40. szám. KOCH LAJOS TÍMÁR JÓZSEF (ADATTÁR) Budapest, SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "40. szám. KOCH LAJOS TÍMÁR JÓZSEF (ADATTÁR) Budapest, 1961. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum"

Átírás

1 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 40. szám. KOCH LAJOS TÍMÁR JÓZSEF (ADATTÁR) Budapest, SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

2

3 40. szám. Koch Lajos TÍMÁR JÓZSEF /Adattár./ Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Múzeum Budapest, 1961

4 A szerkesztésért és kiadásért felelős.hont Ferenc Megrendelve: 19GL VH. 6. Példányszám: 200 Készült Rotaprint eljárással az MSZ Á és MSZ Á szabványok szerint 1,8 (A/5) ív terjedelemben ábrával 61-SI7 _ FELSŐOKTATÁSI JEGYZETELLÁTÓ VÁLLALAT, BUDAPEST

5 Bevezetés 1924 november 21.-én egy vékonyka, fiatalember jelent meg a Nemzeti Színház színpadán a Bizánc márványarcu Achmed khán szerepében. Az lfju növendék, Tímár József, teljességgel rászolgált tanárainak és Hevesi Sándornak a bizalmára, mert olyan alakítást nyújtott, amely nemzeti színházi szerződését biztosította. Tímár József 1902-ben született. Középiskolái elvégzése után az 1923/24. tanévben jelentkezett felvételre az Országos Színművészeti Akadémián. Az 1924/25. tanévben három vizsgaelőadáson játszik /1924. XXX«11. a Bizánc Leonidas, majd XXX«18.-án e darab Achmed khán szerepéi n, 1925.V.14.-én mint a Bánk bán I I. Endre magyarok királya mutatkozik be./ Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Színház színpadán 16 különböző szerepben jelenik meg. Az első akadémiai év után az intézetet nem látogatta többé, mert Hevesi Sándor igazgató 1925 őszén már szerződtette a Nemzeti Színházhoz, mint ahogy annakidején a Vígszínház is oklevél nélkül tartott igényt Varsányi Irénre. Tímár hosszú művészi pályája kisebb megszakításokkal /Kivész Színház, Magyar Színház, Vígszínház, Ifjúsági Színház, Főv.Operettszínház, Podium Kabaré/ a Nemzeti Színházban és a Madáoh Seinházban folyt le. Ha végigtekintünk kétszáznál tflb& Szerepén /talán azért tűnik kevésnek e azám harmincöt év alatt, mert számos szerepét sorozatosan játszotta/ s kiragadunk néhányat jellemzésére, szinte megdöbbent az a skála, amellyel rendelkezett. Es a legsötétebb tragédiától a zenés vígjátékon keresztül az operettig terjed. Leginkább említésre méltók a következők: Jávorka Ádám /Pcekai brigadéros/. Zilahy Tábornokénak főhadnagya,juranoeuké a Roninok kincsében, a tépelődő Pegya az Elő holttestben. Az ember tragé-

6 diája lázadó* Luciferje, A vadkacsa Gregers je, a Paust gúnyos Mefisztója, Antigone Hirnöke, az Árva László király ármányos Országhja, az Seek a búzamezőkről szerencsétlen Splridovja, a tragikus Ellák, a Villámfénynél körorvosa, A papucshős Holly Sebestyéné, s egyik legnagyobb bravúrja: a VII. Gergely címszerepe. Itt 35 évével 70 éves aggastyánt Játszott, szavaival formálta meg az alakot és korát. Soha el nem felejthető alakításai még: Biberach, Rank doktor, Antonius, tanner John, Othello s a Sose lehet tudni rezonőr pincére. Majd az utolsó nagy szerepek, mint az Éjjeli menedékhely züllött színésze, akit az emberábrázolás lélekből fakadó eszközeivel 'keltett - életre. Ilyen döbbenetes erő meg belőle is ritkán fakadt. Meg kell még említenünk Ottó Frankját /Anna Frank naplója/. Antrobust /Hosszu ut/. és..az ördög cimborája cinikusan kedélyes Burgoyne katonatisztjét. Utolsó szerepe Az ügynök halálában Willy Loman volt. Ezzel búcsúzott minden este, utoljára 1960 május 24.-én. Bemsokára gazdátlanul maradt a két hatalmas bőrönd, Willy Loman nem utazott többé. A gyilkos kór, amely elhatalmasodott Timár Józsefen, végzett vele én. Mind a közönség, mind államunk megbecsülése övezte: Kossuth dijjal tüntették ki, érdemes és kiváló művész is volt. A Színháztudományi Intézet azzal az elgondolással gyűjtötte egybe Timár József szerepeit, hogy amíg életrajzírója nem akad, legalább e szerény munka őrizze meg különleges nagy művészünk emlékét. /Források: Magyar Színpad ; Színház és Mozi ; Film, Szinház, Muzsika ; Pesti MFisor ; Színház és Filmművészet /

7 TÍMÁR J Ő Z S E F S Z E R E P B I /mint aziniakadémial növendék/ ACHMED KHAN Berezeg Ferenc; Bizánc. Szm. 3 fv fiemzeti SzinhSz. HUNYADI MÁTYÁS VSröaaarty Mihály: Czillei és XII.1, a Hunyadiak. Töri,dr. 4 fv. ÍRNÁK Haraányi Kálmán; Ellák. Er. 5 IT XII.6. GAZDA Horváth Árpád; Bethlehemes já III.25. ték. Dunántúli népköltési anyagbál színpadra alkalmazta Nemzeti Színház Kamaraszínháza TESTŐR Qurllact Jancsi és a királyfi. Vj XII képben. Nemzeti Színház Kamaraszínháza. SZOMSZÉD OoVliae: Péterke meggyógyul. Vj XII.25. X Tv. Nemzeti Színház Kamaraszínháza.. CSENDŐR Qogoly; A revizor. VJ. 4 fv. Nem XII.29. zeii Színház. HUR Madách-^mre; Mézes. Drámai költemeny 5 fv EGY ÜR Szigligeti Ede: A mama. Vj. 3 fv ELSŐ KATONA Shakespeare; Antonius és CAESARNÁL Cleopatra. Tr. 5 fv. Nemzeti Színház. ELSŐ VENDÉG Hevesi Sándor; Egy magyar nábob Szm. 5 Tv. Jókai regényéből ir ta -, ALI PORTUK JANICSÁR AGA Jőkal Mér; A szigetvári vértanuk TOrt. szm. 4 fv.

8 PTATAL TESTŐR ftgányimikija: A halhatatlan ember. Szj. 3 tr. Nemzeti Színház. SIR ROBERT Shakespeare: I I I. Riehard ki III.30. BRAKEHBDRY rsjly. SZOB. 5 fr. Nemzeti Színház. ÁDÁM Órában: A Jézus Krisztusról IV.7. 11ARDOCHBUS szőló igazi Pasaio. Besieti Színház. TÖRVÉNYSZOLGA Shakespeare: A makrancos hölgy IV.17. Vj. 5 ív. Nemzeti Szinház. EGY ANGOL Vildrac. Charlea: Kitártáé V.9. TENGERÉSZ /Le Paquebot Tenacity/ SzJ. 3 tv. Nemzeti Szinház Kajaáraszínháza. TESTŐR Roatand. Edmond: Cyrano de VI.3. SPANYOL Bergerac. Dr. 5 fr. Berna et1 TISZT Színház. /mint szerz<5dött tag/ PETER* Shakespeare: A makrancos hölgy II.9. PETRÜCCHTO Vj. 5 fr. SZOLGAJA BIZTOS Molière : A fösyény. VJ. 3 fr. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza AZ ORVOS Dumas Sándor: A kam éli á» hölgy. Dr. 5 fr. Nemzeti Szinház XI.13. GRAS SALKOVICH HERCEG Berezeg Ferenc: A hid. Sad. 4 ' fv. Nemzeti Szinház BOHÜM Shaw. G.B,t Nem lehessen tudni III.19. Kom. 4 fv.hnemzeti Színház Kamaraszínháza. GIUSEPPE De Stefanl«Alesaandro: A measlnal arga. Dr. 3 Bemseti Színház Kamaraszínháza. AUBESPINE FRANCIA Schiller: Stuart Mária. Szom. T~ V~ KÖVET SZOLGA Shakespeare: Maobeth. Szom. 5 rr* Nemzeti Szinház KAJETAN Zslrkar Jánost Pongrác mester Drámai játék 3 tr. Nemzeti Színház Kamaraszínháza. LAKÁJ Scribe, Eugène: Egy pohár TÍZ vj. j tr. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza. COSIMO p'juuranzio. Gabriele: Gioconda DALBO szm. 4 ft. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza.

9 TIBALT Shakespeare: Romeo és Julia. Tr. 5 rr. Hemzeti Szinház III.14. KONRÁD Shakespeare; Sok hűhó semmiért. j. 5 ft. flemzetl Színház III.24. MR.MONFORD Wilde. Oscar; Az eszményi férj. V J. Ü T. nemzeti Szinház IV.15. ANTONIN Hennaquin ág Milhaud; Lili. Éne T.2. PLIRCHARD kes rj. 3 rv. zenejei szerzetté; Hervé. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza. MEGYEBIZTOS Gaál Jézsef: A peleskei nőtárius V.4. 2.VASAS NÉMET KESERŰ Énekestoo.3 fv. előjátékkal, Zenéjét szerzetté Lavotta Rezmő, Nemzeti Szinház. LORD VALENTINE Zangwill. Izrael; Mary-Ann. Vj. 4 fv. Nemzeti Szinház V.14. HORTENSIO Shakespeare; A makrancos hölgy V.17. Vj. f f r. Elő-, köz- és utó játékkal. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza. PORTINBRAS Shakespeare; Hamlet. Tr. 5 tr. Nemzeti Szinház V.19. GÉMESI Szigligeti Ede: A szökött katona V.27. Népszm. " szakaszban. Zenéjót szerzetté Szerdahelyi Jézsef. Nemzeti Szinház. TAKÁCS JÓZSEF Bérezik Árpád: Himfi dalai. Vj. 3 Tr. Nemzeti Szinház, VI.12. ESZTÉRI. FIATAL FÖLDESÚR Szigligeti Edex A nagyapé. Énekes T J. 3 Tr. Hemzoti Szinház K.4. JÁVORKA Berezeg Ferenc; Ocskai brigádé ÁDÁM ros. Tort.azm. 4 tr. Nemzeti Színház. A FÖLD SZELLEME Madách Imre": Az ember tragédiája THERSITES Drámai költemény. Nemzeti Szinház. TISZT KORCSMÁROS CASSIUS ZÁSZLÓS OR Katona Jézsef; Bánk bán. Szom. 5 fr. Nemzeti Szinház MARULLUS TRIBÜN Shakespeare: Julius Caesar. Szom. 5 fv. Nemzeti Szinház III.2. KOVÁCS Herczeg Ferenc; A három testőr. Bo. 3 rv. Nemzeti Szinház III.3. BR IS Aï ÊLE LOVAG Rostand. Bdmond : Cyrano de Bergerac III.7. Dr. 5 tr. Nemzeti Szinház. EGY TANÍTVÁNY Harsány! Kálmán: Péter Benedek III.10. Dr. 1 rv. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza.

10 P^BIÀN P.Abraham Ernő: Révészek XII.10. PISTA Dr. 2 fv. Nemzeti Szinház Kamarás z inház a. GDTD0T0 Volnovlch Géza: Mohács. Tört. dr XII rv. STARKER Shaw. G.B.: Tanner John házassá HENRY gâtvjtttv. SOFFŐR ANTONIO Shakespeare; A velencei kalmár. VJ. 5 I T CLTTAHDER Molière : Szerelem mint orvos Énekes I'táncos bo. 3 képben, közjátékokkal. Nemzeti Színház Kamaraszínháza. ANDRÉ Courteline: Boubouroche. Trag.bo fv. Nemzeti Színház Kamaraszínháza. ARON IMRE Csathó Kálmán; Te csak pipálj MÉRNÖK Ladányi. Egy uri pensio története. 3 fv. SEBASTIAno Shakespeare; A vihar. Sz j. 3 fv GRATIANO Shakespeare; A velencei kalmár. VJ. 5 rv III.4. SÓLYOM MESTER Katona József: Bánk bán. Szom. 5 fv III.15. JÓSKA Csepreghy Perenc; A piros bugyel III.21. KOCSIS láris. Népszm. dalokkal 3 fv., 4 képben. DAVISON Schiller. Priedrich; Stuart Mária IV.4. VJLMOS szom. 5 fv. Nemzeti Szinház, ÁLLAMTITKÁR ORVOS Shakespeare; leer király. Szom IV rv. Nemzeti Szinház. MAECENAS, Shufce«^^: Antonius ás V.12. CAESAR Cleopatra. Tr. 5 fv. Nemzeti HT VE Szinház. HÍRNÖK Goethe: Paust. I-II.rész. Tr. Nemzeti Szinház V.30. ORSZÁOH Here eg Ferenc: Árva László" IX.1. király. Szom. 4 fv. Nemzeti Szinház. SÁKOORPPY Berezeg Perenc: Gyurkovics lányok IX.9. vj. 4 fv. Nemzeti Szinház. t$l2ü! r^ PATTYÜVER Shakespeare: Sok htihé semmiért. vj. 3 fv. Nemzeti Szinház IX. 13.

11 KACOR Vörösmarty Mihály; A fátyol IX.24. VIDÉKI timi. v t m v : Nemzeti Színház ÚRFI DUEL DOBD S Szomory Dezső: A nagyasszony. Szm *. KEMPELEN SZÁZADOS Hegedüa Lóránd: Kossuth. Szm. 5 I T XI.4. HÍRNÖK Sophokles: Antigone. Tr. 1 fv XII.16. A KIRÁLY Dumanolr ás D'Ennery: Don Gázár de Bazan. Hegényes vj, 4 fv. ORSZÁGH /Árva László* király/, /II.Rákóczi SOLARI Ferenc fogsága/, /Árpád ébredáse./ Magyar históriai képek a magyar játékszínen. Vörösmarty előjátékával színpadra alkalmazta Hevesi Sándor. SZJÉVBBOV, Zllahy La.los; Szibéria. Magyar III.16. A BOMBAVETŐ hadifoglyok története 3 fv. PETI Szigligeti Ede: A cigány. Népszm IV fv. Zenéjót szerzetté Doppler Károly. RHIN G Mirpeau. Octave: Az üzlet üzlet X.13. MÉRNÖK szm. 3 fv. Hemzeti Színház Kamaraszínháza. SZÉKELY Zilahy La.jos: A tábornok. Szm XI.9. LÁSZLÓ 3 fv. Nemzeti Szinház, FŐHADNAGY FEGYA Tolsgto.1. Leo: Az élő holttest. br. 6 fv. Nemzeti Szinház II.2. GR.SIGRAY JAKAB Klsbán /Banffy/ Miklós: Kartino II.8. vies. Szm. 3 fv. Nemzeti Szinház. 1.MARTALÓC Herczeg Ferenc: A fekets lovas. Szm. 3-Cv. Nemzeti Szinház III.8. KAJTÁR Mell. Max: UJ Passió játék III.22. HARAMIA A mi Urunk Jézus Krisztus követéséről. Két részben. Nemzeti Színház. SIR Shakespeare: I I I. Richard.Szom V.29. WILLIAM S fv. femzeti Szinház; 0ATESBY CORNWALL FEJEDELEM Shakespeare: Lear király. Szom. 5 Tr, Nemzeti Szinház VT.3. LUCIFER ifa*4nh Jte»j As amber tragédiája H.l. Tr. 5 fv. Nemzeti Szinház.

12 CLAUDIUS EÜTHEMIUS Heveai Sándori Caászár és komédiáa. Dr. 4 fv XII.6. BOGÁR Csepreghy Ferenct A sárga csikó II.7. IMRE Népszm. 3 fv. BETYÁR EGY UDYARONC Katona József; Bánk bán. Dr. 5 fv IV.24. A FESTŐ Lenormand. Henri: Don Juan estéje V.2. Dr. 15 képben. URKUHD Kállav Miklós: Liliomos királyfi V.19. Legenda 4 fv. GRASP HÁZFELttGYEL<5 Poole. Johnt Ery Pál. Tj. 3 fv. Nemzeil Színház IX.11. TITKÁR Zilahv La.1os: Leona. Szm. 4 fv X.3. MÁ. MANDARIN Klabund: A krétakör. Játék 5 fv X.10. ADOBERLŐ Elnai eredeti után irta -. Nemzeti Színház Kamaraszínháza. GREGERS Ibsen Henrikt A vadkacsa. Tragi X.13. ko. 5 fv. Nemzeti Színház Kamaraszínháza. CSAÓ TÖRVÉNY- Klabund; A krétakör. Játék 5 fv XI.21. SZÉKI Kínai eredeti után irta -. Nem- EEVATALNOK zeti Színház Kamaraszínháza. REISSE Mever-Förster: Diákélet. Heidl XII.31. bergi történet 5 fv. Nemzeti Színház. KUN G-MING Lengyel Menyhért: A kínai lány. Szm. 4 fv II.6. CHRYSOGOMUS Volnovlch Géza: Magyar Passió III.28. /IGAZSÁG két részben, nemzeti Színház. CÉDRUSPA/ A KAMARÁS Berezeg Perenc: Éva boszorkány. Szm. 3 fv IV.17. TREBOHIUS Shakespeare : Julius Caesar. Szom. 5 fv V.14. SCHÖHBERG Forzano. Gloyacchlno: Száz nap VI.4. HERCEG Szm. 3 fv., 8 képben. Benito Mussolini scenáriuma alapján Irta -. SIDONIUS EGYIPTOMI JÓS Teleki Lászlót A kegyenc. Tr. 5 fv H.18. A SZABÓ Rostand. Edmondt A sasfiók. Dr. 5 fv. Nemzeti SzinhazT X.16. A RITTER Szabados Árpádt Asszonyok és XII.11. bolondok. Szj. 3 fv. Nemzeti Színház Kamaraszínháza.

13 A GOMBÖNTŐ Ibaan. Herik; Peer Cynt. Dr XII.22. költ. 5 fv. Nemzeti Szinház. EGYIPTOMI UAAAnh T *». Az ember tragédiája RABSZOLGA Dr, költemény. Nemzeti Szinház. 1.DEMAGÓG AGG ERETNEK SAINT JUST 1.KOIDUS AGGASTYÁN WENK Bibó La.jOB: Az egyetlen asszony II.5. MÉRNÖK Szm. 3 fv. ORVOS Borosa Elemér; Világrekord. Vj III ív. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza. MEFISZTÓ Goethe: Paust /I.rész/ Dr. költ III részben. Nemzeti Szinház. JUNIUS Shakespeare; Corlolanus. Tr. 4 fv V.13- BRUTUS Nemzeti Szinház. KRÁTESZ, Berezeg Ferenc: Bizánc. Szm. 3 fv UDVARI BÖLCS PŐSALAKY Móricz Zsigmond; Légy jó mind VAK ÖREGÚR halálig. Színdarab 3 fv. Nemzeti Szinház. JÁNOS Shakespeare ; Sátorjelenet "János X.22. KIRÁLY király 1 * III.felvonásából. Ford.: Arany János. Arany János ünnep halálának 50. évfordulóján. Nemzeti Szinház. ORDAS, gárdonyi Géza: Karácsonyi álom XII.23. JOS Betlehemes játék 3 fv., elójátékkal. Zenéjét szerzetté Szabados Béla.Nemzeti Szinház. DR.SZILVÁSSY Schönt han Pál és Ferenc; A szabin XII.31. nők elrablása. Bo. 4 fv. Nemzeti Szinház. WEHRHAHN Hauptmann, Gerhart; A bunda. Tol KERÜLETI vaj komédia 4 fv. Nemzeti Szinház. ELÖLJÁRÓ DAVID Rice. Elmer: Az ügyvéd. Szm. 3 fv II.3. SIMON Nemzeti Szinház. KUTYFALVI Hevesi Sándor: Egy magyar nábob BANDI szm. 5 rv. Jókai után irta -. Nemzeti Szinház. CAJUS Shakespeare: Julius Caesar. Szom CASSIÜS 5 fv. Seazetl Szinház. 2AY Somogyvári Gyula: A virágember III.31. ÓBESTER Bramoleti. A kitagadottak, három egyfelvonásos/ Nemzeti Szinház.

14 SÁNDOR Somogyvárl Gyula; Utolsó szárny III.31 GÁSPÁR csapás. DramolefT. /A kitagadottak, három egyfelvonásos./ Nemzeti Színház. TARDY Balázs Sándor: öreg tekintetes V.12. DOKTOR yj. 3 fv. Gárdonyi után irta -. VERES BELA Koresmáro s Nándort Hazudj igazat. vj. 3 rv VT.9. WARCHOL Goetejj Ferdinand; "Zborowski IX.16. Sámuel" c. darabjának epilógusa; Bátori országgyűlése. /Bátori Zsigmond 400. szülététfi évfordulójára./ LÜTZ FŐHADNAGY Berezeg Perenet A fekete lovas. 3zm. 3 fv. Nemzeti Szinház SALÔ* Pirandello. Lulgl: Játék vagy éiet.szj. 3 fv. Nemzeti Szinház HARMONIKAS Bónyi Adorján; Szélcsend. SzJ. 3 fv. Nemzeti Szinház XI.3. COTILLARD FESTŐ Fauchois. René; Szegény Mavrier. Vj. 3 fv. Nemzeti Szinház XI.17. ÖREG REGÖS Sik Sándor; István király. Tr. 3 rv. Nemzeti Szinház XII.8. ÖREG REMETE Kalidása; Sakuntala. Indiai mese- Játék 5 fv.~nemzeti Szinház XII.15 BRASSAY Bethlen Margit: Caerebogár III.2. ZOLTÁN 3zm. 3 fv. Nemzeti Szinház. ORVOS LIONEL Surányi Miklós ; Aranybástya III.23 LORD, 5ij. 3 fv. Nemzeti Szinház. LEWY BÍRÓ PIA BERÉNYI Békeffi László és Orbók Attila: IV.6. Boldog asszony dervise. Tóth Béla novellájából irta -. Szm. 3 fv. Nemzet Szinház. THYRAEUS Shakespeare. Antonius és V.22. Cleopatra. Tr. 5 fv. Nemzeti Szinház. KONCZ ELEK Török Sándor: Az idegen város. özj. 3 rv. Nemzeti Szinház VI.1. OTTÓ, Katona József: Bánk bán. Dr. 5 fv IX.19. MERÁNIAI HERCEG JIMMY LEE Chrothers. Rachel: A nók elmond- -jwrrtjï 3 fv IX.21.

15 SPALÁTÓI SPERO Soinogyvári Gyula; Hűség. Tört. dr. 3 fv II.29. A FŐLAKÁJ László Miklós: A legboldogabb X.6. ember. SzJ. 3 fv. Nemzeti Színház. ŐSZ IFJÚ Ujházy György; Tékozlő fiu. Mora II.2. litás 3 részben. JACQUES Antoine. A.P. és Lery. M.; Szembe kötösdi. Vj. 3 fv. MAJOR Voinoyich Géza; Rákéczi. Dr. 5 fv XII.5. /I.felv./ URBÁNYI ÚJSÁGÍRÓ Feleky Gyula: Pénz beszél... Vj. 3 fv XII.14. PISTA VŐFÉLY Garamaze ghy Sándor : Matyészerelem. Vj. 3 fv XII.31. SPIRIDOV Góth Sándor és Relie Pál; Ének a II.8. búzamezőkről. Sz j. 3 fv. Móra Perenc regénye után Írták -. MARTIN Zilahy Lajos; Az utolsó szerep. Sz j. 3 fv" III.8. AZ IDEGEN Jerome K.Jerome; Valaki Járt i t t IV.5. Szj. 3 fv. MONTE- CUCCOLI Thury Lajos: Az uj vár. Tört. dr V.3. 3 fv. COWLEY Lengyel Ernő: Császárparádé. Szm V fv. ZEYK JÓZSEF Miklós Jené: A Bolyaiak. Dr. 3 fv X.4. KÖLTŐ Shakespeare: Athéni Timon. Szm XI.8. 5 fv. TOM CULPEPER Albrecht.^Joseph: VIII. Henrik Tört. szm. 5 fv. VÉDŐÜGYVÉD Földes Imrét If j. Horváth Pál. VJ fv. KLEOMBROTOS Márkus László: Agis tragédiája. SzomoruJ. 3 fv II.7. EGY SZÁZADOS Shakespeare: Macbeth. SzomoruJ. 5 fv III.2. BJBERACH» Katona József: Bánk bén. Szom III.15. KALANDOR 5 fv. Nemzeti Szinház. LOVAG ASANO-NA- Kállay Miklós: A roninok kincse IV.24. GANORI Szamurai történet 3 fv. Nemzeti HERCEG Szinház. JTJR ÁKO SUKÉ

16 MÉRNÖK Máriáaa Imre ; Fény a faluban. Szm. 3 fv. Nemzeti Szinház VT.5. IV.CÁSZLŐ KIRÁLY Szánté György ; Sátoros király. Szm. 3 fv. Nemzeti Szinház IX.18. HANS HOLM Locher, Jens: Szül5k lázadása. Vj. 3 ív. Nemzeti Szinház FEJEDELEM Vörösmarty Mihály: Csongor és II.5» Tünde. SzinJ. ma^ar~réeevilágbél 3 részben, fenéjét szerzetté Polgár Tibor. Nemzeti Szinház. BERNADOTTÉ TÁBORNOK Ortner. H.H.: Beethoven. Sz j. 3 fv. Nemzeti Szinház ORIN O'Neill. Eugene: Amerikai Elektra Drámai trilógia 14 fv-ban. Nemzeti Szinház LEVÉNTA Kodolányi János: Pogány tüz. Tört IV.10. tr. 3 fv. Nemzeti Szinház. KÖHIGSEGG VÁRKAPITÁNY Berezeg Ferenc: Ocskay brigadéros V.9. Tört. szm. 4 fv. Nemzeti Szinház. FRANCESCO Lodoyici. Cesare Vioo: A kerék. Dr. 3 fv. Nemzeti Szinház, VI.11. AJNÁDI FERENC Nyíró József: Jézusfaragó ember. Havasi szj. 3 fv. Nemzeti Szinház X.l. KÖLTŐ Vörösmarty Mihály: Árpád ébredése X.25. Előjáték a Magyar Szinház megnyitása ünnepére. Nemzeti Szinház. /Díszelőadás a Nemzeti Szinház 100 éves fennállásának ünnepe alkalmából./ ELLÁK Harsány! Kálmán: Ellák. Tr. 5 fv. Nemzeti Szinnas XII.5. DE SIMROSE Dumas. Alexandre : A nők barátja. VJ. 3 fv. Nemzeti Szinház «NAGY Németh László: Villámfénynél. Szj III.30. IMRE 4 fv. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza. EDGAR Shakespeare: Lear király. Szom. 3 fv. Nemzeti Szinház IV.22. ÁSOSTON Zilahy Lajos: Hazajáró lélek. Szm V.U. 3 fv. Nemzeti Szinház. ORESTES Sophokles: Elektra. Tr. Nemzeti Színház VI.10. VILMOS Btftvös Jéz««f: Éljen az egyenlóség. Vj, 4 ív X.15. KÁDÁR KÖRORVOS Kodolányi János: Vidéki történet XI.12. Szm. 3 rv. Nemzeti Szinház.

17 PRÓBAKŐ BOLOHD Shakespeare» Ahogy tetézik. Vi. 3 fv. Nemzeti Szinház I I I. 17. LAÜRBTZ NICLAS Knlttel. Jatej Via Mala. Szm. 4 fv. Nemzeti Szinház II.4. BAJNA GÁBOR Tarnál iront Tündöklő* Jeromos IV.23. Népi Játék 3 fv. Nemzeti Szinház. VII.GERGELY Németfa László: VII. Gergely. Dr. 51fv. Nemzeti Szinház V.13. DIMITRIJ Kovács Aladár: Peltámadás. Drámai V.27. Játék 3 fv. Tolsztoj regényéből irta -. Nemzeti Szinház. DIMITRI Sohreyvogl. Priedrlch: A Kreml istene. Szm. 3 fv. Nemzeti IX.9. Szinház. HOLLY SEBESTYEN Németh László": Papucshős. Szm. 4 fv XI.4. BRUTUS PorZeno. Giovacchino: Caesar. Dr. 3 fv. Nemzeti Szinház GÁBOR Bib6 Lajos: Sasfészek. Szm. 3 fv. Nemzeti Szinház II.3. PAROLLES Shakespeare: Minden Jő, ha vége V.30. Jő. Tj. 3 fv. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza. PEREGRIN PERENC Galamb Sándor: Sorompé. Szm. 3 fv IX.21. Nemze-fei Szinház Kamaraszínháza. CSÁKÓ ISTVÁN Berezeg Perenc: Aranyborjú. Szm. 2 részben. Nemzeti Szinház XI.9. JÁNOS Kovách Aladár: Téli zsoltár. Dr. 3 fv. Nemzeti Szinház XII.21. PETRONIUS MAXIMOS Teleki László: Kegyenc. Tört. Dr. 4 fv. Nemzeti Szinház III.8. MEPISZTO- PELES Goethe : Ur-Paust. Tr. Nemzeti "Színház V,20. 25%».. grlllparzer. P.:Jtánk hűsége IX. 17. MERÁNIAI Szom.^5-fv. Nemzeti Szinház. HERCEG JURA PERENC Bahr. Hermann: Kohóért. VJ. 3 fv. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza XII.17. PLÓRIAN Herczeg Perenci Karolina» vagy XII.31. BECSI egy szerentsés flótás. Ko. 1 fv. PINCÉR BIKKESSY DÉNES Zllahv lajeer Ssépanyám. Szm. 3 fv/jemzeti Szinház éa Kolozevári IV.28. Nemzeti Színház VI EZREDORVOS Possonyl László; Szilágyi Irma. szm. 3 fv. nemzeti Szinház IX.23.

18 KOVÁCS Bibó La.los: Napfoltok. Sam. 3 fr Nemzeti Szinház. GOGIRIX Schwengler. Artúr: Hontalan nép IV.22. /libraete/ Szm. 3 fv. Nemzeti Szinház. RADNÓTI PÉTER Kemény János: Péter. Erdélyi tört V fv. Nemzeti Szinház. FRANCIS Lynton. Hudson: Családi szálloda VII.12. Zenés vj. 3 fv. Zenéját szerzetté Csanak Béla. Művész Szinház. AGÁRDI PÉTER Heital Jenő: A néma levente. Vj. 3 fv. Magyar Szinház XII.7. Köztünk maradjon c. műsor. Pódium Kabaré IV.19. Rácz György; Életfogytiglan. Szm. 3 fv. Pódium Kabaré VIII.3. ANTONIUS Shakespeare: Antonius és Cleopatra Tr. 3 fv. Nemzeti Szinház. XII.20. MARTIN0VIC5 Erdódi János: Martinovics halála III.15. Drámai jelenet. Nemzeti Szinház. VERSININ Csehov: Három nővér, Szm. 4 fv IV.3. Vígszínház és Madách Szinház X.22. V.KÁROLY Seribe és Legouvé: Navarrai Margit X.30. Vj. 3 fv. Magyar Szinház. A HERCEG Kállay Miklós : A Roninok kincse XII.8. Jelenet "TT darabból a Jászai Mari Otthon javára rendezett matinén. Nemzeti Szinház. TANNER JOHN Shaw. G.B.: Tanner John házassága III.19. Ko. 4 fv. Nemzeti Szinház. KOLENCHOV MOBS. Hart és Georges S. Kaufmans VI.26. így élni t... Ö! Vj. zenével 3 fv? Zenéjét szerzetté Charles Bradley. Magyar Szinház. OTHELLO Shakespeare: Othello. Tr. 5 fv. Nemzeti Szinház JÁNOS Ernőd Tamás 6a Török Rezső: Ipafai V.25. lakodalom. Op. 3 fv. fenéjét szerzetté Komjáti Károly. Fővárosi Operett Szinház. OKUNYOV Szlmonov, Konsztantvin: Idegen X.8. árnyék. Szmü 4 fv. Magyar Színház. JÁKÓ* BARDIN Gorkij. Makszim: Ellenségek. Szm XII.2. 3 fv. Nemzeti Szinház. KARENIN Volkov, N.D.: Karenina Anna. Jele netek Tolsztoj Leo regényéből 23 képben. Magyar Szinház.

19 ZENETANÁR Molière; Az úrhatnám polgár IX.28. DORANTE Énekes táncoa ko. 3 fv. Ifjúsági Szinház. VASZILIJ BERKUTOV OaztroTszkl.1 ; Farkasok és bárányok. Vj. 3 fv. Madách Szinház XI.8. DOBÓ Színetár György; Egri csillagok ISTVÁN Tört. dr. 5 fv. Gárdonyi Géza regényéből irta -. Ifjúsági Szinház. AVAR SÁNDOR Szász Péter; Két találkozás. Szm V.8. 3 rv. Ifjúsági Szinház. KÖVETSÉGI TANÁCSOS Tur testvérek; Villa a mellékutcában. Szm. 3 fv. Madách Szinház. KES LKS A FŐMÉRNÖK Kron. Alekazander; Halott völgy. Szm. 3 fv. Madách Szinház KATÁNGHY Benedek András és Karinthy Ferenc: IV.17. MENYHÉRT Rörtvályeai csiny. Vj. 3 fv. Mikszáth után irták -. Madách Színház. MERCUTIO Shakeapeare; Romeo és Julia. Szm V fv. Madách Szinház. JULIUS Gyárfás Miklós: Hűség. Tr. 3 fv. Madách Szinház XII.12. RANK DR. Ibaen Henrik: Nóra. Szm. 3 fv. Madách Szinház Kamarászinháza XII.23. ALCESTE Molière: Misantrophe. Vj. 3 fv, Madách Szinház Kamarászinháza XI.3. ÓF Musset: Vagy ki, vagy be. Vj XI.3. 1 fv. Madách Szinház Kamaraszínháza. A GR SZÍNÉSZ Gorkij, Makszim: Éjjeli menedékhely. Dr. 4 fv. Madách Szinház III.9. A PINCÉR Shyr. G.B.: Soee lehet tudni. Vj X fv. Madách Szinház. SZÉCHENYI Németh László: Széchenyi. Dr V fv. Madách Szinház Kamaraszínháza. OTTO Goodrich-Hackett: Anna Frank nap X.19. FRANK lója. Szj. 2 részben. Madách Szinház. ANTROBUS Wilder. Thornton; Hosszú ut. Szj XI rv. Madách Szinház. BDRGOYNE Shaw. G.B.: Az ördög cimborája. szm. 3 fv. Madách Szinház XII.21. J ; Miller. Arthur: Az ügynök halála XI.21. LOMAN Magánbeszélgetések 2 fv.-ben és 1 requiamben. Nemzeti Szinház.

20 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 1. Staud Géza: PETHES IMRE 2. Cenner Mihály: PRIELLE KORNÉLIA 3. Staud Géza: HEVESI SÁNDOR RENDEZÉSEI 4. Ribi Sáadorfiéi SOMLAY AR TÜR 5. Haraazty Árpádnó: BALOG ISTVÁN HAGYATÉKA 6. Canner Mihály: JÁSZAI MARI 7. Staud Géza: A BUDAPESTI SZÍNHÁZAK MŰSORA Hbrányi Mátyás: CARL MAURER DÍSZLETTERVEI 9. Mészáros Sándor: ÓDRY ÁRPÁD 10. M.Császár Edit: A BUDAI NÉPSZÍNHÁZ MŰSORA 11. Kovács Tivadar: SUGÁR KÁROLY 12. Kisané, Földes Katalin: AZ ÁLLAMI FALUSZINHÁZ MŰSORA 13. Ribi Sándornál C30RT0S GYULA 14. Steiner Zsuzsa: TÖRZS JENŐ 15. Staud Géza : AZ ELSŐ MAGYAR SZÍNTÁRSULAT SZÍNLAPJAI 16. Körtvélyes Ágnes: EGRESSY GÁBOR IRATAI AZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN 17. Hbrányi Mátyás: AZ ESZTERHÁZY-SZÍNHÁZAK MŰSORA 18. Ribi Sándorné: VARSÁNYI IRÉN 19. Zsoldos Ernőt Id. LENDVAY MÁRTON } 20. Berezeli A.Kárqlyné: A NÉPSZÍNHÁZ MŰSORA 21. Koch Lajos: A KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA 22. Staud Géza: BAJOR GIZI 23. M. Császár Edit: LÁSZLÓ JÓZSEF 24. Koch Lajos: A BUDAPESTI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA 25. M.Caászár Editt A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG SZIHŰGYI IRATAI 26. Staud Géza: A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG SZÍNHÁZI MŰSORA

21 27. Ardó Mária: A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG SZÍNHÁZT ÉLETE A SAJTÓ TÜKRÉBEN 28. Óhidy Lehel: AZ ÁLLAMI BÁBSZÍNHÁZ 10 ÉVES MŰSORA 29. Koch Lajos: AZ OPERAHÁZ HETVENÖT ÉVES MŰSORA 30. Staud Gáza: AZ ÁLLAMOSÍTOTT FŐVÁROSI SZÍNHÁZAK MŰSORA Szakáts Károly: A MAGYAR SZÍNIKRITIKA TIZ ÉVE Kissná Földes Katalin: AZ ÁLLAMOSÍTOTT VIDÉKI SZÍNHÁZAK MŰSORA Berezeli A.Károlynó: A VÍGSZÍNHÁZ MŰSORA 34. Staud Gáza: OROSZ ÉS SZOVJET SZÍNMÜVEK MAGYAR SZÍNPADON 35. Kenyeres Ágnes: EGRESSY GÁBOR LEVELEI KAZINCZY GÁBORHOZ 36. Staud Góza: MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Földes Katalin-Szakáts Karoly: A MAGYARORSZÁGI SZÍNHÁZAK MŰSORA Szakáts Karoly: A MAGYAR SZÍNIKRITIKA Földes Katalin-Szak át s Károly: A MAGYARORSZÁGI SZÍNHÁZAK MŰSOR Koch Lajos: TÍMÁR JÓZSEF.

22

23

24

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15. szám Staud Géza A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I Budapest, 1960 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15, szám. STAUB GÉZA Az első magyar színtársulat

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

VADON TRADI ÍJÁSZAT Baranya Íjásza 2014 / 3. forduló 2014.júl.13. Káca tanya

VADON TRADI ÍJÁSZAT Baranya Íjásza 2014 / 3. forduló 2014.júl.13. Káca tanya 1. Hauser György FÉRFI FELNŐTT TRADÍCIONÁLIS Nimród Mohács 300 63% 2. Schnell Tamás FÉRFI FELNŐTT TRADÍCIONÁLIS Nimród Mohács 294 61% 3. Szolnok Tibor FÉRFI FELNŐTT TRADÍCIONÁLIS Zrínyi Nagypeterd 274

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T I F Ü Z E T E K 68. s z á m TŐKÉS A N N A Budapest 1 9 8 0

S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T I F Ü Z E T E K 68. s z á m TŐKÉS A N N A Budapest 1 9 8 0 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 68.szám TŐKÉS ANNA Budapest 1980 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 68.szám TŐKÉS ANNA (szerepkatalógus) Budapest 1980 összeállította CENNEK MIHÁLY A kiadásért felelős a Magyar Színházi

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

AZ ANGOL RENESZÁNSZ DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ

AZ ANGOL RENESZÁNSZ DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ AZ ANGOL RENESZÁNSZ DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ Fénykora: I. Erzsébet és I. Jakab uralkodása; kb. a XVI. század utolsó harmadától a XVII. század első harmadáig. Kétféle színháztípus: a magán illetve nyilvános színház.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - MEK. http://mektukor.oszk.hu/

MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - MEK. http://mektukor.oszk.hu/ MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - MEK http://mektukor.oszk.hu/ Az alábbi lista borítólapjuk letöltésének gyakorisága szerint rendezve mutatja a dokumentumokat (a dátum a MEK-be kerülés időpontja). Mindig

Részletesebben

Búcsú Szakácsi Sándortól

Búcsú Szakácsi Sándortól 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Búcsú Szakácsi Sándortól Szakácsi Sándor színművész búcsúztatását csütörtökön 15-órakor tartják Budapesten,

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYES ADATOK: Név: Fazakas Mihály Születési adatok: 1978. április 3. / Sepsiszentgyörgy Cím: Str. Oltului nr. 41 bl. 28. sc. H. ap. 2, cod. 520027, Sf. Gheorghe (, Romania Telefon:

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

53.17.439.1./I.b. 53.17.410.1 Női íróasztalka. 53.17.435.1/I.b Háromajtós szekrény 1761. 53.17.685.1 Kínai bölcset ábrázoló faragott fa szobor

53.17.439.1./I.b. 53.17.410.1 Női íróasztalka. 53.17.435.1/I.b Háromajtós szekrény 1761. 53.17.685.1 Kínai bölcset ábrázoló faragott fa szobor 53.17.439.1./I.b Pamlag 53.17.410.1 Női íróasztalka 53.17.435.1/I.b Háromajtós szekrény 1761 53.17.685.1 Kínai bölcset ábrázoló faragott fa szobor 53.17.469.1 Üveg cigarettatartó 53.17.686.1 Kínai nádfésű

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ 1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ CSÁNYI PÉTER VK 1 VK TORY ANDRÁS VK 2 VK VÁG CSANÁD VK 3 VK KUN DOROTTYA 4 CZEILER LILI VK 6 VK SOLT MAJA VK 7 VK GÖBLÖS TAMÁS 8

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA a 2015-2016-es tanévben A 7. ÉVFOLYAMON 1 / 12 Kötelező olvasmányok a szöveggyűjteményben szereplő műveken kívül: Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Mikszáth

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

2013.05.11 9. Budapest Classic Grand Prix VÉGEREDMÉNY

2013.05.11 9. Budapest Classic Grand Prix VÉGEREDMÉNY 1 5 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Csilla Jaguar 420 Sovereign 1968 Old. 1 0 0 152 152 Szakaszeredmények: 1: 16(19.) 2: 8(16.) 3: 9(7.) 4: 9(11.) 5: 13(14.) 6: 28(16.) 7: 8(3.) 8: 21(9.) 9: 19(4.) 10:

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

színház Városmajor 20:00 2300-3500 Június 18. Kölcsönlakás színház Városmajor 20:00 2300-3500

színház Városmajor 20:00 2300-3500 Június 18. Kölcsönlakás színház Városmajor 20:00 2300-3500 Június Név Típus, jelleg Helyszín KezdésJegyár Június 11. Francois Veber: Bérgyilkos a barátom színház Városmajor 20:00 2300-3500 Június 13. Edward Taylor: Legyen a feleségem Ray Cooney-John Chapman: színház

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. Lányok - 25 m-es gyorsúszás elıfutam 1. Sárközy Bori Jókai 18,29 2. Bíró Krisztina Kós 18,74 3. Ryan Noémi Jókai 19,66 4. Kampós Blanka

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

31 Cabernet sauvignon 2003 Polgárbor Kft 98,0 CHAMPION 136 Pinot noir 2007 Janus Borház 95,8 Nagy Arany 171 Cabernet franc 2006 Ruppert Ákos 95,8 Nagy Arany 22 Rosé Cuvée 2007 Heumann Pince 95,3 Nagy Arany

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH HH Hátsókerék hajtású kategória 69 HUN Spankó András BMW 325 00:02:04,563 01:03,125 ( 0 ) 01:02,094 ( 0 ) 01:02,469 ( 0 ) 93 HUN Tóth András BMW E30 00:02:17,656 01:14,203 ( 0 ) 01:09,328 ( 0 ) 01:08,328

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV EGYESÜLET PONT SZÁZALÉK 96% 93% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 84% 80%

Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV EGYESÜLET PONT SZÁZALÉK 96% 93% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 84% 80% Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV Klaus Bernhard Létai Zoltán Ambrus Zoltán Bali Péter Brauer Daniel Hadnagy Gábor Kámán József Gáspár Alex Harsányi Bálint Harsányi Norbert Kovács Szilárd Jáger

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.)

A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.) A nevezéslista a következő oldalakon van, de előtte pár fontos apróság: A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.) Ebből az következik, hogy aki ez után nevez, az csak akkor tud bejutni, ha valaki visszalép.

Részletesebben

0010. sz. felntt háziorvosi praxis

0010. sz. felntt háziorvosi praxis 0009. sz. felntt háziorvosi praxis BALASSI BÁLINT utca teljes BÓLYAI utca teljes BRIGADÉROS utca teljes CORVINA utca teljes CZOLLNER köz páratlan CSENGERY utca teljes DUGOVICS TITUSZ utca teljes FADRUSZ

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Budapest és környéke diák vívó verseny Budapest Bajnokság

Budapest és környéke diák vívó verseny Budapest Bajnokság Budapest és környéke diák vívó verseny Budapest Bajnokság III. korcsoport fiú párbajtőr Budapest, Diadal úti Általános Iskola 2015. február 21. szombat Főbíró: Budai István Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt

Részletesebben