A Mezõség esélyei civil összefogással

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mezõség esélyei civil összefogással"

Átírás

1 VIII. Kárpát-medencei Keresztkötõdések Konferencia A Mezõség esélyei civil összefogással (etnokulturális tereptanulmány és tanácskozás) Helyszín: Mezõmadaras Melegföldvár Ördöngösfüzes Marosvásárhely (Bod Péter Diakoniai Központ Str. Padurii nr. 7/b, jud. Mure) A Mezõség magyar öröksége Turcsány Péter esszéje KERESÕ PROGRAM 2 A RÉSZTVEVÕK ÉLETRAJZA 5 A MEZÕSÉG MAGYAR ÖRÖKSÉGE 11 I. Mezõség, a nyomorúság Golgotája, a feltámasztott Holt tenger vidéke 12 II. Egy árpádkori államvédelmi terület fölfedezése Vos(Wass)-birtokokra emlékezünk A valahai Wass-birtokok és Szék város vallás szerinti népességi adatai A szûkebb táj népességének magyar-valachi (oláh) arányának reciprocitása 62

2 PROGRAM október 20. péntek 8.00 gyülekezõ a Batthyány téren 8.30 indulás Budapestrõl autóbusszal Kb érkezés Mezõmadarasra, uzsonna és falujárás Esti beszélgetés: In memoriam Kövesdi Kiss Ferenc Szabó Izolda, az egyesület elnöke bemutatja a Mezõmadaras Fejlesztési Egyesületet Kántor Attila, a Maros Mezõségi Egyházmegye fõjegyzõje a szórványban élõk támaszáról, a vallási közösségrõl beszél Szabó Andor, mezõmadarasi lelkész a Maros Mezõségi régiót mutatja be Vacsora, szállás elfoglalása Kövesdi Kiss Ferenc, a Mezõség apostola

3 Program reggeli október 21. szombat mezõségi körút autóbusszal kirándulás Melegföldvár (8.30), Vasasszentgotthárd, Czege, Götz, Ördöngösfüzes útirányon át Feketelak (kb ), Barticel Krisztián melegföldvári lelkész kalauzolásával. Magyarpalatka (kb.12.30), Mezõméhes (kb.13.30), Mezõzáh (kb.14.30) útirányon át Marosvásárhely (kb.16.00) estebéd Turcsány Péter, a Kráter Mûhely Egyesület elnöke megnyitja a konferenciát Holttengeri szigetek Mezõségi Helikonisták (Adamovits Sándor mûvészettörténész elõadása) Egy Árpád-kori államvédelmi terület emlékei A középkori Wassbirtokok nyomában (Turcsány Péter Kölcsey-díjas író) Wass Albert Mezõsége (Szakács István Péter Pro Urbe- és Wass Albert-díjas író) Templomok és emberek a Mezõségen vetített képes bemutató (Bálint Zsigmond egyháztörténész) Gálfy-Bódi Tamás mezõségi születésû képzõmûvész kiállításának megnyitása (Székely András Bertalan nemzetiségi- és kisebbségkutató) vacsora, szállás elfoglalása a Bod Péter Diakoniai Központban

4 4 VIII. Kárpát-medencei Keresztkötõdések Konferencia október 22. vasárnap 8.30 reggeli délelõtt: Istentisztelet a Református Vártemplomban és a marosvásárhelyi vár megtekintése ebéd konferencia folytatása Kövesdi Kis Ferenc hagyatéka (Pap Vilmos, Budapest-Kõbányai lelkész) A Mezõségi Õrzõkör bemutatása (Felföldi Zoltán közgazdász, az egyesület elnöke) A Kráter Mûhely Egyesület új honlapjának bemutatása (Csernóczky Judit bölcsész, a Kráter Mûhely Egyesület sajtóreferense) Mezõségi néprajz (Barabás László író, magyar-néprajz szakos tanár) A Mezõségen az egyház (Zöld György teológus, missziói elõadó) Az Erdélyi autonómiatörekvések szórványesélyei (Vetési László lelkész, az Erdélyi Református Egyházkerület szórványügyi szakelõadója, a Diaszpóra Alapítvány elnöke) Czipott Géza zeneszerzõ és elõadómûvész mûsora Egyszemélyes intézmények, cselekvõ kisközösségek a Mezõségen (Nagy Kund Miklós író, tanár, a Marosvásárhelyi Népújság fõszerkesztõhelyettese) A Mezõség ökológiájáról (dr. Makkai Gergely tájbiológus, tanár) Konferncia értékelése és a záróokmány elõterjesztése (Ötvös József, a Marosi Egyházmegye esperese és Turcsány Péter, a KME elnöke) vacsora indulás Budapestre Konferencia elnöke: Turcsány Péter, a Kráter Mûhely Egyesület elnöke Konferencia társelnöke: Ötvös József, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora, a Marosi Egyházmegye esperese Fõszervezõ és sajtóreferens: Csernóczky Judit Szervezõ: Kráter Mûhely Egyesület Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

5 A résztvevõk életrajza Adamovits Sándor önmagáról május 3-án születtem Déván, 1946-ban családommal Nagyenyedre költöztünk és itt végeztem középiskolai tanulmányaimat a világhíres Bethlen Kollégiumban (akkor Magyar Vegyes Líceum). Itt kaptam életre szóló indíttatást és elkötelezettséget a magyar irodalomhoz. Érettségi után, sajnos, egyetemre jutásom nem sikerült, így kereskedelmi szakember lettem, de kötõdésem, vonzódásom az irodalomhoz megmaradt. Kinevezésem Marosvásárhelyre szólt s ez lehetõséget adott, hogy könyvtárakat, irodalmi esteket látogathassak. A 70-es évek végén már egy-egy bátortalan írásomat közölni kezdte A Hét, Új Élet, Mûvelõdés és végre tehettem azt, amire mindig is vágytam. Marosi Ildikóval való ismerkedésem után, látva érdeklõdésemet, felkért néhány címszó megszerkesztésére a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon számára; ugyanebben az idõben látott napvilágot A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája, a szívdobogtatóan sok irodalomtörténeti adatával. Ez a két tényezõ végleg eldöntötte életem további alakulását új fordulatot hozott életemben, akkor végre hozzáfoghattam az íráshoz. Elõször fõleg az évfordulós eseményekre összpontosítottam és küldtem írásaimat a Romániai Magyar Szónak, a marosvásárhelyi Népújság Múzsa mellékletének. A szócikkek összeállításánál jöttem rá, ha egy személyrõl képet akarsz alkotni, milyen sok helyrõl vagy kénytelen az adatokat összeszedni. A két világháború közötti erdélyi magyar irodalom talán egész irodalmunk gyöngyszeme, ez tudatosult bennem s ezután már csak az Erdélyi Helikon szabad írói közösség 55 tagjának és a vécsi házigazda, minden idõk legnagyobb mecénásának Kemény Jánosnak élete és munkásságára összpontosítottam januárjától a Brassói Lapokban egy éven keresztül sorozatban megjelent az 55 helikoni író portréja, majd 2005-ban kötet formájában A vécsi vár vendégei ben alapította meg Kemény János fia Miklós a Helikon Kemény János Alapítványt melynek elnöke vagyok. Az eltelt 6 évben megjelent Kemény Jánosról írt részletes ismertetõm A Helikon házigazdája címmel, Kemény halálának 30. évfordulójára alapítványunk kiadta A Mecénés c. emlékalbumot, melynek anyagát Marosi Ildikóval válogattuk, az idén pedig kiadásra került Helikoni nagyasszonyok c. kötetem, melyben 13 nagyasszonynak (írónõ, feleség, pártoló, elõadómûvész) állítottam emléket. (Sorozatban a Hargita Népében). A romániai magyar lapokban (az említetteken kívül) írásaim jelentek meg: Erdélyi Naplóban, Nyugati Jelen (riportversenyén Ficzay Dénes díjat kaptam), Üzenet januárjától fõszerkesztõje vagyok a marosvásárhelyi Vártemplom gyülekezeti lapjának (havi). Eddig megjelent írásaim száma közel a 400-hoz. Volt még egy szenvedélyem a néprajz, pontosabban a monumentális fafaragás: székely kapuk, faragott fejfák, haranglábak. Elõbb, ösztönszerûleg, csak a megmentés vágya sarkalt, menteni õsi néphagyományainkat, utána már tudatosan kutatni kezdtem a forrásokat, díszítõ elemek eredetét, tájegységek szerinti megosztását, a motívumok jelentését. A három évtizedes gyûjtõmunka eredményeként született meg a Kapuk, kopják, haranglábak (Közdok Kiadó, Budapest, 2003) c. nagyformátumú albumom. Barabás László A kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom, valamint néprajz szakos tanári diplomát. Jelenleg a marosvásárhelyi Református Kántor Tanítóképzõ Fõiskolán 13 éve, 1991 óta oktat néprajzot, 2001 óta mûvelõdéstörténetet, míg a nagykõrösi fõiskolán 1997 óta néprajzot. Mindkét fõiskolán szakdolgozatok témavezetõje is.

6 6 VIII. Kárpát-medencei Keresztkötõdések Konferencia Néprajzi gyûjtõ-, és kutatómunkáinak eredménye hat kötet és közel száz tanulmány, valamint közlés a népi kultúra területérõl. Húsz néprajzi dokumentum és oktatófilm elkészítése és oktatásban való felhasználása fûzõdik nevéhez óta néprajzi nyári táborokat szervez Erdély különbözõ vidékein. Megjelent könyvei: Forog az esztendõ kereke Sóvidéki népszokások (1998); Kapun belül, kapun kívül Népismereti írások (1998); Aranycsitkók, maszkurák, királynék (erdélyi magyar népszokások, 2000); Magyar karácsonyok Karácsonyi népszokások (2000); Húsvét szép reggelén Húsvéti népszokások (2001). Filmjei: Feltámadt Krisztus e napon (székely húsvéti népszokások, 2000); Farsang farkán (erdélyi farsangi népszokások, 2000); Tüzeskerekek (Nemzetközi díjas néprajzfilm, 1996.) Bálint Zsigmond önmagáról 1937 október 21-én születtem Marosvásárhelyt. Mérnöki oklevelet szereztem Kolozsváron 1965-ben, majd visszatérve Marosvásárhelyre a MOBEX bútorgyárban dolgoztam nyugdíjazásomig. A fényképezéssel a középiskolában ismerkedtem meg. Az egyetem elvégzése után fényképeim rendszeresen szerepelnek az országban, majd 1969-tõl külföldön. Eddig több mint 250 hazai és közel 300 nemzetközi kiállításon mutatták be munkáimat. A 80-as évek elejétõl rendszeresen fényképezem az erdélyi falvak világát, tárgyi és szellemi néprajzát. Fényképeim megtalálhatók a párizsi, a varsói, a budapesti, a kecskeméti valamint a santa-fe-i (USA) múzeumokban tõl rendszeres résztvevõje vagyok a képzõmûvészeti, fotómûvészeti alkotótáboroknak. Dolgoztam a hortobágyi, homoródmenti, gyergyószárhegyi, székelyvarsági, mezõségi stb. alkotótáborokban. Az évek során több néprajzi könyv képanyagát készítettem el, fényképeim megjelentek különbözõ folyóiratokban. Saját albumom jelent meg a népszokásokról Karácsonytól pünkösdig címmel 2004-ben. Elsõ egyéni kiállításom 1974-ben Marosvásárhelyt volt. Az erdélyi falvak életét ismertetõ képeimet egyéni kiállításon mutatták be az Egyesült Államokban, Csehországban, Magyarországon és idehaza. A közel 70 egyéni bemutatkozás, személyes találkozás a közönséggel mindanynyiszor élményt jelentett számomra. Alapító tagja vagyok az 1953-ban alakult Marosvásárhelyi Fotóklubnak, 1969-tõl titkára majd között elnöke tól a Fotómûvészek Nemzetközi Szövetsége (FIAP) AFIAP kitüntetettje tól a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSz) alelnöke. Czipott Géza 1960-ban született Budapesten. Gyermekkorától folytatott zenei és képzõmûvészeti tanulmányokat, de erõs volt az irodalom, a színház, a film iránti érdeklõdése is. Grafikusként könyvborítókat, könyvillusztrációkat készített. Dolgozott restaurátorként is. Zeneszerzõként színpadi és filmzenéket írt, játszott különféle mûfajú zenekarokban is. Volt egyebek között népmûvelõ, irodalmi szerkesztõ, hangstúdióvezetõ is. Elõadómûvészként, mint versmondó, énekes, hangszeres játékos látható, hallható. Zenés irodalmi estjeiben elsõsorban a keresztény magyar irodalommal, a kortárs és a határon túli kiemelten az erdélyi magyar költészettel foglalkozik. A magyarországi színpadokon kívül fellépett például Nyugat-Európa és Erdély több városában is. Tavaly jelent meg 25 év munkásságát összegzõ lemeze, melynek címe: Hideg borogatás zenés irodalmi látlelet Erdélyrõl. Felföldi Zoltán február 19-én született. Elõször az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán szerzett diplomát orosz nyelv és irodalom szakos hallgatóként 1995-ben, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett közgazdászként 1997-ben.

7 A résztvevõk életrajza 7 Három éve ügyvezetõje, tulajdonosa a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft-nek. Angolul és orosz kiválóan beszél. A Mezõségi Õrzõkör Alapítvány elnöke. Az Alapítványt a Széchenyi István Szakkollégium tagjai hozták létre, hogy a Mezõség szociális, kulturális és oktatási helyzetét javítva, élhetõ körülményeket biztosítva és értelmes jövõt teremtve a Mezõségen, otthon tudják tartani a magyar fiatalokat szülõhelyükön, és ezáltal élhetõvé tegyék újra ezt a tájat. Gálfy-Bódi Tamás önmagáról 1946-ban születtem Mezõbergenyén a Mezõség keleti kapujában. Középfokú mûvészeti végzettséggel grafikai és festõi diplomát szereztem Marosvásárhelyt. Tanítómestereim Zsigmond Attila és Nagy Pál voltak. Több közös tárlaton szerepeltem Erdélyszerte. Nagyobb kiállításaim: Marosvásárhely Apolló Galéria, Ifjúsági Palota, Alkotások Háza, és a szovátai Könyvtár. Anyaországi kiállításaim: Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, Budakalász (több ízben), hatvani Moldvai Gyõzõ Galéria, ahol november 25-én Kárpát-medencei tájképekkel Biennálén szerepelek. Kiállítottam Budapesten a Gellért Szállóban, Piliscsabán a Makovecz Imre által tervezett Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 2000-ben a budapesti Guttenberg Mûvelõdési Otthonban, 2002-ben a dabasi Móricz Kúriában (Dr. Székely András Bertalan nyitotta meg), 2003-ban a Gazdagréti Közösségi Ház Rét Galériában, 2004-ben a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Aulájában. Rendszeresen adott otthont a tárlataimnak és könyvbemutatóimnak a Litea Könyvszalon is. A Mûvészetbarátok Egyesületének rendezésében is több településen állítottam ki, valamint a Mûvészetbarátok székházában több ízben. Többször a Magyarok Házában többek között 2003-ban, Kós Károly születésének 120. évfordulóján Üzenet a Kárpát-medencébõl címmel ban közös tárlaton szerepeltem sok erdélyi és Erdélybõl elszármazott mûvésztársammal a Vármegye Galériában Bartók Bélára emlékezve, mely tárlatot Szokolai Sándor zeneszerzõ nyitott meg júniusában az isaszegi Református Templomban egyéni kiállításomat dr. Székely András Bertalan nyitotta meg, ahol ez alkalommal hazafias és istenes verseimbõl Dr. Torday Ferenc félórás elõadást tartott október 18-án a Pataky Mûvelõdési Központban 1956-ra emlékezve közös tárlatunkat Koltay Gábor filmrendezõ nyitotta meg. Könyvborítók: Mátyás B. Ferenc Mezítelen árnyékod c. regény, Magvetõ; Matatias Carp: Holocaust Romániában , Primor kiadó; Erdélyi Magyarság Antológia Primor Kiadó. Könyvillusztrációk: Gyakorlótér (fiatal váradi költõk antológiája) Széphalom Könyvmûhely kiadása;venczel József: Misztériumjáték c. könyvének illusztrációi és borítóterve (1993). Megjelent könyveim: Az ezerbundás kis szörnyeteg (mesekönyv) saját gyûjtés, saját illusztrációkkal, könyvborítóval és szövegzáró díszekkel. Az ébredés dilemmái aforizmakötet szintén saját szerkesztésben (1995 Anahita kiadó) ben a Bíró family kiadásában a Grafikai Füzetek 97/3 címmel 20 éves képzõmûvészeti tevékenységem rövid keresztmetszete látott napvilágot. Szerkesztés alatt: Uram, én leszállok a keresztrõl c. istenes és hazafias versek; A kõ marad c. antológia, a magyarság ezer esztendejérõl. Erdélyben, az Anyaországban és Délvidéken több lapban valamint folyóiratban közölték metszet-repróimat, verseimet és írásaimat. Szerepléseim alkalmával többször nyilatkoztam a médiának is. (Helyszûke miatt sem heti-, sem havi-lapok, ill. folyóiratok nevét nem említem.) New-York-tól Singapore-ig, több magángyûjteményben vannak alkotásaim. 20 év után ez az elsõ mûvészeti megnyilvánulásom a Civitas novum forum Siculorum -ban.

8 8 VIII. Kárpát-medencei Keresztkötõdések Konferencia dr. Makkai Gergely önmagáról Marosvásárhelyen születtem április 7-én. A Nagyszebeni Regionális Meteorológiai Központ Marosvásárhelyi Kirendeltségénél meteorológus szaktanácsadóként dolgozom ben végeztem a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karán, meteorológiai, vízgazdálkodási és környezetvédelemi szakképesítéssel, majd január 31-én a Budapesti Szent István Egyetemen Doktori fokozatot szereztem a környezettudományok területén. Doktori disszertációm címe: Az Erdélyi-mezõség tájökológiai fejlõdéstörténete, és tájrehabilitációjának megalapozása. Alapállásomon kívül óraadó tanárként oktatok a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi karának Nyárádszeredába kihelyezett távoktatási tagozatán 1994-tõl; a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Földrajz karának magyar vonalán 1997 óta; a Marosvásárhelyi Sapientia EMTE Kertészeti karán 2002 óta; a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Környezettudományok karának magyar vonalán 2006 óta. Nagy Miklós Kund önmagáról december 6-án Nagyenyeden születettem. A Bethlen Gábor Kollégiumban érettségiztem. Marosvásárhelyen, majd Kolozsváron szereztem román-magyar illetve magyar-francia tanári diplomát tól vagyok újságíró, 17 évig rádiószerkesztõ voltam a Marosvásárhelyi Rádiónál, majd az írott sajtóban dolgoztam. Jelenleg a marosvásárhelyi Népújság fõszerkesztõ-helyettese vagyok, és a Múzsa címû heti irodalmi-mûvészeti mellékletet szerkesztem. Óraadó tanárként dolgozom a Sapientia Egyetem kommunikáció szakán. Könyveim közül néhány: Helikoni arcképcsarnok (I-II), Mûterem (I-II-III), Múzsák fellegvára, Bábel Amerikában, Az örökifjú Ariel, Aki a könyveknek szolgál, Míg a magnó összekapcsolt, mûvészeti kismonográfiák: Simon Endre, Maszelka János, Gyarmathy János, Hunyadi Mária, Kedei Zoltán, Kiss Levente. Papp Vilmos 1932-ben született és a budapesti Református Teológiai Akadémián szerzett lelkészi oklevelet 1956-ban. Ettõl fogva másfél éven át lektorként mûködött ugyanitt az Ószövetségi Tanszéken végén Dunántúlra helyezték segédlelkésznek között az õrségi Bajánsenyén volt lelkész végétõl Budapest-Kõbányai lelkész ban Dr. h.c.-ként a K.G.R.E. hittudományi szakának ószövetségi tanszékén mûködött hat éven át kõbányai lelkészi szolgálata mellett. Ötven év alatt írt 1500 cikket, két tucat tanulmányt, s néhány könyvet. Zömmel az Ószövetség tárgykörébõl, a magyar irodalomban található bibliai hatásokról, Õrség múltjáról. Szakács István Péter önmagáról Székelyudvarhelyen születtem 1957-ben. Általános és középiskolai tanulmányaim befejezése után a kolozsvári Babe?-Bolyai Tudományegyetem magyar-francia szakán szereztem tanári oklevelet 1984-ben. Azóta szülõvárosomban tanítok, jelenleg a Tamási Áron Gimnáziumban, egykori iskolámban. A nyolcvanas évek második felétõl a diktatúra legsötétebb idõszakában kezdett el foglalkoztatni az írás gondolata; szellemi légszomjam csillapításáért, menekülésként, a kiszolgáltatottság miatt érzett düh levezetéséért, vagy egyszerûen intellektuális kalandvágyból kezdtem el írni, magam sem tudom már. Írásaim 1990-tõl jelentek meg erdélyi és magyarországi lapokban, folyóiratokban. (Tekintet, Látó, Helikon, Korunk, Székelyföld, PoLíSz stb.). Elsõ novelláskötetem, a Francia tavasz ban jelent meg a marosvásárhelyi Mentor kiadónál. Ezt követte, ugyancsak a Mentornál, A belga utazó c. könyvem 2001-ben. Legújabb, elbeszéléseket tartalmazó kötetem, a Jerikói lonc 2003-ban jelent meg a Kráter kiadónál. Tizedik éve rendszeresen közlök publicisztikai íráso-

9 A résztvevõk életrajza 9 kat is az erdélyi magyar sajtóban. Több szépirodalmi antológiában szerepelek: Erdélyi Dekameron 1996, 1997, Erdélyi Szép Szó 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, Lassított lónézés erdélyi magyar elbeszélõk , Újabb erdélyi elbeszélõk (Bp. 2005) Szépírói és publicisztikai tevékenységem mellett a 90-es évektõl tudományos munkával is foglalkozom. Irodalomtörténeti szakterületem a nyugati magyar s azon belül a kanadai magyar irodalom. E témakörbõl doktoráltam. Dolgozatomat 1997-ben védtem meg a kolozsvári Babe?-Bolyai Tudományegyetemen. Ebbõl született Szavak prérijén c. irodalomtörténeti tanulmánykötetem, ami 2002-ben jelent meg a kolozsvári Polis kiadó gondozásában. Ugyancsak 2002-ben látott napvilágot A vádlott neve Wass Albert c. dokumentum-összeállításom a székelyudvarhelyi Litera kiadónál, amiben elsõ ízben kerültek a nagy nyilvánosság elé az író koncepciós perébõl való hivatalos iratok. Tagja vagyok az Erdélyi Magyar Írók Ligájának, az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítványnak, a Romániai Írók Szövetségének, a Magyar Írószövetségnek és a Castellum Alapítványnak. Az elmúlt években több alkalommal is részesültem szakmai elismerésben: Látó Nívó-díj (1994) próza kategória; az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány által hirdetett pályázatokon két alkalommal nyertem III. díjat: az 1998-as novellapályázaton Halálhíradó c. alkotásommal, 2000-ben pedig az esszépályázaton Szavak tükör kertjében c. írásommal. Szépirodalmi és publicisztikai tevékenységemért 2002-ben Pro Urbe-díjat kaptam Székelyudvarhelyen, ben pedig a Wass Albert irodalompolitikai rehabilitációja érdekében végzett kutatói munkámért Wass Albert-díjat Budapesten. Székely András Bertalan 1952-ben született Budapesten. Négy gyermek édesapja. Földmérõ mérnöki oklevelét 1977-ben a Budapesti Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Karán, mûvelõdésszociológusi diplomáját 1981-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte ben avatták bölcsészettudományi doktorrá. Mérnöki, népmûvelõi, muzeológusi munkahelyei után között tudományos munkatársként az Állami Gorkij Könyvtár nemzetiségi kutatócsoportjában, majd a Magyarságkutató Intézetben vett részt hazai és határon túli kisebbségkutatásokban. A kisebbségpolitikai rendszerváltás kezdetétõl az államigazgatás különbözõ intézményeiben Miniszterelnöki Hivatal, Határon Túli Magyarok Hivatala, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Oktatási és Kulturális Minisztérium végez köztisztviselõi munkát. A balkáni háború idején ilyen minõségében hat esztendeig a délvidéki, baranya-szlavóniai és muravidéki magyarság érdekében tevékenykedett, 1998-tól a tizenkét hazai nemzeti kisebbség kulturális kérdéseivel foglalkozik óta a Szent László Akadémia Kárpát-medencei Régió Tanszékét is vezeti, emellett a nemzetiségi kérdésrõl speciálkollégiumot és elõadásokat tartott több egyetemen. Szerzõje, társszerzõje vagy szerkesztõje huszonnégy hazai és szomszéd országbeli tudományos, ismeretterjesztõ és szépirodalmi kiadványnak. A Mocsáry Lajos Alapítvány kuratóriumában a kezdetektõl a évi megszüntetésig a délvidéki magyarság ügyeinek referens kurátora. A Józsefvárosi Önkormányzat szociális bizottságában között dolgozott. Több mint két évtizede tevékenykedik a honismereti mozgalomban (egy ideig alelnöke volt a Honismereti Szövetségnek). Kezdeményezésére alakult meg a délvidéki magyarságot támogató hazai civil szervezet, a Hunyadi Szövetség, amelynek elsõ fõtitkári tisztét is betöltötte. A 2002-ben létrehozott Magyar-Szlovén Baráti Társaság alelnökévé választotta. A Magyar Kultúra Lovagja.

10 10 VIII. Kárpát-medencei Keresztkötõdések Konferencia Turcsány Péter március 7-én született Budapesten. Író, szociológus, kiadóvezetõ. Felesége Szutor Ágnes kertészmérnök, szinkrontolmács, népdalénekes. Gyermekei: Villõ, Édua, Botond, Tormás, Bíboranna, Torda. Verseit már gimnazista korától közlik országos irodalmi fórumok. 18 esztendõs korában, 1969 márciusában, a cseh Jan Palach halálhírére, tudatos lázadóként abbahagyja tanulmányait. Ennek ellenére az MTA Közgazdaságtudományi Egyetemén külön szemináriumon elvégzi Szelényi Iván vezetése alatt a szociológia szakot. Tagja lett a Magyar Tudományos Akadémia Szociológia Intézet Értékkutató Mûhelyének és az MTA Irodalmi Tudományos Intézet szemiotikai és verstani kutatócsoportjának szeptember 12-én a Bös Nagymarosi Erõmû építése ellen tiltakozó tüntetés nyitó szónoka ben a Bajcsy Zsilinszky Társaság képviselõjeként részt vesz Budapesten a XI. kerületi Kerekasztal Tanácskozásokon. Költészetét különbözõ irodalmi díjakkal ismerték el kortársai (a Lakitelek Alapítvány Kölcsey Díja, Pest megye Millenniumi különdíja). Volt geodéta, földmérõ, kérdezõbiztos, irodalomkutató, szociológus, külön személyi ajánlással magyar-történelem tanár és népmûvelõ, önkormányzati tanácsos, lektor, szerkesztõ és kiadóvezetõ tõl a Magyar Írószövetség tagja tól kis megszakítással a PoLíSz címû irodalmi lap fõszerkesztõje, 1991-tõl a Kráter Mûhely Egyesület könyvkiadó-vezetõje, majd 1998-tól elnöke tõl a Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetségének (ITÁSZ) ügyvezetõ- majd alelnöke október 1-tõl Pomáz város képviselõtestületének választott tagja. Verseskötetei: Tarisznya (1982, Magvetõ), Testamentum (1986, Szépirodalmi), Mázsa és pehely (1995, Antológia), Megmentett tisztásaink (1998, Kráter), Emelkedj, Atlantisz! (2003, Kráter). Eszszékötete: A mérleg közepén I-II. Gyermekpedagógiai, verstanpoétikai, irodalomismereti és közéleti írások (2000, Kráter). Fordításkötek: (Blaga Dimitrova, Salvatore Qasimodo, Giuseppe Ungaretti, Velemir Hlebnyikov) társfordítója és szerkesztõje. Vetési László Református lelkész, az Erdélyi Református Egyházkerület szórványügyi szakelõadója, aki az erdélyi magyar (elsõsorban szórvány-) közösségeket nemcsak lelkipásztorként, hanem fáradhatatlan kisebbségi mindenesként : lapszerkesztõként és kiváló kutatóként szolgálja. Zöld György augusztus 14-én született Székelykövesden. Teológiai tanulmányait 1977-ben fejezte be és ekkor került a mezõségi Köbölkútra. Ezt követõen a szamosmenti Retteg lelkipásztora. A mezõségi és szamosmenti szórványok után Székelyvajába hívták meg. Itt a Marosi egyházmegyében 8 évig volt lelkészértekezleti elnök, jelenleg missziói elõadó. Érdeklõdési területe az egyház és mûvelõdéstörténet valamint a néprajz. Hitépítõ írásai és prédikációi különbözõ egyházi lapokban jelentek meg. A szolgálat mellett négy gyermekünkben is sok örömöt ajándékozott Isten.

11 Turcsány Péter A Mezõség magyar öröksége óta 2 ugyanazon a dombon éltünk együtt a néppel. Wass Albert: Voltam és más életrajzi történetek A gyermek megindult. Lassú, tétova lépésekkel ment végig az udvaron, fel a lépcsõn, s megállt az apja elõtt. Az intett neki. Gyere. Végigmentek a tornácon, tova a kis toronyhoz. Ott megálltak. Félkörben látszottak a hegyek, sötéten, némán. A rabonbán azokra mutatott. Látod ezeket a hegyeket? Igen, látom, apám. Ezek közt a hegyek közt a mi népünk él, mióta világ a világ, tudod-e. S kell éljen örökké! Érted, fiam? Komor csengése volt a hangjának, a gyermek nem tudta miért, nem sokat értett az egészbõl, de megérezte, hogy súlyos nagy szavak estek a fejére, és súlyuk alatt kigyúlva rebegte. Értem, apám! A súlyos férfikéz a gyermek vállára szállt. S minden, amit teszünk, õérettük legyen! Sötéten álltak körül a hegyek, s hallgatták a szót. Sokáig álltak még ott, apa és fia. Egymás kezét fogták, arcuk a hegyeknek feszült. A hegyek fölött fekete füst szállt, kiégett lármafák füstje. Az asszony pedig ugyanakkor ott térdelt a Szûzanya képe elõtt. Wass Albert: Az utolsó áldozat 3 1 Részletek Turcsány Péter Wass Albert élet(mû)rajza címû készülõ esszéregényébõl. 2 Rejtélyes utalás a Vata-féle lázadás idõpontjára, az Orseleo Péter elleni elsõ össznemzeti felkelésre, amit végül a Lengyelországból hazatérõ Vazul-fiak trónra kerülése rendezett el. A Mezõségnek ezen a táján, a Wass-család birtokainak lábtõ-szomszédságában valóban terültek el Ákos nembeli Moisnak birtokai még a 14. században is, a szentgotthárdi tóval szemben, keletre, Búzán voltak birtokaik. Talán a dátum szellemisége fejezi ki Wass Albert magyarságszemléletének szellemi irányát. 3 Az Utolsó áldozat címû történelmi novellának éppen a 11. századi Erdély politikai önállóságának elvesztése adta a témáját. A 20 évvel késõbbi Vata fia Vata lázadás leverésével a király megvonja a választott erdélyi Rabonbán (vezetõi tisztségviselõ) hatalmi jogkörét az erdélyi nép fölött, ettõl kezdve a vajda tisztség királyi kinevezéssé töpörödött. WA-ZS

12 12 Turcsány Péter I. Mezõség, a nyomorúság Golgotája, a feltámasztott Holt tenger vidéke A Kárpátok roppant gyûrûjébe zárva, laposan, szélesen húzódik a Mezõség. Hajdan tûzhányókkal koszorúzott tengeröböl, ma elöregedett, formájában és lényegében megváltozott vidék. Szépségét nehéz megérteni, de ha mélyebben elemezzük a tájat, évmilliók ködös távlatából ragyogva bontakozik ki eredeti képe. A ma kopár domboldalakon óriás tölgyesek zsongtak akkor, tisztásain vaddisznók tanyáztak. Kanyargó patakvölgyei, melyek ájult meztelenségben hevernek a déli verõs, kékes csillogó tavakkal ékeskedtek. Ilyen volt és ilyen lehetne ma is a Mezõség. Az erdõket évszázadokkal ezelõtt kiirtották, a középkor ezernyi halastava eltûnt, s a vidék jellege megváltozott. Ma fehérlõ tufa padok s a földcsuszamlások szeszélyes formái, különös alakú képzõdmények jellemzik a tájat. Sivár domboldalait záporpatakok óriás vízmosásai sebzik fel. Selymékes tõs rétjein vadrucák, bíbicek hada tanyázik. Esténkint dallal kezd a mocsár s ha szél zendül a nád karcsú veséjén, a különben semmitmondó vidék megtelik bájjal és poézissal. (W. A. Keleti Újság, sz.) A nyomorúság Golgotáját járja e szegény nép is. Lányai: ugyanolyanok testben, ugyanúgy érzõk, örvendõk, sírók, mint a márványos paloták asszonyai: húsokat harapják, fáj szívük, ha ideje eljött megmozdul, ugyanolyan jussal a boldogságra, mint a gazdagoké Öregeik: ugyanolyan gyengék, gondosság, ápolás után vágyók, gyámoltalanok, mint minden emberi aszalék. (Petelei István : Mezõségi út, Úti jegyzetek, 1884 augusztus) Nemzedékem életének kísérõje a tragikum és a szépség volt 4 foglalta össze kortársainak életsorsát Wass Albert. Hasonlóan foglalhatnánk tömör kifejezések gyûrûjébe az általa mindhalálig szeretett tájat, a Mezõséget. Holt tenger ami feltámasztásra vár, mai is. A történelem viharainak, a földrajzi táj változásainak, a népesség kipusztulásának tragédiáira mindig talpra állással kellett felelni e táj urainak, népének és lakóinak egyaránt. A mi dombjaink Tudom, hogy a mi dombjaink nem szépek. Kopárak, hajlottak, szürkék. Olyanok a völgyeink is, mintha örökös hétköznap lenne az életük, nem is lehet határozottan tudni, hogy hol kezdõdnek, s hol végzõdnek. Úgy simulnak át lassú emelkedéssel a dombokba, mint ahogy a munkás, szürke élet belesimul a halálba. Nincs minálunk semmi érdekes. Aki idegen közénk vetõdik, unottan nézi álmos lankáinkat, erdõtlen, kopár oldalainkat, melyeknek martjain csak egy-egy sor tüskés kökénybokor és néhány árva vackorfa díszeleg. Falvaink félszegen húzódnak meg egy-egy völgysarokban, vályogból vert falú házaikon ócska nádtetõkkel, s még tavainkban is kevés az öröm: sekély vizüket iszap, nád, sáté lakja, gazdag tanyája piócának, békának, vadrucának. Széles legelõink füve zöld színét hamar veszti, már nyár elején 4 WA-VA

13 A Mezõség magyar öröksége 13 szürke és kopott. Nyáron mocsárszag bosszantja az átutazó orrát, aki kényes autójával rossz utainkon néha átdöcög, õsszel áztatott kender keserû bûze, égett trágya füstje és a sár, mely mély és ragacsos. És ez a vidék nekünk mégis szép. Furcsa ez, és idegen elõtt érthetetlen. De aki sokat van itt, az megérzi hamar: valami van nálunk a levegõben, valami van a dombok hajlásában, ahogy puhán és szelíden egymásra borulnak a láthatár alján, a völgyekben, ahogy szélesen és barátságosan elénk tárják õszinteségüket. A tavainkban van valami titokzatos, mikor az alkonyodás táján ezüstös párát lehelnek, s a nádasok susogásában ezer kis moccanás vegyül, mikor suhogva kelnek szárnyra a vadrucák, s fent magasan, a gyöngyszínû ég páráiba veszve egymást keresõ gémek szólanak. Mikor a bölömbika szavára megmozdulnak a békák, zagyva lármával, mint egy roppant zenekar, s a brekegésük mindent átfogó zsongássá nõ. Van valami furcsa, megnyugtató varázsa annak, ahogy a dombokról visszatûz a napfény, ahogy a csend ezer kis megszokott zajból összetevõdik, amikor sátés rétjeinken szólnak a békák, mezõinken cirpelnek a tücskök, egy-egy marha elbõdül valahol, távoli tanyán ugat egy kutya, s messzirõl jövõ, messzire menõ országúton porfelhõt kavar egy áthaladó gépkocsi. Dombok hajlott gerincein, ha állunk reggelenként, s figyeljük zsibbadt lélekkel a csendet, mely, mint egy anyagtalan, langyos, meghitt palást terül fölénk és dombjaink vállára, úgy érezzük, hogy az élet szép és egyszerû. Érezzük agyunk hajszálereiben az álmos bágyadozást, melyet lankás oldalak sárga agyagföldje sugároz felénk, s melyben egyetlen zsongásként szûrõdik a messzire nyúló legelõk tücsökzenéje a völgyi békák zagyva lármájával. Ez a zsongás, mint egyetlen lágy ezüsthúr feszül ki völgyek és lankák fölé, dombról-dombra nyúlik, hullámról-hullámra, s rezgése betölti a levegõt valami bús egyhangú melódiával. Furcsa varázslat alatt állunk ilyenkor, lassan mozdul a szántogató ökrök lába, lassan veti az eke a barázdát, lassan és megnyugodva ver a szívünk. Érezzük feszülni az izmainkat, a napfényes levegõt mélyen beszívjuk, s az életet szépnek és szelídnek látjuk, akár a tavaszi reggelt, mely harmatos arany seprûvel végigszalad vetéseink fölött, s kedvére borzolja a röghöz lapuló kis pacsirta tollát. Tavaszi szag leng a levegõben, s az omladékos, kopár dombokra, mint apró álmos bogarak, fölmásznak az ekék. Csak alig mozdulnak, és lassan mégis hosszú csíkokat marnak a földbe, egyre többet, és ha sokáig nézzük õket, megértjük, hogy az a kimért, lassú nyugalom, mellyel ökreink a barázdát tépik, maga az élet és a valóság. Nem izgalmas történéseken, nem fejtörõ elméleteken, de azon fordul minden, hogy miképpen omlik a föld az eke mögött, a borona hogyan takarja a magot, s mikor búvik ki zölden a vetés. A föld és az ember összetartozik, s minden, ami kívül van ezen, csak cicoma, csipke, bárányfelhõ. Egyének, családok és nemzetek sorsát súlyos horgonyláncok tartják lekötve a földhöz, s aki ezt a láncot eloldja, azt úgy elsodorja valami, mintha nem is élt volna sohasem. Sokszor gondolunk ilyesmit, mikor egy-egy dombon állunk, és nézzük a falvainkat, ahogy elnyújtóznak a langyos napsütésben, és békés mosollyal tenyerükre veszik a templomot meg a temetõt, hogy megmutassák az Úristennek. Elgondolkozunk néha azon is, hogy miért vannak a falvak mindig a völgyek alján, s dombon csak a templom meg a temetõ és itt-ott egyegy öreg udvarház. Aztán belefáradunk a gondolkodásba, és felelet nélkül hagyjuk. Telik az idõ, s a világ északos oldalán fekete felhõk gyûlnek, viharfogaikat reánk vicsorítják, s mi behúzódunk tetõink alá. Falvaink meglapulnak a völgyben, míg zúg a nagy idõ fölöttünk, összehúzódnak nádfödeleik alatt, mint vén, subás juhászok, s ha nagyon csattog a villám, felnéznek a templom falára, s a félelem messzi elkerüli õket. És ilyenkor hirtelen megértjük, hogy miért van dombon a templom, ahol minden ház egyformán meglátja. S mert kell valaki mindig, aki a viharral szembenézzen, azért van dombon az udvarház is. Komolyan és önérzetesen áll a maga helyén, nem hivalkodik, és nem retten meg, ha jobban

művelődés közművelődési havilap

művelődés közművelődési havilap művelődés közművelődési havilap melléklet 2015 1 Kis-Szamos mente művelődés közművelődési havilap Szerkesztőségi tanács: Benkő Judit Egyed Ákos Guttmann Szabolcs Kása Zoltán Kötő József Péter István Pozsony

Részletesebben

LENGYELTÓTI JÁNOS. Mozsgó múltjából

LENGYELTÓTI JÁNOS. Mozsgó múltjából LENGYELTÓTI JÁNOS Mozsgó múltjából Kiadja: Mozsgó Község Önkormányzata Felelõs kiadó: Ölbei Mihály polgármester Összeállította: PUSKÁSNÉ HORVÁTH ÉVA, VARGA ZOLTÁN Borítóterv: GYÕRI ZSUZSI Kötetterv és

Részletesebben

Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon

Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon Képzõmûvészeti kiállítás, könyvbemutató és -vásár, valamint népdal színesítette-fûszerezte a Szilágysomlyón és Szilágycsehben május 20-21-én

Részletesebben

LIX. évfolyam 2006. március www.muvelodes.ro

LIX. évfolyam 2006. március www.muvelodes.ro LIX. évfolyam 2006. március www.muvelodes.ro András János emlékezete Mátyás-napok Kolozsváron Sánta Csaba szobrai Báró Wesselényi Kata úrasztali adományairól Drámaírói Nobel-díjak A múzsák kôasztala Tartalom

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt

Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt Rangos hazai és határon túli személyiségek jelenlétében adták át szeptember 18-án a Magyar Örökségdíjakat Kolozsváron: a Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért

Részletesebben

CSÁNGÓ MAGYAR. Várban. a Budai. Könyvünnep PROGRAM A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE A BUDAI VÁRBAN

CSÁNGÓ MAGYAR. Várban. a Budai. Könyvünnep PROGRAM A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE A BUDAI VÁRBAN A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE A BUDAI VÁRBAN WWW.KONYV7.HU XIX. ÉVFOLYAM 2015. 1. KÜLÖNSZÁM BUDAVÁRI KÖNYVÜNNEP INGYENES KULTÚRA Könyvünnep a Budai Várban PROGRAM Cimbaliband Unger Balázs Budavári

Részletesebben

LVII. évfolyam 2004. május

LVII. évfolyam 2004. május LVII. évfolyam 2004. május Sztána és völgye A Sztánai Mûhely Párválasztási szokások Etnikai feszültségek a magyar román egymásról alkotott képben Közmûvelôdési szakemberképzés Építészeti értékek Sztánán

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

JUBILEUMOK SZABÓ ZSOLT

JUBILEUMOK SZABÓ ZSOLT JUBILEUMOK Közeledik az év vége, lassan számba kell vennünk eredményeinket, jövôre maradt feladatainkat, sikereinket, mulasztásainkat. Talán a legfontosabb: január 1-tôl Románia is belép az Európai Unióba,

Részletesebben

WEKERLE. Tartalomjegyzék A WEKERLEI T ÁRSASKÖR E GYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ

WEKERLE. Tartalomjegyzék A WEKERLEI T ÁRSASKÖR E GYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ WEKERLE A WEKERLEI T ÁRSASKÖR E GYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ 2003. március 15. Tartalomjegyzék Steinerné dr. Török Katalin: Kedves wekerleiek!... 1. oldal Szeitz János: Magunk között... 1. oldal Szakács Gusztáv:

Részletesebben

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY Barabás Dóra Székelyudvarhely Babeș-Bolyai Tudományegyetem Régészet, I. év 2014 0 Székelyudvarhelyi tábla Segesvár irányából, háttérben a Jézus

Részletesebben

Huszonegy esztendõ BENKÕ LEVENTE. Még néhány nap, és újból döccen egyet a huszonegyedik

Huszonegy esztendõ BENKÕ LEVENTE. Még néhány nap, és újból döccen egyet a huszonegyedik Huszonegy esztendõ Még néhány nap, és újból döccen egyet a huszonegyedik század kereke. Rövidesen kétezertizenegyet írunk, fogadkozásokkal, hogy az új esztendõben jobbak leszünk; s hogy jobban odafigyelünk

Részletesebben

A moldvai csángó magyarok

A moldvai csángó magyarok A moldvai csángó magyarok Ferenczi Enikő Woollahra, NSW, Ausztrália 1. Bukovinai bujdosóének, Ószékely népballadák, 263. old b) Bukovina, mit vétettem - Bukovina, mit vétettem, Hogy én benned nem élhettem?

Részletesebben

Erdélyi Toll. Erdélyi toll

Erdélyi Toll. Erdélyi toll Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen II. évfolyam 2010 3. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDÖN Megvívjuk mi a magunk harcát. Válogatott levelek

Részletesebben

A püspök úr dolgos mindennapjai

A püspök úr dolgos mindennapjai Interjú A püspök úr dolgos mindennapjai A nyárutó sugarai aranyozzák be a tatai Kocsi utca parókiájának udvarát, a református templom falait. A hivatalban dr. Márkus Mihállyal beszélgetünk. Pályájáról,

Részletesebben

Erdélyi Szemmel. lemmey iledre. Mire számíthatunk 2014-ben. Boldog, örömteli. Húsvéti ünnepeket. kiván. minden kedves. olvasónak. az EMAE!

Erdélyi Szemmel. lemmey iledre. Mire számíthatunk 2014-ben. Boldog, örömteli. Húsvéti ünnepeket. kiván. minden kedves. olvasónak. az EMAE! 2014 /37 Siebenbürger Schau XXIX. évf. Tavasz 2014. Erdélyi Szemmel lemmey iledre ERDÉLYI MAGYAROK AUSZTRIAI EGYESÜLETE VEREIN SIEBENBÜRGER UNGARN IN ÖSTERREICH Mire számíthatunk 2014-ben Boldog, örömteli

Részletesebben

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011/7. ESÔ ESETÉN: FEDETT HELYSZÍN INFO: PERIFERICRECORDS.COM TEL.. 06 30 814 2290 VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3 4 5. BP. IX. BAKÁTS TÉR RÁDAY U. KÁLVIN TÉR LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Erdélyről, Kálvin és Kazinczy szellemében

Erdélyről, Kálvin és Kazinczy szellemében Dáné Tibor Kálmán Erdélyről, Kálvin és Kazinczy szellemében Magyar közösségek vergődnek hitükben, porladnak nyelvükben. Nekik egyre távolabbról üzen Kálvin János, s egyre messzebbről Kazinczy Ferenc. Nem

Részletesebben

109. Aki a szöveget pelenkázza

109. Aki a szöveget pelenkázza Az olvasószerkesztő jegyzete Aki a szöveget pelenkázza Hogy is kezdődött? Talán azzal, hogy jó apám add oda kérésemre megkérdezte: kinek adjam oda?, s azt sem igen értette, hogyan kell a villanyt feloltani.

Részletesebben

2015. XI. évfolyam 4. szám, április. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ESO. CSILLAG ISTVÁN kiállítása a PAG-ban ISSN 2066-6349

2015. XI. évfolyam 4. szám, április. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ESO. CSILLAG ISTVÁN kiállítása a PAG-ban ISSN 2066-6349 2015. XI. évfolyam 4. szám, április Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ISSN 2066-6349 ESO CSILLAG ISTVÁN kiállítása a PAG-ban Nyitva tartás Hétfő péntek: 06.00 22.00 Szombat vasárnap / ünnepnapok:

Részletesebben

Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság

Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság Ünnepi közgyûlés A Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság (KLMT) 1990. február 7-ét tekinti megalakulási idõpontjának, úgyhogy 2010-ben fennállása 20. évfordulóját

Részletesebben

Balekká vált nemzedék?

Balekká vált nemzedék? 30 Könyvbemutató EKOSZ - EMTE Balekká vált nemzedék? Réhon József saját és korosztálya sorsának alakulásáról ír új könyvében. (A szerzõ Belényesen született 1931-ben, családja 1940-ben a II. bécsi döntés

Részletesebben

Városunk. Hunyadi Mátyás, a király. Reneszánsz Év 2008. A Nyugat és Ferencváros. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes

Városunk. Hunyadi Mátyás, a király. Reneszánsz Év 2008. A Nyugat és Ferencváros. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes Városunk Budapesti Honismereti Híradó XI. évfolyam 2. szám Ingyenes Hunyadi Mátyás, a király Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458 1490 Buda városa Mátyás idején (Fametszet, Schedel Világkrónikája,

Részletesebben

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből.

Részletesebben

Városunk. Rákosmezei gondolatok. Rákospalotai kiállítás Budán. Nem feledett óbudai jubileum. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Rákosmezei gondolatok. Rákospalotai kiállítás Budán. Nem feledett óbudai jubileum. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó X. évfolyam 2. szám Ingyenes 2007. április Rákospalotai kiállítás Budán Madarász Viktor hagyaték a Metszettárban Bodó Sándor fõigazgató (balra) köszönti a megjelenteket

Részletesebben

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE 2005. Antal József, 2005. 407272 Györgyfalva 297. szám Kolozs megye, Románia Tel: +40 745 642 490 Lektorálta:

Részletesebben

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE Sokat töprengtem, hogy mit is írjak Oláh János 70. születésnapjára, ami rá is, rám is, kettõnk közös vállalt keresztjére is jellemzõ legyen. Keresgéltem az õsködben: talán 1965-ben

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben