MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/304-1/2010/I. Üi.: Kalászné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó város közbiztonsági programjának végrehajtásáról Melléklet: 2 db Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete július 9-i rendkívüli ülésén tárgyalta a város közbiztonsági helyzetének javítása tárgyú előterjesztést. Aktualitása az önkormányzat e téren kifejtett tevékenységének erősödéséből következett, melyet alapos helyzetértékelés előzött meg. A Makói Kistérség Bűnmegelőzési Koncepciója - a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája alapján- a társadalmi összefogáson alapuló megelőzést tűzte ki célul. Az elmúlt évben Makó Város Önkormányzatának JövŐR mintaprojektje a bűnmegelőzésre és közbiztonsági intézkedésekre vonatkozó hazai és európai uniós alapelvek figyelembevételével jött létre. E mintaprojekt részeként szakmai helyzetértékelés (Közbiztonsági Helyzetkép-elemző tanulmány) készült, amelynek megállapításai, és az abban feltárt összefüggések hozzájárultak Makó Város Önkormányzat intézkedési tervének és hosszú távú stratégiai tervének kialakításához. A tanulmány megállapította, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete, valamint a rendelkezésre álló rendőrségi és egyéb statisztikai adatok összecsengenek: mindkettő javítására szükség van ahhoz, hogy a település biztonsága javuljon. A projektben résztvevő partnerszervezetek közreműködésével szakmai fórum alakult, valamint az önkormányzat bűnmegelőzési referense közreműködésével aktív lakossági, társadalmi párbeszéd indulhatott. A bűnözés elsősorban társadalmi okokra vezethető vissza, tehát a rá adott válasznak is társadalminak kell lennie. Az adott földrajzi területeken más-mást mutatnak az elkövetett bűncselekmények. Így a helyben keletkezett problémákra helyi válaszokat kell keresni, s helyben kell megoldani. Ehhez szükséges az okokat, az elkövetéshez vezető folyamatokat megismerni, feltérképezni. A közbiztonság mindenki számára fontos, mely a szubjektív biztonságérzet mellett meghatározó tényező a gazdasági életben is befolyásolja a letelepedést, a beruházásokat, az idegenforgalmat. A bűnözés területileg eltérő kihívásaira csak a helyi közügyként megfogalmazott bűnmegelőzési stratégiával lehet hatékonyan reagálni. Az önkormányzat, mint a helyi szolgáltatások és szolgáltató intézmények többségének tulajdonosa, a helyi közigazgatás irányítója és mint testület, a helyi politika fóruma vezérli, motiválja és koordinálja a helyi bűnmegelőzést. Az önkormányzatnak központi referenciaszereplőként meghatározó szerepe van az információk és a biztonsággal kapcsolatos adatok terjesztésében. Tanácsadó szerepet vállalhat a magasabb szintű biztonságot szolgáló eszközök és módszerek alkalmazásában, ehhez forrást is biztosíthat. Jogalkotóként és település-tervezőként érvényesítheti azokat a szempontokat, amelyek a HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 közbiztonságot szolgálják. A helyi önkormányzat közvetíteni is képes a helyben elérhető szolgáltatások és a helyi biztonsági szükségletek között. Fenti célok megvalósulása érdekében a Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a város közbiztonsági helyzetének javítása érdekében készüljön el egy szakmai cselekvési program, amelynek kidolgozására felkérte a Városi Rendőrkapitányt. A cselekvési program elkészült, amelyet a Képviselő-testület augusztus 26-i testületi ülésén elfogadott. A program végrehajtásáról az alábbiakban adok tájékoztatást a Tisztelt Képviselő-testületnek. A Városi Rendőrkapitány által kidolgozott cselekvési program célkitűzései a rendőrség szakemberei által készített aktuális bűnügyi helyzetelemzésekre épültek. Az országos társadalmi bűnmegelőzési stratégiához igazodva a Biztonságos Makó Program célja, hogy mérsékelje a városban előforduló bűncselekményeket - amennyire lehetséges- megszüntesse, azok okait feltárja, valamint csökkentse a sértetté válás veszélyét, növelje a lakók biztonságát és ezáltal az életminőséget. A program részeként a város biztonsága érdekében hangsúlyt fektettünk a bűnelkövetéseket visszaszorító intézkedésekre, és az áldozattá válás megelőzésére, különös tekintettel a közbiztonsági szempontból veszélyeztetettekre. A cselekvési programmal a város minden lakóját megszólítottuk, de kiemelt figyelmet fordítottunk programjainkban a gyermek-és fiatalkorúakra és a nyugdíjasokra. A tájékoztató mellékletként tartalmazza a Városi Rendőrkapitány tájékoztatóját a makói rendőrkapitányság által a Biztonságos Makó Program végrehajtásáról (1. számú melléklet). I. A gyermek-és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése esély a sporttal elnevezésű ifjúságvédelmi modell program Ez egy országos program folytatása, amely a es tanévben indult a Szikszai György Általános Iskola 5. osztályos tanulói részére, összesen 20 fővel. Az ifjúságvédelmi program célja, hogy a rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programjához kapcsolódóan az általános iskola 5 8. évfolyama számára olyan rendőrségi programot indíthasson el, amely a küzdősportok megismerésén keresztül bemutatja az önvédelem lehetőségeit, közreműködik a korosztály egészséges, biztonságos életmódra történő nevelésében, a bűn megelőzésében. A játékos foglalkozásokkal a mindenkori szabályok kerülnek az előtérbe, a durvaság, az erőszak, az agresszió elítélése mellett a konfliktuskezelési technikák megismerésén és a fizikai állóképesség növelésén keresztül. Mindezek megismertetésében segít, hogy a foglalkozásokat hivatásos rendőr tartja, aki fizikai állóképességével, szabálytiszteletével, hivatásszeretetével hiteles szereplőként jelenik meg a fiatalok előtt. A program közvetlen hatásán túli szándék volt a pályaorientáció is. 2. Egymásért esélyegyenlőségi program Az előzetesen ismertetett program folytatásaként alsó és felső tagozatos osztályok számára délutáni foglakozások keretében zajlik az Egymásért esélyegyenlőségi program. A program lényege, hogy a már sikeresen működő 107 esély a sporttal című program elemeit felhasználva az iskola 1 5. osztályos problémás tanulói számára a délutáni órákban, másfél órás időkeretben, fakultatív képzést valósítunk meg. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 3. Biztonságos böngészés program E programnak a célja, hogy az interneten található káros és jogellenes tartalmak által okozott ártalmak csökkentése érdekében a rendelkezésre álló címkéző és szűrőrendszerek használatára hívja fel a szülők és a gyermekek figyelmét. A program az iskolai oktatás keretében az informatikát oktató pedagógusok munkáján keresztül valósul meg. A program linkje bárki számára elérhető a oldalon. Tájékoztató szóróanyagot készítettünk a gyermekek és fiatalkorúak részére, amelyeket a rendőrség munkatársai osztottak szét az iskolákban bűnmegelőzési tanácsaik kíséretében. 4. Nyitott iskola program A közbiztonsági program részeként szereplő nyitott iskola program az egyetlen, amely az előzetes elképzeléseknek megfelelő formában nem tudott megvalósulni. A szegedi mintaprojekt szerinti elképzelés kivitelezése makói pedagógusok bevonásával elkezdődött ugyan, de a szakmai vélemények alapján nem került sor a mechanikus adaptálásra. A program átdolgozása, a költségek hozzárendelése a következő időszak feladata. II. Időskorúak áldozattá válásának megelőzése A Korszerű Megelőzési Program (KOMP) keretében a városi rendőrkapitányság dolgozói 14 nyugdíjas, és civil klubban bűnmegelőzési előadásokat tartottak, melyeket filmvetítéssel egészítettek ki. Tekintve, hogy a halálos és súlyos sérüléses közúti balesetek legveszélyeztetettebb rétege ugyancsak az idősebb korosztályból kerül ki, az előadások témája baleset-megelőzésre, felvilágosításra és tájékoztatásra is kiterjedt. Ezen alkalmakor az ismeretterjesztő előadásokon túl egy úgynevezett biztonsági csomagot is kaptak a jelenlévők, amely a bankkártya méretű, fontos segélyhívó számokat tartalmazó bárkakártyát és Bűnmegelőzési tanácsok időseknek, egyedül élőknek című tájékoztató anyagot tartalmazott. A résztvevő nyugdíjasok részére láthatósági mellényt és a kerékpárra felragasztható fényvisszaverő matricát is osztottak. A program sikeres végrehajtása érdekében a Képviselőtestület mintegy 700 ezer Ft értékben számítástechnikai eszközökkel (laptop, hord táska, multifunkciós lézernyomtató, magas fényű vetítővászon) támogatta a Városi Rendőrkapitányságot. III. Terület-felügyeleti eszközök Bár hazánkban egyelőre nem készültek olyan hatáselemzések, amelyek a kamerás megfigyelés hatékonyságát a bűnözési fertőzöttség csökkentésében vizsgálták volna, de a többéves tapasztalat szerint megállapítható, hogy a térfigyelő rendszerek által érintett területek kriminalitási jellemzőiben átrendeződés volt érzékelhető, az egyes vagyon elleni bűncselekmények elkövetése megszűnt, illetve jelentősen mérséklődött. Erre a tapasztalatra alapozva döntött úgy a Képviselő-testület, hogy a város különböző pontjaira térfigyelő kamerák felszerelését támogatja, bruttó e. Ft értékben. A tervezés-telepítés időszakában ún. kockázatanalízist végeztünk, a rendőrséggel folytatott éjszakai bejárás során pontosítottuk a kamerahelyeket, megállapítottuk az alkalmazható kameraparamétereket, figyelembe véve a fényviszonyokat. Egy - egy helyszín adottságai miatt egy forgatható helyett két fix kamerát kellett felszerelni. A rendőrség emellett úgy ítélte meg, hogy az Aradi utcán legyen egy rendszámfelismerő kamera, illetve a múzeum épületét is figyelje egy kamera. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 Van négy olyan helyszín, ahol automatikus nyomkövetési funkcióval ellátott forgatható kamera van, itt a megfelelő működéshez két, különböző perspektívába helyezett fix kamera felszerelése volt szükséges, amelyek által a jelzett eseményt a mozgó kamera automatikusan tudja követni, így az esemény végig figyelemmel kísérhető. Ehhez a funkcióhoz tehát három kamera szükséges helyszínenként. Így összesen a nyomkövető funkciók miatt 84 db kamera került a közterekre az alábbiak szerint: Ennek ismeretében 55 (+8) db fix (azaz rögzített) kamerát tettünk ki. Ebből: LPR rendszámfelismerő kamera: 7 db, A gépjármű elhaladásakor a rendszámra fókuszálva felismeri azt, majd adatbázisba tárolja időponttal együtt. Összekapcsolható a rendőrség adatbázisával. éjjel-nappali fix 1.3 megapixeles kamera: 5db, nagy területet lát egyszerre, de nagy felbontásban, így a részletek utólag is kinagyíthatóak. éjjel- nappali fix, IP kamera intelligens funkcióval: 39 (+8) db, Szabotázs elleni védelem (Kamera elforgatása, leszedése) Emberi viselkedésfigyelés: Tömegfigyelés Zárt terület védelme (éjszakai rongálások érzékelése) Futó személy érzékelése Tárgyfigyelés: Felügyelet nélkül hagyott tárgyak figyelése (lehet grafiti is) Ellopott tárgyak figyelése (érzékeli a kamera védelme alá helyezett tárgyak eltávolítását) Tárgyak megközelítésének figyelése Forgalomfigyelés: Parkolási szabályok megszegése Sebességérzékelés éjjel-nappali fix IP kamera: 4 db. Ugyancsak kitettünk 21 db forgatható kamerát: éjjel-nappali forgatható kamera automatikus nyomkövetési funkcióval: 4 db, éjjel-nappali forgatható kamera: 17 db. Ebből 24 helyszínen került villanyoszlopra, 13 helyszínen közintézményre, 19 helyszínen magántulajdonú épületre és 3 helyszínen légvédelmi szirénára (van olyan helyszín, ahol egyszerre több kamera is működik). Az átviteltechnika adatait tekintve megállapítható, hogy rádiófrekvenciás adatátvitelre a szabadon használható nem engedélyköteles frekvenciák (5.200 MHz 5.700MHz) a telítettségük miatt csak rövid távolságú összeköttetésekre használhatóak. Nagyobb távolságú összeköttetésekre a magánfrekvenciás (38 GHz) összeköttetések alkalmasak. Ennek ismeretében 5 bázisállomás kialakítására kerül sor. Így kerültük el, hogy a helyi internet-szolgáltatókat a rendszer nem zavarja. A rögzítés megtervezésénél figyeltek a későbbiekben tervezett kameraszám-növekedésre is. Ezért olyan szerverszoftver szereztünk be, amely képes legalább 200 kamera képének rögzítésére, valamint több szerverszámítógépet intelligensen, terhelésmegosztással tud kezelni (gépenként 128 kamera). Biztosított a szoftver biztonsági modulokkal történő bővítésének lehetősége is. A bővítéssel a rendszer képes lehet felismerni a biztonsági eseményeket, figyelmeztetni a felhasználót, hogy az azonnali beavatkozásával megakadályozhassa a bűneset kivitelezését. A kamerák figyelése a rendőrség két helyiségében történik. Az ügyeletes szobájában a frekventált helyek monitorra történő kivetítésével, valamint a kiemelt időszakokban az erre a célra kialakított 2 fős megfigyelőhelységben 2 db 54 képátlójú HDTV-re kivetítve. A nagy monitorokra kivetített képek közül a megfigyelő személy a saját monitorára kinagyíthatja a bűncselekmény-gyanús eseményt közvetítő kamera képét. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 Február 23-án a Megyeház utcán az új térfigyelő kamerák szerelését megtekintettem. A kamerák helyszíneit a tervezővel és a rendőrséggel részletesen egyeztette az önkormányzat. A kiírás és a vállalkozó ajánlata alapján a rendszer alkalmas arra, hogy a város frekventált és bűnözés szempontjából különösen fertőzött területein hatékony bűnmegelőzési és felderítési eszközként működjön. Palicz András makói rendőrkapitány az eseményen elmondta, a tapasztalatok szerint ahol működik ilyen rendszer, a bűnözés visszaszorul. Az üzembe helyezést követően a figyelőszolgálat nemcsak szolgálatban lévő, hanem szabadidős rendőrök igénybevételét is megköveteli, ezért ennek a feladatnak az ellátására együttműködési megállapodás keretében, egyedi megbízási szerződések alapján Ft-ot biztosít az önkormányzat. Mozgásérzékelő berendezések Nemcsak a köztulajdonban lévő vagyon, hanem a magántulajdon védelme is fontos az önkormányzat számára, ezért döntött úgy, hogy támogatja mozgásérzékelők beszerelését az ingatlanokba akként, hogy a bekerülési költség Ft 50 %-át támogatja. Miután a vállalkozó megkezdte a készülékek beszerelését egy igénylőnél, - Horváth Imréné lakásán a Hóvirág utcában - a sajtó jelenlétében tájékozódtam a berendezések működéséről, a beszerelés állásáról. A készülék egyébként két részből áll. Egyik része maga a mozgásérzékelő, a másik a hangjelzést adó egység. Az érzékelőt tanácsos a lakásban elhelyezni, olyan helyre, ahonnan a behatolásra számíthatnak. Nagyon fontos, hogy a jelzőberendezés bekapcsolt állapotban jelez, ha mozgást érzékelt. Napközben, amikor otthon tartózkodunk, érdemes lehalkítani az egységet. Azonban semmi esetre se vegyék le teljesen a hangerőt. Éjszakára, vagy ha nem tartózkodunk a lakásban, érdemes felhangosítani a készüléket. A tájékoztató időpontjában 784 db igénylést tartunk nyilván (699 db befizetése történt meg, 85 db igénylés megfizetése viszont még nem), amelyből kb.675 db beszerelésére került sor. IV. Településőrök Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közterület-felügyeleti létszám megerősítésére a közrend és a közbiztonság erősítése érdekében különös tekintettel a bűnügyileg fertőzött területekre pályázatot hirdetett településőrök foglalkoztatására. A Képviselő-testület októberi ülésén úgy döntött, hogy e támogatási formát igénybe veszi és a meglévő három közterület-felügyelő mellé 6 fő településőr foglalkoztatására nyújt be pályázatot. Sikeres pályázat eredményeként november 15. napjától a településőrök megkezdték munkájukat a város területén akként, hogy minden településőr működési területe kijelölésre került és ezt elérhetőségükkel (telefonszám) együtt a helyi újságban több alkalommal is közzé tettük a lakosság tájékoztatása érdekében. A helyi rendőrkapitányság a településőri feladatok gyakorlati megvalósításához konkrét ajánlásokat ad és szakmai monitoring tevékenységet lát el. A településőrök feladata elsősorban a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében. Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében az állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

6 Feladataikat a város területének folyamatos ellenőrzésével, illetve a lakossági jelzések alapján látják el. Működésük eddigi időszaka alatt köztisztasági, közterület rendjére vonatkozóan 12 esetben történt intézkedés. Megakadályozták ellenőrzésükkel a Hunfalvy utca végén lévő bakterház illegális bontását. Figyelnek az egyedül élő idős személyekre is, megtörtént, hogy a város egy meghatározott utcájában este 9-10 óra között zörgettek be rendszeresen idős, egyedül élő személyekhez, zaklatták őket, ezért figyelőszolgálatot szerveztek. A mezőőrökkel napi munkakapcsolatban vannak, több szabálysértést, főként falopást értek tetten, amelyből feljelentés is született. Többször kértek rendőri intézkedést, amikor hajléktalanok a közterületen gyermekekkel kötözködtek. Nagyon elszaporodtak a házaló kereskedők, akiknek semmilyen engedélyük nincs e tevékenységre. Ha ilyenekkel találkoznak, jeleznek a közterület-felügyelőknek vagy a rendőrségnek. A kerékpárutak, csapadékelvezető árkok, KRESZ-táblák ellenőrzése folyamatos, ugyanígy az önkormányzati úthibákról folyamatosan jeleznek. V. Rendezvények, akciók A Magyar Kerékpár Klubbal és a Városi Rendőrkapitánysággal közösen elindítottuk a Makói Kerékpár Regisztrációs Programot, amelynek célja a kerékpározás térhódításával arányosan növekvő kerékpár-eltulajdonítások megelőzése, azok számának visszaszorítása, a rendőrség által felderített esetek kapcsán a megtalált kerékpárok beazonosítása, valamint, hogy a Makón forgalomban lévő kerékpárok nagy része tulajdonoshoz köthetően nyilvántartásba kerüljön. Nem lehet cél az összes lopás megakadályozása, de azok számának csökkentése mindenképp. A programmal továbbá szeretnénk azt is elérni, hogy mind a tulajdonosok, mind a kerékpárkereskedők figyelmét felhívjuk a biztonságos kerékpártárolás fontosságára. A feladat fontosságát bizonyítandó minden makói kerékpárbolt csatlakozott a programhoz, tehát bármelyik szaküzletbe be lehet vinni a kerékpárokat, függetlenül attól, hogy az egy új, vagy régebbi jármű. A programhoz történő csatlakozás óta mintegy 500 kerékpár regisztrációja történt meg. A rendőrségtől kapott információ szerint regisztrált kerékpárt ez idáig nem tulajdonítottak el. A program részeként elindítottuk a "Légy Képben!"- akciót, amely elsősorban olyan kommunikációs tevékenységekre épül, amelyek támogatják a program céljainak megvalósítását. A Légy Képben!"- akció célja, hogy minél szélesebb körben tájékoztassa a lakosság minden korosztályát különös tekintettel a veszélyeztetettekre a programot illető legfontosabb információkról, bűnmegelőzési, köz-, valamint közlekedésbiztonsági tanácsokkal lássa el őket szóróanyagok és a média útján. Sokan rácsodálkoznak azokra az apró információkra, amelyet ilyen módon hallhatnak. Például, hogy a kerékpárunkat két ponton, megfelelő zárakkal, mindig valamilyen rögzített tárgyhoz zárjuk le. Mindannyiunk közös érdeke, hogy ezek az információk eljussanak azokhoz, akik közbiztonsági szempontból a leginkább veszélyeztetettek. Elsősorban a helyi médiumok érdeklődésére számítottunk és számítunk, azonban országos hírértékkel bíró akciókat is megvalósítunk (kamerák szerelése, belépésjelzők telepítése, kerékpár regisztráció). Az akció fontos része a rendőrségi hírek, eredmények rendszeres közlése a Makói Hírek külön erre a célra létrehozott rovatában, Kék Hírek címen. Az elektronikus médiumok is nagy szerepet töltenek be az információk továbbításában. A Makói Városi Televízió rendszeresen közvetít és közvetíteni fog a biztonsággal, és a megelőzéssel kapcsolatos információkat, beszélgetéseket és filmeket. Korunkban elengedhetetlen a multimediális eszközök használata. Az internet a legmodernebb és legsokoldalúbban kihasználható csatorna üzeneteink célba juttatására. Ezért létrehoztunk egy külön oldalt, amely a címen érhető el. Az oldal tartalmát tekintve informál a HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

7 programmal kapcsolatos tudnivalókról, az akciókról, azok elemeiről és megkönnyíti az egyes akciókba csatlakozást. A program kommunikációjában külön törekedtünk arra, hogy elérjük, minél többen tájékozódjanak a Biztonságos Makó Programról, így részesei legyenek a történéseknek és vele együtt a programnak. A program népszerűsítése érdekében baleset- és közlekedésbiztonsági bűnmegelőzési napot tartottunk október 22-én Biztonságos Makó Nap néven. A legkisebbeket az Ovisarokba vártuk, az általános iskolásoknak rajzpályázatot hirdettünk. Biztonsági standokat állítottunk a város főterén. Kitelepült a CSMRFK Bárka Csoportja és a Baleset Megelőzési Bizottság, a polgárőrség és jelen voltak a helyi kerékpárüzletek is. Ezen a napon startolt, Szeged után az országban második helyen a kerékpár-regisztrációs program, amely az ellopott kerékpárokat segíti vissza eredeti gazdájukhoz. Szeptember 22-én reggel közel 100 iskolás vett részt a makói "Bringázz a suliba!"- programon. Szeptember 22. az Európai Autómentes Nap, amelyhez az idén először csatlakozott Makó iskolásoknak megrendezett kerékpáros vetélkedővel. Két útvonalon, összesen 6 állomáson kellett a gyerekeknek a biztonságos közlekedéshez kapcsolódó különböző ügyességi és elméleti feladatokat megoldaniuk. A rendezvények szervezésében és lebonyolításában az önkormányzat mellett a városi rendőrség, a polgári védelem és a Makói Általános Iskola is részt vett. Tisztelt Képviselő-testület! A város közbiztonságát ellentétben számos közhiedelemmel nem lehet kizárólagosan csak rendőri eszközökkel javítani. Az eddigieknél sokkal tágabb teret kell biztosítani az önkormányzatok cselekvési szabadságának. A helyi viszonyokat jól ismerő önkormányzatokra fontos feladatok hárulnak a sikeres bűnmegelőzés érdekében. Az önállóság azonban előtérbe helyezi az önkormányzatok fokozott felelősségét is. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Makó város közbiztonsági programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja. A határozatról értesítést kap: Makó Város Polgármestere Makó Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Palicz András alezredes, városi rendőrkapitány Nagy- György József Mezőgazdasági, közbiztonsági és környezetvédelmi részfeladatokat ellátó tanácsnok Irattár A tájékoztatóban foglaltakkal egyetértek: Nagy-György József s.k. Mezőgazdasági, közbiztonsági és környezetvédelmi részfeladatokat ellátó tanácsnok Makó, március 18. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

8 Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. (62) , Fax: IRM telefon/fax: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE M A K Ó Makó város bűnügyi adatait év statisztikai értékelési időszak tükrében vizsgálva megállapítható, hogy az minden évben folyamatos emelkedést mutatott. A 2009-es év első félévében a tavalyi év hasonló időszakához hasonlítva viszont 15 % csökkenés tapasztalható. Ennek a pozitív eredménynek a fenntartása, valamint további javítása érdekében a Makói Rendőrkapitányság az alábbi feladatokat hajtotta végre. A statisztikai adatokból kimutatható, hogy Makó város területén elkövetett bűncselekmények 80%- át a vagyon elleni, valamint a garázda jellegű cselekmények adják. A lakosság biztonságérzetének javítása, valamint a város értékeinek megóvása érdekében, a bűnügyi fertőzöttség figyelembe vételével 73 db térfigyelő kamera felszerelését javasoltuk a bűnelkövetéssel leginkább veszélyeztetett közterületekre. A technikai fejlesztés mellett Makói bűnmegelőzési projekt keretében szeretnénk eljutni a legveszélyeztetettebb rétegekhez és az alábbiakban felsorolt programokkal elősegíteni, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozativá, illetve ne kövessenek el különböző jogsértéseket. A projekt keretében két réteget kívánunk elsődlegesen megcélozni, Makó és kistérsége nyugdíjasait, valamint a gyermek- és fiatalkorúakat. Makó és kistérsége nyugdíjasaival kapcsolatos programok végrehajtása. Az idős személyek képezik a megelőzés következő irányát, hiszen ők azok, akik nem a mai rendszerben nőttek fel, nem szokták meg a rohanó világ ritmusát, és ezért a legtöbb emberhez bizalommal fordulnak, segítőkész magatartást tanúsítanak. Továbbá többségük egyedül élő, és sokan laknak lakott területtől távol, így a szélhámosok legtöbbször sikerrel járnak és megkárosítják őket. Ezért kiemelt fontosságúnak tartottuk, hogy minél szélesebb körhöz eljuttassuk az információt, hogy hogyan ne váljanak áldozattá, mit kell tenni veszélyhelyzet esetén, és kitől tudnak segítséget kérni. Valamennyi, a város területén működő nyugdíjas klubban tájékoztató előadást tartottunk, megelőzési ajánlásokkal, valamint egy úgynevezett biztonsági csomagot nyújtottunk át részükre, amely tartalmazott egy bűnmegelőzési tanácsok időseknek, egyedül élőknek című szórólapot és egy bárkakártyát. A bárkakártya bankkártya méretű, fontos segélyhívó számokat tartalmaz, és mivel mérete ezt lehetővé teszi, ezért szükség esetén könnyen elérhető és állandóan maguknál tartható. Bűnmegelőzési tanácsok időseknek, egyedül élőknek című szóróanyaggal kívántuk felhívni ezen korosztály figyelmét az őket érintető veszélyforrásokra.

9 2 Az előadásokat követően a Korszerű Megelőzési Program (KOMP) keretében a jelen lévőknek bűnmegelőzési kisfilmeket vetítettünk, melyekben a szélhámosok, valamint a besurranók elleni védekezésre hívtuk fel a figyelmet. Mivel a halálos és súlyos sérüléses közúti balesetek legveszélyeztetettebb rétege ugyancsak az idősebb korosztályból kerül ki, az előadások keretében láthatósági mellénnyel is elláttuk a rendszeresen kerékpárral közlekedőket. Az előadások végén kérdések feltevésére is lehetőséget a biztosítottunk a jelen lévőknek. A legtöbb kérdés a beléptető rendszerhez felszereléséhez való csatlakozás lehetőségeiről, a kamera rendszer elhelyezéséről, működéséről és beindításának időpontjával kapcsolatos volt. A nyugdíjas klubok mellett több civil szervezet által működtetett klubban is megtartottuk az előadásunkat, így összességében kb időskorú személyhez sikerült eljuttatnunk a korszerű bűnmegelőzési programunkat. A gyermek- és fiatalkarúak tekintetében a következőket hajtottuk végre. Különböző bűnmegelőzési ajánlásokat tartalmazó szórólapokat készítettünk 1./ Bűnmegelőzési tanácsok gyerekeknek. A kiadvány az óvodásoknak, alsós kisiskolásoknak nyújt hasznos bűn, illetve baleset megelőzési tanácsokat. 2./ Bűnmegelőzési tanácsok Tiniknek Ez a kiadvány a felső tagozatos valamint a középiskolás gyerekeknek szól. Olyan tipikus bűncselekményfajtákat gyűjtöttünk egy csokorba, amelyek a legjobban veszélyeztetik a megszólított korosztályt. A diákcsínyek és az ifjúkori bűnözők között nagyon szűk a határ. S ha ezen átlépsz a társadalom előtt a törvény által is elmarasztalhatóvá, válsz. A rendőr kollegák rendszeresen járták az óvodákat és iskolákat és tartottak bűn és baleset megelőzési előadásokat, programokat, melyek keretében a fent felsorolt szórólapokat is eljutatták a megfelelő korosztályoknak. Az oktatási intézmények vezetőitől pozitív visszajelzések kaptunk és a továbbiakban is számítanak a rendőrség ez irányú tevékenységére. Média Heti rendszerességgel tájékoztatjuk a Zöld újság olvasóit a város területén elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, hírt adunk eredményeinkről, valamint bűnmegelőzési tanácsokkal is szolgálunk. M a k ó, március 16. Palicz András r. alezredes s.k. rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető

10 Térfigyelő kamerák Kamera Sorszám darabszám (db) Kamera típus 1. 1 Fix Fix + 1 LPR 3. 1 Fix Felszerelés helye Liget utca 3. szám Máltai Szeretszolgálat épület oldalfalán Maroslelei úton a MIKI Kft.-nél Démász oszlopon Kálvária utca 1. szám előtt Démász oszlopon 4. 1 Fix Vörösmarty utcai COOP ABC falán 5. 1 Fix Tanuszoda oldalfalán 6. 1 Fix Lonovics sgt. 11/A számú ház oldalfalon 7. 1 Forgatható Lonovics - Liget utcák kereszteződésében társasház oldalfalán 8. 1 Forgatható Kálvin - Hunyadi utcák kereszteződésében társasház oldalfalán 9. 1 Forgatható Széchenyi tér társasház tetején Forgatható Makói Oktatási Központ Erdei Ferenc Tagintézmény épület tornacsarnokának tetején (Hagymaház mögött) Fix + 1 Forgatható + 1 LPR Széchenyi tér 7. számú irodaház oldalfalán (1 fix és 1 LPR kamera a Cukrászda felől, 1 forgatható a Hagymaház felől) Fix Forgatható Fix Fix Forgatható Fix Fix Fix Kálvária utca 33. szám előtt Démász oszlopon Almási - Sírkert utcák kereszteződésében Démász oszlopon Buszpályaudvar - Zóna büfé tetején meglévő kamera fölött Korona épület szökőkút felőli részén padlás körablakban Korona épület Csanád vezér tér felőli részén padlás körablakban távtartóval Csanád vezér tér 13. szám - Rendőrség épület oldalfalán a Maros Áruház felőli oldalon Eötvös utca 17. szám előtt Démász oszlopon Deák Ferenc utca 45. szám előtt Démász oszlopon 1

11 20. 1 Fix Deák Ferenc utca 21. számú társasház tetejére távtartóval Fix Megyeház utca 2. szám - József Attila Múzeum oldalfalán Fix Verebes utca 1. szám előtt Démász oszlopon Forgatható Kelemen - Harmat utcák kereszteződésében légvédelmi sziréna oszlopon Fix Tulipán - Bajza utcák kereszteződésében légvédelmi sziréna oszlopon Fix Patay téren Démász oszlopon Fix Fix + 1 LPR Fix Fix Fix Forgatható + 2 Fix Fix + 1 LPR Fix + 1 LPR Fix Fix Forgatható Fix Forgatható Forgatható Forgatható Királyhegyesi - Honvéd utcák kereszteződésében Démász oszlopon Aradi utcán, Shell kúttal szembeni autómosónál oszlopon Tulipán u. 31. szám előtt Démász oszlopon Hosszú utca 8. szám előtt Démász oszlopon Hosszú - Gyóni G. utca kereszteződésében Démász oszlopon Hosszú - Justh Gyula utcák kereszteződésében Démász oszlopon Rákosi úton a Gumigyárnál az ASS oldalában Démász oszlopon Földeáki úton, Gabonakutató előtt (Tejgyár felőli oldalon) Démász oszlopon Vásárhelyi - Justh Gyula utcák kereszteződésében (Sírkert utca felőli oldalon) Démász oszlopon Vásárhelyi - Kossuth utcák kereszteződésében a kis posta épület oldalfalán Bajcsy lakótelepen Tinódi utca felőli részén társasház oldalfalán Fűrész utca 7. számú társasház oldalfalán Bajcsy lakótelepen Liget utca felőli bejáratnál társasház oldalfalán Ráday lakótelep D/5 társasház oldalfalán Ráday lakótelep B/1 társasház oldalfalán 2

Beszámoló. Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájában foglalt feladatok 2013-2014. évi teljesítéséről

Beszámoló. Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájában foglalt feladatok 2013-2014. évi teljesítéséről Beszámoló A II-35/271.237/2015. sz. határozat 1. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájában foglalt feladatok 2013-2014. évi teljesítéséről 1. Személyi és szervezeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

Előterjesztés. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 17-ei ülésére

Előterjesztés. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 17-ei ülésére Szám: 02/102-3/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója

Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 1 Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 1. A közbiztonsági koncepció célja, feladata 2. Helyzetelemzés 2.1 Merre halad a világ? 2.2. Magyar sajátosságok 2.3. Gödöllői helyzetkép 2.3.1.

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 54. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

C:\Documents and Settings\kovacsa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\R7RWV6ZT\térfigyelő kamera.doc

C:\Documents and Settings\kovacsa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\R7RWV6ZT\térfigyelő kamera.doc Szentes Város Polgármesterétől H-24992/2011. szám Témafelelős: Csányiné dr. Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer Mell.: előterjesztés és térkép Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. október

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. október Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. október BELÜGYMINISZTÉRIUMI PÁLYÁZAT A Belügyminisztérium a Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 22-én /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő testület 2011. május 26 án tartandó ülésére, 1. számú - értékelés az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú - napirendi

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 3. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 3. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 3. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2007. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi Értékelő Jelentése

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi Értékelő Jelentése Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság Budapest, IV. ker. Árpád út 87. 1325 Budapest, Pf. 79 06-1-231-3400 BM 44-191 06-1- 231-3421 BM 44-401 04rk@budapest.police.hu A Budapesti

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Eplény község közbiztonsági és

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGOS VESZPRÉMÉRT A Veszprémi Rendőrkapitányság, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az együttműködő szervezetek P Á L Y Á Z A T A a közterületen elkövetett jogsértések

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben