DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SZILÁGYI ANDRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SZILÁGYI ANDRÁS"

Átírás

1 DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SZILÁGYI ANDRÁS A MAGYAR IPARMŰVÉSZET TÖRTÉNETE 1945 UTÁN Különös tekintettel a design fejlődésére és a szilikát művészetekre (kerámia, üveg, porcelán)

2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Művészettörténeti Doktori Iskola Szilágyi András A MAGYAR IPARMŰVÉSZET TÖRTÉNETE 1945 UTÁN Különös tekintettel a design fejlődésére és a szilikát művészetekre (kerámia, üveg, porcelán) Témavezető: Dr. Keserü Katalin PhD. egyetemi tanár Doktori Iskola vezetője és a Bizottság elnöke: Dr. Kelényi György DSc. egyetemi tanár Dr. Ruzsa György DSc. professor emeritus Felkért bírálók Dr. Pataki Gábor PhD. Dr. Vadas József CSc. A bizottság titkára Dr. Gosztonyi Ferenc PhD. A bizottság további tagjai Dr. Rényi András CSc. habilitált egyetemi docens Dr. Ágoston Julianna Dr. Eörsi Anna (póttagok) Budapest,

3 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezt a dolgozatot Báthory Júlia emlékének ajánlom. Különleges köszönettel tartozom szüleimnek, Kovács Júliának és Szilágyi Andrásnak, valamint Minya Máriának, Jámbor Erzsébetnek. Farkas Ritának, Felcsuti Annának és témavezetőmnek Keserü Katalinnak. 3

4 Tartalomjegyzék: 1. BEVEZETÉS: A dolgozat kronológiai vázát megadó fontosabb évszámok és csoportos kiállítások: Az iparművészet történetének kronológiai szerkezete: Az iparművészet történetének generációs szerkezete: ELSŐ FEJEZET: A design és iparművészet elméleti, fogalmi) kapcsolatai: Az általános design fogalom definiálhatatlanságának problémája A designer A design mint alkotói tevékenység Muchától Rubikig? a magyar design történet állása 2010-ben Megoldási javaslat: A design és a magyar design fogalmainak elkülönítése A különböző design értelmezések összefoglalása: A design történeti értelmezései: A design, mint tevékenység előforduló értelmezései: Eltérő társadalmi modellek eltérő design-modellek Összefoglalás

5 3. MÁSODIK FEJEZET: AZ ELSŐ SZAKASZ A modern iparművészet Magyarországon: a design és iparművészet gondolatköre A magyar iparművészet fő irányzatai a második világháború előtt ( ) A nemzetközi irányzatok magyar vonatkozásai: A A magyar avantgárd (pl. Kassák és köre) B A magyar neoklasszicizmus (A római iskola és köre) C Trianon után: magyar szecesszióból magyar Art Deco? D Magyar modernizmus International Style vagy Art modérne et industrielle Magyarországon E A hivatalos stílus - A totalitárius iparművészet megjelenése Magyar hivatalos stílus a magyarosság mint központi kívánalom A magyar stílus égisze alatt A design identitás fogalma Ornamentika és ornamentika-ellenesség Magyarországon - Magyar decorative design A magyar műipar és a magyar stílus ideája Magyar iparművészet és magyaros díszítőművészet: Applied and Decorative Arts A magyar szecesszió iparművészeti öröksége Magyar Iparművészet - stílus

6 Tulipános stílus - a Tulipán Mozgalom szerepe a magyar design-identitás szempontjából Az önálló manufaktúrák a kézműves iparművészet egyéb példái Magyarországon: A magyar iparművészet fő működési területei tárgyalkotó és társművészet Népművészet és iparművészet kapcsolata A magyar egyházművészet szerepe a negyvenes években: Egyetemes kontra általános stílus: Magyar gyártmányok az iparművészetben az iparművészet és könnyűipar kapcsolata ( ) A tárgyi kultúra Magyarországon 1938 és 1958 között Gazdasági szerkezet 1938 után: A magyar iparművészet gazdaságpolitikai háttere Politikai, társadalmi változások az iparművészetben: A konzervatív Magyarország konzervatív iparművészete Művészet vs. Technológia? után az iparművészet útja az ipar felé: államosodás és államosítás A hazai ipar viszonya a design gondolatához Állami monopol-kapitalizmus a második világháború előtt és után A szilikát iparművészet gyártási háttere 1938 után A magyar szecesszió reprezentatív hagyománya: A Zsolnay Gyár ( )

7 Egy új kezdeményezés: A Gránit Gyár Kispesten ( ) - Zahajszky László, az első szilikátipari designer A magyar üvegtervező iparművészet kezdetei Egy feltaláló, Veress Zoltán gyára: a Karcagi Üveggyár ( ) Kézműves hagyományból gyári központ: Parádi Üveggyár (c ) Az iparművészet intézményei, átalakulásuk és a szocialista realizmus az építészetben A szocialista realizmus az építészetben: Az 1938 és 1958 közötti korszak építésze: Weichinger Károly: A szocreál kérdése az iparművészetben: fordulat vagy kontinuitás? A hivatalos művészet áthangolása: a népiesség új értelmezése Iparművészből művésztechnológus: az iparművészet új terminológiájának kezdetei Képzőművészből iparművész: Z. Gács György példája A kivitelező bázis átalakulásának kezdetei 1945 után Iparművészből képzőművész: Domanovszky Endre példája: I. Országos Iparművészeti kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest Az iparművészet intézményrendszereinek átalakulása 1938 és 1958 között Az iparművész helye a művészeti életben: Az intézményrendszer elemei 1945 után Az Iparművészeti Főiskola megalakulása és története ig I. Az Iparművészeti Főiskola létrejötte

8 II. Az iparművész-képzés struktúrájának átalakulása III. A felsőfokú iparművészképzés Magyarországon: Szablya Frischauf Ferenc Pál Lajos Fáy Aladár Györgyi Dénes IV.Az Iparművészeti Főiskola első évei: a. Iparművészeti Iskolából Iparművészeti Főiskola: az intézmény első vezetői Kozma Lajos Schubert Ernő Kaesz Gyula b. Az állandóság letéteményesei: A tanári kar stabilitása korszakokon keresztül Záró esettanulmány: Kitekintés a Gubacsi úti kerámia reliefek mögül MÁSODIK ESETTANULMÁNY: Művészek és művek, irányzatok és stílusok a kritika és fogadtatás fényében Bevezetés Magyar és magyaros stílus az építészetben Magyar és magyaros stílus az iparművészetben A hivatalos állami kiállítások: as II. Országos Iparművészeti Tárlat, Kassa Egy idegen ízű és egy magyar gazdagságú iparművész: Magyaros népies és Art Deco stílusok és művészek Összegzés:

9 4. HARMADIK FEJEZET: AZ ELSŐ KRONOLÓGIAI RÉSZ ( ) Az iparművészet háttere 1958 után (A Szocmodern és az Olvadás : ) Szabad és alkalmazott művészetek A Hruscsovi olvadás A Rákosi-rendszer és az 1956-os forradalom társadalmi következményei a Kádár-rendszer hatásai Az Olvadás Magyarországon Szocreálból szocmodern, szocmodernből magyar design : a. Változás vagy folytonosság? b. Művész vagy káder? A modernizmus szocialista (át) értelmezése: megtagadva és újratöltve : A szocialista modernizmus új megvilágításban, az közötti és 1958 utáni modernizmus közös gyökerei A megtagadott modernizmus az építészetben A társutas modernizmus valamint a szocialista modernizmus nyugati referenciái A szocialista modernizmus és az iparművészet: Iparművészetből az Ipar Művészete Újjáépítés Az iparművészet helyzete Magyarországon 1958 után I. Kraft kontra Design II. Iparművészet: devalvált művészet, design: kiemelt műfaj III. Az Iparművészeti Főiskola átalakítása és története ig

10 IV. A Gádor nemzedék és a Báthory tanítványok V. A Hincz reform MÁSODIK KRONOLÓGIAI RÉSZ ( ) Az 1968 és 1988 közötti szakasz, a kortárs iparművészet A Brezsnyev éra gazdasági és politikai háttere: A hetvenes évek design-elmélete keleten és nyugaton: a nézőpontok közeledése A TÍPUS a szocialista esztétikai gondolkodás sarokköve: Szerialitás és típustervezés: a típus mint a design az iparművészet és a szocialista esztétika fogalmi metszéspontja Típusház, típusépület, formatípus, falutípus, edénytípus szocialista embertípus A szisztematizáció és a szocialista design: követendő és követett irányok A design szervezésének mintái a hetvenes években és továbbélésük: a szocialista design A DOLGOZAT KONKLÚZIÓI A dolgozat megállapításainak összegzése: Szubjektív zárás Személyes érzések egy kutatás összegzéseként

11 1. BEVEZETÉS: A MAGYAR IPARMŰVÉSZET TÖRTÉNETÉNEK JAVASOLT ÚJ KRONOLÓGIÁJA ÉS TERMINOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK PROBLÉMÁI A soron következő dolgozat tárgyát a magyar iparművészet második világháború utáni története teszi ki. A kutatások révén nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a történelmi események nem állnak szoros párhuzamban a művészettörténet eseményeivel, ezért indokolt egy új művészettörténeti kronológia felállítása. Ez a kronológia sokkal alkalmasabb a tárgyalt művészeti jelenségek és folyamatok bemutatására, ezért érdemes a dolgozat legelején meghatározni. A Első szakasz: A kezdetek nemzeti és népi iparművészet: (a második világháború körüli évek) A szocialista klasszicizmus és új népiesség: (megközelítőleg a Sztálin-éra) Az átalakulás vonalai kézművesség, design és képzőművészet határán: B Második szakasz: A szocialista modernizmus : (megközelítőleg a Hruscsov-éra) A magyar design korszaka: (megközelítőleg a Brezsnyev-éra) A magyar design hanyatlása: (megközelítőleg a Szovjetunió felbomlása) C A harmadik szakasz a kortárs iparművészet körvonalai: Az új rendszer körvonalai a gazdasági rendszerváltás: A magyar könnyűipar felszámolása, a designból vissza a kézművességhez: Az iparművészeti felsőoktatás pluralizálódása az ezredfordulón: Az iparművészet és design területeinek szétválása, új intézményrendszer körvonalai 1 Az 1990 és 1995 közötti öt év két szakasz között teremt átfedést. Az első kettő, a dolgozatban tárgyalt szakasz folyamatainak feltárása adja a disszertáció konkrét tárgyát. Az 1990-es záró dátum azonban ugyanolyan önkényesen kijelölt évszám lenne, mint kezdésnek az 1945-ös. A kortárs iparművészet középgenerációjának életében, karrierjében ugyanis nem ehhez az évszámhoz köthetőek a lényegi változások. A szocializmusban kiépült intézményrendszer eróziója fokozatos volt, és csak a kilencvenes évek közepén zárult le. A kortárs iparművészet története külön dolgozat tárgyát képezhetné, ezért a dolgozat végén pusztán körvonalazni szeretném azokat a jelenségeket, melyek az 1995 utáni harmadik, jelenkori korszakot meghatározni látszanak. 11

12 1.1. A dolgozat kronológiai vázát megadó fontosabb évszámok és csoportos kiállítások: 1938 Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat Első Országos Iparművészeti Tárlata Kassán 2 ehhez kapcsolódóan az Első Magyar Iparművészeti Kongresszus 3 (ifjabb Richter Aladár és Kratochvil Károly szervezésében) 1938 a berlini Nemzetközi Kézműipari Kiállítás Magyar Csárda pavilonja a new york-i Világkiállítás magyar pavilonja VII. milánói Triennálé 6 2 Mihalik Sándor: Az első Magyar Országos Iparművészeti Tárlat. Magyar Iparművészet, 1938 XXXIII., , , 235, 250, 254, (Az OMIT) 1938-ban Országos Magyar Iparművészeti Kongresszust hívott össze. A kongresszus elé benyújtott javaslatok érzékletes kórképet festenek az iparművészet helyzetéről; több vonatkozásban a tíz évvel azelőtt tartott Magyar Irodalmi és Művészeti Kongresszuson felvetett problémákat ismételték. Ekkor is szükségesnek ítélték az iparművész kataszter felállítását, az iparművész" cím védelmét, az iparművészeti alkotások márkázását, a szerzi jog védelmét, a hivatalos díjszabást. Újra javasolták az építő iparművészek hatósági és közületi munkákból való részesítését, az állami és államilag támogatott vállalatoknál iparművészek foglalkoztatását, az önálló iparművészi engedélyhez biztosított önállósági alap szakképzettséghez és gyakorlathoz kötését, az alkalmazott iparművészek jogi helyzetének tisztázását, az állami és közhatósági vásárlások, megbízások tervszerségét, az iparművészeti tárgyak forgalmazásának forgalmiadó-mentességét. Szóltak arról, hogy szükséges lenne a külföldi kiállítások kereskedelmi megszervezése, állandó lerakatok létesítése, a kézimunka-előrajzok iparművész általi tervezése, a reklámtervezők helyzetének rendezése. Javaslatot tettek az országos iparművészeti tárlat rendszeres megrendezésére. Országos Egyházművészeti Bizottság felállítására, a temetői emlékek lektorálására, 3 4 évenként rendszeresítendő vidéki és külföldi kiállítás sorozatok szervezésére, hiteles bírósági szakértők kinevezésére, a pályázatok elbírálására hivatott Állandó Tervpályázati Bizottság kijelölésére, a pályázatok rendszerének visszaélésmentessé változtatására, az Iparművészeti Iskola főiskolává nyilvánítására, az iparostanonc-iskolák stb. megfelelően képzett oktatókkal való ellátására. Időszer problémaként tárgyaltak egy állandó iparművészeti kiállítócsarnok létesítéséről, a dolgozó és középosztálybeli nő polgári magyar divatjának megteremtéséről, a magán- és zugiskolák állami ellenőrzéséről, illetve beszüntetéséről, tandíjmentességről az iparművészképzésben, vidéki törvényhatóságok által alapítandó ösztöndíjakról, a Ferenc József-alapítvány iparművészeti díjának létesítéséről, és arról, hogy az Ösztöndíjtanács a Collegium Hungaricumok mellett külföldi vándortanulmányútra is létesítsen ösztöndíjat. A kongresszus egyik eredményének tekinthetjük, hogy a főváros 1940-ben határozatot hozott, hogy építkezései költségvetéséből 2%-ot művészeti célra fog felhasználni. (lásd: Szerk: Aradi Nóra: Magyarországi művészet története I. kötet (szerk.: Kontha Sándor) MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, Akadémiai Kiadó, Budapest, p.65.) 4 A szerző nélkül katalógus kiadvány-adatai: Erste Internationale Handwerks-Ausstellung Berlin 1938, 28. Mai bis 10. Juli. Amtlicher Katalog und Ausstellungsführer. Herausgegeben vom Ausstellungs- und Messeamt der Reichshauptstadt Berlin (beiliegend: Rundgang - Nummernverzeichnis). Berlin, Seiten mit zahlreichen schwarz-weißen Abbildungen und Illustrationen, XII sowie 29 n.n. Blätter mit Werbeanzeigen. Die Fotos u. a. von Albert Renger-Patzsch, Adolf Lazi, Dr. Paul Wolff und Tritschler, Jutta Selle, Hans Retzlaff. Farbig illustrierter goldgeprägter OKarton, Quer8 ( 20,5 x 20 cm). Beiliegend: *Rundgang - Ausstellerliste - Nummernverzeichnis* zur Ersten Internationalen Handwerks-Ausstellung 1938 mit 68 Seiten, illustrierter OKarton, Quer8 ( 20,5 x 20 cm ). Einbände jeweils gering fleckig, der Katalogrückdeckel stärker fleckig mit einem Knick. Ansonsten guter Zustand. Zusammen 2 Bände. ( Gesamtgewicht 800 Gramm ) 5 Lengyel Ferenc: Az évi New York-i Világkiállítás és a gyorsközlekedési úthálózat fejlődése. Budapest, 1939A New York-i Világkiállítás magyar pavilonja. Magyar Iparművészet, 1939, p A triennálé egészéről: Agnoldomenico Pica: Storia della Triennale di Milano, , Milánó, Edizioni del Milione, 126 p. 109 illus. Valamint VII Triennale di Milano, Catalogo Ufficiale, Relazione del 12

13 1942 Első Országos Magyar Kerámikai kiállítás, Budapest A Második Országos Iparművészeti tárlat, Kassa, 8 Művészet az Iparban 9 - Üveg és fémipari kiállítás az OMIT Budapesti székházában, Budapest Képzőművészetünk a felszabadulás óta, iparművész résztvevőkkel együtt, Fővárosi Képtár, Budapest Az Iparművészeti Főiskola megalakulása A magyar kerámia története a felszabadulás után, Iparművészeti M., Bp Az Első Országos Iparművészeti Kiállítás az Ernst Múzeumban 14 a Képzőművészeti Alap megalakulása 1952 A Moszkvai Mezőgazdasági Kiállítás magyar pavilonja 15 Presidente, Milano p. A magyar résztvevőkről: Szablya János: A VII. Triennálé, Magyar Iparművészet, XLIII. Évfolyam p43-47, p51, p Elhangzó szöveg: A magyar kerámia művészi alkotásainak első országos kiállítását Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter nyitotta meg. A magyar kerámiának ma is sorsdöntően fontos hivatása van. Vigye be a magyar kerámia minden házba, minden magyar fészekbe a múlt tiszteletét, az ősi formák, színek, emlékek iránti rajongást, és hirdessék, hogy nálunk, a magyar sárban is ezeréves történelmünk bizonysága van. A kultuszminiszter és Varga József kereskedelem-, közlekedés- és iparügyi miniszter megtekinti a kiállítást. A kiállításon többek közt részt vett többek között Eschenbach Jenő, Gorka Géza, Gádor István, Kovács Margit keramikus művészek mellett például Lőrincz István, aki a herendi porcelánmanufaktúra műhelyvezetője, a Főiskola későbbi szakvezetője ( ) volt, valamint és a pécsi és hollóházi porcelánmanufaktúrák alkotói is. E tekintetben a design és a kézművesség művelőinek közös seregszemléje volt. (lásd: Nemzeti Filmarchivum, Filmhíradó, november. letöltés ideje: ) valamint Magyar Iparművészet, XLV évfolyam. 11.sz. p Beszámoló az Első Országos Magyar Kerámia Kiállításról A kiállítás egyben Gorka Géza művészi életműve első szakaszának egyik összegző tárlata is volt. A művész külön teremben, mintegy 120 kerámián összegezte akkor negyedszázados munkásságát. 8 Nn.: A kassai Országos Iparművészeti Tárlat krónikája. Magyar Iparművészet, , p.61 67, p.103, p A Művészet az Iparban című kiállítást eredetileg az Országos Magyari Iparművészeti Társulat, valamint a Magyar Iparművészek Országos Egyesülete, mint kiállítás sorozatot képzelte el, mely évente egy-egy iparművészeti ágazatot mutatott volna be. Az első a Fémművesség és üveg kiállítás valósult meg egyedül. (lásd: Szerk: Aradi Nóra: Magyarországi művészet története I. kötet (szerk.: Kontha Sándor) MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, Akadémiai Kiadó, Budapest, p.64.) 10 Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat budapesti székházában üveg és fémipari kiállítást rendezett. A szép gyűjteményt Bornemissza Géza iparügyi miniszter nyitotta meg József királyi herceg, Szinyei-Merse Jenő kultuszminiszter és számos társadalmi előkelőség jelenlétében. (lásd Nemzeti Filmarchívum, Filmhíradó, november. letöltés ideje: valamint Magyar Iparművészet, XLVI. 11. sz. 11 Katona Lajos: Képzőművészetünk a felszabadulás óta Budapest, Budapest Székesfőváros Képtára kiállításai, Házinyomtatvány. 10 p.: ill.; 21 cm. (Bevetőt írta: Pogány Ö. Gábor) 12 nn.: Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1971, Kossuth Nyomda, Felelős kiadó: dr. Pogány Frigyes p Weiner Mihályné: Felszabadult iparművészet, Budapest, Művelt Nép, (Budapest, Athenaeum Nyomda.) 45 p., 20 t. ; 24 cm. 14 Nn.: 1. Iparművészeti Kiállítás: Ernst Múzeum. Budapest, p.; 20 cm [AN ] 15 Rózsa György: A "rómaiak" 1945 után, Művészet, 1977/12. sz. p A Művészet 1977/12. száma több cikkben is a római iskolával foglalkozik. 13

14 1953 Népművészeti és iparművészeti kiállítás, augusztus 18 - október 15-ig Második Országos Iparművészeti Kiállítás A brüsszeli Világkiállítás Tavaszi Tárlat, Műcsarnok, Budapest Második IAC Nemzetközi Kerámia Kiállítás 20, Ostend, Belgium Az üveg művészete kiállítás, Budapest, Iparművészeti Múzeum Ungerskt Konsthantverk: Magyar kézművesség, Vándorkiállítás, mely Stockholm, majd Helsinki érintésével került megrendezésre, vándorkiállítás, melyen főleg keramikusok voltak jelen Harmadik IAC Nemzetközi Kerámia Kiállítás, Prága Modern magyar kerámia, Royal Festival Hall, London Szerk.: Schubert Ernő (et all): Népművészeti és iparművészeti kiállítás, augusztus 18 - október 15-ig: Műcsarnok, Budapest, Egyetemi Nyomda, 1953., 32 p., 16 t. ; 23 cm 17 A kiállításról katalógus nem fellelhető. A korszak egyik összefoglaló művének Csányi Károly: A magyar kerámia és porcelán története és jegyei (Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 153 p.) c. műve tekinthető. 18 nn.: Beszámoló a Brüsszeli világkiállításról, Magyar Építőművészet, 1958/2 p47-51, 1959/ Rózsa Gyula: Mese a gonosz festőművészekről - Az 1957-es Tavaszi tárlat, Műcsarnok, Mozgó Világ, (22. évf.) 12. sz old. 20 "La Ceramique Contemporaine," Sponsored by Second International Congress of Contemporary Ceramics, Museum voor Schone Kunsten. Ostend, Belgium Július 5-Október Az IAC (francia írásmód szerint AIC, International Academy of Ceramics) 1952-ben alakult Genfben. A nemzetközi szervezet rendezte kiállítás jelentősége abban állt, hogy kelet és nyugat keramikus művészei a második világháború óta először az Ostend-ben rendezett kerámia kiállításon találkozhattak. A 4 évvel korábbi, 1955-ös, a franciaországi Cannes-ban rendezett első IAC-kiállításon Jugoszlávia delegációja már részt vett. (lásd: Biljana Vukoti: New Tendencies in Serbian Ceramics, cikk és kiállítási katalógus-bevezető, Bijana Vicoti vezető gyűjteménykezelő (Senior Custodian) a Belgrádi Iparművészeti Múzeumban. A Tendencies in Contemporary Serbian Ceramics at the Beginning of the 21st Century című kiállítást a Ceramic Art Gallery mutatta be Február 2 és 26. között az ausztráliai Sydney-ben. (Sydney, 120 Glenmore Road, Paddington, NSW 2021, Australia. letöltés ideje: augusztus 6.) A kiállításon díjakat is osztottak. Az aranyérmet Peter Voulkos ( ) amerikai művész, az ezüstérmet Otto ( ) és Vivika Heino ( ) finn származású amerikai alkotók nyerték. A zsűri nagydíját Kauzo Yagi ( ) japán keramikusművész nyerte. (lásd: Az IAC rövid története: letöltés ideje: 2011.augusztus 6.) 22 Tasnádiné Marik Klára: Az üveg művészete: kiállítás az Iparművészeti Múzeumban, 1961 Katalógus. A kiállítást rendezte a Magyar Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum. A Bevezetőt írta: Tasnádiné Marik Klára. Budapest, 1962, Révai Nyomda, 20 p., 16 t.; 20 cm, 23 A kiállítás elsősorban a magyar kerámiaművészet eredményeire koncentrált. Gádor István, Kovács Margit, Gerle Margit, Garányi József, Majoros János, Gorka Lívia, Csekovszky Árpád mellett olyan népi iparművészek is részt vettek, mint Péri Józsefné erdélyi származású fazekas. A kiállítással párhuzamosan jelent meg a Corvina kiadónál angol nyelven a modern magyar keramikát ismertető katalógus, melyet a kiállításokkal kapcsolatos irodalomként tekinthetünk. Patakyné Brestyánszky Ilona/ Ilona Pataky Brestyánszky: Modern Hungarian Ceramics; (translated by Lili Halápy), Budapest : Corvina, (Budapest : Athenaeum print.) 46 p., 25 t. ; 18x17 cm 24 Az 1962 április között a prágai Nemzeti Galériában rendezett 3. IAC kiállítás nagydíját ezúttal is Kauzo Yagi nyerte. Az aranyérmet Nino Caruso (sz.1928.) nyerte megosztva Osamu Suzukival (sz.1926.) 14

15 1966 Mai magyar üvegek, István Király Múzeum, Székesfehérvár Az Új Gazdasági Mechanizmus 27 kihirdetése A Képzőművészeti Alap egyesítése a Zenei és Irodalmi Alappal, a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja 28 létrejötte Az első zsennyei Iparművészeti Kiállítás A Prizma 13. csoport megalakulása Az Első Országos Kerámia Biennálé, Pécs , 1978, 1980, 1982, Országos Kerámia Biennálé, Pécs, Nádor Galéria 1969 az első Nemzetközi Kerámia Szimpozion, Siklós Gyermektárgyak, "Prizma 13", Műcsarnok, Budapest Nemzetközi Kerámia Biennálék, Vallauris 33 (FR), Sopot (PL), Vilnius (USSR) 25 Nn.: Modern Hungarian ceramics, Catalogue of an exhibition Published 1963 by Royal Festival Hall, Written in English. Number of pages: p Tasnádiné Marik Klára (bevezető): Mai magyar üvegek. Székesfehérvár, István Király Múzeum, márc. 13- ápr. 24 Katalógus, A kiállítást rendezte és a katalógust összeállította Tasnádiné Marik Klára. István Király Múzeum Közleményei. D. sorozat / 46., Székesfehérvár, Fejér Megyei Nyomda, IKMK D/46.sz. 10 p., 5 t.; 16 cm. 27 Főszerkesztő Korom Mihály és Gál Tivadar: Az új gazdasági mechanizmus jogszabályainak gyűjteménye. Összeállította Farkas Károly, Szép György. Budapest, Közgazdazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, Franklin Ny. 949 p.; 20 cm 28 A Művészeti Alap életéről, munkájáról tájékoztató füzet jelent meg sporaikusan Husz Mária szerkesztésében. A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja tájékoztatója, Tájékoztató füzet (Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja) Számozás/gyakoriság: 1982/1-1990/2. Rendszertelenül, évenként többször. Megjelenés: Budapest M. Népköztársaság Művészeti Alapja, Térj./Fiz. kell.: 24 cm ISSN: nn.: Zsennyei iparművészeti kiállítás Savaria Múzeum, Szombathely Szombathely: Vas megyei Nyomda, [8] t.: ill.; 23 cm 30 A Prizma 13. kiállítási csoportként határozta meg magát, közös tervezést nem vállaltak. Bár formálisan sosem szűntek meg, utolsó jegyzett közös kiállításuk 1980-ban, a Manuál Csoporttal közösen volt Miskolcon. Tagjai voltak: Benkő Ilona keramikus, Fekete György belsőépítész, Hübner Aranka textiltervező, Király József belsőépítész, Kozma Vera textiltervező, Krajtsovits Margit keramikus, Mezei Gábor belsőépítész, a csoport alapítója, Péri József ötvös, Schrammel Imre keramikus, Szabó Marianne, Szenes Zsuzsa, Szilvitzky Margit és Tábori Gabriella A Prizma 13. Csoport a korszak egyik legjelentősebb művész-csoportja volt. (lásd: Dvorszky Hedvig: Prizma 13. Artportal, letöltés ideje ) 31 A pécsi Országos Kerámia Biennálé az ország keramikusainak máig egyik legrangosabb seregszemléje. Hagyományosan itt adja át Gádor Magda, Gádor István lánya az édesapja nevét viselő díjat, a Gádor István díjat ban volt a XX. Jubileumi rendezvény. A PELSO Országos Kerámia és Gobelin Biennálé független kezdeményezés, melyet Keszthelyen tartanak, és 2011-ben volt a legutóbb. 32 Az első szimpózium eredményeiről beszámoló: Koczogh Ákos: A Siklósi Kerámia Symposion, Múzsák Múzeumi Magazin, (1. évf.) 4. sz old. A szimpózium történetének rövid áttekintéséhez lásd: Romváry Ferenc: Siklósi Kerámia Szimpozion Pécsi Szemle várostörténeti folyóirat, ősz p

16 1972 Nemzetközi Kerámia Kiállítás, Victoria and Albert Museum, London Az első Szocialista Országok Iparművészeti Quadriennáléja, Erfurt Mai Magyar Iparművészet II., Iparművészeti Múzeum, Budapest A népművészet szellemében 37 Országos Iparművészeti Kiállítás Kecskeméten, Baján és Kalocsán. Ugyanabban az évben Jubileumi Iparművészeti Kiállítás a Műcsarnok, Budapest 1975 Az Ipari Forma Tervezési Tanács létrejötte A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió alapítása Jubileumi iparművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest Köztulajdon, Műcsarnok, Budapest Magyar kerámia és textil, Moszkva Házgyári Konya Program A város 2010-ben rendezte meg 21. alkalommal a Nemzetközi Kortárs Kerámia Biennálét (BICC - Biennale Internationale de Céramique Contemporaine de Vallauris). Az első kiállítást 1966-ban rendezték. Többek között itt végzett Ramie Madoura műhelyében kísérleteket Picasso ás Chagall is a kerámia anyagával. (Részletek: Comité de la Biennale, Biennale Internationale de Vallauris (BICC) Hôtel de Ville - Place Jacques Cavasse Vallauris) 34 Philippa Lewis Elisabeth Cameron: Potters on Pottery, London, Evans Brothers Limited, p Katalógus: QUADRIENNALE - des Kunsthandwerks sozialistischer Länder, I és II. Erfurt, 1974, vols. (20 x 21 cm). 307 pp. és 184 pp. A rendezvényt ezen túl még két alkalommal, 1982, 1986 években szintén Erfurtban rendezték meg. 36 Domanovszky György: Forma Hungarica : mai magyar iparművészet Párhuzamos cím: Arts décoratifs hongrois d'aujourd'hui (fordította: Tóth Mirelle) Budapest, Európa Kiadó, 1974, Terj:[80] fol.: ill.; 33 cm. Angol, német és orosz nyelven is megjelent. ISBN: Sümegi György szerk. (bevezető Pap Gábor): A népművészet szellemében: 1. Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás : Kecskemét, Baja, Kalocsa, május 4-augusztus. Szervező a Katona József Múzeum, a kiállítás-sorozatot rendezte, és a katalógust szerkesztette. Sümegi György, a katalógus bevezetőjét. Pap Gábor írta. A bevezető angol és orosz nyelven is olvasható. Megjelenés: Kecskemét, Petőfi Nyomda, [18] fol.: ill.; 21x19 cm. 38 Az Ipari Forma Tervezési Tanács kezdetben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság egyik szervezeti alegységeként (OMFB Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanács Irodája OMFB-IFET) 1975-ben jött létre. Hosszú ideig szinte kizárólagosan és egyedül képviselte a magyarországi formatervezés, design ügyét. Az iroda később elsősorban a Formatervezési Nívódíj valamint a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj koordinátoraként volt jelen. Az IFET megalakulása óta, 1975 évtől tagja az ICSID-nek, 1993 óta tagja az IEA-nak. A tanács irodája eredeti formájában 2002-ben megszűnt, számos átstrukturálás után a Szabadalmi Hivatalhoz került. Szerepkörét óta jogutódja, a Magyar Formatervezési Tanács látja el. (Lásd: Pohárnok Mihály: A magyar formatervezési díj huszonöt éve, Az Iparművészeti Múzeumban október 18 - november 7. között megrendezett kiállítás katalógusa. A kiadványt szerkesztette és szövegét írta Pohárnok Mihály. Párhuzamos cím: Twenty-five years of the Hungarian design award, Budapest, 2004., Design Terminál Kht., 47 p.: ill., főként színes; 30 cm ISBN: ) 39 Probstner János: Nemzetközi Kerámia Stúdió, Kecskemét Magyar Iparművészet, sz old. 40 Soltész György: Házgyári konyha-program - Dokumentumok egy tervezési kísérletről Mozgó Világ, 3. évfolyam. 2. szám, p A Házgyári Konyha Programmal két cikk is foglalkozik a Művészet 1977 augusztusi számában: Vámossy Ferenc: A házgyári konyha program bemutatása (2.oldal) illetve Pohárnok Mihály összefoglalója a Program négy éves tevékenységéről: Pohárnok Mihály: Egy tervezési kísérlet dokumentumaiból, a házgyári konyha program 4 éve. (2-12.oldal) 16

17 Mai magyar iparművészet kiállítás, Prága, Belgrád 1978 az Első Zsennyei Nemzetközi Design Workshop , 1982 Az Első (és 1982-ben a második) Országos Szilikátipari Formatervezési Triennálé Kecskeméten 42, Művelődési Központ, Kecskemét, ehhez kapcsolódva Művészet a kerámiaiparban '79, kiállítás a Finomkerámiaipari Művek Stúdiójában Budapesten Valencia, Design Competition, a kiállításon Kovács Júlia a kiállítás egyik díját nyerte, Várna 80 Nemzetközi Formatervezési Konferencia, november 2-6. Az a szekció témája a Formatervezés és szocialista kultúra a B szekció témája: Formatervezés és szocialista gazdasági fejlődés 1982 Mindennapi edények, Fényes Adolf Terem, Budapest 43, 1982 Magyar kerámia, Palazzo delle Esposizioni, Faenza A tervezés értékteremtés. Országos Iparművészeti Kiállítás, Műcsarnok 45, 1984 Első Országos Ipariforma Tervezési Konferencia, Budapest Az első rendezvényről összefoglaló kiadvány nem jelent meg. Az első ilyen 1980-ban, a harmadik alkalommal jelent meg Lissák György tollából. Ezt követően a Nemzetközi Design Workshop eredményeit évente összegezték. Az utóbbi időben ez a Workshop internetes oldalán történik. Lissák György szerk: Nemzetközi Ipari Formatervező Műhely : Zsennye, okt : Beszámoló a harmadik Nemzetközi Ipari Formatervező Műhely Tanácskozásáról., Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége; összeállította: Lissák György, Nemzetközi Ipari Formatervezői Szeminárium (3) Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Kiadóvállalata, Budapest, 130 fol.: ill.; 29 cm. 42 : Bánszkyné Kiss Éva (szerkesztő): Országos Szilikátipari Formatervezési Triennálé, I. Országos Szilikátipari Formatervezési Triennálé: Kecskemét, dec. 9-jan. 20. Megyei Művelődési Központ. Rendező: Mózer László. Rendező szervek: Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, Bács-Kiskun Megyei Művelődési Központ (Kecskemét), Képző- és Iparművészeti Lektorátus (Budapest), Üvegipari Művek (Budapest), Bács-Kiskun Megyei Tanács, Ipari Formatervezési Tájékoztató Központ (Budapest), Finomkerámiaipari Művek (Budapest). A kiállítást rendezte Mózer László, a katalógust szerkesztette Bánszkyné Kiss Éva. Megjelenés: Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Művelődési Központ, Kecskemét, Petőfi Nyomda, 44 t.l.: ill.; 29 cm. 43 A kiállításról kiadvány nem fellelhető. A kiállítással egy időben jelent meg azonban Grofcsik János Reichard Ernő: A magyar finomkerámiaipar története Kiadja a Finomkerámiaipari Művek, Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest, Műszaki Kiadó, p. ill.; 24 cm Melléklet: A magyar finomkerámiai bibliográfia p Dobai Ágnes (szerkesztő) Dobai János (fordító): Ceramiche dell'ungheria: Faenza, Palazzo delle Esposizioni, 25 luglio - 10 ottobre kiállítási katalógus, Budapest, Hungexpo, 1982., 32 fol.: ill; 29 cm ISBN: Baranyi Judit: "A tervezés értékteremtés": Országos Iparművészeti Kiállítás: szeptember 9-október 30. Műcsarnok, Budapest. Megjelenés: Budapest, Műcsarnok, p.: ill.; 30 cm. A kiállítás főrendezője Fekete György, társrendezője és a katalógus szerkesztője Baranyi Judit volt. A rendező szervek a Művelődési Minisztérium, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, a Kiállítási Intézmény (Műcsarnok). 46 nn.: Országos Ipariforma Tervezési Konferencia : Budapest, november 8-9. Rendező: GTE, [1984] (Bp. : MTESZ), 3 db: ill.; 22 cm. ISBN A Rendezésben résztvevő szervezetek: Gépipari Tudományos Egyesület (rend., közread.), Szervezési ésvezetési Tudományos Társaság (rend.), Ipari Formatervezési Tanács (rend.), Magyarország. Ipari Minisztérium (rend.) Magyarország. Építésügyi és 17

18 1985 Az utolsó, Hetedik Ötéves Terv kihirdetése Művészeti Szimpozionok eredményei 3. Kerámia, textil, Műcsarnok, Bp Terítéskultúra, Duna Galéria, Budapest 1988 Terített Asztal, FIMCOOP Stúdió, Budapest a Magyar Keramikusok Társaságának 50 megalakulása a DeForma Csoport 52 megalakulása Pécsett , 1993, 1994, 1995 MKT éves kiállítási, Csók Galéria, Budapest A Művészeti Alap átszervezése: A MAK és a MAOE létrejötte 55 Városfejlesztési Minisztérium (rend.), Magyarország. Művelődési Minisztérium (rend.), Magyar Iparművészeti Főiskola (Budapest) (rend.), Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége (rend.) Generalart Stúdió (Budapest) (rend.) A kötet előadásokat tartalmaz az Országos Ipariforma Tervezési Konferenciáról az MTESZ-egyesületi használatára, ISBN Bontó László és Csemniczky Jánosné: Iparfejlesztés a hetedik ötéves terv időszakában, Budapest, Kossuth Kiadó, p.: ill.; 20 cm Sorozat: Gazdaságpolitikai füzetek, ISSN Szerkesztő: Feuer Gábor: Kerámia, textil: Műcsarnok, július augusztus 18. A kiállítást rendezte és a katalógust szerkesztette Feuer Gábor] Párhuzamos cím: Ceramics, textile, Megjelenés: Budapest, Műcsarnok, p.: ill.; 29 cm. A sorozat a Művészeti szimpozionok eredményei, ISSN , sorozat része. A kiadvány adatokban említve 738: (439 Siklós) 738: (439 Kecskemét) : (439 Velem) ISBN: A Terítéskultúra kiállítások írásos összegzését Fekete György adta ki 1986-ban. OSZK: MC Fekete György: Terülj asztalkánk Budapest, kiadta az OMFB Ipari Formatervezési Tanács Irodája, 1986., Révai, 18 p.: ill.; 24 cm ISBN: Borsódy László: A magyar kerámiaművészet a Magyar Keramikusok Társasága és a Képző- és Iparművészeti Lektorátus közös kiadványa. Budapest, Magyar Keramikusok Társasága és a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Budapest, p. 25 cm ISBN: Az MKT a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége szervezeti keretein belül, a szövetség keramikus-szakosztályának szerepkörével működő, 1992-ben megalakult átfogó szakmai szervezet. (lásd: Keszthelyi Katalin- Laczkó Ibolya: A magyar kerámiaművészet I. Alkotók, adatok , Budapest, p.4, 74.) 52 Kádasi Éva: De-FORMA Csoport Magyar Iparművészet, sz old. 53 A DeFORMA Képző- és Iparművészeti Alapítvány 1993-ban alakult Pécsett, Sárkány József közreműködésével. Tevékenységét döntően a porcelán, a kerámia és az üvegművészet területén folytatja, ám kapcsolatot keres más területekkel is. A kortárs iparművészet és képzőművészet határterületeit kutatja. Tárlatait 1998-ig évente, a pécsi Nádor Galériában rendezte. (lásd: Sárkány József: Porcelán és üveg, A DeFORMA Alapítvány Gyűjteménye p.5. (katalógus, Pécs, 1995.) A csoportról 1999-ben, Vigadó Galériabeli kiállítása kapcsán jelent meg kiadvány: Cím és szerzőségi közlés: Csenkey Éva (bevezető): DeForma Budapest, Vigadó Galéria, Budapest, Pauker. 24 p.: ill., színes; 23 cm. A kiállítást Csenkey Éva rendezte a Vigadó Galériában. ISBN: nn.: Kerámikusok Társasága: Verband der Keramikkünstler Ungarns: Csók István Galéria, X Budapest. Rendező és közreadó a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége. Megjelenés: Budapest, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, Vác, Nalors, 110] p.: ill.; 20 cm Kiadta a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége. Kiállítási katalógus 800 példányban jelent meg. ISBN nincs, OSZK raktári jelzet: XB A rendszerváltás után a MNMA vagyonát igyekeztek egyben tartani. Nem az államé, hanem a művészek oszthatatlan tulajdona lett, e vagyon működtetésére hozták létre a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) szervezetét, és 1994-ben a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványt. Az Iparművészeti Vállalat átszervezéséből kezdetben 39 kft. jött létre, többségük az ezredfordulóra megszűnt. A Képcsarnok Vállalatnak számos pesti és vidéki galériája működött az ezredfordulóig. A zászlóshajónak számító Csók 18

19 1995 XX. századi magyar keramikusok. Válogatás az IPM gyűjteményéből, Iparművészeti Múzeum A Bokros-csomag kihirdetése 1.2. Az iparművészet történetének kronológiai szerkezete: Az első, 1938 és 1958 közötti szakaszon belüli kezdeteket mintegy általános bevezető gyanánt vehetjük, és az 1938 és 1948 közötti éveket ölelik fel. Az 1938-as évet 57 több, egymással párhuzamos esemény jelöli ki. Az Első Bécsi Döntés révén Magyarország végleg elköteleződik Németország háborús tervei mellett, gazdaságszerkezete export és hadiipar-alapúvá alakul 58. A revizionizmus politikája egyik legnagyobb sikerét ekkor éri el fordulópont, ami az egész kulturális életet megmozgatta. Nem véletlenül választotta ebben az évben az Országos Magyar Iparművészeti Társulat, Első Magyar Országos Iparművészeti Tárlata helyszínéül Kassa városát, és rendezte meg céljait, elképzeléseit hosszútávon kijelölő első szakmai Kongresszusát. 60 Ez az esemény kijelöli a korszak kezdődátumát. A második világháború hat éve alatt a művészeti élet folyamatai, eseményei csak rövid időre (1944 ősze és 1945 tavasza között, szűk fél évre) álltak le. Egészen 1944 őszéig István Galéria 2011 tavaszán szűnt meg végleg. (lásd: Kortárs magyar művészeti lexikon II. (H O). Főszerk. Fitz Péter. Budapest: Enciklopédia p. 670.) 56 Csenkey Éva: Modern magyar kerámia az Iparművészeti Múzeumban, Magyar iparművészet, sz old. 57 Sallai Gergely: Az első bécsi döntés, 2002., Budapest, Osiris, ISBN X, Az első bécsi döntés a magyar revíziós politika sikerét jelentette, és betetőzése volt a két világháború közötti politikai és társadalmi folyamatoknak. (A bécsi döntéssel kapcsolatos részletes bibliográfia: Sallai: p ) Az 1938-as kassai Első Országos Iparművészeti Tárlat, mely ehhez az eseménysorhoz csatlakozva került megrendezésre, egyben kijelöli a dolgozat kezdődátumát. 58 Az 1936-os Győri Program már burkoltan a Huba elnevezésű hadiipari fejlesztési terv gép és nehéziparra koncentráló, komplex Ötéves Terve volt, mely között tűzött ki gazdaságfejlesztési terveket, melyekhez lazán városfejlesztési, építésügyi és infrastrukturális projektek is kapcsolódtak több mint 400 millió pengő értékben. Győr-Gyárváros fejlesztése ékes példája ennek. (Lásd: Honvári János szerk.: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig Budapest, Aula Kiadó, 2001, p ) A magyar gazdaság szerkezete 1945 után nem változott, és a hadi kiadások a hidegháború alatt továbbra is eltérő súllyal, de meghatározóak voltak. (Lásd: Germuska Pál: Vörös arzenál. Magyarország részvétele a nemzetközi hadiipari együttműködésben a KGST keretei között. Budapest: 1956-os Intézet Argumentum, 2010, 310 p.) 59 Az november 2-iki első bécsi döntés eredményeit fegyveres konfliktus nélkül érte el a magyar vezetés. Elvileg négyhatalmi döntés lett volna, melyben Anglia és Franciaország érdektelensége révén Németország és Olaszország szentesítették a bécsi döntést. (lásd: Sallai Gergely: Az első bécsi döntés, Budapest, Osiris, 2002., p.296.) 60 Michalik Sándor: Az első Magyar Országos Iparművészeti Tárlat. Magyar Iparművészet, 1938, p , p , p A kiállítás recepciójával a dolgozatban később részletesen is szó esik. 19

20 kiállításokat rendeztek 61, s 1945 tavaszán már újra is indult az élet az országban 62. A szakmai egyesületek működtek, a művészek dolgoztak (még ha szoros körülmények között is). Ezek alapján megállapítható, hogy művészettörténeti szempontból más korszakhatárok érvényesek. Eltérő események voltak messzemenő hatásúak, s ezek csak részben követték a politika és társadalom területén végbement változásokat. Bizonyos folyamatok korábban indultak el, míg más hatások később gyűrűztek be 63. Az iparművészet esetében a politikai változásoknál sokkal fontosabbak az ezeket követő kulturális, ipari és társadalom szerkezeti illetve piaci változások valamint az ezektől függetlenül folyó művészi generációváltások. Az 1938 és 1958 közötti időszakot a második Világháború 1945-ös befejezése, az ben lezáruló kommunista hatalomátvétel, valamint a zsdanovi szocreál 1950-es bevezetése 64 is kettészelhetné. A belső korszakhatárt az iparművészet számára azonban az 1948-as év, az Iparművészeti Főiskola, mint a második világháború utáni magyar iparművészet egyik kulcsintézményének indulása jelöli ki. 65 Sokkal meghatározóbb, s belső választóvonalnak is alkalmasabb az 1948-as év, hisz 1953-ban ez, az 1948-as évben felvett első diplomás iparművész évfolyam csatlakozik mestereihez, amikor immár újrakezdődő számozással megrendezésre kerül az Első Országos Iparművészeti Kiállítás 61 Szablya J.: A kassai Országos Iparművészeti Tárlat krónikája. Magyar Iparművészet, , p.61 67, p.103, p A tárlatokról a dolgozatban később több szó is esik. 62 Az 1945 február 13-án lezárult budapesti Ostrom után február 22-én rövid hirdetést ad fel Pál Lajos, az Iparművészeti Iskola megbízott igazgatója a Népszava és a Szabadság hasábjain: Az Iparművészeti Iskola felhívja hallgatóit, hogy f. hó 27-én (kedden) délelőtt 10 órakor az Intézetben feltétlenül jelentkezzenek! (MOME levéltár, 6/1945., Dokumentumok p.9.) Az oktatás szünetelése voltaképp hosszú téli szünetnek illett be, hisz az 1944 őszi szemeszter szorgalmi időszaka még az Ostrom 1944 december 29- iki kezdete előtt lezárult. 63 Báthory Júlia például a Világháború alatt 1941-ben a Goldberger Textilgyár zürichi kiállítóterme számára tervez csiszolt-foncsorozott üveg pannókat (ú.n.: Goldberger-lányok ) A Milánói Művészeti Triennálét a háború alatt kétszer, 1940-ben és 1943-ban is megrendezik, melyen a magyar képző és iparművészek jelentős számban vesznek részt. Közülük páran olaszországi megrendelők számára is dolgoznak. (Szablya János írt 1940-ben rövid beszámolót a milánói triennáléról, lásd: A VII. Triennálé. Magyar Iparművészet, 1940, p.43 51, p Szintén Szablya János tollából jelent meg: Az 1940-es egyházművészeti kiállítás mérlege. Magyar Iparművészet, 1941, p ) 64 A szocreál kezdetét a képzőművészetben tekinthetjük az 1950 augusztusában megrendezett, az új magyar alkotmány első évfordulójára időzített I. Magyar Képzőművészeti Kiállításra. (A témában jelenleg kutat Szeifert Judit: Rejtőzködő művészet. Nem hivatalos művészetstratégiák és a progresszív művészet útjai a Rákosi-korban ( ), kitekintéssel 1957-ig (PhD disszertáció téma. Tutor: dr. Pataki Gábor) című doktori disszertációjában. ELTE.) 65 A 100/1948. Korm. számú rendelet 48 -ában az Iparművészeti Akadémiát a többi művészeti tanintézettel együtt teljes jogú főiskolának ismerte el. Az új Főiskola első igazgatója Kozma Lajos lett, a rendelet január 13-án lépett életbe, és több éves előkészítő munka előzte meg. Szablya Frischauf Ferenc 1936-ban megkezdi az Iparművészeti Iskola célirányos strukturális átalakítását, s 1938-ra az intézmény készen áll arra, hogy főiskolai képzést nyújtson ben, a Hatvan Éves Iparművészeti Iskola tárlatán nyilvánvaló, hogy az 1938-ban a kassai Iparművészeti kongresszus határozati céljai közt megjelenő, az Iparművészeti Iskola főiskolai rangra emelését célzó szándék beteljesülésre kész. 20

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1998-1999 University of Art and Design, Vantaa-Finnország 1994-1999 Magyar Iparművészeti Egyetem, Szőnyeg

Részletesebben

SCHRAMMEL IMRE. Kerámiáim

SCHRAMMEL IMRE. Kerámiáim SCHRAMMEL IMRE Kossuth-díjas mûvész Kerámiáim címû kiállítása Megnyitó: 2007. november 13. (kedden) 18 órakor Megnyitja: Kernács Gabriella mûvészettörténész Körmendi Galéria (1055 Budapest, Falk Miksa

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

CSURGAI FERENC Cegléd,1956.október 1.

CSURGAI FERENC Cegléd,1956.október 1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CSURGAI FERENC Cegléd,1956.október 1. 1984 - ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1985 - ben a murális tanszéken művészképzős 1985-1993-ig tagja a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 2. szám folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/albert-b-gabor- kulonos-sulyt-helyezek

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar M!vészettörténeti és M!vel"déstudományi Doktori Iskola (vezet": Dr. Kelényi György DSc) M!vészettörténet Program (vezet": Dr. Kelényi György DSc) SZÉKELY

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása Beszámoló az OTKA 42782. sz. A Magyar Képzőművészeti Egyetem művészeti és könyvtári különgyűjteményeinek és történetének feldolgozása című kutatásának eredményeiről Programunk szorosan kapcsolódott az

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor )

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) Képzõ- és iparmûvészet Tantárgy Végzettség, szakképzettség Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) (pl: építész, formatervezõ, textiltervezõ, szilikátipari tervezõ, vizuális

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG 407 Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG A 20. század, különösen az elsô világháborút követô idôszak sürgetô igénnyel vetette fel a lakáskérdést, ezen belül a környezet alakításának

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

2016. január 7 január 28.

2016. január 7 január 28. MAGYAR KÁRPITMŰVÉSZEK EGYESÜLETE Művészeti csoportok kiállításai SZÖVÖTT SZÖVEGEK, SZÖVEGSZÖVETEK - gobelinek Megnyitó: 2016. január 21., csütörtök, 18 óra, a Magyar Kultúra Napja előestéjén Megnyitja:

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2006

munkaerőpiaci tükör 2006 munkaerőpiaci tükör 2006 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási Hivatal, Kutatási

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Baráth Hajnal DLA habil főiskolai tanár művészeti rektorhelyettes, intézetvezető, szakvezető, szakirányvezető e- mail cím: hbarath@bkf.

ÖNÉLETRAJZ. Baráth Hajnal DLA habil főiskolai tanár művészeti rektorhelyettes, intézetvezető, szakvezető, szakirányvezető e- mail cím: hbarath@bkf. ÖNÉLETRAJZ Baráth Hajnal DLA habil főiskolai tanár művészeti rektorhelyettes, intézetvezető, szakvezető, szakirányvezető e- mail cím: hbarath@bkf.hu Tudományos minősítés és művészeti díj: 2008 DLA habil,

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

VILÁGKIÁLLÍTÁSOK KÖNYVE

VILÁGKIÁLLÍTÁSOK KÖNYVE VILÁGKIÁLLÍTÁSOK KÖNYVE Székely Miklós: Az ország tükrei. A magyar építészet és művészet szerepe a nemzeti reprezentációban az Osztrák Magyar Monarchia korának világkiállításain CentrArt, 2012. 309 oldal,

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

kattintson ide. Hírek

kattintson ide. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A NESZ közreműködésével s tagjai által felajánlott alkotásokból nyílt kiállítás a New Yorki Magyar

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

54 211 16 0010 54 03 Kézműves Textilműves

54 211 16 0010 54 03 Kézműves Textilműves A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

II. Cikkek folyóirat és tanulmánykötetek 1928 *Budapest Székesfőváros képzőművészeti vásárlásai az elmúlt két évben. Magyar Művészet p.

II. Cikkek folyóirat és tanulmánykötetek 1928 *Budapest Székesfőváros képzőművészeti vásárlásai az elmúlt két évben. Magyar Művészet p. 2016. szeptember 27. Összeállította: Illés Eszter eilles@szepmuveszeti.hu Bacher Béla (Budapest, 1890. VI. 24. Budapest 1960. III. 4.) jogász, művészettörténész, muzeológus Édesanyja Schossberger Hermina

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Esély Gyermek, család, ifjúság Háló Humán Innovációs Szemle Kapocs Párbeszéd Szociális Munka Szociális Szemle Szociálpedagógia

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat 2016. április 28-i ülésének határozatai 20/2016. (IV. 28.) számú határozat az ülés tárgysorozatait az alábbiak szerint állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi

Részletesebben

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Készítette: Fülep Ádám EKE Tittel Pál Könyvtár, szaktájékoztató Neveléstudományi Doktori Iskola, II. évf. hallgató Eger, 2016. Dr. Kovács

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

tervezett PROGRAM és a Könyves Pavilon FELHÍVÁS a! 2007. július 25. (szerda): KÖZÖSSÉGI ALAPÚ TERVEZÉS (MIÉRT?) Megnyitó

tervezett PROGRAM és a Könyves Pavilon FELHÍVÁS a! 2007. július 25. (szerda): KÖZÖSSÉGI ALAPÚ TERVEZÉS (MIÉRT?) Megnyitó Szervezők: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, Bp. 1011 Corvin tér 8. www.mmi.hu Közösségfejlesztők Egyesülete, Bp. 1011 Corvin tér 8. www.kka.hu (Intézmény-akkreditációs lajstromszám:

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben