SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE"

Átírás

1 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján január-februárban

2 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 15-i ülésére Szentes Város Önkormányzata évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény előírásait, a évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottakat, valamint Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényben foglaltakat, továbbá a költségvetéssel összefüggő egyéb jogszabályokat figyelembe véve Szentes Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete széleskörű és több fordulós egyeztetésekre alapozva elkészült. Kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek. Szentes, február 01. Szirbik Imre

3 2 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK INDOKOLÁSA

4 3 Demográfiai mutatók alakulása, állandó lakosságszám változása Állandó lakosságszám változása Születések, elhalálozások alakulása Születések Halálozások Születések Halálozások Születések Korösszetétel változása (fő) év éves éves felett év felett (fő) éves (fő) 0-17 éves (fő)

5 4 Szentes Város Képviselő-testületének bizottságai Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Elnök: Dr.Demeter Attila Tagok: Antal Balázs Tibor Bujdosó Tamás Krausz Jánosné Dr. Kormányos József Dr. Stern Sándor Dr. Verók Attila Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Elnök: Hevesi-Tulipán Edit Tagok: Móra József Varga Árpád Horváth István Halmai János Károly Bozó Zoltán Gerendi Norbert Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnök: Dr. Chomiak Waldemar Tagok: Krausz Jánosné Ollai Istvánné Szabó Zoltán Ferenc Gondiné Ollai Katalin Pásztor Antal Dr. Papp Zoltán Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnök: Horváth István Tagok: Antal Balázs Tibor Sipos Antal Varga Árpád Szeleczkei Antal Zoltán Törőcsik Zoltán Barát László Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság Elnök: Móra József Tagok: Hevesi-Tulipán Edit Halmai István András Ollai Istvánné Dr. Rébeli-Szabó Tamás Takács László Bocskay Csaba

6 5 Az Önkormányzat intézményei gazdálkodási jogkörük szerint Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Önállóan működő intézmények Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Városi Intézmények Gazdasági Irodája Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Szentesi Művelődési Központ Koszta József Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Sportközpont Önkormányzati feladatok

7 6 Az Önkormányzat jelentősebb érdekeltségei gazdálkodó szervezetekben Megnevezés Tulajdoni hányad Szentes-Terv Kft. 45% Pendola-Szentes Kft. 10% Szentes SPA&Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft 39% Önkormányzati alapítású gazdasági szervezetek Megnevezés Tulajdoni hányad Szentes Városi Szolgáltató Kft. 100% Szentes Víz Kft. 100% Városi Könyvtár Nkkft. 100% Szentesi Üdülőközpont Nkft. 49%

8 7 Előzmények Az önkormányzatok feladatai között a gazdálkodás szervezése során meghatározó szerepe van a költségvetés elkészítésének. Az ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, melyben a település lakosságának képviselői - a Képviselő-testület - a költségvetési rendeletben egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükségletek kielégítésének mértékét. A dokumentum megalkotásához szükséges előkészítő munkát már évben is a január 1-től bekövetkezett jogszabályi változások miatt a nagyfokú bizonytalanság jellemezte, ami a évi költségvetés kidolgozása során tovább fokozódott. Az önkormányzatokat feladat és finanszírozási, valamint a szabályozás oldaláról érintő változások által meghatározott feltételek jelentős mértékben megváltoztak, az anyagi lehetőségek nagymértékben csökkentek. Az állam és az önkormányzatok közötti feladatátrendeződés költségvetési hatásának megismerése időben elhúzódott, a forráselvonás mértéke meghaladja az önkormányzati feladatok csökkenése miatti kiadások összegét, ezért a jogszabályi előírások betartása még inkább nehéz feladat elé állította a tervező munka folyamatában résztvevő szakmai előkészítőket. A költségvetés megalapozásához elengedhetetlenül szükséges helyi döntések ugyan időben megszülettek, viszont a teljesen új alapokra helyezett központi források konkrét közlése késett, ami az egyeztető tárgyalások időben történő elkezdését, majd a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges intézkedések megtételét nagymértékben akadályozta. A költségvetés előkészítése az előzőek, illetve a feladatátrendeződés miatt a korábbi évektől lényeges eltérően, nagyon sok bizonytalansági tényező által befolyásoltan indult. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdése értelmében a polgármester a költségvetési rendelet-tervezetet megelőzően beterjesztette a Képviselőtestület elé azokat az önálló rendelet-tervezeteket, melyek a költségvetésben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításokat tartalmazták. Az önkormányzat saját bevételei tekintetében meghozott döntések az előző évekhez viszonyítva többletbevételt eredményeztek, viszont negatív hatásként érvényesült az önkormányzat ármegállapító tevékenységének szűkítése és folyamatos korlátozása. A évi költségvetést megalapozó költségvetési koncepcióban prognosztizált számadatok a fentiek miatt lényegesen nem változtak, a jogi szabályozás módosulása, a központi költségvetésből származó bevételek radikális csökkenése miatti forrás kiesés továbbra is komoly egyensúlyi problémákat okoz a költségvetésben. A források szűkülése miatt a tervezés és a gazdálkodás mozgástere minimálisra csökkent, mivel a feladatellátás feltételeinek előírások szerinti teljesítésével összefüggő költségek ellentételezésére már alig van lehetőség. A fentieket figyelembe véve a tervező munka fontos alapelve továbbra is - a reálisan felmért, és teljesíthető bevételek számbavétele és tervezése, - kiadási oldalról a feladatellátás szempontjából alapvetően szükséges kiadások meghatározása volt.

9 8 Általános értékelés Az önkormányzat évi költségvetési tervjavaslatának kidolgozása folyamatában - a korábbi években tapasztaltakkal ellentétben - jobban érzékelhető volt a bizonytalanság, a kockázatok miatti kiszámíthatatlanság. Az önkormányzati feladatellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő kérdések pénzügyi vonatkozásának tisztázása, megbízható információk időben történő rendelkezésre bocsátásának elhúzódása a tervező munkát akadályozták. Együttvéve a forráscsökkenés, a feladatátrendeződés, jogszabályi változások az előkészítés során mindenképpen a szigorúbb követelményeket érvényesítő, körültekintő, több fordulós, széleskörű egyeztetéseken alapuló szempontok figyelembe vételét tették szükségessé. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat átrendeződés hatása a működési költségvetésben - a tervezés alapelveit messzemenően figyelembe vevő - az intézményi tervjavaslatokban kidolgozott számadatok, valamint az előző évi pénzmaradvány várható összegének számításba vételével az első fordulót követő tárgyalások után is jelentős mértékű (több mint 70 millió Ft) forráshiány mutatkozott. A feszültséget tovább fokozta a beruházások, fejlesztési körbe tartozó feladatok megvalósításához szükséges bevételek és kiadások közötti egyensúlytalanság. Mivel a szabályok alapján a évi költségvetésben forráshiány nem tervezhető, többszöri egyeztetésre volt szükség ahhoz, hogy az előírásoknak megfelelő és az önkormányzat évi működését minimális szinten biztosító költségvetés előterjeszthető legyen. Minden területen megtörténtek azok a részletekbe menő egyeztetések, melyek a hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodás eredményeit feltárva a forráshiány megszüntetését célozták amellett, hogy a feladatellátási kötelezettség teljesíthető legyen, az ellátási színvonal érzékelhetően ne romoljon. A takarékossági intézkedési tervekben megfogalmazottak eredményeként a működési költségvetés egyensúlya ugyan biztosítható, azonban minden területen egész évi kiemelt feladat a tervezett intézkedések következetes végrehajtása mellett az ellátási kötelezettség folyamatos teljesítése. Amennyiben az önkormányzatnak év közben feladattal nem terhelt többlet bevétele keletkezik, úgy lehetőség nyílhat az intézmények részére az intézkedési tervben foglalt takarékoskodási kényszer enyhítésére, illetve feloldására. A felhalmozási költségvetésben megmutatkozó feszültségek, forrásszerzési korlátok az adósságkonszolidációs eljárás befejeződésével, illetve a hitel lehetőségek bővülésével, továbbá a jelen időszakban nem ismert helyi tartalékok feltárásával enyhülhetnek. BEVÉTELEK INDOKLÁSA Az önkormányzatok forrásszabályozásában évben lényeges, a költségvetési lehetőségeket jelentős mértékben meghatározó módosulás következett be. A évtől átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer is gyökeresen megváltozott. Korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe.

10 9 A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó önkormányzati feladatok tekintetében a forrásszabályozás is megváltozott, új finanszírozási struktúra került kialakításra, ami elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől. A beruházási, fejlesztési feladatok finanszírozásában lényegi és meghatározó változás, hogy a külső, illetve hitelforrások nagysága korlátozottan és szigorú szabályokhoz kötötten vehető igénybe. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek főösszege eft, ami az előző évi eredeti előirányzathoz képest eft-al növekedett. A működési költségvetés bevételeiben a helyi intézkedések, díjemelések hatása nem érzékelhető a nagy volumenű központi költségvetésből származó bevételek elvonása, illetve az állam fenntartásába kerülő intézmények miatt. A fejlesztésekre fordítható bevételek nagysága a pályázati források, illetve a hitel lehetőségek függvénye. A költségvetési bevételek változása ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi évi Változás %-a eredeti előirányzat terv 3./2. 4./3. 5./ Helyi bevételek ,54 108,69 116,31 Állami hozzájárulás ,88 101,13 54,74 Egyéb külső forrás ,26 59,16 157,44 Hitel ,83 45,64 103,62 összesen: ,4 77,46 110, Hitel Egyéb külső forrás Állami hozzájárulás Helyi bevételek év év év év

11 10 A helyi bevételek között a működési bevételek (szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó díjak, áfa bevételek, visszatérülések, kamat stb) a helyi adók, a bérleti díjak, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és az előző évi pénzmaradvány várható összege került megtervezésre. A tervjavaslatban számításba vett előirányzatok - az ÁFA bevételek kivételével - nem érik el az előző évi mértéket, mivel a díjemelések nem kompenzálják az állami fenntartásba kerülő intézmények miatti kiesést. Az áfa bevételek nagymértékű növekedését az adózási szabályokkal összefüggésben az évek közötti eltolódás, illetve a évre tervezett szennyvízkezelő beruházás miatti áfa visszatérülés okozza. Az állami hozzájárulásokból származó bevételek az előző évi tervezetthez képest összességében eft-tal csökkentek az SZJA, a jövedelemkülönbség mérséklés kiegészítése támogatási jogcím megszűnése, illetve a gépjárműadó 60%-ának elvonása miatt. Az egyéb külső források között veszi figyelembe a tervjavaslat a pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételeket, illetve az átvett pénzeszközöket. Az előirányzat növekedés az előző évihez képest jelentős, mivel évi tervben olyan nagy beruházások szerepelnek, mint a Városközpont rehabilitáció, a szennyvízkezelő építése. Megnevezés A helyi forrásból származó bevételek ezer Ft-ban évi évi évi évi Változás %-a eredeti előirányzat terv 3./2. 4./3. 5./ Működési bevételek ,6 110,12 142,71 Helyi adók, bírságok ,24 115,87 102,58 Egyéb sajátos bevételek ,37 101,77 100,68 Felhalmozási és tőkejell. bev ,75 83,11 46,35 Kölcsönök visszatér ,28 61,09 77,08 Működési célú hitel ,42 69,53 Felhalmozási célú hitel ,89 43,63 117,49 Pénzmaradvány ,21 101,91 137,51 összesen: ,78 81,74 113,29 100% 80% 60% 40% 20% 0% év év év év Állami forrásból származó bevételek Pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel Működési célú hitel Kölcsönök visszatér. Felhalmozási és tőkejell. bev. Egyéb sajátos bevételek Helyi adók, bírságok Működési bevételek

12 11 ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi Változás %-a évi eredeti előirányzat terv 3./2. 4./3. 5./ Átengedett központi adók, bírságok SZJA helyben maradó része ,92 89,45 Jövedelemkülönbség mérséklése ,19 78,05 Gépjárműadó ,11 100,00 38,59 Környezetvédelmi bírság ,00 100, ,33 Egyéb bírság ,45 100,00 78,57 Működési célú támogatások Lakosságszámhoz kötött ,72 112,88 Feladatmutatóhoz kötött ,43 88,58 Központosított előirányzatok Kiegészítés közoktatási feladatokhoz ,13 391,14 Szociális feladatok támogatása ,88 129,69 Tűzoltóság működtetéséhez támogatás ,65 Kötött feladatfinanszírozás Működés összesen: ,88 84,67 65,38 Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Felhalmozás összen Mindösszesen ,88 101,13 54,74 Központosított felhalm.tám Kötött feladatfinanszírozás Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Szociális feladatok támogatása Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Központosított előirányzatok év év év év Feladatmutatóhoz kötött Lakosságszámhoz kötött

13 12 Egyéb külső forrásból származó bevételek ezer Ft-ban Megnevezés 2010 évi évi évi évi Változás %-a eredeti előirányzat terv 3./2. 4./3. 5./ Támogatásértékű működési bev ,30 41,27 68,80 Támogatásértékű felhalmozási bev ,70 Működési célra átvett pénzeszk ,79 259,27 0,43 Felhalmozási célra átvett pénzeszk , ,29 148,02 Államkötvény értékesítés összesen: ,26 59,16 157, Államkötvény értékesítés Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Működési célra átvett pénzeszk. Támogatásértékű felhalmozási bev. Támogatásértékű működési bev év év év év A működési költségvetés bevételei Megnevezés 2010 évi évi évi évi Változás %-a eredeti előirányzat terv 3./2. 4./3. 5./ költségvetési bevételek ,84 94,83 83,11 - belső finanszírozás bev ,65 - külső finanszírozás bev ,42 69,53 összesen: ,07 93,07 82,75 I. Működési bevételek Az intézményi működési bevételek évre tervezett előirányzatában az előző évhez képest csökkenés mutatkozik, ami a feladat átrendeződés miatti bevételkiessel, illetve a gyermekélelmezésben részvevő létszám változásával van összefüggésbe.

14 13 Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a terv a helyi adókból beszedhető bevételekkel, az átengedett központi adókkal és díjakkal, a Szentes Városi Szolgáltató Kft által kezelt önkormányzati bérlakások lakbér bevételével és a nem lakáscéljára hasznosítható ingatlanok bérleti díjával számol. Helyi rendelettel egyrészt vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó), másrészt kommunális jellegű adók (magánszemély kommunális adója, idegenforgalmi adó) valamint helyi iparűzési adó vezethető be. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adótörvény által megengedett adónemek közül március 01-től a helyi iparűzési adót, január 01-től a magánszemély kommunális adóját, január 01-től az idegenforgalmi adót, január 01-től pedig az építményadót vezette be január 01-től került fel az adónemek sorába az ideiglenes tevékenység után fizetendő iparűzési adó évre vonatkozóan elsősorban helyi rendeleti szinten történtek olyan módosítások, adómérték emelések, amelyek az egyes adónemekben bevételi növekményt jelentenek. A mérték módosítások tárgyi adókban, így építményadóban és magánszemély kommunális adójában történtek. E bevételek nagyságrendjének prognosztizálása az adótárgyak állományának állandósága miatt viszonylag egyszerű, kockázatot az adóalanyok fizetőképessége, (melyet nagymértékben befolyásol a gazdasági környezet) fizetési hajlandósága és a behajtási tevékenység eredményessége jelenthet. Az önadózásos adónemek esetében (iparűzési adó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) a tervezési kockázat sokkal nagyobb, mivel az önadózás során maguknak az adóalanyoknak is többnyire csak az adóév végével áll rendelkezésre összegzett adat. Fontos tervezési szempont az az évek során bebizonyosodott tény is, hogy minden erőfeszítés ellenére, az adómérték emelés első évében a beérkező adó az elvárható összeg alatt realizálódik. El kell telnie 1-2 évnek, amíg a bevétel a megfelelőnek mondható szintre beáll, az adózók az értesítések, felszólítások, esetlegesen behajtási cselekmények hatására megszokják, elfogadják és teljesítik is az emelt összeggel kiszabott adóterhet. A fenti okok miatt a tervezés során csak a biztonsággal beszedhető adóbevétellel szabad számolni, figyelembe véve a évre prognosztizált 6,2-6,5%-os infláció és 1,6%-os tervezett gazdasági növekedés hatását is. Az építményadóról szóló 36/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet alapján az adó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész, az adó alanyai így többnyire vállalkozók, vállalkozások. Az adó alapja az adótárgy hasznos alapterülete. Az építményadó mértékének meghatározása során a település két zónára tagolódik. Az I. zónába a kereskedelmi és ipari övezetben elhelyezkedő - a rendelet megalkotása utáni időszaktól létrehozott - új épületek kerültek besorolásra. Az adó mértéke igen alacsony, szinte jelképes 20 Ft/m 2, abból a megfontolásból, hogy az új munkahelyeket teremtő vállalkozások számára kedvezőbb adózási feltételeket biztosítva ösztönözze azok betelepülését, tevékenységük beindítását. A II. zóna tartalmaz minden más a város illetékességi területéhez tartozó ingatlant, ahol az adó mértéke a korábbi 550,- Ft/m 2 -ről 600 Ft/m 2 -re emelkedett, megtartva az első 30 m 2 után fizetendő 0 Ft-os adókulcsot.

15 évben olyan beruházás, mely az adótárgyak összes alapterületét, így az adóalapot évre érezhető módon növelné nem történt, ezért a számítás kiinduló alapja a évben teljesült bevétel volt, korrigálva az egyszeri bevételek összegével. A tervezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a vállalkozások likviditási helyzete nagymértékben befolyásolja a beszedhető adó összegét, a behajtás során pedig arra, hogy a vállalkozások működőképességét az adó megfizetése ne veszélyeztesse, tevékenységük ne lehetetlenüljön el, megtartva így azt az adózó bázist, amely által a szükséges forrás egyrésze a költségvetéshez megteremthető. Mindezek alapján a évi biztonsággal beszedhető építményadó bevétel a tervjavaslatba eft összeggel került beépítésre. A Magánszemély kommunális adójában az adó tárgya a település illetékességi területén lévő lakás, beépítetlen belterületi földrészlet, bérleti jog, illetve a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2012. (XI.30.) számú rendelete alapján az adó mértéke belterületen a korábbi 5.000,-Ft-ról 6.000,-Ft-ra emelkedett évenként és adótárgyanként. A külterületi ingatlanokat terhelő adó továbbra is 3.500,-Ft/év január 01-től belép egy új adómérték, a korábban belterületként adóztatott, de a központi belterülettel közvetlen kapcsolatban nem álló egyéb belterületek Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu esetében, ahol az adómérték a korábbi 5000,-Ft-ról 4.500,-Ft-ra mérséklődik. Ez a változás az érintett területeken elhelyezkedő ingatlanok alacsony száma és a csökkentés alacsony összege miatt jelentős bevételi elmaradást a költségvetésben nem eredményez év végén adótárgy szerepelt a nyilvántartásban, a kivetett éves adó összege átszámolva a évi adómértékekkel eft. 237 adózó esetében lejár az az 5 éves mentességi időszak, melyet a városi csatornahálózat kiépítéséhez való hozzájárulás miatt vehettek igénybe ezen adóalanyok, ami eft bevétel növekedést eredményez. Ugyanakkor a 70. életévüket betöltött adóalanyok köre 237 fővel növekszik, a miattuk kieső adóbevétel eft. E két tétel közel azonos összegű, így egyik jogcímen bekövetkező változás sem befolyásolja számottevően az elérhető bevétel nagyságát. Fontos azonban figyelembe venni, hogy az adó mértékének változása évében a bevétel elmarad a szokásostól, így annak megtérülése 95%-os szintnél magasabban nem várható, ezért a évre tervezhető kommunális adó bevétel eft lehet. Idegenforgalmi adót a városban legalább egy vendégéjszakát eltöltő vendég fizet. Az adó mértéke minden megkezdett éjszaka után 300,-Ft/fő évre jelentős szálláshelybővülés nem várható, így az éves előirányzat összege a tárgyévet megelőzővel azonos, eft. A helyi iparűzési adó március 01-napjától került bevezetésre. Az adó alanya az egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személy, egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, őstermelő, aki a település illetékességi területén jövedelemszerzési tevékenységet folytat. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló módosított 3/1993. (II.19.) Kt. rendelete alapján az adó mértéke 2%. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások, alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Egy adott év helyi iparűzési adóból származó bevétele

16 15 egyrészt az előző évi adókülönbözet elszámolásából (május 31.), másrészt a folyó évi előlegre teljesített befizetésekből (március 15. és szeptember 15.), harmadrészt a feltöltési kötelezettségre (december 20.) befolyó pénzekből, illetve a múlt évi hátralékok behajtásának eredményéből tevődik össze. A legbizonytalanabb tétel, mint minden évben, a feltöltésre és a múlt évi hátralékokra befolyó összeg, a befizetések nagysága és a feltöltésre fizetők köre, összetétele évről-évre változik, így nehezen prognosztizálható. A tervszám megállapításakor számbavételre került a tervezés alapját adó időszak várható bevétele, a felszámolási eljárások várható eredménye, az adózó által kért előlegmódosítás tervidőszakra gyakorolt hatása, a feltöltési kötelezettségre várható összeg becsült értéke, a májusi elszámolás eredményeként jelentkező túlfizetések visszautalási igényének forrásszükséglete, a szerencsejáték és pénznyerő automatákat üzemeltetett társaságok árbevétel kiesése, illetve a gazdasági környezet vállalkozások bevételére gyakorolt várható alakulása. A évre tervezett iparűzési adó bevételből a I. félévre fizetendő - az adózó által már korábban bevallott - első félévi előleg várható összege eft. A II. félévi előleg összege csak becsülhető (kiinduló adat a II. félévi előleg és a feltöltés együttes összege, az előlegmódosítások és a szerencsejátékosok kieső előlege) eft. Az így kialakuló e Ft-ot korrigálva a várható 1,2%-os gazdasági növekedés, illetve a tervezett infláció 6,2%-os mértékével, és figyelembe véve az előírás 95%-os megtérülési hányadát, a évi helyi iparűzési adó eredeti előirányzatának meghatározása eft összegre tehető. A pótlékok, bírságok jogcímen tervezhető bevételek nagysága mindig az adózók fizetési határidőkhöz való viszonyát, illetve az adózók jogszabálykövető magatartását tükrözik. Befolyásolja a hátralék összege, a késedelmes napok száma és a felszámítás időpontjában a jegybanki alapkamat mértéke. A késedelmi pótlék éves mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, jelenleg (2*5,75% ) 11,5%. Késedelmi pótlék és bírság jogcímén a bevétel évek óta millió forint körül mozog, ezért ennek megfelelően évre nem tervezhető több Ft-nál. Az átengedett központi adók között az előző évben o SZJA helyben maradó rész (8%) o jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA o gépjárműadó (100%) o termőföld bérbeadásából származó jövedelemadója (100%) o környezetvédelmi bírság (30, illetve 100%) o szabálysértési pénz-és helyszíni bírság (100%), illetve o a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság (40%) összege volt tervezhető. Az átengedett központi adók rendszere évtől teljes mértékben átalakult. A feladatfinanszírozásra történő áttérés és az oktatási, szociális feladatok átrendeződésével a forrásátcsoportosítások következtében megszűnt az önkormányzatok személyi jövedelemadóból történő részesedése, ami az előző évben még eft bevételt jelentett a költségvetésben.

17 16 A gépjárműadó működtetése minden önkormányzat számára kötelező, mértékét törvény határozza meg, azonban az előző évek gyakorlatától eltérve - mikor is az adóévben beszedett adó 100%-ban az önkormányzati költségvetés bevételét képezte évben a beszedésre kerülő gépjárműadó összegéből a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 32. (1) bekezdésében foglaltak szerint, a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. Az adómértékek az előző évihez képest nem módosultak. A évi gépjárműadó kivetést megalapozó adatokat, a gépjárművek állományát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) minden év februárjában küldi meg az önkormányzati adóhatóságok részére, így a költségvetési tervezés időszakában a évi adatok állnak rendelkezésre. Fajta db Kivetett Ft Személygépkocsi Tehergépkocsi Busz Vontató Motorkerékpár Pótkocsi Utánfutó Lakókocsi Összesen Az éves kivetés tapasztalati adatok szerinti megtérülésével számítva a várható - még meg nem osztott bevétel - nem több mint eft, melyből a központi költségvetést 60% ( eft) illeti, így az önkormányzati költségvetésben tervezhető évi gépjárműadó összege Ft. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó éves bevételének összege óta minimális összegű. A hatályos SZJA törvény vonatkozó rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termőföld bérbeadásából származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Ma már a szerződések túlnyomó többségét úgy kötik, hogy az adómentesség feltételei fennálljanak a bérlet időtartama legalább 5 éves - ezért ebben az adónemben évben bevétellel nem lehet számolni. A költségvetési törvény 33. (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerint a települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének pedig 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. A fenti jogszabály 33. (1) bekezdése c), illetve d) pontja alapján a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára, vagy valamely

18 17 alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatot, amennyiben az önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította. A költségvetési törvény 33. (1) bekezdés e) pontja szerint a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által a kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege a települési önkormányzatot illeti meg. A fenti bírság bevételek tervezésének alapja az előző évek tapasztalati adata. Az egyéb sajátos bevételek között a talajterhelési díj, illetve az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevételek kerültek megtervezésre. Talajterhelési díjat az előző évekhez hasonlóan az az ingatlan tulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. Az egységdíj az előző években alkalmazott mérték tízszerese, 1200 Ft/m 3, melyet további 1,5-szeres szorzó terhel a települési besorolás szerint, így a fogyasztott vízmennyiség után köbméterenként 1.800,-Ft a fizetendő díj mértéke. Az emelés hatása évben jelentkezik először. A Képviselő - testület a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2008. (V.01.) számú rendeletét módosító 25/2012. (VI.08.) számú rendeletével - könnyítve a díjfizetésre kötelezettek helyzetét - számos mentességi lehetőséget teremtett, így a lakossági kibocsátó a törvény szerint meghatározott eseteken túl mentesül a talajterhelési díj fizetése alól, ha a talajterhelési díj alapja nem haladja meg éves átlagban a havi 5 m 3 -t és a bevallással érintett évben a fogyasztási helyen állandó bejelentett lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezők 1 főre eső havi jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, a fogyasztó a fogyasztási helyen egyedül él, ott más személy sem bejelentett állandó lakcímmel, sem bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkezik, havi jövedelme nem haladja meg a bevallás évében a nyugdíjminimum kétszeresét, vagy a fogyasztási helyen bejelentett állandó lakcímmel, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek mindegyike betöltötte a bevallással érintett évet megelőző évben 70. életévét. Ezek a mentességi szabályok viszonylag nagy adózói létszámra lesznek érvényesek, tehát a beszedhető díj összege az előző évihez viszonyítva előreláthatóan jelentősen nem emelkedik. Ugyanakkor a tervszám kialakítása során figyelembe kell venni még azt is, hogy a rákötési lehetősséggel többnyire olyan ingatlantulajdonosok nem éltek, akiknek pillanatnyi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a bekötést, tőlük a díj összegét is egyre nehezebben lehet beszedni. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által az önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából beszedni tervezett összeg évben is tartalmazza a hátralékos állomány miatti bevétel kiesést, így a költségvetés e jogcímeken az előző évi várhatóhoz viszonyítva mintegy eft-tal kevesebb bevétellel számolhat. II. Támogatások Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásainak korábbi évekkel történő összehasonlítása a szabályozó, illetve finanszírozási rendszer teljes átalakítása miatt nem lehetséges. A feladatalapú finanszírozás megjelenésével megszűntek az előző években

19 18 felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások, új jogcímek jelentek meg, melyekhez rendelt támogatási összegek sok esetben statisztikai adatszolgáltatáson alapulnak, beszámolók adattartalma szerint kerültek megállapításra és minden esetben felhasználási kötöttség mellett illetik meg az önkormányzatot. A rendelet-tervezet 1/a. számú melléklete a változást jól szemlélteti, melyből az is megállapítható, hogy évben összességében ezeken a jogcímeken is jelentős mértékű forráskieséssel kell számolni. A évi normatív támogatásokhoz viszonyítva a közoktatásban a támogatás mértéke eft csökkenést mutat, ami részben a megnövekedett állami fenntartói szerepvállalás, részben az új alapokra helyezett finanszírozási rendszer következménye. Az önkormányzatnál maradó óvodai feladatellátást finanszírozó óvodapedagógusok bértámogatása, a működési támogatás, a gyermekek kedvezményes étkeztetése magasabb összeggel támogatott az előző évinél. A gyermekétkeztetés területén viszont új szabály, hogy az önkormányzat köteles biztosítani a közigazgatási területén minden gyermeknek az étkeztetését. Így nemcsak az önkormányzat által működtetett intézményekbe járó gyermekek étkeztetése a feladat. A kedvezményes étkeztetésre jogosultak költségeit a támogatás közel fedezi, viszont jelentős terhet ró a költségvetésre a rezsiköltség, amit senki nem fizet meg az önkormányzat része. További problémát jelent az intézményekbe más településekről bejáró gyermekek étkeztetésével kapcsolatos rezsiköltség kiesése, amit ugyan az önkormányzat az élelmezést igénybevevő gyermek lakóhelye szerinti önkormányzattól kérhet, de a megfizetésre kevés a garancia. A szociális feladatok ellátását a központi költségvetés az előző évinél összességében eft-tal magasabb összeggel támogatja, ami elsősorban az intézményesített feladatok támogatottságában jelenik meg. Az önkormányzat évi költségvetés tervezete központosított előirányzatként a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen eft, az üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen eft összeggel számol. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának feltételeit a költségvetési törvény 4. számú melléklete tartalmazza, e szerint évhez képest jelentős változásként jelenik meg egy új központi költségvetésben biztosított támogatási forma a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében. Ugyanakkor viszont megszűnik az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása. Az új kiegészítő támogatási formát a költségvetési törvény előírásai szerint év közben a helyi önkormányzatok kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzetben igényelhetik. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek E jogcímen a működési költségvetés bevétellel nem számol. IV. Támogatásértékű bevételek Ezen a bevételi főcsoporton belül, támogatásértékű működési bevételként veszi számításba a tervjavaslat az egészségügyi alapellátás működtetéséhez OEP által biztosított összeget a évi szinten, valamint számol a múzeum feladatellátásához kapcsolódóan a becsült támogatási összeggel, továbbá a közös feladatellátáshoz a települések által fizetendő hozzájárulással. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök tervszáma a rendezvényekhez a tervezési időszakban ismert szponzori támogatások összegét tartalmazza.

20 19 Működési körben felhalmozási célra átvett pénzeszközzel a költségvetés nem számol. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése A terv a Panel-program keretében nyújtott, továbbá a lakáshoz jutás támogatásaként megállapított kamatmentes kölcsönök visszatérüléséből számításba vehető bevételt a felhalmozási feladatok bevételeként veszi számításba. VII. Belső finanszírozás bevételei Az önkormányzat költségvetési rendelete a működést érintően eft előző évi szabad pénzmaradvánnyal számol. VIII. Külső finanszírozás bevételei jogcímen a terv előirányzatot nem tartalmaz, mivel a működési kiadások fedezetéül hitel, illetve forráshiány a költségvetésben nem tervezhető. A felhalmozási költségvetés bevételei A felhalmozási célt szolgáló bevételek között jelennek meg a költségvetésben a vagyonhasznosításból származó bevételek és ezekhez kapcsolódóan a számviteli előírások alapján figyelembe vehető ÁFA bevételek, a sajátos működési bevételek, a fejlesztések megvalósításához elnyert támogatásértékű, illetve átvett pénzeszközök kategóriájába tartozó pályázati támogatások, valamint a finanszírozási műveletek bevételei (hitelek), továbbá az adósságszolgálati kötelezettségek forrásai. I. A fejlesztésekhez kapcsolódó működési bevételeket a terv a megkötött szerződések alapján veszi figyelembe, ami a Szentes Víz Kft üzemeltetésébe átadott létesítmények, a termál kertészet önkormányzati tulajdonú területek, továbbá a megépült Ipari Park csarnok bérbeadásából, valamint ezen bevételekhez kapcsolódó Áfa bevételekből és visszatérülésekből tevődik össze. Kamat bevételként az előző év tapasztalati adatai alapján a kötvényhez kapcsolódó óvadéki betét kamatát veszi figyelembe a költségvetési javaslat. Környezetvédelmi bírság jogcímen a Szentes Víz Kft által befizetett bírság - jogszabály alapján az önkormányzatot megillető - 30%-ával számol a költségvetés. II. Támogatásértékű felhalmozási bevételként figyelembe vett eft a Klauzál utcai óvoda, valamint a szennyvíztelep rekonstrukcióhoz, az ivóvíz minőség javító program keretében megvalósuló beruházáshoz, továbbá a Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése jogcímen megítélt bevétel. III. A felhalmozási célú pénzeszköz átvételek között tervezett eft a DAOP, KÖZOP, KEOP, HURO, TIOP pályázatok keretében megvalósítani tervezett alábbiakban részletezett beruházások részbeni fedezetét képezi. - Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés- bérbeadható üzemcsarnok építés, - Városközpont rehabilitáció, - Klauzál utcai Óvoda felújítása, Ipartelepi út melletti kerékpárút építés, - Szarvasi úti kerékpárút építés, - Szennyvízkezelő építés, - Strandfejlesztés, - Hátrányos helyzetű emberek életkörülményei javítását szolgáló eszközök beszerzése (jelzőkészülékek),

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 1. napirendi pont Ügyszám: 9-57/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Becseiné

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 60-8/2014. Tisztelt Képviselőtestület! E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben