2. HADÁSZATI EMLÉKEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. HADÁSZATI EMLÉKEK"

Átírás

1 BEVEZETŐ Ezer év az Úr kezében annyi, mint egy pillanat, és mégis ebben az egy pillanatban mennyi minden történik. Mennyi öröm, bánat, mennyi tudatos, manipulált, ösztönös küzdelem, igyekezet önmagunk, családunk, közösségünk és az élet fenntartásáért. Az élet mozgatórugói gyökereinkből erednek, és azokból növik ki magukat. Az élet vallási, szellemi és anyagi táplálékba ágyazódik be, ez vezeti az öntudat kapujához. Gyökerek? Kik ápolták, ápolják, mivel táplálják? A modern idők, az Európai Unió, a technika világa ránk zúdult. Nagyon sok értékkel ajándékozott meg, de mennyi ereinkben csörgedező értéktől foszt meg nap mint nap és szakít el az értékes hagyományainktól, egészséges életformától, összetartó faluközösségtől!? Az őseink évszázadokkal ezelőtt a teljesítetlen ígéretek elől menekültek, és sajátos törvényeik szerint építették föl a maguk világát. Letelepedtek Moldvába, Gyimesekbe, Bukovinába, Havasalföldre, Amerikába Egy részük visszatelepedett, mások ott maradtak, beolvadtak, beolvasztották, olvasztják de már merre is induljon ismét? Az élet követeli a testi, lelki, szellemi táplálékot, amit egyesek jó csalétekként a távolból mutogatnak, mert szükségük van a kész emberre, a robotra, a jövedelmet olcsón növelő személyre és életforrásra. Piac lett a világunk, mindent a pénz szemüvegén keresztül ítélünk meg: az élettársunkat, a munkatársunkat, a családot, az áldást, a jövőnk legdrágább és legbiztonságosabb életforrását, a gyermeket. Hajt a tarthatatlan követelmény, és indul az útverő, akit követ a tömeg. Indul a fiatalabb generáció, aki már nem a szülőföldnek, hanem a világnak szüli a gyermekét, s lesz a világ polgára, de nem a családja, közössége, népe, vidéke, gyökeret és életet adott kiegyensúlyozott gyimesi élet élvezője. Annyi szépség van itt: a patak, a hegytető, a templom, a vár, az út, az iskola, a legelő, a kaszáló, a messzi távolban látható határgerincek -völgyek. Beszélnek, hívnak, éltetnek, évszázados múltat hoznak szemeink elé, és megszólaltatják a lakosságot. És beszél a vidék szabadságvágyról, amely aktuális ma is, akár 300 évvel ezelőtt. Beszél élni akarásról, beszél a sok

2 2. HADÁSZATI EMLÉKEK 2.1. REDUT SÁNCVÁR A redut 1 az erődöknél magasabb, mint a torokvonal, hogy abból az erődök között levő tért pásztázni, az ellenség áttörését a térközökben megnehezíteni és végre az elveszett főmű visszafoglalását megkönnyíteni lehessen. 2 Az 1700-as évek elején építhették, a török-tatár Erdélybe való betörésének megakadályozására. A Gyimesi szorosban a redut a Bilibók-tető lejtőjén látható, Moldva felé irányuló ágyúállásokkal. A reduttól följebb szintén a Bilibók tető oldalán egy csillag alaprajzú, földből épített erődítés látható. Valószínű, hogy figyelő pont volt és őrhely, későbbi háborúkkor stratégiai védelmi pont. Gyimes és az egész Keleti-Kárpátok értelmezhető gyepűtájként is, ahol más európai határvidékekhez hasonlóan (pl. német francia határ) nagy sűrűségben vannak jelen a védelmi táj elemei. A szorosok, hegynyergek és fontos átjárók apró várgyepükkel és töltésekkel voltak megvédve. Ezek fenntartásáról és a hegyi ösvények őrzéséről is a székelyek gondoskodtak. A szorosok használatára nézve korai adalék a Tagányi által idézett adat Mátyás király 1467-es Moldva elleni hadviselésről, aki a Gyimesi és Ojtozi szorosokat Moldva felől bevágva és fegyveresekkel megrakva találta. Az 1701-ben az osztrák katonaság irányításával a Kabola-hágónál 643, 1702-ben 400 ember építette a ma is látható sáncot. Ezt a II. Józsefféle katonai felvétel térképe Régi-sánc néven tünteti fel. Az ún. Új-Sánc a Gyimesi-vámnál épült. Az ún. Rákóczi-várat 1626 körül Bethlen Gábor építtette a Gyimesi szoros védelmére közvetlen a Tatros mellett emelkedő, az egykori határt hordozó gerincen. A terület stratégiai helyzetéből következően elterjedt hadászati reliktumok között külön típust képviselnek a cikkcakkos lövészárkok mára részben földdel, fűrészporral feltöltött nyomvonalai, a géppuskafészkek magas, jó kilátású pontokon létesültek. Az egyes lőállásokat lövészárokrendszer kötött össze. A tábori konyhák és híradós telephelyek földhányással körbevett és elplanírozott területei jól felismerhetők. Legnagyobb sűrűséggel a mihályszállási volt csendőrlaktanya körzetében találhatók. Egyes hadászatilag frekventált részeken máig megőrződtek a bombák és lövedékek becsapódásának nyomai. 3 A gyimesi védelmi táj szerveződésében az I. és II. világháború harci cselekményei illetve az azokat megelőző erődítési, védelmi munkálatok a meghatározóak. Az 1910-es években a határvonalra nagyméretű, betonból készült félgömb alakú határköveket tettek le, még ma is felismerhetők, bár a román katonaság megpróbálta ezeket felrobbantani. Az első világháborúban a lineáris futóárok mellett a hegyoldalakban szétszórtabb lövészteknők rendszere jellemző. Az első világháborús hadi morfológiai emlékek beazonosítását megnehezíti, hogy sok helyen a lejtős tömegmozgások és az emberi tevékenység elmosták az eredeti formákat. A helyi lakosság sem emlékszik már ezek kialakulásának körülményeire. (...) A második világháborúban a jó kilátópontokra telepített csoportos géppuskafészkek a jellemzők. Egyes hadászatilag frekventált részeken máig megőrződtek a bombák és lövedékek becsapódásának Réduit: francia eredetű szó, jelentése menedék. Révai nagy lexikona. XVI. kötet. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság. Babits Kiadó. Budapest ILYÉS Zoltán: A tájhasználat változásai és a történeti kultúrái századi fejlődése Gyimesben. Eszterházi Károly Főiskola, Földrajz tanszék. Eger

3 3. HŐSÖK ÉS ÁLDOZATOK EMLÉKHELYE A GYIMESI SZOROSBAN Itt a vidékünkön mindenhol fellelhetők az évszázadok során kiépített védelmi rendszerek ben sikerült egy pár katona sírhelyet beazonosítani és megjelölni. A plébániához tartozó legtávolabbi filia a műúton 183 km, légvonalban 40 km-re van. A Barátos hegyei is a heves harcokról és a sok elesett hős katonáról tanúskodik. A Kármelhegyi Boldogasszony búcsú előtti napon, 2012-ben keresztet állítottunk a Hosszú-havasra a sok elesett hős emlékére. De a Gyimesek, a kosteleki, sósteleki, magyarcsügési, piricskei, kotumbai részek is erről tanúskodnak. Kész történelem minden hegy, árok, puskafészek. Sebő Ödön leírása a Halálra ítélt zászlóalj c. könyvében és az idősök tanúsága erről regél. A Keleti-Kárpátok kapuja a hadak útja volt. Szent László a legendák világában, de a nép tudatában is ott él: ezen a vidéken vívta Szent László győzelmes harcait a betörő kunokkal, akiket a besenyők, úzok, tatárok, törökök stb. követtek. Megszenvedték a háborúkat és rendszerváltozásokat. Közigazgatásilag Gyimesbükk Csíkhoz tartozott. A Nád nevű csíkszépvízi káposztásföldek, Szénásút, Szellő hegye, a Sulca patak feje és medrében vezetett az út Kostelekre. Az első világháborúban épült hadiút emlékét őrzi a Motorsirülő nevű útkiszélesedés, és védelmi sáncok láthatók a Kostelek bejáratánál. Boldog Páter Rupert Mayer atya ott vigasztalta a sérülteket, bátorította a társait. Csodálatos, mondja Bálint Lajos Erdély első érseke, hogy ezt a világtól elzárt falut Kosteleket ajándékozta meg a Gondviselés München apostola, korunk egyik legnagyobb egyénisége, Boldog Páter Rupert Mayer jezsuita atya ereklyéjével, aki a Sóstelek részén veszítette el a lábát. A betegeket, sebesülteket gondozó központ romjai mai is láthatók ben Bálint Lajos érsek úr szorgalmazására emlékmű épült ÜDVÖZLET A HŐSÖKNEK ANTAL ERZSÉBET ÍRÁSÁVAL Milyen üdvös azt gondolni (tudni), hogy a világ Isten nyelve, amiből egy szó vagy betű sem hiányzik, ahol minden szó, leírt mondat igaz. A két világháborút követő évek egyik hiánycikke a tiszta történelem összefoglalása. Az idősebbek, akik átéltük a II. világháború borzalmait mint gyermekek, soha nem felejtjük el. Itt Gyimesen, Erdély legkeletibb részén van a Keleti-Kárpátok kapuja. Évszázadok óta ezek a hegyek és völgyek a hadak útjai voltak, és egy nagy temetővé tették a háborúk. A népi emlékezet csak a két világháború áldozataira emlékszik. Megható volt, a tábornok úr beszédét hallgatni, amit a nemzet televíziója (Duna TV) közvetített (2008. november 8-án), ahol beszámolt az anyaországi hadtörténelmi múzeum messzemenő tevékenységéről, kutatásairól. Döbbenetes volt látni azt a helyet a Don kanyarnál, ahol a három napig tartó ütközet után csak néhányan maradtak, és azokat is fogságba ejtették. Elszorult az embernek a szíve annak láttán, hogy az öreg veteránok olyan sok év után oda látogattak, ahol valamikor harcoltak, ahol elvesztették bajtársaikat. Sírva mondta az egyik: Itt most nincs kinek átadni. A magukkal hozott ajándékot ráhelyezték egy keresztfára, és azt kívánták, hogy nyugodjanak békében. Talán ennek az adásnak hatására írom e sorokat. Akkor, hirtelen arra gondoltam, hogy ott távol a hazától, szeretteiktől, idegen földben, vajon tudnak-e békében nyugodni? Hány és hány ehhez hasonló hely van, amiről nem is

4 4. GYIMESBÜKKI BEJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚRÓL 4.1. GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY PÜSPÖK LÁTOGATÁSI BEJEGYZÉSE május 17-én az oláh betörés után első ízben Gyimesre jöttem, hogy Gyimesbükkön tábori misét mondjak a 10. lovas hadosztálynak, a 16. honvéd dandárnak és a bajoroknak. Több száznak kiosztottam a bérmálás szentségét, pápai áldást adtam a jelenvoltakra (köztük Báró Rohr vezérezredes, az első hadsereg fővezére, és Bauer tábornok), s előbb magyarul, majd németül beszédet intéztem derék csapatainkhoz és szövetségeseinkhez. A tábori kórházakat meglátogattam (a bajoroké a vasúti indóházban) és ebédre Boér János az oláh fogságból szerencsésen megmenekült lelkésszel együtt Lengerer ezredesnek és a honvédeknek vendégei voltunk. Egy ellenséges repülőből istentisztelet után reánk lőttek; egy tizedes sebesült meg. Isten oltalmazza Erdély e szép végvidékét, s a derék hűséges csángókat; Rákóczy vára legyen ezentúl is intő jel az ellenséges indulatú szomszédnak: ne bántsd a magyart! BOÉR JÁNOS PLÉBÁNOS ÍRÁSÁBÓL augusztus 27-én esti 9 órakor, hazánk délkeleti részét új ellenség támadta meg és sikerült neki október 14-ig egészen Parajdig előnyomulni. Ma, amikor tisztán látjuk, minő nyomorú sorsra jutott Románia azután, hogy áruló módon rajtunk ütött, önkéntelen is felvetjük a kérdést, hogy tudta ez a minden haditapasztalatot nélkülöző ellenfelünk aránylag könnyen átlépni Erdély határát. Hadvezetőségünk kétségtelenül megtesz minden intézkedést 1 GYDH. 70.

5 5. KONTUMÁC 5.1. A KONTUMÁC HELYRŐL ÉS NEVÉRŐL A kontumácia szó kapcsán érdekes értelmezésekre bukkantunk. A latin contumacia főnév értelme: makacsság, dac, megátalkodottság. A contumac, contumeliosus melléknevek pedig makacst, csökönyöst, gyalázkodót, szidalmazót, szégyenletest jelent. A Révai lexikonban ezt találjuk: makacsság, a bírói idézés elleni engedetlenség, meg nem jelenés. A contumulo, contumulare jelentése pedig sírdombbal befödni, betemetni. A contumacia annyi is mint vesztegzár. 1 A contumacia latinból átvett szó, és megnevezte azt az intézményt, amely az átutazó személyek és állatok egészségügyi állapotát megfigyelés alatt tartotta. Ugyanakkor minden csomag, termék, levél fertőtlenítéséért is felelős volt. A contumacia intézménye a területet, az épületeket, a kerítést, a személyzetet és más kellékeket jelentette. Egyértelmű a magyar vesztegzárral, a német Contumaz Stationen-nel vagy a francia cordon sanitaire-el A VALLÁSOS ÉLET TÖRTÉNETE A legrégebbi adataink P. Reparolis Vicentius ferencesről ( ) szólnak, akit Mária Terézia utasítására a vesztegzár lelkészének neveztek ki Csík-Gyimesre. Ő volt az, aki a madéfalvi veszedelem évében, szeptember 3-án engedélyt kért a szentmise végzésére, és az akkor meglévő kevés létszámú gyermeket tanítására. A királyi főkormányszék közbenjárásával az engedélyt meg is kapta. Ettől az időtől kezdve a vesztegzári (kontumáci) lelkészek a helybéli, valamint a határnál szolgálatot teljesítők gyermekeit is tanították. A plébánia 1782 létrehozása előtt, a bécsi levéltár anyaga szerint itt egy káplán teljesített szolgálatot. A csíksomlyói ferences rendi szerzetesek 1782-ben Gyimesben a vámhivatal közelében római katolikus templomot alapítanak ben Olti Péter csíkszentmiklósi plébános volt a gyimesvölgyi terület lelki adminisztrátora augusztus 19-én keltezett királyi levélből 385 hívőről kapunk tudomást, amely valószínű, csak a vesztegzári őslakosokra vonatkozik. A dokumentumok alapján 1782-ben kőből és téglából építették, illetve cseréppel fedték a templomot. Van egy kis tornya is, egy kis haranggal. Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel az 167 m 2 területen fekvő templomot. Elgondolkodtató az északi oldalán talált felirat: 1712 szeptember hónapban itt voltam figyelés alatt (egészségügyi) Karanteria-Karanta patak (örmény) Kontumacia. Az évszám MDCCXII. Korábban létezett már az épület? Azt alakították át templommá? A főbejárattal átellenben, az út felőli oldalán látható a régi befalazott bejárati ajtó. Az épület megáldásának időpontját a létező dokumentumok alapján pontosan tudjuk: 1783-ban szentelték fel a Gyimes völgyében élő hívek vallásos gondozására. Báró Szepessy Ignác püspök 1823-ban született jegyzőkönyvben megemlíti, hogy a gyimesbükki egyházközség hét órai járásra fekszik Csíkszépvíztől, és hogy 1782-ben II. József idejében létesült. Filiái 1 2 Révai nagy lexikona. IV. kötet. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság. Babits Kiadó. Budapest BIRÓ: 20

6 8. SZíNDARAB 8.1. A GYIMESI VADVIRÁG NÉPSZÍNMŰ A Gyimesi vadvirág című három felvonásos népszínművet Géczi István budapesti színész, író írta, aki csaknem 20 évig vándorszínész társulatokkal járta az országot Erdélytől Felvidékig. A dráma egy igaz történeten alapszik, ami Gyimesbükkön történt meg az 1890-es években. Két legény egy lányba volt szerelmes, az egyik legény gazdag (Fábián), a másik meg szegény (Prezsmer) volt. A leány a szegény legényhez, Prezsmerhez ment férjhez. Boldogan éltek majdnem 10 évig, ameddig a Fábián felesége fel nem biztatta az urát, hogy egy búcsú alkalmával csókolja meg a Prezsmer feleségét. Fábián, részeg lévén, megcsókolta az asszonyt; Prezsmer haragjában baltát dobott Fábián felé, halálos sebet ejtve rajta. Prezsmer felesége ártatlan volt, de ő nem hitt az asszonynak, és elkergette. Az asszony bánatában, szégyenében ledobta magát a tarhavasi nagy kőszikláról és meghalt. Fábián haldoklott, de amikor tudomást szerzett az asszony haláláról, magához hívatja a papot, a jegyzőt és Prezsmert, s kezét a szent keresztre téve megesküszik, hogy az asszony ártatlan volt, utána ő is meghalt. Prezsmert 10 év börtönbüntetésre ítélik emberölésért, de mikor megtudta, hogy a felesége ártatlan volt, és ő nem lett a falu csúfja, büszkén tartottaa kezét a bilincs alá. Prezsmernek volt egy 10 éves lánykája, aki apa-anya nélkül maradt, Fábiánnak szintén egy 10 éves fia marad árván. Mivel addig a Gyimes völgyében gyilkosság nem történt, a hír szélvészként terjedt el az egész Magyarország területén. Géczi István a hír hallatára Gyimesbükkre jött, hogy tanulmányozza a gyimesi nép életét, hagyományait, lakodalmi szokásait és így nagy hozzáértéssel megírta a Gyimesi vadvirág című népszínművet, amely nagy sikert ért el.

7 6. GYIMESBÜKK A NYOMÁS ALATT Közép-Gyimes-Lok végénél a völgyben néhány óriásnagyságú bükkfa magaslik: Bükkreng (így hívják a csángók a rengeteget), mely az itt kezdődő Gyimesbükknek nevét adta. Itt szalad be a Bálványos-patak, háttérben felötlik a Hosszúhavas és a magas Bálványos. A vidék itt sokkal vonzóbb küllemet ölt, minek fő oka abban van, hogy a hegyek e tájat nem kopárosították el, hanem minden oldalról szép fenyves erdők által árnyaltatnak. 1 Gyimesbükk az ezeréves történelmi határnak helyet adó legalsó település, a valamikor legnépesebb a három nagy község közül, amelyek ebből szakadtak ki, mint önálló egyházközségek is. Először a Gyimesi-szoros vidéke népesült be, leghamarabb a tatárbetörések megszűnése után. Majd szétszórtan, kezdetben még bátortalanul jelentek meg az első tanyák, pásztorkunyhók, s aztán az első telepeseket egyre többen követték. A kialakult szállások a legősibb szenthelyek is egyben, ahova időnként az állatok csendes legeltetése közben a gazdák visszavonultak imádkozni. A fáktól megtisztított patakvölgyek valóságos falvakká nőtték ki magukat, jelentős havasi területek alakultak ki ben már 6298 fő volt a lakosság létszáma, 1992-ben pedig 5316-an éltek a faluban. Gyimesbükk község főút menti részei a vasútállomástól a volt határig terjedő Gyimes, a központi Bükk és Felsőbükk. A baloldalon benépesített patakvölgyek: Buha-patak, Bartosok-patak, Teknő-patak, Bálványos-patak, amely több patak és falurész összegyűjtője (Törökök pataka, Kulcsárok-pataka, Péterkéék-pataka, Csűrkapu-pataka, Halas-pataka). Külön falurészként szerepel Tarhavas-patak, Rönk/Runk, Andrássy-, Füstös út pataka, és Petki-patak. (A Petki-patak északi irányból, a Kurtasarok (1189 m) felől ered). Petki-patakát mint Gyimesbükk részét 1898-ban vették nyilvántartásba, valamikor vámhivatal és tisztek, plébánia lakott területe, Karenta pataka és Sánc-patak. Jobb oldalon az Áldomáspatak található. Feljebb, a Tatros jobb és bal oldalán találhatóak az egyes falurészek, mint Egresalja, Korhán, Templomszer, Szilóta, Zenenzi, Vízentúli és bilibókszeri részek. 2 A községet 1951-ben Bákó megyéhez csatolták politikai és területátrendezési okok miatt. Az 1960-as évektől teljesen megszűntették a magyar nyelvű oktatást. Egyik napról a másikra a szülők és a tanítók megkérdezése nélkül tértek át a román nyelvű oktatásra. A napjainkban is nemzeti túlfűtöttségben élő személyek szerint a kormány, az ortodox egyház, a görögkatolikus egyház szent és nemes feladata kell legyen, hogy a román nemzet ölébe visszahozza a gyimesieket ELTULAJDONÍTOTT GYIMESBÜKKI LEVÉLTERI ANYAG Gyimesbükk, Vll. 8. Iksz. 91 JEGYZŐKÖNYV 1 ORBÁN: Vö. VOFKORI: 168. Vö. DUMITRU Zaharia: Ghimeş-Făgetul sub teroarea horthystă. In: PETRICĂ Bilibok-Bârsan ION Gabor: Studiul limbii române, din perspectiva noilor obiective curriculare. Editura Egal. Bacău

8 7. A GYIMESI NÉP KULTÚRÁJÁRÓL A gyimesbükki hívek a kultúra terén is tevékenykednek, nem egy közülük a verseléshez is ért. A mély vallási élet és a táj szépsége hatással van a született költői-írói adottságra is. A helyiek a népköltészet ősi gyimesi ritmusait is megőrizték, szívesen vállalják a Gazda szerepét a lakodalmakban. Nem túlzás azt mondani, hogy Gyimes a Székelyföld néprajzának múzeuma. Vagyis, ami ott hamarabb eltűnt, elenyészett, itt változatlanul vagy átformálódva még tovább fönnmaradt. De nemcsak erről van szó. A viseleti darabok, a mustrák, a házak és bútoraik, a növényismeret, a párválasztás kedves szokása, a lakodalom némelyik szokása, a középkori keretezettségű katolicizmus, a pogány elemeket felvillantó néphit, a ráolvasások, a táncok, a balladák, a keservesek nemcsak esztétikailag szépek vagy más szempontból érdekesek, nemcsak megborzongatják az embert, hanem a tudomány számára lehetővé teszik a népi kultúra múltjának tanulmányozását, pontosabb megértését. A magyar-román kapcsolatok a magyar népi kultúra keleteurópai beilleszkedésének jobb megértését segítik. 1 Ez a vidék magába zárja a különböző kultúrák, hagyományok, népszokások világát. Ezen a vidéken a gyimesi nép fennmaradása érdekében évszázadokon keresztül kitartással dolgozott nehéz körülmények között, dacolva a történelmi, vallási, természeti kihívásokkal. A hely természeti szépsége gyönyörű látványban részesíti az erre járó utast vagy kirándulót. A népművészet darabjai, szokásai, hagyományai, énekei, táncai gyönyörű világba vezetnek. Kodály Zoltán mondta: Ha ilyen szép és színes a viseletük, akkor milyen lehet a zenéjük, a kultúrájuk Kultúrájuk abban az állapotban maradt meg, amely az egész magyarságra, székelységre jellemző volt elszakadásuk idején. Összetartja-e valami a magyarságnak, különösen pedig a székelységnek ezen a szétszóródott csoportjait? Igen, még pedig a közös származás tudata, és az egyre erősödő felelősség érzet. Ez hozza össze esztendőről esztendőre 1 KALLÓS Zoltán MARTIN György: Tegnap a Gyimesben jártam. Európa Könyvkiadó. Budapest

9 8. SZíNDARAB 8.1. A GYIMESI VADVIRÁG NÉPSZÍNMŰ A Gyimesi vadvirág című három felvonásos népszínművet Géczi István budapesti színész, író írta, aki csaknem 20 évig vándorszínész társulatokkal járta az országot Erdélytől Felvidékig. A dráma egy igaz történeten alapszik, ami Gyimesbükkön történt meg az 1890-es években. Két legény egy lányba volt szerelmes, az egyik legény gazdag (Fábián), a másik meg szegény (Prezsmer) volt. A leány a szegény legényhez, Prezsmerhez ment férjhez. Boldogan éltek majdnem 10 évig, ameddig a Fábián felesége fel nem biztatta az urát, hogy egy búcsú alkalmával csókolja meg a Prezsmer feleségét. Fábián, részeg lévén, megcsókolta az asszonyt; Prezsmer haragjában baltát dobott Fábián felé, halálos sebet ejtve rajta. Prezsmer felesége ártatlan volt, de ő nem hitt az asszonynak, és elkergette. Az asszony bánatában, szégyenében ledobta magát a tarhavasi nagy kőszikláról és meghalt. Fábián haldoklott, de amikor tudomást szerzett az asszony haláláról, magához hívatja a papot, a jegyzőt és Prezsmert, s kezét a szent keresztre téve megesküszik, hogy az asszony ártatlan volt, utána ő is meghalt. Prezsmert 10 év börtönbüntetésre ítélik emberölésért, de mikor megtudta, hogy a felesége ártatlan volt, és ő nem lett a falu csúfja, büszkén tartottaa kezét a bilincs alá. Prezsmernek volt egy 10 éves lánykája, aki apa-anya nélkül maradt, Fábiánnak szintén egy 10 éves fia marad árván. Mivel addig a Gyimes völgyében gyilkosság nem történt, a hír szélvészként terjedt el az egész Magyarország területén. Géczi István a hír hallatára Gyimesbükkre jött, hogy tanulmányozza a gyimesi nép életét, hagyományait, lakodalmi szokásait és így nagy hozzáértéssel megírta a Gyimesi vadvirág című népszínművet, amely nagy sikert ért el.

10 9. RÉGEBB A LAKODALOM 9.1. LAKODALMAS MOZZANATOK A RÉGI IDŐKBŐL Két-három év ismerkedés után, miután egymást jól kiismerték az ifjak, lakodalomra határozzák el magukat. Egy szombat este a legény két jó embere (barátai) által kikéreti a lányt. A kikérés folyamata alatt, a fiatalok kinn maradnak, s ha a válasz kedvező, csak akkor mennek be a szülök áldását elfogadni. Az eljegyzés, a szülők beavatása későbbi, úribb szokásnak számított. Másnap a papnál kihirdetésüket kérik. Háromszori hirdetés után régi szokás szerint csütörtök napon esküdni mennek. A menyasszony néhány barátnője kíséretében, úgy a legény is. A legény felpántlikázott (szalagozott), felvirágzott kalappal nyáron és télen bunda sapkával jelenik meg az esküvőn. De a lány sem marad le a cicomázásával, színes koszorúval felékesíti a fejét. Az esküvő idején a menyasszony nem a mindennapokon hordott csángós öltözetbe jelenik meg, hanem hófehér rokolyába (szoknyába), mely fölött magyaros szabású nyúlprémes mellényt ölt magára, és hímzett fehér kesztyűbe. Ezt az öltözetet még csak egyszer veszi magára az életbe a menyaszszony, esküvő utáni vasárnap, mikor ünnepélyes módon megy a vőlegény, násznagy és gazda vezetése alatt a hazai menyasszony léhozatalara. Volt eset, aki ezt a menyasszonyi ruhát meg tudta őrizni, akár idős korában is ebbe a ruhába temették el. Ma már egyáltalán nincs ilyen. Mielőtt elindulnának a vőlegény házától, a gazda megtartja a vőlegény búcsúztatót. A meghívott fiatalság, legények valamint a fiatal házasok lóháton, a többiek szekéren vagy vesszőből font kocsi szekéren indulnak el a két vőfély közzé vett vőlegénnyel, de nem feledkeznek meg a kedvderítő muzsikus, gardanyosról, akiket a szekér saroglyába ültetik. Ekként érnek a násznagyhoz, aki őket, hogy jókedvvel legyenek, megvendégeli. A vőlegénynek költségei pótlására egy cifra varrottas inget a menyasszonynak, inghajjal (pendely) katrincát és egy szép bernyészt ajándékoz a násznagy. Végül innen

11 10. A CSÍK-GYIMESI VASÚTVONAL A történelmi Magyarországnak Trianon előtt mindössze öt vasúti határállomása volt. Egy Szerbiában Zimonynál, és négy Romániában: Orsován, Vöröstoronynál, Predealon és Gyimesbükkön. A többi határokon átkelő vasútvonal az Osztrák Örökös Tartományok felé vezettek. Az 1867-es osztrák magyar kiegyezést követően a magyar állam első rangú feladatának tekintette a Kárpát-medence infrastruktúrájának kiépítését. A vasútépítés a centrumtól a magyar állam határvidékei felé haladva több szakaszban valósult meg. A különböző régiók más-más időpontban jutottak vasút vonalhoz, és ez értelemszerűen kihatott az illető térség gazdasági és társadalmi fejlődésének ütemére. A vasút mindenütt a modernizáció egyik fontos tényezője volt, meghatározó módon alakította át az embernek térhez és időhöz való kapcsolatát. Átalakult a személy és áruforgalom dinamikája, a települések térszerkezete, a gazdasági kapcsolatok kiszámíthatóbbá váltak. A kiegyezést követő években, az erdélyi vasútépítés hőskorában ( ) kiépült az Első Erdélyi Vasút (Arad Gyulafehérvár fővonal és Piski Petrozsény szárnyvonal), illetve a Magyar Keleti Vasút (Nagyvárad Kolozsvár Székelykocsárd Tövis Segesvár Brassó fővonal, ebből kiágaztak a Székelykocsárd Marosvásárhely, Kiskapus Nagyszeben, Tövis Gyulafehérvár szárnyvonalak) hálózata. Székelyföld ekkor mindössze egy szárnyvonalat kapott: Székelykocsárdtól Marosvásárhelyig. A gazdasági fejlődés terén amúgy is elmaradt Székelyföld, vasút hiányában még inkább a történelmi Magyarország peremterületévé vált. A székelyföldi vasútépítés történetében a helyi érdekű vasútépítkezések jelentettek előrelépést. Székelyföldön négy, rendes nyomtávú helyi érdekű vasút épült. Ezek a következők: a Marosvásárhely- Szászrégen (1886), a Héjjasfalva Székelyudvarhely (1888), illetve a brassó-háromszéki helyi érdekű vasút (1891), amely Brassó-Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely- Bereck vonalon haladt. A negyedik vasútvonal a Kis-Küküllő-völgyi helyi érdekű vasút, amely két szakaszban épült meg: Balázsfalva-Sóvárad (1898), majd Sóvárad-Parajd (1906). Számtalan terv született Csík vármegyének a

12 11. GAZDASÁGI ÉLET FAKITERMELÉS A népszaporulat szempontjából a kis telepek lassú növekedése vehető számba. A letelepedés folyamata a XVIII. században még lassú volt, a XIX. században azonban nagymértékben felgyorsult, a szaporulat megnőtt, így a XX. sz. elejére az itteni lakosság száma már hétezerre emelkedett, az utolsó negyven év alatt pedig megkétszereződött, pedig a közbeeső világháború is elég nagy veszteséget jelentett. Ez a szaporulat részben a múlt század végén a Gyimes völgyén keresztül Moldva felé megépített vasútvonal kereskedelmi jelentőségének is tulajdonítható. Ekkor indult meg nagy fűrészüzemek megindításával a gyimesi őserdők kiirtása. Ez a nagy kiterjedésű, de mégis csak legelőkből és kaszálókból álló föld már nem tudta a megszaporodott lakosságát eltartani, s így kivándorlással volt kénytelen segíteni a túlnépesedésen, s a velejáró bajokon. Számadatok: 1779 körül a Gyimes lakossága 550 fő körül lehetett, ben kb körül, 1867-ben 4848 fő, 1900-ban 8941 fő, 1910-ben fő, 1941-ben fő (ebből magyar 13485), 1985 körül fő. 1 A betelepülésre vonatkozó adatok a XVII. századtól nyomon követhetők. A lakosok a csíki községekből menekültek a zsellérség, a katonaság, az adó elől. Többen Moldvában telepedtek le, majd visszaszivárogtak, és alulról felfelé népesítették be a Tatros völgyét és a patakokat. A vasút átadásával jelentős változások észlelhetőek, a gyimesi lakosság életében. Rengeteg gazdag zsidó jelenik meg a vidéken, akik túlnyomó része a gazdag erdős területek miatt telepedtek be. Jelentősen megnövekedik a fakitermeléssel foglalkozók száma. A zsidó kereskedők nagy fakitermelő és fafeldolgozó telepeket működtettek. Tarhavas patakán egy Zenezi nevezetű 1 Vö. TANKÓ: 33.

13 12. A VALLÁSOS ÉLET ÉS ÜNNEPEINK KARÁCSONY Minden ünnepi készülődést és eseményt fölülmúl az a csodálatos várakozás, ami Jézus Krisztus születését előzi meg. Karácsony a megnyugvás, a meghitt szeretet, az ajándékozás felemelő érzésének legszebb családi megnyilvánulása. Az advent a gyimesieknek nem csak Krisztus-várás, hanem a már eljött üdvözítő üdvösségének bírása. Az adventi idő számukra a beteljesedés időszaka, ízelítő a mennyei boldogságból. Ez nyilvánul meg az adventi gyónásban, a Szállást keres a szent család ima hagyományának gyakorlásában és karácsony ünneplésében. Advent alatt tánctilalom, házasságkötés- és mulatságtilalom van. Az adventi szent időt Szent András, Szent Miklós, Szent Luca, Szeplőtelen fogantatás ünnepe, Szent Tamás napja és a szálláskeresés szokása teszi színessé. Szent András napján Gyimesfelsőlokon van búcsú. A csángó nép fő jellemvonása karácsony alapeszméje: a szeretet. Szereti szülőföldjét, családját, embertársait. Hazaszeretetéről tanúskodik szülőföldjéhez való ragaszkodása: ha az élet másfelé sodorja, ide mindig visszatér. Régen is elmentek Amerikáig is pénzt szerezni, de hazajöttek házat építeni. Nem féltek a nagycsaládtól. Istenre bízták sorsukat. Gyimesben a karácsony vigíliájának külön nevet adtak: karácsony szenvedéje. Ez az elnevezés fejezi ki igazi tartalmát s a nép együttérzését az egyházzal. Karácsony szenvedéjé-vel hág tetőfokára az adventi áhítat, az éjféli szentmisével. Eszünkbe juttatja azt a fáradságos utat, amit a Boldogságos Szűz Mária és Szent József megtett Betlehemig, a rideg környezetet, a barlangot, a barmokat, a kemény jászlat, s a mostohaságot, mellyel a világ kétezer éve fogadta Krisztust. Karácsony éjjelén a szentmisén pásztorjátékot adnak elő a fiatalok. Az utóbbi időben cigány csoportok is szerepeltek. A

14 13. KÖZÖSSÉGÜNKBEN MŰKÖDŐ IMACSOPORTOK AZ ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR, IMACSOPORTOK, IMAALKALMAK Az 1869-as években Fogarassy Mihály püspök a fejlődő egyházközségi élet felé fordul. Nagy jelentőséget tulajdonít a vallási társulatoknak, s a rózsafüzér társulatot külön is megáldja ben újraszervezték a Élő Rózsafüzér Egyletet. Megalapítója a Domokos-rend volt, 316 taggal és 20 vezetővel. Úgyszintén létezett a Szentkereszt hadsereg, amelynek 58 csoportja és 696 tagja volt ben György Lajos plébános idején községünkben három férfiakból álló rózsafüzércsoport is működött. Jó lenne, ha most is valaki újjászervezné a férfi rózsafüzér csoportot is október hónapjában az Élő Rózsafüzér társulatot újjászerveztük, illetve kiegészítettük a 15 személyű csoportokat, 20 személyű csoportra, hozzáfűzve a Világosság titkait. Az Élő Rózsafüzér csoport 20 tagból áll, ez alkot egy koszorút. Községünkben 32 csoport működik 640 taggal, ebből 16 csoport Gyimesben és 16 csoport Bükkben. Itt megemlíteném a legfiatalabb Hit, Remény, Szeretet rózsafüzér csoportot, Antal Mária Magdolna vezetésével ez dicséretre méltó, mert a tagok mind fiatal házasok. Egy iskolás csoport is bejegyeztette magát 2008 februárjában. Az őszi Rózsafüzér Királynője ünnepe alkalmával tartott találkozón egy férfi csoport is bejelentette magát ben Gyimesben egy diákcsoport is beindult Görbe Erzsébet hitoktató vezetésével. A titokcsere több formában történik, mivel községünk eléggé szétszórt és nagyok a távolságok. Van, aki a hónap első vasárnapján szentmise után cseréli, mások valahol összegyűlnek, vagy a koszorúvezető házához viszik a titkot. Most is szokás a titokcserénél valamennyi pénzt adományozni, amit időközönként a plébánosnak átadnak. Ezekből liturgikus ruhákat vettünk: fekete palástot, ministráns ingeket, készíttettünk. A rózsafüzér társulat zászlóit kicseréltettük, egy gyimesbükki zászlót készítettünk: egyik oldalán a nagytemplom, másik oldalt a csángó öltözetű menyasszonyi ruhát utánzó Szűzanya képe látható. Szőnyegeket vásárol-

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VII. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2010. október 2-10. Erdély-Gyimesi csángók világa Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása:

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: 1. nap 14. Irodalom, történelem,biológia: a "Hajdúváros" megtekintése: az Arany János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban, megemlékezés Arany János költőről és Lovassy Lászlóról az országgyűlési

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5.

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5. 95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban állambiztonsági ekrõl Marosvásárhely, 1958. február 5. Fokozat Név Hálózati levõ 1. Alezredes Kovács Mihály 3 - - Tartományi

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2.

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2. Jedd- Livezeni 2o14. o5.o2. Református parókia és a templom torony A falu bemutatása Jedd (román nevén Livezeni) az egykori Marosszék egyik faluja Erdélyben, a mai Maros megyében. A megye székhelytől 3

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

SIÓAGÁRD. 1. A település területére vonatkozó információk: gazdasági erdő védett terület ipari hasznosítású terület egyéb -----

SIÓAGÁRD. 1. A település területére vonatkozó információk: gazdasági erdő védett terület ipari hasznosítású terület egyéb ----- SIÓAGÁRD 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület Ebből szántó gazdasági erdő védett terület ipari hasznosítású terület egyéb 2440 ha ----- Polgármesteri Hivatal: 7171 Sióagárd,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő): Nevezési lap Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017 A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):... A felkészítő tanár neve:... A versenyző iskola neve és címe:...

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011 TATAY SÁNDOR Bakonyi krónika 2011 1. Hazatérés Ki tudja, hányadszor járom az utat Badacsony és Bakonytamási között? Legelőször lovaskocsin tettem meg, közel ötven évvel ezelőtt. Azután jó néhányszor vonattal,

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben