7 A tőkeeszközök formája lehet közvetlen befektetés egy mikrohitel-szolgáltatóba vagy közvetett befektetés olyan alapba, amely mikrohitel-szolgáltatókba fektet be Ha a hitelfelvevő csődbe megy, a kiemelt kölcsönt kell először visszafizetni bármely más hitelre történő kifizetés előtt. A kiemelt kölcsönnel szemben alárendelt finanszírozás. Kiemelt kölcsönök mikrohitel-portfolióban levő kockázati részesedéssel kombinálva. Az első kockázatmegosztási kölcsön megállapodás aláírására várhatóan 2012-ben kerül sor. HU 7 HU

8 Mivel a tőkeeszközök révén a mikrohitel-szolgáltatók jobb finanszírozást tudnak elérni, a közvetítőknek legalább a kapott tőkebefektetés összegének háromszorosát kitevő mikrokölcsön portfoliót kell létrehozniuk 8. Garanciák és finanszírozott eszközök közötti kiegészítő jelleg A Progress mikrofinanszírozás termékei kiterjedt körével a közvetítők széles rétegét szolgálja ki Európa különböző részein. Emellett a Progress mikrofinanszírozás két kerete kiegészíti egymást. Először, ha garanciák és finanszírozott eszközök is rendelkezésre állnak, az pozitív hatással van a földrajzi lefedettségre, mivel várhatóan különböző országokban alkalmazzák őket (lásd 2.1. pont). Másodszor, ha egy mikrohitel-szolgáltató mindkét keretből kap támogatást, akkor a termékeket egymást kiegészítő módon használják fel. Például a Pancretan Cooperative Bank (EL) (i) kockázatvédelmet alkalmaz a garancia révén a három évnél rövidebb üzleti múlttal rendelkező kezdő vállalkozások vagy az elégséges biztosítékot felmutatni nem tudó új hitelfelvevők kockázatosabb portfoliójának a fedezetére és (ii) kiemelt kölcsön révén finanszírozza külön portfolió létrehozását olyan működő vállalkozások támogatására, amelyek nehezen tudnának mikrokölcsönhöz jutni a jelenlegi gazdasági környezetben. 1. táblázat: Progress mikrofinanszírozási műveletek áttekintése (2012. március 31-i állapot) Tagállam Közvetítő Eszköz Közvetítőnek adott támogatás (EUR) BE microstart Garancia BG Mikrofond Kiemelt kölcsön BG JOBS MFI Kiemelt kölcsön CY Cooperative Central Kiemelt kölcsön Bank FR Créasol Kiemelt kölcsön EL Pancretan Cooperative Bank Garancia Kiemelt kölcsön LT Siauliu Bankas Kiemelt kölcsön NL Qredits Garancia PL FM Bank Garancia PL Inicjatywa Mikro Kiemelt kölcsön PT Millenium Bank Garancia RO Patria Credit Garancia Kiemelt kölcsön RO FAER Kiemelt kölcsön RO Banca Transilvania Kiemelt kölcsön SI Volksbank Slovenia Alárendelt kölcsön ES ICREF Kiemelt kölcsön tagállam 16 mikrohitel nyújtó 18 szerződés Várhatóan 2012-ben közvetett tőkeeszköz megállapodás jön létre egy alappal az Egyesült Királyságban. HU 8 HU

9 Pénzügyi volumen március 31-ig az EBA összesen 73,87 millió EUR kötelezettségvállalást tett mikrohitel-szolgáltatóknak. A garanciakeretből 4,87 millió EUR kötelezettségvállalás történt (a garanciákra rendelkezésre álló 25 millió EUR teljes összegből). Ez jelentős mértékben alatta van a 2001 végére várt 8 millió EUR összegnek. Az EBA azonban megerősítette, hogy növekszik az igény a garanciák iránt. Ez 2012-ben várhatóan számos további szerződést fog eredményezni, köztük nagyobb volumenűeket is. Az igények növekedésének másik oka a garanciák futamidejének háromról hat évre történt növelése. A finanszírozott eszközök keretéből mikrohitel-szolgáltatók számára nyújtott 69 millió EUR kötelezettségvállalás meghaladja a várt 44 millió EUR összeget. Ennek oka az ágazatban felmerülő erős kereslet és az EBA megállapodások kötésére irányuló folyamatos erőfeszítései. A kiemelt kölcsön megállapodások alapján hónapos részletekben történnek kifizetések. A 2011-ben aláírt műveletek kifizetése ezért várhatóan 2013-ban fejeződik be. Az első részletet akkor fizetik ki, amikor a mikrohitel-szolgáltató teljesít bizonyos feltételeket, például a működési felkészültséggel vagy az ügyfélhitelezési gyakorlatok javításával kapcsolatban. A kifizetések összege tipikusan nem haladja meg a teljes kötelezettségvállalás 50 %-át. További kifizetések csak akkor történnek, amikor a korábbi megállapodásban szereplő mikrohitel létrehozási célokat elérték márciusáig 19,1 millió EUR kifizetés történt: négy millió EUR a Cooperative Central Bank (CY), négy millió EUR az ICREF (ES), négy millió EUR a Patria Credit (RO), 2,5 millió EUR a Siauliu Bankas (LT), két millió EUR a JOBS MFI (BG), 1,5 millió EUR a Mikrofond (BG), 0,89 millió EUR az Inicjatywa Mikro (PL) és 0,24 millió EUR a FAER (RO) számára Elfogadott és elutasított pályázatok Ha egy mikrohitel-szolgáltató közvetítő kíván lenni a Progress mikrofinanszírozás keretében, akkor a garanciák esetében a pályázati felhívásra kell válaszolnia, a finanszírozott eszközökre vonatkozóan pedig közvetlenül az EBA-nak kell pályázatot benyújtania 9. Az EBA értékeli az ajánlatokat és elvégzi a kérelmező mikrohitel-szolgáltatók átvilágítását. A garanciákhoz a Bizottság jóváhagyása is szükséges. Az EBA igazgatótanácsának jóváhagyása után szerződéses tárgyalásokat folytatnak és a szerződést aláírja az EBA és a közvetítő. A Progress mikrofinanszírozás keretében eddig formálisan még egyetlen finanszírozásra vonatkozó pályázatot sem utasítottak el. Az EBA-val történt első kapcsolatfelvétel után azonban számos mikrohitel-szolgáltató úgy döntött, hogy nem pályázik. A garanciák esetében ennek részben az volt az oka, hogy a mikrohitelszolgáltatók megítélése szerint végső soron a finanszírozott eszközök jobban megfeleltek az igényeiknek. 9 HU 9 HU

10 A finanszírozott eszközök esetében a formális csatornának már részét nem képező műveletek között vannak két olyan mikrohitel-szolgáltatóval kötött kiemelt kölcsön megállapodások, amelyeknek már nem volt szükségük Progress mikrofinanszírozás támogatásra. A személyközi hitelezési platformokban való közvetlen tőkerészesedést megszüntették, mivel bizonytalan volt, hogy megfelel-e a határozatnak. Általánosságban néhány korai szakaszban történt kapcsolatfelvétel nem eredményezett konkrét műveletet, mivel a kért összegek túl magasak voltak, a mikrohitel-szolgáltató mérete és kockázati minősége elégtelen volt vagy a hitelezési gyakorlatok kérdésesek voltak. Továbbá az EBA igazgatótanácsa által jóváhagyott számos megállapodást még nem írták alá és jövőjük bizonytalan. Ez történt egy egyesült királysági alapban végrehajtott közvetlen tőkebefektetéssel, amelyet már 2010 decemberében jóváhagytak. A közvetítő szervezeti változásai miatt úgy tűnik, már nem áll érdekében megállapodást kötni az EBA-val. Egy olasz szolgáltatóval kötendő megállapodás amelyet az EBA jóváhagyott tárgyalása, függőben van egy közvetítői szinten végrehajtott új tőkeinjekció megerősítéséig. Végezetül, egy olasz garanciavállaló intézménnyel kötött viszontgarancia-megállapodás jövője bizonytalan a nemzeti jogszabályok nemrég végrehajtott módosítása miatt. A módosítás miatt a garanciavállaló intézmény nem tudja teljesíteni a Progress mikrofinanszírozás addicionalitási követelményeit. 3. MIKROHITEL-FELVEVŐKRE GYAKOROLT HATÁS 3.1. Mikrohitel volumenek és a kedvezményezettek száma Célok A végső kedvezményezetteknek nyújtott mikrohitelek esetében a 203 millió EUR teljes költségvetés becslések szerint tőkeáttétel révén 500 millió EUR mikrohitelt eredményez, azaz körülbelül mikrokölcsönt. A mikrohitel-szolgáltatókkal már megkötött 18 megállapodás szerződéses feltételei alapján várhatóan a 2012 márciusáig tett 73,87 millió EUR kötelezettségvállalás, ami a teljes rendelkezésre álló költségvetés több mint egyharmada, több mint 170 millió EUR mikrohitelt fog eredményezni a következő években. Ezt a közvetítőket érintő számos ösztönző fogja biztosítani: ha a mikrohitel-szolgáltató nem éri el a megegyezésben szereplő mikrohitel létrehozási célértéket, pl. egy kiemelt kölcsön esetében, akkor korábban vissza kell fizetnie a kölcsönt. Ez egyértelmű ösztönzést jelent arra, hogy hatékonyan és eredményesen nyújtsanak hiteleket a mikrohitelfelvevőknek. Hasonló ösztönzőt alkalmaznak a garanciák esetében: ezeket ugyan elvileg díjmentesek, de a mikrohitel-szolgáltatóknak kötelezettségvállalási díjat kell fizetniük, ha a megállapodás szerinti mikrohitel-volumen 90 %-ánál kevesebbet helyeznek ki. Létrehozott mikrohitel volumenek és a kedvezményezettek száma 2012 márciusáig a mikrohitel-szolgáltatók összesen 26,8 millió EUR mikrohitel volument hoztak létre (17,8 millió EUR-t garanciák keretében és 9,1 millió EUR-t finanszírozott eszközök keretében) az alábbi államokban: BE, BG, ES, LT, NL, PL HU 10 HU

11 és RO 10. Ez a 2012 márciusáig aláírt 18 megállapodás keretében várt volument 15,72 %-ának felel meg. Mennyiségi adatok: 2012 márciusáig ezek a mikrohitel-szolgáltatók mikrohitelt nyújtottak (1 834-et garanciák keretében, et finanszírozott eszközök keretében). Ez a 18 megállapodás alapján várt teljes mennyiség 17,8 %-át jelenti. Az EBA becslései szerint a mostani számadatok nagyjából megfelelnek az egyes szerződés-aláírást követő 2 3 éves kedvezményezett-bevonási időszak során történő mikrohitel-portfolió kialakítás szokásos mintájának. A végrehajtás tipikusan nem lineáris portfolió kialakítással jár, amely során a lassabb indulást egy erős felfutás követ. A megállapodás aláírása után a mikrohitel-szolgáltatónak fel kell készülnie a mikrohitelezési tevékenység elkezdésére, különösen egy új mikrokölcsön termék indításakor. Például az első mikrohitel kihelyezése előtt egy állami intézménynek kötelező lehet egy pályázat kiírása az együttműködő bank kiválasztására. Ez több hónapig tarthat. A garanciák általában két évig állnak rendelkezésre, kiemelt kölcsönök esetében a kedvezményezett-bevonási időszak két-három év lehet. Ez azt jelenti, hogy a már aláírt megállapodással rendelkező mikrohitel-szolgáltatóknak a közötti időszakban kell elérniük a mikrohitel volumen és darabszám célértékeket Végső kedvezményezettek típusai A Progress mikrofinanszírozás által támogatott mikrohitel-szolgáltatók a kedvezményezettek széles körét célozzák meg. Némelyikük általában önfoglalkoztatókat és/vagy mikrovállalkozásokat céloz meg, pl. a Banca Transilvania (RO), amely a vállalkozó emberek bankjaként jelenik meg, a Cooperative Central Bank (CY) egyetlen kereskedési eszközzel, vagy a Pancretan Cooperative Bank (EL), amely olyan működő mikrovállalkozásokat céloz meg, amelyek nehezen tudnak finanszírozáshoz jutni. Számos mikrohitel-szolgáltató vidéki területen levő vállalkozókat céloz meg, főleg a mezőgazdasági ágazatban. Ez különösen jelentős azokban az országokban, ahol a bankok inkább a nagyvárosokban koncentrálódnak. A FAER és a Patria Credit ezáltal egy fontos rést tölt be Romániában, csakúgy mint a Mikrofond Bulgáriában. Az Inicjatywa Mikro (PL) is önfoglalkoztatókat céloz meg, különösen mezőgazdasági termelőket. Több mikrohitel-szolgáltató olyan induló vállalkozásoknak biztosít finanszírozási lehetőséget, amelyeket általában viszonylag kockázatosnak ítélnek. A FM Bank (PL) a 12 hónapnál fiatalabb vállalkozásokra koncentrál. A Qredits (NL) a Progress mikrofinanszírozás által garantált portfolióval rendelkezik, amely induló vállalkozásokat finanszíroz. A Volksbank Slovenia és a Pancretan Cooperative Bank (EL) három évnél fiatalabb mikrovállalkozásokat céloz meg. A Pancretan Cooperative Bank is olyan új hitelfelvevőket céloz meg, amelyek életképes üzleti tervvel rendelkeznek, de nem tudnak elégséges biztosítékot nyújtani. 10 Ezek a számadatok a mikrohitel-szolgáltatók által a Progress mikrofinanszírozásnak köszönhetően létrehozott mikrohitel-portfoliókra vonatkoznak. HU 11 HU

12 Végezetül, néhány Progress mikrofinanszírozás közvetítő különösen kiszolgáltatott csoportokat céloz meg, mint a fiatalok és nők (ICREF (ES)). A JOBS MFI (BG) mikrohiteleket és mikrolízinget nyújt munkanélkülieknek vagy munkakeresőknek, akik saját vállalkozást akarnak beindítani. A microstart (BE) ügyfelei főleg migránsok, míg a Siauliu Bankas (LT) azt a célt tűzte ki magának, hogy a finanszírozott ügyfeleinek legalább 50 %-a női vállalkozó legyen vagy olyan mikrovállalkozás, amelyik vagy többségében nőket foglalkoztat, vagy csak nők a tulajdonosai. A Millennium Bank (PT) portfoliójának részeként együttműködést alakított ki egy olyan szövetséggel, amely társadalmi kirekesztés által érintett személyeket támogat, mint például hajléktalanok, gyógyult kábítószerfüggők vagy romák. A Créasol (FR) gyakran migráns hátterű munkanélkülieket céloz meg, akik vállalkozásba akarnak kezdeni vagy fejleszteni akarják a vállalkozásukat és a régióban már elutasította őket egy bank A Progress mikrofinanszírozás társadalmi és foglalkoztatási hatása Az EBA jelentést készít a Bizottságnak a Progress mikrofinanszírozás társadalmi és foglalkoztatási hatásáról az eszköz által támogatott mikrohitel-szolgáltatóktól kapott tájékoztatás alapján. Ez a fajta társadalmi hatásra vonatkozó jelentés nem általános piaci gyakorlat, ezért a belső folyamatok és rendszerek bizonyos kiigazítását tette szükségessé annak érdekében, hogy a mikrohitel-szolgáltatók jelentést tudjanak készíteni az EBA-nak. A társadalmi hatásra vonatkozó jelentést jelenleg csak évente egyszer kell elkészíteni szeptember 30-i határidővel ben addig a napig csak öt mikrohitel-szolgáltató kezdte meg a hitelnyújtást a Progress mikrofinanszírozás keretében, de csak két mikrohitel-szolgáltatótól áll rendelkezésre adat bizonyos vonatkozásokról. A problémák egy részét indokolja az a tény, hogy ilyen jelentést most készítettek először. Ezért a foglalkoztatásra és a társadalmi hatásra vonatkozó adatok nem tekinthetők reprezentatívnak. A támogatott vállalkozások fenntarthatóságára vonatkozó adatszolgáltatás is túl korai lenne még. Munkahely- és üzletteremtés A Progress mikrofinanszírozás munkahely-teremtési hatásainak mérőszáma, hogy hány munkanélküli és inaktív dolgozó indított be vállalkozást a mikrohitel segítségével. A microstart (BE) és a Mikrofond (BG) által szolgáltatott adatok alapján ez az ügyfelek 27,46 %-a esetében történt meg. Ezenkívül szóbeli információk vannak arról, hogy az előzőleg alkalmazásban állók egy része csak részmunkaidőben dolgozott. A mikrohitel nyújtásakor már működő mikrovállalkozások némelyike esetében a tájékoztatás alapján a támogatott vállalkozások majdnem 60 %-a egy évnél fiatalabb. Ezért a kockázatosnak ítélt mikrohitel-felvevők csoportjába tartoznak. A támogatott vállalkozások több mint kétharmada hat hónapnál fiatalabb. 2. táblázat: A Progress mikrofinanszírozás közvetítők által támogatott vállalkozások életkora (2011. szeptemberi adat) legfeljebb két év legfeljebb egy év legfeljebb hat hónap FM Bank 100 % 94,39 % 58,88 % Mikrofond 40,93 % 30,38 % 13,50 % HU 12 HU

13 microstart 90,74 % 85,19 % 79,63 % Patria Credit 90,21 % 79,02 % 73,43 % Qredits 75,42 % 55,87 % 24,39 % Összesen 73,01 % 58,63 % 34,69 % Hátrányos helyzetű célcsoportok elérése A magasabb végzettségű egyének nagyobb eséllyel vesznek részt vállalkozói tevékenységben, mint az alacsonyabb végzettségűek 11. A microstart és a Mikrofond által az ügyfelek képzettségére vonatkozóan szolgáltatott adatok alapján azonban a finanszírozott mikrohitel-felvevők több mint kétharmada csak középfokú (71 %) vagy alapfokú (5 %) végzettséggel rendelkezett. Ez azt mutatja, hogy ezek a közvetítők olyan embereket is kiszolgálnak, akik bizonytalanabb helyzetben vannak a munkaerő-piacon. A kor alapján hátrányos helyzetben levőket tekintve a mikrohitel-felvevők mintegy 5 %-a volt 25 év alatti és 13 %-a idősebb (54 év feletti). Biztos azonban, hogy a 25 és 54 év közötti korcsoport sem homogén. A 25 és 30 év közötti korcsoportban levő végső kedvezményezettek részvételének felmérése több információval szolgál arról, hogy a Progress mikrofinanszírozás mennyire tudja segíteni a fiatalok álláskeresését. A finanszírozott mikrovállalkozások alkalmazottainak majdnem 10 %-a 25 év alatti fiatal volt és 12 %-a volt 55 év feletti. Ezek az adatok nagy mértékben különböznek a nemek tekintetében. Míg a Mikrofond esetében, amely mindenekelőtt Bulgária vidéki területein aktív, a női ügyfelek aránya csak 28 % (ami a női vállalkozók országos átlagát jelentő 31 % alatt van 12 ), addig a brüsszeli microstart legtöbb ügyfele nő (54 %). Ez az adat messze a női vállalkozók nemzeti átlagát jelentő 29 % felett van. A többi hátrányos helyzetű csoport elérése tekintetében 2011 szeptemberéig az a két mikrohitel-szolgáltató, amely erre a mutatóra vonatkozóan készített jelentést, még nem finanszírozott fogyatékos vállalkozót. A Mikrofond jelentése alapján azonban az ügyfeleinek 18,8 %-a kisebbségi csoporthoz valószínűleg a vidéki tevékenységi területén levő roma közösséghez tartozik. A microstart sok ügyfele migráns, 93 %- a külföldön született. A sablonokat ki kell igazítani, hogy a hivatalos jelentés tükrözni tudja ezeket az adatokat. Négy mikrohitel-szolgáltató által nyújtott információk alapján a finanszírozott vállalkozók mintegy 1 %-a fogyatékossággal élő személy, míg 8 % tartozik kisebbségi csoporthoz. A minta kis mérete miatt még korai lenne következtetéseket levonni a Progress mikrofinanszírozás társadalmi és foglalkoztatási hatása tekintetében. A mikrohitelszolgáltatók által jelzett célcsoportok és a tényleges hatásra vonatkozó első jelzések azonban arra utalnak, hogy a Progress mikrofinanszírozás segíti a Európai Bizottság, Eurobarométer gyorsfelmérés 283, Vállalkozás az Unióban és azon kívül. A felmérésben résztvevő országok: EU, EFTA országok, Horvátország, Törökország, USA, Japán, Dél- Korea és Kína, május. Európai Bizottság, Nők és férfiak közötti egyenlőség 2010, COM(2009) 694 végleges. HU 13 HU

14 munkahelyteremtést és kiszolgáltja a hátrányos helyzetű csoportokat, összhangban a pénzügyi befogadásra vonatkozó politikai célkitűzéssel. Vállalkozások ágazati és földrajzi eloszlása A jelentést készítő öt mikrohitel-szolgáltató által finanszírozott mikrohitelfelvevő 2011 szeptemberében számos ágazatban tevékenykedett. A legnagyobb részarányú ágazat a kereskedelem, amely a finanszírozott mikrovállalkozások 28,5 %-át teszi ki, a második helyen a mezőgazdaság áll 20 %-os aránnyal. A mezőgazdasági ágazatban levő mikrovállalkozások magas arányának az oka a Patria Credit és a Mikrofond jelenléte a mintában, amelyek Románia és Bulgária vidéki területeire összpontosítanak. 4. KIEGÉSZÍTŐ JELLEG ÉS KOORDINÁCIÓ MÁS UNIÓS ESZKÖZÖKKEL A portfolió-kockázat csökkentése érdekében a mikrohitel-szolgáltatónak jellemzően szüksége van finanszírozásra mikrohitel-portfoliójának és kockázatmegosztási eszközeinek létrehozásához. Az intézményi kapacitásának kialakításához illetve növeléséhez magvető finanszírozásra és nem pénzügyi technikai segítségnyújtásra is szüksége van. Az utóbbi néhány év során a mikrofinanszírozási támogatás különböző elemeit nyújtották több kiegészítő uniós eszköz keretében: A Progress mikrofinanszírozás fontos hiányt pótol a portfolió finanszírozásban. A mikrohitel-portfoliókra nyújtott garanciák már rendelkezésre állnak a versenyképességi és innovációs program (CIP) keretében. Jelenleg a CIP és a Progress mikrofinanszírozás garancia fejezetei kiegészítik egymást. Alapvetően csak akkor kerül sor mikrohitel-garancia biztosítására a CIP HU 14 HU

15 keretében, ha a Progress mikrofinanszírozás keretében nem jöhet létre szerződés a cél földrajzi elhelyezkedése (nem uniós országok), a keretösszeg, vagy a portfolió kizárólag kereskedelmi jellege miatt. A mikrohitelszolgáltatók pályázati folyamatának elősegítésére az EBA a megállapodások kihelyezéséről szóló iránymutatásokat tett közzé a honlapján. Az uniós mikrohitel-szolgáltatók fejlesztésének elősegítése érdekében az európai parlamenti előkészítő intézkedés (EPPA) korlátozott összegű magvető finanszírozást biztosított a mikrofinanszírozás közvetítők kapacitásbővítésének támogatásához. A MicroStart és a Qredits kiegészítő támogatásban részesült mind a Progress mikrofinanszírozás mind az EPPA keretében. Az EPPA kísérleti projekt volt, további magvető finanszírozás a jelenlegi pénzügyi időszakban nem áll rendelkezésre. A kezdeményezés sikerének hatására azonban a Bizottság kapacitásbővítési elemet is bevont a társadalmi változás és innováció programja keretében javasolt mikrofinanszírozás támogatási eszközébe (lásd még 5. pont). A JASMINE kezdeményezés keretében, amelynek a célja a mikrohitelszolgáltatók kapacitásának a bővítése különböző területeken, mint például intézményi irányítás, információs rendszerek, jelentéstételi standardok és kockázatkezelés, értékelést és/vagy minősítő besorolást kaphatnak a mikrohitel-szolgáltatók a szervezetükről, ezt követően pedig a megállapított problémák megszüntetésére irányuló tanácsadást és oktatást. A JASMINE segít a mikrohitel-szolgáltatóknak felkészülni arra, hogy jogosultak legyenek további támogatásra. Több JASMINE kedvezményezett sikeresen pályázott Progress mikrofinanszírozásra, pl. a JOBS MFI (BG), a Mikrofond (BG), a Créasol (FR), a Qredits (NL), a Patria Credit (RO) és a FAER (RO). Ez fordítva is igaz, több Progress mikrofinanszírozás közvetítő (pl. a Qredits és a microstart) pályázott egy későbbi szakaszban a JASMINE-programban. Ez bizonyítja a két kezdeményezés kiegészítő jellegét. 13 A Progress mikrofinanszírozás a strukturális alapokat is kiegészíti. Számos tagállam veszi igénybe az Európai Szociális Alapot olyan üzletfejlesztési szolgáltatások finanszírozására, mint például az induló vállalkozások mentorálása vagy képzése. Ezek a szolgáltatások tudvalevőleg növelik az új vállalkozások túlélési arányát, habár költségesek a mikrohitel-szolgáltatók számára. Ezért írják elő a Progress mikrofinanszírozás keretében támogatott mikrohitel-szolgáltatóknak, hogy működjenek együtt ilyen szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, különösen az ESZA által finanszírozottakkal. A Bizottság a befogadó vállalkozás közösségi gyakorlata (COPIE) finanszírozásával elősegítette a kölcsönös tanulást ezen a területen. Az ESZA irányító hatóságok ezen hálózata több eszközt fejlesztett ki cselekvési tervek kidolgozása, minőségirányítás, vállalkozói képzés, finanszírozás biztosítása és integrált üzleti támogatás céljára. Ezek az eszközök segítik a politikai döntéshozókat a támogatási rendszerek javításában annak érdekében, hogy a vállalkozás megvalósítható lehetőség legyen a társadalom valamennyi tagja 13 A PSCI keretében javasolt mikrofinanszírozás támogatást célzó utódeszköz (lásd 5. pont) előírja a mikrohitel-szolgáltatók számára, hogy kiváló minőséget biztosítsanak az Európai mikrohitelezési eljárási és beszámolási szabványok elveivel összhangban. HU 15 HU

16 számára, beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat is. Az eszközök elérhetőek az interneten 14. Néhány tagállam és régió a strukturális alapok rendelkezésükre álló előirányzatának egy részét arra használja, hogy közvetlenül vagy alapokon keresztül javítsa a mikrovállalkozók finanszírozáshoz jutását, többek között a JEREMIE kezdeményezés révén. 5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS KILÁTÁSOK Habár a Progress mikrofinanszírozás alig több mint egy éve működik teljes körűen, már több pozitív következtetés is levonható. A 18 aláírt megállapodás jól szemlélteti, hogy a Progress mikrofinanszírozás az egész Unióban a mikrohitel-szolgáltatók széles körének az igényeit szolgálja ki. Várhatóan 2012 végéig további megállapodásokat írnak alá mikrohitel-szolgáltatókkal Ausztriában, Belgiumban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban. A mikrohitel-szolgáltatók jelentései azt mutatják, hogy pozitív hatással volt a foglalkoztatásra és a társadalmi befogadásra. A Bizottság az EBA bevonásával fel fogja tárni, hogyan javítható a társadalmi hatásra vonatkozó jelentések rendszere. A közötti következő pénzügyi időszakra a Bizottság javasolta, hogy az egész Unióban folytatódjék a mikrofinanszírozás fejlesztésének támogatása a társadalmi változás és innováció programja keretében 15. Ez a sikeres közvetítői modellre alapoz azáltal, hogy a termékek hasonlón széles körét nyújtja, a legjobb gyakorlatokat terjeszti és az alacsony szinten kiszolgált piaci szegmensek erősítése révén úttörő szerepet játszik a pénzügyi integráció területén. A jelenlegi pénzügyi időszakra vonatkozó egyik kritika szerint az uniós mikrofinanszírozási támogatás elaprózódik több különálló bár egymást kiegészítő program között. A javasolt társadalmi változással és innovációval foglalkozó program arra törekszik, hogy egyablakos hozzáférést biztosítson a mikrofinanszírozási támogatáshoz. Az EPPAkezdeményezés tapasztalatai alapján a mikrohitel-szolgáltatók kapacitásbővítése céljára is biztosít finanszírozást és lehetővé teszi a mikrohitel-szolgáltatók által igénybe vett technikai segítségnyújtás finanszírozását. A mikrofinanszírozási rendszerek, kapacitásbővítési intézkedések és vállalkozástámogatási szolgáltatások finanszírozása az egész Unióban a strukturális alapok (az ERFA és az ESZA) keretében is lehetővé válik, amelyeket a Bizottság és a tagállamok hatóságai megosztott irányítással működtetnek COM(2011) 609 végleges. HU 16 HU

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.20. COM(2014) 639 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az európai

Részletesebben

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 3.9.2015

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 3.9.2015 Európai Parlament 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 3.9.2015 MUNKADOKUMENTUM a 8/2015. sz. (2014. évi mentesítés), Az uniós pénzügyi támogatás megfelelő választ ad a mikrovállalkozók igényeire?

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.30. COM(2014) 674 final ANNEX 1 MELLÉKLET Végleges jelentés az EBB 2007 és 2014 júniusa között aláírt finanszírozási műveleteire vonatkozóan a 2011. október 25-i 1080/2011/EU

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 4. Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

fejlődés az Európai Strukturális és Beruházási Alapok pénzügyi eszközeivel Az Európai Szociális Alap Pénzügyi eszközök

fejlődés az Európai Strukturális és Beruházási Alapok pénzügyi eszközeivel Az Európai Szociális Alap Pénzügyi eszközök fejlődés az Európai Strukturális és Beruházási Alapok pénzügyi eszközeivel Az Európai Szociális Alap Az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával biztosított pénzügyi eszközök fenntartható és hatékony

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 241 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

fejlődés az Európai Strukturális és Beruházási Alapok pénzügyi eszközeivel Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Pénzügyi eszközök

fejlődés az Európai Strukturális és Beruházási Alapok pénzügyi eszközeivel Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Pénzügyi eszközök fejlődés az Európai Strukturális és Beruházási Alapok pénzügyi eszközeivel Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával biztosított

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act Az Európai Unió KKV politikája Small Business Act Európai KKV hét Magyarországon Székesfehérvár, 2011. október 7. Németh István, Európai Bizottság Miért fontosak a KKV-k? Tőzsdén jegyzett Nagy Közepes

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Progress mikrofinanszírozás

Progress mikrofinanszírozás Progress mikrofinanszírozás Vállalkozói portrék Fennállásának első évében a Progress mikrofinanszírozási eszköz 27 millió EUR összegű mikrohitelt bocsátott az új vállalkozást indítók vagy meglévő vállalkozásukat

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.15. COM(2016) 797 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Unió legkülső régióit célzó egyedi mezőgazdasági

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI A mikrohitel az a vállalkozásfejlesztési eszköz, amelyik növekedéshez, munkahelyteremtéshez,

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK

AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK Az Európai Beruházási Bank (EBB) hosszú távú projektfinanszírozás, garanciák és tanácsadás biztosítása révén előmozdítja az Európai Unió célkitűzéseit. Unión belüli és kívüli

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

Pénzügyieszközök -a kohéziós politikában. Dr NYIKOS Györgyi PhD

Pénzügyieszközök -a kohéziós politikában. Dr NYIKOS Györgyi PhD Pénzügyieszközök -a kohéziós politikában Dr NYIKOS Györgyi PhD Növekvő nyomás az állami költségvetéseken Stabilitási és Növekedési Paktum Europe 2020 A pénzügyi helyzet hatása a gazdasági növekedésre hatékony

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 22.5.2015 2015/2042(INI) JELENTÉSTERVEZET az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról (2015/2042(INI)) Foglalkoztatási

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem 1. BEVEZETÉS Feltételezésem szerint egy megfelelően kialakított

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Az EU regionális politikája

Az EU regionális politikája Alapvető célkitűzések, fogalom Az EU regionális politikája Előadás vázlat Sonnevend Pál Az EK-n belüli fejlettségi különbségek kiegyenlítése Nem segélyezés, hanem a növekedés feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14.

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14. MFB Napok 2008 miniszter 2008. október 14. Nemzetközi pénzügyi válság A hosszú távú hatások egyelőre bizonytalanok Magyarország pénzügyi/gazdasági helyzete stabil Negatív hatások várhatók: Hitelkeretek

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vingelman József vezérigazgató A JEREMIE Programról (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) JEREMIE

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Az Ifjúsági Garancia bemutatása Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium BEVEZETÉS FIATALOK A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FÓKUSZÁBAN A globális válság által egyik leginkább sújtott munkavállalói réteg a fiatalok

Részletesebben