~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Távollévő: Boros Sándor képviselő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Távollévő: Boros Sándor képviselő"

Átírás

1 ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 13-án órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Friderics Cecília polgármester, Kránicz János alpolgármester, Bedi Ferenc, Gregovics János (a 2. napirendi pont tárgyalása közben érkezett meg), Balázs Ildikó, Tóthné Varga Brigitta képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző. Távollévő: Boros Sándor képviselő Friderics Cecília polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése öt fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja. 1. A napirendi pontok elfogadása Friderics Cecília: Ismerteti a mai testületi ülés napirendi pontjait. Elmondja, a 11. napirendi pontban tárgyalandó Pérrel közösen fenntartott hivatal elszámolását vegyék le a napirendről, mert az egyeztetések még folyamatban vannak. Egyebekben felsorolja, milyen témákat kíván felvetni. Megkérdezi, van-e valakinek javaslata a mai napirendi pontokkal kapcsolatban. Egyéb kérdés, észrevétel, felvetés nem lévén javasolja az ülés napirendi pontjainak az előterjesztés szerinti változatban történő elfogadását.../2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a november 13-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A napirendi pontok elfogadása 2. A szennyvízcsatorna vagyonkezelői megállapodás elfogadása 3. A háziorvosi ellátás aktuális kérdései 4. Az óvoda vezetésének aktuális kérdései 5. Javaslat a hivatalban lévő radiátorok szelepcseréjére 6. Javaslat a december 19-i Diótörő gyermek balett előadás látogatás támogatására 7. Javaslat a Bakony-ér Családsegítő és Gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról létrejött megállapodás módosításáról 8. Egyebek Határidő: azonnal

2 ~ 2 ~ A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: 162/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a november 13-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A napirendi pontok elfogadása 2. A szennyvízcsatorna vagyonkezelői megállapodás elfogadása 3. A háziorvosi ellátás aktuális kérdései 4. Az óvoda vezetésének aktuális kérdései 5. Javaslat a hivatalban lévő radiátorok szelepcseréjére 6. Javaslat a december 19-i Diótörő gyermek balett előadás látogatás támogatására 7. Javaslat a Bakony-ér Családsegítő és Gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról létrejött megállapodás módosításáról 8. Egyebek Határidő: azonnal 2. A szennyvízcsatorna vagyonkezelői megállapodás elfogadása Friderics Cecília: Tájékoztatja a képviselőket, hogy szennyvízcsatorna beruházás befejeződött. Az üzemeltetés elindítása folyamatban van. A Pannonvíz Zrt.-vel szerződést kell kötni az üzemeltetésre ahhoz, hogy a működtetést fennakadás nélkül el tudják látni. Gregovics János képviselő megérkezik. Friderics Cecília: Tájékoztatja a képviselőket a vagyonkezelési szerződés tartalmáról. Kiemeli a Gönyű és Nagyszentjános közötti költségmegosztás szempontjait. Elmondja, hogy a műszaki tartalom módosulása után fennmaradó részt osztották meg lakosságszám arányában. A bérleti díj előlegének fizetését részletezi. Emlékeztet arra, hogy a Pannonvíz az egyetlen közös önkormányzati tulajdonban lévő cég. Utal arra, hogy a tulajdonjog átruházási szerződést Nagyszentjános, Gönyű a Vízközmű társulattal köti meg. Javasolja a tulajdonjog átruházása érdekében megkötendő megállapodás elfogadását az előterjesztett formában.../2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gönyű és Nagyszentjános Települések Szennyvíz-csatornázása Önkormányzati Társulással és a Gönyű és Nagyszentjános Víziközmű-társulattal megkötendő tulajdonjog átruházásáról szóló megállapodás tervezetét megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog átruházásáról szóló megállapodás aláírására.

3 ~ 3 ~ Határidő: november 30. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a szennyvíz-csatorna üzemeltetése tárgyában: 163/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gönyű és Nagyszentjános Települések Szennyvíz-csatornázása Önkormányzati Társulással és a Gönyű és Nagyszentjános Víziközmű-társulattal megkötendő tulajdonjog átruházásáról szóló megállapodás tervezetét megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog átruházásáról szóló megállapodás aláírására. Határidő: november 30. Friderics Cecília: Javasolja a vagyonkezelési szerződés megkötését a bemutatott adatokkal és feltételekkel. A vagyonkezelési szerződést Nagyszentjános Önkormányzata a Pannonvíz Zrt.- vel köti meg az ismertetett paraméterek szerint.../2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon-Víz Víz- Csatornamű és Fürdő Zrt-vel (székhelye: 9025 Győr, Országút u. 4., adószáma: , bankszámlaszám: , képviseli: Tőke László elnök-vezérigazgató) megkötendő vagyonkezelési szerződés tervezetét megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési átruházásáról szóló megállapodás aláírására. Határidő: november 30. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a szennyvíz-csatorna üzemeltetése tárgyában: 164/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon-Víz Víz- Csatornamű és Fürdő Zrt-vel (székhelye: 9025 Győr, Országút u. 4., adószáma: , bankszámlaszám: , képviseli: Tőke László elnök-vezérigazgató) megkötendő vagyonkezelési szerződés tervezetét megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési átruházásáról szóló megállapodás aláírására. Határidő: november 30. Friderics Cecília: A vagyonkezelési díj fizetéséhez kapcsolódó megállapodás főbb elemeit ismerteti. Javasolja a Pannonvíz Zrt-vel a megállapodás megkötését, amely a korábbi egyezségen nyugszik. Utal arra. hogy a szolgáltató által megelőlegezett összeg az átadás

4 ~ 4 ~ időpontjában mindkét Önkormányzatnak lendített a pénzügyi helyzetén. Emlékeztet arra, hogy a csatorna beruházás költségei, a kapott támogatás és a kifizetések összehangolása komoly szervezést igényel.../2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon-Víz Víz- Csatornamű és Fürdő Zrt-vel (székhelye: 9025 Győr, Országút u. 4., adószáma: , bankszámlaszám: , képviseli: Tőke László elnök-vezérigazgató) megkötendő vagyonkezelési díj fizetéséhez kapcsolódó megállapodás tervezetét megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési díj fizetéséhez kapcsolódó megállapodás aláírására. Határidő: november 30. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a szennyvíz-csatorna üzemeltetése tárgyában: 165/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon-Víz Víz- Csatornamű és Fürdő Zrt-vel (székhelye: 9025 Győr, Országút u. 4., adószáma: , bankszámlaszám: , képviseli: Tőke László elnök-vezérigazgató) megkötendő vagyonkezelési díj fizetéséhez kapcsolódó megállapodás tervezetét megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési díj fizetéséhez kapcsolódó megállapodás aláírására. Határidő: november A háziorvosi ellátás aktuális kérdései Friderics Cecília: Elmondja, a háziorvos biztosítása az önkormányzatok feladata. A doktornővel a januári indulást elősegítő tárgyalások folyamatban vannak. Az asszisztens személyének kiválasztásának ügye még nem került nyugvópontra. Egyelőre keresik a megoldást a doktornővel közösen. Javasolja, hogy önkormányzati gazdasági érdekekre hivatkozással zárt ülésen tárgyalják meg a háziorvosi szolgáltatás további aktuális kérdéseit, beleértve a személyeket érintő ügyeket is. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi ellátás aktuális kérdéseit az Önkormányzat gazdasági érdekeire hivatkozással zárt ülésen tárgyalja meg. Határidő: azonnal A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a háziorvosi ellátás aktuális kérdése tárgyában:

5 ~ 5 ~ 166/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi ellátás aktuális kérdéseit az Önkormányzat gazdasági érdekeire hivatkozással zárt ülésen tárgyalja meg. Határidő: azonnal Friderics Cecília: Javasolja, hogy a zárt ülésem hozott 167-es és a 168-as határozat nyilvánosságra hozatalát szavazzák meg. /2013. (X. 30.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott 167/2013. (XI. 13.) Kt. határozatot és a 168/2013. (XI. 13.) Kt. határozat tartalmát nyilvánosságra hozza. Határidő: azonnal A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a tanácskozást, a zárt ülés berekesztését követően ismét nyilvános ülés keretében tárgyalja a napirendeket. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a háziorvosi ellátás aktuális kérdése tárgyában: 169/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott 167/2013. (XI. 13.) Kt. határozatot és a 168/2013. (XI. 13.) Kt. határozat tartalmát nyilvánosságra hozza. Határidő: azonnal 4. Az óvoda vezetésének aktuális kérdései Friderics Cecília: Ismerteti a Testülettel, hogy a hiányzó óvónői munkakör betöltése az óvodában milyen módon tölthető be. Elmondja, volt egy érdeklődő az intézményben, a látogatásának a visszhangja egyértelműen kedvező volt, a nevelők pozitívan fogadták. Később az óvodavezetői munkakört is megpályázná. Emlékeztet arra, hogy a pályáztatás nem volt eredményes. Az óvoda vezetői munkakörére ismét kiírják majd a felhívást. Közalkalmazottként foglalkoztatná először az óvoda. A Testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 5. Javaslat a hivatalban lévő radiátorok szelepcseréjére Friderics Cecília: Ismerteti a képviselőkkel, hogy a hivatal épületében a fűtésrendszer régebben készült. Az elosztása nem a leggazdaságosabb. Az épület egyik felel túl meleg, a másik teljesen hideg. A szelepek egy része korrodálódott, csöpög, cserére szorul. A fűtés számlára hivatkozással célszerű lenne a radiátorokra csapokat felszerelni, így szabályozhatóvá válna a hőhatás minden irodában. Ismerteti az árajánlat alapján a bekerülési összeget és módozatot. Ennek a kiépítésnek Ft-os árajánlata érkezett meg a

6 ~ 6 ~ hivatalba. Javasolja a munka megrendelését. A fűtés szabályozása hosszú távon megtérül a gázszámlában. Elmondja, hogy az automata szelepek beszerelésére anyagköltséggel együtt a Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. (Győr, Fehérvári u. 22.) adott ajánlatot. 170/2013.(XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati hivatalban a hőt szabályozó radiátorszelepek cseréjét megrendeli az Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.-től (Győr, Fehérvári u. 22.) Ft összegben az Önkormányzat évi költségvetése terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szelepcsere megrendeléséről gondoskodjon. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a hivatali fűtésszabályozás tárgyában: 170/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati hivatalban a hőt szabályozó radiátorszelepek cseréjét megrendeli az Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.-től (Győr, Fehérvári u. 22.) Ft összegben az Önkormányzat évi költségvetése terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szelepcsere megrendeléséről gondoskodjon. 6. Javaslat a december 19-i Diótörő gyermek balett előadás - látogatás támogatására Friderics Cecília: Tájékoztatja a Testületet, hogy a Diótörő balett előadást december 20-án tartják Győrben, a Bartók Béla Művelődési Házban. Az előadók gyermekek. Javasolja, hogy a gyermekek részére tegyék valamilyen formában elérhetővé az előadáson való részvételt. A jegyek Ft-os áron vásárolhatók meg. Elmondja, az előadás annak ellenére, hogy gyerekek adják elő, nagyon kidolgozott, igényes. Felnőttek számára is érdekes karácsonyi program lehet. Számításokat végzett, mennyibe kerülne valamennyi iskolás számára a jegy biztosítása. Elmondja, ekkora kerettel nem rendelkezik az Önkormányzat, de kisebb csoportnak fedezni tudnák a jegyek árát. Kránicz János: Felveti, először meg kellene kérdezni a nevelő testülettől, hány gyerek menne el az előadásra. Megjegyzi, erre egy a diákok körében végzett előzetes igényfelmérés adná meg a választ. Balázs Ildikó: Javasolja, kapjanak jutalomként jegyet a balett előadásra a legjobban tanulók, minden osztályból a jól teljesítőket díjazzák a jegy odaadásával. Legyen egy kis ösztönző erő a jó tanulmányi eredmény elérésére ez az önkormányzati kezdeményezés is. Felveti, minden osztályból 1-2 gyereknek vegye meg az Önkormányzat a jegyet. Mások is csatlakozhatnak a csoporthoz.

7 ~ 7 ~ Friderics Cecília: A képviselői vélemények meghallgatás után javasolja, hogy Ft-ot biztosítsanak 20 darab jegy vásárlására, osztályonként két fő, illetve a kísérő felnőttek számára elegendő a 20 jegy. Így jutalomként tudják odaadni a jegyet a nagyon is értékes előadásra. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Győrben, a Bartók Béla Művelődési Házban gyermekek által tartandó Diótörő balett előadásra 20 darab jegyzet rendel darabonként Ft-os áron, összesen Ft értékben az Önkormányzat évi költségvetése terhére a Nagyszentjánoson tanuló általános iskolai kiemelkedő tanulók részére jutalmazásként. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyek beszerzéséről és a kiosztásáról gondoskodjon. Határidő: december 20. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a balett előadás jegyeinek megvásárlása tárgyában 171/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Győrben, a Bartók Béla Művelődési Házban gyermekek által tartandó Diótörő balett előadásra 20 darab jegyzet rendel darabonként Ft-os áron, összesen Ft értékben az Önkormányzat évi költségvetése terhére a Nagyszentjánoson tanuló általános iskolai kiemelkedő tanulók részére jutalmazásként. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyek beszerzéséről és a kiosztásáról gondoskodjon. Határidő: december Javaslat a Bakony-ér Családsegítő és Gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról létrejött megállapodás módosításáról Friderics Cecília: Elmondja, a Bakony-ér Többcélú Társulásból Töltéstava kiválni szándékozik december 31-i napjával. Erről a testületi döntést idejében meghozta. Javasolja a Társulási megállapodás módosításának elfogadását. A módosítás kizárólag a kiválás miatt szükségessé vált átvezetéseket tartalmazza. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony-ér Többcélú Társulás létrehozására irányuló megállapodás novemberi módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról létrejött megállapodás módosításáról készült megállapodás aláírására.

8 ~ 8 ~ A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a Bakony-ér Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában: 172/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony-ér Többcélú Társulás létrehozására irányuló megállapodás novemberi módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról létrejött megállapodás módosításáról készült megállapodás aláírására. 8. Egyebek A) Tájékoztató kisbusz beszerzésének lehetőségéről Friderics Cecília: Tájékoztatja a képviselőket a Leaderes program keretében igényelhető kisbusz beszerzését finanszírozó támogatásról. A pályázatot kiírták. A beadási határidő rövid. Elmondja, a KÉNE helyi civil szervezet nyújtja be a pályázatot. Jelzi, a helyi sportkörnek is szándékában állt a busz megszerzése. A KÉNE programja lefedi az egész falu lakosságát, fiatalt, időset, sportolót, gyermeket. Nagyobb esélye van annak, hogy a szélesebb programmal rendelkező szervezet kapja meg a busz megvásárlásához a támogatást. A Sportkör programja jóval szűkebb. Megjegyzi, a Sportkörben vannak olyanok, akinek a hozzáállása némi kívánnivalót hagy maga után. A KÉNE programja szinte teljesen a kiírás feltételeivel megegyezik. Elmondja, szükség van a pályázat benyújtásához egy önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadására. Ismerteti a támogatói nyilatkozat tartalmát. Kéri, a Testület hozzon döntést a dokumentum megadására. Megjegyzi, mivel sok pályázat beérkezését várják, joggal lehet arra számítani, csak egy pályázatot fognak támogatásban részesíteni egy településről. Javasolja, csak egy civil szervezetet támogasson a Képviselő-testület. Így sokkal nagyobb eséllyel indul a pályázaton a Nagyszentjánost képviselő helyi szervezet. Szavazásra a KÉNE programját és támogatását bocsátja szavazásra. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösen Érted Nagyszentjános Közhasznú Egyesület (Nagyszentjános, Vasút u. 1.) részére támogatói nyilatkozatot ad a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló pályázati kiírás keretében egy darab kilenc személyes kisbusz beszerzése érdekében beadott pályázathoz. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói nyilatkozat aláírására. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a KÉNE támogatói nyilatkozat aláírása tárgyában:

9 ~ 9 ~ 173/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösen Érted Nagyszentjános Közhasznú Egyesület (Nagyszentjános, Vasút u. 1.) részére támogatói nyilatkozatot ad a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló pályázati kiírás keretében egy darab kilenc személyes kisbusz beszerzése érdekében beadott pályázathoz. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói nyilatkozat aláírására. Friderics Cecília: Javasolja, hogy együttműködési megállapodást kössenek az Egyesülettel a kisbusz pályázat kedvező elbírálása esetére. Ha az Önkormányzat az Egyesület mögött áll, akkor valószínű, jobbak az esélyei, illetve a közös használat és a fenntartás némely szabálya előre is megalkotható. Az együttműködés alapjait fektetnék le ebben a megállapodásban. Ismerteti az együttműködési szerződés tartalmát. Szavazásra bocsátja az előterjesztett változatot. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösen Érted Nagyszentjános Közhasznú Egyesülettel (Nagyszentjános, Vasút u. 1.) a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló pályázati kiírás keretében egy darab kilenc személyes kisbusz beszerzése érdekében beadott pályázathoz kapcsolódva a jegyzőkönyv mellékletében lévő tartalmú együttműködési megállapodást köt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a KÉNE-vel kötendő együttműködési megállapodás tárgyában: 174/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösen Érted Nagyszentjános Közhasznú Egyesülettel (Nagyszentjános, Vasút u. 1.) a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló pályázati kiírás keretében egy darab kilenc személyes kisbusz beszerzése érdekében beadott pályázathoz kapcsolódva a jegyzőkönyv mellékletében lévő tartalmú együttműködési megállapodást köt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

10 ~ 10 ~ Friderics Cecília: Javasolja, hogy társfinanszírozói megállapodást kössenek az Egyesülettel a kisbusz beszerzésére. Ismerteti a társfinanszírozói megállapodás tartalmát. Javasolja, hogy fogadják el a megállapodást az előterjesztett formában. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösen Érted Nagyszentjános Közhasznú Egyesülettel (Nagyszentjános, Vasút u. 1.) a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló pályázati kiírás keretében egy darab kilenc személyes kisbusz beszerzése érdekében beadott pályázathoz kapcsolódva a jegyzőkönyv mellékletében lévő tartalmú társfinanszírozói megállapodást köt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társfinanszírozói megállapodás aláírására. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a KÉNE-vel kötendő társfinanszírozói megállapodás tárgyában: 175/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösen Érted Nagyszentjános Közhasznú Egyesülettel (Nagyszentjános, Vasút u. 1.) a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló pályázati kiírás keretében egy darab kilenc személyes kisbusz beszerzése érdekében beadott pályázathoz kapcsolódva a jegyzőkönyv mellékletében lévő tartalmú társfinanszírozói megállapodást köt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társfinanszírozói megállapodás aláírására. Friderics Cecília: Elmondja, a kisbusz pályázatát a Produktív pályázatíró iroda munkatársa írja meg. Ennek költségét előlegezze meg az Önkormányzat. Később ezt a tételt rendezik az Egyesülettel. A pályázatot bruttó Ft díj ellenében készítik el. Javasolja ennek az összegnek a biztosítását az Önkormányzat évi költségvetése terhére. Megjegyzi, az Egyesület minden költséget nem tud vállalni. A későbbiekben rendezni tudják az Egyesülettel ezt a tételt, amennyiben nyer a páláyzat. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösen Érted Nagyszentjános Közhasznú Egyesület (Nagyszentjános, Vasút u. 1.) által benyújtandó a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló pályázat megírására pályázatírói díjként bruttó Ft-ot biztosít az Önkormányzat évi költségvetése terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatírói díj átutalásáról gondoskodjon.

11 ~ 11 ~ Határidő: december 15. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a KÉNE által benyújtandó pályázat pályázati díj megfizetése tárgyában: 176/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösen Érted Nagyszentjános Közhasznú Egyesület (Nagyszentjános, Vasút u. 1.) által benyújtandó a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló pályázat megírására pályázatírói díjként bruttó Ft-ot biztosít az Önkormányzat évi költségvetése terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatírói díj átutalásáról gondoskodjon. Határidő: december 15. B) A Vak Bottyán utca aszfaltozásának ügye Friderics Cecília: Elmondja, a Vak Bottyán utca aszfaltozását ebben az évben meg tudják oldani. Megjegyzi, az utcában lakók panasza jogos, mert valóban rossz minőségű az út. Ismerteti a vállalkozó által adott árajánlatot. A munkát még novemberben elvégzik. Fizetni részletekben kell. Az árajánlatot a Lang - Szolg. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Győrújbarát, István út 213.) vállalkozó adta. Mivel az út egy részének a Kisalföld Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában van, a beruházást közösen bonyolítjuk le. az Önkormányzatra eső költség bruttó 2.5 millió forint. A vállalkozási díjat az anyagköltséget és a munkadíjat is tartalmazza három részletben kell megfizetni: a munka elvégzésekor Ft-ot, december 31-ig Ft-ot, illetve az utolsó részletként az Ft-ot március 31-ig. Elmondja, ez igen kedvező fizetési konstrukció. Kiemeli, az utcában a közút aszfalt kopóréteget kap olyan szélességben, amely az utcában lakók közlekedését maximálisan kiszolgálja. A 11-es méret garantálja a jó minőséget. Részletezi a további technológia alkalmazását. Összegzésként megjegyzi, jó minőségű utat sikerül megépíteni, reméli az ott lakók megelégedésére is. Ismerteti a vállalkozói szerződés tartalmát a kiadott előterjesztés alapján. Javasolja az ajánlat elfogadását és a szerződés elfogadását. Megjegyzi, a vázolt pénzügyi konstrukcióban a pénzügyi fedezet az Önkormányzat rendelkezésére áll..../2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszentjános Vak Bottyán utca aszfaltozását megrendeli a jegyzőkönyv mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglalt tartalommal a Lang - Szolg. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től (Győrújbarát, István út 213.) bruttó Ft vállalkozási díjért, a kialkudott összeget az Önkormányzat évi költségvetése terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a Vak Bottyán utca aszfaltozása tárgyában:

12 ~ 12 ~ 177/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyszentjános Vak Bottyán utca aszfaltozását megrendeli a jegyzőkönyv mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglalt tartalommal a Lang - Szolg. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től (Győrújbarát, István út 213.) bruttó Ft vállalkozási díjért, a kialkudott összeget az Önkormányzat évi költségvetése terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja. C) Javaslat a közútkezelői hatáskörök átruházására Eszterbauer Erzsébet: Ismerteti a Testülettel, hogy a jegyzői hatáskörből képviselő-testületi hatáskörbe került több közútkezeléssel kapcsolatos feladatkör. Kiemeli a fontosabb változásokat az előterjesztés alapján. Utal a gyors ügyintézéshez elengedhetetlen egyszemélyi aláírás előnyeire. Javasolja, hogy a képviselők a feladatkört a polgármesterre ruházzák át. Friderics Cecília: Javasolja, a közútkezelői hatáskörök átruházása érdekében készült rendelet tervezetének elfogadását az előterjesztésben szereplő tartalommal. Rendeleti javaslat: A Képviselő-testület szavazati aránnyal megalkotja Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (XI....) önkormányzati rendeletét a közútkezelői hatáskörök átruházásáról. A Rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal megalkotja Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendeletét a közútkezelői hatáskörök átruházásáról. A Rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. D) A térfigyelő rendszer bővítésének ügye Friderics Cecília: Javasolja, hogy a térfigyelő rendszert bővítsék a faluban. Emlékezet a közelmúltban a településen elkövetett lopásokra, és az átmenő forgalom okozta veszélyekre. Reméli, a kamerák telepítése kedvét szegi a tisztességtelen szándékú embereknek, így lopási, rongálási cselekedetüket visszaszorítja. Megjegyzi, figyelik az ezzel kapcsolatos pályázati kiírásokat. Vázolja, hova indokolt elhelyezni az újabb kamerákat. A Testület a térfigyelő rendszer bővítését szolgáló kamerák elhelyezésével, a polgármesteri felvetéssel ellenvélemény megfogalmazása nélkül egyetért. E) A Nefelejcs Nyugdíjas Klub kérelmének elbírálása Friderics Cecília: Javasolja, hogy a Nefelejcs Nyugdíjas Klub kérelmét bírálják el. A nyugdíjasok Balassagyarmatra szerveztek kirándulást. A busz költsége Ft-ba került. Ennek kifizetésére nyújtottak be kérelmet. A kiránduláson 45 fő vett részt. Javasolja, az

13 ~ 13 ~ önkormányzati költségvetésben a Civil Alap terhére támogassák a Klub kérését Fttal. Nagyszentjános község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs Nyugdíjas Klub (Nagyszentjános, Árpád u. 46.) Balassagyarmati kirándulását Ft-tal támogatja az Önkormányzat évi költségvetésében a Civil Alap terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nyugdíjas Klub vezetőjének értesítéséről és az összeg kifizetéséről gondoskodjon. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a helyi Nyugdíjas Klub kérelme tárgyában: 178/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs Nyugdíjas Klub (Nagyszentjános, Árpád u. 46.) Balassagyarmati kirándulását Ft-tal támogatja az Önkormányzat évi költségvetésében a Civil Alap terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nyugdíjas Klub vezetőjének értesítéséről és az összeg kifizetéséről gondoskodjon. Határidő: október 10. F) Szemételvitel a falu közterületeiről Friderics Cecília: Felveti a Testületnek, a faluban felgyülemlett szemét eltávolítását. Felsorolja a megtisztítandó területeket. Ismerteti a hulladékelvitel megszervezésének módját, az időre november 29-i napot javasolja. A Testület tudomásul veszi a polgármesteri bejelentést. G) Továbbképzés támogatása Friderics Cecília: Tájékoztatja a Testületet, hogy van lehetőség ingyenes továbbképzésre. Ismerteti a kiírás feltételeit. A jelentkezés után bírálják el a felvételt. Önkormányzati szaktanácsadó a képzés profilja. Kitér a képzés elvégzéséből származó haszonra, illetve a település jövőbeli céljaira. Kiemeli, a továbbképzés nem terheli az Önkormányzat anyagi kiadásait. Kránicz János: Javasolja Friderics Cecília szakirányú továbbképzésének támogatását. Elmondja, a meghirdetett továbbképzés tematikája jól illeszkedik az Önkormányzat távlati céljaihoz. Utal arra, hogy a megszerzett ismeret a település fejlesztéséhez adhat további hajtóerőt. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Friderics Cecília polgármester asszonynak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Átképzési és Szakirányú Továbbképzési Központ (Budapest, Hungária krt ) által indított önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon történő továbbképzését támogatja, a

14 ~ 14 ~ munkáltatói ajánlást kiadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a továbbtanuláshoz szükséges jelentkezési lapot benyújtsa. A Képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza szakirányú továbbképzés tárgyában: 179/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Friderics Cecília polgármester asszonynak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Átképzési és Szakirányú Továbbképzési Központ (Budapest, Hungária krt ) által indított önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon történő továbbképzését támogatja, a munkáltatói ajánlást kiadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a továbbtanuláshoz szükséges jelentkezési lapot benyújtsa. Friderics Cecília: Javasolja, hogy Eszterbauer Erzsébet jegyző esetében is támogassa a Képviselő-testület a továbbképzést. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Eszterbauer Erzsébet jegyzőnőnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Átképzési és Szakirányú Továbbképzési Központ (Budapest, Hungária krt ) által indított önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon történő továbbképzését támogatja, a munkáltatói ajánlást kiadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a továbbtanuláshoz szükséges jelentkezési lapot benyújtsa. Felelős: Eszterbauer Erzsébet jegyző A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza szakirányú továbbképzés tárgyában: 180/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Eszterbauer Erzsébet jegyzőnőnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Átképzési és Szakirányú Továbbképzési Központ (Budapest, Hungária krt ) által indított önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon történő továbbképzését támogatja, a munkáltatói ajánlást kiadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a továbbtanuláshoz szükséges jelentkezési lapot benyújtsa. Felelős: Eszterbauer Erzsébet jegyző

15 ~ 15 ~ H) Az Adventi Bütykölde támogatása Friderics Cecília: Ismerteti Balla Csabáné kérését. A Civil Alapra pályázik. Adventi Bütyköldét tartana Karácsony előtt az érdeklődőknek. A felhasználandó anyagokra kér támogatást Ft megállapítását terjeszti elő. Megjegyzi, szeretik a falubeliek ezt a karácsonyi ajándékkészítést. Gyerekek és felnőttek egyaránt látogatják évek óta a kézműves foglalkozásait. Ebben az évben kifejezetten karácsonyi ajándékkészítésre invitálja az érdeklődő lakosokat. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balla Csabáné (Nagyszentjános, Fő u. 27.) szám alatti lakos részére az Adventi Bütykölde anyagköltségére Ft-os támogatást nyújt az Önkormányzat évi költségvetésében a Civil Alap terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Balla Csabáné értesítéséről, és az összeg kifizetéséről gondoskodjon. Határidő: december 20. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza Balla Csabáné karácsonyi kézműves foglalkozásának támogatása tárgyában: 181/2013. (XI. 13.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balla Csabáné (Nagyszentjános, Fő u. 27.) szám alatti lakos részére az Adventi Bütykölde anyagköltségére Ft-os támogatást nyújt az Önkormányzat évi költségvetésében a Civil Alap terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Balla Csabáné értesítéséről, és az összeg kifizetéséről gondoskodjon. Határidő: december 20. I) Gyertyagyújtás Nagyszentjánoson Balázs Ildikó: Emlékeztet arra, hogy a Gyertyagyújtást december 1. napján tartják. Kéri, hogy aki tud, vegyen rajta részt. Elmondja, ebben az évben a Hivatal előtt állítják fel az adventi koszorút. Megjegyzi, előkészítettek minden szükséges kelléket. Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén Friderics Cecília polgármester a testületi ülést órakor berekeszti. Kmf. Friderics Cecília polgármester Eszterbauer Erzsébet jegyző

16 ~ 16 ~

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

32 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 14/2013. (III. 7.)

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. március 28.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2 0 1 4. f e b r u á r 2 7 - é n megtartott soros n y í l t ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr.

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. április 22-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. április 22-i soros nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-11/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta Jegyzőkönyv mely készült a 2012. november 13 án Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében 18.00 órai kezdettel megtartott képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő testület tagjai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2013. december 6-én megtartott üléséről Hozott döntések: 97/2013. számú határozat személyszállítási szolgáltatás biztosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

11/2008. (V. 29.) 172/2008. (V. 28.) 173/2008. (V. 28.) 174/2008. (V. 28.) 175/2008. (V. 28.) 176/2008. (V. 28.) 177/2008. (V. 28.) 178/2008. (V. 28.

11/2008. (V. 29.) 172/2008. (V. 28.) 173/2008. (V. 28.) 174/2008. (V. 28.) 175/2008. (V. 28.) 176/2008. (V. 28.) 177/2008. (V. 28.) 178/2008. (V. 28. Etyek Község 11/2008. (V. 29.) sz. rendelete 172/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 173/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 174/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 28. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. november 28-ai. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 28. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. november 28-ai. nyilvános üléséről BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 28. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. november 28-ai nyilvános üléséről 2 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai kezdettel megtartott üléséről. 1 Rábakecöl Község Képviselő-testülete 3/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. november 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. november 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. november 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben