TANÉV VÉGI MÉRÉS MAGYAR IRODALOMBÓL 7. OSZTÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÉV VÉGI MÉRÉS MAGYAR IRODALOMBÓL 7. OSZTÁLY"

Átírás

1 TANÉV VÉGI MÉRÉS MAGYAR IRODALOMBÓL 7. OSZTÁLY 1.A reformkor és a romantika Magyarországon (A reformkor fogalma, célkitűzései, hatása a magyar kultúrára, jeles képviselői az irodalomban; a romantika jellemzői) 2.Kölcsey Ferenc: Himnusz (A költő rövid életrajza, a Himnusz keletkezése, címének jelentése, alcíme, az óda műfaja, keretes vers fogalma, a mű szerkezete, mondanivalója, megzenésítése, a magyar kultúra napja) 3.Vörösmarty Mihály: Szózat (A költő rövid életrajza, a mű keletkezési körülményei, a cím jelentése, a keretes vers fogalma, a mű szerkezete, az óda műfaja, megzenésítése) 4.Petőfi Sándor: A XIX. század költői (A költő rövid életrajza, az ars poetica fogalma, metaforák (jelképek) a műben, bibliai utalások a versben, Petőfi ars poeticája, a költők jutalma az elvégzett feladatért) 5.Petőfi szerelmi költészete (A költő és Júlia kapcsolatának története, a Reszket a bokor, mert című vers népdalra jellemző jegyei, a vers szerepe kettejük kapcsolatában, a Szeptember végén című vers keletkezésének körülményei, a természet és az emberi élet párhuzama a műben, az elégia jellemzői, a vátesz-költő fogalma) 6.Petőfi és a forradalom (A költő szerepe az március 15-ei eseményekben és a szabadságharcban, a Nemzeti dal mint a magyar nép indulója, a vátesz-költő fogalma, az allegorikus vers jellemzői (jelképes kulcskifejezések) a Föltámadott a tenger című versben, a mű felépítése, mondanivalója) 7.Mikszáth Kálmán: A néhai bárány (Az író rövid életrajza, a novella cselekménye, szerkezete, a szereplők jellemzése, népies elemek a műben.) 8.Arany János: Szondi két apródja (A költő rövid életrajza, a vers keletkezése, témája, a történelmi ballada jellemzői, a kétszólamú (két szálon futó) ballada jellemzői, a vershangulat fokozódása a két cselekményszálon haladva, a mű mondanivalója) 9.Arany János: A fülemile (Arany rövid életrajza, a vers keletkezése, tartalma, mondanivalója, az anekdota jellemzői, az irónia szerepe a műben) 10.Kedvenc szépirodalmi olvasmány (regény vagy novella) bemutatása (A mű szerzője, címe, külleme, keletkezése, hogyan került a kezembe; tartalma, miért tetszett, kinek ajánlom stb.) MEMORITEREK 1. Kölcsey Ferenc: Huszt 2. Kölcsey Ferenc: Himnusz 3. Vörösmarty Mihály: Szózat 4. Arany János: Mátyás anyja (8 vsz.) 5. Arany János: A walesi bárdok (10 vsz.) 6. Arany János: Toldi Előhang 7. Petőfi Sándor: Nemzeti dal 8. Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert 9. Petőfi Sándor: Szeptember végén 10. Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger 11. Wass Albert egy költeménye (vagy prózai írásának részlete) 12. Szabadon választott vers kortárs (XX-XXI. századi) költőtől 13. Szabadon választott vers kortárs (XX-XXI. századi) költőtől

2 TANÉV VÉGI MÉRÉS MAGYAR IRODALOMBÓL 5. OSZTÁLY 1.A népköltészet és a műköltészet összehasonlítása (Keletkezésük, terjedésük, szerzőjük, mondanivalójuk, szövegük; a népköltészet leggyakoribb műfajai: mese, monda, népdal, közmondások, szólások) 2. A népdalok jellemzői (Keletkezésük, terjedésük, szövegük, szerzőjük, a dal jellemzői, a népdalok témái, jellemzőik: cím, természeti kép, párhuzam, virágmetafora stb.) 3.A tündérmesék (A tündérmese fogalma, mesei elemek: mesekezdés, befejezés, állandó szófordulatok, meseszámok, csodás szereplők, helyszínek stb.) 4.A tréfás mesék és láncmesék (A tréfás mesék szerepe a nép életében, a hazugság- és csalimesék fogalma, a meseelemek megjelenése a tréfás mesékben, a láncmese fogalma) 5.Az állatmesék (Az állatmese fogalma, szereplői, mondanivalója, meseelemek megjelenése) 6.Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona (A műmese fogalmának meghatározása, a mese tartalma, szereplői, meseelemek, mondanivalója) 7.Petőfi Sándor: János vitéz (A költő rövid életrajza, a mű keletkezése, megjelenése, az elbeszélő költemény jellemzői) 8. Petőfi Sándor: János vitéz (A mű cselekménye: valóságos és mesebeli kalandok, meseelemek) 9.Petőfi Sándor: János vitéz (A mű szereplőinek bemutatása, csoportosítása, jellemzése) 10.Kedvenc szépirodalmi olvasmány (regény vagy novella, mese) bemutatása (A mű szerzője, címe, külleme, keletkezése, hogyan került a kezembe; tartalma, miért tetszett, kinek ajánlom stb. MEMORITEREK 1. Petőfi Sándor: János vitéz (1. fejezet, 1-6. vsz.) 2. Petőfi Sándor: János vitéz (1. fejezet,7-12. vsz.) 3. Petőfi Sándor: János vitéz (4. fejezet, a szerelmesek búcsúja, 5 vsz.) 4. Petőfi Sándor: Nemzeti dal 5. Egy népdal 6. Egy népies műdal (pl. Petőfi egyik népies verse) 7. Arany János: Mátyás anyja (8 vsz.) 8. József Attila: Mama 9. Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.) 10. Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet) 11. Wass Albert egy költeménye 12. Szabadon választott vers kortárs (XX-XXI. századi) költőtől 13. Szabadon választott vers kortárs (XX-XXI. századi) költőtől

3 Bethlen Gábor Református, Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Fizika vizsgafeladatok, Összeállította: Nagy Lehel Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna igazgató NÉV: összesen: 55 p / Osztály:.. 1. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! (7p) A fizikai mennyiség neve jele mértékegysége sebesség U amper erő W pascal sűrűség 2. Rajzolj nyilakat és írd az ábrába a halmazállapot-változások nevét! ( 5p SZILÁRD FOLYÉKONY LÉGNEMŰ 3. Rajzolj egy egyszerű áramkört a következő elemekből: zsebtelep, két izzólámpa sorba kapcsolva, kapcsoló nyitott állásban, áramerősség-mérő, vezetékek. Jelez-e áramot a műszer? Miért? (6p 4. Mekkora a teljesítménye annak a hálózati áramforrásra kapcsolt vasalónak, amelyen 5 A erősségű áram folyik keresztül? (3p) 5. Melyik, a fizikában használt eszköz jut eszedbe a következőkről? (3p) a.) Magyar fizikusról kaptam a nevem, egy méter hosszú vagyok, üvegcsőből és skálából állok, egy buborék an bennem, ami ide-oda mozoghat..

4 b.) Mutató a kezem, skála a szám, fémrúd a testem, tányér a fejem, és talpam is van. Ha egy szőrmével megdörzsölt rudat közelítenek hozzám, a kezemmel integetek. c.) Korong alakú vagyok, megkönnyítem az emberek munkáját, Arkhimédész.sort készített belőlem, állandóan forgok, kötelet tesznek rám, mégsem akasztanak. 6. Mekkora munkát végez az a gyerek, aki a szánkóval együtt 500 N súlyú testvérét 820 m-en át húzza? (4p) 7.Húzd alá a helyes állításokat! (4p) A) A hálózati áramforrás feszültsége 24 V 110 V V B) A porszívó teljesítménye 1600 kw 1600 W 1600 V C) A párolgás sebességét a környezet hőmérséklete csökkenti nem változtatja növeli D) A vezető ellenállása a keresztmetszetével egyenesen arányos nem függ tőle fordítottan arányos 8. Hány kg a tömege a 15 dm 3 térfogatú alumíniumnak, ha a sűrűsége 2,7 g/cm 3? (5p) 9. Egy testre ható erő 150 N, a talajjal érintkező felülete pedig 0,6 m 2. Mekkora nyomás éri a talajt?(4p)

5 10. Mekkora az áram erőssége abban a vezetőben, amelynek a keresztmetszetén 35 C töltés 28 másodperc alatt áramlik át? (4p) 11. A fizika mely fogalmai, eszközei kapcsolhatók az alábbi fizikusokhoz? (10p) Írd be az üres zárójelekbe a névhez tartozó számot! Jedlik Ányos( ) Heinrich Lenz( ) Georg Simon Ohm( ) Benjamin Franklin( ) Charles de Augustin de Coulomb( ) Evangelista Torricelli( ) James Watt( ) Anders Celsius( ) Mikola Sándor( ) Blaise Pascal( ) 1-Barométer, 2-nyomás, 3-dinamó, 4-villámhárító, 5-teljesítmény, 6-ellenállás, 7-hőmérő, 8-elektromos töltés, 9- egyenletes mozgás vizsgálata, 10-indukált áram iránya.

6 Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Kémia vizsgafeladatok, Összeállította: Örsi János Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna Név:.. Osztály.. 1./ Egészítsd ki az ábrát a hiányzó anyagcsoportokkal és jellemző tulajdonságokkal valamint példákkal! /10 anyagok egyszerű anyagok = atomokból állnak kémiai módszerekkel bonthatók különböző tulajdonságú pl:. az összetevők eredeti tulajdonságaikat.. az összetevők aránya. -. módszerekkel bonthatók alkotórészekre pl:.. összetett anyagok csak. módszerekkel bonthatók alkotórészekre az összetevők az eredeti tulajdonságaikat.. az összetevők aránya pl:.. 2./ Írd az anyagokat a táblázat megfelelő oszlopába aszerint, hogy szobahőmérsékleten milyen halmazállapotúak! /4 SZILÁRD CSEPPFOLYÓS GÁZ hélium; vas; sósav; hidrogén; konyhasó; cukor; szén-dioxid; benzin

7 3./ Az atom felépítése. Töltsd ki a táblázatot! /9 Az atom Fő részek Ezeket alkotó elemi részecskék részecskék jele részecskék töltése (betűvel kiírva) részecskék tömege 4./ Melyik elem elektronszerkezetét látod? A választ írd az elem neve utáni pontokra! /3 héj 1. elem neve: 2. elem neve: 3. elem neve:.. M (3) L (2) K (1) 5./ Töltsd ki a táblázatot! Használd a periódusos rendszert! /10 Név Vegyjel Rendszám Proton szám Neutron szám H oxigén Na

8 6./ Keresd meg a mondatok kiegészítését! A mondat értelmes legyen! Írd a vonalra a megfelelő betűt!/ /6 1. A különböző elemek atomjai a nemesgázszerkezetet 2. A kémiai kötések lehetnek 3. Az ionvegyületeket összetartja 4. Az atomok között közös elektronpárral kialakult kapcsolat 5. A molekulák 6. A molekula töltéseloszlás következtében a) a kovalens kötés során létrejövő anyagi részecskék. b) az elektrosztatikus vonzerő. c) kémiai kötések létesítésével érik el. d) ionos, kovalens, fémes. e) a kovalens kötés. f) lehet apoláris és dipólusos 7./ Egészíts ki úgy, hogy igaz legyen! Az oldat kémhatása.ha a ph > 7, ilyenkor az oldatban a OH ionok vannak túlsúlyban /4 Az oldat kémhatása.ha a ph < 7, ilyenkor az oldatban a H3O + ionok vannak túlsúlyban Az oldat kémhatása.ha az oldatban a OH ionok és az H3O + ionok száma., ilyenkor ph = 7 8./ A felsorolt változások közül karikázd be a kémiai reakciók betűjelét! /4 a) sót oldunk vízben b) vizet forralunk c) magnézium szalagot meggyújtjuk d) vaspor és kénpor keverékét mágnessel szétválasztjuk e) vízből oxigént állítunk elő f) klórgázban nátriumot égetünk g) csapvizet desztilláljuk h) sósavból hidrogént fejlesztünk

9 9./ Egészítsd ki a hiányos mondatot! /1 A fémek felületéről kiinduló, a környezet hatására bekövetkező kémiai változást.. nevezzük 10./ Melyek az alábbiak közül a megújuló energiaforrások! /4 folyóvíz földgáz kőolaj napfény kőszén szél Miért tekintjük a többit nem megújuló energiaforrásnak? 11./ Fémek tulajdonságai /7 Párosítsd össze a megfelelőeket! Csak a nagy betűket írd a kicsi után! Pl. ad a. redukció A anyag ami könnyen ad le elektront b.. ötvözet B elektron felvétel c. oxidálószer C 5g/cm 3 kisebb sűrűségű fém d. könnyűfém D több fém összeolvasztásával előállított anyag e. nehézfém E elektron leadás f. redukálószer F anyag, ami könnyen vesz fel elektront g oxidáció G 5g/cm 3 nagyobb sűrűségű fém 12./ Melyik reakcióra igaz? Írd a meg felelő betűjelet a kipontozott részre! /5 A) exoterm reakcióra C) mindkettőre B) endoterm reakcióra D) egyikre sem 1..az anyagok belsőenergiájának megváltozásával jár 2.. a reakció során a környezet lehűl 3. a tömény kénsav hígítása ilyen reakció 4. a fagyást kísérő energia változás 5. az anyag belsőenergiája nő, a környezet energiája csökken 6. a hidrogén égése ilyen folyamat 7. az anyagok energiája a folyamat során nem változik 8. ilyen folyamat a víz forrása is 9. a szublimáció is ilyen folyamat 10. olvadást, párolgást kísérő energiaváltozás

10 13./ Fémekre és nemfémes elemekre vonatkozó állításokat olvashatsz. Tegyél X jelet azon állítások elé, amelyek NEM JELLEMZŐEK a fémekre. a./ atomjaik külső héján 4,5,6, 7 vagy 8 elektron található /4 b./ fényük jellegzetes c./ szürke színűek d./ vannak közöttük szilárd, folyékony és légneműek is e./ színtelenek is lehetnek f./ jól megmunkálhatók g./ az elektromos áramot nem vezetik 14./ Reakcióképesség /6 a./ Állítsd reakcióképességük szerint növekvő ( )sorrendbe az alábbi fémeket! (Használd a periódusos rendszert!) Au, Cu, Fe, Al, Na, Ca b./ Az anyagok melyik csoportjába tartoznak a fémek?... c./ Hogyan keletkezik a fématomból fémion? d./ Miért vezetik a fémek az elektromos áramot? / Mely savakra igazak az állítások? A megfelelő állítás betűjelének beírásával válaszolj! /6 A= kénsav /H2SO4 / B=szénsav /H2CO3 / C= mindkettő D= egyik sem a/ bomlékony b/ savas kémhatású. c/ a királyvíz összetevője.. d/ fogyasztható. e/ tömény állapotban víz elvonó. f/ sok fémet old 16./ Állítsd össze a jelekből és számokból az alábbinak megfelelő kémiai egyenletet! nátrium + oxigén nátrium-oxid / Na Na2O O2

11 17./ Az alábbi egy sav bázis reakció! /5 Jelöld a protonátmenetet! /Tedd ki a nyíl hegyét!/ NH3 + H2O NH4 + + OH.. Melyik a sav, melyik a bázis? / Írd a pontokra!/ Milyen kémhatású a keletkezett oldat? / 24 g magnézium hány g hidrogént fejleszt sósavból? Hány mol ez és hány g magnézium- klorid keletkezik? /4 19./ 280 gramm teába 40 gramm cukrot teszünk. Hány tömegszázalékos lesz az oldatunk? /4 20./ Mi a neve az alábbi kötés típusnak? Karikázd be! /1 Cl Cl atomos kötés; kovalens kötés; molekulakötés; ionkötés 100

12 Református hit- és erkölcstan tételek 8. osztály 1. Apostoli Hitvallás. Mi a hitvallás? Hogyan próbáltuk magyarázni a Szentháromságot? Hány részre osztható az Apostoli Hitvallás? 2. A Tízparancsolat, Mózes, valamint 1-4. parancsolat magyarázata. 3. A Tízparancsolat, az parancsolatok magyarázata, valamint az aranyborjú története. 4. Próféták a Bibliában: Illés és Jónás. 5. József életének három szakasza Zsoltár a Jó Pásztor 7. A Szeretet himnusza 8. Magvető példázata. Mi az a példázat? 9. Talentumok példázata. 10. Irgalmas samaritánus története. 11. Zákeus története, valamint a vámszedők helyzete Izráelben. 12. Pál apostol 13. Ünnepeink 14. Biblia, fő részei, Bibliafordítások, központi üzenete. 15. Sákramentumok 16. Egyházunk mai élete. 17. Keresztyénüldözések 18. Luther Márton és a reformáció kezdetei. 19. Kálvin János és a genfi reformáció. 20. Reformáció Magyarországon, híres magyar reformátorok.

13 Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó A 2. évfolyam tanulóinak teljesítmény mérése néma értő olvasásból 2012/2013. tanév Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna április 23. Név: Osztály: A kérkedő nyúl A nyúl mindig büszkén dicsekedett a bátorságával. - Egyszer mesélte a barátjának, az oroszlánnak egy egész falka farkast kergettem szét. - Milyen különös válaszolta az erdők királya, - erre még talán én sem lennék képes. Néhány nappal később egy megvadult tigris támadt rájuk. Az oroszlán bátran elé állt, és kemény párharc után le is győzte a fenevadat. - Barátom, te is képes lettél volna erre? kérdezte az oroszlán. - Úgy gondolom, nem okozott volna problémát válaszolta a nyúl. Mentek tovább, egyszer csak megállt a nyúl, hegyezte a fülét, majd így szólt: - Figyelj csak, hogy én mire vagyok képes! Azzal rávetette magát egy egérkére, a mancsába rakta és zsebre vágta. A következő kanyarban találkoztak egy kutyuskával, aki rettenetes dühösen vicsorgott rájuk. A nyúl halálra vált, és hangosan ordította: - Segítség! Egy szörnyeteg! Hanyatt-homlok menekült, amíg a legközelebbi odúban menedéket nem talált. Attól a naptól fogva a nyúl soha többé nem dicsekedett a bátorságával. 1. Kik a mese szereplői? Írd le! 5p/ 2. Mivel dicsekedett a nyúl? Fogalmazd meg, írd le! 3p/

14 3. Kösd össze a tulajdonságokat annak a szereplőnek a nevével, amelyikre igaznak tartod! 5p/ okos ravasz bátor oroszlán gyáva kérkedő hatalmas erős nyúl gonosz 4. Számozással jelöld a helyes sorrendet! 6p/ A nyúl dicsekszik a bátorságával. Tigris támad rájuk. Az oroszlán legyőzi a tigrist. Találkoznak egy kutyával. A nyúlról kiderül, hogy gyáva. A nyúl elbánik egy egérrel. 5. Mindegyik szólásból ugyanannak az állatnak a neve hiányzik. Pótold! 3p/ Félénk, mint a. Kurta mint, a Fülel, mint a farka. a bokorban. 6. Írd le más szóval! 3p/ Dicsekedett: Hegyezte a fülét: Halálra vált: Összesen: 25p/

15 Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó A 2. évfolyam tanulóinak teljesítmény mérése matematikából 2012/2013. tanév Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna március 11. Név, osztály 1. Írd le számjegyekkel! 4/ hetvennégy = nyolcvanhárom = hatvanegy = kilencvenhét = 2. Melyik számra gondoltam? 4/ 4 tízes + 7 egyes = 3 egyes + 5 tízes = 6 tízes + 9 egyes = 10 tízes = 3. Írd be a számok egyes és tízes szomszédait! 12/ egyes: tízes: Folytasd a számsorokat! 6/ / Számold ki! 12/ = 69 8 = + 18 = = = 36 + = = = 72 - = = = - 35 = Számolj! 8/ 16 + (27 14 ) = 83 (48-29) = 73 ( ) = ( )+ 28 = 7. Az iskolában a gyerekek húsvéti tojást festenek. A fiúk 28 darabot, a lányok 16-tal többet festettek ki. a, Hány tojást festettek ki a lányok? Válasz: 4/ b, Hány tojást festettek ki összesen a gyerekek? 4/ Válasz:

16 8. Végezd el a műveleteket, eredményüket írd föléjük! Mely számok teszik igazzá az állításokat? Írd a vonalra! 46 > Δ > Δ : 3/ < < : 7/ Össz:70pont / Ha leellenőrizted a munkádat, és maradt még időd, megoldhatod az alábbi feladatokat! 1. Hány háromszöget látsz ezen a rajzon? db háromszög 2. Egy juhásznak 18 báránya van. 12 kivételével mindet elvitte a farkas. Hány báránykája maradt? báránya maradt. 3. Az égen vadkacsák repülnek. Egy repül kettő előtt, egy repül kettő között, egy pedig kettő után. Hány vadkacsa repül az égen? vadkacsa repül az égen. 4. Mely számok bújtak el az alábbi ábrákon?

17 Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó A 3. évfolyam tanulóinak teljesítmény mérése nyelvtan-helyesírásból 2012/2013. tanév Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna március 18. Név: Osztály: 1. Pótold a szavakban a hiányzó ékezeteket! OVODAS, CSUFIT, KISERET, HIRDETES, DICSER, BUJKAL, URHAJO, HATTYU 8p/ 2. Írd be az adott szavakat a táblázatba! Alkoss mondatokat azokkal a szavakkal, amelyek a harmadik oszlopba kerültek! dinnyeföld, könnyelmű, ünnepély, egyenlő, zümmögő, orvosság 8p/ hosszú mássalhangzó van benne hosszú magánhangzóra végződik mindkét helyre jó lenne 3. Írd le helyesen a mondatot! 2p/ MEGÉHEZETTAKECSKEÉSKIMENTARÉTRELEGELNI 4. Olvasd el az alábbi szöveget! 7p/ A folyó felett sirályok szállnak. A túlsó parton két gólya köröz. Julcsi és Marcsi őket nézi. Bárcsak közelebb jönnének! Mellettük ugrándozik Néró kutyájuk is. Vigyázz, amikor folyó közelében jársz, mert veszélyes is lehet! a., Húzd alá a felszólító mondatot, majd másold le az óhajtó mondatot! b., Húzd alá a szövegben a tulajdonneveket, majd állíts őket betűrendbe! 5.Pótold a mondatokban a hiányzó névelőket, és névutókat! 5p/ A könyvemet bele tettem táskába. Ebéd az edényeket el szoktuk mosogatni. Két hét lesz a születésnapom. Kihúztam szőnyeget asztal alól.

18 6.Pótold a főnevek hiányzó kezdőbetűjét, majd csoportosítsd a szavakat! 10p/ skola, ossuth, utó, alaton, edvesség, échenyi, elefon, éke, oltán, emplom köznév tulajdonnév 7.Húzd alá a szövegben a mellékneveket, az aláhúzott szavaknak írd le az ellentettjét! 10p/ Az én barátom nagyon kedves, és szép. A haja hosszú, fekete. Amikor együtt vagyunk, én mindig vidám vagyok Csoportosítsd az igéket! eltörik, játszik, lettek, asztal, rajzol, volt, megromlik cselekvést jelent: történést jelent: létezést jelent: 7p/ 9.Tollbamondás 13p/ perces másolás

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: .. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter

A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: .. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter A feladatokat írta: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: Kódszám:.. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter 2011. május 14. Curie Kémia Emlékverseny 8. évfolyam Országos döntő 2010/2011.

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

V É R Z K A S A Y E N P

V É R Z K A S A Y E N P Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 7. évfolyam 1. feladat (1) Írd be a felsorolt anyagok sorszámát a táblázat megfelelő helyére! fémek anyagok kémiailag tiszta anyagok

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy terűletén.

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy terűletén. 7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2006. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyz jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor Mi az áramerősség fogalma? (1 helyes válasz) 1. 1:56 Normál Egységnyi idő alatt áthaladó töltések száma. Egységnyi idő alatt áthaladó feszültségek száma. Egységnyi idő alatt áthaladó áramerősségek száma.

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam 1. feladat (12 pont) Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 8. évfolyam 212 éve született a dinamó és a szódavíz feltalálója. Töltsd ki a rejtvény sorait és megfejtésül

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.)

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.) SZERB KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.) TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A VII. OSZTÁLY SZÁMÁRA A

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010-2011. 1 A vegyületekben az atomokat kémiai kötésnek nevezett erők tartják össze. Az elektronok

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Vegyületek - vegyületmolekulák

Vegyületek - vegyületmolekulák Vegyületek - vegyületmolekulák 3.Az anyagok csoportosítása összetételük szerint Egyszerű összetett Azonos atomokból állnak különböző atomokból állnak Elemek vegyületek keverékek Fémek Félfémek Nemfémek

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A

Részletesebben

A SZERB KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE. KÖZTÁRSASÁGI KÉMIAVERSENY (Varvarin, május 12.

A SZERB KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE. KÖZTÁRSASÁGI KÉMIAVERSENY (Varvarin, május 12. A SZERB KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE KÖZTÁRSASÁGI KÉMIAVERSENY (Varvarin, 2012. május 12.) TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A VII. OSZTÁLY SZÁMÁRA A tanuló jeligéje:

Részletesebben

1. SI mértékegységrendszer

1. SI mértékegységrendszer I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY Országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont

Részletesebben

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o ) Az atom- olvasni 2.1. Az atom felépítése Az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atom atommagból és elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommag pozitív

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009.

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009. 8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthet legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhet

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek Kémiai kötések Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek fémek Fémek Szürke színűek, kivétel a színesfémek: arany,réz. Szilárd halmazállapotúak, kivétel a higany. Vezetik az

Részletesebben

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.)

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.) SZERB KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.) TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A VIII. OSZTÁLY SZÁMÁRA

Részletesebben

Hevesy verseny döntő, 2001.

Hevesy verseny döntő, 2001. 7. osztály 2 Kedves Versenyző! Köszöntünk a Hevesy György kémiaverseny országos döntőjének írásbeli fordulóján. A következő kilenc feladat megoldására 90 perc áll rendelkezésedre. A feladatokat a számítási

Részletesebben

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot!

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! 1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! Szerkezeti képlet: A funkciós csoporton tüntesse fel a kötő és nemkötő elektronpárokat is! etanol etanal aminoetán A funkciós csoport neve: Szilárd halmazát

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

Balazs Katalin_10_oraterv

Balazs Katalin_10_oraterv 10. Óraterv Az óra témája: Tudásfelmérés Az óra cél- és feladatrendszere: számadás az eddig megszerzett tudásról Az óra didaktikai feladatai: egyéni munka Tantárgyi kapcsolatok: informatika Dátum: 2014.

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

I. Nobel-díjasok (kb. 20 perc)

I. Nobel-díjasok (kb. 20 perc) OM 037757 NÉV: VIII. Tollforgató 2016.0.02. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 2213 Monorierdő, Szabadság út 3. : 06 29 / 19-113 : titkarsag@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

Mit tanultunk kémiából?2.

Mit tanultunk kémiából?2. Mit tanultunk kémiából?2. Az anyagok rendkívül kicsi kémiai részecskékből épülnek fel. Több milliárd részecske Mól az anyagmennyiség mértékegysége. 1 mol atom= 6. 10 23 db atom 600.000.000.000.000.000.000.000

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat! A részeredményeket

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntı Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyzı azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

Kormeghatározás gyorsítóval

Kormeghatározás gyorsítóval Beadás határideje 2012. január 31. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 9. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Kormeghatározás gyorsítóval

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;...

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... Egész számok természetes számok ( ) pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... 0 negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... egész számok ( ) 1. Írd a következõ számokat a halmazábra megfelelõ helyére! 3; 7; +6 ; (

Részletesebben

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára KÉMIA Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Termokémia Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A reakcióhő fogalma A reakcióhő tehát a kémiai változásokat kísérő energiaváltozást jelenti.

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9 1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján KÉMIA 7-8. Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata,

Részletesebben

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik

Részletesebben

Az elemek általános jellemzése

Az elemek általános jellemzése Az elemek általános jellemzése A periódusos rendszer nemcsak az elemek, hanem az atomok rendszere is. Az atomok tulajdonságait, kémiai reakciókban való viselkedését nagymértékben befolyásolja a vegyértékelektronok

Részletesebben

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Kémiai kötések A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 Cl + Na Az ionos kötés 1. Cl + - + Na Klór: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Kloridion: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 Nátrium: 1s 2 2s

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x1 pont) 1. Melyik sorban szerepel csak só?

Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x1 pont) 1. Melyik sorban szerepel csak só? Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x) 1. Melyik sorban szerepel csak só? A) CH 3 COONa, K 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl B) H 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl, NaCl C) Fe(NO

Részletesebben

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2006.

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2006. 8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2006. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Határozza meg, hogy hány gramm levegő kerül egy átlagos testtömegű felnőtt tüdejébe, ha tudjuk, hogy a tüdő kapacitása,8, a test hőmérséklete 7,0 º, a légnyomás értéke pedig

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Egészítse ki a két elemre vonatkozó táblázatot! A elem B elem Alapállapotú atomjának vegyértékelektron-szerkezete: 5s 2 5p 5 5s 2 4d 5 Párosítatlan elektronjainak száma: Lezárt

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATK 2003. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat Reál osztály Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános

Részletesebben

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 1999 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra törekedjék. A megadott tematikus sorrendet szigorúan tartsa be! Csak a

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok!

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok! Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok! Név:... Helység / iskola:... Kémia tanár neve:...... Beküldési határidő: 2015.jan.19. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály, I. forduló, 2014

Részletesebben

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor 1. Fizikai mennyiségek Jele: (1), (2), (3) R, (4) t, (5) Mértékegysége: (1), (2), (3) Ohm, (4) s, (5) V 3:06 Normál Számítása: (1) /, (2) *R, (3) *t, (4) /t, (5) / Jele Mértékegysége Számítása dő Töltés

Részletesebben

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése 6. Óraterv Az óra témája: A fémek kémiai reakciói III. Az óra cél- és feladatrendszere: anyagismeret bővítése, tapasztalatszerzés Az óra didaktikai feladatai: kísérleti megfigyelések (jelenségszint) Tantárgyi

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is!

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Ha a zöld vonalak mentén lévő pöttyöket adod össze, akkor 5+5+5=, vagy 3 =. Ha a piros

Részletesebben