Vizes oldatok sav-bázis egyensúlya, a ph fogalma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizes oldatok sav-bázis egyensúlya, a ph fogalma"

Átírás

1 Vize oldatok a-ázi egyenúlya, a ph fogalma A kémiailag tizta ízen a H O molekulák egy réze (igen ki réze) ionokra dizociált alakan található meg. iel a íz amfoter, aját magáal i reagál: H O H O H O OH Ez az egyenúly fennáll a tizta ízen é minden híg ize oldatan (öndizociáció). Egyenúlyi állandója [HO [OH [H O iel a íz dizociációfoka (α) rendkíül kici (5 C-on α 1, ), a dizociáció folytán a nem dizociált ízmolekulák koncentrációja nem áltozik meg zámotteıen, így a íz koncentrációja, - [H O - állandónak tekinthetı. agyi felírhatjuk, hogy [H O [H O [OH. Beezete a [H O kifejezét, azt kapjuk, hogy [H O [OH. Ez a íz ionzorzata, 5 C hımérékleten 1, A íz öndizociációja köetkeztéen ize oldatokan tehát mindig an H O é OH ion i. Tizta ízen é emlege kémhatáú ize oldatokan e két ion koncentrációja egyenlı: [H O [OH 1, mol/dm Saa, agy lúgo kémhatáú oldatokan azonan a két ion mennyiége már nem azono. iel a ízionzorzat egítégéel az egyik ion koncentrációjának imeretéen a máik könnyen kizámítható, egyetlen adat irtokáan egyértelmően jellemezhetjük a ize oldatok kémhatáát. Azokat az oldatokat, amelyeknek H O ion koncentrációja a tizta ízre onatkozó értéknél nagyo ( [H O > 10-7 mol/dm ) - a a, azokat izont, amelyeknél ez az érték nél kie - l ú g o k é m h a t á ú nak mondjuk. Az ARRHENIUS OSTWALD-elmélet felhaználááal dolgozta ki 1909-en P. SØRENSEN a ph fogalmát, melynek egítégéel egyzerően megadható a ize oldatok aaágának agy lúgoágának mértéke. SØRENSEN jaalatára a H O _ ionkoncentráció helyett a [H O logaritmuának -1-zereét az un. hidrogén-kiteıt (hidrogén exponent) haználják. Ezt ph-al jelöljük ( pé-há ): Az ily módon definiált ph-kálán a H O koncentráció 10-zere megáltozáának 1,00 ph egyég eltéré felel meg. A konencionáli a-ázi kála zempontjáól a íz özehaonlítái alapul zolgál: a kémiailag tizta íz é a emlege oldatok, amelyeken a [H O [OH, ph7,00, a aa oldatokan ph<7,00 míg a lúgo kémhatáú oldatokan ph>7,00. 5 C-on minden ize oldatra érénye: p ph poh 14,00 1 ph 1 lg [H O lg [H O 1

2 Saak é áziok fogalma é erıége Az ARRHENIUS OSTWALD-elmélet zerint a aak olyan együletek, amelyek ízen olda hidrogénionokra é amaradékra dizociálnak. A áziokra izont az jellemzı, hogy dizociációjuk orán kationokat é hidroxidionokat juttatnak az oldata. HA H A BOH B OH A aak é a áziok erıége cak a dizociációjuk mértékétıl függ, azaz az erı aak/áziok telje egézéen dizociálnak (erı elektrolitok), míg a gyenge aak/áziok cak ki mértéken (gyenge elektrolitok). A folyamatokat a dizociáció-állandók jellemzik: [H [A [HA [B [OH [BOH A BRØNSTED LOWRY-féle a-ázi-elmélet alapján a aak, a áziok é a ók ize oldatan reagálnak a ízmolekulákkal, megáltoztatják a íz dizociáció-egyenúlyának koncentrációizonyait. A aak é a áziok erıégét ize oldatan a aak é a áziok íz-molekulákkal történı hidrogénion-kicerélıdéi reakciójának egyenúlyi állandójáal jellemezhetjük. Pl. egy HA amolekula ízzel a köetkezıképpen reagál: HA H O H O A [H O [A A folyamat egyenúlyi állandója: [HA [H O Híg oldatokan a íz koncentrációja gyakorlatilag állandónak tekinthetı, ezért a kifejezé mindkét oldalát megzoroza ele egy új állandót kapunk: a a dizociáció-állandója kapjuk. [H O [A [H O [HA Haonló megfontoláok alapján a B ázi (pl. NH, aminok) erıégére a B H O HB OH reakció alapján a [HB [OH dizociáció-állandót [B Vagyi mind a két a-ázi elmélet alapján azono értelmezéő a dizociáció-állandó fogalma. Erı aakan a hidrogénion kicerélıdé a ízzel gyakorlatilag telje, azaz pl. a 0,1 mol/dm koncentrációjú HClO 4, H SO 4, HCl é HNO oldatáan a molekulák telje mértéken dizociált alakan annak jelen. HClO 4 H O H O ClO 4 Ezzel zemen a középerı agy gyenge aak, illete áziok oldatáan a hidrogénion-kicerélıdé cak rézlege. HClO H O H O ClO agy az A BRØNSTED-LOWRY-elmélet a kationokat köetkezeteen anak tekinti, mint ahogy az pl. a NH 4 H O NH H O, Al H O Al(OH) H O egyenúlyi folyamatan látható. Az alumínium-ion alóan tö nagyágrenddel erıe a, mint a határozottan anak kezelt é neezett eceta. A kölcönhatá jellege az eddigiektıl eltérı, amikor ize közegen a óra ajátágait izgáljuk. Itt a óra aa karakterét nem az adja, hogy protont képe átadni, hanem a ízıl hidroxidot ez fel: H BO H O [B(OH) 4 H O

3 A a, illete a ázi erıége annál nagyo, minél nagyo a megfelelı dizociáció-állandó értéke. aak áziok óa HCl > 1 nátrium-hidroxid NaOH > 1 alétroma HNO > 1 kálium-hidroxid OH > 1 perklóra HClO 4 > 1 kalcium-hidroxid Ca(OH) 1 kéna H SO 4 > 1 eceta CH COOH 1, ammónia NH 1, hangyaa HCOOH 1, metil-amin CH NH 4, teja CH (CHOH)COOH 1, dimetil-amin (CH ) NH 5, enzoea C 6 H 5 COOH 6, trimetil-amin (CH ) N 5, hidrogén-fluorid HF, etil-amin CH CH NH 5, alétromoa HNO 4, dietil-amin (CH CH ) NH 1, A dizociáció (hidrogénion-kicerélıdé) mértékére jellemzı a dizociációfok (α) i, amely a dizociált molekulák é az öze a, illete ázimolekulák zámának (anyagmennyiégének, koncentrációjának) aránya. Egy HA gyenge a eetén: α [H c O HA A dizociációfok gyakran izaezethetı alamilyen fizikai-kémiai tulajdonág arányára i (ld. molári fajlago ezeté: Λ / Λ ), é egítégéel a dizociáció-állandó meghatározható. Azokat a kémiai folyamatokat, amelyeken kitüntetett zereppel ír a hidrogénion (oxóniumion) protolitiku reakcióknak i neezzük. éretik mellızni a p jelölét a hidrogénionra! Az a nagyenergiájú magreakciókan zerepelhet cak. Vize oldatan ugyan azt mondhatjuk, hogy protonátmenet alóul meg (eıl zármazik a protolitiku reakció kifejezé), de alójáan hidrogénionátmenet a helye megneezé. A H ohaem létezik magáan (ennek ellenére elfogadjuk a H O jelölé mellett a H röidítét i), mert a hidrogénion legalá 4 H O molekuláal özekapcolóda (H 9 O 4 ) létezik cak ize közegen, az OH pedig H 7 O 4 alakan tailizálódik. A ph zámoláa Erı aak é erı áziok ph-ja Ha agy értéke > 1-nél, erı aról, illete erı áziról ezélünk. Een az eeten ize oldatukan a dizociáció telje. Az oxónium-ion-, illete a hidroxid-ion koncentráció a a, illete a ázi-koncentrációól közetlenül zámolható: H n A képlető a eetén: [H O n c (Hn A) (mol/dm ) B(OH) m képlető ázi eetén: [OH m c (B/OH/m ) (mol/dm ) A ph zámítáok mindig molaritáan (mol/dm -en) kifejezett koncentrációt igényelnek! A mért ph értékéıl meg lehet határozni az oldat hidrogénion-koncentrációját, é imert anyagok eetén azok koncentrációját i. A H n A képlető erı aak é B(OH) m képlető erı áziok koncentrációját a ph értékéıl a megfelelı hatányra emeléel kapjuk meg: 10 ph (14,00pH) 10 a koncentráció zámítáa c a cázi n m

4 Ügyeljünk rá, hogy NE a ph-t kell oztani, mert az gyökonát jelent! Példák 1. ekkora a, mol/dm koncentrációjú alétroma oldat ph-ja? HNO H NO [H c (HNO ), mol/dm ph -1 lg [H -1 lg (, ),5. ekkora a, mol/dm koncentrációjú árium-hidroxid oldat ph-ja? Ba(OH) Ba OH [OH c (Ba/OH/ ), mol/dm 5, mol/dm poh -1 lg[oh -1 lg(5, ),9 ph 14 - poh 14 -,40 11,71. ekkora a ph-ja a 0,158 g/dm koncentrációjú kéna-oldatnak? H SO 4 H SO 4 c (H SO 4 ) c m / 0,158 g/dm / 98,07 g/mol 1, mol/dm [H c (H SO 4 ) 1, mol/dm, mol/dm ph -1 lg [H -1 lg (, ),56 4. Adjuk meg annak a óaoldatnak a koncentrációját g/dm -en, melynek ph-ja,5! HCl H Cl [H 10 -ph 10 -,5 5, mol/dm c (HCl) 5, mol/dm c m c 5, mol/dm 6,46 g/mol, g/dm 5. Adjuk meg annak a kalcium-hidroxid oldatnak a koncentrációját, melynek ph-ja 10,0! Ca(OH) Ca OH poh 14 - ph 14,00-10,0,70 [OH 10 -poh 10 -,70, mol/dm c (Ca/OH/ ) (, )/ mol/dm 1, mol/dm 6. ekkora annak az oldatnak a ph-ja melyet úgy kapunk, hogy 50,0 g,00 tömeg%-o nátronlúgot öntünk 00 cm 0,50 mol/dm koncentrációjú alétroma-oldata, é a kapott oldatot 4,00 dm térfogatra egézítjük ki ízzel? NaOH Na OH HNO H NO H OH H O a H agy az OH anyagmennyiég felelege határozza meg a kémhatát mnaoh mnaoh n NaOH w% 100 m NaOH m n - n OH 100 w% oldat oldat NaOH n H n HNO c V NaOH n OH 50,0 g,00 / (100 40,00 g/mol) 0,050 mol n H 0,50 mol/dm 0,00 dm 0,0750 mol c (H ) 0,0500 mol / 4,00 dm 0,015 mol/dm ph -1 lg[h -1 lg 0,015 1,90 Gyenge aak é áziok ize oldatainak ph-ja Gyenge aról, illete gyenge áziról ezélünk, ha a dizociáció-állandó értéke 1-nél kie. Ezeken az eeteken a a, illete a ázi dizociációja nem telje. A hidrogénion é a hidroxidion koncentráció nem egyenlı a a agy a ázi molaritááal. A [H O agy a [OH zámítáához az egyértékő aak é áziok dizociáció-állandója ( illete ) é a a (illete a ázi) analitikai koncentrációjának imerete zükége. A HA H A folyamathoz tartozó dizociáció-állandó az egyenúly eálláa után: 4

5 [H [A [H x alakan írható fel. A matematikai forma: y, é ennek pozití [HA c [H c x elıjelő megoldáa adja az aktuáli hidrogénion-koncentrációt, amelyıl a ph -1 lg x özefüggéel már zámzerően meghatározható a kémhatá. A ph imeretéen ugyanezt az özefüggét haználjuk (az analitikai koncentráció, agy a dizociáció-állandó zámítáára), az x helyée a 10 -ph értéket helyetteíte. Ugyanígy ezetjük le a áziok kémhatáát i, azok állandóját felhaznála: - [HB [OH [OH é eıl a poh értéket zámítjuk, majd a ph-t. - [B c [OH Töértékő aak é áziok eetéen értelemzerően mindegyik -t, illete -t figyeleme kell enni, ekkor a onyolult matematikai özefüggéek nem tezik lehetıé az egyzerő zámítát. Példák 7. ekkora a ph-ja a 0,100 mol/dm koncentrációjú ecetaoldatnak? ( 1, mol/dm ) CH COOH H CH COO [H [A [H 1, x / (0,100 x) [HA c [H 0 x 1, x 1, egyenlet megoldááal x 1 1, 10 - (x -1, matematikailag helye, de kémiailag értelmetlen eredmény) [H 1, 10 - mol/dm ph -1 lg[h -1 lg 0,001,88 8. Egy ize ammónia-oldat ph-ja 10,70. Hány mol/dm koncentrációjú az oldat? ekkora a dizociációfok? ( 1, mol/dm ) NH H O NH 4 OH poh 14 - ph 14-10,70,0 [OH 10 -poh 10 -,0 5, mol/dm - [HB [OH [OH - [B c [OH c x (x / ) 5, (5, ) /1, c 1, mol/dm α 5, /1, , (,47%) 9. A teja (C H 6 O ) egyértékő zere a, 0,050 mol/dm koncentrációjú ize oldatának ph-ja,75. Határozzuk meg a a dizociáció-állandóját! CH CH(OH)COOH H CH CH(OH)COO [H 10 -ph [H [A [H [HA c [H [H 10-,75 1, mol/dm (1, mol/dm ) / (, mol/dm - 1, mol/dm ) 1, mol/dm 5

6 Sók ize oldatainak ph-ja A ízen oldott ók telje mértéken ionjaikra dizociálnak: BA B A majd a protonaffinitáuk, illete hidrogénion-átadó képeégük zerint a ízzel reagálhatnak (hidrolizálhatnak). Az oldat kémhatáát (ph-ját) a ót képezı a é ázi dizociáció-állandójának / aránya zaja meg. BH H O H O B A H O HA OH a. Ha a ót képezı a i é ázi i erı, akkor a ó dizociációjáan keletkezı ionok nem reagálnak a ízzel, hidrolízi nem köetkezik e, a ó oldata emlege kémhatáú, ph 7,0. (pl. NaCl, Cl, Na SO 4, NO, ClO 4 ). Ha egy gyenge anak erı ázial alkotott óját oldjuk ízen, az anion reagál a ízzel a konjugált a é OH ion keletkezée közen, é az oldat lúgo kémhatáúá álik. Ekkor <, é a ph > 7,0 (pl. NaF, CO, Na PO 4, CH COONa, NO, Na SO ). CH COONa Na CH COO CH COO H O CH COOH OH [HA [O H [HO [OH [HA A hidrolízit a özefüggé, agyi a ízionzorzat é a gyenge ai özeteı dizociáció-állandójának hányadoa jellemzi. Az oldat ph-ját az [A [H O [A a oldott ó koncentrációja fogja megzani: OH ó a azaz, minél nagyo a ó-koncentráció annál lúgoa lez az oldat. c. Gyenge ázi é erı a ójának ize oldatáan lejátzódó hidrolízi orán H O ionok keletkeznek, é aa kémhatáú lez az oldat (pl. NH 4 Cl, NH 4 NO, C 6 H 5 NH Cl). Ha >, akkor a ó ize oldatáan a ph < 7,0. NH 4 Cl NH 4 Cl NH 4 H O NH H O [B [H O A hidrolízi egyenúlyi állandója ekkor, haonlóan az elızıhöz, [BH, a ó- oldat ph-ját a HO ó koncentrációól zámítjuk. ázi ázi d. Ha a ót képezı a é ázi egyaránt gyenge, akkor a dizociáció-állandók aránya zaja meg az oldat kémhatáát. Így például: - az ammónium-acetát ize oldata emlege, miel a a (CHCOOH) ázi (NH) - az ammónium-nitrit oldata aa, mert a a (HNO) > ázi (NH) - az ammónium-karonát oldata lúgo kémhatáú, miel a (HCO) < ázi (NH) Példák 10. 1,540 g nátrium-acetátot oldunk 00,0 cm oldattérfogatra. ekkora a kapott oldat ph-ja, ha az eceta 1, mol/dm? CH COONa Na CH COO CH COO H O CH COOH OH m NaAc OH ó c V ó poh -1 lg [OH ph 14,00 poh a NaAc mnaac [ NaAc [NaAc 1,540 g / (8,0 g/mol 0,000 dm ) 9, mol/dm V NaAc 6

7 [OH 1, (mol/dm ) 9, mol/dm / 1, mol/dm 5, (mol/dm ) [OH 7, mol/dm poh -1 lg 7, ,14 ph 14,00-5,14 8, Számítuk ki a 0,150 mol/dm koncentrációjú nátrium-fluorid oldat ph-ját! (HF: 7, 10-4 mol/dm ) NaF Na F F H O HF OH OH ó poh -1 lg [OH ph 14,00 - poh a [OH 1, (mol/dm ) 0,150 mol/dm / 7, 10-4 mol/dm, (mol/dm ) [OH 1, mol/dm poh -1 lg 1, ,84 ph 14,00-5,84 8,16 1. ennyi lez az ammónium-klorid oldat ph-ja, ha 1,5 g óól 500,0 cm ize oldatot kézítettünk? ( 1, mol/dm ) NH 4 Cl NH 4 Cl NH 4 H O H O NH HO ó ph -1 lg [H O mó mó c V c ázi ó ó V [H O 1, (mol/dm ) 1,5 g / (5,49 g/mol 0,5000 dm 1, mol/dm ) [H O 5, mol/dm ph -1 lg 5, , 1. ekkora a zódaikaróna oldat koncentrációja g/dm -en, ha oldatának ph-ja 8,85? ( 4, 10-7 mol/dm ) NaHCO Na HCO HCO H O H CO OH [ poh 14,00 - ph [OH 10 -poh OH - [ó a c m(ó) ó [ó c m(ó) 84,01 g/mol (10-5,15 ) (mol/dm ) 4, 10-7 mol/dm / 1, (mol/dm ) 18,1 g/dm Vize puffer-oldatok A puffer- (kiegyenlítı, agy tompító) oldatok olyan elegyek, melyek az adott közeg ph-jának állandóágát iztoítják akkor i, ha a, agy ázi jut hozzájuk, illete, ha felhígulnak. E tulajdonáguk azzal magyarázható, hogy a ennük kialakult dizociáció egyenúlyok köetkeztéen olyan meghatározott oxónium-ion koncentrációjuk an, ami külı határa i cak ki mértéken áltozik. A legegyzerő puffer-oldatok alamilyen gyenge aat é annak óját (pl. nátrium-acetát - eceta), agy gyenge ázit é annak óját (pl. ammónia - ammónium-klorid) tartalmazzák, ph-juk a a é ó, illete a ázi é ó izonylago koncentrációjától függ: [a [ázi [ H O [ OH [ó [ó 14. ekkora a CH COOH/CH COONa koncentráció-arány aan a pufferoldatan, amelyen a ph 4,45? ( 1, mol/dm ) [a [ H O [H O 10 -ph ph [a 10 [ó [ó [CH COOH / [CH COONa 10-4,45 mol/dm / 1, mol/dm,0 15. ekkora a ph aan az ammónia ammónium-klorid pufferen, amelyen c m(ázi) 8,500 g/dm NH é c m(ó) 10,70 g/dm NH 4 Cl an? ( 1, mol/dm ) cm(ázi) cm(ó) [ázi [ NH [ NH 4Cl [ OH c m(ázi) NH4Cl [ OH [ó c NH poh -1 lg [OH NH Cl 4 ph 14,00 - poh NH m(ó) 7

8 [OH 1, mol/dm 8,500 g/dm 5,49 g/dm / (17,0 g/mol 10,70 g/dm ) [OH 4, mol/dm poh -1 lg 4, ,5 ph 14,00 -,5 10,65 Feladatok 1. ekkora lez az oldat ph-ja, ha 10,00 cm 6,00 mol/dm koncentrációjú óaat 00,0 cm oldattérfogatra hígítunk? (0,70). A,8 %-o zírtartalmú tej ph-ját 6,77-nek találták 5 C-on. Számítuk ki a minta poh-ját, [H -ját é [OH -ját! A tej kémhatáa aa agy áziku? (poh: 7,; H : 1, mol/dm ; OH : 5, mol/dm ; aa). Sütıport feloldottak ízen, é a poh-t 5,47-nek mérték találták 5 C-on. Számítuk ki az oldat ph-ját, [H -ját é [OH -ját! Az oldat aa agy áziku? (ph: 8,5; H :, mol/dm ; OH :, mol/dm ; lúgo) 4. ekkora lez az oldat ph-ja, ha 0,6888 g nátrium-hidroxidól 450,0 cm ize oldatot kézítünk? (1,58) 5. Hány mg kénaat tartalmaz az oldat 500,0 cm -e, amelyen a ph,16? (170 mg) 6. Számítuk ki a kalcium-hidroxid oldat ph-ját, ha koncentrációja, mol/dm? (11,71) 7. A tallium(i)-hidroxid erı ázi, gyakran haználják zere zintézieken. ekkora a TlOH oldat ph-ja, ha koncentrációja,48 g/dm? (1,08) 8. 1,000 g enzoeaat 50,0 cm oldattérfogatra olda, az oldat ph-ja,91. A enzoea molekulák hány zázaléka dizociált, mekkora a értéke? (5,0%; 6, mol/dm ) 9. A hangyaa 1, mol/dm. ekkora a ph-ja az oldatnak, ha hangyaara néze a töményége,15 g/dm? (,47) 10. A triklóreceta (CCl COOH) nagyon korrozí, fehérjék kicapáára zokták haználni. Számítuk ki a dizociáció-állandóját, ha tudjuk, hogy 0,0500 mol/dm koncentrációjú oldatának ph-ja ugyanannyi, mint a 0,0400 mol/dm -e HClO 4 oldaté! (1, mol/dm ) 11. Egy HA képlető gyenge a 1,00 móljáól,00 liter ize oldatot kézítettünk. Az egyenúly eállta után a dizociálatlan molekulák koncentrációja 0,450 mol/dm olt. Számítuk ki a dizociáció-állandót! (5, mol/dm ) 1. Az akrila (CH CHCOOH) a poliakrilát mőanyagok monomerje, 5, mol/dm. ekkora a dizociáció-fok 0,100 mol/dm koncentrációjú oldatáan? (,5 %) 1. A háztartáan haznált zalmiákzez (ρ 0,970 g/cm ) 6,80 tömeg% NH -at tartalmaz. Hány cm -t kell felhígítani ízzel, hogy 65 cm térfogatú oldatot kapjunk, amelynek ph-ja 11,55? ( 1, mol/dm ) (114 cm ) 14. A nátrium-enzoátot (C 6 H 5 COONa) élelmizer tartóítóként (E1) haználják. ilyen ph-jú lez a ize oldata, ha 0,50 g-ot oldunk 100,0 cm -re? ( 6, mol/dm ) (7,71) 15. A kálium-zorát (C 5 H 7 COO) az éleztıgomák zaporodáát gátló élelmizeradalék (E0), amelyet ajtokan, orokan, lekárokan haználnak. ilyen mg/dm koncentrációjú oldatáan lez a kémhatáa ph 7,65? ( 1, mol/dm ) (40,8 mg/dm ) 16. A ér ph-jának ( 7,40) é az óceáníz ph-jának ( 8,10) állandó értéken tartáát egyaránt a zéna (CO )-ikaronát-puffer iztoítja. Számítuk ki, milyen [CO /[HCO arány zükége az állandó értékhez a) a ér é ) az óceán felzíne eetéen? ( 4, 10-7 mol/dm ) (9, ; 1, ; a éren a ó k. 10-zere, az óceánan k. 5-zörö felelegen) 17. 0,00 cm 0,100 mol/dm koncentrációjú ecetahoz 0,00 cm 0,0500 mol/dm NaOH-ot adtunk. Határozzuk meg az így keletkezı pufferodat ph-ját! ( 1, mol/dm ) (4,76) 8

2011/2012 tavaszi félév 7. óra

2011/2012 tavaszi félév 7. óra 2011/2012 tavazi félév 7. óra ph-zámítá (II) Hidrolizáló ók ph-ja Pufferelegyek ph-ja Pufferkapaitá zámítáa Savak, áziok é ók keverékeinek zámítáa Benkő Zoltán jegyzete: 8.6 fejezet Eredeti Vezprémi T.

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott K

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése örnyezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése I. A számolási feladatok megoldása során az oldatok koncentrációjának számításához alapvetıen a következı ismeretekre van szükség:

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott =

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 6. hét

Kémiai alapismeretek 6. hét Kémiai alapismeretek 6. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék biner 2013. október 7-11. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c Egyensúly:

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy. Általános és szervetlen kémia 10. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a kémiai reakciókat hogyan lehet csoportosítani milyen kinetikai összefüggések érvényesek Mai témakörök a közös elektronpár létrehozásával

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Kémiai reakció Kémiai reakció: különböző anyagok kémiai összetételének, ill. szerkezetének

Részletesebben

X = 9,477 10 3 mol. ph = 4,07 [H + ] = 8,51138 10 5 mol/dm 3 Gyenge sav ph-jának a számolása (általánosan alkalmazható képlet):

X = 9,477 10 3 mol. ph = 4,07 [H + ] = 8,51138 10 5 mol/dm 3 Gyenge sav ph-jának a számolása (általánosan alkalmazható képlet): . Egy átrium-hidroxidot és átrium-acetátot tartalmazó mita 50,00 cm 3 -es részletée megmérjük a ph-t, ami,65-ek adódott. 8,65 cm 3 0, mol/dm 3 kocetrációjú sósavat adva a mitához, a mért ph 5,065. Meyi

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X. A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen vegyületek hőbomlása

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

tema08_biolf_

tema08_biolf_ 8. A logaritmu, a ph emlékeztető: nagyon kici é nagyon nagy értékeket i felvehetnek egye mennyiégek mértékegyégeknél bevezették a prefixumokat ennek kezeléére Vegyük a molári koncentrációt. Általában 0,001

Részletesebben

indikátor: az oldat kémhatását mutatja színváltozás segítségével 7. A sav-bázis egyensúlyok, a ph

indikátor: az oldat kémhatását mutatja színváltozás segítségével 7. A sav-bázis egyensúlyok, a ph 7. A sav-bázis egyensúlyok, a ph savas oldat: nagyobb az oxóniumion koncentrációja, mint a hidroxidioné semleges oldat: az oxóniumionok és hidroxidionok koncentrációja megegyezik lúgos oldat: kisebb az

Részletesebben

v1.04 Analitika példatár

v1.04 Analitika példatár Bevezető A példatár azért készült, hogy segítséget kapjon az a tanuló, aki eredményesen akarja elsajátítatni az analitikai számítások alapjait. Minden feladat végén dőlt karakterekkel megtalálható az eredmény.

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása...

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása... Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás IX-X. (2008. október 18.) A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály A változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Név: Neptun-kód: mérőhely: Labor előzetes feladatok A vezetőképesség változása kémiai reakció közben 10,00 cm 3 ismeretlen koncentrációjú sósav oldatához

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 1996 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! Címe: ALKÉNEK Alkének fogalma. Elnevezésük elve példával.

Részletesebben

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1 Sav-bázis egyensúlyok 8-1 A közös ion effektus 8-1 A közös ion effektus 8-2 ek 8-3 Indikátorok 8- Semlegesítési reakció, titrálási görbe 8-5 Poliprotikus savak oldatai 8-6 Sav-bázis egyensúlyi számítások,

Részletesebben

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás elem: azonos rendszámú atomokból épül fel vegyület: olyan anyag, amelyet két vagy több különbözı kémiai elem meghatározott arányban alkot, az alkotóelemek

Részletesebben

Vizes oldatok ph-jának mérése

Vizes oldatok ph-jának mérése Vizes oldatok ph-jának mérése Név: Neptun-kód: Labor elızetes feladat Mennyi lesz annak a hangyasav oldatnak a ph-ja, amelynek koncentrációja 0,330 mol/dm 3? (K s = 1,77 10-4 mol/dm 3 ) Mekkora a disszociációfok?

Részletesebben

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más, 3. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg az egyszerű anyagok számát

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI GYAKORLATOK. Általános laborszámítások

KÖRNYEZETVÉDELMI GYAKORLATOK. Általános laborszámítások KÖRNYEZETVÉDELMI GYAKORLATOK Általános laborszámítások Készítette: Rausch Péter, 2014 1. Moláris tömegek számítása összegképletből 1 mol = 6 10 23 db részecske, entitás (atom, molekula, ion stb.) tömege.

Részletesebben

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Oldatok hígítása, adott ph-jú pufferoldat készítése és vizsgálata, valamint egy oldat sűrűségének mérése. Felkészülés

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

29. Sztöchiometriai feladatok

29. Sztöchiometriai feladatok 29. Sztöchiometriai feladatok 1 mól gáz térfogata normál állapotban (0 0 C, légköri nyomáson) 22,41 dm 3 1 mól gáz térfogata szobahőmérsékleten (20 0 C, légköri nyomáson) 24,0 dm 3 1 mól gáz térfogata

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes, vagy az egyetlen helytelen választ! I. Melyik sorban szerepelnek olyan vegyületek, amelyek mindegyike

Részletesebben

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot? 2.2. Anyagmennyiség-koncentráció 1. Hány mol/dm 3 koncentrációjú az az oldat, amelynek 200 cm 3 -ében 0,116 mol az oldott anyag? 2. 2,5 g nátrium-karbonátból 500 cm 3 oldatot készítettünk. Számítsuk ki

Részletesebben

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 4 5 6 7 8 9 0 D C C D D A B D D 1 D B E B D D D A A A A B C A D A (C) A C A B XV.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az ammónia és a salétromsav

Részletesebben

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D A * C A B C C 1 B B B A B D A B C A 2 C B E C E C A D D A C B D B C A B A A A 4 D B C C C C * javítandó

Részletesebben

4 mól = 400 g. - 4 mól = 544 g, kiválik

4 mól = 400 g. - 4 mól = 544 g, kiválik 1. Mekkora lesz a kapott oldat tömeg%-os koncentrációja, ha 1,5 kg 9,8 %-os és 2,5 L 3 mól/l (d=1,20 g/cm 3 ) kénsavoldatot kever össze? (8 pont) 1,5 kg 9,8%-os H 2 SO 4 + + 2,5 L 3 M H 2 SO 4 (d=1,20

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. A katalizátorok a kémiai reakciót gyorsítják azáltal, hogy az aktiválási energiát csökkentik, a reakció végén változatlanul megmaradnak. 2. Biológiai

Részletesebben

ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK Egy tetszőleges vezetőn átfolyó áramerősség (I) és a vezetőn eső feszültség (U) között az ellenállás teremt kapcsolatot (ld. középiskolai fizika): U I R R

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18.

ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18. ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18. A vörösiszap-katasztrófáról tudósító hírekben sok olyan kifejezés

Részletesebben

XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint)

XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint) XVII. SZERVETLEN KÉMIA (Középszint) XVII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 C A D C D C D A C 1 B D B C A D D D D E 2 D C C C A A A D D C B C C B D D XVII. 4. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Nemfémes

Részletesebben

Többértékű savak és bázisok Többértékű savnak/lúgnak azokat az oldatokat nevezzük, amelyek több protont képesek leadni/felvenni.

Többértékű savak és bázisok Többértékű savnak/lúgnak azokat az oldatokat nevezzük, amelyek több protont képesek leadni/felvenni. ELEKTROLIT EGYENSÚLYOK : ph SZÁMITÁS Általános ismeretek A savak vizes oldatban protont adnak át a vízmolekuláknak és így megnövelik az oldat H + (pontosabban oxónium - H 3 O + ) ion koncentrációját. Erős

Részletesebben

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b )

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b ) Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége oldószer g/cm 3 tömény oldat g/cm 3 víz 1.000 98% kénsav 1.84 benzol 0.879 65% salétromsav 1.40 etanol (100%) 0.789 37% sósav 1.19 etanol (96%) 0.810 25% ammónia 0.91

Részletesebben

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E D D A A D B D B 1 D D D C C D C D A D 2 C B D B D D B D C A A XXIII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az etanol és az

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0821 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

1. feladat Összesen: 12 pont

1. feladat Összesen: 12 pont 1. feladat Özeen: 1 Jellemezze az alábbi ekulákat, ionokat a táblázatban megadott zempontok zerint! Képlet: CH 4 H O + CO 2 Név: metán oxóniumion zén-dioxid -kötéek záma: 4 2 -kötéek záma: 0 0 2 Nemkötő

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai Megoldások: 1. Mekkora a ph-ja annak a sósavoldatnak, amelyben a kloridion koncentrációja 0,01 mol/dm 3? (ph =?,??) A sósav a hidrogén-klorid (HCl) vizes oldata, amelyben a HCl teljesen disszociál, mivel

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (II. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály C változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása 2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

tema07_

tema07_ 7. A av-bázi egyenúlyok, a ph ava oldat: nagyobb az oxóniumion koncentrációja, mint a hidroxidioné emlege oldat: az oxóniumionok é hidroxidionok koncentrációja megegyezik lúgo oldat: kiebb az oxóniumion

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 1998 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! A hibátlan dolgozattal 15 pont szerezhető. Címe: KARBONÁTOK,

Részletesebben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben 1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben t/ 0 C 0 20 30 60 O 2 0,006945 0,004339 0,003588 0,002274 H 2S 0,7066 0,3846 0,2983 0,148 HCl 82,3 72 67,3 56,1 CO 2 0,3346 0,1688 0,1257

Részletesebben

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A víz keménysége VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A természetes vizek alkotóelemei között számos kation ( pl.: Na +, Ca ++, Mg ++, H +, K +, NH 4 +, Fe ++, stb) és anion (Cl

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

1. Tömegszámváltozás nélkül milyen részecskéket bocsáthatnak ki magukból a bomlékony atommagok?

1. Tömegszámváltozás nélkül milyen részecskéket bocsáthatnak ki magukból a bomlékony atommagok? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

feladatmegoldok rovata

feladatmegoldok rovata feladatmegoldok rovata Kémia K. 588. Az 1,2,3 al megszámozott kémcsövekben külön-külön ismeretlen sorrendben a következő anyagok találhatók: nátrium-karbonát, nátrium-szulfát, kalciumkarbonát. Döntsd el,

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

1998/A/1 maximális pontszám: 10. 1998/A/2 maximális pontszám. 25

1998/A/1 maximális pontszám: 10. 1998/A/2 maximális pontszám. 25 1 1998/A/1 maximális pontszám: 10 Az alumíniumbronz rezet és alumíniumot tartalmaz. Az ötvözetbıl 2,424 grammot sósavban feloldanak és 362 cm 3 standardállapotú hidrogéngáz fejlıdik. A r (Cu) = 63,5 A

Részletesebben

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium 2. Mi az alábbi elemek neve: Ra, Rn, Hf, Zr, Tc, Pt, Ag, Au, Ga, Bi

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal I. FELADATSOR 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA II. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató A következő kérdésekre az egyetlen helyes

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyesszázalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

Kémia 2. 2. ZH Nappali Dátum: Név: Neptun-kód: 1. Rendezze az alábbi két reakcióegyenletet oxidációs szám változás alapján!

Kémia 2. 2. ZH Nappali Dátum: Név: Neptun-kód: 1. Rendezze az alábbi két reakcióegyenletet oxidációs szám változás alapján! AI Csoport H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + S + H2O H2O2 + Na3CrO3 = Na2CrO4 + H2O + NaOH 2. Mekkora a ph-ja 0,1 mg/dm 3 -es kénsav oldatnak? (Megoldás: 5,69019608) 3. Mekkora lesz a keletkezett

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

Kémia OKTV II. forduló. A feladatok megoldása

Kémia OKTV II. forduló. A feladatok megoldása Oktatási Hivatal Kémia OKTV 2007-2008. II. forduló A feladatok megoldása I. FELADATSOR (közös) 1. C 6. D 11. D 16. B 2. E 7. C 12. B 17. B 3. E 8. A 13. E 18. E 4. A 9. B 14. C 19. A 5. D 10. A 15. D 20.

Részletesebben

VIII. SAV-BÁZIS- ÉS REDOXIREAKCIÓK

VIII. SAV-BÁZIS- ÉS REDOXIREAKCIÓK VIII. SAV-BÁZIS- ÉS REDOXIREAKCIÓK VIII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 5 6 7 8 9 0 C D E C E D D C C 1 A B C C B E A D B C C C D C C D B D E D E B A A B C A C C A C B D A A B A D D A 5 B A C A C D

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Idei gyorsjelentés http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2 015/7/16/Az_elmult_7_ev_legrosszab b_eredmenye_szulet_azozlb

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) I. Elméleti alapok: A vizek savasságát a savasan hidrolizáló sók és savak okozzák. A savasságot a semlegesítéshez szükséges erős bázis mennyiségével

Részletesebben

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3 59 2.1.2. Anionok kimutatása Az anionokat közös reagensekkel történı vizsgálatok megfigyelései alapján, a kationokhoz hasonlóan, analitikai osztályokba sorolhatjuk. A fontosabb anionok négy osztályba kerültek.

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÉMIA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. Esettanulmány (14 pont) 1. a) m(au) : m(ag) = 197 : 108 = 15,5 : 8,5 (24 egységre vonatkoztatva) Az elkészített zöld arany 15,5

Részletesebben

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 1. Mely részecskék kibocsátásával nőhet meg egy izotóp magjában a neutron/proton arány? A) elektron, alfa-részecske B) neutron, pozitron C) pozitron, alfa-részecske

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 4. hét

Kémiai alapismeretek 4. hét Kémiai alapismeretek 4. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2013. szeptember 24.-27. 1/14 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c kötőerő:

Részletesebben