JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület december 20. napján órakor megtartott közmeghallgatásán.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. december 20. napján 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásán."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület december 20. napján órakor megtartott közmeghallgatásán. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u Jelen vannak: Nyikos László polgármester Szekeres Lajos alpolgármester Dr. Pahola Tünde jegyző Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Kozári Erika képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Nyikos Lászlóné képviselő Polácska Mária képviselő Gabrovitsné Posfai Mariann jkv. vezető A lakosság részéről: 33 fő Igazoltan távol: Meghívottak: Kiss Márta képviselő Nagy Zsuzsanna pü. csop. vezető Pelesz Nándor műsz. csop. képviselője Napirend: 1./ Tájékoztató az önkormányzat évben várható feladatairól. Előterjesztő: Nyikos László polgármester Nyikos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közmeghallgatáson 8 képviselő jelen van, a közmeghallgatás határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Nyikos Lászlóné és Bartalos Sándorné képviselőket. Kérte a képviselőket, akik a közmeghallgatás napirendjével, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beterjesztett napirendekkel, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetértett.

2 2 1./ Tájékoztató az önkormányzat évben várható feladatairól. Előterjesztő: Nyikos László polgármester Nyikos László polgármester elmondta, bízik abban, hogy a közmeghallgatáson minden felmerülő kérdésre érdemben tudnak válaszolni. Elsőként beszámolna az elmúlt év munkájáról, majd néhány gondolat a jövő évről. Mindenki előtt ismeretes, hogy milyen nehéz és eseménydús volt a 2011-es év. Sokszor szó esett már róla, de az év végi összegzésben is meg kell említeni, hogy elkészült a Polgármesteri Hivatal épületének teljes átalakítása és átadása. Várhatóan Polgárdi 2013-tól járás központ lesz, de ennek a hivatalos bejelentése még hátra van. Polgárdi sajnos nem kapta meg a kistérségi központi szerepet, csak másodhegedűsként vehetett részt a kistérség működésében. Az elmúlt időszakban bizonyságot nyert, hogy ott ahol kistérségi központok voltak lásd Székesfehérvár, Sárbogárd - történtek olyan fejlesztések, amelyek előbbre vitték a települést. Polgárdi városának képviseletében elnökhelyettesként vesz részt a székesfehérvári kistérség munkájában. Polgárdi a kistérségen kívül vállalta az orvosi ügyelet üzemeltetését. Pl. Szabadbattyán méretű település, amely kb fős, 1-1,5 millió forintos a hozzájárulása az orvosi ügyelet fenntartásához, Polgárdi tekintetében ez a hozzájárulás 10 milliós nagyságrendű. Sokszor bírálta azt, hogy a hivatal átépítése volt-e fontosabb, mint más a településen fontos pl. oktatási intézmények fejlesztések. El kell ismerni, ha nem bővült volna a hivatal méreteiben és felelősségében, nem biztos, hogy sikerült volna elérni azt, hogy járási központra jelölt legyen Polgárdi. A járási központtá válásnak meg lesz a hozadéka. Korábbi gond volt, hogy Polgárdi Városa nem lett kistérség. Emellett épített az önkormányzat egy egészségügyi központot 200 millió forintos hitelből, melynek a részleteit, valamint a fenntartását a város fizeti. Ezekkel a múltbéli dolgokkal tisztában kell lenni mindenkinek. A hivatalba lépésekor felmerült a kérdés, hogy szüksége-e a hivatal épületének felújítása, vagy esetleg más közintézmény felújítása sürgősebb-e. A hivatali dolgozók munkájának megismerésekor kiderült, hogy nagyon nagy szükség van a hivatali épület teljes felújítására és bővítésére. A későbbiekben bizonyosságot nyert, hogy jó döntés született, hiszen a hivatal megújulásával Polgárdi járásközpont lehet. A kormányzati döntés szerint a 3000 fő alatti településeken nem lesz hivatal, csak Képviselő-testület. A járásközponttá válás további fejlesztéseket igényel mind a hivatal, mind az okmányiroda, mind pedig az autóbusz és vonatközlekedés tekintetében. Várhatóan a Jenő és Polgárdi közötti közlekedésre is meg lesz a megoldás. Bízik benne, hogy a ciklusa végére elkezdődnek olyan fejlesztések, amelyek a települést nagymértékben előremozdítják. A hivatal épületének felújítása és bővítése keretében elnyert pályázattal a Sportegyesület öltözője is megújult, nagyobb nem lett és kulturált formában tudja fogadni a vendégeket és a hazai játékosokat. Elmondta, a régi malom épülete is megújult, vállalkozói inkubátorház lett. Jelenleg 3-4 vállalkozás működik, és további 6-7 vállalkozásnak tud helyet biztosítani. Az idei évben nem kellett hitelt felvenni a működéshez. November hónapban a pénzügyi csoportvezető előkészítette egy úgynevezett áthidaló hitel felvételét, de a felvételre nem került sor. Továbbá előnyösnek mondható, hogy az adósság nem növekedett. A bankkal történt egyeztetés alapján a hitelek konstrukciójának átalakítása folyamatban van annak érdekében, hogy éves szinten kb millió forintot fejlesztésekre lehessen fordítani. A hitelek kifizetését utolsó körbe szeretné teljesíteni, mivel várhatóan az Új Széchenyi Tervek alapján megvalósuló projekteknek lesz annyi hozadéka, amelyből visszatérül. Véleménye szerint

3 3 minden lehetséges pályázaton indulni kell, mivel várhatóan után már nem lesznek pályázatok. A kormányzati döntés miatt jelenleg nem épülhet 300 m2-nél nagyobb kereskedelmi egység, de a törvény hatályba lépését követően lehet kérni a mentesítést. Amennyiben ez a lehetőség meg lesz, akkor kezdeményezni fogja évben szerette volna megmutatni, hogy van jövője a fiataloknak, van lehetősége a fiataloknak szórakozni. Ezért került megrendezésre a Polgárdi Nyári Fesztivál, amely egybekapcsolódott a testvér települési pályázattal. Megköszönte a Közalapítvány egész éves tevékenységét, segítségét a rendezvények lebonyolításában. Elmondta, a Közalapítvány kuratóriuma megújult, elnöke Keresztes Tibor lett évben az iskolai tornacsarnok fejlesztésére, a sportegyesület részére, az óvoda részére nyújtottak támogatást. A kuratóriumi tagok térítési díj nélkül végezték és végzik munkájukat. Megköszönte azon vállalkozók és vállalkozások segítségét, akik a Közalapítványhoz hasonlóan támogatták az egyesületeket. Sajnos olyan rendszert örökölt, amely miatt nagyon nehéz helyzetben van a település és az önkormányzat. Tervezte, hogy különböző részeket, problémacsoportokat felkarol, de erre nem volt lehetőség. Továbbá az idei évben szerette volna rendbe tenni az egyesületeknél felmerült problémákat, de sajnos erre sem volt lehetőség. A 2011-es évben az iskola zárda épületében lévő étkezdéjét le kellett bontani, mivel olyan rossz állapotban volt, helyette pedig a tűzoltó szertár melletti helyiséget kellett kialakítani a gyermekek étkezésének biztosítására. Mindezen, előre nem tervezett, sürgős beavatkozások miatt nem volt lehetősége a tervezett feladatokkal foglalkozni, a kitűzött célokat nem tudta véghez vinni. Elmondta, a Polgárdi-Víz Kft. vezetését Sági Ferenc átvette, akinek megbízatása február 1. napjával lejár. Munkáját ezúton megköszönte évben várhatóan megépül a városi piac, amely a kislángi leader által kiírt pályázati lehetőségből valósulhat meg. A pályázatot a minisztérium befogadta, jelenleg a helyi döntéshozókra kell várni. A tervek szerint fedett árusító helyek és illemhelyiségek is kialakításra kerülnek. A település útjainak állapotával tisztában van, de anyagi fedezet hiányában a felújítás nem oldható meg. Az árokrendszer fejlesztésében nem történt előrelépés, a pályázat beadásra került. A település egy részén a víz elvezetési problémák megoldása kb. 145 millió forintot igényelne. A tervekben a költségek csökkentése érdekében a beton árkokat földárkokra módosították. Fontos szempont, hogy minél nagyobb területeken legyen a vízelvezetés problémája megoldva. Várhatóan évben az utak javítása nem történik meg, de a járda további kialakítása folytatódhat a posta és a templomok irányába. További feladat a Deák Ferenc utcában az út szélén parkoló autók felszámolása, amely csak úgy lehetséges, ha parkolók kerülnek kialakításra. A településen megtörtént egy közlekedésbiztonsági fejlesztésekre vonatkozó felmérés, amelynek első lépései már folyamatban vannak. A tegnapi napon a kormányzat döntött az iskolák működtetésének átvételéről, így évben a kormány fogja működtetni, fenntartani a közoktatási intézményeket. Pontosabb információk még nem állnak rendelkezésre. Amennyiben lesznek további információk, a lakosságot tájékoztatni fogja. Kérte a lakosságot, akinek kérdése, vagy hozzászólása van, tegye meg. Horváth Péter Polgárdi, Balatoni úti lakos elmondta, a nyári fesztivállal kapcsolatban több lakos is megkereste az alapszervezetet, melynek tagja. Megkérdezte a polgármestert, hogy ki

4 4 és milyen kritériumok alapján hívta szervezőnek Zelenák Tibort, aki nem polgárdi lakos, és a múltja sem fedhetetlen. Véleménye szerint Polgárdiban nagyon sok fiatal van, akik szívesen részt vettek volna a szervezésben, a Képviselő-testület tagjai között is vannak aktív fiatalok, valamint a Fekete Sas Motoros Klub tagjai között is többen vannak, akik vállalták volna és van gyakorlatuk rendezvényszervezésben. Elmondta, tudomása szerint a Jehova Tanúi gyülekezet területet szeretne vásárolni Polgárdiban, amelyen imaházat szeretnének építeni. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, mi a véleményük. Véleménye szerint az ilyen gyülekezetek úgynevezett szekták veszélyt jelentenek. Nyikos László polgármester elmondta, Zelenák Tibor az ő megbízásából végezte a Polgárdi Nyári Fesztivál szervezését, és véleménye szerint jó döntés volt. Zelenák Tibor hívta életre korábban az ifjúsági klubot, azóta ismerik egymást, és örömmel tölti el, hogy ebbe a körbe tartozik. Elmondta, egy polgármesternek vannak más feladatai is egy ilyen nagyszabású rendezvényen, így a színpadmesterként és vendégváróként nem tudta volna teljesíteni a szükséges feladatokat, erre kell egy megfelelő személy, aki már végzett ilyen jellegű feladatokat. Így esett a választása Zelenák Tiborra, akiben megbízott és megbízik. Természetesen a képviselők is sokat segítettek, akiknek ezúton megköszönte az együttműködést, de kellett egy ember, aki főállásban tevékenykedik. A Fekete Sas Motoros Klubnak is volt lehetősége egy napot megszervezni, de megegyezés hiányában ez elmaradt. A Motoros Találkozó alkalmával megdöbbenve tapasztalta, hogy a rendezvények egy politikai párt is aktívan részt vett, és nem szerette volna, hogy ez a Polgárdi Nyári Fesztivál rendezvényei keretében is megismétlődjön. Ez a rendezvénysorozat a városé, nem pedig politikai rendezvény. Sajnos önként nem jelentkezett senki, hogy segít a rendezvényen, de természetesen a jövőben szívesen fogadja és várja azon személyek jelentkezését, akik vállalják, hogy segítenek. Sajnos polgármesterként nincs ideje arra, hogy embereket keressen, akik egy-egy rendezvényt megszerveznek, szükség volt egy olyan emberre, aki egészet összefogja és koordinálja. Zelenák Tibor megbízási szerződés keretében végezte a munkát, melyért ezer forint díjazást kapott, amely összeg a pályázat során elszámolásra került. Véleménye szerint egy kicsit ferde tükör, amit Horváth Péter Úr mond, és nem érzi korrektnek, mivel sem a rendezvény előtt, sem a rendezvény ideje alatt nem volt senki, aki odaállt volna azzal, hogy szívesen segít a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában. Ezúton is megköszönte Zelenák Tibor munkáját, kiemelve azt, hogy neki köszönhetően a korábbi PIKWEEK tagjai az idén nyáron újra találkozhattak. A Jehova Tanúi gyülekezettel kapcsolatban feltett kérdésre elmondta, a gyülekezet képviselői személyesen keresték meg azzal a kérdéssel, hogy területet szeretnének vásárolni Polgárdiban. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a volt szovjet laktanya területén egy 1000 m2-es területet 8 millió forintos áron felajánl nekik megvételre, mely ajánlattal ők eddig nem éltek. A döntés során voltak képviselők, akik nem támogatták a területet értékesítését. Véleménye szerint egy szabad országban, ahol vallásszabadság van, az önkormányzat pusztán vallási hovatartozás miatt nem utasíthatja el senkinek a vételi szándékát. Tudomása szerint azóta magánszemélytől vásároltak területet az I. István utcában, és várhatóan 2013-ban építik meg az imaházukat. Véleménye szerint nem úgy tudnak ezen vallás ellen tenni, hogy nem adnak nekik területet, hanem úgy, hogy a gyülekezeti óráik helyett a templomba járnak és erre ösztönöznek másokat is. Sági Ferenc a Polgárdi-Víz Kft. ügyvezetője elmondta, véleménye szerint a Nyári Fesztivál nagyon jól megszervezett rendezvény volt. Kollégái véleménye is az volt, hogy ilyen alaposan

5 5 és pontosan megszervezett és koordinált rendezvény még nem volt a településen. Véleménye szerint nem azt kell nézni, hogy ki hol dolgozott és milyen politikai állásponton van, hanem azt kell nézni, hogy ki mit tesz. Somosi Menyhért Polgárdi, Május 1. u. 15. szám alatti lakos elmondta, Polgármester Úr az elején azt ígérte, hogy rövid lesz. Véleménye szerint ez nem sikerült, és több dologra nem tért ki. Elmondta, a tavalyi évi közmeghallgatáson felmerült az árkok rendbetétele, és volt egy testületi ülés, ahol a polgármester elmondta, csak pályázati úton lehetséges a megvalósítás. Ezt természetesen megértette. A Polgármester Úr 1 évvel ezelőtt azt is mondta, hogy vannak olyan tennivalók, amelyek nem tűrnek halasztást, de ezeknek a megoldását nem lehet látni. Elfogadhatónak tartja, hogy a teljes beavatkozásokhoz sok pénz kell, de a kisebbeket már meg lehetett volna csinálni. A tavalyi évi esőzések megismétlődése esetén a telkén megint egy kisebb méretű tó lenne. Elmondta, az áruház lánc telepítéséről is szólt korábban Polgármester Úr, de még nem történt előrelépés. Ezt is elfogadja, ennek ellenére várják a lehetséges megoldást. Sajnálatos, hogy a művelődési ház és könyvtár milyen irányú problémáknak vannak kitéve. Véleménye szerint, ha Polgárdi járás központ lesz, akkor ilyen intézmény nélkül nagyon nehéz lesz. A könyvtár megmarad ugyan, de sajnos a kinézete, állapota is sok kivetni valót hagy maga után, így véleménye szerint a könyvtárnak is kellene megfelelőbb hely. Elmondta továbbá, nem került szóba a városban lévő vandalizmus. Az újonnan épült buszvárókat sikerült a nullára leredukálni, kukákat égetnek. A házuk előtt lévő kukát egy éjszaka felgyújtották, de a volt szovjet laktanya területén is volt már hasonló eset. Tudomása szerint az akkori tettest, vagy tetteseket elfogták. Véleménye szerint az elkövetők kilétét nyilvánosságra kéne hozni, ezzel esetleg bűntudatot vagy szégyent keltve bennük, és így talán csökkenne is az ilyen bűnesetek száma. Elmondta, a felújított Polgármesteri Hivatal mellett a Gondozási Központ előtt a járda lejt és egy nagyon mély árok van. Véleménye szerint rendkívül balesetveszélyes, mivel a kisgyerekek és az idős emberek esetleg belecsúszhatnak. Ez egy kb. 10 méteres szakasz, amelyet esetleg korláttal lehetne védeni. Elmondta, némi eredményként lehet értékelni, hogy a Deák Ferenc utcában a Cukrászda előtt a járda kb. 5-6 méteres szakaszának felújítását sikerült megcsináltatni, valamint a sétáló utak letakarítása is megtörtént. A búcsúval kapcsolatban elmondta, a mutatványosokkal történt megegyezés eredményeként a gyerekek ingyen használhatták a játékokat. Ezúton mondott köszönetet ezért. Pozitívan értékelte, hogy hosszú idő óta megjelent a Polgárdi Hírek újság. Véleménye szerint szükséges lenne a folytonos megjelentetése, mert fontos információkat lehet közzétenni, amelyeket más úton nem tudnak meg a lakosok. Esetleg meg lehetne jelentetni a képviselők telefonszámát is, ha valaki el szeretné érni őket. A labdarúgással kapcsolatban elmondta, az ősszel volt egy testületi ülés, ahol a sportegyesület tartott beszámolót. A beszámolóban csak jó dolgokat említettek, de az eredmények nem ezt mutatták. A napokban is hasonló információkat kapott, így például elképzelhető, hogy tavasszal nem indul a polgárdi labdarúgó csapat az I. osztályban. Kérte a polgármestert, ha ráhatással tud lenni, akkor tegyen lépéseket azért, hogy a labdarúgó szakosztály vezetésében legyen egy pénzügyi szakember, aki megkeresi a helyi vállalkozókat, szponzorokat. Ezzel talán elősegítené, hogy megfelelő minőségben működhessen a továbbiakban. Nyikos László polgármester elmondta, az elmúlt 1 évben történteket nehezen lehet röviden elmondani, megpróbálta a legfontosabbakat kiemelni. Kisebb beavatkozások történtek, így a

6 6 Bocskai köznél végig ásták az árkokat, valamint a Május 1. utca teljes párhuzamán megcsinálták. Ez volt a legsúlyosabb rész, melynek költsége 1,6 millió forint volt. A Polgárdi- Víz Kft. a maga kapacitásával próbált helyt állni, de sajnos eszköz és pénz nélkül nagyon nehéz. Tovább növeli a problémát, hogy például az Ybl utcában az árok 2 háznál megvan, utána eltűnik, teljesen betemették. Ezeket a 30 éves elhanyagoltságot nagyon nehéz megoldani, átfogó megoldásokat kell találni. A pályázat beadása is jelentős összegekbe kerül, hiszen elsősorban komplett tervekkel kell rendelkezni, amelynek igen magas a költsége. Természetesen a hivatal műszaki csoportjával és a képviselőkkel közösen folyamatosan dolgozik a megoldáson. Az áruházlánccal kapcsolatban elmondta, sajnos a terület értékesítése előtt néhány nappal jelent meg a tiltás, amely miatt 300 m2-nél nagyobb kereskedelmi egységet nem lehet építeni. A könyvtár épülettel kapcsolatban elmondta, véleménye szerint nem lehet megtenni, hogy közpénzből gyarapítsák az egyházi vagyont. Tudomása szerint korábban Polgárdi kb. 70 millió forintot kapott, melyből 27 millió forintot költött az épületre. Az akkori testület úgy döntött, hogy a fennmaradt kb. 50 millió forintot leköti és a későbbiekben egy új épületet biztosít. Ez sajnos nem valósult meg és a félretett pénz is elfogyott. Sajnálatos dolog, hogy az új egészségházzal is ugyanez a helyzet. A korábbi testület az értékesített lakásokért kapott vételárat a felvett hitelbe szerette volna fordítani, de mégsem tette meg, az a pénz is elfogyott az évek alatt, a hitelt pedig továbbra is törleszteni kell. Ilyen anyagi helyzetben nagyon nehéz előrelépni és fejlődést felmutatni. Véleménye szerint a művelődési ház épületével az egyháznak is lesz gondja. A Polgárdi Hírek újság a jelenlegi tervek szerint 2 havonta fog megjelenni. Szeretné, ha sikerülne egy újságírót felvenni, aki szerkeszteni és tördelni fogja. A közalapítvány adja ki, így az újság is a közalapítvány érdeme. A vandalizmussal kapcsolatban elmondta, a volt szovjet laktanyai kukaégetést 12 éves, kiskorú gyermekek tették. Rendőrségi eljárás keretében várhatóan a kukák költsége megtérül. Korábban 30 új kukát rendeltek, melyből első körben 20 db-ot helyeztek ki, majd miután minden hétvégén széttörtek vagy felgyújtottak egyet, melyet pótolni kellett, sajnos mára nem maradt egy sem. Véleménye szerint a korábbi Képviselő-testületnek nem szabadott volna ilyen buszmegállókat csináltatni, jelenleg még tervezés alatt állnak az új buszmegállók. A hivatal előtti árok problémájának tájékoztatását megköszönte, és megígérte megnézeti a műszaki osztállyal, hogyan lehet rövid időn belül elhárítani a balesetveszélyt. Pereczes János polgárdi lakos elmondta, a Polgármester Úr kitérhetett volna arra, hogy mi az, ami érinti a polgárdi lakosokat a közmű költségek vonatkozásában. Elmondta, az emberek azt várják a rendőrségtől, ami a szolgálati autójukra van írva: szolgálunk és védünk. Elmondta, megérti, hogy kevés a pénz, régi az autó, de ahol rendőrnek kell lenni, ott legyen. Véleménye szerint, ha a év is szűkös lesz, akkor az önkormányzat ne a tűzijáték legyen a legfontosabb. Véleménye szerint, ha lenne Polgárdin egy komplex szórakozó hely, nemcsak kocsma, akkor a vandalizmus problémája is megoldódna. A balesetmentes közlekedéssel kapcsolatban elmondta, a városi színvonalhoz képest Polgárdiban nagyon kevés a gyalogátkelőhely. Elmondta, jó lenne, ha Fő utcának lenne elnevezve a Batthyány utca, a Deák Ferenc utcának pedig a Sétáló utca elnevezés lenne. Továbbá kérte ha van rá lehetőség -, hogy a Batthyány utcából kerüljenek kitiltásra a 2,5 tonnánál nagyobb súlyú teherautók, de ugyanígy fontosnak tartja ezt a Kossuth utcában is.

7 7 Véleménye szerint vannak helyi vállalkozók és tettre kész emberek akik akár társadalmi munkában vállalnák az utak kátyú mentesítését, ha az önkormányzat az anyagot (követ) biztosítaná. Személy szerint vállalja, hogy ezt megszervezi és elvégzi. Tapasztalata szerint sajnos az emberek egymás iránti megbecsülése megszűnt, szomorúan veszi tudomásul, hogy a városban nem érdekel senkit a város sorsa, mindenki csak a saját karrierjét építi. Véleménye szerint van elég munkagép és rakodógép Polgárdiban, amelyek segítségével és az emberek összefogásával sok mindent meg lehetne oldani. A kátyúzással kapcsolatban van ötlete, melyet Polgármester Úrral szívesen megoszt. Elmondta, a kirakott kresz táblákra is oda kellene figyelni, hiszen sok helyen megrongálódott és van, ahol el is tűnt. Elmondta továbbá, sehol nem büntetnek a rendőrök, csak Polgárdiban. Nem érti, hogy miért kell egy rendőrnek egy nap hatszor igazoltatni ugyanazt az embert. Burján István a Polgárdi Rendőrőrs parancsnoka elmondta, örömmel tölti el, hogy a lakosok rendőrökbe botlanak, mert ezek szerint végzik a dolgukat. Azt sajnos nem tudja befolyásolni, hogy a járőrök kit hányszor igazoltatnak. Elnézést kért a kollégák nevében, akiknek nyilván nincs jó arcmemóriájuk, hogy 1 személyt többször is igazoltattak ugyanazon a napon. Bár véleménye szerint ha az igazoltatott személynek nincs semmi félnivalója, minden irata rendben van, akkor nem okozhat komoly gondot az akár többszöri igazoltatás sem. Ittas vezetők ellen minden esetben eljárnak. A rendőrök is emberek, így ők is hibázhatnak, de bőrszíntől függetlenül mindenkivel szemben eljárnak, ha törvénysértést tapasztalnak. Minden hónapban összesen 6 nap van, amikor sebességet mérnek, illetve mérhetnek. A törvény szerint erre van lehetőség. A kresz mindenkinek előírja, hogy hol, milyen megengedett sebességgel közlekedhet. A kresz táblák kihelyezésével kapcsolatban nagyon nehéz megfelelni. Egy tábla Önnek esetleg megfelel, de másnak nem. A kukák gyújtogatásával kapcsolatban elmondta, sajnos a büntetés nem elrettentő mértékű, de erről már a rendőrök nem tehetnek. Kozári Erika képviselő elmondta, a kukák gyújtogató kiskorú, 14 év alatti gyerekek. Munkája során Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjeként tudja, hogy nem a gyerekek tehetnek erről, hanem a szülők felelőssége. Minden gyerek tette a szülő felelőssége. A szülő nem volt ott, de a gyerek ott volt éjszaka, amikor már rég otthon kellett volna lennie. Itt jelenik meg a szülő felelőssége, hogy a gyerek miért lehet éjszaka az utcán. Minden esetben, amikor jelzés érkezik az intézményéhez, kivizsgálják az esetet. A gyerek elmondja, hogy nem a boltban veszi az alkoholt, hanem otthonról vitte magával. A kresz táblákkal kapcsolatban elmondta, a december 1. napján tartott testületi ülésen a város teljes közbiztonsági felmérése ismertetésre került, hol van szükség tábla kihelyezésére és egyéb intézkedésre. Több lakossági jelzés is érkezett, melyek szintén szerepeltek a felmérésben. Az elmúlt héten 6-7 tábla cseréje, illetve kihelyezése történt meg. Javasolta a lakosságnak, hogy nézzék meg ezt a tervezetet, melyből megtudhatják, hogy a lakóhelyük környékén milyen intézkedések várhatóak. Nyikos László polgármester elmondta, a rendőrséggel aktív az együttműködés, a felmerült kérdések és problémák mindig egyeztetésre kerülnek. Nyilván nem kerülhet minden nyilvánosságra, tekintettel a személyiségi jogok védelmére. Burján István parancsnok úrral történt megállapodás alapján a jövő évben a Polgárdi Hírek újságban közzé lesznek téve a traffipax mérések helyei és időpontjai. Meg van elégedve a rendőrség munkájával. Véleménye szerint a vandalizmus megszüntetése akkor valósulhat meg, ha a terek figyelése megtörténik.

8 8 Kérte a rendőrséget, hogy legyen gyalogos járőr szolgálat és az éjszakai szórakozó helyek, kocsmák környékén legyenek folyamatos ellenőrzések. A padkázást nem kívánja társadalmi munkában elvégezni. A bányából iparűzési adó kompenzálásaként kaphat az önkormányzat követ. Polgárdiban nincs olyan utca, amelynek az a neve, hogy Fő utca. A Batthyány utcából kitiltani a nagy autókat akkor lehet, ha van másik út. Sajnos az autóbuszok is tönkreteszik az utakat. Ennek megoldására tervezi, hogy a buszok számára parkolót alakítanának ki, így például egyet a TSZ környékén. A közmű díjakkal kapcsolatban elmondta, az ivóvíz infláció mértékű, 4,06%-os emelése lesz, a csatornadíj 2,2 %-kal emelkedik, a szemétszállítás díja 255,- Ft/ürítés lesz. Erről a közmeghallgatást megelőző testületi ülésen volt döntés, melyet majd a tévében mindenki megnézhet. Adók vonatkozásában emelés nem várható, de minderről az új ÖTV és költségvetési törvény megjelenése után lehet megtudni. Annyi bizonyos, hogy Polgárdi ebadó nem lesz bevezetve. Sági Ferenc a Polgárdi-Víz Kft. ügyvezetője elmondta, az önkormányzat nagyfokú szociális érzékenységről tett tanúbizonyságot akkor, amikor a Május úti lakások fűtésszolgáltatását átvállalta, amely aztán a Polgárdi-Víz Kft. feladata lett. A televízió nyilvánosságán keresztül kérte azokat az embereket, akik több éve nem fizetnek, hogy ne hozzák kellemetlen helyzetbe a többi lakost, és lehetőségeikhez mérten fizessék meg az elhasznált energiát. Rövid időn belül törvényes behajtásra fog kerülni az adósság, hiszen az önkormányzatnak és a Kft-nek is korlátozott az anyagi lehetősége. Szántói Gábor Polgárdi, Batthyány u szám alatti lakos elmondta, az Alba Volán vezetőségét célszerű lenne a lakossági fórumokra meghívni. Minden tisztelete a polgárdi járatok vezetőinek. Probléma a kislángi járatok vezetőivel van, akiknek rendszeres késései miatt, az Alba Volán úgy oldotta meg a problémát, hogy a polgárdi járatot későbbi indítja. Ezen kívül sajnos a kislángi autóbusz járat vezetőinek modora sem megfelelő. Nyikos László polgármester elmondta, az Alba Volán polgárdi képviselője Korponai László. Kérte Szántói Gábort, hogy észrevételét írásban küldje, hogy azt továbbítani tudja az Alba Volán felé. Szántói Gábor elmondta, megteszi, de ez nem egy személyes probléma, hanem több polgárdi lakosé. Horváth Péter megköszönte Polgármester Úr válaszát. Elmondta, nem felelősségre vonásnak szánta az elmondottakat. Burján István rendőrőrs parancsnoknak megköszönte a Fekete Sas Motoros Klub nevében a munkájukat és segítségüket a Motoros Találkozó vonatkozásában. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánt mindenkinek. Nyikos László polgármester elmondta, rendületlen a bizalma a Polgárdi Városi Sportegyesülettel szemben, így Takács Lajos és Kurja Csaba munkájával szemben is. Várhatóan, akik a legnagyobb támogatást kapják, azok központosítva lesznek. A labdarúgó szakosztályt az önkormányzat az idei évben 3,6 millió forinttal támogatta, de jövőre 5-5,5 millió forintot kapnak. Ezt már korábban meg kellett volna tenni. Korábban a Vertikál Zrt. 4 millió forinttal támogatta, de a KDV 8 milliárd forintos projektje miatt sajnos az idei évben nem tudta ilyen mértékben támogatni az egyesületet. Itt kezdődik a baj, hogy hiába növeli meg az önkormányzat a támogatását, ha a korábbi szponzorok támogatása csökken, akkor a

9 9 bevétel nem lesz magasabb, nem tudnak olyan nagyobb eredményeket felmutatni, amelyekhez anyagi fedezetre van szükség. Kérte a lakosságot, hogy járjanak el a mérkőzésekre, így a belépő jegyekből származó bevétellel is segítsék az egyesületet. Az idei évben volt több olyan díjtétel, amely előre nem volt látható, de kérte az elnököt és a szakosztályvezetőket, hogy törekedjenek a kiszámíthatóságra. Lezárásként elmondta, ahhoz, hogy a település együtt mozdulhasson meg, lehet, hogy a meccsre járással kell kezdeni. A település előre lépését és jövőjét abban lehet mérni, hogy hányan vesznek részt egy közmeghallgatáson. Bízik benne, hogy 2014-re pótszékeket kell majd a közmeghallgatáson kitenni. Kérte, mindenki mondja el a véleményét és megpróbálják azokat megoldani. Elmondta, a lakosság nélkül nem tudja rendbe tenni a települést. Lassú a haladás, de mégiscsak haladás. Véleménye szerint a településből nem lesz élhető város, ha a lakosság nem segít. Elmondta, az önkormányzat munkaszervezetének hatékonysága átalakítás alatt van, de ehhez is szükséges az emberek véleménye. Kérte, hogy vonják be a testületet mindenbe, mindenkit a saját területén kell használni, ott ahol és amiben jó. Elmondta, továbbá igény esetén évente több alkalommal is lehet tartani közmeghallgatást. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánt, valamennyi a közmeghallgatáson megjelent és meg nem jelent lakosnak. Mivel további hozzászólás és kérdés nem volt, az ülést órakor bezárta. k.m.f. Nyikos László polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző Nyikos Lászlóné képviselő Bartalos Sándorné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u. 128.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. június 12. napján, Deák Ferenc Általános Iskola zsibongó termében. Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete közmeghallgatása. Az ülést vezeti:: dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Város képviselő-testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ikt. szám: T-48-2/2011.

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011.június 02. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. május 9-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. május 9-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről 1. oldal / 123 A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. május 9-én 9:00 órai kezdettel

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 7-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 7-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 26-4/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 7-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 34, 35, 36, 37, 38, 39/2014. (II. 7.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak:, Bakó László, Benkőné Remport Lilla, Erdélyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-51/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-16/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. november 14-én 16,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. május 24. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 9. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. november 18. napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 648-7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 31-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 14.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 14.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 14.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 6-án 18.00. órakor a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti nagytermében megtartott Falugyűléséről. Jelen

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 53-4/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 32, 33/2013. (II. 8.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Kun László Károly. képviselő Mekler Andrea. képviselő Surányi Tibor. képviselő Száger Gyula. képviselő dr.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Kun László Károly. képviselő Mekler Andrea. képviselő Surányi Tibor. képviselő Száger Gyula. képviselő dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Petőfi Művelődési Ház tükrös termében 2014. december 9-én, 17 00 órakor megtartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: Gergőné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend:

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend: 1 Jegyzőkönyv Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25--én 17.00 órai kezdettel- a Tömegszervezetek házában - tartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságainak 2011. február 8-án megtartott összevont üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságainak 2011. február 8-án megtartott összevont üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságainak 2011. február 8-án megtartott összevont üléséről. Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Ügyrendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-11/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Czigány István képviselő Fülöp Lajosné képviselő Nátz

Részletesebben