Dóka Klára tudományos munkássága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dóka Klára tudományos munkássága 1970-2004"

Átírás

1 MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 1. Dóka Klára tudományos munkássága Budapest Veszprém 2004

2 Írta, összeállította és szerkesztette: Szulovszky János ISBN ISSN A sorozatot szerkeszti és a kiadásért felel: az MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága elnöke 2

3 3 Dóka Klára köszöntése Dóka Klára Léván született (ma: Levice, Szlovákia), szüleivel 1947-ben költöztek át Magyarországra, és egy Budapest melletti községben, Csömörön telepedtek le. A középiskolát a XVI. kerületi Corvin Mátyás Gimnáziumban végezte el. Ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-történelem szakára jelentkezett. Ekkor még elsősorban az irodalom érdekelte. Harmadévesen Sinkovits István és Szabad György szemináriumainak köszönhetően kötelezte el magát a történelem, illetve a levéltári kutatás mellett. A késő esti órákba nyúló, emlékezetes szemináriumokon olyan diáktársai voltak, mint Tátrai Zsuzsanna, Bárth János, Czoma László és Faragó Tamás. Ekkor, 1965-ben kezdte el kézművesipartörténeti kutatásait. Az első, a Céhes és céhen kívüli iparosok konkurencia harca Pesten az 1840-es években című dolgozata lett az alapja későbbi, szakmai elismerést hozó munkáinak. Ebből a teljes forrásanyaggal kibővítve ugyanis előbb szakdolgozat (1968), majd doktori disszertáció (1969), s 1974-ben pedig sikeresen megvédett kandidátusi értekezés lett. Diplomája megszerzése óta levéltári területen dolgozik. Előbb a Fővárosi Levéltárba került, 1974-ben a Vízügyi, 1984-ben pedig az Országos Levéltár lett a munkahelye. Kutatási területeit a forrásanyag közelsége és a rendelkezésre álló idő minél jobb kihasználása miatt a mindenkori munkahelyi kötöttségek befolyásolták. Az általa feldolgozott témák alapvetően a századi gazdaságtörténetre vonatkozó ismereteinket teszik teljesebbé. Megjelent művei között igen nagy számban szerepel mások kutatásait előmozdítandó levéltári segédlet, illetve az utóbbi években a közép- és felsőfokú levéltári tanfolyamokhoz készült tankönyv. Oktatóként is jelentős részt vállal a levéltárosok képzésében ben alapító tagként kapcsolódott be a VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság pontosabban szólva ennek jogelődjei munkájába. Az elmúlt évtizedek során mindvégig jelentősen hozzájárult e szakmai testület eredményeihez. Miután az es évek elején Éri István visszavonulásával együtt megszűnt a Munkabizottság korábbi intézményi háttere is, 1996-tól két ciklus-

4 ban is Dóka Klára töltötte be a Kézművesipar-történeti Munkabizottság elnöki tisztét. Az övé a döntő érdem abban, hogy a nehéz körülmények között is tovább működött e szakmai közösség tavaszán a grémium új vezetése A Kézművesipar-történeti Munkabizottság örökös tiszteletbeli tagja oklevéllel köszönte meg áldozatos munkáját. Az év novemberében a Veszprémi Akadémiai Területi Bizottság elnöksége VEAB-emlékplakettel ismerte el érdemeit. A laudációban kiemelték, hogy 1996-tól 2001-ig a Munkabizottság elnöki megbízását nagy ambícióval, körültekintéssel, kitűnő szervezőkészséggel látta el, aminek eredményeként a Történet-, nyelv- és neveléstudományi szakbizottság egyik legeredményesebben működő munkabizottsága lett. Szervezőmunkájának eredményeként a munkabizottság képesnek bizonyult több mint száz az ország egész területén élő, különböző tudományágakban dolgozó kézműves-ipartörténeti témák iránt érdeklődő kutató egybefogására, munkájuk irányítására. Vezetése alatt a munkabizottság támogatást nyújtott a MTA kutatóintézeteiben folyó forráskiadási munkához (mint a kézművesipari műhely- és szerszámkataszter, árszabások limitációk forráskiadása, céhes anyag térképes feldolgozása), különösen ösztönözve a fiatal kutatók bemutatkozási és publikálási lehetőségeit. Kapcsolatokat épített ki a Salzburgi Egyetemmel és a bécsi Ludwig-Boltzmann Institut-tal. Vezetésével a VEAB és annak Kézművesipar-történeti munkabizottsága tekintélyt és elismerést szerzett a régió állami, társadalmi és gazdasági körein túl az országos és nemzetközi tudományos körökben is. A külföldi szakemberek elismeréssel nyilatkoztak a kézművesipar-történetírás magyar eredményeiről, a munkabizottság munkájáról, amely e témát európai mértékben is jelentősen előmozdította ben Pauler Gyula díjat, 2003-ban Széchenyi Ferenc díjat kapott. (Egyébként 1973-ban ő volt az első, aki noha nem volt intézményvezető, mégis a főváros Pro Urbe díjában részesült.) Tudása és munkabírása mellett jóindulata és segítőkészsége miatt is kollégái megbecsülése övezi. Emberi hozzáállását jól jellemzi, hogy bár sohasem törekedett vezető pozícióba, és ráadásul már más tematika foglalkoztatta, a válságos időben kész volt magára vállalni a Kézművesipar-történeti Munkabizottság vezetésével járó terheket: azért, hogy fennmaradjon ez az értékápoló és értékteremtő szellemi műhely. Kedves Klára, Isten éltesse, és fogadja tiszteletünk, köszönetünk és szeretetünk jeléül ezt a füzetet! 4

5 5 Dóka Klára publikációi ( ) Könyvek 1 A pesti céhrendszer válságának kibontakozása az 1840-es években. (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Újkori és Legújabb kori Magyar Tanszékének kiadványai I.) Budapest, p 2. A munkásszervezkedés kezdeti korszaka Magyarországon. (Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete, Történeti Tanulmányok). Budapest, p. 3. A pest-budai céhes ipar válsága Bp., Akadémiai K p. 4. Szentendre írásos emlékekben. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, p. 5. A vízimunkálatok irányítása és jelentősége az ország gazdasági életében ( ). Bp., MÜSZI soksz p. 6. Vízrajzi értekezés. Huszár Mátyás leírása a Körösvidékről. Gyula, Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság, p. (bevezetés, jegyzetek) 7. Egyházi birtokok Magyarországon a században. Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) p. (METEM Könyvek 19.) 8. A Körös-Berettyó vízrendszer szabályozása a században. (Egy táj átalakulása) Gyula. Békés Megyei Levéltár, p. (Közlemények Békés Megye és környéke történetéből 7.) 9. Az érdi parasztság a XVIII-XIX. században. Érd, p. (Helytörténeti füzetek) 10. A vízügyi szolgálat szervezete és tevékenysége Budapest, Pro Aqua Alapítvány, p. 11. Az érdi uradalom gazdálkodása az Illésházy család birtoklása idején ( ) Érd, p. (Helytörténeti füzetek)

6 Szerkesztések 1. I. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém november (társszerkesztők: Éri István, Bácskai Vera, Nagybákay Péter). Veszprém, l p. (Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője) 2. II. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém augusztus (társszerkesztők: Éri István, Nagybákay Péter). Veszprém. Veszprémi Akadémiai Bizottság p. 3. Az egyetemi levéltárak. Bp., Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Új Magyar Központi Levéltár, Egyetemtörténeti Bizottság p. 4. Új Magyar Központi Levéltár Közleményei II. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 5. Új Magyar Központi Levéltár Közleményei III. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 6. Iskola egyház művelődés. (Iskolatörténeti források az egyházi levéltárakban). Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 7. Magyar Egyháztörténeti Évkönyv sz. Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Alapítvány ( METEA). 243 p. 8. IV. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém (társszerkesztő: Éri István) 308 p. 9. Magyar Egyháztörténeti Évkönyv sz. Bp., METEA. 384 p. (társszerkesztő: Bertényi Iván) 10. Tanulmányok a kézműipar történetéből. Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, p. (társszerkesztő: Csiffáry Gergely) 11. A magyar levéltártörténet kronológiája. Budapest, Magyar Országos Levéltár, p. (társszerkesztők: Müller Veronika, Réfi Oszkó Magdolna) 12. Magyarország századai. Válogatás ezer év dokumentumaiból Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti Tanszék, Magyar Országos Levéltár, (Dokumentumgyűjtemény) (szerk.: Tóth Béla) p. 13. Pallium. A Magyar Levéltárosok Egyesület tájékoztatója (10. szám: 25 p., 11. szám: 16 p., 12. szám: 23 p., 13. szám: 25 p., 14. szám: 38 p., 15. szám: 24 p., 16. szám: 18 p., 17. szám: 32 p., 18. szám: 23 p., 19. szám: 16 p., 20. szám: 12 p., 23. szám: 69 p., 24. szám: 48 p., 25. szám: 20 p., 26. szám: 44 p.) 14. Litterae currentes (Az MTA VEAB Kézművesipartörténeti Munkabizottsága körlevele). 17. sz. Budapest,

7 7 Levéltári segédletek és jegyzetek 1. Az Országos Vízügyi Levéltár iratainak alapleltára. Bp., Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet p. 2. Az Országos Vízügyi Levéltár iratainak fondjegyzéke. Bp., Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet, p. 3. A Magyarországi Katolikus Egyház levéltári anyagának fondjegyzékei. II. rész. Plébániai levéltárak A kötet. Bp, Új Magyar Központi Levéltár, p. 4. A Magyarországi Katolikus Egyház levéltári anyagának fondjegyzékei. II. rész. Plébániai levéltárak B kötet. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 5. A Magyarországi Katolikus Egyház levéltári anyagának fondjegyzékei. II. rész. Plébániai levéltárak C kötet. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei II.) 6. A baptista, görögkeleti, izraelita és unitárius egyházak levéltári anyagának fondjegyzékei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei IV.) 7. A Magyar Országos Levéltár térképeinek katalógusa 2. Kamarai térképek I. rész. Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (társszerkesztő: Lakos János) 8. A Magyar Országos Levéltár térképeinek katalógusa 2. Kamarai térképek II. rész. Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (társszerkesztő: Lakos János) 9. Levéltárosok német szójegyzéke. Bp., Új Magyar Központi Levéltár p. (Levéltári Módszertani Füzetek 4. sz.) 10. Latin forrásszöveg olvasási és fordítási gyakorlatok I-II. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Levéltári Módszertani Füzetek 7. sz.) 11. Iratkezelési ismeretek. (Jegyzet az irattáros tanfolyamok hallgatói számára) Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Levéltári Módszertani Füzetek 10. sz.) 12. Térképgyűjtemények az egyházi levéltárakban. Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (Levéltári Módszertani Füzetek 15. ) 13. Iratkezelői ismeretek. Fakultatív jegyzet a gimnáziumok IV. osztálya számára. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet, p. 14. Magyarországi egyházi levéltárak térképei I. Bevezetés. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 15. Protestáns egyházi levéltárak térképeinek katalógusa 1-3. kötet. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi egyházi levéltárak térképei II-III.)

8 16. Az Esztergomi Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 1-3. Az Esztergomi Prímási Levéltár térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei IV-VI.) 17. Az Esztergomi Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 4. Az Esztergomi Főkáptalani Levéltár térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei VII.) 18. Az Esztergomi Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 5. A Győri Egyházmegye térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei VIII.) 19. Az Esztergomi Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 6. A Pécsi Egyházmegye térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei IX.) 20. Az Esztergomi Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 7. A Veszprémi, Székesfehérvári, Szombathelyi Egyházmegye térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei X.) 21. Az Esztergomi Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 8. A Váci Egyházmegye térképei. A Hajdúdorogi Görög katolikus egyházmegye térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei XI.) 22. Az Egri Érseki Tartomány térképeinek katalógusa. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 23. A Kalocsai Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 1-2. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei XIII-XIV.) 24. A rendi levéltárak térképeinek katalógusa 1. A Pannonhalmi Bencés Főapátság térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei XV.) 25. A rendi levéltárak térképeinek katalógusa 2. Pálos és piarista térképek. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei XVI.) 26. Segédanyag az egyházlátogatási jegyzőkönyvek feldolgozásához. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. [II. kiadás: Magyar Országos Levéltár, p.] 27. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 1. Kalocsai Főegyházmegye. Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Alapítvány (METEA), p. [II. kiadás: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), 1998.] 28. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 3. Székesfehérvári Egyházmegye. Bp., METEM,

9 9 29. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 4. Veszprémi Egyházmegye. Bp., METEM, p. 30. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 5. Egri Főegyházmegye. Bp., METEM, p. 31. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 6. Győri Egyházmegye. Bp., METEM, p. 32. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 8. Szombathelyi Egyházmegye. Bp., METEM, p. 33. Iratkezelő és irattáros ismeretek. (Jegyzet a középfokú irattáros tanfolyamok résztvevői és oktatói számára). Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (Levéltári Módszertani és Oktatási füzetek 3. sz.) 34. Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltáros és levéltári kezelői tanfolyamok hallgatói részére I-II. Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (Levéltári Módszertani és Oktatási Füzetek 4. sz.) 35. Iratkezelő és irattáros ismeretek. (Jegyzet a középfokú irattáros tanfolyamok résztvevői és oktatói számára). Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (Levéltári Módszertani és Oktatási Füzetek 6. sz.) 36. Levéltárkezelői ismeretek. Oktatási segédanyag a tanfolyami hallgatók részére. Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (Levéltári Módszertani és Oktatási Füzetek 7. sz.) 37. Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltáros tanfolyamok hallgatói részére. Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (Levéltári Módszertani és Oktatási Füzetek 9. sz.) 38. Iratkezelő és irattáros ismeretek. Ideiglenes tananyag az OKJ sz. tanfolyam hallgatói számára. Bp., Magyar Országos Levéltár, p Tanulmányok, cikkek, előadások 1. A céhes mesterré válás feltételei Pesten az 1840-es években. Századok, sz p. 2. Az ipartársulatok megalakulása a fővárosban. In: Budapesti Helytörténeti Konferencia jegyzőkönyve november 11. Díjnyertes pályázat. Budapest, p. 3. Kézműipari szervezetek a polgári forradalom után. In: Az szeptember i kézművesipartörténeti szimpózium vitaanyaga. Veszprém, p.

10 4. A céhek szerepe a közízlés formálásában és konzerválásában. In: Az szeptember 29-én és 30-án Veszprémben megtartott Kézművesipartörténeti szimpózium referátumai és hozzászólásai. Veszprém, p. 5. A hagyatéki leltárak technikatörténeti elemzése. In: Az szeptember 29-én és 30-án Veszprémben megtartott Kézművesipartörténeti szimpózium referátumai és hozzászólásai. Veszprém, p. 6. Szempontok a céhek és városigazgatás kapcsolatának elemzéséhez a céhek válságának idején. In: Az szeptember 29-én és 30-án Veszprémben megtartott Kézművesipartörténeti szimpózium referátumai és hozzászólásai. Veszprém, p. 7. Szócikkek. Budapest lexikon. Bp., Akadémiai K., , 406., 552., 602., p. 8. Pest polgári közegészségügyének megszervezése ( ) Orvostörténeti Közlemények, sz p. 9. A pest-budai kézművesek életmódja (1810-l872). Ethnographia, sz p. 10. A szentendrei kézműipar. In: Studia Comitatensia 3. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, p. 11. Az első pesti vízvezeték építése. Építés- és építészettudomány, 7. köt sz. (1975) p. 12. Az Országos Vízügyi Szaklevéltár előkészítő munkáiról. Vízügyi Híradó, sz. 40 p. 13. A pesti vízvezeték tervei ( ). Technikatörténeti Szemle, VIII p. 14. A Rába-szabályozás kérdése 1786-ban. Soproni Szemle, sz p. 15. Közegészségügyi viszonyok Pesten az évi kolerajárvány idején. Orvostörténeti Közlemények, 80. sz p. 16. Az Országos Levéltár iratanyaga a céhkataszter kiegészítésénél. In: III. Kézművesipartörténeti Szimpózium referátumai és hozzászólásai. Veszprém, p. (A Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője sz.) 17. A Bodrog szabályozása. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XVI. Miskolc, p. 18. A nicki gát építése. Vasi Szemle, sz p. 19. A Szegedi Királyi Biztosság ( ). In: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve sz. Szeged, p. 20. Az árszabások összegyűjtésének kérdéséhez. In: III. Kézművesipartörténeti Szimpózium referátumai és hozzászólásai. 10

11 11 Veszprém, p. (A Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője sz.). 21. A városi levéltárak iratanyagának felhasználása a kézműipari kutatásokban. In: III. Kézművesipartörténeti Szimpózium referátumai és hozzászólásai. Veszprém, p. (A Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője sz.). 22. Az Országos Vízügyi Levéltár munkájáról. Levéltári Szemle, sz p. 23. A segédgyűjtemények szerepe a vízügyi levéltári munkában Levéltári Szemle, sz p. 24. Az Ipoly menti falvak történeti statisztikája ( ). In: Börzsöny néprajza. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, (Studia Comitatensia 5.) p. 25. A vízügyi szakigazgatás kezdetei ( ). Levéltári Közlemények, p 26. A Rába felmérése a XIX. század első felében. In: Arrabona Győr, Xantus János Múzeum, p. 27. Az Országos Vízügyi Hivatal szervezete és iratainak forrásértéke. Levéltári Szemle, sz p. 28. Vízügyi térképkatalógus készítése. Geodézia és Kartográfia, sz p. 29. Adalékok a vízügyi szakigazgatás történetéhez ( ) Levéltári Szemle, sz p. 30. A Sárvíz és Sió szabályozása. In: A Dunántúl településtörténete III. Székesfehérvár, (A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának értesítője) p. 31. Die späten Zunftorganisationen des ostmitteleuropäischen Gewerbes und die Übergangsperiode in die Manufaktur, bzw. in das kapitalistische Unternehmen. In: Internationales Handwerksgeschichliches Symposium. Veszprém, november Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, p. 32. A közép-kelet-európai kézműipar késői, XVIII-XIX. századi céhes szervezetei és az ipari fejlődés átmenete a manufakturába illetve a tőkés vállalkozásokba. In: I. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém november Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, , p. 33. Régi öntözések Vas megyében. Vasi Szemle, sz Szeged árvíz utáni újjáépítésének szervezete. Hidrológiai Közlöny, sz p.

12 35. A Rába szabályozása ( ). Technikatörténeti Szemle, IX p. 36. A Körösvidék helytörténeti forrásai az Országos Vízügyi Levéltárban. Levéltári Szemle, sz p. 37. Folyószabályozás Tolna megyében a 19. században. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből IX. Szekszárd, Tolna Megyei Levéltár, p. 38. Szentendre társadalma az összeírások tükrében ( ). In: Fejezetek Pest megye történetéből II. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, (Studia Comitatensia 8.) p. 39. Mikoviny Sámuel elképzelése a Tisza Duna Sió Balaton Dráva hajózható csatornáról. Hidrológiai Tájékoztató, április 6-7. p. 40. A vízmesterképzés 100 éves története. Hidrológiai Tájékoztató, október 4-6. p. 41. A magyarországi vízmesterképzés múltjából. Vízügyi Közlemények, sz p. 42. A Tisza-szabályozás szervezete ( ). Levéltári Szemle, sz p. 43. Adalékok a Rábaszabályozó Társulat történetéhez I-II. Soproni Szemle, sz p., 2. sz p. 44. A Dunánál... Az Országos Vízügyi Levéltár kiállítása a Váci Fióklevéltárban. Levéltári Szemle, sz p. 45. Adalékok az energiaellátás történetéhez. A vízerő kérdése ben. Technikatörténeti Szemle, XII p. 46. A kultúrmérnöki hivatalok Levéltári Közlemények, sz p. 47. Limitációk egy mezőváros életében. (Szentendre) In: IV. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém december 1-2. Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, p. 48. Buda kézművesei 1828-ban. Történelmi Szemle, sz p. 49. Vedres István, a vízimérnök. Hidrológiai Tájékoztató, április 3-5. p. 50. A váci Duna-kiállítás Hidrológiai Tájékoztató, április p. 51. A Körösvidék. Kiállítás az Országos Vízügyi Levéltár irataiból. Hidrológiai Tájékoztató, október p. 52. A folyammérnöki hivatalok története. Vízügyi Közlemények, sz p. 53. A vízrajzi szolgálat szervezete. Levéltári Szemle, sz p. 12

13 Adalékok a Vas megyei vízellátás történetéhez ( ). Vasi Szemle, sz p. 55. Levéltári anyag a népgazdaság szolgálatában. Levéltári Szemle, sz p. 56. Gazdálkodás a Tisza árterein a XIX. század első felében. Agrártörténeti Szemle, sz p. 57. Az Országos Vízügyi Levéltár gyűjteményei. Hidrológiai Tájékoztató, október p. 58. Helytörténeti források az Országos Vízügyi Levéltárban. Honismeret, sz p. 59. Kultúrmérnöki tevékenység a Dunántúlon ( ). In: A Dunántúl településtörténete IV. Veszprém, p. (A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának értesítője) 60. Nyugatdunántúli iratok az Országos Vízügyi Levéltárban. In: Vas megye múltjából. Szombathely, Vas Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv 82). 61. A kultúrmérnöki hivatalok iratainak iratainak forrásértéke. Levéltári Szemle, sz p. 62. Hozzászólás a MKE Levéltári Szekció március 9-iki ülésén. Levéltári Szemle, sz p. 63. Szakköri foglalkozás a Fővárosi Levéltárban. Köznevelés, január p. 64. A levéltárak és az irattárak kapcsolatai. In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve. Bp., p 65. Hozzászólás a MKE Levéltári Szekció vándorgyűlésén. In: A levéltári forráskiadás. Az egyházi levéltárak. (Szerk.: Bán Péter). Bp., p. (A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció füzetei l.) 66. A vízügyi szakigazgatás története ( ) I-III. Vízügyi Közlemények, sz , sz , 2. sz p. 67. A könyvtörténet levéltári forrásaiból. Könyvjegyzékek Budapest Főváros Levéltárában. Magyar Könyvszemle, sz p. 68. Ungerländische Gesellenbewegungen und deren internationale Beziehungen ( ). In: II. Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium. Veszprém augusztus Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, I. köt p. 69. A vízimalmok történetének levéltári forrásai. Gabonaipar, sz p.

14 70. Ártéri gazdálkodás a Közép-Tisza mellett a 19. század első felében. Jászkunság, sz p. 71. Lecsapolások, öntözések Tolna megyében. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből X. Szekszárd. Tolna Megyei Levéltár, p. 72. A Lajta szabályozása ( ). In: Győri Tanulmányok 5. köt. Győr,. Győr megyei város tudományos kutató csoportja, p. 73. A műszaki dokumentumok kezeléséről. In: A levéltárak és a szocialista irattárak kapcsolatai. Bp., p. (A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció füzetei 3.) 74. Beszámoló az E szekció munkájáról. In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve. Bp., p. 75. A tudományos dolgozók körében végzett közvélemény kutatás eredményei. Levéltári Szemle, sz p. 76. Das Hauptstädtische Archiv von Budapest. Scrinium, Heft p. (Wien) 77. Erstes Heft der Archivsection des Vereins der ungarischen Bibliothekare. Der Archivar, Heft p. (Düsseldorf) 78. Tanácskozás a levéltári könyvtárakról. Könyvtáros, sz p. 79. Országos Vízügyi Levéltár. In: Magyarország levéltárai. Szerk.: Balázs Péter. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 80. A Levéltári Szekció új kiadványai. MKE Tájékoztató, szeptember október 5. p. 81. Hozzászólás a MKE Levéltári Szekció tanácskozásán. In: A levéltári könyvtárak és a levéltári kutatás. Nyíregyháza. Szabolcs- Szatmár Megyei Levéltár, p. 82. Hozzászólás. In: A III. Budapesti honismereti konferencia október Jegyzőkönyv. Bp., Hazafias Népfront Budapest Főváros Tanácsa, p. 83. A műszeripar történetéből. (A pesti szerkovácsok) Technikatörténeti Szemle, XIV p. 84. Legénymozgalmak Magyarországon és nemzetközi kapcsolataik ( ). In: II. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém augusztus Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, I. köt p. 85. Buda társadalma a század fordulóján. In: A magyar polgári átalakulás kérdései. (Emlékkönyv Szabad György születésének 60. évfordulójára). Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem, p. 14

15 A pesti sebészek céhlevele. Orvostörténeti Közlemények, sz p. 87. A vízépítő mérnökképzés 200 éves történetéből. Hidrológiai Közlöny, sz p. 88. Vízimunkálatok a Dunántúlon a gazdasági válság idején. In: A Dunántúl településtörténete V. Veszprém, p. (A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának értesítője) 89. Paleográfiai tanfolyam tapasztalatai Budapest Főváros Levéltárában. Levéltári Szemle, sz p. 90. Pozsony Város Levéltáráról. (Tanulmányúti tapasztalatok) Levéltári Szemle, sz p. 91. Tagung über Beziehungen zwischen historischen und Verwaltungsarchiven. Der Archivar, Heft p. 92. A budai kézművesség a török kiűzése után. In: V. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém november Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, p éve született Borovszky Samu. Honismeret, sz p. 94. Az iparostársadalom struktúraváltása a XIX. században Sopron megyében. In: A Dunántúl településtörténete VI. (XI-XIX. sz.) Veszprém, p. (A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának értesítője) 95. A pesti könyvkötők 1855-ben. Magyar Könyvszemle, sz p. 96. A vízrajzi leírások forrásértéke. Vízügyi Közlemények, sz p. 97. A karlruhei térképek vízrajzi tanulságai. Vízügyi Közlemények, sz p. 98. XVII. századi térképek a karlsruhei levéltárban. Geodézia és Kartográfia, sz p. 99. A tollrajztól a műszaki dokumentációig. In: Új Magyar Központi Levéltár Közleményei II. Bp., p Az es magyar polgári forradalommal kapcsolatos források a koblenzi és karlsruhei levéltárakban. Levéltári Szemle, sz p A MKE Levéltári Szekciójának évi programjáról. Levéltári Szemle, sz p A levéltáros Egyesület perspektíváiról. Levéltári Szemle, sz p Nationaler Archivtag in Budapest. Der Archivar, Heft p.

16 104. Über die methodologische Forschung in Ungarn. Der Archivar, Heft p Universitätsarchive. Der Archivar Heft p Die Tagung über ungarische Universitätsarchive. Scrinium, Heft p Szakmai tapasztalatok az NSZK levéltáraiban. In: Új Magyar Központi Levéltár Közleményei II. Bp., p Nagy Lajos (nekrológ). In: Új Magyar Központi Levéltár Közleményei II. Budapest, p Az érdi parasztság a XVIII-XIX. században. In: Studia Comitatensia 18. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, p Iparosműhelyek a töröktől felszabadult Budán. Technikatörténeti Szemle, XVI p Die Umwandlung der Struktur des Handwerks in Pest und Ofen (Buda) unter besonderer Berücksichtigung an die Entwicklung der Industriearbeiterschaft ( ). In: III. Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium. Veszprém október Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, I. köt p Összefoglalás a Levéltári Szekció működéséről. Levéltári Szemle, sz p Konstruierung eines selbständigesn ungarischen Archivverbandes. Der Archivar, Heft p A pest-budai kézműipar struktúrájának átalakulása, különös tekintettel az ipari munkásság fejlődésére ( ). In: III. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém október Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, p A délalföldi iparosság struktúraváltása a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet korában ( ). In: Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből XIII. Szeged, Csongrád Megyei Levéltár, p Beszámoló az egyházi levéltárosok tanácskozásáról. Levéltári Szemle, sz p Kirchliche Archive. Der Archivar, Heft l p Kapitalizmuskori és szocializmuskori fondok a területi levéltárakban. In: Új Magyar Központi Levéltár Közleményei III. Bp., p Bewertung und Erschliessung technischer Dokumente. Der Archivar, Heft p. 16

17 Dunántúli várak tervei a karlsruhei levéltárban. In: A Dunántúl településtörténete VII. Veszprém, p. (Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Bizottságának értesítője) 121. Az árutermelő mezővárosi, falusi kézműipar a 19. században és a felvásárló kereskedelem. In: Manufaktúrák Magyarországon I. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, p Handwerk in Buda nach der Türkenherrschaft. In: Handwerksgeschichte in Ungarn: vom ausgehenden 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert. (Hrsg. und red.: Elkar, Rainer S.). Bochum, Studienverlag Dr. N. Brockmeyer, p A Somogy megyei vízimalmok történetéből. In: Somogy megye múltjából. Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv 20.) 124. Egyházi levéltárak és társadalomtörténet. In: A Hajnal István Kör kutatás-módszertani konferenciája, Gyula, augusztus Gyula, Békés Megyei Levéltár, p. (Rendi társadalom polgári társadalom 2.) 125. Beszámoló az egyházlátogatási jegyzőkönyvek feldolgozásával kapcsolatos előkészületekről. Levéltári Szemle, sz p Regestierung mittelalterlicher Urkunden in Familienarchiven. Der Archivar, Heft p Az ipari munkásság létszám és ágazati struktúraviszonyainak alakulása ( ). In: A polgárosodás útján. (Tanulmányok Magyarország társadalmának átrétegződéséhez a polgári átalakulás korában.) Szerk.: Szabad György. Budapest. Tankönyvkiadó, p Herrich Károly élete és működése ( ). In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből XVI. Szeged, Csongrád Megyei Levéltár p Iskola-egyház-művelődés. Iskolatörténeti források az egyházi levéltárakban. Levéltári Szemle, sz p Az Archivmitteilungen évi évfolyamai. Levéltári Szemle, sz p Tagung von Kirchenhistorikern und Archivaren. Der Archivar, Heft p Hozzászólások. In: Manufaktúrák Magyarországon I. (kiegészítő kötet). Miskolc, Herman Ottó Múzeum, , p Összefoglalás (Az árutermelő mezővárosi, falusi kézműipar a 19. században és a felvásárló kereskedelem c. előadáshoz). In:

18 Manufaktúrák Magyarországon I. (kiegészítő kötet). Miskolc, Herman Ottó Múzeum, p A Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár térképei. Geodézia és Kartográfia, sz p Baranya megyei vízimalmok a vízjogi törvény (1885) kiadása után. In: VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém november Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, p Plébániák, gyülekezetek, hitközségek iratai. (Történeti áttekintés 1950-ig). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2. köt. Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, p Összefoglalás az egyházi levéltárak térképeinek feldolgozásáról. Levéltári Szemle, sz p Az Archivmitteilungen évi évfolyamai. Levéltári Szemle, sz p Aktuelle Archivprobleme. Der Archivar, Heft p Die Neuregelung der mittelstufigen Ausbildung von Archivaren. Der Archivar, Heft p Térképgyűjtemények az egyházi levéltárakban. In: Egyházak a változó világban. Szerk.: Bárdos István, Beke Margit) Esztergom, p Adalékok a baranyai vízimalmok történetéhez. Hidrológiai Közlöny, sz p A görgényi református egyházmegye levéltára. Levéltári Szemle, sz sz p Dunántúli városok a feudális kori térképeken. In: A Dunántúl településtörténete IX. (Szerk.: Solymosi László, Somfai Balázs). Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, p Balázs Péter (nekrológ). Levéltári Szemle, sz p Archive und Gesetzgebung. Der Archivar, Heft p Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek forrásértéke a Székesfehérvári Püspökség dokumentumai alapján. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1-2. köt. Bp., p Beszámoló a kelet-közép-európai levéltárak képviselőinek krakkói tanácskozásáról. Levéltári Szemle, l. sz p Die Neuorganisation des Ungarischen Nationalarchivs. Der Archivar, sz p Szócikkek. Budapest lexikon. Második bővített, átdolgozott kiadás. Budapest, Akadémiai K., , p Zsidó kézművesek emancipációja a XIX. század közepén. In: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században. Tanulmányok 18

19 19 Szabad György 70. születésnapjára. Szerk.: Orosz István, Pölöskei Ferenc. Bp., Korona K., p Matematikusok, geometrák, földmérők a XVIII-XIX. században az egyházi birtokokon. In: Magyar Egyháztörténeti Évkönyv sz p A Váci Egyházmegyei Könyvtár térképgyűjteménye. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, sz p Beszámoló a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete rendezvényéről.levéltári Szemle, sz p OTKA támogatással végzett munkák az egyházi levéltárakban (A Módszertani Osztály tevékenységéről) In: Egyházi Levéltárosok Nemzetközi szövetsége magyarországi tagozatának megalakulása. Szerk.: Kormos László. Debrecen, p A katolikus levéltárak segédletei és azok továbbfejlesztésének lehetősége. Levéltári Szemle, sz p Fejér megye zsidó lakossága a 19. század első felében. In: és hol a vidék zsidósága Szerk.: Deáky Zita, Csoma Zsigmond, Vörös Éva. Budapest, p Egyházi nagybirtok a Hegyháton. (A Pécsi Káptalan uradalma a felmérések tükrében ). In: Baranya, p Vándorlegények Európában. In: Magyarok Kelet és Nyugat metszéspontján. Nemzetközi történészkonferencia előadásai. Esztergom, április Esztergom, p Mérnökeink a XVIII. század végétől a polgári forradalomig. In: Vásárhelyi Pál és a reformkori mérnökgeneráció (katalógus). Szerk.: Kaján Imre. Bp., p The Körös and Berettyó Valleys before the regulation of the waterways. Acta Ethnographices Hungariae sz p Az Esztergomi Érsekség birtokai Komárom vármegyében a XVIII-XIX. században. Limes. Komárom-Esztergom Megyei Tudományos Szemle sz p Az Esztergomi Érsekség birtokai ( ). Áttekintés az uradalmi levéltár forrásai alapján. Levéltári Közlemények, p Levéltárak és kutatás a rendszerváltás után. In: A tudományos munka helyzete a régió közgyűjteményeiben. A Veszprémi Akadémiai Bizottság ankétja. (1994. május 27.) Veszprém, p A Kalocsai Érsekség birtokai a században. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, sz p Az irattani kutatásokról. Levéltári Szemle, sz p.

20 167. Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete képviselőinek hollandiai tanulmányútjáról. Levéltári Szemle, sz p. (társszerző: Alföldi Vilma) A kisvárosok ábrázolásai a későfeudális térképeken. In: Mezőváros kisváros. A Hajnal István Kör konferenciája június Debrecen, p A XVIII-XIX. századi kéziratos térképek forrásértéke. In: Helytörténész könyvtárosok II. Országos Tanácskozása. Sopron, július Budapest Szentendre, p Vízépítők, földmérők, útépítők: mérnökeink a 18. század végétől a polgári forradalomig. Hidrológiai Közlöny, sz p Mezőgazdaság a Tisza völgyében az ármentesítés előtt és után ( ). In: Tisza szabályozás 150. évfordulója és annak eredményei. Debrecen, augusztus (konferencia előadásai) Bp., Magyar Hidrológiai Társaság, p Térképezés az egyházi birtokokon a században. In: Magyar Térképfesztivál. Székesfehérvár május 2-5. Tudományos Konferencia. Program, előadások összefoglalói. Szerk.: Csepregi Szabolcs. Székesfehérvár, p A Váci Püspökség birtokai a XVIII-XIX. században. In: Magyar Egyháztörténeti Évkönyv 2. köt. Bp., p Utószó. In: Luxusiparok. IX. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém szeptember (Válogatás az előadásokból) Szerk.: Horváth Sándor, Szulovszky János. Budapest Veszprém, p Vizeink szabályozásának hatása az ember és a táj kapcsolatára. Honismeret, sz p Tervrajzok és terviratok a törvényhatóságok levéltáraiban ( ) I-II. Levéltári Szemle, sz p., 4. sz p A Győri Püspökség birtokai 1802-ben. In: Európából Európába. Néprajzi Látóhatár VI. Budapest Debrecen, p Patrocíniumok és búcsúk az Egri Egyházmegyében (1746). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Regnum), sz , p Egyházlátogatások Zala megyében 1848 előtt ( századi vizitációk, különös tekintettel a Veszprémi Érseki Levéltár dokumentumaira). In: Zalai Múzeum 7. Szerk.: Kunics Zsuzsa. Zalaegerszeg, p Kézművesipartörténeti kutatások. Magyar Múzeumok, sz p. 20

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 1. Dóka Klára tudományos munkássága (1970-2004)

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 1. Dóka Klára tudományos munkássága (1970-2004) MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 1. Dóka Klára tudományos munkássága (1970-2004) Budapest Veszprém 2004 Összeállította, szerkesztette és a köszöntőt írta: Szulovszky János

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Levéltári Szakfelügyelet

Levéltári Szakfelügyelet Levéltári Szakfelügyelet 2015 Vezető szakfelügyelő: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető, Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára e-mail: szakfelugyelet@mnl.gov.hu telefon: 478-6058 fax: 478-6036

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1 MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE KÖNYVTÁRAK 15.századi kódex, két ősnyomtatvány teljes restaurálása, A Patachich-, és az ősnyomtatvány gyűjtemény állományvédelme 2 400 000 Kecskeméti Református

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök A szakbizottság regionális jellegéről Földrajzi szempontból

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti G ü L ó M m m v y j m 1600 j m M y m y, A u j T m j j M m m y Á - j m y b, v m v ü vü. A 13 14. m u j v b m b - ü m y y mó u m. U y bb b T m m y bb v - bb mb m y (v m ) j. 1 A j bb, y y yó m ü ü ü ( -

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

Miniszteri döntés idıpontja. Sorszám Pályázó Pályázati kód

Miniszteri döntés idıpontja. Sorszám Pályázó Pályázati kód Csoportos támogatási módosítások 1. Gyır, Építık Lakásfenntartó Szövetkezete LFP-2008-LA-2-08-06-19 2009.06.12 2011.03.11 2. Gyır, Mártírok útja 34-36. Társasház LFP-2008-LA-2-08-06-25 2009.06.12 2011.03.11

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

VIZSGÁLÓORVOSI HÁLÓZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

VIZSGÁLÓORVOSI HÁLÓZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Hatályos: 2016. március 1-jétől VIZSGÁLÓORVOSI HÁLÓZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Ügyfeleink az előre egyeztetett időpontban a felsorolt dokumentumokkal keressék fel a vizsgáló orvost:

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási

1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási 1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási Csoport SZV.678/2007/2. európai elfogatóparancs (emberölés bőntette

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Címzett támogatások kódolási jegyzéke a 2008. évi beszámoláshoz. Önkormányzat neve Támogatott feladat kód

Címzett támogatások kódolási jegyzéke a 2008. évi beszámoláshoz. Önkormányzat neve Támogatott feladat kód Címzett támogatások kódolási jegyzéke a 2008. évi beszámoláshoz 3. számú melléklet Önkormányzat neve Támogatott feladat kód Ivóvíz-minıség javítás (Mecsek V-VIII. ütem,makároldal) 1 Ivóvíz-minıség javítás

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Székhely Település. 3. NTP-KTMK-12-0012 Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány Zalaegerszeg Zala Tehetséggondozás programozásból 600 000

Székhely Település. 3. NTP-KTMK-12-0012 Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány Zalaegerszeg Zala Tehetséggondozás programozásból 600 000 1. NTP-KTMK-12-0004 2. NTP-KTMK-12-0005 Appendix Alapítványa Bolyai János Gimnáziumért Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK László Géza ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 1-2. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 424 p. /Szabolcs-Szatmár

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2013. évi működéséről és az ellenőrzések tapasztalatairól

Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2013. évi működéséről és az ellenőrzések tapasztalatairól Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2013. évi működéséről és az ellenőrzések tapasztalatairól A szakfelügyelői kar a tárgyévben tizenegy fővel (8 közlevéltári és 2 nyilvános magánlevéltári szakfelügyelő,

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben