Emlékezzél, ember! Õsi hagyomány egyházunkban a nagyböjti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékezzél, ember! Õsi hagyomány egyházunkban a nagyböjti"

Átírás

1 10. évf. 2. szám február 17. Emlékezzél, ember! Õsi hagyomány egyházunkban a nagyböjti hamvazkodás, amikor hamvazószerdán, illetve nagyböjt elsõ vasárnapján a tavalyi virágvasárnapi barka hamujával keresztet rajzolnak homlokunkra ezekkel a szavakkal: Emlékezzél, ember, por vagy és porrá leszel! A hamuval történõ meghintés a szentírási történetekben is elõfordul, ezzel fejezték ki az ószövetségi emberek gyászukat, bûnösségüket. Például a bibliai Jób hamuba ült, barátai pedig megrendeltségük, fájdalmuk jeleként port hintettek fejük fölé. Más helyen az ember kicsinységére utalva elhangzik: az Úr elõtt csak por és hamu vagyunk. Késõbb, a kereszténység korai szakaszában a bûnösök nagyböjt elején nyilvánosan megvallották bûneiket, majd a pap fejükre tette a kezét, megszórta õket hamuval, feladta nekik a ciliciumot, kirótta a penitenciát és meghintve szenteltvízzel kiutasította õket a templomból, miként az Úr Ádámot a paradicsomból a nagyböjt végéig nem is léphettek be a templomba, csak az ajtóban állottak és a betérõ hívek imádságát kérték. A hamu, ez a semmirekellõ anyag, a por, jól szemlélteti a bûnt, az ember Isten nélküli életét. Bizony (Isa), por és hamu vagyunk ahogy a bibliai szövegre hivatkozva a Halotti beszéd kezdõdik, viszont nem maradunk azok! Ugyanis eljött Krisztus, meghalt értünk és legyõzte a halált. Ez a tény pedig mindent megváltoztatott. A porból Krisztus által dicsõbb testben, végérvényesen (tehát nem újra és újra) örök életre ébredünk. Húsvét örömhíre ez: Jézus megszabadít bennünket a bûntõl és feltámadása által örök életet ad. Egyedül csak õ képes arra, hogy valódi értelmet adjon az emberi életnek, amely túllépve a céltalan materialista elgondoláson, szétfeszíti a földi élet kereteit, és nem csupán örök életre, hanem örök boldogságra is hív minket. Elképzelnünk nem lehet ezt a csodát, hogy a régen elfeledett sírjainkból, elporladt csontjainkból, elszóródott hamvainkból miképp fakad majd újra élet, de ahogy Pál apostol mondja: ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. Ez tehát hitünk alapköve. Hamvazás után gyermekként emlékszem titokban nagyokat derültünk a hamutól maszatos homlok látványán. A vidámság és a böjt látszólag nem illik össze, de mégis, van okunk az örömre. A hamu böjtünk kezdetén a hitünk jele. Elismerjük elesettségünket, bûnösségünket, de a szent negyven napban megtisztulva bûneinktõl, többet imádkozva, az irgalmasság cselekedeteit jobban gyakorolva húsvétkor boldogan ünnepelhetjük, hogy Jézus legyõzte a halált. A mi halálunkat is. Géczy Árpád 1

2 Aki szépen énekel Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert õ vonja ki a tõrbõl lábamat. Tekints reám Isten és könyörülj énrajtam! énekeljük a nagyböjt folyamán... Ezen introitusban benne foglaltatik egy egész nagyböjti 40 napot átívelõ gondolat. A nagyböjt folyamán mindannyiunk feladata, hogy jobban figyeljünk Istenre, többet gondoljunk bûneinkre, s törekedjünk arra, hogy jobban szeressünk. Hiszen a bûnt csak a szeretet aktív gyakorlásával tudjuk legyõzni ( Ne engedd, hogy legyõzzön a rossz, inkább te gyõzd le a rosszat jóval. Róm 12, 21). A sátán kelepcét állított az embernek, aki bûnre hajló természete miatt bele is esett abba. A bûnbeesett ember szavai lehetnének az introitus szövege, aki ráébredt arra, hogy csak Istenben bízhat, csak õ segíthet a bûn legyõzésében, csak õ tudja kihúzni a bûn tõrét lábából. Amikor vétkek borítják lelkünket, s nem találjuk a békét, a nyugalmat magunk körül, mi vajon lehorgasztott fejjel szomorkodunk és siránkozunk, vagy felnézünk arra, aki a bûnös embert is szereti, felkarolja, és hazavárja?! Szalai Péter Katekézis A hit évében a Katolikus Egyház katekizmusát áttekintõ elõadássorozatban február 1-jén a bérmálásról és az Eucharisztiáról volt szó. A bevezetõ gondolatot Puskás Bálint mondta el. Elhangzott, hogy mivel a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia egységet alkot, a hívõk (...) kötelesek ezt a szentséget megfelelõ idõben fölvenni, mert a bérmálás és az Eucharisztia nélkül a keresztség szentsége ugyan érvényes és hatékony, de a keresztény beavatás befejezetlen marad. A keresztény beavatás szentségei bizonyos hasonlóságot mutatnak a természetes élet fakadásával, növekedésével és táplálkozásával. Ugyanis a keresztségtõl újjászületett hívõk a bérmálás szentségétõl megerõsödnek, s utána az Eucharisztiában az örök élet kenyerével táplálkoznak, úgyhogy a keresztény beavatás e szentségei révén egyre jobban megkapják az isteni élet kincseit és haladnak a szeretet tökéletessége felé. A szent Eucharisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára és a bérmálás által mélyebben hasonulóvá váltak Krisztushoz, az Eucharisztia által az egész közösséggel együtt részesednek az Úr áldozatában. Krisztus testének és vérének vétele növeli az áldozó egyesülését az Úrral, megbocsátja bocsánatos bûneit és megõrzi a súlyos bûnöktõl. Mivel az áldozó és Krisztus között a szeretet kötelékei erõsödnek, e szentség vétele erõsíti az Egyház, Krisztus titokzatos testének egységét. E szentségek, melyeket Krisztus adott nekünk ajándékok, lehetõségek, melyek segítenek hozzá közelebb kerülni és rajtunk múlik, hogy használjuk-e õket. Hát használjuk! A következõ elõadás február 22-én lesz, témája a betegek kenete. Puskás Bálint 2

3 Nagyböjti programok Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a hétköznapi szentmisék után a nagyhétig egész nagyböjtben lehetõségük van a szentgyónásra. Kérjük, hogy húsvéti szentgyónásukat ne az utolsó pillanatra halasszák, mert a szent három nap zsúfolt liturgikus programja nem teszi lehetõvé a nagyheti gyóntatást. A 24 órás szentségimádás idén március én lesz. Kérjük, vegyenek részt minél többen ezen a szép készületi alkalmon. A szentségimádási órák vezetésére Marlok Ferencnél lehet jelentkezni, de a templom nemcsak a jelentkezõ családok, közösségek, hanem minden imádkozni vágyó ember elõtt nyitva lesz huszonnégy órán keresztül. A gyónni szándékozók a 24 órás szentségimádáson a szentségbetétel elõtt is élhetnek a lehetõséggel. Szeretettel hívunk mindenkit a nagyböjti lelkigyakorlatra, amelyen március között Etyeken, három egymást követõ napon az esti 6 órai szentmise keretében vehetnek részt. A Biai Egyházközség Képviselõ-testülete Családjaink Bodnár Lajos és Kinga Hat évvel ezelõtt, 2007 forró nyarán a kertünk végénél lévõ egyik szomszédságba új lakók költöztek. Népes, többgyermekes család érkezett, és töltötte meg élettel és zsivajjal a házat és a hozzá tartozó telket. Nem volt nehéz megismerkednünk velük, mert kezdettõl fogva élénken érdeklõdtek és nyitottak voltak minden iránt, ami közvetlen környezetükkel és választott lakóhelyükkel, Biatorbággyal összefüggött. Bodnár Lajossal és feleségével, Kingával most azért idézzük fel közösen ezeket a napokat, mert múlt havi számunkban Balázs Csaba és felesége Böbe azt javasolta, hogy velük és gyermekeik bemutatásával folytassuk a családsorozatot. Egy nap Pusztazámoron voltunk a barátainknál, amikor Biatorbágyon át mentünk hazafelé. Már egy ideje új lakóhelyet kerestünk a környéken, és amint átmentünk a Viadukt alatt, azonnal megfogott minket a település és a környék hívogató, barátságos hangulata idézi fel a találkozás pillanatait városunkkal Kinga. Másnap visszajöttünk. Leparkoltunk a Fõ téren, megcsodáltuk a játszóteret, a KRESZ-parkot, és még az is eszünkbe jutott, hogy errefelé biztosan szánkózni is lehet. Minden olyan család és gyermekbarát volt. Hamarosan megtaláltuk jelenlegi otthonunkat a József Attila utcában teszi hozzá Lajos. Rózsa néni, az elõzõ tulajdonos 3

4 egy szivárványt látott az égen, miután megnéztük a házat, és ezt annak jeleként vélte, hogy mi vagyunk az igazi vevõk. Mi azonban nem voltunk ilyen biztosak a dolgunkban. Csak több hónap múlva jelentkeztünk vissza. Rózsa néni viszont addig is elküldött minden érdeklõdõt. Lajos, Kinga és gyermekeik a fõvárosból, a gazdagréti panelrengetegbõl érkeztek hozzánk. Kinga korábban Soroksáron, majd Farkasréten élt. Ez utóbbi városrész templomában, egyházközségében talált máig tartó barátságokra. A gitáros énekkar tagja voltam, majd vezettem a csoportot, összesen közel húsz esztendeig mondja. Az ifjúsági közösség is nagyon összetartó volt. Métáztunk, kirándultunk a Normafára, hetente egy délután változatos programokat szerveztünk. Olyan barátokat találtam, akik a templomhoz is közel álltak. Ez számomra ma is fontos és megbízható ajánlólevélnek számít. Lajos pestszenterzsébeti születésû. Tíz éves korában került be a helyi katolikus közösségbe. Barátok, hittanórák, utána foci a templomkertben, kirándulások, nyári táborok idézi fel azokat az alkalmakat, amelyek erõsítették benne a hitet és az elkötelezettséget. S az egerszalóki ifjúsági találkozó néznek össze a múltidézés közben Kingával. Ott történt valami, ami mindkettõjük életét megváltoztatta. A találkozón ismerkedtünk meg mondja Lajos. Véletlenül futottunk össze, hiszen ez egy országos tömegrendezvény volt. De mégsem lehetett ez véletlen, mert a Jóisten vezérelte mindkettõnk lépéseit. De mégis, mi volt ez a nem létezõ véletlen? kérdezem. Egy laticell válaszolja nevetve Kinga. A közös imához gyülekeztünk. Neki volt egy egész laticellje, amivel egyedül rendelkezett. Minekünk pedig nem jutott elegendõ hely. Meg kellett oldani valahogy ezt az igazságtalan helyzetet. Egerszalók után még sokszor találkoztak, 2000-ben pedig összeházasodtak. Lajosnak akkor már szakma volt a kezében. A Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában érettségizett, már a vizsga idõszakában egy cégnél dolgozott kisegítõként. Késõbb, a munka mellett elvégezte a Gábor Dénes Mûszaki és Informatikai Fõiskolát ben került az Ulyssys Kft.-hez, egy magyar tulajdonú kisvállalkozáshoz, ahol azóta is szoftverfejlesztéssel foglalkozik. Kinga az óvónõképzõ szakközépiskola, majd a tanítóképzõ fõiskola elvégzése után a budai Pannonia Sacra Általános Iskolában gyakorolta hat évig a hivatását. Idõközben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hittanári végzettségre tett szert. Tavaly a torbágyi településrészen mûködõ Czuczor Gergely Általános Iskolában amit a városi köznyelvben alapítványi sulinak is neveznek tért vissza a katedrára, itt torna és ének-zene tanítással foglalkozik. A gyermekek már korán az érdeklõdésed középpontjába kerültek jegyzem meg. Nem is volt más érdeklõdésem mondja Kinga. Mindig a kicsikkel éreztem jól magam. Már nagyobbacska koromban is rám bízták õket. Sokszor nekem kellett rájuk vigyázni. Szülõkként pedig négy gyermeket neveltek, ami önmagában sem kis feladat... Tudom, hogy az édesanya elfogultsága beszél belõlem, de úgy gondolom, hogy a gyermekeink átlagon felüli alapképességekkel rendelkeznek, hárman a zene terén is külön jeleskednek. A most ötödikes elsõszülött Bulcsú trombitál, nagyon ügyes, szorgalmas és valósággal falja a könyveket. Határozott személyiség, gyakran elirányítja a kisebbeket. S míg õ inkább Lajost idézi, a húga, a 2003-ban született Bíborka rám hasonlít. Nagyon érzékeny kisleány, sokszor kaptuk azon, hogy a szobájában egyedül imádkozik. A harmadik a sorban a most elsõs Álmos, aki egy energiával teli, örökké nyüzsgõ-mozgó vidám fickó folytatja Lajos. Boróka pedig már Biatorbágyon született, s talán a jó levegõ hatására kicsattan az egészségtõl, a maga négy éves bájával mindenkit könnyedén levesz a lábáról. 4

5 Mindegyiküket láthatjuk vasárnaponként a templomban. Mikor kerültetek az egyházközséggel kapcsolatba? Júliusban érkeztünk Biatorbágyra, de én már az elsõ hetekben attól szenvedtem, hogy nem ismerem a helyieket mondja Kinga. Amikor elõször jártunk a vasárnapi szertartáson, gitáros mise volt, ami nagyon közel áll a szívemhez. A következõ héten már ott voltam az énekkarban, fuvolán is játszom, amit gyermekkorom óta szerettem volna. Két Baba-Mama klubot is vezettem egy ideig egyszerre: egyet Bián, egyet pedig Torbágyon. Emellett részt veszek aktívan ma is a nagycsaládosok egyesületének munkájában. Mi azt a tapasztalatot hoztuk az ifjúkorunkból magunkkal, hogy a megtartó közösségekre különösen nagy szüksége van a gyermekeknek. Úgy éreztem, ehhez nekem is hozzá kell járulnom helyben valamivel, ezért vállaltam el a gitáros gyermekkórus vezetését. Ezért örülünk a cserkészetnek, és ezért szerettük a Mécs csoportokat is. Ez utóbbiba Puskás Majáék, valamint Böbéék invitáltak minket, akikkel régóta jól ismerjük egymást. Ezért is sajnáltuk, amikor a Mécs-tõl el kellett búcsúznunk, mert a családi élet harmóniája érdekében már csökkentenünk kellett a közösségi vállalások számát. Márpedig közéletbõl Lajosnak is jut bõven: országos íjászverseny szervezése, külsõs tagság az önkormányzat közmûvelõdési bizottságában... De amit ebben a beszélgetésben érdemes kiemelnünk, az az egyházközség életében betöltött szereped. Két évvel ezelõtt választottak meg a világi képviselõ-testület tagjának. Feladatként azt vállaltam, hogy elkészítem és üzemeltetem az egyházközség honlapját mondja Lajos. A munka Bicskei István grafikai tervei alapján el is készült, a látogatottság alapján még vegyes a fogadtatás. Pedig fontos volna a templom körüli események, élet folyamatos dokumentálása és megosztása a honlapon is. Most például, hogy Béla atya elment, egyre nagyobb értékké válik az a sok fotó, felvétel, ami az itteni szolgálatáról készült, és közös emlék mindnyájunk számára is. Nánási Tamás Farsang és csocsóbajnokság a plébánián Idén nagyon gyorsan érkezett a nagyböjti idõszak, és ezzel együtt rövid idõt hagyott a farsangi mulatozásoknak, a vidám hangulatú együttléteknek. Ez a szûkre szabott idõ hozta azt a helyzetet, hogy két olyan programot szerveztünk egy napra, ami közös érdeklõdési kört szólított meg. Amit elõször nehézségnek éltünk meg, abból remek dolog sikeredett. Hiszen míg a farsangra a kisebb gyerekeknek volt meghívása, addig a csocsóbajnokság a család keményebb magját vonzotta. Így hát megtelt a plébánia és nem kellett senkinek tétlenkednie. Mialatt a gyerekek a kánai menyegzõ lakodalmas körülményeit játszhatták újra, azalatt az ifjabb és felnõtt férfiak a kézi irányítású fociban mérték össze erejüket. Az anyukák pedig szurkolhattak itt is, ott is, de aki székben ülve beszélgethetett valamelyik kollégájával, az is töltõdhetett a közösségben együtt lenni jó élményével. A közös dínomdánom a mesebeli terülj-terülj asztalkával érte el csúcspontját, mivel a gyerekek által szépre terített asztalon roskadoztak a háziasszonyanyukák által készített finomabbnál finomabb falatok. Reméljük, jövõre nem csak a rövidke farsang hozza ilyen formában össze a családok apraját és nagyját, hanem a kipróbált és immár megtapasztalt közös élmény szólít minket egybe. Szijártó Dóri 5

6 A Szent Anna Oltáregylet elmúlt éve Körülbelül egy évvel ezelõtt jelent meg egy cikk a Forrásban arról, hogy szeretnénk a közösnek gondolt céljainkat közösségben elérni, és ezért megalakítottuk a Szent Anna Oltáregyletet. Most örömmel jelentkezünk újra, és szeretnénk egy kicsit számot adni arról, hogy mi is történt házunk táján az elmúlt egy évben. Vállalásainkat szem elõtt tartva az év során a nagyobb ünnepek elõtt, illetve Lujza nénivel egyeztetve, igyekeztünk a templom takarításában segíteni; karácsonykor a fa díszítésében-lebontásában részt venni; a plébánia kerti õsz faültetésben Béla atya lendületes döntését követõen a gyors lebonyolítást megszervezni. A dolgos segítõ kezek által kiásott gödrökbe a fákat gondosan elültettük, és várjuk, hogy a tavasz megmutassa, a hely magáénak érzi-e a kicsiny szilva- és diófákat. Nagyon fontos lenne, hogy a kertben az árnyat adó fák megszokjanak, és növekedjenek, hiszen a plébániára szervezett táborok, többek között a hittantábor is nagyon igényli, hogy a sok gyerkõcnek legyen hol elbújni a tikkasztó nyári napsugárzás elõl. Ezt idén is megtapasztaltuk, amikor Fehér Margitnak segédkezve egy szép és tartalmas tábort szervezhettünk a hittanos gyerekeknek. Nagy örömmel vettünk részt az idei évre tervezett Napok a házasságról programjainak lebonyolításában, ami egy több alkalmasra szervezett sorozat a házasságok és családok fontos szerepének hangsúlyozására. Köszönetünket fejezzük ki a Szent Anna Karitatív Alapítvány nagylelkû támogatásának. Idén is sikerült vidám hangulatú farsangot szervezni közösen a MÉCS családközösségekkel. A felnõtteket hívó csocsóbajnokság és a gyerekeket váró tematikus farsang benépesítette a plébánia termeit Útjára indítottunk egy gyûjtést az egyházközségünkben fellelhetõ és felújításra érdemes kegytárgyak felújítására, amire apránként gyûlik a pénz. Köszönet érte minden adakozónak. A gyûjtés elõremozdítására szeretnénk újabb lehetõségeket teremteni, ezekre a különbözõ ötleteink még szervezés alatt vannak. Lelki életünket is igyekeztük gyarapítani. Közösen vettünk rész a tavalyi nagyböjti keresztúton, szentségimádáson, együtt imádkoztunk rózsafüzért a templomban, és most már hónapok óta közös zsolozsmázással kezdjük találkozásainkat. (Lassan már bele is tanulunk, mert szerencsére van közöttünk olyan, aki vezet minket a nem mindig egyszerû elõírások mentén). Röviden összefoglalva a mögöttünk hagyott évet: továbbra is úgy érezzük, hogy a közösségben átélt és megvalósított tervek és célok erõt adnak és bizonyosságot hordoznak arról, hogy együtt tenni és lenni különös adománya az életnek. Lehetõségeinkhez képest szeretnénk ezt az adományt a biai közösség szolgálatára felajánlani, és sorainkba hívni azokat, akik hasonló élményekre vágynak. Szent Anna Oltáregylet Felelõs kiadó: a Biai Egyházközség Képviselõ-testülete Szerkesztõbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Nánási Tamás, Szalai Péter Tördelés: Horváth Árpád Sokszorosítás: Krónikás Bt. Következõ lapzárta: március 11. 6

7 Erdélyi zarándoklat június 3-8. Menjünk együtt Szent István király közbenjárásával az 1009-ben alapított egyházmegyékbe: Gyulafehérvárra, Csíksomlyóra Erdély földjére, Béla és Péter atyákkal! Program: 1. nap: Nagyvárad, Szilágysomlyó, Zilah 2. nap: Zsibó, Kolozsvár, Marosvásárhely, Szováta, Szárhegy 3. nap: Lázár-kastély, Békás-szoros, Gyilkos-tó, Csíksomlyó 4. nap: Pázsmár, Brassó, Fogaras 5. nap: Szászföld, Nagyszeben, Gyulafehérvár, Déva 6. nap: Vajdahunyad, Máriaradna, Arad Részvételi költség: Ft/fõ. Utazás autóbusszal. Elhelyezés középkategóriás szállásokon, melyek az ottani viszonyokhoz, az itthoni, egyszerûbb szolgáltatást biztosítják. Ellátás: reggeli és vacsora (3 fogásos). Belépõ díjak költsége: Herceghalom Önkormányzata fizeti. Biztosítás egyénileg. Rendelkezésre álló férõhely: 44 fõ (Bia: 22 fõ + Herceghalom 22 fõ) Jelentkezés: március 31-ig a részvételi költség elsõ részének Ft befizetésével. A második részt május 15-ig kérjük befizetni. Jelentkezni lehet Bia, Herceghalom templomainak sekrestyéiben. Alapítványi hírek Templomunk orgonájának 100. évfordulóját ünnepeltük 2010-ben. 100 év nem kevés idõ egy hangszer életében. Ez idõ alatt többször is kisebb-nagyobb felújításra szorult, mivel a sípos orgonával törõdni kell, vagyis idõnként intonálni, hangolni, tisztítani, illetve az esetleges hibákat javítani kell. Az orgona ápolása fontos feladat, de ettõl lesz ennek a hangszernek lelke. Az orgonához tartozik egy motor is, melyet a szerelõk a padláson helyeztek el. Ennek hangja mûködés közben elég könnyen kivehetõ, ráadásul csak hosszú percek alatt áll le teljesen. A fõ problémának ez mégis a kisebbik fele. A nagyobb gond az, hogy az orgonamotor egy teljesen más hõmérsékletû térben helyezkedik el, mint maga az orgonaház, így ez hibák sorát hozhatja magával. Ugyanis az orgonamotornak az orgonával egy térben kell lennie. Jelenleg az orgona hibái a következõk: sok hang hamis, intonálatlan, vagy épp nem szól, a teljes pedálmû használhatatlan. Ezen hibákat orvosolni kell, s elsõ lépésben a régi orgonamotort le kell cserélni egy újra, melyet az orgona mellé kell elhelyezni. A következõ lépés az intonálás, a hangolás és az egyéb hibák javítása. Ezen feladatok szakszerû elvégzése után egy sípos orgonához (hacsak nem történik nagy baj, pl. beázás), 8-10 évig nem kell hozzányúlni javítás céljából. A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány vállalja a fenti munkálatok, illetve az új orgonamotor beszerzését, ami mintegy ezer forintba kerül. Ehhez kérjük a kedves hívek segítségét is. Amennyiben egyetértenek e feladattal és lehetõségük van rá, az erre szánt felajánlásaikat kérjük számlaszámunkra befizetni. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány ( ) 7

8 Kegytárgy-felújítási gyûjtés, kicsit másképp Az idei farsangon is annyi, de annyi finomság volt az asztalokon, hogy ennek kapcsán merült fel az ötlet, miért is ne készíthetnénk ezekrõl és még a többi jól bevált süteményrõl készült receptekbõl egy helyi összeállítást. Biztos, hogy mindannyiunknak vannak olyan sütileírásai, amik mások számára is kincset érnének. Ezeket szeretnénk összegyûjteni és buzdítunk mindenkit, hogy küldje el elektromos levél vagy papír alapú lejegyzés formájában, hogy mielõbb létrejöhessen közösségünk süteményes szakácskönyve. Aki még fényképet is tud csatolni hozzá, az még színesebbé és vonzóbbá teheti a könyvecskét, de leginkább a belõle készült remeket. Ha sikerül megvalósítani a receptgyûjteményt, sokszorosítanánk. és szeretnénk az árusításával a kegytárgyaink felújítására indított gyûjtést tovább folytatni. A recepteket az googlegroups.com címre, vagy a plébániai irodába lehet küldeni ill. leadni. Nagy szeretettel és lelkesedéssel várják receptjeiket az Oltáregylet tagjai. Bibliai rejtvény Anagramma Lukácstól Az alábbi anagrammák Lukács evangéliumából származó szentírási részek címeit rejtik. Fókatúli Zoé; Eu zsák; Éj nagyja; Szertaí Pál; Vétkéts Tera A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le március 10-ig! A helyes megfejtõk között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az elõzõ szám helyes megfejtése: 1. B, 2. A, 3. B, 4. A, 5. B, 6. C NAPTÁR A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 10-kor kezdõdik, hétköznap kedden és pénteken este 6-kor Kedden este szentségimádás van a templomban egyházközségünkért és hazánkért. Pénteken a szentmise elõtt kor keresztúti ájtatosság van a templomban. A templomi énekkar csütörtökönként 18 órakor próbál a plébánián. A gyerekkórus próbái péntekenként 17 órakor kezdõdnek a plébánián Fogadóórák idõpontjai a nagyböjtben: hétfõ: ; kedd: ; péntek: Február 22-én 20.00: Katekézis elõadássorozat a plébánián Március 8. Képviselõ-testületi gyûlés Március Lelkigyakorlat Etyeken az esti 6-os szentmisén Március órás szentségimádás Készüljünk a szentmisére! A szentmisék olvasmányai Febr. 17. Febr. 24. Márc. 3. Márc. 10. Márc. 17. A Római Katolikus Egyház kódszáma: 0011 A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány száma: Olvasmány Szentlecke Evangélium MTörv 26,4-10 Ter 15, Kiv 3,1-8a Józs 5,9a.10-12; Róm 10,8-13 Lk 4,1-13 Fil 3,17 4,1 1Kor 10, Kor 5,17-21 Lk 9,28b-36 Lk 13,1-9 Lk 15, Iz 43,16-21 Fil 3,8-14 Jn 8,1-11 8

Virágvasárnap. Ma ünnepli Egyházunk Jézus

Virágvasárnap. Ma ünnepli Egyházunk Jézus 1 10. évf. 3. szám. 2013. márc. 24. Virágvasárnap Ma ünnepli Egyházunk Jézus Krisztus diadalmas bevonulását Jeruzsálembe, és ezzel megkezdõdik a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére, halálára és feltámadására

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Rónay György: Mária éneke

Rónay György: Mária éneke 9. évf. 3. szám. 2012. marc. 25. Rónay György: Mária éneke Isten várakozása! Világ várakozása! De megpróbáltad szívemet! Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem? Választottságom mérhetetlen árát,

Részletesebben

2013. szept. 29. 10. évf. 7. szám. Új év

2013. szept. 29. 10. évf. 7. szám. Új év 10. évf. 7. szám 2013. szept. 29. Új év Új év. Egy átlagos katolikus ezt a fogalmat évente legalább háromszor, másmás időpontban, és különböző értelemben használja. Advent kezdetekor az új egyházi évvel

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Forrás. Adventi elmélkedés

Forrás. Adventi elmélkedés Forrás 10. évf. 10. szám 2013. dec. 22. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Adventi elmélkedés Sötét van. Nem az a koromsötétfajta, de nem látni semmit. S amikor nem látunk, akkor kezdünk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

A PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA MÁRCIUSI NAPTÁR ÁPRILISI NAPTÁR ÁPRILISI ÉLETIGE. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.

A PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA MÁRCIUSI NAPTÁR ÁPRILISI NAPTÁR ÁPRILISI ÉLETIGE. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. -plébánosbor t 133.qxd 2005. 03. 10. 9:55 Page 2 A PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA - Hogy a keresztények valóban Istennek és felebarátaiknak szenteljék vasárnapjukat, az Úr napját. - Hogy minden keresztény közösség

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 5. szám 2011. május JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA ELŐTT A Katolikus Egyházban minden évben a húsvétot követő negyedik vasárnapon, Jó Pásztor vasárnapján

Részletesebben

A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai,

A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai, A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja XI. évfolyam 1. szám 2006. Hamvazószerda Nagyböjti himnusz Itt az alkalmas szent idõ, Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai, kit elragadt a

Részletesebben

Forrás. Miért álltok és néztek az égre?

Forrás. Miért álltok és néztek az égre? Forrás 12. évf. 5. szám 2015. május 17. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Miért álltok és néztek az égre? Reményik Sándor egyik híres versében panaszosan mondja ki a felismert igazságot:

Részletesebben

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! XX./4. (177.sz.) 2010. szeptember Veni Sancte

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tél A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Szenvedés nélkül nincs átalakulás A húsvéti út

Szenvedés nélkül nincs átalakulás A húsvéti út Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./1.) 2010. március 26. szám Szenvedés nélkül nincs átalakulás A

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

www.gyongyos.ofm.hu ÉLETÜNK Zsombor testvér Máriához járulunk Kokavai pihenés Mária búcsús hívei, kik most ide jöttetek Lelkigyakorlaton

www.gyongyos.ofm.hu ÉLETÜNK Zsombor testvér Máriához járulunk Kokavai pihenés Mária búcsús hívei, kik most ide jöttetek Lelkigyakorlaton www.gyongyos.ofm.hu ÉLETÜNK Veni Sancte XIII. évf. 3. szám 2008. szeptember A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja S z e n t k ú t Zsombor testvér Máriához járulunk Kokavai pihenés Lelkigyakorlaton

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban.

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban. 2 Kertvárosi Krónika 2014. július-augusztus SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÚJ PLÉBÁNOS ATYÁNKAT Erdő Péter bíboros úr elfogadva Pályi László plébános atyánk bejelentését nyugdíjba vonulásáról, utódjául Plébániánk

Részletesebben