IGE. rovat. Lelki percek. ne fordulj el embertársad elől. Iz 58, 7-8. Ára: 100 Ft, amelyet iskolánk Csaba testvér árvái számára gyűjt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGE. rovat. Lelki percek. ne fordulj el embertársad elől. Iz 58, 7-8. Ára: 100 Ft, amelyet iskolánk Csaba testvér árvái számára gyűjt."

Átírás

1 Ára: 100 Ft, amelyet iskolánk Csaba testvér árvái számára gyűjt. A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja II. évfolyam, 2. szám Nyíradony, február IGE rovat ne fordulj el embertársad elől. Iz 58, 7-8 Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata A nagyböjt kezdetére Lelkesen kezdjük el a böjti idő pályafutását Jelképesen mindenkinek átnyújtok egy levelezőlapot, amin ez olvasható: A nagy utazáshoz sok erőt, lelkesedést, sikert kívánok! P.M. Lehet, hogy többen hirtelen azon kezdenek el gondolkodni, hogy hová is utazom. Nem is készülök sehová gondolhatja akárki. Ebben az évben február 20-a, a vajhagyó vasárnapot követő hétfő a nagyböjt első napja. A nagyböjti időszaknak valaki ezt az elnevezést adta: A nagy utazás. Ezért felkészülést, odafigyelést kíván meg. Felvétel: Papp János Mint mikor pl. valaki nyaralni készül. Előre gondol az útra, mindent összecsomagol, és ráhangolódik az utazásra. Ez az időszak nagy kihívás is egyúttal. Különleges próbatétel. Lelki és testi edzést jelent. A böjti időszak alkalmas idő, hogy töredelmesen ragaszkodjunk az Úrhoz. Ezt az időt elmélyült békességben kellene eltöltenünk, és bölcsen kellene megszentelnünk. Hirdessük meg a szenvedélyek feletti uralmat, tisztítsuk meg testünket nemcsak az ételektől, hanem a szenvedélyektől is! Hajtsunk végre irgalmas tetteket, hogy bemehessünk abba az ünneplésbe, ahová meghívott bennünket az Úr! Ne az orvos által előírt diéta miatt fogadjuk örömmel a böjtöt, s ne is a karcsúsító fogyókúra miatt vagy azzal a lemondással, hogy az általam nem szeretett ételekről most igazán lemondhatok, hanem egy igen fontos cél miatt: Istennel akarunk találkozni! Különleges eligazítást ad erre az időszakra az egyik imádságunk, mit a nagyböjti időszakon kívül is bármikor lehet imádkozni: Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóravaló restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét! Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkönörökké. Ámen. A böjti fegyelemről a hittanórákon bőven lesz szó. Viszont lehet fogadalmakat tenni: a nagyböjtben nem fogyasztok pl. energiaitalt, nem eszem csokoládét, vagy lemondok valamilyen káros szenvedélyemről: tv-nézés, állandó számítógépezés, csúnya beszéd Lehet olyan fogadalmat is tenni, hogy megpróbálok jobb, tisztelettudóbb lenni, szorgalmasabban fogok tanulni, a jó dolgokat helyezem előtérbe, nem fogom kényszernek tekinteni az imádságot vagy a templomba járást Egyre nagyon vigyázzunk! A fizikai erőfeszítésnek tekintett böjt elveszti értelmét, ha nem kísérik lelki kiegészítői: a szeretet és az erények. A nagyböjt első napja szigorú böjt. Hogy ezt nyomatékosítsuk, ezen a napon ismételten csendes napot tartunk az iskolában. Ugyanilyen csendes nap lesz rá két napra, szerdán is (február 22.), amely viszont a római katolikus egyházban a nagyböjt kezdete (az ún. hamvazószerda). Értelmesen eltöltött utazást kívánok szeretettel és buzdítással!

2 Miért jó, hogy vallásos családban élek? Azért jó, hogy vallásos családban élek, mert megtaláltam azt a lelki békét, amely segít nekem a hétköznapokban. A vasárnapot rendszeresen megszentelem a családommal együtt, amely mindig különleges alkalom, a hét békés lezárása. Felkészülés az előttünk álló dolgokra. Az ott hallott példabeszédek számomra is érthetőek. A templomban eltöltött másfél óra alatt átgondolom a mögöttem álló elmúlt hetet, milyen jót vagy rosszat cselekedtem. Ha rosszat tettem, azt meggyónom, kérem a jóságos Isten bocsánatát. Arra kérem, hogy mindig mutassa nekem és a családomnak a helyes utat. A templomban eltöltött idő még jobban összefogja a családot, lehetőséget ad az ott hallottak átgondolására, közös megbeszélésére. Örülök annak, hogy vannak olyan dolgok, amiket a testvérem vagy én magyarázhatok el a szüleimnek, mert a hittanórák alkalmával tanultunk, hallottunk róla. Életem fontos része az is, hogy minden nap kérjem a Mennyei Királyt, segítsen engem és a testvéremet abban a munkában, amelyre meghívott. Adjon nekem jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást! Világosítsa meg értelmemet, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzem a Teremtő Atya nagy szándékait! Neveljen és alakítson engem, hogy egész életemben alkalmas legyek az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljem az örök életet! Mutassa az utat, amelyen járnom kell, az igazságot, amelyet keresek. Hálát adok azért, amit minden nap kapok tőle. Kérem, hogy áldja meg az egyházunkat, hazánkat, szüleinket és tanárainkat! Segítsen továbbra is, hogy úgy szeressek másokat, ahogyan azt illik! Adja meg nekem azt, hogy eredményeim és kudarcaim hozzá vezessenek! Megköszönöm imáimban azt is, hogy családunknak ételt, italt adott. Megtanultam azt is, hogy nemcsak a külsőségek fontosak, hanem azt kell néznünk, hogy mi rejlik embertársainkban. Sokkal fontosabb dolgok is vannak a szépségnél. Például a szeretet, a tisztelet, a megbocsátás. Szüleim is mindig erre tanítottak. Ezek fontosságát igazán azóta érzem, mióta a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskolába járok. Megerősítenek engem abban, amire szüleim is nevelnek. Becsületességre, arra, hogy a sok munkának mindig megvan a jutalma. Az igazságosságra és arra, hogy nem mindig nekem van igazam. A bűnbocsánatra, hogy én is tudjak másoknak megbocsátani. Megtanítottak arra is, hogy egymás kezét fogva és egymást támogatva könnyebben vesszük az akadályokat. Kívánom, hogy sokan érezzétek ezt meg! Szeretném, ha mindennapjaitokban a mi iskolánk jelmondata mutatna utat, mely így szól: Óvj, őrizz, oltalmazz! 2Te is tégy így, és légy jó gyerek! Keczán Petra 5. b Í R Ó P A L Á N T Á K A barátság Ha valakinek van egy barátja, azzal többet törődik, foglalkozik. Az igazi barátok azok, akik kitartanak egymás mellett. Bíznak egymásban. A barátságot megfizetni nem lehet, az pótolhatatlan dolog. Összetartanak jóban-rosszban, mert együtt, egymást erősítve maguk is erősebbek lehetnek. Légy Te is jó barát, mert jó valakihez tartozni, valakivel játszani, nevetni! Ezt egy barát mind meg tudja adni. Nem érdekből, nem haszonlesésből, hanem őszintén, tiszta szívvel. Keczán Bertold 3. b NAGYÍTÓ sorozat Nyolcgyermekes pap családból származván benne is megfogalmazódott a gondolat, hogy egyházi tisztséget betöltő személy legyen. Görögkatolikus vallású nő lévén lelkipásztor nem lehetett belőle, de miután Papp Miklós görögkatolikus atyához ment feleségül, kétszeresen is pap(p)né lett a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola igazgatóhelyetteséből. - Hogyan indult pályafutása? - Szülőfalumból, Nyírparasznyáról Debrecenbe vezetett az utam, ahol a Svetits Katolikus Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. Mikor szerzetes nővér tanáraimnak elbeszéltem, hogy a pedagógus pályára érzek elhivatottságot, azt tanácsolták, hogy ne jelentkezzem tanári pályára, mert nem fognak felvenni ideológiai okok miatt. Így vegyészmérnöki karra jelentkeztem a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahová felvételt is nyertem. Két és fél év után sikerült elérni, hogy átvegyenek kémia-fizika szakra az Eötvös Loránd Tudományegyetemre. Kellettek a vargabetűk, mert másképpen nem biztos, hogy pedagógus pályára engedtek volna. Még ebben az időben kezdtem el a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a hittanári szakot levelező tagozaton. Diplomázásom nyarán kötöttünk házasságot Papp Miklós görögkatolikus pappal, s a férjem első szolgálati helyére vezetett utunk. A létavértesi általános iskolában, később a csengeri gimnáziumban, majd Vácott a Madách Gimnáziumban folytattam a fizika-kémia tanári pályámat, illetve a váci szemináriumban tanítottam liturgikus éneket kispapoknak. Öt éven át pedig az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kollégiumigazgatója voltam. Jelenleg a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskolában oktatok. - Miért éppen fizikatanár lett?

3 - Ez visszavezethető egészen a családi gyökereimhez. Édesapám nagyon jó tanuló volt, s különösen szerette a matematikát és fizikát. Nekünk, gyermekeknek otthon matematika szakkört tartott, ahol feladatokat kaptunk tőle, azokon kellett a testvéreimmel együtt törni a fejünket, és kitalálni a megoldást. Sokszor elmondta nekünk, ha ő nem papnak ment volna, akkor fizikatanár lett volna, s ez valahol beépül az emberbe. Már gyermekkorunkban nyitogatta a szemünket a teremtett világ csodáira, s erre rácsodálkozni fizika-kémia tanárként ugyanolyan nagy élmény. - És a hittan? - Görögkatolikus pap családban felnőve gyermekkoromban sokat gondolkoztam azon, ha nem lány lennék, úgy szeretnék pap lenni, de a katolikus egyházban nincsen női papság. Csüggtem édesapám szavain, nagyon szerettem a hittanórákat, nem véletlen tehát, hogy elvégeztem a hittanár szakot a két fő szakom mellett. Mindezek után paphoz mentem feleségül, s így mégiscsak teljesülhetett az álom, hiszen egy papnénak nagy szerepe van a férje mellett, sok-sok szép feladatot lát el. - Az egyházi éneklés hol gyökerezik? - Kisgyermekként tanultuk meg a kántorizálást, az énekvezetést, s beleépült a zsigereinkbe. Pap feleségként sokszor szükség volt arra, hogy az éneket vezessem, de ez nekem soha sem volt teher, mert igazán szeretem a szertartás énekeit, örömmel énekelek. - Van-e kedvence a liturgia énekei közül? - Nagyon szeretem a Mennyei Király kezdetű éneket. Ha autóval indulunk el valahová, mindig elénekeljük ezt közösen az utazás előtt. Volt egyszer egy olyan élményünk, hogy valami miatt elfelejtkeztünk róla, s indulás után tíz perccel jutott eszébe a legidősebb lányomnak, hogy nem imádkoztunk. Elkezdtünk énekelni, s abban a pillanatban frontális ütközés áldozatai lehettünk volna, ha a férjem nagy bölcsességgel nem tudta volna valahogyan elkerülni. Egészen bizonyos Névjegy Név: Papp Miklósné Végzettség: kémia, fizika, hittanár szak Mottója: Ránk van jegyezve, Uram, orcád világossága, örömet adtál szívünkbe. Alleluja! (pénteki áldozási vers) Kedvenc színe: vörös, narancssárga, zöld, kék és ibolya: a szivárvány színei Kedvenc írói: Jókai Mór, Márai Sándor Kedvenc zenei műfaja: opera Kedvenc időtöltése: olvasás, zenehallgatás vagyok benne, hogy a Mennyei Király ott volt mellettünk. Egyébként szeretem még a vecsernye állandó részeit, és az utrenye énekei között is vannak nagy kedvenceim. - Mivel szereti szabadidejét tölteni? - Szeretek olvasni. Mostanában az olvasást illetően rendszerező lettem, amely azt jelenti, hogy próbálom kimeríteni egy-egy író műveinek a tárházát. Az elmúlt hónapban Mikszáthot olvastam, most épp Németh László regényeibe próbálom beleásni magam. Szabadidőmben szeretek a családommal lenni. Kedvelem a túrázást, ahogyan az úszást és a kerékpározást is. - Huszonhat éve van a tanári pályán, háromszakos tanárként tud-e különbséget tenni, melyik tantárgyat szereti tanítani a legjobban? - Sokáig azt hittem, hogy a szívem csücske a fizikatanítás, de most, hogy itt hittant taníthatok, rájöttem, hogy ezt szeretem a leginkább, mert lelkileg is nagyon sokat töltődik az ember egy-egy órán, illetve órára készüléskor. Persze a kémia és a fizika is sok örömet hozott az életembe, mert nagy boldogság, mikor a gyermekek látókörét ki tudjuk bővíteni. - Hogyan alakul az élet a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskolában? - Nyíradony városa és egyházközségünk is hatalmas lehetőséget kapott azzal, hogy itt egyházi iskola nyitotta meg kapuit. Örvendetes tény, hogy azóta a templomba járók száma is gyarapodott. Újra rendszeressé vált a diákok templomlátogatása, szentségekhez járulása. Ez a nagy lehetőség ugyanakkor feladat is, melynek minden áldott nap eleget kell tenni. Úgy gondolom, a Jóistennek köszönhető, hogy éppen abban a történelmi pillanatban érkeztünk ide, mikor ez a lehetőség valósággá vált. - Hogyan érintette az igazgatóhelyettesi posztra való felkérés? - Bár nagyon örültem neki, nem tartom igazán méltónak magamat erre a feladatra, mert sok más kollegának nagyobb rálátása van a nyíradonyi iskolára, az idejáró gyermekekre, hiszen a szüleiket is tanították, sőt a szüleik szüleit is, mert évtizedek óta oktatnak itt. Igyekszem pótolni azokat a dolgokat, melyek nekem nem adattak meg, próbálom legjobb tudásom szerint végezni minden feladatomat, melyek igazgatóhelyettesként rám hárulnak. - Az iskola jövőjét illetően milyen meglátásai vannak? - Kedves mottóm a pénteki áldozási vers, mely úgy szól: Ránk van jegyezve, Uram, orcád világossága, örömöt adtál szívünkbe. Alleluja! Ennek a versnek az üzenete az iskola egészének is szól. Azt sugallja, hogy mindannyiunknak, akik ebben az iskolában dolgozunk, jelnek kell lennünk, hogy mindennap tanúságot tudjunk tenni arról a krisztusi örömről és tisztaságról, amelyet az Úrtól kaptunk. 3*

4 A TALÁLKOZÁS ÜNNEPE Gondolatok a Találkozás ünnepéről A 2012-es tél egyik leghidegebb napján, február 2-án egy valóban meleg hangulatú, hagyományteremtő találkozón vehettünk részt mi, nyugdíjas pedagógusok is a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola pedagógusainak szervezésében. Az ünnepi liturgia a templomban bensőséges, szinte családias légkörű volt. Az iskola növendékei is példás fegyelemmel és figyelemmel vették ki ebből részüket. Papp Miklós parochus úr prédikációja megvilágította a jelenlévők számára a Találkozás ünnepé -nek elnevezését és szimbolikus jelentőségét. A szent szülők által először templomba vitt gyermek (40 napos) Jézust Simeon fogadja, aki felismeri benne a Messiást. Ezért e nap a gyertyaszentelés ünnepe mellett a találkozás napja is. Ezen alkalomra készülve megtisztelő figyelemmel gondoltak a nyugdíjban lévő pedagógusokra is, akikért külön könyörgés és névre szóló áldás hangzott el. A gyermekek szavalattal és énekkari műsorral köszöntöttek bennünket. Felemelő érzés volt hallani, amint a többszólamú kórus együtt szólaltatta meg a hit zenéjét és az Éljenek soká már-már himnusszá vált fohászéneket. A gyertyaszentelés után olajkenetosztásban részesült mindenki, majd emlékül egy-egy szál gyertyát és szentképet kaptunk. Ezt követően az iskola ebédlőjében folytatódott a találkozó finom ebéd és meleg szavak kíséretében. Jó érzés volt Gólya Györgyné Ilike igazgatónő kedves köszöntőjét és a felidézett közös emlékeket hallgatnunk. Mindenki hálával és további lelki igénnyel élte meg a nap élményeit: Ápoljuk hát a szeretetet, e dús növényt, mit Isten vetett. (József Attila) Ezúton is köszönjük egykori munkatársainknak, részben tanítványainknak a szeretetteljes fogadtatást és a tudatot: Viszik tovább a rőzselángot, mely hittel mindig új fényt hoz. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. (Hamvas Béla) Jármy Tamásné ny. pedagógus 4

5 Kiss János, Kerti Balázs, Deczki Gergely - 6. c Kardszárnyú delfinek csapata Természetismereti házi verseny III. helyezett Lakatos Boglárka, Pelles Zsófia, Keczán Renáta 5. a Katicák csapata Természetismereti házi verseny II. helyezett Tamás Szilvia, Dzsula Klára, Gráma Gabriella 6. c Orchideák csapata Természetismereti házi verseny I. helyezett Keczán Bertold 3. b Szent Piroska Bizáncban rajzverseny III. helyezett BÜSZKESÉGEINK F A R S A N G

6 R KERESZT J T V É N Y A 2 C E G I B 12 6 D 8 17 F 7 H 3 4 J TUDOD-E? Kossuth-mellszobor Nyíradonyban a Kossuth utca végén látható egy kiváló mű, mely Sebestyén Sándor szobrászművész alkotása. Ez a szobor nem egész alakos, hanem mellszobor. Csaknem 15 évvel ezelőtt készült bronzból, mely egy nagy hazafit ábrázol. Tudod-e, hogy ki volt ő? Kossuth Lajos, az es forradalom és szabadságharc vezéralakja látható a városunkban. Kossuth máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében leginkább megtestesítik a forradalmat és szabadságharcot Petőfivel együtt. Szent István mellett ő a legismertebb magyar történelmi személyiség. A magyar szabadság nemzetközileg is legismertebb alakja. Tudod-e, hogy hazánkban neki van a legtöbb szobra? Sok településen közterület viseli a nevét, kultusza ma is élő. Rejtvényünk megfejtése városunk egy másik nevezetes szobrának neve lesz. A helyes megfejtők között ismét újságot sorsolunk ki. (A) Fekete, mint a... (kéményben) (B) Jézus anyja (C) Húsvétot megelőző 40 nap (D) Fotó másképpen (E) Igen ellentéte (F) Fölfelé mozgat (G) Savanyú ellentéte (H) Nem túl okos (I) Hátunkon visszük az iskolába (J) Vörös, lompos farkú állat GYEREKSZÁJ Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. (Lk 18,17) Diákjaink írásaiból összeállította: Gólya György Gyermek imák Uram, Istenem, köszönjük a tőled kapott ajándékot, a világot, amelyet a vízözön utáni szivárvány bebiztosított, hogy többet nem pusztít el. Uram, dicsőség néked! Sopronyi Zoltán 4. a Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, köszönöm, hogy sok jót tettél, megteremtetted a világot, ahol most élünk. Hálát adok mindenért, amit kaptam tőled. Segíts továbbra is, hogy mindenki egészségben és békességben élhessen tovább! Most és mindörökkön-örökké! Ámen. Ignáth Zsuzsa 4. a 6 Köszönöm ezt a világot, a sok élő virágot, a családot és a házakat, amelyekben lakhatunk. Kérlek, add, hogy sokáig megmaradjon a világ! Rácz Máté 4. b

7 ELEINK MESÉLTÉK A szegény ember hídja Mikor Krisztus urunk a földön járt Szent Péterrel, sokszor átjárt egy folyón, amelyen nem volt se híd, se palló. Látta ezt egy szegény ember, aki a folyóhoz közel lakott, s azt mondta a fiának: - Fiam, csináljunk hidat a folyóra, hogy ne kelljen azoknak a szegény vándoroknak mindig a vízben járni! Mert a szegény ember szegény vándoroknak nézte Krisztust és Szent Pétert. Csakugyan csináltak is egy keskeny hidat a folyóra. Olyat, amilyet tudtak, de az éppen jó volt, s mikor Krisztus urunk megint arra jött, s meglátta a hidat, erősen megörült neki. Mondja március 5-én, hétfőn iskolánkban nyílt napot tartunk. Szeretettel várjuk tanítványaink és a leendő első osztályosok szüleit. A tanítás reggel 8 órakor kezdődik. Az aktuális órarend a tantermek ajtaján olvasható március 12-én tól a nagycsoportos óvodások szüleinek tájékoztató szülői értekezletet tartunk az óvodában (Temesvári u. 26.). Az első osztályosok beírása március 19-én du ig, március 20-án de ig lesz az iskolában. (Árpád tér 10.) Szükséges dokumentumok: anyakönyvi kivonat, óvodai szakvélemény, lakcímkártya. Igazgatói iroda Szent Péternek: - Mit gondolsz, Péter, mit érdemel az a szegény ember, aki ezt a hidat csinálta? - Az bizony, uram, megérdemelne egy olyan pipát, mely mindig ég; egy olyan zacskót, amelyből a dohány soha ki nem fogy; s egy olyan kulacsot, melyből sohasem fogy ki a bor. Krisztus urunk mindjárt meg is adta a pipát is, a zacskót is, a kulacsot is. Azzal elmentek tovább, de egy hét múlva, kettő múlva, megint a hídra kerültek, s Krisztus urunknak olyan jólesett, hogy hídon mehet keresztül, hogy ismét kérdezte Pétert: - Mit gondolsz, Péter, mit érdemelne még ez a szegény ember? - Megérdemelne az, uram, egy olyan kenyeret, mely soha el nem fogy; egy olyan bicskát, amely soha el nem törik, s egy olyan kaszakövet, amelytől egy huzintásra a kasza megélesedik. Krisztus urunk ezeket is megadta a szegény embernek. Aztán ismét továbbmentek, jártak-keltek a világon mindenfelé. Útközben Krisztus urunk sok jó embert megjutalmazott, sok rossz embert megbüntetett, de úgy egy esztendő múlva harmadszor is visszakerült a hídra. A víz éppen nagyon megáradott volt, s Krisztus urunk most különösen megörült a hídnak. Mondta Péternek: - Mit gondolsz, Péter, mit érdemelne még ez a szegény ember? Mondotta Péter: - Megérdemelne ez, uram, egy olyan szántóföldet, amely télennyáron terem; egy olyan gyümölcsfát, melynek minden időszakban van gyümölcse; s egy olyan kemencét, amelyben mindig lehetne kenyeret sütni. - Jól van, Péter - mondotta Krisztus urunk -, én ezeket is megadom, mert az a szegény ember igazán megérdemli. Meg is adta mindjárt. A szegény emberből olyan gazdag ember lett, hogy mikor a fia megházasodott, tizenkét banda húzta, s hét nap s hét éjjel állott a lakodalom. Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág HÓNAPTÉRKÉP Február 2. A találkozás ünnepe lítia, olajkenet, gyertyaszentelés Február 19. Vajhagyó vasárnap G Y O N G Y S Z E M E K Felelős kiadó: Gólya Györgyné / Főszerkesztő: Tulipán Tamásné / Lektor: László Jánosné Képszerkesztő: Papp János / Rovatszerkesztők: Papp Miklós, Gólya György Címünk: 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. / Gyerekek! A kéziratokat, a műveket a nevelői szobába, Csilla néni asztalára várjuk. Február 20. A nagyböjt kezdete Február 22. Hamvazószerda 7

8 Az irgalmas szamaritánus példázata - GYÖNGYSZEMEK-SZÍNEZŐ

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

rajz: Balogh Oszkár I. évfolyam - 3. szám, 2014. december - január

rajz: Balogh Oszkár I. évfolyam - 3. szám, 2014. december - január rajz: Balogh Oszkár I. évfolyam - 3. szám, 2014. december - január MegérkezettaMikulás! Kedves Olvasó! A karácsony közeledtével mindenki szívében megerősödik a szeretet érzése. Végiggondoltad már, mi is

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Árpád-házi Szent Margit Plébánia IX. évfolyam / 9. (109.szám) 1182. Budapest, Fogaras utca 16. PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP Szentlélek eljövetele Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A nagy szikla

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

,,Tele vagyunk fiatallal,,

,,Tele vagyunk fiatallal,, t a v a s z t ó l õ s z i g,,tele vagyunk fiatallal,, Vakáció, szabadidõ: mindannyiunk iskolája! A nyári, a családi, közösségi idõtöltés, a táborok, minden, ami nem az iskolában, nem a televízióban, nem

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma:2 Az alábbiakban két óravázlat javaslat található, melyből az 1. óra az állami iskolákban

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

1. Az allergiás betegekről azt tartjuk nyilván, hogy mire allergiások.

1. Az allergiás betegekről azt tartjuk nyilván, hogy mire allergiások. 1. Az allergiás betegekről azt tartjuk nyilván, hogy mire allergiások. Pl. [Peti [tej tojás] Lotti [tojás] Ákos [tojás liszt]] a., Kik allergiások a legtöbb anyagra [Peti Ákos] b. Gyűjtsük ki, hogy melyik

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben