Közlekedési szokások és tapasztalatok a vasúti átjárókkal kapcsolatban. Primer kutatás a VOLT Fesztivál résztvevőinek körében. Sopron, 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlekedési szokások és tapasztalatok a vasúti átjárókkal kapcsolatban. Primer kutatás a VOLT Fesztivál résztvevőinek körében. Sopron, 2014."

Átírás

1 Közlekedési szokások és tapasztalatok a vasúti átjárókkal kapcsolatban Primer kutatás a VOLT Fesztivál résztvevőinek körében Sopron, július 1

2 TARTALOM 1. A kutatás háttere Összegzés A kutatás részletes eredményei Leggyakrabban használt átjárók Biztonságérzet Szabálykövetés Javaslatok az átjárók biztonságosabbá tételéhez Javaslatok kampányhoz Szabályok ismerte Gyalogosok véleménye Autóval közlekedők véleménye A válaszadók demográfiai jellemzői Fogalommagyarázat...48 Melléklet: kérdőív

3 1. A KUTATÁS HÁTTERE A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. megbízta az EFFIX-Marketing Kft-t véleménykutatás elvégzésével, melynek célja volt megismerni a VOLT Fesztivál résztvevőinek közlekedési szokásait és tapasztalatait a vasúti átjárókkal kapcsolatban, valamint közvetetten kommunikálni a vasúti átjárók biztonságosságát, és felhívni a figyelmet a közlekedési szabályok betartására. A kutatás a SiEBaBWe projekt keretében valósult meg. A véleménykutatás elvégzéséhez az alábbi tevékenységek valósultak meg: - kérdőív összeállítása, amelyben az alábbi kérdéskörökre tértünk ki: - vasúti átjárók biztonságosságának megítélése, - biztonságérzet javításának módjai, - az átjárókon való biztonságosabb átjárás, a biztonságosabb magatartásformáló kommunikációjának lehetőségei, - a szemléletformálás eszközei (szórólapok, plakátok, sajtó stb.), - adatfelvétel - adatok értékelése A Megrendelő által jóváhagyott kérdőívek felhasználásával a VOLT Fesztiválon, július 2-5 között 505 fő véletlen mintavétellel történő bevonásával folyt az adatfelvétel. Kizárólag olyan válaszadókat kérdeztünk, akik legalább havi rendszerességgel használnak vasúti átjárókat. A kutatásban szereplő valamennyi kérdés esetén vizsgáltuk, hogy van-e szignifikáns (szignifikancia szint: 0,05) véleménykülönbség nem, életkor, iskolai végzettség, a leggyakrabban használt vasúti átjáró helye (megye), és felszereltsége szerint. 3

4 2. ÖSSZEGZÉS A vizsgált célcsoport biztonságérzetét jól mutatja, hogy az átjárókat nagyon biztonságosnak, vagy biztonságosnak tartja a válaszadók 85,5%-a. Különbség adódott a biztonságérzetben, a tekintetben, hogy milyen felszereltségű átjárón történik az áthaladás. Megállapítottuk, hogy a sorompó növeli a közlekedők biztonságérzetet. Legbiztonságosabbnak a fénysorompóval és félsorompóval egyaránt felszerelt átjárókat tartották a kérdezettek. Azokat a válaszadókat, akik nem érzik magukat biztonságban a leggyakrabban használt átjárón történő áthaladáskor, kérdeztük ennek okáról. A leggyakrabban kapott spontán említés szerint az átjáró nem belátható, vagy nincs sorompó, esetleg nem bíznak a sorompó/jelzőlámpa biztonságos működésében. Említették, hogy nem elég feltűnőek a jelzések, vagy sok a baleset, esetleg rossz az útminőség az átjáróban. A kérdezettek fele szükségesnek tartja a vasúti átjárók biztonságának fokozását Magyarországon. Minél idősebb valaki, annál fontosabbnak tartja, hogy az átjárók biztonságosságát fokozzák. Több választ jelölhettek meg a megadott kategóriák szerint arra a kérdésre a fesztiválozók, hogy mi a legfőbb oka a gyakori baleseteknek a vasúti átjárókban. Legtöbben az emberi figyelmetlenséget (86%) tartják problémának, de jellemző volt még a sorompó hiányát vagy rossz működését (35%), illetve a fényjelzés hiányát vagy hibás működését (27%) megjelölni. Kutatási kérdésünk volt, hogy a célcsoport tagjai mennyire szabálykövetők, mennyire tartják fontosnak és mennyire ismerik vasúti átjárókban érvényes közlekedési szabályokat. A többség úgy véli (60%), hogy a közlekedők pontosan betartják a szabályokat. A válaszadók, akik szerint pontosan betartják a szabályokat 62%-ban fénysorompóval és sorompóval felszerelt átkelőt használnak leggyakrabban. Azoktól, akik szerint nem tartják be a vasúti átjárón történő átkelés szabályait megkérdeztük, mit gondolnak, miért viselkednek így az emberek. A spontán említések első helyén a türelmetlenség, másodikon a felelőtlenség, harmadikon a szabályok mellőzése áll. Érdekes említés még, hogy ritkán vagy sokára érkezik a vonat, esetleg hogy nem ismerik a szabályokat. 4

5 A válaszadók 66%-ával előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladt át. Az emberek leggyakrabban gyalog haladtak át a piros jelzésen (67%). Legmagasabb szabálytalankodók aránya azok között, akik csak fénysorompóval ellátott átjárón közlekednek (47%), de hasonlóan magas (44%) a kizárólag stoptáblával felszerelt átjárót használók között a tiloson történő átkelés megtörténte. Nemek szerint vizsgálva a kérdést a nők szabálykövetőbbnek bizonyultak. Az áthaladás leggyakoribb spontán említett okai: - már nem tudott megállni, későn vette észre a jelzést - sietett - nem szeret várni, türelmetlen - rossz volt a sorompó/lámpa - messze volt még a vonat A kutatási jelentésben külön ismertetjük azon válaszadók átjárók szabályaira vonatkozó ismereteit, akikkel előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtak át. A kutatásban javaslatokat kértünk az átjárók biztonságosabbá tételéhez. Az említések 54%-a szerint nem kellenek további intézkedések, mert az átjárás biztonságos. A spontán említések szerinti javaslatokat összegzi a kutatási jelentés, amelyből kiemeljük a leggyakrabban előforduló javaslatokat: - félsorompó, sorompó kellene - szigorúbb ellenőrzés, őrzés - több odafigyelés - felül-/aluljáró - táblákkal kell jelezni az átkelőket, figyelemfelkeltőbb módon - jobb beláthatóság - kamerás megfigyelés - fényjelzés Az említések zömében valamilyen technikai fejlesztéstől várják a válaszadók a biztonság fokozását. 5

6 Megkérdeztük a válaszadókat, hogy milyen kampány vagy intézkedés lenne szerintük legcélravezetőbb annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a vasúti átjárókban tanúsítandó helyes magatartásra. Az említések gyakran az elrettentő példák bemutatására hívják fel a figyelmünket, aminek módja lehet TV/rádió reklám, óriásplakát, vagy a válaszadók szerint akár a roncsok kihelyezése is az átjárókba. Nagyszámú említés érkezett a szabályok szigorítására, szigorúbb, fokozottabb ellenőrzésre. Említették a kommunikáció jelentőségét, ami a komplex közlekedés kultúra megváltoztatását célozná, amiben az érintett non-profit szervezeteknek is szerepet szánnának a válaszadók. Érdekes említések még az animációs filmek készítése, vagy az illegális átjárók megszüntetésének igénye. A kutatásban vizsgáltuk a szabályok ismeretét is. Az első erre vonatkozó kérdésünk az volt, hogy hol kell megállni járművekkel a fénysorompó tilos jelzésekor. A válaszadók több választ is megjelöltek. 51% említés érkezett a Stop vonal előtti válaszlehetőségre, 37% pedig a vasúti sínektől 5 méter távolságra történő megállásra. Az említések 78%-ban jelzik, hogy sorompó üzemzavarát mutatja, ha van fényjelzőkészülék, de azon semmilyen fény nem jelenik meg. Amikor gyalogosan használja a vasúti átjárót, a válaszadók 40%-a jár el a közúti közlekedés szabályai szerint. A fesztiválozók 98%-a szerint minden esetben szükséges a labirintkorlátot használni. A kutatás két fejezetében kiemeltük az átjárókban általában gyalog, illetve az autóval közlekedők véleményét. Szemléltettük a fent vizsgált kérdésköröket a kiemelt két célcsoport tekintetében, melynek célja a kommunikációs tervezés célcsoport-specifikusságának támogatása volt gyalogosok és autóval közlekedők esetén. 6

7 3. A KUTATÁS RÉSZLETES EREDMÉNYEI 3.1. LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT ÁTJÁRÓK A válaszadókat azon vasúti átjáró kapcsán kérdeztük, amelyiket a leggyakrabban használják. A legtöbben Pest megyében és Győr-Moson-Sopron megyében használnak vasúti átjárókat. A két megyét említők együttes aránya a mintában 60%. Megye Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes Pest ,2 40,2 Győr-Moson-Sopron ,8 19,8 Vas 42 8,3 8,3 Komárom-Esztergom 28 5,5 5,5 Veszprém 26 5,1 5,1 Zala 22 4,4 4,4 Bács-Kiskun 16 3,2 3,2 Csongrád 16 3,2 3,2 Fejér 16 3,2 3,2 Borsod-Abaúj-Zemplén 10 2,0 2,0 Somogy 6 1,2 1,2 Heves 4,8,8 Nógrád 3,6,6 Jász-Nagykun-Szolnok 3,6,6 Tolna 3,6,6 Hajdú-Bihar 3,6,6 Békés 3,6,6 Baranya 1,2,2 Összesen ,0 100,0 Érvényes gyakoriság (%) 7

8 A válaszadók által leggyakrabban használt vasúti átjáró fénysorompóval és félsorompóval egyaránt felszerelt (58%). A fénysorompós átjárót használók aránya a mintában 22%. Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi módon van felszerelve Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes sorompóval 69 13,7 13,7 csak fénysorompóval ,2 22,3 fénysorompóval és félsorompóval ,0 58,4 stoptáblával 9 1,8 1,8 csak andráskereszttel 19 3,8 3,8 Összesen ,4 100,0 NV/NA 3,6 Összesen ,0 8

9 A leggyakrabban használt vasúti átjárón általában autóval (51%) haladnak át fesztiválozók. A gyalogos átjáró-használat is nagyszámban jellemző (30%). 9

10 3.2. BIZTONSÁGÉRZET A kutatás következő részében a közlekedők biztonságérzetét vizsgáltuk. Megkérdeztük, hogy áthaladáskor mennyire érzik magukat biztonságban a leggyakrabban használt vasúti átjáróban. A kérdésre 503 fő válaszolt, akik egytől négyig terjedő skálán értékelték biztonságérzetüket (ahol 4 jelentése nagyon biztonságos). Az értékelések átlaga 3,06. A szórás 0,665. Az átjárókat nagyon biztonságosnak, vagy biztonságosnak tartja a válaszadók 85,5%-a. Áthaladáskor mennyire érzed magad biztonságban ebben a vasúti átjáróban? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Kumulált gyakoriság (%) Érvényes nagyon biztonságos ,8 22,9 22,9 biztonságos ,4 62,6 85,5 kevésbé biztonságos 61 12,1 12,1 97,6 nem biztonságos 12 2,4 2,4 100,0 Összesen ,6 100,0 NV/NA 2,4 Összesen ,0 10

11 Szignifikáns véleménykülönbség van a biztonságérzetben, a tekintetben, hogy milyen felszereltségű átjárón történik az áthaladás. A sorompó növeli a közlekedők biztonságérzetet. Legbiztonságosabbnak a fénysorompóval és félsorompóval egyaránt felszerelt átjárókat tartották. Azokat a válaszadókat, akik nem érzik magukat biztonságban a leggyakrabban használt átjárón történő áthaladáskor kérdeztük ennek okáról. A leggyakrabban kapott spontán említés szerint az átjáró nem belátható, vagy nincs sorompó, esetleg nem bíznak a sorompó/jelzőlámpa biztonságos működésében. Említették még, hogy nem elég feltűnőek a jelzések, vagy sok a baleset, esetleg rossz az útminőség az átjáróban. A válaszokat a következő táblázat összegzi. 11

12 Miért nem érzi magát biztonságban? Említések száma Gyakoriság nem belátható 11 20% technikai okok (nincs sorompó) 8 14% nem működik biztonságosan a lámpa/sorompó 8 14% nem elég feltűnőek a jelzések 6 11% balesetveszélyes, sok a baleset 5 9% fél, ijesztő az átjáró 4 7% bármikor jöhet vonat 3 5% rossz az útminőség 3 5% nem látható a piros jelzés a napfény miatt 2 4% nem túl nagy a forgalom 1 2% figyelmetlenek 1 2% buták az emberek 1 2% túlzsúfolt 1 2% piros a lámpa, de nem jön a vonat 1 2% nincs fény 1 2% Összesen % Megkértük a válaszadókat, hogy egytől ötig értékeljék, mennyire tartják igaznak a Magyarországon a vasúti átjárókban fokozni kell a biztonságot állítást (ahol 5 jelentés teljes mértékben egyetértek). A kérdésre 501 válasz érkezett, ahol az értékelések átlaga 3,5. A szórás 0,954. A kérdezettek fele szükségesnek tartja a vasúti átjárók biztonságának fokozását Magyarországon. Szignifikáns véleménykülönbség a válaszadók életkora szerint adódott. Úgy tűnik minél idősebb valaki, annál fontosabbnak tartja, hogy az átjárók biztonságosságát fokozzák. 12

13 Magyarországon a vasúti átjárókban fokozni kell a biztonságot. Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Kumulált gyakoriság (%) Érvényes teljes mértékben egyetértek 74 14,7 14,8 14,8 egyetértek ,8 36,1 50,9 egyet is értek meg nem is ,6 36,9 87,8 nem értek egyet 46 9,1 9,2 97,0 egyáltalán nem értek egyet 15 3,0 3,0 100,0 Összesen ,2 100,0 NV/NA 4,8 Összesen ,0 13

14 Több választ jelölhettek meg a megadott kategóriák szerint arra a kérdésre a fesztiválozók, hogy mi a legfőbb oka a gyakori vasúti átjáró baleseteknek. 86%-uk az emberi figyelmetlenséget, 35%-uk a sorompó hiányát vagy rossz működését, 27%-uk a fényjelzés hiányát vagy hibás működését jelölte. 14

15 15

16 3.3. SZABÁLYKÖVETÉS Kutatási kérdésünk volt, hogy a célcsoport tagjai mennyire szabálykövetők, mennyire tartják fontosnak és mennyire ismerik vasúti átjárókban érvényes közlekedési szabályokat. Elsőként azt vizsgáltuk, hogy a válaszadók szerint mások hogyan viselkednek az átjáróban. A többség úgy véli (60%), hogy a közlekedők pontosan betartják a szabályokat. Mások hogyan viselkednek az átjáróban? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes pontosan betartják a szabályokat nem veszik annyira komolyan a szabályokat ,0 61, ,8 38,9 Összesen ,8 100,0 NV/NA 1,2 Összesen ,0 Szignifikáns véleménykülönbség adódott aszerint, hogy milyen felszereltségű átjárót használnak leggyakrabban a válaszadók. Azon válaszadók, akik szerint pontosan betartják a szabályokat 62%-ban fénysorompóval és sorompóval felszerelt átkelőt használnak leggyakrabban. Az ilyen átjárót használók 64%-a pedig egyetért azzal, hogy mások pontosan betartják az átkelés szabályait. 16

17 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi módon van felszerelve Mások hogyan viselkednek az átjáróban? pontosan nem veszik annyira betartják a komolyan a szabályokat szabályokat Összesen Sorompóval Említések száma 49,00 19,00 68,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 72,06 27,94 100,00 módon van felszerelve %-ában Mások hogyan viselkednek az átjáróban? 5%-ában 16,01 9,74 13,57 teljes minta %-ában 9,78 3,79 13,57 csak fénysorompóval Említések száma 54,00 58,00 112,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 48,21 51,79 100,00 módon van felszerelve %-ában Mások hogyan viselkednek az átjáróban? %-ában 17,65 29,74 22,36 teljes minta %-ában 10,78 11,58 22,36 fénysorompóval és félsorompóval Említések száma 190,00 103,00 293,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 64,85 35,15 100,00 módon van felszerelve %-ában Mások hogyan viselkednek az átjáróban? %-ában 62,09 52,82 58,48 teljes minta %-ában 37,92 20,56 58,48 stoptáblával Említések száma 5,00 4,00 9,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 55,56 44,44 100,00 módon van felszerelve %-ában Mások hogyan viselkednek az átjáróban? %-ában 1,63 2,05 1,80 teljes minta %-ában 1,00 0,80 1,80 csak andráskereszttel Említések száma 8,00 11,00 19,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 42,11 57,89 100,00 módon van felszerelve %-ában Mások hogyan viselkednek az átjáróban? %-ában 2,61 5,64 3,79 teljes minta %-ában 1,60 2,20 3,79 Összesen Említések száma 306,00 195,00 501,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 61,08 38,92 100,00 módon van felszerelve %-ában Mások hogyan viselkednek az átjáróban? %-ában 100,00 100,00 100,00 teljes minta %-ában 61,08 38,92 100,00 17

18 Azoktól, akik szerint nem tartjuk be a vasúti átjárón történő átkelés szabályait megkérdeztük, mit gondolnak, miért viselkednek így az emberek. A spontán említések első helyén a türelmetlenség, másodikon a felelőtlenség, harmadikon a szabályok mellőzése áll. Érdekes említés még, hogy ritkán vagy sokára érkezik a vonat, vagy hogy nem ismerik a szabályokat. A kommunikációs üzenetek tervezésénél érdemes figyelmet fordítani erre, illetve a következő táblázatban szereplő állításokra: Említések száma Gyakoriság sietnek, türelmetlenek 56 32% felelőtlenek, azt hiszik, biztosan átérnek 39 22% nem tisztelik a szabályokat, nem érdekli őket 19 11% figyelmetlenség, nemtörődömség 16 9% ritkán vagy csak sokára jön a vonat így átmennek 10 6% mert az emberek buták, ittasak 9 5% nem szeretek várni, pedig túl sokáig piros a lámpa 5 3% nem ismerik a szabályokat 4 2% felesleges a sebességkorlátozás/tábla 3 2% nincs sorompó 3 2% belátható az átjáró, ismerik a terepet 3 2% nincs következménye, nincs büntetés 2 1% túlságosan magabiztosak/vakmerők az emberek 2 1% megbíznak a technikában 2 1% csak félsorompó van 1 1% fehér jelzés komolytalannak tűnik 1 1% szabálytalanok 1 1% nincs felügyelet 1 1% % A válaszadók 66%-ával előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladt át. Az emberek leggyakrabban gyalog haladtak át a piros jelzésen (67%). A sorompó felszereltsége és a nem tekintetében találtunk szignifikáns eltérést a vizsgált viselkedésben. Legmagasabb az igen választ adók aránya azok között, akik csak fénysorompóval ellátott átjárón közlekednek (47%), de hasonlóan magas (44%) a kizárólag stoptáblával felszerelt átjárót használók között a tiloson történő átkelés megtörténte. Nemek szerint vizsgálva a kérdést a nők szabálykövetőbbnek bizonyultak, mert az igen választ adók 52%-a a férfiak közül került ki. 18

19 Az áthaladás leggyakoribb spontán említett okai: - már nem tudott megállni, későn vette észre a jelzést - sietett - nem szeret várni, türelmetlen - rossz volt a sorompó/lámpa - messze volt még a vonat Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes nem ,5 65,7 igen ,3 34,3 Összesen ,8 100,0 NV/NA 1,2 Összesen ,0 19

20 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi módon van felszerelve Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? nem igen Összesen sorompóval Említések száma 45,00 24,00 69,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 65,22 34,78 100,00 módon van felszerelve %-ában Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? 13,64 14,04 13,77 %-ában Teljes minta %-ában 8,98 4,79 13,77 csak fénysorompóval Említések száma 59,00 53,00 112,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 52,68 47,32 100,00 módon van felszerelve %-ában Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? 17,88 30,99 22,36 %-ában Teljes minta %-ában 11,78 10,58 22,36 fénysorompóval és félsorompóval Említések száma 207,00 85,00 292,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 70,89 29,11 100,00 módon van felszerelve %-ában Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? 62,73 49,71 58,28 %-ában Teljes minta %-ában 41,32 16,97 58,28 stoptáblával Említések száma 5,00 4,00 9,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 55,56 44,44 100,00 módon van felszerelve %-ában Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? 1,52 2,34 1,80 %-ában Teljes minta %-ában 1,00 0,80 1,80 csak andráskereszttel Említések száma 14,00 5,00 19,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 73,68 26,32 100,00 módon van felszerelve %-ában Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? 4,24 2,92 3,79 20

21 %-ában Teljes minta %-ában 2,79 1,00 3,79 Összesen Említések száma 330,00 171,00 501,00 Az általam leggyakrabban használt vasúti átjáró az alábbi 65,87 34,13 100,00 módon van felszerelve %-ában Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? 100,00 100,00 100,00 %-ában Teljes minta %-ában 65,87 34,13 100,00 Neme Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? nem igen Összesen férfi Említések száma 134,00 89,00 223,00 Neme %-ában 60,09 39,91 100,00 Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál %-ában 40,98 52,05 44,78 Teljes minta %-ában 26,91 17,87 44,78 nő Említések száma 193,00 82,00 275,00 Neme %-ában 70,18 29,82 100,00 Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál %-ában 59,02 47,95 55,22 Teljes minta %-ában 38,76 16,47 55,22 Összesen Említések száma 327,00 171,00 498,00 Neme %-ában 65,66 34,34 100,00 Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál %-ában 100,00 100,00 100,00 Teljes minta %-ában 65,66 34,34 100,00 21

22 Mivel haladt át a piroson? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes gyalogos ,7 67,5 kerékpáros 25 14,5 15,1 autóvezető 21 12,1 12,7 motorvezető 8 4,6 4,8 Összesen ,0 100,0 NV/NA 7 4,0 Összesen ,0 22

23 Miért haladt át? (spontán említések N=505) Említések száma Gyakoriság már nem tudtam megállni, későn vettem észre a jelzést 79 45% siettem, késésben voltam 29 17% nem szeretek várni, türelmetlen vagyok 22 13% rossz volt a sorompó/lámpa 11 6% messze volt még a vonat 7 4% tudta, hogy biztonságosan átér 6 3% nem jön a vonat, pedig piros a jelzés 5 3% nem láttam a vonatot pedig belátható a pálya 4 2% figyelmetlen voltam 3 2% már elment a vonat 2 1% nem én vezettem 1 1% mert bátor vagyok 1 1% olyan kedvem volt 1 1% nem lehetett látni a jelzést 1 1% részeg volt 1 1% futást (edzést) nem akarta megszakítani 1 1% összesen % 23

24 A következő részben szereplő ábrák és táblázatok azok ismereteit összegzik, akikkel előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtak át (173 fő) 24

25 25

26 26

27 3.4. JAVASLATOK AZ ÁTJÁRÓK BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELÉHEZ Javaslatokat kértünk az átjárók biztonságosabbá tételéhez. Az említések 54%-a szerint nem kellenek további intézkedések, mert az átjárás biztonságos. A spontán említések szerinti javaslatokat összegzi a következő táblázat, amelyből kiemeljük a leggyakrabban előforduló javaslatokat: - félsorompó, sorompó kellene - szigorúbb ellenőrzés, őrzés - több odafigyelés - felül-/aluljáró - táblákkal kell jelezni az átkelőket, figyelemfelkeltőbb módon - jobb beláthatóság - kamerás megfigyelés - fényjelzés Az említések zömében valamilyen technikai fejlesztéstől várják a válaszadók a biztonság fokozását. Szerinted mitől lehetne biztonságosabb egy vasúti átjáró? Említések száma Gyakoriság semmitől, így is elég biztonságos % félsorompó, sorompó kellene 84 18% szigorúbb ellenőrzés, őrzés 15 3% több odafigyelés 14 3% felül-/aluljáró 14 3% táblákkal kell jelezni az átkelőket, figyelemfelkeltőbb módon 14 3% jobb beláthatóság 13 3% kamerás megfigyelés 10 2% fényjelzés 11 2% hangjelzés 8 2% megbízhatóan működő rendszer 5 1% személyes megfigyelés, bakter 5 1% jobb út 5 1% megelőzés a szabályok betartásával 4 1% fekvőrendőr 3 1% vonatérkezés és jelzés összehangolása 2 0% 27

28 büntetés 2 0% külön átkelő bicikliseknek 2 0% sebességkorlátozás 2 0% labirintus 2 0% gyorsabb sorompó le- és felengedés 2 0% működő lámpák kellenének 2 0% tükör 1 0% állandó, folyamatos karbantartás 1 0% összesen % 28

29 3.5 JAVASLATOK KAMPÁNYHOZ Megkérdeztük a válaszadókat, hogy milyen kampány vagy intézkedés lenne szerintük legcélravezetőbb annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a vasúti átjárókban tanúsítandó helyes magatartásra. Az említések gyakran az elrettentő példák bemutatására hívják fel a figyelmünket, aminek módja lehet TV/rádió reklám, óriásplakát, vagy a válaszadók szerint akár a roncsok kihelyezése is az átjárókba. Nagyszámú említés érkezett a szabályok szigorítására, szigorúbb, fokozottabb ellenőrzésre. Említették a kommunikáció jelentőségét, ami a komplex közlekedés kultúra megváltoztatását célozná, amiben az érintett non-profit szervezeteknek is szerepet szánnának a válaszadók. Érdekes említések még az animációs filmek készítése, vagy az illegális átjárók megszüntetésének igénye. Milyen kampány vagy intézkedés a legcélravezetőbb annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a vasúti átjárókban tanúsítandó helyes magatartásra? Említések száma Gyakoriság mindenki tudja, szerintem nem kell ezt kommunikálni % elrettentő tv/rádió reklám 95 16% nincsenek külön szabályok, ugyanúgy kell közlekedni az átjárón 57 10% balesetek bemutatása (reklám, tábla, film) 53 9% figyelemfelkeltő óriásplakát 31 5% kreatív, ötletes médiakampány (reklám, tábla) 30 5% iskolai oktatás, előadások gyerekeknek 25 4% szigorúbb büntetés 23 4% közösségi oldal 18 3% tárgyi feltételek biztosítása (sorompó, fény) 13 2% szabályok tudatosítása és betartása 11 2% társadalmi célú hirdetés 6 1% átjáróőrök 6 1% szórólap 6 1% fesztivál programok 5 1% új törvény alkotása, szabályozás szigorítása 5 1% több tábla 5 1% célirányos KRESZ oktatás 5 1% figyelemfelkeltő jelzés 3 1% animációs filmek 3 1% a baleset áldozataira való emlékezés 2 0,35% rendszer gyakori ellenőrzése 2 0,35% fokozottabb felügyelet 2 0,35% újság 2 0,35% ajándékosztás (pl. kitűzők) 2 0,35% illegális átkelők megszüntetése 2 0,35% internetes KRESZ nyereményjáték 1 0,17% 29

30 komplex közlekedés kultúra megváltoztatása 1 0,17% baleseti roncsok kihelyezése az átjárókhoz 1 0,17% kamerás megfigyelőrendszer 1 0,17% útjavítások 1 0,17% alul/felüljárók 1 0,17% statisztikák közzététele 1 0,17% több közlekedésbiztonsági egyesület kellene 1 0,17% Összesen % 30

31 3.6 SZABÁLYOK ISMERTE A kutatás következő fejezetében a szabályok ismeretét vizsgáltuk. Az első erre vonatkozó kérdésünk az volt, hogy hol kell megállni járművekkel a fénysorompó tilos jelzésekor. A válaszadók több választ is megjelöltek. 51%-nyi említés érkezett a Stop vonal előtti válaszlehetőségre és 37% pedig a vasúti sínektől 5 méter távolságra történő megállásra. Az említések 78%-ban jelzik, hogy sorompó üzemzavarát mutatja, ha van fényjelzőkészülék, de azon semmilyen fény nem jelenik meg. Amikor gyalogosan használja a vasúti átjárót, a válaszadók 40%-a jár el a közúti közlekedés szabályai szerint. 35% azok aránya, akik a forgalmi szituáció által megkövetelt szabályok szerint közlekednek az átjárókban. Megkérdeztük, hogy kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, ha van. A fesztiválozók 98%-a szerint minden esetben szükséges a labirintkorlátot használni. Szignifikáns véleménykülönbséget az iskolai végzettség szerint találtunk. Az igen, minden esetben választ jelölők között legmagasabb arányban a középiskolai végzettségűek vannak, legalacsonyabb arányban pedig az általános iskolával rendelkezők. 31

32 32

33 Kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, ha van? felesleges, gyalogosan bárhol átkelhetek igen, ha kisgyermekkel vagyok igen, minden esetben általános iskola középiskola BSc MSc Összes en Említések száma 5,00 15,00 2,00 3,00 25,00 Kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, 20,00 60,00 8,00 12,00 100,00 ha van? %-ában Végzettség %-ában 10,42 5,56 1,79 4,35 5,01 Teljes minta %-ában 1,00 3,01 0,40 0,60 5,01 Említések száma 4,00 28,00 2,00 1,00 35,00 Kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, 11,43 80,00 5,71 2,86 100,00 ha van? %-ában Végzettség %-ában 8,33 10,37 1,79 1,45 7,01 Teljes minta %-ában 0,80 5,61 0,40 0,20 7,01 Említések száma 39,00 227,00 108,00 65,00 439,00 Kötelező-e a vasúti átjárón 8,88 51,71 24,60 14,81 100,00 33

34 történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, ha van? %-ában Végzettség %-ában 81,25 84,07 96,43 94,20 87,98 Teljes minta %-ában 7,82 45,49 21,64 13,03 87,98 Összesen Említések száma 48,00 270,00 112,00 69,00 499,00 Kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, ha van? %-ában 9,62 54,11 22,44 13,83 100,00 Végzettség %-ában 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 0 Teljes minta %-ában 9,62 54,11 22,44 13,83 100,00 34

35 3.7 GYALOGOSOK VÉLEMÉNYE A kutatás következő két fejezetében kiemeljük az átjárókban általában gyalog, illetve az autóval közlekedők véleményét. Ábrákon és táblázatokon szemléltetjük a fent vizsgált kérdésköröket a kiemelt két célcsoport tekintetében, melynek célja a kommunikációs tervezés célcsoport-specifikusságának támogatása gyalogosok és autóval közlekedők esetén. N Érvényes 151 NV/NA 0 Átlag 2,93 Szórás,754 Variancia,569 Minimum 1 Maximum 4 35

36 Miért? Említések száma Gyakoriság bármikor jöhet vonat 1 4% technikai okok (nincs sorompó) 5 19% nem belátható 5 19% nem elég feltűnőek a jelzések 2 7% fél, ijesztő az átjáró 2 7% rossz az útminőség 2 7% balesetveszélyes, sok a baleset 4 15% figyelmetlenek 2 7% nem látható a piros jelzés a napfény miatt 1 4% túl zsúfolt 1 4% piros a lámpa, de nem jön a vonat 1 4% nincs fény 1 4% összesen % 36

37 Szerinted mitől lehetne biztonságosabb egy vasúti átjáró? Említések száma Gyakoriság semmitől, így is elég biztonságos 85 56,29139 vonatérkezés és jelzés összehangolása 1 0, táblákkal kell jelezni az átkelőket, figyelemfelkeltőbb módon 2 1, jobb beláthatóság 1 0, szigorúbb ellenőrzés, őrzés 7 4, kamerás megfigyelés 4 2, félsorompó, sorompó kellene 16 10,59603 megbízhatóan működő rendszer 1 0, több odafigyelés 5 3, hangjelzés 2 1, felül-/aluljáró 7 4, személyes megfigyelés, bakter 1 0, fényjelzés 3 1, külön átkelő bicikliseknek 1 0, megelőzés a szabályok betartásával 1 0, gyorsabb sorompó le- és felengedés 1 0, Összesen ,39073 N Érvényes 149 NV/NA 2 Átlag 3,46 Szórás,983 Variancia,966 Minimum 1 Maximum 5 37

38 38

39 Előfordult már, hogy egy vasúti átjárón piros fénynél és/vagy lezárt sorompónál haladtál át? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes nem 75 49,7 50,0 igen 75 49,7 50,0 Összesen ,3 100,0 NV/NA 1,7 Összesen ,0 Kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, ha van? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes felesleges, gyalogosan bárhol átkelhetek igen, ha kisgyermekkel vagyok 13 8,6 8,6 13 8,6 8,6 igen, minden esetben ,8 82,8 Összesen ,0 100,0 39

40 3.8 AUTÓVAL KÖZLEKEDŐK VÉLEMÉNYE N Érvényes 256 NV/NA 2 Átlag 3,09 Szórás,633 Variancia,400 Minimum 1 Maximum 4 40

41 Miért? Említések száma Gyakoriság bármikor jöhet vonat 2 8% technikai okok (nincs sorompó) 2 8% nem belátható 5 20% nem elég feltűnőek a jelzések 3 12% nem túl nagy a forgalom 1 4% nem működik biztonságosan a lámpa/sorompó 7 28% fél, ijesztő az átjáró 1 4% rossz az útminőség 1 4% balesetveszélyes, sok a baleset 1 4% buták az emberek 1 4% nem látható a piros jelzés a napfény miatt 1 4% Összesen % 41

42 Mások hogyan viselkednek az átjáróban? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Érvényes pontosan betartják a szabályokat nem veszik annyira komolyan a szabályokat ,7 65, ,9 35,0 Összesen ,6 100,0 NV/NA 1,4 Összesen ,0 Szerinted mitől lehetne biztonságosabb egy vasúti átjáró? Említések száma Gyakoriság semmitől, így is elég biztonságos ,81% félsorompó, sorompó kellene 50 19,46% táblákkal kell jelezni az átkelőket, figyelemfelkeltőbb módon 9 3,50% jobb beláthatóság 9 3,50% szigorúbb ellenőrzés, őrzés 8 3,11% fényjelzés 8 3,11% felül-/aluljáró 7 2,72% több odafigyelés 5 1,95% jobb út 5 1,95% hangjelzés 4 1,56% személyes megfigyelés, bakter 4 1,56% kamerás megfigyelés 3 1,17% megbízhatóan működő rendszer 3 1,17% megelőzés a szabályok betartásával 3 1,17% működő lámpák kellenének 2 0,78% büntetés 2 0,78% fekvőrendőr 2 0,78% tükör 1 0,39% állandó, folyamatos karbantartás 1 0,39% sebességkorlátozás 1 0,39% labirintus 1 0,39% gyorsabb sorompó le- és felengedés 1 0,39% Összesen ,00% 42

43 N Érvényes 256 NV/NA 2 Átlag 3,52 Szórás,933 Variancia,870 Minimum 1 Maximum 5 43

44 Kötelező-e a vasúti átjárón történő gyalogos átkeléskor a labirintkorlát használata, ha van? Említések száma Gyakoriság (%) Érvényes gyakoriság (%) Kumulált gyakoriság (%) Érvényes felesleges, gyalogosan bárhol átkelhetek igen, ha kisgyermekkel vagyok 7 2,7 2,7 2,7 11 4,3 4,3 7,0 igen, minden esetben ,0 93,0 100,0 Összesen ,0 100,0 44

45 4. A VÁLASZADÓK DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI A válaszadók 89%-a 30 év alatti, és 55%-a férfi. Az főiskolát/egyetemet végzettek aránya 36%, a középiskolát végzetteké 54%. A legtöbben Pest és Győr-Moson-Sopron megyéből érkeztek. 45

46 46

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Miniszteri Közlemény

Miniszteri Közlemény Miniszteri Közlemény A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja értelmében a következőket teszem közzé. 1. Évente 6 millió jármű áthaladásánál

Részletesebben

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!)

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!) Megyei egyenlõbánásmód-referensek ügyfélfogadási adatai kommunikáció, ügyfélfelégedettség-mérés, ügyfélforgalom 2009. szeptember 1. és 2015. január 31. közötti idõszakban (Az adatok a budapesti adatokat

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása KözOP-2.5.0-09-11-2012-0009 Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása (A szintbeni vasúti átjárók biztonságos és mozgáskorlátozottak számára kényelmes mőszaki kialakítása) Gábor Miklós (KTI), Dr.Koren

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes A rendezvény időpontja: 2014. január 11 12., szombat és vasárnap A rendezvény helyszínei: Pest megye Budakalász és Szentendre

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

1. Alapelvek a közlekedésben

1. Alapelvek a közlekedésben 1. Alapelvek a közlekedésben 1. Mit jelent a közlekedésben a bizalmi elv? a) Számíthat arra, hogy a KRESZ minden helyzetben és helyen pontosan szabályozza a közlekedésben részt vevők jogait és kötelességeit.

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral:

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: (a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54. ) (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl Neveléstudom studományok Intézete Gyors, látvl tványos, motiváló MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN DEBRECEN A minta jellemzői: 1146 (88+333+5) válaszadv laszadó átlag 45 évesek (23-67) 1,61 gyerek (23-; ; 232-1;

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Évszakváltás a közlekedésben

Évszakváltás a közlekedésben Évszakváltás a közlekedésben A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Népegészségügyi szűrés szervezés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban

Népegészségügyi szűrés szervezés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban Népegészségügyi szűrés szervezés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban dr. Szörényiné Ványi Gabriella Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda TÁMOP 6.1.3.B-12/1-2013-0001

Részletesebben

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések László János Magyar Kerékpárosklub Kiindulás Országos és Budapesti adatok Tanulságok és feladatok Kiindulás Közös nevező Adatok korlátai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

Megoldások. Az ismérv megnevezése közös megkülönböztető 2007. szeptember 10-én Cégbejegyzés időpontja

Megoldások. Az ismérv megnevezése közös megkülönböztető 2007. szeptember 10-én Cégbejegyzés időpontja Megoldások 1. feladat A sokaság: 2007. szeptember 12-én a Miskolci Egyetem GT-204-es tankör statisztika óráján lévő tagjai az A 1 épület III. em. 53-as teremben 8-10-ig. Közös ismérv Megkülönböztető ismérv

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési

Részletesebben

Kiss Csaba r. alezredes ORFK OBB OBB főtitkf. Motorkerékp. Európai Motorkerékpárosok Fóruma Budapest, 2014. március 5.

Kiss Csaba r. alezredes ORFK OBB OBB főtitkf. Motorkerékp. Európai Motorkerékpárosok Fóruma Budapest, 2014. március 5. Kiss Csaba r. alezredes ORFK OBB OBB főtitkf titkára Motorkerékp kpárosok közlekedk zlekedésbiztonsága Európai Motorkerékpárosok Fóruma Budapest, 2014. március 5. Miért kell kiemelten foglalkozni a motorkerékp

Részletesebben

Időt álló hazai ŐSZI KENYÉRBÚZA GK Ati GK Garaboly GK Békés GK Góbé GK Csillag GK Hargita GK Csongrád GK Hattyú GK Élet GK Holló GK Fény GK Hunyad Jubilejnaja 50 ŐSZI DURUM BÚZA GK Bétadur GK Selyemdur

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

A Leleményes hősök felmérés eredményei

A Leleményes hősök felmérés eredményei A Leleményes hősök felmérés eredményei Alapadatok 906 olyan visszajelzést kaptunk, amelyek vagy ifjúsági szervezettől származtak, vagy olyan településekről érkeztek, amelyeken noha nem létezik ifjúsági

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Győr Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Győr elsőseinek körében

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

Kutatási jelentés 2006. január 22.

Kutatási jelentés 2006. január 22. FÖLDRAJZI MOBILITÁS BUDAPESTEN Kutatási jelentés 00. január. TARTALOMJEGYZÉK. ÖSSZEFOGLALÁS.... A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI.... A KUTATÁS MÓDSZERTANA.... MUNKAHELYRE MENET.... MUNKÁJUK SORÁN VIDÉKRE UTAZÓK

Részletesebben

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Budapesti kerékpáros balesetek elemzése 2006 2009 Kertesy Géza vezető tervező, ügyvezető A baleseti adatok változása az elmúlt 10 évben A kerékpáros balesetek számának

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Közlekedési táblák. Mottó: "Még jó, hogy ilyen lassan haladunk, mert lehet, hogy rossz irányba megyünk."

Közlekedési táblák. Mottó: Még jó, hogy ilyen lassan haladunk, mert lehet, hogy rossz irányba megyünk. Közlekedési táblák Mottó: "Még jó, hogy ilyen lassan haladunk, mert lehet, hogy rossz irányba megyünk." 1. Képes szótár. a. Utak. Autóút Autóút vége Kerékpárút Gyalogút Autópálya Parkolóhely b. Itt valami

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Gégény István ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Közlekedésbiztonsági konferencia Békés, 2011. július 22. A kerékpározás

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

Kisvállalkozás-fejlesztési Központ

Kisvállalkozás-fejlesztési Központ Kisvállalkozás-fejlesztési Központ 1 Filep Judit Szirmai Péter CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN - SPECIÁLIS MAGYAR FEJLŐDÉSI ÚT 2 AZ ÉLETCIKLUS, MINT KIHÍVÁS A vállalkozó v/s a vállalkozás

Részletesebben

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1. Adatlapok területi megoszlása 2. Mikrobiológiai tevékenység anyagszámai 3. Laboratóriumi létszám adatok 4. M szerezettség és m ködési feltétel statisztika

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Átadásra került diagnosztikai eszközök megyei bontásban 1. ütem. Rorschac h. Óvodás. Revision WISC-IV. Sindelar GMP RAVEN RAVEN. Sceno.

Átadásra került diagnosztikai eszközök megyei bontásban 1. ütem. Rorschac h. Óvodás. Revision WISC-IV. Sindelar GMP RAVEN RAVEN. Sceno. A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott diagnosztikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Soproni campus Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Soproni

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés Megbízó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Városkutatás Kft.

Részletesebben

2. Van-e különbség a kerékpáros alkalmassága tekintetében a főútvonalon, illetve a mellékutakon történő kerékpározás során? o a. igen o b.

2. Van-e különbség a kerékpáros alkalmassága tekintetében a főútvonalon, illetve a mellékutakon történő kerékpározás során? o a. igen o b. Megldásk. 1.számú tesztlap 1. Melyik felszerelés kötelező a biztnságs kerékpárzáshz? (Több jó válasz is lehet!) a. baseballsapka b. helyesen beállíttt bukósisak c. lámpák és macskaszem d. láthatósági mellény

Részletesebben

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 63/201 (IV. ) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállót igénybe vevő hajléktalan emberek körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. az éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállót igénybe vevő hajléktalan emberek körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ az éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállót igénybe vevő hajléktalan emberek körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából végzett felmérés keretében

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 A vállalati konjunktúra-felmérés az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) 1998 áprilisa óta tartó kutatássorozata, amely minden év áprilisában

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

Centura Szövegértés Teszt

Centura Szövegértés Teszt Centura Szövegértés Teszt Megbízhatósági vizsgálata Tesztfejlesztők: Megbízhatósági vizsgálatot végezte: Copyright tulajdonos: Bóka Ferenc, Németh Bernadett, Selmeci Gábor Bodor Andrea Centura Kft. Dátum:

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben