Az eszperantó nyelv rövid nyelvtana. Összeállította : Paár Norbert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az eszperantó nyelv rövid nyelvtana. Összeállította : Paár Norbert"

Átírás

1 Az eszperantó nyelv rövid nyelvtana Összeállította : Paár Norbert 1.

2 Betűk és hozzátartozó hangértékek: a A ȧ avara b B b bubo c C c celo ĉ Ĉ cs ĉokolado d D d dolĉa e E ė elefanto f F f fumo g G g gaso ĝ Ĝ dzs ĝangalo h H h horo ĥ Ĥ kh, ch ĥimero i I i inteligenta j J j jupo ĵ Ĵ zs ĵurnalo k K k koro l L l lampo m M m mono n N n nesto o O o orelo p P p papriko r R r ringo s S sz soldato ŝ Ŝ s ŝalo t T t tero u U u urbo ŭ Ŭ félhangzós u aŭtuno v V v vespero z Z z zumzumi 2.

3 Amint az látható, a nyelv latin betűket használ, melyeknek hangértékei a legtöbb esetben megegyeznek a magyar nyelv betűinek hangértékeivel. A mássalhangzók neveit úgy kell képezni, hogy a mássalhangzóhoz csatolunk egy hangsúlytalan o végződést (bo co ĉo do ). Az ŭ félhangzó soha nem áll magában, mindig egy magánhangzóhoz csatlakoztatva használjuk (aŭ eŭ oŭ). (Kivéve a w angol hangzó fonetikus átírásában : west = ŭest.) aŭdi (hallani) aŭskulti (hallgatni) silenti (hallgatni) silento (csend) bela (szép) bona (jó) homo (ember) ridi (nevetni) formiko (hangya) leono (oroszlán) lago (tó) dolĉa (édes) grava (fontos) simio (majom) temo (téma) celo (cél) kato (macska) granda (nagy) malgranda (kicsi) hundo (kutya) knabo (fiú) knabino (lány) ludi (játszani) gaja (vidám) la (a, az) ankaŭ (is, szintén) elefanto (elefánt) ĝirafo (zsiráf) paŝi (lépni) esti (lenni) veni (jönni) paroli (beszélni) pomo (alma) vorto (szó) kolo (nyak) hejmo (otthon) rivero (folyó) rivereto ( patak) riverego (folyam) puto (kút) silentema (hallgatag) fumo (füst) domo (ház) tigro (tigris) sonĝo (álom) sonĝi (álmodni) Suno (Nap) Luno (Hold) urso (medve) manĝi (enni) trinki (inni) strato (utca) 3.

4 Hangsúly: A hangsúly mindig az utolsó előtti szótagon van. Hangsúlyozási formák: 1. ha a hangsúlyos magánhangzó és az utolsó magánhangzó között csak egyetlen mássalhangzó található, vagy nincs mássalhangzó, akkor a hangsúlyos magánhangzót kicsit megnyújtva ejtjük. 2. ha a hangsúlyos magánhangzó és az utolsó magánhangzó között kettő, vagy több mássalhangzó található, akkor a hangsúlyos magánhangzót röviden, de kicsit megnyomva ejtjük. pomo, voli, ĝirafo, tero, timi, bela, sidi, stelo, balai elefanto, vesperto, sendi, lunde, helpi, varma, verda, dolĉa 3. az egyszótagú szavak mindig hangsúlytalanok. mi, vi, li, ŝi, ĝi, ni, kaj, la, sed, ne, ke, nek, ve, tra, ĉe, tro, ĝis Szófaji végződések: szófaj végződés példa főnév o suno, knabo, viro, linio melléknév a alta, bela, granda, juna képzett határozó e alte, bele, bone, june főnévi igenév i ami, voli, stari, sidi Az adott szó szófaját a szótőhöz illesztett szófaji végződés határozza meg. A végződés lecserélésével megváltozik a szófaj és ezzel együtt a szó jelentése is. főnév melléknév határozó főnévi igenév amo ama ame ami szerelem szerelmes szerelmesen szeretni 4.

5 A létige Azok számára, akik már tanultak egy másik idegen nyelvet, nem újdonság, hogy a létigét a harmadik személyben is ki kell tenni, de nekünk, magyaroknak ez szokatlan. Ahogy minden neo latin nyelvben, úgy itt is ki kell tehát tenni mindig a létigét, akkor is, ha a magyar nyelvben elhagyjuk. La aŭto estas verda. Stefano estas saĝa. Eva estas bela. La lernanto kaj la lernantino estas lertaj. La elefanto estas granda. La ĝirafo estas alta. La tigro estas rabobesto. Suno estas brila. Az autó [van] zöld. Isván [van] okos. Éva [van] szép. A tanuló és a tanulólány [vannak] ügyes[ek]. Az elefánt [van] nagy. A zsiráf [van] magas. A tigris [van] ragadozó. [A] Nap [van] ragyogó. Nyelvtani jelek: nyelvtani elem jel példa többesszám j knaboj, viroj, seĝoj tárgyeset n knabon, viron, seĝon (knabojn, virojn, seĝojn) Két eset létezik, alanyeset, és tárgyeset. Az alanyesetet a tárgyeset jelének hiánya jelzi. Ha egy tárgyból több van, mint egy, akkor többesszámot kell használnunk. A tárgyeset jele mindig a többesszám jele után áll. 5.

6 Főnév melléknév egyeztetés: alanyeset tárgyeset egyesszám alta monto magas hegy altan monton magas hegyet többesszám altaj montoj magas hegyek altajn montojn magas hegyeket A főnév és a rá vonatkozó melléknév ugyanazon végződéseket kell, hogy felvegyen, ezt hívjuk egyeztetésnek. Anna kaj Eva estas belaj knabinoj. La hundo kaj la kato estas domaj bestoj. Eva vidas altan monton. Eva rigardas la altajn montojn. Anna és Éva szép lányok. A kutya és a macska háziállatok. Éva egy magas hegyet lát. Éva nézi a magas hegyeket. A nőnem képzése Nincs nyelvtani nem, csak a szó jelentése hordozhat nemet. Bármely hímnemű értelmet hordozó szóból nőnemű értelmet hordozó szó hozható létre az in utóképzővel. viro férfi virino nő direktoro igazgató direktorino igazgatónő knabo fiú knabino lány subakvisto búvár subakvistino búvárnő sinjoro úr sinjorino asszony 6.

7 Igeragozás: kijelentő mód feltételes mód felszólító mód jelenidő as lernas us lernus u lernu múltidő is lernis estus inta estus lerninta jövőidő os lernos Ahogy az látszik, az igevégződések (igazán ragnak nevezni nem lehet) nem utalnak sem a cselekvés alanyára, sem pedig a tárgyára, ezért az alanyt és a tárgyat mindig ki kell tenni. Ha nincs névszói alany és tárgy, akkor névmással kell helyettesíteni azokat. Ha a felszólító módú alaknál nincs jelölve az alany, akkor az második személyű. Ha ilyenkor is ki van téve a személyes névmás, akkor az nyomatékosítja, hogy TE (TI, ÖN, ÖNÖK) tedd (tegyétek) meg! A felszólító módnak nincs sem múltideje, sem jövőideje, a feltételes módnak nincs jövőideje, a múltidejét pedig csak összetett igeragozással (igeképzéssel) lehet kifejezni. La knabino rigardas la altajn montojn. La knabino rigardis la altajn montojn. La knabino rigardos la altajn montojn. La knabino rigardus la altajn montojn. La knabino rigardu la altajn montojn! Matene Anna manĝis panon kun butero. Tagmeze Anna manĝas supon. Nokte Anna nenion manĝos. A lány nézi a magas hegyeket. A lány nézte a magas hegyeket. A lány nézni fogja a magas hegyeket. A lány nézné a magas hegyeket. A lány nézze a magas hegyeket. Reggel Anna vajas kenyeret evett. Délben Anna leves eszik. Este Anna semmit nem eszik majd. Vi diris, ke mi legu la poemon. Legu la poemon! Li legu la poemon! Te mondtad, hogy én olvassam a verset. Olvasd el a verset! Ő olvassa a verset! 7.

8 Tulajdonnevek és köznevek A köznevek használata a magyar nyelvben megszokott módon történik. A különbség a tulajdonneveknél kezdődik. Ha egy tulajdnonnévhez köznév is tartozik, akkor az mindig a tulajdonnév elé kerül (ellentétben a magyar nyelvvel, ahol utána áll!). Ilyenkor a köznév végére kell illeszteni a többesszám és tárgyeset jelét, és a köznév kap jelzőt. (Azzal kell egyeztetni!) Ha egy szó tulajdonnévi jelzőt kap, akkor azt határozott névelővel ellátva a tulajdonnév után kell elhelyezni. A tulajdonnevekből végződéscserével létrehozott szavak mindig nagybetűvel kezdődnek. (A magyar nyelvben ilyenkor kisbetűt használunk!) A képzett szavak viszont már kisbetűvel kezdődnek. En la valo Sajó estas urbo Miskolc. A Sajó völgyben van Miskolc (város). Rigardu la monton Gellért! La plej granda pinto de Hungario estas en montaro Mátra. Sinjoro Kovács estas la prezidanto de la asocio. Demandu sinjoron Tóth pri la programo de festoj. Nézd a Gellért hegyet! Magyarország legmagasabb csúcsa a Mátrahegységben van. Kovács úr a szövetség elnöke. Kérdezd meg Tóth urat az ünnepségek programjáról. Nevek Ellentétben a magyar nyelvben megszokott sorrenddel, első a keresztnév (antaŭnomo), és utána jön a vezetéknév (familia nomo). A keresztnevek egy része hasonult, rendelkezik saját, eszperantósított formával. Mostanában azonban szívesebben használják a keresztneveket is eredeti formájukban, hasonulás nélkül, ha a keresztnév leírható latin betűkkel. Ha nem, úgy fonetikusan kell átírni. A vezetékneveket, ha az eredeti nyelvben az latin betűkkel volt leírva, úgy eredeti formájában kell megtartani. Ha nem, úgy fonetikusan kell átírni. 8.

9 Helységnevek A városok közül a fővárosok egy jelentős része, és a kongresszusi városok rendelkeznek hasonult névvel. A többi helységet ha latin betűvel leírható a neve, akkor egyszerűen le kell írni, ha nem, akkor fonetikusan kell átírni. A keresztnevekhez hasonlóan a latin betűs helységnevek újabban használhatóak szabadon, míg a többi helységnév átírható fonetikusan. Országnevek Minden ország rendelkezik saját megnevezéssel az eszperantó nyelvben. Az ország neve lehet egyedi név. Ebben az esetben az ország lakosait az an utóképzővel az ország nevéből kell képezni. Az ország neve képződhet a nép nevéből, vagy egy város nevéből is. Ilyenkor az i utóképzőt, vagy a land utóképzőt kell használni. (Régebben használatban volt ilyen esetre az uj utóképző is, de ez mára archaizmussá vált.) Egyéb földrajzi nevek Minden kontinens rendelkezik saját megnevezéssel. Eŭropo Azio Afriko Ameriko Aŭstralio Antarkto Európa Ázsia Afrika Amerika Ausztrália Antarktisz Minden óceán és tenger rendelkezik saját megnevezéssel. A nagyobb földrajzi objektumok (tavak, folyók, hegységek, öblök, stb.) rendelkeznek saját megnevezéssel. Ha nincs ilyen megnevezés, vagy nem azt használuk, akkor érdemes egy köznévvel jelölni előtte, hogy mit is takar a név. (Ez már csak azért is hasznos, mert ilyenkor a köznevet könnyebben tudjuk tárgyesetbe tenni szükség esetén, mint a tulajdonnevet!) 9.

10 Személyes névmások: egyesszám többesszám első személy mi ni második személy vi (ci) vi harmadik személy li ŝi ĝi ili Alapesetben önözünk második személyben, ezért egyezik meg az egyesszámú és a többesszámú alak. Ha kimondottan tegezni akarunk, akkor arra külön szó van (ci). Mi vidas elefanton. Vi vidas ĝirafon. Ni vidas la knabinon. Ili vidis la hundon. Ĝi estas hundo. Látok egy elefántot. Látsz egy zsiráfot. Látjuk a lányt. Látják a kutyát. Ez egy kutya. Tárgyas névmások: egyesszám többesszám első személy min nin második személy vin (cin) vin harmadik személy lin ŝin ĝin ilin A tárgyas névmásokat a személyes névmásokból képezzük, a tárgyeset jelének hozzákapcsolásával. Anna rigardas nin. Mi vidas vin. Vi vidis min. Anna vidis min, mi vidis ŝin. Stefano vidis vin, vi vidis lin. Anna kaj Stefano vidis nin, ni vidis ilin. Anna minket néz. Téged nézlek. Engem nézel. Anna engem néz, én őt. István téged néz, te őt. Anna és István minket néz, mi őket. 10.

11 Birtokos névmások: egyesszám többesszám első személy mia nia második személy via (cia) via harmadik személy lia ŝia ĝia A birtokos névmásokat a személyes névmásokból képezzük a melléknév végződésének hozzákapcsolásával. A birtokos névmások melléknévként viselkednek. ilia Mia libro estas bruna. La bruna libro estas la mia. Lia libro estas blanka. Ankaŭ ŝia libro estas blanka. Iliaj libroj estas blankaj. La blankaj libroj estas la iliaj. Az én könyvem barna. A barna könyv az enyém. Az ő könyve fehér. Az ő könyve is fehér. Az ő könyveik fehérek. A fehér könyvek az ővék. 11.

12 Melléknév fokozása: emelő csökkentő alapfok bela szép bela szép középfok pli bela szebb malpli bela kevésbé szép felsőfok la plej bela a legszebb la malplej bela a legkevésbé szép túlzófok la pleje plej bela a legeslegszebb la malpleje malplej bela a legeslegkevésbé szép Anna estas alta. Petro estas pli alta. Karlo estas pli alta, ol Petro. Stefano estas alta, kiel Petro. Karlo estas la plej alta. Eva estas malpli alta ol Anna. Eva estas la malplej alta. Eva estas lerte desegnas. Anna pli lerte pentras. Karlo rapide kuras. Stefano pli rapide povas kuri. Stefano kuras plej rapide. Monto Ĉomolumba estas la pleje plej alta monto de la Tero. Anna magas. Péter magasabb. Károly magasabb, mint Péter. István magas, mint Péter. Károly a legmagasabb. Éva kevésbé magas, mint Anna. Éva a legkevésbé magas. Éva ügyesen rajzol. Anna ügyesebben fest. Károly gyorsan fut. István gyorsabban tud futni. István fut a leggyorsabban. A Csomolumba hegy a legeslegmagasabb hegye a Földnek. Összehasonlítás Az összehasonlításnak két formája van. Amikor egymással egyenértékű mennyiségeket hasonlítok össze, és amikor különböző mennyiségeket hasonlítok össze. Ha két azonos mennyiséget hasonlítok össze, akkor a kiel szócskát kell használni. Ha a két összehasonlítandó mennyiség nem azonos, akkor az ol szócskát kell használni. Anna estas bela, kiel cigno. Anna estas pli bela ol cigno. Anna szép, mint egy hattyú. Anna szebb, mint egy hattyú. 12.

13 Határozott névelő: A határozott névelőt a la szóval jelöljük. Ez nem változik sem számban, sem esetben. A határozatlan névelőt a határozott névelő hiánya jelzi. Mi vidis knabinon. Mi vidis la knabinon. Knabo kantas laŭte. La knabo knabas laŭte. Láttam egy lányt. Láttam a lányt. Egy fiú hangosan énekel. A fiú hangosan énekel. Tagadás: Az elsődleges tagadó szó a ne, melynek jelentése lehet ne, vagy nem, függően a mondatbeli helyétől. Az ismételt tagadást jelző tagadószó a nek (sem). A tagadást ki lehet fejezni tagadó névmásokkal is. Nincs kettős tagadás. Anna ne estas alta. Ne Anna estas alta. Nek Anna estas alta. Neniu estas tie. Eva vidas nenion. Eva vidas neniun. Karlo trovas la libron nenie. Stefano legis ĉi tion libron ankoraŭ neniam. Anna nem magas. Nem Anna magas. Anna sem magas. Senki nincs ott. Éva semmit nem lát. Éva senkit nem lát. Károly sehol nem találja a könyvet. István még soha nem olvasta ezt a könyvet. 13.

14 Ellentétes jelentésű szavak képzése A szótövek számát felére lehet csökkenteni, hogyha az egyik szótőből egy képzővel képezhetjük az ellentétét is. Ez az előképző a mal. alta magas malalta alacsony bela szép malbela csúnya longa hosszú mallonga rövid larĝa széles mallarĝa keskeny dika vastag maldika vékony fermi zárni malfermi nyitni granda nagy malgranda kicsi varma meleg malvarma hideg Tagadó névmások A tagadó névmások nen betűkapcsolattal kezdődnek. Megtalálhatóak a tabella szavak ötödik oszlopában. Neniu estas en la ĉambro. Nenion mi vidis. Li trovis nenion en la kesto. Neniam mi vidis vin! La libro estas nenie. Senki nincs a szobában. Semmit sem láttam. Semmit nem talált a ládában. Soha nem láttalak még. A könyv sehol sincs. 14.

15 Visszaható névmások Amikor a tevékenység alanya és tárgya azonos, akkor visszahatásról beszélünk. Mi kombas min. Fésülködök. (Fésülöm magam.) Vi lavas vin. Ni banas nin. Mosakodsz. (Mosod magad.) Fürdünk. (Fürdetjük magunkat.) Azonban a harmadik személyben gondot okoz az, hogy az első és második személyben jól meghatározható (egyedi), hogy kiről van szó, a harmadik személyben viszont rengeteg ő és ők létezhet. Ezért itt megjelenik egy új visszaható névmás, a si. Li lavas lin. Ŝi banas ŝin. Li lavas sin. Ŝi banas sin. Ő mossa őt. (Nem magát!) Ő fürdeti őt. (Nem magát!) Ő mosdik. (Mossa magát.) Ő fürdik. (Fürdeti magát.) A visszaható birtokos névmásnál arra kell vigyázni, hogy csak az alanyra vonatkozhat. Ugyanígy állhatnak a si, sin és sia szavak elöljárószóval is. Li legas lian libron. Ŝi legas sian libron. Ŝi pensas ĉiam pri si. Li kaj lia amikino amuzis sin agrable en la balo. Karlo alvenis kun sia amikino. Stefano manĝis per sia poŝtranĉilo. Ő olvassa az ő könyvét. (Nem a sajátját.) Ő olvassa a saját könyvét. Mindig csak magára gondol. Ő és a barátnője kellemesen mulattak (mulattatták magukat) a bálban. Károly a barátnőjével érkezett. István a zsebkésével evett. 15.

16 Kérdés A kérdőmondatok mindig kérdőszóval kell, hogy kezdődjenek. Ha nincs a mondatban kérdőnévmás, akkor a ĉu általános kérdőszót használjuk. Kiel oni nomas vin? Oni nomas min Anna. Kiu vi estas? Mi estas Anna. Kia vi estas? Mi estas alta. Ĉu vi estas alta? Jes, mi estas alta. Ĉu vi estas malalta? Ne, mi ne estas malalta, sed mi estas alta. Hogy hívnak? Annának hívnak. Ki vagy? Anna vagyok. Milyen vagy? Magas vagyok. Magas vagy? Igen, magas vagyok. Alacsony vagy? Nem, nem vagyok alacsony, hanem magas vagyok. Kérdőnévmások A kérdőnévmások k betűvel kezdődnek, és a tabellaszavak első oszlopában találhatóak. Kie estas vi? Hol vagy? Kiam vi alvenos? Mikor fogsz megérkezni? Kion vi faris? Mit csináltál? Kiel vi fartas? Hogy érzed magad? Kies estas ĉi tiu hundo? Kié ez a kutya? Kial vi atendas lin? Miért várod őt? Kiu li estas? Ki ő? Mutató névmások A mutató névmások t betűvel kezdődnek, és a tabella szavak harmadik oszlopában találhatóak. Tiu aŭto estas verda. Tion vi vidis? Tie estas la monto! Tiam mi alvenos. Az az autó zöld. Azt láttad? Ott van a hegy! Akkor fogok megérkezni! 16.

17 Vonatkoztató névmások A vonatkoztató névmások alakjai megegyeznek a kérdőnévmásokkal, és a tabella szavak második oszlopában találhatóak. Kian floron vi tiras, tian vi flaras! Kiel vi faras la liton, tiel dormos! Kie ili serĉis, tie li ne estis. Kiom monon ili havis, ĉiun donis al la soldato. Kia estas la bonvenon, tia estas la saluton! Tie estas la libro, kie vi lasis ĝin. Tion vi aĉetu, kion vi trovas en la vendejo! Amilyen virágot szakítasz, olyat szagolsz! Ahogy megveted az ágyad, úgy fogsz aludni! Ahol ők keresték, ott nem volt. Amennyi pénzük volt, azt mind a katonának adták. Amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten! Ott van a könyv, ahol hagytad. Azt vegyél, amit találsz a boltban. Kicsinyítő és nagyító képzők Az et kicsinyítő képzővel személyeknél, fogalmaknál és cselekedeteknél tudjuk a kisebb, enyhébb, gyengébb fokozatokat kifejezni. Az eg nagyító képzővel személyeknél, fogalmaknál és cselekedeteknél tudjuk a nagyobb, erősebb fokozatokat kifejezni. monto hegy montego óriás hegy monteto domb rivero folyó riverego folyam rivereto patak ega óriási eta piciny bela szép belega gyönyörű beleta helyes bona jó bonega nagyszerű boneta jócska ridi nevetni ridegi kacagni rideti mosolyogni plori sirni ploregi zokogni ploreti pityeregni 17.

18 Egy adott tulajdonsággal rendelkező személy képzése Egy adott tulajdonsággal felruházott személyt az ul utóképző képez. Ugyanez az utóképző szolgál az állatok bizonyos csoportjának képzésére is. bela szép belulo szép ember lama sánta lamulo sánta ember ruĝa vango piros orca ruĝvangulo piros orcájú ember mamo emlő mamulo emlős rampi mászni rampulo csúszómászó, hüllő ulo pasi, hapsi A cselekvés helyének képzése A cselekvés helyének képzésére az ej utóképzőt kell használni. lerni tanulni lernejo iskola bani fürdetni banejo fürdőszoba kuiri főzni kuirejo konyha halti megállni haltejo megálló ŝtuparo lépcsősor ŝtuparejo lépcsőház ejo helyiség A cselekvés eszközének képzése A cselekvés eszközének képzésésre az il utóképzőt kell használni. balai seperni balailo seprő pentri festeni pentrilo ecset piki szúrni pikilo tű ilo eszköz 18.

19 Valamivé válni, és valamivé tenni Az iĝ utóképző azt fejezi ki, hogy egy tulajdonságot felvesz, egy cselekvést elkezd, vagy egy cselekvést magára vonatkoztat. Az ig utóképző azt fejezi ki, hogy egy tulajdonsággal ellát, egy cselekvést elvégeztet. bela szép beliĝi megszépülni beligi megszépíteni bona jó boniĝi megjavulni bonigi megjavítani lama sánta lamiĝi lesántulni lamigi lesántítani bruna barna bruniĝi megbarnulni, lebarnulni brunigi megbarnítani ruĝa piros ruĝiĝi elpirulni ruĝigi elpirítani, megpirítani Műveltető ige képzése A műveltető igét az ig utóképzővel kell képezni. labori dolgozni laborigi dolgoztatni legi olvasni legigi olvastatni stari állni starigi állítani sidi ülni sidigi ültetni vendi eladni vendigi eladatni Visszaható ige képzése Az előzőekben ismermertetésre került a visszahantó névmás, mellyel egy igét visszahatóvá lehet tenni. Egy másik módszer a visszahatóvá tételre az iĝ utóképző használata. Általában elmondható, hogy a visszaható névmás a szándékos cselekvések kifejezésére, míg az iĝ utóképző a nem szándékos cselekvések, vagy történések jelzésére használható. turni forgatni turni sin turniĝi forogni razi borotválni razi sin raziĝi borotválkozni bani fürdetni bani sin baniĝi fürdeni lavi mosni lavi sin laviĝi mosdani kombi fésülni kombi sin kombiĝi fésülködni 19.

20 Cselekvés kezdetének képzése Egy cselekvés elkezdését két eszközzel is lehet jelezni. Egyrészt az iĝ utóképzővel, másrészt az ekelőképzővel. A két módszer teljesen egyenértékű, bár vannak szavak, melyek már többé kevésbé rögzültek a nyelvben egyik, vagy másik módszerrel. stari állni ekstari stariĝi felállni sidi ülni eksidi sidiĝi leülni kuŝi feküdni ekkuŝi kuŝiĝi lefeküdni iri menni ekiri iriĝi elindulni vidi látni ekvidi vidiĝi meglátni Folytatólagos cselekvés vagy ismétlődő cselekvés képzése A folytatólagos, vagy ismétlődő cselekvést, cselekvéssorozatot az ad utóképzővel kell jelezni. paŝi lépni paŝadi lépegetni kanti énekelni kantadi énekelgetni promeni sétálni promenadi sétálgatni ludi játszani ludadi játszogatni ridi nevetni ridadi nevetgélni A cselekvés, vagy történés megnevezése Az igei szótő főnévi végződéssel általában kifejezi, hogy magáról a cselekvésről vagy történésről van szó. Viszont, ha nem igei szótőről van szó, úgy ezt az ad utóképzővel lehet egyértelművé tenni. Ha a szó már tartalmaz egy ig vagy iĝ utóképzőt, akkor mindez felesleges, mert ezek a képzők egyértelművé teszik, hogy magáról a cselekvésről vagy történésről van szó. krono korona kronado koronázás martelo kalapács martelado kalapálás paŝi lépni paŝo lépés haltigi megállítani haltigo megállítás turniĝi forogni turniĝo forgás movi mozgatni movado mozgatás, mozgalom moviĝi mozogni moviĝo mozgás 20.

21 Helyhatározó: A helyhatározót kifejezhetjük képzett határozóval, névmással, vagy elöljárószóval. Ha az elöljárószó vonatkozhat hol és hova kérdésre is, akkor a hol kérdésre válaszoló alak alanyesettel, míg a hova kérdésre válaszoló alak tárgyesettel áll. Helyhatározói elöljárószavak: elöljárószó jelentése alanyaesettel jelentése tárgyesettel al hoz, hez, höz, felé antaŭ előtt elé apud mellett mellé cis innen innenre ĉe nál, nél hoz, hez, höz ĉirkaŭ körül köré de tól, től de apud mellől ekster kívül kintre el ból, ből el inter közül el sub alól el trans túlról en ban, ben ba, be ĝis ig inter között közé kontraŭ szemben szembe laŭ mentén malantaŭ mögött mögé preter mellett el sub alatt alá super fölött fölé tra át, keresztül trans túl túlra 21.

22 La floro estas en la vazo. La urbo estas en la lando. La domo estas en la urbo. La ĉambro estas en la domo. La tablo estas en la ĉambro. La vazo staras sur la tablo. Tero cirkulas ĉirkaŭ Suno. La lando estas en Eŭropo. Suno estas en Universo. Eŭropo estas sur Tero. Starante cis la rivero, tagmeze, oni povas aŭdi la fajfadon de la lokomotivoj el trans la rivero. La fervojaj relparoj kuŝas laŭ la rivero de unu urbo ĝis la alia urbo. Inter la relparoj kaj la rivero staras multdek jaraj arboj. El inter la arboj ofte elkuras diversaj arbaraj bestoj. Tra la rivero kondukas ponto, de la ponto ĝis la turo kondukas ŝoseo por aŭtoj. La turo estas sur la pinto de la monto, trans la rivero. Malantaŭ la domo situas la ĝardeno. Sub la domo estas kelo, super la domo estas subtegmento. Ĉe la muro de la domo staras la dometo de la hundo. La puto estas sur la korto, antaŭ la domo, kontraŭ la pordego, apud la barilo. Inter la puto kaj barilo kondukas vojeto de la pordego ĝis la florĝardeno. Venante el la domo, oni devas iri preter ĝi. A virág a vázában van. A város az országban van. A ház a városban van. A szoba a házban van. Az asztal a szobában van. A váza az asztalon van. A föld a Nap körül kering. Az ország Európában van. A Nap az Univerzumban van. Európa a Földön van. A folyón innen állva, délben az ember hallhatja a mozdonyok füttyét a folyón túlról. A vasúti sinek a folyó mentén az egyik várostól a másik városig fekszenek. A sinek és a folyó között sok évtizedes fák állnak. A fák közül gyakran kifutnak különböző erdei állatok. A híd a folyón át vezet, a hídtól a toronyig műút vezet autók számára. A torony a hegy tetején van, a folyón túl. A ház mögött van a kert. A ház alatt pince van, a ház fölött padlás van. A ház falánál áll a kutyaól. A kút az udvaron van, a ház előtt, szemben a kapuval, a kerítés mellett. A kút és a kerítés között vezet az ösvény a kaputól a virágoskertig. A házból jövet, el kell menned mellette. 22.

23 Égtájak nordokcidento nordo nordoriento okcidento oriento sudokcidento sudo sudoriento Norde de la urbo grandaj kamparoj estas. Serbio situas sude de Hungario. Antaŭe iru orienten, poste ĉe la fonto turniĝu suden. La vento blovas de sudoriento. La vagonaro iras al nordokcidento [nordokcidenten]. Antaŭen estas nordo, malantaŭen sudo, dekstren estas oriento, maldekstre ja okcidento. Északra a várostól nagy szántóföldek vannak. Szerbia délre van Magyarországtól. Először menj kelet felé, aztán a forrásnál fordulj dél felé. A szél dél kelet felöl fúj. A vonat észak nyugat felé megy. Előre van észak, hátrafele dél, jobbra van kelet, balra pedig nyugat. 23.

24 Tőszámnév: unu 1 du 2 tri 3 kvar 4 kvin 5 ses 6 sep 7 ok 8 naŭ 9 dek 10 dek kvin 15 dudek 20 dudek ok 28 kvindek naŭ 59 cent 100 kvarcent 400 kvarcent okdek ses 486 mil sepmil dek mil dudek sepmil naŭcent kvindek ok cent mil kvarcent sesdek trimil okcent sepdek naŭ miliono ses milionoj kvar milionoj sepcent dudek trimil sepcent dudek ok Tri filinoj kaj unu patrino estas kvar diabloj por la patro. (itala proverbo) Három lány és egy anya, négy ördög egy apának. (olasz közmondás) 24.

25 Sorszámnév: A sorszámnevet a tőszámnévből képezzük a melléknév végződésének hozzákapcsolásával. A sorszámnév melléknévként viselkedik. Mi estas la unua. Faru la duan taskon! El lastaj fariĝos la unuaj! Elektu la trian keston! Én vagyok az első. Csináld meg a második feladatot! Utolsókból lesznek az elsők! Válaszd a harmadik fiókot! 25.

26 Időhatározó: Az időhatározót kifejezhetem képzett határozóval, határozószóval, névmással, vagy elöljárószóval. Időhatározói elöljárószavak: elöljárószó jelentése antaŭ előtt ĉirkaŭ körül de tól, től, óta depost végétől dum alatt, ig ekde kezdetétől en ban, ben ĝis ig je kor por ra, re post után Hónapok: januaro februaro marto aprilo majo junio julio aŭgusto septembro oktobro novembro decembro A hét napjai: lundo mardo merkredo ĵaŭdo vendredo sabato dimanĉo Kiam vi vekiĝis? Mi vekiĝis je la sepa. Kiam vi naskiĝis? Mi naskiĝis en novembro. Mi naskiĝis en mil naŭcent okdek tri. La printempaj monatoj estas marto, aprilo, kaj majo. Ni vojaĝis en Aŭstrio por tri semajnoj. En tuta septembro estis bela vetero. Hodiaŭ estas la morgaŭo de la hieraŭo. Lunde komencas la semajno. Mikor ébredtél? Hét órakkor ébredtem. Mikor születtél? Novemberben születtem ban születtem. A tavaszi hónapok március, április, és május. Ausztriába utaztunk három hétre. Egész szepbemberben szép idő volt. Ma van a tegnap holnapja. Hétfőn kezdődik a hét. 26.

27 Időhatározó szavak hodiaŭ morgaŭ hieraŭ tagmezo antaŭtagmezo posttagmezo noktmezo mateno tago vespero nokto semajno monato jaro jardeko jarcento jarmilo ma holnap tegnap dél délelőtt délután éjfél reggel nap, nappal este éjszaka hét hónap év évtized évszázad évezred Idő meghatározása: la dek dua horo kaj dek kvin minutoj la dek dua kaj dek kvin la dek dua kaj kvarono tri kvaronoj antaŭ la dek tria kvarono post la de dua je la dek dua kaj dek kvin 12:15 (tizenkét óra, tizenöt perc) 12:15 (tizenkettő tizenöt) 12:15 (tizenkettő és egy negyed) 12:15 (háromnegyeddel tizenhárom előtt) 12:15 (egy negyeddel tizenkettő után) 12:15 kor (időpont!) 27.

28 Dátum meghatározása: la dek kvara de septembro de/en mil naŭcent okdek tri la dek kvaran de septembro de/en mil naŭcent okdek tri szeptember 14. e szeptember 14. én Kiam vi naskiĝis? Mi naskiĝis la dek kvaran de septembro en mil naŭcent sepdek kvin. Kiam ni renkotiĝos? Ni renkontiĝos morgaŭ, je la dek kvara kaj tridek kvin. La lernohoro komencas matene je la oka. Ĉiumatene mi vekiĝas je la kvina kaj tridek. Ĉi-semajne neniu serĉis vin. Reĝo Stefano, la Sankta regis en la dek unua jarcento. En kiu jarcento reĝo Matiaso regis? Reĝo Matiaso regis en la dek kvina jarcento. Kioma jarmilo komencis en dumil unu? La tria jarmilo komencis en dumil unu. Mikor születtél? szeptember 14.-én születtem. Mikor találkozunk? Holnap, 14:35-kor talákozunk. A tanóra reggel 8:00-kor kezdődik. Minden reggel 5:30-kor ébredek. Ezen a héten senki nem keresett. Szent István király a XI. században uralkodott. Melyik évszázadban uralkodott Mátyás király? Mátyás király a XV. században uralkodott. Hanyadik évezred kezdődött 2001-ben? A 3. évezred kezdődött 2001-ben. 28.

29 Birtokviszony kifejezése: 1. amikor a birtoklás a mondat állítmánya, akkor a havi igét használjuk. 2. ha a birtokost személyes névmással jelöljük, akkor birtokos névmást használunk. 3. ha a birtokost névszóval jelöljük, akkor a de elöljárószót használjuk. La patro havas ruĝan libron. Mia libro estas ruĝa. La libro de la patro estas ruĝa. Mi havas ruĝan pilkon. Ĉi tiu ruĝa pilko estas la mia. La mia pilko estas ruĝa. Stefano havas blankan libron. La blanka libro estas de Stefano. La libro de Stefano estas blanka. La libro de la patro de Stefano estas verda. La verda libro estas de la patro de Stefano. La patro de Stefano havas verdan libron. Van egy piros labdám. A piros labda az enyém. A labdám piros. Istvánnak van egy fehér könyve. A fehér könyv Istváné. István könyve fehér. István édesapjának a könyve zöld. A zöld könyv István édesapjáé. István édesapjának van egy zöld könyve. Általánosító névmások Az általánosító névmások feladata, hogy általánosságot, kiterjesztettséget fejezzen ki. Ĉiu tago konsistas el dudek kvar horoj. Ni ĉiuj estas fidelaj al la ideo. Mi serĉis vin ĉie. Ĉiam mi aŭdas lian voĉon. Estu la lingvo ĉies! Oni punas min ĉial. Faru la taskon ĉiel! Ĉio estas la via eraro! Minden nap 24 órából áll. Mi mind hűségesek vagyunk az eszméhez. Mindenhol kerestelek. Mindig hallom a hangját. A nyelv legyen mindenkié! Mindenért engem büntetnek. Mindenképpen csináld meg a feladatot! Minden a te hibád! 29.

30 Határozatlan névmások A határozatlan névmásoknak nincs előtagjuk, és a tabella szavak hetedik oszlopában találhatóak. Iu atendis min. Io estas en la ĉambro. Iam ankaŭ mi revenos. Ĉio estas ie. Nenio estas ĉies, sed ĉio estas ies! Valaki várt engem. Valami van a szobában. Valamikor én is visszajövök. Minden van valahol. Semmi sem mindenkié, de minden valakié! Rész és gyűjtemény képzése Egy egész különálló részét az er utóképzővel lehet képezni, míg egy több egészből álló nagyobb egészet az ar utóképzővel. sablo homok sablero homokszem neĝo hó neĝero hópehely arbo fa arbaro erdő pano kenyér panero kenyérmorzsa haro hajszál hararo hajzat, frizura dento fog dentaro fogsor Hajlam és elvont fogalom képzése Egy bizonyos irányba, vagy tulajdonság felé mutató hajlamot az em utóképzővel kell képezni egy tulajdonságból, vagy cselekvésből. Egy elvont fogalom képzése egy tulajdonságból az ec utóképzővel történik. alta magas alteco magasság timi félni timema félénk bela szép beleco szépség bona jó boneco jóság 30.

Az én könyvem piros. Ez a fehér könyv a barátomé. 25. La libro de mia amiko estas blanka. A barátom könyve fehér. 26. Mi havas ruĝan libron.

Az én könyvem piros. Ez a fehér könyv a barátomé. 25. La libro de mia amiko estas blanka. A barátom könyve fehér. 26. Mi havas ruĝan libron. Eszperantóul 1. La elefanto estas sovaĝa besto. Az elefánt egy vadállat. Magyarul 2. La ĝirafo estas alta, sovaĝa besto. A zsiráf egy magas, vadállat. 3. La elefantoj vivas en Afriko kaj Hindio. Az elefántok

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

Vilaĝo de popola arto: Buzsák!

Vilaĝo de popola arto: Buzsák! Vilaĝo de popola arto: Buzsák! La vilaĝo Buzsák (prononcu: buĵak) estas 15 km-ojn for de Balatono. Ĝi estas fama pri siaj popolaj tradicioj kaj popolartoj. Precipe la tieaj brodaĵoj, lignoskulptaĵoj, popoldancoj

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Szeretettel ajánlom ezt a nyelvkönyvsorozatot kezdő tanulóknak (felnőtteknek gyerekeknek) egyaránt. Ez az olasz nyelvkönyv

Részletesebben

Az eszperantóról - röviden

Az eszperantóról - röviden Az eszperantóról - röviden Egy tizenéves gimnazista, aki nem is sejtette magáról, hogy ő lesz korának legsikeresebb nyelvalkotója, 1878 december 5-én szűk baráti körben ünnepelte az általa alkotott nyelv,

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi?

A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi? A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi? Hányadik? Hányad? : 1.) Határozott számnév a) Tőszámnév

Részletesebben

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Tartalom Az ige alakjai 5 A., t' r za anyt es a argyas ragozas 6 K.. Jeen tö o mo'd 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37 Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Felszólító

Részletesebben

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A latin nyelv eredete és szerkezete Dióhéjban a

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Tizedik lecke. szeretek levelet írni nem tudok jól írni

Tizedik lecke. szeretek levelet írni nem tudok jól írni Tizedik lecke Képeslapok Drága Lilla! Ez az első magyar levél, amit írok. Szeretek levelet írni, de magyarul az az igazság nem tudok jól írni. Naplót írok ugyan, de az nem igazi írás. Itt minden nagyon

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Huszonkettedik lecke. LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak.

Huszonkettedik lecke. LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak. Huszonkettedik lecke A ruhaüzletben LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak. Gergely: Látod azokat a pulóvereket ott a kirakatban? Az a barna nagyon szép. Lilla: Szerintem a kockás

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

INTERNACIA LINGVO. Hol és hogyan használható az eszperantó?

INTERNACIA LINGVO. Hol és hogyan használható az eszperantó? Hol és hogyan használható az eszperantó? * Évente több mint 200 jelentős hazai és külföldi rendezvény várja Önt (kulturális, szakmai találkozók, üdülési lehetőségek stb.) * Egyéni utazásai során mintegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Nagyon örülök! (Feladatlap)

Nagyon örülök! (Feladatlap) Damian Kaleta PhD hallgató, Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Nagyon örülök! (Feladatlap) Célcsoport: magyarul tanuló külföldiek (kezdő csoport) Téma besorolás: - műveltségterület idegen nyelvi kultúra

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

ESZPERANTÓ B1 MINTAFELADATSOR. I. Olvasáskészség. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15

ESZPERANTÓ B1 MINTAFELADATSOR. I. Olvasáskészség. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 ESZPERANTÓ B1 MINTAFELADATSOR I. Olvasáskészség Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Esperantista mondvojaĝanto

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós Az angol nyelv logikája 2 I. rész Az angol nyelv logikája 3 E könyv célja, hogy megtapasztald: nyelvet tanulni nem nehéz és a tanulás pillanata a megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Mérések szabványos egységekkel

Mérések szabványos egységekkel MENNYISÉGEK, ECSLÉS, MÉRÉS Mérések szabványos egységekkel 5.2 Alapfeladat Mérések szabványos egységekkel 2. feladatcsomag a szabványos egységek ismeretének mélyítése mérések gyakorlása a megismert szabványos

Részletesebben

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Hangtalan beszéd

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Hangtalan beszéd IFJÚSÁG-NEVELÉS Hangtalan beszéd A szobában dolgozom, viszonylag csend van. A beszűrődő távoli zörejek nem jutnak el tudatomig. Most közeli motorzúgás, a kutyám csahol, csapódik a kapu, a motorhang és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 97. Nap/Day ninety-seven FOLYAMATOS JÖVŐ IDŐ EDDIG TANULT IGEIDŐK MÚLT IDŐ JELEN IDŐ JÖVŐ IDŐ EGYSZERŰ EGYSZERŰ EGYSZERŰ FOLYAMATOS FOLYAMATOS FOLYAMATOS BEFEJEZETT BEFEJEZETT

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

Kapcsolatok, összehasonlítások

Kapcsolatok, összehasonlítások Kapcsolatok, összehasonlítások 1. Milyen kapcsolat van a képen látható családtagok között? a) Beszéljétek meg, mit jelenthetnek a nyilak! b) Fejezd be a megkezdett mondatokat! Árpi testvére. Béla Csilla.

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul GYAKORLÁS 17-19. nap Felszólító mód Érzelmeket kifejező igék Some és any ISMÉTLÉS-GYAKORLÁS 17-19. nap FELSZÓLÍTÓ MÓD imperative mood Hogyan képezzük a felszólító módot?

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

DR. SALGA ATTILA ESZPERANTO. , tr TARSALGO. az államilag elismert nyelvvizsga témaköreiből *******:~*~'****************************************

DR. SALGA ATTILA ESZPERANTO. , tr TARSALGO. az államilag elismert nyelvvizsga témaköreiből *******:~*~'**************************************** DR. SALGA ATTILA l' ESZPERANTO, tr TARSALGO az államilag elismert nyelvvizsga témaköreiből *******:~*~'**************************************** 2 Aki hallgat, megfosztja magát attól, hogy megértsék. Aki

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle The Lion Sleeps Tonight By The Tokens You Tube links: http://www.youtube.com/watch?v=z0iw89l6afo http://www.youtube.com/watch?v=3tp7yjupkfg&feature=related Listen to the familiar song and separate the

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig.

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Tartalom p1 Drill01 Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Drill02 A második gyakorlatban további tárgyakat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE 1. Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. Sajnos vagy szerencsére? A belvárosban lakom. A földszinten lakom. Elég messze lakom a belvárostól.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben