Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Kunhegyes Befektetésösztönzési stratégiája október Készítette Kunhegyes Város Önkormányzata 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Honlap: Készült az ITD Hungary Zrt Budapest, Andrássy út 12. / Honlap: Befektetőbarát Településekért Program (BÖK) támogatásával a Kézikönyv befektetésösztönzési stratégia készítéséhez című kiadvány (2009. május 25.) ajánlásai alapján Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap:

2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló Helyzetértékelés Tiszafüredi kistérség helyzetértékelése Kistérség besorolása fejlettsége alapján Kistérség legfontosabb szervezetei és intézményei Kunhegyes gazdasági programjának összefoglalása Gazdasági program céljai Város gazdálkodása Vállalkozásösztönzés, munkahelyteremtés támogatása Belső tényezők helyzete Elérhetőség Vonzáskörzet Természetföldrajzi adottságok Városszerkezet Gazdaság Társadalom Lakónépesség Szociális helyzet Munkaerőpiac és képzettség Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunhegyes és vonzáskörzete Foglalkoztatás bővítése, támogatási eszközrendszere Települési környezet Természeti környezet Természeti értékek Lakásállomány Hálózati infrastruktúra Elérhető közszolgáltatások Oktatás Egészségügy Szociális ellátás és gyermekvédelem Közművelődés és sport Hagyományápolás, kulturális együttműködés és civilek Város legfontosabb fejlesztései Befektetésekre várhatóan hatást gyakorló külső tényezők áttekintése Befektetési döntések aktuális trendjei, várható átfogó hatásai Makrogazdasági megfontolások, országos szintű kockázatok Gazdaságossági megfontolások SWOT elemzés Megcélzott befektetői szegmensek azonosítása, kiválasztása Versenytárselemzés Összegzés Befektetésösztönzési célrendszer

3 4. Stratégia végrehajtása, ahhoz kapcsolódó intézkedések Megvalósítás eszközei A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek Adózás PR és marketingkommunikáció Az integrált stratégia kidolgozásával és megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások Projektmenedzsment szervezet tevékenysége A projektmenedzsment szervezet folyamatábrája Településközi koordináció mechanizmusai Stratégia végrehajtásának főbb kockázatai Megvalósítás monitoringja, értékelés és visszacsatolás Partnerség

4 1. Vezetői összefoglaló Kunhegyes Város Önkormányzata a gazdasági növekedést és a foglalkoztatás javítását előtérbe helyezve segíti a befektetők város iránti bizalmának növekedését. Az önkormányzat legfontosabb célja, hogy a befektetők új üzemek, telephelyek építésével és szolgáltatások elindításával, illetve a már helyben működő vállalkozások fejlődésével új munkahelyek létesüljenek, amelyek a fizetőképes kereslet növelésével közvetett módon, például kiskereskedelmi üzletek és áruházak létesítésének elősegítésével, új lakások építésével és az ingatlanpiac fejlődésével javítják a településen élő lakosság életminőségét. A város földrajzi, gazdasági, oktatási és kereskedelmi szempontból mikrotérségi központi szerepkörrel rendelkezik. Kunhegyes gazdasági életében jelentős szerepet tölt be a mezőgazdaság, valamint az ipari tevékenység (élelmiszer-, vas- és faipar, valamint híradástechnika). Kunhegyes része a Kunmadaras és térsége vállalkozási övezetnek, amely a befektetők számára további lehetőségeket biztosít a stabil beszállítói kapcsolatok kiépítésére. A város adottságaira építve az önkormányzat kiemelten támogatja az élelmiszeripart és élelmiszer- feldolgozó üzemek létrejöttét, ösztönözve új vállalkozások alapítását és a működő iparágak terjeszkedését és a diverzifikációját. Az Alföld jó természeti adottságait figyelembe véve a megújuló energiák (geotermikus, biomassza, szél, stb.), a biotechnológia és növénynemesítés legfrissebb eredményeinek hasznosítása is új távlatokat nyit a környék fejlődésében. A rendelkezésre álló települési közcélú infrastruktúra biztosítja a letelepedő befektetők által elvárt életminőségét. A szociális, kulturális és egészségügyi szektor minden területén jó minőségű az ellátás, az út- és közműhálózat kiépített. A városban nincsenek jelentős kibocsátású környezetszennyező iparágak. A település egészére jellemző kertvárosias lakókörnyezet kellemes és nyugodt lakhatási lehetőségeket biztosít. A városban jó hírű oktatási intézmények működnek, a képzési és munkaerő-piaciszolgáltatások helyben rendelkezésre állnak. A családok részére elérhetőek a bölcsőde, óvodák, általános iskolák, gimnázium, szakközép és szakképző középfokú iskolák szolgáltatásai. A zöldfelületek gondozottak, a Szabadság téren található központi park és játszótér a közelmúltban újult meg, mely kellemes környezetet biztosít a felüdülésre és pihenésre vágyók számára. Kunhegyes számottevő termálkinccsel rendelkezik. A város teljes körűen felújított strandfürdője parkosított környezetben, hideg és meleg vizes medencékkel, valamint a mozgásszervi és egyéb panaszok kezelésére alkalmas gyógyvízzel várja a pihenni és gyógyulni vágyókat. A települési önkormányzatnak kiterjedt kapcsolatrendszere van a kormányzati intézményekkel és partnercégekkel. A helyi önkormányzatánál dolgozó 48 képzett és motivált munkatárs hatékony és ügyfélközpontú szolgáltatást nyújt az érdeklődő befektetők számára. A város minden rendelkezésére álló adminisztratív és egyéb eszközeivel támogatja a befektetések megvalósulását, ezáltal a helyi gazdaság fejlődését és a foglalkoztatás növekedését. Ezt a célt szolgálja az elkészült befektetésösztönzési stratégia, amely Kunhegyes, mint befektetési helyszín bemutatásán túl tartalmazza mindazon tevékenységeket, amelyeket az önkormányzat a befektetők településre vonzása érdekében felvállal és végrehajt. 4

5 2. Helyzetértékelés 2.1. Tiszafüredi kistérség helyzetértékelése Kistérség besorolása fejlettsége alapján Kunhegyes Tiszafüred után a Tiszafüredi kistérség második legnépesebb városa. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. Tv. a fejletlenebb területek felzárkóztatására és fejlesztésére többlet költségvetési forrást biztosít. A Tiszafüredi kistérség csaknem valamennyi települése társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és/vagy magas munkanélküliséggel sújtott. A gazdasági, társadalmi szempontból hátrányos helyzetű régiók, megyék és kistérségek többlettámogatásban részesülnek. Ez a befektetők számára a munkahelyteremtő beruházásaikhoz kapcsolható és automatikusan igénybe vehető, illetve megpályázható állami támogatások révén teremthet vonzó lehetőségeket költségeik csökkentésére. A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rend. 2. sz. melléklete alapján a Tiszafüredi kistérség továbbá egyike az ország 33 komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségének, amely a befektetők szempontjából további kedvező elsősorban pályázati úton elnyerhető forráslehetőségeket biztosít. Jelenleg is zajlik egy olyan országos program, amely az LHH kistérségek számára célzottan juttat vissza nem térítendő forrásokat gazdaságfejlesztési és egyéb, a tartós leszakadásukat csökkentő települési projektjeik támogatására Kistérség legfontosabb szervezetei és intézményei Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás és munkaszervezet A területfejlesztési törvény módosítása során a kistérségek és a régiók előretörésére, megerősítésére irányuló törekvések kerülnek előtérbe. A területfejlesztési és a vele párhuzamosan zajló közigazgatási reform első intézkedései közé tartozott a kistérségi területi rendszer felülvizsgálata. A 19 újonnan létrehozott kistérséggel együtt 168 középszintű közigazgatási egység jött létre. Az új felosztással 5-7 évre stabil kistérségi szintek jönnek létre, amelyek a tervezési és a közigazgatási funkciók ellátására egyaránt alkalmasak. Az átalakítás összesen 294 települést érintett. A területfejlesztési törvény módosításának koncepciója szerint a kistérség általános területfejlesztési szerve, és a partnerség megteremtője új intézményként, a korábbit is meghagyva a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás lett. Ezzel biztosítva látszik a koherencia megteremtése a felsőbb szintű területfejlesztési intézményekkel. A tanács átfogó feladatai: a koncepció- és programalkotás, a véleményezés, a támogatások biztosítása, valamint a munkaszervezet irányítása. A kistérségi tanácsok a kistérségből származó projektek előkészítésében, előminősítésében, a kistérségi programokkal való kapcsolatok kialakításában partnerei a megyei, regionális, illetve központi fejlesztési szereplőknek. A Tisza-tó mentén Tiszafüreden és Abádszalókon működik Tourinform Iroda, ahol az érdeklődő turisták hasznos információkhoz juthatnak, illetve az irodák munkatársai elvégzik a kistérség turisztikai értékeinek feltárását, népszerűsítését, valamint az idegenforgalmat fellendítő rendezvényekhez kötődő szervező munkák jelentős részét. Tiszafüredi székhellyel 5

6 működik a Tisza-Tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság, amely szintén közreműködik a kistérség turizmusának fejlesztéséhez. Környezet- és természetvédelmi témájú fejlesztések esetében nélkülözhetetlen partner a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. A vidékfejlesztés katalizátorai a falugazdászok. A megyei munkaügyi központ helyi kirendeltségei biztosítják a munkanélküliek pénzbeli ellátását, valamint segítséget nyújtanak az újbóli elhelyezkedéshez. A befektetők igényének megfelelő összetételű és végzettségű munkaerő felkutatásában és a szükséges képzések megszervezésében, lebonyolításában hatékony partnerként lehet rájuk számítani. A kistérség munkaszervezet és tanácsa jó kapcsolatokat ápol a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanáccsal és annak munkaszervezetével. A megyei szintű területfejlesztési feladatokat, azon belül kiemelt figyelmet szentelve a kistérségeknek a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési Irodája végzi. A gazdaságfejlesztés fontos intézményrendszere a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint az általa létrehozott, 7 irodával rendelkező Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő Kht. A befektetések megtelepedésének elősegítésben nagy tapasztalattal rendelkezik az ITD Hungary Nonprofit Zrt., amely a megyében közelmúltban nyitotta meg szolnoki irodáját. Négy megye, két regionális fejlesztési tanács és az érintett települési önkormányzatok bevonásával alakult meg a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a Közép-Tisza vidék összehangolt fejlesztésére. A tanács feladata a tó körüli települések gazdasági erőforrásai és környezeti állapota fejlesztési stratégiájának és rendezési tervének elkészítése, valamint a gazdasági döntések összehangolása. A kistérség a fentieken túl része még az Észak-Alföldi Régiónak, amelynek döntéshozó szerve a Regionális Fejlesztési Tanács. A fejlesztési tanács és az azt kiszolgáló regionális munkaszervezet Debrecenben működik Kunhegyes gazdasági programjának összefoglalása Gazdasági program céljai 1.) A város pozitívumainak (környezeti, turisztikai adottságainak, kulturális és sport életben rejlő előnyeinek, körzetközponti szerepének) erősítése mellett szükséges a gyengeségek (negatív imázs a gazdasági élet, társadalmi helyzet stb. terén) folyamatos háttérbe szorítása, felszámolása. 2.) Fontos cél a lakosság identitástudatának, a lokálpatriotizmus erősítése, a lakóhely nyújtotta életlehetőségek erősítésén keresztül a megelégedés növelése, az elvándorlási szándék helyett a városhoz kötődés erősítése. 3.) A városról a pozitívabb kép kialakítása érdekében általános, kiemelt feladat: - a munkanélküliség csökkentése, a munkahelyteremtés elősegítése; - az infrastruktúra további fejlesztése; - a városkép folyamatos javítása; - a közbiztonság további javítása; - a környezetvédelem előtérbe helyezése; - a gazdaság élénkítése (esetleg támogatás biztosításával); - a befektető, beruházási aktivitás ösztönzése; - a turizmus, az idegenforgalmi hálózat és kínálat fejlesztése; - a természeti értékek, műemlékek, műemlék jellegű épületek megóvása; - a cigány etnikum problémájával való foglalkozás. 6

7 4.) Alapvető cél az Önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolat minőségének folyamatos javítása, polgárbarát, szolgáltatás-orientált szemléletű intézményrendszer biztosítása. 5.) Erősíteni kell azokat a kulturális-, sport-, stb. rendezvényeket, szolgáltatásokat, melyek közösségi élményeket biztosítanak. A civil kezdeményezések, rendezvények, a tradíciók, hagyományok felelevenítését, támogatását kiemelten kell kezelni. 6.) Kiemelt fontosságú az Önkormányzat folyamatos kezdeményezőkészsége az ünnepek, rendezvények megszervezése és lebonyolítása, valamint a környező települések közötti és a határon túli testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése terén. 7.) Az előző pontokban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében elsődleges cél a város intézményhálózatának működését, a település fejlődését szolgáló pénzügyi egyensúly mindenkori megteremtése és megőrzése Város gazdálkodása Az Önkormányzat éves költségvetése gyakorlatilag minden évben kivétel a év folyamatosan növekedett. Éves költségvetési adatok: év eft év eft év eft év eft év eft év eft A növekedést az inflációs hatáson túl, évente több más elem (forrás- és kiadási előirányzat) változása befolyásolta. Megállapítható, hogy 1991-hez képest közel hétszeresére növekedett költségvetési kereten belül úgy kell költséghatékonyan gazdálkodni, hogy a finanszírozási gondok ellenére az önkormányzathoz tartozó intézményekben szükséges felújítások és a tervezett fejlesztések is megvalósulhassanak; illetve például a közterületek (közparkok, közutak, stb.) fenntartása és a közvilágítás is biztosítva legyen. A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok végrehajtását és feladatellátást biztosító intézményrendszer átszervezése éveket vett igénybe. A helyi önkormányzatok gazdasági kondíciójának változását leginkább a vagyonnal való felruházásuk jellemzi, a folyamatos önállóság, mint cél elérése az önkormányzati saját források körének és volumenének növelésével és a központi források csökkentésével. Az önkormányzat költségvetésének bevételi oldala saját bevételekből (28,14%), központi forrásokból (25,01%), pénzmaradványból (32,32%) és finanszírozási (hitel) forrásból (14,53%) tevődik össze. A bevétel összetételét és arányait nagyban befolyásolja a évi önkormányzati kötvénykibocsátás december 31-ig fel nem használt részének pénzmaradványként történő megjelenése. A saját bevételek jelentős hányada az adókból és az intézményi működési bevételekből származik évhez képest a helyi adókból származó bevételek megduplázódtak, mely szintén fentieket támasztja alá. Megjelent az adóerő képesség fogalma, mely bizonyos értelemben egy elvárható adómértéket határoz meg. A saját források között a korábbi években jelentős tényező volt a vagyon hasznosításából származó bevételnek, azonban ez természetesen az értékesítések befejeztével megszűnt. A meglévő vagyonhasznosításnál figyelembe vett célok: - vagyon megőrzése, - a mindenkori költségvetési hiány csökkentése, 7

8 - vállalkozások támogatása, - lakhatás elősegítése. Alapvetően mégis megállapítható, hogy a feladatellátás finanszírozásában továbbra is nagy jelentőséggel bírnak a központi források, melyek minél teljesebb körű elérésének egyik fő útja napjainkban a kistérségi feladatellátás, mely kormányzati cél. Ezért cél az együttműködés minél több területen való megszervezése, egyidejűleg Kunhegyes mikrotérségi központi szerepének erősítése, nemcsak a közoktatás területén, hanem a szociális és a közművelődési szféra területén is. Keresni kell azokat a megoldási formákat, melyek minél több bevételi forrást hozhatnak, ugyanakkor nem sértik a résztvevő települések önállóságát. A gazdálkodás megfelelősségét jelentősen befolyásolja az ellenőrzés hatékonysága. Ezért fontos cél a belső ellenőrzési Stratégiai Terv betartása, betartatása, mely megszabja az intézmények működési feltételeinek javítása, hatékonyságának növelése érdekében a hosszú távú rendszer szemléletű ellenőrzések végzését, melyek alapján ajánlatokat és javaslatokat kell megfogalmazni a szervezetek hatékony és eredményes működésének fejlesztésére. Kiemelt cél a feladatfinanszírozás elvének betartása az intézmény finanszírozás rendszerében, mely azt jelenti, hogy az igényelt szolgáltatás, az ellátandó feladat ellátásához szükséges költségvetési forráshoz szakmai megvalósítási terv (a feladat megalapozott indoklása, a végrehajtás módja, módjai indoklása, az értékelés és ellenőrzés ütemezése az eredményesség alátámasztására, stb.) és annak finanszírozási kihatását bemutató pontos kalkuláció benyújtásával juthat az intézmény. Az önkormányzatnak a különféle szervezetekben/intézményekben fennálló dec. 31-i nyilvántartási érték szerinti vagyoni részesedését az alábbi táblázat mutatja be: Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonosi érdekeltségei Tulajdonrész összege (Ft) Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány JNSZM Egészségügyi Szolgáltató Kht Közép-Tiszavidékért Kht Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft Tisza-víz Víztermelő és Szolgáltató Kft Kunhegyes Városért Közalapítvány Parti Rádió Kht Összesen: Vállalkozásösztönzés, munkahelyteremtés támogatása A magán- és társas vállalkozások munkahelyteremtő elképzeléseit, szándékait, a kiegyensúlyozott foglalkoztatási struktúra kialakítását az önkormányzat minden lehetséges törvényes eszközzel támogatja. Ilyen törvényes lehetőség volt igaz, csak december 31-ig az iparűzési adóról szóló 31/2004. (VII. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott, a vállalkozások beindítását, a munkanélküliség csökkentését segítő mentességet biztosító rendelkezések. Az alacsony foglalkoztatás és az alacsony vállalkozási aktivitás egyaránt új munkahelyek létrehozását indokolja, melynek lehetséges (koncentrált) helyszíne egy ipari park lehet. A 8

9 kistérségben jelenleg csak Tiszafüreden működik ipari park, illetve a közeli Törökszentmiklóson és Karcagon. A befektetőkért való versenyben történő lemaradás csökkentésére és a város gazdaságfejlesztési céljainak elérése érdekében Kunhegyes egy 15,5 hektáros zöldmezős területet kínál az ipari, mezőgazdasági vagy feldolgozóipari tevékenységéhez telephelyet kereső vállalkozásoknak. Emellett a városban található egy magántulajdonban lévő és kiajánlható üzemterület, ahol irodaépületek és üzemcsarnokok állnak rendelkezésre a gyors letelepedésben érdekelt befektetők számára. Ezen túlmenően az elkövetkezendő évekre az önkormányzatnak fontos átgondolnia, hogy milyen egyéb hozzájárulási formákat tud felvállalni és alkalmazni a munkahelyteremtés ösztönzésére. Esetlegesen meg kell vizsgálni vállalkozásösztönzési alap létrehozásának és az éven belüli visszafizetési kötelezettséggel járó támogatás biztosításának lehetőségét, melynek odaítélésével ösztönözhetőek a termelő-, szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások Belső tényezők helyzete Elérhetőség Kunhegyes a közúti közlekedés szempontjából fontos csomópont. Az M3-as autópályától való távolsága 50 km, a 4-es főút 17 km, a 34-es közvetlenül áthalad a városon és Budapest- Ferihegy nemzetközi repülőtér 140 km-re fekszik. A 4-es számú országos főútvonal felől a Fegyvernek-Kunmadaras-Tiszafüred közötti 34-es számú útvonalon, vagy Kenderes felől érhetjük el Kunhegyest. A város Abádszalók, Tiszaroff és Tiszaszentimre felől alsóbbrendű összekötő utakon keresztül szintén megközelíthető. Az Abádszalók irányában haladó közút Kiskörénél a Tisza-folyón is átvezet, így Kunhegyesre a Tisza túlpartjáról, az M3-as autópálya irányából is kedvező az elérhetőség. Közúton: Budapestről a 4 sz. főúton (E 60) Fegyvernek-Szapárfaluig, majd a 140-es kilométerkőnél balra fordulva a 34. számú, Tiszafüredre vezető főközlekedési úton haladva érkezünk be Kunhegyesre. A távolság a fővárostól 170 km, a megyeszékhely Szolnoktól 60 km. Autóbuszon: Közvetlen járat Budapestről nincs. Szolnokról a tiszafüredi, Karcagról az abádszalóki járatokkal közelíthetjük meg települést. A Békéscsaba-Eger és a Miskolc-Szolnok közötti járatok is áthaladnak a városon. Vasúton: A város a Budapest-Debrecen vasúti fővonalhoz csatlakozó Kisújszállás-Kál- Kápolna szárnyvonalon keresztül közelíthető meg. A városban vasútállomás működik Vonzáskörzet Kunhegyes mikrotérségi társulás keretében biztosítja az óvodai és az általános iskolai kötelező alapellátást, illetve a kistérségi társulás keretében látja el a szociális alapellátások feladatait és nyújt időskori és személyes gondoskodást. A mikrotérségi társulás önként vállalt feladatként végez közművelődési és közgyűjteményi tevékenységeket. Kunhegyes egyben a szomszédos kisebb települések (Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabura, Tomajmonostora) közigazgatási központjaként is funkcionál Természetföldrajzi adottságok Kunhegyes Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén, a Nagykunság nyugati szélén, a Tiszafüred-Kunhegyesi sík kistájon élővíztől távol helyezkedik el. A kistáj 87 és 98 m közötti tszf-i magasságú, fluválisan átmozgatott lösziszapos üledékkel fedett egykori hordalékkúp-síkság. 9

10 A terület legmélyebb pontján halad a Mirhó-ér felől, a Gyolcs-fenékből továbbhaladó Kakatér. Ez a Tisza elhagyott, feltöltődés alatt álló medre. Ez a rész az ármentesítések előtt időszakosan vízállásos vagy az év legnagyobb részében vízállásos terület volt. Kunhegyes legkeletibb határát alkotó laposokban, illetve a Kakat-ér feltöltődő medrének közvetlen környezetében a réti szolonyecek és a sztyeppesedő réti szolonyecek a jellemzőek. Mérsékelten meleg- száraz éghajlatú terület, az évi napfénytartam 1950 és 2000 óra között változik úgy, hogy a DNy-i. részek élvezik a több napsütést. Az évi középhőmérséklet É-on 9,8-9,9 C, D-en ennél magasabb, 10,0-10,2 C-fok. A csapadék évi összege 520 és 550 mm közötti, de a középső területen (Kunmadaras térsége és attól D-re) kevéssel meghaladja az 500 mm-t. Az ariditási index 1,28-1,35, a középső vidéken 1,25 körül alakul. Leggyakoribb szélirány az ÉK-i, utána a Ny-i és DNy-i következik s az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körül van. A kevés csapadék indokolja az öntözéses gazdálkodást. Kunhegyes az Alföld egyik legszárazabb foltjának közelében helyezkedik el. Az éves középhőmérséklet 10 C, a csapadékösszeg éves mennyisége 530 mm körüli, a napsütéses órák száma pedig több mint 2000 óra. A leggyakoribb szélirány az északi. Önálló vízfolyás nélküli terület, csak belvízcsatornái vannak, amelyek részben a Tisza, részben a Hortobágy és Berettyó felé vezetnek. Szélsőségesen száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. A Nagykunsági-főcsatornával kapcsolatban a belvízrendszer egyes csatornáit öntözésre is átalakították. A belvízi csatornahálózat hossza meghaladja a 300 km-t. A talajvíz Kunhegyestől Ny-ra 4-6 m között, K-re 2 m felett, máshol 2-4 m között áll, mennyisége nem számottevő. A számos artézi kút átlagos mélysége m közötti, vízhozamuk pedig mérsékelt, 100 l/p alatti. A térségben található hévizes kutakból a jelentősebbek: Berekfürdő-Karcag (55 C, nátriumkloridos, jódos, brómos gyógyvíz), Kunhegyes (55 C), Kunmadaras (60 C), Tiszafüred (48 C), Tiszaörs (51 C), Tiszaroff (51 C) hévizei. A kistáj növényföldrajzi vonatkozásban az Alföld flóravidék Tiszántúli flórajárásnak része. A jellegzetesebb potenciális erdőtársulások a fűz ligeterdők, a tölgy-kőris-szil ligeterdők, a sziki tölgyesek és a tatárjuharos lösztölgyesek. A sziki rétek számos helyen fellelhetők. Felbukkan a sziki saláta, a réti őszirózsa, a villás boglárka, stb. Az erdészetileg hasznosított területeken elsődlegesen fiatalkorú, lágy- és keménylombos erdők találhatók. A mezőgazdasági területhasznosítás főnövényei a búza, az őszi árpa, a kukorica, a cukorrépa és a rizs Városszerkezet Kunhegyes város Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól 60 km-re fekvő település. A település igazgatási területe: ,2661 ha, ebből: - belterület: 696,3 ha - külterület: ,85 ha - zártkert: 240,12 ha Kunhegyes halmazos, nőtt település. A belterület telekosztására és utcahálózatára a nem egységes településkép a legjellemzőbb. A település központjában, a református templom körül alakult ki a település magja, és eköré települtek a fontosabb közintézmények is. A telekosztásra ebben a magban szabálytalan méret és alak a jellemző. Az utcahálózatnál sem figyelhető meg a merőlegesség és a párhuzamosság. A belső mag körül kialakult lakógyűrűk már szabályosabb telekosztást mutatnak, ez a szabályos utcahálózatból született. A település közigazgatás területének szomszédjai: - Északon: Abádszalók és Kunmadaras, - Keleten: Karcag, 10

11 - Délen: Kenderes, - Nyugaton: Tiszagyenda, Tiszabura. A település szerkezetét befolyásoló épített elemek a Nagykunsági-főcsatorna, a Kakat-ér, a 2009-ben a tervek szerint elinduló Nagykunsági árvízi szükségtározó projekt, illetve a jelentősebb öntözőcsatornák, közutak, vasútvonalak és térségi jelentőségű közművezetékek. Környező városok közül Kisújszállás 17 km-re érhető el, a legközelebbi községek Tiszagyenda és Tomajmonostora10 km-re találhatók: De Szolnok (60 km), Karcag (31 km), Törökszentmiklós (35 km) és Tiszafüred (40 km) távolsága sem jelentős. Kunhegyes közlekedésföldrajzi helyzete előnyösnek és fontosnak mondható, az országos jelentőségű, tranzitszerepű 4-es főútvonalba a Fegyvernek-Kunmadaras-Tiszafüred közötti 34-es számú másodrendű országos főút kapcsolja be. Ezen kívül Abádszalók, Tiszaroff és Tiszaszentimre felől különböző összekötő utak segítségével is megközelíthető. Karcagon, Kisújszálláson, Tiszafüreden és Abádszalókon át több nagyobb város, megyeszékhely felé (Békéscsaba, Gyula, Gyöngyös, Eger, Jászberény, Szolnok, Hajdúszoboszló, Debrecen) is elérhető menetrendszerinti közösségi autóbusz kapcsolat. A város vasútállomással is rendelkezik, területén halad át a Kál-Kápolna-Kisújszállás vasúti szárnyvonal. Ez Kisújszállásnál csatlakozik a BudapestSzolnok-Debrecen vasúti fővonalhoz Gazdaság Kunhegyes gazdaságában főként a kedvező éghajlati adottságok és földrajzi elhelyezkedés miatt évszázadok óta jelentős szerepet tölt be a mezőgazdasági termelés. A város több mint hektár jó minőségű szántóföldi termőterülettel rendelkezik; nagy hagyományai vannak a szántóföldi növénytermesztésnek, és a szabadtéri kertészeti kultúráknak. A térség legjellemzőbb mezőgazdasági haszonnövényei az őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, kukorica, napraforgó, tök és cukorrépa. Bizonyos területeken a gazdák zöldség- és gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak. Mezőgazdasági jellegű beruházások szempontjából fontos, hogy a településen és környékén jelentős a szakirányú mezőgazdasági középfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A lakosság jó része kellő tapasztalattal bír a növénytermesztés területén: a rendszerváltás előtt jelentős hagyományai voltak a szabadföldi kordonos uborkatermesztésnek, a hagyma, burgonya, tök, paprika, paradicsom, sárgarépa, zöldborsó, zöldbab és étkezési kukorica előállításának. Kunhegyes középfokú oktatási intézményében mezőgazdasági gépész, növénytermesztő gépész, szakképzés folyik évtizedek óta, mely magas színvonalon biztosítja a megfelelő szakember-utánpótlást. Az állattenyésztésben résztvevők jellemzően szarvasmarha, ló, sertés és szárnyasok tartásával foglalkoznak. A mezőgazdasági termékek termeléséhez szükséges kedvező adottságok mellett Kunhegyes számottevő termálvagyonnal is rendelkezik, melynek mezőgazdasági hasznosítása jelenleg még kiaknázatlan lehetőség. A kedvező mezőgazdasági adottságokra építő befektetésösztönzés az önkormányzat gazdaságfejlesztési eszköztárának kiemelt fontosságú eleme. A város célja a befektetők településre vonzása és a már betelepült vállalkozások megtartása, illetve ezen cégek újabb befektetésekre való ösztönzése. Kunhegyesen a működő vállalkozások száma 402, ebből 100 a társas vállalkozás és 302 az egyéni vállalkozás. Vállalkozások megoszlása tevékenysége szerint: - mezőgazdasági tevékenységet végzők 242 db; - ipari tevékenységet végzők 40 db; - kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások 120 db. 11

12 A mezőgazdasági tevékenységet végző gazdálkodókat tanácsadással segítik a helyi falugazdászok, az Agrárkamara, az FVM Helyi Vidékfejlesztési Irodája és kistérségi koordinátorok. Az integrált gazdaság kialakulását segíti, hogy az őstermelők és kisméretű gazdaságok a terményeiket beszállítják a nagyobb gazdálkodó vállalkozásoknak, akik a plusz kvótakerettel segítik az értékesítést. Az egyéni és kistermelők értékesítési lehetőségeik jobb kihasználása érdekében együttműködnek a gépesítetten, nagy szántóterületen gazdálkodó vállalkozásokkal. Ipari és kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokat elsősorban a megyeszékhelyen működő Ipari és Kereskedelmi Kamara, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági, Minisztérium, a regionális és megyei területfejlesztési intézményrendszer és térségi koordinátorok segítik. A településen működő vállalkozók együttműködnek a megyei munkaügyi központ kirendeltségével a számukra megfelelő minőségű és szükséges mennyiségű munkaerő megtalálása és átképzése céljából. Sajnos a gazdasági nehézségek miatt azonban jelenleg inkább az elbocsátások és nem a munkaerő felvétele jellemző. Az átképzésekhez Kunhegyesen jó minőségű oktatási infrastruktúra és szakképzett oktatói gárda áll rendelkezésre. Kunhegyes legnagyobb foglalkoztató és legtöbb iparűzési adót befizető vállalkozásai: - Gönczi és Fia Kft. - acél tárolóeszközök és ipari tartályok gyártása; - Hydrogép Acélszerkezeti, Gépgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - cementipari egyedi gépek és szállítóberendezések gyártása és telepítése, fémszerkezetek gyártása; építőipari tevékenység, építőipari gépek és berendezések gyártása, építőipari gépesítés; - Nagykun-hús Kft. - élelmiszeripar, élelmiszer nagykereskedelem, élelmiszerek gyártása, forgalmazása, feldolgozása és importálása, húsfeldolgozás és húsipari szolgáltatás; - Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. - gabonafélék, ipari növények termesztése, szarvasmarha- és sertéstenyésztés, növénytermesztési szolgáltatás, haszonállat-eledel előállítás, malomipari termékek gyártása, valamint vadgazdálkodás; - Kunság Népe Zrt. - szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés (sertés, szarvasmarha) és mezőgazdasági szolgáltatások; Kiemelt befektetési szektorok Kunhegyesen: - mezőgazdaság (növénytermesztés, erdőtelepítés és állattenyésztés); - élelmiszer-feldolgozás; - ipari tevékenység: vasipar, faipar és elektronika összeszerelés; - geotermikus energia. Az Alföld jó mezőgazdasági adottságainak és annak Európán belüli centrális földrajzi fekvésnek köszönhetően világszínvonalú mezőgazdasági termékeket lehet Kunhegyesen előállítani. Kunhegyes a növénytermesztés, állattenyésztés, erdőtelepítés, alternatív energia és élelmiszer-feldolgozás ágazatokban kiváló termelési és piacbővítési lehetőségeket kínál a befektetőknek. A beszállítói kör biztosított, a munkaerő utánpótlása helyben elérhető és hosszú távon megoldott. A város befektetési és munkahelyteremtési célra az alábbi bérelhető üzemterülettel és közművesített zöldmezős ipari területtel rendelkezik: 12

13 1. VIDEOTON HOLDING ZRT. KUNHEGYESI TELEPHELYE Cím: 5340 Kunhegyes Tiszaszentimrei út Helyrajzi szám:06/5 Értékesítésért felelős személy Csobán Pál, Telefon: ; Fax: ; Tulajdonosok és tulajdoni hányad: Videoton Holding Zrt. (100%) Telephely legfontosabb jellemzői Épület típusa Szintek száma Nettó terület Belmagasság Szerkezet Építés éve Telek m Üzemcsarnok m² 5,60 m Üzemcsarnok m² 5,60 m Iroda- és szociális épület* *2003. évben lettek felújítva. könnyűszerkezetes könnyűszerkezetes m² 2,70 m tégla 1974 A telephelyen végzett korábbi tevékenységek: híradásipari alkatrészek, majd autóipari elektronikai részegységek gyártása. A hasznosításra kínált ipartelepi ingatlanon található üzemi épületek a 3217-es (Tomajmonostorra vezető) alsóbbrendű út mellett helyezkednek el, így a telephely gépjárművel a város lakosságának zavarása nélkül is jól megközelíthető. A terület a HÉSZ szerint Gip2 gazdasági- és iparterület. Megközelítése szilárd burkolatú közúton biztosított. Az ingatlan megfelelő belső úthálózattal rendelkezik: az üzem területén található épületek jó minőségű kiszolgáló utakkal közelíthetőek meg. Megközelíthetőség Távolság Budapesttől Távolság az alábbi autópályáktól: M0 autópálya M1 autópálya M3 autópálya M5 autópálya M6 autópálya M7 autópálya 160 km 145 km 170 km 50 km 120 km 160 km 170 km 34. számú főúttól való távolság 0 km Távolság az alábbi határátkelőktől: Osztrák határ 335 km 13

14 Szlovák határ Ukrán határ Román határ Szerb határ Horvát határ Szlovén határ Távolság a legközelebbi nemzetközi repülőtértől Távolság a legközelebbi civil/cargo repülőtértől Távolság a legközelebbi folyami kikötőtől Távolság a legközelebbi vasútállomástól Rakodóvágányok száma Vagonkapacitás Közvetlen vasúti kapcsolat a telephelyen Iparvágány a területen Távolság a legközelebbi autóbuszmegállótól 70 km 210 km 110 km 165 km 230 km 370 km Budapest Ferihegy (140 km) Airport Debrecen (90 km) Budapest (170 km) MÁV Zrt. vasútállomás Kunhegyes (800 m) 1 db. 15 db Nincs Nincs 30 méter Infrastruktúra Szolgáltatás Kapacitás Díjak Közművek: földgáz elektromos áram ipari víz ivóvíz szennyvíz tűzivíz Telefonvonal és szélessávú internet 125 m³/óra 250 kw - m³/nap 100 m³/nap 100 m³/nap l/nap Van EUR /kj EUR /kw EUR /m3 EUR /m3 EUR /m3 EUR /m3 Értékesítési ár / bérleti díj A telephely indikatív eladási ára 1,5 millió EURO + ÁFA. A telephely bérbe adása is lehetséges 2,5 euró - 4,5 euró m 2 /hó + ÁFA + rezsi. A bérleti díj konkrét megkeresés esetén az igények és bérleti feltételek ismeretében rugalmasan tárgyalható. 2. ZÖLDMEZŐS IPARTERÜLET Cím: 5340 Kunhegyes, Kunmadarasi út Helyrajzi szám: 3303/12, 3303/13, 3303/14, 3303/16, 3303/17, 3303/18, 3303/19, 3303/20, 3303/21, 2577, 2578 Értékesítésért felelős személy Szabó András polgármester; Telefon: ; Fax: ; 14

15 Tulajdonosok és tulajdoni hányad: Kunhegyes Város Önkormányzata (100%) Telephely legfontosabb jellemzői A 15,5 hektár ipari hasznosításra felkínált önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlan a város észak-keleti részén található, annak 34-es főközlekedési út vasúttal határolt területén. Ebből a 3303/12 hrsz 1,5000 ha, a 3303/13 hrsz 6868 m2, a 3303/14 hrsz 2892m2, a 3303/16 hrsz 9947m2, a 3303/17 hrsz 7168m2, a 3303/18 hrsz 7168m2, a 33303/19 hrsz 7168m2, a3303/ m2, a 3303/21 hrsz 6,2215 ha, a 2577 hrsz 1,8679 ha, a 2578 hrsz 1,9373 ha. A ténylegesen hasznosítható terület 15,5 ha. Az ingatlan a hatályos település-rendezési tervben foglaltak szerint gazdasági és szolgáltatási célú hasznosításra alkalmas. A terület vegyes művelési ágú: út, szántó, víziközmű is található rajta. A terület oldalhatárai szabályos egyenes vonalakkal határoltak (kivéve az észak-nyugati oldalt, amely a beékelődött egyéb felhasználású területek tört határvonala miatt szabálytalan vonalvezetésű). Az észak-nyugati sarokrészen található vízállásos területen a nyitott víztározó kialakítható, illetve víztelenítésre már napjainkban is megoldott a kiépült belvíz-elvezető hálózaton keresztül. Az ingatlan III. minősítési osztályba ( jó minősítés) sorolt, 24 AK-s szántóterületek alkotják, amelyek jelenleg is művelésben vannak. Sík terület, a Balti-tenger feletti szintmagassága jellemzően 87,5 méter. A területen igény esetén geotermikus hőenergia is rendelkezésre áll épületek fűtéséhez vagy üvegházi növénytermesztéshez, esetleg energiatermelésre. A terület határán elérhető minden közműcsatlakozás, amely a befektetők igényének megfelelően gyorsan továbbépíthető. Elhelyezkedés Távolság Budapesttől Távolság az alábbi autópályáktól: M0 autópálya M1 autópálya M3 autópálya M5 autópálya M6 autópálya M7 autópálya 150 km 145 km 170 km 50 km 120 km 160 km 170 km 34. számú főúttól való távolság 0 km Távolság az alábbi határátkelőktől: Osztrák határ Szlovák határ Ukrán határ Román határ Szerb határ Horvát határ Szlovén határ Távolság a legközelebbi nemzetközi repülőtértől Távolság a legközelebbi civil/cargo repülőtértől 335 km 70 km 210 km 110 km 165 km 230 km 370 km Budapest Ferihegy (140 km) Airport Debrecen (90 km) 15

16 Távolság a legközelebbi folyami kikötőtől Távolság a legközelebbi vasútállomástól Rakodóvágányok száma Vagonkapacitás Budapest (170 km) MÁV Zrt. vasútállomás Kunhegyes (1.000 m) 1 db. 15 db Közvetlen vasúti kapcsolat a telephelyen Nincs, de kiépíthető (kb. 500 m) Iparvágány a területen Távolság a legközelebbi autóbuszmegállótól Nincs, de kiépíthető 500 méter Infrastruktúra Szolgáltatás Kapacitás Díjak Közművek: földgáz elektromos áram ipari víz ivóvíz szennyvíz Telefonvonal és szélessávú internet Csatlakozási pontok a telekhatáron 125 m³/óra 250 kw - m³/nap 100 m³/nap 100 m³/nap Kiépíthető EUR 0,152/kJ EUR 0,49/kW EUR 0.343/m3 EUR 0,246/m3 EUR 0,343/m3 Értékesítési ár / bérleti díj A helyi önkormányzat a telephely-létesítési szándékkal érkező vállalkozások számára a tevékenységhez szükséges földterület 1 Ft/m 2 áron biztosítja azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a folyamatos termelőtevékenység és foglalkoztatás megszűnik, a tulajdonjogot az önkormányzat az eredeti vételáron visszavásárolja. A 15,5 hektáros terület bérbe adása is lehetséges Ft + ÁFA/év áron. Befektetőnek a terület előkészítésével kapcsolatban az önkormányzat egyablakos, gyors ügyintézést biztosító támogatása mellett az alábbi feladatokat és költségeket szükséges felvállalni: Termelésből való kivonás Az évi LV. törvény figyelembevételével földvédelmi járulékfizetést kell teljesíteni az utak és épületek vonatkozásában, amely mezőgazdasági célú hasznosítás esetén 50%-os kedvezmény igénybevételének lehetőségével jár. A tényleges beruházási tervek megismerése esetén a földvédelmi járulékfizetés csökkenhet. A kapcsolódó térképészeti költség a beruházási tervek alapján állapítható meg. Terep- és vízrendezés Az ingatlanok morfológiája kedvező, így jelentős tereprendezést nem igényelnek. A szükséges területrendezés az építés előkészítő munkálataival együtt elvégezhető. 16

17 Ivóvízellátás Az ingatlanon található, lezárt tartalékkútról biztosítható, mivel hozama 462 liter/perc, amely öntözővízként való hasznosításra is kiváló. Öntözővíz-ellátás Öntözővíz biztosítható a jelenleg mintegy 1200 méterre lévő belvíz- és öntözővíz-csatornából, új csatornaszakasz kiépítésével (cca. 18 millió Ft). Szennyvíz elvezetése A területtől szennyvízvezetékre az ingatlan közvetlenül beköthető; költségigény cca Ft. Csapadék- és belvíz elvezetése a közelben lévő városi belvízelvezető rendszerbe történhet, melynek várható költsége a szabályozó műtárgyakkal 1,5 MFt. Elektromos energia A területen áthaladó légvezeték-hálózat átépítésével és új csatlakozási pont létesítésével valósítható meg. A kiépítés költsége a tényleges energiaszükséglet alapján állapítható meg. Földgázellátás A földgázvezeték az átadott terület mellett van. Szilárd burkolatú út A beruházás helyszíne mellett halad el a 34-es főközlekedési út, így arra közvetlenül csatlakoztatható a területre bevezető út. Termálvíz A téli strandszünet ideje alatt közelben lévő (cca. 600 méter) termálstrand területén meglévő kutakból (250 liter/perc vízhozam, 55 C-os termálvíz) biztosítható. Az átadott területig a vezeték kiépítésének becsült költsége MFt, a termálvízért csak a kitermelési önköltséget kell megfizetni. A használt víz a belvízcsatorna-hálózatba, illetve a belvíztárolókba bevezethető. A megújuló energiaforrásokon belül a geotermikus energiának a fűtésre és energiatermelésre való felhasználását pályázati forrásokon keresztül az EU is támogatja. További alternatív megoldás lehet a befektetők számára a mezőgazdaságban keletkező melléktermékek (szalma- és kukoricabála) energetikai célú hasznosítása. Az ingatlanon lehetőség van biomassza fűtőmű telepítésére is, illetve a környéken lehetőség van energiaerdő és energiafű telepítésére is. Hosszútávra szóló beszállítói szerződéskötés esetén Kunhegyesen mindkét megoldásra van fogadó- és termelőképesség. A megújuló energiaforrások felhasználása a városban nem új keletű, a kunhegyesi székhelyű Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában néhány éve biodízel-üzem működik. Kunhegyes idegenforgalmának legjelentősebb vonzereje a között felújított termálés strandfürdő, amely május 1-jén nyitott meg. 17

18 A strand a város központjától Tiszafüred irányában 1,5 kilométerre, a 34. sz. főútvonal és a vasút kereszteződésénél húzódó Kunmadarasi úton található. Területe 7,1 ha, ebből a zöldterület 90 %. A parkosított zöldterületen mindenki megtalálhatja a pihenésre legkényelmesebb helyet. A medencék környéke napozásra, a távolabbi füves területek, a kispályás focipálya és strandröplabda pályák labdázásra, játékra csábítanak. A bejárattól balra található a 100 egységes kabinsor és az újonnan épített női-férfi öltöző, előtte a 18x33 méteres felújított, feszített víztükrű, fokos úszómedence. Távolabb található az újonnan épített termál medence (38 fokos), a melegített vizű strandmedence (31-32 fok) és gyermekpancsoló (31-32 fok). A medencék élményfürdő elemekkel felszereltek (gomba, vízesés). A fürdő vizét annak 998 m mélységű termálkút adja 55 fokos kifolyási hőmérséklettel, 250 literes percenkénti vízhozammal. Az ezer méter mélyről feltörő jódos termálvíz reumás panaszok, megbetegedések, kezelésére, nőgyógyászati megbetegedések, mozgásszervi panaszok gyógyítására ajánlott, de jótékonyan hat az idegrendszerre is Társadalom Kunhegyes a Tiszafüredi kistérség második legnagyobb városa és a Kunhegyesi mikrotérség központja. A tiszafüredi kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megye északkeleti részén, a megye Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Heves megyével határos területén fekszik a Tisza és Hortobágy között. Területe 847 négyzetkilométer, lakónépességének száma fő (2006.) A kistérséghez 3 város és 10 község tartozik, ezek a helységek a XX. század második feléig a tiszafüredi és kunhegyesi járás települései voltak. A közöttük fennálló kapcsolatok tradicionálisnak mondhatók, mivel döntően Tiszafüred és Kunhegyes városok hagyományos vonzáskörzetének szerves részei. A tiszafüredi kistérség minden településen van olyan történelmi emlék vagy kulturális-néprajzi hagyomány, amely országosan is figyelmet érdemlő. Erre építve, összehangoltan szeretné bemutatni a kistérség a helyi kézművesek munkáit, a helyi folklórt és a gasztronómiát az ott élőknek és az idelátogató turistáknak. A 18

19 tiszafüredi kistérségben több nagy múltú civilszervezet működik, ők is hathatós segítséget nyújtanak a kistérségi településeken élők kapcsolatainak erősítésében. A kistérségben nagymértékű a hátrányos társadalmi-szociális helyzetben élő lakosság aránya, amelyben kiemelt a kistérségi átlagban a lakosság 10 %-át meghaladó roma népesség aránya. A képzettséget leíró legfontosabb százalékos statisztikai adatok: a 8 általánost be nem fejezettek aránya 1,4%; a 8 általánossal rendelkezők 23,4%; szakmai oklevéllel, de érettségivel nem rendelkezők 34,5%; érettségizettek 28,1%. A diplomások aránya 12,6%. Mind az érettségizettek, mind pedig a főiskolai végzettséggel rendelkezők száma 2-3%-kal alulmarad a megyei átlagon belül. A népesség 37%-a inaktív kereső (főleg nyugdíjasok, járadékosok) és mintegy 30% az eltartott. A társadalmi-gazdasági változások következtében nagy arányában nőtt a munkanélküliek száma. Míg a megyében az elmúlt években 26%-kal csökkent a foglalkoztatottak száma, addig a kistérségben ennél jóval nagyobb mértékben, több mint 40 százalékkal (!). A munkanélküliek körében a szellemi foglalkozásúak 9,5%, a pályakezdők 6%-os részarányt képviselnek. A mezőgazdasági szektor válsága és az ipari termelés visszaesése következtében a foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása folyamatos változáson megy keresztül. A foglalkoztatottak 13%-a a mezőgazdaságban, 31% az iparban, építőiparban dolgozik. A kistérségben a szolgáltatási ágazat szerepe emelhető ki, az ezen a területen alkalmazottak aránya 56%. A foglalkoztatottak negyede más településekre ingázik. A térség munkaerő-igénye és a helyi munkaerő kereslet struktúrája mind minőségében, mind mennyiségében számottevően eltér a helyi munkaerő kínálattól Lakónépesség Tiszafüreden és Kunhegyesen él a kistérség lakosságának 58%-a, itt a népsűrűség mintegy háromtizeddel meghaladja a kistérségi átlagot. A települések kétharmada 1-5 ezer lélekszámú község, ahol a térség lakóinak további négytizede, a településcsoporton belüli aprófalvakban a népesség 4%-a él. A népsűrűség 48 fő/km 2, ezzel Jász-Nagykun-Szolnok megye legritkábban lakott kistérsége. A kistérségen belül a Kunhegyesi mikrotérséget 5 település alkotja: Kunhegyes, Tiszaroff, Tomajmonostora, Tiszagyenda és Tiszaszentimre. A legnagyobb népességű település Kunhegyes. A mikrotérség lakosságszámát és annak között változását az alábbi táblázat mutatja be: Lakónépesség megoszlása Létszám (fő) Lakónépesség száma Állandó népesség száma Állandó népességből a 0-2 évesek száma 348 Állandó népességből a 3-5 évesek száma 398 Állandó népességből a 6-14 évesek száma Állandó népességből a évesek száma 750 Állandó népességszám változása (- / +) Az elmúlt időszakban folyamatos népességfogyás volt megfigyelhető, melyben a természetes fogyás mellett az elvándorlás játszik jelentős szerepet. Ez a népesség életkor, nemek, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás szerinti összetételének változásával is együtt járt. A 19

20 táblázatból jól látható, hogy a lakónépesség száma az 5 településen összesen fő, az állandó népesség száma pedig fő. Az utóbbi 16 évben a lakosság számának változása negatív irányt mutat, az elmúlt években folyamatos volt a csökkenés. Ma a mikrotérségben fővel kevesebben élnek, mint másfél évtizeddel ezelőtt. A lakónépesség összetétele Kunhegyesen és annak környékén közel állandónak tekinthető. A települési adatokból látható a 3-5 éves korosztályt tekintve, hogy a következő három évben jelentős változás nem várható. Az általános iskolákban jelentős tanulói létszámcsökkenés akkor várható, amikor a jelenleg 2 éves korosztály eléri a 6 éves kort Tiszaroff Tomajmonostora Tiszagyenda Kunhegyes Tiszaszentimre Mikotérség Állandó népességből a 0-2 évesek aránya Állandó népességből a 6-14 évesek aránya Állandó népességből a 3-5 évesek aránya Állandó népességből a évesek aránya A korösszetételt településenként vizsgálva megállapítható, hogy a gyermekek aránya % közötti értéket mutat, ami az országos átlagnál (16 %) magasabb. A térségben élőknek 21%-át teszik ki a 0-18 éves korú gyermekek. Az állandó népességhez viszonyítva 11% a 6-14 éves korcsoport aránya. Valamivel kevesebb (5%) a középiskolás korosztály aránya. A legfiatalabb korosztályok aránya hasonlóan alacsony: 3% a 3-5 évesek aránya és 2% a 0-2 éves korosztály aránya. Jól látható a népességfogyás eloszlása is. Az állandó népesség számához viszonyítva hasonló mértékben csökken a népesség Tiszaroffon (13%), Tomajmonostorán (13%) és Tiszaszentimrén (14%), de mindhárom településen meghaladja a mikrotérségi átlagot (8%). A népességfogyás Tiszagyendán (7%) és Kunhegyesen (5%) alacsonyabb. Lakónépesség összetétele Tiszaroff Tomajmonostora Tiszagyenda Tiszaszentimre Kunhegyes Lakónépesség száma Állandó népesség száma Állandó népességből a 0-2 évesek száma Állandó népességből a 3-5 évesek száma Állandó népességből a 6-14 évesek száma Állandó népességből a évesek száma

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT H- 5340 KUNHEGYES, SZABADSÁG TÉR

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT H- 5340 KUNHEGYES, SZABADSÁG TÉR 1 KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT H- 5340 KUNHEGYES, SZABADSÁG TÉR 1. Telefon: 00-36-59-530-620 Fax: 00-36-59-326-057 Web: www.kunhegyes.hu TELEPHELY AJÁNLÁSA tervezett magyarországi beruházáshoz H-Kunhegyes,

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT H- 5340 KUNHEGYES, SZABADSÁG TÉR 1. Telefon: 00-36-59-530-620 Fax: 00-36-59-326-057 Web: www.kunhegyes.hu TELEPHELY AJÁNLÁSA tervezett magyarországi beruházáshoz H-Kunhegyes,

Részletesebben

KUNHEGYES BEMUTATÁSA

KUNHEGYES BEMUTATÁSA KUNHEGYES BEMUTATÁSA a) A megye és a város elhelyezkedése, jellemzői: Jász-Nagykun-Szolnok megye az ország középső részén, az Alföld szívében helyezkedik el. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékkel

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPHELY AJÁNLATA. INGATLAN CÍME: 5340 Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 11. (hrsz:06/7)

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPHELY AJÁNLATA. INGATLAN CÍME: 5340 Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 11. (hrsz:06/7) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT H- 5340 KUNHEGYES, SZABADSÁG TÉR 1. Telefon: 00-36-59-530-620 Fax: 00-36-59-326-057 Web: www.kunhegyes.hu TELEPHELY AJÁNLÁSA tervezett magyarországi beruházáshoz H-Kunhegyes,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPHELY AJÁNLATA. INGATLAN CÍME: 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 39. (hrsz: 2344/1)

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPHELY AJÁNLATA. INGATLAN CÍME: 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 39. (hrsz: 2344/1) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPHELY AJÁNLATA INGATLAN CÍME: 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 39. (hrsz: 2344/1) KUNHEGYES BEMUTATÁSA a) A megye és a város elhelyezkedése, jellemzői: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt. rendkívüli ülésének könyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának megtárgyalta Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 társadalmi egyeztetési változatát és kéri

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

A vizsgált terület lehatárolása A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN

A vizsgált terület lehatárolása A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN Pénzes János Tóth Tamás Baros Zoltán Boros Gábor: A vizsgált terület lehatárolása Tájföldrajzi lehatárolás Társadalomföldrajzi lehatárolás A Cserehát területe A vizsgált három kistérség területe A MEGÚJULÓ

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM TOP4.0 2014. május 8-ai tervezet A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGYEI KERET FELOSZTÁSA A TOP4.0 SZERINT INTÉZKEDÉS SZÁMA MEGNEVEZÉS MILLIÓ Ft % TOP1.1

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Mellékletek. a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz

Mellékletek. a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz Mellékletek a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz 2. verzió Munkaanyag!!!!! Debrecen 2012. szeptember 20. Tartalom 1. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁK,

Részletesebben

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja.

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja. Gyógyfürdõ 2013. Köszöntõ Köszöntjük Önt városunk kiemelkedõ turisztikai szerepet játszó fürdõjében abból az alkalomból, hogy egészségét fürdõkezeléseinkkel kívánja javítani. Köszöntjük Önt is, aki szabadsága

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Fonyódi járás fejlesztési programjának bemutatása

Fonyódi járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Fonyódi járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben