Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb események történtek: Belső ellenőrzési csoport Az éves ellenőrzési terv alapján a Kispesti Uszoda évi költségvetési beszámolóinak vizsgálata folyamatban van. A Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház évi költségvetési beszámolóinak ellenőrzését érintő intézkedési terv nyomon követése. A évi képzési tervnek megfelelően belső ellenőrök kötelező továbbképzésén (ÁBPE-I.) való részvétel, a vizsga teljesítése. Belső auditban való közreműködés. A Belső Ellenőrzési Csoport létszáma május 16-tól: 2 fő. Építéshatósági iroda Hozott határozatok száma: 79 db Építési engedélyek száma: 7 db Használatbavételi engedélyek száma: 5 db Közterület foglalási engedélyek száma: 42 db A Tervtanács munkájában folyamatosan részt veszünk. A közterület foglalási engedélyek köréből két bizottsági ülésen 3 db kérelem került elbírálásra. Főépítész A főépítész folyamatosan tájékoztatja az érdeklődő ügyfeleket a beépítési lehetőségekről, az Építéshatósági Iroda részére véleményezést ad a tervezett beépítések helyes építészeti kialakításáról. A Puskás Ferenc Ált. Iskola tornaterem építési engedélyét benyújtottuk. Az Államigazgatási Hivatal a XX. kerületet jelölte ki az eljárás lebonyolítására. Az NKH a közlekedési terv elkészítését kérte, melyet megrendeltünk. A hatóságtól a szakhatósági engedélyt megkaptuk, melyet továbbítottunk az Építésügyi Hatóságnak. Az építési engedélyt megkaptuk, mely jogerőssé vált. A évi Wekerletelepi értékmegőrző és környezetrendező pályázatot a Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság elé terjesztettük. Ha a Költségvetési Munkacsoport elfogadja, megjelenik a helyi médiában. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

2 2 A Wekerletelep környezeti kultúrájának fejlesztése érdekében melléképület megújító programot dolgoztunk ki, melyet a Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság támogatott. Elkezdtük az Erkel Ferenc Általános Iskola tornaterem építési engedélyének meghosszabbítását. A Tűzoltóság a dokumentáció kiegészítését kérte tűzvédelmi tervfejezettel, melyet a Tervező benyújtott. A Tűzoltóság többszöri kérésünkre a szakvéleményét megadta. Elkezdtük a kiviteli terv előkészítését. Az OBI átköltözik a KÖ-KI Terminál épület együttesébe. A volt épületébe ALDI, JYSK stb áruházak költöznének, a tervet a Tervtanács elfogadta. Az Építéshatósági Iroda részére folyamatosan adjuk ki a közműfejlesztések engedélyezéséhez szükséges hozzájárulásokat. A Tervtanács kéthetente tartja ülését. Az alábbi tervek felülvizsgálata történt meg: Cím Elf. terv benyújtható Módosítás után benyújtható Mód. után ism. tervtan. elé Nem javasolja engedélyre Május 3. Almavirág tér 1. * Álmos u. 53. * Baross u. 14. * Gosztonyi Lajos u. 4. * Rozgonyi köz 12. * Vajk u. 5. * Zoltán u. 24. f/1. * Zoltán u. 24. f/2. * Május 17. Ady Endre út 83. * Csillag u. 4. * Gosztonyi Lajos u. 4. * Pannónia út 48. * Taksony u. 18. * Tulipán u. 50. * Zoltán u. 16. * Május 31. Baross u. 30/3. * Baross u. 30/4. * Csillag u. 14. * Jáhn Ferenc u * Karinthy Frigyes u. 32. * Pannónia út 48. * Pákozd u. 35. * Tálas u * Gyámhivatal Május napokon 4 fő vett részt az Országos Gyermekvédelmi Konferencián. Május 12-én a HVG Orac szervezésében a családjoggal kapcsolatos szakmai konferencián szintén részt vettünk. A részvételi lehetőségeket köszönjük május 26-tól 1 fő jogi asszisztens gyakornok 120 órás gyakorlatát végzi a gyámhivatalban. A belső audit a gyámhivatalban lezajlott. Az elmúlt időszakban 3 bírósági tárgyaláson vettünk részt, a keresetlevelek, beadványok beadása folyamatos. A gyámhivatalban a munka továbbra is a hatályos jogszabályok és az ISO alapján történik.

3 Hatósági iroda Vállalkozás igazgatás: Bejelentés köteles tevékenység: 19 Megszűnés: 21 Módosítás: 1 Átvezetés: 18 Működési és bejelentés köteles tevékenység: 3 Működési engedély köteles tevékenység: 3 Megszűnés: - Módosítás: - Átvezetés: 3 Kijelölés alapján kiadott működési eng: 3 Zenés táncos rendezvény engedélyezése: szabadtéri rendezvény engedély kérelem: 3 épületen belül tartott rendezvény: 1 Telepengedélyezés: Benyújtott kérelem: - Megszűnés: 2 Folyamatban lévő: 1 Panasz: 2 Egyéb: 4 Mezőgazdaság, állattartás: Ebtartás miatti intézkedés: 4 Macskatartás: 1 Tetem elszállítás: 3 Ebnyilvántartás: 760 Hatósági ellenőrzések: Általános ellenőrzés (üzlet): 33 Telephely ellenőrzés: 1 Hagyatéki helyszín: 5 Ebtartás ellenőrzés: 6 Lakossági panasz vizsgálat: 3 Igazolás átadása ellenőrzéssel: 16 Gazos ingatlan: 5 A rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen tartott ellenőrzésen az ellenőrök részt vettek.. Ügyfélszolgálat: Beadvány: 92 Tulajdoni lap igény: 7 Kompenzációs beadvány: 29 Hatósági bizonyítvány Özvegyi: 4 Élettársi 2 Életbenléti 2 Talált tárgy: 7 Hagyaték: Leltár: 114 Alszámra érkezett irat: 508 3

4 4 Humánszolgáltatási iroda Tovább folytatódtak a normatíva igénylést megalapozó ellenőrzések. Érettségi folyamatos bonyolítását, a tételek átvételét és kiadását irodánk folyamatosan végzi. A 16/2011.(IV.29.) NEFMI rendelet alapján a nyári szociális étkezés előkészítését végzi irodánk. Egyeztetésre kerültek a 2011/2012-es tanév óraszámai és a pedagógus álláshelyei. Csermely Gábor igazságügyi szakértővel és a VAMÜSZ munkatársaival részt vett irodánk az óvodákban és a bölcsődékben végzett helyszíni vizsgálatokon, valamint a Bölcsődék Napjára szervezett konferencián és az óvodavezetői munkaközösség által szervezett kerületi Föld napi rendezvényen. Az iroda lebonyolította a kerületi óvodai beiratkozást, majd egyeztető megbeszélést hívott össze az óvodavezetői munkaközösség részére a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban. Kerületi szinten óvodai intézményenként megszervezte és munkatársunk részt vett a gyermekek elhelyezését vizsgáló felvételi bizottságokban. A képviselő-testület elfogadta az óvodai és iskolai alapító okiratok módosítását, államkincstári dokumentációjuk elkészítése folyamatban van. A KOSIE bizottság döntött a Deák Gimnázium felnőttoktatási térítési- és tandíjfizetésről, valamint az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési- és tandíjfizetésről szóló rendelet módosításáról, melyet a képviselő-testület számára döntésre előkészített irodánk. A KOSIE bizottság döntött az idegennyelvtanárok külföldi tanulmányútjára kiírt pályázat támogatottjáról. Az intézmények a nyári táborozási igényeik alapján értesítést kaptak a rendelkezésükre álló költségeikről, a táborozásban résztvevő pedagóguslétszámról, táboronkénti bontásban. A Kispesti Egészségügyi Intézet jelentése a képviselő-testület elé a zárszámadással együtt került, azt a képviselő-testület elfogadta. Dr. Bizek Dezső fogorvos praxishosszabbításra vonatkozó kéréssel fordult önkormányzatunkhoz ezt a júniusi bizottsági és a képviselő-testület elé terjeszti irodánk. Dr. Apjok Enikő házi gyermekorvos kéréssel fordult hozzánk; praxisának megszüntetése előnyös az önkormányzatnak, mert a két másik kis körzet életképes marad, megszüntetés esetén kártalanítás szükséges a KOSIE bizottság már tárgyalta, megküldtük a pénzügyi bizottságnak. A pénzügyi bizottság további pontosításra visszaküldte. A Heim Pál Gyermekkórház (gyermekek ügyeleti ellátásával kapcsolatosan) főigazgatója a támogatási összegről elszámolt, kéri a szerződés meghosszabbítását. Az önkormányzat változatlan összeggel újítaná meg a szerződést (142,2 eft-ot fizettünk havonta a Heim Pál Kórháznak 2010-ben,ez az eredeti összeg 35,4%-a) Aláírás folyamatban, szerződés kiegészítést irodánk elküldte (összeg biztosítva a költségvetési rendelet sorában). Az egészségmegőrző és betegség-megelőző pályázat keretösszegét a KOSIE bizottság felosztotta és döntött a támogatások mértékéről. Pályázók kiértesítve, támogatási szerződések aláírás alatt. Az alapítványok támogatása a júniusi képviselő-testület elé kerül. A közművelődési pályázatok elbírálása megtörtént, a támogatási szerződések aláírása és pénztári kifizetés folyamatban van. Módosításra került a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár alapító okirata és SZMSZ-e. Képviselő-testület elé terjesztette irodánk a kitüntető díj alapítására vonatkozó rendelet módosítását. A diákolimpiai versenysorozat keretein belül folytatódtak a nagypályás labdarúgó bajnokság mérkőzései és megrendezésre kerültek a IV. korcsoportos kispályás bajnokság tavaszi fordulói és döntői. Az Eötvös iskola csapatai részt vettek az I., és II. korcsoportos kispályás labdarúgó bajnokság budapesti döntőjében. 181 versenyző részvételével atlétikai többpróba versenyt rendezett irodánk a fiúk részére az önkormányzati sporttelepen. Május 10-én elkezdődött a 10 fordulós meghívásos műfüves kispályás labdarúgó bajnokság, 6 csapat részvételével. Május 7-én elindult a Kispest Open strandröplabda bajnokság, mely amatőr és profi kategóriákban kínál sportélményt a résztvevőknek. Irodánk elkezdte a hagyományos fővárosi szintű középiskolás strandröplabda tornánk szervezését és lebonyolítását. Irodánk szervezi a június 4-i önkormányzati sportnapot és gulyásfőző verseny szervezését a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár segítségével.

5 5 Jegyzői kabinet iroda Védelmi referens Végrehajtásra került a KVB 01. számú Riasztási, értesítési készenlétbe helyezési és a 17. számú Kulturális javak védelmének terve. A Szolgálati utasítás a KVB ügyelet részére átdolgozásra került a Htv módosítása kapcsán. Részt vett május 17-én a Honvédelmi Minisztérium és a Fővárosi Védelmi Bizottság által szervezett X. ker. Kőér utca 1. sz. alatti bázison rendezett katasztrófa-védelmi bemutatón. A KVB új riasztási jegyzéke elkészült és a kerületi kapitányságon a cseréje megtörtént. A kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség részére a szervezet műszak-mentő kézi raj állomány adatainak ellenőrzése is megtörtént. Humánpolitikai csoport: Az aktuális Magyar Államkincstár részére történő - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. Előkészítettük 7 fő helyettesítését, 5 fő átsorolását, 2 fő jubileumi jutalmát, 2 fő kinevezését. ISO minőségügyi referens tájékoztatója A hivatal folyosóira április elején kihelyezett ügyfél-elégedettséget vizsgáló anonim, "Felmérő adatlap" című kérdőívből eddig 55 darab érkezett vissza, melyek döntő többsége pozitív értékelésű az ügyintézők udvariassága, érthetősége és segítőkészségének tekintetében. A hivatal belső auditja május 16. és 27. közötti időszakban lezajlott, a kiértékelés folyamatban van. A külső auditálásra június 14-én kerül sor, a külső auditorral az egyeztetés megkezdődött. A beszállítói kérdőívek feldolgozása megtörtént, a 23 partner értesítése megtörtént. Jogi iroda Peres ügyek Az Önkormányzatunk által Csiszár Miklós és társai alperesek ellen a Budapest XIX. kerületi hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIX. kerület, Fő u. 51. szám alatt található ingatlan 38/200-ad tulajdoni hányada vonatkozásában csereszerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított peres eljárásban a tárgyalás berekesztésre került; ítélethozatalra elhalasztva. A Lőrincz Gabriella felperes által kártérítés (fa által okozott kár, Ft és ezen összeg járulékai) ügyében indított perben a másodfokon eljárt bíróság jóváhagyta az elsőfokú, Önkormányzatunkat marasztaló ítéletet. Írásbeli döntés még nem áll rendelkezésre, de az ítélet alapja a szóbeli indokolás szerint az volt, Önkormányzatunk tételes kimutatás hiányában nem tudta igazolni, hogy (általában elvárható módon) karbantartotta az adott fát. A Bakos Tibor Géza ellen rágalmazás miatt az Önkormányzat által indított eljárásban tanúk meghallgatására került sor; a tárgyalás elhalasztásra került. A Járóka József felperes által az Önkormányzat mint I. rendű alperes és Finna Lászlóné családgondozó mint II. rendű alperes ellen személyiségi jog megsértése tárgyában folyó perben felperes Finna Lászlónéval szemben elállt a keresettől. Alperesi kérdésre a felperes előadta, hogy jövedelme csak az Önkormányzattól származik. A bíró megkeresi az Igazságügy Hivatalt, mert a felperes állítása szerint a kirendelt képviselőjével egy éve semmi módon nem tudja felvenni a kapcsolatot. A bíróság a tárgyalást október hó 13. napján órára halasztotta. Egyéb ügyek A Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda ügyeiben az általuk előkészített bérleti szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésre, társasházi alapító okirat módosítások, SZMSZ-ek véleményezésére, társasházi ingatlan használatára vonatkozó megállapodás előkészítésére, valamint a korábban megkötött szerződésekhez kapcsolódó földhivatali és egyéb ügyintézésre, lejárt bérleti szerződés alapján helyiség kiürítésével kapcsolatos eljárás megindítására került sor. Részt vettünk a GANZ Műszer Művek Zrt. közgyűlésén. Egyéb irodákhoz tartozó ügyekkel kapcsolatosan közreműködtünk támogatási és vállalkozási szerződések (többek között a gyermeknaphoz kapcsolódó szerződések, a gyermekházban működő lift karbantartására vonatkozó szerződés, stb.), megbízási- és munkaszerződések, szerződés-hosszabbítások előkészítése, ügyintézése tekintetében. A köztemetéses, egyéb végrehajtási és gépkocsi kárigényes ügyek vitele folyamatos.

6 6 Folyamatosan zajlik továbbá irodánkon a korábban és újonnan megbízott ügyvédi irodák közötti átadásátvétel. Birtokvédelem A beszámolási időszakban 2 helyt adó határozat és 1 eljárást megszüntető végzés született. Közbeszerzés Az Iroda közbeszerzési referense által készített beszámoló alapján a közbeszerzésekkel kapcsolatban a következő tájékoztatást adom: Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások: A Kispest Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő szilárd burkolatú utak, járdák, parkolók, csapadékvíz-elvezető rendszer/ek karbantartása, javítása, járda úttest csatlakozások akadálymentes átalakítása járdasüllyesztéssel tárgyú eljárásban a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van. A közbeszerzési tanácsadó bonyolítású Szállítási szerződés ajánlatkérő fenntartásában lévő Kispesti PszichoCentrum (Forrásház Gondozási Központ) részére eszközök beszerzése tárgyában, a KMOP /B-2f kódszámú Európa Uniós pályázat keretében - tárgyú eljárásban a közreműködő szervezet ismételten kérte az felhívásban és ajánlati dokumentációban foglaltak javítását. A közreműködő szervezet hozzájárulása után van lehetőség csak az ajánlattételi felhívás közzétételére. A közbeszerzési tanácsadó bonyolítású Vállalkozási Szerződés keretében a Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzat fenntartásában működő a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat telephelyei és a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ ellátottjainak, a Gazdasági Ellátó Szervezethez (GESZ) tartozó óvodák, általános iskolák, és gimnázium közétkeztetési feladatainak ellátása szorgalmi időszakban, valamint a nyári napközis tábor közétkeztetési feladatainak ellátása az iskolai szorgalmi időn kívül, és ételhulladék elszállítása, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő főző- és befejezőkonyhák üzemeltetése, főző- befejező- és tálalókonyhák fejlesztése az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint - tárgyú eljárásban az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság az ajánlattételi felhívást jóváhagyta. Az ajánlati dokumentáció véglegesítése folyamatban van. Folyószámlahitel-szerződés megkötése tárgyában induló közbeszerzési eljárásban a tárgyalás és értékelés június 2-án lesz. Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére könyvvizsgálói feladatok beszerzése - tárgyú eljárásban Ajánlatkérői döntés elhúzódása miatt a Kbt (3) bekezdés h) pontja alapján a szerződéskötés időpontja elhalasztásra került, melyről valamennyi ajánlattevő tájékoztatása megtörtént. Személygépkocsik beszerzése - tárgyú eljárásban az ajánlattételi felhívás mellékletével, ajánlati dokumentációval együtt az ajánlattevőknek megküldésre került. Ajánlattételi határidő: A Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat és intézményei számára tárgyú eljárásban az ajánlattételi felhívás én a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre került. A közterületi térfigyelő rendszer vásárlása tárgyában a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban. A Nagysándor József utca Petőfi u közötti közterületi játszótér (központi játszótér) bővítési és sportpálya befedési munkái tárgyában a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban. Polgármesteri engedély alapján a KÖZPARK Kht. ügyében zöldhulladék szállítása tárgyában közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban. Polgármesteri engedély alapján a KÖZPARK Kht. ügyében gépjárművek beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban. Okmányiroda Az egyéni vállalkozók éves ellenőrzése folyamatosan történik, az ügyfelek a kiküldött felhívásokban foglaltaknak eleget tesznek (bemutatják a végzettségüket bizonyító okmányokat, működési engedélyüket.) Május 24-én az egyszerűsített honosítási eljárás keretében 23 polgár tette le állampolgársági esküjét. Május 26-án a minőségbiztosítási belső audit rendben lezajlott. Az anyakönyvvezetők születést nem anyakönyveztek. 21 haláleset került anyakönyvezésre, és 15 jegyespár kötött házasságot.

7 7 Az okmányirodai feladatok szolgáltatási színvonalának szinten tartása és javítása érdekében a hivatal május elején elvégezte a feladatok ellátásához szükséges számítástechnikai eszközök (monitorok és irodai nyomtatók) karbantartását május közötti időszakban az okmányirodán intézett nem iktatott ügyek száma a következőképpen alakult: vezetői engedély adatfelvételezés: 382 db ideiglenes vezetői engedély kiadás: 23 db nemzetközi vezetői engedély kiadás: 11 db állandó személyazonosító igazolvány kiadás: 452 db ideiglenes személyazonosító igazolvány: 97 db útlevél adatfelvételezés: 232 db törzskönyvkiadás: db forgalmi engedély kiadás: 682 db lakcímkártya kiadás: 493 db mozgásában korlátozott parkolási igazolványa 42 db ügyfélkapu 75 db Pénzügyi és gazdasági iroda ig db kifizetési utalvány pénzügyi kiegyenlítése történt meg bankon, illetve pénztáron keresztül, valamint db számla került kiállításra. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány: M Ft Folyószámla állomány: M Ft Folyamatosan részt veszünk az uniós és hazai pályázatok pénzügyi és számviteli elszámolásának lebonyolításában. Sor került a KMOP-4.5.2/B-2f kódszámú Kispesti Pszichocentrum pályázat ellenőrzésére. Határidőre elküldtük a KSH részére évi éves és I. negyedéves beruházási statisztikát. Beküldtük az ÁSZ részére a évről szóló könyvvizsgálói jelentést és a zárszámadási rendelet elfogadásáról szóló képviselő-testületi jegyzőkönyvi kivonatot. Gondnoksági területen a napi üzemeltetési feladatokon felül részt vettünk rendezvények előkészítésében. Elvégeztük a belső auditálást a kijelölt szervezeti egységeknél. MÁK felé kérvényeztük a családtámogatási folyószámla feletti rendelkezést, hogy a kijelölt eseti gondnok részére a családtámogatást folyósítani tudjuk. A helyi adóbevételek alakulása és között a következő: Adónem Előirányzat Teljesítés Telj. %-a Építményadó Telekadó Gépjármű adó Késedelmi pótlék, bírság Összesen Bérlakás elidegenítés - előirányzat E Ft - teljesítés E Ft - teljesítés aránya a tervezetthez képest 14 %

8 8 Polgármesteri kabinet iroda Május 8-án az önkormányzat vezetőinek részvételével rendezték meg a Méltóság Napja Templom harangszentelő ünnepségét, és az elesettek, munka nélkül maradtak támogatását célzó program elindítását. Az Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódóan, több szervezet is önkéntes napot szervezett a kerületben: Május 10-én a FŐTÁV dolgozói végeztek jelentős önkéntes munkát a Vass Lajos Általános Iskolában. Május 20-án, a Szeretethíd napja keretében, a református szeretetszolgálat négy önkéntese vett részt a nyugdíjasház lakóinak gondozásában. Május 21-én, a Teszedd! közösségi akció keretében, hetven fő vett részt a kiserdő két szakaszának a kitakarításában. Május 18-án kulcsátadó ünnepség keretében mutatták be a kerület vezetőinek a várhatóan szeptemberre elkészülő KÖ-KI Terminált. Május én rendezték meg a 7. Wekerlei Székelykapu Napok rendezvénysorozatot. Május 29-én a Kispesti Uszodában rendezték meg a kerületi gyermeknapot. Május 30-án a városháza dísztermében rendezték meg a Kispesti Véradók Egyesülete által szervezett véradást. Kakaó Túra elnevezésű program keretében ismerkedhetnek meg a kispesti gyerekek a városházával. Június 1-jén a városházán köszöntötték a Pódo-Híd Roma-magyar Diák Kulturális Fesztiválon sikerrel fellépő tanulóit és felkészítő tanáraikat. Az elmúlt időszakban három pályázat ügyében döntött a vállalkozásba-adási munkacsoport. A szokásos rendben folytatódott az informatika részére átadott hivatali hirdetmények, testületi anyagok honlapon történő közzététele, a rendeletek frissítése, a pályázatok közzététele, stb.). Új internetes kapcsolat kiépítésére került sor (Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kispesti Kaszinó) Folytatódott a kerületi informatikai rendszer feltérképezése. Szabálysértési iroda Szabálysértési ügykörben május 5. és június 1. között 76 db ügyirat került főszámos iktatásra, ebből a feljelentések száma 47 db. A közterület-felügyelet, a rendőrség, a zöldprogram iroda, és a társhatóságok a vizsgált időszakban, 32 esetben éltek feljelentéssel a közrendet, köztisztaságot veszélyeztető cselekmények elkövetői ellen. Tankötelezettség megszegése miatt, a vizsgált időszakban 15 db feljelentés került megküldésre. Az iroda folyamatosan tesz eleget a jogszabályokban foglalt kötelezettségének, mely a szabálysértési eljárások lefolytatásán túl, a társhatóságok, rendőrségek megkeresése alapján történő adatszolgáltatást, valamint a közérdekű munkavégzés időpontjának és helyének kijelölése tárgyában hozott határozatokat, továbbá a tanúi meghallgatásokat is magában foglalja. A vizsgált időszakban, e tárgykörben, 26 esetben érkezett megkeresés irodánkra. A vizsgált időszakban az iroda a minőségügyi kézikönyvben meghatározott folyamatok szerint végezte munkáját. A hivatal belső auditálásában, melyre május második felében került sor, az iroda négy munkatársa aktívan is részt vállalt. Szociális és gyermekvédelmi iroda A szociális és lakásügyi bizottság az előző beszámoló időpontját május 4. követően május 17-én és május 24-én rendkívüli, május 31-én rendes ülést tartott, melyek keretében az alábbi napirendi pontokról tárgyalt. 1. Beszámoló a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat évi munkájáról

9 9 2. Beszámoló a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Csoportjának évi munkájáról 3. A Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának módosítása 4. Lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek 5. Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések véleményezése 6. Szociális ellátások megállapítása iránti kérelmek elbírálása A bizottság nyílt ülését május 31-én a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Wekerlei Gondozási Központjában (1192 Corvin krt. 32.) tartotta, azonban előtte szakemberek és szakértők jelenlétében látogatást tett a Forrásház Gondozási Központban. Zárt ülései során 29 szociális ügyben érkezett fellebbezést véleményezett, továbbá 250 szociális ellátás megállapítására irányuló kérelemről döntött első fokon. A bizottság várhatóan június 14-én, valamint június 21-én rendkívüli ülést tart. Rendes ülése június 28-án lesz. A súlyosan mozgáskorlátozott személyek április 30-áig nyújthatták be gépkocsiszerzési, gépkocsiátalakítási, továbbá a tárgyévre vonatkozó közlekedési támogatás iránti igényüket. A beérkező kérelmek feldolgozása folyamatosan zajlott. Közlekedési támogatás kifizetésére május 31-éig 79 személy jogán került sor. Gépkocsiszerzési támogatásra 7 személy szerzett jogosultságot. Az elmúlt hónapban szociális rászorultsági alapon 51 személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapítottuk meg és adtunk ki részükre egy év időtartamra hatósági bizonyítványt, mely az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételét teszi lehetővé számukra. Az ezen ellátás iránti fokozott igény 2009-től kezdődően figyelhető meg. Jelenleg 215 fő rendelkezik ilyen jogosultsággal. A szociális előirányzatok felhasználásáról vezetett nyilvántartási adatok szerint május 31-éig az iroda feladatkörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások címén Ft-ot fizettünk ki a rászorultak részére, mely összeg 6,88 %-kal haladja meg az időarányos teljesítés mértékét. (2011. május 31-éig az aktív korúak ellátására rendelkezésre álló előirányzat összegének 76,20 %-át, míg a lakásfenntartási támogatásra tervezett előirányzat esetében 52,09 %-át használtuk fel.) Tekintettel arra, hogy május 31-ével befejeződik az új jogszabály szerint pályázat útján biztosított rövid időtartamú napi 4 órás, három hónapig tartó közcélú foglalkoztatás, június 1-jétől emelkedés várható a bérpótló juttatásra jogosultak létszámában. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglalt rendelkezés szerint intézkedtünk a június hónapban esedékes óvodáztatási támogatás kiutalásáról, mely alkalommal 19 család 23 óvodáskorú gyermeke jogán Ft összegű támogatás került folyósításra, melyet 100%-ban a központi költségvetés biztosít. A május 23-án indult ügyekben már a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet 2. és 3. mellékletében foglaltak szerint látjuk el a szociális ellátások megállapításával kapcsolatos feladatainkat. Társadalmi kapcsolatok irodája Az önkormányzati intézményeket, a társirodákat és a civil szervezeteket folyamatosan tájékoztattuk az aktuális pályázati lehetőségekről. A TÁMOP / azonosítószámú Általános iskolai felső tagozatos tanulók komplex integrációs programja c. pályázatunk vonatkozásában az ESZÁ-nak május 30-án megküldtük a projektzáró dokumentumokat (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés). A Kerékpározó Kispest című, KMOP azonosító számú pályázat kapcsán a Pro Régió Ügynökség teljesítette az 1. sz. kifizetési kérelem támogatás tartalmának kiegyenlítését a kivitelező és az önkormányzat felé. A 2. sz. kifizetési kérelem hiánypótlása folyamatban van május 30-án beküldtük a projektzáró dokumentumokat a Pro Régiónak (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés). A TÁMOP Lépésről lépésre pályázat kapcsán az ESZÁ-nak június 1-jén beküldtük a projektzáró dokumentumokat (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés).

10 10 A TÁMOP uniós kompetenciafejlesztés pályázat kapcsán a közreműködő szervezet lezárta a szabálytalansági eljárást, eredményeképpen egy havi projekt menedzsment költséget ( Ft) nem fogunk tudni lehívni a támogatásból. A 2. sz. projekt előrehaladási jelentést elfogadta az ESZA. A KMOP Komponens keretében benyújtott, Az I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című pályázat vonatkozásában az 1. sz. kifizetési kérelmet beküldtük a VÁTI-hoz. A Tágra nyitott ajtó Tudásdepó Expressz Wekerlén TÁMOP könyvtárfejlesztési pályázat lebonyolítása a Wekerlei Gyermekházban folyamatosan zajlik, a rendezvények eddig ütemterv szerint megtartásra kerültek. A polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálatának akadálymentesítésére kiírt KMOP pályázatot benyújtottuk a VÁTI-ba, az időközben kiírt hiánypótlást is teljesítettük feléjük. Az ÁROP szervezetfejlesztési pályázat hiánypótlásához korrekciót kért a VÁTI, melyet május 30-ig teljesítettünk. Az Európai Bizottságtól Eurót nyertünk a nyári testvérvárosi programokra. Egyéb: Négy 90 éves és egy 95 éves kispesti lakos születésnapi köszöntésének megszervezése, lebonyolítása. Cigány koordinációs feladatok ellátása folyamatos. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda I. Vagyongazdálkodás a.) Vagyongazdálkodás vagyonnyilvántartás területén: 4 db ingatlant (Kossuth u. 5., Tulipán u. 14, Vas Gereben u. 105., Vas G. u. 229.) versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással történő értékesítésre ismételten meghirdettünk, a jelentkezés határideje folyamatos. Pályázat még nem érkezett. 8 db lakást nyilvános, forgalmi értéken történő eladásra hirdetünk, a jelentkezési határidő folyamatos. Csak érdeklődők vannak, de idén még nem kelt el lakás. A Táncsics u. 1. szám alatti korlátozottan forgalomképes, nem lakás célú helyiséget folyamatosan hirdetjük bérbeadásra. A Fő u. 22. szám alatti Vigadó épületre a pályázatot a testület döntése alapján ismételten meghirdettük, a jelentkezési határidő május 11. volt, de újra eredménytelenül zárult. A Vak Bottyán utca útszélesítése miatt az ingatlanok megvételére testület döntése alapján a szerződéseket megkötöttük, az ingatlanokat birtokba vettük, megrendeltünk a bontási dokumentációkat. A Vak B. u. 78., 79.,80 és 81., 82., 83., 84. (Simonyi Zs. u. 66.) sz. alatti ingatlanok bontási engedélyét megkaptuk. A Simonyi u. 70. sz. alatti ingatlan esetén még folyik a bontási engedélyezési eljárás. A bontási engedélyeket átadtuk a KÖ-KI beruházójának a bontás elvégzése céljából az önkormányzat és a beruházó közötti hatoldalú megállapodásban foglaltak szerint. A lakóközösségi pályázat kiírásáról a tulajdonosi bizottság márciusi ülésen döntött, a jelentkezési határidő április 22. volt. A pályázat lezárult, a munkacsoport a pályázatokat feldolgozta, helyszínelte, az előterjesztést a soron következő ülésén tárgyalja a bizottság. A tulajdoni lapok és helyszínrajzok rendelése folyamatosan történik Az ingatlanokban történt változások a kataszterben átvezetésre kerültek. A panel pályázatok szerződései a jogi iroda segítségével folyamatosan készülnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az üzlethelyiségek bérleti díjfizetésének teljesítését, a két hónapot elérő hátralékosokat figyelmeztetjük a fizetésre, a három havi tartozást elérő bérlőket felszólítjuk, ha nem fizetnek, a szerződést felmondjuk. Az áprilisban kiadott 4 felszólítás következményeként egy szerződést mondtunk fel május 31-re, a helyiséget kiürítették. A tulajdonosi bizottság az elmúlt időszakban két ülést tartott. A bizottsági a május 3-i ülésén 7 ügyet tárgyalt meg, ebből egy ügy kerül testület elé, a május 23-i ülésén 5 db ügyben hozott döntést. b.) Lakáselidegenítés Az előző években előszerződéssel megkötött adásvételi szerződések véglegesítései folyamatban vannak. Tovább folytatódik a részletre megvásárolt lakások hátralékban lévő tulajdonosainak felszólítása, adott esetben jogi lépéseket teszünk a behajtásra. Mielőtt ügyvédi behajtási átadjuk a hátralékos ügyeket, irodánk felszólító levelet küld ki. Az elmúlt időszakban 1 esetben adtunk ki felszólítást

11 11 A részletfizetéssel megvásárolt lakások teljes összegének kifizetése esetén, a VAMÜSZ igazolásai alapján a Földhivataltól 15 esetben kértük a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlését. 2 db értékbecslést rendeltünk meg lakásvásárlási kérelmek, illetve bérlakás visszaadás ügyintézése miatt. Értékbecslés alapján 1 db árajánlat kiküldésére került sor. 1 db adásvételi szerződést készítettünk elő, melynek aláírása megtörtént. A biztosító értesítései alapján a részletre vásárolt lakások tulajdonosait folyamatosan felszólítjuk, amennyiben a lakás vételára teljes kifizetéséig kötelezően fizetendő biztosítást nem fizetik. II. Lakásgazdálkodás: Önkormányzati lakások bérleti jogviszonyával kapcsolatos bérbeadói döntés 7 db volt (2 db bérbeadás, 1 db szerződésmódosítás, 3 db szerződéshosszabbítás, 1 db lakáscseréhez hozzájárulás) A szociális és lakásügyi bizottság május 3-án 2 db, május 17-én 5 db, május 31-én 3 db lakásügyben döntött, és a lakáspályázatról május 3-i ülésén közjegyző jelenlétében meghozta döntését, mely szerint 6 lakás rászorultsági alapon, 1 lakás költségelvű lakbérrel került bérbeadásra. A pályázatot kihirdettük, a jelentkezőket írásban értesítettük. A bérleti szerződések megkötése megtörtént. A nyugdíjasházban két üres lakás van, a bizottság javaslata alapján a lakásfelajánlást megtettük, egyik jelentkező elfogadta a lakást, a bérleti szerződés kötése folyamatban van. Lakbértartozások, peres ügyek: Tartozás miatt 7 db új eljárást indítottunk, felszólítást adtunk ki a tartozók részére, ha nem fizetnek a szerződés felmondásra kerül. 4 esetben jogcímnélküli lakáshasználó ellen lakáskiürítési pert indítottunk. A folyamatban lévő lakáskiürítési perekben egy új ítélet született, 3 korábbi jogerőre emelkedett, pernyertesek lettünk. Öt korábban jogerőssé vált ügyben a kiköltözésre előírt határidő lejárt, megindítottuk a végrehajtási eljárást. A bírósági végrehajtó május 16-ra 5 ügyben tűzött ki időpontot, a lakók már korábban elhagyták a lakást, de leltár szerint nem adták át. A helyszínen 3 lakás birtokbaadása történt meg, 2 esetben későbbi időpontban végrehajtás lesz. Egy esetben a végrehajtási eljárás során a kötelezett önként kiköltözött, a kulcsot átadta. Júniusra további 3 végrehajtás van kitűzve. Helyi támogatás: Kölcsön visszafizetését követően kiadott jelzálog törlések száma 5 db volt. Életjáradéki rendszer: A rendszer jelenleg 12 életjáradéki szerződéssel működik, márciusa óta új szerződést nem kötünk. Az elmúlt időszakban öt járadékos esetében állapítottuk meg a járadék új összegét. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda Lakossági bejelentések Az alábbi karbantartási intézkedést igénylő kérések érkeztek (írásban, telefonon vagy személyesen), melyekről írásos dokumentumot készítettünk. 18 db úthibával, útüzemeltetéssel kapcsolatban 14 db járdahibával összefüggésben 14 db forgalomtechnikai eszközre, változtatásra 1 db közvilágítási hibára vonatkozóan 3 db utcanévtábla-hibára vonatkozóan 24 db egyéb városüzemeltetési témakörökben. A bejelentések rögzítése, nyilvántartása, illetve az írásban érkező kérésekre vonatkozóan az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik. A bejelentések nagyobb hányada telefonon történik. A vonatkozó időszakban irodánkhoz 13 írásos megkeresés érkezett, melyeket kivizsgálást követően folyamatosan megválaszolunk. Városüzemeltetési, karbantartási feladatok Út-, járda-, parkolókarbantartás: Az út-, járda- és parkolókarbantartási feladatokra (2 éves időszak) a közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés folyamatban van A szerződéskötésig csak a kifejezetten balesetveszélyes úthibákat javíttatjuk, egyedi megrendelések alapján. Az elmúlt időszakban 2 helyszínen rendeltük meg balesetveszélyes burkolatsüllyedés javítását (kb. 13 m 2 -es területen) lakossági jelzés alapján.

12 12 A korábbi időszakban a lakosság által bejelentett, a helyszíni szemlék alapján indokoltnak és balesetveszélyesnek ítélt út- és járdahibák listájának összeállítása a szerződéskötést követő megrendelések érdekében folyamatban van május 19-én a Mézeskalács Óvoda előtti terület rendezésére műszaki átadás-átvételt tartottunk. Útüzemeltetési feladatok: 3 esetben kértük sérült vagy hiányzó KRESZ-tábla pótlását az FKF Zrt.-től. 4 esetben kértük állattetem elszállítását. 1 esetben jeleztünk közvilágítási problémát a BDK Kft.-nek. 1 esetben továbbítottunk a BKV Zrt.-nek villamos-pályahibát. 1 esetben kértük fel Fővárosi Vízművek Zrt.-től csőtörés elhárítását. 36 db üzemzavar bejelentés érkezett fenti időszakban a közművektől, ezen belül 18 db a Fővárosi Vízművek Zrt.-től, 9 db az FCSM Zrt.-től, 5 db az ELMÜ Nyrt.-től, 2 db a Fővárosi Gázművek Zrt.-től, 1 db a Főtáv Zrt.-től és 1 db hírközléstechnika. 3 esetben kértünk víznyelőtisztítást az FCSM Zrt.-től. 3 helyszínen (Hunyadi tér, Kossuth tér, Rendőrség előtt) működik a kerületben köztéri óra, működésük jelenleg zavartalan. Felkértük az ELMÜ Zrt.-t a Dobó K. u. 3. sz. melletti trafóház felújítására vagy átépítésére. Az elmúlt időszakban 2 víznyelőrács eltulajdonítását észleltük a kerületben, melyből az egyik pótlását az FCSM Zrt. vállalta, a másik rács (Móricz Zs. u. - Klapka u. sarok) pótlását megrendeltük. Korábbi írásos megkeresésünknek megfelelően az FKF Zrt. az Ady Endre úti Egészségügyi Intézet útcsatlakozását és környezetét kijavította. Forgalomtechnika: Pályázatot írtunk ki forgalomtechnika eszközök cseréjére, pótlására, karbantartására. Pályáztatást követően megrendeltük a Kisfaludy u. - József A. utcában gyalogátkelőhely tervének elkészítését. Május 31-én a KÖKI-Terminál fejlesztés külső közúti kapcsolatain belül a tervezett kijelölt gyalogátkelőhelyek hatósági egyeztető megbeszélésén vettünk részt. 15 helyszínből jelenleg 14 helyszínen működik sebességmérő és -kijelző készülék a kerület fontosabb útszakaszain a közlekedésbiztonság fokozása érdekében. Az észlelt meghibásodásokat továbbítottuk a kivitelező felé. A Nádasdy utca 104. sz. előtti kijelző többszöri meghibásodása miatt írásban kértük a kivitelezőtől a készülék alapos vizsgálatát. Ennek érdekében a kijelzőt május 18-án leszerelték, átvizsgálása jelenleg is zajlik. Több esetben kerestük meg írásban a Fővárosi Önkormányzatot forgalomtechnikai témakört érintő kérdésben (közlekedési táblák kihelyezése, pótlása, forgalmi rend felülvizsgálata, módosítása lakosság kérésére, stb.). 4 db tehergépjármű behajtási kérelmet véleményeztük a Parking Kft. kérésére. A Parking Kft.-vel történő egyeztetés alapján az azonos helyszínekre vonatkozó ismétlődő kérések újbóli véleményezése a továbbiakban nem szükséges. 3 db mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére vonatkozó igényt továbbítottunk az FKF Zrt. felé (Nagykőrösi út Kund utca, Petőfi u. 2/b., Vas G. u. 229.), illetve a parkolókijelöléssel kapcsolatos helyszíni szemlén vettünk részt. (Árpád u. 1/a) Fejlesztési-felújítási feladatok Térfigyelő rendszer: A jelenleg érvényes bérleti szerződés május 31-én lejár. A közbeszerzési eljárás eredményes lezárulásáig és a szerződés megkötéséig a jelenlegi szerződés meghosszabbításra került. Az új közbeszerzési eljárás, mely a térfigyelő rendszer adás-vételére fog vonatkozni, a szakmai feladatok előkészítése folyamatban van, melyhez szakértő segítségét is igénybe vettük. Útfelújítás: Írásban kértük a Kós Károly téri vízmegállási úthibák és a járdalesüllyesztések (2 helyszín) javítását. A Kós Károly téri, Főváros által felújított szakasz garanciális bejárásán május 23-án és május 27-énrészt vettünk. Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna: A beruházó Főváros kezdeményezésére május 20-án helyszín bejáráson vettünk részt a munkaterület biztosítása érdekében.

13 13 A gyűjtőcsatorna idei építésével kapcsolatos kerületi közterületi munkákról lakossági tájékoztatót készítettünk. Parkolófejlesztés: A tervező határidőre leszállította a parkolófejlesztéshez (7 helyszín) a költségvetési kiírást. Nagykőrös úti zajvédőfal II. ütem (Wekerletelep): 2011.május 19-én bejáráson vettünk részt. A beruházó Fővárosi Önkormányzat ismételt kérésünk ellenére sem támogatta a Nagykőrösi út 34. sz. elé üzemi kapu létesítését. Levéltervezetet készítettünk a BFFH Városüzemeltetési Főosztályának és kértük a zajvédő fal melletti járda javítását a wekerletelepi szakaszon (teljes hosszban és szélességben). Skate-park: Május 26-án bejárást tartottunk a kivitelezővel a görpark gabion kerítés acélhálózatának rongálása miatt. A kivitelező a szükséges javítási munkálatokra árajánlatot és technológiai leírást fog benyújtani. Az alábbi engedélyeket, hozzájárulásokat adtuk ki: 5 db tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást készítettünk elő: Török u villamosenergia ellátás hoz, Áchim András u. 85. sz. - távközlési hálózat kiváltásához, Kapisztrán u villamos-energia ellátáshoz, Áchim András u villamos-energia ellátáshoz, Zoltán u. (Ady E. út Hungária út), Rozgonyi köz (Zoltán u. - Előd u.) kisnyomású gázvezeték építése tervéhez. A KÖ-KI külső úthálózat tervére a tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbítását készítettük elő. Az alábbi helyszínekre vonatkozóan került kiadásra munkakezdési burkolatbontási közútkezelői hozzájárulás: Vak Bottyán utca távközlés-technikai bekötéshez június 28-i határidővel. 17 helyszínen szerelvények (tűzcsap, stb.) karbantartásához, cseréjéhez június 30-i határidővel, Katona József utca Pesterzsébeti gyűjtőcsatornához július 11-i határidővel. 4 esetben adtunk közútkezelői állásfoglalást az Építéshatóság Iroda részére közterület-foglalással kapcsolatban. 3 esetben adtunk közútkezelői állásfoglalást a Jogi Iroda felé kártérítésekkel kapcsolatban. A Hungária 36. sz. alatti Általános Iskola és kollégium járdajavításával kapcsolatban állásfoglalást adtunk ki. Május 18-án egyeztető bejárást tartottunk a Fő utca József Attila utcai kereszteződésében tervezett katódállomás és mélyanód-földelő tervével kapcsolatban Egyéb feladatok: A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-től kértük a leromlott állapotú távhővezetéki szellőzők vizsgálatát. A Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság májusi ülésén részt vettünk. Egy fő településőr továbbra is ellátja az előírt feladatokat (a reggeli és a délutáni időszakban a Jókai utcai iskola melletti gyalogátkelőhelynél a gyerekek átkelésének segítése, rendezvénybiztosítás, az önkormányzati szervezésű akciónapokon való részvétel, játszóterek, skate-park visszatérő ellenőrzése, stb.). A napközbeni járőrözés során észlelteket dokumentálja és továbbítja az illetékes szervek felé. Zöldprogram iroda I. Hatósági feladatok, engedélyek, kezelői hozzájárulások: A beérkezett lakossági panaszbejelentéseket / észrevételeket kezeltük. Bejelentések: 18 db; Kivizsgált: 18 db; Helyszíni szemle és jegyzőkönyv: 24 db. Tájékoztatás: 13 db; felszólítás: 10 db; lezárt akta: 15 db; végzés (áttételről) 2 db; Intézkedés kérése: ÁNTSZ-től: 1 db; XIX. kerületi Tűzoltóságtól: 3 db; Építéshatósági Irodától: 1 db, Okmányirodától: 1 db; Városüzemeltetési Irodától: 1 db; Hatósági Irodától: 7 db; KEK-től: 1 db; Fővárosi Közterület-felügyelettől: 1 db; KÖZP. Kft.-től: 7 db; Vöröskereszttől:1 db; tulajdoni lap igénylés: 1 db; Feljelentés szabálysértésre: 1 db.

14 14 Akciónapi bejárások: 1 db (május 19.-én ). 1db fakivágást engedélyező határozatot adtunk ki, pótlási kötelezettség: 10db 5db zöldterület-kezelői véleményt adtunk ki. II. Fasorfenntartási feladatok: Közterületi fákkal kapcsolatban 63 helyszínről, mintegy 200 db fát érintően érkezett lakossági jelzés, faápolási munkákat igényelve. A jelzett helyszínek folyamatosan felmérésre kerülnek: a fák szükséges mértékű ápolási munkái szempontjából. (indokoltság, sürgősség, várható költségek). Teljesültek, teljes mértékben az április végi teljesítési határidejű (26 helyszín, kb. 80 db fa) fasorápolási munkák. A munkák során viszonylag nagyobb volumenű, visszavágásokkal járó ápolási munkák teljesültek az Élmunkás lakótelepen. 12 esetben (pl.: letört ágak, kiszáradt fák kivágatása, egyéb sürgős feladatok miatt), mintegy 20 db fát érintően adtunk ki ápolási munkákra megrendelést soron kívül, azonnali teljesítésre (balesetveszély elhárítás ingatlan kár megelőzés miatt). Más szervhez továbbítottunk lakossági igény alapján 6 esetben (helyszín) közterületi fákkal kapcsolatos intézkedéskérést (BFFH, ELMÜ, T Com.stb.). Elkészültek az FKF Zrt. jelzése alapján kertészetileg is indokolt részleges, un. útűrszelvény gallyazási munkák 3 szűk Felső Kispesti utcában (Irányi u., Klapka u., Bocskai u.) mintegy 160 db fasori fa mértékben. Elvégeztettük a kerületi vadgesztenye állományunkban a levél aknázómoly 1. nemzedéke elleni permetezést közel 190 db vadgesztenye fa esetében. Megrendeltük és elvégeztettük 36 db erősen fertőzött sorfa korszerű-, un. endoterápiás (=törzsnyakba való injektálás) módszeren alapuló komplex növényvédelmi munkáit. A módszer hosszabb távú fertőzésmentességet ígér, első sorban platánfák esetében. A munkák a Szabó Ervin-, a Hunyadi utcában, és részben a Városház téren kerültek elvégzésre. Ütemezett fasorápolási megrendelést készítünk elő áprilisi lakossági igények alapján májusi teljesítésre (27 helyszín, mintegy 90 db sor-, vagy parkfa). Időjárás függvényében, de folyamatosan történik megrendelésünk alapján mintegy 750 db facsemete ( évi telepítések) lajtkocsis öntözési munkái. III. Parkfenntartási feladatok: Növényápolási feladatok Kiemelt fenntartású parkjainkban a fűnyírást negyedik alkalommal rendeltük meg, május 19-ig a teljesítés megtörtént A lakótelepi részen a kaszálások harmadik ütemét május 30-i kezdéssel megrendeltük a Vállalkozótól. A Kós Károly téren május 19.-i teljesítéssel átfogó parkfenntartási munkákat (fűnyírás, cserjealj-kapálás, cserjemetszések) rendeltünk meg a május 20-val kezdődő rendezvény miatt. A Wekerlei Gyermekház kertrekonstrukciós munkáit rendeltük meg a Vállalkozótól, ami május 6-i teljesítéssel sikeresen befejeződött. Fák sarjhajtásainak eltávolítását, törzstisztításokat rendeltünk meg a Lehel u. Kosárfonó u., Simonyi u. Vécsey u. lakótelepeken, a teljesítés május 20-ig megtörtént. Cserjealj-kapálásokat és cserjepótlásokat rendeltünk meg a Csokonai sétálóutcában és a Kosárfonó u. Katica utcai udvarban, teljesítés folyamatban van. Cserjealj-kapálásokat rendeltünk meg a Corvin Hunyadi lakótelepen több helyszínen és a Kós K. téri külső cserjeágyásokban illetve a rózsaágyások ismételt kapálását kértük május 18-án, Gyöngykavics felületek sarabolását rendeltük meg az Eperfa téren, Bárczy téren, Zrínyi udvarban, a teljesítések folyamatban vannak. Elszáradt kis fák kiszedését és pótlását rendeltük meg a Vállalkozótól a Corvin-Hunyadi lakótelepen május 25-i teljesítési határidővel. A Közpark Kft-től megrendelt kertészeti munkák: kicserélt planténerek beültetése a József A. utcában, cserjepótlások a központi játszótéren, József A. utca előtti volt játszótéren homokozók cserjékkel és évelőkkel történő beültetése.

15 15 Szakipari feladatok: Az alábbi szakipari munkákat rendeltük meg a Közpark Kft-től: műkő támfalelem javításokat a Csokonai sétálóutcában, és a Toldy u. Széchenyi u. közötti játszótéren június 20-ai teljesítéssel padok javítását az Árpád sétálóutca részén június 10-ei határidővel kutyaürülék-gyűjtők kihelyezését két helyszínen, csobogók, szökőkutak takarítását, algátlanítását a Kós K. téren, illetve a Fő utcában. a Városház téri szökő kút borításának a elbontását, és a rongálások miatti meghibásodások javítását. A Háromszék u. Csiky u. közötti játszótéren a meglévő hintaállványon pótoltuk a hiányzó ülőkéket. A Bárczy I. téren lévő lengőhinta bölcsőüléseinek javítása megtörtént. Megrendelést adtunk a Közpark Kft. felé 10 játszóterünk tekintetében játszószerek kisebb javítási, karbantartási munkáinak elvégzésére, valamint 3 kutyafuttatónk lakossági jelzések alapján történő kiegészítő munkáinak elvégzésére tábla kihelyezés, kapukra kallantyú, esőbeálló javítása stb. Fogadj örökbe egy közterületet program: május végéig 3 db örökbefogadási megállapodás került aláírásra és további 3 db megállapodás aláírása folyamatban van. június 8-ára az eddigi örökbefogadott helyszínek polgármester úr általi szemléjének szervezését, előkészítését megkezdtük. IV. Köztisztasági feladatok: Figyelemmel kísértük a KÖZPARK Kft. köztisztasági munkálatait; végrehajtottuk a szükséges ellenőrzéseket / bejárásokat / visszaellenőrzéseket. Észrevételeinket rögzítettük, a szükséges intézkedéseket megtettük. Végrehajtottuk a KÖZPARK Kft. által április hónapban végzett üzemeltetői feladatok ellenőrzését, a tapasztaltakat emlékeztetőben rögzítettük, május hónapban elvégzendő feladataikat meghatároztuk. Üzemszerűen, folyamatosan működik a Közpark Kft. közreműködésével az Ipolyság utcai telephelyen a növényi hulladékok darálása. Részt vettünk a május 21-én lezajlott TeSzedd! Köztisztasági akciónapon, mely során megtisztításra került a XIX. ker. Vak B. u-i kiserdő Határ út-lehel u. közötti szakaszának széle, és a XIX. ker. Vak B. u-i kiserdőnek a Szabó E. u. - Víztorony u. közötti szakasza. V. Parkfelújítás, fasorok és játszóterek rekonstrukciós munkálatai: A Jókai u. Jáhn F. u. közötti új kutyafuttató határidőre elkészült. A Bankó Kft. és Boer Speeltoestellen BV. által kiírt játszótér-építési pályázaton eredményesen szerepeltünk. Az elnyert támogatásból prototípus tervek alapján a Kresz-parkban létesül kamaszok számára játszótér. Árajánlatkérésre került sor tervezési feladatkörben az alábbi területekre vonatkozóan: KRESZ park (Eötvös u. Vak B. u. Kosárfonó u. által határolt terület) felújításának tervei Ötvenhatosok téri sportpálya és játszótér felújításának tervei Berzsenyi utcai játszótér építésének tervei Jókai u. Zrínyi u. közötti sportpálya felújításának tervei Élmunkás ltp. Zengő utcai parkjának felújítási tervei A beérkezett árajánlatok értékelése folyamatban van. A Kispest Kft. szervezésében részt vettünk a Kós Károly téri parkrekonstrukció garanciális bejárásán. Építés-felügyeleti ellenőrzés történt a központi játszótéren 2010-ben megépült nyilvános illemhely kiviteli munkáival kapcsolatban. Az ellenőrzés rendben lezajlott, hiányosságokat nem tapasztaltak. Közbeszerzési eljárás indítását kezdeményeztük a központi játszótér bővítési és sportpálya befedési kiviteli munkáival kapcsolatban. VI. Környezetvédelem: A fent jelzett időszakban a Környezetvédelmi Bizottság nem ülésezett, következő rendes ülés időpontja: június 6. Megrendeltük a Közpark Kft.-től a Gutenberg körúti szelektív hulladékgyűjtő sziget bővítéséhez az aljzat kiépítését, valamint a meglévő gyűjtőszigetek borogatás elleni védelmének érdekében a problémás helyszíneken védőkaloda kiépítését.. A védőkaloda kiépítése három helyszínen május 24-ig megtörtént: Europark Bevásárlóközpont területén, Hunyadi utcában, és a Jáhn F. u. - József A. u. kereszteződésénél.

16 16 VII. Főbb szakmai egyeztetések, egyéb események: A Kortárs Építészeti Központ megkeresésére a közösségi kertek program kerületi megvalósíthatóságával kapcsolatban mintakert kialakításához alkalmas helyszínek felmérése lezajlott, a tervezésre 3 tervezőtől május 25-i határidővel árajánlatot kértünk. Az ajánlatok értékelése folyamatban van. Irodánk részt vett a Tegyünk együtt többet a Zöld Kispesti Óvodákért és Bölcsődékért évi pályázatok szakmai értékelésében, a díjkiosztó ünnepség szervezését megkezdtük. Irodánk részt vett a XVIII. ker. Önkormányzat által szervezett kertészeti szakmai napon. Irodánk szakmai támogatást nyújt a Kispest Kft. részére a Forrásház Gondozási Központ építési munkák kertészeti vonatkozású részeinek tekintetében. Feladatainkat és az ügyiratok kezelését az ISO folyamatoknak megfelelően végezzük. Budapest, június 6. Gajda Péter

17 17 HATÁROZATI JAVASLAT A képviselő-testület a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

18 18 Ügyiratforgalom május hó 1. sz. melléklet Sáv Megnevezés Főszámra Alszámra Összesen I. Társadalmi kapcsolatok irodája II. Polgármesteri kabinet iroda XXVIII. Polgármesteri kabinet iroda Informatika III. Pénzügyi és gazdasági iroda XII. Pénzügyi és gazdasági iroda Adóügyi csoport IV. Humánszolgáltatási iroda V. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda VI. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda Lakásügy XVIII. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda XXVII. Jogi iroda Közbeszerzés VIII. Építéshatósági iroda XIII. Alpolgármesterek XIV. Kisebbségi önkormányzatok XV. Jegyző XXIV. Aljegyző VII. Jogi Iroda Jogi Iroda - Peres-ügyek XXV. Jegyzői kabinet iroda XIX. Jegyzői kabinet iroda Humánpolitikai Csoport XVI. Szabálysértési iroda XVII. Szociális és gyermekvédelmi iroda X. Szociális és gyermekvédelmi iroda Megvált. eü állapotúak XI. Szociális és gyermekvédelmi iroda Gyermekvédelem XX. Főépítész XXI. Hatósági iroda Ipar-kereskedelem IX. Hatósági iroda Hagyatéki, ügyfélszolgálati ügyek XXIX. Hatósági iroda Ebek nyilvántartása XXII. Gyámhivatal XXIII. Okmányiroda XXVI. Zöldprogram iroda Összesen: Érkeztetett küldemények: Kipostázott tértivevényes küldemény: Kipostázott sima küldemény: Ismeretlenül visszaérkezett tv. küldemény: Futárposta útján kézbesített küldemény: levél levél levél 680 levél levél 2. sz. melléklet

19 19 MÁSODFOKÚ ELJÁRÁSOK május Az eljárást lefolytatta Helyben -hagyva Megvál - toztatva Megsem -misítve M á s o d f o k o n Megszün - tetve Új eljárá s Hatályon kívül helyezve Részbe n megváltoztatva Felfüggesztv e Gyámhivatal Szociális és gyermekvédelmi iroda Összese n Összesen: MÁSODFOKÚ VÉGZÉS május Az eljárást lefolytatta helybenhagyva megváltoztatva megsem -misítve M á s o d f o k o n megszün -tetve hatályon kívül helyezve részben megváltoztatva fellebbezés elutasítás Építéshatósági iroda Gyámhivatal Összesen Összesen: sz. melléklet

20 20 T Á J É K O Z T A T Ó a két testületi ülés közötti bizottsági ülésekről május 23. Tulajdonosi bizottság május 24. május 31. június 1. június 2. június 6. június 6. június 7. június 14. Szociális és lakásügyi bizottság Szociális és lakásügyi bizottság Tulajdonosi bizottság Tulajdonosi bizottság Környezetvédelmi bizottság Tulajdonosi bizottság Közművelődési, oktatási, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Ügyrendi és közbeszerzési bizottság

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítás A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA . számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: Főszám: 08 db Alszám: 7 144 db Összesen: 9 15 db Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 3-ig: Kiadott építési engedélyek száma: 13 69

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület részére

Előterjesztés a képviselő-testület részére Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a módosított, illetve egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására. Tisztelt képviselő-testület! A testület 2012. április

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MELLÉKLETEI 2. számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: főszám: alszám: összesen: Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 19 -ig:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-302/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 én 9

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről 154/2011.(III.17.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért Lázár Tamás képviselő javaslatával és önálló képviselői indítványát a

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei: Ezer Ft-ban 1. Szabályozott bevételek 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. október 03-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. október 03-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 527/2012. ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. október 03-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az EU Belső-Ferencváros

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

(A bizottság a határozatot 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta)

(A bizottság a határozatot 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta) Nyári tábori pályázat 2009 határozatok 155/2009 (V.11.) KOSIE Biz.h. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság úgy határoz, hogy a 2009. évre a nyári táborozás támogatására

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 172/2013.(09.11.) JÜK határozat elfogadta a szeptember 11-ei bizottsági ülés meghívó szerinti napirendi

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Iktató szám: 173/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Iktató szám: 173/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 173/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató az EU Belső-Ferencváros

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését. 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését. 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára hívom össze. A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

~ett., d.) lo :L. szám ú előterjesztés. ~---t~~a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

~ett., d.) lo :L. szám ú előterjesztés. ~---t~~a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere lo :L. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2014.

Részletesebben

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester J A N U Á R 1.) Az SZKT Kft., a SZEPARK Kft., valamint a VIVAÉP Rt. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 2.) Az önkormányzati vágány- és felsővezeték törzsvagyonon szükséges beruházások jóváhagyása

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága 2014. március 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága 2014. március 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 60/2014. (III. 26.) sz. bizottsági határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az ÖKO- DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetője prémiumfeltételeinek értékeléséről szóló határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. január 30-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-57/2013. ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. január 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az EU Belső-Ferencváros kulturális

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben