AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGEI. Energiafelhasználásunk eredete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGEI. Energiafelhasználásunk eredete"

Átírás

1 AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGEI Energiafelhasználásunk eredete Technikai fejlődésének fontos lépcsőfokát jelentette, amikor az ember az eszközhasználat mellett gépeket kezdett alkalmazni. Rövidesen egyre szélesebb körben használta ezeket a nem emberi vagy állati erővel működő berendezéseket. Ekkor sikerült az embernek először nemcsak hatékonyabbá tennie, hanem megsokszoroznia az ereje (energiája) felhasználását, ami persze nagyon tetszett neki. Mára az életünk minden területén jelen vannak azok a gépek, melyek növelik a termelékenységünket, hatékonyságunkat, kényelmünket, javítják a komfortérzetünket, és ENERGIÁT HASZNÁLNAK. Visszagondolva a mai, és az akár néhány tíz évvel ezelőtti egyéni energiafelhasználás különbségére, képet kaphatunk arról, hogy az eltelt időszakban milyen drasztikus mértékben növekedett az emberiség energiafelhasználása. Ez a növekedés azonban nemcsak az egyéni energiaszükséglet növekedéséből adódik, az energia-felhasználók számának emelkedése is jelentősen növeli a világ energiafelhasználását a jövőben (1. ábra). 1. ábra Ahhoz, hogy az ebből következő problémát pontosan megértsük, és a megértésen túl kezelni is tudjuk, fontos tisztában lenni azzal, hogy nagyrészt miért és mire épül a jelenkori energiafogyasztásunk. A már említet gépek megszületését követően az egyik legnagyobb feladat ezen berendezések konstruktőrei, tervezői számára az volt, hogy a gépek hatékonyságát növeljék. Ezt egyrészt újabb és újabb technikai fejlesztésekkel,

2 másrészt újabb energiahordozók alkalmazásával tudták megvalósítani. Gondoljunk csak bele, hogy az első gőzgépek a maguk 8-10%-os hatásfokával sok esetben még a gőzkazánok fűtéséhez szükséges szénmennyiség mozgatására is csak nehézkesen voltak képesek, majd a sikeres fejlesztéseknek köszönhetően 40% körüli hatásfokú gőzgépeket is sikerült építeni. Ezeknél a berendezéseknél ez jelentette nagyjából a technikai határt. Továbblépni másfajta például nagyobb energiasűrűségű - energiahordozók használatával lehetett, s erre kínáltak megoldást a nem szilárd fosszilis energiahordozók, azaz a kőolaj és a földgáz. Ezen energiahordozók előnyét nemcsak a nagy energiasűrűség, hanem folyadék és gázhalmazállapotuk miatt a szilárd tüzelőanyagokhoz képest lényegesen könnyebb és olcsóbb szállíthatóságuk, valamint jól szabályozható adagolhatóságuk jelentette. Kiépültek ezek világméretű ellátó, elosztó hálózatai, melyeken keresztül a kitermelés helyszínétől a felhasználási pontig akár több ezer kilométeres távolságokra csővezetékeken keresztül jutottak el. Az ilyen energiahordozók felhasználásához kifejlesztett berendezések kis méretük, magas hatásfokuk és teljesítményük miatt nagyon gyorsan elterjedtek, és kiváltották az addig gőzgépek kivételével kizárólag megújuló energiával működő gépeket, mint a szélmalom, vízimalom vagy akár a vitorlás hajó, fatüzelésű kályhák, stb. Ekkor még nagyon távoli problémának tűnt, hogy a fosszilis energiahordozók készlete véges, és felhasználásuk nagyarányú növekedése a készletek gyors kimerülésével jár. Nagyon nehéz pontosan megadni, hogy ezen készletek rendelkezésre állása a jövőben még mennyi ideig biztosítható, de az kétség nélkül kijelenthető, hogy valamikor belátható időn belül - el fognak fogyni. Egyszerűen azért, mert keletkezésük földtörténeti korral nézve sem elenyésző idejű, és felhasználásuk üteme összehasonlíthatatlanul gyorsabb ennél. Így még annak ellenére is fogynak a készletek, hogy a híradásokból évről-évre újabb mezők felfedezéséről értesülhetünk. Tudnunk kell azonban, hogy ezek a mezők azért kerültek nagyrészt napjainkban felfedezésre, mert az eddig használt eszközökkel ezek feltárása nem volt megoldható, mivel mélyen vagy rosszabb hozamot adó rétegekben helyezkednek el. Persze kitermelésük is költségesebb, azaz az áruk is magasabb lesz. A fosszilis energiahordozók használatának értékelésekor a fogyó készletek miatti emelkedő ár mellett meg kell említeni az ezek használatából eredő, ma már vita nélkül érzékelhető környezetkárosító hatásaikat is. Ma még ugyan nem szokás, de rövidesen mindennapi problémává fog válni, hogy a közvetett környezetkárosító hatás semlegesítésének költségeit is rá kell terhelni ezen energiahordozókra, ami az árukat még tovább emeli majd. Felvetődik tehát a kérdés, hogy hogyan elégítsük ki fogyó készletekkel az egyre növekvő igényeket. Választ adni egyszerű, vissza kell nyúlnunk a fosszilis energiahordozók előtti időkhöz, és az akkor használt energiaforrásokkal kell a növekvő hiányt pótolni. Persze gyakorlatban megvalósítani ezt sokkal nehezebb, hiszen láttuk azt, hogy a kőolajszármazékok elterjedésének milyen ésszerű és praktikus okai voltak. Ugyan az egykor leginkább vonzó tulajdonságuk, az olcsóságuk megszűnt, de a területi, időjárási, és szezonális viszonyoktól való független rendelkezésre állásuk még ma is az egyik legjobban hasznosítható energiává teszi őket az energiahordozók között. Tudnunk kell azonban azt, hogy az elmúlt évtizedekben a hagyományos - vagy nevezzük mostantól megújuló energiáknak - hasznosító berendezések hatásfoka jelentősen

3 növekedett, így az ezekkel előállítható, ténylegesen felhasználható energia mennyisége is jelentőssé tud válni az összenergia felhasználásunkon belül. Itt fontos tisztáznunk azt, hogy tulajdonképpen mi is az energia és honnan ered. Fizikai tanulmányainkból talán emlékszünk arra a meghatározásra, hogy az energia az anyag vagy közeg munkavégző képessége. Ezen munkavégző képesség fajtája szerint beszélhetünk mozgási-, helyzeti-, belső, kémiai, stb. energiáról. Felvetődik a kérdés, hogy ez hogyan állítható elő. S ugyan valószínűleg ezt is tanultuk az energia-megmaradás törvényéből, de nem biztos, hogy pontosan értettük meg; ugyanis energiát nem lehet előállítani. Hiszen ha az energia nem vész el, csak átalakul törvény igaz, akkor ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy energiát nem lehet teremteni, előállítani - csak átalakítani, azaz egy rendelkezésre álló energiafajtát át tudunk más fajta energiává alakítani, de előállítani nem vagyunk képesek. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen gazdálkodnunk kell a rendelkezésre álló forrásokkal, amit többféleképpen tehetünk meg. A legegyszerűbb - és fontos megjegyezni, hogy a leggyorsabb és legolcsóbb - eljárás az igényeink csökkentése, ami önmagában sajnos nem elegendő. Másik megoldás, mint azt már említettük, az új energiaforrások kiaknázása, és ezek felhasználási hatékonyságának növelése. Gondoljunk csak bele: az ember szellemi képessége mi mindent hozott létre, mennyi csodálatos dolgot teremtett, és ehhez mennyi energiát használtunk fel. Mégis azt kell látnunk, hogy a tüzet gyújtó ősemberhez képest energiafelhasználási módunk nem változott. Hiszen mi sem vagyunk többre képesek, mint hogy különböző energiákat a felhasználás igényei szerint az energia-megmaradás törvénye alapján átalakítunk egyikből a másikba. Az ősember két fadarabot egymáshoz dörzsölve mozgási energiát hőenergiává alakítva gyújtott tüzet, felszabadítva az anyag (fa) belső kémiai energiáját. Ma ugyan lényegesen jobb hatásfokkal, de ugyanezt tesszük szélesebb körben. A benzin kémiai energiáját mozgási energiává alakítjuk, ami autót hajt meg, vagy éppen aggregátort - és áramot állítunk elő, vagy hőt termelünk belőle. S rendelkezünk már azokkal a technológiákkal, amelyek szinte bármilyen energiából bármilyen más energiát képesek előállítani. Tehát, mint azt már említettem, a növekvő árak, a fogyó készletek, valamint környezetkárosító hatásai miatt szükséges a fosszilis energiahordozók kiváltása, helyettesítése. Erre jelenkori tudásunk és meglévő technológiáink szerint a ma reneszánszukat élő, oly divatos megújuló energiák jelenthetnek megoldást. Pontosan mit is értünk megújuló energiák alatt? Megújuló energiáknak nevezzük azokat az energiaforrásokat, melyek felhasználásuk során nem csökkennek, azaz korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre, ilyen például a nap, szél, vízenergia illetve a geotermikus energia. Megújuló energiaforrásnak nevezzük továbbá azokat az energiaforrásokat, melyek használatuk során csökkennek, de emberöltőnyi időn belül megújulnak, folyamatosan újratermelődnek, ilyen például a biomassza. Biomassza alatt azt az állati és növényi szerves anyag tömeget értjük, ami évente keletkezik. Ide soroljuk elsősorban fát, mezőgazdasági növényeket illetve az állattartás első és másodlagos termékeinek felhasználását, például a biogázt. Mint arra már az előzőekben utaltam, a megújuló energiák felhasználásnak jelenleg komoly korlátozó tényezői vannak. A kis energiasűrűség, a nagy mennyiség (2. ábra) miatt elvileg nem okozna problémát, azonban az időszakos, területi eloszlást mutató, nem felhasználástól függő rendelkezésre állás már gondot okoz, mivel jelenkori technológiai

4 fejlettségi szintünkön a legmeghatározóbb energiafajták (hőenergia és villamos energia) gazdaságos tárolása csak rövid, átmeneti ideig megoldható. 2. ábra Látható, hogy a napsugárzásból a fölre jutó energia sokszorosa a világ éves energiafelhasználásának, de a viszonylag kis energiasűrűség, és az időszakos rendelkezésre állás nagy mennyiségű felhasználhatóságát jelentősen korlátozza. Gazdasági, felhasználási szempontból az energiafelhasználásunk két különböző csoportra osztható: gazdasági, és közösségi célú, valamint életviteli és magánjellegű felhasználásra. Véleményem szerint rövidtávon az életviteli célú felhasználási területen tudunk jelentős fosszilis energia kiváltást megvalósítani, hiszen a megújuló energiák meglévő technológiákkal az ilyen jellegű, eloszlású és mennyiségű igényeket képesek kiszolgálni számottevő mértékben. Ma már léteznek olyan megújuló energiát hasznosító technológiák, melyek elérhető áron reális megtérüléseket biztosítva tudják önállóan ellátni egy épület egész éves hőigényét. Villamosenergia-ellátás vonatkozásában is léteznek ilyen berendezések, de az ezekkel való önellátás biztosítása ma még rendkívül költséges. Ahhoz, hogy a lakossági célú energiafelhasználás átalakítását tárgyalni lehessen, és ezt nemcsak műszaki, hanem gazdasági szempontból is meg lehessen tenni, fontos megtudni, hogy milyen az energiafelhasználásunk eloszlása. Az erre vonatkozó statisztikai adatok elég nagy eloszlást mutatnak, mely egyrészt a családok pénzügyi lehetőségeinek, másrészt a lakhatási körülmények (városias vagy falusi) különbözőségével magyarázható. Jó közelítéssel az alábbi eloszlás tekinthető reálisnak (1. táblázat):

5 Átlagos magyar háztartás energiafelhasználása (120 m2-es családi ház) megoszlás egységár felhasználás felhasználási mód energiah. Me % MJ mennyiség energia hfok költsége fűtés földgáz m Ft/m3 3,62 Ft/MJ Ft használati melegvíz földgáz m Ft/m3 3,62 Ft/MJ Ft villamos energia áram kwh Ft/kWh 11,39 Ft/MJ Ft közlekedés benzin l Ft/l 8,98 Ft/MJ Ft összesen: Ft 1. táblázat A fenti táblázat adataiból készült, az energiafelhasználás %-os eloszlását mutató diagram (3. ábra): Átlagos magyar háztartás energiafelhasználásának eloszlása (%) % fűtés használati melegvíz villamos energia közlekedés 3. ábra Valamint az 1. táblázat adataiból észült, költségeloszlást mutató diagramm (4. ábra): Átlagos magyar háztartás energiafelhasználásának költségeloszlása (Ft) Ft fűtés használati melegvíz villamos energia közlekedés 4. ábra

6 Mint látható a fenti adatokból a legtöbb energiát a hőtermelésre fordítjuk, míg a legköltségesebb a közlekedésre fordított energia. Jelenlegi életvitelünk olyan, hogy nagyon nehezen mondunk le a kényelemről még akkor is, ha ennek fenntartása nagyon költséges. Gyakran elmondott példám az, hogy egy átlag család legdrágább használati eszköze az autó. Ez az eszköz mint az a fentiekben látható - a használtak közül az egyik legdrágább energiahordozóval működik, amit ráadásul rossz hatásfokkal használ fel. Így nyilvánvalóan a legköltségesebb üzemeltetésű eszköz, ennek ellenére még senkit nem láttam, aki eladta volna az autóját, és megújuló energiával működő eszközt, mondjuk lovat vett volna helyette. Fontos tehát leszögezni, hogy az energetikai mérleg és a gazdasági megtérülés számíthatóságán túl a fűtési rendszerek vizsgálatánál is fontos szempont a kényelem, melynek árát nagyon nehéz még egyénileg is, pláne általánosan kalkulálni, - hiszen mindenkinek mást ér. A következőkben felsorolnám azokat az általános szempontokat, melyek egy fűtési rendszer kiválasztásánál ma figyelembe vételre kerülnek: - beruházási költség - üzemeltetési költség - kényelmi szint - ellátás-biztonság - üzemelés-biztonság - gondozási igény - önfenntartás Burján Zoltán Vállalkozási vezető Pannonpellet Kft. Nagykanizsa, október 27.

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés A korlátos rendszer okozta problémák Összefoglaló Jelenlegi gazdasági-társadalmi rendszerünk nem része a természetes rendszernek, hanem vetélytársa. Az elmúlt több száz évet a folytonos növekedés jellemezte,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 10.14750/ME.2013.035 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SEBESTYÉNNÉ SZÉP TEKLA AZ ENERGIA GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN, 1990 ÉS 2009 KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE Rövid összefoglaló az atomerőmű kiváltásának módjáról 2007 Magyarországnak nincs szüksége a Paksi Atomerőműre 2 MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE

MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE MAGYARORSZÁGNAK NINCS SZÜKSÉGE A PAKSI ATOMERŐMŰRE Rövid összefoglaló az atomerőmű kiváltásának módjáról 2007. október 10. 2 oldal Energia Klub memorandum no. 3. 2007. október 10. MAGYARORSZÁGNAK NINCS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon

Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon TURKOVICS ISTVÁN * közigazgatásban az egyes szakigazgatási ágakat az jellemzi, hogy önálló, más jogterületektől kisebb-nagyobb mértékben

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL

MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL Kiss Károly Bevezetés A tanulmány témája a fenntartható fogyasztás 1. A fenntartható

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

Fokasz Nikosz Növekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1

Fokasz Nikosz Növekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1 1 Fokasz ikosz övekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1 1. Bevezetés Egy korábbi publikációnkban 2 kísérletet tettünk annak vizsgálatára, hogy miként lehetne az írott sajtóban, valamely

Részletesebben

A FELÉLT JÖVŐ. 1. A jövő amely tulajdonképpen nincs is

A FELÉLT JÖVŐ. 1. A jövő amely tulajdonképpen nincs is A FELÉLT JÖVŐ (A Fenntartható Fejlődés Egyetemközi Kutatócsoport FFEK helyzetértékelője) Ebben az írásban megvizsgálunk egy olyan jövőképet, melyet ellenségünknek sem kívántunk volna, mégis ránk vár. Ilyen

Részletesebben

Energiafelügyelet: az információ hatalom

Energiafelügyelet: az információ hatalom Energiafelügyelet: az információ hatalom Hatékony megoldás a költségtakarékos lehetőségek kihasználására és az épület teljesítményének növelésére. 2011. június / Tanulmány Make the most of your energy

Részletesebben

A fosszilis energiaforrások kimerülnek nem ez a kérdés!

A fosszilis energiaforrások kimerülnek nem ez a kérdés! BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 2005. p. 5 13. Az energiagazdálkodás alapjai A fosszilis energiaforrások kimerülnek nem ez a kérdés! A fosszilis energiahordozók

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Új Széchenyi Terv vitairata Vélemény és javaslatok Az Új Széchenyi Terv hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiát előkészítő dokumentumként igyekszik elszakadni a választási

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben