Vizes oldatok sav-bázis egyensúlya, a ph fogalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizes oldatok sav-bázis egyensúlya, a ph fogalma"

Átírás

1 Vize oldatok a-ázi egyenúlya, a ph fogalma A kémiailag tizta ízen a H O molekulák egy réze (igen ki réze) ionokra dizociált alakan található meg. iel a íz amfoter, aját magáal i reagál: H O H O H O OH Ez az egyenúly fennáll a tizta ízen é minden híg ize oldatan (öndizociáció). Egyenúlyi állandója [HO [OH [H O iel a íz dizociációfoka (α) rendkíül kici (5 C-on α 1, ), a dizociáció folytán a nem dizociált ízmolekulák koncentrációja nem áltozik meg zámotteıen, így a íz koncentrációja, - [H O - állandónak tekinthetı. agyi felírhatjuk, hogy [H O [H O [OH. Beezete a [H O kifejezét, azt kapjuk, hogy [H O [OH. Ez a íz ionzorzata, 5 C hımérékleten 1, A íz öndizociációja köetkeztéen ize oldatokan tehát mindig an H O é OH ion i. Tizta ízen é emlege kémhatáú ize oldatokan e két ion koncentrációja egyenlı: [H O [OH 1, mol/dm Saa, agy lúgo kémhatáú oldatokan azonan a két ion mennyiége már nem azono. iel a ízionzorzat egítégéel az egyik ion koncentrációjának imeretéen a máik könnyen kizámítható, egyetlen adat irtokáan egyértelmően jellemezhetjük a ize oldatok kémhatáát. Azokat az oldatokat, amelyeknek H O ion koncentrációja a tizta ízre onatkozó értéknél nagyo ( [H O > 10-7 mol/dm ) - a a, azokat izont, amelyeknél ez az érték nél kie - l ú g o k é m h a t á ú nak mondjuk. Az ARRHENIUS OSTWALD-elmélet felhaználááal dolgozta ki 1909-en P. SØRENSEN a ph fogalmát, melynek egítégéel egyzerően megadható a ize oldatok aaágának agy lúgoágának mértéke. SØRENSEN jaalatára a H O _ ionkoncentráció helyett a [H O logaritmuának -1-zereét az un. hidrogén-kiteıt (hidrogén exponent) haználják. Ezt ph-al jelöljük ( pé-há ): Az ily módon definiált ph-kálán a H O koncentráció 10-zere megáltozáának 1,00 ph egyég eltéré felel meg. A konencionáli a-ázi kála zempontjáól a íz özehaonlítái alapul zolgál: a kémiailag tizta íz é a emlege oldatok, amelyeken a [H O [OH, ph7,00, a aa oldatokan ph<7,00 míg a lúgo kémhatáú oldatokan ph>7,00. 5 C-on minden ize oldatra érénye: p ph poh 14,00 1 ph 1 lg [H O lg [H O 1

2 Saak é áziok fogalma é erıége Az ARRHENIUS OSTWALD-elmélet zerint a aak olyan együletek, amelyek ízen olda hidrogénionokra é amaradékra dizociálnak. A áziokra izont az jellemzı, hogy dizociációjuk orán kationokat é hidroxidionokat juttatnak az oldata. HA H A BOH B OH A aak é a áziok erıége cak a dizociációjuk mértékétıl függ, azaz az erı aak/áziok telje egézéen dizociálnak (erı elektrolitok), míg a gyenge aak/áziok cak ki mértéken (gyenge elektrolitok). A folyamatokat a dizociáció-állandók jellemzik: [H [A [HA [B [OH [BOH A BRØNSTED LOWRY-féle a-ázi-elmélet alapján a aak, a áziok é a ók ize oldatan reagálnak a ízmolekulákkal, megáltoztatják a íz dizociáció-egyenúlyának koncentrációizonyait. A aak é a áziok erıégét ize oldatan a aak é a áziok íz-molekulákkal történı hidrogénion-kicerélıdéi reakciójának egyenúlyi állandójáal jellemezhetjük. Pl. egy HA amolekula ízzel a köetkezıképpen reagál: HA H O H O A [H O [A A folyamat egyenúlyi állandója: [HA [H O Híg oldatokan a íz koncentrációja gyakorlatilag állandónak tekinthetı, ezért a kifejezé mindkét oldalát megzoroza ele egy új állandót kapunk: a a dizociáció-állandója kapjuk. [H O [A [H O [HA Haonló megfontoláok alapján a B ázi (pl. NH, aminok) erıégére a B H O HB OH reakció alapján a [HB [OH dizociáció-állandót [B Vagyi mind a két a-ázi elmélet alapján azono értelmezéő a dizociáció-állandó fogalma. Erı aakan a hidrogénion kicerélıdé a ízzel gyakorlatilag telje, azaz pl. a 0,1 mol/dm koncentrációjú HClO 4, H SO 4, HCl é HNO oldatáan a molekulák telje mértéken dizociált alakan annak jelen. HClO 4 H O H O ClO 4 Ezzel zemen a középerı agy gyenge aak, illete áziok oldatáan a hidrogénion-kicerélıdé cak rézlege. HClO H O H O ClO agy az A BRØNSTED-LOWRY-elmélet a kationokat köetkezeteen anak tekinti, mint ahogy az pl. a NH 4 H O NH H O, Al H O Al(OH) H O egyenúlyi folyamatan látható. Az alumínium-ion alóan tö nagyágrenddel erıe a, mint a határozottan anak kezelt é neezett eceta. A kölcönhatá jellege az eddigiektıl eltérı, amikor ize közegen a óra ajátágait izgáljuk. Itt a óra aa karakterét nem az adja, hogy protont képe átadni, hanem a ízıl hidroxidot ez fel: H BO H O [B(OH) 4 H O

3 A a, illete a ázi erıége annál nagyo, minél nagyo a megfelelı dizociáció-állandó értéke. aak áziok óa HCl > 1 nátrium-hidroxid NaOH > 1 alétroma HNO > 1 kálium-hidroxid OH > 1 perklóra HClO 4 > 1 kalcium-hidroxid Ca(OH) 1 kéna H SO 4 > 1 eceta CH COOH 1, ammónia NH 1, hangyaa HCOOH 1, metil-amin CH NH 4, teja CH (CHOH)COOH 1, dimetil-amin (CH ) NH 5, enzoea C 6 H 5 COOH 6, trimetil-amin (CH ) N 5, hidrogén-fluorid HF, etil-amin CH CH NH 5, alétromoa HNO 4, dietil-amin (CH CH ) NH 1, A dizociáció (hidrogénion-kicerélıdé) mértékére jellemzı a dizociációfok (α) i, amely a dizociált molekulák é az öze a, illete ázimolekulák zámának (anyagmennyiégének, koncentrációjának) aránya. Egy HA gyenge a eetén: α [H c O HA A dizociációfok gyakran izaezethetı alamilyen fizikai-kémiai tulajdonág arányára i (ld. molári fajlago ezeté: Λ / Λ ), é egítégéel a dizociáció-állandó meghatározható. Azokat a kémiai folyamatokat, amelyeken kitüntetett zereppel ír a hidrogénion (oxóniumion) protolitiku reakcióknak i neezzük. éretik mellızni a p jelölét a hidrogénionra! Az a nagyenergiájú magreakciókan zerepelhet cak. Vize oldatan ugyan azt mondhatjuk, hogy protonátmenet alóul meg (eıl zármazik a protolitiku reakció kifejezé), de alójáan hidrogénionátmenet a helye megneezé. A H ohaem létezik magáan (ennek ellenére elfogadjuk a H O jelölé mellett a H röidítét i), mert a hidrogénion legalá 4 H O molekuláal özekapcolóda (H 9 O 4 ) létezik cak ize közegen, az OH pedig H 7 O 4 alakan tailizálódik. A ph zámoláa Erı aak é erı áziok ph-ja Ha agy értéke > 1-nél, erı aról, illete erı áziról ezélünk. Een az eeten ize oldatukan a dizociáció telje. Az oxónium-ion-, illete a hidroxid-ion koncentráció a a, illete a ázi-koncentrációól közetlenül zámolható: H n A képlető a eetén: [H O n c (Hn A) (mol/dm ) B(OH) m képlető ázi eetén: [OH m c (B/OH/m ) (mol/dm ) A ph zámítáok mindig molaritáan (mol/dm -en) kifejezett koncentrációt igényelnek! A mért ph értékéıl meg lehet határozni az oldat hidrogénion-koncentrációját, é imert anyagok eetén azok koncentrációját i. A H n A képlető erı aak é B(OH) m képlető erı áziok koncentrációját a ph értékéıl a megfelelı hatányra emeléel kapjuk meg: 10 ph (14,00pH) 10 a koncentráció zámítáa c a cázi n m

4 Ügyeljünk rá, hogy NE a ph-t kell oztani, mert az gyökonát jelent! Példák 1. ekkora a, mol/dm koncentrációjú alétroma oldat ph-ja? HNO H NO [H c (HNO ), mol/dm ph -1 lg [H -1 lg (, ),5. ekkora a, mol/dm koncentrációjú árium-hidroxid oldat ph-ja? Ba(OH) Ba OH [OH c (Ba/OH/ ), mol/dm 5, mol/dm poh -1 lg[oh -1 lg(5, ),9 ph 14 - poh 14 -,40 11,71. ekkora a ph-ja a 0,158 g/dm koncentrációjú kéna-oldatnak? H SO 4 H SO 4 c (H SO 4 ) c m / 0,158 g/dm / 98,07 g/mol 1, mol/dm [H c (H SO 4 ) 1, mol/dm, mol/dm ph -1 lg [H -1 lg (, ),56 4. Adjuk meg annak a óaoldatnak a koncentrációját g/dm -en, melynek ph-ja,5! HCl H Cl [H 10 -ph 10 -,5 5, mol/dm c (HCl) 5, mol/dm c m c 5, mol/dm 6,46 g/mol, g/dm 5. Adjuk meg annak a kalcium-hidroxid oldatnak a koncentrációját, melynek ph-ja 10,0! Ca(OH) Ca OH poh 14 - ph 14,00-10,0,70 [OH 10 -poh 10 -,70, mol/dm c (Ca/OH/ ) (, )/ mol/dm 1, mol/dm 6. ekkora annak az oldatnak a ph-ja melyet úgy kapunk, hogy 50,0 g,00 tömeg%-o nátronlúgot öntünk 00 cm 0,50 mol/dm koncentrációjú alétroma-oldata, é a kapott oldatot 4,00 dm térfogatra egézítjük ki ízzel? NaOH Na OH HNO H NO H OH H O a H agy az OH anyagmennyiég felelege határozza meg a kémhatát mnaoh mnaoh n NaOH w% 100 m NaOH m n - n OH 100 w% oldat oldat NaOH n H n HNO c V NaOH n OH 50,0 g,00 / (100 40,00 g/mol) 0,050 mol n H 0,50 mol/dm 0,00 dm 0,0750 mol c (H ) 0,0500 mol / 4,00 dm 0,015 mol/dm ph -1 lg[h -1 lg 0,015 1,90 Gyenge aak é áziok ize oldatainak ph-ja Gyenge aról, illete gyenge áziról ezélünk, ha a dizociáció-állandó értéke 1-nél kie. Ezeken az eeteken a a, illete a ázi dizociációja nem telje. A hidrogénion é a hidroxidion koncentráció nem egyenlı a a agy a ázi molaritááal. A [H O agy a [OH zámítáához az egyértékő aak é áziok dizociáció-állandója ( illete ) é a a (illete a ázi) analitikai koncentrációjának imerete zükége. A HA H A folyamathoz tartozó dizociáció-állandó az egyenúly eálláa után: 4

5 [H [A [H x alakan írható fel. A matematikai forma: y, é ennek pozití [HA c [H c x elıjelő megoldáa adja az aktuáli hidrogénion-koncentrációt, amelyıl a ph -1 lg x özefüggéel már zámzerően meghatározható a kémhatá. A ph imeretéen ugyanezt az özefüggét haználjuk (az analitikai koncentráció, agy a dizociáció-állandó zámítáára), az x helyée a 10 -ph értéket helyetteíte. Ugyanígy ezetjük le a áziok kémhatáát i, azok állandóját felhaznála: - [HB [OH [OH é eıl a poh értéket zámítjuk, majd a ph-t. - [B c [OH Töértékő aak é áziok eetéen értelemzerően mindegyik -t, illete -t figyeleme kell enni, ekkor a onyolult matematikai özefüggéek nem tezik lehetıé az egyzerő zámítát. Példák 7. ekkora a ph-ja a 0,100 mol/dm koncentrációjú ecetaoldatnak? ( 1, mol/dm ) CH COOH H CH COO [H [A [H 1, x / (0,100 x) [HA c [H 0 x 1, x 1, egyenlet megoldááal x 1 1, 10 - (x -1, matematikailag helye, de kémiailag értelmetlen eredmény) [H 1, 10 - mol/dm ph -1 lg[h -1 lg 0,001,88 8. Egy ize ammónia-oldat ph-ja 10,70. Hány mol/dm koncentrációjú az oldat? ekkora a dizociációfok? ( 1, mol/dm ) NH H O NH 4 OH poh 14 - ph 14-10,70,0 [OH 10 -poh 10 -,0 5, mol/dm - [HB [OH [OH - [B c [OH c x (x / ) 5, (5, ) /1, c 1, mol/dm α 5, /1, , (,47%) 9. A teja (C H 6 O ) egyértékő zere a, 0,050 mol/dm koncentrációjú ize oldatának ph-ja,75. Határozzuk meg a a dizociáció-állandóját! CH CH(OH)COOH H CH CH(OH)COO [H 10 -ph [H [A [H [HA c [H [H 10-,75 1, mol/dm (1, mol/dm ) / (, mol/dm - 1, mol/dm ) 1, mol/dm 5

6 Sók ize oldatainak ph-ja A ízen oldott ók telje mértéken ionjaikra dizociálnak: BA B A majd a protonaffinitáuk, illete hidrogénion-átadó képeégük zerint a ízzel reagálhatnak (hidrolizálhatnak). Az oldat kémhatáát (ph-ját) a ót képezı a é ázi dizociáció-állandójának / aránya zaja meg. BH H O H O B A H O HA OH a. Ha a ót képezı a i é ázi i erı, akkor a ó dizociációjáan keletkezı ionok nem reagálnak a ízzel, hidrolízi nem köetkezik e, a ó oldata emlege kémhatáú, ph 7,0. (pl. NaCl, Cl, Na SO 4, NO, ClO 4 ). Ha egy gyenge anak erı ázial alkotott óját oldjuk ízen, az anion reagál a ízzel a konjugált a é OH ion keletkezée közen, é az oldat lúgo kémhatáúá álik. Ekkor <, é a ph > 7,0 (pl. NaF, CO, Na PO 4, CH COONa, NO, Na SO ). CH COONa Na CH COO CH COO H O CH COOH OH [HA [O H [HO [OH [HA A hidrolízit a özefüggé, agyi a ízionzorzat é a gyenge ai özeteı dizociáció-állandójának hányadoa jellemzi. Az oldat ph-ját az [A [H O [A a oldott ó koncentrációja fogja megzani: OH ó a azaz, minél nagyo a ó-koncentráció annál lúgoa lez az oldat. c. Gyenge ázi é erı a ójának ize oldatáan lejátzódó hidrolízi orán H O ionok keletkeznek, é aa kémhatáú lez az oldat (pl. NH 4 Cl, NH 4 NO, C 6 H 5 NH Cl). Ha >, akkor a ó ize oldatáan a ph < 7,0. NH 4 Cl NH 4 Cl NH 4 H O NH H O [B [H O A hidrolízi egyenúlyi állandója ekkor, haonlóan az elızıhöz, [BH, a ó- oldat ph-ját a HO ó koncentrációól zámítjuk. ázi ázi d. Ha a ót képezı a é ázi egyaránt gyenge, akkor a dizociáció-állandók aránya zaja meg az oldat kémhatáát. Így például: - az ammónium-acetát ize oldata emlege, miel a a (CHCOOH) ázi (NH) - az ammónium-nitrit oldata aa, mert a a (HNO) > ázi (NH) - az ammónium-karonát oldata lúgo kémhatáú, miel a (HCO) < ázi (NH) Példák 10. 1,540 g nátrium-acetátot oldunk 00,0 cm oldattérfogatra. ekkora a kapott oldat ph-ja, ha az eceta 1, mol/dm? CH COONa Na CH COO CH COO H O CH COOH OH m NaAc OH ó c V ó poh -1 lg [OH ph 14,00 poh a NaAc mnaac [ NaAc [NaAc 1,540 g / (8,0 g/mol 0,000 dm ) 9, mol/dm V NaAc 6

7 [OH 1, (mol/dm ) 9, mol/dm / 1, mol/dm 5, (mol/dm ) [OH 7, mol/dm poh -1 lg 7, ,14 ph 14,00-5,14 8, Számítuk ki a 0,150 mol/dm koncentrációjú nátrium-fluorid oldat ph-ját! (HF: 7, 10-4 mol/dm ) NaF Na F F H O HF OH OH ó poh -1 lg [OH ph 14,00 - poh a [OH 1, (mol/dm ) 0,150 mol/dm / 7, 10-4 mol/dm, (mol/dm ) [OH 1, mol/dm poh -1 lg 1, ,84 ph 14,00-5,84 8,16 1. ennyi lez az ammónium-klorid oldat ph-ja, ha 1,5 g óól 500,0 cm ize oldatot kézítettünk? ( 1, mol/dm ) NH 4 Cl NH 4 Cl NH 4 H O H O NH HO ó ph -1 lg [H O mó mó c V c ázi ó ó V [H O 1, (mol/dm ) 1,5 g / (5,49 g/mol 0,5000 dm 1, mol/dm ) [H O 5, mol/dm ph -1 lg 5, , 1. ekkora a zódaikaróna oldat koncentrációja g/dm -en, ha oldatának ph-ja 8,85? ( 4, 10-7 mol/dm ) NaHCO Na HCO HCO H O H CO OH [ poh 14,00 - ph [OH 10 -poh OH - [ó a c m(ó) ó [ó c m(ó) 84,01 g/mol (10-5,15 ) (mol/dm ) 4, 10-7 mol/dm / 1, (mol/dm ) 18,1 g/dm Vize puffer-oldatok A puffer- (kiegyenlítı, agy tompító) oldatok olyan elegyek, melyek az adott közeg ph-jának állandóágát iztoítják akkor i, ha a, agy ázi jut hozzájuk, illete, ha felhígulnak. E tulajdonáguk azzal magyarázható, hogy a ennük kialakult dizociáció egyenúlyok köetkeztéen olyan meghatározott oxónium-ion koncentrációjuk an, ami külı határa i cak ki mértéken áltozik. A legegyzerő puffer-oldatok alamilyen gyenge aat é annak óját (pl. nátrium-acetát - eceta), agy gyenge ázit é annak óját (pl. ammónia - ammónium-klorid) tartalmazzák, ph-juk a a é ó, illete a ázi é ó izonylago koncentrációjától függ: [a [ázi [ H O [ OH [ó [ó 14. ekkora a CH COOH/CH COONa koncentráció-arány aan a pufferoldatan, amelyen a ph 4,45? ( 1, mol/dm ) [a [ H O [H O 10 -ph ph [a 10 [ó [ó [CH COOH / [CH COONa 10-4,45 mol/dm / 1, mol/dm,0 15. ekkora a ph aan az ammónia ammónium-klorid pufferen, amelyen c m(ázi) 8,500 g/dm NH é c m(ó) 10,70 g/dm NH 4 Cl an? ( 1, mol/dm ) cm(ázi) cm(ó) [ázi [ NH [ NH 4Cl [ OH c m(ázi) NH4Cl [ OH [ó c NH poh -1 lg [OH NH Cl 4 ph 14,00 - poh NH m(ó) 7

8 [OH 1, mol/dm 8,500 g/dm 5,49 g/dm / (17,0 g/mol 10,70 g/dm ) [OH 4, mol/dm poh -1 lg 4, ,5 ph 14,00 -,5 10,65 Feladatok 1. ekkora lez az oldat ph-ja, ha 10,00 cm 6,00 mol/dm koncentrációjú óaat 00,0 cm oldattérfogatra hígítunk? (0,70). A,8 %-o zírtartalmú tej ph-ját 6,77-nek találták 5 C-on. Számítuk ki a minta poh-ját, [H -ját é [OH -ját! A tej kémhatáa aa agy áziku? (poh: 7,; H : 1, mol/dm ; OH : 5, mol/dm ; aa). Sütıport feloldottak ízen, é a poh-t 5,47-nek mérték találták 5 C-on. Számítuk ki az oldat ph-ját, [H -ját é [OH -ját! Az oldat aa agy áziku? (ph: 8,5; H :, mol/dm ; OH :, mol/dm ; lúgo) 4. ekkora lez az oldat ph-ja, ha 0,6888 g nátrium-hidroxidól 450,0 cm ize oldatot kézítünk? (1,58) 5. Hány mg kénaat tartalmaz az oldat 500,0 cm -e, amelyen a ph,16? (170 mg) 6. Számítuk ki a kalcium-hidroxid oldat ph-ját, ha koncentrációja, mol/dm? (11,71) 7. A tallium(i)-hidroxid erı ázi, gyakran haználják zere zintézieken. ekkora a TlOH oldat ph-ja, ha koncentrációja,48 g/dm? (1,08) 8. 1,000 g enzoeaat 50,0 cm oldattérfogatra olda, az oldat ph-ja,91. A enzoea molekulák hány zázaléka dizociált, mekkora a értéke? (5,0%; 6, mol/dm ) 9. A hangyaa 1, mol/dm. ekkora a ph-ja az oldatnak, ha hangyaara néze a töményége,15 g/dm? (,47) 10. A triklóreceta (CCl COOH) nagyon korrozí, fehérjék kicapáára zokták haználni. Számítuk ki a dizociáció-állandóját, ha tudjuk, hogy 0,0500 mol/dm koncentrációjú oldatának ph-ja ugyanannyi, mint a 0,0400 mol/dm -e HClO 4 oldaté! (1, mol/dm ) 11. Egy HA képlető gyenge a 1,00 móljáól,00 liter ize oldatot kézítettünk. Az egyenúly eállta után a dizociálatlan molekulák koncentrációja 0,450 mol/dm olt. Számítuk ki a dizociáció-állandót! (5, mol/dm ) 1. Az akrila (CH CHCOOH) a poliakrilát mőanyagok monomerje, 5, mol/dm. ekkora a dizociáció-fok 0,100 mol/dm koncentrációjú oldatáan? (,5 %) 1. A háztartáan haznált zalmiákzez (ρ 0,970 g/cm ) 6,80 tömeg% NH -at tartalmaz. Hány cm -t kell felhígítani ízzel, hogy 65 cm térfogatú oldatot kapjunk, amelynek ph-ja 11,55? ( 1, mol/dm ) (114 cm ) 14. A nátrium-enzoátot (C 6 H 5 COONa) élelmizer tartóítóként (E1) haználják. ilyen ph-jú lez a ize oldata, ha 0,50 g-ot oldunk 100,0 cm -re? ( 6, mol/dm ) (7,71) 15. A kálium-zorát (C 5 H 7 COO) az éleztıgomák zaporodáát gátló élelmizeradalék (E0), amelyet ajtokan, orokan, lekárokan haználnak. ilyen mg/dm koncentrációjú oldatáan lez a kémhatáa ph 7,65? ( 1, mol/dm ) (40,8 mg/dm ) 16. A ér ph-jának ( 7,40) é az óceáníz ph-jának ( 8,10) állandó értéken tartáát egyaránt a zéna (CO )-ikaronát-puffer iztoítja. Számítuk ki, milyen [CO /[HCO arány zükége az állandó értékhez a) a ér é ) az óceán felzíne eetéen? ( 4, 10-7 mol/dm ) (9, ; 1, ; a éren a ó k. 10-zere, az óceánan k. 5-zörö felelegen) 17. 0,00 cm 0,100 mol/dm koncentrációjú ecetahoz 0,00 cm 0,0500 mol/dm NaOH-ot adtunk. Határozzuk meg az így keletkezı pufferodat ph-ját! ( 1, mol/dm ) (4,76) 8

Kémia Tanszék KÉMIAII 2003.

Kémia Tanszék KÉMIAII 2003. Budapesti özgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Élelmiszertudományi ar, Alkalmazott émia Tanszék ÉMIAII SZÁMÍTÁSI GYAORLATO Szerkesztette: Novákné dr. Fodor Marietta Alkalmazott émia Tanszék 00.

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

Magyarázat a feladatgyűjtemény használatához

Magyarázat a feladatgyűjtemény használatához Magyarázat a feladatgyűjtemény használatához A példatár különböző témaköreit fejezetszámok jelzik. A fejezeteken belül alfejezetek találhatók. Ezek közül az 1. számú a témakör főbb alapfogalmait és képleteit

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot? 2.2. Anyagmennyiség-koncentráció 1. Hány mol/dm 3 koncentrációjú az az oldat, amelynek 200 cm 3 -ében 0,116 mol az oldott anyag? 2. 2,5 g nátrium-karbonátból 500 cm 3 oldatot készítettünk. Számítsuk ki

Részletesebben

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások Oktatási segédanyag Petőcz György Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások A KÉMIAI KÉPLETEK A képletek (a tapasztalati, a molekula- és a szerkezeti képletek) egyszerű és egyértelmű

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (I. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT. Tanulói munkafüzet

KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT. Tanulói munkafüzet Projektazonosító: TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0013 KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT Tanulói munkafüzet Műveltségterület: Ember és természet Összeállította: Pintér Bertalan Lektorálta: Kónya Noémi 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a 4. A VÍZ ÉS VIZES RENDSZEREK KÉMIÁJA A víz igen állandó vegyület, csak 2000 o C fölötti hőmérsékleten kezd jelentékenyebb mértékben hidrogénre és oxigénre bomlani. Ez a folyamat a spektroszkópiai mérések

Részletesebben

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. CH 4 + H 2 O = CO + H 2 CO + 2 H 2 = CH OH 2. A szintézisgáz előállítása endoterm folyamat. A reakcióhő számítása

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat Bemutatjuk a NAT 2012 é a hozzá kapcolódó új kerettantervek alapján kézült FIZIKA tankönyvcaládjainkat MINDENNAPOK TUDOMÁNYA SOROZAT NAT NAT K e r e t t a n t e r v K e r e t t a n t e r v ÚT A TUDÁSHOZ

Részletesebben

2. MENNYISÉGI ANALÍZIS. 2.1. Bevezetés a mennyiségi kémiai analízisbe

2. MENNYISÉGI ANALÍZIS. 2.1. Bevezetés a mennyiségi kémiai analízisbe 2. MENNYISÉGI ANALÍZIS 2.1. Bevezetés a mennyiségi kémiai analízisbe A mennyiségi analízis megmondja, hogy az anyag adott alkotórészekből mennyit, általában hány százalékot tartalmaz. A keresett alkotórész

Részletesebben

Ag + +Cl - AgCl (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2)

Ag + +Cl - AgCl (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2) 3. gyak. Titrimetria I: Sósav mérőoldat készítése, pontos koncentrációjának meghatározása (faktorozása). Vízminta karbonát ill. hidrogén-karbonát tartalmának meghatározása. (Levegő CO 2 tartalmának meghatározása

Részletesebben

6. Ionok és ionvegyületek

6. Ionok és ionvegyületek 34 atomok, ionok, molekulák 6. Ionok és ionvegyületek 1. ábra A nátrium és a klórgáz reakciója. A periódusos rendszer melyik csoportjának eleme a nátrium, il letve a klór? Kísérlet Ha fel me le gí tett

Részletesebben

ANALITIKAI KÉMIA I. gyakorlat

ANALITIKAI KÉMIA I. gyakorlat ANALITIKAI KÉMIA I. gyakorlat ktatási segédanyag Titrimetriás és gravimetriás feladatokon alapuló kvantitatív analitikai laboratóriumi gyakorlatokhoz Szerkesztő: Farkas Etelka egyetemi tanár Szervetlen

Részletesebben

Információs rendszerek biztonságtechnikája

Információs rendszerek biztonságtechnikája Információ rendzerek biztonágtechnikája Vaányi Itván, Dávid Áko, Smidla Józef, Süle Zoltán 2014 A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 A felőfokú informatikai oktatá minőégének fejleztée, modernizációja

Részletesebben

2. oktatócsomag. 1. Anyagi halmazok

2. oktatócsomag. 1. Anyagi halmazok Kedves levelezős hallgatónk! Remélem az 1. csomag anyagát sikeresen fel tudtad dolgozni. Mint ahogy a beköszönő levélben már említettem a hatékonyabb eredmény elérése érdekében fontos lehet hogy " állandó

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok Villamosmérnöki szak Elektronikus eszközök szakirány Szerző: Gröller György docens Oktatási segédlet Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai

Részletesebben

Kémia (K kategória) Levelező forduló Beküldési határidő : 2013. November 25.

Kémia (K kategória) Levelező forduló Beküldési határidő : 2013. November 25. Kémia (K kategória) Levelező forduló Beküldési határidő : 2013. November 25. 1. feladat Egy alkáliföldfém ötvözet alkotói a periódusos rendszerben közvetlenül egymás alatt találhatóak. Az ötvözet 12,83

Részletesebben

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik.

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. 2. Az anyagok melyik csoportjába tartoznak a felsoroltak: klór,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Kémia

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Általános kémiai munkafüzet Környezettan BSc hallgatók számára

Általános kémiai munkafüzet Környezettan BSc hallgatók számára DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Várnagy Katalin Általános kémiai munkafüzet Környezettan BSc hallgatók számára Oktatási segédanyag A munkafüzet Kiss Tamás,

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA SPP UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Foszfátionok meghatározása vizes

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben