Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének június 29-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének június 29-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Nagy Éva területhasználati kérelme. - Ámla Kft. közterület-foglalás ügye, - Beépítési koncepció a Club Aliga területére, - Belsı utca tervezése, - Hétvezér utca győjtıút kategóriába vonása, - Pályázati lehetıségek, - Erdei tornapálya kiépítése, - Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás kijelölési jog, - Védınıi Szolgálat eszközbeszerzés, - Geomédia Kiadó Zrt. kérelme, - Nyári rendezvényekre elıirányzat biztosítás, - Világosi Hírmondó újság külön melléklet költségére elıirányzat biztosítás, - Utak útburkolat felújítására érkezett ajánlatok tárgyalása, - Robomaster Kft. kérelme, - Multibaal Trade Kft. kérelme, - Balatonaliga Üdülıközössége Egyesület kérelme, - Balatonvilágos 1403/1 hrsz-ú ingatlan ingatlanrészének elıvásárlási jog érvényesítés ügye.

2 15. számú JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének június 29-én a községháza tanácstermében 19 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésérıl Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Király Ferenc képviselı Kıszegi Mihály képviselı Mihalovics Miklós képviselı Molnár János képviselı dr. Nagy Miklós képviselı Pernecker Antal képviselı Szabó István képviselı Varga Géza képviselı Igazolatlanul távol: Bóta Györgyi képviselı Tanácskozási joggal meghívott: Bak Istvánné jegyzı helyettes Nagy Éva vállalkozó Pintér Gábor Ámla Kft. képviselıje Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület testületi ülésen megjelent tagjait, valamint a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek felkérem Király Ferenc és Kıszegi Mihály képviselı urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete jegyzıkönyv hitelesítınek Király Ferenc és Kıszegi Mihály képviselı urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás: A napirendek tárgyalása elıtt lenne két kérés. Az egyik a 12. napirendként szereplı Ámla Kft. beadványa, ahol Pintér úr kért egy személyes találkozót. A másik Nagy Éva kérelme. Nagy Éva területhasználati kérelme. Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A hölgy kéri engedélyezni a Falunap rendezvénykor a bisztróval szembeni területen, kijelölt pályán, két quad használatát. Ezzel is színesítve a falunap programjait a gyerekeknek. 2

3 Pernecker Antal: Engedélyezzük, de olyan feltétellel, hogy a balesetveszély elhárításra tegyen meg mindent. Teljes felelısséggel tartozik az esetleges balesetekért. Csak a kijelölt területet használhatja. Mihalovics Miklós: Anno felmerült, konkrétan döntöttünk, hogy nem adunk ilyenre engedélyt. dr. Nagy Miklós: Ez nem ide való, hanem ki a pusztába. Természetkárosítás és környezetszennyezés, zajártalom. Nem kell ez a falu közepére. Fekete Barnabás: Hallgassuk meg a hölgyet. Kérem, hogy mondja el, hogy hol kívánja, milyen feltételekkel, és milyen biztonsági berendezésekkel használni a területet. Nagy Éva: Azt gondoltam, hogy önök megmondják, hogy hol. Én a bisztróval szembeni üres területre gondoltam. Nem tudom, mik a programok. Egy kijelölt, nem túl nagy pályán kipróbálhatnák a gyerekek a quadot. Fel lenne a terület bójázva. Bukósisakkal használhatnák a gépeket. Azok le lennének fojtva. Pernecker Antal: Mit jelent az, hogy le lennének fojtva a quadok? Hány km/óra sebességgel közlekednének? Nagy Éva: Kb km/ó. Testnevelı tanár vagyok. Gyerekek között dolgozom. Nem az a célom, hogy börtönbe kerüljek, azért, mert a gyerekek megsérülnek. Cél, hogy kipróbálhassák a gépeket, és ezzel is színesítenénk a programot. Bóta Györgyi képviselı asszony megérkezett a testületi ülésre. Pernecker Antal: Én arra gondoltam, hogy ön teljesen szervezetten, x összegért szolgáltatja ezt a programot. Nagy Éva: Nem. Minden engedélyem meg van hozzá, hogy mőködtethessem a quadokat. A vállalkozói igazolványomban benne van a máshová nem sorolható szabadidıs tevékenység. Király Ferenc: Attól függetlenül, hogy a képviselı-testület a hozzájárulását adja a területhasználathoz, az összes felelısség önt terheli a pályán belül történtekkel kapcsolatban. Ezt Ön tudja? Nagy Éva: Igen, persze. dr. Nagy Miklós: Láttam ilyen quad pályát, hogy hogyan néz az ki. Egy falu környezetében, egy rendezvényen teljesen idegen. Valahol kint, egy külterületen el tudom képzelni, de pont a falu közepén nem. Honnan gondolták, hogy mi itt vagyunk, és most kéne ezzel az ötlettel ide jönni? Nagy Éva: Nem olyan nagy zajjal jár, mivel le vannak fojtva a quadok. Ez egy szabad terület. A légszennyezés nem egy zárt területen van. Nem egy nagy pálya lenne. Ez egy kis területen lenne, ahol a gyerekek körbe tudnának menni a gépekkel, és ki tudnák próbálni a motorozást. Fekete Barnabás: Hány m 2 -t venne igénybe? 10x50 m? 3

4 Nagy Éva: 20x30 m. Fekete Barnabás: A Westel torony környékén tudnám elképzelni a pályát, ha hozzájárul a testület. Nagy Éva: Maguk mondják meg, hogy hol, és én oda megyek. Pernecker Antal: Egész nap lenne ez a szolgáltatás? Én egy bizonyos idıhatárban tudnám elképzelni. Nagy Éva: Az igény függvényében. Bóta Györgyi: Ha már kitelepül, akkor miért nem lehet egész nap? Molnár János: Csak gyerekek használhatják ezeket a jármőveket? Nagy Éva: A felnıttek is mehetnek ezen a lefojtott motorral mőködı quaddal, ha akarnak. Pernecker Antal: Ön garantálni fogja, hogy természetkárosodás nem történik? Bóta Györgyi: Quad pálya ott szokott kitarolódni, ahol egy évig használják, reggeltıl estik a pályát. Fekete Barnabás: A szolgáltatásért pénzt szed? Nagy Éva: Csak annyit, amennyi a benzin költség. Percenként 100 Ft. Bóta Györgyi: Ehhez nekünk nincs közünk. Király Ferenc: Legyen kiírva a konkrét használat díja! Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek, hogy biztosítsunk a 020/3 hrsz-ú ingatlan területébıl a Westel torony melletti részen 20mx30m nagyságú területrészt 5000 Ft területhasználati díjért július 11-ére azzal a feltétellel, hogy minden biztonsági elıírást köteles betartani. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 224/2009.(VI.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete Nagy Éva (8171 Balatonvilágos, Rákóczi u. 4.) vállalkozó részére július 11. napjára, Balatonvilágos 020/3 hrsz-ú ingatlan területébıl a Westel torony melletti részen 20mx30m nagyságú területrészt használatba ad kijelölt pályán két quad használatára-, 5000 Ft területhasználati díjért. 4

5 A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Felelıs: Fekete Barnabás polgármester Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: július 11. Nagy Éva távozott a testületi ülésrıl. Ámla Kft. közterület-foglalás ügye Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm Pintér Gábor urat. Felszólítottuk arra, hogy a közterületrıl távolítsa el a virágvályúkat. Ezzel kapcsolatban egy személyes meghallgatást kért a képviselı-testülettıl. Át is adom a szót. Pintér Gábor: Várnám, hogy mi az indoka ennek a felszólításnak. Elküldtem az elsı levél után egy t, melyben küldtem egy levelet, és képeket. Erre választ nem kaptam. Pár nappal ezelıtt kaptam a második levelet, hogy 30-áig vitessem el a virágtartókat, mert ellenkezı esetben az önkormányzat elviteti. Szeretném tudni, hogy mi az oka, és indoka. Megmutattam a vendégeimnek, és megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy az önkormányzat, ha van egyáltalán olyan ember, nem egy testület egyhangúlag dönt ilyenrıl, hogy az alsó részrıl, ahol egyetlen egy szál virágot ki nem ültetett az önkormányzat, egyedül én ültettem ki. A képekrıl, ami mindenki elıtt ott van, meg lehet nézni, hogy hogyan néz ki az önkormányzati terület, és hogy néz ki a miénk. Nem tudok mást mondani. Várnám, hogy önök mondják el, hogy kit zavar a virágláda? Nem az úttesten van. A közlekedésrendészetet megkérdeztem, hogy szerintük balesetveszélyes-e? Szerintük nem balesetveszélyes. Nem tudom, hogy itt ki van olyan szakember, aki ebben kompetens? Várnám az érveket. Fekete Barnabás: Azért volt ez a döntés, mert gyakorlatilag ott, ami busz megy le, nem tud elfordulni. Pintér Gábor: Melyik az a busz? Fekete Barnabás: Amikor rendezvények vannak, van ott busz forgalom. Nem az ön területe, hanem az önkormányzat területe, amirıl beszélünk, és ha egy esetben is zavarja a virágláda a forgalmat, akkor zavarja, akadályozza a forgalmat. Pintér Gábor: Akkor azt a virágládát el kéne rakni, vagy összetörni. Egyetlen egy esetben sem törték össze. Kıszegi Mihály: Igen is akadályozza a forgalmat, engem is zavar. Csupán annyi lenne a dolga, nem elvinni onnan, hanem befordítani, hogy ne lógjon ki az útra. Pintér Gábor: Ha én kocsival ott állok, akkor sem tud befordulni. Az útra nem lóg ki a virágtartó. 5

6 Kıszegi Mihály: Az, hogy nincs rajt aszfalt, attól az még az út területe. Pintér Gábor: A polgármester úr propagálta az üdülıegyesületi fórumon, hogy mindenki ültessen virágot a közterületre. Ha én oda virágot ültetek virágvályúba, zavarja a buszt? Mihalovics Miklós: Valószínőleg oda nem ültethet virágot ön jogszerően, mert az útnak meg van a kiszabályozási szélessége, és az útpadka ebbe a közterületbe beletartozik. Én úgy gondolom, oda virág nem ültethetı. Nyilvánvalóan ez az útkeresztezıdés különösen eléggé neuralgikus pontja ennek a parti közlekedésnek. A megközelíthetıség, befordulás, kifordulás szempontjából ez az üres terület erısen hiányzik azáltal, hogy ott virág van. Esztétikai szempontból semmi kifogás nincs, egyszerően a közterületen.. Pintér Gábor: Az nem közút. Mihalovics Miklós: Az, az útnak a padkája. dr. Nagy Miklós: Azt gondolom, hogy ez méltatlan, hogy valaki a testülettel vitatkozni akar arról, hogy honfoglalást végez-e egy közúton. Tessék ezt tudomásul venni, hogy a telekhatárán belül szabad a gazda, telekhatáron kívül nem. Nem is testületi ügy ez. A jegyzınek kell ebben eljárni. Ez olyan durva szabálysértés, amit meg kell büntetni. Pintér Gábor: A képek magukért beszélnek. Molnár János: Én lent voltam, megnéztem, és úgy vélem, hogy esztétikailag nagyon jók azok a virágládák, és a forgalmat nem zavarják. Ha beáll az autó a két oldalra, ugyanúgy foglalja a helyet, mint a virágtartó. Ennyi erıvel az összes fát, ami közterületen van, ki lehetne vágatni, mert akadályozza a közlekedést. Véleményem szerint ez nem lóg ki az útra. dr. Nagy Miklós: Nem érti, hogy nem a mi kompetenciánk ez az egész? A másik, hogy az úttorkolatba nem lehet parkolni sem. A KRESZ ide vonatkozó szabályait sérti durván. El kell csodálkozni azon, hogy valaki idáig vesz bátorságot, hogy ilyen kérdésben vitába száll a tulajdonossal. Pintér Gábor: A tulajdonos hogy hogyan gondozza azt a területet, azon megint el lehetne vitatkozni. Király Ferenc: Naponta többször találkozunk abban az elágazóban, és ez tényleg olyan pontja Balatonvilágosnak, ahol nem egyszerő a jármővekkel való közlekedés. Azzal én is egyet értek, hogy ez a terület legalább valahogy kinéz, de nem hiszem, hogy ne akarjon kompromisszumot kötni. Ma is volt rá példa, hogy önhöz leállt egy szállító autó, a másik oldalra egy másik, és -többek között én is- vártunk arra, hogy tovább tudjunk menni. Ön is felszólíthatná a szállítót, hogy ne álljon oda. Akadályozzák a forgalmat. Azzal egyet értek, hogy szép a terület, de legalább egy virágtartót el kell fordítani, mert kicsi a hely a forduláshoz. Pintér Gábor: Azt szeretném megkérdezni, hogy a kocsibejárót, ami közterület ki hozta rendbe? Pernecker Antal: Nem kell vitázni. 6

7 dr. Nagy Miklós: A jegyzıre tartozik, oldja meg. Fekete Barnabás: Köszönöm a megjelenést. Pintér Gábor távozott a testületi ülésrıl. Kıszegi Mihály: Lenne egy bejelentésem a napirend tárgyalása elıtt. Parlagfüves területet szeretnék bejelenteni a Virág utca, Jászai utca sarkán. Nem tudom kié a terület. Bak Istvánné: Utána nézünk. Fekete Barnabás: Kérem, akinek a kiadott napirendhez kapcsolódóan módosító indítványa van, tegye meg. Pernecker Antal: Kérdésem lenne, hogy Polgárdiról beérkezett-e az utak felújítására vonatkozó ajánlat, mivel nem látom a kiadott anyagban? Szeretném, ha ez a szerzıdés megköttetne, és az útfelújítások megkezdıdnének. Errıl szeretnék pár szót szólni, kérem napirendként felvenni. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek a napirend kiegészítését az elnök úr javaslata alapján. Kérem, aki a javasolt, és a kiadott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a javasolt, és a kiadott napirendek tárgyalásával egyhangúlag egyetért. 1. napirend: Beépítési koncepció a Club Aliga területére Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Átadom a szót a napirendet elıterjesztı képviselıknek. dr. Nagy Miklós: Különféle fórumokon, nyilvános helyeken történik olyan megnyilatkozás, amely a valóságot nem tükrözi vissza. Azt állítani újságcikkben, hogy itt valamiféle kárt okoz a testület azzal, hogy a jelenlegi szabályozási tervet megváltoztatva nem kénye, kedve szerint szolgál ki egy bizonyos érdeket, hogy ebbıl még kártérítés is lehet, ez nevetséges. Nem szabad ezzel kapcsolatban mondani, és nem szabad ezzel rontani a testületnek, illetve a falunak a pozícióját, az alku pozícióját. Ugyanis az elıterjesztésben a jelenleg érvényes HÉSZ-ben nem kell azt mondani, hogy nincsen, mert van- a fejlesztést bezárja, nem tud belıle kitörni, de így vette meg, ennyi pénzért, azért ért csak ennyit. Ha nem ez lett volna a rá vonatkozó Fekete Barnabás: Azt kérem, hogy ne errıl, hanem konkrétan az elıterjesztésrıl beszéljünk. dr. Nagy Miklós: Arról beszélek. Arról van szó, hogy megvette ennyiért, és mi most belátva azt, hogy azon lehet fejleszteni valamit, ezért megengedjük, de megmondjuk, hogy mennyit, és milyet. Ezért készült ez az építési koncepció, hogy ne hozzuk magunkat olyan helyzetbe, 7

8 hogy az idı elmegy, és azt mondjuk, hogy hát adódtak vele problémák, de most már tényleg nem lehet vele mit csinálni. Tessenek úgy értelmezni ezt, hogy ez megkerülhetetlen, hogy egy ilyen dolgot elfogadjon a testület. Ez átment, egy szakmai kritikát kibírt. Nem így írtam meg, mint ahogy itt van. Sokkal dagályosabban, terjedelmesebben, de ez meg van bírálva. Így, ahogy van ajánlta a szaktanácsadónk elfogadásra. Én ezt közvetítettem, akkor, amikor ide hoztam. Kérem a képviselı-testületet, ha olyan jellegő észrevétele van, tegye meg, de lehetıleg fogadja el, mert soha nem volt olyan koncepció a földön, amibe nem lehetett volna valamivel jobbat beletenni, valami hibát lelni. Ez a koncepció éppen rugalmas volta miatt, megenged majd szerkezeti terv készítésnél bizonyos kiszabályozott területeken engedményt, vagy szőkítést. Itt most a beindításhoz, hogy készülhessen már a szerkezeti terv olyanná, mint ami elfogadható lesz, és a szabályozási terv alátámasztó rész olyanra, ezért el kell fogadni, el kell küldeni a megfelelı helyekre. A javaslatban én azt gondoltam, hogy elég, ha a fıépítészünk kapja meg, de már látom a történtek átmentek efölött, és az állami fıépítésznek is el kell küldeni. Molnár János: A szakértınek az aláírása nem szerepel, hogy ı ezt átnézte, és jóváhagyta. Mondhatjuk azt, hogy ı szakértette, de ı mondhatja azt is, hogy nem is látta ezt az egészet. Kérdésem, hogy a Településfejlesztési Bizottság összeült, hogy még hárman is aláírták, vagy csak ez a titulus lett ráírva? dr. Nagy Miklós: Nem sértıdök meg, amikor a szavahihetıségemrıl beszél a képviselı úr. Molnár János: Épp a doktor úr szokta azt mondani, ha nem lát aláírást, hogy az csak egy fecni. dr. Nagy Miklós: Köszönöm az észrevételt. Ezen én átléptem. Egy bizottság mőködhet úgy is, hogy rituálisan összeül, és ülést tart, de úgy is, hogy egymást közt megbeszéli, és utána, mint bizottság tagja vállalja aláírásával Kijelentem, hogy ez átment a szőrın. Ezt megbírálta a szaktanácsadó, és azt mondta, hogy ez így jó. Ha nekem nem hisz a képviselı úr, szíve joga. Én nem bántódom meg ezen, csak furcsállom. Mihalovics Miklós: Azt speciel én mondtam, az ügyvéd úr általi véleménynél, hogy ha nincs aláírás, az bármi lehet. Kıszegi Mihály: Továbbra is tartom a véleményemet, hogy nem értek egyet ezzel a megkötéssel, hogy maximalizáljuk a befogadóképességet, és csak 3500 fı lehet, és az építési magasságnak a maximum 15 méter lehet. Azt gondolom, hogy olyan korlátok közé szorítjuk magunkat. Én ezt a koncepciót így nem tudom elfogadni. Ez egy olyan mérvő gátolása a fejlıdésnek, hogy nem tudom elfogadni. Én egészen másképp látom ezt a dolgot. Úgy gondolom, hogy ide emberek kell, hogy jöjjenek, hogy pezsdüljön az élet, mert halódunk. Pernecker Antal: A koncepció nem most került a képviselı-testület elé. Ez korábban már meg volt fogalmazva. Fel kell oldani ezeket az észrevételeket, és ha kell, ki kell szedni belıle azt a két-három dolgot, és külön meg kell szavaztatni. Ha átmegy, átmegy, ha nem, nem. Nekem is van egyéni véleményem, és nem egészen osztom másokkal a véleményemet. Azt nem mondanám, hogy gátat vetünk a fejlıdésnek, megakadályozzuk, hogy ide jöjjenek emberek. Van két-három kritérium, ami lehet, hogy húzós, de nem azt jelenti, hogy e felıl majd nem lehet kivételeket tenni. Ez egy általános, általánosan megfogalmazott koncepció. Lehet itt különvélemény a létszámba, magasságba. Elhangzott az a vélemény is, az építészünk részérıl is, hogy ez a toronyház nem egészen jó. Ezt már szakemberek is megfogalmazták. Nem 8

9 biztos, hogy ez lesz a gátja, hogy 15 ezer ember jön ide, vagy 8 ezer ember. Azt javaslom ennek oldása képpen, hogy ha ebben a koncepcióban így nem tudunk megállapodni, akkor vegyük ki azokat a pontokat, ami nélkül el tudjuk fogadni, és utána azokat a pontokat szavazzuk meg külön-külön. Király Ferenc: Egyetértek az elnök úrral. Amikor itt volt a tanácsadónk véletlenül sem említett métert- azt mondta, hogy a magas fák lombkoronáját határozzuk meg, és ne métert. Ezt a kitételt hiányolom az elıterjesztésbıl. Valóban közösen írtuk a koncepciót, de azóta volt egy esemény lent a Club Aligában, amikor meghallgattuk az elıterjesztıket, és csodálkozom azon, hogy most ilyen keményen és következetesen állnak e mellett, amikor az ottani hozzászólása már, már baráti volt. Most meg megint jön egy ilyen bemutatunk nektek, bekeményítünk nektek koncepció. Azt mondom, hogy át kell nézni, meg kell fogalmazni. Elhangzott ott lent az is, hogy az Aliga II. strand úgy járul hozzá a sétányhoz, hogy a saját tulajdona. Lehet itt mondani, hogy máskülönben nem kap építési engedélyt, nem járulunk hozzá a változtatáshoz, stb., tudomásul kell venni, hogy magántulajdon. A számokat a levezetés alapján átnéztem, és az elnök úrral meg is állapodtunk, hogy visszafelé számoltak, hogy hogyan jöjjön ki a létszám, hogy legyen a szabadstrandi terület, amit az ÁNTSZ elıír. Ettıl függetlenül, ott lent, ami elhangzott, sokkal bársonyosabb, sokkal színesebb volt. Jó pár képviselıvel beszéltem, akik azt mondták, hogy csak nem létezik az, hogy tizenkettedszerire is hazudnak, becsapnak bennünket. Ha azt mondják, hogy nincs hat emelet, nincs négy emelet, csak két emelet pl. az elnöki szálló mellett, akkor nem tudom mirıl beszélünk, miért mondunk még mindig ilyen magas számokat. A mi építészünk is elmondta, hogy lehet olyan javaslatot tenni, hogy ne vigyék olyan magasra fel, hanem tegyék be a hasadékok alá. Azt javasolom, hogy keressünk kompromisszumokat, keressük meg a tanácsadónkat, mert valószínő, ha a tanácsadónk ott lett volna, egészen más lenne a véleménye. Ott ismételten kompromisszumkészségrıl tettek bizonyságot. Varga Géza: A parttal kapcsolatban Városi Péter úr olyan kijelentést tett, hogy nem fog strandterületet ott kijelölni. Felmerül bennem a kétely, hogy egyáltalán milyen jogosítványunk van nekünk? Ki van-e szabályozva az a rész, meg van-e annak lehetısége, hogy ott strandterületet kijelöljünk? Nem vagyok ezzel tisztába jogilag. Az nyilvánvaló, hogy azon a területen a strand kellene. Megnéztem a településfejlesztési koncepciót, és itt általában ugyanaz van, hogy az épített környezet védelme, több aktív és gondozott közterület legyen. Amellett lényegesebb az infrastruktúra: Balatonvilágosra bejutás a 7-es útról, korszerőtlen becsatlakozásról történik. Az M7-es irányából a településre bejutás szők kapacitású és balesetveszélyes csomóponttal megoldott. Szerintem egy csomó gond van a közlekedéssel, ha ez ilyen nagyságú lakosságot feltételez. A ezer mozgás itt kijön. Általánosságba nekem az a véleményem, hogy azért indokolt a 3500 fıs fejlesztés elsı lépésben, mert ezzel valamilyen szinten el lehet indulni. A magassággal kapcsolatban valóban nem célszerő, hogy 15 m, mert ha olyan szintre helyezi el az épületet, lehet, hogy 7 emelet 21 m, és jobban elfér. Ezzel lehet ritkítani az egyéb helyen való beépítést. Miért ne legyen magasabb épület, ha annak a környezete olyan, hogy megépíthetı? Ezt valamilyen szinten vissza lehet kapni beépítési sőrőségbe. Továbbra is az a gondom Aliga II. parti részében, hogy ott építhetık-e új épületek, vagy csak a mostaniaknak a kontúrjában építhetı? Ezek olyan kérdések, amelyek jogász, vagy építész dolga, ezeket én nem tudom. Én ezzel a koncepcióval annyiban értek egyet, hogy valamilyen szinten a lakosságszámot kellene meghatározni. A többirıl meg döntsünk külön, terjesszük elı. Akarunk-e toronyépületet? Ott sem tiszta nekem, hogy nekünk azt külön be kell szabályozni, hogy 1 db toronyépület engedélyezve? Hogy lehet ezt meghatározni? Ha nagyvárosi beépítést engedélyezünk, azzal egy csomó lehetıséget adunk. 9

10 Ha viszont nem engedélyezzük, akkor nincs toronyépület. Ha azt mondjuk, hogy maximum 12,5 m, akkor akár hova próbál építeni, nem tud még 6 emeletet sem csinálni. Ezért nem szerencsés szerintem a 12,5-15 méter meghatározás. dr. Nagy Miklós: Ha végigolvasták, akkor nem részletezem, hogy hol, csak utalnék arra, hogy éppen ezért a terv csak keretszerően határozza meg az építés feltételeit azért, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a változó elvárásokhoz. Ez egy nem részleteket szabályozó, hanem általában mondja meg, keretszerően, és amikor a szerkezeti terv elkészül, és a terület lehatárolásra kerül bizonyos funkciók szerint, akkor kimondható legyen arra a területre, de konkrétan, hogy itt föloldható bizonyos szempontok alapján. Ez ide nem tehetı még fel. A stranddal kapcsolatosan képzeljék el, hogy a Club Aliga területére Balatonkenese teljes lakosságát ráhúzzuk. Ez a 3500 fı, ezt telepítjük be erre a 40 ha területre. Ha ez nem elég még, hozzá lehet hozni még Enying népességét. Varga Géza: Ne errıl beszéljünk! A strandról beszéljünk. Lehet-e kijelölni az adott területen strandot? dr. Nagy Miklós: Lehet. Most is mőködik ott strand. Annak a léptéke, mértéke nincs korlát alá téve. A TNM rendelet, és a CXII. törvény szerint ott van a jelkulcs rajta, hogy strand terület. Varga Géza: Végig? dr. Nagy Miklós: Nem kell végig. Azt mondjuk, hogy ezt kiterjesszük az elnöki villa irányába, vagy eme irányba. Az kijelölt strand terület. Nincs semmi akadálya, hogy azt a strand területet kibıvítsük. Fekete Barnabás: A TNM rendelet Aliga II. területére nem jelöl ki parti sávot. dr. Nagy Miklós: A rajzon látható, hogy ott van a strand jelvény. Fekete Barnabás: Azt ık nyitják ki, saját maguk. dr. Nagy Miklós: Várjál, mielıtt velem megmérkızöl egy másik érdekben Varga Géza: Nem mérkızés ez doktor úr. Meg kell beszélni. Fekete Barnabás: Valamikor azt mondtad, hogy vitatkozni kell, mert az viszi elırébb a dolgot. Te vagy az örök ellenzék. Ha másnak ellenvéleménye van, azt le kell söpörni? dr. Nagy Miklós: De az ellenvélemény célja nagyon fontos, hogy elırevinni, vagy megakadályozni. Itt a strand, azt erre is, arra is ki lehet bıvíteni. Varga Géza: Én nem látok itt strand jelet. Fekete Barnabás: A hivatkozott TNM rendeletben nincs ilyen. Mihalovics Miklós: Mirıl beszélünk? Nincs jel, és ı mégis jelölhetett ki, akkor ez egy gesztus? A településrendezési szerzıdésben, amit meg kell, hogy kössünk majd a 10

11 beruházóval, és amilyen követelményt megfogalmazunk a bıvítéssel kapcsolatban, a strand bıvítése a tulajdonán.. Hangzavar. Molnár János: Érdekes megközelítés, hogy a saját tulajdonán. Elıbb-utóbb az ingatlanokat értékesíteni fogja, és magántulajdonok lesznek, és a falunak a területe. Nem az ı tulajdona lesz. Magántulajdonú nyaralók, apartmanházak lesznek, és a falu szerves részét képezik, ezért a falunak is hozzá kell járulni a strand létesítéséhez, bıvítéséhez. İ felajánlotta azt, hogy a 30 méteren belül, kb. 2 ha területet oda fog adni közösségi használatra. İ azt a 2 ha-t biztosítja, igaz, hogy a mi kontónkra, mert azt mondta a doktor úr, hogy neki nincs vízpartja. Utána a kismolótól a pavilonsor vonaláig van még egy olyan rész, amit szintén strandként használnak, ami szintén önkormányzati terület. A mögöttes rész ugyanúgy alkalmazható napozásra, strandolásra. Ha így vesszük, akkor a strandterület adott. Az, hogy Aliga II-n nem fog építeni háttérintézményt a strandhoz, mindent, ami kell, hanem az a célja, hogy a 30 méteren túl, értékesítse, mert abból van pénze. Ezt is tudomásul kell venni, mert az meg az ı érdeke. Valami kompromisszumot kell kötnünk egymással. Mihalovics Miklós: İ akar strandot csinálni? Molnár János: Igen. Mihalovics Miklós: Az, milyen strand lesz? Fekete Barnabás: Akár fizetı strand is lehet. Molnár János: Azt is megteheti, hogy lehúzza a rolót, kiparcellázza a Balatonig a területét, és eladja parcellánként. Megteheti. Mihalovics Miklós: Nem építhet rá. Molnár János: Attól még kiparcellázhatja, és lezárhatja. dr. Nagy Miklós: Ez fog történni, ha hagyjuk. Molnár János: Nem akarjuk ezt hagyni. Amikor megkötjük a szerzıdést, le kell írni, hogy Aliga II. a 30 m sávot közösségi célra fogja adni. Ha ez le lesz írva a szabályzatba, akkor az biztos. dr. Nagy Miklós: Mikor lesz az? Még el sem indult az ügy. Enélkül a koncepció nélkül, ami itt van, el sem tud indulni. Utána kezd dolgozni az építész, és felosztja a területet, abból lesz a szerkezeti terv. Fekete Barnabás: Miért kötjük meg a saját kezünket? dr. Nagy Miklós: Dehogy kötjük meg. Fekete Barnabás: Saját magunknak csinálunk ebbıl problémát. 11

12 dr. Nagy Miklós: Most indítjuk el ezt az egészet. A testületnek ehhez jogosítványa van. Fekete Barnabás: Természetes. Mindenhez van jogosítványa. A határozatát vissza is vonhatja. Molnár János: Arra kiajánlásokat tehetünk, hogy mit szabad tennie, és mit nem, és ez között ı azt csinál, amit akar. Király Ferenc: Rengeteg szakvéleménnyel találkozunk. Mihalovics Miklós: Itt senki ember fia ki nem hámozta, hogy itt mi akar lenni. Király Ferenc: A szakhatóság lent is elmondta, és az építészünk is, hogy ennek nincs még itt az ideje. Magáról az épületekrıl majd akkor kellene beszélni, ha meg vannak a területek funkciói. Pernecker Antal: Képviselı úr koncepcióról beszélünk. Fekete Barnabás: Ez nem koncepció! Pernecker Antal: Ezt a beadványt nem csak négyen készítettük el. Ez a ti véleményetek is volt, hogy ki kell alakítani a koncepciót. Király Ferenc: Az a bajom, hogy ott lent nem fogalmaztunk meg semmit. Pernecker Antal: Miért kellett volna ott megfogalmaznunk valamit, vagy állást foglalni? Ne ott vitatkozzunk. Itt most azért vagyunk, hogy megállapodjunk valamibe. Király Ferenc: Ha történetesen túlságosan keménykedünk, és nem mutatunk kompromisszumkészséget, vagy hajlandóságot, akkor lehet, hogy az lesz, mint amit Molnár képviselı úr az elıbb megfogalmazott, hogy a partig kiparcellázza a területet. A saját területén azt tesz, amit akar. Lehet, hogy még egy darabig gáncsolhatjuk ıket, de a szabadparti sétánnyal játszunk. Az is lehet, hogy az összes többivel. Lényeg, ha elrontjuk a renoménkat, és folyamatosan bokszmeccset játszunk Pernecker Antal: Miért rontanánk el. Neki is meg van a koncepciója, letette. Nekünk is meg van a koncepciónk. Beszélj velük. Nekik az az érdekük. Mi a másik oldalon állunk, nekünk más az érdekünk. A létszámnál elmondták, hogy ık ebbıl tudtak kiindulni. Az, hogy a múltba mi volt, arról nem rendelkeznek adatokkal. İk is azt ígérték, hogy a létszámra még visszatérnek. Én nem látok ebben olyan nagy problémát. 2-3 dolog van, ami kritikus. Az összes többi szinte általánosság fı hogy meg van határozva, az egy dolog. Az, hogy a lélekarányos strand kell, vagy nem, az egy másik dolog. A 12,5-15 méter, az még a problémás dolog. Molnár János: Jó ez a koncepció. Én javítanék benne. A második bekezdésben túl keményen fogalmaz: Az elérhetı üzleti haszon reménye ne nyomja el az emberközpontú területhasználat esélyét. Ezt a mondatot én kivenném. A 3500 fı számokkal nincs alátámasztva. dr. Nagy Miklós: Ugyanennyit számolt ki ı is. 12

13 Molnár János: 5000 fıt számolt. dr. Nagy Miklós: Ez is azt jelenti, hogy 3500 fıvel nagyobb mértékben ne bıvítse, mert jönnek még ide mások is. Király Ferenc: İ az 5000 fıt nem a bıvítésre mondta. Molnár János: De igen. dr. Nagy Miklós: Ez nem azt jelenti, hogy a férıhely bıvítés alapján annyi, hanem a beszivárgó, rájövı, stb. Király Ferenc: Ez sem igaz. Mert, ha nyitott lesz, mindjárt változik a lélekszám. Molnár János: Az épületmagasságnál a 12,5-15 méter mit jelent? Hol 12,5, hol 15 m? Egy számot kellene leírni, hogy mennyi a maximális magasság, vagy mondjuk azt, hogy a szakadó partnak megfelelı magasság, vagy a magas partnak megfelelı magasság. dr. Nagy Miklós: Ez meg van fogalmazva, hogy van egy sík, és ha kilóg, akkor még 12,5 m sem lehet. Ha a 15 m magas befér, akkor az is lehet. Felhívnám a figyelmet, hogy ez a szerkezeti tervnél lesz napi kérdés. Ez egy elméleti kérdés. Az állami fıépítész véleményébıl idézek: a beérkezett anyag, hiányos, postafordultával szíveskedjen kiegészíteni, ha a szerkezeti terv módosul. Márpedig az üdülı területére módosul. Ezért kéri, hogy a szükségessé tevı települési döntést, valamint az elfogadott koncepciót is kéri, sıt kéri, hogy ezt a pótanyagot sürgısen minden véleményezı számára küldje meg az önkormányzat, mert így nem teljes, és nem korrekt a véleménykérés. Itt errıl van szó, nem másról. Majd, amikor a szerkezeti terv megmutatja, hogy mely teleknagyságokra, hova, milyen épületet, milyen magasat szeretne, hogy akkor ez beleütközik véletlenül, mert ott még egy emelet elfér. Ez egy rugalmas anyag. Ezt el kell fogadni valamilyen formában, mert e nélkül nem megy semmire sem a dolog, csak áll, és mindig abba a helyzetbe hozzuk magunkat, hogy más hozza nekünk az anyagot, mi meg nem tudjuk megmondani, hogy mit akarunk. Ezzel a lépéssel elengedtük a tervezést. Müller fıépítész úr érvényesítésre van felkérve. Majd hozza a szerkezeti tervet, és megmutatja, hogy hova, mit gondoltak el. Akkor ott megnézi az ember, és azt mondja, hogy ott a fák magassága eléri a 20 métert, lehet, hogy megengedhetı, de ott, ahol fa sincs, semmi sincs, 40 métert megengedni nem lehet. Az általános beépítési koncepció úgy kérhetı számon globálisan, és ez lebontva fog érvényesülni, és az mind itt lesz, és mindenki megkérdezheti, hogy Ez itt micsoda? Igen? Na, azt nem!. Így zajlik az élet a szabályozásban. Ez egy rugalmas szabályozás. Én ebben nem látok kockázatot, de attól még lehet, csak nem most van az ideje. Varga Géza: Az épület magasságánál utalni kellene arra, hogy ez egy átlag szám. Kıszegi Mihály: Én nem érzem ebben a rugalmasságot. Amikor kategorikusan kijelentjük, hogy 3500 fınél több nem jöhet ide, 15 méternél magasabb nem lehet, akkor ebben nincs más mozgástér, csak lefelé. Ez semmiféle rugalmasságot nem tesz lehetıvé a következıkben. Ez a mondat nem engedélyezi azt, hogy lehet 20 méteres is. dr. Nagy Miklós: Kinek nem engedélyezi? 13

14 Kıszegi Mihály: Senkinek. dr. Nagy Miklós: A testületnek engedélyezi, senki másnak. Pernecker Antal: Kérdezném, hogy egy koncepció és egy végleges terv között tudjuk, hogy mi a különbség? Fekete Barnabás: A koncepció meghatározza azt, hogy milyen legyen a végleges terv. Határozati javaslatot kérnék, mert az elıterjesztésben nem látok. dr. Nagy Miklós: Oda van írva a határozati javaslat is. Fekete Barnabás: Hol van? dr. Nagy Miklós: Kérjük, hogy a képviselı-testület határozatban kérje fel Müller János fıépítész urat, hogy az elfogadott koncepciót használja fel munkája során, és hasson oda, hogy a megfogalmazott elvek a készülı rendezési tervben érvényre jussanak. Ez az egyik határozat. A másik határozat pedig arról szól, hogy elfogadja a beépítési koncepciót a Club Aliga területére. A harmadik határozatot most mondom, miután megismertem, hogy az Állami Fıépítész Iroda kifogásolja az elégtelenül megküldött anyagot, hogy küldjük meg minden érintettnek, amelyiken az állami fıépítész kifogást emelt. Király Ferenc: Ha jól értettem, akkor a fıépítész úrnak javaslatot tesz a képviselıtestület. dr. Nagy Miklós: Felkérjük. Király Ferenc: Felkérjük, hogy építse be az anyagába ezt az elképzelést? dr. Nagy Miklós: Mivel nem megbízottja a képviselı-testületnek. Fekete Barnabás: Felteszem szavazásra a kérdést. Aki egyet ért ezzel a beépítési koncepcióval, kérem, jelezze. Király Ferenc: Egy az egyben? Fekete Barnabás: Igen, mivel ez a határozati javaslat. Varga Géza: Lesz utána még egyébrıl szavazás? Épület, egyéb? dr. Nagy Miklós: Nem. Az, a szerkezeti terv elkészülte után lesz. Kıszegi Mihály: Ez így összességében kıkemény meghatározás. Fekete Barnabás: Ez így már meghatároz mindent. Ez a koncepció sarokba szorítja az egészet. Ezzel szerintem a saját kezünket kötjük meg. Kérem, aki ezzel a beépítési koncepcióval egyet ért, kézfenntartással jelezze. 14

15 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 225/2009.(VI.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Balatonvilágos, Club Aliga területére vonatkozó beépítési koncepciót az alábbi szempontok szerint: 1. Valósuljon meg az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása, és a természeti értékek védelme. 2. Elsıdlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja. Ne tegye lehetıvé az aránytalan férıhelybıvítést. Ne teremtsen késıbb kezelhetetlen helyzetet a jelenlegi ingatlantulajdonosok és a várható beköltözık és vendégek között. Az elérhetı üzleti haszon reménye ne nyomja el az emberközpontú területhasználat esélyét. A férıhelyek bıvítése ne eredményezzen 3500 fınél nagyobb befogadó képesség növekedést. 3. Jusson érvényre a település jelen lakóinak és ingatlantulajdonosainak érdeke. 4. A rendezés végrehajtásával bekövetkezı változások az érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében hátrányos következményekkel ne járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelı felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét. 5. Vegye figyelembe a népesség fizikai, és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idısek igényeire, az oktatás, egészségügyi ellátás, a sport, a szabadidı és az üdülés feltételeinek biztosítására. 6. Ennek érdekében a férıhely bıvítéséhez lélekarányos strand kerüljön kialakításra. 7. A számvetésnél számoljanak az ingatlan tulajdonosok hozzátartozóinak és a napi betérı vendégeknek számával is. 8. Szolgálja a megırzésre érdemes és értékes tájrészlet látványának megmaradását, továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét. 9. Érvényesüljenek a környezet-, a természetvédelem, a tájhasználat és a táj- és településkép formálásának összehangolt érdekei, a víz, a klíma és az élıvilág védelme. 10. A megvalósítandó létesítmény legyen alkalmas a folyamatos, zavartalan és tartós rendeltetésszerő használatra. 11. A 293 hrsz-ú 296 hrsz-ú. 298 hrsz-ú. utak önkormányzati tulajdonban lévı közútként szolgáljanak Az elkerülı utak megépítése után válik lehetıség az úthálózat újbóli átértékelésére és áttervezésére. 12. A 295/4 hrszú ingatlanból a 40/2004 TNM rendelet szerinti lehatárolással kialakuló szabadparti sétány, a közpark, és a kikötıtıl déli irányba a 295/3 hrsz-ú ingatlanig húzódó 30 méteres parti sáv szintén önkormányzati tulajdonba kerüljön. A fenti területekre a szabályozás a jelenlegi szabályozástól elkülönülten készüljön. 13. A 295/4 hrsz-ú területbıl fennmaradó rész strand terület besorolást kapjon /4 hrsz-ú terület határtól, a 294 hrsz-ú területbıl a 293 hrsz-ú út és a jogi meder széle közötti ingatlan részben zöldterületként, részben strandterületként kerüljön besorolásra. Az így kialakított területen legyen kialakítva a lélekarányos strand. 15. Az épületek, építmények a magaspart él és a jogi mederszél közötti területen nem érhetnek a jogi mederszél és a magaspart éle között húzott képzeletbeli egyenes fölé. Az épületmagasság azonban legfeljebb 12,5 15 méter lehet. 15

16 16. A 293 hrsz-ú út két oldalán lévı platánsor, az úgynevezett Elnöki villa kapjon helyi védettséget. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a döntés nyilvántartásban történı szerepeltetésére. Felelıs: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: haladéktalanul Fekete Barnabás: Következı határozati javaslat, hogy a képviselı-testület kérje fel Müller János fıépítész urat, hogy az elfogadott koncepciót használja fel munkája során, és hasson oda, hogy a megfogalmazott elvek a készülı rendezési tervben érvényre jussanak. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 226/2009.(VI.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Müller János Fıépítész urat, hogy a Balatonvilágos, Club Aliga területére vonatkozó, elfogadott beépítési koncepciót használja fel munkája során, és hasson oda, hogy a megfogalmazott elvek a készülı rendezési tervben érvényre jussanak. A képviselı-testület felkéri a polgármestert a fıépítész tájékoztatására a testületi döntésrıl. Felelıs: Fekete Barnabás polgármester Határidı: haladéktalanul Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek, hogy a Club Aliga területére elfogadott beépítési koncepció kerüljön megküldésre az érintett szakhatóságoknak, szervezeteknek. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 227/2009.(VI.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Balatonvilágos, Club Aliga területére vonatkozó, elfogadott beépítési koncepciót küldje meg az érintett szakhatóságoknak, szervezeteknek. Felelıs: Fekete Barnabás polgármester Határidı: haladéktalanul 16

17 2. napirend: Belsı utca tervezése Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Átadom a szót a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnökének. Pernecker Antal: A bizottsági ülésen felvetıdött költségtakarékossági szempontok miatt, hogy amennyiben lehetséges az Árpád utcát a Belsı utcával összekötı útszakasz egyirányúsítása, és ennek megfelelı legkeskenyebb útszélesség kialakítása, azt a tervezı Kft. vizsgálja felül. Erre vonatkozóan érkezett meg az anyag, mely kiadásra került. Az elızı tervek szerinti 4 m szélességő út helyett a legkeskenyebb, egy nyomsávos útszélesség 3 m lehet, ennél keskenyebb nem lehetséges. Kıszegi Mihály: 3 m az aszfaltszélesség, 1,5-1,5 m az útpadka. dr. Nagy Miklós: Meg kellene nézni a helyi építési szabályzatunkban, mert ilyen kicsit nem engedélyez. A közszolgáltatást végzı jármővek miatt, mivel ez az útszélesség nem alkalmas ezeknek a jármőveknek a közlekedésére, nem férnek el. Molnár János: Ezek a jármővek a Kinizsi utcáról, illetve a Dózsa György utcáról meg tudják közelíteni az ingatlanokat. dr. Nagy Miklós: A Tóth Árpád közben is felmerült az egyirányúsítás kérdése. Molnár János: Most nem errıl van szó. dr. Nagy Miklós: De precedens. Ugyanaz, ha valahol megengedi a szabályzattól eltérı módon a kialakítást és megépítést, akkor a következınél ugyanazt kell alkalmazni. Molnár János: Mi lenne, ha azt mondanánk rá, hogy köz? dr. Nagy Miklós: Nem lehet. Varga Géza: Nem igaz, hogy ezt egy győjtıútnak, vagy akárminek lehet nevezni. Lehet ez egy köz is. 3 m széles utat engedélyez. 6 m a kiszabályozott szélesség az ingatlanok kerítéséig, így pont belefér. Fekete Barnabás: Ha nincs meg a megfelelı szélesség, akkor nem fogja engedélyezni az útügyi hatóság. Pernecker Antal: Az lesz az érdekes, hogy ez az útszakasz szélesebb lesz, mint maga a Belsı utca. dr. Nagy Miklós: Nem lehetne az egészet megfordítani, és elıször az útügyi hatóságot megkérdezni, hogy mit engedélyeznek. Fekete Barnabás: İk csak azt engedélyezik, ami a mőszaki elıírás, szabályozás lehetıvé tesz. 17

18 Pernecker Antal: A hatóság dobta vissza, amit a bizottság kért, és tájékoztatott bennünket, hogy egyirányú forgalomnál is a minimális útszélesség a 3 m, és mindkét oldalon 1,5-1,5 m az útpadka. Mihalovics Miklós: Tehát 2,75 m nem lehet, csak 3 m. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek, hogy vegye tudomásul a Fejér Európa Kft. által közölt mőszaki elıírásokat, és kérje fel, hogy az elıírásoknak megfelelıen készítse el az engedélyezési tervet. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozza alábbi határozatát: 228/2009.(VI.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi a Fejér Európa Kft. (8000 Székesfehérvár Koronázó tér 1.) által ismertetett, Balatonvilágos, Belsı utca tervezésére vonatkozó mőszaki elıírásokat, és felkéri az általa benyújtott mintakeresztszelvénynek megfelelıen az 539/15 hrsz-ú Belsı utca engedélyezési tervének elkészítésére. A képviselı-testület felkéri a polgármestert a Kft. tájékoztatására a testületi döntésrıl. Felelıs: Fekete Barnabás polgármester Határidı: július napirend: Hétvezér utca győjtıút kategóriába vonása Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A pályázatnál olyan feltételek vannak, hogy a B.VI tervezési osztályba sorolt út felújítása, korszerősítése csak abban az esetben támogatható, ha a fejleszteni kívánt út a településrendezési tervben már tervezett győjtıúti kategóriájú útként szerepel, és azt a településrendezési tervet már csatolni kell. A rendezési terv készítése folyamatban van, sajnos ezt ennyi idı alatt megtenni nem lehet. Jelen pillanatban nálunk a Zrínyi utca, Ady Endre utca, Aligai út, Dobó István utca, Dózsa György utca győjtı út, minden egyéb utak kiszolgáló útként funkcionálnak. Pernecker Antal: Felhívtam a polgármester urat errıl nem nyilatkoztál-, hogy keresse meg a hatóságokat ez ügyben. Nem tudom utána jártál ennek? Fekete Barnabás: Utána jártam. Azt mondtam el az elıbb. Pernecker Antal: Akik az elızı testületben is benne voltak, tudják, hogy ígéretet kaptak a Hétvezér utcai telektulajdonosok, amikor az ingatlanok ki lettek alakítva, hogy az utca szilárd burkolatú utat fog kapni. dr. Nagy Miklós: Határidı volt meghatározva? 18

19 Pernecker Antal: Nem, de elıbb-, utóbb meg kell csinálni. Azért vetettem fel, és próbáltam ennek utána nézni, hogy milyen lehetıség van. Ha jól emlékszem ennek millió Ft a költségvetése. Nem mindegy, hogy az önkormányzatnak ez mennyibe fog kerülni. Felvetettem azt a kérdést, hogy ott van egy bekötı út, és a pályázatíró Sipos úrtól kértem egy világosan megfogalmazott anyagot -amit megkaptatok-, és ı meghatározta, leírta a dolgokat. 70%-os pályázási lehetıség van jelen pillanatban. Ha belefér ez az út, belefér, ha nem, nem. Három utcakapcsolat van, amibıl az egyik a mezıgazdasági mővelési területre vezet. Ezt kértem a polgármester úrtól, hogy ennek nézzen utána, hogy ez győjtıútként besorolható lenne-e, vagy sem. Vagy ez a kérdés most azon múlik, hogy a rendezési tervünk valamikor majd elfogadásra kerül, és ez benne lesz-e, benne lehet-e? Nem kellene ezt félretenni, mert amennyiben a késıbbiek során lehetıség nyílik újabb pályázatra, tudjunk azon indulni. Fekete Barnabás: Nincs félretéve. Sipos úr tájékoztatásában szerepel, hogy a megoldás igényli a településrendezési terv módosítását a fenti értelemben. Pernecker Antal: Hozzunk egy határozatot, hogy ezt is tegyük bele a rendezési terv módosításába, mivel nem mindegy, hogy az útkiépítést saját büdzsébıl kell kigazdálkodni, vagy pályázati lehetıség kihasználásával tud megvalósulni. Varga Géza: A fejlesztéssel kapcsolatban a Hétvezér utca jelentısége meg fog nıni. A teherforgalom, amikor megindul a beruházásnál, már akkor el kéne kerülni a dugót a vasúti híd oldalán. Fekete Barnabás: Az útügyi hatóság leírta a rendezési terv módosítás kapcsán, hogy milyen tervezı tervezheti. Annyit tudunk tenni, hogy felhívjuk a tervezı figyelmét, hogy lehetıleg minél több utcát vonjon be a győjtıút kategóriába, és vegye bele a rendezési tervbe. Király Ferenc: Sipos úr tájékoztatójában szereplı 2. pont miért esik ki, mint lehetıség? Pernecker Antal: Itt valószínő, hogy arra gondolt, hogy egy másik út kialakítására pályázzunk, és abba az összegbe ez is férjen bele. Fekete Barnabás: Melyik utca legyen? Pernecker Antal: Felszabadulás utca. Fekete Barnabás: Az nem szerepel a győjtı utak között. Ezért nem tudunk mást tenni, mint felhívjuk a tervezı figyelmét, hogy amelyik utakat lehet, vonja be a győjtıút kategóriába. Király Ferenc: Akkor ez a pályázat most semmis? Pernecker Antal: A pályázatíró azt mondta, hogy amennyiben dönt a testület róla, és már folyamatban van, akkor már rendben van. Fekete Barnabás: A megoldás igényli a településrendezési terv módosítását a fenti értelemben, valamint az utca tervrajzát, engedélyeztetését módosítani kell. A településrendezési terv módosítása nélkül a hatóság az engedélyt nem adja ki. 19

20 Pernecker Antal: Folyamatban van a rendezési terv módosítás. Az nem fogadható el? Csak a testületen múlik. Fekete Barnabás: Nem a testületen múlik. A rendezési tervet módosítani kell. Annak meg van a szabályozása, folyamata. Hiába kezdeményezzük, ezen nem tudunk túllépni. Ez akkor lesz jó, ha el lesz fogadva a szabályozási terv, és lesz egy újabb HÉSZ, amibe ezek az utcák győjtıútként fel vannak sorolva. Azt tudjuk csinálni, hogy felkérjük a tervezıt, hogy a rendezési terv módosítás során vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy minél több utca bekerüljön a győjtıút kategóriába. Kérem, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát: 229/2009.(VI.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft-t (1065 Budapest Nagymezı u. 25.), hogy Balatonvilágos településrendezési és szabályozási tervének készítése során törekedjen arra, hogy Balatonvilágos útjai közül a vonatkozó jogszabályoknak megfelelve- minél több kerüljön a győjtıút kategóriába bevonásra. A képviselı-testület felkéri a polgármestert az Építész Iroda tájékoztatására a testületi döntésrıl. Felelıs: Fekete Barnabás polgármester Határidı: július napirend: Pályázati lehetıségek Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Települések fejlesztésének támogatására van pályázati lehetıség. A célok között szerepel, ami bennünket érinthet, a természeti és épített környezet minıségének javítása, felszíni csapadékvíz-elvezetı hálózat fejlesztésének támogatása. Van ezzel kapcsolatban javaslat? Király Ferenc: Bacsó Béla utcai csapadékvíz-elvezetés hol tart jelenleg? Fekete Barnabás: A tervek engedélyeztetése van folyamatban már november óta a vízügyi hatóságnál. Véleményem szerint erre lehetne pályázni. A természeti és épített környezet minıségének javítása témakörnél a strand lido kialakításra. Annak meg van a vízjogi engedélye is. Pernecker Antal: Hány százalékos támogatottságú? Mihalovics Miklós: 50%. Fekete Barnabás: Önkormányzatoknál legfeljebb 90%. 20

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tanyagondnoki Szolgálati feladatokat ellátó gépjármű beszerzésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30.

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/1209/18/2012. A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. május 30. Az ülésen hozott

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájában tartottak. Jelen vannak: Kenéz

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-21/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-7/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-29 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. november 7-én tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-20/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. július 20-án 16 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés) Ügyszám: 9-39/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 8. (második ülés) Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli, második ülésérıl Nyirád-Szıc Községek

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10.

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottsága I/6-34/2008. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatszám: 351-352. 2 Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2011. január 04-i rendkívüli ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 30-án megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselı

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK 14/2012.(III.28.)

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA. Elıterjesztés a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2011.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA. Elıterjesztés a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2011. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA Dátum: 2011. április 27. Ügyintézı Hajdu Csaba Ügyiratszám: 08-8/1377-2/2011 Tárgy: Melléklet: A Murphy s Pub a Széchenyi tér (18480 hrsz) ÉK-i részén

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 150-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. november 12-én 17 órakor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Kislıdi Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/17/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 44/2013. (VIII.01.) ÖH. Forgalomirányító

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 12. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2010. április 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben