Tündérmező falvai. A vidék öröksége, a hely szelleme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tündérmező falvai. A vidék öröksége, a hely szelleme"

Átírás

1 Tündérmező falvai A vidék öröksége, a hely szelleme

2 Légy üdvözölve Tündérmezőn! Az országnak ez a legtávolabbi része az egész ország legcsodálatosabb darabja: a történelmi Magyarországnak utolsó tündéri mezeje. (Móricz Zsigmond) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a természet és az ember káprázatos örökséget hagyott maga után az utókornak. A megye vándorútjain járva, az őslápok, őstavak, földvárak, árpád-kori templomok, csodás kegyhelyek, irodalmi emlékhelyek, fényűző kastélyok világában könnyen egy mesében, egy misztikus világban érezhetjük magunkat, ahol életre kelt a történelem. A háborgó folyók, a folyószabályozás után születő holtágak, a természetvédelmi oltalom alatt álló területek között kőhajításnyira sorakozik a múlt öröksége. A vidék falvaiban mindent áthat és eláraszt a hely szelleme, ennek köszönhető, hogy aki egyszer belép Tündérmező kapuján, beleszeret ebbe a mesés világba. Talán ez ihlette Móricz Zsigmondot, amikor a történelmi Magyarország utolsó tündéri mezejének nevezte ezt a vidéket. Móricz Zsigmond nyomán született meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szimbóluma, a Tündérmező. Tündérmező maga Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, egy olyan arca, amely kevésbé közismert és elismert a világ előtt. Tündérmező bája a vidékben él. Itt még érezni a hely szellemét a középkori templomokban, az itt termő gyümölcsök zamatában, a folyók sodrásában, a kis falvak zajában vagy a természet csendjében. Ez a káprázatos örökség és ez a mindent átjáró misztérium indította útjára ezt a kiadványt. Az elmúlt években a vidékfejlesztés sokat tett azért, hogy megőrződjön Tündérmező vidéki öröksége, az ideérkező vándor pedig megismerhesse e világot. Jelen kiadvány célja elsősorban azoknak az örökségeknek és szolgáltatásoknak a népszerűsítése, amelyeknek a megújulását a vidékfejlesztés támogatta az elmúlt időszakban. Oláh István ügyvezető A Tisza

3 A táj öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a folyók birodalma, errefelé az ember és a víz különös együttélésének lehetünk tanúi. A folyók behálózzák a tájat és ezzel e vidék sorsát is. A Tisza, a Szamos vagy a Kraszna egyszerre oltalmazta és pusztította az itt élőket a történelem folyamán. A Szatmár-Beregi vidék, a Rétköz vagy a Nyíri-Mezőség a víz birodalma volt egészen a XIX. századig, amikor kezdetét vették a nagy folyószabályzások. Az árvizek rendre pusztították ezt a világot, a belvizek arra kényszerítették az itt élőket, hogy alkalmazkodjanak. A vizek birodalma, a lápvilág azonban oltalmat adott, a kora újkori romlás évszázadai ide nem tudtak beférkőzni. Az épített és szellemi örökség mellett az érintetlen természet, az alföldi vegetációk utolsó bástyái teszik igazán különlegessé ezt a vidéket, utunkat végig a folyókkal szabdalt táj természetvédelmi területei szegik. Ez a táj őrzi korábbi jellegzetes arculatát, Magyarország természettájai közül ez a legkevésbé érintett. Ezt a táji sokszínűséget az Alföldön más térség nem tudja így prezentálni. A vidék számos védett természeti területtel, erdőrezervátummal, Natura 2000 területtel és országos jelentőségű tájképvédelmi területtel rendelkezik. A Kárpátok közelsége, a hűvös-nedves mikroklíma, és a táj viszonylagos zavartalansága számos olyan állatfaj előfordulását teszi lehetővé, amelyek az Alföld más részein megritkultak vagy kipusztultak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számos természetvédelmi oltalom alatt álló területtel rendelkezik, ezek közül kiemelkedik a Bátorligeti Ősláp, a Fényi-erdő, a Kállósemjéni Mohos-tó, a Cégénydányádi Kastélypark, a Tiszavasvári Fehér-szik, a Tiszadobi-ártér, a Baktalórántházi Erdő, a Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér, a Bátorligeti legelő, a Kaszonyi-hegy és a Vajai-tó. Tiszavirág Baktai-erdő Erdőrezervátum Kockásliliom

4 Az egyház öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori templomokban Magyarország egyik leggazdagabb vidéke, a középkori templomoknak itt olyan sűrű hálózata maradhatott fent, amely egyedülálló. Szatmár és Bereg középkori egyházi örökségének egyedi hangulatát idézik a kisméretű templomok, a melléjük épített fa harangtornyok, a gazdagon fennmaradt középkori freskók, a festett karzatok, a díszes kazettás mennyezetek, faragott szószékek. Az Alföld középkori templomainak nagy része a török dúlások áldozatává vált. Ez a vizek által körbezárt vidék azonban távol tartotta magától a hódító hadakat, az idegen kultúrákat. Így maradhattak fent páratlan gazdagságukban és szépségükben ezek a kis középkori templomok, amelyek ékszerdobozai ennek a vidéknek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori templomainak legszebb csoportját a Felső-Tisza-vidéken található templomok alkotják. Díszítettségük és méreteik miatt nem véletlenül nevezik őket e vidék ékszerdobozainak. Mindamellett, hogy ezek a templomok a gótika kiemelkedő emlékei a Kárpát-medencében, a reformáció művészetének is legszebb példái. Látva ezeket a templomokat az emberben megkérdőjeleződik a reformáció puritánságáról alkotott képe. E vidék sorsa ezer szállal kötődik a reformációhoz. A vallástörténeti események figyelembevételével joggal tekinthetünk erre a vidékre úgy, mint a reformáció magyarországi bölcsőjére. Olyan meghatározó vallástörténeti eseményeknek adtak otthont ezek a templomok, amelyek hozzájárultak a reformáció magyarországi előretöréséhez és megszilárdulásához. Észak-Magyarország és Erdély közé ékelődve az egykori Szabolcs, Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyék összekötő szerepet játszottak a művészetekben is, amelynek ott vannak a lenyomatai a középkori egyházi örökségen is. A térségben lévő középkori templomok művészettörténeti értékei kiemelkedőek, amelyeket a középkori architektúrák nagyszámú fennmaradása és a református templomdíszítés egyedülálló találkozása jellemzi. Figyelemre méltó a magyar örökségvédelem és vidékfejlesztés helyi teljesítménye is, ugyanis a megye középkori templomainak nagy része csodálatosan helyreállított állapotukban láthatóak. Sonkádi református templom Szabolcsi református templom Kisszekeresi református templom Csarodai református templom

5 Főúri, világi örökség Vajai Vay-várkastély Kisvárdai vár A defenzió, a kora újkori rebellió szintén átszövi e táj történelmét, ennek emlékei ott vannak a kastélyok, erődítmények falai között. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye várakban, kastélyokban nem túl gazdag terület az ország északi vagy dunántúli részeihez viszonyítva, azonban alföldi vonatkozásban reprezentatív örökséggel rendelkezik. Szabolcs honfoglalás kori földvára Közép-Európa legnagyobb és legjobb állapotban fennmaradt földvára, a vajai reneszánsz várkastély az Alföldön egyedülálló, Kisvárda vára az Alföld egyik legnagyobb erődítménye, Nyírbátor a Báthory-család ősi fészke, a magyar történelem elválaszthatatlan része. Ezek az erődítményként funkcionáló épített értékek a megye kiemelt örökségértékei közé tartoznak. A barokk, a klasszicizmus és az eklektika világi építészeti emlékei közül a megyei arisztokrácia kastélyai emelkednek ki. A világi főúri építészet ezeken a területeken nem hagyott mély, grandiózus nyomokat. Az itteni földesurak ugyanis soha nem voltak olyan gazdagok, mint az ország nyugati felében élők. A jelentős birtokkal rendelkező, de nem dúsgazdag megyei urak jól érezték azt a léptéket, amelyet megengedhettek maguknak. A kastélyaik, kúriáik formai kialakítását, díszítését átvették, megtanulták a magasabb körökben mozgó társaiktól, csak éppen kisebb épületeket emeltek (persze voltak olyanok is, akik rangjuknál fogva sokat jártak külföldön és külföldi példa alapján építkeztek pl. Andrássy család). Az Andrássy-kastély Tiszadobon, a Lónyay-kastély Tuzséron, a Tomcsányi-kastély Vásárosnaményban, a Kölcsey-Kende-kúria Cégénydányádon ennek a világnak fennmaradt ékkövei. A megye kastélyai esetében az elmúlt években számos helyreállítás és turisztikai fejlesztés indult. Igen jelentős eredménynek mondható, hogy a közeljövőben a megye több jelentős kastélyának helyreállítása lezárul és többségük turisztikai funkciójú lesz. Szabolcsi földvár Tiszadobi Andrássy-kastély

6 Népi és szellemi örökség A szatmári, beregi, rétközi vidék vagy a Nyíri Mezőség a folyószabályozások előtt különösen izolált vidéke volt Magyarországnak. Ezen a vizek által körbezárt területen egy sajátos néprajzi kultúra jött létre, melynek fennmaradásához hozzájárult az elszigeteltsége. A népmesék, a népdalok, a népszokások világa a hagyományos paraszti gazdálkodás és építészet emlékei itt maradtak meg legtovább. A megye népi építészetének országos viszonylatban is a legszebb és legkülönlegesebb emlékei kétségkívül Túristvándiban, Szatmárcsekén, Tákoson lelhetőek fel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népi építészetét hivatott bemutatni a Szentendrei Skanzen mintájára épült Sóstói Múzeumfalu, ahol mind az öt megyei tájegység néprajzi kultúráját megismerheti a látogató. Másrészt e vidék őrzője a letűnt korok kultúrájának, a múlt értékeinek, ennek bemutatását szolgálják a megye múzeumai Nyíregyházán, Vásárosnaményban, Nyírbátorban, Tiszavasváriban, Mátészalkán vagy Kisvárdán. Szellemi örökség tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különleges szeglete Magyarországnak, ugyanis kimondottan magas az irodalmi emlékhelyek száma. Tiszacsécse, Szatmárcseke, Tiszabercel, Nyíregyháza szerepe kimagasló e tekintetben. Tiszabercelen található a magyar felvilágosodás meghatározó alakjának, Bessenyei Györgynek a szülőháza, ma emlékház. Szatmárcsekei birtokán írta Kölcsey Ferenc a Himnuszt, itt van eltemetve a szatmárcsekei temetőben. Szatmárcsekétől néhány kilométerre található Tiszacsécse, itt született Móricz Zsigmond, a 20. század egyik legnagyobb magyar írója. Nyíregyháza Krúdy Gyula városa, itt született és hosszan Nyíregyháza adott otthont az írónak. Az irodalomtörténeti emlékhelyek közül kiemelkedik még Nagyar, ahol Petőfi Sándor hosszan vendégeskedett. Az irodalomtörténeti emlékhelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusában kétségkívül igen fontos és emblematikus szerepet töltenek be. Túristvándi vízimalom Tiszacsécsei Móricz Zsigmond emlékház Nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu Szatmárcsekei temető

7 Tematikus utak Középkori templomok útja A Középkori templomok útja címen született meg az a tematikus útvonal, amely a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel szeretné megismertetni az érdeklődőket. Ez a tematikus útvonal hivatott bemutatni a valaha egy történeti régiót alkotó, Északkelet-Magyarország, Kárpátalja, valamint a Partium északi részének középkori egyházi örökségét. A Középkori templomok útja az elmúlt évek során rendkívül dinamikusan fejlődött, bővült és mára az egyik legjelentősebb turisztikai vonzereje lett a térségnek decemberében elnyerte a Magyar Turizmus Zrt. által alapított Észak-alföldi régió ajánlásával minősítési díjat, elismerve ezzel az útvonal kiemelkedő kulturális és idegenforgalmi jelentőségét. További információ: Mária Út A Mária Út egy Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, amely kelet-nyugati irányban az osztrák Mariazell, Budapest, Máriapócs és az útvonal végállomását jelentő Csíksomlyó, valamint észak-déli irányban Czestochowa, Esztergom, Budapest, Máriagyűd és Medjugorje között húzódik. A Mária Út elsősorban a természetben vezeti útvonalát, illeszkedve az európai gyalogos- és kerékpáros utak hálózatába. A Mária Út Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyírségi részén halad át, érintve a Kárpát-medence egyik legnagyobb búcsújáró helyét, Máriapócsot. Ez az út több mint turistaút, több mint zarándokút, több mint értékes program, több mint értékek gyűjteménye, több mint az önismeret útja, több mint új szemlélet, több mint jó társaság, több mint kultúra, több mint szakralitás, több mint turisztikai ajánlat, több mint spirituális élmény, több mint Közép-Európa felfedezése, több mint az országkép gazdagítása több mint 1400 km... További információ: Szilvaút Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gasztronómiai hagyományaiban legendás helyet foglal el a szatmári és beregi szilva. A Szilvaút a vidék legjellegzetesebb gyümölcsét és az ebből készített finomságokat (szatmári szilvapálinkát, a szilvalekvárt vagy éppenséggel a zamatos aszalt szilvát) kívánja megismertetni az idelátogatókkal. A Szatmár-Beregi Szilvaút egyes állomásait végigjárva azonban nem csupán a szilvából készült ínyencségekkel ismerkedhetünk meg, hanem bepillantást nyerhetünk a szatmári és beregi látnivalókba is. Az út során szerzett élményeket csak fokozzák az elfogyasztott pálinkák, lekvárok és a különféle ínyencfalatok, valamint a mindehhez társuló lenyűgöző természet, a helybéliek vendégszeretete pedig garantáltan visszacsábít minket erre a vidékre. A helyi gasztronómiai értékek és hagyományok bemutatása sokat fejlődött az elmúlt években a vidékfejlesztési támogatásoknak köszönhetően. További információ:

8 Tündérmező vándorútjai Az Alföld ezen szeglete kifejezetten jó túrázási hely, hiszen itt sűrű településhálózat, változatos vízrajzi körülmények, hosszan elnyúló kerékpárutak, alacsony közúti forgalom és rengeteg látnivaló, falusi szálláshely várja a túrázókat. Kerékpárosoknak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén több kerékpárút épült az elmúlt években. Ebből a szempontból kétségkívül Magyarország egyik legkülönlegesebb vidéke a Felső-Tiszavidék, amelyet behálózzák a töltéseken emelt kerékpárutak, elképesztő élményeket nyújtva az idelátogatóknak. Csodálatos panoráma tárul elénk, hiszen magasabban vagyunk fent a töltéseken, amelyről belátni az egész vidéket, a háborgó Tiszát vagy a Szamos folyót, belátni a természetvédelmi oltalom alatt álló területeket. Ilyen hosszúságban, töltésen emelt kerékpárutak egész Magyarországon csak itt találhatóak. Külön élmény, hogy karnyújtásnyira vagyunk a Szatmár-beregi vidék alma- és szilvaültetvényeihez, ahol szinte erdőnyi területeken terem az alma és a szilva az ápolt és gondozott földeken. Kőhajításnyira sorakoznak a mesébe illő táj látnivalói. A középkori templomok, a népi építészet legszebb emlékei, az irodalmi emlékhelyek egymást érik. Az Alföldön sehol máshol nincs ilyen sűrű településhálózat, amely valljuk be, nem mindegy, ha két keréken túrázunk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye másik kiemelt jelentőségű kerékpárútja a Rétköz kerékpárút, amely Nyíregyházát köti össze Tokajjal. Vízi túrázóknak A Tisza, a Szamos és a Túr folyók a vízi túrázók oázisa, a Felső-Tisza-vidék kétségkívül a Tisza egyik leglátványosabb és legizgalmasabb szakasza. A Nemzetközi Tisza-túra Magyarország második legjelentősebb vízitúrája, amelyet 1968 óta minden évben meghirdetnek. Természetjáróknak A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét észak-dél irányban az Alföldi Kéktúra, kelet-nyugat irányban pedig a Móricz Zsigmond túraútvonal szeli át. Mindkét útvonal jelzett, rendszeresen karbantartott túraútvonal, amelynek két nap alatti teljesítése minden évszakban kihívást jelent még a rendszeres teljesítménytúrázók számára is. Kölcsönzők Vándor Outdoor Kajak, kenu és kerékpár kölcsönző Cím: Fehérgyarmat, Toldi Miklós u. 19. Tel.: 06 (20) Facebook: https://hu-hu.facebook.com/vandoroutdoor János-Tó Hajókikötő és étterem Kajak, kenu és kerékpár kölcsönző Cím: Gávavencsellő, Kápolna utca Tel.: 06 (30) Web: Luby-kastély Kajak, kenu és kerékpár kölcsönző Cím: Nagyar, Petőfi u. 6. Tel.: 06 (20) Bátori Barangolók Kölcsönző Kerékpár kölcsönző és kisvonatozás Cím: Nyírbátor, Zrínyi u. 15. Tel.: 06 (30) Web: GentlemenTours Utazási Iroda Kenu kölcsönző Cím: Ér u. 12. Tel.: 06 (42) ; 06 (30) Web: Web2: Vidám delfin Utazási Iroda Kajak, kenu és kerékpár kölcsönző Cím: Szent Miklós tér 7. Tel.: 06 (42) Web: Kérész Kikötő Kenu és kerékpár kölcsönző Cím: Tiszabercel, Tisza-part, külterület 0163 Tel.: 06 (20) Web: Főnix Camping Kenu és kerékpár kölcsönző Tiszamogyorós, Tisza-part 06 (20) ; 06 (20) Web: Diós Kemping Kerékpár kölcsönző Tivadar, Tisza-part 06 (70) Web: Vásárosnamény Tourinform Iroda Kerékpár kölcsönző Vásárosnamény, Szabadság tér (45) Web: Vizipocok Kikötő Kenu és kerékpár kölcsönző Vásárosnamény, Tiszavirág sétány 06 (30) Web:

9 hagyományőrzés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye éghajlata számos növénykultúra termelésére kiváló lehetőségeket nyújt, amelynek köszönhetően a megye több tradicionális, jellegzetes termékkel büszkélkedhet. Ilyen többek között a nyírségi burgonya, a dohány, a napraforgó, illetve a gyümölcsök, melyek közül legismertebb az alma, ezért is nevezik az alma hazájának. Szintén jellegzetes gyümölcse a szilva, melyet a szegény emberek gyümölcsének is neveztek. A szatmár-beregi tájra jellemző a penyigei más néven panyolai, beregi vagy nemtudom szilva. A dió a Tiszahát jellegzetes gyümölcse, amely régen a parasztok jelentős jövedelemforrása volt. Szintén itt nemesítették az újfehértói fürtös meggy fafaját. A tradicionális gyümölcsökből a pálinkák, lekvárok készítésének nagy hagyománya van a megyében, melybe betekinthetnek az érdeklődők a kóstoló- és bemutatóházakban, illetve megízlelhetik az ott készült helyi termékeket. Zsindelyes Kóstolóház A Zsindelyes Kóstolóházba érkezők egy pálinkatúra alkalmával megismerkedve a modern pálinkafőző berendezésekkel és gyümölcsfeldolgozókkal visszatérhetnek egy pillanatra a múltba, megismerhetik a gyökereket, a hagyományos tanyasi világot. A Kóstolóház egyféle főzdemúzeumként is szolgál, hiszen az ipartörténeti tárgyi emlékek a régmúlt pálinkafőzésről árulkodnak, míg a kihelyezett képek a Zsindelyes Pálinkafőzde történetét mesélik el. Zsindelyes Pálinkafőzde Érpatak, Tel: 06 (42) Belényesi Pálinkafőző Manufaktúra A dzsungelgyümölcsös közelében elhelyezkedő kisari főzde 1954-ben kezdte meg működését. A kézműves pálinkaműhely zászlóshajója a szatmári szilvapálinka, amely ezen a vidéken őshonos nemtudom szilvából készül. Ezen kívül birsalmából, meggyből, kajszibarackból a különlegességnek számító szőlőből, körtéből és almából készült minőségi pálinkák szerepelnek a cég termékkínálatában. Belényesi Pálinkák Kft. Kisar, Tel: 06 (70) Panyolai Pálinkák (Panyolai Szilvórium Zrt.) A Panyolai Pálinkák Magyarország legkedveltebb és legkifinomultabb italai közé tartoznak. A cég székhelyén lévő pálinkafőzdébe látogatók a pálinkafőzés teljes folyamatát figyelemmel kísérhetik a fától a palackig. A vendégek a vadregényes Öreg-Túr partján a szatmári bútorokkal berendezett, hangulatos Elixír Házában eredeti környezetben kóstolhatják meg a Panyolai Pálinkákat. Elixír Kóstolóház Panyola, Tel: 06 (30) Betyáros Pálinkafőzde és Csárda A Betyáros Pálinkafőzde és Csárda a mesélő holtágak, zsindelyes haranglábak ölelésében Fehérgyarmaton várja a pihenni vágyókat. A nádfedeles, népies hangulatú csárdában a szatmári ételek megízlelését a betyárok bátorító italának kóstolása előzi meg, melyet a ház saját főzéséből kínál vendégeinek. Hagyományőrző programokkal és csoportos pálinkakóstolással várják a vendégeket. Betyáros Kóstolóház Fehérgyarmat, Tel: 06 (20)

10 Tarpa Pálinkaház Tarpán egy 19. századbeli tornácos épületben kialakított pálinkaház várja a vendégeket a pálinka körüli ízutazásra. A Tarpa Manufaktura Kft. által forgalmazott gyümölcspálinkák és egyéb, bio tanúsítvánnyal is rendelkező lekvárok, dió és méz felhasználásával készült termékek száma jelenleg megközelíti a harmincat. A termékcsalád, az előállítási helyről a Tarpa márkanevet kapta. Tarpa Pálinkaház Tarpa, Tel: 06 (70) Penyige Lekvárium A szilvalekvár főzés hagyományainak felelevenítését, megismerését szolgálja az ország első szilva- és lekvármúzeuma, a penyigei Lekvárium. A több mint 100 éves felújított parasztházban hagyományos, rég múltat idéző bútorokkal berendezett parasztkonyha fogadja a látogatókat, a két szobában pedig a szilvaszedés, a lekvárfőzés eszközeinek bemutatásával megtudható minden, amit a szilváról, a lekvárról és a pálinkáról tudni kell. A tárgyi emlékek megtekintése mellett a lekvárfőzés munkafolyamatát láthatja a vendég: az udvaron található kemencéket és katlanokat szilvaéréskor beüzemelik. Lekvárium Penyige, Tel: 06 (44) Tuzséri Pálinka Manufaktúra A Tuzséri Pálinka Manufaktúra 2007-től folyamatosan mutatja meg újabbnál újabb arcát. A hagyományos, évtizedek óta működő pálinkafőzde a legsikeresebb főzdék közé került a nemzetközi és hazai versenyek alapján ben Magyarország Legjobb Pálinkája címet is elnyerte. Folyamatosan fogadnak pálinkakedvelő és értő csoportokat, szerveznek szakmai és családi programokat. Tuzséri Pálinka Kóstolóház Tuzsér, Tel: 06 (20) Penyigei Lekvárda A Lekvárdában szezonban (augusztus vége szeptember közepe) a lekvárkészítés folyamatát tekinthetik meg a látogatók. A bemutatóüzem május közepétől szeptember közepéig látogatható, ahol kóstolóval egybekötött tájékoztatót tartanak az őshonos gyümölcsökről, az azokból készített lekvárokról. A Szatmár Fekete Aranya szilvalekvár mellett som, cseresznye, meggy, sárgarépa és sütőtök lekvár szerepel a termékpalettán. A szilvaés somlekvár elnyerte a HÍR (Hagyományok Ízek Régiók) védjegyet. Lekvárda Penyige, Tel: 06 (30) Magyar Talléros A pálinkafőzde egy igazi kis ékszerdoboz Nyírtass külterületén. A pálinkák 100%-os válogatott fajtájú, hazai, lédús és zamatos gyümölcsből készülnek, cukor hozzáadása nélkül, melyekkel a hungariumok sorát szeretnék gazdagítani. A saját termelésű gyümölcs, a minden részletre kiterjedő gondos és szakszerű munka magas minőségét mi sem bizonyítja jobban, mint a nemzetközi és világversenyeken elért dobogós helyezések. Magyar Talléros - Nyírtassi Látvány Pálinkafőzde Nyírtass, Tel: 06 (20)

11 kézművesek A hagyományőrzésben fontos szerepet töltenek be a kézművesek, alkotók, akik egyedi termékeikkel hozzájárulnak a hagyományok megismertetéséhez, az értékteremtéshez, a hagyományok, szokások további fennmaradásához. A megyében nagy számban élnek népi kézművességgel foglalkozó alkotók, akik főként fesztiválokon, rendezvényeken kínálják egyedi portékájukat. Az itt felsorolt kézművesek az év minden napján várják a kézműves termékek iránt érdeklődőket. Gyöngyfűző Bak Sándorné Újház sor 37 Tel: 06 (20) Kiss Ferencné Írisz u. 52. Tel: 06 (42) Szövő Bereczné Mogyorósi Ildikó Ibrány, Kertváros 67. Tel: 06 (30) Gyöngyfűző és nemezelő Blanár Katalin Nagykálló, Széchenyi u. 93. Tel: 06 (30) Kovácsok Dobos László Tiszadob, Táncsics u. 9. Tel: 06 (70) Vajda László Tiszaeszlár, Aradi u. 34. Tel: 06 (30) , 06 (30) , 06 (30) Üvegműves Estók Gábor Ószőlő u. 73. Tel: 06 (30) Csipkeverők Estók Judit Ószőlő u. 73. Tel: 06 (30) Félegyházi Józsefné Nagykálló, Táncsics u. 28/a Tel: 06 (20) Kosárfonó Fehér Mihály Nyírtelek, Laktanya köz 1. Tel: 06 (20) Textiltervező Tamásné Hensperger Cecília Korányi F. u Tel: 06 (30) Ékszerkészítő Kertész Gábor Tavasz u. 1. Tel: 06 (20) Hímző úri hímzés Kovácsné Tar Ilona Paszab, Posta u. 11. Tel: 06 (30) Fafaragók Molnár József Nyíregyháza-Oros, Magyar u. 38. Tel: 06 (42) Munkácsi Lajos Tiszavasvári, Vasvári P. u Tel: 06 (42) Rádi László és fia Kőris u. 77. Tel: 06 (20) Kovács Béla Tiszavasvári, Petőfi u. 11. Tel: 06 (20) Csuhéfonók Nagy Etelka Tímár, Széchenyi út 24 Tel: 06 (30) Szabó Béláné Tímár, Bem u. 11. Tel: 06 (70) Fekete Jolán Tímár, Szabadság u. 81. Tel: 06 (70) Fazekasok Szolanics Elvira Nyíregyháza- Nyírszőlős, Szegély u. 88. Tel: 06 (30) Vámos Nóra Tiszalök, Garay u. 12/a Tel: 06 (20) Grillázskészítő Perjésiné Kiss Rita Tiszalök, Bercsényi u. 17/a Tel: 06 (20) Fegyverkovács Szabó István Alsóbadúr 13/a Tel: 06 (30) Keresztszemes hímző Szászi Zoltánné Nagydobos, Dózsa Gyu. u. 4/aTel: 06 (70) Szoborfaragók Tordai János és fia Nagykálló, Szakolyi u. 74. Tel: 06 (42) Újhelyi István Nagyhalász, Petőfi u Tel: 06 (42) Bőrműves Tóth József Malom út 27. Tel: 06 (30) Viseletkészítő Török Renáta Nyírszőlős, Vasút u. 14. Tel: 06 (20) Gyertyakészítő Tözsök Mihályné Hajnal u. 5. Tel: 06 (20) Méhész, gyertyakészítő Chrenkó Mihályné Nyíregyháza- Sóstóhegy, Csalogány u. 10. Tel: 06 (42) Gyermekjáték készítő Ámik Jánosné Sólyom u. 34/b Tel: 06 (20)

12 rendezvények, fesztiválok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét rendkívül sokszínű gasztronómiai kultúra jellemzi, melynek ékes bizonyítéka a kimagaslóan magas gasztronómiai fesztiválok száma. Az évente megrendezésre kerülő fesztiválok melyek jelentős része nemzetközi hírnévvel is büszkélkedhet kiemelt szerepet kapnak a hagyományőrzésben, a gasztronómiai különlegességek megismertetésében az oda érkező vendégek számára. A rendezvényre ellátogatók megtapasztalhatják a falusi emberek vendégszeretetét, felelevenednek azok a régi hagyományok, szokások, amelyek lassan feledésbe merülnek, s nem utolsó sorban olyan ízvilágba kóstolhatnak bele, amely egyedi és különleges élményt nyújt. Aki egyszer megkóstolja a tájjellegű ételeket, italokat, vissza fog vágyni erre a vidékre. Időpont Rendezvény Helyszín január második fele Nemzetközi Böllérverseny Napkor március, április Nemzetközi Cinkefőző Verseny és Népi Ételek Kavalkádja Szatmárcseke június eleje Szárnyas Sárkány Hete - Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál Nyírbátor június eleje Strudli Fesztivál Vállaj június vége, július eleje Nemzetközi Molnártalálkozó Túristvándi június vége, július eleje Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja Kisvárda július eleje Szent László király ünnepe és Szabolcsi Várjátékok Szabolcs július eleje Beregi Keresztszemes Kézimunka Kiállítás és Vásár Tákos július első fele Zoárd napi Sokadalom Vásárosnamény július közepe Nemzetközi Aratófesztivál Ópályi július második fele Csaronda Parti Kulturális Fesztivál Nemzetközi Népművészeti Kiállítás és Vásár Csaroda július vége Kuruc Nap Tarpa július vége Nemzetközi Diófesztivál Milota augusztus eleje Ajaki Lakodalmas Fesztivál Ajak augusztus eleje Zongora Ünnepe Keleten Zongorafesztivál Tiszadob augusztus eleje Daróci Kenderes Napok Beregdaróc augusztus eleje Határmenti Világzenei Fesztivál Panyola augusztus közepe Nyírbátori Zenei Napok Nyírbátor augusztus közepe Országos Felső-Tiszai Halászléfőző Verseny Tiszabercel augusztus 20. Szatmári Fesztivál. Szamos-parti találkozó Tunyogmatolcs augusztus második fele Kecskesajt-fesztivál Tiszaadony augusztus második fele Gyarmati vígasságok Fehérgyarmat augusztus második fele Nemzetközi Halászléfőző Verseny Túristvándi augusztus vége Nemzetközi Szilvalekvárfőző Verseny Szatmárcseke augusztus vége Szenke-parti Nagyvásár Penyige augusztus vége, szeptember eleje Mátészalkai Fényes Napok Kulturális és Idegenforgalmi Fesztivál Mátészalka augusztus vége, szeptember eleje VIDOR Fesztivál Nyíregyháza szeptember közepe Kóstolja meg Magyarországot Nyíregyháza szeptember közepe Krumplifesztivál Gávavencsellő szeptember közepe Nemzetközi Sütőtök Fesztivál Nagydobos szeptember közepe Tirpák Fesztivál Nyíregyháza szeptember vége Csengeri Almanapok Csenger szeptember vége Demecseri Káposztás Napok Demecser szeptember utolsó hétvégéje Szatmár-Beregi Szilvanapok - Az új pálinka ünnepe Tarpa december első fele Disznótoros Vigasságok Baktalórántháza

13 Falusi szálláshelyek A Szatmár-Beregi vidék valódi kuriózuma a falusi turizmus által nyújtott szálláshelyek. Kedvező árakon, csodálatosan felújított, a tájba illő, több esetben helyi védelem alatt álló házak várják az idelátogatókat. A szállásadók igen felkészültek lettek az elmúlt évek alatt, tudják mire van szüksége a vendégeknek. Sikerült elérnie több településnek és falusi szállásadónak, hogy megidézzék azt az autentikus környezetet, amelyet a vándor keres. Az ideérkező megtalálja a természet és a társadalom harmóniáját, azt a nyugalmat, amelyet keres a rohanás és zaj elől menekülő 21. század embere. A falusi szálláshelyek az elmúlt évtized során nagyon sokat fejlődtek, számuk megsokszorozódott, felnőttek, megértek a vendégek szinte minden igényének kiszolgálására. Ami még feledhetetlenné teszi az itt eltöltött időt, e táj embere, aki messze földön híres barátságos, vendégszerető és őszinte lelkületéről. Talán ettől van az, hogy ezen a távoli vidéken még érezni a hely szellemét, amely mindent áthat és magával ragad, ha egyszer megérkezel, örökre beleszeretsz.

14 Horváth Vendégház Cím: 4561 Baktalórántháza, Sóvári u. 11. Tel.: Facebook: https://hu-hu.facebook.com/horvathvendeghaz Viktor vendégház Cím: 4561 Baktalórántháza, Vasút 49. Tel.: Web: Janó Vendégház Cím: 4937 Barabás, Kossuth 22. Tel.: Web:http://www.nyiregyhaza.info.hu/partner/szallashely/jano-vendeghaz Julianna Vendégház Cím: 4844 Csaroda, Kossuth u. 15. Tel.: ; Web: php?a=juliannavendeghaz Székely Vendégház Cím: 4844 Csaroda, József Attila u. 44. Tel.: Web: Lónyai-Party Vendégház és Halastó Cím: 4546 Demecser, Hunyadi út 35. Tel.: Facebook: https://hu-hu.facebook.com/lonyaiparty Halászsas Horgásztó és Vendégház Cím: 4374 Encsencs, Bogáti Győzelem utca 34. Tel.: Web: Fecske Vendégház és Ifjúsági szálló Cím: 4964 Fülesd, Fő út 86. Tel.: Mosolygós Vendégház Cím: 4935 Gelénes, Kossuth u. 29. Tel.: Web: Kékszilva Lak Cím: 4843 Gulács, Szabadság út 14. Tel.: Facebook: https://www.facebook.com/kekszilvalak?fref=ts Hermánszegi vendégház Cím: 4735 Hermánszeg, Góris u. 7. Tel.: Web: Erika Ház Cím: 4841 Jánd, Rákóczi út 32. Tel.: Web: Zsindely Vendégház Cím: : 4841 Jánd, Rákóczi út 70. Tel.: Jegenye vendégház Cím: 4921 Kisar, Rákóczi u. 1. Tel.: ; Web: Vén diós üdülőház Cím: 4921 Kisar, Táncsics út 31/a Tel.: Web: Hubertus Vendégház Cím: 4962 Kisszekeres, Közterület 0110/2 Tel.: Web: Kistúr Vendégház Cím: 4965 Kölcse, Hrsz 0110/4 Túr-part Tel.: Web: Kölcsey Rendezvényház és Panzió Cím: 4965 Kölcse, Bocskai u. 0138/28 Tel.: Web: Muskátlis Vendégház Cím: 4965 Kölcse, Kölcsey F. 145 Tel.: Tulipános Vendégház Cím: 4965 Kölcse, Kossuth u. 8. Tel.: Nyugodt Hajlék Vendégház Cím: 4943 Kömörő, Kossuth u. 71. Tel.: Web: https://www.facebook.com/nyugodthajlek.vendeghaz Tamás bátya kunyhója Cím: 4555 Levelek, Kossuth u. 87. Tel.: Web: Jurkinya Vendégház Cím: 4932 Márokpapi, Kossuth u. 47. Tel.: Web: Tiszavirág Vendégház Cím: 4948 Milota, Móricz Zsigmond út 13. Tel.: Napkelte Panzió Cím: 4552 Napkor, Sényői út 76. Tel.: Web: Pásztor Vendégház 2009 Cím: 4911 Nábrád, Dózsa Gy. u. 53. Tel.: Web: Kőrösiék Vendégháza Cím: 4941 Penyige, Kossuth u Tel.: Web: Szigeti Tanya Cím: 4542 Petneháza, Szigeti Tanya Tel.: Web: Tiszavirág Camping és Vendégház Cím: 4465 Rakamaz, Tiszapart, Horgász utca 11/A Tel.: Web: Tornácos Vendégház Cím: 4954 Sonkád, Bocskai u. 21. Tel.: Web: Szamosparti Vendégház Cím: 4735 Szamossályi, Petőfi u. 3. Tel.: Web:

TÚRAAJÁNLATAINK 2015-ben

TÚRAAJÁNLATAINK 2015-ben TÚRAAJÁNLATAINK 2015-ben Kedves Túrázók! Idén elsőként a REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGTÚRA megtételével megismerhető a Középkori templomok útja egy szakasza nyílt kerékpártúra keretében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kalandozás a múltban... 2. Csábító ízek, fenséges falatok... 16. Kulturális és gasztronómiai rendezvényajánló...

TARTALOMJEGYZÉK. Kalandozás a múltban... 2. Csábító ízek, fenséges falatok... 16. Kulturális és gasztronómiai rendezvényajánló... TARTALOMJEGYZÉK Kalandozás a múltban... 2 Hívogató Hortobágy... 3 Kecses templomok, mesebeli kastélyok és várak... 4 Kincses múzeumok, gyűjtemények... 8 Hagyományőrző kézműveseink... 12 Csábító ízek, fenséges

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel

MInden élménnyel több leszel MInden élménnyel több leszel Észak-Alföld Mediterrán élményfürdő minden évszakban Családoknak ideális helyszín Kedves Utazó! Utazás az ország gyógyító régiójában Mindenki számára legfontosabb az egészség,

Részletesebben

Délibábok. földjén. Észak-Alföld

Délibábok. földjén. Észak-Alföld Délibábok földjén Észak-Alföld www.itthon.hu Itthon otthon van 1 TARTALOMJEGYZÉK...................................... 1 RABUL EJTŐ SZABADSÁG................................. 1 SOKARCÚ TERMÉSZET....................................

Részletesebben

A Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége Vasi Falvak Kincsestára - Helyi Örökségünk c. projektjének

A Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége Vasi Falvak Kincsestára - Helyi Örökségünk c. projektjének Legyen Vendégünk Vas megyében! A Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége Vasi Falvak Kincsestára - Helyi Örökségünk c. projektjének keretében készítettük kiadványunkat mindazok számára, akik ennek a rendkívüli

Részletesebben

Legendák. nyomában az. Észak-Alföldön

Legendák. nyomában az. Észak-Alföldön Legendák nyomában az Észak-Alföldön www.itthon.hu Kedves Vendégünk! Az Észak-alföldi régió számos településéhez kötődik valamilyen legenda, rege, ballada, vagy egyszerűen csak egy érdekes történet, amely

Részletesebben

Jó példák tára. - helyi természeti értékekre, területekre, erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztési programok, vállalkozások, együttműködések -

Jó példák tára. - helyi természeti értékekre, területekre, erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztési programok, vállalkozások, együttműködések - Jó példák tára - helyi természeti értékekre, területekre, erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztési programok, vállalkozások, együttműködések - Példatárunkban Szabolcs-Szatmár Bereg megyei, a természeti

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 275-286

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 275-286 VI. Magyar Földrajzi Konferencia 275-286 Hanusz Árpád TURIZMUSFEJLESZTÉS HITTEL MAJD BIZALOMVESZTÉSSEL A SZATMÁRI, BEREGI TÉRSÉGBEN (A FALUSI TURIZMUS 20 ÉVES FEJLŐDÉSÉNEK ÉS HANYATLÁSÁNAK OKAI) BEVEZETÉS

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 2014. május

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 2014. május Településeink Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2014. május Tökéletes választás a fűnyíráshoz és és egyéb, a település zöldterületét szépítő munkákhoz! A Husqvarna Riderekkel és traktorokkal a nagyobb gyepfelületek

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén

Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

Pozicionálási és versenyképességi stratégia

Pozicionálási és versenyképességi stratégia Pozicionálási és versenyképességi stratégia Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület 2011 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 5 A TTHE vonzerői és kínálati tényezői...

Részletesebben

Új magyar natúrpark - szilvapálinkával

Új magyar natúrpark - szilvapálinkával V. évfolyam 2010. Új magyar natúrpark - szilvapálinkával Móricz Zsigmond biztosan örülne - szülõhazája, a szatmár-beregi táj lett hazánk legújabb natúrparkja, ahol a természetvédelem, a turizmus, sõt talán

Részletesebben

pusztákkal ölelkező folyók Békés megye A természet és vizek otthona

pusztákkal ölelkező folyók Békés megye A természet és vizek otthona pusztákkal ölelkező folyók Békés megye A természet és vizek otthona Magyarország Békéscsaba Békés megye Kedves Érdeklődő! Ön a Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület Békés megye A természet és vizek

Részletesebben

Zalai élmények két keréken

Zalai élmények két keréken Zalai élmények két keréken Kerékpáros túraajánlatok www.zalabringa.hu 2 Tisztelt Kerékpározók! Kedves Vendégeink! Zala megye természeti adottságai ideális terepet kínálnak ahhoz, hogy két keréken fedezzük

Részletesebben

Őrségi Nemzeti Park Nemzeti parki programok és termékek 2014.

Őrségi Nemzeti Park Nemzeti parki programok és termékek 2014. Őrségi Nemzeti Park Nemzeti parki programok és termékek 2014. Kedves Látogató! Szeretettel köszöntjük az Őrállók földjén, ebben a csodálatos őrségi, rábavidéki tájban, melynek természeti, táji, településszerkezeti

Részletesebben

Kedves Vendégünk! kulturális programok, rendezvények. szálláshely. aktív turizmus, túra. gasztronómia, étterem. fürdő, medence. kerékpáros turizmus

Kedves Vendégünk! kulturális programok, rendezvények. szálláshely. aktív turizmus, túra. gasztronómia, étterem. fürdő, medence. kerékpáros turizmus kulturális programok, rendezvények Kedves Vendégünk! szálláshely aktív turizmus, túra gasztronómia, étterem fürdő, medence kerékpáros turizmus lovassport horgászat hagyományőrzés természetismeret helyi

Részletesebben

Közös turisztikai programcsomagok innovatív megvalósítása Hajdú-Bihar és Bihar megyékben a turizmusfejlesztés érdekében Turisztikai tanulmány

Közös turisztikai programcsomagok innovatív megvalósítása Hajdú-Bihar és Bihar megyékben a turizmusfejlesztés érdekében Turisztikai tanulmány Közös turisztikai programcsomagok innovatív megvalósítása Hajdú-Bihar és Bihar megyékben a turizmusfejlesztés érdekében Turisztikai tanulmány Debrecen Nagyvárad, 2011. márciu Készült a Közös turisztikai

Részletesebben

Szentes. rejtett kincsei

Szentes. rejtett kincsei Szentes rejtett kincsei Engedjen a csábításnak és tapasztalja meg a híres szentesi vendégszeretetet! régi, különösen az ókori népeknél vallási törvények által szentesített szokás volt az idegeneknek menedékhelyet,

Részletesebben

Minden élménnyel több leszel 2014. ÁPRILIS FÓKUSZBAN KÖZÉP-DUNÁNTÚL

Minden élménnyel több leszel 2014. ÁPRILIS FÓKUSZBAN KÖZÉP-DUNÁNTÚL Minden élménnyel több leszel 2014. ÁPRILIS Ingyenes turisztikai programajánló magazin FÓKUSZBAN KÖZÉP-DUNÁNTÚL Egészségesen 2014. ÁPRILIS Tartalom HUNGARORING 2014. május 3-4 Race of Hungary 2014 4 th

Részletesebben

Ingyenes turisztikai programajánló magazin. ÉLMÉNY itthon. Ízekben utazunk. Fókuszban 2012. OKTÓBER. Minden élménnyel több leszel www.itthon.

Ingyenes turisztikai programajánló magazin. ÉLMÉNY itthon. Ízekben utazunk. Fókuszban 2012. OKTÓBER. Minden élménnyel több leszel www.itthon. Ingyenes turisztikai programajánló magazin ÉLMÉNY itthon Fókuszban Ízekben utazunk 2012. OKTÓBER Minden élménnyel több leszel EGÉSZSÉGESEN mozgásban vízparton kul-túra ízutazás falujárás 22 Tartalom OKTÓBER

Részletesebben

HAJT-A Csapat Egyesület

HAJT-A Csapat Egyesület HAJT-A Csapat Egyesület Bénye Farmos Gomba Káva Kóka Mende Monor Monorierdô Nagykáta Nyáregyháza Pánd Péteri Pilis Sülysáp Szentlôrinckáta Szentmártonkáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecsô

Részletesebben

Magyar Limes Szövetség

Magyar Limes Szövetség A megjelenített címerek kifejezik a résztvevők azon szándékát, hogy a kiadványban bemutatott programot támogatják, és annak megvalósításában is részt kívánnak venni. Mosonmagyaróvár Győr Pannonhalmi Komárom

Részletesebben

Dél-alföldi. Programajánló

Dél-alföldi. Programajánló 2014 Dél-alföldi Programajánló 2 Dél-Alföldi Programajánló 2014 Kedves Utazó! A Dél-Alföld számtalan ismert és kevésbé ismert látnivalója mellett az utazás megtervezésekor érdemes számba venni az utazási

Részletesebben

Kalandozás a királyok városában. Székesfehérvár. Történelem Látnivalók Programok. www.szekesfehervar.hu

Kalandozás a királyok városában. Székesfehérvár. Történelem Látnivalók Programok. www.szekesfehervar.hu Kalandozás a királyok városában Székesfehérvár Történelem Látnivalók Programok KIRÁLYI FOGADTATÁS Álljon meg egy kis időre, foglaljon helyet a történelmi Belváros hangulatos kávézóinak teraszán, és szívja

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Pécs2010. Európa Kulturális Fővárosa. itthon.hu. www.pecs2010.hu www.hungarofest.hu www.visitpecs.hu

Pécs2010. Európa Kulturális Fővárosa. itthon.hu. www.pecs2010.hu www.hungarofest.hu www.visitpecs.hu Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa itthon.hu www.pecs2010.hu www.hungarofest.hu www.visitpecs.hu Ízelítő a programokból Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa Fesztiválok 2010. március 15. - április 9. Pécsi

Részletesebben

Badacsony Régiós Buszjárat. Élményállomások a Badacsony Régióban

Badacsony Régiós Buszjárat. Élményállomások a Badacsony Régióban Élményállomások a Badacsony Régióban Kialudt vulkánok kúpjai, fügét érlelő klíma, zamatos borokat termő hegyoldalak, hűs erdők, susogó nádasok, hullámzó Balaton. Mindez és még sok élmény várja Vendégeinket

Részletesebben