ÖNKORMÁNYZATI hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI hírlevél"

Átírás

1 Báta Községi Önkormányzat március ÖNKORMÁNYZATI hírlevél III. évfolyam 1. szám Báta Községi Önkormányzat hírei Értesítem a lakosságot, hogy a településen megindul a közfoglalkoztatás. Rendelkezésre állási támogatásban részesülõk száma most 117 fõ, ebbõl ütemezetten a jelenleg érvényben levõ rendelkezések szerint 2009 évben mindenkinek le kell dolgoznia 90 munkanapot. Március 16-án elkezdõdnek a településen és a Munkaügyi Központ jóváhagyásával és együttmûködésével tervezett munkálatok. Április elején település tisztasági hetet szervezünk az egész település területén (A részletekrõl szórólapon értesítjük a lakosságot). Hulladékgyûjtés a közterületek mentén, vízelvezetõk, belterületi hulladék lerakók felszámolása, településre vezetõ be és kivezetõ utak környéke, sportpálya környéke. A település lakosságának közremûködését szeretettel várjuk. Köszönjük a lakosság közremûködését a hulladék szállítás során felmerült év eleji zökkenõmentes átállással kapcsolatban. Jelentõs számban megvásárolták a szállító edényeket, használják az Alisca Terra Kft. által rendszeresített zsákokat. Továbbra is mindenkit szeretnénk kérni, hogy kedden rendszeresített szemétszállító napon, reggel 6 órára szíveskedjenek a kukákat a kapu elé kirakni, hogy a településen minél kevesebb hulladék halmozódjon fel. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy április 1-jétõl, gazdasági okokból 2 hetente kerül a szemét elszállításra, kivéve június, július, augusztus hónapban, amikor hetente szállítják a hulladékot. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a település közterületeire kihelyezett szelektív hulladékgyûjtõ edények azért kerültek kihelyezésre, hogy a tárolókba a lakósságnál felgyülemlett és szelektíven gyûjtött hulladék hasznosításra kerüljön. A hulladékgyûjtõ edényekben elhelyezett hulladékot költségmentesen elszállítja a hulladékkezelõ. A gyûjtõk mellett zsákban, vagy kiöntve elhelyezett mûanyagot, vagy papírt nem szállítják el. Az oda kihelyezett hulladékkal közterületet szennyezünk. Kérjük, hogy csak a hulladékgyûjtõ edénybe rakjanak hulladékot. Köszönjük a közremûködést. A temetõ rendbetételét továbbra is az önkormányzat végzi. Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tisztaságra figyeljenek. Sajnos a régi kolumbáriumban (urnahely) nincs több befogadó hely, ezért egy újabb kolumbárium építését rendelte meg az önkormányzat. Árvíz, belvíz káreseményeinek megelõzésére az önkormányzat óta a következõ intézkedéseket hozta: Fõ utca csapadékvíz-elvezetés terve, vízjogi létesítése engedélyezett, Hagymás patak alsó és felsõ szakaszának felújítási terve, Hagymás patak alsó Vágóhíd utcával párhuzamos szakaszának tájrendezése, Arany János utcai vápás vízelvezetés, árvízi töltés építésére elõtanulmányok készítése. Tisztelettel felhívom a bátai lakosok figyelmét, hogy udvarukba, házukba senki idegent ne engedjenek be, mert sajnos megint házalók jelentek meg a faluba és különbözõ szerzõdésekre próbálják az embereket rábeszélni. Örömteli hír, hogy december végén átadásra és beüzemelésre került az akadálymentes orvosi rendelõ. Ekészült az akadálymentes parkoló, a fel- és bejárat, a vizesblokk és az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosítása. S z e r e t n é m k é r n i a l a k o s s á g o t, h o g y v i g y á z z u n k k ö z ö s é r t é k e i n k r e. Sziebert György, Polgármester

2 2 Báta Községi Önkormányzat hírei Falukarácsony Talajmechanikai vizsgálat A Falukarácsonyon ismét sokan vettek részt, ahol az Talajmechanikai vizsgálatok új töltés építésére elkészültek és önkormányzat mindenkit vendégül látott. Az iskolások és várjuk, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani. óvodások adtak színvonalas mûsort. Köszönet a felkészítõknek. Töltés kaszálás A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnöksége március 23-án órakor köti meg az árvízvédelmi töltés kaszálására vonatkozó szerzõdést a bátai gátõrháznál. Könyvtár Átadásra került a Könyvtár-közösségi tér, amelyet a Karácsonyi ünnepség keretében nyitottunk meg. Benyújtott pályázataink: 1. Báta Községi Önkormányzat Bátai Ifjúságért Egyesülettel és a Sárköz Hagyományõrzõ Egyesülettel közremûködve Közösségépítés címmel pályázatot nyújtott be, melynek célja: Könyvtárban végzett társadalmi munka Településen végzett tavaszi nagytakarítás Virágültetés Közös kirándulás, tapasztalatcsere A pályázat keretében ,-Ft támogatás használunk fel a településen végzett munkálatoknál anyagok és eszköz beszerzésére. 2. Báta Községi Önkormányzat a Mûvelõdési Házban mûködõ emagyarország Pont mûködési feltételeinek fejlesztésére pályázatot nyújtott be a 284-KIHOP/2008.számmal, Közösségépítés internettel, címmel. A pályázat keretében 5 csoportban, 100 fõ számítógép felhasználói képzést szervezünk térítésmentesen, 1 db komplett számítógép vásárlás és hálózatépítést tervezünk az epontban, önálló honlap készítést, melynek értéke ,- Ft 3. Báta Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az UMVP III. tengelyében meghirdetett Falumegújulás és fejlesztés pályázati kiírásra, melynek keretében a Polgármesteri Hivatal épületének külsõ homlokzati felújítását, hõszigetelt nyílászáró csere és külsõ akadálymentesítést terveztünk megvalósítani. 4. A Bátai Ifjúságért Egyesület pályázatot nyújtott be az UMVP III. tengely keretében meghirdetett Turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázati kiírásra. Az pályázati cél Ifjúsági szálláshely kialakítása, az épületen tetõ építéssel, 16 szoba - fürdõ blokkal, közösségi helyiségekkel, a földszinten akadálymentesítéssel. Tisztelt Ebtartó! Kérjük, hogy szíveskedjenek a tulajdonukban lévõ ebeket saját udvaron belül tartani, hogy elkerülhetõk legyenek az ebek által okozott esetleges balesetek, személyi sérülések. Az ebtartó felelõsséggel tartozik kutyájáért. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lakóingatlanok elõtt található vízelvezetõ árkokat szíveskedjenek rendben tartani. 5. Bátai Ifjúságért Egyesület pályázatot nyújtott be a TÁMOP /A/08/1 sz. pályázati kiírásra, Bátai Teknõsök Tanoda címmel. A pályázat keretében 24 hónapon keresztül a mûvelõdési ház átalakításából nyert, régi könyvtár helyiségekben a hátrányos helyzetû tanulóknak és a családoknak biztosítunk tanulási, kikapcsolódási és egyéb program lehetõséget. Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Báta község lakosságát és minden kedves érdeklõdõt március 12-én 18 órakor az Ady Endre Mûvelõdési Házba március 15-e tiszteletére rendezett ünnepi mûsorra. Sziebert György Polgármester

3 Tisztelt Lakosság! 3 Az Országos Mentõszolgálat és az Ügyeleti Szolgáltató tájékoztatja Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról február 2-ától az Ügyeletei Szolgáltató és az Országos Mentõszolgálat a sürgõsségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetõség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttmûködési szerzõdést kötött. A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer mûködésének elõnyei: 1. Az ügyeleti ellátás területén mûködõ Mentõállomás teljes vagy részleges integrációban együttmûködik a központi ügyeleti központtal. Folyamatosság hozzáférhetõséget biztosít A kórképet súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást Közvetlen kapcsolat biztosított a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttmûködéshez Ügyeleti hívószám: Mentõszolgálat/mentési hívószám: Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgõsségi egységrõl (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentõegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére. 4. Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll. 5. A bejelentõnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül mûködõ ügyeleti AMBULANCIA (felnõtt és gyermekek számára) igénybe vehetõ az alábbi címen: Bátaszék, Kossuth u. 54. A sürgõsségi ellátás láncszemei/teendõi: 1. Beteg: fel kell ismernie az életveszélyes állapotot döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhetõ sürgõsségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia esõsegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia 2. Mentésirányító: a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgõsségi telefonszámon fogadja tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendõ beavatkozásokról helyszínre irányíthatja a legmegfelelõbb, a helyszínt leghamarabb elérõ sürgõsségi egységet 3. Sürgõsségi egységek: KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA ORVOSI ÜGYELETI KOCSI szakorvos (szükséges életmentõ eszközökkel) KIEMELT MENTÕEGYSÉG - mentõszakápoló ESETKOCSI - mentõorvos/mentõtiszt ROHAMKOCSI - speciális sürgõsségi szakorvossal (oxyológus)

4 4 ÁMK Hírei Itt a farsang, áll a bál és nyolcadikos Nemes Gyula elsõ helyezést értek el. Így Iskolánk február 7-én délután rendezte meg a mûvelõdési õk képviselik Tolna megyét áprilisban Nyíregyházán az házban a hagyományos jelmezbált. Sok gyerek nagyon sok országos döntõben. szebbnél szebb ruhába öltözött, amit egyenként a színpadon mutattak be. Volt köztük pókember, szellem, Zorró, tündér és Február 21-én, iskolánk 8 tanulója Dunaföldváron a megyei még sok humoros jelmez. A zsûri a legötletesebb jelmezeket LOGO versenyen vett részt. Az elért eredményrõl márciusban jutalmazta meg. Így ajándékot kapott a Cápa, a Falevél és a é r t e s í t i a v e r s e n y b i z o t t s á g a z i s k o l á n k a t. Chaplin jelmezt öltött tanuló. Külön díjban részesültek az Gratulálunk a nyerteseknek! ötödik osztályosok Jóban rosszban csapatának tagjai. A j ó h a n g u l a t o t m é g f o k o z t a a Székesfehérvári kirándulás. Reggel nagyon siettem az iskolába, mert azt hittem, hogy elkéstem, mert a busz 7 órakor indult Székesfehérvárra. Szerencsére még idõben odaértem. A negyedikesek és a harmadikosok együtt mentek. Nagyon jó volt a buszon, jó sokáig utaztunk. Na, végre odaértünk, aztán segítséget kértünk. Ketten félreirányítottak minket, de végre egy bácsi elvezetett a múzeumhoz. Egy néni elmondta a szabályokat. Megmutatta III. Béla király koronaékszereit. Aztán Mátyás királyról és Beatrix királynérõl mesélt. Ezelõtt eljátszottuk a királyi párt, amikor kilépnek a templomból. Utána megnéztük a fegyvereket és egy páncélzatot, amelynek a sisakját átlõtték. Láttunk még cserépkályhát, edényeket, kelyheket. Ezután Táltos iskolás gyerekek kis mûsora, amit Sümeginé Éva néni és bementünk egy másik helyiségbe, ahol képeket mutattak Sófalvi Erzsi néni tanított be. A jelenet címe: Öreg néne nekünk és mazsolát, fügét ehettünk. Üvegben fûszerek voltak, bõrzekéje. Nagy tapsot kaptak, de ugyanígy az 5. osztályosok pl. fahéj, amit megszagolhattunk. Végül arról beszélgettünk, táncosai is. A vendégek a büfében olthatták szomjukat, és hogy Beatrix királyné mi mindent hozott magával Itáliából és vásárolhattak a süteményekbõl, szendvicsekbõl. A játék-, torta rózsavízben mostuk meg a kezünket. - és a csoki tombolák is hamar gazdára találtak. Jó zenére Nos, hát ennyi volt, elmentünk ebédelni. Finom volt. Ezután táncoltak kicsik és nagyok. sétáltunk egy nagyot, mert már nem volt idõ megnézni a Köszönjük a segítségét elsõsorban a szülõi szervezet tagjainak Babamúzeumot. Felszálltunk a buszra és indultunk Ozorára. és mindenkinek, aki a szervezésben részt vett. Mikor odaértünk, láttunk egy nagy házat. Be kell vallanom, hogy mindenki meglepõdött. Végül is bementünk, akkor volt Pirisa Erzsébet ám különös! Belülrõl úgy nézett ki, mint egy igazi vár. Az udvar közepén láttunk egy nagyon mély kutat. Egy néni és a kollégája Figyelem! Az iskolai jelmezbál végén a parkon átvezetõ úton találtunk fogadott bennünket. Kilenc helyiséget néztünk meg: egy fél pár barna, nõi cipõt. A cipõ gazdája, a párja bemutatása e l l e n é b e n a z i s k o l á b a n á t v e h e t i a c i p õ t. h á l ó s z o b a, l o v a g s z o b a, kápolna, fogadóterem, étkezõ, Februári sikerek vendégszoba, pálmás szoba, A hónap második felében Fûrész János felkészítésében két szobros szoba, pince. Nagyon megyei versenyen is indultak diákjaink. é r d e k e s v o l t. M i k o r megérkezett a másik csapat, elindultunk haza. Ismét nagyon jól éreztem magam a buszon. Fáradtan szálltam le, anya hazakísért Nagyon jól éreztem magam a Reneszánsz túrán. Patonai Kitti 3. osztály Fe b r u á r á n, B o n y h á d o n a g i m n á z i u m b a n g y ü l e ke z t e k a negyedikes és nyolcadikos tanulók. Õk képviselték iskolájukat a KRESZ versenyben. A megmérettetés 2 fordulóból állt. Az elsõ blokk a hagyományos KRESZ-teszt kitöltése volt. Ezután került sor a kerékpáros ügyességi versenyre. Intézményünkbõl a 4. osztályos Szabó Barnabás Óvodai hírek március 8-án vasárnap 15 órától tartjuk óvodánk jelmezbálját a Mûvelõdési Házban, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A bált az óvoda dolgozói és a Szülõi Szervezet tagjai rendezik. Elmúlt években támogatóink voltak: Bátai Mezõgazdasági Szövetkezet, Bát-Tej Kft., Bát-Tojás Kft., Bát-Gabona Kft., Bátaszék és Vidéke ÁFÉSZ, Bátáért Egyesület, Bárány Máténé, Ézsi József, Kiss János, Mohr Jánosné, Pentapen Kft, Roma Kisebbségi Önkormányzat, Szekeres Tibor, Sziebert György, Szigatech Kft. Felajánlásaikat utólag is köszönjük. Pályázaton nyert támogatás segítségével új udvari játékokkal és csoportszobai bútorokkal gazdagodik az óvoda eszközkészlete. Emellett bábszínházi elõadáson és állatkerti kiránduláson is részt vehetnek óvodásaink a közeljövõben.

5 ÜNNEPELJÜK EGYÜTT MÁRCIUS 15-ÉT! Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Báta község lakosságát és minden kedves érdeklõdõt március 12-én 18 órakor az Ady Endre Mûvelõdési Házba március 15-e tiszteletére rendezett ünnepi mûsorra. Mûsorban az általános iskola tanulói szerepelnek

6 6 TÁJHÁZ A rendezvény résztvevõit köszönti: SZIEBERT GYÖRGY polgármester Folklór mûsor a Tájház szabadtéri színpadán-fellépnek: Bihari János Táncegyüttes Garay János Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola Drámatagozatának Coménius Csoportja Sióagárdi Fecske Bábcsoport Simonné Balogh Borbála Péter Boglárka Lehel Katalin Bátai Néptánc Együttes Bátai Pántlika Tánccsoport Békalencse Gyermek Tánccsoport Bátai Vadvirágok Cigány Gyermektánccsoport Tambura Zenekar - Báta Húsvét-utó kézmûves foglalkozás gyerekeknek tojásírás viasszal korongozás gyöngyfûzés csuhézás népi gyermekjátékok A rendezvény ideje alatt a Tájházban megtekinthetõ az állandó kiállítás, kézmûves mesterek bemutatója és vására. MÛVELÕDÉSI HÁZ Táncház, Taba Csaba néptáncos és a Csúrgó Zenekar közremûködésével! BÜFÉ Esõ esetén a szabadtéri programokat a Mûvelõdési Házban rendezzük meg. ELÉRHETÕSÉGEINK: tel.: 74/ , 30/ web:

7 7 A Föld Orája Csillagos égbolt túra a Zselicben, március 28. szombat A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság is csatlakozik az egész világra kiterjedõ klímavédõ akcióhoz, "A Föld Órájához". A Természetvédelmi Világalap (WWF) kezdeményezésének célja, hogy felhívja a figyelmet a globális felmelegedés elleni összefogás fontosságára. Ennek érdekében március 28-án, szombaton este 8 óra 30 perckor világszerte várhatóan több Kockás liliom túra, március 21. szombat tízmilló ember kapcsolja ki egy órára a világítást és a televíziót. A Mattyi Madár Emlékpark a hazánk területérol eltûnt - Ebben az órában, a Zselici Tájvédelmi Körzetben, mely Európa kipusztult, vagy új élohelyre vándorolt - madárfajoknak állít egyik legkisebb fényszennyezésu területe, és kontinensünk emléket. A program a mattyi Madár Emlékpark elsõ Csillagos Égbolt Rezervátuma lesz, tiszta idõ esetén a megtekintésével kezdõdik, majd ezt követõen a Kormorános csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetoség, csillagász erdõ tanösvényen teszünk sétát. Utunk során betekintést segítségével. nyerhetünk a Dráva árterén folyó gazdálkodási formákba, Helyszín, idopont: Zselic, Hotel Kardosfa, 17 óra. GPS: valamint a Mattyi Erdõrezervátumba. Láthatjuk a tavasz N46 18'24,6" E 17 45'21,9" Túra hossza, idotartama: 5 km, 3 színpompás virágát, a kockás liliomot. óra. Részvételi dij: 350 Ft/fõ. Utazás: egyénileg. Helyszín: Matty, szökokút, 10 óra. Túra hossza, idõtartama: 5 Hasznos: Az esti programon jó szolgálatot tesz egy km, 3-4 óra. Részvételi díj: 350 Ft/fõ. Utazás: egyénileg zseblámpa. Fontos az idojárásnak megfelelo túrafelszerelés Hasznos: Fontos az idõjárásnak megfelelõ túrafelszerelés megválasztása. megválasztása. Jelentkezés, információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, tel: 30/ , 30/ , / Bátai Horgász Közhasznú Egyesület - horgász hírek A Bátai Horgász Közhasznú Egyesület 2008 évi taglétszáma - Ezúton felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy az egyesületi 166 fõ, ebbõl 134 felnõtt és 32 gyermek tagja volt. A keszeges és a tagdíj befizetési határideje március 31. Aki ezen Mélygödör tavainkban közel Ft. értékben idõpontig nem rendezi tagsági díját az, az alapszabálynak háromnyaras pontyot talapítettünk. Februárban megtartottuk megfelelõen automatikusan kizárja magát az egyesületbõl. hag yományos táncos rendezvényünket amelyen vendégmûvészek és az iskola tánckara szórakoztatta a vendégeket. Nagyon jó a Bátai Hagyományõrzõ néptáncegyüttessel a kapcsolatunk és minden évben fergeteges táncukkal emelik rendezvényünk színvonalát. Török Piroska utánozhatatlan bátai ízes beszéde fokozta az általa elõadott anekdóták szépségét és humorát. Júniusban horgászversenyt tartottunk a Keszegesben, amelyre szép számmal jöttek el tagjaink és a versenyben sok gyermek is részt vett évben a következõ támogatásokban részesültünk: Bátai Polgármesteri Hivatal Ft Személyi jövedelemadó 1% Ft N C A Mûködési Pályázat Ft A t á m o g a t á s o k a t e z ú t o n i s k ö s z ö n j ü k. Kérjük támogatóinkat, hogy adója 1%- át évben is ajánlja fel a Bátai Horgász Közhasznú Egyesület részére. Adószámumnk: Számlaszámunk: Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet - Elsõ haltelepítésünket március második felére tervezzük Társadalmi munkát szervezünk március 14-én és március 21-én, találkozás reggel 8.oo órakor a Mélygödör beírónál. - A táncos összejövetel május hónapba kerül megrendezésre, az abból befolyt támogatásokat halasításra költjük. Kérjük tagjainkat, hogy minnél nagyobb számban jöjjenek el a rendezvényre. Tisztelettel: Huszárné Lukács Rozália, elnök

8 FONTOS Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: H: 8.oo - 12.oo K: 8.oo - 12.oo 13.oo Sz: ügyfélfogadás nincs! Cs: 8.oo - 12.oo P: 8.oo - 12.oo tel: fax: Jegyzõ Pap Péter Péntek: Pénztári nyítvatartás H: K: Cs: Orvosi Rendelõ tel: vezetõ: Dr. Lehel Péter mobil: rendelési idõ: H-K-Sz-Cs-P: 8.oo - 12.oo K - Cs : 17.oo - 18.oo Orvosi ügyelet Bátaszéken! naponta 16.oo - 08.oo tel: Gyógyszertár tel: H-K-Sz-Cs: P: Védõnõ Sõrés Andrásné tel: Család gondozó Tóth Judit tel: ÁMK tel: igazgató: Faidt Józsefné Óvoda tel: vezetõ: Kriskó Krisztina Posta tel: H-K-Sz-Cs-P: 8.oo - 12.oo 12.3o - 16.oo Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet Bátai Kirendeltsége H-K-Sz-Cs: 7.3o o Péntek: 7.3o - 12.oo tel: fax: Falugazdász Parti András fogadás: kedd tel: Hegybíró Gelencsér Sándor fogadás: kedd Rendõr Karádi László tel: Mûvelõdési Ház és Információs Pont H-K-Sz-Cs-P: Sz: tel: Könyvtár tel: vezetõ: Szabóné Varga Renée Cs: P: Állatorvos Dr. Szép László tel: Dr. Bonnyai József ügyvéd Bátai fogadás minden csütörtök: mobil: 06-30/ A füst általában gázokat, vízgõzt és nagyon magas hõmérsékleten elégetett elemek égéstermékeibõl álló apró részecskéket tartalmazó keverék. A füstben számos mérgezõ anyag fordul elõ, amely a környezetében tartózkodókra, élõkre káros hatást vált ki. A falunk egyes körzeteiben még szokásos - de sok országban már tiltott eljárás - hogy a zöld hulladékot és házi szemetet elégetik. Az égetett szemét a kertekbõl származó permetezett száraz és nedves növényi maradványok, sokszor a tûz martaléka még az újságok, szórólapok, magazinok, hullámpapír, tejes dobozok, mûanyag zacskó vagy palack, ételmaradék. Elõfordul még festék, olaj, gumiabroncs, vagy más veszélyes hulladék égetése, amelyek tovább rontják a levegõt és környezetünket. Az alacsony égési hõmérséklet és a rossz égési körülmények folytán olyan vegyületek keletkeznek, melyek jelenléte az égészségünkre rendkívül káros, fõleg a kisgyerekek és a légúti betegségben szenvedõk számára veszélyes. Nem egyszer, fõleg pirkadat után a hajnali órákban vagy estenként igen kellemetlen füstszagra lettem figyelmes. A ház ablakából kinézve, de sokszor még a felszálló füst irányába is elmentem, többször láttam, hogy a kertben lepakolt szemetet, hulladékot begyújtották. Elterjedt szokás, hogy az egy helyre összehordott szemetet idõnként elégetik - volt szeméttelep területén. Ez a száraz, növényi szeméttel talán rendben is lenne, de ki tudja mit raktak még le. A nehezen induló füstölgõ égés, a falut beterítõ hajnali bûzfelhõ mindenki számára pokol. Olykor sem pihenni, sem szellõztetni nem lehet, fõleg a nyári hõségben. Ettõl a kiterített frissen mosott ruha is bûzlik Pedig a szemetet rendszeresen elszállítják, csak ki kell tenni az utcára a szállítás napján. Ha szemetet égetnek azonnal érezhetõ, mert vegyi úton gyártott termékek égnek el. Ha száraz avart égetnek, egészen más a füst szaga. Van-e az önkormányzatnak erre rendelete, mely ezt szabályozza? Ha igen, azt jó lenne a bátaiakkal ismertetni. Itt lakunk ezen a gyönyörû helyen, friss levegõn, erdõ- és víz közelben és ezt a gazdag környezetet rendszeresen egészségtelenné teszik. Milyen eszközzel és hogyan lehet a szemétégetést megszüntetni? Osipowicz Stanislaw Kiadja: Báta Község Önkormányzata, Báta, Fõ u tel: 74/ fax: 74/ / Felelõs kiadó: Sziebert György polgármester, felelõs szerkesztõ: Sziebert György polgármester, szerkeszti: Osipowicz Stanislaw

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél V. évfolyam 5. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten hétfőn 8-tól 9 óráig. Dr. Bonnyai Réka jegyző fogadóórát

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 7. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 3. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 4-5. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 8. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél V. évfolyam 10. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bonnyai Réka jegyző

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VII. évfolyam 2. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

FÓKUSZBAN MAGYARORSZÁG

FÓKUSZBAN MAGYARORSZÁG 2011. XIII. évfolyam, 4. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA FÓKUSZBAN MAGYARORSZÁG Októberben népszámlálás! A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 11-12. szám HÍRSÁV Fogadóóra: Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Vidám hangulatú Nyugdíjas est Hortobágyon

Vidám hangulatú Nyugdíjas est Hortobágyon Vidám hangulatú Nyugdíjas est Hortobágyon November 11-én került sor Hortobágyon az idősek estjének megrendezésére a Klub Hotelben, ahol mintegy 160 nyugdíjast látott vendégül az önkormányzat. A zenés-táncos

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél V. évfolyam 1. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten hétfőn 8-tól 9 óráig. Dr. Bonnyai Réka jegyző fogadóórát

Részletesebben

Az operet világa. Gyógyítás szívvel-lélekkel. Apeh hírek. XVIII. évfolyam 2009. december * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2.

Az operet világa. Gyógyítás szívvel-lélekkel. Apeh hírek. XVIII. évfolyam 2009. december * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2. XVIII. évfolyam 2009. december * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Dr. Szalay László ünnepi köszöntõje 2. oldal Az operet világa Gyógyítás szívvel-lélekkel Képviselõ-testületi ülés Apeh hírek 3.

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 1. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. Antal Zsolt jegyző fogadóórát tart minden

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél 2013. március-április VII. évfolyam 3. szám HÍRSÁV X. Hímestojás Fesztivál - 2013. április 20. Fogadóóra: Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. Antal Zsolt jegyző fogadóórát tart minden

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VII. évfolyam 4. szám 2013. november Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. Dr.

Részletesebben

L O M T A L A N Í T Á S

L O M T A L A N Í T Á S A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2010. május XVI. évfolyam 6. szám L O M T A L A N Í T Á S Az AVE Tatabánya Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék szállítási szerződés alapján külön

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél 2014. december HÍRSÁV BETLEHEMI KIRÁLYOK Fogadóóra: Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. Mihó

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19.

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19. BALÁSTYAI ÚJSÁG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP XVI. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER Az Integrált Szociális Intézmény működéséről A szociális feladatok hatékony elvégzésére az önkormányzat 2005-ben intézményt

Részletesebben

Az elmúlt időszak eseményeiről

Az elmúlt időszak eseményeiről Zsámboki Krónika 1 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az esztendő utolsó napjai felé közeledünk, ilyenkor áttekintjük munkánkat, és az előttünk álló feladatokat. A Zsámboki krónika oldalain figyelemmel

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT 2010 SZEPTEMBER

NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT 2010 SZEPTEMBER 2010 SZEPTEMBER NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT Iskolánk (ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola) alapítványa az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány az Új Magyarországért

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2015. június 11.

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2015. június 11. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2015. június 11. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2015. június 1-én tartotta

Részletesebben

olgármesteri tájékoztató.

olgármesteri tájékoztató. 1 olgármesteri tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! A több éve szervezett tavaszi nagytakarítási programunknak valamint közös odafigyelésünknek köszönhetően ma már Tápiószecsőt is a tisztább települések

Részletesebben

MártélyKözség Önkormányzati tájékoztatója

MártélyKözség Önkormányzati tájékoztatója MártélyKözség Önkormányzati tájékoztatója PolgármesteriHivatal Hídvégi-Üstös Pál a Tisza és Béke nagykövete ismét keresztülfutott Mártélyon. Az év egyik legjelentősebb környezetvédelmi rendezvénye az Együtt

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél IX. évfolyam 4. szám 2015. április Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. dr.

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Tehetünk a tehetségért!

Tehetünk a tehetségért! HÍRek LAjosmizse Portáján VI. évfolyam 5. szám, 2011. december Tehetünk a tehetségért! Az iskolánkban folyó tehetséggondozás a TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 pályázat záró konferenciájának megrendezésével

Részletesebben