40. szám. KOCH LAJOS TÍMÁR JÓZSEF (ADATTÁR) Budapest, SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "40. szám. KOCH LAJOS TÍMÁR JÓZSEF (ADATTÁR) Budapest, 1961. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum"

Átírás

1 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 40. szám. KOCH LAJOS TÍMÁR JÓZSEF (ADATTÁR) Budapest, SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

2

3 40. szám. Koch Lajos TÍMÁR JÓZSEF /Adattár./ Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Múzeum Budapest, 1961

4 A szerkesztésért és kiadásért felelős.hont Ferenc Megrendelve: 19GL VH. 6. Példányszám: 200 Készült Rotaprint eljárással az MSZ Á és MSZ Á szabványok szerint 1,8 (A/5) ív terjedelemben ábrával 61-SI7 _ FELSŐOKTATÁSI JEGYZETELLÁTÓ VÁLLALAT, BUDAPEST

5 Bevezetés 1924 november 21.-én egy vékonyka, fiatalember jelent meg a Nemzeti Színház színpadán a Bizánc márványarcu Achmed khán szerepében. Az lfju növendék, Tímár József, teljességgel rászolgált tanárainak és Hevesi Sándornak a bizalmára, mert olyan alakítást nyújtott, amely nemzeti színházi szerződését biztosította. Tímár József 1902-ben született. Középiskolái elvégzése után az 1923/24. tanévben jelentkezett felvételre az Országos Színművészeti Akadémián. Az 1924/25. tanévben három vizsgaelőadáson játszik /1924. XXX«11. a Bizánc Leonidas, majd XXX«18.-án e darab Achmed khán szerepéi n, 1925.V.14.-én mint a Bánk bán I I. Endre magyarok királya mutatkozik be./ Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Színház színpadán 16 különböző szerepben jelenik meg. Az első akadémiai év után az intézetet nem látogatta többé, mert Hevesi Sándor igazgató 1925 őszén már szerződtette a Nemzeti Színházhoz, mint ahogy annakidején a Vígszínház is oklevél nélkül tartott igényt Varsányi Irénre. Tímár hosszú művészi pályája kisebb megszakításokkal /Kivész Színház, Magyar Színház, Vígszínház, Ifjúsági Színház, Főv.Operettszínház, Podium Kabaré/ a Nemzeti Színházban és a Madáoh Seinházban folyt le. Ha végigtekintünk kétszáznál tflb& Szerepén /talán azért tűnik kevésnek e azám harmincöt év alatt, mert számos szerepét sorozatosan játszotta/ s kiragadunk néhányat jellemzésére, szinte megdöbbent az a skála, amellyel rendelkezett. Es a legsötétebb tragédiától a zenés vígjátékon keresztül az operettig terjed. Leginkább említésre méltók a következők: Jávorka Ádám /Pcekai brigadéros/. Zilahy Tábornokénak főhadnagya,juranoeuké a Roninok kincsében, a tépelődő Pegya az Elő holttestben. Az ember tragé-

6 diája lázadó* Luciferje, A vadkacsa Gregers je, a Paust gúnyos Mefisztója, Antigone Hirnöke, az Árva László király ármányos Országhja, az Seek a búzamezőkről szerencsétlen Splridovja, a tragikus Ellák, a Villámfénynél körorvosa, A papucshős Holly Sebestyéné, s egyik legnagyobb bravúrja: a VII. Gergely címszerepe. Itt 35 évével 70 éves aggastyánt Játszott, szavaival formálta meg az alakot és korát. Soha el nem felejthető alakításai még: Biberach, Rank doktor, Antonius, tanner John, Othello s a Sose lehet tudni rezonőr pincére. Majd az utolsó nagy szerepek, mint az Éjjeli menedékhely züllött színésze, akit az emberábrázolás lélekből fakadó eszközeivel 'keltett - életre. Ilyen döbbenetes erő meg belőle is ritkán fakadt. Meg kell még említenünk Ottó Frankját /Anna Frank naplója/. Antrobust /Hosszu ut/. és..az ördög cimborája cinikusan kedélyes Burgoyne katonatisztjét. Utolsó szerepe Az ügynök halálában Willy Loman volt. Ezzel búcsúzott minden este, utoljára 1960 május 24.-én. Bemsokára gazdátlanul maradt a két hatalmas bőrönd, Willy Loman nem utazott többé. A gyilkos kór, amely elhatalmasodott Timár Józsefen, végzett vele én. Mind a közönség, mind államunk megbecsülése övezte: Kossuth dijjal tüntették ki, érdemes és kiváló művész is volt. A Színháztudományi Intézet azzal az elgondolással gyűjtötte egybe Timár József szerepeit, hogy amíg életrajzírója nem akad, legalább e szerény munka őrizze meg különleges nagy művészünk emlékét. /Források: Magyar Színpad ; Színház és Mozi ; Film, Szinház, Muzsika ; Pesti MFisor ; Színház és Filmművészet /

7 TÍMÁR J Ő Z S E F S Z E R E P B I /mint aziniakadémial növendék/ ACHMED KHAN Berezeg Ferenc; Bizánc. Szm. 3 fv fiemzeti SzinhSz. HUNYADI MÁTYÁS VSröaaarty Mihály: Czillei és XII.1, a Hunyadiak. Töri,dr. 4 fv. ÍRNÁK Haraányi Kálmán; Ellák. Er. 5 IT XII.6. GAZDA Horváth Árpád; Bethlehemes já III.25. ték. Dunántúli népköltési anyagbál színpadra alkalmazta Nemzeti Színház Kamaraszínháza TESTŐR Qurllact Jancsi és a királyfi. Vj XII képben. Nemzeti Színház Kamaraszínháza. SZOMSZÉD OoVliae: Péterke meggyógyul. Vj XII.25. X Tv. Nemzeti Színház Kamaraszínháza.. CSENDŐR Qogoly; A revizor. VJ. 4 fv. Nem XII.29. zeii Színház. HUR Madách-^mre; Mézes. Drámai költemeny 5 fv EGY ÜR Szigligeti Ede: A mama. Vj. 3 fv ELSŐ KATONA Shakespeare; Antonius és CAESARNÁL Cleopatra. Tr. 5 fv. Nemzeti Színház. ELSŐ VENDÉG Hevesi Sándor; Egy magyar nábob Szm. 5 Tv. Jókai regényéből ir ta -, ALI PORTUK JANICSÁR AGA Jőkal Mér; A szigetvári vértanuk TOrt. szm. 4 fv.

8 PTATAL TESTŐR ftgányimikija: A halhatatlan ember. Szj. 3 tr. Nemzeti Színház. SIR ROBERT Shakespeare: I I I. Riehard ki III.30. BRAKEHBDRY rsjly. SZOB. 5 fr. Nemzeti Színház. ÁDÁM Órában: A Jézus Krisztusról IV.7. 11ARDOCHBUS szőló igazi Pasaio. Besieti Színház. TÖRVÉNYSZOLGA Shakespeare: A makrancos hölgy IV.17. Vj. 5 ív. Nemzeti Szinház. EGY ANGOL Vildrac. Charlea: Kitártáé V.9. TENGERÉSZ /Le Paquebot Tenacity/ SzJ. 3 tv. Nemzeti Szinház Kajaáraszínháza. TESTŐR Roatand. Edmond: Cyrano de VI.3. SPANYOL Bergerac. Dr. 5 fr. Berna et1 TISZT Színház. /mint szerz<5dött tag/ PETER* Shakespeare: A makrancos hölgy II.9. PETRÜCCHTO Vj. 5 fr. SZOLGAJA BIZTOS Molière : A fösyény. VJ. 3 fr. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza AZ ORVOS Dumas Sándor: A kam éli á» hölgy. Dr. 5 fr. Nemzeti Szinház XI.13. GRAS SALKOVICH HERCEG Berezeg Ferenc: A hid. Sad. 4 ' fv. Nemzeti Szinház BOHÜM Shaw. G.B,t Nem lehessen tudni III.19. Kom. 4 fv.hnemzeti Színház Kamaraszínháza. GIUSEPPE De Stefanl«Alesaandro: A measlnal arga. Dr. 3 Bemseti Színház Kamaraszínháza. AUBESPINE FRANCIA Schiller: Stuart Mária. Szom. T~ V~ KÖVET SZOLGA Shakespeare: Maobeth. Szom. 5 rr* Nemzeti Szinház KAJETAN Zslrkar Jánost Pongrác mester Drámai játék 3 tr. Nemzeti Színház Kamaraszínháza. LAKÁJ Scribe, Eugène: Egy pohár TÍZ vj. j tr. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza. COSIMO p'juuranzio. Gabriele: Gioconda DALBO szm. 4 ft. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza.

9 TIBALT Shakespeare: Romeo és Julia. Tr. 5 rr. Hemzeti Szinház III.14. KONRÁD Shakespeare; Sok hűhó semmiért. j. 5 ft. flemzetl Színház III.24. MR.MONFORD Wilde. Oscar; Az eszményi férj. V J. Ü T. nemzeti Szinház IV.15. ANTONIN Hennaquin ág Milhaud; Lili. Éne T.2. PLIRCHARD kes rj. 3 rv. zenejei szerzetté; Hervé. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza. MEGYEBIZTOS Gaál Jézsef: A peleskei nőtárius V.4. 2.VASAS NÉMET KESERŰ Énekestoo.3 fv. előjátékkal, Zenéjét szerzetté Lavotta Rezmő, Nemzeti Szinház. LORD VALENTINE Zangwill. Izrael; Mary-Ann. Vj. 4 fv. Nemzeti Szinház V.14. HORTENSIO Shakespeare; A makrancos hölgy V.17. Vj. f f r. Elő-, köz- és utó játékkal. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza. PORTINBRAS Shakespeare; Hamlet. Tr. 5 tr. Nemzeti Szinház V.19. GÉMESI Szigligeti Ede: A szökött katona V.27. Népszm. " szakaszban. Zenéjót szerzetté Szerdahelyi Jézsef. Nemzeti Szinház. TAKÁCS JÓZSEF Bérezik Árpád: Himfi dalai. Vj. 3 Tr. Nemzeti Szinház, VI.12. ESZTÉRI. FIATAL FÖLDESÚR Szigligeti Edex A nagyapé. Énekes T J. 3 Tr. Hemzoti Szinház K.4. JÁVORKA Berezeg Ferenc; Ocskai brigádé ÁDÁM ros. Tort.azm. 4 tr. Nemzeti Színház. A FÖLD SZELLEME Madách Imre": Az ember tragédiája THERSITES Drámai költemény. Nemzeti Szinház. TISZT KORCSMÁROS CASSIUS ZÁSZLÓS OR Katona Jézsef; Bánk bán. Szom. 5 fr. Nemzeti Szinház MARULLUS TRIBÜN Shakespeare: Julius Caesar. Szom. 5 fv. Nemzeti Szinház III.2. KOVÁCS Herczeg Ferenc; A három testőr. Bo. 3 rv. Nemzeti Szinház III.3. BR IS Aï ÊLE LOVAG Rostand. Bdmond : Cyrano de Bergerac III.7. Dr. 5 tr. Nemzeti Szinház. EGY TANÍTVÁNY Harsány! Kálmán: Péter Benedek III.10. Dr. 1 rv. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza.

10 P^BIÀN P.Abraham Ernő: Révészek XII.10. PISTA Dr. 2 fv. Nemzeti Szinház Kamarás z inház a. GDTD0T0 Volnovlch Géza: Mohács. Tört. dr XII rv. STARKER Shaw. G.B.: Tanner John házassá HENRY gâtvjtttv. SOFFŐR ANTONIO Shakespeare; A velencei kalmár. VJ. 5 I T CLTTAHDER Molière : Szerelem mint orvos Énekes I'táncos bo. 3 képben, közjátékokkal. Nemzeti Színház Kamaraszínháza. ANDRÉ Courteline: Boubouroche. Trag.bo fv. Nemzeti Színház Kamaraszínháza. ARON IMRE Csathó Kálmán; Te csak pipálj MÉRNÖK Ladányi. Egy uri pensio története. 3 fv. SEBASTIAno Shakespeare; A vihar. Sz j. 3 fv GRATIANO Shakespeare; A velencei kalmár. VJ. 5 rv III.4. SÓLYOM MESTER Katona József: Bánk bán. Szom. 5 fv III.15. JÓSKA Csepreghy Perenc; A piros bugyel III.21. KOCSIS láris. Népszm. dalokkal 3 fv., 4 képben. DAVISON Schiller. Priedrich; Stuart Mária IV.4. VJLMOS szom. 5 fv. Nemzeti Szinház, ÁLLAMTITKÁR ORVOS Shakespeare; leer király. Szom IV rv. Nemzeti Szinház. MAECENAS, Shufce«^^: Antonius ás V.12. CAESAR Cleopatra. Tr. 5 fv. Nemzeti HT VE Szinház. HÍRNÖK Goethe: Paust. I-II.rész. Tr. Nemzeti Szinház V.30. ORSZÁOH Here eg Ferenc: Árva László" IX.1. király. Szom. 4 fv. Nemzeti Szinház. SÁKOORPPY Berezeg Perenc: Gyurkovics lányok IX.9. vj. 4 fv. Nemzeti Szinház. t$l2ü! r^ PATTYÜVER Shakespeare: Sok htihé semmiért. vj. 3 fv. Nemzeti Szinház IX. 13.

11 KACOR Vörösmarty Mihály; A fátyol IX.24. VIDÉKI timi. v t m v : Nemzeti Színház ÚRFI DUEL DOBD S Szomory Dezső: A nagyasszony. Szm *. KEMPELEN SZÁZADOS Hegedüa Lóránd: Kossuth. Szm. 5 I T XI.4. HÍRNÖK Sophokles: Antigone. Tr. 1 fv XII.16. A KIRÁLY Dumanolr ás D'Ennery: Don Gázár de Bazan. Hegényes vj, 4 fv. ORSZÁGH /Árva László* király/, /II.Rákóczi SOLARI Ferenc fogsága/, /Árpád ébredáse./ Magyar históriai képek a magyar játékszínen. Vörösmarty előjátékával színpadra alkalmazta Hevesi Sándor. SZJÉVBBOV, Zllahy La.los; Szibéria. Magyar III.16. A BOMBAVETŐ hadifoglyok története 3 fv. PETI Szigligeti Ede: A cigány. Népszm IV fv. Zenéjót szerzetté Doppler Károly. RHIN G Mirpeau. Octave: Az üzlet üzlet X.13. MÉRNÖK szm. 3 fv. Hemzeti Színház Kamaraszínháza. SZÉKELY Zilahy La.jos: A tábornok. Szm XI.9. LÁSZLÓ 3 fv. Nemzeti Szinház, FŐHADNAGY FEGYA Tolsgto.1. Leo: Az élő holttest. br. 6 fv. Nemzeti Szinház II.2. GR.SIGRAY JAKAB Klsbán /Banffy/ Miklós: Kartino II.8. vies. Szm. 3 fv. Nemzeti Szinház. 1.MARTALÓC Herczeg Ferenc: A fekets lovas. Szm. 3-Cv. Nemzeti Szinház III.8. KAJTÁR Mell. Max: UJ Passió játék III.22. HARAMIA A mi Urunk Jézus Krisztus követéséről. Két részben. Nemzeti Színház. SIR Shakespeare: I I I. Richard.Szom V.29. WILLIAM S fv. femzeti Szinház; 0ATESBY CORNWALL FEJEDELEM Shakespeare: Lear király. Szom. 5 Tr, Nemzeti Szinház VT.3. LUCIFER ifa*4nh Jte»j As amber tragédiája H.l. Tr. 5 fv. Nemzeti Szinház.

12 CLAUDIUS EÜTHEMIUS Heveai Sándori Caászár és komédiáa. Dr. 4 fv XII.6. BOGÁR Csepreghy Ferenct A sárga csikó II.7. IMRE Népszm. 3 fv. BETYÁR EGY UDYARONC Katona József; Bánk bán. Dr. 5 fv IV.24. A FESTŐ Lenormand. Henri: Don Juan estéje V.2. Dr. 15 képben. URKUHD Kállav Miklós: Liliomos királyfi V.19. Legenda 4 fv. GRASP HÁZFELttGYEL<5 Poole. Johnt Ery Pál. Tj. 3 fv. Nemzeil Színház IX.11. TITKÁR Zilahv La.1os: Leona. Szm. 4 fv X.3. MÁ. MANDARIN Klabund: A krétakör. Játék 5 fv X.10. ADOBERLŐ Elnai eredeti után irta -. Nemzeti Színház Kamaraszínháza. GREGERS Ibsen Henrikt A vadkacsa. Tragi X.13. ko. 5 fv. Nemzeti Színház Kamaraszínháza. CSAÓ TÖRVÉNY- Klabund; A krétakör. Játék 5 fv XI.21. SZÉKI Kínai eredeti után irta -. Nem- EEVATALNOK zeti Színház Kamaraszínháza. REISSE Mever-Förster: Diákélet. Heidl XII.31. bergi történet 5 fv. Nemzeti Színház. KUN G-MING Lengyel Menyhért: A kínai lány. Szm. 4 fv II.6. CHRYSOGOMUS Volnovlch Géza: Magyar Passió III.28. /IGAZSÁG két részben, nemzeti Színház. CÉDRUSPA/ A KAMARÁS Berezeg Perenc: Éva boszorkány. Szm. 3 fv IV.17. TREBOHIUS Shakespeare : Julius Caesar. Szom. 5 fv V.14. SCHÖHBERG Forzano. Gloyacchlno: Száz nap VI.4. HERCEG Szm. 3 fv., 8 képben. Benito Mussolini scenáriuma alapján Irta -. SIDONIUS EGYIPTOMI JÓS Teleki Lászlót A kegyenc. Tr. 5 fv H.18. A SZABÓ Rostand. Edmondt A sasfiók. Dr. 5 fv. Nemzeti SzinhazT X.16. A RITTER Szabados Árpádt Asszonyok és XII.11. bolondok. Szj. 3 fv. Nemzeti Színház Kamaraszínháza.

13 A GOMBÖNTŐ Ibaan. Herik; Peer Cynt. Dr XII.22. költ. 5 fv. Nemzeti Szinház. EGYIPTOMI UAAAnh T *». Az ember tragédiája RABSZOLGA Dr, költemény. Nemzeti Szinház. 1.DEMAGÓG AGG ERETNEK SAINT JUST 1.KOIDUS AGGASTYÁN WENK Bibó La.jOB: Az egyetlen asszony II.5. MÉRNÖK Szm. 3 fv. ORVOS Borosa Elemér; Világrekord. Vj III ív. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza. MEFISZTÓ Goethe: Paust /I.rész/ Dr. költ III részben. Nemzeti Szinház. JUNIUS Shakespeare; Corlolanus. Tr. 4 fv V.13- BRUTUS Nemzeti Szinház. KRÁTESZ, Berezeg Ferenc: Bizánc. Szm. 3 fv UDVARI BÖLCS PŐSALAKY Móricz Zsigmond; Légy jó mind VAK ÖREGÚR halálig. Színdarab 3 fv. Nemzeti Szinház. JÁNOS Shakespeare ; Sátorjelenet "János X.22. KIRÁLY király 1 * III.felvonásából. Ford.: Arany János. Arany János ünnep halálának 50. évfordulóján. Nemzeti Szinház. ORDAS, gárdonyi Géza: Karácsonyi álom XII.23. JOS Betlehemes játék 3 fv., elójátékkal. Zenéjét szerzetté Szabados Béla.Nemzeti Szinház. DR.SZILVÁSSY Schönt han Pál és Ferenc; A szabin XII.31. nők elrablása. Bo. 4 fv. Nemzeti Szinház. WEHRHAHN Hauptmann, Gerhart; A bunda. Tol KERÜLETI vaj komédia 4 fv. Nemzeti Szinház. ELÖLJÁRÓ DAVID Rice. Elmer: Az ügyvéd. Szm. 3 fv II.3. SIMON Nemzeti Szinház. KUTYFALVI Hevesi Sándor: Egy magyar nábob BANDI szm. 5 rv. Jókai után irta -. Nemzeti Szinház. CAJUS Shakespeare: Julius Caesar. Szom CASSIÜS 5 fv. Seazetl Szinház. 2AY Somogyvári Gyula: A virágember III.31. ÓBESTER Bramoleti. A kitagadottak, három egyfelvonásos/ Nemzeti Szinház.

14 SÁNDOR Somogyvárl Gyula; Utolsó szárny III.31 GÁSPÁR csapás. DramolefT. /A kitagadottak, három egyfelvonásos./ Nemzeti Színház. TARDY Balázs Sándor: öreg tekintetes V.12. DOKTOR yj. 3 fv. Gárdonyi után irta -. VERES BELA Koresmáro s Nándort Hazudj igazat. vj. 3 rv VT.9. WARCHOL Goetejj Ferdinand; "Zborowski IX.16. Sámuel" c. darabjának epilógusa; Bátori országgyűlése. /Bátori Zsigmond 400. szülététfi évfordulójára./ LÜTZ FŐHADNAGY Berezeg Perenet A fekete lovas. 3zm. 3 fv. Nemzeti Szinház SALÔ* Pirandello. Lulgl: Játék vagy éiet.szj. 3 fv. Nemzeti Szinház HARMONIKAS Bónyi Adorján; Szélcsend. SzJ. 3 fv. Nemzeti Szinház XI.3. COTILLARD FESTŐ Fauchois. René; Szegény Mavrier. Vj. 3 fv. Nemzeti Szinház XI.17. ÖREG REGÖS Sik Sándor; István király. Tr. 3 rv. Nemzeti Szinház XII.8. ÖREG REMETE Kalidása; Sakuntala. Indiai mese- Játék 5 fv.~nemzeti Szinház XII.15 BRASSAY Bethlen Margit: Caerebogár III.2. ZOLTÁN 3zm. 3 fv. Nemzeti Szinház. ORVOS LIONEL Surányi Miklós ; Aranybástya III.23 LORD, 5ij. 3 fv. Nemzeti Szinház. LEWY BÍRÓ PIA BERÉNYI Békeffi László és Orbók Attila: IV.6. Boldog asszony dervise. Tóth Béla novellájából irta -. Szm. 3 fv. Nemzet Szinház. THYRAEUS Shakespeare. Antonius és V.22. Cleopatra. Tr. 5 fv. Nemzeti Szinház. KONCZ ELEK Török Sándor: Az idegen város. özj. 3 rv. Nemzeti Szinház VI.1. OTTÓ, Katona József: Bánk bán. Dr. 5 fv IX.19. MERÁNIAI HERCEG JIMMY LEE Chrothers. Rachel: A nók elmond- -jwrrtjï 3 fv IX.21.

15 SPALÁTÓI SPERO Soinogyvári Gyula; Hűség. Tört. dr. 3 fv II.29. A FŐLAKÁJ László Miklós: A legboldogabb X.6. ember. SzJ. 3 fv. Nemzeti Színház. ŐSZ IFJÚ Ujházy György; Tékozlő fiu. Mora II.2. litás 3 részben. JACQUES Antoine. A.P. és Lery. M.; Szembe kötösdi. Vj. 3 fv. MAJOR Voinoyich Géza; Rákéczi. Dr. 5 fv XII.5. /I.felv./ URBÁNYI ÚJSÁGÍRÓ Feleky Gyula: Pénz beszél... Vj. 3 fv XII.14. PISTA VŐFÉLY Garamaze ghy Sándor : Matyészerelem. Vj. 3 fv XII.31. SPIRIDOV Góth Sándor és Relie Pál; Ének a II.8. búzamezőkről. Sz j. 3 fv. Móra Perenc regénye után Írták -. MARTIN Zilahy Lajos; Az utolsó szerep. Sz j. 3 fv" III.8. AZ IDEGEN Jerome K.Jerome; Valaki Járt i t t IV.5. Szj. 3 fv. MONTE- CUCCOLI Thury Lajos: Az uj vár. Tört. dr V.3. 3 fv. COWLEY Lengyel Ernő: Császárparádé. Szm V fv. ZEYK JÓZSEF Miklós Jené: A Bolyaiak. Dr. 3 fv X.4. KÖLTŐ Shakespeare: Athéni Timon. Szm XI.8. 5 fv. TOM CULPEPER Albrecht.^Joseph: VIII. Henrik Tört. szm. 5 fv. VÉDŐÜGYVÉD Földes Imrét If j. Horváth Pál. VJ fv. KLEOMBROTOS Márkus László: Agis tragédiája. SzomoruJ. 3 fv II.7. EGY SZÁZADOS Shakespeare: Macbeth. SzomoruJ. 5 fv III.2. BJBERACH» Katona József: Bánk bén. Szom III.15. KALANDOR 5 fv. Nemzeti Szinház. LOVAG ASANO-NA- Kállay Miklós: A roninok kincse IV.24. GANORI Szamurai történet 3 fv. Nemzeti HERCEG Szinház. JTJR ÁKO SUKÉ

16 MÉRNÖK Máriáaa Imre ; Fény a faluban. Szm. 3 fv. Nemzeti Szinház VT.5. IV.CÁSZLŐ KIRÁLY Szánté György ; Sátoros király. Szm. 3 fv. Nemzeti Szinház IX.18. HANS HOLM Locher, Jens: Szül5k lázadása. Vj. 3 ív. Nemzeti Szinház FEJEDELEM Vörösmarty Mihály: Csongor és II.5» Tünde. SzinJ. ma^ar~réeevilágbél 3 részben, fenéjét szerzetté Polgár Tibor. Nemzeti Szinház. BERNADOTTÉ TÁBORNOK Ortner. H.H.: Beethoven. Sz j. 3 fv. Nemzeti Szinház ORIN O'Neill. Eugene: Amerikai Elektra Drámai trilógia 14 fv-ban. Nemzeti Szinház LEVÉNTA Kodolányi János: Pogány tüz. Tört IV.10. tr. 3 fv. Nemzeti Szinház. KÖHIGSEGG VÁRKAPITÁNY Berezeg Ferenc: Ocskay brigadéros V.9. Tört. szm. 4 fv. Nemzeti Szinház. FRANCESCO Lodoyici. Cesare Vioo: A kerék. Dr. 3 fv. Nemzeti Szinház, VI.11. AJNÁDI FERENC Nyíró József: Jézusfaragó ember. Havasi szj. 3 fv. Nemzeti Szinház X.l. KÖLTŐ Vörösmarty Mihály: Árpád ébredése X.25. Előjáték a Magyar Szinház megnyitása ünnepére. Nemzeti Szinház. /Díszelőadás a Nemzeti Szinház 100 éves fennállásának ünnepe alkalmából./ ELLÁK Harsány! Kálmán: Ellák. Tr. 5 fv. Nemzeti Szinnas XII.5. DE SIMROSE Dumas. Alexandre : A nők barátja. VJ. 3 fv. Nemzeti Szinház «NAGY Németh László: Villámfénynél. Szj III.30. IMRE 4 fv. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza. EDGAR Shakespeare: Lear király. Szom. 3 fv. Nemzeti Szinház IV.22. ÁSOSTON Zilahy Lajos: Hazajáró lélek. Szm V.U. 3 fv. Nemzeti Szinház. ORESTES Sophokles: Elektra. Tr. Nemzeti Színház VI.10. VILMOS Btftvös Jéz««f: Éljen az egyenlóség. Vj, 4 ív X.15. KÁDÁR KÖRORVOS Kodolányi János: Vidéki történet XI.12. Szm. 3 rv. Nemzeti Szinház.

17 PRÓBAKŐ BOLOHD Shakespeare» Ahogy tetézik. Vi. 3 fv. Nemzeti Szinház I I I. 17. LAÜRBTZ NICLAS Knlttel. Jatej Via Mala. Szm. 4 fv. Nemzeti Szinház II.4. BAJNA GÁBOR Tarnál iront Tündöklő* Jeromos IV.23. Népi Játék 3 fv. Nemzeti Szinház. VII.GERGELY Németfa László: VII. Gergely. Dr. 51fv. Nemzeti Szinház V.13. DIMITRIJ Kovács Aladár: Peltámadás. Drámai V.27. Játék 3 fv. Tolsztoj regényéből irta -. Nemzeti Szinház. DIMITRI Sohreyvogl. Priedrlch: A Kreml istene. Szm. 3 fv. Nemzeti IX.9. Szinház. HOLLY SEBESTYEN Németh László": Papucshős. Szm. 4 fv XI.4. BRUTUS PorZeno. Giovacchino: Caesar. Dr. 3 fv. Nemzeti Szinház GÁBOR Bib6 Lajos: Sasfészek. Szm. 3 fv. Nemzeti Szinház II.3. PAROLLES Shakespeare: Minden Jő, ha vége V.30. Jő. Tj. 3 fv. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza. PEREGRIN PERENC Galamb Sándor: Sorompé. Szm. 3 fv IX.21. Nemze-fei Szinház Kamaraszínháza. CSÁKÓ ISTVÁN Berezeg Perenc: Aranyborjú. Szm. 2 részben. Nemzeti Szinház XI.9. JÁNOS Kovách Aladár: Téli zsoltár. Dr. 3 fv. Nemzeti Szinház XII.21. PETRONIUS MAXIMOS Teleki László: Kegyenc. Tört. Dr. 4 fv. Nemzeti Szinház III.8. MEPISZTO- PELES Goethe : Ur-Paust. Tr. Nemzeti "Színház V,20. 25%».. grlllparzer. P.:Jtánk hűsége IX. 17. MERÁNIAI Szom.^5-fv. Nemzeti Szinház. HERCEG JURA PERENC Bahr. Hermann: Kohóért. VJ. 3 fv. Nemzeti Szinház Kamaraszínháza XII.17. PLÓRIAN Herczeg Perenci Karolina» vagy XII.31. BECSI egy szerentsés flótás. Ko. 1 fv. PINCÉR BIKKESSY DÉNES Zllahv lajeer Ssépanyám. Szm. 3 fv/jemzeti Szinház éa Kolozevári IV.28. Nemzeti Színház VI EZREDORVOS Possonyl László; Szilágyi Irma. szm. 3 fv. nemzeti Szinház IX.23.

18 KOVÁCS Bibó La.los: Napfoltok. Sam. 3 fr Nemzeti Szinház. GOGIRIX Schwengler. Artúr: Hontalan nép IV.22. /libraete/ Szm. 3 fv. Nemzeti Szinház. RADNÓTI PÉTER Kemény János: Péter. Erdélyi tört V fv. Nemzeti Szinház. FRANCIS Lynton. Hudson: Családi szálloda VII.12. Zenés vj. 3 fv. Zenéját szerzetté Csanak Béla. Művész Szinház. AGÁRDI PÉTER Heital Jenő: A néma levente. Vj. 3 fv. Magyar Szinház XII.7. Köztünk maradjon c. műsor. Pódium Kabaré IV.19. Rácz György; Életfogytiglan. Szm. 3 fv. Pódium Kabaré VIII.3. ANTONIUS Shakespeare: Antonius és Cleopatra Tr. 3 fv. Nemzeti Szinház. XII.20. MARTIN0VIC5 Erdódi János: Martinovics halála III.15. Drámai jelenet. Nemzeti Szinház. VERSININ Csehov: Három nővér, Szm. 4 fv IV.3. Vígszínház és Madách Szinház X.22. V.KÁROLY Seribe és Legouvé: Navarrai Margit X.30. Vj. 3 fv. Magyar Szinház. A HERCEG Kállay Miklós : A Roninok kincse XII.8. Jelenet "TT darabból a Jászai Mari Otthon javára rendezett matinén. Nemzeti Szinház. TANNER JOHN Shaw. G.B.: Tanner John házassága III.19. Ko. 4 fv. Nemzeti Szinház. KOLENCHOV MOBS. Hart és Georges S. Kaufmans VI.26. így élni t... Ö! Vj. zenével 3 fv? Zenéjét szerzetté Charles Bradley. Magyar Szinház. OTHELLO Shakespeare: Othello. Tr. 5 fv. Nemzeti Szinház JÁNOS Ernőd Tamás 6a Török Rezső: Ipafai V.25. lakodalom. Op. 3 fv. fenéjét szerzetté Komjáti Károly. Fővárosi Operett Szinház. OKUNYOV Szlmonov, Konsztantvin: Idegen X.8. árnyék. Szmü 4 fv. Magyar Színház. JÁKÓ* BARDIN Gorkij. Makszim: Ellenségek. Szm XII.2. 3 fv. Nemzeti Szinház. KARENIN Volkov, N.D.: Karenina Anna. Jele netek Tolsztoj Leo regényéből 23 képben. Magyar Szinház.

19 ZENETANÁR Molière; Az úrhatnám polgár IX.28. DORANTE Énekes táncoa ko. 3 fv. Ifjúsági Szinház. VASZILIJ BERKUTOV OaztroTszkl.1 ; Farkasok és bárányok. Vj. 3 fv. Madách Szinház XI.8. DOBÓ Színetár György; Egri csillagok ISTVÁN Tört. dr. 5 fv. Gárdonyi Géza regényéből irta -. Ifjúsági Szinház. AVAR SÁNDOR Szász Péter; Két találkozás. Szm V.8. 3 rv. Ifjúsági Szinház. KÖVETSÉGI TANÁCSOS Tur testvérek; Villa a mellékutcában. Szm. 3 fv. Madách Szinház. KES LKS A FŐMÉRNÖK Kron. Alekazander; Halott völgy. Szm. 3 fv. Madách Szinház KATÁNGHY Benedek András és Karinthy Ferenc: IV.17. MENYHÉRT Rörtvályeai csiny. Vj. 3 fv. Mikszáth után irták -. Madách Színház. MERCUTIO Shakeapeare; Romeo és Julia. Szm V fv. Madách Szinház. JULIUS Gyárfás Miklós: Hűség. Tr. 3 fv. Madách Szinház XII.12. RANK DR. Ibaen Henrik: Nóra. Szm. 3 fv. Madách Szinház Kamarászinháza XII.23. ALCESTE Molière: Misantrophe. Vj. 3 fv, Madách Szinház Kamarászinháza XI.3. ÓF Musset: Vagy ki, vagy be. Vj XI.3. 1 fv. Madách Szinház Kamaraszínháza. A GR SZÍNÉSZ Gorkij, Makszim: Éjjeli menedékhely. Dr. 4 fv. Madách Szinház III.9. A PINCÉR Shyr. G.B.: Soee lehet tudni. Vj X fv. Madách Szinház. SZÉCHENYI Németh László: Széchenyi. Dr V fv. Madách Szinház Kamaraszínháza. OTTO Goodrich-Hackett: Anna Frank nap X.19. FRANK lója. Szj. 2 részben. Madách Szinház. ANTROBUS Wilder. Thornton; Hosszú ut. Szj XI rv. Madách Szinház. BDRGOYNE Shaw. G.B.: Az ördög cimborája. szm. 3 fv. Madách Szinház XII.21. J ; Miller. Arthur: Az ügynök halála XI.21. LOMAN Magánbeszélgetések 2 fv.-ben és 1 requiamben. Nemzeti Szinház.

20 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 1. Staud Géza: PETHES IMRE 2. Cenner Mihály: PRIELLE KORNÉLIA 3. Staud Géza: HEVESI SÁNDOR RENDEZÉSEI 4. Ribi Sáadorfiéi SOMLAY AR TÜR 5. Haraazty Árpádnó: BALOG ISTVÁN HAGYATÉKA 6. Canner Mihály: JÁSZAI MARI 7. Staud Géza: A BUDAPESTI SZÍNHÁZAK MŰSORA Hbrányi Mátyás: CARL MAURER DÍSZLETTERVEI 9. Mészáros Sándor: ÓDRY ÁRPÁD 10. M.Császár Edit: A BUDAI NÉPSZÍNHÁZ MŰSORA 11. Kovács Tivadar: SUGÁR KÁROLY 12. Kisané, Földes Katalin: AZ ÁLLAMI FALUSZINHÁZ MŰSORA 13. Ribi Sándornál C30RT0S GYULA 14. Steiner Zsuzsa: TÖRZS JENŐ 15. Staud Géza : AZ ELSŐ MAGYAR SZÍNTÁRSULAT SZÍNLAPJAI 16. Körtvélyes Ágnes: EGRESSY GÁBOR IRATAI AZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN 17. Hbrányi Mátyás: AZ ESZTERHÁZY-SZÍNHÁZAK MŰSORA 18. Ribi Sándorné: VARSÁNYI IRÉN 19. Zsoldos Ernőt Id. LENDVAY MÁRTON } 20. Berezeli A.Kárqlyné: A NÉPSZÍNHÁZ MŰSORA 21. Koch Lajos: A KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA 22. Staud Géza: BAJOR GIZI 23. M. Császár Edit: LÁSZLÓ JÓZSEF 24. Koch Lajos: A BUDAPESTI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA 25. M.Caászár Editt A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG SZIHŰGYI IRATAI 26. Staud Géza: A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG SZÍNHÁZI MŰSORA

21 27. Ardó Mária: A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG SZÍNHÁZT ÉLETE A SAJTÓ TÜKRÉBEN 28. Óhidy Lehel: AZ ÁLLAMI BÁBSZÍNHÁZ 10 ÉVES MŰSORA 29. Koch Lajos: AZ OPERAHÁZ HETVENÖT ÉVES MŰSORA 30. Staud Gáza: AZ ÁLLAMOSÍTOTT FŐVÁROSI SZÍNHÁZAK MŰSORA Szakáts Károly: A MAGYAR SZÍNIKRITIKA TIZ ÉVE Kissná Földes Katalin: AZ ÁLLAMOSÍTOTT VIDÉKI SZÍNHÁZAK MŰSORA Berezeli A.Károlynó: A VÍGSZÍNHÁZ MŰSORA 34. Staud Gáza: OROSZ ÉS SZOVJET SZÍNMÜVEK MAGYAR SZÍNPADON 35. Kenyeres Ágnes: EGRESSY GÁBOR LEVELEI KAZINCZY GÁBORHOZ 36. Staud Góza: MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Földes Katalin-Szakáts Karoly: A MAGYARORSZÁGI SZÍNHÁZAK MŰSORA Szakáts Karoly: A MAGYAR SZÍNIKRITIKA Földes Katalin-Szak át s Károly: A MAGYARORSZÁGI SZÍNHÁZAK MŰSOR Koch Lajos: TÍMÁR JÓZSEF.

22

23

24

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ MŰSORA

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ MŰSORA ll.ttk SZÍN HÁZ TÖR TÉNETI FÜZETEK I 44. szám i ALPÁR ÁGNES A BELVÁROSI SZÍNHÁZ MŰSORA 1918-1949 (ADATTÁR) v Budapest, 1965 T SZÍNHÁZTUDOMÁNYI 1NTEZET Országos Színháztörténeti Múzeum - r Z2-33V SZÍNHÁZTÖRTÉNETI

Részletesebben

AZ ÁLLAMOSÍTOTT BUDAPESTI SZÍNHÁZAK MŰSORA

AZ ÁLLAMOSÍTOTT BUDAPESTI SZÍNHÁZAK MŰSORA SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 30. szám. STAUD GÉZA AZ ÁLLAMOSÍTOTT BUDAPESTI SZÍNHÁZAK MŰSORA 1949 1959 (ADATTÁR.) Budapest, 1959. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum S Z Í N H Á Z T

Részletesebben

14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum 14* szám. Staud Gáza I ö R Z S JENŐ /Adattár./ Budapest, 1961.

Részletesebben

SOMLAY ARTÚR SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK. 4. sióm. Ribi Sándorné: (Adattár) Budapest, 1 957.

SOMLAY ARTÚR SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK. 4. sióm. Ribi Sándorné: (Adattár) Budapest, 1 957. SZÍNHÁZTÖRTÉNETI i«iiiieuii*iiii*nti«iimaiiii«iui*tiit*iiiiaim«it«aiiii*mit*»h«hm FÜZETEK IHHIMtKIIIMUlIIMIIIunmiHniilWI' 4. sióm Ribi Sándorné: SOMLAY ARTÚR (Adattár) Budapest, 1 957. iiii*iiiitiiii«iiii*--iii*tiii*iiii*im

Részletesebben

A BUDAPESTI OPERAHÁZ MŰSORA

A BUDAPESTI OPERAHÁZ MŰSORA SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 29. szám. KOCH LAJOS A BUDAPESTI OPERAHÁZ MŰSORA 1884 1959 (Adattár) Budapest, 1959. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK &Ç> szám.

Részletesebben

OROSZ ÉS SZOVJET SZÍNMÜVEK A MAGYAR SZÍNPADOKON 1945-1979

OROSZ ÉS SZOVJET SZÍNMÜVEK A MAGYAR SZÍNPADOKON 1945-1979 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 67 «szam OROSZ ÉS SZOVJET SZÍNMÜVEK A MAGYAR SZÍNPADOKON 1945-1979 Budapest 1979 1 í SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 67 #$zám OROSZ ES SZOVJET SZÍNMÜVEK A MAGYAR SZÍNPADOKON 1945-1979

Részletesebben

AZ ÁLLAMI BÁBSZÍNHÁZ TIZ ÉVES MŰSORA

AZ ÁLLAMI BÁBSZÍNHÁZ TIZ ÉVES MŰSORA 28. szám ÔHIDY LEHEL AZ ÁLLAMI BÁBSZÍNHÁZ TIZ ÉVES MŰSORA 1949 1959 (ADATTÁR) Budapest, 1959 Színháztudományi és Filmtudományi Intézet Országos Színháztörténeti Múzeum 28. szám Óhidy Lehel: AZ ÁLLAMI

Részletesebben

Á KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA

Á KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T! FÜZETEK 21. szám. K O C H L A J O S : Á KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA (Adattár) Budapest, 1958, Színháztudományi és Filmtudományi Intézet Országos Színháztörténeti M'zeum SZÍNHÁZTÖRTÉNETI

Részletesebben

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1945 1960 Budapest, 1960. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

Heltai Jenő drámai életműve

Heltai Jenő drámai életműve PhD értekezés Győrei Zsolt Heltai Jenő drámai életműve II. Témavezető: Dr. Szigeti Lajos Sándor Szeged 2002. FÜGGELÉK I. HELTAI JENŐ RÖVID ÉLETRAJZA ÉS KÖTETEINEK, BEMUTATÓINAK LAJSTROMA II. HELTAI JENŐ

Részletesebben

SZÍNHÁZI TÁRGYÚ FILM DOKUMENTUMOK KATALÓGUSA

SZÍNHÁZI TÁRGYÚ FILM DOKUMENTUMOK KATALÓGUSA SZÍNHÁZI TÁRGYÚ FILM DOKUMENTUMOK KATALÓGUSA MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRGYÚ FILMDOKUMENTUMOK KATALÓGUSA BUDAPEST 1971 MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET A Magyar Filmtudományi Intézet Filmarchivumának

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 12. Fejér László. Az ember tragédiája bemutatói. A sorozat eddig megjelent kötetei: (Bibliográfia)

Madách Könyvtár Új folyam 12. Fejér László. Az ember tragédiája bemutatói. A sorozat eddig megjelent kötetei: (Bibliográfia) Madách Könyvtár Új folyam 12. Fejér László Az ember tragédiája bemutatói (Bibliográfia) A sorozat eddig megjelent kötetei: 1. I. Madách Szimpózium (1995) 2. II. Madách Szimpózium (1996) 3. Fráter Erzsébet

Részletesebben

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE 3077 ÁCS Pál szerk. Rimay János Balassi epicédium Epicédium a Balassi fivérek Bálint és Ferenc halálár 848 ADAMIK Tamas Romai birodalom a késö csaszarkorban (Kr.u.117-476)

Részletesebben

SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA. készült: 2012. 11.16.

SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA. készült: 2012. 11.16. SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA készült: 2012. 11.16. 1 1. A "legyőzhetetlen" : fantasztikus regény / Lem, Stanislaw, ford.

Részletesebben

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

JJIIIIlll1. KÖNYVTÁRÁNAK m Ady CIMJEGYZÉKE. BAJAI KERESKEDELMI CASINÚ 1-1099. ''1. Endre V Arosi KönyvtAr BAJA MIMN-NYOMDA, BAJA. t ti ... ... ... .

JJIIIIlll1. KÖNYVTÁRÁNAK m Ady CIMJEGYZÉKE. BAJAI KERESKEDELMI CASINÚ 1-1099. ''1. Endre V Arosi KönyvtAr BAJA MIMN-NYOMDA, BAJA. t ti ... ... ... . {-1099. ..... ''1... t ti,j... A. '..... BAJAI KERESKEDELMI CASINÚ KÖNYVTÁRÁNAK m Ady Endre V Arosi KönyvtAr BAJA.. CIMJEGYZÉKE. JJIIIIlll1 1-1099. MIMN-NYOMDA, BAJA KÖnFtáril 547 548 737 508 736 679 529

Részletesebben

IRODALOM 1. ÓKOR 2. KÖZÉPKOR, RENESZÁNSZ, BAROKK 3. SHAKESPEARE

IRODALOM 1. ÓKOR 2. KÖZÉPKOR, RENESZÁNSZ, BAROKK 3. SHAKESPEARE 1. ÓKOR IRODALOM - Satyricon (Petronius művének átdolgozása, rend. Federico Fellini, 1969) - A szerelem művészete (Ovidius nyomán, rend. Walerian Borowczyk, 1983) - Quo vadis (Henryk Sienkiewicz regénye

Részletesebben

A magyar irodalom karácsonya.

A magyar irodalom karácsonya. 451047 înregistrat la trib. Cluj S. III. sub No. 112. (Dos. No. 1724-1938). ANUL XIV. EXEMPLAR GRATUIT CLUJ, 1938/9. DEC.-JAN.-FEBR. Propr. Editor LIBRĂRIA LEPAGE CLUJ REDACTOR RÄSP. Dr. Fr. Dobd ABONAMENT:

Részletesebben

FILM / DVD LISTA MAGYAR FILMEK

FILM / DVD LISTA MAGYAR FILMEK FILM / DVD LISTA Az alábbi lista az általunk hozzáférhető filmeket tartalmazza. A filmek általában európai rendszeren érkeznek Magyarországról, ezeket az Ön kérésére átfordítjuk észak-amerikai rendszerre.

Részletesebben

A SodaStream készülékkel otthon készítheti el saját, kedvenc üdítőjét. Takarítson meg időt, pénzt és nem utolsó sorban védje velünk a környezetet!

A SodaStream készülékkel otthon készítheti el saját, kedvenc üdítőjét. Takarítson meg időt, pénzt és nem utolsó sorban védje velünk a környezetet! Anyukám mágikus erejével pillanatok alatt átváltoztatja a vizet finom üdítővé. or Eart Friendhly No batterie s A SodaStream készülékkel otthon készítheti el saját, kedvenc üdítőjét. ay electricity mpties

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban Játékfilmek Magyar filmek A-F Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban III. Richárd (1973) DVD 735 Rend.: Fehér György Szereplők: Haumann Péter, Latinovits Zoltán, Major Tamás. Időtartam: 90

Részletesebben

Kabdebó Lóránt-bibliográfia

Kabdebó Lóránt-bibliográfia Kabdebó Lóránt-bibliográfia (Összeállította: Buda Attila) A bibliográfia Kabdebó Lóránt irodalomtörténészi munkásságának, valamint az avval kapcsolatos recepciónak teljességre törekvő feltárását adja.

Részletesebben

MÁJUSI E-Mail VIDEO AKCIÓ AZ ALÁBBI LISTÁN SZEREPLŐ FILMEK VHS vagy DVD db. $10.00

MÁJUSI E-Mail VIDEO AKCIÓ AZ ALÁBBI LISTÁN SZEREPLŐ FILMEK VHS vagy DVD db. $10.00 MÁJUSI E-Mail VIDEO AKCIÓ AZ ALÁBBI LISTÁN SZEREPLŐ FILMEK VHS vagy DVD db. $10.00 HÉT TONNA DOLLÁR Kabos László, Darvas Iván, Bárdy György Luciano, a rut kis bohoc kepes elore megjosolni a nyero szamokat.

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából Bevezető

Részletesebben

WayteQ xbook-60fl e-könyv olvasóra feltöltött könyvtár

WayteQ xbook-60fl e-könyv olvasóra feltöltött könyvtár Szerző Cím Fordította ISBN Szerző Cím Fordította ISBN Abonyi Árpád A vörös Regina 9789633645734 Krúdy Gyula A vörös postakocsi 9786155312113 Ady Endre Sápadt emberek és történetek 9786155312519 Krúdy Gyula

Részletesebben

Catter Szerző Cím ETO Kiadás Oldalszám Megjegyzés Kiadó Beszerzési ár

Catter Szerző Cím ETO Kiadás Oldalszám Megjegyzés Kiadó Beszerzési ár Nyilvántartási szám 12 O 73 Országh László Angol-magyar szótár 800.2 26 Ft 16 O 73 Országh László Angol-magyar szótár 800.2 26 Ft 17 O 73 Országh László Angol-magyar szótár 800.2 26 Ft 19 K57 Kiszely Biológia

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt nagyérdemû Közönség!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt nagyérdemû Közönség! 2014/9. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt nagyérdemû Közönség! Peter Brook angol kortárs színházi és filmrendezô egyszer azt mondta: A színház mindenekelôtt az élet. Ez az elengedhetetlen kiindulási

Részletesebben