MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/304-1/2010/I. Üi.: Kalászné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó város közbiztonsági programjának végrehajtásáról Melléklet: 2 db Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete július 9-i rendkívüli ülésén tárgyalta a város közbiztonsági helyzetének javítása tárgyú előterjesztést. Aktualitása az önkormányzat e téren kifejtett tevékenységének erősödéséből következett, melyet alapos helyzetértékelés előzött meg. A Makói Kistérség Bűnmegelőzési Koncepciója - a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája alapján- a társadalmi összefogáson alapuló megelőzést tűzte ki célul. Az elmúlt évben Makó Város Önkormányzatának JövŐR mintaprojektje a bűnmegelőzésre és közbiztonsági intézkedésekre vonatkozó hazai és európai uniós alapelvek figyelembevételével jött létre. E mintaprojekt részeként szakmai helyzetértékelés (Közbiztonsági Helyzetkép-elemző tanulmány) készült, amelynek megállapításai, és az abban feltárt összefüggések hozzájárultak Makó Város Önkormányzat intézkedési tervének és hosszú távú stratégiai tervének kialakításához. A tanulmány megállapította, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete, valamint a rendelkezésre álló rendőrségi és egyéb statisztikai adatok összecsengenek: mindkettő javítására szükség van ahhoz, hogy a település biztonsága javuljon. A projektben résztvevő partnerszervezetek közreműködésével szakmai fórum alakult, valamint az önkormányzat bűnmegelőzési referense közreműködésével aktív lakossági, társadalmi párbeszéd indulhatott. A bűnözés elsősorban társadalmi okokra vezethető vissza, tehát a rá adott válasznak is társadalminak kell lennie. Az adott földrajzi területeken más-mást mutatnak az elkövetett bűncselekmények. Így a helyben keletkezett problémákra helyi válaszokat kell keresni, s helyben kell megoldani. Ehhez szükséges az okokat, az elkövetéshez vezető folyamatokat megismerni, feltérképezni. A közbiztonság mindenki számára fontos, mely a szubjektív biztonságérzet mellett meghatározó tényező a gazdasági életben is befolyásolja a letelepedést, a beruházásokat, az idegenforgalmat. A bűnözés területileg eltérő kihívásaira csak a helyi közügyként megfogalmazott bűnmegelőzési stratégiával lehet hatékonyan reagálni. Az önkormányzat, mint a helyi szolgáltatások és szolgáltató intézmények többségének tulajdonosa, a helyi közigazgatás irányítója és mint testület, a helyi politika fóruma vezérli, motiválja és koordinálja a helyi bűnmegelőzést. Az önkormányzatnak központi referenciaszereplőként meghatározó szerepe van az információk és a biztonsággal kapcsolatos adatok terjesztésében. Tanácsadó szerepet vállalhat a magasabb szintű biztonságot szolgáló eszközök és módszerek alkalmazásában, ehhez forrást is biztosíthat. Jogalkotóként és település-tervezőként érvényesítheti azokat a szempontokat, amelyek a HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 közbiztonságot szolgálják. A helyi önkormányzat közvetíteni is képes a helyben elérhető szolgáltatások és a helyi biztonsági szükségletek között. Fenti célok megvalósulása érdekében a Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a város közbiztonsági helyzetének javítása érdekében készüljön el egy szakmai cselekvési program, amelynek kidolgozására felkérte a Városi Rendőrkapitányt. A cselekvési program elkészült, amelyet a Képviselő-testület augusztus 26-i testületi ülésén elfogadott. A program végrehajtásáról az alábbiakban adok tájékoztatást a Tisztelt Képviselő-testületnek. A Városi Rendőrkapitány által kidolgozott cselekvési program célkitűzései a rendőrség szakemberei által készített aktuális bűnügyi helyzetelemzésekre épültek. Az országos társadalmi bűnmegelőzési stratégiához igazodva a Biztonságos Makó Program célja, hogy mérsékelje a városban előforduló bűncselekményeket - amennyire lehetséges- megszüntesse, azok okait feltárja, valamint csökkentse a sértetté válás veszélyét, növelje a lakók biztonságát és ezáltal az életminőséget. A program részeként a város biztonsága érdekében hangsúlyt fektettünk a bűnelkövetéseket visszaszorító intézkedésekre, és az áldozattá válás megelőzésére, különös tekintettel a közbiztonsági szempontból veszélyeztetettekre. A cselekvési programmal a város minden lakóját megszólítottuk, de kiemelt figyelmet fordítottunk programjainkban a gyermek-és fiatalkorúakra és a nyugdíjasokra. A tájékoztató mellékletként tartalmazza a Városi Rendőrkapitány tájékoztatóját a makói rendőrkapitányság által a Biztonságos Makó Program végrehajtásáról (1. számú melléklet). I. A gyermek-és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése esély a sporttal elnevezésű ifjúságvédelmi modell program Ez egy országos program folytatása, amely a es tanévben indult a Szikszai György Általános Iskola 5. osztályos tanulói részére, összesen 20 fővel. Az ifjúságvédelmi program célja, hogy a rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programjához kapcsolódóan az általános iskola 5 8. évfolyama számára olyan rendőrségi programot indíthasson el, amely a küzdősportok megismerésén keresztül bemutatja az önvédelem lehetőségeit, közreműködik a korosztály egészséges, biztonságos életmódra történő nevelésében, a bűn megelőzésében. A játékos foglalkozásokkal a mindenkori szabályok kerülnek az előtérbe, a durvaság, az erőszak, az agresszió elítélése mellett a konfliktuskezelési technikák megismerésén és a fizikai állóképesség növelésén keresztül. Mindezek megismertetésében segít, hogy a foglalkozásokat hivatásos rendőr tartja, aki fizikai állóképességével, szabálytiszteletével, hivatásszeretetével hiteles szereplőként jelenik meg a fiatalok előtt. A program közvetlen hatásán túli szándék volt a pályaorientáció is. 2. Egymásért esélyegyenlőségi program Az előzetesen ismertetett program folytatásaként alsó és felső tagozatos osztályok számára délutáni foglakozások keretében zajlik az Egymásért esélyegyenlőségi program. A program lényege, hogy a már sikeresen működő 107 esély a sporttal című program elemeit felhasználva az iskola 1 5. osztályos problémás tanulói számára a délutáni órákban, másfél órás időkeretben, fakultatív képzést valósítunk meg. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 3. Biztonságos böngészés program E programnak a célja, hogy az interneten található káros és jogellenes tartalmak által okozott ártalmak csökkentése érdekében a rendelkezésre álló címkéző és szűrőrendszerek használatára hívja fel a szülők és a gyermekek figyelmét. A program az iskolai oktatás keretében az informatikát oktató pedagógusok munkáján keresztül valósul meg. A program linkje bárki számára elérhető a oldalon. Tájékoztató szóróanyagot készítettünk a gyermekek és fiatalkorúak részére, amelyeket a rendőrség munkatársai osztottak szét az iskolákban bűnmegelőzési tanácsaik kíséretében. 4. Nyitott iskola program A közbiztonsági program részeként szereplő nyitott iskola program az egyetlen, amely az előzetes elképzeléseknek megfelelő formában nem tudott megvalósulni. A szegedi mintaprojekt szerinti elképzelés kivitelezése makói pedagógusok bevonásával elkezdődött ugyan, de a szakmai vélemények alapján nem került sor a mechanikus adaptálásra. A program átdolgozása, a költségek hozzárendelése a következő időszak feladata. II. Időskorúak áldozattá válásának megelőzése A Korszerű Megelőzési Program (KOMP) keretében a városi rendőrkapitányság dolgozói 14 nyugdíjas, és civil klubban bűnmegelőzési előadásokat tartottak, melyeket filmvetítéssel egészítettek ki. Tekintve, hogy a halálos és súlyos sérüléses közúti balesetek legveszélyeztetettebb rétege ugyancsak az idősebb korosztályból kerül ki, az előadások témája baleset-megelőzésre, felvilágosításra és tájékoztatásra is kiterjedt. Ezen alkalmakor az ismeretterjesztő előadásokon túl egy úgynevezett biztonsági csomagot is kaptak a jelenlévők, amely a bankkártya méretű, fontos segélyhívó számokat tartalmazó bárkakártyát és Bűnmegelőzési tanácsok időseknek, egyedül élőknek című tájékoztató anyagot tartalmazott. A résztvevő nyugdíjasok részére láthatósági mellényt és a kerékpárra felragasztható fényvisszaverő matricát is osztottak. A program sikeres végrehajtása érdekében a Képviselőtestület mintegy 700 ezer Ft értékben számítástechnikai eszközökkel (laptop, hord táska, multifunkciós lézernyomtató, magas fényű vetítővászon) támogatta a Városi Rendőrkapitányságot. III. Terület-felügyeleti eszközök Bár hazánkban egyelőre nem készültek olyan hatáselemzések, amelyek a kamerás megfigyelés hatékonyságát a bűnözési fertőzöttség csökkentésében vizsgálták volna, de a többéves tapasztalat szerint megállapítható, hogy a térfigyelő rendszerek által érintett területek kriminalitási jellemzőiben átrendeződés volt érzékelhető, az egyes vagyon elleni bűncselekmények elkövetése megszűnt, illetve jelentősen mérséklődött. Erre a tapasztalatra alapozva döntött úgy a Képviselő-testület, hogy a város különböző pontjaira térfigyelő kamerák felszerelését támogatja, bruttó e. Ft értékben. A tervezés-telepítés időszakában ún. kockázatanalízist végeztünk, a rendőrséggel folytatott éjszakai bejárás során pontosítottuk a kamerahelyeket, megállapítottuk az alkalmazható kameraparamétereket, figyelembe véve a fényviszonyokat. Egy - egy helyszín adottságai miatt egy forgatható helyett két fix kamerát kellett felszerelni. A rendőrség emellett úgy ítélte meg, hogy az Aradi utcán legyen egy rendszámfelismerő kamera, illetve a múzeum épületét is figyelje egy kamera. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 Van négy olyan helyszín, ahol automatikus nyomkövetési funkcióval ellátott forgatható kamera van, itt a megfelelő működéshez két, különböző perspektívába helyezett fix kamera felszerelése volt szükséges, amelyek által a jelzett eseményt a mozgó kamera automatikusan tudja követni, így az esemény végig figyelemmel kísérhető. Ehhez a funkcióhoz tehát három kamera szükséges helyszínenként. Így összesen a nyomkövető funkciók miatt 84 db kamera került a közterekre az alábbiak szerint: Ennek ismeretében 55 (+8) db fix (azaz rögzített) kamerát tettünk ki. Ebből: LPR rendszámfelismerő kamera: 7 db, A gépjármű elhaladásakor a rendszámra fókuszálva felismeri azt, majd adatbázisba tárolja időponttal együtt. Összekapcsolható a rendőrség adatbázisával. éjjel-nappali fix 1.3 megapixeles kamera: 5db, nagy területet lát egyszerre, de nagy felbontásban, így a részletek utólag is kinagyíthatóak. éjjel- nappali fix, IP kamera intelligens funkcióval: 39 (+8) db, Szabotázs elleni védelem (Kamera elforgatása, leszedése) Emberi viselkedésfigyelés: Tömegfigyelés Zárt terület védelme (éjszakai rongálások érzékelése) Futó személy érzékelése Tárgyfigyelés: Felügyelet nélkül hagyott tárgyak figyelése (lehet grafiti is) Ellopott tárgyak figyelése (érzékeli a kamera védelme alá helyezett tárgyak eltávolítását) Tárgyak megközelítésének figyelése Forgalomfigyelés: Parkolási szabályok megszegése Sebességérzékelés éjjel-nappali fix IP kamera: 4 db. Ugyancsak kitettünk 21 db forgatható kamerát: éjjel-nappali forgatható kamera automatikus nyomkövetési funkcióval: 4 db, éjjel-nappali forgatható kamera: 17 db. Ebből 24 helyszínen került villanyoszlopra, 13 helyszínen közintézményre, 19 helyszínen magántulajdonú épületre és 3 helyszínen légvédelmi szirénára (van olyan helyszín, ahol egyszerre több kamera is működik). Az átviteltechnika adatait tekintve megállapítható, hogy rádiófrekvenciás adatátvitelre a szabadon használható nem engedélyköteles frekvenciák (5.200 MHz 5.700MHz) a telítettségük miatt csak rövid távolságú összeköttetésekre használhatóak. Nagyobb távolságú összeköttetésekre a magánfrekvenciás (38 GHz) összeköttetések alkalmasak. Ennek ismeretében 5 bázisállomás kialakítására kerül sor. Így kerültük el, hogy a helyi internet-szolgáltatókat a rendszer nem zavarja. A rögzítés megtervezésénél figyeltek a későbbiekben tervezett kameraszám-növekedésre is. Ezért olyan szerverszoftver szereztünk be, amely képes legalább 200 kamera képének rögzítésére, valamint több szerverszámítógépet intelligensen, terhelésmegosztással tud kezelni (gépenként 128 kamera). Biztosított a szoftver biztonsági modulokkal történő bővítésének lehetősége is. A bővítéssel a rendszer képes lehet felismerni a biztonsági eseményeket, figyelmeztetni a felhasználót, hogy az azonnali beavatkozásával megakadályozhassa a bűneset kivitelezését. A kamerák figyelése a rendőrség két helyiségében történik. Az ügyeletes szobájában a frekventált helyek monitorra történő kivetítésével, valamint a kiemelt időszakokban az erre a célra kialakított 2 fős megfigyelőhelységben 2 db 54 képátlójú HDTV-re kivetítve. A nagy monitorokra kivetített képek közül a megfigyelő személy a saját monitorára kinagyíthatja a bűncselekmény-gyanús eseményt közvetítő kamera képét. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 Február 23-án a Megyeház utcán az új térfigyelő kamerák szerelését megtekintettem. A kamerák helyszíneit a tervezővel és a rendőrséggel részletesen egyeztette az önkormányzat. A kiírás és a vállalkozó ajánlata alapján a rendszer alkalmas arra, hogy a város frekventált és bűnözés szempontjából különösen fertőzött területein hatékony bűnmegelőzési és felderítési eszközként működjön. Palicz András makói rendőrkapitány az eseményen elmondta, a tapasztalatok szerint ahol működik ilyen rendszer, a bűnözés visszaszorul. Az üzembe helyezést követően a figyelőszolgálat nemcsak szolgálatban lévő, hanem szabadidős rendőrök igénybevételét is megköveteli, ezért ennek a feladatnak az ellátására együttműködési megállapodás keretében, egyedi megbízási szerződések alapján Ft-ot biztosít az önkormányzat. Mozgásérzékelő berendezések Nemcsak a köztulajdonban lévő vagyon, hanem a magántulajdon védelme is fontos az önkormányzat számára, ezért döntött úgy, hogy támogatja mozgásérzékelők beszerelését az ingatlanokba akként, hogy a bekerülési költség Ft 50 %-át támogatja. Miután a vállalkozó megkezdte a készülékek beszerelését egy igénylőnél, - Horváth Imréné lakásán a Hóvirág utcában - a sajtó jelenlétében tájékozódtam a berendezések működéséről, a beszerelés állásáról. A készülék egyébként két részből áll. Egyik része maga a mozgásérzékelő, a másik a hangjelzést adó egység. Az érzékelőt tanácsos a lakásban elhelyezni, olyan helyre, ahonnan a behatolásra számíthatnak. Nagyon fontos, hogy a jelzőberendezés bekapcsolt állapotban jelez, ha mozgást érzékelt. Napközben, amikor otthon tartózkodunk, érdemes lehalkítani az egységet. Azonban semmi esetre se vegyék le teljesen a hangerőt. Éjszakára, vagy ha nem tartózkodunk a lakásban, érdemes felhangosítani a készüléket. A tájékoztató időpontjában 784 db igénylést tartunk nyilván (699 db befizetése történt meg, 85 db igénylés megfizetése viszont még nem), amelyből kb.675 db beszerelésére került sor. IV. Településőrök Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közterület-felügyeleti létszám megerősítésére a közrend és a közbiztonság erősítése érdekében különös tekintettel a bűnügyileg fertőzött területekre pályázatot hirdetett településőrök foglalkoztatására. A Képviselő-testület októberi ülésén úgy döntött, hogy e támogatási formát igénybe veszi és a meglévő három közterület-felügyelő mellé 6 fő településőr foglalkoztatására nyújt be pályázatot. Sikeres pályázat eredményeként november 15. napjától a településőrök megkezdték munkájukat a város területén akként, hogy minden településőr működési területe kijelölésre került és ezt elérhetőségükkel (telefonszám) együtt a helyi újságban több alkalommal is közzé tettük a lakosság tájékoztatása érdekében. A helyi rendőrkapitányság a településőri feladatok gyakorlati megvalósításához konkrét ajánlásokat ad és szakmai monitoring tevékenységet lát el. A településőrök feladata elsősorban a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében. Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében az állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

6 Feladataikat a város területének folyamatos ellenőrzésével, illetve a lakossági jelzések alapján látják el. Működésük eddigi időszaka alatt köztisztasági, közterület rendjére vonatkozóan 12 esetben történt intézkedés. Megakadályozták ellenőrzésükkel a Hunfalvy utca végén lévő bakterház illegális bontását. Figyelnek az egyedül élő idős személyekre is, megtörtént, hogy a város egy meghatározott utcájában este 9-10 óra között zörgettek be rendszeresen idős, egyedül élő személyekhez, zaklatták őket, ezért figyelőszolgálatot szerveztek. A mezőőrökkel napi munkakapcsolatban vannak, több szabálysértést, főként falopást értek tetten, amelyből feljelentés is született. Többször kértek rendőri intézkedést, amikor hajléktalanok a közterületen gyermekekkel kötözködtek. Nagyon elszaporodtak a házaló kereskedők, akiknek semmilyen engedélyük nincs e tevékenységre. Ha ilyenekkel találkoznak, jeleznek a közterület-felügyelőknek vagy a rendőrségnek. A kerékpárutak, csapadékelvezető árkok, KRESZ-táblák ellenőrzése folyamatos, ugyanígy az önkormányzati úthibákról folyamatosan jeleznek. V. Rendezvények, akciók A Magyar Kerékpár Klubbal és a Városi Rendőrkapitánysággal közösen elindítottuk a Makói Kerékpár Regisztrációs Programot, amelynek célja a kerékpározás térhódításával arányosan növekvő kerékpár-eltulajdonítások megelőzése, azok számának visszaszorítása, a rendőrség által felderített esetek kapcsán a megtalált kerékpárok beazonosítása, valamint, hogy a Makón forgalomban lévő kerékpárok nagy része tulajdonoshoz köthetően nyilvántartásba kerüljön. Nem lehet cél az összes lopás megakadályozása, de azok számának csökkentése mindenképp. A programmal továbbá szeretnénk azt is elérni, hogy mind a tulajdonosok, mind a kerékpárkereskedők figyelmét felhívjuk a biztonságos kerékpártárolás fontosságára. A feladat fontosságát bizonyítandó minden makói kerékpárbolt csatlakozott a programhoz, tehát bármelyik szaküzletbe be lehet vinni a kerékpárokat, függetlenül attól, hogy az egy új, vagy régebbi jármű. A programhoz történő csatlakozás óta mintegy 500 kerékpár regisztrációja történt meg. A rendőrségtől kapott információ szerint regisztrált kerékpárt ez idáig nem tulajdonítottak el. A program részeként elindítottuk a "Légy Képben!"- akciót, amely elsősorban olyan kommunikációs tevékenységekre épül, amelyek támogatják a program céljainak megvalósítását. A Légy Képben!"- akció célja, hogy minél szélesebb körben tájékoztassa a lakosság minden korosztályát különös tekintettel a veszélyeztetettekre a programot illető legfontosabb információkról, bűnmegelőzési, köz-, valamint közlekedésbiztonsági tanácsokkal lássa el őket szóróanyagok és a média útján. Sokan rácsodálkoznak azokra az apró információkra, amelyet ilyen módon hallhatnak. Például, hogy a kerékpárunkat két ponton, megfelelő zárakkal, mindig valamilyen rögzített tárgyhoz zárjuk le. Mindannyiunk közös érdeke, hogy ezek az információk eljussanak azokhoz, akik közbiztonsági szempontból a leginkább veszélyeztetettek. Elsősorban a helyi médiumok érdeklődésére számítottunk és számítunk, azonban országos hírértékkel bíró akciókat is megvalósítunk (kamerák szerelése, belépésjelzők telepítése, kerékpár regisztráció). Az akció fontos része a rendőrségi hírek, eredmények rendszeres közlése a Makói Hírek külön erre a célra létrehozott rovatában, Kék Hírek címen. Az elektronikus médiumok is nagy szerepet töltenek be az információk továbbításában. A Makói Városi Televízió rendszeresen közvetít és közvetíteni fog a biztonsággal, és a megelőzéssel kapcsolatos információkat, beszélgetéseket és filmeket. Korunkban elengedhetetlen a multimediális eszközök használata. Az internet a legmodernebb és legsokoldalúbban kihasználható csatorna üzeneteink célba juttatására. Ezért létrehoztunk egy külön oldalt, amely a címen érhető el. Az oldal tartalmát tekintve informál a HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

7 programmal kapcsolatos tudnivalókról, az akciókról, azok elemeiről és megkönnyíti az egyes akciókba csatlakozást. A program kommunikációjában külön törekedtünk arra, hogy elérjük, minél többen tájékozódjanak a Biztonságos Makó Programról, így részesei legyenek a történéseknek és vele együtt a programnak. A program népszerűsítése érdekében baleset- és közlekedésbiztonsági bűnmegelőzési napot tartottunk október 22-én Biztonságos Makó Nap néven. A legkisebbeket az Ovisarokba vártuk, az általános iskolásoknak rajzpályázatot hirdettünk. Biztonsági standokat állítottunk a város főterén. Kitelepült a CSMRFK Bárka Csoportja és a Baleset Megelőzési Bizottság, a polgárőrség és jelen voltak a helyi kerékpárüzletek is. Ezen a napon startolt, Szeged után az országban második helyen a kerékpár-regisztrációs program, amely az ellopott kerékpárokat segíti vissza eredeti gazdájukhoz. Szeptember 22-én reggel közel 100 iskolás vett részt a makói "Bringázz a suliba!"- programon. Szeptember 22. az Európai Autómentes Nap, amelyhez az idén először csatlakozott Makó iskolásoknak megrendezett kerékpáros vetélkedővel. Két útvonalon, összesen 6 állomáson kellett a gyerekeknek a biztonságos közlekedéshez kapcsolódó különböző ügyességi és elméleti feladatokat megoldaniuk. A rendezvények szervezésében és lebonyolításában az önkormányzat mellett a városi rendőrség, a polgári védelem és a Makói Általános Iskola is részt vett. Tisztelt Képviselő-testület! A város közbiztonságát ellentétben számos közhiedelemmel nem lehet kizárólagosan csak rendőri eszközökkel javítani. Az eddigieknél sokkal tágabb teret kell biztosítani az önkormányzatok cselekvési szabadságának. A helyi viszonyokat jól ismerő önkormányzatokra fontos feladatok hárulnak a sikeres bűnmegelőzés érdekében. Az önállóság azonban előtérbe helyezi az önkormányzatok fokozott felelősségét is. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Makó város közbiztonsági programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja. A határozatról értesítést kap: Makó Város Polgármestere Makó Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Palicz András alezredes, városi rendőrkapitány Nagy- György József Mezőgazdasági, közbiztonsági és környezetvédelmi részfeladatokat ellátó tanácsnok Irattár A tájékoztatóban foglaltakkal egyetértek: Nagy-György József s.k. Mezőgazdasági, közbiztonsági és környezetvédelmi részfeladatokat ellátó tanácsnok Makó, március 18. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

8 Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. (62) , Fax: IRM telefon/fax: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE M A K Ó Makó város bűnügyi adatait év statisztikai értékelési időszak tükrében vizsgálva megállapítható, hogy az minden évben folyamatos emelkedést mutatott. A 2009-es év első félévében a tavalyi év hasonló időszakához hasonlítva viszont 15 % csökkenés tapasztalható. Ennek a pozitív eredménynek a fenntartása, valamint további javítása érdekében a Makói Rendőrkapitányság az alábbi feladatokat hajtotta végre. A statisztikai adatokból kimutatható, hogy Makó város területén elkövetett bűncselekmények 80%- át a vagyon elleni, valamint a garázda jellegű cselekmények adják. A lakosság biztonságérzetének javítása, valamint a város értékeinek megóvása érdekében, a bűnügyi fertőzöttség figyelembe vételével 73 db térfigyelő kamera felszerelését javasoltuk a bűnelkövetéssel leginkább veszélyeztetett közterületekre. A technikai fejlesztés mellett Makói bűnmegelőzési projekt keretében szeretnénk eljutni a legveszélyeztetettebb rétegekhez és az alábbiakban felsorolt programokkal elősegíteni, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozativá, illetve ne kövessenek el különböző jogsértéseket. A projekt keretében két réteget kívánunk elsődlegesen megcélozni, Makó és kistérsége nyugdíjasait, valamint a gyermek- és fiatalkorúakat. Makó és kistérsége nyugdíjasaival kapcsolatos programok végrehajtása. Az idős személyek képezik a megelőzés következő irányát, hiszen ők azok, akik nem a mai rendszerben nőttek fel, nem szokták meg a rohanó világ ritmusát, és ezért a legtöbb emberhez bizalommal fordulnak, segítőkész magatartást tanúsítanak. Továbbá többségük egyedül élő, és sokan laknak lakott területtől távol, így a szélhámosok legtöbbször sikerrel járnak és megkárosítják őket. Ezért kiemelt fontosságúnak tartottuk, hogy minél szélesebb körhöz eljuttassuk az információt, hogy hogyan ne váljanak áldozattá, mit kell tenni veszélyhelyzet esetén, és kitől tudnak segítséget kérni. Valamennyi, a város területén működő nyugdíjas klubban tájékoztató előadást tartottunk, megelőzési ajánlásokkal, valamint egy úgynevezett biztonsági csomagot nyújtottunk át részükre, amely tartalmazott egy bűnmegelőzési tanácsok időseknek, egyedül élőknek című szórólapot és egy bárkakártyát. A bárkakártya bankkártya méretű, fontos segélyhívó számokat tartalmaz, és mivel mérete ezt lehetővé teszi, ezért szükség esetén könnyen elérhető és állandóan maguknál tartható. Bűnmegelőzési tanácsok időseknek, egyedül élőknek című szóróanyaggal kívántuk felhívni ezen korosztály figyelmét az őket érintető veszélyforrásokra.

9 2 Az előadásokat követően a Korszerű Megelőzési Program (KOMP) keretében a jelen lévőknek bűnmegelőzési kisfilmeket vetítettünk, melyekben a szélhámosok, valamint a besurranók elleni védekezésre hívtuk fel a figyelmet. Mivel a halálos és súlyos sérüléses közúti balesetek legveszélyeztetettebb rétege ugyancsak az idősebb korosztályból kerül ki, az előadások keretében láthatósági mellénnyel is elláttuk a rendszeresen kerékpárral közlekedőket. Az előadások végén kérdések feltevésére is lehetőséget a biztosítottunk a jelen lévőknek. A legtöbb kérdés a beléptető rendszerhez felszereléséhez való csatlakozás lehetőségeiről, a kamera rendszer elhelyezéséről, működéséről és beindításának időpontjával kapcsolatos volt. A nyugdíjas klubok mellett több civil szervezet által működtetett klubban is megtartottuk az előadásunkat, így összességében kb időskorú személyhez sikerült eljuttatnunk a korszerű bűnmegelőzési programunkat. A gyermek- és fiatalkarúak tekintetében a következőket hajtottuk végre. Különböző bűnmegelőzési ajánlásokat tartalmazó szórólapokat készítettünk 1./ Bűnmegelőzési tanácsok gyerekeknek. A kiadvány az óvodásoknak, alsós kisiskolásoknak nyújt hasznos bűn, illetve baleset megelőzési tanácsokat. 2./ Bűnmegelőzési tanácsok Tiniknek Ez a kiadvány a felső tagozatos valamint a középiskolás gyerekeknek szól. Olyan tipikus bűncselekményfajtákat gyűjtöttünk egy csokorba, amelyek a legjobban veszélyeztetik a megszólított korosztályt. A diákcsínyek és az ifjúkori bűnözők között nagyon szűk a határ. S ha ezen átlépsz a társadalom előtt a törvény által is elmarasztalhatóvá, válsz. A rendőr kollegák rendszeresen járták az óvodákat és iskolákat és tartottak bűn és baleset megelőzési előadásokat, programokat, melyek keretében a fent felsorolt szórólapokat is eljutatták a megfelelő korosztályoknak. Az oktatási intézmények vezetőitől pozitív visszajelzések kaptunk és a továbbiakban is számítanak a rendőrség ez irányú tevékenységére. Média Heti rendszerességgel tájékoztatjuk a Zöld újság olvasóit a város területén elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, hírt adunk eredményeinkről, valamint bűnmegelőzési tanácsokkal is szolgálunk. M a k ó, március 16. Palicz András r. alezredes s.k. rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető

10 Térfigyelő kamerák Kamera Sorszám darabszám (db) Kamera típus 1. 1 Fix Fix + 1 LPR 3. 1 Fix Felszerelés helye Liget utca 3. szám Máltai Szeretszolgálat épület oldalfalán Maroslelei úton a MIKI Kft.-nél Démász oszlopon Kálvária utca 1. szám előtt Démász oszlopon 4. 1 Fix Vörösmarty utcai COOP ABC falán 5. 1 Fix Tanuszoda oldalfalán 6. 1 Fix Lonovics sgt. 11/A számú ház oldalfalon 7. 1 Forgatható Lonovics - Liget utcák kereszteződésében társasház oldalfalán 8. 1 Forgatható Kálvin - Hunyadi utcák kereszteződésében társasház oldalfalán 9. 1 Forgatható Széchenyi tér társasház tetején Forgatható Makói Oktatási Központ Erdei Ferenc Tagintézmény épület tornacsarnokának tetején (Hagymaház mögött) Fix + 1 Forgatható + 1 LPR Széchenyi tér 7. számú irodaház oldalfalán (1 fix és 1 LPR kamera a Cukrászda felől, 1 forgatható a Hagymaház felől) Fix Forgatható Fix Fix Forgatható Fix Fix Fix Kálvária utca 33. szám előtt Démász oszlopon Almási - Sírkert utcák kereszteződésében Démász oszlopon Buszpályaudvar - Zóna büfé tetején meglévő kamera fölött Korona épület szökőkút felőli részén padlás körablakban Korona épület Csanád vezér tér felőli részén padlás körablakban távtartóval Csanád vezér tér 13. szám - Rendőrség épület oldalfalán a Maros Áruház felőli oldalon Eötvös utca 17. szám előtt Démász oszlopon Deák Ferenc utca 45. szám előtt Démász oszlopon 1

11 20. 1 Fix Deák Ferenc utca 21. számú társasház tetejére távtartóval Fix Megyeház utca 2. szám - József Attila Múzeum oldalfalán Fix Verebes utca 1. szám előtt Démász oszlopon Forgatható Kelemen - Harmat utcák kereszteződésében légvédelmi sziréna oszlopon Fix Tulipán - Bajza utcák kereszteződésében légvédelmi sziréna oszlopon Fix Patay téren Démász oszlopon Fix Fix + 1 LPR Fix Fix Fix Forgatható + 2 Fix Fix + 1 LPR Fix + 1 LPR Fix Fix Forgatható Fix Forgatható Forgatható Forgatható Királyhegyesi - Honvéd utcák kereszteződésében Démász oszlopon Aradi utcán, Shell kúttal szembeni autómosónál oszlopon Tulipán u. 31. szám előtt Démász oszlopon Hosszú utca 8. szám előtt Démász oszlopon Hosszú - Gyóni G. utca kereszteződésében Démász oszlopon Hosszú - Justh Gyula utcák kereszteződésében Démász oszlopon Rákosi úton a Gumigyárnál az ASS oldalában Démász oszlopon Földeáki úton, Gabonakutató előtt (Tejgyár felőli oldalon) Démász oszlopon Vásárhelyi - Justh Gyula utcák kereszteződésében (Sírkert utca felőli oldalon) Démász oszlopon Vásárhelyi - Kossuth utcák kereszteződésében a kis posta épület oldalfalán Bajcsy lakótelepen Tinódi utca felőli részén társasház oldalfalán Fűrész utca 7. számú társasház oldalfalán Bajcsy lakótelepen Liget utca felőli bejáratnál társasház oldalfalán Ráday lakótelep D/5 társasház oldalfalán Ráday lakótelep B/1 társasház oldalfalán 2

12 Fix + 1 LPR Forgatható + 2 Fix Forgatható + 2 Fix Forgatható Ószegedi - Révész utcák kereszteződésében Démász oszlopon Berzsényi - Vasvári utcák kereszteződésében Démász oszlopon Berzsényi - Kmetty utcák kereszteződésében Démász oszlopon Királyhegyesi - Wesselényi utcák kereszteződésében Démász oszlopon Fix Az Újvárosi vasútállomás és a MÉH telep közötti területen Démász oszlopon Fix A Makói Oktatási Központ Galamb József Tagintézmény épülettel szemben a Szép utca 7. számú ház oldalfalán Fix Zrínyi utcai Óvoda falán Fix Ipari park Inkubátorház oldalfalán Forgatható Szegedi utcai 100-as ABC felett társasház oldalfalán (Szent János téri társasház Szegedi utca felőli oldala) Fix Bajza utca 73. Bajza utcai Iskolaépület homlokzatán távtartóval Fix + 1 LPR Erdei Ferenc téren a körforgalom Szeged felőli részén a kis élelmiszerbolttal szemben Démász oszlopon Forgatható Kelemen - Verebes utcák kereszteződésében Démász oszlopon Forgatható Almási - Kassai utcák kereszteződésében az Almási utca 82. szám előtti légvédelmi sziréna oszlopon Fix Belvárosi Óvoda Kálvin téri óvodaépület oldalfalán (1 db az új épület bejáratánál, 1 db a régi épület bejáratánál) Forgatható Forgatható + 2 Fix Fix Fix Vásárhelyi - Eötvös utcák kereszteződésében a Malom épületén (Vásárhelyi u ) Kálvária u szám előtt Démász oszlopon Csanád vezér tér 15. számú társasház tetején az Erdei János Sportcsarnokkal szemben Kassai utcai óvoda épületén (Kassai utca 3.) 3

13 59. 2 Fix A Posta épület és Sárga üzletház épület közötti Posta utcai társasház oldalfalán a Hagymaház felőli oldalon (Posta utca 3/A) Összesen: 84 Megvilágítás felszerelése: Meglévő kamera mellé 2 db halogén reflektor Meglévő kamera mellé 1 db infra fényvető Almási - Szép utcák kereszteződésénél az Építőanyag kereskedés épületének játszótér felőli oldalfalán Petőfi parkban meglévő kamera mellé 4

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/304-1/2010/I. Üi.: Kalászné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó város közbiztonsági programjának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-373/2009 Üi.: Kalászné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó város közbiztonsági helyzetének javítása

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (közterületi térfigyelő rendszerek) Kamerák. (db)

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (közterületi térfigyelő rendszerek) Kamerák. (db) Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (közterületi térfigyelő rendszerek) Kamerák Rendőri Szerv (kerületi) RK, HRK Települések () száma a kamera pontok helyszíne, elhelyezése () a megfigyelt terület (3)

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/256-1/2012/I. Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása Üi.: Varga Szilvia/Dékány Sándor szennyvízcsatornázás kivitelezéséhez és szennyvíztelep

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

RENDELETTERVEZET. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (VI.) önkormányzati rendelete Makó város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 13/2006. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I. 2-177/2008. Tárgy: i TEKI pályázatok benyújtása Üi.: Horváth Bernadett Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

TANÁCSNOK JAVASLAT. A közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására

TANÁCSNOK JAVASLAT. A közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata TANÁCSNOK JAVASLAT A közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására Készítette: Oláh Istvánné közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-116/2007. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázatok a Helyi Önkormányzatok

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/585-1/2013/I Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "Parlagfű-mentesítés Makón" című

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati döntések elfogadására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati döntések elfogadására Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3111, Fax.: 231-3255 radi.attila@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2.-53/08 Üi.: Antal János Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/234-1/2014/I. Tárgy: Járdaprogram 2. ütem 2014. Üi.: Siket Tibor Melléklet: Érintett járdák Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/615-1/2011/I. Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet módosítás Üi.: Simonné Fazekas Erika Melléklet: Hatásvizsgálati lap; Rendelettervezet

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/95-1/2015/I. Üi.: dr. Nagy Rusztem Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Részletesebben

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Bizottság elé: Határozati Javaslat

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Bizottság elé: Határozati Javaslat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Tulajdonosi Bizottság elnökétől 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 Ikt.sz.: I. 2-277/2007 Üi.: Joó Sz. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM

A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM POLGÁRŐR SZOLGÁLAT FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN OPSZ programindító fórum 2014. 02. 15. ZÁMBÓ PÉTER OPSZ alelnök, zambo.peter1@chello.hu, 06309010218

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/65-1/2010/1 Tárgy: EGTC-s pályázatok benyújtása Üi.: Muntean Júlia Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015. (....) önkormányzati rendelet-tervezete A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. (09. 30.) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/73-1/2014/I. Tárgy: LEADER pályázatok támogatása Üi.: Kovács Tünde Melléklet: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/564-1/2014/I. Üi.: Csomor Á./dr. Nemes A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: A közterület használatáról

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/61-1/2015/I Üi.: Antal János Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "Ipari Park" címmel rendelkező területek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/63-1/2011/I. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A képviselői alap felhasználásáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Ikt.sz.: Tárgy: A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz szervezet nyertes pályázatához visszatérítendő támogatás nyújtása és póttámogatás biztosítása

Ikt.sz.: Tárgy: A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz szervezet nyertes pályázatához visszatérítendő támogatás nyújtása és póttámogatás biztosítása Ikt.sz.: Tárgy: A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz szervezet nyertes pályázatához visszatérítendő támogatás nyújtása és póttámogatás biztosítása Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 08010/13103/2016.ált B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2016 - Cím: 9024 Győr, Zrínyi utca 54.; Pf.: 309. 9002 Telefon: (96)

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet Beszámoló a Közterület - Felügyelet 2016. első félévi tevékenységéről Az köztisztviselő neve: Nagy Sándor Nagy Csaba Az köztisztviselő beosztása: Közterület- Felügyelet Szervezeti egység neve: Hatósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez '"'\, '(;ltll~t~,1 "".'''f.l.'il I'" PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 4400, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: HAGyMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU VAROSFEJLESZTÉSI ÉS

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete. a közterület-felügyeletről

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete. a közterület-felügyeletről 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyeletről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. Térfigyelő kamerarendszer bővítése Mezőfalván

SZAKMAI ANYAG. Térfigyelő kamerarendszer bővítése Mezőfalván Mezőfalvi Polgárőr Egyesület 2422 Mezőfalva József Nádor u. 19. SZAKMAI ANYAG Térfigyelő kamerarendszer bővítése Mezőfalván 2014. Mezőfalvi Polgárőr Egyesület bemutatása A Mezőfalvi Polgárőrség 1992-ben

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. (alapításának éve : július 01.) Bartók Béla Ének-Zenei Általános Iskola

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. (alapításának éve : július 01.) Bartók Béla Ének-Zenei Általános Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Az intézmény székhelye: 6900 Makó, Kálvin tér 7. (alapításának éve

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/547-1/2013/I. Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulások megadása

Részletesebben

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Bizottságok! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság együttes ülésére Tárgy: Térfigyelı kamerák kiépítése Szekszárdon Tisztelt Bizottságok! A 2012. március 1-i

Részletesebben

Beszámoló a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2007. évi működéséről

Beszámoló a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2007. évi működéséről Beszámoló a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2007. évi működéséről Melléklet A Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) elsődleges, és egyben leggyakrabban emlegetett

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata A közterületi térfigyelő rendszer fogalma: A közterületi térfigyelő rendszer

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/90-1/2015/I Üi.: Tóth Ferenc Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Best of Makó turisztikai pályázat kiírása

Részletesebben

10. Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság

10. Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 19. ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse Város térfigyelő rendszerének kialakítása. Az előterjesztést készítette: Nagy István vezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-40/2009 Üi.: Antal János Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Szeged-Temesvár

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ RENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/248-1/2013/I Tárgy: Vagyonrendelet módosítása Üi.: dr. Sánta Edina Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület 2009. május 4 -i ülésére Tisztelt

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testülete 2010. november 23-i ülésére Tanulói laptop program bevezetése

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRÕL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselõ-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben