Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének június 29-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének június 29-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Nagy Éva területhasználati kérelme. - Ámla Kft. közterület-foglalás ügye, - Beépítési koncepció a Club Aliga területére, - Belsı utca tervezése, - Hétvezér utca győjtıút kategóriába vonása, - Pályázati lehetıségek, - Erdei tornapálya kiépítése, - Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás kijelölési jog, - Védınıi Szolgálat eszközbeszerzés, - Geomédia Kiadó Zrt. kérelme, - Nyári rendezvényekre elıirányzat biztosítás, - Világosi Hírmondó újság külön melléklet költségére elıirányzat biztosítás, - Utak útburkolat felújítására érkezett ajánlatok tárgyalása, - Robomaster Kft. kérelme, - Multibaal Trade Kft. kérelme, - Balatonaliga Üdülıközössége Egyesület kérelme, - Balatonvilágos 1403/1 hrsz-ú ingatlan ingatlanrészének elıvásárlási jog érvényesítés ügye.

2 15. számú JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének június 29-én a községháza tanácstermében 19 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésérıl Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Király Ferenc képviselı Kıszegi Mihály képviselı Mihalovics Miklós képviselı Molnár János képviselı dr. Nagy Miklós képviselı Pernecker Antal képviselı Szabó István képviselı Varga Géza képviselı Igazolatlanul távol: Bóta Györgyi képviselı Tanácskozási joggal meghívott: Bak Istvánné jegyzı helyettes Nagy Éva vállalkozó Pintér Gábor Ámla Kft. képviselıje Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület testületi ülésen megjelent tagjait, valamint a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek felkérem Király Ferenc és Kıszegi Mihály képviselı urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete jegyzıkönyv hitelesítınek Király Ferenc és Kıszegi Mihály képviselı urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás: A napirendek tárgyalása elıtt lenne két kérés. Az egyik a 12. napirendként szereplı Ámla Kft. beadványa, ahol Pintér úr kért egy személyes találkozót. A másik Nagy Éva kérelme. Nagy Éva területhasználati kérelme. Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A hölgy kéri engedélyezni a Falunap rendezvénykor a bisztróval szembeni területen, kijelölt pályán, két quad használatát. Ezzel is színesítve a falunap programjait a gyerekeknek. 2

3 Pernecker Antal: Engedélyezzük, de olyan feltétellel, hogy a balesetveszély elhárításra tegyen meg mindent. Teljes felelısséggel tartozik az esetleges balesetekért. Csak a kijelölt területet használhatja. Mihalovics Miklós: Anno felmerült, konkrétan döntöttünk, hogy nem adunk ilyenre engedélyt. dr. Nagy Miklós: Ez nem ide való, hanem ki a pusztába. Természetkárosítás és környezetszennyezés, zajártalom. Nem kell ez a falu közepére. Fekete Barnabás: Hallgassuk meg a hölgyet. Kérem, hogy mondja el, hogy hol kívánja, milyen feltételekkel, és milyen biztonsági berendezésekkel használni a területet. Nagy Éva: Azt gondoltam, hogy önök megmondják, hogy hol. Én a bisztróval szembeni üres területre gondoltam. Nem tudom, mik a programok. Egy kijelölt, nem túl nagy pályán kipróbálhatnák a gyerekek a quadot. Fel lenne a terület bójázva. Bukósisakkal használhatnák a gépeket. Azok le lennének fojtva. Pernecker Antal: Mit jelent az, hogy le lennének fojtva a quadok? Hány km/óra sebességgel közlekednének? Nagy Éva: Kb km/ó. Testnevelı tanár vagyok. Gyerekek között dolgozom. Nem az a célom, hogy börtönbe kerüljek, azért, mert a gyerekek megsérülnek. Cél, hogy kipróbálhassák a gépeket, és ezzel is színesítenénk a programot. Bóta Györgyi képviselı asszony megérkezett a testületi ülésre. Pernecker Antal: Én arra gondoltam, hogy ön teljesen szervezetten, x összegért szolgáltatja ezt a programot. Nagy Éva: Nem. Minden engedélyem meg van hozzá, hogy mőködtethessem a quadokat. A vállalkozói igazolványomban benne van a máshová nem sorolható szabadidıs tevékenység. Király Ferenc: Attól függetlenül, hogy a képviselı-testület a hozzájárulását adja a területhasználathoz, az összes felelısség önt terheli a pályán belül történtekkel kapcsolatban. Ezt Ön tudja? Nagy Éva: Igen, persze. dr. Nagy Miklós: Láttam ilyen quad pályát, hogy hogyan néz az ki. Egy falu környezetében, egy rendezvényen teljesen idegen. Valahol kint, egy külterületen el tudom képzelni, de pont a falu közepén nem. Honnan gondolták, hogy mi itt vagyunk, és most kéne ezzel az ötlettel ide jönni? Nagy Éva: Nem olyan nagy zajjal jár, mivel le vannak fojtva a quadok. Ez egy szabad terület. A légszennyezés nem egy zárt területen van. Nem egy nagy pálya lenne. Ez egy kis területen lenne, ahol a gyerekek körbe tudnának menni a gépekkel, és ki tudnák próbálni a motorozást. Fekete Barnabás: Hány m 2 -t venne igénybe? 10x50 m? 3

4 Nagy Éva: 20x30 m. Fekete Barnabás: A Westel torony környékén tudnám elképzelni a pályát, ha hozzájárul a testület. Nagy Éva: Maguk mondják meg, hogy hol, és én oda megyek. Pernecker Antal: Egész nap lenne ez a szolgáltatás? Én egy bizonyos idıhatárban tudnám elképzelni. Nagy Éva: Az igény függvényében. Bóta Györgyi: Ha már kitelepül, akkor miért nem lehet egész nap? Molnár János: Csak gyerekek használhatják ezeket a jármőveket? Nagy Éva: A felnıttek is mehetnek ezen a lefojtott motorral mőködı quaddal, ha akarnak. Pernecker Antal: Ön garantálni fogja, hogy természetkárosodás nem történik? Bóta Györgyi: Quad pálya ott szokott kitarolódni, ahol egy évig használják, reggeltıl estik a pályát. Fekete Barnabás: A szolgáltatásért pénzt szed? Nagy Éva: Csak annyit, amennyi a benzin költség. Percenként 100 Ft. Bóta Györgyi: Ehhez nekünk nincs közünk. Király Ferenc: Legyen kiírva a konkrét használat díja! Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek, hogy biztosítsunk a 020/3 hrsz-ú ingatlan területébıl a Westel torony melletti részen 20mx30m nagyságú területrészt 5000 Ft területhasználati díjért július 11-ére azzal a feltétellel, hogy minden biztonsági elıírást köteles betartani. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 224/2009.(VI.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete Nagy Éva (8171 Balatonvilágos, Rákóczi u. 4.) vállalkozó részére július 11. napjára, Balatonvilágos 020/3 hrsz-ú ingatlan területébıl a Westel torony melletti részen 20mx30m nagyságú területrészt használatba ad kijelölt pályán két quad használatára-, 5000 Ft területhasználati díjért. 4

5 A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Felelıs: Fekete Barnabás polgármester Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: július 11. Nagy Éva távozott a testületi ülésrıl. Ámla Kft. közterület-foglalás ügye Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm Pintér Gábor urat. Felszólítottuk arra, hogy a közterületrıl távolítsa el a virágvályúkat. Ezzel kapcsolatban egy személyes meghallgatást kért a képviselı-testülettıl. Át is adom a szót. Pintér Gábor: Várnám, hogy mi az indoka ennek a felszólításnak. Elküldtem az elsı levél után egy t, melyben küldtem egy levelet, és képeket. Erre választ nem kaptam. Pár nappal ezelıtt kaptam a második levelet, hogy 30-áig vitessem el a virágtartókat, mert ellenkezı esetben az önkormányzat elviteti. Szeretném tudni, hogy mi az oka, és indoka. Megmutattam a vendégeimnek, és megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy az önkormányzat, ha van egyáltalán olyan ember, nem egy testület egyhangúlag dönt ilyenrıl, hogy az alsó részrıl, ahol egyetlen egy szál virágot ki nem ültetett az önkormányzat, egyedül én ültettem ki. A képekrıl, ami mindenki elıtt ott van, meg lehet nézni, hogy hogyan néz ki az önkormányzati terület, és hogy néz ki a miénk. Nem tudok mást mondani. Várnám, hogy önök mondják el, hogy kit zavar a virágláda? Nem az úttesten van. A közlekedésrendészetet megkérdeztem, hogy szerintük balesetveszélyes-e? Szerintük nem balesetveszélyes. Nem tudom, hogy itt ki van olyan szakember, aki ebben kompetens? Várnám az érveket. Fekete Barnabás: Azért volt ez a döntés, mert gyakorlatilag ott, ami busz megy le, nem tud elfordulni. Pintér Gábor: Melyik az a busz? Fekete Barnabás: Amikor rendezvények vannak, van ott busz forgalom. Nem az ön területe, hanem az önkormányzat területe, amirıl beszélünk, és ha egy esetben is zavarja a virágláda a forgalmat, akkor zavarja, akadályozza a forgalmat. Pintér Gábor: Akkor azt a virágládát el kéne rakni, vagy összetörni. Egyetlen egy esetben sem törték össze. Kıszegi Mihály: Igen is akadályozza a forgalmat, engem is zavar. Csupán annyi lenne a dolga, nem elvinni onnan, hanem befordítani, hogy ne lógjon ki az útra. Pintér Gábor: Ha én kocsival ott állok, akkor sem tud befordulni. Az útra nem lóg ki a virágtartó. 5

6 Kıszegi Mihály: Az, hogy nincs rajt aszfalt, attól az még az út területe. Pintér Gábor: A polgármester úr propagálta az üdülıegyesületi fórumon, hogy mindenki ültessen virágot a közterületre. Ha én oda virágot ültetek virágvályúba, zavarja a buszt? Mihalovics Miklós: Valószínőleg oda nem ültethet virágot ön jogszerően, mert az útnak meg van a kiszabályozási szélessége, és az útpadka ebbe a közterületbe beletartozik. Én úgy gondolom, oda virág nem ültethetı. Nyilvánvalóan ez az útkeresztezıdés különösen eléggé neuralgikus pontja ennek a parti közlekedésnek. A megközelíthetıség, befordulás, kifordulás szempontjából ez az üres terület erısen hiányzik azáltal, hogy ott virág van. Esztétikai szempontból semmi kifogás nincs, egyszerően a közterületen.. Pintér Gábor: Az nem közút. Mihalovics Miklós: Az, az útnak a padkája. dr. Nagy Miklós: Azt gondolom, hogy ez méltatlan, hogy valaki a testülettel vitatkozni akar arról, hogy honfoglalást végez-e egy közúton. Tessék ezt tudomásul venni, hogy a telekhatárán belül szabad a gazda, telekhatáron kívül nem. Nem is testületi ügy ez. A jegyzınek kell ebben eljárni. Ez olyan durva szabálysértés, amit meg kell büntetni. Pintér Gábor: A képek magukért beszélnek. Molnár János: Én lent voltam, megnéztem, és úgy vélem, hogy esztétikailag nagyon jók azok a virágládák, és a forgalmat nem zavarják. Ha beáll az autó a két oldalra, ugyanúgy foglalja a helyet, mint a virágtartó. Ennyi erıvel az összes fát, ami közterületen van, ki lehetne vágatni, mert akadályozza a közlekedést. Véleményem szerint ez nem lóg ki az útra. dr. Nagy Miklós: Nem érti, hogy nem a mi kompetenciánk ez az egész? A másik, hogy az úttorkolatba nem lehet parkolni sem. A KRESZ ide vonatkozó szabályait sérti durván. El kell csodálkozni azon, hogy valaki idáig vesz bátorságot, hogy ilyen kérdésben vitába száll a tulajdonossal. Pintér Gábor: A tulajdonos hogy hogyan gondozza azt a területet, azon megint el lehetne vitatkozni. Király Ferenc: Naponta többször találkozunk abban az elágazóban, és ez tényleg olyan pontja Balatonvilágosnak, ahol nem egyszerő a jármővekkel való közlekedés. Azzal én is egyet értek, hogy ez a terület legalább valahogy kinéz, de nem hiszem, hogy ne akarjon kompromisszumot kötni. Ma is volt rá példa, hogy önhöz leállt egy szállító autó, a másik oldalra egy másik, és -többek között én is- vártunk arra, hogy tovább tudjunk menni. Ön is felszólíthatná a szállítót, hogy ne álljon oda. Akadályozzák a forgalmat. Azzal egyet értek, hogy szép a terület, de legalább egy virágtartót el kell fordítani, mert kicsi a hely a forduláshoz. Pintér Gábor: Azt szeretném megkérdezni, hogy a kocsibejárót, ami közterület ki hozta rendbe? Pernecker Antal: Nem kell vitázni. 6

7 dr. Nagy Miklós: A jegyzıre tartozik, oldja meg. Fekete Barnabás: Köszönöm a megjelenést. Pintér Gábor távozott a testületi ülésrıl. Kıszegi Mihály: Lenne egy bejelentésem a napirend tárgyalása elıtt. Parlagfüves területet szeretnék bejelenteni a Virág utca, Jászai utca sarkán. Nem tudom kié a terület. Bak Istvánné: Utána nézünk. Fekete Barnabás: Kérem, akinek a kiadott napirendhez kapcsolódóan módosító indítványa van, tegye meg. Pernecker Antal: Kérdésem lenne, hogy Polgárdiról beérkezett-e az utak felújítására vonatkozó ajánlat, mivel nem látom a kiadott anyagban? Szeretném, ha ez a szerzıdés megköttetne, és az útfelújítások megkezdıdnének. Errıl szeretnék pár szót szólni, kérem napirendként felvenni. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek a napirend kiegészítését az elnök úr javaslata alapján. Kérem, aki a javasolt, és a kiadott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a javasolt, és a kiadott napirendek tárgyalásával egyhangúlag egyetért. 1. napirend: Beépítési koncepció a Club Aliga területére Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Átadom a szót a napirendet elıterjesztı képviselıknek. dr. Nagy Miklós: Különféle fórumokon, nyilvános helyeken történik olyan megnyilatkozás, amely a valóságot nem tükrözi vissza. Azt állítani újságcikkben, hogy itt valamiféle kárt okoz a testület azzal, hogy a jelenlegi szabályozási tervet megváltoztatva nem kénye, kedve szerint szolgál ki egy bizonyos érdeket, hogy ebbıl még kártérítés is lehet, ez nevetséges. Nem szabad ezzel kapcsolatban mondani, és nem szabad ezzel rontani a testületnek, illetve a falunak a pozícióját, az alku pozícióját. Ugyanis az elıterjesztésben a jelenleg érvényes HÉSZ-ben nem kell azt mondani, hogy nincsen, mert van- a fejlesztést bezárja, nem tud belıle kitörni, de így vette meg, ennyi pénzért, azért ért csak ennyit. Ha nem ez lett volna a rá vonatkozó Fekete Barnabás: Azt kérem, hogy ne errıl, hanem konkrétan az elıterjesztésrıl beszéljünk. dr. Nagy Miklós: Arról beszélek. Arról van szó, hogy megvette ennyiért, és mi most belátva azt, hogy azon lehet fejleszteni valamit, ezért megengedjük, de megmondjuk, hogy mennyit, és milyet. Ezért készült ez az építési koncepció, hogy ne hozzuk magunkat olyan helyzetbe, 7

8 hogy az idı elmegy, és azt mondjuk, hogy hát adódtak vele problémák, de most már tényleg nem lehet vele mit csinálni. Tessenek úgy értelmezni ezt, hogy ez megkerülhetetlen, hogy egy ilyen dolgot elfogadjon a testület. Ez átment, egy szakmai kritikát kibírt. Nem így írtam meg, mint ahogy itt van. Sokkal dagályosabban, terjedelmesebben, de ez meg van bírálva. Így, ahogy van ajánlta a szaktanácsadónk elfogadásra. Én ezt közvetítettem, akkor, amikor ide hoztam. Kérem a képviselı-testületet, ha olyan jellegő észrevétele van, tegye meg, de lehetıleg fogadja el, mert soha nem volt olyan koncepció a földön, amibe nem lehetett volna valamivel jobbat beletenni, valami hibát lelni. Ez a koncepció éppen rugalmas volta miatt, megenged majd szerkezeti terv készítésnél bizonyos kiszabályozott területeken engedményt, vagy szőkítést. Itt most a beindításhoz, hogy készülhessen már a szerkezeti terv olyanná, mint ami elfogadható lesz, és a szabályozási terv alátámasztó rész olyanra, ezért el kell fogadni, el kell küldeni a megfelelı helyekre. A javaslatban én azt gondoltam, hogy elég, ha a fıépítészünk kapja meg, de már látom a történtek átmentek efölött, és az állami fıépítésznek is el kell küldeni. Molnár János: A szakértınek az aláírása nem szerepel, hogy ı ezt átnézte, és jóváhagyta. Mondhatjuk azt, hogy ı szakértette, de ı mondhatja azt is, hogy nem is látta ezt az egészet. Kérdésem, hogy a Településfejlesztési Bizottság összeült, hogy még hárman is aláírták, vagy csak ez a titulus lett ráírva? dr. Nagy Miklós: Nem sértıdök meg, amikor a szavahihetıségemrıl beszél a képviselı úr. Molnár János: Épp a doktor úr szokta azt mondani, ha nem lát aláírást, hogy az csak egy fecni. dr. Nagy Miklós: Köszönöm az észrevételt. Ezen én átléptem. Egy bizottság mőködhet úgy is, hogy rituálisan összeül, és ülést tart, de úgy is, hogy egymást közt megbeszéli, és utána, mint bizottság tagja vállalja aláírásával Kijelentem, hogy ez átment a szőrın. Ezt megbírálta a szaktanácsadó, és azt mondta, hogy ez így jó. Ha nekem nem hisz a képviselı úr, szíve joga. Én nem bántódom meg ezen, csak furcsállom. Mihalovics Miklós: Azt speciel én mondtam, az ügyvéd úr általi véleménynél, hogy ha nincs aláírás, az bármi lehet. Kıszegi Mihály: Továbbra is tartom a véleményemet, hogy nem értek egyet ezzel a megkötéssel, hogy maximalizáljuk a befogadóképességet, és csak 3500 fı lehet, és az építési magasságnak a maximum 15 méter lehet. Azt gondolom, hogy olyan korlátok közé szorítjuk magunkat. Én ezt a koncepciót így nem tudom elfogadni. Ez egy olyan mérvő gátolása a fejlıdésnek, hogy nem tudom elfogadni. Én egészen másképp látom ezt a dolgot. Úgy gondolom, hogy ide emberek kell, hogy jöjjenek, hogy pezsdüljön az élet, mert halódunk. Pernecker Antal: A koncepció nem most került a képviselı-testület elé. Ez korábban már meg volt fogalmazva. Fel kell oldani ezeket az észrevételeket, és ha kell, ki kell szedni belıle azt a két-három dolgot, és külön meg kell szavaztatni. Ha átmegy, átmegy, ha nem, nem. Nekem is van egyéni véleményem, és nem egészen osztom másokkal a véleményemet. Azt nem mondanám, hogy gátat vetünk a fejlıdésnek, megakadályozzuk, hogy ide jöjjenek emberek. Van két-három kritérium, ami lehet, hogy húzós, de nem azt jelenti, hogy e felıl majd nem lehet kivételeket tenni. Ez egy általános, általánosan megfogalmazott koncepció. Lehet itt különvélemény a létszámba, magasságba. Elhangzott az a vélemény is, az építészünk részérıl is, hogy ez a toronyház nem egészen jó. Ezt már szakemberek is megfogalmazták. Nem 8

9 biztos, hogy ez lesz a gátja, hogy 15 ezer ember jön ide, vagy 8 ezer ember. Azt javaslom ennek oldása képpen, hogy ha ebben a koncepcióban így nem tudunk megállapodni, akkor vegyük ki azokat a pontokat, ami nélkül el tudjuk fogadni, és utána azokat a pontokat szavazzuk meg külön-külön. Király Ferenc: Egyetértek az elnök úrral. Amikor itt volt a tanácsadónk véletlenül sem említett métert- azt mondta, hogy a magas fák lombkoronáját határozzuk meg, és ne métert. Ezt a kitételt hiányolom az elıterjesztésbıl. Valóban közösen írtuk a koncepciót, de azóta volt egy esemény lent a Club Aligában, amikor meghallgattuk az elıterjesztıket, és csodálkozom azon, hogy most ilyen keményen és következetesen állnak e mellett, amikor az ottani hozzászólása már, már baráti volt. Most meg megint jön egy ilyen bemutatunk nektek, bekeményítünk nektek koncepció. Azt mondom, hogy át kell nézni, meg kell fogalmazni. Elhangzott ott lent az is, hogy az Aliga II. strand úgy járul hozzá a sétányhoz, hogy a saját tulajdona. Lehet itt mondani, hogy máskülönben nem kap építési engedélyt, nem járulunk hozzá a változtatáshoz, stb., tudomásul kell venni, hogy magántulajdon. A számokat a levezetés alapján átnéztem, és az elnök úrral meg is állapodtunk, hogy visszafelé számoltak, hogy hogyan jöjjön ki a létszám, hogy legyen a szabadstrandi terület, amit az ÁNTSZ elıír. Ettıl függetlenül, ott lent, ami elhangzott, sokkal bársonyosabb, sokkal színesebb volt. Jó pár képviselıvel beszéltem, akik azt mondták, hogy csak nem létezik az, hogy tizenkettedszerire is hazudnak, becsapnak bennünket. Ha azt mondják, hogy nincs hat emelet, nincs négy emelet, csak két emelet pl. az elnöki szálló mellett, akkor nem tudom mirıl beszélünk, miért mondunk még mindig ilyen magas számokat. A mi építészünk is elmondta, hogy lehet olyan javaslatot tenni, hogy ne vigyék olyan magasra fel, hanem tegyék be a hasadékok alá. Azt javasolom, hogy keressünk kompromisszumokat, keressük meg a tanácsadónkat, mert valószínő, ha a tanácsadónk ott lett volna, egészen más lenne a véleménye. Ott ismételten kompromisszumkészségrıl tettek bizonyságot. Varga Géza: A parttal kapcsolatban Városi Péter úr olyan kijelentést tett, hogy nem fog strandterületet ott kijelölni. Felmerül bennem a kétely, hogy egyáltalán milyen jogosítványunk van nekünk? Ki van-e szabályozva az a rész, meg van-e annak lehetısége, hogy ott strandterületet kijelöljünk? Nem vagyok ezzel tisztába jogilag. Az nyilvánvaló, hogy azon a területen a strand kellene. Megnéztem a településfejlesztési koncepciót, és itt általában ugyanaz van, hogy az épített környezet védelme, több aktív és gondozott közterület legyen. Amellett lényegesebb az infrastruktúra: Balatonvilágosra bejutás a 7-es útról, korszerőtlen becsatlakozásról történik. Az M7-es irányából a településre bejutás szők kapacitású és balesetveszélyes csomóponttal megoldott. Szerintem egy csomó gond van a közlekedéssel, ha ez ilyen nagyságú lakosságot feltételez. A ezer mozgás itt kijön. Általánosságba nekem az a véleményem, hogy azért indokolt a 3500 fıs fejlesztés elsı lépésben, mert ezzel valamilyen szinten el lehet indulni. A magassággal kapcsolatban valóban nem célszerő, hogy 15 m, mert ha olyan szintre helyezi el az épületet, lehet, hogy 7 emelet 21 m, és jobban elfér. Ezzel lehet ritkítani az egyéb helyen való beépítést. Miért ne legyen magasabb épület, ha annak a környezete olyan, hogy megépíthetı? Ezt valamilyen szinten vissza lehet kapni beépítési sőrőségbe. Továbbra is az a gondom Aliga II. parti részében, hogy ott építhetık-e új épületek, vagy csak a mostaniaknak a kontúrjában építhetı? Ezek olyan kérdések, amelyek jogász, vagy építész dolga, ezeket én nem tudom. Én ezzel a koncepcióval annyiban értek egyet, hogy valamilyen szinten a lakosságszámot kellene meghatározni. A többirıl meg döntsünk külön, terjesszük elı. Akarunk-e toronyépületet? Ott sem tiszta nekem, hogy nekünk azt külön be kell szabályozni, hogy 1 db toronyépület engedélyezve? Hogy lehet ezt meghatározni? Ha nagyvárosi beépítést engedélyezünk, azzal egy csomó lehetıséget adunk. 9

10 Ha viszont nem engedélyezzük, akkor nincs toronyépület. Ha azt mondjuk, hogy maximum 12,5 m, akkor akár hova próbál építeni, nem tud még 6 emeletet sem csinálni. Ezért nem szerencsés szerintem a 12,5-15 méter meghatározás. dr. Nagy Miklós: Ha végigolvasták, akkor nem részletezem, hogy hol, csak utalnék arra, hogy éppen ezért a terv csak keretszerően határozza meg az építés feltételeit azért, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a változó elvárásokhoz. Ez egy nem részleteket szabályozó, hanem általában mondja meg, keretszerően, és amikor a szerkezeti terv elkészül, és a terület lehatárolásra kerül bizonyos funkciók szerint, akkor kimondható legyen arra a területre, de konkrétan, hogy itt föloldható bizonyos szempontok alapján. Ez ide nem tehetı még fel. A stranddal kapcsolatosan képzeljék el, hogy a Club Aliga területére Balatonkenese teljes lakosságát ráhúzzuk. Ez a 3500 fı, ezt telepítjük be erre a 40 ha területre. Ha ez nem elég még, hozzá lehet hozni még Enying népességét. Varga Géza: Ne errıl beszéljünk! A strandról beszéljünk. Lehet-e kijelölni az adott területen strandot? dr. Nagy Miklós: Lehet. Most is mőködik ott strand. Annak a léptéke, mértéke nincs korlát alá téve. A TNM rendelet, és a CXII. törvény szerint ott van a jelkulcs rajta, hogy strand terület. Varga Géza: Végig? dr. Nagy Miklós: Nem kell végig. Azt mondjuk, hogy ezt kiterjesszük az elnöki villa irányába, vagy eme irányba. Az kijelölt strand terület. Nincs semmi akadálya, hogy azt a strand területet kibıvítsük. Fekete Barnabás: A TNM rendelet Aliga II. területére nem jelöl ki parti sávot. dr. Nagy Miklós: A rajzon látható, hogy ott van a strand jelvény. Fekete Barnabás: Azt ık nyitják ki, saját maguk. dr. Nagy Miklós: Várjál, mielıtt velem megmérkızöl egy másik érdekben Varga Géza: Nem mérkızés ez doktor úr. Meg kell beszélni. Fekete Barnabás: Valamikor azt mondtad, hogy vitatkozni kell, mert az viszi elırébb a dolgot. Te vagy az örök ellenzék. Ha másnak ellenvéleménye van, azt le kell söpörni? dr. Nagy Miklós: De az ellenvélemény célja nagyon fontos, hogy elırevinni, vagy megakadályozni. Itt a strand, azt erre is, arra is ki lehet bıvíteni. Varga Géza: Én nem látok itt strand jelet. Fekete Barnabás: A hivatkozott TNM rendeletben nincs ilyen. Mihalovics Miklós: Mirıl beszélünk? Nincs jel, és ı mégis jelölhetett ki, akkor ez egy gesztus? A településrendezési szerzıdésben, amit meg kell, hogy kössünk majd a 10

11 beruházóval, és amilyen követelményt megfogalmazunk a bıvítéssel kapcsolatban, a strand bıvítése a tulajdonán.. Hangzavar. Molnár János: Érdekes megközelítés, hogy a saját tulajdonán. Elıbb-utóbb az ingatlanokat értékesíteni fogja, és magántulajdonok lesznek, és a falunak a területe. Nem az ı tulajdona lesz. Magántulajdonú nyaralók, apartmanházak lesznek, és a falu szerves részét képezik, ezért a falunak is hozzá kell járulni a strand létesítéséhez, bıvítéséhez. İ felajánlotta azt, hogy a 30 méteren belül, kb. 2 ha területet oda fog adni közösségi használatra. İ azt a 2 ha-t biztosítja, igaz, hogy a mi kontónkra, mert azt mondta a doktor úr, hogy neki nincs vízpartja. Utána a kismolótól a pavilonsor vonaláig van még egy olyan rész, amit szintén strandként használnak, ami szintén önkormányzati terület. A mögöttes rész ugyanúgy alkalmazható napozásra, strandolásra. Ha így vesszük, akkor a strandterület adott. Az, hogy Aliga II-n nem fog építeni háttérintézményt a strandhoz, mindent, ami kell, hanem az a célja, hogy a 30 méteren túl, értékesítse, mert abból van pénze. Ezt is tudomásul kell venni, mert az meg az ı érdeke. Valami kompromisszumot kell kötnünk egymással. Mihalovics Miklós: İ akar strandot csinálni? Molnár János: Igen. Mihalovics Miklós: Az, milyen strand lesz? Fekete Barnabás: Akár fizetı strand is lehet. Molnár János: Azt is megteheti, hogy lehúzza a rolót, kiparcellázza a Balatonig a területét, és eladja parcellánként. Megteheti. Mihalovics Miklós: Nem építhet rá. Molnár János: Attól még kiparcellázhatja, és lezárhatja. dr. Nagy Miklós: Ez fog történni, ha hagyjuk. Molnár János: Nem akarjuk ezt hagyni. Amikor megkötjük a szerzıdést, le kell írni, hogy Aliga II. a 30 m sávot közösségi célra fogja adni. Ha ez le lesz írva a szabályzatba, akkor az biztos. dr. Nagy Miklós: Mikor lesz az? Még el sem indult az ügy. Enélkül a koncepció nélkül, ami itt van, el sem tud indulni. Utána kezd dolgozni az építész, és felosztja a területet, abból lesz a szerkezeti terv. Fekete Barnabás: Miért kötjük meg a saját kezünket? dr. Nagy Miklós: Dehogy kötjük meg. Fekete Barnabás: Saját magunknak csinálunk ebbıl problémát. 11

12 dr. Nagy Miklós: Most indítjuk el ezt az egészet. A testületnek ehhez jogosítványa van. Fekete Barnabás: Természetes. Mindenhez van jogosítványa. A határozatát vissza is vonhatja. Molnár János: Arra kiajánlásokat tehetünk, hogy mit szabad tennie, és mit nem, és ez között ı azt csinál, amit akar. Király Ferenc: Rengeteg szakvéleménnyel találkozunk. Mihalovics Miklós: Itt senki ember fia ki nem hámozta, hogy itt mi akar lenni. Király Ferenc: A szakhatóság lent is elmondta, és az építészünk is, hogy ennek nincs még itt az ideje. Magáról az épületekrıl majd akkor kellene beszélni, ha meg vannak a területek funkciói. Pernecker Antal: Képviselı úr koncepcióról beszélünk. Fekete Barnabás: Ez nem koncepció! Pernecker Antal: Ezt a beadványt nem csak négyen készítettük el. Ez a ti véleményetek is volt, hogy ki kell alakítani a koncepciót. Király Ferenc: Az a bajom, hogy ott lent nem fogalmaztunk meg semmit. Pernecker Antal: Miért kellett volna ott megfogalmaznunk valamit, vagy állást foglalni? Ne ott vitatkozzunk. Itt most azért vagyunk, hogy megállapodjunk valamibe. Király Ferenc: Ha történetesen túlságosan keménykedünk, és nem mutatunk kompromisszumkészséget, vagy hajlandóságot, akkor lehet, hogy az lesz, mint amit Molnár képviselı úr az elıbb megfogalmazott, hogy a partig kiparcellázza a területet. A saját területén azt tesz, amit akar. Lehet, hogy még egy darabig gáncsolhatjuk ıket, de a szabadparti sétánnyal játszunk. Az is lehet, hogy az összes többivel. Lényeg, ha elrontjuk a renoménkat, és folyamatosan bokszmeccset játszunk Pernecker Antal: Miért rontanánk el. Neki is meg van a koncepciója, letette. Nekünk is meg van a koncepciónk. Beszélj velük. Nekik az az érdekük. Mi a másik oldalon állunk, nekünk más az érdekünk. A létszámnál elmondták, hogy ık ebbıl tudtak kiindulni. Az, hogy a múltba mi volt, arról nem rendelkeznek adatokkal. İk is azt ígérték, hogy a létszámra még visszatérnek. Én nem látok ebben olyan nagy problémát. 2-3 dolog van, ami kritikus. Az összes többi szinte általánosság fı hogy meg van határozva, az egy dolog. Az, hogy a lélekarányos strand kell, vagy nem, az egy másik dolog. A 12,5-15 méter, az még a problémás dolog. Molnár János: Jó ez a koncepció. Én javítanék benne. A második bekezdésben túl keményen fogalmaz: Az elérhetı üzleti haszon reménye ne nyomja el az emberközpontú területhasználat esélyét. Ezt a mondatot én kivenném. A 3500 fı számokkal nincs alátámasztva. dr. Nagy Miklós: Ugyanennyit számolt ki ı is. 12

13 Molnár János: 5000 fıt számolt. dr. Nagy Miklós: Ez is azt jelenti, hogy 3500 fıvel nagyobb mértékben ne bıvítse, mert jönnek még ide mások is. Király Ferenc: İ az 5000 fıt nem a bıvítésre mondta. Molnár János: De igen. dr. Nagy Miklós: Ez nem azt jelenti, hogy a férıhely bıvítés alapján annyi, hanem a beszivárgó, rájövı, stb. Király Ferenc: Ez sem igaz. Mert, ha nyitott lesz, mindjárt változik a lélekszám. Molnár János: Az épületmagasságnál a 12,5-15 méter mit jelent? Hol 12,5, hol 15 m? Egy számot kellene leírni, hogy mennyi a maximális magasság, vagy mondjuk azt, hogy a szakadó partnak megfelelı magasság, vagy a magas partnak megfelelı magasság. dr. Nagy Miklós: Ez meg van fogalmazva, hogy van egy sík, és ha kilóg, akkor még 12,5 m sem lehet. Ha a 15 m magas befér, akkor az is lehet. Felhívnám a figyelmet, hogy ez a szerkezeti tervnél lesz napi kérdés. Ez egy elméleti kérdés. Az állami fıépítész véleményébıl idézek: a beérkezett anyag, hiányos, postafordultával szíveskedjen kiegészíteni, ha a szerkezeti terv módosul. Márpedig az üdülı területére módosul. Ezért kéri, hogy a szükségessé tevı települési döntést, valamint az elfogadott koncepciót is kéri, sıt kéri, hogy ezt a pótanyagot sürgısen minden véleményezı számára küldje meg az önkormányzat, mert így nem teljes, és nem korrekt a véleménykérés. Itt errıl van szó, nem másról. Majd, amikor a szerkezeti terv megmutatja, hogy mely teleknagyságokra, hova, milyen épületet, milyen magasat szeretne, hogy akkor ez beleütközik véletlenül, mert ott még egy emelet elfér. Ez egy rugalmas anyag. Ezt el kell fogadni valamilyen formában, mert e nélkül nem megy semmire sem a dolog, csak áll, és mindig abba a helyzetbe hozzuk magunkat, hogy más hozza nekünk az anyagot, mi meg nem tudjuk megmondani, hogy mit akarunk. Ezzel a lépéssel elengedtük a tervezést. Müller fıépítész úr érvényesítésre van felkérve. Majd hozza a szerkezeti tervet, és megmutatja, hogy hova, mit gondoltak el. Akkor ott megnézi az ember, és azt mondja, hogy ott a fák magassága eléri a 20 métert, lehet, hogy megengedhetı, de ott, ahol fa sincs, semmi sincs, 40 métert megengedni nem lehet. Az általános beépítési koncepció úgy kérhetı számon globálisan, és ez lebontva fog érvényesülni, és az mind itt lesz, és mindenki megkérdezheti, hogy Ez itt micsoda? Igen? Na, azt nem!. Így zajlik az élet a szabályozásban. Ez egy rugalmas szabályozás. Én ebben nem látok kockázatot, de attól még lehet, csak nem most van az ideje. Varga Géza: Az épület magasságánál utalni kellene arra, hogy ez egy átlag szám. Kıszegi Mihály: Én nem érzem ebben a rugalmasságot. Amikor kategorikusan kijelentjük, hogy 3500 fınél több nem jöhet ide, 15 méternél magasabb nem lehet, akkor ebben nincs más mozgástér, csak lefelé. Ez semmiféle rugalmasságot nem tesz lehetıvé a következıkben. Ez a mondat nem engedélyezi azt, hogy lehet 20 méteres is. dr. Nagy Miklós: Kinek nem engedélyezi? 13

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl Határozatok száma:59-64. TARTALOMJEGYZÉK 59/2008.(XI.03.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. október 25-én 17.30 órai kezdettel

Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. október 25-én 17.30 órai kezdettel Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. október 25-én 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: 1./. Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb mőködésérıl szóló szakértıi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. február 4-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. február 4-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. február 4-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen voltak: Képviselık a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. július 14-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 134-141. Rendeletek száma: 23-24. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.05 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 16/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 66-75 TARTALOMJEGYZÉK 66/2008.(XII. 08.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Siófoki KÖH Alapító Okirat módosítás - Központi orvosi ügyeleti feladatok

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben