Tündérmező falvai. A vidék öröksége, a hely szelleme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tündérmező falvai. A vidék öröksége, a hely szelleme"

Átírás

1 Tündérmező falvai A vidék öröksége, a hely szelleme

2 Légy üdvözölve Tündérmezőn! Az országnak ez a legtávolabbi része az egész ország legcsodálatosabb darabja: a történelmi Magyarországnak utolsó tündéri mezeje. (Móricz Zsigmond) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a természet és az ember káprázatos örökséget hagyott maga után az utókornak. A megye vándorútjain járva, az őslápok, őstavak, földvárak, árpád-kori templomok, csodás kegyhelyek, irodalmi emlékhelyek, fényűző kastélyok világában könnyen egy mesében, egy misztikus világban érezhetjük magunkat, ahol életre kelt a történelem. A háborgó folyók, a folyószabályozás után születő holtágak, a természetvédelmi oltalom alatt álló területek között kőhajításnyira sorakozik a múlt öröksége. A vidék falvaiban mindent áthat és eláraszt a hely szelleme, ennek köszönhető, hogy aki egyszer belép Tündérmező kapuján, beleszeret ebbe a mesés világba. Talán ez ihlette Móricz Zsigmondot, amikor a történelmi Magyarország utolsó tündéri mezejének nevezte ezt a vidéket. Móricz Zsigmond nyomán született meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szimbóluma, a Tündérmező. Tündérmező maga Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, egy olyan arca, amely kevésbé közismert és elismert a világ előtt. Tündérmező bája a vidékben él. Itt még érezni a hely szellemét a középkori templomokban, az itt termő gyümölcsök zamatában, a folyók sodrásában, a kis falvak zajában vagy a természet csendjében. Ez a káprázatos örökség és ez a mindent átjáró misztérium indította útjára ezt a kiadványt. Az elmúlt években a vidékfejlesztés sokat tett azért, hogy megőrződjön Tündérmező vidéki öröksége, az ideérkező vándor pedig megismerhesse e világot. Jelen kiadvány célja elsősorban azoknak az örökségeknek és szolgáltatásoknak a népszerűsítése, amelyeknek a megújulását a vidékfejlesztés támogatta az elmúlt időszakban. Oláh István ügyvezető A Tisza

3 A táj öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a folyók birodalma, errefelé az ember és a víz különös együttélésének lehetünk tanúi. A folyók behálózzák a tájat és ezzel e vidék sorsát is. A Tisza, a Szamos vagy a Kraszna egyszerre oltalmazta és pusztította az itt élőket a történelem folyamán. A Szatmár-Beregi vidék, a Rétköz vagy a Nyíri-Mezőség a víz birodalma volt egészen a XIX. századig, amikor kezdetét vették a nagy folyószabályzások. Az árvizek rendre pusztították ezt a világot, a belvizek arra kényszerítették az itt élőket, hogy alkalmazkodjanak. A vizek birodalma, a lápvilág azonban oltalmat adott, a kora újkori romlás évszázadai ide nem tudtak beférkőzni. Az épített és szellemi örökség mellett az érintetlen természet, az alföldi vegetációk utolsó bástyái teszik igazán különlegessé ezt a vidéket, utunkat végig a folyókkal szabdalt táj természetvédelmi területei szegik. Ez a táj őrzi korábbi jellegzetes arculatát, Magyarország természettájai közül ez a legkevésbé érintett. Ezt a táji sokszínűséget az Alföldön más térség nem tudja így prezentálni. A vidék számos védett természeti területtel, erdőrezervátummal, Natura 2000 területtel és országos jelentőségű tájképvédelmi területtel rendelkezik. A Kárpátok közelsége, a hűvös-nedves mikroklíma, és a táj viszonylagos zavartalansága számos olyan állatfaj előfordulását teszi lehetővé, amelyek az Alföld más részein megritkultak vagy kipusztultak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számos természetvédelmi oltalom alatt álló területtel rendelkezik, ezek közül kiemelkedik a Bátorligeti Ősláp, a Fényi-erdő, a Kállósemjéni Mohos-tó, a Cégénydányádi Kastélypark, a Tiszavasvári Fehér-szik, a Tiszadobi-ártér, a Baktalórántházi Erdő, a Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér, a Bátorligeti legelő, a Kaszonyi-hegy és a Vajai-tó. Tiszavirág Baktai-erdő Erdőrezervátum Kockásliliom

4 Az egyház öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori templomokban Magyarország egyik leggazdagabb vidéke, a középkori templomoknak itt olyan sűrű hálózata maradhatott fent, amely egyedülálló. Szatmár és Bereg középkori egyházi örökségének egyedi hangulatát idézik a kisméretű templomok, a melléjük épített fa harangtornyok, a gazdagon fennmaradt középkori freskók, a festett karzatok, a díszes kazettás mennyezetek, faragott szószékek. Az Alföld középkori templomainak nagy része a török dúlások áldozatává vált. Ez a vizek által körbezárt vidék azonban távol tartotta magától a hódító hadakat, az idegen kultúrákat. Így maradhattak fent páratlan gazdagságukban és szépségükben ezek a kis középkori templomok, amelyek ékszerdobozai ennek a vidéknek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori templomainak legszebb csoportját a Felső-Tisza-vidéken található templomok alkotják. Díszítettségük és méreteik miatt nem véletlenül nevezik őket e vidék ékszerdobozainak. Mindamellett, hogy ezek a templomok a gótika kiemelkedő emlékei a Kárpát-medencében, a reformáció művészetének is legszebb példái. Látva ezeket a templomokat az emberben megkérdőjeleződik a reformáció puritánságáról alkotott képe. E vidék sorsa ezer szállal kötődik a reformációhoz. A vallástörténeti események figyelembevételével joggal tekinthetünk erre a vidékre úgy, mint a reformáció magyarországi bölcsőjére. Olyan meghatározó vallástörténeti eseményeknek adtak otthont ezek a templomok, amelyek hozzájárultak a reformáció magyarországi előretöréséhez és megszilárdulásához. Észak-Magyarország és Erdély közé ékelődve az egykori Szabolcs, Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyék összekötő szerepet játszottak a művészetekben is, amelynek ott vannak a lenyomatai a középkori egyházi örökségen is. A térségben lévő középkori templomok művészettörténeti értékei kiemelkedőek, amelyeket a középkori architektúrák nagyszámú fennmaradása és a református templomdíszítés egyedülálló találkozása jellemzi. Figyelemre méltó a magyar örökségvédelem és vidékfejlesztés helyi teljesítménye is, ugyanis a megye középkori templomainak nagy része csodálatosan helyreállított állapotukban láthatóak. Sonkádi református templom Szabolcsi református templom Kisszekeresi református templom Csarodai református templom

5 Főúri, világi örökség Vajai Vay-várkastély Kisvárdai vár A defenzió, a kora újkori rebellió szintén átszövi e táj történelmét, ennek emlékei ott vannak a kastélyok, erődítmények falai között. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye várakban, kastélyokban nem túl gazdag terület az ország északi vagy dunántúli részeihez viszonyítva, azonban alföldi vonatkozásban reprezentatív örökséggel rendelkezik. Szabolcs honfoglalás kori földvára Közép-Európa legnagyobb és legjobb állapotban fennmaradt földvára, a vajai reneszánsz várkastély az Alföldön egyedülálló, Kisvárda vára az Alföld egyik legnagyobb erődítménye, Nyírbátor a Báthory-család ősi fészke, a magyar történelem elválaszthatatlan része. Ezek az erődítményként funkcionáló épített értékek a megye kiemelt örökségértékei közé tartoznak. A barokk, a klasszicizmus és az eklektika világi építészeti emlékei közül a megyei arisztokrácia kastélyai emelkednek ki. A világi főúri építészet ezeken a területeken nem hagyott mély, grandiózus nyomokat. Az itteni földesurak ugyanis soha nem voltak olyan gazdagok, mint az ország nyugati felében élők. A jelentős birtokkal rendelkező, de nem dúsgazdag megyei urak jól érezték azt a léptéket, amelyet megengedhettek maguknak. A kastélyaik, kúriáik formai kialakítását, díszítését átvették, megtanulták a magasabb körökben mozgó társaiktól, csak éppen kisebb épületeket emeltek (persze voltak olyanok is, akik rangjuknál fogva sokat jártak külföldön és külföldi példa alapján építkeztek pl. Andrássy család). Az Andrássy-kastély Tiszadobon, a Lónyay-kastély Tuzséron, a Tomcsányi-kastély Vásárosnaményban, a Kölcsey-Kende-kúria Cégénydányádon ennek a világnak fennmaradt ékkövei. A megye kastélyai esetében az elmúlt években számos helyreállítás és turisztikai fejlesztés indult. Igen jelentős eredménynek mondható, hogy a közeljövőben a megye több jelentős kastélyának helyreállítása lezárul és többségük turisztikai funkciójú lesz. Szabolcsi földvár Tiszadobi Andrássy-kastély

6 Népi és szellemi örökség A szatmári, beregi, rétközi vidék vagy a Nyíri Mezőség a folyószabályozások előtt különösen izolált vidéke volt Magyarországnak. Ezen a vizek által körbezárt területen egy sajátos néprajzi kultúra jött létre, melynek fennmaradásához hozzájárult az elszigeteltsége. A népmesék, a népdalok, a népszokások világa a hagyományos paraszti gazdálkodás és építészet emlékei itt maradtak meg legtovább. A megye népi építészetének országos viszonylatban is a legszebb és legkülönlegesebb emlékei kétségkívül Túristvándiban, Szatmárcsekén, Tákoson lelhetőek fel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népi építészetét hivatott bemutatni a Szentendrei Skanzen mintájára épült Sóstói Múzeumfalu, ahol mind az öt megyei tájegység néprajzi kultúráját megismerheti a látogató. Másrészt e vidék őrzője a letűnt korok kultúrájának, a múlt értékeinek, ennek bemutatását szolgálják a megye múzeumai Nyíregyházán, Vásárosnaményban, Nyírbátorban, Tiszavasváriban, Mátészalkán vagy Kisvárdán. Szellemi örökség tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különleges szeglete Magyarországnak, ugyanis kimondottan magas az irodalmi emlékhelyek száma. Tiszacsécse, Szatmárcseke, Tiszabercel, Nyíregyháza szerepe kimagasló e tekintetben. Tiszabercelen található a magyar felvilágosodás meghatározó alakjának, Bessenyei Györgynek a szülőháza, ma emlékház. Szatmárcsekei birtokán írta Kölcsey Ferenc a Himnuszt, itt van eltemetve a szatmárcsekei temetőben. Szatmárcsekétől néhány kilométerre található Tiszacsécse, itt született Móricz Zsigmond, a 20. század egyik legnagyobb magyar írója. Nyíregyháza Krúdy Gyula városa, itt született és hosszan Nyíregyháza adott otthont az írónak. Az irodalomtörténeti emlékhelyek közül kiemelkedik még Nagyar, ahol Petőfi Sándor hosszan vendégeskedett. Az irodalomtörténeti emlékhelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusában kétségkívül igen fontos és emblematikus szerepet töltenek be. Túristvándi vízimalom Tiszacsécsei Móricz Zsigmond emlékház Nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu Szatmárcsekei temető

7 Tematikus utak Középkori templomok útja A Középkori templomok útja címen született meg az a tematikus útvonal, amely a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel szeretné megismertetni az érdeklődőket. Ez a tematikus útvonal hivatott bemutatni a valaha egy történeti régiót alkotó, Északkelet-Magyarország, Kárpátalja, valamint a Partium északi részének középkori egyházi örökségét. A Középkori templomok útja az elmúlt évek során rendkívül dinamikusan fejlődött, bővült és mára az egyik legjelentősebb turisztikai vonzereje lett a térségnek decemberében elnyerte a Magyar Turizmus Zrt. által alapított Észak-alföldi régió ajánlásával minősítési díjat, elismerve ezzel az útvonal kiemelkedő kulturális és idegenforgalmi jelentőségét. További információ: Mária Út A Mária Út egy Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, amely kelet-nyugati irányban az osztrák Mariazell, Budapest, Máriapócs és az útvonal végállomását jelentő Csíksomlyó, valamint észak-déli irányban Czestochowa, Esztergom, Budapest, Máriagyűd és Medjugorje között húzódik. A Mária Út elsősorban a természetben vezeti útvonalát, illeszkedve az európai gyalogos- és kerékpáros utak hálózatába. A Mária Út Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyírségi részén halad át, érintve a Kárpát-medence egyik legnagyobb búcsújáró helyét, Máriapócsot. Ez az út több mint turistaút, több mint zarándokút, több mint értékes program, több mint értékek gyűjteménye, több mint az önismeret útja, több mint új szemlélet, több mint jó társaság, több mint kultúra, több mint szakralitás, több mint turisztikai ajánlat, több mint spirituális élmény, több mint Közép-Európa felfedezése, több mint az országkép gazdagítása több mint 1400 km... További információ: Szilvaút Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gasztronómiai hagyományaiban legendás helyet foglal el a szatmári és beregi szilva. A Szilvaút a vidék legjellegzetesebb gyümölcsét és az ebből készített finomságokat (szatmári szilvapálinkát, a szilvalekvárt vagy éppenséggel a zamatos aszalt szilvát) kívánja megismertetni az idelátogatókkal. A Szatmár-Beregi Szilvaút egyes állomásait végigjárva azonban nem csupán a szilvából készült ínyencségekkel ismerkedhetünk meg, hanem bepillantást nyerhetünk a szatmári és beregi látnivalókba is. Az út során szerzett élményeket csak fokozzák az elfogyasztott pálinkák, lekvárok és a különféle ínyencfalatok, valamint a mindehhez társuló lenyűgöző természet, a helybéliek vendégszeretete pedig garantáltan visszacsábít minket erre a vidékre. A helyi gasztronómiai értékek és hagyományok bemutatása sokat fejlődött az elmúlt években a vidékfejlesztési támogatásoknak köszönhetően. További információ:

8 Tündérmező vándorútjai Az Alföld ezen szeglete kifejezetten jó túrázási hely, hiszen itt sűrű településhálózat, változatos vízrajzi körülmények, hosszan elnyúló kerékpárutak, alacsony közúti forgalom és rengeteg látnivaló, falusi szálláshely várja a túrázókat. Kerékpárosoknak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén több kerékpárút épült az elmúlt években. Ebből a szempontból kétségkívül Magyarország egyik legkülönlegesebb vidéke a Felső-Tiszavidék, amelyet behálózzák a töltéseken emelt kerékpárutak, elképesztő élményeket nyújtva az idelátogatóknak. Csodálatos panoráma tárul elénk, hiszen magasabban vagyunk fent a töltéseken, amelyről belátni az egész vidéket, a háborgó Tiszát vagy a Szamos folyót, belátni a természetvédelmi oltalom alatt álló területeket. Ilyen hosszúságban, töltésen emelt kerékpárutak egész Magyarországon csak itt találhatóak. Külön élmény, hogy karnyújtásnyira vagyunk a Szatmár-beregi vidék alma- és szilvaültetvényeihez, ahol szinte erdőnyi területeken terem az alma és a szilva az ápolt és gondozott földeken. Kőhajításnyira sorakoznak a mesébe illő táj látnivalói. A középkori templomok, a népi építészet legszebb emlékei, az irodalmi emlékhelyek egymást érik. Az Alföldön sehol máshol nincs ilyen sűrű településhálózat, amely valljuk be, nem mindegy, ha két keréken túrázunk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye másik kiemelt jelentőségű kerékpárútja a Rétköz kerékpárút, amely Nyíregyházát köti össze Tokajjal. Vízi túrázóknak A Tisza, a Szamos és a Túr folyók a vízi túrázók oázisa, a Felső-Tisza-vidék kétségkívül a Tisza egyik leglátványosabb és legizgalmasabb szakasza. A Nemzetközi Tisza-túra Magyarország második legjelentősebb vízitúrája, amelyet 1968 óta minden évben meghirdetnek. Természetjáróknak A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét észak-dél irányban az Alföldi Kéktúra, kelet-nyugat irányban pedig a Móricz Zsigmond túraútvonal szeli át. Mindkét útvonal jelzett, rendszeresen karbantartott túraútvonal, amelynek két nap alatti teljesítése minden évszakban kihívást jelent még a rendszeres teljesítménytúrázók számára is. Kölcsönzők Vándor Outdoor Kajak, kenu és kerékpár kölcsönző Cím: Fehérgyarmat, Toldi Miklós u. 19. Tel.: 06 (20) Facebook: https://hu-hu.facebook.com/vandoroutdoor János-Tó Hajókikötő és étterem Kajak, kenu és kerékpár kölcsönző Cím: Gávavencsellő, Kápolna utca Tel.: 06 (30) Web: Luby-kastély Kajak, kenu és kerékpár kölcsönző Cím: Nagyar, Petőfi u. 6. Tel.: 06 (20) Bátori Barangolók Kölcsönző Kerékpár kölcsönző és kisvonatozás Cím: Nyírbátor, Zrínyi u. 15. Tel.: 06 (30) Web: GentlemenTours Utazási Iroda Kenu kölcsönző Cím: Ér u. 12. Tel.: 06 (42) ; 06 (30) Web: Web2: Vidám delfin Utazási Iroda Kajak, kenu és kerékpár kölcsönző Cím: Szent Miklós tér 7. Tel.: 06 (42) Web: Kérész Kikötő Kenu és kerékpár kölcsönző Cím: Tiszabercel, Tisza-part, külterület 0163 Tel.: 06 (20) Web: Főnix Camping Kenu és kerékpár kölcsönző Tiszamogyorós, Tisza-part 06 (20) ; 06 (20) Web: Diós Kemping Kerékpár kölcsönző Tivadar, Tisza-part 06 (70) Web: Vásárosnamény Tourinform Iroda Kerékpár kölcsönző Vásárosnamény, Szabadság tér (45) Web: Vizipocok Kikötő Kenu és kerékpár kölcsönző Vásárosnamény, Tiszavirág sétány 06 (30) Web:

9 hagyományőrzés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye éghajlata számos növénykultúra termelésére kiváló lehetőségeket nyújt, amelynek köszönhetően a megye több tradicionális, jellegzetes termékkel büszkélkedhet. Ilyen többek között a nyírségi burgonya, a dohány, a napraforgó, illetve a gyümölcsök, melyek közül legismertebb az alma, ezért is nevezik az alma hazájának. Szintén jellegzetes gyümölcse a szilva, melyet a szegény emberek gyümölcsének is neveztek. A szatmár-beregi tájra jellemző a penyigei más néven panyolai, beregi vagy nemtudom szilva. A dió a Tiszahát jellegzetes gyümölcse, amely régen a parasztok jelentős jövedelemforrása volt. Szintén itt nemesítették az újfehértói fürtös meggy fafaját. A tradicionális gyümölcsökből a pálinkák, lekvárok készítésének nagy hagyománya van a megyében, melybe betekinthetnek az érdeklődők a kóstoló- és bemutatóházakban, illetve megízlelhetik az ott készült helyi termékeket. Zsindelyes Kóstolóház A Zsindelyes Kóstolóházba érkezők egy pálinkatúra alkalmával megismerkedve a modern pálinkafőző berendezésekkel és gyümölcsfeldolgozókkal visszatérhetnek egy pillanatra a múltba, megismerhetik a gyökereket, a hagyományos tanyasi világot. A Kóstolóház egyféle főzdemúzeumként is szolgál, hiszen az ipartörténeti tárgyi emlékek a régmúlt pálinkafőzésről árulkodnak, míg a kihelyezett képek a Zsindelyes Pálinkafőzde történetét mesélik el. Zsindelyes Pálinkafőzde Érpatak, Tel: 06 (42) Belényesi Pálinkafőző Manufaktúra A dzsungelgyümölcsös közelében elhelyezkedő kisari főzde 1954-ben kezdte meg működését. A kézműves pálinkaműhely zászlóshajója a szatmári szilvapálinka, amely ezen a vidéken őshonos nemtudom szilvából készül. Ezen kívül birsalmából, meggyből, kajszibarackból a különlegességnek számító szőlőből, körtéből és almából készült minőségi pálinkák szerepelnek a cég termékkínálatában. Belényesi Pálinkák Kft. Kisar, Tel: 06 (70) Panyolai Pálinkák (Panyolai Szilvórium Zrt.) A Panyolai Pálinkák Magyarország legkedveltebb és legkifinomultabb italai közé tartoznak. A cég székhelyén lévő pálinkafőzdébe látogatók a pálinkafőzés teljes folyamatát figyelemmel kísérhetik a fától a palackig. A vendégek a vadregényes Öreg-Túr partján a szatmári bútorokkal berendezett, hangulatos Elixír Házában eredeti környezetben kóstolhatják meg a Panyolai Pálinkákat. Elixír Kóstolóház Panyola, Tel: 06 (30) Betyáros Pálinkafőzde és Csárda A Betyáros Pálinkafőzde és Csárda a mesélő holtágak, zsindelyes haranglábak ölelésében Fehérgyarmaton várja a pihenni vágyókat. A nádfedeles, népies hangulatú csárdában a szatmári ételek megízlelését a betyárok bátorító italának kóstolása előzi meg, melyet a ház saját főzéséből kínál vendégeinek. Hagyományőrző programokkal és csoportos pálinkakóstolással várják a vendégeket. Betyáros Kóstolóház Fehérgyarmat, Tel: 06 (20)

10 Tarpa Pálinkaház Tarpán egy 19. századbeli tornácos épületben kialakított pálinkaház várja a vendégeket a pálinka körüli ízutazásra. A Tarpa Manufaktura Kft. által forgalmazott gyümölcspálinkák és egyéb, bio tanúsítvánnyal is rendelkező lekvárok, dió és méz felhasználásával készült termékek száma jelenleg megközelíti a harmincat. A termékcsalád, az előállítási helyről a Tarpa márkanevet kapta. Tarpa Pálinkaház Tarpa, Tel: 06 (70) Penyige Lekvárium A szilvalekvár főzés hagyományainak felelevenítését, megismerését szolgálja az ország első szilva- és lekvármúzeuma, a penyigei Lekvárium. A több mint 100 éves felújított parasztházban hagyományos, rég múltat idéző bútorokkal berendezett parasztkonyha fogadja a látogatókat, a két szobában pedig a szilvaszedés, a lekvárfőzés eszközeinek bemutatásával megtudható minden, amit a szilváról, a lekvárról és a pálinkáról tudni kell. A tárgyi emlékek megtekintése mellett a lekvárfőzés munkafolyamatát láthatja a vendég: az udvaron található kemencéket és katlanokat szilvaéréskor beüzemelik. Lekvárium Penyige, Tel: 06 (44) Tuzséri Pálinka Manufaktúra A Tuzséri Pálinka Manufaktúra 2007-től folyamatosan mutatja meg újabbnál újabb arcát. A hagyományos, évtizedek óta működő pálinkafőzde a legsikeresebb főzdék közé került a nemzetközi és hazai versenyek alapján ben Magyarország Legjobb Pálinkája címet is elnyerte. Folyamatosan fogadnak pálinkakedvelő és értő csoportokat, szerveznek szakmai és családi programokat. Tuzséri Pálinka Kóstolóház Tuzsér, Tel: 06 (20) Penyigei Lekvárda A Lekvárdában szezonban (augusztus vége szeptember közepe) a lekvárkészítés folyamatát tekinthetik meg a látogatók. A bemutatóüzem május közepétől szeptember közepéig látogatható, ahol kóstolóval egybekötött tájékoztatót tartanak az őshonos gyümölcsökről, az azokból készített lekvárokról. A Szatmár Fekete Aranya szilvalekvár mellett som, cseresznye, meggy, sárgarépa és sütőtök lekvár szerepel a termékpalettán. A szilvaés somlekvár elnyerte a HÍR (Hagyományok Ízek Régiók) védjegyet. Lekvárda Penyige, Tel: 06 (30) Magyar Talléros A pálinkafőzde egy igazi kis ékszerdoboz Nyírtass külterületén. A pálinkák 100%-os válogatott fajtájú, hazai, lédús és zamatos gyümölcsből készülnek, cukor hozzáadása nélkül, melyekkel a hungariumok sorát szeretnék gazdagítani. A saját termelésű gyümölcs, a minden részletre kiterjedő gondos és szakszerű munka magas minőségét mi sem bizonyítja jobban, mint a nemzetközi és világversenyeken elért dobogós helyezések. Magyar Talléros - Nyírtassi Látvány Pálinkafőzde Nyírtass, Tel: 06 (20)

11 kézművesek A hagyományőrzésben fontos szerepet töltenek be a kézművesek, alkotók, akik egyedi termékeikkel hozzájárulnak a hagyományok megismertetéséhez, az értékteremtéshez, a hagyományok, szokások további fennmaradásához. A megyében nagy számban élnek népi kézművességgel foglalkozó alkotók, akik főként fesztiválokon, rendezvényeken kínálják egyedi portékájukat. Az itt felsorolt kézművesek az év minden napján várják a kézműves termékek iránt érdeklődőket. Gyöngyfűző Bak Sándorné Újház sor 37 Tel: 06 (20) Kiss Ferencné Írisz u. 52. Tel: 06 (42) Szövő Bereczné Mogyorósi Ildikó Ibrány, Kertváros 67. Tel: 06 (30) Gyöngyfűző és nemezelő Blanár Katalin Nagykálló, Széchenyi u. 93. Tel: 06 (30) Kovácsok Dobos László Tiszadob, Táncsics u. 9. Tel: 06 (70) Vajda László Tiszaeszlár, Aradi u. 34. Tel: 06 (30) , 06 (30) , 06 (30) Üvegműves Estók Gábor Ószőlő u. 73. Tel: 06 (30) Csipkeverők Estók Judit Ószőlő u. 73. Tel: 06 (30) Félegyházi Józsefné Nagykálló, Táncsics u. 28/a Tel: 06 (20) Kosárfonó Fehér Mihály Nyírtelek, Laktanya köz 1. Tel: 06 (20) Textiltervező Tamásné Hensperger Cecília Korányi F. u Tel: 06 (30) Ékszerkészítő Kertész Gábor Tavasz u. 1. Tel: 06 (20) Hímző úri hímzés Kovácsné Tar Ilona Paszab, Posta u. 11. Tel: 06 (30) Fafaragók Molnár József Nyíregyháza-Oros, Magyar u. 38. Tel: 06 (42) Munkácsi Lajos Tiszavasvári, Vasvári P. u Tel: 06 (42) Rádi László és fia Kőris u. 77. Tel: 06 (20) Kovács Béla Tiszavasvári, Petőfi u. 11. Tel: 06 (20) Csuhéfonók Nagy Etelka Tímár, Széchenyi út 24 Tel: 06 (30) Szabó Béláné Tímár, Bem u. 11. Tel: 06 (70) Fekete Jolán Tímár, Szabadság u. 81. Tel: 06 (70) Fazekasok Szolanics Elvira Nyíregyháza- Nyírszőlős, Szegély u. 88. Tel: 06 (30) Vámos Nóra Tiszalök, Garay u. 12/a Tel: 06 (20) Grillázskészítő Perjésiné Kiss Rita Tiszalök, Bercsényi u. 17/a Tel: 06 (20) Fegyverkovács Szabó István Alsóbadúr 13/a Tel: 06 (30) Keresztszemes hímző Szászi Zoltánné Nagydobos, Dózsa Gyu. u. 4/aTel: 06 (70) Szoborfaragók Tordai János és fia Nagykálló, Szakolyi u. 74. Tel: 06 (42) Újhelyi István Nagyhalász, Petőfi u Tel: 06 (42) Bőrműves Tóth József Malom út 27. Tel: 06 (30) Viseletkészítő Török Renáta Nyírszőlős, Vasút u. 14. Tel: 06 (20) Gyertyakészítő Tözsök Mihályné Hajnal u. 5. Tel: 06 (20) Méhész, gyertyakészítő Chrenkó Mihályné Nyíregyháza- Sóstóhegy, Csalogány u. 10. Tel: 06 (42) Gyermekjáték készítő Ámik Jánosné Sólyom u. 34/b Tel: 06 (20)

12 rendezvények, fesztiválok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét rendkívül sokszínű gasztronómiai kultúra jellemzi, melynek ékes bizonyítéka a kimagaslóan magas gasztronómiai fesztiválok száma. Az évente megrendezésre kerülő fesztiválok melyek jelentős része nemzetközi hírnévvel is büszkélkedhet kiemelt szerepet kapnak a hagyományőrzésben, a gasztronómiai különlegességek megismertetésében az oda érkező vendégek számára. A rendezvényre ellátogatók megtapasztalhatják a falusi emberek vendégszeretetét, felelevenednek azok a régi hagyományok, szokások, amelyek lassan feledésbe merülnek, s nem utolsó sorban olyan ízvilágba kóstolhatnak bele, amely egyedi és különleges élményt nyújt. Aki egyszer megkóstolja a tájjellegű ételeket, italokat, vissza fog vágyni erre a vidékre. Időpont Rendezvény Helyszín január második fele Nemzetközi Böllérverseny Napkor március, április Nemzetközi Cinkefőző Verseny és Népi Ételek Kavalkádja Szatmárcseke június eleje Szárnyas Sárkány Hete - Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál Nyírbátor június eleje Strudli Fesztivál Vállaj június vége, július eleje Nemzetközi Molnártalálkozó Túristvándi június vége, július eleje Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja Kisvárda július eleje Szent László király ünnepe és Szabolcsi Várjátékok Szabolcs július eleje Beregi Keresztszemes Kézimunka Kiállítás és Vásár Tákos július első fele Zoárd napi Sokadalom Vásárosnamény július közepe Nemzetközi Aratófesztivál Ópályi július második fele Csaronda Parti Kulturális Fesztivál Nemzetközi Népművészeti Kiállítás és Vásár Csaroda július vége Kuruc Nap Tarpa július vége Nemzetközi Diófesztivál Milota augusztus eleje Ajaki Lakodalmas Fesztivál Ajak augusztus eleje Zongora Ünnepe Keleten Zongorafesztivál Tiszadob augusztus eleje Daróci Kenderes Napok Beregdaróc augusztus eleje Határmenti Világzenei Fesztivál Panyola augusztus közepe Nyírbátori Zenei Napok Nyírbátor augusztus közepe Országos Felső-Tiszai Halászléfőző Verseny Tiszabercel augusztus 20. Szatmári Fesztivál. Szamos-parti találkozó Tunyogmatolcs augusztus második fele Kecskesajt-fesztivál Tiszaadony augusztus második fele Gyarmati vígasságok Fehérgyarmat augusztus második fele Nemzetközi Halászléfőző Verseny Túristvándi augusztus vége Nemzetközi Szilvalekvárfőző Verseny Szatmárcseke augusztus vége Szenke-parti Nagyvásár Penyige augusztus vége, szeptember eleje Mátészalkai Fényes Napok Kulturális és Idegenforgalmi Fesztivál Mátészalka augusztus vége, szeptember eleje VIDOR Fesztivál Nyíregyháza szeptember közepe Kóstolja meg Magyarországot Nyíregyháza szeptember közepe Krumplifesztivál Gávavencsellő szeptember közepe Nemzetközi Sütőtök Fesztivál Nagydobos szeptember közepe Tirpák Fesztivál Nyíregyháza szeptember vége Csengeri Almanapok Csenger szeptember vége Demecseri Káposztás Napok Demecser szeptember utolsó hétvégéje Szatmár-Beregi Szilvanapok - Az új pálinka ünnepe Tarpa december első fele Disznótoros Vigasságok Baktalórántháza

13 Falusi szálláshelyek A Szatmár-Beregi vidék valódi kuriózuma a falusi turizmus által nyújtott szálláshelyek. Kedvező árakon, csodálatosan felújított, a tájba illő, több esetben helyi védelem alatt álló házak várják az idelátogatókat. A szállásadók igen felkészültek lettek az elmúlt évek alatt, tudják mire van szüksége a vendégeknek. Sikerült elérnie több településnek és falusi szállásadónak, hogy megidézzék azt az autentikus környezetet, amelyet a vándor keres. Az ideérkező megtalálja a természet és a társadalom harmóniáját, azt a nyugalmat, amelyet keres a rohanás és zaj elől menekülő 21. század embere. A falusi szálláshelyek az elmúlt évtized során nagyon sokat fejlődtek, számuk megsokszorozódott, felnőttek, megértek a vendégek szinte minden igényének kiszolgálására. Ami még feledhetetlenné teszi az itt eltöltött időt, e táj embere, aki messze földön híres barátságos, vendégszerető és őszinte lelkületéről. Talán ettől van az, hogy ezen a távoli vidéken még érezni a hely szellemét, amely mindent áthat és magával ragad, ha egyszer megérkezel, örökre beleszeretsz.

14 Horváth Vendégház Cím: 4561 Baktalórántháza, Sóvári u. 11. Tel.: Facebook: https://hu-hu.facebook.com/horvathvendeghaz Viktor vendégház Cím: 4561 Baktalórántháza, Vasút 49. Tel.: Web: Janó Vendégház Cím: 4937 Barabás, Kossuth 22. Tel.: Web:http://www.nyiregyhaza.info.hu/partner/szallashely/jano-vendeghaz Julianna Vendégház Cím: 4844 Csaroda, Kossuth u. 15. Tel.: ; Web: php?a=juliannavendeghaz Székely Vendégház Cím: 4844 Csaroda, József Attila u. 44. Tel.: Web: Lónyai-Party Vendégház és Halastó Cím: 4546 Demecser, Hunyadi út 35. Tel.: Facebook: https://hu-hu.facebook.com/lonyaiparty Halászsas Horgásztó és Vendégház Cím: 4374 Encsencs, Bogáti Győzelem utca 34. Tel.: Web: Fecske Vendégház és Ifjúsági szálló Cím: 4964 Fülesd, Fő út 86. Tel.: Mosolygós Vendégház Cím: 4935 Gelénes, Kossuth u. 29. Tel.: Web: Kékszilva Lak Cím: 4843 Gulács, Szabadság út 14. Tel.: Facebook: https://www.facebook.com/kekszilvalak?fref=ts Hermánszegi vendégház Cím: 4735 Hermánszeg, Góris u. 7. Tel.: Web: Erika Ház Cím: 4841 Jánd, Rákóczi út 32. Tel.: Web: Zsindely Vendégház Cím: : 4841 Jánd, Rákóczi út 70. Tel.: Jegenye vendégház Cím: 4921 Kisar, Rákóczi u. 1. Tel.: ; Web: Vén diós üdülőház Cím: 4921 Kisar, Táncsics út 31/a Tel.: Web: Hubertus Vendégház Cím: 4962 Kisszekeres, Közterület 0110/2 Tel.: Web: Kistúr Vendégház Cím: 4965 Kölcse, Hrsz 0110/4 Túr-part Tel.: Web: Kölcsey Rendezvényház és Panzió Cím: 4965 Kölcse, Bocskai u. 0138/28 Tel.: Web: Muskátlis Vendégház Cím: 4965 Kölcse, Kölcsey F. 145 Tel.: Tulipános Vendégház Cím: 4965 Kölcse, Kossuth u. 8. Tel.: Nyugodt Hajlék Vendégház Cím: 4943 Kömörő, Kossuth u. 71. Tel.: Web: https://www.facebook.com/nyugodthajlek.vendeghaz Tamás bátya kunyhója Cím: 4555 Levelek, Kossuth u. 87. Tel.: Web: Jurkinya Vendégház Cím: 4932 Márokpapi, Kossuth u. 47. Tel.: Web: Tiszavirág Vendégház Cím: 4948 Milota, Móricz Zsigmond út 13. Tel.: Napkelte Panzió Cím: 4552 Napkor, Sényői út 76. Tel.: Web: Pásztor Vendégház 2009 Cím: 4911 Nábrád, Dózsa Gy. u. 53. Tel.: Web: Kőrösiék Vendégháza Cím: 4941 Penyige, Kossuth u Tel.: Web: Szigeti Tanya Cím: 4542 Petneháza, Szigeti Tanya Tel.: Web: Tiszavirág Camping és Vendégház Cím: 4465 Rakamaz, Tiszapart, Horgász utca 11/A Tel.: Web: Tornácos Vendégház Cím: 4954 Sonkád, Bocskai u. 21. Tel.: Web: Szamosparti Vendégház Cím: 4735 Szamossályi, Petőfi u. 3. Tel.: Web:

TÚRAAJÁNLATAINK 2015-ben

TÚRAAJÁNLATAINK 2015-ben TÚRAAJÁNLATAINK 2015-ben Kedves Túrázók! Idén elsőként a REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGTÚRA megtételével megismerhető a Középkori templomok útja egy szakasza nyílt kerékpártúra keretében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KÉT KERÉKEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJÁN!

KÉT KERÉKEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJÁN! KÉT KERÉKEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJÁN! TÜNDÉR TOUR A NYÁR UTOLSÓ, AZ ŐSZ ELSŐ ÉLMÉNYE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. és a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Hagyomány és kibontakozás

Hagyomány és kibontakozás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Turizmusáért Egyesület Hagyomány és kibontakozás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye turisztikai pozicionálása az Észak-alföldi régió meghatározó desztinációjaként Katona Ilona marketing

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27. 28. 2015. Augusztus havi traffipax

Részletesebben

2008 évi jegyárak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

2008 évi jegyárak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2008 évi jegyárak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Szerzõ Villantó Magazin 2008. március 02. Utolsó frissítés 2008. március 02. Horgász Magazin - horgász hírek A vízkezelõ horgász egyesületek jegy árai

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2015. február havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009. január -jei állapot Vagyoni típusú adók AJAK 2,0 2 ANARCS,4 3 APAGY 0.000,5 4 ARANYOSAPÁTI 4000,5 5 BAKTALORÁNRHÁZA 250,2 6 BALKÁNY 200,7 7 BALSA

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 AJAK 2 2006.01.01 2008.01.01 2 ANARCS 1,4 2004.01.01 3 APAGY

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 53,60 Gazdálkodó összesen: 53,60 511 Fehérgyarmati Erdészet 4900 Fehérgyarmat Kisgyarmat út 19.sz. 6584 Csengersima 5,70 6607 Kisszekeres 0,90

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

03. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 04. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal )

03. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 04. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 2013. NOVEMBER havi traffipax Autópálya alosztály nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 02. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ: 2015 Apagy Biohulladék szállítás BIOHULLADÉK: gyümölcs- és zöldségmaradvány, hervadt virág, falevél, levágott fű, kerti gyom, összeaprított ág, faforgács, fűrészpor, fahamu 2015 Balkány 2015 Balsa 2015

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hó 2016. Január havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.15-12.45 M3 bal 214

Részletesebben

Lekötött Telj. (Amper)

Lekötött Telj. (Amper) Fogyasztási hely pontos címe POD azonosító Gyáriszám Elosztói engedélyes Árszabás 4400, Nyíregyháza Május 1 tér 10 (nyomásfokozó) HU000130-11-S00000000000000006107 9451990667 4400, Nyíregyháza Etel köz

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2013. december 15-től www.szabolcsvolan.hu 5 Baktalórántháza, Fő tér M 5:40 S 6:15 be11:00 M12:10 be13:10 Beregsurány, aut. vt. M 5:45

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

2014. július havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye

2014. július havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 2014. július havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-12.00 02. 07.00-12.00 03. 07.00-12.00 04. 07.00-12.00 05. 07.00-12.00 06. 07.00-12.00

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2013/2014. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2014/2015. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület pontszáma pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett 2. helyen végzett pontszáma 2. helyen végzett pályázatának

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

2014. október havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05.

2014. október havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05. 2014. október havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi- Ófehértó - 49-es cs.pont (ba 02. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi-

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag BEREGDARÓC. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag BEREGDARÓC. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag BEREGDARÓC Ahol magad is legendára találsz Beregdaróc, mint Legendás Helyszín bemutatása: Aki egyszer már járt itt, azt magával ragadja az Észak-Alföld csodálatos

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.hu HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 TERVEZET 2016.

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29.

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. Máriától - Máriáig Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. 2011.április 27.-én szerdán Bemutatkozik:

Részletesebben

Legendás Beregdaróci Túracsomag

Legendás Beregdaróci Túracsomag Legendás Beregdaróci Túracsomag Ahol magad is legendára találsz Beregdaróc, mint Legendás Helyszín bemutatása: Aki egyszer már járt itt, azt magával ragadja az Észak-Alföld csodálatos világa, mely számtalan

Részletesebben

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház 80 4535 Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház 150 4536 Ramocsaháza, Fő tér 2 Baktalórántházai j Integrált Közösségi Szolgáltató

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR Ahol magad is legendára találsz Nyírbátor, mint Legendás Helyszín bemutatása: Nyírbátor legendás múltja nagyban köthető a sárkányokhoz, mivel a Sárkány

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit

Ellátási t: NYMJV Molnárné Tóth Katalin 42/310-910 Önkormányzat (állami) Ellátási t.: NYMJV Szokolyiné Koczka Judit 1. számú táblázat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bölcsődéinek címjegyzéke 11. Sorszám Megnevezés Vezető neve Telefon Fenntartó forma, ellátási terület Megyei Jogú Város Nyíregyháza 1. 12.sz. Babaház Bölcsőde

Részletesebben

2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 2 szám 591 16. Tákos 17. Tarpa 18. Tiszabecs 19. Tiszakanyár 20. Tiszamogyorós 21. Tiszatelek 2 Tivadar 2 Tuzsér 2 Túristvándi 2 Vásárosnamény Nyírség kiemelt turisztikai

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.hu HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május 1

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út 2014. augusztus havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-12.00 02. 07.00-12.00 03. 07.00-12.00 04. 07.00-12.00 05. 07.00-12.00 06. 07.00-12.00

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2014. december 14-től www.szabolcsvolan.hu 5 Ajak, olajütő M10:00 S10:20 M13:55 M15:40 bf18:14 Apagy, vá. bej. út I 5:20 I 5:28 gc 6:00

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2013 KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: 39011654-153000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata

Részletesebben

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli. Menetrendi naptár az 2015-2016. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. március 27-ig és október 30-től érvényes. A vastagon szedett betű

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl Kisköre város Önkormányzata... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (.10.) Korm. rendelet 12. (1)

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

2014. november havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05.

2014. november havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05. 2014. november havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi- Ófehértó - 49-es cs.pont (ba 02. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi-

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

VÁSÁROSNAMÉNY AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE VÁSÁROSNAMÉNY AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2013. december 15-től www.szabolcsvolan.hu 5 Anarcs, vegyesbolt M 4:28 S 4:33 X 6:10 M 7:25 X10:20 U12:15 S12:35 M12:40 X14:20 be16:55

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

KIVONAT. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2007. (IV.20.) h a t á r o z a t a

KIVONAT. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2007. (IV.20.) h a t á r o z a t a KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. április 20-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége GF3: Kis- és középvállalkozások közvetett közösségi GF3_megye_8: Megyei turisztikai marketingstratégia kidolgozása Megye minden járása Megye minden települése projektötlet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

Felsõ-Szabolcsi Kórház Kisvárda Járóbeteg szakellátás 4600 Kisvárda Árpád utca 26. Fekvőbeteg szakellátás 4400 Nyíregyháza Sóstói út 62.

Felsõ-Szabolcsi Kórház Kisvárda Járóbeteg szakellátás 4600 Kisvárda Árpád utca 26. Fekvőbeteg szakellátás 4400 Nyíregyháza Sóstói út 62. allergológia és klinikai immunológia allergológia és klinikai immunológia Felsõ-Szabolcsi Kórház Kisvárda Járóbeteg szakellátás 4600 Kisvárda Somogyi Rezsõ út 6. Felsõ-Szabolcsi Kórház Kisvárda Járóbeteg

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013.(XII.02.)

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba DR SZALÓK CSILLA TDM Konferencia I 2015. december 3-4. I Gyula A falusi turizmus helyzete Falusi szálláshelyek

Részletesebben

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁDI NAPKÖZIK, HÁZI GYERMEKFELÜGYELET CÍMLISTÁJA 20.. Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma Hétszínvirág Családi Napközi 448 Nyíregyháza-Sóstóhegy

Részletesebben

Páros oldal Mártírok utca - 55 lakásos bérház páratlan oldal Petıfi utca - csatorna között Szent István út

Páros oldal Mártírok utca - 55 lakásos bérház páratlan oldal Petıfi utca - csatorna között Szent István út 1. Melléklet az 5/2011 (II. 05.) önkormányzati rendelethez ADÓÖVEZETEK 1.1 Településközponti övezet A B 1.1.1 Akácfa utca 1-3 szám (3939 és 3935 hrsz) 1.1.2 Bartók Béla utca 1.1.3 Béke tér 1.1.4 Böszörményi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

Szállásadó neve: 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2

Szállásadó neve: 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2 Sorsz.: Kiadás kelte: Szállásadó neve: Székhelye: Szálláshely elnevezése: Szálláshely cime Szarvason: Szobák sz. : 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2 2.

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények (2012.02.29.)

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények (2012.02.29.) Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi k, intézmények (201029.) Sorszám Intézmény/ neve, székhelye Intézmény telephelye/területi irodája Fenntartó neve, székhelye Fenntartó típusa

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával.

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával. Csabai Kolbászház Látvány és élmény! Disznóvágás Kolbászkészítés Csapatépítő programok 2015 januárjától megnyitotta kapuit a Csabai Rendezvényszervező Kft. által üzemeltetett fesztiválház. Fő célunk a

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A Tisza-tavi régió turisztikai kínálata, kiemelkedő vonzerők Szendy Mónika MT Zrt. Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda Marketing menedzser Veszprém, 2006. április 7. A TISZA-TÓ ALTERNATÍV ÜDÜLÉSI

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2015. (VIII.10.)Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2015. (VIII.10.)Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2015. (VIII.10.)Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (IV.06.) Önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza Városi Stadion Időpont: 2014. május. 08. A Versenybíróság elnöke: Fábián János

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG Az Őrség fő turisztikai jellemzői A térség Vas megye délnyugati sarkában található, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat

Részletesebben

Fényképek a házról Fényképek a nyílt napról SZÁZADOS-UDVAR VENDÉGHÁZ Cserhátszentiván, Kossuth u. 64. A Százados-udvar vendégház Cserhátszentivánban, falusias környezetben kínál családok, szűkebb

Részletesebben

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 16/2012. (VI.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Látvány elemek koncepció terve

Látvány elemek koncepció terve Látvány elemek koncepció terve A A Modern Városok Program keretében megvalósuló Pangea Ökocentrum (Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ) Építési Kivitelezési Tervdokumentációjához Építtető: Nyíregyházi

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

Nyíregyházi Ügyvédi Kamara

Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 4400 Nyíregyháza Szent István u. 3. III./10. Tel. : 06-42-403563, FAX: 06-42-500-156 E-mail : postmaster@nyuk.t-online.hu Elnök: Dr. Halmos Tamás Elnökhelyettes: Dr. Huszti György

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 2003 A közölt adatok, kiértékelések szabadon felhasználhatók a tervezi etika szabályinak

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyíregyházi Ügyvédi Kamara

Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 4400 Nyíregyháza Szent István u. 3. III./10. Tel. : 06-42-403563, FAX: 06-42-500-156 E-mail : postmaster@nyuk.t-online.hu Elnök: Dr. Halmos Tamás Elnökhelyettes: Dr. Huszti György

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Öntésmajor-Rákóczi utca 19. (Öntésmajor Kultúrház), OEVK: 03

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Öntésmajor-Rákóczi utca 19. (Öntésmajor Kultúrház), OEVK: 03 Némethné Rédecsi Marianna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 08-081-001-5, Cím: Öntésmajor-Rákóczi utca 19. (Öntésmajor Kultúrház), OEVK: 03 Földvármajor teljes közterület 3 Iharosmajor teljes közterület

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete A háziorvosi körzetekről Módosítva: 8/2004. (III. 04.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben