POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 377/2011. (X. 5.) Kt. sz. határozatában, a többcélú sportcsarnok megvalósításának előkészítéseként, olyan tervezési program előkészítéséről döntött, amely rögzíti a létesítmény méreteit, funkcionális kapcsolatainak listáját (1. sz. melléklet). Eraiek alapja a évre vonatkozó gazdasági programban szereplő szándék, amelyre bruttó 1,2 milliárd forintot irányzott elő a Képviselő-testület, évi megvalósítással. A tervezési program (2. sz. melléklet) összeállításánál a sportcsarnokok építésére vonatkozó szabványt, a különböző sportágak szakszövetségei képviselőinek véleményét, valamint szakági szabványokat vettük figyelembe. így egyeztettük a munkaközi programot a Magyar Kézilabda Szövetség versenyigazgatójával; a Magyar Tenisz Szövetség szakreferensével; a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének ügyvezető igazgatójával; a Budapesti Röplabda Szövetség versenybizottsági vezetőjével; a Magyar Birkózó Szövetség ügyintézőjével; a Vívószövetség versenyigazgatójával; a Birkózó Szövetség referensével (3-7 sz. melléklet). A program összeállításánál a Képviselő-testület által meghatározott 37,0 x 54,0 méteres játéktér, 600 fős fix lelátó és 300 fős mobil lelátó férőhely biztosítandó, ugyanakkor a játéktér szélességi mérete lehetővé teszi, hogy egyes, a rendelkezésre álló játékteret nem teljes egészében elfoglaló sportesemények során lehetőség adódik további mobil férőhely kialakítására (a csarnok szélessége 37,0 m, a kézilabda pálya szélessége 26,0 m, így az 5,5-5,5 méteres szélességben, két oldalon, további mobil férőhely alakítható ki). Ez összhangban van a Kézilabda Szövetség által ajánlott néző férőhely számmal. A tervezési programot véleményeztettük a sportcélú létesítményekre készülő új szabvány előkészítésében résztvevő építésszel. Véleményét összefoglalva, kitért a tervezés és megvalósítás során szükséges sporttechnológiai és üzemviteu terv fontosságára is (8. sz. melléklet). Az egyeztetések során alapvető eltérések az elküldött és véleményezett programhoz képest, az egyes sportágak részéről a játéktér feletti szabad belmagasság méreteinek meghatározásában voltak. A kézilabdajáték méreteihez igazodó 9,0 méteres belmagasság nem elégséges a tenisz játékhoz (9,14), és a röplabdához. A létesítmény megvalósítási költségének előirányzott nagysága az alapterületek és kiegészítő fiuikciók minimális mérettel való kialakítását igényli, így az eredeti elgondoláshoz képest - a minimális sporteszköz szertár és labdajáték szertár alakítandók ki, - az erőnléti fejlesztő teremhez nem készül szauna, masszázs és pihenőhelyiség, - a lelátón nem alakul ki VIP egység; - a rádió és TV közvetítő helyen kívül, külön kommunikációs helyiség a média részére nem kerül kialakításra, - a dopping ellenőrzés a kötelezően kialakítandó orvosi szobában kap helyet, - a versenyekkel kapcsolatos tevékenység (zsűrizés, kiértékelés) a rendezői helyiségben folyhat, - a sportolói előcsarnok tartózkodó és pihenő helyiség minimális méretre csökkentése történik.

2 2 A sportcsarnokokra vonatkozó - régi, de még hatályos - szabvány, a tervezet nagyságú sportcsarnok esetében kötelezően írja elő a program- és kivitelezési tervekhez az OTSH-val történő egyeztetést. A Képviselő-testület által elfogadott programot, az előírt egyeztetés megszerzése miatt, az OTSH jogutódja, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága részére, az építészeti tervpályázatot megelőzően, megküldjük. A tervezési program látható költségnagyságrendje alapján, két változatban, eltérő csamokterülettel készült. A" változat 37,0 X 54,0 m játéktér (kereszt irányban 3 teniszpálya helyezhető el). B" változat 30,0 X 46,0 m játéktér (kézilabda pálya elhelyezésére alkalmas, további sporttevékenységekre is megfelelő, így például footsal, kosárlabda). A sportcsarnok építésének becsült költsége a következők szerint számítható. A rendelkezésre álló adatok szerint (Mérnöki Kamara, Vállalkozók Szövetsége) az építés Iföltsége, különböző funkciójú épület esetében, összegzés szerint: A sportcsarnok épület építési költsége, évi árakon ,- Ft/m^ (nettó) A évi 6,1 %-os, valamint a évi 4,2 %-os inflációt figyelembe véve, ennél magasabb építési költségek jelentek meg 2010-ben. A április havi adat (ÉTK) szerint a nettó építési költség, nettó ,- Ft/m^ volt. Az építési vállalkozások jelenlegi versenyhelyzete az építés költségeinek, a vállalási árak csökkentését eredményezi, így a takarékos tervezés és piaci helyzet miatt, nettó ,- Ft/m^ árral számolhatnak az építés költségbecslésénél. A csarnoktér méretének változása alapvetően nem befolyásolja a kiszolgáló funkciók nagyságrendjét, így annak szükséges, mintegy 1200 m^-es teriilete és becsült, kb. 150 m^ közlekedő területe mellett, a teljes alapterület nagyságát a pályaméret határozza meg. Figyelembe véve, hogy az épület praktikus kialakításával a kiegészítő funkciók önálló szerkezetet nem igényelnek (pl. azok a lelátó alatt helyezkednek el), az építési költség csökkenthető. A" változat (csarnoktér 2000 m^ - kiszolgáló, kb m^) alapterület: 3250 m^ x 0,9 = kb m^ becsült m-ár: ,- Ft/m^ (nettó) építési költség: 1,16 milliárd forint B" változat (csarnoktér 1400 m^ - kiszolgáló, kb m^) alapterület: 2630 m^ x 0,9 = kb m^ becsük m-ár: ,-Ft/m^ (nettó) építési költség: 0,94 miuiárd forint Az Önkormányzat évi gazdasági programja 1,200 millió forintot irányzott elő a sportcsarnok építésére, így annak építési köusége (a kömyezetalakítással együtt) nem haladhatja meg a nettó 950 millió forintot. Ennek megfelelően, az építészeti tervpályázattal a gazdaságos, a költségelőirányzatnak megfelelő épület kialakítására kerülhet sor.

3 Figyelembe véve a gazdasági programban tervezett összeget, megfontolandó a sportcsarnok csarnokterének mérete. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programját - az Önkormányzat távlati lehetőségeit mérlegelve - fogadja el. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete e határozat mellékletét képező Budapest, XVI. kerület többcélú sportcsarnok tervezési program" tervezési feladat leírását tartalmazó programot elfogadja. A tervezési programhoz a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának egyetértését az építészeti tervpályázatot megelőzően be kell szerezni. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: január 25.-i Képviselő-testületi ülés (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Budapest, november 22. Kovács Péter polgármester Melléklet: 1. számú: Zllll^W. (X. 5.) Kt. sz. határozata 2. számú: Budapest, XVI. kerület, többcélú sportcsarnok tervezési program 3-7. számú: Sportszövetségek véleménye 8. számú: Szalanai vélemény Tárgvalja: Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság Kulturális és Sport Bizottság

4 -KA 4 m e l L c i ^ í c t BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜÍ JETI ONJÍÖRMANYZAT a.íií K I V O N A Grk02i5tt: 2011 OKI 10.,.rtD mell a október 5-én (szerdán) a Budapest Fővá ^s^^tvl!keru\eúk)n\!áo ^^ / Képviselő-testülete 14. számú ülésén készült jegyzokonyvdoi. NAFIREIsíD: 4. Multifunkcionális sportcsarnok megvalósításának előkészítése Előterjesztő: Kovács Péter polgármester H A T Á R O Z A T : 377/2011. (X. 5.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a volt IKARUS sportterüiet területén, egy multifunkcionális (több sportágra alkalmas) sportcsarnok megvalósításának előkészítéseként, szakértők bevonásával készüljön olyan tervezési program, amely rögzíti a létesítmény helyigényének méretét és funkcionális kapcsolatainak listáját, a következők figyelembevételével: - a tervezett játéktér mérete 37 x 54 méter, (3 teniszpálya elhelyezési lehetőségével a hossztengelyre merőlegesen) - a fix lelátó befogadóképessége: 600 fő, - mobil lelátó (a küzdőtéren elhelyezhető): 300 fo - a létesítmény tartalmazzon önállóan is működtethető sport (edzési) lehetőséget és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket (öltöző, szauna), - a létesítmény legyen alkalmas alap és kiegészítő funkciójában hazai I. osztályú sportesemény (kézilabda, kosárlabda, röplabda, footsal, tenisz) lebonyolítására (versenybírói és média kiszolgáló helyiségek), - az építmény fenntartása, működtetése az elvárható mértékben az energia tudatosság jegyében valósuljon meg, így a geotermikus és napenergia, valamint a belső energia felhasználás racionalizálásával (hőcserélés, LED-világítás). A Képviselő-testület javasolja, hogy a funkcionális program alapján készüljön a megvalósításról

5 költségbecslés, és ennek figyelembevételével az Önkormányzat írjon ki építészeti tervpályázatot. A tervpályázat tartalmazzon olyan telepítési javaslatkérést, amely a sportcsarnok mellett, távlatban biztosítsa egy teljes értékű sportkomplexum megvalósíthatóságát, (klubház, szabadidő célú jégcsampk, esetleg étterem elhelyezésére). Határidő: november 16.-i Képviselő-testületi ülés (tervezési program elkészítése) december 7.-i Képviselő-testületi ülés (tervpályázati kiírás) Felelős: Kovács Péter polgármester (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) kmf. Ancsin László sk. jegyző Kovács Péter sk. polgármester A kivonat hiteléül:. Zseni GUriella T ' S o \ Szervezési Ügyosztál}r^&tő Budapest, oktdl^i^. S ^

6 B u d a p e s t, X V I. kerület többcélú s p o r t c s a r n o k T E R V E Z É S I P R O G R A M A tervezési feladat leírása november

7 1. Előzmények 1.1. Társadalmi igény, önkormányzati szándék A kerület Budapesten belüli helyzete és viszonylag nagy kiterjedése, valamint főt meghaladó lakossága, igényli egyrészt a tömegsport áualános támogatásának, másrészt a lakosság számából és a kerület környezetéből adódó igényes és versenyszerű sportolás lehetőségének hiányából adódóan, a kerület területén egy többcélú sportcsarnok építését. Az általánosan elvárt tömegsport és azzal párhuzamosan, abból eredően kifejlődő versenyszerű sport és élsport támogatásának célja kedvező körülményeket teremthet a területi és egyéb, adottságaiban alkalmas kerületekben, új többcélú sportcsarnok építésére. A kerületi lakosság összetételének változása, az új korosztályok megjelenése, a kerületi lakóterületek felértékelődése, olyan életviteli igényt jelent, amely az általános sportolási, majd megjelenő versenyszerű sportolás kielégítésének helyiségi igényét jelenti. így megjelentek az újabb és újabb, eddig még nem lévő sporttevékenységek a kerületben. Az iskolák tornatermei kizárólag az iskolai testnevelésre alkalmasak és azok iskolaidőn túl is telítettek a lakosság, valamint az ifjúságot nevelő sportágak kedvelőivel és egyesületi kezdeményezésekkel A kerületi Önkormányzat sportfejlesztési terve A kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben elfogadta a kerületi testnevelési és sportfeladatokról, illetve fejlesztési célkitűzésekről szóló ( ) sportfejlesztési tervét, amelyben az Önkormányzat lehetőségeihez mérten szerepel egy több sportág gyakorlására alkalmas, többcélú fedett sportcsarnok létesítése". A létesítménynek biztosítania kell a színvonalas szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek mellett, a tömegsport és a versenyszerű sportesemények helyszínét. 2. A helyszín ismertetése A többcélú sportcsarnok a kerület területének súlypontjában lévő, Margit utca - Lőtér utca - István király utca - Bátony utca által határok területen, jelentős zöldfelületű intézményterületek keretövezetében fekszik. A tömbben kizárólag sport-, szabadidő eltöltésére alkalmas létesítmények varnak. A tömb két helyrajzi számú területet foglal magába, a /1; /2, amelyre a 26/2004. (Vn. 6.) sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási terv előírásai vonatkoznak. A szabályozási terv módosítása - a kialakított tervezési programon, építészeti pályázatban megfogahnazott javaslatok és a felmerült igény alapján - megtörténhet. Az új létesítmény elhelyezése /1 hrsz-ú területen lehetséges. Ezen a területen, a Margit utca - Bátony utca sarkán, meglévő vízkivételi hely (kút) található, amelynek védőterülete (10,0 X 10,0 m) továbbra is fenntartandó. A tervezett létesítmény közlekedési kapcsolatai kiválóak. A terület a gödöllői HÉV vonalán, Mátyásföld-alsó megállójától mintegy 700 m-re, a kerület feltárását biztosító 44-es autóbusz megállójától 100 méteren belül elérhető. A gépkocsival a Veress Péter út - Szabadföld úttól, lakóterületeket nem érintő Sarjú utcán keresztül, közvetlenül megközelíthető.

8 2.1. A tervezési terület környezeténél^ bemutatása Közművek A tervezett létesítmény közműellátása megoldható. A tervezési területen belül kell közművekkel foglalkozni, valamint a költségüket becsülni. a Ivóvízellátás A Bátony utca - Lőtér utcai vezeték összekötésével a szükséges vízellátás biztosítható Szennyvízcsatorna A Bátony utca és az István király utcában lévő csatornahálózat a keletkezett szennyvizet tudja fogadni Csapadékvíz elvezetése A csapadékvíz, megfelelő kezelés után, az István király utcában húzódó és a Szilas patakhoz kapcsolódó csapadékcsatornába vezethető. A csapadékvíz tárolókból kell megoldani a zöldfelület öntözését és az épület szürkevíz felhasználását. A fel nem használt csapadékvíz szikkasztással, illetve a csapadékvíz csatornába való elvezetéssel kezelhető Elektromos ellátás A Lőtér utcában lévő elosztó a szükséges elektromos energiát tudja biztosítani. 3. A telepítés szempontjai és a beruházói igények A területen elhelyezésre kerülő többcélú sportcsarnok mellett, a /1. hrsz. területén a távlatban biztosítani kell a - közösségi funkciót ellátó klub, étterem épületrészeinek, valamint a - sportcsarnok kapacitásának kihasználását segítő, szállás jellegű épületnek (30 db kétágyas szoba) és az ahhoz kapcsolódó funkciók elhelyezését, valamint - hosszabb távlatban kiegészítő sportcsarnok elhelyezésének lehetőségét. - A közönség által használt ki- es bejárat előtt a befogadóképességgel arányos, burkolt térről kell gondoskodni. - A parkoló területnek méretezett útkapcsolattal kell rendelkeznie a környező úthoz (utakhoz). - A nézőszámnak megfelelően, az OTÉK szerint, a telken belül kell a parkolóhelyet biztosítani. - A területet gazdaságosan kell kihasználni, gondolva a további szabadtéri sportpályák létesítésére is. A fenti funkciók megvalósítását ütemezetten kell megtervezni, ugyanakkor funkcionális kapcsolatukat biztosítani kell. A teljes kiépítést, illetve annak ütemezését és az ahhoz szükséges parkolók elhelyezését rögzíteni kell. A tervezés tárgya az önállóan működő, működtethető többcélú sportcsarnok.

9 4. Az épület rendeltetése A tervezés első lépcsőjében, a többcélú sportcsarnok elsődleges feladata különböző sportágak (kézilabda, kosárlabda, kispályás labdarúgás és tömegsportok) magas színvonalú rendezvényeinek esetlegesen nemzetközi szintű kiszolgálása és a lakosság sportéletének biztosítása. A létesítmény ezeken túlmenően kulturális és egyéb rendezvények lebonyolítására is legyen alkalmas. Az építmény építészeti megoldásában, üzemeltetési módjában legyen a jövőbe mutató. A létesítmény térszervezésében könnyen áttekinthető és barátságos legyen, a sportolók, a vendégek és a rendezvények résztvevői számára. Az épület legyen alkalmas a többcélú használati módra, ezért a különböző rendezvények közötti időtartamban és élőmunkában le kell csökkenteni az átalakítás időszükségletét. A többcélú sportcsarnok megvalósításánál figyelembe kell venni - a programban meghatározott helyiségekkel - annak költségeit, a hosszú távú fenntarthatóságot, működési költségeket A létesítménybe tervezett tevékenységek ' Sporttevékenységek Az épület a következő sportágak számára adhat helyet: Kiemeh sportágak: - kézilabda, - kosárlabda, - terem- és kispályás labdarúgás, - tenisz (a belmagasság miatt korlátozott), igény: 9,14 m Egyéb sportágak: - asztalitenisz, - röplabda (a belmagasság miatt korlátozott), - birkózás, - ökölvívás, súlyemelés, - vívás, - tomasportok, Kulturális rendezvények, komoly- és könnyűzenei biangversenyek, táncrendezvények A csarnoknak lehetőséget kell adni a nagyobb tömegeket kiszolgáló kulturális események rendezésére.

10 5. A rendeltetés részletes ismertetése 5.1. Funkcionális kialaldtás - látogatóid A látogatók érkezése a közönségforgalmi előcsarnokba történjen, amely biztosítja a jegyvásárlás és a belépők ellenőrzésének lehetőségét. Az ellenőrzést követően a nézők elosztását szolgáló tér ad helyet a ruhatárnak, lépcsőháznak, vizes blokknak és más közönségforgalmi tereknek. A nézőtér megközelítése tegye lehetővé az elválasztott szektorok kialakítását. Az erőnlét fejlesztő terem önálló működtetésének feltételeit biztosítani kell. 6. Helyiségek A sportcsarnok rendeltetésszerű használatát az építési engedélyezési tervnél sporttechnológiai tervvel kell igazolni Csarnoktér A tér a sporttevékenységek, az ahhoz tartozó edzések és versenyek lebonyolításához, valamint különböző rendezvények megtartására szolgál. - A" változat: 37,0 X 54,0 m 2000 m^ (A csarnoktér alkalmas 3 teniszpálya kialakítására is) B" változat: 30,0 X 46,0 m 1400 m^ (A csarnoktér alkalmas a kézilabda és további sporttevékenységekre) A továbbiakban a csarnoktér kialakítására a következők vonatkoznak: - A csarnoktér belmagassága a kézilabdához legyen alkalmas (9,0 m). - A lelátótér látásviszonyait belső alátámasztó szerkezet nem zavarhatja. - A csarnok megoszthatóságáról mozgatható belső térelhatároló szerkezettel kell gondoskodni. - A csarnoktérbe nyíló sportolói bejárat, min. 2,2 m széles legyen. - A csarnokteret üzemelési és fenntartási (vészkijárat) célból, közvetlenül a szabadba nyíló, legalább 2,2 x 2,3 m széles szabad nyílásméretű ajtóval kell ellátni. - A csarnoktér padozata valamennyi sportág követelményeit elégítse ki, ideiglenes, a sportágnak megfelelő burkolat-fehétek alkalmazásával. - A természetes és mesterséges megvilágítással a lehető legkevesebb árnyékhatást és egyenletes szórt fényt kell elérni. A legkedvezőbb megoldást a csarnok hossztengelyében kialakított felülvilágító rendszer adja. A csarnok hossztengelye észak-déu iránytól, ebben az esetben legfeljebb 20 -kal térhet el. - A csarnoktérben a bevilágító üvegfelület és terem alapterület viszonya legalább 1:6 arányú legyen. - A labdajáték pályatengelyére merőleges végfalakon ablakfelület, árnyékoló és sötétítő szerkezet alkalmazásával tervezhető. Tenisz, asztalitenisz, tollaslabda versenyeken, a játék irányára merőleges sötét határoló felület létrehozását biztosítani kell.

11 A csarnoktérben berendezési tárgyakat kiemelhetően, felhajthatóan vagy szerkezetbe süuyeszthetően kell tervezni. A mennyezetre függeszthető szerek felszerelési lehetőségéről, a világítótestek, hangszórók ütés- és sérülés elleni védelméről, valamint a szerkezet teherbírásának méretezéséről gondoskodni kell. Időmérő, eredményhirdető berendezés felszerelésének lehetőségét úgy kell tervezni, hogy azokat a versenyzők és a nézők egyaránt jól láthassák. - A tervezési programban meghatározott követelmények mellett, a csarnoktér feleljen meg a következő előírásoknak:. - MSZ /1, ezen belül - tornasport MSZ /2 - labdajátékok MSZ /6 - küzdősportok MSZ /2 Az előírások a rögzítési pontok, pályaméretek, megvilágítás mértékének feltételeit rögzítik Kiegészítő helyiségek: Sporteszköz szertár 60,0 - A többcélú sporteszköz szertár a csarnoktérrel közvetlen kapcsolatban legyen. - A szertár padozata és a csarnoktér padozata között sem lépcső, sem küszöb nem létesíthető. - A sportszerek zavartalan mozgatásának lehetőségéről gondoskodni kell. - Egy-egy szertár egység alapterülete legalább 18 m^ legyen. - Padlóburkolatok könnyen tisztíthatóak, hézagmentesek legyenek. - Falfelülete legalább 2,1 m magasságig mosható, ütés- és kopásálló legyen Erőnlét fejlesztő terem és kiegészítő helyisége Erőnlét fejlesztő terem 90,0 m^ A terem kettős funkciót elégít ki, egyrészt a csarnokot igénybe vevő sportolók, másrészt önállóan, külső megközelítéssel, öltözővel és kiszolgáló helyiségekkel, a csarnok működésétől függetlenül, lakossági igényeket is tudjon kiszolgálni Öltöző-zuhanyzók-párafogók-WC és kiegészítő helyiségek 150 m^ - Kialakításánál az MSZ /8 előírásait kell figyelembe venni. - A sportolói öltözők a közönség forgalmától független útvonalon legyenek megközelíthetők. - Az öltözőhelyiség megengedett legkisebb belmagassága 2,5 m, alapterülete 20,0 m^ - A padlóburkolat mosható és csúszásgátló legyen. - A zuhany az öltözőkhöz közvetlenül kapcsolódjék. - Sportolók részére 6 db csapatöltöző kialakítása szükséges. Egy-egy csapatot 25 fős létszámmal szükséges számításba venni. A csapatöltözők közül 2 db-nak akadálymentesítettnek kell lennie, mely a mozgássérült sportolók kiszolgálására alkalmas.

12 Lelátók, közönség kiszolgáló létesítmények, tájékoztatás és hírközlés, Lelátók 500 m^ - A lelátók kialakítása feleljen meg az MSZ /9, 10, 11 előírásainak. A kétoldali lelátó kialakítás tartalmazzon 600 fix és 300 mobil ülőhelyet. A lelátókat szektorokra szükséges osztani. A szektorokat és az ülőhelyeket úgy kell elrendezni, hogy a megfelelő látási feltételek mindegyik néző számára biztosítva legyen. Mozgássérültek és kísérőik számára is helyet kell biztosítani a lelátókon. Nézőhelyek a küzdőtéren - A mobil széksorok igénybevétele esetén, a nézőközönség távozását a lelátók érintése nélkül, attól függetlenül kell lehetővé tenni. - A nézőtéren a közlekedési út legkisebb szélessége 1,25 m lehet. - Legalább két kijárati ajtót kell tervezni. A kijárató ajtók és a legtávolabbi ülés közötti útvonal hossza legfeljebb 25 m lehet. - Az ajtóknak kétszámyúnak és kifelé nyílónak kell lenniük. - A nézőtéri részt úgy kell kialakítani, hogy a közönség a néző- (küzdő) térről legfeljebb 1,5 perc alatt, az épületből pedig legfeljebb 6 perc alatt a szabadba juthasson, figyelemmel a tűzrendészeti előírásokra. - A küzdőtéri nézőhellyel tervezett csarnokban, illetve annak alkalmazása esetén, a küzdőtér közvetlenül kapcsolódjék a közönségforgalmi terekhez. A küzdőtéri lelátó (székek) tárolását meg kell oldani. Tájékoztatás és hírközlés Eredményjelző tábla Időmérő, eredményhirdető berendezés felszerelésének lehetőségét úgy kell tervezni, hogy azokat a versenyzők és a nézők egyaránt jól láthassák. Hangosító központ Központi helyen, a csarnoktérre és a lelátótérre közvetlen rálátási rendelkezzen. kapcsolattal Rádió- és TV közvetítő hely 1 db rádió közvetítő fülke és TV közvetítő kommentátori fülke, valamint a csarnok több pontján, kameraállás elhelyezését biztosítani kell. Közönség kiszolgáló létesítmények Ruhatár 45,0 m^ A ruhatár az előcsarnokban elhelyezve legyen, alkalmas 600 fő kiszolgálására, amelyhez kapcsolódjon kiegészítő tárolóhely, további 600 vendég kiszolgálására. Kiadó hossza: 1,0 m/25 fő. Büfé-mosogató-raktár A közönséget kiszolgáló területekhez kapcsolódóan alakítandó ki. 12,0 m^

13 WC csoportok Kialakítása a nézőszámnak megfelelő mennyiségben, de a látogató közönség által igénybevett területekhez igazodva az előcsarnokban, illetve a közlekedő területeken alakítandó ki, az OTÉK szerint., Pénztár 3 A helyiségek az előcsarnokhoz kapcsolódóan (2 db elhelyezése szükséges) Edzés- és verseny lebonyolítás helyiségei Játékvezetői öltözők 30,0 3 db játékvezetői öltöző alakítandó ki, egyenként 6 m^-es alapterülettel, az edzői öltöző felszereltségével. Rendezői helyiség 18,0 A helyiség 3 m^/fő helyigénnyel, 6 fő részére alakítandó ki. A játéktérre rálátás, központi versen3árodával és a kihangosító központtal kapcsolat szükséges. Versenyiroda, klubhelyiség 24,0 A helyiség a kiértékelő (klub) helyiséggel és a rendezői helyiséggel közvetlen kapcsolatban legyen. További követelményei, mint rendezői helyiség Egészségügyi helyiségek Sportorvosi helyiség + előtér 15,0 A küzdőtér, pálya közelében kell elhelyezni, a váróval közvetlen kapcsolatban. Közvetlen, természetese szellőzése legyen. A helyiség hideg-melegvíz ellátású. WC-csoport A WC-csoport az előcsarnokhoz kapcsolódóan, a látogatói létszámnak megfelelően alakítandó ki (lásd: közönség kiszolgáló létesítmények), az OTÉK szerint. Személyzeti öltöző, zuhany+mosdó+ WC 10,0 m^ A lelátó, a pálya és a működtetéshez szükséges személyzet részére, női-férfi öltözőhelyiség, személyenként 1 db öltözőszekrénnyel, és a szükséges WC, mosdó, zuhany berendezésekkel.

14 Igazgatási helyiségek (iroda, teakonyha, raktár, WC) 36 Vezetői iroda Ügyviteli iroda Teakonyha Mosdó, WC Üzemeltetési helyiségek Épületgépészeti, elektromos helyiség Az épületgépészeti helyiség csoportnak külön külső bejáratot kell tervezni. (Az épületgépészeti berendezések beépítése, kezelése, cseréje miatt szükséges.) Takarítószer Szükség szerint kell kialakítani. Szeméttároló A gazdasági bejárat közelében, önálló központi szeméttároló tervezendő. Közlekedési helyiségek Szélfogó A közönség, illetve a sportolói forgalomnak megfelelően alakítandó ki. Előcsarnok (nézőközönségi) Alapterülete legalább 0,1 m^/né /nézőhely. Belmagassága legalább 3,6 m. 100,0 m^ Folyosók, lépcsők A folyosók, közlekedők, lépcsők a vonatkozó előírások szerint kerüljenek kialakításra. 7. A létesítménnyel szemben támasztott követelmények Az építmény igényes kialakítása mellett, a vonatkozó építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségügyi, akusztikai, valamint az általános szakhatósági előírásokon túl, a tervezett sporttevékenységek szabályzataiban foglalt előírásokat is figyelembe kell venni. A tervezés során a fenntarthatóság, az üzemeltetési költségek alacsony szintje fontos követelmény az épület teljes élettartamára vetítve, amely az alkalmazott anyagok, szerkezetek és berendezések kialakítására is vonatkozik Megvilágítás A természetes és mesterséges megvilágítás egyensúlyát és káprázat- és tükröződésmentes kialakítást biztosítani kell. Szükség esetén az árnyékolásról is gondoskodni kell.

15 Fénytechnika Az általános és egyéb világítástechnikai berendezések irányítása - a korszerű épületfelügyeleti rendszeren belül - egy helyről történhet Biztonságtechnika Az építés-kivitelezési tervben megoldandó Tűzvédelem Az épület nagyságához, funkciójához kialakított tűzvédelmi rendszer alkalmazása szükséges Akusztika A csarnoktérben a sportrendezvényeken kívül, időszakos rendezvények idejére, mobil információs rendszer lehetőségét biztosítani kell, amelyeknek megfelelő akusztikai minőséget kell biztosítani Padló- és sportpálya burkolat A közönségforgalmú területeken tartós, nagy kopásállósága, csúszásmentes burkolatot kell alkalmazni. A csarnoktérben a padlóburkolat alkalmas legyen a változó padlóburkolati igényű sport- és rendezvények megszervezésére Épületgépészet A működés során a megújuló és az alternatív energiaforrások alkalmazása előny, így a geotermikus energia, hőszivattyú, napkollektor és fotovoltaikus elemek alkalmazása, amelyet a melegvíz hűtési és fűtési, valamint szellőzési rendszereinél lehet alkalmazni. Állandó és szakaszos üzemeltetésű helyiségek leválasztására, szakaszolhatóságára figyelenmiel kell lenni Elektromos ellátás, kommunikáció A különböző események eltérő megvilágítási igényeit biztosítani kell. Az épület telefon, ISDN és internetes kapcsolata biztosítandó Az épület megvalósításának költsége Az épület és környezete (parkoló, közműcsatlakozások, stb.) megvalósítási költsége 2012-es költségszinten nem lehet magasabb, mint nettó 950 millió forint.

16 3. &2.r^cltekíei^ Katona Sándor Magyar Kézilabda Szövetség versenyigazgatója Judik Zoltán: Sportpályák tervezése című ajánlott könyv Kihúzható mobil lelátót ajánl Mixed zónában találkozhat a játékos a szurkolóval, egy másik mixed zónában a játékos az újságíróval Max. három féle állandó pályavonalazás fogadható el egyszerre (pl: kézilabda: fehérsárga, majd kosárlaba: piros-kék, fekete, majd a tenisz - ebben a sorrendben, tehát egyre sötétebb színek.) Sportpadló ajánlott (nem mindegy a teherbírása) Meg kell vizsgálni, hogy a teniszpályák hálórögzítése a padlóba ne akadályozza a kézilabda pályát (egyenetlenségek elkerülése a labdapattanás okán) A pálya elhelyezése kétoldau lelátó esetén centrális legyen, de előfordul az, hogy az egyik oldal felé eltolták. Vészkijáratok méretezése feleljen meg az elvárásoknak: kiürítési terv szükségessége. Ha pl. kiállításra használják a küzdőteret, akkor a padlónak bírnia kell pl. kisebb targoncákat, amelyekkel behordják a termékeket. Fény beszűrődés - csak szórt fény érkezhet a pályafelületre, a labda fénykeresztezésbe nem mehet (amikor a játékos nem látja a labdát akár csak egy pillanatra is) - megoldható pl. megfelelő fóliázással. Kameraállások (a cserepadok között 3 állandó, a cserepadokról és a kameraállásokból jól látható legyen, lehetőleg mindkét rövidebb oldalon az eredményjelző, amelyen szerepelnie kell egyszerre 2*3 játékos számának és büntető ideje visszaszámolásának. A sporteszköz szertár funkcionálisan osztható legyen. A csapatöltözőknél öltözőnként külön zuhany, min. 3 rózsával, a zuhanykabinok elválasztása fontos. Nézőszám: ajánlott az 1000 feletti - inkább 1500-at elérő, mobil ülőhelyekkel. WC helyiség az öltözőn belül, két öltözőnként 1 elegendő. Ruhatár nem feltétlen kell ekkora, tapasztalat szerint a nézők is beviszik magukkal télen is a kabátjaikat. A nézői és a hivatali WC-k teljesen szeparáltak legyenek. 2 játékvezetői öltöző elegendő, de legyen külön férfi és női zxohanyzási lehetőség. A doppingszoba csak ideiglenesen szükséges, elegendő a sportorvosi szobában való elhelyezése, ilyenkor szabaddá kell azt tenni. Célszerű egy csapatszoba - kiértékelő szoba, pl. videón való meccselemzés. Takarító szerek szobája: sokat kell vaxolni a pályát, ennek más sportágak nem mindig örülnek. Minimum lux fényerősség biztosítása. A csarnok belső falszerkezete minél inkább nyelje el a hangot. A székek láb választása (rendezvények (pl. vacsora-fogadás): apadió miatt inkább az U-alakú/típus, mint a 4 külön lábú.

17 4. b z, m e l i Á M d r Droppa Erika Magyar Tenisz Szövetség Szakreferens Alapvonal mögött minimimi 2 méter magasságú zöld vagy kék színű ponyvát kell. kifeszíteni (hogy a teniszező látóterében ne legyenek zavaró hatások), de rangosabb mérkőzésen 3-4 m is elvárt. A csarnoktér = a küzdőtérrel? A küzdőtér esetleges elválasztása legegyszerűbb függönnyel. A térelválasztás komolyabb technikai szintű megvalósítása (beépített, műanyagelemek stb. nagyon megdrágíthatja a beruházást) A csarnok tájolása É-D-i, kifejezetten nem szerencsés, ha a nap látszólagos járása váltakozó napos és árnyékos pályafelületeket hozz létre (csíkozás), különös tekintettel a különféle alakú, formájú tetőszerkezetek árnyékára. A teniszpálya bevilágítása csak hosszanti irányú lehet, ez megoldandó a keresztbe tervezett (felfestett) pályák használatakor is. A minimális belmagasság 9,14 méter a teljes pályafelületre értendő, abba semmi nem lóghat be (pl. lámpa) A sportszertár külön szinten is lehet. A raktárhelyiségek a kihúzások miatt alultervezettek. Gondohii kell pl. arra, hogy teniszt parkettán nem lehet rendezni, azt teniszezésre alkalmas szőnyeggel kell burkolni, ami hajtogatni nem igazán lehet, de tárolni kell egy arra megfelelő méretű szertárban. Ugyanez vonatkozik a teniszhálóra és a hálótartó oszlopokra, ami szintén nagy méretű. A beléptetés a teniszben nyakba akasztható különböző színű kártyákkal - különböző jogosultságot ad - megoldható beléptető személyzettel, ehhez nem kell beléptető technikai rendszer. Az öltözőkben - ha máshol nincs lehetőség - pl. bevitt hűtőszekrényben tárolható a versenyzők élelelmiszere. Műhely elvárható, pl. kisebb bütykölések, villanyszerelési anyagok (fénycsövek...) tárolása szempontjából is. Dopping szoba kell már egy egyszerű felnőtt bajnokságon is - ennek megvannak a követelményei. Rendezői helyiség a csarnok üzemeltetése, valamint a verseny szervezése szempontjából kell, versenyiroda (zsűrizés, kiértékelés) a mérkőzések lebonyolítása, jegyzőkönyvezés, csapatvezetőkkel való egyeztetés miatt fontos.

18 5"v ^2. m e J J i i d e t Mihály Tamás Budapesti Röplabda Szövetség Versenybizottság Vezető A röplabda pálya mérete 2X 9X9 m-es térfelű pályákból áll, valamint a kifutók minimum 3,5 m-ét hozzáadva a sportcsarnok méretébe bőven illeszkedik. Célszerű keresztirányú pályák kialakítására lehetőséget adó hálótartókat rögzítő bemeneteket kialakítani, mert ezzel mód nyílna többpályás nagy létszámú rendezvény kialakítására. Célszerű minél nagyobb számú öltözőhelyiség kialakítása, gondolván a nagyobb versenyekre illetve tömegrendezvényekre. A 6db csapatöltöző megfelelőnek tűnik, de ha mód van rá javasolnám további öltözők tervezését is. Az öltözők 25 fős létszáma sportágunk számára megfelelő. Mivel röplabda sportágunk helyigénye kisebb mint pl. kézilabda vagy kosárlabda így ha a sportcsarnok ezen sportágak feltételeinek megfelel akkor nekünk szintén tökéletesnek bizonyul.

19 Bodnár Péter Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, ügyvezető igazgató 4.Épület rendeltetése (kézilabda, kosárlabda, kispályás labdarúgás és tömegsportok) magas színvonalú rendezvényeinek esetlegesen nemzetközi (nem EB, VB, Olimpiai) szintű kiszolgálása Sporttevékenységek Egyéb sportágak ritmikus sportgimnasztika, asztalitenisz, röplabda, birkózás, ökölvívás, súlyemelés, vívás, tomasportok, tollaslabda 5.2. Megjegyzés: magas színvonalú kosárlabda események megrendezése érdekében a létesítmény biztonságtechnikai felszereltsége feleljen meg az 54/2004. sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet előírásainak, (pl: a sportolók és a közönség közlekedési útvonalait külön kell választani, ellenérdekű szurkolótáborok szétválaszthatóak legyenek, beléptető rendszer, kamera rendszer, stb...) 6.1. Csarnoktér A csarnoktér belmagassága legalább 12 m legyen Kiegészítő helységek Sporteszköz szertárak belmagassága min. 3,20 m, az ajtó min. mérete 2,20/2.40 m.

20 Simíta Zsolt Magyar Birkózó Szövetség szakreferense Nemzetközi szintű kadett, vagy senior EB, VB megrendezéséhez szükséges 3 szőnyeg (12*12 m + 1,5-1,5 m kiflitóval) elhelyezése. Ezeket egy 15x41 m széles, 80 cm magas dobogón kell elhelyezni. E dobogó túl kell elhelyezni a bírák, VIP-delegáltak asztalait, valamint min. 1 m széles közlekedőt is biztosítani kell, illetve gondolni kell az érmes dobogóra is. Nézőszám legalább 1000, inkább 1500 fő. A dobogó és körülötte a közlekedők miatt kérdéses, hogy a küzdőtérben elhelyezendő mobil lelátókat hogyan lehet elhelyezni! Szükség van 2-3 szőnyeg leterítésére (+ közlekedők) alkalmas bemelegítő teremre, ahol gyorsan át is lehet öltözni pl. paraván mögött. Szükség van egy ilyen esemény fős bírójának konferenciateremre, mely TV-vei ellátott. Mivel ennyi játékvezetői öltöző sehol sincs, általában ők már a szállodában felöltözve érkeznek a szőnyeghez. Nagyon fontos lenne a helyszíni étkeztetés (2-3 perc ebédre várakozási idővel méretezve), pl. Szombathelyen külön 800 m2-es sátrat kellett felhúzni e célbői a mintegy 400 fő megebédeltetésére. Szükség van mérlegelési helyiségre, ahol 100 fő is tud egyszerre mérlegelni. A szállás általában 3, de inkább 4 csillagos szállodában szokásos. Nagyon fontos a szaima, minimum főre. Eredményhirdető tábla helyett LED fal lehet gazdaságosabb. Egy VB-EB alatt 4-5 VIP irodának is célszerű helyet keresni, amelyekben pl. a delegáltak foglalnak helyet, TV, internet kapcsolattal. Élő videólánc - internet - hang kapcsolatot célszerű előre kialakítani a csarnokban. Megoldandó a parkolás. Raktárhelyiség: a 60 m2 elegendő lehet (birkózás szempontjából). Parketta padlófedéshez gumiból védőfelületet kell elhelyezni. A játékteret akár 3 részre is lehetne osztani (leválasztó fallal) Orvosi szobát alkahnassá kell tenni doppingvizsgálatra, ha nincs külön doppingszoba.

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG Változások az új IIHF szabálykönyvben A Nemzetközi Jégkorong Szövetség jelenlegi szabálykönyve 2014. június 30-án érvényét veszítette. A 2014. július 1-től érvényes új szabálykönyvet az IIHF májusi, Minszkben

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A tárgyi terület a XVI. kerülettel nem határos, a területre készülő szabályozási terv a XVI. kerületre közvetlen hatást nem gyakorol.

POLGÁRMESTERE. A tárgyi terület a XVI. kerülettel nem határos, a területre készülő szabályozási terv a XVI. kerületre közvetlen hatást nem gyakorol. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest XV. kerület, 71. sz. Budapest - Veresegyház - Vác vasútvonal és környezete területére szabályozási terv készítése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗 Ú VÍ Ú - Ö Í I C N Ö Ö I ᔇ厗VÍ ᔇ厗 4 ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗

Részletesebben

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Ajka város Önkormányzata az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiacot és termelői piacot kíván létesíteni. Az Önkormányzat a piac

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról

ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról ELŐTERJESZTÉS Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról ELŐZMÉNY Torbágyon a korábbi években is már gondot okozott az étkezde és a tornaterem zsúfoltsága, mely a további

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad indítvány előterjesztésére.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. sz.: 17-3373/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. sz.: 17-3373/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. sz.: 17-3373/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornatermének a Sportközpont intézményhez

Részletesebben

20. sz.melléklet TERVEZÉSI PROGRAM MULTIFUNKCIONÁLIS RENDEZVÉNYKÖZPONT GYŐR. A tervezési feladat leírása 2011. 08.18.

20. sz.melléklet TERVEZÉSI PROGRAM MULTIFUNKCIONÁLIS RENDEZVÉNYKÖZPONT GYŐR. A tervezési feladat leírása 2011. 08.18. TERVEZÉSI PROGRAM MULTIFUNKCIONÁLIS RENDEZVÉNYKÖZPONT GYŐR A tervezési feladat leírása 2011. 08.18. Multifunkcionális rendezvényközpont Tervezési program 2011.08.18. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Előzmények 1.1

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Korábbi évekhez képest a fejlődés lassult, de az érdemi hiányosságok a szakmai kérdésekben megszűntek Nem a rendezői feladatok végrehajtásában, hanem

Korábbi évekhez képest a fejlődés lassult, de az érdemi hiányosságok a szakmai kérdésekben megszűntek Nem a rendezői feladatok végrehajtásában, hanem Korábbi évekhez képest a fejlődés lassult, de az érdemi hiányosságok a szakmai kérdésekben megszűntek Nem a rendezői feladatok végrehajtásában, hanem a sportág jellegzetességeinek ismerete hiányából fakadnak

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Lakóépületek tervezése II. gyakorlat MET.BME.HU 2013 / 2014 I. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék

Lakóépületek tervezése II. gyakorlat MET.BME.HU 2013 / 2014 I. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék Lakóépületek tervezése II. gyakorlat MET.BME.HU 2013 / 2014 I. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék Forrás: ZSUFA és KALMÁR Építésziroda Széchenyi utcai családi ház 1 1 1. Zónák és funkciók 2. Funkciók

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport. tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.eu A POSTÁS STRAND TERÜLETFEJELESZTÉSE SORÁN FELMERÜLT KÉRDÉSEK? PARKOLÁSI LEHETŐSÉG - JELENLEG RENDEZETLEN ez a terület még csak papíron ad lehetőséget a parkolásra?

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 338/2008. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 338/2008. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 338/2008. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházán 2009. és 2011. között megrendezésre kerülő kiemelkedő hazai és nemzetközi sportrendezvények ütemezéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 36 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 24. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS Budapest VI. kerület Csengery u. 68 Fáklya Klub földszinti közösségi helyiség üzemeltetéséhez

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS Budapest VI. kerület Csengery u. 68 Fáklya Klub földszinti közösségi helyiség üzemeltetéséhez KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS Budapest VI. kerület Csengery u. 68 Fáklya Klub földszinti közösségi helyiség üzemeltetéséhez Azonosító: 016/2011 Készítette: Fenyvesi Zsolt F.S.Z. Tűzvédelem Bt. 1088 Budapest, Rákóczi

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5.

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Közgyűléshez NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/ 112/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLT ILLEMHELY KIALAKíTÁSA

MOZGÁSSÉRÜLT ILLEMHELY KIALAKíTÁSA 1: ELŐSZÓ MŰSZAKI LEÍRÁS CÉL OTÉK Idevonatkozó fejezetei: AKADÁLYMENTES ILLEMHELY KIALAKÍTÁSA > AKADÁLYMENTESSÉG: az épített környezet alapvető tulajdonsága. Az akadálymentes tervezés kiindulópontja a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Előzetes településfejlesztési döntés Auto- hof létesítése tárgyú SZTM 2010-031 számú rendezési terv módosítási eljárás megindításához. Jelen előterjesztés

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2012/13-as bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok értékelése

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. áprilisi ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. meghirdeti

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. meghirdeti A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége meghirdeti a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium és a Mozgásjavító Diák

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK. 2.2 A vállalkozónak vállalnia kell a műemlék hajó folyamatos őrzését a bérleti szerződés ideje alatt.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK. 2.2 A vállalkozónak vállalnia kell a műemlék hajó folyamatos őrzését a bérleti szerződés ideje alatt. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Balaton műemlék hajó múzeum, (igény esetén) Múzeum kávézó és vendéglátó terasz - vagy egyéb, a környezetbe illő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ REKONSTRUKCIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 ÚJ B ÉPÜLET TERVEZÉSI PÁLYÁZATA

HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ REKONSTRUKCIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 ÚJ B ÉPÜLET TERVEZÉSI PÁLYÁZATA Delej utca mentő és Delej utca mentő és Trafó Porta Porta H épület J épület E épület H épület J épület E épület D épület Dépület tervezett kiegészítés G épület mentőbejárat épület mentőbejárat épület tervezett

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Farkas Eszter, aljegyző Javaslat építmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-127/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Üllői út 147. sz. alatti áruház energia

Részletesebben

H A S Z N Á L AT B AV É T E L I E N G E D É LY I R Á N T I K É R E L E M

H A S Z N Á L AT B AV É T E L I E N G E D É LY I R Á N T I K É R E L E M Illetékbélyeg helye az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XV. fejezete alapján H A S Z N Á L AT B AV É T E L I E N G E D É LY I R Á N T I K É R E L E M 1. Az építtető neve:... címe:...tel.:...

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Szabadidős lovas rendezvények (SZLV) SZABÁLYZATA

Szabadidős lovas rendezvények (SZLV) SZABÁLYZATA Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága Szabadidős lovas rendezvények (SZLV) SZABÁLYZATA 2013 6070 Izsák, Szabadság tér 1. Tel: +36 (76) 568 063 Mobil: +36 (30) 995 3482 Fax: +36 (76) 569 001

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének

Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének B I Z T O N S Á G I T E R VE Készült a a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Multifunkcionális sportcsarnok megvalósításának előkészítése Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 189/2011. (IV. 13.) Kt.

Részletesebben

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. old. II. Helyzetelemzés 4. old. III. Fejlesztési Stratégia 9. old. IV. Intézkedési Terv 10. old. V. Összegzés 12.

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

EXPO CENTER PÉCS TECHNIKAI ADOTTSÁGOK

EXPO CENTER PÉCS TECHNIKAI ADOTTSÁGOK EXPO CENER PÉCS ECHNIKAI ADOSÁGOK A létesítmény közel 10.000 m2 fedett és 20.000 m2 nyitott alapterülettel rendelkezik. Minden helyiségünk légkondicionált, padlófőtéssel, korszerő légtechnikai berendezéssel

Részletesebben

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 711-5/2008. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

RENDEZVÉNYEK. Engedélyköteles 300 fő feletti zenés, táncos rendezvény 1000 fő feletti zenés, táncos rendezvény - 1000 fő alatti zenés, táncos

RENDEZVÉNYEK. Engedélyköteles 300 fő feletti zenés, táncos rendezvény 1000 fő feletti zenés, táncos rendezvény - 1000 fő alatti zenés, táncos RENDEZVÉNYEK Jogszabályok: - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8.) Kormányrendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 28/2011 (IX.6.)

Részletesebben

Óvodák és száz lakás Zöld önkormányzati fejlesztések

Óvodák és száz lakás Zöld önkormányzati fejlesztések Óvodák és száz lakás Zöld önkormányzati fejlesztések 100 lakásos passzívház xiii. kerület budapest REITER FERENC UTCA ZSINÓR UTCA FÁY UTCA JÁSZ UTCA JÁSZ UTCA Helyszín ZSINÓR UTCA HELYSZÍNRAJZ REGGEL telepítés

Részletesebben

Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT

Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT bemutató leírás pedal market első középeurópai kerékpár centrum és börze Hasznosítási koncepció A hasznosítási

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Rögbi szervezési feladat lista

Rögbi szervezési feladat lista Rögbi szervezési feladat lista Check Feladat Kifejtés Idő Felelős Meccs időpont egyeztetés Mérkőzés helyszín Erőforrások Az a folyamat, amikor a FIRA-AER versenyrendszerének megfelelően felvesszük a kapcsolatot

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 19/2005. (XI. 15.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény

Részletesebben

Sárkányhajó Roadshow 2012 IV. Kanizsa Sárkányhajó Bajnokság Nagykanizsa, 2012. június 1-3. Szervezõk Kanizsa Kajak-kenu Klub

Sárkányhajó Roadshow 2012  IV. Kanizsa Sárkányhajó Bajnokság Nagykanizsa, 2012. június 1-3.  Szervezõk Kanizsa Kajak-kenu Klub Szervezõk Kanizsa Kajak-kenu Klub H-8800 Nagykanizsa, Sugár u. 2/a Varga Péter +3630/852-4530 petv2@freemail.hu Kanizsa Turizmusáért Egyesület H-8800 Nagykanizsa, Magyar u.19 Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/465-1/2015/I. Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club Üi.: Darabos Orsolya Katalin támogatási kérelmének elbírálása Melléklet: együttműködési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON **

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. OLCSÓ SZÁLLÁSLEHETŐSÉG IGÉNYESEKNEK Budapest belvárosában, 2013 nyarán a főszezonban ( július augusztus

Részletesebben

HOTEL@BMF DIÁKOTTHON **

HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. OLCSÓ SZÁLLÁSLEHETŐSÉG IGÉNYESEKNEK Budapest belvárosában, 2008 nyarán a főszezonban ( július augusztus

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hodálik Pál alpolgármester: A kiegészített napirendi pontot szavazásra bocsátja.

JEGYZŐKÖNYV. Hodálik Pál alpolgármester: A kiegészített napirendi pontot szavazásra bocsátja. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 2-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Babák Mihály polgármester

Részletesebben

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát.

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 270/2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Az első részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás

Részletesebben

lj1 it. szám ú előterjesztés

lj1 it. szám ú előterjesztés lj1 it. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú

Részletesebben

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI NYILATKOZAT (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. szerinti tartalom)

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI NYILATKOZAT (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. szerinti tartalom) Figyelem! A nyilatkozatot csak a felelős műszaki vezető töltheti ki! Minden rovatot ki kell tölteni! FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI NYILATKOZAT (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. szerinti tartalom) Alulírott

Részletesebben

Bringa Park Program 2012 2014

Bringa Park Program 2012 2014 Bringa Park Program 2012 2014 1 A bringaparkok kialakításának célja: A fiatalok, iskolás korúak számára olyan aktív sportolást biztosító szabadtéri létesítmény létrehozni, ahol biztonságos de ugyanakkor

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

inm S7f p > 1 L - Budapest,...:... Tárgy: Javaslat mentőállomás kialakítására a Pongrác út 19. szám alatti ingatlanon Tisztelt Képviselő-testület!

inm S7f p > 1 L - Budapest,...:... Tárgy: Javaslat mentőállomás kialakítására a Pongrác út 19. szám alatti ingatlanon Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály inm

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

F E L M É R É S I T E R V

F E L M É R É S I T E R V F E L M É R É S I T E R V BUDAPEST, VIII. KER. HRSZ.: 36545 TULAJDONOS: 12 BUDAPEST, TEL: 06 1 336 28 63 KÉSZÍTETTE: 2000 SZENTENDRE, KŐZÚZÓ UTCA 24. TEL/FAX: ÉPÍTÉSZET: KOCSIS ÁGNES, 06 30 989 54 2014.

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3. 2. Fogalmak 3. 3. A tűzoltási felvonulási terület és útvonal paraméterei...3. 4. Homlokzati mentési pontok kialakítása.6. 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása..7.

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Viadukt SE kérelméről

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Viadukt SE kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Viadukt SE kérelméről

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A triatlon sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben