Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A magyarországi lakossági megtakarítások megoszlása különös tekintettel a betétekre és ezek összehasonlítása a két csehszlovák utódállammal és Lengyelországgal Készítette: Szabó Péter Budapest

2 2

3 Tartalom 1 Előszó Abstract Folyamatábra A pénz fogalma, feltételrendszere Megtakarítással kapcsolatos elméletek Történeti áttekintés (Friedman; Modigliani) Keynes fogyasztási függvénye Fisher intertemporális választása Friedman permanensjövedelem-hipotézise A friedmani modell kiegészítése Modigliani életciklus-hipotézise Az életciklus-hipotézis kiegészítése Betétek A betétek csoportosítása A lekötés futamideje és összege szerint Devizanem szerint Kamat-meghatározás módszere szerint Rögzített célú betétek Gyámhatósági betét Nyereménybetét Lakás-takarékpénztári megtakarítások (LTP-betétek) Takarékbetét (Betétkönyv) Betétjellegű okiratok Bankbetétekkel kapcsolatos további magyar specifikumok Nemzetközi pénzügyi megtakarítások USA Japán A német növekedés Magyarország Magyarország makroszintű elemzése a megtakarítások szempontjából Magyarországon a lakossági megtakarítások alakulása a kamatszint és az infláció függvényében Az utóbbi évek megtakarítási jellemzői itthon Aktuális piaci helyzet rövid-, ill. hosszúlejáratú lekötött betétek esetén A cseh, szlovák, illetve lengyel piac betétvolumenének változása napjainkban, illetve ezek összehasonlítása Magyarországgal Cseh lakossági megtakarítások

4 6.2 Szlovák lakossági megtakarítások Lengyel lakossági megtakarítások Összefoglalás Mellékletek Irodalomjegyzék

5 1 Előszó Témaválasztásom indoka a lakosság betétek iránti megnövekedett keresletében keresendő. A gazdasági válság hatására a magánszemélyek érdeklődése a biztosabb hozamú befektetési formák iránt megnövekedett. A magasabb hozamú, illetve kockázatú befektetésekkel szembeni érdeklődés csökkent, a profitorientáltságot a minimális kockázatú hozam váltotta fel. Ennek ellenére sajnálatos módon a magyar háztartások megtakarítási aránya még mindig roppant alacsony pl. a Nyugat-Európai országokkal, Japánnal, vagy akár a velünk szomszédos országok egy részével szemben. Jelenleg alig több mint a magyar háztartások tizede tud félretenni a keresetéből. A rendszerváltás (1989) előtt 30% körüli volt a megtakarítási ráta Magyarországon a kényszer-megtakarítások következtében. A magyar lakosság megtakarításai eléggé fluktuáltak az elmúlt bő két évtizedben. A 90-es évek közepén bekövetkező megtakarítási csodát (15 százalék körüli megtakarítási hajlandóság) a 2000-es évek elején bekövetkező megtakarítási katasztrófa (csupán 6 százalék körüli megtakarítási hajlandósággal) követte. A magyar lakosság megtakarítási kedve és a bankbetétek reálkamata között egy erős már-már függvényszerű kapcsolatot fedezhetünk fel. Ezen felül további tényezők is módosítják a megtakarítási rátát, mint például az infláció. Szakdolgozatom során először a megtakarítással kapcsolatos általános elméleteket veszem sorba. Ezek a makroökonómiai elméletek kulcsfontosságú szerepet játszottak a megtakarítások korai vizsgálatában és a mai megtakarításokkal kapcsolatos elemzések is ezen elméletek alaptézise alapján készülnek. Friedman és Modigliani 50-es évekbeli elméleteit újabb ezen feltételezéseken alapuló modellekkel egészítettem ki, illetve figyelembe vettem az elméletek gyakorlati alkalmazhatóságát is. Ezután definiálom a betét fogalmát és megvizsgálom a betétek típusait, legfőbb jellemzőit, illetve néhány további magyar specifikummal egészítem ki ezt a részt. Megvizsgálom azt is, hogy nemzetközi szinten, hogy néz ki a lakosság megtakarítási hajlandósága. Németországban például egy stabil 10 százalék körüli szinten körül ingadozott a megtakarítási ráta 2 százalék körüli szórással az elmúlt két évtizedben. Az amerikaiak megtakarítási rátája ellenben már húsz éve is 8 százalék alá csökkent és az ezredforduló óta a 2-4 százalékos sávban mozog a megtakarítási hajlandóság a világpiac vezető gazdasági hatalmában. Japánban a húsz éve még nagyon magasnak számító 15 százalék körüli megtakarítási hajlandóság fokozatos csökkenés eredményeképp a 2000-es évek elejére 2003 körül elérte a 4 százalékos értéket amivel beérte az USA-t. Ennek oka a Japán 5

6 gazdaság egy helyben toporgása, illetve a fiatalabb generációk alacsonyabb munkatűrőképességében és társadalmi változásokban keresendő. Szakdolgozatom folyamán a következő részt a magyar háztartások megtakarítási tényeinek leírására, elemzésére és a jelenlegi piaci helyzet megvizsgálására szántam. A dolgozat során a rendszerváltástól kezdve vizsgálom a magyar lakosság megtakarítási szokásait. Pár szóban kitérek a korábbi helyzetre is, de 1989 előtt a klasszikus pénzügyi megtakarításnak lehetőségei eléggé korlátoltak voltak. A gyakorlatilag egyedüli pénzügyi megtakarítási forma a takarékbetétkönyv volt, amelyet egy pénzintézet az Országos Takarékpénztár bocsátott ki. (Ez a megtakarítási forma fent maradt a rendszerváltás után is, de jelentősége mára drasztikusan lecsökkent, mivel nagy előnyét az anonimitását megszüntették a rendszerváltás után: évi 2. törvényerejű rendelet a takarékbetétekről értelmében). A magyar háztartások egyéb megtakarításai közé tartoztak a reál javakba történő beruházások, amelyek legfőbb csoportját az ingatlan-beruházások (második lakás, balatoni nyaraló) tették ki. Ezen felül a lakosság készpénztartási hányada is nagyon magas volt. Ez az arány még mindig nagyon magas a többi uniós országhoz képest. Dolgozatom célja az unióba 2004-ben együtt csatlakozó visegrádi négyek Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország lakossági megtakarításainak összehasonlítása, különös tekintettel a betétekre. A megtakarítási hajlandóság, avagy határhajlandóság a gazdasági folyamatokat is erősen befolyásolja mind mikro-, mind makroszinten a Solow-modell alapján. Erről a függelékben ejtek pár szót. A függelékben kapott helyett továbbá egy hosszabb rész a betétek és bankok kialakulásának körülményeiről és fejlődéséről a kezdetektől mind nemzetközi mind magyar szinten. 6

7 1.1 Abstract Hungarian households deposit rate showed an increasing trend in the last year. That s the main reason for searching data in the topic. According to the world crisis started in 2008 the households motivations to take the risk of their savings have fallen. They have started preferring less risky investments and yield has become a secondary role. Unfortunately Hungarian households savings rate are still on a pretty low level compared to West-European countries, Japan s and some other neighbour countries level of savings. In the first part of my thesis, I examine the theoretical background of the savings with authors like Keynes, Fisher, Modigliani and Friedman. With adding up additional modern theories and some personal opinion about them I tried to make this part of the thesis more interesting. Then comes the examination of the deposits in matter of definition, grouping and some additional specific information about them. The next parts of the thesis are the part of the international household savings rate. Here I compare countries with huge economies like the United States, Japan and Germany (as the biggest European economy) in matter of household savings. Hungarian households play a significant role in the paper. The so-called saving disaster i.e. small or in some periods even negative savings rates, experienced in early 2000 s, to a certain extent, is the other side of the saving miracle experienced in the early and mid 90 s when households rearranged their wealth portfolio from real assets to financial assets implying decreasing house prices and high saving rate The aim of the thesis is to find relation between four East-European countries households savings, including Hungary, Slovak Republic, Czech Republic and Poland. In the research part of the thesis I tried to compare these four countries according to figures like the change of household saving rates and deposit interest rates in the last 20 years. I also put down the Solow-model on paper, because the Propensity to Consume and Marginal Propensity to Consume influence the process of economy. The Solow-model helps us understanding how the upper two figures affect the economy both on micro and macro levels. Even so the Solow-model is not in direct contact with deposits so I put these parts of the thesis to the Appendix part. Another historical background with curiosities about the evolution of deposits and banks both from international and Hungarian aspect got its place in the Appendix part. 7

8 1.2 Folyamatábra A következő ábra a makrogazdaság egy általános modelljét mutatja, jelölve a pénzügyi rendszer tényezőinek egymáshoz való viszonyát. A pénzügyi rendszer környezetéhez hozzátartozik a társadalom összes többi területe: a politikai rendszer, a jogi szabályozás, intézmények. Ezen intézmények stabilitása jelentős mértékben befolyásolhatja a pénzügyi rendszer fejlődési irányvonalait, lehetőségeit. Jelentős különbség van jogkövető, stabil értékeken alapuló társadalmakban működő, illetve instabil politikai intézményekkel, korrupcióval átitatott társadalmakban működő pénzügyi intézmények között. A társadalmikulturális hagyományok, a domináns vallás is kiemelkedő környezeti tényező. Az Iszlám például tiltja a kamatszedést. Ez kihat az országok bankrendszerének fejlődésére, szabályozására. Forrás: Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan 8

9 A fenti folyamatábra lakossági megtakarítás része is hatalmas területet ölel fel. A dolgozat folyamán egy megtakarítással kapcsolatos általános elméleti rész után hogy teljesebb képet kapjunk a megtakarítások természetéről rá is térek a lakossági megtakarításokra először nemzetközi majd magyar szinten. Ezután pedig részletesebben elemzem majd a magyar betéti kultúra változásait az elmúlt évtizedekben, illetve megvizsgálom az aktuális piaci helyzetet a betétpiacon, amelyhez kapcsolódik majd szorosan kutatásom témája. 1.3 A pénz fogalma, feltételrendszere A pénz olyan eszköz, amely bármikor felhasználható tranzakciók lebonyolítására. 1 Dolgozatom elején kitérnék pár szóban a mai pénz fogalmára. A modernkori fejlett gazdaságokban a pénz hitelpénz, azaz nem rendelkezik belső értékkel és a jegybank bocsátja ki. A pénz három célt szolgál. Vagyontartási, értékmérő és forgalmi eszköz. Ha a mai munkámért Ft-ot kapok, akkor megtarthatom azt a pénzt és elkölthetem holnap, egy hónap múlva, vagy akár jövőre. A pénz értékmérő funkciója lehetővé teszi, hogy az árakat és a tartozásokat valamiben mérni tudjuk. A pénz forgalmi eszköz funkciója lehetővé teszi, hogy a pénzzel fogyasztási cikkeket, szolgáltatásokat tudjunk vásárolni, igénybe venni. Amennyiben a három funkció közül csak egy megszűnik, akkor nem tekinthető pénznek. Pl. Ha most van 100 kagylóm és azon ma egy kiló kenyeret tudok venni, de holnap már csak egy gyufaszálat, akkor a kagyló elveszti értékmérő és vagyontartási funkcióját, tehát nem nevezhető pénznek. Bármit nevezhetünk pénznek (kagyló, nyomtatott papír, cigaretta) amennyiben a pénz három funkcióját maradéktalanul teljesíti. A cigarettát jellemzően használják börtönökben, mint pénzt, mivel a fenti három funkciónak tökéletesen megfelel. 1 Gregory Mankiw: Makroökonómia: 179. oldal 9

10 2 Megtakarítással kapcsolatos elméletek 2.1 Történeti áttekintés (Friedman; Modigliani) A fogyasztási, illetve megtakarítási magatartás két legnagyobb hatású modellje Friedman permanens-jövedelem-hipotézise (permanent income hypothesis) és Modigliani életciklus-hipotézise. Sorra veszek tovább az elemzés során olyan lehetőségeket a hipotézisek kiegészítésére, amelyeknek célja a leegyszerűsített, elvont, elméleti síkon jól működő teóriák valóságnak megfelelőbbé tétele. A megtakarítás vizsgálatában legnagyobb hatású elméletek a Modigliani életciklus-hipotézise (1954) és a majdnem ugyanakkor napvilágot látott permanensjövedelem-hipotézis (1957), amely szintén egy Nobel-díjas közgazdász, Friedman nevéhez köthető. Ahhoz, hogy világosan lássuk, miért jelentenek akkora áttörést e tanok, meg kell értenünk azt az elméleti környezetet, amelyben születtek. A keynesi forradalom előtt a megtakarítást társadalmilag hasznos és kívánatos cselekedetnek tekintették, hiszen az jelentette a tőkefelhalmozás, így a gazdasági növekedés forrását. A század fordulóján élő közgazdászok figyelembe vették a megtakarítás pszicho szociális tényezőit is. A legtöbb elmélet alapja az ún. önmérsékletkoncepció (concept of self control): a megtakarítás abból a képességből adódik, hogy az emberek ellen tudnak állni a költekezés kísértésének, amely képesség a korral és az iskolai képzettséggel nő. A Nagy Gazdasági Világválság ( ) és Keynes Általános Elmélet (1936) című műve gyanakvássá változtatta ezt a pozitívnak nevezhető hozzáállást: a megtakarítás a gazdaságra károsan, visszahúzó erővel hathat, hiszen növekedése csökkenti a kereslet egyik összetevőjét, a fogyasztást. Ha pedig ezt a folyamatot nem ellensúlyozza a beruházások automatikus és rendszeres expanziója, elégtelen kereslet is kialakulhat. A pszichológiában használatos szavakkal élve, a megtakarítást deviáns, irracionális viselkedésnek tartották, a fogyasztást racionálisnak ismerték el. A megtakarítást egynek tekintették a sok jószág közül, amelyre a fogyasztó jövedelmét költheti. Sőt, ennél többet is mondhatunk, magasabb rendű (kiadása a jövedelemmel párhuzamosan nő) vagy leginkább luxusterméknek (kiadása a jövedelemnél gyorsabban nő) tartották, de sajátos abból a szempontból, hogy a rá fordított kiadás negatív is lehet. Ezen elmélet további jellemzője, hogy úgy gondolták: a jelenbeli fogyasztás legfőbb meghatározója a jelenbeli jövedelem. Az 1950-es években a fenti modellekre jellemző statikus szemléletet felváltotta a dinamizálásra, vagyis az idő figyelembevételére való törekvés. Az Irving Fisher nevével 10

11 fémjelzett intertemporális választások elmélete, amely nagy hatást gyakorolt a megtakarítás vizsgálatának módszerére, is ezt mutatja. Ehhez közel áll Modigliani életciklus-hipotézise, amely haszonmaximalizáló, racionális, az erőforrásokat optimálisan allokáló fogyasztókat tételez fel. Friedman permanensjövedelem-hipotézise is tekintetbe veszi az időt, használja az időhorizont fogalmát, amely egy időhosszt jelent: az annál hosszabb ideig ható tényezőket, jelenségeket permanensnek (hosszú időtartamig állandónak), az annál rövidebb ideig fennállókat átmenetinek tartja. A két elmélet egyik közös és nagyon lényeges állítása, hogy a jelenlegi fogyasztás nem a jelenlegi jövedelemtől függ, hanem a jelenlegi vagyontól. 2.2 Keynes fogyasztási függvénye Először John Maynard Keynes 1936-ban megjelent Általános elméletével közelítem a megtakarítási magatartást. Keynes első és legfontosabb feltevése az volt, hogy a fogyasztási határhajlandóság a pótlólagos jövedelemegységből fogyasztásra fordított mennyiség nulla és egy közötti értéket vesz fel. Szavait idézve: az alapvető pszichológiai törvényszerűség, amelytől minden bizonnyal legerősebben függünk, az, hogy az emberek általában készek növelni fogyasztásukat jövedelmük emelkedésével, de nem a növekedéssel azonos mértékben. A fogyasztási határhajlandóságnak alapvető szerepe volt abban a gazdaságpolitikában, amelyet Keynes a munkanélküliség kezelésére javasolt. A fiskális politika gazdaságra gyakorolt hatóereje a jövedelem és a fogyasztás közötti kapcsolatból származik. Keynes második fontos feltevése az volt, hogy a fogyasztás jövedelemhez mért aránya, amit átlagos fogyasztási hajlandóságnak nevezünk, a jövedelem növekedésével párhuzamosan csökken. A megtakarítást luxusterméknek tekintette, ezért a gazdagabbaktól jövedelmük nagyobb hányadának megtakarítását várta, mint a szegényebbektől. Harmadszor: Keynes szerint a fogyasztás elsődleges meghatározója a jövedelem, a kamatláb pedig nem játszik kulcsszerepet. Ez a feltevés élesen szemben áll a korábbi klasszikus közgazdászok szemléletével, akik szerint a magasabb kamatláb ösztönzően hat a megtakarításra, és csökkenti a fogyasztást. Keynes elismerte, hogy a kamatláb elméletileg befolyásolhatja a fogyasztást. Tapasztalatai alapján úgy gondolta azonban, hogy a kamatláb személyes kiadásra gyakorolt rövid távú hatása fix jövedelem mellett nem befolyásolja szignifikánsan a fogyasztási, illetve a megtakarítási hajlandóságot. 11

12 A fenti három feltevés alapján a Keynes fogyasztási függvényét az alábbi alakban szokás felírni: + cy > 0, 0 < c < 1 Ahol C a fogyasztás, Y a rendelkezésre álló jövedelem, konstans, amit autonóm vagy adott fogyasztásnak neveznek, és c a fogyasztási határhajlandóság. A fogyasztási függvény rendelkezik a Keynes által megfogalmazott három tulajdonsággal. Megfelel az első tulajdonságnak, mivel a fogyasztási határhajlandóság, c értéke nulla és egy közé esik, vagyis nagyobb jövedelem nagyobb fogyasztást és nagyobb megtakarítást eredményez. A függvény a második feltételt is kielégíti, hiszen az átlagos fogyasztási hajlandóság (APC: Average Propensity to Consume): APC = C / Y = / Y + c 2 Ha Y nő, / Y és az átlagos fogyasztási hajlandóság (C / Y) csökken. És végül a függvény rendelkezik a harmadik tulajdonsággal is, mivel a kamatláb, a korábbi fogyasztási elméletek egyik legfőbb meghatározója, nem szerepel az egyenletben. 2.3 Fisher intertemporális választása Irving Fisher modellje a (pl. II. világháború utáni újjáépítések hatására) racionális, jövőbe tekintő fogyasztók intertemporális választását a különböző időszakokra vonatkozó fogyasztási döntéseket vizsgálta. Az emberek túlnyomó többségéről elmondható, hogy növelni szeretné a fogyasztását minőségi vagy mennyiségi értelemben. Az emberek azonban azért fogyasztanak általában kevesebbet, vagy rosszabb minőségben, mivel jövedelmük korlátozza fogyasztásukat. A fogyasztóik kiadásai nem határtalanok, ezt nevezzük költségvetési korlátnak. Amikor egy fogyasztó a jelen-, illetve jövőbeli fogyasztásáról dönt, intertemporális választási korláttal szembesül. Nézzük meg, hogy egy két időszakig át élő (fiatalkor, öregkor) fogyasztó jövedelme milyen mértékben korlátozza a fogyasztást. Az első időszakban a fogyasztó jövedelme, fogyasztása, a második időszakban, illetve (minden változó reálváltozó, tehát az inflációval kiigazított). Mivel a fogyasztó bármikor vehet fel kölcsönt, illetve bármikor hitelezhet a fogyasztás bármely időszakban lehet nagyobb vagy kisebb, mint az aktuális jövedelem. 2 Mankiw: Makroökonómia: 435. oldal 12

13 Az első időszakban a megtakarítás egyenlő a jövedelem és a fogyasztás különbségével: S =, ahol S a megtakarítás, ha pozitív előjelű, amennyiben viszont negatív előjelű, akkor hitelről beszélünk. A második időszakban a fogyasztás egyenlő a felhalmozott megtakarítás vagy hitel, a megtakarításon keresett kamatjövedelem, vagy hitelen felhalmozódott kamat és a jövedelem összegével: = (1 + r)s +, amelyben r a reálkamatláb (a kamatláb inflációval csökkentett értéke). Ha például a reálkamatláb 3 százalék, akkor minden első időszakban megtakarított forintért 1,03 Ft többletfogyasztás illeti meg a fogyasztót. Mivel nincs harmadik időszak, a fogyasztónak nincs megtakarítása a második időszakban. Figyeljük meg, hogy a fenti két egyenlet akkor is igaz, ha a fogyasztó az első időszakban nem hitelez, hanem kölcsönt vesz fel. Az S változó kölcsönt és hitelt is jelölhet. Ha az első időszak fogyasztása kisebb, mint az első időszak jövedelme, akkor a fogyasztónak van megtakarítása, és S értéke nagyobb, mint nulla. Ha az első időszak fogyasztása meghaladja az első időszak jövedelmét, akkor a fogyasztó kölcsönt vesz fel, és S kisebb nullánál. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a kölcsön és a hitel kamatlába egyforma. Ahhoz, hogy a fogyasztó költségvetési korlátját megkapjuk, össze kell vonnunk a fenti egyenleteket. S helyére a második egyenletben írjuk be az első egyenletet, ekkor az alábbi formulát kapjuk: = (1 + r)( ) +, Rendezzük át az egyenletet a könnyebb értelmezhetőség végett: (1 + r) + = (1 + r) +, Osszuk el mindkét oldalt (1 + r)-rel: + / (1 + r) = + / (1 + r) 3 Az egyenlet a két időszak fogyasztását a két időszak jövedelmével kapcsolja össze. Az egyenlet az intertemporális költségvetési korlát kifejezésének általános formája. 3 Mankiw: Makroökonómia: oldal 13

14 Könnyű értelmezni a fogyasztó költségvetési korlátját. Ha a kamatláb nulla, akkor az egyenlet szerint a két időszak összes fogyasztása egyenlő a két időszak összes jövedelmével. A szokásos esetben a kamatláb nagyobb nullánál, ekkor a jövőbeni fogyasztás és a jövőbeni jövedelem (1 + r)-rel diszkontál. A diszkontálást a megtakarításon nyerhető kamatjövedelem indokolja. Mivel a fogyasztó a jelenlegi jövedelem megtakarított része után kamatot kap, a jövőbeni jövedelem valójában kevesebbet ér a jelenleginél. Hasonlóképpen, mivel a jövőbeni fogyasztást a kamatot hozó megtakarítás fedezi, a jövőbeni fogyasztás kevesebbe kerül, mint a jelenlegi. Az 1 / (1 + r) tényező a második időszak fogyasztása az első időszak fogyasztásában mérve: az első időszak fogyasztásának azon része, amelyről a fogyasztónak le kell mondania egy egység második időszakbeli fogyasztásért cserébe. 2.4 Friedman permanensjövedelem-hipotézise A permanensjövedelem-hipotézis (permanent income hypothesis), amely új szemléletmódot hozott a megtakarítással foglalkozó kutatásokba, Milton Friedman nevéhez fűződik. Az elmélet 1957-ben látott napvilágot minden érdeklődő számára elérhető formában The Theory of the Comsumption Function címmel. A permanensjövedelem-hipotézist az egyedi háztartásokra vonatkozóan egy egyszerű háromegyenletes egyenletrendszerben lehet összefoglalni. = k(i, w, u) (1) y = + (2) c = + (3) 4 A (2) egyenlet azt fejezi ki, hogy a kimutatott vagy mért jövedelmet (y) permanens ( ) és átmeneti ( ) komponensekre lehet bontani. Az előbbi a jövedelemnek azon része, amelyhez a fogyasztók döntéseiket igazítják. Friedman a permanens jövedelmet először az egyén által hosszú időn keresztül (nem feltétlenül egész életében) elvárt jövedelem egy évre jutó összegének felelteti meg, majd azt írja, hogy a szóban forgó fogyasztási egység által permanensnek elismert jövedelem az átlagjövedelem, amely az időhorizonttól és előrelátástól, valamint a felhalmozott vagy örökölt vagyontól, a foglalkozástól és a környezettől függ. Az ideiglenes komponens a jövedelem előre nem látható növekedéséből, illetve csökkenéséből áll, amely kiesik a periódus elteltével és korrelálatlan 4 Buzási Katalin: Két fogyasztási/megtakarítási modell bemutatása: 177. oldal 14

15 a permanens jövedelemmel. A jövedelemhez hasonlóan a mért fogyasztás (c) is permanens ( ) és ideiglenes ( ) részből áll ((3) egyenlet). Egy példával illusztrálnám, hogyan választhatjuk szét a jövedelmet permanens és átmeneti tényezőkre: István, akinek mérnöki végzettsége van, többet keresett ebben az évben, mint Tamás, aki abbahagyta tanulmányait az érettségi előtt. István magasabb jövedelme magasabb permanens jövedelméből származott, mivel végzettsége miatt a későbbiekben is magasabb fizetésre számíthat. József, nyírségi mezőgazdasági őstermelő, kevesebbet keresett az idén, mert a fagyok tönkretették a termést. Irén, észak-dunántúli mezőgazdasági őstermelő, a szokásosnál többet keresett az idén, mert a nyírségi fagyok miatt terményeinek az ára megemelkedett. Irén magasabb jövedelme magasabb átmeneti jövedelméből származik, a következő évben nincs nagyobb esélye a jó időjárásra, mint Józsefnek. Ezeknek ismeretében könnyebben értelmezhetjük az (1) egyenlet tartalmát, amely azt mondja ki, hogy a tervezett vagy permanens fogyasztás ( ) a tervezett vagy permanens jövedelem ( ) meghatározott hányada (k), és ez a hányad nem függ a permanens jövedelem nagyságától, hanem különböző más változóktól. Az i a kamatlábat, a w a nem humán vagyon és jövedelem arányát, az u pedig azokat a tényezőket jelöli, amelyek a háztartások folyó fogyasztási, illetve tőkefelhalmozási hajlandóságát kialakítják, például a jövedelmekkel kapcsolatos bizonytalanság, a háztartások kora, összetétele, kulturális tényezők és származás. Az egyenletekből az is kiolvasható, hogy a permanens fogyasztás nem függ az átmeneti jövedelemtől. A hipotézis teljességéhez további egyenletek szükségesek: = 0 (4) = 0 (5) = 0 (6) 5 Az (4) egyenlet a permanens és átmeneti jövedelem, a (5) egyenlet az átmeneti és mért fogyasztás korrelálatlanságát fejezi ki. A (6) egyenlet tekinthető a hipotézis legjelentősebb állításának, amely szerint az átmeneti jövedelem és fogyasztás korrelálatlanok, vagyis az (az átmeneti jövedelem fogyasztási határhajlandósága; Marginal Propensity to 5 Buzási Katalin: Két fogyasztási/megtakarítási modell bemutatása: 177. oldal 15

16 Consume) zérus. Másképpen fogalmazva a háztartások jövedelmének időleges összetevői nincsenek hatással a fogyasztásra, hanem a háztartások tartozásainak és követeléseinek a változásában nyilvánulnak meg, azaz a mért megtakarításokban. Láthatjuk, hogy a fent bemutatott elmélet igen szigorú: néhány erős megszorítást tartalmazó egyenlettel leírható, és ennek köszönhetően nagymértékben eltér a valóságtól. Számos olyan tényezőtől tekint el vagy kezel felületesen, amely a valósághoz közelebb vinné, annak valamilyen szinten megfeleltetné. Bizonytalanságokkal es tökéletlenségekkel jellemezhető világunkban természetesnek tekinthetjük, ha a fogyasztók reagálnak az ideiglenes, váratlan jövedelemnövekedésre. Az emberek racionalitásukat es érzékenységüket tekintve nem egyformák. Nem minden ember rohan a bankba, aki valamilyen szerencsejátékon nyer, hanem van olyan is, aki inkább elherdálja, szórakozásra költi a nyereményt. Az elmélet nem számol a hitelfelvételi korláttal, azzal a helyzettel, amikor az emberek többet szeretnének fogyasztani, mint amennyit jövedelmük lehetővé tesz. Ha a fogyasztónál ideiglenesen nagyobb fogyasztási igény lep fel, hajlandóak túlórázni, több munkát vállalni, hogy kiegészítsék rendszeres jövedelmüket. Ha a fent említett lehetőségeket figyelembe vesszük, akkor számíthatunk arra, hogy az átmeneti jövedelem valamilyen módon befolyásolja az átmeneti fogyasztást, ami a (6) egyenlet érvényességét kérdőjelezi meg A friedmani modell kiegészítése A gyakorlatban ellenben az utóbbi két évtizedben egyéb trendek látszódnak beigazolódni. A megtakarítások optimális elosztása függ a pénzügyi befektetések teljes vagyonhoz viszonyított arányától, illetve attól, hogy a befektető életciklusának melyik szakaszában jár. A Malkiel-féle modell szerint a részvények összes befektetéshez viszonyított aránya a kor előre haladtával csökken. Malkiel szerint 25 évesen a megtakarított összeg 70%-át teszi ki a részvények aránya az összes megtakarításból. Ez a fajta kockázatvállalási kedv (mint tudjuk a részvények átlagos hozama magasabb, mint a kötvényeké, vagy akár betéteké, de ugyanakkor kockázatuk is a legmagasabb) 70 éves korra 30%-os részvényarányra csökken 6. A modell szerint a befektetők óvatosabbá válnak, ahogy 6 Czachesz Gábor Honics István : Magyarországi megtakarítók kockázatvállalási hajlandóságának vizsgálata; oldal 16

17 idősebbek lesznek és inkább alacsonyabb kockázatú pénzügyi befektetési formákat választanak. Ezt a fajta megközelítést manapság is nagyon elterjedt és népszerű a pénzügyi tanácsadók körében és gyakorlatban is alkalmazzák. Egy ettől teljesen eltérő elmélet fűződik Lee és Hanna nevéhez. Elemzéseik szerint a legalább húsz éve befektetési időhorizonttal rendelkező ügyfelek a pénzügyi befektetéseik 100 százalékát részvénybe fektetik a legmagasabb átlagos hozam okából kifolyólag, amit az egyéni kockázatvállalási hajlandóság nem befolyásol. A bizonytalan kimenetelű döntési helyzetek modellezésének legelfogadottabb módszereként a hasznosságot a vagyon függvényeként határozzák meg. A vagyonra számos definíció adható, az egyik a hasznossági függvény független változójaként a pénzügyi eszközök jóléthez (wealth) viszonyított arányát használja. A jólét a hátralévő időszakra vonatkozó potenciális fogyasztást jelenti, így a meglévő vagyonon (net worth) kívül beleértendő a jövőben várható minden olyan jövedelem és bevétel is, ami nem a pénzügyi befektetésekből származik (human wealth). Az életkor növekedésével a nem pénzügyi befektetésekből származó jövedelem nagysága csökken, míg a meglévő vagyon szerepe nő. A befektetési időhorizont a különböző befektetési céloknak és az egyén személyes jellemzőinek mint például az életkornak a függvénye. A rövid távú egy év vagy annál rövidebb befektetéseknél a háztartás jelenlegi fogyasztása is nagymértékben függ a befektetési portfólió alakulásától. A középtávú befektetések célja lehet a lakásra felvett jelzáloghitelek visszafizetése, vagy a gyerekek iskoláztatásának finanszírozása. A hosszú távú megtakarítási célok közül a legjellemzőbb a nyugdíj-előtakarékosság. A háztartások vagyonának, megtakarítási időhorizontjának, valamint kockázatvállalási hajlandóságának, vagyis az objektív és szubjektív kockázatvállalási hajlandóságnak az ismeretében meghatározható az optimális eszközallokáció. Személyes véleményem szerint mind a Malkiel-, mind a Lee és Hanna-féle modellnek van létjogosultsága. Malkiel esetében a kockázatot jobban felvállaló fiatalok (20-30 évesek) és a kockázattól idegenkedő, - inkább fix kamatozású rövid lejáratú betétekbe fektető - idősebb generációk esetével azonosulni tudok. A környezetemben élők esetében is megfigyelhető ez a trend. Ez által helytállónak tűnik számomra Malkiel azon feltételezése, miszerint a fiatal generációk jobban preferálják megtakarításaik részvénybe fektetését, mint az idősek. 17

18 Lee és Hanna szerint azonban, akik húsz éves befektetési időhorizonttal rendelkeznek, azok megtakarításaik 100 százalékát részvényekbe fektetik. A feltételezés azon alapul, hogy köztudott a részvények átlaghozamai a legmagasabbak. Ellenben ez a legkockázatosabb megtakarítási, befektetési forma. Egy hosszú idő óta a befektetésekben aktívan részt vállalót a kockázatvállalási hajlandóság nem befolyásol. Befektetési kockázatát diverzifikálhatja, amennyiben megtakarításait különböző ágazatok, országok részvényeibe fekteti, ezáltal kitettsége egy részvény bedőlése esetén jelentős mértékben csökken. Malkiel modelljét az alacsony volumenű megtakarítással rendelkező, általában középosztálybeli befektetők viselkedésére látom alkalmazhatónak, mint ahogy a pénzügyi tanácsadók is alkalmazzák. Ezzel szemben Lee és Hanna modellje a felsőosztály nagybefektetőinek, illetve akár az intézményi befektetők egy csoportjának megtakarítási szokásaival azonosítható, mivel pl. itt Magyarországon egy átlagos nyugdíjas nem fogja megtakarításait 100 százalékban részvényekbe fektetni, hanem a biztos hozamú betéteket, illetve állampapírokat vásárolja. 2.5 Modigliani életciklus-hipotézise Ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk Modigliani életciklus-hipotéziséről, vizsgáljuk meg azt az időszakot, amikor született. Az elmélet a II. világháborút elveszítő Olaszországban fogalmazódott meg. A különböző életszakaszokban lévő emberek számára különbözőek voltak a lehetőségek. A fiataloknak még volt jövőképük, míg az idősebb generációk már csak öregkorukra takarítottak meg. Az életciklus-hipotézis szerint a haszonmaximalizáló egyének intelligens döntéseket hoznak arra vonatkozólag, hogy mennyit akarnak fogyasztani a különböző életkorokban, azaz hogyan allokálják időben a rendelkezésükre álló forrásokat, amely az életük során elérhető életvagyontól (a munkajövedelem és öröklött vagyon jelenértékeinek összege) és nem az aktuális jövedelemtől függ. 18

19 A modell feltételezései: 1. a jövedelem konstans a nyugdíjazásig, azután pedig nulla, 2. nincs örökhagyási motiváció, 3. mindenki tudja, hány évig fog élni, 4. mindenki ugyanakkora fogyasztás fenntartására törekszik, 5. a kamatláb nulla, 6. nincs népességnövekedés, 7. nincs jövedelemnövekedés. Ezek a feltételek a következő eredményekre vezetnek: 1. Mivel a nyugdíjazás után nincs jövedelem és kizártuk az örökhagyási motivációt, a megtakarítás egyetlen célja, hogy biztosítsa az abban az időszakban a megélhetéshez szükséges forrásokat. 2. Mivel az emberek teljes bizonyossággal tudjuk, hogy meddig fognak élni és nem akarnak utódaik számára vagyont hátrahagyni, nyugdíjas éveikben az addig felhalmozott megtakarításaikat teljesen felélik. 3. A nemzet jóléte körbejár az egyes generációk között. A fiataloknak viszonylag kevés vagyonuk van, a középkorúaknak több, a vagyon maximumát pedig közvetlenül nyugdíjba vonulás előtt éri el. Az idősebbek által felélt megtakarításokat a fiatalok szívják fel, akik az életciklus felhalmozás szakaszában vannak. 4. Ha figyelembe vesszük a népességnövekedés lehetőségét, az azt eredményezi, hogy több fiatal lesz a társadalomban, mint idősebb, magasabb lesz azok aránya, akik a felhalmozással jellemezhető életszakaszban vannak, mint azoknak, akik épp vagyonukat élik fel, ami a megtakarításokat növeli. Ezt a jelenséget Neisserhatásnak nevezzük. Ugyanakkor a mostani európai társadalom elöregedő félben van, ami csökkenti a megtakarításokat. 5. Ha megengedjük a jövedelem növekedését, a fiatalabbak nagyobb mértékben takarítanak meg, hiszen életük folyamán ugyanakkora (változatlan) fogyasztás fenntartására törekszenek. A gazdasági növekedés ezek alapján a népességnövekedéshez hasonlóan a megtakarítások emelkedéséhez vezet. Ezt nevezzük Bentzel-hatásnak. Ilyen módon a megtakarítás szempontjából a jövedelem szintje önmagában nem számít, csak annak növekedési rátája. Egy olyan 19

20 gazdaságban ugyanis, ahol nincs növekedés, a vagyon csak egyik generációból a másikba vándorol, de új vagyon nem keletkezik. 7 (Beláthatjuk, hogy a permanens jövedelem hipotézisben szereplő permanens jövedelemnek az életciklus-hipotézisben a konstans fogyasztás felel meg. A permanensjövedelemhipotézis fogalmai szerint a jövedelem permanens komponense a hosszú időn keresztül elvárt jövedelem várható értéke. Mivel az életciklus hipotézisben a jövedelmet csak fogyasztásra és megtakarításra költhetik, és életük végéig felélik minden vagyonukat, amelyet a nyugdíjba vonulásig felhalmoztak, a jövedelem várható értéke éppen a konstans fogyasztási szint.) 7 Buzási Katalin: Két fogyasztási/megtakarítási modell bemutatása: 180. oldal 20

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 2. előadás. Bankbetétek

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 2. előadás. Bankbetétek Pénzügyi szolgáltatások és döntések 2. előadás Bankbetétek Az előadás részei a vállalkozások pénzeszközeinek befektetése banki betétkonstrukciók legfontosabb jellemzőik az összehasonlításhoz, értékeléshez

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Két fogyasztási/megtakarítási modell bemutatása

Két fogyasztási/megtakarítási modell bemutatása Két fogyasztási/megtakarítási modell bemutatása 175 Buzási Katalin* Két fogyasztási/megtakarítási modell bemutatása A fogyasztási, illetve megtakarítási magatartás két legnagyobb hatású modellje Friedman

Részletesebben

A fogyasztási kereslet elméletei

A fogyasztási kereslet elméletei 6. lecke A fogyasztási kereslet elméletei A GDP, a rendelkezésre álló jövedelem, a fogyasztás és a megtakarítás kapcsolata. Az abszolút jövedelem hipotézis és a keynesi fogyasztáselmélet. A permanens jövedelem

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

2. A bankbetét PÉNZÜGYEINKRŐL, EGYSZERŰEN

2. A bankbetét PÉNZÜGYEINKRŐL, EGYSZERŰEN PÉNZÜGYEINKRŐL, EGYSZERŰEN 2. A bankbetét A sorozat első részében azt láttuk, milyen fő területei vannak a pénzügyi közvetítésnek, kik a szereplői és mit csinálnak. Most azt vesszük nagyító alá, mi történik

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése

Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank IX. Soproni Pénzügyi Napok 2015. október 1. Az előadás felépítése 1. Az adósságkezelés szerepe, jelentősége

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 33,0% 13,0% 14,0% 8,0% 28,0% 12,0% 16,0% 10,0% 32,0% 34,0% 24,0% 9,0% 38,0% 27,0% 2,0% 15,0% 13,0% 15,0%

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

Érvényes: 2014. február 1-től

Érvényes: 2014. február 1-től I. Akciós betétek I. 1. Bankon kívüli forrásból származó betétekre vagy új betét Az akciós ajánlat a 2014. február 1 -től újonnan megadott 2 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A takarékszövetkezet

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Hirdetmény A lakossági bankszámlák és betétek kamatkondícióiról Érvényes: tól. Tétel megnevezése Éves kamat EBKM

Hirdetmény A lakossági bankszámlák és betétek kamatkondícióiról Érvényes: tól. Tétel megnevezése Éves kamat EBKM 1. Fizetési számlák Érvényes: új szerződések esetén 2015.05.08-tól, meglévő szerződések esetén 2015.08.01-től Lakossági forint bankszámla 0,01% 0,01% Gyámhatósági számla 1,50% 1,52% A kamat látra szóló

Részletesebben

Rövid távú modell III. Pénzkereslet, LM görbe

Rövid távú modell III. Pénzkereslet, LM görbe Rövid távú modell III. Pénzkereslet, Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Rövid távú modell III. Pénzkereslet, Félév végi dolgozat 40 pontos vizsga május 23. hétf 10 óra május

Részletesebben

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1 II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak 2013.10.03. A makroökonómia alapösszefüggései 1 1) Gazdasági folyamatok Gazdasági folyamatokon a vizsgált időszakáltalában egy év- alatt a megtermelt javak termelésével

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2014. április 2-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban 3 hónapra, fix kamatozással, folyamatos, kamattal

Részletesebben

~ 1 ~ HIRDETMÉNY. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos

~ 1 ~ HIRDETMÉNY. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos ~ 1 ~ HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BETÉTEK KONDÍCIÓI Érvényes 2016. június 7.-től Közzététel napja: 2016. április 7. A kamatváltozás az állományt is érinti a változó kamatozású betéteknél A hirdetmény módosítását

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás Kiss Olivér Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Van tankönyv, amit már a szeminárium előtt érdemes elolvasni! Érdemes előadásra járni, mivel

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia ok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. 65.) Keynesi abszolút

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

2. szemináriumi. feladatok. Fogyasztás/ megtakarítás Több időszak Több szereplő

2. szemináriumi. feladatok. Fogyasztás/ megtakarítás Több időszak Több szereplő 2. szemináriumi feladatok Fogyasztás/ megtakarítás Több időszak Több szereplő 1. feladat Egy olyan gazdaságot vizsgálunk, ahol a fogyasztó exogén jövedelemfolyam és exogén kamat mellett hoz fogyasztási/megtakarítási

Részletesebben

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16.

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16. Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. Március 16. Miről volt szó? Pénzintézet Pénzügyi intézmény Hitelintézet Kereskedelmi bank Intézményi befektetők Transzformációs szerepkör

Részletesebben

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók Betétek Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós Vállalati Forint

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2015. július 07. Közzétéve: 2015. június 23. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter MAKROÖKONÓMIA MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

Rövid távú modell II. Pénzkínálat

Rövid távú modell II. Pénzkínálat Rövid távú modell II. Pénzkínálat Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Elkezdtük felépíteni a rövid távú modellt Ismerjük a kamatláb és a kibocsátás közti kapcsolatot

Részletesebben

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével A változás oka a Mester Kurzus betétek kamatozásának javítása. A kihirdetés időpontja:

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Figyelmeztetés a kockázatokra:

Figyelmeztetés a kockázatokra: A jelen előadáson vagy videóban elhangzottak az előadó magánvéleményét tükrözik. Nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2016. június 2. Közzétéve: 2016. június 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2015. szeptember 03-tól érvényes kamatok. 1.000.000-4.999.999 Ft. 5.000.000-9.999.999 Ft. 1.000.000-1.999.

H I R D E T M É N Y. 2015. szeptember 03-tól érvényes kamatok. 1.000.000-4.999.999 Ft. 5.000.000-9.999.999 Ft. 1.000.000-1.999. LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA / LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA / Látra szóló folyószámla betét kamata : Látra szóló folyószámla-betét Kamat* % EBKM** lekötés nélkül 0,05% 0,05% Fix kamatmértékkel lekötött betétek : Betét

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Forint és deviza betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: december 01-től visszavonásig

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Forint és deviza betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: december 01-től visszavonásig Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzététel: 2016. november 14. Javítás : 2016. november 16. A piros betűkkel jelölt módosítás a vállalkozásoknak nyújtható megtakarítási lehetőségekről szól (4. oldal).

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI BETÉTÜGYLETEKRŐL ÉS EGYÉB MEGTAKARÍTÁSOKRÓL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI BETÉTÜGYLETEKRŐL ÉS EGYÉB MEGTAKARÍTÁSOKRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI BETÉTÜGYLETEKRŐL ÉS EGYÉB MEGTAKARÍTÁSOKRÓL KÖZZÉTÉTEL: 2015. JÚLIUS 21-TŐL HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 22-TŐL 1 Természetes személyek által nyitható

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 81 MOSOLYGÓ ZSUZSA LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ A közgazdasági elméletek egyik alapvetõ témája a lakossági megtakarítások vizsgálata.

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül:

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül: 1,65 -os jegybanki alapkamat figyelembevételével Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) BETÉTÜGYLETEK FORINTBAN Érvényes 2015. július 15-től A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 1. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 A pénz időértéke Mit jelent a pénz időértéke? Egy forint (dollár, euró, stb.) ma

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2015. augusztus 1. Közzétéve: 2015. július 31. www.egertksz.hu Eger és Környéke Takarékszövetkezet 2. oldal, összesen:

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Bankmenedzsment. Passzív bankügyletek

Bankmenedzsment. Passzív bankügyletek Bankmenedzsment Passzív bankügyletek Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv V. és VIII. fejezet Ajánlott irodalom: Dr. Huszti

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére 1,35 -os jegybanki alap figyelembevételével I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2015. szeptember 1-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem.

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem. Árupiac Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Ismerjük a gazdaság hosszú távú m ködését (klasszikus modell) Tudjuk, mit l függ a gazdasági növekedés (Solow-modell)

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. április 30. Hatályba lépés: 2015. május 18. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2016. május 10. Közzétéve: 2016. május 9. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Ajándék betét

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16.

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16. Makrogazdasági pénzügyek Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. november 16. Miről volt szó? Antiinflációs monetáris politika Végső cél: Infláció leszorítása és tartósan alacsonyan tartása Közbülső

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Definíciószerűen az átlagidő a kötvény hátralévő pénzáramlásainak, a pénzáramlás jelenértékével súlyozott átlagos futamideje. A duration képlete:

Definíciószerűen az átlagidő a kötvény hátralévő pénzáramlásainak, a pénzáramlás jelenértékével súlyozott átlagos futamideje. A duration képlete: meg tudjuk mondani, hogy mennyit ér ez a futamidő elején. Az évi 1% különbségeket jelenértékre átszámolva ez kb. 7.4% veszteség, a kötvényünk ára 92,64 lesz. Látható, hogy a hosszabb futamidejű kötvényre

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. július 21. Hatályba lépés: 2015. augusztus 12. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról Havi számlavezetési díj 100 Ft az egyenleg 500 000 Ft alatti részére aktuális MNB jegybanki alap 2,00%

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2015. szeptember 21. Közzétéve: 2015. szeptember 4. www.egertksz.hu Eger és Környéke Takarékszövetkezet 2. oldal, összesen:

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben