Dóka Klára tudományos munkássága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dóka Klára tudományos munkássága 1970-2004"

Átírás

1 MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 1. Dóka Klára tudományos munkássága Budapest Veszprém 2004

2 Írta, összeállította és szerkesztette: Szulovszky János ISBN ISSN A sorozatot szerkeszti és a kiadásért felel: az MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága elnöke 2

3 3 Dóka Klára köszöntése Dóka Klára Léván született (ma: Levice, Szlovákia), szüleivel 1947-ben költöztek át Magyarországra, és egy Budapest melletti községben, Csömörön telepedtek le. A középiskolát a XVI. kerületi Corvin Mátyás Gimnáziumban végezte el. Ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-történelem szakára jelentkezett. Ekkor még elsősorban az irodalom érdekelte. Harmadévesen Sinkovits István és Szabad György szemináriumainak köszönhetően kötelezte el magát a történelem, illetve a levéltári kutatás mellett. A késő esti órákba nyúló, emlékezetes szemináriumokon olyan diáktársai voltak, mint Tátrai Zsuzsanna, Bárth János, Czoma László és Faragó Tamás. Ekkor, 1965-ben kezdte el kézművesipartörténeti kutatásait. Az első, a Céhes és céhen kívüli iparosok konkurencia harca Pesten az 1840-es években című dolgozata lett az alapja későbbi, szakmai elismerést hozó munkáinak. Ebből a teljes forrásanyaggal kibővítve ugyanis előbb szakdolgozat (1968), majd doktori disszertáció (1969), s 1974-ben pedig sikeresen megvédett kandidátusi értekezés lett. Diplomája megszerzése óta levéltári területen dolgozik. Előbb a Fővárosi Levéltárba került, 1974-ben a Vízügyi, 1984-ben pedig az Országos Levéltár lett a munkahelye. Kutatási területeit a forrásanyag közelsége és a rendelkezésre álló idő minél jobb kihasználása miatt a mindenkori munkahelyi kötöttségek befolyásolták. Az általa feldolgozott témák alapvetően a századi gazdaságtörténetre vonatkozó ismereteinket teszik teljesebbé. Megjelent művei között igen nagy számban szerepel mások kutatásait előmozdítandó levéltári segédlet, illetve az utóbbi években a közép- és felsőfokú levéltári tanfolyamokhoz készült tankönyv. Oktatóként is jelentős részt vállal a levéltárosok képzésében ben alapító tagként kapcsolódott be a VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság pontosabban szólva ennek jogelődjei munkájába. Az elmúlt évtizedek során mindvégig jelentősen hozzájárult e szakmai testület eredményeihez. Miután az es évek elején Éri István visszavonulásával együtt megszűnt a Munkabizottság korábbi intézményi háttere is, 1996-tól két ciklus-

4 ban is Dóka Klára töltötte be a Kézművesipar-történeti Munkabizottság elnöki tisztét. Az övé a döntő érdem abban, hogy a nehéz körülmények között is tovább működött e szakmai közösség tavaszán a grémium új vezetése A Kézművesipar-történeti Munkabizottság örökös tiszteletbeli tagja oklevéllel köszönte meg áldozatos munkáját. Az év novemberében a Veszprémi Akadémiai Területi Bizottság elnöksége VEAB-emlékplakettel ismerte el érdemeit. A laudációban kiemelték, hogy 1996-tól 2001-ig a Munkabizottság elnöki megbízását nagy ambícióval, körültekintéssel, kitűnő szervezőkészséggel látta el, aminek eredményeként a Történet-, nyelv- és neveléstudományi szakbizottság egyik legeredményesebben működő munkabizottsága lett. Szervezőmunkájának eredményeként a munkabizottság képesnek bizonyult több mint száz az ország egész területén élő, különböző tudományágakban dolgozó kézműves-ipartörténeti témák iránt érdeklődő kutató egybefogására, munkájuk irányítására. Vezetése alatt a munkabizottság támogatást nyújtott a MTA kutatóintézeteiben folyó forráskiadási munkához (mint a kézművesipari műhely- és szerszámkataszter, árszabások limitációk forráskiadása, céhes anyag térképes feldolgozása), különösen ösztönözve a fiatal kutatók bemutatkozási és publikálási lehetőségeit. Kapcsolatokat épített ki a Salzburgi Egyetemmel és a bécsi Ludwig-Boltzmann Institut-tal. Vezetésével a VEAB és annak Kézművesipar-történeti munkabizottsága tekintélyt és elismerést szerzett a régió állami, társadalmi és gazdasági körein túl az országos és nemzetközi tudományos körökben is. A külföldi szakemberek elismeréssel nyilatkoztak a kézművesipar-történetírás magyar eredményeiről, a munkabizottság munkájáról, amely e témát európai mértékben is jelentősen előmozdította ben Pauler Gyula díjat, 2003-ban Széchenyi Ferenc díjat kapott. (Egyébként 1973-ban ő volt az első, aki noha nem volt intézményvezető, mégis a főváros Pro Urbe díjában részesült.) Tudása és munkabírása mellett jóindulata és segítőkészsége miatt is kollégái megbecsülése övezi. Emberi hozzáállását jól jellemzi, hogy bár sohasem törekedett vezető pozícióba, és ráadásul már más tematika foglalkoztatta, a válságos időben kész volt magára vállalni a Kézművesipar-történeti Munkabizottság vezetésével járó terheket: azért, hogy fennmaradjon ez az értékápoló és értékteremtő szellemi műhely. Kedves Klára, Isten éltesse, és fogadja tiszteletünk, köszönetünk és szeretetünk jeléül ezt a füzetet! 4

5 5 Dóka Klára publikációi ( ) Könyvek 1 A pesti céhrendszer válságának kibontakozása az 1840-es években. (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Újkori és Legújabb kori Magyar Tanszékének kiadványai I.) Budapest, p 2. A munkásszervezkedés kezdeti korszaka Magyarországon. (Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete, Történeti Tanulmányok). Budapest, p. 3. A pest-budai céhes ipar válsága Bp., Akadémiai K p. 4. Szentendre írásos emlékekben. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, p. 5. A vízimunkálatok irányítása és jelentősége az ország gazdasági életében ( ). Bp., MÜSZI soksz p. 6. Vízrajzi értekezés. Huszár Mátyás leírása a Körösvidékről. Gyula, Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság, p. (bevezetés, jegyzetek) 7. Egyházi birtokok Magyarországon a században. Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) p. (METEM Könyvek 19.) 8. A Körös-Berettyó vízrendszer szabályozása a században. (Egy táj átalakulása) Gyula. Békés Megyei Levéltár, p. (Közlemények Békés Megye és környéke történetéből 7.) 9. Az érdi parasztság a XVIII-XIX. században. Érd, p. (Helytörténeti füzetek) 10. A vízügyi szolgálat szervezete és tevékenysége Budapest, Pro Aqua Alapítvány, p. 11. Az érdi uradalom gazdálkodása az Illésházy család birtoklása idején ( ) Érd, p. (Helytörténeti füzetek)

6 Szerkesztések 1. I. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém november (társszerkesztők: Éri István, Bácskai Vera, Nagybákay Péter). Veszprém, l p. (Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője) 2. II. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém augusztus (társszerkesztők: Éri István, Nagybákay Péter). Veszprém. Veszprémi Akadémiai Bizottság p. 3. Az egyetemi levéltárak. Bp., Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Új Magyar Központi Levéltár, Egyetemtörténeti Bizottság p. 4. Új Magyar Központi Levéltár Közleményei II. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 5. Új Magyar Központi Levéltár Közleményei III. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 6. Iskola egyház művelődés. (Iskolatörténeti források az egyházi levéltárakban). Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 7. Magyar Egyháztörténeti Évkönyv sz. Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Alapítvány ( METEA). 243 p. 8. IV. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém (társszerkesztő: Éri István) 308 p. 9. Magyar Egyháztörténeti Évkönyv sz. Bp., METEA. 384 p. (társszerkesztő: Bertényi Iván) 10. Tanulmányok a kézműipar történetéből. Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, p. (társszerkesztő: Csiffáry Gergely) 11. A magyar levéltártörténet kronológiája. Budapest, Magyar Országos Levéltár, p. (társszerkesztők: Müller Veronika, Réfi Oszkó Magdolna) 12. Magyarország századai. Válogatás ezer év dokumentumaiból Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti Tanszék, Magyar Országos Levéltár, (Dokumentumgyűjtemény) (szerk.: Tóth Béla) p. 13. Pallium. A Magyar Levéltárosok Egyesület tájékoztatója (10. szám: 25 p., 11. szám: 16 p., 12. szám: 23 p., 13. szám: 25 p., 14. szám: 38 p., 15. szám: 24 p., 16. szám: 18 p., 17. szám: 32 p., 18. szám: 23 p., 19. szám: 16 p., 20. szám: 12 p., 23. szám: 69 p., 24. szám: 48 p., 25. szám: 20 p., 26. szám: 44 p.) 14. Litterae currentes (Az MTA VEAB Kézművesipartörténeti Munkabizottsága körlevele). 17. sz. Budapest,

7 7 Levéltári segédletek és jegyzetek 1. Az Országos Vízügyi Levéltár iratainak alapleltára. Bp., Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet p. 2. Az Országos Vízügyi Levéltár iratainak fondjegyzéke. Bp., Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet, p. 3. A Magyarországi Katolikus Egyház levéltári anyagának fondjegyzékei. II. rész. Plébániai levéltárak A kötet. Bp, Új Magyar Központi Levéltár, p. 4. A Magyarországi Katolikus Egyház levéltári anyagának fondjegyzékei. II. rész. Plébániai levéltárak B kötet. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 5. A Magyarországi Katolikus Egyház levéltári anyagának fondjegyzékei. II. rész. Plébániai levéltárak C kötet. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei II.) 6. A baptista, görögkeleti, izraelita és unitárius egyházak levéltári anyagának fondjegyzékei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei IV.) 7. A Magyar Országos Levéltár térképeinek katalógusa 2. Kamarai térképek I. rész. Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (társszerkesztő: Lakos János) 8. A Magyar Országos Levéltár térképeinek katalógusa 2. Kamarai térképek II. rész. Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (társszerkesztő: Lakos János) 9. Levéltárosok német szójegyzéke. Bp., Új Magyar Központi Levéltár p. (Levéltári Módszertani Füzetek 4. sz.) 10. Latin forrásszöveg olvasási és fordítási gyakorlatok I-II. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Levéltári Módszertani Füzetek 7. sz.) 11. Iratkezelési ismeretek. (Jegyzet az irattáros tanfolyamok hallgatói számára) Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Levéltári Módszertani Füzetek 10. sz.) 12. Térképgyűjtemények az egyházi levéltárakban. Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (Levéltári Módszertani Füzetek 15. ) 13. Iratkezelői ismeretek. Fakultatív jegyzet a gimnáziumok IV. osztálya számára. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet, p. 14. Magyarországi egyházi levéltárak térképei I. Bevezetés. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 15. Protestáns egyházi levéltárak térképeinek katalógusa 1-3. kötet. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi egyházi levéltárak térképei II-III.)

8 16. Az Esztergomi Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 1-3. Az Esztergomi Prímási Levéltár térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei IV-VI.) 17. Az Esztergomi Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 4. Az Esztergomi Főkáptalani Levéltár térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei VII.) 18. Az Esztergomi Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 5. A Győri Egyházmegye térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei VIII.) 19. Az Esztergomi Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 6. A Pécsi Egyházmegye térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei IX.) 20. Az Esztergomi Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 7. A Veszprémi, Székesfehérvári, Szombathelyi Egyházmegye térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei X.) 21. Az Esztergomi Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 8. A Váci Egyházmegye térképei. A Hajdúdorogi Görög katolikus egyházmegye térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei XI.) 22. Az Egri Érseki Tartomány térképeinek katalógusa. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 23. A Kalocsai Érseki Tartomány térképeinek katalógusa 1-2. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei XIII-XIV.) 24. A rendi levéltárak térképeinek katalógusa 1. A Pannonhalmi Bencés Főapátság térképei. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei XV.) 25. A rendi levéltárak térképeinek katalógusa 2. Pálos és piarista térképek. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. (Magyarországi Egyházi Levéltárak térképei XVI.) 26. Segédanyag az egyházlátogatási jegyzőkönyvek feldolgozásához. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. [II. kiadás: Magyar Országos Levéltár, p.] 27. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 1. Kalocsai Főegyházmegye. Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Alapítvány (METEA), p. [II. kiadás: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), 1998.] 28. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 3. Székesfehérvári Egyházmegye. Bp., METEM,

9 9 29. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 4. Veszprémi Egyházmegye. Bp., METEM, p. 30. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 5. Egri Főegyházmegye. Bp., METEM, p. 31. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 6. Győri Egyházmegye. Bp., METEM, p. 32. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 8. Szombathelyi Egyházmegye. Bp., METEM, p. 33. Iratkezelő és irattáros ismeretek. (Jegyzet a középfokú irattáros tanfolyamok résztvevői és oktatói számára). Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (Levéltári Módszertani és Oktatási füzetek 3. sz.) 34. Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltáros és levéltári kezelői tanfolyamok hallgatói részére I-II. Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (Levéltári Módszertani és Oktatási Füzetek 4. sz.) 35. Iratkezelő és irattáros ismeretek. (Jegyzet a középfokú irattáros tanfolyamok résztvevői és oktatói számára). Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (Levéltári Módszertani és Oktatási Füzetek 6. sz.) 36. Levéltárkezelői ismeretek. Oktatási segédanyag a tanfolyami hallgatók részére. Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (Levéltári Módszertani és Oktatási Füzetek 7. sz.) 37. Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltáros tanfolyamok hallgatói részére. Bp., Magyar Országos Levéltár, p. (Levéltári Módszertani és Oktatási Füzetek 9. sz.) 38. Iratkezelő és irattáros ismeretek. Ideiglenes tananyag az OKJ sz. tanfolyam hallgatói számára. Bp., Magyar Országos Levéltár, p Tanulmányok, cikkek, előadások 1. A céhes mesterré válás feltételei Pesten az 1840-es években. Századok, sz p. 2. Az ipartársulatok megalakulása a fővárosban. In: Budapesti Helytörténeti Konferencia jegyzőkönyve november 11. Díjnyertes pályázat. Budapest, p. 3. Kézműipari szervezetek a polgári forradalom után. In: Az szeptember i kézművesipartörténeti szimpózium vitaanyaga. Veszprém, p.

10 4. A céhek szerepe a közízlés formálásában és konzerválásában. In: Az szeptember 29-én és 30-án Veszprémben megtartott Kézművesipartörténeti szimpózium referátumai és hozzászólásai. Veszprém, p. 5. A hagyatéki leltárak technikatörténeti elemzése. In: Az szeptember 29-én és 30-án Veszprémben megtartott Kézművesipartörténeti szimpózium referátumai és hozzászólásai. Veszprém, p. 6. Szempontok a céhek és városigazgatás kapcsolatának elemzéséhez a céhek válságának idején. In: Az szeptember 29-én és 30-án Veszprémben megtartott Kézművesipartörténeti szimpózium referátumai és hozzászólásai. Veszprém, p. 7. Szócikkek. Budapest lexikon. Bp., Akadémiai K., , 406., 552., 602., p. 8. Pest polgári közegészségügyének megszervezése ( ) Orvostörténeti Közlemények, sz p. 9. A pest-budai kézművesek életmódja (1810-l872). Ethnographia, sz p. 10. A szentendrei kézműipar. In: Studia Comitatensia 3. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, p. 11. Az első pesti vízvezeték építése. Építés- és építészettudomány, 7. köt sz. (1975) p. 12. Az Országos Vízügyi Szaklevéltár előkészítő munkáiról. Vízügyi Híradó, sz. 40 p. 13. A pesti vízvezeték tervei ( ). Technikatörténeti Szemle, VIII p. 14. A Rába-szabályozás kérdése 1786-ban. Soproni Szemle, sz p. 15. Közegészségügyi viszonyok Pesten az évi kolerajárvány idején. Orvostörténeti Közlemények, 80. sz p. 16. Az Országos Levéltár iratanyaga a céhkataszter kiegészítésénél. In: III. Kézművesipartörténeti Szimpózium referátumai és hozzászólásai. Veszprém, p. (A Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője sz.) 17. A Bodrog szabályozása. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XVI. Miskolc, p. 18. A nicki gát építése. Vasi Szemle, sz p. 19. A Szegedi Királyi Biztosság ( ). In: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve sz. Szeged, p. 20. Az árszabások összegyűjtésének kérdéséhez. In: III. Kézművesipartörténeti Szimpózium referátumai és hozzászólásai. 10

11 11 Veszprém, p. (A Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője sz.). 21. A városi levéltárak iratanyagának felhasználása a kézműipari kutatásokban. In: III. Kézművesipartörténeti Szimpózium referátumai és hozzászólásai. Veszprém, p. (A Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője sz.). 22. Az Országos Vízügyi Levéltár munkájáról. Levéltári Szemle, sz p. 23. A segédgyűjtemények szerepe a vízügyi levéltári munkában Levéltári Szemle, sz p. 24. Az Ipoly menti falvak történeti statisztikája ( ). In: Börzsöny néprajza. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, (Studia Comitatensia 5.) p. 25. A vízügyi szakigazgatás kezdetei ( ). Levéltári Közlemények, p 26. A Rába felmérése a XIX. század első felében. In: Arrabona Győr, Xantus János Múzeum, p. 27. Az Országos Vízügyi Hivatal szervezete és iratainak forrásértéke. Levéltári Szemle, sz p. 28. Vízügyi térképkatalógus készítése. Geodézia és Kartográfia, sz p. 29. Adalékok a vízügyi szakigazgatás történetéhez ( ) Levéltári Szemle, sz p. 30. A Sárvíz és Sió szabályozása. In: A Dunántúl településtörténete III. Székesfehérvár, (A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának értesítője) p. 31. Die späten Zunftorganisationen des ostmitteleuropäischen Gewerbes und die Übergangsperiode in die Manufaktur, bzw. in das kapitalistische Unternehmen. In: Internationales Handwerksgeschichliches Symposium. Veszprém, november Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, p. 32. A közép-kelet-európai kézműipar késői, XVIII-XIX. századi céhes szervezetei és az ipari fejlődés átmenete a manufakturába illetve a tőkés vállalkozásokba. In: I. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém november Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, , p. 33. Régi öntözések Vas megyében. Vasi Szemle, sz Szeged árvíz utáni újjáépítésének szervezete. Hidrológiai Közlöny, sz p.

12 35. A Rába szabályozása ( ). Technikatörténeti Szemle, IX p. 36. A Körösvidék helytörténeti forrásai az Országos Vízügyi Levéltárban. Levéltári Szemle, sz p. 37. Folyószabályozás Tolna megyében a 19. században. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből IX. Szekszárd, Tolna Megyei Levéltár, p. 38. Szentendre társadalma az összeírások tükrében ( ). In: Fejezetek Pest megye történetéből II. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, (Studia Comitatensia 8.) p. 39. Mikoviny Sámuel elképzelése a Tisza Duna Sió Balaton Dráva hajózható csatornáról. Hidrológiai Tájékoztató, április 6-7. p. 40. A vízmesterképzés 100 éves története. Hidrológiai Tájékoztató, október 4-6. p. 41. A magyarországi vízmesterképzés múltjából. Vízügyi Közlemények, sz p. 42. A Tisza-szabályozás szervezete ( ). Levéltári Szemle, sz p. 43. Adalékok a Rábaszabályozó Társulat történetéhez I-II. Soproni Szemle, sz p., 2. sz p. 44. A Dunánál... Az Országos Vízügyi Levéltár kiállítása a Váci Fióklevéltárban. Levéltári Szemle, sz p. 45. Adalékok az energiaellátás történetéhez. A vízerő kérdése ben. Technikatörténeti Szemle, XII p. 46. A kultúrmérnöki hivatalok Levéltári Közlemények, sz p. 47. Limitációk egy mezőváros életében. (Szentendre) In: IV. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém december 1-2. Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, p. 48. Buda kézművesei 1828-ban. Történelmi Szemle, sz p. 49. Vedres István, a vízimérnök. Hidrológiai Tájékoztató, április 3-5. p. 50. A váci Duna-kiállítás Hidrológiai Tájékoztató, április p. 51. A Körösvidék. Kiállítás az Országos Vízügyi Levéltár irataiból. Hidrológiai Tájékoztató, október p. 52. A folyammérnöki hivatalok története. Vízügyi Közlemények, sz p. 53. A vízrajzi szolgálat szervezete. Levéltári Szemle, sz p. 12

13 Adalékok a Vas megyei vízellátás történetéhez ( ). Vasi Szemle, sz p. 55. Levéltári anyag a népgazdaság szolgálatában. Levéltári Szemle, sz p. 56. Gazdálkodás a Tisza árterein a XIX. század első felében. Agrártörténeti Szemle, sz p. 57. Az Országos Vízügyi Levéltár gyűjteményei. Hidrológiai Tájékoztató, október p. 58. Helytörténeti források az Országos Vízügyi Levéltárban. Honismeret, sz p. 59. Kultúrmérnöki tevékenység a Dunántúlon ( ). In: A Dunántúl településtörténete IV. Veszprém, p. (A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának értesítője) 60. Nyugatdunántúli iratok az Országos Vízügyi Levéltárban. In: Vas megye múltjából. Szombathely, Vas Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv 82). 61. A kultúrmérnöki hivatalok iratainak iratainak forrásértéke. Levéltári Szemle, sz p. 62. Hozzászólás a MKE Levéltári Szekció március 9-iki ülésén. Levéltári Szemle, sz p. 63. Szakköri foglalkozás a Fővárosi Levéltárban. Köznevelés, január p. 64. A levéltárak és az irattárak kapcsolatai. In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve. Bp., p 65. Hozzászólás a MKE Levéltári Szekció vándorgyűlésén. In: A levéltári forráskiadás. Az egyházi levéltárak. (Szerk.: Bán Péter). Bp., p. (A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció füzetei l.) 66. A vízügyi szakigazgatás története ( ) I-III. Vízügyi Közlemények, sz , sz , 2. sz p. 67. A könyvtörténet levéltári forrásaiból. Könyvjegyzékek Budapest Főváros Levéltárában. Magyar Könyvszemle, sz p. 68. Ungerländische Gesellenbewegungen und deren internationale Beziehungen ( ). In: II. Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium. Veszprém augusztus Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, I. köt p. 69. A vízimalmok történetének levéltári forrásai. Gabonaipar, sz p.

14 70. Ártéri gazdálkodás a Közép-Tisza mellett a 19. század első felében. Jászkunság, sz p. 71. Lecsapolások, öntözések Tolna megyében. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből X. Szekszárd. Tolna Megyei Levéltár, p. 72. A Lajta szabályozása ( ). In: Győri Tanulmányok 5. köt. Győr,. Győr megyei város tudományos kutató csoportja, p. 73. A műszaki dokumentumok kezeléséről. In: A levéltárak és a szocialista irattárak kapcsolatai. Bp., p. (A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció füzetei 3.) 74. Beszámoló az E szekció munkájáról. In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve. Bp., p. 75. A tudományos dolgozók körében végzett közvélemény kutatás eredményei. Levéltári Szemle, sz p. 76. Das Hauptstädtische Archiv von Budapest. Scrinium, Heft p. (Wien) 77. Erstes Heft der Archivsection des Vereins der ungarischen Bibliothekare. Der Archivar, Heft p. (Düsseldorf) 78. Tanácskozás a levéltári könyvtárakról. Könyvtáros, sz p. 79. Országos Vízügyi Levéltár. In: Magyarország levéltárai. Szerk.: Balázs Péter. Bp., Új Magyar Központi Levéltár, p. 80. A Levéltári Szekció új kiadványai. MKE Tájékoztató, szeptember október 5. p. 81. Hozzászólás a MKE Levéltári Szekció tanácskozásán. In: A levéltári könyvtárak és a levéltári kutatás. Nyíregyháza. Szabolcs- Szatmár Megyei Levéltár, p. 82. Hozzászólás. In: A III. Budapesti honismereti konferencia október Jegyzőkönyv. Bp., Hazafias Népfront Budapest Főváros Tanácsa, p. 83. A műszeripar történetéből. (A pesti szerkovácsok) Technikatörténeti Szemle, XIV p. 84. Legénymozgalmak Magyarországon és nemzetközi kapcsolataik ( ). In: II. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém augusztus Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, I. köt p. 85. Buda társadalma a század fordulóján. In: A magyar polgári átalakulás kérdései. (Emlékkönyv Szabad György születésének 60. évfordulójára). Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem, p. 14

15 A pesti sebészek céhlevele. Orvostörténeti Közlemények, sz p. 87. A vízépítő mérnökképzés 200 éves történetéből. Hidrológiai Közlöny, sz p. 88. Vízimunkálatok a Dunántúlon a gazdasági válság idején. In: A Dunántúl településtörténete V. Veszprém, p. (A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának értesítője) 89. Paleográfiai tanfolyam tapasztalatai Budapest Főváros Levéltárában. Levéltári Szemle, sz p. 90. Pozsony Város Levéltáráról. (Tanulmányúti tapasztalatok) Levéltári Szemle, sz p. 91. Tagung über Beziehungen zwischen historischen und Verwaltungsarchiven. Der Archivar, Heft p. 92. A budai kézművesség a török kiűzése után. In: V. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém november Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, p éve született Borovszky Samu. Honismeret, sz p. 94. Az iparostársadalom struktúraváltása a XIX. században Sopron megyében. In: A Dunántúl településtörténete VI. (XI-XIX. sz.) Veszprém, p. (A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának értesítője) 95. A pesti könyvkötők 1855-ben. Magyar Könyvszemle, sz p. 96. A vízrajzi leírások forrásértéke. Vízügyi Közlemények, sz p. 97. A karlruhei térképek vízrajzi tanulságai. Vízügyi Közlemények, sz p. 98. XVII. századi térképek a karlsruhei levéltárban. Geodézia és Kartográfia, sz p. 99. A tollrajztól a műszaki dokumentációig. In: Új Magyar Központi Levéltár Közleményei II. Bp., p Az es magyar polgári forradalommal kapcsolatos források a koblenzi és karlsruhei levéltárakban. Levéltári Szemle, sz p A MKE Levéltári Szekciójának évi programjáról. Levéltári Szemle, sz p A levéltáros Egyesület perspektíváiról. Levéltári Szemle, sz p Nationaler Archivtag in Budapest. Der Archivar, Heft p.

16 104. Über die methodologische Forschung in Ungarn. Der Archivar, Heft p Universitätsarchive. Der Archivar Heft p Die Tagung über ungarische Universitätsarchive. Scrinium, Heft p Szakmai tapasztalatok az NSZK levéltáraiban. In: Új Magyar Központi Levéltár Közleményei II. Bp., p Nagy Lajos (nekrológ). In: Új Magyar Központi Levéltár Közleményei II. Budapest, p Az érdi parasztság a XVIII-XIX. században. In: Studia Comitatensia 18. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, p Iparosműhelyek a töröktől felszabadult Budán. Technikatörténeti Szemle, XVI p Die Umwandlung der Struktur des Handwerks in Pest und Ofen (Buda) unter besonderer Berücksichtigung an die Entwicklung der Industriearbeiterschaft ( ). In: III. Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium. Veszprém október Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, I. köt p Összefoglalás a Levéltári Szekció működéséről. Levéltári Szemle, sz p Konstruierung eines selbständigesn ungarischen Archivverbandes. Der Archivar, Heft p A pest-budai kézműipar struktúrájának átalakulása, különös tekintettel az ipari munkásság fejlődésére ( ). In: III. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém október Veszprém, Veszprémi Akadémiai Bizottság, p A délalföldi iparosság struktúraváltása a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet korában ( ). In: Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből XIII. Szeged, Csongrád Megyei Levéltár, p Beszámoló az egyházi levéltárosok tanácskozásáról. Levéltári Szemle, sz p Kirchliche Archive. Der Archivar, Heft l p Kapitalizmuskori és szocializmuskori fondok a területi levéltárakban. In: Új Magyar Központi Levéltár Közleményei III. Bp., p Bewertung und Erschliessung technischer Dokumente. Der Archivar, Heft p. 16

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu

DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu Név: Beosztás: DR. HALÁSZ IMRE főiskolai tanár Aktualizálva: 2012.02.28. Egység: Közgazdasági, Vállalkozási és Emberi erőforrások Tanszék Elhelyezés: Telefon: Mobil: E-mail: D épület III. em., 312. szoba

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben

DR. KENYERES ISTVÁN. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

DR. KENYERES ISTVÁN. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. DR. KENYERES ISTVÁN Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 383 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK Balassa Iván irodalmi munkássága (1987 1996). = Európából Európába. Tanulmányok a

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

A történelmi Borsod, Abaúj, Zemplén megyék fémfeldolgozó iparának válogatott magyar nyelvű bibliográfiája HAZAG Ádám MAROZSÁN Zsolt SPÓNER Péter

A történelmi Borsod, Abaúj, Zemplén megyék fémfeldolgozó iparának válogatott magyar nyelvű bibliográfiája HAZAG Ádám MAROZSÁN Zsolt SPÓNER Péter 119 A történelmi Borsod, Abaúj, Zemplén megyék fémfeldolgozó iparának válogatott magyar nyelvű bibliográfiája HAZAG Ádám MAROZSÁN Zsolt SPÓNER Péter A magyarországi fémfeldolgozó iparra vonatkozó összefoglaló

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések:

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések: BIBLIOGRÁFIA A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban Rövidítések: Együtt Évf. IG Kvt KvtF MKsz MG Együtt. A Szolnok Megyei Könyvtárak Híradója Évfordulóink a Műszaki-

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérõ közzétételi kötelezettségû szerzõdésekrõl 675

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérõ közzétételi kötelezettségû szerzõdésekrõl 675 674 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérõ közzétételi kötelezettségû szerzõdésekrõl 675 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 BUDAPEST 1979. VIII. ÉVFOLYAM 5-6.

ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 BUDAPEST 1979. VIII. ÉVFOLYAM 5-6. ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 VIII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1979. Szerkesztő: Gráfik

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

P. Szalay Emőke tudományos munkássága 1971-2004

P. Szalay Emőke tudományos munkássága 1971-2004 MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 2. P. Szalay Emőke tudományos munkássága 1971-2004 Budapest Veszprém 2004 Összeállította, szerkesztette és a köszöntőt írta: Szulovszky

Részletesebben

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005)

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) Budapest Veszprém 2005 A köszöntőt írta: H. Csukás Györgyi A bibliográfiát összeállította

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig)

TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) 1967-ben született Gödöllőn, az általános iskolát a Pest megyei Turán végezte. A kecskeméti piarista gimnáziumban 1986-ban megszerzett érettségit követően teológiai tanulmányokat

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben