SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE"

Átírás

1 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján január-februárban

2 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 15-i ülésére Szentes Város Önkormányzata évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény előírásait, a évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottakat, valamint Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényben foglaltakat, továbbá a költségvetéssel összefüggő egyéb jogszabályokat figyelembe véve Szentes Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete széleskörű és több fordulós egyeztetésekre alapozva elkészült. Kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek. Szentes, február 01. Szirbik Imre

3 2 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK INDOKOLÁSA

4 3 Demográfiai mutatók alakulása, állandó lakosságszám változása Állandó lakosságszám változása Születések, elhalálozások alakulása Születések Halálozások Születések Halálozások Születések Korösszetétel változása (fő) év éves éves felett év felett (fő) éves (fő) 0-17 éves (fő)

5 4 Szentes Város Képviselő-testületének bizottságai Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Elnök: Dr.Demeter Attila Tagok: Antal Balázs Tibor Bujdosó Tamás Krausz Jánosné Dr. Kormányos József Dr. Stern Sándor Dr. Verók Attila Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Elnök: Hevesi-Tulipán Edit Tagok: Móra József Varga Árpád Horváth István Halmai János Károly Bozó Zoltán Gerendi Norbert Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnök: Dr. Chomiak Waldemar Tagok: Krausz Jánosné Ollai Istvánné Szabó Zoltán Ferenc Gondiné Ollai Katalin Pásztor Antal Dr. Papp Zoltán Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnök: Horváth István Tagok: Antal Balázs Tibor Sipos Antal Varga Árpád Szeleczkei Antal Zoltán Törőcsik Zoltán Barát László Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság Elnök: Móra József Tagok: Hevesi-Tulipán Edit Halmai István András Ollai Istvánné Dr. Rébeli-Szabó Tamás Takács László Bocskay Csaba

6 5 Az Önkormányzat intézményei gazdálkodási jogkörük szerint Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Önállóan működő intézmények Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Városi Intézmények Gazdasági Irodája Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Szentesi Művelődési Központ Koszta József Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Sportközpont Önkormányzati feladatok

7 6 Az Önkormányzat jelentősebb érdekeltségei gazdálkodó szervezetekben Megnevezés Tulajdoni hányad Szentes-Terv Kft. 45% Pendola-Szentes Kft. 10% Szentes SPA&Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft 39% Önkormányzati alapítású gazdasági szervezetek Megnevezés Tulajdoni hányad Szentes Városi Szolgáltató Kft. 100% Szentes Víz Kft. 100% Városi Könyvtár Nkkft. 100% Szentesi Üdülőközpont Nkft. 49%

8 7 Előzmények Az önkormányzatok feladatai között a gazdálkodás szervezése során meghatározó szerepe van a költségvetés elkészítésének. Az ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, melyben a település lakosságának képviselői - a Képviselő-testület - a költségvetési rendeletben egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükségletek kielégítésének mértékét. A dokumentum megalkotásához szükséges előkészítő munkát már évben is a január 1-től bekövetkezett jogszabályi változások miatt a nagyfokú bizonytalanság jellemezte, ami a évi költségvetés kidolgozása során tovább fokozódott. Az önkormányzatokat feladat és finanszírozási, valamint a szabályozás oldaláról érintő változások által meghatározott feltételek jelentős mértékben megváltoztak, az anyagi lehetőségek nagymértékben csökkentek. Az állam és az önkormányzatok közötti feladatátrendeződés költségvetési hatásának megismerése időben elhúzódott, a forráselvonás mértéke meghaladja az önkormányzati feladatok csökkenése miatti kiadások összegét, ezért a jogszabályi előírások betartása még inkább nehéz feladat elé állította a tervező munka folyamatában résztvevő szakmai előkészítőket. A költségvetés megalapozásához elengedhetetlenül szükséges helyi döntések ugyan időben megszülettek, viszont a teljesen új alapokra helyezett központi források konkrét közlése késett, ami az egyeztető tárgyalások időben történő elkezdését, majd a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges intézkedések megtételét nagymértékben akadályozta. A költségvetés előkészítése az előzőek, illetve a feladatátrendeződés miatt a korábbi évektől lényeges eltérően, nagyon sok bizonytalansági tényező által befolyásoltan indult. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdése értelmében a polgármester a költségvetési rendelet-tervezetet megelőzően beterjesztette a Képviselőtestület elé azokat az önálló rendelet-tervezeteket, melyek a költségvetésben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításokat tartalmazták. Az önkormányzat saját bevételei tekintetében meghozott döntések az előző évekhez viszonyítva többletbevételt eredményeztek, viszont negatív hatásként érvényesült az önkormányzat ármegállapító tevékenységének szűkítése és folyamatos korlátozása. A évi költségvetést megalapozó költségvetési koncepcióban prognosztizált számadatok a fentiek miatt lényegesen nem változtak, a jogi szabályozás módosulása, a központi költségvetésből származó bevételek radikális csökkenése miatti forrás kiesés továbbra is komoly egyensúlyi problémákat okoz a költségvetésben. A források szűkülése miatt a tervezés és a gazdálkodás mozgástere minimálisra csökkent, mivel a feladatellátás feltételeinek előírások szerinti teljesítésével összefüggő költségek ellentételezésére már alig van lehetőség. A fentieket figyelembe véve a tervező munka fontos alapelve továbbra is - a reálisan felmért, és teljesíthető bevételek számbavétele és tervezése, - kiadási oldalról a feladatellátás szempontjából alapvetően szükséges kiadások meghatározása volt.

9 8 Általános értékelés Az önkormányzat évi költségvetési tervjavaslatának kidolgozása folyamatában - a korábbi években tapasztaltakkal ellentétben - jobban érzékelhető volt a bizonytalanság, a kockázatok miatti kiszámíthatatlanság. Az önkormányzati feladatellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő kérdések pénzügyi vonatkozásának tisztázása, megbízható információk időben történő rendelkezésre bocsátásának elhúzódása a tervező munkát akadályozták. Együttvéve a forráscsökkenés, a feladatátrendeződés, jogszabályi változások az előkészítés során mindenképpen a szigorúbb követelményeket érvényesítő, körültekintő, több fordulós, széleskörű egyeztetéseken alapuló szempontok figyelembe vételét tették szükségessé. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat átrendeződés hatása a működési költségvetésben - a tervezés alapelveit messzemenően figyelembe vevő - az intézményi tervjavaslatokban kidolgozott számadatok, valamint az előző évi pénzmaradvány várható összegének számításba vételével az első fordulót követő tárgyalások után is jelentős mértékű (több mint 70 millió Ft) forráshiány mutatkozott. A feszültséget tovább fokozta a beruházások, fejlesztési körbe tartozó feladatok megvalósításához szükséges bevételek és kiadások közötti egyensúlytalanság. Mivel a szabályok alapján a évi költségvetésben forráshiány nem tervezhető, többszöri egyeztetésre volt szükség ahhoz, hogy az előírásoknak megfelelő és az önkormányzat évi működését minimális szinten biztosító költségvetés előterjeszthető legyen. Minden területen megtörténtek azok a részletekbe menő egyeztetések, melyek a hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodás eredményeit feltárva a forráshiány megszüntetését célozták amellett, hogy a feladatellátási kötelezettség teljesíthető legyen, az ellátási színvonal érzékelhetően ne romoljon. A takarékossági intézkedési tervekben megfogalmazottak eredményeként a működési költségvetés egyensúlya ugyan biztosítható, azonban minden területen egész évi kiemelt feladat a tervezett intézkedések következetes végrehajtása mellett az ellátási kötelezettség folyamatos teljesítése. Amennyiben az önkormányzatnak év közben feladattal nem terhelt többlet bevétele keletkezik, úgy lehetőség nyílhat az intézmények részére az intézkedési tervben foglalt takarékoskodási kényszer enyhítésére, illetve feloldására. A felhalmozási költségvetésben megmutatkozó feszültségek, forrásszerzési korlátok az adósságkonszolidációs eljárás befejeződésével, illetve a hitel lehetőségek bővülésével, továbbá a jelen időszakban nem ismert helyi tartalékok feltárásával enyhülhetnek. BEVÉTELEK INDOKLÁSA Az önkormányzatok forrásszabályozásában évben lényeges, a költségvetési lehetőségeket jelentős mértékben meghatározó módosulás következett be. A évtől átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer is gyökeresen megváltozott. Korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe.

10 9 A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó önkormányzati feladatok tekintetében a forrásszabályozás is megváltozott, új finanszírozási struktúra került kialakításra, ami elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől. A beruházási, fejlesztési feladatok finanszírozásában lényegi és meghatározó változás, hogy a külső, illetve hitelforrások nagysága korlátozottan és szigorú szabályokhoz kötötten vehető igénybe. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek főösszege eft, ami az előző évi eredeti előirányzathoz képest eft-al növekedett. A működési költségvetés bevételeiben a helyi intézkedések, díjemelések hatása nem érzékelhető a nagy volumenű központi költségvetésből származó bevételek elvonása, illetve az állam fenntartásába kerülő intézmények miatt. A fejlesztésekre fordítható bevételek nagysága a pályázati források, illetve a hitel lehetőségek függvénye. A költségvetési bevételek változása ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi évi Változás %-a eredeti előirányzat terv 3./2. 4./3. 5./ Helyi bevételek ,54 108,69 116,31 Állami hozzájárulás ,88 101,13 54,74 Egyéb külső forrás ,26 59,16 157,44 Hitel ,83 45,64 103,62 összesen: ,4 77,46 110, Hitel Egyéb külső forrás Állami hozzájárulás Helyi bevételek év év év év

11 10 A helyi bevételek között a működési bevételek (szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó díjak, áfa bevételek, visszatérülések, kamat stb) a helyi adók, a bérleti díjak, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és az előző évi pénzmaradvány várható összege került megtervezésre. A tervjavaslatban számításba vett előirányzatok - az ÁFA bevételek kivételével - nem érik el az előző évi mértéket, mivel a díjemelések nem kompenzálják az állami fenntartásba kerülő intézmények miatti kiesést. Az áfa bevételek nagymértékű növekedését az adózási szabályokkal összefüggésben az évek közötti eltolódás, illetve a évre tervezett szennyvízkezelő beruházás miatti áfa visszatérülés okozza. Az állami hozzájárulásokból származó bevételek az előző évi tervezetthez képest összességében eft-tal csökkentek az SZJA, a jövedelemkülönbség mérséklés kiegészítése támogatási jogcím megszűnése, illetve a gépjárműadó 60%-ának elvonása miatt. Az egyéb külső források között veszi figyelembe a tervjavaslat a pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételeket, illetve az átvett pénzeszközöket. Az előirányzat növekedés az előző évihez képest jelentős, mivel évi tervben olyan nagy beruházások szerepelnek, mint a Városközpont rehabilitáció, a szennyvízkezelő építése. Megnevezés A helyi forrásból származó bevételek ezer Ft-ban évi évi évi évi Változás %-a eredeti előirányzat terv 3./2. 4./3. 5./ Működési bevételek ,6 110,12 142,71 Helyi adók, bírságok ,24 115,87 102,58 Egyéb sajátos bevételek ,37 101,77 100,68 Felhalmozási és tőkejell. bev ,75 83,11 46,35 Kölcsönök visszatér ,28 61,09 77,08 Működési célú hitel ,42 69,53 Felhalmozási célú hitel ,89 43,63 117,49 Pénzmaradvány ,21 101,91 137,51 összesen: ,78 81,74 113,29 100% 80% 60% 40% 20% 0% év év év év Állami forrásból származó bevételek Pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel Működési célú hitel Kölcsönök visszatér. Felhalmozási és tőkejell. bev. Egyéb sajátos bevételek Helyi adók, bírságok Működési bevételek

12 11 ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi Változás %-a évi eredeti előirányzat terv 3./2. 4./3. 5./ Átengedett központi adók, bírságok SZJA helyben maradó része ,92 89,45 Jövedelemkülönbség mérséklése ,19 78,05 Gépjárműadó ,11 100,00 38,59 Környezetvédelmi bírság ,00 100, ,33 Egyéb bírság ,45 100,00 78,57 Működési célú támogatások Lakosságszámhoz kötött ,72 112,88 Feladatmutatóhoz kötött ,43 88,58 Központosított előirányzatok Kiegészítés közoktatási feladatokhoz ,13 391,14 Szociális feladatok támogatása ,88 129,69 Tűzoltóság működtetéséhez támogatás ,65 Kötött feladatfinanszírozás Működés összesen: ,88 84,67 65,38 Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Felhalmozás összen Mindösszesen ,88 101,13 54,74 Központosított felhalm.tám Kötött feladatfinanszírozás Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Szociális feladatok támogatása Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Központosított előirányzatok év év év év Feladatmutatóhoz kötött Lakosságszámhoz kötött

13 12 Egyéb külső forrásból származó bevételek ezer Ft-ban Megnevezés 2010 évi évi évi évi Változás %-a eredeti előirányzat terv 3./2. 4./3. 5./ Támogatásértékű működési bev ,30 41,27 68,80 Támogatásértékű felhalmozási bev ,70 Működési célra átvett pénzeszk ,79 259,27 0,43 Felhalmozási célra átvett pénzeszk , ,29 148,02 Államkötvény értékesítés összesen: ,26 59,16 157, Államkötvény értékesítés Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Működési célra átvett pénzeszk. Támogatásértékű felhalmozási bev. Támogatásértékű működési bev év év év év A működési költségvetés bevételei Megnevezés 2010 évi évi évi évi Változás %-a eredeti előirányzat terv 3./2. 4./3. 5./ költségvetési bevételek ,84 94,83 83,11 - belső finanszírozás bev ,65 - külső finanszírozás bev ,42 69,53 összesen: ,07 93,07 82,75 I. Működési bevételek Az intézményi működési bevételek évre tervezett előirányzatában az előző évhez képest csökkenés mutatkozik, ami a feladat átrendeződés miatti bevételkiessel, illetve a gyermekélelmezésben részvevő létszám változásával van összefüggésbe.

14 13 Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a terv a helyi adókból beszedhető bevételekkel, az átengedett központi adókkal és díjakkal, a Szentes Városi Szolgáltató Kft által kezelt önkormányzati bérlakások lakbér bevételével és a nem lakáscéljára hasznosítható ingatlanok bérleti díjával számol. Helyi rendelettel egyrészt vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó), másrészt kommunális jellegű adók (magánszemély kommunális adója, idegenforgalmi adó) valamint helyi iparűzési adó vezethető be. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adótörvény által megengedett adónemek közül március 01-től a helyi iparűzési adót, január 01-től a magánszemély kommunális adóját, január 01-től az idegenforgalmi adót, január 01-től pedig az építményadót vezette be január 01-től került fel az adónemek sorába az ideiglenes tevékenység után fizetendő iparűzési adó évre vonatkozóan elsősorban helyi rendeleti szinten történtek olyan módosítások, adómérték emelések, amelyek az egyes adónemekben bevételi növekményt jelentenek. A mérték módosítások tárgyi adókban, így építményadóban és magánszemély kommunális adójában történtek. E bevételek nagyságrendjének prognosztizálása az adótárgyak állományának állandósága miatt viszonylag egyszerű, kockázatot az adóalanyok fizetőképessége, (melyet nagymértékben befolyásol a gazdasági környezet) fizetési hajlandósága és a behajtási tevékenység eredményessége jelenthet. Az önadózásos adónemek esetében (iparűzési adó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) a tervezési kockázat sokkal nagyobb, mivel az önadózás során maguknak az adóalanyoknak is többnyire csak az adóév végével áll rendelkezésre összegzett adat. Fontos tervezési szempont az az évek során bebizonyosodott tény is, hogy minden erőfeszítés ellenére, az adómérték emelés első évében a beérkező adó az elvárható összeg alatt realizálódik. El kell telnie 1-2 évnek, amíg a bevétel a megfelelőnek mondható szintre beáll, az adózók az értesítések, felszólítások, esetlegesen behajtási cselekmények hatására megszokják, elfogadják és teljesítik is az emelt összeggel kiszabott adóterhet. A fenti okok miatt a tervezés során csak a biztonsággal beszedhető adóbevétellel szabad számolni, figyelembe véve a évre prognosztizált 6,2-6,5%-os infláció és 1,6%-os tervezett gazdasági növekedés hatását is. Az építményadóról szóló 36/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet alapján az adó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész, az adó alanyai így többnyire vállalkozók, vállalkozások. Az adó alapja az adótárgy hasznos alapterülete. Az építményadó mértékének meghatározása során a település két zónára tagolódik. Az I. zónába a kereskedelmi és ipari övezetben elhelyezkedő - a rendelet megalkotása utáni időszaktól létrehozott - új épületek kerültek besorolásra. Az adó mértéke igen alacsony, szinte jelképes 20 Ft/m 2, abból a megfontolásból, hogy az új munkahelyeket teremtő vállalkozások számára kedvezőbb adózási feltételeket biztosítva ösztönözze azok betelepülését, tevékenységük beindítását. A II. zóna tartalmaz minden más a város illetékességi területéhez tartozó ingatlant, ahol az adó mértéke a korábbi 550,- Ft/m 2 -ről 600 Ft/m 2 -re emelkedett, megtartva az első 30 m 2 után fizetendő 0 Ft-os adókulcsot.

15 évben olyan beruházás, mely az adótárgyak összes alapterületét, így az adóalapot évre érezhető módon növelné nem történt, ezért a számítás kiinduló alapja a évben teljesült bevétel volt, korrigálva az egyszeri bevételek összegével. A tervezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a vállalkozások likviditási helyzete nagymértékben befolyásolja a beszedhető adó összegét, a behajtás során pedig arra, hogy a vállalkozások működőképességét az adó megfizetése ne veszélyeztesse, tevékenységük ne lehetetlenüljön el, megtartva így azt az adózó bázist, amely által a szükséges forrás egyrésze a költségvetéshez megteremthető. Mindezek alapján a évi biztonsággal beszedhető építményadó bevétel a tervjavaslatba eft összeggel került beépítésre. A Magánszemély kommunális adójában az adó tárgya a település illetékességi területén lévő lakás, beépítetlen belterületi földrészlet, bérleti jog, illetve a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2012. (XI.30.) számú rendelete alapján az adó mértéke belterületen a korábbi 5.000,-Ft-ról 6.000,-Ft-ra emelkedett évenként és adótárgyanként. A külterületi ingatlanokat terhelő adó továbbra is 3.500,-Ft/év január 01-től belép egy új adómérték, a korábban belterületként adóztatott, de a központi belterülettel közvetlen kapcsolatban nem álló egyéb belterületek Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu esetében, ahol az adómérték a korábbi 5000,-Ft-ról 4.500,-Ft-ra mérséklődik. Ez a változás az érintett területeken elhelyezkedő ingatlanok alacsony száma és a csökkentés alacsony összege miatt jelentős bevételi elmaradást a költségvetésben nem eredményez év végén adótárgy szerepelt a nyilvántartásban, a kivetett éves adó összege átszámolva a évi adómértékekkel eft. 237 adózó esetében lejár az az 5 éves mentességi időszak, melyet a városi csatornahálózat kiépítéséhez való hozzájárulás miatt vehettek igénybe ezen adóalanyok, ami eft bevétel növekedést eredményez. Ugyanakkor a 70. életévüket betöltött adóalanyok köre 237 fővel növekszik, a miattuk kieső adóbevétel eft. E két tétel közel azonos összegű, így egyik jogcímen bekövetkező változás sem befolyásolja számottevően az elérhető bevétel nagyságát. Fontos azonban figyelembe venni, hogy az adó mértékének változása évében a bevétel elmarad a szokásostól, így annak megtérülése 95%-os szintnél magasabban nem várható, ezért a évre tervezhető kommunális adó bevétel eft lehet. Idegenforgalmi adót a városban legalább egy vendégéjszakát eltöltő vendég fizet. Az adó mértéke minden megkezdett éjszaka után 300,-Ft/fő évre jelentős szálláshelybővülés nem várható, így az éves előirányzat összege a tárgyévet megelőzővel azonos, eft. A helyi iparűzési adó március 01-napjától került bevezetésre. Az adó alanya az egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személy, egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, őstermelő, aki a település illetékességi területén jövedelemszerzési tevékenységet folytat. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló módosított 3/1993. (II.19.) Kt. rendelete alapján az adó mértéke 2%. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások, alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Egy adott év helyi iparűzési adóból származó bevétele

16 15 egyrészt az előző évi adókülönbözet elszámolásából (május 31.), másrészt a folyó évi előlegre teljesített befizetésekből (március 15. és szeptember 15.), harmadrészt a feltöltési kötelezettségre (december 20.) befolyó pénzekből, illetve a múlt évi hátralékok behajtásának eredményéből tevődik össze. A legbizonytalanabb tétel, mint minden évben, a feltöltésre és a múlt évi hátralékokra befolyó összeg, a befizetések nagysága és a feltöltésre fizetők köre, összetétele évről-évre változik, így nehezen prognosztizálható. A tervszám megállapításakor számbavételre került a tervezés alapját adó időszak várható bevétele, a felszámolási eljárások várható eredménye, az adózó által kért előlegmódosítás tervidőszakra gyakorolt hatása, a feltöltési kötelezettségre várható összeg becsült értéke, a májusi elszámolás eredményeként jelentkező túlfizetések visszautalási igényének forrásszükséglete, a szerencsejáték és pénznyerő automatákat üzemeltetett társaságok árbevétel kiesése, illetve a gazdasági környezet vállalkozások bevételére gyakorolt várható alakulása. A évre tervezett iparűzési adó bevételből a I. félévre fizetendő - az adózó által már korábban bevallott - első félévi előleg várható összege eft. A II. félévi előleg összege csak becsülhető (kiinduló adat a II. félévi előleg és a feltöltés együttes összege, az előlegmódosítások és a szerencsejátékosok kieső előlege) eft. Az így kialakuló e Ft-ot korrigálva a várható 1,2%-os gazdasági növekedés, illetve a tervezett infláció 6,2%-os mértékével, és figyelembe véve az előírás 95%-os megtérülési hányadát, a évi helyi iparűzési adó eredeti előirányzatának meghatározása eft összegre tehető. A pótlékok, bírságok jogcímen tervezhető bevételek nagysága mindig az adózók fizetési határidőkhöz való viszonyát, illetve az adózók jogszabálykövető magatartását tükrözik. Befolyásolja a hátralék összege, a késedelmes napok száma és a felszámítás időpontjában a jegybanki alapkamat mértéke. A késedelmi pótlék éves mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, jelenleg (2*5,75% ) 11,5%. Késedelmi pótlék és bírság jogcímén a bevétel évek óta millió forint körül mozog, ezért ennek megfelelően évre nem tervezhető több Ft-nál. Az átengedett központi adók között az előző évben o SZJA helyben maradó rész (8%) o jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA o gépjárműadó (100%) o termőföld bérbeadásából származó jövedelemadója (100%) o környezetvédelmi bírság (30, illetve 100%) o szabálysértési pénz-és helyszíni bírság (100%), illetve o a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság (40%) összege volt tervezhető. Az átengedett központi adók rendszere évtől teljes mértékben átalakult. A feladatfinanszírozásra történő áttérés és az oktatási, szociális feladatok átrendeződésével a forrásátcsoportosítások következtében megszűnt az önkormányzatok személyi jövedelemadóból történő részesedése, ami az előző évben még eft bevételt jelentett a költségvetésben.

17 16 A gépjárműadó működtetése minden önkormányzat számára kötelező, mértékét törvény határozza meg, azonban az előző évek gyakorlatától eltérve - mikor is az adóévben beszedett adó 100%-ban az önkormányzati költségvetés bevételét képezte évben a beszedésre kerülő gépjárműadó összegéből a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 32. (1) bekezdésében foglaltak szerint, a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. Az adómértékek az előző évihez képest nem módosultak. A évi gépjárműadó kivetést megalapozó adatokat, a gépjárművek állományát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) minden év februárjában küldi meg az önkormányzati adóhatóságok részére, így a költségvetési tervezés időszakában a évi adatok állnak rendelkezésre. Fajta db Kivetett Ft Személygépkocsi Tehergépkocsi Busz Vontató Motorkerékpár Pótkocsi Utánfutó Lakókocsi Összesen Az éves kivetés tapasztalati adatok szerinti megtérülésével számítva a várható - még meg nem osztott bevétel - nem több mint eft, melyből a központi költségvetést 60% ( eft) illeti, így az önkormányzati költségvetésben tervezhető évi gépjárműadó összege Ft. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó éves bevételének összege óta minimális összegű. A hatályos SZJA törvény vonatkozó rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termőföld bérbeadásából származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Ma már a szerződések túlnyomó többségét úgy kötik, hogy az adómentesség feltételei fennálljanak a bérlet időtartama legalább 5 éves - ezért ebben az adónemben évben bevétellel nem lehet számolni. A költségvetési törvény 33. (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerint a települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének pedig 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. A fenti jogszabály 33. (1) bekezdése c), illetve d) pontja alapján a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára, vagy valamely

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-10890-4/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. augusztusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. augusztusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. augusztusában 1 Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22222/2013. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2013. április 18. napján tartandó ülésére Javaslat

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata

Pásztó Város Önkormányzata PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-6/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben