TANÉV VÉGI MÉRÉS MAGYAR IRODALOMBÓL 7. OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÉV VÉGI MÉRÉS MAGYAR IRODALOMBÓL 7. OSZTÁLY"

Átírás

1 TANÉV VÉGI MÉRÉS MAGYAR IRODALOMBÓL 7. OSZTÁLY 1.A reformkor és a romantika Magyarországon (A reformkor fogalma, célkitűzései, hatása a magyar kultúrára, jeles képviselői az irodalomban; a romantika jellemzői) 2.Kölcsey Ferenc: Himnusz (A költő rövid életrajza, a Himnusz keletkezése, címének jelentése, alcíme, az óda műfaja, keretes vers fogalma, a mű szerkezete, mondanivalója, megzenésítése, a magyar kultúra napja) 3.Vörösmarty Mihály: Szózat (A költő rövid életrajza, a mű keletkezési körülményei, a cím jelentése, a keretes vers fogalma, a mű szerkezete, az óda műfaja, megzenésítése) 4.Petőfi Sándor: A XIX. század költői (A költő rövid életrajza, az ars poetica fogalma, metaforák (jelképek) a műben, bibliai utalások a versben, Petőfi ars poeticája, a költők jutalma az elvégzett feladatért) 5.Petőfi szerelmi költészete (A költő és Júlia kapcsolatának története, a Reszket a bokor, mert című vers népdalra jellemző jegyei, a vers szerepe kettejük kapcsolatában, a Szeptember végén című vers keletkezésének körülményei, a természet és az emberi élet párhuzama a műben, az elégia jellemzői, a vátesz-költő fogalma) 6.Petőfi és a forradalom (A költő szerepe az március 15-ei eseményekben és a szabadságharcban, a Nemzeti dal mint a magyar nép indulója, a vátesz-költő fogalma, az allegorikus vers jellemzői (jelképes kulcskifejezések) a Föltámadott a tenger című versben, a mű felépítése, mondanivalója) 7.Mikszáth Kálmán: A néhai bárány (Az író rövid életrajza, a novella cselekménye, szerkezete, a szereplők jellemzése, népies elemek a műben.) 8.Arany János: Szondi két apródja (A költő rövid életrajza, a vers keletkezése, témája, a történelmi ballada jellemzői, a kétszólamú (két szálon futó) ballada jellemzői, a vershangulat fokozódása a két cselekményszálon haladva, a mű mondanivalója) 9.Arany János: A fülemile (Arany rövid életrajza, a vers keletkezése, tartalma, mondanivalója, az anekdota jellemzői, az irónia szerepe a műben) 10.Kedvenc szépirodalmi olvasmány (regény vagy novella) bemutatása (A mű szerzője, címe, külleme, keletkezése, hogyan került a kezembe; tartalma, miért tetszett, kinek ajánlom stb.) MEMORITEREK 1. Kölcsey Ferenc: Huszt 2. Kölcsey Ferenc: Himnusz 3. Vörösmarty Mihály: Szózat 4. Arany János: Mátyás anyja (8 vsz.) 5. Arany János: A walesi bárdok (10 vsz.) 6. Arany János: Toldi Előhang 7. Petőfi Sándor: Nemzeti dal 8. Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert 9. Petőfi Sándor: Szeptember végén 10. Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger 11. Wass Albert egy költeménye (vagy prózai írásának részlete) 12. Szabadon választott vers kortárs (XX-XXI. századi) költőtől 13. Szabadon választott vers kortárs (XX-XXI. századi) költőtől

2 TANÉV VÉGI MÉRÉS MAGYAR IRODALOMBÓL 5. OSZTÁLY 1.A népköltészet és a műköltészet összehasonlítása (Keletkezésük, terjedésük, szerzőjük, mondanivalójuk, szövegük; a népköltészet leggyakoribb műfajai: mese, monda, népdal, közmondások, szólások) 2. A népdalok jellemzői (Keletkezésük, terjedésük, szövegük, szerzőjük, a dal jellemzői, a népdalok témái, jellemzőik: cím, természeti kép, párhuzam, virágmetafora stb.) 3.A tündérmesék (A tündérmese fogalma, mesei elemek: mesekezdés, befejezés, állandó szófordulatok, meseszámok, csodás szereplők, helyszínek stb.) 4.A tréfás mesék és láncmesék (A tréfás mesék szerepe a nép életében, a hazugság- és csalimesék fogalma, a meseelemek megjelenése a tréfás mesékben, a láncmese fogalma) 5.Az állatmesék (Az állatmese fogalma, szereplői, mondanivalója, meseelemek megjelenése) 6.Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona (A műmese fogalmának meghatározása, a mese tartalma, szereplői, meseelemek, mondanivalója) 7.Petőfi Sándor: János vitéz (A költő rövid életrajza, a mű keletkezése, megjelenése, az elbeszélő költemény jellemzői) 8. Petőfi Sándor: János vitéz (A mű cselekménye: valóságos és mesebeli kalandok, meseelemek) 9.Petőfi Sándor: János vitéz (A mű szereplőinek bemutatása, csoportosítása, jellemzése) 10.Kedvenc szépirodalmi olvasmány (regény vagy novella, mese) bemutatása (A mű szerzője, címe, külleme, keletkezése, hogyan került a kezembe; tartalma, miért tetszett, kinek ajánlom stb. MEMORITEREK 1. Petőfi Sándor: János vitéz (1. fejezet, 1-6. vsz.) 2. Petőfi Sándor: János vitéz (1. fejezet,7-12. vsz.) 3. Petőfi Sándor: János vitéz (4. fejezet, a szerelmesek búcsúja, 5 vsz.) 4. Petőfi Sándor: Nemzeti dal 5. Egy népdal 6. Egy népies műdal (pl. Petőfi egyik népies verse) 7. Arany János: Mátyás anyja (8 vsz.) 8. József Attila: Mama 9. Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.) 10. Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet) 11. Wass Albert egy költeménye 12. Szabadon választott vers kortárs (XX-XXI. századi) költőtől 13. Szabadon választott vers kortárs (XX-XXI. századi) költőtől

3 Bethlen Gábor Református, Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Fizika vizsgafeladatok, Összeállította: Nagy Lehel Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna igazgató NÉV: összesen: 55 p / Osztály:.. 1. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! (7p) A fizikai mennyiség neve jele mértékegysége sebesség U amper erő W pascal sűrűség 2. Rajzolj nyilakat és írd az ábrába a halmazállapot-változások nevét! ( 5p SZILÁRD FOLYÉKONY LÉGNEMŰ 3. Rajzolj egy egyszerű áramkört a következő elemekből: zsebtelep, két izzólámpa sorba kapcsolva, kapcsoló nyitott állásban, áramerősség-mérő, vezetékek. Jelez-e áramot a műszer? Miért? (6p 4. Mekkora a teljesítménye annak a hálózati áramforrásra kapcsolt vasalónak, amelyen 5 A erősségű áram folyik keresztül? (3p) 5. Melyik, a fizikában használt eszköz jut eszedbe a következőkről? (3p) a.) Magyar fizikusról kaptam a nevem, egy méter hosszú vagyok, üvegcsőből és skálából állok, egy buborék an bennem, ami ide-oda mozoghat..

4 b.) Mutató a kezem, skála a szám, fémrúd a testem, tányér a fejem, és talpam is van. Ha egy szőrmével megdörzsölt rudat közelítenek hozzám, a kezemmel integetek. c.) Korong alakú vagyok, megkönnyítem az emberek munkáját, Arkhimédész.sort készített belőlem, állandóan forgok, kötelet tesznek rám, mégsem akasztanak. 6. Mekkora munkát végez az a gyerek, aki a szánkóval együtt 500 N súlyú testvérét 820 m-en át húzza? (4p) 7.Húzd alá a helyes állításokat! (4p) A) A hálózati áramforrás feszültsége 24 V 110 V V B) A porszívó teljesítménye 1600 kw 1600 W 1600 V C) A párolgás sebességét a környezet hőmérséklete csökkenti nem változtatja növeli D) A vezető ellenállása a keresztmetszetével egyenesen arányos nem függ tőle fordítottan arányos 8. Hány kg a tömege a 15 dm 3 térfogatú alumíniumnak, ha a sűrűsége 2,7 g/cm 3? (5p) 9. Egy testre ható erő 150 N, a talajjal érintkező felülete pedig 0,6 m 2. Mekkora nyomás éri a talajt?(4p)

5 10. Mekkora az áram erőssége abban a vezetőben, amelynek a keresztmetszetén 35 C töltés 28 másodperc alatt áramlik át? (4p) 11. A fizika mely fogalmai, eszközei kapcsolhatók az alábbi fizikusokhoz? (10p) Írd be az üres zárójelekbe a névhez tartozó számot! Jedlik Ányos( ) Heinrich Lenz( ) Georg Simon Ohm( ) Benjamin Franklin( ) Charles de Augustin de Coulomb( ) Evangelista Torricelli( ) James Watt( ) Anders Celsius( ) Mikola Sándor( ) Blaise Pascal( ) 1-Barométer, 2-nyomás, 3-dinamó, 4-villámhárító, 5-teljesítmény, 6-ellenállás, 7-hőmérő, 8-elektromos töltés, 9- egyenletes mozgás vizsgálata, 10-indukált áram iránya.

6 Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Kémia vizsgafeladatok, Összeállította: Örsi János Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna Név:.. Osztály.. 1./ Egészítsd ki az ábrát a hiányzó anyagcsoportokkal és jellemző tulajdonságokkal valamint példákkal! /10 anyagok egyszerű anyagok = atomokból állnak kémiai módszerekkel bonthatók különböző tulajdonságú pl:. az összetevők eredeti tulajdonságaikat.. az összetevők aránya. -. módszerekkel bonthatók alkotórészekre pl:.. összetett anyagok csak. módszerekkel bonthatók alkotórészekre az összetevők az eredeti tulajdonságaikat.. az összetevők aránya pl:.. 2./ Írd az anyagokat a táblázat megfelelő oszlopába aszerint, hogy szobahőmérsékleten milyen halmazállapotúak! /4 SZILÁRD CSEPPFOLYÓS GÁZ hélium; vas; sósav; hidrogén; konyhasó; cukor; szén-dioxid; benzin

7 3./ Az atom felépítése. Töltsd ki a táblázatot! /9 Az atom Fő részek Ezeket alkotó elemi részecskék részecskék jele részecskék töltése (betűvel kiírva) részecskék tömege 4./ Melyik elem elektronszerkezetét látod? A választ írd az elem neve utáni pontokra! /3 héj 1. elem neve: 2. elem neve: 3. elem neve:.. M (3) L (2) K (1) 5./ Töltsd ki a táblázatot! Használd a periódusos rendszert! /10 Név Vegyjel Rendszám Proton szám Neutron szám H oxigén Na

8 6./ Keresd meg a mondatok kiegészítését! A mondat értelmes legyen! Írd a vonalra a megfelelő betűt!/ /6 1. A különböző elemek atomjai a nemesgázszerkezetet 2. A kémiai kötések lehetnek 3. Az ionvegyületeket összetartja 4. Az atomok között közös elektronpárral kialakult kapcsolat 5. A molekulák 6. A molekula töltéseloszlás következtében a) a kovalens kötés során létrejövő anyagi részecskék. b) az elektrosztatikus vonzerő. c) kémiai kötések létesítésével érik el. d) ionos, kovalens, fémes. e) a kovalens kötés. f) lehet apoláris és dipólusos 7./ Egészíts ki úgy, hogy igaz legyen! Az oldat kémhatása.ha a ph > 7, ilyenkor az oldatban a OH ionok vannak túlsúlyban /4 Az oldat kémhatása.ha a ph < 7, ilyenkor az oldatban a H3O + ionok vannak túlsúlyban Az oldat kémhatása.ha az oldatban a OH ionok és az H3O + ionok száma., ilyenkor ph = 7 8./ A felsorolt változások közül karikázd be a kémiai reakciók betűjelét! /4 a) sót oldunk vízben b) vizet forralunk c) magnézium szalagot meggyújtjuk d) vaspor és kénpor keverékét mágnessel szétválasztjuk e) vízből oxigént állítunk elő f) klórgázban nátriumot égetünk g) csapvizet desztilláljuk h) sósavból hidrogént fejlesztünk

9 9./ Egészítsd ki a hiányos mondatot! /1 A fémek felületéről kiinduló, a környezet hatására bekövetkező kémiai változást.. nevezzük 10./ Melyek az alábbiak közül a megújuló energiaforrások! /4 folyóvíz földgáz kőolaj napfény kőszén szél Miért tekintjük a többit nem megújuló energiaforrásnak? 11./ Fémek tulajdonságai /7 Párosítsd össze a megfelelőeket! Csak a nagy betűket írd a kicsi után! Pl. ad a. redukció A anyag ami könnyen ad le elektront b.. ötvözet B elektron felvétel c. oxidálószer C 5g/cm 3 kisebb sűrűségű fém d. könnyűfém D több fém összeolvasztásával előállított anyag e. nehézfém E elektron leadás f. redukálószer F anyag, ami könnyen vesz fel elektront g oxidáció G 5g/cm 3 nagyobb sűrűségű fém 12./ Melyik reakcióra igaz? Írd a meg felelő betűjelet a kipontozott részre! /5 A) exoterm reakcióra C) mindkettőre B) endoterm reakcióra D) egyikre sem 1..az anyagok belsőenergiájának megváltozásával jár 2.. a reakció során a környezet lehűl 3. a tömény kénsav hígítása ilyen reakció 4. a fagyást kísérő energia változás 5. az anyag belsőenergiája nő, a környezet energiája csökken 6. a hidrogén égése ilyen folyamat 7. az anyagok energiája a folyamat során nem változik 8. ilyen folyamat a víz forrása is 9. a szublimáció is ilyen folyamat 10. olvadást, párolgást kísérő energiaváltozás

10 13./ Fémekre és nemfémes elemekre vonatkozó állításokat olvashatsz. Tegyél X jelet azon állítások elé, amelyek NEM JELLEMZŐEK a fémekre. a./ atomjaik külső héján 4,5,6, 7 vagy 8 elektron található /4 b./ fényük jellegzetes c./ szürke színűek d./ vannak közöttük szilárd, folyékony és légneműek is e./ színtelenek is lehetnek f./ jól megmunkálhatók g./ az elektromos áramot nem vezetik 14./ Reakcióképesség /6 a./ Állítsd reakcióképességük szerint növekvő ( )sorrendbe az alábbi fémeket! (Használd a periódusos rendszert!) Au, Cu, Fe, Al, Na, Ca b./ Az anyagok melyik csoportjába tartoznak a fémek?... c./ Hogyan keletkezik a fématomból fémion? d./ Miért vezetik a fémek az elektromos áramot? / Mely savakra igazak az állítások? A megfelelő állítás betűjelének beírásával válaszolj! /6 A= kénsav /H2SO4 / B=szénsav /H2CO3 / C= mindkettő D= egyik sem a/ bomlékony b/ savas kémhatású. c/ a királyvíz összetevője.. d/ fogyasztható. e/ tömény állapotban víz elvonó. f/ sok fémet old 16./ Állítsd össze a jelekből és számokból az alábbinak megfelelő kémiai egyenletet! nátrium + oxigén nátrium-oxid / Na Na2O O2

11 17./ Az alábbi egy sav bázis reakció! /5 Jelöld a protonátmenetet! /Tedd ki a nyíl hegyét!/ NH3 + H2O NH4 + + OH.. Melyik a sav, melyik a bázis? / Írd a pontokra!/ Milyen kémhatású a keletkezett oldat? / 24 g magnézium hány g hidrogént fejleszt sósavból? Hány mol ez és hány g magnézium- klorid keletkezik? /4 19./ 280 gramm teába 40 gramm cukrot teszünk. Hány tömegszázalékos lesz az oldatunk? /4 20./ Mi a neve az alábbi kötés típusnak? Karikázd be! /1 Cl Cl atomos kötés; kovalens kötés; molekulakötés; ionkötés 100

12 Református hit- és erkölcstan tételek 8. osztály 1. Apostoli Hitvallás. Mi a hitvallás? Hogyan próbáltuk magyarázni a Szentháromságot? Hány részre osztható az Apostoli Hitvallás? 2. A Tízparancsolat, Mózes, valamint 1-4. parancsolat magyarázata. 3. A Tízparancsolat, az parancsolatok magyarázata, valamint az aranyborjú története. 4. Próféták a Bibliában: Illés és Jónás. 5. József életének három szakasza Zsoltár a Jó Pásztor 7. A Szeretet himnusza 8. Magvető példázata. Mi az a példázat? 9. Talentumok példázata. 10. Irgalmas samaritánus története. 11. Zákeus története, valamint a vámszedők helyzete Izráelben. 12. Pál apostol 13. Ünnepeink 14. Biblia, fő részei, Bibliafordítások, központi üzenete. 15. Sákramentumok 16. Egyházunk mai élete. 17. Keresztyénüldözések 18. Luther Márton és a reformáció kezdetei. 19. Kálvin János és a genfi reformáció. 20. Reformáció Magyarországon, híres magyar reformátorok.

13 Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó A 2. évfolyam tanulóinak teljesítmény mérése néma értő olvasásból 2012/2013. tanév Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna április 23. Név: Osztály: A kérkedő nyúl A nyúl mindig büszkén dicsekedett a bátorságával. - Egyszer mesélte a barátjának, az oroszlánnak egy egész falka farkast kergettem szét. - Milyen különös válaszolta az erdők királya, - erre még talán én sem lennék képes. Néhány nappal később egy megvadult tigris támadt rájuk. Az oroszlán bátran elé állt, és kemény párharc után le is győzte a fenevadat. - Barátom, te is képes lettél volna erre? kérdezte az oroszlán. - Úgy gondolom, nem okozott volna problémát válaszolta a nyúl. Mentek tovább, egyszer csak megállt a nyúl, hegyezte a fülét, majd így szólt: - Figyelj csak, hogy én mire vagyok képes! Azzal rávetette magát egy egérkére, a mancsába rakta és zsebre vágta. A következő kanyarban találkoztak egy kutyuskával, aki rettenetes dühösen vicsorgott rájuk. A nyúl halálra vált, és hangosan ordította: - Segítség! Egy szörnyeteg! Hanyatt-homlok menekült, amíg a legközelebbi odúban menedéket nem talált. Attól a naptól fogva a nyúl soha többé nem dicsekedett a bátorságával. 1. Kik a mese szereplői? Írd le! 5p/ 2. Mivel dicsekedett a nyúl? Fogalmazd meg, írd le! 3p/

14 3. Kösd össze a tulajdonságokat annak a szereplőnek a nevével, amelyikre igaznak tartod! 5p/ okos ravasz bátor oroszlán gyáva kérkedő hatalmas erős nyúl gonosz 4. Számozással jelöld a helyes sorrendet! 6p/ A nyúl dicsekszik a bátorságával. Tigris támad rájuk. Az oroszlán legyőzi a tigrist. Találkoznak egy kutyával. A nyúlról kiderül, hogy gyáva. A nyúl elbánik egy egérrel. 5. Mindegyik szólásból ugyanannak az állatnak a neve hiányzik. Pótold! 3p/ Félénk, mint a. Kurta mint, a Fülel, mint a farka. a bokorban. 6. Írd le más szóval! 3p/ Dicsekedett: Hegyezte a fülét: Halálra vált: Összesen: 25p/

15 Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó A 2. évfolyam tanulóinak teljesítmény mérése matematikából 2012/2013. tanév Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna március 11. Név, osztály 1. Írd le számjegyekkel! 4/ hetvennégy = nyolcvanhárom = hatvanegy = kilencvenhét = 2. Melyik számra gondoltam? 4/ 4 tízes + 7 egyes = 3 egyes + 5 tízes = 6 tízes + 9 egyes = 10 tízes = 3. Írd be a számok egyes és tízes szomszédait! 12/ egyes: tízes: Folytasd a számsorokat! 6/ / Számold ki! 12/ = 69 8 = + 18 = = = 36 + = = = 72 - = = = - 35 = Számolj! 8/ 16 + (27 14 ) = 83 (48-29) = 73 ( ) = ( )+ 28 = 7. Az iskolában a gyerekek húsvéti tojást festenek. A fiúk 28 darabot, a lányok 16-tal többet festettek ki. a, Hány tojást festettek ki a lányok? Válasz: 4/ b, Hány tojást festettek ki összesen a gyerekek? 4/ Válasz:

16 8. Végezd el a műveleteket, eredményüket írd föléjük! Mely számok teszik igazzá az állításokat? Írd a vonalra! 46 > Δ > Δ : 3/ < < : 7/ Össz:70pont / Ha leellenőrizted a munkádat, és maradt még időd, megoldhatod az alábbi feladatokat! 1. Hány háromszöget látsz ezen a rajzon? db háromszög 2. Egy juhásznak 18 báránya van. 12 kivételével mindet elvitte a farkas. Hány báránykája maradt? báránya maradt. 3. Az égen vadkacsák repülnek. Egy repül kettő előtt, egy repül kettő között, egy pedig kettő után. Hány vadkacsa repül az égen? vadkacsa repül az égen. 4. Mely számok bújtak el az alábbi ábrákon?

17 Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó A 3. évfolyam tanulóinak teljesítmény mérése nyelvtan-helyesírásból 2012/2013. tanév Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna március 18. Név: Osztály: 1. Pótold a szavakban a hiányzó ékezeteket! OVODAS, CSUFIT, KISERET, HIRDETES, DICSER, BUJKAL, URHAJO, HATTYU 8p/ 2. Írd be az adott szavakat a táblázatba! Alkoss mondatokat azokkal a szavakkal, amelyek a harmadik oszlopba kerültek! dinnyeföld, könnyelmű, ünnepély, egyenlő, zümmögő, orvosság 8p/ hosszú mássalhangzó van benne hosszú magánhangzóra végződik mindkét helyre jó lenne 3. Írd le helyesen a mondatot! 2p/ MEGÉHEZETTAKECSKEÉSKIMENTARÉTRELEGELNI 4. Olvasd el az alábbi szöveget! 7p/ A folyó felett sirályok szállnak. A túlsó parton két gólya köröz. Julcsi és Marcsi őket nézi. Bárcsak közelebb jönnének! Mellettük ugrándozik Néró kutyájuk is. Vigyázz, amikor folyó közelében jársz, mert veszélyes is lehet! a., Húzd alá a felszólító mondatot, majd másold le az óhajtó mondatot! b., Húzd alá a szövegben a tulajdonneveket, majd állíts őket betűrendbe! 5.Pótold a mondatokban a hiányzó névelőket, és névutókat! 5p/ A könyvemet bele tettem táskába. Ebéd az edényeket el szoktuk mosogatni. Két hét lesz a születésnapom. Kihúztam szőnyeget asztal alól.

18 6.Pótold a főnevek hiányzó kezdőbetűjét, majd csoportosítsd a szavakat! 10p/ skola, ossuth, utó, alaton, edvesség, échenyi, elefon, éke, oltán, emplom köznév tulajdonnév 7.Húzd alá a szövegben a mellékneveket, az aláhúzott szavaknak írd le az ellentettjét! 10p/ Az én barátom nagyon kedves, és szép. A haja hosszú, fekete. Amikor együtt vagyunk, én mindig vidám vagyok Csoportosítsd az igéket! eltörik, játszik, lettek, asztal, rajzol, volt, megromlik cselekvést jelent: történést jelent: létezést jelent: 7p/ 9.Tollbamondás 13p/ perces másolás

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: .. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter

A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: .. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter A feladatokat írta: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: Kódszám:.. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter 2011. május 14. Curie Kémia Emlékverseny 8. évfolyam Országos döntő 2010/2011.

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY Országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o ) Az atom- olvasni 2.1. Az atom felépítése Az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atom atommagból és elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommag pozitív

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek Kémiai kötések Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek fémek Fémek Szürke színűek, kivétel a színesfémek: arany,réz. Szilárd halmazállapotúak, kivétel a higany. Vezetik az

Részletesebben

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot!

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! 1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! Szerkezeti képlet: A funkciós csoporton tüntesse fel a kötő és nemkötő elektronpárokat is! etanol etanal aminoetán A funkciós csoport neve: Szilárd halmazát

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntı Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyzı azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára KÉMIA Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Termokémia Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A reakcióhő fogalma A reakcióhő tehát a kémiai változásokat kísérő energiaváltozást jelenti.

Részletesebben

Az elemek általános jellemzése

Az elemek általános jellemzése Az elemek általános jellemzése A periódusos rendszer nemcsak az elemek, hanem az atomok rendszere is. Az atomok tulajdonságait, kémiai reakciókban való viselkedését nagymértékben befolyásolja a vegyértékelektronok

Részletesebben

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9 1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Kémiai kötések A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 Cl + Na Az ionos kötés 1. Cl + - + Na Klór: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Kloridion: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 Nátrium: 1s 2 2s

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján KÉMIA 7-8. Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata,

Részletesebben

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése 6. Óraterv Az óra témája: A fémek kémiai reakciói III. Az óra cél- és feladatrendszere: anyagismeret bővítése, tapasztalatszerzés Az óra didaktikai feladatai: kísérleti megfigyelések (jelenségszint) Tantárgyi

Részletesebben

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat Reál osztály Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATK 2003. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja 8. osztály

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja 8. osztály T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

4. évfolyam A feladatsor

4. évfolyam A feladatsor Név: 4. évfolyam A feladatsor Osztály: Kedves Vizsgázó! Olvasd el figyelmesen a feladatokat, gondold át a megoldások menetét! Eredményes, sikeres munkát kívánunk!. a) Írd le számjegyekkel! Rendezd a számokat

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 1996 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! Címe: ALKÉNEK Alkének fogalma. Elnevezésük elve példával.

Részletesebben

Az atom felépítése. 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! p + neutron

Az atom felépítése. 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! p + neutron Az atom felépítése 1. Jellemezd az atomot felépítõ elemi részecskéket és az atomon belüli tömegviszonyokat! Név Jelölés Relatív tömeg Relatív töltés p + neutron g 2. A magnézium moláris tömege 24,3, tömegszáma

Részletesebben

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer A kémiai kötés Kémiai

Részletesebben

IV.főcsoport. Széncsoport

IV.főcsoport. Széncsoport IV.főcsoport Széncsoport Sorold fel a főcsoport elemeit! Szén C szilárd nemfém Szilícium Si szilárd félfém Germánium Ge szilárd félfém Ón Sn szilárd fém Ólom Pb szilárd fém Ásványi szén: A szén (C) Keverék,

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Műveltségi terület: Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: A tanóra témájának kulcsfogalmai: Az

Részletesebben

Nagy Erika. Kémiából Ötös. 7. osztályosoknak. Részletek a könyvből. www.kemia.info

Nagy Erika. Kémiából Ötös. 7. osztályosoknak. Részletek a könyvből. www.kemia.info Nagy Erika Kémiából Ötös 7. osztályosoknak Részletek a könyvből www.kemia.info 1 Készítette: Nagy Erika 2009 MINDEN JOG FENNTARTVA! Jelen kiadványt vagy annak részeit tilos bármilyen eljárással (elektronikusan,

Részletesebben

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont A következő feladatokban jelölje meg az egyetlen helyes választ! I. Az aromás szénhidrogénekben A) a gyűrűt alkotó szénatomok között delokalizált kötés is van. B) a hidrogének

Részletesebben

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Egyenáram Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Elektromos áram Az elektromos töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük.

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változatához Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Tantárgyi struktúra

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Kémia 7. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET KÉSZÍTETTÉK: Arányiné Haman Ágnes Oláh Zsuzsa A kiadvány KHF/825-10/2009. engedélyszámon 2009.06.12. időponttól tankönyvi engedélyt

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK KÉMIA FELADATOK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK KÉMIA FELADATOK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK KÉMIA FELADATOK Rendelkezésre álló idő: 30 perc Elérhető pontszám: 20 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

Részletesebben

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013 Kerettantervi megfelelés Eötvös József Általános Iskola és AMI KÉMIA 1.5 órára 7.osztály Jelen helyi tanterv-ajánlás az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.2.10.1 Kémia 7-8. alapján készült.

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati KTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes, vagy az egyetlen helytelen választ! I. Melyik sorban szerepelnek olyan vegyületek, amelyek mindegyike

Részletesebben

Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára

Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára Ez az óra összefoglalásra és számonkérésre is épült. A diákok már tanultak a különböző rácstípusokról és gyakorlati

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben 1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben t/ 0 C 0 20 30 60 O 2 0,006945 0,004339 0,003588 0,002274 H 2S 0,7066 0,3846 0,2983 0,148 HCl 82,3 72 67,3 56,1 CO 2 0,3346 0,1688 0,1257

Részletesebben

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila Tanulói Bmunkafüzet S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Készítette Péter Orsolya Albert Attila kémia ember a természetben műveltségterület 3 A klór reakciói 8 A kén olvadása és forrása 10 A

Részletesebben

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Kötések kialakítása - oktett elmélet Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek elsődleges kémiai kötések Kötések

Részletesebben

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más, 3. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg az egyszerű anyagok számát

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI AZ EGYENÁRAM HATÁSAI 1) HŐHATÁS Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Oka: az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel,

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA Az általános iskolai kémiatanítás célja, hogy a tanulók sajátítsanak el olyan műveltségtartalmat, amely megismerteti velük a természetben

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály C változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

1. feladat Összesen 15 pont

1. feladat Összesen 15 pont 1. feladat Összesen 15 pont Metánt és propánt tartalmazó gázelegyet elégetünk. A gázelegy összetétele a következő: φ = 60% propán, és φ = 40% metán. A) Írja fel a két gáz tökéletes égésének termokémiai

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

Elektromos áram, áramkör, ellenállás Elektromos áram, áramkör, ellenállás Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. VEGYIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Vegyipari

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. MINDENNAPI ANYAGAINK

I. MINDENNAPI ANYAGAINK I. MINDENNAPI ANYAGAINK 1. Az anyagok tulajdonságai és változásai Az edényben lévő nem víz van, hanem jód darabok 1. Jelöld színezéssel, mi történik a jóddal a hevítés hatására! Lila lesz. 2. Sorold fel

Részletesebben

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára (az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változata alapján) A kémia tanításának

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben