XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása"

Átírás

1 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel, de idén is tovább - Így, z év elején számunkr kiemelt jelentőségű költségvetés számink megismerése, támogtási szerződés láírásánk előkészítése. Csk pontos számok ismeretében tudjuk mjd részletes trtlomml megtölteni ez évi progrmtervünket. Azt zonbn elmondhtom, hogy nemsokár lezárul ez folymt. Az viszont már korábbn eldőlt, hogy z idei esztendőben ismét esedékes kétévente megrendezett lkossági közvélemény-kuttás rdioktív hulldékok elhelyezésére irányuló vizsgált kpcsán, melynek megszervezésében és előkészítésében társulás is részt vesz emelte ki Kovács Győző, z NYMTIT elnöke, mjd hozzátette: - A felmérés fontos visszjelzése munkánknk. Ugynkkor zt ezt megelőző, településről településre hldó tájékozttó körút - rod-show, hogy hívni szoktuk -, sok új információt d mjd z itt élőknek. Az RHK Kft. vezetője Bod térségében folyó kuttásokról Felelős döntés előkészítése zjlik folyttódnk Bod térségében ngy ktivitású rdioktív hulldékok végleges elhelyezését célzó vizsgáltok. Minderről lpunknk dr. Kereki Ferenc, z RHK Kft. vezetője beszélt. - Az elmúlt esztendőben új lendületet vett Bod térségében folyttott kuttás. Mintegy 1,1 milliárd forint ráfordításávl bodi gygkő formáció több pontján is végeztünk kuttófúrásokt. Ezek kőzet tuljdonságink, elsősorbn vízzáró képességének vizsgáltár irányultk. (A biztonságos tárolás feltétele ugynis, hogy ne mosódhsson ki szennyező nyg). Most úgy látszik, hogy z idei évnek szerényebb költségvetéssel vágunk neki, de kd munkánk zért bőven. A ngyjából 400 millió forintos keret felhsználásávl fő feldtunk tvlyi kuttófúrások során begyűjtött minták és információk kiértékelése lesz. folyttás 2. oldlon A társulás vezetője zt is elmondt, hogy természetesen idén is kiemelt figyelmet kpnk települések közösségi életébe beépült hgyományos progrmok, mint Tájoló Np, z iskolás gyerekek kémiés fizikversenye, játékos ismeretterjesztő vetélkedők megszervezése, vlmint tnulmányút progrmjánk összeállítás, előkészítése. Az Ellenőrző Bizottság tgji idén is részt vesznek felelős munkájukt segítő képzésen, illetve szkmi útr is elmennek mjd. Ezeknek szkmi progrmoknk megvlósításábn komoly segítséget kp társulás Rdioktív Hulldékokt Kezelő Kft. vezetőjétől és kommunikációs önálló osztály munktársitól. Végül z ifjúság tájékozttásánk fontosságát fejtegette z NYMTIT vezetője: - Az elmúlt évben már elkezdtük, és ezt törekvésünket folyttv ebben z esztendőben is ngyobb hngsúlyt kp mjd munkánkbn z iskoli közösségek bevonás tájékozttási folymtb. Ez zért ngyon fontos, mert ennek korosztálynk képviselői lesznek, kik felnőtt korukbn tároló megépítéséről dönthetnek mjd, s hogy ezt felelősen tehessék, már most megfelelő ismeretekkel kell rendelkezniük környezetükben folyó munkákról. A TARTALOMBÓL Az ivóvíz védelme 2.o. Rdioktívhulldék-tárolás 3.o. Szkmi np 4.o. Az idei év kihívásiról 5.o. Aláírták támogtási szerződést Pkson 6. o. Rjzpályáztot hirdetett z NYMTIT 7.o. Vince-np 8. o.

2 XII. évfolym 1. szám folyttás z 1. oldlról NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP (RHK Kft.) vezetője. Mint megtudtuk, még egy kuttóárok Mint z ügyvezető igzgtó hngsúlyozt, idén is komoly figyelmet kp kuttámélyítését is tervezik idén. - Ez is fontos, mert ugyncsk számos új sokhoz kpcsolódó monitoring-rendszer információvl segítheti mjd munkánkt. működtetése. Összességében több mint 87 ezer négyzetkilométeres terület szondázás cél - vázolt z idei szkmi elképzeléseket dr. Kereki Ferenc, Rdioktív Hulldékokt Kezelő Közhsznú Nonprofit Kft. - A ngy ktivitású rdioktív hulldék elhelyezésének lehetőségét kereső vizsgált több évtizedes progrm, minek z elején trtunk még. Így kori lenne bármilyen messzemenő következtetést le FEBRUÁR vonni. Ebben munkábn most z legfontosbb, hogy fúrásokkl, geológii és geofiziki vizsgáltokkl minél részletesebben megismerjük hulldéktároló céljár Nyugt-Mecsekben kiválsztott területet. Ugynis mjdni felelős döntés meghoztlához ebben strtégii kérdésben lehető legtöbb és legrészletesebb információnk kell rendelkezésre állni. Fúrótorony Bod htárábn Az Rhk Kft. új telephelye: z MKKB Az ivóvíz védelme hosszú távú feldt Volt idő, mikor pksi tomerőmű fűtőelemeinek egy részét mgyr uránércből állították elő. Már z erőmű megépültét megelőzően volt Pécs közelében uránbányászt, mjd ércfeldolgozás. Ez z ipri tevékenység csknem 40 évig folyt, z okozott környezeti károk helyrehoztl munkáltok befejeződésekor hmr megindult, de még m sem fejeződött be. természethez, megőrizni természetet ez z MKKB mottój, mi felszíni és felszín ltti vizek tisztításár, környezeti károk helyreállításár utl. Az uránnl elszennyezett bányvizek, z ércfeldolgozás nyomán kilkult zgytározók környezetében z ivóvízbázis védelme kiemelten fontos. Ugynis bányvíz kiemelése és tisztítáa környezeti károk elhárítását 2014 április ót Rdioktív s, zgytározók krbntrtás, mjd felszámolás nélkül Pécs Hulldékokt város és környező települések vízműkútji rövid időn belül Kezelő Köz- elszennyeződnének. hsznú Nonp- A vízkezelés felszín ltti vizek uránmentesítését, zgytárorofit Kft. zók térségében szennyezett, mgs sótrtlmú vizek, illetve (RHK Kft.) meddőhányók környeztében lévő felszíni vizek kezelését jelenvégzi, mely- ti. Ezen kívül sok más feldtot is végez új telephelyén z nek mecseki RHK Kft. bázis legújbb telephe- A védekezés npi 24 órábn folyik veszélyeztetettség fennállye. (Pkson lásáig, még vgy 40 évig. Ugynkkor sokfjt ellenőrző méngy ktivitá- rőműszert is működtet cég, hogy z esetleges veszélyhelyzesú ideiglenes tet mielőbb megszüntethesse. tárolót Az RHK Kft.-nek Mecseki Környezetvédelmi és Kuttó BáKKÁT-t, Bá- zison 41 speciális szkterületeken is képzett, ngy gykorlttl tpátibn rendelkező szkembere dolgozik, szoros együttműködésben kis és közepes Társság egyéb részlegeivel, osztályivl. ktivitású végleges tárolót z NRHT-t, Püspökszilágyon nem tomerőművi hulldékokt kezelő és tároló RHFT-t üzemelteti.) Szorpciós oszlopok bányvízkezelő üzemben Vissztérni Bányvízkezelő üzem 2

3 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Rdioktívhulldék-tárolás Mi lesz z elhsznált fűtőelemekkel? biztonságot. Vgyis többszörös gátrendszer lklmzásávl, rr lklms kőzetben, mélyen föld ltt kilkított, mjd lezárt üregekben kell elhelyezni hula rdioktív nygok kezelésében és tárolásábn z egyik leg- ldékot. ngyobb feldt Az első mélységi z úgynevezett geológii tárolók ngy ktivitású, megnyitás hosszú élettrt- Svédországbn mú hulldékok és Finnországkezelése mint bn z évtized például z tom- végére várhtó, erőművekben de például Ngyelhsznált üzem- Britnni, Olsznyg-kzettáké. ország, FrnciEzek ugynis ország is keresi rendkívül hosszú már megfelelő ideig, ngy ener- helyszínt. giávl sugároznk, és htásuk Ngytrtósn biztonsá- Britnniábn két gos kezelést tesz évtized sikerteszükségessé, több lenség után új Fúrómg százezer, kár lendületet kpott mélygeológii rdioktívhulldék-tároló helyszínének kuttáegymillió évig. s, miután kormány ngy összeget jánlott fel kuttások A ngy ktivitású befogdásár jelentkező településeknek, melyek egyéb kordioktív hull- moly beruházásokkl és több ezer új munkhellyel is számoldék kezelése és htnk fejlesztés révén. végleges tárolásánk megoldás Frnciország három lehetséges helyszínt tlált mélygeolómélységi fúrás gii tároló számár, kiválsztott és jelenleg is vizsgált terüleelkerülhetetlen feldt. Bár szkemberek újbb és újbb technológiákkl ten 2025-ben állht üzembe kmrrendszer. jelentkeznek, melyekkel további hsznos nygokt lehet ki- A Rdioktív Hulldékokt Kezelő Közhsznú Nonprofit Kft. vonni kzettákból, csk mennyiséget tudják csökkenteni, (RHK Kft.) szkemberei úgy vélik, Mgyrországon z előkéfolymtok végén mindig mrd fokozott odfigyelést igénylő, szítő kuttásokkl együtt ngyjából 50 év múlv készülhet el ngy ktivitású rdioktív hulldék. egy ilyen tároló. Ehhez Nyugt-Mecsekben tvly indultk Korábbn többféle megoldás felmerült problém megoldásá- újr kuttások. A mjdni kilkításkor itt is többszörös gátrendszer szr. Szób jött, hogy vtolj mjd, világűrben lenne hogy rdioktív legjobb helyen nyg és sugárngy ktivitású rdizás több száz oktív hulldék, méter mélyen vgy mélyföld ltt mrdtengerekbe sülyjon. A korróziólyesztve, esetleg álló konténereksrki jégbe be helyezett ki temetve. A tudoégett fűtőelememány zonbn sorr ket rézflú tobebizonyított, hogy kokb rkják mindez óriási jövőmjd, ezután beli kockáztokt tokok és tárolót jelentene. Végül lkotó vízzáró szkemberek tergygkő közé mészeti példák nyohsonlón vízzámán rr jutottk, ró bentonit kerül hogy szárzföldi, így lkul ki mélygeológii tárotöbbszörös gáta fúrótorony vezérlőjében lás szvtolj csurendszer. pán hosszú távú Kísérletek és természeti példák is bizonyítják, hogy ngy ktivitású rdioktív hulldékok mint z tomerőművek kiégett kzettái biztonságosn elhelyezhetők föld ltti végleges tárolókbn. Európ számos országábn fogllkoznk kérdéssel, sőt, z évtized végére el is készülnek z első tárolók. Mgyrországon Nyugt-Mecsekben tvly indultk újr z erre irányuló kuttások. 3

4 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Középpontbn kommunikáció SZAKMAI NAP: Tpsztltcsere és kölcsönös segítségnyújtás Megújítná társulási lpok és videó hírlevelek elkészítésének mikéntjét Rdioktív Hulldékokt Kezelő Közhsznú Nonprofit Kft (RHK Kft.). A Társsággl kpcsoltbn álló települési társulások írott és elektronikus médiumink korábbinál is erősebb összhngr kell törekednie szkmi információk és térségi hírek átdásábn ez hngzott el z RHK Kft. kommunikációs önálló osztály áltl szervezett sjtószkmi np első eseményén. A tpsztltcsere résztvevői A rendezvényen elhngzott: progrm legfőbb célj tpsztltcsere és kölcsönös segítségnyújtás. A rendezvényt z RHK Kft.-vel kpcsoltbn álló négy társulás - Izotóp Tájékozttó Társulás (ITT); Nyugt-Mecseki Társdlmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzti Társulás (NYMTIT); Társdlmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT); vlmint Társdlmi Ellenőrző Tájékozttó Társulás (TETT) - tájékozttó munkáját végző szkemberek számár hívták életre. Ez megteremtette lehetőségét egy olyn műhelybeszélgetésnek, mely során mindenkinek lklm nyílt sját szemszögéből megvilágítni náluk lklmzott kommunikációs strtégiát. A tnácskozást Honti Gbriell, z RHK Kft. kommunikációs osztályvezetőjének köszöntője nyitott, melyben szkmi np fontosságát, hsznát hngsúlyozt. Ezt követően muttkoztk be társulások kidványi, így HÉTközlp, TEIT Hírek, Nyugt-Mecseki Tájkép és TETT Hírlp. Vrg Koritár László, z RHK Kft. kommunikációs főmunktárs, szkmi np vezetője elöljáróbn kiemelte: bár formilg és trtlmilg különböznek egymástól lpok, bbn megegyeznek, hogy mindegyik fontos fórum z dott társulás településein. Ugynkkor z újságok közti összhngot, tájékozttás egységességét is fontosnk trtott, vlmint zt, hogy hzi nukleáris ipr működéséről, illetve z RHK Kft. tevékenységéről szóló szkmi információk mellett z dott térség hírei, eseményei is kpjnk helyet kidványokbn. 4 Társságuk ezen téren is komplexitást és lkosság nprkész, hiteles információkkl vló ellátását trtj szem előtt fűzte hozzá. A szkmi np második felében z RHK Kft. ktulitási kerültek előtérbe, z ügyvezető igzgtó, dr. Kereki Ferenc jóvoltából. A társság vezetője sorr vette 2014 főbb eseményeit cégük szemszögéből nézve, mjd felvázolt z előttük álló feldtokt. Mint mondt, ezek megvlósításkor kárcsk z eddigiekben számít z NYMTIT, z ITT, TEIT és TETT korrekt tájékozttó tevékenységére. A tvlyi esztendő egyik ngy sikereként könyvelte el, hogy engedélyt kptk szkhtóságoktól z RHK Kft. és z MVM Pksi Atomerőmű Zrt. áltl közösen kidolgozott, bátpáti Nemzeti Rdioktívhulldéktárolót érintő új hulldékcsomgolási és -elhelyezési koncepció megvlósításár. Az ügyvezető igzgtó világossá tette, külföldi tpsztltokt is felhsználó megoldássl közel 20 milliárd forintos megtkrítás érhető el. A progrm végén társulások időszki videós mgzinjiból és internetes weboldliból dtk ízelítőt szerkesztők. Ezeket elemezve is megszívlelendő, előre muttó jvsltokt foglmztk meg résztvevők közös szerepválllásuk, nukleáris iprrl összefüggő, minél htékonybb lkossági tájékozttás érdekében. A jó hngultú, kötetlen beszélgetésen tnácskozást szervező A szkmi np többi résztvevője kommunikációs önálló osztály munktársi és progrm résztvevői egyránt hsznosnk ítélték z első lklomml, de hgyományteremtő szándékkl életre hívott szkmi npot.

5 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT települések polgármesterei z idei év kihívásiról Útépítések és jvítások, kultúrház-felújítás is szerepel tervek között. Az elképzeléseket társulás tgtelepüléseinek első emberei vázoltk lpunknk 2015-re vontkozón, miközben értékelték z NYMTIT munkáját, z ottni szerepüket is. Vrg István (Bkony): - Idén mindenképpen elkezdjük régót tervezett útépítési projektünket, mégpedig mind két elemét. Először is flunkt Kővágótöttössel összekötő út jvítását, szélesítését, mjd z új szfltburkoltot kell elkészíttetnünk. A feldt településen élők számár leglább ilyen fontos, hiszen Bodár, illetve 6-os útr kivezető mkdámút megépítése mindnnyiunk életét megkönnyíti. Bár egyelőre csk sját forrás áll rendelkezésünkre, munkáltokt mindenképpen elkezdjük. Bízunk bbn, hogy sikerül pályázti pénzeket is kpnunk, és be is tudjuk fejezni. Ami NYMTIT munkáját illeti, z eddigiekkel kpcsoltosn z egész flu elégedettségét közvetíthetem. Számunkr jövőben is z fontos, hogy hiteles tájékozttást kpjunk kuttásokról, ugynkkor z sem mellékes, hogy közös rendezvények színesítik közösségünk életét. Kovács Győző (Bod): - Tervünk vn bőven - előttünk áll temetőfejlesztés, Rákóczi utc vízelvezetésének megoldás, sportpály körüli felújítás folyttás, Strt munkprogrm sikeres kiterjesztése. Hogy melyik tervvel meddig hldunk, z z elfogdás előtt lévő központi költségvetés és pályázti sikereink függvénye lesz. Polgármesterként és elnökként z NYMTIT társulás tevékenységével, munkájávl kpcsoltbn számomr z legngyobb öröm, hogy tgok nemcsk hsznát veszik z együttműködésnek, hnem vlmennyien kiveszik részüket munkából is. Budi Zsolt (Bükkösd): - Büszkén mondhtom el, hogy egyszerre több vst trtunk tűzben. Pályázti sikereinken - három tenderünk is vn Norvég Alp forrásir - múlik mjd, hogy melyik területen meddig jutunk. Ami egészen bizonyos, idén eredményesen lezárjuk z új kultúrház fejlesztésére irányuló 30 milliós beruházást, mi Bükkösd Jövőjéért Alpítvány lebonyolításábn zjlik. A munk gykorltilg kész vn, már csk z elszámolás és z ünnepélyes átdás vn hátr. Ngy öröm számomr, hogy részt vehetünk bbn mindeddig példértékű tájékozttási munkábn, mi ngy ktivitású rdioktív hulldékok elhelyezését célzó kuttásokkl kpcsoltbn folyik. Ennek következében településünkön szinte mindenki tudj, mi zjlik környezetünkben. Ngyon bízom folyttásbn, mi hiteles információármláson túl hozzájárul helyi és szkmi kpcsoltrendszer bővüléséhez is. Bogdán László (Cserdi): - Azt hiszem, nálunk nem kérdés, hogy idén mi dj számunkr fő cspásirányt. Természetesen folyttni fogjuk eddigi sikeres közmunkprogrmunkt, erre irányulnk fejlesztéseink is. Szeretnénk bővíteni z üvegházunkt, hogy z év ngy részében tudjunk biztosítni munklehetőséget flubeliek számár. Erre építve lehetőség szerint minél több embert krunk bevonni z értékteremtő munk világáb. Örömmel számolhtok be rról, hogy sikerült felvennem kpcsoltot több budpesti étteremmel is, jövőben szállíthtunk nekik friss zöldségeket. Biztonság, felelősség, grnci. Ezzel három szóvl tudnám összefogllni társulásunk munkájánk és z RHK Kft.-vel vló kpcsoltunk lényegét. És hogy mivel tudjuk ezt legjobbn 5 megdni z itt élő embereknek? A hiteles tájékozttássl.. Hgenthurn József (Cserkút): - Számunkr tervezett kegyeleti fejlesztés, temető felújítás és bővítése dj z idei esztendő legngyobb feldtát. Földterületet vásároltunk, mit idén hozzácstlkozttunk meglévő sírkertünkhöz. Utt, járdát építünk, és kijelöljük z új prcellákt is, vlmint megépítjük z új kolumbáriumot, mivel régi már teljesen betelt. Az NYMTIT-ről szólv testületünk egyetértésével mondhtom, hogy nem változttunk z eddigi gykorlton z ottni ktivitásunkt illetően. Továbbr is részt veszünk tájékozttási munkábn. A kpott információkkl és támogtás nyújtott lehetőségekkel mindnnyin elégedettek vgyunk. Gondos Gyul (Helesf): - Idén mindenképpen befejezzük z immár évek ót zjló járdépítési progrmunkt. Bár értékét tekintve - 5,7 millió forintot fordítunk rá - nem tűnik olyn jelentős beruházásnk, Fő utc lkói már ngyon várják, hogy előttük is elkészüljön járd. Több mint egy kilométeres szkszt érintenek mjd munkáltok. Ami társulás működését, munkáját illeti, elégedettek vgyunk források elosztásávl, feldtok kidásávl és projektek megvlósulásávl. Wágner Antl (Hetvehely): - A település elmúlt évtizedeinek egyik legngyobb, meghtározó beruházását készülünk lezárni. Elkészült ugynis z ivóvíz minőségének jvítását célzó 121 milliós progrmunk, erre z évre már csk pénzügyi elszámolás mrdt. Az idei esztendőben egy többfunkciós trktort vásárolunk, mit Strt munkprogrmbn tudunk mjd kiválón hsznosítni. A társulás településeinek együttműködéséről, tájékozttási tevékenységről csk z elégedettség hngján szólhtok, továbbr is szívesen veszünk részt benne. Sándor Tibor (Kővágószőlős): - Ami idén biztosn megvlósul: z újtelepi épületek felé vezető járdák és házk megközelítését szolgáló bejárók megépítése. Sját erőből dolgozunk, de reményeink szerint idén végére érünk tvly megkezdett munkánk. Ngy szükség lenne z áltlános iskolánk épületének felújításár is, ennek megvlósításához szükséges pályáztunk sikere. Én bizkodó vgyok. Ami társulás tájékozttási munkáját illeti, ngyon jónk trtjuk Nyugt-Mecseki Tájkép megjelenéseit, trtlmát. Új színt jelentenek már működő info-pontok is, melyeket sokn hsználnk. Emellett örömmel számolhtok be rról, hogy társuláson keresztül kpott támogtásból vásárolt furgonunkt már idén szolgáltáb állíthtjuk. Vizslár Irén (Kővágótöttös): - Településünk nem bővelkedik sját erős forrásokbn, ezért terveinket pályázti sikereink htározzák meg. Elképzeléseink között szerepel kultúrházunk felújítás és bővítése, és lehetőségeinkhez mérten szeretnénk z önkormányzt körüli kerítést is rendbe oztni Bár polgármesterként csk most kpcsolódom be társulási közösség munkájáb, korábbról is vnnk már információim, személyes tpsztltim. Ezek lpján mondhtom, hogy jól működik tájékozttás, és példértékű flvk közötti együttműködés.

6 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Idén is láírt támogtási szerződést társulás Az RHK Kft. közreműködésével támogt z NFM A Támogtási szerződés február 23-i láírás biztosítj, hogy Nyugt-MecsekiMecseki Társdlmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzti Társulás idén is teljesíthesse válllt tájékozttási kötelezettségét. A törvényi változásokt követve 2015-ben Rdioktív Hulldékokt Kezelő Közhsznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) közreműködésével, Nemzeti Fejlesztési Minisztériumml (NFM) kötött Támogtási szerződést z NYMTIT: Az tomtörvény értelmében Mgyrországon keletkező összes rdioktív hulldék biztonságos elhelyezésének nygi hátterét Központi Nukleáris Pénzügyi Alp (KNPA) teremti meg, melybe rdioktív hulldékot termelők fizetnek be. Ez dj biztonságos és színvonls hulldék-elhelyezésére. Az RHK Kft. jogszbályi kötelezettsége, Kovács Győző, z NYMTIT elnöke és dr. Kereki Ferenc, z RHK Kft. ügyvezető igzgtój hogy tevékenységéről tájékoztss lkosságot. A tájékozttási kötelezettségének z ellenőrzési és információs célú önkor- tül is eleget tehet. Az RHK Kft. kiemelt figyelmet szentel mányzti társulásokon így például z NYMTIT-en keresz- tervezett hulldéktároló közvetlen környezetében élők tájékozttásár, ezért hiteles és nprkész információk folymtos átdásávl egy őszinte és szoros kpcsoltot ápol Társuláson keresztül z érintett települések és lkosságávl. Az NFM-mel kötött Támogtási szerződés láírását követően, z NYMTIT megkötötte támogtási lszerződéseket tgönkormányztivl. Ennek köszönhetően Társulás és tgtelepülései továbbr is ellátják z NYMTIT környezetében élő emberek hiteles és nprkész tájékozttását ngyktivitású rdioktív hulldékok és kiégett fűtőelemek végleges tárolójánk kilkításár vontkozó kuttásokkl kpcsoltosn hiteles és nprkész tájékozttását. A Társulás támogtási szerződés értelmében együttműködik z NFM-mel és z RHK Kft.-vel, míg tgtelepülések együttműködnek z NYMTIT-tel, vlmint megvlósítják kitűzött településfejlesztési célokt és feldtokt is. Kovács Győző kézjegyével látt el szerződést A társulások elnökeivel tnácskozott z RHK Kft. Négy önkormányzti társulás kézjegyével megállpodást dr. segíti z RHK Kft.-t bbn Kereki Ferenc, z RHK Kft. hogy telephelyeinek közeügyvezető igzgtój mellett. lében élők megismerjék A tnácskozás során elhngzott, tevékenységét, rdioktív hogy után - idén lesz hulldék kezelésével kpcsolkétévente esedékes tos munkát. A társulások közvélemény-kuttás társulávezetői rendszeresen tnácskozsok tgtelepülésein. A tervek nk cég képviselőivel z kszerint z NYMTIT-nél április tuális munkáltokról és sját második felében kérik ki tevékenységükről. Február 23szkemberek lkosság án volt z idei első ilyen tlávéleményét, vgyis Bkonyán, lkozó, melyen 2015-ben tera PR értekezlet Pkson Bodán, Bükkösdön, Cserdiben, vezett tájékozttó progrmokról Cserkúton, Helesfán, Hetvehelyen, Kővágószőlősön, és is szó esett. Ugyncsk itt írták lá társulások vezetői z idei Kővágótöttösön sok portár becsöngethetnek mjd. A szoévre vontkozó támogtási szerződéseket. Így Edelmn kásos tájékozttó körút során z RHK Kft szkemberei is elgyörgy z ITT; Drbos Józsefné TETT; dr. Bálint József látogtnk minden településre. TEIT, míg Kovács Győző z NYMTIT képviseletében látt el Vizin Blázs 6

7 XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Rjzpályázt z áltlános iskolásoknk Ahogy látom településem... Az I. helyezett Hetvehelyen A II. - III. - helyezettek z elismerő oklevéllel Kővágószőlősön Szépszámú lkotás érkezett NyugtMecseki Társdlmi Információs Területfejlesztési és Önkormányzti Társulás (NYMTIT) áltl meghirdetett "Ahogy látom településem most és, hogy h mjd felnőtt leszek" című rjzpályáztr, melynek díjátdóját február 20-án rendezték Bodán. A térség kilenc tgtelepülésének (Bkony, Bod, Bükkösd, Cserdi, Cserkút, Helesf, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágótöttös) áltlános iskolás korú diákji, tnárok elmondás szerint örömmel láttk hozzá feldthoz, hogy rjzik segítségével mutssák be, mit gondolnk környezetvédelemről, lkóhelyük és iskolájuk jövőjéről. A pályáztr 35 lkotás érkezett: I. helyezés oklevelét Tóth Mihály hetvehelyi Áltlános Iskol tnulój kpt. II. helyezett lett Szilágyi Gábor 6. osztályos, III. helyezést ért el Frgó Dávid, 8. osztályos, kővágószőlősi Áltlános Iskol tnulóitnulói. Kovács Győző és Szilágyi Gábor Kovács Győző Bod polgármestere, z NYMTIT elnöke díjátdáskor ngyr értékelte rjzok üzenetét, miszerint diákok láthtón tiszt, rendezett, brátságos környezetben kívánnk élni. Mvel környék települései már most is sokt tesznek ezért, bízttó, hogy ez gondolkodás jövőben is meghtározó lesz térségben tette hozzá településvezető. Mgyr Civil Becsületrend Cserdiben Bogdán László szerint m Mgyrorszá- gány többségű flubn z elmúlt évek során szinte megszűnt bűnözés és gon nem rossz cigánynk lenni. munknélküliség, közben pedig z önkormányzt nygi helyzete is stbilizálódott. A lkosság z önkormányzt tuljdonábn lévő gzdságokbn dolgozik. Olyn sok zöldséget termelnek, hogy egy részét ingyen osztják szét országszerte rászorulók között. Bogdán László átveszi díjt fotó: 168 ór Az országszerte cserdi csodként emlegetett település első emberét Mgyr Civil Becsületrenddel tüntették ki. Bogdán László z életre hívój nnk progrmnk, melynek következtében ci- A Mgyr Civil Becsületrend nygi díjzássl nem járó évenkénti kitüntetés, melynek értékét kizárólg z zt odítélők áltl képviselt szellemi-erkölcsi tőke dj. Az Ars Humnic Hungric Kör, melyet tudósok, egyházi személyek, művészek és művészet pártolói lkotnk, 2011-ben lkult és meglpított MA Mgyr Civil Becsületrend kitüntetést gyr Civil Becsületrendet, hogy ily móévről évre zoknk ítélik od, kiknek don ismerje el nemes emberi lpértétevékenysége z önzetlenséget, humá- keket felmuttó cselekedeteket. numot és civil bátorság értékeit képvia Mgyr Civil Becsületrendet minden seli. Az indoklás szerint Bogdán László, Cser- évben egy lklomml, február 10-én, di község polgármestere z emberi ki- gróf Btthyány Ljos, z első független szolgálttottság és reménytelenség lélek- mgyr kormány mártír miniszterelnöknyomorító béklyójánk szétzúzás érde- ének születésnpján dj át kör kitüntekében sikeresen végzett humánus és pél- tetteknek. Jelképes üzenetű ez np, mit dmuttó tevékenysége elismeréséül kör tgji civil függetlenség és egyéni kpt díjt. Grtulálunk és köszönjük! önfeláldozás npjánk trtnk. 7

8 A Vince-npi vesszővágás régi borászhgyomány, szőlősgzdák Vincenpi (jnuár 22.) időjárásból és metszett vesszőkből jósolták meg, milyen lesz z idei termés. Hmzu Relu Bodán kérte z áldást A szőlő védőszentek közül jnuár 22-én Szent Vince nyitj sort. Az év első boros ünnepét sok brnyi borász máig életben trtott, de inkább csk zárt, bráti eseményként, s főleg borok kóstolásár szorítkozv. A Vince-np egyre inkább kezd beépülni nem csk borászok, hnem borkedvelők nptáráb is. Jnuár derekán, vége felé úgysincs miért koccintni, koccintsunk hát Vincével! - mondták immár 20 évvel ezelőtt kővágószőlősi szőlős gzdák, kikhez cstlkoztk 2010-ben bodik is. XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Disznóvágás Zsongorkő lábánál Pálinkávl kezdődött, kolbász lett vége! A hgyománytisztelő boros gzdák A Zsongorkő Bráti Kör második lklomml rendezett disznóvágást kővágószőlősi volt áltlános iskol udvrán február második, szinte tvszis hétvégéjén. A disznóölés mindig hjnlbn kezdődik, segítőket ilyenkor pálinkávl kínálják. A legügyesebb, leggykorlottbb szúrj le disznót, és ő bontj fel. Akinek nem volt ügyes hozzátrtozój, z böllért, hentest hívott. Négy ember kellett sertés lefogásához, ők z úgynevezett fogók. Az ölés és kivéreztetés után z állt ngyon lpos tisztítás következett. A forrázás után szőr és sörték eltávolítás prólékos feldt. A disznóvágás kellékei közé trtozik folymtos forróvíz-ellátást biztosító vskályh és üst, vlmint lemezkád. A disznóvágásbn és feldolgozásbn jól elkülöníthetők női és férfimunkák. A rendkívül prktikusn szállíthtó és helyszínen összeállíthtó rénfár z ínánál függesztve perzselik, mjd Vince-np A disznóvágás résztvevői Szent Vincét bor védőszentjének, neve npját pedig hgyományos termésjósló ünnepnpnk trtják. Jnuár végén "szőlővessző pálfordulóján már készülődik tvsz, leglábbis kezd visszvonulni tél - említette Vrg Géz, Zsongorkő Bráti Kör elnöke kővágószőlősi Vince npi rendezvényen. Sok helyen ppot is hívtk, s tőkékre Isten áldását kérték, szőlő négy srkát borrl vgy szenteltvízzel öntözték meg. A biztonság kedvéért még bbonás fortélyokt is bevetettek, például bekpáláskor bort rejtettek föld lá, - említette Hmzu Relu plébános, ki két különböző helyszínen, Kővágószőlősön és Bodán kérte z áldást Nyugt-mecseki bortermelő területre. A gyökerek: Vince-nphoz kpcsolódó szokások A hgyomány szerint Szent Vince npján borosgzdák összegyűltek, hogy levágott venyigéből, z úgynevezett vincevesszőkből megjósolják, milyen hosszú lesz tél, s milyen termésre számíthtnk- hngzott el Hvrán István borász kővágószőlősi trtott szkmi elődásábn. Milyen termés lesz idén? belezik z álltot. Ezután kettévágják, hogy következhessen húsbontás immár két félsertésen. Vrg Géz böllérnek végig három férfiember Dr. Hoppál Péter is kötényt kötött segédkezett, bátrbb vendégekről nem is beszélve. És persze lélekmelegítő forrlt bort meg pogácsát is kínálni kellett vlkinek. Utóbbink nem mindig volt keletje, bizonyos pillntokbn elhgyott bennünket z étvágy... Az sszonyok reggelire hgymás pirított vért és fokhgymás májt készítettek, mi igzán jólesett. Újjáéledő hgyomány 8 A rendezvényen jelen volt dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő és munktársi, kik ktívn részt is vettek feldolgozásbn. A hgyományos, gzdg disznótori vcsor többnyire húslevessel, orjlevessel - mi húsos csontlevest jelenti - kezdődött, töltött káposztávl, sült hurkávl, kolbásszl, pecsenyével folyttódott, rétessel, fánkkl zárult. Azt ilyenkor zért még nehéz megmondni, h következő hetekben nem sújtj komoly fgy szőlőket, idén vidám szüret várhtó, s bőségesen lesz bor- mondt Vdi Mihályné borász bodi rendezvényen, A vendégek pozitív visszjelzései lpján elmondhtjuk, - mondt Kovács Győző, Bod polgármestere, hogy igény vn z ilyen emberléptékű, termelőt és fogysztót, vendégeket összeismertető, hgyománytisztelő, progrmokr. Ngy örömünkre sok vissztérő vendéget is köszönthettünk, kiket szeretettel várunk legközelebbi rendezvényeinkre is. Az összegyűlt borászok szerint z újbor íz világát, svtrtlmát tekintve ígéretesnek, zmtosnk muttkozik. Ki volt Vince? Szent Vince vincellérek védőszentje. Vértnú, kit kegyetlenül hlálr kínoztk keresztényüldözések idején Hispániábn (m Spnyolország). A legend szerint Vincét hlál után természet erői is védelmezték, míg rómi helytrtó krt ellenére illően el nem temették. TÁRSULÁSI LAP Kidj z NYMTIT 7672 Bod, Petőfi Sándor u. 28. Felelős kidó: z NYMTIT Szerkeszti szerkesztő bizottság: Kszás Endre, Róni Tibor, Perjés Krisztin Nyomás: DUPLEX-ROTA Pécs, Észkmegyer dülő 4.

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor Atomerőmû XXXVIII. évfolyam, 4. szám A C15 projekt A kezdetek A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%- os átlagdúsítású gadolínium-tartalmú üzemanyag-kazetta, valamint

Részletesebben

ekt I(etteftrcs 5{uséti,Urtrtep íenfoíes Líónurt funirt ofsón(t,fr I PILISMARTnIÍREK Flugyűlés1993 Sjátbevételek16.159eFt (ebbőlhelyi dó) Az orvosirendelórészére 505eFt érték. benvásároltkkorszerúberendezést.

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek!

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek! Valami hülye találhatta ki ezt is : agyrém szabályok az alkalmi munkára Az alkalmi munkavállalást újraszabályozó áprilisi jogszabály az érintettek szerint több gondot hozott, mint segítséget... (7. o.)

Részletesebben

2015. április. Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések

2015. április. Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések Épül a déli vasút Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések Fotó: Gyarmati László 2 Aktuális Párhuzamos interjúk - azonos témában Sajnos, mindenki elfelejtette, hogy a rendszerváltást

Részletesebben

Megjelenik kéthetente: Csomád, Fót, Dunakeszi, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

Megjelenik kéthetente: Csomád, Fót, Dunakeszi, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén Megjelenik kéthetente: Csomád, Fót, Dunakeszi, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén 120.000 olvasónk van! ingyenes közéleti újság XVII. évfolyam 1. szám 2015. január

Részletesebben

III. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 13. Hatvan Város Önkormányzatának lapja

III. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 13. Hatvan Város Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 13. Hatvan Város Önkormányzatának lapja Újabb beruházás az árvíz ellen Több mint 200 millió forintból rendezik Újhatvan csapadékvíz elevezetését. zárt esővíz csatornák

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVII. évfolyam, 10. szám Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az idei évben 15. alkalommal rendezte meg Nyílt Napját és 14.

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben