BEVALLAS a helyi iparuzesi ad6r6l tilland6 jellegu iparuzesi tevekenyseg eseten Fola -.. ~' " "' I?. ~

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVALLAS a helyi iparuzesi ad6r6l tilland6 jellegu iparuzesi tevekenyseg eseten Fola -.. ~' " "' I?. ~"

Átírás

1 BEVALLAS a helyi iparuzesi ad6r6l tilland6 jellegu iparuzesi tevekenyseg eseten Fola U ~' " "' I?. ~ C\..~11.1; evben kezdodo ad6evben a/az onkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott tevekenyseg utani ad6kotelezettsegrol (Benylijtand6 a szekhely, telephely fekvese szerinti telepiilesi onkormanyzat, fovarosban a fovarosi onkormanyzat ad6hat6sagahoz.) I. Bevalhis jellege D 1. Eves bevalhis D 2. Zan) bevallas D 3. Elot<irsasagi bevallas D 4. Naptari evtol eltero iizleti evet valaszto adozo bevallasa D 5. Ev kozben kezdo adozo bevallasa D 6. Naptari evt6l elter6 iizleti evet valaszto adozo atteresenek ever6l kesziilt evkozi bevallasa D 7. A szemelyi jovedelemadorol sz616 torveny szerint mezogazdasagi 6stermel6 bevallasa D 8. A Htv. 37. (2) bek. a) pontja alapjan allando jellegu iparuzesi tevekenysegge valo tevekenyseg utan benylijtott bevallas D 9. A kisadozo vallalkozas teteles adojanak alanyakent benyujtott bevallas II. Bevallott idoszak III. A zar6 bevallas benyujtasanak oka D 1. Felszamolas D 2. vegelszamolas D 3. Atalakulas D 4. A tevekenyseg sajat elhatarozasbol torten6 megsziintetese D 5. Hatosagi megsziintetes D 6. Elotarsasagkent mukodo tarsasag cegbejegyzes iranti kerelmenek elutasitasa vagy a kerelem bejegyzes e!otti visszavonasa D 7. Szekhely athelyezese D 8. Telephely megsziintetese D 9. Egyszerusitett vallalkozoi adoalanyisag megszunese D 10. Egyeni vallalkozoi tevekenyseg sziineteltetese D 11. A kisadozo vallalkozasok teteles adojaban az adoalanyisag ev kozben valo keletkezese. D 12. A kisadozo vallalkozasok teteles adojaban az adoalanyisag megszunese (a tevekenyseg megsziintetese nelkiil) D 13. A kisvallalati adoban az adoalanyisag megszunese D 14. A telepiilesi onkormanyzat adorendeletenek hatalyon kiviil helyezese D 15. Egyeb: C /2013. r. sz. - Pat ria l'<yomda Zrt.

2 IV. Bevalhisban szereplo betetlapok D A Ds D e D D D E D F D G V. Ad6alany 1. Ad6alany neve (cegneve): 2. Sziiletesi helye: varos/kozseg, ideje: I I I I lev CD ho [D nap 3. Anyja sziiletesi csaladi es utoneve: 4. Adoazonosito jele: I I I I I I I I I I I Ad6szama: I I I I I I I I 1-o-rn 5. Szekhelye, lakohelye: I I I I I varos/kozseg kozteriilet kozteriilet jellege - hsz. - ep. _ lh. - em. ajto 6. Bevallast kitolto neve:, telefonszama/ cime: VI. Az ado alapjanak egyszerusitett meghatarozasi m6djat valaszt6k nyilatkozata Az ad6evre az adoalap egyszerusitett megallapitasi modjat valasztom: D a) a szemely jovedelemadorol szol6 torveny szerinti atalanyadoz6kent D b) az egyszerusitett vallalkozoi ado alanyakent D c) az adoevben 8 milli6 forintot meg nem halado netto arbevetelii ad6alanykent D d) a kisvallalati ado hatalya ala tartozo ad6alanykent

3 VII. Azado 1. Htv. szerinti - vallalkozasi szintu - eves nett6 arbevetel ( reszletezese kiilon lapon talalhat6) 2. Eladott aruk beszerzesi ertekenek, kozvetitett szolgaltatasok ertekenek figyelembe veheto [a Htv. 39. (6) bekezdesenek hatalya ala nem tartoz6 ad6alany eseten:, E" lap II/6. sor] egyiittes osszege 3. Az alvallalkoz6i teljesitmenyek erteke 4. Anyagkoltseg 5. Alapkutatas, alkalmazott kutatas, kiserleti fejlesztes adoevben elsz<imolt kozvetlen koltsege 6. Htv. szerinti - vallalkozasi szintu- ad6alap [1- ( ) vagy a Htv. 39. (6) bek. alkalmazasa eseten:, E" jelii lap III/10. sor] 7. A foglalkoztatas novelesehez kapcsol6d6 ad6alap-mentesseg 8. A foglalkoztatas csokkentesehez kapcsol6d6 ad6alap-novekmeny 9. Mentessegekkel korrigalt Htv. szerinti - a vallalkozasi szintii ad6alap [6- (7+8)] 10. Az onkormanyzat illetekessegi teriiletere jut6 - a 9. sorban levo ad6alap megosztasa szerinti - telepiilesi szintii ad6alap 11. Ad6mentes ad6alap onkormanyzati dontes alapjan (Htv. 39/C. -a szerint) 12. Az onkormanyzati rendelet szerinfi ad6koteles ad6alap ( 10-11) 13. Ad6alapra jut6 ipariizesi ad6 osszege (12. sor x ~ %) 14. Onkormanyzati dontes szerinti ad6kedvezmeny (Htv. 39/C. -a szerint) 15. Az ideiglenes jellegii iparuzesi tevekenyseg utan az adoevben megfizetett es az 6nkormanyzatnallevonhat6 ad6atalany osszege 16. Kommunalis beruhazas miatt maganszemely altai levonhat6 kedvezmeny osszege 17. Ipariizesi ad6fizetesi kotelezettseg [ 13-( )] 18. Ad6elolegre befizetett osszeg, a kisad6z6 vallalkozas teteles ad6janak hatalya ala tartoz6 ad6alany eseten ad6kent megfizetett osszeg 19. Feltoltesi kotelezettseg cimen befizetett osszeg 20. Kiilonbozet [17- (18+19)] 21. Az onkormanyzatra jut6 adoatalany osszege 22. Kiilfoldon letesitett telephelyre jut6 ad6alap (Ft) [IIJ.ITIJ OJ].ITIJ.ITIJ' ITIJ.ITIJ.ID.ITIJ.ITIJ,

4 VIII. Adoeloleg bevalhisa 1. molegfizetesi idoszak I I I I I ev ITJ h6 ITJ napt61 Esedekesseg Osszeg (Ft) 2. Elso elolegreszlet I I I I I ev ITJ h6 ITJ nap ITIJ [ ITJ.ITJJ.ITIJ.ITIJ, 3. Masodik el6legreszlet I I I I I ev ITJ h6 ITJ nap ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, IX. Felelossegem tudataban kijelentem, hogy a bevallasban kozolt adatok a valosagnak megfelelnek. IIII I ITJ ITJ helyseg az ad6z6 vagy kepvisel6je (meghatalmazottja) ev h6 nap alairasa 1. A jelen ad6bevalhist ellenjegyzem: 2. Ad6tanacsad6, ad6szakert6 vagy okleveles ad6szakert6 neve: 3. Ad6azonosit6 szama: 4. Bizonyitvany/igazolvany szama: Jelolje X-szel, ha az ad6hat6saghoz bejelentett, a bevallas alairasara jogosult auand6 meghatalmazott: D Jelolje X-szel, ha meghatalmazott es meghatalmazasat csatolta: D Jelolje X-szel, ha az a!air6 az ad6hat6saghoz bejelentett penziigyi kepviselo: D

5 ,X' jelii betetlap,~ei'if.cik..,,, evben kezdodo adoevrol a/az.. onkormanyzat Illetekesseg teriileten folytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokotelezettsegrol szolo helyi ipariizesi adobevallashoz Vallalkozok netto arbevetelenek a kiszamitasa I. Ad6alany l.ad6 ~any ne~(~gne~): ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 2. Ad6azonosit6 jele: I I I I I I I I I I I Ad6szama: I I I I I I I I 1-D -rn II. A nett6 arbevetel 1. Htv. szerinti- vallalkozasi szintu- eves nett6 arbevetel [ ] OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 2. A szamviteli torveny szerinti nett6 arbevetel OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 3. A tarsasagi ad6r6l es az osztalekad6r6l sz616 torveny szerinti jogdijbevetel 4. Egyeb szolgaltatasok ertekekt~nt, illetve egyeb raforditasok kozott kimutatott jovedeki ad6 osszege 5. Egyeb raforditasok kozott kimutatott regisztraci6s ad6, energiaad6 osszege 6. Felszolgalasi dij arbevetele (Ft) OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ' DJJ.DJJ.DJJ LID.DJJ, OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, rn rn helyseg ho az ad6z6 vagy kepviseloje (meghatalmazottja) ev nap alairasa C /2013. r. sz. - Patria Nyomda Zrt.

6 ,B" jelii betetlap E l' E C i l~ '! evben kezdodo adoevrol a/az onkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokotelezettsegrol szolo helyi ipariizesi adobevallashoz Hitelintezetek es penziigyi vallalkozasok netto arbevetelenek a kiszamitasa I. Ad6alany l.ad6~a~neve(~gnev~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 2.Ad6szama: l i \\\ \\ \ I- 0 -[0 II. A nett6 arbevetel (Ft) 1. Htv. szerinti - vallalkozasi szintu - eves nett6 arbevetel [ ] OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 2. Kapott kamatok es kamatjellegu bevetelek OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 3. Egyeb penzugyi szolgaltatas bevetelei OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 4. Nem penzugyi es befektetesi szolgaltatas nett6 arbevetele OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 5. Befektetesi szolgaltatas bevetele [[[J.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, 6. Fedezeti ugyletek vesztesegenek/nyeresegenek nyeresegjellegu ktilonbozete 7. Alapugyletek (fedezett tetelek) nyeresegenek/ vesztesegenek nyeresegjellegu ktilonbozete 8. Fizetett kamatok es kamatjellegu raforditasok 9. Penzugyi lizingbe adott eszkoz utan elszamolt elabe DJJ.DJJ.DJJ.DJJ IIL.ID, DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.OI.DJJ, OJ].DJJ.DJJ [IJJ [OJ.DJJ, OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, ----~ IIII I CD CD helyseg h 6 az ad6z6 vagy kepviseloje (meghatalmazottja) ev nap alairasa C /2013. r. sz. - Patria Nyomda Zrt.

7 ,C" jelii betetlap ev ' b en k ez d"d" o o a d oevro '' "I a I az ~frecs!f.~ on.. k ormanyzat ' 1 'II ete 'k esseg1 '. teriiieten foiytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokoteiezettsegroi szoio heiyi ipariizesi adobevallashoz Biztositok netto arbeveteienek a kiszamitasa I. Adoalany -rn l.a~a~eym~(d~e~): ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 2. Ad6szarna: I I I I I I I I 1-D II. A nett6 arbevetel 1. Htv. szerinti - vallalkozasi szintu - eves nett6 arbevetel [ ] 2. Biztositastechnikai eredrneny 3. Netto rnukodesi koltseg 4. Befektetesekb61 szarrnaz6 biztositastechnikai raforditasok (csak eletbiztositasi agnal) es az egyeb biztositastechnikai raforditasok egyiittes osszege 5. Fedezeti ligyletek nyeresegenek/vesztesegenek nyeresegjellegu ktilonbozete 6. Alapligyletek (fedezett tetelek) nyeresegenek/vesztesegenek nyeresegjellegu ktilonbozete 7. Nern biztositasi tevekenyseg bevetele, befektetesek nett6 arbevetele, a Htv pont c) alpontja szerint egyeb novel6 tetelek 8. Htv pont c) alpontjaban foglalt csokkentesek (Ft) OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ' OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ' OJ].DJJ.DJJ.JJJ.DJJ' DJJ.DJJ II~.JJJ.DJJ, DJJ.DI.DI.DJJ.DJJ, OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ' OJ].DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, rn rn helyseg ho az ad6z6 vagy kepvisel6je (rneghatalrnazottja) ev nap alairasa C /2013. r. SZ. - Patria Nyomda Zrt.

8 ,D" jelii betetlap Pf!"r,..., evben kezdodo adoevrol a/az _... ' f. t onkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokotelezettsegrol sz616 helyi ipariizesi adobevallashoz Befektetesi vallalkozasok netto arbevetelenek a kiszamitasa I. Ad6alany l.a~~~m~(dgm~) : 2. Ad6szama: I I I I I I I I 1-D-rn II. A nett6 arbevetel 1. Htv. szerinti - vallalkozasi szintli - eves nett6 arbevetel [ ] 2. Befektetesi szolgaltatasi tevekenyseg bevetelei 3. Nem befektetesi szolgaltatasi tevekenyseg bevetele 4. Kapott kamatok es kamatjellegu bevetelek egyi.ittes osszege 5. Fedezeti i.igyletek nyeresegenek/vesztesegenek nyeresegjellegu kiilonbozete 6. Alapi.igyletek (fedezett tetelek) nyeresegenek/vesztesegenek nyeresegjellegu ki.ilonbozete (Ft) [IIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, [IIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, [IIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, [IIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, [IIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, [IIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ.ITIJ, helyseg II I I I DO DO C /2013. r. sz. - Patria Nyomda Zrt. ev ha nap az ad6z6 vagy kepviseloje (meghatalmazottja) alairasa

9 ,E" jelii betetlap evben kezdodo adoevrol a/az ;)... :... i.,.. t onkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokotelezettsegrol szolo helyi ipariizesi adobevallashoz Az eladott aruk beszerzesi erteke es a kozvetitett szolgaltatasok erteke figyelembe veheto egyiittes osszege, kapcsolt vallalkozas adoalapja I. Adoalany: a Htv. 39. (6) bekezdese szerinti kapcsolt vallalkozas tagja 0 1. Ad6alany neve ( ceg~n:;e;_ve~)':._: :::;::::;:::::;:=:;=:;::=;=;::::; ;::::;:::::;::::;:::::;::::;:::::;:=:;=;-;::::~::::::;:::; Ad6azonosit6 jele: I I I I I I I I I I I Ad6szama: I I I I I I I I 1-0-0J II. A Htv. 39. (6} bekezdesenek hatalya ala nem tartozo vallalkozas eseten 1. Eladott aruk beszerzesi erteke (elabe) osszesen 2. Kozvetitett szolgaltatasok erteke osszesen 3. Az I. es 2. sorb61 a Htv. 39. (7) bekezdese szerinti exportarbevetelhez kapcsol6d6 eh\be es kozvetitett szolgaltatasok erteke. 500 M Ft-ot meg nem hal ado nett6 arbevetelii vallalkoz6nak nem kell kitolteni! 4. Az I. sorb61 a Htv. 39. (7) bekezdese szerinti kozfinanszirozasban reszesiilo gy6gyszerek ertekesitesehez kapcsol6d6 elabe. 500 M Ft-ot meg nem halad6 nett6 arbevetelii vallalkoz6nak nem kell kitolteni! 5. A Htv. 39. (4}-(5) bekezdese alapjan (savosan) megallapitott, levonhat6 elabe es kozvetitett szolgaltatasok erteke egyiittes osszege 6. Figyelembe veheto elabe es a kozvetitett szolgaltatasok ertekenek egyiittes osszege [legfeljebb 500 M Ft nett6 arbevetel(i ad6z6 eseten: (1+2}, 500 M Ft feletti nett6 arbevetel eseten: (3+4+5)] (Ft) ITD.ITD.ITD.ITD.~. III. A Htv. 39. (6) bekezdesenek hatalya ala tartoz6 kapcsolt vallalkozas eseten I. A kapcsolt vallalkozas ad6alanyok osszes nett6 arbevetele 2. Kapcsolt vatlalkozas ad6alanyok altai figyelembe veheto osszes anyagkoltseg, alvallalkoz6i teljesitesek erteke, alapkutatas, alkalmazott kutatas, kiserleti fejlesztes ad6evben elszamolt kozvetlen koltsege 3. Kapcsolt vallalkozas ad6alanyok osszes eladott aruk beszerzesi erteke 4. Kapcsolt vallalkozas ad6alanyok osszes kozvetitett szolgaltatasok erteke 5. A 3. es 4. sorb61 a Htv. 39. (7) bekezdese szerinti exportarbevetelhez kapcsol6d6 osszes elabe es kozvetitett szolgaltatasok erteke 6. A 3. sorb61 a Htv. 39. (7) bekezdese szerinti kozfinanszirozasban reszesiilo gy6gyszerek ertekesitesehez kapcsol6d6 el<ibe 7. A kapcsolt dllalkozasoknal a Htv. 39. (4)-(5) bekezdese alapjan (savosan) megallapitott, levonhat6 elabe es kozvetftett szolgaltatasok erteke egyiittes osszege 8. Kapcsolt vallalkozas tagjai altai osszesen figyelembe veheto eladott aruk beszerzesi ertekenek es a kozvetttett szolgaltat;bok ertekenek egyiittes osszege (5+6+ 7) 9. Kapcsolt vallalkozasok osszesitett pozitiv eloje!u kiilonbozet (ad6alap) ( 1-2-8) 10. Az ad6alanyra jut6 vallalkozasi szintii ad6alap [9. sor x ("A"-,D" betetlap II. 1. sor/1. sor)] (Ft) ITD.ITD.ITD.ITJ.ITJ. ITD.ITD.ITDCDJ.ITD. ITD.ITD.IIJ.ITD.ITD. ITD.ITD.uiJ.ITD.ITD. CIJ.ITD.ITD.ITD.ITD. helyseg C /2013. r. SZ. - Patna Nyomda Zrt. I III I OJ OJ ev h6 nap az ad6z6 vagy kepviseliije (meghatalmazottja) ahlirasa

10 ,F" jelii betetlap '"'li:r,! evben kezdodo adoevrol a/ az onkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokotelezettsegrol szolo helyi ipariizesi adobevallashoz A vallalkozasi szintii adoalap megosztasa I. Adoalany l. Ad6alany neve ( ceg~n~e~ve~)~: :::;:::::;::::;:::;:=:;:=;::=;:::::;~ ;:::;::::;:::;::::::;:::::;::::;:::;:=:;-;::::~=:;::::; Ad6azonosit6jele:l I I I I I I I I I I Ad6szama:1 I I I I I I I 1-0-DJ II. Az alkalmazott adoalap-megosztas modszere D I. Szemelyi jellegti raforditassal aranyos D 2. Eszkozertek -aranyos 3. A Htv. 3. szamu melleklet 2.1 pontja szerinti megosztas D 4. A Htv. 3. szamu melleklet 2.2 pontja szermti megosztas D 5. A Htv. 3. szamu melleklet 2.3 pontja szerinti megoswis 6. A Htv. 3. szamu melleklet pontja szerinti megosztas D 7. A Hn. 3. szarnu melleklet pontja szerinti megosztas Ill. Megosztas I. A va!lalkozas altai az adoevben - a Htv. melleklete szerint - figyelembe veend6 iisszes szemelyi jellegu raforditas osszege DJJ.DJJ.DJJ.ITJ]DJJ,Ft 2. Az I. so roo! az iinkormanyzat illetekessegi teriileten foglalkoztatottak utan az ad6evben -a Htv. melleklete szerint- figyelembe veend6 szemelyi jellegii raforditas osszege DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ,Ft 3. A vallalkozasnak az adoevben a szekhely, telephely szerinti telepiilesekhez tartoz6 - a Htv. melleklete szerinti - osszes eszkozertek osszege DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, Ft 4. A 3. sorbol az onkormanyzat illetekessegi teriileten figyelembe veend6 - a Htv. melleklete szerinti - eszkozertek osszege DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ. Ft 3. Egyetemes szolgaltato, l'illamosenergia-vagy foldgazkeresked6 villamos energia vagy foldgaz vegs<i fogyasztok reszere torten6 ertekesitesb<il szarmaz6 osszes szamviteli torvenv szerinti netto arbevetele DJJ.DJJ.DJJ[J~]DJJ,Ft 6. Az 5. sorbol az egyetemes szolgaltat6, villamosenergia- vagy foldgazkeresked6 villarnos energia vagy foldgaz vegso fogyaszt6k reszere torten<i ertekesitesb61 szarmazo, az onkormanyzat illetekessegi teniletere juto, szam1iteli torveny szerinti ne!!6 arbevetele ". Villamosenergia-eloszt6 hal6zati engede!yes es fcildgazeloszto1 engede!yes eseten az osszes vegso fogyaszt6nak tovabbitott villamos energia vagy foldgaz mennyisege DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.rr=J. kwh vagy ezer m 3 8. A 7. sorboi a villamosenergia-eloszt6 hal6zati engedelyes es fcildgazeloszt6i engedelyes eseten az 6nkormanyzat illetekessegi teruleten levii vegs<i fogyasztonak tovabbitott villamos energia vagy foldgaz menny1sege DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ, kwh vagyezer m 3 9. Az epitiiipari tevekenysegboi [Htv pont] szarmazo, szamviteli tomny szerinti ertekesites nett6 arbevetele es az ad6ev utols6 napjan fennallo, epitoipari tevekenyseggel osszefi.iggesben keszletre vett befejezetlen termeles, felkesz termek, kesztermek erteke egyi.ittes osszege DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ,Ft 10. A 9. sorb61 az onkormanyzat illetekessegi teriileten a Htv. 37. (3) bekezdes szerint letrejott telephelyre jut6 osszeg DJJ.DJJ.DJJ.DJJ.DJJ,Ft 11. A vezetek ne!kiili tavkozlesi tevekenyseget vegz<i vallalkoz6 tavkozlesi szolgaltatast igenybe vevo elofizetoinek szilrna DJJ.DJJ.DJJ,db 12. A 11. sorb61 az onkormanyzat illetekessegi teriileten tala!hat6, szamlazasi cim szerinti metek ndkuli tarkozlesi tevekenyseget igenybe vevo elofizetok szama DJJ.DJJ.DJJ,db 13. A vezetekes tavkozlesi terekenyseget vegz6 vallalkoz6 vezetekes tavkozlesi tm~kenyseg szolgaltatasi helyeinek szama DJJ.DJJ.DJJ,db 14. A 13. sorb61 az onkormannat illetekessegi teriileten tala!hato vezetekes szolgaltatasi helyemek szama DJJ.DJJ.DJJ,db 15. A vezetekes tavkozlesi terekenyseget vegzo vallalkozci vezetek nelkiili tavkozlesi szolgaltatast igenybe 1 ero elofizetoinek szama DJJ.DJJ.DJJ.db 16. A IS. sorb61 az onkormanyzat illetekessegi teriileten talalhato szamlazasi cim szerinti vezetek nelkiili tavkozlesi tevekenyseget igenybe vev6 elofizetiik szama DJJ.DJJ.DJJ.db helyseg C / r. sz. - Patria :\yomda Zrt. IIII IDJDJ ev h6 nap az ad6z6 vagy kepvise1iije (meghatalmazot!ja) ah\irasa

11 ,G" jelii betetlap ERt:.::~~ evben kezdodo adoevrol a/az.-. onkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott allando jellegii ipariizesi tevekenyseg utani adokotelezettsegrol szolo helyi ipariizesi adobevallashoz Nyilatkozat tulfizetesrol I. Ad6alany 1. Ad6alany neve (cegneve): 2. Ad6azonosit6 jele: l,..-,l-.l--.-l---. l---. l ,.-, I I Ad6szama: I I I I I I I I 1- D - OJ II. Nyilatkozat 0 1. Nyilatkozom, hogy mas ad6hat6sagnal nines fennall6 ad6tartozasom 0 2. A tulfizetes osszeget kesobb esedekes ipan1zesiad6-fizetesi kotelezettsegre kivanom felhaszmllni 0 3. A tulfizetes 6sszegeb61 forintot kerek visszateriteni, a fennmarad6 osszeget kesobb esedekes ipan1zesiad6-fizetesi kotelezettsegre kivanom felhasznalni 0 4. A tulfizetes 6sszegeb61 forintot kerek visszateriteni, forintot kerek mas ad6nemben/hat6sagnal nyilvantartott, lejart esedekessegii koztartozasra citvezetni, a fennmarad6 osszeget kesobb esedekes ipariizesiad6-fizetesi kotelezettsegre kivanom felhasznalni 0 5. A tulfizetes 6sszegeb61 forintot kerek mas ad6nemben/hat6sagnal nyilvantartott lejart esedekessegii koztartozasra atvezetni, a fennmarad6 osszeget kesobb esedekes ipariizesiad6-fizetesi kotelezettsegre kivanom felhasznalni 0 6. A tulfizetes teljes osszegenek visszateriteset kerem III. Mas adonemben, hatosagnalj!yilvantartott lejart esedekessegii koztartozasra atvezetendo osszegek Sor- Kiiztartozast nyilvant art6 Kiiztartozas fajtaja Osszeg lntezmeny altai alkalmazott szam intezmeny mcgncvczcsc Koztartozashoz tartoz6 penzintezeti szamlaszam (H) iigyfelazonosft6 szam '- l. I -I I -I I I 2. - I -I I 3. - I -I I 4. - I -I I 5. - I -I I C /2013. r. sz.- Patria Nyomda Zrt. IIIII OJ OJ helyseg ev h6 nap az ad6z6 vagy kepviseloje (meghatalmazottja) alairasa '

12 KITOLTESI UTMUTAT6 A EVI ALLAND6 JELLEGO IPAR0ZESI TEVEKENYSEG UTANIIPAR0ZESI AD6BEVALLASI NYOMTATVANYHOZ AZ IPARUZ~SI AD6BEVALLAS BENYUJTASARA KOTELEZETTEK KORE Ezt a bevallasi nyomtatvanyt azoknak kell benyujtaniuk, akik/amelyek az iparuzesi ado alanyanak minosiilnek es a szekhelyiik, telephelyiik szerinti telepiih!si onkormanyzat az ipariizesi adot bevezette. Az iparuzesi ad6 alanyanak tekintend6k a gazdasagi tevekenyseget sajat neveben es kockazatara haszonszerzes celjab61, uzletszeruen vegz6 Telephelynek szamit a TEAOR szerinti epit6ipari tevekenyseg folytatasanak, illet61eg termeszeti eroforras feltarasanak, kutatasanak helye szerinti telepules egesze, felteve, hogy a folyamatosan vagy megszakit<isokkal vegzett e tevekenysegek id6tartama adoeven belul a 6 h6napot (180 napot) meghaladja. A bevallast az adozas rendjerol szolo torvenyben meghatarozott idopontig az iparuzesi adot mukodteto, szekhely, telephely szerinti telepiih~s onkormanyzati adohatosaghoz kell benyujtanil egyes- vallalkozasi tevekenyseget vegz6 - maganszemelyek, jogi szemelyek, ideertve a felszamolas vagy vegelszamolas alatt lev6 jogi szemelyeket is, az egyeb szervezetek, ideertve a felszamolas vagy vegelszamolas alatt lev6 egyeb szervezetet is evi C. torveny (Htv.) alapjan a kovetkez6 maganszemelyek min6soinek iparuzesi ad6alanynak (vallalkoz6nak): az egyeni vallalkoz6r61 es az egyeni cegr61 sz616 torveny szerinti egyeni vallalkozoi nyilvantartasban szereplo maganszemely, az emlitett nyilvantartasban rogzitett tevekenysege(i) tekinteteben azzal, hogy nem min6s01 egyeni vallalkoz6nak az a maganszemely, aki aa) az ingatlan-berbeadasi, a b) a szallashely-szolgaltatasi tevekenyseg folytatasanak reszletes felteteleir61 es a szallashely-uzemeltetesi engedely kiadasanak rendjer61 sz616 kormanyrendelet szerinti egyeb szallashely-szolgaltatasi tevekenysegeb61 szarmaz6 bevetelere az bnall6 tevekenysegb61 szarmaz6 jovedelemre, vagy a teteles atalanyad6zasra vonatkoz6 rendelkezesek alkalmazasat valasztja, kizar61ag a valasztott rendelkezesek szerinti ad6zasi m6d alapjaul szolgal6 bevetelei tekinteteben a kozjegyzo a kozjegyz6kr61 sz616!orvenyben meghatarozott tevekenysege tekinteteben (kiveve, amennyiben e tevekenyseget kozjegyz6i iroda tagjakent folytatja); az omillo birosagi vegrehajto a bir6sagi vegrehajtasr61 sz616 torvenyben meghatarozott tevekenysege tekinteteben (kiveve, amennyiben e tevekenyseget vegrehajt6i iroda tagjakent folytatja); az egyeni szabadalmi iigyvivo a szabadalmi ugyviv6kr61 sz616 torvenyben meghatarozott tevekenysege tekinteteben; az iigyved az ugyvedekr61 sz616 torvenyben meghatarozott tevekenysege tekinteteben (kiveve, amennyiben e tevekenyseget Ogyvedi iroda tagjakent vagy alkalmazott ugyvedkent folytatja); a szolgaltato allatorvosi tevekenyseg gyakorlasara jogosit6 igazolvannyal rendelkez6 maganszemely e tevekenysege tekinteteben; a szemelyi jovedelemad6r61 sz616 ti:irveny szerinti mezogazdasagi ostermelo, felteve, hogy az 6stermel6i tevekenysegb61 szarmaz6 bevetele az adoevben a Ft-ot meghaladja. Az ad6alanyt azon telepoieseken terheli alland6 jellegu iparuzesi tevekenyseg utani ad6kotelezettseg, igy bevallasbenyujtasi ki:itelezettseg, ahol szekhelye, illetoleg telephelye talalhato. A szekhely es a telephely azonositasa kapcsan a Htv. rendelkezeseib61 kell kiindulni. Szekhelynek tekintend6 belfoldi szervezet eseteben az alapszabalyaban (alapit6 okiratban), a cegbejegyzesben (bir6sagi nyilvantartasban), az egyeni vallalkoz6 eseteben az egyeni vallalkoz6k nyilvantartasaban ekkent fei!untetett hely, akkor a ki:izponti ugyvezetes helye, a maganszemelyek eseteben az alland6 lak6hely. A kulfi:ildi szekhelyu vallalkozas magyarorszagi fi6ktelepe vonatkozasaban a szekhely alatt a cegbejegyzesben a fi6ktelep helyekent megjeli:ilt helyet kell erteni. Telephelynek min6sul az ad6alany olyan alland6 uzleti letesitmenye - foggetlenoi a hasznalat jogcimet61 -, ahol reszben vagy egeszben iparuzesi tevekenyseget folytat, azzal, hogy a telephely kifejezes magaban foglalja koii:inosen a gyarat, az uzemet, a muhelyt, a raktart. a banyat, a k6olaj- vagy foldgazkutat, a vizkutat, a szeler6muvet (szelkereket), az irodat, a fi6kot, a kepviseletet, a term6foldet, a hasznositott (berbe vagy lizingbe adott) ingatlant, az ellenszolgaltatas fejeben igenybe vehet6 ki:izutat, vasuti palyat. Telephely a villamos energiar61 sz616 ti:irveny szerinti egyetemes szolgaltat6, villamosenergia-keresked6 es villamosenergia-eloszt6 hal6zati engedelyes, tovabba a foldgazellatasr61 sz616 ti:irveny szerinti kozuzemi szolgaltat6, foldgazkeresked6 es foldgazeloszt6i engedelyes eseten azon onkormanyzat illetekessegi terulete, a hoi vi llamas energia vagy foldgaz ertekesitese, illetve a villa mas energia vagy foldgaz elosztasa a vegs6 fogyaszt6, a vegs6felhasznal6 reszere tortenik, felteve, hogy a foldgaz, villa mas energia ertekesiteseb61, elosztasab61 ered6 arbevetel az ad6alany osszes arbevetelenek 75%-at meghaladja. A vezetek nelkuli tavk6zlesi tevekenyseget vegz6 vallalkoz6 (az a vallalkoz6, melynek nett6 arbevetele legalabb 75%-ban a TEAOR' szamu vezetek nelkuli tavkozlesi tevekenysegb61 ered) eseten telephely az ad6ev els6 napja szerinti alia pot alapjan az ut6- lag fizetett diju tavkozlesi szolgaltatast igenybe vev6 el6fizet6 szamlazasi cime szerint azonositott telepoie~s. Vezetekes tavkozlesi szolgaltat6 eseten telephelynek az el6fizet6 szamara nyujtott (vonalas) szolgaltatas helye szerinti telepliles min6sul. Ha a tavki:izlesi szolgaltat6 egyszerre nyujt vezetek nelkuli es vezetekes tavkozlesi szolgaltatast is, akkor a telephely meghatarozasa soran mindket szempontot (vezetek ne~ikuli tavkozlesi szolgaltatas eseten az el6fizet6 cime, illetve vezetekes tavkozlesi szolgaltatas eseten a szolgaltatasnyujtas helye szerint) figyelembe kell venni. Tavkozlesi szolgaltatasnak min6sul, ha a vallalkoz6 osszes nett6 arbevetelenek legalabb 75%-a tavki:izlesi tevekenysegb61 (TEAOR'08 61) szarmazik. A BEVALLASI NYOMTATVANY EGYES SORAI I. A bevallas jellege Az ad6zas rendjer61 sz616 ti:irveny tobbfele esetben ir el6 bevallasbenyujtasi kotelezettseget. A bevallasi nyomtatvany egyes (1-9.) pontjaiban a bevallas jelleget kell megjelolni. 1. ~ves bevallas melletti negyzetbe X- et kell tenni, ha a vallalkozast a teljes ad6evben iparuzesi ad6kotelezettseg terhelte, tovabba akkor is, ha az iparuzesi ad6kotelezettseg a adoev kozben keletkezett (ev kozben vezette be az ad6t az onkormanyzat vagy az ad6z6 ev kozben kezdte tevekenyseget) es az adokotelezettseg fennallt december 31-en is. Ha teljes evben fennallt az ad6kotelezettseg, akkor a II. pontban a.,bevallott id6szak" sorban januar 1. napt december 31 -ig terjed6 id6szakot kell beirni, ha az ad6kotelezettseg ev kozben keletkezett, akkor az ad6kotelezettseg kezd6 napjat december 31-ig terjed6 id6szakot kell beirni. Peldaul: ha a vallalkozas majus 1-jen letesitett a telepulesen telephelyet. vagy az ad6t az 6nkormanyzat ettol az id6pontt61 kezd6d6en vezette be, akkor a bevallasi id6szak majus 1-jet december 31 -ig tart. ~v k6zben kezd6 vallalkoz6 eseten a 1.5. pontban isjelolni kell e tenyt. A bevallast az adoevet koveto ev otodik honap utolso napjalg (naptari evvel azonos uzleti eves ad6z6nak majus 31 -ig) kell benyujtani! Azon ad6z6knal, amelyek a szamviteli torveny alapjan a naptari evt61 elter6 uzleti evet valasztottak, az adoevet kovet6 ev 6todik h6nap utols6 napjaig kell az eves bevallast benyujtani. Ezt a tenyt a 4. pontban is jel61ni kell. A bevallasi id6szak ebben az esetben ertelemszeruen az ad6ev (uzleti ev) els6 es utols6 napja kozotti id6szakot jelenti, amely 12 h6napra terjed ki, kiveve az.ltteres evet. Ez ut6bbi esetben az ad6ev els6 napja azatteres napjaval, az utols6 napja pedig a va lasztott merlegfordul6nappal egyezikmeg. 2.,zaro" BEVALLAS alatt erteni kell az ad6zas rendjer61 sz evi XCII. torveny 33. (3), (6), illetve (12) bekezdeseben foglalt eseteket, valamint a helyi ad6 specifikumab61 ad6d6an csak az adott telepules szintjen megszun6 ad6kotelezettseg eseteit es az egyszerusitett ad6alap-mega llapftas valtozasa miatti sajatos eseteket. Bevallast kell benyujtani, ha az ad6z6 atalakul, vagy felszamolasat, vegelszamolasat rendeltek el, vagy az egyeni vallalkoz6 tevekenyseget szunetelteti, vagy ad6koteles tevekenyseget az ad6z6 megszunteti, tovabba az ad6zas rendjer61 sz616 torvenyben foglalt egyeb esetekben es a Ill pontok szerinti esetekben. A zar6 bevallas benyujtasanak okat a Ill. pontban, a megfelel6 kockaban kell jel61ni. A II. pontban meg kell jelolni azt az id6szakot, amelyre a bevallas vonatkozik. A bevalhis benyujtasanak idopontjara az adozas rendjerol szolo torveny 33. (4)-(61, illetve (12) bekezdesben foglaltak, illetve az,altalanos" szabaly (ad6evet kovet6 ev oti:idik h6nap utols6 napja) es a Htv. 39/A. -ban es a 39/ B. -ban foglalt szabalyok az iranyadok. Abban az esetben, ha az ad6z6 ad6kotelezettsege egy adott onkormanyzat illetekessegi teroieten azert szunik meg, mert szekhelyet mas teleplilesre athelyezi vagy telephelyet megszunteti a telepuiesen, de mas telepiileseken az adokotelezettseg tovabbra is fennall, akkor az ad6evben fennall6 ad6kotelezettseg id6tartamar61 sz616 bevallast csak az ad6evet kovet6 ev otodik h6nap utols6 napjaig (naptari evvel azonos lizleti eves ad6z6 eseten az ad6evet k6vet6 ev majus 31 -ig) kel l benyujtani, kiveve, ha meg a szekhelyathelyezes. telephely-megszuntetes eveben az ad6z6 mas okb61 zar6 bevallasbenyujtasara kotelezett. Ebben az esetben az eves bevallas es a zar6 bevallas melletti negyzetbe is egyarant X-et kell tenni, a II. pontban pedig az ad6evben a telepuiesen fennall6 ad6kotelezettseg idotartamat is meg kell jelolni. A Ill. pont alatt pedig kul6n kell jelezni a szekhelyathelyezes (I ll. 7. pont), telephely-megszlintetes (Ill. 8. pont) tenyet. Annak a vallalkoz6nak, aki azegyszerusitett vallalkozoi ado (eva) alanya is egyben es az iparuzesi ad6ban az egyszerusitett adoalap megallapftast valasztotta, de ev ki:izben az eva-alanyisaga megszunt, az adoev els6 napjat61 az eva-alanyisag utols6 napjaig terjed6 id6szakr61 (melyet jelolni kell a II. pontban) evkozi bevallast kell benyujtani az eva-bevallas benyujtasaval egyidejuleg. llyen esetben - ha az iparuzesi ad6alanyisag egyebkent nem szunik meg - az 1. sores a 2. sor melletti negyzetbe, tovabba a Ill. 9. sor melletti negyzetbe is X-et kell tenni. Ha a vallalkoz6 ev kozben valik a kisadozo vallalkozok teteles adojanak (kata) alanyava es az iparuzesi ad6ban az adoalap teteles, egyszerusitett megallapitasat valasztja, akkor az ad6ev els6 napjat61, a kata-alanyisag kezd6 napjat megel6z6 napig szamitott id6szakr61 (zar6t bevallast kell benyujtani, el kell szamolni a tort evi ad6kotelezettseggel. Ebben az esetben a Ill. 11. sorban kell a zar6 bevallas benyujtasanak okat jeli:ilni. Abban az esetben, ha a vallalkoz6 kataban fennallo adoalanyisaga barmely ok miatt megszunik, akkor a megszunes h6napjanak utols6 napjat kovet6 15 napon belul kell bevallast benyujtani, s a kata-alanyisag id6szakaban fennall6 ad6kotelezettseggel elszamolni. Ebben a bevallasban kell kiszamitani a kata-alanyisag id6szakanak ad6jat, kell teljesiteni a fennal16 ad6fizetesi kotelezettseget vagy lehet visszaigenyelni az id6szakra jut6 ad6nal magasabb i:isszegu, mar befizetett ad6t. Ebben az esetben a Ill. 12. sorban kell jelo lni a (zar6) bevallas benyujt asanak okat

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE

AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti

Részletesebben

I. Adóalany 1. Az adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: ideje: 3. Anyja születési és családi utóneve: 4. Címe (lakóhelye, székhelye):

I. Adóalany 1. Az adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: ideje: 3. Anyja születési és családi utóneve: 4. Címe (lakóhelye, székhelye): Hajdúszoboszló Város Jegyzője 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon:52/557-300. Fax: 52/557-301. www.hajduszoboszlo.hu Ügyintéző: Pénzügyi, Gazdasági Iroda - Adócsoport Szobaszáma: "B" épület/15.sz.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KlTÖLTÉ51 ÚTMUT,i\TÓ A 2D08. ÉVi ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSl TEVÉKENYSÉG UTÁNi

KlTÖLTÉ51 ÚTMUT,i\TÓ A 2D08. ÉVi ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSl TEVÉKENYSÉG UTÁNi KlTÖLTÉ51 ÚTMUT,i\TÓ A 2D08. ÉVi ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSl TEVÉKENYSÉG UTÁNi IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI AZ IPARÜZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A bevallást az adózás időpontig az iparűzési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz . KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

0000 év DD hó DD naptól 0000 év DD hó DD napig. O 3. Átalakulás

0000 év DD hó DD naptól 0000 év DD hó DD napig. O 3. Átalakulás BEVALLÁS A HELYI IP ARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység es etén Főlap 2010. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az adókülönbözetet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEG IPAR ZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (2008. adóév)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEG IPAR ZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (2008. adóév) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEG IPAR ZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (2008. adóév) Vonatkozó jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban Htv.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

f) a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében;

f) a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében; KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. AZ IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

I I I I I ev DO h6 DO napig

I I I I I ev DO h6 DO napig BEJELENTKEZES,......... VALTOZASBE]ELENTES az adozas rendjeriil szolo 2003. evi XCII. torveny es a helyi adokrol szolo 1990. evi C. torveny alapjan I. Bejelentes jellege a/az Rft~~EC~K~... -.... onkormanyzat

Részletesebben