Szent László Magyar Katolikus Misszió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent László Magyar Katolikus Misszió"

Átírás

1 Szent László Magyar Katolikus Misszió Húsvét Nyár 2.Kor 5

2 2 Lelki rovat Húsvét-Nyár MEGVÁLTOTTALAK Békesség! Békesség ne féljetek! Én vagyok! Én vagyok veletek! Nézzétek értetek vérző sebeim! Érintsétek szegekkel átvert kezeim! Higgyetek, hisz láthattok! Kik nem látnak, de hisznek igazán boldogok! Békesség! Én vagyok! Mit rólam jövendöltek valóra vált: Harmadnapra az élet legyőzte a halált. MEGVÁLTOTTALAK! MEGVÁLTOTTALAK! Véghez vittem Atyám akaratát! Békesség! Békesség ne féljetek! Lángoló lelkem lobog bennetek. Amint az Atya küldött engem, Úgy küldelek én is titeket. Örömmel hirdessétek: élek! Menjetek nevemben, S én megáldom küldetéstek. Békesség. Az Úr vagyok! Mit rólam jövendöltek valóra vált: Harmadnapra az élet legyőzte a halált. MEGVÁLTOTTALAK! MEGVÁLTOTTALAK! Véghez vittem Atyám akaratát!

3 3 LELKI ROVAT Húsvét-Nyár A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM A nagyböjti szent 40 nap az Egyházban az a kegyelmi időszak, melyben a bűnbánat és jócselekedetek által a többet imádkozó és Isten igéjét figyelmesebben hallgató híveket előkészíti a húsvéti misztérium ünneplésére. A Szentírás amellyel egybecseng a sok évszázados tapasztalat, arra tanítja az embert, hogy az emberi fejlődés, mely az embernek nagy java, nagy kísértéssel járhat: ha megzavarják az értékek rendjét, és a rossz összekeveredik a jóval, az egyes emberek és csoportok már csak a maguk érdekét nézik, másokét nem. Ebből következően a világ már nem az igaz testvériség tere, az emberiség növekvő hatalma pedig már azzal fenyeget, hogy magát az emberi nemet pusztítja el. Az emberek egész történelmén végighúzódik a kemény harc a sötétség hatalmai ellen, mely a történelem hajnalán kezdődött és az utolsó napig fog tartani az Úr tanítása szerint. E harc részeseként az embernek szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitarthasson a jóban; és saját belső egységét csak Isten kegyelmének segítségével és komoly erőfeszítések árán tudja elérni. Ezért Krisztus Egyháza a nagyböjti időben különösen is figyelmünkbe ajánlja az apostol intelmét: "Ne hasonuljatok ehhez a világhoz" (Róm 12,2), tudniillik a hiúságnak és rosszaságnak ahhoz a lelkületéhez, mely az Isten és az ember szolgálatára rendelt emberi tevékenységet a bűn eszközévé változtatja. Az őszinte bünbánat, a bensőséges ima és a jócselekedetek, megtisztítják és felemelik a lelket, készségessé teszik a Lélek kegyelmi indításainak felfogására és követésére. Ezért minden emberi tevékenységet, amit a kevélység és a rendetlen önszeretet naponta veszélyeztet, Krisztus keresztjével és föltámadásával meg kell tisztítani és tökéletessé kell tenni. A Krisztustól megváltott és a Szentlélekben új teremtménnyé lett ember szeretheti és kell is szeretnie az Istentől teremtett dolgokat. Mert Istentől kapja, úgy tekinti és tiszteli azokat, mintha Isten kezéből áradnának. Hálát adván értük a Jótevőnek, s szegénységben és a lélek szabadságával használva és élvezve a teremtett dolgokat, a világ igaz birtokosa lesz: mint akinek semmije sincs, és mindene megvan. "Minden a tiétek: ti

4 4 LELKI ROVAT Húsvét-Nyár azonban Krisztuséi vagytok, Lelkének erejével az emberek Krisztus pedig az Istené" (1Kor szívében már működik, nem 3,22--23). csupán az eljövendő vágyát Jézus nyilatkoztatja ki nekünk, hogy "szeretet az Isten" (1Jn 4,8), s ugyanakkor megtanít minket arra, hogy az emberi tökéletesség és a világ átalakításának alaptörvénye a szeretet új parancsa. Azokat tehát, ébresztvén, hanem azokat a nemes vágyakat is serkentve, tisztítva és megerősítve, melyekkel az emberi család a maga életét emberibbé tenni, s az egész földet e célból hatalma alá hajtani akarja. A Lélek akik hisznek az isteni szeretetnek, ajándékai azonban különfélék: biztosítja arról, hogy a szeretet útja minden ember előtt nyitva áll, s hogy az egyetemes testvériségre egyeseket arra hív, hogy nyilvános tanúságot tegyenek az égi haza utáni vágyról és ezt ébren tartsák való törekvés nem hiábavaló. az emberi családban, másokat arra Ugyanakkor figyelmeztet, hogy ezt szólít, hogy az emberek evilági a szeretetet nemcsak nagy szolgálatára szenteljék magukat, és dolgokban, hanem és elsősorban az szolgálatukkal készítsék elő a élet normális körülményei között kell gyakorolni. Értünk, bűnösökért vállalva a halált, példájával tanítja, hogy a keresztet is hordozni kell, melyet a test és a világ a békét és az igazságosságot keresők vállára tesz. Krisztus, aki a föltámadással Úrrá lett, s kinek átadatott minden mennyei ország alapanyagát. De mindenkit szabaddá tesz a Lélek, hogy megtagadván önszeretetét és minden természetes erőt az emberi élet szolgálatába állítva lendüljön neki annak a jövőnek, melyben maga az emberiség lesz Istennek tetsző áldozat. hatalom a mennyben és földön, Ezen gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott készületi időt és Boldog Húsvéti ünnepeket. T. József plébános

5 5 A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL Húsvét-Nyár Levél Jézustól - és egy lehetséges válasz DRÁGA BARÁTOM! Apostolom által küldöm Neked e levelet, mert tudatni vágyom Veled, hogy milyen nagyon szeretlek, milyen hűségesen vigyázom lépteidet, és hogy milyen nagyon szeretném, ha életednek tudatos része lehetnék. Ma reggel ébredéskor már ott voltam Veled a szépséges kelő napsugárban, és bearanyoztam szobádat. Reméltem, hogy "Jó reggelt" kívánsz majd nekem, de Te nem tetted. Azt gondoltam akkor, hogy talán kissé még korán van, s azért nem veszel észre. Újból fel akartam hívni magamra a figyelmedet, amikor kiléptél az ajtódon. Könnyű szellővel megcsókoltam arcodat, bűvös virágillatot leheltem Rád, majd madárénekkel szóltam Hozzád... De Te csak elmentél mellettem. Később, a nap folyamán figyeltelek, amint a barátaiddal csevegsz. Milyen nagyon kívántam, hogy hozzám is beszélj! Vártam és vártam, de Te csak mentél a magad útján vakon. Ma délután hűsítő záport küldtem Neked. Ott voltam minden cseppjében; azután, hogy észrevegyél, még Rád is kiáltottam néhányszor az ég dübörgő viharával, remélve, hogy rámfigyelsz majd. Puha felhők közé sokszínű szivárványt festettem az égre Neked, gondolva, hogy biztosan észreveszel majd, de Te csak rohantál, jelenlétemet észre sem vetted... Ma este, hogy méltón búcsúzhass el a naptól, szépséges naplementét küldtem Neked, s utána millió csillagban mosolyogtam Rád, remélve, hogy visszamosolyogsz majd, de Te nem tetted. Ma éjjel, amikor lefeküdtél, holdfénnyel sugároztam be arcodat, hogy jelezzem, ott vagyok Veled. Reméltem, hogy beszélgetsz velem majd egy kicsit, mielőtt elalszol, de nem szóltál egy szót sem. Ez nagyon fájt... Azért én Veled maradtam, és vigyáztam Rád egész éjjel, gondolva, hogy talán reggel, majd reggel köszöntesz engem. Nap mint nap megjelenek Előtted az élet számtalan csodás eseményében, remélve, hogy barátodnak fogadsz. Én magam vagyok az Élet. Az én szeretetem Irántad mélyebb, mint a legmélyebb óceán, és nagyobb, mint a kéklő ég. Szépség és nagyszerűség forrása vagyok, és amim van, mind meg szeretném osztani Veled. Várok válaszodra! Örökké szerető barátod: Jézus

6 6 A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL Húsvét-Nyár És a válasz : Drága Barátom! Kedves Testvérem! Rosszul hitted, hiszen mindennap szólok Hozzád kislányom is tudja Te vagy a legjobb barátunk és mikor mindenki elhagy bennünket az üldözésben és bujdosásban akkor Te ott vagy és vigyázod lépteinket az idegenben. Este mikor a Te nevedben összegyülünk és hozzád fohászkodunk Te sose késlekedsz ott lenni és a mi mindennapi bajainkat meghalgatni a számkivetettségben. Várjuk a húsvéti újra eljöveteledet mert mi TUDJUK, hogy Te vagy az élet. A családja nevében: Egy magyar édesapa Ha ráismertél életed valamelyik pillanatában Jézusra, vagy úgy érzed, hogy eddig hiába kersted Őt, oszd meg ezt olvasóinkkal és küldd el válaszod a fenti levélre a misszióba (Ung. Kath. Mission, Zirbelstr. 23, Augsburg) Leveledet szeretnénk a következő Missziós Üzenetben közzé tenni. Légy szíves írd meg a keresztnevedet vagy egy jelszót és az életkorodat. Korosztálytól függetlenül, várjuk válaszod! A szerkesztőség KÉPVISELŐTESTÜLETI VÁLASZTÁS A Szent László Magyar Katolikus Misszió közössége nevében megköszönöm a képviselő-testületi tagoknak az elmúlt években mandátumuk alatt a közösségért végzett minden szolgálatukat és munkájukat. Isten fizesse és áldja meg mindnyá-jukat. A febr.16-i választás alkalmával megválasztott képviselőtestületi tagok: Brehm Éva Kibili Angéla Kothenc Mihály Lukácsffy István Lutz Beáta Michelbach Ildikó Mile Gábor Nadj József Neusser Erzsébet Peters Mária Ragány József Salamon Jácinta Ziegler Kinga Meghívott tagok: Kaiser Bianca, Kaiser Patrick, Lukácsffy Timea - Életükre és munkájukra Isten áldását kívánom. T. József plébános

7 7 A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL Húsvét-Nyár HITTANOS TÁBOR AUSZTRIÁBAN A Szent László Magyar Katolikus Misszió 2014-ben negyedjére szervez egy hetes tábort az itt élő magyar gyermekeknek és fiataloknak. Az elmúlt években, ezáltal lehetőséget nyújtott a misszió ministránsainak magyar identitásuk elmélyítésére, ápolására, új barátságok kialakítására. Célunk, hogy ugyan az anyaországtól távol, mégis magyar közösségben hasonlókorú magyar gyermekek között segítséget nyújtsunk a gyermekeknek hitük megerősödésében, és hogy nemzetiségüket vállalva ebben a társadalomban megtalálják a jövőjüket. E célból eddig a ministránstábor anyagi költségének nagy részét a misszió vállalta fel. Ez alkalommal szeretnénk kiszélesíteni ezt a kört, minden egyházközségünkbe tartozó gyermek és fiatal számára. Ehez kértük az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását. Beadott pályázati kérelmünk nyert, így táborunkat a minisztérium Ft-tal támogatja. Ezen anyagi támogatás által ki tudjuk bőviteni a táborban résztvevő gyermekek és fiatalok számát és szeretettel hívunk 9 éven felüli gyermekeket és fiatalokat, akik a misszió életében aktivan részt vesznek, vagy részt szeretnének venni, hogy jelentkezzenek. Érdeklődni minden kedden és pénteken a telefonszámon lehet. A tábor leírása: Időpontja: szeptember 8 és13 között, Ausztriában, Kössenben. Változatos program várja a gyermekeket, lesz túrázás, múzeum vagy város látogatás, fürdés, játékok és különböző kirándulások. Sok-sok kaland, élmény vár kicsiket és nagyokat. Költséghozzájárulás: A táborozás költséghozzájárulása gyermekekként 60,00 az első gyermeknek, második testvér részére 30,00 a harmadik és további testvérek pedig ingyenesen tarthatnak velünk. Anyagilag nehéz helyzetben lévő családokkal egyéni költséghozzájárulást beszélhetünk meg. Jelentkezés: A jelentkezéseket május végéig várjuk az címre, vagy levélben a misszió címére (Ung. Kath. Mission, Zirbelstr. 23, Augsburg). Ministránsainkon kívül az első 15 gyermek vagy fiatal jelentkezését vehetjük figyelembe. A szervezők

8 8 A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL Húsvét-Nyár BÚCSÚNK VENDÉGE FT. DR. VERES ANDRÁS PÜSPÖK ATYA Veres András november 30-án született Pócspetrin. Középiskolai tanulmányait között a Győri Bencés Gimnáziumban végezte. Az egri érsekség szeminaristájaként teológiai tanulmányait előbb az Egri Hittudományi Főiskolán, majd a budapesti Hittudományi Akadémián végezte Rómában folytatja tanulmányait ben Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán doktorált augusztus 2-án szentelték pappá Nyíregyházán ig Mezőkövesden káplánként végzett lelkipásztori munkát és 1996 között az Egri Papnevelő Intézet teológiai tanára és prefektusa, ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának docense, között a Római Pápai Magyar Intézet rektora volt tól 2006-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt november 5-én II. János Pál pápa cissai címzetes püspökké nevezte ki január 6-án II. János Pál pápa püspökké szentelte Rómában, a Szent Péter Bazilikában. Jelmondata: Adduxit eum ad Jesum Elvitte őt Jézushoz (Jn 1,41) június 20-án XVI. Benedek pápa szombathelyi püspökké nevezte ki. Beiktatása augusztus 5-én volt a szombathelyi székesegyházban. Beiktatása óta András püspök nagy lendülettel dolgozott a zarándoklatok szervezésétől az egyházközségek átszervezéséig, a munkanélkülieket foglalkoztató ún. krízisprojektektől az egyházmegyei média megteremtéséig - csak a legfontosabbakat említve. Elődeitől némileg eltérően, gyakran és rutinosan szerepel a helyi nyilvánosság elött. Új színt hozott azzal is, hogy kendözetlenül, elvszerűen szól hozzá a közélet vagy a kultúra aktuális kérdéseihez. Általában véve állásfoglalásait bátorság, következetesség és határozottság jellemzi, amely tulajdonságok közismerten Mindszenty bíboros úr megnyilatkozásait is jellemezték.

9 9 A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL Húsvét-Nyár SZENT DAMJÁN KÓRUS Kórusunkat Hajdúdorogon ben görögkatolikus papnövendékek alapították. A kórus tagjait az akkori főkántor, Pásztor István gyűjtötte össze, s nagy szakértelménél fogva ő volt a művészeti vezető is. A kórus görög, szláv és magyar nyelvű liturgikus énekfeldolgozásokat szólaltat meg. A liturgikus szolgálat mellett jótékonysági koncerteket ad a Szent Damján Tábor javára, mely enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok ingyenes nyaralását biztosítja. Így 2011 tavaszi félévében két koncertet adott, egyet Debrecenben, egyet pedig Nyíracsádon október 31-én a Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriumi évében megszervezett Rózsák terei Kórustalálkozón kamarakórusunkat az első helyre méltatták a zsűri tagjai, mely munkánk elismerését jelentette. Azóta Fülöp püspök atya felkérésére Ördög Mária tanárnő segíti a próbákon a kórus művészeti munkáját, látványos eredményeket felmutatva. Hamarosan az Élesztő elnevezésű görögkatolikus misszió állandó meghívottjai lettünk, s ezáltal több színhelyre is eljutottunk, kezdve Nyírbátortól egészen Miskolcig. De Ajakon és a budapesti Fő utcai templomban is meghallgatták jótékonysági koncertjeinket ősszén Felvidéken, Varanóban vettünk részt egy nemzetközi, majd az országos katolikus kórustalálkozón, ahol a legkisebb kórus, az egyetlen férfikar, s az egyetlen karmester nélküli kórus képzeletbeli címét nyertük el. A római katolikus egyházmegyék nagy múltú és nagy létszámú kórusaival énekelhettünk együtt, mégis a legnagyobb elismerés a többi kórus tagjainak személyes köszönő és elismerő szavai voltak. November 9-én az egyházmegyei zarándoklat keretében, a bécsi Stephansdomban, a görögkatolikus püspökök találkozóján többnyelvű Szent Liturgián; másnap, vasárnap pedig a heiligenkreutzi ciszterci apátságban énekelt kórusunk. Jövőbeli terveink között szerepel CD-k kiadása és további jótékonysági koncerteken való éneklés is. Reméljük sikerül maradandót alkotnunk, maradandó hatást kelteni a lelkekben az énekelt imádságok által. Grunda Dávid

10 10 A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL Húsvét-Nyár BABA-MAMA Foglalkozás Egy- megérett a meggy. Kettő csipke bokor vessző. Három- te vagy az én párom Áprilistól heti rendszerességgel indul útjára a Misszió legkisebbjeinek szóló baba-mama (papa, nagyszülő) foglalkozás, mely ig, pénteki napokon kerül megrendezésre. A foglalkozásokon a népi eredetű ölbeli játékokat, dalokat elevenítjük fel. Nagymamáink játéktára cirógatók, höcögtetők, csiklandozók, hintáztatók, dögönyözők, lógázók, lovagoltatók, csúszdáztatók. - időtálló és ma is nagy örömet jelent a babáknak és szüleiknek egyaránt. Az ölbéli játékok, mondókák, dalok, versikék mind ugyan azt az igényt elégítik ki: a baba ritmus iránti vágyát. Hiszen a magzat is már hallgatja édesanyja dallamos beszédét, szívének ütemes dobbanásait, érzi járásának ritmikusságát. A magyar néphagyomány kincsestára óriási és egy élő közösségben feleleveníteni pedig külön öröm. Ezek az első évek játékai, az érzelmi, zenei és nyelvi nevelés alapkövei. Aki kicsiként megtapasztalja az érintés és ölelés erejét, az fog tudni felnőttként is adni és kapni. A foglalkozás mellett természetesen lehetőség nyílik a szülőknek az ismerkedésre, tapasztalatcserére és egy élménygazdag, vidám délelőtt eltöltésére a gyermekekkel. A foglalkozásért felelős csoportvezető Mile Csilla, aki nyolc hónapos kisfiával Nándorral várja szeretettel a családokat. Mile Csilla

11 11 GYERMEK ÉS ÍFJÚSÁGI ROVAT Húsvét-Nyár HÚSVÉTI REJTVÉNYEK Kedves gyermekek az alábbiakban találós kérdéseket és két rejtvényt találtok. A megfejtést hoz-zátok el május 11-ig, a hittanórára, vagy a szentmisére és adjátok oda József atyának vagy Kibili Angélának. A helyes megfejtők jutalmat kapnak. 1. Találálóskérdések Csengő cseng a nyakában, kint legel a határban. Türelme nagy, orra pisze, puha gyapjú göndör szőre. Fülem hosszú, bundám selymes, a farkincám pöttöm. Húsvétkor a gyereksereg nagyon várja jöttöm. 2. Rejtvények A következő szavak vannak elrejtve a szókirakóban: szeretet, megváltó, sünike, húsvét, kislány, nyuszi, kereszt, erdei, tó. Keresd meg a szavakat és színezd ki öket.

12 12 GYERMEK ÉS ÍFJÚSÁGI ROVAT Húsvét-Nyár

13 13 ELÖZETES Húsvét-Nyár ANYÁK NAPJA Május 11- én a szentmisén 11:00 órakor és az azt követő agapén köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat. A hétvégi magyar iskola és óvoda növendékei szeretettel várnak mindenkit az anyák napi ünnepségre! ÚRNAPI KÖRMENET NÉPEK MISÉJE Július 13-án a St. Ulrich-hét alkalmából kerül megrendezésre a Népek Miséje a St. Ulrich templomban. A szentmise 10:30-kor kezdődik, amelyen a különböző nemzetiségű és nyelvű missziók közösen vesznek részt. A szentmise után beszélgetési lehetöség van Msgr. Wolfgang Miehle a más nyelvü missziók augsburgi megbizottjával. HITTANOS TÁBOR Június19-én az úrnapi szentmisére és az azt követő körmenetre hívja a magyar híveket is az augsburgi püspökség. A szentmise 8:00 órakor kezdődik a Dómban. Az utóbbi évekhez hasonlóan, szeptember 8-tól 13-ig 6 napos hittanos tábort szervezünk. Ezúttal Ausztriába, a kaiserwinkli Kössenben lesz a szállásunk. A táborozás céljáról, a programokról és a költséghozzájárulásról a Misszió

14 14 ELÖZETES Húsvét-Nyár Életéböl címü rovatban találhatók további információk. SZENT PIROSKA ÜNNEPSÉG ÉS ÉVNYITÓ A családok napját 2014 október 19-én szervezük. 11:00 órától szentmise, szeretetvendégség és délutáni programmal várjuk a családokat. A gyermkeket játékok, barkácsolás, rejtvények várják. SZENT ERZSÉBET JÓTÉKONYSÁGI BÁL A hétvégi iskolában és óvodában Szeptember 20-án, szombaton 15:00 órától Szent Piroska ünnepségre és évnyitóra hívunk és várunk minden iskolás és óvodás korú gyermeket, szüleikkel, nagyszüleikkel, barátaikkal együtt. 15:00 órakor szentmisével kezdünk, majd az új tanévről tájékoztatjuk a szülöket és gyermekeket. Utána pedig játékkal, sportvetélkedökkel folytatjuk és végül szeretetvendégséggel zárul ez a nap. CSALÁDOK NAPJA Szeretettel várunk mindenkit november 15-én 18:00 órától jótékonysági bálra. Ez alkalommal az adományokat és a bál jövedelmét az alsószentmártoni egyházközségnek szánjuk. Az alsószentmártoni egyházközségben Lankó József plébános a térségben élő, alacsony érdekérvényesítési képességekkel rendelkező, a társadalom perifériájára szorult csoportok tagjait - cigányokat, tartósan munkanélkülieket, veszélyeztetett fiatalokat karolja fel. Segíti őket a mindennapi nehézségek túlélésében és támogatja a hátrányos helyzetű fiatalok szakmai képzését és elhelyezkedését.

15 15 NAPTÁRI ROVAT Húsvét-Nyár SZENTMISÉINK RENDJE AUGSBURGBAN Augsburg Oberhausen, St. Martin Kirche Zirbelstr. 23, Augsburg Április :00 Virágvasárnap, ifjúsági mise :00 Nagypénteki liturgia :00 Húsvét vasárnap Május :00 Húsvét 4. vasárnapja, gyermkemise :00 Húsvét 5. vasárnapja :00 Urunk mennybemenetele Június :00 Húsvét 7. vasárnapja :00 Pünkösd :00 Úrnapja, szentmise a Domban és körmenet :00 Évközi 12. vasárnap :00 SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ és kulturális nap Július :00 Évközi 14. vasárnap :30 Népek miséje az Ulrich templomban :00 Évközi 16. vasárnap Szeptember :00 Évközi 23. vasárnap :00 Szombat, Szent Piroska ünnepség és évnyító :00 Évközi 25. vasárnap Október :00 Évközi 27. vasárnap :00 Évközi 29. vasárnap, családok napja November :00 Mindenszentek ünnepe :00 Halottak napja :00 Szent Erszébet jótékonysági bál :00 Évközi 33. vasárnap December :00 Advent 2. vasárnapja, mikulási ünnepség

16 16 NAPTÁRI ROVAT Húsvét-Nyár SZENTMISÉINK RENDJE KEMPTENBEN Kempten St. Mang, Mariä Himmelfahrt Kirche Friedrich-Ebertstr. 2, Kempten Április :30 Húsvéthétfö Május :30 Húsvét 6. vasárnapja Június :30 Pünkösdhétfö Július :30 Évközi 15. vasárnap Szeptember :30 Évközi 24. vasárnap Október :30 Évközi 28. vasárnap November :30 Évközi 32. vasárnap SZENTMISÉINK RENDJE NEUBURGBAN Neuburg, Maria Ward kápolna An der Luisenhöhe 2, Neuburg/Donau Április :00 Isteni Irgalmasság vasárnapja Május :00 Húsvét 6. vasárnapja Június :00 Szentháromság vasárnapja Július :00 Évközi 17. vasárnap Szeptember :00 Évközi 26. vasárnap Október :00 Évközi 30. vasárnap November :00 Krisztus Király vasárnapja Augsusztusban nem tartunk magyar szentmisét Tevékenységeink időpontja megtalálható honlapunkon: és a facebookon a Szent László Magyar Katolikus Misszió név alatt. EGYÉBB FOGLALKOZÁSOK Szentgyónási alkalom Augsburgban, Kemptenben és Neuburgban Minden szentmise előtt egy fél órával, a bejárattól jobboldalon levő, hátulsó gyóntatószékben. Rózsafüzérimátkozás Augsburgban: A vasárnapi szentmisék előtt egy

17 17 NAPTÁRI ROVAT Húsvét-Nyár félórával a Szent László teremben. Rózsafüzércsoport: Aki szívesen imátkozza a rózsafüzért és szeretne ebben a csoportban résztvenni érdeklődhet Neusser Erzsébetnél. Telefonszáma megtalálható az utolsó oldalon az elérhetőségeknél. Könyvtár: Könyvtárunk minden vasárnapi és ünnepnapi szentmise után nyitva tart. Érdeklődni lehet Nagy Mariannenél, telefonon. Telefonszáma megtalálható az utolsó oldalon az elérhetőségeknél. Néptánc: Tánccsoportunk rendszerint pénteken 16:00 órakor találkozik. Kérjük az érdeklődőket, hogy a felelőssel, Lukácsffy Katalinnal vegyék fel a kapcsolatot. Telefonszáma megtalálható az utolsó oldalon az elérhetőségeknél. A zenecsoport próbái: Kórusunk minden második pénteken 17:00 órától próbál. Kérjük az érdeklődőket, hogy a felelőssel, Seböck Ibolyával vegyék fel a kapcsolatot. Telefonszáma megtalálható az utolsó oldalon az elérhetőségeknél. Német nyelvtanfolyam: Német nyeltanfolyamot tartunk kezdők számára kedd és csütörtök este 19:00 órai kezdettel. Érdeklődni lehet Neusser Erzsébetnél és Mezöné Hieber Beátánál Telefonszáma megtalálható az utolsó oldalon az elérhetőségeknél. Baba-Mama Klub: Mindig az óvodai foglalkozások alkalmával és pénteken délelöt 9:30 órától kerül megrendezésre. Érdeklődni Mile Csillánál a 0821/ os számon, vagy a Facebook-on, az Augsburgi Magyar Óvoda csoportban lehet. KEDVES OLVASÓNK! Jelen kiadványunkban, a kiemelt eseményeink (Zarándoklat, Szt László Búcsú, Családok napja,...) részletes programját még nem tudtuk közzé tenni. Amennyiben elküldöd az címre az internetes elérhetőségedet, szélesebb körű információt kaphatsz tevékenységünkről. Kérjük, hogy az üzenet tárgyaként a "Missziós Hírlevél" kifejezést írd be! Az általad megküldött elérhetőséget kizárólag az augsburgi Szent László Magyar Katolikus Misszió használja, semmilyen külső szervezet részére át nem adja. Üdvözlettel a Szerkesztők

18 18 NAPTÁRI ROVAT Húsvét-Nyár SZENT PIROSKA HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA Helye: Szent László Magyar Katolikus Misszió, Zirbelstr. 23, Augsburg A foglalkozások időpontja az év végéig Április: 5 Május: 4 és 11-én délelött anyák napi próba, 12-én Anyáknapi ünnepség és 31. Június: a szünet és a búcsú miatt elmarad. Július: 5 és 19-én évzáró. Szeptember: 20-án Szent Piroska ünnepség és évnyító. Október: 4 és 18. November: 22. December: 6, 7-án Mikulási ünnepség, 20, 22-én és 23-án próba a karácsonyi ünnepségre, 25 karácsonyi ünnepség. Foglalkozások ideje: szombat 14:00 17:00-ig Az ünnepségeket (anyák napja, mikulás, karácsony, ) rendszerint a vsárnapi szentmise után 12:00 órától szervezük meg. Anyák napján, mikuláskor a 11:00 órai vasárnapi szentmisén a gyermekeket gyermekmisére várjuk. Órarend: 14:00-14:45 hittan, 14:45-15:00 szünet 15:00-17:00 csoportonkénti tanítás/foglalkozás iskola, óvoda Csoportok Bóbita csoport: óvodásoknak 6-7 éves korig Vackor - csoport: elsö-másodikosok számára Haladó I - csoport: harmadik-negyedikesek számára Haladó II - csoport: ötödik osztálytól Hétvégi iskolánkba mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

19 19 Naptári rovat Húsvét-Nyár ELÉRHETŐSÉGEK Tompa József plébános Meitingen, St.-Wolfgang-Str. 12 Tel.: iroda Mobil szám: Szent László Magyar Katolikus Misszió Augsburg, Zirbelstr. 23. Plébánosi fogadóóra a misszióban: Szombat: 10:30 16:00. és megegyezés szerint Irodai nyitvatartás: Kedden és pénteken 9:30 16:00 Tel.: Fax.: Internetoldal: Facebook: Szent László Magyar Katolikus Misszió Ifjúsági kórus: Seböck Ibolya Imaóra: Neusser Erzsébet Internet oldal: Ziegler Kinga Hétvégi iskola és óvoda: Kibili Angéla Baba-mama-kör: Mile Csilla Könyvtár: Nagy Marianne Német nyelvtanfolyam: Neusser Erzsébet Mezöné Hieber Beáta Néptánc: Lukácsffy Katalin A Missziós üzenet -et ingyen postázzuk, de adományokat szívesen elfogadunk költségeink fedezésére: Ungarische Kath. Mission Ligabank Augsburg, KontoNr BLZ: Hálásan köszönjük szíves adományaikat! Erreichbarkeit: jeden Samstag 10:30 16:00 Uhr Pfr. Tompa József Tel oder , Sekretariat

20 Sok szeretettel várunk mindenkit a VI. SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ ÉS KULTURÁLIS NAPRA, mely június 29-én kerül megrendezésre. A szentmise 11:00 órakor kezdődik, melyet Dr. Veres András szombathelyi püspök úr fog celebrálni. A misében közremüködik a hajdudorogi Szent Damján kórus. A szentmise után szeretetvendégségre kerül sor. Program előzetes: Mise után színes gyermekprogramokra kerül sor. 13:30 Szent Damján kórus elöadása 14:15 Csöbörcsök stuttgarti néptáncegyüttes elöadása Felelős szerkesztő: Tompa József plébános, Tördelő szerkesztő: Kibili Angéla Megjelenik évente kétszer 5100 példányban. Impresszum: Szent László Magyar Katolikus Misszió (Ungarische Katholische Mission) Augsburg, Zirbelstr. 23. Tel , http:

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Karácsony 2 LELKI ROVAT Karácsony Mindannyian örömmel készülünk karácsonyra. Amikor eljön advent első vasárnapja, a város is fénybe öltözik, megnyílik a karácsonyi

Részletesebben

HÚSVÉT ELÖTTI GONDOLATOK

HÚSVÉT ELÖTTI GONDOLATOK 2 HÚSVÉT ELÖTTI GONDOLATOK Elmémben sokszor a Nagypéntek eseményeit forgatom, s felkiált bennem a gondolat: "Hogy tehették ezt Veled, Uram!?" Megkorbácsoltak, megköpdöstek, keresztre feszítettek, Téged,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

1 LELKI ROVAT Advent-Karácsony

1 LELKI ROVAT Advent-Karácsony 1 LELKI ROVAT Advent-Karácsony ADVENT - ÚRJÖVET KARÁCSONY Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi es, amely öntözi a földet." (

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

Én vagyok az ajtó! Jn 10,9

Én vagyok az ajtó! Jn 10,9 MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. AUGUSZTUS 25. I. szám:2003. október XI. évfolyam VIII. szám Én vagyok az ajtó! Jn 10,9 2. OLDAL FÜLEP MÁRK FUVOLAMŰVÉSZ 5. OLDAL EYGHÁZADÓ 3. OLDAL VISSZAPILLANTÓ

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja IV. évfolyam 2. szám (29.) - Betegek Világnapja Február 11. Épp a mai vasárnapon, február 11- én - amikor megjelenik hírlevelünk

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben