Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb események történtek: Belső ellenőrzési csoport Az éves ellenőrzési terv alapján a Kispesti Uszoda évi költségvetési beszámolóinak vizsgálata folyamatban van. A Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház évi költségvetési beszámolóinak ellenőrzését érintő intézkedési terv nyomon követése. A évi képzési tervnek megfelelően belső ellenőrök kötelező továbbképzésén (ÁBPE-I.) való részvétel, a vizsga teljesítése. Belső auditban való közreműködés. A Belső Ellenőrzési Csoport létszáma május 16-tól: 2 fő. Építéshatósági iroda Hozott határozatok száma: 79 db Építési engedélyek száma: 7 db Használatbavételi engedélyek száma: 5 db Közterület foglalási engedélyek száma: 42 db A Tervtanács munkájában folyamatosan részt veszünk. A közterület foglalási engedélyek köréből két bizottsági ülésen 3 db kérelem került elbírálásra. Főépítész A főépítész folyamatosan tájékoztatja az érdeklődő ügyfeleket a beépítési lehetőségekről, az Építéshatósági Iroda részére véleményezést ad a tervezett beépítések helyes építészeti kialakításáról. A Puskás Ferenc Ált. Iskola tornaterem építési engedélyét benyújtottuk. Az Államigazgatási Hivatal a XX. kerületet jelölte ki az eljárás lebonyolítására. Az NKH a közlekedési terv elkészítését kérte, melyet megrendeltünk. A hatóságtól a szakhatósági engedélyt megkaptuk, melyet továbbítottunk az Építésügyi Hatóságnak. Az építési engedélyt megkaptuk, mely jogerőssé vált. A évi Wekerletelepi értékmegőrző és környezetrendező pályázatot a Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság elé terjesztettük. Ha a Költségvetési Munkacsoport elfogadja, megjelenik a helyi médiában. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

2 2 A Wekerletelep környezeti kultúrájának fejlesztése érdekében melléképület megújító programot dolgoztunk ki, melyet a Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság támogatott. Elkezdtük az Erkel Ferenc Általános Iskola tornaterem építési engedélyének meghosszabbítását. A Tűzoltóság a dokumentáció kiegészítését kérte tűzvédelmi tervfejezettel, melyet a Tervező benyújtott. A Tűzoltóság többszöri kérésünkre a szakvéleményét megadta. Elkezdtük a kiviteli terv előkészítését. Az OBI átköltözik a KÖ-KI Terminál épület együttesébe. A volt épületébe ALDI, JYSK stb áruházak költöznének, a tervet a Tervtanács elfogadta. Az Építéshatósági Iroda részére folyamatosan adjuk ki a közműfejlesztések engedélyezéséhez szükséges hozzájárulásokat. A Tervtanács kéthetente tartja ülését. Az alábbi tervek felülvizsgálata történt meg: Cím Elf. terv benyújtható Módosítás után benyújtható Mód. után ism. tervtan. elé Nem javasolja engedélyre Május 3. Almavirág tér 1. * Álmos u. 53. * Baross u. 14. * Gosztonyi Lajos u. 4. * Rozgonyi köz 12. * Vajk u. 5. * Zoltán u. 24. f/1. * Zoltán u. 24. f/2. * Május 17. Ady Endre út 83. * Csillag u. 4. * Gosztonyi Lajos u. 4. * Pannónia út 48. * Taksony u. 18. * Tulipán u. 50. * Zoltán u. 16. * Május 31. Baross u. 30/3. * Baross u. 30/4. * Csillag u. 14. * Jáhn Ferenc u * Karinthy Frigyes u. 32. * Pannónia út 48. * Pákozd u. 35. * Tálas u * Gyámhivatal Május napokon 4 fő vett részt az Országos Gyermekvédelmi Konferencián. Május 12-én a HVG Orac szervezésében a családjoggal kapcsolatos szakmai konferencián szintén részt vettünk. A részvételi lehetőségeket köszönjük május 26-tól 1 fő jogi asszisztens gyakornok 120 órás gyakorlatát végzi a gyámhivatalban. A belső audit a gyámhivatalban lezajlott. Az elmúlt időszakban 3 bírósági tárgyaláson vettünk részt, a keresetlevelek, beadványok beadása folyamatos. A gyámhivatalban a munka továbbra is a hatályos jogszabályok és az ISO alapján történik.

3 Hatósági iroda Vállalkozás igazgatás: Bejelentés köteles tevékenység: 19 Megszűnés: 21 Módosítás: 1 Átvezetés: 18 Működési és bejelentés köteles tevékenység: 3 Működési engedély köteles tevékenység: 3 Megszűnés: - Módosítás: - Átvezetés: 3 Kijelölés alapján kiadott működési eng: 3 Zenés táncos rendezvény engedélyezése: szabadtéri rendezvény engedély kérelem: 3 épületen belül tartott rendezvény: 1 Telepengedélyezés: Benyújtott kérelem: - Megszűnés: 2 Folyamatban lévő: 1 Panasz: 2 Egyéb: 4 Mezőgazdaság, állattartás: Ebtartás miatti intézkedés: 4 Macskatartás: 1 Tetem elszállítás: 3 Ebnyilvántartás: 760 Hatósági ellenőrzések: Általános ellenőrzés (üzlet): 33 Telephely ellenőrzés: 1 Hagyatéki helyszín: 5 Ebtartás ellenőrzés: 6 Lakossági panasz vizsgálat: 3 Igazolás átadása ellenőrzéssel: 16 Gazos ingatlan: 5 A rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen tartott ellenőrzésen az ellenőrök részt vettek.. Ügyfélszolgálat: Beadvány: 92 Tulajdoni lap igény: 7 Kompenzációs beadvány: 29 Hatósági bizonyítvány Özvegyi: 4 Élettársi 2 Életbenléti 2 Talált tárgy: 7 Hagyaték: Leltár: 114 Alszámra érkezett irat: 508 3

4 4 Humánszolgáltatási iroda Tovább folytatódtak a normatíva igénylést megalapozó ellenőrzések. Érettségi folyamatos bonyolítását, a tételek átvételét és kiadását irodánk folyamatosan végzi. A 16/2011.(IV.29.) NEFMI rendelet alapján a nyári szociális étkezés előkészítését végzi irodánk. Egyeztetésre kerültek a 2011/2012-es tanév óraszámai és a pedagógus álláshelyei. Csermely Gábor igazságügyi szakértővel és a VAMÜSZ munkatársaival részt vett irodánk az óvodákban és a bölcsődékben végzett helyszíni vizsgálatokon, valamint a Bölcsődék Napjára szervezett konferencián és az óvodavezetői munkaközösség által szervezett kerületi Föld napi rendezvényen. Az iroda lebonyolította a kerületi óvodai beiratkozást, majd egyeztető megbeszélést hívott össze az óvodavezetői munkaközösség részére a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban. Kerületi szinten óvodai intézményenként megszervezte és munkatársunk részt vett a gyermekek elhelyezését vizsgáló felvételi bizottságokban. A képviselő-testület elfogadta az óvodai és iskolai alapító okiratok módosítását, államkincstári dokumentációjuk elkészítése folyamatban van. A KOSIE bizottság döntött a Deák Gimnázium felnőttoktatási térítési- és tandíjfizetésről, valamint az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési- és tandíjfizetésről szóló rendelet módosításáról, melyet a képviselő-testület számára döntésre előkészített irodánk. A KOSIE bizottság döntött az idegennyelvtanárok külföldi tanulmányútjára kiírt pályázat támogatottjáról. Az intézmények a nyári táborozási igényeik alapján értesítést kaptak a rendelkezésükre álló költségeikről, a táborozásban résztvevő pedagóguslétszámról, táboronkénti bontásban. A Kispesti Egészségügyi Intézet jelentése a képviselő-testület elé a zárszámadással együtt került, azt a képviselő-testület elfogadta. Dr. Bizek Dezső fogorvos praxishosszabbításra vonatkozó kéréssel fordult önkormányzatunkhoz ezt a júniusi bizottsági és a képviselő-testület elé terjeszti irodánk. Dr. Apjok Enikő házi gyermekorvos kéréssel fordult hozzánk; praxisának megszüntetése előnyös az önkormányzatnak, mert a két másik kis körzet életképes marad, megszüntetés esetén kártalanítás szükséges a KOSIE bizottság már tárgyalta, megküldtük a pénzügyi bizottságnak. A pénzügyi bizottság további pontosításra visszaküldte. A Heim Pál Gyermekkórház (gyermekek ügyeleti ellátásával kapcsolatosan) főigazgatója a támogatási összegről elszámolt, kéri a szerződés meghosszabbítását. Az önkormányzat változatlan összeggel újítaná meg a szerződést (142,2 eft-ot fizettünk havonta a Heim Pál Kórháznak 2010-ben,ez az eredeti összeg 35,4%-a) Aláírás folyamatban, szerződés kiegészítést irodánk elküldte (összeg biztosítva a költségvetési rendelet sorában). Az egészségmegőrző és betegség-megelőző pályázat keretösszegét a KOSIE bizottság felosztotta és döntött a támogatások mértékéről. Pályázók kiértesítve, támogatási szerződések aláírás alatt. Az alapítványok támogatása a júniusi képviselő-testület elé kerül. A közművelődési pályázatok elbírálása megtörtént, a támogatási szerződések aláírása és pénztári kifizetés folyamatban van. Módosításra került a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár alapító okirata és SZMSZ-e. Képviselő-testület elé terjesztette irodánk a kitüntető díj alapítására vonatkozó rendelet módosítását. A diákolimpiai versenysorozat keretein belül folytatódtak a nagypályás labdarúgó bajnokság mérkőzései és megrendezésre kerültek a IV. korcsoportos kispályás bajnokság tavaszi fordulói és döntői. Az Eötvös iskola csapatai részt vettek az I., és II. korcsoportos kispályás labdarúgó bajnokság budapesti döntőjében. 181 versenyző részvételével atlétikai többpróba versenyt rendezett irodánk a fiúk részére az önkormányzati sporttelepen. Május 10-én elkezdődött a 10 fordulós meghívásos műfüves kispályás labdarúgó bajnokság, 6 csapat részvételével. Május 7-én elindult a Kispest Open strandröplabda bajnokság, mely amatőr és profi kategóriákban kínál sportélményt a résztvevőknek. Irodánk elkezdte a hagyományos fővárosi szintű középiskolás strandröplabda tornánk szervezését és lebonyolítását. Irodánk szervezi a június 4-i önkormányzati sportnapot és gulyásfőző verseny szervezését a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár segítségével.

5 5 Jegyzői kabinet iroda Védelmi referens Végrehajtásra került a KVB 01. számú Riasztási, értesítési készenlétbe helyezési és a 17. számú Kulturális javak védelmének terve. A Szolgálati utasítás a KVB ügyelet részére átdolgozásra került a Htv módosítása kapcsán. Részt vett május 17-én a Honvédelmi Minisztérium és a Fővárosi Védelmi Bizottság által szervezett X. ker. Kőér utca 1. sz. alatti bázison rendezett katasztrófa-védelmi bemutatón. A KVB új riasztási jegyzéke elkészült és a kerületi kapitányságon a cseréje megtörtént. A kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség részére a szervezet műszak-mentő kézi raj állomány adatainak ellenőrzése is megtörtént. Humánpolitikai csoport: Az aktuális Magyar Államkincstár részére történő - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. Előkészítettük 7 fő helyettesítését, 5 fő átsorolását, 2 fő jubileumi jutalmát, 2 fő kinevezését. ISO minőségügyi referens tájékoztatója A hivatal folyosóira április elején kihelyezett ügyfél-elégedettséget vizsgáló anonim, "Felmérő adatlap" című kérdőívből eddig 55 darab érkezett vissza, melyek döntő többsége pozitív értékelésű az ügyintézők udvariassága, érthetősége és segítőkészségének tekintetében. A hivatal belső auditja május 16. és 27. közötti időszakban lezajlott, a kiértékelés folyamatban van. A külső auditálásra június 14-én kerül sor, a külső auditorral az egyeztetés megkezdődött. A beszállítói kérdőívek feldolgozása megtörtént, a 23 partner értesítése megtörtént. Jogi iroda Peres ügyek Az Önkormányzatunk által Csiszár Miklós és társai alperesek ellen a Budapest XIX. kerületi hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIX. kerület, Fő u. 51. szám alatt található ingatlan 38/200-ad tulajdoni hányada vonatkozásában csereszerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított peres eljárásban a tárgyalás berekesztésre került; ítélethozatalra elhalasztva. A Lőrincz Gabriella felperes által kártérítés (fa által okozott kár, Ft és ezen összeg járulékai) ügyében indított perben a másodfokon eljárt bíróság jóváhagyta az elsőfokú, Önkormányzatunkat marasztaló ítéletet. Írásbeli döntés még nem áll rendelkezésre, de az ítélet alapja a szóbeli indokolás szerint az volt, Önkormányzatunk tételes kimutatás hiányában nem tudta igazolni, hogy (általában elvárható módon) karbantartotta az adott fát. A Bakos Tibor Géza ellen rágalmazás miatt az Önkormányzat által indított eljárásban tanúk meghallgatására került sor; a tárgyalás elhalasztásra került. A Járóka József felperes által az Önkormányzat mint I. rendű alperes és Finna Lászlóné családgondozó mint II. rendű alperes ellen személyiségi jog megsértése tárgyában folyó perben felperes Finna Lászlónéval szemben elállt a keresettől. Alperesi kérdésre a felperes előadta, hogy jövedelme csak az Önkormányzattól származik. A bíró megkeresi az Igazságügy Hivatalt, mert a felperes állítása szerint a kirendelt képviselőjével egy éve semmi módon nem tudja felvenni a kapcsolatot. A bíróság a tárgyalást október hó 13. napján órára halasztotta. Egyéb ügyek A Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda ügyeiben az általuk előkészített bérleti szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésre, társasházi alapító okirat módosítások, SZMSZ-ek véleményezésére, társasházi ingatlan használatára vonatkozó megállapodás előkészítésére, valamint a korábban megkötött szerződésekhez kapcsolódó földhivatali és egyéb ügyintézésre, lejárt bérleti szerződés alapján helyiség kiürítésével kapcsolatos eljárás megindítására került sor. Részt vettünk a GANZ Műszer Művek Zrt. közgyűlésén. Egyéb irodákhoz tartozó ügyekkel kapcsolatosan közreműködtünk támogatási és vállalkozási szerződések (többek között a gyermeknaphoz kapcsolódó szerződések, a gyermekházban működő lift karbantartására vonatkozó szerződés, stb.), megbízási- és munkaszerződések, szerződés-hosszabbítások előkészítése, ügyintézése tekintetében. A köztemetéses, egyéb végrehajtási és gépkocsi kárigényes ügyek vitele folyamatos.

6 6 Folyamatosan zajlik továbbá irodánkon a korábban és újonnan megbízott ügyvédi irodák közötti átadásátvétel. Birtokvédelem A beszámolási időszakban 2 helyt adó határozat és 1 eljárást megszüntető végzés született. Közbeszerzés Az Iroda közbeszerzési referense által készített beszámoló alapján a közbeszerzésekkel kapcsolatban a következő tájékoztatást adom: Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások: A Kispest Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő szilárd burkolatú utak, járdák, parkolók, csapadékvíz-elvezető rendszer/ek karbantartása, javítása, járda úttest csatlakozások akadálymentes átalakítása járdasüllyesztéssel tárgyú eljárásban a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van. A közbeszerzési tanácsadó bonyolítású Szállítási szerződés ajánlatkérő fenntartásában lévő Kispesti PszichoCentrum (Forrásház Gondozási Központ) részére eszközök beszerzése tárgyában, a KMOP /B-2f kódszámú Európa Uniós pályázat keretében - tárgyú eljárásban a közreműködő szervezet ismételten kérte az felhívásban és ajánlati dokumentációban foglaltak javítását. A közreműködő szervezet hozzájárulása után van lehetőség csak az ajánlattételi felhívás közzétételére. A közbeszerzési tanácsadó bonyolítású Vállalkozási Szerződés keretében a Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzat fenntartásában működő a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat telephelyei és a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ ellátottjainak, a Gazdasági Ellátó Szervezethez (GESZ) tartozó óvodák, általános iskolák, és gimnázium közétkeztetési feladatainak ellátása szorgalmi időszakban, valamint a nyári napközis tábor közétkeztetési feladatainak ellátása az iskolai szorgalmi időn kívül, és ételhulladék elszállítása, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő főző- és befejezőkonyhák üzemeltetése, főző- befejező- és tálalókonyhák fejlesztése az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint - tárgyú eljárásban az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság az ajánlattételi felhívást jóváhagyta. Az ajánlati dokumentáció véglegesítése folyamatban van. Folyószámlahitel-szerződés megkötése tárgyában induló közbeszerzési eljárásban a tárgyalás és értékelés június 2-án lesz. Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére könyvvizsgálói feladatok beszerzése - tárgyú eljárásban Ajánlatkérői döntés elhúzódása miatt a Kbt (3) bekezdés h) pontja alapján a szerződéskötés időpontja elhalasztásra került, melyről valamennyi ajánlattevő tájékoztatása megtörtént. Személygépkocsik beszerzése - tárgyú eljárásban az ajánlattételi felhívás mellékletével, ajánlati dokumentációval együtt az ajánlattevőknek megküldésre került. Ajánlattételi határidő: A Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat és intézményei számára tárgyú eljárásban az ajánlattételi felhívás én a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre került. A közterületi térfigyelő rendszer vásárlása tárgyában a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban. A Nagysándor József utca Petőfi u közötti közterületi játszótér (központi játszótér) bővítési és sportpálya befedési munkái tárgyában a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban. Polgármesteri engedély alapján a KÖZPARK Kht. ügyében zöldhulladék szállítása tárgyában közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban. Polgármesteri engedély alapján a KÖZPARK Kht. ügyében gépjárművek beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban. Okmányiroda Az egyéni vállalkozók éves ellenőrzése folyamatosan történik, az ügyfelek a kiküldött felhívásokban foglaltaknak eleget tesznek (bemutatják a végzettségüket bizonyító okmányokat, működési engedélyüket.) Május 24-én az egyszerűsített honosítási eljárás keretében 23 polgár tette le állampolgársági esküjét. Május 26-án a minőségbiztosítási belső audit rendben lezajlott. Az anyakönyvvezetők születést nem anyakönyveztek. 21 haláleset került anyakönyvezésre, és 15 jegyespár kötött házasságot.

7 7 Az okmányirodai feladatok szolgáltatási színvonalának szinten tartása és javítása érdekében a hivatal május elején elvégezte a feladatok ellátásához szükséges számítástechnikai eszközök (monitorok és irodai nyomtatók) karbantartását május közötti időszakban az okmányirodán intézett nem iktatott ügyek száma a következőképpen alakult: vezetői engedély adatfelvételezés: 382 db ideiglenes vezetői engedély kiadás: 23 db nemzetközi vezetői engedély kiadás: 11 db állandó személyazonosító igazolvány kiadás: 452 db ideiglenes személyazonosító igazolvány: 97 db útlevél adatfelvételezés: 232 db törzskönyvkiadás: db forgalmi engedély kiadás: 682 db lakcímkártya kiadás: 493 db mozgásában korlátozott parkolási igazolványa 42 db ügyfélkapu 75 db Pénzügyi és gazdasági iroda ig db kifizetési utalvány pénzügyi kiegyenlítése történt meg bankon, illetve pénztáron keresztül, valamint db számla került kiállításra. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány: M Ft Folyószámla állomány: M Ft Folyamatosan részt veszünk az uniós és hazai pályázatok pénzügyi és számviteli elszámolásának lebonyolításában. Sor került a KMOP-4.5.2/B-2f kódszámú Kispesti Pszichocentrum pályázat ellenőrzésére. Határidőre elküldtük a KSH részére évi éves és I. negyedéves beruházási statisztikát. Beküldtük az ÁSZ részére a évről szóló könyvvizsgálói jelentést és a zárszámadási rendelet elfogadásáról szóló képviselő-testületi jegyzőkönyvi kivonatot. Gondnoksági területen a napi üzemeltetési feladatokon felül részt vettünk rendezvények előkészítésében. Elvégeztük a belső auditálást a kijelölt szervezeti egységeknél. MÁK felé kérvényeztük a családtámogatási folyószámla feletti rendelkezést, hogy a kijelölt eseti gondnok részére a családtámogatást folyósítani tudjuk. A helyi adóbevételek alakulása és között a következő: Adónem Előirányzat Teljesítés Telj. %-a Építményadó Telekadó Gépjármű adó Késedelmi pótlék, bírság Összesen Bérlakás elidegenítés - előirányzat E Ft - teljesítés E Ft - teljesítés aránya a tervezetthez képest 14 %

8 8 Polgármesteri kabinet iroda Május 8-án az önkormányzat vezetőinek részvételével rendezték meg a Méltóság Napja Templom harangszentelő ünnepségét, és az elesettek, munka nélkül maradtak támogatását célzó program elindítását. Az Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódóan, több szervezet is önkéntes napot szervezett a kerületben: Május 10-én a FŐTÁV dolgozói végeztek jelentős önkéntes munkát a Vass Lajos Általános Iskolában. Május 20-án, a Szeretethíd napja keretében, a református szeretetszolgálat négy önkéntese vett részt a nyugdíjasház lakóinak gondozásában. Május 21-én, a Teszedd! közösségi akció keretében, hetven fő vett részt a kiserdő két szakaszának a kitakarításában. Május 18-án kulcsátadó ünnepség keretében mutatták be a kerület vezetőinek a várhatóan szeptemberre elkészülő KÖ-KI Terminált. Május én rendezték meg a 7. Wekerlei Székelykapu Napok rendezvénysorozatot. Május 29-én a Kispesti Uszodában rendezték meg a kerületi gyermeknapot. Május 30-án a városháza dísztermében rendezték meg a Kispesti Véradók Egyesülete által szervezett véradást. Kakaó Túra elnevezésű program keretében ismerkedhetnek meg a kispesti gyerekek a városházával. Június 1-jén a városházán köszöntötték a Pódo-Híd Roma-magyar Diák Kulturális Fesztiválon sikerrel fellépő tanulóit és felkészítő tanáraikat. Az elmúlt időszakban három pályázat ügyében döntött a vállalkozásba-adási munkacsoport. A szokásos rendben folytatódott az informatika részére átadott hivatali hirdetmények, testületi anyagok honlapon történő közzététele, a rendeletek frissítése, a pályázatok közzététele, stb.). Új internetes kapcsolat kiépítésére került sor (Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kispesti Kaszinó) Folytatódott a kerületi informatikai rendszer feltérképezése. Szabálysértési iroda Szabálysértési ügykörben május 5. és június 1. között 76 db ügyirat került főszámos iktatásra, ebből a feljelentések száma 47 db. A közterület-felügyelet, a rendőrség, a zöldprogram iroda, és a társhatóságok a vizsgált időszakban, 32 esetben éltek feljelentéssel a közrendet, köztisztaságot veszélyeztető cselekmények elkövetői ellen. Tankötelezettség megszegése miatt, a vizsgált időszakban 15 db feljelentés került megküldésre. Az iroda folyamatosan tesz eleget a jogszabályokban foglalt kötelezettségének, mely a szabálysértési eljárások lefolytatásán túl, a társhatóságok, rendőrségek megkeresése alapján történő adatszolgáltatást, valamint a közérdekű munkavégzés időpontjának és helyének kijelölése tárgyában hozott határozatokat, továbbá a tanúi meghallgatásokat is magában foglalja. A vizsgált időszakban, e tárgykörben, 26 esetben érkezett megkeresés irodánkra. A vizsgált időszakban az iroda a minőségügyi kézikönyvben meghatározott folyamatok szerint végezte munkáját. A hivatal belső auditálásában, melyre május második felében került sor, az iroda négy munkatársa aktívan is részt vállalt. Szociális és gyermekvédelmi iroda A szociális és lakásügyi bizottság az előző beszámoló időpontját május 4. követően május 17-én és május 24-én rendkívüli, május 31-én rendes ülést tartott, melyek keretében az alábbi napirendi pontokról tárgyalt. 1. Beszámoló a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat évi munkájáról

9 9 2. Beszámoló a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Csoportjának évi munkájáról 3. A Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának módosítása 4. Lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek 5. Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések véleményezése 6. Szociális ellátások megállapítása iránti kérelmek elbírálása A bizottság nyílt ülését május 31-én a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Wekerlei Gondozási Központjában (1192 Corvin krt. 32.) tartotta, azonban előtte szakemberek és szakértők jelenlétében látogatást tett a Forrásház Gondozási Központban. Zárt ülései során 29 szociális ügyben érkezett fellebbezést véleményezett, továbbá 250 szociális ellátás megállapítására irányuló kérelemről döntött első fokon. A bizottság várhatóan június 14-én, valamint június 21-én rendkívüli ülést tart. Rendes ülése június 28-án lesz. A súlyosan mozgáskorlátozott személyek április 30-áig nyújthatták be gépkocsiszerzési, gépkocsiátalakítási, továbbá a tárgyévre vonatkozó közlekedési támogatás iránti igényüket. A beérkező kérelmek feldolgozása folyamatosan zajlott. Közlekedési támogatás kifizetésére május 31-éig 79 személy jogán került sor. Gépkocsiszerzési támogatásra 7 személy szerzett jogosultságot. Az elmúlt hónapban szociális rászorultsági alapon 51 személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapítottuk meg és adtunk ki részükre egy év időtartamra hatósági bizonyítványt, mely az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételét teszi lehetővé számukra. Az ezen ellátás iránti fokozott igény 2009-től kezdődően figyelhető meg. Jelenleg 215 fő rendelkezik ilyen jogosultsággal. A szociális előirányzatok felhasználásáról vezetett nyilvántartási adatok szerint május 31-éig az iroda feladatkörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások címén Ft-ot fizettünk ki a rászorultak részére, mely összeg 6,88 %-kal haladja meg az időarányos teljesítés mértékét. (2011. május 31-éig az aktív korúak ellátására rendelkezésre álló előirányzat összegének 76,20 %-át, míg a lakásfenntartási támogatásra tervezett előirányzat esetében 52,09 %-át használtuk fel.) Tekintettel arra, hogy május 31-ével befejeződik az új jogszabály szerint pályázat útján biztosított rövid időtartamú napi 4 órás, három hónapig tartó közcélú foglalkoztatás, június 1-jétől emelkedés várható a bérpótló juttatásra jogosultak létszámában. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglalt rendelkezés szerint intézkedtünk a június hónapban esedékes óvodáztatási támogatás kiutalásáról, mely alkalommal 19 család 23 óvodáskorú gyermeke jogán Ft összegű támogatás került folyósításra, melyet 100%-ban a központi költségvetés biztosít. A május 23-án indult ügyekben már a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet 2. és 3. mellékletében foglaltak szerint látjuk el a szociális ellátások megállapításával kapcsolatos feladatainkat. Társadalmi kapcsolatok irodája Az önkormányzati intézményeket, a társirodákat és a civil szervezeteket folyamatosan tájékoztattuk az aktuális pályázati lehetőségekről. A TÁMOP / azonosítószámú Általános iskolai felső tagozatos tanulók komplex integrációs programja c. pályázatunk vonatkozásában az ESZÁ-nak május 30-án megküldtük a projektzáró dokumentumokat (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés). A Kerékpározó Kispest című, KMOP azonosító számú pályázat kapcsán a Pro Régió Ügynökség teljesítette az 1. sz. kifizetési kérelem támogatás tartalmának kiegyenlítését a kivitelező és az önkormányzat felé. A 2. sz. kifizetési kérelem hiánypótlása folyamatban van május 30-án beküldtük a projektzáró dokumentumokat a Pro Régiónak (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés). A TÁMOP Lépésről lépésre pályázat kapcsán az ESZÁ-nak június 1-jén beküldtük a projektzáró dokumentumokat (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés).

10 10 A TÁMOP uniós kompetenciafejlesztés pályázat kapcsán a közreműködő szervezet lezárta a szabálytalansági eljárást, eredményeképpen egy havi projekt menedzsment költséget ( Ft) nem fogunk tudni lehívni a támogatásból. A 2. sz. projekt előrehaladási jelentést elfogadta az ESZA. A KMOP Komponens keretében benyújtott, Az I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című pályázat vonatkozásában az 1. sz. kifizetési kérelmet beküldtük a VÁTI-hoz. A Tágra nyitott ajtó Tudásdepó Expressz Wekerlén TÁMOP könyvtárfejlesztési pályázat lebonyolítása a Wekerlei Gyermekházban folyamatosan zajlik, a rendezvények eddig ütemterv szerint megtartásra kerültek. A polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálatának akadálymentesítésére kiírt KMOP pályázatot benyújtottuk a VÁTI-ba, az időközben kiírt hiánypótlást is teljesítettük feléjük. Az ÁROP szervezetfejlesztési pályázat hiánypótlásához korrekciót kért a VÁTI, melyet május 30-ig teljesítettünk. Az Európai Bizottságtól Eurót nyertünk a nyári testvérvárosi programokra. Egyéb: Négy 90 éves és egy 95 éves kispesti lakos születésnapi köszöntésének megszervezése, lebonyolítása. Cigány koordinációs feladatok ellátása folyamatos. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda I. Vagyongazdálkodás a.) Vagyongazdálkodás vagyonnyilvántartás területén: 4 db ingatlant (Kossuth u. 5., Tulipán u. 14, Vas Gereben u. 105., Vas G. u. 229.) versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással történő értékesítésre ismételten meghirdettünk, a jelentkezés határideje folyamatos. Pályázat még nem érkezett. 8 db lakást nyilvános, forgalmi értéken történő eladásra hirdetünk, a jelentkezési határidő folyamatos. Csak érdeklődők vannak, de idén még nem kelt el lakás. A Táncsics u. 1. szám alatti korlátozottan forgalomképes, nem lakás célú helyiséget folyamatosan hirdetjük bérbeadásra. A Fő u. 22. szám alatti Vigadó épületre a pályázatot a testület döntése alapján ismételten meghirdettük, a jelentkezési határidő május 11. volt, de újra eredménytelenül zárult. A Vak Bottyán utca útszélesítése miatt az ingatlanok megvételére testület döntése alapján a szerződéseket megkötöttük, az ingatlanokat birtokba vettük, megrendeltünk a bontási dokumentációkat. A Vak B. u. 78., 79.,80 és 81., 82., 83., 84. (Simonyi Zs. u. 66.) sz. alatti ingatlanok bontási engedélyét megkaptuk. A Simonyi u. 70. sz. alatti ingatlan esetén még folyik a bontási engedélyezési eljárás. A bontási engedélyeket átadtuk a KÖ-KI beruházójának a bontás elvégzése céljából az önkormányzat és a beruházó közötti hatoldalú megállapodásban foglaltak szerint. A lakóközösségi pályázat kiírásáról a tulajdonosi bizottság márciusi ülésen döntött, a jelentkezési határidő április 22. volt. A pályázat lezárult, a munkacsoport a pályázatokat feldolgozta, helyszínelte, az előterjesztést a soron következő ülésén tárgyalja a bizottság. A tulajdoni lapok és helyszínrajzok rendelése folyamatosan történik Az ingatlanokban történt változások a kataszterben átvezetésre kerültek. A panel pályázatok szerződései a jogi iroda segítségével folyamatosan készülnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az üzlethelyiségek bérleti díjfizetésének teljesítését, a két hónapot elérő hátralékosokat figyelmeztetjük a fizetésre, a három havi tartozást elérő bérlőket felszólítjuk, ha nem fizetnek, a szerződést felmondjuk. Az áprilisban kiadott 4 felszólítás következményeként egy szerződést mondtunk fel május 31-re, a helyiséget kiürítették. A tulajdonosi bizottság az elmúlt időszakban két ülést tartott. A bizottsági a május 3-i ülésén 7 ügyet tárgyalt meg, ebből egy ügy kerül testület elé, a május 23-i ülésén 5 db ügyben hozott döntést. b.) Lakáselidegenítés Az előző években előszerződéssel megkötött adásvételi szerződések véglegesítései folyamatban vannak. Tovább folytatódik a részletre megvásárolt lakások hátralékban lévő tulajdonosainak felszólítása, adott esetben jogi lépéseket teszünk a behajtásra. Mielőtt ügyvédi behajtási átadjuk a hátralékos ügyeket, irodánk felszólító levelet küld ki. Az elmúlt időszakban 1 esetben adtunk ki felszólítást

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 34/2015 Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő neve Papp István jegyző Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése Vezetői

Részletesebben

JEGYZŐJE. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdése értelmében:

JEGYZŐJE. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdése értelmében: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI JEGYZŐJE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. április 4. napján tartandó ülésére. Tárgy: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

JEGYZŐJE. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése értelmében:

JEGYZŐJE. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése értelmében: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI JEGYZŐJE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. március 27. napján tartandó ülésére! Tárgy: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2009 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának 5/2009. (III.20.) számú, az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó Városi Önkormányzat Aljegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. 2146/2012/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/570-../2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. március

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 1425/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős:

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 181. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 181. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 181. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

2014. február 13-i rendes ülésére

2014. február 13-i rendes ülésére 1 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről 1. melléklet Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére Készítette: Dr. Gaál

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr Uhrin Anna aljegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4

Részletesebben