POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 377/2011. (X. 5.) Kt. sz. határozatában, a többcélú sportcsarnok megvalósításának előkészítéseként, olyan tervezési program előkészítéséről döntött, amely rögzíti a létesítmény méreteit, funkcionális kapcsolatainak listáját (1. sz. melléklet). Eraiek alapja a évre vonatkozó gazdasági programban szereplő szándék, amelyre bruttó 1,2 milliárd forintot irányzott elő a Képviselő-testület, évi megvalósítással. A tervezési program (2. sz. melléklet) összeállításánál a sportcsarnokok építésére vonatkozó szabványt, a különböző sportágak szakszövetségei képviselőinek véleményét, valamint szakági szabványokat vettük figyelembe. így egyeztettük a munkaközi programot a Magyar Kézilabda Szövetség versenyigazgatójával; a Magyar Tenisz Szövetség szakreferensével; a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének ügyvezető igazgatójával; a Budapesti Röplabda Szövetség versenybizottsági vezetőjével; a Magyar Birkózó Szövetség ügyintézőjével; a Vívószövetség versenyigazgatójával; a Birkózó Szövetség referensével (3-7 sz. melléklet). A program összeállításánál a Képviselő-testület által meghatározott 37,0 x 54,0 méteres játéktér, 600 fős fix lelátó és 300 fős mobil lelátó férőhely biztosítandó, ugyanakkor a játéktér szélességi mérete lehetővé teszi, hogy egyes, a rendelkezésre álló játékteret nem teljes egészében elfoglaló sportesemények során lehetőség adódik további mobil férőhely kialakítására (a csarnok szélessége 37,0 m, a kézilabda pálya szélessége 26,0 m, így az 5,5-5,5 méteres szélességben, két oldalon, további mobil férőhely alakítható ki). Ez összhangban van a Kézilabda Szövetség által ajánlott néző férőhely számmal. A tervezési programot véleményeztettük a sportcélú létesítményekre készülő új szabvány előkészítésében résztvevő építésszel. Véleményét összefoglalva, kitért a tervezés és megvalósítás során szükséges sporttechnológiai és üzemviteu terv fontosságára is (8. sz. melléklet). Az egyeztetések során alapvető eltérések az elküldött és véleményezett programhoz képest, az egyes sportágak részéről a játéktér feletti szabad belmagasság méreteinek meghatározásában voltak. A kézilabdajáték méreteihez igazodó 9,0 méteres belmagasság nem elégséges a tenisz játékhoz (9,14), és a röplabdához. A létesítmény megvalósítási költségének előirányzott nagysága az alapterületek és kiegészítő fiuikciók minimális mérettel való kialakítását igényli, így az eredeti elgondoláshoz képest - a minimális sporteszköz szertár és labdajáték szertár alakítandók ki, - az erőnléti fejlesztő teremhez nem készül szauna, masszázs és pihenőhelyiség, - a lelátón nem alakul ki VIP egység; - a rádió és TV közvetítő helyen kívül, külön kommunikációs helyiség a média részére nem kerül kialakításra, - a dopping ellenőrzés a kötelezően kialakítandó orvosi szobában kap helyet, - a versenyekkel kapcsolatos tevékenység (zsűrizés, kiértékelés) a rendezői helyiségben folyhat, - a sportolói előcsarnok tartózkodó és pihenő helyiség minimális méretre csökkentése történik.

2 2 A sportcsarnokokra vonatkozó - régi, de még hatályos - szabvány, a tervezet nagyságú sportcsarnok esetében kötelezően írja elő a program- és kivitelezési tervekhez az OTSH-val történő egyeztetést. A Képviselő-testület által elfogadott programot, az előírt egyeztetés megszerzése miatt, az OTSH jogutódja, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága részére, az építészeti tervpályázatot megelőzően, megküldjük. A tervezési program látható költségnagyságrendje alapján, két változatban, eltérő csamokterülettel készült. A" változat 37,0 X 54,0 m játéktér (kereszt irányban 3 teniszpálya helyezhető el). B" változat 30,0 X 46,0 m játéktér (kézilabda pálya elhelyezésére alkalmas, további sporttevékenységekre is megfelelő, így például footsal, kosárlabda). A sportcsarnok építésének becsült költsége a következők szerint számítható. A rendelkezésre álló adatok szerint (Mérnöki Kamara, Vállalkozók Szövetsége) az építés Iföltsége, különböző funkciójú épület esetében, összegzés szerint: A sportcsarnok épület építési költsége, évi árakon ,- Ft/m^ (nettó) A évi 6,1 %-os, valamint a évi 4,2 %-os inflációt figyelembe véve, ennél magasabb építési költségek jelentek meg 2010-ben. A április havi adat (ÉTK) szerint a nettó építési költség, nettó ,- Ft/m^ volt. Az építési vállalkozások jelenlegi versenyhelyzete az építés költségeinek, a vállalási árak csökkentését eredményezi, így a takarékos tervezés és piaci helyzet miatt, nettó ,- Ft/m^ árral számolhatnak az építés költségbecslésénél. A csarnoktér méretének változása alapvetően nem befolyásolja a kiszolgáló funkciók nagyságrendjét, így annak szükséges, mintegy 1200 m^-es teriilete és becsült, kb. 150 m^ közlekedő területe mellett, a teljes alapterület nagyságát a pályaméret határozza meg. Figyelembe véve, hogy az épület praktikus kialakításával a kiegészítő funkciók önálló szerkezetet nem igényelnek (pl. azok a lelátó alatt helyezkednek el), az építési költség csökkenthető. A" változat (csarnoktér 2000 m^ - kiszolgáló, kb m^) alapterület: 3250 m^ x 0,9 = kb m^ becsült m-ár: ,- Ft/m^ (nettó) építési költség: 1,16 milliárd forint B" változat (csarnoktér 1400 m^ - kiszolgáló, kb m^) alapterület: 2630 m^ x 0,9 = kb m^ becsük m-ár: ,-Ft/m^ (nettó) építési költség: 0,94 miuiárd forint Az Önkormányzat évi gazdasági programja 1,200 millió forintot irányzott elő a sportcsarnok építésére, így annak építési köusége (a kömyezetalakítással együtt) nem haladhatja meg a nettó 950 millió forintot. Ennek megfelelően, az építészeti tervpályázattal a gazdaságos, a költségelőirányzatnak megfelelő épület kialakítására kerülhet sor.

3 Figyelembe véve a gazdasági programban tervezett összeget, megfontolandó a sportcsarnok csarnokterének mérete. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programját - az Önkormányzat távlati lehetőségeit mérlegelve - fogadja el. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete e határozat mellékletét képező Budapest, XVI. kerület többcélú sportcsarnok tervezési program" tervezési feladat leírását tartalmazó programot elfogadja. A tervezési programhoz a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának egyetértését az építészeti tervpályázatot megelőzően be kell szerezni. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: január 25.-i Képviselő-testületi ülés (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Budapest, november 22. Kovács Péter polgármester Melléklet: 1. számú: Zllll^W. (X. 5.) Kt. sz. határozata 2. számú: Budapest, XVI. kerület, többcélú sportcsarnok tervezési program 3-7. számú: Sportszövetségek véleménye 8. számú: Szalanai vélemény Tárgvalja: Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság Kulturális és Sport Bizottság

4 -KA 4 m e l L c i ^ í c t BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜÍ JETI ONJÍÖRMANYZAT a.íií K I V O N A Grk02i5tt: 2011 OKI 10.,.rtD mell a október 5-én (szerdán) a Budapest Fővá ^s^^tvl!keru\eúk)n\!áo ^^ / Képviselő-testülete 14. számú ülésén készült jegyzokonyvdoi. NAFIREIsíD: 4. Multifunkcionális sportcsarnok megvalósításának előkészítése Előterjesztő: Kovács Péter polgármester H A T Á R O Z A T : 377/2011. (X. 5.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a volt IKARUS sportterüiet területén, egy multifunkcionális (több sportágra alkalmas) sportcsarnok megvalósításának előkészítéseként, szakértők bevonásával készüljön olyan tervezési program, amely rögzíti a létesítmény helyigényének méretét és funkcionális kapcsolatainak listáját, a következők figyelembevételével: - a tervezett játéktér mérete 37 x 54 méter, (3 teniszpálya elhelyezési lehetőségével a hossztengelyre merőlegesen) - a fix lelátó befogadóképessége: 600 fő, - mobil lelátó (a küzdőtéren elhelyezhető): 300 fo - a létesítmény tartalmazzon önállóan is működtethető sport (edzési) lehetőséget és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket (öltöző, szauna), - a létesítmény legyen alkalmas alap és kiegészítő funkciójában hazai I. osztályú sportesemény (kézilabda, kosárlabda, röplabda, footsal, tenisz) lebonyolítására (versenybírói és média kiszolgáló helyiségek), - az építmény fenntartása, működtetése az elvárható mértékben az energia tudatosság jegyében valósuljon meg, így a geotermikus és napenergia, valamint a belső energia felhasználás racionalizálásával (hőcserélés, LED-világítás). A Képviselő-testület javasolja, hogy a funkcionális program alapján készüljön a megvalósításról

5 költségbecslés, és ennek figyelembevételével az Önkormányzat írjon ki építészeti tervpályázatot. A tervpályázat tartalmazzon olyan telepítési javaslatkérést, amely a sportcsarnok mellett, távlatban biztosítsa egy teljes értékű sportkomplexum megvalósíthatóságát, (klubház, szabadidő célú jégcsampk, esetleg étterem elhelyezésére). Határidő: november 16.-i Képviselő-testületi ülés (tervezési program elkészítése) december 7.-i Képviselő-testületi ülés (tervpályázati kiírás) Felelős: Kovács Péter polgármester (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) kmf. Ancsin László sk. jegyző Kovács Péter sk. polgármester A kivonat hiteléül:. Zseni GUriella T ' S o \ Szervezési Ügyosztál}r^&tő Budapest, oktdl^i^. S ^

6 B u d a p e s t, X V I. kerület többcélú s p o r t c s a r n o k T E R V E Z É S I P R O G R A M A tervezési feladat leírása november

7 1. Előzmények 1.1. Társadalmi igény, önkormányzati szándék A kerület Budapesten belüli helyzete és viszonylag nagy kiterjedése, valamint főt meghaladó lakossága, igényli egyrészt a tömegsport áualános támogatásának, másrészt a lakosság számából és a kerület környezetéből adódó igényes és versenyszerű sportolás lehetőségének hiányából adódóan, a kerület területén egy többcélú sportcsarnok építését. Az általánosan elvárt tömegsport és azzal párhuzamosan, abból eredően kifejlődő versenyszerű sport és élsport támogatásának célja kedvező körülményeket teremthet a területi és egyéb, adottságaiban alkalmas kerületekben, új többcélú sportcsarnok építésére. A kerületi lakosság összetételének változása, az új korosztályok megjelenése, a kerületi lakóterületek felértékelődése, olyan életviteli igényt jelent, amely az általános sportolási, majd megjelenő versenyszerű sportolás kielégítésének helyiségi igényét jelenti. így megjelentek az újabb és újabb, eddig még nem lévő sporttevékenységek a kerületben. Az iskolák tornatermei kizárólag az iskolai testnevelésre alkalmasak és azok iskolaidőn túl is telítettek a lakosság, valamint az ifjúságot nevelő sportágak kedvelőivel és egyesületi kezdeményezésekkel A kerületi Önkormányzat sportfejlesztési terve A kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben elfogadta a kerületi testnevelési és sportfeladatokról, illetve fejlesztési célkitűzésekről szóló ( ) sportfejlesztési tervét, amelyben az Önkormányzat lehetőségeihez mérten szerepel egy több sportág gyakorlására alkalmas, többcélú fedett sportcsarnok létesítése". A létesítménynek biztosítania kell a színvonalas szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek mellett, a tömegsport és a versenyszerű sportesemények helyszínét. 2. A helyszín ismertetése A többcélú sportcsarnok a kerület területének súlypontjában lévő, Margit utca - Lőtér utca - István király utca - Bátony utca által határok területen, jelentős zöldfelületű intézményterületek keretövezetében fekszik. A tömbben kizárólag sport-, szabadidő eltöltésére alkalmas létesítmények varnak. A tömb két helyrajzi számú területet foglal magába, a /1; /2, amelyre a 26/2004. (Vn. 6.) sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási terv előírásai vonatkoznak. A szabályozási terv módosítása - a kialakított tervezési programon, építészeti pályázatban megfogahnazott javaslatok és a felmerült igény alapján - megtörténhet. Az új létesítmény elhelyezése /1 hrsz-ú területen lehetséges. Ezen a területen, a Margit utca - Bátony utca sarkán, meglévő vízkivételi hely (kút) található, amelynek védőterülete (10,0 X 10,0 m) továbbra is fenntartandó. A tervezett létesítmény közlekedési kapcsolatai kiválóak. A terület a gödöllői HÉV vonalán, Mátyásföld-alsó megállójától mintegy 700 m-re, a kerület feltárását biztosító 44-es autóbusz megállójától 100 méteren belül elérhető. A gépkocsival a Veress Péter út - Szabadföld úttól, lakóterületeket nem érintő Sarjú utcán keresztül, közvetlenül megközelíthető.

8 2.1. A tervezési terület környezeténél^ bemutatása Közművek A tervezett létesítmény közműellátása megoldható. A tervezési területen belül kell közművekkel foglalkozni, valamint a költségüket becsülni. a Ivóvízellátás A Bátony utca - Lőtér utcai vezeték összekötésével a szükséges vízellátás biztosítható Szennyvízcsatorna A Bátony utca és az István király utcában lévő csatornahálózat a keletkezett szennyvizet tudja fogadni Csapadékvíz elvezetése A csapadékvíz, megfelelő kezelés után, az István király utcában húzódó és a Szilas patakhoz kapcsolódó csapadékcsatornába vezethető. A csapadékvíz tárolókból kell megoldani a zöldfelület öntözését és az épület szürkevíz felhasználását. A fel nem használt csapadékvíz szikkasztással, illetve a csapadékvíz csatornába való elvezetéssel kezelhető Elektromos ellátás A Lőtér utcában lévő elosztó a szükséges elektromos energiát tudja biztosítani. 3. A telepítés szempontjai és a beruházói igények A területen elhelyezésre kerülő többcélú sportcsarnok mellett, a /1. hrsz. területén a távlatban biztosítani kell a - közösségi funkciót ellátó klub, étterem épületrészeinek, valamint a - sportcsarnok kapacitásának kihasználását segítő, szállás jellegű épületnek (30 db kétágyas szoba) és az ahhoz kapcsolódó funkciók elhelyezését, valamint - hosszabb távlatban kiegészítő sportcsarnok elhelyezésének lehetőségét. - A közönség által használt ki- es bejárat előtt a befogadóképességgel arányos, burkolt térről kell gondoskodni. - A parkoló területnek méretezett útkapcsolattal kell rendelkeznie a környező úthoz (utakhoz). - A nézőszámnak megfelelően, az OTÉK szerint, a telken belül kell a parkolóhelyet biztosítani. - A területet gazdaságosan kell kihasználni, gondolva a további szabadtéri sportpályák létesítésére is. A fenti funkciók megvalósítását ütemezetten kell megtervezni, ugyanakkor funkcionális kapcsolatukat biztosítani kell. A teljes kiépítést, illetve annak ütemezését és az ahhoz szükséges parkolók elhelyezését rögzíteni kell. A tervezés tárgya az önállóan működő, működtethető többcélú sportcsarnok.

9 4. Az épület rendeltetése A tervezés első lépcsőjében, a többcélú sportcsarnok elsődleges feladata különböző sportágak (kézilabda, kosárlabda, kispályás labdarúgás és tömegsportok) magas színvonalú rendezvényeinek esetlegesen nemzetközi szintű kiszolgálása és a lakosság sportéletének biztosítása. A létesítmény ezeken túlmenően kulturális és egyéb rendezvények lebonyolítására is legyen alkalmas. Az építmény építészeti megoldásában, üzemeltetési módjában legyen a jövőbe mutató. A létesítmény térszervezésében könnyen áttekinthető és barátságos legyen, a sportolók, a vendégek és a rendezvények résztvevői számára. Az épület legyen alkalmas a többcélú használati módra, ezért a különböző rendezvények közötti időtartamban és élőmunkában le kell csökkenteni az átalakítás időszükségletét. A többcélú sportcsarnok megvalósításánál figyelembe kell venni - a programban meghatározott helyiségekkel - annak költségeit, a hosszú távú fenntarthatóságot, működési költségeket A létesítménybe tervezett tevékenységek ' Sporttevékenységek Az épület a következő sportágak számára adhat helyet: Kiemeh sportágak: - kézilabda, - kosárlabda, - terem- és kispályás labdarúgás, - tenisz (a belmagasság miatt korlátozott), igény: 9,14 m Egyéb sportágak: - asztalitenisz, - röplabda (a belmagasság miatt korlátozott), - birkózás, - ökölvívás, súlyemelés, - vívás, - tomasportok, Kulturális rendezvények, komoly- és könnyűzenei biangversenyek, táncrendezvények A csarnoknak lehetőséget kell adni a nagyobb tömegeket kiszolgáló kulturális események rendezésére.

10 5. A rendeltetés részletes ismertetése 5.1. Funkcionális kialaldtás - látogatóid A látogatók érkezése a közönségforgalmi előcsarnokba történjen, amely biztosítja a jegyvásárlás és a belépők ellenőrzésének lehetőségét. Az ellenőrzést követően a nézők elosztását szolgáló tér ad helyet a ruhatárnak, lépcsőháznak, vizes blokknak és más közönségforgalmi tereknek. A nézőtér megközelítése tegye lehetővé az elválasztott szektorok kialakítását. Az erőnlét fejlesztő terem önálló működtetésének feltételeit biztosítani kell. 6. Helyiségek A sportcsarnok rendeltetésszerű használatát az építési engedélyezési tervnél sporttechnológiai tervvel kell igazolni Csarnoktér A tér a sporttevékenységek, az ahhoz tartozó edzések és versenyek lebonyolításához, valamint különböző rendezvények megtartására szolgál. - A" változat: 37,0 X 54,0 m 2000 m^ (A csarnoktér alkalmas 3 teniszpálya kialakítására is) B" változat: 30,0 X 46,0 m 1400 m^ (A csarnoktér alkalmas a kézilabda és további sporttevékenységekre) A továbbiakban a csarnoktér kialakítására a következők vonatkoznak: - A csarnoktér belmagassága a kézilabdához legyen alkalmas (9,0 m). - A lelátótér látásviszonyait belső alátámasztó szerkezet nem zavarhatja. - A csarnok megoszthatóságáról mozgatható belső térelhatároló szerkezettel kell gondoskodni. - A csarnoktérbe nyíló sportolói bejárat, min. 2,2 m széles legyen. - A csarnokteret üzemelési és fenntartási (vészkijárat) célból, közvetlenül a szabadba nyíló, legalább 2,2 x 2,3 m széles szabad nyílásméretű ajtóval kell ellátni. - A csarnoktér padozata valamennyi sportág követelményeit elégítse ki, ideiglenes, a sportágnak megfelelő burkolat-fehétek alkalmazásával. - A természetes és mesterséges megvilágítással a lehető legkevesebb árnyékhatást és egyenletes szórt fényt kell elérni. A legkedvezőbb megoldást a csarnok hossztengelyében kialakított felülvilágító rendszer adja. A csarnok hossztengelye észak-déu iránytól, ebben az esetben legfeljebb 20 -kal térhet el. - A csarnoktérben a bevilágító üvegfelület és terem alapterület viszonya legalább 1:6 arányú legyen. - A labdajáték pályatengelyére merőleges végfalakon ablakfelület, árnyékoló és sötétítő szerkezet alkalmazásával tervezhető. Tenisz, asztalitenisz, tollaslabda versenyeken, a játék irányára merőleges sötét határoló felület létrehozását biztosítani kell.

11 A csarnoktérben berendezési tárgyakat kiemelhetően, felhajthatóan vagy szerkezetbe süuyeszthetően kell tervezni. A mennyezetre függeszthető szerek felszerelési lehetőségéről, a világítótestek, hangszórók ütés- és sérülés elleni védelméről, valamint a szerkezet teherbírásának méretezéséről gondoskodni kell. Időmérő, eredményhirdető berendezés felszerelésének lehetőségét úgy kell tervezni, hogy azokat a versenyzők és a nézők egyaránt jól láthassák. - A tervezési programban meghatározott követelmények mellett, a csarnoktér feleljen meg a következő előírásoknak:. - MSZ /1, ezen belül - tornasport MSZ /2 - labdajátékok MSZ /6 - küzdősportok MSZ /2 Az előírások a rögzítési pontok, pályaméretek, megvilágítás mértékének feltételeit rögzítik Kiegészítő helyiségek: Sporteszköz szertár 60,0 - A többcélú sporteszköz szertár a csarnoktérrel közvetlen kapcsolatban legyen. - A szertár padozata és a csarnoktér padozata között sem lépcső, sem küszöb nem létesíthető. - A sportszerek zavartalan mozgatásának lehetőségéről gondoskodni kell. - Egy-egy szertár egység alapterülete legalább 18 m^ legyen. - Padlóburkolatok könnyen tisztíthatóak, hézagmentesek legyenek. - Falfelülete legalább 2,1 m magasságig mosható, ütés- és kopásálló legyen Erőnlét fejlesztő terem és kiegészítő helyisége Erőnlét fejlesztő terem 90,0 m^ A terem kettős funkciót elégít ki, egyrészt a csarnokot igénybe vevő sportolók, másrészt önállóan, külső megközelítéssel, öltözővel és kiszolgáló helyiségekkel, a csarnok működésétől függetlenül, lakossági igényeket is tudjon kiszolgálni Öltöző-zuhanyzók-párafogók-WC és kiegészítő helyiségek 150 m^ - Kialakításánál az MSZ /8 előírásait kell figyelembe venni. - A sportolói öltözők a közönség forgalmától független útvonalon legyenek megközelíthetők. - Az öltözőhelyiség megengedett legkisebb belmagassága 2,5 m, alapterülete 20,0 m^ - A padlóburkolat mosható és csúszásgátló legyen. - A zuhany az öltözőkhöz közvetlenül kapcsolódjék. - Sportolók részére 6 db csapatöltöző kialakítása szükséges. Egy-egy csapatot 25 fős létszámmal szükséges számításba venni. A csapatöltözők közül 2 db-nak akadálymentesítettnek kell lennie, mely a mozgássérült sportolók kiszolgálására alkalmas.

12 Lelátók, közönség kiszolgáló létesítmények, tájékoztatás és hírközlés, Lelátók 500 m^ - A lelátók kialakítása feleljen meg az MSZ /9, 10, 11 előírásainak. A kétoldali lelátó kialakítás tartalmazzon 600 fix és 300 mobil ülőhelyet. A lelátókat szektorokra szükséges osztani. A szektorokat és az ülőhelyeket úgy kell elrendezni, hogy a megfelelő látási feltételek mindegyik néző számára biztosítva legyen. Mozgássérültek és kísérőik számára is helyet kell biztosítani a lelátókon. Nézőhelyek a küzdőtéren - A mobil széksorok igénybevétele esetén, a nézőközönség távozását a lelátók érintése nélkül, attól függetlenül kell lehetővé tenni. - A nézőtéren a közlekedési út legkisebb szélessége 1,25 m lehet. - Legalább két kijárati ajtót kell tervezni. A kijárató ajtók és a legtávolabbi ülés közötti útvonal hossza legfeljebb 25 m lehet. - Az ajtóknak kétszámyúnak és kifelé nyílónak kell lenniük. - A nézőtéri részt úgy kell kialakítani, hogy a közönség a néző- (küzdő) térről legfeljebb 1,5 perc alatt, az épületből pedig legfeljebb 6 perc alatt a szabadba juthasson, figyelemmel a tűzrendészeti előírásokra. - A küzdőtéri nézőhellyel tervezett csarnokban, illetve annak alkalmazása esetén, a küzdőtér közvetlenül kapcsolódjék a közönségforgalmi terekhez. A küzdőtéri lelátó (székek) tárolását meg kell oldani. Tájékoztatás és hírközlés Eredményjelző tábla Időmérő, eredményhirdető berendezés felszerelésének lehetőségét úgy kell tervezni, hogy azokat a versenyzők és a nézők egyaránt jól láthassák. Hangosító központ Központi helyen, a csarnoktérre és a lelátótérre közvetlen rálátási rendelkezzen. kapcsolattal Rádió- és TV közvetítő hely 1 db rádió közvetítő fülke és TV közvetítő kommentátori fülke, valamint a csarnok több pontján, kameraállás elhelyezését biztosítani kell. Közönség kiszolgáló létesítmények Ruhatár 45,0 m^ A ruhatár az előcsarnokban elhelyezve legyen, alkalmas 600 fő kiszolgálására, amelyhez kapcsolódjon kiegészítő tárolóhely, további 600 vendég kiszolgálására. Kiadó hossza: 1,0 m/25 fő. Büfé-mosogató-raktár A közönséget kiszolgáló területekhez kapcsolódóan alakítandó ki. 12,0 m^

13 WC csoportok Kialakítása a nézőszámnak megfelelő mennyiségben, de a látogató közönség által igénybevett területekhez igazodva az előcsarnokban, illetve a közlekedő területeken alakítandó ki, az OTÉK szerint., Pénztár 3 A helyiségek az előcsarnokhoz kapcsolódóan (2 db elhelyezése szükséges) Edzés- és verseny lebonyolítás helyiségei Játékvezetői öltözők 30,0 3 db játékvezetői öltöző alakítandó ki, egyenként 6 m^-es alapterülettel, az edzői öltöző felszereltségével. Rendezői helyiség 18,0 A helyiség 3 m^/fő helyigénnyel, 6 fő részére alakítandó ki. A játéktérre rálátás, központi versen3árodával és a kihangosító központtal kapcsolat szükséges. Versenyiroda, klubhelyiség 24,0 A helyiség a kiértékelő (klub) helyiséggel és a rendezői helyiséggel közvetlen kapcsolatban legyen. További követelményei, mint rendezői helyiség Egészségügyi helyiségek Sportorvosi helyiség + előtér 15,0 A küzdőtér, pálya közelében kell elhelyezni, a váróval közvetlen kapcsolatban. Közvetlen, természetese szellőzése legyen. A helyiség hideg-melegvíz ellátású. WC-csoport A WC-csoport az előcsarnokhoz kapcsolódóan, a látogatói létszámnak megfelelően alakítandó ki (lásd: közönség kiszolgáló létesítmények), az OTÉK szerint. Személyzeti öltöző, zuhany+mosdó+ WC 10,0 m^ A lelátó, a pálya és a működtetéshez szükséges személyzet részére, női-férfi öltözőhelyiség, személyenként 1 db öltözőszekrénnyel, és a szükséges WC, mosdó, zuhany berendezésekkel.

14 Igazgatási helyiségek (iroda, teakonyha, raktár, WC) 36 Vezetői iroda Ügyviteli iroda Teakonyha Mosdó, WC Üzemeltetési helyiségek Épületgépészeti, elektromos helyiség Az épületgépészeti helyiség csoportnak külön külső bejáratot kell tervezni. (Az épületgépészeti berendezések beépítése, kezelése, cseréje miatt szükséges.) Takarítószer Szükség szerint kell kialakítani. Szeméttároló A gazdasági bejárat közelében, önálló központi szeméttároló tervezendő. Közlekedési helyiségek Szélfogó A közönség, illetve a sportolói forgalomnak megfelelően alakítandó ki. Előcsarnok (nézőközönségi) Alapterülete legalább 0,1 m^/né /nézőhely. Belmagassága legalább 3,6 m. 100,0 m^ Folyosók, lépcsők A folyosók, közlekedők, lépcsők a vonatkozó előírások szerint kerüljenek kialakításra. 7. A létesítménnyel szemben támasztott követelmények Az építmény igényes kialakítása mellett, a vonatkozó építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségügyi, akusztikai, valamint az általános szakhatósági előírásokon túl, a tervezett sporttevékenységek szabályzataiban foglalt előírásokat is figyelembe kell venni. A tervezés során a fenntarthatóság, az üzemeltetési költségek alacsony szintje fontos követelmény az épület teljes élettartamára vetítve, amely az alkalmazott anyagok, szerkezetek és berendezések kialakítására is vonatkozik Megvilágítás A természetes és mesterséges megvilágítás egyensúlyát és káprázat- és tükröződésmentes kialakítást biztosítani kell. Szükség esetén az árnyékolásról is gondoskodni kell.

15 Fénytechnika Az általános és egyéb világítástechnikai berendezések irányítása - a korszerű épületfelügyeleti rendszeren belül - egy helyről történhet Biztonságtechnika Az építés-kivitelezési tervben megoldandó Tűzvédelem Az épület nagyságához, funkciójához kialakított tűzvédelmi rendszer alkalmazása szükséges Akusztika A csarnoktérben a sportrendezvényeken kívül, időszakos rendezvények idejére, mobil információs rendszer lehetőségét biztosítani kell, amelyeknek megfelelő akusztikai minőséget kell biztosítani Padló- és sportpálya burkolat A közönségforgalmú területeken tartós, nagy kopásállósága, csúszásmentes burkolatot kell alkalmazni. A csarnoktérben a padlóburkolat alkalmas legyen a változó padlóburkolati igényű sport- és rendezvények megszervezésére Épületgépészet A működés során a megújuló és az alternatív energiaforrások alkalmazása előny, így a geotermikus energia, hőszivattyú, napkollektor és fotovoltaikus elemek alkalmazása, amelyet a melegvíz hűtési és fűtési, valamint szellőzési rendszereinél lehet alkalmazni. Állandó és szakaszos üzemeltetésű helyiségek leválasztására, szakaszolhatóságára figyelenmiel kell lenni Elektromos ellátás, kommunikáció A különböző események eltérő megvilágítási igényeit biztosítani kell. Az épület telefon, ISDN és internetes kapcsolata biztosítandó Az épület megvalósításának költsége Az épület és környezete (parkoló, közműcsatlakozások, stb.) megvalósítási költsége 2012-es költségszinten nem lehet magasabb, mint nettó 950 millió forint.

16 3. &2.r^cltekíei^ Katona Sándor Magyar Kézilabda Szövetség versenyigazgatója Judik Zoltán: Sportpályák tervezése című ajánlott könyv Kihúzható mobil lelátót ajánl Mixed zónában találkozhat a játékos a szurkolóval, egy másik mixed zónában a játékos az újságíróval Max. három féle állandó pályavonalazás fogadható el egyszerre (pl: kézilabda: fehérsárga, majd kosárlaba: piros-kék, fekete, majd a tenisz - ebben a sorrendben, tehát egyre sötétebb színek.) Sportpadló ajánlott (nem mindegy a teherbírása) Meg kell vizsgálni, hogy a teniszpályák hálórögzítése a padlóba ne akadályozza a kézilabda pályát (egyenetlenségek elkerülése a labdapattanás okán) A pálya elhelyezése kétoldau lelátó esetén centrális legyen, de előfordul az, hogy az egyik oldal felé eltolták. Vészkijáratok méretezése feleljen meg az elvárásoknak: kiürítési terv szükségessége. Ha pl. kiállításra használják a küzdőteret, akkor a padlónak bírnia kell pl. kisebb targoncákat, amelyekkel behordják a termékeket. Fény beszűrődés - csak szórt fény érkezhet a pályafelületre, a labda fénykeresztezésbe nem mehet (amikor a játékos nem látja a labdát akár csak egy pillanatra is) - megoldható pl. megfelelő fóliázással. Kameraállások (a cserepadok között 3 állandó, a cserepadokról és a kameraállásokból jól látható legyen, lehetőleg mindkét rövidebb oldalon az eredményjelző, amelyen szerepelnie kell egyszerre 2*3 játékos számának és büntető ideje visszaszámolásának. A sporteszköz szertár funkcionálisan osztható legyen. A csapatöltözőknél öltözőnként külön zuhany, min. 3 rózsával, a zuhanykabinok elválasztása fontos. Nézőszám: ajánlott az 1000 feletti - inkább 1500-at elérő, mobil ülőhelyekkel. WC helyiség az öltözőn belül, két öltözőnként 1 elegendő. Ruhatár nem feltétlen kell ekkora, tapasztalat szerint a nézők is beviszik magukkal télen is a kabátjaikat. A nézői és a hivatali WC-k teljesen szeparáltak legyenek. 2 játékvezetői öltöző elegendő, de legyen külön férfi és női zxohanyzási lehetőség. A doppingszoba csak ideiglenesen szükséges, elegendő a sportorvosi szobában való elhelyezése, ilyenkor szabaddá kell azt tenni. Célszerű egy csapatszoba - kiértékelő szoba, pl. videón való meccselemzés. Takarító szerek szobája: sokat kell vaxolni a pályát, ennek más sportágak nem mindig örülnek. Minimum lux fényerősség biztosítása. A csarnok belső falszerkezete minél inkább nyelje el a hangot. A székek láb választása (rendezvények (pl. vacsora-fogadás): apadió miatt inkább az U-alakú/típus, mint a 4 külön lábú.

17 4. b z, m e l i Á M d r Droppa Erika Magyar Tenisz Szövetség Szakreferens Alapvonal mögött minimimi 2 méter magasságú zöld vagy kék színű ponyvát kell. kifeszíteni (hogy a teniszező látóterében ne legyenek zavaró hatások), de rangosabb mérkőzésen 3-4 m is elvárt. A csarnoktér = a küzdőtérrel? A küzdőtér esetleges elválasztása legegyszerűbb függönnyel. A térelválasztás komolyabb technikai szintű megvalósítása (beépített, műanyagelemek stb. nagyon megdrágíthatja a beruházást) A csarnok tájolása É-D-i, kifejezetten nem szerencsés, ha a nap látszólagos járása váltakozó napos és árnyékos pályafelületeket hozz létre (csíkozás), különös tekintettel a különféle alakú, formájú tetőszerkezetek árnyékára. A teniszpálya bevilágítása csak hosszanti irányú lehet, ez megoldandó a keresztbe tervezett (felfestett) pályák használatakor is. A minimális belmagasság 9,14 méter a teljes pályafelületre értendő, abba semmi nem lóghat be (pl. lámpa) A sportszertár külön szinten is lehet. A raktárhelyiségek a kihúzások miatt alultervezettek. Gondohii kell pl. arra, hogy teniszt parkettán nem lehet rendezni, azt teniszezésre alkalmas szőnyeggel kell burkolni, ami hajtogatni nem igazán lehet, de tárolni kell egy arra megfelelő méretű szertárban. Ugyanez vonatkozik a teniszhálóra és a hálótartó oszlopokra, ami szintén nagy méretű. A beléptetés a teniszben nyakba akasztható különböző színű kártyákkal - különböző jogosultságot ad - megoldható beléptető személyzettel, ehhez nem kell beléptető technikai rendszer. Az öltözőkben - ha máshol nincs lehetőség - pl. bevitt hűtőszekrényben tárolható a versenyzők élelelmiszere. Műhely elvárható, pl. kisebb bütykölések, villanyszerelési anyagok (fénycsövek...) tárolása szempontjából is. Dopping szoba kell már egy egyszerű felnőtt bajnokságon is - ennek megvannak a követelményei. Rendezői helyiség a csarnok üzemeltetése, valamint a verseny szervezése szempontjából kell, versenyiroda (zsűrizés, kiértékelés) a mérkőzések lebonyolítása, jegyzőkönyvezés, csapatvezetőkkel való egyeztetés miatt fontos.

18 5"v ^2. m e J J i i d e t Mihály Tamás Budapesti Röplabda Szövetség Versenybizottság Vezető A röplabda pálya mérete 2X 9X9 m-es térfelű pályákból áll, valamint a kifutók minimum 3,5 m-ét hozzáadva a sportcsarnok méretébe bőven illeszkedik. Célszerű keresztirányú pályák kialakítására lehetőséget adó hálótartókat rögzítő bemeneteket kialakítani, mert ezzel mód nyílna többpályás nagy létszámú rendezvény kialakítására. Célszerű minél nagyobb számú öltözőhelyiség kialakítása, gondolván a nagyobb versenyekre illetve tömegrendezvényekre. A 6db csapatöltöző megfelelőnek tűnik, de ha mód van rá javasolnám további öltözők tervezését is. Az öltözők 25 fős létszáma sportágunk számára megfelelő. Mivel röplabda sportágunk helyigénye kisebb mint pl. kézilabda vagy kosárlabda így ha a sportcsarnok ezen sportágak feltételeinek megfelel akkor nekünk szintén tökéletesnek bizonyul.

19 Bodnár Péter Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, ügyvezető igazgató 4.Épület rendeltetése (kézilabda, kosárlabda, kispályás labdarúgás és tömegsportok) magas színvonalú rendezvényeinek esetlegesen nemzetközi (nem EB, VB, Olimpiai) szintű kiszolgálása Sporttevékenységek Egyéb sportágak ritmikus sportgimnasztika, asztalitenisz, röplabda, birkózás, ökölvívás, súlyemelés, vívás, tomasportok, tollaslabda 5.2. Megjegyzés: magas színvonalú kosárlabda események megrendezése érdekében a létesítmény biztonságtechnikai felszereltsége feleljen meg az 54/2004. sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet előírásainak, (pl: a sportolók és a közönség közlekedési útvonalait külön kell választani, ellenérdekű szurkolótáborok szétválaszthatóak legyenek, beléptető rendszer, kamera rendszer, stb...) 6.1. Csarnoktér A csarnoktér belmagassága legalább 12 m legyen Kiegészítő helységek Sporteszköz szertárak belmagassága min. 3,20 m, az ajtó min. mérete 2,20/2.40 m.

20 Simíta Zsolt Magyar Birkózó Szövetség szakreferense Nemzetközi szintű kadett, vagy senior EB, VB megrendezéséhez szükséges 3 szőnyeg (12*12 m + 1,5-1,5 m kiflitóval) elhelyezése. Ezeket egy 15x41 m széles, 80 cm magas dobogón kell elhelyezni. E dobogó túl kell elhelyezni a bírák, VIP-delegáltak asztalait, valamint min. 1 m széles közlekedőt is biztosítani kell, illetve gondolni kell az érmes dobogóra is. Nézőszám legalább 1000, inkább 1500 fő. A dobogó és körülötte a közlekedők miatt kérdéses, hogy a küzdőtérben elhelyezendő mobil lelátókat hogyan lehet elhelyezni! Szükség van 2-3 szőnyeg leterítésére (+ közlekedők) alkalmas bemelegítő teremre, ahol gyorsan át is lehet öltözni pl. paraván mögött. Szükség van egy ilyen esemény fős bírójának konferenciateremre, mely TV-vei ellátott. Mivel ennyi játékvezetői öltöző sehol sincs, általában ők már a szállodában felöltözve érkeznek a szőnyeghez. Nagyon fontos lenne a helyszíni étkeztetés (2-3 perc ebédre várakozási idővel méretezve), pl. Szombathelyen külön 800 m2-es sátrat kellett felhúzni e célbői a mintegy 400 fő megebédeltetésére. Szükség van mérlegelési helyiségre, ahol 100 fő is tud egyszerre mérlegelni. A szállás általában 3, de inkább 4 csillagos szállodában szokásos. Nagyon fontos a szaima, minimum főre. Eredményhirdető tábla helyett LED fal lehet gazdaságosabb. Egy VB-EB alatt 4-5 VIP irodának is célszerű helyet keresni, amelyekben pl. a delegáltak foglalnak helyet, TV, internet kapcsolattal. Élő videólánc - internet - hang kapcsolatot célszerű előre kialakítani a csarnokban. Megoldandó a parkolás. Raktárhelyiség: a 60 m2 elegendő lehet (birkózás szempontjából). Parketta padlófedéshez gumiból védőfelületet kell elhelyezni. A játékteret akár 3 részre is lehetne osztani (leválasztó fallal) Orvosi szobát alkahnassá kell tenni doppingvizsgálatra, ha nincs külön doppingszoba.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA v a l l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Tárgy: Javaslat egy multifunkcionális sportcsarnok létesítésére, és tervpályázat kiírásának szempontrendszerére Tisztelt

Részletesebben

Virtuális túra. Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/ , fax: 29/

Virtuális túra. Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/ , fax: 29/ Virtuális túra Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/562-246, fax: 29/562-242 E-mail: ds@dabasnet.hu Web: www.oboarena-dabas.hu A csarnok vezetője: Prohászka Csaba Tel.: 70/321-1653 1 /

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető Tárgy: Budapesti út (Szlovák - Biztató utca)

Részletesebben

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG Változások az új IIHF szabálykönyvben A Nemzetközi Jégkorong Szövetség jelenlegi szabálykönyve 2014. június 30-án érvényét veszítette. A 2014. július 1-től érvényes új szabálykönyvet az IIHF májusi, Minszkben

Részletesebben

TERVEZÉSI PROGRAM tervezet

TERVEZÉSI PROGRAM tervezet TERVEZÉSI PROGRAM tervezet az 59/2014. (III. 4.) Kormányrendelettel kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított gödöllői uszoda beruházáshoz A beruházási program - a Kormány 1102/2014. (III. 4.) Kormányhatározata

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására

POLGÁRMESTERE. Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról

ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról ELŐTERJESZTÉS Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról ELŐZMÉNY Torbágyon a korábbi években is már gondot okozott az étkezde és a tornaterem zsúfoltsága, mely a további

Részletesebben

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗 Ú VÍ Ú - Ö Í I C N Ö Ö I ᔇ厗VÍ ᔇ厗 4 ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 1. A D A T L A P Megrendelő: TÁPIÓSZECSŐ FC 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya HUSZA GYÖRGY

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. a Budapest X. kerület Körösi Csorna Sándor út -

POLGÁRMESTERE. a Budapest X. kerület Körösi Csorna Sándor út - BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Körösi Csorna Sándor út - Jászberényi út - Maglódi üt - Sibrik Miklós út - Mádi utca -

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A tárgyi terület a XVI. kerülettel nem határos, a területre készülő szabályozási terv a XVI. kerületre közvetlen hatást nem gyakorol.

POLGÁRMESTERE. A tárgyi terület a XVI. kerülettel nem határos, a területre készülő szabályozási terv a XVI. kerületre közvetlen hatást nem gyakorol. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest XV. kerület, 71. sz. Budapest - Veresegyház - Vác vasútvonal és környezete területére szabályozási terv készítése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A sportrendezvények biztosításának gyakorlati tapasztalatai

A sportrendezvények biztosításának gyakorlati tapasztalatai A sportrendezvények biztosításának gyakorlati tapasztalatai Előadó : BUBÁN LÁSZLÓ Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Jogszabályi háttér 2004. évi I. törvény a sportról a sportrendezvények biztonságáról

Részletesebben

3.1 TERVEZÉSI PROGRAM. Győr város új sportkomplexuma engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséhez. Győr, február 27.

3.1 TERVEZÉSI PROGRAM. Győr város új sportkomplexuma engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséhez. Győr, február 27. 3.1 TERVEZÉSI PROGRAM Győr város új sportkomplexuma engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséhez Győr, 2014. február 27. 1. Előzmények Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata megpályázta és el is nyerte

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest XV. kerület Hősök útja - Szerencs utca - 91158/150 hrsz közterület nyugati telekhatára (L4-es övezet

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz

Részletesebben

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Ajka város Önkormányzata az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiacot és termelői piacot kíván létesíteni. Az Önkormányzat a piac

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 8/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad indítvány előterjesztésére.

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Grundfoci pálya építéséről

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Grundfoci pálya építéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Grundfoci pálya építéséről

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2015. november 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Az éves helyzetjelentések, valamint a biztonsági ellenőrzések tapasztalatainak értékelése kosárlabda sportágban.

Az éves helyzetjelentések, valamint a biztonsági ellenőrzések tapasztalatainak értékelése kosárlabda sportágban. Az éves helyzetjelentések, valamint a biztonsági ellenőrzések tapasztalatainak értékelése kosárlabda sportágban. Bubán László kosárlabdaszövetség Biztonsági képzés 2016. Magyar Sport Háza 2016. szeptember

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Wagner Károly, Takács Lajos Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Rövid tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzatban

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tárgy: Településszerkezeti Terv felülvizsgálata

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület április 4-i ülésére.

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület április 4-i ülésére. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. április 4-i ülésére. Tárgy: Budapest Főváros Kormányhivatal Állami Főépítészének módosítási javaslatai a 2/2012.

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. ENGEDÉLYEZÉSI TERV Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. Építtető: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok Dózsa György út 150. Tervező: PALÁDI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS évi ingatlanvásárlási keret felhasználásáról. Hotel Pontis, Biatorbágy, Viadukt utca 10. hrsz: 1518/30 megvásárlásáról

ELŐTERJESZTÉS évi ingatlanvásárlási keret felhasználásáról. Hotel Pontis, Biatorbágy, Viadukt utca 10. hrsz: 1518/30 megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/230, 229, 295 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: epitesipont@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu : ELŐTERJESZTÉS 2016. évi ingatlanvásárlási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 1/18 Dokumentáció A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 2/18 1 AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE 1.1 Az ingatlanok elhelyezkedése,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

1. Az R. 2. számú melléklete I. Az üdülő minősítési követelményei része bevezető rendelkezésének helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az R. 2. számú melléklete I. Az üdülő minősítési követelményei része bevezető rendelkezésének helyébe a következő rendelkezés lép: 2. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez 1. Az R. 2. számú melléklete I. Az üdülő minősítési követelményei része bevezető rendelkezésének helyébe a következő rendelkezés lép: Üdülő az a nem üzleti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

Korábbi évekhez képest a fejlődés lassult, de az érdemi hiányosságok a szakmai kérdésekben megszűntek Nem a rendezői feladatok végrehajtásában, hanem

Korábbi évekhez képest a fejlődés lassult, de az érdemi hiányosságok a szakmai kérdésekben megszűntek Nem a rendezői feladatok végrehajtásában, hanem Korábbi évekhez képest a fejlődés lassult, de az érdemi hiányosságok a szakmai kérdésekben megszűntek Nem a rendezői feladatok végrehajtásában, hanem a sportág jellegzetességeinek ismerete hiányából fakadnak

Részletesebben

Komplex 2. pótzh. / május

Komplex 2. pótzh. / május Komplex 2. pótzh. / 2013. május 03-06. Fedett lovarda és kültéri lovaglópálya lelátókkal A tervezési feladat helyszíne Alcsútdoboz külterület. A tervezési területet a jelenleg részben beépített telek jelenti,

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Előterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében Az előterjesztést

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítésze Szám: 13070-1/ 2016 Javaslat a Salgótarján, Camping út 3. sz. alatti 2429 hrsz.-ú ingatlan egy részén kézilabda munkacsarnok építéséhez kapcsolódó nyilatkozat jóváhagyására

Részletesebben

Nyilatkozat minták akadálymentesítés teljesítéséhez

Nyilatkozat minták akadálymentesítés teljesítéséhez Nyilatkozat minták akadálymentesítés teljesítéséhez Az akadálymentesítésre vonatkozó nyilatkozatok közül csak azt kell kitölteni, amely a projektjére releváns. A kitöltés a pályázathoz csatolt építési

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Műfüves futballpálya építésére benyújtandó pályázatról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Műfüves futballpálya építésére benyújtandó pályázatról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Műfüves futballpálya építésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítás építési koncepció, tervező kiválasztás Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013.

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013. ALÁÍRÓLAP KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS TERÜLET (Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca - Mester utca által határolt területre vonatkozó) a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről ELŐTERJESZTÉS A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Bizottsága 2013. március 18-án tartott ülésén, a 2013. évi intézmény-felújítás

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül.

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(...) önkormányzati rendelete a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés:

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés: Az épület leírása 1. Elhelyezkedés: A 1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 27. szám alatt (hrsz: 210339/2), a volt Posztógyár területén található, É-37 épület hasznos alapterülete: 1.1 Helységleltár I. Szélfogó

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK TERVEZÉSE II. Oszt. N_ed12 TERVEZÉSI PROGRAMOK. 2015/2016. tanév III. évfolyam 1. félév

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK TERVEZÉSE II. Oszt. N_ed12 TERVEZÉSI PROGRAMOK. 2015/2016. tanév III. évfolyam 1. félév Épülettervezési Tanszék KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK TERVEZÉSE II. Oszt. N_ed12 OK 2015/2016. tanév III. évfolyam 1. félév SZAUNAHÁZ A megadott tervezési program alapján tervezendő egy városszéli szaunaház, mely

Részletesebben

500 FŐS MOBIL LELÁTÓRENDSZER KÉZILABDA JÁTÉKTÉR VIP HELYEK / SAJTÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ TEREM KÉZILABDA JÁTÉKTÉR

500 FŐS MOBIL LELÁTÓRENDSZER KÉZILABDA JÁTÉKTÉR VIP HELYEK / SAJTÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ TEREM KÉZILABDA JÁTÉKTÉR HELYSZÍNRAJZ 792 ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 841/1 7 RÉT 787 1. Építészeti alapadatok SPORTCSARNOK A tervezett létesítmény egy szabályos kézilabdapályát magába foglaló, 500 fős mobil lelátórendszerrel rendelkező

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

A Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetési tapasztalatai a 2009. évben

A Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetési tapasztalatai a 2009. évben A Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetési tapasztalatai a 2009. évben Tisztelt Képviselő-testület! Gödöllő Város Önkormányzatával megkötött bérleti szerződés értelmében a Táncsics Mihály úti sporttelepen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. sz.: 17-3373/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. sz.: 17-3373/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. sz.: 17-3373/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornatermének a Sportközpont intézményhez

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

A mérkőzések biztonsági ellenőrzésének tapasztalatai. Előadó : BUBÁN LÁSZLÓ Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Jogszabályi háttér

A mérkőzések biztonsági ellenőrzésének tapasztalatai. Előadó : BUBÁN LÁSZLÓ Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Jogszabályi háttér A mérkőzések biztonsági ellenőrzésének tapasztalatai Előadó : BUBÁN LÁSZLÓ Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Jogszabályi háttér 2004. évi I. törvény a sportról a sportrendezvények biztonságáról

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 14-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 14-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő, Zirc Városi Önkormányzat kötelező étkeztetési

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében

A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Bizottság Előadó:

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására

Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. TEL.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-114 /2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

Sportlétesítmények. (1) Zalaegerszegi Jégcsarnok és (2) MLSZ futball pályák. 1. Zalagerszergi Jégcsarnok

Sportlétesítmények. (1) Zalaegerszegi Jégcsarnok és (2) MLSZ futball pályák. 1. Zalagerszergi Jégcsarnok Sportlétesítmények (1) Zalaegerszegi Jégcsarnok és (2) MLSZ futball pályák 1. Zalagerszergi Jégcsarnok Jégcsarnok LED-es világítótestekkel világítva A 10 éves múltra visszatekintő csarnok üzemeltetését

Részletesebben

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ.

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ. 8,80,,,77,,97,0,88,9 m,9 m 8, m,90 m nyílászáró csere 7,8 m W, m 8, m TERASZ,7 m,0 m ÁTJÁRÓ,7 m LÉPSÕHÁZ, ELÕ,7 m ERK,79 m, m 7,89 m nyílászáró csere HALL 7,97 m 7,80 m, m ESZ,99 m,7 m,0 KA 0, m TERASZ,

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Budapest XVI. kerület, Szlovák úti üzletek közterület-használati hozzájárulás meghosszabbításának ügye

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Budapest XVI. kerület, Szlovák úti üzletek közterület-használati hozzájárulás meghosszabbításának ügye BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest XVI. kerület, Szlovák úti üzletek közterület-használati hozzájárulás meghosszabbításának ügye Tisztelt Képviselő-testület! A Szlovák

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012. - a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent (lehet 5%-os sűrű beépítettséget szabályozni; 6. (1) bek.) - változott

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben