Hans Hellmut Kirst Farkasok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hans Hellmut Kirst Farkasok"

Átírás

1

2 Hans Hellmut Kirst Farkasok MAGVETŐ KIADÓ BUDAPEST A mű eredeti címe DIE WÖLFE Verlag Kurt Desch GmbH München-Wien-Basel Fordította GERGELY ERZSÉBET A fordítást az eredetivel egybevetette DETRE JÓZSEFNÉ Első rész A FARKASOK ÓRÁJA -33 Aki együtt üvölt a farkasokkal, annak nincs veszélyben az élete. Mazuriai közmondás Ez a történet egy bizonyos Alfons Materna nevű emberről szól, és a Föld egyik isten háta mögötti zugában játszódik, ott, ahol szinte megállt az idő: Mazuriában. Pontosabban: egy Maulen nevű faluban, Kelet-Poroszország déli részén, mocsarak, erdők és tavak között. A történet ban kezdődött, s a rákövetkező tizenkét esztendő alatt zajlott le. Azokban az években feldúlták, lerombolták a világot mint amikor vaddisznók törnek rá egy kertre. Mielőtt ez a tragédia bekövetkezett volna, Mazuriában olyan természetes volt a nemzés és a halál, akár az eső meg a napsütés. A föld ágy volt és halotti lepel, s az emberi szenvedélyek természeti törvények. És sokan voltak, akik tegeződtek Istennel. Alfons Materna egyszerűen élni akart semmi mást. És ezért igen nagy árat kellett fizetnie. Közben egyre-másra pusztultak az emberek. Csakhogy Mazuriában akkoriban még a hullák is nevetést tudtak fakasztani. Sok lúd disznót győz. Csakhogy a disznó olyan szapora jószág, hogy a ludak minden erőfeszítése hasztalan. Halál ellen nincs orvosság mondta Alfons Materna, amikor fia halálát hírül hozták neki. Széttárta a karját, elhárító és egyben megadó mozdulattal. Közben lehajtotta a fejét, hogy senki se olvashasson a szeméből. Arca tökéletesen kifejezéstelen maradt. A halál hallotta tulajdon hangját része az életünknek. Ez volt a meggyőződése. Az emberre születése pillanatától kezdve mindenütt ott leselkedett a vég. Csecsemők fulladtak meg, kisgyerekek vesztek a tóba; lovak tapostak halálra embereket, leterítette őket a hőguta, a túlzott alkoholfogyasztás oltotta ki életüket. Nem kérdezem, miért kellett meghalnia erre a kérdésre senki sem tudja a feleletet. Hanem egyvalamit tudni akarok: mi okozta a halálát? Én csak azt láttam, hogy ott fekszik előttem bizonygatta Moritz, a hírhozó. Materna fölvetette a fejét, akár az állat, mikor szimatot kap. Tekintete a hírhozó kezére vetődött, amely egy kék ellenzős sapka szélét gyűrögette.

3 Te ismersz engem, Moritz! Előttem nem kell elhallgatnod az igazat, el tudom viselni. Nemsokára idehozzák tért ki a felelet elől Moritz. Már útban vannak. Valami gazság történt? kérdezte Materna. Én nem mondtam semmi ilyesmit! jelentette ki sietve Moritz, és közben hátrált, mintha zuhanó fa elől akarna kitérni. Én nem tudok semmiről én csak azt tudom, hogy meghalt. Körülöttük feketésszürke falak, akár a sziklák, melyeken nyomot hagyott a tábortüzek füstje. Materna nagyszobája olyan volt, mint valami barlang, tele éles peremű bútorokkal. Székek és szekrények mintha valamennyit kőből faragták volna. Ki küldött ide? Alfons Materna nem volt éppenséggel magas termetű, de göcsörtösnek látszott, akár a fa gyökere, szívós, akár a törpék, mozgékony, akár a vadászkutya, tekintete, mint a rókáé. Még csak most lépte át a negyvenet, barnásszürke arcát már redők sűrű hálója borította mintha egész életében mindig csak nevetett volna. De most homályos volt a tekintete. Hogy ki küldött ide? Azt hiszem, Johannes Eichler bízott meg Akkor szólalt meg alig hallhatóan Materna bizonyos, hogy gazság történt. Én tudtam, hogy baj lesz de azt nem gondoltam, hogy ilyen nagy baj. Szorosan összekulcsolta két kezét. Jobb alsó szemhéja megremegett. Testét veríték lepte el, s olyan volt az arca, mintha nedves itatóspapírból gyúrták volna. Ne izgasd föl magad mondta aggodalmaskodva Moritz. Hiszen megesik az ilyesmi. És ki tudhatja, mi történt valójában. Az ember nem tudhatja, csakis az Úristen. Az ember mondta Materna nem sokat tud. De egyvalamit mégiscsak tud, Isten gondoskodott róla. Tudja, hogy minden ősszel lehullanak a levelek, és hogy mindenkinek meg kell halnia. Csakhogy vannak, akik más keze által pusztulnak el. És ez gyilkosság. Moritz, a hírhozó azt hitte, hogy jól ismeri Maternát. Arra számított, hogy Materna elnémul, megdermed és félrefordul a halálhír hallatán. Végtére is mazuri ember, bármit hozzon is a sors: csak a gyengék árulják el, mi történik bennük ott, legbelül, csak a vénasszonyok siránkoznak. Maternát azonban lobogó felindulás kerítette hatalmába: elhangzott Johannes Eichler neve, olyan hatása volt, mintha száraz szalmakötegre tűzcsóvát dobtak volna. Isten irgalmazzon nekik, ha megölték a fiamat! mondta Alfons Materna. Mert akkor én félelmetes és iszonyatos igazságot teszek. Közben felismerte a közeledő szekeret: Johannes Eichleré volt az elébe fogott két ló is. Az a férfi, aki olyan lomhán ült a bakon, mintha liszteszsákokat vagy krumplit fuvarozna, Eugen Eis volt, Eichler úgynevezett jobb keze. Materna szemében pedig Eichler mindenre képes kreatúrája. Eugen Eis üdvözlésképpen fölemelte karját, amelyben az ostort tartotta. Itt fekszik mondta Maternának, és a szekérderékban fekvő alakra mutatott. Ki gondolta volna ugye? Minden múlandó ez már csak így van! Alfons Materna a szekér felé indult. Halott fia láttán úgy érezte, mintha hatalmas erő sújtana rá, ahogyan a mazuri favágók sújtanak le olyankor a fa koronája megremeg az első csapástól. Eugen Eis bólintott. Hát ez csakugyan nem valami épületes látvány! A kocsideszka csupa mocsok. Node majd csak eltüntetem a vért. Ott feküdt Alfons Materna fia, egy csomó csont, hús- és rongycafat. Arca formátlan tömegére sűrű vér tapadt. Mellkasán tátongó lyuk, mintha hegyes kapával többször belevágtak volna. Hogyan történhetett ez? kérdezte Materna. Eugen Eis készségesen felvilágosította: Véletlen szerencsétlenség! A lővonalban tartózkodott. Materna csak nézte ezt a szétroncsolt testet. Verdunnél látott ilyen holttesteket Maulenben még

4 soha. A mazuri halál mindig szolidabb munkát végzett. Riadógyakorlatot tartottunk magyarázta Eugen Eis. Már-minthogy mi, a honvédelmisek. Mint általában, a mauleni mocsár volt a terep. Kézigránátdobást gyakoroltunk éspedig élestöltéssel. Szóval az emberek előrementek és hajigálták a kézigránátokat. Hát igen és aztán megtörtént a baj. Gyilkosság volt jelentette ki tompa hangon Materna. Csak lassan a testtel intette le Eugen Eis. Nem kell elhamarkodni a dolgot! Van talán valami kifogásod a honvédelmünk ellen? Van mondta Materna. Ha kiderül az egyletről, hogy gyilkosok bandája, akkor van! Ostobaság! mondta Eugen Eis, és közben éreztette, hogy a türelme nagy, de nem határtalan. Az embereink dobálták a kézigránátokat. Nem sejthették, hogy Alfred ott fekszik a magas fűben, éppen ott, ahova a gránátokat hajigálták. Hogyan is juthat eszébe egy épeszű embernek, hogy fogja magát, és lefeküdjék a fűbe? Materna hátralépett. Nem bírta már elviselni a látványt. Mintegy segítséget keresve, fölnézett az égre. Mazuria fölött olyan volt az ég, akár valami acélkék, feszesre simított terítő. Belesajdult a szeme. Védekezőn eltakarta a kezével. Nekem elhiheted figyelmeztette Eugen Eis, szerencsétlenség történt! Hidd el, a magad érdekében! Mert abban a csoportban, amelyik előrenyomult a laposban, az idősebbik fiad, a Hermann is ott volt. Hermann ott volt? Tiszta sor hisz ő a legjobb embereink közé tartozik. Nekünk nincsenek előítéleteink, mi nem vagyunk haragtartók mi nem. Mi mindenkit szívesen látunk, aki velünk tart. Addig idomítottátok, amíg a saját testvére gyilkosa lett? Nevezd, ahogy akarod amíg egy harmadik meg nem hallja. Tény, hogy három embert szereltünk föl éles kézigránáttal s köztük volt Hermann is. Sajnos, hogy éppen oda dobták a gránátokat, ahol Alfred feküdt, így történt! Alfons Materna megfordult, és gépiesen elindult. A domb felé tartott, fel, a vörösbükkhöz, amelyet vérbükknek is neveznek. Még apja ültette, negyvenkét évvel ezelőtt; azon a napon, amelyen ő született. Durván összeácsolt pad állt a fa alatt. Alfons Materna rázuhant. Előtte a völgy szelíd hajlatában ott terült el a faluja, Maulen. De ő nem látta. Szemét elfátyolozták a könnyek. Hát ezt alaposan fejbe kólintotta a dolog állapította meg szenvtelenül Eugen Eis. Hisz ebben az emberben valódi érzés lakik. Ki gondolta volna? Igen, szomorú eset bólogatott Moritz. Segíthetek valamiben? Segíthetnél leszedni mondta Eugen. De mielőtt a halottat a házba vihették volna, megjelent Margarete, Materna felesége. Merev méltósággal lépkedett a kocsihoz. Arca falfehér volt, szeme meg se rebbent. Az asszony tudja, hogy és mint illik suttogta elismerő hangon Moritz. Egészen más, mint az ura. Máig se tudom felfogni suttogta Eugen Eis, hogy is mehetett hozzá ehhez a Maternához. Sokat szenvedett? kérdezte Margarete Materna. Szemernyit se! bizonygatta Eugen Eis. Egyszeriben odaát volt. Legalább ennyi vigasz mondta Margarete.

5 És most hova vigyük? A nagyszobába. Az asszony hangja nem tört meg, tisztán, határozottan csengett. Moritznak eszébe jutott, hogy a halott nem édesfia Margaretének; a három Materna-gyerek közül csak a leány az övé. Azért így is tisztelettel nézett utána, ahogy ment vissza szálegyenesen a házba. Mondok én neked valamit szólalt meg Eugen Eis, miközben levették a holttestet a szekérről. Ez a Materna szörnyen rabiátus egy alak én ennek, ahogy mondani szokták, nem sok jót jósolok. Node épp ezért legfőbb ideje, hogy nálunk ugye, a nagy jövő érdekében! És közben biztos fogásokkal tevékenykedett. Ez a Materna-fiú csak lopta a napot, meg élte a világát, nem törődött ez semmivel. Akár az apja! Csakhogy az ilyesmi nem mehet a végtelenségig, nálunk nem. Moritz megragadta a sátorponyvába burkolt holttest lábát. Átkozottul nehéz! Mi ketten hajszoljuk magunkat, Materna meg csak üldögél a padján, és bámulja a vidéket. Ki tudja, mit forgat a fejében. Eugen Eis a halottra összpontosította figyelmét. Letették a nagyszoba asztalára. Ezzel ő el is intézte a feladatát. Kezét óvatosan a ponyvába törölte. Aztán kijelentette: Nem kéne sokáig itthagyni ezt a szerencsétlent; nemsokára bűzleni fog. Senkit nem akarok látni mondta Alfons Materna. És engem se lásson senki. Még most is ott gubbasztott a padon, a vérbükk alatt. Vissza kellene jönnöd a házba, Alfons. Szükség lesz ott rád. A szülei halála után már csak egyvalaki hívta Alfonsnak az egész világon: Jacob Jablonski, egyetlen barátja és első bérese. A gyerekei apámnak hívták. Hárman voltak: Hermann, az idősebb fiú, aki kézigránátot dobott a testvéröccsére, aztán Alfred, a fiatalabbik, aki most már halott és Brigitte, a lánya. Margarete, akit első felesége korai halála után vett el, Maternának szólította gyakran olyan hangon, mintha valamelyik cselédjéhez beszélne. Nem bújhatsz itt el, Alfons. Mit tegyek, Jacob? Materna csak ennek az egyetlen embernek a jelenlétében mondta ki, amit gondolt. És Jacob Jablonski volt az egyetlen, aki látta, hogy Alfons Maternának is vannak könnyei. Háromszor esett ez meg vele kemény, rideg életében. Először anyja halálakor. Másodszor, amikor egy Hilde nevű leányt holtan húztak ki a vízből. És most harmadszor is megérte Jacob, hogy sírni látja a gazdáját. Ne ríj már, hallod-e! förmedt rá Jablonski. Más dolgod van most neked. Mert a fiad halála még nem minden, ami megeshet veled ebben a nyomorúságos életedben. Eredj a fenébe! mondta Materna. Nélküled? kérdezte Jablonski, és közben ravasz szeme mintha nevetett volna. Amióta csak eszüket tudták, ismerték egymást. Egyazon évben születtek Alfons, a gazdasszony fia és Jacob, egy cselédlány gyereke. Az sem lehetetlen, hogy világrajöttükért ugyanaz a férfi volt felelős és az érezte is felelősségét: úgy nőttek fel, akár a testvérek, és minél idősebbek lettek, annál inkább kívánták, hogy hasonlatosak legyenek egymáshoz a maguk és a világ szemében. Hanem ők ketten még sokkal jobban összetartoztak, mint általában az egy húsból és vérből való emberek. Úgy érzem magam, mint egy elhagyatott, nyomorúságos kisgyerek: gyönge vagyok és gyámoltalan. Nálad hamar elmúlik az ilyesmi vélekedett Jablonski. Kivált, ha éppen Eichler spekulál a gyengeségedre. Alfons Materna kiegyenesedett.

6 Miért beszélsz most erről az alakról? Mert Johannes Eichler jelenleg épp a házadban van. Materna már indult is, mintha valaki megtaszította volna. Még sose láttam ilyennek dünnyögte Jacob. Magában beszélt, ez elég gyakran megesett vele. Mazuriában, úgy mondják, mindenkinek saját maga a legjobb beszélgetőtársa. De ha Alfons nem vigyáz, Johannes Eichler alaposan rászedi elég nagy gyakorlata van az ilyesmiben. Johannes Eichler igen óvatosan közeledett Alfons Materna portájához. A kapu előtt percekig egy helyben topogott testes alakja. Aztán mégis szinte fölényesen lépett be. Látta ugyanis, hogy Materna jótékony messzeségben ül fenn a dombtetőn a vérbükk alatt. Merre vannak a gyászoló hátramaradottak? kiáltotta hangos szívélyességgel. Sehol senki. Eichler felhasználta a kedvező alkalmat, és körülnézett; hosszú évek óta nem volt lehetősége arra, hogy ezt a gazdaságot amely állítólag a legjövedelmezőbb egész Mazuriában szemügyre vegye. Amit látott, mégsem késztette különösebb ámulatra: egyszerű, otromba kényelem; hintaszékek, cigányosan tarka terítők. Sőt, még könyvek is. Eichler hangulata egyre derűsebb lett. Harsogva kiáltotta: Hát nincs itt senki, akinek kifejezhetném részvétemet? Megjelent Margarete Materna, fejét kissé lehajtva, láthatóan szomorúan, de méltósággal. Johannes Eichler súlyos léptekkel elébe ment. Ki gondolta volna, hogy ez megtörténhet? mondta. Köszönöm, hogy eljöttél, és kifejezed részvétedet. Néhány szóvirág következett, a legszebb a következő volt: A sors ellen senki sem hadakozhat! Mélyen egymás szemébe néztek, és megragadták egymás kezét. Az asszony szigorúan elválasztott, még mindig fényes, szőke hajának súlyos tömege a férfi felé hajolt. Margarete, bárcsak ki tudnám mondani, amit érzek. Aligha volt szükséges kimondania. Margarete valamikor Eichlerné is lehetett volna. Annak idején mindkét férfi udvarolt neki. És döntését fiatalos könnyelműségnek vagy gyámoltalan belenyugvásnak is lehetett volna nevezni. De bárhogyan is volt: végül nem Eichlert, hanem Maternát választotta férjül. Micsoda szomorúság mondta az asszony a fiú halálára. Johannes Eichler a falu déli pereménél elterülő úgynevezett Kutyarét -re gondolt, arra a földre, amely Margarete hozománya volt, hiszen csak ezért sikerülhetett Maternának erről meg volt győződve Eichler, hogy a legeredményesebben gazdálkodjék széles e vidéken. Bizony mondta, és mégis bele kell törődni. Margaretének jólesett, hogy Johannes Eichler mellette van ebben a nehéz órában. És nem habozott, ki is mondta ezt. Szép tőled, hogy nem felejtettél el. Tudnod kell, hogy mindig számíthatsz rám felelte Eichler. Mindig! Meghatottnak és elfogódottnak látszott. Hát az urad? Mért nincs melletted ebben a nehéz órában? Mit számítok én már neki? mondta halkan az asszony, és telt keble megremegett. Eichler felajzottan nézte. De úgy érezte, most fontosabb, hogy mélyen belenézzen az asszony búzavirágkék szemébe. Gyengéd, védelmező kézmozdulattal kísérte Margaretét az asztalhoz, amelyen a holttest feküdt. Ő sohasem értett meg téged kockáztatta meg a megjegyzést. Az asszony finoman jelezte, hogy egyetért vele kissé lehajtotta a fejét, Johannes Eichler közben megszemlélhette a nyakát micsoda üdvözítő látvány! Micsoda nemes vonal! Akár egy jó fajtájú tehén gerincének vonala. Nagy elismerés volt, hogy éppen ez a hasonlat jutott eszébe. Margarete szólalt meg komor, érdes hangon, hogy mindig csak a nehéz órákban ismerjük fel

7 a valódi értékeket! Te megértesz engem mondta az asszony. Én mindig megértettelek jelentette ki Johannes Eichler. Csak ez ideig nemigen volt rá alkalmam, hogy be is bizonyítsam neked. Ekkor azonban vége szakadt az idillnek megzavarta egy érdes hang, Alfons Materna hangja. A gazda ott állt az ajtóban. Jobb keze feleségére és Johannes Eichlerre mutatott. Remélem mondta Eichler, igyekezvén megőrizni méltóságát, hogy nem érted félre a helyzetet. Ki innen! kiáltotta Alfons Materna. Materna mondta Eichler figyelmeztető hangon, azért jöttem, hogy kifejezzem részvétemet. Szarok a részvétedre jelentette ki Materna. Margarete segítségkérő tekintettel nézett Eichlerre. De az továbbra is a gazdára meredt. Gondold meg, mit beszélsz! És ne feledd el, ki áll előtted. Mintha valaha is elfelejthetném! felelte Materna ugrásra készen. Nagyon jól tudom én, ki áll előttem! Egy rohadt disznó! Nincs magánál nyögte ki Eichler. Nem tudja, mit beszél. No persze, érthető. Ez a nagy szerencsétlenség, ami rászakadt Margarete, akit a tölgyfaasztal és a rajta fekvő bebugyolált holttest választott el a két kakaskodótól, megpróbált beavatkozni: Eichler úr az én vendégem. Arra kérlek, Materna, tartsd ezt tiszteletben legalább most az egyszer. Az ilyen mondatokat valami sajátos hangsúllyal tudta kiejteni. Margarete jó házból származott, még zongorájuk is volt. A megyei újságot is rendszeresen olvasta, s benne a folytatásos regényt abból merítette gyakran idegenül hangzó kifejezéseit. Az én szememben jelentette ki Materna ez az ember gyilkos, éspedig a fiam gyilkosa. Egyre jobban elveted a sulykot állapította meg keserűen Margarete. Aztán, mintegy engesztelően, Eichlerre nézett, aki mély meghajlással biztosította megértéséről, és kiment a szobából. Végre magunk között vagyunk mondta Johannes Eichler, mikor az asszony kiment. Már nem volt olyan olajozott, olyan sima a hangja. És most beszéljünk egészen őszintén. Rendben van mondta Materna. Az asztalhoz lépett, a fia kiterített holttestéhez, föléhajolt, és lehúzta róla a takarót. Ezért még megfizetsz, Johannes Eichler mondta. Úgy látom, te csakugyan nem tudod, mit beszélsz. Vannak ugyanis dolgok, amikben nem ismerek tréfát Lehetséges, hogy még mindig nem érted? Azon tanakodom magamban, mi a méltányos ár egy ember haláláért. Egy másik ember élete? Azé, aki a halálát okozta? Hagyd már abba ezt az őrültséget, Materna. Ha okos vagy és szerintem az vagy, akkor úgy veszed ezt a dolgot, mint utolsó figyelmeztetést! Figyelmeztetést? Materna élesen ránézett Eichlerre. Ez kihívás! Rendben van, elfogadom. Materna! Mikor a fiad meghalt, a közelében se voltam. De a másik fiad, a Hermann, ott volt azok között, akiknek közvetlen részük van a halálában. Ha mindenáron bűnbakot akarsz keresni a tulajdon fiadra bukkansz. És az emberek azt mondják majd: az egyik testvér megölte a másikat. Csak nem vagy ilyen ostoba, csak nem akarod, hogy ez a hír terjedjen el? Hallgatni fogsz és levonod a tanulságot. Más választásod nincs. Belátod, Materna? Az én szememben válaszolta Materna te már halott vagy. A következő órákban egyedül Margarete asszony serénykedett a Materna-házban. Elfüggönyöztette

8 a tükröket, és fehér homokkal szóratta fel a halottasszoba padlóját. A szobát virágokkal díszítette fel. Gyertyatartókat állított a halott mellé, és italt meg süteményt tálalt a konyhaasztalra. A halottat fehér lepedővel takarta le nem volt már vadonatúj, de frissen mosott, tiszta. Moritz segített neki, a falu küldönce és lelki vigasztalója. Ösztönzésére bőséges harapnivalót készítettek sonkával, májas- és véreshurkával megrakott kenyérszeleteket. Azt hiszem mondta Margarete, miközben elégedetten szemlélte a fölhalmozott palackokat és a roskadozó tálakat, most már jöhetnek a részvétnyilvánítók. És jöttek. Az első vendégek egyike, aki mélységes részvétéről akart bizonyságot tenni, Bachus lelkész volt. A Szentírás szavait idézte, aztán egyesítette a megjelenteket az első közös imában a felravatalozott kedves halott mellett. Bachus lelkész észre sem vette, hogy Materna és Jablonski nincs köztük minden figyelmét Margarete vigasztalására összpontosította. Azután megerősítette magát kenyérrel és sonkával, arról sem feledkezett el, hogy ez utóbbi kiváló minőségét megdicsérje. És erre volt is oka, hiszen Materna sonkája, amit saját maga füstölt, a legízesebb sonka volt egész Mazuriában. Hamarosan megjelent Klinger, a csendőr is. Ő sem fukarkodott a vigasztaló szavakkal, utána pedig alaposan nekilátott Materna kétszer égetett rozspálinkájának. Tiszta ital volt, akár a forrásvíz, égetett, mint a tűz ahogy arrafelé mondani szokás, megfényesedett tőle az emberek szeme, és felhevítette a szíveket. A csendőr, miután felhajtotta a harmadik pohár pálinkát, kihirdette a mélységes figyelmet tanúsító hallgatóság előtt vizsgálatának még nem végleges, de már hivatalosnak tekintendő eredményét. A dolog feltehetőleg a következőképpen történt: a szerencsétlen Alfred Materna, miközben Maulentól északra a lápvidéken sétált, egy robbanótöltetre bukkant. Valószínűleg akna lehetett, még a világháborúból, pontosabban: abból a csatából maradhatott ott, amelyben egykor Hindenburg oly ragyogó győzelmet aratott a Mazuri tavaknál Egy szó mint száz, végül is baleset történt! A nagy háború kései áldozata. És valószínű, hogy a felrobbant akna orosz volt. Ekkor állított be a halottas házba Ignaz Uschkurat, a polgármester és a parasztszövetség elnöke; Speer építőmester, egyházi elöljáró és több egylet elnöke; továbbá Vetter igazgatótanító, nagy hazafi, orgonista és karvezető. És így tovább, sorra egymás után! Naschinski, Porenski, Sombray, Bembennek és Kochanowski. Meg se járta az eszét senkinek aki csak valamit is számított a falan, hogy kibújjon a részvétnyilvánítás alól, no meg az sem, hogy megfossza magát Materna kitűnő pálinkájától. A várakozásnak megfelelően Meta Mischgoreit, az özvegy is megjelent a kellő időben. Összefogva örökös fekete szoknyáját, lihegve ért a halottasházhoz. Ó, az a drága, jó fiú sápítozott, és befelé nyomakodott. Hogy is történhetett ilyesmi! Igaz, mindig olyan sápadt volt szegény, ó, édes gyerekem! Ott topogtak mindnyájan a fehér homokon; szótlanul álltak a holttest körül; melegen kezet fogtak Margarete Maternával, és haladéktalanul kifordultak a konyhába, ahol Maria, a cselédlány pazarul megvendégelte őket. Mazuriában a halál is ünnep volt. Nyugodjunk bele derűs lélekkel Isten akaratába. Megint elhagyta valaki a földi siralomvölgyet. És a temetés után majd vidám talpalávaló csendül fel, indulókkal és közös énekléssel váltakozva. De hol van Materna? kérdezték a vendégek. Hangosan és fesztelenül tették fel a kérdést. A cselédlány jelenlétében nem kellett félniök. Maria ugyanis nem Mazuriában született, Lengyelországból került ide, ráadásul süketnéma volt. Én tudom, hol van Materna szólalt meg a csendőr. A kocsmában. Igen, a kocsmában van.

9 Remélem, nem akarsz bajba keverni, Materna mondta a kocsmáros. Tudod, hogy bármikor rendelkezésedre állok ami az ivást illeti. De hogy éppen ma Éppen ma! mondta Alfons Materna. Itt nyugalmasabb, mint odahaza. Materna jelentette ki intő hangon a kocsmáros, nekem az égvilágon semmi közöm sincs a fiad halálához. Persze hogy nincs te csak italt mértél nekik. Bizonyára közvetlenül előtte! Hogy úgy mondjam, itt tankoltak. A kocsma a főtéren volt. Szemközt a templom. A kettő között az emlékmű: egy haldokló harcos az ég felé emeli a zászlót. Maulen község elesett hőseinek szentelték: ; Felirat: Emléküket híven őrizzük! Továbbá: Nevek, nevek és újra csak nevek alattuk jókora üres hely újabb nevek számára. Ezt a kocsmát egyszerűen csak kocsmának hívták. Csupán a tulajdonos nevét tették hozzá: Scharfke. Az akkori Scharfkénak Christian volt a keresztneve. Hivatása gyakorlásához sem áregyzékre, sem árlistára nem volt szüksége. Scharfke többnyire pálinkát és sört mért. Pálinkából három fajtát tartott: tisztát a férfiaknak, édeset az asszonyoknak és sihedereknek, és borpárlatot vagy égetett szeszt igényesebb, az ünnepélyesebb alkalmakra. Hozzá üveges sört a köznapi forgalomra; csapolt sört, ha népesebb társaság verődött össze. Egy pohár pálinka tíz, egy pohár sör tizenöt, egy üveg sör húsz pfennigbe került. Az ínyencek számára mindig kéznél volt egy fazék sózott uborka, s a vendégek éhségét olajos szardíniával, Bismarck-heringgel, hideg karajjal és hamis nyúlpecsenyével csillapították. Ennél többet nem is kívántak. Egy üveg bort mondta Alfons Materna. Christian Scharfke persze borral is szolgálhatott. Néhány tucat borospalack rejtőzött pincéje hátulsó zugában címkéjükön a Fekete macska és az Édes boszorkánytej jelzéssel. Aki megkívánta, csakis magára vethetett. Mert Mazuriában a bor amolyan jobbfajta víznek számított. Márpedig a vizet elsősorban az állatok itatására, a mosáshoz és nem ritkán a tej hígítására használták. Miután Scharfke lement a pincébe, Jacob Jablonski így szólt Maternához: Itt van, akit keresünk ott ül hátul a sarokban. A fásláda, a fogas és a mosdó ajtaja között ott kuporgott Hermann Materna elsőszülött és immár egyetlen fia. Előtte az asztalon söröspalack, mellette csaknem üres pálinkásüveg, Scharfke-módra készült fehér : felettébb közönséges, de annál hatásosabb burgonyapálinka. Hermann-nak már zavaros volt a tekintete. Apját azért még fölismerte, sőt, Jablonskit, apja hűséges barátját és testőrét is. Valami sűrű ködfátyolon keresztül látta, amint feléje közeledtek. Megérdemlem, hogy megvetéssel nézz rám, apám szólalt meg Hermann, és hogy szóra se méltass. Hogy elfordulj tőlem, hogy itt maradjak magamra. Nem bánnád, ugye mondta komoran Materna. Hermann erre remegni kezdett, megpróbált felkászálódni, és megállni a lábán, miközben így folytatta: Köpj szembe, apám nem érdemlek mást. Üss meg Megütöttelek-e valaha is? Nem, apám. Hermann lesütötte a szemét. Mozdulata elárulta gondolatát: Talán azt kellett volna tenned! De valamit meg kell mondanom neked, apám: én nem tudtam, igazán nem tudtam, hogy mit teszünk. Nem is sejthettem. Én ártatlan vagyok. De azt elismerem, nyíltan kimondom: ez

10 nem változtat azon, hogy megöltem a tulajdon öcsémet. Ülj le! parancsolta Alfons Materna. És ne ordibálj itt! Azzal nem támasztod fel. Jablonski Hermannhoz lépett; vállára tette a kezét, és szelíden lenyomta a székre. Hermann engedelmes volt, akár egy gyermek és voltaképpen az is volt még, huszonegy éve és szinte hatalmas termete ellenére. Hogy kerültél te egyáltalán ebbe a bandába ebbe az egyesületbe, amelyik Honvédő Egyletnek nevezi magát? Apám, hiszen te ezt sose tiltottad meg nekem és végtére is a hazáról van szó Alfons Materna éppen eléggé ismerte ennek a Honvédő Egylet nevezetű bandának az úgynevezett alapelveit, szerintük sehol sem fenyegette a német hazát akkora veszedelem, mint Kelet- Poroszországban. A polák, hangzott a magyarázat, szüntelenül nyújtogatja mocskos kezét Kelet- Poroszország után. És bár az 1920-as nagy népszavazás eredménye fényes és meggyőző bizonyítéka volt annak, hogy a lakosság a németség mellett tett hitet, az ellenség nem nyugodott bele. A beszivárgási kísérlet eredménye az, hogy az idegen munkások lenyomják a kelet-porosz parasztság bérét, propagandafüzeteket csempésznek a házakba, rémhíreket terjesztenek. Az itt-ott még használatos mazuri nyelvet lengyel idiómának akarják nyilvánítani. És az állítólag megfélemlített kisebbségek miatt se vége, se hossza a nemzetközi lamentálásnak Ezért aztán a hazafias és nemzeti érzelmű férfiak megalapították az úgynevezett Honvédő Egyletet, amely önkéntes harci csoportokból állt, s ezek még a legkisebb falvakban is készséges hívekre leltek, csupa hazafias öntudattól buzgó civilre igaz, hogy harctéri tapasztalatokkal, sőt kiképzési ismeretekkel rendelkező egykori katonák vezették és irányították őket. Maulenben például Eugen Eis, az egykori szakaszvezető szervezte a hazafias munkát, Johannes Eichler felettes irányítása mellett, aki annak idején őrmesteri rangban szolgált. S bár ez a Honvédő Egylet inkább szimbolikus, mint valóságos harci erőt képviselt, azért megfelelő fegyverekkel is rendelkezett. Ezek a fegyverek titkos raktárakból származtak, amelyek elkerülték a szövetségesek szimatoló bizottságai -nak figyelmét. Csak magában Maulen körzetében a harangtoronyban és az erdőben, közvetlenül a halastónál két jól felszerelt raktár volt, a következő állománnyal: több tucat puska, a jól bevált 98-as modell; számos láda teli kézigránáttal; továbbá három 08/15 típusú gépfegyver és rengeteg muníció. Halljam, hogy történt a dolog kérdezte Materna. Hermann beszámolója félreérthetetlen volt: váratlan riadógyakorlat négy csoportban: mindegyik egy-egy szakasz. Vezető: Eugen Eis. Közös elvonulás a láp irányába. Ott kiosztották a kézigránátokat a legjobbaknak: természetesen Hermann-nak is. Csatárlánc-alkotás. Nesztelen előnyomulás! Hirtelen célmeghatározás. Ki határozta meg? Eugen Eis. Szorosan mögöttünk állt. Suttogva mondta, hogy a harci helyzet értelmében ellenség tartózkodik a közelben: egy csomó bokor volt előttünk alig negyven méternyire. Megcéloztuk, közben még előrekúsztunk néhány métert észak felé a magas fűben. Hangtalanul a szabályzatnak megfelelően. Azután elő a kézigránátot! Kibiztosítjuk, fölemelkedünk, elhajítjuk fedezék! Utána detonáció. Aztán kiáltás kurta, éles hang, mintha Jól van. Ennyi elég. Alfons Materna lehajtotta a fejét. A nyomott kocsmai levegőtől alaposan megfájdult. Odalépett a közeli mosdóajtóhoz, betaszította, nehézkes léptekkel ment, és egész súlyával a meszelt falnak dőlt. Rosszul van? kérdezte aggodalmasan Hermann. Végtére is szerette az apját, ez fiúi kötelessége. És Hermann jó fiú volt! Mindenesetre igyekezett, hogy az legyen. Hisz apám máskor vödörszám bírja az italt. Amit ma le kellett nyelnie, az még a legerősebb embernek is sok volna.

11 Jacob Jablonski az óriás termetű legény vállára tette a kezét. Mit gondol, nagyon haragszik rám? kérdezte Hermann. Sose törd rajta a fejed, fiam. Eredj haza, és aludd ki magad. A többit majd elintézi apád, amilyen igaz, hogy Alfons Materna a neve. Menjetek ki mindnyájan mondta Materna a fia holtteste mellett. Mind! Egyedül akarok maradni halott fiammal. Ez rám is vonatkozik? kérdezte Margarete. Mindenkire kivétel nélkül! Az asszony elindult, fejét lehajtva, alázatosan, szenvedően. Utána Hermann: súlyos léptekkel, megadóan. Mögötte Brigitte, Materna lánya, kérdő tekintettel, szemrehányás nélkül, szinte kíváncsian nézett apjára. Materna bólintott neki. Azután magára maradt. Fia lepedőbe bugyolált holttestét gyertyák fénye világította meg. Édeskés, nehéz szag terjengett a szobában. Materna kitárta az ablakokat. Ekkor Jacob Jablonski nyitott be. Tehetek még valamit? kérdezte. Materna bólintott. Hozz egy korsó gabonapálinkát meg két poharat. Jacob bevitte a korsót meg a két poharat. Szótlanul Materna elé tette az asztalra, amelyen a halott feküdt. Aztán összehúzta a függönyt a nyitott ablakok előtt, kiment a konyhába, és leült az egyik sarokban. Szinte észre sem vették. Mert a jelenlevők evés-ivás közben tehát nem éppen hang, de szó nélkül a tüllfüggönyös üvegajtóra meredtek, amely a konyhát a tiszta szobától elválasztotta. Az ajtón élesen kirajzolódott a gazda alakjának körvonala. Materna fölemelte a poharát, nyilván a halott felé. A szavakat, amiket kilökött magából, odakint eleinte csak homályosan értették. Végül aztán fölemelte a hangját: A halálra! Szemet szemért, fogat fogért életet életért! Később több tanú is bizonyította, hogy mindez elhangzott. Mert a családtagokkal együtt a konyhában tartózkodó gyászoló gyülekezet még ekkor is ugyancsak népes volt. Sehogyan sem akaródzott nekik megválniuk a jóféle italoktól, no meg a reményt sem adták fel, hogy a kiszámíthatatlan Materna jókora pletykaanyagot szolgáltat nekik. Ez olyan ember ám, aki lesújt, mint fejsze az erdőben, ha éppen úgy tartja kedve jegyezte meg az egyik vendég merengve. De Meta Mischgoreit, az özvegy, aki már jó néhányszor közreműködött abban, hogy valakit illendően az anyaföldbe segítsenek, megindultan jegyezte meg, hogy ő bizony mindent előre látott, mivel megjelent előtte Topich, Mazuria vízi szelleme. Kinyújtotta a kezét, és közben azt kiáltotta: Nektek siralom nekem vigalom! Ugyan már! sóhajtott föl Bachus lelkész. Ez a Topich csak pogány kitalálás. Egy régi monda. De mikor a saját szememmel láttam! erősködött az özvegy. Márpedig valahányszor a vízi szellem megjelenik, meghal valaki a faluban, így szedi az áldozatait! Topich a piros ruhás, ősöreg apóka, másként Dobniknak is nevezték a mazuri tavak üveges, sötét mélyén lakott. Időnként annyira elfogta az unalom, hogy társaságra vágyott ilyenkor lehúzta magához áldozatait. Máskor meg úgy szerezte meg az általa kiszemeltek lelkét, hogy testüket halálba kergette. Az Alfred esetében is az ő békakeze volt a játékban vélekedett az özvegy, nagyon szereti ám a fiatal vért. Bachus lelkésznek nagy nehezen sikerült csak megőriznie nyugalmát. Ugyancsak ingerelte a jelenlevők egy részének helyeslő bólogatása, és ez nem most történt meg első ízben. Sürgető, de

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Brenda Joyce. Halálos csókok

Brenda Joyce. Halálos csókok Brenda Joyce Halálos csókok Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával jelent

Részletesebben

Roma rapszódia. Bob Hitching

Roma rapszódia. Bob Hitching Roma rapszódia Bob Hitching Roma rapszódia Bob Hitching Első rész Jászmina, Dárkó és Miléna Originally published in English under the title: The Roma Chronicles by Bob Hitching Robert Ian Hitching Budapest

Részletesebben

Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2003/1

Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2003/1 Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2003/1 Kedves Gyerekek! Örömmel közlöm veletek, hogy országosan is útjára bocsátjuk a Fénysugár c. evangéliumi gyermek-, és ifjúsági lapot, amely eddig csak a pécsi

Részletesebben

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN 2 A mű eredeti címe Auge des Mondes Copyright 2007 by Diana Verlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany Hungarian

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

A további kötetek havonta jelennek meg.

A további kötetek havonta jelennek meg. A sorozat Sárkányfogvetés című, tizenkilencedik kötete április 13-ától kapható a hírlapárasoknál és más terjesztőknél, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp. XIII., Váci út 168.) és a Fatum-Art

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

Agatha Christie A Sittaford-rejtély

Agatha Christie A Sittaford-rejtély Agatha Christie A Sittaford-rejtély Bűnügyi regény HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó BUDAPEST, 1993 ~ 1 ~ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Agatha Christie: THE SITTAFORD MYSTERY (Első alkalommal

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Synden har lang svåns

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Synden har lang svåns A svéd nyelvű eredeti mű címe: Synden har lang svåns Copyright by Margit Sandemo, 1987 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

A félénk és visszahúzódó Liza Limbach a mennyekben jár, amikor a délceg Ronald Hechingen báró feleségül kéri. Még az esküvő napján is alig hiszi el,

A félénk és visszahúzódó Liza Limbach a mennyekben jár, amikor a délceg Ronald Hechingen báró feleségül kéri. Még az esküvő napján is alig hiszi el, A félénk és visszahúzódó Liza Limbach a mennyekben jár, amikor a délceg Ronald Hechingen báró feleségül kéri. Még az esküvő napján is alig hiszi el, hogy létezik ekkora boldogság. Ám akaratlanul fültanúja

Részletesebben

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK B. Traven Macarió / Manónak és társainak Most hogy Manócska drága kis társam majdnem teljesen folyékonyan tudsz olvasni,

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Otthon, édes otthon!

Hedwig Courths-Mahler. Otthon, édes otthon! Hedwig Courths-Mahler Otthon, édes otthon! A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Heimchen, wie lieb ich dich Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Alexa Alexandra A magányos lány

Alexa Alexandra A magányos lány Alexa Alexandra A magányos lány Fejezetek egy orvos életéből Dr. Anders sorozat 37 A férfi lehunyt szemmel dőlt hátra karosszékében. Mellkasa alig észrevehetően emelkedett és süllyedt minden lélegzetvételére.

Részletesebben

CHARLES DICKENS TWIST OLIVÉR REGÉNY A MŰ EREDETI CÍME: OLIVER TWIST BÁLINT GYÖRGY FORDÍTÁSA OTTLIK GÉZA ÁTDOLGOZÁSÁBAN

CHARLES DICKENS TWIST OLIVÉR REGÉNY A MŰ EREDETI CÍME: OLIVER TWIST BÁLINT GYÖRGY FORDÍTÁSA OTTLIK GÉZA ÁTDOLGOZÁSÁBAN CHARLES DICKENS TWIST OLIVÉR REGÉNY A MŰ EREDETI CÍME: OLIVER TWIST BÁLINT GYÖRGY FORDÍTÁSA OTTLIK GÉZA ÁTDOLGOZÁSÁBAN TARTALOM ELSŐ FEJEZET melyből megtudjuk, hogy Twist Olivér miféle helyen és milyen

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

Margit Sandemo. Vérbosszú. Norvégból fordította Somogyi Gyula

Margit Sandemo. Vérbosszú. Norvégból fordította Somogyi Gyula Jéghegyek Népe 11 Margit Sandemo Vérbosszú Norvégból fordította Somogyi Gyula CESAM Publishing Ltd Budapest, 1993 Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Szöllősi Adrienne,

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Vandring i mörkret

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Vandring i mörkret A svéd nyelvű eredeti mű címe: Vandring i mörkret Copyright by Margit Sandemo, 1987 All rights reserved Hungarian translation Kerekes Mariann, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

J. F. Cooper. A kém. Fordította: Réz Ádám

J. F. Cooper. A kém. Fordította: Réz Ádám J. F. Cooper A kém Fordította: Réz Ádám Bevezető A szerzőnek gyakran feltették a kérdést: volt-e a való életből vett példája, midőn e könyv főszereplőjét megrajzolta? Erre a kérdésre úgy válaszolhat a

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

ISAAC ASIMOV Az Alapítvány pereme l. Betty Prashkernek ajánlom, mert kikövetelte, és Lester del Reynek, aki nyaggatott érte.

ISAAC ASIMOV Az Alapítvány pereme l. Betty Prashkernek ajánlom, mert kikövetelte, és Lester del Reynek, aki nyaggatott érte. ISAAC ASIMOV Az Alapítvány pereme l. Betty Prashkernek ajánlom, mert kikövetelte, és Lester del Reynek, aki nyaggatott érte. + ELŐSZÓ Az első Galaktikus Birodalom összeomlóban volt. Hanyatlása és pusztulása

Részletesebben

Betty Prashkernek ajánlom, mert kikövetelte, és Lester del Reynek, aki nyaggatott érte.

Betty Prashkernek ajánlom, mert kikövetelte, és Lester del Reynek, aki nyaggatott érte. elektronikus kiadás: NNCL94-24Av1.0 ISAAC ASIMOV Az Alapítvány pereme l. Betty Prashkernek ajánlom, mert kikövetelte, és Lester del Reynek, aki nyaggatott érte. + ELŐSZÓ Az első Galaktikus Birodalom összeomlóban

Részletesebben

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM Eric Knight Lassie hazatér Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM EZ A KUTYA NEM ELADÓ! SOHA MÁS KUTYA NEM KELL NEKEM! EGY ROSSZKEDVŰ ÖREGÚR LASSIE ÚJRA HAZATÉR NE GYERE TÖBBÉ HAZA! REJTEKHELY A LÁPON NEM MARADT

Részletesebben

Caroline Anderson Ki a házamból!

Caroline Anderson Ki a házamból! Caroline Anderson Ki a házamból! Lydia Moore doktornő hosszabb időt tölt Indiában, hogy tapasztalatot gyűjtsön, és feledje szerelmi csalódását. Gyermekkorában szerető nagyapja nevelte, akinek a levelei

Részletesebben