Részletes szakmai önéletrajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes szakmai önéletrajz"

Átírás

1 Dr. Raffay Zoltán Részletes szakmai önéletrajz 1. Vezetéknév: Raffay 2. Keresztnév: Zoltán 3. Születési dátum: augusztus Állampolgárság: magyar 5. Családi állapot: nős, felesége, dr. Labudek Renáta orvos. Három gyermek édesapja (Sára 2000-ben, Soma 2005-ben, Janka 2009-ben született) 6. Tanulmányok:... Intézmény / Dátum (tól-ig) Janus Pannonius Tudományegyetem, Természettudományi Kar / Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Megszerzett diplomák: Földrajz-angol szakos középiskolai tanár; turizmus menedzser oklevél Marketing menedzser oklevél Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Ph.D. fokozat 7. Nyelvtudás: (5 kiváló; 1 alap) Nyelv Olvasás Beszéd Írás Magyar Angol Német Tagság szakmai szervezetben: Magyar Közgazdasági Társaság; Magyar Regionális Tudományi Társaság, Magyar Földrajzi Társaság 9. Jelenlegi beosztása: főiskolai docens 10. Szakmai tapasztalat (jelenlegi tevékenységgel kezdve): Dátum (tól-ig) Helyszín Szervezet Pozíció Tevékenység leírása július 1. - Szekszárd PTE IGYK Főiskolai docens Oktatás, kutatási tevékenységek

2 2011. február június április augusztus aug április aug július 31. Szekszárd PTE IGYFK (2011. szeptemberétől PTE IGYK) Főiskolai docens, mb. intézetigazgató Oktatás, kutatási tevékenységek, intézetigazgatói tevékenység Dunaújváros DUF Főiskolai docens Oktatás, kutatási tevékenységek, turizmus szakirányfelelős Pécs Pécs MTA RKK DTI MTA RKK DTI Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatási, szervezési, illetve oktatási tevékenységek Kutatási és szervezési tevékenységek 2000 tavaszán elvégeztem az SQW és a British Know How Fund által szervezett Innovációs menedzser tanfolyamot és 2002 között tagja voltam a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságnak. 13. Egyéb hasznos információ: a) Elnyert díjak (dőlt betűvel kiemelve a turisztikai vonatkozásúakat): április, Országos Tudományos Diákköri Konferencia, turizmus szekcióban különdíj a Horgászturizmus múltja, jelene és fejlesztési lehetőségei Baranya megyében című előadásért március, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága és a Dél- Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány II. díja Az innováció-orientált településfejlesztés megalapozása a Dél-Dunántúlon a hívóközpontok lehetséges szerepe a régióban című pályamunkáért március, Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Ifjúsági Díja Az üzleti szolgáltató szektor fejlődése és szerepe a területi fejlődésben Magyarországon című pályamunkáért szeptember augusztus 31: Bolyai János kutatási ösztöndíj b) Legfontosabb külföldi tanulmányutak (dőlt betűvel kiemelve a turisztikai vonatkozásúak): szeptember án részvétel és előadás a RESER (Reseau Services Espace) IV. éves konferenciáján Barcelonában június között tanulmányút Leeds városába és a Yorkshire & Humberside régióba, a régió gazdasági szerkezetváltásának megismerése és a tapasztalatok magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata céljából október tanulmányút Írországba, Galway városba, elsősorban vidékfejlesztési kezdeményezésekről és projektekről április 4-9 között tanulmányút Sheffield városba, elsősorban város- és területfejlesztési kezdeményezésekről és projektekről

3 júniusában 1 hetes tanulmányút Ausztriába falusi turizmus kezdeményezések témakörében szeptember között részvétel és előadás a XII: Lengyel Magyar Földrajzi konferencián Karpacz városban április 1 13 tanulmányút Írországba Galway, Shannon, Limerick és Dublin városokba, területfejlesztési kezdeményezésekről és projektekről október: részvétel a Sapientia Tudományegyetem Vidékfejlesztési konferenciáján, előadás címe: turisztikai kezdeményezések a magyar kistérségek SAPARD programjaiban. Csíkszereda, Románia április: részvétel és előadás a Regional Studies Association évi nemzetközi konferenciáján, Pisa, Olaszország október: részvétel és előadás RESER Évi, XIII. nemzetközi konferenciáján, Mons, Belgium június 21 28: tanulmányút Írországba Limerick, Galway és Shannon városokba, innovációs kezdeményezésekről és projektekről május: részvétel és előadás a Regional Studies Association évi nemzetközi konferenciáján, Ålborg, Dánia június: Írországban, innovációs stratégiák vizsgálata a Dél-Dunántúl regionális innovációs stratégiáját kidolgozó program keretében április 9-14: tanulmányút Kárpátaljára, falusi turizmus kezdeményezések témakörében június: részvétel és előadás a Regional Studies Association évi nemzetközi konferenciáján, Leuwen, Belgium február: tanulmányút Svájcba területfejlesztési együttműködési kezdeményezések témakörében április: részvétel és előadás a Regional Studies Association évi nemzetközi konferenciáján, Lisszabon, Portugália c) Legfontosabb szakértői munkák a turizmus területén: Siófok Kistérség fejlesztési koncepciójában a Szolgáltatások és Turizmus fejezetek, 1997 Az Önkormányzatok Egerági Társulásának SAPARD programját kidolgozó team tagja, 2000 Nagykanizsa MJV város fejlesztési koncepciójának elkészítése. A tercier szektor vizsgálata, turizmus + témavezetés, 2001 Dunaföldvár város fejlesztési koncepciójának elkészítése, 2004 Pécs, Európa kulturális fővárosa. Pécs MJV Polgármesteri Hivatal megbízásából készített, a város esélyeit taglaló háttértanulmány készítésében való részvétel, 2004 Simontornya város fejlesztési koncepciójának elkészítése, 2005 Marcali város fejlesztési koncepciójának elkészítése, 2005 Szakértői vélemény készítése a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Kiemelt Térségi Programok Főosztálya megbízásából a GKI Gazdaságkutató Rt. által készített, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben érintett települési és megyei önkormányzatok helye és szerepe a gazdaságfejlesztésben című munkáról Témavezetője voltam a Regionális Fejlesztés Operatív Program 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése és 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása intézkedések hatékonyságjavítását célzó, az Országos Területfejlesztési Hivatal keretében működő Regionális Fejlesztés Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóságától kapott megbízás keretében végzett kutatásnak 2007 áprilisa és 2008 márciusa között)

4 d) Legfontosabb nemzetközi együttműködési projektek a részvételemmel: ESPON projekt: Pre-Accession Aid Impact Analysis, Az előcsatlakozási alapok hatásainak elemzése, EU 5. Keretprogram, EXLINEA projekt (Lines of Exclusion as Arenas of Co-operation: Reconfiguring the External Boundaries of Europe Policies, Practices, Perceptions, azaz Határvonalak mint az együttműködés színterei: Európa külső határainak újrarajzolása politikák, gyakorlatok és felfogások) Territorial cooperation and transnational cooperation programmes within Structural Funds, azaz A Strukturális Alapokból finanszírozott területi és transznacionális együttműködések vizsgálata (a DG XVI, Brüsszel megbízásából) Creative industries in Hungary (A kreatív iparágak Magyarországon). Tanulmány a KMU Forschung Austria (Austrian Institute for SME Research, Osztrák KKV Kutató Intézet), Bécs, Ausztria számára e) Rendszeres felsőoktatási tevékenység a jelenlegi munkahely előtt, illetve mellett: Dunaújvárosi Főiskola, Gazdálkodástudományi Intézet. Oktatott tárgyak: Turisztikai közigazgatás és területfejlesztés; A turizmus gazdaságtana; A turizmus társadalmigazdasági-környezeti alapjai; Turizmusföldrajz; Falusi turizmus szervezése; Közlekedés és turizmus; Vendéglátás szervezése és gazdaságtana Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék: Szolgáltatások, közszolgáltatások c. kurzus Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék: Helyi fejlesztési koncepciók vizsgálata c. kurzus Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Agrár-, Környezet és Regionális Gazdaságtan Tanszék: A szolgáltatások gazdaságtana c. kurzus 14. Legfontosabb publikációk Könyvfejezet: 1. Measurement problems of the performance of ecotourism in Hungary. In: The role of tourism in territorial development. 4 th international conference of the Babes-Bolyai University, Faculty of Geography, Gheorgheni University Extension, Presa Universitară Clujeană, Pp The use of indicators in ecotourism. In.: Acta Szekszardiensium. Scientific Publication XIII. Szekszárd, pp. 3. Különleges közlekedési formák a turizmusban. In: Turizmus és közlekedés. Elektronikus tananyag. Elérhetőség: 4. A turizmusfejlesztés során használható indikátorok. In: Turizmus kutatások módszertana. Elektronikus tananyag. Elérhetőség: 5. A horgászturizmus eddigi eredményei és lehetőségei Magyarországon. In: Dávid L, Bujdosó Z, Remenyik B, Tóth G (szerk.): Fenntartható horgász-, vadász és víziturizmus: Turizmus-vendéglátás BA alapszak tankönyvei 1. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, pp A szolgáltatások helye a modern gazdaságban. In: Hajdú Z (szerk.): Dél-Dunántúl. Pécs ; Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja; Dialóg Campus Kiadó, pp (A Kárpát-medence Régiói; 3.)

5 7. Hungarian-Romanian and Hungarian-Ukrainian Border Regions as Areas of Co-operation Along the External Borders of Europe. Társzerzők: Baranyi B., Balcsók I., Dancs L., Koncz G., Szabó Gy. In: Baranyi B (szerk.): Discusssion Papers; Special editition, Pécs, Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences. 169 p. (2005) 8. A tudásalapú regionális fejlesztési politika elemei. In: Inotai András (szerk.): EUtanulmányok IV. Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Budapest, o. 9. Gerjeszthetik-e a fogyasztói szolgáltatások a regionális fejlődést? In: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtani Doktori Iskola évkönyve Szerk.: Mezei C. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, Pécs, o. 10. Az üzleti szolgáltatások szerepe a regionális versenyképesség erősítésében. In: Pálné Kovács I. (szerk.): Versenyképesség és igazgatás. Pécs, MTA RKK, 2004, o. 11. The position and development of services (in South Transdanubia). Hajdú, Z. Pálné Kovács, I. (szerk.): Portrait of South Transdanubia: A Region in Transition. Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, Pécs, o. 12. A rurális térségek gazdasági versenyképességének növelése a szolgáltatások fejlesztésével. Kovács, T. (szerk): A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. A VI. Falukonferencia előadásainak tanulmánykötete Dialóg Campus, Budapest Pécs, o Társszerző: Sári László 13. A szolgáltatásokban foglalkoztatottak arányának növekedése a fejlett piacgazdaságokban Mezei, C. (szerk.): A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Agrár-, Környezet és Regionális Gazdaságtan Ph.D. hallgatóinak tanulmánykötete o Az üzleti szolgáltatások fejlődése és fejlesztése az Egyesült Királyságban Mezei, C. (szerk.): A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan doktori iskola évkönyve, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, Pécs, o. 15. Az innováció-orientált területfejlesztés esélyei a Dél-Dunántúlon Emlékkötet Bihari Ottó 80. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs, o., The Development of Business Services and Their Role in Regional Development in Hungary. In: Regional Processes and Spatial Structures in Hungary in the 1990 s. Szerk.: Hajdú Zoltán. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs, Az üzleti szolgáltatások helyzete Magyarországon és szerepük a regionális fejlődésben. Tanulmány a Magyarország az ezredfordulón kutatás keretében, témavezető: Nemes Nagy, József. Budapest, Önálló szerzői teljesítménynek minősülő kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár: 18. A foglalkoztatás bővítésének atipikus formái. A visegrádi országok tapasztalatai. Atypical forms of employment expansion. Experience of the Visegrád countries). Szerk. Tésits Róbert, Tóth József, Vonyó János. MUNKAÜGYI SZEMLE 50:(10) pp (2006) 19. A Magyar Regionális Tudományi Társaság II. Vándorgyűlése Nyíregyházán. In: Területi Statisztika 2005/1. sz o. Társzerzők: Mezei Cecília és Póla Péter 20. Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza (Szerk.: Perczel György). Recenzió, a Tér és Társadalom 2003/3, o. 21. Illeris, Sven: Tanulmányok az európai regionális fejlődésről. Recenzió. Tér és Társadalom 1995/3-4., o. Lektorálás:

6 22. Dr. Aubert Antal: Turizmus trendek és térszerkezet Magyarországon. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Pécs, Szakfolyóiratban megjelent tanulmány: 23. Az üzleti szolgáltatások szerepe a periférikus térségek fejlesztésében Gazdálkodás, , o. 24. Távszolgáltatások és a régiók esélyei az új területi munkamegosztásban a hívóközpontok Tér és Társadalom 2001/3 4, o. 25. A szolgáltatások és a regionális fejlődés Comitatus, június, o. 26. A szolgáltatások osztályozása és szerepük a regionális fejlődésben Tér és társadalom 1996/2-3., o. Konferencia-kiadvány: 27. Raffay Zoltán Huszti Zsolt: Elfeledett magyar utazók. In: A turizmus ünnepe c. nemzetközi konferencia, PTE IGYK, Szekszárd, november CD ROM, ISBN Complex rural development, habitat rehabilitation and ecotourism in the Hungarian Romanian Ukrainian triple border region. In: Határon átnyúló partnerség, különös tekintettel a magyar-román-ukrán hármas határra című konferencia (2009. dec. 7-8.) kötete 29. Effects of the global economic crisis on the Hungarian tourism destinations (A globális gazdasági válság hatása a magyar turisztikai desztinációkra). In: VI. Településföldrajzi konferencia (Szombathely, dec. 3-4.) kötete 30. Changes in the competitiveness of the Hungarian tourism industry as an effect of the global economic crisis. In: Competitiveness and tourism in Central Europe című konferencia (Veszprém, szeptember ) kötete 31. Diákok utazási szokásainak változása a gazdasági válság hatására. In: Duna-Térségi Kohézió II. EU Interregionális Tudományos Konferencia kötete, Dunaújváros, július Vizes élőhelyek és turizmus: a Duna-Delta példája és a tapasztalatok hazai alkalmazhatósága. In: Duna-Térségi Kohézió II. EU Interregionális Tudományos Konferencia kötete, Dunaújváros, július Ökoturisztikai kezdeményezések Magyarországon. In: Magyarok a Kárpát-medencében című Nemzetközi Földrajzi Konferencia, Szeged, március 6., kötete 34. A horgászturizmus lehetőségei a magyarországi Duna-szakaszon. In: Duna-Térségi Kohézió I. EU Interregionális Tudományos Konferencia kötete, Dunaújváros, július Ökoturisztikai kezdeményezések a Dél-Dunántúlon. In: A vidéki Magyarország az EUcsatlakozás után. VII. Falukonferencia tanulmánykötet, MTA RKK DTI, Pécs, o. 36. A luxury or an opportunity? Cultural services in regional development (Luxus vagy lehetőség? Kulturális szolgáltatások a területi fejlődésben). A Regional Studies Association nemzetközi konferenciája, 2007, Lisszabon, Portugália 37. A horgászturizmus jelene és lehetőségei Magyarországon. A II. Országos Turisztikai Konferencia (Pécs, október ) tanulmánykötete (CD-ROM), ISBN: 10-ES: ; 13-AS: ; o. 38. Tiszta társadalom-e a szolgáltató társadalom? In: III. Alföld Kongresszus. MTA RKK ATI, A fogyasztói szolgáltatások hatása a helyi gazdasági fejlődésre. In: XIII. Ifjúsági Tudományos Napok, Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, április 29. Konferencia CD-ROM 40. A rurális térségek gazdasági versenyképességének növelése a szolgáltatások fejlesztésével. Kovács, T. (szerk): A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. A

7 VI. Falukonferencia előadásainak tanulmánykötete. Dialóg Campus, Budapest Pécs, o. Társszerző: Sári László 41. The effect of business services on the competitiveness of the Hungarian regions. RESER Évi, XIII. nemzetközi konferenciájának CD-ROM-ja, Mons, Belgium, Business services as determinants of regional competitiveness in Hungary after the systemic change. A Regional Studies Association nemzetközi konferenciája, 2003, Pisa, Italy A tercier szektor szerepe egy rurális térség (Dél-Zselic) fejlesztésében Kiút a válságból. A 3. Falukonferencia tanulmányainak kötete. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, o., 1995 Könyvszerkesztés: 44. Hajdú Z, Illés I, Raffay Z (szerk.): Délkelet-Európa.: Államhatárok, határon átnyúló kapcsolatok, térstruktúrák. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. (ISBN: ) 45. Hajdú Z, Illés I, Raffay Z (szerk.): Southeast-Europe.: State Borders, Cross-Border Relations, Spatial Structures. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, p. (ISBN: ) Szakfordítás: 46. Buday-Sántha Attila: A Balaton-régió fejlesztése Development Issues of the Balaton Region. Saldo Kiadó, Budapest, 2007 p. 47. Út a fenntartható vidékfejlesztéshez az ökoturisztikai minősítési rendszereken keresztül. Gyakorlati kézikönyv, ECO-ROUTE projekt, Design and development of touristic products (Turisztikai terméktervezés és fejlesztés). A Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz elnevezésű TÁMOP /1/A projekt elektronikus tananyaga, Elérhetőség: 15. Idegenforgalmi témájú szakdolgozatok készítésének vezetése, illetve turisztikai témájú Ph.D. dolgozatok bírálata: szeptembere és decembere között összesen mintegy 60 saját hallgató szakdolgozatának intézeti konzulense, illetve négy felsőoktatási intézmény összesen közel 30 külső hallgatójának opponense voltam. Eddig két PhD dolgozat opponensi teendőinek ellátására kaptam felkérést a turizmus, négy további dolgozatnak a terület- és településfejlesztés témakörében. 16. Munkavégzés szempontjából fontos egyéb képességek: jó kommunikációs készség, jó előadókészség (több mint tíz éves gyakorlat magyar és angol nyelvű előadások tartásában, több éves felsőoktatási gyakorlat a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtani, Bölcsész, illetve Illyés Gyula Karán, valamint a Dunaújvárosi Főiskolán) csapatmunkára való képesség, csapatvezetésben szerzett gyakorlat számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, elektronikus levelezés, Internet-használat) kreativitás és innovativitás

8 több éves szakfordítói és tolmács múlt (megbízók többek között a Baranya Megyei Közgyűlés, a Pécsi Tudományegyetem, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, a Villány-Siklós Borút Egyesület, a Baranya Megyei Tourinform Iroda, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézete) szakmai kapcsolatok a turizmus és a területfejlesztés területén különböző szinteken területfejlesztésben szerzett évtizedes szakmai gyakorlat. Referenciamunkák a teljesség igénye nélkül: o : összesen mintegy 20 Baranya és 2 Tolna megyei község településfejlesztési koncepciójának elkészítése o 2004: Nagykanizsa MJV településfejlesztési koncepciójának elkészítése (témavezetés és Turizmus fejezet) o 2004: Dunaföldvár város településfejlesztési koncepciójának elkészítése o 2004: Simontornya város településfejlesztési koncepciójának elkészítése o 2004: Sellye város településfejlesztési koncepciójának aktualizálása projektmenedzsmentben szerzett több év gyakorlat természetszeretet (hobbim a horgászat) több mint balesetmentesen levezetett kilométer Magyarországon és Európa számos országában saját autó, mobilitás Hobbi: Horgászat, természetjárás, olvasás Elérhetőség: Cím: 7623 Pécs, Tompa M. u. 44. Telefon: 20 /

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Pénzügyi és Számviteli Főiskola, zalaegerszegi tagozat 1996-1998: Pénzügyi szakközgazda vállalkozói szakirányon.

CURRICULUM VITAE. Pénzügyi és Számviteli Főiskola, zalaegerszegi tagozat 1996-1998: Pénzügyi szakközgazda vállalkozói szakirányon. CURRICULUM VITAE Családi név: Birkner Utóneve(k): Zoltán Születési idő: 1971.08.09. Képzettség: Pannon Egyetem: PhD fokozat Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (2010, summa cum laude), a

Részletesebben

Önéletrajz. Dr. Péter Erzsébet. 2011. júniustól: egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Nagykanizsai Kampusz

Önéletrajz. Dr. Péter Erzsébet. 2011. júniustól: egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Nagykanizsai Kampusz Önéletrajz Dr. Péter Erzsébet Személyi adatok Születési dátum és hely: 1979. május 20., Nagykanizsa Anyja neve: Szabó Erzsébet Családi állapot: házas Állampolgárság: magyar Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Rózsa

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyes adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév Dr. Birkner Zoltán

Europass Önéletrajz. Személyes adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév Dr. Birkner Zoltán Europass Önéletrajz Személyes adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Birkner Zoltán Cím(ek) Vadalmás u. 8800 Nagykanizsa (Magyarország) Telefonszám(ok) +36 30 6350820 E-mail(ek) birkner.zoltan@uni-pen.hu Állampolgárság

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail smahom@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar

Részletesebben

MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK: 1. Hardi T. Hajdú Z. Mezei I. (2009) Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA RKK Gyır Pécs. 375p. ISBN 978-963-9899-08-7 2. The Development of the Urban Network in

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ERDŐS KATALIN

ÖNÉLETRAJZ ERDŐS KATALIN ÖNÉLETRAJZ ERDŐS KATALIN Tanulmányok 2006 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola (nappali képzés) Abszolutórium (2009.06.22.) Elérhetőségek E-mail:

Részletesebben

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk:

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Tudományos publikációk jegyzéke A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Könyvfejezetek: Csapó T. (1992): Humán infrastruktúra Vas megye elmaradott térségeiben. - In.: Rechnitzer

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. 2 távoktatási tananyag 1. 2005.január-március

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. 2 távoktatási tananyag 1. 2005.január-március TURIZMUS TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Berki Tibor A kutatási téma címe, rövid leírása 1. Távoktatás: Idegenvezetés módszertana, Utazási irodai menedzsment

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS Címlap 0 9 0 9 2 0 0 8 A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe INNOTARS_08- Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. névváltozás

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16.

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16. MTA Regionális Tudományos Bizottság II. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2010. november. 16. A T A R T A L O M B Ó L : Díjak, elismerések 2 IX. Osztály által szervezett programok 3 PhD védések 4 Konferencia beszámolók

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2008 Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Központ sorozataiban megjelent kiadványok Területi és Települési

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2011. A Központ sorozataiban megjelent kiadványok

MTA Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2011. A Központ sorozataiban megjelent kiadványok MTA Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2011 A Magyar Tudományos Művek Tárából összeállította: Sziráki Zsuzsanna és T. Gémes Tünde Disszertáció: 2 Egyéb: 43 Folyóiratcikk:

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Publikációs lista és kutatási tevékenyég

Publikációs lista és kutatási tevékenyég Publikációs lista Dr. Péter Erzsébet Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, egyetemi docens Email: dr.peter.erzsebet@gmail.com Publikációs lista és kutatási tevékenyég Nemzetközi folyóiratokban, illetve

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN)

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Cím E-mail Állampolgárság NAGY BENEDEK 15/18 SZ., DECEMBERI FORRADALOM ÚT, 530212, CSíKSZEREDA, ROMÁNIA nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PROGRAM 2014. november 27. 10.00 Közgyűlés A1 terem Alapszabály

Részletesebben

PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA

PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA Dr. Szente Viktória egyetemi docens Kaposvár 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben