PÜSKI KIADÓ KÖNYVESHÁZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSKI KIADÓ KÖNYVESHÁZA"

Átírás

1 PÜSKI KIADÓ KÖNYVESHÁZA 1013 Budapest, Krisztina körút 26. Tel: , tel és fax: , Bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank Adószám: Nyitvatartási id2: , szombaton Postán is szállítunk. Kiadványaink árjegyzéke június VERSEK Bede Anna: Harang a körtefán. Válogatott versek. 370, Derzsi Sándor: Szabadító ének. Versek és politikai írások. Döbrentei Kornél: Kardélen. Versek a megmaradásért. 183 oldal. ISBN Dsida Jen-: Légy már legenda. Összes verse és m<fordítása 472 oldal. Dsida Jen2 minden korba küldött id2zített jelzéseket. 31 évesen hubyt el, de ennek ellenére teljesnek hat a költ2i munkássága. 2500, Erdélyi József: Fehér torony. Összegy jtött versei I-II oldal. Sors avatta Erdélyi Józsefet az utolsó Csokonai-rendje szerinti magyar költ2vé. 3360, Farkas Árpád: A szivárgásban. Versek. 560, Fekete Lajos: Négy határ között. Válogatott versek , Gyékényesi György: Csillagének. Válogatott versek. 200 oldal. Süt2 András írja: Verseskönyved olvastán, mintegy látomásszer<en ismertemföl azt az üzenetet, hogy létünk értelmét, célját nem a fekete csillagok hordozzák, hanem a mostohaságra, árvaságra jutott humánum 1450; Háromszög. Kuti Gorváth Gyula, Oláh Zoltán, Szarka József versei 640, Kiss Jen-: Id)rendben. Az öregkor versei , B. Kovács Éva: Napisten oltárán, magyarok eredetlegendája 560, Nagy Gáspár: nem szabad feledni! Versek 1956 láthatatlan emlékm vének talapzatára. 92 oldal. Emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni eme szemléleti alapelvek szerint épül Nagy Gáspár költészetének morális és politikai rendje. 480, V. Nagy Kálmán: Veresek. 1120, Oláh Zoltán: Énekl) kopjafák, versek 350, Serf-z- Simon: Közel, távol. Versek oldal 1800, Sért- Kálmán: Hírért megszenvedtem. Versek, napló, elbeszélések.382 oldal. 1680, Sinka István: Nagy útakról hazatérve. Összegy jtött versek I-II oldal. A XX. századi magyar irodalom népb2l jött költ2óriásának a hosszas, méltánytalan mell2zés ellenére tizenhárom verseskötete jelent meg. Ez a legteljesebb kiadás. 3360, Szomjas-Schiffert György: Káprázat. Válogatott versek. 88 oldal. A szerz2 önkifejezésének eszközei a dallam, a ritmus és a harmónia. A természet szépsége, a szerelem élménye, a szabadságtól igazságtalanul megfosztott ember fájdalma versbe és zenébe fogalmazódott. 1200, Tornai József: Pünkösdi lobbanás. Versek 300, PRÓZAI MFVEK Abelar, Taisha: absztrakt repülés. 208 oldal. A szerz2 Carlos Castaneda társa az 2si mexikói tolték hagyományok n2i oldalát mutatja be. A lebilincsel2 könyv felbecsülhetetlen érték< varázsló könyv, antropológiai m<, ugyanakkor a n2i szellemiségnek egy rendkívül provokatív munkája. 1400, Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot A rög al att oldal. Utazásaimban egy cél vezetett: ember voltomra akartam ráeszmélni. De most gyökeret akarok ereszteni Erdély talajában. 1680, Baróti Szabolcs: A kandúr órájában. Útirajz a Nagy Földr)l: a Szovjetunióról, Stibériáról, a Bajkál tóról, Ukrajnáról, sok képpel. 206 oldal. Az ökonómiai mámor, az er2szakolt beruházások ideje után az ökológiai dráma, a nemzeti kijózanodás és a még hatalmon lév2 visszahúzó er2k harca következett el. Irodalmi zarándoklat is egyben. 1890, Bay Zoltán: Az élet er)sebb. 270 oldal. A XX. Századi tudománytörténet, technikatörténet és az egyetemes humanizmus kiemelked2 személyiségének emlékirata. 750, Bay Zoltán Pályája és példája dokumentumokban. Bánffy Miklós: Huszonöt év. Emlékirat oldal. 750, Bátki József: Volt egyszer egy életem április május oldal. Háborús emlékirat. 2500, Bíró Sándor: Mátrai Lovagrend. Egy recski fogoly emlékezései. 560, Bod Péter: A hazának nem használni, mikor lehetne, nagy vétek. 158 oldal. Válogatás írásaiból, írásairól. 560, Bondor Vilmos: Messze van a nyíregyházi kaszárnya. 237 oldal. Katonai pályafutásom története Böök, Fredrik: Utazásom Magyarországon (1920-as évek), svédb2l forította: Bartha Ístván 980, Castaneda, Carlos: A Sas ajándéka. 278 oldal. A világhír< szerz2 összesen 12 könyven mutatja be az 2si mexikói tolték hagyományon alapuló tudásrendszert. Ebben a könyvben a rendszer felépítését, mitológiáját mutatja be. 1980, Castaneda, Carlos: A csend ereje. Don Juan további tanításai. 257 oldal. A nyolcadik könyvben Don Juan lenyügöz2 erej< varázsló történetein keresztül feltárul a varázslás és a mágia igazi értelme. 1980, Castaneda, Carlos: Az álmodás m vészete. 260 oldal. A kilencedik könyvben megtapasztalhatjuk, hogy a különböz2 valóságok elérése a tudatos álmodáson keresztül a nagy varázslók leglényegesebb tevékenysége. 1980, Castaneda, Carlos: A végtelen aktív oldala. Ha már beléptél a végtelenbe, nem hagyatkozhatsz ránk, hogy visszahozzunk mondta don Juan. A te döntésedre lesz szükség. Ha úgy döntesz, hogy nem térsz vissza, elt<nsz, mintha a föld nyelt volna el folytatta don Juan. De ha úgy döntesz, hogy visszatérsz, össze kell húznod a nadrágszíjadat és mint igaz harcos-utazónak, várnod kell, amíg a feladatod, akármi is legyen, véget nem ér, akár sikerrel, akár vereséggel. 2100, Czine Mihály: Németh László eklézsiájában. Sors és irodalom. 660, Csurka István: Hamis tanú és más regények. 430 oldal. A kiváló író alábbi regényeit tartalmazza a könyv: Hamis tanú Nehézgiú A csodaló A kard Dagonyázás. 1680, Csurka István: Házmestersirató. Drámák színm<vek. 543 oldal. A70-80-as évek legismertebb szipadi szerz2jének színm<veit fogja egybe ez a könyv, tökéletes képet adva annak az id2szaknak a gondolkodásáról. 1680, Csurka István: A mélység vándora. Elkbeszélések, tárcák, karcolatok I-II. E két kötet írásait a f2címként évszámmal megjelölt kötetekb2l válogattuk, az utolsó kivételével, melyet a Magyar Fórum c. hetilap közölt el2ször.3360, Dante, Alighieri: Isteni színjáték. Pokol Purgatórium Paradicsom. Prózai fordítás. Fordította Szabadi Sándor. 383 oldal 2520, Dobai István: T n)dések a történelemr)l I-II oldal. Azaz a mérhetetlen élet és az ember viszonyáról, különös figyelemmel Európra és a magyarokra. 5460, Donner, Florinda: Álomban ébren. 320 oldal. A szerz2, aki hosszú ideig munkatársa, álmodásban utazó társa volt Carlos Castanedának, ebben a könyvében életrajzi hitelességgel számol be beavatásáról az álomban-ébrenlét világába. 1800, Esterházy Lujza: Szívek az ár ellen. 238 oldal. Népek ütközése. Közép-európai tapasztalatok.. Esterházy Jánosról.980, Ezerkilencszázötvenhat te csillag. A forradalom és a szabadságharc olvasókönyve. 236 oldal. Els2sorban versek tükrében mutatjuk bea történelmi napok eseményeit, elbeszéléseket, visszaemlékezéseket viszonylag kisebb szában, de így is rzékelhet2 mindaz a remény és fájdalom, amely forradalmunkat aranyos glóriaként körülveszi. 980, Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. A forradalom és szabadságharc olvasókönyve. 254 oldal. A kiadó és a szerkeszt2 célja, hogy a közreadott szemelvényekkel segítse az általános és középiskolák, az egyetemek, az intézmények és a társadalmi szervezetek megemlékezéseit. 980,

2 Ének a Don h-seiért. Versek és emlékezések. 480, Fassang János Pál: Trabanttal a damaszkuszi úton. 203 oldal. Regény 1982-ben játszódik. Sebes Károly tanár úr története, iskolai megpróbáltatásai, külföldi útja, és így szembesülése Európával. 380, Fekete Pál: Az utolsó szó jogán. Elsüllyedt világ Békéscsaba, oldal. Lassú, ismereteken nyugvó folyamat szülte meg azt a bels2 erkölcsi parancsot, hogy a harcolók táborához csatlakozzam. Ekkor már tisztán láttam, hogy a fasizmus és a kommunizmus torzszülött ikertestvérek, s áldozataik száma csak milliókban fejezhet2 ki. Füry Lajos: Elmentek a favágók. 224 oldal. Regény. Füry Lajos a legismertebb amerikai magyar regényítók közé tartozik. A regény Vécsey Gyula író, újságíró története, Magyarországon 1944-ben kezd2dik, és Brazíliában fejez2dik be 750, Garda József: Kint voltam a Donnál. Egy t zérszakaszvezet) emlékirata. 223 oldal. Álmaimban sokszor láttam viszont azt a mez2t. Aki meghalt meghalt. Volt aki csak megsebesült és ott kínlódott csúszkálva a véres havon és látszott rajta, hogy mindenáron menne tovább, de hogyan? 980, Gábor Áron: Az embert)l Keletre. 15 év szovjet büntet)táborokban. 694 oldal. A szerz2t 1945 augusztusában a magyar vöröskereszt f2titkáraként hurcolják el a Szovjetunióba és csak 1960-ban térhet vissza. Err2l a 15 évr2l szól a könyv megrázó hitelességgel. 1960, Gombos Gyula: Eszmélet. Emlékezések és elmélkedések. 1680, Gombos Gyula: A harmadik út. 300, Gombos Gyula: Hillsdale, amerikai falu. 560, Gombos Gyula: Szabadságalapítók. 128 oldal. A plymouthiak voltak az els2 menekültek Amerikában. Egy új menekült vizsgálja, ahogy itt a maguk módján szabadságot alapítottak. 980, Gombos Gyula: Szabó Dezs). Élete és m vei. 392 oldal.a szerz2 úgy ír Szabó Dezs2r2l e könyvben, hogy az egyúttal a legf2bb magyar problémák elemzése is. Felismeri: Szabó Dezs2t sem írói m<ködésében, sem emberi sorsában nem lehet megérteni, ha nem vesszük figyelembe, hogy az 2t hajtó szenvedélyek közt a legállandóbb a politika volt. 1680, Gombos Gyula: Tükörcserepek. Álom az országról, esszék ( ) 980, Gombos Gyula: Sz k esztend)k, a magyar kálvinizmus válsága 20 és 21 év után Igazmondók. Gombos Gyula: Németh László 100, Gy-rffy László: A farkasüvöltés nem hallatszik az égbe. Válogatott közéleti írások. 350, Harsányi Jen- Patthy Anna: Egy orvos a történelem sodrában. 280 oldal. Baloldalról a sopronk2hidai halálos ítélet és az 56-os forradalmon át a svédországi megnyugvásig, 324 fekete/fehér és színes képpel 1400, Hatvani Dániel: Tilalomfák árnyékában. Egy irodalmi f2szerkeszt2 emlékirata 380, Holly István: A parancsnok, , Horváth Gyula: Én a komédiát lejátsztam 78 oldal. Horváth Gyula Jászai díjas érdemesm<vész életrajzi vallomása 20 éves koráig. 600, Ignácz Rózsa: Anyanyelve magyar. 324 oldal. A szerz2 els2 regénye önéletrajzi jelleg< és 20-as, 30-as évek Erdélyében játszódik. 980 Ignácz Rózsa: Keleti magyarok nyomában. 320 oldal. Nehéz szívvel adom közzé ezt az útinaplót. Azt szeretném, ha a benne elmondottak elindítanák nálam kiválóbb, elhivatottabb magyarokban keleti testvéreink nagy perének újrafelvételét Vádolnak a moldvai s bukovinai magyarok hazasíró népénekei. 1680, Igáncz Rózsa: Részpénz. 301 oldal. Egy vándor magyar színtársulat erdélyi útján keresztül mutatja be a szerz2 a román hatalom alatt verg2d2 Erdélyt. 1680, Ignácz Rózsa: Született Moldovában. 395 oldal. Regény a moldovai magyarságról. 1680, Ignácz Rózsa: Torockói gyász. 254 oldal. A 18.sz. Torockó h2seinek állít emléket ez a regény: Székely Borbálának, két v2legényének, Kriza Katalin tizenhét éves paplánynak, aki a maga életét is feláldozva templomot gyújtott fel vészjelz2 t<zként, csak hogy egy eltiport emberi közösség igazságát világgá kiálthassa. 1400, Ignácz Rózsa: Ünnepi férfiú. 255 oldal. Regény Szent László királyról a múltban, a jelenben és a jöv2ben. Illés Sándor: Akikért nem szól a harang. Délvidék Ilosvay Ferenc: Megfordul a szél. A novellák olyan embereket mutatnak be, akik a magyar falu, a magyar világ örök lakói maradtak, s bár az általa ábrázolt falu régen elt<nt, hangulatai, érzelmei a magyar múlt kincsestárába kerültek. 560, Jobbágyi Gábor: Élet és igazság védelmében. 980, Kasza Lajos: Budapestt)l Washingtonig. Egy menekült magyar állatorvos élete 412 oldal. A könyv életrajznak készült, de kilép az egy személy világából és érdekes korrajz lett. 840, Kasza Lajos: Éveim Amerikában és Angliában oldal. 840, Kasza Lajos: Zrínyista lányok. 301 oldal. 840, Kasznár Károly: Szikrák. Egy diplomata emlékirata (Vichy, Franciaország, 1941/45.) 1120, Kocsis István: Széchenyi. A magyarságtudat regénye. 448 oldal. A szerz2 Széchenyi István naplója alapján írja meg életregényét és mutatja be, mi van Széchenyi különös magatartása, rendkívüli tettei mögött. 1960, Kodolányi János: Esti beszélgetés. 330 oldal. A szerz és 1941 közötti irodalmi, m<vészeti kritikáit tartalmazza a könyv. 1680, Kodolányi János: Vízözön Új ég, új föld. I-II 830 oldal. A vízözön és a Gilgames legendát dolgozza fel csodálatos, átél2 er2vel. 3360, Kondor Katalin: Névjegy I. A Kossuth Rádióban, vasárnaponként elhangzó népszer< m<sor sok száz interjújának szubjektív válogatása. 1990, Kondor Katalin: Névjegy II. 398 oldal. A Kossuth Rádióban, vasárnaponként elhangzó népszer< m<sor sok száz interjújának szubjektív válogatása. 2990, Kosztarab Mihály: Erdélyi gyökerek. 228 oldal. Egy amerikai magyar emigráns története. Kovács Andor: Homokpad. Önéletrajz és pályatörténet. 450, Kovács Zoltán: Decemberi szüret. Tárcák, novellák, cikkek 1400, Le Calloc h: K)rösi Csoma Sándor útinaplója, oldal. A szerz óta életét K2rösi Csoma Sándor kutatásának szenteli. Ez a naplo nem fantázia szülött, vagy regényes feldolgozás, hanem dokumentumok alapján írt napló. I kötet. 750, Le Calloc h: K2rösi Csoma Sándor útinaplója, Dokumentumok alapján írt napló. II. kötet 500, Major Richárd: Vadváltók. Egy magyar természetjáró-vadász British Columbia vadonában. 280 oldal. Ha végigjárjuk a szerz2vel British Columbia északi és déli, nyugati és keleti tájait, az itt él2 állatvilág sokfélesége is elénk tárul. 1680, Mandics György: Temesvári Golgota. 1. Megfeszítés; 2. Harmadnapra feltámada; 3. Júdáscsók a forradalomnak, , Madaras Ferenc: Recsken voltam diplomata: török követ. Öt évi internálás története ig 750, Mács József: Öröködbe uram Regény. 662 oldal. Trilógiának indult, tetralógiává terebélyesedett Mács Józsefnek, a szlovákiai magyar irodalom egyik legavatottabb alkotójának közel egy évszázadot felölel2 regényfolyama. 3920, Megyesy Jen-: Alkonyat. Civilizációnk felbomlása. 2200, Monoszlóy Dezs-: Utolsó vadászat. Elbeszélések. 1400, Móricz Zsigmond és Magoss Olga levelezése. 1680, Móricz Zsigmond: A Magvet). 100, Móricz Zsigmond: Kivilágos kivirradtig. Regény. 680, Muttnyánszky Ádám m egyetemi professzor családfája, rokonsága, életrajza (Bánki Imre Ludvig Gy2z2). 150 oldal. 1120, Németh László: A min)ség forradalma kisebbségben I-II Politikai és irodalmi tanulmányok, beszédek, vitairatok oldal. Németh László két háború közötti írásait tartalmazza a könyv, köztük a nagy port kavart Szárszói beszédet. 3360,

3 Németh László: A min)ség forradalma kisebbségben III-IV. Az els2 két kötetb2l kimaradt politikai és irodalmi tanulmányokat, beszédeket, vitairatokat tartalmazza a egész a második világháború végéig. 3360, Németh László: A felel)sség szorításában. Jelek a társadalomnak I-III oldal. A XX. sz. magyar gondolkodás egyik legnagyobbjának minden esszéjét, tanulmányát foglalja egybe 1945-t2l 1975-ig, haláláig. 5000, Németh László: Magam helyett. Tanulmányok az életemr)l. I-II 912 oldal. Az író életrajzi vonatkozású írásai. 3360, Pekár Zsuzsa: A túlélés epizódjai. 222 oldal. Család- és kortörténet qz es évekr2l egy nagypolgári családtag önvallomásában. Pet- Ferenc: Amerika jó és rossz között 1400, Péter László: Sz)regi délutánok. Írások Szegedr2l. 440, Pusztai János: Önéletrajz, benne a partiumi-erdélyi magyarság sorsa ( ) 2500, Püski Sándor: Könyves sors magyar sors. 606 oldal. Személyes és kiadói történetem az I. rész 1. fejezetén túl nem most megírt önéletrajz vagy életem regénye, hanem a mindenkori terveket, beszámolókat, vallomás -okat, beszélgetéseket, méltatásokat raktam sorba, és csak a jobb megértéshez szükséges szövegeket írtam most hozzájuk. 2500, Ralovics Béla: Az öreg ember és a gondolatok. 24 oldal 150, Rózsás János: Keser ifjúság Éltet) reménység. 9 év a szovjet Gulagon. 608 oldal. Ez a könyv nem hivatásos író m<ve. Szerz2je nem azzal a szándékkal ült neki a megírásához, hogy irodalmat alkosson, hanem azért, hogy rabságának megpróbáltatásai és szenvedéseit másokkal us megismertesse. 2800, Serédi János: Lovak és patkányok. 254 oldal. Elbeszélések a háború utáni paraszti világból. 1400, Serf-z- Simon: Gyerekid). A kis vadóc Nyulak a hurokban Nincs maradás. Regények 254 oldal. 1680, Serf-z- Simon: Mindenáron Rémhírviv)k Otthontalanok Jöv)tlátó. Drámák 200 oldal. 168, Sinka István: Fekete Bojtár vallomásai 364 oldal. A nagy költ elején fejezte be ezeket a vallomásokat. Utána még 25 évig élt, majdnem végig politikai és irodalmi tilalom alatt. Az utolsó éveiben kezdték kiadni újból verseit és elbeszéléseit. Sinka István: Kadocsa, merre vagy? Összegy jtött elbeszélések, újságcikkek, sajtónyilatkozatok. 543 oldal. A népi irodalom legmarkánsabb költ2jének prózai írásai. 1680, Szabó Dezs-: Az egész látóhatár I-II oldal. Szabó Dezs2t a huszadik század legnagyobb magyarjai között tartjuk számon. Az a magyar társadalom, melyben élt és m<ködött már nem létezik. Mint ahogy megd2ltek azok a hatalmak is, amelyek ellen küzdött. De igényeinek java az önálló magyar történelmi m<hely a nemzet igénye ma is. 3360, Szabó Dezs-: Az elsodort falu. 420 oldal. Ez a regény akkor jelent meg (1919), mikor megszenvedett legbens2bb mondanivalómhoz ostorozták fajomat. Én voltam a hátbadöfött faj ajkáról kitört jaj s a magyarság megismerte saját megsebzett életét e regényben. 1680, Szabó Dezs-: Csodálatos élet Nincs menekvés Ének a révben Karácsony Kolozsvárt A kötél legendája. Regények. 463 oldal. A háború után betiltott szerz2 munkáival a 90-es évektöl foglalta el újra méltó helyét a magyar irodalomban. 1680, Szabó Dezs-: Egyenes úton. Tabulmányok és jegyzetek I-II. 944 oldal. Itt adom két kötetben visszhangjait az elzúgott csatáknak. Adom úgy nyersen, öklözéseik, csókjaik él2 valóságában Fiatal élet, akinek épít2 hited és megváltó akaratod van: járd be e kiáltó lapok világát. 3360, Szabó Dezs-: Életeim I-II. 914 oldal. inkább belenyugodnék abba, hogy valamelyik m<vem örökre feledésbe menjen, mintsem hogy csak egy bet< változás is történjék rajta. Ezekkel a szavakkal indította útjára Szabó Dezs2 önéletrajti írását. Kívánsága több mint fél évszázad után teljesült. 3360, Szabó Dezs-. Napló és elbeszélések I-II. 973 oldal. 3360, Szabó Dezs-: Segítség! Regény. 515 oldal. Akarat ez a regény: feltartott paizs, védelemre rándult meztelen mell. Élet és halál ez a regény: tett, ölelés, bántás. Kétségbeesett kiáltás. 1960, Szabó Gyula: A névtelen katona. Szabó Mózes kurta, székelyföldi katona naplója 1944/ , Szabó Gyula-Jen-: Villanások könyve Világoljon a gondolat! Szabó Pál: Ahogy lehet I-II 288 oldal. A regény a Dózsa-felkelést követ2 másfél évtized után, Mohács után játszódik. 1360, Szabó Pál: Lakodalom, keresztel), bölcs). 414 oldal. Ebböl a regényböl készült a Talpalatnyi föld c. nagysiker< film. A könyv a paraszti életforma drámai, érzésekkel teli ábrázolása. 1680, Szomjas-Schiffert György: Virrasztó, színm< Balassi Bálintról 560, Sztáray Zoltán: Haraszthy Ágoston. 172 oldal. A kaliforniai sz2l2kultúra atyjának életrajza. 560, Sztáray Zoltán: Hudson-parti álom. Elbeszélések. 560, Sztáray Zoltán: Kalifornia 560, Tamás Menyhért: A Szent Anna-tó regéje. 112 oldal. Mint minden regét, ezt is a szájhagyomány éltette, 2rizte századokon keresztül. Tamás Menyhért id2ben napjainkhoz közelebb es2 változatot dolgoz fel. 480, Tamási Áron: Sz zmáriás királyfi Zöld ág. Regények. 304 oldal. Tarics Péter: Kisebbségi vallomástöredékek 560, Tarics Péter: Magyarként a Felvidéken. 750, Torres, Miguel: A két valóság szárnya. Mexikói indián sámánisztikus mese a transzformációról 1120, Tóth Imre: Palóc trilógia. I. Boldog palócok II. Boldogtalan palócok III. Palócok pokoljárása Tóth Imre: A boldog palócok unokái , Tóth Lajos: Let nt világok tanúja. Délvidéki kisebbségi sors. 750, T-kés László: Ideje van a szólásnak. 360, Turcsányi Ervin: Az ördög apostolai. 108 oldal. Népi történeti regény a mohácsi vész napjaiból. Poszáta Péter XVI. századi szerzetes barát Az pogány el2l menekül2 magyar gulya históriája cím< írása alapján. 560, Turi József: A zsilip. Történelmi regény. 480, Varga László: A fegyencélet fintorai, 148 oldal között Romániában, személyes tapasztalatból. 560, Vatai László: Átszínezett térkép. 750, Vatai László: Sötétségb)l világosságra. Prédikációk 480, Válasz évkönyv I II , Veres Péter: Falusi krónika Sz k esztend) Szül)hazám Hortobágy mellyéke Napszámos énekek. 364 oldal. Ez a könyv elejét2l végig valóság. Az emberek él2k vagy már holtak, de egyt2legyig valódiak, a leírt élet igazi élet, és az események is megtörténtek. 1680, Veres Péter: Gyermekharag. Elbeszélések. 680, Veres Péter: Magyar megmaradás A paraszti jövend) Az Alföld parasztsága Parasztsosr-magyar sors. 362 oldal. 1680, Veres Péter: Mit ér az ember ha magyar. Levelek egy parasztfiúhoz. 240 oldal. E levelek célja az volt, hogy a hiányzó magyar közösségi, politikai gondolkodás kialakulásához élményeimmel, tapasztalataimmal én is hozzájáruljak. írja Veres Péter több mint 60 évvel ezel2tt. 750, Veres Péter: Számadás. Önéletrajz. 668 oldal. Ez az önéletrajz valóbant hiteles számadás és nem önéletrajzi regény. Ami meg van benne írva, az mind tényszer<en igaz. 1960, Vladár Gábor: Visszaemlékezéseim. 780, Zabos Géza: Tiszahát , Zilahy Lajos: Halálos tavasz Szépapám szerelme. Regények. Zilahy Lajos: Két fogoly. Regény. 1960, ESSZÉK, TANULMÁNYOK Ablonczy László: Bartók Béla kertjében. Marosszentimrét)l Párizsig. 416 oldal. A szerz2 tanulmányait, beszélgetéseit, jegyzeteit tartalmazza a könyv többek között Ady Endrér2l, Bartókról, Ignácz Rózsáról, Jékely Zoltánról, Süt2 Andrásról, Csoóri Sándorról. 2800,

4 Albert Gábor: István király fanyar bora 480, Bakos István: Közszolgálatban. 568 oldal. Avagy egy túlél2 köztisztvisel2 válogatott feljegyzései, írásai 980, Bojkó Béla: A kémiai elemek új termodinamikai rendszere: a T-modell és a világegyetem. 210 oldal. 1960, Bolyai. Biográfia Bibliotéka Bibliográfia. 408 oldal. Ezzel a kötettel egyszerre tisztelgünk a 225 éve született zseniális apa, Bolyai Farkas, és a még zseniálisabb fiú, Bólyai János el2tt, aki 175 éve készítette el világhír< remekm<vét. 2800, Bolyai forradalma az életm kiadásban és a bibliográfiában, 263 oldal. 2800, A Bolyai Gauss levelezés. 366 oldal. A teljes levelezés els2 gy<jteményes kiadása 4480, Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. A harmadik reformnemzedék 538 oldal. A harmadik reformnemzedék a népiség eszméjének jegyében nem kevesebbet akart, mint az addig hátrányosan megkülönböztetett társadalmi rétegeket a politikai nemzetbe beemelni. 1680, Borbándi Gyula: Népiség és népiek. Esszék, tanulmányok, cikkek. 254 oldal. E kötetbe összegy<jtött írások részben visszapillantások a népi mozgalom korábbi eseményeire, kiemelked2 alakjaira, részben megfigyelések és észrevételek a népi gondolatkör mai kezelésér2l. 980, Böszörményi József: Információs robbanás etnikai konfliktusok. 114 oldal. A szerz2 megpróbálja áttekinteni a népcsoportok létezésének általánosítható törvényszer<ségeit. Vizsgálja a modernizáció s különösképpen az információs robbanás hatását az etnikai konfliktusokra, valamint az emberi jogok érvényesülését az etnikumokra vonatkozóan. 780, Budai Balogh Sándor: Megtöröm a villámokat. Tanulmányok, írások Szabó Dezs)r)l. 224 oldal. A Szabó Dezs2 Emléktársaság egykori alapító elnökének 19 korábban megjelent, ma már hozzáférhetetlen tanulmánya Szabó Dezs2r2l. A tanulmányok felölelik Szabó Dezs2 teljes életét. 1680, Czeg- Zoltán: Muskátlis Európában. Írások ingujjban, vértesek között a magyari oldalon, Csapó Endre: Ilyen a világ I-II. 632 oldal. Ausztráliai újság vezércikkei , Csapó Endre: Ilyen a világ III. 313 oldal Cseke Péter: Hazatér2 szavak. Szociográfiai riportok 480, Csoóri Sándor: Tenger és diólevél. I II oldal. Összegy<jtött esszék, naplók, beszédek. 3360, Csoóri Sándor: Nappali Hold. 368 oldal A Nappali hold írásai nemcsak egy hosszúra nyúlt írói korszakot zárnak le az életemben, hanem egy hosszúra nyúlt történelmit is: a negyven évig tartó szovjet hódoltság korszakát 680, Csúri Ákos: Jegyzetlapok. 298 oldal. A 33 éves alkotó neve nem ismeretlen a rádióhallgatók, vagy a tévénéz2k el2tt. A Jegyzetlapok igényes válogatás egy a Kárpátok karéjában él2 egy és oszthatatlan magyarságot határtalan térben összetartani vágyó alkotó ember eddigi munkáiból. 1960, Csurka István: Minden, ami van I-III oldal. A könyv az író közötti politikai írásait és beszédeit tartalmazza, köztük a legnevezetesebbet: Néhány gondolat a rendszerváltozás két esztendeje és az MDF új programja kapcsán cím<t. 5000, Domonkos László: Folytatódó titkos történetünk. (Péró, Vasvári Pál halála 1849, Titó, kárpátaljai magyarok) 450, Domonkos László: Forognak a kerekek. 33 hónap Baranyában , Döbrentei Kornél: Helybengalopp. 216 oldal. A Vajudó feltámadás utáni jegyzeteket, írásokat tartalmazza a könyv. Vajon azóta tettünk-e lépéseket a feltámadás felé? 1680, Döbrentei Kornél: A hadrafoghatóság ábrándja. Vívódások a terepasztalon. 188 oldal. Íme a vallomások, vajúdó megoldáskeresések, eszmefuttatások, fejtörések, ostorozások, elemzések közös dolgainkról prózában Döbrentei Kornél: Vajúdó feltámadás. 174 oldal. Bizony a tetvek, a tetvek! Döbrentei Kornélt jó ideje már ezek foglalkoztatják, mert ezek teszik ragacsossá nem csak az idillt, de az egész életünket. Falkné Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció. 180 oldal. Nemzeti és szervezeti kultúrák interkultúrális menedzsment aspektusok 1600, Fehér Miklós: Szabad Nép? Állatorvos büntet2pere az 50-es években. 480, Fekete Gyula: Süket a meztelen király. Közgondok, vitairatok 980, Fekete Gyula: Véreim, magyar kannibálok. 350 oldal. Vádirat a jöv2 megrablásáról. Rendszerbe foglalja a népesedési politikával kapcsolatos nézeteit. 980, Für Lajos: Jobbágyföld parasztföld. Jobbágyfelszabadítás , Für Lajos: Kisebbség és tudomány. 280, Für Lajos: Mennyi a sok sírkereszt? II. világháborús veszteségünk. 450, Für Lajos: Szabadon szeretnénk sírni. 504 oldal. Beszédek, történelmi tanulmányok, interjúk , Gazda József: Az Istennel még magyarul beszélünk 544 oldal. Magyar szórványok a Kárpátmedencében. 3360, Gazda József: Jaj, mik történtek, jaj, mik is történtek I-II oldal. A szétdarabolt magyarság XX. századi sorstörténete riportokban, beszélgetésekben. 5000, Gedényi Mihály: Tibeti kankalin Papírkosár, börtönjegyzetek, gyerekkor 380, Gedényi Mihály: 117 nap magánzárkában a Gyorskocsi utcában , Gedényi Zsuzsa: Csillagom, révészem... Török Erzsi tükre. 480, Gergely Ferenc: A magyar gyermekvédelem története oldal. A legf2bb tanulságokra irányítja a figyelemet. Reméljük, hogy a gyermekvédelem munkásain kívül nem csak az érdekl2d2knek, de a történettudomány hivatásos m<vel2inek is nyújt némi segítséget. 780, Géczi Lajos: Az otthonokba szorult anyanyelv nyomában 560, Gondolatok a nemzetért. Válogatás egy millecentenáriumi koncepciópályázat anyagából. 980, Görömbei András: A szavak értelme. Irodalomtörténet. 780, Hévizi Józsa: Autonómia-típusok Magyarországon és Európában. Kisebbségek, népcsoportok területi és egyházi önigazgatása történeti áttekintésben, térképekkel. 1680, Kanyar József: Honismeret és nemzettudat. Életrajzi vallomás. 980, Kappéter István dr.: Az emberiség képes jóra változtatni a világot. 374 oldal. A könyvet jó szívvel ajánlom jöv2kutatóknak, pszichiátereknek és pszichológusoknak, akik a jöv2t nem kizárólag gazdasági, hanem els2sorban humán megközelítésben vizságlják. 3360, Kellermayer Miklós:...és teljes elmédb)l 212 oldal. E könyvben egyetlen kérdéskör, a tudás és az istenhit egységének kérdésköre jelenik meg egyre mélyül2 ismétlésekben 750, Kellermayer Miklós: Magyarországot meg kell menteni! Röpirat 100, Kemény Géza: A kivirágzott kéz. 158 oldal. Ünnepek és szertartások, szerepek és gesztusok Szécsi Margit költészetében 560, Kiss Ferenc: Írások Nagy Lászlóról 560, Kocsis István: A meztelen igazságért. A magyar-román viszony megromlásának története 400 oldal. Nem elégedhetünk meg az agresszív román nacionalizmus kérdéskörének a gazdasági és politikai értelmezésével, hanem vállalnunk kell a sokkal bonyolultabb pszichológiai magyarázatot is. 980, Kocsis István: A szakrális fejedelem. 315 oldal. A szakrális fejedelem kérdésköreit azért kell tanulmányoznunk, hogy a maga bonyolultságában megérthessük nemzetünk és az emberiség történelmét. 980, Kocsis István: a Szent Korona misztériuma. 304 oldal. A Szent korona a magyar nemzet szent titka. A magyar nemzet fennmaradásának, létének titka. A Szent Korona misztériuma tanulmányozásának mélységes értelme van. 980, Kocsis István: A Szent Korona tana, múltja, jelene, jöv)je. A Szent Koronát a hatalom teljessége illeti, tagjainak egyike sem törhet a Szent Korona egész hatalmára. Ezért legf2bb garanciája a Szent Korona a hatalommegosztás véglegességének, az alkotmányosság megtartásának 980, Kocsis István: Magyarország Szent Koronája. 560 oldal. Meg kell fejtenünk a Szent Korona titkát, azaz beszélnünk kell a Szent Korona misztériumának kérdéseir2l is. El kell magyaráznunk, mit jelent a Szent Korona tagjának lenni, mi a Szent Korona tana, mit jelentett (és mit jelenthetne) a Szent Korona misztériumában élni. 2520,

5 Kocsis István: Történészek a kereszten. 408 oldal. A magyar-román viszony elmérgesedésének története. Történelmi tanulmány utópisztikus vitával megt<zdelve. 1680, Martens, Wilfried: Az egyik és a másik Európa. 257 oldal. Az Európai Unió vezet2 politikusának beszédei , Menyhay Imre: Voltunk, megvolnánk leszünk? Nevelés ideológiák kereszttüzében 980, Moór Gyula: Jogfilozófia. Az egyetemi tanár el)adásai alapján lejegyezte Püski Sándor 1938-ban. 274 oldal. 1400, Nagy Károly: Nemzetközi jog. Tankönyv, a nemzetközi jog teljes anyagának bemutatása törekszik. 3360, Ölvedi János: Napfogyatkozás (Magyarok Szlovákiában). Önkormányzat, önrendelkezés alapja. Szlovákiai magyar képvisel2k és polgármesterek komáromi jegyz2könyve, , Pap Gábor: Hazatalálás. M vel)déstörténeti tanulmányok. 598 oldal. A tartalomból: A magyar népm<vészet jelrendszerének jelentésrétegei Népmeséink és az évkör Küldetésünk Európában és a világban A Magyar Szent Korona. 3360, Pap Gábor: Mag hó alatt Télutón. 592 oldal, ISBN Néhány cím a tartalomból: A mindenség képe egy aranykancsón. A Magyar Szent Korona. A veleméri templom falképei. 3960, Paraván az Arcvonalban. Püski Sándor 600, Patay László: Az a régi szép új világ 253 oldal. Régóta kacérkodtam már azzal a gondolattal, hogy végig kellene adomázni az elmúlt vagy hatvan évet. Mondjuk azt, amit emlékezetem mai két végpontja behatárolhat. 2000, Pálfy G. István: A valóság vonzásában. Az újságírói mesterségr2l. 480, Pátzay László: Módszeres gondolkodás a vallásról és a politikáról Polgár József: A magyar gazdasági fejl)dés új útjai. 480, Polgár József: Egy mondat az SzDSz-r)l. 380, Pozzi, Henri: Századunk b nösei A háború visszatér I-II. Franciaországnak 1914-ben egyetlen ellensége volt: a hazugság! 1919-ben is a hazugság volt Franciaország ellensége! Ma is a hazugság Franciaország ellensége! 3000, Raffay Ern-: Magyar tragédia. Trianon 75 éve. 233 oldal. Lehetetlenség, hogy a magyarság nyolc országban élve, továbbra is porladjon. Ha ez így marad, Európának ez a része történelmi veszélyforrásként, háborús t<zfészekként jut el a Kriszrtus utáni harmadik évezredbe. 750, Rádics Károly: Móricz Zsigmond levelesládája. 560, Rádics Károly: A múlt évgy r i 560, Sebestyén Kálmán: Erdély református népoktatása , Somogyi Imre: Kertmagyarország felé. 380, Székely A. Bertalan: A Rábától a Muráig. Szlovének magyarok. 450, Szigeti Tóth János: A magyar m veltség esélyei. 750, Dr. Tarr György: Élet és egészség, orvos és beteg, jog és erkölcs, az emberi méltóság fogalom szférájában. Az orvoslási jog vázlata. 252 oldal. A könyv kett2s célkit<zéssel íródott. Egyfelel2l monografikus igénnyel doglozza fel az orvoslási jog egész rendszerét oly módon, hogy abban az orvoslási jog rendszertani összefüggései, a hozzá tartozó intézmények kapcsolódási pontjai kit<njenek és ugyanakkor oktatási szerepet is mint tankönyv betölthessen. 2800, Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? Menekül2k, bevándorlók, új állampolgárok Magyarországon , Tóth Pál Péter: Szórványban. 272 oldal. Magyar és vegyes (magyar-román) családok helyzete Észak- Erdélyben között. 1680, Tóth Pál Péter szerkesztésében: Dönt)bíráskodás. Tanulmányok munkaügyi vitákról. 480, Ugrin József: Emlékezéseim a Kalot népf)iskolákról. 980, Ustoros Gergely: A béke oltókése. 160 oldal. A rabnemzetek és az 2shonos nemzeti kisebbségek könyve. 750, Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Írások Délvidékr2l. 750, Varga E. Árpád: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéb)l. 388 oldal óta foglalkozom a hivatalos nemzetiségi statisztikák vizsgálatával a jelenkori Erdély területén. Írásaimmal a feltárt statisztikai tényeknek és nem a válaszra váró kérdésekben olykor eleve benne rejl2 balítéleteknek kívántam megfelelni. 1680, Zonda Tamás: Öngyilkos nép-e a magyar? 220 oldal. A fokozott önpusztítás magyar néplélektani tulajdonság? Depressziós nép a magyar? A kutató-pszichiáter, egyben irodalmár szerz2 többek közt ezekre a kérdésekre igyekszik választ keresni. 1800, TÖRTÉNELEM, IRODALOMTÖRTÉNET, POLITIKA Almási Erzsébet: Bukaresti napló. Diplomata-feleség jegyzetei , Ábel András: Az atombomba története. Los Alamostól Nagaszakiig 236 oldal. 980, Ábel András: Ábel a rengeteg országban. 279 oldal. Ismerkedés Kleopátrától, Noétól Hruscsovig a rengeteg országban található civilizációnkhoz vezet2 jóval és rosszal Ábel András: Ábel Amerikában kémkedett. A Szovjetuniú mesterkéme, Ábel és az USA pilótája Powers csere története Bacsa Gábor: A magyar jugoszláv (trianoni) határ kit zése a trianoni szerz)dés szerint, oldal. 1400, Balogh Júlia: Az erdélyi hatalomváltás és a magyar közoktatás , Baróti Szabolcs: Noé bárkáin. Nemzeti parkjaink regénye. 444 oldal. Hihetetlen gazdagságú teremtett világot lassan felfaljuk. Ebben a helyzetben a nemzeti parkokat valóban Noé bárkáinak nevezhetn2k, melyeken az élet megnyugodhat, regenerálódhat, megmenekülhet. 2520, Bánó Attila: Magyar ösvény. Volt egyszer egy Pest Megyei Hírlap , Beke György: Magyar áfium. Trianon fogságában. 2., b2vített kiadás. 560, Benedek István: Véder)vita 300, Bernáth Zoltán: Justitia tudathasadása. Népbíróság nép ellen. 380, Bernáth Zoltán: Trianon-Párizs-Jalta századában. 264 oldal. Egy bíró keskeny ösvényen, szakadék szélén Bíró Zoltán: Ady Endre sorsköltészete. 176 oldal. Az életrajzot és az életm< prózai részét itt úgyszólván nem érintjük, részben azért, mert a terjedelem nem engedi meg, másrészt azért, mert a költ2i életm< minden lényegeset elmond , Bíró Zoltán: Elhervadt forradalom ( ) 560, Bíró Zoltán: Saját út, harmadik út 380, Bodnár Gábor: A magyarországi cserkészet története 560, Bojkó Béla: Államkapitalizmus Magyarországon , Bojkó Béla: Magyar adórendszer és adópolitika , Bondor Vilmos: A Mikó-rejtély. 192 oldal. Mikó Zoltán és Raul Wallenberg kapcsolata a magyar ellenállásban ) 750, Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. 2500, BPnös volt-e Bárdossy László. Hiteles pertörténet jogi bevezet)vel 1680, Csáky Zoltán: Hagymakupolás honfoglalás avagy van-e magyar jöv) a Székelyföldön? 192 oldal. Kínkeserves feladat a romániai ortodoxia erdélyi terjeszkedésér2l beszélni. Hiszen legszívesebben azt mondaná az ember: n2jön a szabadságban a hit, éljen jogával az egyház. A nép viszont a hegyeken túlról jön és települ le az új templomok köré, hogy a színmagyar területekre bevándorolva megteremtse a nemzetállami többséget. 1680, Csuka János: A délvidéki magyarság története Daruvár: A trianoni magyar sors. 140 oldal. Azok után, hogy a második világháborúben bebizonyítottam h<ségemet Franciaország iránt, kötelességemnek éreztem, hogy honfitársaim elé tárjam az els2 világháború gy2zteseinek hitvány cselekedeteit. 750,

6 Erdey Sándor: Buda ostromától a Recski táborig. Naplórészletek. 94 oldal. Személyes tapasztalatok az ostromról és az utána következ2 hónapokról. 680, Erdey Sándor: A recski tábor rabjai. 446 oldal. Nyolcadik kiadás, a tábor rabjainak névsorával, dokumentumokkal, fotókkal 1680, Eszényi József: Magyar Királyi Honvédség altiszti kara , Fáy Árpád: Alkotmányos piacgazdaságot! 560, Fáy Árpád: Az alkotmányról az Európai Unió kapujában. Nyilatkozat alkotmányosságról és a jogfolytonosság helyreállításáról. Az alaptörvény nem alkotmány. Nem megoldás módosítani azt, ami semmis! 1500, Fehér Könyv. Az március 19. és események Marosvásárherlyen 560, Féja Géza: Régi magyarság. 316 oldal. A magyar irodalom története 1772-ig. Furkó Zoltán: Márai Sándor üzenete. A sors kegyéb2l többször találkozhattam az agg íróval, aki többórás interjúban foglalta össze életútját és vélekedéseit korunk és az irodalom kérdéseir2l. 560, Hollós János Kondor Katalin: Szerda reggel. Berszélgetések Orbán Viktorral oldal. Ez a könyv kordokumentum. Bármikor leellen2rizheti a kedves olvasó, hogy a miniszterelnök a pillanatnyi helyzetb2l beszélt, vagy államférfihoz méltóan távlatokban gondolkodva válaszolt a kérdésekre. 2500, Hollós János Kondor Katalin: Szerda reggel. Berszélgetések Orbán Viktorral oldal. 2000, Horváth József: III/III. f)nöke voltam. 750, H-gye Mihály: Utolsó csatlós? Nem! Utolsó áldozat. 96 oldal. Magyarország sorsa a második világháború végén 450, Izsák József: Illyés Gyula. Átdolgozott kiadás. 510 oldal. Évszázadokon át, amit az arra hivatottak az ország, a magyar államiság helyzete folytán elmulasztottak kimondani vagy megcselekedni a költ2k és a költészet hivatásává tett. Illyés Gyula ezen költ2k közé tartozik. 2800, Janics Kálmán: A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után , Járosi Márton Petz Ern-: Uniós csatlakozás el)tt a magyar energiapolitikáról. 350, Jogfilozófia. Moór Gyula el)adásai után jegyezte Püski Sándor. 30-as évek beli egyetemi jegyzetem új kiadása. 1400, Kahler Frigyes M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma? 392 oldal. Er2szakszervezetek 1956-ban, a fordulat napja, ismét sortüzek, a nagy per 1680, Kamarás István: Lelkier2m< Nagymaroson 300, Kardos László: Amikor a népi kollégiumokról vallanom kell. (Tasi József) + Pogány Mária: A NÉKOSZ utóélete. Kincses El-d: Marosvásárhely fekete márciusa. 112 oldal márciusának véres napjai, tragikus eseményei. 300, M. Kiss Sándor: Olvasókönyv Somogyban 1680, Kovak-t-l a szilíciumig. Tömegkommunikációs eszközök története. Kovács Andor: Forradalom Somogyban , Kovács Bálint: Protestáns népf)iskolai mozgalom Magyarországon , Kovács Ern-: Elvégeztetett. Nagy-Magyarország végnapjai. Erdély bukása. 350, Kovács Imre: A Márciusi Front 560, Kósa Csaba: Savanyú szél fúj Szabadulás. Székely elítéltekr2l , K-vágó József: Emlékezés a náci-ellenes magyar katonai ellenállásra. 200, Kukorelli István: A jogállamért! 370, Lévai András: A Duna Pozsony alatti magyar szakaszának tragédiája. (B2s-Nagymaros vízlépcs2) 560, L-kkös János: Trianon számokban. 392 oldal. Az évi magyar népszámlálás anyanyelvi adatainak elemzése a történelmi Magyarországon. 1960, Lukács Márta: Árpádházi Mária nápolyi királyné és magyar szentjenek története 680, Magyar tudóslexikon oldal. Közel ezer kiemelked2 személyt bemutató tudástár. 5600, Mannerheim, G: A téli háború (orosz finn), 1939/ , Marczell Péter: A valósabb K)rösi Csoma-képhez. Adatok, terepvizsgálatok, találkozások. 446 oldal. Duka Tivadar óta nem tettek le oly jelent2s dokumentumanyagot, mint amelynek összegez2 közleményét ebben a kötetben olvashatják 3360, R.H.P. Masson J.G. Caiger: Japán története. Fordította Kazár Lajos. 272 oldal. Reméljük, hogy megnyerjük azon magyarok tetszését, akik a japán történelem iránt érdekl2dnek. 2520, Molnár József: Achim L. András. 502 oldal. A szerz2 m<vében a falukutatók abbahagyott munkáját folytatva foglalkozik a századfordulói politikai és gazdasági viszonyokkal és Ach népének, a földmunkásoknak, kazdasági cselédeknek és kisparasztoknak a sorsával és els2 mozgalmaikkal. Ezen keresztül jut el az els2 magyar parasztpárthooz és Achim L. Andráshoz. 2800, Molnár Varga: Hazahúzott a szül)föld. 135 oldal. Visszaemlékezések, dokumentumok a szlovákiai magyarság csehországi deportálásáról, , Monostori Imre: Min)ség, magyarság, értelmiség. (Németh Lászlóról) 380, Montanelli: 1956 Budapest. Olasz újságíró tudósítása. 300, Nagy Attila: Hogyan építkezget a DOTE? Hagyománytisztelet, elbocsátás. 780, Németh Zsolt: Magyar kibontakozás A Fidesz külpolitikai kabinettje vezet2jének közötti beszédeib2l és cikkeib2l válogatás. Népf-iskola tegnap ma holnap. (Harsányi István). 980, Nyeste Zoltán: Recsk. Emberek az embertelenségben 450, Rónai András: Térképezett történelem. A két bécsi döntés (1938, 1940) a résztvev2 szerz2 el2adásában. 750, Rónai András: Közép-Európa atlasza. A béketárgyalásokra készített 184 színes térképpel, évi területi, népességi, nemzetiségi, vallási, gazdasági, földrajzi, kulturális adatokkal (angolul is). 8900, Rózsás János: Gulag lexikon. 415 oldal. Egyre ritkulnak azoknak a sorai, akik túlélték a sztálini lágereket. Szinte az utolsó órákban vagyunk, hogy még megszólaltathassuk a hiteles tanúkat. Ez a könyv megpróbálja összegy<jteni az eddig fellelt adatokat, és lehet2séget kínál, hogy a még mindig fél2 volt rabok, nyilvánosság elé lépjenek. 1960, Ruszoly József: Európa alkotmánytörténete. El2adások és tanulmányok középkori és újkori intézményekr2l. 552 oldal. 3360, Ruszoly József: Európa jogtörténete. Az újabb magánjogtörténet Közép- és Nyugat-Európában. 436 oldal. A könyv a József Attila Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének tansegédkönyve. 1960, Ruszoly József: Újabb magyar alkotmánytörténet oldal. E gy<jteményes kötetben a szerz2 alkotmánytörténeti kutatásaiból a folyóiratokban, tanulmánykötetekben, egyetemi kiadványokban megjelent közleményei találhatók. 2500, Ruszoly József: Országgy lési képvisel)-választások Magyarországon oldal. 2500, Sallai János: Magyarország történelmi határai a térképeken. 40 oldal. A kötet a magyar kultúrhistória egy speciális részterületét fogja össze, a magyar határok térképészetének történetét. 460, Samu Mihály: Államelmélet. Egyetemi tankönyv. 1680, Samu Mihály: A magyar kisebbségi törvény. 120, Sarusi Mihály: Balatoni fiúk éves Balaton-felvidéki ifjak az 1956 el)tti nemzeti ellenállásban. 62 oldal. 350, Sándor András: A történelem elmezavara , Sára Péter: A Minden Titkok költ)je. 184 oldal. Tanulmányok Ady Endrér2l. 880, Sári Katalin: Mikó Zoltán emlékezete ( ) 460, Sisa István: Magyarságtükör. Nemzet határok nélkül 390 oldal, A magyarság története. Ez a könyv azt a rendkívüli értéket képviseli, amit csak szellemi nemzetvédelem kifejezéssel illethetünk. 3920, Számadás 92. Kisújszállás. A népi politizálás esélyeir2l. 264, Számadás 95. M. Sz. Védegylet Veres Péter-emlékülése. 380, Szárszó, 1943 jegyz)könyve 980, Szárszó, jegyz)könyve. 1680,

7 Szárszó, Németh Lászlóról 560, Szárszói Füzetek 1. sz. Cs)dközelb)l - Hova? Hogyan? Kádár Béla, Mellár Tamás, Takács Péter, Karsai Róbert el2adásai. 120, Szekeres Imre Gyula: Nyolc év rabmunka Szovjetunió vorlutai lágereiben , Sztáray Zoltán: Csákányk) A recski kényszermunkatábor.268 oldal. 980, SzPcs István: Mérföldkövek Antall-kormány bukása útján. 980, Tüd-s S. Kinga: Erdélyi véd)rendszerek. Háromszéki templomvárak. 1680, Vigh Károly: A szlovákiai magyarság kálváriája: , Zétényi Zsolt: A Szent Korona-eszme mai értelme. 297 oldal. Jogászi szemmel foglalja össze a Szent Koronának és tanának lényegét, történetét; a tan érvényességét, megvitatja az idevágó irodalmat. 750, SSTÖRTÉNET Bakay Kornél: Kik vagyunk? Hinnan jöttünk? 125 oldal. A magam részér2l célul t<ztem ki, hogy az olvasó elé tároma magyar 2störténet igazabb arcát.. Ez a kis könyvecske a magyar ifjúság és a legszélesebb rétegek számára készített összegezés. 500, Boda László: Avarok és székelyek az eredetkutatás filozófiájának tükrében. 296 oldal. Meggy2z2désemmé vált, hogy vannak köztünk él2k például élsportolók, m<vészek, papok is, akik kiugróan jellegzetes arccal és alakzattal örzik a múltat. A biológiai visszaütések lehet2ságét tudományosan már régen igazolták. 1680, Bradák Károly: Fehérvár Fehér folt 102 oldal. Hol, volt, hol nem volt királyaink koronázó és temetkez2 városa? Függelékként: Pap Gábor: Fehárvár ezüst vár? Egy elképzelés színe és visszája 980, Csajághy György: A felgyr)i avar síp és történeti háttere. 112 oldal. Az avarok zenéjér2l igen kevesert tudunk. A felgy2i kett2s avar síp hangsorát sikerült megállapítanom. 780, Csicsáky Jen-: Mu az emberiség szül)földje. 240 oldal. Létezett-e egy földrész, ahonnan az emberi kultúra szétsugárzott? Ha létezett, hol? Ezekre a kérdésekre próbál válaszolni az 1930-as években el2ször megjelent könyv, és sok mai kutatót megel2zve választ is talál. Für Zoltán: A magyar rovásírás ABC-s könyve. 56 oldal. E kis füzet célja, hogy at eleink évezredekre visszanyúló írásbeliségét bemutassa. 450, Götz László: Keleten kél a Nap. Kultúránk a történelmi 2sid2kb2l I-II oldal. 2800, Kádár István: Urartu. Emlékek Memorabilia. Kaukázustól délre volt hurri bronzm<vészet Kr. e. I. század. Angolul is. 560, Kállay Ferenc: A pogány magyarok vallása. 332 oldal. Az 1861-ben megjelent könyv a magyar krónikákban és más könyvekben található anyagot feldolgozva próbál rátalálni a magyarság 2si hitére. 1780, Kiszely István: A magyarok eredete és )si kultúrája I-II 1530 oldal. Ajánlom a kötetet mindenkinek: magyarnak azért, hogy megismerje múltját, külföldinek vagy Magyarországon él2 nem magyarnak, hogy igaz képet kapjon a magyarság eredetér2l. 5980, Kiszely István: A magyar ember. A Kárpát-medencei magyarság ember-története I-II 1020 oldal. A kötet alap- és forrásmunka, amagyar antropológiában. Ezután bárki és bármilyen céllal foglalkzik a magyarsággal, ezt a munkát nem kerülheti meg. 5460, László Gyula Emlékkönyv. Szerkesztette Balassa Iván László Em)ke. 384 oldal. Barátok, munkatársak, tanítványok emlékeznek László Gyulára a régészre és az emberre, akit talán legjobban saját szavai jellemeznek: Áldom a Teremt)t: a családomért, mestereimért, barátaimér, tanítványaimért, hogy magyarként éltem át az európaiságot és hogy édes anyanyelvünk élt bennem. 1960, László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. 432 oldal. Ez a könyv el2ször 1944-ben jelent meg s azóta sok kiadást megélt. 1680, László Gyula: Múltunkról utódainknak. A magyar föld és a magyar nép )störténete I-II oldal. Az a kilenc könyv, amelynek szövegét így egybekötve olvashatja az érdekl2d2, szinte hogy életrajzi keresztmetszetem is. 3920, Noszlopi Németh Péter: Az Árpád-kori Buda nyomai a Pilisben 128 oldal. A szerz2 15 évi kutatómunkájának eredményét közli ebben a könyvben. Arra a megállapításra jut, hogy az Árpádházi királyok f2városa ^s-buda-vára a Pilisben, a Dunakanyarban: Esztergom-Dömös-Dobogók2 által határolt területen volt. 980, Paál Zoltán: Arvisura (Igazszólás) Regék a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából I- II 7000, Dr. Padányi Viktor: Dentu Magyaria. 447 oldal. ISBN Egy nép történerte erkölcsi vagyon, amit minden h< fia gyarapítani törekszik. 1960, Rozsnyai Ágnes: A magyarság spirituális gyökerei. 512 oldal. A könyv azokhoz szól, akiknek 2seit a Nagy Istenn2 tanította a szóra, akiknek 2sei magasztos misztériumok 2rz2i voltak, s maguk is misztériumok részesei a mai napig. 4980, Sára Péter: A magyar nyelv eredetér)l másképpen. 220 oldal. Magyar-török rokon szavak, szókapcsolatok. Második b2vített kiadás. 880, Sára Péter: Wsi szavaink nyomában iráni és turáni tájakon. 122 oldal. Több mint 800 olyan szót mutatunk be, amelyek nem csak a finnugor és a török, hanem az indoeurópai nyelvekkel is rokonságot mutatnak. Ezek meggy2z2en bizonyítják, hogy nem véletlen egybeesésekr2l vagy átvételekr2l van szó, hanem közös töv< származásról. 750, Sára Péter: A magyar-török nyelvrokonság bizonyitéka. Nyelvünk kétirányú köt2dései. 30 oldal. 250, Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás. 317 oldal. A rovásírás története és fejl2dése. 1680, Somorjai Ádám: Kutatóárkok. 158 oldal. F2városunk: Róma, szlávok és magyarok, népesedés, gazdaság, teológia. 480, Tárih-i Üngürüsz. A magyarok története 1680, MFVÉSZET Ablonczy László: Megélt színház. 780, Balogh Jolán: A régi magyar és európai m vészet kincsei. M vészettörténeti tanulmányok. 228 oldal. Balogh Jolán munkásságában a magyar és az európai m<vészet szerves egységet alkot. Széles látóköre tette lehet2vé, hogy a hazai fejl2dést reálisan értékelje, egyben arra is rámutasson, amikor az megel2zte korát. 1400, Bónis Ferenc szerk.: Erkel Ferencr)l és koráról. Magyar zenetörténeti tanulmányok 980, Bónis Ferenc: Erkel Ferencr)l, Kodály Zoltánról és korukról. 2240, Bónis Ferenc: Hódolat Bartóknak és Kodálynak 296 oldal. Bónis Ferenc szerk.: Így láttuk Bartókot. Ötvennégy emlékezés. 280 oldal. 980, Bónis Ferenc szerk.: Így Láttuk Kodályt. Nyolcvan emlékezés. 443 oldal. Bónis Ferenc szerk.: Kodály Zoltán emlékkönyv. 210 oldal 980, Bónis Ferenc: Magyar zenetörténeti tanulmányok a nemzeti romantika világából. 320 oldal. A kötet új fényben világítja meg a magyar zenei romantika korát, a zenei fejl2dés vizsgálatába bevonva a népzenei, képz2m<vészeti, színháztörténeti és helytörténeti kutatások eredményeit is. 2520, Bónis Ferenc: Mózarttól Bartókig. Írások a magyar zenér)l. 404 oldal. 1960, Bónis Ferenc: Üzenetek a XX. századból. Negyvenkét beszélgetés a magyar zenér)l. 350 oldal. A magyar zenei élet legnagyobjaival való beszélgetést tartalmazza a könyv ifj. Bartók Bélától Kodály Zoltánon keresztül Veress Sándorig. 2240, Csete Ildikó hármaskönyve: Ünnepi esztend2 N2ttön n2 tiszta fényük Latiatuc feleym 2000, Dobos Kálmán: Viski János élete és m vészete. 88 oldal. E monográfia f2hajtás kíván lenni Viski János, a magyar zene több mint négy évtizede elhunyt jeles alakja el2tt. Erdélyi Tibor faragó m vészete. Képes album. 980,

8 Farkas Ferenc válogatott írásai. Vallomások a zenér)l. 344 oldal. A 20. századi magyar zene reprezentatív személyisége nem csupán egy kivételes életút tapasztalatát osztja meg olvasóival, hanem a kortársak törekvéseit is különös lényegre látással jellemzi. 2520, Farkasné Ács Erzsébet: Ybl Miklós. Egy építész életm ve képekben. 118 oldal. Ybl csodálatos örökséget hagyott a magyar nemzetre. 1200, Fáy Aladár: A magyarság díszít) ösztöne. 127 oldal. Kiváló kézikönyve ez a munka nemcsak azoknak, akik a díszít2m<vészet terén dolgoznak, hanem azoknak is, akik az erre a pályára készül2 ifjúságot nevelik. 980, Fáy Aladár élete és m vészete. 136 oldal. Fáy Aladár fest2m<vész egész életével a magyarságot szolgálta. Sokoldalú, termékeny, szolíd egyénisége példakép lehet. 1960, Gazda József: Gazdáné Orosz ella sz)ttesalbuma. 110 oldal. 770, Gulyás Sándor: Katakombaszínház avagy az esélytelenség szorítója. A Kis Színház a Rottenbiller utcában. 324 oldal 1400, Ha dalolni támad kedvem... Szerk: Kriza Kálmán. 379 népdal, katonadal kottás zsebkönyve. Halmy Miklós fest)m vész albuma. 96 oldal ig, negyven év munkája áll itt mintegy üzenetként. A szövegek atmoszfératágító kísérletek inkább. 2800, Himnusz. Kölcsey Ferenc vers-kézirata, Erkel Ferenc pályázati példánya, zene- és énekkari letét kézirata. 750, Óvári József: Liszt Ferenc. A nagy magyar zeneszerz) közérthet) életrajza. 432 oldal. A könyv talán legfontosabb része amelyben a szerz2 Liszt Ferenc állampolgárságát, nemzeti hovatartozását és származását tárgyalja 2500, Ördög-Muhoray-Pócz: Muhoray Mihály fest)m vész. 500, Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene. A nagy múltú magyar népzenekutatásban a hangszeres zenére viszonylag kés2n került sor, de elég ideje már ahhoz, hogy ismereteink összefoglalását megkíséreljük 1680., Szabados Dezs-: A Magyar Szentkorona kialakulása. László Imre átírásában. 280, Szabó Lilla: Andrássy Kurta János szobrászm vész. 102 oldal. Monográfia és album. 1980, Szalay Lajos hatvan rajza. 560, Szervátiusz Jen- szobrászm vész albuma. 88 oldal. M<veiben sohasem az a megszentelt, amit egy vallás vagy ideológia szentesített, hanem amit az ember szenvedés. A balladai hang, amely irodalmunkban is csak elvétve szólalt meg hitelesen, Szervátiusz Jen2 tiszafáiból, juharfáiból beszélni kezd. 2800, Szervátiusz Tibor szobrászm vész albuma. 72 oldal. Szervátiusz a XX. Szátadi magyar és európai szobrászat egyik legkiemelked2bb, legkarakteresebb m<vésze. Elas2dleges tanulóiskolája az erdélyi táj, erdélyi falvak voltak. 2800, Szervátiusz Klára: Az id) kapujában. 112 oldal. Album Szervátiusz Tibor köztéri emlékm<veir2l és más szobrairól. 2800, Székely Miklós: Ádám Jen) élete és munkássága. 158 oldal. Ádám Jen2 munkássága kiegészítette Kodály nemzetnevel2 koncepciójának megvalósíthatóságát, mely azóta is, mint Magyar módszer, meghódította az egész világot. Tóth Gábor Sándor: A. Tóth Sándor. Bábm vész, fest)m vész, grafikus és tanár a Montparnasse-ról. 500 oldal. 4480, K. Udvari Katalin: Psalmus Humanus. Ének-Zenei Általános Iskola, Kecskemét, oldal.. A kecskeméti kezdet h2skorának emlékkönyve, melynek avatott vezérl2je volt Nemesszeghyné Szenkirályi Márta. 1680, K. Udvari Katalin: Psalmus Humanus. Hagyomány és megújulás a kodályi zenepedagógiában. 288 oldal. A könyv átfogó képet ad arról, hogy is állunk ma a zenei nevelés terén, mi a követend2 minta, hogyan ötvözhet2 hagyomány és újítás az értékek csorbítása nélkül 1960, Vargyas Lajos: Keleti hagyomány nyugati kultúra. 318 oldal. Néprajzi, zenei, irodalmi tanulmányok gy<jteménye. 1680, Vass Lajos emlékezete. Tanulmányok, dokumentumok. 190 oldal.vass Lajos pályája többirányú feladat elkötelezetségében vált teljessé. Nemcsak karnagyként, hanm alkotó zeneszerz2ként, énekesként és tanárként is m<ködött. 980, Vizi Béla: Kémia és Teremtés. A kémia képi világa 2800, NÉPRAJZ Kardos László - Pogány Mária: Tiszaigar. Egy tiszántúli falu életrajza I-II , Kiszely István: A Föld népei IV. kötet, Amerika. 638 oldal. Hosszú szünet után jelent meg a sorozat 4. kötete. E könyv is olyan nép-lexikon féle, amelyben az 2si vagy újabb népeket helyes nyelvtanuiátírás szerint kiki megtalálhatja, térben és id2ben el tudja helyezni. 5460, Kiszely István: A Föld népei V. kötet. Ausztrália és Csendesóceánia népei. 700 oldal. A föld népei cím< ötkötetes sorozat befejez2 részéb2l a két, kevésbé ismert földrész népeinek eredetét, szokásait, fizikai megjelenését, mai állapotát ismerhetik meg az olvasók. Ezzel eljessé vált a világon egyedülálló embertörténeti monográfia 5670, Máté Imre: Yotengrit 2. A rábaközi tudók (sámánok) hagyatéke. 184 oldal. A rábaközi tudók, bácsák, táltosok, igricek és más néven nevezett fura szerzetek titkos kultúrájából ránk maradt egy Büün -nek nevezett vallás feltehet2leg teljes anyaga. Ezt tartalmazza a könyv. 1680, Nagy Mari - Vidák István: Elfelejtett )sök árnyai. 87 oldal. A szerz2k 1979 óta foglalkoznak a nemezkészítés történetével, technikák mintakincsének megismerésével és megismertetésével. 980, Pásztor Barnabásné: A zsinórcsipke készítése. 750, Pusztainé Madar Ilona: Sárrétudvari néprajza. 1980, Taar Ferenc: Otthon, Bagamérban. 192 oldal. Bagamér úgyszólván Ligetalja t2szomszédságában fekszik. Alkalmam volt megismerni a régi id2k óta itt kialakult mez2gazdasági termelés, valamint népélet sokszín<ségét. Dolgos, szívós, szorgalmas parasztok élnek itt. Erkölcsösek és istenfél2k 1000, Tamás Margit: Táncalkalmak, táncszokások, táncrend Lövétén. 120 oldal Ft Táncos Vilmos: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. 320 oldal. Ez a könyv a moldvai csángók archaikus népi imádságaival kapcsolatos eredményeimet foglalja össze. A könyv végén található imaszövegek a moldvai csángók által meg2rzött archaikus imádságok tipusait mutatja be. 1680, Timár Sándor: Néptáncnyelven. Video és hangszalaggal. 192 oldal. A tankönyv nem táncleírásokat tartalmaz a táncot tanítók számára, hanem módszert ajánl a néphagyomány felélesztéséhez, valamint a nevelésben való hasznosításához. Segítséget nyújt az óvodás gyermekek, iskolások táncegyüttesek, táncházak, hovatásos táncosok néptáncnyelvének megtanításához, csiszolásához. 4480, Torma József:...a t znek mondom Baskír népi gyógyászat. 680, Virágh Ferenc: Mez)megyer története. 380, SZÓTÁRAK, LEXIKONOK, NYELVÉSZET Kiss Dénes: Az )segy titka és hatalma avagy a magyar nyelv tana.106 oldal, 560, Kiss Dénes: Bábel után. Esszék, tanulmányok a magyar nyelvr)l. 640 oldal. A kötet átdolgozott és csaknem kétszeres terjedelm<, kib2vített követ2je a Bábel el)tt cím< munkámnak. Nyelvünk nemcsak szellemi, hanem erkölcsi teljesítmény! 3360, GYEREKKÖNYVEK Bodnár Gábor: Cserkészkönyv. Gábor Emese: Rovásírás gyermekeknek. 48 oldal. A rovás jelek egy fejlett kultúra égi jelei számunkra. Emberi jelek, t2lünk, nekünk. Hogyan adhatnánk át gyermekeink részére egy olyan értékes tudást, melyet mi sem kaptunk meg? A saját nyelvi jelrendszerünk megtanításával. 1200,

9 VALLÁS, FILOZÓFIA Bô Yin Râ: A túli világ könyve. 182 oldal A könyv olyan tudatállapotokkal ismerteti meg az olvasót, amiken át a földi testét elhagyó ember további életútja vezet 680, Bô Yin Râ: A könyv az emberr)l. A szez2 m<veinek minden darabja más-más szemszögb2l világítja meg az utat, amelyen járva visszanyerhetjük saját halhatatlan szellemiségünk tudatát 980, Bô Yin Râ: Könyv az él) Istenr)l. 368 oldal Az Él2 Isten csak a csendben és a gyakorlatba átültetett szeretetben található meg minden egyes ember legbens2bb valójában 1680, Bulányi György: Napló oldal. Mindig azt mondom, amivel tele vagyok. Ami tegnap szakadt ki, vagy ma szakad ki a lelkemb2l. 1600, Bulányi György: Napló oldal. Megtudtam, hogy a Jóisten készül valamire. Hogy mire? Még egyszer megteszi, amit egyszer már elkövetett. Újra elküld valakit hozzánk. Azt is tudom, hogy kit. Ezúttal a lányát. Hogy miért éppen a lányát? Úgy hírlik, hogy nincs elragadtatva attól, amire a Fia jutott 1600, Bulányi György: Napló oldal. Nem járunk gyónni, helyette pszichológushoz megyünk. Miért? A gyóntatónak meg kell vallanunk, ha vétkeztünk a törvény s a rend ellen, de mi inkább ragaszkodunk megszokott törvénytelenségeinkhez 1600, H-gye Mihály: Számadás. Igehirdetések. 480, Ouspensky: Egy ismeretlen tanítás töredékei. 404 oldal. Minden folyamatot úgy a világban, mint az emberben, néhány alapvet2 törvény kormányoz. Ahhoz, hogy a világegyetem mechanizmusát megértsük, a bonyolult jelenségeket ezekre az alapvet2 er2kre kell visszavezetnünk. 1680, Peale, Norman Vincent: a pozitív gondolkodás hatalma. 244 oldal. ISBN A könyv segít, hogy szorongás, feszültség, aggódás helyett der<, felszabadultság és bátorság érzése töltse el lényünket. Peale, Norman Vincent: A pozitív gondolkodás csodálatos eredményei. 222 oldal. A könyv azokat a tapasztalatokat és eredményeket fogja egybe, amiket az els2 könyv olvasói és gyakorlói jweleztek vissza a szerz2nek. Peale, Norman Vincent: Út a boldoguláshoz. 168 oldal. A szerz2 kidolgozott egy módszert, amelynek segítségével az emberek sikeressé és boldoggá válnak. A módszer mindazoknál eredményesnek bizonyult, akik a gyakorlatban alkalmazták azt. 980, Fleps Walter: Twelve Walks in Budapest and Hungary s History 450, Gáborján: Hung. Folk Costumes Madách Imre: The tragedy of Man. Zichy M. rajzaival. 2800, Manga: Hung. Folk Song and Instruments Martin: Hung. Folk Dances. Murányi: Thematisches Verzeichnis der Kompositionen in den franziskaner Handschriften in Ungarn. 1960, Wellner: A complete guide Budapest. 980, ÉLETMÓD Patay László: A Tisza-család szakácskönyve. 298 oldal. 2500, Török Erzsi szakácskönyve. 158 oldal. A csodálatos hangú népdalénekes receptjei nemcsak gasztronómiai, hanem irodalmi értéküek is. A recepteket szép, ízes magyar nyelvével, humorával is f<szerezi. 980, UTIKÖNYVEK, ALBUMOK Kovács Sándor: Kárpátaljai útravaló. Úti olvasmány 980, Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei , Székely György: Erdélyi utazások. Vándorlásban reménységem, ínségemben lágy kenyerem. 44 oldal. Tündérkertnek nevezik általában. Magas hegyek övezik határait, csak nyugat felé nyílik ki széles mosollyal az Alföld felé. Fotóalbum. 980, ANGOL ÉS NÉMET NYELVF KIADVÁNYOK Borsody, Steven: The Hungarians: a Divided Nation 1680, Dömötör: Hungarian Folk Customs

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Javaslat a. Bíbic könyvek, Apátfalva helytörténeti munkatankönyvei. megyei értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Bíbic könyvek, Apátfalva helytörténeti munkatankönyvei. megyei értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Bíbic könyvek, Apátfalva helytörténeti munkatankönyvei megyei értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás Welding 34 4 Boldog Péter Nesztor Autó 30 4 Nagy Csaba

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület Helyezés Név / Felnıtt/ 1977-1997 Szül. év Egyesület Nıi Kallus Edit 1980 Team 3K, Miskolc 125 125 125 125 375 Kovács Piroska 1989 Kazincbarcika 100 100 100 80 300 Németh Réka 1981 Bükkszentkereszt 70

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS PONTS ZÁM NÉV 1. 72 Németh Zsolt I. angol KATEG ÓRIA NYELV ISKOLA VÁROS FELKÉSZÍTŐ TANÁR 2. 71 Eke Laura I. angol Kazinczy Ferenc Református

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Ablakszerker Crossfutás június 6.

Ablakszerker Crossfutás június 6. Ablakszerker Crossfutás 2009. június 6. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. Szabó Eszter 1997 299 23:27 2. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 396 23:56 3. Bottka Bálint 1998 293 24:54 4.

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

II. Futapest - Zebegény Crossfutás augusztus 16.

II. Futapest - Zebegény Crossfutás augusztus 16. II. Futapest - Zebegény Crossfutás 2009. augusztus 16. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI MÁRTON 1995 1469 13:52 2. PÁPAI BENEDEK 1998 1468 15:37 3. KORPONAY GYÖRGY 1995

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör www.opalyi.hu Ópályi Hírlap Az Ópályiak Baráti Körének Lapja - Felelős kiadó: Tisza-kiadó Bt. - Eng. Sz: 710/2/1995 - www.obkweb.hu Főszerkesztő: Erdélyi Miklós - Szerkesztés: Farkas Ferenc - Nyomdai munkák:

Részletesebben