HELYI ÖNKÉNTES AKCIÓK Szeptember - Hulladékgyőjtés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI ÖNKÉNTES AKCIÓK 2011-2012. 2011. Szeptember - Hulladékgyőjtés"

Átírás

1 HELYI ÖNKÉNTES AKCIÓK Szeptember - Hulladékgyőjtés Vas- és papírhulladék győjtési napot szerveztünk szeptember 23-án. Az ıszi és majd, a tavaszi győjtés elsıdleges célja a környezettudatos nevelés kialakítása, másodlagos törekvés a közösség osztálypénzének gyarapítása, kirándulások támogatása volt. A gyerekek mindig valamilyen hasznos közösségi célt tőztek ki maguk elé. (kirándulás, színházlátogatás, táborok támogatása a közösség javára)

2 2011. Szeptember - Új városi park kialakításának megkezdése, faültetés Új hagyományt teremtve, névvel ellátott facsemeték ültetésével állított emléket városunk az újszülött gyermekeknek. Ez alkalomból közös faültetésre győltek össze kisgyermekeikkel a szülık a volt KRESZ-park, a leendı Bata-tér helyén. Az újszülötteket és szüleiket ez évtıl emléklappal köszönti az önkormányzat, ezzel együtt kérve a szülıket, jelezzék, ha élni szeretnének a facsemete ültetés lehetıségével. Örömmel ültettünk együtt fát mondták a szülık, kedves gesztus az önkormányzattól, hogy gyermekeink születésérıl egy-egy kis facsemetével is megemlékezik. Szintén jó érzés lesz ezen túl kilátogatni az új térre, melyet a gyermekeink nevét viselı fák díszítenek. Az önkormányzat terveinek megfelelıen hamarosan kezdetét veszi az új tér kialakítása, parkosítása, amelynek elsı lépése volt a 12 facsemete elültetése. Díszcserjék, virágágyások és szobor is ékesíti majd a Bölcsıde szomszédságában, a volt KRESZ-park helyén kialakításra váró parkot. A TESZ dolgozói közremőködésével és a szülık lelkes munkájával oszlopos tölgyfa csemeték kerültek földbe ezen a gyönyörő ıszi hétvégén. Akikrıl pedig valamennyi kis fa nevet kapott, a legkisebbek, többnyire babakocsiból, vagy anyukájuk ölébıl kísérték figyelemmel a minden bizonnyal szép emléket hagyó családi összefogást

3 2011. Szeptember - kinti tanterem építése, anyagi források elıteremtése Minden gyerek vágyik egy olyan kerti kuckóra, ahova el tud vonulni a felnıttek világától, ahol a saját méreteivel arányos környezet veszi körül. Lássuk, hogyan tudtunk az iskola kertjébıl paradicsomot varázsolni a lurkók számára! 1. Tóth Sándor okleveles építészmérnök térítésmentesen megtervezte kerti házacskánkat 2. Önzetlen apukák és anyukák, iskolánk alapítványai, a szülıi munkaközösség, a Településellátó Szervezet, Tóth Zoltán, Pirók János, Szabó Tamás, Szilágyi Sándor, intézményünk dolgozói és névtelen jótevık adták pénzüket, kétkezi munkájukat vagy téglájukat, hogy a pavilon építése minél hamarabb elkezdıdjön 3. A munka egyszer csak elindult napról-napra izgatottan figyeltük a változásokat és a tanévnyitó ünnepségre a suli udvarán egy mesebeli kuckó nıtt ki a föld alól!!! A gyerekeknek külön kis birodalmat teremtettünk mindenféle nagyszabású átalakítás nélkül jó szándékkal, sok-sok segítséggel és a felénk irányuló önzetlenséggel. Kezdı lépések a látványterv Az építkezés kezdetei Elkészült.

4 2011. Október: Játékvár Óvoda és Bölcsıde : Alapítvány bál A Portyázó Porontyok Alapítvány bevételét gyarapította a Játékvár Óvoda és Bölcsıde bálja, mely rendkívüli részvétellel, nagysikerő produkciókkal, kiváló hangulatban nyitotta meg Martfőn az ıszi báli szezont. A Portyázó Porontyok alapítványt gazdagító báli bevételt a Játékvár Óvoda és Bölcsıde a gyermekek fejlesztésére, élményszerzésére, vizuális eszközeinek bıvítésére fordítja.

5 2011. December: Iskolai karácsonyi vásár a gyerekek felajánlásával Az adománygyőjtı vásáron az iskola osztályai a gyerekek és szüleik által elkészített ajándéktárgyakat, finom ételeket és italokat kínáltak a programra meghívott családtagoknak, barátoknak, ismerısöknek. Valódi vásárról lévén szó, a portékákért fizetni kellett, a vásár teljes bevétele adomány, amelyet a diákság egyetértésével iskolai célokra fordítják.

6 2011. December: Önkormányzati jótékonysági vásár, HHH és védelembe vett gyerekek családjainak Karácsony közeledtéhez az ünnepi rendezvények között elsıdleges jelentıségő volt a karácsonyi jótékonysági vásár. A szervezık kérése a segítségnyújtásra, az adományok győjtésére megmozdította a város civil szervezeteit, magánszemélyeit. A szervezık felhívására összegyőlt adományokat december 17-én a mővelıdési központ pódiumtermében kínálták a vásárlóknak a jótékonysági vásárban résztvevı szervezetek. Olcsó élelmiszerek, ruhanemő, ajándéknak való dísztárgyak, használati tárgyak és játékok kerültek kiárusításra. A jótékonysági győjtés a Családsegítı Szolgálat segítségével a legrászorultabbak karácsonyát igyekezett könnyebbé tenni. A vásár bevételébıl összegyőlt pénzt a szervezık minden rászorultnak eljuttatták már az ünnep elıtt.

7 2011. December- Mindenki karácsonya: ingyenes étel, tea, sült alma, mézeskalácsosztás, karácsonyi mősör December 20-án, a Szent István téren a város karácsonyi rendezvényén ünnepelték együtt a városlakók a szeretet ünnepét. A Szent István tér karácsonyi díszbe öltözve várta mindazokat, akik örömmel osztoztak az együttlétben. A Városszépítı Egyesület és a Szilágyi és Társa Kft. (képviselı-testület támogatásával) teával, babgulyással látta vendégül a város lakóit. Az általános iskolai pedagógusok sült almával, a Kossuth Nyugdíjasklub tagjai süteménnyel, a középiskola pedagógusai sült tökkel, az óvoda pedagógusai pedig mézeskaláccsal kedveskedtek a martfőieknek.

8 2011. December - mesejáték Ezüstcsengettyők címmel bevétel a Tehetséges Tanulókért Alapítvány javára Az Ezüstcsengettyők címő mesejáték a karácsonyt idézı, az óévet búcsúztató, az iskolai közösséget erısítı, egyben a Tehetséges Tanulókért Alapítvány bevételét növelı jótékonysági színdarab. A Tehetséges Tanulókért Alapítvány szervezésében megvalósuló nagy mősor sikere az iskola példamutató összefogását, tanárok, diákok és szülık összehangolt, áldozatos munkáját dicséri. Közel kétszáznegyven tanuló, 46 pedagógus és 25 szülı dolgozott önkéntesen, ezzel is segítve az alapítvány céljainak megvalósulását. Az alapítvány a rendelkezésre álló vagyonából nyújtott támogatásokkal segítséget nyújt az iskola tanulói részére kulturális, szabadidıs és sport rendezvények és programok szervezéséhez, az iskola tehetséges tanulói menedzseléséhez, a tanulók egészséges életmódra neveléséhez, egészségük megırzéséhez.

9 2012. Március- Nınapi köszöntés Városunkban nagy hagyománya van a nık köszöntésének, nem csak családi körben, hanem munkahelyeken, a város intézményeiben és a különbözı klubok, civil egyesületek közösségeiben is. Dr. Kiss Edit polgármester ünnepi köszöntıjében a martfői közösségek, klubok a város életét is meghatározó szerepét hangsúlyozta. A polgármester, mint ahogyan számos városi eseményen, úgy itt is örömét fejezte ki, hogy Martfő civil közösségei aktív részesei és egyben erıs támaszai is a településnek. A megbecsülés egy-egy szál virágával ajándékozták meg klubtársaikat a férfiak, majd iskolás gyerekek mősorai, táncos fellépések, bemutatók követték egymást a nınapi rendezvény folytatásában.

10 2012. Április- Tavaszi hulladékgyőjtés Az ide tanévben, már második alkalommal rendeztük meg a papírgyőjtést az iskolában. A tavaszi győjtés alkalmával is rengeteg, már feleslegessé vált papírhulladékot győjthettek be a gyerekek, újrahasznosításra. Az újrafelhasznált papír minden tonnájával db terebélyes fát mentettünk meg a kivágástól és ismét támogatni tudtuk a kirándulásokat, erdei iskolákat, táborokat,alapítványokat.

11 2012. Április - Alapítvány bál (esélyegyenlıség biztosítása, kirándulásokon, portyákon való részvételhez, hh gyerekek támogatása) Áprilisban került sor az általános iskola alapítványi báljára. A rendezvényt a 8. évfolyamosok keringıtánca nyitotta meg. A diákok hosszú hetek óta gyakorolták a látványos koreográfiát. A szervezık a bál összes bevételét a Boldog Gyermekekért Alapítvány javára fordították, így az összegyőlt pénzbıl az iskola tehetséges és hátrányos tanulóit, a szabadidıs tevékenységeket, a diákok testi és szellemi gyarapodásának elısegítését tudják támogatni.

12 2012. Április- tisztasági akció, városi nagytakarítás: szemétszedés, festés - Május: virágültetés, városszépítés Rendkívüli aktivitással vettek részt az itt élık, óvodások, iskolások, civil közösségek a Tavaszi Városszépítı Akcióban, a közterek, parkok takarításban, az általános és a középiskola kerítésének festésében, a fa, cserje és virágültetéseken. Összesen közel ötszázan töltötték a péntek vagy szombat délelıttjeiket a helyi közösségért végzett önkéntes munkával március végétıl május közepéig. Az önkormányzat által szervezett tavaszi városszépítı akció keretében közel 500 ezer forint értékben ültettek, gyerekek és felnıttek, kisgyermekes szülık közterekre virágokat, cserjéket és fákat.

13 2012. Május-anyák napi köszöntı mősor Városunk polgármestere nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte a Városi Nyugdíjasklub édesanyáit, nagymamáit. Ünnepi gondolatait követıen a Munkácsy úti óvoda nagycsoportosai, majd a iskolánk társastáncos, népdalénekes, zeneiskolás növendékei léptek színpadra, igazán feledhetetlenné téve a nyugdíjasklub anyák napi megemlékezését.

Csatorna-beruházás Seregélyesen

Csatorna-beruházás Seregélyesen A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N SEREGÉLYESI HÍREK Start munkaprogramra pályázott a képviselı testület egyetértésével az önkormányzat, mint a

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 3. szám (máj.-júni. júni.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás

Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás Ez nem lehet titok! Újra megjelentetjük a település életérıl és önkormányzatunk munkájáról szóló kiadványunkat, mely reményeim szerint az Önök érdeklıdésével és igényeivel is találkozni fog. Szeretném,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek.

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek. A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N CITERÁSOK TALÁLKOZÓJA SOPONYÁN Július 14-én rendeztük meg az V. Sárvízvölgyi Citerás és Népzenei Találkozót a

Részletesebben

Köszönet Napja és Társadalmi Felelısségvállalási Konferencia

Köszönet Napja és Társadalmi Felelısségvállalási Konferencia Ifjusag.com Köszönet Napja és Társadalmi Felelısségvállalási Konferencia A díjazottak a Civil Kerekasztal tiszteletbeli és az ügyvezetı elnöke között. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület december

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

Önkormányzati hírek Költségvetésünkrıl

Önkormányzati hírek Költségvetésünkrıl 2009. április hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa Nemzeti ünnepünkrıl 2009. március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött ünnepi megemlékezést

Részletesebben

Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2011. évben végzett tevékenységérıl

Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2011. évben végzett tevékenységérıl Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2011. évben végzett tevékenységérıl A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete, önálló bíróság által bejegyzett, egyesületi formában mőködı

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

123. számú elıterjesztés

123. számú elıterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló

Részletesebben

Pillanatok az ovis mindennapokból

Pillanatok az ovis mindennapokból Pillanatok az ovis mindennapokból A legutóbbi beszámolónk óta eltelt időszakban számos érdekes esemény történt óvodánkban, szinte minden napra jut valami. Az együttműködést, a partneri kapcsolatok erősítését

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Decemberben KOSZORÚ ÉS AJTÓDÍSZ KÉSZÍTİ VERSENY

Decemberben KOSZORÚ ÉS AJTÓDÍSZ KÉSZÍTİ VERSENY Decemberben ADVENTI KOSZORÚ ÉS AJTÓDÍSZ KÉSZÍTİ VERSENY Iskolánk hagyománya szerint ebben az évben is megrendeztük az adventi kosztorú és ajtódísz készítı versenyt. Az advent a karácsonyra készülés idıszaka.

Részletesebben

Nınap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatot kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának! A TARTALOMBÓL

Nınap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatot kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának! A TARTALOMBÓL Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. MÁRCIUS 13.

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013.

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013. 2 2013. március Az önkormányzatok feladatkörének átalakítása magával hozta a pénzügyi átalakítást is. Feladatfinanszírozás az új, üdvözítı fogalom. Röviden azt jelenti, hogy az állam nem intézményeket

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

2 2010. szeptember KRÓNIKA. Beszámoló az Önkormányzatunkat érintı fontosabb eseményekrıl. Tisztelt Tápiószeleiek!

2 2010. szeptember KRÓNIKA. Beszámoló az Önkormányzatunkat érintı fontosabb eseményekrıl. Tisztelt Tápiószeleiek! 2 2010. szeptember Augusztus 20-án a megszokott méltósággal ünnepelte településünk Szent István királyunk ünnepét. Augusztus 27-én több évtizedes munkásság után nyugállományba vonult az iskola két pedagógusa

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak!

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! 2010. július V. ÉVFOLYAM ÁRA: 100,-FT Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! Az elmúlt hónapok során többször láthattunk szivárványt az égbolton. Ez az égi tünemény a természet egyik legszebb és

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2007. december havi szám

Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2007. december havi szám Rezi Kikiáltó Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2007. december havi szám Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Rezi Község Önkormányzata Képviselö-testülete Kedves Rezi Polgárok!

Részletesebben

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra! XXII. évf. 5. (180.) szám 2013. május http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Kiállítás a Városi Könyvtár és Mővelıdési Házban május 24-én, pénteken 17

Részletesebben