Szilágyság/ A nyomdai munkálatok szünetelése miatt a Szilágyság következõ száma január 6-án jelenik meg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "51-52. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ A nyomdai munkálatok szünetelése miatt a Szilágyság következõ száma 2012. január 6-án jelenik meg."

Átírás

1 Szilágyság/ december december Ára: 3 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon A kisebbségi lét követelmény etelménye A gazdasági válság hatása érzõdött az Erdélyi Konzultáció eredményein, az emberek újrafogalmazták prioritásaikat: elsõ helyre kerültek a szociális problémák, a munkahelyek, jövedelmek, nyugdíjak kérdése. Ez egy természetes folyamat, és ennek következtében az RMDSZ is átszervezi cselekvési tervét A nyomdai munkálatok szünetelése miatt a Szilágyság következõ száma január 6-án jelenik meg. Megszületett, hogy újonnan szüless Karácsonykor nem elég csupán emlékezni Jézus megszületésére. Õ nemcsak egy magasztos alkalmat ajándékoz a világnak születésnapjával, hanem ünneplõ életformát, ami mindennapi létünket jobb irányba fordítaná. Ilyen értelemben ne csak megszületni lássuk Isten Fiát, hanem érzékeljük Benne a huzamosan és töretlenül követhetõt, Akiben évezredeken innen és túl sohasem csalódik az ember. Karácsonyra és karácsonyos hétköznapokra egyaránt szükségünk van. Ezt az igényt megfogalmazhatjuk Isten felõl, saját sorsunk irányából, ugyanakkor a krízisek hullámai között vergõdõ, lassan önmagával is meghasonuló kételkedõ ember szemszögébõl. Az ószövetség hitelesen tudósítja az utókort arról az állapotról, amelyben egyedül Isten teremthetett helyes irányú fordulatot. Dániel bûnvalló imája mindent elárul emberrõl és Mindenhatóról. Vétkeztünk, és bûnbe estünk, megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtõl. Azért szakadt ránk az eskü átka, amely meg van írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Hallgasd meg mégis, Istenünk, szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre! (Dán. 9., 4-19.) Ézsaiás ugyancsak Isten beavatkozásában bízik, amikor a nyomorúságban és sötétségben szenvedõ népet világosságban, eljövendõ fény ragyogásában látja. (És. 9., 1-2.) Krisztus Jézus nemcsak Betlehem éjszakájának sötétjét törte át, hanem az elpusztult szentélyt állította helyre. Isten arca Krisztus, aki visszahozta a sötétséget kiszorító fényt, hogy ragyogjon a világban minden ember között. Karácsonykor ünnepeljük Õt, a fényárasztó Istent, a világosságot örömmel fogadók közösségében. Ünnepelünk, viszont nem rejthetjük el fájdalmunkat azok miatt, akik nincsenek a karácsonyi seregben, akik a sötétséget választják, akik a megszegett eskü átkától szabadulni nem kívánnak. Krisztus után két évezred távolában nagyobb a felelõsségünk, mint az ószövetségi prófétáké. Mi Krisztus után élõk (idõbeli és módbeli formában is) vagyunk, több az ismeretünk, több a lehetõségünk. Mi túl vagyunk a Messiás váradalmán, mi szolgáljuk Õt, és Õ hozzá segítünk másokat. Nem a mi dolgunk a világ megváltása, de a mi kötelességünk a Megváltó bemutatása, magasztalása a sötétségben tévelygõ embereknek. Nem mi fogjuk a gazdasági válságot megszüntetni, de rajtunk múlik, hogy felismerhetõek legyenek azok a lelki erõk, amelyek elengedhetetlenek a váltás idején. Nem a mi feladatunk a tõkeerõs társadalom kiépítése, de szükségszerû, hogy Isten gyermekei tudatosan hordozzák, és másokkal megosszák a lelki tõkét, amit éppen karácsonykor Krisztusban ismerhetett fel a világ. Krisztusban kapott lelki tõke elemei változatlanok: közösség, bizalom, lelkiség, önzetlenség, önkéntesség és mindent áthatoló szeretet. Ilyen az a szentély, amelyre ráragyogott Isten arca, amely hatékonyan munkálja övéinek életét, amely Krisztus testében az egyház. Ünneplõ életformáért kell imádkoznunk, hogy aki megszületett uralkodjon bennünk, hogy hálásak legyünk újjászületésünkért, és hogy naponta kérhessük a karácsonyos hétköznapok megáldását. Kedves Testvéreim! Lelkipásztorok, presbiterek, imádkozó gyülekezeti tagok, hordozói vagyunk Isten ajándékának. A lelki tõke (minden más tõkénél lényegesebb és értékesebb tulajdon) sáfárai vagyunk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy ezt a kincset csak megõrizzük, avagy fösvény féltékenységgel olykor osszunk belõle. Amennyiben Krisztus akaratát teljesítjük, a lelki tõke elõbb kétszerezõdik, majd folyamatosan szaporodik és mûködésbe lendül. (Mt. 25., ) Ez a csoda akkor is jelentkezik, ha napjainkban ijesztõ adatok látnak napvilágot felekezetünk, magyar nemzetünk állapotáról. Éppen a sötétség kísértésében kell a karácsonyi fényt felragyogtatni. Ebben a fényben kell az egyház lelki tõkéje mellé felsorakozni, hogy együtt erõsebben megküzdhessünk gondjainkkal. Érdemes karácsonyi ünneplõ lélekkel engedelmesen követni Isten szavát: Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. (Ef. 4., 32.) Isten jósága megszületett. Szülessen meg az új ember bennünk, aki új életformájával sokaknak kívánatossá teszi Isten országát. Áldja meg Isten valamennyiünk karácsonyát Krisztus érdeméért! Nagyváradon, Adventjében. Csûry István püspök A Megváltó Krisztus születésére emlékezve, Istentõl megáldott karácsonyi ünnepeket töltsön szilágysági közösségünk minden tagja családja és barátai körében; valamint terveik sikeres beteljesülését kívánja bõségesebb új esztendõ reményével, Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke Az ünnep közeledtével minden szilágysági lakosnak sok örömöt, egészséget és boldogságot kívánok. Szép, csendes, örömkkel és a lelkek fényével teljes karácsonyt kívánok mindnekinek! Végh Sándor, Szilágy megye prefektusa. A Szent Ünnep öröme, szeretete és szépsége legyen minden szilágysági lakossal és családjával! Az Úr születésének szent ünnepe hozzon a lelkekbe és az otthonokba örömet és reménységet! Onorica Abrudanu Szilágy megye alprefektusa Jézus Krisztus születése a magunk újjászületésének beteljesült reménye. Kívánok családja, szerettei körében eltöltött karácsonyi ünnepeket és boldog új évet Szilágy megye minden lakosának! Csóka Tibor, Szilágy Megye Tanácsának alelnöke

2 2. Közérdekû Szilágyság/ december 23. TRANSURBIS Rt A zilahi autóbuszok közlekedési mentrendje az ünnepek alatt December 25. és 26-án illetve január 1.és 2-án 22. sz. járat: Fenyves negyed Liget negyed vasútállomás Menet: -5 45, 6 15, 6 45,7 15, 8 I5,9 15, 12 45, 14 15,15 15, 17 1S, 17 4S 18 15, 19 45, Vasútállomásról: , 6 45, t\ 7 45, 8 45, 9 45, 13 15, 14 45, 15 45, 17 45, 18 15,18 50, 2O 1S, Minden induló vonathoz biztosítják a szállítást. 1. sz. járat: Fenyves negyed - vasútállomás Menet -5 40, 6 00, 6 30, 7 00, 7 30, 8 00, , 9 30, IO 00, IO 30, II 00, 11 30, 12 00, 12 30, 13 00, 13 30, 14 00, 14 30, 15 00, I5 30,16 00, 16 30, 17 00, 17 30, 18 00, 18 30, 19 00, 19 30, 20 00, 20 30, 21 00, 21 30, 22 00, 22 30, A vasútállomásról: , 6 30, 7 00, 7 30, 8 00, , 9 30, IO 00, IO 30, 11 00, 11 30, 12 00, 12 30, 13 00, 13 30, 14 00, 14 30, 15 00, 15 30, 16 00, 16 30, 17 00, 17 30, 18 00, , 19 30, 20 00, 20 30, 21 00, 21 30, 22 00, 2?\ Minden induló vonathoz biztosítják a szállítást. ll. sz. Járat (Vártelek- zilahi fõtér) Menet: 8 13, 9 15,10 15,12 15,13 15,15 15,19!5,21 15,22 15 Indulás Vártelekrõl: 8: 40,9: 40,10: 40,13: 40,15: 40,19: 40,21 40, sz. járat Felsõkékesnyárló (Stina) Astralis Menet: 8 00, óra az Astrali elõtti megállóból, visszindulás 8 3O és órakor 2. sz. Járat (Központ Kraszna u. Mice pataka) Menet: 9 10 és 1 l 45 órakor a fõtéri megállóból, visszaindulás 9 25 és órakor. 6 sz. járat (Fenyves negyed - Bloc N 103) Menet: 6 15, 6 45,7 15,7 45, ,9 15,9 45,10 15, IO 45, II 15, II 45, 12 15, 12 43,13 15,13 45,14 15,14 45,15 15,15 45,16 ls,16 45,17 15,17 45,18 15,18 45,19 l5,19 45,20 15,20 45,21 15,21 4S,22 15, 22 45, Visszaindulás: 6 15,6 45,7 15,7 45,8 15,8 45,9 15,9 45,10 ls,10 45,l 1 15,1I 45, 12 15, 12 4^13 1^13 4^14 1^14 4^15 I^15 45,16 I5,16 4^17 15,17 45,18 15,18 45,19 I^19 45,2O 15,2O 45,21 15,21 45,22 15, 22 45,23 15 Mureºan Ioan Ionel vezérigazgató Forþ Cãlin Cristian mûszaki igazgató ROMÁNIA SZILÁGY MEGYE TANÁCSA ELNÖK I.sz / Az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 215/2001-es helyi közigazgatási törvény 94. szakaszának (1) és (3) bekezdése alapján ÖSSZEHÍVOM Szilágy Megye Tanácsának rendes ülését december 23-a órára a megyei tanács elsõ emeleti üléstermébe. NAPIRENDI PONTOK: 1. Határozattervezet a megye es évi saját költségvetésének kiigazításáról. 2. Határozattervezet a Szilágy megyei római helyõrségi várak körútja projekt gazdasági költségvetésének és mûszaki mutatóinak jóváhagyásáról. 3. Határozattervezet az INTERREG IV C régiók közötti együttmûködési program által finanszírozott RURALAND a vidékfejlesztési szereplõk projekt lebonyolítási tapasztalatainak átadásáról illetve ennek menetérõl. 4. Határozattervezet Szilágy Megye Tanácsa 115/2011. augusztus 29. sz. határozatának módosításáról, amely a megyei tanács hatáskörébe tartozó utak évi téli karbantartási programjáról szól. 5. Határozattervezet a megyei tanács magánvagyonához tartozó és a megyei tanács vagyonkezelésében lévõ, az orvosi rendelõknek, illetve az ehhez kapcsolódó tevékenységek lebonyolítására szánt egyes helyiségek eladási eljárásról. 6. Határozattervezet egyes menetrendszerû tömegközlekedési útvonalra vonatkozó szállítási engedélyek kibocsátásáról, illetve a as évre vonatkozó megyei tömegközlekedési program módosításáról. 7. Határozattervezet egyes tömegközlekedési különleges útvonal-engedélyek kiadásáról. 8. Határozattervezet Szilágy Megye Tanácsának 109/2011. július 29-i határozatának visszavonásáról, amelyben a középfokú végzettségû orvosi asszisztenseket a Szilágy Megyei Sûrgõsségi Kórház személyzeti keretében felsõfokú végzettségûnek minõsítette. 9. Határozattervezet a Szilágy Megye Tanácsa 6/2011. január 25. sz. határozatának módosításáról, amelyben Szilágy Megye Tanácsának saját szakapparátusa, illetve a megyei tanács hatáskörébe tartozó intézmények személyzeti keretét rögzítették. 10. Határozattervezet a Szilágy Megye Tanácsa 57/2008. sz. határozatának módosításáról, amelyben Szilágy Megye Tanácsának a felnõtt fogyatékosok értékelõ bizottságának szervezési és mûködési szabályzatát rögzítették. 11. Határozattervezet a 2012-es évben betölthetõ közalkalmazotti tisztségek tervérõl. 12. Határozattervezet Curta Patriciu-Nicolaei ideiglenes kinevezésérõl a Szilágy Megyei Lakosságnyilvántartó Igazgatóság ügyvezetõ igazgatói tisztségbe. 13. Különfélék. Tiberiu Marc elnök Sãlãjeanul TV magyar adása december 23-án, 19. órától KÖZÉLETÜNK A rovat meghívottja Seres Dénes, parlamenti képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke. Mûsorvezetõ: Demyén István ÉLÕ SZILÁGY A rovat meghívottjai: Szõnyi Levente, a Szlágysomlyói Református Egyházmegye esperese Mûsorvezetõ: Kiss István A Sãlãjeanul TV a következõ településeken és szolgáltatóknál tekinthetõ meg: 1. Zilah, Szilágycseh és Somlyó - BIZAR 2. Haraklány, Panit, Középlak, Váralmás - Next Gen 4. Kraszna - Intercab hamarosan - valamint élõben a SALAJEANUL.RO weboldalon - mediaplayer-t letöltve is fogható az adás. Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Kiadja a SZILÁGYSÁG KULTURÁLIS EGYESÜLET Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatársak és mûszaki szerkesztõk: MÁTÉ JÓZSEF és SERBAN KRISZTINA Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére, a szerkesztési alapelvekveknek megfelelõ átszerkesztésére, a cím megváltoztatására. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/ Közéletünk december 23.. Falu- és városha oshatár tárok okon on átívelõ adományozási akció A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács partnerségben az RMDSZ Szilágy megyei szervezetével és történelmi egyházainkkal december között karácsonyi adománygyûjtõ akciót szervezett. Az akció során többszáz önkéntes rótta a településeink utcáit, több tucat egyházi vezetõ buzdította a híveket adományozásra, számtalan RMDSZ- elnök járt személyesen, és ennél is több szilágysági magyar fiatal házalt annak érdekében, hogy segíteni tudjunk a Szilágycsehi Down Szindróm Egyesületnek. A támogatott szervezet A Szilágycsehi Down Szindróm Egyesület jogilag 2000 márciusától létezik, de formailag 1999 õszén alakult meg, a szilágycsehi és környékbeli fogyatékos személyek segítségnyújtására és a mindennapi életben való érvényesülésük elõsegítésére ig egy irodával rendelkezett, amely tanácsadási szolgáltatást biztosított. A 2011-es évben komoly erõfeszítések árán sikerült létrehozni és mûködõképessé tenni a fogyatékos gyerekek és fiatalok számára egy nappali központot, amely azóta is mûködik. Jelenleg 18 fogyatékos gyereknek és fiatalnak (4 éves kortól 30 éves korig) nyújtanak segítséget metodológiai megvalósítás szerint. A központ mûködtetésében a legnagyobb nehézséget a gyerekek szállítása okozza, mivel nem áll rendelkezésükre mikrobusz, amivel a gyerekeket elszállítanák az otthonuktól a központig és vissza. Emellett a szakemberek bérezése, a közüzemi díjak kifizetése, a különbözõ háztartási cikkek, irodaszerek, iskolai felszerelések beszerzése is komoly gondot okoz. Elért eredmények A szervezõknek a nagyszabású akció során többszáz kilogramm tartós élelmiszert, ruhanemût, irodaszert, tisztítószert és játékokat sikerült begyûjteni. A pénzbeli adományok összesítése lapzártánkkor is folyt. Egy biztos, hogy lej felletti összeg lesz a végeredmény, ami már elegendõ lesz egy kisbusz megvásárlására. Az adományozók listáját és az akció során összegyûlt pénzösszegek összesítõjét a weoldalon tekinthetik meg.,,ezt a hatalmas összeget a szilágysági magyarok adták össze. Volt közöttük olyan, aki a heti zsebpénzérõl, volt, aki a megérdemelt csokijáról, s talán volt olyan is, aki az aznapi uzsonnájáról mondott le azért, hogy a down szindrómában szenvedõ gyerekeknek örömet szerezzen. - nyomatékosították a szervezõbizottság tagjai. Nagy Erzsébet, a Szilágycsehi Down Szindróm Egyesület vezetõje a következõképpen fogalmazta meg az élményeit:,,az akció teljes siker volt. Azt hiszem, hogy a megyében ilyen még nem volt. Amikor megláttuk, hogy csak jönnek a kocsik tele áruval, kacagtunk, sírtunk, nem tudtuk, hogy ilyen is létezik, létezhet, hogy a magyarok ennyire összefogjanak, falvak, városok, s ennyi segítséget és adományt nyújtsanak nekünk. Annyi élelem összegyûlt, hogy egy egész évre el vagyunk látva élelemmel. Annyit kaptunk, hogy az ablakokat kinyitva adogattuk be, hogy tárolni tudjuk. Nem csak élelem gyûlt, hanem játékok, írószerszámok, tisztítószerek és ruhanemûk is. Ha valami pluszba lesz, besegítünk belõle az öregekotthonába is.. Az akció lebonyolítása Az akcióban december között többszáz szilágysági jóérzésû magyar fiatal és felnõtt vett részt önkéntesként. A szilágysági magyar települések, a helyi RMDSZ szervezetek, történelmi egyházaink, a helyi ifjúsági és civil szervezetek odaadó munkálya és lelkesítõ támogatása nélkül az akció nem lehetet volna sikeres. Az érdekvédelmi Szövetségünk és egyházaink képviselõi az elsõ perctõl kezdve gondolkodás nélkül álltak be a kezdeményezés mögé, és szervezték meg saját közösségeikben az adománygyûjtést és népszerûsítést. A SZIT elnöksége kiemelten büszke azokra a szilágysági ifjúsági vezetõkre, aktív fiatalokra, akik lelkiismeretesen végigjárták falvaink utcáit, és egy jótékonysági cél érdekében idõt és energiát nem kímélve dolgoztak. A szilágysági magyar közösségeink szinte mindegyike gyûjtött. Volt olyan is, hogy egy helyi kis közösség, mint például Szilágyborzás, ahol körülbelül 200 magyar él, 1250 lej adományt gyûjtött össze néhány nap alatt. Volt, ahol nagyobb település volt, és kevesebb pénzadomány gyûlt, mint például Sarmaságon, de ott pedig egy egész kisteherautó élelmiszeradomány gyûlt, aminek az értéke sokezer lejre rúgna, ha meg kellene vásárolni. Az akció zárórendezvényére december 20- án került sor a Zilahi Szakszervezeti Mûvelõdési Házban egy ökumenikus karácsonyi koncert keretében. Habár a teremben még maradt néhány üres szék, de a színpadi kettõ és fél órás mûsor hangulata, megindító karácsonyi üzenetei és a felcsendûlõ énekek hangulata, a Down kóros gyerekek mûsora nagyon sok ember arcára örömkönnyet fakasztott. A koncerten képviseltették magukat a történelmi egyházaink kórusai, fúvós zenekarai mellett az ifjúsági kórusok is. Külön köszönet minden fellépõnek, akik térítésmentesen léptek fel, hogy az est folyamán összegyûlt adományt, azaz 2230 lejt is a Szilágycsehi Down Szindróm Egyesületnek adományozhassuk. A koncert teljes hangosítását Ölvedi Árpád, SZIT alelnök biztosította, míg a terembér költségeit az RMDSZ Szilágy megyei szervezete állta. A gyûjtési akcióhoz szükséges jármûveket és üzemanyagot az EUROPAN KFT, a Krasznai Polgármesteri Hivatal és Bernáth István, Szilágybagos alpolgármestere biztosította. Köszönetnyilvánítás,,A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács, az RMDSZ Szilágy megyei szervezete és a történelmi egyházaink nevében tiszta szívbõl köszönjük Önöknek, hogy érezhettük, láthattuk a fiatalok és felnõtt adományozók falués városhatárokon átívevlõ szép mozdulatát, amellyel átölelték szilágysági testvéreiket. Igazi karácsonyi cselekedet volt ez, amely áldást és szeretetet hoz ajándékozóra és Köszönõlevél megajándékozottra egyaránt. Békés, boldog, meghitt családi körben eltöltött karácsonyi ünnepeket, és megvalósításokban és sikerekben gazdag boldog újévet kívánunk.! SZIT sajtóiroda Kedv edves es szilágyságiak, kedv edves es kollégák, tisztelt adományozók! A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács partnerségben az RMDSZ Szilágy megyei szervezetével és történelmi egyházainkkal a decemberi hónap folyamán karácsonyi adománygyûjtõ akciót szervezett. Az akció során többszáz önkéntes rótta a településeink utcáit, több tucat egyházi vezetõ buzdította a híveket adományozásra, számtalan RMDSZ elnök járt személyesen és ennél is több szilágysági magyar fiatal házalt annak érdekében, hogy segíteni tudjunk a Szilágycsehi Down Szindróm Egyesületnek. Az akció során többszáz kilogramm tartós élelmiszert, ruhanemût és játékokat sikerült begyûjteni. A pénzbeli adományok összesítése jelenleg is folyik. Egy biztos, hogy lej felletti összeg lesz a végeredmény, ami már elegendõ lesz egy kisbusz megvásárlására. Ezt a hatalmas összeget ÖNÖK, TI adtátok össze. Volt önök között olyan, aki a heti zsebpénzérõl, volt, aki a megérdemelt csokijáról, s talán volt olyan is, aki az aznapi uzsonnájáról mondott le azért, hogy a down szindrómában szenvedõ gyerekeknek örömet szerezzen. Nagy Erzsébet, a Szilágycsehi Down Szindróm Egyesület vezetõje a következõkeppen fogalmazta meg az élményeit:,,az akció teljes siker volt. Azt hiszem, hogy a megyében ilyen még nem volt. Amikor megláttuk, hogy csak jönnek a kocsik tele áruval, kacagtunk, sírtunk, nem tudtuk, hogy ilyen is létezik, létezhet, hogy a magyarok ennyire összefogjanak, falvak városok és ennyi segítséget és adományt nyújtsanak nekünk. Annyi élelem összegyûlt, hogy egy egész évre el vagyunk látva élelemmel. Annyit kaptunk, hogy az ablakokat kinyitva adogattuk be, hogy tárolni tudjuk. Nem csak élelem gyûlt, hanem játékok, írószerszámok, tisztítószerek és ruhanemûk is. Ha valami pluszba lesz, besegítünk belõle az öregekotthonába is.. A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács, az RMDSZ Szilágy megyei szervezete és a történelmi egyházaink nevében tiszta szívbõl köszönjük ÖNÖKNEK, hogy érezhettük, láthattuk a fiatalok és felnõtt adományozók falu és városhatárokon átívevlõ szép mozdulatát, amelyel átölelték szilágysági testvéreiket. Igazi karácsonyi cselekedet volt ez, amely áldást és szeretetet hoz ajándékozóra és megajándékozottra egyaránt. Békés, boldog, meghitt családi körben eltöltött karácsonyi ünnepeket, megvalósításokban és sikerekben gazdag boldog újévet kívánunk! Bort, búzát, békességet! december 21., Zilah

4 4. Karácsonyi üdvözletek Szilágyság/ december 23. Áldott, békés Karácsonyt és boldog, egészségben telõ, eredményekben gazdag Új Esztendõt kívánok! Fekete Szabó András szenátor Töltsék szeretetben és lelki békességgel a karácsonyi ünnepeket, és eredményes boldog új esztendõt kíván Zilah város minden lakosának Sojka Attila, alpolgármester A keresztyén hagyományok szerint az ünnepek elõtt mellõzünk mindent, ami árnyékot vethet lelkünkre, és szabad teret hagyunk, hogy a Szentlélek éreztesse valóságos jelenlétét. Kívánom mindenkinek, hogy a Karácsony szép estéje, a szokásos köszöntésekkel és hagyományokkal a szeretteik körében, a boldogság közelében találja Önöket! Boldog Karácsonyt és boldog Új Évet! Radu Cãpîlnaºiu, Zilah polgármestere Szilágycseh Polgármesteri Hivatala Istentõl áldott, szép karácsonyt, és örömökben, jó egészségben gazdag új esztendõt kíván Szilágycseh város minden lakosának! Varga András polgármester, Istentõl áldott, szép karácsonyt, és örömökben, jó egészségben gazdag új esztendõt kíván Zsibó város minden lakosának Sárközi Pál, alpolgármester Áldásos karácsonyi ünnepeket töltsenek a hagyományok jegyében szeretteik körében; az új esztendõ hozzon mindannyiunknak egészséget, reményeink beteljesülését! Dombi Attila János, Sarmaság község polgármestere Istentõl megáldott békés Karácsonyt és eredményekben gazdag boldog Új Évet kíván tisztelettel és szeretettel a Báthory István Alapítvány kuratóriuma. A legna gnagyob obb b ajándék... Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen! (Ján. 3,16),,Ímé hirdetek nektek nagy örömöt, mely egész népnek öröme lészen, mert született nektek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus... (Luk. 2:10-11.) Az idõ homokóráján újra az utolsó homokszemek peregnek le. Újra itt van az év vége, a szeretet, az ajándékozás ünnepe, Krisztus születésének örömünnepe. Krisztus megszületése, élete és áldozata képezi a szeretet legnemesebb formáját. Isten ajándéka ez a mi világunk számára: az Õ egyszülött Fiát adta.... Minden bizonnyal ez az isteni ajándékozás csúcspontja. A Megváltó születése többet jelent egy betlehemi kisfiú világrajötténél. Ez egy személyes szembesülés újjászületésünk lehetõségével. Ez az esemény akkor következik be, amikor az alázatos szív elfogadja Jézus Krisztust megváltójának, s vele együtt, a világnak nyújtott legnagyobb ajándékot is: AZ ÖRÖK ÉLETET... A keleti bölcseket egy csillag vezette a júdeai Betlehemig, ott egy jászolban megtalálták Jézust. A bölcsek az égre tekintettek és tanulmányozták a Szentírást! Azonosíthatod-e magad a bölcsekkel, ami az elmúlt évet illeti? Ahhoz, hogy Vele találkozz, az égre emelted-e tekinteted, és tanulmányoztad-e a Szentírást? A betlehemi pásztorok egyszerû és nagylelkû emberek voltak. Az éjszaka csendjében, gondolataik szüntelenül a megígért Messiást keresik. Örömmel telik meg lelkük, meglátják a rájuk sugárzó fényt, meghallják a békességet és dicsõséget hirdetõ szavakat, és szíveikben megszületik a döntés Menjünk el mind Betlehemig... (Luk. 2, 15). A pásztorok õrködtek. Ami téged illet, leülhetsz-e most, az év végén, a Betlehem környéki mezõk pásztorai helyébe? Meghallotad-e Isten hangját az éj csendjében és hajnalban, amint szívedhez szól? Eleget õrködtél-e önmagad, házad népe és embertársaid érdekében? Beszélgettél-e otthonodban a megígért Messiásról? Õrködtél-e lépéseid és útjaid fölött? Pásztorodnak nyilvánítottad-e õt? Képes vagy-e gyõzedelmesen válaszolni ezekre a kérdésekre? Ha igen, hála legyen Istennek egy ilyen diadalért. Ha nem, akkor a 2012-es évben kérjük a teremtõ mennyei Atyát, hogy vezérelje életünket, hogy újjá születhessünk az õ egyszülött fia által. Kívánom, hogy ezek a gondolatok vezéreljék életünket a 2012-es évben! Áldott Karácsonyt, örömteljes gazdag békés újesztendõt kívánok Önnek és kedves családjának. Pop Imre polgármester

5 Szilágyság/ Hitélet december 23.. Böjte Csaba ba adventi levele ele Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen. Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra készülnek, jót akarnak, dicsérik magukat és szidják egymást. Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó emberek kiabálnak, vagy értetlenül, tanácstalanul néznek maguk elé. És itt vannak a naponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek, az olcsó termékeket reklámozó médiák, és sorolhatnám tovább, de minek, hisz mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csatornán önti a televízió, a megannyi honlap. Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem falai felé. Megáll, és hosszan néz. Testemben hatalmas félelem remeg. Csak le ne borulj sírva elõttünk, Istenünk! Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! Tudom az eszemmel, hogy túl sok már a hazugság, a léha képmutatás. Magam is érzem, hogy jó lenne betörni néhány ablakot, szétverni az álnokok között. Türelmetlenek vagyunk. Egy értelmetlen, nagyon hosszúra nyúlt diktatúrából jövünk. Naivan, tisztán indultunk 89-ben, egymás kezét fogtuk, és a sárba borulva több nyelven is együtt imádkoztunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük, most miért nem értjük egymás nyelvét, vágyát, álmait? Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar. Jót magának, minél több jót! Mint a gyermekek, veszekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan szabadul el körülöttünk a pokol. Nem igaz, hogy ez a világ csak sírásból és vérbõl tisztulhat meg, léphet tovább! Hogy lehetünk ilyen vakok? Uram, te hányszor próbáltál összegyûjteni bennünket, mint kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, adtad a szeretet parancsát, és megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent jóságosan nekünk adtál, élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. Jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan. A föld csodás termékenysége szaporít nap mint nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag, kõ, hogy építhetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont ezen a földön. Van annyi vasérc, réz, mangán, hogy egy-egy autó is jutna a családjainknak. Jut könyv, jó film, tiszta bor és csók, szerelem mindenkinek. Nem sajnálod tõlünk a boldogságot. És juthat gyermekáldás, vagy vér a vérünkbõl, vagy mint Józsefnek a te szent akaratodból. Testvérem lásd, van kit szerethetsz, kit otthonodba fogadhatsz, kivel törõdhetsz, kibe beléálmodhatod álmodat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és megéred, hisz jó orvosaid vigyáznak rád, hogy fád nagyra nõjön, és árnyékával enyhet adjon családodnak. Tudósaink, mérnökeink mennyi kérdésre kerestek, találtak választ az évezredek alatt? Lassan, de biztosan hajtjuk uralmunk alá a Földet, ahogyan te kérted, Istenünk a teremtés hajnalán, még a bûnbeesés elõtt. Élhetnénk békés testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a részigazságoknál fontosabb az élet. A gonosz kacag. Ugyanazzal a süket dumával jön, ígér minden kõbõl kenyeret, fogyassz, habzsolj! Ha kell, ha nem, legyen! És ha leborulsz elõtte, mindent csak neked ígér, az egész bevásárlóközpontot, repülõt, jachtot de minek? És felvisz csodás templomok ormára, sztár leszel, dobd le magad, fürödj a csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz felettük. Uralkodj, miért vállalnád a szeretet szolgálatát? Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Habzsolva kacagsz, és szétmarcangolod világunkat. Azt hiszed, hogy gyõztél, pedig rabszolga vagy. Rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk elpusztítója. Itt állsz, Uram a XXI. századi Jeruzsálem falai elõtt, elõttünk. Szemedben könnycsepp, és nekem nincsenek érveim. Mégis arra kérlek, hogy ne bûneinket nézd, hanem újabb adventünkben jósággal jöjj közénk. Ajándékozz meg érdemtelen gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy szép Karácsonnyal. Istentõl áldott adventi megtérést, szent idõt kívánok szeretettel: Csaba testvér Karácsonykor or Szabadítónk született Ünnepelni jó! ehhez nem fér kétség. Már csak az a kérdés, hogy tudunk-e ünnepelni? Van-e kedvünk, idõnk, pénzünk ünnepelni? Karácsony ünnepéhez érkezve hiszem, hogy mindenki arra törekszik, hogy lehetõségeihez mérten megünnepelje azt. De mit is jelent ünnepelni? Mit is jelent az ünnep? Ünnepeink többnyire a múltról szólnak. Akár családi, akár egyházi, akár társadalmi ünnepekrõl legyen szó, mindig valamilyen fontos eseményre emlékeztetnek a múltból. A kérdés az, hogy mennyit nyerünk ezzel a jövõnek. Miközben a múltba réved az emlékünk, a tekintetünk, tudunk-e erõt meríteni a jövõre? Karácsony ünnepe is egy régmúlt eseményrõl szól, amelyrõl jó megemlékezni és gyermekszívvel feleleveníteni a történeteket. De a kérdés az, hogy tudok-e erõt meríteni a holnapra, vagy ünnep után ismét elszürkülök, mint aki egy rózsaszínû álomból ébred? Tegyünk fel magunknak a kérdést: Miért fontos nekem a Karácsony? A hangulatáért? A pihenésért? A családi együttlétekért? Az ajándékokért? Tudjuk, hogy ezek mind mulandóak, és ezért valami maradandó erõt, boldogságot kell keresnünk benne. Ezért kell szívünkbe vésnünk az örömüzenetet: Szabadítónk született! Jézus Krisztus értünk született! Ha végiggondoljuk a karácsonyi eseményeket, ma minden ugyanolyan, mint 2000 évvel ezelõtt. Az emberek rohanó világban éltek (éppen összeírás volt akkor is az országban) és gazdasági válságban (a Római Birodalom elnyomása alatt). Jézus egy ilyen országban keresett hajlékot, menedéket. De nem volt számára hely. A vendégfogadóknál teltház volt, az utcák zajosak voltak, senki nem várta és nem fogadta Õt. Vajon ma mi lenne Vele? Ki fogadna be egy idegent a házába ilyenkor, amikor mindenki bizalmatlan a másikkal szemben? Rólunk, erdélyiekrõl azt mondják, hogy a legnyitottabbak vagyunk, vendégszeretõek, ahol minden európai ember jól érzi magát. És tudjuk jól, hogy amikor német, holland vagy magyarországi vendégeink voltak tejbe-vajba fürösztöttük õket. De vajon Jézus milyen fogadtatásban részesülne, ha megérkezne hozzád? Felvállalnád-e? Felvállalod-e most, ezen az ünnepen, hogy neked Õ lesz a legfontosabb vendéged és ajándékod? Tedd meg, és a legboldogabb leszel. Jézus ma a te ajtódon kopogtat! Ha úgy érzed, hogy idegen számodra, itt a lehetõség, hogy megismerd, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz. Ne légy annyira elfoglalt az ünnepen, hogy elfeledkezz a legfõbb Vendégrõl, aki a szíved ajtajánál kopogtat. Hívd be Õt, ajánld fel neki házad, családod, életed, és Õ szívesen fog lakozni veled és benned. Jézus születésének ünnepe jó alkalom arra, hogy a megszokott földi kincsek, gazdagságok mellett, elõtt, fölött helyet készítsünk a hozzánk érkezõ mennyei gazdagságnak, a drága áron vásárolt megváltásunknak. Amíg errõl nem veszünk tudomást, addig nem is tehetünk mást, mint ámítjuk magunkat, hogy a költségesebb meglepetésekben, a magasabb fenyõben, a kulinárisabb ünnepi menüben rejlik ünnepünk lényege, szeretteink boldogabb volta. Karácsonykor Isten igent mondott a világra, az emberre, a megváltásra. Amikor a napok gonosznak, a leggonoszabbnak bizonyultak, amikor a napok besötétültek, a legsötétebbé váltak, akkor jött el az alkalom, az alkalmas idõ - az Istentõl rendelt idõ -, és Fiát küldte el a világba, aki gazdag lévén szegénnyé lett, hogy e szegénység által meggazdagodjunk. Krisztus szegénységére, és a mi gazdagságunkra utal a karácsonyi színtér, az istálló, jászol, de ezt hirdeti az egész jézusi életút, valamint a nagypénteki szenvedés is. A karácsony igazi gazdagsága abban van, hogy áron vétetett meg a megváltás alkalma. Legyen Jézussal együtt eltöltött Áldott Karácsonyunk mindannyiunknak! Szõnyi Levente, esperes A 2012-es év hozzon a lelkek és az elmék számára nyugodalmat, növelje egészségünket, gyarapítson anyagiakban, teljesítse reményeinket, álmainkat! Szeretteik körében eltöltött boldog Új Évet! Végh Sándor, Szilágy megye prefektusa. Az ajtón kopogtató új év találjon mindenkit egészségben és boldogságban a család és a barátok körében. A 2012-es évben vezesse Önöket a szeretet, az öröm, a bölcsesség és a nagylelkûség! Boldog Új Évet! Onorica Abrudanu

6 6. Közéletünk Szilágyság/ december 23. SZKT A kisebbségi bségi lét követelmény etelménye Kelemen Hunor a szövetségi elnök politikai beszámolójának kezdetén köszönetet mondott az RMDSZ háromszéki, területi szervezetének a vendéglátásért, külön kiemelve a pénteken lezajlott, 17 párhuzamos eseményt, amelyen az RMDSZ tisztségviselõi és szakemberei vettek részt, felmutatva ezzel is a Szövetség erejét. Az RMDSZ elnöke szerint az év utolsó SZKT-ja a mérlegvonás pillanata is, de a jövõt sem szabad szem elõl veszteni öt meg kell terveznünk, meg kell határoznunk az irányt, az utat, hiszen jövõben választásokra készül az ország, választásokra készülünk mi is, mint az tudott, novemberben összevonva tartjuk meg az önkormányzati és a parlamenti választásokat kezdte politikai beszámolóját Kelemen Hunor. A szövetségi elnök visszatekintése 2011 eredményeire és megvalósításaira, de a kudarcokra, sikertelenségekre is vonatkozott. Nehéz esztendõt hagyunk magunk mögött, amely számunkra a kongresszussal indult, ez meg is határozta az évet szervezeti szempontból. Folytattuk a kormányzati munkát, akkor is, amikor a gazdasági válság világszerte éreztette a hatását. Az önkormányzataink számára nem tudtunk akkora anyagi támogatást biztosítani, mint amennyire szükségük lett volna, de az elkezdett beruházásokat ennek ellenére folytatni tudták. Az RMDSZ által kezdeményezett Erdélyi Konzultáció során több tízezer erdélyi magyar családot kérdeztünk meg arról, hogy mit gondol a Szövetség munkájáról. Az eredmények biztatóak, annak ellenére, hogy vannak problémák, minket a konzultáció abban erõsített meg, hogy folyatnunk kell a munkát. Az emberek fontosnak tartják azt, hogy legyen parlamenti képviseletük, értékesnek tartják az önkormányzatok tevékenységet és a kormányzati jelenlétet. A gazdasági válság hatása érzõdött az Erdélyi Konzultáció eredményein, az emberek újrafogalmazták prioritásaikat: elsõ helyre kerültek a szociális problémák, a munkahelyek, jövedelmek, nyugdíjak kérdése. Ez egy természetes folyamat, és ennek következtében az RMDSZ is átszervezi cselekvési tervét ismertette Kelemen Hunor az idén lezajlott eseményeket. A szövetségi elnök kiemelte a Fõtitkárság dinamikus tevékenységét, mint mondta, gyakorlatilag az RMDSZ háttér országa a Fõtitkárság, amely mozgatja, lendületbe hozza a szervezetet. Elmondta továbbá, hogy az elkövetkezõ periódusban minden területi szervezet el kell kezdje a felkészülést a jövõ évi választásokra. Nehéz helyzetben leszünk, hiszen a régebben és újabban megjelent, erdélyi magyar pártok versenyre készülnek. Ne tévesszen meg senkit a sok álszent nyilatkozat az együttmûködésrõl, ezek a pártok versenyre készülnek, hiszen aki pártot alapít, annak egyértelmûen ez a terve. Mi továbbra is csak magunkra számíthatunk, és megismétlem azt, amit már mindenki ismer: az RMDSZ ajtaja nyitva áll mindenki elõtt hangsúlyozta Kelemen Hunor. Annak ellenére, hogy az RMDSZ nem javasolta a választási rendszer megváltoztatását, sem a helyi és a parlamenti választások összevonását, elfogadta a koalíciós partner erre vonatkozó javaslatát. Az RMDSZ elnöke emlékeztetett a Szenátus elnöki tisztsége körül lezajlott egyeztetésekrõl is: a koalíciós partnerekkel való tárgyalássorozaton abban állapodtunk meg, hogy az RMDSZ támogatja a Demokrata - Liberális Párt jelöltjét a Szenátus elnöki tisztségére, cserében pedig mi nevesíthetjük a kormányfõtitkárt. Így egy olyan pozíciót veszünk át, amelyet mostanig mindig a miniszterelnök pártjából jött személyek töltöttek be ismertette Kelemen Hunor, majd kitért arra, hogy ezt követõen sértõdött meg látványosan az ellenzék. Mi nem vagyunk árulók, még soha, egyetlen szövetségesünket sem hagytuk cserben, amíg partneri kapcsolatban álltunk. Ugyanakkor megharagudott ránk néhány Demokrata Párti képviselõ, mert nem fogadtuk el a regionalizációs tervüket, és nem fogadtuk el az alkotmánymódosító javaslatukat, sõt, elleneztük a levélen keresztüli szavazást is. Ha mindkét oldalon megharagszanak ránk, akkor azt jelenti, hogy a jó úton vagyunk. Mi az erdélyi magyar közösség érdekeit tartjuk szem elõtt. Mi nem rabszolgák vagyunk a gyarmaton, nekünk nem lehet diktálni, parancsolni. Az RMDSZ nem ilyen politikai szervezet hangsúlyozta az RMDSZ elnöke. Beszámolt a Szövetség ebben az évben elért eredményeirõl is, külön kiemelve az oktatási törvényt, a Kogalniceanu - kártya által több ezer magyar vállalkozó jutott támogatáshoz, az RMDSZ-nek köszönhetõen nem csökkentek a nyugdíjak, megszûntették a kisvállalkozók számára elõnytelen minimál-adót. Az én javaslatom 2012-re az, hogy az RMDSZ területi szervezetei, önkormányzataink, kormányzati és parlamenti képviselõink szolidárisan, egységben, a bizalmat megerõsítve menjünk elõre, folytassuk az elkezdett munkát zárta politikai beszámolóját Kelemen Hunor. Markó Béla felszólalásából Én nem hiszek a választás szabadságában, én az egység parancsában hiszek, és nekünk minden alapunk megvan, hogy ezt így érvényesítsük, minden erõnk és feltételünk megvan, hogy így állítsuk magunk mellé az egész erdélyi magyarságot jelentette ki Markó Béla az SZKT-n. A miniszterelnök-helyettes felszólalásában élesen bírálta azokat, akik, mint fogalmazott, az elmúlt húsz évben az erdélyi magyar közösség szolidaritásának szétverésén dolgoztak, és azokat is, akik az ezt szóvátevõ RMDSZ-politikusokat kioktatják. Sajnálom, hogy távollévõ harcosunkról nekem is kritikát kell mondanom, de ez a távollét legalább húsz esztendõs, vagy még több. Én teljes tisztelettel gondolok december 17-én Temesvárra, mindarra, ami akkor történt, és mindazokra, akik az ott történtek kiváltói, vagy hõsei voltak, csakhogy azóta eltelt 22 év, és ha irodalmárkodni akarnék, akkor ezt úgy fogalmaznám meg: hogyan lesz a kárpáti medvébõl plüssmaci. Kikérem magamnak, hogy kioktassanak olyanokat, akik távollévõ harcosunkról bírálóan szólnak. Azért kérem ki magamnak, mert én voltam a szenvedõ tárgya annak a hõsi gesztusnak, amelyet a legutóbb a távollévõ harcosunk az EP-ben tett: a Székely Jeruzsálem címû könyv népszerûsítésére szánt plakátot, amelyen az én nevem is szerepelt, leragasztotta. (...) Temesvár és az utána következõ idõszak a szolidaritásról szólt, és akkor beszéljünk arról is, hogy kik és miért tettek az elmúlt húsz évben a szolidaritás szétveréséért. Mert való igaz, hogy Dél- Tirolban azt mondták, hiteles vezetõkre van szükség, de én is voltam Dél-Tirolban, és ott a Dél-Tiroli Néppárt elnöke, most már tiszteletbeli elnöke, azt mondta, hogy a déltiroli autonómia kivívásának a legfontosabb eszköze az egység volt mondta Markó Béla, aki leszögezte: elsietettnek és rossznak tarja azt, hogy a Szövetség egyik-másik szervezete máris feladná az RMDSZ arcát és identitását egy képzelt koalíció kedvéért. - Én nem értek egyet ezzel. Ma egyetlen hiteles érdekvédelmi szervezetünk az RMDSZ, és ezen kívül még van két pártocska. Tessék ezt így szemlélni, tessék ezzel az önbizalommal gondolni nem elsõsorban az összefogásra, hanem az egységre. Én nem hiszek a választás szabadságában, én az egység parancsában hiszek, és nekünk, az RMDSZ-nek, minden alapunk megvan, hogy ezt így érvényesítsük, minden erõnk és feltételünk megvan, hogy így állítsuk magunk mellé az egész erdélyi magyarságot hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes. Markó Béla beszélt az RMDSZ kormányzati céljairól is. Mint mondta, egyetért azzal, hogy nagyon pontosan be kell mérni, milyen programmal, milyen prioritásokkal dolgozik tovább ebben a koalícióban az RMDSZ. Tisztázni kell a nagyobbik koalíciós partnerrel, a Demokrata-Liberális Párttal, hogy hol találkoznak az elképzeléseink, programjaink, és azt kell vinni tovább, ahol pedig nem találkoznak, mint például a regionalizálás kérdése, azt nem kell továbbvinni. Az RMDSZ markánsan fel tudja mutatni, hogy mandátumának utolsó évében mit akar mutatott rá Markó Béla. Borbély László felszólalásából Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke felszólalásában elmondta, nem véletlen, hogy a dévai Téglás Gábor Gimnázium története és vezetõsége kapták a legnagyobb elismerést a teremben, hiszen ez is azt mutatja, hogy oda kell figyelnünk a szórványban élõ magyarság igényeire, lehetõségeire és gondjaira. Nem véletlen, hogy a mai SZKT egyik legfontosabb témája a szórványpolitika, hiszen az erdélyi magyarság egészének érdeke, hogy odafigyeljen a leszakadóban lévõ részek sajátos problémáira, és megoldásokat találjon az asszimiláció megállítására. A politikai alelnök kifejtette, véleménye szerint nem szabad az erdélyi magyar közösségeket kitenni annak a veszélynek, hogy képviseletük felaprózódjon, hiszen ha nem vagyunk egységesek, nem vagyunk többségben, akkor a döntéseket az egyszerû matematika elve alapján mások fogják meghozni helyettünk. Figyeljünk oda, mi történik Marosvásárhelyen. Nem szabad feladnunk a kiharcolt pozícióinkat, éppen ezért szomorú az, ami a Színmûvészeti Egyetemen történt, ahol lehetõségünk lett volna további négy évre egy rátermett, jól felkészült magyar rektort választani, ez sajnos nem így történt. Önrendelkezési jogunk ott kezdõdik, hogy van lehetõségünk beleszólni a minket érintõ kérdésekbe. Ehhez egységre, összefogásra van szükségünk. - összegzett Borbély László. A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy az RMDSZ-nek minden évben megjelenik az egy évi kormányzati munkásságot összegzõ Ez a mi munkánk kiadványa, amely idén is nagyon sok megvalósítást tartalmaz, és ha összehasonlítjuk a 2009-es összegzést a 2010-es illetve a 2011-es kiadványban szereplõ megvalósításokkal, akkor látni fogjuk, hogy milyen sokat jelent az RMDSZ kormányzati szerepvállalása, mennyi területen sikerült jelentõs kedvezményeket kiharcolni a magyar közösségek számára. Meggyõzõdésem, hogy a kormányzati intézményekben dolgozó kollegák munkája nélkül nem lenne olyan oktatási törvény, amely elõnyös a magyarság számára, nem lenne számtalan magyar településen víz- és csatornahálózat, nem lenne a Székelyföldet átszelõ 12-es országút felújítva, és még sorolhatnám. Nem tekinthetünk el attól, hogy mi történik körülöttünk, meg kell hozni népszerûtlen intézkedéseket, nehéz döntéseket, de biztos vagyok benne, hogy az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának mérlege pozitív. - hangsúlyozta Borbély László. A politikai kommunikációnak két egyszerû szabálya van: rövid és érthetõ üzenetek és ismétlés fogalmazott Kovács Péter az SZKT- én elhangzott felszólalásában.,,tõkés László mindent megtett azért, hogy az EP alelnöke maradjon. Tõkés Lászlónak tudtára adta a magyar, a német és a román EP delegáció, hogy ebben a törekvésében nem támogatja. Tõkés László azért nem,,vállalt egy újabb mandátumot, mert tudta, hogy alulmaradna egy szavazáson sorolta a Szövetség fõtitkára a rövid, érthetõ üzeneteket. Hozzátette:,,Tõkés László mindent megtett azért, hogy az EP alelnöke maradjon. Tõkés Lászlónak tudtára adta a magyar, a német és a román EP delegáció, hogy ebben a törekvésében nem támogatja. Tõkés László azért nem,,vállalt egy újabb mandátumot, mert tudta, hogy alulmaradna egy szavazáson. (Folytatás a 7. oldalon)

7 Szilágyság/ SZKT A kisebbségi bségi lét követelmény etelménye (Folytatás a 6. oldalról) A politikai vitát követõen Kelemen Hunor szövetségi elnök még elmondta, Tõkés László európai parlamenti alelnökké való választását annak idején az RMDSZ is támogatta, így az a tény, hogy most Tõkés László támogatottság hiányában nem indul az alelnöki tisztségért, az RMDSZ-t bántja, ugyanakkor Tõkés László eddigi tevékenységét minõsíti. Szimbolikus helyszín Sepsiszentgyörgy, hiszen az itteni vezetõk felismerték, hogy Székelyföld is erõsebb lesz, ha a szórvány megerõsödik, ma pedig olyan dokumentumokat fogad el az SZKT, amely a szórvány számára fontos kezdte felszólalást szombaton az SZKT-én Winkler Gyula, aki a Szórvány frakció nevében beszélt. Winkler Gyula felszólalásából Szükség van az új szórványpolitikára, az új cselekvési tervre, hangsúlyozta az RMDSZ Hunyad megyei elnöke. Szemléletváltásnak vagyunk tanúi, új szórványpolitikánk kezdeményezõ, pro-aktív, offenzív jellegû. Korábban a demográfiai, de a politikai folyamatok is arról szóltak, hogy az erõsebbek tovább erõsödnek, a gyengék gyengülnek. A népszámlálás demográfiai szempontból nem hozott jó eredményt a szórványban, de az biztató, hogy az RMDSZ kiemelten odafigyel ezekre a közösségekre fogalmazott Winkler Gyula, méltatva annak fontosságát, hogy az SZKT is megerõsítette a Szórvány Napja alkalmából elfogadott zárónyilatkozatot, valamint elfogadásra került a szórvány cselekvési stratégia. Néhány mondatban ismertette az európai politikai helyzetet, kiemelve, hogy elõzménytelenek azok a feszültségek, amelyek elérték az uniót. Eddig a két sebességû Európa a régi és új, valamint a fejlettebb és kevésbé fejlett tagországok különbségét jelentette. Ma inkább arról beszélünk, hogy vannak tagországok, amelyek a politikai integráció mellett kötelezték el magukat és vannak tagországok, amelyek a szabadkereskedelmi egyezmény útjával megelégednek, ilyen például Nagy- Britannia. Mi a közösségek, a régiók Európájában szeretnénk élni, ez a politikai integrációt választó tagállamok útja, csakis ez vezethet az erõs, szolidáris Európához mutatott rá az Európai Unióra váró kihívásokra Winkler Gyula. Cseke Attila szenátor szerint az a különbség az RMDSZ és más politikai pártok között, hogy míg a többi part számára a kampány a mandátum negyedik évében kezdõdik el, addig a Szövetség a mandátum harmadik évében konkrét eredményeket tartalmazó kiadványt tud felmutatni.,,ez azért van, mert a mandátumot végigdolgoztuk, éppen ezért vannak eredményeink, és fontos, hogy ne szégyelljük azt, amit elértünk Szabó Ödön az 5 százalékos küszöb, valamint a partnerképesség fontosságát emelte ki. A nagyváradi szervezet ügyvezetõ elnöke szerint az 5 százalékos küszöb elérése nem jelenthet gondot, ha a Szövetség megõrzi partnerképességét.,,fontos, hogy kiegyensúlyozott politizálással ne szigetelõdjünk el a politikai palettán vélekedett Szabó. Az erdélyi magyarság számára kialakított pozitív jövõkép felmutatásának fontosságát hangsúlyozta Borboly Csaba.,,A családok biztonságáért, munkahelyek teremtéséért kell cselekednünk, módosítanunk kell azokat a törvényeket, amelyek nehezítik mindennapi életünket fogalmazott Borboly. A,Minden magyar számít mottót emelte ki Király András. Az oktatási államtitkár szerint ennek jegyében kell szembenézni az összevont választások kihívásaival, ennek jegyében kell újraértelmezni a társ- és tagszervezetekkel való viszonyt, kell felszólítani õket a közös cselekvésre. A tanügyi törvény alkalmazása kapcsán sajnálatosnak tartotta, hogy késik ennek életbeléptetési folyamata, de hangsúlyozta: a tanügyi decentralizáció újabb felelõsséget ró mindazokra, akik az erdélyi magyarság érdekében cselekednek. Ezüstfenyõ A 2002-ben létrehozott díjat immár tíz éve olyan személyeknek adományozzák, akik kiemelkedõ munkát végeztek a magyarság szülõföldön való megmaradásáért és az RMDSZ programjának megvalósításáért. A RMDSZ elnöke ugyanakkor Téglás Gábor díjat adott át Markó Béla miniszterelnökhelyettesnek, Takács Csaba volt ügyvezetõ elnöknek és Varga Károlynak a dévai magyar szórványoktatás megteremtése érdekében végzett áldozatos eredményes munkájukért. Számomra nagy megtiszteltetés, hogy ebben az évben én adhatom át az RMDSZ Ezüstfenyõ Díjait, ezzel a kitüntetéssel a Szövetség azok munkáját ismeri el, akik nem díjakért, hanem valóban a közösségért dolgoznak. Az RMDSZ a következõ évtizedekben is megköszöni minden magyar munkáját, mert minden magyar számít - hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök a díjátadón. Mint mondta, ebben az évben átadnak egy másfajta díjat is, amellyel azokat a személyiségeket tüntetik ki, akik meghatározó szerepet vállaltak a szórványmagyarság megmaradásáért folytatott küzdelemben, ez esetben a Dévai Téglás Gábor Középiskola létrehozásában. A díj átvételekor Markó Béla úgy értékelte: a dévai magyar középiskola jelképe, példája a mi életünknek, és egyben egy csattanós válasz a kishitûeknek, azoknak, akik nem hisznek a szórványmagyarság jövõjében, az érdekvédelmi politizálás lehetõségeiben. Hit és optimizmus kell egy betonrengetegbõl magyar iskolát létrehozni, és ebben az RMDSZ-nek döntõ szerepe volt mondta a miniszterelnök-helyettes, aki úgy fogalmazott: az elmúlt hónapok azt bizonyították, hogy az RMDSZ jó állapotban van, megfelelõ eszközökkel rendelkezik a kormányzatban és az önkormányzatban is, a Székelyföld és a szórvány kapcsolatának szorosabbra fûzése révén pedig a szolidaritás is erõsödött a közösségen belül. Markó Béla úgy értékelte: a népszámlálás elõzetes adatai is azt jelzik, hogy az etnikai arányok tekintetében a Székelyföldön megfordulni látszik egy 100 éves folyamat, és ma jobb arányban vagyunk, mint két, három évtizeddel ezelõtt. Félre kell tenni a kishitûséget, és figyelnünk kell a pozitív folyamatokra is: meggyõzõdésem, hogy ez az RMDSZ húsz éves politikájának az eredménye is mutatott rá Markó Béla. Idén, a Szövetség és a területi szervezetek javaslatai alapján Kelemen Hunor szövetségi elnök Ezüstfenyõ Díjban részesítette a következõ személyeket: Jakab Károly nyugdíjas agrármérnök, Arad Kresz Béla szervezési referens, Beszterce Naszód Gellért Gyula az Érmelléki Református Egyházmegye volt esperese, Bihar Bacsó László polgármester, Bihardiószeg, Bihar Szegedi László Tamás lelkész-esperes, szórványkollégium vezetõ, Brassó Bors Béla alelnök, RMDSZ Csík területi szervezete, Csík terület; Pálosy János mérnök, Fehér Szabó Á. Rudolf ügyvezetõ elnök, RMDSZ Gyergyó területi szervezete, Gyergyó terület; Balázsi Dénes polgármester, Bardóc, Háromszék; Bálint Olga igazgató, Közösségi Szolgáltatási Komplexum, Kézdivásárhely, Háromszék; Dezméri István ügyvezetõ elnök, RMDSZ Hunyad megyei szervezete, Hunyad Boros János építkezési tanácsadó, Kolozs Egyed Péter egyetemi tanár, Kolozs Nagy Péter alelnök, RMDSZ Krassó- Szörény megyei szervezete, Krassó-Szörény Dénes Irénke igazgató, Maros megyei Pénzügyi Igazgatóság, Maros Nagy Márton polgármester, Koronka, Maros Pataki Enikõ iskolaigazgató, Szatmár Rácz Éva miniszteri tanácsos, Szatmár Tóth Ferenc vezérigazgató-helyettes, RomGaz Medgyes, Szeben Bogdán Zsolt-Miklós esperes, Szilágy Molnár József polgármester, Szilágyszeg, Szilágy Halász Ferenc fõtanfelügyelõ-helyettes, elnök, RMDSZ Temes megyei szervezete, Temes Dr. Márton Pál Árpád nyugdíjas sebész, fõorvos, Nagybánya terület; Sándor Kálmán, elnök Homoródalmási Közbirtokosság, Udvarhelyszék; Szabó István-Károly fõtanfelügyelõhelyettes, Szilágy Hegyeli Attila néprajzkutató, ügyvezetõ elnök, Moldvai Csángó-magyarok Szövetsége; Kónya László nyugdíjas pedagógus, Szatmár Barna Gergõ szociológus, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár; Kiss Tamás szociológus, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár. (Tájékoztató) Közéletünk december 23.. A magyar arság képviseletének szükségessége a Román Par arlamentben A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa felszólítja a Romániában tevékenykedõ magyar politikai pártokat, hogy pártérdekek, pártküzdelmek és egyéb megosztást elõidézõ akciók félre tételével, mindenekelõtt az erdélyi magyarság érdekét tekintve, igyekezzenek minden erõt latba vetni annak érdekében, hogy legyen magyar képviselet a román parlamentben. Bár a Romániában esedékes választásokig bõven van idõ, egyházkerületünk Igazgatótanácsa sokévi tapasztalattal rendelkezve, már most, a javában zajló kampány elsõ szakaszában figyelmezteti a parlamenti helyeket megcélzó pártokat, hogy több oknál fogva is csökkent a bejutás esélye. A matematikai kilátás elszomorító, azonban higgadt, célkövetõ és egymást támogató magatartással lehetõségeink nemcsak elméletileg javíthatóak, hanem a gyakorlatban is. Magyar Nemzetünk egésze most elvárja tõlünk, hogy józan bátorsággal Erdélybõl és Partiumból képviselõket küldjünk a bukaresti parlamentbe is. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa kijelenti, hogy a református egyház képviselõi nem hordoznak kiemelt felelõsséget a parlamenti képviselet elérése ügyében, éppen ezért nem tehetõk felelõssé senki részérõl esetleges kudarc esetén. Ugyanakkor segítõ szándékkal fordulunk a közéleti szereplõk felé, akiktõl elvárjuk javaslataink elfogadását és betartását, mert csak így remélhetjük az eredmények jelentkezését. Egyházkerületünk elszomorítónak minõsíti a pártcsatározások nyomán kialakult helyzetet, amelyben a romániai magyarok kétharmada tagadhatatlanul elfordult a politikumtól. Nem hallgathatjuk el tapasztalatunkat, hogy ebben a folyamatban a politikai pártok tekintélye és hitele a mélybe zuhant. Az is igaz, hogy a mennyei vezetést nélkülözõ egyházi politizálás is megbukott. A Romániában élõ egyházak között a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek elve nem lehet más, mint a Krisztusé: Én azt a dicsõséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk (Ján 17, 22). Integratio in integrum! Gyakorlata sem lehet más, mint a Krisztusé: Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok (Mt. 10, 16). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa a politikai pártokhoz mért egyenlõ távolság elvét a megvalósítható közelség jegyében gondolja végrehajtani. A közeledést viszont elvárjuk azoktól, akik gyülekezeteink tagjainak szavazatára számítanak. Okos és szelíd lelkülettel támogatjuk a közéleti szerepvállalókat a közelgõ választások alkalmával minél több parlamenti hely betöltése végett. Ugyanakkor elvárjuk, hogy ne csak a választások idején kerüljünk látótérbe, hanem a választások közötti közös teherviselésben és a közös örömök megosztásában is. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa

8 8. TV mûsor Szilágyság/ december 23. szombat - december 31. 6:30 Hajnali gondolatok 6:34 Magyar gazda 7:00 HungarIQ 7:25 Erdõjárók 7:55 Opera Café 10:00 Gyerekdalok 10:05 Mozdulj! 10:30 Gyerekdalok 10:35 Egy velencei csibész Amerikába megy 12:00 Gyerekdalok 12:02 Családom és egyéb emberfajták 12:25 Gyerekdalok 12:30 Most a Buday! - Szilveszter :01 Hírek 13:05 Aki feltalálta a rövid élet titkát 13:35 Vivát Bacchus! 14:30 Meztelen diplomata 15:55 Beethoven 2 17:25 Maradj talpon! 18:35 Gasztroangyal - Disznóvágás 19:30 Ákos - Arénakoncert 20:30 Híradó este 20:55 Idõjárás-jelentés 21:00 Poén Péntek - L art pour l art Társulat: Banán, pumpa, kurbli 4. 22:00 Poén Péntek - Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 22:55 Határtalan zene 1:00 Himnusz 1:02 Schmitt Pál köztársasági elnök újévi köszöntõje 1:10 Retró kabaré 2:55 Házibuli hajnalig 3: szál cigi (am. 6:15 Gazdakör 7:10 Magyar cirkusztörténet 7:35 Kiváncsi Fáncsi 7:40 Télapó pirossapkás koboldjai 8:10 Kolumbusz Kristóf 8:35 Szimba, az oroszlánkirály 9:00 A mesemondó 9:30 Daktari 10:30 Szerelmes földrajz 11:00 Az állatok világa 11:30 Tízperces mesék 11:40 Münchausen báró csodálatos kalandjai 13:02 Híradó 13:10 Vers 13:15 Az állatok világa 13:50 Felfedezõ úton a Robinson család 14:15 Felfedezõ úton a Robinson család 14:45 Hogy volt!? 15:45 Az örök Jávor 16:35 Filmdalok, filmslágerek Karádytól a Valami Amerikáig 17:20 Nemo kapitány 19:00 Híradó 19:30 Mese 20:00 Mága Show 22:05 Zimmer 23:40 Kívánságkosár 1:00 Himnusz 1:02 Schmitt Pál köztársasági elnök újévi köszöntõje 1:05 Vörösmarty Mihály: Szózat 1:10 Macska-jaj 3:20 Dave Chappelle koncert 7:30 Top Shop 8:00 Muppet-show az ûrbõl 9:15 Kölyökklub 11:05 Asztro Show 12:00 Autómánia 12:30 Bigyó felügyelõ 13:50 Macskafogó 2. 15:30 Szuperzsaru 17:30 Kincs, ami nincs 19:30 RTL Klub Híradó 20:00 Fókusz Plusz 20:30 Men in Black 22:10 ValóVilág 23:10 Amerikai taxi 1:00 Himnusz 1:05 Gézhelyzet, avagy kórház a káosz szélén 2:45 Süthetjük 4:00 Mûsorszünet 7:00 Látlelet a Földrõl 7:30 Tv2 matiné 11:00 Röfitábor 12:35 Tappancsok 14:05 Szellemirtók 2. 16:00 Fletch 2. - Szenzációs ajánlat 17:45 Bilko fõtörzs 19:30 Tények 20:00 Aktív 20:30 Frizbi Hajdú Péterrel 21:30 Retro B.U.É.K :00 Himnusz 1:05 Retro B.U.É.K :35 Euro túra 3:15 Elbaltázott nászéjszaka 4:45 Mûsorszünet 5:25 Homokzene mesék 5:40 Mesélõ cégtáblák 6:05 Szabadlábon Zalában 6:35 Hajnali gondolatok 6:39 Anyanyelvi szószóló 7:00 Fõtér 7:55 Opera Café 10:00 Csudaszombat - Buli van! Szilveszter 10:05 A 3 kismalac és a farkasok 10:35 Nicsak 10:40 Magyar népmesék 11:20 Nicsak 11:45 Magyar népmesék 11:50 Nicsak 12:25 Magyar népmesék 13:01 Csudaszombat - Buli van! Szilveszter 13:02 Nicsak 13:40 A majmok kastélya 14:55 Nicsak 15:15 Dr. Minorka Vidor nagy napja 16:30 Jasper, a dög 18:20 Két szélhámos és egy fél 19:50 Valami új! 21:00 Híradó este 21:24 Idõjárás-jelentés 21:55 Magyar Rádió Szimfonik Live 1:00 Schmitt Pál köztársasági elnök újévi köszöntõje 1:05 A misszionárius 2:30 Maradj talpon! 3:35 És most csináljuk...! 4:10 Szilveszteri ihaj-csuhaj 5:15 Showder Klub 6:10 A császárnõ 7:05 Gyõzike 8:00 Televíziós vásárlás 11:00 Showder Klub 12:00 Showder Klub 12:55 X-Factor USA 14:15 X-Factor USA 15:10 Showder Klub 16:05 Showder Klub 17:05 Maverick 19:35 Ron kapitány 21:25 Waterworld - Vízivilág 23:50 Showder Klub 00:45 BeleValóVilág 1:15 X-Factor USA 2:35 X-Factor USA 3:30 Ron kapitány 6:15 Mama Jack 8:05 Televíziós vásárlás 11:10 Seriff az égbõl 12:55 A seriff és az idegenek 14:35 Hangya boy 16:10 Ágyugolyófutam 2. 18:20 Üldözési mánia 20:25 A zûrhajó 22:00 Inferno 23:45 Bosszú mindhalálig 1:45 Harminchat 3:50 Üldözési mánia 5:10 Mûsorszünet 7:05 Heston lakomái 7:55 Egy kórház magánélete 8:50 A szépség és a szörny 9:45 Zsírégetõk 10:35 Halottnak a csók 11:25 Álomgyári feleség 12:15 Joe és a vulkán 14:00 Túl az Óperencián 16:25 Vérmes négyes 16:50 Vérmes négyes 17:15 Mike és Molly 17:40 Billy Madison - A dilidiák 19:15 Szenzációs recepciós 21:00 Showtime - Végtelen és képtelen 22:50 Ponyvaregény - Pulp Fiction 1:35 Letaszítva 3:40 Billy Madison - A dilidiák 4:55 Mûsorszüne Vasárnap - január 1. 5:30 Házibuli hajnalig 6:55 Hajnali gondolatok 7:00 Múlt-kor 7:25 Valaki 7:55 Opera Café 10:00 Lúdas Matyi 11:10 Vad Magyarország 12:05 Schmitt Pál köztársasági elnök újévi köszöntõje 12:15 A Bécsi Filharmonikusok újévi koncertje 14:40 Hírek 14:45 Petõfi Összeállítás 15:15 Az aranyember 17:05 Elle - Modern Hamupipõke 18:45 Rex Rómában 19:35 SzerencseVasárnap 20:30 Híradó este 21:00 Idõjárás-jelentés 21:05 Magyarország, szeretlek! 22:20 Mr. Balhé 23:55 Millió dolláros bébi 2:05 Magyar bulizenék 3:06 Mûsorszünet 5:00 Szerelmes földrajz 5:35 Szilveszteri nótacsokor 6:15 Gazdakör 7:05 Ami igaz, az igaz 7:35 Kolumbusz Kristóf 7:45 Szimba, az oroszlánkirály 8:10 A bûvös harang 8:30 Tálentum 9:05 Daktari 10:00 Isten kezében 10:30 Élõ egyház 11:00 Isten kezében 11:30 Beavatás 12:00 Világ-nézet 13:02 Híradó 13:10 Vers 13:15 Élõ népzene 13:45 Hazajáró 14:25 Rosszcsont kalandjai 14:50 Rosszcsont kalandjai 15:20 Szoborfák 16:15 Törvény által védve 16:45 Múltidézõ 17:20 Meseautó 19:00 Híradó 19:30 Önök kérték! 20:30 Klubszoba 21:30 Galambos Erzsi születésnapi gálaestje 23:05 Alex és Emma - Regény az életünk 00:40 Porrá leszünk 1:30 Underground 2:25 Beköszöntõ - népköltés 2:30 Himnusz 2:35 Múltidézõ 3:00 Élõ népzene 3:25 Világ-nézet 4:20 Klubszoba 7:30 Top Shop 8:00 Kölyökklub 11:15 Trendmánia 11:40 Törzsutas 12:05 Havazin 12:35 Felicity 14:10 Ilyenek voltunk 16:15 Jó ugatás fél gyõzelem! 17:50 Scooby Doo 2.: Szörnyek póráz nélkül 19:30 RTL Klub Híradó 19:55 ValóVilág 22:30 Nagy durranás 00:05 Portré otthon 00:30 Halálos temetés 2:05 Jópofa kofa 2:30 Mûsorszünet 6:45 Reggeli gondolatok 7:15 Egzotikus Ázsia 7:45 Tv2 matiné 10:45 Táncos visszatér 12:30 A Macska - Le a kalappal! 14:00 Hõs 15:50 Kleopátra 17:40 Kleopátra 19:30 Tények 20:00 Tök állat 21:35 Jól áll neki a halál 23:30 Pelenkás bajkeverõ 1:15 DAKAR :45 Hét év Tibetben 4:05 Mûsorszünet 5:40 Gasztroangyal 6:35 Hajnali gondolatok 6:38 Anyanyelvi szószóló 7:00 Fõtér 7:55 Opera Café 9:55 Szót kér a természet

9 Szilágyság/ TV mûsor december :00 Geronimo Stilton 10:20 Sam, a tûzoltó 10:30 Sandokan 10:55 Enid Blyton kalandfilm sorozata 11:20 Amika 11:35 Az utolsó mohikán 12:00 Sarah Jane kalandjai 12:30 József Attila: Kertész leszek 12:31 Most a Buday! 13:01 Engedjétek hozzám 13:05 Így szól az Úr! 13:15 Katolikus krónika 13:40 Három királyfi, három királylány 14:05 Mennyek királynéja 14:55 A sokszínû vallás 15:10 Unitárius magazin 15:35 Református ifjúsági mûsor 15:45 Kálvin évek :00 Az Árpád-kor templomai 16:10 Beethoven 2 17:40 Meztelen diplomata 19:00 Mi micsoda 19:25 Vipo, a repülõ kutya kalandjai 19:40 Magyar népmesék 19:50 Billy Idol - Az In Super Overdrive turné 21:00 Híradó este 21:29 Idõjárás-jelentés 21:30 Schmitt Pál köztársasági elnök újévi köszöntõje 21:35 Az aranyember 23:25 A misszionárius 00: szál 2:25 Modern Hamupipõke történet 4:00 Mr. Balhé 5:20 Showder Klub 6:10 Kész Átverés! 7:00 Televíziós vásárlás 10:10 Showder Klub 11:05 Showder Klub 12:05 Waterworld - Vízivilág 14:30 Idõgéppel a lovagkorba 16:10 A kölyök 18: kiskutya 20:00 A Gyûrûk Ura - A Gyûrû Szövetsége 23:10 Csonthülye 2. - Csapás a múltból 1:05 BeleValóVilág 2:05 Showder Klub 3:05 Idõgéppel a lovagkorba 4:45 Kész Átverés! 6:05 Ágyugolyófutam 2. 8:05 Televíziós vásárlás 11:10 Dirty Dancing - Piszkos tánc 12:00 A zûrhajó 13:35...és megint dühbe jövünk 15:45 Bûnvadászok 17:55 Lenni vagy nem lenni 19:55 A Paradicsom foglyai 22:00 Kobra 23:40 Elemi ösztön 2:00 Rajzás 3:45 Kobra 6:20 Zsírégetõk 7:05 Halottnak a csók 7:55 Egy kórház magánélete 8:50 Egy kórház magánélete 9:45 A szépség és a szörny 10:40 Topmodell leszek! 10:45 Édes kísértések 11:30 Szex és New York light 12:00 Szex és New York light 12:30 EgészségÕr 13:00 MaxxMotion Autós Magazin 13:30 A nagy házalakítás 14:20 A nagy házalakítás 15:10 Szenzációs 16:55 Meseautó 18:50 Stuart Little kisegér 20:20 Harmadik mûszak 21:15 CSI: A helyszínelõk 22:00 Beugró Plusz 23:00 Szerepcsere 1:05 Csak egy kis pánik 3:00 EgészségÕr 3:25 CSI: A helyszínelõk 4:10 Harmadik mûszak 4:55 A nagy házalakítás Hétfõ- január 2. 6:20 Hajnali gondolatok 6:25 Kárpát Expressz 6:55 Ma Reggel 10:00 Afrika gyöngyszeme 10:50 Rex Rómában 11:40 Tökéletes házasság 12:30 Agrárpercek 13:01 Híradó délben 13:25 Kárpát Expressz 13:55 Roma Magazin 14:25 Domovina 14:55 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeibõl 15:25 Természetfilmesek és egyéb állatfajták 15:55 Angyali érintés 16:40 Különleges mentõalakulat 17:25 Mi, ha nem magyar? 17:40 MM 18:40 Család csak egy van 19:30 Maradj talpon! 20:30 Híradó este 21:00 Sporthírek 21:05 Idõjárás-jelentés 21:15 Szeretettel: Angelina Jolie 21:55 Hacktion 22:45 Átok 2. 23:15 Aranymetszés 00:10 Múlt-kor 00:40 Sporthírek 00:50 Család csak egy van 1:35 MM 2:37 Mûsorszünet 5:15 Önök kérték! 6:30 Gazdakör 6:40 Híradó 7:00 Az ördögszántotta hegy 7:30 Híradó 7:40 Kisváros 8:15 Kisenciklopédia 8:30 Híradó 8:40 MacGyver 9:30 Híradó 9:35 Éj-mélybõl fölzengõ 10:05 Végjáték 11:00 Család-barát 11:50 Könyvhalász 12:00 Élõ egyház 12:30 Hazajáró 13:02 Híradó 13:10 Vers 13:20 Kívánságkosár 15:10 Klubszoba 16:10 Megvalósuló álmok 17:00 Dominó 17:40 Az állatok világa 18:15 Kisváros 19:00 Híradó 19:30 Közbeszéd 20:00 Térkép 20:30 Államiságunk története a mûvészetben 21:00 Ünnepi Gála az Alaptörvény hatályba lépésének alkalmából 22:20 Híradó 22:25 Könyvhalász 22:30 Tíz kenu 00:15 Dunasport 00:20 Sportaréna 1:10 Az ártéri ház 2:05 Budapest ostroma 2:50 Vers 2:55 Himnusz 3:00 Térkép 3:30 Megyejáró 3:40 Család-barát 4:35 Kívánságkosár 6:55 Top Shop 7:20 Fókusz Plusz 7:50 Fókusz Reggel 8:40 Reflektor Reggel 8:50 Reggeli - Csak csajok 9:30 A szerelem rabjai 10:20 Második esély 11:10 Jópofa kofa 11:35 Top Shop 13:15 Asztro Show 14:15 A szív útjai 15:10 A szív útjai 16:05 Mars a Marsra! 17:35 Az éden titkai 18:30 Sarokba szorítva 19:30 RTL Klub Híradó 20:15 Fókusz 21:20 Barátok közt 22:00 ValóVilág 23:05 Nagyágyúk 00:05 Minden, amit mindig is tudni akartál a Pókerrõl... 00:30 Reflektor 00:40 Pókercsajok 2:20 Mûsorszünet 6:25 Teleshop 7:00 Magellán 7:25 Tények Reggel 8:00 Mokka 10:40 Stahl konyhája 10:50 Babapercek 11:00 Teleshop 12:35 Mi volt ez az egész? 14:10 Eva Luna 15:10 EZO.TV 16:20 Rex felügyelõ 17:20 La Pola 18:20 Update Konyha 18:25 Eva Luna 19:30 Tények 20:30 Aktív 21:30 Jóban Rosszban 22:00 NCIS 23:00 NCIS: Los Angeles 00:00 Aktív 1:00 Tények Este 1:30 DAKAR :05 EZO.TV 2:40 Életfogytig zsaru 3:25 Életfogytig zsaru 4:10 Magellán 4:35 Animációs filmek 5:35 Liszt: Esz-dúr zongoraverseny 5:55 Sírjaik hol domborulnak... 6:20 Hajnali gondolatok 6:25 Kárpát Expressz 6:55 Ma Reggel 10:00 Natúra - Budapest természeti értékei 10:25 Társbérletben a tárgyakkal - A zongora 10:50 Magyar évszázadok 11:10 Sport :00 Magyar rock 13:01 Híradó délben 13:19 Sporthírek 13:23 Idõjárás-jelentés 13:25 Kárpát Expressz 13:55 Szabadlábon Zalában 14:20 Újévi vigasságok 14:35 A szent hajdan gyöngyeibõl 15:05 Petõfi 16:05 Hogy volt!? 18:10 English 4U 18:40 Família Kft. 19:05 Angyali érintés 19:50 Vipo, a repülõ kutya kalandjai 20:00 Magyar népmesék 20:10 Különleges mentõalakulat 20:55 Üzenetek 21:00 Híradó este 21:29 Sporthírek 21:33 Idõjárás-jelentés 21:35 McLeod lányai 22:20 Maradj talpon! 23: :55 Bûvölet 00:25 Bûvölet 00:50 On The Spot: Mauritánia 1:35 McLeod lányai 2:20 Família Kft. 2:45 Sport :35 Magyar rock 4:30 A szent hajdan gyöngyeibõl 5:20 Szent menedék 7:05 Dirty Dancing - Piszkos tánc 8:05 Televíziós vásárlás 11:10 Lenni vagy nem lenni 13:10 Az operaház fantomja 15:45 A Paradicsom foglyai 17:50 Családi ügy 20:00 Gördülõ kung-fu 22:00 Conan, a barbár 00:20 Hegylakó 5.: A forrás 1:55 Ásó, kapa, vadkaland 3:30 Conan, a barbár 5:50 Mûsorszünet 6:55 Kincsek a padláson 7:20 Kincsek a padláson 7:50 Segítség, szülõ vagyok! 8:40 Vészhelyzet 9:30 Gyilkos sorok 10:30 A nagy házalakítás 11:20 Stuart Little kisegér 12:55 Amerikai mesterszakács 13:50 Monk - Flúgos nyomozó 14:45 Monk - Flúgos nyomozó 15:40 CSI: Miami helyszínelõk 16:35 Nyomtalanul 17:25 Miami Vice 18:25 Miami Vice 19:25 Gordon Ramsay - A konyha ördöge 20:20 Jóbarátok 20:50 Jóbarátok 21:15 Két pasi - meg egy kicsi 21:45 Két pasi - meg egy kicsi 22:10 Fedezd fel Forrestert! 00:40 CSI: Miami helyszínelõk 1:35 Esküdt ellenségek: Bûnös szándék 2:30 A sportriporter 4:10 A nagy házalakítás

10 10. Sportvilág - Humor Szilágyság/ december 23. X. Fociszilv ociszilveszter A szervezõ bizottság december 15-én a következõ csoportfelállást sorsolta: A csoport : Szilágyperecsen Ráton Szilágysomlyó Désháza Ipp Nagyfalu II Perecseni pálya B csoport: Nagyfalu I Kárásztelek Bõsháza Szilágyzovány Kraszna Körösfõ Nagyfalui pálya C csoport: Zsobok Somlyóújak Doba Szilágybagos Diósad Varsolc Meghívó III. Újévi Ifjúsági Focikupár ocikupára A Szilágycsehi Ifjúsági Tanács (SZIT tagszervezet) az egészséges életmódra való nevelés érdekében január 14-én, szombaton Szilágycsehben szervezi meg a III. Újévi Ifjúsági Focikupát, amelyen részt vehet minden olyan sportot kedvelõ ifjú, aki már betöltötte a 16-ik életévét, illetve aki még nem töltötte be a 36-ik életévét. A csapatok összetétele 5+1. A mérkõzések idõtartama 2 x 10 perc, kivételt képeznek az elõdöntõk és a döntõ, amelyek idõtartama 2 x 15 perc. Helyszín: Szilágycseh Jelentkezni kizárólag elektronikus formában lehetséges a weboldalon január 12., 16 óráig. A sorsolásra aznap 17 órakor kerül sor az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének székházában. Benevezési díj: 30 lej csapatonként 20 lej személyenként, amely egyben Szilágyerked Perecseni pálya D csoport: Sámson-Mocsolya Kémer Völcsök Szilágycseh Szilágyballa Sarmaság Nagyfalui pálya Játékvezetõk: Bogya Ferenc Tódor Attila Szigyártó Zsolt Józsa Csongor Almási Tibor Püsök Zoltán Fradi Antal Ferenc Stâncel Vasile Feraru A csapatok december 28-án 7:45-kor gyülekeznek a nagyfalui pályán. Kovács Kuruc János tartalmazza az esti vacsorához való hozzájárulást is. Program: 08:00 08:30 Érkezés, regisztráció 08:30-09:00 Ünnepélyes megnyitó 09:00-19:00 Mérkõzések lebonyolítása 19:00-19:30 Eredményhirdetés, díjkiosztás 19:30 Vacsora a Panoráma panzióban Szeretettel várjuk minden sportolni és szurkolni vágyó barátunkat! Románia az 56. helyen en zárja az évet a FIFA világrang anglistán Szilveszteri bulin A szilveszteri buli már a javában tart, pia, tánc, miegymás. Egy srác odamegy egy már jó ideje ücsörgõ lányhoz: - Veled nem táncol senki? - Nem. - Akkor feltennéd a virslit fõni? Szõke nõk Az év elsõ napján két szõke nõ telefonon beszélget: - Hogyan töltötted a szilvesztert? - Szokásom szerint, ágyban. - Mesélj! Nagy társaság volt? Levél a Télapónak: Szia Mikulás bácsi, Józsi vagyok! Szeretnék kérni karácsonyra egy tûzoltóautót mert kértem régebben is tõled, de nem hoztál. Kérlek, ha tudsz, akkor teljesítsd a kívánságom. Józsi! Válasz a Télapótól: Kedves Józsi! Az a tervem ha alusztok, akkor rátokgyútom a házad így annyi tûzoltóautód lesz hogy már nem tudod õket hova rakni! A Télapó!!! Mikulás baleset - Mi történik a Mikulással, ha karambolozik? -??? - Szánja bánja Mit kérsz? Két prosti beszélget. -Hallod, te mit kérsz a Mikulástól?- kérdi az egyik. -Hát 5000-et mint a többitõl. Részeg võ - Édes lányom, ha még egyszer részegen találom a férjedet itthon, esküszöm, többet be sem teszem a lábam hozzátok! - Jaj mama, csendesebben, már így is eleget ivott! Nyugdíjasok Két öregúr találkozik az utcán. Az egyik boldogan motyogja, hogy megnõsült, elvett egy 20 éves lányt. - Megõrültél? Olyan fiatal kislányt? - Hát tudod, benne kerestem a tavasz tündérét. - Jó, jó, de õ mit keres benned - dohog a barátja -, a Télapót? Légi baleset... Két kisgyerek Két kiskölyök sétál hazafelé a hittanóráról. - Te beveszed ezt az ördög elvisz dumát? - Á, tudod, hogy volt a Télapóval is, ez is biztos csak az apukád... Sünikék Három kicsi süni eltévedt az erdõben, rájuk esteledik és az esõ is elered. Megsajnálja õket a Mikulás - Sünikék, teljesítem három kívánságotokat. Mit kívánsz elsõ sünike? - Nagyon fázom, nagyon éhes vagyok, bárcsak otthon lehetnék! Otthon terem - Mit kívánsz második sünike? - Nagyon fázom, nagyon éhes vagyok, bárcsak otthon lehetnék! Õ is otthon terem. - És te harmadik sünike mit kívánsz? - Nagyon fázom, nagyon magányos vagyok, bárcsak itt lennének a testvérkéim! Ajándék Szenteste össze ül a család és az ajándékokat bontogatják.az anyós sikoltva felkiált:jaj micsoda szégyen!egy csomag vattát kaptam.mire a veje:hát nem azt mondta anyuka,hogy fülbevalót kér? Karácsony Az egyik rendõr kérdezi a másikat: - Mit kaptál karácsonyra? - Idegbajt! - És mit adsz a feleségednek karácsonyra? - Egérutat a sarokig. Karácsonyi ünnep Két kislány azon vitatkozik, hogy a karácsonyi ünnepségen elõadott vallásos színdarabban melyiküknek volt fontosabb szerepe. A 12 éves így szól a 8 éves kishúgának: - Menj, kérdezd meg anyát, mennyivel könnyebb angyalnak lenni, mint szûznek! Télapó - Mit mond a Télapó, amikor átgázol egy emberen a szánjával? - Ami a szíveden, az a szánom. Barátok Két cimbora beszélget szilveszterkor kocsmában: - Mondj már nekem egy jó viccet, hogy elmondhassam az anyósomnak! - Miért? - A tegnapit is elmondtam neki, és azt mondta, félholtra röhögte magát. A magyar labdarúgó-válogatott pozíciója nem változott a novemberihez képest, így a 37. helyen zárja az évet a nemzetközi szövetség (FIFA) világranglistáján, amelyet továbbra is a világ- és Európa-bajnok spanyolok vezetnek. A szerdán kiadott rangsorban a magyarok világbajnoki selejtezõs ellenfelei közül a vbezüstérmes hollandok a második, a törökök a 28., a románok az 56., az észtek az 57. helyen állnak, míg a pont nélküli andorraiak az utolsó, 204. pozíciót foglalják el - a FIFA honlapja alapján. Egervári Sándor szövetségi kapitány együttese szeptemberben még a 27. volt, ami a legjobb magyar pozíciót jelentette a rangsor jelenlegi számításának 1993-as bevezetése óta. A legfrissebb FIFA-ranglista (zárójelben a novemberi helyezés): 1. ( 1.) Spanyolország 1564 pont 2. ( 2.) Hollandia ( 3.) Németország ( 4.) Uruguay ( 5.) Anglia ( 6.) Brazília ( 7.) Portugália ( 8.) Horvátország ( 9.) Olaszország (10.) Argentína (28.) Törökország (37.) MAGYARORSZÁG (56.) Románia (58.) Észtország (204.) Andorra 0 Kocsis Zoltán

11 Szilágyság/ * Háromszobás, kertes ház eladó. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Szilágysomlyón eladó páncéltõkés, kereszthúros bécsi zongora, Singer varrógép, szénkályha, gázpalack. Régi bútorok. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Üzlethelyiség kiadó a Kraszna u. 40. szám alatt. Érdeklõdni lehet a 2. lakrészben vagy a es telefonon. * Hatvanas nõ szeretne megismerkedni éves korig nyugdíjas úrral élettársi kapcsolat vagy barátság céljával. Érdeklõdni a as telefonszámon. * Krasznán a zilahi út végén eladó 46 ár telek. Érdeklõdni lehet Dimény Béninél Krasznán a 791-es házszám alatt vagy a es telefonszámon. * Eladó 2039-ig tartó üdülési jog 4 Érdeklõdni a as telefonszámokon lehet. személy részére a hajdúszoboszlói Park Hotel Ambróziába. Érdeklõdni a ös telefonszámon lehet. * Idõs házaspárok vagy egyedül élõ idõs személyek ápolását vagy házvezetõi munkát keresek itthon vagy külföldön egyaránt. Komolyságot kérek! Érdeklõdni a es teelfonszámon lehet. * Háromszobás kertes ház eladó Szilágysomlyón a Székely-telepen (Pandurilor utca 16). Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Úszásoktatást válllalok a szilágybagosi termálfürdõ területén. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. (www.nagyuszas.webs.com) * Informatika, matematika, kémia korrepetálást vállalok Szilágysomlyón és környékén. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. Férfi fodrászatba, férfi fodrásztanulót keresünk. Részvétnyilvánítás A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megrendüléssel értesült Vaclav Havel, a csehszlovákiai bársonyos forradalom emblematikus alakja, volt államfõ, neves drámaíró és publicista elhunytáról. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nagyra értékelte Vaclav Havel elnöki tevékenységét, irodalmi munkásságát, mérhetetlen szabadságszeretetét, feltétlen odaadását az európai értékek iránt. A demokráciáért, a szabadságért és az elnyomás ellen vívott harca példamutató volt számunkra. Együttérzésünkrõl biztosítjuk a gyászoló családot, barátait, tisztelõit. Õszinte részvétünk! A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nevében Kelemen Hunor szövetségi elnök Õszinte részvéttel osztozunk Lucza István bányatelepi református lelkipásztor gyászában, amelyet szeretett testvérének elvesztése okozott. Az RMDSZ sarmasági szervezete Õszinte részvéttel osztozunk Lucza István sarmasági bányatelepi református lelkipásztor gyászában, amelyet szeretett testvérének elvesztése okozott. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát! Csóka Tibor, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke Õszinte részvéttel osztozunk Lucza István sarmasági bányatelepi református lelkipásztor gyászában, amelyet szeretett testvérének elvesztése okozott. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát! Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete nevében, Seres Dénes elnök Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop ; Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás RMDSZ Szilágy megyei szervezete Zilah, Kossuth L. utca 33. szám tel: Seres Dénes, elnök, parlamenti képviselõ pénteken óra között Szilágyi Róbert, ügyvezetõ elnök hétfõtõl csütörtök óráig Az RMDSZ zilahi szervezete Naponta óra között Hétfõ, Lakatos Sándor, elnök földügyek Kedd, Szilágyi Sándor, városi tanácsos Szerda, Májer Gabriella, közjegyzõ Csütörtök, Demjén Attila, ügyvéd Péntek, Bogdán Zsolt, városi tanácsos A városi iroda nyitvatartásának idõpontja naponta: óra.(pénteken: óra) Elérhetõségek: Lakatos Sándor, elnök: Serban Cristina, titkárnõ Szilágycsehben Az érdekvédelmi szervezet székháza munkanapokon óra között várja az érdeklõdõket. Szilágysomlyón Fekete Szabó András szenátor minden pénteken óra között fogadja az érdeklõdõket. Az RMDSZ helyi szervezetének székháza munkanapokon óra között mûködik, pénteken viszont csak óráig van nyitva. A város magyar tanácsosai minden csütörtökön óra között az RMDSZ székházában fogadják a lakosságot. Hirdetés Fogadóórák (elõzetes bejelentkezés alapján) december 23.. Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! december 23., péntek: Viktória december 24., szombat: Ádám, Éva december 25., vasárnap: Karácsony 1. napja december 26., hétfõ: István, Karácsony 2. napja december 27., kedd: János december 28., szerda: Kamilla december 29., csütörtök: Tamás, Dániel Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Lengyel Sándor, szilágysági születésû szentesi lakos rövid szenvedés után december 17-én életének 66. évében visszaadta lelkét teremtõjének. A gyászoló család Intézmények Prefektúra Végh Sándor prefektus csütörtökön 10 órától Onorica Abrudan alprefektus szerdán órától Szilágy Megye Tanácsa Marc Tiberiu elnök pénteken órától Csóka Tibor alelnök kedden órától Ionescu Cristian alelnök hétfõn órától Vlaicu Radu titkár szerdán órától Zilah Polgármesteri Hivatala Radu Cãpîlnasiu polgármester csütörtökön órától Sojka Attila alpolgármester szerdán órától Dana Cota alpolgármester kedden órától Szilágycseh Polgármesteri Hivatala Varga András polgármester Csütörtök Bulgãrean Emil alpolgármester kedd Cordea Dan Titus titkár szerda Zsibói Polgármesteri Hivatal ÁBãlãnean Eugen polgármester kedden óra között Sárközi Pál alpolgármester csütörtökön óra között Opris Maria titkár szerdán óra között.

12 12. Reklám Szilágyság/ december 23. Jó a hangulat t télen-nyáron on utazzon a NEOCAR-on! Személyszállítás Zilah-Budapest-Zilah útvonalon, hétfõtõl-szombatig. Indulás: Zilah autóbuszállomás reggel 08:00 óra. Érkezés: Budapest-Népliget 13:30 Vissza: Budapest -16:30 Zilah - 23:40 Helyfoglalás: 0040/260/ Mobil: 0744/ / HU: 0036/30/ /30/ Costea P.. Dorel I.I. Zilahon, a Stadion utca 38. szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon PIROTEHNIC COM KFT. EGYEDÜLÁLLÓ TÛZIJÁTÉKMEGOLDÁSOK, GYÖNYÖRÛ EFFEKTEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS! KEDVEZÕ ÁRAK, ABSZOLUT MINÕSÉG! Cégünk a tûzijáték tökeletes kivitelezéséhez ötleteivel és szakembereinek tapasztalatával áll rendelkezésre, szem elõtt tartva mindenek elõtt a biztonságot, az igényeket és azt a célt, hogy az ünnepség résztvevõi felejthetetlen élményben részesüljenek. Ennek bizonyítéka a többszáz balesetmentes tûzijátek! RENDELJEN TÛZIJÁTÉKOT ESKÜVÕRE, CSALÁDI ÜNNEPEKRE, VÁROS-, FALUNAPRA! ELÉRHETÕSÉGEINK: MARI SÁNDOR Tel Tel./Fax Székhely: Magyarkecel, hsz Állásajánlat Bukaresti raktárral rendelkezõ, autószervízek számára SZERSZÁMKERESKEDÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG fiatal, dinamikus területi képviselõt keres az egész országban történõ munkavégzésre. Javadalmazás: 1500 lej + pótlékok. Elvárások: - középfokú vagy felsõfokú végzettség - B kategóriás jogosítvány - mûszaki ismeretek (autóvillamosság, autószerelõ) - jó román nyelvtudás. Tel Szilágycseh északi részén fekvõ szõlõskertek fölött, zöldellõ legelõk és sûrû erdõk mellett várja vendégeit a Panoráma Panzió és Étterem. Nálunk kellemesen vakációzhat, baráti vagy akár üzleti találkozókat, konferenciákat rendezhet; megszervezzük születésnapját, névnapját, lakodalmát vagy gyermeke keresztelõjét. Igényesen berendezett 10 szobánk mindenike mûholdas TV-vel és drótnélküli internetes csatlakozással felszerelt. A konferenciatermünk 50 fõ befogadására alkalmas. A 150 fõs éttermünk és a két 40 személyes fedett teraszunk minden igényt kielégítõ ínyencségekkel várja vendégeit! Elérhetõségeink: Szilágycseh, Május 1. utca 73 szám Mobil , FOCIZZON NÁLUNK! Zilahtól pár km-re, Szilágygörcsön nevezetû faluban az 1/i szám alatt található, a Három Fenyõ panzió mellett,cigányi és Szilágycseh között, kedvezményes árakkal várjuk kedves vendégeinket. Mûfüves (villanyfényes) focipályával,gyönyörû új öltözõvel várunk focicsapatokat, focizni vágyókat. A pálya paraméterei: es vonalazott új mûfüves pálya, kézilabda kapukkal es natúr füves pálya. - öltözõ zuhanyzókkal. - konferencia terem. - bár, terasszal. Szezon és alkalmi kedvezmények! Bérlet és nagy lekötés esetén egyedi árak! Pályafoglalás: Web: Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg /2011. A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

EMÕDIkrónika ADVENTI ÜZENET. Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen.

EMÕDIkrónika ADVENTI ÜZENET. Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen. EMÕDIkrónika EMÕD ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. DECEMBER 14. ÉVF. 12. SZÁM Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen. Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra készülnek,

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2014. 52. hét Erdély Magyarország Stratégiai fontosságú a szakképzés Fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakképző intézmények stratégiai fontosságúak, meg kell alapozni a magyar

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

(Második Makfalvi Felhívás)

(Második Makfalvi Felhívás) (Második Makfalvi Felhívás) Makfalva, Cséje, Hármasfalu, Székelyabod, Szolokma népének népszavazáson kifejezett akaratára alapozva, Makfalva Székely Tanácsa megalakulása óta másodszor fordul felhívással

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Parlamenti választások Romániában

Parlamenti választások Romániában Parlamenti választások Romániában Romániában 216. december 11-én rendezték meg a parlamenti választásokat, amelyet ezúttal nagyrészt visszatérve a 28 előtti szabályozáshoz megyei listás, arányos rendszerben

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ )

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ ) FMB-33/2011. (FMB-62/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. december 23-án, pénteken 9 óra 49 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2012. 14. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2012. 14. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2012. 14. hét Erdély Önálló magyar vonal a MOGYE-n Elfogadta a kormány azt a határozatot, amely egy új kart hoz létre a magyar és angol tannyelvű szakok számára a Marosvásárhelyi

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 16. hét Erdély Újraválasztották Kelemen Hunort az RMDSZ élére Újabb négy évre Kelemen Hunort választotta elnökévé az RMDSZ pénteken, a szövetség Kolozsváron tartott 12.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A KRITéR projekt nyitórendezvénye

A KRITéR projekt nyitórendezvénye A KRITéR projekt nyitórendezvénye Tove Skarstein A Norvég Királyság budapesti nagykövete 2015. június 1. Tisztelettel köszöntöm a Projektpartnereket, a REC munkatársait és a kedves vendégeket! Nagy öröm

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Gondolatok a Szociális Munka napján

Gondolatok a Szociális Munka napján November 12-én azokat az embereket köszöntötték Kőbányán, akik az emberiséggel egyidős hivatást, teljesítenek A születéstől az elmúlásig minden fontos pillanatnál jelen lévő szakemberek, a szociális területek

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS

ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS 227/2010-es számú HATÁROZAT Hargita megye 2010-es évi, jövedelmi és kiadási költségvetésének kiigazításáról és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben