Szent László Magyar Katolikus Misszió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent László Magyar Katolikus Misszió"

Átírás

1 Szent László Magyar Katolikus Misszió Húsvét Nyár 2.Kor 5

2 2 Lelki rovat Húsvét-Nyár MEGVÁLTOTTALAK Békesség! Békesség ne féljetek! Én vagyok! Én vagyok veletek! Nézzétek értetek vérző sebeim! Érintsétek szegekkel átvert kezeim! Higgyetek, hisz láthattok! Kik nem látnak, de hisznek igazán boldogok! Békesség! Én vagyok! Mit rólam jövendöltek valóra vált: Harmadnapra az élet legyőzte a halált. MEGVÁLTOTTALAK! MEGVÁLTOTTALAK! Véghez vittem Atyám akaratát! Békesség! Békesség ne féljetek! Lángoló lelkem lobog bennetek. Amint az Atya küldött engem, Úgy küldelek én is titeket. Örömmel hirdessétek: élek! Menjetek nevemben, S én megáldom küldetéstek. Békesség. Az Úr vagyok! Mit rólam jövendöltek valóra vált: Harmadnapra az élet legyőzte a halált. MEGVÁLTOTTALAK! MEGVÁLTOTTALAK! Véghez vittem Atyám akaratát!

3 3 LELKI ROVAT Húsvét-Nyár A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM A nagyböjti szent 40 nap az Egyházban az a kegyelmi időszak, melyben a bűnbánat és jócselekedetek által a többet imádkozó és Isten igéjét figyelmesebben hallgató híveket előkészíti a húsvéti misztérium ünneplésére. A Szentírás amellyel egybecseng a sok évszázados tapasztalat, arra tanítja az embert, hogy az emberi fejlődés, mely az embernek nagy java, nagy kísértéssel járhat: ha megzavarják az értékek rendjét, és a rossz összekeveredik a jóval, az egyes emberek és csoportok már csak a maguk érdekét nézik, másokét nem. Ebből következően a világ már nem az igaz testvériség tere, az emberiség növekvő hatalma pedig már azzal fenyeget, hogy magát az emberi nemet pusztítja el. Az emberek egész történelmén végighúzódik a kemény harc a sötétség hatalmai ellen, mely a történelem hajnalán kezdődött és az utolsó napig fog tartani az Úr tanítása szerint. E harc részeseként az embernek szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitarthasson a jóban; és saját belső egységét csak Isten kegyelmének segítségével és komoly erőfeszítések árán tudja elérni. Ezért Krisztus Egyháza a nagyböjti időben különösen is figyelmünkbe ajánlja az apostol intelmét: "Ne hasonuljatok ehhez a világhoz" (Róm 12,2), tudniillik a hiúságnak és rosszaságnak ahhoz a lelkületéhez, mely az Isten és az ember szolgálatára rendelt emberi tevékenységet a bűn eszközévé változtatja. Az őszinte bünbánat, a bensőséges ima és a jócselekedetek, megtisztítják és felemelik a lelket, készségessé teszik a Lélek kegyelmi indításainak felfogására és követésére. Ezért minden emberi tevékenységet, amit a kevélység és a rendetlen önszeretet naponta veszélyeztet, Krisztus keresztjével és föltámadásával meg kell tisztítani és tökéletessé kell tenni. A Krisztustól megváltott és a Szentlélekben új teremtménnyé lett ember szeretheti és kell is szeretnie az Istentől teremtett dolgokat. Mert Istentől kapja, úgy tekinti és tiszteli azokat, mintha Isten kezéből áradnának. Hálát adván értük a Jótevőnek, s szegénységben és a lélek szabadságával használva és élvezve a teremtett dolgokat, a világ igaz birtokosa lesz: mint akinek semmije sincs, és mindene megvan. "Minden a tiétek: ti

4 4 LELKI ROVAT Húsvét-Nyár azonban Krisztuséi vagytok, Lelkének erejével az emberek Krisztus pedig az Istené" (1Kor szívében már működik, nem 3,22--23). csupán az eljövendő vágyát Jézus nyilatkoztatja ki nekünk, hogy "szeretet az Isten" (1Jn 4,8), s ugyanakkor megtanít minket arra, hogy az emberi tökéletesség és a világ átalakításának alaptörvénye a szeretet új parancsa. Azokat tehát, ébresztvén, hanem azokat a nemes vágyakat is serkentve, tisztítva és megerősítve, melyekkel az emberi család a maga életét emberibbé tenni, s az egész földet e célból hatalma alá hajtani akarja. A Lélek akik hisznek az isteni szeretetnek, ajándékai azonban különfélék: biztosítja arról, hogy a szeretet útja minden ember előtt nyitva áll, s hogy az egyetemes testvériségre egyeseket arra hív, hogy nyilvános tanúságot tegyenek az égi haza utáni vágyról és ezt ébren tartsák való törekvés nem hiábavaló. az emberi családban, másokat arra Ugyanakkor figyelmeztet, hogy ezt szólít, hogy az emberek evilági a szeretetet nemcsak nagy szolgálatára szenteljék magukat, és dolgokban, hanem és elsősorban az szolgálatukkal készítsék elő a élet normális körülményei között kell gyakorolni. Értünk, bűnösökért vállalva a halált, példájával tanítja, hogy a keresztet is hordozni kell, melyet a test és a világ a békét és az igazságosságot keresők vállára tesz. Krisztus, aki a föltámadással Úrrá lett, s kinek átadatott minden mennyei ország alapanyagát. De mindenkit szabaddá tesz a Lélek, hogy megtagadván önszeretetét és minden természetes erőt az emberi élet szolgálatába állítva lendüljön neki annak a jövőnek, melyben maga az emberiség lesz Istennek tetsző áldozat. hatalom a mennyben és földön, Ezen gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott készületi időt és Boldog Húsvéti ünnepeket. T. József plébános

5 5 A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL Húsvét-Nyár Levél Jézustól - és egy lehetséges válasz DRÁGA BARÁTOM! Apostolom által küldöm Neked e levelet, mert tudatni vágyom Veled, hogy milyen nagyon szeretlek, milyen hűségesen vigyázom lépteidet, és hogy milyen nagyon szeretném, ha életednek tudatos része lehetnék. Ma reggel ébredéskor már ott voltam Veled a szépséges kelő napsugárban, és bearanyoztam szobádat. Reméltem, hogy "Jó reggelt" kívánsz majd nekem, de Te nem tetted. Azt gondoltam akkor, hogy talán kissé még korán van, s azért nem veszel észre. Újból fel akartam hívni magamra a figyelmedet, amikor kiléptél az ajtódon. Könnyű szellővel megcsókoltam arcodat, bűvös virágillatot leheltem Rád, majd madárénekkel szóltam Hozzád... De Te csak elmentél mellettem. Később, a nap folyamán figyeltelek, amint a barátaiddal csevegsz. Milyen nagyon kívántam, hogy hozzám is beszélj! Vártam és vártam, de Te csak mentél a magad útján vakon. Ma délután hűsítő záport küldtem Neked. Ott voltam minden cseppjében; azután, hogy észrevegyél, még Rád is kiáltottam néhányszor az ég dübörgő viharával, remélve, hogy rámfigyelsz majd. Puha felhők közé sokszínű szivárványt festettem az égre Neked, gondolva, hogy biztosan észreveszel majd, de Te csak rohantál, jelenlétemet észre sem vetted... Ma este, hogy méltón búcsúzhass el a naptól, szépséges naplementét küldtem Neked, s utána millió csillagban mosolyogtam Rád, remélve, hogy visszamosolyogsz majd, de Te nem tetted. Ma éjjel, amikor lefeküdtél, holdfénnyel sugároztam be arcodat, hogy jelezzem, ott vagyok Veled. Reméltem, hogy beszélgetsz velem majd egy kicsit, mielőtt elalszol, de nem szóltál egy szót sem. Ez nagyon fájt... Azért én Veled maradtam, és vigyáztam Rád egész éjjel, gondolva, hogy talán reggel, majd reggel köszöntesz engem. Nap mint nap megjelenek Előtted az élet számtalan csodás eseményében, remélve, hogy barátodnak fogadsz. Én magam vagyok az Élet. Az én szeretetem Irántad mélyebb, mint a legmélyebb óceán, és nagyobb, mint a kéklő ég. Szépség és nagyszerűség forrása vagyok, és amim van, mind meg szeretném osztani Veled. Várok válaszodra! Örökké szerető barátod: Jézus

6 6 A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL Húsvét-Nyár És a válasz : Drága Barátom! Kedves Testvérem! Rosszul hitted, hiszen mindennap szólok Hozzád kislányom is tudja Te vagy a legjobb barátunk és mikor mindenki elhagy bennünket az üldözésben és bujdosásban akkor Te ott vagy és vigyázod lépteinket az idegenben. Este mikor a Te nevedben összegyülünk és hozzád fohászkodunk Te sose késlekedsz ott lenni és a mi mindennapi bajainkat meghalgatni a számkivetettségben. Várjuk a húsvéti újra eljöveteledet mert mi TUDJUK, hogy Te vagy az élet. A családja nevében: Egy magyar édesapa Ha ráismertél életed valamelyik pillanatában Jézusra, vagy úgy érzed, hogy eddig hiába kersted Őt, oszd meg ezt olvasóinkkal és küldd el válaszod a fenti levélre a misszióba (Ung. Kath. Mission, Zirbelstr. 23, Augsburg) Leveledet szeretnénk a következő Missziós Üzenetben közzé tenni. Légy szíves írd meg a keresztnevedet vagy egy jelszót és az életkorodat. Korosztálytól függetlenül, várjuk válaszod! A szerkesztőség KÉPVISELŐTESTÜLETI VÁLASZTÁS A Szent László Magyar Katolikus Misszió közössége nevében megköszönöm a képviselő-testületi tagoknak az elmúlt években mandátumuk alatt a közösségért végzett minden szolgálatukat és munkájukat. Isten fizesse és áldja meg mindnyá-jukat. A febr.16-i választás alkalmával megválasztott képviselőtestületi tagok: Brehm Éva Kibili Angéla Kothenc Mihály Lukácsffy István Lutz Beáta Michelbach Ildikó Mile Gábor Nadj József Neusser Erzsébet Peters Mária Ragány József Salamon Jácinta Ziegler Kinga Meghívott tagok: Kaiser Bianca, Kaiser Patrick, Lukácsffy Timea - Életükre és munkájukra Isten áldását kívánom. T. József plébános

7 7 A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL Húsvét-Nyár HITTANOS TÁBOR AUSZTRIÁBAN A Szent László Magyar Katolikus Misszió 2014-ben negyedjére szervez egy hetes tábort az itt élő magyar gyermekeknek és fiataloknak. Az elmúlt években, ezáltal lehetőséget nyújtott a misszió ministránsainak magyar identitásuk elmélyítésére, ápolására, új barátságok kialakítására. Célunk, hogy ugyan az anyaországtól távol, mégis magyar közösségben hasonlókorú magyar gyermekek között segítséget nyújtsunk a gyermekeknek hitük megerősödésében, és hogy nemzetiségüket vállalva ebben a társadalomban megtalálják a jövőjüket. E célból eddig a ministránstábor anyagi költségének nagy részét a misszió vállalta fel. Ez alkalommal szeretnénk kiszélesíteni ezt a kört, minden egyházközségünkbe tartozó gyermek és fiatal számára. Ehez kértük az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását. Beadott pályázati kérelmünk nyert, így táborunkat a minisztérium Ft-tal támogatja. Ezen anyagi támogatás által ki tudjuk bőviteni a táborban résztvevő gyermekek és fiatalok számát és szeretettel hívunk 9 éven felüli gyermekeket és fiatalokat, akik a misszió életében aktivan részt vesznek, vagy részt szeretnének venni, hogy jelentkezzenek. Érdeklődni minden kedden és pénteken a telefonszámon lehet. A tábor leírása: Időpontja: szeptember 8 és13 között, Ausztriában, Kössenben. Változatos program várja a gyermekeket, lesz túrázás, múzeum vagy város látogatás, fürdés, játékok és különböző kirándulások. Sok-sok kaland, élmény vár kicsiket és nagyokat. Költséghozzájárulás: A táborozás költséghozzájárulása gyermekekként 60,00 az első gyermeknek, második testvér részére 30,00 a harmadik és további testvérek pedig ingyenesen tarthatnak velünk. Anyagilag nehéz helyzetben lévő családokkal egyéni költséghozzájárulást beszélhetünk meg. Jelentkezés: A jelentkezéseket május végéig várjuk az címre, vagy levélben a misszió címére (Ung. Kath. Mission, Zirbelstr. 23, Augsburg). Ministránsainkon kívül az első 15 gyermek vagy fiatal jelentkezését vehetjük figyelembe. A szervezők

8 8 A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL Húsvét-Nyár BÚCSÚNK VENDÉGE FT. DR. VERES ANDRÁS PÜSPÖK ATYA Veres András november 30-án született Pócspetrin. Középiskolai tanulmányait között a Győri Bencés Gimnáziumban végezte. Az egri érsekség szeminaristájaként teológiai tanulmányait előbb az Egri Hittudományi Főiskolán, majd a budapesti Hittudományi Akadémián végezte Rómában folytatja tanulmányait ben Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán doktorált augusztus 2-án szentelték pappá Nyíregyházán ig Mezőkövesden káplánként végzett lelkipásztori munkát és 1996 között az Egri Papnevelő Intézet teológiai tanára és prefektusa, ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának docense, között a Római Pápai Magyar Intézet rektora volt tól 2006-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt november 5-én II. János Pál pápa cissai címzetes püspökké nevezte ki január 6-án II. János Pál pápa püspökké szentelte Rómában, a Szent Péter Bazilikában. Jelmondata: Adduxit eum ad Jesum Elvitte őt Jézushoz (Jn 1,41) június 20-án XVI. Benedek pápa szombathelyi püspökké nevezte ki. Beiktatása augusztus 5-én volt a szombathelyi székesegyházban. Beiktatása óta András püspök nagy lendülettel dolgozott a zarándoklatok szervezésétől az egyházközségek átszervezéséig, a munkanélkülieket foglalkoztató ún. krízisprojektektől az egyházmegyei média megteremtéséig - csak a legfontosabbakat említve. Elődeitől némileg eltérően, gyakran és rutinosan szerepel a helyi nyilvánosság elött. Új színt hozott azzal is, hogy kendözetlenül, elvszerűen szól hozzá a közélet vagy a kultúra aktuális kérdéseihez. Általában véve állásfoglalásait bátorság, következetesség és határozottság jellemzi, amely tulajdonságok közismerten Mindszenty bíboros úr megnyilatkozásait is jellemezték.

9 9 A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL Húsvét-Nyár SZENT DAMJÁN KÓRUS Kórusunkat Hajdúdorogon ben görögkatolikus papnövendékek alapították. A kórus tagjait az akkori főkántor, Pásztor István gyűjtötte össze, s nagy szakértelménél fogva ő volt a művészeti vezető is. A kórus görög, szláv és magyar nyelvű liturgikus énekfeldolgozásokat szólaltat meg. A liturgikus szolgálat mellett jótékonysági koncerteket ad a Szent Damján Tábor javára, mely enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok ingyenes nyaralását biztosítja. Így 2011 tavaszi félévében két koncertet adott, egyet Debrecenben, egyet pedig Nyíracsádon október 31-én a Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriumi évében megszervezett Rózsák terei Kórustalálkozón kamarakórusunkat az első helyre méltatták a zsűri tagjai, mely munkánk elismerését jelentette. Azóta Fülöp püspök atya felkérésére Ördög Mária tanárnő segíti a próbákon a kórus művészeti munkáját, látványos eredményeket felmutatva. Hamarosan az Élesztő elnevezésű görögkatolikus misszió állandó meghívottjai lettünk, s ezáltal több színhelyre is eljutottunk, kezdve Nyírbátortól egészen Miskolcig. De Ajakon és a budapesti Fő utcai templomban is meghallgatták jótékonysági koncertjeinket ősszén Felvidéken, Varanóban vettünk részt egy nemzetközi, majd az országos katolikus kórustalálkozón, ahol a legkisebb kórus, az egyetlen férfikar, s az egyetlen karmester nélküli kórus képzeletbeli címét nyertük el. A római katolikus egyházmegyék nagy múltú és nagy létszámú kórusaival énekelhettünk együtt, mégis a legnagyobb elismerés a többi kórus tagjainak személyes köszönő és elismerő szavai voltak. November 9-én az egyházmegyei zarándoklat keretében, a bécsi Stephansdomban, a görögkatolikus püspökök találkozóján többnyelvű Szent Liturgián; másnap, vasárnap pedig a heiligenkreutzi ciszterci apátságban énekelt kórusunk. Jövőbeli terveink között szerepel CD-k kiadása és további jótékonysági koncerteken való éneklés is. Reméljük sikerül maradandót alkotnunk, maradandó hatást kelteni a lelkekben az énekelt imádságok által. Grunda Dávid

10 10 A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL Húsvét-Nyár BABA-MAMA Foglalkozás Egy- megérett a meggy. Kettő csipke bokor vessző. Három- te vagy az én párom Áprilistól heti rendszerességgel indul útjára a Misszió legkisebbjeinek szóló baba-mama (papa, nagyszülő) foglalkozás, mely ig, pénteki napokon kerül megrendezésre. A foglalkozásokon a népi eredetű ölbeli játékokat, dalokat elevenítjük fel. Nagymamáink játéktára cirógatók, höcögtetők, csiklandozók, hintáztatók, dögönyözők, lógázók, lovagoltatók, csúszdáztatók. - időtálló és ma is nagy örömet jelent a babáknak és szüleiknek egyaránt. Az ölbéli játékok, mondókák, dalok, versikék mind ugyan azt az igényt elégítik ki: a baba ritmus iránti vágyát. Hiszen a magzat is már hallgatja édesanyja dallamos beszédét, szívének ütemes dobbanásait, érzi járásának ritmikusságát. A magyar néphagyomány kincsestára óriási és egy élő közösségben feleleveníteni pedig külön öröm. Ezek az első évek játékai, az érzelmi, zenei és nyelvi nevelés alapkövei. Aki kicsiként megtapasztalja az érintés és ölelés erejét, az fog tudni felnőttként is adni és kapni. A foglalkozás mellett természetesen lehetőség nyílik a szülőknek az ismerkedésre, tapasztalatcserére és egy élménygazdag, vidám délelőtt eltöltésére a gyermekekkel. A foglalkozásért felelős csoportvezető Mile Csilla, aki nyolc hónapos kisfiával Nándorral várja szeretettel a családokat. Mile Csilla

11 11 GYERMEK ÉS ÍFJÚSÁGI ROVAT Húsvét-Nyár HÚSVÉTI REJTVÉNYEK Kedves gyermekek az alábbiakban találós kérdéseket és két rejtvényt találtok. A megfejtést hoz-zátok el május 11-ig, a hittanórára, vagy a szentmisére és adjátok oda József atyának vagy Kibili Angélának. A helyes megfejtők jutalmat kapnak. 1. Találálóskérdések Csengő cseng a nyakában, kint legel a határban. Türelme nagy, orra pisze, puha gyapjú göndör szőre. Fülem hosszú, bundám selymes, a farkincám pöttöm. Húsvétkor a gyereksereg nagyon várja jöttöm. 2. Rejtvények A következő szavak vannak elrejtve a szókirakóban: szeretet, megváltó, sünike, húsvét, kislány, nyuszi, kereszt, erdei, tó. Keresd meg a szavakat és színezd ki öket.

12 12 GYERMEK ÉS ÍFJÚSÁGI ROVAT Húsvét-Nyár

13 13 ELÖZETES Húsvét-Nyár ANYÁK NAPJA Május 11- én a szentmisén 11:00 órakor és az azt követő agapén köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat. A hétvégi magyar iskola és óvoda növendékei szeretettel várnak mindenkit az anyák napi ünnepségre! ÚRNAPI KÖRMENET NÉPEK MISÉJE Július 13-án a St. Ulrich-hét alkalmából kerül megrendezésre a Népek Miséje a St. Ulrich templomban. A szentmise 10:30-kor kezdődik, amelyen a különböző nemzetiségű és nyelvű missziók közösen vesznek részt. A szentmise után beszélgetési lehetöség van Msgr. Wolfgang Miehle a más nyelvü missziók augsburgi megbizottjával. HITTANOS TÁBOR Június19-én az úrnapi szentmisére és az azt követő körmenetre hívja a magyar híveket is az augsburgi püspökség. A szentmise 8:00 órakor kezdődik a Dómban. Az utóbbi évekhez hasonlóan, szeptember 8-tól 13-ig 6 napos hittanos tábort szervezünk. Ezúttal Ausztriába, a kaiserwinkli Kössenben lesz a szállásunk. A táborozás céljáról, a programokról és a költséghozzájárulásról a Misszió

14 14 ELÖZETES Húsvét-Nyár Életéböl címü rovatban találhatók további információk. SZENT PIROSKA ÜNNEPSÉG ÉS ÉVNYITÓ A családok napját 2014 október 19-én szervezük. 11:00 órától szentmise, szeretetvendégség és délutáni programmal várjuk a családokat. A gyermkeket játékok, barkácsolás, rejtvények várják. SZENT ERZSÉBET JÓTÉKONYSÁGI BÁL A hétvégi iskolában és óvodában Szeptember 20-án, szombaton 15:00 órától Szent Piroska ünnepségre és évnyitóra hívunk és várunk minden iskolás és óvodás korú gyermeket, szüleikkel, nagyszüleikkel, barátaikkal együtt. 15:00 órakor szentmisével kezdünk, majd az új tanévről tájékoztatjuk a szülöket és gyermekeket. Utána pedig játékkal, sportvetélkedökkel folytatjuk és végül szeretetvendégséggel zárul ez a nap. CSALÁDOK NAPJA Szeretettel várunk mindenkit november 15-én 18:00 órától jótékonysági bálra. Ez alkalommal az adományokat és a bál jövedelmét az alsószentmártoni egyházközségnek szánjuk. Az alsószentmártoni egyházközségben Lankó József plébános a térségben élő, alacsony érdekérvényesítési képességekkel rendelkező, a társadalom perifériájára szorult csoportok tagjait - cigányokat, tartósan munkanélkülieket, veszélyeztetett fiatalokat karolja fel. Segíti őket a mindennapi nehézségek túlélésében és támogatja a hátrányos helyzetű fiatalok szakmai képzését és elhelyezkedését.

15 15 NAPTÁRI ROVAT Húsvét-Nyár SZENTMISÉINK RENDJE AUGSBURGBAN Augsburg Oberhausen, St. Martin Kirche Zirbelstr. 23, Augsburg Április :00 Virágvasárnap, ifjúsági mise :00 Nagypénteki liturgia :00 Húsvét vasárnap Május :00 Húsvét 4. vasárnapja, gyermkemise :00 Húsvét 5. vasárnapja :00 Urunk mennybemenetele Június :00 Húsvét 7. vasárnapja :00 Pünkösd :00 Úrnapja, szentmise a Domban és körmenet :00 Évközi 12. vasárnap :00 SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ és kulturális nap Július :00 Évközi 14. vasárnap :30 Népek miséje az Ulrich templomban :00 Évközi 16. vasárnap Szeptember :00 Évközi 23. vasárnap :00 Szombat, Szent Piroska ünnepség és évnyító :00 Évközi 25. vasárnap Október :00 Évközi 27. vasárnap :00 Évközi 29. vasárnap, családok napja November :00 Mindenszentek ünnepe :00 Halottak napja :00 Szent Erszébet jótékonysági bál :00 Évközi 33. vasárnap December :00 Advent 2. vasárnapja, mikulási ünnepség

16 16 NAPTÁRI ROVAT Húsvét-Nyár SZENTMISÉINK RENDJE KEMPTENBEN Kempten St. Mang, Mariä Himmelfahrt Kirche Friedrich-Ebertstr. 2, Kempten Április :30 Húsvéthétfö Május :30 Húsvét 6. vasárnapja Június :30 Pünkösdhétfö Július :30 Évközi 15. vasárnap Szeptember :30 Évközi 24. vasárnap Október :30 Évközi 28. vasárnap November :30 Évközi 32. vasárnap SZENTMISÉINK RENDJE NEUBURGBAN Neuburg, Maria Ward kápolna An der Luisenhöhe 2, Neuburg/Donau Április :00 Isteni Irgalmasság vasárnapja Május :00 Húsvét 6. vasárnapja Június :00 Szentháromság vasárnapja Július :00 Évközi 17. vasárnap Szeptember :00 Évközi 26. vasárnap Október :00 Évközi 30. vasárnap November :00 Krisztus Király vasárnapja Augsusztusban nem tartunk magyar szentmisét Tevékenységeink időpontja megtalálható honlapunkon: és a facebookon a Szent László Magyar Katolikus Misszió név alatt. EGYÉBB FOGLALKOZÁSOK Szentgyónási alkalom Augsburgban, Kemptenben és Neuburgban Minden szentmise előtt egy fél órával, a bejárattól jobboldalon levő, hátulsó gyóntatószékben. Rózsafüzérimátkozás Augsburgban: A vasárnapi szentmisék előtt egy

17 17 NAPTÁRI ROVAT Húsvét-Nyár félórával a Szent László teremben. Rózsafüzércsoport: Aki szívesen imátkozza a rózsafüzért és szeretne ebben a csoportban résztvenni érdeklődhet Neusser Erzsébetnél. Telefonszáma megtalálható az utolsó oldalon az elérhetőségeknél. Könyvtár: Könyvtárunk minden vasárnapi és ünnepnapi szentmise után nyitva tart. Érdeklődni lehet Nagy Mariannenél, telefonon. Telefonszáma megtalálható az utolsó oldalon az elérhetőségeknél. Néptánc: Tánccsoportunk rendszerint pénteken 16:00 órakor találkozik. Kérjük az érdeklődőket, hogy a felelőssel, Lukácsffy Katalinnal vegyék fel a kapcsolatot. Telefonszáma megtalálható az utolsó oldalon az elérhetőségeknél. A zenecsoport próbái: Kórusunk minden második pénteken 17:00 órától próbál. Kérjük az érdeklődőket, hogy a felelőssel, Seböck Ibolyával vegyék fel a kapcsolatot. Telefonszáma megtalálható az utolsó oldalon az elérhetőségeknél. Német nyelvtanfolyam: Német nyeltanfolyamot tartunk kezdők számára kedd és csütörtök este 19:00 órai kezdettel. Érdeklődni lehet Neusser Erzsébetnél és Mezöné Hieber Beátánál Telefonszáma megtalálható az utolsó oldalon az elérhetőségeknél. Baba-Mama Klub: Mindig az óvodai foglalkozások alkalmával és pénteken délelöt 9:30 órától kerül megrendezésre. Érdeklődni Mile Csillánál a 0821/ os számon, vagy a Facebook-on, az Augsburgi Magyar Óvoda csoportban lehet. KEDVES OLVASÓNK! Jelen kiadványunkban, a kiemelt eseményeink (Zarándoklat, Szt László Búcsú, Családok napja,...) részletes programját még nem tudtuk közzé tenni. Amennyiben elküldöd az címre az internetes elérhetőségedet, szélesebb körű információt kaphatsz tevékenységünkről. Kérjük, hogy az üzenet tárgyaként a "Missziós Hírlevél" kifejezést írd be! Az általad megküldött elérhetőséget kizárólag az augsburgi Szent László Magyar Katolikus Misszió használja, semmilyen külső szervezet részére át nem adja. Üdvözlettel a Szerkesztők

18 18 NAPTÁRI ROVAT Húsvét-Nyár SZENT PIROSKA HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA Helye: Szent László Magyar Katolikus Misszió, Zirbelstr. 23, Augsburg A foglalkozások időpontja az év végéig Április: 5 Május: 4 és 11-én délelött anyák napi próba, 12-én Anyáknapi ünnepség és 31. Június: a szünet és a búcsú miatt elmarad. Július: 5 és 19-én évzáró. Szeptember: 20-án Szent Piroska ünnepség és évnyító. Október: 4 és 18. November: 22. December: 6, 7-án Mikulási ünnepség, 20, 22-én és 23-án próba a karácsonyi ünnepségre, 25 karácsonyi ünnepség. Foglalkozások ideje: szombat 14:00 17:00-ig Az ünnepségeket (anyák napja, mikulás, karácsony, ) rendszerint a vsárnapi szentmise után 12:00 órától szervezük meg. Anyák napján, mikuláskor a 11:00 órai vasárnapi szentmisén a gyermekeket gyermekmisére várjuk. Órarend: 14:00-14:45 hittan, 14:45-15:00 szünet 15:00-17:00 csoportonkénti tanítás/foglalkozás iskola, óvoda Csoportok Bóbita csoport: óvodásoknak 6-7 éves korig Vackor - csoport: elsö-másodikosok számára Haladó I - csoport: harmadik-negyedikesek számára Haladó II - csoport: ötödik osztálytól Hétvégi iskolánkba mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

19 19 Naptári rovat Húsvét-Nyár ELÉRHETŐSÉGEK Tompa József plébános Meitingen, St.-Wolfgang-Str. 12 Tel.: iroda Mobil szám: Szent László Magyar Katolikus Misszió Augsburg, Zirbelstr. 23. Plébánosi fogadóóra a misszióban: Szombat: 10:30 16:00. és megegyezés szerint Irodai nyitvatartás: Kedden és pénteken 9:30 16:00 Tel.: Fax.: Internetoldal: Facebook: Szent László Magyar Katolikus Misszió Ifjúsági kórus: Seböck Ibolya Imaóra: Neusser Erzsébet Internet oldal: Ziegler Kinga Hétvégi iskola és óvoda: Kibili Angéla Baba-mama-kör: Mile Csilla Könyvtár: Nagy Marianne Német nyelvtanfolyam: Neusser Erzsébet Mezöné Hieber Beáta Néptánc: Lukácsffy Katalin A Missziós üzenet -et ingyen postázzuk, de adományokat szívesen elfogadunk költségeink fedezésére: Ungarische Kath. Mission Ligabank Augsburg, KontoNr BLZ: Hálásan köszönjük szíves adományaikat! Erreichbarkeit: jeden Samstag 10:30 16:00 Uhr Pfr. Tompa József Tel oder , Sekretariat

20 Sok szeretettel várunk mindenkit a VI. SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ ÉS KULTURÁLIS NAPRA, mely június 29-én kerül megrendezésre. A szentmise 11:00 órakor kezdődik, melyet Dr. Veres András szombathelyi püspök úr fog celebrálni. A misében közremüködik a hajdudorogi Szent Damján kórus. A szentmise után szeretetvendégségre kerül sor. Program előzetes: Mise után színes gyermekprogramokra kerül sor. 13:30 Szent Damján kórus elöadása 14:15 Csöbörcsök stuttgarti néptáncegyüttes elöadása Felelős szerkesztő: Tompa József plébános, Tördelő szerkesztő: Kibili Angéla Megjelenik évente kétszer 5100 példányban. Impresszum: Szent László Magyar Katolikus Misszió (Ungarische Katholische Mission) Augsburg, Zirbelstr. 23. Tel , http:

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

HÍRDETNÜNK KELL A KERESZTÉNY REMÉNYT!

HÍRDETNÜNK KELL A KERESZTÉNY REMÉNYT! 2 Kertvárosi Krónika 2013. március-április HÍRDETNÜNK KELL A KERESZTÉNY REMÉNYT! Benedek pápa a szeretet és a hit összefüggése után egy újabb nagy enciklikában a keresztény reménységet állítja középpontba.

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

VILÁGPO STA. Új folyam, IV. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. tavasz BIBLIA ÉVE 2008

VILÁGPO STA. Új folyam, IV. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. tavasz BIBLIA ÉVE 2008 VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. tavasz BIBLIA ÉVE 2008 Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból December közepén, mikor a téli

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9)

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) HÚSVÉT 2014. 1 Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) Ezzel a mottóval fogalmazta meg Ferenc pápa nagyböjti üzenetét. És valóban Szent Pál apostol szavai megelevenedtek előttünk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án.

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án. MKKM 2010. II. szám Hírlevél A M a g y a r K a t o l i k u s K a r i z m a t i k u s M e g ú j u l á s H í r l e v e l e Az Országos Tanács 2010 április 18-án. Tar talomból: Beszámoló az Országos Tanács

Részletesebben

Isten szerelmes levele

Isten szerelmes levele Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XVIII. évf. 2013. ŐSZ Isten szerelmes levele Szeptemberben ünnepeljük évről évre Szentírás vasárnapját. Szent Jeromos írja: Aki nem ismeri a Szentírást, nem

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember IDŐ ISTENNEK I smét egy új tanévet kezdünk, a Szentlelket hívogatjuk, hogy Ő segítsen minket ebben az évben is. Régen volt olyan nagy szükségünk

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu

ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu ÚJ SZÍV XII. évfolyam 3. szám 1 ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu Régóta szerettük volna, hiányoltuk, tervezgettük, aztán végre a nyár elején nekiálltunk. Most már elmondhatjuk, sõt büszkék is lehetünk rá,

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Hírlevél. 2010. 1. szám. Tartalomból:

Hírlevél. 2010. 1. szám. Tartalomból: MKKM 2010. 1. szám Hírlevél A M a g y a r K a t o l i k u s K a r i z m a t i k u s M e g ú j u l á s H í r l e v e l e Tartalomból: Bruce Yocum beszéde az Országos Találkozón II. Ifjúsági életünkből Honvéd

Részletesebben

TaníTs minket! 2013. tavasz

TaníTs minket! 2013. tavasz Taníts minket! 2013. tavasz Az irgalmasság cselekedetei Valakinek ezt mondani: Hozzám tartozol. Neveden szólítalak: az enyém vagy. (Iz 43,1) Meghallgatlak. Meghallgatom, és azt mondom: Ez az én népem!

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 5. szám 2011. május JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA ELŐTT A Katolikus Egyházban minden évben a húsvétot követő negyedik vasárnapon, Jó Pásztor vasárnapján

Részletesebben

Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27)

Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) 1 Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) A Biblia évében figyelmünk elevenebben fordul a kinyilatkoztatás felé. A kinyilatkoztatás Isten szabad tette, amelyben,

Részletesebben