A GALGAHÉVIZI LÁPRÉT TÁJVÁLTOZÁS-VIZSGÁLATA LÉGIFOTÓK ( ) ALAPJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GALGAHÉVIZI LÁPRÉT TÁJVÁLTOZÁS-VIZSGÁLATA LÉGIFOTÓK (1952-2005) ALAPJÁN"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET TERMÉSZETVÉDELMI TANSZÉK A GALGAHÉVIZI LÁPRÉT TÁJVÁLTOZÁS-VIZSGÁLATA LÉGIFOTÓK ( ) ALAPJÁN TDK dolgozat Belső konzulensek: Dr. Centeri Csaba, egyetemi docens Vona Márton, tanszéki mérnök Tanszékvezető: Dr. Turcsányi Gábor, habil. egyetemi docens Készítette: Helfrich Tímea V. évfolyam Gödöllő 2006

2 1. Bevezetés Hazánkban az elmúlt 150 év során lápjaink 97 %-a pusztult el a lecsapolási, meliorációs, vízrendezési munkák, valamint a tőzegbányászat következtében (Érdiné, 2002). A nagymértékű pusztulás miatt kiemelt jelentőségű feladatunk védelmet nyújtani a még meglévő 3%-nak. A vizes élőhelyek fontos funkciót töltenek be az élővilág, a génmegőrzés és a biodiverzitás szempontjából, részt vesznek az anyag- és energia-körforgásban, de szerepük az oktatás, a nevelés és a rekreáció szempontjából sem elhanyagolható (Németh, 2004). A biológiai és táji sokféleség védelme, megőrzése és helyreállítása az utóbbi évtizedekben a globális és az európai környezetpolitika egyik központi kérdésévé vált. A természeti örökség megőrzését veszélyeztető tényezők azonban egyre több területen jelentkeznek. A növekvő és differenciálódó területhasznosítási igények (pl. zöldmezős beruházások) következtében a természetes élővilág élettere töredékére csökkent. Ezt a negatív folyamatot tovább fokozza a természetes élőhelyeket felaprózó és elszigetelő mesterséges létesítmények (pl. elektromos vezetékek, közutak stb.) növekvő száma. A természetes élőhelyeket átalakító káros hatások leghatékonyabban ezen élőhelyek helyreállításával és fejlesztésével, a feldarabolódott területek összeköttetésének visszaállításával ellensúlyozhatók. Ennek megalapozásához azonban részletes elemzések szükségesek a területen bekövetkezett változásokról, a jövőbeli változások lehetséges módjáról és mértékéről. A természetvédelem korai, megőrzésen alapuló szemléletét napjainkban egy modern, dinamikus természetvédelmi megközelítés egészíti ki, amely a területek fenntartható kezelésével és használatával járul hozzá a természeti értékek hosszú távú megőrzéséhez. A természetes állapotok megőrzésében nagy szerepe van a társadalom környezettudatosságának, éppen ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni a természetvédelem népszerűsítésére az oktatási, képzési, ismeretterjesztési és bemutatási lehetőségek kiterjesztésével. A galgahévízi láprét olyan védett természeti terület, amely megőrzésre érdemes növényfajokkal és élőhelyekkel büszkélkedhet. Úgy gondolom, hogy munkám eredményei hasznosak lehetnek a láprét védelme során, ezért választottam ezt a területet kutatási témának. 1

3 A dolgozat készítése során célkitűzéseim a következők voltak: - a rendelkezésre álló légifotók alapján elkészíteni a felszínborítás térinformatikai adatbázisát, majd segítségével jellemezni a galgahévízi láprét felszínborításának változását; - a változás alapján értékelni a láprét természeti állapotát; - kiszámítani az eltérő növénytársulásfoltok terület-kerület arányát fenntarthatóságuk értékeléséhez; - az eredmények alapján javaslatot tenni a természetvédelmi kezelés megalapozására. 2

4 2. Irodalmi áttekintés 2.1. A terület általános bemutatása Földrajzi fekvés Galgahévíz település a Galga patak völgyében az Alföld északi határán, három morfológiai egység a Gödöllői-dombvidék, a Cserhát alja és a Jászság találkozásánál fekszik, a Hatvani kistáj része. Egymást sűrűn váltogató dombok, hátak, völgyek jellemzik. Síksági területnek minősíthető az összterület 58%-a, dombvidékhez sorolható 35%-a (Nagy, 1997). A település Pest megyében, Budapesttől 46 km-re, keletre található. 1. ábra: Magyarország lápjai (KöM TVH 2002) Éghajlat Galgahévízen a kontinentális éghajlat sajátosságai érvényesülnek. A hőmérséklet és csapadékingadozás, a légáramlatok váltakozásának hatásai miatt az atlanti, mediterrán és az eurázsiai belső szárazföldi jelleg váltakozása jellemző. A Mátra hegység közelsége gyakran érezteti hatását. A tavaszi felmelegedéshez hosszabb idő szükséges, mint az őszi lehűléshez. Gyakoriak a hirtelen bekövetkező 3

5 hőmérsékletváltozások. Május első harmadában, június végén és október elején gyakran hőmérséklet csökkenés jellemző (Nagy, 1997). Ez egybeesik Fekete (1965) megállapításával, miszerint a Gödöllői-dombság hűvösebb és nehezebb mezoklímával jellemezhető, és a terület ennek a földrajzi egységnek a szélén fekszik. Gyakoriak az őszi fagyok, valamint a nyári és kora őszi időszakban a jégverés. A meteorológiai adatok 50 éves átlagának értékeit az 1. táblázatban láthatjuk (Nagy, 1997). Meteorológiai jellemzők: Galgahévízre jellemző adatok: 1. Évi átlagos középhőmérséklet: +10,6ºC 2. Tenyészidőszak középhőmérséklete: ºC 3. Fagyos napok száma: nap 4. Első őszi fagy átlagos határnapja: október Havas napok száma: nap 6. Utolsó tavaszi fagy átlagos határnapja: április Évi csapadék: mm 8. Évi napsütéses órák száma: óra 9. Uralkodó szélirány: nyugati-északnyugati 1. táblázat: Galgahévíz meteorológiai adatai (Nagy, 1997) Ezek az értékek nem térnek el lényegesen az országos átlagtól, viszont a láprét mikroklímája igen, részben a borítottság, részben a talaj nedvességtartalma miatt (Kovács, 1955) Növényvilág Az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) Tiszántúli (Crisicum) és Duna-Tisza közi (Praematricum) flórajárásai határán elhelyezkedő Hatvani kistáj fontosabb potenciális erdőtársulásai között a tölgy-kőris-szil ligeterdők, a nyílt sztyepptölgyesek és a gyöngyvirágos tölgyesek említhetőek. A nyílt társulások közül jelentősebb felületeket foglalnak el a homoki legelők és a homokpusztarétek. A lágyszárúak közül a homoki imola (Centaurea arenaria ssp. Tauscheri), a sárga tavirózsa (Nuphar luteum), a rucaöröm (Salvinia natans), a dárdás laboda (Atriplex hastata) stb. érdemel említést (Marosi és Somogyi, 1990). Az erdőgazdaságilag hasznosított területeken fiatal- és középkorú, zömében keménylombos erdők, kisebb részt fenyvesek találhatóak. Az erdők átlagos évi folyónövedéke 2,1-3,7m 3 /ha között váltakozik. A Gödöllői-dombvidék láprétjeivel már Kovács (1955, 1957), Kovács és Priszter (1956), Máthé (1956) és Fekete (1965) is foglalkoztak. A láprétek jellemző vegetációi a 4

6 kékperjés, nádas társulások, számos védett növényfajjal, pl. kornistárniccsal (Gentiana pneumonanthe) és szibériai nőszirommal (Iris sibirica) (Pintér, 1999; Boecker et al., 2005). A mezőgazdasági területhasznosítás jellemzőbb kultúrái a búza (2-4t/ha), a cukorrépa (30-40t/ha), a paradicsom (10-25t/ha) (Marosi és Somogyi, 1990) Állatvilág A Galgában élő számos gerinctelen közül említésre méltó a folyami rák (Astacus fiuviatilis), amelynek megjelenése azt jelzi, hogy a régebben állandó jelleggel szennyezett víz minősége az utóbbi években sokat javult. A halak közt megtaláljuk a védett csíkféléket (Cobitidae), gyakori a bodorka (Rutilus rutilus), a domolykó (Leuciscus cephalus), a küsz (Alburnoides bipunctatus) és a fenékjáró küllő (Gobio gobio). Kétéltűek közül gyakran találkozhatunk a kertjeinkben is előforduló barna varanggyal (Bufo bufo) és a zöld varanggyal (Bufo viridis), a nedves réteken pedig a zöld levelibékával (Hyla arborea), mocsári békával (Rana arvalis), a pettyes gőtével (Triturus vulgaris) és a vöröshasú unkával (Bombina bombina). Néhány éve még a vizesebb területeken élt a mocsári teknős (Emys orbicularis), ma a hüllőket a különböző gyík- (zöld, fürge, homoki) és siklófajok képviselik a környéken (vízi, kockás és erdei). A madárvilág gazdagnak mondható. A fokozottan védett madárfajok közül a fehér gólya (Ciconia ciconia), a homokfalakba fészkelő gyurgyalag (Merops apiaster) és a kuvik (Athene noctua) költ a környéken. A ragadozó madarak közül az egerészölyvet (Buteo buteo), a barna rétihéját (Circus aeruginosus), a vörös vércsét (Falco tinnunculus), a kabasólymot (Falco bubbuteo) és az erdei fülesbaglyot (Asio otus) kell kiemelni, de a Magyar Madártani Egyesület tevékenységének eredményeképpen a környék templomtornyaiban ismét költ a gyöngybagoly (Tyto alba). Jellegzetes még a sárgarigó (Oriolus oriolus) is. Emlősök közül a réteken a mezei pocok (Microtus arvalis), a mezei nyúl (Lepus europaeus), az őz (Capreolus capreolus), a menyét (Mustela nivalis), a vörös róka (Vulpes vulpes) jellemző, az erdőkben a nagyvadak mellett a rágcsálók és kisragadozók, pl. nyest (Martes foina) vagy a borz (Meles meles) gyakoriak. A ragadozók közül értékes ritkaság a vadmacska (Felis silvestris) és a nyuszt (Martes martes). Az erdők gímszarvas (Cervus elaphus) állománya országos szinten is megállja a helyét. A szintén elszaporodott vaddisznó (Sus scrofa) állomány a mezőgazdaságnak is károkat okoz (http1). 5

7 Talajadottság A talajtakaró tarka. A 13 féle talajtípus homokon és löszös üledékeken képződött. A legnagyobb területi részaránnyal (18%) a Tisza és Farmos között húzódó humuszos homoktalajok, a Zsámbok-Vácszentlászló és a Hatvantól Ny-ra, a Galgától É-ra elterülő magasabb térszíni elhelyezkedésű löszterületeken képződött, vályog mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású és termékenységű (IV.) csernozjom barna erdőtalajok szerepelnek. A gyenge termékenységű (VIII.) humuszos homoktalajok mintegy 45%-a szántó, 35%-a erdő, 15%-a szőlő. A csernozjom barna erdőtalajok szinte teljes egészükben szántóterületek. A Galgahévíz környéki futóhomok kiterjedése 4%, zömmel (55%) erdő. Viszonylag jelentős a Zagyva, a Galga és a Hajta allúviumain kialakult, vályogtól agyagig változó fizikai féleségű, az V-VII. talajminőségi kategóriába sorolt réti talajok kiterjedése (13%). Ennél lényegesen kevesebb az öntés-réti talajoké (2%), míg a szikes talajok közül a sztyeppesedő réti szolonyecek és szolonyeces réti talajok 4 és 6%-ot foglalnak el. Termékenységük gyenge (VIII. és XIX.), főként szikes legelőkkel, rétekkel borítottak (Marosi és Somogyi, 1990). A láprétek jellemző talajai a lápos réti talaj, rétláp talaj és a tőzeges láptalaj (Vona, 2005) Természetvédelem Magyarországon A magyar természetvédelem története A magyar természetvédelem története legjobban a vonatkozó jogi szabályozás, a gazdálkodási előírások történetén át követhető nyomon, amelyekre később a szervezeti rendszer épült. A természetvédelem jogi szabályozásának gyökerei az első - többnyire gazdálkodási célokat szolgáló - erdőtörvények, vadászati jogszabályok voltak: Zsigmond király (1426) rendelkezése a kíméletes erdőhasználatról, erdőrendtartási törvények (1565, 1669), II. Lipót dekrétuma (1790) az erdők védelméről (erdei zárlat a pusztítás megakadályozása érdekében), III. Károly dekrétuma (1729) a vadászat és madarászat szabályairól (tilalmi idők megállapítása) (http2). Az intézményes természetvédelem első szakasza a kiegyezéstől az I. világháborúig tartó időszak ben született meg az első magyar erdőtörvényünk, melyet a hazai természetvédelem egyik legjelentősebb mérföldkövének tekintünk. Ezt követően még a 6

8 XIX. században két további, a természetvédelem érdekeit is szolgáló törvényt szavaztak meg, 1883-ban a vadászatról és 1888-ban a halászatról. A természetvédelem átfogó szabályozásának kezdete a két világháború közötti időszakra tehető ben védetté nyilvánították a debreceni Nagyerdőt (ez volt az első magyar természetvédelmi terület), mellyel elkezdődött hazánkban a gyakorlati természetvédelem is. A természetvédelem negyedik nagy korszakát a II. világháborútól napjainkig tartjuk számon. A világháborúkat követően a természetvédelem szakemberei nehéz feladattal találták szembe magukat, ugyanis az ország figyelmét lehetetlen volt a politikai eseményekről elvonni. Ennek ellenére a XX. században gombamód szaporodva alakultak a különböző természetvédő egyesületek, szervezetek, melyek tevékenységükkel a közvélemény figyelmét próbálták a természet megóvására irányítani ben alapították meg hazánkban az első tájvédelmi körzetet (Tihanyi TK) ben lépett életbe a természetvédelemről szóló, évi törvényerejű rendelet. Ez a jogszabály hozta létre az Országos Természetvédelmi Hivatalt (OTH) is, mely 1977-től az Országos Környezetvédelmi Tanács egyesítésével Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH) néven működött tovább (Rakonczay, 1998). Az 1970-es években további sikereket könyvelhetett el Magyarország a természetvédelem területén. Még ebben az évtizedben alapították 3 nemzeti parkunkat január 1-én nyitotta meg kapuit a Hortobágyi Nemzeti Park, a Yellowstone NP alapításának 100. évfordulóján, míg 1975-ben a Kiskunsági NP-ot, 1976-ban a Bükki NP-ot hozták létre. Jelenleg 10 nemzeti parkunk van, melyek összterülete közel fél millió hektár (http2). A természetvédelem következő nagyobb állomását az 1996-ban elfogadott természetvédelmi törvény jelentette, mely január 1-én lépett hatályba. Megfogalmazása szerint a természetvédelem feladata elsősorban a tudományos és kulturális szempontból kiemelkedő jelentőségű értékek védelme, megőrzése. Tágabb értelemben a természettel való - az ember hosszú távú érdekeit is figyelembe vevő- gazdálkodást jelenti. Ennek megfelelően a természetvédelemről szóló évi LIII. törvény célját a következőképpen fogalmazták meg: A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése, illetve a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése (1996. évi LIII. Tv.). 7

9 A lápok helyzete a magyar természetvédelemben Mivel a dolgozat témája a lápvédelemre, a lápkezelésre összpontosít, ezért tudnunk kell, hogy milyen helyzetben vannak a magyar lápok, vagyis milyen védelemben részesülnek. Hazánkban az elmúlt 150 év során lápjaink 97 %-a pusztult el (Érdiné, 2002) a lecsapolási, meliorációs, vízrendezési munkák, valamint a tőzegbányászat következtében. Éppen ezért nagyon fontos feladatunk védelmet nyújtani a még meglévő 3%-nak. Az országos jelentőségű védett természeti területeinket 3 nagy csoportra oszthatjuk. Egyrészt ide tartoznak az egyedi jogszabállyal védett területek (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület), illetve azok a területek, értékek, melyek a törvény ereje által védettek, azaz ex lege védelemben részesülnek. Ex lege védett természeti területek: a természetvédelmi területek: pl. szikes tavak, lápok, a természeti emlékek: pl. kunhalmok, földvárak, források, víznyelők. Ex lege védett természeti értékek a barlangok A konzervációbiológia jelentősége a természetvédelemben A biológiai sokféleség megőrzése, védelme a természetvédelem egyik kiemelt feladata. A biodiverzitás az élővilág változatossága, mely magába foglalja az élet sokféleségét, mindennemű megjelenési formáját, hierarchikusan szerveződő szintjeit. Alapvetően három értelmezésben fordul elő, melynek megfelelően beszélhetünk genetikai, taxon, illetve ökológiai diverzitásról. A sokféleség megőrzésének legfontosabb feltétele, hogy minden, a védelem érdekében megtett lépést a természetvédelmi biológia, azaz a konzervációbiológia követelményeinek megfelelően hajtsunk végre. Nem véletlenül szokták a természetvédelmi biológiát a biodiverzitás megőrzésének tudományaként emlegetni, mely a biodiverzitás-krízis hatására alakult ki. Célja a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. Ehhez integrálja a megfelelő biológiai (genetikai, ökológiai, hidrobiológiai), agrár (erdészeti, halászati és vadgazdálkodási) és más tudományok tapasztalati és elméleti ismereteit, figyelembe véve az adott társadalmi-gazdasági környezetet (Báldi, 2006). A konzervációbiológia, mint önálló tudományág kialakulása az 1980-as évekre tehető. Ekkor alakult a Society for Conservation Biology társaság, akik nevéhez számos konferencia szervezése fűződik, illetve ebben az időben láttak napvilágot az első folyóiratok is (Conservation Biology 1986; Ecological Applications 1991; Biodiversity and Conservation 1992). 8

10 Az élővilág elszegényedésének legszembetűnőbb formája a természetes élőhelyek eltűnése, valamint a fajok pusztulása. Sajnos a pusztulás és az elszegényedés mellett olyan rejtett veszteséget is jelent, amely közvetlenül befolyásolja az emberiség életkörülményeit. Ez a veszteség az ökoszisztéma-szolgáltatások redukálódása. Az ökoszisztéma-szolgáltatás eredménye például a tiszta levegő, az iható víz, a légkör megfelelő összetétele, a talajképződés, a tápanyagok körforgalma, a megporzás stb.; e szolgáltatások is a biológiai sokféleség függvényei (Hooper et al., 2005). A konzervációbiológia, mint ahogy azt a neve is mutatja, fő feladatának tekinti a különböző ökoszisztémák védelmét a káros behatásokkal szemben, ezen belül a természetes állapotban lévő területeken a megelőzés fontosságát hangsúlyozza. Ha azonban a prevenció már elkésett, akkor a restauráció-ökológiai módszerek alkalmasak a terület kezelésére. A konzervációbiológia eszköztárában számtalan beavatkozás-típussal találkozunk. A természetvédelmi kezelés alaptípusai Aradi et al. (2004) szerint: 1. Prezerváció (megelőzés) 2. Konzerváció (állapotfenntartás) A degradált élőhelyek rekonstrukciójának eszközei (restaurációs ökológia): 1. Rehabilitáció (helyreállítás) 2. Rekonstrukció (felújítás) 3. Kreáció (létesítés) Ezen módszerek közül a lápvédelemben alkalmazott főbb konzervációbiológiai eszközök a megelőzés és a fenntartás. Amennyiben a lápi ökoszisztéma-rendszer már sérült, akkor mind a rehabilitáció, mind a rekonstrukció módszereit kell alkalmazni. Azonban továbbra is kérdéses, hogy a megváltozott környezeti feltételek mellett sikerülhet-e egyáltalán az oly sokszor reménytelennek tűnő, jelentős költségekkel járó feladat végrehajtása. Hiszen ahhoz, hogy a rehabilitáció/rekonstrukció sikeres legyen, a kezelést nemcsak a láp konkrét területén kell folytatni, hanem a láppal szoros kapcsolatban lévő szomszédos területeken sem engedhető meg az intenzív területhasználat. Önmagában egy lápterület védelme nem vezethet sikerre, csak egy komplex szemléletű, a környező területekre is kiterjedő védelmi program nyújthat megoldást. 9

11 2.3. Túltermelési válság A mezőgazdaságnak évezredek óta kulcsszerep jut az emberiség életben maradásában és fejlődésében. Az ezredfordulókor Európa mintegy 50 %-át, Magyarországnak pedig 66 %- át borítják mezőgazdasági területek. Az Európai Unió természeti értékeinek pusztulása, elsősorban a mezőgazdasági területekhez kötődő fajok drasztikus állománycsökkenése, a mezőgazdasági túltermelés és a vidék elnéptelenedése átfogó és nem csak a termelés növelésére épülő vidékpolitikát és többfunkciós mezőgazdálkodást igényel. Ennek alapvető eleme az agrár-környezetvédelem, mely támogatást nyújt környezetbarát termelési, gazdálkodási eljárásoknak, illetve elősegíti az adott térség környezet- és természetvédelmi szempontú mezőgazdasági földhasználatát (Ángyán et al., 2003). Az EU állampolgárai számára magától értődő, hogy a természet egyensúlyának megtartásában a mezőgazdálkodás alapvető szerepet játszik. Amit más ágazatok, például az ipar, a közlekedés, az építőipar, sőt, maga a mezőgazdaság is "kivesz" a természetből, azt elsősorban a mezőgazdálkodás pótolhatja vissza. A legtöbb pénzt a túltermelés emészti fel, méghozzá indokolatlanul, a KAP (Közös Agrár Politika) alaptörekvésévé vált a termelés és az értékesítési lehetőségek összehangolása, ez néhány fontos ágazatban a termelés korlátozását jelenti. Az is egyértelmű, hogy a túltermelés feleslegesen emészt fel erőforrásokat (Nagy, 2002). Erre jó néhány példa említhető a vizes területeken belül is, pedig köztudott, hogy az egykori lápterületek, melyeket manapság szántónak vagy intenzív legelőnek használnak, már soha sem lehet rehabilitálni. A bajor Donaumoos (110 km 2 területű sík vidék Svábország és Oberbayern bajorországi kerületekben, a Duna jobb partján. Egykor lápos-mocsaras terület volt, vizét csatornákon vezették le, és így a földjét kapásnövények, illetve fű termelésére tették alkalmassá (Révai Nagy Lexikona) területén a vetőburgonya termesztése hosszú hagyományra tekint vissza. Sajnos azonban a termesztés jelentős, helyrehozhatatlan változásokat idézett elő e páratlan természeti tájban, főleg azóta, hogy a megnövekedett kereslet miatt az egykori extenzív gazdálkodást ma már ipari méretekben folytatják (Hutter et al., 1997). A lápi ökoszisztémákban azonban nem csak az intenzív mezőgazdasági területként való hasznosítás okozott mérhetetlen károkat, hanem a XIX. század elejétől folyamatosan egyre nagyobb méreteket öltő tőzegbányászat is. 10

12 A tőzegbányászatot mindenképpen korlátozni kellene, hogy ezentúl kizárólag gyógyászati célra (aktív szén előállítására) lehessen a tőzeget használni, nem mint a kertészetben talajjavító anyagként vagy az iparban energiaforrásként. Ezt a válságot a mezőgazdálkodásban csak akkor lehetne megoldani, ha a környezetromboló, intenzív gazdálkodás helyett áttérnénk az egykor nagy hagyományokra visszatekintő extenzív mezőgazdálkodásra, mely gazdálkodási mód nemcsak a környezetünk, hanem egészségünk védelmét is szolgálja. Succow (1994) szerint az extenzív termeléssel megfelelő mennyiségű, magas beltartalmi értékű, egészséges élelmiszer-előállítás valósítható meg anélkül, hogy a túltermelés okozta többlettermés problémáit meg kellene oldanunk A lápvédelem céljai A Földön már csak nagyon kevés olyan hely maradt, ahol a környezetben semmilyen emberi beavatkozás sem történt. Főleg az iparilag fejlett Európa áll rosszul ezen a téren. Mindössze néhány magashegyvidéki terület, erdő, láp, esetleg tó képzi az érintetlen területek kis hányadát. Pedig ezek a területek magas értékkel bírnak a természeti táj stabilitásában, nagy szűrű-kapacitással rendelkeznek, élőhelyként szolgálnak speciális növény- és állatfajoknak. Éppen ezért ezek a területek jóval nagyobb figyelmet igényelnének, mint ahogy gondolnánk. A lápvédelem céljait Hutter et al. (1997) szerint az alábbi pontokban foglalhatjuk össze: - abszolút védelem a természetes vagy a természet közeli lápoknak; - minden, a tőzegbányászat által érintett lápon a további bányászatot meg kell szüntetni és a védeni kívánt terület környezetében a környezetszennyező, veszélyes anyagok kibocsátását meg kell tiltani; - védeni kell a terület fajgazdagságát a káros hatásoktól, ezáltal biztosítani az őshonos lápi növény- és állatfajok fennmaradását; - a megváltoztatott és megzavart életközösség rehabilitációjára ki kell dolgozni egy olyan kezelési tervet, ami biztosítja a láp további fennmaradását; - integrálni szükséges a természet és az ember szükségleteit, mindkét fél igényeinek figyelembe vételével. 11

13 Természetvédelmi kezelés Hazai és nemzetközi viszonylatban is elmondható, hogy a vizes élőhelyek többsége, elsősorban emberi hatásoknak köszönhetően veszélyeztetett helyzetben van. Védelmük egyre nagyobb hangsúlyt kap, ugyanakkor működésükről még mindig nem tudunk eleget ahhoz, hogy a legmegfelelőbb kezeléseket lehessen végrehajtani (Molnár, 2005). Egy védett terület jogi értelemben való létrehozása az esetek nagy részében önmagában nem biztosítja a védendő értékek tartós fennmaradását. A védett élőhelyek és fajok sokszor csak célzott kezeléssel őrizhetők meg (Standovár és Primack, 2001). Az aktív természetvédelmi intézkedések azonban gyakran nem kellő tudományos megalapozottsággal történnek. Ezért már az elején célszerű leszögezni, hogy mit is értünk a természetvédelmi kezelés fogalma alatt. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény (Tvt.) 36. (2) bekezdésében található meghatározás alapján a védett természeti érték, továbbá a védett természeti terület felmérése, nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása érdekében végzett tevékenységek minősülnek természetvédelmi kezelésnek. A Tvt. előírása alapján minden védett természeti terület esetében el kell készíteni a kezelési terv dokumentációt, amelyet legalább 10 évenként felül kell vizsgálni. A védelemre tervezett területek esetében a védetté nyilvánítás nem történhet meg a kezelési terv dokumentáció hiányában. A kezelési terv dokumentációk készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokat a 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet tartalmazza. A kezelési terv dokumentáció az alábbi három részből áll: - a természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció, amely a tervezési területet a tervkészítés időpontjában, illetve azt megelőzően jellemző környezeti adottságokat, biológiai, gazdasági és kulturális jellemzőket leíró rész; - a részletes kezelési terv, amely a tervezési területre vonatkozó ideális természetvédelmi célkitűzéseket, ezek megvalósításának lehetőségeit, ez utóbbi alapján a gyakorlati természetvédelmi célkitűzéseket, természetvédelmi stratégiákat, természetvédelmi kezelési előírásokat és feladatokat részletesen ismertető rész; - a természetvédelmi kezelési terv, amely a tervezési területre vonatkozó természetvédelmi kezelési előírásokat, a természetvédelmi érdekből elrendelt korlátozásokat és tilalmakat összesíti. 12

14 A hosszú távon sikeres természetvédelmi kezelés előfeltétele az elérendő célok pontos meghatározása. Ha a célunk egy élőhely-komplex fenntartása, akkor a munkát egy élőhelyfenntartási terv elkészítése alapozza meg, míg ha a feladatunk egy faj megőrzése, akkor az első lépés célszerűen egy fajvédelmi program megírása (Standovár és Primack, 2001). Mivel a vizes területek kiterjedése nem veszi figyelembe az országhatárokat, ezért nagy jelentőséggel bírnak a természetvédelemben a nemzetközi egyezmények is, melyeket különböző országok államfői írnak alá (Hutter et al., 1993), ilyen pl. az február 2-án Ramsarban aláírt nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel kapcsolatos nemzetközi szerződés. Ha ugyanis a szomszédos országok ugyannak a vizes élőhelynek másként látják a jövőjét, akkor minden természetvédelmi erőfeszítés kárba veszik. Egyre általánosabb az a felismerés, hogy a helyi lakosok bevonása a természetvédelmi programokba, az egyik fontos, hiányzó eleme a természetvédelemnek. A felülről lefelé építkező megoldások, amikor a kormányzat próbálja ráerőltetni természetvédelmi terveit a helyi közösségekre, ki kell egészüljenek azokkal az alulról jövő kezdeményezésekkel, amelyekben a helyi közösségek megfogalmazzák saját fejlesztési céljaikat (Clay, 1991). E megközelítés népszerűsítésében úttörő munkát végzett az UNESCO Az ember és bioszféra (Man and Biosphere, MAB) programja. A program keretében úgynevezett bioszféra-rezervátumokat hoztak létre, hogy e területeken sikeresen integrálják az emberi területhasználatot, a kutatást és a természeti értékek megóvását (Batisse, 1997). Succow (1994) megfogalmazása alapján az UNESCO által adományozott Bioszféra Rezervátum kitüntetés elnyeréséhez számos kritériumot kell teljesíteni: - a kultúrtájak védelme, ápolása, fejlesztése és rehabilitálása; - a fajdiverzitás megőrzése, a tradicionális tájhasználati formák előnyben részesítése; - a társadalmi-szociális és egyben a környezeti igényeket is kielégítő tájhasználat és területfejlesztés; - természetes nyersanyagok és élelmiszerek előállítása, illetve értékesítése; - a túlhasználat miatt károsodott területek regenerálása/rehabilitása; - a környezet hosszantartó, folyamatos monitorozása, ökológiai kutatás folytatása; - környezeti képzés és nevelés folytatása, figyelembe a kultúrtörténeti hagyományokat A láprétek természetvédelmi kezelése Sajnos a mai láprétek már általában erősen átalakult termőhelyen vannak, ezért helyreállításra, regenerációra szorulnak. Természetes körülmények között lényegében külön beavatkozás nélkül fenntarthatók a magassásosokba átmenetet képző, ősi típusú kékperjés 13

15 láprétek is. A lápok természetvédelmi kezelésénél a legfontosabb a vízellátottság és a víz minőségének a megőrzése. Az esetlegesen megtelepedő cserjék, kisebb fák eltávolítandók, de erre viszonylag ritkán van szükség (Kelemen, 1997). Hutter et al. (1997) szerint a kezelés megkezdése előtt mindenképpen fel kell térképeznünk a láp állapotát, ezért néhány vizsgálatot el kell végeznünk. Szükséges a tőzegréteg vastagságának megállapítása, mert ezáltal pontos képet kaphatunk a terület vízháztartásáról. Ezenkívül nagyon fontos megismerni a láp növény- és állatvilágát, valamint az aktuális területhasználatot, kutatni kell a láp életére veszélyt jelentő tényezőket, végezetül pedig meg kell állapítani az összkép kialakítása érdekében a terület hemeróbiaszintjét. A Természetvédelmi Hivatal tanulmánykötetében megjelentek szerint (Kelemen, 1997) a legfontosabb láprét-kezelési típusok az alábbiak: 1. Legeltetés A láprétek természetvédelmi kezelésénél az egyik szóba jöhető módszer a rendszeres legeltetés. Nem mindegy azonban, hogy a védendő területet milyen állatfajjal legeltetjük, ugyanis minden állat más-más hatást vált ki az eltérő legeltetési módszerek miatt (tereléses, elkerítéses, villanykarámos), illetve nem minden állatfaj alkalmas az általában savanyú füvekben gazdag lápos terület legeltetésére. A természetvédelmi kezelésnél előnyben kell részesíteni a védett kultúrfajtákat (szürkemarha, racka, cigálya, mangalica stb.), melyek jobban illenek az egykori hagyományokhoz, valamint nagyon fontos a legeltetés intenzitásának (db állat/terület/idő), időzítésének megfelelő meghatározása a legelő kizsarolásának elkerülése végett. A legelőként is funkcionáló lápréten rendszeresen el kell végezni az ápolási munkákat (pl. cserjék eltávolítása), hogy elkerüljük az állatok sérüléseit. Magyarországon a gyepek természetvédelmi kezelésénél 6 legeltetésre alkalmas állatot ismerünk (http3): szarvasmarha: nagy taposóhatás, mozaikos legelés juh: borotvahatás, kisebb taposás kecske: mindent lelegel ló: sokat ugrál, válogat disznó: zsióka (Bolboschocnus maritimus IL.I Palla) a palkafélék (Cyperaceae) családjába tartozó évelő, kúszó gyöktörzsű növény) legelése, mely általában káros! 14

16 liba: nagyon erős, maró a trágyája, mindent lelegel (káros!) Ezek közül a láprétek kezelésében leginkább a szarvasmarha vagy a juh jöhet szóba. A területre jellemző állatfajt természetesen a hagyományok figyelembevételével kell megválasztani. Németországban a láprétek szarvasmarhák általi legeltetése terjedt el leginkább, míg hazánkban a juhokkal történő legeltetés (szóbeli közlés). Fontos azonban megjegyezni, hogy mivel jelen esetben vizes legelőről van szó, a legeltetés megkezdése előtt mindenképpen szükség van az állatok egészségügyi felkészítésére is, hiszen a kórokozók, élősködők a nedves környezetben nagyobb valószínűséggel okozhatnak problémákat, mint száraz legelőn. Matthes (1993) több éves kutatás során arra az eredményre jutott, hogy a marhákkal történő legeltetés következtében a legeltetés helyén a flóraelemek heterogenitása megnő. A Német Természetvédelmi Szövetség (NABU) Sachsen tartománybeli egyesülete a biotóp- és fajvédelem mellett a tájápolás szükségességére is felhívja a figyelmet. Az általuk végzett kísérlet során az intenzív legeltetésről extenzív legeltetésre tértek át, mely kisebb veszélyt jelent a legelő élővilágára. A vizsgálatot a sachseni Wölpener Torfwiesen területén hajtották végre. Ez egy 48 ha-os területű láprét, mely a Riss-jégkorszak idején keletkezett. Az idők folyamán az erősödő szukcessziós folyamatok miatt fokozatosan feltöltődött. A XIX. század elejétől kezdve a kaszálás és a tőzegbányászat következtében aprómozaikos tájszerkezet alakult ki a területen, melyen főként veszélyeztetett növények pl. gombos varjúköröm (Phyteuma orbiculare), buglyos szegfű (Dianthus superbus), festő zsoltina (Serratula tinctoria) és zergeboglár (Trollius europaeus) telepedtek meg. A XX. század közepétől a hiányos kezelés (legeltetés, kaszálás nélkülözése) miatt a beerdősödés veszélye fenyegette a lápot. A szakemberek tanácsára a helyi természetvédelmi aktivisták és szervezeteik az erősen veszélyeztetett területeket kézzel kezdtek el kaszálni, majd a levágott növényzetet elszállították. Mindezen törekvés 1990-ig sikeresen folytatódott, sajnos azonban a két Németország egyesülése után adminisztrációs problémák merültek fel. Ebben a helyzet hozta létre a Német Természetvédelmi Szövetség (NABU) a Biológiai Tájápolás projektjét, melynek során skót felföldi marhákkal kezdték el legeltetni a láprétet. Az ötlet nem volt új keletű, hiszen már a népvándorlás idején alkalmazták a kelet-európai népcsoportok. Ők adták át tapasztalataikat a keltáknak. Ezek a szarvasmarhák mindent megadtak az akkori ember számára: tejet, húst, a ruházkodáshoz szőrmét, szarvukból kéziszerszámok készültek. 15

17 A skót felföldi marha nagy ellenálló képességgel rendelkezik, vagyis tartásukhoz nincs szükség istállóra, borjaikat a szabadban hozzák a világra. Amennyiben télen is elegendő füvet találnak a legelőn, akkor kiegészítő takarmányozás nélkül is megélnek a szabadban. Ha azonban mégis szükség van a kiegészítő takarmányozásra, akkor csak szénáról, illetve tiszta vízről kell gondoskodni. A kezdetekhez képest 3 év elteltével az állománylétszám 5-ről 11 példányra nőtt, az egy állatra jutó éves területhasználat pedig elérte az 1 ha-t (Thulke és Oertner, 1995). Összefoglalva a módszer tapasztalatait megállapítható, hogy a skót felföldi szarvasmarhákat főként a cserjésedésnek induló legelőkön kiválóan lehetet alkalmazni a természetvédelmi kezelésben, ugyanis képesek visszaszorítani a nád, a bodza és más bogyós cserjék terjeszkedését. Először szelektíven táplálkoztak, de később már mindent elfogyasztanak, majd a tavasz beköszöntével már nem lehetett megkülönböztetni, hogy mely területeket legeltek le már az ősszel és melyeket a tél folyamán. A legeltetés mellett bizonyos területeken tovább folytatták a kézi kaszálást, hogy a leginkább veszélyeztetett növényeket megkíméljék a taposásból eredő károktól (König, 1994). 2. Kaszálás A kaszálás megkezdése előtt is fontos néhány szempontot figyelembe venni. A leglényegesebb a kaszálás időpontjának megválasztása, melyet az értékes növényfajok virágzásához, madarak fészkeléséhez kell igazítani. A kaszálás módszere lehet kézi, vagy gépi, de a legfontosabb, hogy mindkét esetben biztosítani kell az állatok számára a menekülési lehetőséget. A kézi kaszálás természetesen természetkímélőbb megoldás, mert sokkal kisebb zavarással jár, de nagyobb területen a nagy munkaerő igény miatt nehezen kivitelezhető. A legelőápolási munkák csak szűk köre engedélyezett, a felülvetés, műtrágyázás már eleve kizárt a védett területen. 3. Agresszív, tájidegen fajok visszaszorítása Itt elsősorban az özönnövényekre kell gondolni pl. a nádra (Phragmites australis), a füzekre (Salix spp.) melyek irtását rendszeres el kell végezni. Ez azért szükséges, mert az özönnövények, mint ahogyan a nevük is mutatja, rendkívül agresszíven terjednek, kiszorítván élőhelyükről a védeni kívánt növényeket. A galgahévizi láprét esetében is a fent említett beavatkozási módokkal próbáljuk a területet védeni. 16

18 A természetvédelmi kezelés további pozitívumának tekinthető, hogy a kezelés ideje alatt előfordulhat, hogy olyan alvó növénymagok juthatnak a talajfelszínre, melyeket már rég kihaltnak hittek. A bolygatás következtében ezek a növények újra megtelepedhetnek a területen. Összefoglalva megállapítható, hogy csak a gondosan tervezett, és kitartó monitorozással dönthető el egyértelműen, hogy eredményes volt-e a területen a természetvédelmi kezelés. Nagyon fontos a folyamatos kontrollálás, illetve a korrekt dokumentálás. Amennyiben törekvéseink elérték céljukat, vagyis a kezelés pozitív eredményeket hozott, akkor mindenképpen érdemes tovább folytatni a megkezdett természetvédelmi munkát Fajvédelmi program természetvédelmi kezeléssel Fajmegőrzés alatt a közvetlenül, vagy közvetve antropogén hatások által veszélyeztetetté vált, nemzetközi vagy hazai viszonylatban lecsökkent, vagy csökkenő állományú fajok megőrzésére kidolgozott programokat értjük. A fajok egy részénél a veszélyeztetettség egyértelműen a befoglaló növénytársulás vagy társulás-komplexum eltűnésével (megritkulásával) függ össze, e fajok esetében az élőhely-védelmi program megoldja a faj védelmét is. Többségében azonban az élőhely védelmét kombinálni kell a faj életmenetének valamely kulcsfaktorába történő aktív beavatkozással, vagyis természetvédelmi kezeléssel (http4). Magyarországon jelenleg több fajvédelmi programmal kívánnak segítséget nyújtani számos kihalásban lévő fajnak. A hazai oligotróf síklápok és úszólápok egyik legritkább, fokozottan védett növénye a hagymaburok (Liparis loeselii), melynek eszmei értéke Ft példányonként (23/2005. (VIII.31.) KvVM r.). A védeni kívánt növényfaj a kis populációk és a termőhelyek sérülékenysége miatt a magyar flóra kipusztulástól közvetlenül veszélyeztetett tagja. Megmentésére az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság, valamint a Fertő-Hanság NP, illetve a Duna-Ipoly NP szakemberei egy akciótervet dolgoztak ki (Illyés et al., 2006). Az országban 5 helyszínen (kistómalmi láprét, Vajai-tavi úszóláp, Velencei-tavi úszólápok, Dunaharaszti és Szigetcsép környéke) végeztek kísérleteket. A faj elétűnésének fő oka, hogy az agresszíven terjeszkedő növények, mint pl. a nád (Phragmites australis) vagy a 17

19 füzek (Salix spp.) kiszorítják a termőhelyéről. A természetvédelmi kezelés (rendszeres kaszálás, nyárvégi és téli nádvágás, falhalmozódott avarréteg eltávolítása, azaz összefoglalva a szukcesszió féken tartása) sokat segíthet a hagymaburok újbóli megtelepedésben. A mesterséges, in situ csíráztatás nehezen oldható meg, sikerességének valószínűsége csekély mértékű, bár nem lehetetlen. Összefoglalva a kísérlet eredményeit, arra a megállapításra jutottak a szakemberek, hogy a hagymaburok csírázásához és növekedéséhez szükséges szabad tőzegfelszínek a lápi élőhelyek szukcessziójának egy köztes stádiumában jelennek meg. Ezen élőhelyek diverzitásának megőrzése érdekében szükséges a szukcesszió megfékezése, a termőhely nyílt jellegének fenntartása, mely csak kezeléssel oldható meg Láprekonstrukció Lecsapoláskor a tőzegnek a baktériumok általi oxidatív lebontása, vagyis a mineralizáció a megnövekedett oxigén-koncentrációnak köszönhetően jelentős mértékben felgyorsul. Ezért a tőzeg konzerválása egy óvatos, folyamatosan figyelemmel kísért újravizesítéssel, azaz a talajvízszint megemelésével oldható meg (Hutter et al., 1997). Mivel az újranedvesítés jelentős költséggel jár, ami gyakran megoldhatatlan problémát jelent, ezért a legcélszerűbb és egyben jóval olcsóbb megoldást jelent, ha területen a természetvédelem a használat által elvét követve az a fent említetteknek megfelelően extenzív legeltetést folytatunk. A láprekonstrukciós célállapotnál a tőzegképző növényzet és oxigénhiányos viszonyok kialakulása, a láp-újraképződési folyamatok beindulása, értékesebb lápi fajok visszatelepülése jelenti a fő célt. A rekonstrukció a háborítatlan, spontán regenerálódást, lápi szukcessziót, tőzegképződést szolgálja. A kisebb felületű, sekélyebb, eredetileg botanikai szempontból értékesebb területek alkalmasak erre a célra (Hubayné, 2005). A legfontosabb feladat a láp újraélesztése érdekében a lecsapolást elősegítő árkok kiiktatása. Erre a legalkalmasabb és legkörnyezetkímélőbb megoldás ha a víz útját eltorlaszoló gát tőzegből készül. Az optimális vízszintszabályozáshoz célszerűbb több kisebb gátat építeni, mint kevesebb nagyot, ugyanis ezzel a módszerrel finomabb változtatások is végre hajthatók. Ha ugyanis a visszaduzzasztott víz túlságosan nagy felületen terül el, akkor az könnyen a láp eutrofizációjához vezethet (Hutter et al., 1997). Dörfler és Dörfler (1990) szerint a rekonstruálni kívánt területen nem csak a belvízelvezető csatornákat szükséges 18

20 eltorlaszolni, hanem a drénrendszert is el kell távolítani. A megfelelő vízvisszatartást egy legalább 60 cm vastag, folyamatosan tömött réteget képző tőzegborítás biztosíthatja. A vizes élőhely rekonstrukciót akadályozhatják a különböző vonalas létesítmények, melyek szétszabdalhatják a védeni kívánt területet. Ez a kezelési terv megvalósíthatóságát nehezítheti, hiszen az utak, csatornák, gázvezetékek és nagyobb vizes területek közé ékelődött települések miatt az összefüggő visszavizesítés már eleve kizárt. A megakadályozott hosszantartó szárasság, vagyis a mesterséges vízutánpótlás kedvez a nemkívánatos fás szárú növényzet, az invázív fafajok, törpecserjék megtelepedésében. A még fiatal fás szárú növényzet eltávolítása mindenképpen ajánlott, ezért a természetvédelmi kezelési terv egyik legfontosabb feladata a facsemeték és cserjék eltávolítása, mellyel a magoncok által okozott magas párologási rátát csökkentjük, vagyis csökken a vízhiány, míg a fénykedvelő növényzet megtelepedését elősegítjük. A lápok határait sosem szabad nyitva hagyni. Mindig gondolni kell a lápot védelmező pufferzóna kialakítására, melyben a fás szárú növények is helyet kapnak. A szűrőfunkciót tovább erősítheti, illetve kiegészítheti egy megfelelő szélességű cserjés-fás ligetsáv, mely körbeöleli a láp területét. A legcélszerűbb megoldás, ha a nemkívánatos fás szárú vegetációt a láp központi részéből eltávolítjuk, megkönnyítve ezzel a rendszeres kaszálást is, majd összegyűjtve elszállítjuk. A védelmi zóna szélességének megállapításánál számos tényezőt kell figyelembe venni, mint pl. az altalaj vízáteresztő képességét, a talajvíz áramlásának irányát, illetve a védendő terület környezetének hatását a láp vízháztartására. Erősebb esőzések, viharok esetén pedig számításba kell venni a csapadék foszfortartalmát, mely közvetlenül, szűrés nélkül jut a láp vizébe. A pufferzóna szélessége minimálisan m kell, hogy legyen, sőt a forráslápok esetében ez akár 350m is lehet (Hutter et al., 1997). Dörfler és Dörfler (1990) is hasonló megállapításra jutottak, mely szerint a pufferzóna szélessége mindenképpen el kell, hogy érje a 100 m-t, de a nagyobb lápok esetében akár m is lehet Lápi élőhely-rekonstrukciók Magyarországon A vizes élőhelyek kutatása az elmúlt évtizedekben azok helyreállításának irányába mozdult el. A helyreállítás eredményességének alapja a vizes élőhelyek és ökoszisztémái szerkezeti és működési jellemzőinek ismerete. A lápok kialakulását a vízháztartáson kívül nagyban befolyásolja a táj geológiai háttere, a tőzeg tulajdonságai, a területen élő növény- és 19

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Soproni Tájvédelmi Körzet bővítésének (I.) természetvédelmi kezelési terve Sarród 2005 A tervezési terület neve: Soproni Tájvédelmi Körzet bővítése I. A terv készítésért

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ 212 A doktori

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az Oláh-réti természetvédelmi terület létesítéséről szóló 20/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR K Ö RN Y E Z E T - É S T Á J G A Z D Á L K O D Á S I I NT É Z E T TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI TANSZÉK A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK

Részletesebben

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját?

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? 1 2 Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK Kezelési javaslatok a Körös-Maros Nemzeti Park védett természeti területeire Tóthné Hanyecz Katalin Budapest, 2006. 2 A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi

Részletesebben

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1

Részletesebben

Élőhely-kezelés Dr. Kozák, Lajos

Élőhely-kezelés Dr. Kozák, Lajos Élőhely-kezelés Dr. Kozák, Lajos Élőhely-kezelés: Dr. Kozák, Lajos Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Tartalom... vi Előszó... vii 1. 1.

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz - TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1 A stratégia háttere... 4 1.1.1 Indíttatás

Részletesebben

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája Bevezetés... 2 A biológiai sokféleségről szóló nemzetközi egyezmény haza

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

Röszke egyedi tájérték katasztere

Röszke egyedi tájérték katasztere egyedi tájérték katasztere Ladányi Zsuzsanna V. környezettudományi szak Témavezető: Dr. Rakonczai János SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai tanszék - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartl Jánosné. Élőhelyeket veszélyeztető tényezők. Élőhelyek kezelésének és fenntartásának módjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hartl Jánosné. Élőhelyeket veszélyeztető tényezők. Élőhelyek kezelésének és fenntartásának módjai. A követelménymodul megnevezése: Hartl Jánosné Élőhelyeket veszélyeztető tényezők. Élőhelyek kezelésének és fenntartásának módjai. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi technikus és természet- és környezetvédelmi

Részletesebben

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI Készítette: Tompa

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

6. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek összefoglalói Gödöllő, 2003. Augusztus 27-29. Szerkesztette: Dombos Miklós és Lakner Gábor 1 2 6. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek

Részletesebben

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ Írták: Nagy Gergő Gábor (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) Déri Eszter (Debreceni

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzatának 7/2008. (III.20.) rendelete a környezetvédelemről 1 I. FEJEZET. Általános rendelkezések.

Lajosmizse Város Önkormányzatának 7/2008. (III.20.) rendelete a környezetvédelemről 1 I. FEJEZET. Általános rendelkezések. Lajosmizse Város Önkormányzatának 7/2008. (III.20.) rendelete a környezetvédelemről 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a város lakói életkörülményeinek,

Részletesebben

Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia műhelytalálkozó Tokaj, 2007. március 29-31. Program Előadások és poszterek összefoglalói

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE Tervkészítés időpontja: 2012. A terv időtartama: 2012-2022 készítette az L-TEAM Bt. szakértő:

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások 14.

Térinformatikai alkalmazások 14. Térinformatikai alkalmazások 14. A természetvédelemi tevékenység és a társadalmi környezet konfliktusai Dr Takács, András Attila Térinformatikai alkalmazások 14.: A természetvédelemi tevékenység és Dr

Részletesebben

Magyar Tudomány. természetvédelmi biológia A biodiverzitás megõrzésének tudománya Vendégszerkesztõ: Báldi András

Magyar Tudomány. természetvédelmi biológia A biodiverzitás megõrzésének tudománya Vendégszerkesztõ: Báldi András Magyar Tudomány természetvédelmi biológia A biodiverzitás megõrzésének tudománya Vendégszerkesztõ: Báldi András Világegyházak és globális kihívások A magyar terminológia helyzete Beszámoló az MTA 2006.

Részletesebben

Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terve Környezeti Fenntarthatósági Terve (2013-1015) A dokumentumot Csanytelek Község Önkormányzata... határozati számmal 2013. -án elfogadta Jegyző Készítette: Csanytelek Község Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

A HUDI20054 Velencei-tó

A HUDI20054 Velencei-tó A HUDI20054 Velencei-tó kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve KÉP Budapest 2013 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben