ELJÁTSZOTT ESÉLYEK, CIVIL REMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELJÁTSZOTT ESÉLYEK, CIVIL REMÉNYEK"

Átírás

1

2 3 KULTÚRÁNK LEHETÕ SÉGEI ELJÁTSZOTT ESÉLYEK, CIVIL REMÉNYEK Az elpuskázott lehetõségek városa Fábián László író, mûfordító röviden ilyen jellemzést ad, amikor Szombathely kulturális életérõl kérdezem, késõbb aztán kiderül, mégsem ennyire lesújtó a véleménye. Pontosabban úgy gondolja: nem reménytelen a helyzet. a társadalom züllöttsége a kultúra züllöttségében tükrözõdik Szombathely a lehetõségek elpuskázásának a városa. Eljátszotta azt az esélyt, hogy egyetemi város legyen, ami azért alapvetõ hiba, mert az egyetem egyrészt igényesebb kulturális közeget kíván, másrészt hoz is magával egy ilyen közeget. Olyan hallgatóságot nevel, amelynek mind speciális, mind általános érdeklõdése javára válik egy városnak. Jótékonyan hatna a város polgáraira is? Feltétlenül, kiváltképp akkor, ha azt is hozzáteszem: elpuskázott lehetõség Szombathely életében a színház kérdése is. Több mint egy évtizede szemlélem az esélyeket, és kezdettõl fogva tisztában voltam vele, hogy itt sosem lesz színház, mégpedig azért, mert senki sem akarja. A színház csak ürügy a politikai vitára. A városban vannak színházi elõadások A kultúra ott kezdõdik, hogy van színház, az elõadások pedig itt születnek, hogy együtt élhessen vele a város. Ha pedig van színház, akkor színházi élet is zajlik. Biztos benne, hogy kellõ igény van rá? Aki azzal érvel, hogy nem akarják elegen, azt kívánja alátámasztani, hogy nem érdemes színházat csinálni. Minden materializálódott, arról beszélünk, mi mennyibe kerül, de ez nem vezet sehová. Ám hogy pozitívumot is említsek: a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar alkotó szellemû, kiváló zenekar, amelynek tagjai értenek hozzá, hogyan mutassák be, és hogyan plántálják át az élõ, születõ magyar muzsikát az emberekbe. Egy-egy alkalomra meg is nyerik a közönséget, de kérdezem: hol van a városban a zenei élet. A Szombathelyi Képtár és más kiállítóhelyek országos szinten is nívós eseményeket rendezhetnek, sõt, ez meg is történik. Jó, ráadásul aktuális kiállítások vannak, napjaink mûvészetérõl tájékoztatnak, de itt sem mûködik minden úgy, ahogy kellene. A tárlatok rangja nincs arányban a látogatottságukkal. Megdöbbentõ, hogy még a világnagyságok alkotásaira is csak ugyanazok kíváncsiak pontosabban ugyanaz a néhány ember jön el a megnyitóra, akik minden ilyen eseményen megjelennek, hogy pogácsát egyenek és bort igyanak, s ezután sokszor egy lélek sem nézi meg. Miért van ez? Miért nem része a kultúra a hétköznapoknak? Alapvetõen a fõiskolások korosztálya tehetne ez ellen, azok a fiatalok, akik pedagógusok lesznek, de nem tudom, mit tanítanak majd a gyerekeknek. Miért nem szervezi meg senki, hogy kulturális eseményeket látogassanak? Miért derül ki mindig, ha egy modernista közhelynek számító és még véletlenül sem valami elrugaszkodott, bonyolult alkotásra rákérdezek a vizsgán, hogy sosem látták a hallgatók? Nos, miért? Ennek a felelõsségét nem volna szép a szülõk, a család nyakába varrni, mert akkor az õ családjukon is számon lehetne ezt kérni, és így tovább. Azt gondolom, a társadalom züllöttsége a kultúra züllöttségében tükrözõdik. Hadd említsem a könyvkiadást: még azt az igényt sem elégíti ki, amelyet felmért, s amely hasznot hoz. A könyv egyszerû áruvá vált, és errõl az olvasó nem tehet, mert kiszolgáltatott helyzetben van. A legnagyobb baj az, hogy megbomlott az értékrend. Olyan társadalomban élünk ma, amely az alá-fölérendelések helyett a mellérendelések szerint mûködik, vagyis minden azonos értékû, ebben az esetben pedig semminek sincs valódi értéke. Ha valaki tenni próbál ez ellen, sikerrel járhat? Aki ráébred saját felelõsségére, kutya kötelessége végigjárni az útját, annak ellenére, hogy nagy eredményt nem érhet el. Inkább több civil szervezõdésre van szükség, olyan emberekkel, akik azt mondják: feladatunk van, szervezünk, dolgozunk, és pénzt sem kérünk érte. Egyre több ilyen civil szervezet van. Mondok egy jó példát. A Fõ téri Joyce-szobor úgy került a helyére, hogy volt egy mítosz meg egy szobrász, és a kettõ szerencsésen összetalálkozott, aminek egy hétköznapi csoda az eredménye. Ha a hatalom elhatározta volna, hogy márpedig állítunk egy szobrot, egészen biztos, hogy abból semmi jó nem született volna. Tévedés ne essék, megyeszerte vannak emberek, akik fogékonyak a kultúrára, de az õ fogékonyságukat nemcsak kihasználni kell, hanem ébren is kell tartani. Így elõrébb lehet jutni. S még valami, nem használjuk ki kellõen, hogy Maribor, Bécs, Graz milyen közel van, hogy velük alkotunk egy közösséget. hhá Fotó: Vass POLITIKAI KULTÚRA NAPJA Ma ünnepeljük 1989 óta immár 17. esztendeje a Magyar Kultúra Napját. Városunkban is számos színvonalas rendezvény, hivatalos és nem hivatalos program keretében lehet egy kicsit megállni, elidõzni, méltó módon ünnepelni. Lapunk következõ oldalán kolléganõm is a kultúra jelentõségén és szerepén meditál, hetek óta futó interjúsorozatunk is kultúránk lehetõségeit keresi-kutatja. A kultúrát soha nem lehet és szabad szûken értelmezni, talán nincs is adekvát megfogalmazása. Lehet-e a kulturáltságot egyáltalán a mûveltséggel, iskolázottsággal, nyelvtudással, s egyéb más módon mérni? Hány és hányféle kultúráról hallani manapság! Többek közt létezik munkahelyi, szervezeti, iskolai, politikai kultúra. Mindegyiknek megvannak a maga kritériumai, szabályai, elvárásai. Vagy mégsem? A felsorolt területek közül biztosan a politika az, ami a legnagyobb nyilvánosság elõtt zajlik. Szereplõi elõttünk élik életüket, a sajtón keresztül kommunikálnak. Felelõsségük ezért nagyságrendileg nagyobb, mint bárki másé. Mintát és példát kell mutatniuk a társadalomnak. Max Weber A politika mint hivatás címû mûvében azt írja, hogy kétfajta politikus létezik: aki a politikáért él, és aki a politikából él. Úgy tûnik, hogy a magyar választókban manapság a politikából élõ politikus képe él inkább. Weber szerint a politikusokkal szembeni legfõbb elvárások: a szenvedély, a felelõsségérzet és az arányérzék. Ezek bármelyikének hiánya, tehetjük hozzá mi, a politikai kultúrán üt sebet. Eltûnõdve az utóbbi másfél évtized vitáin és politikai megnyilatkozásain, jogos lehet az elégedetlenség, ha a politikai kultúrára gondolunk. Kicsiben és nagyban, helyi és országos szinten számos negatív példáját találni e kultúra alacsony fokának. Szenvedély, mondja Weber, de ez nem lehet egyenlõ az indulattal. Felelõsségérzet: nem szinonimája a másik fél véleménye semmibevételének. Az arányérzék pedig az egyik legfontosabb politikusi tulajdonság. Ha ezekkel felvértezik magukat politikusaink, alighanem politikai kultúránk is javul. S tán elkerülhetõ az is, hogy városunk különféle testrészekkel (korábban nyelv, most egy intim altáj) kapjon országos nyilvánosságot. Jócskán van mit tanulni az elõdöktõl! Kölcsey Ferenc, a Himnusz költõje nemcsak irodalmár volt, hanem politikus is. Lehet, hogy hozzá köthetõen meg kellene rendezni a Politikai Kultúra Napját is? Horváth Vilmos H E T I J E G Y Z E T

3 4 KULTÚRA APROPÓ A magyar kultúra napjára És eljött január 22-e, az Úr esztendejében, papírra került az utolsó tollvonás, no még egy aláírás, és pont. Készen van a Hymnus. Valószínûleg nem igaz a történet a magyarság kiemelkedõ mûvének születésérõl, mindenesetre rákerült egy dátum arra a kéziratra, és másfél századdal késõbb méltán e napot választottuk, hogy a magyar kultúrát közösen ünnepeljük. A világ talán legreménytelenebb hangú, de számunkra legszebb himnusza, és költõje, Kölcsey Ferenc jelképpé vált, követendõ példává sajnos már nem annyira. Nem késõ. Bodorkós András, több lap szerkesztõje ismét megörvendeztette alkotásaival a grafika szerelmeseit. Tusrajzait ezúttal a Váci Mihály Utcai Általános Iskola aulájában állította ki. A közszemlére bocsátott képek témája egyfajta történelmi idõutazás, amellyel az alkotó mintegy párhuzamot von a több száz évvel ezelõtti és a jelenlegi világban zajló történések között. Saját bevallása szerint képei onnan ismerhetõk Szükséges egy nap, amikor apropót találunk arra, hogy fontos ügyeinkrõl beszéljünk, gondolkodjunk, emlékezzünk és tervezzünk, mert a kultúra sem olyasfajta dolog, ami csak úgy van, a szekrényben, féltve-õrizve, de porosan. Ápolni kell, hímezni, tovább szõni, mert bármily furcsa létkérdés. Kölcsey tudta ezt jól, a mûveltség, a tudás, az ismeret volt neki a minden, az élet öröme és értelme, annak ellenére, hogy szülei korai halálával, kopaszsággal, betegségekkel, félvaksággal mért rá csapást a sors. Ugyan, ma ki dédelget az övéhez hasonló célokat, hogy teljesebbé, jobbá váljon a kultúra befogadása által? Ha vannak is, hát igen kevesen lehetnek, mert aligalig találkozhatunk velük. Most elég tévézni néhány órát naponta, és tudjuk is, amirõl azt hisszük, tudnunk kell. Kulturálódunk. Másképp volt ez valamikor. Erkel Ferenc például legalábbis Gárdonyi szerint valahogy így állhatott neki a komponálásnak: Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene azt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én elsõ mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent NYITOTT SZEMMEL A NAGYVILÁGBAN fel, hogy a fekete és a fehér, a vonal, a papír és a tus segítségével próbálja megjeleníteni e szélsõséges világról alkotott benyomásait. Sötét és világos tónusok, zilált vonalvezetéssel alkotott felületek, olykor pedig egyetlen vonallal létrehozott figurák jellemzik képeit, melyeken a középkori Anglia és Itália különös figurái jelennek meg. Föléjük magasodnak a hatalmas gótikus katedrálisok, ezzel érzékeltetve, mennyire apró az ember a történelemhez, és ezek szimbólumaihoz, az épületekhez képest. A kiállítás színhelye ideális választás, mert az Alapfokú Mûvészeti Intézet tanulói számára is új ismereteket adhat az elvonatkoztatás megértésében. A tárlat február elsejéig látogatható. Gyárfás Viktória zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson elõször eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem és hang-hang után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz Aztán még néhány nap, 1844-et írtak, és feljegyezte a Honderû erõteljes diapasonokban kezde zengeni ama fölséges néphymnus, mellyet Kölcseynk és Erkelünk egyesült lantjaik teremtének. Szent lelkesedés rezgé át a hallgatóságot Másképp volt ez valamikor, s persze nem kell, hogy ugyanúgy legyen, de biztos az, hogy tenni kell, mert egységesül a világ és Európa, s a kultúra, a mi kultúránk az, ami fontossá, felejthetetlenné teheti a magyarságot. Hogy mindenki tudja: kellünk erre a Földre. Ezen volna jó dolgozni, mindenkinek, a maga kis köreiben, a saját háza táján elõször. hhá MEGÚJULT AZ ÉLETÜNK Új számával jelentkezett az Életünk címû vasi folyóirat, amely az év végi személyi változás nyomán most formailag és tartalmilag is átalakult. A Berzsenyi Dániel Könyvtárban kedden rendezett bemutatón nemcsak a lap legfrissebb példányával, hanem Alexa Károllyal, az új fõszerkesztõvel is találkozhattak az olvasók. A több mint negyvenéves múlttal rendelkezõ irodalmi, mûvészeti és kritikai folyóirat érdeme többek közt az, hogy az itthoniak mellett a magyar irodalom határon túli képviselõinek is folyamatosan teret nyújt. Alexa Károly úgy fogalmazott érdeklõdésünkre a tervekrõl, hogy továbbra is fóruma lesz az Életünk az egyetemes magyar publikációnak. Elmondta: célja az, hogy országos jelentõségû legyen a lap, amelyet nem lehet kikerülni, ha irodalomról van szó. A folyóirat Vas megyéé, a nyugat-dunántúli régióé hangsúlyozta, tehát mindannak, ami az itt élõknek fontos a táj, az épített környezet, a mûvészet, a tudomány, meg kell jelennie e lapokon. Korszerû lapot szeretnék, amelyben nem csupán egymáshoz szólnak az irodalmárok. Jó volna, ha elindulna egy közös, értelmiségtõl elvárható nemzetstratégiai gondolkodás fejtette ki az új fõszerkesztõ.

4 5 EMLÉKEZÉS A DONI ÁTTÖRÉSRE A doni áttörés 62. évfordulója alkalmából idén a Szent István parkban tartottak megemlékezést. Az eseményt, amelyen megjelentek a város és a megye vezetõ tisztségviselõi, több száz diák is figyelemmel kísérte. A megemlékezés katonai tiszteletadással és a Magyar Köztársaság lobogójának felvonásával kezdõdött, majd Feiszt György alpolgármester mondott ünnepi beszédet. A doni áttörés tragédiájára emlékezve elmondta: hatalmas vereség volt, és mégis keveset tudunk errõl a néhány napról. A voronyezsi áldozatokat sokáig még elsiratni sem volt szabad senkinek. A második világháborúval foglalkozó munkákban alig egy-két sort lehet találni a 2. magyar hadsereg katasztrófájáról. Pedig ha volt a magyar történelemnek Mohácsa, akkor ez az volt. Az egész második világháború folyamán az amerikaiak összesen 292 ezer embert vesztettek, míg a 2. magyar hadsereg alig három hét alatt veszített százezer embert. A visszavonulás útvonalai mellett százak és ezrek feküdtek megfagyva. A kevés túlélõ beszámolójából ismerjük a fogolytáborok nyomorúságos körülményeit, a járványokban a szabadulás reménye nélkül elpusztultak sorsát. A halottak emlékét õsi szokás szerint tisztelet illeti, ám kétszeres tisztelet jár azoknak, akiket az erõszak semmisített meg. Ez a fõhajtás a gyõzteseknél az önérzet tápláló forrása, a veszteseknél a tömegsírokban Fotók: Vass nyugvók elsiratása. Az alpolgármester kiemelte, hogy ma nem a politikai értékelés a feladat, hanem az, hogy emlékezzünk, és gyászoljuk nemzetünk halottait. Ahogyan az elsõ világháború frontjain elesetteket apáink hõsnek tekintették, úgy a Donnál elesett katonáinkat nyugodtan tekinthetjük mi is hõsi halottaknak. Az ünnepséget a Kálvária-templomban tartott püspöki istentisztelet zárta. K Ö Z É L E T EZER ÚJ MUNKAHELY A JABILNÉL Augusztusra felépül az új gyár Mobiltelefonok átjátszó állomásainak ernyõit javítják majd augusztustól a Jabil Circuit új szombathelyi gyárában. Az önkormányzat és az amerikai vállalat december végén írta alá azt a szerzõdést, melynek értelmében a Jabil egy 15 ezer négyzetméteres alapterületen elhelyezkedõ gyárral bõvíti szombathelyi üzemegységét. A Claudius Ipari Park területén felépülõ gyárban közel ezer embert foglalkoztatnak majd. Szücs Gábor, a gazdasági bizottság elnöke elmondta: a vállalat 10 hektáros területet vásárolt meg múlt évben, amelyért a szerzõdés értelmében 400 millió forintot fizettek ki. A cég 700 munkahely teremtésére vállalt kötelezettséget, de a cég elõrejelzése szerint ez a szám jóval efölött, 1000 fõ körül lesz. A politikus hozzátette: a beruházás csökkenti a munkanélküliek számát a térségben. A munkanélküliségi ráta Szombathelyen így is jóval alacsonyabb szinten van, mint országosan. A Jabil Circuit már beadta a kérelmet az építési engedélyre, a hatósági ügyintézés zajlik, a gyár épülete várhatóan már áprilisban állni fog. A város közgyûlése 2000-ben döntött arról, hogy az ipari park közmûvesített területeiért mekkora árat kérjenek. A most megkötött szerzõdéssel bõven teljesült az a 3500 forint négyzetméterenkénti ár, amelyet akkoriban megszabtak. Az ipari park egyik legnagyobb multinacionális vállalatától, az L.u.K. kuplunggyártótól letelepedése idején a telekért csak annyit kértek, amennyiért az önkormányzat azt megvásárolta. A befektetés megtérült, az L.u.K. az egyik legstabilabb vállalat hírében áll Szombathelyen. Óvári Gábor SZABAD DEMOKRATÁK: A POLITIKAI BÁTORSÁG ÉVE A Savaria Szakképzõ Iskola AutoCAD 3D (térbeli rajzolás) tanfolyamot indít. A tanfolyam idõtartama 8x3 óra, és az Autodesk nemzetközi vizsgájával zárul. Tanfolyamkezdés: február 1-jén órakor. Jelentkezni a 94/ telefonon lehet. OKÉV regisztráció: a politikai bátorság éve volt jelentette ki Németh Kálmán, az SZDSZ megyei elnöke azon a sajtótájékoztatón, amelyen a párt múlt évi eredményeirõl és 2005 kihívásairól beszélt. Az SZDSZ bátor politikájának eredményeként megszûnt a sorkatonaság, csökkentek az adók, és alapvetõ változások indultak el az oktatásban hangzott el. A párt 2005-ös céljai között az egészségügy rendbetételét, a szociális rendszer rászorultsági alapon mûködõ átalakítását, a múlt végleges lezárása érdekében pedig az ügynökkérdés rendezését említette a megyei elnök. A szabad demokraták által vezetett minisztériumok feladatai közül kiemelte a felsõoktatási reform folytatását, az illegális szeméttelepek felszámolását, az e-pontok további kiépítését, valamint a további adócsökkentéseket, és az ország történetének legnagyobb vállalkozásfejlesztési programjának véghezvitelét. Vízvezeték- és központifûtés- szerelõ Órás Villanyszerelõ Gázvezeték- és készülékszerelõ Fakitermelõ Géplakatos Védelmi rendszerszerelõ Könnyûgépkezelõ (targonca) Nehézgépkezelõ EU-konform belföldi és nemzetközi fuvarozó vállalkozó Nemzetközi (TIR) és belföldi árufuvarozó ADR TANFOLYAM INDUL Jelentkezés folyamatosan! Tel./Fax: (94) Szombathely, Petõfi S. u. 3. OKÉV SZ: AKKR. LAJSTROMSZÁM: % visszaigényelhetõ Részletfizetési lehetõség! Fotó: Vass

5 6 ILLETÉKES HÁZIDOKTOR TALÁR PANASZKÖNYV Ha úgy érzik, vásárláskor sérelem éri Önöket, vagy valamilyen szabálytalansággal találkoznak, írják meg, és mi Büki György, a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõségének vezetõ fõtanácsosa válaszát kérjük az ügyben. Továbbra is várjuk leveleiket! 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22. Karácsony után Olvasóink tollat ragadtak karácsony után, és többen hasonló témájú levéllel keresték meg szerkesztõségünket. Egyikük például azt írta, az ajándéknak szánt pulóvert úgy vitte haza ünnepek elõtt, hogy az eladó megígérte: kicseréli, ha a méret nem jó. Utóbb vissza is vitte, de az ígéretet nem tartották be. Kérdése az: mit lehet tenni ilyen esetben? Egy másik levél írója azt kifogásolta, hogy az egyik üzletben, ahol tél végi, 40%-os árleszállítás volt, kifüggesztettek egy táblát, melyen ez állt: akciós árut nem cserélünk. Szerinte ez nem szabályos. A felvetésekre Büki György reagált. Ha ígéretet tett az eladó arra, hogy ünnepek után ha a rosszul megválasztott méret miatt szükséges kicseréli az árut, jó eséllyel számíthat rá a vevõ, hogy állja a szavát. Persze elõfordulhat, hogy visszakozik, ez ellen viszont semmit nem lehet tenni, mert az efféle megállapodás csak kettejükre tartozik, üzleti gesztusról van ugyanis Büki György szó, nem pedig kötelezettségrõl. Abban az esetben, ha az áru minõségi hibás, már más a helyzet: ilyenkor mindenképpen intézni kell a minõségi kifogást. Ha az eladó ez esetben elküldi a vásárlót, a Fogyasztóvédelmi Felügyelõséghez lehet fordulni panasszal. Jellemzõ, hogy karácsony után, januárban tél végi akciókat tartanak az üzletek. Ez az áru értéke szempontjából nem jelent semmit, hisz attól, hogy mondjuk fél áron adják az adott terméket, még nem csökken annak értéke, pusztán kevesebbet kell érte fizetni, mert meg kívánnak tõle szabadulni. Ugyanúgy érvényes rá a kétéves szavatossági idõ, mint minden más esetben, ez független az ártól. Ha tehát hibás az áru, köteles a minõségi kifogást intézni az üzlet. Más az, amikor eleve csökkent minõségû termékkel találkozunk, és ez a leárazás oka is, ilyenkor azonban ezt fel kell tüntetni az üzletben, hogy a vevõnek még vásárlás elõtt tudomása legyen róla. A Petõfi-telep lakói levélben fordultak szerkesztõségünkhöz. A levelet melyben számos panasszal éltek múlt heti számunkban közöltük. Ebbõl kiderül, hogy a Petõfi-telepen található, újonnan beépített Sorokmajor utca rendkívül rossz állapotban van, az önkormányzat pedig nem hozza rendbe az utat, amely már évek óta a város szégyene. Hiányzik egy olyan helyiség vagy épület is, amely a helyi civil szervezetnek adna otthont. Mint a levélbõl kiderül: a kulturális együttélés kizárólagos helyszíne a kocsma. A felvetett problémákról megkérdeztük a polgármesteri hivatal illetékes osztályát. Kovács László, a Városüzemeltetési Osztály munkatársa elmondta: a probléma abból adódik, hogy a Sorokmajor utca lakói úgy építkeztek, hogy közben nem építették ki az útburkolatot. Új utcáról van szó, amely korábban mezõgazdasági út volt, ennek a kiépítését a város nem tudja felvállalni. Amikor megépül egy lakóövezet, akkor ezt közlik is a lakóközösséggel, a várost ugyanis nem kötelezi jogszabály új utcák kiépítésére, ha beépítenek egy területet. Általában a lakók finanszírozzák az utca kiépítését, az önkormányzat pedig ha megfelelõ paraméterekkel készült el az utca A PETÕFI-TELEPIEK VÉDELMÉBEN Képviselõi levél A Savaria Fórum múlt heti számában megjelent, a Petõfi-telepen élõ szombathelyi (a hangsúly a szombathelyi jelzõn van!!!) polgárok problémáival foglalkozó olvasói levélben foglaltakkal teljes mértékben egyetértek. Ugyanakkor számos olyan fejleményrõl tudok beszámolni, ami végre javítani tudja Sorokmajor lakóinak életminõségét. Régi, megoldatlan problémát jelent a közösségi ház hiánya. Hoszszas egyeztetések után a Petõfi-telepért Egyesület vezetésével egyeztetve kezdeményeztem, hogy jelöljön ki a város egy önkormányzati tulajdonban álló építési telket erre a célra, hiszen ennek hiányában még pályázati forrásokat sem lehet találni. A város fõépítésze, és a közlekedési szakemberek is támogatólag nyilatkoztak errõl a kezdeményezésrõl. Amennyiben a jövõ évi költségvetés nem veszi el a képviselõi fejlesztési forrásokat, úgy a közösségi ház tervei is elkészülhetnek. A tervek alapján elkészülhet a beruházás költségvetése is, amit részben pályázati, részben önkormányzati forrásból tudunk megvalósítani. Remélem, hogy sikerül megnyerni az ügynek a város vezetését is, és félre lehet tenni a politikát egy helyi ügy érdekében. A Halastó utca részleges, és a Péterffy utca teljes helyreállítása után a közgyûlés döntése alapján idén a Sorokmajor utca felújítása következik. Miután a város erre nagy összegû hitelt vesz fel, és a kormány is kiegészíti ezt ugyanekkora összeggel, a beruházásnak meg kell valósulnia. Amennyiben a pozitív döntés ellenére erre mégsem kerülne sor, akkor én nem lennék szívesen a város vezetõinek a helyében. Természetesen a többi járhatatlan út felújítása sem várathat magára, a realitások azonban azt mutatják, hogy erre 2006 elõtt nem sok esély van. A buszközlekedés korántsem kielégítõ színvonalát jeleztük már korábban is a szolgáltatónak, aki azonban az önkormányzat felelõsségét firtatja ez ügyben. A végleges rendezéshez a helyi járatú buszok sûrûségét kell növelni, aminek többletfinanszírozásától a város jelenleg minden igyekezetünk ellenére elzárkózik. A küzdelmet azonban nem adjuk fel Marton Zsolt önkormányzati képviselõ Szombathely, 15. számú választókerület SOROKMAJOR UTCA: VAN MEGOLDÁS Útfelújítás a Petõfi-telepen is átvállalja a fenntartását, amely évente szintén jelentõs összegeket emészt fel. Új utcák építésérõl a közgyûlés szavazhat, ez megtörténhet egy év múlva, de lehet, hogy tíz évet kellene várniuk a lakóknak. A Sorokmajor utca a kétéves út-hídfelújítási programban már szerepel. A kiépítés a közgyûlési döntés után történhet meg még idén vagy jövõre. A helyi kultúrház létrehozása érdekében már történtek lépések. Kutnyánszky László fõépítész kérdésünkre elmondta: a Petõfi-telepen rendelkezésre áll egy olyan önkormányzati telek, ahol fel lehet építeni a közösségi házat. Mint mondta, Marton Zsolt képviselõ már kérte, hogy a buszforduló területébõl válasszanak le egy darabot, és alakítsanak ki egy építési telket. Ez a változtatás beépül az új rendezési tervbe is. A telek beépítése viszont már a helyi lakóközösségen múlik. Fotó: Vass

6 7 MIT TARTALMAZZON A VÁROSI SPORTKONCEPCIÓ? Tóth Kálmán (MSZP) Általánosságban minden ágazatra kijelenthetõ, hogy meg kell vizsgálni a kötelezõ és az önként vállalt feladatok szétválasztását. A diák- és szabadidõsport támogatása amely törvényi kötelem nem is szokott különösebb vitát gerjeszteni, más a helyzet az élsport megítélésénél. Véleményem szerint azért nagyon nehéz ez a kérdés, mert Magyarországon nem alakultak ki azok a struktúrák, amelyek biztosítanák a sport állami, önkormányzati pénzektõl való függetlenedését, és ez sajnos Szombathelyre is igaz. Mint a Nemzet Sportvárosa sem tehetjük meg, hogy egy csapásra elengedjük azoknak az egyesületeknek a kezét, amelyek eddig döntõen városi pénzekbõl éltek. A városnak jelenlegi helyzetében mégis meg kell vizsgálnia, hogy mennyit áldozhat erre a célra. Ehhez feltétlenül meg kell határozni egyfajta fontossági sorrendet, hiszen látható, hogy a források egyre csökkenõ mértékben állnak rendelkezésre. Biztos vagyok például abban, hogy olyan párhuzamosságokat, amelyekre jó néhány sportágban van példa, ki kell küszöbölni, és a forrásokat koncentrálni kell. Valószínûleg foglalkoznunk kell a kiemelt egyesületek támogatásával is, stratégiai döntést igényel, hogy a jövõben milyen struktúrát kívánunk támogatni, hiszen a kedvezményezett egyesületek számával fordítottan arányos az adott támogatási összeg. Az új sportcsarnok felépülése természetesen új lehetõségeket, de feladatokat is jelent, ezt a koncepciónak feltétlenül kezelnie kell. Meg kell tenni a sportszakmai és a gazdasági célok összehangolását. Bízom abban, hogy ez sikeres lesz, és az üzemeltetés nem jelent majd vállalhatatlan terhet az önkormányzatnak. Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria) A kérdés elkésett! Akkor kellett volna ezzel a témával foglalkozni, amikor meghatározó döntések születtek. Én emiatt mondtam le sportbizottsági tagságomról. A költségvetésbõl elõre nem tervezett több tízmilliós tételeket ötletszerûen fizettek ki, nem vizsgálták felül a Lombarddal kötött szerzõdést, pályázati lehetõségek maradtak kihasználatlanul, az új sportcsarnok üzemeltetése még mindig nyitott kérdés. A sportkoncepcióról folytatott vita tehát akadémikus. 1. Mindenekelõtt a sportolás feltételét, a pályákat kell biztosítani. Ha a Rohonci úti komplexumot jelképes összegért nem veszi át a város, a létesítmény teljesen le fog pusztulni, és el fogják adni. Városszerte szûntek meg a pályák, sporttelepek, amit tétlenül szemléltünk. Minden pályázati lehetõséget meg kell ragadni a fejlõdés érdekében, amit eddig nem tettünk meg (pl. mûfüves labdarúgópálya). 2. El kell dönteni, mekkora összeget képes áldozni a költségvetés a sportra. Ennek legalább százalékát a diák-, az ifjúsági és a szabadidõsportra kell fordítani. Számomra a diáksport, a tehetségek felkutatása és gondozása az elsõdleges. 3. A professzionális sport megfelelõ szinteken el kell, hogy tartsa magát, a világon sehol sem közpénzbõl mûködik. Ha azonban a város áldoz az élsportra, döntse el, mit tart elsõdlegesnek. El kell dönteni: a labdarúgás vagy a kosárlabda kapja a kiemelt promóciót. 4. A városi sportirányítás intézményrendszerét már régen strukturálni kellett volna megfelelõ keretek között, ez tovább nem késlekedhet. PRO ÉS KONTRA Fejes Tibor (SZDSZ) Erre a kérdésre legalább két megközelítésbõl lehet válaszolni. Az egyik a sportszakmai, a másik a politikai és gazdasági. Ez utóbbiról inkább van véleményem. Szerintem a város mai anyagi helyzetében mindenképpen ésszerû, takarékos gazdálkodásra van szükség. Jelen állás szerint Szombathely városa egy évben közel 700 millió forintot költ sportfinanszírozásra. A költségvetés elsõ olvasatából már látszik a városvezetés szándéka, amivel SZDSZ-es politikusként nem értek egyet elsõ félévében született egy közgyûlési határozat, miszerint a város 3 év alatt fokozatosan vonul ki a profi sport támogatásából. Szerintem nem városi feladat sport kft.-ket támogatni. Ennek a törekvésnek nyomát sem látom az új költségvetésben. A másik, amivel nem tudok azonosulni, az adócímke eltörlése. Ez városunknak egy nagyon szép demokratikus vívmánya, miszerint az iparûzési adó bizonyos százalékáról rendelkezhet a befizetõ. Ezeket az összegeket kis sportegyesületek, klubok, alapítványok kapják. Mindezeken túl az intézményrendszer átalakítására, átszervezésére kell nagy hangsúlyt fektetni, hogy az elköltött adóforint oda kerüljön, ahol a legnagyobb szükség van rá. Például több jusson diáksportra, szabadidõsportra, önszervezõ egyesületekre. Érdeklõdve figyelem, hogy a város sportszakmai vezetõi az épülõ sportcsarnokot koncepciójukban hová fogják elhelyezni. Marton Zsolt (FIDESZ- MPSZ) Elõször is szeretni kellene a sportot. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy a jelenlegi városvezetõ koalícóban hány képviselõnek szívügye a sport. Csak a politikai hasznot nézni a sport támogatásában: káros folyamat. Ez nagyon szomorú. A sportkoncepciónak biztosítania kell, hogy a kiváló eredményeket elérõ szombathelyi sportolók biztos egzisztenciával készülhessenek a versenyekre. Fel kellene végre ismerni, hogy a focin és a kosárlabdán kívül is van eredményeket hozó, és támogatásra érdemes, sikeres sportág Szombathelyen (ökölvívás, kötélugrók, erõemelés, vízilabda hogy csak néhányat említsek). Ugyanakkor megoldást kell találni arra is, hogy a város képes legyen ellenõrizni a sportegyesületeknek (pl. HVSE) nyújtott támogatások felhasználását, így elkerülhetõek lennének az újabb egyesületi csõdök. A városi sportintézmények átalakítására kitalált kht. létrehozása a legtöbb megyei jogú városban nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket. Jó lenne végre a szakmát is megkérdezni errõl a kérdésrõl, ezért fel kellene éleszteni az elsorvasztott Sport Érdekegyeztetõ Tanácsot. Senkinek nem fog leesni a korona a fejérõl, ha kikéri a hozzáértõk véleményét. Az épülgetõ városi sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos bérbeadási ötletbörze felér egy kutyakomédiával, hiszen már régen szervezni kellene a 2006-os év rendezvényeit. Budapest nemrég mondta le a 2009-es úszó világbajnokság megrendezését, mi pedig még neki sem álltunk a szervezésnek. Ez Fotó:

7 8 NYÍLT FOGADÓÓRA PÁLYÁZATBÓL FEJLÕDHET A DERKOVITS VÁROSRÉSZ Tóth Kálmán tartott fogadóórát szerkesztõségünkben Két új fedett buszmegálló, játszótér- és utcafelújítás, takarítási akció a Derkovits-lakótelepen: jó hírekkel szolgált Tóth Kálmán szocialista városatya a Savaria Fórum szerkesztõségében tartott fogadóóráján érdeklõdõknek. Az 5. számú választókörzet képviselõje kedden válaszolt a telefonon és e- mailben kérdezõ szombathelyieknek. Régi igény új parkolókra A parkolás régóta okoz gondot a Derkovits-lakótelepen, ezt idõrõl idõre szóvá is teszik az itt élõk. Emiatt telefonált egy idõs hölgy is, kérve a képviselõt: kezdeményezze egy parkoló kialakítását a Szûrcsapó utca végén lévõ zöldterület helyén, amelyet ma kutyafuttatónak használnak az emberek. Hozzátette azt is: ha kell, a lakók társadalmi munkában segítenek a megvalósításban. Tóth Kálmánnak nem volt ismeretlen a probléma, válaszában elmondta, hogy gyakran hall a parkolási nehézségekrõl. Kifejtette: a rendezési terv módosítására van szükség ahhoz, hogy az említett zöldterületet parkolóként lehessen hasznosítani. Ígéretet tett rá, hogy ez ügyben levelet ír az illetékeseknek. A hölgy más felvetéssel is elõállt: fontosnak tartja a közterületek tisztaságát, ezért javasolta, idén is tartsanak tavaszi takarítási akciót a környéken, de idõben szóljanak, hogy mind többen csatlakozhassanak a munkákhoz. A városatya megnyugtatta: a tavalyi gyors szervezéssel ellentétben most hoszszabb idõt szánnak az elõkészületekre, jó elõre tájékoztatókat helyeznek ki a lépcsõházakban a tudnivalókról, és a sajtó útján is igyekeznek felhívni a figyelmet az akcióra. Játszótér-felújítás pályázatból Savanyú az iskolatej panaszolta egy édesanya, aki elmondta a képviselõnek: sok gyerek azért nem igényli az ingyen italt, mert gyakran tapasztalják a többiek, hogy lejárt a tej szavatossága. Tóth Kálmánt meglepte az észrevétel amelyet más forrásból még nem hallott, s azt mondta, utánanéz az ügynek. ben jelentkezett az az úr, aki rendszeres vendége a képviselõi fogadóóráknak: a Thököly és Mátyás király utca sarkán kialakított körforgalom virágágyásában díszelgõ óriási táblára hívta fel a figyelmet. A kiírás hatal- mas, autópályán használatos méretû betûkkel tájékoztatja az autóst, merre van Körmend és Rum, s a levélíró úgy látja, ez rontja a városképet. A politikus szerint jogos az észrevétel, valóban túlméretezett a tábla, s mivel a terület önkormányzati kezelésben van, az ügyben a Városüzemeltetési Osztályhoz fordul. Azt tudakolta valaki, mikor újítják már fel végre a körzet játszótereit, amelyek siralmas állapotban vannak. Jó híre volt Tóth Kálmánnak: a közelmúltban zárult sikerrel az a pályázat, amelynek nyomán 6 millió forintos beruházás keretében parkosítják, és új játékokkal látják el hamarosan a Szûrcsapó utca 24. szám mögötti területet. Bár ehhez Fotó: Vass mintegy 3 millió forint önrészre is szükség van, a képviselõ leszögezte: mindent megtesz, hogy elõteremtse a hiányzó pénzt. Járhatóbb utak a Derkovits-on Tervezik-e, hogy a lakótelep buszmegállóit átalakítják? kérdezte egy lakó, aki szerint jó volna, ha esõs, szeles idõben fedett megállóban várakozhatnának az utasok. A politikus örömmel tájékoztatta az illetõt, hogy még ebben az évben két új fedett buszmegállót alakítanak ki a környéken. A Szûrcsapó és Bem, valamint a Váci és Bem utca keresztezõdésében lévõ várók úgy válnak komfortosabbá, hogy a városnak nem is kell érte fizetnie, ugyanis egy cég átvállalja a költségeket annak fejében, hogy a váró oldalát hirdetési felületként hasznosíthatja. Azt is megkérdezték Tóth Kálmántól: mennyiben érinti a Derkovits-lakótelepet az idén induló út-hídfelújítási program. Válaszképpen elhangzott: a program elsõ ütemében még ebben az évben felújítják a Szûrcsapó utca Bolyai és Rohonci út közötti szakaszát, illetve a Váci utca Kodály és Rohonci út közötti szakaszát, emellett a Vas Megyei Közútkezelõ Kht. jóvoltából végig rendbe teszik a Rohonci út külsõ sávját, szintén 2005 folyamán. hhá GONDOSKODÁS ÖSSZEFOGÁSSAL Közös imával és egy szociális témában szervezett kerekasztal-beszélgetéssel veszi kezdetét szombaton az a hosszú távra tervezett együttmûködés, amelynek ötlete a most zajló ökumenikus imahétre való készülõdés során merült fel. A hét egyik kiemelkedõ rendezvénye a különbözõ felekezetek által vállalt karitatív tevékenységek összehangolását célzó találkozó. vezet vesz részt évek óta a szombathelyiek szociális ellátásában. Ha kéthavonta egyeztetnénk errõl, össz- A Johanneum Evangélikus Diakóniai Központ Ökumenikus imádságra és igehallgatásra várták a híveket ezen a héten Szombathelyen, akik estérõl estére mindig más templomban gyûlhettek össze. Szombaton 6 órakor a Körmendi úti evangélikus templomban lesz közös istentisztelet, majd a kápolnában rendeznek kerekasztal-beszélgetést az egyes keresztény vallási gyülekezetek karitatív tevékenységet végzõ csoportjainak. Az összefogás kezdeményezõje Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész, aki lapunknak elmondta: a segítségnyújtás sokkal hatékonyabb lehet, ha a felekezetek közösen cselekednek. Több, egyházi alapon mûködõ karitatív szerpontosítani tudnánk az erõinket, az így felállított testület pedig a nem egyházi kötelékben dolgozó szervezetekkel is felvehetné a kapcsolatot fejtette ki a lelkész, akitõl azt is megtudtuk: az ökumenikus imahéten összegyûjtött perselypénzt a hajléktalanok ellátására ajánlják fel. Bár tevékenységük kevéssé áll a figyelem középpontjában, azért a vallási gyülekezetek kemény munkát végeznek a rászorulók segítéséért. A legtöbb egyházközségben, plébánián mûködnek csoportok, melyeknek tagjai kórházban fekvõ, otthonokban gondozott embereket látogatnak. A Karitász, illetve a katolikus egyház több szolgálatot is mûködtet, ezekben a szenvedélybetegeket igyekeznek helyes útra terelni, a református egyház kötelékében pedig önkéntes nõegylet végez diakóniai munkát. Az evangélikusok a Túróczy Szeretetotthonban idõseket gondoznak, a Johanneum Diakóniai Központban idõseket és súlyosan fogyatékos embereket látnak el, illetve Németországból érkezõ segélyszállítmányokat osztanak szét rendszeresen a rászorulók között. A lelkész szerint az ökumenikus imahét jó alkalom arra, hogy olyan közös munka induljon el, amely az egész város gondjain hatékonyan enyhít. hhá

8 9 Szent Quirinus legendája Szombathely egyik leginkább ünnepelt szentje Quirinus püspök, aki egyes feljegyzések szerint 303ban, az ókereszténység idején szenvedett vértanúságot. Az életérõl szóló feljegyzések Savaria késõ római történetének is fontos forrásai. A ma már Európaszerte tisztelt püspököt a régi római város falai között ítélték halálra, és vetették testét a megáradt Perint patakba. Emlékét templomok, emlékhelyek õrzik számos város mellett Szombathelyen is. Keresztényüldözések kora zi liturgiákban is felhasználhatók legyenek. A Quirinuspassió ezek közé tartozik. A szöveg a keresztényüldözés ismertetésével kezdõdik. Kiderül belõle, hogy Maximus helytartó adta ki a parancsot a sisciai püspök elfogására. Quirinust menekülés közben fogták el, majd a helytartó elé vezették meghallgatásra. Felszólították, hogy engedelmeskedjen a császár parancsainak, ezt azonban õ többször megtagadta. Én ezeknek nem hódolok, mert semmik. Az én istenem pedig, akinek hódolok, ott van az égen, a földön és minden helyen válaszolt Quirinus a feljegyzések szerint. Kínzással is fenyegették, próbálták kényszeríteni, hogy mutasson be áldozatot a pogány istenek elõtt. A passió idézi Quirinust, amikor azt felelte: Nem áldozok a gonosz szellemeknek, mert írva van: ördögök a pogányok összes istenei és gyökerestõl el fognak vet kötöttek Quirinus nyakába, és a Savarias patakba dobták. Ott, ahol a holttestet megtalálták, késõbb imádkozóhelyet létesítettek. A püspök testét a scarbantiai kapu melletti bazilikába temették. A Krisztus utáni III IV. század nagy történelmi változásokat vetített elõre a Római Birodalomban. A kereszténység egyre nagyobb teret hódított, széles tömequirinus Itáliában gek tértek át az új hitre. Az államhatalom ezt eltûrte, közömbös volt a meghókésõbb, az V. század elején, amikor már elterjedt dított területek vallási a vértanútisztelet, a menekülõ savariaiak magukkal szokásai iránt. Egyetlen vitték a szent ereklyéit. Szent Quirinus tisztelete így feltétele volt ennek a szajelent meg Gradóban, Aquileiában és késõbb Rómábad vallásgyakorlásnak: ban is, ahol a szent ereklyéit végül elhelyezték. A kéa népnek le kellett rónia sõbbi századokban feltárt leletek bizonyítják, hogy a vallásos tiszteletét a birosavariában kivégzett Quirinus püspök legendája dalom császára elõtt. 300 egész Észak-Itáliában elterjedt ben a gradói éven keresztül terjeszszent Eufémia-templom fõoltára alatt találtak egy kedhetett békésen a kedíszes ereklyetartó dobozt, amely 450 körül készülreszténység, egészen hetett. Az oldalán látható Szent Quirinus püspök nediocletianus hatalomra ve. A Gradói Krónika megemlíti, hogy Quirinus pap kerüléséig. Ekkorra volt, és vértanúságának napja június 4. Amíg Északugyanis már a Római BiItáliában Szent Quirinus püspök tisztelete már a kérodalom népességének sõ ókortól kezdve folyamatos volt, addig Magyarorjelentõs része gyakorolta szágon teljesen megfeledkeztek róla. A savariai az új vallást. A reformoszent Quirinus felfedezése Szily János püspök nekat tervezõ császár szávéhez fûzõdik. Ennek szellemében festette ki a Püsmos átszervezés és újítás pöki Palota dísztermét. A székesegyházat díszítõ végrehajtása mellett a kefestmények témáját is a püspök tervezte meg, így a resztények hûségérõl is nagy oltárképeken Márton püspök és Quirinus püsmeg akart gyõzõdni. Köpök életébõl vett jelenteket ábrázoltak. A Quirinusvetelte, hogy az uralkodó tiszteletére pogány isteszent Quirinus halála (Maulbertsch nek szobrai elõtt mutassanak be áldozatot. Az olajfestménye a szombathelyi székesegyházban) egyistenhívõ keresztények ezt nem tehették, megtagadták a kérést. veszni, akik áldoznak a Diocletianus és Maximianus 303-ban rendeletet adott pogány isteneknek. Quiki, amelyben megfosztották a keresztényeket jogaiktól, rinust ezután börtönbe veegyházuk vagyonát elvették, a papokat pedig arra köte- tették, majd késõbb városlezték, hogy áldozatot mutassanak be a pogány istenek- ról városra hurcolták Pannek. Ezzel megkezdõdött a keresztényüldözés évtizede, nóniában. Scarbantiában amelynek 313-ban Nagy Konstantin keresztényeknek (a mai Sopronban) Amantett engedményei vetettek véget. tius megparancsolta, hogy a tartomány székhelyén, A halálra ítélt püspök Savariában állítsák ítélõpannóniában a III. század végén tûntek fel a keresz- szék elé. Az adatok szerint Cividale, a katedrális szentélye (Olaszország) tények. A nagyobb településeken egyházközségeket Savaria színházában, nagy szerveztek, amelyeket püspökeik irányítottak. Az üldö- tömeg elõtt zajlott a kihallgatás. (A régi római színház legenda akkor újult meg ismét Szombathelyen, amizés idején fogták el Quirinus püspököt is. Sorsáról a Kálvária templom alatt volt kialakítva, köveit a múlt kor a 20-as évek végén gr. Mikes János püspök leteszámtalan feljegyzés maradt fenn, amelyeknek nagy ré- század elején elhordták a nagyszálló építéséhez. Ma lepítette a szaleziánus rendet a városban, és új plébásze a bírósági tárgyaláson vezetett jegyzõkönyv adatai- csupán egy félköríves bemélyedés látható a domboldal- niát alapított a vértanú tiszteletére. ra épült. A fennmaradt jegyzõkönyveket a IV. század ban.) A helytartó próbálta ugyan meggyõzni a püspöösszeállította: Óvári Gábor végén átdolgozták és kibõvítették, hogy késõbb egyhá- köt, de az állhatatos maradt hitében. Ezután malomköforrás: Tóth Endre: Szent Quirinus savariai vértanú LOKÁLPATRIÓTA A SAVARIAI VÉRTANÚ

9 10 PARLAMENTI LEVÉL Kedves Olvasóink! Ezen az oldalon minden hónapban városunk egyéni választókerületben bizalmat kapott országgyûlési képviselõi osztják meg gondolataikat Önökkel. DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ) Vas megye 1. sz. választókerület SÁGI JÓZSEF (FIDESZ-MPSZ) Vas megye 2. sz. választókerület Tisztelt Szombathelyi Polgárok! Az elõttünk álló esztendõ lesz az elsõ teljes évünk az Európai Unió tagjaként. Ez a tény az ország számára új feladatokat, egyben új lehetõségeket jelent. Ugyanakkor azt remélem, hogy egy nyugodtabb, békésebb esztendõ során többet tudunk foglalkozni valóban lényeges, közös ügyeinkkel. Az Igazságügyi Minisztérium több olyan törvényjavaslatot terjeszt idén a Parlament elé, amely erõsíti az állampolgárok biztonságérzetét. Törvényt kívánunk alkotni a bûncselekmények áldozatainak megsegítésére. A bíróságok munkájának gyorsítását szolgálja a kifogás jogintézményének tervezett bevezetése, mely lehetõvé teszi, hogy az érintettek panasszal éljenek az elhúzódó eljárások ellen. Sokakat érint az ingatlan-nyilvántartás szervezeti reformja is, tehát az, hogy továbbra is a földhivatalok vagy pedig a bíróságok lássák-e el ezt a feladatot. Álláspontunk szerint az ingatlanok tulajdonjogára vonatkozó és jogilag jelentõs tények feljegyzését független bíróság hatáskörébe kell adni. Az ingatlanok kataszteri adatainak nyilvántartása továbbra is földhivatali kompetencia maradna. A kérdésben a kormány várhatóan februárban dönt. A parlament a tavasszal tárgyal arról a törvényjavaslatról, amely magánszemélyek számára is lehetõvé tenné a fizetésképtelenség bejelentését. Az úgynevezett öncsõd megakadályozná, hogy elõfordulhasson olyan helyzet, amikor közüzemi tartozás, vagy egy jelzáloghitel visszafizetésének nehézségei miatt az adóst automatikusan az ingatlan értékesítésére kötelezik. Szombathelyi polgárként fontosnak tartom, hogy városunk és megyénk hírnevét öregbítsem, és a vidék nagy szülöttei vagy a Vas megyéhez kötõdõ elõdök minél szélesebb körben ismertek legyenek. Horváth Boldizsár sírjának restaurálása tavaly befejezõdött. Idén két emlékkötettel adózunk a nagy igazságügy-miniszter életmûve elõtt. Az elmúlt év végén levelet írtam az egészségügyi miniszternek, amelyben Markusovszky Lajost ajánlottam a nemzeti népegészségügyi program névadójául. Bízom abban, hogy a kormány támogatja javaslatomat, és végre méltó elnevezést nyer a jelentõs közegészségügyi program. A potenciális befektetõk figyelmét egy nagyszabású konferenciával és egy tájékoztató kiadvánnyal szeretnénk felhívni a szombathelyi lehetõségekre, mely fordulatot hozhat a térség foglalkoztatási helyzetében. Örvendetes hír a munkavállalók számára, hogy a Jabil beruházásában 1000 új munkahely létesül, továbbá az idén elkezdõdhet az új, 350 fõt foglalkoztató büntetés-végrehajtási intézet építése. Jól kezdõdött az év a Berzsenyi Dániel Fõiskolán is: várhatóan még ebben a hónapban aláírják a megállapodást egy 1,4 milliárd forintból, PPP beruházásban megépülõ könyvtárról, az új Regionális Felsõoktatási Forrásközpontról, ezáltal jelentõs mértékben javulhat a térség felsõoktatásának versenyképessége. Ezzel a néhány jó hírrel kívánok minden olvasónak sok erõt, kedvet és örömöt az új esztendõre. Szobrot a polgármesternek! 2003-ban nem volt béremelés ben nem volt béremelés ben lesz? Ezt ma még nem tudjuk, mert az idei évre megcélzott emelésnek az állam csupán a felét vállalja. A többit a fenntartó önkormányzatnak kellene kigazdálkodnia, ami Szombathelyt közel 1 milliárd Ft-tal érinti. A gyurcsányi köztársaság városunkkal is megfizetteti saját propagandatevékenységének az árát! Így aztán most a város költségvetése borotvaélen táncol, a szocialisták pedig iskolai, óvodai, bölcsõdei támogatásokat készülnek megvonni. Szinte semmi pénz nem jut fejlesztésekre. Az utakon kátyúk, az utcákon szemét. Ez lenne az a tiszta, erõt sugárzó város, amelyet Ipkovich polgármesterjelölt vizionált a kampányban? Hol van az a határozott városvezetés, amelyet korábban ígértek? Olyan nincs. Ezzel szemben egy sodródó, tehetetlenkedõ, olykor kapkodó irányítást láthatunk, amely nem tud mit kezdeni a növekvõ munkanélküliséggel, az elavult önkormányzati struktúrával, olyat, amely fontosabbnak tartja a látszatot, mint a város jövõjét. Átgondolatlanul meghozott gazdasági intézkedéseik nemcsak, hogy nem érték el a kívánt hatást, hanem szociálisan éppen ellenkezõleg hatottak. Megszüntették az adócímkézést nem gondolván arra, hogy az így elesõ pénzek miatt kulturális és sportegyesületek tucatjai mehetnek tönkre. Többszörösére emelték a város tulajdonában lévõ mûhelyekben dolgozó kisiparosok helyiségbérleti díjait, akik közül elsõ fölháborodásukban sokan az engedélyük visszaadásán gondolkodtak. Az inflációt messze meghaladó mértékben emelték a víz- és csatornadíjakat, valamint a távfûtés árát, kimondva-kimondatlanul a legnehezebb helyzetben élõkre helyezve a terheket. Zokszó nélkül tûrték, hogy sorra vigyenek el más megyékbe regionális rangú intézményeket, pedig tudniuk kellett volna, hogy a jövõben milyen fontos lesz a szerepük. Ugye jogos elvárás lenne, hogy legalább ezek után észbe kapjon a város vezetése, és minden erejével arra törekedjék, hogy úrrá legyen a helyzeten? A közvélemény azonban nem ezt tapasztalja. Sõt. Most már a látszatra sem képesek ügyelni. Amikor a brutalitásba forduló szocialista belharcokról szóló híreket olvassuk, akkor azt vesszük észre, hogy a felelõs vezetõk is nyakig benne vannak a slamasztikában. És ez az igazán szomorú. Úgy tûnik, mindennél fontosabb számukra saját hatalmuk biztosítása és ellenfeleik megalázása. És miközben folyamatosan növekszik a munkanélküliség a városban, a polgármester, föladva minden racionális érvet, foggal-körömmel ragaszkodik saját emlékmûvének: a sportcsarnoknak a felépítéséhez. Ahhoz a létesítményhez, amelynek majd a mûködtetése hozza csak igazán nehéz helyzetbe a várost. Tisztelt Polgármester Úr! Senki nem vitatja ennek a beruházásnak a szükségességét. De nem most! Nem így! Nem ennyiért! Ennél jóval praktikusabb megoldást is el tudnék képzelni az Ön igazi célja megvalósulása érdekében. Javaslom: állítsuk fel az Ön bronzba öntött szobrát valahol a városban. Így olcsóbb lenne. A köz érdekében.

10 Sportcsarnok neve:.. Beküldõ:.. Címe: Kedves Olvasóink! Mint Önök is bizonyára tudják, ez év nyarán átadják az új városi sportcsarnokot. A fotón is látszik, hogy az építkezés látványosabb szakasza megkezdõdött. A sportolók és sportbarátok által hosszú évtizedek óta várt létesítményben remélhetõleg számos remek esemény, rendezvény lesz, ami tovább színesíti Szombathely sport- és kulturális életét. A többmilliárdos komplexumnak azonban még nincs neve, ezért arra kérjük Önöket, írják meg szerkesztõségünknek, hogy mi legyen az. Ötleteiket január 31-ig várjuk a Géfin Gy. u. 22. szám alá, vagy ben a A beküldõk között a Savaria Filmszínházba szóló jegyeket sorsolunk ki. Kedves Olvasóink! Az itt látható fotóhoz várjuk az önök minél humorosabb, ötletesebb képaláírásait levélben szerkesztõségünkbe (Szombathely, Géfin Gy. u. 22.), vagy en a címre. A legtalálóbb aláírás(oka)t lapunkban közöljük, s az általunk legjobbnak tartott cím beküldõjét Savaria Fórum-os pólóval jutalmazzuk. Beküldési határidõ: január 27. Kérjük, a borítékra írják rá: Van képünk hozzá! VAN KÉPÜNK HOZZÁ! HETI BAROMÉTER 11 KICK-BOX TANFOLYAM VILÁGBAJNOKOKKAL Gyermekek számára indul kick-box tanfolyam a Kondor & Sragner Controll SE-nél, a szervezõk 6 és 12 év közötti fiúkat és lányokat várnak Marton Klára kick-box világbajnok, I. danos mester edzéseire, a Zrínyi Ilona Általános Iskolába (Zrínyi u. 10.). Érdeklõdni a 30/ es számon lehet. Az egyesület az idõsebb korosztályra is gondolt: Dancsó Zoltán kickbox világ- és Európa-bajnok a 13 évesnél idõsebb, kezdõ sportbarátoknak tart foglalkozásokat a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban és a Savaria Szakközépiskolában. Jelentkezni a 30/ as telefonszámon lehet.

11 12 SAVARIA FÓRUM KÖZLEMÉNYEK NEM LEHET HOLOKAUSZT-EMLÉKMÛ! Olvasói levél A nyár folyamán megbeszélést tartottam a tanárképzõ fõiskola rektorával és dr. Landgráf Jánosné dr. Mózer Ibolyával, a Történelem Tanszék vezetõjével. A fõiskola mindkettõ szakembere helyesnek tartotta, hogy Szombathelyen legyen holokauszt-múzeum, mivel ha a tananyaghoz odaérnek a gyerekek, el lehet õket vinni oda. Az elmúlt napokban dr. Landgráf Jánosné a kérdésemre közölte velem a Savaria Múzeum igazgatójával megbeszéltek alapján, hogy Szombathelyen nem lehet holokauszt-múzeum, mert nincs hely erre. Pedig holokauszt-múzeumra nagyon nagy szükség lett volna, az áldozatok emlékének, valamint tudományos munka szempontjából is, hiszen számos súlyos feltáratlan problémával kell ma számolni. Ma már tudományos tény, hogy Hitlernek az egyik nagymamája zsidó volt, valamint a felesége is. Magyarázatot kellene találni arra, hogy ennek ellenére miért kellett annyi ártatlan zsidónak meghalni. Még sokáig nem lesz a megyeszékhelyen holokauszt- és sztalinista múzeum, mert a rendszerváltáskor a KGB álellenzéki pártokat hozott létre, hogy a rendszer érintetlen és dicsõ maradhasson. Erdélyi László ügyvivõ Holokauszt Emlékbizottság FIDESZ SAJTÓKÖZLEMÉNY Veszélyben Szombathely jó hírneve A Fidesz szombathelyi frakciója ez idáig tartózkodott az MSZP belsõ ügyeinek kommentálásától, azonban a legújabb fejlemények már Szombathely jó hírnevét veszélyeztetik. Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy Szabó Bálintot, a Fiatal Baloldal Vas megyei elnökét brutálisan megerõszakolták. A bûncselekmény megtörténtét az ügyészség határozattal bizonyítottnak látta. Az MSZP Vas megyei elnöke Hiller Istvánhoz, a párt országos elnökéhez írt, és azóta nyilvánosságra hozott levelében a súlyos bûncselekményt összefüggésbe hozta a párton belül, a megyében kialakult politikai harccal. Dr. Bárándy György, a sértett ügyvédje szerint a politikai ellenfele Szabó úrnak Ipkovich úr, aki a szombathelyi polgármester. Mindezek alapján a Fidesz arra kéri dr. Ipkovich Györgyöt, hogy Szombathely közbiztonságának és jó hírnevének megõrzése érdekében az ügyben a nyilvánosság elõtt azonnal szólaljon meg, és a január 27-i közgyûlésen tájékoztassa a közvéleményt a meghozott intézkedésekrõl. MSZP SAJTÓKÖZLEMÉNY A Fidesz szombathelyi frakciója január 19-i sajtóközleményére hivatkozva leszögezzük, hogy Szabó Bálint politikai és közéleti pályafutásáért az õt csepregi polgármesterjelöltként támogató Fideszt terheli a felelõsség. A MSZP Szombathelyi Szervezete visszautasít bármilyen feltételezést, amely a szervezetet összefüggésbe hozza a valótlanságoktól, csúsztatásoktól hemzsegõ üggyel. ÜGYELETES PATIKA FOGADÓÓRA Hende Csaba (Fidesz-MPSZ) országgyûlési képviselõ, Vas megye 2. sz. választókerületének elnöke január 22-én, szombaton órától ig fogadóórát tart a Fidesz-irodában (Szent Márton u. 10., földszint) január 21-én 18 órától január 28-án 18 óráig KÍGYÓ Gyógyszertár (Fõ tér 31.) január 28-án 18 órától február 4-én 18 óráig ÕRANGYAL Gyógyszertár (Óperint u. 2.) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szombathelyi ajándéktárgyak létrehozására Szombathely Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Szakmai Bizottsága pályázatot hirdet szombathelyi ajándéktárgyak megtervezésére és kivitelezésére két kategóriában: I. kategória: reprezentációs célú ajándékok II. kategória: tömegértékesítésre szánt ajándékok A pályázati kritériumok a következõk: az elkészült munka Szombathely fontosabb történelmi korszakaihoz (ókor, barokk kor stb.), jelentõs személyiségeihez (Claudius, Szent Márton, Szent Quirinus stb.), a város jellegzetes szimbólumaihoz, építészeti emlékeihez (Isis-szentély, Borostyánkõ út stb.) kapcsolódva markánsan, egyértelmûen reprezentálja a várost az elkészült pályamunka lehetõség szerint a városra jellemzõ egyedi alkotás, nem katalógustermék díszítése az elkészült pályamunka legyen sorozatgyártásra alkalmas az elkészült pályamunka kivitelezési költségeit is szem elõtt tartva kereskedelmi forgalomba kerülhet A pályázatra benyújtandók: 1 db ajándéktárgy készre kivitelezett pályamû a benyújtott tárgy tervei, rajzai, sorozatgyártásra is alkalmas technológiai leírása, a várható bekerülés költségei az alkotóra utaló jelzés feltüntetése nélkül külön borítékban: kérjük megadni a szerzõ/tervezõ/készítõ nevét, címét, telefonszámát, egyéb elérhetõségeit, illetve nyilatkozatot az önálló szellemi termékrõl, szerzõi, alkotói tulajdonról A pályázatok benyújtásának helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya: 9700 Szombathely, Bejczy u I. emelet, titkárság. A pályázatok benyújtásának ideje: január 30. A pályázatok díjazása: az I. kategóriában csak az I. helyezettet díjazzuk, melynek összege: br forint. A II. kategóriában az elsõ helyezett , a második , a harmadik forint díjazásban részesül. A felhívással kapcsolatosan további tájékoztatás kérhetõ: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya, Tourinform Iroda (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1 3., tel.: 94/ , fax: 94/ , e- mail: JAVASLATTÉTEL KITÜNTETÉSEKRE Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a szociális munka területén a Pálos Károly-díjat és a Szociális Ellátás Segítéséért díjat alapította a 7/1996. (II. 29.) sz. rendeletében. Pálos Károly-díj adományozható annak a személynek, aki kiemelkedõ munkájával segítette a város jobb, hatékonyabb, emberibb arculatú szociális ellátásának fejlõdését. A díj kettõ fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente legfeljebb kettõ személy, a II. fokozatot évente legfeljebb három személy kaphatja. Szociális Ellátás Segítéséért díj adományozható annak a személynek, aki hosszabb idõn át hozzájárult a szociális munka eredményességéhez, illetve támogatásával hozzájárult a város szociális ellátásának fejlõdéséhez. A díjat évente legfeljebb három személy kaphatja. A fenti díjakra az Önkormányzat által alapított, illetve fenntartott intézmények közalkalmazottai, indokolt esetben más intézmények dolgozói, valamint az egyesületek, alapítványok, nonprofit, karitatív szervezetek dolgozói javasolhatók. A díjak adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármester, a jegyzõ, az aljegyzõ, képviselõ, frakció, a Közgyûlés Szociális Bizottsága, a városban mûködõ szociális intézmények vezetõi, a szociális területen mûködõ karitatív szervezetek vezetõi. A kitüntetések adományozását a Szociális Bizottság útján kell kezdeményezni, az erre a célra rendszeresített nyomtatványok pontos kitöltésével (átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztályán, III. emelet, 315. szoba). A kitüntetési javaslatoknak január 31-én óráig kell beérkezni a Szociális Bizottság címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1 3.).

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Melléklet: 1 db. Dr. Oszkó Mariann Közigazgatási és Jogi Főosztály

Melléklet: 1 db. Dr. Oszkó Mariann Közigazgatási és Jogi Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KJ.: 95.607/2006. Melléklet: 1 db Javaslat a Miskolc Városi Sportcsarnok és Jégcsarnok üzemeltetési feladatainak bérleti szerződés keretében történő ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése. Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes.

Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése. Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes. Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Prugberger Emil Dr. Csönge

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

ELŐZETES ADATOK. A BOM Alapítvány számára készített közvélemény-kutatásból. Budapest, január 21.

ELŐZETES ADATOK. A BOM Alapítvány számára készített közvélemény-kutatásból. Budapest, január 21. ELŐZETES ADATOK A BOM Alapítvány számára készített közvélemény-kutatásból Budapest, Az Ipsos Zrt. 2012-ben is elnyerte a Business Superbrands díjat. 1./ Bizonyára hallott róla, hogy Budapest megpályázta

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 4. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 4. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 4. hét Erdély Magyarország Folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor Program Folytatódik a diaszpóra magyarságának megerősítését célzó Kőrösi Csoma Sándor Program, amelyre február

Részletesebben

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése. Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése. Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Tárgy: Helyszín: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem nyilvános

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 27-32. 1 TARTALOMJEGYZÉK 27/2016.(V.26.) PBH.

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.21. csütörtök Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon Javíthatatlan költségvetés Négymillióan a létminimum alatt Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés! Megyeházákból szellemházak?

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Szombathely, a segítés városa

Szombathely, a segítés városa Szombathely Megyei Jogú Önkormányzata (polgármester: Dr. Puskás Tivadar) OMSZ Nyugat-Dunántúli Mentőszervezet (igazgató: Dr. Lórántfy Mária) Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány (elnök: Kovács Ferenc) Szombathely,

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2009.

Közhasznú jelentés 2009. 7200 Dombóvár Szent István tér 1. Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1 Tel./Fax: 74/464-825 Számlaszám: 11746043-29900480 Adószám: 18864030-1-17 Közhasznú jelentés 2009. Hamulyák Közalapítvány

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. december 15-i határozatai 120/2015. (XII.15.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Javaslat közterület elnevezésére

Javaslat közterület elnevezésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31442/2007 Mellékletek: - térképszelvények 5 db) Javaslat közterület elnevezésére Összeállította: Ádám Ibolya Osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAPIREND Ügyiratszám: 14/503-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben