Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án megtartott Közmeghallgatásról, valamint a Falugyűlésről 1

2 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának december 18-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott Közmeghallgatásról, valamint Falugyűlésről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 10 fő érdeklődő lakosság Török József kérte a jelenlévőket, hogy a Közmeghallgatás keretén belül a Képviselő-testület tagjaihoz tegyék fel kérdéseiket. Kérdés, hozzászólás nem lévén Török József polgármester a Közmeghallgatást lezárta és a Falugyűlést megnyitotta. Török József: Az elmúlt évről és a várható jövőről szeretnék tájékoztatást adni a jelenlévőknek. Fő célunk nem lehet más, mint a kötelező alapfeladatok ellátása, ami nem is olyan egyszerű (óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, biztonságos vízellátás és a szennyvízkezelés stb.) A kötelező alapfeladatok maradéktalanul teljesültek a tervezett költségvetésen belül re az önkormányzatnak áthúzódó lejárt tartozása nem várható, a beérkező számlákat pontosan fizetjük m Ft-os főösszeggel indult a 2008-as év. 110 munkavállalót alkalmaz az önkormányzat, és 10 fő közcélú, közhasznú munkást foglalkoztatott. Dr. Nagy Lajos jegyzőnk Cegléd Város Önkormányzatának Aljegyzője lett és a Képviselő-testület döntése alapján Ceglédbercelen a jegyzői feladatokat április 01-től Pető Zsolt látja el. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy hatékonyan tudunk együtt dolgozni évi költségvetési beszámolóval meghatároztuk a pénzmaradványunk felhasználását. Az eltervezett munka megvalósult, intézményvezetők partnerek voltak a feszes, de tartható költségvetés végrehajtásában. A évet e Ft bevétellel és e Ft kiadással zártuk. A könyvvizsgáló és a belső ellenőr a gazdálkodásról pozitívan nyilatkozott. A Képviselő-testület a pénzmaradvány összegének birtokában döntött olyan feladatokról, amit a költségvetés elfogadásakor még nem mert vállalni. (intézmények felújítása, önkormányzat munkavállalói részére jutalomösszeg biztosítása). 2.2 m Ft-ot tudtunk fordítani az egészségügyi létesítményeink felújítására. Polgármesteri Hivatal felújítására 2.6 m Ft-ot költöttünk (elektromos hálózat felújítása, festés, burkolás, ajtó csere, vizesblokk kialakítása.) Az adóbevételek kiemelkedően fontosak, az I-III. n. éves beszámolóig 100 %-ig teljesültek. Dicséret minden adózónak, és a lakosságnak, mert mindenki megértette azt, hogy ez a település érdeke. A kötelező feladatainkat a normatív finanszírozások nem fedik le, az önkormányzatnak pótolni kell. A bepótlást, a fejlesztéseket a befolyt adóból tudja az önkormányzat biztosítani. Hulladékgyűjtési programunk jól sikerült, megfelelően működnek a hulladékgyűjtő szigetek is. Ennek ellenére sajnos a Liget utcai gödröt továbbra is sokan használták kommunális hulladék lerakására, ennek rendbetétele nagyon sok forrást kivett az önkormányzat zsebéből. A terület rendbetételére pályázatot nyújtott be az önkormányzat, melyet meg is nyert. Még mindig vannak olyan lakosok, akik a tiltó táblák ellenére is kihordják a szemetet május-júniusában ezen a területen egy új park kerül átadásra. Szeretnék pár szóban tájékoztatást adni a évben benyújtott pályázatainkról: Napsugár Óvoda játszóterének kialakítására nyertünk pályázati forrást, mely EUS szabványnak megfelelően készült el. Sajnos az útépítési pályázati lehetőségek szűkültek. Ennek ellenére lehetőségünk volt a KMOP kiírás alapján belterületi utak fejlesztésére (Ifjúság, Kassai, Kinizsi, Nagyváradi, Virág, Víg, Zrínyi u.) pályázat benyújtására. Megvalósult az Iskola utca felújítása is. Általános iskola rekonstrukciójára benyújtott pályázatunk nem nyert támogatást forráshiány miatt. Egységes Falukép kialakítására (információs térkép, utcanév-táblák, beköszönő táblák) elhelyezésére is nyertünk pályázati támogatást. Lehetőségünk lesz a Magyar Államvasutakkal közös pályázat benyújtására, 2

3 melynek keretében a kisberceli megállónál a régi őrház területén 26 férőhelyes parkolót tudunk kialakítani. Ceglédbercelen piac kialakításának lehetőségét is tervezzük. Az Állami Számvevőszék a címzett támogatással megvalósult Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár rekonstrukciójának, felújításának teljes körű vizsgálatát végezte el. A Magyar Államkincstár munkája során folyamatosan ellenőrzi a szolgáltatott adatokat, pénzügyi igényléseket, pályázatok pénzügyi elszámolását, beszámolókat. Ebben az évben kiemelt ellenőrzési feladatuk volt a évi költségvetési beszámolóban szereplő közoktatási normatívák elszámolásának részletes, helyszíni ellenőrzéssel egybekötött felülvizsgálata. A belső ellenőrzés ütemtervében a pénzügyi, gazdálkodási feladatok és a szabályszerűség ellenőrzése kiemelt jelentőségű. Az ellenőrzések szabálytalanságot, valamint hiányosságot nem állapítottak meg. A évi terveiről is szeretném tájékoztatni a jelenlévőket. 503 m Ftos kiadási oldallal terveztük a évi költségvetési koncepciót. Óvatos tervezést hajtottunk végre, adódíj emelést nem javasolt a testület. A víz- és csatornadíjnál, a közműfejlesztési hozzájárulás mértékében, valamint a helyiségbérleti díjaknál javasolt módosítást a testület. A Képviselő-testület a évi költségvetési koncepció elfogadásakor prioritási sorrendet állított fel. Továbbra is fontos feladatunk a pályázati kiírások figyelése, és gondolnunk kell a felújításokra is, például az általános iskola tornatermére. Kötelező alapfeladatokat mindenképpen meg kell oldani, ez az elsődleges célunk. A különböző fejlesztésekre rendelkezünk tartalékkal, jó lenne, ha ezt nem kellene a működésre felhasználni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg hozzászólásaikat. Bogyay Istvánné: A szelektív hulladékgyűjtésre az ÖKOVÍZ Kft.-től nagyobb konténereket nem lehetne kérni? A Szabó Pál szabadidőparknál elhelyezett hulladékgyűjtők hamar megtelnek, a tárolóedények mellett is mindig van szemét elhelyezve. Van-e pályázati lehetőség, hogy a parkban létesüljön új játszótér? Szabó Mihály: Üresek a konténerek, az emberek mégis mellé dobálják a szemetet. Török József: Véleményem szerint megfelelő finanszírozás ellenében az ÖKOVÍZ meg tudná oldani, hogy nagyobb hulladékgyűjtőket helyezzen el. Működik a műanyagpalackok háztól való elszállítása is. Magyarországi Operatív program keretében lehet pályázatot benyújtani játszóterek kialakítására. A játszóterek fenntartása és karbantartása komoly feladatot jelent az önkormányzatnak. Kürthy Gyula: Elkészült a Református Templom. Kerítés megépítése folyamatban van, ehhez kérem az önkormányzat segítségét. A Vasút utcában a járda javítását is meg kellene oldani, mert nagyon rossz állapotban van. Török József: Örömteli, hogy a református templom területét úgy tudtuk kialakítani, hogy az épület körbe kerítése megoldódhat. Támogatás biztosítására a 2009-es költségvetés tárgyalásakor visszatér a testület. Szabó Mihály: Az ÖKOVÍZ a zsákokban összegyűjtött műanyagpalackokat elszállítja. A csere zsákokat hanyag módon helyezik el a dolgozók, sokszor nem találjuk, mert elfújja a szél. A Pesti úton legutóbb 6 darabot szedtem össze az árokból, idáig ilyen probléma nem volt. 3

4 Török József: Ugyanez tapasztalható a Dózsa György úton is. A problémáról tájékoztattuk a vállalkozót. Elmondásuk szerint személycserék voltak az ÖKOVÍZ Kft.-nél, a dolgozók a jövőben jobban odafigyelnek. Szabó Mihály: Iskola felújítására, valamint szilárd burkolatú utak kialakítására lesznek e pályázati kiírások? Kerékpárútra van még garancia, mert ennek keretében jó lenne a süllyedéseket kijavítani. Az I. Világháborús Emlékmű melletti boltnál a parkolást meg kellene oldani. Az igazgatónő az iskola beszámolójában tájékoztatást ad a versenyeredményekről, de sok esetben csak a személy kerül megemlítésre az eredmény, pedig nem. Ez nagyon zavaró, minden esetben hirdessük ki az eredményt is. A Petőfi utcai iskolánál a tégla kerítés három oszlopára kerüljön betonból fedél. Czinege Józsefné: Nagyon sok helyen csak az első három helyezettet hirdetik ki. Megyei, területi versenyeken nem írják végig a névsort. Az újságban azért jelentetjük meg így is, hogy legalább a gyerek neve szerepeljen. Török József: A karbantartó műhely dolgozói a fedelet elkészítik. Iskola felújítására pályázatot nyújtottunk be a Közép-Magyarországi Operatív Programra, de sajnos forráshiány miatt nem nyertünk. Ebben az évben KMOP kiírás alapján belterületi utak fejlesztésére (Ifjúság, Kassai, Kinizsi, Nagyváradi, Virág, Víg, Zrínyi u.) pályázatot nyújtottunk be. Megvalósult az Iskola utca felújítása is. Kerékpárút kivitelezőjével, tavasszal ismételten bejárást tartunk. Koncz Antal: A Lehel-Jókai utca sarkán STOP tábla elhelyezését javaslom. Ceglédbercel honlapja nem naprakész, fontos az emberek tájékoztatása, ezért olyan blogot is létre kellene hozni, hogy információk. Célszerű lenne a vállalkozásokat is szerepeltetni. Jó lenne megvalósítani, hogy a kábel tv keresztül naponta többször legyen lejátszva a testületi ülés anyaga, valamint legyen zeneszolgáltatás, illetve a Cegléd Tv. műsorai kerüljön vetítésre. Vállalkozások fejlesztéséről- van- elképzelés? Szélgenerátorok kialakítása hogyan áll? Idősek Otthonáról keveset hallunk, például a közmunkaprogram keretében az udvar parkosítását meg kellene oldani. Kerékpárút melletti járda elhanyagolt. A kerékpárút karbantartása is fontos lenne, mert nagyon ráz, a szegély lejjebb van, így balesetveszélyes. Iskolában második osztályban miért nincs kresz-oktatás? Közbiztonság nem megfelelő a faluban. Török József: STOP táblát pótolni kell, a táblák már meg vannak rendelve. Kábel tv.-vel kapcsolatban Komjáti István vállalkozóval kell megbeszélni a szabad kapacitást. A vállalkozások fejlesztésében a legnehezebb helyzetben a kis települések vannak, mert nincs ipari terület. Honlap frissítését nem rég kezdtük el. Kerékpárút több helyen meg van süllyedve, a helytelen használat miatt, ez nem róható fel a kivitelezőnek. Idősek Otthonával kapcsolatban az épület az önkormányzat tulajdona, a feladatot a SANAMED Kht. látja. el. Közmunkaprogramban az önkormányzatunk részt vesz. Közbiztonsággal kapcsolatban elmondható, hogy körzeti megbízott és a Polgárőrség tevékenykedik a faluban. Gyanús személy esetén kérjük a lakosság segítségét is abban, hogy értesítsék az illetékeseket. Czinege Józsefné: A tanrendben a kresz-oktatás tantárgyként nem szerepel. Ősszel a Polgárőrséggel együttműködve szoktunk kresz-oktatást tartani a tanulóinknak. Alsó tagozatos diákok kresz.-lapokat töltenek ki, a felső tagozatban az osztályfőnöki órákon beszélnek a közlekedési szabályok betartásáról. 4

5 Karsai Márton: Úgy gondolom, hogy Ceglédbercelen már lehet lakni. Vannak szilárd burkolatút utak, telefon, kábel tv, stb. Azt kellene elérni, hogy élni is lehessen. Javaslom, hogy a főútra, a faluközpont kialakítására vonatkozóan ötletpályázatot írjunk ki egyetem végzős diákjainak. Ebben tudok segítséget nyújtani Török József: Köszönjük a javaslatot, megfontoljuk. Élhető település, főutca kialakítása fontos feladat. Szabó Mihály: Milyen fázisban áll a rendezési terv? Török József: Településszerkezeti terv a javasolt módosításokon túl van december 17- én egyeztető tárgyalás volt a szakhatóságokkal. A szélerőmű energia felhasználási engedélyre vár. Steiner János: A Polgárőrség rendszeresen figyeli a kerékpárúton parkoló, közlekedő autókat. Ezt jeleztük a rendőrségnek is. ÖKOVÍZ Kft. gondatlanul hagyja a kiürített hulladékgyűjtő edényeket, ezzel például a Pesti úton balesetet is előidézhetnek. Török József: Jelezni fogjuk az ÖKOVÍZ Kft. ügyfélszolgálatán a felmerült problémákat. Fel kell írni az autó rendszámát is, mert ebből ellenőrizni tudják, hogy ki volt szolgálatban. Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és a Falugyűlést bezárta. Mindenkinek Boldog, Békés Karácsonyt kívánt. Ceglédbercel, január 09. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző 5

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 7-i üléséről 47-53/2008. (07. 07.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 14-én, 14.00 órakor megtartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 14-én, 14.00 órakor megtartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 14-én, 14.00 órakor megtartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-7/2015. iktatószám 7. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. február 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat:

Részletesebben

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. december 28-án MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL 1/9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántód Anita. adó- és pénzügyi irodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántód Anita. adó- és pénzügyi irodavezető 1 Ikt. szám: 1/1441-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2011. február 12-én, 18 órakor tartott közmeghallgatásának. jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2011. február 12-én, 18 órakor tartott közmeghallgatásának. jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 12-én, 18 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 28/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Képviselő-Testület RÁBAKECÖL J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Rábakecöl község Képviselő testülete által előre meghirdetett és 2007. március 16-án 19 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. A közmeghallgatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

001/1-26/2009. 238-244, 257-276/2009. sz. határozat 13/2009. számú rendelet

001/1-26/2009. 238-244, 257-276/2009. sz. határozat 13/2009. számú rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. 238-244, 257-276/2009. sz. határozat 13/2009. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. november 29-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-i üléséről 114-118/2011. (11. 29.) ÖK. sz. határozat 15-20/2011. (XI. 30.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324. Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/ 534-010. Fax: 36/434-157 E-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324. Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/ 534-010. Fax: 36/434-157 E-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324. Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/ 534-010. Fax: 36/434-157 E-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-24/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. január 20-án megtartott közmeghallgatásról

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. január 20-án megtartott közmeghallgatásról SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. január 20-án megtartott közmeghallgatásról Határozat száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben