Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Kunhegyes Befektetésösztönzési stratégiája október Készítette Kunhegyes Város Önkormányzata 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Honlap: Készült az ITD Hungary Zrt Budapest, Andrássy út 12. / Honlap: Befektetőbarát Településekért Program (BÖK) támogatásával a Kézikönyv befektetésösztönzési stratégia készítéséhez című kiadvány (2009. május 25.) ajánlásai alapján Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap:

2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló Helyzetértékelés Tiszafüredi kistérség helyzetértékelése Kistérség besorolása fejlettsége alapján Kistérség legfontosabb szervezetei és intézményei Kunhegyes gazdasági programjának összefoglalása Gazdasági program céljai Város gazdálkodása Vállalkozásösztönzés, munkahelyteremtés támogatása Belső tényezők helyzete Elérhetőség Vonzáskörzet Természetföldrajzi adottságok Városszerkezet Gazdaság Társadalom Lakónépesség Szociális helyzet Munkaerőpiac és képzettség Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunhegyes és vonzáskörzete Foglalkoztatás bővítése, támogatási eszközrendszere Települési környezet Természeti környezet Természeti értékek Lakásállomány Hálózati infrastruktúra Elérhető közszolgáltatások Oktatás Egészségügy Szociális ellátás és gyermekvédelem Közművelődés és sport Hagyományápolás, kulturális együttműködés és civilek Város legfontosabb fejlesztései Befektetésekre várhatóan hatást gyakorló külső tényezők áttekintése Befektetési döntések aktuális trendjei, várható átfogó hatásai Makrogazdasági megfontolások, országos szintű kockázatok Gazdaságossági megfontolások SWOT elemzés Megcélzott befektetői szegmensek azonosítása, kiválasztása Versenytárselemzés Összegzés Befektetésösztönzési célrendszer

3 4. Stratégia végrehajtása, ahhoz kapcsolódó intézkedések Megvalósítás eszközei A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek Adózás PR és marketingkommunikáció Az integrált stratégia kidolgozásával és megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások Projektmenedzsment szervezet tevékenysége A projektmenedzsment szervezet folyamatábrája Településközi koordináció mechanizmusai Stratégia végrehajtásának főbb kockázatai Megvalósítás monitoringja, értékelés és visszacsatolás Partnerség

4 1. Vezetői összefoglaló Kunhegyes Város Önkormányzata a gazdasági növekedést és a foglalkoztatás javítását előtérbe helyezve segíti a befektetők város iránti bizalmának növekedését. Az önkormányzat legfontosabb célja, hogy a befektetők új üzemek, telephelyek építésével és szolgáltatások elindításával, illetve a már helyben működő vállalkozások fejlődésével új munkahelyek létesüljenek, amelyek a fizetőképes kereslet növelésével közvetett módon, például kiskereskedelmi üzletek és áruházak létesítésének elősegítésével, új lakások építésével és az ingatlanpiac fejlődésével javítják a településen élő lakosság életminőségét. A város földrajzi, gazdasági, oktatási és kereskedelmi szempontból mikrotérségi központi szerepkörrel rendelkezik. Kunhegyes gazdasági életében jelentős szerepet tölt be a mezőgazdaság, valamint az ipari tevékenység (élelmiszer-, vas- és faipar, valamint híradástechnika). Kunhegyes része a Kunmadaras és térsége vállalkozási övezetnek, amely a befektetők számára további lehetőségeket biztosít a stabil beszállítói kapcsolatok kiépítésére. A város adottságaira építve az önkormányzat kiemelten támogatja az élelmiszeripart és élelmiszer- feldolgozó üzemek létrejöttét, ösztönözve új vállalkozások alapítását és a működő iparágak terjeszkedését és a diverzifikációját. Az Alföld jó természeti adottságait figyelembe véve a megújuló energiák (geotermikus, biomassza, szél, stb.), a biotechnológia és növénynemesítés legfrissebb eredményeinek hasznosítása is új távlatokat nyit a környék fejlődésében. A rendelkezésre álló települési közcélú infrastruktúra biztosítja a letelepedő befektetők által elvárt életminőségét. A szociális, kulturális és egészségügyi szektor minden területén jó minőségű az ellátás, az út- és közműhálózat kiépített. A városban nincsenek jelentős kibocsátású környezetszennyező iparágak. A település egészére jellemző kertvárosias lakókörnyezet kellemes és nyugodt lakhatási lehetőségeket biztosít. A városban jó hírű oktatási intézmények működnek, a képzési és munkaerő-piaciszolgáltatások helyben rendelkezésre állnak. A családok részére elérhetőek a bölcsőde, óvodák, általános iskolák, gimnázium, szakközép és szakképző középfokú iskolák szolgáltatásai. A zöldfelületek gondozottak, a Szabadság téren található központi park és játszótér a közelmúltban újult meg, mely kellemes környezetet biztosít a felüdülésre és pihenésre vágyók számára. Kunhegyes számottevő termálkinccsel rendelkezik. A város teljes körűen felújított strandfürdője parkosított környezetben, hideg és meleg vizes medencékkel, valamint a mozgásszervi és egyéb panaszok kezelésére alkalmas gyógyvízzel várja a pihenni és gyógyulni vágyókat. A települési önkormányzatnak kiterjedt kapcsolatrendszere van a kormányzati intézményekkel és partnercégekkel. A helyi önkormányzatánál dolgozó 48 képzett és motivált munkatárs hatékony és ügyfélközpontú szolgáltatást nyújt az érdeklődő befektetők számára. A város minden rendelkezésére álló adminisztratív és egyéb eszközeivel támogatja a befektetések megvalósulását, ezáltal a helyi gazdaság fejlődését és a foglalkoztatás növekedését. Ezt a célt szolgálja az elkészült befektetésösztönzési stratégia, amely Kunhegyes, mint befektetési helyszín bemutatásán túl tartalmazza mindazon tevékenységeket, amelyeket az önkormányzat a befektetők településre vonzása érdekében felvállal és végrehajt. 4

5 2. Helyzetértékelés 2.1. Tiszafüredi kistérség helyzetértékelése Kistérség besorolása fejlettsége alapján Kunhegyes Tiszafüred után a Tiszafüredi kistérség második legnépesebb városa. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. Tv. a fejletlenebb területek felzárkóztatására és fejlesztésére többlet költségvetési forrást biztosít. A Tiszafüredi kistérség csaknem valamennyi települése társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és/vagy magas munkanélküliséggel sújtott. A gazdasági, társadalmi szempontból hátrányos helyzetű régiók, megyék és kistérségek többlettámogatásban részesülnek. Ez a befektetők számára a munkahelyteremtő beruházásaikhoz kapcsolható és automatikusan igénybe vehető, illetve megpályázható állami támogatások révén teremthet vonzó lehetőségeket költségeik csökkentésére. A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rend. 2. sz. melléklete alapján a Tiszafüredi kistérség továbbá egyike az ország 33 komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségének, amely a befektetők szempontjából további kedvező elsősorban pályázati úton elnyerhető forráslehetőségeket biztosít. Jelenleg is zajlik egy olyan országos program, amely az LHH kistérségek számára célzottan juttat vissza nem térítendő forrásokat gazdaságfejlesztési és egyéb, a tartós leszakadásukat csökkentő települési projektjeik támogatására Kistérség legfontosabb szervezetei és intézményei Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás és munkaszervezet A területfejlesztési törvény módosítása során a kistérségek és a régiók előretörésére, megerősítésére irányuló törekvések kerülnek előtérbe. A területfejlesztési és a vele párhuzamosan zajló közigazgatási reform első intézkedései közé tartozott a kistérségi területi rendszer felülvizsgálata. A 19 újonnan létrehozott kistérséggel együtt 168 középszintű közigazgatási egység jött létre. Az új felosztással 5-7 évre stabil kistérségi szintek jönnek létre, amelyek a tervezési és a közigazgatási funkciók ellátására egyaránt alkalmasak. Az átalakítás összesen 294 települést érintett. A területfejlesztési törvény módosításának koncepciója szerint a kistérség általános területfejlesztési szerve, és a partnerség megteremtője új intézményként, a korábbit is meghagyva a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás lett. Ezzel biztosítva látszik a koherencia megteremtése a felsőbb szintű területfejlesztési intézményekkel. A tanács átfogó feladatai: a koncepció- és programalkotás, a véleményezés, a támogatások biztosítása, valamint a munkaszervezet irányítása. A kistérségi tanácsok a kistérségből származó projektek előkészítésében, előminősítésében, a kistérségi programokkal való kapcsolatok kialakításában partnerei a megyei, regionális, illetve központi fejlesztési szereplőknek. A Tisza-tó mentén Tiszafüreden és Abádszalókon működik Tourinform Iroda, ahol az érdeklődő turisták hasznos információkhoz juthatnak, illetve az irodák munkatársai elvégzik a kistérség turisztikai értékeinek feltárását, népszerűsítését, valamint az idegenforgalmat fellendítő rendezvényekhez kötődő szervező munkák jelentős részét. Tiszafüredi székhellyel 5

6 működik a Tisza-Tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság, amely szintén közreműködik a kistérség turizmusának fejlesztéséhez. Környezet- és természetvédelmi témájú fejlesztések esetében nélkülözhetetlen partner a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. A vidékfejlesztés katalizátorai a falugazdászok. A megyei munkaügyi központ helyi kirendeltségei biztosítják a munkanélküliek pénzbeli ellátását, valamint segítséget nyújtanak az újbóli elhelyezkedéshez. A befektetők igényének megfelelő összetételű és végzettségű munkaerő felkutatásában és a szükséges képzések megszervezésében, lebonyolításában hatékony partnerként lehet rájuk számítani. A kistérség munkaszervezet és tanácsa jó kapcsolatokat ápol a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanáccsal és annak munkaszervezetével. A megyei szintű területfejlesztési feladatokat, azon belül kiemelt figyelmet szentelve a kistérségeknek a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési Irodája végzi. A gazdaságfejlesztés fontos intézményrendszere a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint az általa létrehozott, 7 irodával rendelkező Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő Kht. A befektetések megtelepedésének elősegítésben nagy tapasztalattal rendelkezik az ITD Hungary Nonprofit Zrt., amely a megyében közelmúltban nyitotta meg szolnoki irodáját. Négy megye, két regionális fejlesztési tanács és az érintett települési önkormányzatok bevonásával alakult meg a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a Közép-Tisza vidék összehangolt fejlesztésére. A tanács feladata a tó körüli települések gazdasági erőforrásai és környezeti állapota fejlesztési stratégiájának és rendezési tervének elkészítése, valamint a gazdasági döntések összehangolása. A kistérség a fentieken túl része még az Észak-Alföldi Régiónak, amelynek döntéshozó szerve a Regionális Fejlesztési Tanács. A fejlesztési tanács és az azt kiszolgáló regionális munkaszervezet Debrecenben működik Kunhegyes gazdasági programjának összefoglalása Gazdasági program céljai 1.) A város pozitívumainak (környezeti, turisztikai adottságainak, kulturális és sport életben rejlő előnyeinek, körzetközponti szerepének) erősítése mellett szükséges a gyengeségek (negatív imázs a gazdasági élet, társadalmi helyzet stb. terén) folyamatos háttérbe szorítása, felszámolása. 2.) Fontos cél a lakosság identitástudatának, a lokálpatriotizmus erősítése, a lakóhely nyújtotta életlehetőségek erősítésén keresztül a megelégedés növelése, az elvándorlási szándék helyett a városhoz kötődés erősítése. 3.) A városról a pozitívabb kép kialakítása érdekében általános, kiemelt feladat: - a munkanélküliség csökkentése, a munkahelyteremtés elősegítése; - az infrastruktúra további fejlesztése; - a városkép folyamatos javítása; - a közbiztonság további javítása; - a környezetvédelem előtérbe helyezése; - a gazdaság élénkítése (esetleg támogatás biztosításával); - a befektető, beruházási aktivitás ösztönzése; - a turizmus, az idegenforgalmi hálózat és kínálat fejlesztése; - a természeti értékek, műemlékek, műemlék jellegű épületek megóvása; - a cigány etnikum problémájával való foglalkozás. 6

7 4.) Alapvető cél az Önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolat minőségének folyamatos javítása, polgárbarát, szolgáltatás-orientált szemléletű intézményrendszer biztosítása. 5.) Erősíteni kell azokat a kulturális-, sport-, stb. rendezvényeket, szolgáltatásokat, melyek közösségi élményeket biztosítanak. A civil kezdeményezések, rendezvények, a tradíciók, hagyományok felelevenítését, támogatását kiemelten kell kezelni. 6.) Kiemelt fontosságú az Önkormányzat folyamatos kezdeményezőkészsége az ünnepek, rendezvények megszervezése és lebonyolítása, valamint a környező települések közötti és a határon túli testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése terén. 7.) Az előző pontokban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében elsődleges cél a város intézményhálózatának működését, a település fejlődését szolgáló pénzügyi egyensúly mindenkori megteremtése és megőrzése Város gazdálkodása Az Önkormányzat éves költségvetése gyakorlatilag minden évben kivétel a év folyamatosan növekedett. Éves költségvetési adatok: év eft év eft év eft év eft év eft év eft A növekedést az inflációs hatáson túl, évente több más elem (forrás- és kiadási előirányzat) változása befolyásolta. Megállapítható, hogy 1991-hez képest közel hétszeresére növekedett költségvetési kereten belül úgy kell költséghatékonyan gazdálkodni, hogy a finanszírozási gondok ellenére az önkormányzathoz tartozó intézményekben szükséges felújítások és a tervezett fejlesztések is megvalósulhassanak; illetve például a közterületek (közparkok, közutak, stb.) fenntartása és a közvilágítás is biztosítva legyen. A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok végrehajtását és feladatellátást biztosító intézményrendszer átszervezése éveket vett igénybe. A helyi önkormányzatok gazdasági kondíciójának változását leginkább a vagyonnal való felruházásuk jellemzi, a folyamatos önállóság, mint cél elérése az önkormányzati saját források körének és volumenének növelésével és a központi források csökkentésével. Az önkormányzat költségvetésének bevételi oldala saját bevételekből (28,14%), központi forrásokból (25,01%), pénzmaradványból (32,32%) és finanszírozási (hitel) forrásból (14,53%) tevődik össze. A bevétel összetételét és arányait nagyban befolyásolja a évi önkormányzati kötvénykibocsátás december 31-ig fel nem használt részének pénzmaradványként történő megjelenése. A saját bevételek jelentős hányada az adókból és az intézményi működési bevételekből származik évhez képest a helyi adókból származó bevételek megduplázódtak, mely szintén fentieket támasztja alá. Megjelent az adóerő képesség fogalma, mely bizonyos értelemben egy elvárható adómértéket határoz meg. A saját források között a korábbi években jelentős tényező volt a vagyon hasznosításából származó bevételnek, azonban ez természetesen az értékesítések befejeztével megszűnt. A meglévő vagyonhasznosításnál figyelembe vett célok: - vagyon megőrzése, - a mindenkori költségvetési hiány csökkentése, 7

8 - vállalkozások támogatása, - lakhatás elősegítése. Alapvetően mégis megállapítható, hogy a feladatellátás finanszírozásában továbbra is nagy jelentőséggel bírnak a központi források, melyek minél teljesebb körű elérésének egyik fő útja napjainkban a kistérségi feladatellátás, mely kormányzati cél. Ezért cél az együttműködés minél több területen való megszervezése, egyidejűleg Kunhegyes mikrotérségi központi szerepének erősítése, nemcsak a közoktatás területén, hanem a szociális és a közművelődési szféra területén is. Keresni kell azokat a megoldási formákat, melyek minél több bevételi forrást hozhatnak, ugyanakkor nem sértik a résztvevő települések önállóságát. A gazdálkodás megfelelősségét jelentősen befolyásolja az ellenőrzés hatékonysága. Ezért fontos cél a belső ellenőrzési Stratégiai Terv betartása, betartatása, mely megszabja az intézmények működési feltételeinek javítása, hatékonyságának növelése érdekében a hosszú távú rendszer szemléletű ellenőrzések végzését, melyek alapján ajánlatokat és javaslatokat kell megfogalmazni a szervezetek hatékony és eredményes működésének fejlesztésére. Kiemelt cél a feladatfinanszírozás elvének betartása az intézmény finanszírozás rendszerében, mely azt jelenti, hogy az igényelt szolgáltatás, az ellátandó feladat ellátásához szükséges költségvetési forráshoz szakmai megvalósítási terv (a feladat megalapozott indoklása, a végrehajtás módja, módjai indoklása, az értékelés és ellenőrzés ütemezése az eredményesség alátámasztására, stb.) és annak finanszírozási kihatását bemutató pontos kalkuláció benyújtásával juthat az intézmény. Az önkormányzatnak a különféle szervezetekben/intézményekben fennálló dec. 31-i nyilvántartási érték szerinti vagyoni részesedését az alábbi táblázat mutatja be: Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonosi érdekeltségei Tulajdonrész összege (Ft) Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány JNSZM Egészségügyi Szolgáltató Kht Közép-Tiszavidékért Kht Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft Tisza-víz Víztermelő és Szolgáltató Kft Kunhegyes Városért Közalapítvány Parti Rádió Kht Összesen: Vállalkozásösztönzés, munkahelyteremtés támogatása A magán- és társas vállalkozások munkahelyteremtő elképzeléseit, szándékait, a kiegyensúlyozott foglalkoztatási struktúra kialakítását az önkormányzat minden lehetséges törvényes eszközzel támogatja. Ilyen törvényes lehetőség volt igaz, csak december 31-ig az iparűzési adóról szóló 31/2004. (VII. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott, a vállalkozások beindítását, a munkanélküliség csökkentését segítő mentességet biztosító rendelkezések. Az alacsony foglalkoztatás és az alacsony vállalkozási aktivitás egyaránt új munkahelyek létrehozását indokolja, melynek lehetséges (koncentrált) helyszíne egy ipari park lehet. A 8

9 kistérségben jelenleg csak Tiszafüreden működik ipari park, illetve a közeli Törökszentmiklóson és Karcagon. A befektetőkért való versenyben történő lemaradás csökkentésére és a város gazdaságfejlesztési céljainak elérése érdekében Kunhegyes egy 15,5 hektáros zöldmezős területet kínál az ipari, mezőgazdasági vagy feldolgozóipari tevékenységéhez telephelyet kereső vállalkozásoknak. Emellett a városban található egy magántulajdonban lévő és kiajánlható üzemterület, ahol irodaépületek és üzemcsarnokok állnak rendelkezésre a gyors letelepedésben érdekelt befektetők számára. Ezen túlmenően az elkövetkezendő évekre az önkormányzatnak fontos átgondolnia, hogy milyen egyéb hozzájárulási formákat tud felvállalni és alkalmazni a munkahelyteremtés ösztönzésére. Esetlegesen meg kell vizsgálni vállalkozásösztönzési alap létrehozásának és az éven belüli visszafizetési kötelezettséggel járó támogatás biztosításának lehetőségét, melynek odaítélésével ösztönözhetőek a termelő-, szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások Belső tényezők helyzete Elérhetőség Kunhegyes a közúti közlekedés szempontjából fontos csomópont. Az M3-as autópályától való távolsága 50 km, a 4-es főút 17 km, a 34-es közvetlenül áthalad a városon és Budapest- Ferihegy nemzetközi repülőtér 140 km-re fekszik. A 4-es számú országos főútvonal felől a Fegyvernek-Kunmadaras-Tiszafüred közötti 34-es számú útvonalon, vagy Kenderes felől érhetjük el Kunhegyest. A város Abádszalók, Tiszaroff és Tiszaszentimre felől alsóbbrendű összekötő utakon keresztül szintén megközelíthető. Az Abádszalók irányában haladó közút Kiskörénél a Tisza-folyón is átvezet, így Kunhegyesre a Tisza túlpartjáról, az M3-as autópálya irányából is kedvező az elérhetőség. Közúton: Budapestről a 4 sz. főúton (E 60) Fegyvernek-Szapárfaluig, majd a 140-es kilométerkőnél balra fordulva a 34. számú, Tiszafüredre vezető főközlekedési úton haladva érkezünk be Kunhegyesre. A távolság a fővárostól 170 km, a megyeszékhely Szolnoktól 60 km. Autóbuszon: Közvetlen járat Budapestről nincs. Szolnokról a tiszafüredi, Karcagról az abádszalóki járatokkal közelíthetjük meg települést. A Békéscsaba-Eger és a Miskolc-Szolnok közötti járatok is áthaladnak a városon. Vasúton: A város a Budapest-Debrecen vasúti fővonalhoz csatlakozó Kisújszállás-Kál- Kápolna szárnyvonalon keresztül közelíthető meg. A városban vasútállomás működik Vonzáskörzet Kunhegyes mikrotérségi társulás keretében biztosítja az óvodai és az általános iskolai kötelező alapellátást, illetve a kistérségi társulás keretében látja el a szociális alapellátások feladatait és nyújt időskori és személyes gondoskodást. A mikrotérségi társulás önként vállalt feladatként végez közművelődési és közgyűjteményi tevékenységeket. Kunhegyes egyben a szomszédos kisebb települések (Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabura, Tomajmonostora) közigazgatási központjaként is funkcionál Természetföldrajzi adottságok Kunhegyes Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén, a Nagykunság nyugati szélén, a Tiszafüred-Kunhegyesi sík kistájon élővíztől távol helyezkedik el. A kistáj 87 és 98 m közötti tszf-i magasságú, fluválisan átmozgatott lösziszapos üledékkel fedett egykori hordalékkúp-síkság. 9

10 A terület legmélyebb pontján halad a Mirhó-ér felől, a Gyolcs-fenékből továbbhaladó Kakatér. Ez a Tisza elhagyott, feltöltődés alatt álló medre. Ez a rész az ármentesítések előtt időszakosan vízállásos vagy az év legnagyobb részében vízállásos terület volt. Kunhegyes legkeletibb határát alkotó laposokban, illetve a Kakat-ér feltöltődő medrének közvetlen környezetében a réti szolonyecek és a sztyeppesedő réti szolonyecek a jellemzőek. Mérsékelten meleg- száraz éghajlatú terület, az évi napfénytartam 1950 és 2000 óra között változik úgy, hogy a DNy-i. részek élvezik a több napsütést. Az évi középhőmérséklet É-on 9,8-9,9 C, D-en ennél magasabb, 10,0-10,2 C-fok. A csapadék évi összege 520 és 550 mm közötti, de a középső területen (Kunmadaras térsége és attól D-re) kevéssel meghaladja az 500 mm-t. Az ariditási index 1,28-1,35, a középső vidéken 1,25 körül alakul. Leggyakoribb szélirány az ÉK-i, utána a Ny-i és DNy-i következik s az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körül van. A kevés csapadék indokolja az öntözéses gazdálkodást. Kunhegyes az Alföld egyik legszárazabb foltjának közelében helyezkedik el. Az éves középhőmérséklet 10 C, a csapadékösszeg éves mennyisége 530 mm körüli, a napsütéses órák száma pedig több mint 2000 óra. A leggyakoribb szélirány az északi. Önálló vízfolyás nélküli terület, csak belvízcsatornái vannak, amelyek részben a Tisza, részben a Hortobágy és Berettyó felé vezetnek. Szélsőségesen száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. A Nagykunsági-főcsatornával kapcsolatban a belvízrendszer egyes csatornáit öntözésre is átalakították. A belvízi csatornahálózat hossza meghaladja a 300 km-t. A talajvíz Kunhegyestől Ny-ra 4-6 m között, K-re 2 m felett, máshol 2-4 m között áll, mennyisége nem számottevő. A számos artézi kút átlagos mélysége m közötti, vízhozamuk pedig mérsékelt, 100 l/p alatti. A térségben található hévizes kutakból a jelentősebbek: Berekfürdő-Karcag (55 C, nátriumkloridos, jódos, brómos gyógyvíz), Kunhegyes (55 C), Kunmadaras (60 C), Tiszafüred (48 C), Tiszaörs (51 C), Tiszaroff (51 C) hévizei. A kistáj növényföldrajzi vonatkozásban az Alföld flóravidék Tiszántúli flórajárásnak része. A jellegzetesebb potenciális erdőtársulások a fűz ligeterdők, a tölgy-kőris-szil ligeterdők, a sziki tölgyesek és a tatárjuharos lösztölgyesek. A sziki rétek számos helyen fellelhetők. Felbukkan a sziki saláta, a réti őszirózsa, a villás boglárka, stb. Az erdészetileg hasznosított területeken elsődlegesen fiatalkorú, lágy- és keménylombos erdők találhatók. A mezőgazdasági területhasznosítás főnövényei a búza, az őszi árpa, a kukorica, a cukorrépa és a rizs Városszerkezet Kunhegyes város Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól 60 km-re fekvő település. A település igazgatási területe: ,2661 ha, ebből: - belterület: 696,3 ha - külterület: ,85 ha - zártkert: 240,12 ha Kunhegyes halmazos, nőtt település. A belterület telekosztására és utcahálózatára a nem egységes településkép a legjellemzőbb. A település központjában, a református templom körül alakult ki a település magja, és eköré települtek a fontosabb közintézmények is. A telekosztásra ebben a magban szabálytalan méret és alak a jellemző. Az utcahálózatnál sem figyelhető meg a merőlegesség és a párhuzamosság. A belső mag körül kialakult lakógyűrűk már szabályosabb telekosztást mutatnak, ez a szabályos utcahálózatból született. A település közigazgatás területének szomszédjai: - Északon: Abádszalók és Kunmadaras, - Keleten: Karcag, 10

11 - Délen: Kenderes, - Nyugaton: Tiszagyenda, Tiszabura. A település szerkezetét befolyásoló épített elemek a Nagykunsági-főcsatorna, a Kakat-ér, a 2009-ben a tervek szerint elinduló Nagykunsági árvízi szükségtározó projekt, illetve a jelentősebb öntözőcsatornák, közutak, vasútvonalak és térségi jelentőségű közművezetékek. Környező városok közül Kisújszállás 17 km-re érhető el, a legközelebbi községek Tiszagyenda és Tomajmonostora10 km-re találhatók: De Szolnok (60 km), Karcag (31 km), Törökszentmiklós (35 km) és Tiszafüred (40 km) távolsága sem jelentős. Kunhegyes közlekedésföldrajzi helyzete előnyösnek és fontosnak mondható, az országos jelentőségű, tranzitszerepű 4-es főútvonalba a Fegyvernek-Kunmadaras-Tiszafüred közötti 34-es számú másodrendű országos főút kapcsolja be. Ezen kívül Abádszalók, Tiszaroff és Tiszaszentimre felől különböző összekötő utak segítségével is megközelíthető. Karcagon, Kisújszálláson, Tiszafüreden és Abádszalókon át több nagyobb város, megyeszékhely felé (Békéscsaba, Gyula, Gyöngyös, Eger, Jászberény, Szolnok, Hajdúszoboszló, Debrecen) is elérhető menetrendszerinti közösségi autóbusz kapcsolat. A város vasútállomással is rendelkezik, területén halad át a Kál-Kápolna-Kisújszállás vasúti szárnyvonal. Ez Kisújszállásnál csatlakozik a BudapestSzolnok-Debrecen vasúti fővonalhoz Gazdaság Kunhegyes gazdaságában főként a kedvező éghajlati adottságok és földrajzi elhelyezkedés miatt évszázadok óta jelentős szerepet tölt be a mezőgazdasági termelés. A város több mint hektár jó minőségű szántóföldi termőterülettel rendelkezik; nagy hagyományai vannak a szántóföldi növénytermesztésnek, és a szabadtéri kertészeti kultúráknak. A térség legjellemzőbb mezőgazdasági haszonnövényei az őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, kukorica, napraforgó, tök és cukorrépa. Bizonyos területeken a gazdák zöldség- és gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak. Mezőgazdasági jellegű beruházások szempontjából fontos, hogy a településen és környékén jelentős a szakirányú mezőgazdasági középfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A lakosság jó része kellő tapasztalattal bír a növénytermesztés területén: a rendszerváltás előtt jelentős hagyományai voltak a szabadföldi kordonos uborkatermesztésnek, a hagyma, burgonya, tök, paprika, paradicsom, sárgarépa, zöldborsó, zöldbab és étkezési kukorica előállításának. Kunhegyes középfokú oktatási intézményében mezőgazdasági gépész, növénytermesztő gépész, szakképzés folyik évtizedek óta, mely magas színvonalon biztosítja a megfelelő szakember-utánpótlást. Az állattenyésztésben résztvevők jellemzően szarvasmarha, ló, sertés és szárnyasok tartásával foglalkoznak. A mezőgazdasági termékek termeléséhez szükséges kedvező adottságok mellett Kunhegyes számottevő termálvagyonnal is rendelkezik, melynek mezőgazdasági hasznosítása jelenleg még kiaknázatlan lehetőség. A kedvező mezőgazdasági adottságokra építő befektetésösztönzés az önkormányzat gazdaságfejlesztési eszköztárának kiemelt fontosságú eleme. A város célja a befektetők településre vonzása és a már betelepült vállalkozások megtartása, illetve ezen cégek újabb befektetésekre való ösztönzése. Kunhegyesen a működő vállalkozások száma 402, ebből 100 a társas vállalkozás és 302 az egyéni vállalkozás. Vállalkozások megoszlása tevékenysége szerint: - mezőgazdasági tevékenységet végzők 242 db; - ipari tevékenységet végzők 40 db; - kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások 120 db. 11

12 A mezőgazdasági tevékenységet végző gazdálkodókat tanácsadással segítik a helyi falugazdászok, az Agrárkamara, az FVM Helyi Vidékfejlesztési Irodája és kistérségi koordinátorok. Az integrált gazdaság kialakulását segíti, hogy az őstermelők és kisméretű gazdaságok a terményeiket beszállítják a nagyobb gazdálkodó vállalkozásoknak, akik a plusz kvótakerettel segítik az értékesítést. Az egyéni és kistermelők értékesítési lehetőségeik jobb kihasználása érdekében együttműködnek a gépesítetten, nagy szántóterületen gazdálkodó vállalkozásokkal. Ipari és kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokat elsősorban a megyeszékhelyen működő Ipari és Kereskedelmi Kamara, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági, Minisztérium, a regionális és megyei területfejlesztési intézményrendszer és térségi koordinátorok segítik. A településen működő vállalkozók együttműködnek a megyei munkaügyi központ kirendeltségével a számukra megfelelő minőségű és szükséges mennyiségű munkaerő megtalálása és átképzése céljából. Sajnos a gazdasági nehézségek miatt azonban jelenleg inkább az elbocsátások és nem a munkaerő felvétele jellemző. Az átképzésekhez Kunhegyesen jó minőségű oktatási infrastruktúra és szakképzett oktatói gárda áll rendelkezésre. Kunhegyes legnagyobb foglalkoztató és legtöbb iparűzési adót befizető vállalkozásai: - Gönczi és Fia Kft. - acél tárolóeszközök és ipari tartályok gyártása; - Hydrogép Acélszerkezeti, Gépgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - cementipari egyedi gépek és szállítóberendezések gyártása és telepítése, fémszerkezetek gyártása; építőipari tevékenység, építőipari gépek és berendezések gyártása, építőipari gépesítés; - Nagykun-hús Kft. - élelmiszeripar, élelmiszer nagykereskedelem, élelmiszerek gyártása, forgalmazása, feldolgozása és importálása, húsfeldolgozás és húsipari szolgáltatás; - Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. - gabonafélék, ipari növények termesztése, szarvasmarha- és sertéstenyésztés, növénytermesztési szolgáltatás, haszonállat-eledel előállítás, malomipari termékek gyártása, valamint vadgazdálkodás; - Kunság Népe Zrt. - szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés (sertés, szarvasmarha) és mezőgazdasági szolgáltatások; Kiemelt befektetési szektorok Kunhegyesen: - mezőgazdaság (növénytermesztés, erdőtelepítés és állattenyésztés); - élelmiszer-feldolgozás; - ipari tevékenység: vasipar, faipar és elektronika összeszerelés; - geotermikus energia. Az Alföld jó mezőgazdasági adottságainak és annak Európán belüli centrális földrajzi fekvésnek köszönhetően világszínvonalú mezőgazdasági termékeket lehet Kunhegyesen előállítani. Kunhegyes a növénytermesztés, állattenyésztés, erdőtelepítés, alternatív energia és élelmiszer-feldolgozás ágazatokban kiváló termelési és piacbővítési lehetőségeket kínál a befektetőknek. A beszállítói kör biztosított, a munkaerő utánpótlása helyben elérhető és hosszú távon megoldott. A város befektetési és munkahelyteremtési célra az alábbi bérelhető üzemterülettel és közművesített zöldmezős ipari területtel rendelkezik: 12

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT H- 5340 KUNHEGYES, SZABADSÁG TÉR

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT H- 5340 KUNHEGYES, SZABADSÁG TÉR 1 KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT H- 5340 KUNHEGYES, SZABADSÁG TÉR 1. Telefon: 00-36-59-530-620 Fax: 00-36-59-326-057 Web: www.kunhegyes.hu TELEPHELY AJÁNLÁSA tervezett magyarországi beruházáshoz H-Kunhegyes,

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI... 4 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. ELHELYEZKEDÉS...

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE HELYZETELEMZÉS, PROJEKTLELTÁR, PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 1013 Budapest,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE HELYI FEJLESZTÉSI STARTÉGIÁINAK ELKÉSZÍTÉSÉBEN ÉRDEKELT SZEREPLŐK PARTNERSÉGÉBEN KIALAKÍTOTT, MEGYEI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELÉSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI JAVASLATOKAT TARTALMAZÓ TANULMÁNYA

Részletesebben

Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE

Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE . Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2013.03.08. JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ELŐTANULMÁNY A MEGBÍZÁS

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TISZAFÜRED KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora) Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TISZAVASVÁRI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Tiszavasvári város szerepének meghatározása a településhálózatban

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET 96- JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET Szolnok 2005. szeptember 2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Készíttette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro. Bodrogkeresztúr BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI STRATÉGIA Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci, 2009. november KERTES 1997KFT. TOLNAI Jánosié DR. TUBA - TERV KFT. ADROVITZ MIKLÓS FM STAT KFT. LINZENBOLD MARIANN 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129 TARTALOM 1. KISTELEK SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...5 1.1. KISTELEK A MAGYAR ÉS A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS VÁROSHÁLÓZATBAN...5 1.2. KISTELEK ÉS VONZÁSKÖRZETE, A KISTELEKI KISTÉRSÉG...5

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal AHOL A TISZA VIZE MINDIG SELYMESEN SIMOGAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (Az adatgyűjtés lezárva: 2013. január 29.) KÉSZÍTETTE: EURO-PROFESSIONAL KFT.

Részletesebben

Békéscsaba. Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június

Békéscsaba. Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június Békéscsaba Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június Készítette: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. www.bekescsaba.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TISZAFÜRED

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TISZAFÜRED INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TISZAFÜRED 2008 IVS, Tiszafüred KONCEPT 2000 BT. DR. SZABÓ ATTILA MŰSZAKI RÉSZEK, TÉRKÉPEK ART-VITAL KFT. VÉGH JÓZSEF AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL KÖZREMŰKÖDŐK: SZŰCS ISTVÁN

Részletesebben

Egerben az elmúlt belül. Eger

Egerben az elmúlt belül. Eger II. A VÁROS EGÉSZÉREE VONATKOZÓ HELYZETÉRTÉKELÉS II.1. GAZDASÁGI, ÁGAZATI JELLEMZŐK Eger ágazati jellemzői Eger városa és az egri kistérség gazdasága fejlettnek és a régión belül versenyképesnek tekinthető,

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. augusztus 3. Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatás... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA EGYEZTETÉSI ANYAG Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben