IGE. rovat. Lelki percek. ne fordulj el embertársad elől. Iz 58, 7-8. Ára: 100 Ft, amelyet iskolánk Csaba testvér árvái számára gyűjt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGE. rovat. Lelki percek. ne fordulj el embertársad elől. Iz 58, 7-8. Ára: 100 Ft, amelyet iskolánk Csaba testvér árvái számára gyűjt."

Átírás

1 Ára: 100 Ft, amelyet iskolánk Csaba testvér árvái számára gyűjt. A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja II. évfolyam, 2. szám Nyíradony, február IGE rovat ne fordulj el embertársad elől. Iz 58, 7-8 Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata A nagyböjt kezdetére Lelkesen kezdjük el a böjti idő pályafutását Jelképesen mindenkinek átnyújtok egy levelezőlapot, amin ez olvasható: A nagy utazáshoz sok erőt, lelkesedést, sikert kívánok! P.M. Lehet, hogy többen hirtelen azon kezdenek el gondolkodni, hogy hová is utazom. Nem is készülök sehová gondolhatja akárki. Ebben az évben február 20-a, a vajhagyó vasárnapot követő hétfő a nagyböjt első napja. A nagyböjti időszaknak valaki ezt az elnevezést adta: A nagy utazás. Ezért felkészülést, odafigyelést kíván meg. Felvétel: Papp János Mint mikor pl. valaki nyaralni készül. Előre gondol az útra, mindent összecsomagol, és ráhangolódik az utazásra. Ez az időszak nagy kihívás is egyúttal. Különleges próbatétel. Lelki és testi edzést jelent. A böjti időszak alkalmas idő, hogy töredelmesen ragaszkodjunk az Úrhoz. Ezt az időt elmélyült békességben kellene eltöltenünk, és bölcsen kellene megszentelnünk. Hirdessük meg a szenvedélyek feletti uralmat, tisztítsuk meg testünket nemcsak az ételektől, hanem a szenvedélyektől is! Hajtsunk végre irgalmas tetteket, hogy bemehessünk abba az ünneplésbe, ahová meghívott bennünket az Úr! Ne az orvos által előírt diéta miatt fogadjuk örömmel a böjtöt, s ne is a karcsúsító fogyókúra miatt vagy azzal a lemondással, hogy az általam nem szeretett ételekről most igazán lemondhatok, hanem egy igen fontos cél miatt: Istennel akarunk találkozni! Különleges eligazítást ad erre az időszakra az egyik imádságunk, mit a nagyböjti időszakon kívül is bármikor lehet imádkozni: Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóravaló restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét! Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkönörökké. Ámen. A böjti fegyelemről a hittanórákon bőven lesz szó. Viszont lehet fogadalmakat tenni: a nagyböjtben nem fogyasztok pl. energiaitalt, nem eszem csokoládét, vagy lemondok valamilyen káros szenvedélyemről: tv-nézés, állandó számítógépezés, csúnya beszéd Lehet olyan fogadalmat is tenni, hogy megpróbálok jobb, tisztelettudóbb lenni, szorgalmasabban fogok tanulni, a jó dolgokat helyezem előtérbe, nem fogom kényszernek tekinteni az imádságot vagy a templomba járást Egyre nagyon vigyázzunk! A fizikai erőfeszítésnek tekintett böjt elveszti értelmét, ha nem kísérik lelki kiegészítői: a szeretet és az erények. A nagyböjt első napja szigorú böjt. Hogy ezt nyomatékosítsuk, ezen a napon ismételten csendes napot tartunk az iskolában. Ugyanilyen csendes nap lesz rá két napra, szerdán is (február 22.), amely viszont a római katolikus egyházban a nagyböjt kezdete (az ún. hamvazószerda). Értelmesen eltöltött utazást kívánok szeretettel és buzdítással!

2 Miért jó, hogy vallásos családban élek? Azért jó, hogy vallásos családban élek, mert megtaláltam azt a lelki békét, amely segít nekem a hétköznapokban. A vasárnapot rendszeresen megszentelem a családommal együtt, amely mindig különleges alkalom, a hét békés lezárása. Felkészülés az előttünk álló dolgokra. Az ott hallott példabeszédek számomra is érthetőek. A templomban eltöltött másfél óra alatt átgondolom a mögöttem álló elmúlt hetet, milyen jót vagy rosszat cselekedtem. Ha rosszat tettem, azt meggyónom, kérem a jóságos Isten bocsánatát. Arra kérem, hogy mindig mutassa nekem és a családomnak a helyes utat. A templomban eltöltött idő még jobban összefogja a családot, lehetőséget ad az ott hallottak átgondolására, közös megbeszélésére. Örülök annak, hogy vannak olyan dolgok, amiket a testvérem vagy én magyarázhatok el a szüleimnek, mert a hittanórák alkalmával tanultunk, hallottunk róla. Életem fontos része az is, hogy minden nap kérjem a Mennyei Királyt, segítsen engem és a testvéremet abban a munkában, amelyre meghívott. Adjon nekem jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást! Világosítsa meg értelmemet, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzem a Teremtő Atya nagy szándékait! Neveljen és alakítson engem, hogy egész életemben alkalmas legyek az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljem az örök életet! Mutassa az utat, amelyen járnom kell, az igazságot, amelyet keresek. Hálát adok azért, amit minden nap kapok tőle. Kérem, hogy áldja meg az egyházunkat, hazánkat, szüleinket és tanárainkat! Segítsen továbbra is, hogy úgy szeressek másokat, ahogyan azt illik! Adja meg nekem azt, hogy eredményeim és kudarcaim hozzá vezessenek! Megköszönöm imáimban azt is, hogy családunknak ételt, italt adott. Megtanultam azt is, hogy nemcsak a külsőségek fontosak, hanem azt kell néznünk, hogy mi rejlik embertársainkban. Sokkal fontosabb dolgok is vannak a szépségnél. Például a szeretet, a tisztelet, a megbocsátás. Szüleim is mindig erre tanítottak. Ezek fontosságát igazán azóta érzem, mióta a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskolába járok. Megerősítenek engem abban, amire szüleim is nevelnek. Becsületességre, arra, hogy a sok munkának mindig megvan a jutalma. Az igazságosságra és arra, hogy nem mindig nekem van igazam. A bűnbocsánatra, hogy én is tudjak másoknak megbocsátani. Megtanítottak arra is, hogy egymás kezét fogva és egymást támogatva könnyebben vesszük az akadályokat. Kívánom, hogy sokan érezzétek ezt meg! Szeretném, ha mindennapjaitokban a mi iskolánk jelmondata mutatna utat, mely így szól: Óvj, őrizz, oltalmazz! 2Te is tégy így, és légy jó gyerek! Keczán Petra 5. b Í R Ó P A L Á N T Á K A barátság Ha valakinek van egy barátja, azzal többet törődik, foglalkozik. Az igazi barátok azok, akik kitartanak egymás mellett. Bíznak egymásban. A barátságot megfizetni nem lehet, az pótolhatatlan dolog. Összetartanak jóban-rosszban, mert együtt, egymást erősítve maguk is erősebbek lehetnek. Légy Te is jó barát, mert jó valakihez tartozni, valakivel játszani, nevetni! Ezt egy barát mind meg tudja adni. Nem érdekből, nem haszonlesésből, hanem őszintén, tiszta szívvel. Keczán Bertold 3. b NAGYÍTÓ sorozat Nyolcgyermekes pap családból származván benne is megfogalmazódott a gondolat, hogy egyházi tisztséget betöltő személy legyen. Görögkatolikus vallású nő lévén lelkipásztor nem lehetett belőle, de miután Papp Miklós görögkatolikus atyához ment feleségül, kétszeresen is pap(p)né lett a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola igazgatóhelyetteséből. - Hogyan indult pályafutása? - Szülőfalumból, Nyírparasznyáról Debrecenbe vezetett az utam, ahol a Svetits Katolikus Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. Mikor szerzetes nővér tanáraimnak elbeszéltem, hogy a pedagógus pályára érzek elhivatottságot, azt tanácsolták, hogy ne jelentkezzem tanári pályára, mert nem fognak felvenni ideológiai okok miatt. Így vegyészmérnöki karra jelentkeztem a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahová felvételt is nyertem. Két és fél év után sikerült elérni, hogy átvegyenek kémia-fizika szakra az Eötvös Loránd Tudományegyetemre. Kellettek a vargabetűk, mert másképpen nem biztos, hogy pedagógus pályára engedtek volna. Még ebben az időben kezdtem el a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a hittanári szakot levelező tagozaton. Diplomázásom nyarán kötöttünk házasságot Papp Miklós görögkatolikus pappal, s a férjem első szolgálati helyére vezetett utunk. A létavértesi általános iskolában, később a csengeri gimnáziumban, majd Vácott a Madách Gimnáziumban folytattam a fizika-kémia tanári pályámat, illetve a váci szemináriumban tanítottam liturgikus éneket kispapoknak. Öt éven át pedig az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kollégiumigazgatója voltam. Jelenleg a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskolában oktatok. - Miért éppen fizikatanár lett?

3 - Ez visszavezethető egészen a családi gyökereimhez. Édesapám nagyon jó tanuló volt, s különösen szerette a matematikát és fizikát. Nekünk, gyermekeknek otthon matematika szakkört tartott, ahol feladatokat kaptunk tőle, azokon kellett a testvéreimmel együtt törni a fejünket, és kitalálni a megoldást. Sokszor elmondta nekünk, ha ő nem papnak ment volna, akkor fizikatanár lett volna, s ez valahol beépül az emberbe. Már gyermekkorunkban nyitogatta a szemünket a teremtett világ csodáira, s erre rácsodálkozni fizika-kémia tanárként ugyanolyan nagy élmény. - És a hittan? - Görögkatolikus pap családban felnőve gyermekkoromban sokat gondolkoztam azon, ha nem lány lennék, úgy szeretnék pap lenni, de a katolikus egyházban nincsen női papság. Csüggtem édesapám szavain, nagyon szerettem a hittanórákat, nem véletlen tehát, hogy elvégeztem a hittanár szakot a két fő szakom mellett. Mindezek után paphoz mentem feleségül, s így mégiscsak teljesülhetett az álom, hiszen egy papnénak nagy szerepe van a férje mellett, sok-sok szép feladatot lát el. - Az egyházi éneklés hol gyökerezik? - Kisgyermekként tanultuk meg a kántorizálást, az énekvezetést, s beleépült a zsigereinkbe. Pap feleségként sokszor szükség volt arra, hogy az éneket vezessem, de ez nekem soha sem volt teher, mert igazán szeretem a szertartás énekeit, örömmel énekelek. - Van-e kedvence a liturgia énekei közül? - Nagyon szeretem a Mennyei Király kezdetű éneket. Ha autóval indulunk el valahová, mindig elénekeljük ezt közösen az utazás előtt. Volt egyszer egy olyan élményünk, hogy valami miatt elfelejtkeztünk róla, s indulás után tíz perccel jutott eszébe a legidősebb lányomnak, hogy nem imádkoztunk. Elkezdtünk énekelni, s abban a pillanatban frontális ütközés áldozatai lehettünk volna, ha a férjem nagy bölcsességgel nem tudta volna valahogyan elkerülni. Egészen bizonyos Névjegy Név: Papp Miklósné Végzettség: kémia, fizika, hittanár szak Mottója: Ránk van jegyezve, Uram, orcád világossága, örömet adtál szívünkbe. Alleluja! (pénteki áldozási vers) Kedvenc színe: vörös, narancssárga, zöld, kék és ibolya: a szivárvány színei Kedvenc írói: Jókai Mór, Márai Sándor Kedvenc zenei műfaja: opera Kedvenc időtöltése: olvasás, zenehallgatás vagyok benne, hogy a Mennyei Király ott volt mellettünk. Egyébként szeretem még a vecsernye állandó részeit, és az utrenye énekei között is vannak nagy kedvenceim. - Mivel szereti szabadidejét tölteni? - Szeretek olvasni. Mostanában az olvasást illetően rendszerező lettem, amely azt jelenti, hogy próbálom kimeríteni egy-egy író műveinek a tárházát. Az elmúlt hónapban Mikszáthot olvastam, most épp Németh László regényeibe próbálom beleásni magam. Szabadidőmben szeretek a családommal lenni. Kedvelem a túrázást, ahogyan az úszást és a kerékpározást is. - Huszonhat éve van a tanári pályán, háromszakos tanárként tud-e különbséget tenni, melyik tantárgyat szereti tanítani a legjobban? - Sokáig azt hittem, hogy a szívem csücske a fizikatanítás, de most, hogy itt hittant taníthatok, rájöttem, hogy ezt szeretem a leginkább, mert lelkileg is nagyon sokat töltődik az ember egy-egy órán, illetve órára készüléskor. Persze a kémia és a fizika is sok örömet hozott az életembe, mert nagy boldogság, mikor a gyermekek látókörét ki tudjuk bővíteni. - Hogyan alakul az élet a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskolában? - Nyíradony városa és egyházközségünk is hatalmas lehetőséget kapott azzal, hogy itt egyházi iskola nyitotta meg kapuit. Örvendetes tény, hogy azóta a templomba járók száma is gyarapodott. Újra rendszeressé vált a diákok templomlátogatása, szentségekhez járulása. Ez a nagy lehetőség ugyanakkor feladat is, melynek minden áldott nap eleget kell tenni. Úgy gondolom, a Jóistennek köszönhető, hogy éppen abban a történelmi pillanatban érkeztünk ide, mikor ez a lehetőség valósággá vált. - Hogyan érintette az igazgatóhelyettesi posztra való felkérés? - Bár nagyon örültem neki, nem tartom igazán méltónak magamat erre a feladatra, mert sok más kollegának nagyobb rálátása van a nyíradonyi iskolára, az idejáró gyermekekre, hiszen a szüleiket is tanították, sőt a szüleik szüleit is, mert évtizedek óta oktatnak itt. Igyekszem pótolni azokat a dolgokat, melyek nekem nem adattak meg, próbálom legjobb tudásom szerint végezni minden feladatomat, melyek igazgatóhelyettesként rám hárulnak. - Az iskola jövőjét illetően milyen meglátásai vannak? - Kedves mottóm a pénteki áldozási vers, mely úgy szól: Ránk van jegyezve, Uram, orcád világossága, örömöt adtál szívünkbe. Alleluja! Ennek a versnek az üzenete az iskola egészének is szól. Azt sugallja, hogy mindannyiunknak, akik ebben az iskolában dolgozunk, jelnek kell lennünk, hogy mindennap tanúságot tudjunk tenni arról a krisztusi örömről és tisztaságról, amelyet az Úrtól kaptunk. 3*

4 A TALÁLKOZÁS ÜNNEPE Gondolatok a Találkozás ünnepéről A 2012-es tél egyik leghidegebb napján, február 2-án egy valóban meleg hangulatú, hagyományteremtő találkozón vehettünk részt mi, nyugdíjas pedagógusok is a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola pedagógusainak szervezésében. Az ünnepi liturgia a templomban bensőséges, szinte családias légkörű volt. Az iskola növendékei is példás fegyelemmel és figyelemmel vették ki ebből részüket. Papp Miklós parochus úr prédikációja megvilágította a jelenlévők számára a Találkozás ünnepé -nek elnevezését és szimbolikus jelentőségét. A szent szülők által először templomba vitt gyermek (40 napos) Jézust Simeon fogadja, aki felismeri benne a Messiást. Ezért e nap a gyertyaszentelés ünnepe mellett a találkozás napja is. Ezen alkalomra készülve megtisztelő figyelemmel gondoltak a nyugdíjban lévő pedagógusokra is, akikért külön könyörgés és névre szóló áldás hangzott el. A gyermekek szavalattal és énekkari műsorral köszöntöttek bennünket. Felemelő érzés volt hallani, amint a többszólamú kórus együtt szólaltatta meg a hit zenéjét és az Éljenek soká már-már himnusszá vált fohászéneket. A gyertyaszentelés után olajkenetosztásban részesült mindenki, majd emlékül egy-egy szál gyertyát és szentképet kaptunk. Ezt követően az iskola ebédlőjében folytatódott a találkozó finom ebéd és meleg szavak kíséretében. Jó érzés volt Gólya Györgyné Ilike igazgatónő kedves köszöntőjét és a felidézett közös emlékeket hallgatnunk. Mindenki hálával és további lelki igénnyel élte meg a nap élményeit: Ápoljuk hát a szeretetet, e dús növényt, mit Isten vetett. (József Attila) Ezúton is köszönjük egykori munkatársainknak, részben tanítványainknak a szeretetteljes fogadtatást és a tudatot: Viszik tovább a rőzselángot, mely hittel mindig új fényt hoz. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. (Hamvas Béla) Jármy Tamásné ny. pedagógus 4

5 Kiss János, Kerti Balázs, Deczki Gergely - 6. c Kardszárnyú delfinek csapata Természetismereti házi verseny III. helyezett Lakatos Boglárka, Pelles Zsófia, Keczán Renáta 5. a Katicák csapata Természetismereti házi verseny II. helyezett Tamás Szilvia, Dzsula Klára, Gráma Gabriella 6. c Orchideák csapata Természetismereti házi verseny I. helyezett Keczán Bertold 3. b Szent Piroska Bizáncban rajzverseny III. helyezett BÜSZKESÉGEINK F A R S A N G

6 R KERESZT J T V É N Y A 2 C E G I B 12 6 D 8 17 F 7 H 3 4 J TUDOD-E? Kossuth-mellszobor Nyíradonyban a Kossuth utca végén látható egy kiváló mű, mely Sebestyén Sándor szobrászművész alkotása. Ez a szobor nem egész alakos, hanem mellszobor. Csaknem 15 évvel ezelőtt készült bronzból, mely egy nagy hazafit ábrázol. Tudod-e, hogy ki volt ő? Kossuth Lajos, az es forradalom és szabadságharc vezéralakja látható a városunkban. Kossuth máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében leginkább megtestesítik a forradalmat és szabadságharcot Petőfivel együtt. Szent István mellett ő a legismertebb magyar történelmi személyiség. A magyar szabadság nemzetközileg is legismertebb alakja. Tudod-e, hogy hazánkban neki van a legtöbb szobra? Sok településen közterület viseli a nevét, kultusza ma is élő. Rejtvényünk megfejtése városunk egy másik nevezetes szobrának neve lesz. A helyes megfejtők között ismét újságot sorsolunk ki. (A) Fekete, mint a... (kéményben) (B) Jézus anyja (C) Húsvétot megelőző 40 nap (D) Fotó másképpen (E) Igen ellentéte (F) Fölfelé mozgat (G) Savanyú ellentéte (H) Nem túl okos (I) Hátunkon visszük az iskolába (J) Vörös, lompos farkú állat GYEREKSZÁJ Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. (Lk 18,17) Diákjaink írásaiból összeállította: Gólya György Gyermek imák Uram, Istenem, köszönjük a tőled kapott ajándékot, a világot, amelyet a vízözön utáni szivárvány bebiztosított, hogy többet nem pusztít el. Uram, dicsőség néked! Sopronyi Zoltán 4. a Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, köszönöm, hogy sok jót tettél, megteremtetted a világot, ahol most élünk. Hálát adok mindenért, amit kaptam tőled. Segíts továbbra is, hogy mindenki egészségben és békességben élhessen tovább! Most és mindörökkön-örökké! Ámen. Ignáth Zsuzsa 4. a 6 Köszönöm ezt a világot, a sok élő virágot, a családot és a házakat, amelyekben lakhatunk. Kérlek, add, hogy sokáig megmaradjon a világ! Rácz Máté 4. b

7 ELEINK MESÉLTÉK A szegény ember hídja Mikor Krisztus urunk a földön járt Szent Péterrel, sokszor átjárt egy folyón, amelyen nem volt se híd, se palló. Látta ezt egy szegény ember, aki a folyóhoz közel lakott, s azt mondta a fiának: - Fiam, csináljunk hidat a folyóra, hogy ne kelljen azoknak a szegény vándoroknak mindig a vízben járni! Mert a szegény ember szegény vándoroknak nézte Krisztust és Szent Pétert. Csakugyan csináltak is egy keskeny hidat a folyóra. Olyat, amilyet tudtak, de az éppen jó volt, s mikor Krisztus urunk megint arra jött, s meglátta a hidat, erősen megörült neki. Mondja március 5-én, hétfőn iskolánkban nyílt napot tartunk. Szeretettel várjuk tanítványaink és a leendő első osztályosok szüleit. A tanítás reggel 8 órakor kezdődik. Az aktuális órarend a tantermek ajtaján olvasható március 12-én tól a nagycsoportos óvodások szüleinek tájékoztató szülői értekezletet tartunk az óvodában (Temesvári u. 26.). Az első osztályosok beírása március 19-én du ig, március 20-án de ig lesz az iskolában. (Árpád tér 10.) Szükséges dokumentumok: anyakönyvi kivonat, óvodai szakvélemény, lakcímkártya. Igazgatói iroda Szent Péternek: - Mit gondolsz, Péter, mit érdemel az a szegény ember, aki ezt a hidat csinálta? - Az bizony, uram, megérdemelne egy olyan pipát, mely mindig ég; egy olyan zacskót, amelyből a dohány soha ki nem fogy; s egy olyan kulacsot, melyből sohasem fogy ki a bor. Krisztus urunk mindjárt meg is adta a pipát is, a zacskót is, a kulacsot is. Azzal elmentek tovább, de egy hét múlva, kettő múlva, megint a hídra kerültek, s Krisztus urunknak olyan jólesett, hogy hídon mehet keresztül, hogy ismét kérdezte Pétert: - Mit gondolsz, Péter, mit érdemelne még ez a szegény ember? - Megérdemelne az, uram, egy olyan kenyeret, mely soha el nem fogy; egy olyan bicskát, amely soha el nem törik, s egy olyan kaszakövet, amelytől egy huzintásra a kasza megélesedik. Krisztus urunk ezeket is megadta a szegény embernek. Aztán ismét továbbmentek, jártak-keltek a világon mindenfelé. Útközben Krisztus urunk sok jó embert megjutalmazott, sok rossz embert megbüntetett, de úgy egy esztendő múlva harmadszor is visszakerült a hídra. A víz éppen nagyon megáradott volt, s Krisztus urunk most különösen megörült a hídnak. Mondta Péternek: - Mit gondolsz, Péter, mit érdemelne még ez a szegény ember? Mondotta Péter: - Megérdemelne ez, uram, egy olyan szántóföldet, amely télennyáron terem; egy olyan gyümölcsfát, melynek minden időszakban van gyümölcse; s egy olyan kemencét, amelyben mindig lehetne kenyeret sütni. - Jól van, Péter - mondotta Krisztus urunk -, én ezeket is megadom, mert az a szegény ember igazán megérdemli. Meg is adta mindjárt. A szegény emberből olyan gazdag ember lett, hogy mikor a fia megházasodott, tizenkét banda húzta, s hét nap s hét éjjel állott a lakodalom. Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág HÓNAPTÉRKÉP Február 2. A találkozás ünnepe lítia, olajkenet, gyertyaszentelés Február 19. Vajhagyó vasárnap G Y O N G Y S Z E M E K Felelős kiadó: Gólya Györgyné / Főszerkesztő: Tulipán Tamásné / Lektor: László Jánosné Képszerkesztő: Papp János / Rovatszerkesztők: Papp Miklós, Gólya György Címünk: 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. / Gyerekek! A kéziratokat, a műveket a nevelői szobába, Csilla néni asztalára várjuk. Február 20. A nagyböjt kezdete Február 22. Hamvazószerda 7

8 Az irgalmas szamaritánus példázata - GYÖNGYSZEMEK-SZÍNEZŐ

IGE. rovat. Lelki percek. A világi, üres fecsegéseket kerüld, mert azok általában istentelenséghez vezetnek.

IGE. rovat. Lelki percek. A világi, üres fecsegéseket kerüld, mert azok általában istentelenséghez vezetnek. Ára: 100 Ft, amelyet iskolánk Csaba testvér árvái számára gyűjt. A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja II. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2012. január IGE rovat A világi, üres fecsegéseket

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

A PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA MÁRCIUSI NAPTÁR ÁPRILISI NAPTÁR ÁPRILISI ÉLETIGE. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.

A PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA MÁRCIUSI NAPTÁR ÁPRILISI NAPTÁR ÁPRILISI ÉLETIGE. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. -plébánosbor t 133.qxd 2005. 03. 10. 9:55 Page 2 A PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA - Hogy a keresztények valóban Istennek és felebarátaiknak szenteljék vasárnapjukat, az Úr napját. - Hogy minden keresztény közösség

Részletesebben

BÉKESSÉG. Húsvét felé. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám

BÉKESSÉG. Húsvét felé. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám Húsvét felé az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által (1. Tessz. 4,14) Catullus ókori költő írta:

Részletesebben

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! XX./4. (177.sz.) 2010. szeptember Veni Sancte

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Alapige: János 20,1-18 Kedves Testvéreim! ÜZENET Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Húsvétii gondollatok Feltámadt, nincsen itt Látta az Urat Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ SZIKLÁJA

SZENT LÁSZLÓ SZIKLÁJA SZENT LÁSZLÓ SZIKLÁJA 43. szám Jézus Szívének ünnepe 2014.június 27. Kedves Testvérek, kedves Olvasók! Mostani számunk reményeink szerint sok olvasnivalót tartogat, hiszen a tavaszi, nyár eleji időszak

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak szeretetteljes, békés karácsonyt és reményteljes új esztendőt kívánunk! TEMPLOM ÉS ISK BEHARANGOZÓ

Minden kedves olvasónknak szeretetteljes, békés karácsonyt és reményteljes új esztendőt kívánunk! TEMPLOM ÉS ISK BEHARANGOZÓ TEMPLOM ÉS ISKOLA 1 TEMPLOM ÉS ISK www.refmateszalka.hu LA A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA IV. évfolyam 3. szám 2011. Karácsony

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak!

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református élet

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

A Fráter. György Katolikus Gimnázium diáklapja 2010. tavasz

A Fráter. György Katolikus Gimnázium diáklapja 2010. tavasz A Fráter György Katolikus Gimnázium diáklapja 2010. tavasz Talentum 2010. tavasz Talentum Laudetur Jesus Christus! Katedrálist építünk "Isten temploma vagyunk. Amíg itt élünk, a templom épül - hogy az

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Manna. III. évf. 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. szeptember

Manna. III. évf. 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. szeptember Manna III. évf. 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák

Részletesebben

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében.

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében. E l ő s z ó FERI BÁCSI! Alacsony, kicsit köpcös alkatú ember volt, akinek a szemében mindig ott bujkált egy kis vidám, huncut csillogás. Nemrég egy fiatal közösségbeli testvérem sóhajtott fel: Milyen kár,

Részletesebben

A Hit éve kapujában. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

A Hit éve kapujában. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VIII. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2012. ősz A Hit éve kapujában A mai világ kihívásai Amazóniában 4. oldal Chavvakula Lourdu svd papszentelése Indiában 10. oldal

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele XV. évfolyam, VII. szám; 2012.12.24. Áldott Karácsonyt! És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. Te Deum 20. évfolyam 76. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 12-17. oldal Tartalom Meszéna Tamás: Kávéházi gondolatok 1 Vörös Anna (11.A): Visszapillantó 2-5 Papp Luca (9.D):

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim!

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim! Ige: Mt 2,1-12 ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2013. december Karácsonyii gondollatok Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kedves Testvéreim!

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja IX. évf. 3. sz. 2002. VENI SANCTE EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja A 80 éves a Ciszterci Diákszövetség

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata Piarista DEÁKLAP A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Forma és tartalom Egyik legalapvetőbb emberi értékünk

Részletesebben

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Családról, házasságról, gyermeknevelésről, a pályázat keretében elhangzott előadások interjúk és beszélgetések gyűjteménye II. 2013

Részletesebben