B E S Z Á M O L Ó A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROS KÖNYVTÁR ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROS KÖNYVTÁR 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROS KÖNYVTÁR ÉVI MUNKÁJÁRÓL

2 2 TARTALOMJEGYZÉK IGAZGATÁS...3 GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉSI OSZTÁLY...13 OLVASÓSZOLGÁLATI OSZTÁLY...16 FORGALMI ADATOK, A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT MUTATÓI:...17 A DOKUMENTUM- ÉS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS MUTATÓI A TUDÁSKÖZPONTBAN...18 A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS MUTATÓI...19 HELYISMERETI OSZTÁLY...23 ZENEI OSZTÁLY...25 GYERMEKKÖNYVTÁRI OSZTÁLY...27 BARANYA MEGYEI HÁLÓZATI OSZTÁLY...30 PÉCSI HÁLÓZATI OSZTÁLY...38 KÖNYVKÖTÉSZETI OSZTÁLY...43 KÖZMŰVELŐDÉSI OSZTÁLY...45 A KÖNYVTÁR PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE 2011-BEN...50 AZ INTÉZMÉNY MEGJELENÉSE FOLYÓIRATOKBAN ÉS ELEKTRONIKUS KIADVÁNYOKBAN...52 A DOLGOZÓK RÉSZVÉTELE KÜL- ÉS BELFÖLDI KONFERENCIÁKON, SZAKMAI PROGRAMOKON...57

3 3 Személyi feltételek: IGAZGATÁS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT Az Igazgatás létszáma 2011-ben 10 fő volt. Változások: Október elsejétől 1 fő gépkocsivezetőt vett fel a megyei-városi könyvtár a nyugdíjba vonult kolléga helyére. Bevezető A Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár (a továbbiakban: megyei-városi könyvtár) a Déldunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban (a továbbiakban: Tudásközpont) való működésének első teljes évét 1. a kiegyensúlyozott és racionális gazdálkodás, a pluszbevételek biztosítása és 2. a könyvtárszakmai feladatok dinamizálása és fejlesztése jellemezte. 1. A pénzügyi stabilitás a fenntartói támogatás (Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás) szilárd pillérjén alapult 2011-ben 1, illetve saját bevételeit és átvett pénzeszközeit is igyekezett gyarapítani és azt felhasználni a likviditás fenntartása érdekében. A könyvtár önállóan működő és gazdálkodó intézmény volt az évben, de gazdasági feladatainak ellátására a fenntartó a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát jelölte ki. A feladatellátás munkamegosztási megállapodás alapján történt. A 2011-es év a gazdálkodás szempontjából is bázis évnek volt tekinthető, mivel ez a tárgyév volt az első teljes működési éve az intézménynek a Tudásközpontban. A megnövekedett dologi költségek ellenére a könyvtár vezetése kiemelt feladatának tartotta a racionális működés folyamatos fenntartását. Az intézmény évi eredeti előirányzata ezer forint volt; s évi költségvetése háromszor került módosításra az év során. Ennek megfelelően az intézmény a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás évi költségvetése a következőképpen alakult: a.) a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás évi (integrált) 2 költségvetésének költségvetési kiadásait ezer forintban, azaz Ötszáznyolcvanötmilliókilencszáznegyvenkettőezer forintban, költségvetési bevételeit ezer forintban, azaz Ötszázötvenkettőmillióötszázharminchétezer forintban állapították meg. b.) a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás évi költségvetésében 1 A megyei-városi könyvtár fenntartója a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás volt december 31-ig. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata %-ban biztosította az intézmény finanszírozását. 2 Az integrált költségvetés tartalmazza a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás irányító szervének költségvetését is.

4 4 - a működési célú költségvetési bevételeket ezer forintban, - a működési célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételeket 0 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadásokat ezer forintban, ebből: a beruházási kiadásokat ezer forintban, - az intézmény létszámkeretét pedig 78,82 főben állapították meg. Bár az intézmény bevételi lehetőségei korlátozottak voltak 2011-ben is (pl. szolgáltatásai nagy része ingyenes a törvényi előírás szerint), mégis az egyéb bevételei körét több mint 40 %-kal túlteljesítette (pl. az eredményes pályázatok miatt). Az intézmény bevételeinek egy részét technikai és informatikai fejlesztésére fordítottuk. Ezek a következők voltak: Fejlesztések, új beszerzések 2011-ben Részleg neve db számítógép, 1 db laptop, Igazgatás 1 db Acer tablet 3 db asztali számítógép, 5 db hangszóró, 5 db skype mikrofon-fejhallgató, 1 db Közművelődési Corel Draw program, 1 db Osztály Photoshop program, 1 db fényképezőgép, 1 db Acer tablet,2 db roll-up, 1 db molinó, 2 db megállító tábla Gyűjteményszervezési Osztály Baranya Megyei Hálózati Osztály Pécs Városi Hálózati Osztály Csipkefa Gyermekkönyvtár Pécs Városi Hálózati Osztály Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár Helyismereti Osztály 4 db vonalkód-olvasó 1 db laptop, 1 db fényképezőgép+adatkártya, 5 db vonalkód-olvasó 1 db asztali nyomtató 1 db vonalkód leolvasó, Raffeisen Bank ajándéka 1 db számítógép, 1 db fényképezőgép (Canon SX 120 IS) 2 db. DVD felvevő, VHS lejátszó combot, 2. db kazettás deck, 2 db hangkártya, 2 digitalizáló kábel k, a kábelhez 2 db digitalizáló szoftver. 2 db. nagy felbontású monitor, 1db vonalkód-olvasó

5 5 Zenei Osztály Körbirodalom Gyermekkönyvtár lemezjátszó 2 db, fejhallgató 14 db, vonalkód-olvasó, vonalkód-nyomtató Fali látványelemek készítésével gyermek- és családbaráttá vált a legkisebbek játszószobája, a Pöttyös szoba. A könyvtár neve és kabalafigurája felkerült a falra. Társasjátékok és diafilmvetítő, illetve kártyanyomtató beszerzése. 2. A szigorú finanszírozási feltételek mellett kiemelkedő és eredményes volt a es év az intézmény szakmai feladat-ellátásának és működésének szempontjából is. Az új, korszerű épületben: a Tudásközpontban két könyvtártípus (egyetemi könyvtár és közkönyvtár) szolgáltat közösen a nyilvános könyvtári terekben. A könyvtárszakmai munka folyamatos nyomon követése, s esetleges korrigálása a heti rendszerességgel működő Operatív Tanács keretein belül történt. Az eltérő könyvtártípusok jellegzetességeiből és érdekeiből adódóan, illetve a felmerülő problémák és helyzetek megoldására és a konszenzusra a megyei-városi könyvtár minden esetben javaslatokat tett, a szakmai együttműködésre és a Tudásközpont irányító szervezeteire vonatkozóan pedig koncepciót készített. A megyei-városi könyvtár tevékenységének továbbra is a legfontosabb mutatói: - folyamatosan fejlesztett dokumentumállománya és a - könyvtárhasználatra vonatkozó adatai. A megyei-városi könyvtár új, korszerű dokumentum-állományának fejlesztésére (az Érdekeltségnövelő pályázattal elnyert támogatással együtt) december 31-ig összesen db dokumentumot (könyv, folyóirat, zenei és av-dokumentum, kép- és e- dokumentum, egyéb) szerzeményezett az intézmény. Ennek megfelelően: a megyei-városi könyvtár összállománya december 31-én: db, értéke pedig forint. A megyei-városi könyvtár feldolgozottságának mutatója is jelentősen: 40 %-kal nőtt, jelenleg a megyei-városi könyvtár összes dokumentum-állományának 70 %-a kereshető a Corvina rendszerben. A Tudásközpontban a lakosság és minden használó számára október 25-én indult meg a heti 84 órás könyvtári szolgáltatás (hétfő vasárnap ) ben is - ugyanezen feltételekkel - biztosította a sokszínű olvasószolgálati feladatokat - a PTE Egyetemi Könyvtárral együtt (50-50 százalékos arányban) - a megyei-városi könyvtár. Ennek megfelelően az alábbi olvasóforgalmi mutatószámok is egyeztetettek a PTE Egyetemi Könyvtárral ben en rendelkeztek érvényes olvasójeggyel. Ez a szám a központi statisztika meghatározása szerint azokat jelenti, akiknek az év legalább egy napján érvényes volt a tagságuk. A teljesen új beiratkozó fő volt.

6 6 A beiratkozott olvasók száma 2011-ben a Tudásközpontban összesen fő volt. További kiemelt - olvasóforgalmi adatok a Tudásközpontban: Kölcsönzések száma Kölcsönzött dokumentum (db) Napijegyet váltók száma Használatok Személyes (helybeni) használat (alkalom) összesen Az Összes személyes használatból internethasználat Távhasználat telefon, fax, OPAC, honlap Könyvtárhasználók napi átlaga A megyei-városi könyvtár teljes hálózatára (Tudásközpont+városi hálózat) vonatkozó dokumentum- és információszolgáltatás adatai a következők a statisztikai időszakra vonatkozóan: Olvasószolgálati adatok a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár teljes hálózatában jan dec. 31. Pécs Városi Hálózati Osztály Tudás központ* 3 Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár összesen Szolgálati napok száma Aktív használók (Látogatók) Ebből személyes használat Távhasználók A könyvtárhasználók napi átlaga Regisztrált használók Beiratkozott olvasók Látogatójegyet váltók Kölcsönzők Kölcsönzött dokumentumok Helyben használat Ebből időszaki kiadvány Könyv Tájékoztatás Internet használat Könyvtárközi kölcsönzés Adott Kapott Továbbított Reprográfiai szolgáltatás Külföldről kapott Külföldre adott * A 2011-es statisztikai időszakban a korábbi évek statisztikai adatait figyelembe véve az adatok megoszlása a következő: megyei-városi könyvtár 45 %, PTE Egyetemi Könyvtárak 55 %.

7 7 Rendezvények, programok: július 1. Elemző értékelés készült a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól - 8 pécsi közéleti személyiség Horváth András: Az EKF városfejlesztési törekvéseiben föltette azt a kérdést, hogy tud-e hozni a Tudásközpont a város kulturális életébe értéktöbbletet kulturpláza jelleggel? Íme, az adatok: A megyei-városi könyvtár 2011-ben: 209 alkalommal vezetett, ún. Háztűznéző (könyvtárlátogató turisták, kollégák, vendégek számára bemutatjuk a Tudásközpontot és annak működését) csoportot a könyvtárban; a résztvevők száma 4965 volt. (Az adat nem tartalmazza a gyermekkönyvtárba érkező csoportok számát, létszámát.) Hálózati feladatok: Baranya megyében 251 helyen működik a mozgókönyvtári ellátás (rajtunk kívül 6 város látja el a feladatot: Sásd, Siklós, Mágocs, Szigetvár, Pécsvárad, Sellye). A megye mozgókönyvtári ellátásának 46,5 százalékát a megyei-városi könyvtár végzi. Ebből 28 településen uniós 100 milliós támogatásnak köszönhetően Könyvtárbusszal szolgáltat. A Baranya megyei KSZR= Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer százalékos megoszlása Könyvtártípus Település Százalékarány Városi könyvtárak 14 4,6 % Önállóan működő könyvtárak 21 7 % CsGyMVK mozgókönyvtárai ,5 % Más szolgáltató mozgókönyvtárai ,9 % Nincs könyvtár, vagy szünetel 15 5 % ÖSSZESEN: % Közművelődési feladat-ellátás: A megyei-városi könyvtár a kötelező közművelődési feladatellátásával kapcsolatos tevékenységének legfontosabb eredményei: Rendezvények, kiállítások Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár Pécsi fiókkönyvtárak és megyei rendezvények mindösszesen Rendezvények, kiállítások alkalom fő Tudásközpont - Összesen alkalom fő Az összes rendezvényből a Tudásközpontban szervezett gyermekek számára szóló programok száma 136 volt; gyermek látogatóval. Ez utóbbi azért is kiemelendő és fontos adat, mert ők lesznek majd a jövő kulturális fogyasztói elsősorban.

8 júliusában az intézmény Közművelődési Osztályának munkatársai megkezdték a szellemi kulturális örökség baranyai listájának összeállításával kapcsolatos munkát. A lista elkészítéséhez az osztály segítséget kért online kitölthető adatlappal a megye könyvtáraiban, közművelődési intézményeiben dolgozó munkatársaktól, valamint a civil szervezetektől, nemzetiségi egyesületektől stb. Felhívásukra 67 javaslat érkezett, hagyományteremtő fesztiválokról, népi mesterségekről, népszokásokról. A megyei-városi könyvtár elektronikus információs hírlevélben is tájékoztatja a megye kulturális szakembereit. A Baranyai Kulturális E-Hírlevél 13 száma jelent meg ben. Informatikai fejlesztések 2011 júliusában indult az intézmény új informatikai alapokra épülő és hosszú távú prezentálását szolgáló projektje a Baranyai Digitár adatbázis építésével kapcsolatos munka, mely a közművelődési, helytörténeti, bányászattörténeti dokumentumok, médiaanyagok és rendezvények dokumentálását, értékmentését tűzte ki célul. Szintén 2011 nyarán kezdte el a megyei-városi könyvtár a baranyai könyvtárak szakmai és információs adatbázisának kialakítását a internetes portálon Baranya Háló néven. Tervezett tényleges elindulásának időpontja első negyedévében várható őszén gondos előkészítő munkát követően az intézmény elindította a Drupal-alapú honlapját. Ez a program egy nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer, amely folyamatosan jól alakítható és megbízható rendszert biztosít az intézmény információs adatainak közzétételére. A rendszeren keresztül elérhetővé vált valamennyi könyvtári és közművelődési szolgáltatásunk. Az új honlap tervezésekor fontos szempont volt a felhasználói igények maximálisan szem előtt tartása. Cél volt, hogy olyan korszerű, felhasználóbarát portál jöjjön létre, amely alapvetően a szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt. Rendszeresen frissülő hírekkel, rendezvényekkel és képgalériával is jelentkezett az oldal. A címlapról elérhetővé váltak, az ún. 2.0-s szolgáltatások is. Pályázatok A könyvtár nyertes TIOP (Könyvtárbusz) pályázata 2011-ben zárta első teljes évét, a mozgókönyvtári szolgáltatás (KSZR Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer) finanszírozása a kistérségek részére érkező állami normatívából történt. Úgy, hogy mind a 28 településsel szerződést kötött a megyei-városi könyvtár. A Könyvtárbusz legfontosabb statisztikai adatai a következők:

9 9 Olvasószolgálati adatok: Lakosság létszáma a 28 településen: 9338 fő Beiratkozott olvasók száma: 801 fő Kölcsönzött dokumentumok száma: db Hagyományos könyvtárközi kérés: 187 db Elektronikus könyvtárközi kérés: 189 db Szolgáltatási napok száma: 191 (kimaradt szolgáltatási napok: 24) nap Megtett kilométer: km A megyei-városi könyvtár egész éves pályázati tevékenysége is igen intenzív volt: az időszakban összesen 17 pályázat készült (lásd: A könyvtár pályázati tevékenysége 2011-ben című mellékletet). Az összes támogatási kérelem forint, ebből az uniós pályázatra (KEOP) kért összeg volt a legmagasabb: közel 50 millió (2011-ben nem kaptunk értesítést a döntésről). A benyújtott projektek megvalósítását Pécs városa és a Tudásközpont mellett 33 településsel és 10 civil szervezettel közösen tervezte meg a könyvtár. Összefoglalva: A kiemelt adatokból egyértelműen látható, hogy a modern és új épületnek: a Tudásközpontnak köszönhetően óriási kulturális léptékváltás történt Pécs városában és Baranya megyében is. A megyei-városi könyvtár fenntartója büszke lehet a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár valamennyi 2011-ben elért eredményére és dolgozóinak alapos szakmai munkájára.

10 10 GAZDÁLKODÁS 2011-ben a könyvtár önállóan működő és gazdálkodó intézmény volt. Gazdasági feladatainak ellátására a fenntartó a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát jelölte ki. A feladatellátás munkamegosztási megállapodás alapján történt. A megyei-városi intézmény 2011-es Tudásközpontban való működése bázis évnek számít, mert ez volt az első teljes éve az új feltételek között. Az intézmény 2011-ben közművelődési feladatokat is ellátó közkönyvtárként és a kor követelményeinek megfelelő infó-kommunikációs és technológiai háttérrel biztosította a megyei-városi könyvtár valamennyi szolgáltatását a Tudásközpontban és Pécs város fiókkönyvtáraiban is. Tudásközpont A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár szolgáltató helyei: 7622 Pécs, Universitas u. 2/A.. Belvárosi Könyvtár 7621 Pécs, Király utca 9. Dr. Berze Nagy János Fiókkönyvtár Csipkefa Gyermekkönyvtár Ifjúsági Ház Fiókkönyvtára Kertvárosi Fiókkönyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekrészleg A Tudásközpontban a megyei városi könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem könyvtárai %-ban integrált könyvtári szolgáltatást biztosítanak. Az intézmény hálózati és igazgatási központja is itt van ben nem volt ezen a telephelyen könyvtári szolgáltatás. Terv: Tüskés Tibor Fiókkönyvtár 2011-ben a Retro Könyvvásárnak adott helyet Pécs, Júlia utca 11. Működött 2011-ben Pécs, Bajcsy- Zsilinszky Endre u Pécs, Nagy Lajos király u Pécs, Honvéd tér 1. Működött 2011-ben. Költöztetése, állományellenőrzése 2012-re áthúzódó feladat. Működött 2011-ben (Hetente 2 szolgáltatási napon) Pécs, Nagy Jenő u. 24 Működött 2011-ben. A Tudásközpont fenntartási költségei - Társasházi szerződés alapján - a fenntartási költségek 51 % - át tették ki. Összege: a év háromnegyed éves adatait figyelembe véve napi 538 ezer forint; havonta pedig ezer forint volt. Fiókkönyvtárak fenntartási költségei ezen időszak alatt ezer forintba kerültek.

11 11 Humán erőforrások Kiadások között a személyi juttatásokra, ezer forint lett előirányozva, ez az összeg az összes kiadás mintegy 39,5 %-a volt. A könyvtár létszám előirányzata április 10. napján változott utoljára 78,82-re. Ennek betöltése október 31. napján 78,44. A munkajogi létszám ekkor 86 fő volt, a GYES-en lévő munkavállalók, illetve a részmunkaidős foglalkoztatás miatt. Személyi állomány 2011-ben: 11 fő alapfokú végzettségű (12,79%), középfokú végzettségű 21 fő, felsőfokú végzettségű közalkalmazottak száma pedig 54 fő. Összességében tehát a megyei-városi könyvtár dolgozóinak 62,79 %-a felsőfokú végzettségű. Az átlag jövedelem Ft volt az év során, melynek számítási alapja a közalkalmazotti bértábla volt. A Bevételeket tekintve az irányító szervtől kapott támogatás évben az összes bevétel 83,5 %-át tette ki, ez a évi előirányzott adatok alapján 90% körüli értékben realizálódott. A pénzügyi stabilitás a fenntartói támogatáson (Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás) alapult, illetve a könyvtár saját bevételeit és átvett pénzeszközeit is igyekezett gyarapítani és azt felhasználni a likviditás fenntartása érdekében. A Csorba Győző Megyei- Városi Könyvtár évi eredeti előirányzata ezer forint volt, mely még kétszer módosult az év során. 1. táblázat forrás III. negyedévi PM Info III. NEGYEDÉV Teljesítés (Ezer Ft) Tárgy évi bevételek Tárgy évi kiadások Bevételek alakulása Eredeti előir III. negyed év Teljesítés (Ezer Ft) Teljesítés százalékban Intézményi működési bevétel ,89% Támogatás ért. bevételek ,17% Saját bevétel ,63% Irányítószerv tám ,64% 2. táblázat forrás III. negyedévi PM Info (adatok Ezer Ft-ban)

12 12 Kiadások: Megnevezés Szem. kiadások Dologi kiadások Működési kiadások összesen Eredeti előir. Mód. előir III. NEGYEDÉV Mód. Teljesítés Teljesítés %-ban megtakarítás, v. túlköltés ,09% ,84% ,60% táblázat forrás III. negyedévi PM Info (adatok Ezer Ft-ban) Az év során a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímen az időarányos 75,0 % alatt maradva ért el az intézmény közel ezer forintos megtakarítást, elsősorban a takarékos létszámgazdálkodással. Ezt azzal érte el, hogy a nyugdíjba vonulók helyére kezdő, szakirányú végzettségű, s nyelveket jól beszélő fiatal munkaerőt vett fel, így 40 %-kal nőtt az intézményben a 30 év alatti dolgozói létszám. A dologi kiadások éves előirányzatának 77,8 %-a került felhasználásra. Az időarányost meghaladó teljesítés oka elsődlegesen az előző évről áthúzódó kifizetetlen számlák idei évben történő kiegyenlítése. Az előirányzatok betartása a rendkívül szigorú és kiegyensúlyozott gazdálkodás eredménye volt.

13 13 GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉSI OSZTÁLY DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT Bevezető Személyi feltételek: Az osztály létszáma január 1-jén: 8 fő (6 fő 8 órás, 2 fő 6 órás munkaidőben) volt. Önkéntes munkavállalók száma 3 fő; GYES-en pedig 2 fő volt. Változások: július 1-től csökkent a létszám egy fővel, aki a Zenei Gyűjteményhez került, a zenei feldolgozással együtt. Júliustól 1-től 1 fő 8 helyett 6 órás munkaidőben dolgozik. Júliustól szeptember végéig a Várkonyi Nándor Könyvtárból - ideiglenesen - az osztályra került 1 dolgozó 4 órás munkaidőben október 1-től december 31-ig napi 1 fő 4 órás megbízással dolgozott az osztályon. A dokumentum-beszerzés forrásai 2011-ben: A 2010-es forrásból az év végén vásárolt dokumentumok 2011 márciusáig nyilvántartásba vették és feldolgozták, tehát a gyarapodás ez évben jelentkezett. (11 millió Ft) A évi költségvetésből származó beszerzési keret 21,5 millió forint volt; a tényleges kiadás: Ft volt ben Ft ODR-támogatást (Országos Dokumentum-ellátó Rendszer pályázata) kapott az intézmény. Az NKA által kiírt A fiatalkorú fogvatartottak könyvtári ellátására szóló pályázatra: Ft támogatást nyert el a könyvtár; melyből 148 db könyvet vásárolt és dolgozott fel az osztály. Az Érdekeltségnövelő támogatásból 2011-ben Ft értékben vásárolt az intézmény új dokumentumokat. Az NKA által meghirdetett Márai Program I. fordulójában ,- forint értékben rendeltek szak- és szépirodalmat ben Ft forrásból gazdálkodhatott a könyvtár, a gyarapodás értéke a évről áthúzódó feldolgozása miatt ,- Ft volt. A Nemzetiségi Ellátó Központ (NEK) által elköltött ,- Ft és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) ,- Ft összegű keretével együtt összesen ,- Ft volt az évben az állománygyarapításra fordított összeg. Az év folyamán ,- Ft értékben kapott a könyvtár ajándék dokumentumokat és ,- Ft értékben kötelespéldányokat ben mindezek alapján összesen db és ,- Ft értékű dokumentummal gyarapodott a megyei-városi könyvtár. Az állománygyarapítás tervszerű lebonyolításához az előző évekhez hasonlóan keretterv készült, amelyben szakterületenkénti és lelőhelyenkénti bontásban szerepeltek az elkölthető összegek.

14 14 Kapcsolatok Az osztálynak az intézmény valamennyi osztályával rendszeres és jó kapcsolata volt januárja óta a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárakkal együttműködve történt a dokumentum-beszerzés ben a MOKKA felvette a könyvtárat a résztvevő tagjai közé, tehát a könyvtár jogosult lett rekordfeltöltésre a MOKKA rendszerébe. Kapcsolatot tartott az osztály a szakmai érdekvédő szervezettel: az MKE Pécs- Baranyai Szervezetével is. Képzés- és továbbképzés A Tudásközpont Zimbra levelezőrendszerével kapcsolatos felhasználóképzésen az egész osztály részt vett. Esélyegyenlőségi tanfolyamon három fő vett részt. Tűz- és munkavédelmi képzésen is részt vett az osztály. Két munkatárs pedig elsősegélynyújtó tanfolyamot végzett februárjában az intézmény emelt szintű segédkönyvtáros képzést indított, könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel. A tanfolyamon az osztályról ketten tanítottak: gyűjteményszervezést és feldolgozást. Állománygondozás 2010 őszétől 2011 júniusáig folyamatos munkát jelentett a tömör raktárban a folyóiratrendezés. Ez nemcsak a folyóiratok összesorolását, hanem selejtezését, a régi épületben, az Apáca utcában maradt nagyméretű folyóiratok Tudásközpontba szállítását, illetve más átrendezését is jelentette. Pl.: gyermekkönyvtári raktári anyag áttelepítését más szektorba, a helyismereti aprónyomtatványok átrendezését. Az augusztusi zárva tartás ideje alatt az osztály az Olvasószolgálati Osztály munkatársaival együtt az első emeleten próbaképpen RFID olvasóval történő állományellenőrzést végzett. A leltározás a Corvina ACQ modul állományellenőrzés funkciójával történt. Az állományellenőrzés tapasztalatait megosztották a dolgozók a PTE Egyetemi Könyvtárral és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral is. Állomány-feldolgozás A év végén kapott nagy összegű támogatásból vásárolt dokumentumok feldolgozása 2011 márciusáig készült el. A megyei-városi könyvtár az év során ajándék dokumentumokat és helyi köteles példányokat is kapott. A dokumentumok feldolgozása folyamatos volt, havonta átlag 1300 dokumentumot vettek nyilvántartásba és dolgoztak fel. Az olvasószolgálattal közösen végzett retrospektív konverzió ez évben 2300 db volt. A folyóiratok szerzeményezésével foglalkozó kollégák közel 600 féle folyóiratot kezeltek az év során és 906 db-ot tékáztak, illetve köttettek be. A PTE Egyetemi Könyvtár folyóiratos kollégáival folyamatos volt az egyeztetés a folyóirat-rendelés, selejtezés és lemondás kapcsán. A dolgozók 2011-től táblázatban rögzítették a folyóiratok számláit, ezáltal bármikor lekérdezhetővé váltak az adatok. Ugyanakkor elkezdődött a folyóiratok rögzítése is a Corvina SER (folyóirat-nyilvántartó) moduljában.

15 15 A megyei városi könyvtár dokumentum állományának összehasonlító vizsgálata Dokumentum típus 2010 teljes állomány 2011-ben 2011-ben 2011 teljes beszerzett törölt állomány Könyv (kötet) Folyóirat (kötet, téka) Nyomtatott zenei dok. (db) Hangdokumentum (db, tekercs) Képdokumentum (db, tekercs) Elektronikus (digitális) dokumentum (db) Egyéb dokumentum (db) Összesen (db): Érték (Ft): Téma szerinti 2011-ben 2011-ben 2011 teljes 2010 teljes állomány megoszlás beszerzett dok. törölt állomány Felnőtt szépirodalmi dok Felnőtt szakirodalmi dok Gyermekirodalmi dok. (szép-, szak) Muzeális dokumentum Helyismeretei-, történeti dok Nemzetiségi dok Összesen:

16 16 Személyi feltételek: OLVASÓSZOLGÁLATI OSZTÁLY DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT Az Olvasószolgálati Osztály létszáma 16 fő volt 2011-ben. Változások: 1 fő január 28-tól visszajött GYES-ről. 2 GYES-en lévő kolléga helyére 2 fő helyettest vett föl a megyei-városi könyvtár. Az osztály vezetője október 30-tól nyugdíj előtti felmentési idejét töltötte, szeptember 1-jétől az osztály vezetését új kolléga vette át. Szeptembertől 1 fő átcsoportosítással 4 órában szerkesztette, karbantartotta és bővítette a könyvtár megújult honlapját. Állománygondozás 2011-ben is folytatódott az elavult és elhasználódott dokumentumok kivonása. A bevezetett munkaszervezési módszernek köszönhetően (polcfelelősöket jelölt ki az osztály vezetője) a szabadpolcos állomány a korábbinál rendezettebb képet mutatott az év végére. Sajnos a könyvtár az új helyen is raktározási gondokkal néz szembe. Továbbra is kb kötetnyi dokumentum található külső raktárakban év első felében a legtöbb feladatot a raktár gondozása jelentette re áthúzódó nagy feladat lesz a külső raktárak állományának selejtezése és rendezése ben is több hagyatékot, illetve feleslegessé vált könyvet ajánlottak fel a megyei-városi könyvtár számára. Ezeket minden alkalommal átválogatták, majd folyamatosan beolvasztották őket az állományba. A könyvtár számára nem hasznosítható dokumentumokat a Retro könyvvásár keretein belül értékesítette az intézmény. Az olvasószolgálati munka mellett a munkatársak elkezdték az állomány retrospektív katalogizálását, ezzel is elősegítve a gyűjtemény minél előbbi teljes feldolgozottságát. Szolgáltatás, technikai háttér: április 1-jétől bővült az igénybe vehető reprográfiai szolgáltatások köre a Tudásközpontban. Itt a legjelentősebb változást a napi fotójegy (mely a váltás napján érvényes) bevezetése jelentette. Az osztály közreműködött a digitális fényképezőgép használata feltételeinek kidolgozásában. Az új szabályozás állományvédelmi okokból volt fontos. A szolgáltatással lehetővé vált a fénymásolás helyett a saját fényképezőgép használata a Tudásközpontban. Az új épületre, az itt folyó szakmai munkára úgy a helyiek, mint a vidékiek, sőt a külföldiek is kíváncsiak voltak az év során. Az osztály munkatársai is bekapcsolódtak, az ún. "Könyvtártúrák" vezetésébe. Az RFID automatikus kölcsönzési és vagyonvédelmi rendszer bevezetése a 2010/2011-es évben folyamatosan zajlott könyvtárunkban. A jelentkező problémák megoldása mindig egyeztetetten történt a PTE Egyetemi Könyvtár olvasószolgálatával. A Tudásközpont épületében az új gépek, technikai eszközök beszerzésével a könyvtárhasználók magasabb színvonalú szolgáltatásban részesültek az év során. Javaslatot készített az osztály a Corvina adatbázis olvasói nyilvántartásának (olvasótípusok, statisztikai kódok, példánytípusok) egyszerűsítésére. A PTE Egyetemi Könyvtárral történt többszöri egyeztetést követően elkészültek a konvertáláshoz szükséges táblázatok ben már az új olvasói nyilvántartás szerint végezhetjük majd a beiratkozás adminisztrációját. Az önkiszolgáló kölcsönző és visszavétel - főként a fiatalabb korosztály körében volt népszerű ben összesen en vették igénybe az automata kölcsönzőket.

17 17 A WiFi kihasználtsága saját laptop használata folyamatosan növekedett 2011-ben, hetente átlagosan beiratkozott olvasó jelentkezett be a hálózatba. FORGALMI ADATOK, A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT MUTATÓI: A könyvtári szolgáltatásokat a Tudásközpontban a PTE Egyetemi Könyvtárral közösen biztosította a megyei-városi könyvtár az év során. Ennek megfelelően az olvasóforgalmi mutatószámok is közösek voltak az PTE Egyetemi Könyvtárral. A évben a használókat 328 szolgálati napon fogadta a két intézmény. A szolgálati napok száma május és szeptember hónapban volt a legmagasabb: 30 munkanap. A legnagyobb forgalmú hónap a május volt, közrejátszott ebben, hogy a vizsgaidőszak jelentős része erre a hónapra korlátozódott. A júliusi, augusztusi kisebb forgalom oka a rövidebb nyitva tartási idő volt, illetve az, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése időtartama alatt, illetve a nyári szabadságolások miatt zárva tartott a Tudásközpont. Ennek megfelelően a legkevesebb szolgálati nap augusztusban volt.

BESZÁMOLÓ. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

BESZÁMOLÓ. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár BESZÁMOLÓ a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, BARTÓK BÉLA TÉR 1. MAGONY IMRE IGAZGATÓ Tartalom 2 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 2.1. Az év meghatározó

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 313-6/2009. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Főváros Szabó Ervin 2012. évi beszámolójáról és 2013. évi munkatervéről szóló tájékoztatóról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolójának, és 20 ll. évi munkatervének tudomásul vételéről A Fővárosi

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2015. február 23. Tartalomjegyzék I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2008 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBEN A 2007. ÉVBEN... 2 2. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2008-RA

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Pf.: 58. Ikt.sz.: 02-15602-2/2005. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai

Részletesebben

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI MUNKATERVE Összeállította:... Farkasné Gellért Erzsébet könyvtárigazgató TARTALOM BESZÁMOLÓ A 2010-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL...4 1. KÖLTSÉGVETÉS, GAZDÁLKODÁS...4 1.1. KIADÁSOK...4

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 2014 2018. ÉV AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: KAPOSVÁR CSOKONAI U. 4. 7400 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: HORVÁTH KATALIN Tartalom

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...3 A 2011. év újdonságai...3 A helyismereti gyűjtemény új szolgáltatásai...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2012 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2014 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben