ÖNKORMÁNYZATI hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI hírlevél"

Átírás

1 Báta Községi Önkormányzat március ÖNKORMÁNYZATI hírlevél III. évfolyam 1. szám Báta Községi Önkormányzat hírei Értesítem a lakosságot, hogy a településen megindul a közfoglalkoztatás. Rendelkezésre állási támogatásban részesülõk száma most 117 fõ, ebbõl ütemezetten a jelenleg érvényben levõ rendelkezések szerint 2009 évben mindenkinek le kell dolgoznia 90 munkanapot. Március 16-án elkezdõdnek a településen és a Munkaügyi Központ jóváhagyásával és együttmûködésével tervezett munkálatok. Április elején település tisztasági hetet szervezünk az egész település területén (A részletekrõl szórólapon értesítjük a lakosságot). Hulladékgyûjtés a közterületek mentén, vízelvezetõk, belterületi hulladék lerakók felszámolása, településre vezetõ be és kivezetõ utak környéke, sportpálya környéke. A település lakosságának közremûködését szeretettel várjuk. Köszönjük a lakosság közremûködését a hulladék szállítás során felmerült év eleji zökkenõmentes átállással kapcsolatban. Jelentõs számban megvásárolták a szállító edényeket, használják az Alisca Terra Kft. által rendszeresített zsákokat. Továbbra is mindenkit szeretnénk kérni, hogy kedden rendszeresített szemétszállító napon, reggel 6 órára szíveskedjenek a kukákat a kapu elé kirakni, hogy a településen minél kevesebb hulladék halmozódjon fel. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy április 1-jétõl, gazdasági okokból 2 hetente kerül a szemét elszállításra, kivéve június, július, augusztus hónapban, amikor hetente szállítják a hulladékot. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a település közterületeire kihelyezett szelektív hulladékgyûjtõ edények azért kerültek kihelyezésre, hogy a tárolókba a lakósságnál felgyülemlett és szelektíven gyûjtött hulladék hasznosításra kerüljön. A hulladékgyûjtõ edényekben elhelyezett hulladékot költségmentesen elszállítja a hulladékkezelõ. A gyûjtõk mellett zsákban, vagy kiöntve elhelyezett mûanyagot, vagy papírt nem szállítják el. Az oda kihelyezett hulladékkal közterületet szennyezünk. Kérjük, hogy csak a hulladékgyûjtõ edénybe rakjanak hulladékot. Köszönjük a közremûködést. A temetõ rendbetételét továbbra is az önkormányzat végzi. Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tisztaságra figyeljenek. Sajnos a régi kolumbáriumban (urnahely) nincs több befogadó hely, ezért egy újabb kolumbárium építését rendelte meg az önkormányzat. Árvíz, belvíz káreseményeinek megelõzésére az önkormányzat óta a következõ intézkedéseket hozta: Fõ utca csapadékvíz-elvezetés terve, vízjogi létesítése engedélyezett, Hagymás patak alsó és felsõ szakaszának felújítási terve, Hagymás patak alsó Vágóhíd utcával párhuzamos szakaszának tájrendezése, Arany János utcai vápás vízelvezetés, árvízi töltés építésére elõtanulmányok készítése. Tisztelettel felhívom a bátai lakosok figyelmét, hogy udvarukba, házukba senki idegent ne engedjenek be, mert sajnos megint házalók jelentek meg a faluba és különbözõ szerzõdésekre próbálják az embereket rábeszélni. Örömteli hír, hogy december végén átadásra és beüzemelésre került az akadálymentes orvosi rendelõ. Ekészült az akadálymentes parkoló, a fel- és bejárat, a vizesblokk és az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosítása. S z e r e t n é m k é r n i a l a k o s s á g o t, h o g y v i g y á z z u n k k ö z ö s é r t é k e i n k r e. Sziebert György, Polgármester

2 2 Báta Községi Önkormányzat hírei Falukarácsony Talajmechanikai vizsgálat A Falukarácsonyon ismét sokan vettek részt, ahol az Talajmechanikai vizsgálatok új töltés építésére elkészültek és önkormányzat mindenkit vendégül látott. Az iskolások és várjuk, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani. óvodások adtak színvonalas mûsort. Köszönet a felkészítõknek. Töltés kaszálás A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnöksége március 23-án órakor köti meg az árvízvédelmi töltés kaszálására vonatkozó szerzõdést a bátai gátõrháznál. Könyvtár Átadásra került a Könyvtár-közösségi tér, amelyet a Karácsonyi ünnepség keretében nyitottunk meg. Benyújtott pályázataink: 1. Báta Községi Önkormányzat Bátai Ifjúságért Egyesülettel és a Sárköz Hagyományõrzõ Egyesülettel közremûködve Közösségépítés címmel pályázatot nyújtott be, melynek célja: Könyvtárban végzett társadalmi munka Településen végzett tavaszi nagytakarítás Virágültetés Közös kirándulás, tapasztalatcsere A pályázat keretében ,-Ft támogatás használunk fel a településen végzett munkálatoknál anyagok és eszköz beszerzésére. 2. Báta Községi Önkormányzat a Mûvelõdési Házban mûködõ emagyarország Pont mûködési feltételeinek fejlesztésére pályázatot nyújtott be a 284-KIHOP/2008.számmal, Közösségépítés internettel, címmel. A pályázat keretében 5 csoportban, 100 fõ számítógép felhasználói képzést szervezünk térítésmentesen, 1 db komplett számítógép vásárlás és hálózatépítést tervezünk az epontban, önálló honlap készítést, melynek értéke ,- Ft 3. Báta Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az UMVP III. tengelyében meghirdetett Falumegújulás és fejlesztés pályázati kiírásra, melynek keretében a Polgármesteri Hivatal épületének külsõ homlokzati felújítását, hõszigetelt nyílászáró csere és külsõ akadálymentesítést terveztünk megvalósítani. 4. A Bátai Ifjúságért Egyesület pályázatot nyújtott be az UMVP III. tengely keretében meghirdetett Turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázati kiírásra. Az pályázati cél Ifjúsági szálláshely kialakítása, az épületen tetõ építéssel, 16 szoba - fürdõ blokkal, közösségi helyiségekkel, a földszinten akadálymentesítéssel. Tisztelt Ebtartó! Kérjük, hogy szíveskedjenek a tulajdonukban lévõ ebeket saját udvaron belül tartani, hogy elkerülhetõk legyenek az ebek által okozott esetleges balesetek, személyi sérülések. Az ebtartó felelõsséggel tartozik kutyájáért. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lakóingatlanok elõtt található vízelvezetõ árkokat szíveskedjenek rendben tartani. 5. Bátai Ifjúságért Egyesület pályázatot nyújtott be a TÁMOP /A/08/1 sz. pályázati kiírásra, Bátai Teknõsök Tanoda címmel. A pályázat keretében 24 hónapon keresztül a mûvelõdési ház átalakításából nyert, régi könyvtár helyiségekben a hátrányos helyzetû tanulóknak és a családoknak biztosítunk tanulási, kikapcsolódási és egyéb program lehetõséget. Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Báta község lakosságát és minden kedves érdeklõdõt március 12-én 18 órakor az Ady Endre Mûvelõdési Házba március 15-e tiszteletére rendezett ünnepi mûsorra. Sziebert György Polgármester

3 Tisztelt Lakosság! 3 Az Országos Mentõszolgálat és az Ügyeleti Szolgáltató tájékoztatja Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról február 2-ától az Ügyeletei Szolgáltató és az Országos Mentõszolgálat a sürgõsségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetõség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttmûködési szerzõdést kötött. A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer mûködésének elõnyei: 1. Az ügyeleti ellátás területén mûködõ Mentõállomás teljes vagy részleges integrációban együttmûködik a központi ügyeleti központtal. Folyamatosság hozzáférhetõséget biztosít A kórképet súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást Közvetlen kapcsolat biztosított a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttmûködéshez Ügyeleti hívószám: Mentõszolgálat/mentési hívószám: Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgõsségi egységrõl (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentõegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére. 4. Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll. 5. A bejelentõnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül mûködõ ügyeleti AMBULANCIA (felnõtt és gyermekek számára) igénybe vehetõ az alábbi címen: Bátaszék, Kossuth u. 54. A sürgõsségi ellátás láncszemei/teendõi: 1. Beteg: fel kell ismernie az életveszélyes állapotot döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhetõ sürgõsségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia esõsegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia 2. Mentésirányító: a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgõsségi telefonszámon fogadja tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendõ beavatkozásokról helyszínre irányíthatja a legmegfelelõbb, a helyszínt leghamarabb elérõ sürgõsségi egységet 3. Sürgõsségi egységek: KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA ORVOSI ÜGYELETI KOCSI szakorvos (szükséges életmentõ eszközökkel) KIEMELT MENTÕEGYSÉG - mentõszakápoló ESETKOCSI - mentõorvos/mentõtiszt ROHAMKOCSI - speciális sürgõsségi szakorvossal (oxyológus)

4 4 ÁMK Hírei Itt a farsang, áll a bál és nyolcadikos Nemes Gyula elsõ helyezést értek el. Így Iskolánk február 7-én délután rendezte meg a mûvelõdési õk képviselik Tolna megyét áprilisban Nyíregyházán az házban a hagyományos jelmezbált. Sok gyerek nagyon sok országos döntõben. szebbnél szebb ruhába öltözött, amit egyenként a színpadon mutattak be. Volt köztük pókember, szellem, Zorró, tündér és Február 21-én, iskolánk 8 tanulója Dunaföldváron a megyei még sok humoros jelmez. A zsûri a legötletesebb jelmezeket LOGO versenyen vett részt. Az elért eredményrõl márciusban jutalmazta meg. Így ajándékot kapott a Cápa, a Falevél és a é r t e s í t i a v e r s e n y b i z o t t s á g a z i s k o l á n k a t. Chaplin jelmezt öltött tanuló. Külön díjban részesültek az Gratulálunk a nyerteseknek! ötödik osztályosok Jóban rosszban csapatának tagjai. A j ó h a n g u l a t o t m é g f o k o z t a a Székesfehérvári kirándulás. Reggel nagyon siettem az iskolába, mert azt hittem, hogy elkéstem, mert a busz 7 órakor indult Székesfehérvárra. Szerencsére még idõben odaértem. A negyedikesek és a harmadikosok együtt mentek. Nagyon jó volt a buszon, jó sokáig utaztunk. Na, végre odaértünk, aztán segítséget kértünk. Ketten félreirányítottak minket, de végre egy bácsi elvezetett a múzeumhoz. Egy néni elmondta a szabályokat. Megmutatta III. Béla király koronaékszereit. Aztán Mátyás királyról és Beatrix királynérõl mesélt. Ezelõtt eljátszottuk a királyi párt, amikor kilépnek a templomból. Utána megnéztük a fegyvereket és egy páncélzatot, amelynek a sisakját átlõtték. Láttunk még cserépkályhát, edényeket, kelyheket. Ezután Táltos iskolás gyerekek kis mûsora, amit Sümeginé Éva néni és bementünk egy másik helyiségbe, ahol képeket mutattak Sófalvi Erzsi néni tanított be. A jelenet címe: Öreg néne nekünk és mazsolát, fügét ehettünk. Üvegben fûszerek voltak, bõrzekéje. Nagy tapsot kaptak, de ugyanígy az 5. osztályosok pl. fahéj, amit megszagolhattunk. Végül arról beszélgettünk, táncosai is. A vendégek a büfében olthatták szomjukat, és hogy Beatrix királyné mi mindent hozott magával Itáliából és vásárolhattak a süteményekbõl, szendvicsekbõl. A játék-, torta rózsavízben mostuk meg a kezünket. - és a csoki tombolák is hamar gazdára találtak. Jó zenére Nos, hát ennyi volt, elmentünk ebédelni. Finom volt. Ezután táncoltak kicsik és nagyok. sétáltunk egy nagyot, mert már nem volt idõ megnézni a Köszönjük a segítségét elsõsorban a szülõi szervezet tagjainak Babamúzeumot. Felszálltunk a buszra és indultunk Ozorára. és mindenkinek, aki a szervezésben részt vett. Mikor odaértünk, láttunk egy nagy házat. Be kell vallanom, hogy mindenki meglepõdött. Végül is bementünk, akkor volt Pirisa Erzsébet ám különös! Belülrõl úgy nézett ki, mint egy igazi vár. Az udvar közepén láttunk egy nagyon mély kutat. Egy néni és a kollégája Figyelem! Az iskolai jelmezbál végén a parkon átvezetõ úton találtunk fogadott bennünket. Kilenc helyiséget néztünk meg: egy fél pár barna, nõi cipõt. A cipõ gazdája, a párja bemutatása e l l e n é b e n a z i s k o l á b a n á t v e h e t i a c i p õ t. h á l ó s z o b a, l o v a g s z o b a, kápolna, fogadóterem, étkezõ, Februári sikerek vendégszoba, pálmás szoba, A hónap második felében Fûrész János felkészítésében két szobros szoba, pince. Nagyon megyei versenyen is indultak diákjaink. é r d e k e s v o l t. M i k o r megérkezett a másik csapat, elindultunk haza. Ismét nagyon jól éreztem magam a buszon. Fáradtan szálltam le, anya hazakísért Nagyon jól éreztem magam a Reneszánsz túrán. Patonai Kitti 3. osztály Fe b r u á r á n, B o n y h á d o n a g i m n á z i u m b a n g y ü l e ke z t e k a negyedikes és nyolcadikos tanulók. Õk képviselték iskolájukat a KRESZ versenyben. A megmérettetés 2 fordulóból állt. Az elsõ blokk a hagyományos KRESZ-teszt kitöltése volt. Ezután került sor a kerékpáros ügyességi versenyre. Intézményünkbõl a 4. osztályos Szabó Barnabás Óvodai hírek március 8-án vasárnap 15 órától tartjuk óvodánk jelmezbálját a Mûvelõdési Házban, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A bált az óvoda dolgozói és a Szülõi Szervezet tagjai rendezik. Elmúlt években támogatóink voltak: Bátai Mezõgazdasági Szövetkezet, Bát-Tej Kft., Bát-Tojás Kft., Bát-Gabona Kft., Bátaszék és Vidéke ÁFÉSZ, Bátáért Egyesület, Bárány Máténé, Ézsi József, Kiss János, Mohr Jánosné, Pentapen Kft, Roma Kisebbségi Önkormányzat, Szekeres Tibor, Sziebert György, Szigatech Kft. Felajánlásaikat utólag is köszönjük. Pályázaton nyert támogatás segítségével új udvari játékokkal és csoportszobai bútorokkal gazdagodik az óvoda eszközkészlete. Emellett bábszínházi elõadáson és állatkerti kiránduláson is részt vehetnek óvodásaink a közeljövõben.

5 ÜNNEPELJÜK EGYÜTT MÁRCIUS 15-ÉT! Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Báta község lakosságát és minden kedves érdeklõdõt március 12-én 18 órakor az Ady Endre Mûvelõdési Házba március 15-e tiszteletére rendezett ünnepi mûsorra. Mûsorban az általános iskola tanulói szerepelnek

6 6 TÁJHÁZ A rendezvény résztvevõit köszönti: SZIEBERT GYÖRGY polgármester Folklór mûsor a Tájház szabadtéri színpadán-fellépnek: Bihari János Táncegyüttes Garay János Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola Drámatagozatának Coménius Csoportja Sióagárdi Fecske Bábcsoport Simonné Balogh Borbála Péter Boglárka Lehel Katalin Bátai Néptánc Együttes Bátai Pántlika Tánccsoport Békalencse Gyermek Tánccsoport Bátai Vadvirágok Cigány Gyermektánccsoport Tambura Zenekar - Báta Húsvét-utó kézmûves foglalkozás gyerekeknek tojásírás viasszal korongozás gyöngyfûzés csuhézás népi gyermekjátékok A rendezvény ideje alatt a Tájházban megtekinthetõ az állandó kiállítás, kézmûves mesterek bemutatója és vására. MÛVELÕDÉSI HÁZ Táncház, Taba Csaba néptáncos és a Csúrgó Zenekar közremûködésével! BÜFÉ Esõ esetén a szabadtéri programokat a Mûvelõdési Házban rendezzük meg. ELÉRHETÕSÉGEINK: tel.: 74/ , 30/ web:

7 7 A Föld Orája Csillagos égbolt túra a Zselicben, március 28. szombat A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság is csatlakozik az egész világra kiterjedõ klímavédõ akcióhoz, "A Föld Órájához". A Természetvédelmi Világalap (WWF) kezdeményezésének célja, hogy felhívja a figyelmet a globális felmelegedés elleni összefogás fontosságára. Ennek érdekében március 28-án, szombaton este 8 óra 30 perckor világszerte várhatóan több Kockás liliom túra, március 21. szombat tízmilló ember kapcsolja ki egy órára a világítást és a televíziót. A Mattyi Madár Emlékpark a hazánk területérol eltûnt - Ebben az órában, a Zselici Tájvédelmi Körzetben, mely Európa kipusztult, vagy új élohelyre vándorolt - madárfajoknak állít egyik legkisebb fényszennyezésu területe, és kontinensünk emléket. A program a mattyi Madár Emlékpark elsõ Csillagos Égbolt Rezervátuma lesz, tiszta idõ esetén a megtekintésével kezdõdik, majd ezt követõen a Kormorános csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetoség, csillagász erdõ tanösvényen teszünk sétát. Utunk során betekintést segítségével. nyerhetünk a Dráva árterén folyó gazdálkodási formákba, Helyszín, idopont: Zselic, Hotel Kardosfa, 17 óra. GPS: valamint a Mattyi Erdõrezervátumba. Láthatjuk a tavasz N46 18'24,6" E 17 45'21,9" Túra hossza, idotartama: 5 km, 3 színpompás virágát, a kockás liliomot. óra. Részvételi dij: 350 Ft/fõ. Utazás: egyénileg. Helyszín: Matty, szökokút, 10 óra. Túra hossza, idõtartama: 5 Hasznos: Az esti programon jó szolgálatot tesz egy km, 3-4 óra. Részvételi díj: 350 Ft/fõ. Utazás: egyénileg zseblámpa. Fontos az idojárásnak megfelelo túrafelszerelés Hasznos: Fontos az idõjárásnak megfelelõ túrafelszerelés megválasztása. megválasztása. Jelentkezés, információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, tel: 30/ , 30/ , / Bátai Horgász Közhasznú Egyesület - horgász hírek A Bátai Horgász Közhasznú Egyesület 2008 évi taglétszáma - Ezúton felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy az egyesületi 166 fõ, ebbõl 134 felnõtt és 32 gyermek tagja volt. A keszeges és a tagdíj befizetési határideje március 31. Aki ezen Mélygödör tavainkban közel Ft. értékben idõpontig nem rendezi tagsági díját az, az alapszabálynak háromnyaras pontyot talapítettünk. Februárban megtartottuk megfelelõen automatikusan kizárja magát az egyesületbõl. hag yományos táncos rendezvényünket amelyen vendégmûvészek és az iskola tánckara szórakoztatta a vendégeket. Nagyon jó a Bátai Hagyományõrzõ néptáncegyüttessel a kapcsolatunk és minden évben fergeteges táncukkal emelik rendezvényünk színvonalát. Török Piroska utánozhatatlan bátai ízes beszéde fokozta az általa elõadott anekdóták szépségét és humorát. Júniusban horgászversenyt tartottunk a Keszegesben, amelyre szép számmal jöttek el tagjaink és a versenyben sok gyermek is részt vett évben a következõ támogatásokban részesültünk: Bátai Polgármesteri Hivatal Ft Személyi jövedelemadó 1% Ft N C A Mûködési Pályázat Ft A t á m o g a t á s o k a t e z ú t o n i s k ö s z ö n j ü k. Kérjük támogatóinkat, hogy adója 1%- át évben is ajánlja fel a Bátai Horgász Közhasznú Egyesület részére. Adószámumnk: Számlaszámunk: Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet - Elsõ haltelepítésünket március második felére tervezzük Társadalmi munkát szervezünk március 14-én és március 21-én, találkozás reggel 8.oo órakor a Mélygödör beírónál. - A táncos összejövetel május hónapba kerül megrendezésre, az abból befolyt támogatásokat halasításra költjük. Kérjük tagjainkat, hogy minnél nagyobb számban jöjjenek el a rendezvényre. Tisztelettel: Huszárné Lukács Rozália, elnök

8 FONTOS Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: H: 8.oo - 12.oo K: 8.oo - 12.oo 13.oo Sz: ügyfélfogadás nincs! Cs: 8.oo - 12.oo P: 8.oo - 12.oo tel: fax: Jegyzõ Pap Péter Péntek: Pénztári nyítvatartás H: K: Cs: Orvosi Rendelõ tel: vezetõ: Dr. Lehel Péter mobil: rendelési idõ: H-K-Sz-Cs-P: 8.oo - 12.oo K - Cs : 17.oo - 18.oo Orvosi ügyelet Bátaszéken! naponta 16.oo - 08.oo tel: Gyógyszertár tel: H-K-Sz-Cs: P: Védõnõ Sõrés Andrásné tel: Család gondozó Tóth Judit tel: ÁMK tel: igazgató: Faidt Józsefné Óvoda tel: vezetõ: Kriskó Krisztina Posta tel: H-K-Sz-Cs-P: 8.oo - 12.oo 12.3o - 16.oo Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet Bátai Kirendeltsége H-K-Sz-Cs: 7.3o o Péntek: 7.3o - 12.oo tel: fax: Falugazdász Parti András fogadás: kedd tel: Hegybíró Gelencsér Sándor fogadás: kedd Rendõr Karádi László tel: Mûvelõdési Ház és Információs Pont H-K-Sz-Cs-P: Sz: tel: Könyvtár tel: vezetõ: Szabóné Varga Renée Cs: P: Állatorvos Dr. Szép László tel: Dr. Bonnyai József ügyvéd Bátai fogadás minden csütörtök: mobil: 06-30/ A füst általában gázokat, vízgõzt és nagyon magas hõmérsékleten elégetett elemek égéstermékeibõl álló apró részecskéket tartalmazó keverék. A füstben számos mérgezõ anyag fordul elõ, amely a környezetében tartózkodókra, élõkre káros hatást vált ki. A falunk egyes körzeteiben még szokásos - de sok országban már tiltott eljárás - hogy a zöld hulladékot és házi szemetet elégetik. Az égetett szemét a kertekbõl származó permetezett száraz és nedves növényi maradványok, sokszor a tûz martaléka még az újságok, szórólapok, magazinok, hullámpapír, tejes dobozok, mûanyag zacskó vagy palack, ételmaradék. Elõfordul még festék, olaj, gumiabroncs, vagy más veszélyes hulladék égetése, amelyek tovább rontják a levegõt és környezetünket. Az alacsony égési hõmérséklet és a rossz égési körülmények folytán olyan vegyületek keletkeznek, melyek jelenléte az égészségünkre rendkívül káros, fõleg a kisgyerekek és a légúti betegségben szenvedõk számára veszélyes. Nem egyszer, fõleg pirkadat után a hajnali órákban vagy estenként igen kellemetlen füstszagra lettem figyelmes. A ház ablakából kinézve, de sokszor még a felszálló füst irányába is elmentem, többször láttam, hogy a kertben lepakolt szemetet, hulladékot begyújtották. Elterjedt szokás, hogy az egy helyre összehordott szemetet idõnként elégetik - volt szeméttelep területén. Ez a száraz, növényi szeméttel talán rendben is lenne, de ki tudja mit raktak még le. A nehezen induló füstölgõ égés, a falut beterítõ hajnali bûzfelhõ mindenki számára pokol. Olykor sem pihenni, sem szellõztetni nem lehet, fõleg a nyári hõségben. Ettõl a kiterített frissen mosott ruha is bûzlik Pedig a szemetet rendszeresen elszállítják, csak ki kell tenni az utcára a szállítás napján. Ha szemetet égetnek azonnal érezhetõ, mert vegyi úton gyártott termékek égnek el. Ha száraz avart égetnek, egészen más a füst szaga. Van-e az önkormányzatnak erre rendelete, mely ezt szabályozza? Ha igen, azt jó lenne a bátaiakkal ismertetni. Itt lakunk ezen a gyönyörû helyen, friss levegõn, erdõ- és víz közelben és ezt a gazdag környezetet rendszeresen egészségtelenné teszik. Milyen eszközzel és hogyan lehet a szemétégetést megszüntetni? Osipowicz Stanislaw Kiadja: Báta Község Önkormányzata, Báta, Fõ u tel: 74/ fax: 74/ / Felelõs kiadó: Sziebert György polgármester, felelõs szerkesztõ: Sziebert György polgármester, szerkeszti: Osipowicz Stanislaw

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: január 11.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: január 11. Utoljára frissítve: 2017. január 11. NYITVA TARTÁS, ÜGYFÉLFOGADÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE HÉTFŐ: 8.00-12.00 12.30-15.30 KEDD: 8.00-12.00 12.30-15.30 SZERDA: 8.00-12.00 12.30-15.30

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél 2015. augusztus IX. évfolyam 6. szám HÍRSÁV Fogadóóra: Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. dr.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2. jön a Mikulás az oviba. Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt minden percét élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

4/2009. számú körlevél

4/2009. számú körlevél 4/2009. számú körlevél Szlovénia(2000) GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a fogadóóráink

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22., statisztikai

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ

KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk a 2012. május 12-13-án (szombat-vasárnap) Lengyel-Annafürdőn (Tolna megye) megrendezésre

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése egyéb településeken Pályázó

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

XI. Őrségi Tökfesztivál

XI. Őrségi Tökfesztivál XI. Őrségi Tökfesztivál 2014. szeptember 26-28. Szeptember 26. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Fókuszban a töktermesztés, konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA Amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22., statisztikai

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe

PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM Május 01. vasárnap Anyák Napja Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe Május 03. kedd Csillagvirág Látogatás,

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben