Emlékezzél, ember! Õsi hagyomány egyházunkban a nagyböjti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékezzél, ember! Õsi hagyomány egyházunkban a nagyböjti"

Átírás

1 10. évf. 2. szám február 17. Emlékezzél, ember! Õsi hagyomány egyházunkban a nagyböjti hamvazkodás, amikor hamvazószerdán, illetve nagyböjt elsõ vasárnapján a tavalyi virágvasárnapi barka hamujával keresztet rajzolnak homlokunkra ezekkel a szavakkal: Emlékezzél, ember, por vagy és porrá leszel! A hamuval történõ meghintés a szentírási történetekben is elõfordul, ezzel fejezték ki az ószövetségi emberek gyászukat, bûnösségüket. Például a bibliai Jób hamuba ült, barátai pedig megrendeltségük, fájdalmuk jeleként port hintettek fejük fölé. Más helyen az ember kicsinységére utalva elhangzik: az Úr elõtt csak por és hamu vagyunk. Késõbb, a kereszténység korai szakaszában a bûnösök nagyböjt elején nyilvánosan megvallották bûneiket, majd a pap fejükre tette a kezét, megszórta õket hamuval, feladta nekik a ciliciumot, kirótta a penitenciát és meghintve szenteltvízzel kiutasította õket a templomból, miként az Úr Ádámot a paradicsomból a nagyböjt végéig nem is léphettek be a templomba, csak az ajtóban állottak és a betérõ hívek imádságát kérték. A hamu, ez a semmirekellõ anyag, a por, jól szemlélteti a bûnt, az ember Isten nélküli életét. Bizony (Isa), por és hamu vagyunk ahogy a bibliai szövegre hivatkozva a Halotti beszéd kezdõdik, viszont nem maradunk azok! Ugyanis eljött Krisztus, meghalt értünk és legyõzte a halált. Ez a tény pedig mindent megváltoztatott. A porból Krisztus által dicsõbb testben, végérvényesen (tehát nem újra és újra) örök életre ébredünk. Húsvét örömhíre ez: Jézus megszabadít bennünket a bûntõl és feltámadása által örök életet ad. Egyedül csak õ képes arra, hogy valódi értelmet adjon az emberi életnek, amely túllépve a céltalan materialista elgondoláson, szétfeszíti a földi élet kereteit, és nem csupán örök életre, hanem örök boldogságra is hív minket. Elképzelnünk nem lehet ezt a csodát, hogy a régen elfeledett sírjainkból, elporladt csontjainkból, elszóródott hamvainkból miképp fakad majd újra élet, de ahogy Pál apostol mondja: ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. Ez tehát hitünk alapköve. Hamvazás után gyermekként emlékszem titokban nagyokat derültünk a hamutól maszatos homlok látványán. A vidámság és a böjt látszólag nem illik össze, de mégis, van okunk az örömre. A hamu böjtünk kezdetén a hitünk jele. Elismerjük elesettségünket, bûnösségünket, de a szent negyven napban megtisztulva bûneinktõl, többet imádkozva, az irgalmasság cselekedeteit jobban gyakorolva húsvétkor boldogan ünnepelhetjük, hogy Jézus legyõzte a halált. A mi halálunkat is. Géczy Árpád 1

2 Aki szépen énekel Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert õ vonja ki a tõrbõl lábamat. Tekints reám Isten és könyörülj énrajtam! énekeljük a nagyböjt folyamán... Ezen introitusban benne foglaltatik egy egész nagyböjti 40 napot átívelõ gondolat. A nagyböjt folyamán mindannyiunk feladata, hogy jobban figyeljünk Istenre, többet gondoljunk bûneinkre, s törekedjünk arra, hogy jobban szeressünk. Hiszen a bûnt csak a szeretet aktív gyakorlásával tudjuk legyõzni ( Ne engedd, hogy legyõzzön a rossz, inkább te gyõzd le a rosszat jóval. Róm 12, 21). A sátán kelepcét állított az embernek, aki bûnre hajló természete miatt bele is esett abba. A bûnbeesett ember szavai lehetnének az introitus szövege, aki ráébredt arra, hogy csak Istenben bízhat, csak õ segíthet a bûn legyõzésében, csak õ tudja kihúzni a bûn tõrét lábából. Amikor vétkek borítják lelkünket, s nem találjuk a békét, a nyugalmat magunk körül, mi vajon lehorgasztott fejjel szomorkodunk és siránkozunk, vagy felnézünk arra, aki a bûnös embert is szereti, felkarolja, és hazavárja?! Szalai Péter Katekézis A hit évében a Katolikus Egyház katekizmusát áttekintõ elõadássorozatban február 1-jén a bérmálásról és az Eucharisztiáról volt szó. A bevezetõ gondolatot Puskás Bálint mondta el. Elhangzott, hogy mivel a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia egységet alkot, a hívõk (...) kötelesek ezt a szentséget megfelelõ idõben fölvenni, mert a bérmálás és az Eucharisztia nélkül a keresztség szentsége ugyan érvényes és hatékony, de a keresztény beavatás befejezetlen marad. A keresztény beavatás szentségei bizonyos hasonlóságot mutatnak a természetes élet fakadásával, növekedésével és táplálkozásával. Ugyanis a keresztségtõl újjászületett hívõk a bérmálás szentségétõl megerõsödnek, s utána az Eucharisztiában az örök élet kenyerével táplálkoznak, úgyhogy a keresztény beavatás e szentségei révén egyre jobban megkapják az isteni élet kincseit és haladnak a szeretet tökéletessége felé. A szent Eucharisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára és a bérmálás által mélyebben hasonulóvá váltak Krisztushoz, az Eucharisztia által az egész közösséggel együtt részesednek az Úr áldozatában. Krisztus testének és vérének vétele növeli az áldozó egyesülését az Úrral, megbocsátja bocsánatos bûneit és megõrzi a súlyos bûnöktõl. Mivel az áldozó és Krisztus között a szeretet kötelékei erõsödnek, e szentség vétele erõsíti az Egyház, Krisztus titokzatos testének egységét. E szentségek, melyeket Krisztus adott nekünk ajándékok, lehetõségek, melyek segítenek hozzá közelebb kerülni és rajtunk múlik, hogy használjuk-e õket. Hát használjuk! A következõ elõadás február 22-én lesz, témája a betegek kenete. Puskás Bálint 2

3 Nagyböjti programok Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a hétköznapi szentmisék után a nagyhétig egész nagyböjtben lehetõségük van a szentgyónásra. Kérjük, hogy húsvéti szentgyónásukat ne az utolsó pillanatra halasszák, mert a szent három nap zsúfolt liturgikus programja nem teszi lehetõvé a nagyheti gyóntatást. A 24 órás szentségimádás idén március én lesz. Kérjük, vegyenek részt minél többen ezen a szép készületi alkalmon. A szentségimádási órák vezetésére Marlok Ferencnél lehet jelentkezni, de a templom nemcsak a jelentkezõ családok, közösségek, hanem minden imádkozni vágyó ember elõtt nyitva lesz huszonnégy órán keresztül. A gyónni szándékozók a 24 órás szentségimádáson a szentségbetétel elõtt is élhetnek a lehetõséggel. Szeretettel hívunk mindenkit a nagyböjti lelkigyakorlatra, amelyen március között Etyeken, három egymást követõ napon az esti 6 órai szentmise keretében vehetnek részt. A Biai Egyházközség Képviselõ-testülete Családjaink Bodnár Lajos és Kinga Hat évvel ezelõtt, 2007 forró nyarán a kertünk végénél lévõ egyik szomszédságba új lakók költöztek. Népes, többgyermekes család érkezett, és töltötte meg élettel és zsivajjal a házat és a hozzá tartozó telket. Nem volt nehéz megismerkednünk velük, mert kezdettõl fogva élénken érdeklõdtek és nyitottak voltak minden iránt, ami közvetlen környezetükkel és választott lakóhelyükkel, Biatorbággyal összefüggött. Bodnár Lajossal és feleségével, Kingával most azért idézzük fel közösen ezeket a napokat, mert múlt havi számunkban Balázs Csaba és felesége Böbe azt javasolta, hogy velük és gyermekeik bemutatásával folytassuk a családsorozatot. Egy nap Pusztazámoron voltunk a barátainknál, amikor Biatorbágyon át mentünk hazafelé. Már egy ideje új lakóhelyet kerestünk a környéken, és amint átmentünk a Viadukt alatt, azonnal megfogott minket a település és a környék hívogató, barátságos hangulata idézi fel a találkozás pillanatait városunkkal Kinga. Másnap visszajöttünk. Leparkoltunk a Fõ téren, megcsodáltuk a játszóteret, a KRESZ-parkot, és még az is eszünkbe jutott, hogy errefelé biztosan szánkózni is lehet. Minden olyan család és gyermekbarát volt. Hamarosan megtaláltuk jelenlegi otthonunkat a József Attila utcában teszi hozzá Lajos. Rózsa néni, az elõzõ tulajdonos 3

4 egy szivárványt látott az égen, miután megnéztük a házat, és ezt annak jeleként vélte, hogy mi vagyunk az igazi vevõk. Mi azonban nem voltunk ilyen biztosak a dolgunkban. Csak több hónap múlva jelentkeztünk vissza. Rózsa néni viszont addig is elküldött minden érdeklõdõt. Lajos, Kinga és gyermekeik a fõvárosból, a gazdagréti panelrengetegbõl érkeztek hozzánk. Kinga korábban Soroksáron, majd Farkasréten élt. Ez utóbbi városrész templomában, egyházközségében talált máig tartó barátságokra. A gitáros énekkar tagja voltam, majd vezettem a csoportot, összesen közel húsz esztendeig mondja. Az ifjúsági közösség is nagyon összetartó volt. Métáztunk, kirándultunk a Normafára, hetente egy délután változatos programokat szerveztünk. Olyan barátokat találtam, akik a templomhoz is közel álltak. Ez számomra ma is fontos és megbízható ajánlólevélnek számít. Lajos pestszenterzsébeti születésû. Tíz éves korában került be a helyi katolikus közösségbe. Barátok, hittanórák, utána foci a templomkertben, kirándulások, nyári táborok idézi fel azokat az alkalmakat, amelyek erõsítették benne a hitet és az elkötelezettséget. S az egerszalóki ifjúsági találkozó néznek össze a múltidézés közben Kingával. Ott történt valami, ami mindkettõjük életét megváltoztatta. A találkozón ismerkedtünk meg mondja Lajos. Véletlenül futottunk össze, hiszen ez egy országos tömegrendezvény volt. De mégsem lehetett ez véletlen, mert a Jóisten vezérelte mindkettõnk lépéseit. De mégis, mi volt ez a nem létezõ véletlen? kérdezem. Egy laticell válaszolja nevetve Kinga. A közös imához gyülekeztünk. Neki volt egy egész laticellje, amivel egyedül rendelkezett. Minekünk pedig nem jutott elegendõ hely. Meg kellett oldani valahogy ezt az igazságtalan helyzetet. Egerszalók után még sokszor találkoztak, 2000-ben pedig összeházasodtak. Lajosnak akkor már szakma volt a kezében. A Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában érettségizett, már a vizsga idõszakában egy cégnél dolgozott kisegítõként. Késõbb, a munka mellett elvégezte a Gábor Dénes Mûszaki és Informatikai Fõiskolát ben került az Ulyssys Kft.-hez, egy magyar tulajdonú kisvállalkozáshoz, ahol azóta is szoftverfejlesztéssel foglalkozik. Kinga az óvónõképzõ szakközépiskola, majd a tanítóképzõ fõiskola elvégzése után a budai Pannonia Sacra Általános Iskolában gyakorolta hat évig a hivatását. Idõközben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hittanári végzettségre tett szert. Tavaly a torbágyi településrészen mûködõ Czuczor Gergely Általános Iskolában amit a városi köznyelvben alapítványi sulinak is neveznek tért vissza a katedrára, itt torna és ének-zene tanítással foglalkozik. A gyermekek már korán az érdeklõdésed középpontjába kerültek jegyzem meg. Nem is volt más érdeklõdésem mondja Kinga. Mindig a kicsikkel éreztem jól magam. Már nagyobbacska koromban is rám bízták õket. Sokszor nekem kellett rájuk vigyázni. Szülõkként pedig négy gyermeket neveltek, ami önmagában sem kis feladat... Tudom, hogy az édesanya elfogultsága beszél belõlem, de úgy gondolom, hogy a gyermekeink átlagon felüli alapképességekkel rendelkeznek, hárman a zene terén is külön jeleskednek. A most ötödikes elsõszülött Bulcsú trombitál, nagyon ügyes, szorgalmas és valósággal falja a könyveket. Határozott személyiség, gyakran elirányítja a kisebbeket. S míg õ inkább Lajost idézi, a húga, a 2003-ban született Bíborka rám hasonlít. Nagyon érzékeny kisleány, sokszor kaptuk azon, hogy a szobájában egyedül imádkozik. A harmadik a sorban a most elsõs Álmos, aki egy energiával teli, örökké nyüzsgõ-mozgó vidám fickó folytatja Lajos. Boróka pedig már Biatorbágyon született, s talán a jó levegõ hatására kicsattan az egészségtõl, a maga négy éves bájával mindenkit könnyedén levesz a lábáról. 4

5 Mindegyiküket láthatjuk vasárnaponként a templomban. Mikor kerültetek az egyházközséggel kapcsolatba? Júliusban érkeztünk Biatorbágyra, de én már az elsõ hetekben attól szenvedtem, hogy nem ismerem a helyieket mondja Kinga. Amikor elõször jártunk a vasárnapi szertartáson, gitáros mise volt, ami nagyon közel áll a szívemhez. A következõ héten már ott voltam az énekkarban, fuvolán is játszom, amit gyermekkorom óta szerettem volna. Két Baba-Mama klubot is vezettem egy ideig egyszerre: egyet Bián, egyet pedig Torbágyon. Emellett részt veszek aktívan ma is a nagycsaládosok egyesületének munkájában. Mi azt a tapasztalatot hoztuk az ifjúkorunkból magunkkal, hogy a megtartó közösségekre különösen nagy szüksége van a gyermekeknek. Úgy éreztem, ehhez nekem is hozzá kell járulnom helyben valamivel, ezért vállaltam el a gitáros gyermekkórus vezetését. Ezért örülünk a cserkészetnek, és ezért szerettük a Mécs csoportokat is. Ez utóbbiba Puskás Majáék, valamint Böbéék invitáltak minket, akikkel régóta jól ismerjük egymást. Ezért is sajnáltuk, amikor a Mécs-tõl el kellett búcsúznunk, mert a családi élet harmóniája érdekében már csökkentenünk kellett a közösségi vállalások számát. Márpedig közéletbõl Lajosnak is jut bõven: országos íjászverseny szervezése, külsõs tagság az önkormányzat közmûvelõdési bizottságában... De amit ebben a beszélgetésben érdemes kiemelnünk, az az egyházközség életében betöltött szereped. Két évvel ezelõtt választottak meg a világi képviselõ-testület tagjának. Feladatként azt vállaltam, hogy elkészítem és üzemeltetem az egyházközség honlapját mondja Lajos. A munka Bicskei István grafikai tervei alapján el is készült, a látogatottság alapján még vegyes a fogadtatás. Pedig fontos volna a templom körüli események, élet folyamatos dokumentálása és megosztása a honlapon is. Most például, hogy Béla atya elment, egyre nagyobb értékké válik az a sok fotó, felvétel, ami az itteni szolgálatáról készült, és közös emlék mindnyájunk számára is. Nánási Tamás Farsang és csocsóbajnokság a plébánián Idén nagyon gyorsan érkezett a nagyböjti idõszak, és ezzel együtt rövid idõt hagyott a farsangi mulatozásoknak, a vidám hangulatú együttléteknek. Ez a szûkre szabott idõ hozta azt a helyzetet, hogy két olyan programot szerveztünk egy napra, ami közös érdeklõdési kört szólított meg. Amit elõször nehézségnek éltünk meg, abból remek dolog sikeredett. Hiszen míg a farsangra a kisebb gyerekeknek volt meghívása, addig a csocsóbajnokság a család keményebb magját vonzotta. Így hát megtelt a plébánia és nem kellett senkinek tétlenkednie. Mialatt a gyerekek a kánai menyegzõ lakodalmas körülményeit játszhatták újra, azalatt az ifjabb és felnõtt férfiak a kézi irányítású fociban mérték össze erejüket. Az anyukák pedig szurkolhattak itt is, ott is, de aki székben ülve beszélgethetett valamelyik kollégájával, az is töltõdhetett a közösségben együtt lenni jó élményével. A közös dínomdánom a mesebeli terülj-terülj asztalkával érte el csúcspontját, mivel a gyerekek által szépre terített asztalon roskadoztak a háziasszonyanyukák által készített finomabbnál finomabb falatok. Reméljük, jövõre nem csak a rövidke farsang hozza ilyen formában össze a családok apraját és nagyját, hanem a kipróbált és immár megtapasztalt közös élmény szólít minket egybe. Szijártó Dóri 5

6 A Szent Anna Oltáregylet elmúlt éve Körülbelül egy évvel ezelõtt jelent meg egy cikk a Forrásban arról, hogy szeretnénk a közösnek gondolt céljainkat közösségben elérni, és ezért megalakítottuk a Szent Anna Oltáregyletet. Most örömmel jelentkezünk újra, és szeretnénk egy kicsit számot adni arról, hogy mi is történt házunk táján az elmúlt egy évben. Vállalásainkat szem elõtt tartva az év során a nagyobb ünnepek elõtt, illetve Lujza nénivel egyeztetve, igyekeztünk a templom takarításában segíteni; karácsonykor a fa díszítésében-lebontásában részt venni; a plébánia kerti õsz faültetésben Béla atya lendületes döntését követõen a gyors lebonyolítást megszervezni. A dolgos segítõ kezek által kiásott gödrökbe a fákat gondosan elültettük, és várjuk, hogy a tavasz megmutassa, a hely magáénak érzi-e a kicsiny szilva- és diófákat. Nagyon fontos lenne, hogy a kertben az árnyat adó fák megszokjanak, és növekedjenek, hiszen a plébániára szervezett táborok, többek között a hittantábor is nagyon igényli, hogy a sok gyerkõcnek legyen hol elbújni a tikkasztó nyári napsugárzás elõl. Ezt idén is megtapasztaltuk, amikor Fehér Margitnak segédkezve egy szép és tartalmas tábort szervezhettünk a hittanos gyerekeknek. Nagy örömmel vettünk részt az idei évre tervezett Napok a házasságról programjainak lebonyolításában, ami egy több alkalmasra szervezett sorozat a házasságok és családok fontos szerepének hangsúlyozására. Köszönetünket fejezzük ki a Szent Anna Karitatív Alapítvány nagylelkû támogatásának. Idén is sikerült vidám hangulatú farsangot szervezni közösen a MÉCS családközösségekkel. A felnõtteket hívó csocsóbajnokság és a gyerekeket váró tematikus farsang benépesítette a plébánia termeit Útjára indítottunk egy gyûjtést az egyházközségünkben fellelhetõ és felújításra érdemes kegytárgyak felújítására, amire apránként gyûlik a pénz. Köszönet érte minden adakozónak. A gyûjtés elõremozdítására szeretnénk újabb lehetõségeket teremteni, ezekre a különbözõ ötleteink még szervezés alatt vannak. Lelki életünket is igyekeztük gyarapítani. Közösen vettünk rész a tavalyi nagyböjti keresztúton, szentségimádáson, együtt imádkoztunk rózsafüzért a templomban, és most már hónapok óta közös zsolozsmázással kezdjük találkozásainkat. (Lassan már bele is tanulunk, mert szerencsére van közöttünk olyan, aki vezet minket a nem mindig egyszerû elõírások mentén). Röviden összefoglalva a mögöttünk hagyott évet: továbbra is úgy érezzük, hogy a közösségben átélt és megvalósított tervek és célok erõt adnak és bizonyosságot hordoznak arról, hogy együtt tenni és lenni különös adománya az életnek. Lehetõségeinkhez képest szeretnénk ezt az adományt a biai közösség szolgálatára felajánlani, és sorainkba hívni azokat, akik hasonló élményekre vágynak. Szent Anna Oltáregylet Felelõs kiadó: a Biai Egyházközség Képviselõ-testülete Szerkesztõbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Nánási Tamás, Szalai Péter Tördelés: Horváth Árpád Sokszorosítás: Krónikás Bt. Következõ lapzárta: március 11. 6

7 Erdélyi zarándoklat június 3-8. Menjünk együtt Szent István király közbenjárásával az 1009-ben alapított egyházmegyékbe: Gyulafehérvárra, Csíksomlyóra Erdély földjére, Béla és Péter atyákkal! Program: 1. nap: Nagyvárad, Szilágysomlyó, Zilah 2. nap: Zsibó, Kolozsvár, Marosvásárhely, Szováta, Szárhegy 3. nap: Lázár-kastély, Békás-szoros, Gyilkos-tó, Csíksomlyó 4. nap: Pázsmár, Brassó, Fogaras 5. nap: Szászföld, Nagyszeben, Gyulafehérvár, Déva 6. nap: Vajdahunyad, Máriaradna, Arad Részvételi költség: Ft/fõ. Utazás autóbusszal. Elhelyezés középkategóriás szállásokon, melyek az ottani viszonyokhoz, az itthoni, egyszerûbb szolgáltatást biztosítják. Ellátás: reggeli és vacsora (3 fogásos). Belépõ díjak költsége: Herceghalom Önkormányzata fizeti. Biztosítás egyénileg. Rendelkezésre álló férõhely: 44 fõ (Bia: 22 fõ + Herceghalom 22 fõ) Jelentkezés: március 31-ig a részvételi költség elsõ részének Ft befizetésével. A második részt május 15-ig kérjük befizetni. Jelentkezni lehet Bia, Herceghalom templomainak sekrestyéiben. Alapítványi hírek Templomunk orgonájának 100. évfordulóját ünnepeltük 2010-ben. 100 év nem kevés idõ egy hangszer életében. Ez idõ alatt többször is kisebb-nagyobb felújításra szorult, mivel a sípos orgonával törõdni kell, vagyis idõnként intonálni, hangolni, tisztítani, illetve az esetleges hibákat javítani kell. Az orgona ápolása fontos feladat, de ettõl lesz ennek a hangszernek lelke. Az orgonához tartozik egy motor is, melyet a szerelõk a padláson helyeztek el. Ennek hangja mûködés közben elég könnyen kivehetõ, ráadásul csak hosszú percek alatt áll le teljesen. A fõ problémának ez mégis a kisebbik fele. A nagyobb gond az, hogy az orgonamotor egy teljesen más hõmérsékletû térben helyezkedik el, mint maga az orgonaház, így ez hibák sorát hozhatja magával. Ugyanis az orgonamotornak az orgonával egy térben kell lennie. Jelenleg az orgona hibái a következõk: sok hang hamis, intonálatlan, vagy épp nem szól, a teljes pedálmû használhatatlan. Ezen hibákat orvosolni kell, s elsõ lépésben a régi orgonamotort le kell cserélni egy újra, melyet az orgona mellé kell elhelyezni. A következõ lépés az intonálás, a hangolás és az egyéb hibák javítása. Ezen feladatok szakszerû elvégzése után egy sípos orgonához (hacsak nem történik nagy baj, pl. beázás), 8-10 évig nem kell hozzányúlni javítás céljából. A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány vállalja a fenti munkálatok, illetve az új orgonamotor beszerzését, ami mintegy ezer forintba kerül. Ehhez kérjük a kedves hívek segítségét is. Amennyiben egyetértenek e feladattal és lehetõségük van rá, az erre szánt felajánlásaikat kérjük számlaszámunkra befizetni. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány ( ) 7

8 Kegytárgy-felújítási gyûjtés, kicsit másképp Az idei farsangon is annyi, de annyi finomság volt az asztalokon, hogy ennek kapcsán merült fel az ötlet, miért is ne készíthetnénk ezekrõl és még a többi jól bevált süteményrõl készült receptekbõl egy helyi összeállítást. Biztos, hogy mindannyiunknak vannak olyan sütileírásai, amik mások számára is kincset érnének. Ezeket szeretnénk összegyûjteni és buzdítunk mindenkit, hogy küldje el elektromos levél vagy papír alapú lejegyzés formájában, hogy mielõbb létrejöhessen közösségünk süteményes szakácskönyve. Aki még fényképet is tud csatolni hozzá, az még színesebbé és vonzóbbá teheti a könyvecskét, de leginkább a belõle készült remeket. Ha sikerül megvalósítani a receptgyûjteményt, sokszorosítanánk. és szeretnénk az árusításával a kegytárgyaink felújítására indított gyûjtést tovább folytatni. A recepteket az googlegroups.com címre, vagy a plébániai irodába lehet küldeni ill. leadni. Nagy szeretettel és lelkesedéssel várják receptjeiket az Oltáregylet tagjai. Bibliai rejtvény Anagramma Lukácstól Az alábbi anagrammák Lukács evangéliumából származó szentírási részek címeit rejtik. Fókatúli Zoé; Eu zsák; Éj nagyja; Szertaí Pál; Vétkéts Tera A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le március 10-ig! A helyes megfejtõk között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az elõzõ szám helyes megfejtése: 1. B, 2. A, 3. B, 4. A, 5. B, 6. C NAPTÁR A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 10-kor kezdõdik, hétköznap kedden és pénteken este 6-kor Kedden este szentségimádás van a templomban egyházközségünkért és hazánkért. Pénteken a szentmise elõtt kor keresztúti ájtatosság van a templomban. A templomi énekkar csütörtökönként 18 órakor próbál a plébánián. A gyerekkórus próbái péntekenként 17 órakor kezdõdnek a plébánián Fogadóórák idõpontjai a nagyböjtben: hétfõ: ; kedd: ; péntek: Február 22-én 20.00: Katekézis elõadássorozat a plébánián Március 8. Képviselõ-testületi gyûlés Március Lelkigyakorlat Etyeken az esti 6-os szentmisén Március órás szentségimádás Készüljünk a szentmisére! A szentmisék olvasmányai Febr. 17. Febr. 24. Márc. 3. Márc. 10. Márc. 17. A Római Katolikus Egyház kódszáma: 0011 A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány száma: Olvasmány Szentlecke Evangélium MTörv 26,4-10 Ter 15, Kiv 3,1-8a Józs 5,9a.10-12; Róm 10,8-13 Lk 4,1-13 Fil 3,17 4,1 1Kor 10, Kor 5,17-21 Lk 9,28b-36 Lk 13,1-9 Lk 15, Iz 43,16-21 Fil 3,8-14 Jn 8,1-11 8

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június)

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június) SZENT KERESZT PLÉBÁNIA Iroda címe: 7400 Kaposvár, Bartók B. u. 13. Nyitva tartás: hétfő - péntek 15.00 16.00 E-mail: donner@plebania.hu Honlap: www.donner.plebania.hu II. félévi újság előfizetés (2014.

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A biatorbágyi egyházak

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Óbudai Szalézi Hírlevél

Óbudai Szalézi Hírlevél Óbudai Szalézi Hírlevél Február / Március 2016 HAMVAZÓSZERDÁN A mai nappal ismét ránk köszönt az az alkalmas szent idő, amely arra hivatott, hogy testünket-lelkünket az élő Isten szolgálatába fogja, az

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben