TANÉV VÉGI MÉRÉS MAGYAR IRODALOMBÓL 7. OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÉV VÉGI MÉRÉS MAGYAR IRODALOMBÓL 7. OSZTÁLY"

Átírás

1 TANÉV VÉGI MÉRÉS MAGYAR IRODALOMBÓL 7. OSZTÁLY 1.A reformkor és a romantika Magyarországon (A reformkor fogalma, célkitűzései, hatása a magyar kultúrára, jeles képviselői az irodalomban; a romantika jellemzői) 2.Kölcsey Ferenc: Himnusz (A költő rövid életrajza, a Himnusz keletkezése, címének jelentése, alcíme, az óda műfaja, keretes vers fogalma, a mű szerkezete, mondanivalója, megzenésítése, a magyar kultúra napja) 3.Vörösmarty Mihály: Szózat (A költő rövid életrajza, a mű keletkezési körülményei, a cím jelentése, a keretes vers fogalma, a mű szerkezete, az óda műfaja, megzenésítése) 4.Petőfi Sándor: A XIX. század költői (A költő rövid életrajza, az ars poetica fogalma, metaforák (jelképek) a műben, bibliai utalások a versben, Petőfi ars poeticája, a költők jutalma az elvégzett feladatért) 5.Petőfi szerelmi költészete (A költő és Júlia kapcsolatának története, a Reszket a bokor, mert című vers népdalra jellemző jegyei, a vers szerepe kettejük kapcsolatában, a Szeptember végén című vers keletkezésének körülményei, a természet és az emberi élet párhuzama a műben, az elégia jellemzői, a vátesz-költő fogalma) 6.Petőfi és a forradalom (A költő szerepe az március 15-ei eseményekben és a szabadságharcban, a Nemzeti dal mint a magyar nép indulója, a vátesz-költő fogalma, az allegorikus vers jellemzői (jelképes kulcskifejezések) a Föltámadott a tenger című versben, a mű felépítése, mondanivalója) 7.Mikszáth Kálmán: A néhai bárány (Az író rövid életrajza, a novella cselekménye, szerkezete, a szereplők jellemzése, népies elemek a műben.) 8.Arany János: Szondi két apródja (A költő rövid életrajza, a vers keletkezése, témája, a történelmi ballada jellemzői, a kétszólamú (két szálon futó) ballada jellemzői, a vershangulat fokozódása a két cselekményszálon haladva, a mű mondanivalója) 9.Arany János: A fülemile (Arany rövid életrajza, a vers keletkezése, tartalma, mondanivalója, az anekdota jellemzői, az irónia szerepe a műben) 10.Kedvenc szépirodalmi olvasmány (regény vagy novella) bemutatása (A mű szerzője, címe, külleme, keletkezése, hogyan került a kezembe; tartalma, miért tetszett, kinek ajánlom stb.) MEMORITEREK 1. Kölcsey Ferenc: Huszt 2. Kölcsey Ferenc: Himnusz 3. Vörösmarty Mihály: Szózat 4. Arany János: Mátyás anyja (8 vsz.) 5. Arany János: A walesi bárdok (10 vsz.) 6. Arany János: Toldi Előhang 7. Petőfi Sándor: Nemzeti dal 8. Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert 9. Petőfi Sándor: Szeptember végén 10. Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger 11. Wass Albert egy költeménye (vagy prózai írásának részlete) 12. Szabadon választott vers kortárs (XX-XXI. századi) költőtől 13. Szabadon választott vers kortárs (XX-XXI. századi) költőtől

2 TANÉV VÉGI MÉRÉS MAGYAR IRODALOMBÓL 5. OSZTÁLY 1.A népköltészet és a műköltészet összehasonlítása (Keletkezésük, terjedésük, szerzőjük, mondanivalójuk, szövegük; a népköltészet leggyakoribb műfajai: mese, monda, népdal, közmondások, szólások) 2. A népdalok jellemzői (Keletkezésük, terjedésük, szövegük, szerzőjük, a dal jellemzői, a népdalok témái, jellemzőik: cím, természeti kép, párhuzam, virágmetafora stb.) 3.A tündérmesék (A tündérmese fogalma, mesei elemek: mesekezdés, befejezés, állandó szófordulatok, meseszámok, csodás szereplők, helyszínek stb.) 4.A tréfás mesék és láncmesék (A tréfás mesék szerepe a nép életében, a hazugság- és csalimesék fogalma, a meseelemek megjelenése a tréfás mesékben, a láncmese fogalma) 5.Az állatmesék (Az állatmese fogalma, szereplői, mondanivalója, meseelemek megjelenése) 6.Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona (A műmese fogalmának meghatározása, a mese tartalma, szereplői, meseelemek, mondanivalója) 7.Petőfi Sándor: János vitéz (A költő rövid életrajza, a mű keletkezése, megjelenése, az elbeszélő költemény jellemzői) 8. Petőfi Sándor: János vitéz (A mű cselekménye: valóságos és mesebeli kalandok, meseelemek) 9.Petőfi Sándor: János vitéz (A mű szereplőinek bemutatása, csoportosítása, jellemzése) 10.Kedvenc szépirodalmi olvasmány (regény vagy novella, mese) bemutatása (A mű szerzője, címe, külleme, keletkezése, hogyan került a kezembe; tartalma, miért tetszett, kinek ajánlom stb. MEMORITEREK 1. Petőfi Sándor: János vitéz (1. fejezet, 1-6. vsz.) 2. Petőfi Sándor: János vitéz (1. fejezet,7-12. vsz.) 3. Petőfi Sándor: János vitéz (4. fejezet, a szerelmesek búcsúja, 5 vsz.) 4. Petőfi Sándor: Nemzeti dal 5. Egy népdal 6. Egy népies műdal (pl. Petőfi egyik népies verse) 7. Arany János: Mátyás anyja (8 vsz.) 8. József Attila: Mama 9. Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.) 10. Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet) 11. Wass Albert egy költeménye 12. Szabadon választott vers kortárs (XX-XXI. századi) költőtől 13. Szabadon választott vers kortárs (XX-XXI. századi) költőtől

3 Bethlen Gábor Református, Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Fizika vizsgafeladatok, Összeállította: Nagy Lehel Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna igazgató NÉV: összesen: 55 p / Osztály:.. 1. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! (7p) A fizikai mennyiség neve jele mértékegysége sebesség U amper erő W pascal sűrűség 2. Rajzolj nyilakat és írd az ábrába a halmazállapot-változások nevét! ( 5p SZILÁRD FOLYÉKONY LÉGNEMŰ 3. Rajzolj egy egyszerű áramkört a következő elemekből: zsebtelep, két izzólámpa sorba kapcsolva, kapcsoló nyitott állásban, áramerősség-mérő, vezetékek. Jelez-e áramot a műszer? Miért? (6p 4. Mekkora a teljesítménye annak a hálózati áramforrásra kapcsolt vasalónak, amelyen 5 A erősségű áram folyik keresztül? (3p) 5. Melyik, a fizikában használt eszköz jut eszedbe a következőkről? (3p) a.) Magyar fizikusról kaptam a nevem, egy méter hosszú vagyok, üvegcsőből és skálából állok, egy buborék an bennem, ami ide-oda mozoghat..

4 b.) Mutató a kezem, skála a szám, fémrúd a testem, tányér a fejem, és talpam is van. Ha egy szőrmével megdörzsölt rudat közelítenek hozzám, a kezemmel integetek. c.) Korong alakú vagyok, megkönnyítem az emberek munkáját, Arkhimédész.sort készített belőlem, állandóan forgok, kötelet tesznek rám, mégsem akasztanak. 6. Mekkora munkát végez az a gyerek, aki a szánkóval együtt 500 N súlyú testvérét 820 m-en át húzza? (4p) 7.Húzd alá a helyes állításokat! (4p) A) A hálózati áramforrás feszültsége 24 V 110 V V B) A porszívó teljesítménye 1600 kw 1600 W 1600 V C) A párolgás sebességét a környezet hőmérséklete csökkenti nem változtatja növeli D) A vezető ellenállása a keresztmetszetével egyenesen arányos nem függ tőle fordítottan arányos 8. Hány kg a tömege a 15 dm 3 térfogatú alumíniumnak, ha a sűrűsége 2,7 g/cm 3? (5p) 9. Egy testre ható erő 150 N, a talajjal érintkező felülete pedig 0,6 m 2. Mekkora nyomás éri a talajt?(4p)

5 10. Mekkora az áram erőssége abban a vezetőben, amelynek a keresztmetszetén 35 C töltés 28 másodperc alatt áramlik át? (4p) 11. A fizika mely fogalmai, eszközei kapcsolhatók az alábbi fizikusokhoz? (10p) Írd be az üres zárójelekbe a névhez tartozó számot! Jedlik Ányos( ) Heinrich Lenz( ) Georg Simon Ohm( ) Benjamin Franklin( ) Charles de Augustin de Coulomb( ) Evangelista Torricelli( ) James Watt( ) Anders Celsius( ) Mikola Sándor( ) Blaise Pascal( ) 1-Barométer, 2-nyomás, 3-dinamó, 4-villámhárító, 5-teljesítmény, 6-ellenállás, 7-hőmérő, 8-elektromos töltés, 9- egyenletes mozgás vizsgálata, 10-indukált áram iránya.

6 Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Kémia vizsgafeladatok, Összeállította: Örsi János Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna Név:.. Osztály.. 1./ Egészítsd ki az ábrát a hiányzó anyagcsoportokkal és jellemző tulajdonságokkal valamint példákkal! /10 anyagok egyszerű anyagok = atomokból állnak kémiai módszerekkel bonthatók különböző tulajdonságú pl:. az összetevők eredeti tulajdonságaikat.. az összetevők aránya. -. módszerekkel bonthatók alkotórészekre pl:.. összetett anyagok csak. módszerekkel bonthatók alkotórészekre az összetevők az eredeti tulajdonságaikat.. az összetevők aránya pl:.. 2./ Írd az anyagokat a táblázat megfelelő oszlopába aszerint, hogy szobahőmérsékleten milyen halmazállapotúak! /4 SZILÁRD CSEPPFOLYÓS GÁZ hélium; vas; sósav; hidrogén; konyhasó; cukor; szén-dioxid; benzin

7 3./ Az atom felépítése. Töltsd ki a táblázatot! /9 Az atom Fő részek Ezeket alkotó elemi részecskék részecskék jele részecskék töltése (betűvel kiírva) részecskék tömege 4./ Melyik elem elektronszerkezetét látod? A választ írd az elem neve utáni pontokra! /3 héj 1. elem neve: 2. elem neve: 3. elem neve:.. M (3) L (2) K (1) 5./ Töltsd ki a táblázatot! Használd a periódusos rendszert! /10 Név Vegyjel Rendszám Proton szám Neutron szám H oxigén Na

8 6./ Keresd meg a mondatok kiegészítését! A mondat értelmes legyen! Írd a vonalra a megfelelő betűt!/ /6 1. A különböző elemek atomjai a nemesgázszerkezetet 2. A kémiai kötések lehetnek 3. Az ionvegyületeket összetartja 4. Az atomok között közös elektronpárral kialakult kapcsolat 5. A molekulák 6. A molekula töltéseloszlás következtében a) a kovalens kötés során létrejövő anyagi részecskék. b) az elektrosztatikus vonzerő. c) kémiai kötések létesítésével érik el. d) ionos, kovalens, fémes. e) a kovalens kötés. f) lehet apoláris és dipólusos 7./ Egészíts ki úgy, hogy igaz legyen! Az oldat kémhatása.ha a ph > 7, ilyenkor az oldatban a OH ionok vannak túlsúlyban /4 Az oldat kémhatása.ha a ph < 7, ilyenkor az oldatban a H3O + ionok vannak túlsúlyban Az oldat kémhatása.ha az oldatban a OH ionok és az H3O + ionok száma., ilyenkor ph = 7 8./ A felsorolt változások közül karikázd be a kémiai reakciók betűjelét! /4 a) sót oldunk vízben b) vizet forralunk c) magnézium szalagot meggyújtjuk d) vaspor és kénpor keverékét mágnessel szétválasztjuk e) vízből oxigént állítunk elő f) klórgázban nátriumot égetünk g) csapvizet desztilláljuk h) sósavból hidrogént fejlesztünk

9 9./ Egészítsd ki a hiányos mondatot! /1 A fémek felületéről kiinduló, a környezet hatására bekövetkező kémiai változást.. nevezzük 10./ Melyek az alábbiak közül a megújuló energiaforrások! /4 folyóvíz földgáz kőolaj napfény kőszén szél Miért tekintjük a többit nem megújuló energiaforrásnak? 11./ Fémek tulajdonságai /7 Párosítsd össze a megfelelőeket! Csak a nagy betűket írd a kicsi után! Pl. ad a. redukció A anyag ami könnyen ad le elektront b.. ötvözet B elektron felvétel c. oxidálószer C 5g/cm 3 kisebb sűrűségű fém d. könnyűfém D több fém összeolvasztásával előállított anyag e. nehézfém E elektron leadás f. redukálószer F anyag, ami könnyen vesz fel elektront g oxidáció G 5g/cm 3 nagyobb sűrűségű fém 12./ Melyik reakcióra igaz? Írd a meg felelő betűjelet a kipontozott részre! /5 A) exoterm reakcióra C) mindkettőre B) endoterm reakcióra D) egyikre sem 1..az anyagok belsőenergiájának megváltozásával jár 2.. a reakció során a környezet lehűl 3. a tömény kénsav hígítása ilyen reakció 4. a fagyást kísérő energia változás 5. az anyag belsőenergiája nő, a környezet energiája csökken 6. a hidrogén égése ilyen folyamat 7. az anyagok energiája a folyamat során nem változik 8. ilyen folyamat a víz forrása is 9. a szublimáció is ilyen folyamat 10. olvadást, párolgást kísérő energiaváltozás

10 13./ Fémekre és nemfémes elemekre vonatkozó állításokat olvashatsz. Tegyél X jelet azon állítások elé, amelyek NEM JELLEMZŐEK a fémekre. a./ atomjaik külső héján 4,5,6, 7 vagy 8 elektron található /4 b./ fényük jellegzetes c./ szürke színűek d./ vannak közöttük szilárd, folyékony és légneműek is e./ színtelenek is lehetnek f./ jól megmunkálhatók g./ az elektromos áramot nem vezetik 14./ Reakcióképesség /6 a./ Állítsd reakcióképességük szerint növekvő ( )sorrendbe az alábbi fémeket! (Használd a periódusos rendszert!) Au, Cu, Fe, Al, Na, Ca b./ Az anyagok melyik csoportjába tartoznak a fémek?... c./ Hogyan keletkezik a fématomból fémion? d./ Miért vezetik a fémek az elektromos áramot? / Mely savakra igazak az állítások? A megfelelő állítás betűjelének beírásával válaszolj! /6 A= kénsav /H2SO4 / B=szénsav /H2CO3 / C= mindkettő D= egyik sem a/ bomlékony b/ savas kémhatású. c/ a királyvíz összetevője.. d/ fogyasztható. e/ tömény állapotban víz elvonó. f/ sok fémet old 16./ Állítsd össze a jelekből és számokból az alábbinak megfelelő kémiai egyenletet! nátrium + oxigén nátrium-oxid / Na Na2O O2

11 17./ Az alábbi egy sav bázis reakció! /5 Jelöld a protonátmenetet! /Tedd ki a nyíl hegyét!/ NH3 + H2O NH4 + + OH.. Melyik a sav, melyik a bázis? / Írd a pontokra!/ Milyen kémhatású a keletkezett oldat? / 24 g magnézium hány g hidrogént fejleszt sósavból? Hány mol ez és hány g magnézium- klorid keletkezik? /4 19./ 280 gramm teába 40 gramm cukrot teszünk. Hány tömegszázalékos lesz az oldatunk? /4 20./ Mi a neve az alábbi kötés típusnak? Karikázd be! /1 Cl Cl atomos kötés; kovalens kötés; molekulakötés; ionkötés 100

12 Református hit- és erkölcstan tételek 8. osztály 1. Apostoli Hitvallás. Mi a hitvallás? Hogyan próbáltuk magyarázni a Szentháromságot? Hány részre osztható az Apostoli Hitvallás? 2. A Tízparancsolat, Mózes, valamint 1-4. parancsolat magyarázata. 3. A Tízparancsolat, az parancsolatok magyarázata, valamint az aranyborjú története. 4. Próféták a Bibliában: Illés és Jónás. 5. József életének három szakasza Zsoltár a Jó Pásztor 7. A Szeretet himnusza 8. Magvető példázata. Mi az a példázat? 9. Talentumok példázata. 10. Irgalmas samaritánus története. 11. Zákeus története, valamint a vámszedők helyzete Izráelben. 12. Pál apostol 13. Ünnepeink 14. Biblia, fő részei, Bibliafordítások, központi üzenete. 15. Sákramentumok 16. Egyházunk mai élete. 17. Keresztyénüldözések 18. Luther Márton és a reformáció kezdetei. 19. Kálvin János és a genfi reformáció. 20. Reformáció Magyarországon, híres magyar reformátorok.

13 Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó A 2. évfolyam tanulóinak teljesítmény mérése néma értő olvasásból 2012/2013. tanév Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna április 23. Név: Osztály: A kérkedő nyúl A nyúl mindig büszkén dicsekedett a bátorságával. - Egyszer mesélte a barátjának, az oroszlánnak egy egész falka farkast kergettem szét. - Milyen különös válaszolta az erdők királya, - erre még talán én sem lennék képes. Néhány nappal később egy megvadult tigris támadt rájuk. Az oroszlán bátran elé állt, és kemény párharc után le is győzte a fenevadat. - Barátom, te is képes lettél volna erre? kérdezte az oroszlán. - Úgy gondolom, nem okozott volna problémát válaszolta a nyúl. Mentek tovább, egyszer csak megállt a nyúl, hegyezte a fülét, majd így szólt: - Figyelj csak, hogy én mire vagyok képes! Azzal rávetette magát egy egérkére, a mancsába rakta és zsebre vágta. A következő kanyarban találkoztak egy kutyuskával, aki rettenetes dühösen vicsorgott rájuk. A nyúl halálra vált, és hangosan ordította: - Segítség! Egy szörnyeteg! Hanyatt-homlok menekült, amíg a legközelebbi odúban menedéket nem talált. Attól a naptól fogva a nyúl soha többé nem dicsekedett a bátorságával. 1. Kik a mese szereplői? Írd le! 5p/ 2. Mivel dicsekedett a nyúl? Fogalmazd meg, írd le! 3p/

14 3. Kösd össze a tulajdonságokat annak a szereplőnek a nevével, amelyikre igaznak tartod! 5p/ okos ravasz bátor oroszlán gyáva kérkedő hatalmas erős nyúl gonosz 4. Számozással jelöld a helyes sorrendet! 6p/ A nyúl dicsekszik a bátorságával. Tigris támad rájuk. Az oroszlán legyőzi a tigrist. Találkoznak egy kutyával. A nyúlról kiderül, hogy gyáva. A nyúl elbánik egy egérrel. 5. Mindegyik szólásból ugyanannak az állatnak a neve hiányzik. Pótold! 3p/ Félénk, mint a. Kurta mint, a Fülel, mint a farka. a bokorban. 6. Írd le más szóval! 3p/ Dicsekedett: Hegyezte a fülét: Halálra vált: Összesen: 25p/

15 Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó A 2. évfolyam tanulóinak teljesítmény mérése matematikából 2012/2013. tanév Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna március 11. Név, osztály 1. Írd le számjegyekkel! 4/ hetvennégy = nyolcvanhárom = hatvanegy = kilencvenhét = 2. Melyik számra gondoltam? 4/ 4 tízes + 7 egyes = 3 egyes + 5 tízes = 6 tízes + 9 egyes = 10 tízes = 3. Írd be a számok egyes és tízes szomszédait! 12/ egyes: tízes: Folytasd a számsorokat! 6/ / Számold ki! 12/ = 69 8 = + 18 = = = 36 + = = = 72 - = = = - 35 = Számolj! 8/ 16 + (27 14 ) = 83 (48-29) = 73 ( ) = ( )+ 28 = 7. Az iskolában a gyerekek húsvéti tojást festenek. A fiúk 28 darabot, a lányok 16-tal többet festettek ki. a, Hány tojást festettek ki a lányok? Válasz: 4/ b, Hány tojást festettek ki összesen a gyerekek? 4/ Válasz:

16 8. Végezd el a műveleteket, eredményüket írd föléjük! Mely számok teszik igazzá az állításokat? Írd a vonalra! 46 > Δ > Δ : 3/ < < : 7/ Össz:70pont / Ha leellenőrizted a munkádat, és maradt még időd, megoldhatod az alábbi feladatokat! 1. Hány háromszöget látsz ezen a rajzon? db háromszög 2. Egy juhásznak 18 báránya van. 12 kivételével mindet elvitte a farkas. Hány báránykája maradt? báránya maradt. 3. Az égen vadkacsák repülnek. Egy repül kettő előtt, egy repül kettő között, egy pedig kettő után. Hány vadkacsa repül az égen? vadkacsa repül az égen. 4. Mely számok bújtak el az alábbi ábrákon?

17 Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó A 3. évfolyam tanulóinak teljesítmény mérése nyelvtan-helyesírásból 2012/2013. tanév Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna március 18. Név: Osztály: 1. Pótold a szavakban a hiányzó ékezeteket! OVODAS, CSUFIT, KISERET, HIRDETES, DICSER, BUJKAL, URHAJO, HATTYU 8p/ 2. Írd be az adott szavakat a táblázatba! Alkoss mondatokat azokkal a szavakkal, amelyek a harmadik oszlopba kerültek! dinnyeföld, könnyelmű, ünnepély, egyenlő, zümmögő, orvosság 8p/ hosszú mássalhangzó van benne hosszú magánhangzóra végződik mindkét helyre jó lenne 3. Írd le helyesen a mondatot! 2p/ MEGÉHEZETTAKECSKEÉSKIMENTARÉTRELEGELNI 4. Olvasd el az alábbi szöveget! 7p/ A folyó felett sirályok szállnak. A túlsó parton két gólya köröz. Julcsi és Marcsi őket nézi. Bárcsak közelebb jönnének! Mellettük ugrándozik Néró kutyájuk is. Vigyázz, amikor folyó közelében jársz, mert veszélyes is lehet! a., Húzd alá a felszólító mondatot, majd másold le az óhajtó mondatot! b., Húzd alá a szövegben a tulajdonneveket, majd állíts őket betűrendbe! 5.Pótold a mondatokban a hiányzó névelőket, és névutókat! 5p/ A könyvemet bele tettem táskába. Ebéd az edényeket el szoktuk mosogatni. Két hét lesz a születésnapom. Kihúztam szőnyeget asztal alól.

18 6.Pótold a főnevek hiányzó kezdőbetűjét, majd csoportosítsd a szavakat! 10p/ skola, ossuth, utó, alaton, edvesség, échenyi, elefon, éke, oltán, emplom köznév tulajdonnév 7.Húzd alá a szövegben a mellékneveket, az aláhúzott szavaknak írd le az ellentettjét! 10p/ Az én barátom nagyon kedves, és szép. A haja hosszú, fekete. Amikor együtt vagyunk, én mindig vidám vagyok Csoportosítsd az igéket! eltörik, játszik, lettek, asztal, rajzol, volt, megromlik cselekvést jelent: történést jelent: létezést jelent: 7p/ 9.Tollbamondás 13p/ perces másolás

A kovalens kötés és a molekulák

A kovalens kötés és a molekulák A kovalens kötés és a molekulák 1. Egészítsd ki a mondatokat! Az atomok kapcsolódása... történik. Kémiai kötések kialakulásakor az atomok szerkezete gyakran a... lesz hasonló. A molekula... számú atom

Részletesebben

Nagy Erika. Kémiából Ötös. 7. osztályosoknak. Részletek a könyvből. www.kemia.info

Nagy Erika. Kémiából Ötös. 7. osztályosoknak. Részletek a könyvből. www.kemia.info Nagy Erika Kémiából Ötös 7. osztályosoknak Részletek a könyvből www.kemia.info 1 Készítette: Nagy Erika 2009 MINDEN JOG FENNTARTVA! Jelen kiadványt vagy annak részeit tilos bármilyen eljárással (elektronikusan,

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 2. sz. melléklet AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGY OLDALSZÁM ANGOL NYELV... 21 BIOLÓGIA... 25 FIZIKA... 26 FÖLDRAJZ... 30 INFORMATIKA... 32 KÉMIA... 35 KÖRNYEZETISMERET... 37 MAGYAR IRODALOM

Részletesebben

KÉMIAI KÍSÉRLETEK GYŰJTEMÉNYE 8. ÉVFOLYAM TANULÓI MUNKAFÜZET

KÉMIAI KÍSÉRLETEK GYŰJTEMÉNYE 8. ÉVFOLYAM TANULÓI MUNKAFÜZET természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0013 pályázat KÉMII KÍSÉRLETEK GYŰJTEMÉNYE 8. ÉVFOLYM TNULÓI MUNKFÜZET Műveltségterület: Ember és környezet

Részletesebben

A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA

A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A képzési idő: 500 óra 100 nap 20 hét 5 hónap A modul megnevezése óraszám elmélet gyakorlat Magyar nyelv

Részletesebben

Kémia. az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára. Helena Vicenová

Kémia. az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára. Helena Vicenová Kémia az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára Helena Vicenová Szerző RNDr. Helena Vicenová, 2011 Lektorálták: Ing. Mária Filová, Veronika Müllerová, RNDr. Jozef Tatiersky,

Részletesebben

Fejlesztı neve: BODÓ JÁNOSNÉ. MA szak: kémiatanár. Kurzus: a kémia tanításának módszertana. Modul címe: HALMAZOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI

Fejlesztı neve: BODÓ JÁNOSNÉ. MA szak: kémiatanár. Kurzus: a kémia tanításának módszertana. Modul címe: HALMAZOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI Fejlesztı neve: BODÓ JÁNOSNÉ MA szak: kémiatanár Kurzus: a kémia tanításának módszertana Modul címe: HALMAZOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása: Ha van valami, amiért

Részletesebben

6. Ionok és ionvegyületek

6. Ionok és ionvegyületek 34 atomok, ionok, molekulák 6. Ionok és ionvegyületek 1. ábra A nátrium és a klórgáz reakciója. A periódusos rendszer melyik csoportjának eleme a nátrium, il letve a klór? Kísérlet Ha fel me le gí tett

Részletesebben

2. oktatócsomag. 1. Anyagi halmazok

2. oktatócsomag. 1. Anyagi halmazok Kedves levelezős hallgatónk! Remélem az 1. csomag anyagát sikeresen fel tudtad dolgozni. Mint ahogy a beköszönő levélben már említettem a hatékonyabb eredmény elérése érdekében fontos lehet hogy " állandó

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN KÉMIA. Fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN KÉMIA. Fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN KÉMIA Fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam) BEVEZETÉS A kémia tantárgy az általános iskola 7-8. évfolyamaiban elsősorban az Ember a természetben műveltségi területhez, de bizonyos vonatkozásokban

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. Osztályozó és javítóvizsgák időpontja: 2012. augusztus 28-29. 9.00 óra További tanulási segédletek (a teljesség igénye nélkül): http://segedanyag.vajdaiskola.hu

Részletesebben

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik.

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. 2. Az anyagok melyik csoportjába tartoznak a felsoroltak: klór,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Juhász Lászlóné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL

FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

Ember a természetben műveltségterület

Ember a természetben műveltségterület SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Ember a természetben műveltségterület Kémia 7. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Biró Mária A KIADVÁNY... ENGEDÉLYSZÁMON... IDŐPONTTÓL TANKÖNYVI ENGEDÉLYT KAPOTT. EDUCATIO

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

II. (MEGYEI, FŐVÁROSI) FORDULÓ MEGYE:

II. (MEGYEI, FŐVÁROSI) FORDULÓ MEGYE: ÖVEGES JÓZSEF 1. lap 1. feladat Oldd meg az alábbi feladatot! Hibátlan megoldás esetén a feladat szövege után feltüntetett pontszámot érheted el. A lap hátuljára is írhatsz. Úgy gazdálkodj a hellyel, hogy

Részletesebben

Természetismeret. Bevezető

Természetismeret. Bevezető Természetismeret Bevezető Valamikor réges-régen, amikor az ember teste még nem forrott eggyé, hanem valamennyi testrésznek megvolt a saját véleménye, méltatlankodni kezdett valahány, hogy övé a gond, a

Részletesebben

A Fazekas József Általános Iskola házirendje

A Fazekas József Általános Iskola házirendje A Fazekas József Általános Iskola házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március4-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat. 2013. 1 1. Bevezetés...3

Részletesebben

K É M I A 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok

K É M I A 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok K É M I A 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók korszerű természettudományos műveltséget, világképet, gondolkodás-

Részletesebben

II. fejezet Hőtan. Többet gőzzel, mint erővel...

II. fejezet Hőtan. Többet gőzzel, mint erővel... II fejezet Hőtan Többet gőzzel, mint erővel Hőtan 2 Hőmérsékleti skálák, hőtágulás Az egészséges ember testhőmérséklete 98,24 F Mekkora ez a hőmérséklet Celsius-fokban? Mekkora ez az érték az abszolút

Részletesebben

KÉMIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Kémia 8. (MK-4285-8) tankönyvéhez. Készítette: Albert Attila és Albert Viktor

KÉMIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Kémia 8. (MK-4285-8) tankönyvéhez. Készítette: Albert Attila és Albert Viktor KÉMIA TANMENET a Műszaki Kiadó Kémia 8. (MK-4285-8) tankönyvéhez Készítette: Albert Attila és Albert Viktor 1 A kémia tantárgy célja A kémia tantárgy keretében a diákok alapvetően a környezetükben lejátszódó

Részletesebben

Magántanulók vizsga követelménye

Magántanulók vizsga követelménye Magántanulók vizsga követelménye 1. osztály Számítástechnika 1. osztály 1., 2., 3. évfolyamon egy féléves anyag (amelyik félévre az igazgatóhelyettes beosztja) 1. évfolyam, az adott félév végén. Legyen

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó (3) Hogyan készüljünk a tételismétlő dolgozatra? (7) Hogyan kell megírni a tételdolgozatot?

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Magyar nyelv 3. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Fábián Márta A kiadvány KHF/4415-12/2008. engedélyszámon 2008.10.21. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben