ELJÁTSZOTT ESÉLYEK, CIVIL REMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELJÁTSZOTT ESÉLYEK, CIVIL REMÉNYEK"

Átírás

1

2 3 KULTÚRÁNK LEHETÕ SÉGEI ELJÁTSZOTT ESÉLYEK, CIVIL REMÉNYEK Az elpuskázott lehetõségek városa Fábián László író, mûfordító röviden ilyen jellemzést ad, amikor Szombathely kulturális életérõl kérdezem, késõbb aztán kiderül, mégsem ennyire lesújtó a véleménye. Pontosabban úgy gondolja: nem reménytelen a helyzet. a társadalom züllöttsége a kultúra züllöttségében tükrözõdik Szombathely a lehetõségek elpuskázásának a városa. Eljátszotta azt az esélyt, hogy egyetemi város legyen, ami azért alapvetõ hiba, mert az egyetem egyrészt igényesebb kulturális közeget kíván, másrészt hoz is magával egy ilyen közeget. Olyan hallgatóságot nevel, amelynek mind speciális, mind általános érdeklõdése javára válik egy városnak. Jótékonyan hatna a város polgáraira is? Feltétlenül, kiváltképp akkor, ha azt is hozzáteszem: elpuskázott lehetõség Szombathely életében a színház kérdése is. Több mint egy évtizede szemlélem az esélyeket, és kezdettõl fogva tisztában voltam vele, hogy itt sosem lesz színház, mégpedig azért, mert senki sem akarja. A színház csak ürügy a politikai vitára. A városban vannak színházi elõadások A kultúra ott kezdõdik, hogy van színház, az elõadások pedig itt születnek, hogy együtt élhessen vele a város. Ha pedig van színház, akkor színházi élet is zajlik. Biztos benne, hogy kellõ igény van rá? Aki azzal érvel, hogy nem akarják elegen, azt kívánja alátámasztani, hogy nem érdemes színházat csinálni. Minden materializálódott, arról beszélünk, mi mennyibe kerül, de ez nem vezet sehová. Ám hogy pozitívumot is említsek: a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar alkotó szellemû, kiváló zenekar, amelynek tagjai értenek hozzá, hogyan mutassák be, és hogyan plántálják át az élõ, születõ magyar muzsikát az emberekbe. Egy-egy alkalomra meg is nyerik a közönséget, de kérdezem: hol van a városban a zenei élet. A Szombathelyi Képtár és más kiállítóhelyek országos szinten is nívós eseményeket rendezhetnek, sõt, ez meg is történik. Jó, ráadásul aktuális kiállítások vannak, napjaink mûvészetérõl tájékoztatnak, de itt sem mûködik minden úgy, ahogy kellene. A tárlatok rangja nincs arányban a látogatottságukkal. Megdöbbentõ, hogy még a világnagyságok alkotásaira is csak ugyanazok kíváncsiak pontosabban ugyanaz a néhány ember jön el a megnyitóra, akik minden ilyen eseményen megjelennek, hogy pogácsát egyenek és bort igyanak, s ezután sokszor egy lélek sem nézi meg. Miért van ez? Miért nem része a kultúra a hétköznapoknak? Alapvetõen a fõiskolások korosztálya tehetne ez ellen, azok a fiatalok, akik pedagógusok lesznek, de nem tudom, mit tanítanak majd a gyerekeknek. Miért nem szervezi meg senki, hogy kulturális eseményeket látogassanak? Miért derül ki mindig, ha egy modernista közhelynek számító és még véletlenül sem valami elrugaszkodott, bonyolult alkotásra rákérdezek a vizsgán, hogy sosem látták a hallgatók? Nos, miért? Ennek a felelõsségét nem volna szép a szülõk, a család nyakába varrni, mert akkor az õ családjukon is számon lehetne ezt kérni, és így tovább. Azt gondolom, a társadalom züllöttsége a kultúra züllöttségében tükrözõdik. Hadd említsem a könyvkiadást: még azt az igényt sem elégíti ki, amelyet felmért, s amely hasznot hoz. A könyv egyszerû áruvá vált, és errõl az olvasó nem tehet, mert kiszolgáltatott helyzetben van. A legnagyobb baj az, hogy megbomlott az értékrend. Olyan társadalomban élünk ma, amely az alá-fölérendelések helyett a mellérendelések szerint mûködik, vagyis minden azonos értékû, ebben az esetben pedig semminek sincs valódi értéke. Ha valaki tenni próbál ez ellen, sikerrel járhat? Aki ráébred saját felelõsségére, kutya kötelessége végigjárni az útját, annak ellenére, hogy nagy eredményt nem érhet el. Inkább több civil szervezõdésre van szükség, olyan emberekkel, akik azt mondják: feladatunk van, szervezünk, dolgozunk, és pénzt sem kérünk érte. Egyre több ilyen civil szervezet van. Mondok egy jó példát. A Fõ téri Joyce-szobor úgy került a helyére, hogy volt egy mítosz meg egy szobrász, és a kettõ szerencsésen összetalálkozott, aminek egy hétköznapi csoda az eredménye. Ha a hatalom elhatározta volna, hogy márpedig állítunk egy szobrot, egészen biztos, hogy abból semmi jó nem született volna. Tévedés ne essék, megyeszerte vannak emberek, akik fogékonyak a kultúrára, de az õ fogékonyságukat nemcsak kihasználni kell, hanem ébren is kell tartani. Így elõrébb lehet jutni. S még valami, nem használjuk ki kellõen, hogy Maribor, Bécs, Graz milyen közel van, hogy velük alkotunk egy közösséget. hhá Fotó: Vass POLITIKAI KULTÚRA NAPJA Ma ünnepeljük 1989 óta immár 17. esztendeje a Magyar Kultúra Napját. Városunkban is számos színvonalas rendezvény, hivatalos és nem hivatalos program keretében lehet egy kicsit megállni, elidõzni, méltó módon ünnepelni. Lapunk következõ oldalán kolléganõm is a kultúra jelentõségén és szerepén meditál, hetek óta futó interjúsorozatunk is kultúránk lehetõségeit keresi-kutatja. A kultúrát soha nem lehet és szabad szûken értelmezni, talán nincs is adekvát megfogalmazása. Lehet-e a kulturáltságot egyáltalán a mûveltséggel, iskolázottsággal, nyelvtudással, s egyéb más módon mérni? Hány és hányféle kultúráról hallani manapság! Többek közt létezik munkahelyi, szervezeti, iskolai, politikai kultúra. Mindegyiknek megvannak a maga kritériumai, szabályai, elvárásai. Vagy mégsem? A felsorolt területek közül biztosan a politika az, ami a legnagyobb nyilvánosság elõtt zajlik. Szereplõi elõttünk élik életüket, a sajtón keresztül kommunikálnak. Felelõsségük ezért nagyságrendileg nagyobb, mint bárki másé. Mintát és példát kell mutatniuk a társadalomnak. Max Weber A politika mint hivatás címû mûvében azt írja, hogy kétfajta politikus létezik: aki a politikáért él, és aki a politikából él. Úgy tûnik, hogy a magyar választókban manapság a politikából élõ politikus képe él inkább. Weber szerint a politikusokkal szembeni legfõbb elvárások: a szenvedély, a felelõsségérzet és az arányérzék. Ezek bármelyikének hiánya, tehetjük hozzá mi, a politikai kultúrán üt sebet. Eltûnõdve az utóbbi másfél évtized vitáin és politikai megnyilatkozásain, jogos lehet az elégedetlenség, ha a politikai kultúrára gondolunk. Kicsiben és nagyban, helyi és országos szinten számos negatív példáját találni e kultúra alacsony fokának. Szenvedély, mondja Weber, de ez nem lehet egyenlõ az indulattal. Felelõsségérzet: nem szinonimája a másik fél véleménye semmibevételének. Az arányérzék pedig az egyik legfontosabb politikusi tulajdonság. Ha ezekkel felvértezik magukat politikusaink, alighanem politikai kultúránk is javul. S tán elkerülhetõ az is, hogy városunk különféle testrészekkel (korábban nyelv, most egy intim altáj) kapjon országos nyilvánosságot. Jócskán van mit tanulni az elõdöktõl! Kölcsey Ferenc, a Himnusz költõje nemcsak irodalmár volt, hanem politikus is. Lehet, hogy hozzá köthetõen meg kellene rendezni a Politikai Kultúra Napját is? Horváth Vilmos H E T I J E G Y Z E T

3 4 KULTÚRA APROPÓ A magyar kultúra napjára És eljött január 22-e, az Úr esztendejében, papírra került az utolsó tollvonás, no még egy aláírás, és pont. Készen van a Hymnus. Valószínûleg nem igaz a történet a magyarság kiemelkedõ mûvének születésérõl, mindenesetre rákerült egy dátum arra a kéziratra, és másfél századdal késõbb méltán e napot választottuk, hogy a magyar kultúrát közösen ünnepeljük. A világ talán legreménytelenebb hangú, de számunkra legszebb himnusza, és költõje, Kölcsey Ferenc jelképpé vált, követendõ példává sajnos már nem annyira. Nem késõ. Bodorkós András, több lap szerkesztõje ismét megörvendeztette alkotásaival a grafika szerelmeseit. Tusrajzait ezúttal a Váci Mihály Utcai Általános Iskola aulájában állította ki. A közszemlére bocsátott képek témája egyfajta történelmi idõutazás, amellyel az alkotó mintegy párhuzamot von a több száz évvel ezelõtti és a jelenlegi világban zajló történések között. Saját bevallása szerint képei onnan ismerhetõk Szükséges egy nap, amikor apropót találunk arra, hogy fontos ügyeinkrõl beszéljünk, gondolkodjunk, emlékezzünk és tervezzünk, mert a kultúra sem olyasfajta dolog, ami csak úgy van, a szekrényben, féltve-õrizve, de porosan. Ápolni kell, hímezni, tovább szõni, mert bármily furcsa létkérdés. Kölcsey tudta ezt jól, a mûveltség, a tudás, az ismeret volt neki a minden, az élet öröme és értelme, annak ellenére, hogy szülei korai halálával, kopaszsággal, betegségekkel, félvaksággal mért rá csapást a sors. Ugyan, ma ki dédelget az övéhez hasonló célokat, hogy teljesebbé, jobbá váljon a kultúra befogadása által? Ha vannak is, hát igen kevesen lehetnek, mert aligalig találkozhatunk velük. Most elég tévézni néhány órát naponta, és tudjuk is, amirõl azt hisszük, tudnunk kell. Kulturálódunk. Másképp volt ez valamikor. Erkel Ferenc például legalábbis Gárdonyi szerint valahogy így állhatott neki a komponálásnak: Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene azt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én elsõ mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent NYITOTT SZEMMEL A NAGYVILÁGBAN fel, hogy a fekete és a fehér, a vonal, a papír és a tus segítségével próbálja megjeleníteni e szélsõséges világról alkotott benyomásait. Sötét és világos tónusok, zilált vonalvezetéssel alkotott felületek, olykor pedig egyetlen vonallal létrehozott figurák jellemzik képeit, melyeken a középkori Anglia és Itália különös figurái jelennek meg. Föléjük magasodnak a hatalmas gótikus katedrálisok, ezzel érzékeltetve, mennyire apró az ember a történelemhez, és ezek szimbólumaihoz, az épületekhez képest. A kiállítás színhelye ideális választás, mert az Alapfokú Mûvészeti Intézet tanulói számára is új ismereteket adhat az elvonatkoztatás megértésében. A tárlat február elsejéig látogatható. Gyárfás Viktória zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson elõször eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem és hang-hang után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz Aztán még néhány nap, 1844-et írtak, és feljegyezte a Honderû erõteljes diapasonokban kezde zengeni ama fölséges néphymnus, mellyet Kölcseynk és Erkelünk egyesült lantjaik teremtének. Szent lelkesedés rezgé át a hallgatóságot Másképp volt ez valamikor, s persze nem kell, hogy ugyanúgy legyen, de biztos az, hogy tenni kell, mert egységesül a világ és Európa, s a kultúra, a mi kultúránk az, ami fontossá, felejthetetlenné teheti a magyarságot. Hogy mindenki tudja: kellünk erre a Földre. Ezen volna jó dolgozni, mindenkinek, a maga kis köreiben, a saját háza táján elõször. hhá MEGÚJULT AZ ÉLETÜNK Új számával jelentkezett az Életünk címû vasi folyóirat, amely az év végi személyi változás nyomán most formailag és tartalmilag is átalakult. A Berzsenyi Dániel Könyvtárban kedden rendezett bemutatón nemcsak a lap legfrissebb példányával, hanem Alexa Károllyal, az új fõszerkesztõvel is találkozhattak az olvasók. A több mint negyvenéves múlttal rendelkezõ irodalmi, mûvészeti és kritikai folyóirat érdeme többek közt az, hogy az itthoniak mellett a magyar irodalom határon túli képviselõinek is folyamatosan teret nyújt. Alexa Károly úgy fogalmazott érdeklõdésünkre a tervekrõl, hogy továbbra is fóruma lesz az Életünk az egyetemes magyar publikációnak. Elmondta: célja az, hogy országos jelentõségû legyen a lap, amelyet nem lehet kikerülni, ha irodalomról van szó. A folyóirat Vas megyéé, a nyugat-dunántúli régióé hangsúlyozta, tehát mindannak, ami az itt élõknek fontos a táj, az épített környezet, a mûvészet, a tudomány, meg kell jelennie e lapokon. Korszerû lapot szeretnék, amelyben nem csupán egymáshoz szólnak az irodalmárok. Jó volna, ha elindulna egy közös, értelmiségtõl elvárható nemzetstratégiai gondolkodás fejtette ki az új fõszerkesztõ.

4 5 EMLÉKEZÉS A DONI ÁTTÖRÉSRE A doni áttörés 62. évfordulója alkalmából idén a Szent István parkban tartottak megemlékezést. Az eseményt, amelyen megjelentek a város és a megye vezetõ tisztségviselõi, több száz diák is figyelemmel kísérte. A megemlékezés katonai tiszteletadással és a Magyar Köztársaság lobogójának felvonásával kezdõdött, majd Feiszt György alpolgármester mondott ünnepi beszédet. A doni áttörés tragédiájára emlékezve elmondta: hatalmas vereség volt, és mégis keveset tudunk errõl a néhány napról. A voronyezsi áldozatokat sokáig még elsiratni sem volt szabad senkinek. A második világháborúval foglalkozó munkákban alig egy-két sort lehet találni a 2. magyar hadsereg katasztrófájáról. Pedig ha volt a magyar történelemnek Mohácsa, akkor ez az volt. Az egész második világháború folyamán az amerikaiak összesen 292 ezer embert vesztettek, míg a 2. magyar hadsereg alig három hét alatt veszített százezer embert. A visszavonulás útvonalai mellett százak és ezrek feküdtek megfagyva. A kevés túlélõ beszámolójából ismerjük a fogolytáborok nyomorúságos körülményeit, a járványokban a szabadulás reménye nélkül elpusztultak sorsát. A halottak emlékét õsi szokás szerint tisztelet illeti, ám kétszeres tisztelet jár azoknak, akiket az erõszak semmisített meg. Ez a fõhajtás a gyõzteseknél az önérzet tápláló forrása, a veszteseknél a tömegsírokban Fotók: Vass nyugvók elsiratása. Az alpolgármester kiemelte, hogy ma nem a politikai értékelés a feladat, hanem az, hogy emlékezzünk, és gyászoljuk nemzetünk halottait. Ahogyan az elsõ világháború frontjain elesetteket apáink hõsnek tekintették, úgy a Donnál elesett katonáinkat nyugodtan tekinthetjük mi is hõsi halottaknak. Az ünnepséget a Kálvária-templomban tartott püspöki istentisztelet zárta. K Ö Z É L E T EZER ÚJ MUNKAHELY A JABILNÉL Augusztusra felépül az új gyár Mobiltelefonok átjátszó állomásainak ernyõit javítják majd augusztustól a Jabil Circuit új szombathelyi gyárában. Az önkormányzat és az amerikai vállalat december végén írta alá azt a szerzõdést, melynek értelmében a Jabil egy 15 ezer négyzetméteres alapterületen elhelyezkedõ gyárral bõvíti szombathelyi üzemegységét. A Claudius Ipari Park területén felépülõ gyárban közel ezer embert foglalkoztatnak majd. Szücs Gábor, a gazdasági bizottság elnöke elmondta: a vállalat 10 hektáros területet vásárolt meg múlt évben, amelyért a szerzõdés értelmében 400 millió forintot fizettek ki. A cég 700 munkahely teremtésére vállalt kötelezettséget, de a cég elõrejelzése szerint ez a szám jóval efölött, 1000 fõ körül lesz. A politikus hozzátette: a beruházás csökkenti a munkanélküliek számát a térségben. A munkanélküliségi ráta Szombathelyen így is jóval alacsonyabb szinten van, mint országosan. A Jabil Circuit már beadta a kérelmet az építési engedélyre, a hatósági ügyintézés zajlik, a gyár épülete várhatóan már áprilisban állni fog. A város közgyûlése 2000-ben döntött arról, hogy az ipari park közmûvesített területeiért mekkora árat kérjenek. A most megkötött szerzõdéssel bõven teljesült az a 3500 forint négyzetméterenkénti ár, amelyet akkoriban megszabtak. Az ipari park egyik legnagyobb multinacionális vállalatától, az L.u.K. kuplunggyártótól letelepedése idején a telekért csak annyit kértek, amennyiért az önkormányzat azt megvásárolta. A befektetés megtérült, az L.u.K. az egyik legstabilabb vállalat hírében áll Szombathelyen. Óvári Gábor SZABAD DEMOKRATÁK: A POLITIKAI BÁTORSÁG ÉVE A Savaria Szakképzõ Iskola AutoCAD 3D (térbeli rajzolás) tanfolyamot indít. A tanfolyam idõtartama 8x3 óra, és az Autodesk nemzetközi vizsgájával zárul. Tanfolyamkezdés: február 1-jén órakor. Jelentkezni a 94/ telefonon lehet. OKÉV regisztráció: a politikai bátorság éve volt jelentette ki Németh Kálmán, az SZDSZ megyei elnöke azon a sajtótájékoztatón, amelyen a párt múlt évi eredményeirõl és 2005 kihívásairól beszélt. Az SZDSZ bátor politikájának eredményeként megszûnt a sorkatonaság, csökkentek az adók, és alapvetõ változások indultak el az oktatásban hangzott el. A párt 2005-ös céljai között az egészségügy rendbetételét, a szociális rendszer rászorultsági alapon mûködõ átalakítását, a múlt végleges lezárása érdekében pedig az ügynökkérdés rendezését említette a megyei elnök. A szabad demokraták által vezetett minisztériumok feladatai közül kiemelte a felsõoktatási reform folytatását, az illegális szeméttelepek felszámolását, az e-pontok további kiépítését, valamint a további adócsökkentéseket, és az ország történetének legnagyobb vállalkozásfejlesztési programjának véghezvitelét. Vízvezeték- és központifûtés- szerelõ Órás Villanyszerelõ Gázvezeték- és készülékszerelõ Fakitermelõ Géplakatos Védelmi rendszerszerelõ Könnyûgépkezelõ (targonca) Nehézgépkezelõ EU-konform belföldi és nemzetközi fuvarozó vállalkozó Nemzetközi (TIR) és belföldi árufuvarozó ADR TANFOLYAM INDUL Jelentkezés folyamatosan! Tel./Fax: (94) Szombathely, Petõfi S. u. 3. OKÉV SZ: AKKR. LAJSTROMSZÁM: % visszaigényelhetõ Részletfizetési lehetõség! Fotó: Vass

5 6 ILLETÉKES HÁZIDOKTOR TALÁR PANASZKÖNYV Ha úgy érzik, vásárláskor sérelem éri Önöket, vagy valamilyen szabálytalansággal találkoznak, írják meg, és mi Büki György, a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõségének vezetõ fõtanácsosa válaszát kérjük az ügyben. Továbbra is várjuk leveleiket! 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22. Karácsony után Olvasóink tollat ragadtak karácsony után, és többen hasonló témájú levéllel keresték meg szerkesztõségünket. Egyikük például azt írta, az ajándéknak szánt pulóvert úgy vitte haza ünnepek elõtt, hogy az eladó megígérte: kicseréli, ha a méret nem jó. Utóbb vissza is vitte, de az ígéretet nem tartották be. Kérdése az: mit lehet tenni ilyen esetben? Egy másik levél írója azt kifogásolta, hogy az egyik üzletben, ahol tél végi, 40%-os árleszállítás volt, kifüggesztettek egy táblát, melyen ez állt: akciós árut nem cserélünk. Szerinte ez nem szabályos. A felvetésekre Büki György reagált. Ha ígéretet tett az eladó arra, hogy ünnepek után ha a rosszul megválasztott méret miatt szükséges kicseréli az árut, jó eséllyel számíthat rá a vevõ, hogy állja a szavát. Persze elõfordulhat, hogy visszakozik, ez ellen viszont semmit nem lehet tenni, mert az efféle megállapodás csak kettejükre tartozik, üzleti gesztusról van ugyanis Büki György szó, nem pedig kötelezettségrõl. Abban az esetben, ha az áru minõségi hibás, már más a helyzet: ilyenkor mindenképpen intézni kell a minõségi kifogást. Ha az eladó ez esetben elküldi a vásárlót, a Fogyasztóvédelmi Felügyelõséghez lehet fordulni panasszal. Jellemzõ, hogy karácsony után, januárban tél végi akciókat tartanak az üzletek. Ez az áru értéke szempontjából nem jelent semmit, hisz attól, hogy mondjuk fél áron adják az adott terméket, még nem csökken annak értéke, pusztán kevesebbet kell érte fizetni, mert meg kívánnak tõle szabadulni. Ugyanúgy érvényes rá a kétéves szavatossági idõ, mint minden más esetben, ez független az ártól. Ha tehát hibás az áru, köteles a minõségi kifogást intézni az üzlet. Más az, amikor eleve csökkent minõségû termékkel találkozunk, és ez a leárazás oka is, ilyenkor azonban ezt fel kell tüntetni az üzletben, hogy a vevõnek még vásárlás elõtt tudomása legyen róla. A Petõfi-telep lakói levélben fordultak szerkesztõségünkhöz. A levelet melyben számos panasszal éltek múlt heti számunkban közöltük. Ebbõl kiderül, hogy a Petõfi-telepen található, újonnan beépített Sorokmajor utca rendkívül rossz állapotban van, az önkormányzat pedig nem hozza rendbe az utat, amely már évek óta a város szégyene. Hiányzik egy olyan helyiség vagy épület is, amely a helyi civil szervezetnek adna otthont. Mint a levélbõl kiderül: a kulturális együttélés kizárólagos helyszíne a kocsma. A felvetett problémákról megkérdeztük a polgármesteri hivatal illetékes osztályát. Kovács László, a Városüzemeltetési Osztály munkatársa elmondta: a probléma abból adódik, hogy a Sorokmajor utca lakói úgy építkeztek, hogy közben nem építették ki az útburkolatot. Új utcáról van szó, amely korábban mezõgazdasági út volt, ennek a kiépítését a város nem tudja felvállalni. Amikor megépül egy lakóövezet, akkor ezt közlik is a lakóközösséggel, a várost ugyanis nem kötelezi jogszabály új utcák kiépítésére, ha beépítenek egy területet. Általában a lakók finanszírozzák az utca kiépítését, az önkormányzat pedig ha megfelelõ paraméterekkel készült el az utca A PETÕFI-TELEPIEK VÉDELMÉBEN Képviselõi levél A Savaria Fórum múlt heti számában megjelent, a Petõfi-telepen élõ szombathelyi (a hangsúly a szombathelyi jelzõn van!!!) polgárok problémáival foglalkozó olvasói levélben foglaltakkal teljes mértékben egyetértek. Ugyanakkor számos olyan fejleményrõl tudok beszámolni, ami végre javítani tudja Sorokmajor lakóinak életminõségét. Régi, megoldatlan problémát jelent a közösségi ház hiánya. Hoszszas egyeztetések után a Petõfi-telepért Egyesület vezetésével egyeztetve kezdeményeztem, hogy jelöljön ki a város egy önkormányzati tulajdonban álló építési telket erre a célra, hiszen ennek hiányában még pályázati forrásokat sem lehet találni. A város fõépítésze, és a közlekedési szakemberek is támogatólag nyilatkoztak errõl a kezdeményezésrõl. Amennyiben a jövõ évi költségvetés nem veszi el a képviselõi fejlesztési forrásokat, úgy a közösségi ház tervei is elkészülhetnek. A tervek alapján elkészülhet a beruházás költségvetése is, amit részben pályázati, részben önkormányzati forrásból tudunk megvalósítani. Remélem, hogy sikerül megnyerni az ügynek a város vezetését is, és félre lehet tenni a politikát egy helyi ügy érdekében. A Halastó utca részleges, és a Péterffy utca teljes helyreállítása után a közgyûlés döntése alapján idén a Sorokmajor utca felújítása következik. Miután a város erre nagy összegû hitelt vesz fel, és a kormány is kiegészíti ezt ugyanekkora összeggel, a beruházásnak meg kell valósulnia. Amennyiben a pozitív döntés ellenére erre mégsem kerülne sor, akkor én nem lennék szívesen a város vezetõinek a helyében. Természetesen a többi járhatatlan út felújítása sem várathat magára, a realitások azonban azt mutatják, hogy erre 2006 elõtt nem sok esély van. A buszközlekedés korántsem kielégítõ színvonalát jeleztük már korábban is a szolgáltatónak, aki azonban az önkormányzat felelõsségét firtatja ez ügyben. A végleges rendezéshez a helyi járatú buszok sûrûségét kell növelni, aminek többletfinanszírozásától a város jelenleg minden igyekezetünk ellenére elzárkózik. A küzdelmet azonban nem adjuk fel Marton Zsolt önkormányzati képviselõ Szombathely, 15. számú választókerület SOROKMAJOR UTCA: VAN MEGOLDÁS Útfelújítás a Petõfi-telepen is átvállalja a fenntartását, amely évente szintén jelentõs összegeket emészt fel. Új utcák építésérõl a közgyûlés szavazhat, ez megtörténhet egy év múlva, de lehet, hogy tíz évet kellene várniuk a lakóknak. A Sorokmajor utca a kétéves út-hídfelújítási programban már szerepel. A kiépítés a közgyûlési döntés után történhet meg még idén vagy jövõre. A helyi kultúrház létrehozása érdekében már történtek lépések. Kutnyánszky László fõépítész kérdésünkre elmondta: a Petõfi-telepen rendelkezésre áll egy olyan önkormányzati telek, ahol fel lehet építeni a közösségi házat. Mint mondta, Marton Zsolt képviselõ már kérte, hogy a buszforduló területébõl válasszanak le egy darabot, és alakítsanak ki egy építési telket. Ez a változtatás beépül az új rendezési tervbe is. A telek beépítése viszont már a helyi lakóközösségen múlik. Fotó: Vass

6 7 MIT TARTALMAZZON A VÁROSI SPORTKONCEPCIÓ? Tóth Kálmán (MSZP) Általánosságban minden ágazatra kijelenthetõ, hogy meg kell vizsgálni a kötelezõ és az önként vállalt feladatok szétválasztását. A diák- és szabadidõsport támogatása amely törvényi kötelem nem is szokott különösebb vitát gerjeszteni, más a helyzet az élsport megítélésénél. Véleményem szerint azért nagyon nehéz ez a kérdés, mert Magyarországon nem alakultak ki azok a struktúrák, amelyek biztosítanák a sport állami, önkormányzati pénzektõl való függetlenedését, és ez sajnos Szombathelyre is igaz. Mint a Nemzet Sportvárosa sem tehetjük meg, hogy egy csapásra elengedjük azoknak az egyesületeknek a kezét, amelyek eddig döntõen városi pénzekbõl éltek. A városnak jelenlegi helyzetében mégis meg kell vizsgálnia, hogy mennyit áldozhat erre a célra. Ehhez feltétlenül meg kell határozni egyfajta fontossági sorrendet, hiszen látható, hogy a források egyre csökkenõ mértékben állnak rendelkezésre. Biztos vagyok például abban, hogy olyan párhuzamosságokat, amelyekre jó néhány sportágban van példa, ki kell küszöbölni, és a forrásokat koncentrálni kell. Valószínûleg foglalkoznunk kell a kiemelt egyesületek támogatásával is, stratégiai döntést igényel, hogy a jövõben milyen struktúrát kívánunk támogatni, hiszen a kedvezményezett egyesületek számával fordítottan arányos az adott támogatási összeg. Az új sportcsarnok felépülése természetesen új lehetõségeket, de feladatokat is jelent, ezt a koncepciónak feltétlenül kezelnie kell. Meg kell tenni a sportszakmai és a gazdasági célok összehangolását. Bízom abban, hogy ez sikeres lesz, és az üzemeltetés nem jelent majd vállalhatatlan terhet az önkormányzatnak. Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria) A kérdés elkésett! Akkor kellett volna ezzel a témával foglalkozni, amikor meghatározó döntések születtek. Én emiatt mondtam le sportbizottsági tagságomról. A költségvetésbõl elõre nem tervezett több tízmilliós tételeket ötletszerûen fizettek ki, nem vizsgálták felül a Lombarddal kötött szerzõdést, pályázati lehetõségek maradtak kihasználatlanul, az új sportcsarnok üzemeltetése még mindig nyitott kérdés. A sportkoncepcióról folytatott vita tehát akadémikus. 1. Mindenekelõtt a sportolás feltételét, a pályákat kell biztosítani. Ha a Rohonci úti komplexumot jelképes összegért nem veszi át a város, a létesítmény teljesen le fog pusztulni, és el fogják adni. Városszerte szûntek meg a pályák, sporttelepek, amit tétlenül szemléltünk. Minden pályázati lehetõséget meg kell ragadni a fejlõdés érdekében, amit eddig nem tettünk meg (pl. mûfüves labdarúgópálya). 2. El kell dönteni, mekkora összeget képes áldozni a költségvetés a sportra. Ennek legalább százalékát a diák-, az ifjúsági és a szabadidõsportra kell fordítani. Számomra a diáksport, a tehetségek felkutatása és gondozása az elsõdleges. 3. A professzionális sport megfelelõ szinteken el kell, hogy tartsa magát, a világon sehol sem közpénzbõl mûködik. Ha azonban a város áldoz az élsportra, döntse el, mit tart elsõdlegesnek. El kell dönteni: a labdarúgás vagy a kosárlabda kapja a kiemelt promóciót. 4. A városi sportirányítás intézményrendszerét már régen strukturálni kellett volna megfelelõ keretek között, ez tovább nem késlekedhet. PRO ÉS KONTRA Fejes Tibor (SZDSZ) Erre a kérdésre legalább két megközelítésbõl lehet válaszolni. Az egyik a sportszakmai, a másik a politikai és gazdasági. Ez utóbbiról inkább van véleményem. Szerintem a város mai anyagi helyzetében mindenképpen ésszerû, takarékos gazdálkodásra van szükség. Jelen állás szerint Szombathely városa egy évben közel 700 millió forintot költ sportfinanszírozásra. A költségvetés elsõ olvasatából már látszik a városvezetés szándéka, amivel SZDSZ-es politikusként nem értek egyet elsõ félévében született egy közgyûlési határozat, miszerint a város 3 év alatt fokozatosan vonul ki a profi sport támogatásából. Szerintem nem városi feladat sport kft.-ket támogatni. Ennek a törekvésnek nyomát sem látom az új költségvetésben. A másik, amivel nem tudok azonosulni, az adócímke eltörlése. Ez városunknak egy nagyon szép demokratikus vívmánya, miszerint az iparûzési adó bizonyos százalékáról rendelkezhet a befizetõ. Ezeket az összegeket kis sportegyesületek, klubok, alapítványok kapják. Mindezeken túl az intézményrendszer átalakítására, átszervezésére kell nagy hangsúlyt fektetni, hogy az elköltött adóforint oda kerüljön, ahol a legnagyobb szükség van rá. Például több jusson diáksportra, szabadidõsportra, önszervezõ egyesületekre. Érdeklõdve figyelem, hogy a város sportszakmai vezetõi az épülõ sportcsarnokot koncepciójukban hová fogják elhelyezni. Marton Zsolt (FIDESZ- MPSZ) Elõször is szeretni kellene a sportot. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy a jelenlegi városvezetõ koalícóban hány képviselõnek szívügye a sport. Csak a politikai hasznot nézni a sport támogatásában: káros folyamat. Ez nagyon szomorú. A sportkoncepciónak biztosítania kell, hogy a kiváló eredményeket elérõ szombathelyi sportolók biztos egzisztenciával készülhessenek a versenyekre. Fel kellene végre ismerni, hogy a focin és a kosárlabdán kívül is van eredményeket hozó, és támogatásra érdemes, sikeres sportág Szombathelyen (ökölvívás, kötélugrók, erõemelés, vízilabda hogy csak néhányat említsek). Ugyanakkor megoldást kell találni arra is, hogy a város képes legyen ellenõrizni a sportegyesületeknek (pl. HVSE) nyújtott támogatások felhasználását, így elkerülhetõek lennének az újabb egyesületi csõdök. A városi sportintézmények átalakítására kitalált kht. létrehozása a legtöbb megyei jogú városban nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket. Jó lenne végre a szakmát is megkérdezni errõl a kérdésrõl, ezért fel kellene éleszteni az elsorvasztott Sport Érdekegyeztetõ Tanácsot. Senkinek nem fog leesni a korona a fejérõl, ha kikéri a hozzáértõk véleményét. Az épülgetõ városi sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos bérbeadási ötletbörze felér egy kutyakomédiával, hiszen már régen szervezni kellene a 2006-os év rendezvényeit. Budapest nemrég mondta le a 2009-es úszó világbajnokság megrendezését, mi pedig még neki sem álltunk a szervezésnek. Ez Fotó:

7 8 NYÍLT FOGADÓÓRA PÁLYÁZATBÓL FEJLÕDHET A DERKOVITS VÁROSRÉSZ Tóth Kálmán tartott fogadóórát szerkesztõségünkben Két új fedett buszmegálló, játszótér- és utcafelújítás, takarítási akció a Derkovits-lakótelepen: jó hírekkel szolgált Tóth Kálmán szocialista városatya a Savaria Fórum szerkesztõségében tartott fogadóóráján érdeklõdõknek. Az 5. számú választókörzet képviselõje kedden válaszolt a telefonon és e- mailben kérdezõ szombathelyieknek. Régi igény új parkolókra A parkolás régóta okoz gondot a Derkovits-lakótelepen, ezt idõrõl idõre szóvá is teszik az itt élõk. Emiatt telefonált egy idõs hölgy is, kérve a képviselõt: kezdeményezze egy parkoló kialakítását a Szûrcsapó utca végén lévõ zöldterület helyén, amelyet ma kutyafuttatónak használnak az emberek. Hozzátette azt is: ha kell, a lakók társadalmi munkában segítenek a megvalósításban. Tóth Kálmánnak nem volt ismeretlen a probléma, válaszában elmondta, hogy gyakran hall a parkolási nehézségekrõl. Kifejtette: a rendezési terv módosítására van szükség ahhoz, hogy az említett zöldterületet parkolóként lehessen hasznosítani. Ígéretet tett rá, hogy ez ügyben levelet ír az illetékeseknek. A hölgy más felvetéssel is elõállt: fontosnak tartja a közterületek tisztaságát, ezért javasolta, idén is tartsanak tavaszi takarítási akciót a környéken, de idõben szóljanak, hogy mind többen csatlakozhassanak a munkákhoz. A városatya megnyugtatta: a tavalyi gyors szervezéssel ellentétben most hoszszabb idõt szánnak az elõkészületekre, jó elõre tájékoztatókat helyeznek ki a lépcsõházakban a tudnivalókról, és a sajtó útján is igyekeznek felhívni a figyelmet az akcióra. Játszótér-felújítás pályázatból Savanyú az iskolatej panaszolta egy édesanya, aki elmondta a képviselõnek: sok gyerek azért nem igényli az ingyen italt, mert gyakran tapasztalják a többiek, hogy lejárt a tej szavatossága. Tóth Kálmánt meglepte az észrevétel amelyet más forrásból még nem hallott, s azt mondta, utánanéz az ügynek. ben jelentkezett az az úr, aki rendszeres vendége a képviselõi fogadóóráknak: a Thököly és Mátyás király utca sarkán kialakított körforgalom virágágyásában díszelgõ óriási táblára hívta fel a figyelmet. A kiírás hatal- mas, autópályán használatos méretû betûkkel tájékoztatja az autóst, merre van Körmend és Rum, s a levélíró úgy látja, ez rontja a városképet. A politikus szerint jogos az észrevétel, valóban túlméretezett a tábla, s mivel a terület önkormányzati kezelésben van, az ügyben a Városüzemeltetési Osztályhoz fordul. Azt tudakolta valaki, mikor újítják már fel végre a körzet játszótereit, amelyek siralmas állapotban vannak. Jó híre volt Tóth Kálmánnak: a közelmúltban zárult sikerrel az a pályázat, amelynek nyomán 6 millió forintos beruházás keretében parkosítják, és új játékokkal látják el hamarosan a Szûrcsapó utca 24. szám mögötti területet. Bár ehhez Fotó: Vass mintegy 3 millió forint önrészre is szükség van, a képviselõ leszögezte: mindent megtesz, hogy elõteremtse a hiányzó pénzt. Járhatóbb utak a Derkovits-on Tervezik-e, hogy a lakótelep buszmegállóit átalakítják? kérdezte egy lakó, aki szerint jó volna, ha esõs, szeles idõben fedett megállóban várakozhatnának az utasok. A politikus örömmel tájékoztatta az illetõt, hogy még ebben az évben két új fedett buszmegállót alakítanak ki a környéken. A Szûrcsapó és Bem, valamint a Váci és Bem utca keresztezõdésében lévõ várók úgy válnak komfortosabbá, hogy a városnak nem is kell érte fizetnie, ugyanis egy cég átvállalja a költségeket annak fejében, hogy a váró oldalát hirdetési felületként hasznosíthatja. Azt is megkérdezték Tóth Kálmántól: mennyiben érinti a Derkovits-lakótelepet az idén induló út-hídfelújítási program. Válaszképpen elhangzott: a program elsõ ütemében még ebben az évben felújítják a Szûrcsapó utca Bolyai és Rohonci út közötti szakaszát, illetve a Váci utca Kodály és Rohonci út közötti szakaszát, emellett a Vas Megyei Közútkezelõ Kht. jóvoltából végig rendbe teszik a Rohonci út külsõ sávját, szintén 2005 folyamán. hhá GONDOSKODÁS ÖSSZEFOGÁSSAL Közös imával és egy szociális témában szervezett kerekasztal-beszélgetéssel veszi kezdetét szombaton az a hosszú távra tervezett együttmûködés, amelynek ötlete a most zajló ökumenikus imahétre való készülõdés során merült fel. A hét egyik kiemelkedõ rendezvénye a különbözõ felekezetek által vállalt karitatív tevékenységek összehangolását célzó találkozó. vezet vesz részt évek óta a szombathelyiek szociális ellátásában. Ha kéthavonta egyeztetnénk errõl, össz- A Johanneum Evangélikus Diakóniai Központ Ökumenikus imádságra és igehallgatásra várták a híveket ezen a héten Szombathelyen, akik estérõl estére mindig más templomban gyûlhettek össze. Szombaton 6 órakor a Körmendi úti evangélikus templomban lesz közös istentisztelet, majd a kápolnában rendeznek kerekasztal-beszélgetést az egyes keresztény vallási gyülekezetek karitatív tevékenységet végzõ csoportjainak. Az összefogás kezdeményezõje Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész, aki lapunknak elmondta: a segítségnyújtás sokkal hatékonyabb lehet, ha a felekezetek közösen cselekednek. Több, egyházi alapon mûködõ karitatív szerpontosítani tudnánk az erõinket, az így felállított testület pedig a nem egyházi kötelékben dolgozó szervezetekkel is felvehetné a kapcsolatot fejtette ki a lelkész, akitõl azt is megtudtuk: az ökumenikus imahéten összegyûjtött perselypénzt a hajléktalanok ellátására ajánlják fel. Bár tevékenységük kevéssé áll a figyelem középpontjában, azért a vallási gyülekezetek kemény munkát végeznek a rászorulók segítéséért. A legtöbb egyházközségben, plébánián mûködnek csoportok, melyeknek tagjai kórházban fekvõ, otthonokban gondozott embereket látogatnak. A Karitász, illetve a katolikus egyház több szolgálatot is mûködtet, ezekben a szenvedélybetegeket igyekeznek helyes útra terelni, a református egyház kötelékében pedig önkéntes nõegylet végez diakóniai munkát. Az evangélikusok a Túróczy Szeretetotthonban idõseket gondoznak, a Johanneum Diakóniai Központban idõseket és súlyosan fogyatékos embereket látnak el, illetve Németországból érkezõ segélyszállítmányokat osztanak szét rendszeresen a rászorulók között. A lelkész szerint az ökumenikus imahét jó alkalom arra, hogy olyan közös munka induljon el, amely az egész város gondjain hatékonyan enyhít. hhá

NAPRÓL NAPRA HOL VAGYTOK, SZÉKELYEK? November 23. kedd. November 24. szerda. Az európai uniós csatlakozást

NAPRÓL NAPRA HOL VAGYTOK, SZÉKELYEK? November 23. kedd. November 24. szerda. Az európai uniós csatlakozást 2 2004. november 27. Megjelenik minden szombaton! NAPRÓL NAPRA November 19. péntek Véget ér az Árpád utcai csatornafelújítás A Vasivíz Rt. október végén kezdte meg az Árpád utca közel ötszáz méteres szakaszán

Részletesebben

Lapozz a 8. oldalra!

Lapozz a 8. oldalra! Lapozz a 8. oldalra! 2 Fotó: Vass Szilárd Fotó: Mittl Attila Megemlékezés A doni katasztrófa áldozatairól megemlékezõ szentmisét celebrált dr. Szabó Tamás tábori püspök január 12-én, csütörtökön a Kálvária

Részletesebben

Safo12.qxd 4/1/05 10:05 AM Page 1. Tel./fax: 345-474 Tel.: 508-229 Ny: H P: 9.00-17.30 Szo.: 9.00 13.00. 160-as. ágykeretek már 29.

Safo12.qxd 4/1/05 10:05 AM Page 1. Tel./fax: 345-474 Tel.: 508-229 Ny: H P: 9.00-17.30 Szo.: 9.00 13.00. 160-as. ágykeretek már 29. Safo12.qxd 4/1/05 10:05 AM Page 1 Körmendi út Gyõrffy I. u. sarok Tel./fax: 345-474 Tel.: 508-229 Ny: H P: 9.00-17.30 Szo.: 9.00 13.00 160-as natúr fenyõ ágykeretek már 29.900 Ft-tól Safo12.qxd 4/1/05

Részletesebben

Disney. 7500 Ft-ért. Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka.

Disney. 7500 Ft-ért. Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka. Disney ágynemûhuzatok 7500 Ft-ért Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka. Fotó: Vass Szilárd 2 SAVARIA FÓRUM Október 21. péntek Jogászvíziók "Milyen lesz

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 db alkotása vásárolható meg kedvezménnyel, kamatmentes

Részletesebben

DOHÁNYZÁS LESZOKTATÁS

DOHÁNYZÁS LESZOKTATÁS 2 SAVARIA FÓRUM November 11. péntek Kiss Péter a határõröknél Valamivel kevesebb határõr dolgozik majd a jövõben Szombathelyen, de sokkal jobban meg lesznek fizetve mondta Kiss Péter kancelláriaminiszter

Részletesebben

Simonné Pável Judittal: Hitről, életről, tudományról

Simonné Pável Judittal: Hitről, életről, tudományról ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. Február 21. Simonné Pável Judittal: Hitről, életről, tudományról Több száz új munkahely Szombathelyi az év fesztiválszervezője Négy évtized a természetvédelemért

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁST JAVASOLNAK

GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁST JAVASOLNAK 2005. április 9. REFORM ELÕTT AZ EGÉSZSÉGÜGY GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁST JAVASOLNAK Az orvosok és patikusok együttmûködésének szorosabbá válását várja az egészségügyi reformtól dr. Fülöp Gyula, az egyik belvárosi

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

AKCIÓ! 39.900 Ft. Tiszta latex biomatrac. Safo18.qxd 5/13/05 9:00 AM Page 1. Tel./fax: 345-474 Tel.: 508-229 Ny: H P: 9.00-17.30 Szo.: 9.00 13.

AKCIÓ! 39.900 Ft. Tiszta latex biomatrac. Safo18.qxd 5/13/05 9:00 AM Page 1. Tel./fax: 345-474 Tel.: 508-229 Ny: H P: 9.00-17.30 Szo.: 9.00 13. Safo18.qxd 5/13/05 9:00 AM Page 1 Körmendi út Gyõrffy I. u. sarok Tel./fax: 345-474 Tel.: 508-229 Ny: H P: 9.00-17.30 Szo.: 9.00 13.00 AKCIÓ! Tiszta latex biomatrac 39.900 Ft máj. 31-ig (80x200, 90x200cm)

Részletesebben

A tartalomból: Ketten kiléptek a városi Fidesz-frakcióból BiPi szombathelyi fiai A repüléstörténet ifjú kutatója Joyce szellemét idézték

A tartalomból: Ketten kiléptek a városi Fidesz-frakcióból BiPi szombathelyi fiai A repüléstörténet ifjú kutatója Joyce szellemét idézték A tartalomból: Ketten kiléptek a városi Fidesz-frakcióból BiPi szombathelyi fiai A repüléstörténet ifjú kutatója Joyce szellemét idézték Megbocsátható-e a hûtlenség? 2 A fiatalokat figyelmeztetni kell!

Részletesebben

M ZAIK. CSEMPE és. A készlet erejéig! -15% Dekorokra nem vonatkozik kedvezménnyel. Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181.

M ZAIK. CSEMPE és. A készlet erejéig! -15% Dekorokra nem vonatkozik kedvezménnyel. Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. M ZAIK CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET A készlet erejéig! CSEMPE és JÁRÓLAP -15% Dekorokra nem vonatkozik kedvezménnyel Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. (a lámpás keresztezõdésben) 2 2004. november 20.

Részletesebben

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 2 2 SAVARIA FÓRUM NAPRÓL NAPRA A HÉT HÍRE: Május 27. péntek Harmincéves a Napsugár Óvoda Egyhetes gyermek- és felnõttprogrammal ünnepelte

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

M ZAIK CSAPTELEPEK, ZUHANYKABINOK, Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. www.mozaikfurdoszoba.hu

M ZAIK CSAPTELEPEK, ZUHANYKABINOK, Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. www.mozaikfurdoszoba.hu M ZAIK CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET MINÕSÉGI CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK, CSAPTELEPEK, ZUHANYKABINOK, FÜRDÕKÁDAK, FÜRDÕSZOBABÚTOROK Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. (a lámpás keresztezõdésben) www.mozaikfurdoszoba.hu

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható!

ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható! ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható! 2 SAVARIA FÓRUM December 1. csütörtök Modern labor az iskolában Az elmúlt öt év adatai alapján a hetedik helyen áll a szombathelyi

Részletesebben

Orosházi. A polgármesteri hivatal több osztályán érdeklõdtünk, és a diákélelmezést is megkérdeztük. Íme, az összesített eredmény,

Orosházi. A polgármesteri hivatal több osztályán érdeklõdtünk, és a diákélelmezést is megkérdeztük. Íme, az összesített eredmény, Élet Orosházi XIV. évf. 11. sz. INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. március 13., péntek Ingyen esznek, vagy v mégsem? A Mezgé sorsa Múlt pénteken, az elmaradt rendkívüli ülést követõen nem csupán a kórház helyzetérõl

Részletesebben

IRÁNY NÉLKÜL, PÉNZ HÍJÁN

IRÁNY NÉLKÜL, PÉNZ HÍJÁN 3 REFORM ELÕTT AZ EGÉSZSÉGÜGY IRÁNY NÉLKÜL, PÉNZ HÍJÁN Dr. Rakos Gyula sebész, a sárvári kórház Szombathelyen magánpraxist is folytató fõorvosa nem kertel: egyértelmûen fogalmazza meg véleményét a reformban

Részletesebben

Építési szakaszban. Lobbi az aktív ágyakért SAVARIA FÓRUM

Építési szakaszban. Lobbi az aktív ágyakért SAVARIA FÓRUM A tartalomból: Lobbi az aktív kórházi ágyakért Evangélikus iskola lehet az Eötvös Nyelveket beszélõ óvodások Együtt változunk: vélemények a BDF egyetemmé alakulásáról Egészség-életmód melléklet 2 Építési

Részletesebben

10% WELLIS hidromasszázs kabinok, kádak engedménnyel CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET

10% WELLIS hidromasszázs kabinok, kádak engedménnyel CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET A tartalomból: Ébredés a rémálomból Daganatos betegek esélylatolgatása Eddig öt polgármesterjelölt Amíg meg tudunk élni, jó itt nekünk Új városrész épül CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET WELLIS hidromasszázs

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 10. szám 2014. március 20. Az ünnepi program a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében

Kanizsa. XXVI. évfolyam 10. szám 2014. március 20. Az ünnepi program a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 10. szám 2014. március 20. Az 1848-as forradalom nem ért véget: minden márciusban újra megszületik a szívünkben Kövessen minket okostelefonján is! Tavaszias

Részletesebben

A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról

A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról 2 Tájékoztató a közgyógyellátási igazolványok érvényességérõl

Részletesebben

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete FEJER LAP13 FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 3 Fejér megye 2007-es költségvetésének főösszege 22,072 milliárd forint. A jelenlegi vezetés 3,6 milliárdos adósságállományt örökölt elődeitől 6 A Megyeháza

Részletesebben

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL 24. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER

Részletesebben

A Diákönkormányzat a DÖK JÓ NAP-ra készül

A Diákönkormányzat a DÖK JÓ NAP-ra készül LVIII. évfolyam 2. szám 2006. január 20. Megjelenik 35 500 példányban, legközelebb január 27-én. Január 23.: A Magyar Kultúra Napját köszöntjük A Magyar Kultúra Napját idén is rangos és tartalmas rendezvénnyel

Részletesebben