XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása"

Átírás

1 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel, de idén is tovább - Így, z év elején számunkr kiemelt jelentőségű költségvetés számink megismerése, támogtási szerződés láírásánk előkészítése. Csk pontos számok ismeretében tudjuk mjd részletes trtlomml megtölteni ez évi progrmtervünket. Azt zonbn elmondhtom, hogy nemsokár lezárul ez folymt. Az viszont már korábbn eldőlt, hogy z idei esztendőben ismét esedékes kétévente megrendezett lkossági közvélemény-kuttás rdioktív hulldékok elhelyezésére irányuló vizsgált kpcsán, melynek megszervezésében és előkészítésében társulás is részt vesz emelte ki Kovács Győző, z NYMTIT elnöke, mjd hozzátette: - A felmérés fontos visszjelzése munkánknk. Ugynkkor zt ezt megelőző, településről településre hldó tájékozttó körút - rod-show, hogy hívni szoktuk -, sok új információt d mjd z itt élőknek. Az RHK Kft. vezetője Bod térségében folyó kuttásokról Felelős döntés előkészítése zjlik folyttódnk Bod térségében ngy ktivitású rdioktív hulldékok végleges elhelyezését célzó vizsgáltok. Minderről lpunknk dr. Kereki Ferenc, z RHK Kft. vezetője beszélt. - Az elmúlt esztendőben új lendületet vett Bod térségében folyttott kuttás. Mintegy 1,1 milliárd forint ráfordításávl bodi gygkő formáció több pontján is végeztünk kuttófúrásokt. Ezek kőzet tuljdonságink, elsősorbn vízzáró képességének vizsgáltár irányultk. (A biztonságos tárolás feltétele ugynis, hogy ne mosódhsson ki szennyező nyg). Most úgy látszik, hogy z idei évnek szerényebb költségvetéssel vágunk neki, de kd munkánk zért bőven. A ngyjából 400 millió forintos keret felhsználásávl fő feldtunk tvlyi kuttófúrások során begyűjtött minták és információk kiértékelése lesz. folyttás 2. oldlon A társulás vezetője zt is elmondt, hogy természetesen idén is kiemelt figyelmet kpnk települések közösségi életébe beépült hgyományos progrmok, mint Tájoló Np, z iskolás gyerekek kémiés fizikversenye, játékos ismeretterjesztő vetélkedők megszervezése, vlmint tnulmányút progrmjánk összeállítás, előkészítése. Az Ellenőrző Bizottság tgji idén is részt vesznek felelős munkájukt segítő képzésen, illetve szkmi útr is elmennek mjd. Ezeknek szkmi progrmoknk megvlósításábn komoly segítséget kp társulás Rdioktív Hulldékokt Kezelő Kft. vezetőjétől és kommunikációs önálló osztály munktársitól. Végül z ifjúság tájékozttásánk fontosságát fejtegette z NYMTIT vezetője: - Az elmúlt évben már elkezdtük, és ezt törekvésünket folyttv ebben z esztendőben is ngyobb hngsúlyt kp mjd munkánkbn z iskoli közösségek bevonás tájékozttási folymtb. Ez zért ngyon fontos, mert ennek korosztálynk képviselői lesznek, kik felnőtt korukbn tároló megépítéséről dönthetnek mjd, s hogy ezt felelősen tehessék, már most megfelelő ismeretekkel kell rendelkezniük környezetükben folyó munkákról. A TARTALOMBÓL Az ivóvíz védelme 2.o. Rdioktívhulldék-tárolás 3.o. Szkmi np 4.o. Az idei év kihívásiról 5.o. Aláírták támogtási szerződést Pkson 6. o. Rjzpályáztot hirdetett z NYMTIT 7.o. Vince-np 8. o.

2 XII. évfolym 1. szám folyttás z 1. oldlról NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP (RHK Kft.) vezetője. Mint megtudtuk, még egy kuttóárok Mint z ügyvezető igzgtó hngsúlyozt, idén is komoly figyelmet kp kuttámélyítését is tervezik idén. - Ez is fontos, mert ugyncsk számos új sokhoz kpcsolódó monitoring-rendszer információvl segítheti mjd munkánkt. működtetése. Összességében több mint 87 ezer négyzetkilométeres terület szondázás cél - vázolt z idei szkmi elképzeléseket dr. Kereki Ferenc, Rdioktív Hulldékokt Kezelő Közhsznú Nonprofit Kft. - A ngy ktivitású rdioktív hulldék elhelyezésének lehetőségét kereső vizsgált több évtizedes progrm, minek z elején trtunk még. Így kori lenne bármilyen messzemenő következtetést le FEBRUÁR vonni. Ebben munkábn most z legfontosbb, hogy fúrásokkl, geológii és geofiziki vizsgáltokkl minél részletesebben megismerjük hulldéktároló céljár Nyugt-Mecsekben kiválsztott területet. Ugynis mjdni felelős döntés meghoztlához ebben strtégii kérdésben lehető legtöbb és legrészletesebb információnk kell rendelkezésre állni. Fúrótorony Bod htárábn Az Rhk Kft. új telephelye: z MKKB Az ivóvíz védelme hosszú távú feldt Volt idő, mikor pksi tomerőmű fűtőelemeinek egy részét mgyr uránércből állították elő. Már z erőmű megépültét megelőzően volt Pécs közelében uránbányászt, mjd ércfeldolgozás. Ez z ipri tevékenység csknem 40 évig folyt, z okozott környezeti károk helyrehoztl munkáltok befejeződésekor hmr megindult, de még m sem fejeződött be. természethez, megőrizni természetet ez z MKKB mottój, mi felszíni és felszín ltti vizek tisztításár, környezeti károk helyreállításár utl. Az uránnl elszennyezett bányvizek, z ércfeldolgozás nyomán kilkult zgytározók környezetében z ivóvízbázis védelme kiemelten fontos. Ugynis bányvíz kiemelése és tisztítáa környezeti károk elhárítását 2014 április ót Rdioktív s, zgytározók krbntrtás, mjd felszámolás nélkül Pécs Hulldékokt város és környező települések vízműkútji rövid időn belül Kezelő Köz- elszennyeződnének. hsznú Nonp- A vízkezelés felszín ltti vizek uránmentesítését, zgytárorofit Kft. zók térségében szennyezett, mgs sótrtlmú vizek, illetve (RHK Kft.) meddőhányók környeztében lévő felszíni vizek kezelését jelenvégzi, mely- ti. Ezen kívül sok más feldtot is végez új telephelyén z nek mecseki RHK Kft. bázis legújbb telephe- A védekezés npi 24 órábn folyik veszélyeztetettség fennállye. (Pkson lásáig, még vgy 40 évig. Ugynkkor sokfjt ellenőrző méngy ktivitá- rőműszert is működtet cég, hogy z esetleges veszélyhelyzesú ideiglenes tet mielőbb megszüntethesse. tárolót Az RHK Kft.-nek Mecseki Környezetvédelmi és Kuttó BáKKÁT-t, Bá- zison 41 speciális szkterületeken is képzett, ngy gykorlttl tpátibn rendelkező szkembere dolgozik, szoros együttműködésben kis és közepes Társság egyéb részlegeivel, osztályivl. ktivitású végleges tárolót z NRHT-t, Püspökszilágyon nem tomerőművi hulldékokt kezelő és tároló RHFT-t üzemelteti.) Szorpciós oszlopok bányvízkezelő üzemben Vissztérni Bányvízkezelő üzem 2

3 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Rdioktívhulldék-tárolás Mi lesz z elhsznált fűtőelemekkel? biztonságot. Vgyis többszörös gátrendszer lklmzásávl, rr lklms kőzetben, mélyen föld ltt kilkított, mjd lezárt üregekben kell elhelyezni hula rdioktív nygok kezelésében és tárolásábn z egyik leg- ldékot. ngyobb feldt Az első mélységi z úgynevezett geológii tárolók ngy ktivitású, megnyitás hosszú élettrt- Svédországbn mú hulldékok és Finnországkezelése mint bn z évtized például z tom- végére várhtó, erőművekben de például Ngyelhsznált üzem- Britnni, Olsznyg-kzettáké. ország, FrnciEzek ugynis ország is keresi rendkívül hosszú már megfelelő ideig, ngy ener- helyszínt. giávl sugároznk, és htásuk Ngytrtósn biztonsá- Britnniábn két gos kezelést tesz évtized sikerteszükségessé, több lenség után új Fúrómg százezer, kár lendületet kpott mélygeológii rdioktívhulldék-tároló helyszínének kuttáegymillió évig. s, miután kormány ngy összeget jánlott fel kuttások A ngy ktivitású befogdásár jelentkező településeknek, melyek egyéb kordioktív hull- moly beruházásokkl és több ezer új munkhellyel is számoldék kezelése és htnk fejlesztés révén. végleges tárolásánk megoldás Frnciország három lehetséges helyszínt tlált mélygeolómélységi fúrás gii tároló számár, kiválsztott és jelenleg is vizsgált terüleelkerülhetetlen feldt. Bár szkemberek újbb és újbb technológiákkl ten 2025-ben állht üzembe kmrrendszer. jelentkeznek, melyekkel további hsznos nygokt lehet ki- A Rdioktív Hulldékokt Kezelő Közhsznú Nonprofit Kft. vonni kzettákból, csk mennyiséget tudják csökkenteni, (RHK Kft.) szkemberei úgy vélik, Mgyrországon z előkéfolymtok végén mindig mrd fokozott odfigyelést igénylő, szítő kuttásokkl együtt ngyjából 50 év múlv készülhet el ngy ktivitású rdioktív hulldék. egy ilyen tároló. Ehhez Nyugt-Mecsekben tvly indultk Korábbn többféle megoldás felmerült problém megoldásá- újr kuttások. A mjdni kilkításkor itt is többszörös gátrendszer szr. Szób jött, hogy vtolj mjd, világűrben lenne hogy rdioktív legjobb helyen nyg és sugárngy ktivitású rdizás több száz oktív hulldék, méter mélyen vgy mélyföld ltt mrdtengerekbe sülyjon. A korróziólyesztve, esetleg álló konténereksrki jégbe be helyezett ki temetve. A tudoégett fűtőelememány zonbn sorr ket rézflú tobebizonyított, hogy kokb rkják mindez óriási jövőmjd, ezután beli kockáztokt tokok és tárolót jelentene. Végül lkotó vízzáró szkemberek tergygkő közé mészeti példák nyohsonlón vízzámán rr jutottk, ró bentonit kerül hogy szárzföldi, így lkul ki mélygeológii tárotöbbszörös gáta fúrótorony vezérlőjében lás szvtolj csurendszer. pán hosszú távú Kísérletek és természeti példák is bizonyítják, hogy ngy ktivitású rdioktív hulldékok mint z tomerőművek kiégett kzettái biztonságosn elhelyezhetők föld ltti végleges tárolókbn. Európ számos országábn fogllkoznk kérdéssel, sőt, z évtized végére el is készülnek z első tárolók. Mgyrországon Nyugt-Mecsekben tvly indultk újr z erre irányuló kuttások. 3

4 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Középpontbn kommunikáció SZAKMAI NAP: Tpsztltcsere és kölcsönös segítségnyújtás Megújítná társulási lpok és videó hírlevelek elkészítésének mikéntjét Rdioktív Hulldékokt Kezelő Közhsznú Nonprofit Kft (RHK Kft.). A Társsággl kpcsoltbn álló települési társulások írott és elektronikus médiumink korábbinál is erősebb összhngr kell törekednie szkmi információk és térségi hírek átdásábn ez hngzott el z RHK Kft. kommunikációs önálló osztály áltl szervezett sjtószkmi np első eseményén. A tpsztltcsere résztvevői A rendezvényen elhngzott: progrm legfőbb célj tpsztltcsere és kölcsönös segítségnyújtás. A rendezvényt z RHK Kft.-vel kpcsoltbn álló négy társulás - Izotóp Tájékozttó Társulás (ITT); Nyugt-Mecseki Társdlmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzti Társulás (NYMTIT); Társdlmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT); vlmint Társdlmi Ellenőrző Tájékozttó Társulás (TETT) - tájékozttó munkáját végző szkemberek számár hívták életre. Ez megteremtette lehetőségét egy olyn műhelybeszélgetésnek, mely során mindenkinek lklm nyílt sját szemszögéből megvilágítni náluk lklmzott kommunikációs strtégiát. A tnácskozást Honti Gbriell, z RHK Kft. kommunikációs osztályvezetőjének köszöntője nyitott, melyben szkmi np fontosságát, hsznát hngsúlyozt. Ezt követően muttkoztk be társulások kidványi, így HÉTközlp, TEIT Hírek, Nyugt-Mecseki Tájkép és TETT Hírlp. Vrg Koritár László, z RHK Kft. kommunikációs főmunktárs, szkmi np vezetője elöljáróbn kiemelte: bár formilg és trtlmilg különböznek egymástól lpok, bbn megegyeznek, hogy mindegyik fontos fórum z dott társulás településein. Ugynkkor z újságok közti összhngot, tájékozttás egységességét is fontosnk trtott, vlmint zt, hogy hzi nukleáris ipr működéséről, illetve z RHK Kft. tevékenységéről szóló szkmi információk mellett z dott térség hírei, eseményei is kpjnk helyet kidványokbn. 4 Társságuk ezen téren is komplexitást és lkosság nprkész, hiteles információkkl vló ellátását trtj szem előtt fűzte hozzá. A szkmi np második felében z RHK Kft. ktulitási kerültek előtérbe, z ügyvezető igzgtó, dr. Kereki Ferenc jóvoltából. A társság vezetője sorr vette 2014 főbb eseményeit cégük szemszögéből nézve, mjd felvázolt z előttük álló feldtokt. Mint mondt, ezek megvlósításkor kárcsk z eddigiekben számít z NYMTIT, z ITT, TEIT és TETT korrekt tájékozttó tevékenységére. A tvlyi esztendő egyik ngy sikereként könyvelte el, hogy engedélyt kptk szkhtóságoktól z RHK Kft. és z MVM Pksi Atomerőmű Zrt. áltl közösen kidolgozott, bátpáti Nemzeti Rdioktívhulldéktárolót érintő új hulldékcsomgolási és -elhelyezési koncepció megvlósításár. Az ügyvezető igzgtó világossá tette, külföldi tpsztltokt is felhsználó megoldássl közel 20 milliárd forintos megtkrítás érhető el. A progrm végén társulások időszki videós mgzinjiból és internetes weboldliból dtk ízelítőt szerkesztők. Ezeket elemezve is megszívlelendő, előre muttó jvsltokt foglmztk meg résztvevők közös szerepválllásuk, nukleáris iprrl összefüggő, minél htékonybb lkossági tájékozttás érdekében. A jó hngultú, kötetlen beszélgetésen tnácskozást szervező A szkmi np többi résztvevője kommunikációs önálló osztály munktársi és progrm résztvevői egyránt hsznosnk ítélték z első lklomml, de hgyományteremtő szándékkl életre hívott szkmi npot.

5 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT települések polgármesterei z idei év kihívásiról Útépítések és jvítások, kultúrház-felújítás is szerepel tervek között. Az elképzeléseket társulás tgtelepüléseinek első emberei vázoltk lpunknk 2015-re vontkozón, miközben értékelték z NYMTIT munkáját, z ottni szerepüket is. Vrg István (Bkony): - Idén mindenképpen elkezdjük régót tervezett útépítési projektünket, mégpedig mind két elemét. Először is flunkt Kővágótöttössel összekötő út jvítását, szélesítését, mjd z új szfltburkoltot kell elkészíttetnünk. A feldt településen élők számár leglább ilyen fontos, hiszen Bodár, illetve 6-os útr kivezető mkdámút megépítése mindnnyiunk életét megkönnyíti. Bár egyelőre csk sját forrás áll rendelkezésünkre, munkáltokt mindenképpen elkezdjük. Bízunk bbn, hogy sikerül pályázti pénzeket is kpnunk, és be is tudjuk fejezni. Ami NYMTIT munkáját illeti, z eddigiekkel kpcsoltosn z egész flu elégedettségét közvetíthetem. Számunkr jövőben is z fontos, hogy hiteles tájékozttást kpjunk kuttásokról, ugynkkor z sem mellékes, hogy közös rendezvények színesítik közösségünk életét. Kovács Győző (Bod): - Tervünk vn bőven - előttünk áll temetőfejlesztés, Rákóczi utc vízelvezetésének megoldás, sportpály körüli felújítás folyttás, Strt munkprogrm sikeres kiterjesztése. Hogy melyik tervvel meddig hldunk, z z elfogdás előtt lévő központi költségvetés és pályázti sikereink függvénye lesz. Polgármesterként és elnökként z NYMTIT társulás tevékenységével, munkájávl kpcsoltbn számomr z legngyobb öröm, hogy tgok nemcsk hsznát veszik z együttműködésnek, hnem vlmennyien kiveszik részüket munkából is. Budi Zsolt (Bükkösd): - Büszkén mondhtom el, hogy egyszerre több vst trtunk tűzben. Pályázti sikereinken - három tenderünk is vn Norvég Alp forrásir - múlik mjd, hogy melyik területen meddig jutunk. Ami egészen bizonyos, idén eredményesen lezárjuk z új kultúrház fejlesztésére irányuló 30 milliós beruházást, mi Bükkösd Jövőjéért Alpítvány lebonyolításábn zjlik. A munk gykorltilg kész vn, már csk z elszámolás és z ünnepélyes átdás vn hátr. Ngy öröm számomr, hogy részt vehetünk bbn mindeddig példértékű tájékozttási munkábn, mi ngy ktivitású rdioktív hulldékok elhelyezését célzó kuttásokkl kpcsoltbn folyik. Ennek következében településünkön szinte mindenki tudj, mi zjlik környezetünkben. Ngyon bízom folyttásbn, mi hiteles információármláson túl hozzájárul helyi és szkmi kpcsoltrendszer bővüléséhez is. Bogdán László (Cserdi): - Azt hiszem, nálunk nem kérdés, hogy idén mi dj számunkr fő cspásirányt. Természetesen folyttni fogjuk eddigi sikeres közmunkprogrmunkt, erre irányulnk fejlesztéseink is. Szeretnénk bővíteni z üvegházunkt, hogy z év ngy részében tudjunk biztosítni munklehetőséget flubeliek számár. Erre építve lehetőség szerint minél több embert krunk bevonni z értékteremtő munk világáb. Örömmel számolhtok be rról, hogy sikerült felvennem kpcsoltot több budpesti étteremmel is, jövőben szállíthtunk nekik friss zöldségeket. Biztonság, felelősség, grnci. Ezzel három szóvl tudnám összefogllni társulásunk munkájánk és z RHK Kft.-vel vló kpcsoltunk lényegét. És hogy mivel tudjuk ezt legjobbn 5 megdni z itt élő embereknek? A hiteles tájékozttássl.. Hgenthurn József (Cserkút): - Számunkr tervezett kegyeleti fejlesztés, temető felújítás és bővítése dj z idei esztendő legngyobb feldtát. Földterületet vásároltunk, mit idén hozzácstlkozttunk meglévő sírkertünkhöz. Utt, járdát építünk, és kijelöljük z új prcellákt is, vlmint megépítjük z új kolumbáriumot, mivel régi már teljesen betelt. Az NYMTIT-ről szólv testületünk egyetértésével mondhtom, hogy nem változttunk z eddigi gykorlton z ottni ktivitásunkt illetően. Továbbr is részt veszünk tájékozttási munkábn. A kpott információkkl és támogtás nyújtott lehetőségekkel mindnnyin elégedettek vgyunk. Gondos Gyul (Helesf): - Idén mindenképpen befejezzük z immár évek ót zjló járdépítési progrmunkt. Bár értékét tekintve - 5,7 millió forintot fordítunk rá - nem tűnik olyn jelentős beruházásnk, Fő utc lkói már ngyon várják, hogy előttük is elkészüljön járd. Több mint egy kilométeres szkszt érintenek mjd munkáltok. Ami társulás működését, munkáját illeti, elégedettek vgyunk források elosztásávl, feldtok kidásávl és projektek megvlósulásávl. Wágner Antl (Hetvehely): - A település elmúlt évtizedeinek egyik legngyobb, meghtározó beruházását készülünk lezárni. Elkészült ugynis z ivóvíz minőségének jvítását célzó 121 milliós progrmunk, erre z évre már csk pénzügyi elszámolás mrdt. Az idei esztendőben egy többfunkciós trktort vásárolunk, mit Strt munkprogrmbn tudunk mjd kiválón hsznosítni. A társulás településeinek együttműködéséről, tájékozttási tevékenységről csk z elégedettség hngján szólhtok, továbbr is szívesen veszünk részt benne. Sándor Tibor (Kővágószőlős): - Ami idén biztosn megvlósul: z újtelepi épületek felé vezető járdák és házk megközelítését szolgáló bejárók megépítése. Sját erőből dolgozunk, de reményeink szerint idén végére érünk tvly megkezdett munkánk. Ngy szükség lenne z áltlános iskolánk épületének felújításár is, ennek megvlósításához szükséges pályáztunk sikere. Én bizkodó vgyok. Ami társulás tájékozttási munkáját illeti, ngyon jónk trtjuk Nyugt-Mecseki Tájkép megjelenéseit, trtlmát. Új színt jelentenek már működő info-pontok is, melyeket sokn hsználnk. Emellett örömmel számolhtok be rról, hogy társuláson keresztül kpott támogtásból vásárolt furgonunkt már idén szolgáltáb állíthtjuk. Vizslár Irén (Kővágótöttös): - Településünk nem bővelkedik sját erős forrásokbn, ezért terveinket pályázti sikereink htározzák meg. Elképzeléseink között szerepel kultúrházunk felújítás és bővítése, és lehetőségeinkhez mérten szeretnénk z önkormányzt körüli kerítést is rendbe oztni Bár polgármesterként csk most kpcsolódom be társulási közösség munkájáb, korábbról is vnnk már információim, személyes tpsztltim. Ezek lpján mondhtom, hogy jól működik tájékozttás, és példértékű flvk közötti együttműködés.

6 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Idén is láírt támogtási szerződést társulás Az RHK Kft. közreműködésével támogt z NFM A Támogtási szerződés február 23-i láírás biztosítj, hogy Nyugt-MecsekiMecseki Társdlmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzti Társulás idén is teljesíthesse válllt tájékozttási kötelezettségét. A törvényi változásokt követve 2015-ben Rdioktív Hulldékokt Kezelő Közhsznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) közreműködésével, Nemzeti Fejlesztési Minisztériumml (NFM) kötött Támogtási szerződést z NYMTIT: Az tomtörvény értelmében Mgyrországon keletkező összes rdioktív hulldék biztonságos elhelyezésének nygi hátterét Központi Nukleáris Pénzügyi Alp (KNPA) teremti meg, melybe rdioktív hulldékot termelők fizetnek be. Ez dj biztonságos és színvonls hulldék-elhelyezésére. Az RHK Kft. jogszbályi kötelezettsége, Kovács Győző, z NYMTIT elnöke és dr. Kereki Ferenc, z RHK Kft. ügyvezető igzgtój hogy tevékenységéről tájékoztss lkosságot. A tájékozttási kötelezettségének z ellenőrzési és információs célú önkor- tül is eleget tehet. Az RHK Kft. kiemelt figyelmet szentel mányzti társulásokon így például z NYMTIT-en keresz- tervezett hulldéktároló közvetlen környezetében élők tájékozttásár, ezért hiteles és nprkész információk folymtos átdásávl egy őszinte és szoros kpcsoltot ápol Társuláson keresztül z érintett települések és lkosságávl. Az NFM-mel kötött Támogtási szerződés láírását követően, z NYMTIT megkötötte támogtási lszerződéseket tgönkormányztivl. Ennek köszönhetően Társulás és tgtelepülései továbbr is ellátják z NYMTIT környezetében élő emberek hiteles és nprkész tájékozttását ngyktivitású rdioktív hulldékok és kiégett fűtőelemek végleges tárolójánk kilkításár vontkozó kuttásokkl kpcsoltosn hiteles és nprkész tájékozttását. A Társulás támogtási szerződés értelmében együttműködik z NFM-mel és z RHK Kft.-vel, míg tgtelepülések együttműködnek z NYMTIT-tel, vlmint megvlósítják kitűzött településfejlesztési célokt és feldtokt is. Kovács Győző kézjegyével látt el szerződést A társulások elnökeivel tnácskozott z RHK Kft. Négy önkormányzti társulás kézjegyével megállpodást dr. segíti z RHK Kft.-t bbn Kereki Ferenc, z RHK Kft. hogy telephelyeinek közeügyvezető igzgtój mellett. lében élők megismerjék A tnácskozás során elhngzott, tevékenységét, rdioktív hogy után - idén lesz hulldék kezelésével kpcsolkétévente esedékes tos munkát. A társulások közvélemény-kuttás társulávezetői rendszeresen tnácskozsok tgtelepülésein. A tervek nk cég képviselőivel z kszerint z NYMTIT-nél április tuális munkáltokról és sját második felében kérik ki tevékenységükről. Február 23szkemberek lkosság án volt z idei első ilyen tlávéleményét, vgyis Bkonyán, lkozó, melyen 2015-ben tera PR értekezlet Pkson Bodán, Bükkösdön, Cserdiben, vezett tájékozttó progrmokról Cserkúton, Helesfán, Hetvehelyen, Kővágószőlősön, és is szó esett. Ugyncsk itt írták lá társulások vezetői z idei Kővágótöttösön sok portár becsöngethetnek mjd. A szoévre vontkozó támogtási szerződéseket. Így Edelmn kásos tájékozttó körút során z RHK Kft szkemberei is elgyörgy z ITT; Drbos Józsefné TETT; dr. Bálint József látogtnk minden településre. TEIT, míg Kovács Győző z NYMTIT képviseletében látt el Vizin Blázs 6

7 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Rjzpályázt z áltlános iskolásoknk Ahogy látom településem... Az I. helyezett Hetvehelyen A II. - III. - helyezettek z elismerő oklevéllel Kővágószőlősön Szépszámú lkotás érkezett NyugtMecseki Társdlmi Információs Területfejlesztési és Önkormányzti Társulás (NYMTIT) áltl meghirdetett "Ahogy látom településem most és, hogy h mjd felnőtt leszek" című rjzpályáztr, melynek díjátdóját február 20-án rendezték Bodán. A térség kilenc tgtelepülésének (Bkony, Bod, Bükkösd, Cserdi, Cserkút, Helesf, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágótöttös) áltlános iskolás korú diákji, tnárok elmondás szerint örömmel láttk hozzá feldthoz, hogy rjzik segítségével mutssák be, mit gondolnk környezetvédelemről, lkóhelyük és iskolájuk jövőjéről. A pályáztr 35 lkotás érkezett: I. helyezés oklevelét Tóth Mihály hetvehelyi Áltlános Iskol tnulój kpt. II. helyezett lett Szilágyi Gábor 6. osztályos, III. helyezést ért el Frgó Dávid, 8. osztályos, kővágószőlősi Áltlános Iskol tnulóitnulói. Kovács Győző és Szilágyi Gábor Kovács Győző Bod polgármestere, z NYMTIT elnöke díjátdáskor ngyr értékelte rjzok üzenetét, miszerint diákok láthtón tiszt, rendezett, brátságos környezetben kívánnk élni. Mvel környék települései már most is sokt tesznek ezért, bízttó, hogy ez gondolkodás jövőben is meghtározó lesz térségben tette hozzá településvezető. Mgyr Civil Becsületrend Cserdiben Bogdán László szerint m Mgyrorszá- gány többségű flubn z elmúlt évek során szinte megszűnt bűnözés és gon nem rossz cigánynk lenni. munknélküliség, közben pedig z önkormányzt nygi helyzete is stbilizálódott. A lkosság z önkormányzt tuljdonábn lévő gzdságokbn dolgozik. Olyn sok zöldséget termelnek, hogy egy részét ingyen osztják szét országszerte rászorulók között. Bogdán László átveszi díjt fotó: 168 ór Az országszerte cserdi csodként emlegetett település első emberét Mgyr Civil Becsületrenddel tüntették ki. Bogdán László z életre hívój nnk progrmnk, melynek következtében ci- A Mgyr Civil Becsületrend nygi díjzássl nem járó évenkénti kitüntetés, melynek értékét kizárólg z zt odítélők áltl képviselt szellemi-erkölcsi tőke dj. Az Ars Humnic Hungric Kör, melyet tudósok, egyházi személyek, művészek és művészet pártolói lkotnk, 2011-ben lkult és meglpított MA Mgyr Civil Becsületrend kitüntetést gyr Civil Becsületrendet, hogy ily móévről évre zoknk ítélik od, kiknek don ismerje el nemes emberi lpértétevékenysége z önzetlenséget, humá- keket felmuttó cselekedeteket. numot és civil bátorság értékeit képvia Mgyr Civil Becsületrendet minden seli. Az indoklás szerint Bogdán László, Cser- évben egy lklomml, február 10-én, di község polgármestere z emberi ki- gróf Btthyány Ljos, z első független szolgálttottság és reménytelenség lélek- mgyr kormány mártír miniszterelnöknyomorító béklyójánk szétzúzás érde- ének születésnpján dj át kör kitüntekében sikeresen végzett humánus és pél- tetteknek. Jelképes üzenetű ez np, mit dmuttó tevékenysége elismeréséül kör tgji civil függetlenség és egyéni kpt díjt. Grtulálunk és köszönjük! önfeláldozás npjánk trtnk. 7

8 A Vince-npi vesszővágás régi borászhgyomány, szőlősgzdák Vincenpi (jnuár 22.) időjárásból és metszett vesszőkből jósolták meg, milyen lesz z idei termés. Hmzu Relu Bodán kérte z áldást A szőlő védőszentek közül jnuár 22-én Szent Vince nyitj sort. Az év első boros ünnepét sok brnyi borász máig életben trtott, de inkább csk zárt, bráti eseményként, s főleg borok kóstolásár szorítkozv. A Vince-np egyre inkább kezd beépülni nem csk borászok, hnem borkedvelők nptáráb is. Jnuár derekán, vége felé úgysincs miért koccintni, koccintsunk hát Vincével! - mondták immár 20 évvel ezelőtt kővágószőlősi szőlős gzdák, kikhez cstlkoztk 2010-ben bodik is. XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Disznóvágás Zsongorkő lábánál Pálinkávl kezdődött, kolbász lett vége! A hgyománytisztelő boros gzdák A Zsongorkő Bráti Kör második lklomml rendezett disznóvágást kővágószőlősi volt áltlános iskol udvrán február második, szinte tvszis hétvégéjén. A disznóölés mindig hjnlbn kezdődik, segítőket ilyenkor pálinkávl kínálják. A legügyesebb, leggykorlottbb szúrj le disznót, és ő bontj fel. Akinek nem volt ügyes hozzátrtozój, z böllért, hentest hívott. Négy ember kellett sertés lefogásához, ők z úgynevezett fogók. Az ölés és kivéreztetés után z állt ngyon lpos tisztítás következett. A forrázás után szőr és sörték eltávolítás prólékos feldt. A disznóvágás kellékei közé trtozik folymtos forróvíz-ellátást biztosító vskályh és üst, vlmint lemezkád. A disznóvágásbn és feldolgozásbn jól elkülöníthetők női és férfimunkák. A rendkívül prktikusn szállíthtó és helyszínen összeállíthtó rénfár z ínánál függesztve perzselik, mjd Vince-np A disznóvágás résztvevői Szent Vincét bor védőszentjének, neve npját pedig hgyományos termésjósló ünnepnpnk trtják. Jnuár végén "szőlővessző pálfordulóján már készülődik tvsz, leglábbis kezd visszvonulni tél - említette Vrg Géz, Zsongorkő Bráti Kör elnöke kővágószőlősi Vince npi rendezvényen. Sok helyen ppot is hívtk, s tőkékre Isten áldását kérték, szőlő négy srkát borrl vgy szenteltvízzel öntözték meg. A biztonság kedvéért még bbonás fortélyokt is bevetettek, például bekpáláskor bort rejtettek föld lá, - említette Hmzu Relu plébános, ki két különböző helyszínen, Kővágószőlősön és Bodán kérte z áldást Nyugt-mecseki bortermelő területre. A gyökerek: Vince-nphoz kpcsolódó szokások A hgyomány szerint Szent Vince npján borosgzdák összegyűltek, hogy levágott venyigéből, z úgynevezett vincevesszőkből megjósolják, milyen hosszú lesz tél, s milyen termésre számíthtnk- hngzott el Hvrán István borász kővágószőlősi trtott szkmi elődásábn. Milyen termés lesz idén? belezik z álltot. Ezután kettévágják, hogy következhessen húsbontás immár két félsertésen. Vrg Géz böllérnek végig három férfiember Dr. Hoppál Péter is kötényt kötött segédkezett, bátrbb vendégekről nem is beszélve. És persze lélekmelegítő forrlt bort meg pogácsát is kínálni kellett vlkinek. Utóbbink nem mindig volt keletje, bizonyos pillntokbn elhgyott bennünket z étvágy... Az sszonyok reggelire hgymás pirított vért és fokhgymás májt készítettek, mi igzán jólesett. Újjáéledő hgyomány 8 A rendezvényen jelen volt dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő és munktársi, kik ktívn részt is vettek feldolgozásbn. A hgyományos, gzdg disznótori vcsor többnyire húslevessel, orjlevessel - mi húsos csontlevest jelenti - kezdődött, töltött káposztávl, sült hurkávl, kolbásszl, pecsenyével folyttódott, rétessel, fánkkl zárult. Azt ilyenkor zért még nehéz megmondni, h következő hetekben nem sújtj komoly fgy szőlőket, idén vidám szüret várhtó, s bőségesen lesz bor- mondt Vdi Mihályné borász bodi rendezvényen, A vendégek pozitív visszjelzései lpján elmondhtjuk, - mondt Kovács Győző, Bod polgármestere, hogy igény vn z ilyen emberléptékű, termelőt és fogysztót, vendégeket összeismertető, hgyománytisztelő, progrmokr. Ngy örömünkre sok vissztérő vendéget is köszönthettünk, kiket szeretettel várunk legközelebbi rendezvényeinkre is. Az összegyűlt borászok szerint z újbor íz világát, svtrtlmát tekintve ígéretesnek, zmtosnk muttkozik. Ki volt Vince? Szent Vince vincellérek védőszentje. Vértnú, kit kegyetlenül hlálr kínoztk keresztényüldözések idején Hispániábn (m Spnyolország). A legend szerint Vincét hlál után természet erői is védelmezték, míg rómi helytrtó krt ellenére illően el nem temették. TÁRSULÁSI LAP Kidj z NYMTIT 7672 Bod, Petőfi Sándor u. 28. Felelős kidó: z NYMTIT Szerkeszti szerkesztő bizottság: Kszás Endre, Róni Tibor, Perjés Krisztin Nyomás: DUPLEX-ROTA Pécs, Észkmegyer dülő 4.

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról MMSz Kecskemét A Dél-lföldi Regionális Szociális Módszertni Konzorcium tgj V. évfolym/3. szám HÍRLEVÉL Trtlom Emlékeztető bltonföldvári országos konferenciáról Szociális chrt indult útjár hjléktln emberekért

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000 Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok 1.1. 1228/2007 1.1. 1257/2007 1.1. 1293/2007 1.1. 1323/2007 1.1. 1292/2007 Ady Endre Kulturális Klotszent király Ady-Sinci Áltlános Iskol, Szilágycseh Szilágycseh

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben www.petofibny.hu M I Ú JS Á G PE TŐ F IB Á N YÁ N? 2 0 1 4. o k t ó b e r V. évfolym 4. szám PPeettőőffiibbáánnyy K Köözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzttáánnkk kkiiddvváánnyy Idősek npj október 1-jén Koós

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna Levél Önkormányztánk időszki lpj LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgár Sstin Mrinn 1983. július 10-én született, szüleivel 1987 ót éltek Levélen, 2006-tól már Budpesten él. Tnulmányit levéli áltlános

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a MÁRCIUS 15... "A Pilvx kávéházbn zt htároztuk, hogy sorr járjuk z egyetemi ifjúságot. Először z orvosokhoz mentünk. Szkdt z eső, mint z utcár léptünk, s ez egész késő estig trtott, de lelkesedés olyn,

Részletesebben

ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014)

ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014) ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014) Célunk z épített és természeti környezet hrmoniáját és z emberek életminőségét jvító, közösség igényeihez folymtosn lklmzkodó zöldhálózti rendszer kilkítás

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21. A Kiemelkedően Közhsznú Fehér Bot Alpítvány lpj 12. évfolym 4. szám 21. TARTALOM - Nyílt np Hjdúböszörményi irodábn - Gyermektlálkozó kistérségi szinten - Spotnp Debrecenben - Zene füleimnek kulturális

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

Kisbíró. művészek. Meghívó. Újra közeleg Szent Iván napja! A tartalomból: főzőversenyét ISKOLAI HÍREK

Kisbíró. művészek. Meghívó. Újra közeleg Szent Iván napja! A tartalomból: főzőversenyét ISKOLAI HÍREK 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 5. szám 2015. május Meghívó ISKOLAI HÍREK Szeretettel várunk mindenkit május 30 án 15 órától Czetis Ház udvrár Gyermeknpi progrmokr! Április 27 én, frissen

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15.

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15. Készítette: Frks Attil 6.c Megyeri Úti Áltlános Iskol Felkészítő tnár: Szőnyi Zsuzsnn Budpest, 2003. jnuár 15. Bevezetés Fővárosunk, Budpest legfőbb szépsége fekvéséből, ezen belül rjt keresztülfolyó Dun

Részletesebben

Radó Béla polgármester. beszámolóját az eltelt egy éves időszakban végzett munkájáról az 5. oldalon olvashatják

Radó Béla polgármester. beszámolóját az eltelt egy éves időszakban végzett munkájáról az 5. oldalon olvashatják ZOMBORI HÍREK 10 Plébánosunk búcsúzttój Ez év július 31.én búcsúzott el Drvs László knonok úr mezőzombori rómi ktolikus hívektől. vsárnpi mén, miután püspök úr Szerencsre helyezte 18 év szolgált után,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó!

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó! MEZŐKIÁLTÓ 201 5. július - ugusztus - szeptember XVIII. évfolym 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A trtlomból - Polgármesteri vezércikk - Bábszkkör - Pályázti beszámoló - Európi Mobilitási

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

Erste Alapkezelő Kommentár

Erste Alapkezelő Kommentár lpkezelő Kommentár Pici kitekintő 2015.05.29 1 000 000 000 Jegyzet Mgyr mkrodtok és felminősítés 2015-ben mgyr gzdság továbbr is dinmikus képet mutt. tvlyi 3,6%-os GDP bővülést követően z első negyedévben

Részletesebben

körös-vidéki hírlevél Tartalom KORSZERŰ ÁRVÍZVÉDEKEZÉSI ÉS VÍZMINŐSÉGI KÁRELHÁRÍTÁSI ESZKÖZÖK ÉS ANYAGOK BEMUTATÓJA MAROSVÁSÁRHELYEN

körös-vidéki hírlevél Tartalom KORSZERŰ ÁRVÍZVÉDEKEZÉSI ÉS VÍZMINŐSÉGI KÁRELHÁRÍTÁSI ESZKÖZÖK ÉS ANYAGOK BEMUTATÓJA MAROSVÁSÁRHELYEN K -KÖVÍZ körös-vidéki I G ÖR hírlevél GYUL XXI. évfolym 3. szám Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igzgtóság lpj Trtlom 1-2. oldl Mrosvásárhelyi gykorlt 2. oldl Hec-rs gykorlt 3. oldl Mgyr-román

Részletesebben

Portfólió menedzser gyakornok

Portfólió menedzser gyakornok Portfólió menedzser gykornok Gykornoki munk Budpest IV. H diákmunk, kkor Mind-Diák! A diákszövetkezet, minek folymtos fejlődését több tízezer diák szorglm és tehetsége biztosítj. Különböző iprágkbn működő

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

www.petofibanya.hu K a r á c s o n y i k ö s z ö n t ő 1956-os forradalom és szabadságharc Idősek napja Petőfibánya Község Díszpolgára

www.petofibanya.hu K a r á c s o n y i k ö s z ö n t ő 1956-os forradalom és szabadságharc Idősek napja Petőfibánya Község Díszpolgára www.petofibny.hu MI ÚJSÁG PETŐFIBÁNYÁN? 2012. d e c e m b e r III.. évfollym 4.. szám K r á c s o n y i k ö s z ö n t ő Kedves Petőfibányi Lkosok! Közeledik krácsony, és rohnó élet mindennpjit elfelejtve

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények. Az lpképzési szk megnevezése: földrjz (Geogrphy). Az lpképzési szkon szerezhető végzettségi szint és szkképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Színesben írunk világunkról

Színesben írunk világunkról Új címmel a Nyugat-Mecseki Tájkép Színesben írunk világunkról Megújuló küllemben és új névvel jelenik meg idén tavasztól a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

Részletesebben

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja Levél ánk időszki lpj ELBALLAGTAK... Eljött ez np is! M elbúcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tnáritoktól és tőlünk, diáktársktól is. Nyolc éve már, hogy elsősként félve léptétek át z iskol küszöbét.

Részletesebben

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült Hírlevél XVI. évfolym 202. szám 2011. március A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Polyák Albert, Intézetünk főtnácsos szkmi kitüntetben

Részletesebben