Közlekedési szokások és tapasztalatok a vasúti átjárókkal kapcsolatban. Primer kutatás a VOLT Fesztivál résztvevőinek körében. Sopron, 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlekedési szokások és tapasztalatok a vasúti átjárókkal kapcsolatban. Primer kutatás a VOLT Fesztivál résztvevőinek körében. Sopron, 2014."

Átírás

1 Közlekedési szokások és tapasztalatok a vasúti átjárókkal kapcsolatban Primer kutatás a VOLT Fesztivál résztvevőinek körében Sopron, július 1

2 TARTALOM 1. A kutatás háttere Összegzés A kutatás részletes eredményei Leggyakrabban használt átjárók Biztonságérzet Szabálykövetés Javaslatok az átjárók biztonságosabbá tételéhez Javaslatok kampányhoz Szabályok ismerte Gyalogosok véleménye Autóval közlekedők véleménye A válaszadók demográfiai jellemzői Fogalommagyarázat...48 Melléklet: kérdőív

3 1. A KUTATÁS HÁTTERE A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. megbízta az EFFIX-Marketing Kft-t véleménykutatás elvégzésével, melynek célja volt megismerni a VOLT Fesztivál résztvevőinek közlekedési szokásait és tapasztalatait a vasúti átjárókkal kapcsolatban, valamint közvetetten kommunikálni a vasúti átjárók biztonságosságát, és felhívni a figyelmet a közlekedési szabályok betartására. A kutatás a SiEBaBWe projekt keretében valósult meg. A véleménykutatás elvégzéséhez az alábbi tevékenységek valósultak meg: - kérdőív összeállítása, amelyben az alábbi kérdéskörökre tértünk ki: - vasúti átjárók biztonságosságának megítélése, - biztonságérzet javításának módjai, - az átjárókon való biztonságosabb átjárás, a biztonságosabb magatartásformáló kommunikációjának lehetőségei, - a szemléletformálás eszközei (szórólapok, plakátok, sajtó stb.), - adatfelvétel - adatok értékelése A Megrendelő által jóváhagyott kérdőívek felhasználásával a VOLT Fesztiválon, július 2-5 között 505 fő véletlen mintavétellel történő bevonásával folyt az adatfelvétel. Kizárólag olyan válaszadókat kérdeztünk, akik legalább havi rendszerességgel használnak vasúti átjárókat. A kutatásban szereplő valamennyi kérdés esetén vizsgáltuk, hogy van-e szignifikáns (szignifikancia szint: 0,05) véleménykülönbség nem, életkor, iskolai végzettség, a leggyakrabban használt vasúti átjáró helye (megye), és felszereltsége szerint. 3

4 2. ÖSSZEGZÉS A vizsgált célcsoport biztonságérzetét jól mutatja, hogy az átjárókat nagyon biztonságosnak, vagy biztonságosnak tartja a válaszadók 85,5%-a. Különbség adódott a biztonságérzetben, a tekintetben, hogy milyen felszereltségű átjárón történik az áthaladás. Megállapítottuk, hogy a sorompó növeli a közlekedők biztonságérzetet. Legbiztonságosabbnak a fénysorompóval és félsorompóval egyaránt felszerelt átjárókat tartották a kérdezettek. Azokat a válaszadókat, akik nem érzik magukat biztonságban a leggyakrabban használt átjárón történő áthaladáskor, kérdeztük ennek okáról. A leggyakrabban kapott spontán említés szerint az átjáró nem belátható, vagy nincs sorompó, esetleg nem bíznak a sorompó/jelzőlámpa biztonságos működésében. Említették, hogy nem elég feltűnőek a jelzések, vagy sok a baleset, esetleg rossz az útminőség az átjáróban. A kérdezettek fele szükségesnek tartja a vasúti átjárók biztonságának fokozását Magyarországon. Minél idősebb valaki, annál fontosabbnak tartja, hogy az átjárók biztonságosságát fokozzák. Több választ jelölhettek meg a megadott kategóriák szerint arra a kérdésre a fesztiválozók, hogy mi a legfőbb oka a gyakori baleseteknek a vasúti átjárókban. Legtöbben az emberi figyelmetlenséget (86%) tartják problémának, de jellemző volt még a sorompó hiányát vagy rossz működését (35%), illetve a fényjelzés hiányát vagy hibás működését (27%) megjelölni. Kutatási kérdésünk volt, hogy a célcsoport tagjai mennyire szabálykövetők, mennyire tartják fontosnak és mennyire ismerik vasúti átjárókban érvényes közlekedési szabályokat. A többség úgy véli (60%), hogy a közlekedők pontosan betartják a szabályokat. A válaszadók, akik szerint pontosan betartják a szabályokat 62%-ban fénysorompóval és sorompóval felszerelt átkelőt használnak leggyakrabban. Azoktól, akik szerint nem tartják be a vasúti átjárón történő átkelés szabályait megkérdeztük, mit gondolnak, miért viselkednek így az emberek. A spontán említések első helyén a türelmetlenség, másodikon a felelőtlenség, harmadikon a szabályok mellőzése áll. Érdekes említés még, hogy ritkán vagy sokára érkezik a vonat, esetleg hogy nem ismerik a szabályokat. 4

5 A válaszadók 66%-ával előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladt át. Az emberek leggyakrabban gyalog haladtak át a piros jelzésen (67%). Legmagasabb szabálytalankodók aránya azok között, akik csak fénysorompóval ellátott átjárón közlekednek (47%), de hasonlóan magas (44%) a kizárólag stoptáblával felszerelt átjárót használók között a tiloson történő átkelés megtörténte. Nemek szerint vizsgálva a kérdést a nők szabálykövetőbbnek bizonyultak. Az áthaladás leggyakoribb spontán említett okai: - már nem tudott megállni, későn vette észre a jelzést - sietett - nem szeret várni, türelmetlen - rossz volt a sorompó/lámpa - messze volt még a vonat A kutatási jelentésben külön ismertetjük azon válaszadók átjárók szabályaira vonatkozó ismereteit, akikkel előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtak át. A kutatásban javaslatokat kértünk az átjárók biztonságosabbá tételéhez. Az említések 54%-a szerint nem kellenek további intézkedések, mert az átjárás biztonságos. A spontán említések szerinti javaslatokat összegzi a kutatási jelentés, amelyből kiemeljük a leggyakrabban előforduló javaslatokat: - félsorompó, sorompó kellene - szigorúbb ellenőrzés, őrzés - több odafigyelés - felül-/aluljáró - táblákkal kell jelezni az átkelőket, figyelemfelkeltőbb módon - jobb beláthatóság - kamerás megfigyelés - fényjelzés Az említések zömében valamilyen technikai fejlesztéstől várják a válaszadók a biztonság fokozását. 5

6 Megkérdeztük a válaszadókat, hogy milyen kampány vagy intézkedés lenne szerintük legcélravezetőbb annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a vasúti átjárókban tanúsítandó helyes magatartásra. Az említések gyakran az elrettentő példák bemutatására hívják fel a figyelmünket, aminek módja lehet TV/rádió reklám, óriásplakát, vagy a válaszadók szerint akár a roncsok kihelyezése is az átjárókba. Nagyszámú említés érkezett a szabályok szigorítására, szigorúbb, fokozottabb ellenőrzésre. Említették a kommunikáció jelentőségét, ami a komplex közlekedés kultúra megváltoztatását célozná, amiben az érintett non-profit szervezeteknek is szerepet szánnának a válaszadók. Érdekes említések még az animációs filmek készítése, vagy az illegális átjárók megszüntetésének igénye. A kutatásban vizsgáltuk a szabályok ismeretét is. Az első erre vonatkozó kérdésünk az volt, hogy hol kell megállni járművekkel a fénysorompó tilos jelzésekor. A válaszadók több választ is megjelöltek. 51% említés érkezett a Stop vonal előtti válaszlehetőségre, 37% pedig a vasúti sínektől 5 méter távolságra történő megállásra. Az említések 78%-ban jelzik, hogy sorompó üzemzavarát mutatja, ha van fényjelzőkészülék, de azon semmilyen fény nem jelenik meg. Amikor gyalogosan használja a vasúti átjárót, a válaszadók 40%-a jár el a közúti közlekedés szabályai szerint. A fesztiválozók 98%-a szerint minden esetben szükséges a labirintkorlátot használni. A kutatás két fejezetében kiemeltük az átjárókban általában gyalog, illetve az autóval közlekedők véleményét. Szemléltettük a fent vizsgált kérdésköröket a kiemelt két célcsoport tekintetében, melynek célja a kommunikációs tervezés célcsoport-specifikusságának támogatása volt gyalogosok és autóval közlekedők esetén. 6

7 3. A KUTATÁS RÉSZLETES EREDMÉNYEI 3.1. LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT ÁTJÁRÓK A válaszadókat azon vasúti átjáró kapcsán kérdeztük, amelyiket a leggyakrabban használják. A legtöbben Pest megyében és Győr-Moson-Sopron megyében használnak vasúti átjárókat. A két megyét említők együttes aránya a mintában 60%. Megye Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes Pest ,2 40,2 Győr-Moson-Sopron ,8 19,8 Vas 42 8,3 8,3 Komárom-Esztergom 28 5,5 5,5 Veszprém 26 5,1 5,1 Zala 22 4,4 4,4 Bács-Kiskun 16 3,2 3,2 Csongrád 16 3,2 3,2 Fejér 16 3,2 3,2 Borsod-Abaúj-Zemplén 10 2,0 2,0 Somogy 6 1,2 1,2 Heves 4,8,8 Nógrád 3,6,6 Jász-Nagykun-Szolnok 3,6,6 Tolna 3,6,6 Hajdú-Bihar 3,6,6 Békés 3,6,6 Baranya 1,2,2 Összesen ,0 100,0 Érvényes gyakoriság (%) 7

8 A válaszadók által leggyakrabban használt vasúti átjáró fénysorompóval és félsorompóval egyaránt felszerelt (58%). A fénysorompós átjárót használók aránya a mintában 22%. Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi módon van felszerelve Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes sorompóval 69 13,7 13,7 csak fénysorompóval ,2 22,3 fénysorompóval és félsorompóval ,0 58,4 stoptáblával 9 1,8 1,8 csak andráskereszttel 19 3,8 3,8 Összesen ,4 100,0 NV/NA 3,6 Összesen ,0 8

9 A leggyakrabban használt vasúti átjárón általában autóval (51%) haladnak át fesztiválozók. A gyalogos átjáró-használat is nagyszámban jellemző (30%). 9

10 3.2. BIZTONSÁGÉRZET A kutatás következő részében a közlekedők biztonságérzetét vizsgáltuk. Megkérdeztük, hogy áthaladáskor mennyire érzik magukat biztonságban a leggyakrabban használt vasúti átjáróban. A kérdésre 503 fő válaszolt, akik egytől négyig terjedő skálán értékelték biztonságérzetüket (ahol 4 jelentése nagyon biztonságos). Az értékelések átlaga 3,06. A szórás 0,665. Az átjárókat nagyon biztonságosnak, vagy biztonságosnak tartja a válaszadók 85,5%-a. Áthaladáskor mennyire érzed magad biztonságban ebben a vasúti átjáróban? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Kumulált gyakoriság (%) Érvényes nagyon biztonságos ,8 22,9 22,9 biztonságos ,4 62,6 85,5 kevésbé biztonságos 61 12,1 12,1 97,6 nem biztonságos 12 2,4 2,4 100,0 Összesen ,6 100,0 NV/NA 2,4 Összesen ,0 10

11 Szignifikáns véleménykülönbség van a biztonságérzetben, a tekintetben, hogy milyen felszereltségű átjárón történik az áthaladás. A sorompó növeli a közlekedők biztonságérzetet. Legbiztonságosabbnak a fénysorompóval és félsorompóval egyaránt felszerelt átjárókat tartották. Azokat a válaszadókat, akik nem érzik magukat biztonságban a leggyakrabban használt átjárón történő áthaladáskor kérdeztük ennek okáról. A leggyakrabban kapott spontán említés szerint az átjáró nem belátható, vagy nincs sorompó, esetleg nem bíznak a sorompó/jelzőlámpa biztonságos működésében. Említették még, hogy nem elég feltűnőek a jelzések, vagy sok a baleset, esetleg rossz az útminőség az átjáróban. A válaszokat a következő táblázat összegzi. 11

12 Miért nem érzi magát biztonságban? Említések száma Gyakoriság nem belátható 11 20% technikai okok (nincs sorompó) 8 14% nem működik biztonságosan a lámpa/sorompó 8 14% nem elég feltűnőek a jelzések 6 11% balesetveszélyes, sok a baleset 5 9% fél, ijesztő az átjáró 4 7% bármikor jöhet vonat 3 5% rossz az útminőség 3 5% nem látható a piros jelzés a napfény miatt 2 4% nem túl nagy a forgalom 1 2% figyelmetlenek 1 2% buták az emberek 1 2% túlzsúfolt 1 2% piros a lámpa, de nem jön a vonat 1 2% nincs fény 1 2% Összesen % Megkértük a válaszadókat, hogy egytől ötig értékeljék, mennyire tartják igaznak a Magyarországon a vasúti átjárókban fokozni kell a biztonságot állítást (ahol 5 jelentés teljes mértékben egyetértek). A kérdésre 501 válasz érkezett, ahol az értékelések átlaga 3,5. A szórás 0,954. A kérdezettek fele szükségesnek tartja a vasúti átjárók biztonságának fokozását Magyarországon. Szignifikáns véleménykülönbség a válaszadók életkora szerint adódott. Úgy tűnik minél idősebb valaki, annál fontosabbnak tartja, hogy az átjárók biztonságosságát fokozzák. 12

13 Magyarországon a vasúti átjárókban fokozni kell a biztonságot. Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Kumulált gyakoriság (%) Érvényes teljes mértékben egyetértek 74 14,7 14,8 14,8 egyetértek ,8 36,1 50,9 egyet is értek meg nem is ,6 36,9 87,8 nem értek egyet 46 9,1 9,2 97,0 egyáltalán nem értek egyet 15 3,0 3,0 100,0 Összesen ,2 100,0 NV/NA 4,8 Összesen ,0 13

14 Több választ jelölhettek meg a megadott kategóriák szerint arra a kérdésre a fesztiválozók, hogy mi a legfőbb oka a gyakori vasúti átjáró baleseteknek. 86%-uk az emberi figyelmetlenséget, 35%-uk a sorompó hiányát vagy rossz működését, 27%-uk a fényjelzés hiányát vagy hibás működését jelölte. 14

15 15

16 3.3. SZABÁLYKÖVETÉS Kutatási kérdésünk volt, hogy a célcsoport tagjai mennyire szabálykövetők, mennyire tartják fontosnak és mennyire ismerik vasúti átjárókban érvényes közlekedési szabályokat. Elsőként azt vizsgáltuk, hogy a válaszadók szerint mások hogyan viselkednek az átjáróban. A többség úgy véli (60%), hogy a közlekedők pontosan betartják a szabályokat. Mások hogyan viselkednek az átjáróban? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes pontosan betartják a szabályokat nem veszik annyira komolyan a szabályokat ,0 61, ,8 38,9 Összesen ,8 100,0 NV/NA 1,2 Összesen ,0 Szignifikáns véleménykülönbség adódott aszerint, hogy milyen felszereltségű átjárót használnak leggyakrabban a válaszadók. Azon válaszadók, akik szerint pontosan betartják a szabályokat 62%-ban fénysorompóval és sorompóval felszerelt átkelőt használnak leggyakrabban. Az ilyen átjárót használók 64%-a pedig egyetért azzal, hogy mások pontosan betartják az átkelés szabályait. 16

17 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi módon van felszerelve Mások hogyan viselkednek az átjáróban? pontosan nem veszik annyira betartják a komolyan a szabályokat szabályokat Összesen Sorompóval Említések száma 49,00 19,00 68,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 72,06 27,94 100,00 módon van felszerelve %-ában Mások hogyan viselkednek az átjáróban? 5%-ában 16,01 9,74 13,57 teljes minta %-ában 9,78 3,79 13,57 csak fénysorompóval Említések száma 54,00 58,00 112,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 48,21 51,79 100,00 módon van felszerelve %-ában Mások hogyan viselkednek az átjáróban? %-ában 17,65 29,74 22,36 teljes minta %-ában 10,78 11,58 22,36 fénysorompóval és félsorompóval Említések száma 190,00 103,00 293,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 64,85 35,15 100,00 módon van felszerelve %-ában Mások hogyan viselkednek az átjáróban? %-ában 62,09 52,82 58,48 teljes minta %-ában 37,92 20,56 58,48 stoptáblával Említések száma 5,00 4,00 9,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 55,56 44,44 100,00 módon van felszerelve %-ában Mások hogyan viselkednek az átjáróban? %-ában 1,63 2,05 1,80 teljes minta %-ában 1,00 0,80 1,80 csak andráskereszttel Említések száma 8,00 11,00 19,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 42,11 57,89 100,00 módon van felszerelve %-ában Mások hogyan viselkednek az átjáróban? %-ában 2,61 5,64 3,79 teljes minta %-ában 1,60 2,20 3,79 Összesen Említések száma 306,00 195,00 501,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 61,08 38,92 100,00 módon van felszerelve %-ában Mások hogyan viselkednek az átjáróban? %-ában 100,00 100,00 100,00 teljes minta %-ában 61,08 38,92 100,00 17

18 Azoktól, akik szerint nem tartjuk be a vasúti átjárón történő átkelés szabályait megkérdeztük, mit gondolnak, miért viselkednek így az emberek. A spontán említések első helyén a türelmetlenség, másodikon a felelőtlenség, harmadikon a szabályok mellőzése áll. Érdekes említés még, hogy ritkán vagy sokára érkezik a vonat, vagy hogy nem ismerik a szabályokat. A kommunikációs üzenetek tervezésénél érdemes figyelmet fordítani erre, illetve a következő táblázatban szereplő állításokra: Említések száma Gyakoriság sietnek, türelmetlenek 56 32% felelőtlenek, azt hiszik, biztosan átérnek 39 22% nem tisztelik a szabályokat, nem érdekli őket 19 11% figyelmetlenség, nemtörődömség 16 9% ritkán vagy csak sokára jön a vonat így átmennek 10 6% mert az emberek buták, ittasak 9 5% nem szeretek várni, pedig túl sokáig piros a lámpa 5 3% nem ismerik a szabályokat 4 2% felesleges a sebességkorlátozás/tábla 3 2% nincs sorompó 3 2% belátható az átjáró, ismerik a terepet 3 2% nincs következménye, nincs büntetés 2 1% túlságosan magabiztosak/vakmerők az emberek 2 1% megbíznak a technikában 2 1% csak félsorompó van 1 1% fehér jelzés komolytalannak tűnik 1 1% szabálytalanok 1 1% nincs felügyelet 1 1% % A válaszadók 66%-ával előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladt át. Az emberek leggyakrabban gyalog haladtak át a piros jelzésen (67%). A sorompó felszereltsége és a nem tekintetében találtunk szignifikáns eltérést a vizsgált viselkedésben. Legmagasabb az igen választ adók aránya azok között, akik csak fénysorompóval ellátott átjárón közlekednek (47%), de hasonlóan magas (44%) a kizárólag stoptáblával felszerelt átjárót használók között a tiloson történő átkelés megtörténte. Nemek szerint vizsgálva a kérdést a nők szabálykövetőbbnek bizonyultak, mert az igen választ adók 52%-a a férfiak közül került ki. 18

19 Az áthaladás leggyakoribb spontán említett okai: - már nem tudott megállni, későn vette észre a jelzést - sietett - nem szeret várni, türelmetlen - rossz volt a sorompó/lámpa - messze volt még a vonat Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes nem ,5 65,7 igen ,3 34,3 Összesen ,8 100,0 NV/NA 1,2 Összesen ,0 19

20 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi módon van felszerelve Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? nem igen Összesen sorompóval Említések száma 45,00 24,00 69,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 65,22 34,78 100,00 módon van felszerelve %-ában Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? 13,64 14,04 13,77 %-ában Teljes minta %-ában 8,98 4,79 13,77 csak fénysorompóval Említések száma 59,00 53,00 112,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 52,68 47,32 100,00 módon van felszerelve %-ában Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? 17,88 30,99 22,36 %-ában Teljes minta %-ában 11,78 10,58 22,36 fénysorompóval és félsorompóval Említések száma 207,00 85,00 292,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 70,89 29,11 100,00 módon van felszerelve %-ában Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? 62,73 49,71 58,28 %-ában Teljes minta %-ában 41,32 16,97 58,28 stoptáblával Említések száma 5,00 4,00 9,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 55,56 44,44 100,00 módon van felszerelve %-ában Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? 1,52 2,34 1,80 %-ában Teljes minta %-ában 1,00 0,80 1,80 csak andráskereszttel Említések száma 14,00 5,00 19,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 73,68 26,32 100,00 módon van felszerelve %-ában Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? 4,24 2,92 3,79 20

21 %-ában Teljes minta %-ában 2,79 1,00 3,79 Összesen Említések száma 330,00 171,00 501,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 65,87 34,13 100,00 módon van felszerelve %-ában Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? 100,00 100,00 100,00 %-ában Teljes minta %-ában 65,87 34,13 100,00 Neme Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? nem igen Összesen férfi Említések száma 134,00 89,00 223,00 Neme %-ában 60,09 39,91 100,00 Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál %-ában 40,98 52,05 44,78 Teljes minta %-ában 26,91 17,87 44,78 nő Említések száma 193,00 82,00 275,00 Neme %-ában 70,18 29,82 100,00 Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál %-ában 59,02 47,95 55,22 Teljes minta %-ában 38,76 16,47 55,22 Összesen Említések száma 327,00 171,00 498,00 Neme %-ában 65,66 34,34 100,00 Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál %-ában 100,00 100,00 100,00 Teljes minta %-ában 65,66 34,34 100,00 21

22 Mivel haladt át a piroson? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes gyalogos ,7 67,5 kerékpáros 25 14,5 15,1 autóvezető 21 12,1 12,7 motorvezető 8 4,6 4,8 Összesen ,0 100,0 NV/NA 7 4,0 Összesen ,0 22

23 Miért haladt át? (spontán említések N=505) Említések száma Gyakoriság már nem tudtam megállni, későn vettem észre a jelzést 79 45% siettem, késésben voltam 29 17% nem szeretek várni, türelmetlen vagyok 22 13% rossz volt a sorompó/lámpa 11 6% messze volt még a vonat 7 4% tudta, hogy biztonságosan átér 6 3% nem jön a vonat, pedig piros a jelzés 5 3% nem láttam a vonatot pedig belátható a pálya 4 2% figyelmetlen voltam 3 2% már elment a vonat 2 1% nem én vezettem 1 1% mert bátor vagyok 1 1% olyan kedvem volt 1 1% nem lehetett látni a jelzést 1 1% részeg volt 1 1% futást (edzést) nem akarta megszakítani 1 1% összesen % 23

24 A következő részben szereplő ábrák és táblázatok azok ismereteit összegzik, akikkel előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtak át (173 fő) 24

25 25

26 26

27 3.4. JAVASLATOK AZ ÁTJÁRÓK BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELÉHEZ Javaslatokat kértünk az átjárók biztonságosabbá tételéhez. Az említések 54%-a szerint nem kellenek további intézkedések, mert az átjárás biztonságos. A spontán említések szerinti javaslatokat összegzi a következő táblázat, amelyből kiemeljük a leggyakrabban előforduló javaslatokat: - félsorompó, sorompó kellene - szigorúbb ellenőrzés, őrzés - több odafigyelés - felül-/aluljáró - táblákkal kell jelezni az átkelőket, figyelemfelkeltőbb módon - jobb beláthatóság - kamerás megfigyelés - fényjelzés Az említések zömében valamilyen technikai fejlesztéstől várják a válaszadók a biztonság fokozását. Szerinted mitől lehetne biztonságosabb egy vasúti átjáró? Említések száma Gyakoriság semmitől, így is elég biztonságos % félsorompó, sorompó kellene 84 18% szigorúbb ellenőrzés, őrzés 15 3% több odafigyelés 14 3% felül-/aluljáró 14 3% táblákkal kell jelezni az átkelőket, figyelemfelkeltőbb módon 14 3% jobb beláthatóság 13 3% kamerás megfigyelés 10 2% fényjelzés 11 2% hangjelzés 8 2% megbízhatóan működő rendszer 5 1% személyes megfigyelés, bakter 5 1% jobb út 5 1% megelőzés a szabályok betartásával 4 1% fekvőrendőr 3 1% vonatérkezés és jelzés összehangolása 2 0% 27

28 büntetés 2 0% külön átkelő bicikliseknek 2 0% sebességkorlátozás 2 0% labirintus 2 0% gyorsabb sorompó le- és felengedés 2 0% működő lámpák kellenének 2 0% tükör 1 0% állandó, folyamatos karbantartás 1 0% összesen % 28

29 3.5 JAVASLATOK KAMPÁNYHOZ Megkérdeztük a válaszadókat, hogy milyen kampány vagy intézkedés lenne szerintük legcélravezetőbb annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a vasúti átjárókban tanúsítandó helyes magatartásra. Az említések gyakran az elrettentő példák bemutatására hívják fel a figyelmünket, aminek módja lehet TV/rádió reklám, óriásplakát, vagy a válaszadók szerint akár a roncsok kihelyezése is az átjárókba. Nagyszámú említés érkezett a szabályok szigorítására, szigorúbb, fokozottabb ellenőrzésre. Említették a kommunikáció jelentőségét, ami a komplex közlekedés kultúra megváltoztatását célozná, amiben az érintett non-profit szervezeteknek is szerepet szánnának a válaszadók. Érdekes említések még az animációs filmek készítése, vagy az illegális átjárók megszüntetésének igénye. Milyen kampány vagy intézkedés a legcélravezetőbb annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a vasúti átjárókban tanúsítandó helyes magatartásra? Említések száma Gyakoriság mindenki tudja, szerintem nem kell ezt kommunikálni % elrettentő tv/rádió reklám 95 16% nincsenek külön szabályok, ugyanúgy kell közlekedni az átjárón 57 10% balesetek bemutatása (reklám, tábla, film) 53 9% figyelemfelkeltő óriásplakát 31 5% kreatív, ötletes médiakampány (reklám, tábla) 30 5% iskolai oktatás, előadások gyerekeknek 25 4% szigorúbb büntetés 23 4% közösségi oldal 18 3% tárgyi feltételek biztosítása (sorompó, fény) 13 2% szabályok tudatosítása és betartása 11 2% társadalmi célú hirdetés 6 1% átjáróőrök 6 1% szórólap 6 1% fesztivál programok 5 1% új törvény alkotása, szabályozás szigorítása 5 1% több tábla 5 1% célirányos KRESZ oktatás 5 1% figyelemfelkeltő jelzés 3 1% animációs filmek 3 1% a baleset áldozataira való emlékezés 2 0,35% rendszer gyakori ellenőrzése 2 0,35% fokozottabb felügyelet 2 0,35% újság 2 0,35% ajándékosztás (pl. kitűzők) 2 0,35% illegális átkelők megszüntetése 2 0,35% internetes KRESZ nyereményjáték 1 0,17% 29

30 komplex közlekedés kultúra megváltoztatása 1 0,17% baleseti roncsok kihelyezése az átjárókhoz 1 0,17% kamerás megfigyelőrendszer 1 0,17% útjavítások 1 0,17% alul/felüljárók 1 0,17% statisztikák közzététele 1 0,17% több közlekedésbiztonsági egyesület kellene 1 0,17% Összesen % 30

31 3.6 SZABÁLYOK ISMERTE A kutatás következő fejezetében a szabályok ismeretét vizsgáltuk. Az első erre vonatkozó kérdésünk az volt, hogy hol kell megállni járművekkel a fénysorompó tilos jelzésekor. A válaszadók több választ is megjelöltek. 51%-nyi említés érkezett a Stop vonal előtti válaszlehetőségre és 37% pedig a vasúti sínektől 5 méter távolságra történő megállásra. Az említések 78%-ban jelzik, hogy sorompó üzemzavarát mutatja, ha van fényjelzőkészülék, de azon semmilyen fény nem jelenik meg. Amikor gyalogosan használja a vasúti átjárót, a válaszadók 40%-a jár el a közúti közlekedés szabályai szerint. 35% azok aránya, akik a forgalmi szituáció által megkövetelt szabályok szerint közlekednek az átjárókban. Megkérdeztük, hogy kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, ha van. A fesztiválozók 98%-a szerint minden esetben szükséges a labirintkorlátot használni. Szignifikáns véleménykülönbséget az iskolai végzettség szerint találtunk. Az igen, minden esetben választ jelölők között legmagasabb arányban a középiskolai végzettségűek vannak, legalacsonyabb arányban pedig az általános iskolával rendelkezők. 31

32 32

33 Kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, ha van? felesleges, gyalogosan bárhol átkelhetek igen, ha kisgyermekkel vagyok igen, minden esetben általános iskola középiskola BSc MSc Összes en Említések száma 5,00 15,00 2,00 3,00 25,00 Kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, 20,00 60,00 8,00 12,00 100,00 ha van? %-ában Végzettség %-ában 10,42 5,56 1,79 4,35 5,01 Teljes minta %-ában 1,00 3,01 0,40 0,60 5,01 Említések száma 4,00 28,00 2,00 1,00 35,00 Kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, 11,43 80,00 5,71 2,86 100,00 ha van? %-ában Végzettség %-ában 8,33 10,37 1,79 1,45 7,01 Teljes minta %-ában 0,80 5,61 0,40 0,20 7,01 Említések száma 39,00 227,00 108,00 65,00 439,00 Kötelező-e a vasúti átjárón 8,88 51,71 24,60 14,81 100,00 33

34 történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, ha van? %-ában Végzettség %-ában 81,25 84,07 96,43 94,20 87,98 Teljes minta %-ában 7,82 45,49 21,64 13,03 87,98 Összesen Említések száma 48,00 270,00 112,00 69,00 499,00 Kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, ha van? %-ában 9,62 54,11 22,44 13,83 100,00 Végzettség %-ában 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 0 Teljes minta %-ában 9,62 54,11 22,44 13,83 100,00 34

35 3.7 GYALOGOSOK VÉLEMÉNYE A kutatás következő két fejezetében kiemeljük az átjárókban általában gyalog, illetve az autóval közlekedők véleményét. Ábrákon és táblázatokon szemléltetjük a fent vizsgált kérdésköröket a kiemelt két célcsoport tekintetében, melynek célja a kommunikációs tervezés célcsoport-specifikusságának támogatása gyalogosok és autóval közlekedők esetén. N Érvényes 151 NV/NA 0 Átlag 2,93 Szórás,754 Variancia,569 Minimum 1 Maximum 4 35

36 Miért? Említések száma Gyakoriság bármikor jöhet vonat 1 4% technikai okok (nincs sorompó) 5 19% nem belátható 5 19% nem elég feltűnőek a jelzések 2 7% fél, ijesztő az átjáró 2 7% rossz az útminőség 2 7% balesetveszélyes, sok a baleset 4 15% figyelmetlenek 2 7% nem látható a piros jelzés a napfény miatt 1 4% túl zsúfolt 1 4% piros a lámpa, de nem jön a vonat 1 4% nincs fény 1 4% összesen % 36

37 Szerinted mitől lehetne biztonságosabb egy vasúti átjáró? Említések száma Gyakoriság semmitől, így is elég biztonságos 85 56,29139 vonatérkezés és jelzés összehangolása 1 0, táblákkal kell jelezni az átkelőket, figyelemfelkeltőbb módon 2 1, jobb beláthatóság 1 0, szigorúbb ellenőrzés, őrzés 7 4, kamerás megfigyelés 4 2, félsorompó, sorompó kellene 16 10,59603 megbízhatóan működő rendszer 1 0, több odafigyelés 5 3, hangjelzés 2 1, felül-/aluljáró 7 4, személyes megfigyelés, bakter 1 0, fényjelzés 3 1, külön átkelő bicikliseknek 1 0, megelőzés a szabályok betartásával 1 0, gyorsabb sorompó le- és felengedés 1 0, Összesen ,39073 N Érvényes 149 NV/NA 2 Átlag 3,46 Szórás,983 Variancia,966 Minimum 1 Maximum 5 37

38 38

39 Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes nem 75 49,7 50,0 igen 75 49,7 50,0 Összesen ,3 100,0 NV/NA 1,7 Összesen ,0 Kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, ha van? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes felesleges, gyalogosan bárhol átkelhetek igen, ha kisgyermekkel vagyok 13 8,6 8,6 13 8,6 8,6 igen, minden esetben ,8 82,8 Összesen ,0 100,0 39

40 3.8 AUTÓVAL KÖZLEKEDŐK VÉLEMÉNYE N Érvényes 256 NV/NA 2 Átlag 3,09 Szórás,633 Variancia,400 Minimum 1 Maximum 4 40

41 Miért? Említések száma Gyakoriság bármikor jöhet vonat 2 8% technikai okok (nincs sorompó) 2 8% nem belátható 5 20% nem elég feltűnőek a jelzések 3 12% nem túl nagy a forgalom 1 4% nem működik biztonságosan a lámpa/sorompó 7 28% fél, ijesztő az átjáró 1 4% rossz az útminőség 1 4% balesetveszélyes, sok a baleset 1 4% buták az emberek 1 4% nem látható a piros jelzés a napfény miatt 1 4% Összesen % 41

42 Mások hogyan viselkednek az átjáróban? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes pontosan betartják a szabályokat nem veszik annyira komolyan a szabályokat ,7 65, ,9 35,0 Összesen ,6 100,0 NV/NA 1,4 Összesen ,0 Szerinted mitől lehetne biztonságosabb egy vasúti átjáró? Említések száma Gyakoriság semmitől, így is elég biztonságos ,81% félsorompó, sorompó kellene 50 19,46% táblákkal kell jelezni az átkelőket, figyelemfelkeltőbb módon 9 3,50% jobb beláthatóság 9 3,50% szigorúbb ellenőrzés, őrzés 8 3,11% fényjelzés 8 3,11% felül-/aluljáró 7 2,72% több odafigyelés 5 1,95% jobb út 5 1,95% hangjelzés 4 1,56% személyes megfigyelés, bakter 4 1,56% kamerás megfigyelés 3 1,17% megbízhatóan működő rendszer 3 1,17% megelőzés a szabályok betartásával 3 1,17% működő lámpák kellenének 2 0,78% büntetés 2 0,78% fekvőrendőr 2 0,78% tükör 1 0,39% állandó, folyamatos karbantartás 1 0,39% sebességkorlátozás 1 0,39% labirintus 1 0,39% gyorsabb sorompó le- és felengedés 1 0,39% Összesen ,00% 42

43 N Érvényes 256 NV/NA 2 Átlag 3,52 Szórás,933 Variancia,870 Minimum 1 Maximum 5 43

44 Kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, ha van? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Kumulált gyakoriság (%) Érvényes felesleges, gyalogosan bárhol átkelhetek igen, ha kisgyermekkel vagyok 7 2,7 2,7 2,7 11 4,3 4,3 7,0 igen, minden esetben ,0 93,0 100,0 Összesen ,0 100,0 44

45 4. A VÁLASZADÓK DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI A válaszadók 89%-a 30 év alatti, és 55%-a férfi. Az főiskolát/egyetemet végzettek aránya 36%, a középiskolát végzetteké 54%. A legtöbben Pest és Győr-Moson-Sopron megyéből érkeztek. 45

46 46

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3.1. A vizsgálat körülményei A középfokú oktatási intézményekben történő innovációs folyamatok hátterére, hatásaira, mechanizmusára voltam kíváncsi. Természetesen

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

A lakosság biztonságérzetének változása Komárom-Esztergom Megyében 2012-2014 között

A lakosság biztonságérzetének változása Komárom-Esztergom Megyében 2012-2014 között A lakosság biztonságérzetének változása Komárom-Esztergom Megyében 212-214 között Készült: Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete TÁMOP 5.6.1-C-11/2-211-17 sz. Provicttim Projektjének megbízásából 214.

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben

Tanulmány. Átfogó felmérés a közszolgálattal kapcsolatos elégedettségről Zárójelentés

Tanulmány. Átfogó felmérés a közszolgálattal kapcsolatos elégedettségről Zárójelentés Tanulmány Átfogó felmérés a közszolgálattal kapcsolatos elégedettségről Zárójelentés DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Részletesebben

BICIKLIVEL BUDAPESTEN! KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS SZOKÁSOK A FŐVÁROSBAN

BICIKLIVEL BUDAPESTEN! KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS SZOKÁSOK A FŐVÁROSBAN BICIKLIVEL BUDAPESTEN! KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS SZOKÁSOK A FŐVÁROSBAN A STUDIO METROPOLITANA KHT. ÉS A DOUBLE DECKER KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA SAJTÓANYAG 2005. június 21. A Studio Metropolitana

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja 2010-2011-2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók telefonos mintavételes vizsgálata Mintafelvétel: 2013. november - 2014. február Lezárva: 2015. január

Részletesebben

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására?

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? 29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? A közúti forgalomban mindenütt szükség van sebességkorlátozásra. A jelenleg közlekedő gépjárművek

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés Gyermekvédelem és bűnmegelőzés kutatási jelentés 2015.04.17. Nemes Attila Tartalom Bevezetés... 2 Iskola a határon... 2 A kutatásról... 3 A kutatás módszertana... 4 I. Személyekkel összefüggő kérdések...

Részletesebben

TÉKA TÁJÉRTÉK KATASZTER

TÉKA TÁJÉRTÉK KATASZTER TÉKA TÁJÉRTÉK KATASZTER Záró tanulmány TÉKA (TájÉrtékKAtaszter) adatbázis és szolgáltatási rendszer kialakításával kapcsolatos szakmai vélemények kérdőíves vizsgálatának eredményei Megbízó: BUDAPESTI CORVINUS

Részletesebben

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúl munkáltatók körében Szerkesztő: Tamándl László Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

A KERÉKPÁROZÁS ÉS MÁS KÖZLEKEDÉSI MÓDOK ELFOGADOTTSÁGÁNAK, TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

A KERÉKPÁROZÁS ÉS MÁS KÖZLEKEDÉSI MÓDOK ELFOGADOTTSÁGÁNAK, TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A KERÉKPÁROZÁS ÉS MÁS KÖZLEKEDÉSI MÓDOK ELFOGADOTTSÁGÁNAK, TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Budapest, 2000. március A KERÉKPÁROZÁS ÉS MÁS KÖZLEKEDÉSI MÓDOK ELFOGADOTTSÁGÁNAK, TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Összefoglaló... 3. A kutatás körülményei... 9. Módszertani megjegyzések... 12

Összefoglaló... 3. A kutatás körülményei... 9. Módszertani megjegyzések... 12 KUTATÁSI JELENTÉS Munkahelyi adatvédelem on és Németországban A projekt az Európai Unió "Fundamental Rights and Citizenship" programjának társfinanszírozásával valósul meg. 2012. február 2 TARTALOM Összefoglaló...

Részletesebben

Közlekedési szokások vizsgálata Budapest délnyugati agglomerációjában

Közlekedési szokások vizsgálata Budapest délnyugati agglomerációjában Közlekedési szokások vizsgálata Budapest délnyugati agglomerációjában Jászberényi Melinda PhD, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa E-mail: jaszberenyi@uni-corvinus.hu Kotosz Balázs PhD, a Budapesti

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET JELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 2007. ÉVI MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. A kutatás körülményei. A lakosság viszonya a védett tulajdonságokkal rendelkező csoportokhoz és az egyenlő bánásmód kérdéséhez

ÖSSZEFOGLALÓ. A kutatás körülményei. A lakosság viszonya a védett tulajdonságokkal rendelkező csoportokhoz és az egyenlő bánásmód kérdéséhez 2 3 TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...15 A LAKOSSÁG VISZONYA A VÉDETT TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ CSOPORTOKHOZ ÉS AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÉRDÉSÉHEZ...16 TUDATOSSÁG AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2014, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Hallgatók motivációs vizsgálata 2010

Hallgatók motivációs vizsgálata 2010 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Hallgatók motivációs vizsgálata 2010 Kutatási zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt Készítette: Eruditio Hungaria Kft. 2010. november A projekt

Részletesebben

százfokú százalékos megoszlás

százfokú százalékos megoszlás Lakossági kutatás a piacfelügyeletről és a fogyasztói problémákról a konvergencia régiókban 2009. november Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22)

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011.

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. SZEPTEMBER A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT

Részletesebben

Csaba Iván Gál Róbert Iván: Ulysses a kórházban: Betegutak az egészségügyben és a háziorvos kapuőr-szerepe

Csaba Iván Gál Róbert Iván: Ulysses a kórházban: Betegutak az egészségügyben és a háziorvos kapuőr-szerepe Csaba Iván Gál Róbert Iván: Ulysses a kórházban: Betegutak az egészségügyben és a háziorvos kapuőr-szerepe (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Csaba Iván

Részletesebben

FOGYASZTÓI MAGATARTÁSVIZSGÁLAT SZÍNHÁZLÁTOGATÓK KÖRÉBEN 1 LUKÁCS RÉKA 2

FOGYASZTÓI MAGATARTÁSVIZSGÁLAT SZÍNHÁZLÁTOGATÓK KÖRÉBEN 1 LUKÁCS RÉKA 2 FOGYASZTÓI MAGATARTÁSVIZSGÁLAT SZÍNHÁZLÁTOGATÓK KÖRÉBEN 1 LUKÁCS RÉKA 2 Összefoglalás: A tanulmány a színházlátogatók fogyasztói szokásait vizsgálja. Rövid szakirodalmi áttekintés után néhány szekunder

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben