A GALGAHÉVIZI LÁPRÉT TÁJVÁLTOZÁS-VIZSGÁLATA LÉGIFOTÓK ( ) ALAPJÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GALGAHÉVIZI LÁPRÉT TÁJVÁLTOZÁS-VIZSGÁLATA LÉGIFOTÓK (1952-2005) ALAPJÁN"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET TERMÉSZETVÉDELMI TANSZÉK A GALGAHÉVIZI LÁPRÉT TÁJVÁLTOZÁS-VIZSGÁLATA LÉGIFOTÓK ( ) ALAPJÁN TDK dolgozat Belső konzulensek: Dr. Centeri Csaba, egyetemi docens Vona Márton, tanszéki mérnök Tanszékvezető: Dr. Turcsányi Gábor, habil. egyetemi docens Készítette: Helfrich Tímea V. évfolyam Gödöllő 2006

2 1. Bevezetés Hazánkban az elmúlt 150 év során lápjaink 97 %-a pusztult el a lecsapolási, meliorációs, vízrendezési munkák, valamint a tőzegbányászat következtében (Érdiné, 2002). A nagymértékű pusztulás miatt kiemelt jelentőségű feladatunk védelmet nyújtani a még meglévő 3%-nak. A vizes élőhelyek fontos funkciót töltenek be az élővilág, a génmegőrzés és a biodiverzitás szempontjából, részt vesznek az anyag- és energia-körforgásban, de szerepük az oktatás, a nevelés és a rekreáció szempontjából sem elhanyagolható (Németh, 2004). A biológiai és táji sokféleség védelme, megőrzése és helyreállítása az utóbbi évtizedekben a globális és az európai környezetpolitika egyik központi kérdésévé vált. A természeti örökség megőrzését veszélyeztető tényezők azonban egyre több területen jelentkeznek. A növekvő és differenciálódó területhasznosítási igények (pl. zöldmezős beruházások) következtében a természetes élővilág élettere töredékére csökkent. Ezt a negatív folyamatot tovább fokozza a természetes élőhelyeket felaprózó és elszigetelő mesterséges létesítmények (pl. elektromos vezetékek, közutak stb.) növekvő száma. A természetes élőhelyeket átalakító káros hatások leghatékonyabban ezen élőhelyek helyreállításával és fejlesztésével, a feldarabolódott területek összeköttetésének visszaállításával ellensúlyozhatók. Ennek megalapozásához azonban részletes elemzések szükségesek a területen bekövetkezett változásokról, a jövőbeli változások lehetséges módjáról és mértékéről. A természetvédelem korai, megőrzésen alapuló szemléletét napjainkban egy modern, dinamikus természetvédelmi megközelítés egészíti ki, amely a területek fenntartható kezelésével és használatával járul hozzá a természeti értékek hosszú távú megőrzéséhez. A természetes állapotok megőrzésében nagy szerepe van a társadalom környezettudatosságának, éppen ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni a természetvédelem népszerűsítésére az oktatási, képzési, ismeretterjesztési és bemutatási lehetőségek kiterjesztésével. A galgahévízi láprét olyan védett természeti terület, amely megőrzésre érdemes növényfajokkal és élőhelyekkel büszkélkedhet. Úgy gondolom, hogy munkám eredményei hasznosak lehetnek a láprét védelme során, ezért választottam ezt a területet kutatási témának. 1

3 A dolgozat készítése során célkitűzéseim a következők voltak: - a rendelkezésre álló légifotók alapján elkészíteni a felszínborítás térinformatikai adatbázisát, majd segítségével jellemezni a galgahévízi láprét felszínborításának változását; - a változás alapján értékelni a láprét természeti állapotát; - kiszámítani az eltérő növénytársulásfoltok terület-kerület arányát fenntarthatóságuk értékeléséhez; - az eredmények alapján javaslatot tenni a természetvédelmi kezelés megalapozására. 2

4 2. Irodalmi áttekintés 2.1. A terület általános bemutatása Földrajzi fekvés Galgahévíz település a Galga patak völgyében az Alföld északi határán, három morfológiai egység a Gödöllői-dombvidék, a Cserhát alja és a Jászság találkozásánál fekszik, a Hatvani kistáj része. Egymást sűrűn váltogató dombok, hátak, völgyek jellemzik. Síksági területnek minősíthető az összterület 58%-a, dombvidékhez sorolható 35%-a (Nagy, 1997). A település Pest megyében, Budapesttől 46 km-re, keletre található. 1. ábra: Magyarország lápjai (KöM TVH 2002) Éghajlat Galgahévízen a kontinentális éghajlat sajátosságai érvényesülnek. A hőmérséklet és csapadékingadozás, a légáramlatok váltakozásának hatásai miatt az atlanti, mediterrán és az eurázsiai belső szárazföldi jelleg váltakozása jellemző. A Mátra hegység közelsége gyakran érezteti hatását. A tavaszi felmelegedéshez hosszabb idő szükséges, mint az őszi lehűléshez. Gyakoriak a hirtelen bekövetkező 3

5 hőmérsékletváltozások. Május első harmadában, június végén és október elején gyakran hőmérséklet csökkenés jellemző (Nagy, 1997). Ez egybeesik Fekete (1965) megállapításával, miszerint a Gödöllői-dombság hűvösebb és nehezebb mezoklímával jellemezhető, és a terület ennek a földrajzi egységnek a szélén fekszik. Gyakoriak az őszi fagyok, valamint a nyári és kora őszi időszakban a jégverés. A meteorológiai adatok 50 éves átlagának értékeit az 1. táblázatban láthatjuk (Nagy, 1997). Meteorológiai jellemzők: Galgahévízre jellemző adatok: 1. Évi átlagos középhőmérséklet: +10,6ºC 2. Tenyészidőszak középhőmérséklete: ºC 3. Fagyos napok száma: nap 4. Első őszi fagy átlagos határnapja: október Havas napok száma: nap 6. Utolsó tavaszi fagy átlagos határnapja: április Évi csapadék: mm 8. Évi napsütéses órák száma: óra 9. Uralkodó szélirány: nyugati-északnyugati 1. táblázat: Galgahévíz meteorológiai adatai (Nagy, 1997) Ezek az értékek nem térnek el lényegesen az országos átlagtól, viszont a láprét mikroklímája igen, részben a borítottság, részben a talaj nedvességtartalma miatt (Kovács, 1955) Növényvilág Az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) Tiszántúli (Crisicum) és Duna-Tisza közi (Praematricum) flórajárásai határán elhelyezkedő Hatvani kistáj fontosabb potenciális erdőtársulásai között a tölgy-kőris-szil ligeterdők, a nyílt sztyepptölgyesek és a gyöngyvirágos tölgyesek említhetőek. A nyílt társulások közül jelentősebb felületeket foglalnak el a homoki legelők és a homokpusztarétek. A lágyszárúak közül a homoki imola (Centaurea arenaria ssp. Tauscheri), a sárga tavirózsa (Nuphar luteum), a rucaöröm (Salvinia natans), a dárdás laboda (Atriplex hastata) stb. érdemel említést (Marosi és Somogyi, 1990). Az erdőgazdaságilag hasznosított területeken fiatal- és középkorú, zömében keménylombos erdők, kisebb részt fenyvesek találhatóak. Az erdők átlagos évi folyónövedéke 2,1-3,7m 3 /ha között váltakozik. A Gödöllői-dombvidék láprétjeivel már Kovács (1955, 1957), Kovács és Priszter (1956), Máthé (1956) és Fekete (1965) is foglalkoztak. A láprétek jellemző vegetációi a 4

6 kékperjés, nádas társulások, számos védett növényfajjal, pl. kornistárniccsal (Gentiana pneumonanthe) és szibériai nőszirommal (Iris sibirica) (Pintér, 1999; Boecker et al., 2005). A mezőgazdasági területhasznosítás jellemzőbb kultúrái a búza (2-4t/ha), a cukorrépa (30-40t/ha), a paradicsom (10-25t/ha) (Marosi és Somogyi, 1990) Állatvilág A Galgában élő számos gerinctelen közül említésre méltó a folyami rák (Astacus fiuviatilis), amelynek megjelenése azt jelzi, hogy a régebben állandó jelleggel szennyezett víz minősége az utóbbi években sokat javult. A halak közt megtaláljuk a védett csíkféléket (Cobitidae), gyakori a bodorka (Rutilus rutilus), a domolykó (Leuciscus cephalus), a küsz (Alburnoides bipunctatus) és a fenékjáró küllő (Gobio gobio). Kétéltűek közül gyakran találkozhatunk a kertjeinkben is előforduló barna varanggyal (Bufo bufo) és a zöld varanggyal (Bufo viridis), a nedves réteken pedig a zöld levelibékával (Hyla arborea), mocsári békával (Rana arvalis), a pettyes gőtével (Triturus vulgaris) és a vöröshasú unkával (Bombina bombina). Néhány éve még a vizesebb területeken élt a mocsári teknős (Emys orbicularis), ma a hüllőket a különböző gyík- (zöld, fürge, homoki) és siklófajok képviselik a környéken (vízi, kockás és erdei). A madárvilág gazdagnak mondható. A fokozottan védett madárfajok közül a fehér gólya (Ciconia ciconia), a homokfalakba fészkelő gyurgyalag (Merops apiaster) és a kuvik (Athene noctua) költ a környéken. A ragadozó madarak közül az egerészölyvet (Buteo buteo), a barna rétihéját (Circus aeruginosus), a vörös vércsét (Falco tinnunculus), a kabasólymot (Falco bubbuteo) és az erdei fülesbaglyot (Asio otus) kell kiemelni, de a Magyar Madártani Egyesület tevékenységének eredményeképpen a környék templomtornyaiban ismét költ a gyöngybagoly (Tyto alba). Jellegzetes még a sárgarigó (Oriolus oriolus) is. Emlősök közül a réteken a mezei pocok (Microtus arvalis), a mezei nyúl (Lepus europaeus), az őz (Capreolus capreolus), a menyét (Mustela nivalis), a vörös róka (Vulpes vulpes) jellemző, az erdőkben a nagyvadak mellett a rágcsálók és kisragadozók, pl. nyest (Martes foina) vagy a borz (Meles meles) gyakoriak. A ragadozók közül értékes ritkaság a vadmacska (Felis silvestris) és a nyuszt (Martes martes). Az erdők gímszarvas (Cervus elaphus) állománya országos szinten is megállja a helyét. A szintén elszaporodott vaddisznó (Sus scrofa) állomány a mezőgazdaságnak is károkat okoz (http1). 5

7 Talajadottság A talajtakaró tarka. A 13 féle talajtípus homokon és löszös üledékeken képződött. A legnagyobb területi részaránnyal (18%) a Tisza és Farmos között húzódó humuszos homoktalajok, a Zsámbok-Vácszentlászló és a Hatvantól Ny-ra, a Galgától É-ra elterülő magasabb térszíni elhelyezkedésű löszterületeken képződött, vályog mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású és termékenységű (IV.) csernozjom barna erdőtalajok szerepelnek. A gyenge termékenységű (VIII.) humuszos homoktalajok mintegy 45%-a szántó, 35%-a erdő, 15%-a szőlő. A csernozjom barna erdőtalajok szinte teljes egészükben szántóterületek. A Galgahévíz környéki futóhomok kiterjedése 4%, zömmel (55%) erdő. Viszonylag jelentős a Zagyva, a Galga és a Hajta allúviumain kialakult, vályogtól agyagig változó fizikai féleségű, az V-VII. talajminőségi kategóriába sorolt réti talajok kiterjedése (13%). Ennél lényegesen kevesebb az öntés-réti talajoké (2%), míg a szikes talajok közül a sztyeppesedő réti szolonyecek és szolonyeces réti talajok 4 és 6%-ot foglalnak el. Termékenységük gyenge (VIII. és XIX.), főként szikes legelőkkel, rétekkel borítottak (Marosi és Somogyi, 1990). A láprétek jellemző talajai a lápos réti talaj, rétláp talaj és a tőzeges láptalaj (Vona, 2005) Természetvédelem Magyarországon A magyar természetvédelem története A magyar természetvédelem története legjobban a vonatkozó jogi szabályozás, a gazdálkodási előírások történetén át követhető nyomon, amelyekre később a szervezeti rendszer épült. A természetvédelem jogi szabályozásának gyökerei az első - többnyire gazdálkodási célokat szolgáló - erdőtörvények, vadászati jogszabályok voltak: Zsigmond király (1426) rendelkezése a kíméletes erdőhasználatról, erdőrendtartási törvények (1565, 1669), II. Lipót dekrétuma (1790) az erdők védelméről (erdei zárlat a pusztítás megakadályozása érdekében), III. Károly dekrétuma (1729) a vadászat és madarászat szabályairól (tilalmi idők megállapítása) (http2). Az intézményes természetvédelem első szakasza a kiegyezéstől az I. világháborúig tartó időszak ben született meg az első magyar erdőtörvényünk, melyet a hazai természetvédelem egyik legjelentősebb mérföldkövének tekintünk. Ezt követően még a 6

8 XIX. században két további, a természetvédelem érdekeit is szolgáló törvényt szavaztak meg, 1883-ban a vadászatról és 1888-ban a halászatról. A természetvédelem átfogó szabályozásának kezdete a két világháború közötti időszakra tehető ben védetté nyilvánították a debreceni Nagyerdőt (ez volt az első magyar természetvédelmi terület), mellyel elkezdődött hazánkban a gyakorlati természetvédelem is. A természetvédelem negyedik nagy korszakát a II. világháborútól napjainkig tartjuk számon. A világháborúkat követően a természetvédelem szakemberei nehéz feladattal találták szembe magukat, ugyanis az ország figyelmét lehetetlen volt a politikai eseményekről elvonni. Ennek ellenére a XX. században gombamód szaporodva alakultak a különböző természetvédő egyesületek, szervezetek, melyek tevékenységükkel a közvélemény figyelmét próbálták a természet megóvására irányítani ben alapították meg hazánkban az első tájvédelmi körzetet (Tihanyi TK) ben lépett életbe a természetvédelemről szóló, évi törvényerejű rendelet. Ez a jogszabály hozta létre az Országos Természetvédelmi Hivatalt (OTH) is, mely 1977-től az Országos Környezetvédelmi Tanács egyesítésével Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH) néven működött tovább (Rakonczay, 1998). Az 1970-es években további sikereket könyvelhetett el Magyarország a természetvédelem területén. Még ebben az évtizedben alapították 3 nemzeti parkunkat január 1-én nyitotta meg kapuit a Hortobágyi Nemzeti Park, a Yellowstone NP alapításának 100. évfordulóján, míg 1975-ben a Kiskunsági NP-ot, 1976-ban a Bükki NP-ot hozták létre. Jelenleg 10 nemzeti parkunk van, melyek összterülete közel fél millió hektár (http2). A természetvédelem következő nagyobb állomását az 1996-ban elfogadott természetvédelmi törvény jelentette, mely január 1-én lépett hatályba. Megfogalmazása szerint a természetvédelem feladata elsősorban a tudományos és kulturális szempontból kiemelkedő jelentőségű értékek védelme, megőrzése. Tágabb értelemben a természettel való - az ember hosszú távú érdekeit is figyelembe vevő- gazdálkodást jelenti. Ennek megfelelően a természetvédelemről szóló évi LIII. törvény célját a következőképpen fogalmazták meg: A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése, illetve a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése (1996. évi LIII. Tv.). 7

9 A lápok helyzete a magyar természetvédelemben Mivel a dolgozat témája a lápvédelemre, a lápkezelésre összpontosít, ezért tudnunk kell, hogy milyen helyzetben vannak a magyar lápok, vagyis milyen védelemben részesülnek. Hazánkban az elmúlt 150 év során lápjaink 97 %-a pusztult el (Érdiné, 2002) a lecsapolási, meliorációs, vízrendezési munkák, valamint a tőzegbányászat következtében. Éppen ezért nagyon fontos feladatunk védelmet nyújtani a még meglévő 3%-nak. Az országos jelentőségű védett természeti területeinket 3 nagy csoportra oszthatjuk. Egyrészt ide tartoznak az egyedi jogszabállyal védett területek (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület), illetve azok a területek, értékek, melyek a törvény ereje által védettek, azaz ex lege védelemben részesülnek. Ex lege védett természeti területek: a természetvédelmi területek: pl. szikes tavak, lápok, a természeti emlékek: pl. kunhalmok, földvárak, források, víznyelők. Ex lege védett természeti értékek a barlangok A konzervációbiológia jelentősége a természetvédelemben A biológiai sokféleség megőrzése, védelme a természetvédelem egyik kiemelt feladata. A biodiverzitás az élővilág változatossága, mely magába foglalja az élet sokféleségét, mindennemű megjelenési formáját, hierarchikusan szerveződő szintjeit. Alapvetően három értelmezésben fordul elő, melynek megfelelően beszélhetünk genetikai, taxon, illetve ökológiai diverzitásról. A sokféleség megőrzésének legfontosabb feltétele, hogy minden, a védelem érdekében megtett lépést a természetvédelmi biológia, azaz a konzervációbiológia követelményeinek megfelelően hajtsunk végre. Nem véletlenül szokták a természetvédelmi biológiát a biodiverzitás megőrzésének tudományaként emlegetni, mely a biodiverzitás-krízis hatására alakult ki. Célja a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. Ehhez integrálja a megfelelő biológiai (genetikai, ökológiai, hidrobiológiai), agrár (erdészeti, halászati és vadgazdálkodási) és más tudományok tapasztalati és elméleti ismereteit, figyelembe véve az adott társadalmi-gazdasági környezetet (Báldi, 2006). A konzervációbiológia, mint önálló tudományág kialakulása az 1980-as évekre tehető. Ekkor alakult a Society for Conservation Biology társaság, akik nevéhez számos konferencia szervezése fűződik, illetve ebben az időben láttak napvilágot az első folyóiratok is (Conservation Biology 1986; Ecological Applications 1991; Biodiversity and Conservation 1992). 8

10 Az élővilág elszegényedésének legszembetűnőbb formája a természetes élőhelyek eltűnése, valamint a fajok pusztulása. Sajnos a pusztulás és az elszegényedés mellett olyan rejtett veszteséget is jelent, amely közvetlenül befolyásolja az emberiség életkörülményeit. Ez a veszteség az ökoszisztéma-szolgáltatások redukálódása. Az ökoszisztéma-szolgáltatás eredménye például a tiszta levegő, az iható víz, a légkör megfelelő összetétele, a talajképződés, a tápanyagok körforgalma, a megporzás stb.; e szolgáltatások is a biológiai sokféleség függvényei (Hooper et al., 2005). A konzervációbiológia, mint ahogy azt a neve is mutatja, fő feladatának tekinti a különböző ökoszisztémák védelmét a káros behatásokkal szemben, ezen belül a természetes állapotban lévő területeken a megelőzés fontosságát hangsúlyozza. Ha azonban a prevenció már elkésett, akkor a restauráció-ökológiai módszerek alkalmasak a terület kezelésére. A konzervációbiológia eszköztárában számtalan beavatkozás-típussal találkozunk. A természetvédelmi kezelés alaptípusai Aradi et al. (2004) szerint: 1. Prezerváció (megelőzés) 2. Konzerváció (állapotfenntartás) A degradált élőhelyek rekonstrukciójának eszközei (restaurációs ökológia): 1. Rehabilitáció (helyreállítás) 2. Rekonstrukció (felújítás) 3. Kreáció (létesítés) Ezen módszerek közül a lápvédelemben alkalmazott főbb konzervációbiológiai eszközök a megelőzés és a fenntartás. Amennyiben a lápi ökoszisztéma-rendszer már sérült, akkor mind a rehabilitáció, mind a rekonstrukció módszereit kell alkalmazni. Azonban továbbra is kérdéses, hogy a megváltozott környezeti feltételek mellett sikerülhet-e egyáltalán az oly sokszor reménytelennek tűnő, jelentős költségekkel járó feladat végrehajtása. Hiszen ahhoz, hogy a rehabilitáció/rekonstrukció sikeres legyen, a kezelést nemcsak a láp konkrét területén kell folytatni, hanem a láppal szoros kapcsolatban lévő szomszédos területeken sem engedhető meg az intenzív területhasználat. Önmagában egy lápterület védelme nem vezethet sikerre, csak egy komplex szemléletű, a környező területekre is kiterjedő védelmi program nyújthat megoldást. 9

11 2.3. Túltermelési válság A mezőgazdaságnak évezredek óta kulcsszerep jut az emberiség életben maradásában és fejlődésében. Az ezredfordulókor Európa mintegy 50 %-át, Magyarországnak pedig 66 %- át borítják mezőgazdasági területek. Az Európai Unió természeti értékeinek pusztulása, elsősorban a mezőgazdasági területekhez kötődő fajok drasztikus állománycsökkenése, a mezőgazdasági túltermelés és a vidék elnéptelenedése átfogó és nem csak a termelés növelésére épülő vidékpolitikát és többfunkciós mezőgazdálkodást igényel. Ennek alapvető eleme az agrár-környezetvédelem, mely támogatást nyújt környezetbarát termelési, gazdálkodási eljárásoknak, illetve elősegíti az adott térség környezet- és természetvédelmi szempontú mezőgazdasági földhasználatát (Ángyán et al., 2003). Az EU állampolgárai számára magától értődő, hogy a természet egyensúlyának megtartásában a mezőgazdálkodás alapvető szerepet játszik. Amit más ágazatok, például az ipar, a közlekedés, az építőipar, sőt, maga a mezőgazdaság is "kivesz" a természetből, azt elsősorban a mezőgazdálkodás pótolhatja vissza. A legtöbb pénzt a túltermelés emészti fel, méghozzá indokolatlanul, a KAP (Közös Agrár Politika) alaptörekvésévé vált a termelés és az értékesítési lehetőségek összehangolása, ez néhány fontos ágazatban a termelés korlátozását jelenti. Az is egyértelmű, hogy a túltermelés feleslegesen emészt fel erőforrásokat (Nagy, 2002). Erre jó néhány példa említhető a vizes területeken belül is, pedig köztudott, hogy az egykori lápterületek, melyeket manapság szántónak vagy intenzív legelőnek használnak, már soha sem lehet rehabilitálni. A bajor Donaumoos (110 km 2 területű sík vidék Svábország és Oberbayern bajorországi kerületekben, a Duna jobb partján. Egykor lápos-mocsaras terület volt, vizét csatornákon vezették le, és így a földjét kapásnövények, illetve fű termelésére tették alkalmassá (Révai Nagy Lexikona) területén a vetőburgonya termesztése hosszú hagyományra tekint vissza. Sajnos azonban a termesztés jelentős, helyrehozhatatlan változásokat idézett elő e páratlan természeti tájban, főleg azóta, hogy a megnövekedett kereslet miatt az egykori extenzív gazdálkodást ma már ipari méretekben folytatják (Hutter et al., 1997). A lápi ökoszisztémákban azonban nem csak az intenzív mezőgazdasági területként való hasznosítás okozott mérhetetlen károkat, hanem a XIX. század elejétől folyamatosan egyre nagyobb méreteket öltő tőzegbányászat is. 10

12 A tőzegbányászatot mindenképpen korlátozni kellene, hogy ezentúl kizárólag gyógyászati célra (aktív szén előállítására) lehessen a tőzeget használni, nem mint a kertészetben talajjavító anyagként vagy az iparban energiaforrásként. Ezt a válságot a mezőgazdálkodásban csak akkor lehetne megoldani, ha a környezetromboló, intenzív gazdálkodás helyett áttérnénk az egykor nagy hagyományokra visszatekintő extenzív mezőgazdálkodásra, mely gazdálkodási mód nemcsak a környezetünk, hanem egészségünk védelmét is szolgálja. Succow (1994) szerint az extenzív termeléssel megfelelő mennyiségű, magas beltartalmi értékű, egészséges élelmiszer-előállítás valósítható meg anélkül, hogy a túltermelés okozta többlettermés problémáit meg kellene oldanunk A lápvédelem céljai A Földön már csak nagyon kevés olyan hely maradt, ahol a környezetben semmilyen emberi beavatkozás sem történt. Főleg az iparilag fejlett Európa áll rosszul ezen a téren. Mindössze néhány magashegyvidéki terület, erdő, láp, esetleg tó képzi az érintetlen területek kis hányadát. Pedig ezek a területek magas értékkel bírnak a természeti táj stabilitásában, nagy szűrű-kapacitással rendelkeznek, élőhelyként szolgálnak speciális növény- és állatfajoknak. Éppen ezért ezek a területek jóval nagyobb figyelmet igényelnének, mint ahogy gondolnánk. A lápvédelem céljait Hutter et al. (1997) szerint az alábbi pontokban foglalhatjuk össze: - abszolút védelem a természetes vagy a természet közeli lápoknak; - minden, a tőzegbányászat által érintett lápon a további bányászatot meg kell szüntetni és a védeni kívánt terület környezetében a környezetszennyező, veszélyes anyagok kibocsátását meg kell tiltani; - védeni kell a terület fajgazdagságát a káros hatásoktól, ezáltal biztosítani az őshonos lápi növény- és állatfajok fennmaradását; - a megváltoztatott és megzavart életközösség rehabilitációjára ki kell dolgozni egy olyan kezelési tervet, ami biztosítja a láp további fennmaradását; - integrálni szükséges a természet és az ember szükségleteit, mindkét fél igényeinek figyelembe vételével. 11

13 Természetvédelmi kezelés Hazai és nemzetközi viszonylatban is elmondható, hogy a vizes élőhelyek többsége, elsősorban emberi hatásoknak köszönhetően veszélyeztetett helyzetben van. Védelmük egyre nagyobb hangsúlyt kap, ugyanakkor működésükről még mindig nem tudunk eleget ahhoz, hogy a legmegfelelőbb kezeléseket lehessen végrehajtani (Molnár, 2005). Egy védett terület jogi értelemben való létrehozása az esetek nagy részében önmagában nem biztosítja a védendő értékek tartós fennmaradását. A védett élőhelyek és fajok sokszor csak célzott kezeléssel őrizhetők meg (Standovár és Primack, 2001). Az aktív természetvédelmi intézkedések azonban gyakran nem kellő tudományos megalapozottsággal történnek. Ezért már az elején célszerű leszögezni, hogy mit is értünk a természetvédelmi kezelés fogalma alatt. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény (Tvt.) 36. (2) bekezdésében található meghatározás alapján a védett természeti érték, továbbá a védett természeti terület felmérése, nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása érdekében végzett tevékenységek minősülnek természetvédelmi kezelésnek. A Tvt. előírása alapján minden védett természeti terület esetében el kell készíteni a kezelési terv dokumentációt, amelyet legalább 10 évenként felül kell vizsgálni. A védelemre tervezett területek esetében a védetté nyilvánítás nem történhet meg a kezelési terv dokumentáció hiányában. A kezelési terv dokumentációk készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokat a 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet tartalmazza. A kezelési terv dokumentáció az alábbi három részből áll: - a természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció, amely a tervezési területet a tervkészítés időpontjában, illetve azt megelőzően jellemző környezeti adottságokat, biológiai, gazdasági és kulturális jellemzőket leíró rész; - a részletes kezelési terv, amely a tervezési területre vonatkozó ideális természetvédelmi célkitűzéseket, ezek megvalósításának lehetőségeit, ez utóbbi alapján a gyakorlati természetvédelmi célkitűzéseket, természetvédelmi stratégiákat, természetvédelmi kezelési előírásokat és feladatokat részletesen ismertető rész; - a természetvédelmi kezelési terv, amely a tervezési területre vonatkozó természetvédelmi kezelési előírásokat, a természetvédelmi érdekből elrendelt korlátozásokat és tilalmakat összesíti. 12

14 A hosszú távon sikeres természetvédelmi kezelés előfeltétele az elérendő célok pontos meghatározása. Ha a célunk egy élőhely-komplex fenntartása, akkor a munkát egy élőhelyfenntartási terv elkészítése alapozza meg, míg ha a feladatunk egy faj megőrzése, akkor az első lépés célszerűen egy fajvédelmi program megírása (Standovár és Primack, 2001). Mivel a vizes területek kiterjedése nem veszi figyelembe az országhatárokat, ezért nagy jelentőséggel bírnak a természetvédelemben a nemzetközi egyezmények is, melyeket különböző országok államfői írnak alá (Hutter et al., 1993), ilyen pl. az február 2-án Ramsarban aláírt nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel kapcsolatos nemzetközi szerződés. Ha ugyanis a szomszédos országok ugyannak a vizes élőhelynek másként látják a jövőjét, akkor minden természetvédelmi erőfeszítés kárba veszik. Egyre általánosabb az a felismerés, hogy a helyi lakosok bevonása a természetvédelmi programokba, az egyik fontos, hiányzó eleme a természetvédelemnek. A felülről lefelé építkező megoldások, amikor a kormányzat próbálja ráerőltetni természetvédelmi terveit a helyi közösségekre, ki kell egészüljenek azokkal az alulról jövő kezdeményezésekkel, amelyekben a helyi közösségek megfogalmazzák saját fejlesztési céljaikat (Clay, 1991). E megközelítés népszerűsítésében úttörő munkát végzett az UNESCO Az ember és bioszféra (Man and Biosphere, MAB) programja. A program keretében úgynevezett bioszféra-rezervátumokat hoztak létre, hogy e területeken sikeresen integrálják az emberi területhasználatot, a kutatást és a természeti értékek megóvását (Batisse, 1997). Succow (1994) megfogalmazása alapján az UNESCO által adományozott Bioszféra Rezervátum kitüntetés elnyeréséhez számos kritériumot kell teljesíteni: - a kultúrtájak védelme, ápolása, fejlesztése és rehabilitálása; - a fajdiverzitás megőrzése, a tradicionális tájhasználati formák előnyben részesítése; - a társadalmi-szociális és egyben a környezeti igényeket is kielégítő tájhasználat és területfejlesztés; - természetes nyersanyagok és élelmiszerek előállítása, illetve értékesítése; - a túlhasználat miatt károsodott területek regenerálása/rehabilitása; - a környezet hosszantartó, folyamatos monitorozása, ökológiai kutatás folytatása; - környezeti képzés és nevelés folytatása, figyelembe a kultúrtörténeti hagyományokat A láprétek természetvédelmi kezelése Sajnos a mai láprétek már általában erősen átalakult termőhelyen vannak, ezért helyreállításra, regenerációra szorulnak. Természetes körülmények között lényegében külön beavatkozás nélkül fenntarthatók a magassásosokba átmenetet képző, ősi típusú kékperjés 13

15 láprétek is. A lápok természetvédelmi kezelésénél a legfontosabb a vízellátottság és a víz minőségének a megőrzése. Az esetlegesen megtelepedő cserjék, kisebb fák eltávolítandók, de erre viszonylag ritkán van szükség (Kelemen, 1997). Hutter et al. (1997) szerint a kezelés megkezdése előtt mindenképpen fel kell térképeznünk a láp állapotát, ezért néhány vizsgálatot el kell végeznünk. Szükséges a tőzegréteg vastagságának megállapítása, mert ezáltal pontos képet kaphatunk a terület vízháztartásáról. Ezenkívül nagyon fontos megismerni a láp növény- és állatvilágát, valamint az aktuális területhasználatot, kutatni kell a láp életére veszélyt jelentő tényezőket, végezetül pedig meg kell állapítani az összkép kialakítása érdekében a terület hemeróbiaszintjét. A Természetvédelmi Hivatal tanulmánykötetében megjelentek szerint (Kelemen, 1997) a legfontosabb láprét-kezelési típusok az alábbiak: 1. Legeltetés A láprétek természetvédelmi kezelésénél az egyik szóba jöhető módszer a rendszeres legeltetés. Nem mindegy azonban, hogy a védendő területet milyen állatfajjal legeltetjük, ugyanis minden állat más-más hatást vált ki az eltérő legeltetési módszerek miatt (tereléses, elkerítéses, villanykarámos), illetve nem minden állatfaj alkalmas az általában savanyú füvekben gazdag lápos terület legeltetésére. A természetvédelmi kezelésnél előnyben kell részesíteni a védett kultúrfajtákat (szürkemarha, racka, cigálya, mangalica stb.), melyek jobban illenek az egykori hagyományokhoz, valamint nagyon fontos a legeltetés intenzitásának (db állat/terület/idő), időzítésének megfelelő meghatározása a legelő kizsarolásának elkerülése végett. A legelőként is funkcionáló lápréten rendszeresen el kell végezni az ápolási munkákat (pl. cserjék eltávolítása), hogy elkerüljük az állatok sérüléseit. Magyarországon a gyepek természetvédelmi kezelésénél 6 legeltetésre alkalmas állatot ismerünk (http3): szarvasmarha: nagy taposóhatás, mozaikos legelés juh: borotvahatás, kisebb taposás kecske: mindent lelegel ló: sokat ugrál, válogat disznó: zsióka (Bolboschocnus maritimus IL.I Palla) a palkafélék (Cyperaceae) családjába tartozó évelő, kúszó gyöktörzsű növény) legelése, mely általában káros! 14

16 liba: nagyon erős, maró a trágyája, mindent lelegel (káros!) Ezek közül a láprétek kezelésében leginkább a szarvasmarha vagy a juh jöhet szóba. A területre jellemző állatfajt természetesen a hagyományok figyelembevételével kell megválasztani. Németországban a láprétek szarvasmarhák általi legeltetése terjedt el leginkább, míg hazánkban a juhokkal történő legeltetés (szóbeli közlés). Fontos azonban megjegyezni, hogy mivel jelen esetben vizes legelőről van szó, a legeltetés megkezdése előtt mindenképpen szükség van az állatok egészségügyi felkészítésére is, hiszen a kórokozók, élősködők a nedves környezetben nagyobb valószínűséggel okozhatnak problémákat, mint száraz legelőn. Matthes (1993) több éves kutatás során arra az eredményre jutott, hogy a marhákkal történő legeltetés következtében a legeltetés helyén a flóraelemek heterogenitása megnő. A Német Természetvédelmi Szövetség (NABU) Sachsen tartománybeli egyesülete a biotóp- és fajvédelem mellett a tájápolás szükségességére is felhívja a figyelmet. Az általuk végzett kísérlet során az intenzív legeltetésről extenzív legeltetésre tértek át, mely kisebb veszélyt jelent a legelő élővilágára. A vizsgálatot a sachseni Wölpener Torfwiesen területén hajtották végre. Ez egy 48 ha-os területű láprét, mely a Riss-jégkorszak idején keletkezett. Az idők folyamán az erősödő szukcessziós folyamatok miatt fokozatosan feltöltődött. A XIX. század elejétől kezdve a kaszálás és a tőzegbányászat következtében aprómozaikos tájszerkezet alakult ki a területen, melyen főként veszélyeztetett növények pl. gombos varjúköröm (Phyteuma orbiculare), buglyos szegfű (Dianthus superbus), festő zsoltina (Serratula tinctoria) és zergeboglár (Trollius europaeus) telepedtek meg. A XX. század közepétől a hiányos kezelés (legeltetés, kaszálás nélkülözése) miatt a beerdősödés veszélye fenyegette a lápot. A szakemberek tanácsára a helyi természetvédelmi aktivisták és szervezeteik az erősen veszélyeztetett területeket kézzel kezdtek el kaszálni, majd a levágott növényzetet elszállították. Mindezen törekvés 1990-ig sikeresen folytatódott, sajnos azonban a két Németország egyesülése után adminisztrációs problémák merültek fel. Ebben a helyzet hozta létre a Német Természetvédelmi Szövetség (NABU) a Biológiai Tájápolás projektjét, melynek során skót felföldi marhákkal kezdték el legeltetni a láprétet. Az ötlet nem volt új keletű, hiszen már a népvándorlás idején alkalmazták a kelet-európai népcsoportok. Ők adták át tapasztalataikat a keltáknak. Ezek a szarvasmarhák mindent megadtak az akkori ember számára: tejet, húst, a ruházkodáshoz szőrmét, szarvukból kéziszerszámok készültek. 15

17 A skót felföldi marha nagy ellenálló képességgel rendelkezik, vagyis tartásukhoz nincs szükség istállóra, borjaikat a szabadban hozzák a világra. Amennyiben télen is elegendő füvet találnak a legelőn, akkor kiegészítő takarmányozás nélkül is megélnek a szabadban. Ha azonban mégis szükség van a kiegészítő takarmányozásra, akkor csak szénáról, illetve tiszta vízről kell gondoskodni. A kezdetekhez képest 3 év elteltével az állománylétszám 5-ről 11 példányra nőtt, az egy állatra jutó éves területhasználat pedig elérte az 1 ha-t (Thulke és Oertner, 1995). Összefoglalva a módszer tapasztalatait megállapítható, hogy a skót felföldi szarvasmarhákat főként a cserjésedésnek induló legelőkön kiválóan lehetet alkalmazni a természetvédelmi kezelésben, ugyanis képesek visszaszorítani a nád, a bodza és más bogyós cserjék terjeszkedését. Először szelektíven táplálkoztak, de később már mindent elfogyasztanak, majd a tavasz beköszöntével már nem lehetett megkülönböztetni, hogy mely területeket legeltek le már az ősszel és melyeket a tél folyamán. A legeltetés mellett bizonyos területeken tovább folytatták a kézi kaszálást, hogy a leginkább veszélyeztetett növényeket megkíméljék a taposásból eredő károktól (König, 1994). 2. Kaszálás A kaszálás megkezdése előtt is fontos néhány szempontot figyelembe venni. A leglényegesebb a kaszálás időpontjának megválasztása, melyet az értékes növényfajok virágzásához, madarak fészkeléséhez kell igazítani. A kaszálás módszere lehet kézi, vagy gépi, de a legfontosabb, hogy mindkét esetben biztosítani kell az állatok számára a menekülési lehetőséget. A kézi kaszálás természetesen természetkímélőbb megoldás, mert sokkal kisebb zavarással jár, de nagyobb területen a nagy munkaerő igény miatt nehezen kivitelezhető. A legelőápolási munkák csak szűk köre engedélyezett, a felülvetés, műtrágyázás már eleve kizárt a védett területen. 3. Agresszív, tájidegen fajok visszaszorítása Itt elsősorban az özönnövényekre kell gondolni pl. a nádra (Phragmites australis), a füzekre (Salix spp.) melyek irtását rendszeres el kell végezni. Ez azért szükséges, mert az özönnövények, mint ahogyan a nevük is mutatja, rendkívül agresszíven terjednek, kiszorítván élőhelyükről a védeni kívánt növényeket. A galgahévizi láprét esetében is a fent említett beavatkozási módokkal próbáljuk a területet védeni. 16

18 A természetvédelmi kezelés további pozitívumának tekinthető, hogy a kezelés ideje alatt előfordulhat, hogy olyan alvó növénymagok juthatnak a talajfelszínre, melyeket már rég kihaltnak hittek. A bolygatás következtében ezek a növények újra megtelepedhetnek a területen. Összefoglalva megállapítható, hogy csak a gondosan tervezett, és kitartó monitorozással dönthető el egyértelműen, hogy eredményes volt-e a területen a természetvédelmi kezelés. Nagyon fontos a folyamatos kontrollálás, illetve a korrekt dokumentálás. Amennyiben törekvéseink elérték céljukat, vagyis a kezelés pozitív eredményeket hozott, akkor mindenképpen érdemes tovább folytatni a megkezdett természetvédelmi munkát Fajvédelmi program természetvédelmi kezeléssel Fajmegőrzés alatt a közvetlenül, vagy közvetve antropogén hatások által veszélyeztetetté vált, nemzetközi vagy hazai viszonylatban lecsökkent, vagy csökkenő állományú fajok megőrzésére kidolgozott programokat értjük. A fajok egy részénél a veszélyeztetettség egyértelműen a befoglaló növénytársulás vagy társulás-komplexum eltűnésével (megritkulásával) függ össze, e fajok esetében az élőhely-védelmi program megoldja a faj védelmét is. Többségében azonban az élőhely védelmét kombinálni kell a faj életmenetének valamely kulcsfaktorába történő aktív beavatkozással, vagyis természetvédelmi kezeléssel (http4). Magyarországon jelenleg több fajvédelmi programmal kívánnak segítséget nyújtani számos kihalásban lévő fajnak. A hazai oligotróf síklápok és úszólápok egyik legritkább, fokozottan védett növénye a hagymaburok (Liparis loeselii), melynek eszmei értéke Ft példányonként (23/2005. (VIII.31.) KvVM r.). A védeni kívánt növényfaj a kis populációk és a termőhelyek sérülékenysége miatt a magyar flóra kipusztulástól közvetlenül veszélyeztetett tagja. Megmentésére az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság, valamint a Fertő-Hanság NP, illetve a Duna-Ipoly NP szakemberei egy akciótervet dolgoztak ki (Illyés et al., 2006). Az országban 5 helyszínen (kistómalmi láprét, Vajai-tavi úszóláp, Velencei-tavi úszólápok, Dunaharaszti és Szigetcsép környéke) végeztek kísérleteket. A faj elétűnésének fő oka, hogy az agresszíven terjeszkedő növények, mint pl. a nád (Phragmites australis) vagy a 17

19 füzek (Salix spp.) kiszorítják a termőhelyéről. A természetvédelmi kezelés (rendszeres kaszálás, nyárvégi és téli nádvágás, falhalmozódott avarréteg eltávolítása, azaz összefoglalva a szukcesszió féken tartása) sokat segíthet a hagymaburok újbóli megtelepedésben. A mesterséges, in situ csíráztatás nehezen oldható meg, sikerességének valószínűsége csekély mértékű, bár nem lehetetlen. Összefoglalva a kísérlet eredményeit, arra a megállapításra jutottak a szakemberek, hogy a hagymaburok csírázásához és növekedéséhez szükséges szabad tőzegfelszínek a lápi élőhelyek szukcessziójának egy köztes stádiumában jelennek meg. Ezen élőhelyek diverzitásának megőrzése érdekében szükséges a szukcesszió megfékezése, a termőhely nyílt jellegének fenntartása, mely csak kezeléssel oldható meg Láprekonstrukció Lecsapoláskor a tőzegnek a baktériumok általi oxidatív lebontása, vagyis a mineralizáció a megnövekedett oxigén-koncentrációnak köszönhetően jelentős mértékben felgyorsul. Ezért a tőzeg konzerválása egy óvatos, folyamatosan figyelemmel kísért újravizesítéssel, azaz a talajvízszint megemelésével oldható meg (Hutter et al., 1997). Mivel az újranedvesítés jelentős költséggel jár, ami gyakran megoldhatatlan problémát jelent, ezért a legcélszerűbb és egyben jóval olcsóbb megoldást jelent, ha területen a természetvédelem a használat által elvét követve az a fent említetteknek megfelelően extenzív legeltetést folytatunk. A láprekonstrukciós célállapotnál a tőzegképző növényzet és oxigénhiányos viszonyok kialakulása, a láp-újraképződési folyamatok beindulása, értékesebb lápi fajok visszatelepülése jelenti a fő célt. A rekonstrukció a háborítatlan, spontán regenerálódást, lápi szukcessziót, tőzegképződést szolgálja. A kisebb felületű, sekélyebb, eredetileg botanikai szempontból értékesebb területek alkalmasak erre a célra (Hubayné, 2005). A legfontosabb feladat a láp újraélesztése érdekében a lecsapolást elősegítő árkok kiiktatása. Erre a legalkalmasabb és legkörnyezetkímélőbb megoldás ha a víz útját eltorlaszoló gát tőzegből készül. Az optimális vízszintszabályozáshoz célszerűbb több kisebb gátat építeni, mint kevesebb nagyot, ugyanis ezzel a módszerrel finomabb változtatások is végre hajthatók. Ha ugyanis a visszaduzzasztott víz túlságosan nagy felületen terül el, akkor az könnyen a láp eutrofizációjához vezethet (Hutter et al., 1997). Dörfler és Dörfler (1990) szerint a rekonstruálni kívánt területen nem csak a belvízelvezető csatornákat szükséges 18

20 eltorlaszolni, hanem a drénrendszert is el kell távolítani. A megfelelő vízvisszatartást egy legalább 60 cm vastag, folyamatosan tömött réteget képző tőzegborítás biztosíthatja. A vizes élőhely rekonstrukciót akadályozhatják a különböző vonalas létesítmények, melyek szétszabdalhatják a védeni kívánt területet. Ez a kezelési terv megvalósíthatóságát nehezítheti, hiszen az utak, csatornák, gázvezetékek és nagyobb vizes területek közé ékelődött települések miatt az összefüggő visszavizesítés már eleve kizárt. A megakadályozott hosszantartó szárasság, vagyis a mesterséges vízutánpótlás kedvez a nemkívánatos fás szárú növényzet, az invázív fafajok, törpecserjék megtelepedésében. A még fiatal fás szárú növényzet eltávolítása mindenképpen ajánlott, ezért a természetvédelmi kezelési terv egyik legfontosabb feladata a facsemeték és cserjék eltávolítása, mellyel a magoncok által okozott magas párologási rátát csökkentjük, vagyis csökken a vízhiány, míg a fénykedvelő növényzet megtelepedését elősegítjük. A lápok határait sosem szabad nyitva hagyni. Mindig gondolni kell a lápot védelmező pufferzóna kialakítására, melyben a fás szárú növények is helyet kapnak. A szűrőfunkciót tovább erősítheti, illetve kiegészítheti egy megfelelő szélességű cserjés-fás ligetsáv, mely körbeöleli a láp területét. A legcélszerűbb megoldás, ha a nemkívánatos fás szárú vegetációt a láp központi részéből eltávolítjuk, megkönnyítve ezzel a rendszeres kaszálást is, majd összegyűjtve elszállítjuk. A védelmi zóna szélességének megállapításánál számos tényezőt kell figyelembe venni, mint pl. az altalaj vízáteresztő képességét, a talajvíz áramlásának irányát, illetve a védendő terület környezetének hatását a láp vízháztartására. Erősebb esőzések, viharok esetén pedig számításba kell venni a csapadék foszfortartalmát, mely közvetlenül, szűrés nélkül jut a láp vizébe. A pufferzóna szélessége minimálisan m kell, hogy legyen, sőt a forráslápok esetében ez akár 350m is lehet (Hutter et al., 1997). Dörfler és Dörfler (1990) is hasonló megállapításra jutottak, mely szerint a pufferzóna szélessége mindenképpen el kell, hogy érje a 100 m-t, de a nagyobb lápok esetében akár m is lehet Lápi élőhely-rekonstrukciók Magyarországon A vizes élőhelyek kutatása az elmúlt évtizedekben azok helyreállításának irányába mozdult el. A helyreállítás eredményességének alapja a vizes élőhelyek és ökoszisztémái szerkezeti és működési jellemzőinek ismerete. A lápok kialakulását a vízháztartáson kívül nagyban befolyásolja a táj geológiai háttere, a tőzeg tulajdonságai, a területen élő növény- és 19

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

létük állati/emberi tevékenységtől vagy speciális talajfeltételektől függ A kapcsolat az emberek és a táj között gyenge

létük állati/emberi tevékenységtől vagy speciális talajfeltételektől függ A kapcsolat az emberek és a táj között gyenge Legelők létük állati/emberi tevékenységtől vagy speciális talajfeltételektől függ A kapcsolat az emberek és a táj között gyenge Sok legelő esetén kockázatot jelent más földhasználati mód, vagy éppen a

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban.

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 42. ábra. Kultúrtájak kiterjedése a Duna-Tisza közén a 18. és a 20.

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Bankovics András Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság BEVEZETÉS A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván

Részletesebben

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén A LIFE+ program jövője Sashalmi Éva VM Természetmegőrzési Főosztály 2012. május 17. 1. LIFE+ Természet és Biodiverzitás 2. A természetvédelmi

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/465/2009. Tervezet a Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1342/2008. Tervezet a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II.

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II. A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II. TÁJRENDEZÉS A XIX. SZÁZADBAN Ipari forradalom hatásai Vasútépítés Vízrendezés Birokrendezés BIRTOKRENDEZÉS Célszerű méretű, nagyságú táblák kialakítása Utak építése Vízrendezés

Részletesebben

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek Magyarországon 2 Természetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/848/2008. Tervezet a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált 2. leghosszabb folyó Európában, hossza: 2850 km Fekete-erdőből

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. augusztus kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján Kovács Eszter, Bela Györgyi Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A természet és a társadalom jövője a Kiskunsági Homokhátságon: egy nemzetközi kutatás tanulságai

A természet és a társadalom jövője a Kiskunsági Homokhátságon: egy nemzetközi kutatás tanulságai A természet és a társadalom jövője a Kiskunsági Homokhátságon: egy nemzetközi kutatás tanulságai Kelemen Eszter 4.5.2016 1 ESSRG Kft. Miért van szükség egy újabb kutatásra a Kiskunságon? A szárazodás és

Részletesebben

Tervezet. a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről és a Hortobágyi Nemzeti Park határainak módosításáról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről és a Hortobágyi Nemzeti Park határainak módosításáról. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/384/2009. Tervezet a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről és a Hortobágyi Nemzeti Park határainak módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

A mezőgazdaság és természetvédelem

A mezőgazdaság és természetvédelem KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. szeptember - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. július - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON IGIT Project (PIRSES GA -2009-247608) Gombás Katalin Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS A globális felmelegedés hatása a földés tájhasználat-változásra Témavezető Dr. Duray Balázs PhD MTA KRTK RKI tudományos munkatárs További szerzők:

Részletesebben

17. melléklet a VM/JF/2070/2011. számú előterjesztéshez A vidékfejlesztési miniszter.../2011. (...) VM rendelete a Tétényi-fennsík természetvédelmi

17. melléklet a VM/JF/2070/2011. számú előterjesztéshez A vidékfejlesztési miniszter.../2011. (...) VM rendelete a Tétényi-fennsík természetvédelmi 17. melléklet a VM/JF/2070/2011. számú előterjesztéshez A vidékfejlesztési miniszter.../2011. (......) VM rendelete a Tétényi-fennsík természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló

Részletesebben

VADNÖVÉNYEK EX-SITU VÉDELMÉNEK KÖRNYEZETI KORLÁTAI

VADNÖVÉNYEK EX-SITU VÉDELMÉNEK KÖRNYEZETI KORLÁTAI VADNÖVÉNYEK EX-SITU VÉDELMÉNEK KÖRNYEZETI KORLÁTAI Készítette: Gauland Ildikó ELTE-TTK Környezettan BSc. Témavezető: Dr. Tóth Zoltán 2014. Június 25. BEVEZETÉS Amiről szó lesz: Az ex-situ védelem Ex-situ

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni?

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni? Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni? Török Katalin MTBK, 2014. nov. 20. Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig 2. CÉL: Az ökoszisztémák és az általuk biztosított szolgáltatások

Részletesebben

TERMÉSZETI POTENCIÁLOK ÁTALAKULÓ BIRTOKVISZONYOK

TERMÉSZETI POTENCIÁLOK ÁTALAKULÓ BIRTOKVISZONYOK TERMÉSZETI POTENCIÁLOK ÁTALAKULÓ BIRTOKVISZONYOK A tájgazdálkodás múltja, jelene és jövője egy hazai borvidék példáján Szerzők: Dr. Nyizsalovszki Rita, MTA-DE Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoport

Részletesebben

Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése

Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése Hervai Anrdrás - PTE Kutatás háttere mezőgazdaság helyzete Magyarországon 8442 gazdasági szervezet 485 ezer egyéni gazdaság 9,3 millió

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi fejlesztései

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi fejlesztései A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi fejlesztései Európai környezet állapot és előretekintés 2015 Budapest, 2015. 06.01. Parrag Tibor, osztályvezető Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon www.husk-cbc.eu

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Gyepek védelme

Élőhelyvédelem. Gyepek védelme Élőhelyvédelem Gyepek védelme A gyeptársulások helye a magyarországi vegetációban legszárazabb gyeptársulások üde gyeptársulások természetes gyepek antropogén eredetű gyepek legnedvesebb gyeptársulások

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Természetvédelem 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Amiről a mai előadáson szó lesz: Természetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetek Fontosabb természetvédelmi egyezmények Madárvédelmi

Részletesebben

A természetvédelemről szóló évi LIII. Törvény a alapján Göd Nagyközség Önkormányzata a következőket rendeli el.

A természetvédelemről szóló évi LIII. Törvény a alapján Göd Nagyközség Önkormányzata a következőket rendeli el. Göd Város Önkormányzatának 16/1999.(IV. 20.) sz. Ök. rendelete az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd- felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep

Részletesebben

A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása

A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2014. május 9. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ A Fenntartható

Részletesebben

Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában

Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában Az agráriumhoz kötődő környezeti, természeti erőforrásaink helyzete Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület FALUGAZDÁSZOK

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén LIFE+ Természet program

Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén LIFE+ Természet program Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén LIFE+ Természet program Csóka Annamária projektvezető Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Szárazgyepek helyreállítása

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV Újhartyán Község Önkormányzata 2367 Újhartyán, Fő utca 21.sz. Telefon:29/372-133.Fax:372-025 E-mail cím: Nyilvántartási szám: Jóváhagyom Újhartyán, 2008.szeptember 20. Egyetértek: Budapest, 2008 Schulcz

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

7/2012. (II. 21.) VM rendelet. az Ebergőci-láprét természetvédelmi terület létesítéséről

7/2012. (II. 21.) VM rendelet. az Ebergőci-láprét természetvédelmi terület létesítéséről 7/2012. (II. 21.) VM rendelet az Ebergőci-láprét természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben