KÜRTÖS. Bethlen Gábor díj a Csemadoknak. ...mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜRTÖS. Bethlen Gábor díj a Csemadoknak. ...mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk"

Átírás

1 k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 11. szám Közéleti havilap A Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma november 4-én, Budapesten a Parlament Vadásztermében tüntette ki a Csemadokot anyanyelvünk és kultúránk szervezett megõrzése, ápolása, s a felvidéki magyar megmaradás érdekében folytatott mintegy hat évtizedes küzdelme elismeréseként. A Csemadok történelme folyamán elõször részesült ilyen magas kitüntetésben. Bársonyos forradalmunk után a máig sokat hangoztatott demokrácia éveiben sem méltatta érdemeit megmaradásunkért vívott küzdelmében senki, sõt a belõle is kinõtt gyermekei fordultak olykor ellene, segítve ezzel a megszüntetésére irányuló hatalmi törekvéseket. Pedig csak köszönetet érdemelne mindkét részrõl, mert nélküle ma nem tartanánk ott, ahol éppen tartunk ben a Bethlen Gábor-díjat a Csemadok és Somodi István, a Szárszói Baráti Kör elnöke kapták. A Csemadok részérõl a díjat Hrubík Béla országos elnök vette át az OT tagjainak jelenlétében. Lezsák Sándor, a kuratórium elnöke méltatta a Csemadokot, az alábbiakban a laudációjából idézünk. A történelem számos olyan esetet ismer, amikor a politikai élet fõszereplõi létrehoznak egy szervezetet, és az - elidegenedve a létrehozók szándékaitól - fokozatosan önállósul, és lassan eltávolodik a létrehozók akaratától. Ilyen szervezet volt a Csemadok is, amit a sztálini korszak hívott létre március 5-én Pozsonyban, a kommunista párt támogatásával Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete néven. Ebbõl ered a Csemadok mozaikszó. A hatalom mindenekelõtt azzal a céllal szorgalmazta a mûvelõdési szervezet létrehozását, hogy önmaga számára biztosítsa a szlovákiai magyarság közvetlen politikai ellenõrzését, és hogy a szervezet közvetítse a magyar nemzetiségû szlovák állampolgároknak a kommunista párt határozatait. Nos, mi nem azt a szervezetet méltatjuk, amelyiket a kommunista párt hozott létre, hanem azt, amelyik az alapítói szándékoktól függetlenül elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar kultúra és anyanyelv fennmaradásában a nemzetiségi elnyomás legkeserûbb éveiben is. Az egyesület a jogfosztottság évei után pótolhatatlan tevékenységet fejtett ki azáltal, hogy vállalta a magyar kisebbség népmûvészeti hagyományainak ápolását, kulturális életének november Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Bethlen Gábor díj a Csemadoknak kibontakoztatását, és közremûködött a magyar iskolák újraindításában. A párthatalom akarata ellenére a Csemadok gyûjtõhelye lett a szlovákiai magyar kisebbség problémáinak. A magyarság panaszait továbbítania kellett az illetékes szervekhez, ennek következtében akaratlanul is a magyar kisebbség szószólójává vált. A hetvenes évek végétõl lassú és rejtett nemzedékváltás történt. Minden pártállami éberség és fenyegetettség ellenére megjelentek a Csemadok tagságában a másként gondolkodó ellenzéki személyek és csoportok. Ebbõl a nemzedékbõl alakult ki az a réteg, amely 1989 után a szlovákiai magyarság közéletében politikai szerepet is vállalt. A magyar politikai élet elsõ vezetõi nem szerezhettek volna kellõ közéleti tapasztalatokat a Csemadokban történt szerepvállalásuk nélkül. A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején történtek olyan kezdeményezések a szlovák kommunista párt részérõl, amelyek nyíltan a magyarság létét fenyegették. Ilyen volt például a párt által 1978 januárjában kidolgozott, kétnyelvû oktatást szorgalmazó tervezet, amelynek célja a magyar iskolák felszámolása volt. Ezt - jelentõs részben a Csemadok ellenállása miatt - nem sikerült megvalósítaniuk. A magyarellenes szlovák törekvés 1983 õszén ismételten elõkerült, amikor a Szlovák Kormány nemzetiségi fõosztálya jóváhagyta az iskolaügyi törvény újabb tervezetét, amelynek elfogadása lényegében a magyar nyelvû oktatás felszámolását jelentette volna. Ezt a törvénytervezetet is a Csemadok által szervezett tiltakozások hatására vonta vissza a kormány. Az egypártrendszer összeomlását követõen az egységes nemzeti érdekképviselet szándéka magától értetõdõen vetette fel azt, hogy a Csemadokból kellene kialakítani egy magyar politikai mozgalmat....ha párttá vált volna, akkor mindenképpen valamilyen politikai ideológia mentén kellett volna meghatároznia önmagát, így a szlovákiai magyar közösségnek csak egy részét képviselhette volna. A Csemadoknak ezért volt fontos civil szervezetként megmaradnia, mert így a szlovákiai magyarság kulturális és nyelvi összérdekét védhette. (Folytatás a 7. oldalon)...mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk Bethlen Gábor szavai Móricz Zsigmond Erdély c. regényéből

2 2 Kürtös K ö z é l e t november JEGYZET Nyílt levél a szlovákiai magyar választópolgárokhoz! Tisztelt magyar választópolgárok! Gondolom, önök közül többen értesültek arról, hogy a Most- Híd elnöke, Bugár Béla november 25-én nyílt levélben fordult Berényi Józsefhez, a Magyar Koalció Pártja elnökéhez. Engedjék meg, hogy azok kedvéért, akik valamilyen oknál fogva nem értesültek az irományról, ismertessem röviden a levél tartalmát. A Híd fontosnak tartja, hogy a szlovákiai magyar kisebbség hangsúlyos és egyúttal hatékony képviselethez jusson a márcusi elõrehozott választásokon. És most tessenek megkapaszkodni. A rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy látjuk, pártjaink választási koalíciója nem hozná meg a kívánt eredményt. Mivel a koalíciók parlamentbe jutásának küszöbe nem öt, hanem hét százalék, félõ, hogy a regionális politikusaink között megnõtt ellentétek veszélyeztetnék a választási küszöb átlépését. Ha jól értem és értelmezem, akkor csak a regionális politikusok között vannak, gondolom, áthidalhatatlan és megfékezhetetlen ellentétek, míg a két párt csúcspolitikusai tán bratyiznak egymással?! Csak mellékesen jegyzem meg, hogy én személy szerint még csak véletlenül sem kerültem konfliktusba a Most-Híd járási politikusaival. Igaz, jóformán nem is ismerem õket. Akit meg ismerek, azzal eddig semmi bajom nem volt, és fordítva is igaz. Csattanója a nyílt levélnek az utolsó bekezdés. A Híd koalíciós potenciálját készen állunk megosztani a Magyar Koalíció Pártjával, és ezért a párt Országos Választmányának meghatalmazása alapján felajánlom az MKP politikusainak a Híd választási listáján való indulást. Üdvözlettel, Bugár Béla. Berényi József, az MKP elnöke nem késlekedett a válaszlevél megírásával. Tisztelt Elnök Úr! Október 22-én a Most-Híd Országos Választmánya döntött: az MKP-val nem kíván választási koalíciót kötni. Az összefogást elutasítottátok. Nyílt levelének további részében Berényi hivatkozik arra, hogy az MKP 13 éve mûködõ politikai csoportosulás, rendelkezik európai parlamenti képviselettel, a megyei képviseletekben szinte kizárólag az MKP kapott mandátumot a szlovákiai magyar választóktól, továbbá a tavalyi novemberi helyhatósági választásokon Dél- Szlovákiában minden politikai pártnál több polgármesteri és helyi képviselõi mandátumot szerzett. Mi ezen eredmények figyelembe vételével egyenrangú partnerként kívánjuk kialakítani esetleges választási együttmûködésünket. Ezért az, hogy elutasítotok bennünket, ugyanakkor a Most-Híd választási listáján való indulást javasoljátok az MKP politikusai számára, nem megoldás, és ezt Ti is pontosan tudjátok. Ez nem más, mint az elutasítás elfedésére való kísérlet a közvélemény elõtt. Magyarán szólva, hogy a Most-Híd MOSTantól fogva mos/t/hatja kezeit a nyilvánosság elõtt, hogy az MKP elutasította nagylelkû ajánlatát. Hja, kérem, ki volt ez találva! Vagy ahogy Bugár nyílt levelét elemzõ cikkek egyikében olvastam: Nagyon cseles. Kár, hogy ennyire átlátszó. Az MKP nyitott a szlovákiai magyarság megmaradásához szükséges párbeszédre. De csakis egyenrangú partnerként. A szlovákiai magyar választók ezt igénylik - zárta Bugár Bélának címzett nyílt levelét az MKP elnöke. Ezek után idézzük csak fel a tavalyi parlamenti választások eredményeit. A Most-Híd 8,12 százalékkal bejutott a parlamentbe, az MKP 4,33 százalékkal kinnrekedt. Adjuk össze a két párt eredményeit, az annyi, mint 12,45 százalék. Nem akarom elhinni, hogy ha a két párt választási koalícióban indulna, március 10-én a magyar választópolgárok, még ha feltételezhetõen kevesebben járulnak is az urnákhoz, mint tavaly, nem tudnák összehozni a parlamentbe jutáshoz elengedhetetlenül szükséges 7 százalékot! Akkor hát a mostosok miért ódzkodnak a választási koalíciókötéstõl? Felejtsük el gyorsan, hogy a regionális politikusok között fennálló ellentétek miatt. Ez csak mese. Vagy ha tapasztalni is itt-ott konfliktusokat, meggyõzõdésem, hogy ha Bugár és Berényi is csendre intené regionális politikusait, hamar elcsitulnának az ellentétek, amit a választásokon való aktív részvétellel díjaznának a mezei választópolgárok. Nemde inkább arról szól a történet, hogy Bugárék egy kicsit tartanak a parlamentbe jutáshoz szükséges öt százalék megszerzéstõl? Viszont, focinyelven szólva, idegenlégiósokkal, azaz MKP-s politikusokkal a listájukon nagyon is biztosak lennének a továbbjutásban, miközben természetesen megtarthatnák továbbra is saját arculatukat, nevüket, választási programjukat stb. Hogy mi lesz utána a Magyar Koalíció Pártjával? Ez foglalkoztatja õket a legkevésbé, gondolván, elõbb-utóbb csak elfelejtik a szlovákiai magyarok, hogy létezett itt valaha valamiféle MKP pártformáció. Arra meg már végképpen nem fognak emlékezni, hogy az MKP-t anno annak elsõ elnöke, Bugár Béla csinálta ki. Mit tehet ilyen helyzetben a szlovákiai magyar választópolgár? Csak egy dolgot, mégpedig azt, hogy GONDOLKOZZON erõsen, és jól fontolja meg - van rá bõ három hónapja -, hogy március 10-én melyik pártra adja voksát. Eszmefuttatásom itt kívántam befejezni, csakhogy idõközben ülést tartott az MKP Országos Tanácsa, amelyen olyan határozat született amely kimondja: annak érdekében, hogy egyetlen magyar szavazat sem vesszen el, valamint a délszlovákiai választók véleményét figyelembe véve, az MKP továbbra is nyitott a választásokon való együttmûködés feltételeinek megbeszélésére és november 10-ig várják a hidasok válaszát. E sorok írásakor megérkezett Bugáréktól a válasz, melynek lényege, hogy a Híd bízik abban, hogy a politikai realitások figyelembe vétele elõrelépést fog eredményezni ebben a kérdésben. A részletek megtárgyalására a Híd elnöke november 11-én várja az MKP képviselõit. Tisztelt magyar választópolgárok! Helyszûke miatt már csak a végeredményt tudom konstatálni. Eredménytelenül ért véget a két párt között a két hete tartó levelezgetés, üzengetés. Berényi József szerint Bugárék indulatokkal teli sérelempolitikát folytatnak az MKP-val szemben, ezért nem lehetséges a Most-Híd és az MKP választási koalíciója. Innentõl kezdve rajtunk, szlovákiai magyar választópolgárokon a sor. /Bár/

3 2011. november Közélet Kürtös 3 A p a r a s z t v a k í t á s f e l s ő i s k o l á j a A MOSTanság lezajlott politikai üzengetések kapcsán mindenki számára egyértelmûvé vált az az amúgy sem túlságosan vagy álságosan titkolt tény, hogy Bugár Béla pártja valószínûleg sem a Magyar Gumiabroncs Szövetséggel, sem a Fókák Megmentéséért és Másért Egyesülettel nem fog násztáncba indulni a parlamenti választások alkalmával. Az is borítékolható volt, hogy egykori pártja, az MKP esélye a BB-vel való pártszövetségre vagy koalícióra csak a már elõbbiekben említett szubjektumok után jöhet szóba. Ennek kapcsán a hír, hogy Andrej Hrnèiar, Túrócszentmárton polgármestere bejelentette az indulását a szlovákiai hibridpárt listáján, még akár pozitív is lehetne, ám nézzünk egy kicsit a dolgok mögé. Az nyilvánvaló mindenki számára, ha egy kutya önként lemond az ugatásról, még senki nem nézi papagájnak. Ha egy megrögzött tolvaj naponta bérmálkozik, mint azt anno Gyurcsány Ferenc tette országpusztítása idején, még nem lesz kezdõ ministráns. Ha egy nemzeti bank elnöke lemond a jegybanki megbízásáról, az még bankár lesz az élete elkövetkezõ idõszakában is. Ugyanez a gondom Andrej Hrnèiarral is. Azért, mert lemondott a Matica slovenská alelnöki posztjáról, azért még a lelkében az a maticás lesz, aki szívvel-lélekkel egy olyan szervezetet támogatott, melynek a magyarok ezeréves elnyomása a napi reggelivel volt feltálalva az asztalára minden reggel. Innentõl kezdve az ember csak azt találgathatja, vajon Andej Hrnèiar, az egykori magyar kereszténydemokrata elkötelezettségû Bugár Béla pártjában mit keres. Akár befutó, akár kifutó helyen. Álszentség azt hinni, hogy a volt maticás alelnök majd felvállalja a felvidéki magyarság jogos, az európai értékek mentén megfogalmazott igényeit. Ha pedig felvállalja, azt hogyan teszi. Érdekbõl, vagy sehogy? De fordítsuk meg a dolgot. Milyen õszinteséggel vállalhatná fel például a Csemadok alelnöke a Szlovák Nemzeti Párt listáján az ezeréves magyar elnyomás elleni felszólalásait, a nyelvtörvény miatti köpködéseit és a szlovákiai magyar emberek jogainak sárba tiprását a párt elnökének Jano Slotának. Gondolom, a választ nem kell megfogalmaznunk. Egy olyan parasztvakításnak vagyunk szemtanúi, melyet az egykoron magukat magyar embernek mondó politikusok önmagukból való teljes kifordulása után fogalmazhatunk csak meg. Maga a parasztvakítás lényege sem érthetõ, hiszen Andrej Hrnèiar állítólag azért fogadta el Bugár javaslatát, mert õ(bb)volt az egyetlen, aki valamilyen szinten felfigyelt a túrócszentmártoni önkormányzat valamilyen pályázatára. Magától adódó a kérdés, vajon a pártelnök miért nem figyelt fel a dunaszerdahelyi, nagymegyeri, ipolynyéki, tornaljai, szepsi, feledi, rimaszécsi, bõsi vagy füleki önkormányzat pályázataira vagy az ottani önkormányzatok siralmas helyzetére, amikor saját minisztere asztalán több mint egy éve hegyekben állnak azon magyar falvak által benyújtott elbírálatlan és aláíratlan EU-s pályázatok, melyek a többszörösen hátrányos helyzetû magyar falvak elmaradottságán némileg enyhíthetnének, s ahol, ha nem is nagy számban, de a saját választóik is élnek az együttmûködésre szomjúhozó szlovákokkal egyetemben. Érthetetlen, miért ez az érdektelenség. Miért fontosabb MOST a Hídnak Túrócszentmárton, mint az Ipoly mente, Gömör, Hont, Mátyusföld vagy a Csallóköz. Valószínûleg azért, mert Túrócszentmártonban a vegyespárt a szlovákiai magyar alkalmazkodás jelképe. Hogy Dél-Szlovákiában nincsenek fejlesztések, infrastruktúra, munka, befektetés, hogy az ország legszegényebb rétegei itt élnek, hogy az egészségügy terén itt a legnagyobb a lemaradás, hogy az elhalálozás mértéke magasan meghaladja az országos átlagot, mindez nem számít. Fõ, hogy Túrócszentmártonból jöjjön néhány száz szavazat a hatalom megtartásához. Meg persze a politikai vakítás, lám még a Matica slovenská is a lojalista pártot támogatja. Nem véletlen tehát a viszonyulásuk is ahhoz, hogy létrejöhessen a magyar egység a Felvidéken, hogy szavazatainkkal ne a Smert támogassuk, hanem az itteni egyszerû magyar emberek érdekeit. Vajon Túrócszentmárton elsõ embere hogyan áll majd hozzá a kulturális tárca által horthystának minõsített Gúta, Párkány, Ógyalla, Szigetmajor vagy Nemesradnót nevéhez, a kettõs állampolgárság kérdéséhez, Malina Hedvig ügyéhez, és sorolhatnám az elmúlt évek jogsérelmeit, évtizedes mulasztásait. Érdekes kérdésként vetõdik fel hát, vajon a népszerûség egyben ésszerûség is-e? S vajon a politikai vetélkedés mértéke hol és miként lépheti át a normális elvárások és ész határát. Joggal adódik a kérdés, kit lehetne indítani a párt politikai ellenfeleként. Néhány ezer évvel korábban Caligula római császár saját lovát szerette volna megtenni szenátornak. Caligula, amellett hogy császár volt, õrült is volt egy személyben, tehát nem állt messze attól a realitástól és állapottól, ami a jelenkori szlovákiai politikát jellemzi. Adódik tehát a kérés, miért ne lehetne indítani politikai ellenfélnek egy lovat. Itt a magától értetõdõ felvetés, vajon a felvidéki magyar ló, Overdose függetlenként miért ne vehetné fel a harcot valamelyik párt listáján az illetékes politikusok ellen. Néhány érv Overdose mellett. Fölöslegesen nem nyitja ki a száját. Intelligenciája megegyezik egy átlagos szlovák politikus elmeállapotával, sõt, néhánynál meghaladja azt, bár a lovakat nem illik sértegetni. Gyorsabb és erõsebb azoknál. Abban a cirkuszban, amit ma a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának hívnak, magasan õ lenne a leghitelesebb, cirkuszi mutatványai hitelesebbek, látványosabbak és költségtakarékosabbak lennének a jól fizetett kétlábú lovakénál. S ha a végén valamit mégis elrontana, úgy sokkal hitelesebben lehetne visszalapátolni belé a lósz.rt, mint egyébként azt a magukat szlovák politikai elitnek mondók teszik nap mint nap saját választóik vagy éppen párttársaik felé, mint ahogyan azt az SDKÚ elnöke tette. Ideje felébredni. Nemcsak azért, mert a sok alvás lustává, tunyává és tehetetlenné tesz, és eltompítja a gondolkodásunkat is, hanem azért, mert egy olyan válaszúthoz ért a szlovákiai magyarság, ahol el kell döntenie, hogy szolgává válik, vagy érez még annyi önbecsülést szülei, anyanyelve, kultúrája iránt, ami megakadályozza õt abban, hogy saját emberi arcát és sorsát megtagadja. Mert a politikusok jönnek, mennek. Csak mi maradunk itt, a szülõföldön, szegényen, megtagadottan, kiszolgáltatottan, betegen. De reményben is. Hogy van józanságunk. Hogy önmagunkat ne vakítsuk meg, ha a jóisten látást adott. Mert nemcsak nézni, de látni is kell a dolgok mögé. Igaz, ez néha nem egyszerû, legalább annyira nem, mint szenátorrá tenni egy lovat. Bár Szlovákiában semmi sem lehetetlen. Palócz

4 4 Kürtös Közélet november Könyvbemutató Apátújfaluban November 3- án Apátújfaluban, a helyi általános iskola épületében került sor Jámbor László polgármester úr meghívására Csáky Pál politikus és közíró Hullámvasút c. tavaly megjelent könyvének bemutatójára. A kötet válogatott írásokat, interjúkat és felszólalásokat tartalmaz az elmúlt húsz esztendõ, az 1990 és 2010 közötti idõszak felvidéki magyarság szempontjából fontos és kiemelkedõ történéseirõl. A könyvbemutatóra a szép számban megjelent helyi lakosokon kívül eljöttek a környezõ települések polgármesterei is. A polgármester úr rövid köszöntõje után Peczár Károly, az Esterházy János Társulás elnöke méltatta a szerzõ legújabb kötetét, aki többek közt hangsúlyozta, hogy a Hullámvasút c. kötet tulajdonképpen a mintegy félmilliónyi felvidéki magyar életérõl szóló dokumentumgyûjtemény. A szerzõ az est során beszélt a könyv születésének ötletérõl, az 1989 utáni reménykedésekrõl és a megoldások keresésérõl közösségünk gondjaira a rendszerváltást követõ években, arról, hogy ez az elmúlt idõszak nemcsak a politikában, hanem közösségünk életében is leginkább a hullámvasúthoz volt hasonlítható: hol fent voltunk, hol meg lent. Csáky Pál beszélt arról is, hogy a felvidéki magyarságnak nincs miért szégyenkeznie, mindig az ország fejlõdése szempontjából fontos döntések mellett tette le a voksát. De megegyezés mindig csak úgy születhet, ha azt mindkét fél akarja, ha mindkét fél enged, nem lehet, hogy mindig csak az egyik hátrál a végletekig, mígnem teljesen feladja önmagát. A könyv bemutatásán kívül alkalom nyílt arra is, hogy a jelenlévõk elbeszélgessenek a közösségünket érintõ kérdésekrõl, a szûkebb régiójuk és az egész felvidéki magyarság jövõjérõl is. Vannak dolgok, amelyekért mi felelünk, mi döntjük el, hogy feladjuk-e önmagunkat, vagy továbbvisszük az õseink által ránk hagyományozott örökséget. Meg kell próbálnunk elõre nézni, s eldönteni, hogyan tudunk átjutni a tátongó szakadék felett a túlsó partra. Mert ennek a közösségnek, a felvidéki magyarságnak jövõje kell hogy legyen itt ezután is - zárta ezekkel a szavakkal mondanivalóját a szerzõ, Csáky Pál. Dunajszky Éva Lengyel Tiszti Tábor - Ipolyhídvég Ezzel a címmel jelent meg egy könyv a közelmúltban az Esztergomban székelõ Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány jóvoltából. A könyv bemutatója október 28-án volt Ipolyhidvégen. Nézzük át röviden a történelmi eseményeket, hogyan kerültek a lengyelek Ipolyhidvégre? A tengelyhatalmak oldalára csatlakozott Magyarország az szeptember 1- jén kitörõ német-lengyel háborúban a semlegesség álláspontjára helyezkedett. Az elsõ bécsi döntést követõen egy rövid szakaszon Kárpátalján helyreállt a közös lengyel-magyar határ. A magyar vezetés utasította a magyar határõrséget, hogy nyissa meg a határt a visszavonuló lengyel csapatok és a polgári menekültek elõtt. Szeptember közepétõl mintegy 120 ezer menekült érkezett Magyarországra, ami nagy kihívást jelentett a hatóságok számára fõleg az ellátás területén. A menekültek elhelyezésére elsõsorban az ország északi, északkeleti és dunántúli területén jelöltek ki településeket. Az Ipoly mentén is több mint tíz internálótábor volt, egyike az ipolyhidvégi tábor, ahol naplót vezettek, ami kézzel íródott, és amirõl eddig nem tudtak a második világháborús lengyel menekültüggyel foglalkozó kutatók, mert a naplót nem publikálták. A táborban lakók sorsáról az egyik legfontosabb forrás ez a most két nyelven közreadott, között lengyel katonatisztek által írott napló, amely ajándékként került a Prímási Levéltár õrizetébe 1991-ben. A könyvbemutatón a kiadót és a kuratóriumot Dr. Bárdos István képviselte, továbbá megjelent Dr. Hegedûs András, a Prímási Levéltár igazgatója, Csombor Erzsébet a KEMÖ levéltár igazgatója, Bayerné Jura Urszula és Bayer Viktor fordítók. A vendégeket és a falu lakosait Trevalecz László szavalata után Hocsák Marian, a falu polgármestere köszöntötte. A bemutató programját a Szent György Lovagrend (Visegrád, Pozsony) képviseletében Balogh Gábor vezette. A bemutatót követõ beszélgetésen érdekes adatokkal és felvetésekkel szolgált Dr. Csámpai Ottó a lovagrend felvidéki nagypriorja, szociológus és Dániel Erzsébet a LIMES- A N A V U M Regionális Honismereti Társulás elnöke. A könyvbemutató elõtt vendégeink a polgármester úr és Gyönyör László plébános úr kíséretében megtekintették a volt tábor épületét, az egyházi iskolát, a templomot és az itt elhelyezett fekete madonna festményt, amelyet egy lengyel tiszt festett meg, és ajándékozta a helyi plébánosnak hálájuk jeléül. A könyvbemutatót reményeink szerint egy emléktábla elhelyezése követi majd a tábori épület falán jövõ év februárjában. A visegrádi Szent György Lovagrend, a LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás és az ipolysági Honti Múzeum együttmûködése távlati tervei között szerepel további táborok feltárása és emléktáblák elhelyezése az Ipoly és Duna menti településeken az érintett önkormányzatok bevonásával. Az értékes dokumentumot, amely közli a magyar szakirodalom alapján a helység és környékének történetét, valamint krónikaszerûen írja le a tiszti táborban folyó eseményeket, az érdeklõdõk megvásárolhatják az ipolyhidvégi községi hivatalban. Balogh Gábor

5 2011. november Közélet Kürtös 5 Végsõ nyughelyen a Balassa család földi maradványai május 18-án született Karol Józef Wojty³a, aki II. János Pál néven 1978 és 2005 között a 264. római pápaként lett a katolikus egyház feje. Õ volt a pápaság 2000 éves történetében az elsõ, aki kelet-európai papként ült Szent Péter székébe. Õ volt 455 év óta az elsõ nem olasz, és 58 évével 132 év óta a legfiatalabb pápa. A katolikus egyház kormányzásában új rendszert vezetett be, de szentbeszédeiben is határozottan kiállt a háború, a fegyverkezés ellen, húsvéti és karácsonyi üzeneteinek gyakori témája volt a béke óhajtása, az ember jogainak tiszteletben tartása. A lengyelen kívül A Szlovák Nemzeti Múzeum kékkõi Bábmûvészeti és Játékmúzeuma, valamint a Hradèan Polgári Társulás összefogásának az eredményeként november 3- án került sor a történelmi Balassatemetõ ünnepélyes átadására Kékkõn. Évtizedeken keresztül akácos borította azt az öreg temetõt, amely a közeli vár urainak, a Balassáknak volt a temetkezési helyük. A történelmi sírkert feltárásának folyamata azoknak a polgároknak köszönhetõ, akik úgy érezték, hogy ezzel tartoznak városuknak. A kedvezõtlen politikai/történelmi helyzet és az emberi pusztítás kéznyomai elmélyítették az enyészetet, melynek következményei a megsemmisített sírkövek, a sírbolt beszakadása, melyet már több évtizede feltörtek, és valószínû, hogy még a háború ideje alatt kiraboltak. Néhány keresztet, amelyek a Balassa család sírjait jelölték, a vármúzeumban helyeztek el, ezek jelenleg a Balassi Bálint-expozícióban találhatók ban fiatal muzeológusok, mégpedig a Hanko házaspár és barátai kezdeményezésére, elkezdõdött a sírbolt megtisztítása és az azt körülvevõ bozót eltávolítása. Kidolgoztak egy mûemlékvédelmi tervet a Balassák temetkezési helyének feltárására és megvédésére. A projektet a Hradèan Polgári Társuláson keresztül nyújtották be, s ez elnyerte az Általános Hitelbank támogatását. A rekonstrukciós munkák folyamán a sírhelyeken kívül, ill. a beszakadt sírboltban talált csontmaradványokat tudományos módszerekkel is vizsgálták, és emberi csontokként lettek azonosítva. Valószínûsíthetõ, hogy a vár utolsó urának, Balassa Sándornak ( ) a földi maradványai ezek, amelyeket most ünnepélyes keretek között újratemettek. A temetési szertartást PaedDr. Marek Vaverka atya végezte. Helena Ferencová múzeumigazgató beszédében köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ezeket a maradványokat ünnepélyesen visszaadhatták az anyaföldnek, pontosabban elhelyezhették a Balassa család sírboltjába. S egyben reményét fejezte ki, hogy békéjüket ezentúl már senki nem fogja háborgatni. A földi maradványok hányattatott sorsára visszatekintve a következõket mondta az igazgató asszony: Nehéz most ennyi év távlatából megfelelni a kérdésre, miért jutott erre a sorsra ez a jelentõs emlékhely, mikor a szerény váraljai falu jelentõs nógrádi községgé, várossá fejlõdött, ahol teljes politikai, társadalmi és gazdasági élet folyt. Elfelejtették az emberek, nem kedvezett neki a történelmi idõszak? Talán mindegyikbõl egy kevés. Egy gondolkodó azt mondta, a történelembõl le kell vonni a helyes következtetést, és felhasználni a jelenkor számára. Mi a mai modern világunkban itt, Kékkõn még tegyük hozzá: meg kell becsülnünk, amink van, mindazt, amit történelmi városunk tovább tud adni dicsõ múltjából, fõleg gyermekeink részére. Wadowicei tölgy Ipolybalogon kitûnõen beszélt franciául, angolul, spanyolul, németül, olaszul, a hívõket rendszerint anyanyelvükön köszöntötte. Beszédeit maga írta, és a pápai többes szám helyett az egyes szám elsõ személyt használta. A 264 katolikus egyházfõ közül csak Szent Péter és IX. Pius ült nála hosszabb ideig a pápai trónon. Õ volt a legtöbbet utazó pápa: 104 külföldi látogatása során 129 országot keresett fel, eközben a Föld- Hold távolság háromszorosát tette meg. Mindenkinél több szentet és boldogot avatott, bíborost kreált. Több mint húsz merényletet kíséreltek meg ellene. Egészsége 1993-tól kezdett hanyatlani, Parkinson-kórban is szenvedett április 2-án, 84 éves korában halt meg, és május 1-jén avatták boldoggá. II. János Pál pápa boldoggá avatásának emlékére az egész Kárpát-medencében facsemetéket ültettek ki, melyek származási helye a Krakkóhoz közeli Wadowice, a pápa szülõvárosa. Járásunk Kliment Éva területén Ipolybalogon is elültettek egy innen származó tölgyet, melyet Molnár Imre történész (varsói nagykövetség) jóvoltából kaptunk, és aki a facsemetét személyesen hozta el. Kiültetésére október 23-án került sor a falu lakosságának részvétele mellett. A tölgyrõl tanúsítvány lett kiállítva, amely a ös nyilvántartási számot kapta. A wadowicei tölgy méltó helyre került az újonnan megépített Szent Erzsébet parkban, és hirdeti boldog II. János Pál pápa emlékét. Balogh Gábor

6 6 Kürtös K ö z é l e t november Sajó Sándor-emléktáblát avattak Jászberényben Sajó Sándor embernek és költõnek egyformán nagy volt. Emberi alakja néhány évtized multával el fog halványulni, költõi egyénisége szoborszerûen állandó marad az utókor elõtt - írta a költõ válogatott verseinek elõszavában dr. Bartha József 1937-ben. Ezt a szoborszerû állandóságot - ha most éppen nem is szobor, hanem egy emléktábla formájában - próbálja a Palóc Társaság Sajó Sándor életének egyes állomásain kézzel foghatóvá tenni, azaz köztereken, iskolákban emlékeztetni az ipolysági születésû költõre, aki verseiben a szülõföldhöz való hûséget és a trianoni békediktátum következtében érzett fájdalmát énekli meg. A szülõvárosban, Ipolyságon már látható egy Sajó-mellszobor, amely szintén a Palóc Társasághoz kötõdik, november 8-án pedig Jászberényben, a Jászság fõvárosában leplezték le Sajó Sándor emléktábláját az ottani Lehel Vezér Gimnáziumban. A Palóc Társaság segítõkész és aktív támogatókra talált a Keresztény Értelmiségiek Szervezetének jászberényi csoportjában, ill. a Jászok Egyesületében, akik a gimnáziummal együttmûködve érték el, hogy a költõ emléktábláját az elmúlt héten felavathattuk ott, ahol egykoron tanárként dolgozott. Sajó a délvidéki Újverbászról került ide tanárnak, ebbe a poros, de legalább magyar városba. Kellemes élmények kötötték õt e városhoz, megszerette a jászokat és a várost. A Lehel kürtjét is õrzõ alföldi kisváros ragyogó napsütéses õszi idõvel fogadta a Palóc Társaság és a régió iskoláinak - az ipolybalogi és ipolynyéki alapiskola, az ipolysági egyházi iskola és az ipolysági állami gimnázium - népes csoportját, akik vendéglátóik jóvoltából megismerkedhettek a Jász Múzeum kincseivel, megtekinthették a barokk stílusban épült Nagyboldogasszony templomot, amelynek tornyán - az ipolybalogihoz hasonlóan - a Szent Korona másolata látható, majd a délután során részt vettek az avatóünnepségen is a gimnázium épületében. Az avatás és felszentelés délután kettõkor kezdõdött Delényi Éva tárogatómûvész játékával, majd az ipolybalogi Lõrincz Aranka Sarolta énekében gyönyörködhettünk. Ezt követte két jászberényi fiatal szavalata, akik egy-egy Sajó költeményt mondtak el. Közülük Palócz Dorina járt is már Ipolyságon, hiszen résztvevõje volt a Palóc Társaság által évente megszervezett Sajó Sándor-szavalóversenynek. A Lehel Vezér Gimnázium igazgatója, Antics István úr köszöntõje után Lenický Erik ipolybalogi diák citerán játszott el Ipoly menti népdalokat. Majd Z. Urbán Aladár avatóbeszéde következett, amelyben bemutatta a költõt, és méltatta költészetét. Külön kiemelte Sajó kapcsolatát Jászberénnyel. Ez után a gimnázium igazgatója leleplezte az emléktáblát, s Taczman András, a Jézus Neve Plébánia állandó diakónusa felszentelte azt. A koszorúzás után az ünnepség a tárogató hangjaival s a nemzeti himnusz eléneklésével zárult. Ezt követõen kötetlen beszélgetés formájában ismerkedtek palócok és jászok egymással. A megemlékezés kapcsán idézzük fel Négyessy László gondolatait, aki Elnöki beszédében, amikor a Magyar Tudományos Akadémia 1932-ben levelezõ tagjává választotta Sajó Sándort a következõképp szólt hozzá: Magyar lelked a mûvészet varázsával szólalt meg nemcsak szorosan vett hazafias költészetedben, fájdalmasan idõszerû irredenta dalaidban, továbbá ünnepi ódáidban, hanem tisztán személyi élményekbõl fakadó költeményeidben is. Jól esett élveznünk ezt a tartalomban, nyelvben, formában igazán magyaros költészetet, de nem tévesztett meg bennünket költészeted tartalmi magyarsága. Mi költészetedben a mûvészi értékeket helyeztük mindenek fölé, a tartalom és forma bensõ összhangját, a költészet románcát, a nyelv muzsikáját. -ná- Közös erõvel határok nélkül Még októberben Focival az iskoláért címszó alatt Óvár és testvértelepülése, a magyarországi Dorogháza önkormányzatai közös egész napos rendezvénnyel támogatták a dorogházi iskola fûtését. Öt futballcsapat már délelõtt kezdte a körmérkõzéses tornát. Az ünnepélyes díjátadóra a finomságokkal telt asztalnál került sor, ahol minden csapat átvehette az emlékkupát. Ezt követõen a helyi kultúrház nagytermében Farkasházy András, Dorogháza polgármestere nyitotta meg a jótékonysági bált, melynek bevétele az alapiskola fûtésszámláját rendeltetett kiegyenlíteni. A testvértelepülések közös összefogása példaértékû, hogy a külföldi magyarság is tudja segíteni az anyaországot, nem csak fordítva - mondta a polgármester úr, és ezúton is szeretné megköszönni a határon túli jó érzésû emberek támogatását, mely a sok kis lurkó számára biztosította a meleget tantermeikben. -vj-

7 2011. november Kultúra - Közélet Kürtös 7 Felvidéken, Krúdy Gyula nyomában... A Krúdy Gyula Irodalmi Kör meghívást kapott Szécsénykovácsi és a Palóc Társaság közös rendvénysorozatára Szécsénykovácsiba. Az elsõ estet Szécsényben töltötte a kis - négyfõs - delegáció: Kanizsa József titkár, Király Lajos elnök, Körmendi Jánosné pénztáros, Szénási Sándor István, a próza szakosztály vezetõje. A Krúdy Gyula Mûvelõdési Ház és Könyvtár megtekintése után a Gesztenyés Kertben folytatták az eszmecserét Filip József szécsénykovácsi polgármesterrel. Másnap reggel hat órakor gyülekezõ Szécsénykovácsiban, autóbuszra szállás fél hétkor, és indulás a felvidéki Krúdy nyomában címû felvidéki útra, egészen Podolinig. A busz lelassít a most elkészült és nemrégen hivatalosan is átadott Madách-hídnál, hogy legalább az autóbuszról tekintsük meg a hidat. Jó érzés volt látni, hogy e tájon, az Ipoly folyó fölött elkészült a háború óta vágyott híd, az újabb összekötõkapocs a magyarmagyar föld között. (A másik híd Szécsénykovácsinál vár átadásra, ez is elkészült, de még nem vehetõ igénybe.) Az elsõ megálló Lõcse volt, ahol a hideg esõ ellenére sem engedtek be a Szent Jakab templomba, csak fél tizenkettõkor, amikor már jól átfáztunk. Igaz, ezt az idõt is kihasználtuk, hogy a belvárost körbejárva mindent lefotózzunk. A legtöbb képet a volt városházáról készítettük és a szégyenketrecrõl, de a szebbnél szebb házak is lencsevégre kerültek a hegy tetején levõ kis templommal együtt. A városban rajtunk kívül nem lehetett magyar szót hallani, még az étteremben sem... Lõcsétõl búcsúzva továbbra is szemerkélt az esõ. Nem csoda, hiszen már látszottak a Tátra havas hegycsúcsai, néha napsütésben, néha felhõbe burkolózva. A következõ állomás Késmárk volt, ahol ugyan nem esett az esõ, de hideg szél fújt. Leszálltunk a buszról az új, vörös és a fából készült evangélikus templomnál. Közös fényképezés, és bemehettünk a templomba, ahol a templom eredetérõl Smelkó István, a szécsényi Krúdy Gyula Mûvelõdés Ház és Könyvtár igazgatója olvasta föl a magyar nyelvû ismertetõt. Majd elhelyezhettük Thököly Imre volt erdélyi fejedelem mauzóleumában az emlékezés koszorúját. (Sajnálattal állapítottam meg, hogy a kapott belépõjegyül szolgáló képeslapon nem írták magyarul az ismertetõt. Pedig ez õsmagyar történelmi város.) Majd a fából készült evangélikus templomot is megtekinthettük. A rövid városlátogatás után Podolinba indultunk, ahol Krúdy Gyula, a piarista gimnázium 2-4. évfolyamos tanulmányait folytatta. (Az elsõ évfolyamot Szatmárnémetiben, a jezsuita gimnáziumban végezte el.) Az épületen egy emléktábla jelzi e konkrét helyet, de az emléktáblára nem tudtuk elhelyezni az emlékezés koszorúját, mert vandál módon le volt törve a koszorút tartó szeg. Az esõ is tovább szemerkélt, hideg volt, ennek ellenére körbejártuk a városközpontot, ami éppen felújítás alatt állt. Krúdy Gyula szálláshelyét, ahol élt, nem tudtuk felkutatni, megváltoztak a házszámok. Amilyen szomorú volt az idõ, mi is ilyen szomorkásan indultunk vissza Szécsénykovácsiba. Útközben Hibbe faluban még megálltunk Balassi Bálint síremlékénél, ahol elhelyeztük az emlékezés koszorúját. Az úton oda és vissza is Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke mondott nagyon kielégítõ ismertetõt a falvakról, városokról, nevezetesebb helyekrõl, és közben kuruc dalokból énekeltünk Aladár jóvoltából. Köszönjük. Másnap Szécsénykovácsiban 10 órakor koszorúzás a Krúdy-emléktáblánál és ebéd a Mûvelõdési Házban. Majd Filip József rövid Krúdy-emlékbeszédét követõen Szeredy Krisztina énekesnõ csodálatos operett és óbudai hangulatot teremtõ dalaival kezdõdött a mûsor. A második részben az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör bemutatkozása következett, és itt is újabb meglepetéssel, mert Filip József polgármesternek a kör vezetõsége - Király Lajos elnökkel az élen - átadta a bronz Krúdy-emlékérmet a Krúdyért tett sok fáradozásért. Az emlékesten Kanizsa József titkár mondott rövid beszédet az Európa Nap és a közös céljaikról, majd a versek következtek: Kanizsa József, Király Lajos, Szénási Sándor István saját mûvüket olvasták fel, illetve mondták el. Ezt követõen Smelkó István mondott Krúdy-emlékbeszédet. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmány képviselõi, Stayer László, Szécsény polgármestere is és természetes, hogy itt volt Z. Urbán Aladár is. Mi, krúdysok nagyon nagy élménnyel tértünk vissza Budapestre, Óbudára. Krúdys hittel, szívvel köszönjük a szervezõknek, Szécsénykovácsinak, a Palóc Társaságnak és Szécsénynek is ezt a lehetõséget, az élménygazdag három napot. Kanizsa József Bethlen Gábor-díj a Csemadoknak (Folytatás az 1. oldalról) Mi a szövetség mottója? A szövetség egy közösség, amely nélkül a magányos emberek legjobb elszánásai sem valósulhatnak meg. Egy közösség, amelyben az egyének értelmes célokért képesek áldozatvállalásra is. Ennyire egyszerû az egész - csak ott kell lenni! A Csemadok a korábbi évtizedekben szinte mindvégig tartotta magát a Bethlen Gábor-i intelemhez, miszerint a nemzet fennmaradása érdekében nem azt tette, amit szeretett volna - hanem mindig azt, amit az adott körülmények között tenni lehetett - de azt szinte maximális hatékonysággal. Joggal érdemesül tehát a Bethlen Gábor-díjra. A Csemadoknak adományozott kitüntetés apropóján érdemes dióhéjban összefoglalni az alapítvány létrejöttének körülményeit, ill. eddigi tevékenységét. A Bethlen Gábor Alapítványt a nagy fejedelem születésének 400. évfordulója alkalmából 1979-ben 65 jeles magyarországi közéleti személyiség hozta létre. A nemzethû értelmiség színe-java által kezdeményezett, aláírásával hitelesített független magánalapítvány, a korabeli kommunista vezetés ellenzése közepette, hatéves küzdelemmel vívta ki mûködésének hivatalos jóváhagyását. A Bethlen Gábor Alapítvány olyan közhasznú szervezet, amely negyedszázados tevékenysége során függetlenségét megõrizte, mûködéséhez sem a pártoktól, sem a kormánytól támogatást nem kapott, azt felerészben a nyugati, felerészben a hazai polgárok anyagi hozzájárulása biztosította. Az elmúlt negyedszázadban adományozott két és félszáz kitüntetés mintegy kétharmada külhonba került. Négy kontinens közel félszáz országában élõ nemzettársaink kapták meg azokat magyarságszolgálatukért, illetve részesültek abból Közép-Európa jeles képviselõi, szervezetei is népeink kulturális együttmûködésében végzett kiemelkedõ munkásságukért. Balogh Gábor

8 8 Kürtös Kultúra november Amint azt már elõzõ számunkban jeleztük kedves olvasóinknak, lapunk e havi számában folytatjuk az Õszirózsa magyarnóta-énekesek országos versenye fellépõinek bemutatását, ez alkalommal a határon túlról érkezett énekesek közül mutatunk be néhányat. - Mit kell tudni Szávolovics Gabrielláról? ban születtem Dunaújvárosban. Az iskolai tanulmányaimat a dunaföldvári általános iskolában, majd gimnáziumban végeztem. Vendéglátásban dolgoztam, majd édesapámmal 1990-ben fuvarozó céget alapítottunk, melyet 2001-tõl (édesapám halála óta) egyedül vezetek. ŐSZIRÓZSA Cára Aranka - Honnan ered a magyar nóta iránti szeretete, amely nem ismer távolságot és határt, hogy a viszonylag nagy távolság ellenére benevezett a versenybe? - A magyar nóta szeretete már kislánykoromban is közel állt hozzám, rengeteget tanultam nagyszüleimtõl és édesanyámtól. Késõbb ismerõseim körében többször énekeltem zenekari kísérettel, majd barátaim tanácsára november 21-én részt vettem a Solti Kulturális Egyesület által szervezett II. Solti Magyarnóta-énekes Versenyen, amatõr kategóriában, ahol Közönségdíjjal jutalmaztak. Tarnai Kiss László, a zsûri elnöke, felajánlotta tanári segítségét, amennyiben komolyabban szeretnék a mûfajjal foglalkozni. Élve a lehetõséggel, 2010 januárjától heti rendszerességgel énektechnikát és hangképzést tanulok. A tanár úr javaslatára neveztem az ipolynyéki versenyre, amelyre szívesen utaztam volna akár több száz kilométert is, mert a korábbi információk - és már elmondhatom, hogy saját tapasztalatom szerint is - egy rendkívül színvonalas rendezvény részese lehettem. Nagy hatással volt rám a határon túli magyarok kedvessége és szeretete, ami arra ösztönöz, hogy ne csak a magyar nóta miatt térjek vissza Ipolynyékre. - Elégedett volt a zsûri döntésével? - Természetesen igen! Még mindig nem találom a megfelelõ szavakat, amivel kifejezhetném azt az örömöt, boldogságot, amivel hazatértem. - Elképzelhetõ, hogy jövõre is benevez az Õszirózsára? - Biztosan, hiszen az arany minõsítésemet - amit rendhagyó módon már az elsõ ipolynyéki bemutatkozás alkalmával megkaptam - a zsûri kérésére jövõ évben meg kell védenem. - Mint a találkozásunk során kiderült, rendelkezik bizonyos ipolynyéki kötõdéssel. Egészen pontosan? - Mint már említettem, Solton a pincesori szomszédom, a Baliga család egyik hölgy tagja Nagy Erzsébet ben Ipolynyéken született, és 7 éves koráig ott is élt. A kitelepítéskor kerültek Magyarországra, de férjével minden évben visszajárnak a családhoz. A kapcsolatom velük nemcsak baráti, hanem sokkal több: lányukká fogadtak október 25-én születtem Zentán. Az általános iskola és az alsó fokú zeneiskola után Szabadkán folytattam tanulmányaimat. Késõbb Csókára kerültem, ahol tíz éven keresztül tanítottam a csókai zeneiskolában, majd pedig adminisztrációs munkatársként és arhivárként a csókai Mûvelõdési és Oktatási Központban dolgoztam és dolgozom. Magyarnóta-énekléssel 2004 júniusában kezdtem el foglalkozni. A csókai Bozóki Hecskó Károly magyarnóta dalkör csoportvezetõje vagyok ben elsõ helyezettje és közönségdíjasa lettem a VIVE-nek ban Szegeden harmadik díjat nyertem az I. Dankó Pista Nemzetközi Nótaversenyen. Számos fellépésem volt. Felléptem több alkalommal Szegeden, Kiskunhalason, Decsen, Székelykevén, Adán, Becsén, Zentán, Pecellón, Tiszaszentmiklóson, Bánátmonostoron, Egyházaskéren, Csókán, azonkívül még Újvidéken és Torontálvásárhelyen is ben megjelent az elsõ CD lemezem Piros rózsák beszélgetnek... címmel. Hangfelvételem van az újvidéki rádióban, valamint az újvidéki RTV-ben is felléptem már egy pár alkalommal, mint pl. a karácsonyi mûsorban, valamint szilveszter alkalmával. A magyar nóta szeretete már kicsi korom óta kísér, hiszen anyukám nagyon szeretett és szeret énekelni, így szinte mindennap hallhattam otthon a magyar nótát. Disznótorok alkalmával és persze a lakodalmakban is sokat hallottam a magyar nótát. Aztán egy kicsit elirányult az érdeklõdési köröm a komolyzene iránt, de a magyar nóta szeretete sose múlt ki belõlem. A mai napig a magyar nóta áll legközelebb hozzám. A hallgatókat szeretem leginkább hallgatni és énekelni is. Ezért többségében a CD-men is hallgató nótákat választottam Az idén harmadik alkalommal szervezzük meg a Dankó Pista Nemzetközi Prímásfesztivált, melynek egyik szervezõje vagyok. Csókáról csak annyit, hogy (Opština Èoka) Szerbia egyik községe, amely az Észak-bánsági körzet része. A Bánság északi részén fekszik, északon határos Törökkanizsa községgel, nyugaton a Tisza és Bácska határolja, délen Nagykikinda község, keleten pedig Romániával. A község területe 321 km ben a községben lakos élt, a természetes szaporulat értéke pedig 11,5. A község nyolc településbõl áll, a székhelye Csóka városa. A Bánság szerbiai részén ez az egyetlen község, amelyben a magyarok vannak abszolút többségben. Magyar többségû település Csóka, Egyházaskér, Hódegyháza, Padé és Kanizsamonostor. Szerb többségûek Szanád és Tiszaszentmiklós. Feketetó relatív magyar többségû. Szlovákiában egyáltalán nem jártam még, ez volt az elsõ utam. Meg kell hogy mondjam, nagy hatással volt rám minden. Jólesett az emberek határtalan szeretete. Annyira közvetlenek és barátságosak, amit itt, minálunk nemigen lehet tapasztalni. Egyszóval, ha tehetem, illetve meg is fogom tenni, jövõre újra el fogok látogatni Önökhöz.

9 2011. november Kultúra Kürtös 9 Visser Ágnes - Kérnék egy rövid bemutatkozást. Hol végezte a tanulmányait /alap-és középiskola, egyetem stb./ - Visser Ágnesnek hívnak, a lánykori nevem Szendi. Komáromban születtem, és Nagykeszin, egy csallóközi, Duna menti községben nevelkedtem. Ide, illetve Ekelre jártam általános iskolába, majd a komáromi Selye János Gimnáziumban érettségiztem le. Az egyetemi tanulmányaimat Pozsonyban a Komenský Egyetemen végeztem angol-magyar szakon. Hollandiában, a Leideni Tudományegyetemen doktoráltam angol nyelvbõl és irodalomból, és ugyancsak ott végeztem el a posztgraduális tanárképzõt. Hollandiában különbözõ fordítói és tolmácstanfolyamokat végeztem, így lettem tanárból tolmács és fordító. Büntetõjogot is tanultam, amelybõl adódóan bírósági tolmács és hites fordító lettem. - Hogyan került Hollandiába, mióta él, és mivel foglalkozik Hágában? - A Komenský Egyetemen folytatott tanulmányaim során fél évig részképzésben vehettem részt Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és egy évvel késõbb pedig a hollandiai Groningeni Tudományegyetemen tanulhattam. Az utóbbi részképzés során ismerkedtem meg a holland férjemmel, akit másfél évvel késõbb a hazájába követtem 1995 májusában ban telepedtünk le véglegesen Hollandiában, tehát már 15 éve élek a tulipánok országában. Hat évig tanítottam holland gimnáziumban angolt, majd egyre többet fordítottam és tolmácsoltam, végül az utóbbi területen lettem magánvállalkozó. Hites fordítóként, illetve bírósági tolmácsként valamint nyelvtanárként dolgozom. A hágai népegyetemen tanítok hollandoknak magyar nyelvet, de vezetek holland és angol nyelvtanfolyamokat is. - Mit tartana fontosnak elmondani a családjáról? /Azt már tudom, hogy a férje beszél magyarul, de ez minek tudható be?/ - Tehát, ahogy a fentiekbõl is kiderült, férjnél vagyok. Van egy ötéves kisfiunk, Ádám. Igen, a férjem beszél magyarul, aminek természetesen nagyon örülök, és nagyon örülnek a rokonok és barátok, hiszen közvetlenül és így kötetlenebbül tudnak vele társalogni. A társunk nyelve és kultúrája iránti érdeklõdés természetes dolog, legalábbis számunkra az. Nem beszélve arról, hogy egy új nyelv és kultúra ismerete kiszélesíti a látókörünket, és gazdagítja a lelkivilágunkat. Csak többletrõl beszélhetünk, kárára ez senkinek sem válhat. ŐSZIRÓZSA - Gondolom, természetes dolognak tartja, hogy Ádám fiuk beszéli az édesanyja nyelvét? /Ezt azért kérdezem külön is, hogy tájainkon bizony gyakran találkozni olyan esetekkel, hogy a szlovák városban élõ és szlovák férjjel rendelkezõ magyar anyuka gyermeke nem tud magyarul/ - Igen, valóban természetes volt a számomra az, hogy a kisfiammal magyarul fogok beszélni. Mindig is reméltük, de nem voltunk teljesen biztosak abban, hogy egy idegen nyelvû közegben sikerül a gyermeket magyarul megtanítani, illetve kétnyelvûnek nevelni. Szerencsére a mai napig mindez gond nélkül megvalósult. Ádám két hét múlva lesz ötéves, és most körülbelül egyforma szinten beszéli mindkét nyelvet, talán a magyar a domináns, magyarul valamivel választékosabban beszél, és szebb összetett mondatokat alkot. Lefekvés elõtt a leggyakrabban a Magyar Népmesék sorozatból olvasunk fel neki, és ugyanebbõl a sorozatból meg is nézett már jó néhány filmet is. Azok az ismerõsök és barátok, akiknek holland a házastársuk, azt a tapasztalatukat osztották meg velünk, hogy miután a gyermekük iskolába kezdett járni, átváltott a holland nyelvre, és már az édesanyjával sem akart magyarul beszélni. Ádám már másodikos, mivel Hollandiában 4 éves korban kezdenek a gyermekek általános iskolába járni, de ez idáig még nincs negatív változás a kétnyelvûségében, aminek nagyon örülünk. Sokat segít az, hogy a férjem jól beszéli a nyelvünket. Így nem kell neki mindent lefordítani, és nem kell hollandra átváltanunk akkor, ha õ is bekapcsolódik a beszélgetésünkbe. Ami még ennél is fontosabb, az az, hogy a házastárs tisztelje, és ne nézze le a másik nyelvét, illetve kultúráját, és ne engedjük azt, hogy ez esetben a magyar a konyhanyelv szintjére süllyedjen. Nagy segítségünkre van ebben többek között a Hágai Magyar Iskola, ahová fiunk a többi magyar gyermekkel kéthetente eljár. Szerencsére sok magyar kulturális rendezvény van a közelünkben gyermekek számára is, amelyekre gyakran ellátogatunk. Én magam mindig büszke voltam arra, hogy magyar vagyok, és nagyon remélem, hogy a kisfiam is mindig büszke lesz majd arra, hogy õ egyszerre holland és magyar gyermek is. - Honnan ered, és bizonyára erõs lehet a magyar nóta iránti szeretete, ha ilyen nagy távolságból benevezett a szlovákiai magyar nótaénekesek országos versenyébe? - A magyar nóta iránti szeretetem szüleimnek, fõleg édesanyámnak köszönhetõ, akitõl volt szerencsém számtalan nótát és csárdást megtanulnom. Több generációig visszamenõleg nótázással ünnepelt a család lehetõleg minden születésnapot és névnapot, s kiskoromban a televízióban és a rádióban is sokkal többet szólt a nóta, mint manapság. Mindig szívesen hallgattuk ezeket a mûsorokat, és együtt énekeltünk az ismert elõadókkal. Szerencsére sikerült az utóbbi 10 évben a régi családi tradíciót többé-kevésbé visszaállítani, s ha csak lehet, újra együtt énekelünk és muzsikálunk rokoni, illetve baráti körben. A zenéhez, énekléshez mindig megvolt a vonzalmam, csak valahogy most adódott rá idõm és lehetõségem, hogy picit többet és komolyabban is foglalkozzak vele. - Elképzelhetõ, hogy jövõre is megméretteti magát? - Hollandiában is rendezünk néha nótástalálkozót, illetve nótaesteket, de a versenyezésre ebben a mûfajban itt természetesen nincs lehetõség. Ezért mérettettem meg magam májusban Egerben az Országos és Határontúli Nótaversenyen, és a múlt hétvégén pedig Ipolykeszin és Ipolynyéken az Õszirózsa magyarnóta-énekesek versenyén. Egerben a zsûri különdíját, Ipolynyéken pedig ezüstkoszorús nótaénekesi minõsítést kaptam. Mindkettõnek nagyon örülök. Remélem, hogy módomban áll jövõre is ellátogatni Ipolykeszire, illetve Ipolynyékre, hogy újra megmérettessem magam. Addig szeretnék még sokat tanulni és gyakorolni. Bodzsár Gyula

10 10 Kürtös Kultúra - Hitélet november HAJNALOK VÖLGYE 4 - KORK KÓRUSFESZTIVÁL CSÁBON Sikertörténet 2008 óta ORTÁRS Immár negyedik alkalommal rendezték meg a csábi fiatalok Szlovákia egyetlen kortárs kórusfesztiválját. A Csábi Szeder Fábián Dalegylet énekesei - akik kitalálói és megvalósítói is e méltán híres kórusünnepnek - olyan fesztivált álmodtak meg, ahol a kortárs zene, az amatõr kórusok, a ma zeneszerzõi és a közönség barátságos légkörben találhat egymásra. Idén is csordultig megtelt a kis falu római katolikus temploma, ahol a házigazdák és a meghívott együttesek (a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusa, a kassai Voces Énekegyüttes és a magyarországi Hatvan városából érkezett Grassalkovich Énekegyüttes) ritkán tapasztalható magas színvonalon tolmácsoltak XX. századi és kortárs mûveket. A fesztivál sajátossága az is, hogy minden kórus legalább egy õsbemutatót is magával hoz a rendezvényre. Ezúttal hat darab került bemutatásra, többek között Anthony Hutchings (ENG): What a wonderful world feldolgozása, Bartko Zoltán (SK): Tündér az õszi erdõn, Fekete Gyula (HU): Salve Regina, Balogh Máté Gergely (HU): Hordó-nóta címû darabja. Az elsõként elhangzott mûvek közül a koncert után egy meghívott szakemberekbõl álló zsûri, valamint közönségszavazás után maga a publikum is díjaz egy-egy friss alkotást. A Hajnalok Völgye közönségdíját ezúttal Tóth Árpád (HU): Mária, Mária címû kompozíciója nyerte, míg a zsûri által odaítélt nagydíjat a fesztivál történetének legfiatalabb díjazottjaként a 18 éves Kecskés D. Balázs (HU) vihette haza Libera me Domine címû alkotásáért. A Szlovák Kormányhivatal támogatását is maga mögött tudó koncertrõl további részleteket a oldalon tudhatnak meg az érdeklõdõk. Jövõre, 2012-ben a Hajnalok Völgye elsõ jubileumához érkezik, s úgy hírlik, a csábiak az alkalomra minden eddiginél izgalmasabb rendezvénnyel készülnek Za ko Ervin Fotó: Faggyas Róbert Kereszt megáldása Sirákon November 1-jén, mindenszentek ünnepén Sirákon a temetõkertben tartott esti ima-ájtatosság alkalmával Parák József helyi plébános megemlékezett minden megholt hívõrõl, megmagyarázva az örök életbe vetett reményt. Ennek keretében sor került a temetõben található kereszt megáldására. A kereszten lévõ felirat: A keresztet Isten dicsõségére állíttatták Cibulya Bertalan és neje Sztranyovszky Rozália 1969-ben. A keresztet hozzátartozóik újították fel: Cibulya Mária, Fábry Mária és férje Fábry Gábor, Cibulya Károly és neje ¼ubica Líšková. Az itt élõ közösségnek ez a felújított kereszt bizonyára kedves hellyé válik, ahol egyénileg és közösségben egyaránt imádkozhatnak. -me- A TEMETÉS A keresztény temetés a kezdetekben a zsidó hagyomány alapján történt. A zsidóság homályos túlvilághitével szemben a kereszténység Jézus tanítása alapján egészen határozottan vallja, tudja, hogy az ember igazi hazája az örök haza, ahova földi vándorútja végén érkezik. Ez a különbség a temetési szertartásokban is megnyilvánul. A keresztény temetõk liturgikus neve: coemetorium, az a görög eredetû szó, amelynek jelentése: alvóhely. Az elsõ keresztények a zsidó temetkezési módot átvéve elföldelték halottjaikat. Csupán a szegényeket hamvasztották el. A hamvasztás Rómában a kereszténység keletkezésekor általános forma volt, az elföldelés ott csupán 130 körül, Hadrianus császár uralkodásának idején került elõtérbe. A szarkofág a 2. században kap nagyobb szerepet. Ennek jelentése: húsevõ, hisz Kis-Ázsiában, ahonnan származik, olyan kõbõl faragták, amelyrõl azt hitték, hogy az enyészetet elõsegíti. Az elsõ századokban a keresztényeknek nem volt saját temetõjük. A 250-ben kitört nagy keresztényüldözés változást hozott a temetésben is. Kialakultak az egyházközösségi temetõk. A családi sírboltok kiépültek, s a föld alatt összekötötték õket. Ezek lettek a katakombák. A középkorig lényeges változás a temetéssel kapcsolatban nem történt, esetleg csak annyi, hogy egyre díszesebb, pompásabb lett - az egyház fokozatos hatalomgyarapodásával egyenes arányban. Századunk temetési gyakorlatával kapcsolatban azzal kellene kezdenünk, hogy a kezdetekben kialakult szoros kapcsolat a templom és a temetõ közt idõvel feloldódott, hely hiányában már kevésbé volt ez a közelség kivitelezhetõ. A temetési szertartás gyökerei visszanyúlnak a 4. századba, ezért napjaink temetési szokásai ezektõl nem nagyon térnek el. A ravatalnál a halottat többször meghintik szenteltvízzel, s közben a hívek a fájdalmas olvasót imádkozzák - olvashatjuk a század elejei liturgikus szabályokban. A hamvasztást már nem utasítja el az egyház, egyetlen megszorítás csupán az, hogy a hamvasztást ne a keresztény tanítással ellenkezõ okokból válasszák. Ennek az engedménynek az oka kereshetõ a temetõk túlzsúfoltságában is, mely kérdés egyik megoldási lehetõsége éppen a sokkal kisebb helyet foglaló urnákba való temetés. Ma már nem tagadja meg az egyház a temetést az öngyilkosoktól. A kánonjog már nem sorolja be az öngyilkosokat azok közé, akiket tilos egyházi szertartás szerint temetni. A hamvasztáshoz hasonlóan azonban nem egységes az ezzel kapcsolatos gyakorlat sem. A sírok megjelölése a történelem folyamán nagy változatosságról tanúskodik. A sírok fölé már az õskeresztények is állítottak keresztet, de nagyon színes világ tárul elénk, ha azt vizsgáljuk, hogy mennyi sajátos sírjelölés létezik az egyszerû kereszt és a monumentális síremlékek, az egyszerû sírhalmok és nagyméretû kripták világában. Balga Zoltán, ipolysági káplán

11 2011. november Hitélet Kürtös 11 Szent Márton ünnepe Kőkesziben November 11-én Kõkesziben ünnepi szentmisére került sor Szent Márton tiszteletére. Megemlékeztek Szent Mártonról, akinek tiszteletére a kõkesziek szentelték a templomot. A templomban látható nagyméretû olajkép kétféle helyzetben ábrázolja Szent Mártont. Az egyik festményen fehér lovon ül, s egy alamizsnáért könyörgõ koldus áll mellette. Épp leveti katonaköpenyét, kardjával kettészeli, és a fél palásttal betakarja a koldus testét. Az oltárkép felsõ részében Márton az ég felhõi között jelenik meg mint püspök. Szent Márton a középkorban élt, de mindmáig segítségünkre siet a ma küzdelmeinek megoldásában. A pannóniai Sabariában (ma Szombathely) született 316 körül pogány szülõktõl. A keresztség felvétele és a katonai szolgálattól való megválás után a galliai Ligugé mellett monostort alapított, ahol Szent Hiláriusz vezetésével szerzetesi életet élt. Majd pappá szentelték, és Tours püspökévé választották. A papság mûveltségét emelte, a szegényeknek hirdette az evangéliumot. Meghalt 397. november 8-án. A Szent Mártonra való emlékezést az tette ünnepélyessé, hogy Parák József helybeli lelkipásztor meghívására az egyházközségbe látogatott Herdics György c. apát, dunaszerdahelyi esperesplébános, Parák László vágsellyei esperesplébános és Juhos Imre dunaszerdahelyi káplán. A szép számban összegyûlt hívek részvétele tanúsította, hogy mindig tisztelettel gondolnak vissza arra az egy évtizedre, amikor ennek az egyházközségnek Parák László volt a plébániai kormányzója. Herdics György apát pedig itt, a Palócföldön kezdte meg az imadélutánok hadjáratát, és többször meglátogatta a kõkeszi egyházközséget is. Az ünnepi szentmise elején a helybeli plébános annak a reményének adott hangot, hogy oltártestvérei azzal a szeretettel osztják meg a hívekkel Isten igéjét, amilyen szeretettel osztotta meg Szent Márton a palástját a koldussal. A szentmise szentbeszédében az apát úr kiemelte ünneplésünk okát, hogy mindannyian egy család vagyunk (a kilométerek ellenére), mert az Úr rokonai vagyunk, és fontos számunkra az Isten. Hangsúlyozta Szent Márton küldetésének módját: Az odafönt valókat kereste! Ez tette õt naggyá és szentté. Nagylelkûségünk forrása, hogy az odafönt valókat keressük úgy, hogy észrevesszük az idelent valókat. Ha nem lennénk itt jó barátok, ha nem vennénk egymást figyelembe a hétköznapokban, akkor nem látjuk az égben valókat sem. Szent Márton odaajándékozta köpenye felét, tehát a jó Isten tõlünk sem kéri az egészet, de abból, amit bírunk, valamit odaadunk, például irgalmasságot, megbocsátást, annak is lehetõséget adok, aki már eljátszotta becsületét. Ezt úgy tanuljuk meg, hogy egyre bölcsebbé válunk. Az énekeket vezette és orgonán játszott Parák Ágnes vendégkántor és Petrezsél Péter helyi kántor. Örvendetes, hogy egy újabb hely alakult az Isten és ember találkozásának terévé, mivel ezen a napon sor került a templom mellett felépített lourdes-i barlang megáldására is. November 13-án, vasárnap megtartották a templombúcsút, ahol a vendég lelkipásztor Osztie Zoltán, a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Fõplébánia plébánosa, espereshelyettese, egyetemi tanár és a KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) országos elnöke volt, aki az idén a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapta meg. Mély és tanulságos prédikációjában többek között kiemelte: Emberi méltóságunkból következik, hogy tájékozódjunk a természetfelettirõl, legyünk istenkeresõ emberek, mert az ember alapmagatartása az, hogy vallásos lény és az Isten iránti vágyát a szívében hordozza. Ne engedjük ezt magunkból kiveszni. Felhívta figyelmünket a ma elterjedt liberális szemlélet szélsõséges tanítására, ahol a fogyasztói ember bálványa a fogyasztás, a siker, az élvezet, amely az élet központjába az önzést, a gyönyört állítja, amelynek eredménye az emberi személy, valamint a házasság és a család romlása. Buzdított, hogy azokból a fiatalokból, akik a tisztaságra, a szeretetre, a hitre építik életüket, szép házasságok, szép családok jönnek létre. Felhívta a szülõk és nagyszülõk figyelmét, hogy felelõsségük a gyermekek nevelésében annál nagyobb, minél inkább látjuk, hogy a sodrás az önpusztítás felé viszi õket, miközben õk is az igazi életre vágynak. A hívek lelkiekben nemesedtek, szép ünnepnapokkal gazdagodtak, s hálát adtak Istennek e két napért s mindazokért, akik megszervezték és akik a szentmisét bemutatták, hogy méltó legyen az ünneplés, és a világban eredményeket érjenek el lelki javakban is. Medve Erika

12 12 Kürtös Történelmi eseménynaptár november November I. Károly (Róbert) magyar, III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király a visegrádi királytalálkozón megkötik a cseh-magyar-lengyel szövetséget Nagy Imre magyar miniszterelnök kormánya felmondja a Varsói Szerzõdést, kinyilvánítja Magyarország semlegességét. Elhangzik Kádár János rádióbeszéde felvételrõl, miközben Münnich Ferenccel Moszkvába távozik. November Az elsõ bécsi döntés, Csehszlovákia magyarlakta területeinek Magyarországhoz csatolásáról. Magyarország, az I. világháborút lezáró trianoni béke által elvett területeibõl visszakapott km 2 -t, zömében Csehszlovákia déli részét (Felvidék), benne Kárpátalja déli részével (Ungvár, Munkács, Beregszász környéke). Az 1941-es magyar népszámlálás szerint az átkerült 1 millió 62 ezer lakosnak 84%-a volt magyar és kb. 10%-a szlovák. (Az 1930-as - vitatott hitelességû - csehszlovák népszámlás szerint a magyarok aránya itt 57% volt.) szlovák került át a magyar oldalra, és kb magyar maradt a szlovák oldalon. November I. Ferdinánd osztrák fõherceget magyar királlyá koronázzák Székesfehérváron, ezzel megkezdõdik a Habsburg-ház 400 éves uralkodása Magyarországon Széchenyi István Pesten megalapítja a Magyar Tudományos Akadémiát Szûrös Mátyás lesz ideiglenesen Magyarország köztársasági elnöke. November Imre herceget szentté avatják A szovjet csapatok megszállják Magyarországot, Nagy Imre a jugoszláv követségre menekül, Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetségre, a Parlamentben Bibó István marad egyedül, õ képviseli a magyar kormány jogfolytonosságát. A szovjetek utasítására az ungvári rádión keresztül bejelentik a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulását, melynek elnöki tisztségét Kádár János tölti be November a Nemzetgyûlés - a magyar történelem folyamán harmadszor - kimondja a Habsburg-ház trónfosztását. November Megérkezik szovjet tankokon Budapestre Kádár János, leteszi a hivatali esküt Kádár János miniszterelnök kormánya, ezzel a harmadik Nagy Imre-kormány jogilag megszûnik. November Csák Máté elfogadja Károly Róbertet Magyarország törvényes urának A várnai csatában a Hunyadi János és I. Ulászló magyar király vezette keresztény sereg vereséget szenved II. Murád török szultán hadseregétõl. November Szapolyai János erdélyi fejedelmet I. János néven magyar királlyá koronázzák Székesfehérváron A zsitvatoroki béke megkötése II. Rudolf német-római császár (Rudolf magyar király) és a török szultán között I. Károly osztrák császár (IV. Károly néven magyar király) lemond Ausztria császári trónjáról (a magyar királyi trónról csak 13-án). November IV. Károly magyar király (I. Károly néven osztrák császár) a Bécs melletti Eckartsau vadászkastélyban írt levelében lemond a magyar államügyekben való részvételérõl, Magyarország trónjáról azonban nem. Felesége, Zita királyné kijelenti, hogy egy uralkodó nem mondhat le, csak megfosztható trónjától. November Csehszlovákia kimondja elszakadását az Osztrák-Magyar Monarchiától, és kikiáltja az ország függetlenségét. November II. Lipót német-római császárt Pozsonyban magyar királlyá koronázzák. November Sepsiszentgyörgyön, a Háromszék Honvédelmi Bizottmánya ülésén Gábor Áron elmondja híres szavait: Lészen ágyú A magyar Parlamentben feloszlatja magát elõbb a képviselõház, majd a fõrendiház. A kupolateremben összeül a Magyar Nemzeti Tanács, mely kihirdeti, hogy Magyarország minden más országtól független és önálló népköztársaság, ezzel megfosztja trónjától IV. Károly királyt Vágsellyén megalakul a szlovákiai magyarok elsõ politikai pártja, a Független Magyar Kezdeményezés. November I. (Nagy) Lajos magyar királyt lengyel királlyá koronázzák a krakkói székesegyházban A csehszlovákiai bársonyos forradalom kezdete, amely a kommunista rendszer összeomlásához vezetett. November II. Ulászló magyar király megerõsíti Werbõczy István Hármaskönyvét A Szent Koronával magyar királlyá koronázzák II. Mátyást, a koronázási szertartáskor a drapérián elõször szerepelnek a piros-fehér-zöld színek. November Átadják a budapesti Széchenyi lánchidat. November I. Ferenc József halála után IV. Károly lesz az utolsó magyar király (I. Károly néven osztrák császár). November A magyar kormány közleményben tudatja, hogy Nagy Imre és társai elhagyták a jugoszláv követséget, és saját kérésükre Romániába távoztak. November A segesvári országgyûlés I. Rákóczi Györgyöt erdélyi fejedelemmé választja. November Károly Róbertet a pesti országos gyûlés királlyá választja. November Az országgyûlés kiharcolja a közigazgatásban a magyar nyelv használatának jogát. November Trónra lép II. József (kalapos király) német-római császár, magyar és cseh király.

13 2011. november Évfordulónaptár Kürtös 13 * 35 éve, november 2-án halt meg Szilágyi Domokos erdélyi magyar költõ, író, irodalomtörténész és mûfordító. (*1938) * 75 éve, november 3-án halt meg Kosztolányi Dezsõ költõ, író, publicista, mûfordító, kritikus, esszéista, újságíró. (*1885) * 220 éve, november 11-én született Katona József író, drámaíró, a Bánk bán szerzõje.( 1830) * 780 éve, november 14-én meghalt Árpád-házi Szent Erzsébet. (*1207) * 120 éve november 19-én halt meg Csiky Gergely drámaíró, mûfordító, a Kisfaludy Társaság másodtitkára. (*1842) * 155 éve, november 20-án meghalt Bolyai Farkas, matematikus, a nemeuklideszi geometriák elõfutára. (*1775) * 125 éve, november 20-án meghalt Laborfalvi Róza színésznõ, Jókai Mór elsõ felesége. (*1817) * 95 éve, november 21-én született Csorba Gyõzõ Kossuth-díjas magyar költõ, mûfordító. ( 1995) * 175 éve, november 22-én született Kubinyi Ferenc (Kóvár) földbirtokos, régész, történész. ( 1903) * 90 éve, november 25-én született Pilinszky János költõ, író, a huszadik század egyik legjelentõsebb, katolikus érzésû magyar költõje, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja 1998-tól. ( 1981) BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! November 7-én ünnepelte 8.születésnapját Penke Lívike Ipolykeszin. Ezen szép ünnep alkalmából szívbõl gratulál, erõt, egészséget, sok boldogságot, jó tanulmányi eredményeket és szerencsés, isten áldásában gazdag hosszú életet kíván: anyuci, apuci és testvéred, Patrik Katona József (Kecskemét, november Kecskemét, április 16.) a magyar drámairodalom kiemelkedõ alakja. Édesapja Katona József takácsmester, édesanyja Borbák Ilona. Elemi tanulmányait a kecskeméti római katolikus iskolában végezte. A gimnáziumi éveket a pesti, kecskeméti és szegedi piaristáknál töltötte. Az utolsó filozófiai évet és a jogot Pesten végezte ban letette az ügyvédi vizsgát, és elõször mint ügyvédsegéd, késõbb önálló ügyvédként mûködött Pesten tõl bekapcsolódott a Második Pesti Magyar Játékszíni Társaság munkájába. Mûkedvelõ színészként darabokat fordított, dramatizált Békési József álnéven. A színház iránti szenvedélyét fokozta Déryné Széppataki Róza iránti elfojtott szerelme. A fordítások és lovagregények dramatizálása után történelmi drámákat írt, melyek közül figyelemre méltóak a Žiška és a Jeruzsálem pusztulása. A drámaírói pályának már épp készült hátat fordítani, mikor 1814-ben az Erdélyi Múzeum c. folyóirat pályázatot hirdetett a kolozsvári Nemzeti Színház megnyitásakor elõadandó történeti drámára. A pályázatra beküldte fõ mûvét, a Bánk bánt (melynek elsõ változatát 1815-ben írta, a darab õsbemutatójára 1833-ban került sor Kassán). A pályázat eredményhirdetésekor Katona mûvét meg sem említették, az sem tudható biztosan, hogy valóban megérkezett-e a címzetthez ben, amikor feloszlott a pesti színtársulat, Katona felhagyott a színészettel, letette az ügyvédi esküt. Kecskeméten megválasztották alügyésznek november 23-tól Kecskemét fõügyésze lett, és irodalommal nem foglalkozott tovább ban a mostani kecskeméti városháza elõtt szívrohamban halt meg. Az írója halála után legelsõ nemzeti drámává magasztosult Bánk bán elhomályosítja Katona többi mûvét, holott a színmûvek mellett költeményeket írt, több fontos, színházi és dramaturgiai kérdésekrõl szóló tanulmány szerzõje volt, és értékes kutatásokat végzett Kecskemét város történetérõl. Pilinszky János, a Nyugat irodalmi folyóirat negyedik, ún. újholdas nemzedékének tagja Budapesten született november 27-én, ugyanitt hunyt el május 27-én. Középiskolai tanulmányait 1931 és 1939 között végezte a budapesti piarista gimnáziumban. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karára iratkozott be, ám fél év után az egyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta tanulmányait, mûvészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti elõadásokat hallgatott májusában kapta meg egyetemi végbizonyítványát; a diploma megszerzésére már nem jutott ideje - õsszel behívták katonának, s alakulatával rövidesen Ausztriába, majd Németországba került. Harcokban nem vett részt, a háború után egy ENSZ által létesített, amerikai fennhatóságú táborba került novemberében tért vissza Budapestre. Diákkora óta írt verseket, elsõ verseskötete 1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A koalíciós években egyaránt tartozott a Válasz és az Újhold köréhez. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külsõ korrektoraként dolgozott, 1951-tõl 1956 júliusáig nem publikálhatott októberében polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következõ évben elváltak decemberétõl 1957 októberéig a Magvetõ Kiadó felelõs szerkesztõje novemberétõl haláláig az Új Ember belsõ munkatársa volt. Második verseskötete, a Harmadnapon csak 1959 szeptemberében jelenhetett meg; irodalompolitikai megítélése lassan enyhült ben jelent meg gyûjteményes kötete, a Nagyvárosi ikonok s ettõl kezdve - ha lassan és megkésve is - a hazai irodalmi élet egyik legjelentõsebb képviselõjeként kezdték számon tartani ben jelent meg a Szálkák, 1974-ben a Végkifejlet, majd 1976-ban az összegyûjtött és új verseit tartalmazó Kráter tól nem írt több verset, egyre inkább a széppróza foglalkoztatta ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Ficheuxvel, akivel 1980 júniusában egyházi esküvõt kötött. Mûvei jelentõs hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyûjtve ban költõi életmûvéért Kossuth-díjjal tüntették ki. Szerk.

14 14 Kürtös Oktatás - Közélet november OKTÓBERI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ Október utolsó napjaiban nem mindennapi események voltak készülõben a Mikszáth Kálmán Alapiskolában Ipolyvarbón október 18-án a felsõ tagozatos diákok a rimaszombati Csillagvizsgálóba tettek látogatást. A kirándulás megálmodója Gonda Valéria tanárnõ volt, aki így szerette volna a diákokhoz közelebb hozni a fizika egyik ágának, a csillagászatnak az ismereteit. A csillagvizsgálóban a gyerekek betekintést kaptak a napés a holdfogyatkozás rejtelmeibe, valamint távcsõ segítségével tanulmányozták a két égitestet. A másik esemény, amely felrázta a gyerekek tanulással teli mindennapjait, az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülõ Mesék éjszakája volt. A Mesék éjszakájának apropóját a nagy mesegyûjtõ, Benedek Elek születésnapja, szeptember 30-a indította útjára annak idején, amely egyben a magyar népmese napja is. Minden évben az õszi szünet utolsó napján kerül megrendezésre ez az esemény. Az iskolát szépen õszi ünneplõbe öltöztettük, a bejáratban pedig töklámpások sora hívogatta a gyerekeket a mesék birodalmába. Az idén méltóan sikerült megünnepelni az 5. évfordulót. Iskolánkba hívtunk egy igazi mesemondót, Badin Ádámot, aki feleségével, Badin Gabriellával érkezett a rozsnyói Meseszínházból. Az elõadás címe a Juhfia Jankó c. palóc népmese volt. A mese aktív részesei voltak a gyerekek is, hiszen õk alakították a fõszereplõket: Juhfia Jankót, Fanyûvõt, Kõgyúrót, a három táltos lovat és a királykisasszonyokat is. Mindenki nagy beleéléssel alakította a ráosztott szerepet, és nagyon élvezte kicsi és felnõtt egyaránt a mesét. Az elõadás végén Barátság oklevél átadásával köszöntük meg a Meseszínház szereplõinek a kellemes délutánt, a gyerekek pedig a következõ útravalót kapták: Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktõk kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megõrzendõ, mesebeli kincseket! A következõ programunk a táncház volt. A füleki Varga házaspár elfogadta meghívásunkat, és nagy örömmel jött közénk néptáncot tanítani. Mindannyian nagy izgalommal vártuk, hiszen elõször került sor táncház szervezésére az iskolában. A Varga házaspár elõször egy kis néprajz órát rögtönzött a gyerekeknek. Meséltek az Ipoly mente hagyományairól, az ipolyvarbói gyerekjátékokról, népszokásokról. Majd sor került az elsõ tánclépések megtételére is. Táncoltunk, énekeltünk, játszottunk órákon át. Öröm volt látni a gyerekek csillogó szemét, miközben megpróbálták a cseppet sem könnyû tánclépéseket elsajátítani. És innen is köszönöm nekik, hogy olyan kitartóak és aktívak voltak az egész este folyamán. A táncház megvalósításával nem titkolt célom az volt, hogy belopjam a gyerekek szívébe a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklõdést, a hagyományaink megõrzésének fontosságát, ezzel erõsítve magyarságtudatukat. A táncház végeztével szendvicsek, gyümölcssaláta, édességek, üdítõk várták az elfáradt gyerekeket. Levezetésképpen pedig késõ estig tartó modern táncház vette kezdetét. A késõi órákba nyúló program végén a kisebbek hazamentek, a vállalkozó szellemû gyerkõcök pedig elvonultak az osztályokba, ahol az éjszakát töltötték hálózsákjaikban. Másnap reggel mindenki élményekkel gazdagodva indult hazafelé, hogy otthon pihenje ki az éjszaka fáradalmait. Végezetül szeretnék köszönetet mondani kolléganõimnek, Lukács Klárának és Molnár Gertrúdnak, hogy ez alatt az öt év alatt kitartó és aktív részesei voltak a Mesék éjszakájának, valamint nagy-nagy köszönet jár az ipolyvarbói, a nagykéri, a szécsénykovácsi, a galábocsi és az óvári polgármester uraknak, akiknek a támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg ez a szép délután. Chudý Erzsébet RENDHAGYÓ NYUGDÍJASNAP összeállítással szórakoztatta a találkozó résztvevõit, akik közül a jó hangú Sokol Klára Az idõsek iránti tisztelet hónapjában, október 19-én rendhagyó nyugdíjasnapot tartottak Ipolynagyfalun a kultúrházban. Meghívást kaptak a rendezvényre a község nyugdíjasai és elsõ alkalommal a településrõl elszármazottak is, akik szívesen és nagy örömmel fogadták az invitálást. A fiatalok képviseletében Villant Boglárka, Villant Enikõ és Huszár Ildikó szép zenés a fiatalokkal együtt énekelte el a nyugdíjasok himnuszát. A nyugdíjasok vendéglátásáról a községi hivatal gondoskodott, Huszár András pedig villanyorgonán örökzöld melódiák megszólaltatásával tette emlékezetesebbé az összejövetelt. -bgy-

15 2011. november Szabadidõ - Közélet Kürtös 15 K ERTÜNK NOVEMBERBEN Az idei november megajándékozott minket egy rövid nyárutóval, mégis ebben a hónapban is teljes fagyvédelmet kell tartanunk kertünkben. Ilyenkor kell a legtöbb feladatot elvégezni, mint ahogy a régi gazdák is tartották, hogy a tavaszt õsszel kell elõkészíteni. A télálló növényeket fedjük be lombokkal, komposzttal vagy trágya és tõzeg keverékével. Ebben a hónapban fontos a veteményeskertünk karbantartása is. Ha termesztünk káposztaféléket, fedjük le õket. A hideg idõ beálltával a madarak mindbe belekóstolgatnak. A metélõhagymát akár be is lehet vinni a házba télen, és ott nevelni. Novemberben még lehet fás dugványt venni a következõkbõl: ribiszke, köszméte és a fekete ribizli. Ha vetettünk futóbabot, borsót, tegyük el jövõre egy száraz helyre. Vessünk télire salátát melegházba vagy hidegágyba. Õsszel elkezdhetjük betakarítani a zellert, de igazából tavaszig folyamatosan áshatjuk õket a földbõl. Osszuk szét a rebarbaragyökereket. November elején pedig a fokhagymát is kiültethetjük. Itt az ideje a póréhagyma begyûjtésének, mielõtt még megfagyna a föld. Ha tettünk el zöldségeket vagy gyümölcsöket, figyeljünk rájuk, hogy ne rothadjanak meg, illetve, hogy ne fertõzzék meg egymást. Kezdjük el begyûjteni az olyan zöldségeket, amelyeket egész nyáron át neveltünk, például a kelbimbót. Novemberben szedjük ki, és osszuk szét a fûszerû évelõket, ahogy az idõ és a talaj állapota engedi. Szedjük ki a gumós begóniákat, mielõtt a fagy megcsípné õket. Szárítsuk meg és tároljuk sötét hideg helyen. Ne hagyjuk, hogy a levelek felgyûljenek a pázsiton. A légmozgás és a napfény hiánya elõsegíti a moha képzõdését. Fedjük le a komposztládákat, hogy a sok esõ ne mossa ki a tápanyagokat, és hogy bomláskor a keletkezõ hõ bent maradjon. Ez egy egyszerû feladat, elég négy karót a földbe szúrni, és köréjük dróthálót húzni. Gyûjtsük ide a lehullott leveleket, majd egy évig hagyjuk õket állni. A kupac az idõ folyamán egyharmadára zsugorodik, így mindig töltsük újra friss levelekkel a komposztládát. Az õszi munkálatok sorából ne hagyjuk ki a gyepünkkel való foglalatosságot. Még mindig van idõ a kemény fagyok beállta elõtt, hogy gyepesítsük az elõkészített talajt. Ha enyhe az idõ, talán még egyszer le kell vágni a füvet. Vigyázzunk, hogy ne sétáljunk a pázsiton, amikor meg van fagyva a föld, mert nagy barna lábnyomokat hagyunk magunk után ott, ahol letapostuk a füvet. A hónap vége felé metsszük meg a lombhullató fákat és cserjéket, beleértve ebbe a gyümölcsfákat és bokrokat is. Gondoskodjunk mulcsról a megmetszett fák és cserjék köré. Lehet, hogy ez a legmozgalmasabb hónap, ami a kerti munkákat illeti, de ne feledjük, hogy a mostani munkával sok idõt és energiát takarítunk meg tavasszal. Még mindig nem késõ eltenni a tavaszi gumós virágokat - rakjunk liliomot és tulipánt a következõ évre. Ha szeretjük a rózsákat, akkor most van itt az ideje, hogy szabadgyökeres rózsákat vásároljunk. Sokkal olcsóbbak, mint az elültetettek, és jobban megtelepszenek a meleg õszi talajban. Tûlevelû örökzöldeket mindig tavasszal telepítsünk és ne késõ õsszel, ahogy ezt a fákkal tesszük, mert leggyakoribb oka a kipusztulásuknak, hogy télen kiszáradnak. Mivel az örökzöldek télen is párologtatnak, ezért ha hideg idõben hosszú ideig erõs napsütés éri a növényt, a lomb a túlzott párologtatás hatására vizet veszít, és a nyugalomban lévõ gyökérzet nem tudja pótolni. ber OKTÓBER AZ IDÕSEK HÓNAPJA hivatala és képviselõ-testülete erre a napra hívta meg a falu korábban született lakóit egy közös délutánra. Az összejövetelt Vízi József polgármester nyitotta meg. Beszédében megemlékezett azokról az embertársainkról, akik már nem vehettek részt ezen a rendezvényen. Részletesen felvázolta a nagyszülõ, Október utolsó vasárnapja Óvárban az idõsebb polgártársaink tiszteletérõl szólt. A község polgármesteri az idõsebb ember szerepét a rohanó világunk családjaiban. Ebben a gondolatban köszöntötte a jelenlévõket a járási hivatal elöljárója, Baki Attila is, aki a nagymamák fontosságát és gyermeknevelési szerepét taglalta. A jó kedvrõl a SZIVÁRVÁNY népdalkórus gondoskodott, melyben részt vállaltak már az unokák is, akik ígéretük szerint táncukkal és énekükkel továbbra is megõrzik az õsök hagyatékát. Egyedi elõadásával csalogatott könnyet a jelenlévõk szemébe Nemèok Barbi, a falu kispacsirtája. -vj- Folt, ami összeköt Ezzel a címmel nem mindennapi vándorkiállítás volt látható Ipolynyéken október 29- tõl november 5-ig a kultúrházban. Harmadik évfolyamához érkezett a foltvarrott munkák kiállítása, amelyen hazai és magyarországi alkotók mutatták be munkáikat Többek közt Gubík Emese Zselízrõl, Veleg Mária Pozsonyból, Manová Mária Privigyérõl, Horòáková Marianna Vágsellyérõl, Klujber Károlyné Borcsa Bonyhádról, Egervári Krisztina Oroszlányból. A vándorkiállítás Zselízrõl érkezett Ipolynyékre, innen pedig elõbb Nagyölvedre, aztán Málasra, majd a Nógrád megyei Nagyorosziba vándorolt a Folt, ami összeköt címet viselõ kiállítás. /Br/

16 16 Kürtös Hirdetés - Közélet november November 1-jétõl érvénybe léptek a szigorított közlekedési szabályok Szlovákiában. Ezekbõl közöljük a leglényegesebbeket. * Az ittas vezetés 1 ezrelék (0,476 mg/l) véralkoholszint felett bûncselekménynek minõsül, és 1 év börtönbüntetést vonhat maga után. * Az a gépkocsivezetõ, aki 5 éven belül háromszor balesetet okozott, vagy kétszer ittas vezetésen kapták, elveszíti a jogosítványát, és csak az autósiskola újbóli elvégzése után kapja vissza. * Akit az elmúlt 10 évben háromszor értek ittas vezetésen - vagy elutasította a szondázást -, örökre búcsút vehet jogosítványától. Mindebbõl automatikusan következik, hogy a közlekedési kihágások nyilvántartását 10 évre terjesztik ki. * Ugyancsak örökre elveszíti jogosítványát az a gépkocsivezetõ, aki ittasan halálos balesetet okozott. * Ha a gépkocsivezetõnél felmerül az ittas vezetés gyanúja, a rendõrség pszichiátriai vizsgálatra kötelezheti õt. Ha ennek során függõséget állapítanak meg, az illetõnek bevonják a jogosítványát. * Gyorshajtásért a jövõben helyszíni bírság kiszabása helyett eljárás is indítható lesz, a jogosítvány bevonásának lehetõségével. * Jármûvezetõi utánképzésre, valamint pszichológiai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatra lesz kötelezhetõ az a gépkocsivezetõ, akit egy éven belül háromszor 60 euróra vagy annál többre büntettek. Ha 2 évnél rövidebb ideje van jogosítványa, 2 hasonló büntetés vagy 1 baleset okozása után kötelezhetõ ugyanerre. * A gépjármûvezetéstõl eltiltott személyeknek a jogosítvány visszaszerzéséhez vizsgázniuk kell a közlekedési szabályokból. Ha eltiltásuk 2 évnél hosszabb volt, egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgán is át kell esniük. * Aki a rendõr kérésére bármilyen ürüggyel nem mutatja fel jogosítványát, igazolást kap az okmány de iure történõ bevonásáról, és 7 napon belül köteles lesz leadni a rendõrségen. Szigorodnak a KRESZ-szabályok * Gépjármû-vezetõi engedélyt már 17. életévük betöltése után szerezhetnek majd a fiatalok, ám nagykorúságukig - vagy legkevesebb 3 hónapig - csak legalább 10 éves gyakorlattal rendelkezõ sofõr kíséretében vezethetnek. * A 17 évnél fiatalabb gépkocsivezetõt a felügyeleti kötelezettség ideje alatt csakis ugyanaz a személy kísérheti. Ez ellenõrizhetõ lesz, mert a rendõrség az illetõt nyilvántartásba veszi mint az adott gépkocsivezetõ állandó kísérõjét. * Közúti ellenõrzés során a rendõr a kísérõ személyt is megszondáztathatja, és jogosítványa felmutatását is kérheti. * Tilos lesz elõzni, illetve megállni a kerékpár- és gyalogátkelõhelyeken. A tilalom nem vonatkozik olyan esetekre, ahol a megállást közlekedésbiztonsági okok indokolják (pl. egy keresztezõdés áttekintése behajtás elõtt). * A gyalogos vagy kerékpáros veszélyeztetése - a kijelölt átkelõhelyen, az útról/-ra történõ le- és kihajtáskor, tolatáskor, megforduláskor - súlyos közlekedési kihágásnak minõsül, és akár 300 euróval is büntethetõ lesz. * A gyalogosok elveszítik elõnyüket az átkelõhelyen a villamosokkal szemben, tekintettel azok hosszabb féktávolságára. *A követési távolságot ezentúl méterek helyett másodpercekben mérik majd. Az alsó határt személygépkocsik esetében 2, teherautóknál és autóbuszoknál 3 másodpercben állapították meg. * Télen kötelesek leszünk eltávolítani jármûvünkrõl az odafagyott havat és jeget, mivel lesodródása balesetet okozhat. * Tilos lesz a járdán történõ parkolás a parkolást szabályozó övezetekben (az eddigi törvény lehetõvé tette, ha legalább 1,5 m széles hely maradt a gyalogosok számára). * A 65 évnél idõsebb gépkocsivezetõk számára ötévenként lesz kötelezõ az általános egészségügyi, kétévenként pedig a pszichológiai alkalmassági vizsgálat. * A jövõben olyan káresemény is közlekedési balesetnek minõsül majd, amelynek résztvevõi elutasították az alkoholtesztet. forrás: világháló Úgy érzi, elveszik a munkában? Mi segítünk, hogy otthona, lakása, udvara tisztább és rendezett legyen. Szolgáltatásaink: - ablakmosás - kárpittisztítás - szõnyegtisztítás - porszívózás - felmosás - mosás - vasalás - bevásárlás - fûnyírás - sövényvágás - rendezvények elõtti és utáni takarítás - lépcsõházak, irodák, üzlethelyiségek takarítása Érdeklődni lehet a as telefonszámon! PULAI GÁBOR PGP ÚJ ÉS HASZNÁLT PÉNZTÁRGÉPEK FORGALMAZÁSA, SZERVIZELÉSE, BÉRLÉSE ÉS FISKALIZÁCIÓJA Ve¾ký Krtíš, Banícka 33 Telefon: E lapszám megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta. Közéleti havilap. Kiadja a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. A kiadásért felel Balogh KÜRTÖS Gábor, a CSNTV elnöke, telefon: 0907/ Fõszerkesztõ Bodzsár Gyula. Szerkesztõk: Hrubík Béla, Balogh Gábor. Mûszaki szerkesztõ: Kliment Éva. Korrektúra: Németh Ágota. Levélcím: Vinica, Cesta slobody / Nyilvántartási szám: EV 1419/08. ISSN Nyomda: Csemadok OV Ve¾ký Krtíš. Terjeszti: a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. Ára 12.- korona, 0,40 EUR. Megjelenik 800 példányszámban. A szerkesztõség álláspontja nem minden esetben azonos az újságban közöltekkel. A kéziratok szerkesztésének, esetleges rövidítésének jogát fenntartjuk. A hirdetések tartalmáért és nyelvhelyességéért felelõsséget nem vállalunk.

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A magyar vers ünnepe

A magyar vers ünnepe A magyar vers ünnepe Tizedik alkalommal hirdette meg a Palóc Társaság a magyarságversek előadói versenyét az ipolysági születésű Sajó Sándor emlékének ápolására. A versmondó versenyre 2010. november 12-én,

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is!

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! A Prima Primissima díj történetének eddigi 11 éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

Magyarversünnep a magyar nyelv napján

Magyarversünnep a magyar nyelv napján Magyarversünnep a magyar nyelv napján Amikor Ipolyság jeles költő fiát a Magyar Tudományos Akadémia (levelező ) tagjai sorába iktatta, Négyesy László, az esztétika jeles professzora e szavakkal méltatta

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

HÍRLEVÉL Augusztus/2

HÍRLEVÉL Augusztus/2 HÍRLEVÉL Augusztus/2 Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk előző hírlevelünkkel kapcsolatban. Ennek nagyon örültünk., mert ez azt jelenti, hogy egyre több ember ismeri

Részletesebben

1# BÉCS-BUDAPEST KAJAK-KENU ÉS EVEZŐS TELJESÍTMÉNYTÚRA. 2009. augusztus 15-20.

1# BÉCS-BUDAPEST KAJAK-KENU ÉS EVEZŐS TELJESÍTMÉNYTÚRA. 2009. augusztus 15-20. 1# BÉCS-BUDAPEST KAJAK-KENU ÉS EVEZŐS TELJESÍTMÉNYTÚRA 2009. augusztus 15-20. Köszöntő Az utóbbi évek folyamán a Bécs-Budapest Szupermaraton futóverseny meghatározó eseménnyé nőtte ki magát a szabadidősport

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ )

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ ) FMB-33/2011. (FMB-62/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. december 23-án, pénteken 9 óra 49 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése. Az egyesület a 2012. évben is az Alapszabályban kitűzött célok és feladatok megvalósításának figyelembevételével végezte munkáját.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat

HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat A Magyar történelmi, irodalmi emlékek nyomában Erdély szép tájain című HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat Készítette: Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola csapata

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben