POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 377/2011. (X. 5.) Kt. sz. határozatában, a többcélú sportcsarnok megvalósításának előkészítéseként, olyan tervezési program előkészítéséről döntött, amely rögzíti a létesítmény méreteit, funkcionális kapcsolatainak listáját (1. sz. melléklet). Eraiek alapja a évre vonatkozó gazdasági programban szereplő szándék, amelyre bruttó 1,2 milliárd forintot irányzott elő a Képviselő-testület, évi megvalósítással. A tervezési program (2. sz. melléklet) összeállításánál a sportcsarnokok építésére vonatkozó szabványt, a különböző sportágak szakszövetségei képviselőinek véleményét, valamint szakági szabványokat vettük figyelembe. így egyeztettük a munkaközi programot a Magyar Kézilabda Szövetség versenyigazgatójával; a Magyar Tenisz Szövetség szakreferensével; a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének ügyvezető igazgatójával; a Budapesti Röplabda Szövetség versenybizottsági vezetőjével; a Magyar Birkózó Szövetség ügyintézőjével; a Vívószövetség versenyigazgatójával; a Birkózó Szövetség referensével (3-7 sz. melléklet). A program összeállításánál a Képviselő-testület által meghatározott 37,0 x 54,0 méteres játéktér, 600 fős fix lelátó és 300 fős mobil lelátó férőhely biztosítandó, ugyanakkor a játéktér szélességi mérete lehetővé teszi, hogy egyes, a rendelkezésre álló játékteret nem teljes egészében elfoglaló sportesemények során lehetőség adódik további mobil férőhely kialakítására (a csarnok szélessége 37,0 m, a kézilabda pálya szélessége 26,0 m, így az 5,5-5,5 méteres szélességben, két oldalon, további mobil férőhely alakítható ki). Ez összhangban van a Kézilabda Szövetség által ajánlott néző férőhely számmal. A tervezési programot véleményeztettük a sportcélú létesítményekre készülő új szabvány előkészítésében résztvevő építésszel. Véleményét összefoglalva, kitért a tervezés és megvalósítás során szükséges sporttechnológiai és üzemviteu terv fontosságára is (8. sz. melléklet). Az egyeztetések során alapvető eltérések az elküldött és véleményezett programhoz képest, az egyes sportágak részéről a játéktér feletti szabad belmagasság méreteinek meghatározásában voltak. A kézilabdajáték méreteihez igazodó 9,0 méteres belmagasság nem elégséges a tenisz játékhoz (9,14), és a röplabdához. A létesítmény megvalósítási költségének előirányzott nagysága az alapterületek és kiegészítő fiuikciók minimális mérettel való kialakítását igényli, így az eredeti elgondoláshoz képest - a minimális sporteszköz szertár és labdajáték szertár alakítandók ki, - az erőnléti fejlesztő teremhez nem készül szauna, masszázs és pihenőhelyiség, - a lelátón nem alakul ki VIP egység; - a rádió és TV közvetítő helyen kívül, külön kommunikációs helyiség a média részére nem kerül kialakításra, - a dopping ellenőrzés a kötelezően kialakítandó orvosi szobában kap helyet, - a versenyekkel kapcsolatos tevékenység (zsűrizés, kiértékelés) a rendezői helyiségben folyhat, - a sportolói előcsarnok tartózkodó és pihenő helyiség minimális méretre csökkentése történik.

2 2 A sportcsarnokokra vonatkozó - régi, de még hatályos - szabvány, a tervezet nagyságú sportcsarnok esetében kötelezően írja elő a program- és kivitelezési tervekhez az OTSH-val történő egyeztetést. A Képviselő-testület által elfogadott programot, az előírt egyeztetés megszerzése miatt, az OTSH jogutódja, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága részére, az építészeti tervpályázatot megelőzően, megküldjük. A tervezési program látható költségnagyságrendje alapján, két változatban, eltérő csamokterülettel készült. A" változat 37,0 X 54,0 m játéktér (kereszt irányban 3 teniszpálya helyezhető el). B" változat 30,0 X 46,0 m játéktér (kézilabda pálya elhelyezésére alkalmas, további sporttevékenységekre is megfelelő, így például footsal, kosárlabda). A sportcsarnok építésének becsült költsége a következők szerint számítható. A rendelkezésre álló adatok szerint (Mérnöki Kamara, Vállalkozók Szövetsége) az építés Iföltsége, különböző funkciójú épület esetében, összegzés szerint: A sportcsarnok épület építési költsége, évi árakon ,- Ft/m^ (nettó) A évi 6,1 %-os, valamint a évi 4,2 %-os inflációt figyelembe véve, ennél magasabb építési költségek jelentek meg 2010-ben. A április havi adat (ÉTK) szerint a nettó építési költség, nettó ,- Ft/m^ volt. Az építési vállalkozások jelenlegi versenyhelyzete az építés költségeinek, a vállalási árak csökkentését eredményezi, így a takarékos tervezés és piaci helyzet miatt, nettó ,- Ft/m^ árral számolhatnak az építés költségbecslésénél. A csarnoktér méretének változása alapvetően nem befolyásolja a kiszolgáló funkciók nagyságrendjét, így annak szükséges, mintegy 1200 m^-es teriilete és becsült, kb. 150 m^ közlekedő területe mellett, a teljes alapterület nagyságát a pályaméret határozza meg. Figyelembe véve, hogy az épület praktikus kialakításával a kiegészítő funkciók önálló szerkezetet nem igényelnek (pl. azok a lelátó alatt helyezkednek el), az építési költség csökkenthető. A" változat (csarnoktér 2000 m^ - kiszolgáló, kb m^) alapterület: 3250 m^ x 0,9 = kb m^ becsült m-ár: ,- Ft/m^ (nettó) építési költség: 1,16 milliárd forint B" változat (csarnoktér 1400 m^ - kiszolgáló, kb m^) alapterület: 2630 m^ x 0,9 = kb m^ becsük m-ár: ,-Ft/m^ (nettó) építési költség: 0,94 miuiárd forint Az Önkormányzat évi gazdasági programja 1,200 millió forintot irányzott elő a sportcsarnok építésére, így annak építési köusége (a kömyezetalakítással együtt) nem haladhatja meg a nettó 950 millió forintot. Ennek megfelelően, az építészeti tervpályázattal a gazdaságos, a költségelőirányzatnak megfelelő épület kialakítására kerülhet sor.

3 Figyelembe véve a gazdasági programban tervezett összeget, megfontolandó a sportcsarnok csarnokterének mérete. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programját - az Önkormányzat távlati lehetőségeit mérlegelve - fogadja el. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete e határozat mellékletét képező Budapest, XVI. kerület többcélú sportcsarnok tervezési program" tervezési feladat leírását tartalmazó programot elfogadja. A tervezési programhoz a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának egyetértését az építészeti tervpályázatot megelőzően be kell szerezni. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: január 25.-i Képviselő-testületi ülés (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Budapest, november 22. Kovács Péter polgármester Melléklet: 1. számú: Zllll^W. (X. 5.) Kt. sz. határozata 2. számú: Budapest, XVI. kerület, többcélú sportcsarnok tervezési program 3-7. számú: Sportszövetségek véleménye 8. számú: Szalanai vélemény Tárgvalja: Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság Kulturális és Sport Bizottság

4 -KA 4 m e l L c i ^ í c t BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜÍ JETI ONJÍÖRMANYZAT a.íií K I V O N A Grk02i5tt: 2011 OKI 10.,.rtD mell a október 5-én (szerdán) a Budapest Fővá ^s^^tvl!keru\eúk)n\!áo ^^ / Képviselő-testülete 14. számú ülésén készült jegyzokonyvdoi. NAFIREIsíD: 4. Multifunkcionális sportcsarnok megvalósításának előkészítése Előterjesztő: Kovács Péter polgármester H A T Á R O Z A T : 377/2011. (X. 5.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a volt IKARUS sportterüiet területén, egy multifunkcionális (több sportágra alkalmas) sportcsarnok megvalósításának előkészítéseként, szakértők bevonásával készüljön olyan tervezési program, amely rögzíti a létesítmény helyigényének méretét és funkcionális kapcsolatainak listáját, a következők figyelembevételével: - a tervezett játéktér mérete 37 x 54 méter, (3 teniszpálya elhelyezési lehetőségével a hossztengelyre merőlegesen) - a fix lelátó befogadóképessége: 600 fő, - mobil lelátó (a küzdőtéren elhelyezhető): 300 fo - a létesítmény tartalmazzon önállóan is működtethető sport (edzési) lehetőséget és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket (öltöző, szauna), - a létesítmény legyen alkalmas alap és kiegészítő funkciójában hazai I. osztályú sportesemény (kézilabda, kosárlabda, röplabda, footsal, tenisz) lebonyolítására (versenybírói és média kiszolgáló helyiségek), - az építmény fenntartása, működtetése az elvárható mértékben az energia tudatosság jegyében valósuljon meg, így a geotermikus és napenergia, valamint a belső energia felhasználás racionalizálásával (hőcserélés, LED-világítás). A Képviselő-testület javasolja, hogy a funkcionális program alapján készüljön a megvalósításról

5 költségbecslés, és ennek figyelembevételével az Önkormányzat írjon ki építészeti tervpályázatot. A tervpályázat tartalmazzon olyan telepítési javaslatkérést, amely a sportcsarnok mellett, távlatban biztosítsa egy teljes értékű sportkomplexum megvalósíthatóságát, (klubház, szabadidő célú jégcsampk, esetleg étterem elhelyezésére). Határidő: november 16.-i Képviselő-testületi ülés (tervezési program elkészítése) december 7.-i Képviselő-testületi ülés (tervpályázati kiírás) Felelős: Kovács Péter polgármester (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) kmf. Ancsin László sk. jegyző Kovács Péter sk. polgármester A kivonat hiteléül:. Zseni GUriella T ' S o \ Szervezési Ügyosztál}r^&tő Budapest, oktdl^i^. S ^

6 B u d a p e s t, X V I. kerület többcélú s p o r t c s a r n o k T E R V E Z É S I P R O G R A M A tervezési feladat leírása november

7 1. Előzmények 1.1. Társadalmi igény, önkormányzati szándék A kerület Budapesten belüli helyzete és viszonylag nagy kiterjedése, valamint főt meghaladó lakossága, igényli egyrészt a tömegsport áualános támogatásának, másrészt a lakosság számából és a kerület környezetéből adódó igényes és versenyszerű sportolás lehetőségének hiányából adódóan, a kerület területén egy többcélú sportcsarnok építését. Az általánosan elvárt tömegsport és azzal párhuzamosan, abból eredően kifejlődő versenyszerű sport és élsport támogatásának célja kedvező körülményeket teremthet a területi és egyéb, adottságaiban alkalmas kerületekben, új többcélú sportcsarnok építésére. A kerületi lakosság összetételének változása, az új korosztályok megjelenése, a kerületi lakóterületek felértékelődése, olyan életviteli igényt jelent, amely az általános sportolási, majd megjelenő versenyszerű sportolás kielégítésének helyiségi igényét jelenti. így megjelentek az újabb és újabb, eddig még nem lévő sporttevékenységek a kerületben. Az iskolák tornatermei kizárólag az iskolai testnevelésre alkalmasak és azok iskolaidőn túl is telítettek a lakosság, valamint az ifjúságot nevelő sportágak kedvelőivel és egyesületi kezdeményezésekkel A kerületi Önkormányzat sportfejlesztési terve A kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben elfogadta a kerületi testnevelési és sportfeladatokról, illetve fejlesztési célkitűzésekről szóló ( ) sportfejlesztési tervét, amelyben az Önkormányzat lehetőségeihez mérten szerepel egy több sportág gyakorlására alkalmas, többcélú fedett sportcsarnok létesítése". A létesítménynek biztosítania kell a színvonalas szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek mellett, a tömegsport és a versenyszerű sportesemények helyszínét. 2. A helyszín ismertetése A többcélú sportcsarnok a kerület területének súlypontjában lévő, Margit utca - Lőtér utca - István király utca - Bátony utca által határok területen, jelentős zöldfelületű intézményterületek keretövezetében fekszik. A tömbben kizárólag sport-, szabadidő eltöltésére alkalmas létesítmények varnak. A tömb két helyrajzi számú területet foglal magába, a /1; /2, amelyre a 26/2004. (Vn. 6.) sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási terv előírásai vonatkoznak. A szabályozási terv módosítása - a kialakított tervezési programon, építészeti pályázatban megfogahnazott javaslatok és a felmerült igény alapján - megtörténhet. Az új létesítmény elhelyezése /1 hrsz-ú területen lehetséges. Ezen a területen, a Margit utca - Bátony utca sarkán, meglévő vízkivételi hely (kút) található, amelynek védőterülete (10,0 X 10,0 m) továbbra is fenntartandó. A tervezett létesítmény közlekedési kapcsolatai kiválóak. A terület a gödöllői HÉV vonalán, Mátyásföld-alsó megállójától mintegy 700 m-re, a kerület feltárását biztosító 44-es autóbusz megállójától 100 méteren belül elérhető. A gépkocsival a Veress Péter út - Szabadföld úttól, lakóterületeket nem érintő Sarjú utcán keresztül, közvetlenül megközelíthető.

8 2.1. A tervezési terület környezeténél^ bemutatása Közművek A tervezett létesítmény közműellátása megoldható. A tervezési területen belül kell közművekkel foglalkozni, valamint a költségüket becsülni. a Ivóvízellátás A Bátony utca - Lőtér utcai vezeték összekötésével a szükséges vízellátás biztosítható Szennyvízcsatorna A Bátony utca és az István király utcában lévő csatornahálózat a keletkezett szennyvizet tudja fogadni Csapadékvíz elvezetése A csapadékvíz, megfelelő kezelés után, az István király utcában húzódó és a Szilas patakhoz kapcsolódó csapadékcsatornába vezethető. A csapadékvíz tárolókból kell megoldani a zöldfelület öntözését és az épület szürkevíz felhasználását. A fel nem használt csapadékvíz szikkasztással, illetve a csapadékvíz csatornába való elvezetéssel kezelhető Elektromos ellátás A Lőtér utcában lévő elosztó a szükséges elektromos energiát tudja biztosítani. 3. A telepítés szempontjai és a beruházói igények A területen elhelyezésre kerülő többcélú sportcsarnok mellett, a /1. hrsz. területén a távlatban biztosítani kell a - közösségi funkciót ellátó klub, étterem épületrészeinek, valamint a - sportcsarnok kapacitásának kihasználását segítő, szállás jellegű épületnek (30 db kétágyas szoba) és az ahhoz kapcsolódó funkciók elhelyezését, valamint - hosszabb távlatban kiegészítő sportcsarnok elhelyezésének lehetőségét. - A közönség által használt ki- es bejárat előtt a befogadóképességgel arányos, burkolt térről kell gondoskodni. - A parkoló területnek méretezett útkapcsolattal kell rendelkeznie a környező úthoz (utakhoz). - A nézőszámnak megfelelően, az OTÉK szerint, a telken belül kell a parkolóhelyet biztosítani. - A területet gazdaságosan kell kihasználni, gondolva a további szabadtéri sportpályák létesítésére is. A fenti funkciók megvalósítását ütemezetten kell megtervezni, ugyanakkor funkcionális kapcsolatukat biztosítani kell. A teljes kiépítést, illetve annak ütemezését és az ahhoz szükséges parkolók elhelyezését rögzíteni kell. A tervezés tárgya az önállóan működő, működtethető többcélú sportcsarnok.

9 4. Az épület rendeltetése A tervezés első lépcsőjében, a többcélú sportcsarnok elsődleges feladata különböző sportágak (kézilabda, kosárlabda, kispályás labdarúgás és tömegsportok) magas színvonalú rendezvényeinek esetlegesen nemzetközi szintű kiszolgálása és a lakosság sportéletének biztosítása. A létesítmény ezeken túlmenően kulturális és egyéb rendezvények lebonyolítására is legyen alkalmas. Az építmény építészeti megoldásában, üzemeltetési módjában legyen a jövőbe mutató. A létesítmény térszervezésében könnyen áttekinthető és barátságos legyen, a sportolók, a vendégek és a rendezvények résztvevői számára. Az épület legyen alkalmas a többcélú használati módra, ezért a különböző rendezvények közötti időtartamban és élőmunkában le kell csökkenteni az átalakítás időszükségletét. A többcélú sportcsarnok megvalósításánál figyelembe kell venni - a programban meghatározott helyiségekkel - annak költségeit, a hosszú távú fenntarthatóságot, működési költségeket A létesítménybe tervezett tevékenységek ' Sporttevékenységek Az épület a következő sportágak számára adhat helyet: Kiemeh sportágak: - kézilabda, - kosárlabda, - terem- és kispályás labdarúgás, - tenisz (a belmagasság miatt korlátozott), igény: 9,14 m Egyéb sportágak: - asztalitenisz, - röplabda (a belmagasság miatt korlátozott), - birkózás, - ökölvívás, súlyemelés, - vívás, - tomasportok, Kulturális rendezvények, komoly- és könnyűzenei biangversenyek, táncrendezvények A csarnoknak lehetőséget kell adni a nagyobb tömegeket kiszolgáló kulturális események rendezésére.

10 5. A rendeltetés részletes ismertetése 5.1. Funkcionális kialaldtás - látogatóid A látogatók érkezése a közönségforgalmi előcsarnokba történjen, amely biztosítja a jegyvásárlás és a belépők ellenőrzésének lehetőségét. Az ellenőrzést követően a nézők elosztását szolgáló tér ad helyet a ruhatárnak, lépcsőháznak, vizes blokknak és más közönségforgalmi tereknek. A nézőtér megközelítése tegye lehetővé az elválasztott szektorok kialakítását. Az erőnlét fejlesztő terem önálló működtetésének feltételeit biztosítani kell. 6. Helyiségek A sportcsarnok rendeltetésszerű használatát az építési engedélyezési tervnél sporttechnológiai tervvel kell igazolni Csarnoktér A tér a sporttevékenységek, az ahhoz tartozó edzések és versenyek lebonyolításához, valamint különböző rendezvények megtartására szolgál. - A" változat: 37,0 X 54,0 m 2000 m^ (A csarnoktér alkalmas 3 teniszpálya kialakítására is) B" változat: 30,0 X 46,0 m 1400 m^ (A csarnoktér alkalmas a kézilabda és további sporttevékenységekre) A továbbiakban a csarnoktér kialakítására a következők vonatkoznak: - A csarnoktér belmagassága a kézilabdához legyen alkalmas (9,0 m). - A lelátótér látásviszonyait belső alátámasztó szerkezet nem zavarhatja. - A csarnok megoszthatóságáról mozgatható belső térelhatároló szerkezettel kell gondoskodni. - A csarnoktérbe nyíló sportolói bejárat, min. 2,2 m széles legyen. - A csarnokteret üzemelési és fenntartási (vészkijárat) célból, közvetlenül a szabadba nyíló, legalább 2,2 x 2,3 m széles szabad nyílásméretű ajtóval kell ellátni. - A csarnoktér padozata valamennyi sportág követelményeit elégítse ki, ideiglenes, a sportágnak megfelelő burkolat-fehétek alkalmazásával. - A természetes és mesterséges megvilágítással a lehető legkevesebb árnyékhatást és egyenletes szórt fényt kell elérni. A legkedvezőbb megoldást a csarnok hossztengelyében kialakított felülvilágító rendszer adja. A csarnok hossztengelye észak-déu iránytól, ebben az esetben legfeljebb 20 -kal térhet el. - A csarnoktérben a bevilágító üvegfelület és terem alapterület viszonya legalább 1:6 arányú legyen. - A labdajáték pályatengelyére merőleges végfalakon ablakfelület, árnyékoló és sötétítő szerkezet alkalmazásával tervezhető. Tenisz, asztalitenisz, tollaslabda versenyeken, a játék irányára merőleges sötét határoló felület létrehozását biztosítani kell.

11 A csarnoktérben berendezési tárgyakat kiemelhetően, felhajthatóan vagy szerkezetbe süuyeszthetően kell tervezni. A mennyezetre függeszthető szerek felszerelési lehetőségéről, a világítótestek, hangszórók ütés- és sérülés elleni védelméről, valamint a szerkezet teherbírásának méretezéséről gondoskodni kell. Időmérő, eredményhirdető berendezés felszerelésének lehetőségét úgy kell tervezni, hogy azokat a versenyzők és a nézők egyaránt jól láthassák. - A tervezési programban meghatározott követelmények mellett, a csarnoktér feleljen meg a következő előírásoknak:. - MSZ /1, ezen belül - tornasport MSZ /2 - labdajátékok MSZ /6 - küzdősportok MSZ /2 Az előírások a rögzítési pontok, pályaméretek, megvilágítás mértékének feltételeit rögzítik Kiegészítő helyiségek: Sporteszköz szertár 60,0 - A többcélú sporteszköz szertár a csarnoktérrel közvetlen kapcsolatban legyen. - A szertár padozata és a csarnoktér padozata között sem lépcső, sem küszöb nem létesíthető. - A sportszerek zavartalan mozgatásának lehetőségéről gondoskodni kell. - Egy-egy szertár egység alapterülete legalább 18 m^ legyen. - Padlóburkolatok könnyen tisztíthatóak, hézagmentesek legyenek. - Falfelülete legalább 2,1 m magasságig mosható, ütés- és kopásálló legyen Erőnlét fejlesztő terem és kiegészítő helyisége Erőnlét fejlesztő terem 90,0 m^ A terem kettős funkciót elégít ki, egyrészt a csarnokot igénybe vevő sportolók, másrészt önállóan, külső megközelítéssel, öltözővel és kiszolgáló helyiségekkel, a csarnok működésétől függetlenül, lakossági igényeket is tudjon kiszolgálni Öltöző-zuhanyzók-párafogók-WC és kiegészítő helyiségek 150 m^ - Kialakításánál az MSZ /8 előírásait kell figyelembe venni. - A sportolói öltözők a közönség forgalmától független útvonalon legyenek megközelíthetők. - Az öltözőhelyiség megengedett legkisebb belmagassága 2,5 m, alapterülete 20,0 m^ - A padlóburkolat mosható és csúszásgátló legyen. - A zuhany az öltözőkhöz közvetlenül kapcsolódjék. - Sportolók részére 6 db csapatöltöző kialakítása szükséges. Egy-egy csapatot 25 fős létszámmal szükséges számításba venni. A csapatöltözők közül 2 db-nak akadálymentesítettnek kell lennie, mely a mozgássérült sportolók kiszolgálására alkalmas.

12 Lelátók, közönség kiszolgáló létesítmények, tájékoztatás és hírközlés, Lelátók 500 m^ - A lelátók kialakítása feleljen meg az MSZ /9, 10, 11 előírásainak. A kétoldali lelátó kialakítás tartalmazzon 600 fix és 300 mobil ülőhelyet. A lelátókat szektorokra szükséges osztani. A szektorokat és az ülőhelyeket úgy kell elrendezni, hogy a megfelelő látási feltételek mindegyik néző számára biztosítva legyen. Mozgássérültek és kísérőik számára is helyet kell biztosítani a lelátókon. Nézőhelyek a küzdőtéren - A mobil széksorok igénybevétele esetén, a nézőközönség távozását a lelátók érintése nélkül, attól függetlenül kell lehetővé tenni. - A nézőtéren a közlekedési út legkisebb szélessége 1,25 m lehet. - Legalább két kijárati ajtót kell tervezni. A kijárató ajtók és a legtávolabbi ülés közötti útvonal hossza legfeljebb 25 m lehet. - Az ajtóknak kétszámyúnak és kifelé nyílónak kell lenniük. - A nézőtéri részt úgy kell kialakítani, hogy a közönség a néző- (küzdő) térről legfeljebb 1,5 perc alatt, az épületből pedig legfeljebb 6 perc alatt a szabadba juthasson, figyelemmel a tűzrendészeti előírásokra. - A küzdőtéri nézőhellyel tervezett csarnokban, illetve annak alkalmazása esetén, a küzdőtér közvetlenül kapcsolódjék a közönségforgalmi terekhez. A küzdőtéri lelátó (székek) tárolását meg kell oldani. Tájékoztatás és hírközlés Eredményjelző tábla Időmérő, eredményhirdető berendezés felszerelésének lehetőségét úgy kell tervezni, hogy azokat a versenyzők és a nézők egyaránt jól láthassák. Hangosító központ Központi helyen, a csarnoktérre és a lelátótérre közvetlen rálátási rendelkezzen. kapcsolattal Rádió- és TV közvetítő hely 1 db rádió közvetítő fülke és TV közvetítő kommentátori fülke, valamint a csarnok több pontján, kameraállás elhelyezését biztosítani kell. Közönség kiszolgáló létesítmények Ruhatár 45,0 m^ A ruhatár az előcsarnokban elhelyezve legyen, alkalmas 600 fő kiszolgálására, amelyhez kapcsolódjon kiegészítő tárolóhely, további 600 vendég kiszolgálására. Kiadó hossza: 1,0 m/25 fő. Büfé-mosogató-raktár A közönséget kiszolgáló területekhez kapcsolódóan alakítandó ki. 12,0 m^

13 WC csoportok Kialakítása a nézőszámnak megfelelő mennyiségben, de a látogató közönség által igénybevett területekhez igazodva az előcsarnokban, illetve a közlekedő területeken alakítandó ki, az OTÉK szerint., Pénztár 3 A helyiségek az előcsarnokhoz kapcsolódóan (2 db elhelyezése szükséges) Edzés- és verseny lebonyolítás helyiségei Játékvezetői öltözők 30,0 3 db játékvezetői öltöző alakítandó ki, egyenként 6 m^-es alapterülettel, az edzői öltöző felszereltségével. Rendezői helyiség 18,0 A helyiség 3 m^/fő helyigénnyel, 6 fő részére alakítandó ki. A játéktérre rálátás, központi versen3árodával és a kihangosító központtal kapcsolat szükséges. Versenyiroda, klubhelyiség 24,0 A helyiség a kiértékelő (klub) helyiséggel és a rendezői helyiséggel közvetlen kapcsolatban legyen. További követelményei, mint rendezői helyiség Egészségügyi helyiségek Sportorvosi helyiség + előtér 15,0 A küzdőtér, pálya közelében kell elhelyezni, a váróval közvetlen kapcsolatban. Közvetlen, természetese szellőzése legyen. A helyiség hideg-melegvíz ellátású. WC-csoport A WC-csoport az előcsarnokhoz kapcsolódóan, a látogatói létszámnak megfelelően alakítandó ki (lásd: közönség kiszolgáló létesítmények), az OTÉK szerint. Személyzeti öltöző, zuhany+mosdó+ WC 10,0 m^ A lelátó, a pálya és a működtetéshez szükséges személyzet részére, női-férfi öltözőhelyiség, személyenként 1 db öltözőszekrénnyel, és a szükséges WC, mosdó, zuhany berendezésekkel.

14 Igazgatási helyiségek (iroda, teakonyha, raktár, WC) 36 Vezetői iroda Ügyviteli iroda Teakonyha Mosdó, WC Üzemeltetési helyiségek Épületgépészeti, elektromos helyiség Az épületgépészeti helyiség csoportnak külön külső bejáratot kell tervezni. (Az épületgépészeti berendezések beépítése, kezelése, cseréje miatt szükséges.) Takarítószer Szükség szerint kell kialakítani. Szeméttároló A gazdasági bejárat közelében, önálló központi szeméttároló tervezendő. Közlekedési helyiségek Szélfogó A közönség, illetve a sportolói forgalomnak megfelelően alakítandó ki. Előcsarnok (nézőközönségi) Alapterülete legalább 0,1 m^/né /nézőhely. Belmagassága legalább 3,6 m. 100,0 m^ Folyosók, lépcsők A folyosók, közlekedők, lépcsők a vonatkozó előírások szerint kerüljenek kialakításra. 7. A létesítménnyel szemben támasztott követelmények Az építmény igényes kialakítása mellett, a vonatkozó építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségügyi, akusztikai, valamint az általános szakhatósági előírásokon túl, a tervezett sporttevékenységek szabályzataiban foglalt előírásokat is figyelembe kell venni. A tervezés során a fenntarthatóság, az üzemeltetési költségek alacsony szintje fontos követelmény az épület teljes élettartamára vetítve, amely az alkalmazott anyagok, szerkezetek és berendezések kialakítására is vonatkozik Megvilágítás A természetes és mesterséges megvilágítás egyensúlyát és káprázat- és tükröződésmentes kialakítást biztosítani kell. Szükség esetén az árnyékolásról is gondoskodni kell.

15 Fénytechnika Az általános és egyéb világítástechnikai berendezések irányítása - a korszerű épületfelügyeleti rendszeren belül - egy helyről történhet Biztonságtechnika Az építés-kivitelezési tervben megoldandó Tűzvédelem Az épület nagyságához, funkciójához kialakított tűzvédelmi rendszer alkalmazása szükséges Akusztika A csarnoktérben a sportrendezvényeken kívül, időszakos rendezvények idejére, mobil információs rendszer lehetőségét biztosítani kell, amelyeknek megfelelő akusztikai minőséget kell biztosítani Padló- és sportpálya burkolat A közönségforgalmú területeken tartós, nagy kopásállósága, csúszásmentes burkolatot kell alkalmazni. A csarnoktérben a padlóburkolat alkalmas legyen a változó padlóburkolati igényű sport- és rendezvények megszervezésére Épületgépészet A működés során a megújuló és az alternatív energiaforrások alkalmazása előny, így a geotermikus energia, hőszivattyú, napkollektor és fotovoltaikus elemek alkalmazása, amelyet a melegvíz hűtési és fűtési, valamint szellőzési rendszereinél lehet alkalmazni. Állandó és szakaszos üzemeltetésű helyiségek leválasztására, szakaszolhatóságára figyelenmiel kell lenni Elektromos ellátás, kommunikáció A különböző események eltérő megvilágítási igényeit biztosítani kell. Az épület telefon, ISDN és internetes kapcsolata biztosítandó Az épület megvalósításának költsége Az épület és környezete (parkoló, közműcsatlakozások, stb.) megvalósítási költsége 2012-es költségszinten nem lehet magasabb, mint nettó 950 millió forint.

16 3. &2.r^cltekíei^ Katona Sándor Magyar Kézilabda Szövetség versenyigazgatója Judik Zoltán: Sportpályák tervezése című ajánlott könyv Kihúzható mobil lelátót ajánl Mixed zónában találkozhat a játékos a szurkolóval, egy másik mixed zónában a játékos az újságíróval Max. három féle állandó pályavonalazás fogadható el egyszerre (pl: kézilabda: fehérsárga, majd kosárlaba: piros-kék, fekete, majd a tenisz - ebben a sorrendben, tehát egyre sötétebb színek.) Sportpadló ajánlott (nem mindegy a teherbírása) Meg kell vizsgálni, hogy a teniszpályák hálórögzítése a padlóba ne akadályozza a kézilabda pályát (egyenetlenségek elkerülése a labdapattanás okán) A pálya elhelyezése kétoldau lelátó esetén centrális legyen, de előfordul az, hogy az egyik oldal felé eltolták. Vészkijáratok méretezése feleljen meg az elvárásoknak: kiürítési terv szükségessége. Ha pl. kiállításra használják a küzdőteret, akkor a padlónak bírnia kell pl. kisebb targoncákat, amelyekkel behordják a termékeket. Fény beszűrődés - csak szórt fény érkezhet a pályafelületre, a labda fénykeresztezésbe nem mehet (amikor a játékos nem látja a labdát akár csak egy pillanatra is) - megoldható pl. megfelelő fóliázással. Kameraállások (a cserepadok között 3 állandó, a cserepadokról és a kameraállásokból jól látható legyen, lehetőleg mindkét rövidebb oldalon az eredményjelző, amelyen szerepelnie kell egyszerre 2*3 játékos számának és büntető ideje visszaszámolásának. A sporteszköz szertár funkcionálisan osztható legyen. A csapatöltözőknél öltözőnként külön zuhany, min. 3 rózsával, a zuhanykabinok elválasztása fontos. Nézőszám: ajánlott az 1000 feletti - inkább 1500-at elérő, mobil ülőhelyekkel. WC helyiség az öltözőn belül, két öltözőnként 1 elegendő. Ruhatár nem feltétlen kell ekkora, tapasztalat szerint a nézők is beviszik magukkal télen is a kabátjaikat. A nézői és a hivatali WC-k teljesen szeparáltak legyenek. 2 játékvezetői öltöző elegendő, de legyen külön férfi és női zxohanyzási lehetőség. A doppingszoba csak ideiglenesen szükséges, elegendő a sportorvosi szobában való elhelyezése, ilyenkor szabaddá kell azt tenni. Célszerű egy csapatszoba - kiértékelő szoba, pl. videón való meccselemzés. Takarító szerek szobája: sokat kell vaxolni a pályát, ennek más sportágak nem mindig örülnek. Minimum lux fényerősség biztosítása. A csarnok belső falszerkezete minél inkább nyelje el a hangot. A székek láb választása (rendezvények (pl. vacsora-fogadás): apadió miatt inkább az U-alakú/típus, mint a 4 külön lábú.

17 4. b z, m e l i Á M d r Droppa Erika Magyar Tenisz Szövetség Szakreferens Alapvonal mögött minimimi 2 méter magasságú zöld vagy kék színű ponyvát kell. kifeszíteni (hogy a teniszező látóterében ne legyenek zavaró hatások), de rangosabb mérkőzésen 3-4 m is elvárt. A csarnoktér = a küzdőtérrel? A küzdőtér esetleges elválasztása legegyszerűbb függönnyel. A térelválasztás komolyabb technikai szintű megvalósítása (beépített, műanyagelemek stb. nagyon megdrágíthatja a beruházást) A csarnok tájolása É-D-i, kifejezetten nem szerencsés, ha a nap látszólagos járása váltakozó napos és árnyékos pályafelületeket hozz létre (csíkozás), különös tekintettel a különféle alakú, formájú tetőszerkezetek árnyékára. A teniszpálya bevilágítása csak hosszanti irányú lehet, ez megoldandó a keresztbe tervezett (felfestett) pályák használatakor is. A minimális belmagasság 9,14 méter a teljes pályafelületre értendő, abba semmi nem lóghat be (pl. lámpa) A sportszertár külön szinten is lehet. A raktárhelyiségek a kihúzások miatt alultervezettek. Gondohii kell pl. arra, hogy teniszt parkettán nem lehet rendezni, azt teniszezésre alkalmas szőnyeggel kell burkolni, ami hajtogatni nem igazán lehet, de tárolni kell egy arra megfelelő méretű szertárban. Ugyanez vonatkozik a teniszhálóra és a hálótartó oszlopokra, ami szintén nagy méretű. A beléptetés a teniszben nyakba akasztható különböző színű kártyákkal - különböző jogosultságot ad - megoldható beléptető személyzettel, ehhez nem kell beléptető technikai rendszer. Az öltözőkben - ha máshol nincs lehetőség - pl. bevitt hűtőszekrényben tárolható a versenyzők élelelmiszere. Műhely elvárható, pl. kisebb bütykölések, villanyszerelési anyagok (fénycsövek...) tárolása szempontjából is. Dopping szoba kell már egy egyszerű felnőtt bajnokságon is - ennek megvannak a követelményei. Rendezői helyiség a csarnok üzemeltetése, valamint a verseny szervezése szempontjából kell, versenyiroda (zsűrizés, kiértékelés) a mérkőzések lebonyolítása, jegyzőkönyvezés, csapatvezetőkkel való egyeztetés miatt fontos.

18 5"v ^2. m e J J i i d e t Mihály Tamás Budapesti Röplabda Szövetség Versenybizottság Vezető A röplabda pálya mérete 2X 9X9 m-es térfelű pályákból áll, valamint a kifutók minimum 3,5 m-ét hozzáadva a sportcsarnok méretébe bőven illeszkedik. Célszerű keresztirányú pályák kialakítására lehetőséget adó hálótartókat rögzítő bemeneteket kialakítani, mert ezzel mód nyílna többpályás nagy létszámú rendezvény kialakítására. Célszerű minél nagyobb számú öltözőhelyiség kialakítása, gondolván a nagyobb versenyekre illetve tömegrendezvényekre. A 6db csapatöltöző megfelelőnek tűnik, de ha mód van rá javasolnám további öltözők tervezését is. Az öltözők 25 fős létszáma sportágunk számára megfelelő. Mivel röplabda sportágunk helyigénye kisebb mint pl. kézilabda vagy kosárlabda így ha a sportcsarnok ezen sportágak feltételeinek megfelel akkor nekünk szintén tökéletesnek bizonyul.

19 Bodnár Péter Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, ügyvezető igazgató 4.Épület rendeltetése (kézilabda, kosárlabda, kispályás labdarúgás és tömegsportok) magas színvonalú rendezvényeinek esetlegesen nemzetközi (nem EB, VB, Olimpiai) szintű kiszolgálása Sporttevékenységek Egyéb sportágak ritmikus sportgimnasztika, asztalitenisz, röplabda, birkózás, ökölvívás, súlyemelés, vívás, tomasportok, tollaslabda 5.2. Megjegyzés: magas színvonalú kosárlabda események megrendezése érdekében a létesítmény biztonságtechnikai felszereltsége feleljen meg az 54/2004. sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet előírásainak, (pl: a sportolók és a közönség közlekedési útvonalait külön kell választani, ellenérdekű szurkolótáborok szétválaszthatóak legyenek, beléptető rendszer, kamera rendszer, stb...) 6.1. Csarnoktér A csarnoktér belmagassága legalább 12 m legyen Kiegészítő helységek Sporteszköz szertárak belmagassága min. 3,20 m, az ajtó min. mérete 2,20/2.40 m.

20 Simíta Zsolt Magyar Birkózó Szövetség szakreferense Nemzetközi szintű kadett, vagy senior EB, VB megrendezéséhez szükséges 3 szőnyeg (12*12 m + 1,5-1,5 m kiflitóval) elhelyezése. Ezeket egy 15x41 m széles, 80 cm magas dobogón kell elhelyezni. E dobogó túl kell elhelyezni a bírák, VIP-delegáltak asztalait, valamint min. 1 m széles közlekedőt is biztosítani kell, illetve gondolni kell az érmes dobogóra is. Nézőszám legalább 1000, inkább 1500 fő. A dobogó és körülötte a közlekedők miatt kérdéses, hogy a küzdőtérben elhelyezendő mobil lelátókat hogyan lehet elhelyezni! Szükség van 2-3 szőnyeg leterítésére (+ közlekedők) alkalmas bemelegítő teremre, ahol gyorsan át is lehet öltözni pl. paraván mögött. Szükség van egy ilyen esemény fős bírójának konferenciateremre, mely TV-vei ellátott. Mivel ennyi játékvezetői öltöző sehol sincs, általában ők már a szállodában felöltözve érkeznek a szőnyeghez. Nagyon fontos lenne a helyszíni étkeztetés (2-3 perc ebédre várakozási idővel méretezve), pl. Szombathelyen külön 800 m2-es sátrat kellett felhúzni e célbői a mintegy 400 fő megebédeltetésére. Szükség van mérlegelési helyiségre, ahol 100 fő is tud egyszerre mérlegelni. A szállás általában 3, de inkább 4 csillagos szállodában szokásos. Nagyon fontos a szaima, minimum főre. Eredményhirdető tábla helyett LED fal lehet gazdaságosabb. Egy VB-EB alatt 4-5 VIP irodának is célszerű helyet keresni, amelyekben pl. a delegáltak foglalnak helyet, TV, internet kapcsolattal. Élő videólánc - internet - hang kapcsolatot célszerű előre kialakítani a csarnokban. Megoldandó a parkolás. Raktárhelyiség: a 60 m2 elegendő lehet (birkózás szempontjából). Parketta padlófedéshez gumiból védőfelületet kell elhelyezni. A játékteret akár 3 részre is lehetne osztani (leválasztó fallal) Orvosi szobát alkahnassá kell tenni doppingvizsgálatra, ha nincs külön doppingszoba.

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó parkolási igények meghatározásának módszertana a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

I. PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK. I/1. Van-e a pavilonok tekintetében valamilyen magasságbeli korlátozás?

I. PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK. I/1. Van-e a pavilonok tekintetében valamilyen magasságbeli korlátozás? I. PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK I/1. Van-e a pavilonok tekintetében valamilyen magasságbeli korlátozás? Nincs. I/2. A pályázat témájával való ismerkedés során azt tapasztaltam, hogy a hazai

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A NOB DÖNTÉSI FOLYAMATA ÉS A SIKERT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A NOB DÖNTÉSI FOLYAMATA ÉS A SIKERT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 3...2 3.1 A NOB SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT...2 3.1.1 A NOB szervezeti felépítése...2 3.1.2 A rendező város kiválasztásának folyamata...3 3.2 OLIMPIAI KÖVETELMÉNYEK...8 3.1.3 A pályázati

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához

Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához M Építésügyi Hivatal 2002 Tervezési segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához Szerzôk ischl éza, építészmérnök,

Részletesebben

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest 2008. május 7. Készítette: Carpathia Zrt TeTT Consulting Kft. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben