Scheppele 10 tévedése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Scheppele 10 tévedése"

Átírás

1 Scheppele 10 tévedése Az amerikai Kim Lane Scheppele a napokban megjelent többrészes cikksorozatában bírálta az új magyar választási rendszert. Az Alapjogokért Központ összevetette az írásokat a hatályos választójogi szabályokkal, és arra a megállapításra jutott, hogy Scheppele számos ténybeli hibát követett el, de hibásan értelmezte a magyar választási rendszer lényegét is. A jogászprofesszor ugyanis tévesen arányos, azaz tisztán listás rendszerként állítja be a hazai szabályozást és rögzíti, hogy az új törvények kiveszik Magyarországot az európai arányos képviseleti rendszerek közül. A magyar választási rendszer azonban 1990 óta vegyes rendszerként működik, amelyben egyaránt jelen van a listás, tehát arányos elem és az egyéni képviselői, többségi ág is. Ennek kapcsán értelmetlen arról beszélni, hogy a kompenzációs szavazatok hogyan torzítják az arányosságot, hiszen a magyar választási rendszer sosem volt arányos. Emellett Scheppele írásai alapvető jogi, tárgyi tévedéseken alapulnak. Az Alapjogokért Központ összegyűjtötte a legjelentősebbeket: így a kritikákkal szemben például a választókerületi határok törvényi szinten történő rögzítését az Alkotmánybíróság írta elő és az nem a jogalkotó önkényes döntése volt. Scheppele cikkeiben figyelmen kívül hagyja, hogy a korábbi választókerületi beosztást még egy 1990 óta változatlan minisztertanácsi rendelet tartalmazta, ami nyilvánvalóan a baloldalnak kedvezett. A szerző azt sem említi meg, hogy közös pártlisták esetében 1994 óta mindig is 10, illetve 15 százalék volt a bejutási küszöb. A választási szervekről írva nem veszi figyelembe, hogy a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda is függetlenebb lett elődeinél, de félreértelmezi a Velencei Bizottság választókerületek arányosságára vonatkozó ajánlásait is, melyek alapján az új szabályozás a korábbival ellentétben már biztosítja a választójog egyenlőségét. Nincs tekintettel arra sem, hogy a határon túli magyarok szavazatuk és létszámuk súlyánál fogva sem lehetnek döntő befolyással a választások kimenetelére és súlyosan téved, amikor esetükben szabályozási hiányosságokról beszél. Ugyanis a határon túliak regisztrációja és szavazása ellenőrzött keretek között zajlik, adataikat a választási szervek folyamatosan összevetik a nyilvántartásokkal. Ezen felül Scheppele állításaival ellentétben összesen nem csak egy, hanem négy hazai nemzetiségnek lehet esélye kedvezményes mandátumot szerezni és abban sincs igaza, hogy a politikai plakátokra vonatkozó szabályozás az utolsó pillanatban módosult volna alapvetően: arra ugyanis egy 2011-ben meghozott és 2013-ban alkotmányosnak talált kormányrendelet vonatkozik. Scheppele állításaival ellentétben tehát: A magyar választási rendszer 1990 óta vegyes rendszer A választókerületi határok törvényben történő rögzítését az Alkotmánybíróság írta elő A korábbi választókerületi beosztást egy 1990-es minisztertanácsi rendelet tartalmazta, ami nyilvánvalóan nem kedvezhetett az akkori ellenzéknek Közös pártlisták esetében 1994 óta változatlanul 10, illetve 15 százalék a bejutási küszöb A választási szervek függetlenebbek elődeiknél A Velencei Bizottság és az EBESZ jelentésének megfelelve az egyes választókerületek arányosságának vizsgálatakor az eltérést az országos átlaghoz szükséges viszonyítani A határon túli magyarok nem befolyásolhatják döntő mértékben a választások kimenetelét A határon túliak regisztrációja és szavazása ellenőrzött és biztonságos A népszámlálási adatok alapján négy nemzetiségnek lehet matematikai esélye kedvezményes országgyűlési mandátumszerzésre A 2013-ban alkotmányosnak talált, a politikai plakátok korlátozására vonatkozó szabályok 2011 óta érdemben nem módosultak 1

2 Scheppele ténybeli tévedései 1 A választókerületi határok törvényben történő rögzítését az Alkotmánybíróság írta elő Scheppele kritikaként említi meg, hogy az OEVK-határokat törvényi szinten rögzítette a jogalkotó: a magyarországi választókerületek határait most egyenesen beleírták a törvénybe. Minderre azonban éppen az Alkotmánybíróság korábbi határozatai kötelezték az Országgyűlést: a testület 2005-ben és 2010-ben is kimondta, hogy a választójog egyenlőségének szempontjából garanciális elem a választókerületi határok törvényi szinten történő szabályozása. 2 A testület mulasztásos alkotmánysértést állapított meg és kötelezte a jogalkotót, hogy azt orvosolja, azonban erre a rendelkezésre álló kormánytöbbség ellenére nem került sor 2005 és 2010 között. Emellett az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy egyes, a választási rendszer szempontjából döntő jelentőségű tárgyköröket így például a választókerületek nagysága közötti megengedett eltérés mértékét kétharmados törvényben szükséges rögzíteni. Az tény, hogy kétharmados törvényalkotási kötelezettséget a választókerületi beosztás kapcsán nem írt elő, azonban azt nem is tiltotta meg. Annak hogy a jogalkotó mégis sarkalatos törvényben rögzítette azt, az az oka, hogy a magyar választójog alapvető, anyagi és eljárásjogi szabályait mindig is kétharmados törvények tartalmazták. A korábbi választókerületi beosztást egy 1990-es minisztertanácsi rendelet tartalmazta, ami nyilvánvalóan nem kedvezhetett az akkori ellenzéknek Scheppele állításával ellentétben, miszerint a régi kerületi rendszer eleve a Fidesznek volt előnyös, a korábbi választókerületi beosztást tartalmazó minisztertanácsi rendeletet még az utolsó MSZMP-kormány alkotta meg 1990-ben. 3 A Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokkal párhuzamosan kiadott jogszabály nem képezte érdemi egyeztetés tárgyát, azt az állampárt már készülve a választásokra az akkoriban vélelmezett érdekei mentén alakította ki. A rendelet nem tartalmazott semmiféle korrekciós mechanizmust a választókerületi beosztás tekintetében, így egészen 2010-ig hat, lényegesen eltérő eredményt hozó országgyűlési választást tartottak meg teljesen változatlan választókerületi határok mellett. Ebből fakadóan nem állja meg a helyét az az állítás, miszerint az 1990-ben kialakított OEVK-beosztás eleve az egyik, akkori ellenzéki pártnak lett volna előnyös. Sőt, gerrymanderinggel, azaz érdekes formájú választókerületekkel éppen az utolsó kommunista kormány által elfogadott választókerületi beosztás kapcsán találkozhatunk: ilyen volt a Komárom-Esztergom megyei 04. OEVK vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 07. OEVK, melyek az 1990-es és 2010-es választásokat leszámítva végig baloldali dominanciájú voltak. Emellett a hagyományosan baloldali fellegvárnak számító Budapest már 1990-ben is több képviselőt küldhetett az Országgyűlésbe, mint amit lakosságszáma indokolt volna. A fővárosból az agglomerációba történő kiköltözés 1990-et követően felgyorsult, így a budapesti képviselők aránya ezt követően még inkább felülreprezentálttá vált a listás és az egyéni ágon is. 2

3 Közös pártlisták esetében 1994 óta változatlanul 10, illetve 15 százalék a bejutási küszöb Scheppele tévesen állítja, hogy a 2011-ben elfogadott új választójogi törvény vezette be azt a szabályt, miszerint az országgyűlési választásokon két együtt induló párt számára a küszöb most 10 százalékra emelkedik, és három vagy több együtt induló párt számára a küszöb 15 százalék. 4 Az 1989-es választójogi törvény 1994-es módosítása óta közös listáknál minden esetben magasabb volt a bejutási küszöb: így két közösen induló párt esetében a küszöb korábban is 10 százalék, míg kettőnél több párt esetében 15 százalék volt. 5 Ezen szabályok vonatkoztak korábban a Fidesz-MDF közös listájára 2002-ben, a Fidesz-KDNP közös listáira 2006-ban és 2010-ben, illetve ez fog vonatkozni a soron következő országgyűlési választásokon úgy a Fidesz-KDNP, mind a MSZP-Együtt-PM-DK-MLP közös listájára is. A választási szervek függetlenebbek elődeiknél Scheppele téved, amikor azt írja, hogy az NVI és az NVB a kormányzó párt szövetségeseinek kezében van. Ezzel szemben a két új szervre vonatkozó szabályozás egy sor olyan garanciát tartalmaz, amelyek nem érvényesültek elődeikre vonatkozóan. Míg a korábbi Országos Választási Bizottság (OVB) választott tagjait a választásokért felelős miniszter jelölte, addig az NVB ilyen tagjait már nem egy kormánytag, hanem az államfő jelöli. Főszabály szerint előbbieket egyszerű, míg utóbbiakat már kétharmados többséggel választja az Országgyűlés legitimitásuk tehát szélesebb bázison nyugszik. Mandátumuk a korábbi 4 helyett 9 évre, a parlamenti cikluson messze túlnyúló megbízatási időre szól, amely hagyományosan a függetlenség egyik garanciális eleme. 6 További fontos biztosíték a tagok szakmai kompetenciáival kapcsolatban, hogy új elemként elvárás a jogi egyetemi diploma. 7 Emellett a tiszteletdíj és a költségtérítés törvényben történő garantálásával a tagok anyagi biztonsága és függetlensége nőtt. 8 Eközben a tagok munkájának átláthatósága és számonkérhetősége irányába mutat a nyilvános ügyrend megalkotásának kötelezővé tétele, mely korábban szintén nem volt elvárás az elődtestülettel szemben. Az NVI elődje, az Országos Választási Iroda (OVI) lényegében minisztériumi főosztályként működött, tehát a végrehajtó hatalom szerves részeként, vezetőjét az illetékes miniszter nevezte ki határozatlan időre. Az NVI ezzel szemben autonóm államigazgatási szerv, amely önálló költségvetéssel rendelkezik és csak a törvénynek van alárendelve, tehát tevékenysége során nem utasítható. 9 Az NVI vezetőjét a köztársasági elnök nevezi ki, a parlamenti ciklusokon átívelő, 9 éves időszakra. 10 A Velencei Bizottság és az EBESZ jelentésének megfelelve az egyes választókerületek arányosságának vizsgálatakor az eltérést az országos átlaghoz szükséges viszonyítani Scheppele rosszul értelmezi a Velencei Bizottság korábbi ajánlását és annak alapján azt feltételezi, hogy a választókerületek arányosságának vizsgálatakor a választókerületek egymáshoz viszonyított eltérése az irányadó: fel lehet tételezni, hogy nem helyes, ha a kerületek közötti eltérés meghaladja a lakosság 10 3

4 százalékát. 11 Scheppele csak azt nem vette figyelembe, hogy a Velencei Bizottság és az EBESZ által a magyar választójogi rendszerről készült jelentés pontosan meghatározza, hogy az egyes választókerületek esetében az eltérést az országos átlaghoz szükséges viszonyítani. Ilyen jellegű rendelkezést tartalmaz a hatályos magyar szabályozás Ennek megfelelően a jogalkotó a választókerületek esetleges aránytalanságának vizsgálatakor alkalmazandó korrekciós mechanizmust a Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően alakította ki, kötelezővé téve egyes esetekben a felülvizsgálatot. Míg a korábbi beosztás 20 éven keresztül állandó volt és semmilyen felülvizsgálatra, korrekcióra nem adatott lehetőséget, addig az új szabályozás mindkettőre tartalmaz előírásokat. Korábban számos választókerületben a választásra jogosultak száma között akár a 300%-ot megközelítő aránytalanság is előfordult (Pest megye 12. OEVK: 74 ezer fő, Veszprém megye 06. OEVK: 27 ezer fő) az Alkotmánybíróság lényegében erre tekintettel mondta ki a vonatkozó minisztertanácsi rendelet alkotmányellenességét. Az új szabályok értelmében az egyes választókerületek országos átlaghoz viszonyított eltérése főszabály szerint 15% lehet, ettől csak kivételes esetben, a földrajzi sajátosságok kötelező figyelembe vétele esetén lehet eltérni. Ha az eltérés a 20%-ot meghaladná, az Országgyűlésnek kötelező módosítania a választókerületi határokat. 14 Az eltérés számításának módját fentiekben említett nemzetközi szervezetek ajánlásainak figyelembe vételével határozta meg a jogalkotó, így az egyes választókerületek közötti eltérést tehát nem azokat közvetlenül egymáshoz viszonyítva, hanem az országos átlaghoz képest kell megállapítani. Ennek megfelelően megtévesztő az a relatív mutatókra építő, Scheppele által használt érvelés, mely a legkisebb és legnagyobb választókerületet viszonyítja egymáshoz, és az azokban élő választópolgárok számának különbségét tekinti az eltérés nagyságának. A határon túli magyarok nem befolyásolják döntő mértékben a választások kimenetelét Scheppele tévesen írja, hogy a kedvezményesen honosított külhoni magyar állampolgárok könnyebben befolyásolhatják a választást, mint a korábban is állampolgársággal rendelkezők. Ez az állítás két szempontból sem állja meg a helyét: egyrészt a belföldi lakcímmel nem rendelkező állampolgároknak csak egy szavazata van, szemben az ilyen lakcímmel bírók két szavazatával. Másrészt a határon túli szavazatok várható száma az összes várható szavazat számának tükrében nem indokolja Scheppele aggályait. A hatályos szabályozás szerint a kedvezményes honosítás útján állampolgárságot nyert magyarok és a kedvezményes honosítás jogintézményének bevezetése előtt is állampolgársággal rendelkező magyarok között nem lehet különbséget tenni aszerint, hogy milyen szoros kapcsolatban állnak Magyarországgal, ez nem is jogi kategória. A választóvonal a Magyarországon lakcímmel rendelkező és ilyennel nem bíró állampolgárok között van. Ugyanis a belföldi lakcímmel rendelkezők az országgyűlési választások során az egyéni választókerületi jelöltekre és az országos pártlistákra is szavazhatnak, míg a belföldi lakcímmel nem rendelkezők csak az utóbbiakra. 15 Ilyen értelemben tehát azok az állampolgárok, akik kedvezményes honosítással nyertek állampolgárságot, ám lakóhelyük Magyarországon kívül esik, nehezebben befolyásolhatják a választást. 4

5 Ezen túlmenően Scheppele tévesen írja, hogy a határon túli szavazatok várhatóan 10 %-át teszik majd ki összes szavazatnak. 60 % körüli szavazási hajlandósággal számolva, nagyjából 5 millióan szavaznak majd Magyarországon, ezzel szemben február végéig hozzávetőlegesen 150 ezer külhoni magyar regisztrálta magát az áprilisi szavazásra. Ennek alapján a szavazatuk becslések szerint 1-2 mandátum megszerzését befolyásolhatja. 16 A határon túliak regisztrációja és szavazása ellenőrzött és biztonságos Scheppele több helyütt kritizálja a határon túli magyarok regisztrációjára és szavazására, illetve azok ellenőrzésére vonatkozó előírásokat, azt állítva, hogy csekély lehetőség nyílik a választói regisztrálás folyamatának és a tényleges voksolásnak az ellenőrzésére ( ) az egész folyamatban egyetlenegyszer sem ellenőrzik hivatalosan a személyazonosságot. Konkrét példaként említi meg, hogy a regisztráláshoz nem kell mást közölni, mint a nevet, lánykori nevet (ha van), születési helyként a várost és annak kerületét, továbbá az illető születési időpontját, VAGY személyi számát és anyja nevét. A hatályos jogszabályok viszont garantálják a regisztráló és levélben szavazó személyek azonosítását, adataik egyéb állami nyilvántartásukkal történő folyamatos összevetését, valamint szavazatuk hitelességének választási szervek és nemzetközi megfigyelők általi ellenőrzését. Scheppele állításaival ellentétben ugyanis a vonatkozó törvény pontosan előírja, hogy a határon túli magyar állampolgárnak a regisztráció során igazolnia kell személyazonosságát: így meg kell adnia személyi azonosítóját, vagy ha ilyen nincs, akkor születési idejét és ezzel egyidejűleg magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát. 17 A regisztrációs kérelem benyújtását követően a Nemzeti Választási Iroda az adatokat összeveti központi útiokmánynyilvántartással vagy a magyar állampolgárságot igazoló egyéb okirat nyilvántartással, illetve azokat a Bevándorlási Állampolgársági Hivatal (BÁH) megkeresése útján ellenőrzi. 18 A kérelem elfogadása esetén az NVI a szavazási levélcsomagot kiküldi a kérelmező által megjelölt postacímre, illetve arra a magyarországi településre vagy külképviseletre, ahol a szavazási levélcsomagot a kérelmező személyesen át kívánja venni. A levélcsomagban található azonosító nyilatkozatra mely igazolja a levélben szavazó kilétét a határon túli szavazónak szintén fel kell vezetnie egyéb személyes adatai mellett személyi azonosítóját vagy a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát. 19 Ha a szavazási levélcsomagot a határon túli szavazó nem postai úton adja fel, akkor azt személyesen leadhatja bármely külképviseleti választási irodában vagy bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában. A válaszborítékot az iroda folyamatos felügyelete alatt álló urnába lehet bedobni, az országos listát állító pártok által megbízott megfigyelők jelen lehetnek az urna felügyelete során. A határon túli magyarok szavazatait tartalmazó, természetesen fel nem bontott szavazási levélcsomag az egyes választási irodák útján vagy postai úton jut el a Nemzeti Választási Irodához. A fentiek szerint kitöltött azonosító nyilatkozat tartalmát a Nemzeti Választási Iroda a magyar állampolgárságot igazoló okirat nyilvántartásában közvetlen adathozzáféréssel vagy az BÁH megkeresése útján, illetve a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzi. 20 A szavazási iratok ellenőrzésének teljes folyamatát a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai mellett az abba a pártok által delegált tagok, valamint a 5

6 nemzetközi megfigyelők is figyelemmel kísérhetik. 21 Ha az azonosító nyilatkozatokkal kapcsolatban mindent rendben találtak, akkor határon túli magyarok által leadott szavazatokat a Nemzeti Választási Bizottság felügyelete mellett a Nemzeti Választási Iroda számlálja meg. Az NVB-ben helyet foglaló pártdelegáltak, a nemzetközi megfigyelők, valamint a sajtó a szavazatszámlálás teljes folyamatát figyelemmel kísérheti. A népszámlálási adatok alapján négy nemzetiségnek lehet matematikai esélye kedvezményes országgyűlési mandátumszerzésre Scheppele tévesen állítja, hogy az országgyűlési választásokon a nemzetiségek számára biztosított kedvezményes mandátum megszerzésére kizárólag a hazai cigány kisebbségnek lenne lehetősége: a romák alkotják az egyetlen olyan csoportot, amelyről valószínűsíthető, hogy olyan létszámot tud produkálni, amellyel valóban megválaszthat egy ilyen képviselőt. A 2011-ben végzett népszámlálási adatok alapján ugyanis több nemzetiségnek is valós esélye van egy-egy kedvezményes mandátum megszerzésére, tekintettel arra, hogy egy kedvezményes mandátumhoz hozzávetőlegesen ezer szavazatra lehet szükség. 22 Erre számarányukat tekintve a hazai cigányság mellett a német, a szlovák és a román nemzetiségeknek lehet esélye, feltéve, ha megfelelő számban kérelmezik az országgyűlési választásokra kiterjedő hatállyal a nemzetiségi névjegyzékbe vételüket és el is mennek szavazni. Amennyiben az adott nemzetiség mégsem szerezne mandátumot, úgy nemzetiségi szószólója lesz az Országgyűlésben, aki a szavazati jogot leszámítva hasonló jogosítványokkal rendelkezik majd, mint egy képviselő. A 2013-ban alkotmányosnak talált, a politikai plakátok korlátozására vonatkozó szabályok 2011 óta érdemben nem módosultak Scheppele tévesen állítja, hogy a kormány január 17-én egy miniszterelnöki rendelettel emelte korlátozott körbe a politikai tárgyú plakátokat is. Valójában egy 2011 októberében elfogadott kormányrendelet korlátozta a közutak mellett elhelyezhető valamennyi plakát és egyéb reklámhordozó megjelenését. 23 A jogalkotói szándék arra irányult, hogy az autóvezetők figyelmét ne vonják el a vezetéstől a különböző hitetések. Ennek megfelelően a korlátozás természetesen nem tett különbséget a hirdetések tárgya között, tehát ugyanúgy vonatkozott politikai és nem politikai természetű plakátokra is. A szabályozást az Alkotmánybíróság is vizsgálta és azzal kapcsolatban nem talált alkotmányossági aggályokat. 24 A kormány 2014 januárjában valóban módosította a fenti rendelkezést, ám a módosítás csak egyértelműsítette a helyzetet a jogbiztonság és annak érdekében, hogy a kampány során minél kevesebb vitás kérdés merülhessen fel. 25 Mindettől függetlenül a magántulajdonban álló területen, épületen főszabály szerint korlátlanul lehet plakátot elhelyezni. Ezen felül pedig a szabályozás számos fontos kivételt tesz közterület esetén is (pl. járda, gyalogút stb.) 6

7 1 Kim Lane Scheppele - Hungary: An Election in Question, Part 1-Part /2005. (VI. 17.) AB határozat 193/2010 (XII. 8.) AB határozat 3 Az országgyűlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet 4 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló évi CCIII. törvény (Vjt.) 14. (3) bekezdés 5 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló évi XXXIV. törvény 8. (5) ba)-bb) évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.) Ve. 17. (3) 8 Ve. 19. (3) 9 Ve Ve EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) CODE OF GOOD PRACTICE IN ELECTORAL MATTERS, Strasbourg, 2003 május 23., 7. oldal 12 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) AND OSCE OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS (OSCE/ODIHR) JOINT OPINION ON THE ACT ON THE ELECTIONS OF MEMBERS OF PARLIAMENT OF HUNGARY, Strasbourg, június 18., 5. oldal https://www.osce.org/odihr/ Vjt. 4. (4)-(6) bekezdés 14 Vjt. 4. (4)-(6) bekezdés 15 Vjt. 12. (1)-(2) 16 Az új magyar választási rendszer, Századvég Alapítvány 26. old. 17 Ve. 92. (1) és (3) bekezdés 18 Ve. 93. (2) 19 Ve (2) 20 Ve (2) 21 Ve (3) 22 Századvég i.m. 32. old /2011. (X. 21.) Korm. rendelet a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól /2013. (XI. 18.) AB határozat 25 5/2014. (I. 17.) Korm. rendelet 7

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Az önkormányzati választási rendszer alkotmányellenes és illegitim átalakítása

Az önkormányzati választási rendszer alkotmányellenes és illegitim átalakítása Az önkormányzati választási rendszer alkotmányellenes és illegitim átalakítása 2014. június 11. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet az alkotmányosság

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület. 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság. Tisztelt Választási Bizottság!

Budapest Főváros IX. kerület. 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság. Tisztelt Választási Bizottság! Budapest Főváros IX. kerület 12. számú Országgyűlési Választókerületi Választási Bizottság Tisztelt Választási Bizottság! Alulírott (személyes adatok) és a Political Capital Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251 Ikt.szám: IV.315/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő választókerületek

Részletesebben

SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 2. kurzushoz VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZER

SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 2. kurzushoz VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZER SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 2. kurzushoz VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZER ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék www.alkjog.elte.hu 2013/14. tanév őszi félév I. ALKOTMÁNYELMÉLETI

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről:

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Jásztelek Község Helyi Választási Bizottságának 24/2014. (IX.08.) HVB határozata települési nemzetiségi

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 13.Pk.50.052/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Gera Annamária Ügyvédi Iroda (székhelycíme) által képviselt Kiss Róbert (lakcím) kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság (1052

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI

MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSOK Szalayné Sándor Erzsébet: A 2014. évi választások a magyarországi nemzetiségekért felelős biztoshelyettes szemszögéből 1. Bevezető gondolatok A 2014. év nagy jelentőséggel

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

A választójogi szabályozás átalakulása 2010-2013.

A választójogi szabályozás átalakulása 2010-2013. MTA Law Working Papers 2014/12 A választójogi szabályozás átalakulása 2010-2013. Halmai Gábor Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515 http://jog.tk.mta.hu/mtalwp

Részletesebben

A javaslatról általában

A javaslatról általában A TASZ VÉLEMÉNYE A 2013. ÉVI... TÖRVÉNY A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ T/11200. TÖRVÉNYJAVASLAT 2. -ÁRÓL 2013. május 18-án dr. Cser-Palkovics András, Gulyás

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi szervezet határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó

Részletesebben

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 1

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi XXXVI. törvény 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 1 2013.12.11. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

2/2014. (III.31.) Tárgy: választókerületek kialakításáról HATÁROZAT

2/2014. (III.31.) Tárgy: választókerületek kialakításáról HATÁROZAT Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 6400 KISKUNHALAS, Hősök tere 1. Telefon: 77/523-104, e-mail:jegyzo@kiskunhalas.hu 2/2014. (III.31.) Ikt. S/456-2/2014

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról VÁLASZTÁSI FÜZETEK 194. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 194. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati

Részletesebben

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban Általános kérdések Miért fogad el új alkotmányt Magyarország? Az új alkotmány elfogadásának szimbolikus és gyakorlati jelentősége van. Szimbolikus,

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

Važnanapomena: Fontos megjegyzés:

Važnanapomena: Fontos megjegyzés: Važnanapomena:Prevodovogpropisa, odnosno akta sasrpskogjezika na mađarski_jezik, omogućilajemisijaorganizacijezaevropskubezbednost i saradnju u RepubliciSrbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) saciljem da

Részletesebben

I. Országos népszavazási kezdeményezés elbírálása

I. Országos népszavazási kezdeményezés elbírálása NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: III/6 Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata

A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata Sződ község területén a 2014. évi helyhatósági választásokon alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához. Budapest 2014.

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához. Budapest 2014. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához Budapest 2014. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. PÁLFFY

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY Tartalomjegyzék Bevezetés a tanulmány célja 2 Korábbi vs. új magyar választási rendszer kisebb hangsúlyeltolódás a többségi rendszer irányába 3 A rendszerváltozás

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat Jelen nyilatkozat kitöltési segédlete az NKA portálon (www.nka.hu) a Főoldalon megtalálható. Támogatott neve: Pályázati azonosító: pály név pály az Átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alkotmányjog I Jogszabályok ELTE-ÁJTK 2009-2010 II.félév segédlet

Alkotmányjog I Jogszabályok ELTE-ÁJTK 2009-2010 II.félév segédlet Alkotmányjog I Jogszabályok ELTE-ÁJTK 2009-2010 II.félév segédlet 1/203 Tartalomjegyzék 1987. évi XI. törvény...3 1989. évi XXXIV. törvény...11 1990. évi LXIV. törvény...18 1990. évi LXV. törvény...26

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JOGGYAKORLATA II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JOGGYAKORLATA 2002.

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Érkezett: 2014 A P R 3 0. ELNÖKE

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Érkezett: 2014 A P R 3 0. ELNÖKE w í u u í * i U V ó U U U numányszám: ^ ^ NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Érkezett: 2014 A P R 3 0. ELNÖKE Iktatószám: NVB/1282/2014. A Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23.

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. Alapfogalmak. A képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonya - a közvetlen hatalomgyakorlás intézményei o népszavazás: döntéshozatal

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

Sikos Ágnes politikai elemző

Sikos Ágnes politikai elemző 2013.december 02. Sikos Ágnes politikai elemző Kormánypártokra szabott választási rendszer A 2014-es választásokig már csupán négy hónap van hátra, az eljárási törvény azonban még mindig nem vette fel

Részletesebben

Mi várható a megyei közgyűlésekben?

Mi várható a megyei közgyűlésekben? Mi várható a megyei közgyűlésekben? A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Az önkormányzati választásokon a településeket vezető polgármester és képviselő-testület mellett minden megye választ magának megyei közgyűlést

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 323-011*, (46) 517-700*, (46) 517-633 Telefax: (46) 352-525 II-1099-2/2010. A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 1. A Fészek Alapítvány minden jelentkezőt fogad és regisztrál életkortól, családi

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

Lajosmizse Város Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

Lajosmizse Város Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Lajosmizse Város Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Ikt.sz.: I/6477/7/2013. Tel/Fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu Tárgy: Lajosmizse település szavazóköreinek

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14.

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. 1. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. -a alapján Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek

Részletesebben

A Munka törvénykönyvének módosítása szükséges a választójog kiteljesüléséhez

A Munka törvénykönyvének módosítása szükséges a választójog kiteljesüléséhez A Munka törvénykönyvének módosítása szükséges a választójog kiteljesüléséhez Magyarország Alaptörvénye értelmében minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van gyakorolnia választójogát, melyet kizárólag

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5 oldal

1. oldal, összesen: 5 oldal 1. oldal, összesen: 5 oldal Ügyszám: IV/00788/2014 Első irat érkezett: 2014.04.14 Az ügy tárgya: a Kúria Kvk.I.37.441/2014/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (politikai reklámfilm közlésének

Részletesebben

SZENTLİRINC település választási eredményei

SZENTLİRINC település választási eredményei SZENTLİRINC település választási eredményei A polgármester MÁTIS ISTVÁN Független jelölt lett A települési önkormányzat tagjainak : 13 fı Az önkormányzat összetétele : Név Jelölı szervezet(ek) ASZTALOS

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 195/8. KÉZIKÖNYV

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 195/8. KÉZIKÖNYV VÁLASZTÁSI FÜZETEK 195/8. KÉZIKÖNYV a szavazatszámláló bizottságok részére a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának lebonyolításához 2014. október 12. NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről I.

Részletesebben

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról. I. Fejezet. Választás. Választójog. Jelölés. Szavazás

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról. I. Fejezet. Választás. Választójog. Jelölés. Szavazás 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról A Magyar Köztársaság csatlakozása az Európai Unióhoz megköveteli, hogy az Országgyűlés megalkossa az Európai Parlamentben a Magyar

Részletesebben

Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét

Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét Az Alapjogokért Központ üdvözli az Európa Tanács szaktestületének, a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottságnak (ECRI) Romániával

Részletesebben

Választói névjegyzék

Választói névjegyzék Választói névjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Nyilvántartásba vétel feltételei... 3 3. Névjegyzék előkészítése... 4 4. Postai úton szavazók listája... 5 5. Különleges igényű szavazók listája... 6 6. Kiegészítő

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 82/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 82/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Knk.IV.37.458/2015/3.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek, a dr. Pálffy Ilona elnök által képviselt Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldányának

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 50/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 50/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Knk.IV.37.356/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek a dr. Pálffy Ilona a Nemzeti Választási Iroda elnöke által képviselt Nemzeti Választási Bizottság által országos

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014.

TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásához A választójog Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

1. oldal, összesen: 23 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

1. oldal, összesen: 23 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 1. oldal, összesen: 23 317/B/2006. AB HATÁROZAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok alapján, valamint részben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az Európai Parlament tagjai 2014. május 25. napjára kitzött választásával kapcsolatban. Tisztelt választópolgárok!

TÁJÉKOZTATÓ. Az Európai Parlament tagjai 2014. május 25. napjára kitzött választásával kapcsolatban. Tisztelt választópolgárok! Lánycsók-Kisnyárád-Majs-Udvar Községek Helyi Választási Irodája TÁJÉKOZTATÓ Az Európai Parlament tagjai 2014. május 25. napjára kitzött választásával kapcsolatban Tisztelt választópolgárok! Az uniós polgárok

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában 95/2014. (X. 18.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182 Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy u 12 74/447-998, fax: 74/447-182 Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a 2010 október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben