XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása"

Átírás

1 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel, de idén is tovább - Így, z év elején számunkr kiemelt jelentőségű költségvetés számink megismerése, támogtási szerződés láírásánk előkészítése. Csk pontos számok ismeretében tudjuk mjd részletes trtlomml megtölteni ez évi progrmtervünket. Azt zonbn elmondhtom, hogy nemsokár lezárul ez folymt. Az viszont már korábbn eldőlt, hogy z idei esztendőben ismét esedékes kétévente megrendezett lkossági közvélemény-kuttás rdioktív hulldékok elhelyezésére irányuló vizsgált kpcsán, melynek megszervezésében és előkészítésében társulás is részt vesz emelte ki Kovács Győző, z NYMTIT elnöke, mjd hozzátette: - A felmérés fontos visszjelzése munkánknk. Ugynkkor zt ezt megelőző, településről településre hldó tájékozttó körút - rod-show, hogy hívni szoktuk -, sok új információt d mjd z itt élőknek. Az RHK Kft. vezetője Bod térségében folyó kuttásokról Felelős döntés előkészítése zjlik folyttódnk Bod térségében ngy ktivitású rdioktív hulldékok végleges elhelyezését célzó vizsgáltok. Minderről lpunknk dr. Kereki Ferenc, z RHK Kft. vezetője beszélt. - Az elmúlt esztendőben új lendületet vett Bod térségében folyttott kuttás. Mintegy 1,1 milliárd forint ráfordításávl bodi gygkő formáció több pontján is végeztünk kuttófúrásokt. Ezek kőzet tuljdonságink, elsősorbn vízzáró képességének vizsgáltár irányultk. (A biztonságos tárolás feltétele ugynis, hogy ne mosódhsson ki szennyező nyg). Most úgy látszik, hogy z idei évnek szerényebb költségvetéssel vágunk neki, de kd munkánk zért bőven. A ngyjából 400 millió forintos keret felhsználásávl fő feldtunk tvlyi kuttófúrások során begyűjtött minták és információk kiértékelése lesz. folyttás 2. oldlon A társulás vezetője zt is elmondt, hogy természetesen idén is kiemelt figyelmet kpnk települések közösségi életébe beépült hgyományos progrmok, mint Tájoló Np, z iskolás gyerekek kémiés fizikversenye, játékos ismeretterjesztő vetélkedők megszervezése, vlmint tnulmányút progrmjánk összeállítás, előkészítése. Az Ellenőrző Bizottság tgji idén is részt vesznek felelős munkájukt segítő képzésen, illetve szkmi útr is elmennek mjd. Ezeknek szkmi progrmoknk megvlósításábn komoly segítséget kp társulás Rdioktív Hulldékokt Kezelő Kft. vezetőjétől és kommunikációs önálló osztály munktársitól. Végül z ifjúság tájékozttásánk fontosságát fejtegette z NYMTIT vezetője: - Az elmúlt évben már elkezdtük, és ezt törekvésünket folyttv ebben z esztendőben is ngyobb hngsúlyt kp mjd munkánkbn z iskoli közösségek bevonás tájékozttási folymtb. Ez zért ngyon fontos, mert ennek korosztálynk képviselői lesznek, kik felnőtt korukbn tároló megépítéséről dönthetnek mjd, s hogy ezt felelősen tehessék, már most megfelelő ismeretekkel kell rendelkezniük környezetükben folyó munkákról. A TARTALOMBÓL Az ivóvíz védelme 2.o. Rdioktívhulldék-tárolás 3.o. Szkmi np 4.o. Az idei év kihívásiról 5.o. Aláírták támogtási szerződést Pkson 6. o. Rjzpályáztot hirdetett z NYMTIT 7.o. Vince-np 8. o.

2 XII. évfolym 1. szám folyttás z 1. oldlról NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP (RHK Kft.) vezetője. Mint megtudtuk, még egy kuttóárok Mint z ügyvezető igzgtó hngsúlyozt, idén is komoly figyelmet kp kuttámélyítését is tervezik idén. - Ez is fontos, mert ugyncsk számos új sokhoz kpcsolódó monitoring-rendszer információvl segítheti mjd munkánkt. működtetése. Összességében több mint 87 ezer négyzetkilométeres terület szondázás cél - vázolt z idei szkmi elképzeléseket dr. Kereki Ferenc, Rdioktív Hulldékokt Kezelő Közhsznú Nonprofit Kft. - A ngy ktivitású rdioktív hulldék elhelyezésének lehetőségét kereső vizsgált több évtizedes progrm, minek z elején trtunk még. Így kori lenne bármilyen messzemenő következtetést le FEBRUÁR vonni. Ebben munkábn most z legfontosbb, hogy fúrásokkl, geológii és geofiziki vizsgáltokkl minél részletesebben megismerjük hulldéktároló céljár Nyugt-Mecsekben kiválsztott területet. Ugynis mjdni felelős döntés meghoztlához ebben strtégii kérdésben lehető legtöbb és legrészletesebb információnk kell rendelkezésre állni. Fúrótorony Bod htárábn Az Rhk Kft. új telephelye: z MKKB Az ivóvíz védelme hosszú távú feldt Volt idő, mikor pksi tomerőmű fűtőelemeinek egy részét mgyr uránércből állították elő. Már z erőmű megépültét megelőzően volt Pécs közelében uránbányászt, mjd ércfeldolgozás. Ez z ipri tevékenység csknem 40 évig folyt, z okozott környezeti károk helyrehoztl munkáltok befejeződésekor hmr megindult, de még m sem fejeződött be. természethez, megőrizni természetet ez z MKKB mottój, mi felszíni és felszín ltti vizek tisztításár, környezeti károk helyreállításár utl. Az uránnl elszennyezett bányvizek, z ércfeldolgozás nyomán kilkult zgytározók környezetében z ivóvízbázis védelme kiemelten fontos. Ugynis bányvíz kiemelése és tisztítáa környezeti károk elhárítását 2014 április ót Rdioktív s, zgytározók krbntrtás, mjd felszámolás nélkül Pécs Hulldékokt város és környező települések vízműkútji rövid időn belül Kezelő Köz- elszennyeződnének. hsznú Nonp- A vízkezelés felszín ltti vizek uránmentesítését, zgytárorofit Kft. zók térségében szennyezett, mgs sótrtlmú vizek, illetve (RHK Kft.) meddőhányók környeztében lévő felszíni vizek kezelését jelenvégzi, mely- ti. Ezen kívül sok más feldtot is végez új telephelyén z nek mecseki RHK Kft. bázis legújbb telephe- A védekezés npi 24 órábn folyik veszélyeztetettség fennállye. (Pkson lásáig, még vgy 40 évig. Ugynkkor sokfjt ellenőrző méngy ktivitá- rőműszert is működtet cég, hogy z esetleges veszélyhelyzesú ideiglenes tet mielőbb megszüntethesse. tárolót Az RHK Kft.-nek Mecseki Környezetvédelmi és Kuttó BáKKÁT-t, Bá- zison 41 speciális szkterületeken is képzett, ngy gykorlttl tpátibn rendelkező szkembere dolgozik, szoros együttműködésben kis és közepes Társság egyéb részlegeivel, osztályivl. ktivitású végleges tárolót z NRHT-t, Püspökszilágyon nem tomerőművi hulldékokt kezelő és tároló RHFT-t üzemelteti.) Szorpciós oszlopok bányvízkezelő üzemben Vissztérni Bányvízkezelő üzem 2

3 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Rdioktívhulldék-tárolás Mi lesz z elhsznált fűtőelemekkel? biztonságot. Vgyis többszörös gátrendszer lklmzásávl, rr lklms kőzetben, mélyen föld ltt kilkított, mjd lezárt üregekben kell elhelyezni hula rdioktív nygok kezelésében és tárolásábn z egyik leg- ldékot. ngyobb feldt Az első mélységi z úgynevezett geológii tárolók ngy ktivitású, megnyitás hosszú élettrt- Svédországbn mú hulldékok és Finnországkezelése mint bn z évtized például z tom- végére várhtó, erőművekben de például Ngyelhsznált üzem- Britnni, Olsznyg-kzettáké. ország, FrnciEzek ugynis ország is keresi rendkívül hosszú már megfelelő ideig, ngy ener- helyszínt. giávl sugároznk, és htásuk Ngytrtósn biztonsá- Britnniábn két gos kezelést tesz évtized sikerteszükségessé, több lenség után új Fúrómg százezer, kár lendületet kpott mélygeológii rdioktívhulldék-tároló helyszínének kuttáegymillió évig. s, miután kormány ngy összeget jánlott fel kuttások A ngy ktivitású befogdásár jelentkező településeknek, melyek egyéb kordioktív hull- moly beruházásokkl és több ezer új munkhellyel is számoldék kezelése és htnk fejlesztés révén. végleges tárolásánk megoldás Frnciország három lehetséges helyszínt tlált mélygeolómélységi fúrás gii tároló számár, kiválsztott és jelenleg is vizsgált terüleelkerülhetetlen feldt. Bár szkemberek újbb és újbb technológiákkl ten 2025-ben állht üzembe kmrrendszer. jelentkeznek, melyekkel további hsznos nygokt lehet ki- A Rdioktív Hulldékokt Kezelő Közhsznú Nonprofit Kft. vonni kzettákból, csk mennyiséget tudják csökkenteni, (RHK Kft.) szkemberei úgy vélik, Mgyrországon z előkéfolymtok végén mindig mrd fokozott odfigyelést igénylő, szítő kuttásokkl együtt ngyjából 50 év múlv készülhet el ngy ktivitású rdioktív hulldék. egy ilyen tároló. Ehhez Nyugt-Mecsekben tvly indultk Korábbn többféle megoldás felmerült problém megoldásá- újr kuttások. A mjdni kilkításkor itt is többszörös gátrendszer szr. Szób jött, hogy vtolj mjd, világűrben lenne hogy rdioktív legjobb helyen nyg és sugárngy ktivitású rdizás több száz oktív hulldék, méter mélyen vgy mélyföld ltt mrdtengerekbe sülyjon. A korróziólyesztve, esetleg álló konténereksrki jégbe be helyezett ki temetve. A tudoégett fűtőelememány zonbn sorr ket rézflú tobebizonyított, hogy kokb rkják mindez óriási jövőmjd, ezután beli kockáztokt tokok és tárolót jelentene. Végül lkotó vízzáró szkemberek tergygkő közé mészeti példák nyohsonlón vízzámán rr jutottk, ró bentonit kerül hogy szárzföldi, így lkul ki mélygeológii tárotöbbszörös gáta fúrótorony vezérlőjében lás szvtolj csurendszer. pán hosszú távú Kísérletek és természeti példák is bizonyítják, hogy ngy ktivitású rdioktív hulldékok mint z tomerőművek kiégett kzettái biztonságosn elhelyezhetők föld ltti végleges tárolókbn. Európ számos országábn fogllkoznk kérdéssel, sőt, z évtized végére el is készülnek z első tárolók. Mgyrországon Nyugt-Mecsekben tvly indultk újr z erre irányuló kuttások. 3

4 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Középpontbn kommunikáció SZAKMAI NAP: Tpsztltcsere és kölcsönös segítségnyújtás Megújítná társulási lpok és videó hírlevelek elkészítésének mikéntjét Rdioktív Hulldékokt Kezelő Közhsznú Nonprofit Kft (RHK Kft.). A Társsággl kpcsoltbn álló települési társulások írott és elektronikus médiumink korábbinál is erősebb összhngr kell törekednie szkmi információk és térségi hírek átdásábn ez hngzott el z RHK Kft. kommunikációs önálló osztály áltl szervezett sjtószkmi np első eseményén. A tpsztltcsere résztvevői A rendezvényen elhngzott: progrm legfőbb célj tpsztltcsere és kölcsönös segítségnyújtás. A rendezvényt z RHK Kft.-vel kpcsoltbn álló négy társulás - Izotóp Tájékozttó Társulás (ITT); Nyugt-Mecseki Társdlmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzti Társulás (NYMTIT); Társdlmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT); vlmint Társdlmi Ellenőrző Tájékozttó Társulás (TETT) - tájékozttó munkáját végző szkemberek számár hívták életre. Ez megteremtette lehetőségét egy olyn műhelybeszélgetésnek, mely során mindenkinek lklm nyílt sját szemszögéből megvilágítni náluk lklmzott kommunikációs strtégiát. A tnácskozást Honti Gbriell, z RHK Kft. kommunikációs osztályvezetőjének köszöntője nyitott, melyben szkmi np fontosságát, hsznát hngsúlyozt. Ezt követően muttkoztk be társulások kidványi, így HÉTközlp, TEIT Hírek, Nyugt-Mecseki Tájkép és TETT Hírlp. Vrg Koritár László, z RHK Kft. kommunikációs főmunktárs, szkmi np vezetője elöljáróbn kiemelte: bár formilg és trtlmilg különböznek egymástól lpok, bbn megegyeznek, hogy mindegyik fontos fórum z dott társulás településein. Ugynkkor z újságok közti összhngot, tájékozttás egységességét is fontosnk trtott, vlmint zt, hogy hzi nukleáris ipr működéséről, illetve z RHK Kft. tevékenységéről szóló szkmi információk mellett z dott térség hírei, eseményei is kpjnk helyet kidványokbn. 4 Társságuk ezen téren is komplexitást és lkosság nprkész, hiteles információkkl vló ellátását trtj szem előtt fűzte hozzá. A szkmi np második felében z RHK Kft. ktulitási kerültek előtérbe, z ügyvezető igzgtó, dr. Kereki Ferenc jóvoltából. A társság vezetője sorr vette 2014 főbb eseményeit cégük szemszögéből nézve, mjd felvázolt z előttük álló feldtokt. Mint mondt, ezek megvlósításkor kárcsk z eddigiekben számít z NYMTIT, z ITT, TEIT és TETT korrekt tájékozttó tevékenységére. A tvlyi esztendő egyik ngy sikereként könyvelte el, hogy engedélyt kptk szkhtóságoktól z RHK Kft. és z MVM Pksi Atomerőmű Zrt. áltl közösen kidolgozott, bátpáti Nemzeti Rdioktívhulldéktárolót érintő új hulldékcsomgolási és -elhelyezési koncepció megvlósításár. Az ügyvezető igzgtó világossá tette, külföldi tpsztltokt is felhsználó megoldássl közel 20 milliárd forintos megtkrítás érhető el. A progrm végén társulások időszki videós mgzinjiból és internetes weboldliból dtk ízelítőt szerkesztők. Ezeket elemezve is megszívlelendő, előre muttó jvsltokt foglmztk meg résztvevők közös szerepválllásuk, nukleáris iprrl összefüggő, minél htékonybb lkossági tájékozttás érdekében. A jó hngultú, kötetlen beszélgetésen tnácskozást szervező A szkmi np többi résztvevője kommunikációs önálló osztály munktársi és progrm résztvevői egyránt hsznosnk ítélték z első lklomml, de hgyományteremtő szándékkl életre hívott szkmi npot.

5 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT települések polgármesterei z idei év kihívásiról Útépítések és jvítások, kultúrház-felújítás is szerepel tervek között. Az elképzeléseket társulás tgtelepüléseinek első emberei vázoltk lpunknk 2015-re vontkozón, miközben értékelték z NYMTIT munkáját, z ottni szerepüket is. Vrg István (Bkony): - Idén mindenképpen elkezdjük régót tervezett útépítési projektünket, mégpedig mind két elemét. Először is flunkt Kővágótöttössel összekötő út jvítását, szélesítését, mjd z új szfltburkoltot kell elkészíttetnünk. A feldt településen élők számár leglább ilyen fontos, hiszen Bodár, illetve 6-os útr kivezető mkdámút megépítése mindnnyiunk életét megkönnyíti. Bár egyelőre csk sját forrás áll rendelkezésünkre, munkáltokt mindenképpen elkezdjük. Bízunk bbn, hogy sikerül pályázti pénzeket is kpnunk, és be is tudjuk fejezni. Ami NYMTIT munkáját illeti, z eddigiekkel kpcsoltosn z egész flu elégedettségét közvetíthetem. Számunkr jövőben is z fontos, hogy hiteles tájékozttást kpjunk kuttásokról, ugynkkor z sem mellékes, hogy közös rendezvények színesítik közösségünk életét. Kovács Győző (Bod): - Tervünk vn bőven - előttünk áll temetőfejlesztés, Rákóczi utc vízelvezetésének megoldás, sportpály körüli felújítás folyttás, Strt munkprogrm sikeres kiterjesztése. Hogy melyik tervvel meddig hldunk, z z elfogdás előtt lévő központi költségvetés és pályázti sikereink függvénye lesz. Polgármesterként és elnökként z NYMTIT társulás tevékenységével, munkájávl kpcsoltbn számomr z legngyobb öröm, hogy tgok nemcsk hsznát veszik z együttműködésnek, hnem vlmennyien kiveszik részüket munkából is. Budi Zsolt (Bükkösd): - Büszkén mondhtom el, hogy egyszerre több vst trtunk tűzben. Pályázti sikereinken - három tenderünk is vn Norvég Alp forrásir - múlik mjd, hogy melyik területen meddig jutunk. Ami egészen bizonyos, idén eredményesen lezárjuk z új kultúrház fejlesztésére irányuló 30 milliós beruházást, mi Bükkösd Jövőjéért Alpítvány lebonyolításábn zjlik. A munk gykorltilg kész vn, már csk z elszámolás és z ünnepélyes átdás vn hátr. Ngy öröm számomr, hogy részt vehetünk bbn mindeddig példértékű tájékozttási munkábn, mi ngy ktivitású rdioktív hulldékok elhelyezését célzó kuttásokkl kpcsoltbn folyik. Ennek következében településünkön szinte mindenki tudj, mi zjlik környezetünkben. Ngyon bízom folyttásbn, mi hiteles információármláson túl hozzájárul helyi és szkmi kpcsoltrendszer bővüléséhez is. Bogdán László (Cserdi): - Azt hiszem, nálunk nem kérdés, hogy idén mi dj számunkr fő cspásirányt. Természetesen folyttni fogjuk eddigi sikeres közmunkprogrmunkt, erre irányulnk fejlesztéseink is. Szeretnénk bővíteni z üvegházunkt, hogy z év ngy részében tudjunk biztosítni munklehetőséget flubeliek számár. Erre építve lehetőség szerint minél több embert krunk bevonni z értékteremtő munk világáb. Örömmel számolhtok be rról, hogy sikerült felvennem kpcsoltot több budpesti étteremmel is, jövőben szállíthtunk nekik friss zöldségeket. Biztonság, felelősség, grnci. Ezzel három szóvl tudnám összefogllni társulásunk munkájánk és z RHK Kft.-vel vló kpcsoltunk lényegét. És hogy mivel tudjuk ezt legjobbn 5 megdni z itt élő embereknek? A hiteles tájékozttássl.. Hgenthurn József (Cserkút): - Számunkr tervezett kegyeleti fejlesztés, temető felújítás és bővítése dj z idei esztendő legngyobb feldtát. Földterületet vásároltunk, mit idén hozzácstlkozttunk meglévő sírkertünkhöz. Utt, járdát építünk, és kijelöljük z új prcellákt is, vlmint megépítjük z új kolumbáriumot, mivel régi már teljesen betelt. Az NYMTIT-ről szólv testületünk egyetértésével mondhtom, hogy nem változttunk z eddigi gykorlton z ottni ktivitásunkt illetően. Továbbr is részt veszünk tájékozttási munkábn. A kpott információkkl és támogtás nyújtott lehetőségekkel mindnnyin elégedettek vgyunk. Gondos Gyul (Helesf): - Idén mindenképpen befejezzük z immár évek ót zjló járdépítési progrmunkt. Bár értékét tekintve - 5,7 millió forintot fordítunk rá - nem tűnik olyn jelentős beruházásnk, Fő utc lkói már ngyon várják, hogy előttük is elkészüljön járd. Több mint egy kilométeres szkszt érintenek mjd munkáltok. Ami társulás működését, munkáját illeti, elégedettek vgyunk források elosztásávl, feldtok kidásávl és projektek megvlósulásávl. Wágner Antl (Hetvehely): - A település elmúlt évtizedeinek egyik legngyobb, meghtározó beruházását készülünk lezárni. Elkészült ugynis z ivóvíz minőségének jvítását célzó 121 milliós progrmunk, erre z évre már csk pénzügyi elszámolás mrdt. Az idei esztendőben egy többfunkciós trktort vásárolunk, mit Strt munkprogrmbn tudunk mjd kiválón hsznosítni. A társulás településeinek együttműködéséről, tájékozttási tevékenységről csk z elégedettség hngján szólhtok, továbbr is szívesen veszünk részt benne. Sándor Tibor (Kővágószőlős): - Ami idén biztosn megvlósul: z újtelepi épületek felé vezető járdák és házk megközelítését szolgáló bejárók megépítése. Sját erőből dolgozunk, de reményeink szerint idén végére érünk tvly megkezdett munkánk. Ngy szükség lenne z áltlános iskolánk épületének felújításár is, ennek megvlósításához szükséges pályáztunk sikere. Én bizkodó vgyok. Ami társulás tájékozttási munkáját illeti, ngyon jónk trtjuk Nyugt-Mecseki Tájkép megjelenéseit, trtlmát. Új színt jelentenek már működő info-pontok is, melyeket sokn hsználnk. Emellett örömmel számolhtok be rról, hogy társuláson keresztül kpott támogtásból vásárolt furgonunkt már idén szolgáltáb állíthtjuk. Vizslár Irén (Kővágótöttös): - Településünk nem bővelkedik sját erős forrásokbn, ezért terveinket pályázti sikereink htározzák meg. Elképzeléseink között szerepel kultúrházunk felújítás és bővítése, és lehetőségeinkhez mérten szeretnénk z önkormányzt körüli kerítést is rendbe oztni Bár polgármesterként csk most kpcsolódom be társulási közösség munkájáb, korábbról is vnnk már információim, személyes tpsztltim. Ezek lpján mondhtom, hogy jól működik tájékozttás, és példértékű flvk közötti együttműködés.

6 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Idén is láírt támogtási szerződést társulás Az RHK Kft. közreműködésével támogt z NFM A Támogtási szerződés február 23-i láírás biztosítj, hogy Nyugt-MecsekiMecseki Társdlmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzti Társulás idén is teljesíthesse válllt tájékozttási kötelezettségét. A törvényi változásokt követve 2015-ben Rdioktív Hulldékokt Kezelő Közhsznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) közreműködésével, Nemzeti Fejlesztési Minisztériumml (NFM) kötött Támogtási szerződést z NYMTIT: Az tomtörvény értelmében Mgyrországon keletkező összes rdioktív hulldék biztonságos elhelyezésének nygi hátterét Központi Nukleáris Pénzügyi Alp (KNPA) teremti meg, melybe rdioktív hulldékot termelők fizetnek be. Ez dj biztonságos és színvonls hulldék-elhelyezésére. Az RHK Kft. jogszbályi kötelezettsége, Kovács Győző, z NYMTIT elnöke és dr. Kereki Ferenc, z RHK Kft. ügyvezető igzgtój hogy tevékenységéről tájékoztss lkosságot. A tájékozttási kötelezettségének z ellenőrzési és információs célú önkor- tül is eleget tehet. Az RHK Kft. kiemelt figyelmet szentel mányzti társulásokon így például z NYMTIT-en keresz- tervezett hulldéktároló közvetlen környezetében élők tájékozttásár, ezért hiteles és nprkész információk folymtos átdásávl egy őszinte és szoros kpcsoltot ápol Társuláson keresztül z érintett települések és lkosságávl. Az NFM-mel kötött Támogtási szerződés láírását követően, z NYMTIT megkötötte támogtási lszerződéseket tgönkormányztivl. Ennek köszönhetően Társulás és tgtelepülései továbbr is ellátják z NYMTIT környezetében élő emberek hiteles és nprkész tájékozttását ngyktivitású rdioktív hulldékok és kiégett fűtőelemek végleges tárolójánk kilkításár vontkozó kuttásokkl kpcsoltosn hiteles és nprkész tájékozttását. A Társulás támogtási szerződés értelmében együttműködik z NFM-mel és z RHK Kft.-vel, míg tgtelepülések együttműködnek z NYMTIT-tel, vlmint megvlósítják kitűzött településfejlesztési célokt és feldtokt is. Kovács Győző kézjegyével látt el szerződést A társulások elnökeivel tnácskozott z RHK Kft. Négy önkormányzti társulás kézjegyével megállpodást dr. segíti z RHK Kft.-t bbn Kereki Ferenc, z RHK Kft. hogy telephelyeinek közeügyvezető igzgtój mellett. lében élők megismerjék A tnácskozás során elhngzott, tevékenységét, rdioktív hogy után - idén lesz hulldék kezelésével kpcsolkétévente esedékes tos munkát. A társulások közvélemény-kuttás társulávezetői rendszeresen tnácskozsok tgtelepülésein. A tervek nk cég képviselőivel z kszerint z NYMTIT-nél április tuális munkáltokról és sját második felében kérik ki tevékenységükről. Február 23szkemberek lkosság án volt z idei első ilyen tlávéleményét, vgyis Bkonyán, lkozó, melyen 2015-ben tera PR értekezlet Pkson Bodán, Bükkösdön, Cserdiben, vezett tájékozttó progrmokról Cserkúton, Helesfán, Hetvehelyen, Kővágószőlősön, és is szó esett. Ugyncsk itt írták lá társulások vezetői z idei Kővágótöttösön sok portár becsöngethetnek mjd. A szoévre vontkozó támogtási szerződéseket. Így Edelmn kásos tájékozttó körút során z RHK Kft szkemberei is elgyörgy z ITT; Drbos Józsefné TETT; dr. Bálint József látogtnk minden településre. TEIT, míg Kovács Győző z NYMTIT képviseletében látt el Vizin Blázs 6

7 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Rjzpályázt z áltlános iskolásoknk Ahogy látom településem... Az I. helyezett Hetvehelyen A II. - III. - helyezettek z elismerő oklevéllel Kővágószőlősön Szépszámú lkotás érkezett NyugtMecseki Társdlmi Információs Területfejlesztési és Önkormányzti Társulás (NYMTIT) áltl meghirdetett "Ahogy látom településem most és, hogy h mjd felnőtt leszek" című rjzpályáztr, melynek díjátdóját február 20-án rendezték Bodán. A térség kilenc tgtelepülésének (Bkony, Bod, Bükkösd, Cserdi, Cserkút, Helesf, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágótöttös) áltlános iskolás korú diákji, tnárok elmondás szerint örömmel láttk hozzá feldthoz, hogy rjzik segítségével mutssák be, mit gondolnk környezetvédelemről, lkóhelyük és iskolájuk jövőjéről. A pályáztr 35 lkotás érkezett: I. helyezés oklevelét Tóth Mihály hetvehelyi Áltlános Iskol tnulój kpt. II. helyezett lett Szilágyi Gábor 6. osztályos, III. helyezést ért el Frgó Dávid, 8. osztályos, kővágószőlősi Áltlános Iskol tnulóitnulói. Kovács Győző és Szilágyi Gábor Kovács Győző Bod polgármestere, z NYMTIT elnöke díjátdáskor ngyr értékelte rjzok üzenetét, miszerint diákok láthtón tiszt, rendezett, brátságos környezetben kívánnk élni. Mvel környék települései már most is sokt tesznek ezért, bízttó, hogy ez gondolkodás jövőben is meghtározó lesz térségben tette hozzá településvezető. Mgyr Civil Becsületrend Cserdiben Bogdán László szerint m Mgyrorszá- gány többségű flubn z elmúlt évek során szinte megszűnt bűnözés és gon nem rossz cigánynk lenni. munknélküliség, közben pedig z önkormányzt nygi helyzete is stbilizálódott. A lkosság z önkormányzt tuljdonábn lévő gzdságokbn dolgozik. Olyn sok zöldséget termelnek, hogy egy részét ingyen osztják szét országszerte rászorulók között. Bogdán László átveszi díjt fotó: 168 ór Az országszerte cserdi csodként emlegetett település első emberét Mgyr Civil Becsületrenddel tüntették ki. Bogdán László z életre hívój nnk progrmnk, melynek következtében ci- A Mgyr Civil Becsületrend nygi díjzássl nem járó évenkénti kitüntetés, melynek értékét kizárólg z zt odítélők áltl képviselt szellemi-erkölcsi tőke dj. Az Ars Humnic Hungric Kör, melyet tudósok, egyházi személyek, művészek és művészet pártolói lkotnk, 2011-ben lkult és meglpított MA Mgyr Civil Becsületrend kitüntetést gyr Civil Becsületrendet, hogy ily móévről évre zoknk ítélik od, kiknek don ismerje el nemes emberi lpértétevékenysége z önzetlenséget, humá- keket felmuttó cselekedeteket. numot és civil bátorság értékeit képvia Mgyr Civil Becsületrendet minden seli. Az indoklás szerint Bogdán László, Cser- évben egy lklomml, február 10-én, di község polgármestere z emberi ki- gróf Btthyány Ljos, z első független szolgálttottság és reménytelenség lélek- mgyr kormány mártír miniszterelnöknyomorító béklyójánk szétzúzás érde- ének születésnpján dj át kör kitüntekében sikeresen végzett humánus és pél- tetteknek. Jelképes üzenetű ez np, mit dmuttó tevékenysége elismeréséül kör tgji civil függetlenség és egyéni kpt díjt. Grtulálunk és köszönjük! önfeláldozás npjánk trtnk. 7

8 A Vince-npi vesszővágás régi borászhgyomány, szőlősgzdák Vincenpi (jnuár 22.) időjárásból és metszett vesszőkből jósolták meg, milyen lesz z idei termés. Hmzu Relu Bodán kérte z áldást A szőlő védőszentek közül jnuár 22-én Szent Vince nyitj sort. Az év első boros ünnepét sok brnyi borász máig életben trtott, de inkább csk zárt, bráti eseményként, s főleg borok kóstolásár szorítkozv. A Vince-np egyre inkább kezd beépülni nem csk borászok, hnem borkedvelők nptáráb is. Jnuár derekán, vége felé úgysincs miért koccintni, koccintsunk hát Vincével! - mondták immár 20 évvel ezelőtt kővágószőlősi szőlős gzdák, kikhez cstlkoztk 2010-ben bodik is. XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Disznóvágás Zsongorkő lábánál Pálinkávl kezdődött, kolbász lett vége! A hgyománytisztelő boros gzdák A Zsongorkő Bráti Kör második lklomml rendezett disznóvágást kővágószőlősi volt áltlános iskol udvrán február második, szinte tvszis hétvégéjén. A disznóölés mindig hjnlbn kezdődik, segítőket ilyenkor pálinkávl kínálják. A legügyesebb, leggykorlottbb szúrj le disznót, és ő bontj fel. Akinek nem volt ügyes hozzátrtozój, z böllért, hentest hívott. Négy ember kellett sertés lefogásához, ők z úgynevezett fogók. Az ölés és kivéreztetés után z állt ngyon lpos tisztítás következett. A forrázás után szőr és sörték eltávolítás prólékos feldt. A disznóvágás kellékei közé trtozik folymtos forróvíz-ellátást biztosító vskályh és üst, vlmint lemezkád. A disznóvágásbn és feldolgozásbn jól elkülöníthetők női és férfimunkák. A rendkívül prktikusn szállíthtó és helyszínen összeállíthtó rénfár z ínánál függesztve perzselik, mjd Vince-np A disznóvágás résztvevői Szent Vincét bor védőszentjének, neve npját pedig hgyományos termésjósló ünnepnpnk trtják. Jnuár végén "szőlővessző pálfordulóján már készülődik tvsz, leglábbis kezd visszvonulni tél - említette Vrg Géz, Zsongorkő Bráti Kör elnöke kővágószőlősi Vince npi rendezvényen. Sok helyen ppot is hívtk, s tőkékre Isten áldását kérték, szőlő négy srkát borrl vgy szenteltvízzel öntözték meg. A biztonság kedvéért még bbonás fortélyokt is bevetettek, például bekpáláskor bort rejtettek föld lá, - említette Hmzu Relu plébános, ki két különböző helyszínen, Kővágószőlősön és Bodán kérte z áldást Nyugt-mecseki bortermelő területre. A gyökerek: Vince-nphoz kpcsolódó szokások A hgyomány szerint Szent Vince npján borosgzdák összegyűltek, hogy levágott venyigéből, z úgynevezett vincevesszőkből megjósolják, milyen hosszú lesz tél, s milyen termésre számíthtnk- hngzott el Hvrán István borász kővágószőlősi trtott szkmi elődásábn. Milyen termés lesz idén? belezik z álltot. Ezután kettévágják, hogy következhessen húsbontás immár két félsertésen. Vrg Géz böllérnek végig három férfiember Dr. Hoppál Péter is kötényt kötött segédkezett, bátrbb vendégekről nem is beszélve. És persze lélekmelegítő forrlt bort meg pogácsát is kínálni kellett vlkinek. Utóbbink nem mindig volt keletje, bizonyos pillntokbn elhgyott bennünket z étvágy... Az sszonyok reggelire hgymás pirított vért és fokhgymás májt készítettek, mi igzán jólesett. Újjáéledő hgyomány 8 A rendezvényen jelen volt dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő és munktársi, kik ktívn részt is vettek feldolgozásbn. A hgyományos, gzdg disznótori vcsor többnyire húslevessel, orjlevessel - mi húsos csontlevest jelenti - kezdődött, töltött káposztávl, sült hurkávl, kolbásszl, pecsenyével folyttódott, rétessel, fánkkl zárult. Azt ilyenkor zért még nehéz megmondni, h következő hetekben nem sújtj komoly fgy szőlőket, idén vidám szüret várhtó, s bőségesen lesz bor- mondt Vdi Mihályné borász bodi rendezvényen, A vendégek pozitív visszjelzései lpján elmondhtjuk, - mondt Kovács Győző, Bod polgármestere, hogy igény vn z ilyen emberléptékű, termelőt és fogysztót, vendégeket összeismertető, hgyománytisztelő, progrmokr. Ngy örömünkre sok vissztérő vendéget is köszönthettünk, kiket szeretettel várunk legközelebbi rendezvényeinkre is. Az összegyűlt borászok szerint z újbor íz világát, svtrtlmát tekintve ígéretesnek, zmtosnk muttkozik. Ki volt Vince? Szent Vince vincellérek védőszentje. Vértnú, kit kegyetlenül hlálr kínoztk keresztényüldözések idején Hispániábn (m Spnyolország). A legend szerint Vincét hlál után természet erői is védelmezték, míg rómi helytrtó krt ellenére illően el nem temették. TÁRSULÁSI LAP Kidj z NYMTIT 7672 Bod, Petőfi Sándor u. 28. Felelős kidó: z NYMTIT Szerkeszti szerkesztő bizottság: Kszás Endre, Róni Tibor, Perjés Krisztin Nyomás: DUPLEX-ROTA Pécs, Észkmegyer dülő 4.

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A mélygeológiai tároló kutatási munkái

A mélygeológiai tároló kutatási munkái 12 A mélygeológii tároló kuttási munkái Befejező fázisához ért tervező, előkészítő munk, így 2013 közepén elkezdődhetnek terepi munkák Nyugt-Mecsekben, hol szeretnék kijelölni ngy ktivitású rdioktív hulldékokt

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC JÁSZKISÉREN SZOBROT AVATTUNK

II. RÁKÓCZI FERENC JÁSZKISÉREN SZOBROT AVATTUNK 178 Örökségünk Gubicz András II. RÁKÓCZI FERENC JÁSZKISÉREN SZOBROT AVATTUNK helyi A iek vgy elszármzott Bráti Egyesülete értelmégi. 2002-ben Reményik lkult, tgjink szép sorát túlnyomó követve: többsége

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

PAFC PÉCS augusztus 1., PÉNTEK, 19 ÓRA PANCHO ARÉNA

PAFC PÉCS augusztus 1., PÉNTEK, 19 ÓRA PANCHO ARÉNA 4. ugusztus., péntek PAFCPÉCS ugusztus., PÉNTEK, 9 ÓRA PANCHO ARÉNA Dnilovics Gohér Hudák Mkri Az OTP Bnk Lig. fordulójábn negyedszer lép pályár Puskás Akdémi FC z áprilisbn átdott Pncho Arénábn, hol első

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója A Csorvási Gyermekjóléti Szolgált 24. évi beszámolój A Csorvás Gyermekjóléti Szolgált már hetedik éve működik kistérségi fenntrtási kereteken belül. Feldtit z 997.évi XXXI. törvényben meghtározottk lpján

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben