Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A magyarországi lakossági megtakarítások megoszlása különös tekintettel a betétekre és ezek összehasonlítása a két csehszlovák utódállammal és Lengyelországgal Készítette: Szabó Péter Budapest

2 2

3 Tartalom 1 Előszó Abstract Folyamatábra A pénz fogalma, feltételrendszere Megtakarítással kapcsolatos elméletek Történeti áttekintés (Friedman; Modigliani) Keynes fogyasztási függvénye Fisher intertemporális választása Friedman permanensjövedelem-hipotézise A friedmani modell kiegészítése Modigliani életciklus-hipotézise Az életciklus-hipotézis kiegészítése Betétek A betétek csoportosítása A lekötés futamideje és összege szerint Devizanem szerint Kamat-meghatározás módszere szerint Rögzített célú betétek Gyámhatósági betét Nyereménybetét Lakás-takarékpénztári megtakarítások (LTP-betétek) Takarékbetét (Betétkönyv) Betétjellegű okiratok Bankbetétekkel kapcsolatos további magyar specifikumok Nemzetközi pénzügyi megtakarítások USA Japán A német növekedés Magyarország Magyarország makroszintű elemzése a megtakarítások szempontjából Magyarországon a lakossági megtakarítások alakulása a kamatszint és az infláció függvényében Az utóbbi évek megtakarítási jellemzői itthon Aktuális piaci helyzet rövid-, ill. hosszúlejáratú lekötött betétek esetén A cseh, szlovák, illetve lengyel piac betétvolumenének változása napjainkban, illetve ezek összehasonlítása Magyarországgal Cseh lakossági megtakarítások

4 6.2 Szlovák lakossági megtakarítások Lengyel lakossági megtakarítások Összefoglalás Mellékletek Irodalomjegyzék

5 1 Előszó Témaválasztásom indoka a lakosság betétek iránti megnövekedett keresletében keresendő. A gazdasági válság hatására a magánszemélyek érdeklődése a biztosabb hozamú befektetési formák iránt megnövekedett. A magasabb hozamú, illetve kockázatú befektetésekkel szembeni érdeklődés csökkent, a profitorientáltságot a minimális kockázatú hozam váltotta fel. Ennek ellenére sajnálatos módon a magyar háztartások megtakarítási aránya még mindig roppant alacsony pl. a Nyugat-Európai országokkal, Japánnal, vagy akár a velünk szomszédos országok egy részével szemben. Jelenleg alig több mint a magyar háztartások tizede tud félretenni a keresetéből. A rendszerváltás (1989) előtt 30% körüli volt a megtakarítási ráta Magyarországon a kényszer-megtakarítások következtében. A magyar lakosság megtakarításai eléggé fluktuáltak az elmúlt bő két évtizedben. A 90-es évek közepén bekövetkező megtakarítási csodát (15 százalék körüli megtakarítási hajlandóság) a 2000-es évek elején bekövetkező megtakarítási katasztrófa (csupán 6 százalék körüli megtakarítási hajlandósággal) követte. A magyar lakosság megtakarítási kedve és a bankbetétek reálkamata között egy erős már-már függvényszerű kapcsolatot fedezhetünk fel. Ezen felül további tényezők is módosítják a megtakarítási rátát, mint például az infláció. Szakdolgozatom során először a megtakarítással kapcsolatos általános elméleteket veszem sorba. Ezek a makroökonómiai elméletek kulcsfontosságú szerepet játszottak a megtakarítások korai vizsgálatában és a mai megtakarításokkal kapcsolatos elemzések is ezen elméletek alaptézise alapján készülnek. Friedman és Modigliani 50-es évekbeli elméleteit újabb ezen feltételezéseken alapuló modellekkel egészítettem ki, illetve figyelembe vettem az elméletek gyakorlati alkalmazhatóságát is. Ezután definiálom a betét fogalmát és megvizsgálom a betétek típusait, legfőbb jellemzőit, illetve néhány további magyar specifikummal egészítem ki ezt a részt. Megvizsgálom azt is, hogy nemzetközi szinten, hogy néz ki a lakosság megtakarítási hajlandósága. Németországban például egy stabil 10 százalék körüli szinten körül ingadozott a megtakarítási ráta 2 százalék körüli szórással az elmúlt két évtizedben. Az amerikaiak megtakarítási rátája ellenben már húsz éve is 8 százalék alá csökkent és az ezredforduló óta a 2-4 százalékos sávban mozog a megtakarítási hajlandóság a világpiac vezető gazdasági hatalmában. Japánban a húsz éve még nagyon magasnak számító 15 százalék körüli megtakarítási hajlandóság fokozatos csökkenés eredményeképp a 2000-es évek elejére 2003 körül elérte a 4 százalékos értéket amivel beérte az USA-t. Ennek oka a Japán 5

6 gazdaság egy helyben toporgása, illetve a fiatalabb generációk alacsonyabb munkatűrőképességében és társadalmi változásokban keresendő. Szakdolgozatom folyamán a következő részt a magyar háztartások megtakarítási tényeinek leírására, elemzésére és a jelenlegi piaci helyzet megvizsgálására szántam. A dolgozat során a rendszerváltástól kezdve vizsgálom a magyar lakosság megtakarítási szokásait. Pár szóban kitérek a korábbi helyzetre is, de 1989 előtt a klasszikus pénzügyi megtakarításnak lehetőségei eléggé korlátoltak voltak. A gyakorlatilag egyedüli pénzügyi megtakarítási forma a takarékbetétkönyv volt, amelyet egy pénzintézet az Országos Takarékpénztár bocsátott ki. (Ez a megtakarítási forma fent maradt a rendszerváltás után is, de jelentősége mára drasztikusan lecsökkent, mivel nagy előnyét az anonimitását megszüntették a rendszerváltás után: évi 2. törvényerejű rendelet a takarékbetétekről értelmében). A magyar háztartások egyéb megtakarításai közé tartoztak a reál javakba történő beruházások, amelyek legfőbb csoportját az ingatlan-beruházások (második lakás, balatoni nyaraló) tették ki. Ezen felül a lakosság készpénztartási hányada is nagyon magas volt. Ez az arány még mindig nagyon magas a többi uniós országhoz képest. Dolgozatom célja az unióba 2004-ben együtt csatlakozó visegrádi négyek Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország lakossági megtakarításainak összehasonlítása, különös tekintettel a betétekre. A megtakarítási hajlandóság, avagy határhajlandóság a gazdasági folyamatokat is erősen befolyásolja mind mikro-, mind makroszinten a Solow-modell alapján. Erről a függelékben ejtek pár szót. A függelékben kapott helyett továbbá egy hosszabb rész a betétek és bankok kialakulásának körülményeiről és fejlődéséről a kezdetektől mind nemzetközi mind magyar szinten. 6

7 1.1 Abstract Hungarian households deposit rate showed an increasing trend in the last year. That s the main reason for searching data in the topic. According to the world crisis started in 2008 the households motivations to take the risk of their savings have fallen. They have started preferring less risky investments and yield has become a secondary role. Unfortunately Hungarian households savings rate are still on a pretty low level compared to West-European countries, Japan s and some other neighbour countries level of savings. In the first part of my thesis, I examine the theoretical background of the savings with authors like Keynes, Fisher, Modigliani and Friedman. With adding up additional modern theories and some personal opinion about them I tried to make this part of the thesis more interesting. Then comes the examination of the deposits in matter of definition, grouping and some additional specific information about them. The next parts of the thesis are the part of the international household savings rate. Here I compare countries with huge economies like the United States, Japan and Germany (as the biggest European economy) in matter of household savings. Hungarian households play a significant role in the paper. The so-called saving disaster i.e. small or in some periods even negative savings rates, experienced in early 2000 s, to a certain extent, is the other side of the saving miracle experienced in the early and mid 90 s when households rearranged their wealth portfolio from real assets to financial assets implying decreasing house prices and high saving rate The aim of the thesis is to find relation between four East-European countries households savings, including Hungary, Slovak Republic, Czech Republic and Poland. In the research part of the thesis I tried to compare these four countries according to figures like the change of household saving rates and deposit interest rates in the last 20 years. I also put down the Solow-model on paper, because the Propensity to Consume and Marginal Propensity to Consume influence the process of economy. The Solow-model helps us understanding how the upper two figures affect the economy both on micro and macro levels. Even so the Solow-model is not in direct contact with deposits so I put these parts of the thesis to the Appendix part. Another historical background with curiosities about the evolution of deposits and banks both from international and Hungarian aspect got its place in the Appendix part. 7

8 1.2 Folyamatábra A következő ábra a makrogazdaság egy általános modelljét mutatja, jelölve a pénzügyi rendszer tényezőinek egymáshoz való viszonyát. A pénzügyi rendszer környezetéhez hozzátartozik a társadalom összes többi területe: a politikai rendszer, a jogi szabályozás, intézmények. Ezen intézmények stabilitása jelentős mértékben befolyásolhatja a pénzügyi rendszer fejlődési irányvonalait, lehetőségeit. Jelentős különbség van jogkövető, stabil értékeken alapuló társadalmakban működő, illetve instabil politikai intézményekkel, korrupcióval átitatott társadalmakban működő pénzügyi intézmények között. A társadalmikulturális hagyományok, a domináns vallás is kiemelkedő környezeti tényező. Az Iszlám például tiltja a kamatszedést. Ez kihat az országok bankrendszerének fejlődésére, szabályozására. Forrás: Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan 8

9 A fenti folyamatábra lakossági megtakarítás része is hatalmas területet ölel fel. A dolgozat folyamán egy megtakarítással kapcsolatos általános elméleti rész után hogy teljesebb képet kapjunk a megtakarítások természetéről rá is térek a lakossági megtakarításokra először nemzetközi majd magyar szinten. Ezután pedig részletesebben elemzem majd a magyar betéti kultúra változásait az elmúlt évtizedekben, illetve megvizsgálom az aktuális piaci helyzetet a betétpiacon, amelyhez kapcsolódik majd szorosan kutatásom témája. 1.3 A pénz fogalma, feltételrendszere A pénz olyan eszköz, amely bármikor felhasználható tranzakciók lebonyolítására. 1 Dolgozatom elején kitérnék pár szóban a mai pénz fogalmára. A modernkori fejlett gazdaságokban a pénz hitelpénz, azaz nem rendelkezik belső értékkel és a jegybank bocsátja ki. A pénz három célt szolgál. Vagyontartási, értékmérő és forgalmi eszköz. Ha a mai munkámért Ft-ot kapok, akkor megtarthatom azt a pénzt és elkölthetem holnap, egy hónap múlva, vagy akár jövőre. A pénz értékmérő funkciója lehetővé teszi, hogy az árakat és a tartozásokat valamiben mérni tudjuk. A pénz forgalmi eszköz funkciója lehetővé teszi, hogy a pénzzel fogyasztási cikkeket, szolgáltatásokat tudjunk vásárolni, igénybe venni. Amennyiben a három funkció közül csak egy megszűnik, akkor nem tekinthető pénznek. Pl. Ha most van 100 kagylóm és azon ma egy kiló kenyeret tudok venni, de holnap már csak egy gyufaszálat, akkor a kagyló elveszti értékmérő és vagyontartási funkcióját, tehát nem nevezhető pénznek. Bármit nevezhetünk pénznek (kagyló, nyomtatott papír, cigaretta) amennyiben a pénz három funkcióját maradéktalanul teljesíti. A cigarettát jellemzően használják börtönökben, mint pénzt, mivel a fenti három funkciónak tökéletesen megfelel. 1 Gregory Mankiw: Makroökonómia: 179. oldal 9

10 2 Megtakarítással kapcsolatos elméletek 2.1 Történeti áttekintés (Friedman; Modigliani) A fogyasztási, illetve megtakarítási magatartás két legnagyobb hatású modellje Friedman permanens-jövedelem-hipotézise (permanent income hypothesis) és Modigliani életciklus-hipotézise. Sorra veszek tovább az elemzés során olyan lehetőségeket a hipotézisek kiegészítésére, amelyeknek célja a leegyszerűsített, elvont, elméleti síkon jól működő teóriák valóságnak megfelelőbbé tétele. A megtakarítás vizsgálatában legnagyobb hatású elméletek a Modigliani életciklus-hipotézise (1954) és a majdnem ugyanakkor napvilágot látott permanensjövedelem-hipotézis (1957), amely szintén egy Nobel-díjas közgazdász, Friedman nevéhez köthető. Ahhoz, hogy világosan lássuk, miért jelentenek akkora áttörést e tanok, meg kell értenünk azt az elméleti környezetet, amelyben születtek. A keynesi forradalom előtt a megtakarítást társadalmilag hasznos és kívánatos cselekedetnek tekintették, hiszen az jelentette a tőkefelhalmozás, így a gazdasági növekedés forrását. A század fordulóján élő közgazdászok figyelembe vették a megtakarítás pszicho szociális tényezőit is. A legtöbb elmélet alapja az ún. önmérsékletkoncepció (concept of self control): a megtakarítás abból a képességből adódik, hogy az emberek ellen tudnak állni a költekezés kísértésének, amely képesség a korral és az iskolai képzettséggel nő. A Nagy Gazdasági Világválság ( ) és Keynes Általános Elmélet (1936) című műve gyanakvássá változtatta ezt a pozitívnak nevezhető hozzáállást: a megtakarítás a gazdaságra károsan, visszahúzó erővel hathat, hiszen növekedése csökkenti a kereslet egyik összetevőjét, a fogyasztást. Ha pedig ezt a folyamatot nem ellensúlyozza a beruházások automatikus és rendszeres expanziója, elégtelen kereslet is kialakulhat. A pszichológiában használatos szavakkal élve, a megtakarítást deviáns, irracionális viselkedésnek tartották, a fogyasztást racionálisnak ismerték el. A megtakarítást egynek tekintették a sok jószág közül, amelyre a fogyasztó jövedelmét költheti. Sőt, ennél többet is mondhatunk, magasabb rendű (kiadása a jövedelemmel párhuzamosan nő) vagy leginkább luxusterméknek (kiadása a jövedelemnél gyorsabban nő) tartották, de sajátos abból a szempontból, hogy a rá fordított kiadás negatív is lehet. Ezen elmélet további jellemzője, hogy úgy gondolták: a jelenbeli fogyasztás legfőbb meghatározója a jelenbeli jövedelem. Az 1950-es években a fenti modellekre jellemző statikus szemléletet felváltotta a dinamizálásra, vagyis az idő figyelembevételére való törekvés. Az Irving Fisher nevével 10

11 fémjelzett intertemporális választások elmélete, amely nagy hatást gyakorolt a megtakarítás vizsgálatának módszerére, is ezt mutatja. Ehhez közel áll Modigliani életciklus-hipotézise, amely haszonmaximalizáló, racionális, az erőforrásokat optimálisan allokáló fogyasztókat tételez fel. Friedman permanensjövedelem-hipotézise is tekintetbe veszi az időt, használja az időhorizont fogalmát, amely egy időhosszt jelent: az annál hosszabb ideig ható tényezőket, jelenségeket permanensnek (hosszú időtartamig állandónak), az annál rövidebb ideig fennállókat átmenetinek tartja. A két elmélet egyik közös és nagyon lényeges állítása, hogy a jelenlegi fogyasztás nem a jelenlegi jövedelemtől függ, hanem a jelenlegi vagyontól. 2.2 Keynes fogyasztási függvénye Először John Maynard Keynes 1936-ban megjelent Általános elméletével közelítem a megtakarítási magatartást. Keynes első és legfontosabb feltevése az volt, hogy a fogyasztási határhajlandóság a pótlólagos jövedelemegységből fogyasztásra fordított mennyiség nulla és egy közötti értéket vesz fel. Szavait idézve: az alapvető pszichológiai törvényszerűség, amelytől minden bizonnyal legerősebben függünk, az, hogy az emberek általában készek növelni fogyasztásukat jövedelmük emelkedésével, de nem a növekedéssel azonos mértékben. A fogyasztási határhajlandóságnak alapvető szerepe volt abban a gazdaságpolitikában, amelyet Keynes a munkanélküliség kezelésére javasolt. A fiskális politika gazdaságra gyakorolt hatóereje a jövedelem és a fogyasztás közötti kapcsolatból származik. Keynes második fontos feltevése az volt, hogy a fogyasztás jövedelemhez mért aránya, amit átlagos fogyasztási hajlandóságnak nevezünk, a jövedelem növekedésével párhuzamosan csökken. A megtakarítást luxusterméknek tekintette, ezért a gazdagabbaktól jövedelmük nagyobb hányadának megtakarítását várta, mint a szegényebbektől. Harmadszor: Keynes szerint a fogyasztás elsődleges meghatározója a jövedelem, a kamatláb pedig nem játszik kulcsszerepet. Ez a feltevés élesen szemben áll a korábbi klasszikus közgazdászok szemléletével, akik szerint a magasabb kamatláb ösztönzően hat a megtakarításra, és csökkenti a fogyasztást. Keynes elismerte, hogy a kamatláb elméletileg befolyásolhatja a fogyasztást. Tapasztalatai alapján úgy gondolta azonban, hogy a kamatláb személyes kiadásra gyakorolt rövid távú hatása fix jövedelem mellett nem befolyásolja szignifikánsan a fogyasztási, illetve a megtakarítási hajlandóságot. 11

12 A fenti három feltevés alapján a Keynes fogyasztási függvényét az alábbi alakban szokás felírni: + cy > 0, 0 < c < 1 Ahol C a fogyasztás, Y a rendelkezésre álló jövedelem, konstans, amit autonóm vagy adott fogyasztásnak neveznek, és c a fogyasztási határhajlandóság. A fogyasztási függvény rendelkezik a Keynes által megfogalmazott három tulajdonsággal. Megfelel az első tulajdonságnak, mivel a fogyasztási határhajlandóság, c értéke nulla és egy közé esik, vagyis nagyobb jövedelem nagyobb fogyasztást és nagyobb megtakarítást eredményez. A függvény a második feltételt is kielégíti, hiszen az átlagos fogyasztási hajlandóság (APC: Average Propensity to Consume): APC = C / Y = / Y + c 2 Ha Y nő, / Y és az átlagos fogyasztási hajlandóság (C / Y) csökken. És végül a függvény rendelkezik a harmadik tulajdonsággal is, mivel a kamatláb, a korábbi fogyasztási elméletek egyik legfőbb meghatározója, nem szerepel az egyenletben. 2.3 Fisher intertemporális választása Irving Fisher modellje a (pl. II. világháború utáni újjáépítések hatására) racionális, jövőbe tekintő fogyasztók intertemporális választását a különböző időszakokra vonatkozó fogyasztási döntéseket vizsgálta. Az emberek túlnyomó többségéről elmondható, hogy növelni szeretné a fogyasztását minőségi vagy mennyiségi értelemben. Az emberek azonban azért fogyasztanak általában kevesebbet, vagy rosszabb minőségben, mivel jövedelmük korlátozza fogyasztásukat. A fogyasztóik kiadásai nem határtalanok, ezt nevezzük költségvetési korlátnak. Amikor egy fogyasztó a jelen-, illetve jövőbeli fogyasztásáról dönt, intertemporális választási korláttal szembesül. Nézzük meg, hogy egy két időszakig át élő (fiatalkor, öregkor) fogyasztó jövedelme milyen mértékben korlátozza a fogyasztást. Az első időszakban a fogyasztó jövedelme, fogyasztása, a második időszakban, illetve (minden változó reálváltozó, tehát az inflációval kiigazított). Mivel a fogyasztó bármikor vehet fel kölcsönt, illetve bármikor hitelezhet a fogyasztás bármely időszakban lehet nagyobb vagy kisebb, mint az aktuális jövedelem. 2 Mankiw: Makroökonómia: 435. oldal 12

13 Az első időszakban a megtakarítás egyenlő a jövedelem és a fogyasztás különbségével: S =, ahol S a megtakarítás, ha pozitív előjelű, amennyiben viszont negatív előjelű, akkor hitelről beszélünk. A második időszakban a fogyasztás egyenlő a felhalmozott megtakarítás vagy hitel, a megtakarításon keresett kamatjövedelem, vagy hitelen felhalmozódott kamat és a jövedelem összegével: = (1 + r)s +, amelyben r a reálkamatláb (a kamatláb inflációval csökkentett értéke). Ha például a reálkamatláb 3 százalék, akkor minden első időszakban megtakarított forintért 1,03 Ft többletfogyasztás illeti meg a fogyasztót. Mivel nincs harmadik időszak, a fogyasztónak nincs megtakarítása a második időszakban. Figyeljük meg, hogy a fenti két egyenlet akkor is igaz, ha a fogyasztó az első időszakban nem hitelez, hanem kölcsönt vesz fel. Az S változó kölcsönt és hitelt is jelölhet. Ha az első időszak fogyasztása kisebb, mint az első időszak jövedelme, akkor a fogyasztónak van megtakarítása, és S értéke nagyobb, mint nulla. Ha az első időszak fogyasztása meghaladja az első időszak jövedelmét, akkor a fogyasztó kölcsönt vesz fel, és S kisebb nullánál. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a kölcsön és a hitel kamatlába egyforma. Ahhoz, hogy a fogyasztó költségvetési korlátját megkapjuk, össze kell vonnunk a fenti egyenleteket. S helyére a második egyenletben írjuk be az első egyenletet, ekkor az alábbi formulát kapjuk: = (1 + r)( ) +, Rendezzük át az egyenletet a könnyebb értelmezhetőség végett: (1 + r) + = (1 + r) +, Osszuk el mindkét oldalt (1 + r)-rel: + / (1 + r) = + / (1 + r) 3 Az egyenlet a két időszak fogyasztását a két időszak jövedelmével kapcsolja össze. Az egyenlet az intertemporális költségvetési korlát kifejezésének általános formája. 3 Mankiw: Makroökonómia: oldal 13

14 Könnyű értelmezni a fogyasztó költségvetési korlátját. Ha a kamatláb nulla, akkor az egyenlet szerint a két időszak összes fogyasztása egyenlő a két időszak összes jövedelmével. A szokásos esetben a kamatláb nagyobb nullánál, ekkor a jövőbeni fogyasztás és a jövőbeni jövedelem (1 + r)-rel diszkontál. A diszkontálást a megtakarításon nyerhető kamatjövedelem indokolja. Mivel a fogyasztó a jelenlegi jövedelem megtakarított része után kamatot kap, a jövőbeni jövedelem valójában kevesebbet ér a jelenleginél. Hasonlóképpen, mivel a jövőbeni fogyasztást a kamatot hozó megtakarítás fedezi, a jövőbeni fogyasztás kevesebbe kerül, mint a jelenlegi. Az 1 / (1 + r) tényező a második időszak fogyasztása az első időszak fogyasztásában mérve: az első időszak fogyasztásának azon része, amelyről a fogyasztónak le kell mondania egy egység második időszakbeli fogyasztásért cserébe. 2.4 Friedman permanensjövedelem-hipotézise A permanensjövedelem-hipotézis (permanent income hypothesis), amely új szemléletmódot hozott a megtakarítással foglalkozó kutatásokba, Milton Friedman nevéhez fűződik. Az elmélet 1957-ben látott napvilágot minden érdeklődő számára elérhető formában The Theory of the Comsumption Function címmel. A permanensjövedelem-hipotézist az egyedi háztartásokra vonatkozóan egy egyszerű háromegyenletes egyenletrendszerben lehet összefoglalni. = k(i, w, u) (1) y = + (2) c = + (3) 4 A (2) egyenlet azt fejezi ki, hogy a kimutatott vagy mért jövedelmet (y) permanens ( ) és átmeneti ( ) komponensekre lehet bontani. Az előbbi a jövedelemnek azon része, amelyhez a fogyasztók döntéseiket igazítják. Friedman a permanens jövedelmet először az egyén által hosszú időn keresztül (nem feltétlenül egész életében) elvárt jövedelem egy évre jutó összegének felelteti meg, majd azt írja, hogy a szóban forgó fogyasztási egység által permanensnek elismert jövedelem az átlagjövedelem, amely az időhorizonttól és előrelátástól, valamint a felhalmozott vagy örökölt vagyontól, a foglalkozástól és a környezettől függ. Az ideiglenes komponens a jövedelem előre nem látható növekedéséből, illetve csökkenéséből áll, amely kiesik a periódus elteltével és korrelálatlan 4 Buzási Katalin: Két fogyasztási/megtakarítási modell bemutatása: 177. oldal 14

15 a permanens jövedelemmel. A jövedelemhez hasonlóan a mért fogyasztás (c) is permanens ( ) és ideiglenes ( ) részből áll ((3) egyenlet). Egy példával illusztrálnám, hogyan választhatjuk szét a jövedelmet permanens és átmeneti tényezőkre: István, akinek mérnöki végzettsége van, többet keresett ebben az évben, mint Tamás, aki abbahagyta tanulmányait az érettségi előtt. István magasabb jövedelme magasabb permanens jövedelméből származott, mivel végzettsége miatt a későbbiekben is magasabb fizetésre számíthat. József, nyírségi mezőgazdasági őstermelő, kevesebbet keresett az idén, mert a fagyok tönkretették a termést. Irén, észak-dunántúli mezőgazdasági őstermelő, a szokásosnál többet keresett az idén, mert a nyírségi fagyok miatt terményeinek az ára megemelkedett. Irén magasabb jövedelme magasabb átmeneti jövedelméből származik, a következő évben nincs nagyobb esélye a jó időjárásra, mint Józsefnek. Ezeknek ismeretében könnyebben értelmezhetjük az (1) egyenlet tartalmát, amely azt mondja ki, hogy a tervezett vagy permanens fogyasztás ( ) a tervezett vagy permanens jövedelem ( ) meghatározott hányada (k), és ez a hányad nem függ a permanens jövedelem nagyságától, hanem különböző más változóktól. Az i a kamatlábat, a w a nem humán vagyon és jövedelem arányát, az u pedig azokat a tényezőket jelöli, amelyek a háztartások folyó fogyasztási, illetve tőkefelhalmozási hajlandóságát kialakítják, például a jövedelmekkel kapcsolatos bizonytalanság, a háztartások kora, összetétele, kulturális tényezők és származás. Az egyenletekből az is kiolvasható, hogy a permanens fogyasztás nem függ az átmeneti jövedelemtől. A hipotézis teljességéhez további egyenletek szükségesek: = 0 (4) = 0 (5) = 0 (6) 5 Az (4) egyenlet a permanens és átmeneti jövedelem, a (5) egyenlet az átmeneti és mért fogyasztás korrelálatlanságát fejezi ki. A (6) egyenlet tekinthető a hipotézis legjelentősebb állításának, amely szerint az átmeneti jövedelem és fogyasztás korrelálatlanok, vagyis az (az átmeneti jövedelem fogyasztási határhajlandósága; Marginal Propensity to 5 Buzási Katalin: Két fogyasztási/megtakarítási modell bemutatása: 177. oldal 15

16 Consume) zérus. Másképpen fogalmazva a háztartások jövedelmének időleges összetevői nincsenek hatással a fogyasztásra, hanem a háztartások tartozásainak és követeléseinek a változásában nyilvánulnak meg, azaz a mért megtakarításokban. Láthatjuk, hogy a fent bemutatott elmélet igen szigorú: néhány erős megszorítást tartalmazó egyenlettel leírható, és ennek köszönhetően nagymértékben eltér a valóságtól. Számos olyan tényezőtől tekint el vagy kezel felületesen, amely a valósághoz közelebb vinné, annak valamilyen szinten megfeleltetné. Bizonytalanságokkal es tökéletlenségekkel jellemezhető világunkban természetesnek tekinthetjük, ha a fogyasztók reagálnak az ideiglenes, váratlan jövedelemnövekedésre. Az emberek racionalitásukat es érzékenységüket tekintve nem egyformák. Nem minden ember rohan a bankba, aki valamilyen szerencsejátékon nyer, hanem van olyan is, aki inkább elherdálja, szórakozásra költi a nyereményt. Az elmélet nem számol a hitelfelvételi korláttal, azzal a helyzettel, amikor az emberek többet szeretnének fogyasztani, mint amennyit jövedelmük lehetővé tesz. Ha a fogyasztónál ideiglenesen nagyobb fogyasztási igény lep fel, hajlandóak túlórázni, több munkát vállalni, hogy kiegészítsék rendszeres jövedelmüket. Ha a fent említett lehetőségeket figyelembe vesszük, akkor számíthatunk arra, hogy az átmeneti jövedelem valamilyen módon befolyásolja az átmeneti fogyasztást, ami a (6) egyenlet érvényességét kérdőjelezi meg A friedmani modell kiegészítése A gyakorlatban ellenben az utóbbi két évtizedben egyéb trendek látszódnak beigazolódni. A megtakarítások optimális elosztása függ a pénzügyi befektetések teljes vagyonhoz viszonyított arányától, illetve attól, hogy a befektető életciklusának melyik szakaszában jár. A Malkiel-féle modell szerint a részvények összes befektetéshez viszonyított aránya a kor előre haladtával csökken. Malkiel szerint 25 évesen a megtakarított összeg 70%-át teszi ki a részvények aránya az összes megtakarításból. Ez a fajta kockázatvállalási kedv (mint tudjuk a részvények átlagos hozama magasabb, mint a kötvényeké, vagy akár betéteké, de ugyanakkor kockázatuk is a legmagasabb) 70 éves korra 30%-os részvényarányra csökken 6. A modell szerint a befektetők óvatosabbá válnak, ahogy 6 Czachesz Gábor Honics István : Magyarországi megtakarítók kockázatvállalási hajlandóságának vizsgálata; oldal 16

17 idősebbek lesznek és inkább alacsonyabb kockázatú pénzügyi befektetési formákat választanak. Ezt a fajta megközelítést manapság is nagyon elterjedt és népszerű a pénzügyi tanácsadók körében és gyakorlatban is alkalmazzák. Egy ettől teljesen eltérő elmélet fűződik Lee és Hanna nevéhez. Elemzéseik szerint a legalább húsz éve befektetési időhorizonttal rendelkező ügyfelek a pénzügyi befektetéseik 100 százalékát részvénybe fektetik a legmagasabb átlagos hozam okából kifolyólag, amit az egyéni kockázatvállalási hajlandóság nem befolyásol. A bizonytalan kimenetelű döntési helyzetek modellezésének legelfogadottabb módszereként a hasznosságot a vagyon függvényeként határozzák meg. A vagyonra számos definíció adható, az egyik a hasznossági függvény független változójaként a pénzügyi eszközök jóléthez (wealth) viszonyított arányát használja. A jólét a hátralévő időszakra vonatkozó potenciális fogyasztást jelenti, így a meglévő vagyonon (net worth) kívül beleértendő a jövőben várható minden olyan jövedelem és bevétel is, ami nem a pénzügyi befektetésekből származik (human wealth). Az életkor növekedésével a nem pénzügyi befektetésekből származó jövedelem nagysága csökken, míg a meglévő vagyon szerepe nő. A befektetési időhorizont a különböző befektetési céloknak és az egyén személyes jellemzőinek mint például az életkornak a függvénye. A rövid távú egy év vagy annál rövidebb befektetéseknél a háztartás jelenlegi fogyasztása is nagymértékben függ a befektetési portfólió alakulásától. A középtávú befektetések célja lehet a lakásra felvett jelzáloghitelek visszafizetése, vagy a gyerekek iskoláztatásának finanszírozása. A hosszú távú megtakarítási célok közül a legjellemzőbb a nyugdíj-előtakarékosság. A háztartások vagyonának, megtakarítási időhorizontjának, valamint kockázatvállalási hajlandóságának, vagyis az objektív és szubjektív kockázatvállalási hajlandóságnak az ismeretében meghatározható az optimális eszközallokáció. Személyes véleményem szerint mind a Malkiel-, mind a Lee és Hanna-féle modellnek van létjogosultsága. Malkiel esetében a kockázatot jobban felvállaló fiatalok (20-30 évesek) és a kockázattól idegenkedő, - inkább fix kamatozású rövid lejáratú betétekbe fektető - idősebb generációk esetével azonosulni tudok. A környezetemben élők esetében is megfigyelhető ez a trend. Ez által helytállónak tűnik számomra Malkiel azon feltételezése, miszerint a fiatal generációk jobban preferálják megtakarításaik részvénybe fektetését, mint az idősek. 17

18 Lee és Hanna szerint azonban, akik húsz éves befektetési időhorizonttal rendelkeznek, azok megtakarításaik 100 százalékát részvényekbe fektetik. A feltételezés azon alapul, hogy köztudott a részvények átlaghozamai a legmagasabbak. Ellenben ez a legkockázatosabb megtakarítási, befektetési forma. Egy hosszú idő óta a befektetésekben aktívan részt vállalót a kockázatvállalási hajlandóság nem befolyásol. Befektetési kockázatát diverzifikálhatja, amennyiben megtakarításait különböző ágazatok, országok részvényeibe fekteti, ezáltal kitettsége egy részvény bedőlése esetén jelentős mértékben csökken. Malkiel modelljét az alacsony volumenű megtakarítással rendelkező, általában középosztálybeli befektetők viselkedésére látom alkalmazhatónak, mint ahogy a pénzügyi tanácsadók is alkalmazzák. Ezzel szemben Lee és Hanna modellje a felsőosztály nagybefektetőinek, illetve akár az intézményi befektetők egy csoportjának megtakarítási szokásaival azonosítható, mivel pl. itt Magyarországon egy átlagos nyugdíjas nem fogja megtakarításait 100 százalékban részvényekbe fektetni, hanem a biztos hozamú betéteket, illetve állampapírokat vásárolja. 2.5 Modigliani életciklus-hipotézise Ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk Modigliani életciklus-hipotéziséről, vizsgáljuk meg azt az időszakot, amikor született. Az elmélet a II. világháborút elveszítő Olaszországban fogalmazódott meg. A különböző életszakaszokban lévő emberek számára különbözőek voltak a lehetőségek. A fiataloknak még volt jövőképük, míg az idősebb generációk már csak öregkorukra takarítottak meg. Az életciklus-hipotézis szerint a haszonmaximalizáló egyének intelligens döntéseket hoznak arra vonatkozólag, hogy mennyit akarnak fogyasztani a különböző életkorokban, azaz hogyan allokálják időben a rendelkezésükre álló forrásokat, amely az életük során elérhető életvagyontól (a munkajövedelem és öröklött vagyon jelenértékeinek összege) és nem az aktuális jövedelemtől függ. 18

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A 2007-ben kirobbant pénzügyi válság hatásainak értékelése a befektetési alapoknál Magyarországon Készítette: Végh Klaudia

Részletesebben

A háztartási megtakarítások szerepe a gazdaságok stabilitásában és növekedésében

A háztartási megtakarítások szerepe a gazdaságok stabilitásában és növekedésében A háztartási megtakarítások szerepe a gazdaságok stabilitásában és növekedésében Palócz Éva Matheika Zoltán 1. Bevezetés Sajátos kettősség jellemzi a háztartások megtakarításainak közgazdasági és gazdaságpolitikai

Részletesebben

MNB Füzetek 2000/8 A MAGYAR HÁZTARTÁSOK MEGTAKARÍTÁSAI 1995 ÉS 2000 KÖZÖTT. Árvai Zsófia Menczel Péter: 2000. december

MNB Füzetek 2000/8 A MAGYAR HÁZTARTÁSOK MEGTAKARÍTÁSAI 1995 ÉS 2000 KÖZÖTT. Árvai Zsófia Menczel Péter: 2000. december MNB Füzetek 2000/8 Árvai Zsófia Menczel Péter: A MAGYAR HÁZTARTÁSOK MEGTAKARÍTÁSAI 1995 ÉS 2000 KÖZÖTT 2000. december 1 Online ISSN: 1585 5597 ISSN 1219 9575 ISBN 963 9057 81 9 Árvai Zsófia: munkatárs,

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

Dolgozat az Erős Gyula Alapítvány pályázatára. A háztartások eladósodottságának statisztikai elemzése egy új megközelítés

Dolgozat az Erős Gyula Alapítvány pályázatára. A háztartások eladósodottságának statisztikai elemzése egy új megközelítés Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola Dolgozat az Erős Gyula Alapítvány pályázatára A háztartások eladósodottságának statisztikai elemzése egy új megközelítés Analysis of Hungarian household

Részletesebben

XIV. évfolyam, 93. különszám

XIV. évfolyam, 93. különszám XIV. évfolyam, 93. különszám www.pszaf.hu/fogyaszto www.penziranytu.mnb.hu www.versenykultura.hu Pénzügyekről közérthetően Hamis vagy valódi? Láthatatlan pénz www.penziranytu.mnb.hu PÉNZÜGYI DÖNTÉSEID

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola. Dr. Mosolygó Zsuzsa. Okleveles közgazda

Széchenyi István Egyetem. Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola. Dr. Mosolygó Zsuzsa. Okleveles közgazda Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Dr. Mosolygó Zsuzsa Okleveles közgazda A népesség-elöregedés tőkepiaci hatásainak makrogazdasági megközelítése: vagyonzsugorodás,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pénzügyek Tanszék SZEMÉLYES PÉNZÜGYEK

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pénzügyek Tanszék SZEMÉLYES PÉNZÜGYEK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pénzügyek Tanszék SZEMÉLYES PÉNZÜGYEK A tankönyv a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete támogatásával készült! 1 Szerkesztők: Szerzők: Pálinkó Éva, egyetemi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola AZ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS HATÁSA A LAKOSSÁG HOSSZÚ TÁVÚ MEGTAKARÍTÁSAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember Elsô cikkünk azt mutatja be, hogyan hat a jegybanki kamat a piaci kamatokra és hozamokra. Az alapkamat mértékét, illetve változásait a Monetáris Tanács határozza meg.

Részletesebben

A fiskális politika jelzõszámai

A fiskális politika jelzõszámai A fiskális politika jelzõszámai 307 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. április (307 325. o.) P. KISS GÁBOR A fiskális politika jelzõszámai A hagyományos statisztikai hiánykategóriák alkalmazhatósága

Részletesebben

A hitelpiac szerepe a hazai háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseiben

A hitelpiac szerepe a hazai háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseiben Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. december (1041 1065. o.) BETHLENDI ANDRÁS A hitelpiac szerepe a hazai háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseiben Az elmúlt közel négy évtized adatait vizsgálva,

Részletesebben

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években 101 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. február (101 120. o.) HEGEDÜS JÓZSEF VÁRHEGYI ÉVA A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A BEFEKTETÉSI ALAPOK TEVÉKENYSÉGE MAGYARORSZÁGON ÉS NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN

Részletesebben

A HAZAI HITELPIAC EMPIRIKUS VIZSGÁLATA FEJLŐDÉSI IRÁNYOK, MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI STABILITÁSI KÖVETKEZMÉNYEK

A HAZAI HITELPIAC EMPIRIKUS VIZSGÁLATA FEJLŐDÉSI IRÁNYOK, MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI STABILITÁSI KÖVETKEZMÉNYEK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szlávik János Témavezető: Dr. Veress

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Alapvető pénzügyek közérthetően

Alapvető pénzügyek közérthetően Alapvető pénzügyek közérthetően 1. A pénzügyi közvetítőrendszer Modern irodaházak, csillogó üvegportálok, jól öltözött hölgyek és urak, akik mindig sietnek valahova. Kis pénzváltó irodák, zálogfiókok,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG?

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 DOBÁK PÉTER SÁGI JUDIT FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? Napjainkban számos kritika éri a magyar háztartások pénzügyi tudatosságát. Leginkább a megtakarítások

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány A PÉNZPIACI VERSENY ELEMZÉSE A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZEMSZÖGÉBŐL

Részletesebben

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai Tam János 2013. december 12. Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Tam János: A gazdaság és a szociális

Részletesebben

DOLGOZAT AZ ERŐS GYULA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATÁRA

DOLGOZAT AZ ERŐS GYULA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATÁRA semmi DOLGOZAT AZ ERŐS GYULA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATÁRA Csortos Orsolya 2012 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Magyar háztartási hitelboom azonosítása és bankszektorra gyakorolt hatásainak

Részletesebben

Az adókulcsok hatása a különbözõ gazdasági szereplõk viselkedésére irodalmi összefoglaló

Az adókulcsok hatása a különbözõ gazdasági szereplõk viselkedésére irodalmi összefoglaló Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. február (125 141. o.) BENCZÚR PÉTER Az adókulcsok hatása a különbözõ gazdasági szereplõk viselkedésére irodalmi összefoglaló A tanulmány célja az adórendszer által

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Nagy Tibor ZSÁMBOKI BALÁZS 2 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010

Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010 Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010 1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A kkv szektor jellemzői és finanszírozási

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BAGÓ ESZTER, DR. BELYÓ PÁL (a Szerkesztőbizottság elnöke), DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénz és tőkepiacok. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénz és tőkepiacok. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Pénz és tőkepiacok A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-031-8 PÉNZ- ÉS TŐKEPIACOK ESETFELVETÉS

Részletesebben