B E S Z Á M O L Ó A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROS KÖNYVTÁR ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROS KÖNYVTÁR 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROS KÖNYVTÁR ÉVI MUNKÁJÁRÓL

2 2 TARTALOMJEGYZÉK IGAZGATÁS...3 GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉSI OSZTÁLY...13 OLVASÓSZOLGÁLATI OSZTÁLY...16 FORGALMI ADATOK, A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT MUTATÓI:...17 A DOKUMENTUM- ÉS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS MUTATÓI A TUDÁSKÖZPONTBAN...18 A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS MUTATÓI...19 HELYISMERETI OSZTÁLY...23 ZENEI OSZTÁLY...25 GYERMEKKÖNYVTÁRI OSZTÁLY...27 BARANYA MEGYEI HÁLÓZATI OSZTÁLY...30 PÉCSI HÁLÓZATI OSZTÁLY...38 KÖNYVKÖTÉSZETI OSZTÁLY...43 KÖZMŰVELŐDÉSI OSZTÁLY...45 A KÖNYVTÁR PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE 2011-BEN...50 AZ INTÉZMÉNY MEGJELENÉSE FOLYÓIRATOKBAN ÉS ELEKTRONIKUS KIADVÁNYOKBAN...52 A DOLGOZÓK RÉSZVÉTELE KÜL- ÉS BELFÖLDI KONFERENCIÁKON, SZAKMAI PROGRAMOKON...57

3 3 Személyi feltételek: IGAZGATÁS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT Az Igazgatás létszáma 2011-ben 10 fő volt. Változások: Október elsejétől 1 fő gépkocsivezetőt vett fel a megyei-városi könyvtár a nyugdíjba vonult kolléga helyére. Bevezető A Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár (a továbbiakban: megyei-városi könyvtár) a Déldunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban (a továbbiakban: Tudásközpont) való működésének első teljes évét 1. a kiegyensúlyozott és racionális gazdálkodás, a pluszbevételek biztosítása és 2. a könyvtárszakmai feladatok dinamizálása és fejlesztése jellemezte. 1. A pénzügyi stabilitás a fenntartói támogatás (Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás) szilárd pillérjén alapult 2011-ben 1, illetve saját bevételeit és átvett pénzeszközeit is igyekezett gyarapítani és azt felhasználni a likviditás fenntartása érdekében. A könyvtár önállóan működő és gazdálkodó intézmény volt az évben, de gazdasági feladatainak ellátására a fenntartó a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát jelölte ki. A feladatellátás munkamegosztási megállapodás alapján történt. A 2011-es év a gazdálkodás szempontjából is bázis évnek volt tekinthető, mivel ez a tárgyév volt az első teljes működési éve az intézménynek a Tudásközpontban. A megnövekedett dologi költségek ellenére a könyvtár vezetése kiemelt feladatának tartotta a racionális működés folyamatos fenntartását. Az intézmény évi eredeti előirányzata ezer forint volt; s évi költségvetése háromszor került módosításra az év során. Ennek megfelelően az intézmény a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás évi költségvetése a következőképpen alakult: a.) a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás évi (integrált) 2 költségvetésének költségvetési kiadásait ezer forintban, azaz Ötszáznyolcvanötmilliókilencszáznegyvenkettőezer forintban, költségvetési bevételeit ezer forintban, azaz Ötszázötvenkettőmillióötszázharminchétezer forintban állapították meg. b.) a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás évi költségvetésében 1 A megyei-városi könyvtár fenntartója a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás volt december 31-ig. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata %-ban biztosította az intézmény finanszírozását. 2 Az integrált költségvetés tartalmazza a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás irányító szervének költségvetését is.

4 4 - a működési célú költségvetési bevételeket ezer forintban, - a működési célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékok ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételeket 0 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadásokat ezer forintban, ebből: a beruházási kiadásokat ezer forintban, - az intézmény létszámkeretét pedig 78,82 főben állapították meg. Bár az intézmény bevételi lehetőségei korlátozottak voltak 2011-ben is (pl. szolgáltatásai nagy része ingyenes a törvényi előírás szerint), mégis az egyéb bevételei körét több mint 40 %-kal túlteljesítette (pl. az eredményes pályázatok miatt). Az intézmény bevételeinek egy részét technikai és informatikai fejlesztésére fordítottuk. Ezek a következők voltak: Fejlesztések, új beszerzések 2011-ben Részleg neve db számítógép, 1 db laptop, Igazgatás 1 db Acer tablet 3 db asztali számítógép, 5 db hangszóró, 5 db skype mikrofon-fejhallgató, 1 db Közművelődési Corel Draw program, 1 db Osztály Photoshop program, 1 db fényképezőgép, 1 db Acer tablet,2 db roll-up, 1 db molinó, 2 db megállító tábla Gyűjteményszervezési Osztály Baranya Megyei Hálózati Osztály Pécs Városi Hálózati Osztály Csipkefa Gyermekkönyvtár Pécs Városi Hálózati Osztály Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár Helyismereti Osztály 4 db vonalkód-olvasó 1 db laptop, 1 db fényképezőgép+adatkártya, 5 db vonalkód-olvasó 1 db asztali nyomtató 1 db vonalkód leolvasó, Raffeisen Bank ajándéka 1 db számítógép, 1 db fényképezőgép (Canon SX 120 IS) 2 db. DVD felvevő, VHS lejátszó combot, 2. db kazettás deck, 2 db hangkártya, 2 digitalizáló kábel k, a kábelhez 2 db digitalizáló szoftver. 2 db. nagy felbontású monitor, 1db vonalkód-olvasó

5 5 Zenei Osztály Körbirodalom Gyermekkönyvtár lemezjátszó 2 db, fejhallgató 14 db, vonalkód-olvasó, vonalkód-nyomtató Fali látványelemek készítésével gyermek- és családbaráttá vált a legkisebbek játszószobája, a Pöttyös szoba. A könyvtár neve és kabalafigurája felkerült a falra. Társasjátékok és diafilmvetítő, illetve kártyanyomtató beszerzése. 2. A szigorú finanszírozási feltételek mellett kiemelkedő és eredményes volt a es év az intézmény szakmai feladat-ellátásának és működésének szempontjából is. Az új, korszerű épületben: a Tudásközpontban két könyvtártípus (egyetemi könyvtár és közkönyvtár) szolgáltat közösen a nyilvános könyvtári terekben. A könyvtárszakmai munka folyamatos nyomon követése, s esetleges korrigálása a heti rendszerességgel működő Operatív Tanács keretein belül történt. Az eltérő könyvtártípusok jellegzetességeiből és érdekeiből adódóan, illetve a felmerülő problémák és helyzetek megoldására és a konszenzusra a megyei-városi könyvtár minden esetben javaslatokat tett, a szakmai együttműködésre és a Tudásközpont irányító szervezeteire vonatkozóan pedig koncepciót készített. A megyei-városi könyvtár tevékenységének továbbra is a legfontosabb mutatói: - folyamatosan fejlesztett dokumentumállománya és a - könyvtárhasználatra vonatkozó adatai. A megyei-városi könyvtár új, korszerű dokumentum-állományának fejlesztésére (az Érdekeltségnövelő pályázattal elnyert támogatással együtt) december 31-ig összesen db dokumentumot (könyv, folyóirat, zenei és av-dokumentum, kép- és e- dokumentum, egyéb) szerzeményezett az intézmény. Ennek megfelelően: a megyei-városi könyvtár összállománya december 31-én: db, értéke pedig forint. A megyei-városi könyvtár feldolgozottságának mutatója is jelentősen: 40 %-kal nőtt, jelenleg a megyei-városi könyvtár összes dokumentum-állományának 70 %-a kereshető a Corvina rendszerben. A Tudásközpontban a lakosság és minden használó számára október 25-én indult meg a heti 84 órás könyvtári szolgáltatás (hétfő vasárnap ) ben is - ugyanezen feltételekkel - biztosította a sokszínű olvasószolgálati feladatokat - a PTE Egyetemi Könyvtárral együtt (50-50 százalékos arányban) - a megyei-városi könyvtár. Ennek megfelelően az alábbi olvasóforgalmi mutatószámok is egyeztetettek a PTE Egyetemi Könyvtárral ben en rendelkeztek érvényes olvasójeggyel. Ez a szám a központi statisztika meghatározása szerint azokat jelenti, akiknek az év legalább egy napján érvényes volt a tagságuk. A teljesen új beiratkozó fő volt.

6 6 A beiratkozott olvasók száma 2011-ben a Tudásközpontban összesen fő volt. További kiemelt - olvasóforgalmi adatok a Tudásközpontban: Kölcsönzések száma Kölcsönzött dokumentum (db) Napijegyet váltók száma Használatok Személyes (helybeni) használat (alkalom) összesen Az Összes személyes használatból internethasználat Távhasználat telefon, fax, OPAC, honlap Könyvtárhasználók napi átlaga A megyei-városi könyvtár teljes hálózatára (Tudásközpont+városi hálózat) vonatkozó dokumentum- és információszolgáltatás adatai a következők a statisztikai időszakra vonatkozóan: Olvasószolgálati adatok a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár teljes hálózatában jan dec. 31. Pécs Városi Hálózati Osztály Tudás központ* 3 Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár összesen Szolgálati napok száma Aktív használók (Látogatók) Ebből személyes használat Távhasználók A könyvtárhasználók napi átlaga Regisztrált használók Beiratkozott olvasók Látogatójegyet váltók Kölcsönzők Kölcsönzött dokumentumok Helyben használat Ebből időszaki kiadvány Könyv Tájékoztatás Internet használat Könyvtárközi kölcsönzés Adott Kapott Továbbított Reprográfiai szolgáltatás Külföldről kapott Külföldre adott * A 2011-es statisztikai időszakban a korábbi évek statisztikai adatait figyelembe véve az adatok megoszlása a következő: megyei-városi könyvtár 45 %, PTE Egyetemi Könyvtárak 55 %.

7 7 Rendezvények, programok: július 1. Elemző értékelés készült a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól - 8 pécsi közéleti személyiség Horváth András: Az EKF városfejlesztési törekvéseiben föltette azt a kérdést, hogy tud-e hozni a Tudásközpont a város kulturális életébe értéktöbbletet kulturpláza jelleggel? Íme, az adatok: A megyei-városi könyvtár 2011-ben: 209 alkalommal vezetett, ún. Háztűznéző (könyvtárlátogató turisták, kollégák, vendégek számára bemutatjuk a Tudásközpontot és annak működését) csoportot a könyvtárban; a résztvevők száma 4965 volt. (Az adat nem tartalmazza a gyermekkönyvtárba érkező csoportok számát, létszámát.) Hálózati feladatok: Baranya megyében 251 helyen működik a mozgókönyvtári ellátás (rajtunk kívül 6 város látja el a feladatot: Sásd, Siklós, Mágocs, Szigetvár, Pécsvárad, Sellye). A megye mozgókönyvtári ellátásának 46,5 százalékát a megyei-városi könyvtár végzi. Ebből 28 településen uniós 100 milliós támogatásnak köszönhetően Könyvtárbusszal szolgáltat. A Baranya megyei KSZR= Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer százalékos megoszlása Könyvtártípus Település Százalékarány Városi könyvtárak 14 4,6 % Önállóan működő könyvtárak 21 7 % CsGyMVK mozgókönyvtárai ,5 % Más szolgáltató mozgókönyvtárai ,9 % Nincs könyvtár, vagy szünetel 15 5 % ÖSSZESEN: % Közművelődési feladat-ellátás: A megyei-városi könyvtár a kötelező közművelődési feladatellátásával kapcsolatos tevékenységének legfontosabb eredményei: Rendezvények, kiállítások Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár Pécsi fiókkönyvtárak és megyei rendezvények mindösszesen Rendezvények, kiállítások alkalom fő Tudásközpont - Összesen alkalom fő Az összes rendezvényből a Tudásközpontban szervezett gyermekek számára szóló programok száma 136 volt; gyermek látogatóval. Ez utóbbi azért is kiemelendő és fontos adat, mert ők lesznek majd a jövő kulturális fogyasztói elsősorban.

8 júliusában az intézmény Közművelődési Osztályának munkatársai megkezdték a szellemi kulturális örökség baranyai listájának összeállításával kapcsolatos munkát. A lista elkészítéséhez az osztály segítséget kért online kitölthető adatlappal a megye könyvtáraiban, közművelődési intézményeiben dolgozó munkatársaktól, valamint a civil szervezetektől, nemzetiségi egyesületektől stb. Felhívásukra 67 javaslat érkezett, hagyományteremtő fesztiválokról, népi mesterségekről, népszokásokról. A megyei-városi könyvtár elektronikus információs hírlevélben is tájékoztatja a megye kulturális szakembereit. A Baranyai Kulturális E-Hírlevél 13 száma jelent meg ben. Informatikai fejlesztések 2011 júliusában indult az intézmény új informatikai alapokra épülő és hosszú távú prezentálását szolgáló projektje a Baranyai Digitár adatbázis építésével kapcsolatos munka, mely a közművelődési, helytörténeti, bányászattörténeti dokumentumok, médiaanyagok és rendezvények dokumentálását, értékmentését tűzte ki célul. Szintén 2011 nyarán kezdte el a megyei-városi könyvtár a baranyai könyvtárak szakmai és információs adatbázisának kialakítását a internetes portálon Baranya Háló néven. Tervezett tényleges elindulásának időpontja első negyedévében várható őszén gondos előkészítő munkát követően az intézmény elindította a Drupal-alapú honlapját. Ez a program egy nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer, amely folyamatosan jól alakítható és megbízható rendszert biztosít az intézmény információs adatainak közzétételére. A rendszeren keresztül elérhetővé vált valamennyi könyvtári és közművelődési szolgáltatásunk. Az új honlap tervezésekor fontos szempont volt a felhasználói igények maximálisan szem előtt tartása. Cél volt, hogy olyan korszerű, felhasználóbarát portál jöjjön létre, amely alapvetően a szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt. Rendszeresen frissülő hírekkel, rendezvényekkel és képgalériával is jelentkezett az oldal. A címlapról elérhetővé váltak, az ún. 2.0-s szolgáltatások is. Pályázatok A könyvtár nyertes TIOP (Könyvtárbusz) pályázata 2011-ben zárta első teljes évét, a mozgókönyvtári szolgáltatás (KSZR Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer) finanszírozása a kistérségek részére érkező állami normatívából történt. Úgy, hogy mind a 28 településsel szerződést kötött a megyei-városi könyvtár. A Könyvtárbusz legfontosabb statisztikai adatai a következők:

9 9 Olvasószolgálati adatok: Lakosság létszáma a 28 településen: 9338 fő Beiratkozott olvasók száma: 801 fő Kölcsönzött dokumentumok száma: db Hagyományos könyvtárközi kérés: 187 db Elektronikus könyvtárközi kérés: 189 db Szolgáltatási napok száma: 191 (kimaradt szolgáltatási napok: 24) nap Megtett kilométer: km A megyei-városi könyvtár egész éves pályázati tevékenysége is igen intenzív volt: az időszakban összesen 17 pályázat készült (lásd: A könyvtár pályázati tevékenysége 2011-ben című mellékletet). Az összes támogatási kérelem forint, ebből az uniós pályázatra (KEOP) kért összeg volt a legmagasabb: közel 50 millió (2011-ben nem kaptunk értesítést a döntésről). A benyújtott projektek megvalósítását Pécs városa és a Tudásközpont mellett 33 településsel és 10 civil szervezettel közösen tervezte meg a könyvtár. Összefoglalva: A kiemelt adatokból egyértelműen látható, hogy a modern és új épületnek: a Tudásközpontnak köszönhetően óriási kulturális léptékváltás történt Pécs városában és Baranya megyében is. A megyei-városi könyvtár fenntartója büszke lehet a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár valamennyi 2011-ben elért eredményére és dolgozóinak alapos szakmai munkájára.

10 10 GAZDÁLKODÁS 2011-ben a könyvtár önállóan működő és gazdálkodó intézmény volt. Gazdasági feladatainak ellátására a fenntartó a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát jelölte ki. A feladatellátás munkamegosztási megállapodás alapján történt. A megyei-városi intézmény 2011-es Tudásközpontban való működése bázis évnek számít, mert ez volt az első teljes éve az új feltételek között. Az intézmény 2011-ben közművelődési feladatokat is ellátó közkönyvtárként és a kor követelményeinek megfelelő infó-kommunikációs és technológiai háttérrel biztosította a megyei-városi könyvtár valamennyi szolgáltatását a Tudásközpontban és Pécs város fiókkönyvtáraiban is. Tudásközpont A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár szolgáltató helyei: 7622 Pécs, Universitas u. 2/A.. Belvárosi Könyvtár 7621 Pécs, Király utca 9. Dr. Berze Nagy János Fiókkönyvtár Csipkefa Gyermekkönyvtár Ifjúsági Ház Fiókkönyvtára Kertvárosi Fiókkönyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekrészleg A Tudásközpontban a megyei városi könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem könyvtárai %-ban integrált könyvtári szolgáltatást biztosítanak. Az intézmény hálózati és igazgatási központja is itt van ben nem volt ezen a telephelyen könyvtári szolgáltatás. Terv: Tüskés Tibor Fiókkönyvtár 2011-ben a Retro Könyvvásárnak adott helyet Pécs, Júlia utca 11. Működött 2011-ben Pécs, Bajcsy- Zsilinszky Endre u Pécs, Nagy Lajos király u Pécs, Honvéd tér 1. Működött 2011-ben. Költöztetése, állományellenőrzése 2012-re áthúzódó feladat. Működött 2011-ben (Hetente 2 szolgáltatási napon) Pécs, Nagy Jenő u. 24 Működött 2011-ben. A Tudásközpont fenntartási költségei - Társasházi szerződés alapján - a fenntartási költségek 51 % - át tették ki. Összege: a év háromnegyed éves adatait figyelembe véve napi 538 ezer forint; havonta pedig ezer forint volt. Fiókkönyvtárak fenntartási költségei ezen időszak alatt ezer forintba kerültek.

11 11 Humán erőforrások Kiadások között a személyi juttatásokra, ezer forint lett előirányozva, ez az összeg az összes kiadás mintegy 39,5 %-a volt. A könyvtár létszám előirányzata április 10. napján változott utoljára 78,82-re. Ennek betöltése október 31. napján 78,44. A munkajogi létszám ekkor 86 fő volt, a GYES-en lévő munkavállalók, illetve a részmunkaidős foglalkoztatás miatt. Személyi állomány 2011-ben: 11 fő alapfokú végzettségű (12,79%), középfokú végzettségű 21 fő, felsőfokú végzettségű közalkalmazottak száma pedig 54 fő. Összességében tehát a megyei-városi könyvtár dolgozóinak 62,79 %-a felsőfokú végzettségű. Az átlag jövedelem Ft volt az év során, melynek számítási alapja a közalkalmazotti bértábla volt. A Bevételeket tekintve az irányító szervtől kapott támogatás évben az összes bevétel 83,5 %-át tette ki, ez a évi előirányzott adatok alapján 90% körüli értékben realizálódott. A pénzügyi stabilitás a fenntartói támogatáson (Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás) alapult, illetve a könyvtár saját bevételeit és átvett pénzeszközeit is igyekezett gyarapítani és azt felhasználni a likviditás fenntartása érdekében. A Csorba Győző Megyei- Városi Könyvtár évi eredeti előirányzata ezer forint volt, mely még kétszer módosult az év során. 1. táblázat forrás III. negyedévi PM Info III. NEGYEDÉV Teljesítés (Ezer Ft) Tárgy évi bevételek Tárgy évi kiadások Bevételek alakulása Eredeti előir III. negyed év Teljesítés (Ezer Ft) Teljesítés százalékban Intézményi működési bevétel ,89% Támogatás ért. bevételek ,17% Saját bevétel ,63% Irányítószerv tám ,64% 2. táblázat forrás III. negyedévi PM Info (adatok Ezer Ft-ban)

12 12 Kiadások: Megnevezés Szem. kiadások Dologi kiadások Működési kiadások összesen Eredeti előir. Mód. előir III. NEGYEDÉV Mód. Teljesítés Teljesítés %-ban megtakarítás, v. túlköltés ,09% ,84% ,60% táblázat forrás III. negyedévi PM Info (adatok Ezer Ft-ban) Az év során a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímen az időarányos 75,0 % alatt maradva ért el az intézmény közel ezer forintos megtakarítást, elsősorban a takarékos létszámgazdálkodással. Ezt azzal érte el, hogy a nyugdíjba vonulók helyére kezdő, szakirányú végzettségű, s nyelveket jól beszélő fiatal munkaerőt vett fel, így 40 %-kal nőtt az intézményben a 30 év alatti dolgozói létszám. A dologi kiadások éves előirányzatának 77,8 %-a került felhasználásra. Az időarányost meghaladó teljesítés oka elsődlegesen az előző évről áthúzódó kifizetetlen számlák idei évben történő kiegyenlítése. Az előirányzatok betartása a rendkívül szigorú és kiegyensúlyozott gazdálkodás eredménye volt.

13 13 GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉSI OSZTÁLY DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT Bevezető Személyi feltételek: Az osztály létszáma január 1-jén: 8 fő (6 fő 8 órás, 2 fő 6 órás munkaidőben) volt. Önkéntes munkavállalók száma 3 fő; GYES-en pedig 2 fő volt. Változások: július 1-től csökkent a létszám egy fővel, aki a Zenei Gyűjteményhez került, a zenei feldolgozással együtt. Júliustól 1-től 1 fő 8 helyett 6 órás munkaidőben dolgozik. Júliustól szeptember végéig a Várkonyi Nándor Könyvtárból - ideiglenesen - az osztályra került 1 dolgozó 4 órás munkaidőben október 1-től december 31-ig napi 1 fő 4 órás megbízással dolgozott az osztályon. A dokumentum-beszerzés forrásai 2011-ben: A 2010-es forrásból az év végén vásárolt dokumentumok 2011 márciusáig nyilvántartásba vették és feldolgozták, tehát a gyarapodás ez évben jelentkezett. (11 millió Ft) A évi költségvetésből származó beszerzési keret 21,5 millió forint volt; a tényleges kiadás: Ft volt ben Ft ODR-támogatást (Országos Dokumentum-ellátó Rendszer pályázata) kapott az intézmény. Az NKA által kiírt A fiatalkorú fogvatartottak könyvtári ellátására szóló pályázatra: Ft támogatást nyert el a könyvtár; melyből 148 db könyvet vásárolt és dolgozott fel az osztály. Az Érdekeltségnövelő támogatásból 2011-ben Ft értékben vásárolt az intézmény új dokumentumokat. Az NKA által meghirdetett Márai Program I. fordulójában ,- forint értékben rendeltek szak- és szépirodalmat ben Ft forrásból gazdálkodhatott a könyvtár, a gyarapodás értéke a évről áthúzódó feldolgozása miatt ,- Ft volt. A Nemzetiségi Ellátó Központ (NEK) által elköltött ,- Ft és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) ,- Ft összegű keretével együtt összesen ,- Ft volt az évben az állománygyarapításra fordított összeg. Az év folyamán ,- Ft értékben kapott a könyvtár ajándék dokumentumokat és ,- Ft értékben kötelespéldányokat ben mindezek alapján összesen db és ,- Ft értékű dokumentummal gyarapodott a megyei-városi könyvtár. Az állománygyarapítás tervszerű lebonyolításához az előző évekhez hasonlóan keretterv készült, amelyben szakterületenkénti és lelőhelyenkénti bontásban szerepeltek az elkölthető összegek.

14 14 Kapcsolatok Az osztálynak az intézmény valamennyi osztályával rendszeres és jó kapcsolata volt januárja óta a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárakkal együttműködve történt a dokumentum-beszerzés ben a MOKKA felvette a könyvtárat a résztvevő tagjai közé, tehát a könyvtár jogosult lett rekordfeltöltésre a MOKKA rendszerébe. Kapcsolatot tartott az osztály a szakmai érdekvédő szervezettel: az MKE Pécs- Baranyai Szervezetével is. Képzés- és továbbképzés A Tudásközpont Zimbra levelezőrendszerével kapcsolatos felhasználóképzésen az egész osztály részt vett. Esélyegyenlőségi tanfolyamon három fő vett részt. Tűz- és munkavédelmi képzésen is részt vett az osztály. Két munkatárs pedig elsősegélynyújtó tanfolyamot végzett februárjában az intézmény emelt szintű segédkönyvtáros képzést indított, könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel. A tanfolyamon az osztályról ketten tanítottak: gyűjteményszervezést és feldolgozást. Állománygondozás 2010 őszétől 2011 júniusáig folyamatos munkát jelentett a tömör raktárban a folyóiratrendezés. Ez nemcsak a folyóiratok összesorolását, hanem selejtezését, a régi épületben, az Apáca utcában maradt nagyméretű folyóiratok Tudásközpontba szállítását, illetve más átrendezését is jelentette. Pl.: gyermekkönyvtári raktári anyag áttelepítését más szektorba, a helyismereti aprónyomtatványok átrendezését. Az augusztusi zárva tartás ideje alatt az osztály az Olvasószolgálati Osztály munkatársaival együtt az első emeleten próbaképpen RFID olvasóval történő állományellenőrzést végzett. A leltározás a Corvina ACQ modul állományellenőrzés funkciójával történt. Az állományellenőrzés tapasztalatait megosztották a dolgozók a PTE Egyetemi Könyvtárral és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral is. Állomány-feldolgozás A év végén kapott nagy összegű támogatásból vásárolt dokumentumok feldolgozása 2011 márciusáig készült el. A megyei-városi könyvtár az év során ajándék dokumentumokat és helyi köteles példányokat is kapott. A dokumentumok feldolgozása folyamatos volt, havonta átlag 1300 dokumentumot vettek nyilvántartásba és dolgoztak fel. Az olvasószolgálattal közösen végzett retrospektív konverzió ez évben 2300 db volt. A folyóiratok szerzeményezésével foglalkozó kollégák közel 600 féle folyóiratot kezeltek az év során és 906 db-ot tékáztak, illetve köttettek be. A PTE Egyetemi Könyvtár folyóiratos kollégáival folyamatos volt az egyeztetés a folyóirat-rendelés, selejtezés és lemondás kapcsán. A dolgozók 2011-től táblázatban rögzítették a folyóiratok számláit, ezáltal bármikor lekérdezhetővé váltak az adatok. Ugyanakkor elkezdődött a folyóiratok rögzítése is a Corvina SER (folyóirat-nyilvántartó) moduljában.

15 15 A megyei városi könyvtár dokumentum állományának összehasonlító vizsgálata Dokumentum típus 2010 teljes állomány 2011-ben 2011-ben 2011 teljes beszerzett törölt állomány Könyv (kötet) Folyóirat (kötet, téka) Nyomtatott zenei dok. (db) Hangdokumentum (db, tekercs) Képdokumentum (db, tekercs) Elektronikus (digitális) dokumentum (db) Egyéb dokumentum (db) Összesen (db): Érték (Ft): Téma szerinti 2011-ben 2011-ben 2011 teljes 2010 teljes állomány megoszlás beszerzett dok. törölt állomány Felnőtt szépirodalmi dok Felnőtt szakirodalmi dok Gyermekirodalmi dok. (szép-, szak) Muzeális dokumentum Helyismeretei-, történeti dok Nemzetiségi dok Összesen:

16 16 Személyi feltételek: OLVASÓSZOLGÁLATI OSZTÁLY DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT Az Olvasószolgálati Osztály létszáma 16 fő volt 2011-ben. Változások: 1 fő január 28-tól visszajött GYES-ről. 2 GYES-en lévő kolléga helyére 2 fő helyettest vett föl a megyei-városi könyvtár. Az osztály vezetője október 30-tól nyugdíj előtti felmentési idejét töltötte, szeptember 1-jétől az osztály vezetését új kolléga vette át. Szeptembertől 1 fő átcsoportosítással 4 órában szerkesztette, karbantartotta és bővítette a könyvtár megújult honlapját. Állománygondozás 2011-ben is folytatódott az elavult és elhasználódott dokumentumok kivonása. A bevezetett munkaszervezési módszernek köszönhetően (polcfelelősöket jelölt ki az osztály vezetője) a szabadpolcos állomány a korábbinál rendezettebb képet mutatott az év végére. Sajnos a könyvtár az új helyen is raktározási gondokkal néz szembe. Továbbra is kb kötetnyi dokumentum található külső raktárakban év első felében a legtöbb feladatot a raktár gondozása jelentette re áthúzódó nagy feladat lesz a külső raktárak állományának selejtezése és rendezése ben is több hagyatékot, illetve feleslegessé vált könyvet ajánlottak fel a megyei-városi könyvtár számára. Ezeket minden alkalommal átválogatták, majd folyamatosan beolvasztották őket az állományba. A könyvtár számára nem hasznosítható dokumentumokat a Retro könyvvásár keretein belül értékesítette az intézmény. Az olvasószolgálati munka mellett a munkatársak elkezdték az állomány retrospektív katalogizálását, ezzel is elősegítve a gyűjtemény minél előbbi teljes feldolgozottságát. Szolgáltatás, technikai háttér: április 1-jétől bővült az igénybe vehető reprográfiai szolgáltatások köre a Tudásközpontban. Itt a legjelentősebb változást a napi fotójegy (mely a váltás napján érvényes) bevezetése jelentette. Az osztály közreműködött a digitális fényképezőgép használata feltételeinek kidolgozásában. Az új szabályozás állományvédelmi okokból volt fontos. A szolgáltatással lehetővé vált a fénymásolás helyett a saját fényképezőgép használata a Tudásközpontban. Az új épületre, az itt folyó szakmai munkára úgy a helyiek, mint a vidékiek, sőt a külföldiek is kíváncsiak voltak az év során. Az osztály munkatársai is bekapcsolódtak, az ún. "Könyvtártúrák" vezetésébe. Az RFID automatikus kölcsönzési és vagyonvédelmi rendszer bevezetése a 2010/2011-es évben folyamatosan zajlott könyvtárunkban. A jelentkező problémák megoldása mindig egyeztetetten történt a PTE Egyetemi Könyvtár olvasószolgálatával. A Tudásközpont épületében az új gépek, technikai eszközök beszerzésével a könyvtárhasználók magasabb színvonalú szolgáltatásban részesültek az év során. Javaslatot készített az osztály a Corvina adatbázis olvasói nyilvántartásának (olvasótípusok, statisztikai kódok, példánytípusok) egyszerűsítésére. A PTE Egyetemi Könyvtárral történt többszöri egyeztetést követően elkészültek a konvertáláshoz szükséges táblázatok ben már az új olvasói nyilvántartás szerint végezhetjük majd a beiratkozás adminisztrációját. Az önkiszolgáló kölcsönző és visszavétel - főként a fiatalabb korosztály körében volt népszerű ben összesen en vették igénybe az automata kölcsönzőket.

17 17 A WiFi kihasználtsága saját laptop használata folyamatosan növekedett 2011-ben, hetente átlagosan beiratkozott olvasó jelentkezett be a hálózatba. FORGALMI ADATOK, A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT MUTATÓI: A könyvtári szolgáltatásokat a Tudásközpontban a PTE Egyetemi Könyvtárral közösen biztosította a megyei-városi könyvtár az év során. Ennek megfelelően az olvasóforgalmi mutatószámok is közösek voltak az PTE Egyetemi Könyvtárral. A évben a használókat 328 szolgálati napon fogadta a két intézmény. A szolgálati napok száma május és szeptember hónapban volt a legmagasabb: 30 munkanap. A legnagyobb forgalmú hónap a május volt, közrejátszott ebben, hogy a vizsgaidőszak jelentős része erre a hónapra korlátozódott. A júliusi, augusztusi kisebb forgalom oka a rövidebb nyitva tartási idő volt, illetve az, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése időtartama alatt, illetve a nyári szabadságolások miatt zárva tartott a Tudásközpont. Ennek megfelelően a legkevesebb szolgálati nap augusztusban volt.

18 ben en rendelkeztek érvényes olvasójeggyel. Ez a szám a központi statisztika meghatározása szerint azokat jelenti, akiknek az év legalább egy napján érvényes volt a tagságuk. A teljesen új beiratkozó fő volt. A regisztrált használók életkor szerinti megoszlását az alábbi grafikon mutatja. A beiratkozott olvasók száma 2011-ben a Tudásközpontban összesen fő volt. A DOKUMENTUM- ÉS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS MUTATÓI A TUDÁSKÖZPONTBAN (2011. jan december 31.) 4 Könyvtárhasználat 1. Szolgálati napok száma Használó (fő) Regisztrált használó a Regisztrált használóból újonnan regisztrált Napijegyet váltók száma Aktív használó Használat Használatok Személyes (helybeni) használat (alkalom) Az Összes személyes használatból internethasználat 8. Távhasználat telefon, fax, e OPAC, honlap Könyvtárhasználók napi átlaga Kölcsönzések száma Kölcsönzött dokumentum (db) Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db) Tájékoztató kérdések száma A táblázatban található olvasóforgalmi mutatószámok közösek az Egyetemi Könyvtárral.

19 19 Könyvtárközi kölcsönzés: A Tudásközpont épületében a könyvtárközi kölcsönzést az PTE Egyetemi Könyvtárral együtt biztosította a megyei-városi könyvtár ben kizárólag az egyetemi könyvtár munkatársai végezték a könyvtárközi kölcsönzést től intézményünk 1 munkatársa fog részt venni a munkában, s önállóan fogjuk majd intézni a megyei-városi könyvtár könyvtárközi kölcsönzési feladatait. A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS MUTATÓI 5 (2011. jan november 25.) Kérések Beérkezett kérés (db) Adott dokumentum (db) Kapott dokumentum (db) Továbbított kérés (db) Reprográfiai szolgáltatás Külföldről kapott 11-5 Külföldre adott A webstatisztika adatai szerint: 2011 júniusától december végéig látogatója volt az oldalnak. Rendezvények: július a között az osztály munkatársai részt vettek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlésének szervezési és lebonyolítási munkálataiban. A vizsgált időszakban az alább felsorolt rendezvények szervezésében is közreműködött az osztály: 5 A táblázatban található mutatószámok kizárólag a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtárra vonatkoznak.

20 20 Időpont: Program: Előadó: január 22. Magyar Kultúra Napja alkalmából...mellyet Kölcseynk és Erkelünk egyesült lantjai teremtének... : nemzeti himnuszunk születéséről és útjáról c. előadás február 26. március 5. március március 22. március 23. április 9. október 3-9. október 6. november 4. BESSENYEI GYÖRGY író, költő halálának 200. évfordulója alkalmából rendezett Bessenyei György: a bécsi testőr és a bihari remete c. előadás Tüke Fenomén - filmbemutató Internet Fiesta: Internetes totó kérdés az e- könyvekről és a hírportálokról. Netes feladatok minden korosztálynak. Könyvek a számítógépen. Az e-könyv jelene és jövője. E-könyv bemutató és előadás. Szörfölés veszélyes "vizeken. A biztonságos internet használat, közösségi oldalak, netes zaklatás, internet függőség. Magyar Költészet Napja alkalmából Balázs József: Álom és ébrenlét című verseskötetének bemutatója. Országos Könyvtári Napok 2011 alkalmából Rendhagyó irodalom óra a Csorba Győző emlékszobában Könyvtárban az egészség c. könyvkiállítás és könyvajánló Kosztolányi Dezső halálának 75. évfordulója alkalmából Életöröm és halálos tapasztalat Kosztolányi Dezső művészetében Dr. Szabó Szabolcs karnagy, zenepedagógus Prof. Dr. Nagy Imre irodalomtörténész, egyetemi tanár Százados Miklós rendező Schlepp Péter informatikus Partner: Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság Előadó: Fekete Rita rendőr alezredes Beszélgetést vezette: Nácsa János, író újságíró Pintér László a PTE PMMK Könyvtárának igazgatója Mekis D. János irodalomtörténész, egyetemi docens, tanszékvezető A fent említett jelentősebb rendezvényeken túl évfordulókhoz, aktuális eseményekhez kapcsolódóan - a hagyományokhoz híven - könyvkiállításokat is rendeztek a munkatársak a Tudásközpont 1. emeleti szakfolyóirat részlegében. Kiállítások: 17. Elhunyt Benkő Lóránd nyelvészprofesszor Január éve született Mészöly Miklós 22. A Magyar Kultúra Napja Február 24. Bessenyei György halálának 200. évfordulója Március 15. Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója 2011-es év Kossuth-díjasai: (irodalom, nyelvészet) - Nemeskürty István - Kristóf Ágota - Czakó Gábor

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. ) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA A FSZEK munkatervében tervezett mérőszámok teljesülése Mutató I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 1. Heti nyitvatartási órák 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS)

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) A munkanapló vezetése minden könyvtár, szolgáltatóhely (a továbbiakban: könyvtár) számára kötelező.

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR Beszámoló 2006. évi gazdálkodásról Intézményünk feladatait igyekezett teljes körűen, magas színvonalon ellátni. A feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetés,

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport)

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport) Partner Portál??? Üzleti alapú Szolgáltatás alapú (Szolgáltatók és szolgáltatások összegyűjtése az használók segítségére) A konzorcium Eszterházy Károly Főiskola (konzorciumvezető) Egri Hittudományi Főiskola

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

A CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁRRÓL IDŐSZAKI KIADVÁNYOKBAN, KÖNYVEKBEN ÉS SZAKDOLGOZATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE. (2013. nov. 2015. júl.

A CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁRRÓL IDŐSZAKI KIADVÁNYOKBAN, KÖNYVEKBEN ÉS SZAKDOLGOZATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE. (2013. nov. 2015. júl. A CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁRRÓL IDŐSZAKI KIADVÁNYOKBAN, KÖNYVEKBEN ÉS SZAKDOLGOZATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE (2013. nov. 2015. júl.) Kiegészítés a Pécs Város Közművelődési Könyvtárától a Csorba Győző

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye lakos közötti településeinek KSZR szolgáltató helyei

Győr-Moson-Sopron megye lakos közötti településeinek KSZR szolgáltató helyei Győr-Moson-Sopron megye 501-1000 lakos közötti településeinek KSZR szolgáltató helyei Helyzetkép és javaslatok KSZR Műhelynap Győr, 2014. október 27. Az előzmények 1982: létrejön a Győri Járás Ellátórendszere

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 64-4/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás tevékenységéről,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyírmada, 2012.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Városi Könyvtár. Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362. 2013. december 6.

Városi Könyvtár. Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362. 2013. december 6. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár 2013. december 6.

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, március 23.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, március 23. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgá infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz TIOP 1.2.3/08/1 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, 2010. március 23. Kedvezményezettek Miskolci Egyetem:

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008 januárjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében 5. KSZR Műhelynap - Debrecen 2015. szeptember 28-29. Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési könyvtárellátás terén

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa április 7-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa április 7-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: 2383-2/2011 Pogányvölgyi

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám:552-19/2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. augusztus 25-én tartandó

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben