A munkanélküliség leépítése kölcsönfoglalkoztatás révén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkanélküliség leépítése kölcsönfoglalkoztatás révén"

Átírás

1 GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS A munkanélküliség leépítése kölcsönfoglalkoztatás révén Németországban a drasztikusan megnőtt munkanélküliség miatt esedékes a munkaerőpiac reformja ben több alapvető reformjavaslatot terjesztettek elő, amelyeknek eltérő a koncepciója, de mindegyikben szerepel a kölcsönfoglalkoztatás, a munkanélküliek munkaerőpiacra juttatásának eszközeként. Tárgyszavak: munkaerő-kölcsönzés; munkaerő-közvetítés; munkanélküliség csökkentése; PSA; munkaerő-piaci reform. A kölcsönfoglalkoztatás iránti kereslet A kölcsönfoglalkoztatás (Leiharbeit) olyan tevékenység, amelynél egy önálló vállalat (kölcsönadó) a dolgozóit munkavégzés céljából rendelkezésre bocsátja egy harmadik félnek (kölcsönvevő). Ez a foglalkoztatási forma rendhagyó, eltér az állandó, tejes munkaidős normál munkaviszonytól. Az átmenetileg rendelkezésre bocsátott dolgozók az állandóan foglalkoztatott dolgozókat kiegészítik, ill. helyettesítik. Különösen az alacsony képzettséget igénylő járulékos munkáknál, elsősorban a feldolgozóiparban veszik igénybe a kölcsönfoglalkoztatást. A kereslet legfontosabb okai: az állandóan foglalkoztatott dolgozók elbocsátási költségének megtakarítása a keresletcsökkenés időszakában, az állandó járulékos munkaerő bizonytalan foglalkoztatási helyzetének elkerülése, a dolgozók helyettesítése időleges távollétek esetén. Hogy milyen mértékben veszik igénybe a kölcsönmunkát a rövid távú munkaerő-szükséglet fedezésére, az egyrészt a bérek rugalmasságától és az állandó dolgozók elbocsátási költségétől függ, másrészt az egyéb nem tipikus alternatív foglalkoztatási formák, ill. a vállalaton belül lehetséges intézkedések pl. túlórák bevezetése költségével van összefüggésben. A munkaerőkölcsönző vállalatok versenyhelyzetét nagyrészt a munkaerő-toborzás és a személyzet kölcsönzése terén mutatkozó szakértelmük, valamint az igénybevevő vállalatoknak rendelkezésére bocsátott dolgozóik díjazása határozza meg. A kölcsönmunka a többi nem tipikus foglalkoztatási formákkal együtt ké-

2 pezi a másodlagos munkaerőpiacot. A piacszegmentálás következtében az állandó dolgozók elkerülik az elbocsátásokat, és a vállalat profiljának megfelelő humán erőforrás védelmet élvez. A kölcsönfoglalkoztatásnak a bérek alakulására gyakorolt hatása nem egyértelmű. A kölcsönfoglalkoztatás kínálata Az átmenetileg kölcsönadott munkavállalókat önálló munkaerő-kölcsönző, és munkaerő-közvetítő vállalatok kínálják. A kölcsönadó cégek tevékenységét szigorú szabályozások korlátozzák. Elvárják tőlük, hogy megfelelő munkaerőt, a szükséges számban és minőségben bocsássanak a kölcsönvevő vállalat részére, ami nagyfokú rugalmasságot feltételez A kikölcsönzött dolgozók bruttó bére alacsonyabb, mint a hasonlítható munkaerő átlagbére az összgazdaságban, különösen az alacsony képzettségűek esetében. Viszont a munkaerő-kölcsönző vállalatok kétszeres szorzóval kalkulálnak, így a mellékköltségekkel együtt a kölcsönzési díj nem felelne meg az igénylő vállalatnak, ezért állami szubvencióra van szükség. A kölcsönadó vállalat különféle okok miatt kereslethiány, betegség, szabadság nem tudja folyamatosan kikölcsönözni alkalmazottjait, a kihasználatlan időszak nagysága befolyásolja bevételeit. Számítások szerint 27%-os kihasználatlanság mellett már nem lehet nyereséget realizálni. A kikölcsönözhető munkaerőnél főleg fiatal (átlagéletkor 32 év), túlnyomórészt férfi dolgozókról van szó. Csak kb. 40%-ukat foglalkoztatják 3 hónapnál hosszabb ideig a munkaerő-kölcsönző vállalatok. Az összes kölcsönfoglalkoztató vállalat által toborzott dolgozó kb. 30%-a korábban a munkaügyi hivataloktól bérpótlékban részesült, 30%-uk nem volt állásban, és 40%-uk előzőleg más vállalatnál volt foglalkoztatva. A kikölcsönzött munkavállalók tartós átvétele a kölcsönvevő vállalathoz A kölcsönfoglalkoztatás hídszerepet tölthet be a munkanélküliség és az állandó foglalkoztatás között. Egyrészt esélyt ad a munkanélkülinek, hogy tartós munkaviszonyba kerüljön, másrészt a kölcsönvevő vállalatnak munkaerőtartalékot kínál, amelyet szükség esetén igénybe vehet. Más toborzási formákkal szemben nem merül fel a munkaerő-keresés és a próbaidő költsége. Az önálló munkaerő-kölcsönző vállalatoktól kevesebb munkaerőt vesznek át tartós munkaviszonyba (30%-ot), mint a munkaerő közvetítéssel foglalkozó cégektől (50%-ot). Előbbiek ugyanis nem érdekeltek abban, hogy a munkaerőt elcsábítsák tőlük, különösen a szakképzett dolgozókat igyekeznek megtartani, ezért átvételi prémiummal nehezítik meg az átvételüket.

3 A fő tevékenységként munkaerő-közvetítéssel foglalkozó vállalatoktól átvett dolgozók magas aránya azzal magyarázható, hogy ezek főleg fiatal munkaképes munkanélkülieket, vagy állami támogatás segítségével alacsony képzettségű munkanélkülieket vesznek fel, akikkel törődnek, tovább képezik, és a továbbiakban is tartják velük a kapcsolatot. A kölcsönfoglalkoztatás deregulációja Az egyik javaslat szerint a munkanélküliség csökkentése érdekében támogatni kell a kölcsönfoglalkoztatást. Meg kell szüntetni a ma fennálló szigorú korlátozásokat: A maximális kikölcsönzési idő ugyanahhoz a vállalathoz 24 hónap. A munkaerő-kölcsönző cég csak első esetben korlátozhatja a munkaviszony tartamát a kölcsönvevő cég igénybevételének tartamára. Elbocsátás után a kölcsönmunkaerőt csak három hónap után lehet ismét felvenni. Tilos a munkaerő-kölcsönzés az építőipari üzemekbe. A kormány az utolsó korlátozást az építőipar különösen nehéz helyzete miatt nem akarja teljesen megszüntetni. Personal-Service-Agenturen (PSA) A javaslat szerint a PSA-k (személyzeti szolgáltató ügynökségek) jelentősen hozzájárulhatnak a munkanélküliek bevezetéséhez a munkaerőpiacra. Ezek önálló szervezetekként a felállítandó munkaközpontok megbízásából munkanélkülieket foglalkoztatnának és kölcsönöznének, azzal a céllal, hogy a kölcsönvevő cégnél tartósan elhelyezzék őket. A PSA-kat éppen ez a cél különböztetné meg a munkaerő-kölcsönző vállalatoktól. A PSA-k nem célozzák meg a munkanélküliek valamelyik csoportját, de a munkaközpontok egy előzetes kiválasztást eszközölnek. A felvételről a végső döntést a PSA-k hozzák meg, így a bejutó munkanélküliek száma és összetétele irányítható. Felvételkor a PSA szokásos munkaszerződést köt, amely kizárja a felmondási védelmet. A PSA-alkalmazottak a kölcsönvevő vállalatnál az átmeneti csúcsidőszakokat fedezik, helyettesítenek, de az egész gazdaság munkaerőigényének meg kell felelni kedvező árú kínálattal. Továbbképzéssel, intenzív segítségnyújtással, a potenciális kölcsönvevő vállalatoknál a kapcsolatok ápolásával elő kell segíteni a kikölcsönözhető munkavállalók tartós átvételének esélyeit. Egyenlő bért A PSA-k sikerét nagymértékben meghatározza a dolgozóik fizetésének nagysága, mivel ettől függ a kölcsönzési díj. A javaslat szerint az első hat hó-

4 napban csak a munkanélküli segélynek megfelelő nettó bér fizethető, utána a PSA-bér, amely beleillik a bértarifa-szerkezetbe. A bérre vonatkozó fenti javaslatot a kormány nem fogadta el. Az a határozat született, hogy a kölcsönmunkavállalókat alapvetően a felhasználó vállalat bértarifái szerint kell megfizetni, de akik korábban munkanélküliek voltak, az első 6 hét alatt kevesebb bért kaphatnak. Általában csak akkor fizethető a kölcsönvevő vállalatnál szokásos bérnél kevesebb, ha ez a munkaerő-kölcsönző vállalatok kollektív szerződésében szerepel. Bár a tervezett szabályozás megfelel az EU-bizottság iránymutatásának, nehezíti a kölcsönfoglalkoztatás kibővítését, és nem kevés munkaerőkölcsönző vállalat létét fenyegeti, mivel azonos bér fizetése mellett kevesebb munkaerőt fognak kölcsönvenni. A kölcsönfoglalkoztatás szubvencionálása A javaslat csak homályosan írja le az elgondolt támogatási módokat. Lépcsőzetesen csökkenő bérköltség-támogatást, közvetítői prémiumot, ill. alternatívaként a korábbi munkanélküli segély összegének megfelelő, vagy bevételarányos támogatást irányoz elő. A szubvencionálás pénzügyi hatását elemezve, a költségvetést terhelő és tehermentesítő tényezők sokoldalú számbavétele azt mutatja, hogy a szaldó a különféle feltételek esetén lehet pozitív és lehet negatív is, a végső kihatást nehéz megállapítani. Mindenesetre a javaslatban szereplő erős szubvencionálás fokozná a PSA-munkavállalók vonzerejét és helyettesítési folyamatot váltana ki. A forgóajtó-effektus révén egyre több munkahelyet kellene a PSA-kon keresztül ajánlani, és a pénzügyi hatásokat már nem lehetne uralni. A szubvencionálás költségeit csak a kölcsönmunkaerő átvételének korlátozásával lehetne csökkenteni. Egy másik koncepció: a munkaerő-közvetítő PSA-k Ez, az előbbivel párhuzamosan és annak kiegészítéseként kidolgozott koncepció azt a célt követi, hogy a munkanélkülieket a munkaerő-átengedés eszközének segítségével, lehetőleg gyorsan és tartósan kiközvetítsék az elsődleges munkaerőpiacra. A PSA-k célcsoportja az alacsonyan képzett munkanélküliek és/vagy az egyéni elhelyezkedési hátrányokkal küzdő munkanélküliek, de más, könnyebben kölcsönözhető és kiközvetíthető munkanélküliek is bevonhatók. A PSA-k állami támogatást kapnak, ezzel kiegyenlíthető a hátrányuk az önálló munkaerő-kölcsönző vállalatokkal szemben, amelyek lehetőleg könnyen kölcsönadható személyeket toboroznak. Ezáltal a PSA-k kiegészítik az önálló kereskedelmi kölcsönfoglalkoztatást, mivel a hátrányos helyze-

5 tű munkanélkülieknek is lehetővé teszik, hogy megvessék a lábukat a munkaerőpiacon. A PSA-k és az alacsony bérű szektor kibővülése Ez a koncepció a kölcsönfoglalkoztatás kiegészítését nem elsősorban a kölcsönadás, hanem a munkaerő kiközvetítése révén célozza meg. Tekintettel a magas munkanélküliségre, felmerül a kérdés, hogy a PSA-k az erősen szubvencionált kölcsönzési díjakon keresztül nem az alacsony bérű szektorban váltanak-e ki keresletet a kölcsönmunkaerő iránt, és ezáltal érik el a munkanélküliek kiközvetítését az elsődleges munkaerőpiacra. Az alacsony bérű szektor ma Németországban nem kielégítően fejlett, elsősorban a munkanélküli és szociális segélyek miatt. A bértarifában meg van határozva a bérek alsó határa, de kevesen hajlandók olyan jövedelemért dolgozni, amely a jövedelempótló támogatás szintjén van. Másrészt egyetlen vállalat sem fog olyan dolgozót foglalkoztatni, akinek a bére magasabb, mint az általa megtermelhető érték. Ha ilyen helyzetben a PSA-k a kölcsönzött munkaerőért olyan díjat kérnek, amely alacsonyabb a munkaerő költségénél, a vállalatok saját foglalkoztatottjaikat PSA-munkaerőkkel fogják helyettesíteni. Így az összes alacsonyan képzett munkaerő elhelyezkedhet az alacsony bérű szektorban, legalábbis mint kölcsönmunkaerő. Számukra meg kell fizetni a munkanélküli és a szociális segély által meghatározott minimálbért, különben úgy döntenek, hogy inkább a jövedelempótló támogatást veszik igénybe, ahelyett, hogy munkaviszonyt létesítenének a PSA-val. A kölcsönfoglalkoztatás kiterjesztése az alacsony bérű szektorra jelentős pénzügyi megterheléssel jár, a magas szubvenciók miatt. Ennek elkerülése érdekében a társadalombiztosítási rendszert úgy kell megreformálni, hogy egyrészt a kölcsöndíj csökkenjen, másrészt az alacsony jövedelmű foglalkoztatottak részére új segélyrendszer jöjjön létre. Ezáltal növekedne az alacsonyan képzett munkanélküliek munkára való ösztönzése, ugyanakkor a minimálbér csökkentése révén növekedne a munkaerő iránti kereslet. Ebben az értelemben több, egymáshoz nagyon hasonló koncepciót terjesztettek elő. Ilyen ösztönzés mellett a közhasznú PSA-k elősegítenék a munkanélküliek közvetítését az elsődleges munkaerőpiacra. Végkövetkeztetések A kölcsönfoglalkoztatás kiterjesztésével csökkenthető a munkanélküliség. Ennek a célnak az elérését elősegítené a kölcsönfoglalkoztatás tervezett deregulációja, a hatása azonban nehezen számszerűsíthető.

6 A létrehozandó PSA-k sikere a kölcsönadott dolgozók díjának nagyságától függ. A PSA-k támogatásával járó pénzügyi megterhelés korlátozása csak úgy érhető el, ha a felhasználó vállalat minél több PSA-kölcsönmunkaerőt átvesz, ugyanakkor lehetőleg kevés állandó dolgozóját helyettesíti velük. Az alacsony bérű szektorban is el kell kerülni a pénzügyi megterhelést, ennek érdekében átfogó támogatási reformra van szükség. (Kaposi Mária) Ochel, W.: Zum Abbau der Arbeitslosigkeit durch Leiharbeit. = ifo Schnelldienst, 56. k. 1. sz p Hwang, N.-C. R.; Kogan, K.: Dynamic approach to human resources planning for major professional companies with a peak-wise demand. = International Journal of Production Research, 41. k. 6. sz ápr. 15. p

6.2. A részmunkaidős foglalkoztatás helyzete Magyarországon... 35 6.3. Részmunkaidős foglalkoztatás az Európai Unió tagországaiban... 37 6.4.

6.2. A részmunkaidős foglalkoztatás helyzete Magyarországon... 35 6.3. Részmunkaidős foglalkoztatás az Európai Unió tagországaiban... 37 6.4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Atipikus munkajogviszony... 4 2.1. Atipikus munkajogviszony fogalma... 4 2.2. Atipikus munkajogviszony fajtái... 4 3. Távmunka... 6 3.1. Távmunka szabályozása Magyarországon...

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

A FLEXICURITY EU-S MODELLJEINEK GYAKORLATI SZEMPONTÚ BEMUTATÁSA, S A HAZAI MEGVALÓSÍTÁS LEHETŐSÉGEI

A FLEXICURITY EU-S MODELLJEINEK GYAKORLATI SZEMPONTÚ BEMUTATÁSA, S A HAZAI MEGVALÓSÍTÁS LEHETŐSÉGEI SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció VOJTEK ÉVA: A FLEXICURITY EU-S MODELLJEINEK GYAKORLATI SZEMPONTÚ

Részletesebben

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1 Bevezetés 3

Tartalomjegyzék. 1 Bevezetés 3 1 / 12 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 2 A gazdasági válság kihatásai 4 2.1 Gazdasági válság: pánik vagy szükségszerű leépítés? 4 2.2 A válság haszonélvezői? 5 3 Szakképzési igények 6 3.1 A szakképzés függetlenedett

Részletesebben

MELLÉKLET TERVEZET KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés

MELLÉKLET TERVEZET KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final MELLÉKLET TERVEZET KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2013. évi éves növekedési jelentés

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Tárgyszavak: szociális segély; minimálbér; foglalkoztatáspolitika; munkanélküliség; OECD; munkaerőpiac.

Tárgyszavak: szociális segély; minimálbér; foglalkoztatáspolitika; munkanélküliség; OECD; munkaerőpiac. MUNKAERÕPIAC, FOGLALKOZTATÁS, MAKROÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK Több és jobb állást A függőség csökkentésének és a foglalkoztatottság növelésének egyik módja a segélyek folyósításának megszigorítása, mivel

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak levelező tagozat Public Relations szakirány A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS INTÉZMÉNYESÍTÉSE ÉS GYAKORLATA Készítette: dr.

Részletesebben

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Készítette: Berde Éva Készült a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében Budapest, 2010. január Tartalomjegyzék Vezetői

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2009) www.nonprofitmonitor.hu 2. szám, 18-37. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2009) www.nonprofitmonitor.hu 2. szám, 18-37. oldal ISSN 2062-0861 Nonprofit Monitor (2009) www.nonprofitmonitor.hu 2. szám, 18-37. oldal ISSN 2062-0861 Dr. Vukovich Gabriella: Flexicurity: rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon 1 Bevezetés Munkaerőpiaci szakértők

Részletesebben

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Szakszervezeti kiskönyvtár XXIX. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

A nonprofit szervezetek humán erőforrása

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 2013/39. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 39. szám 2013. június 04. A nonprofit szervezetek humán erőforrása A tartalomból 1 Bevezetés 1 A szektor mint foglalkoztató

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum

Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaügyi Együttműködési Fórum OSZTRÁK-MAGYAR INTEGRÁCIÓS MONITOR 2012 L&R TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060 Bécs, Liniengasse 2A/1 TEL: +43 (1) 595 40

Részletesebben

Dobbantó vagy tévút? A munkaerő-kölcsönzés foglalkoztatás-politikai szerepéről

Dobbantó vagy tévút? A munkaerő-kölcsönzés foglalkoztatás-politikai szerepéről Kártyás Gábor Dobbantó vagy tévút? A munkaerő-kölcsönzés foglalkoztatás-politikai szerepéről Az ezredfordulóra uralkodóvá váló nézet szerint a munkaerő-kölcsönzés fontos szerepet tölthet be a munkaerő-piacon.

Részletesebben

BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER MINIMÁLBÉR-EMELÉSEK MAGYARORSZÁGON 2001-2006 PM KUTATÁSI FÜZETEK 16.

BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER MINIMÁLBÉR-EMELÉSEK MAGYARORSZÁGON 2001-2006 PM KUTATÁSI FÜZETEK 16. Pénzügyminisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Szerzők: Benedek Dóra Rigó Mariann Scharle Ágota Szabó Péter Pénzügyminisztérium BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER Sorozatszerkesztők:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 Az aktuális munkaerő-piaci helyzet... 4

TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 Az aktuális munkaerő-piaci helyzet... 4 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 Az aktuális munkaerő-piaci helyzet... 4 Az álláskeresés során szerzett tapasztalatok... 5 Az eddigi munkahelyeken szerzett tapasztalatok... 6 3 Képzés és továbbképzés...

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

Magyarok külföldi munkavállalása

Magyarok külföldi munkavállalása Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány Magyarok külföldi munkavállalása Készítette: Lengyel Anna Budapest,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS ALKALMAZÁSÁBAN REJLŐ ELŐNYÖK JOBB KIHASZNÁLÁSA ÉS A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE VÁLSÁGHELYZETBEN. Szerkesztette: Dr.

A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS ALKALMAZÁSÁBAN REJLŐ ELŐNYÖK JOBB KIHASZNÁLÁSA ÉS A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE VÁLSÁGHELYZETBEN. Szerkesztette: Dr. HBt HUMÁNPOLITIKA Személyzetfejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS ALKALMAZÁSÁBAN REJLŐ ELŐNYÖK JOBB KIHASZNÁLÁSA ÉS A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE VÁLSÁGHELYZETBEN Szerkesztette: Dr. Bóday

Részletesebben

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

2 A nonprofit szervezetek humán erőforrása. A foglalkoztatási helyzet általános jellemzői. A foglalkoztatottak száma szervezeti jelleg szerint

2 A nonprofit szervezetek humán erőforrása. A foglalkoztatási helyzet általános jellemzői. A foglalkoztatottak száma szervezeti jelleg szerint 14/79 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 30. A nonprofit szervezetek humán erőforrása Tartalom A nonprofit szektor főbb mutatóinak alakulása 1. ábra Bevezetés...1 A foglalkoztatási helyzet általános jellemzői...2

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA AZ EU SZOCIÁLIS JOGRENDSZERE

A MODUL TANANYAGA AZ EU SZOCIÁLIS JOGRENDSZERE Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

3. Önkormányzati szociális segélyezés *

3. Önkormányzati szociális segélyezés * 3. Önkormányzati szociális segélyezés * Bevezetés Magyarországon a nyolcvanas évek végén a tömeges munkanélküliség kialakulásával egy időben a munkanélküliek ellátására előbb a korlátozott időtartamra

Részletesebben

Dr. Keczer Gabriella Üzleti ismeretek szak- és felnõttképzõknek I.

Dr. Keczer Gabriella Üzleti ismeretek szak- és felnõttképzõknek I. Dr. Keczer Gabriella Üzleti ismeretek szak- és felnõttképzõknek I. Dr. Keczer Gabriella ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK I. Gazdasági és menedzsment alapismeretek SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím:

Részletesebben

Vezetői összefoglaló és magyarországi vonatkozású tanulságok (függelékkel kiegészítve)

Vezetői összefoglaló és magyarországi vonatkozású tanulságok (függelékkel kiegészítve) Vezetői összefoglaló és magyarországi vonatkozású tanulságok (függelékkel kiegészítve) A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.(2010 január) című

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN. Írta Laky Teréz

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN. Írta Laky Teréz MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN Írta Laky Teréz laky teréz Bevezetés 1. A magyar munkaerőpiacot alakító főbb gazdasági és nemgazdasági körülmények 2. A népesség gazdasági aktivitása 2.1. A foglalkoztatottság

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Dr. Gere Ilona A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy minden állampolgár köztük a fogyatékos, egészségükben tartósan

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben