BEVALLAS a helyi iparuzesi ad6r6l tilland6 jellegu iparuzesi tevekenyseg eseten Fola -.. ~' " "' I?. ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVALLAS a helyi iparuzesi ad6r6l tilland6 jellegu iparuzesi tevekenyseg eseten Fola -.. ~' " "' I?. ~"

Átírás

1 BEVALLAS a helyi iparuzesi ad6r6l tilland6 jellegu iparuzesi tevekenyseg eseten Fola U ~' " "' I?. ~ C\..~11.1; evben kezdodo ad6evben a/az onkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott tevekenyseg utani ad6kotelezettsegrol (Benylijtand6 a szekhely, telephely fekvese szerinti telepiilesi onkormanyzat, fovarosban a fovarosi onkormanyzat ad6hat6sagahoz.) I. Bevalhis jellege D 1. Eves bevalhis D 2. Zan) bevallas D 3. Elot<irsasagi bevallas D 4. Naptari evtol eltero iizleti evet valaszto adozo bevallasa D 5. Ev kozben kezdo adozo bevallasa D 6. Naptari evt6l elter6 iizleti evet valaszto adozo atteresenek ever6l kesziilt evkozi bevallasa D 7. A szemelyi jovedelemadorol sz616 torveny szerint mezogazdasagi 6stermel6 bevallasa D 8. A Htv. 37. (2) bek. a) pontja alapjan allando jellegu iparuzesi tevekenysegge valo tevekenyseg utan benylijtott bevallas D 9. A kisadozo vallalkozas teteles adojanak alanyakent benyujtott bevallas II. Bevallott idoszak III. A zar6 bevallas benyujtasanak oka D 1. Felszamolas D 2. vegelszamolas D 3. Atalakulas D 4. A tevekenyseg sajat elhatarozasbol torten6 megsziintetese D 5. Hatosagi megsziintetes D 6. Elotarsasagkent mukodo tarsasag cegbejegyzes iranti kerelmenek elutasitasa vagy a kerelem bejegyzes e!otti visszavonasa D 7. Szekhely athelyezese D 8. Telephely megsziintetese D 9. Egyszerusitett vallalkozoi adoalanyisag megszunese D 10. Egyeni vallalkozoi tevekenyseg sziineteltetese D 11. A kisadozo vallalkozasok teteles adojaban az adoalanyisag ev kozben valo keletkezese. D 12. A kisadozo vallalkozasok teteles adojaban az adoalanyisag megszunese (a tevekenyseg megsziintetese nelkiil) D 13. A kisvallalati adoban az adoalanyisag megszunese D 14. A telepiilesi onkormanyzat adorendeletenek hatalyon kiviil helyezese D 15. Egyeb: C /2013. r. sz. - Pat ria l'<yomda Zrt.

2 IV. Bevalhisban szereplo betetlapok D A Ds D e D D D E D F D G V. Ad6alany 1. Ad6alany neve (cegneve): 2. Sziiletesi helye: varos/kozseg, ideje: I I I I lev CD ho [D nap 3. Anyja sziiletesi csaladi es utoneve: 4. Adoazonosito jele: I I I I I I I I I I I Ad6szama: I I I I I I I I 1-o-rn 5. Szekhelye, lakohelye: I I I I I varos/kozseg kozteriilet kozteriilet jellege - hsz. - ep. _ lh. - em. ajto 6. Bevallast kitolto neve:, telefonszama/ cime: VI. Az ado alapjanak egyszerusitett meghatarozasi m6djat valaszt6k nyilatkozata Az ad6evre az adoalap egyszerusitett megallapitasi modjat valasztom: D a) a szemely jovedelemadorol szol6 torveny szerinti atalanyadoz6kent D b) az egyszerusitett vallalkozoi ado alanyakent D c) az adoevben 8 milli6 forintot meg nem halado netto arbevetelii ad6alanykent D d) a kisvallalati ado hatalya ala tartozo ad6alanykent

3 VII. Azado 1. Htv. szerinti - vallalkozasi szintu - eves nett6 arbevetel ( reszletezese kiilon lapon talalhat6) 2. Eladott aruk beszerzesi ertekenek, kozvetitett szolgaltatasok ertekenek figyelembe veheto [a Htv. 39. (6) bekezdesenek hatalya ala nem tartoz6 ad6alany eseten:, E" lap II/6. sor] egyiittes osszege 3. Az alvallalkoz6i teljesitmenyek erteke 4. Anyagkoltseg 5. Alapkutatas, alkalmazott kutatas, kiserleti fejlesztes adoevben elsz<imolt kozvetlen koltsege 6. Htv. szerinti - vallalkozasi szintu- ad6alap [1- ( ) vagy a Htv. 39. (6) bek. alkalmazasa eseten:, E" jelii lap III/10. sor] 7. A foglalkoztatas novelesehez kapcsol6d6 ad6alap-mentesseg 8. A foglalkoztatas csokkentesehez kapcsol6d6 ad6alap-novekmeny 9. Mentessegekkel korrigalt Htv. szerinti - a vallalkozasi szintii ad6alap [6- (7+8)] 10. Az onkormanyzat illetekessegi teriiletere jut6 - a 9. sorban levo ad6alap megosztasa szerinti - telepiilesi szintii ad6alap 11. Ad6mentes ad6alap onkormanyzati dontes alapjan (Htv. 39/C. -a szerint) 12. Az onkormanyzati rendelet szerinfi ad6koteles ad6alap ( 10-11) 13. Ad6alapra jut6 ipariizesi ad6 osszege (12. sor x ~ %) 14. Onkormanyzati dontes szerinti ad6kedvezmeny (Htv. 39/C. -a szerint) 15. Az ideiglenes jellegii iparuzesi tevekenyseg utan az adoevben megfizetett es az 6nkormanyzatnallevonhat6 ad6atalany osszege 16. Kommunalis beruhazas miatt maganszemely altai levonhat6 kedvezmeny osszege 17. Ipariizesi ad6fizetesi kotelezettseg [ 13-( )] 18. Ad6elolegre befizetett osszeg, a kisad6z6 vallalkozas teteles ad6janak hatalya ala tartoz6 ad6alany eseten ad6kent megfizetett osszeg 19. Feltoltesi kotelezettseg cimen befizetett osszeg 20. Kiilonbozet [17- (18+19)] 21. Az onkormanyzatra jut6 adoatalany osszege 22. Kiilfoldon letesitett telephelyre jut6 ad6alap (Ft) [IIJ.ITIJ OJ].ITIJ.ITIJ' ITIJ.ITIJ.ID.ITIJ.ITIJ,

4 VIII. Adoeloleg bevalhisa 1. molegfizetesi idoszak I I I I I ev ITJ h6 ITJ napt61 Esedekesseg Osszeg (Ft) 2. Elso elolegreszlet I I I I I ev ITJ h6 ITJ nap ITIJ [ ITJ.ITJJ.ITIJ.ITIJ, 3. Masodik el6legreszlet I I I I I ev ITJ h6 ITJ nap ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, IX. Felelossegem tudataban kijelentem, hogy a bevallasban kozolt adatok a valosagnak megfelelnek. IIII I ITJ ITJ helyseg az ad6z6 vagy kepvisel6je (meghatalmazottja) ev h6 nap alairasa 1. A jelen ad6bevalhist ellenjegyzem: 2. Ad6tanacsad6, ad6szakert6 vagy okleveles ad6szakert6 neve: 3. Ad6azonosit6 szama: 4. Bizonyitvany/igazolvany szama: Jelolje X-szel, ha az ad6hat6saghoz bejelentett, a bevallas alairasara jogosult auand6 meghatalmazott: D Jelolje X-szel, ha meghatalmazott es meghatalmazasat csatolta: D Jelolje X-szel, ha az a!air6 az ad6hat6saghoz bejelentett penziigyi kepviselo: D

5 ,X' jelii betetlap,~ei'if.cik..,,, evben kezdodo adoevrol a/az.. onkormanyzat Illetekesseg teriileten folytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokotelezettsegrol szolo helyi ipariizesi adobevallashoz Vallalkozok netto arbevetelenek a kiszamitasa I. Ad6alany l.ad6 ~any ne~(~gne~): ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 2. Ad6azonosit6 jele: I I I I I I I I I I I Ad6szama: I I I I I I I I 1-D -rn II. A nett6 arbevetel 1. Htv. szerinti- vallalkozasi szintu- eves nett6 arbevetel [ ] OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 2. A szamviteli torveny szerinti nett6 arbevetel OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 3. A tarsasagi ad6r6l es az osztalekad6r6l sz616 torveny szerinti jogdijbevetel 4. Egyeb szolgaltatasok ertekekt~nt, illetve egyeb raforditasok kozott kimutatott jovedeki ad6 osszege 5. Egyeb raforditasok kozott kimutatott regisztraci6s ad6, energiaad6 osszege 6. Felszolgalasi dij arbevetele (Ft) OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ' DJJ.DJJ.DJJ LID.DJJ, OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, rn rn helyseg ho az ad6z6 vagy kepviseloje (meghatalmazottja) ev nap alairasa C /2013. r. sz. - Patria Nyomda Zrt.

6 ,B" jelii betetlap E l' E C i l~ '! evben kezdodo adoevrol a/az onkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokotelezettsegrol szolo helyi ipariizesi adobevallashoz Hitelintezetek es penziigyi vallalkozasok netto arbevetelenek a kiszamitasa I. Ad6alany l.ad6~a~neve(~gnev~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 2.Ad6szama: l i \\\ \\ \ I- 0 -[0 II. A nett6 arbevetel (Ft) 1. Htv. szerinti - vallalkozasi szintu - eves nett6 arbevetel [ ] OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 2. Kapott kamatok es kamatjellegu bevetelek OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 3. Egyeb penzugyi szolgaltatas bevetelei OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 4. Nem penzugyi es befektetesi szolgaltatas nett6 arbevetele OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 5. Befektetesi szolgaltatas bevetele [[[J.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 6. Fedezeti ugyletek vesztesegenek/nyeresegenek nyeresegjellegu ktilonbozete 7. Alapugyletek (fedezett tetelek) nyeresegenek/ vesztesegenek nyeresegjellegu ktilonbozete 8. Fizetett kamatok es kamatjellegu raforditasok 9. Penzugyi lizingbe adott eszkoz utan elszamolt elabe DJJ.DJJ.DJJ.DJJ IIL.ID, DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.OI.DJJ, OJ].DJJ.DJJ [IJJ [OJ.DJJ, OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, ----~ IIII I CD CD helyseg h 6 az ad6z6 vagy kepviseloje (meghatalmazottja) ev nap alairasa C /2013. r. sz. - Patria Nyomda Zrt.

7 ,C" jelii betetlap ev ' b en k ez d"d" o o a d oevro '' "I a I az ~frecs!f.~ on.. k ormanyzat ' 1 'II ete 'k esseg1 '. teriiieten foiytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokoteiezettsegroi szoio heiyi ipariizesi adobevallashoz Biztositok netto arbeveteienek a kiszamitasa I. Adoalany -rn l.a~a~eym~(d~e~): ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 2. Ad6szarna: I I I I I I I I 1-D II. A nett6 arbevetel 1. Htv. szerinti - vallalkozasi szintu - eves nett6 arbevetel [ ] 2. Biztositastechnikai eredrneny 3. Netto rnukodesi koltseg 4. Befektetesekb61 szarrnaz6 biztositastechnikai raforditasok (csak eletbiztositasi agnal) es az egyeb biztositastechnikai raforditasok egyiittes osszege 5. Fedezeti ligyletek nyeresegenek/vesztesegenek nyeresegjellegu ktilonbozete 6. Alapligyletek (fedezett tetelek) nyeresegenek/vesztesegenek nyeresegjellegu ktilonbozete 7. Nern biztositasi tevekenyseg bevetele, befektetesek nett6 arbevetele, a Htv pont c) alpontja szerint egyeb novel6 tetelek 8. Htv pont c) alpontjaban foglalt csokkentesek (Ft) OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ' OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ' OJ].DJJ.DJJ.JJJ.DJJ' DJJ.DJJ II~.JJJ.DJJ, DJJ.DI.DI.DJJ.DJJ, OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ' OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, rn rn helyseg ho az ad6z6 vagy kepvisel6je (rneghatalrnazottja) ev nap alairasa C /2013. r. SZ. - Patria Nyomda Zrt.

8 ,D" jelii betetlap Pf!"r,..., evben kezdodo adoevrol a/az _... ' f. t onkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokotelezettsegrol sz616 helyi ipariizesi adobevallashoz Befektetesi vallalkozasok netto arbevetelenek a kiszamitasa I. Ad6alany l.a~~~m~(dgm~) : 2. Ad6szama: I I I I I I I I 1-D-rn II. A nett6 arbevetel 1. Htv. szerinti - vallalkozasi szintli - eves nett6 arbevetel [ ] 2. Befektetesi szolgaltatasi tevekenyseg bevetelei 3. Nem befektetesi szolgaltatasi tevekenyseg bevetele 4. Kapott kamatok es kamatjellegu bevetelek egyi.ittes osszege 5. Fedezeti i.igyletek nyeresegenek/vesztesegenek nyeresegjellegu kiilonbozete 6. Alapi.igyletek (fedezett tetelek) nyeresegenek/vesztesegenek nyeresegjellegu ki.ilonbozete (Ft) [IIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, [IIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, [IIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, [IIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, [IIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, [IIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, helyseg II I I I DO DO C /2013. r. sz. - Patria Nyomda Zrt. ev ha nap az ad6z6 vagy kepviseloje (meghatalmazottja) alairasa

9 ,E" jelii betetlap evben kezdodo adoevrol a/az ;)... :... i.,.. t onkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokotelezettsegrol szolo helyi ipariizesi adobevallashoz Az eladott aruk beszerzesi erteke es a kozvetitett szolgaltatasok erteke figyelembe veheto egyiittes osszege, kapcsolt vallalkozas adoalapja I. Adoalany: a Htv. 39. (6) bekezdese szerinti kapcsolt vallalkozas tagja 0 1. Ad6alany neve ( ceg~n:;e;_ve~)':._: :::;::::;:::::;:=:;=:;::=;=;::::; ;::::;:::::;::::;:::::;::::;:::::;:=:;=;-;::::~::::::;:::; Ad6azonosit6 jele: I I I I I I I I I I I Ad6szama: I I I I I I I I 1-0-0J II. A Htv. 39. (6} bekezdesenek hatalya ala nem tartozo vallalkozas eseten 1. Eladott aruk beszerzesi erteke (elabe) osszesen 2. Kozvetitett szolgaltatasok erteke osszesen 3. Az I. es 2. sorb61 a Htv. 39. (7) bekezdese szerinti exportarbevetelhez kapcsol6d6 eh\be es kozvetitett szolgaltatasok erteke. 500 M Ft-ot meg nem hal ado nett6 arbevetelii vallalkoz6nak nem kell kitolteni! 4. Az I. sorb61 a Htv. 39. (7) bekezdese szerinti kozfinanszirozasban reszesiilo gy6gyszerek ertekesitesehez kapcsol6d6 elabe. 500 M Ft-ot meg nem halad6 nett6 arbevetelii vallalkoz6nak nem kell kitolteni! 5. A Htv. 39. (4}-(5) bekezdese alapjan (savosan) megallapitott, levonhat6 elabe es kozvetitett szolgaltatasok erteke egyiittes osszege 6. Figyelembe veheto elabe es a kozvetitett szolgaltatasok ertekenek egyiittes osszege [legfeljebb 500 M Ft nett6 arbevetel(i ad6z6 eseten: (1+2}, 500 M Ft feletti nett6 arbevetel eseten: (3+4+5)] (Ft) ITD.ITD.ITD.ITD.~. III. A Htv. 39. (6) bekezdesenek hatalya ala tartoz6 kapcsolt vallalkozas eseten I. A kapcsolt vallalkozas ad6alanyok osszes nett6 arbevetele 2. Kapcsolt vatlalkozas ad6alanyok altai figyelembe veheto osszes anyagkoltseg, alvallalkoz6i teljesitesek erteke, alapkutatas, alkalmazott kutatas, kiserleti fejlesztes ad6evben elszamolt kozvetlen koltsege 3. Kapcsolt vallalkozas ad6alanyok osszes eladott aruk beszerzesi erteke 4. Kapcsolt vallalkozas ad6alanyok osszes kozvetitett szolgaltatasok erteke 5. A 3. es 4. sorb61 a Htv. 39. (7) bekezdese szerinti exportarbevetelhez kapcsol6d6 osszes elabe es kozvetitett szolgaltatasok erteke 6. A 3. sorb61 a Htv. 39. (7) bekezdese szerinti kozfinanszirozasban reszesiilo gy6gyszerek ertekesitesehez kapcsol6d6 el<ibe 7. A kapcsolt dllalkozasoknal a Htv. 39. (4)-(5) bekezdese alapjan (savosan) megallapitott, levonhat6 elabe es kozvetftett szolgaltatasok erteke egyiittes osszege 8. Kapcsolt vallalkozas tagjai altai osszesen figyelembe veheto eladott aruk beszerzesi ertekenek es a kozvetttett szolgaltat;bok ertekenek egyiittes osszege (5+6+ 7) 9. Kapcsolt vallalkozasok osszesitett pozitiv eloje!u kiilonbozet (ad6alap) ( 1-2-8) 10. Az ad6alanyra jut6 vallalkozasi szintii ad6alap [9. sor x ("A"-,D" betetlap II. 1. sor/1. sor)] (Ft) ITD.ITD.ITD.ITJ.ITJ. ITD.ITD.ITDCDJ.ITD. ITD.ITD.IIJ.ITD.ITD. ITD.ITD.uiJ.ITD.ITD. CIJ.ITD.ITD.ITD.ITD. helyseg C /2013. r. SZ. - Patna Nyomda Zrt. I III I OJ OJ ev h6 nap az ad6z6 vagy kepviseliije (meghatalmazottja) ahlirasa

10 ,F" jelii betetlap '"'li:r,! evben kezdodo adoevrol a/ az onkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokotelezettsegrol szolo helyi ipariizesi adobevallashoz A vallalkozasi szintii adoalap megosztasa I. Adoalany l. Ad6alany neve ( ceg~n~e~ve~)~: :::;:::::;::::;:::;:=:;:=;::=;:::::;~ ;:::;::::;:::;::::::;:::::;::::;:::;:=:;-;::::~=:;::::; Ad6azonosit6jele:l I I I I I I I I I I Ad6szama:1 I I I I I I I 1-0-DJ II. Az alkalmazott adoalap-megosztas modszere D I. Szemelyi jellegti raforditassal aranyos D 2. Eszkozertek -aranyos 3. A Htv. 3. szamu melleklet 2.1 pontja szerinti megosztas D 4. A Htv. 3. szamu melleklet 2.2 pontja szermti megosztas D 5. A Htv. 3. szamu melleklet 2.3 pontja szerinti megoswis 6. A Htv. 3. szamu melleklet pontja szerinti megosztas D 7. A Hn. 3. szarnu melleklet pontja szerinti megosztas Ill. Megosztas I. A va!lalkozas altai az adoevben - a Htv. melleklete szerint - figyelembe veend6 iisszes szemelyi jellegu raforditas osszege DJJ.DJJ.DJJ.ITJ]DJJ,Ft 2. Az I. so roo! az iinkormanyzat illetekessegi teriileten foglalkoztatottak utan az ad6evben -a Htv. melleklete szerint- figyelembe veend6 szemelyi jellegii raforditas osszege DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ,Ft 3. A vallalkozasnak az adoevben a szekhely, telephely szerinti telepiilesekhez tartoz6 - a Htv. melleklete szerinti - osszes eszkozertek osszege DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, Ft 4. A 3. sorbol az onkormanyzat illetekessegi teriileten figyelembe veend6 - a Htv. melleklete szerinti - eszkozertek osszege DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ. Ft 3. Egyetemes szolgaltato, l'illamosenergia-vagy foldgazkeresked6 villamos energia vagy foldgaz vegs<i fogyasztok reszere torten6 ertekesitesb<il szarmaz6 osszes szamviteli torvenv szerinti netto arbevetele DJJ.DJJ.DJJ[J~]DJJ,Ft 6. Az 5. sorbol az egyetemes szolgaltat6, villamosenergia- vagy foldgazkeresked6 villarnos energia vagy foldgaz vegso fogyaszt6k reszere torten<i ertekesitesb61 szarmazo, az onkormanyzat illetekessegi teniletere juto, szam1iteli torveny szerinti ne!!6 arbevetele ". Villamosenergia-eloszt6 hal6zati engede!yes es fcildgazeloszto1 engede!yes eseten az osszes vegso fogyaszt6nak tovabbitott villamos energia vagy foldgaz mennyisege DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.rr=J. kwh vagy ezer m 3 8. A 7. sorboi a villamosenergia-eloszt6 hal6zati engedelyes es fcildgazeloszt6i engedelyes eseten az 6nkormanyzat illetekessegi teruleten levii vegs<i fogyasztonak tovabbitott villamos energia vagy foldgaz menny1sege DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, kwh vagyezer m 3 9. Az epitiiipari tevekenysegboi [Htv pont] szarmazo, szamviteli tomny szerinti ertekesites nett6 arbevetele es az ad6ev utols6 napjan fennallo, epitoipari tevekenyseggel osszefi.iggesben keszletre vett befejezetlen termeles, felkesz termek, kesztermek erteke egyi.ittes osszege DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ,Ft 10. A 9. sorb61 az onkormanyzat illetekessegi teriileten a Htv. 37. (3) bekezdes szerint letrejott telephelyre jut6 osszeg DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ,Ft 11. A vezetek ne!kiili tavkozlesi tevekenyseget vegz<i vallalkoz6 tavkozlesi szolgaltatast igenybe vevo elofizetoinek szilrna DJJ.DJJ.DJJ,db 12. A 11. sorb61 az onkormanyzat illetekessegi teriileten tala!hat6, szamlazasi cim szerinti metek ndkuli tarkozlesi tevekenyseget igenybe vevo elofizetok szama DJJ.DJJ.DJJ,db 13. A vezetekes tavkozlesi terekenyseget vegz6 vallalkoz6 vezetekes tavkozlesi tm~kenyseg szolgaltatasi helyeinek szama DJJ.DJJ.DJJ,db 14. A 13. sorb61 az onkormannat illetekessegi teriileten tala!hato vezetekes szolgaltatasi helyemek szama DJJ.DJJ.DJJ,db 15. A vezetekes tavkozlesi terekenyseget vegzo vallalkozci vezetek nelkiili tavkozlesi szolgaltatast igenybe 1 ero elofizetoinek szama DJJ.DJJ.DJJ.db 16. A IS. sorb61 az onkormanyzat illetekessegi teriileten talalhato szamlazasi cim szerinti vezetek nelkiili tavkozlesi tevekenyseget igenybe vev6 elofizetiik szama DJJ.DJJ.DJJ.db helyseg C / r. sz. - Patria :\yomda Zrt. IIII IDJDJ ev h6 nap az ad6z6 vagy kepvise1iije (meghatalmazot!ja) ah\irasa

11 ,G" jelii betetlap ERt:.::~~ evben kezdodo adoevrol a/az.-. onkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokotelezettsegrol szolo helyi ipariizesi adobevallashoz Nyilatkozat tulfizetesrol I. Ad6alany 1. Ad6alany neve (cegneve): 2. Ad6azonosit6 jele: l,..-,l-.l--.-l---. l---. l ,.-, I I Ad6szama: I I I I I I I I 1- D - OJ II. Nyilatkozat 0 1. Nyilatkozom, hogy mas ad6hat6sagnal nines fennall6 ad6tartozasom 0 2. A tulfizetes osszeget kesobb esedekes ipan1zesiad6-fizetesi kotelezettsegre kivanom felhaszmllni 0 3. A tulfizetes 6sszegeb61 forintot kerek visszateriteni, a fennmarad6 osszeget kesobb esedekes ipan1zesiad6-fizetesi kotelezettsegre kivanom felhasznalni 0 4. A tulfizetes 6sszegeb61 forintot kerek visszateriteni, forintot kerek mas ad6nemben/hat6sagnal nyilvantartott, lejart esedekessegii koztartozasra citvezetni, a fennmarad6 osszeget kesobb esedekes ipariizesiad6-fizetesi kotelezettsegre kivanom felhasznalni 0 5. A tulfizetes 6sszegeb61 forintot kerek mas ad6nemben/hat6sagnal nyilvantartott lejart esedekessegii koztartozasra atvezetni, a fennmarad6 osszeget kesobb esedekes ipariizesiad6-fizetesi kotelezettsegre kivanom felhasznalni 0 6. A tulfizetes teljes osszegenek visszateriteset kerem III. Mas adonemben, hatosagnalj!yilvantartott lejart esedekessegii koztartozasra atvezetendo osszegek Sor- Kiiztartozast nyilvant art6 Kiiztartozas fajtaja Osszeg lntezmeny altai alkalmazott szam intezmeny mcgncvczcsc Koztartozashoz tartoz6 penzintezeti szamlaszam (H) iigyfelazonosft6 szam '- l. I -I I -I I I 2. - I -I I 3. - I -I I 4. - I -I I 5. - I -I I C /2013. r. sz.- Patria Nyomda Zrt. IIIII OJ OJ helyseg ev h6 nap az ad6z6 vagy kepviseloje (meghatalmazottja) alairasa '

12 KITOLTESI UTMUTAT6 A EVI ALLAND6 JELLEGO IPAR0ZESI TEVEKENYSEG UTANIIPAR0ZESI AD6BEVALLASI NYOMTATVANYHOZ AZ IPARUZ~SI AD6BEVALLAS BENYUJTASARA KOTELEZETTEK KORE Ezt a bevallasi nyomtatvanyt azoknak kell benyujtaniuk, akik/amelyek az iparuzesi ado alanyanak minosiilnek es a szekhelyiik, telephelyiik szerinti telepiih!si onkormanyzat az ipariizesi adot bevezette. Az iparuzesi ad6 alanyanak tekintend6k a gazdasagi tevekenyseget sajat neveben es kockazatara haszonszerzes celjab61, uzletszeruen vegz6 Telephelynek szamit a TEAOR szerinti epit6ipari tevekenyseg folytatasanak, illet61eg termeszeti eroforras feltarasanak, kutatasanak helye szerinti telepules egesze, felteve, hogy a folyamatosan vagy megszakit<isokkal vegzett e tevekenysegek id6tartama adoeven belul a 6 h6napot (180 napot) meghaladja. A bevallast az adozas rendjerol szolo torvenyben meghatarozott idopontig az iparuzesi adot mukodteto, szekhely, telephely szerinti telepiih~s onkormanyzati adohatosaghoz kell benyujtanil egyes- vallalkozasi tevekenyseget vegz6 - maganszemelyek, jogi szemelyek, ideertve a felszamolas vagy vegelszamolas alatt lev6 jogi szemelyeket is, az egyeb szervezetek, ideertve a felszamolas vagy vegelszamolas alatt lev6 egyeb szervezetet is evi C. torveny (Htv.) alapjan a kovetkez6 maganszemelyek min6soinek iparuzesi ad6alanynak (vallalkoz6nak): az egyeni vallalkoz6r61 es az egyeni cegr61 sz616 torveny szerinti egyeni vallalkozoi nyilvantartasban szereplo maganszemely, az emlitett nyilvantartasban rogzitett tevekenysege(i) tekinteteben azzal, hogy nem min6s01 egyeni vallalkoz6nak az a maganszemely, aki aa) az ingatlan-berbeadasi, a b) a szallashely-szolgaltatasi tevekenyseg folytatasanak reszletes felteteleir61 es a szallashely-uzemeltetesi engedely kiadasanak rendjer61 sz616 kormanyrendelet szerinti egyeb szallashely-szolgaltatasi tevekenysegeb61 szarmaz6 bevetelere az bnall6 tevekenysegb61 szarmaz6 jovedelemre, vagy a teteles atalanyad6zasra vonatkoz6 rendelkezesek alkalmazasat valasztja, kizar61ag a valasztott rendelkezesek szerinti ad6zasi m6d alapjaul szolgal6 bevetelei tekinteteben a kozjegyzo a kozjegyz6kr61 sz616!orvenyben meghatarozott tevekenysege tekinteteben (kiveve, amennyiben e tevekenyseget kozjegyz6i iroda tagjakent folytatja); az omillo birosagi vegrehajto a bir6sagi vegrehajtasr61 sz616 torvenyben meghatarozott tevekenysege tekinteteben (kiveve, amennyiben e tevekenyseget vegrehajt6i iroda tagjakent folytatja); az egyeni szabadalmi iigyvivo a szabadalmi ugyviv6kr61 sz616 torvenyben meghatarozott tevekenysege tekinteteben; az iigyved az ugyvedekr61 sz616 torvenyben meghatarozott tevekenysege tekinteteben (kiveve, amennyiben e tevekenyseget Ogyvedi iroda tagjakent vagy alkalmazott ugyvedkent folytatja); a szolgaltato allatorvosi tevekenyseg gyakorlasara jogosit6 igazolvannyal rendelkez6 maganszemely e tevekenysege tekinteteben; a szemelyi jovedelemad6r61 sz616 ti:irveny szerinti mezogazdasagi ostermelo, felteve, hogy az 6stermel6i tevekenysegb61 szarmaz6 bevetele az adoevben a Ft-ot meghaladja. Az ad6alanyt azon telepoieseken terheli alland6 jellegu iparuzesi tevekenyseg utani ad6kotelezettseg, igy bevallasbenyujtasi ki:itelezettseg, ahol szekhelye, illetoleg telephelye talalhato. A szekhely es a telephely azonositasa kapcsan a Htv. rendelkezeseib61 kell kiindulni. Szekhelynek tekintend6 belfoldi szervezet eseteben az alapszabalyaban (alapit6 okiratban), a cegbejegyzesben (bir6sagi nyilvantartasban), az egyeni vallalkoz6 eseteben az egyeni vallalkoz6k nyilvantartasaban ekkent fei!untetett hely, akkor a ki:izponti ugyvezetes helye, a maganszemelyek eseteben az alland6 lak6hely. A kulfi:ildi szekhelyu vallalkozas magyarorszagi fi6ktelepe vonatkozasaban a szekhely alatt a cegbejegyzesben a fi6ktelep helyekent megjeli:ilt helyet kell erteni. Telephelynek min6sul az ad6alany olyan alland6 uzleti letesitmenye - foggetlenoi a hasznalat jogcimet61 -, ahol reszben vagy egeszben iparuzesi tevekenyseget folytat, azzal, hogy a telephely kifejezes magaban foglalja koii:inosen a gyarat, az uzemet, a muhelyt, a raktart. a banyat, a k6olaj- vagy foldgazkutat, a vizkutat, a szeler6muvet (szelkereket), az irodat, a fi6kot, a kepviseletet, a term6foldet, a hasznositott (berbe vagy lizingbe adott) ingatlant, az ellenszolgaltatas fejeben igenybe vehet6 ki:izutat, vasuti palyat. Telephely a villamos energiar61 sz616 ti:irveny szerinti egyetemes szolgaltat6, villamosenergia-keresked6 es villamosenergia-eloszt6 hal6zati engedelyes, tovabba a foldgazellatasr61 sz616 ti:irveny szerinti kozuzemi szolgaltat6, foldgazkeresked6 es foldgazeloszt6i engedelyes eseten azon onkormanyzat illetekessegi terulete, a hoi vi llamas energia vagy foldgaz ertekesitese, illetve a villa mas energia vagy foldgaz elosztasa a vegs6 fogyaszt6, a vegs6felhasznal6 reszere tortenik, felteve, hogy a foldgaz, villa mas energia ertekesiteseb61, elosztasab61 ered6 arbevetel az ad6alany osszes arbevetelenek 75%-at meghaladja. A vezetek nelkuli tavk6zlesi tevekenyseget vegz6 vallalkoz6 (az a vallalkoz6, melynek nett6 arbevetele legalabb 75%-ban a TEAOR' szamu vezetek nelkuli tavkozlesi tevekenysegb61 ered) eseten telephely az ad6ev els6 napja szerinti alia pot alapjan az ut6- lag fizetett diju tavkozlesi szolgaltatast igenybe vev6 el6fizet6 szamlazasi cime szerint azonositott telepoie~s. Vezetekes tavkozlesi szolgaltat6 eseten telephelynek az el6fizet6 szamara nyujtott (vonalas) szolgaltatas helye szerinti telepliles min6sul. Ha a tavki:izlesi szolgaltat6 egyszerre nyujt vezetek nelkuli es vezetekes tavkozlesi szolgaltatast is, akkor a telephely meghatarozasa soran mindket szempontot (vezetek ne~ikuli tavkozlesi szolgaltatas eseten az el6fizet6 cime, illetve vezetekes tavkozlesi szolgaltatas eseten a szolgaltatasnyujtas helye szerint) figyelembe kell venni. Tavkozlesi szolgaltatasnak min6sul, ha a vallalkoz6 osszes nett6 arbevetelenek legalabb 75%-a tavki:izlesi tevekenysegb61 (TEAOR'08 61) szarmazik. A BEVALLASI NYOMTATVANY EGYES SORAI I. A bevallas jellege Az ad6zas rendjer61 sz616 ti:irveny tobbfele esetben ir el6 bevallasbenyujtasi kotelezettseget. A bevallasi nyomtatvany egyes (1-9.) pontjaiban a bevallas jelleget kell megjelolni. 1. ~ves bevallas melletti negyzetbe X- et kell tenni, ha a vallalkozast a teljes ad6evben iparuzesi ad6kotelezettseg terhelte, tovabba akkor is, ha az iparuzesi ad6kotelezettseg a adoev kozben keletkezett (ev kozben vezette be az ad6t az onkormanyzat vagy az ad6z6 ev kozben kezdte tevekenyseget) es az adokotelezettseg fennallt december 31-en is. Ha teljes evben fennallt az ad6kotelezettseg, akkor a II. pontban a.,bevallott id6szak" sorban januar 1. napt december 31 -ig terjed6 id6szakot kell beirni, ha az ad6kotelezettseg ev kozben keletkezett, akkor az ad6kotelezettseg kezd6 napjat december 31-ig terjed6 id6szakot kell beirni. Peldaul: ha a vallalkozas majus 1-jen letesitett a telepulesen telephelyet. vagy az ad6t az 6nkormanyzat ettol az id6pontt61 kezd6d6en vezette be, akkor a bevallasi id6szak majus 1-jet december 31 -ig tart. ~v k6zben kezd6 vallalkoz6 eseten a 1.5. pontban isjelolni kell e tenyt. A bevallast az adoevet koveto ev otodik honap utolso napjalg (naptari evvel azonos uzleti eves ad6z6nak majus 31 -ig) kell benyujtani! Azon ad6z6knal, amelyek a szamviteli torveny alapjan a naptari evt61 elter6 uzleti evet valasztottak, az adoevet kovet6 ev 6todik h6nap utols6 napjaig kell az eves bevallast benyujtani. Ezt a tenyt a 4. pontban is jel61ni kell. A bevallasi id6szak ebben az esetben ertelemszeruen az ad6ev (uzleti ev) els6 es utols6 napja kozotti id6szakot jelenti, amely 12 h6napra terjed ki, kiveve az.ltteres evet. Ez ut6bbi esetben az ad6ev els6 napja azatteres napjaval, az utols6 napja pedig a va lasztott merlegfordul6nappal egyezikmeg. 2.,zaro" BEVALLAS alatt erteni kell az ad6zas rendjer61 sz evi XCII. torveny 33. (3), (6), illetve (12) bekezdeseben foglalt eseteket, valamint a helyi ad6 specifikumab61 ad6d6an csak az adott telepules szintjen megszun6 ad6kotelezettseg eseteit es az egyszerusitett ad6alap-mega llapftas valtozasa miatti sajatos eseteket. Bevallast kell benyujtani, ha az ad6z6 atalakul, vagy felszamolasat, vegelszamolasat rendeltek el, vagy az egyeni vallalkoz6 tevekenyseget szunetelteti, vagy ad6koteles tevekenyseget az ad6z6 megszunteti, tovabba az ad6zas rendjer61 sz616 torvenyben foglalt egyeb esetekben es a Ill pontok szerinti esetekben. A zar6 bevallas benyujtasanak okat a Ill. pontban, a megfelel6 kockaban kell jel61ni. A II. pontban meg kell jelolni azt az id6szakot, amelyre a bevallas vonatkozik. A bevalhis benyujtasanak idopontjara az adozas rendjerol szolo torveny 33. (4)-(61, illetve (12) bekezdesben foglaltak, illetve az,altalanos" szabaly (ad6evet kovet6 ev oti:idik h6nap utols6 napja) es a Htv. 39/A. -ban es a 39/ B. -ban foglalt szabalyok az iranyadok. Abban az esetben, ha az ad6z6 ad6kotelezettsege egy adott onkormanyzat illetekessegi teroieten azert szunik meg, mert szekhelyet mas teleplilesre athelyezi vagy telephelyet megszunteti a telepuiesen, de mas telepiileseken az adokotelezettseg tovabbra is fennall, akkor az ad6evben fennall6 ad6kotelezettseg id6tartamar61 sz616 bevallast csak az ad6evet kovet6 ev otodik h6nap utols6 napjaig (naptari evvel azonos lizleti eves ad6z6 eseten az ad6evet k6vet6 ev majus 31 -ig) kel l benyujtani, kiveve, ha meg a szekhelyathelyezes. telephely-megszuntetes eveben az ad6z6 mas okb61 zar6 bevallasbenyujtasara kotelezett. Ebben az esetben az eves bevallas es a zar6 bevallas melletti negyzetbe is egyarant X-et kell tenni, a II. pontban pedig az ad6evben a telepuiesen fennall6 ad6kotelezettseg idotartamat is meg kell jelolni. A Ill. pont alatt pedig kul6n kell jelezni a szekhelyathelyezes (I ll. 7. pont), telephely-megszlintetes (Ill. 8. pont) tenyet. Annak a vallalkoz6nak, aki azegyszerusitett vallalkozoi ado (eva) alanya is egyben es az iparuzesi ad6ban az egyszerusitett adoalap megallapftast valasztotta, de ev ki:izben az eva-alanyisaga megszunt, az adoev els6 napjat61 az eva-alanyisag utols6 napjaig terjed6 id6szakr61 (melyet jelolni kell a II. pontban) evkozi bevallast kell benyujtani az eva-bevallas benyujtasaval egyidejuleg. llyen esetben - ha az iparuzesi ad6alanyisag egyebkent nem szunik meg - az 1. sores a 2. sor melletti negyzetbe, tovabba a Ill. 9. sor melletti negyzetbe is X-et kell tenni. Ha a vallalkoz6 ev kozben valik a kisadozo vallalkozok teteles adojanak (kata) alanyava es az iparuzesi ad6ban az adoalap teteles, egyszerusitett megallapitasat valasztja, akkor az ad6ev els6 napjat61, a kata-alanyisag kezd6 napjat megel6z6 napig szamitott id6szakr61 (zar6t bevallast kell benyujtani, el kell szamolni a tort evi ad6kotelezettseggel. Ebben az esetben a Ill. 11. sorban kell a zar6 bevallas benyujtasanak okat jeli:ilni. Abban az esetben, ha a vallalkoz6 kataban fennallo adoalanyisaga barmely ok miatt megszunik, akkor a megszunes h6napjanak utols6 napjat kovet6 15 napon belul kell bevallast benyujtani, s a kata-alanyisag id6szakaban fennall6 ad6kotelezettseggel elszamolni. Ebben a bevallasban kell kiszamitani a kata-alanyisag id6szakanak ad6jat, kell teljesiteni a fennal16 ad6fizetesi kotelezettseget vagy lehet visszaigenyelni az id6szakra jut6 ad6nal magasabb i:isszegu, mar befizetett ad6t. Ebben az esetben a Ill. 12. sorban kell jelo lni a (zar6) bevallas benyujt asanak okat

13 Ha a kisvallalati ado (kiva) alanyanak min6si.il6 val Ia lkaz6 kiva-alanyisaga barmely ok miatt megszilnik, akkar a kiva-alanyisag ad6evben fennall6 idoszakara valaszthatja a kiva-ad6alanyakra vanatkaz6 egyszerusiten ad6alap-megallapitast. Ebben az esetben evkozi bevallast kell benyujtani ezen id6szakr61, megpedig a beszamal6keszftesre nyitva all6 hatarnapig (a kiva-alanyisag megszunesevel, mint merlegfordul6nappal 6nall6 i.izleti ev vegz6dik). A vallalkoz6-bevallasbenyujtassal egyidejuleg (a bevallasi nyomtatvanyan) koteles eloleget is bevallani, megpedig a kisvallalati ad6alanyisag megszuneset k6vet6 napt61 az azt k6vet6 ad6ev els6 felevenek utals6 napjaig terjed6 idoszakra. (Az ad6ev hatralev6 reszer61 sz616 bevallast az altalanas szabalyaknak megfelel6en, az ad6evet k6vet6 ev majus 31 -ig kell teljesfteni.) A kiva-alanyisag megszunese eseten, e tenyt a Ill. 13. pontban kelljel61ni. 3. ELOTARSASAGI BEVALLAST a jogelod n1hkiil alakul6 gazdasagi tarsasagnak, egyesi.ilesnek, sz6vetkezetnek, erd6birtokossag tarsulatnak, kozhasznu tarsasagnak kell benyujtani, az elotarsasagi idoszak alatti vallalkozasi tevekenysegr61. A II. pontban az elotarsasagi letforma alatti adokotelezettseg idotartamat kell megjelolni. Az el6tarsasagi id6szaknak a jogel6d nelkui alakul6 szervezet tarsasagi, tarsulati szerz6dese (alapit6 okirata, alapszabalya) ellenjegyzesenek, illet61eg kozokiratba foglalasanak napjat61 a cegjegyzekbe val6 bejegyzesenek, vagy a cegbejegyzesi kerelem jager6s elutasitasanak, vagy a cegbejegyzesi eljaras megszi.intetesenek napjaig terjed6 id6tartam min6si.il. A bevallast ezen esetben addig az id6pantig kell benyujtani ameddig a m\mviteli torveny alapjan a beszamal6 keszithet6 (jellemz6en az e16tarsasagi id6szak utols6 napjat k6vet6 90 napon beli.il). Ha az e16tarsasag kerelmet joger6sen elutasftottak, vagy azt visszavonja, akkor a 2. sorban es a Ill. 6. sorban is X-szel kell jelolni. 4. A naptari evt61 elter6 i.izleti evet valaszt6 ad6z6, ezen min6seget jelzi a rovatban, amellett, hogy az 1. vagy 2. sorban az eves vagy zar6 bevallas tenyet is fel kell ti.intetni. 5. Az ev kozben kezd6 vallalkoz6 ezt a tenyt az ebben a rovatban lev6 kockaban jelzi, amellett, hogy az 1. vagy 2. sorban az eves vagy zar6 bevallas tenyet is fel kell tlintetni. 6. A naptari evt61 elter6 lizleti evet valaszt6 ad6z6 eseteben az atteres eve egy ad6ev, de annak hossza mindig kevesebb mint 12 h6nap. Ennek tenyet itt kell jelolni. (Emellett az eves bevallas benyujtasanak jelleget a 1. rovatban is jelolni kell. A bevallasi id6szaknal pedig az atteres idoszakat mint onall6 adoevet kell felti.intetni.) 7. A szemelyi j6vedelemad6r61 sz616 t6rvenyben meghatarozott mez6gazdasagi 6stermel6- amennyiben vallalkaz6nak min6slil - ezt a tenyt ebben a rovatban lev6 kackaban jelzi, azzal, hagy az 1. vagy 2. sorban az eves vagy zar6 bevallas tenyet is fel kell ti.intetni. 8. Ebben a rovatban kell jelezni, ha a vallalkoz6 epftoipari tevekenyseget folytat, termeszeti er6forrast tar fel vagy kutat, a folyamatosan vagy megszakftasokkal vegzett tevekenyseg id6tartama a 180 napot meghaladja es ezert a tevekenyseg vegzesenek helye telephelynek minosi.il, amellett, hogy az 1. vagy 2. sarban az eves vagy zar6 bevallas tenyet is fel kell ti.intetni. 9. Abban az esetben, ha a kata alanya a helyi iparuzesi ad6ban az ad6alap teteles 6szszegben val6, egyszerusftett megallapftasat valasztja, akkor f6szabaly szerint- bizonyos esetekt61 eltekintve- bevallasbenyujtasi kotelezettseg nem terheli. Bevallast kell azonban ezen ad6alanynak benyujtani, ha: - azt a Htv eloirja [Htv. 39/B. (6) bek.]. azaz a kata-alanyisag megszunese eseten a kata id6szakar61 (a megszunes h6napjat k6vet6 h6nap 15. napjaig), tovabba akkor, ha az adoevben a kata-fizetesi kotelezettseg szlinetelt es a vallalkoz6 tobb iparuzesi ad6t fizetett, mint amennyit az ad6k6telzetts.eg id6szakara fizetni kellett volna (ut6bbi esetben az ad6evet k6vet6 ev janw\r 15-ig); - a kata alany a foglalkoztatasnoveles miatti torvenyi ad6alap-mentesseget, ateleplilesi onkormanyzat altai biztasitatt ad6kedvezmenyt kivan ut61ag igenybe venni vagy az epft6ipari tevekenyseg kapcsan megfizetett ideiglenes jellegu ad6 alland6 jellegu ad6ba val6 beszamftasat igenyli. II. Bevallasi idoszak Itt kell jelolni azt az idoszakot, amelyre a bevallas vonatkozik, az I. pantban foglaltak alapjan. Ill. A zar6 bevallas benyujtasanak oka A zar6 bevallas (I. 2. sor) benyujtasanak okat kell jelolni a megfelel6 kockaban, az I. pont ban emlitettek szerint. IV. Bevallasban szereplo betetlapok A bevallasi nyamtatvanyhaz klil6nb6z6 kiegeszit6 lapak tartaznak. A bevallas teljessegehez a vonatkoz6 kiegeszit6 lapokat is - tevekenyseg jellegenek megfeleloen- ki kell tolteni. Az.,A"-t61.,0 "-ig terjed61apak a nett6 arbevetellevezetesettartalmazzak. Ezek koziil csak egyet - a vallalkozasra iranyad6 beh\tlapot - kell kitolteni es benyujtani az ad6hat6saghoz. Az,.A"-t61,.0 "-ig terjed6 kiegeszft6 lapok egyiket sem kell kltolteni az egyszerilsitett ad6alap-megosztast valaszt6: a) szemelyi j6vedelemad6r61 sz616 torveny szerinti atalanyad6z6nak, b) eva-alanynak, c) a kisad6z6k teteles ad6ja alanyanak, d) a kisvallalati ad6alanynak. Az,.A" j elillapot azon ad6z6knak kell kit61teni, akik!amelyek az altalanos szabalyok sze rint allapitjak meg nett6 arbevetelliket. Ide tartozik minden iparuzesi ad6alany, amely nem min6slil hitelintezetnek, penzi.igyi vallalkozasnak, biztosft6nak, befektetesi vallalkazasnak, kackazati t6kealapnak, kackazati t6ketarsasagnak, ideertve azt a vallalkoz6t is, akinek!amelynek nett6 arbevetele az ad6evben a 8 milli6 forintot nem haladja meg es az ad6alap egyszerusitett. a nett6 arbevetel 80%-aban val6 megallapftasat valasztja. Nem kell ezt a Ia pot kit61teni az egyszerusitett iparuzesi ad6alap-megallapitast valaszt6: a) szemelyi j6vedelemad6r61 sz616 torveny szerinti atalanyad6z6knak, b) eva-alanyoknak, c) a kisad6z6k teteles ad6ja alanyanak, d) a kisvallalati ad6alanynak. A,.B" jelil betetlapot a hitelintezetekr61 es penzi.igyi vallalkazasakr61 sz616 torveny szerinti hitelintezeteknek es penzligyi vallalkazasaknak kell kit61teni. A.,C" jeiu betetlapot a biztosft6knak kell kit61teni. A.,0 " jeiu Ia pat a befektetesi va llalkazasaknak kell kit61teni. Az.,E" jelu Ia pat azoknak a vallalkazasaknak kell kitolteni, amelyek eladott aruk beszerzesi erteke es/vagy kozvetftett szalgaltatasak erteke cimen kfvanjak csokkenteni a nett6 arbevetelt a helyi iparuzesi ad6-alap kisza mitasa saran. Nem kell kitolteni az.,e" jelil lapot az egyszerusitett ad6alap-megallapitast valaszt6 ad6alanynak. Az,.F" j elil kiegeszit6 lapot az ad6alap-megasztassal 6sszefliggesben kell kitolteni annak, aki szekhelyen kivlil legalabb egy telep(ilesen telephellyel rendelkezik, azaz ad6- alap-megosztasra k6telezett. A "G" jelil lapat azaknak az ad6z6knak kell kit61teni, akiknek tulfizetese vagy fennall6 koztartozasa van. A.,G" jelil kiegeszit6 lap a tulfizetesrol sz616 nyilatkozattetelre es mas ad6hat6sagnal fennall6 koztartozasok megnevezesere szolgal. V. Azonosit6 adatok Az ad6z6 azonositashoz szlikseges adatokat ertelemszeruen kell kit61teni. VI. Az ado alapjanak egyszerilsitett meghatarozasi m6djat valaszt6k nyilatkozata Az egyszerusftett iparuzesi ad6alap-megallapitas az iparuzesi ad6alap f6szabalyt61 [Htv. 39. (1 J bekezdes] elter6, egyszerubb ad6alap-megallapitastjelenti. Tekintve, hogy a foszabalyhoz kepest mas m6don tortenik az ad6alap-megallapitas, errol az ad6alanynak nyilatkoznia kell. Az iparuzesi ad6 alapjanak egyszerusitett meghatarozasi m6djaval az alabbi ad6z6knak lehet elni a ad6evben: a) a teljes adoevben a szemelyi j6vedelemad6 t6rveny szerinti atalanyad6z6 vallalkoz6nak, b) az egyszerusitett vallalkoz6i ad6 alanyanak, c) azon egyeb iparuzesi ad6alanynak, akinek!amelynek a nett6 arbevetele a 8 milli6 Ft-at az adoevben nem haladta meg, d) a kisvallalati ad6 alanyanak. Az a) esetben az iparuzesi ad6alap 6sszege a szemelyi j6vedelemad6-t6rveny szerinti atalanyad6alap 20%-kal novelt (1,2-del szorzott) 6sszege. A b) esetben a vallalkozasi szin!u iparuzesi ad6alap az eva alapjanak 50%-a. A c) esetben az iparuzesi ad6alap 6szszege a nett6 arbevetel 80%-a (0,8-del szorzott osszege). A d) esetben az ad6 alapja a kisvallalati ad6 alapjanak 20%-kal novelt (1,2-del szorzott) 6sszege. Az egyszerusitett ad6alap-meghatarozas valasztasakor nem kell kit61teni a VII sorakat, valamint a fentebb emlitett a)-b) es d) esetben (atalanyad6z6, eva-alany, kisvallalati ad6 alanya eseten) az.. A" es.. E" jelu kiegeszit6 lapokat. A VII. 1. sarban kell fei!untetni: a) az atalanyad6z6 es egyszerusitett ad6alap-megallapitast valaszt6 vallalkoz6 eseten az atalanyad6 alapjat, a VII. 6. sarban pedig az atalanyad6 1,2-del szorzott oszszeget, azaz az iparuzesi ad6 alapjat; b) az eva alanya eseten az eva alapjat a VII. 6. sorban pedig az eva-alap felet, azaz az iparuzesi ad6 alapjat; c) az egyszerusftett ad6alap-megallapftast valaszt6 mas vallalkoz6 eseten az,.a" jeiu Iapan levezetett (kiszamitott) nett6 arbevetel 6sszeget, a VII. 6. pont alatt pedig a nett6 arbevetel 80%-anak, azaz az ad6alapnak osszeget, d) az egyszerusitett ad6alap-megallapitast valaszt6 kisvallalati ad6 alanyanak a kisvallalati ad6 alapjanak 6sszeget, a VII. 6. sorban pedig ennek 1,2-del szarzott 6szszeget, azaz az iparuzesi ad6 alapjat. VII. Az ado k iszamitasa 1. sor: Itt kell feltlintetni a vallalkozas egeszenek szintjen kepz6d6, Htv. szerinti nett6 arbevetel osszeget, fi.iggetlenlil att61, hogy az ad6alany teve kenyseget hoi (mely teleplilesen, belfoldon vagy ki.i lfoldon) vegzi. A nett6 arbevetelelemek reszletezese es azok ertelmezese a vonatkoz6 kiegeszit6 Iapan talalhat6. A vallalkazasi szin!u nett6 arbevetelt a vonatkoz6 kiegeszit6 Iapan kelllevezetni. Ezert elsokent a vonatkoz6 kiegeszito lap 1. sorat, illetve az annak meghatarozasahoz sziikseges alsorokat kell kitolteni! Az adott kiegeszito lapon szereplo (kiszamitott, osszegzo) 1. sor osszeget kell itt feltuntetni. Az egyszerusitett ad6alap-megalla pftast valaszt6 ad6alanyoknak ezt a sort a VI. pontban leirtak szerint kell kit61teni, azzal, hogy az.,a"jelu betetlapot csak annak a vallalkozasnak kell kit61teni, akinek nett6 arbevetele az ad6evben 8 milli6 forint alatt van es a nett6 arbevetel 80%-aban (egyszerusitetten) kivanja megallapitani az iparuzesi ad6 alapjat. 2. sor: Itt kell felti.intetni a vallalkozasi szintu, levonhat6 eladott aruk b eszerzesi ertekenek (elabe) es a kozvetitett szolgaltatasok erteke egylittes 6sszeget. A levonhat6 6sszeg levezeteset az.. E"jelu lap tartalmazza, ezert azt- ha van i lyen jagclmen levanhate tetel - mindenkepp ki kell tolteni. A levonhat6 tetel magyarazatat, az 6sszeg kiszamftasat az.. E" jelu laphoz irt utmutat6 tartalmazza. 3. sor: Itt kell feltuntetni az alvallalkoz6i teljesitesek erteket [Htv pont]. Alvallalkaz6i teljesitesrol akkor lehet sz6, ha az ad6z6 mind a megbiz6val, mind a szallit6val (alviillalkoz6val) is a Polgari T6rvenyk6nyv szerinti vallalkozasi szerz6deses kapcsolatban all, felteve, hogy az adatt riiforditast a vallalkoz6 nem kozvetitett szolgaltataskent. vagy elabekent, vagy anyagkoltsegkent sziimolta el. Alvallalkoz6i teljesites az a Ptk. szerinti vallalkazasi szerz6des alapjan igenybe vett szolgaltatas is, amelyet a vallalkaz6 uj epitesu lakas el6allftasahoz hasznal fel, fliggetlenlil att61. hogy az is, hagy az ilyen lakas eladasa nem vallalkozasi, hanem adasveteli szerz6dessel tortent. Ezen pont szerinti ertekkel az ad6alany akkor cs6kkentheti a nett6 arbevetelet, ha azzal -2-

14 o Htv pont o) olpontjo szerintjogdijkent, az pontja szerinteladott aruk beszerzesi ertekekent, pont szerint onyagkoltsegkent, illetve az pont jo szerint kozvet1tett szolgaltotasok ertekekent netto arbevetelet nem csokkentette. 4. sor: Ebben o sorban kell szerepeltetni o vallolkozasi szin!u- netto arbevetel-csokkento - anyagkoltseg osszeget, a Htv anok 37. pontjo szerint. Az onyagkoltseg a szamv1tel1 torveny szerint (oz od6evben) elszamolt anyogkoltseggel egyezik meg a szamv1teli torveny hotiilyo ala tartozo vallolkoz6k eseteben. A szemelyi J6vedelem od6-t6rveny hotalyo ala tortoz6 vallalkoz6 eseten o targyevben onyogbeszerzesre forditott kiodas a szcimv1teli torveny szerinti vasarolt onyogok (olop, seged, uzem-, futoonyog, tortolek olkatresz. egy even beliil elhosznal6do szerszamok, eszkozok. berendezesek) targyevi koltseget jelenti. Az egyszeres konyvvitelt vezeto vagy penzforgolml nyilvantortast vezeto odoz6k eseteben o targyevi onyogbeszerzesre forditott kiadast novelni kell a targyevi kifizetett leltari nyitokeszlettel es cstikkenteni a targyevi kifizetett leltari zarokeszlet ertekevel. Az onyogkoltseg osszeget csokkenteni kell o sajat vallolkozasban vegzett beruhazashoz felhosznalt onyagok- anyagkoltsegkent elszamolt- bekeri.jii!si ertekevel, tovabba azzal az ertekkel, ~mellyel az adoalany a Htv pont szerint alvallalkoz6i teljesitesek ertekekent, pont szerint eladott aruk beszerzesi ertekekent vagy pont szerint kozvetitett szolga ltatasok ertekekent netto a rbevetelet csokkentette. s. sor: Ebben a sorban kell fei!untetni a Htv anak 25. pontjabon szabalyozott K+F elszamolt kozvetlen koltseget. A Htv. ezen arbevetel-csokkentc5 tetel kapcsan viszszautal a tarsasagi es az osztalekador61 sz61o torvenyre. Eszerint az alapkutatas, alkalmazott kutatas, kiserleti fejlesztes koltsege a tarsasagi odorol es az osztalekadorol sz61o evi LXXXI. torveny (Tao tv.) 4. -anak 32. pontja szerint sajat tevekenysegi korben megval6sitott K+F tevekenyseg kozvetlen koltsege. 6. sor: Ez a sor szolgal a Htv. szennti, vallalkozasi szintii iporiizesi ad6alap megallapitasara, fuggetlenul a tevekenyseg vegzesenek helyetc51. A Htv. szerinti vallalkozasi szintll adoalap megallapitasahoz a 1. sor (nett6 arbevetel) osszegeb61 kell levonni a 2. sorban. a 3. sorban, a 4. sorban es az 5. sorban fei!untetett netto arbevetel-csokkento tetelek egyiittes osszeget. Ha a 1. sor osszeget eleri vagy meghaladja a 2. sor, a 3. sor, a 4. sores az 5. sor szamadatainak egyt.ittes osszege. akkor ebben a sorban,.0"-t kell szerepeltetni. Ebben az esetben a 9. sorba, a 10. sorba, a 11. sorba es a 12. sorba, 13. sorba, 14. sorba valamint a 17. sorba egyarant.o" t kell irni. Abban az esetben, ha a vallalkozonak az.e" jelii kiegeszitc51op Ill. reszet kell kittiltenie. akkor ezen sor erteke az.. E"jelu kiegeszitc51ap Ill. pontja alan kiszamitott, es az.e" jeiu lap, Ill. resz. 10. sora ban feltlintetett osszeggel egyezik meg! Az egyszerusitett ad6alap-megallapitast valaszt6: o) szemelyi jtivedelemad6 torveny szerinti ata lanyad6z6 vallalkoz6nak. b) eva-alanynak, c) 8 milli6 forint ad6evi nett6 arbevetelt meg nem halad6 arbeveteio vallalkoz6nok, d) kisval lalati ad6alanynak a sor erteket a VI. pontban emlitettek szerint kell kitolteni. Ha a kisad6z6k teteles ad6janak alanya a helyi iporiizesi od6ban az ipariizesl ad6 alap teteles, egyszeriisitett megallapitasi m6djat valasztotta es bevallasbenyuj tasra kotelezett vagy bevallast nyujt be (lasd ponthoz irtakat), akkor 1tt kell feltuntetnl az ad6evi ad6 alapjanak osszeget. Eseteben az 1-5. sorokat nem kell kitolteni. 7. sor: A vallalkoz6 az altala foglalkoztatottak eves atlagos statisztikai allomanyi letszamanak elozo adoevhez kepest bekovetkezc5 novekmenye utan 1 mill16 fonnt/fo oszszeggel csokkenthetl az 1paruzesi ad6 alapjat (pl.: ha az evi Jetszam novekmeny 5,36 fc5, akkor 5,36 x Ft, azoz Ft ad6alap-csokkentes vehet6 1genybe). Az atlagos statisztikoi letszamot a Kozponti Stotisztikoi Hivatal Utmutot6 az intezmenyi munkaugy1 stat1szt1ka kerdoive kitoltesehez c. kiadvany januar 1. napjan ervenyes szabalyai szerint kell - ket tizedesjegy pontossaggal- szamitani. Az adoevi atlagos statisztikai allomanyi letszam szamitasa saran figyelmen kivu I kell hagyni azt, aki egyebkent az at lagos statisztikai allomanyi letszamba tortozik, am allomanyba keruleset kozvetleniil megelc5zc5en a vallalkoz6val a tarsosagi od6r61 es az osztalekad6- rol sz616 torveny szerint kapcsolt vallalkozasnak minc5siilc5 vallalkozasnal tartozott az <ltlagos statisztikai allomanyi letszamba. Nem vehetc5 igenybe az ad6alap-mentesseg olyan ll!tszamboviteshez, amely allami tamogatas igenybevetelevel jott letre. Allami tamogatasnak tekintendc5 a Munkaerc5piaci Alapb61 foly6sitott olyan tamogatas, amelynek feltetele uj munkahely ll!tesitese. 8. sor: Ha az ad6evben a vallalkoz6 atlagos stotisztikai allomanyi letszama az elozo ad6- ev atlagos statisztikai allomanyahoz kepest 5%-ot meghalado mertekben csokken es a vallalkoz6 az elc5z6 adoevben e jogdmen igenybe vett adoalap mentesseget, okkor az adoevet megel6zo adoevre igenybe vett ad6alap-mentesseg osszegevel az ad6alopot meg kell novelni. 9. sor: A mentesseggel korrigalt Htv. szerinti - vallalkozas szintu - od6olop sorban o foglolkoztatas utan jar6 adoalap-mentesseg osszegevel csokkentett, valamint o foglolkoztatas csokkentesehez kapcsol6do adoolap-novekmennyel novelt vallalkozasi szintu 1poruzesi adoalap osszeget kell itt feltlintetni. Abbon az esetben, ha a vallolkoz6t tobb onkormanyzot illetekessegi teriileten terheli allondo jellegu ipor (jzesi tevekenyseg utani ad6kotelezettseg (szekhelyen kivullegalabb egy telepiile sen telephelyet tart fenn). akkor ezt az osszeget kell - az ad6alap-megosztasra ininyad6 szabalyok szerint - megosztani az egyes telepuiesek kozott. 10. sor: Itt kell feltuntetni a 9 sorban szereplo- mentessegekkel korrigalt vallalkozasi szintl.i ad6alap megosztasa eredmenyekent eloallo- torvenyi szabalyok szerinti telepilh!si szintii ad6alapot. A megosztast a Htv. melleklete szerint kell elvegezni, azt o megosztasi m6dszert alkalmazva, omi a tevekenysegre a leginkabb jellemzo, illetve o megoszt<lssol erintett telepiilesre o forint odoolapresz nem allap1that6 meg. Termeszetesen abbon oz esetben, ha o vallalkozot nem terheli ad6alap-megosztasi kotelezettseg (szekhelye szerinti telep iilesen kivul, mas onkormanyzat illetekesse gi teruleten nines telephelye), akkor az ezen sorban szereplc5 osszeg megegyezik o 9. sorban szereplc5 osszeggel. 11. sor: Az tinkormanyzot rendeleteben a 2,5 milli6 Ft vallolkozasi szintu ad6alapot el nem erc5 vallolkozasok szamara mentesseget fogalmazhat meg (lehet, hogy a men tesseg csok pl.: 1 m illio Ft-ig jar). Itt kell feltuntetnl azon- az adoevben igenybe vehet6 - mentessegek osszeget, amelyek az - onkormanyzat rendelete szerint - atelepilh!si ad6alap osszeget csokkentik. Ha az onkormanyzat ilyen mentesseget nem 1ktatatott rendeletebe. akkor itt osszeget nem kell, nem lehet jelolni. 12. sor: Ez a bevallasi sor az ad6koteles ad6alap megallapitasara szolgal. A teleplllesi ad6- alap ( 10. sor) osszegeb611e kell vonni az ad6mentes adoalap osszeget (11. sor). Abban az esetben ha a 11. sor osszege eh!ri vagy meghaladja a 10. sor osszeget, akkor itt wo"-t kell feltilntetni. Ekkor a 13. sorbo es a 17. sorba egyarant.o" t kell irni. 13. sor: Az adokoteles telepiilesi ad6alapra JU!6 ad6 osszeget kell itt feltuntetni, az onkormanyzati rendelet szerinti hatalyos od6mertek alapulvetelevel. 14. sor: Az onkormanyzat helyi ad6 rendeleteben ad6kedvezmenyben (ad6csokkentesben) reszesitheti a 2,5 milli6 Ft ad6alapot el nem era vallalkoz6kat (az ad6kedvezmenyt az ad6 %-a ban (0-1 00% kozott) fejezhet1 ki az onkormanyzati rendelet. amely lehet akar 100% is). Az a dot csokkento kedvezmenyek osszeget kell feltiintetni. Ha az onkormanyzat ilyen kedvezmenyt nem iktatatott rendeletebe, akkor itt osszeget nem kell jelolni. 15. sor: A helyi ad6torveny szabalyai szerint az ad6evben az ideiglenes jellegu iparuzesi tevekenyseg utan megfizetett ad6atalany osszeget az ad6alap-megosztas oranyaban - le lehet vonni a szekhely, telephely szerinti onkormanyzatokhoz kimutatott ado osszegeb61, legfeljebb azonban csak annak nagysagaig. Peldaul. ha az ad6z6 az ad6evben forintot fizetett ki ad6atalany dmen, az adoalap-megosztas eredmenyekent pedig a telepuiesi ad6olop a vallalkozasi szintli ad6alap 20%-a, akkor az adott onkormanyzatnal levonhat6 osszeg az ad6evben megfizetett adoatalany 20%-a, azaz forint. Abban az esetben, ha az onkormanyzatra JU!6 ad6atalany osszege meghaladja a 14. sor osszeget, akkor itt csak a 14. sorban szereplc5 osszeget lehet feltlintetni. a telepiilesre jut6 (kiszamitott) ad6atalany tenyleges osszeget (tajekoztato adatkent) pedig a 22. sorban kell szerepeltetni. 16. sor: A helyi adokr61 szol evi C. torveny es a gepjarmuad6r61 szol evi LXXXII. torveny m6dositasar61 szolo evi XCVIII. torveny 10. -anak (2) bekezdese- atmeneti szobalykent, az ott meghatarozott feltetelek szennt a maganszemely vallalkozo eseteben lehetove teszi, hogy a kommunalis berumzas miatt az iparuzesi ado osszeget csokkentse. Ha a maganszemely ad6alany a hivatkozott rendelkezes szerint az adoevben csokkentheti az ad6jat, akkor 1tt kell feltuntetni az adoevben e dmen ervenyesithet6 kedvezmeny osszeget. 17. sor: Ez a sor szolgal az ad6evi iparuzesi ad6fizetesi kotelezettseg kiszamitasara. Az ad6ktiteles ad6alapra vetitett ad6 osszegeb61 (13. sor) le kell vonni az ado ossze get kulonfele jogdmeken csokkento teteleket (a sorok egyiittes osszeget). Ab ban az esetben, ha az ad6t csokkentc5 tetelek egyuttes osszege eleri vagy meghaladja a 13. sor osszeget, akkor itt.o" t kell feltuntetni sorok: Ezen sorok szolgalnak az ad6ev1 ad6 elszamolasara, penzforgalmi rendezesere. A 18. sorban az adoevben odoelolegre tenylegesen befizetett osszeget. vagy a kisad6z6k teteles od6ja alanyanak - ezen minosege alatt fennall6 ad6kotelezettsegrol sz616 bevallas benyujtasa eseten - az adoevben tenylegesen megfizetett ad6 osszeget. A 19. sorban pedig- a tarsasagiad6-elolegnek az ad6evi varhato fizetend6 ado osszegere tortenc5 kiegeszitesere kotelezett (100 milli6 forint arbevetelt el nem erb ad6alanyok) eseteben- az adozas rendjerol sz616 torveny szerint1 feltoltesi kotelezettseg miott befizetett osszeget kell feltuntetni. A 20. sorban a 17. sorban szereplc5 6sszegb61 kivont 18.es 19. sorban szereplc5 egylit tes (eltileg)osszeget kell feltuntetni, amely lehet pozitiv vagy nega!lv elojelii. Amennyiben a 17. sorban szereplc5 osszeg meghaladja a 18. sores a 19. sor egyuttes osszeget (pozitiv kulonbozetl. akkor ezt az osszeget kell- eves bevallas eseten -leg kesobb ad6evet koveto ev otodik h6nap utols6 napjaig (a naptari evvel azonos ilzleti evet valaszt6 eseten az ad6evet koveto ev majus 31 -ig) befizetni az onkor manyzati ad6hatosag szamlajara. Zar6 bevallas eseten -a Ill pontokban jelolt zar6bevallas-benyujtasi okok kivetelevel - es elotarsasagi bevallas eseten a bevallas benyujtasanak hataridejevel egyezc5 idopontban kell az ad6t megfizetni. Abban az esetben. ha a 18. sores a 19. sor egyuttes osszege meghalodja a 17. sor osszeget, akkor a negativ elojeiu kulonbozet tulfizetesnek min6siil, amely az ad6zas rendjerc51 sz616 torveny szabalyai szerint visszeterfttethetc5 az ad6hat6saggal, de arrol is lehet rendelkezni, hogy az adohot6sag a kesobb esedekes adofizetesre tudja be az adozot megilletc5 tulfizetest. Ekkor a,.g" jelii kiegeszfto lapot is ki kell tolteni! 21. sor: Itt kell feltuntetni az ideiglenes jellegii iparuzesi tevekenyseg utan az adoevben tenylegesen megfizetett adoatalany onkormanyzatra jut6 (aranyos) osszeget. Ez az osszeg megegyezik a 15. sorban feltuntetett osszeggel, ha a 13. sorban feltiintetett ado arra fedezetet biztosit. Ha nem, akkor annal csak nagyobb osszeg szerepelhet ebben a sorban. 22. sor: A kulfoldon letesitett telephelyen vegzett tevekenysegb61 szarmaz6 ad6alap nem esik adozas ala. Ennek osszeget ugy kell meghatarozni, hogy a kulfoldon letesitett, a Htv. fogalmainak megfelelo telephelyet ugy kell tekinteni. mint belfoldi telephelyet, s erre a telephelyre is- a megosztasi szabalyok szerint- kell osztani ad61apot. Az igy megosztott, klilfoldi telephelyre, telephelyekre JU!O adoalapresz vonhato le a teljes ad6alapb61. VIII. Ad6eloleg bevallasa A helyi ipanlzesi ad6ban- hasonloon o tarsasagi od6hoz- az ad6elc51eget onad6zassal kell teljesiteni. Ez azt jelenti, hogy ebben a beva llasban kell az ad6z6nak kiszamitania es bevallania az elolegfi zetesi id6szak ket idtipontjara az ad6elc51eg osszeget. Az ad6- elc51eget is termeszetesen tinad6zassal kell megfizetni. Az igy bevallott el61eg minden tovabbi intezkedes nelkiil vegrehajthat6. -3-

15 1. Elolegfizetes idoszaka Az eiolegfizetes idoszaka a naptari evvel egyezo lizleti eves ad6z6k eseten julius junius 31-ig tart, ebben az ad6z6i korben ezt a ket idopontot kell beirni az 1. sorba. A naptari evtol elter6 llzleti eves ad6z6k eseten az el61egfizetesi idoszak a bevallasbenyujtas h6napjat koveto masodik h6nap 1. napjat61 tart 12 h6napon keresztul, a 12. h6nap utols6 napjaig. Ezen ad6z6knak az igy meghatarozott idopontokat kell beir ni a bevallas ezen soraba. Az elolegfizetes idoszaka tehat 12 h6napnyi idoszakot olel at. 2. Elso elolegreszlet az elolegfizetesi idoszakban Az elso elolegfizetes esedekessegenek a napja az ad6eloleg-fizetesi idoszak 3. h6napjanak 15. napja, a naptan evvel azonos tizleti eves ad6z6 eseten szeptember 15. Itt kell jelolni az elolegfizetes napjat es az el61eg osszeget. Ebbe a sorba a VII. 17. sorban feltontetett osszeg es a marcius 15-en (naptari evt61 eltero lizleti eves ad6z6 eseten az ad6ev harmadik h6napjanak utols6 napjan) esedekes elolegosszeg kulonbbzetet kell irni. Ekkent a evben fizetett elolegosszeg a admvre bevallon ad6val (VII. 17. sor) egyezik meg. 3. Masodik elolegreszlet az elolegfizetesi idoszakban A masodik elolegreszlet az elolegfizetesi idoszak 9. h6napjanak 15. napja, a naptari ewe I egyezo lizleti eves ad6z6 eseten marcius 15. Ezt a napot kell beirni ezen ad6z6 csoport eseteben, amellett, hogy az ad6eloleget is be kell vallani. A bevalland6 osszeg a VII. 17. sorban szereplo ad66sszeg (a evi ad6) fele. KITOLT~SI UTMUTAT6 AZ, A" JELO BET~TLAPHOZ Az, A" jel(i lapot azon ad6z6knak kell kitolteni, akik!amelyek az altalanos szabalyok szerint allapitjak meg nett6 arbevetelliket. ldetartozik minden ipariizc!si ad6alany, amely nem minosiil hitelintezetnek. penzugyi vallalkozasna k, biztosit6nak, befektetesi vallalkozasnak, kockazati t6kealapnak, kockazati t6ketarsasagnak, ideertve azt a vallalkozast is, akinek!amelynek nett6 arbevetele a 8 milli6 forintot nem haladja meg es az ad6 alapjanak egyszerusitett megallapitasanak m6djat valasztona. A kiegeszlto lapot egyiitt kell kezelni a bevallasi folappal, ezert ki kell tolteni a kiegeszlto lap fejreszet Is, tovabba ezt az oldalt is (cegszeriien) ala kell lrnil 1. sor: Ebben a sorban kell levezetni a - vallalkozasi szintu - nett6 arbevetel osszeget. A 2. sorban szereplo osszegbol le kell vonni, a 3. sorban. a 4. sorban, a 5. sorban, valamint a 6. sorokban szereplo osszeget. Ez a sor megegyezik a bevallasi folap 1. soraban feltiintetendo osszeggell 2. sor: A szamv1teli torveny hatalya ala tartoz6 ad6alanyok eseteben itt kell szerepeltetn1 a szamv1teli torveny aban szereplo rendelkezesek alapjan meghatarozott - vallalkozasi szmtu - nett6 arbevetel osszeget. A jellemzoen nem vallalkozasi tevekenyseg folytatasara alakult szervezetek (pl.: tarsadalmi szervezet, egyhaz. alapitvany, koltsegvetesi szerv stb.) eseteben a vallalkozasi tevekenyseggel osszefuggesben realizalt arbevetelosszeget kell feltllntetni. A szemelyi jovedelemad6 hatalya ala tartoz6 (maganszemely) ad6alany eseteben a tevekenysegvegzessel (termekertekesites, szolgaltatasnyujtas) kozvetlen osszeft.iggesben kapott - altalanos forgalmi ad6 nelkuli- ellenertek, novelve a kompenzaci6s feliirral es csokkentve az ad6hat6saggal elszamolt regisztraci6s ad6 osszegevel, felteve, hogy azt bevetelkent elszamolta, tovabba azon bevetellel, amelyet a szamvitelr61 sz616 torveny alapjan egyeb bevetelkent kellene elszamolni. (Peldaul a targyi eszkoz ertekesfteseboi szarmaz6 bevetel, a klllontele agrartamogatasok osszege nem kepez ad6alapot). 3. sor: A tarsasagi ad6r61 es az osztalekad6r61 sz616 torveny szerint jogdijnak minosui a szabadalomnak, a vedett eljarasnak, a vedjegynek, illetve hasonl6 jognak, a knowhow-nak. az lizleti titoknak, az irodalmi, a muveszeti vagy a tudomanyos muvek szerzoi joganak, valamint a szerz6i joggal szomszedos Jognak hasznalataert, felhasznalasaert vagy a haszmilat jogaert kapott ellenertek. Ebbe a sorban j ogdfjb61 szarmaz6, arbevetelkent elszamolt ellenertek osszeget kell beirni. 4. sor: Ebbe a sorba kell beirni az egyeb szolgaltatasok ertekekent, illetve egyeb ratorditasok kozon kimutatott- az ad6hat6saggal elszamolt - jovedeki ad6 osszeget. s. sor: Ebbe a sorba kell beirni az egyeb ratorditasok kozon kimutatott, az ad6hat6saggal elszamolt regisztraci6s ad6, energiaad6 osszeget. 6. sor: KUion Jogszabaly szerint felszamithat6 - arbevetelkent elszamoland6 - felszolgalasi dijat nem terheli iparuzesi ad6, ezert azt le kell vonni a nett6 arbevetelbol. Ebbe a sorba a felszolgalasi dij arbevetelkent elszamolt osszeget kell beirni. KITOLT~SI UTMUTAT6 A, B" JELO BET~TLAPHOZ Az, 8 " jelii lapot azon ad6z6knak kell kitoiteni, akik/amelyek hitelintezetnek vagy penziigyl vallalkozasnak min6sulnek. A kiegeszito lapot egyiitt kell kezelni a bevallasi folappal, ezert ki kell tolteni a kiegeszlto lap fejreszet is, tovabba ezt az oldalt is (cegszeriien) ala kell lrni! 1. sor: Ebben a sorban kell osszesiteni a 2-9. sorokban szereplo egyes - vallalkozasi szin tu - nett6 arbevetelelemek osszeget. oly m6don. hogy a 2-7. sorokban szerepio oszszegeket ossze kell adni, majd abb61 a 8. sores a 9. sor osszeget le kell vonni. Ez a sor megegyezik a bevallasi folap 1. soraban feltiintetend6 osszeggel! 2-9. sorok: Az egyes sorok a vallalkozasi szintu nett6 arbevetelelemek kimutatasara, a vallalkozasi szintu nett6 arbevetel levezetesere szolgalnak. A sorokat a szamviteli torveny es a hitelintezetek. penzugyi vallalkozasok eves beszamol6keszftesi es konyvvezetesi kotelezettsegenek sajatossagair61 sz / (XII. 24.) Korm. rendelet szabalyai, tovabba a 9. sor eseteben a helyi ad6torveny pont b) alpontja - penzligyi lizingbe adott eszkoz utan elszamolt elabe teljes osszege nett6 arbevetel - csokkent6 tetel- alapjan kell meghatarozm. KITOLT~SI UTMUTAT6 A, C" JELU BET~TLAPHOZ Az, C" jeiu lapot azon ad6z6knak kell kitolteni, akiklamelyek biztosit6nak minoslllnek. A kiegeszito lapot egyiitt kell kezelni a bevallasi folappal, ezert ki kell tolteni a kiegeszito lap fejreszet is, tovabba ezt az oldalt is (cegszeriien) ala kell irni! 1. sor: Ebben a sorban kell osszesiteni a 2-8. sorokban szereplo egyes - vallalkozasi szintu - nett6 arbevetelelemek osszeget oly m6don, hogy a 2-7. sorokban szereplo osszegeket 6ssze kell adni, majd abb61 a 8. sor osszeget le kell vonni. Ez a sor megegyezik a bevallasi folap 1. soraban feltiintetend6 osszeggel! 2-8. sorok: Az egyes sorok a vallalkozasi szintli nett6 arbevetelelemek kimutatasara, a vallalkozasi szintli nett6 arbevetel levezetesere szolgalnak. A sorokat a szamviteli torveny es a biztosit6k eves beszamolokeszitesi es konyvvezetesi kotelezettsegenek sajatossagair61 sz /2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szabalyai alapjlm kell meghatarozni. KITOLT~SI UTMUTAT6 A, 0 " JELO BET~TLAPHOZ Az, 0 " jelii lapot azon ad6z6knak kell kitolteni, akik!amelyek befektetesi vallalkozasnak minoslllnek. A kiegeszito Ia pot egyiitt kell kezelni a bevallasi folappal, ezert ki kell tolteni a kiegeszito lap feju!szet is, tovabba ezt az oldalt is (cegszeriien) ahi kell irni! 1. sor: Ebben a sorban kell osszes1teni a 2-6. sorokban szereplo egyes - vallalkozasi szm tu - netto arbevetelelemek osszeget. Ez a sor megegyezik a bevallasi folap 1. soraban feltuntetendo osszeggel sorok: Az egyes sorok a vallalkozasi szintu nett6 arbevetelelemek k1mutatasara, a vallalkozasi szintu nett6 arbevetellevezetesere szolgalnak. Az egyes sorokat a szamviteli torveny es a befektetesi vallalkoz6k eves beszamo16keszitesi es konyvvezetesi kotelezettsegenek sajatossagair61 sz / (XII. 24.) Korm rendelet szabalyai a lap jan kell meghatarozni. KIT0LTESI UTMUTAT6 AZ. E" JELO BETETLAPHOZ Ezt a kiegesz1to lapot minden olyan vallalkozasnak ki kell tolten1e, amelynel van eladott aruk beszerzesi erteke (elabe) es/vagy kozvetitett szolgaltatasok erteke. Nem kell ki toltenie ezt a lapot annak a vallalkoz6nak, aki az iparuzesi ad6ban az ad6alap egyszeriisitett ad6alap-megallapitasi m6djat valasztotta. E ket ratorditaselemmel csokkenthet6 a nett6 arbevetel a helyi iparuzesi ad6 alapjanak kiszamitasa soran, azonban a ad6evt61 egyiittes osszegiik csak korlatokkal vonhat6 le a nett6 arbevetelbol. A korlatozas IE!nyege, hogy az arbevetel nagysagat61 fuggoen e ket nett6 arbevetel-csokkentii tetel savosan vonhat6 le, minel nagyobb a nett6 ar bevetel osszege, annal kisebb osszeggel lehet csokkenteni a nett6 arbevetelt. Nem vonatkozlk a korlatozas arra a vallalkozasra, amelynek nett6 arbevetele az 500 milli6 forintot nem haladja meg es nem minosiil az I. pont szerinti ertelemben vett kapcsolt vallalkozasnak. A Htv anak (4) bekezdese szerint az (1) bekezdes a pontja szerinti nett6 arbevetel-csokkento osszeggel (eladott aruk beszerzesi erteke es kozvet1tett szolgaltatasok erteke) a vallalkoz6 - nett6 arbevetele osszegetiil fuggoen. savosan- az alabbiak szerint csokkentheti nett6 arbevetelet. A nett6 arbevetel milli6 forintot meg nem halad6 osszegebol az e savba Juto nett6 arbevetelcsokkento osszeg egesze, milli6 forintot meghalad6, de 20 milliard fonntot meg nem halad6 osszegebol az e savba jut6 nett6 arbevetel-csokkent6 osszeg, de legfeijebb az e savba jut6 nett6 arbevetel 85%-a, - 20 milliard forintot meghalad6, de 80 m illiard fonntot meg nem halad6 osszegebiil az e savba jut6 nett6 arbevetel-cs6kkent6 osszeg. de legfeijebb az e savba jut6 nett6 arbevetel 75%-a, - 4 -

16 -80 milliard forintot meghalad6 6sszegeb61 az e savba jut6 nett6 arbevetel-cs6kkent6 osszeg, de legfeljebb az e savba jut6 nett6 arbevetel 70%-a vonhat6 I e. A Htv. 39. (7) bekezdese ertelmeben - a f6szabalyban foglaltakt61 elter6en - az ad6- alap megallapitasanal azon aruk, anyagok, szolgaltatasok ertekesitesevel osszefuggesben elszamolt eladott aruk beszerzesi ertekenek es kozvetitett szolgaltatasok ertekenek teljes osszege csokkenti a nett6 arbevetelosszeget, amely aruk, anyagok, szolgaltatasok ertekesitese utan az ad6alany a szamvitelr61 sz616 torveny szerinti exportertekesites nett6 arbevetelet vagy a kozfinanszirozasban reszesiilo gy6gyszerek, mint aruk ertekesitese utan belfoldi ertekesites nett6 arbevetelet szamol el. Az elszamol6hazi tevekenyseget vegz6 szervezetnel, az altala - a foldgazpiaci es villamosenergia-piaci ugyletek elszamolasa erdekeben - vasarolt es tovabbertekesitett, a szamvitelr61 sz616 t6rveny szerinti eladott aruk beszerzesi ertekekent elszamolt foldgaz es villamos energia beszerzesi erteke teljes osszege csokkenti a nett6 arbevetel osszeget. I. Ad6alany adatai A 1. sorban kell jelolni azt, hogy az ad6alany a Htv. 39. (6) bekezdese alkalmazasanak hatalya ala esik e. A Htv. e rendelkezese ugyanis e l6irja, hogy a tarsasagi ad6r61 es az osztalekad6r61 sz616 t6rveny szerint kapcsolt vallalkozasnak min6siil6 ad6alanyok az ad6 alapjat az ad6alany kapcsolt vallalkozasok osszes nett6 arbevetele es osszes nett6 arbe vetel-cs6kkent6 raforditasa pozitiv e16je1u kiil6nb6zetekent - figyelemmel a 39. (4) es (5) bekezdesben foglaltakra- kell megallapitani, azzal, hogy az egyes ad6alanyok ad6- alapja ezen kulonbozetnek es az ad6alany nett6 arbevetelenek a kapcsolt vallalkozasok osszes nett6 arbeveteleben kepviselt aranyanak szorzata. Az e bekezdesben foglaltakat csak azon ad6alanynak kell alkalmaznia, amely eseteben az eladott aruk beszerzesi ertekenek es a kozvetitett szolgaltatas ertekenek egyuttes osszege az ad6alany nett6 arbevetelenek 50%-at meghaladja, kizar61ag az ezen felteteleknek megfelel6 kapcsolt vallalkozasai vonatkozasaban. Tehat e negyzetbe azon vallalkozasnak kell jelolnie, amely megfelel valamennyi, k6vetkez6 feltetelnek: - a tarsasagi ad6r61 es osztalekad6r61 sz616 torveny szerinti kapcsolt vallalkozasnak min6s01 es - a helyi iparuzesi ad6 alanya es - az elabe es a kozvetitett szolgaltatas ertekenek egyuttes osszege meghaladja a nett6 arbevetel 50%-at es - az ad6alany rendelkezik az el6z6 feltetelnek megfelel6 kapcsolt vallalkozassal. Amennyiben e feltetelek mindegyike teljesiil, akkor a tovabbiakban csak a Ill. pont alatt sorokat kell kitolteni, ha csak egy feltetel nem teljesiil, akkor pedig csak a 11. pont alatti sorokat kell kitolteni. A 2. es a 3. sorban az ad6z6 azonositasahoz szukseges adatokat kell feltontetni. 11. A Htv. 39. (6) bekezdesenek hatalya ala nem tartoz6 vallalkozas eseten kitol tendo bevallasi sorok Az 1. sorban kell feltontetni az eladott aruk beszerzesi erteke osszeget. Az elabe fogalmat a Htv anak 36. pontja hatarozza meg. Az eladott aruk be szerzesi erteke a kett6s konyvvitelt vezet6 vallalkozasok eseteben a vasarolt es valtozatlan formaban eladott anyagoknak, aruknak- a szamvitelr61 sz616 torveny sze rint az eladott aruk beszerzesi ertekekent elszamolt - bekeroiesi (beszerzesi) erteke. Az egyszeres konyvvitelt, valamint - a szemelyi j6vedelemad6r61 sz616 t6rveny hata lya ala tartoz6 - penzforgalmi nyilvantartast vezet6 vallalkoz6k eseteben a targyevi arubeszerzesre forditott kiadas, csokkentve a kifizetett arukeszlet leltar szerinti zar6 ertekevel, novelve a kifizetett arukeszlet leltar szerinti nyit6 erte!kevel. Csokkenti az eladott aruk beszerzesi erteket az az ertek, amellyel az ad6alany a Htv. 37. pont szerint anyagkoltsegkent, a Htv. 40. pont szerint k6zvetitett szolgaltatasok ertekekent nett6 a rbevetelet csokkentette. A 2. sorban kell feltiintetni a kbzvetitett szolgaltatasok erteket. A k6zvetitett szolgaltatasok ertekenek fogalmat a Htv anak 40. pontja tartalmazza. E levonhat6 tetel megegyezik a szamviteli torveny szerinti k6zvetitett szolgaltatasok ertekevel. A szamviteli torvennyel azonos tartalmu kozvetitett szolgaltatasokr61 akkor van sz6, ha az ad6alany sajat neveben vasarol meg o lyan szolgaltatast. amelyet harmadik szemellyel irasban kotott szerz6des alapjan ez ut6bbi szamara valtozatlan formaban ad tovabb, azaz nem a sajat teljesitmenyehez hasznalja fel. Mindennek ki kell tunnie a szamlazasb61 is. (A kimen6 szamlakban - ha az sajat es kozvetitett szol galtatasokat is tartalmaz- kiilon kell feltiintetni a kozvetitett szolgaltatas megneveze set es ellenerteket, mely nem kell hogy azonos legyen a szolgaltatas beszerzesi araval.) A 3. sorban kell feltuntetni az 1. sor szerinti elabe es a 2. sor szerinti kozvetitett szolgal tatasok ertekebol azon raforditasreszek egyiittes 6sszeget. amelyek olyan termekek (aruk, sajat el6allitasu termekekl. szolgaltatasok ertekesitesehez kot6dnek, amelyek utan a szamvitelr61 sz616 torveny szerint exportarbevetelt kell elszamolni. Ezt a sort nem kell kitolteni annak a vallalkozasnak, amelynek nett6 arbevetele az 500 milli6 forintot nem haladja meg es nem minosiil az 1. pont szerinti ertelemben vett kapcsolt vallalkozasnak. A 4. sorban kell feltiintetni az 1. sor szerinti elabe ertekeb61 azon raforditasreszt, amelyet a vallalkoz6 k6zfinanszirozott (tb-finanszlrozasban n?szesiil6) gy6gyszer ertekesitesevel osszefiiggesben szamol el. Ezt a sort nem kell kitolteni annak a vallalkozasnak, amelynek nett6 arbevetele az 500 milli6 forintot nem haladja meg es nem minosiil az 1. pont szerinti ertelemben vett kapcsolt vallalkozilsnak. Az 5. sorban kell feltiintetni az elabe es a kozvetitett szolgaltatasok egyiittes osszege nek azt a reszet, amelyet a Htv. 39. (4)-(5) bekezdese szerinti szamit as eredmenyekent all el6 (ez a szamadat nem haladhatja meg az 1. es a 2. sor szerinti adat egyuttes osszeget). Ezt a sort nem kell kitolteni annak a villlalkozasnak, amelynek nett6 arbevetele az 500 milli6 forintot nem haladja meg es nem minosiil az I. pont szerinti ertelemben vett kapcsolt vallalkozilsnak. A 6. sor szolgal annak kimutatasara, hogy mekkora az az 6sszeg, amellyel tenylegesen csokkenthet6 a nett6 arbevetel elabe es kozvetitett szolgaltatasok egyiittes erteke jogcimen. Ha a vallalkozas nett6 arbevetele az 500 milli6 forintot nem haladja meg es nem min6sul az I. pont szerinti ertelemben vett kapcsolt va llalkozasnak, akkor ez a sor az 1. es a 2. sorban feltiintetett szamadat egyiittes osszegevel egyezik meg. Ha nem, akkor a 3. sorban, a 4. sorban es az 5. sorban feltiintetett szamadatokat kell osszeadni es itt beirni A Htv. 39. (6) bekezdesenek hatalya ala tartoz6 vallalkozas eseten kitoltendo bevallasi sorok Az I. pontban emlitett felteteleknek megfelel6 vallalkozasnak a helyi iparuzesi ad6alapj<it kulon szamitas szerint- lenyegeben csoportszinten, osszevontan- kell megallapita nia, azzal, hogy az osszevont, csoportszintu adatokra vonatkozik az elabe es a kozvetitett szolgaltatasok erteke nett6 arbevetelb61 val6 levonhat6saganak korlatozasa es az ezen korliltozas al61i kivetelek. Az 1. sorban kell feltuntetni azt a nett6 arbevetelosszeget, amely az osszevont ad6alapszamit asra kotelezett (1. pontban emlitett kapcsolt) vallalkozasok Htv. szerinti nett6 arbevetel-adatainak osszegzesekent all el6. A 2. sorban kell feltiintetni az osszevont ad6alap-szamitasra kotelezett (1. pontban emlitett kapcsolt) vallalkozasok 6sszevont anyagkoltseg, alvallalkoz6i teljesitesek erte ke es K+F kozvetlen koltsegeinek osszeget. Ezen nett6 arbevetel-cs6kkent6 tetelek teljes osszegevel korlatozas nelkul csokkenthet6 a nett6 arbevetel a helyi iparuzesi ad6alap szamitasa soran. A 3. sor szolgal az osszevont ad6alap szamitasra kotelezett (1. pontban emlitett kapcsolt) vallalkozasok 6sszesitett elabe osszegenek kimutatasara. A 4.sor szolgal az osszevont ad6alap-szamitasra kotelezett (I. pontban emlitett kapcsolt) vallalkozasok osszesitett kozvetitett szolgaltatasok erteke osszegenek kimutatasara. Az 5. sorban kell feltiintetni az 3. sor szerinti osszesitett elabe es a 4. sor szerinti, osszesitett kozvetitett szolgaltatasok ertekeb61 azon raforditasreszek egylittes osszeget, amelyek olyan termekek (aruk), szolgaltatasok ertekesitesehez kot6dnek, amelyek utan a szamvitelr61 sz616 torveny szerint exportarbevetelt kell elszamolni. A 6. sorban kell feltiintetni az 3. sor szerinti elabe ertekeb61 azon raforditasreszt, amelyet az osszevont (csoportszintu) ad6alap-megallitasra kotelezett vallalkoz6 ad6alany barmelyike kozfinanszirozott (tb-finanszirozasban reszesiil6) gy6gyszer ertekesitese vel osszefiiggesben szamol el. Az 7. sorban kell feltiintetni az 6sszevont ad6alap-szamitasra kotelezett (1. pontban emlitett kapcsolt) vallalkozasok osszes elabej anak es osszes kozvetitett szolgaltatasok erteke egyiittes 6sszegenek azt a reszet, amely a Htv. 39. (4)-(5) bekezdese szerinti szamitas eredmenyekent all el6 (ez a szamadat nem haladhatja meg az 3. es a 4. sor szerinti adat egyiittes osszeget). A 8. sor szolgal annak kimutatasara, hogy mekkora az az osszeg, amellyel tenylegesen csokkenthet6 az osszevont nett6 arbevetel elabe es kozvetitett szolgaltatasok egyiittes erteke jogcimen, az osszevont, csoportszinta ad6alap kiszamitasa erdekeben. Ez a szamadat a korlatozas nelkiillevonhat6 csoportszintu tetelek (5. sorban es a 6. sorban feltiintetett osszegek) es a 7. sorban szerepl6 osszeg egylittes osszegekent all el6. A 9. sorban kell feltiintetni azt, hogy mekkora az osszevont, csoportszin!u ad6alap osz szege. Ennek erdekeben a csoportszintu nett6 arbevetel (1. sor) 6sszegeb61 le kell vonni a korlatozas ala nem es6 nett6 arbevetel-cs6kkent6 tetelek (raforditasok, kolt segek) egyiittes, csoportszintu erteket (2. sor), tovabba a 8. sorban szerepl6, tenyle gesen levonhat6 elabe es kozvetitett szolgaltatasok egyuttes osszeget. A 10. sorban kell r6gziteni az ad6alany vallalkozasi szintu alapjanak osszeget. Ez az ad at nem az altalanos szabalyoknak megfelel6en a valla lkozas szintjen eloall6 nett6 arbevetel es nett6 arbevetel- cs6kkent6 tetelek egyenlegekent all el6, hanem a 9. sorban szerepl6 csoportszintil, osszesitett ad6alap arbevetel-aranyos osszegekent. Ezert a 9. sorban szerepl6 osszeget meg kell szorozni a vallalkozas nett6 arbevetele (vonatkoz6 kiegeszit61ap II. 1 sora ban kiszamitott nett6 arbevetelosszege) osszes, csoportszintu nett6 arbevetel osszege (1. sor) hanyados ertekevel (a hanyadost 6 tizedesj egyig kell szamitani). -5 -

17 KITOLT~SI 0TMUTAT6 AZ,,F" JELO BET~TLAPHOZ Ha a vallalkoz6 (ad6z6) tobb 6nkormanyzat illetekessegi teruleten vegez alland6 jellegu ipanlzesi tevekenyseget, azaz szekhelye szerinti onkormanyzat illetekessegi teruleten kivu I (mas, kul- vagy belfoldi telepuiesen) van legalabb egy telephelye akkor az. F" jelu betetlapot is ki kell tolteni. A betetlapot egyiltt kell kezelni a bevallasi folappal, ezert ki kell tolteni a betetlap fejreszet is, tovabba ezt az oldalt is (cegszerilenl ala kell irni! I.Ad6alany Az ad6alany azonositasara szolgal6 mez6, az ad6z6 nevet es ad6azonosit6 szamat (ma ganszemely eseten ad6azonosit6 jelet, szervezet eseten ad6szamat) kell fei!untetni. 11. Alkalmazott ad6alap-megosztas m6dszere Itt kell jelolni az ad6evben alkalmazott ad6alap megosztasi m6dszert. A Htv. 3. szamu mellekleteben szerepl6 megosztasi m6dszerek kozul a tevekenysegre leginkabb jellemz6 m6dszer alapjan lehet az ad6alapot megosztani. Az ad6alap-megosztas m6dszere tehat nem a vallalkozas valasztasanak filggvenye! Tehat az 1. pont vagy a 2. pont vagy a 3. pont melletti negyzetbe lehet X-et tenni, felteve, hogy az ad6alap-megosztasra az a leginkabb jellemzo, az alabbi korlatok figyelembevetelevel: Annak az ad6z6nak, amelynek az adoevet megel6z6 ad6evi ad6alapja (id6aranyosan) meghaladta a 100 milli6 Ft-ot, csak es kizar61ag a Htv. 3. szamu melleklete 2.1 pontja szerinti (komplex) megosztasi m6dot lehet alkalmazni. Ezert ezen ad6z6 csak a 3. pont melletti negyzetbe tehet X-et, figyelembe veve a k6vetkez6 pontokban foglaltakat is. Abban az esetben, ha a vallalkoz6 tevekenysegere a komplex megosztasi m6d a leginkabb jellemz6, vagy ha ezt a m6dszert kell a vallalkoz6nak alkalmaznia, akkor az.. F" jeiu lap Ill. pont 1., 2., 3., 4., sora it egyarant ki kell kitblteni. A Htv. 3. szamu mellekletenek 2.2 pontjaban szereplo vi llamas energia vagy foldgaz egyetemes szolgaltat6nak, eloszt6i engedelyesnek, villamosenergia-kereskedonek, foldgazkereskedonek a 4. pontnallevo negyzetbe kell jelolni, esetukben ugyaniscsak ez a m6dszer alkalmazhat6. Ekkor az egyetemes szolgaltat6nak es az energiakereskedonek az,.f" jelu lap Ill. pont 5. es 6. sora it, eloszt6i hal6zati engedelyesnek pedig az.. F" jelu lap Ill. pont 7. es 8 sorait kell meg kitblteni! Az epit6ipari tevekenyseget vegz6 vallalkoz6 (6sszes arbevetelenek legalabb 75%-a epit6ipari tevekenysegbol ered) donthet ugy is, hogy nem az altalanos szabalyok szerint osztja meg az ad6 teljes alapjat, hanem a Htv. 3. szamu melleklete 2.3 pontja szerinti specifikus megosztasi m6d alapjan. Ez a dontesi lehet6seg annak az epit6ipari tevekenyseget vegz6nek is nyitva all, melynek ad6evet megel6z6 adoevi arbevetele a 100 milli6 forintot meghaladja. llyen ira nyu dentes eseten az s. pont melletti negyzetbe kell X-et frni. E megosztasi m6d eseten a szekhely szerinti, valamint a Htv pontja szerinti telephelyek szerinti telepulesekre az ad6alap 50%-at a hagyomanyos m6dokon kell megosztani, az ad6alap masik 50%-at viszont az epft6ipari teljesitmeny aranyaban azon telepulesek kozott, melyek azert valtak telephellye, l)lert az ott folytatott epft6ipari tevekenyseg id6tartama az ad6even belul a 180 napot meghaladta. Ekkor - a szekhely es a klasszikus telephelyek szerinti telepulesek eseten- az.. F" jelli lap Ill. pont 1. es 2., vagy 3., es 4. vagy 1., 2., 3., 4. sorait kell kitolteni, az epft6ipari tevekenyseg id6tartama miatt telephellye val6 telepulesek eseten pedig az.. F"jelu lap Ill. pont 9. es 10. sora it kell meg kitblteni! A vezetek nelkuli tavkozlesi tevekenyseget vegz6 vallalkoz6 csak a Htv. 3. szamu mellekletenek pontja szerint oszthatja meg az ad6 alapjat. Ezert ez a vallalkoz6 - f6szabaly szerint - csak ide tehet X-et. A vezetekes tavkozlesi szolgaltatast nyujt6 vallalkoz6 eseten csak a Htv. 3. szamu melleklete pontja szerinti megosztasi m6d alkalmazhat6. Ezert ezen ad6z6 csak e helyre tehet X-et. Ekkor az.. F" jelu lap Ill. pont 13. es 14. sora it kell kitolteni! Ha viszont a vezetekes tavkozlesi szolgaltatast nyujt6 vezetek nelkuli tavkozlesi szolgaltatast is nyujt. akkor az.. F" jeiu lap Ill. sor 15. es 16. sorait is ki kell tblteni. Ill. Megosztas Ha a szemelyi jellegu ratordftas szerinti ad6alap-megosztast alkalmazza, akkor a 1. es 2. sorokat kell kitolteni. Amennyiben az eszkozertek-aranyos megoszt asi m6dszert alkalmazza, ugy 3. es a 4. sorokat kell kitolteni. Ha a vallalkozas a komplex megoldasi m6dszert alkalmazza abban az esetben az 1-4. sorok mindegyiket ki kell tolteni. 1. sor: Itt kell fei!untetni a Htv. melh~kletenek 1.1. pontja alapjan szamitott (vallalkozas szintli) szemelyi jellegu raforditas osszeget, azaz a szemelyi jellegu ratordftas aranyaban tbrten6 ad6alap-megosztas vetftesi alapjat. 2. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a szemelyi jellegu raforditassal aranyos megosztasi m6dszer alkalmazasa saran az adott (szekhely, telephely szerinti) telepulesen felmerult (odajut6) szemelyi jellegu ratorditas osszeget. 3. sor: Itt kell feltuntetni a Htv. mellekletenek 1.2. pontja alapjan szamitott a szekhely, telephely szerinti telepuh!sre jut6 6sszes eszkozertek 6sszeget, azaz az eszkozaranyos ad6alap-megosztas vetitesi alapjat. 4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az adott (szekhely, telephely szerinti) telepulesen felmerult (odajut6) eszkbzertek osszeget. S. sor: E sorba kell frni az egyetemes szolgaltat6, villamosenergia- vagy foldgazkeresked6 eseten a villamos energia vagy fbldgaz vegs6 fogyaszt6k reszere tbrten6 ertekesfteseb61 szarmaz6 6sszes, m\mviteli tbrveny szerinti nett6 arbevetelet, azaz ezen ad6z6i kbrben a megosztas vetitesi alapjat. 6. sor: Ebben a sorban kell fei!untetni az egyetemes szolgaltat6, villamosenergia- vagy f61dgazkeresked6 eseten a villamos energia vagy fbldgaz vegs6 fogyaszt6k reszere t6rten6 ertekesfteseb61 szarmaz6, az onkormanyzat illetekessegi teruletere jut6, azaz a telepulesen lev6 vegs6 fogyaszt6kt61 szarmaz6, szamviteli tbrveny szerinti nett6 arbevetelt. 7. sor: Itt kell rbgzfteni a villamosenergia-eloszt6 hal6zati engedelyes es fbldgazeloszt6i engedelyes eseten az osszes vegs6 fogyaszt6nak tovabbftott villamos energia vagy foldgaz mennyiseget, vagyis ebben az ad6z6i korben a megosztas vetitesi alapjat. 8. sor: Ez a sor szolgal a villamosenergia-eloszt6 hal6zati engedelyes es foldgazeloszt6i engedelyes eseten az onkormanyzat illetekessegi teruleten lev6 vegs6 fogyaszt6nak tovabbitott villamos energia vagy foldgaz mennyisegenek fei!untetesere. 9. sor: tpft6ipari tevekenyseget vegz6 eseten - ha a ra vonatkoz6 specifikus megosztasi m6dot valasztja - ebben a sorban a vallalkozas egeszenek szintjen kepz6d6, az epit6ipari teljesitmeny (epit6ipari tevekenysegb61 ered6 nett6 arbevetel, valamint az ad6ev utols6 napjan fennall6, epit6ipari tevekenyseggel 6sszefUggesben keszletre vett befejezetlen termeles, felkesz termek, kesztermek ertekenek egyuttes osszege) erteket kell fei!u ntetn i. 1 o. sor: Ebbe a sorba az epft6ipari tevekenyseget vegz6nek a 9. sorban jelblt 6sszegb61 azt a reszt kell beirni, amelyik az adott telepulesre j ut. 11. sor: A vezetek nelkuli tavkozlesi tevekenyseget vegz6 vallalkoz6 eseten az ut61ag fizetett diju szolgaltatast igenybe vev6 el6fizet6k- adoev els6 nap jan ervenyes - szamat kell ebbe a sorba beirni. 12. sor: A 11. sorban feltuntetett el6fizet6 szamb61 ebbe a sorba azoknak az el6fizet6knek a szamat kell beirni, akiknek a szamlazasi dmuk az ad6ev elsa napjan az adott telepulesen talalhat sor: A vezetekes tavkozlesi szolgaltatast nyujt6 eseten az adoev els6 napjan szolgaltatast igenybe vev6k szamlazasi cime alapjan azonositott szolgaltatasi helyek (az 6sszes szolgaltatasi hely) szamat kell itt fei!untetni (ha az ad6z6 egy cimen tobb vezetekes szolgaltatast is nyujt. akkor is csak egy szolgaltatasi helynek min6sul). 14. sor: A 13. sorban szerepl6 szolgaltatasihely-szamb61 a vezetekes szolgaltatast igenybe vev6 szamlazasi cime alapjan az adoev else napjan az adott telepulesen lev6 szolgaltatasi helyek szamat kell megadni. 15. sor: Ezt a sort annak a vezetekes tavkbzlesi szolgaltat6nak kell kitolteni, amelyik vezetek nelkuli tavkozlesi szolgaltatast is nyujt, de a vezetek nelkuli tavkozlesi tevekenysegb61 szarmaz6 nett6 arbevetele az osszes arbevetel 75%-at nem eri el.ltt kell szerepeltetnie az ut61ag fizetett diju vezetek nelkuli tavkozlesi szolgaltatast az adoev els6 napjan igenybe vev6 osszes el6fizet6 szamat. 16. sor: A 15. sorban szerepl6 szamadatb61 azt az el6fizet6 szamot kell itt feltontetni, amelyik - az el6fizet6 szamlazasi cime alapjan - az adott telepulesre jut KITOLT~SI UTMUTAT6 A.,G" JELO BETETLAPHOZ Az "G" jelu Iapan a tulfizetesekr61 es a fennall6 k6ztartozasokr61 kell nyilatkozni az ad6 z6knak. A betetlapot egyiltt kell kezelni a bevallasl folappal, ezert ki kell tolteni a betetla p fejreszet is, tovabba ezt az oldalt is (cegszeruen) ala kell irnil A "G" jeiu lapot kizar61ag abban az esetben kell kitolteni az ad6z6nak, ha tulfizetese vagy fennall6 k6ztartozasa van. II. Nyilatkozat Itt kell nyilatkozni az ad6z6nak a f61ap 20. sora ban szerepl6 tulfizetes (negatfv el6jeiu k016nb6zet) osszegenek elszamolasar61, az egyes pontok melletti negyzetbe val6 jelolessel. A tulfizetes osszege felhasznalhat6 a kes6bb esedekes iparuzesi ad6fizetesre, mas ad6- ban vagy mas ad6hat6sagnal fennall6 koztartozas kiegyenlitesere, illet61eg az ad6z6 kerheti a tulfizetes visszateriteset is. Az ad6hat6sag a tulfizetes 6sszeget csak akkor teritheti vissza, ha az ad6z6nak nines az ad6hat6sagnal nyilvantartott, ad6k m6djara behajtand6 koztartozasa. Rendelkezes hianyaban az ad6hat6sag a tulfizetes 6sszeget a kes6bb esedekes ad6tartozasra szamolja el Mas ad6nemben, ad6hat6sagnal nyilvantartott lejart esedekessegu koztartozasra atvezetendo osszegek Ebben a pontban kell nyilatkozni a mas ad6hat6sagnal nyilvantartott koztartozas 6sszeger61, megjelolve a koztartozast nyilvantart6 szervet, a koztartozas fajtajat, osszeget es azt a bankszamlaszamot. ahova a koztartozast eredetileg kellett volna megfizetni

A befizetést a 11737007-15369842-03540000 számú számlára kell teljesíteni.

A befizetést a 11737007-15369842-03540000 számú számlára kell teljesíteni. , Nagyszentjános Község Jegyzője 9072 Nagyszentjános Vasút u 1 Telefon/ Fax: (96)544-030 Internet: wwwnagyszentjanoshu E-mail: ado@nagyszentjanoshu 35/2008(XII31) PM rendelet alapján HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Zsombó önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 1. függeléke BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2015. adóévben Visegrád önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről I. Bevallás

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben SZENTMÁRTONKÁTA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám::30- /2012. Benyújtás, postára adás napja:.év hó.. nap Adózó adó-nyilvántartási száma:.. A bevallás benyújtási határideje: 2012. május 31. Átvevő aláírása BEVALLÁS a

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a Jászszentandrás község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkezett: Előadó: Tiszasziget Polgármesteri

Részletesebben

BEVALLÁS FŐLAP. 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

BEVALLÁS FŐLAP. 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása 1 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévben... Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségról (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. Önkormányzati szám: Iktatószám: Érkezés időpontja:...

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig.

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévről HALMAJ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - adóévében

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - adóévében BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - adóévében KOMÁROM önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS. II. Bevallott időszak

BEVALLÁS. II. Bevallott időszak BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2012. adóévben a Murony Község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-038 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP. II. Bevallott időszak: év hó naptól év hó napig

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP. II. Bevallott időszak: év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Évközben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő üzleti

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén Flap 2010. adóévben SÁROSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrl (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó.

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2008. adóévben Szentmártonkáta önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Vaszar önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóben TISZALÖK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Etyek Község Önkormányzat Adóirodája ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Etyek Község Önkormányzat Adóirodája ... Név:.. Adóazonosító:... BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandójellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Etyek önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Születési helye, ideje:... 3. Anyja születési családi és utóneve:...

1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Születési helye, ideje:... 3. Anyja születési családi és utóneve:... BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. adóévben a Péteri Község Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Domaszék Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

Adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap. átvevő aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

Adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap. átvevő aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013 adóévben az Hőgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben az Ordacsehi önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén I Bevallás jellege 1 Éves bevallás 2 Záró bevallás BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013 évben kezdődő adóévben a Tolna Város önkormányzat illetékességi

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. évben kezdődő adóévben a/az SAJOKAZA község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben az Újszász Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

VII. Az adó 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)...., 2. Eladott áruk beszerzési értéke....,

VII. Az adó 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)...., 2. Eladott áruk beszerzési értéke...., BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben a püspökladányi önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben a Karcag Városi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Ópusztaszer Község Polgármesteri Hivatala H-6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. Tel.:+36-62/575-130, Fax:+36-62/575-131 Web: http://www.opusztaszer.eu E-mail :opusztaszer@invitel.hu BEVALLÁS a helyi iparűzési

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 1 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóben Csány községi önkormányzat

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. évben kezdődő adóévben a Hajdúsámson Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - 2011. adóévben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - 2011. adóévben BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - 2011. adóévben KOMÁROM önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2013. évben kezdődő adóévben a Tiszakeszi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzata BEVALLÁS

Nagytarcsa Község Önkormányzata BEVALLÁS Nagytarcsa Község Önkormányzata Adócsoport 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. Tel.: 28/450-204/107, 110 mellék, Fax: 28/450-204/116 mellék BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben Méhkerék önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a NYÍRLUGOS önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2015. adóévben Vasadi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben KOSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. adóévben a Nagyszentjános önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a Jászárokszállás Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben az Alsóörs Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

V. Az Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve

V. Az Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve Benyújtandó: Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. Tel.: 63/364-800 23-mellék Helyi iparűzési adó számlaszám: Késedelmi pótlék számlaszám: Mulasztási bírság

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a Püspökszilágy Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóévben a/az Aszófő önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben Rádi Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Ózd Város Jegyzőjétől 3600 Ózd, Városház tér 1. TEL: 48/574-100(4225) BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben az Ózd Város Önkormányzat illetékességi

Részletesebben

BEVALLÁS. 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 5. Székhelye, lakóhelye: város/község

BEVALLÁS. 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 5. Székhelye, lakóhelye: város/község Érkezett: a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. adóévben Szigetvár Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben PÁTY KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Écs-Ravazd körjegyzőség 9083 Écs, Fő u. 94. Tf: 96/473-168, 96/474-087 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység

Részletesebben

- - Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó) (nap) AZONOSÍTÓ ADATOK

- - Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó) (nap) AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS 2009. adóévről LEVÉL önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó)

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben a Ceglédbercel Község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól

II. Bevallott időszak év hó naptól BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20... ben kezdődő adóben a Nagykáta Városi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013. évben kezdődő adóévben a BAJ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. adóévben KOSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 1 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. ben kezdődő adóben ÁBRAHÁMHEGY önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a Mezőzombor Község Önkormányzata t illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8.

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2008. adóévben a Kisújszállás Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről.

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a/az PILISMARÓT önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013 évben kezdődő adóévben Vizsoly Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az PILISMARÓT önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap...adóévben Villány Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről I. Bevallás

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 201.. évben kezdődő adóévben a Csanytelek Község illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013. évben kezdődő adóévben a TATA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén 36956 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 179. szám 14. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez 18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg

Részletesebben

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. év

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. év Önkormányzati adóhatóság tölti ki! BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. év Beérkezés/postára adás dátuma: 20... év hó nap Átvevő aláírása:.. Iktatószám:..

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2016. adóévben KOSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Szerencs Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

I. Bevallás jellege. II. Bevallott időszak

I. Bevallás jellege. II. Bevallott időszak I. Bevallás jellege BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a Ceglédbercel Község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 1 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben