JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 19-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: a megyei közgyűlés elnöke Ács János Dr. Áldozó Tamás Róbert Baky György Bebesi István Boros Dénes Farkas Béla István Galambos Szilvia Geipl Miklósné Dr. Horváth Balázs Dr. Horváth József Horváth László Igaz Sándor Kenézné Berei Györgyi Dr. Kontrát Károly Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltán János Könnyid István Kropf Miklós Leszkovszki Tibor Máhl Ferenc Maurer Konrád Dr. Mayer József Dr. Nagy Zoltán Dr. Németh Márta Pálfy Sándor Pandur Ferenc Porga Gyula Pusztai István Sibak András Dr. Szabó Sándor Szente István Dr. Szijártó István György Dr. Szundy Béla Talabér Márta Tóth Imre Ferenc Tóth István Dr. Zongor Gábor képviselők Jelen voltak továbbá: Horváth György Horváth és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Veszprém Dr. Somlai Géza, Bodor Imre Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2 2 12 fő sajtó munkatárs és érdeklődő állampolgárok Borsné Gajdacsik Krisztina - Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Busz János Pénzesgyőr Önkormányzata Szabó József Attila Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium Major István KITT Sümeg Beratin Gábor, Galántai Csaba, Kovács Gábor, Szamosvári Éva, Virág István, Gulácsi Attila pályázók a Kabóca Bábszínház igazgatói állására Dávid Zsuzsanna, Éry-Kovács András, Kárpáti Norbert, Kelemen Csaba, Kolti Helga, Pintér Burus Sándor, Rácz Attila, Tóth Gáspár András pályázók a Petőfi Színház igazgatói állására Amberger Árpád, Csonka László és Török János a Globomax Kft. munkatársai Dr. Molnár Ibolya aljegyző, Forintos Erzsébet, Horváth László, Sándor Tamás, Vörös Kálmán irodavezetők, dr. Forgács Éva és Agg Zoltán hivatalvezetők, Jakab Istvánné, Krámli János, testületi ügyek referensei Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal és az intézmények, továbbá a sajtó munkatársait, valamennyi megjelentet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 40 fő közgyűlési tag közül 37 fő jelen van, az ülés határozatképes (Dr. Kovács Zoltán később érkezett). Képviselőtársaink közül távolmaradását bejelentették Bors István és Farnadi Gyula képviselők. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt közgyűlésen a szavazógép egyes elemei meghibásodtak, amelyeknek megjavítása a szakemberek véleménye alapján nem volt gazdaságos. A szavazóegység egyes elemeit kicserélték, ezért a GLOBOMAX Kft. képviselője (Amberger Árpád) rövid tájékoztatást tart az eszközök használatáról. Amberger Árpád Ismertette az új szavazórendszer kezelésére vonatkozó szabályokat. Az ülés napirendjével kapcsolatban a következő bejelentéseket tette: április 30-án Pénzesgyőrben az Európai Unióhoz való csatlakozás első éves évfordulójának ünnepségén vett részt. Az ünnepség keretében vette át a Veszprém Megyei Közgyűlés nevében Pénzesgyőr önkormányzatától a pénzesgyőri születésű

3 3 Rainprecht Antal, valamint ifj. Rainprecht Antal egykori főispánokat ábrázoló festményeket. A festmények a jövőben a Megyeháza Szent István termét díszítik. A festmények helyileg az elnöki asztalhoz képest a terem bal oldalán a hátsó oszlopok mögött egymás mellett helyezkednek el a falon. Röviden ismertette az életrajzukat. RAINPRECHT ANTAL Válon, július 24-én született, október 6-án, Budapesten, az Aradi Vértanúk napján halt meg. A veszprémi piarista gimnáziumban érettségizett, majd az államtudományi egyetem elvégzését követően ügyvédi oklevelet szerzett. A mosonmagyaróvári akadémián folytatott tanulmányai révén okleveles mezőgazdász lett ban, édesapja halála után átvette a veszprémi püspöki uradalom jószágkormányzói tisztét ben megvált hivatalától, ügyvédi irodát nyitott és kerteskői birtokán gazdálkodott. Polgári radikális nézeteket vallott és március 17. között Veszprém megye főispánja. Az események balratolódását látva lemondott és 1926 között a veszprémi választókerület országgyűlési képviselője után megszervezte a magyarországi páneurópai mozgalmat ban visszavonult a politikától. Ifj. RAINPRECHT ANTAL 1908-ban született, 1986-ban halt meg. Kisgazdapárti politikusként 1945 tavaszán megválasztották Veszprém megye főispánjának, de néhány hónap múltán eltávolították ben letartóztatták, s a recski büntetőtáborból csak 1954-ben szabadult novemberében Ausztriába távozott, ahol a bécsi magyar emigráció egyik vezetőjeként kiadta a magyarországi páneurópai mozgalomra vonatkozó dokumentumokat és édesapja parlamenti beszédeit. - Három sürgős minősítésű előterjesztés készült a következő címekkel: - Az iskola-egészségügyi ellátás védőnői feladatainak átadása szerződés keretében az egyes önkormányzatok részére, - A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézményében oktató, továbbképző centrum befejezéséhez pályázat benyújtásának támogatása, - A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet pénzügyi konszolidációja és szakmai reorganizációja érdekében kötött szerződés módosítása, amelyeket az intézményi ügyek elején javasolta megtárgyalni. - Napirend előtti hozzászólást jelentett be: - Kovács Zoltán, az MSZP frakciója részéről. A napirend előtti hozzászólás címe: Leomlóban a honvédség bástyái Veszprém megyében elesett Tapolca. Előadója Sibak András. - Talabér Márta frakcióvezető helyettes, a FIDESZ-MKDSZ-KPE frakció részéről. A napirend előtti hozzászólás címe: Most jó lenni katonának. Előadója Ács János. - A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság május 17-én megtartott ülésén nem támogatta a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában Sümeg-Nyírlakpusztán működtetett Pszichiátriai Betegek Otthona című előterjesztés mai ülésünkön történő megtárgyalását. Minderre tekintettel javasolta a meghívóban bizottsági előterjesztésként szerepeltetett előterjesztés napirendről történő levételét.

4 4 - Bejelentette, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság május 18-ai ülésén valamennyi napirendi tervezetet, valamint a benyújtott módosító indítványokat tárgyalásra alkalmasnak minősítette. A bizottság mindhárom sürgős minősítésű indítvány napirendre tűzését javasolta. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a napirendi javaslat elfogadásáról az ismertetett kiegészítéssel együtt. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 33 igen szavazattal, ellenszavazattal nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 48/2005. (V. 19.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a május 19-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának megbízása (zárt ülés) Előadó: A Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság megbízásából: Porga Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke 2. A Kabóca Bábszínház igazgatójának megbízása Előadó: A Társulási Tanács megbízásából: Dr. Németh Márta a megyei közgyűlés alelnöke, a Társulási Tanács elnöke 3. Kórházi felügyelő tanácsokba tagok választása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 23.) rendeletének módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 5. a. Veszprém megye Területrendezési Tervének elfogadása b. Veszprém megye Területrendezési Terve megyei szabályozási ajánlásainak elfogadása c. Veszprém megye Területrendezési Terve területrendezési intézkedési javaslata elfogadása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 6. Az iskola-egészségügyi ellátás védőnői feladatainak átadása szerződés keretében az egyes önkormányzatok részére Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézményében oktató, továbbképző centrum befejezéséhez pályázat benyújtásának támogatása Előadó: Pusztai István, a megyei közgyűlés alelnöke 8. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet pénzügyi konszolidációja és szakmai reorganizációja érdekében kötött szerződés módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 9. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciója Operatív Programjának módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

5 5 10. Pályázat benyújtása az állami gondoskodásból november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására Előadó: A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából: Talabér Márta tanácsnok, a bizottság elnöke 11. A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola és a Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosítása Előadó: A Tapolcai Intézményirányító Fenntartó társulási Tanács megbízásából: Ács János polgármester, a Társulási Tanács tagja 12. Beszámoló a Társulási Tanácsok munkájáról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Pethőné Schulcz Ágnes, a balatonfüredi Közoktatási Intézményi Társulás elnöke, Major István, a sümegi Közoktatási Intézményi Társulás elnöke, Ács János polgármester, a Tapolcai Intézményirányító Fenntartó Társulási Tanács tagja, Dr. Németh Márta a megyei közgyűlés alelnöke, az Intézményirányító Társulási Tanács elnöke, Kasper Ágota, a zirci Közoktatási Intézményi Társulás elnöke 13. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előadó: Dr. Bánfi Ferenc rendőr dandártábornok, Veszprém megyei rendőrfőkapitány 14. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság komplex biztonság akcióprogramja Veszprém megyében Előadó: Dr. Zöld János tűzoltóezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató 15. Tájékoztató Veszprém megye közútjainak állapotáról, fejlesztésének lehetőségeiről Előadó: Balogh András, a Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság igazgatója (2005. április 21-ei közgyűlési anyag) 16. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 17. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2005. április április 30-ig) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők megkapták, illetve kiosztásra kerültek a következő anyagok: - Zárt borítékban a Petőfi Színház igazgatói pályázataira vonatkozó véleménynyilvánító társulati szavazás jegyzőkönyve és a szakmai bizottság, valamint a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság zárt üléséről készült jegyzőkönyv - Kabóca Bábszínház igazgatói pályázataira vonatkozó véleménynyilvánító társulati szavazás jegyzőkönyve és a szakmai bizottság jegyzőkönyve

6 6 - Sürgős minősítésű indítvány: 3 db - A Veszprém Megye Területrendezési Tervének szerkezeti terv részének 2.sz. javított melléklete, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó 3/4 sz. pontosított melléklete - A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Gyámhivatal levele Lakásotthon megszüntetésének véleményezése tárgyában - A Veszprémi Egyetem rektorának köszönő levele - Megyeházi tudósítások száma - Comitatus áprilisi száma - HónaPosta április-májusi, valamint különszáma - Regio Regia üzleti magazin Megadta a szót Sibak Andrásnak a napirend előtti hozzászólásra. Szó szerinti rögzítés Tisztelt Képviselő Társaim, kedves vendégek! Kicsit szomorúara sikerült ez a cím, de természetesen ebben jelezni kívántam azt a szomorúságot, amely a tapolcai kiképzőközpont megszűnésével kapcsolatban bennem felmerült. Hiszen magam is szolgáltam egyik laktanyában amikor még nem egy, hanem több alakulat is volt Tapolcán, hiszen tapolca nem csak a tavasbarlangjáról és természeti csodáiról híres, hanem arról is, hogy majdnem mindenkinek van ismerőse aki Tapolcán volt katona valamikor. Úgy tűnik, hogy ennek a korszaknak vége, tavaly 2004-ben volt egy jelentősebb harc a megmentésért, amikor a honvédség átszervezése kapcsán a kiképzőközpontok száma lecsökkent egyre. Akkor a szakma mentette meg Tapolcát, a katonai szakma, aki tudta, hogy a kiképzés számára a feltételek, a versenytársakkal ellentétben a legoptimálisabbak. Ma szintén a szakma mondja azt, hogy ennek a kiképzőközpontnak a fenntartása már nem racionális, és azzal nagyon nehéz vitatkozni, mikor egy alkalommal bevonul 170 szerződéses katona kiképzésre és ennek a kiképzését közel 500 fő végzi két hatalmas területen fekvő laktanyában. Az, hogy ki mikor hibázott és a tervezés során mikor nem gondolta végig azt, hogy egy ekkora kiképzőközpontra szükség van-e vagy sem, azt gondolom ma már fölösleges keresni. Nyilván akiknek ez a dolga, ezt megteszik. A mi számunkra sokkal fontosabb, hogy itt egy élő organizmusba nyúlnak bele, amely jelentősen megváltoztatja egy kisvárosnak a jövőbeni életét. Ennek a kisvárosnak a laktanya a maga megrendeléseivel az ott élők életével, munkájával jelentős támogatást és erőt adott. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen arra kell koncentrálni és arra kell kérni a kormányzatot is, hogy ennek a lépésnek a következményeit jól átgondoltan részben anyagilag, részben erkölcsileg segítsen megoldani. Az itt élő emberek, akik nem tudnak átmenni a honvédség áttelepülésével máshova, ezeknek a sorsa a legfontosabb. Ezek között szerepelnek hivatásos állományú tisztek, tiszthelyettesek, akik részben nyugállományban, részben más beosztásban, részben pedig a civil életben próbálnak majd maguknak megoldást találni. Szerepelnek nyugdíjasok, akik évtizedeket töltöttek ezekben a laktanyában, itt élnek és bizonyos támogatást jelen pillanatban is a még aktív hadseregtől kaphattak. A legfontosabb ezeknek a sorsának a megoldása, de ugyanakkor hasonlóan a megye más településeihez, például Pápához, Veszprémhez, a felszabaduló ingatlanok hasznosítására kell koncentrálnia. Nem csak a város vezetésének, nyilván ő ezt természetesnek veszi, hanem felkérem a közgyűlés minden tagját, elnök urat, hogy abban segítsenek, hogy az itt megnyíló kapacitásokra, beruházók, lehetséges befektetők is rátaláljanak, az ő kapcsolatrendszerüket akár nemzetközi akár hazai kapcsolatrendszerüket

7 7 mozdítsák meg annak érdekében, hogy itt a megyében most már a harmadik ilyen nagyobb méretű honvédségi ingatlan valóban hasznosításra kerüljön. Talán nem lenne felesleges, hogy ennek a három településnek a vezetői leülnének, és akár egy együttes hasznosításban is gondolkodnának, hiszen a veszprémi repülőtér civil hasznosítása ipari, kereskedelmi jellegű hasznosítása talán összekapcsolható lehetne a tapolcai honvédség területének hasznosításával, hiszen emellett a terület mellett is egy korábban repülőtérként működő terület üzemel. Azt gondolom, hogy csatát vesztettünk ugyan, de háborút nem, mert abban a helyzetben, hogy veszteségek keletkeznek sajnos emberi és anyagi oldalon a városban, új lehetőségek nyílnak meg. Azt kérem a közgyűlés minden tagjától, Veszprém megye egészétől, hogy segítsen ennek a problémának a megoldásában, Tapolcát segítse át ezen a nehéz időszakon. Szó szerinti rögzítés vége. Megadta a szót Ács Jánosnak a napirend előtti hozzászólásra. Szó szerinti rögzítés. Ács János Tisztelt Közgyűlés! A honvédelmi reformhoz és azt mint megyénket, illetve városunkat Tapolcát közvetlenül is érintő változásról szeretném Önöket tájékoztatni. A sorkatonai szolgálat megszűnése után olyan döntés született, hogy a honvédelmi-katonai feladatokat hivatásos és szerződéses jogviszonyban lévő személyek látják el. Ennek következtében úgymond megbolydult a kas. Megkezdődött a küzdelem a laktanyák fennmaradása érdekében. Akkor Tapolcának még sikerült győztesként kikerülnie a versengésből. Ennek magyarázata akkor az volt, hogy igen átgondolt alaposan kivizsgált és felmért helyzetelemzésből: szakmailag Tapolca alkalmas a szerződéses állomány alapkiképzésére. Mindenki megnyugodott, készültek hatalmas tervek, több milliárd forintra tervezett fejlesztések. Időközben azonban talán kiderült, hogy a jól előkészített alapos tanulmányok mégsem tökéletesek? A munka pedig folyt tovább a kiképzésben, és természetesen a titkosan már jól előkészített laktanya bezárásával kapcsolatban is. Februárban a honvédelmi miniszter meglátogatta a laktanyát, állománygyűlésen újabb tervekről és a megmaradásról biztosította a jelenlévőket. Utána ezt lakossági fórumon is megerősítette. Aztán megkezdődtek a pletykák, mégis bezárják a tapolcai kiképzőbázist. Először még nem is hittünk a szóbeszédnek, de hamarosan kiderült a hír igaz. E hónapban a vezérkari főnök-helyettes hivatalosan is tájékoztatta az állományt a várható december végi végleges bezárásról. A furcsa az, hogy igen alaposan megfontoltnak vélt koncepció fél évet sem bírt ki. Illetve a miniszter esetleg nem tudta amit egy hónap múlva a beosztottja ellentétesen állított.

8 8 Így előfordulhat a honvédelmi minisztériumi palotában sok bába között elveszik a gyerek. Mi Tapolcán úgy érezzük ez így történt. A honvédségnél, vasútnál alkalmazottnak lenni jó volt, mert biztos munkahelynek számított. A laktanya bezárása közel 500 fő Tapolcához kötődését rombolja le. Családok egzisztenciája csökkenhet. A hivatásos állományon kívül jelentős beszállítási kiesés következik, a városnak csökken a lélekszáma, és egyéb bevételi forrása is. Lehet mondani csupán ennyit jelent az átszervezés. Papíron igen, de a valóság ennél sokkal szomorúbb és fájdalmasabb lesz, ezért feltehetjük a nagy kérdést: Most jó lenni katonának? Szó szerinti rögzítés vége NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA Bejelentette, hogy 2 pályázó nem járult hozzá a napirend nyilvános tárgyalásához, ezért zárt ülésen folytatjuk a napirend tárgyalását. Megkérte a kedves vendégeket, hogy a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek elhagyni az üléstermet. Zárt ülés 1. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának megbízása Zárt ülés vége Elnézést kért a hosszú tanácskozási időért, bejelentette, hogy a zárt ülésen a közgyűlés Rácz Attilát 26 igen szavazattal megválasztotta a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának augusztus 1-től. Gratulált és egyúttal jó munkát kívánt a színház vezetéséhez. Rácz Attila Megköszönte a bizalmat és elmondta, hogy munkáját a legjobb tudása szerint fogja végezni. Kérte a közgyűlés egyetértését abban, hogy a rendőrségi beszámolóval folytassák a napirend tárgyalását, tekintettel a hosszú ideje várakozó meghívott vendégekre. 2. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról. Elmondta, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően évente tavasszal beszámoló hangzik el a közgyűlésen a rendőrség munkájáról. Köszöntötte Dr. Bánfi Ferenc rendőr-főkapitányt, valamint Hatala József tábornokot.

9 9 Megkérdezte, van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez Dr. Bánfi Ferenc Kiegészítésében elmondta, hogy három anyag van a közgyűlés előtt, az egyik beszámoló a évi közbiztonsági helyzetről és tevékenységről. A közgyűlés korábbi döntésével egyezően elkészítették, és a közgyűlés elnökével közösen terjesztik a közgyűlés elé Veszprém megye biztonságáért elnevezésű integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program eddigi végrehajtásáról szóló jelentést. Az említett két anyagban kérte a közgyűlés állásfoglalását, a harmadik anyag tájékoztató jellegű, szerették volna megmutatni, hogyan próbálják a rendőrséget népszerűsíteni megyén belül és kívül. Hatala József Megköszönte a lehetőséget, hogy részt vehet a megyei önkormányzat közgyűlésének tanácskozásán. Kötelességének tartotta bejelenteni, hogy a Magyar Köztársaság belügyminisztere dr. Bánfi Ferenc tábornokot - beleegyezésével - június 1-ei hatállyal az Amerikai Egyesült Államok és a Magyar Köztársaság kormánya között lévő megállapodás értelmében egy év időtartamra Bakuba vezényli egy nemzetközi bűnüldözési központ egyik vezetői beosztásának ellátására. Megítélése szerint ez a feladat a magyar rendőrség elismerését jelenti, és külön öröm számukra, hogy egy nagyon jól képzett magyar rendőrtiszt tevékenykedhet abban a jelentős központban. Az egy év időtartam alatt beosztásának és feladatainak ellátása mellett belügyminiszter asszony a főkapitányi feladatok ellátásával Dr. Horváth Imre ezredest bízta meg. Kérdések Dr. Kontrát Károly Örömmel olvasta az anyagban, hogy a kábítószer felderítés a terjesztők irányába mozdult el. Megkérdezte, hogy a kábítószer terjesztéses bűncselekményekkel kapcsolatban kíván-e a megyei rendőr-főkapitányság változtatást eszközölni a korábbiakhoz képest. Véleménye szerint a közlekedésbiztonság az egyik legfontosabb terület, amelyben előbbre kellene lépni, hiszen a közúti közlekedés biztonsága mindenkit érint, és szomorú adatok vannak a statisztikákban. Arról érdeklődött továbbá, hogy a beszámolóban leírt intézkedéseken túlmenően és a megyei koncepciót is érintve milyen további intézkedéseket tart szükségesnek a főkapitány, mivel véleménye szerint ezon a területen gyökeres fordulatra lenne szükség nemcsak Veszprém megyében, hanem az egész országban, ezt kiemelt feladatnak tartotta. Megkérdezte mit kívánnak tenni az eredmények javítása érdekében. A megyei Rfk. gazdálkodásával kapcsolatban elmondta, a beszámoló nagyon rendőrösen fogalmaz, mely szerint a céljaikat feszített, a szükségletek mentén elrendező gazdálkodással valósították meg, adósságállománya jelenleg nincs. Arról érdeklődött, ha nem feszített, hanem bőkezűbb gazdálkodási körülmények között működhetne a Rendőr-főkapitányság, akkor jobb eredményeket értek volna-e el. Könnyid István Megkérdezte, mint tud tenni a rendőrség a lakosság segítése érdekében a Sümeget, Devecsert és Győrt összekötő főközlekedési útvonal 84-es kereszteződésénél annak érdekében, hogy a nagy mennyiségű baleset elkerülhető legyen. Elmondta, hogy Tapolca város Rendőrkapitánysága körzetében történik a legtöbb baleset, eltelt jó néhány év, és nem történt semmi. Arról érdeklődött, hogy a bűnmegelőzés területén miért nem történik előrelépés.

10 10 Szente István Arra kért választ, hogy a közlekedési statisztikában szereplő 7 % egyéb balesetek tartalmazzák-e a vadak által okozott közúti baleseteket, továbbá milyen prevenciós elképzelése van a megyei Rendőr-főkapitányságnak a veszélyeztetett területeken, a balesetek megelőzése érdekében felvették-e a kapcsolatot a megyei Közútkezelő Kht-val, az Állami Erdő-felügyelőséggel, ill. a magánerdő birtokosságokkal. Talabér Márta A kábítószer terjedésével kapcsolatban elmondta, az elmúlt Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság ülésén a gyermekvédelmi igazgatóságok vezetői felvetették, hogy az állami gondoskodásban lévő gyerekek egyre nyíltabban mondják el, milyen módon jutnak kábítószerekhez különböző szórakozóhelyeken. Megkérdezte, hogy a rendőrség milyen módon tudna eben a kérdésben hatékonyabban fellépni, mert úgy tűnik, ahogy haladunk az időben előre egyre nyíltabbá, és már-már divatossá válik a kábítószer fogyasztás. Megkérdezte továbbá, a Megyei Rendőr-főkapitányságnak milyen tapasztalata van arról, hogy a helyi származású körzeti megbízottak mennyire mernek intézkedéseket felvállalni a helyi lakosokkal szemben, ez hátrányt jelent-e a munkájuk során. Dr. Szabó Sándor Az előző napi megyei hírlapban megjelent cikkel kapcsolatban elmondta, az szerepel benne, hogy ellenőrizték az átjárókban a szabályok betartását. Megragadta az a mondat, hogy minden esetben a figyelem felkeltés, nem pedig a büntetés a cél, így akik a piros lámpánál a szabályokat betartva megállnak, apró ajándékokat is kapnak. Megkérdezte, megváltozott a KRESZ, nem kell megállni a piros lámpánál. Válaszok Dr. Bánfi Ferenc Dr. Kontrát Károly képviselő kérdéseire a következőket válaszolta a kábítószer bűnözéssel kapcsolatban mint ahogy azt egy évvel ezelőtt jelezte irányt kívántak váltani, amely azt jelentette, hogy a ténylegesen kábítószer terjesztéssel foglalkozókat is igyekeznek a korábbiaknál nagyobb számban büntetőeljárás alá vonni. Azt hangsúlyozta, hogy a kábítószert alkalomszerűen igénybe vevőkkel szemben is el kellett járni, mivel a törvény arra kötelezi a rendőrséget. Úgy gondolta, az elmúlt egy év során kialakult az a gyakorlat a rendőrségen, hogy a titkosszolgálati eszközöket, bírói engedélyhez kötött eszközöket kell a lehető legnagyobb számban igénybe venni a felderítések során, amellyel éltek is. Újabb irányváltást nem gondol végrehajtani, a kapacitásaikat kibővítették, az Országos Rendőr-főkapitánysággal folytatott szakmai megbeszélések eredményeként a telefonlehallgatásokat tekintve annyi kapacitás áll rendelkezésükre, amennyit az ügyek feldolgozása megkíván tőlük. Arról tájékoztatott továbbá, hogy ezeknek a munkamódszereknek az alkalmazásával a közeli napokban is sikerült egy lerakatot felfedni a munkatársainak. Arra ösztönzött mindenkit, akik az állami gondoskodásban lévő fiatalokkal kapcsolatban vannak, segítsenek a rendőrségnek abban, az információkat név nélkül juttassák el hozzájuk, hogy munkájuk során azokat fel tudják használni, amelyet előre megköszönt. Kiemelte, újszerű kezdeményezés lesz azoknak a szórakozóhelyeknek a bezárására vonatkozó javaslat, ahol kábítószer forog, ebben a megyei rendőri vezetés döntést hozott. Ebben az évben ha olyan büntetőeljárást kezdeményeznek, amelyek a szórakozó helyeken történő kábítószer fogyasztást igazolnak, minden esetben kezdeményezni fogják azok bezárását. Elmondta továbbá, hogy rövid időn belül a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a

11 11 szolgálati út betartásával javaslatot fog tenni a fiatalkorúak szórakozóhelyen történő tartózkodása szabályainak megváltoztatására. Tarthatatlannak tartják azt, hogy a különböző diszkókban, éjszakai mulatóhelyeken a 18 éven aluliak aránya eléri a 40 %-ot, vagy meghaladja az 50 %-ot. Kérte ebben a rendőrség segítését, a kezdeményezésük az, hogy a 18 éven aluliak szórakozóhelyen tartózkodásáért mindenkor a szórakozóhely üzemeltetője legyen a felelős. Véleménye szerint ezzel lehet gátat vetni minden további, a fiatalkorúakat érintő bűnözésnek, részben úgy, hogy bűncselekmény sértettjévé, vagy áldozatává váljanak, vagy bűncselekményt kövessenek el. Kifejezetten aggályosnak tartotta, hogy az elmúlt évben a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma közel a duplájára emelkedett. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos kérdésekre válaszolva elmondta, óta kialakult sajnálatos tendenciáról lehet beszélni, amely a sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számszerű növekedését jelenti. A helyzet értékelésénél fontosnak tartotta figyelembe venni, az 1970-es évek elején bekövetkezett sérüléses balesetek országos és megyei vizsgálata során azt látják, hogy az 1970-es évek elejéhez képest számszerűségében jelentősen csökkent a közúti balesetek száma. Ugyanakkor a fajlagos baleseti mutatók szempontjából javult a közlekedésbiztonság. Az elmúlt és azt megelőző évben a 8-as számú főút baleseti helyzete okozott gondot, komoly baleseti elemzést végeztek a 8-as, 71-es és a 84-es főutak esetében. Miközben a 8-as főúton kedvezően változott a közlekedési baleseti helyzet, mindeközben a megye más területén tovább romlott a közúti baleseti helyzet. Elmondta, a közeljövőben egy rendkívüli baleset-megelőzési bizottsági ülésre fog sor kerülni, amelyre meghívják azokat a szereplőket, akik képesek tenni a közlekedés biztonságáért. A legfontosabbnak a közlekedési kultúrát, az önkéntes szabálykövetést tartotta, ennek érdekében szankciókat vezettek be. Elmondta továbbá, hogy a rendőrségi szankciók szigorúbbak, mint a bírósági elbírálási gyakorlat, amelyet szerettek volna egymáshoz közelíteni, de az eddig sajnos nem hozott eredményt. Arra a kérdésre, miért jutalmazzák azokat, akik betartják a közlekedési szabályokat elmondta, úgy gondolják, amikor új módszereket és eszközöket kell keresni - mert az eddigiek nem hozták meg a várt eredményt -, akkor a rendőrség által általában alkalmazott destruktív kritika és szankcionálás mellé ún. konstruktív, vagy pozitív kritikát is meg kell fogalmazni, amely természetesen jelképes. Azt hangsúlyozta, partnerként szeretnének a közutakon felvonulni, annak eredményeként bizalom alakulhat ki a rendőrök és az önkéntes jogkövetők között, és új kultúra megteremtését is eredményezheti. Kiemelte, az, hogy milyen lesz Veszprém megyei közlekedésbiztonsági helyzete jelentős részben attól is függ, hogy a közlekedők mennyire képesek a gyengébb úthálózathoz alkalmazkodni. Elmondta továbbá, hogy technikai fejlesztésekre is szükség lenne ahhoz, hogy az igazán balesetveszélyes magatartásokat ki tudják szűrni. A gazdálkodással kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt három év legjobb költségvetése áll rendelkezésükre ebben az évben, amelynek egyik oka az, hogy korábban évi 166 mft saját bevételre volt kötelezve a megyei rendőrség. Ez az összeg nem tartalmazta a helyszíni- és egyéb bírságok összegét, azt nem kapják meg. A bevételt különböző szolgáltatásokért kapták. A korábban előírt bevételt 45 mft-ra mérsékelték, és a központi költségvetésből 93 mft-tal többet kapnak, mint egy évvel korábban, amellyel jelentősen helyrebillent a költségvetési egyensúly. Egy bőkezűbb gazdálkodás esetén elsősorban a közterületi szolgálatot ellátó állomány működési feltételeit szeretné javítani, a közlekedési mérőeszközöket kicserélné, mert elöregedtek, fontos lenne a járőr gépkocsik cseréje, valamint épület felújításokat kellene végezni, mert azok 1990 óta folyamatosan elmaradtak, egy felmérés szerint 700 mft-ra lenne

12 12 szükség arra. A rendőri munka minden területén plusz eredményeket tudnának felmutatni több pénz biztosítása esetén. A 84-es főúttal kapcsolatban elmondta, elsősorban nem a rendőri intézkedések bevezetését, hanem annak az infrastruktúrának a megváltoztatását tartotta fontosnak, amely nem az ő kompetenciájuk. Jelezte, intézkedés született a 84-es út baleseti kezelésére is vonatkozóan. Elmondta, a vad elütéses balesetek is szerepelnek a 7 % egyéb balesetek statisztikai adatban, a Verga Rt. vezetőivel is tanácskoztak azokról. A vadásztársaságokat és az erdők kezelőit arra ösztönzik, amennyiben úgy gondolják, a gépjármű vezetők is hozzájárulnak gyorshajtással a baleset bekövetkezéséhez és helyszínelést kérnek, szakértők bevonásával meg tudják állapítani azt, hogy a gépjárművezető gyorsan hajtott-e. A legtöbb veszélyeztetett helyen kint vannak a figyelem felhívó táblák, amelyeknek önkéntes úton kevésbé szereznek érvényt a jármű vezetők. A vadak tekintetében nem sok tennivalója van a rendőrségnek. A körzeti megbízottak tevékenységével kapcsoltban elmondta, azt több, mint 100 pontban szabályozza a Kmb. Szabályzat. Sok dolgot várnak el a körzeti megbízottaktól, véleménye szerint realistának kell lenni, úszni is, és szárazon maradni is nem megy. Az kell, hogy a körzeti megbízottakhoz bizalommal forduljanak a helyi polgárok, és releváns információkat adjanak számukra, amelyeket a baleset- és a bűnmegelőzésben, vagy a bűnüldözésben fel tudnak használni. Kevésbé várja el tőlük, hogy a településeken évente szabálysértési feljelentést készítsenek. A rendőrségnek vannak más egységei, a járőr- és a közlekedési szolgálat, az ő feladatuk a jogérvényesítés keményebb formájának alkalmazása. A körzeti megbízott feladata a lokális biztonság szervezése, nem pedig megtorló intézkedések bevezetése. Hatala József Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetével kapcsolatban kiemelte - annak ellenére, hogy a média által nagyon gyorsan híreket kapunk tragikus balesetekről az nem olyan rossz, mint ahogy az a közvéleményben kialakult. Hibásnak tartotta, ha pusztán a baleseti adatokat egyik évről a másikra vetítve egymáshoz viszonyítják, mert nem szabad figyelmen kívül hagyni a közlekedés feltételrendszerét, az út, a pálya és a közlekedő ember kapcsolatát. Felhívta a figyelmet arra, hogy hazánkban 1990 és 2000 között, 10 év alatt annyi gépjárművet helyeztek forgalomba, mint 2000 és 2004 között, dinamikus járműszám növekedés tapasztalható, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, annak jelentős része a nagy tömegű haszongépjárművek kategóriájába tartozik és azt sem, hogy milyen hatással vannak az utakra és a közlekedés többi résztvevőire. A nemzetközi árufuvarozásban bekövetkezett változások miatt az uniós csatlakozás óta olyan mértékű árufuvarozás zajlik az ország közútjain, hogy a forgalom intenzitása hihetetlen mértékben megnőtt. Azt hangsúlyozta, az elmúlt 15 évben a magyar közlekedés biztonsága nagyon sokat fejlődött. Azokat a problémákat, amelyek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési- és korszerűsítési elmaradásaiból adódnak rendőri eszközökkel nem lehet megoldani, csak egy határig lehet kezelni. Azt hangsúlyozta, hogy a közlekedésbiztonság társadalmi ügy. Kiemelte, kormányzati- és politikai szinten kell rendezni a közlekedésbiztonság kérdését a jármű-, a pálya- és a közlekedő ember vonatkozásában, ezek nélkül nagy eredményeket a jelenlegi dinamikus járműszám és fuvarozási igény mellett nem fognak tudni elérni. A közlekedési helyzet szinten tartása is ebben a feltételrendszerben eredménynek, nemzetközi összehasonlításban is jó eredménynek tekinthető. Hozzászólások

13 13 Dr. Kovács Zoltán Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az sokrétű, mindenre kiterjedő, amely ebben a szakágban utolérhető, jól informálja a megyei közgyűlést. Véleménye szerint szélesebb teret kellene biztosítani az előterjesztésben az önkormányzati együttműködéseknek, azon belül a megyei önkormányzattal való kapcsolattartásnak. A megyei önkormányzat sok mindenkit támogat, a támogatási céloknál bővebben ki lehetne fejteni, milyen jellegű megyei önkormányzati támogatásra lenne szüksége a megyei rendőrségnek, amely nem lokálisan, hanem az egész megyét érintően jelentkezhetne. Elmondta, Váradi parancsnok-helyettes a közelmúltban a Veszprémi Egyetemen tárgyalt a Balaton-parti nyári idénnyel kapcsolatos segítői munkáról, amelynek az eredményéről érdeklődött. Kritikaként fogalmazta meg, a trafipax-ot senki sem szereti amely segíti a balesetek elkerülését azonban nem tartotta helyesnek, amikor nem megfelelő helyszíneket választanak, elbújva, vagy éppen forgalmi sávokba megkülönböztető jelzés nélkül állnak be. Példaként említette a litéri elágazót Várpalota fele, amely egy kiforduló sáv, oda állnak be a rendőrök, és onnan mérik a sebességet, Herenden pedig a kiforduló út torkolatába áll be a trafipaxos rendőrautó. Véleménye szerint a tarfipaxot jól láthatóan, és a szabályoknak megfelelően kell elhelyezni. Arról szólt, hogy a bűnmegelőzés nemcsak a rendőrségen múlik, hanem a társszervezetek közreműködésén is. Ismeretei szerint a helyi gyámhivatalok, családsegítő központok kellően együttműködnek a drogmegelőzésben és az ifjúsági bűnözés megelőzésében. Úgy gondolta, hogy a megyei önkormányzatnak is vannak koncepcionális elképzelései, azt megítélése szerint jobban össze lehetne dolgozni, de azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy ez megfelelően működik. A megyei ügyeleti központ működéséről kért tájékoztatást. Dr. Kontrát Károly Egyetértett Hatala Józseffel abban, hogy a közúti közlekedés biztonságának javítása fontos társadalmi kérdés. Elmondta örömmel vesz részt abban a munkában, amelyre felkérték, mert van esély az előrelépésben, amely a konkrét döntésektől, lépésektől, az anyagi kötelezettségvállalástól, és a törvényalkotástól megy előbbre. Véleménye szerint jó lenne, ha összefognának a közúti közlekedés biztonsága érdekében. A kamionokkal kapcsolatban a szabályozás és az ellenőrzés fontosságát hangsúlyozta, hogy eredményt érjenek el, mivel azok domináns résztvevői a közlekedésnek. Örömét fejezte ki aziránt, hogy javult a rendőrség költségvetése, fontosnak tartotta, a jó gépjárműveket, hogy a rendőrök fel tudják venni a versenyt a bűnözőkkel. Mint megyei közbiztonsági tanácsnok elmondta, fontos, hogy a közbiztonság kérdésében összefogás legyen és a megyei önkormányzat működjön közre annak a koncepciónak a megoldásában, gyakorlati megvalósításában, amit novemberében egyhangúlag elfogadtak. A beszámolót elfogadásra ajánlotta. Igaz Sándor Gratulált Dr. Bánfi Ferenc dandártábornoknak a megtisztelő felkéréshez. Örömmel számolt be arról, hogy a Tapolca-Zalahaláp közötti szeméttelepi átjáró most már táblákkal van kijelölve, és a traffipax is sűrűn megjelenik ott. Korábban ugyanis az errefelé történő közlekedés évente 2-3 halálos áldozattal járt. Hogy mennyire lesz eredménye a változásnak, az egy év múlva pontosabban megítélhető. Szintén elismerően szólt - mint pedagógus - arról a preventív tevékenységről, amit az elmúlt évben tapasztalt. A megszokottak mellett, pl. Egy nap a közbiztonságért, megjelentek új elemek, ami nagyon jó, mind az általános, mind a középiskolai rétegnek. Gondolt itt a közlekedésbiztonsági kupára és rajpályázatokra, mely nagyon tetszett a gyerekeknek. Ehhez kapcsolódóan azonban kritikaként jegyezte meg a díjkiosztóra vonatkozóan, hogy egy dolgot hiányolt, egy oklevelet, amit minden gyereknek a kezébe lehet adni, aki ott megjelent. Szerinte ez még most sem késő, mert év végén az iskolák

14 14 kioszthatják azt, ha elküldik nekik. Megköszönte az ezen a területen végezetteket, mert látványos eredmények vannak. Könnyid István Segítséget kért a főkapitánytól, hogy Sümeg-Csabrendek útszakaszhoz a 84-es útnál körforgalmat építsenek ki, mert hihetetlenül nagy a baleset veszélye, illetve a tényleges baleset. A beszámolót elfogadásra ajánlotta. Mivel további hozzászólás nem volt, a közgyűlés elnöke a vitát lezárva rövid válaszra adott lehetőséget. Dr. Bánfi Ferenc Egyetértett Kovács Zoltán képviselő úr kritikai megjegyzésével, mely az önkormányzati együttműködés teljesebb kifejtését igényelte. Úgy gondolta több dolgot is markánsabban fogalmazhattak volna meg a megyei közgyűlés felé, s részletesebben azt, hogy mire van szükségük. Elmondta, hogy a traffipaxok települési gyakorlata, a rendőri intézkedések helyének megváltoztatása olyan téma, amellyel kapcsolatban néhány hónappal ezelőtt már adott ki intézkedést. A rendőrök bujkálása valóban nem javítja a közlekedés biztonságát, ezt a parancsnoktársaival végigbeszélték. Türelmet kért ahhoz, hogy a gyakorlatba minden eleme átkerüljön a rendőri ellenőrzési módszernek. Az egyetemmel kapcsolatban ismertette Váradi ezredes úr ötletét, mely szerint az egyetemisták a nyári gyakorlatukat főleg, akik idegenforgalommal és rokon területekkel foglalkoznak eltölthetnék a rendőrségen. Veszprém megye közbiztonságának kezelése a nyári idegenforgalmi szezonban olyan kapcsolódási pont lehet, ami jól jöhet a hallgatóknak, az egyetemnek és a rendőrségnek is. Ehhez arra van szükség, hogy az egyetem akceptálja és elismerje nyári gyakorlatként ezt a gyakorlati módot és a hallgatók megkapják a szükséges pontokat. Ebben a kérdésben tárgyaltak az egyetem vezetőivel és abszolút nyitottságot és együttműködési készséget tapasztaltak. Remélik, hogy a gyakorlatba át tudják ültetni ezt és tudnak egyetemistákat fogadni nyári gyakorlaton. Nem titkolt szándékuk az is, hogy esetleg egyetemet végzett személyeket ilyen szempontból is segítsenek a rendőri pályára. Tájékoztatást adott még arról, hogy az elmúlt évben kidolgozták az egy megye - egy rendőri ügyelet elnevezésű programjukat. A bajba került polgárnak, aki telefonon a rendőrséghez fordul segítségért, teljesen mindegy, hogy hol veszik fel a telefont, számára az a fontos, hogy a lehető legrövidebb időn belül a rendőrség jelenjen meg a helyszínen, illetve, ha a polgár a rendőrségre megy, ott elérhető rendőrt találjon. Az anyagi megfontolások arra ösztönözték őket, hogy végiggondolják, van-e és lesz-e a jövőben pénzügyi forrás a Veszprém megyei hét rendőri ügyeletet technikai fejlesztésére, a négy rendőrösről nem is beszélve. Mivel erre nem lesz lehetőség, olyan megoldást találtak, amelynek lényege, hogy egy rendőri ügyelet szolgálja ki a megye összes rendőri egységét. A segélyhívást, az európai 112-es segélyhívót most is már itt Veszprémben fogadják. A 107-es segélyhívó ha mobilról hívják az is Veszprémben csörög és a kollégái intézkednek arról, hogy rendőr menjen a a szóbanforgó helyszínre. Ennek a programnak az alapján pályázatot nyújtottak be, amelyet részben az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, később a Nemzetbiztonsági Bizottság is támogatott. 25 millió Ft-ot nyertek és gyakorlatilag elkészült a megyében egy olyan tevékenységirányító központ, amely ma a világ csúcstechnológiáját tartalmazza informatikai szempontból. Minden szoftvert be tudnak fogadni, az átadásra hétfőn fog sor kerülni. Reményeik szerint a jövő évben meg tudják valósítani az egy megye-egy ügyelet rendszert, amennyiben a rádióforgalmazásra is találnak technikai megoldást, mert ennek a feltételei még nem

15 15 teremtődtek meg. Ennek eredményeként az lehet mondani, hogy most 40 hivatásos rendőr foglalkozik a megyében ügyeleti szolgálattal, a jövőben pedig 20 ilyen rendőrre lesz szükség. A felszabaduló 20 hivatásos státusz helyben marad a rendőrkapitányságoknál. Megköszönte a rendőrség munkáját, és javasolta a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását. Képviselői hozzászólásra ismételten szót adott Dr. Bánfi Ferencnek, amennyiben a rendőrség konkrét támogatási igényét pontosabban meg kívánja jelölni. Dr. Bánfi Ferenc Előző szóbeli összefoglalóját kiegészítve úgy nyilatkozott, hogy röviden fogalmazva több pénzt szeretnének, pontosabban kétszer annyit, mint amennyit a közgyűlés az idén megszavazott. A célokkal kapcsolatban elmondta, hogy a tevékenység irányító központnak van olyan funkciója, mely ki tudja szolgálni a megyei Védelmi Bizottságot, a bizottság döntéseit tudja előkészíteni. Veszprém megyében az egyetlen szervezet a rendőrség, mely az egyes településekre lebontva képes megfelelő kommunikációra, tehát információk továbbítására és fogadására. Ez a tevékenység-irányító központ képes befogadni valamennyi, a bizottsággal együttműködő szervezetet és a kidolgozó munkát előkészíteni úgy, hogy a védelmi bizottság vezetője meg tudja hozni a döntéseket. Ennek a továbbfejlesztéséhez szeretnének támogatást kérni. Másodsorban szólt a Veszprém Megye Biztonságáért program továbbviteléről. Erről hozott a közgyűlés határozatot november 18-án. Az elmúlt néhány hónapban elég sok pénzt sikerült összegyűjteniük. Bíznak abban, hogy a jövő évben a megelőzésre szánt összeg duplázódik és hagyományosan a rendőrség technikai feltételeinek a javítására is módja és lehetősége nyílik a közgyűlésnek, tekintettel az eddigi pénzösszeg stabilizálódására, és a Ft inflálódására. Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 30 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 30 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 50/2005. (V. 19.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló előterjesztést, valamint a bűn és baleset-megelőzési program végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta. Megállapította, hogy a megyei rendőr-főkapitányság eredményesen látta el feladatát, amiért köszönetét fejezi ki a teljes személyi állománynak. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a döntésről a megyei rendőr-főkapitányság vezetőjét tájékoztassa. Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke

16 16 3. A Kabóca Bábszínház Igazgatójának megbízása Bejelentette, hogy valamennyi pályázó hozzájárult a nyilvános tárgyaláshoz, jelezte, hogy a napirend tárgyalása előtt kell dönteni Gulácsi Attila pályázatának elfogadásáról vagy elutasításáról, mivel a közgyűlésnek van kompetenciája a vonatkozó jogszabályok szerint pályázó kizárására. Egyébként a napirendi pontot a Társulás képviseletében Dr. Németh Márta alelnök asszony vezeti fel. Bebesi István Ügyrendi indítványában elmondta, hogy Gulácsi Attilát is javasolja meghallgatni. Ezt azzal indokolta, hogy a közalkalmazotti tanácsban az összes szavazat 60 %-át kapta, míg a többi pályázó 40 %-ot kapott. A szakmai bizottságnál a két pályázó közül az egyik olyan pályázó volt, akit a szakmai testület egyhangúlag alkalmasnak ítélt a tisztség betöltésére. Úgy gondolta, hogy e két szempont miatt a közgyűlésnek meg kellene őt hallgatnia. Az ügyrendi indítvánnyal kapcsolatban utalt az általa előbbiekben elmondottakra, miszerint az előkészítő bizottság munkája alapján a szakmai szempontok szerint a közgyűlésnek kell a kizárásról dönteni. Kérte, hogy aki az ügyrendi indítványt támogatja, igennel szavazzon. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 32 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 23 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 6 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy Gulácsi Attila pályázót is meghallgatja a közgyűlés. Ismertette a szavazás eredményét, mely alapján sor kerül Gulácsi Attila meghallgatására. Ügyrendi indítványában kérte, hogy az előző módszernek megfelelően rövid 3 perces meghallgatási lehetőséget biztosítson a közgyűlés a jelentkezőknek, majd 1 percben válaszolhassanak a pályázók. Indítványozta, hogy aki az ügyrendi indítványt támogatja, igennel szavazzon. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 31 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 29 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta az ügyrendi indítványt, miszerint a közgyűlés a pályázókat 3 percben hallgatja meg és a kérdésekre a pályázók 1 percben válaszolhatnak. Ezt követően a pályázók meghallgatására került sor. Beratin Gábor Köszöntette a közgyűlés tagjait és megköszönte az első fordulóban rá leadott szavazatokat. Elmondta, megtiszteltetés volt számára, hogy a Társulási Tanács az ő pályázatát javasolta elfogadásra.

17 17 Mivel a művészi elképzeléseiről már beszámolt, röviden önmagáról mondott pár szót. A pályán 30 évet töltött el eddig, 1975-ben vették fel az Állami Bábszínház bábszínész képző stúdiójába, ami emelt szintű szakmai végzettséget adott ben kapott diplomát a Színházés Filmművészeti Egyetemen. Ezután 9 év következett nagy színházaknál, majd 2 évig Győrben volt, megalapította a városi bábszínházat, ezután 1 évet töltött a Kecskeméti Katona József Színház bábtagozatában. Ez azért maradt abba, mert akkor igazgatóváltás következett, az új igazgató úgy döntött, nincs szüksége bábtagozatra. A Budapest bábszínházban folytatta bábszínészként a pályáját, melynek jelenleg is tagja an megjelent egy kötete a Mikszáth kiadó gondozásában, amelyben 4 bábdarabját közölték. Folyamatosan rendezett Győrben és Kecskeméten, Egerben is volt bemutatója. Ezt tudja felajánlani. Mivel kérdés nem volt, Galántai Csaba meghallgatása következett. Galántai Csaba Elmondta, amennyiben arra a kérdésre szeretnének választ kapni, mi a szakma megítélése a veszprémi bábszínházat illetően, illetve, hogy a közgondolkodásban milyen kép él a bábszínházról, a kiindulópontot nem annak kell jelentenie, hányan jelentkeztek az igazgatói állásra, hanem, hogy kik jelentkeztek. Vezetési programját három részre osztotta: szakmai koncepció, kommunikációs stratégia, menedzselési stratégia. A szakmai koncepció lényege, hogy alapvetően szemléletváltásra van szükség, ki kell alakítani a színház egyéni arculatát. Ezt csak olyan emberekkel lehet, akik a színházról hasonlóképpen gondolkodnak. Műhelymunka-szerűen szeretne dolgozni a színészekkel, így lehetőséget tudna nyújtani számukra a kísérletezésre. Fontosnak tartotta a színészek képzését. Az az alkotó csapat, akiket idehívna nem lenne státuszban, külsősök lennének, koreográfus, zenész, dramaturg, író, rendező a képzésben is segítené a kollégákat. A kommunikációs stratégiáról elmondta, hogy szeretne a megye települései, a város, főiskolák, egyetemek felé nyitni, szeretne előadásokat tartani a kis és nagykamaszoknak és felnőtteknek is. A bábszínházba járás folyamatosságát meg kellene teremteni a városban. A menedzseléssel kapcsolatosan elmondta, hogy az első embernek mindenképpen szakembernek kell lenni. Ő is igény tart menedzser igazgatóra, de itt művészeti menedzselésről van szó és a szakmai koncepcióhoz kell igazítani azt, máshogy kell menedzselni egy kórházat és másként egy bábszínházat. Mivel kérdés nem volt, Gulácsi Attila meghallgatása következett. Gulácsi Attila Írásbeli pályázatához szóbeli kiegészítésként hozzátette, mintegy 30 éve a kulturális irányítás különböző területein, a kultúra elkötelezettjeként végzi munkáját. Két diplomája van, jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetemen tanul és másfél év múlva fog diplomázni. Remélte, hogy a pályázati anyagai, a társulat előtti bemutatkozása, a bizottság és a Társulási Tanács előtti megmérettetése is megmutatta azt, hogy milyen képességekkel rendelkezik. Szakmai gyakorlatáról az Országos Színháztörténeti Intézet gondozásában megjelent színházi évkönyv 4 évfolyamát tudta felmutatni. Ez igazolja a budapesti fiatalok színháza működését és némi igazolásul szolgál ottani munkájára. Úgy gondolta, hogy ez a 6 év kellő munkatapasztalatot biztosít számára a színház igazgatási feladatainak ellátásához, illetve felvértezte a kihívások ellátására. Szerinte a Kabóca Bábszínház válaszúthoz érkezett, vegetálás, vagy professzionizmus irányába indul el. Pályázatában 12 pontban összegezte azokat az esélyeket, lehetőségeket, amelyeket legfontosabbnak ítélt. Fontosnak tartotta, hogy a megye és város által fenntartott és

18 18 működtetett három színház együttműködésében rejlő művészeti és pedagógiai lehetőségeket kihasználják, fiatal művészek bevonásával a Budapest Bábszínház lehetőségeire építve, amelynek tekintetében bírja Metzner János igazgatónak, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárának támogatását. Gondolva a koprodukcióra, mellyel nagy költségeket lehet megtakarítani. Egy-két szereplős produkciót át tudnak hozni a városba. Dr. Kovács Zoltán Megkérdezte, hogy hallott-e a Pegazus színházról és nem tartja-e konkurenciának? Gulácsi Attila Válaszában elmondta, hogy természetes versenyt jelent mindenki a pályán, de a város, a megye érdeke az, hogy a versenyző szervezetek erőforrásait összegezzék és kihasználják azokat a lehetőségeket, melyek a város megbecsült színészei bábszínházi alkalmazásában, esetleg a bábszínházban kezdő fiatal, ösztöndíjas bábművészek nagyszínházi bemutatkozási lehetőségeiben rejlenek. Ezáltal nő a város vonzása, megtartó ereje, alapvetően egyfajta közös érdek mentén való együttműködés lehetséges. Alapvetően, nem tartja konkurenciának a Pegazus színházat. Mivel további kérdés nem volt, Kis György távolléte miatt Kovács Gábor meghallgatására került sor. Kovács Gábor Véleménye szerint az új igazgató legfontosabb problémája a következő évad megszervezése lesz, úgy tűnik ezzel kapcsolatosan vannak anyagi nehézségek. Valószínű, hogy kevés átszervezésre lesz szükség, de az nem érinti a bábszínház eddigi legfőbb értékét, a kialakított gyerekközpontú helyet, ahol a gyerekeket meg kellene tartani. Ha egy nagyszínházi előadást az eddigi 3-3 szerkezethez képest elhagynának, a nagyszínházi előadásnak a költségeiből létre lehetne hozni két pici gyerekeknek szóló, utaztatható előadást. Egyéb átszervezésekkel is ki lehet segíteni a produkciókra fordítható anyagi nehézségeket. Sok együttműködési lehetőség van, igaz, hogy a Pegazus színház valamennyire le fogja kötni azokat a helyeket, előadás szempontjából, ahol a Kabóca bábszínház eddig játszott. Velük mindenképpen érdemes baráti kapcsolatot létesíteni, főleg azért, mert ők azok, akik létrehozták a Kabóca bábszínházat. Biztos, hogy játszóhelyek fognak megszűnni, ezért találni kellene játszóhelyeket. A megyének rengeteg lehetősége van idegenforgalmi, illetve kulturális szempontból. Az egyik hely a Balaton és a Balaton felvidék. A Balaton melletti községek közül az önkormányzatokkal együttműködve az idegenforgalmi szezonban bevételekre tehetne szert a bábszínház. A Balaton felvidéki településeket, illetve a Bakonynak a hátrányos helyzetű településeit pedig el lehetne látni produkciókkal ha a Közművelődési Intézettel kötnek egy megállapodást, hogy ezeknek a hátrányos helyzetű településeknek is előadásokat vigyenek. Mindenképpen fontos, hogy a Kabóca bábszínház egy kicsit az országban is nagyobb ismertségre tegyen szert, erre az egyik lehetőség, hogy a dunántúli bábszínházakkal együttműködve, csereelőadásokat forgalmazzanak, csökkentsék a Kabóca kiadásait, illetve olyan szakemberekkel létesítsenek kapcsolatokat, akik valamilyen kapcsolatban már eddig is álltak a bábszínházzal, gondolt itt a győri, pécsi, vagy szombathelyi bábszínházra. Velük lehet együttműködni, nemcsak előadások létrehozásában, hanem oktatási célokban is. Mivel kérdés nem volt Szamosvári Éva meghallgatására került sor.

19 19 Szamosvári Éva Röviden elmondta, hogy milyen elképzelései vannak a Kabóca bábszínházzal kapcsolatban: Szerinte nagyon sok olyan feladat van, amit gyorsan, sürgősen meg kellene csinálni, így a bérletezéseket, darabválasztásokat. Az előadásokat minél előbb el szeretné juttatni az óvodákba és iskolákba, mivel továbbra is ezt a korosztályt célozná meg, majd a későbbiekben a nagyobb iskolásokat, s a középiskolásokat. Első évadban valószínűleg két nagytermi, két kamaratermi bemutatót tartanának. Ezzel párhuzamosan olyan mikrodarabokat, amelyekkel ki lehetne menni a környező településeken lévő óvodákba vagy iskolákba, vagy olyan helyekre, ahol nem megoldott a bábszínháznak a játszási lehetősége, pl. Zircen nincs megfelelő hely. Úgy gondolta, kimennének a veszprémi óvodákba és iskolákba is, hogy megismerjék az új Kabóca bábszínházat. Szeretné tartani a kapcsolatot a környező bábszínházakkal, gondol itt a Budapest bábszínházra, esetleg Szegedre. Nagy hangsúlyt fektetne arra, hogy ne csak a színészek találkozzanak egymással, hanem a műhelyek is ki tudják cserélni tapasztalataikat ezeken a találkozókon. Egyre jobban nyitna más színházak felé. Szeretné megtartani a jeles napok megünneplését, Kabóciádé, gyermeknapok, húsvét, karácsonyi ünnepek. Ezek a közelebbi tervek, a távolabbiak, hogy egy megfelelő épületet találjanak a bábszínháznak, ahol a bérleti díjon lehetne valamennyit spórolni, mert ez az, ami nagyon sok költséget elvisz a bábszínháztól. Mivel kérdés nem volt Virág István meghallgatására került sor. Virág István Elmondta, hogy ő egy sokszínű és modern bábszínházban hisz, mely a család minden tagjához szól, ezért célja, hogy gyerekek és felnőttek számára magas színvonalú művészi előadásokt tartsanak. Fontosnak tartotta azt is, hogy olyan fesztiválokon, találkozókon vegyen részt a bábszínház, amely alkalmas lehet szakmai továbblépésre és kapcsolattartásra. A jelenlegi bérletrendszert nem a produkció nagysága szerint differenciálná, hanem az életkori sajátosságok figyelembevételével. Három előadás szólna az óvodás korúaknak és három az iskolás korúaknak. Hozzátette még, hogy egy vendégjáték rendszerben gondolkodik, ami közelebb hozná a Magyarországon megtalálható bábszínházak értékes előadásait, cserébe előadással fizetnének ezekért. Fontosnak tartotta még, hogy Veszprém is aktívan bekerüljön a hazai bábos élet vérkeringésébe és hogy megmaradjon a gyermekközpontú szemlélet. Ezt kiegészítené egyfajta kulturális centrum jelleggel, amiben az előadásokon túl olyan tematikus játszóházat képzelt el, amely kapcsolódna a jeles napokhoz és a népi hagyományokhoz. A drámapedagógiára is figyelmet fordítana, úgy gondolta ki kell egészülnie a hagyományos és egyszerűen vett színházi élménynek és az alkalmazott bábjátéknak. Feladatként jelölte meg az eddig érintetlen megyei területeket feltérképezését és értékes előadásokkal ellátását. Rendszeres vasárnapi előadásokat szeretne, ami szerinte hiányzik a város kulturális programjából. Hangsúlyozta, hogy nem feledkezhetnek meg az amatőr bábos mozgalomról sem, ezért szorgalmazná a tehetséggondozást. Mindemellett a kulturális pályázatokat is nyomon követnék, hiszen a mai kor megköveteli, hogy azokra a pályázati lehetőségekre támaszkodjanak, amik támogatást jelenthetnek. Ezzel a pályázók meghallgatása befejeződött. Tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy a pályázókat a Társulási Tanács a szakmai bizottsággal tartott együttes ülésén hallgatta meg. A szakmai bizottság véleményének ismertetésére a Tanács elnökét, Dr. Németh Mártát kérte fel.

20 20 Dr. Németh Márta Ismertette, hogy a Társulási Tanács a május 17-i - szakmai bizottsággal közösen tartott - meghallgatáson hallgatta meg a pályázókat. Ezt követően a szavazásra külön került sor, melyet a Tanács két körben bonyolított le. A pályázók meghallgatását követően az ún. szimpátiaszavazás során a pályázók közül Beratin Gábor, Gulácsi Attila és Kovács Gábor nyerte el a szavazatok többségét, így a szavazás második fordulójában ők vehettek részt. Ebben a fordulóban Beratin Gábor igazgatói megbízását támogató és ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a Tanács nem javasolta, Gulácsi Attila igazgatói megbízását 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett nem javasolta, Kovács Gábor igazgatói megbízását 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett javasolta a közgyűlésnek - ami megegyezik a szakértői bizottság javaslatával azzal, hogy kezdeményezze a pályázó miniszteri felmentését a szakirányú iskolai végzettség, mint pályázati feltétel alól, mivel Kovács Gábor a pályázati felhívásban előírt szakirányú felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik. Megbízására csak akkor kerülhet sor, ha részére a miniszter felmentést ad a szakirányú felsőfokú végzettség megszerzése alól. A felmentést a kinevezési jogkör gyakorlója kezdeményezi. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a megbízás a miniszteri általi felmentés megadásával lép hatályba, a határozati javaslat A változatában a kinevezés és a megbízás kezdő időpontját javasolta oly módon módosítani, hogy a megbízás kezdő időpontja a miniszteri felmentés megérkezésének napja, de legkorábban június 1-je legyen. Javasolta továbbá, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot egészítse ki azzal a közgyűlés, hogy a közgyűlés elnöke a miniszteri felmentés megérkezését követően tegye meg a szükséges intézkedéseket. Kérdés, vélemény, hozzászólás, vita nem volt. Ismertette az SZMSZ-ben előírt szavazás menetét, mely szerint először a szimpátiaszavazásra kerül sor. Az egyszerű többséget el nem ért személyek nem vesznek részt a következő forduló szavazásán. Az a pályázó jut tovább, aki a szimpátiaszavazáson az egyszerű többséget elérte. A második szavazási körben a legkevesebb szavazatot kapott személyre szavaznak először, így választják ki azt, aki a legnagyobb támogatottságot élvezi. A végén az ő személyére történik a szavazás a minősített többség biztosítása érdekében. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a döntsön Beratin Gábor pályázó előzetes kiválasztásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 21 tartózkodás mellett nem támogatta Beratin Gábor előzetes kiválasztását. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Galántai Csaba pályázó előzetes kiválasztásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2003. december 11-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2009. november 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2004. június 17-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK VALAMINT TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2002. november 4-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: korelnök

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 212/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE február 19. (csütörtök) 1. Egyetértés a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatóhelyettesének

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot:

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. szeptember 6-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 286/7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 15-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 1101-3/2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről Ikt.szám: 262 /2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Elő terjesztés. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 28-i ülésére

Elő terjesztés. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 28-i ülésére Szám: 02/172-8/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Elő terjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről HIDEGKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: HID/29 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 26.-án 10 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Egry József termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:, a megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2013. november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Marton Ferenc, a közgyűlés

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2013. október 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2015. október 9-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2004. december 9-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én (hétfőn) 10,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. május 12-én a Városháza kistermében 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2014. június 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben